HBML 4203

Kesusasteraan Melayu Disediakan oleh Rosidah binti Ismail (9641002036112)

Seminar Kesusasteraan Melayu
Tajuk : Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Moden Anjuran: Jabatan Pelajaran Daerah Pasir Puteh Kelantan Disediakan Oleh: Rosidah Bt Ismail

Pengenalan ‡ Dewan Bahasa Dan Pustaka .sastera merupakan hasil seni (karya tulisan) dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu .

syair. prosa berirama (prosa lirik). teromba. dan dikir (zikir).Kesusasteraan Melayu Tradisional ‡ Prosa Melayu Tradisional ‡ Naratif Lisan ‡ Naratif Tulisan ‡ Prosa Tradisional Bukan Naratif ‡ Puisi Melayu Tradisional ‡ pantun. . peribahasa berangkap. talibun (sesomba). seloka. teka teki. gurindam. nazam.

dan Telah berhenti mengagung-agungkan golongan istana dan bangsawan . Tidak mengandungi mitos dan legenda.Sastera Melayu Moden ‡ Ciri-ciri Sastera Melayu Moden ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak lagi berkisar di istana. Tidak terbina atas khayalan melulu.

Perkembangan Sastera Melayu Moden ‡ Zaman Selepas Perang ± Penulisan novel meningkat selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. sajak. novel remaja. dan cerpen . ‡ Zaman Mutakhir ± Penulisan novel popular.

Puisi Melayu Tradisional ‡ Puisi Melayu Tadisional Warisan Melayu ‡ Puisi Tradisional Warisan Islam .

Bentuk dan aliran dalam Penulisan Karya Sastera        Klasikism Romantisisme Realisme Naturalisme Absurdisme Surelisme Keislaman .

Novel ‡ Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial .

Jenis Novel -Novel perwatakan -Novel perwatakan -Novel peristiwa -Novel resaman -Novel sejarah -Novel Sosial -Novel Politik -Novel lawan alam .

Cerpen ‡ Cerita pendek yang membawakan satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah .

Drama/Terater ‡ cereka yang berbentuk lakonan Sifat Drama ‡ Isu konflik ‡ Aksi fizikal atau mental ‡ Jangka waktu persembahan yang terbatas .

Opera. Pantomin.Tragedi. Tragedi-Komedi .Jenis Drama ‡ Jenis-jenis drama terdiri dari Komedi.

Mempunyai keharmonian atau penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa . Mempunyai rangkap. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap. Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap.Puisi Moden (sajak) Sifat-sifat Sajak ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga.

BentukBentuk-bentuk Sajak ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Disitkhon Terzina Quintain Quantrain Sextet Oktaf (stanza) .

pentafsiran dan penilaian terhadap sesuatu wacana sastera. .Kritikan Sastera ‡ Kritikan sastera merupakan cabang dan disiplin sastera yang mewujudkan analisis.

Kritikan Sastera .

pengolahan isi dalam bentuk yang indah.Unsur dalam kritikan sastera ‡ Intrinsik ± Unsur dalaman yang terdiri watak dan perwatakan. ‡ Ekstrinsik ± Aspek formal. . tema. latar dan sudut pandangan dan gaya bahasa.

.

Penutup ‡ Pengkritik bertanggungjawab menghuraikan pengalaman pembacanya sesudah menghayati dan memahami sesuatu karya sastera ‡ sastera dan kritikan sastera itu saling memerlukan dan saling melengkapi dalam upaya meningkatkan dan memartabatkan kesusasteran bangsa. .

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful