1

BAB 1
PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam bab ini akan diterangkan tentang pernyataan masalah, tujuan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian dan juga definisi konsep yang mengandungi konsep-konsep mengenai minuman beralkohol,

penyalahgunaan alkohol, tahap pengetahuan, disiplin, pelanggaran disiplin, suku kaum Dusun dan aspek demografi. Dalam bab ini juga akan menerangkan tentang batasan kajian iaitu meliputi penggunaan populasi, masalah pembolehubah, masalah kewangan dan batasan mengenai

pelanggaran disiplin pelajar.

1.2. Pendahuluan Dewasa ini, masalah disiplin di kalangan remaja bukan lagi

merupakan permasalahan sosial yang baru dalam masyarakat . Setiap tahun, kejadian salah laku remaja memperlihatkan kadar peningkatan yang tinggi (Aminuddin, 1993). Kenakalan pelajar yang dibahas dalam pelbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. Pelbagai macam masalah yang

disiplin pelajar yang ditunjukkan akhir-akhir ini . Kejadian- kejadian

melibatkan pelajar seperti ponteng, mabuk, gangsterisme, mencuri, serang, peras ugut, menyerang pelajar lain, merogol, penyalahgunaan rompakan, dadah,

dan membunuh sudah menjadi lumrah dan berita mengenai

kejadian-kejadian ini kerap dipaparkan di dada-dada akhbar perdana. Umum mengetahui bahawa para pelajar tersebut merupakan teras kepada

2 pembangunan negara pada masa hadapan. Namun fenomena ini

menimbulkan kebimbangan mengenai nasib negara pada masa hadapan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993, mendapati sejumlah 2,193 buah sekolah rendah dan 864 buah sekolah menengah menghadapi masalah disiplin. Pada masa yang sama sejumlah 4,482 buah sekolah rendah dan 497 buah sekolah

menengah tidak memberi laporan mereka. Kemungkinan sekiranya semua sekolah memberi laporan tahunan mereka, jumlah sekolah yang mempunyai masalah disiplin semakin bertambah. Satu kenyataan yang tidak boleh diketepikan ialah ramai di kalangan remaja yang bermasalah disiplin adalah mereka yang masih berada di

bangku sekolah. Berdasarkan statistik yang terkumpul, kes-kes jenayah yang membabitkan remaja meningkat dengan ketara hingga 1992 . Misalnya , antara tahun-tahun 1990

pada tahun 1991 sahaja, seramai 124 pelajar

ditangkap kerana terlibat dengan pelbagai kegiatan jenayah dan bilangan yang ditangkap ini meningkat dari tahun ke setahun. (Sabitha & Mahmood Nazar, 1994). Terbaru, ialah kejadian di daerah Papar, Sabah iaitu lima orang pelajar sekolah menengah telah ditangkap kerana mencuri wang syiling dari telepon awam. Menurut pengakuan mereka, kegiatan ini sudah jalankan sebanyak 11 kali (Daily Express, p. 4) Keputusan melengkapkan guru disiplin dengan Kuasa Polis Tambahan yang telah dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan pada waktu itu, Datuk Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak dengan Ketua Polis Negara pada waktu itu, Tan Sri Rahim Noor di Kementerian Pendidikan pada 25 Feb 1997 (Abdullah, 1999) membuktikan betapa semakin seriusnya masalah mereka

3 disiplin pelajar pada hari ini. Menurut Umi Kalthum, (1993), penglibatan remaja dalam kegiatan anti sosial, jenayah dan salah laku adalah akibat daripada kegagalan mereka melalui proses sosialisasi yang positif. Remaja memerlukan contoh (role model ) yang positif terutama dari keluarga untuk membantu mereka membentuk perlakuan dan sikap melalui tempoh peralihan daripada dewasa. Antara salah laku pelajar di negara kita yang semakin serius ialah masalah penyalahgunaan alkohol. Masalah ini sama seriusnya dengan yang positif semasa

peringkat kanak – kanak ke alam

masalah-masalah sosial lain yang melanda pelajar negara. Malah masalah ini kian hari kian meruncing. Apa yang lebih membimbangkan, masalah penyalahgunaan alkohol turut memberi kesan dan pengaruh terhadap yang lain seperti pergaduhan, pembunuhan,

peningkatan masalah disiplin

mencuri dan juga ponteng di kalangan pelajar di sekolah.

1.3.

Pernyataan Masalah Di Sabah, masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar juga merupakan salah satu masalah yang serius. Masalah ini nampaknya lebih

ketara berlaku di kalangan pelajar lelaki daripada suku kaum Dusun (SKD). Pembabitan mereka dengan alkohol mungkin disebabkan oleh beberapa

faktor. Antaranya ialah mereka telah terdedah dengan alkohol sejak mereka kecil disebabkan ibu bapa mereka juga peminum alkohol. Ada sebilangan ibu bapa yang tidak menghalang anak – anak remaja mereka terlibat dengan penyalahgunaan alkohol malah ada yang mengajak anaknya turut sama

meminum alkohol. Apa yang lebih mendukacitakan lagi, sebahagian anggota

4. tahap pengetahuan alkohol responden dan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki . masalah disiplin adalah kesan sampingan yang proses pembangunan yang terlalu pantas dan sukar buruk daripada dibendung. pelajar tersebut juga akan cenderung terlibat dengan masalah disiplin yang lain. Masalah ini seolah – olah berkembang selaras dengan kemajuan pembangunan (Tajul Ariffin. Fakta yang sama diperoleh oleh Ibrahim. Dengan kata lain. Akibat penyalahgunaan alkohol yang kadang kala tidak terkawal. Tahap pengetahuan pelajar tentang alkohol yang rendah juga menyebabkan timbul kesan – kesan sampingan yang kadangkala tanpa disedari oleh pelajar telah memberi kesan buruk kepada mereka. Tujuan Kajian Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk menkaji sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga. 1. tetapi juga gejala tersebut telah mula menular ke kawasan luar bandar. Selain daripada minuman beralkohol yang dibuat sendiri. (1997) menunjukkan semua jenis masalah remaja bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan industrilisasi dan urbanisasi.4 masyarakat dari SKD ini menganggap bahawa penggunaan alkohol adalah sebahagian daripada budaya mereka (Moginum Culture). Gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar dari SKD bukan sahaja melanda mereka yang bersekolah di bandar. minuman beralkohol buatan luar negera juga semakin mudah didapati di luar bandar dengan harga yang murah. 1990).

kajian ini bertujuan untuk: a. Adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. 1. c. Objektif Kajian a.5.5 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. 1. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. c. b. Hipotesis Kajian . Secara khusus. Adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.6. Adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. b. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.

b. . 1. Terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dari kes pelanggaran disiplin sekolah di bandar dengan pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.6 a. Dapatan kajian ini juga diharap dapat digunakan sebagai garis panduan bagi pihak sekolah khususnya pengetua – pengetua sekolah menengah di Sabah di mana terdapat pelajar daripada SKD dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan alkohol dan gejala pelanggaran disiplin sekolah di kalangan mereka. Dapatan kajian ini diharap boleh membantu para guru khususnya guru disiplin untuk menghadapi masalah penyalahgunaan alkohol dan pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh para pelajar lelaki dari SKD. b. c. . c.7. Dapatan kajian ini juga diharap boleh dijadikan maklum balas terutamanya kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Sabah untuk mengenal pasti cara terbaik untuk mengatasi masalah pelanggaran disiplin di kalangan pelajar dari SKD dengan kaedah dan cara yang bersesuaian dengan faktor demografi pelajar. Kepentingan Kajian: a.

di Sumeria pula sekitar 2300 B. Jenis – jenis bahan kimia yang terkandung dalam alkohol hanya diketahui selepas ditemui oleh Louis Pastuer pada tahun 1857.8. . Definisi Konsep Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang definisi konsep yang akan digunakan dalam kajian ini. Data-data dan keputusan daripada kajian ini diharap dapat disebarkan dan ibu bapa terutama dari SKD untuk memberi kepada masyarakat kesedaran kepada mereka agar masalah penyalahgunaan alkohol ini dapat dikurangkan dengan bantuan masyarakat dan ibu bapa. 1. 2003) . 10 hingga 14 peratus. Alkohol sudah dikenali dan digunakan di Mesir sejak 3700 S. Terdapat sekurang – kurangnya enam jenis minuman beralkohol buatan tempatan yang dihasilkan oleh SKD di Sabah iaitu lihing.M. sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol. 8 peratus. 1.C dan penggunaan alkohol juga telah tercatit dalam kitab Bible (Charles et al. tidak mempunyai rasa dan dihasilkan melalui proses penapaian.8. stout . tetapi penggunaannya sebenarnya sudah berusia ribuan tahun.1. vodka atau brandy pula mengandungi 40 peratus alkohol. Minuman Beralkohol Minuman beralkohol ialah apa-apa sahaja jenis minuman yang kandungannya mempunyai alkohol dan memabukkan apabila diminum. manakala wiski. bir disulingkan wain . Misalnya di Malaysia. montoku. Warnanya adalah jernih. Kandungan utama semua jenis minuman beralkohol ialah ethyl atau ethanol.7 d. Kekuatan minuman tersebut bergantung kepada jumlah peratus alkohol didalam kandungannya.

Alcohol Abuse : Keinginan tinggi seseorang terhadap alkohol yang menyebabkan individu tersebut hilang kawalan dan ketergantungan keterlaluan secara fizikal terhadap alkohol. Penyalahgunaan Alkohol Definisi yang diterima umum tentang penyalahgunaan alkohol ialah tabiat tersebut merupakan suatu penyakit .8. 1995). yang serasa dengan gin. sagantang dan kinomol dihasilkan menerusi beberapa peringkat pemeraman beras yang diadun dengan dengan ragi. sagantang . Berbeza dengan yang lain. dan kinomol (Tapai) . Masing – masing mempunyai rasa dan peratus kandungan alkohol tersendiri. Jenis yang paling memabukkan ialah montoku.2. telah memberi beberapa definisi berkaitan penyalahgunaan alkohol: a. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 1998. Penyalahgunaan alkohol dianggap sebagai suatu keadaan apabila si pengguna hilang kawalan terhadap jumlah alkohol yang diminum dan tidak dapat menghentikan tabiat tersebut. . Bahar pula agak berbeza dengan minuman tempatan yang lain kerana ia dihasilkan daripada nira kelapa yang dicampur dengan kulit kayu tertentu (Daily Express. 1. bahar. Kedua – dua minuman ini dihasilkan menerusi pemeraman beras dan dicampur dengan beberapa jenis akar atau kulit kayu supaya warna coklat minuman dapat dihasilkan.8 sikat. Lihing. diikuti oleh sikat yang dianggap oleh SKD sebagai brandi. segantang dihidangkan cara disedut terus daripada tempayan pemeraman menggunakan buluh kecil.

1. Graving : Mempunyai keinginan yang tinggi untuk minum.9 b. 1. Compulsion : Ketidakmampuan seseorang untuk berhenti meminum alkohol setelah memulakannya.8. b.8. Melalui pengetahuan seseorang boleh mengubah sikapnya sama ada ke arah positif atau negatif. mengeletar. penelitian dan pembelajaran. Tolerance : Keinginan untuk menyalahgunakan alkohol sebanyak mungkin sehingga ke tahap individu tersebut berasa mabuk. (1987) menyatakan pengetahuan merupakan pengumpulan maklumat yang diperoleh tentang sesuatu subjek atau perkara berdasarkan pengalaman. e. Dependence : Individu yang meyalahgunakan alkohol akan mengalami tanda –tanda seperti ingin muntah. pembacaan. dan sentiasa dalam kegelisahan apabila berhenti menyalahgunakan alkohol setelah menggunakannya secara keterlaluan untuk suatu jangka masa yang lama.3. Pengetahuan yang cetek boleh menyebabkan individu itu bertindak mengikut perasaan tanpa memikirkan bahawa tingkah laku yang ditunjukkan selaras dengan norma masayarakat. Disiplin . Tahap Pengetahuan Chong. Pengetahuan juga merupakan ilmu yang berupaya untuk mendekripsikan alam dan kehidupan yang sedia ada dengan tujuan menemukan penjelasan yang memungkinkan manusia menjangkakan dan mengawal sesuatu objek atau perkara itu.4. c. berpeluh.

Contohnya peraturan yang diadakan untuk murid sekolah. (2001). Mohd. Tajudin.10 Disiplin bermaksud latihan membentuk. Menurut Mizan. disiplin ialah satu kawalan sosial untuk mewujudkan suasana tenteram dan keadaan teratur agar proses pengajaran dan pembelajaraan dapat berjalan dengan licin dan teratur (Ahmad Nadri. Ia juga merujuk kepada cara berfikir yang tersusun dan seterusnya membawa kepada sifat rasional serta keyakinan diri seseorang . Ee. Disiplin ialah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat di sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang tenteram agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan harmoni dan lancar. perajurit peraturan dan sebagainya. polis. Disiplin juga adalah cara berfikir yang membawa kepada tingkah laku yang teratur dan ketabahan hati seseorang (Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sekolah. Disiplin adalah kesanggupan seseorang itu untuk mengikuti arahan dan peraturan. (1994) mendefinisikan kelompok disiplin sebagai bagi yang dipersetujui laku oleh suatu masyarakat mewujudkan tingkah yang baik demi kesempurnaan kehidupan masayarakat itu sendiri. (1995) pula mentakrifkan disiplin sebagai sifat atau keadaan tingkah laku individu atau kelompok manusia dan . 1989). 1981). membetul atau melengkap suatu sistem peraturan tentang tingkah laku mengikut peraturan yang telah diwujudkan . Disiplin juga boleh didefinisikan sebagai suatu sistem hidup yang ditetapkan oleh suatu kelompok atau badan untuk mewujudkan suasana yang teratur dan tenteram untuk mendapatkan perkhidmatan yang memuaskan daripada seseorang individu di dalam kelompok tersebut.

Tajudin turut membahagikan disiplin kepada beberapa dimensi iaitu : a. ia tidak mendatangkan apa – apa akibat. Dimensi hiraki kehendak: dalam dimensi ini membawa erti bahawa disiplin itu bukan sahaja harus dipunyai dihargai dan di hayati. Oleh itu sukar untuk menentukan definisi secara tepat dan diterima oleh semua pihak mengenai pelanggaran disiplin. seseorang. d. Dimensi norma tanpa akibat: aspek penekanan diberikan kepada perlakuan yang diharapkan atau diingini. 1. Mohd. Pelanggaran Disiplin: Berbagai definisi tentang masing – masing pelanggaran disiplin telah dibuat yang nilai dan pandangan berbeza mengikut pendapat. Dimensi akibat: dalam dimensi ini penekanan disiplin adalah dari segi melaksanakan parameter disiplin berikut ataupun mewujudkan pencegahan.8. Dimensi norma: disiplin ini menggunakan disiplin dengan tujuan menerapkan isi disilpin tersebut bagi tujuan mengoreintasikan para pelajar kepada norma tertentu di persekitaran sekolah.11 proses atau usaha mewujudkan sifat patuh peraturan dan bertatatertib . (1980) mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku salah adaptasi atau merosakkan seseorang atau persekitaran sosialnya. b.5. tetapi jika pihak yang terlibat tidak melakukannya. tetapi juga membolehkan seseorang itu berkeupayaan membuat keputusan serta meletak perlakuannya dalam susunan hiraiki yang wajar. Altrochhhi. Salah adaptasi merupakan tingkah laku yang merosakkan secara signifikan dari segi . c.

(dalam AB. (2003) pula mendefinisikannya sebagai aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma – norma masyarakat. memukul. Menurut Abdul Rahman. dikenal pasti. Pelanggaran disiplin juga dapat bermaksud segala perbuatan atau tingkah laku yang dikesan. Alim.12 psikologi. Berlainan di sini bermaksud berlainan dari segi purata. mencabar atau melawan guru. disiplin merupakan suatu unsur yang boleh mewujudkan ketertiban . membunuh. dan lain – lain perbuatan kementerian atau negara. Contoh – contoh kelakuan tersebut seperti mencuri. dan dianggap sebagai melanggar atau mengingkari peraturan yang ditetapkan dan dikuatkuasakan oleh pihak sekolah. menderhaka kepada ibu bapa. Hairunnaja. 1999). merogol. Martin. membuli. Masalah ini hanya terhad sekiranya dilakukan di kawasan sekolah sahaja. ponteng sekolah. Menurut definisi Kementerian Pendidikan Malaysia. dan agama. memeras ugut. (1999) masalah disiplin ialah tingkah laku pelajar yang tidak mengikuti peraturan atau undang – undang sama ada peraturan atau undang – undang itu dibuat oleh institusi sekolah itu sendiri. seumpamanya. Purata itu juga berbeza mengikut sesuatu masyarakat. berzina . merompak . 1994) pula mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku yang membayangkan bahawa tingkah laku itu berlainan. Sebarang usaha atau tindak tanduk negatif yang menyalahi atau melawan disiplin dianggap sebagai pelanggaran disiplin sekolah (Abdullah. luar biasa dan menyeleweng. menagih dadah. Tingkah laku salah suaian merupakan tindak balas terhadap masalah hidup. undang – undang negara . (1982). Tindak balas ini ialah tindak balas mengelakkan masalah berbanding percubaan untuk menghadapi dan menyelesaikannya.

kecemasan. kebakaran. Majalah sekolah l. makmal sains. Rombongan lawatan k. Aspek – aspek disiplin di sekolah menurut Buku Panduan Bagi Ibu Bapa/ Penjaga Mengenai Disiplin. Menjaga harta benda sekolah/ orang lain h. Kegiatan luar bilik darjah. Ia bukan sahaja merupakan peraturan – peraturan yang dikenakan ke atas sesuatu kelompok manusia akan tetapi ia juga berhubung rapat dengan tindakan seseorang menempatkan dirinya dalam masyarakat dan negara. Keselamatan melintas jalan. Menepati masa d. Permainan. Sukan Olahraga.Kelab. i. Pakaian seragam g. sebagai suatu institusi perlu juga mengubal peraturan – peraturan agar dapat memupuk murid – murid supaya lebih berdisiplin dan memastikan keberkesanan dan kecemerlangan sekolah. Potongan rambut f. Sekolah.13 masyarakat. . Umumnya disiplin melibatkan individu dalam masyarakat yang lebih besar. Budi pekerti/ tingkah laku/kelakuan b. Persatuan sekolah. (1982) adalah seperti berikut: a. Kedatangan ke sekolah/ kelas e. Persatuan. Kebersihan (diri/ persekitaran) c. j. Ia menentukan amalan yang perlu dipatuhi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh sesuatu pihak bagi menjamin perjalanan sesebuah institusi.

Dewasa ini istilah Dusun telah menjadi Kadazandusun. F. pada tahun 1989 semasa Kadazan Cultural Association’s Delegates Conference kali ke–5. prinsip keadilan dan sama rata.6. 30 tahun kemudian. Ini disebabkan . Kadazandusun. Maryat dan Kesultanan Brunei juga telah menggunakan istilah Dusun (Ongkili. Istilah Dusun bermaksud ladang (Tunggolou.14 Selain dari aspek yang disenaraikan. 1.8.S. penyelidikan penyelidik akan hanya menggunakan istilah Dusun sahaja. perhubungan sesama manusia serta kehidupan harmoni dan perpaduan negara adalah dijadikan asas untuk mengubal disiplin sekolah. Sentimen ini telah menjejaskan perpaduan. Hunt’s yang telah mengembara ke Pulau Borneo menggunakan istilah orang Idan untuk merujuk kepada SKD. J. Isu disatukan dengan istilah Kadazan istilah Dusun dan Kadazan atau kebun penggunaan sebenarnya sudah mula hangat sejak awal tahun 1960–an. pengetua adalah berkuasa mengubal sebarang peraturan mengikut keadaan dan keperluan sekolahnya. Forrest pada tahun 1780. satu resolusi telah dikeluarkan yang bersetuju agar Walau istilah Kadazan dan untuk Dusun tujuan disatukan menjadi ini. bagaiamanpun. James Brooke pada tahun 1845 adalah orang pertama yang menggunakan istilah Dusun. Suku Kaum Dusun Dokumentasi awal tentang SKD telah dibuat oleh Captain T. 1999). Beliau menggunakan istilah Oran Idaan atau Idahah untuk merujuk SKD. pertimbangan bakat dan minat. perkembangan dan pembangunan suku kaum ini. 2000). Walau bagaimanapun. menurut buku itu lagi. menghormati individu sebagai manusia. Walau bagaimanapun.

Lotud. Williams.910 orang. Kolobuan. Dumpas. Kota Belud. Sinorupu. Menurut Kadazandusun Cuktural Association Sabah ( KDCA). Mangkaak. Lundayo’. Tobilung. 779 wanita.15 penduduk suku kaum Kadazandusun yang tinggal di daerah Tuaran dan Tamparuli dan Telipok lebih suka dikenali sebagai SKD. Ngaibai. Liwan. Antaranya ialah teori yang mengatakan SKD berasal dari daratan China keturunan ras Mongolid yang dikemukakan oleh Ivor. Malapi. Keningau. Menurut kepercayaan dan sejarah lisan masyarakat SKD. Kuijau. Makiag. Tombonuo. Tuaran dan Kota Marudu adalah kawasan yang paling menjadi tumpuan SKD. Jumlah penduduk lelaki ialah seramai 109. Tangara. Minokok. (2003). Tolinting. Lobu. Sungai. Daerah Ranau. teori kedua mengatakan SKD berasal dari keturunan Indo–Malayan yang dikemukakan oleh William. Garo. (1999). Paitan. dan Bisaya . Tambunan. tedapat 40 etnik yang termasuk dalam Kadazandusun iaitu Bonggi’. Kota Kinabalu . Sonsogon. teori ketiga mengatakan SKD berasal dari keturunan orang purba Gua Madai yang dikemukakan oleh Rayner. (1965). Tuhawon. (1965). mereka mengatakan suku kaum mereka berasal dari Nunuk Ragang. Terdapat beberapa teori mengenai asal usul SKD. Kimaragang. Murut. Tatana’. penduduk SKD (tidak termasuk Kadazan) di Sabah berjumlah 216. dan Granville. Gana’. Lingkabau. Rungus. Bundu’. Tuntung. Rumanau. Kadayan. Tindal. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu Sungai Kegibangan dan Sungai Kawananan yang bergabung menjadi Sungai Liwago di kampung Tompias. Sinobu. Ida’an. (1923). antara pekan Telupid dan pekan . Pingas. Pada tahun 2000. Sukang.131 orang dan jumlah penduduk wanita pula ialah 107.

1. Seramai 60 orang pelajar lelaki dari SKD dipilih sebagai sampel . Batasan Kajian Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang batasan kajian yang dibuat oleh penyelidik dalam kajian ini. Sekolah yang terletak di daerah Tamparuli dikategorikan sebagai sekolah luar bandar dan sekolah yang terletak di Tuaran dan Telipok pula dikategorikan sebagai sekolah bandar. umur 16 tahun adalah masa remaja mengalami alam peralihan antara tingkah laku kanak – kanak kepada tingkah laku orang dewasa.16 Ranau. Di muara percantuman dua batang sungai ini . Mereka terdiri daripada pelajar tingkatan empat . 1994).1. 1.Demografi Sekolah Bandar dan Luar Bandar Untuk menentukan adakah sekolah itu adalah kategori sekolah bandar ataupun luar bandar. Penggunaan Populasi Kajian ini hanya dilakukan di lima buah sekolah sahaja di Pantai Barat Selatan. Menurut Muhd.7. (1991). terdapat sepohon pokok kayu Ara (Nunuk Ragang) dan bawah pohon inilah menurut menjadi kepercayaan SKD tempat tinggal Kinoingan dan Suminundu yang nenek moyang kepada SKD (Herman. ataupun suatu ketika di mana perkembangan pesat individu .9. 1.9.8. Mansur. penyelidik menggunakan penetapan yang telah dibuat oleh Jabatan Pelajaran Sabah untuk sekolah – sekolah di Pantai Barat Selatan. Sabah.

orang lain atau komunitinya.3. 1. Pelanggaran Disiplin . Masalah Pembolehubah Pembolehubah bebas dalam kajian ini ialah faktor demografi bandar dan luarbandar dan penyalahgunaan alkohol. kes pelanggaran disiplin dan tahap pengetahuan alkohol.4.2. Sabah. Oleh itu dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan dan mewakili seluruh pelajar lelaki dari SKD di Sabah kerana bilangan sampel yang terhad. Sehubungan itu kajian hanya dapat dibuat untuk bilangan sampel yang kecil sahaja dan juga hanya melibatkan lima buah sekolah di Pantai Barat Selatan. Pembolehubah terikat pula ialah pola meminum alkohol keluarga.9. Masalah Kewangan Penyelidik perlu menggunakan sumber kewangan sendiri dalam menjalankan kajian ini. Walau bagaimanapun penyelidik akur bahawa terdapat lagi pembolehubah seperti faktor persekitaran dan faktor teman – teman pelajar yang seharusnya diambil kira. mereka lebih banyak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. 1. 1.9.9.17 sehingga membolehkannya belajar mengubahsuaikan diri mereka sendiri. Pelajar lelaki dipilih sebagai sampel dalam kajian ini kerana berdasarkan pemerhatian dan pembacaan penyelidik.

Kes pelanggaran disiplin responden juga hanya dihadkan semasa atau setelah responden menyalahgunakan alkohol dan memberi kesan langsung kepada pelanggaran disiplin responden. Ini bermakna. tetap diambil kira. Jumlah penggunaan alkohol oleh responden tidak akan dibuat batasan. pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh responden terhad kepada pelanggaran disiplin yang dilakukan semasa di sekolah sahaja.18 Dalam kajian ini. walaupun responden hanya menyalahgunakan sedikit alkohol dan tidak dianggap mabuk. . Ini bermakna segala kesalahan dan pelanggaran yang dibuat oleh responden semasa di luar sekolah walaupun setelah menyalahgunakan alkohol tidak diambil kira.

penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja. SKD akan mengadakan upacara untuk memuja semangat padi sebelum dan selepas menuai padi dengan tujuan agar jumlah tuaian akan meningkat pada tahun berikutnya. Beliau mengatakan bahawa setiap tahun. pengaruh latar belakang keluarga terhadap penyalahgunaan alkohol. Dukun wanita akan menjadi pemimpin dalam upacara tersebut. pengaruh keluarga terhadap tingkahlaku remaja. Upacara ini akan berlangsung selama berminggu – minggu dan dalam upacara ini. minuman tapai akan disediakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang mereka dapat. Bab ini juga akan mengemukakan kerangka teori dan kerangka kajian.19 BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. Para hadirin akan meminum sehingga mabuk kerana itu merupakan syarat yang harus dipatuhi dalam .2. perbezaan penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar. tahap pengetahuan alkohol pelajar. 2.1. kesan penyalahgunaan alkohol. Pengenalan Bab ini akan menerangkan kajian literatur yang dibuat tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan suku kaum Dusun. Penggunaan dan Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Suku Kaum Dusun Fakta awal tentang penggunaan alkohol di kalangan SKD telah ditulis oleh Thomas Rhys Williams pada tahun 1961 di dalam jurnal Sociologies berjudul Ethno – historical Relationships and Patterns of Customary Behaviour among North Borneo Natives People.

SKD menggunakan alkohol tanpa had menyebabkan istilah penyalahgunaan layak digunakan. 1961). minuman beralkohol iaitu tapai mempunyai fungsi yang sangat penting dan tidak digunakan setiap hari. Ini bermakna penggunaan minuman beralkohol adalah merupakan sesuatu yang amat istimewa . beras adalah merupakan makanan suci disebabkan berasal daripada badan Huminodun. Walau bagaimanapun. Kajian ini bertujuan untuk mengumpul . pengkebumian dan juga semasa menyambut tetamu dari luar. Menurut kepercayaan. Institute For Indigenous Economic Progress Sabah (INDEP) pada tahun 2000 telah membuat kajian yang bertajuk ‘Suara Rakyat. anak perempuan Kinorohingan (tuhan bagi SKD) yang telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan masyarakat SKD daripada mati kelaparan (Rayner. pada masa kini.20 upacara tersebut. jelaslah bahawa budaya mengguna dan meminum alkohol sudah wujud di kalangan SKD sejak zaman dahulu. tetapi pada waktu itu istilah penyalahgunaan tidak sesuai digunakan kerana alkohol hanya diminum pada waktu – waktu dan upacara tertentu sahaja. Tapai hanya diminum pada masa – masa tertentu sahaja seperti pada perayaan selepas menuai padi. Thomas Rhys William turut menambah bahawa acara meminum tapai juga dilakukan dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan persaudaraan di kalangan SKD (Williams. Berdasarkan kenyataan di atas. Meminum tapai mestilah dilakukan dengan penuh hormat kerana tapai diperbuat daripada beras. setiap rumah mesti menyimpan sekurang – kurang sebuah tajau yang berisikan tapai sebagai persediaan. Menurut tradisi masyarakat SKD. 2003). perkahwinan. Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun‘. Oleh kerana itu.

Seramai 300 responden telah dipilih secara rawak daripada 7 daerah yang mempunyai majoriti penduduk Kadazandusun iaitu daerah Ranau. INDEP telah mengadakan suatu konferensi bertempat di Nexus Resort. Tuaran.21 maklumat berhubung dengan aspirasi dan harapan serta masalah yang dihadapi oleh suku kaum Kadazandusun daripada akar umbi. majoriti peserta bersetuju bahawa masyarakat masih boleh menggunakan alkohol tetapi dalam jumlah yang sederhana . isu sosial mendapat perhatian utama dari para peserta terutama masalah penyalahgunaan alkohol. Dalam konferensi itu.3 peratus responden mengharapkan agar masyarakat tidak mengamalkan lagi mana – mana amalan kuno yang boleh memudaratkan kehidupan seharian mereka. Pitas. Karambunai yang bertajuk ‘Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges’‘. Kudat. Ramai juga peserta yang berpendapat bahawa penyalahgunaan alkohol di kalangan masyarakat Kadazandusun–Murut adalah merupakan satu cara bagi masyarakat tersebut menghilang rasa stress akibat masalah sosio ekonomi yang dihadapi oleh suku kaum ini. telah mendorong Pertubuhan Kebudayaan Kadazandusun (KDCA) . Hasil kajian mendapati bahawa 28. Amalan yang dianggap paling memudaratkan menurut pendapat responden ialah tabiat penyalahgunaan alkohol. Kota Marudu. Pada tahun 2000 juga. Walau bagaimanapun. Keningau dan Tenom. Ada di kalangan peserta yang berpendapat ‘moginum culture‘ di kalangan masyarakat adalah penyebab utama penghalang kemajuan tetapi tidak kurang juga yang beranggapan bahawa tabiat itu mempunyai kepentingannya sendiri dalam kehidupan masyarakat. Keburukan dan kemusnahan yang berpunca daripada tapai buatan tempatan.

Presiden KDCA. Zain. Pengaruh Keluarga Terhadap Tingkah Laku Remaja Laporan salah laku disiplin pelajar sekolah – sekolah di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993 mendapati bahawa seramai 103. Itulah pertama kali suatu isu yang rumit dan sensitif mendapat sokongan sebulat suara berbeza dengan keadaan masa – masa lalu di mana sebarang kritik yang berkaitan dengan minuman itu dianggap sebagai sial dan tidak boleh dipertikaikan. kesan 2. “ minuman tapai memang tidak salah tetapi yang menjadi kesalahan ialah meminumnya secara berlebih – lebihan” (Daily Express. Tahap Pengetahuan Alkohol Kajian yang dibuat oleh Mohd.4. Ramai yang telah menyokong tindakan tersebut. 3. Datuk Joseph Pairin Kitingan. 1995).22 dalam mesyuarat agungnya yang ke–5 membuat ketetapan untuk mengharamkan pertandingan meminum tapai dan dikeluarkan daripada acara tahunan Perayaan Kaamatan (menuai atau dalam perayaan – perayaan lain yang melibatkan masyarakat tersebut. ketika mengesa supaya minuman tapai diharamkan di dalam sesuatu pesta atau mesyuarat berkata. 2. (1988) mendapati bahawa pelajar yang tinggal dan bersekolah di luarbandar pengetahuan tidak mempunyai tahap yang luas berkenaan dengan alkohol berbanding dengan pelajar yang tinggal dan bersekolah di luar bandar. Kemungkinan ada di antara pelajar tersebut yang tidak mengetahui langsung tentang negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol. 777 jumlah pelajar telah terlibat dengan kes pelanggaran .

Ini menyebabkan anak merasa tidak selamat. Hashami et al. Antara faktor tersebut ialah keadaan keluarga yang tidak tersusun baik. 3. bimbang dan mendorong remaja tersebut berkelakuan nakal. Dapatan mendapati peratus ponteng dan berhenti sekolah tertinggi adalah dari kalangan bercerai.759 pelajar melakukan pelanggaran kerana di sebabkan faktor keluarga. Oleh yang demikian. (2003). 1990). Shanmugam. jika remaja atau pelajar menjadi nakal. Hasil kajiannya mendapati bahawa kanak – kanak yang ibubapa yang telah . Dapatan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh (1994) telah Mitchell et al. (dalam Abdul Rahman. Seramai 17.23 disiplin. membuat kajian di Daerah Kuala Terengganu dan Besut untuk mengetahui punca terjadinya gejala ponteng dan berhenti sekolah di kalangan pelajar di daerah tersebut. Menurut Hairunnaja. tidak dapat dinafikan lagi kenakalan remaja berkait rapat dengan pendidikan di rumah kerana akhlak seseorang anak sebenarnya bermula dari rumahnya sendiri. maka kemungkinan besar puncanya adalah disebabkan pembawaan keluarganya sendiri.676 kerana faktor persekitaran dan seramai 1. Anak mempelajari apa yang dilihatnya di rumah khususnya tingkah laku individu – individu dewasa yang berada di dalamnya. (1997) pula telah membuat kajian ke atas 5 buah sekolah menengah di daerah Petaling Jaya.381 jumlah pelajar kerana faktor sekolah. Kajian yang dibuat oleh Zuraidah mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ibu bapa dengan tingkah laku pelajar yang melanggar peraturan disiplin di sekolah (Zuraidah. 1990). Selangor. Tujuan kajian itu ialah untuk mengetahui punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar di sekolah – sekolah tersebut .

Menurut Robert & Morash. Kajian turut mendapati remaja yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol cenderung menjadi seorang yang susah . Menurut kajian antara alkohol bahawa faktor keluarga Yablonsky. 1993). Pengalaman yang di alami oleh kanak – kanak semasa di rumah bersama dengan keluarganya mempunyai kaitan langsung dengan perlakuan pelajar di sekolah baik yang bersifat positif atau negatif ( Edward. (2000). Sekiranya keluarga menghadapi masalah . Moo. dan kurang perhatian ibubapa terhadap anak – anak mereka . (1988) mendapati bahawa salah satu sebab mengapa jangkaan pelajar India di Malaysia terhadap alkohol tinggi ialah kerana mereka sering melihat ibu bapa mereka meminum alkohol di rumah atau di kedai – kedai arak . kurangnya penekanan disiplin di dalam keluarga . terdapat signifikan yang kuat yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan dengan tingkah laku delinkuen remaja. (2001) juga bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan penting untuk mewujudkan suasana yang aman di rumah supaya secara tidak langsung akan mempengaruhi suasana di sekolah di mana anak – anak mereka belajar. Rus. iaitu masalah kemiskinan. masalah itu akan disebarkan kepada anak – anak mereka. (1992) masalah tingkah laku pelajar boleh dikesan terus dari latar belakang kelurganya baik bapa ataupun ibunya.24 punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar adalah disebabkan oleh faktor latar belakang keluarga. Hasil kajian yang dibuat oleh Md. Ini mendorong mereka untuk meniru apa yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Keluarga juga merupakan salah satu pendorong kepada kanak – kanak untuk melakukan kesalahan di sekolah.

Laporan yang dikeluarkan oleh National Center for Health Statistics (NCHS) Amerika Syarikat menunjukkan 43 peratus (76 juta orang) didedahkan pertama kali dengan alkohol oleh keluarga mereka . Kelantan untuk mencari punca yang mendorong mereka melakukan pelanggaraan disiplin di sekolah. Pengalaman yang didapati oleh remaja tersebut dari ahli keluarganya akan mempengaruhi tingkah lakunya pada kemudian hari adakah beliau akan bertingkah laku positif ataupun sebaliknya. Alkohol Pengaruh Latar Belakang Keluarga Dengan Penyalahgunaan Banyak kajian yang telah dibuat berkaitan dengan pengaruh keluarga terhadap tabiat penyalahgunaan alkohol. (1989). Personiliti ini akan menjadi faktor yang akan menjerumuskan remaja tersebut kepada tingkah laku delinkuen.25 untuk mempercayai seseorang dan bersifat egosentris. Menurut Charlton & David. 2. Nabil. Tanah Merah. ternyata ramai penyelidik yang bersetuju bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara pengaruh latar belakang keluarga dengan tabiat penyalahgunaan alkohol . Abdul Rahman. (1993). telah membuat penyelidikan ke atas pelajar melayu di Sekolah Menengah Vokasional. Hasil kajian mendapati bahawa faktor ibu bapa yang tidak memberi tauladan yang baik kepada anak – anak mereka yang menyebabkan anak – anak mereka terikut – ikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa mereka. (1999) dalam kajiannya pula mendapati 20 peratus pelajar yang menghadapi masalah disiplin di sekolah adalah kerana berpunca dari faktor keluarga mereka sendiri. Dari dapatan – dapatan yang ada.5. keluarga adalah merupakan faktor luaran yang paling banyak mempengaruhi tingkah laku remaja.

Kajian mereka juga mendapati jumlah alkohol yang diminum oleh ibubapanya akan memberi kesan kepada jumlah alkohol yang akan diguna oleh kanak – kanak tersebut . 1997). Keputusan yang sama juga di dapati hasil kajian yang dibuat oleh . (dalam yang seseorang remaja itu berisiko tinggi terlibat dengan penyalahgunaan alkohol sekiranya dia berasal dari sebuah keluarga yang tidak stabil dan terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. dan perubahan tabiat penyalahgunaan alkohol ibu bapa juga akan turtu memberi kesan kepada tabiat penyalahgunaan alkohol anak – anak mereka. Kanak – kanak yang berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang penyalahgunaan alkohol mempunyai risiko 5.26 ( NCHS. penyalahgunaan 1990) terdapat alkohol. 1999 ). (1998) juga mendapati adalah lebih sukar merawat ketagihan alkohol seseorang sekiranya berasal dari keluarga yang terlibat dengan Engs. (1994) mendapati terdapat perbezaan ketara masalah sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan alkohol dengan keluarga yang tidak terlibat.1 kali akan terlibat dengan alkohol berbanding dengan yang tidak (Jacob & Johnson. Pullen. persepsi kanak – kanak terhadap alkohol juga dipengaruhi oleh persepsi ibu bapanya tentang alkohol . Dapatan kajian oleh Duncan & Oscar. bukti Menurut kukuh Weigscheider-Cruse. Persekitaran latar belakang keluarga yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan seseorang akan menyalahgunakan alkohol baik sebagai pengguna ringan ataupun yang menyalahgunakannya secara keterlaluan berbanding dengan individu yang latar belakang keluarganya tidak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol.

6. Menurut statitstik yang dikeluarkan oleh Negeri Dallas . (1992) ke atas 699 remaja yang mengambil alkohol berusia 13 hingga 16 tahun di New York mendapati bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tingkah laku delinkuen di kalangan remaja.27 Ehlers et. (2003) ke atas warga Asia . 2. Terdapat indikasi bahawa anak – anak yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol lebih berisiko tinggi akan terlibat dengan gelaja tersebut dan mengalami tekanan jiwa. Kajian yang dibuat oleh mereka juga menunjukkan bahawa anak – anak lelaki tersebut juga mendapat kesan yang lebih selepas meminum alkohol seperti melakukan pelanggaran disiplin di sekolah dan menimbulkan masalah di luar dan juga juga mereka tidak begitu responsif dengan kesan negatif ke atas penyalahgunaan alkohol. Dalam kajian ini mendapati bahawa warga Cina dan Korea -Amerika adalah golongan yang paling banyak terlibat.Amerika di Amerika Syarikat juga mendapati bahawa latar belakang keluarga memainkan peranan yang sangat penting ke atas timbulnya gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja warga tersebut. pada tahun 1973 hanya 8. Tetapi jumlah ini . Peter & Alicia. Kajian yang dibuat oleh Ebberhart et al. Amerika Syarikat . Al.9 peratus remaja di negeri tersebut yang megambil alkohol atau dadah. (2003) . (1997) telah membuat kajian tentang hubungan antara latarbelakang anak – anak lelaki yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol dengan anak – anak lelaki yang tidak dengan risiko tekanan jiwa dan penyalahgunaan alkohol di kalangan mereka. Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Remaja Kajian Barnes & Farell.

dan Youth Risk Behaviour Study (YRBS) di Amerika Syarikat mendapati bahawa majoriti remaja yang berumur 18 tahun terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Apa yang lebih membimbangkan. Kajian Kesan Penyalahgunaan Alkohol. Meminum secara disebabkan pengeluaran asid berlebihan akan mengakibatkan iritasi perut secara berlebihan. 1998). Minum secara tidak terkawal juga akan menyebabkan muntah. 2001).7.28 meningkat begitu ketara sekali pada tahun 1993 di mana telah meningkat kepada 80 peratus. Dapatan ini turut disokong oleh dapatan yang dibuat oleh Linda. Kajian yang dibuat oelh Monitoring the Future Study (MTF). National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA). Alkohol yang diminum akan ke pembuluh darah dan otak yang akan menyebabkan perubahan tingkah laku dan fungsi badan seseorang. Menurut Higley. Kajian yang dibuat oleh University Harvard mendapati 70 peratus pelajar universiti terlibat dengan penyalahgunaan alkohol yang keterlaluan (Higley. (2003) mendapati bahawa 32 peratus remaja di Amerika Syarikat telah menyalahgunakan alkohol sebelum umur mereka mencapai 13 tahun. 2 . (2002). Meminum sebanyak dua setengah gelas akan menyebabkan kadar alkohol . (2001) kajiannya mendapati penyalahgunaan alkohol akan memberi kesan buruk kepada penggunanya. Dapatan yang dibuat oleh Michael. dua pertiga daripada mereka pernah terlibat dengan masalah disiplin akibat alkohol dan remaja lelaki lebih banyak menyalahgunakan alkohol berbanding dengan remaja perempuan (O’ Melly et al. 49 peratus daripada remaja tersebut telah bergantung kepada dadah ataupun alkohol.

menganggu fikiran dan terjadinya perubahan tingkah laku. hilang minat kepada aktiviti – aktiviti yang sebelumnya menjadi kegemaran . peminum akan menjadi koma.20. membentuk idea spontan. Semakin banyak jumlah alkohol yang diminum semakin kuat otak tertindas sehinggakan boleh menyebabkan tidak sedarkan diri dan seterusnya kematian. Antara kesan alkohol terhadap remaja pula ialah nafas akan berbau alkohol. Peminum juga kurang keupayaan dari segi belajar.10. fikiran bercelaru. cuba menjauhkan diri dari keluarga . 2003).05 yang boleh menyebabkan peminum akan menjadi khayal dan menganggu fungsi otak untuk membuat keputusan . Dapatan tersebut turut diisokong oleh dapatan yang dibuat oleh McCaghy et al. dan memiliki kawan – . Walau bagaimanapun berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum. peminum akan mula bertindak ganas dan pada kadar 0. perubahan tingkah laku di sekolah. menumpukan fikiran. paras alkohol meningkat kepada 0. kadar metobolisme dan jenis alkohol yang diminum (Charles et al.29 dalam darah meningkat sebanyak 0. Gangguan terhadap perkembangan hormon juga akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Linda. peminum akan hilang pertimbangan dan kordinasi.40. menyebabkan penindasan Di dalam otak. dan membuat pertimbangan yang teliti. berat badan. 2002). Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat kepada 0. (2003) . dan pergerakannya pula agak tidak terkawal. yang alkohol akan mengawal kawasan-kawasan biasanya maruah dan disiplin diri sehingga peminum mula merasa kurang sifat malu. kemerosotan dalam pencapaian akademik. makanan yang sedia ada dalam perut.

dan melanggar undang – undang. (2001) di Amerika Syarikat mendapati bahawa kejadian seperti rogol. Kesimpulan yang dibuat hasil kajian oleh Charles et. jumlah tangkapan terbesar ialah keatas pengaruh yang individu menyalahgunakan alkohol. Terdapat hubungan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tindakan remaja yang anti sosial. jenayah berat banyak disebabkan oleh pelakunya di dalam alkohol. 1998). gangguan fikiran dan kegelisahan serta ketakutan yang tidak terkawal (Clark & Bukstein. 1998). Menurut laporan Kongres Amerika Syarikat.30 kawan baru tetapi enggan menjelaskan tentang mereka kepada ibu bapa (Martin & Winters. Di Amerika Syarikat sebahagian besar kes salah laku disebabkan oleh alkohol. Kajian yang dibuat oleh Higley. 1998). vandalisme. (2003) mendapati sebahagian besar rakyat Amerika terlibat dengan penyalahgunaan alkohol.al. mencuri. Kajian ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh (Marlene et. 1997). Antara tindakan – tindakan antisosial yang dilakukan ialah bertindak agresif. keganasan dan pembunuhan berkait erat denga penyalahgunaan alkohol. kecederaan. dan alkohol adalah merupakan puncan utama terjadinya kes kemalangan dan kematian di jalanraya. 95 peratus daripada keganasan di kolej adalah dilakukan oleh pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan . Laporan yang dikeluarkan oleh US Department of Justice pada tahu 1998 menyebut bahawa 37 peratus kes rogol.al. 27 peratus kes kecederaan dan 15 peratus kes rompakan yang terjadi di Amerika Syarikat mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan alkohol ( NIAAA. Pembabitan pelajar dengan penyalahgunaan alkohol telah memberi kesan kepada peningkatan masalah salah laku dikalangan pelajar.

mereka mendapati bahawa terdapat hubungan antara pelajar yang secara sederhana menyalahgunakan alkohol dengan kemungkinan pelajar tertinggal kelas. Kajian yang dibuat oleh Wechsler et al. 1998). dan mengalami kecederaan (Wechsler et al. .31 alkohol . Menurut BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). 1999) bahkan ada yang boleh dikategorikan sebagai penagih. mempunyai masalah dengan polis. Kajian tersebut juga mendapati bahawa 25 peratus pelajar wanita di kolej telah dirogol disebabkan mereka dalam keadaan mabuk ataupun pelakunya yang berada dalam pengaruh alkohol. Beberapa penyalahgunaan sekolah. merosakkan harta benda . bergaduh. mendapati 35 – 40 peratus daripada pelajar yang kerap menyalahgunakan alkohol ponteng sekali bahkan ada yang terus meninggalkan alam seringkali persekolahan (Eddy & Margot. 1998). turut menimbulkan masalah lain seperti ketinggalan dalam pelajaran. Dari kajian oleh University Harvard juga mendapati bahawa sebahagian besar pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ponteng kelas. (1999) juga menyokong dapatan tersebut. di Amerika Syarikat dan Kanada. lebih kurang 90 peratus dari pelajar kolej pernah terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Eddy & Margot. Menurut kajian mendapati terdapat hubungan antara alkohol di kalangan pelajar kajian yang dibuat oleh dengan kesalahan ponteng BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). Kajian yang dibuat oleh Universiti Harvard pula mendapati bahwa satu daripada setiap pelajar kolej di Amerika Syarikat menggunakan alkohol secara kerap (Wechsler et al. mengamalkan sex bebas. Dari sampel kajian. 1999) .

32 Kajian mereka juga mendapati terdapat perbezaan kesan penggunaan alkohol antara pelajar baru dan pelajar lama. 2000).(1996) mendapati bahawa kekerapan seseorang pelajar menyalahgunakan alkohol akan mengurangkan kemungkinan untuk menamatkan persekolahannya sebanyak 10 peratus. Bir import seperti jenama OrangeBoome. Jika pada masa dahulu. Heinekken dan Carlsberg boleh dibeli dengan harga yang sangat murah hingga mampu dibeli oleh pelajar. Kajian juga banyak dibuat untuk melihat sejauh manakah hubungan penyalahgunaan alkohol dikalangan pelajar dengan pencapaian dan tahap akademik. tetapi pada masa ini pengeluarannya adalah dengan skala besarbesaran hingga ada pengusaha dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak juga terlibat dalam pengeluarannya dan pasarannya ialah di Sabah. Jumlah pengeluaran minuman tempatan terutama montoku juga semakin besar.9 peratus berbanding pelajar lama iaitu 5. pembuatannya lebih bersifat untuk kegunaan sendiri. bahkan gejala ini semakin lama semakin berleluasa. Bula Hai. Cook & Moore. (1993) mendapat hasil yang sama dari kajian mereka. Risiko ponteng kelas lebih besar dikalangan pelajar baru iaitu antara 8 . Apabila meminum minuman beralkohol sudah dianggap sebagai budaya SKD (INDEP. tapai. fenomena pelajar dari SKD yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol bukanlah fenomena baru. hampir semua generasi yang ada merupakan peminum alkohol. Apabila . Tri Star. Yamada et al. Faktor utama kepada peningkatan tersebut ialah kerana minuman beralkohol terutama bir.6 peratus. Di Sabah. tidak hairanlah jika didapati dalam sesebuah isi rumah keluarga SKD. mantoku dan bahar semakin mudah di dapati dan dijual dengan harga yang murah.

Perkara ini nampaknya suatu fenomena biasa bagi masyarakat dari SKD. suasana rumahtangga yang tidak harmonis dan tenteram dan ketidakupayaan pihak penjaga mengawas pendidikan anak-anaknya boleh menyebabkan remaja rosak akhlak. Gejala meminum alkohol sebahagian besarnya dilakukan oleh pelajar lelaki. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. (1995) telah membuat kajian tentang perbezaan sikap. Apa yang lebih mendukacitakan ialah apabila pelajar meniru gaya dan tabiat ibu bapanya yang suka meminum alkohol. pengetahuan dan tingkah laku antara remaja di bandar dan di luar bandar . Owen & Jill. akan menghabiskan masa lapang dan malam dengan aktiviti meminum minuman keras tempatan seperti tapai dan bahar. ayah dan abang – abang meminum alkohol. 2. Pelajar yang tinggal di pedalaman di mana kurangnya variasi hiburan yang ada. Di Sabah.33 datuk. anak yang masih belajar lama kelamaan juga akan menjadi peminum. Perbezaan Penyalahgunaan Alkohol antara Pelajar di Bandar dengan Pelajar di Luar Bandar. perpisahan ibu bapa.8. Pelajar di bandar dan pekan pula di mana kawalan sosial dari keluarga semakin longgar lebih cenderung untuk meminum minuman beralkohol import seperti beer dan stout. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak remaja yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ialah alam rumahtangga yang tidak teratur. undang – undang yang melarang penjualan rokok dan minuman beralkohol kepada remaja di bawah 18 tahun. langsung tidak dipraktikkan.

34 terhadap alkohol dan kesannya di Illinois. terdapat perbezaan jumlah penggunaan alkohol antara bandar (25. penyalahgunaan alkohol. Amerika Syarikat. Pelajar di bandar juga mempunyai sikap yang lebih positif tentang kesan penyalahgunaan alkohol dan bahaya yang ditimbulkan apabila memandu Beberapa dapatan telah dibuat hasil kajian (Singh et al. Hasil kajian mereka mendapati bahawa pelajar di bandar mendapat markah yang lebih tinggi dalam ujian pengetahuan tentang alkohol dan kesannya berbanding dengan pelajar yang ada di luar bandar. Hasil kajian yang dibuat oleh Micheal. Menurut Christine et al. hasil kajian mereka di Amerika Syarikat antara tahun 1989 hingga 1992. Kajian mereka juga mendapati pelajar di luar bandar lebih cenderung akan berterusan menyalahgunakan alkohol apabila mereka sudah mula terlibat dengannya berbanding dengan pelajar di bandar. (2002) terhadap 2. sex bebas. mendapati pelajar di luar bandar menggunakan alkohol 2 peratus dan 4 peratus lebih tinggi mangalami mabuk melampau berbanding pelajar di bandar.5 peratus responden di bandar menggunakan alkohol setiap hari berbanding sebanyak 82. India.017 remaja di Amerika Syarikat mendapati remaja di luar bandar menghadapi risiko yang lebih tinggi terlibat dengan rokok. (2003) terhadap pola penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja Amerika Syarikat mendapati . Kajian oleh Atav et al. Antara dapatannya ialah pertama.11 peratus) dan luar bandar (60 peratus) dan 87. (1997) . penggunaan senjata api dan juga aktiviti – aktiviti haram yang lain jika dibandingkan dengan remaja di bandar. 2000) di Amritsar.9 peratus responden di luar bandar yang menggunakannya setiap hari.

(1992). kajian yang dibuat oleh NIDA. Perbezaan juga tidak wujud antara etnik dan ras. guru– .9.8) Ketiga – tiga variabel ini saling berinteraksi antara satu dengan lain untuk menghasilkan tingkah laku. Albert Bandura percaya bahawa personaliti dibentuk hasil interaksi tingkah laku. orang dewasa. Individu tersebut mungkin terlalu lama tededah dengan tingkah laku yang salah sehingga dia tidak menyedari yang tingkah lakunya adalah sesuatu yang negatif dan berlawanan dengan norma masyarakatnya. 5. berbanding bandar yang berbuat demikian .9 peratus pelajar di luar 2. Model ini dikenali sebagai Reciprocal Determinism (Rajah 2. Individu mungkin memperolehi tingkah laku tersebut hasil daripada proses meniru tingkah laku ibu bapa. Dalam kajian itu juga mendapati bahawa 6 peratus pelajar di bandar pernah mengambil alkohol semasa berada dalam kawasan sekolah. Menurut O’Malley et al. Albert Bandura percaya tingkah laku agresif dipelajari melalui proses behaviour modeling . Pembelajaran yang dipelajari oleh individu sepanjang kehidupannya. persekitaran dan pembolehubah kendiri. Penurunan jumlah pelajar di luar bandar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol juga menurun dari 69 peratus pada tahun 1980 kepada 52 peratus pada tahun 1991. Kerangka Teori (Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura) Berdasarkan teori ini.35 bahawa terdapat perbezaan yang walaupun tidak begitu ketara antara pola penyalahgunaan alkohol remaja yang di tinggal di bandar ataupun di luar bandar.Fund Study mendapati bahawa jumlah pelajar di bandar yang terlibat dengan alkohol menurun dari 78 peratus pada tahun 1980 kepada 53 peratus pada tahun 1991.

Bandura telah merakamkan aksi salah seorang penuntut wanitanya sedang memukul anak patung Bobo sambil menjerit “ sockeroo”. Albert Bandura yang mengemukakan teori ini menekankan kepentingan role model terhadap tingkah laku salah. dan sebagainya. Apabila kanak–kanak tersebut dimasuk ke dalam bilik di mana patung Bobo yang baru dan beberapa tukul turut diletak. Dia memperolehnya sejak sekian lama dan ia menjadi seolah–olah sebati dengan dirinya sehingga merasakan yang ia bukanlah sesuatu yang teruk. Menurutnya. Untuk menunjang teorinya. Kemudian Bandura menayangkan video tersebut kepada beberapa orang kanak–kanak. duduk di atasnya. menendang. mereka telah memukul patung tersebut sambil menjerit “sockeroo”.36 guru. duduk di atasnya. ahli keluarga dan rakan sebaya. Bandura menyebut fenomena ini sebagai teori pembelajaran sosial. memukulnya dengan tukul dan sebagainya. memukul patung itu dengan tukul . remaja akan meniru kelakuan yang dibuat oleh individu yang mampu memberi hadiah kepadanya. Albert Bandura telah melakukan eksperimen dengan menggunakan anak patung yang diberi nama Bobo. Dia menendang. jiran. .

9: Kerangka Teori Kajian.10. Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura 2. yang digunakan dalam menyelesaikan kajian ini Pelajar Penyalahgunaan Alkohol Pelajar Sekolah Bandar Perbezaan BAB 3 Sekolah Luar Bandar Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah Oleh Pelajar Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar . Kerangka Kajian Kerangka kajian adalah seperti yang ditunjukkan rajah di bawah.37 PERSON RECIPROCAL DETERMINSM ENVIROMENT BEHAVIOUR Rajah 2.

tahap pengetahuan tentang alkohol dan kes pelanggaran disiplin sekolah .38 Rajah 2. Akhir sekali dijelaskan bagaimana maklumat–maklumat yang diperoleh dianalisa dan apakah masalah yang dihadapi dalam menjalankan kajian. kaedah pemungutan data dan maklumat berkaitan responden serta cara sampel dipilih di kalangan populasi. Tahap Pengetahuan dan Kes Pelanggaran Disiplin Pelajar Antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar BAB 3 METODOLOGI 3. Pengenalan Bab ini menerangkan bagaimana kajian akan dijalankan rekabentuk kajian. serta meliputi bagaimana alat kajian ini dikendalikan. turut dibincangkan ialah keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian. Selain daripada itu.1.2. Rekabentuk Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks–Pos-Fakto dengan membuat perbandingan perbezaan pola meminum alkohol keluarga. 3.10: Kerangka Kajian Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga.

dan kes 3. Majid. Soal selidik lebih praktikal berbanding dengan temubual dan pemerhatian untuk mencapai responden yang berjauhan antara satu sama lain serta besar populasinya. Populasi dan Sampel Kajian Kajian ini dibuat pada sesi persekolahan tahun 2004. Sabah dipilih mengambil bahagian dalam kajian ini. soal selidik sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. perasaan dan kehendak. tahap pengetahuan alkohol pelajar.39 antara pelajar SKD yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar di lima buah sekolah menengah di Pantai Barat Selatan. Dua buah sekolah adalah sekolah kategori luar . Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden kerana jumlah responden agak ramai. soal selidik dapat mengukur ciri-ciri atau pembolehubah yang hendak diukur walaupun saiz sampel yang besar. Dua buah sekolah terletak di daerah Tamparuli. dua buah lagi pula terletak di daerah Tuaran dan sebuah sekolah di Kota Kinabalu. Selain itu. Lima buah sekolah menengah harian milik kerajaan di Pantai Barat Selatan. Apa yang paling penting menurut beliau ialah ketepatan dan kebenaran gerak balas responden dapat dipertingkatkan. (1994). responden tidak dipengaruhi oleh penyelidik. Dari kajian ini diharap dapat mengenal pasti sejauhmana pembolehubah-pembolehubah demografi lokasi sekolah mempengaruhi pola meminum alkohol keluarga.3 . Kelebihan soal selidik selain daripada itu adalah kerana arahan serta soalan yang diberikan adalah piawai serta dalam proses melengkapkan soal selidik. Menurut Mohd. pelanggaran disiplin sekolah pelajar berkaitan. Sabah. kepercayaan.

Untuk mengelak berlakunya sampling error semasa menggunakan Snowball Sampling. Jadual 3. Rasional penyelidik memilih jumlah pelajar yang sama jumlahnya antara bandar dengan luar bandar agar kajian dapat dibuat untuk menguji hipotesis dengan tepat. 60 orang pelajar lelaki dari SKD dijadikan sampel. 30 orang pelajar lelaki yang berada dalam tingkatan 4 berumur dalam lingkungan 16 tahun dari dua sekolah yang terletak di bandar dipilih manakala 30 orang pelajar lagi diambil dari tiga buah sekolah yang terletak di luar bandar.40 bandar dan tiga buah lagi dalam kategori bandar (berdasarkan kategori yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Sabah). Sekolah–sekolah ini dipilih kerana lebih 90 peratus daripada pelajarnya adalah dari SKD.3: Taburan Responden untuk Lima Buah Sekolah SEKOLAH Sekolah A – Kategori Bandar Sekolah B – Kategori Bandar Sekolah C – Kategori Bandar Sekolah D – Kategori Luar Bandar Sekolah E – Kategori Luar Bandar RESPONDEN 9 8 13 13 17 . Sampel yang diambil adalah sampel yang dicadangkan oleh kaunselor setiap sekolah dan juga ketua guru disiplin. kaunselor akan berjumpa dengan semua responden untuk memastikan adakah mereka benar–benar terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Snowball Sampling digunakan oleh kaunselor dan ketua guru disiplin untuk memastikan jumlah responden yang diperlukan mencukupi. Ini disebabkan kedua pihak ini adalah guru–guru yang paling mengetahui masalah pelajar–pelajar di sekolah mereka.

41 3.4. Kaedah Pengumpulan Data Kajian dilakukan berpandukan kepada dua kaedah utama yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan sebagai bahan rujukan untuk bab 1 dan bab 2 kajian ini. Data–data sekunder diperoleh daripada kajian perpustakaan. Beberapa buah perpustakaan seperti Perpustakaan Awam Negeri Sabah, Perpustakaan Yayasan Sabah, Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, Perpustakaan ENDEP dan EPRD, kementerian Pendidikan Malaysia di Kuala Lumpur telah dikunjungi oleh penyelidik untuk

mendapatkan bahan. Dapatan daripada internet juga dirujuk seperti laman – laman journal online. Data primer pula digunakan untuk menghasilkan alat kajian iaitu soal selidik. Data tersebut meliputi: a. Kedudukan demografi responden adakah bersekolah di bandar atau luar bandar. b. Pola penyalahgunaan alkohol ibubapa dan anggota keluarga yang lain. c. Tahap pengetahuan alkohol responden meliputi kesan alkohol ke atas penggunanya dan pengetahuan – pengetahuan umum tentang alkohol. d. Pelanggaran disiplin yang dilakukan di kawasan sekolah oleh pelajar yang menjadi responden. Walau bagaimanapun, kes pelanggaran berat seperti cabul dan rogol tidak dimasukkan disebabkan penyelidik bimbang responden tidak akan memberi jawapan yang benar.

3.5.

Alat Kajian Satu soal selidik telah dibentuk melalui ubahsuaian dan tambahan oleh penyelidik berdasarkan soal selidik items dari Student Alcohol

42 Questionnaire (SAQ) (Engs & Hanson, 1994) yang mengandungi 46 soalan untuk kajian ini. Soal selidik ini dibahagikan kepada tiga bahagian yang

bertujuan untuk menguji ketiga – tiga hipotesis. Borang soal selidik yang diajukan sebagai alat kajian melibatkan: Bahagian A: pembolehubah bebas bandar atau luar bandar; Bahagian B: pembolehubah terikat iaitu pola meminum alkohol keluarga dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian C: pembolehubah terikat pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian D: pembolehubah terikat iaitu kes pelanggaran disiplin pelajar dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah. Responden dikehendaki memilih cadangan jawapan yang iaitu tahap pengetahuan alkohol dan lokasi tempat belajar responden iaitu

dikemukakan. Bahagian B dan Bahagian D soal selidik mempunyai 5 bentuk pilihan cadangan jawapan. Setiap bentuk pilihan cadangan jawapan, skala 5 mata digunakan iaitu “Tidak Pernah”, “ Sangat Tidak Selalu”, “Tidak Selalu”, “Selalu”, dan “Sangat Selalu”. jawapan iaituan “Tidak Tahu”. Bahagian C pula mempunyai 3 cadangan

Jadual 3.5: Item Bah A: S1 Bah B: S1

Item Soal Selidik dan Perincian Maklumat

Perincian Maklumat Lokasi sekolah – Latar belakang tabiat meminum alkohol keluarga

S15 Bah C : S1 – Tahap pengetahuan alkohol responden

43 S10 Bah D: S1 – Kes pelanggaran disiplin sekolah responden S18

3.6.

Kajian Rintis Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, kajian rintis telah dibuat bagi memurnikan alat kajian. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang responden yang tidak terlibat dalam kajian ini. 15 orang responden untuk kajian rintis dipilih daripada pelajar yang bersekolah di sekolah luar bandar dan 15 orang lagi yang bersekolah di untuk: a. Mengenal pasti masalah berhubung pemahaman dan interpretasi terhadap soalansoalan di dalam soal selidik; b. Menilai tindakbalas yang diberikan terhadap soalan- soalan terbuka dan melihat apakah ia bersesuaian dan mencukupi; c. Untuk melihat jangkamasa yang diperlukan bagi menjawab item-item yang dikemukakan dalam soalselidik; dan d. Untuk mendapat maklum balas daripada mereka yang menjawab agar item-item dan soalan-soalan dapat dimurnikan. bandar. Tujuan kajian rintis ialah

3.7.

Keesahan dan Kebolehpercayaan Alat Kajian Dapatan daripada kajian rintis telah digunakan bagi memurnikan soal selidik khususnya dari segi isi kandungan item dan bahasa yang digunakan

3 peratus. kajian rintis 2 dengan kajian kajian rintis 3 ialah 0. Ujian kebolehpercayaan soal selidik di analisis menggunakan Alpha Cronbach untuk menentukan nilai ketekalan instrumen.3 peratus antara kajian rintis 1 dan kajian rintis 3. jadual 3.7. Perbezaan yang ada tidak melebihi 5 peratus dan ini bermakna jawapan yang diberi oleh responden adalah konsisten dan item dalam bahagian ini diterima. Ini bermakna alat kajian untuk kedua.2. Untuk memastikan keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian bahagian C iaitu tentang tahap pengetahuan responden. 30 orang responden yang sama (responden yang sama digunakan untuk menjalankan kajian rintis alat kajian bahagian B dan D) telah digunakan untuk mengisi soal selidik sebanyak 3 kali dengan jangka masa selang 2 minggu untuk setiap soal selidik.3 peratus untuk kajian rintis 2 dan 89. Hasil analisis adalah seperti jadual 3.8080 dan nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian D ialah .dua bahagian ini boleh diterima.1. Hasil kajian rintis mendapati bahawa nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian B ialah .8. 88. kaedah uji – uji semula digunakan.3 peratus.7. dan perbezaan sebanyak 0. mendapati perbezaan peratusan jawapan betul antara kajian rintis 1 dengan kajian rintis 2 ialah 1 peratus.44 untuk bahagian B.7. 3.3. Jumlah jawapan betul yang dipilih dalam kajian rintis 1 ialah sebanyak 89. Hasil analisis perbandingan ketiga–tiga soal selidik. dan bahagian D.8903.6 peratus untuk kajian rintis 3. Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Untuk memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan selesai mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan iaitu pada pertengahan . dan jadual 3.

Di sekolah di mana penyelidik mengajar dan memegang jawatan sebagai Penolong Kanan Pentadbiran. Untuk memastikan responden yang dipilih bersedia memberi kerjasama. Penyelidik telah menemui Ketua Guru Disiplin dan Guru Kaunseling di tiap–tiap buah sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kerjasama daripada mereka. beberapa teknik dan cara digunakan oleh penyelidik.45 bulan november. penyelidik telah berjumpa dengan pengetua semua sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kebenaran menjalankan soal selidik. Memohon Kebenaran Melaksanakan Soal Selidik Dari Jabatan Pendidikan – Ogos Melaksanakan Kajian Rintis – Ogos Berjumpa Dengan Pengetua dan Responden – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah A – September Mengedar dan mengumpul Soal Selidik Di Sekolah B – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah C – September Menganalisis Data – Oktober Menyiapkan Kajian – November Rajah 3. pemilihan sampel dibuat oleh guru kaunselor dan ketua guru disiplin. penyelidik akan memastikan segala prosuder pengumpulan dan pentadbiran data akan dipatuhi (Rajah 3. 8: Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Bagi melaksanakan kajian ini.8). Teknik Snowball Sampling telah digunakan .

Di dalam borang soal selidik. nama penyelidik tidak ditulis untuk mengelak daripada responden mengetahui bahawa soal selidik adalah milik penyelidik yang mungkin menyebabkan timbul keraguan di kalangan responden sekiranya maklumat yang diberi digunakan untuk tujuan lain. maka istilah–istilah seperti penyalahgunaan dan tabiat tidak akan dimasukkan dalam soal selidik dan juga tidak akan digunakan oleh kaunselor semasa memberi penerangan . Sekiranya ada yang didapati menyalahgunakan alkohol. Tujuannya supaya responden dapat memahaminya. Untuk memastikan responden merasakan seolah–olah mereka dianggap bersalah.46 oleh kaunselor dan guru disiplin untuk mendapatkan jumlah responden yang mencukupi. Di empat buah sekolah lagi. Sekiranya guru kaunselor berpendapat bahawa responden sudah dapat mempercayai tujuan soal selidik ini dibuat barulah soal selidik akan diedarkan. Ini untuk mengelak responden merasa bimbang dan ragu – ragu untuk mengisi soal selidik dengan betul sekiranya penyelidik dan guru disiplin ada di dalam bilik. Kaunselor yang membantu mentadbir soal selidik ini juga diberi arahan agar memastikan semua responden yang akan mengisi soal selidik pada masa itu berada dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh alkohol. maka responden itu akan ditangguh pengisian soal selidik ke hari berikutnya. Walau bagaimanapun nama penyelidik ditulis di dalam soal selidik. Guru kaunselor akan menerangkan dengan jelas tujuan sebenar soal selidik ini dibuat . hanya guru kaunselor yang bertugas. Walau bagaimanapun semasa proses mengisi soal selidik. Penerangan sejelas – jelasnya akan dibuat oleh kaunselor terutama pada bahagian D soal selidik. semua prosuder yang dilaksanakan adalah sama seperti yang dibuat di sekolah di mana penyelidik mengajar.

Memandangkan kajian ini hanya melibatkan 60 responden dari lima buah sekolah yang berdekatan . dan “Sangat tidak selalu”. Istilah “selalu” digunakan menggantikan istilah “kerap”. penyelidik tidak menghadapi masalah untuk mengedar dan memungut semula soal selidik tersebut. Rasional penggunaan istilah ini ialah kerana bagi masyarakat SKD.47 Bilik Gerakan digunakan untuk mengisi soal selidik oleh responden. Memandangkan bulan September adalah bulan dimana semua sekolah yang terlibat sedang mengadakan Latih Tubi SPM. “Tidak selalu”. Pernyataan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 3 menggunakan istilah “Sangat selalu”. Nilai pemarkahan ini pula adalah berdasarkan kepada bentuk sesuatu soalan berbentuk positif. akan diberikan nilai dari 1 hingga 5 berdasarkan Rating Scale. “Selalu”. 3.9. Setiap maklum balas bagi setiap soalan dalam bahagian B dan bahagian D. maka pengisian soal selidik dilakukan selepas sesi persekolahan. Untuk menguji Hipotesis 1 dan 3. istilah ini lebih banyak dan biasa digunakan berbanding dengan istilah “kerap” dalam perbualan sehari–hari.1: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 3 . Pengukuran Data Pengukuran akan dilakukan dengan mencakan maklum balas responden di dalam setiap pembolehubah. “Tidak pernah”. nilai pemarkahan yang menggunakan Rating Scale adalah seperti dalam tabel di bawah: Jadual 3.9.

9.48 Pernyataan Tidak Pernah Sangat Tidak Selalu Tidak Selalu Selalu Sangat selalu Skor 1 2 3 4 5 Jadual 3.10. Tatacara Analisis Data .2: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 2 Pernyataan Betul Salah Tidak Tahu Skor 1 2 3 3.

didapati terlalu banyak kelemahan dalam kajian tersebut. Kuala Lumpur.11. Penyelidik tidak dapat menjadikan ketiga – . Masalah ketiga ialah kekurangan bahan rujukan yang melibatkan kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di Malaysia.0. Masalah kedua ialah kelemahan penyelidik dalam bidang statistik terutama penggunaan SPSS. peratusan dan sisihan piawaian. Semua ujian statistik dijalankan dan ditetapkan pada aras keertian p: 0. Jadual 3. Penganalisaan data menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan tentang frekuensi. Penyelidik hanya menemui tiga kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di EPRD. 1992). Walau bagaimanapun disebabkan kajian – kajian tersebut dibuat oleh pelajar Sarjana Muda.10: Hipotesis dan Alat Pengukuran Hipotesis Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3 Alat Pengukuran Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test 3. Kekangan dalam Menjalankan Kajian Semasa menjalankan kajian. Kementerian Pendidikan Malaysia. Masalah utama ialah untuk mendapatkan kerjasama dari sekolah-sekolah yang terlibat memandangkan kajian dibuat semasa sekolah-sekolah tersebut sedang mengadakan persiapan untuk menghadapi peperiksaan PMR. Aras kesignifikan ini biasa digunakan oleh kebanyakan penyelidik dalam membuat keputusan statistik (Sekaran. Statistik inferensi pula digunakan untuk tujuan pengujian hipotesis. SPM dan STPM.05.49 Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pengaturcaraan SPSS versi 11. beberapa masalah di luar jangkaan telah dihadapi oleh penyelidik.

Kajian tentang masyarakat SKD juga adalah sukar untuk ditemui. Responden mewakili sekolah di bandar dan di luar bandar dengan jumlah yang sama.1. BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.2. . Huraian dibuat dalam bentuk jadual frekuensi. Pengenalan Dalam bab ini akan dikemukakan dapatan – dapatan kajian. dan 30 orang responden lagi yang bersekolah di luar bandar. 30 orang responden yang bersekolah di bandar. 4. Hal ini menyebabkan penyelidik terpaksa menggunakan buku yang ditulis oleh penulis barat yang sudah berusia puluhan tahun. peratusan dan penganalisisan semua hipotesis dengan menggunakan Independent-Samples T Test.50 tiga kajian tersebut sebagai rujukan utama. Analisa Demografi Responden Seramai 60 orang responden yang terlibat dalam kajian ini.

3 20 10 40 5 2 0 7 7 4 2 7 16.7 23.0 4.3 0 3.3 0 0 TP STS TS S S1 S2 S3 S4 S5 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar .7 23.3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6.7 6.2: Taburan Responden Berdasarkan Lokasi Sekolah Lokasi Frekuensi Peratus Bandar Luar bandar Jumlah 30 30 60 50.3 6.7 6.3 23.3 10 13.3.3 6.0 100.51 Jadual 4.3 13. Analisis Item – Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Jadual 4.7 0 3.7 13.3 8 7 1 3 1 2 2 4 26. 3: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang bersekolah di Bandar dan Luar Bandar Skor Ite m Demografi SS Peratu Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil s 3 10 3 10 9 30 9 30 6 20 14 14 25 16 18 17 23 7 46.7 23.0 50.3 3.3 10 3.7 46.3 3 5 4 3 4 6 3 12 10 16.7 13.7 0 23.3 60 56.7 83.3 53.7 76.

7 6.7 6.3 83.3 16.7 2 3 6.7 10 3 2 0 5 0 8 2 3 0 2 2 1 1 4 0 10 8 7 4 10 6.7 3.3 0 6.7 30 16.3 6.7 13.3 4 2 13.7 6.7 20 6.3 10 16.3 2 6 2 8 3 2 5 1 3 5 2 2 6 0 2 2 2 4 2 6.3 26.7 10 7 4 23.3 63.3 0 3.3 0 33.3 23.52 Luar bandar Bandar Luar S6 bandar Bandar Luar S7 bandar Bandar Luar S8 bandar Bandar Luar S9 bandar Bandar Luar S10 bandar Bandar Luar S11 bandar Bandar Luar S12 bandar Bandar Luar S13 bandar Bandar Luar S14 bandar 18 18 24 16 25 7 15 22 25 13 21 24 19 21 26 1 12 13 19 60 60 80 53.3 43.3 6.7 6.3 0 0 6.7 26.7 26.7 16.3 20 10 6.3 4 2 13.3 13.7 20 0 6.7 Bandar Luar S15 bandar Petunjuk: 13 19 TP STS TS S SS ( ( ( ( ( 43.3 13.3 13.3 63.3 70 80 63.7 3.3 0 0 0 0 0 30 13.7 23.7 Tidak Pernah ) Sangat Tidak Selalu ) Tidak Selalu ) Selalu ) Sangat Selalu ) .3 13.7 3.3 6.7 6.7 3.3 13.7 0 26.7 13.3 50 73 83.7 6.7 10 13.3 70 86.7 10 0 6.3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4 4 2 0 0 0 3.3 6.7 7 4 4 0 2 13 6 3 2 9 5 3 4 5 2 8 4 2 3 23.3 13.7 10 6.3 3.7 6.7 43.7 0 16.3 6.3 40 43.

7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) . Untuk skor sangat tidak selalu (STS). 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46. Untuk item 1 (adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda). kecuali item 1 untuk bandar.3 menunjukkan skor tidak pernah (TP) merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden sama ada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item. item 5 untuk bandar. Untuk item 2 (adakah ibu bapa anda membiarkan sahaja sekiranya mendapati adik -beradik anda meminum alkohol?). item 7 untuk bandar dan item 13 untuk bandar. Hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor STS.53 Taburan item – item pola meminum alkohol keluarga responden dalam jadual 4. 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46. Untuk skor tidak selalu (TS).7 peratus) berbanding dengan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar ( 10 peratus ). hanya 4 orang .7 peratus). 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) memilih skor selalu (S) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar .3 peratus). seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk skor sangat selalu (SS) tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) . hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).

3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. 7 orang bersekolah di luar bandar (23. adakah keluarga anda juga berbuat demikian?).3 peratus) telah memilih skor tersebut peratus).7 peratus) yang tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).3 peratus).7 peratus ).7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 17 orang .beradik anda membeli alkohol untuk mereka?). hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor TP. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 15 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor yang bersekolah di STS. berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 Untuk skor TS.54 responden yang bersekolah di luar bandar (13. 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76.3 peratus) yang responden yang memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) memilih skor tersebut. memilih skor Untuk item 3 (adakah di kalangan keluarga suku kaum Dusun di Sabah yang menyimpan tapai di rumah. Untuk item 4 (pernahkah ibu bapa anda mengarah adik .3 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. 1 orang responden luar bandar (3. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.

55 responden yang bersekolah di bandar (56.3 peratus).sama dengan ibu bapa anda?).7 peratus) yang memilih skor tersebut berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor S.7 peratus). 7 orang (23.3. Untuk skor TS.3 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) . Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) yang memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. 24 orang responden yang bersekolah di luar bandar . hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus). 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar ( 60 peratus ) memilih skor TP berbanding dengan hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus ). Untuk item 6 (pernahkah anda meminum alkohol bersama. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut. hanya 7 orang responden yang bersekolah di luar bandar (23. Untuk item 5 (pernahkah ibu bapa anda mabuk melampau selepas meminum alkohol?). jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak antara di luar bandar dengan di bandar iaitu 2 orang (6.3 peratus).7 peratus). Untuk skor TS. Untuk skor STS . Untuk skor STS.peratus) yang responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.

3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Tidak ada bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.7 peratus) memilih skor 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 tersebut berbanding peratus).3 peratus).7 peratus).7 peratus).beradik anda?). hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26.56 (80 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus). hanya 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S manakala jumlah responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut seramai 5 orang (16.7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor STS. Untuk skor TS 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk item 7 (pernahkah anda meminum alkohol bersama – sama dengan adik. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor responden STS .3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut. Untuk skor TS. .3 peratus).3 peratus) yang memilih skor S iaitu sama dengan jumlah responden responden yang yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.

2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk skor STS. Seramai 2 orang bersekolah di luar bandar (6. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus). Untuk skor TS.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar (50 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar ( 23. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) berbanding 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.7 peratus) yang responden yang berbanding memilih skor S seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26.7 peratus). hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor SS.7 peratus) yang memilih skor S manakala 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor STS.3 peratus).7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk .3 peratus) berbanding hanya 22 orang responden yang bersekolah di bandar (73 peratus). Untuk item 9 (pernahkah adik . Untuk skor TS. 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16.beradik anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?).57 Untuk item 8 (pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?) .3 peratus ).

Untuk skor TS. Untuk item 11 (adakah keluarga anda menyimpan alkohol bersama– sama dengan makanan lain?).7 peratus) yang memilih skor S manakala 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak iaitu seramai 2 orang (6. Untuk skor TS. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar (3. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar (80 peratus). 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63. 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.3 manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar peratus). seramai 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.58 skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus).7 peratus). Hanya 1 .3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk skor responden STS.5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16.7 peratus). Untuk skor STS. Untuk item 10 (pernahkah anda sendiri mengajak rakan– rakan anda meminum alkohol di rumah?).3 peratus). Untuk skor S.3 peratus).

Seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus) telah memilih skor tersebut. Untuk skor STS. 12 orang responden yang bersekolah di luar bandar (40 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus). Untuk skor TS. Untuk item 12 (pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 4 orang responden yang bersekolah di bandar(13.3 peratus). Begitu juga dengan jumlah responden yang bersekolah di bandar. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ?). Untuk item 13 (Pernahkah adik .7 peratus) yang memilih skor S manakala 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.59 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor STS.3 peratus) memilih skor S.3 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar . 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk skor TS. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut begitu juga dengan responden yang bersekolah di bandar.3 peratus). hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 tidak ada responden yang peratus) memilih skor tersebut berbanding bersekolah di bandar. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan hanya 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus).

3 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.beradik anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?) . Untuk skor . 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63. Untuk skor STS. Untuk skor SS. Untuk skor TS.3 peratus). 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus). Untuk item 14 (pernahkah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?).3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus).3 peratus) memilihnya berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).3 peratus).3 peratus) yang memilih skor tersebut.7peratus).3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.7 peratus) telah memilih skor S dan 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. Untuk item 15 (pernahkah adik .7 peratus) yang memilih skor S manakala 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.60 (26. Untuk skor SS.

1: Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan Bandar Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Item N N = 30 Luar Bandar N= 30 Peratus Item N Peratus Pola Paling Banyak Dilakukan 13 29 96. Untuk skor SS.7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7 peratus).3 peratus).3.3.61 STS . 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor TS. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) yang memilih skor tersebut. seramai 2 responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 13 18 60 Pola Paling Kurang Dilakukan 11 24 80 12 26 86. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.1 di atas menunjukkan bahawa item 13 (adik – beradik responden tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan .3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. Jadual 4.7 peratus) telah memilih skor S manakala seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 Berdasarkan jadual 4.

Untuk Item 12 ( ibu bapa responden telah tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ) ialah pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di luar bandar iaitu seramai 26 responden ( 86.52708 . Item 11 responden iaitu seramai 18 orang (menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain ) merupakan pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 24 orang responden ( 80 peratus ) .60108 Luar Bandar 30 1. Untuk responden yang bersekolah di luar bandar .10974 Bandar 30 2. Jadual 4. item 13 juga ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga (60 peratus). Error Mean . Deviation Std.3.7 peratus).6600 .2 di atas menunjukkan bahawa min untuk .7 peratus ) .2: Min Untuk Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Demografi N Mean Std.62 mabuk di luar) ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 29 orang responden (96.2333 .09623 Berdasarkan statistik dalam jadual 4.3.

000 .5 peratus). kebarangkalian kita memperoleh perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0. Memandangkan kebarangkalian berlakunya . Maka ini bermakna wujud perbezaan min yang signifikan.5733 .92 8 57.2333) lebih tinggi berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1.2 .000 .Error (2– Differenc Difference tailed) e Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed . Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima.027 . Analisis Item – Item Tahap Pengetahuan Alkohol Responden .14596 fenomena ini adalah kecil (kurang dari 0. 38 2 3.025 atau 2.3.539 3.3.63 responden yang bersekolah di bandar (2.6600) Jadual 4.5733 .92 8 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.000.3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar antara yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality T – Test for Equality of of Variance Means s F Sig t df Sig Mean Std.14596 58 .4. 4.

3 3. item 3.3 10 11 10 0 2 3 5 36.7 0 0 0 10 10 0 3.3 6.7 56.3 66. Untuk item 1 (meminum alkohol secara berterusan dan dalam jumlah yang banyak boleh mengakibatkan kematian).7 56.7 33.7 76.3 0 6.3 53.3 86.7 10 23.3 40 26.7 10 10 Tidak Tahu Bil 2 3 7 13 16 21 15 19 4 13 0 2 10 10 Peratus 6.3 Demografi Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar S8 S9 S10 Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar 16 20 30 28 26 22 53.7 100 93.3 menunjukkan skor betul merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden kecuali item 2.7 33.4: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Tahap Pengetahuan Alkohol Antara Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Ite m S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Betul Bi l 27 26 11 9 14 9 15 8 23 17 29 26 17 17 Peratus 90 86.3 3 0 0 0 1 3 10 0 0 0 3.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 27 orang .7 Dalam soal selidik bahagian ini.7 96. semua 10 soalan yang dikemukakan mempunyai jawapan betul.7 36.3 70 50 63. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.7 10 16.7 86.7 73.3 13.3 43.3 33.64 Jadual 4.7 Bi l 1 1 12 8 0 0 0 3 3 0 1 2 3 3 Skor Salah Peratus 3.7 56. item 4 .3 43.3 0 6.7 30 46.7 30 50 26. Taburan item – item tahap pengetahuan alkohol dalam jadual 4.

3 peratus) memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) dan 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor salah. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Cuma 1 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk item 4 (Bir disuling sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol).3 peratus) memilih skor tidak tahu. Untuk item 3 (gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan alkohol).65 responden yang bersekolah di bandar (90 peratus) memilih skor betul. Untuk item 2 (meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan).7 peratus) memilih skor betul.3 peratus) memilih skor salah.7 peratus) memilih skor betul. Untuk skor tidak tahu. Seramai 8 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (26. Tidak ada responden yang memilih skor salah dan untuk skor tidak tahu. peratus) dan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) memilih skor tidak tahu.7 peratus) memilih skor tidak tahu.3. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43. Untuk skor tidak tahu. .

seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor tidak tahu.3 peratus) memilih skor tidak tahu. Seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar(6.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 23 orang responden yang bersekolah di bandar (76.66 seramai 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor betul. Seramai 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor salah. Untuk item 6 (montoku ialah minuman beralkohol buatan temapatan). Untuk skor tidak tahu.7 peratus) memilih skor betul.3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43. Untuk skor tidak tahu. Untuk item 5 (Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan penyakit darah tinggi).7 peratus) memilih skor betul.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 29 orang responden yang bersekolah di bandar (96. seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar responden yang memilih skor salah manakala hanya seramai 3 orang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor salah.7 peratus) memilih skor salah manakala hanya seramai . seramai 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.

7 peratus) memilihnya dan tidak memilih skor tidak tahu. seramai 20 orang responden yang bersekolah di luar bandar (66. Untuk skor tidak tahu. Untuk item 7 (sekiranya paras alkohol meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol.7 peratus) dan seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (56.3 peratus) memilihnya dan seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36. Untuk item 9 (penyalahgunaan alkohol .3 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu. seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.7 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu. peminum akan mula bertindak ganas). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor salah dan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus)juga telah memilih skor salah. Untuk item 8 (berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum).3 peratus) yang memilih skor salah.67 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus). seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) dan hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53.3 peratus) memilihnya dan seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33. Untuk skor tidak tahu. 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 responden yang bersekolah di bandar peratus) dan 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) juga telah memilih skor salah. seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33.3 peratus).

Jadual 4.68 adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya).4. seramai 28 orang responden yang bersekolah di luar bandar (93.1: Perbandingan Skor Tahap Pengetahuan antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar Dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Bandar N = 30 Skor Tahap Pengetahuan N Rendah (0-2) 0 Peratus 0 N 1 Peratus 3. Untuk skor tidak tahu.3 peratus) telah memilih skor salah.3 peratus) dan seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. Untuk item 10 (alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air). seramai 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor tidak tahu. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor salah dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus) dan kesemua 30 orang responden yang bersekolah di bandar (100 peratus) juga telah memilih skor betul.3 Luar bandar N = 30 peratus) juga telah Sederhan a 13 43.3 15 50 .7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tidak tahu. seramai 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73.7 peratus) juga telah memilih skor betul. Tidak ada responden yang memilih skor salah.7 peratus) memilihnya dan hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 memilih skor tidak tahu.

7 peratus) telah mendapat skor tahap pengetahuan tinggi berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46. Seramai 17 orang responden yang bersekolah di Bandar (56.3 peratus) yang mendapat skor pengetahuan sederhana manakala 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar(50 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan sederhana. responden yang bersekolah di luar bandar mengatasi responden yang bersekolah di bandar.69 (3-6) Tinggi ( 7 . Ini bermakna.1 di atas menunjukkan bahawa tidak ada bandar yang mendapat skor tahap terdapat 1 orang responden yang responden yang bersekolah di pengetahuan rendah berbanding bersekolah di luar bandar (3.7 14 46. Seramai 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. untuk skor tahap pengetahuan sederhana.7 Berdasarkan jadual 4.3 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan rendah.7 peratus) mendapat skor tersebut. Ini menunjukkan bahawa lebih ramai responden yang bersekolah di bandar mendapat skor tahap pengetahuan tinggi. .4.10 ) 17 56.

33 2 .047 -2.70 Jadual 4.7200).4.291 58 .5333 1.06719 Berdasarkan jadual 4.2: Min Untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demograf i N Mean Std.4.2 menunjukkan bahawa min bagi responden yang bersekolah di bandar lebih rendah (1.08147 -2.Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variance s Not Assumed 4.5333) berbanding dengan min bagi responden yang bersekolah di luar bandar (1. Error Mean Bandar Luar Bandar 30 30 1.026 -1867 . Jadual 4.08147 .4.04607 .026 Mean Differenc e -1867 Std.291 51.25235 .36803 .1 33 .4: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Tahap Pengetahuan Tentang Alkohol antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality of Variance s F Sig T – Test for Equality of Means t df Sig (2– tailed) .7200 . Deviation Std.

71 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.7 3.7 13.5.7 13.1: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Skor Ite Demograf m i 1 2 3 4 5 Bi Peratu Bi Peratu Peratu l s l s Bil s Bil Peratus Bil Peratus 18 60 0 0 9 30 3 10 0 0 26 86.3 23.7 10 33.7 40 30 0 0 1 4 4 6 1 7 2 6 2 0 0 3.7 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 3.3 29 96.3 40 20 26.7 20 6.7 6.3 1 12 6 8 4 9 2 12 9 0 0 3.025 atau 2. kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.7 6 26.3 20 3.3 0 0 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar .3 18 60 11 36. maka wujud perbezaan min yang signifikan . Memandangkan kebarangkalian berlakunya tidak fenomena adalah tinggi (lebih dari 0.3 26.5.3 6.3 13.3 13.3 6. Analisis Item – Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Jadual 4.5 peratus).7 12 40 18 60 7 23. 4.026.7 3.7 2 1 2 5 8 1 8 4 8 2 1 6. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif ditolak.4.3 26.7 28 93.7 17 56.3 11 36.7 3.4.3 30 6.3 0 3.

3 0 23.7 0 6.3 menunjukkan skor TP adalah merupakan .3 0 6.3 33.3 6.3 6.7 10 Petunjuk: TP STS TS S SS Taburan (Tidak Pernah) (Sangat Tidak Selalu) (Tidak Selalu) (Selalu) (Sangat Selalu) yang timbul setelah responden item – item masalah meminum alkohol dalam jadual 4.3 0 0 0 S7 S8 S9 S10 S11 29 96.7 10 6.3 S12 S13 S14 9 30 11 20 66.3 16.3 0 0 0 0 0 16.7 6.7 33.3 0 3.3 4 0 7 5 6 3 3 2 2 1 1 1 0 2 6 8 3 2 4 4 10 4 5 2 13.7 0 0 0 0 0 13.7 6.7 3 3 6 1 5 0 2 1 1 0 2 0 2 0 7 2 4 1 2 0 1 1 4 1 10 10 20 3.7 10 6.7 36.3 16 53.3 3.3 16.3 0 6.7 0 3.3 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13.7 6.7 3.3 16.7 21 70 10 33.7 3.7 0 6.7 0 23.3 24 80 26 86.3 3.7 13.7 0 3.3 13.7 13.3 23 76.7 20 26.3 13.7 3 25 83.3 3.3 16.7 19 63.3 0 3.72 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar 17 56.3 3.7 0 0 13.3 16 53.3 3.3 0 3.3 2 0 0 4 3 5 S15 S16 S17 S18 17 56.7 27 90 26 86.7 10 16.7 13.7 6.7 3.3 13.3 24 21 80 70 6 6 3 8 2 4 5 3 5 0 1 2 2 1 5 20 20 10 26.7 11 36.7 26 86.3 16 53.7 20 10 10 6.3 16.3 3.3 10 16.7 22 73.3 6.7 27 90 7 23.

2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). jumlah responden kedua – dua sekolah yang adalah sama banyak iaitu 4 orang (13. Untuk skor TS. Untuk skor STS. memilih skor tersebut Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor SS .7 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.3 peratus) memilih skor S berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor TS. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.73 skor yang paling banyak dipilih oleh responden samada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item kecuali item 2 untuk bandar.3 peratus). item 5 untuk bandar dan item 14 untuk bandar dan luar bandar. Untuk skor STS. Untuk skor S. Untuk skor SS. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).3 peratus).3 peratus).7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus). hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk item 2 (tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah).7 peratus) telah memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut. Untuk item 1 (melawan pengawas).

Untuk skor SS.7 orang responden yang bersekolah di peratus). Untuk skor STS. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor TP. hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. 8 orang responden yang bersekolah di peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 1 luar bandar (26.3 peratus) yang memilih .7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 5 responden yang bersekolah di bandar (16. 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56. Untuk skor TS. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor S berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus). Untuk item 4 (lambat datang ke sekolah). tidak ada responden yang memilih skor tersebut.74 berbanding terdapat seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).7 responden yang bersekolah di bandar (3. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36. Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus).3 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk item 3 (ponteng kelas).7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). Untuk skor STS.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26. 8 luar bandar (26.

Untuk skor STS. Tidak ada responden yang memilih skor TS. Untuk skor STS . Untuk item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru). 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) memilih skor TP. seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut. Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk item 7 . Untuk item 6 (mencuri wang di sekolah).7 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor TP.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 28 orang responden yang bersekolah di bandar (93. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 4 responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor SS. 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. hanya 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus). Untuk skor SS.3 peratus) yang memilih skor tersebut tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut.75 skor tersebut. S dan SS.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor TS. 11 orang responden yang bersekolah di luar bandar (36. hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.

tidak ada responden yang memilih orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.3 peratus). Untuk skor TS.3 peratus) juga telah responden memilih skor tersebut. Untuk skor STS. Untuk item 8 (membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar).76 (membuli pelajar lain).7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. Jumlah yang sama juga dipilih responden yang bersekolah di bandar.3 peratus). Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut. Hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor S. 16 orang responden yang bersekolah di luar bandar (53. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 17 orang responden yang bersekolah di bandar (56.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) memilih skor TP. Untuk skor skor tersebut. tidak ada memilih skor tersebut yang bersekolah di luar bandar yang berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor SS .7 peratus) memilih skor TP. 8 SS. Untuk skor TS. Untuk skor STS. hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16.

Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 memilih skor TP. 3 orang responden yang bersekolah 5 luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai responden yang bersekolah di bandar (16. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.77 . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.7 peratus)memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang .7 peratus) telah memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor TP. Untuk skor di peratus) STS pula .7 peratus) yang memilih skor tersebut. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk skor TS. Untuk item 9 (bergaduh dengan pelajar lain). seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus). seramai 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76. 24 orang responden yang bersekolah di luar bandar (80 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 19 orang responden yang bersekolah di bandar (63.3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor STS pula . hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk item 10 (merosakkan harta benda sekolah).

seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7peratus) memilih skor TP.3 peratus).7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus) memilih skor TP. Untuk skor TS. Untuk skor SS. Untuk item 12 (mencuri harta benda sekolah selain daripada wang).3 peratus) memilih skor tersebut. Hanya 1 orang peratus) memilih skor S berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk item 11 (bergaduh dengan guru). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar telah memilih skor tersebut dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor STS .3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus). Untuk skor STS.78 responden yang bersekolah di bandar (10 responden yang bersekolah di luar bandar (3. seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.7 peratus) yang memilih skor tersebut. Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) telah memilih skor tersebut.

Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor bersekolah di STS . 1 orang responden yang responden yang luar bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut dan peratus) juga seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (20 telah memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.7 peratus) memilih skor tersebut. Untuk item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar).7 STS .79 hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor TS. Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. Untuk skor TS. 11 orang responden yang peratus) telah memilih skor tersebut . Tidak ada memilih skor SS . seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Tidak ada responden yang memilih skor SS .7 peratus) memilih skor TP. Untuk skor bersekolah di luar bandar (36. Untuk item 13 (mencuri makanan di kantin sekolah).3 peratus) telah memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) telah memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tersebut. 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.

hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor S berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor TS. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor STS.7 peratus) yang berbanding terdapat 7 orang responden yang memilih skor bersekolah di bandar (23.3 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar . tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.7 peratus). Untuk skor SS.80 berbanding hanya 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). tidak ada responden yang memilih skor tersebut.7 peratus).3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 20 orang responden yang bersekolah di bandar (66. hanya 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk item 16 (menghisap rokok di sekolah). Untuk skor S.3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor TS.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus). Untuk skor SS. Untuk item 15 (tidak menyertai perhimpunan pagi).7 peratus) memilih skor tersebut. seramai 2 orang responden yang tersebut bersekolah di luar bandar (6.

3 Hanya 1 orang responden yang peratus). tidak ada . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.7 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor STS.5 peratus).81 (80 peratus). Untuk skor TS. Untuk skor STS. Untuk item 17 (meniru semasa peperiksaan). Untuk skor STS. 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.7 peratus). 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk SS.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33. Untuk skor responden yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.7 peratus) 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53.3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan (16. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.7 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor S dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk item 18 (ponteng mata pelajaran). Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (36. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Tidak ada responden yang memilih skor SS . bersekolah di luar bandar (3. 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73.

1 di atas menunjukkan bahawa item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru) dan item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan oleh responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 23 orang responden (76.3 6 dan 11 29 96. Untuk pelajar yang .5.3 peratus) memilih skor S dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus) telah memilih skor tersebut. Untuk responden yang bersekolah di luar bandar. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.7 peratus).1: Kes Pelanggaran Disiplin yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan oleh Responden Bandar Pelanggaran Disiplin Sekolah Item N Peratus Item N Peratus N = 30 Luar bandar N = 30 Kes Paling Dilakukan Banyak 5 dan 14 23 76. Item 6 (mencuri wang di sekolah) adalah merupakan kes yang paling kurang iaitu seramai 28 orang dilakukan oleh pelajar yang bersekolah di bandar responden (93.7 14 21 70 Kes Paling Dilakukan Kurang 6 28 93.5.3 peratus) tidak pernah melakukannya. Jadual 4.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor SS.7 Berdasarkan jadual 4.7 peratus). item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan iaitu seramai 21 orang responden (70 peratus). hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.82 skor TS.

5. Deviation .49076 Std.83 bersekolah di luar bandar pula.9907 1.5.7 peratus) tidak pernah melakukannya.4648 Std.14536 .5.79618 .2: Min untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demografi Bandar Luar Bandar N 30 30 Mean 1.3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar bandar Levene’s Test For Equality of Variance s T – Test for Equality of Means . Error Mean .08960 Berdasarkan jadual 4.9907) berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1. Jadual 4.4648) Jadual 4.2 menunjukkan bahawa min untuk responden yang bersekolah di bandar lebih tinggi (1. item 6 (mencuri wang di sekolah) dan item 11 (bergaduh dengan guru) adalah kes yang paling kurang dilakukan iaitu seramai 29 orang responden (96.

17076 3080 48.5259 .5.5259 Std. Memandangkan kebarangkalian berlakunya wujud fenomena adalah kecil (lebih dari 0.003 Mean Differenc e .9 51 .003 .84 F Sig t df Sig (2– tailed) 0.004 3080 58 .5 peratus).003. .25 7 0. kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang– kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.025 atau 2.3. maka perbezaan min yang signifikan.Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed 8. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima.17076 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.

rumusan dapatan. Ringkasan Kajian Melalui kajian ini. Bab ini juga membincangkan tentang cadangan kajian lanjutan.85 Bab 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1. implikasi hasil kajian dan 5. beberapa hipotesis dikemukakan yang berkaitan dengan objektif – objektif kajian iaitu : a) adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. kaedah pengumpulan data dan jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pengenalan Bab ini akan membincangkan ringkasan kajian yang mengandungi objektif kajian. b) adakah terdapat perbezaan perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol . hipotesis kajian.2. reka bentuk kajian.

5.3. didapati terdapat perbezaan Min yang signifikan pola meminum alkohol keluarga responden antara pelajar lelaki .86 antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar ?. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks – Pos . 5. Rumusan Dapatan Bahagian ini akan menerangkan rumusan dapatan hasil kajian ini. Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian.3. 2) terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Untuk menguji semua hipotesis. dan 3) terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. c) adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. Independent – Samples T Test telah digunakan.1. Hipotesis – hipotesis yang hendak diuji ialah : 1) terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.Fakto dan Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden.

3. Perbezaan Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. Ini bermakna Hipotesis Alternatif ditolak. didapati tidak terdapat perbezaan min yang SKD yang signifikan tahap pengetahuan alkohol antara pelajar lelaki dari bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Ini bermakna Hipotesis Alternatif diterima. Dapatan beliau mendapati bahawa tempat . 5. Rasa hormat kepada orang tua masih menebal.2. Ullik. (2001) berpendapat bahawa suasana kawasan luar bandar yang tenang menyebabkan ikatan keluarga dan tradisi sesama anggota masyarakat begitu kuat hingga mampu mengawal tingkah laku sosal ahlinya. Ini menyebabkan anak – anak sedaya upaya tidak mahu menunjukkan tabiat buruk mereka di hadapan ibu bapa. Begitu juga dengan ibu bapa sentiasa berusaha memberi teladan yang baik kepada anak – anak mereka. ( 1998 ) yang telah membuat kajian dengan tahap pengetahuan pelajar tentang hubungan faktor demografi alkohol di Amerika Syarikat. Statistik menunjukkan luar bandar menunjukkan peratus kurang berbanding di bandar.87 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Antara faktor tersebut ialah institusi keluarga di luar bandar lebih kukuh berbanding di bandar. Dapatan ini bersesuaian dengan dapatan dibuat oleh Rogers. Tedapat beberapa faktor yang menyebabkan wujud perbezaan pola meminum alkohol keluarga pelajar antara bandar dan luar bandar.

.5 peratus pelajar di bandar pernah menimbulkan masalah disiplin di sekolah semasa mereka di bawah pengaruh alkohol berbanding hanya 5 peratus sahaja pelajar di luar bandar yang berbuat demikian. Kajian yang dibuat oleh Ruth. Semakin cepat proses urbanisasi. Kajian beliau juga menunjukkan bahawa kemunculan masalah disiplin terutama pelanggaran disiplin tertentu terjadi kesan dari urbanisasi dan kemajuan terutama yang berbentuk fizikal. Dapatan ini juga bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sabitha & Mahmood Nazar. didikan.3. Hasil kajian ini bertepatan dengan kajian oleh Sia. (1994) juga mendapato bahawa sebanyak 5. Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. Ini bermakna Hipotesis Alternatif untuk bahagian ini diterima. (1990) yang mendapati terdapat perkaitan yang signifikan antara masalah disiplin dan lokasi sekolah iaitu di bandar ataupun di luar bandar. Tekanan hidup. semakin bertambahlah risiko pelanggaran disiplin.3. mengejar kemewahan serta aktiviti sosial.88 tinggal pelajar di bandar ataupun di luar bandar tidak mempunyai signifikan dengan tahap pengetahuan pelajar tersebut tentang alkohol. bimbingan dan kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. kesibukan kerja. didapati terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. 5. ( 1994 ) yang mengatakan bahawa salah satu punca keruntuhan akhlak di kalangan remaja di bandar ialah kemerosotan dari segi asuhan.

5. Semoga dengan adanya pendekatan terbaik. berbincang. Guru kaunselor di sekolah juga dapat menyediakan pelan tindakan pencegahan . maka ini boleh membantu mereka untuk membuat keputusan dengan bijak untuk mengurangkan penglibatan mereka di dalam penyalahgunaan alkohol.4. Ini disebabkan banyak faktor yang menjadi punca kepada gejala tersebut dan dengan lebih memahami masalah tersebut berdasarkan dapatan dari kajian ini. Dapatan ini juga boleh dijadikan sumber maklum balas yang sangat berguna kepada kaunselor terutama dalam membantu klien yang mempunyai masalah penyalahgunaan alkohol. maka dapatlah diharapkan suatu jalan penyelesaian terbaik dapat dicari oleh para kaunselor. Dengan adanya tahap pengetahuan yang luas dan tepat mengenai alkohol. sementara remaja itu pula tidak mendapat perhatian. Mungkin ada sebahagian daripada pelajar mungkin akan mengambil keputusan yang lebih berani untuk membuang tabiat buruk ini setelah mengetahui kesan – kesan buruk yang ditimbulkan akibat tabiat buruk ini. Implikasi Hasil Kajian Hasil dapatan boleh dimanfaatkan oleh pelajar yang terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. berdamping antara satu sama lain.89 menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. pelajar – pelajar tersebut tidak akan berterusan terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. dan malah jarang berpeluang bersua muka. bimbingan dan panduan hidup sempurna. Ibu bapa tidak dapat memberi asuhan dan didikan.

tetapi hasil maklumat yang diberikan oleh responden terutama dalam Bahagian B soal selidik. timbul kebimbangan akan berlaku masalah – masalah serius terutama yang melibatkan keselamatan di sekolah apabila pelajar – pelajar yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol dibiarkan berkeliaran di kawasan sekolah. Ini di sebabkan walaupun kajian ini tidak membuat kajian korelasi antara tabiat meminum alkohol keluarga dengan kes penyalahgunaan alkohol dan kes pelanggaran disiplin anak–anak mereka di sekolah.90 agar tidak lebih ramai pelajar dari SKD akan terjerumus ke dalam kegiatan yang tidak bermoral tersebut. Pihak PIBAGU dan ibubapa juga boleh mendapat manafaat daripada dapatan kajian ini. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan panduan oleh guru disiplin di sekolah. Sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung. secara rasionalnya dapat kita membuat andaian bahawa pengaruh latar belakang keluarga mempunyai implikasi yang kuat terhadap tabiat anak–anak mereka. Daripada kajian literatur yang dibuat dalam bab 2 juga mendukung pendapat tersebut. Semua maklumat yang diberikan oleh pelajar dalam kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa dari SKD akan pengaruh yang ditimbulkan akibat tabiat mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ke atas anak – anak mereka yang masih bersekolah.sekolah yang majoriti pelajarnya adalah dari SKD untuk mengenal pasti langkah – langkah yang boleh diambil untuk untuk menangani masalah tersebut. PIBAGU selaku persatuan yang mewakili kepentingan ibubapa di sekolah dapat memainkan peranan yang aktif untuk memberi kesedaran kepada semua ibubapa tentang keburukan yang telah ditimbulkan akibat .

Ini disebabkan ada di kalangan responden terutama yang bersekolah di luar bandar tidak mengetahui akan bahaya alkohol terhadap kesihatan mereka.91 penyalahgunaan alkohol yang dilakukan oleh ibubapa dan anak – anak mereka. penyelidik hanya menemui tiga kajian ilmiah peringkat sarjana muda yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol dan kaitannya dengan pelajar.5. Kajian di dalam negeri berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar pada peringkat sarjana sepengetahuan penyelidik sampai setakat ini belum lagi dilakukan. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) adalah merupakan sebuah institut yang mengkhususkan kajian ilmiah mereka hanya berkaitan dengan masalah alkohol terutama hubungannya dengan pendidikan. Aktiviti – aktiviti seperti ceramah dan sebagainya boleh dilakukan dari semasa ke semasa supaya dapat menimbulkan kesedaran kepada ibu bapa. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesan – kesan buruk yang ditimbulkan oleh alkohol juga harus diberi penekanan. Kajian – kajian yang telah dibuat meliputi berbagai – bagai aspek . Walau bagaimanapun . Penyelidikan yang dilakukan di beberapa perpustakaan dan juga di Bahagian Perancangan dan Penyelidikan. Kuala Lumpur. 5. Cadangan Kajian Lanjutan Kajian tentang alkohol dan hubungannya dengan pelajar telah banyak dilakukan di luar negara terutama di Amerika Syarikat. Kemungkinan juga ibu bapa mereka sendiri pun tidak mengetahui akan bahaya tersebut.

Antara skop kajian yang boleh dibuat pada masa hadapan antaranya ialah: 1. Perbandingan pola meminum alkohol pelajar antara bandar dan luar bandar. Hubungan latar belakang keluarga dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar.92 setelah diteliti. terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh tiga orang penyelidik tersebut sehingga mengurangkan nilai ilmiah kajian tersebut. Berbagai – bagai aspek dan skop yang boleh diterokai oleh penyelidik yang akan datang. kajian lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan alkohol terbuka luas. taraf sosiol ekonomi dan demografi 5. 2. 3.suku kaum di Sabah terutama Dusun. 4. Cina. Iban dan suku. Kajian mungkin akan bertambah menarik sekiranya tumpuan diberikan kepada beberapa kaum di Malaysia yang telah dikenal pasti banyak terlibat dengan masalah penyalahgunaan alkohol seperti kaum India. Oleh kerana itu. Hubungan antara peningkatan kes pelanggaran disiplin dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. Hubungan antara penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar berdasarkan jantina. Hubungan antara pencapaian akademik dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. .

P. and Related Problem Behaviours. New Jersey: . E-Journal Bandura. Bil 95: 8 – 9. Universiti Kebangsaan Malaysia. G. M. 1993. Universiti Malaya. Prentice Hall. Christine E. Rural and Urban Alcohol Problem. 1994. Crime. Timothy A. United States of America: Pearson Education. Pelanggaran Disiplin di Sekolah: Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad. and Interest Groups. Sixth Edition. D. Disiplin Pelajar Sekolah di Malaysia Membimbangkan.764. Klang. Parental Support and Control as Predictors of Adolescent Drinking. Volume 87: 760. Capron dan J. 1977. Cronk. Fakulti Pengajian Pendidikan. Tanjung Karang. Englewood Cilffs. American Journal of Public Health. Fakulti Pengajian Pendidikan. Journal of Studies on Alcohol. Vol. 6: 55-73. 52. Family and Students. 18. 1997.Sc. 1999. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 1994. New York: Harcourt Brance. Jamieson. Jurnal Akademik. Pelanggaran Peraturan Disiplin di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Wilayah Persekutuan. A. Deviant Behavior. E-Journal Atav. Altrocchi J. Abnormal Pscychology. E-Journal. 2003.D. EJournal. M. Alim Abdul Rahim. No. Conflict. Di mana Silapnya. 54 ( 4 ): 763 – 776. Serdar . 1999. Sarvela. dan Paul D. Alcohol and Other Drug User Among Rural and Urban Youth: A Secondary Analysis of the Monitoring the uture Data Set. M dan Farrel.93 BIBLIOGRAFI Abdullah Bin Hassan. Charles H. AB. 3: 243-245. Jovanich Inc. No. Kuala Lumpur. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Deliquency. Spencer and Gale A. 2002. Social Learning Theory. Ph. Universiti Putera Malaysia. 1980.Selangor.D. Ahmad Nadri Mat Daud 1989. Journal of Marriage and the Familiy. McCaghy. Vol. 1992. Selangor. Pengantar Psikologi Bilazim. Abdul Rahman Bin Suratmin. Masalah Disiplin Pelajar Remaja: Satu Kajian Kes Pelajar Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Harun. Barnes. Alcohol Health and Research World ( AHRW ). E-Journal. Aminuddin.

ERIC Identifier: ED308802 Edward. Effect Of Size Of City Of Origin On Students Alkohol Awareness. Unversiti Pertanian Malaysia. 1993.Americans. Journal of Health Economics Vol. Family History of Alcohol Dependence in Asian . Diagnosis and Assessment of Alcohol Use Disorders Among Adolescents. Cook. Sabah Dilemma (The Political History of Sabah: 1960 – 1994). Bukstein. Martin dan Ken C. Psychopathology in Adolescent Alcohol Abuse and Dependence. Vol. Avanecy N dan Wall TL. Duncan B. Percetakan Eshin. 1993. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 22. 2. Clark dan Oscar G. Herman J. Margot Sanders . : ERIC Clearinghouse on Higher Education Washington DC. 1987. Luczak SE. 1998. Ebberhart NC. Luping. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Datuk Dr. 2.94 Christopher S. . E-Journal. 12: 411–429. Journal of Psychoactive Drugs . 26. 35(3): 375-377. Classroom Dicipline and Managment. Clark. Vol. Daily Express. Sikap dan Amalan Ibu – Ibu Terhadap Permakanan Kanak – Kanak Berumur 1 . Sabah.E-Journal. E-Journal. and Michael J.H. 22. 1994. E-Journal. EJournal. Pengetahuan. Drinking and schooling. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Eddy. Vol. 22. 2. Kuala Lumpur: Pustaka Fajar bakti. No.Vol . Childhood Antisocial Behavior and Adolescent Alcohol Use Disorders. 2003. Moore. Rogers. Philip J. Jabatan Pengajian Pembangunan Manusia. Student Admits Theft From Phones 11 times.4 Tahun di Daerah Kota Belud. 2004. (Tidak diterbitkan). Vol. S. No. College Alcohol Programs. Chong. Duncan B. Christopher R. Ee Ah Meng. 2002. Winters.1994. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 2. Michael Vanyukov dan Jack Cornelius. C. No. United States of America: Macmillan Publishing Company. 1998. 1989. Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling. E-Journal.

College Students.R. Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges. Karambunai. Journal of Alcohol and Alcoholism. . Drinking. UKM Bangi. . L. Geoff Colvin dan Elizabeth Ramsey. Buku Panduan Bagi Ibu Bapa dan Penjaga Mengenai Disiplin. Psikologi Bilik Darjah Asas Pedagogi. 1997. Osman Ali. Bhd. & Bachman.D. Kuala Lumpur. Phillips E. 200. Smoking. Kementerian Pendidikan Malaysia. Daily Express. E-Journal. and illicit Drug Use Among American Secondary School Students. Masalah Pembelajaran Murid Dari Kalangan Keluarga Bercerai dalam Pembangunan Sumber Manusia. Kuala Lumpur: PTS Pubilcation and Distributor Sdn. Sabah. USA: Merrill Prentice Hall. Tapai Sebenarnya Kadazandusun. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. Ibrahim Mamat.. Kementerian Pendidikan Malaysia. dan Mohd Amin Sharif. Sweeny A. Memahami dan Membimbing Remaja Nakal. Kementerian Pendidikan Malaysia. L. Bhd. Hill M. Seventh Edition. 1993. Kota Kinabalu.G. Antisocial Behaviour in School: Strategies and Best Practices. Hashami Bohari. Laporan Salah Laku Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. E-Journal. 1982. Memimpin Remaja Sekolah: Teori dan Praktik: Selangor Darul Ehsan: Kumpulan Budiman Sdn. Husin. Panduan Am Disiplin di Sekolah – Sekolah. ( Cetakan Pertama ). Gay dan Peter Arasian. 1992. P. Kuala Lumpur: Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Kuala Lumpur. and Young Adults. 1981 . 2002. Vol. Event-Related Potential Responses to Alcohol-Related Stimuli in African – Amercan Young Adults: Relation to Family History of Alcoholism. Ezaddin Mohamed.Summary of the Proceedings of the First Kadazandusun – Murut Intellectuals Conference. 1975-1991. O'Malley. Nexus Resort.38(4):332-338. Bhd. USA : Cole Publishing Company.M. Hairunnaja Najmuddin. 2003. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. 2001. Utusan Publications dan Distributors Sdn.. 22 September. Walker.95 Ehlers CL. 2003. Kamarudin Hj. Bukan Suatu Kemestian Bagi Johnston. 1997. Educational Research Competencies for Analysis and Applications. Slawecki CJ. 28(14):21-23. 1995. The International Journal of the Addictions. J. 1995.

96

Lewis Yablonsky. 2000. Juvenile Delinquency into the 21st Century. California State Unversity – Northridge: Wadsworth. Linda Patia Spear. 2002. Alcohols Effect on Adolescents. Vol. 26, No. 4. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA) . Vol.26. No.4. EJournal. Marlene Oscar – Berman, Barbara Shagrin, Denise L. Evert dan Charles Epstein. 1997. Impairments of Brain and Behavior. The Neurological Effects of Alcohol. Journal of Pediatric .Vol. 21. No. 1. E-Journal. Md. Rus Bin Masir. 1988. Pengaruh Ras Terhadap Jangkaan Minum alkohol di kalangan Pelajar–Pelajar sekolah. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Michael Windle. 2003. Alcohol Use Among Adolescents and Young Adults. . National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol 27, no 1. EJournal. Mizan Adillah Ahmad Ibrahim. 2001. Pengurusan Perkhidmatan Personalia Murid. Shah Alam: Cerdik Publications. Mohd. Zain Bin Md. Saad. 1988 . Pengaruh Status Ekonomi Terhadap Jangkaan Minum Alkohol di kalangan Pelajar – Pelajar. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Moo Mee Ching. 2001. Masalah Disiplin Pelajar : Peranan Sekolah dalam Menanganinya. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohd. Tajudin Bin Haji Abdul Rahman. Masyarakat Melayu – Masalah Disiplin di KalanganPelajar Sekolah dan Penyelesaiannya. Seminar Masyarakat Melayu dan Gejala Sosial: Proses Penyelesaian Dalam Pembinaan Masyarakat Melayu Cemerlang Abad ke - 21. Anjuran Institut Perkembangan MINDA ( INMIND ), Kualal Lumpur. Bertempat di Hotel Crown Princess Kuala Lumpur, 17 januari 1995. Mohd. Majid Konting.1994. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhd. Mansur Abdullah. 1991. kaunseling Ibubapa dalam Pembinaan Generasi Berdisiplin. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

97 Nabil Abdul Latif. 1994. Ciri – Ciri Yang Mendorong Pelajar Melanggar Displin di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah, kelantan. Latihan Ilmiah untuk Sarjana Teknologi dan Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.( Tidak diterbitkan). National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA), Eighth Special Report to US Congress Alcohol and Health. 9/93: 129. E-Journal. National Center for Health Statistics (NCHS), Advance Data, USDHHS, No. 295, 9/30/91: 1. E-Journal. Nicholson, M.E., M.Q. Wang, D. Maney, J. Yuan, B.S. Mahoney dan D.D. Adame. 1995. Alcohol Related Violence and Unwanted Sexual Activity on the College Campus. American Journal of Health Studies. Vol. 14, No. 1: 1-16. EJournal. Ongkili, J. F. 2000. Reconstructing Kadazan Cultural Origins in Sabah, Malaysia: A Breif Socio – Historical Survey, in Leigh. Proceedings of the sixth Biennial Borneo Research Conference. Universiti Malaysia Sarawak. Owen Rutter. 1922. British North Borneo. London: Constable and Company Limited. Owen & Jill Deanna. 1995. Rural and Urban Youth Drinking and Driving Knowledge, Attitudes, and Behaviors. Journal of Drug Education vol. 31: 29-46. E-Journal. Patrick M, O Malley, Lloyld D. Johnston dan Jerald G. Bachman. 1998. Alcohol Use Among Adolescents. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol. 22. No.2. E-Journal. Perkins, H.W. 1999. Stress-Motivated Drinking in Collegiate and Postcollegiate Young Adulthood: Life Course and Gender Patterns. Journal Studies of Alcohol. Vol. 60: 219-227. E-Journal. Peter gray, Andy Miller & Jim Noakes. 1994. Challenging Behaviour In Schools. Teacher Support, Practical Techniques and Policy Development. First published. New York: Routledge. First published. Peter R. Finn, Ph.D., & Alicia Justus. 1997. Special Section Physiological Responses In Sons Of Alcoholics. American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). . Vol.21, No. 3: 227. E-Journal.

98 P.J. Granville – Edge & Rajen Devadason. 1999. The Sabahan, The Life and Death of Tun Fuad Stephens. Kuala Lumpur: Donsons Sdn. Bhd. Presley, C.A., Meilman, P.W. & Lyerla R. 1994. Development of the Core Alcohol and Drug Survey: Initial findings and future directions. Journal of American College Health. Vol. 42: 248-255. E-Journal. Pullen, L.M. 1994. The Relationships Among Alcohol Abuse in College Students and Selected Psychological/Demographic Variables. Journal of Studies Alcohol and Drug Education. Vol.40 (1): 36-50. E-Journal. Ruth C. Engs, R.N., ED.D. Family Background of Alcohol Abuse and Its Relationship to Alcohol Consumption Among College Students: An Unexpected Finding. Journal of Studies on Alcohol. Vol. 51. No. 6. E-Journal. Ruth C. Engs & Hanson. 1994. D.J. The Student Alcohol Questionnaire: An Updated Reliability of Drinking Patterns, Problems Knowledge and Attitude Subscales. Psychological Reports. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 74. No. 6: 12-14. E-Journal. Ruth C. Engs. 1995. The Assiocation Of Alcohol Consumptionith SelfReported Illness In University Students. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 75. No. 6: 17-20. E-Journal. Rayner F. Udong. 2002. Sejarah Nunuk Ragang Versi Liwan. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Rayner F. Udong. 2002.Food and Drinks of the Indigenous People of Sabah ;The Tapai. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Robert C. Trojanowicz & Merry Morash. 1992. Juvenile Delinquency Concepts and Control. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall. Ruth W. Edwards. 1994. Alcohol, Tobacco, and Other Drug Use by Youth in Rural Communities. American Journal of Health Studies. Vol. 14. No. 1: 17 – 31. EJournal Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed. 1994. Fenomena Keruntuhan Akhlak Remaja: Tren, Punca Dan Penyelesaian. Jurnal Kebajikan Vol. 16 No.1:4. E-Journal.

EJournal . 1999. Ullik Rouk. 1997. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. The Dusun: A North Borneo Society. 1965. 1: 2243. Amritsar. Punca – Punca Masalah Disiplin di Sekolah dan Langkah untuk Mengatasinya: Persepsi pelajar. Indian Journal of Community Medicine. Managing Misbehaviour in Schools. Kota Kinabalu. Unpublished Article Available at the Kadazandusun Language Foundation. Comparative Study of Prevalence of Regular Alcohol Users Among the Male Individuals in an Urban and Rural Area of District Amritsar. Pendidikan: Satu Pemikiran Semula. Department of S. London & New York: Routledge. E. 2001. Sia Beng Leng.21. Singh G. Ethno – Historical Relationships and Patterns of Customary Behaviuor Among North Borneo Natives People.M. 1997. 1990. E-Journal. Tunggolou. Thomas Rhys Williams.99 Shanmugam a/l Pachaippan. Bangi. The Origins and Meanings of the Terms “ Kadazan” and “ Dusun”. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. 1990. Singh J. 2000. 2000. 25 (2):73-8.P. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibu bapa/ Penjaga dan Guru – Guru. Rinehart and Winston. Medical College. Southwest Educational Development Laboratory. Mohan V & Padda A S. 3. 1993. When Rural Traditions Really Count. (SED) Letter Journal. Second Edition. Suara Rakyat Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun. R.Vol. Govt. Thomas Rhys Williams. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Tony Charlton & Kenneth David.Journal Tajul Ariffin Noordin. Punjab.11: 56. Sabah. No. Theodore Jacob & Sheri Johnson. Fakulti Pengajian Pendidikan. Status Displin di Sekolah Menengah. Volume XIII No.F. Universiti Kebangsaan Malaysia. Journal of Sosciologies . New York: Hort. 1961. Parenting Influences on the Development of Alcohol Abuse and Dependence.

US Department of Justice. J. 1998. Davenport.. What Colleges are Doing About Binge Drinking: A Survey of College Administrators. An Analysis of National Data on the Prevalence of Alcohol Involvement in Crime. No.Journal Zuraidah Gharif. Mei. Tetsuji. P. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin dan Kesan Pencapaian Akademik: Satu Kajian Kes di Kalangan Pelajar Melayu di Beberapa Buah Sekolah Menengah di Batu Pahat. Weitzman. E. Dibentangkan di Seminar Delinkuensi Juvana. B. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 1993.Journal Wechsler. 11 – 13. 1998. Journal of American College Health. Vol. Journal of American Health. Kelley. H. Michael Kendix.47:247252. E. Journal of Health Economics. S. 1996. E. 2000. K.100 Umi Kalthum Abdul Karim. Kertas Kajian Sarjana Muda Pendidikan Unversiti Kebangsaan Malaysia. Johor. Molnar.. E. M. E.Journal Yamada. 1990. 5: 77–92. Vol. Alcohol and Crime. . J. E.. A. Wechsler. 18. & Baer. 1993. R. Giovanni. Vol.. & Tadashi Yamada. S dan Seibring.(5): 219-226. 1999... 48. 3: 243-245. H. College Alcohol Use: A full or Empty Glass?. E-Journal. Pendekatan Dalam Menangani Masalah Juvana. The Impact of Alcohol Consumption and Marijuana Use on High School Graduation. Kuala Lumpur.

1= Tidak Pernah 2= Sangat Tidak Selalu 3= Tidak Selalu 4 = selalu 5 = Sangat selalu . ANDA TIDAK PERLU MENJAWAB SOALAN PADA BAHAGIAN B. ANDA TIDAK PERLU BIMBANG UNTUK MENJAWAB KESEMUA SOALAN DALAM SOAL SELIDIK INI DENGAN JUJUR KERANA NAMA ANDA TIDAK PERLU DITULIS. SEGALA MAKLUMAT DAN BORANG SOAL SELIDIK INI AKAN DIMUSNAHKAN SEBAIK SAHAJA PENYELIDIKAN SAYA SELESAI. SILA BERALIH TERUS KEPADA SOALAN DI BAHAGIAN C. Lokasi Sekolah 1. Luar bandar BAHAGIAN B : POLA MEMINUM ALKOHOL KELUARGA ANDA ( Soalan 1 hingga 15) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) SEKIRANYA TIDAK ADA AHLI KELUARGA ANDA YANG TERLIBAT DENGAN TABIAT MEMINUM ALKOHOL. BAHAGIAN A: DEMOGRAFI ( Soalan 1 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1. SEGALA DOKUMEN BERKAITAN DENGAN SOAL SELIDIK INI ADALAH SULIT DAN TIDAK AKAN DIGUNAKAN UNTUK APA JUGA URUSAN SELAIN YANG TERSEBUT DI ATAS. Bandar 2.101 LAMPIRAN A Soal selidik SULIT SOAL SELIDIK TENTANG ALKOHOL Maklumat Penting : Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah semata – mata untuk menyelesaikan disertasi saya sebagai syarat untuk mendapat Sarjana Pengurusan Pendidikan ( Master ) .

Pernahkah anda meminum alkohol bersama. Pernahkah ibu bapa anda mengarah adik – beradik anda membeli alkohol untuk mereka?. 1 5 2 3 4 2 3 4 7.Adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda?. Pernahkah anda minum alkohol bersama – sama dengan ibubapa anda?. 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 2. Pernahkah ibu bapa anda dalam keadaan sangat mabuk selepas minum alkohol?. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 4. Adakah keluarga anda juga berbuat demikian?. Ada di kalangan keluarga dari suku kaum Dusun di Sabah menyimpan tapai di rumah. 1 5 6. Adakah ibu bapa anda bersikap acuh tak acuh sekiranya mendapati adik beradik anda meminum alkohol?.102 1.sama dengan adik beradik anda?. 1 2 3 4 5 3.

1 2 3 4 5 13. Pernahkah anda mengajak rakan – rakan anda meminum alkohol di rumah?. 1 5 2 3 4 12. 1 2 3 4 5 10. 1 2 3 4 5 14. Adakah keluarga anda menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain?. 1 2 3 4 5 9. Pernah kah adik. Pernahkah adik. 1 2 3 4 . Pernah kah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol?. Pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?.beradik anda mengajak rakan–rakan mereka meminum alkohol di rumah?. 1 2 3 4 5 11.beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?.103 8. Pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?.

JANGAN MENEKA. Meminum alkohol dalam jumlah yang banyak secara berterusan dan boleh mengakibatkan kematian.104 5 15. SILA TANDAKAN ( 3 ) IAITU TIDAK TAHU . Gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol 4. Pernah kah adik beradik anda kesan buruk minum alkohol kepada anda?. SILA TANDAKAN ( 1) SEKIRANYA ANDA MERASA PERNYATAAN BETUL. Meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan 3. SEKIRANYA ANDA TIDAK PASTI. Montoku ialah minuman beralkohol buatan tempatan . ( 2 ) SEKIRANYA SALAH. Bir disuling sehingga mengandung 4 hingga 5 peratus alkohol 5. 1 2 3 4 5 BAHAGIAN C : TAHAP PENGETAHUAN TENTANG ALKOHOL ANDA . ( Soalan 1 hingga 10 ) SILA TANDAKAN RUANG DI SEBELAH KANAN PILIHAN JAWAPAN ANDA. 2. 1= Betul 2= Salah 3= Tidak Tahu 1. Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan darah tinggi 6.

( Soalan 1 hingga 18 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1. Tidak Selalu Sangat selalu 4. 9. 1.Mencuri wang di sekolah . Tidak Pernah 2. peminum akan mula bertindak ganas 8. Sangat Tidak selalu 3. Penyalahgunaan alkohol adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya 10. Berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung pada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum. BAHAGIAN D : MASALAH YANG TIMBUL SETELAH ANDA MEMINUM ALKOHOL .Melawan pengawas 2. Alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air. Selalu 5.105 7. Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol. Lambat datang ke sekolah 5.Tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah 3. Ponteng kelas 4.Tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru 6.

106 7. Tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar 15. Membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar 9. Mencuri harta benda sekolah selain daripada wang 13. Tidak menghadirivb ol-. Menghisap rokok di sekolah 17. Meniru semasa peperiksaan 18. Mencuri makanan di kantin sekolah 14. Bergaduh dengan pelajar lain 10.Membuli pelajar lain 8. Ponteng mata pelajaran Terima kasih atas kerjasama anda . Bergaduh dengan guru 12. perhimpunan pagi 16. Merosakkan harta benda sekolah 11.

7.1 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 1 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 .107 LAMPIRAN B Kajian Rintis untuk Bahagian B Soal Selidik – Teknik Uji-Uji Semula Jadual 3.

108 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89.7. Jadual 3.3 peratus.2 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 2 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 .

7.3 peratus.109 30 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 88.3 Jawapan Responden yang Terlibat dalam Kajian Rintis 3 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 . Jadual 3.

110 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89. . . .6 peratus.

111 .

112 .

113 .