Doa setelah berwudu ´asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna Muhammadan µabduhu wa Rosuuluh

, Alloohummaj¶alni minat tawwabiina waj¶alnii minal mutathohhiriin´ Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata; yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka mensucikan diri A. DOA MANDI JUNUB / JANABAT ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minal janabati µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala.´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan setelah junub, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata. B. DOA MANDI SUCI MENSTRUASI ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minal haidi µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah menstruasi, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata. C. DOA SETELAH BERSIH NIFAS ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minan nifasi µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah nifas, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata. D. DOA MANDI SETELAH MELAHIRKAN ³Nawaitu ghuslal li rof¶il hadatsil akbari minal wiladati µan jami¶il badani fardhan lillahi ta¶ala´ Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari semua badan saya setelah melahirkan, yang merupakan kewajiban hanya karena Allah semata´

Rukun Mandi Wajib
Rukun Mandi ada tiga perkara meliputi
y y y

Niat dengan tujuan membezakan ibadat dan adat. Niat ini sekadar dilafazkan di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan secara zahir (secara lisan) Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir termasuk segala lipatan-lipatan badan. (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah)

Cara Mandi Wajib

4. kemudian dia mengambil air dengan satu tangannya lalu menyiramkannya ke bagian tubuh kanan dan dengan tangannya yang lain ke bagian tubuh yang kiri. beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan.. 9. berdasarkan hadits berikut: . Cara mandi wajib paling afdal sekiranya mengikut sunnah Rasulullah SAW. beliau berkata: ³Kami ( istri-istri Nabi) apabila salah seorang diantara kami junub. Menggosok bahagian-bahagian yang sulit seperti pusat. 6. Al Bukhari dan Muslim) Cara mandi wajib yang paling baik adalah mengikut cara yang diriwayatkan oleh Imam AtTirmizi. Hingga beliau menganggap telah cukup. Membasuh kepala berserta dengan telinga sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air. Kaki dibasuh selepas mandi nanti. 8. Berdasarkan hadis dari Aisyah ra. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya. Mengambil wuduk sebagaimana biasa kecuali kaki. Membaca bismillah sambil berniat untuk mengangkat hadas besar . 2. Membasuh tangan sebanyak 3 kali. Membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Membasuh kaki. 3. maka dia mengambil (air) dengan kedua telapak tangannya tiga kali lalu menyiramkannya di atas kepalanya. beliau membasuh kedua tangannya. dan tidak sah jika menggunakan air yang bukannya air mutlak. ketiak. 10. 1. Menjirus lambung kiri dari atas sampai ke bawah. lutut dan lain-lain supaya terkena air. TATA CARA MANDI JUNUB BAGI WANITA Dari µAisyah Radhiyallahu µAnha. Lantas berwuduk sebagaimana berwuduk untuk solat. 5. Kemudian beliau basuh kedua kakinya´ (HR. 7. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari-jemarinya ke pangkal rambut.´ (Hadits Shahih riwayat Bukhari: 277 dan Abu Dawud: 253) Seorang wanita tidak wajib menguraikan (melepaskan) jalinan rambutnya ketika mandi karena junub. jika Rasulullah SAW hendak mandi janabah (junub). Membasuh keseluruhan rambut di kepala.Mandi wajib hendaklah dikerjakan menggunakan menggunakan air mutlak iaitu air yang suci lagi menyucikan. Kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya lalu membasuh kemaluannya. Menjirus air ke seluruh bahagian badan di sebelah lambung kanan dari atas sampai ke bawah. ³Dahulu.

Menurut mazhab ini. Mazhab Hanafi. maka apakah aku harus menguraikannya untuk mandi karena junub?´ Beliau bersabda: ³Tidak. atau tahlil. cukup bagimu menuangkan air ke atas kepalamu tiga kali kemudian engkau mengguyurkan air ke badanmu. Membaca satu . c. satu dan dua. Mazhab Maliki. Mazhab ini berpendapat bahwa keseluruhan khutbah harus disampaikan dalam bahasa Arab. Seorang wanita mengambil airnya. 7. an-Nasaai: 1/131. 3. 2. yaitu: a. baik panjang maupun pendek. Jika tidak ada yang mampu menggunakan bahasa Arab maka kewajiban salat Jum'at gugur untuk dilaksanakan. adapun pesan-pesan lain yang tidak termasuk rukun bisa disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah. Rukun di atas adalah rukun khutbah dalam Mazhab Syafi'i. Abu Dawud: 251. kemudian engkau bersuci.´ Ibnu Majah: 603) Ringkasan tentang mandi junub bagi wanita adalah: 1. dan atau semacamnya") 3. aku adalah seorang wanita.´ (Hadits Shahih riwayat Muslim. Menyiramkan air ke atas kepalanya tiga kali. Mengambil secarik kain atau kapas(atau semisalnya) lalu diberi minyak wangi kasturi atau semisalnya kemudian mengusap bekas darah (farji) dengannya. 2. 5. Menurut Mazhab ini bahkan bacaan tahmid. sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban khutbah. ahmadullah. atau. Memuji kepada Allah (Dengan membaca: "al-hamdulillah. dan sesamanya") dalam setiap khutbah pertama dan kedua. 2. Adapun Mazhab-mazhab lainnya adalah sebagai berikut: 1. rukun khutbah menurut mazhab ini adalah satu hal. Salawat atas Nabi Muhammad. aku menguatkan jalinan rambutku.Dari Ummu Salamah Radhiyallahu µAnha berkata: : Aku (Ummu Salamah) berkata: ³Wahai Rasulullah. Tirmidzi:1/176. Mazhab ini berpendapat bahwa khutbah bisa disampaikan dalam bahasa apa saja. kemudian berwudhu dan membaguskan wudhu¶nya (dimulai dengan bagian yang kanan). atau ushikum bitaqwallah. 5. Membaca satu atau sebagian ayat al-Qur`an. B. yaitu dzikir secara mutlak. Menyiramkan air ke badannya. Tidak wajib membuka jalinan rambut ketika mandi. tidak harus bahasa Arab. yaitu ungkapan yang memuat kabar gembira (dengan janji-janji pahala dari Tuhan) atau peringatan (bagi orang-orang yang suka melanggar aturan Tuhan). dan atau semisalnya") 4. atau tasbih. semua rukun tersebut harus disampaikan dalam bahasa Arab. Mengguyurkan air ke badan dimulai dengan bagian yang kanan kemudian bagian yang kiri. atau athi'ullah. hadits: 105 dan dia berkata: ³Hadits Hasan shahih. b. Bacaan "alhamdulillah" dalam setiap khutbah. 3. Membaca salawat untuk Nabi Muhammad saw dalam setiap khutbah. Menggosok-gosok kepalanya sehingga air sampai pada pangkal rambutnya. Rukun Khutbah 1. 4. Mazhab Hanbali. satu dan dua (salawatnya: "Allahumma sholli 'ala Muhammad. Doa untuk kebaikan dan ampunan bagi orang-orang beriman pada khutbah kedua. Berwasiat untuk melakukan ketakwaan dalam setiap khutbah (pesannya: "ittaqullah. rukun khutbah menurut mazhab ini ada empat hal. rukun khutbah adalah satu hal. atau hamdan lillah. 6.

minimal sejumlah orang yang wajib dipenuhi sebagai syarat sahnya salat Jum'at. Salam. Sujud syahwi dilakukan baik dalam salat berjamaah maupun sendiri. Bagi yang tak bisa berbahasa Arab maka menggunakan bahasa yang dimampui. Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat sujud syahwi. 5. Disampaikan dengan suara yang bisa didengar oleh jamaah. Riwayat Muslim mengatakan "Kalau seseorang menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu dalam shalatnya.atau sebagian ayat al-Qur'an. karena berjamaah harus mengikuti imam. rincian syarat dan rukun khutbah menurut mazhab-mazhab besar yang banyak berlaku. bersabda "Kalau kalian ragu dalam salat. (antara keduanya tidak boleh dipisahkan dengan salat Jum'at ). Shocheh Ha. Antara khutbah satu dan khutbah dua dilakukan dalam satu waktu. Ashab Sunan). maka bersujudlah". Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lalai dalam menjalankan salah satu tindakan shalat. atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat shalat. Wa 'l-Lah-u a'lam. atau .R. dan setelah salam bila disebabkan oleh kelebihan dalam menjalankan amalan salat. Khutbah dilakukan sebelum salat Jum'at 2. Memang hampir tidak ada perbedaan antara khutbah dengan ceramah yang biasa dilakukan para dai. . Niat 3. dan sempurnakanlah. Maliki mengatakan sujud syahwi dilakukan sebelum salam bila disebabkan karena kekurangan dalam melaksanakan amalan shalat. maka hendaknya ia bersujud dua kali". Hanbali mengatakan boleh memilih mana yang disukai antara sebelum dan sesudah salam. Syafi'ie mengatakan sujud syahwi dilakukan sebelum (menjelang) salam setelah membaca tasyahud.a. . Dalam hadist lain dikatakan "Kalau kalian lupa. 4. misalnya lupa melakukan tasyahud awal. Hanafi mengatakan setelah salam pertama kemudian dilanjutkan dengan membaca tasyahud lagi baru setelah itu melakukan salam dua kali. Demikian. 6. Demikian. dua kali. semoga membantu. Dalam sebuah hadist Rasulullah s. maka ambil yang engkau yakini. Salat Jum'at segera dilakukan begitu khutbah usai. khusus untuk ayat al-Qur`an tidak boleh digantikan dengan bahasa lain.w. Disampaikan dengan bahasa yang bisa dipaham oleh Jamaah. Syarat Khutbah 1. d. kemudian lanjutkan sampai salam lalu bersujudlah dua kali" (riwayat Ibnu Mas'ud H. 40 orang. Wasiat untuk melakukan ketakwaan. Mazhab ini juga berpendapat bahwa khutbah harus disampaikan dalam bahasa Arab bagi yang mampu. tidak boleh diselingi dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan salat Jum'at. namun yang lebih utama adalah sebelum salam. Yang membedakan hanya waktu penyampaiannya. Cara melakukan sujud syahwi adalah seperti sujud biasa. namun dalam berjamaah ma'mum tidak boleh melakukan sujud sahwi bila imam tidak melakukannya.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta⼌atan kepada-Nya dalam agama yang lurus . Sujud ini disyariatkan sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Bakrah radhiallahu µanhu ³ ³Bahwasanya Nabi shalalahu a¶alihi wasallam apabila mendapatkan hal yang menyenangkan atau diberitakan kabar gembira kepadanya. Bacaan sujud syahwi adalah "subhaana man laa yanaamu walaa yashuu". Setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. 2. Hukum sujud syahwi sunat menurut mayoritas ulama dan wajib menurut pendapat Hanafi. Berdiri Bila Mampu Shalat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan (hewan tunggangan) selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya. beliau melakukan sujud syukur kepada Allah ta¶ala´ (HR. . Niat Shalat jenazah sebagaimana shalat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan. Muttafaq Alaihi). dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Ibnu Majah No 1384) Adapun caranya. Dan niatnya adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.â¼ Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Syeikh Utsaimin mengatakan: Cara sujud syukur adalah seperti melakukan sujud tilawah diluar sholat. Rukun Shalat Jenazah Shalat jenazah itu terdiri dari 8 rukun. dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseoranga karena ia mendapat kenikmatan atau terbebas dari bencana dan malapetaka.â¼ (HR. Al-Bayyinah : 5). Niat itu adanya di dalam hati dan intinya adalah tekad serta menyengaja di dalam hati bahwa kita akan melakukan shalat tertentu saat ini. 1. Rasulullah SAW pun telah bersabda dalam haditsnya yang masyhur : Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sebagian ulama memandang harus dilakukan dalam keadaan wudhu dan dengan bertakbir sekali lalu sujud dengan menghadap qiblat kemudian berdoa seperti doa sujud biasa.Semua pendapat mempunyai landasan hadist yang kuat.(QS.

wa akrim nuzulahu. 4. Doa Setelah Takbir Keempat Misalnya doa yang berbunyi : Allahumma Laa Tahrimna Ajrahu wa laa taftinnaa ba⼌dahu waghfirlana wa lahu (maaf pren. sms-ku kemarin tidak lengkap doanya⼦ini yg lengkapnya⼦) 8. Dari Jabi ra bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali. Takbiratul Ihram seperti biasa **Membaca Al-Fatihah 2. Diantara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain : Allahummaghfir lahu warhamhu.3. wa⼌aafihi wa⼌fu â¼×anhu. Abu Daud : 3199 dan Ibnu Majah : 1947). Muslim 952 dan Ahmad 3:355) Najasyi dikabarkan masuk Islam setelah sebelumnya seorang pemeluk nasrani yang taat. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW 6. Takbir 4 kali Aturan ini didapat dari hadits Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk shalat Nabi ketika menyolatkan jenazah. Takbir ** Membaca Doa : Allahummaghfir lahu war-hamhu . beliau akhirnya menyatakan diri masuk Islam. 7. Namun begitu mendengar berita kerasulan Muhammad SAW. Salam Jadi secara urutannya adalah sebagai berikut : 1. waghsilhu bil-ma⼌i watstsalji wal-baradi. Ada juga artikel lain yg menuliskan: Allahummaghfir lahu warhamhu. Bukhari : 1245. (HR. Takbir ** Membaca Shalawat kepada Nabi SAW : Allahumma Shalli â¼×Alaa Muhamad? 3. Takbir ** Membaca Doa : Allahumma Laa Tahrimnaa Ajrahu Mengucap Salam . (HR. . Doa Untuk Jenazah Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW : Bila kalian menyalati jenazah. wa⼌aafihi wa⼌fu â¼×anhu. wa wassi⼌ madkhalahu. maka murnikanlah doa untuknya. Membaca Surat Al-Fatihah 5. . 4.

shalat dzuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Dzuhur atau pada waktu Ashar. Saudaraku. Shalat Maghrib dan Isya¶ dilaksanakan pada waktu Maghrib atau pada waktu Isya¶. sama dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) km. Apabila turun hujan lebat c. batas minimal jarak bepergian (safar) untuk dapat mengqoshar shalat adalah 2 (dua) marhalah (48 mil) yaitu 16 Farsah atau 138 km. yaitu mengumpulkan dua shalat fardhu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Menurut Imam Syafi¶i dan Imam Malik beserta pengikut keduanya. Ala al Madzhabhib al Arba¶ah) Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa jarak perjalanan (musafir) itu sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau dua marhalah. Mengenai jarak perjalanan yang menyebabkan musafir diperbolehkan mengqoshar shalat para ulama memang berbeda pendapat. kecuali duduk. y Shalat jamak dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara: 1. yakni 81 km (Begitulah yang disepakati oleh sebagian Imam Madzhab sebagaimana disebutkan dalam kitab AL-Fikih. Berurutan. yaitu 16 (enam belas) Farsah. Misalnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi. Karena sakit dan takut d. sidang pembaca. artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain. Misalnya shalat Dzuhur dan Ashar dilaksanakan pada waktu Dzuhur atau shalat Maghrib dan Isya¶ dilaksanakan pada waktu Maghrib. Jarak yang ditempuh cukup jauh. Syarat syah Jamak Taqdim ialah: y a. Shalat Jamak ini boleh dilaksankan karena bebrapa alasan (halangan) berikut ini: a. baru disusul shalat kedua c. Berniat menjamak shalat kedua pada shalat pertama b. Sedangkan Subuh tetap pada waktunya dan tidak boleh digabungkan dengan shalat lain. Mendahulukan shalat pertama. Dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat b. Jamak Taqdim (Jamak yang didahulukan) yaitu menjamak 2 (dua) shalat dan melaksanakannya pada waktu shalat yang pertama.Shalat Jamak adalah : Shalat yang digabungkan. iqomat atau sesuatu keperluan yang sangat penting . mengqoshar shalat baru boleh dilakukan apabila jarak perjalanan yang ditempuh mencapai 3 (tiga) marhalah (72 mil) yaitu 24 Farsah atau 207 km.

masing-masing dilaksanakan tetap pada waktunya.2. Jamak Ta¶khir (jamak yang diakhirkan).´ b. artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain. Tidak makmum kepada orang yang shalat sempurna 3. Nabi SAW mengumpulkan Maghrib dengan Isya¶ jika beliau berangkat sebelum terbenam matahari beliau ta¶khirkan Maghrib sehingga beliau singgah (berhenti) untuk Isya¶ kemudian beliau menjamakkan antara keduanya. beliau mengerjakan . Muadz bin Jabal menerangkan bahwasanya Nabi SAW dipeperangan Tabuk. Berurutan. mengqashar shalat hukumnya sunnah. Masih dalam perjalanan. yaitu shalat fardhu yang 4 (empat) rakat (Dzuhur. kecuali duduk. Dalam shalat Maghrib begitu juga. Dan ini merupakan rushah (keringanan) dari Allah SWT bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu. apabila telah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat. Adapun syarat syah shalah Qashar sama dengan shalat Jamak. Harus memahami cara melakukan 4. Misalnya shalat Dzuhur dan Ashar boleh mendahulukan Ashar baru Dzuhur atau sebaliknya. melainkan mengerjakan shalat dua raka¶at saja sehingga beliau kembali dari perjalanannya dan bahwasanya beliau telah bermukim di Mekkah di masa Fathul Mekkah selama delapan belas malam. Misalnya. jika terbenam matahari sebelum berangkat. iqomat atau sesuatu keperluan yang sangat penting. Shalatnya yang 4 (empat) rakaat 2. Sebagaimana menjamak shalat. shalat Dzuhur dan Ashar dilaksanakan pada waktu Ashar atau shalat Maghrib dan shalat Isya¶ dilaksanakan pada waktu shalat Isya¶ y Syarat Syah Jamak Ta¶khir ialah: a. hanya ditambah : 1. Sedangkan shalat Qashar ialah: Shalat yang dipendekkan. yaitu menjamak 2 (dua) shalat dan melaksanakannya pada waktu shalat yang kedua. Dalam Jamak ta¶khir tidak disyaratkan mendahulukan shalat pertama atau shalat kedua. Ashar dan Isya¶) dijadikan 2 (dua) rakaat. Niat (melafazhkan pada shalat pertama) yaitu : ´Aku ta¶khirkan shalat Dzuhurku diwaktu Ashar. beliau kumpulkan antara Dzuhur dan Ashar dan apabila beliau ta¶khirkan shalat Ashar. bila sudah sampai dirumah harus dikerjakan sempurna walaupun tetap jamak. y Perhatikan Hadist Nabi SAW : y ´Rasulullah SAW tidak bepergian.

shalat dengan para Jama¶ah dua raka¶at kecuali shalat Maghrib. Jika hendak melakukan Jamak Qashar.´ (HR. setelah itu mengerjakan shalat Ashar dua rakaat. Sesungguhnya Allah SWT tidak menghendaki kesukaran pada hamba-hamba-Nya. bahwa diperbolehkannya seseorang melakukan shalat Jamak. maupun Jamak Qashar. Abu Daud) y Sedangkan cara melaksanakan shalat Qashar adalah : 1. Qashar. Kemudian bersabda Rasulullah SAW: ´Wahai penduduk mekkah. kami adalah orang ± orang yang dalam perjalanan. merupakan rushah atau keringanan dari Allah SWT. setelah selesai Dzuhur iqomah lagi. An-Nisa: 101) y Nabi SAW bersabda: ´Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: ´Shalat itu difardhukan atau diwajibkan atas lidah Nabimu didalam hadlar (mukim) empat rakaat. Muslim) y Sementara shalat jamak Qashar adalah: Mengumpulkan dua shalat fardhu dalam satu waktu dan meringkas rakaatnya yang semula empat rakaat menjadi dua rakaat. tidaklah kamu berdosa jika kamu memendekkan shalat.´ (QS. y Perhatikan Hadist dari Ibnu Umar berikut ini: ´Pernah Rasulullah SAW menjamak Qashar shalat Maghrib dengan shalat Isya¶. didalam safar (perjalanan) dua rakaat dan didalam khauf (keadaan takut/perang) satu rakaat.´ (HR. .´ (HR.. Mengerjakan shalat yang empat rakaat dilaksanakan dua rakaat kemudian salam y Firman Allah SWT ´Bila kamu mengadakan perjalanan dimuka bumi. Abu Daud dan Turmudzi) Shalat Jamak Qashar dapat pula dilaksanakan secara taqdim dan ta¶khir. beliau laksanakan Maghrib tiga rakat dan Isya¶ dua rakaat dengan satu kali iqomah.. Niat shalat qashar ketika takbiratul ihram. Saudaraku sesama muslim. umpamanya kita mengumpulkan Ashar dengan Dzuhur yakni kita tarik shalat Ashar kedalam shalat Dzuhur maka hendaklah kita sesudah Adzan dan Iqomah mengerjakan shalat Dzuhur dua rakaat. Maksudnya agar manusia itu tidak meninggalkan shalat fardhu walau dalam keadaan bagaimanapun. 2. bershalatlah kamu sekalian dua raka¶at lagi.

´ Allahu Akbar 3. Shalat Dzuhur jama¶ ta¶khir ´Aku niat shalat fardhu Dzuhur dua rakaat qashar karena Allah..y Sesuai Firman-Nya: ´Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 2. Qashar bahkan shalat Jamak Qashar sekaligus setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas.´(QS. Shalat Ashar jama¶ ta¶khir ´Aku niat shalat fardhu Ashar dua rakaat qashar karena Allah. lantas bagaimana lafazh niat shalat-shalat tersebut? y Berikut ini lafazh niat shalat Qashar dengan Jamak : 1.´ Allahu Akbar..´ Allahu Akbar. Al-Baqarah: 185) Setelah kita mengetahui seseorang (musafir) boleh mengerjakan shalat Jamak. . Shalat Ashar Jama¶ Taqdim ´Aku niat shalat fardhu Ashar dua rakaat qashar karena Allah. Shalat Dzuhur Jama¶ Taqdim: ´Aku niat shalat fardhu Dzuhur dua rakaat qashar dengan jama¶ sama Ashar karena Allah´ Allahu Akbar. Shalat Maghrib jama¶ taqdim ´Aku niat shalat Maghrib tiga rakaat jama¶ sama Isya¶ fardhu karena Allah. Shalat Isya¶ jama taqdim ´Aku niat shalat Isya dua rakaat qashar fardhu karena Allah. 6.´ Allahu Akbar.´ Allahu Akbar 4. 5.

Hamdan Na¶iimiin. Laa Ilaaha Illallaahu Walaa Na'budu Illaa Iyyahu Mukhlishiina Lahuddiinna Walau Karihal Kaafirun. Shalat Isya jama¶ ta¶khir BACAAN DO'A SESUDAH SHOLAT Bacaan Lima 1. 3x Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariikalahu. 3x Subhanal Malikil Ma'budi. Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar. Ta¶audz (A¶uudzu Billaahi Minasy-Syaithaanir-Rajiim) 3.7. Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar. Allahu Akbar Walillaahil Hamdu Subhaanallahi. Allaahu Akbar Kabiiraw Wal-Hamdu Lillaahi Katsiiraw Wa Subhaanallaahi Bukrataw Wa Ashiilaa. 33x Istighfar. Allaahu Akbar. Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-µAliyyil-Azhiim 5. Lahul Mulku. Hamdan Syakiiriin. Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwal-Hayyul-Qayyuum. Wa Atuubu Ilaiih. Wa Laa Ka Syukru. Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu. 3x. Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-µAliyyil-Azhiim Takbir lengkap: Allaahu Akbar. Wala Yafuutu Abadan Subhun Qudusun Rabbunaa Wa Rabbul Malaikati Warruuh. Shadaqa Wa'dahu Wanashara 'Abdahu Wa-A'azzajundahu Wahazamal Ahzaaba Wahdahu. 33x Allaahu Akbar. 3x Do¶a lengkap sesudah Sholat Syahadat Ta'audz + Al-Fatihah Astaghfirullaahal-µAzhiim. Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah 2. Subhanal Malikil Maujudi. Shalat Maghrib jama¶ ta¶khir ´Aku niat shalat Maghrib tiga rakaat fardhu karena Allah. 33x Al-Hamdu Lillahi. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji¶un 4. Wa Lahul-Hamdu Yuhyii Wa Yumiitu Wa Huwa µAlaa Kulli Syai¶in Qadiir. Subhanal Malikil Hayyil Lazi. Allaahu Akbar Walillahilhamdu. Al-Hamdu Lillaahi Rabbil-µAalamiin. 8. Laa Yanamu Wala Yamuttu. 33x (Astaghfirullaahal-µAzhiim) A¶uudzu Billaahi Minasy-Syaithaanir-Rajiim. 33x Laa Ilaaha Illallaahu. Yaa Rabbanaa Lakal-Hamdu. Kamaa Yambaghii Li Jalaali Wajhika Kariim Wa Azhiimi Sulthaanik .´ Allahu Akbar. Hamday Yuwaafii Ni¶amahu Wa Yukaafii Maziidah. Syahadat (Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaah.

SHALLI WASALLIM 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA AATIHII SU'LAHUU YAUMAL QIYAAMAH. Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini. Nabi Muhammad dan perkenankanlah permohonannya pada hari kiamat . Artinya: "Ya Allah.Shalawat lengkap: Allaahumma Shalli µAlaa Sayyidinaa Muhammadiw Wa'alaa Aali Sayyidinaa Muhammadin. Fil-'Aalamiina Innaka Hamiidum Majiid Do'a setelah Iqamah ALLAAHUMMARABBA HAADZIHIDDA 'WATITTAAMMAH WASH SHALAATIL QAA'IMAH. Kamaa Baarakta 'Alaa Sayyidinaa Ibraahiim Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim. Kamaa Shallaita 'Alaa Sayyidinaa Ibraahiim Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim. dan shalat yang didirikan! Limpahkanlah rahmat dan kedamaian kepada junjungan kami. Wa Baarik 'Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Muhammad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful