BENTUK DAN DASAR IDEOLOGI KOMUNIS Bentuk dan dasar ideologi komunisme adalah berpandukan kepada pemikiran Marxisme

, Leninisme dan fikiran Mao Tse Tung. Upacara bersumpah dilaksanakan iaitu semua pengikut fahaman atau ideologi ini perlu bersumpah setia kepada ideologi komunisme ini selama-lamanya dan kepercayaan tunggal pagi pengikut ideologi ini adalah kepercayaan kepada ideologi komunis. Penyebaran ideologi ini dilakukan atau dilaksanakan oleh pengikutnya secara berperingkat-peringkat dalam usaha mereka untuk memperluaskan lagi ideologi komunisme ini. Pengikut ideologi komunis berpegang kepada tiga konsep iaitu penyembahan ”Tuhan”, memfitnah semua Tuhan lalu memfokuskan diri sebagai ”Tuhan”. Daripada tiga konsep ini, dapat dilihat bahawa antara ideologi komunisme ini adalah tidak mempercayai dan mengakui kewujudan Tuhan. Pengikut fahaman komunis, meskipun tidak percaya pada Tuhan, tetapi pada dasarnya dia bertuhan. Lantas, siapa tuhan orang komunis? Itu sangat tergantung pada apa atau siapa yang mendominasi kehidupan mereka. Tuhan mereka adalah ajarannya, pemimpinnya, atau dirinya sendiri. Walau bagaimanapun, mereka percaya kepada syurga dan neraka. Mereka percaya bahawa apabila seseorang pengikut ideologi komunisme meninggal dunia, ia akan naik ke syurga iaitu bertemu dengan Marx ataupun jika tidak masuk syurga, akan masuk ke neraka. Gejala pemujaan pula misalnya boleh dilihat dari pemandangan harian di lapangan Merah Moscow. Deretan panjang orang antre untuk menziarahi Muzium Lenin, dengan cara dan sikap mereka yang jelas bersifat “devotional” (pemujaan) iaitu seakan meminta berkat daripada sang pemimpin yang jenazahnya terbaring di balik kaca tebal itu. Sememangnya, pemimpin-pemimpin besar komunis pernah “dituhankan” oleh pengikutnya: Stalin di Uni Soviet (kini, Rusia), Mao Ze Dong (Mao Tse Tung) di RRC, Kim I1 Sung di Korea Utara. Mereka memang tidak mengakui pemimpin-pemimpin itu sebagai “tuhan-tuhan” mereka, tetapi sikap dan cara mereka jelas menunjukkan”proses” penuhanan. Fenomena orang bertuhan yang mengaku tidak bertuhan seperti pengikut komunisme ini dapat kita lihat dalam AI Qur’an surat AI Jaatsiyah/45:23, “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya”.

Oleh kerana itu di dalam Al Qur’an tidak dikenal istilah atheis, sekalipun dalam bahasa Arabnya. Kitab suci bagi pengikut fahaman komunisme ini adalah satu buku yang berkait rapat dengan organisasi komunisme. Pelajar di sekolah ataupun institusi pegajian tinggi diajar mengenai politik mereka bagi menyebarkan ideologi komnisme itu sendiri. Fahaman ini juga mempunyai nyanyian suci mereka yang tersendiri. Lagu-lagu suci bagi mereka adalah lagu-lagu yang memuja ideologi komunisme. Seseorang pemgikut fahaman atau ideologi ini mengumpul dana komunisme dan mereka dipaksa untuk menyediakan anggaran anggota dan sanggup berkorban demi ideologi mereka ini. Dari segi hukuman dan larangan pula, terdapat dua perkara yang ditetapkan dalam disiplin ideologi iaitu ditendang daripada parti ataupun berdepan dengan hukuman bunuh. Hukuman yang melibatkan orang lain juga turut dilaksanakan. Penelitian lebih hampir mendedahkan bahawa Darwinisme pada hakikatnya adalah kuasa paling besar yang menunjangi sistem agama batil kerana para penganutnya, walaupun merupakan bahagian yang kecil di dalam sesuatu masyarakat, tetapi adalah merupakan barisan intelektual di dalam masyarakat berkenaan. Sebagai contoh, di dalam satu kajian sosial yang pernah dijalankan di Amerika Syarikat, hanya sembilan peratus dari seluruh individu mengaku mereka adalah golongan evolusionis ateis. Akan tetapi, bahagian masyarakat ini adalah merupakan golongan yang menduduki jawatan penting di dalam pelbagai universiti, media massa, institusi saintifik kerajaan dan di dalam industri perfileman. Anggota yang mentadbir masyarakat, yang menubuhkan polisi pendidikan dan membentuk corak pemikiran masyarakat melalui media secara umumnya adalah merupakan golongan tersebut. Secara global, situasi ini dapat dilihat sebagai suatu kelaziman di dalam banyak negara. Di sini, indikasi penting adalah usaha bersifat kebudayaan dan ideologi yang diutarakan oleh para penyokong ideologi komunis. Kecuali di dalam beberapa negara, fahaman komunisme telah pun disingkirkan. Walaupun begitu, komunisme masih tetap dijulang oleh golongan tertentu kerana prinsip kerajaan komunisme iaitu aliran falsafah materialisme masih kekal hidup. Pada masa yang sama, para komunis mengutarakan mesej antaranya; Marx menghadapi sedikit kegagalan di dalam teori ekonominya, namun materialisme masih tetap bertahan. Sebenarnya, di dalam kebanyakan negara, pergerakan

komunis adalah berada di dalam kedudukan yang kukuh dengan pengaruh yang besar di dalam pelbagai bidang sains, kesenian dan falsafah. Mereka menguasai sebahagian besar pusat penerbitan dan fahaman mereka begitu tersebar luas di dalam banyak anjuran pestapesta buku. Sekumpulan kolumnis dan eksekutif di dalam media popular yang umumnya dikenali sebagai generasi 60-an adalah berlatar-belakangkan fahaman Marxisme. Walaupun begitu yakin dengan kegagalan ekonomi komunisme, mereka tetap setia terhadap falsafah materialis dan tetap menganggap agama samawi sebagai candu bagi masyarakat.

AGAMA SUMBER KONFLIK IDEOLOGI KOMUNISME. Pada asasnya, agama adalah sebuah hakikat kebenaran yangjelas dan mutlak yang tidak berkaitan dengan sebarang tradisi atau adat budaya tertentu. Agama adalah merupakan hubungan makhluk dengan Tuhan, iaitu hakikat yang sering diabaikan oleh evolusionis. Sebagai langkah untuk memusnahkan budaya ateis dan merentap tabir yang menutup mata hati sesebuah masyarakat, adalah satu keperluan untuk memusnahkan Marxisme berserta falsafah materialis yang lain dengan memanfaatkan kajian-kajian saintifik yang mutakhir. Agama mengajar kepada yang paling luhur, murni dan paling tinggi dalam jiwa manusia. Tetapi bagi komunisme, jika mengaplikasikan agama ataupun jika menggunakan agama akan menyebabkan kekacauan kerana masing-masing individu di dunia ini menganggap agama yang dipercayai atau dianuti oleh mereka adalah agama yang paling benar ( The Truth Claim) berbanding dengan agama-agama lain. Dalam komunisme juga mengatakan atau percaya bahawa agama tidak perlu berperanan mengatur masalah ekonomi, politik atau pemerintahan dan sosial. Ini menunjukkan idologi komunisme ini berkonflik dengan agama walaupun hanya disorot dari segi definisinya sahaja. Selain daripada itu, ideologi komunisme mengatakan masyarakat harus mengutamakan unsur kebangsaan berbanding unsur-unsur masyarakat yang lain seperti kesukuan atau etnik, keluarga dan yang paling ditekankan adalah aspek agama. Agama yang ortodoks semuanya mempunyai kebaikan, iaitu ia bertujuan untuk mendidik moral manusia serta menyelamatkan maruah manusia. Akan tetapi ia bertentangan atau berkonflik dengan ideologi komunisme yang tidak mempercayai Tuhan selain ia turut menentang moral tradisional. Beberapa dekad kebelakangan ini menyaksikan betapa persoalan mengenai keserasian Islam dengan moderniti sering ditanya. Biasanya, persoalan tersebut akan hanya menyentuh isu-isu politik seperti Islam dan demokrasi, Islam dan pluralisma, atau Islam dan kebebasan berfikir. Topik liberalisasi ekonomi jarang-jarang diperdebatkan apabila kita bercakap mengenai Islam dan moderniti walaupun liberalisasi ekonomi merupakan satu aspek penting dalam moderniti. Apabila ditanya “Adakah Islam menerima kapitalisme?”, kebanyakan Islamis pasti akan mengatakan “Tidak!”. Oleh kerana Islam ialah satu sistem

sosio-politik atau nizam al-hayah yang lengkap, golongan Islamis biasanya menganggap kapitalisme sebagai saingan atau musuh. Penolakan terhadap komunisme dan kapitalisme telah menjadi tema yang biasa kita temui dalam kitab-kitab karya tokoh-tokoh Islamis. Sayid Qutb, ideolog agung gerakan Ikhwan Muslimin Mesir, pernah menulis sebuah kitab bertajuk Ma’arakat al-Islam wal-Ra’s Maliyya (Pertempuran antara Islam dan Kapitalisma) pada tahun 1951. Malahan, sebuah persidangan Islam di Granada, Sepanyol, yang diadakan pada Julai 2003 dan dihadiri oleh kira-kira dua ribu peserta, mengeluarkan satu seruan agar riwayat sistem ekonomi kapitalis ditamatkan Teologi Islam dan sejarah hubungan Islam dengan perniagaan dan usaha mencari keuntungan sebenarnya tidak menjurus ke arah penolakan terhadap kapitalisme. Rasulullah s.a.w. sendiri merupakan seorang peniaga yang berjaya. Islam sejak awal-awal lagi meraikan perniagaan dan perdagangan. Islam sebenarnya amat serasi dengan sistem ekonomi kapitalis yang diperlengkapkan dengan nilai-nilai moral seperti menjaga kebajikan orang miskin dan mereka yang memerlukan. CIRI-CIRI DAN BAHAYA AGAMA SESAT KOMUNISME Ideologi komunisme tidak mengenal erti kebaikan dan kemurahan hati tetapi penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Mereka membasmi dan menindas orang-orang yang menentang ideologi mereka dan memaksa rakyatnya menerima ajarannya. Selain itu, mereka melakukan penganiayaan secara besar-besaran yang amat kejam dan menyeksa orang ramai. Ideologi komunisme merebut kekuasaan dan membasmi kelas tuan tanah dalam transformasi sosialisme membasmi kaum kapitalisme dalam revolusi membasmi kekuatan agama dalam masyarakat dan orang-orang dalam kekuasaan terdahulu. Ideologi komunisme yang menggunakan Marxisme sebagai ajaran seperti agama, menyanjungnya sebagai ”kebenaran yang tidak boleh dibantah”. Di dalam artikel Lenin yang bertajuk "Socialism and Religion" (Sosialisme dan Agama), yang diterbitkan pada 1905 di dalam sebuah majalah berbahasa Rusia Novaya Zhizn, beliau menggambarkan agama sebagai "kabus" yang harus dihapuskan, dan juga turut menyusun propaganda komunis yang akan dilaksanakan. Di dalam "The Attitude of

the Workers' Party to Religion" (Sikap Parti Buruh Terhadap Agama) yang diterbitkan di dalam majalah Proletary pada tahun 1909, beliau sebagai pemimpin Parti Demokratik Sosial Rusia (yang kemudiannya dikenal sebagai Parti Komunis) telah menulis: Asas kepada falsafah Marxisme, seperti Marx dan Engels berulang-kali isytiharkan, ialah dialektikal materialisme, yang telah mengambil alih sepenuhnya tradisi bersejarah materialisme abad kelapan belas di Perancis dan juga materialisme Feuerbach (separuh masa pertama abad kesembilan belas) di Jerman yang mana ia merupakan ateis mutlak dan memusuhi semua agama dengan hebatnya. "Agama adalah candu masyarakat." Pernyataan rasmi oleh Marx ini telah menjadi batu asas kepada pandangan ahli-ahli Marxis terhadap agama. Kenyataan tersebut menunjukkan permusuhan Marx terhadap semua agama, dan juga telah mendedahkan kejahilannya tentang perkara tersebut. Kenyataan-kenyataan tersebut tidak mencerminkan kebenaran hakiki. Komunisme dan ideologi-ideologi ateis yang lain menyebabkan manusia tidak dapat berfikir, dan melakukan apa sahaja yang diarahkan tanpa banyak soal. Adalah sesuatu yang jelas bahawa manusia yang tidak pernah berfikir tidak akan mencapai hakikat kebenaran, dan seterusnya menjadikan hidup mereka penuh dengan tipuan dan kesalahan. Dengan berfikir, manusia dapat memahami tujuan dunia ini diciptakan, dan juga sebab kewujudan diri mereka sendiri. Kebenaran ini telah dijelaskan di dalam al-Quran”Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara keduanya dengan tujuan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak (kebenaran), tetapi majoriti mereka tidak mengetahui”. (Ad-Dukhan, 38-39)

PENINDASAN KOMUNIS MASIH TERUS BERLAKU...

Kuasa-kuasa komunis menyebabkan umat Islam terus menderita dengan menyerang mereka yang tidak bersenjata: baik lelaki, wanita, kanak-kanak, bayi di ribaan. an umat Islam terus menderita dengan menyerang mereka

Kekejaman di Chechnya telah dilakukan oleh Rusia – yang masih diperintah oleh bekas komunis – adalah bukti berlakunya amalan sistem tersebut.

Beberapa contoh kekejaman telah dialami di dalam setiap negara yang diambil alih oleh Komunis, Kambodia, Korea Utara, Laos, Vietnam dan Eropah Utara dan negara-negara Afrika. Korban berdarah ini telah diatur di dalam buku The Black Book of Communism. Jenayah-jenayah ini cenderung menyerupai bentuk tertentu walaupun pelaksanaannya berubah-ubah kepada beberapa bentuk oleh rejim. Bentuk- bentuk ini termasuklah hukuman bunuh dengan berbagai-bagai cara, seperti skuad menembak, gantung, lemas, pukul, dan di dalam kes-kes tertentu gas, racun atau "kemalangan kereta", kemusnahan populasi melalui kelaparan, kebuluran yang dibuat-buat, menyekat makanan, atau kedua-duanya; pengasingan, di mana kematian boleh berlaku di dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat sama ada disebabkan fizikal letih atau dikurung di tempat tertutup, atau melalui kerja berat yang menyebabkan keletihan, sakit, kelaparan, kesejukan. Jangka masa yang digelar "perang saudara" adalah lebih kompleks dan tidak mudah untuk menggambarkan peristiwa yang disebabkan oleh pergaduhan di

antara pemerintah dan pemberontak atau peristiwa yang hanya boleh digambarkan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai penduduk yang tidak berdosa. Semua rejim Komunis dan organisasi yang berbeza ini berkongsi satu psikologi yang sama semua perasan manusia seperti belas, adil dan kasihan telah hilang. Seluruh masyarakat manusia tiba-tiba menjadi medan peperangan dan pembunuhan beramairamai di mana haiwan liar cuba hidup dan mencari makanan. Cara yang sama haiwan liar berlawan dengan ahli keluarga lain yang dari spesies yang sama untuk mendapatkan makanan dan kawasan, manusia ini juga berkelakuan seperti "haiwan-haiwan" ini dengan cara yang sama. Kerana kelahiran Darwin telah mengajar mereka bahawa mereka berasal daripada haiwan, seperti mana haiwan bergaduh untuk terus hidup, mereka juga harus berkelakuan seperti itu. Gerakan tidak berperikemanusiaan ini beranggapan bahawa mereka telah mendapat kehormatan dengan memakai topeng palsu saintifik. Punca mengapa pemimpin Bolshevik dapat bercakap terang-terangan tentang sifat agresif, keganasan dan pembunuhan beramai-ramai ialah kebenaran yang mereka perolehi daripada teori evolusi Darwin. Di dalam buku beliau Evolution for Naturalist, P.J. Darlington mengaku sebagai seorang penyokong evolusi, bahawa kekejaman adalah hasil semula jadi teori evolusi dan dengan itu perbuatan ini telah dijustifikasikan. Fakta yang pertama ialah sifat mementingkan diri dan keganasan yang telah diwariskan di dalam diri kita, adalah warisan daripada nenek moyang haiwan kita yang paling hampir. Keganasan adalah sesuatu yang biasa bagi manusia, yang terhasil daripada evolusi. Jelas melalui pengakuan penyokong evolusi ini, bahawa adalah semula jadi bagi ideologi Komunis, yang menerima teori evolusi Charles Darwin sebagai panduan, untuk menerima manusia lain sebagai haiwan, melayan mereka sama seperti haiwan, dan menindas mereka. Kerana dia yang menerima ideologi Komunis secara Darwin terlupa bahawa dia mempunyai seorang Pencipta, tujuan kewujudannya di muka bumi ini, dan bahawa dia akan dihisab di atas apa yang telah dilakukannya di hadapan-Nya pada Hari Perhitungan. Dan hasilnya, seperti kebanyakan mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, dia akan menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri dan hanya memikirkan kepentingannya sahaja, menjadi seorang yang kejam, malah pembunuh yang liar. Allah mendedahkan situasi mereka dan apa yang akan berlaku kepada mereka: Sesungguhnya

jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak berperi sakitnya. (Surah Ash-Shura 42). Dan jatuhlah hukuman atas mereka (dengan azab) disebabkan kezaliman mereka (berlaku kufur ingkar), lalu mereka diam membisu. (Surah An-Naml: 85). Orang-orang yang zalim itu (tidak berfikir), bahkan menurut hawa nafsu mereka (melakukan syirik) dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Maka tiada sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah (disebabkan bawaannya sendiri), dan tiada pula bagi mereka sesiapa yang dapat menolong melepaskan mereka dari azab.(Ar-Ruum: 29) Agama sesat komunisme telah menjadi agama negara dan masyarakat tidak dapat melarikan diri daripada tidak belajar ajaran agama sesat itu. Mereka telah menanamkan ajaran politiknya dengan dimulai atau bermula seawal dari taman bimbingan kanak-kanak dan sekolah-sekolah rendah. Mereka tidak mengizinkan murid-murid berfikir secara bebas, harus menghafal secara mekanisme jawapan standard dari ideologi komunisme baru misalnya yang pernah berlaku di negara China. Selain daripada itu, mereka juga merampas kekayaan peribadi rakyat dan mengerah tenaga buruh secara maksimum bagi memenuhi kepentingan mereka Penguasaan yang ketat juga menyebabkan rakyat hilang kebebasan bermigrasi kerana menggunakan sistem tempat tinggal berdaftar, tidak bebas berbicara kerana dipaksa mempercayai ideologi kominisme ini serta tidak bebas mendapatkan informasi. Oleh itu, setiap individu harus memikirkan pertama sekali tentang tujuan penciptaannya, dan kemudian tentang makhluk atau jasad yang dilihat di alam ini dan juga yang akan dijumpai sepanjang kehidupan mereka. Seseorang yang gagal berfikir hanya akan dapat memahami kebenarannya setelah dia mati, di hadapan Allah, tetapi ketika itu segalanya sudah terlewat. Berfikirlah sementara kita masih punya masa, dan kemudian buatlah kesimpulan. Ia pasti akan memberikan faedah kepada kita di Hari Akhirat nanti. Itulah sebabnya Allah menyeru manusia, dengan menggunakan utusanutusan dan juga kitab-kitab-Nya, untuk berfikir tentang tujuan penciptaannya dan seluruh alam semesta ini.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan untuk waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya ramai manusia yang ingkar tentang pertemuan dengan Tuhannya. (Ar-Ruum, 8) Namun demikian, musuh-musuh agama seperti para pemimpin komunis, telah melemparkan tuduhan-tuduhan tidak berasas yang menyebabkan ramai manusia berpaling dari agama, sehingga mendakwa agama menghalang manusia dari berfikir. Namun seperti yang telah kita lihat, agama sebenarnya mengajak manusia untuk berfikir. http://www.harunyahya.com/malaysian/buku/kebangkitanislam/kebangkitanislam02.php http://www.thewhitepath.com/im/Akyol_Islam_Menolak_Kapitalisme.pdf http://ms.wikipedia.org/wiki/Komunisme