P. 1
Alkohol Di Kalangan Pelajar

Alkohol Di Kalangan Pelajar

|Views: 1,218|Likes:
Published by muse79

More info:

Published by: muse79 on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1Pengenalan
 • 1.2.Pendahuluan
 • 1.3. Pernyataan Masalah
 • 1.4. Tujuan Kajian
 • 1.5. Objektif Kajian
 • 1.6. Hipotesis Kajian
 • 1.7. Kepentingan Kajian:
 • 1.8.1. Minuman Beralkohol
 • 1.8.2. Penyalahgunaan Alkohol
 • 1.8.3. Tahap Pengetahuan
 • 1.8.4. Disiplin
 • 1.8.5. Pelanggaran Disiplin:
 • 1.8.6. Suku Kaum Dusun
 • 1.8.7.Demografi Sekolah Bandar dan Luar Bandar
 • 1.9.1. Penggunaan Populasi
 • 1.9.2. Masalah Pembolehubah
 • 1.9.3. Masalah Kewangan
 • 1.9.4. Pelanggaran Disiplin
 • 2.1.Pengenalan
 • 2.2.Penggunaan dan Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Suku Kaum
 • 2.4. Pengaruh Keluarga Terhadap Tingkah Laku Remaja
 • 2.5. Pengaruh Latar Belakang Keluarga Dengan Penyalahgunaan
 • 2.6.Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Remaja
 • 2.9. Kerangka Teori (Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura)
 • 2.10. Kerangka Kajian
 • 3.1.Pengenalan
 • 3.2.Rekabentuk Kajian
 • 3.3 . Populasi dan Sampel Kajian
 • 3.4.Kaedah Pengumpulan Data
 • 3.5. Alat Kajian
 • 3.6. Kajian Rintis
 • 3.7.Keesahan dan Kebolehpercayaan Alat Kajian
 • 3.8.Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data
 • 3.9. Pengukuran Data
 • 3.10. Tatacara Analisis Data
 • 3.11. Kekangan dalam Menjalankan Kajian
 • 4.1. Pengenalan
 • 4.2. Analisa Demografi Responden
 • 4.3.Analisis Item – Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden
 • 4.4. Analisis Item – Item Tahap Pengetahuan Alkohol Responden
 • 4.5. Analisis Item – Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol
 • 5.1. Pengenalan
 • 5.2. Ringkasan Kajian
 • 5.3.1. Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden antara yang
 • 5.3.2. Perbezaan Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar yang Bersekolah di
 • 5.3.3. Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Responden antara yang
 • 5.4.Implikasi Hasil Kajian
 • 5.5. Cadangan Kajian Lanjutan
 • 6. Pernahkah anda minum alkohol bersama – sama dengan ibubapa anda?
 • 7.Membuli pelajar lain
 • 8. Membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar
 • 9. Bergaduh dengan pelajar lain
 • 10. Merosakkan harta benda sekolah
 • 11. Bergaduh dengan guru
 • 12. Mencuri harta benda sekolah selain daripada wang
 • 13. Mencuri makanan di kantin sekolah
 • 14. Tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar
 • 15. Tidak menghadirivb ol-. perhimpunan pagi
 • 16. Menghisap rokok di sekolah
 • 17. Meniru semasa peperiksaan
 • 18. Ponteng mata pelajaran

1

BAB 1
PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam bab ini akan diterangkan tentang pernyataan masalah, tujuan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian dan juga definisi konsep yang mengandungi konsep-konsep mengenai minuman beralkohol,

penyalahgunaan alkohol, tahap pengetahuan, disiplin, pelanggaran disiplin, suku kaum Dusun dan aspek demografi. Dalam bab ini juga akan menerangkan tentang batasan kajian iaitu meliputi penggunaan populasi, masalah pembolehubah, masalah kewangan dan batasan mengenai

pelanggaran disiplin pelajar.

1.2. Pendahuluan Dewasa ini, masalah disiplin di kalangan remaja bukan lagi

merupakan permasalahan sosial yang baru dalam masyarakat . Setiap tahun, kejadian salah laku remaja memperlihatkan kadar peningkatan yang tinggi (Aminuddin, 1993). Kenakalan pelajar yang dibahas dalam pelbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. Pelbagai macam masalah yang

disiplin pelajar yang ditunjukkan akhir-akhir ini . Kejadian- kejadian

melibatkan pelajar seperti ponteng, mabuk, gangsterisme, mencuri, serang, peras ugut, menyerang pelajar lain, merogol, penyalahgunaan rompakan, dadah,

dan membunuh sudah menjadi lumrah dan berita mengenai

kejadian-kejadian ini kerap dipaparkan di dada-dada akhbar perdana. Umum mengetahui bahawa para pelajar tersebut merupakan teras kepada

2 pembangunan negara pada masa hadapan. Namun fenomena ini

menimbulkan kebimbangan mengenai nasib negara pada masa hadapan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993, mendapati sejumlah 2,193 buah sekolah rendah dan 864 buah sekolah menengah menghadapi masalah disiplin. Pada masa yang sama sejumlah 4,482 buah sekolah rendah dan 497 buah sekolah

menengah tidak memberi laporan mereka. Kemungkinan sekiranya semua sekolah memberi laporan tahunan mereka, jumlah sekolah yang mempunyai masalah disiplin semakin bertambah. Satu kenyataan yang tidak boleh diketepikan ialah ramai di kalangan remaja yang bermasalah disiplin adalah mereka yang masih berada di

bangku sekolah. Berdasarkan statistik yang terkumpul, kes-kes jenayah yang membabitkan remaja meningkat dengan ketara hingga 1992 . Misalnya , antara tahun-tahun 1990

pada tahun 1991 sahaja, seramai 124 pelajar

ditangkap kerana terlibat dengan pelbagai kegiatan jenayah dan bilangan yang ditangkap ini meningkat dari tahun ke setahun. (Sabitha & Mahmood Nazar, 1994). Terbaru, ialah kejadian di daerah Papar, Sabah iaitu lima orang pelajar sekolah menengah telah ditangkap kerana mencuri wang syiling dari telepon awam. Menurut pengakuan mereka, kegiatan ini sudah jalankan sebanyak 11 kali (Daily Express, p. 4) Keputusan melengkapkan guru disiplin dengan Kuasa Polis Tambahan yang telah dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan pada waktu itu, Datuk Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak dengan Ketua Polis Negara pada waktu itu, Tan Sri Rahim Noor di Kementerian Pendidikan pada 25 Feb 1997 (Abdullah, 1999) membuktikan betapa semakin seriusnya masalah mereka

3 disiplin pelajar pada hari ini. Menurut Umi Kalthum, (1993), penglibatan remaja dalam kegiatan anti sosial, jenayah dan salah laku adalah akibat daripada kegagalan mereka melalui proses sosialisasi yang positif. Remaja memerlukan contoh (role model ) yang positif terutama dari keluarga untuk membantu mereka membentuk perlakuan dan sikap melalui tempoh peralihan daripada dewasa. Antara salah laku pelajar di negara kita yang semakin serius ialah masalah penyalahgunaan alkohol. Masalah ini sama seriusnya dengan yang positif semasa

peringkat kanak – kanak ke alam

masalah-masalah sosial lain yang melanda pelajar negara. Malah masalah ini kian hari kian meruncing. Apa yang lebih membimbangkan, masalah penyalahgunaan alkohol turut memberi kesan dan pengaruh terhadap yang lain seperti pergaduhan, pembunuhan,

peningkatan masalah disiplin

mencuri dan juga ponteng di kalangan pelajar di sekolah.

1.3.

Pernyataan Masalah Di Sabah, masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar juga merupakan salah satu masalah yang serius. Masalah ini nampaknya lebih

ketara berlaku di kalangan pelajar lelaki daripada suku kaum Dusun (SKD). Pembabitan mereka dengan alkohol mungkin disebabkan oleh beberapa

faktor. Antaranya ialah mereka telah terdedah dengan alkohol sejak mereka kecil disebabkan ibu bapa mereka juga peminum alkohol. Ada sebilangan ibu bapa yang tidak menghalang anak – anak remaja mereka terlibat dengan penyalahgunaan alkohol malah ada yang mengajak anaknya turut sama

meminum alkohol. Apa yang lebih mendukacitakan lagi, sebahagian anggota

tetapi juga gejala tersebut telah mula menular ke kawasan luar bandar. minuman beralkohol buatan luar negera juga semakin mudah didapati di luar bandar dengan harga yang murah. Fakta yang sama diperoleh oleh Ibrahim. Tahap pengetahuan pelajar tentang alkohol yang rendah juga menyebabkan timbul kesan – kesan sampingan yang kadangkala tanpa disedari oleh pelajar telah memberi kesan buruk kepada mereka.4. masalah disiplin adalah kesan sampingan yang proses pembangunan yang terlalu pantas dan sukar buruk daripada dibendung. Masalah ini seolah – olah berkembang selaras dengan kemajuan pembangunan (Tajul Ariffin. Gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar dari SKD bukan sahaja melanda mereka yang bersekolah di bandar. Tujuan Kajian Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk menkaji sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga. 1. pelajar tersebut juga akan cenderung terlibat dengan masalah disiplin yang lain. (1997) menunjukkan semua jenis masalah remaja bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan industrilisasi dan urbanisasi. Dengan kata lain. Selain daripada minuman beralkohol yang dibuat sendiri. 1990). Akibat penyalahgunaan alkohol yang kadang kala tidak terkawal. tahap pengetahuan alkohol responden dan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki .4 masyarakat dari SKD ini menganggap bahawa penggunaan alkohol adalah sebahagian daripada budaya mereka (Moginum Culture).

Adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?.5 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. kajian ini bertujuan untuk: a. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. Hipotesis Kajian . Adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. 1. b. Secara khusus. c.5. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. 1. Objektif Kajian a. b. c.6.

Terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah dari SKD yang bersekolah di luar bandar. b. Dapatan kajian ini juga diharap dapat digunakan sebagai garis panduan bagi pihak sekolah khususnya pengetua – pengetua sekolah menengah di Sabah di mana terdapat pelajar daripada SKD dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan alkohol dan gejala pelanggaran disiplin sekolah di kalangan mereka. Dapatan kajian ini diharap boleh membantu para guru khususnya guru disiplin untuk menghadapi masalah penyalahgunaan alkohol dan pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh para pelajar lelaki dari SKD. . b. 1. c. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dari kes pelanggaran disiplin sekolah di bandar dengan pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Kepentingan Kajian: a. .6 a. Terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. c. Dapatan kajian ini juga diharap boleh dijadikan maklum balas terutamanya kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Sabah untuk mengenal pasti cara terbaik untuk mengatasi masalah pelanggaran disiplin di kalangan pelajar dari SKD dengan kaedah dan cara yang bersesuaian dengan faktor demografi pelajar.7.

C dan penggunaan alkohol juga telah tercatit dalam kitab Bible (Charles et al. stout .M. Alkohol sudah dikenali dan digunakan di Mesir sejak 3700 S. Minuman Beralkohol Minuman beralkohol ialah apa-apa sahaja jenis minuman yang kandungannya mempunyai alkohol dan memabukkan apabila diminum. . tidak mempunyai rasa dan dihasilkan melalui proses penapaian. manakala wiski. di Sumeria pula sekitar 2300 B. montoku. Misalnya di Malaysia. 1. 8 peratus. 10 hingga 14 peratus. 1.7 d. Terdapat sekurang – kurangnya enam jenis minuman beralkohol buatan tempatan yang dihasilkan oleh SKD di Sabah iaitu lihing. Warnanya adalah jernih. bir disulingkan wain .8. Data-data dan keputusan daripada kajian ini diharap dapat disebarkan dan ibu bapa terutama dari SKD untuk memberi kepada masyarakat kesedaran kepada mereka agar masalah penyalahgunaan alkohol ini dapat dikurangkan dengan bantuan masyarakat dan ibu bapa. 2003) . Kandungan utama semua jenis minuman beralkohol ialah ethyl atau ethanol. vodka atau brandy pula mengandungi 40 peratus alkohol. tetapi penggunaannya sebenarnya sudah berusia ribuan tahun. Jenis – jenis bahan kimia yang terkandung dalam alkohol hanya diketahui selepas ditemui oleh Louis Pastuer pada tahun 1857. Kekuatan minuman tersebut bergantung kepada jumlah peratus alkohol didalam kandungannya. sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol.1.8. Definisi Konsep Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang definisi konsep yang akan digunakan dalam kajian ini.

Penyalahgunaan alkohol dianggap sebagai suatu keadaan apabila si pengguna hilang kawalan terhadap jumlah alkohol yang diminum dan tidak dapat menghentikan tabiat tersebut. diikuti oleh sikat yang dianggap oleh SKD sebagai brandi. Alcohol Abuse : Keinginan tinggi seseorang terhadap alkohol yang menyebabkan individu tersebut hilang kawalan dan ketergantungan keterlaluan secara fizikal terhadap alkohol. 1. telah memberi beberapa definisi berkaitan penyalahgunaan alkohol: a. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 1998. 1995). Jenis yang paling memabukkan ialah montoku. Lihing. bahar. sagantang .8 sikat. Penyalahgunaan Alkohol Definisi yang diterima umum tentang penyalahgunaan alkohol ialah tabiat tersebut merupakan suatu penyakit . yang serasa dengan gin. Berbeza dengan yang lain. Kedua – dua minuman ini dihasilkan menerusi pemeraman beras dan dicampur dengan beberapa jenis akar atau kulit kayu supaya warna coklat minuman dapat dihasilkan.8. Bahar pula agak berbeza dengan minuman tempatan yang lain kerana ia dihasilkan daripada nira kelapa yang dicampur dengan kulit kayu tertentu (Daily Express. segantang dihidangkan cara disedut terus daripada tempayan pemeraman menggunakan buluh kecil. sagantang dan kinomol dihasilkan menerusi beberapa peringkat pemeraman beras yang diadun dengan dengan ragi. dan kinomol (Tapai) . Masing – masing mempunyai rasa dan peratus kandungan alkohol tersendiri.2. .

8. (1987) menyatakan pengetahuan merupakan pengumpulan maklumat yang diperoleh tentang sesuatu subjek atau perkara berdasarkan pengalaman. Pengetahuan yang cetek boleh menyebabkan individu itu bertindak mengikut perasaan tanpa memikirkan bahawa tingkah laku yang ditunjukkan selaras dengan norma masayarakat. mengeletar.3. Disiplin . pembacaan. 1. dan sentiasa dalam kegelisahan apabila berhenti menyalahgunakan alkohol setelah menggunakannya secara keterlaluan untuk suatu jangka masa yang lama.9 b. Tolerance : Keinginan untuk menyalahgunakan alkohol sebanyak mungkin sehingga ke tahap individu tersebut berasa mabuk. Pengetahuan juga merupakan ilmu yang berupaya untuk mendekripsikan alam dan kehidupan yang sedia ada dengan tujuan menemukan penjelasan yang memungkinkan manusia menjangkakan dan mengawal sesuatu objek atau perkara itu. Graving : Mempunyai keinginan yang tinggi untuk minum. berpeluh. b. e.4. Melalui pengetahuan seseorang boleh mengubah sikapnya sama ada ke arah positif atau negatif. penelitian dan pembelajaran.8. 1. Dependence : Individu yang meyalahgunakan alkohol akan mengalami tanda –tanda seperti ingin muntah. Tahap Pengetahuan Chong. Compulsion : Ketidakmampuan seseorang untuk berhenti meminum alkohol setelah memulakannya. c.

Disiplin ialah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat di sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang tenteram agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan harmoni dan lancar. (2001). Disiplin adalah kesanggupan seseorang itu untuk mengikuti arahan dan peraturan. Disiplin juga boleh didefinisikan sebagai suatu sistem hidup yang ditetapkan oleh suatu kelompok atau badan untuk mewujudkan suasana yang teratur dan tenteram untuk mendapatkan perkhidmatan yang memuaskan daripada seseorang individu di dalam kelompok tersebut. Tajudin. Disiplin juga adalah cara berfikir yang membawa kepada tingkah laku yang teratur dan ketabahan hati seseorang (Kementerian Pendidikan Malaysia. Contohnya peraturan yang diadakan untuk murid sekolah. Mohd. disiplin ialah satu kawalan sosial untuk mewujudkan suasana tenteram dan keadaan teratur agar proses pengajaran dan pembelajaraan dapat berjalan dengan licin dan teratur (Ahmad Nadri. perajurit peraturan dan sebagainya. Di sekolah. membetul atau melengkap suatu sistem peraturan tentang tingkah laku mengikut peraturan yang telah diwujudkan . (1995) pula mentakrifkan disiplin sebagai sifat atau keadaan tingkah laku individu atau kelompok manusia dan . polis. 1989). Ee. 1981). Ia juga merujuk kepada cara berfikir yang tersusun dan seterusnya membawa kepada sifat rasional serta keyakinan diri seseorang . Menurut Mizan.10 Disiplin bermaksud latihan membentuk. (1994) mendefinisikan kelompok disiplin sebagai bagi yang dipersetujui laku oleh suatu masyarakat mewujudkan tingkah yang baik demi kesempurnaan kehidupan masayarakat itu sendiri.

b. Dimensi hiraki kehendak: dalam dimensi ini membawa erti bahawa disiplin itu bukan sahaja harus dipunyai dihargai dan di hayati.8. Salah adaptasi merupakan tingkah laku yang merosakkan secara signifikan dari segi . tetapi jika pihak yang terlibat tidak melakukannya. Oleh itu sukar untuk menentukan definisi secara tepat dan diterima oleh semua pihak mengenai pelanggaran disiplin. seseorang. Dimensi norma tanpa akibat: aspek penekanan diberikan kepada perlakuan yang diharapkan atau diingini. Pelanggaran Disiplin: Berbagai definisi tentang masing – masing pelanggaran disiplin telah dibuat yang nilai dan pandangan berbeza mengikut pendapat.11 proses atau usaha mewujudkan sifat patuh peraturan dan bertatatertib . ia tidak mendatangkan apa – apa akibat. Dimensi norma: disiplin ini menggunakan disiplin dengan tujuan menerapkan isi disilpin tersebut bagi tujuan mengoreintasikan para pelajar kepada norma tertentu di persekitaran sekolah.5. tetapi juga membolehkan seseorang itu berkeupayaan membuat keputusan serta meletak perlakuannya dalam susunan hiraiki yang wajar. d. 1. Dimensi akibat: dalam dimensi ini penekanan disiplin adalah dari segi melaksanakan parameter disiplin berikut ataupun mewujudkan pencegahan. Tajudin turut membahagikan disiplin kepada beberapa dimensi iaitu : a. Altrochhhi. Mohd. (1980) mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku salah adaptasi atau merosakkan seseorang atau persekitaran sosialnya. c.

membunuh. merogol. 1999). Menurut definisi Kementerian Pendidikan Malaysia. Menurut Abdul Rahman. dan lain – lain perbuatan kementerian atau negara. disiplin merupakan suatu unsur yang boleh mewujudkan ketertiban . Purata itu juga berbeza mengikut sesuatu masyarakat. (dalam AB. luar biasa dan menyeleweng. (2003) pula mendefinisikannya sebagai aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma – norma masyarakat. mencabar atau melawan guru. Martin. dan dianggap sebagai melanggar atau mengingkari peraturan yang ditetapkan dan dikuatkuasakan oleh pihak sekolah. memeras ugut. membuli. Masalah ini hanya terhad sekiranya dilakukan di kawasan sekolah sahaja. Hairunnaja. menagih dadah. seumpamanya. dan agama. Sebarang usaha atau tindak tanduk negatif yang menyalahi atau melawan disiplin dianggap sebagai pelanggaran disiplin sekolah (Abdullah. undang – undang negara . menderhaka kepada ibu bapa. Alim. ponteng sekolah. Tingkah laku salah suaian merupakan tindak balas terhadap masalah hidup. Berlainan di sini bermaksud berlainan dari segi purata. Contoh – contoh kelakuan tersebut seperti mencuri. Pelanggaran disiplin juga dapat bermaksud segala perbuatan atau tingkah laku yang dikesan. Tindak balas ini ialah tindak balas mengelakkan masalah berbanding percubaan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. berzina . (1999) masalah disiplin ialah tingkah laku pelajar yang tidak mengikuti peraturan atau undang – undang sama ada peraturan atau undang – undang itu dibuat oleh institusi sekolah itu sendiri. 1994) pula mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku yang membayangkan bahawa tingkah laku itu berlainan. memukul.12 psikologi. (1982). dikenal pasti. merompak .

Potongan rambut f. Menepati masa d.13 masyarakat. sebagai suatu institusi perlu juga mengubal peraturan – peraturan agar dapat memupuk murid – murid supaya lebih berdisiplin dan memastikan keberkesanan dan kecemerlangan sekolah. Majalah sekolah l. Kedatangan ke sekolah/ kelas e. Ia bukan sahaja merupakan peraturan – peraturan yang dikenakan ke atas sesuatu kelompok manusia akan tetapi ia juga berhubung rapat dengan tindakan seseorang menempatkan dirinya dalam masyarakat dan negara. Permainan. j. Rombongan lawatan k. kebakaran. i. Persatuan. Keselamatan melintas jalan. Budi pekerti/ tingkah laku/kelakuan b. Sekolah. Kegiatan luar bilik darjah. Umumnya disiplin melibatkan individu dalam masyarakat yang lebih besar. .Kelab. Pakaian seragam g. Menjaga harta benda sekolah/ orang lain h. Aspek – aspek disiplin di sekolah menurut Buku Panduan Bagi Ibu Bapa/ Penjaga Mengenai Disiplin. Persatuan sekolah. Sukan Olahraga. kecemasan. Kebersihan (diri/ persekitaran) c. makmal sains. (1982) adalah seperti berikut: a. Ia menentukan amalan yang perlu dipatuhi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh sesuatu pihak bagi menjamin perjalanan sesebuah institusi.

Ini disebabkan .6. prinsip keadilan dan sama rata. Isu disatukan dengan istilah Kadazan istilah Dusun dan Kadazan atau kebun penggunaan sebenarnya sudah mula hangat sejak awal tahun 1960–an. James Brooke pada tahun 1845 adalah orang pertama yang menggunakan istilah Dusun. J.14 Selain dari aspek yang disenaraikan. pada tahun 1989 semasa Kadazan Cultural Association’s Delegates Conference kali ke–5. 30 tahun kemudian. penyelidikan penyelidik akan hanya menggunakan istilah Dusun sahaja. menghormati individu sebagai manusia.8. bagaiamanpun. pertimbangan bakat dan minat. perhubungan sesama manusia serta kehidupan harmoni dan perpaduan negara adalah dijadikan asas untuk mengubal disiplin sekolah. F. Maryat dan Kesultanan Brunei juga telah menggunakan istilah Dusun (Ongkili. Forrest pada tahun 1780. perkembangan dan pembangunan suku kaum ini. Walau bagaimanapun. Beliau menggunakan istilah Oran Idaan atau Idahah untuk merujuk SKD. Suku Kaum Dusun Dokumentasi awal tentang SKD telah dibuat oleh Captain T. Istilah Dusun bermaksud ladang (Tunggolou. 1. Sentimen ini telah menjejaskan perpaduan. satu resolusi telah dikeluarkan yang bersetuju agar Walau istilah Kadazan dan untuk Dusun tujuan disatukan menjadi ini. 1999). 2000). Dewasa ini istilah Dusun telah menjadi Kadazandusun. menurut buku itu lagi. Kadazandusun. Walau bagaimanapun.S. Hunt’s yang telah mengembara ke Pulau Borneo menggunakan istilah orang Idan untuk merujuk kepada SKD. pengetua adalah berkuasa mengubal sebarang peraturan mengikut keadaan dan keperluan sekolahnya.

dan Bisaya . Lundayo’. Tatana’. Dumpas. Antaranya ialah teori yang mengatakan SKD berasal dari daratan China keturunan ras Mongolid yang dikemukakan oleh Ivor. Sungai. Menurut Kadazandusun Cuktural Association Sabah ( KDCA). Pingas.131 orang dan jumlah penduduk wanita pula ialah 107. Pada tahun 2000. Tombonuo. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu Sungai Kegibangan dan Sungai Kawananan yang bergabung menjadi Sungai Liwago di kampung Tompias. Rumanau. Daerah Ranau. Liwan. tedapat 40 etnik yang termasuk dalam Kadazandusun iaitu Bonggi’. Bundu’. Tindal. Mangkaak. Lingkabau. Tolinting. Tuhawon. Tuaran dan Kota Marudu adalah kawasan yang paling menjadi tumpuan SKD. teori kedua mengatakan SKD berasal dari keturunan Indo–Malayan yang dikemukakan oleh William. Paitan.910 orang. Kadayan. Williams. Kota Belud. (1923). Murut. Sinorupu. Sukang. (1999). Sinobu. Lotud. Jumlah penduduk lelaki ialah seramai 109. 779 wanita. Kuijau. Terdapat beberapa teori mengenai asal usul SKD. dan Granville. Tobilung. penduduk SKD (tidak termasuk Kadazan) di Sabah berjumlah 216. Minokok. antara pekan Telupid dan pekan . Keningau. Makiag. Rungus. Malapi. Garo. Ngaibai. (1965). Tambunan. Lobu. Ida’an. Tuntung. Tangara. Kolobuan. mereka mengatakan suku kaum mereka berasal dari Nunuk Ragang. Gana’.15 penduduk suku kaum Kadazandusun yang tinggal di daerah Tuaran dan Tamparuli dan Telipok lebih suka dikenali sebagai SKD. Kota Kinabalu . (2003). (1965). Kimaragang. Menurut kepercayaan dan sejarah lisan masyarakat SKD. Sonsogon. teori ketiga mengatakan SKD berasal dari keturunan orang purba Gua Madai yang dikemukakan oleh Rayner.

Menurut Muhd. Mansur. 1. ataupun suatu ketika di mana perkembangan pesat individu . Sabah. (1991).8. Seramai 60 orang pelajar lelaki dari SKD dipilih sebagai sampel .1. Penggunaan Populasi Kajian ini hanya dilakukan di lima buah sekolah sahaja di Pantai Barat Selatan. Batasan Kajian Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang batasan kajian yang dibuat oleh penyelidik dalam kajian ini.Demografi Sekolah Bandar dan Luar Bandar Untuk menentukan adakah sekolah itu adalah kategori sekolah bandar ataupun luar bandar. umur 16 tahun adalah masa remaja mengalami alam peralihan antara tingkah laku kanak – kanak kepada tingkah laku orang dewasa. penyelidik menggunakan penetapan yang telah dibuat oleh Jabatan Pelajaran Sabah untuk sekolah – sekolah di Pantai Barat Selatan. Di muara percantuman dua batang sungai ini .7.9. 1. Sekolah yang terletak di daerah Tamparuli dikategorikan sebagai sekolah luar bandar dan sekolah yang terletak di Tuaran dan Telipok pula dikategorikan sebagai sekolah bandar. terdapat sepohon pokok kayu Ara (Nunuk Ragang) dan bawah pohon inilah menurut menjadi kepercayaan SKD tempat tinggal Kinoingan dan Suminundu yang nenek moyang kepada SKD (Herman. 1994). Mereka terdiri daripada pelajar tingkatan empat .16 Ranau. 1.9.

Walau bagaimanapun penyelidik akur bahawa terdapat lagi pembolehubah seperti faktor persekitaran dan faktor teman – teman pelajar yang seharusnya diambil kira. 1.17 sehingga membolehkannya belajar mengubahsuaikan diri mereka sendiri. Pelajar lelaki dipilih sebagai sampel dalam kajian ini kerana berdasarkan pemerhatian dan pembacaan penyelidik. 1. Sabah. mereka lebih banyak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol.9.9. kes pelanggaran disiplin dan tahap pengetahuan alkohol.3.9.4. orang lain atau komunitinya. Sehubungan itu kajian hanya dapat dibuat untuk bilangan sampel yang kecil sahaja dan juga hanya melibatkan lima buah sekolah di Pantai Barat Selatan. Masalah Pembolehubah Pembolehubah bebas dalam kajian ini ialah faktor demografi bandar dan luarbandar dan penyalahgunaan alkohol. Oleh itu dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan dan mewakili seluruh pelajar lelaki dari SKD di Sabah kerana bilangan sampel yang terhad.2. Pelanggaran Disiplin . 1. Pembolehubah terikat pula ialah pola meminum alkohol keluarga. Masalah Kewangan Penyelidik perlu menggunakan sumber kewangan sendiri dalam menjalankan kajian ini.

Ini bermakna.18 Dalam kajian ini. tetap diambil kira. Ini bermakna segala kesalahan dan pelanggaran yang dibuat oleh responden semasa di luar sekolah walaupun setelah menyalahgunakan alkohol tidak diambil kira. Jumlah penggunaan alkohol oleh responden tidak akan dibuat batasan. pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh responden terhad kepada pelanggaran disiplin yang dilakukan semasa di sekolah sahaja. . Kes pelanggaran disiplin responden juga hanya dihadkan semasa atau setelah responden menyalahgunakan alkohol dan memberi kesan langsung kepada pelanggaran disiplin responden. walaupun responden hanya menyalahgunakan sedikit alkohol dan tidak dianggap mabuk.

Bab ini juga akan mengemukakan kerangka teori dan kerangka kajian. pengaruh latar belakang keluarga terhadap penyalahgunaan alkohol.1.2. penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja.19 BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. perbezaan penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar. minuman tapai akan disediakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang mereka dapat. tahap pengetahuan alkohol pelajar. Dukun wanita akan menjadi pemimpin dalam upacara tersebut. Pengenalan Bab ini akan menerangkan kajian literatur yang dibuat tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan suku kaum Dusun. Para hadirin akan meminum sehingga mabuk kerana itu merupakan syarat yang harus dipatuhi dalam . Beliau mengatakan bahawa setiap tahun. Upacara ini akan berlangsung selama berminggu – minggu dan dalam upacara ini. Penggunaan dan Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Suku Kaum Dusun Fakta awal tentang penggunaan alkohol di kalangan SKD telah ditulis oleh Thomas Rhys Williams pada tahun 1961 di dalam jurnal Sociologies berjudul Ethno – historical Relationships and Patterns of Customary Behaviour among North Borneo Natives People. pengaruh keluarga terhadap tingkahlaku remaja. kesan penyalahgunaan alkohol. SKD akan mengadakan upacara untuk memuja semangat padi sebelum dan selepas menuai padi dengan tujuan agar jumlah tuaian akan meningkat pada tahun berikutnya. 2.

Kajian ini bertujuan untuk mengumpul . setiap rumah mesti menyimpan sekurang – kurang sebuah tajau yang berisikan tapai sebagai persediaan. Menurut tradisi masyarakat SKD. Oleh kerana itu. minuman beralkohol iaitu tapai mempunyai fungsi yang sangat penting dan tidak digunakan setiap hari. Menurut kepercayaan. Walau bagaimanapun. pengkebumian dan juga semasa menyambut tetamu dari luar. Berdasarkan kenyataan di atas. beras adalah merupakan makanan suci disebabkan berasal daripada badan Huminodun. perkahwinan. Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun‘. Ini bermakna penggunaan minuman beralkohol adalah merupakan sesuatu yang amat istimewa . anak perempuan Kinorohingan (tuhan bagi SKD) yang telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan masyarakat SKD daripada mati kelaparan (Rayner. 1961). Tapai hanya diminum pada masa – masa tertentu sahaja seperti pada perayaan selepas menuai padi.20 upacara tersebut. Meminum tapai mestilah dilakukan dengan penuh hormat kerana tapai diperbuat daripada beras. Institute For Indigenous Economic Progress Sabah (INDEP) pada tahun 2000 telah membuat kajian yang bertajuk ‘Suara Rakyat. jelaslah bahawa budaya mengguna dan meminum alkohol sudah wujud di kalangan SKD sejak zaman dahulu. 2003). SKD menggunakan alkohol tanpa had menyebabkan istilah penyalahgunaan layak digunakan. tetapi pada waktu itu istilah penyalahgunaan tidak sesuai digunakan kerana alkohol hanya diminum pada waktu – waktu dan upacara tertentu sahaja. Thomas Rhys William turut menambah bahawa acara meminum tapai juga dilakukan dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan persaudaraan di kalangan SKD (Williams. pada masa kini.

3 peratus responden mengharapkan agar masyarakat tidak mengamalkan lagi mana – mana amalan kuno yang boleh memudaratkan kehidupan seharian mereka. Keningau dan Tenom. Hasil kajian mendapati bahawa 28. Karambunai yang bertajuk ‘Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges’‘. Amalan yang dianggap paling memudaratkan menurut pendapat responden ialah tabiat penyalahgunaan alkohol. Pada tahun 2000 juga. Ramai juga peserta yang berpendapat bahawa penyalahgunaan alkohol di kalangan masyarakat Kadazandusun–Murut adalah merupakan satu cara bagi masyarakat tersebut menghilang rasa stress akibat masalah sosio ekonomi yang dihadapi oleh suku kaum ini.21 maklumat berhubung dengan aspirasi dan harapan serta masalah yang dihadapi oleh suku kaum Kadazandusun daripada akar umbi. Tuaran. Kudat. majoriti peserta bersetuju bahawa masyarakat masih boleh menggunakan alkohol tetapi dalam jumlah yang sederhana . Pitas. Seramai 300 responden telah dipilih secara rawak daripada 7 daerah yang mempunyai majoriti penduduk Kadazandusun iaitu daerah Ranau. isu sosial mendapat perhatian utama dari para peserta terutama masalah penyalahgunaan alkohol. INDEP telah mengadakan suatu konferensi bertempat di Nexus Resort. Ada di kalangan peserta yang berpendapat ‘moginum culture‘ di kalangan masyarakat adalah penyebab utama penghalang kemajuan tetapi tidak kurang juga yang beranggapan bahawa tabiat itu mempunyai kepentingannya sendiri dalam kehidupan masyarakat. Keburukan dan kemusnahan yang berpunca daripada tapai buatan tempatan. telah mendorong Pertubuhan Kebudayaan Kadazandusun (KDCA) . Kota Marudu. Dalam konferensi itu. Walau bagaimanapun.

4. “ minuman tapai memang tidak salah tetapi yang menjadi kesalahan ialah meminumnya secara berlebih – lebihan” (Daily Express. Itulah pertama kali suatu isu yang rumit dan sensitif mendapat sokongan sebulat suara berbeza dengan keadaan masa – masa lalu di mana sebarang kritik yang berkaitan dengan minuman itu dianggap sebagai sial dan tidak boleh dipertikaikan. ketika mengesa supaya minuman tapai diharamkan di dalam sesuatu pesta atau mesyuarat berkata. 777 jumlah pelajar telah terlibat dengan kes pelanggaran . 1995). Zain. kesan 2. (1988) mendapati bahawa pelajar yang tinggal dan bersekolah di luarbandar pengetahuan tidak mempunyai tahap yang luas berkenaan dengan alkohol berbanding dengan pelajar yang tinggal dan bersekolah di luar bandar. Datuk Joseph Pairin Kitingan.22 dalam mesyuarat agungnya yang ke–5 membuat ketetapan untuk mengharamkan pertandingan meminum tapai dan dikeluarkan daripada acara tahunan Perayaan Kaamatan (menuai atau dalam perayaan – perayaan lain yang melibatkan masyarakat tersebut. 2. Kemungkinan ada di antara pelajar tersebut yang tidak mengetahui langsung tentang negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol. Presiden KDCA. Tahap Pengetahuan Alkohol Kajian yang dibuat oleh Mohd. Pengaruh Keluarga Terhadap Tingkah Laku Remaja Laporan salah laku disiplin pelajar sekolah – sekolah di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993 mendapati bahawa seramai 103. Ramai yang telah menyokong tindakan tersebut. 3.

Selangor. membuat kajian di Daerah Kuala Terengganu dan Besut untuk mengetahui punca terjadinya gejala ponteng dan berhenti sekolah di kalangan pelajar di daerah tersebut. Dapatan mendapati peratus ponteng dan berhenti sekolah tertinggi adalah dari kalangan bercerai.759 pelajar melakukan pelanggaran kerana di sebabkan faktor keluarga. Menurut Hairunnaja.23 disiplin. Ini menyebabkan anak merasa tidak selamat. maka kemungkinan besar puncanya adalah disebabkan pembawaan keluarganya sendiri. jika remaja atau pelajar menjadi nakal. bimbang dan mendorong remaja tersebut berkelakuan nakal. Antara faktor tersebut ialah keadaan keluarga yang tidak tersusun baik. 3. Oleh yang demikian. Kajian yang dibuat oleh Zuraidah mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ibu bapa dengan tingkah laku pelajar yang melanggar peraturan disiplin di sekolah (Zuraidah. 1990). (dalam Abdul Rahman. Hasil kajiannya mendapati bahawa kanak – kanak yang ibubapa yang telah .381 jumlah pelajar kerana faktor sekolah. Seramai 17. Hashami et al. Anak mempelajari apa yang dilihatnya di rumah khususnya tingkah laku individu – individu dewasa yang berada di dalamnya. tidak dapat dinafikan lagi kenakalan remaja berkait rapat dengan pendidikan di rumah kerana akhlak seseorang anak sebenarnya bermula dari rumahnya sendiri. Shanmugam. (2003).676 kerana faktor persekitaran dan seramai 1. (1997) pula telah membuat kajian ke atas 5 buah sekolah menengah di daerah Petaling Jaya. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh (1994) telah Mitchell et al. 1990). Tujuan kajian itu ialah untuk mengetahui punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar di sekolah – sekolah tersebut .

Hasil kajian yang dibuat oleh Md. Sekiranya keluarga menghadapi masalah . (2000). (2001) juga bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan penting untuk mewujudkan suasana yang aman di rumah supaya secara tidak langsung akan mempengaruhi suasana di sekolah di mana anak – anak mereka belajar. Kajian turut mendapati remaja yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol cenderung menjadi seorang yang susah . Moo. Ini mendorong mereka untuk meniru apa yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Keluarga juga merupakan salah satu pendorong kepada kanak – kanak untuk melakukan kesalahan di sekolah. Rus. kurangnya penekanan disiplin di dalam keluarga . 1993). dan kurang perhatian ibubapa terhadap anak – anak mereka . terdapat signifikan yang kuat yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan dengan tingkah laku delinkuen remaja.24 punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar adalah disebabkan oleh faktor latar belakang keluarga. Menurut Robert & Morash. Menurut kajian antara alkohol bahawa faktor keluarga Yablonsky. iaitu masalah kemiskinan. (1988) mendapati bahawa salah satu sebab mengapa jangkaan pelajar India di Malaysia terhadap alkohol tinggi ialah kerana mereka sering melihat ibu bapa mereka meminum alkohol di rumah atau di kedai – kedai arak . masalah itu akan disebarkan kepada anak – anak mereka. Pengalaman yang di alami oleh kanak – kanak semasa di rumah bersama dengan keluarganya mempunyai kaitan langsung dengan perlakuan pelajar di sekolah baik yang bersifat positif atau negatif ( Edward. (1992) masalah tingkah laku pelajar boleh dikesan terus dari latar belakang kelurganya baik bapa ataupun ibunya.

5. ternyata ramai penyelidik yang bersetuju bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara pengaruh latar belakang keluarga dengan tabiat penyalahgunaan alkohol . Menurut Charlton & David. 2. telah membuat penyelidikan ke atas pelajar melayu di Sekolah Menengah Vokasional. (1989). Nabil. keluarga adalah merupakan faktor luaran yang paling banyak mempengaruhi tingkah laku remaja. Personiliti ini akan menjadi faktor yang akan menjerumuskan remaja tersebut kepada tingkah laku delinkuen. Pengalaman yang didapati oleh remaja tersebut dari ahli keluarganya akan mempengaruhi tingkah lakunya pada kemudian hari adakah beliau akan bertingkah laku positif ataupun sebaliknya. Dari dapatan – dapatan yang ada. Laporan yang dikeluarkan oleh National Center for Health Statistics (NCHS) Amerika Syarikat menunjukkan 43 peratus (76 juta orang) didedahkan pertama kali dengan alkohol oleh keluarga mereka . (1993).25 untuk mempercayai seseorang dan bersifat egosentris. Kelantan untuk mencari punca yang mendorong mereka melakukan pelanggaraan disiplin di sekolah. Hasil kajian mendapati bahawa faktor ibu bapa yang tidak memberi tauladan yang baik kepada anak – anak mereka yang menyebabkan anak – anak mereka terikut – ikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa mereka. (1999) dalam kajiannya pula mendapati 20 peratus pelajar yang menghadapi masalah disiplin di sekolah adalah kerana berpunca dari faktor keluarga mereka sendiri. Abdul Rahman. Alkohol Pengaruh Latar Belakang Keluarga Dengan Penyalahgunaan Banyak kajian yang telah dibuat berkaitan dengan pengaruh keluarga terhadap tabiat penyalahgunaan alkohol. Tanah Merah.

(1994) mendapati terdapat perbezaan ketara masalah sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan alkohol dengan keluarga yang tidak terlibat. (1998) juga mendapati adalah lebih sukar merawat ketagihan alkohol seseorang sekiranya berasal dari keluarga yang terlibat dengan Engs. Persekitaran latar belakang keluarga yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan seseorang akan menyalahgunakan alkohol baik sebagai pengguna ringan ataupun yang menyalahgunakannya secara keterlaluan berbanding dengan individu yang latar belakang keluarganya tidak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Keputusan yang sama juga di dapati hasil kajian yang dibuat oleh . (dalam yang seseorang remaja itu berisiko tinggi terlibat dengan penyalahgunaan alkohol sekiranya dia berasal dari sebuah keluarga yang tidak stabil dan terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Dapatan kajian oleh Duncan & Oscar. 1999 ). persepsi kanak – kanak terhadap alkohol juga dipengaruhi oleh persepsi ibu bapanya tentang alkohol . penyalahgunaan 1990) terdapat alkohol. 1997).26 ( NCHS. Kajian mereka juga mendapati jumlah alkohol yang diminum oleh ibubapanya akan memberi kesan kepada jumlah alkohol yang akan diguna oleh kanak – kanak tersebut . bukti Menurut kukuh Weigscheider-Cruse.1 kali akan terlibat dengan alkohol berbanding dengan yang tidak (Jacob & Johnson. Pullen. dan perubahan tabiat penyalahgunaan alkohol ibu bapa juga akan turtu memberi kesan kepada tabiat penyalahgunaan alkohol anak – anak mereka. Kanak – kanak yang berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang penyalahgunaan alkohol mempunyai risiko 5.

(2003) ke atas warga Asia .9 peratus remaja di negeri tersebut yang megambil alkohol atau dadah. Peter & Alicia. 2. Dalam kajian ini mendapati bahawa warga Cina dan Korea -Amerika adalah golongan yang paling banyak terlibat. Tetapi jumlah ini . Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Remaja Kajian Barnes & Farell. (2003) . (1997) telah membuat kajian tentang hubungan antara latarbelakang anak – anak lelaki yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol dengan anak – anak lelaki yang tidak dengan risiko tekanan jiwa dan penyalahgunaan alkohol di kalangan mereka. Kajian yang dibuat oleh mereka juga menunjukkan bahawa anak – anak lelaki tersebut juga mendapat kesan yang lebih selepas meminum alkohol seperti melakukan pelanggaran disiplin di sekolah dan menimbulkan masalah di luar dan juga juga mereka tidak begitu responsif dengan kesan negatif ke atas penyalahgunaan alkohol. Amerika Syarikat .Amerika di Amerika Syarikat juga mendapati bahawa latar belakang keluarga memainkan peranan yang sangat penting ke atas timbulnya gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja warga tersebut. pada tahun 1973 hanya 8.6. Kajian yang dibuat oleh Ebberhart et al.27 Ehlers et. Menurut statitstik yang dikeluarkan oleh Negeri Dallas . Al. Terdapat indikasi bahawa anak – anak yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol lebih berisiko tinggi akan terlibat dengan gelaja tersebut dan mengalami tekanan jiwa. (1992) ke atas 699 remaja yang mengambil alkohol berusia 13 hingga 16 tahun di New York mendapati bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tingkah laku delinkuen di kalangan remaja.

7. Dapatan yang dibuat oleh Michael. National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA). (2001) kajiannya mendapati penyalahgunaan alkohol akan memberi kesan buruk kepada penggunanya. Menurut Higley. Kajian yang dibuat oleh University Harvard mendapati 70 peratus pelajar universiti terlibat dengan penyalahgunaan alkohol yang keterlaluan (Higley. Kajian yang dibuat oelh Monitoring the Future Study (MTF). Alkohol yang diminum akan ke pembuluh darah dan otak yang akan menyebabkan perubahan tingkah laku dan fungsi badan seseorang. (2002).28 meningkat begitu ketara sekali pada tahun 1993 di mana telah meningkat kepada 80 peratus. 49 peratus daripada remaja tersebut telah bergantung kepada dadah ataupun alkohol. Meminum secara disebabkan pengeluaran asid berlebihan akan mengakibatkan iritasi perut secara berlebihan. 2001). 1998). Minum secara tidak terkawal juga akan menyebabkan muntah. dan Youth Risk Behaviour Study (YRBS) di Amerika Syarikat mendapati bahawa majoriti remaja yang berumur 18 tahun terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. (2003) mendapati bahawa 32 peratus remaja di Amerika Syarikat telah menyalahgunakan alkohol sebelum umur mereka mencapai 13 tahun. Apa yang lebih membimbangkan. Dapatan ini turut disokong oleh dapatan yang dibuat oleh Linda. Meminum sebanyak dua setengah gelas akan menyebabkan kadar alkohol . Kajian Kesan Penyalahgunaan Alkohol. 2 . dua pertiga daripada mereka pernah terlibat dengan masalah disiplin akibat alkohol dan remaja lelaki lebih banyak menyalahgunakan alkohol berbanding dengan remaja perempuan (O’ Melly et al.

perubahan tingkah laku di sekolah. peminum akan hilang pertimbangan dan kordinasi.20. Walau bagaimanapun berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum. menumpukan fikiran. menganggu fikiran dan terjadinya perubahan tingkah laku. Semakin banyak jumlah alkohol yang diminum semakin kuat otak tertindas sehinggakan boleh menyebabkan tidak sedarkan diri dan seterusnya kematian. dan membuat pertimbangan yang teliti. peminum akan mula bertindak ganas dan pada kadar 0. peminum akan menjadi koma. kemerosotan dalam pencapaian akademik. 2003). Gangguan terhadap perkembangan hormon juga akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Linda. membentuk idea spontan. dan pergerakannya pula agak tidak terkawal. menyebabkan penindasan Di dalam otak. (2003) .40. makanan yang sedia ada dalam perut.05 yang boleh menyebabkan peminum akan menjadi khayal dan menganggu fungsi otak untuk membuat keputusan . Peminum juga kurang keupayaan dari segi belajar. Antara kesan alkohol terhadap remaja pula ialah nafas akan berbau alkohol. paras alkohol meningkat kepada 0. Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat kepada 0.29 dalam darah meningkat sebanyak 0. dan memiliki kawan – . kadar metobolisme dan jenis alkohol yang diminum (Charles et al. 2002). cuba menjauhkan diri dari keluarga .10. yang alkohol akan mengawal kawasan-kawasan biasanya maruah dan disiplin diri sehingga peminum mula merasa kurang sifat malu. fikiran bercelaru. hilang minat kepada aktiviti – aktiviti yang sebelumnya menjadi kegemaran . Dapatan tersebut turut diisokong oleh dapatan yang dibuat oleh McCaghy et al. berat badan.

jumlah tangkapan terbesar ialah keatas pengaruh yang individu menyalahgunakan alkohol.al. dan alkohol adalah merupakan puncan utama terjadinya kes kemalangan dan kematian di jalanraya. 1998). dan melanggar undang – undang. Laporan yang dikeluarkan oleh US Department of Justice pada tahu 1998 menyebut bahawa 37 peratus kes rogol. (2001) di Amerika Syarikat mendapati bahawa kejadian seperti rogol. keganasan dan pembunuhan berkait erat denga penyalahgunaan alkohol. 27 peratus kes kecederaan dan 15 peratus kes rompakan yang terjadi di Amerika Syarikat mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan alkohol ( NIAAA. Kajian yang dibuat oleh Higley. 1998). (2003) mendapati sebahagian besar rakyat Amerika terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. gangguan fikiran dan kegelisahan serta ketakutan yang tidak terkawal (Clark & Bukstein. mencuri. Antara tindakan – tindakan antisosial yang dilakukan ialah bertindak agresif. 1998). Kajian ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh (Marlene et. Di Amerika Syarikat sebahagian besar kes salah laku disebabkan oleh alkohol. jenayah berat banyak disebabkan oleh pelakunya di dalam alkohol. 1997).30 kawan baru tetapi enggan menjelaskan tentang mereka kepada ibu bapa (Martin & Winters. 95 peratus daripada keganasan di kolej adalah dilakukan oleh pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan .al. kecederaan. Menurut laporan Kongres Amerika Syarikat. Terdapat hubungan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tindakan remaja yang anti sosial. Kesimpulan yang dibuat hasil kajian oleh Charles et. vandalisme. Pembabitan pelajar dengan penyalahgunaan alkohol telah memberi kesan kepada peningkatan masalah salah laku dikalangan pelajar.

dan mengalami kecederaan (Wechsler et al. turut menimbulkan masalah lain seperti ketinggalan dalam pelajaran. Beberapa penyalahgunaan sekolah. Menurut BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). Menurut kajian mendapati terdapat hubungan antara alkohol di kalangan pelajar kajian yang dibuat oleh dengan kesalahan ponteng BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). 1998). lebih kurang 90 peratus dari pelajar kolej pernah terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Eddy & Margot. Kajian yang dibuat oleh Universiti Harvard pula mendapati bahwa satu daripada setiap pelajar kolej di Amerika Syarikat menggunakan alkohol secara kerap (Wechsler et al. mereka mendapati bahawa terdapat hubungan antara pelajar yang secara sederhana menyalahgunakan alkohol dengan kemungkinan pelajar tertinggal kelas. bergaduh.31 alkohol . (1999) juga menyokong dapatan tersebut. mengamalkan sex bebas. merosakkan harta benda . mendapati 35 – 40 peratus daripada pelajar yang kerap menyalahgunakan alkohol ponteng sekali bahkan ada yang terus meninggalkan alam seringkali persekolahan (Eddy & Margot. mempunyai masalah dengan polis. Kajian yang dibuat oleh Wechsler et al. Dari sampel kajian. di Amerika Syarikat dan Kanada. 1999) . Kajian tersebut juga mendapati bahawa 25 peratus pelajar wanita di kolej telah dirogol disebabkan mereka dalam keadaan mabuk ataupun pelakunya yang berada dalam pengaruh alkohol. 1998). . Dari kajian oleh University Harvard juga mendapati bahawa sebahagian besar pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ponteng kelas. 1999) bahkan ada yang boleh dikategorikan sebagai penagih.

Yamada et al. mantoku dan bahar semakin mudah di dapati dan dijual dengan harga yang murah. tetapi pada masa ini pengeluarannya adalah dengan skala besarbesaran hingga ada pengusaha dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak juga terlibat dalam pengeluarannya dan pasarannya ialah di Sabah. Tri Star. hampir semua generasi yang ada merupakan peminum alkohol.6 peratus. tidak hairanlah jika didapati dalam sesebuah isi rumah keluarga SKD. (1993) mendapat hasil yang sama dari kajian mereka. fenomena pelajar dari SKD yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol bukanlah fenomena baru. 2000). Faktor utama kepada peningkatan tersebut ialah kerana minuman beralkohol terutama bir. Kajian juga banyak dibuat untuk melihat sejauh manakah hubungan penyalahgunaan alkohol dikalangan pelajar dengan pencapaian dan tahap akademik.(1996) mendapati bahawa kekerapan seseorang pelajar menyalahgunakan alkohol akan mengurangkan kemungkinan untuk menamatkan persekolahannya sebanyak 10 peratus. pembuatannya lebih bersifat untuk kegunaan sendiri.9 peratus berbanding pelajar lama iaitu 5. Apabila meminum minuman beralkohol sudah dianggap sebagai budaya SKD (INDEP. Apabila . Cook & Moore.32 Kajian mereka juga mendapati terdapat perbezaan kesan penggunaan alkohol antara pelajar baru dan pelajar lama. Bir import seperti jenama OrangeBoome. Jika pada masa dahulu. tapai. Bula Hai. bahkan gejala ini semakin lama semakin berleluasa. Risiko ponteng kelas lebih besar dikalangan pelajar baru iaitu antara 8 . Di Sabah. Heinekken dan Carlsberg boleh dibeli dengan harga yang sangat murah hingga mampu dibeli oleh pelajar. Jumlah pengeluaran minuman tempatan terutama montoku juga semakin besar.

Pelajar yang tinggal di pedalaman di mana kurangnya variasi hiburan yang ada. Di Sabah. ayah dan abang – abang meminum alkohol. Perkara ini nampaknya suatu fenomena biasa bagi masyarakat dari SKD.8. Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak remaja yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ialah alam rumahtangga yang tidak teratur. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. perpisahan ibu bapa. Pelajar di bandar dan pekan pula di mana kawalan sosial dari keluarga semakin longgar lebih cenderung untuk meminum minuman beralkohol import seperti beer dan stout. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. suasana rumahtangga yang tidak harmonis dan tenteram dan ketidakupayaan pihak penjaga mengawas pendidikan anak-anaknya boleh menyebabkan remaja rosak akhlak. undang – undang yang melarang penjualan rokok dan minuman beralkohol kepada remaja di bawah 18 tahun. akan menghabiskan masa lapang dan malam dengan aktiviti meminum minuman keras tempatan seperti tapai dan bahar. Apa yang lebih mendukacitakan ialah apabila pelajar meniru gaya dan tabiat ibu bapanya yang suka meminum alkohol. Perbezaan Penyalahgunaan Alkohol antara Pelajar di Bandar dengan Pelajar di Luar Bandar. (1995) telah membuat kajian tentang perbezaan sikap. Owen & Jill. Gejala meminum alkohol sebahagian besarnya dilakukan oleh pelajar lelaki. 2. anak yang masih belajar lama kelamaan juga akan menjadi peminum. langsung tidak dipraktikkan.33 datuk. pengetahuan dan tingkah laku antara remaja di bandar dan di luar bandar .

2000) di Amritsar. Kajian mereka juga mendapati pelajar di luar bandar lebih cenderung akan berterusan menyalahgunakan alkohol apabila mereka sudah mula terlibat dengannya berbanding dengan pelajar di bandar. penyalahgunaan alkohol. Pelajar di bandar juga mempunyai sikap yang lebih positif tentang kesan penyalahgunaan alkohol dan bahaya yang ditimbulkan apabila memandu Beberapa dapatan telah dibuat hasil kajian (Singh et al. Antara dapatannya ialah pertama. penggunaan senjata api dan juga aktiviti – aktiviti haram yang lain jika dibandingkan dengan remaja di bandar.017 remaja di Amerika Syarikat mendapati remaja di luar bandar menghadapi risiko yang lebih tinggi terlibat dengan rokok. terdapat perbezaan jumlah penggunaan alkohol antara bandar (25.34 terhadap alkohol dan kesannya di Illinois. Kajian oleh Atav et al. Amerika Syarikat. (1997) . Hasil kajian yang dibuat oleh Micheal. (2002) terhadap 2.9 peratus responden di luar bandar yang menggunakannya setiap hari. Menurut Christine et al.5 peratus responden di bandar menggunakan alkohol setiap hari berbanding sebanyak 82. Hasil kajian mereka mendapati bahawa pelajar di bandar mendapat markah yang lebih tinggi dalam ujian pengetahuan tentang alkohol dan kesannya berbanding dengan pelajar yang ada di luar bandar. mendapati pelajar di luar bandar menggunakan alkohol 2 peratus dan 4 peratus lebih tinggi mangalami mabuk melampau berbanding pelajar di bandar.11 peratus) dan luar bandar (60 peratus) dan 87. sex bebas. (2003) terhadap pola penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja Amerika Syarikat mendapati . hasil kajian mereka di Amerika Syarikat antara tahun 1989 hingga 1992. India.

Kerangka Teori (Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura) Berdasarkan teori ini. Penurunan jumlah pelajar di luar bandar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol juga menurun dari 69 peratus pada tahun 1980 kepada 52 peratus pada tahun 1991. Menurut O’Malley et al.Fund Study mendapati bahawa jumlah pelajar di bandar yang terlibat dengan alkohol menurun dari 78 peratus pada tahun 1980 kepada 53 peratus pada tahun 1991. Albert Bandura percaya bahawa personaliti dibentuk hasil interaksi tingkah laku. Pembelajaran yang dipelajari oleh individu sepanjang kehidupannya.8) Ketiga – tiga variabel ini saling berinteraksi antara satu dengan lain untuk menghasilkan tingkah laku. kajian yang dibuat oleh NIDA.35 bahawa terdapat perbezaan yang walaupun tidak begitu ketara antara pola penyalahgunaan alkohol remaja yang di tinggal di bandar ataupun di luar bandar. Albert Bandura percaya tingkah laku agresif dipelajari melalui proses behaviour modeling . Individu tersebut mungkin terlalu lama tededah dengan tingkah laku yang salah sehingga dia tidak menyedari yang tingkah lakunya adalah sesuatu yang negatif dan berlawanan dengan norma masyarakatnya.9 peratus pelajar di luar 2. orang dewasa. (1992). Model ini dikenali sebagai Reciprocal Determinism (Rajah 2. persekitaran dan pembolehubah kendiri. Dalam kajian itu juga mendapati bahawa 6 peratus pelajar di bandar pernah mengambil alkohol semasa berada dalam kawasan sekolah. 5.9. Individu mungkin memperolehi tingkah laku tersebut hasil daripada proses meniru tingkah laku ibu bapa. guru– . berbanding bandar yang berbuat demikian . Perbezaan juga tidak wujud antara etnik dan ras.

ahli keluarga dan rakan sebaya. Albert Bandura telah melakukan eksperimen dengan menggunakan anak patung yang diberi nama Bobo. menendang. Menurutnya. Dia menendang. Bandura menyebut fenomena ini sebagai teori pembelajaran sosial. jiran. duduk di atasnya. dan sebagainya. Untuk menunjang teorinya. Dia memperolehnya sejak sekian lama dan ia menjadi seolah–olah sebati dengan dirinya sehingga merasakan yang ia bukanlah sesuatu yang teruk. Albert Bandura yang mengemukakan teori ini menekankan kepentingan role model terhadap tingkah laku salah. memukul patung itu dengan tukul . Apabila kanak–kanak tersebut dimasuk ke dalam bilik di mana patung Bobo yang baru dan beberapa tukul turut diletak. duduk di atasnya. Bandura telah merakamkan aksi salah seorang penuntut wanitanya sedang memukul anak patung Bobo sambil menjerit “ sockeroo”. memukulnya dengan tukul dan sebagainya. .36 guru. remaja akan meniru kelakuan yang dibuat oleh individu yang mampu memberi hadiah kepadanya. Kemudian Bandura menayangkan video tersebut kepada beberapa orang kanak–kanak. mereka telah memukul patung tersebut sambil menjerit “sockeroo”.

10. Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura 2. yang digunakan dalam menyelesaikan kajian ini Pelajar Penyalahgunaan Alkohol Pelajar Sekolah Bandar Perbezaan BAB 3 Sekolah Luar Bandar Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah Oleh Pelajar Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar .37 PERSON RECIPROCAL DETERMINSM ENVIROMENT BEHAVIOUR Rajah 2. 9: Kerangka Teori Kajian. Kerangka Kajian Kerangka kajian adalah seperti yang ditunjukkan rajah di bawah.

Pengenalan Bab ini menerangkan bagaimana kajian akan dijalankan rekabentuk kajian. kaedah pemungutan data dan maklumat berkaitan responden serta cara sampel dipilih di kalangan populasi. Akhir sekali dijelaskan bagaimana maklumat–maklumat yang diperoleh dianalisa dan apakah masalah yang dihadapi dalam menjalankan kajian. Rekabentuk Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks–Pos-Fakto dengan membuat perbandingan perbezaan pola meminum alkohol keluarga. serta meliputi bagaimana alat kajian ini dikendalikan. Tahap Pengetahuan dan Kes Pelanggaran Disiplin Pelajar Antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar BAB 3 METODOLOGI 3.38 Rajah 2. tahap pengetahuan tentang alkohol dan kes pelanggaran disiplin sekolah . 3.1. Selain daripada itu.2. turut dibincangkan ialah keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian.10: Kerangka Kajian Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga.

Majid. Soal selidik lebih praktikal berbanding dengan temubual dan pemerhatian untuk mencapai responden yang berjauhan antara satu sama lain serta besar populasinya. tahap pengetahuan alkohol pelajar. Dua buah sekolah terletak di daerah Tamparuli. responden tidak dipengaruhi oleh penyelidik.39 antara pelajar SKD yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar di lima buah sekolah menengah di Pantai Barat Selatan. perasaan dan kehendak. Kelebihan soal selidik selain daripada itu adalah kerana arahan serta soalan yang diberikan adalah piawai serta dalam proses melengkapkan soal selidik. (1994). Lima buah sekolah menengah harian milik kerajaan di Pantai Barat Selatan. Sabah dipilih mengambil bahagian dalam kajian ini. Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden kerana jumlah responden agak ramai. Populasi dan Sampel Kajian Kajian ini dibuat pada sesi persekolahan tahun 2004. Sabah. soal selidik dapat mengukur ciri-ciri atau pembolehubah yang hendak diukur walaupun saiz sampel yang besar. Selain itu. kepercayaan. dua buah lagi pula terletak di daerah Tuaran dan sebuah sekolah di Kota Kinabalu. soal selidik sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. Menurut Mohd. Dua buah sekolah adalah sekolah kategori luar . dan kes 3. pelanggaran disiplin sekolah pelajar berkaitan. Apa yang paling penting menurut beliau ialah ketepatan dan kebenaran gerak balas responden dapat dipertingkatkan. Dari kajian ini diharap dapat mengenal pasti sejauhmana pembolehubah-pembolehubah demografi lokasi sekolah mempengaruhi pola meminum alkohol keluarga.3 .

kaunselor akan berjumpa dengan semua responden untuk memastikan adakah mereka benar–benar terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. 60 orang pelajar lelaki dari SKD dijadikan sampel. Ini disebabkan kedua pihak ini adalah guru–guru yang paling mengetahui masalah pelajar–pelajar di sekolah mereka.40 bandar dan tiga buah lagi dalam kategori bandar (berdasarkan kategori yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Sabah). Snowball Sampling digunakan oleh kaunselor dan ketua guru disiplin untuk memastikan jumlah responden yang diperlukan mencukupi. Sampel yang diambil adalah sampel yang dicadangkan oleh kaunselor setiap sekolah dan juga ketua guru disiplin. Untuk mengelak berlakunya sampling error semasa menggunakan Snowball Sampling. Sekolah–sekolah ini dipilih kerana lebih 90 peratus daripada pelajarnya adalah dari SKD.3: Taburan Responden untuk Lima Buah Sekolah SEKOLAH Sekolah A – Kategori Bandar Sekolah B – Kategori Bandar Sekolah C – Kategori Bandar Sekolah D – Kategori Luar Bandar Sekolah E – Kategori Luar Bandar RESPONDEN 9 8 13 13 17 . Rasional penyelidik memilih jumlah pelajar yang sama jumlahnya antara bandar dengan luar bandar agar kajian dapat dibuat untuk menguji hipotesis dengan tepat. Jadual 3. 30 orang pelajar lelaki yang berada dalam tingkatan 4 berumur dalam lingkungan 16 tahun dari dua sekolah yang terletak di bandar dipilih manakala 30 orang pelajar lagi diambil dari tiga buah sekolah yang terletak di luar bandar.

41 3.4. Kaedah Pengumpulan Data Kajian dilakukan berpandukan kepada dua kaedah utama yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan sebagai bahan rujukan untuk bab 1 dan bab 2 kajian ini. Data–data sekunder diperoleh daripada kajian perpustakaan. Beberapa buah perpustakaan seperti Perpustakaan Awam Negeri Sabah, Perpustakaan Yayasan Sabah, Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, Perpustakaan ENDEP dan EPRD, kementerian Pendidikan Malaysia di Kuala Lumpur telah dikunjungi oleh penyelidik untuk

mendapatkan bahan. Dapatan daripada internet juga dirujuk seperti laman – laman journal online. Data primer pula digunakan untuk menghasilkan alat kajian iaitu soal selidik. Data tersebut meliputi: a. Kedudukan demografi responden adakah bersekolah di bandar atau luar bandar. b. Pola penyalahgunaan alkohol ibubapa dan anggota keluarga yang lain. c. Tahap pengetahuan alkohol responden meliputi kesan alkohol ke atas penggunanya dan pengetahuan – pengetahuan umum tentang alkohol. d. Pelanggaran disiplin yang dilakukan di kawasan sekolah oleh pelajar yang menjadi responden. Walau bagaimanapun, kes pelanggaran berat seperti cabul dan rogol tidak dimasukkan disebabkan penyelidik bimbang responden tidak akan memberi jawapan yang benar.

3.5.

Alat Kajian Satu soal selidik telah dibentuk melalui ubahsuaian dan tambahan oleh penyelidik berdasarkan soal selidik items dari Student Alcohol

42 Questionnaire (SAQ) (Engs & Hanson, 1994) yang mengandungi 46 soalan untuk kajian ini. Soal selidik ini dibahagikan kepada tiga bahagian yang

bertujuan untuk menguji ketiga – tiga hipotesis. Borang soal selidik yang diajukan sebagai alat kajian melibatkan: Bahagian A: pembolehubah bebas bandar atau luar bandar; Bahagian B: pembolehubah terikat iaitu pola meminum alkohol keluarga dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian C: pembolehubah terikat pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian D: pembolehubah terikat iaitu kes pelanggaran disiplin pelajar dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah. Responden dikehendaki memilih cadangan jawapan yang iaitu tahap pengetahuan alkohol dan lokasi tempat belajar responden iaitu

dikemukakan. Bahagian B dan Bahagian D soal selidik mempunyai 5 bentuk pilihan cadangan jawapan. Setiap bentuk pilihan cadangan jawapan, skala 5 mata digunakan iaitu “Tidak Pernah”, “ Sangat Tidak Selalu”, “Tidak Selalu”, “Selalu”, dan “Sangat Selalu”. jawapan iaituan “Tidak Tahu”. Bahagian C pula mempunyai 3 cadangan

Jadual 3.5: Item Bah A: S1 Bah B: S1

Item Soal Selidik dan Perincian Maklumat

Perincian Maklumat Lokasi sekolah – Latar belakang tabiat meminum alkohol keluarga

S15 Bah C : S1 – Tahap pengetahuan alkohol responden

43 S10 Bah D: S1 – Kes pelanggaran disiplin sekolah responden S18

3.6.

Kajian Rintis Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, kajian rintis telah dibuat bagi memurnikan alat kajian. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang responden yang tidak terlibat dalam kajian ini. 15 orang responden untuk kajian rintis dipilih daripada pelajar yang bersekolah di sekolah luar bandar dan 15 orang lagi yang bersekolah di untuk: a. Mengenal pasti masalah berhubung pemahaman dan interpretasi terhadap soalansoalan di dalam soal selidik; b. Menilai tindakbalas yang diberikan terhadap soalan- soalan terbuka dan melihat apakah ia bersesuaian dan mencukupi; c. Untuk melihat jangkamasa yang diperlukan bagi menjawab item-item yang dikemukakan dalam soalselidik; dan d. Untuk mendapat maklum balas daripada mereka yang menjawab agar item-item dan soalan-soalan dapat dimurnikan. bandar. Tujuan kajian rintis ialah

3.7.

Keesahan dan Kebolehpercayaan Alat Kajian Dapatan daripada kajian rintis telah digunakan bagi memurnikan soal selidik khususnya dari segi isi kandungan item dan bahasa yang digunakan

Hasil kajian rintis mendapati bahawa nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian B ialah . Jumlah jawapan betul yang dipilih dalam kajian rintis 1 ialah sebanyak 89. dan perbezaan sebanyak 0.6 peratus untuk kajian rintis 3.3 peratus.3 peratus.44 untuk bahagian B. dan jadual 3.8903. mendapati perbezaan peratusan jawapan betul antara kajian rintis 1 dengan kajian rintis 2 ialah 1 peratus.7.3 peratus untuk kajian rintis 2 dan 89. Ini bermakna alat kajian untuk kedua. kaedah uji – uji semula digunakan. Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Untuk memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan selesai mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan iaitu pada pertengahan . Hasil analisis adalah seperti jadual 3. kajian rintis 2 dengan kajian kajian rintis 3 ialah 0. 30 orang responden yang sama (responden yang sama digunakan untuk menjalankan kajian rintis alat kajian bahagian B dan D) telah digunakan untuk mengisi soal selidik sebanyak 3 kali dengan jangka masa selang 2 minggu untuk setiap soal selidik.7.3. jadual 3.8080 dan nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian D ialah .dua bahagian ini boleh diterima.1. Perbezaan yang ada tidak melebihi 5 peratus dan ini bermakna jawapan yang diberi oleh responden adalah konsisten dan item dalam bahagian ini diterima. Untuk memastikan keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian bahagian C iaitu tentang tahap pengetahuan responden. dan bahagian D.8. 88. Ujian kebolehpercayaan soal selidik di analisis menggunakan Alpha Cronbach untuk menentukan nilai ketekalan instrumen. Hasil analisis perbandingan ketiga–tiga soal selidik.3 peratus antara kajian rintis 1 dan kajian rintis 3.2.7. 3.

penyelidik akan memastikan segala prosuder pengumpulan dan pentadbiran data akan dipatuhi (Rajah 3.8). penyelidik telah berjumpa dengan pengetua semua sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kebenaran menjalankan soal selidik. 8: Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Bagi melaksanakan kajian ini. Di sekolah di mana penyelidik mengajar dan memegang jawatan sebagai Penolong Kanan Pentadbiran. Teknik Snowball Sampling telah digunakan . Untuk memastikan responden yang dipilih bersedia memberi kerjasama. beberapa teknik dan cara digunakan oleh penyelidik. Memohon Kebenaran Melaksanakan Soal Selidik Dari Jabatan Pendidikan – Ogos Melaksanakan Kajian Rintis – Ogos Berjumpa Dengan Pengetua dan Responden – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah A – September Mengedar dan mengumpul Soal Selidik Di Sekolah B – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah C – September Menganalisis Data – Oktober Menyiapkan Kajian – November Rajah 3. pemilihan sampel dibuat oleh guru kaunselor dan ketua guru disiplin.45 bulan november. Penyelidik telah menemui Ketua Guru Disiplin dan Guru Kaunseling di tiap–tiap buah sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kerjasama daripada mereka.

Sekiranya guru kaunselor berpendapat bahawa responden sudah dapat mempercayai tujuan soal selidik ini dibuat barulah soal selidik akan diedarkan. maka istilah–istilah seperti penyalahgunaan dan tabiat tidak akan dimasukkan dalam soal selidik dan juga tidak akan digunakan oleh kaunselor semasa memberi penerangan . Kaunselor yang membantu mentadbir soal selidik ini juga diberi arahan agar memastikan semua responden yang akan mengisi soal selidik pada masa itu berada dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh alkohol. hanya guru kaunselor yang bertugas. Ini untuk mengelak responden merasa bimbang dan ragu – ragu untuk mengisi soal selidik dengan betul sekiranya penyelidik dan guru disiplin ada di dalam bilik. maka responden itu akan ditangguh pengisian soal selidik ke hari berikutnya. Guru kaunselor akan menerangkan dengan jelas tujuan sebenar soal selidik ini dibuat . semua prosuder yang dilaksanakan adalah sama seperti yang dibuat di sekolah di mana penyelidik mengajar. Di empat buah sekolah lagi. Sekiranya ada yang didapati menyalahgunakan alkohol.46 oleh kaunselor dan guru disiplin untuk mendapatkan jumlah responden yang mencukupi. Untuk memastikan responden merasakan seolah–olah mereka dianggap bersalah. nama penyelidik tidak ditulis untuk mengelak daripada responden mengetahui bahawa soal selidik adalah milik penyelidik yang mungkin menyebabkan timbul keraguan di kalangan responden sekiranya maklumat yang diberi digunakan untuk tujuan lain. Di dalam borang soal selidik. Walau bagaimanapun nama penyelidik ditulis di dalam soal selidik. Tujuannya supaya responden dapat memahaminya. Walau bagaimanapun semasa proses mengisi soal selidik. Penerangan sejelas – jelasnya akan dibuat oleh kaunselor terutama pada bahagian D soal selidik.

Memandangkan bulan September adalah bulan dimana semua sekolah yang terlibat sedang mengadakan Latih Tubi SPM. penyelidik tidak menghadapi masalah untuk mengedar dan memungut semula soal selidik tersebut. Nilai pemarkahan ini pula adalah berdasarkan kepada bentuk sesuatu soalan berbentuk positif.47 Bilik Gerakan digunakan untuk mengisi soal selidik oleh responden. Pernyataan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 3 menggunakan istilah “Sangat selalu”.9.9. 3. Setiap maklum balas bagi setiap soalan dalam bahagian B dan bahagian D. Untuk menguji Hipotesis 1 dan 3. Rasional penggunaan istilah ini ialah kerana bagi masyarakat SKD. Istilah “selalu” digunakan menggantikan istilah “kerap”. maka pengisian soal selidik dilakukan selepas sesi persekolahan.1: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 3 . akan diberikan nilai dari 1 hingga 5 berdasarkan Rating Scale. Memandangkan kajian ini hanya melibatkan 60 responden dari lima buah sekolah yang berdekatan . “Tidak selalu”. dan “Sangat tidak selalu”. nilai pemarkahan yang menggunakan Rating Scale adalah seperti dalam tabel di bawah: Jadual 3. istilah ini lebih banyak dan biasa digunakan berbanding dengan istilah “kerap” dalam perbualan sehari–hari. “Selalu”. “Tidak pernah”. Pengukuran Data Pengukuran akan dilakukan dengan mencakan maklum balas responden di dalam setiap pembolehubah.

48 Pernyataan Tidak Pernah Sangat Tidak Selalu Tidak Selalu Selalu Sangat selalu Skor 1 2 3 4 5 Jadual 3.10. Tatacara Analisis Data .9.2: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 2 Pernyataan Betul Salah Tidak Tahu Skor 1 2 3 3.

05. Penyelidik tidak dapat menjadikan ketiga – . Kuala Lumpur. Statistik inferensi pula digunakan untuk tujuan pengujian hipotesis. Jadual 3. Masalah utama ialah untuk mendapatkan kerjasama dari sekolah-sekolah yang terlibat memandangkan kajian dibuat semasa sekolah-sekolah tersebut sedang mengadakan persiapan untuk menghadapi peperiksaan PMR.10: Hipotesis dan Alat Pengukuran Hipotesis Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3 Alat Pengukuran Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test 3. Masalah ketiga ialah kekurangan bahan rujukan yang melibatkan kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di Malaysia. beberapa masalah di luar jangkaan telah dihadapi oleh penyelidik. Penganalisaan data menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan tentang frekuensi. peratusan dan sisihan piawaian. Walau bagaimanapun disebabkan kajian – kajian tersebut dibuat oleh pelajar Sarjana Muda. SPM dan STPM. Semua ujian statistik dijalankan dan ditetapkan pada aras keertian p: 0. 1992). Kementerian Pendidikan Malaysia. Aras kesignifikan ini biasa digunakan oleh kebanyakan penyelidik dalam membuat keputusan statistik (Sekaran.11. didapati terlalu banyak kelemahan dalam kajian tersebut. Masalah kedua ialah kelemahan penyelidik dalam bidang statistik terutama penggunaan SPSS. Penyelidik hanya menemui tiga kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di EPRD. Kekangan dalam Menjalankan Kajian Semasa menjalankan kajian.0.49 Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pengaturcaraan SPSS versi 11.

Huraian dibuat dalam bentuk jadual frekuensi. peratusan dan penganalisisan semua hipotesis dengan menggunakan Independent-Samples T Test.50 tiga kajian tersebut sebagai rujukan utama.1. Pengenalan Dalam bab ini akan dikemukakan dapatan – dapatan kajian. 4.2. 30 orang responden yang bersekolah di bandar. Responden mewakili sekolah di bandar dan di luar bandar dengan jumlah yang sama. . Analisa Demografi Responden Seramai 60 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Hal ini menyebabkan penyelidik terpaksa menggunakan buku yang ditulis oleh penulis barat yang sudah berusia puluhan tahun. dan 30 orang responden lagi yang bersekolah di luar bandar. BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4. Kajian tentang masyarakat SKD juga adalah sukar untuk ditemui.

7 23.0 4.3 0 0 TP STS TS S S1 S2 S3 S4 S5 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar .7 23.7 13.7 23.7 6.7 0 3.3 10 13.3 3 5 4 3 4 6 3 12 10 16.3 10 3.7 76.0 50.3 60 56.7 46.3 53.3 8 7 1 3 1 2 2 4 26.3 6.7 13.3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6. 3: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang bersekolah di Bandar dan Luar Bandar Skor Ite m Demografi SS Peratu Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil s 3 10 3 10 9 30 9 30 6 20 14 14 25 16 18 17 23 7 46.3.3 23.51 Jadual 4.3 0 3.3 13.7 6.2: Taburan Responden Berdasarkan Lokasi Sekolah Lokasi Frekuensi Peratus Bandar Luar bandar Jumlah 30 30 60 50.0 100.3 6.7 0 23. Analisis Item – Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Jadual 4.3 20 10 40 5 2 0 7 7 4 2 7 16.7 83.3 3.

7 2 3 6.7 0 16.7 30 16.3 13.3 0 0 6.7 Tidak Pernah ) Sangat Tidak Selalu ) Tidak Selalu ) Selalu ) Sangat Selalu ) .3 6.7 20 6.7 6.3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4 4 2 0 0 0 3.7 6.7 10 6.3 70 80 63.7 10 13.3 50 73 83.3 0 33.7 20 0 6.7 26.3 4 2 13.3 70 86.3 16.7 3.3 6.7 10 0 6.3 6.7 0 26.7 3.3 13.52 Luar bandar Bandar Luar S6 bandar Bandar Luar S7 bandar Bandar Luar S8 bandar Bandar Luar S9 bandar Bandar Luar S10 bandar Bandar Luar S11 bandar Bandar Luar S12 bandar Bandar Luar S13 bandar Bandar Luar S14 bandar 18 18 24 16 25 7 15 22 25 13 21 24 19 21 26 1 12 13 19 60 60 80 53.7 6.7 Bandar Luar S15 bandar Petunjuk: 13 19 TP STS TS S SS ( ( ( ( ( 43.7 7 4 4 0 2 13 6 3 2 9 5 3 4 5 2 8 4 2 3 23.3 43.7 13.7 6.3 13.3 6.7 16.3 13.7 3.3 3.3 6.3 83.7 3.3 0 3.7 6.3 63.7 13.3 40 43.3 26.3 0 0 0 0 0 30 13.3 23.7 10 3 2 0 5 0 8 2 3 0 2 2 1 1 4 0 10 8 7 4 10 6.3 13.3 4 2 13.3 63.7 43.7 6.7 26.3 0 6.7 10 7 4 23.3 13.3 10 16.3 20 10 6.7 6.7 23.3 2 6 2 8 3 2 5 1 3 5 2 2 6 0 2 2 2 4 2 6.

Hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16.7 peratus). seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83.3 menunjukkan skor tidak pernah (TP) merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden sama ada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item. Untuk skor tidak selalu (TS). Untuk skor TS. item 7 untuk bandar dan item 13 untuk bandar.3 peratus).3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) berbanding dengan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar ( 10 peratus ).53 Taburan item – item pola meminum alkohol keluarga responden dalam jadual 4. Untuk skor sangat tidak selalu (STS).7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) . Untuk item 1 (adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda). hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).7 peratus) memilih skor selalu (S) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar . Untuk item 2 (adakah ibu bapa anda membiarkan sahaja sekiranya mendapati adik -beradik anda meminum alkohol?). 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46. Untuk skor STS.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46. 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. kecuali item 1 untuk bandar. Untuk skor sangat selalu (SS) tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) . hanya 4 orang . item 5 untuk bandar.

3 peratus) telah memilih skor tersebut peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 15 orang responden yang bersekolah di bandar (53.3 peratus).7 peratus ). berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 Untuk skor TS.54 responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor TP.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). 1 orang responden luar bandar (3.3 peratus) yang responden yang memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. adakah keluarga anda juga berbuat demikian?). hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.beradik anda membeli alkohol untuk mereka?).7 peratus) yang tersebut. 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76. 7 orang bersekolah di luar bandar (23. memilih skor Untuk item 3 (adakah di kalangan keluarga suku kaum Dusun di Sabah yang menyimpan tapai di rumah. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) memilih skor tersebut. Untuk item 4 (pernahkah ibu bapa anda mengarah adik .7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 17 orang . Untuk skor yang bersekolah di STS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus).

Untuk skor TS. Untuk skor S. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).7 peratus). jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak antara di luar bandar dengan di bandar iaitu 2 orang (6. 7 orang (23. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) yang memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. hanya 7 orang responden yang bersekolah di luar bandar (23.3 peratus) yang memilih skor tersebut. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor STS . Untuk item 5 (pernahkah ibu bapa anda mabuk melampau selepas meminum alkohol?). Untuk skor TS. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut.3. Untuk skor STS. Untuk item 6 (pernahkah anda meminum alkohol bersama. 24 orang responden yang bersekolah di luar bandar .7 peratus).7 peratus) yang memilih skor tersebut berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.55 responden yang bersekolah di bandar (56.peratus) yang responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus).sama dengan ibu bapa anda?).3 peratus) . 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar ( 60 peratus ) memilih skor TP berbanding dengan hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus ).

Untuk skor TS 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) yang memilih skor S iaitu sama dengan jumlah responden responden yang yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor STS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S manakala jumlah responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut seramai 5 orang (16.7 peratus) memilih skor 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 tersebut berbanding peratus).3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk item 7 (pernahkah anda meminum alkohol bersama – sama dengan adik. 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor responden STS . hanya 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6.56 (80 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus).3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53.7 peratus). Tidak ada bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor TS.7 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut.3 peratus).7 peratus).3 peratus).beradik anda?).7 peratus) yang memilih skor tersebut. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26. .

Untuk skor TS. Untuk item 9 (pernahkah adik .3 peratus). 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor STS.7 peratus). 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar (50 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar ( 23. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus).3 peratus) berbanding hanya 22 orang responden yang bersekolah di bandar (73 peratus).beradik anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?).57 Untuk item 8 (pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?) .7 peratus) yang memilih skor S manakala 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor TS.7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut. Seramai 2 orang bersekolah di luar bandar (6. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut. seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk .3 peratus ).7 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) yang responden yang berbanding memilih skor S seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) berbanding 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. Untuk skor STS. 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor SS. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.

3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar (80 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor STS.58 skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk item 10 (pernahkah anda sendiri mengajak rakan– rakan anda meminum alkohol di rumah?).3 peratus).7 peratus). Hanya 1 . Untuk skor responden STS.7 peratus).7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk skor TS.3 manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar peratus).3 peratus).7 peratus) yang memilih skor S manakala 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.7 peratus). jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak iaitu seramai 2 orang (6.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor S. Untuk skor TS.5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. seramai 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk item 11 (adakah keluarga anda menyimpan alkohol bersama– sama dengan makanan lain?). 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.

3 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut.7 peratus).3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. Begitu juga dengan jumlah responden yang bersekolah di bandar.3 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar . 12 orang responden yang bersekolah di luar bandar (40 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) telah memilih skor tersebut. Untuk skor STS. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.59 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut begitu juga dengan responden yang bersekolah di bandar. Untuk skor TS. 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. Untuk skor TS.7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan hanya 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus).beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ?).3 peratus) memilih skor S. Untuk skor STS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 4 orang responden yang bersekolah di bandar(13.3 peratus).7 tidak ada responden yang peratus) memilih skor tersebut berbanding bersekolah di bandar. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk item 13 (Pernahkah adik .7 peratus) yang memilih skor S manakala 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk item 12 (pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?).

beradik anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?) . Untuk item 15 (pernahkah adik .7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus).7 peratus).7 peratus) yang memilih skor S manakala 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk skor SS.3 peratus).3 peratus). Untuk skor SS.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) memilihnya berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Untuk skor .60 (26. Untuk item 14 (pernahkah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?).7 peratus) telah memilih skor S dan 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7peratus). 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. Untuk skor STS. Untuk skor TS. 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63. 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.3 peratus) yang memilih skor tersebut. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) yang memilih skor tersebut.

7 peratus) telah memilih skor S manakala seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. Jadual 4.7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3.3 peratus) yang memilih skor tersebut. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.1: Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan Bandar Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Item N N = 30 Luar Bandar N= 30 Peratus Item N Peratus Pola Paling Banyak Dilakukan 13 29 96. Untuk skor SS.3.7 Berdasarkan jadual 4.61 STS . 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Untuk skor TS. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.7 peratus).7 13 18 60 Pola Paling Kurang Dilakukan 11 24 80 12 26 86.1 di atas menunjukkan bahawa item 13 (adik – beradik responden tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan . seramai 2 responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus).

52708 . Jadual 4.10974 Bandar 30 2. Item 11 responden iaitu seramai 18 orang (menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain ) merupakan pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 24 orang responden ( 80 peratus ) .7 peratus).09623 Berdasarkan statistik dalam jadual 4. Untuk Item 12 ( ibu bapa responden telah tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ) ialah pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di luar bandar iaitu seramai 26 responden ( 86.2333 . Deviation Std.3.6600 . Error Mean .3.62 mabuk di luar) ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 29 orang responden (96.2 di atas menunjukkan bahawa min untuk . Untuk responden yang bersekolah di luar bandar .60108 Luar Bandar 30 1.2: Min Untuk Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Demografi N Mean Std.7 peratus ) . item 13 juga ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga (60 peratus).

Error (2– Differenc Difference tailed) e Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed .92 8 57.2333) lebih tinggi berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1.4. Analisis Item – Item Tahap Pengetahuan Alkohol Responden . Memandangkan kebarangkalian berlakunya .3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar antara yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality T – Test for Equality of of Variance Means s F Sig t df Sig Mean Std.000 .027 .539 3.5733 . 38 2 3. kebarangkalian kita memperoleh perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.025 atau 2. Maka ini bermakna wujud perbezaan min yang signifikan.3.14596 fenomena ini adalah kecil (kurang dari 0. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima.5 peratus).3.14596 58 .92 8 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4. 4.000 .63 responden yang bersekolah di bandar (2.5733 .000.2 .6600) Jadual 4.

4: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Tahap Pengetahuan Alkohol Antara Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Ite m S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Betul Bi l 27 26 11 9 14 9 15 8 23 17 29 26 17 17 Peratus 90 86.7 33.3 3.3 33.7 33.3 86. item 4 .3 3 0 0 0 1 3 10 0 0 0 3.7 Bi l 1 1 12 8 0 0 0 3 3 0 1 2 3 3 Skor Salah Peratus 3. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.3 10 11 10 0 2 3 5 36. Untuk item 1 (meminum alkohol secara berterusan dan dalam jumlah yang banyak boleh mengakibatkan kematian).3 menunjukkan skor betul merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden kecuali item 2.7 10 16.3 66.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 27 orang .3 53.7 56.3 6.7 56.7 30 50 26.64 Jadual 4.3 70 50 63.7 36.3 43.7 10 23.3 13. Taburan item – item tahap pengetahuan alkohol dalam jadual 4. semua 10 soalan yang dikemukakan mempunyai jawapan betul.7 56.3 0 6.7 76.7 0 0 0 10 10 0 3.3 Demografi Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar S8 S9 S10 Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar 16 20 30 28 26 22 53.3 0 6.3 43. item 3.7 86.7 100 93.7 30 46.7 10 10 Tidak Tahu Bil 2 3 7 13 16 21 15 19 4 13 0 2 10 10 Peratus 6.7 73.7 96.3 40 26.7 Dalam soal selidik bahagian ini.

Untuk item 3 (gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan alkohol). Untuk item 2 (meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan). Untuk item 4 (Bir disuling sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol).65 responden yang bersekolah di bandar (90 peratus) memilih skor betul.7 peratus) memilih skor betul. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43.3. .7 peratus) dan 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor salah.3 peratus) memilih skor salah. Tidak ada responden yang memilih skor salah dan untuk skor tidak tahu. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36.7 peratus) memilih skor tidak tahu. Cuma 1 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (3.7 peratus) memilih skor betul. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46. peratus) dan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor tidak tahu. seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) memilih skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu.3 peratus) memilih skor tidak tahu.3 peratus) memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. Seramai 8 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (26.

seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.7 peratus) memilih skor betul. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 29 orang responden yang bersekolah di bandar (96. Untuk item 5 (Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan penyakit darah tinggi).3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor tidak tahu.3 peratus) memilih skor tidak tahu.66 seramai 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. Untuk skor tidak tahu.3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7 peratus) memilih skor betul. Seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar(6. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar responden yang memilih skor salah manakala hanya seramai 3 orang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor salah. Untuk skor tidak tahu. seramai 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63. Untuk item 6 (montoku ialah minuman beralkohol buatan temapatan).7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor betul.7 peratus) memilih skor salah manakala hanya seramai .7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 23 orang responden yang bersekolah di bandar (76. Seramai 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor salah.

67 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. peminum akan mula bertindak ganas).3 peratus) yang memilih skor salah.7 peratus). seramai 20 orang responden yang bersekolah di luar bandar (66. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33. Untuk skor tidak tahu.3 peratus) memilihnya dan seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.7 peratus) dan seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (56.3 peratus). Untuk skor tidak tahu.3 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu. Untuk item 7 (sekiranya paras alkohol meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol. 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 responden yang bersekolah di bandar peratus) dan 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) juga telah memilih skor salah. seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.3 peratus) memilihnya dan seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36. seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33.7 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu.7 peratus) memilihnya dan tidak memilih skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu. Untuk item 8 (berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum). Untuk item 9 (penyalahgunaan alkohol . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor salah dan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus)juga telah memilih skor salah.7 peratus) dan hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53.

Seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor salah dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.4. seramai 28 orang responden yang bersekolah di luar bandar (93. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) dan seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86.3 15 50 .7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tidak tahu. seramai 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73.1: Perbandingan Skor Tahap Pengetahuan antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar Dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Bandar N = 30 Skor Tahap Pengetahuan N Rendah (0-2) 0 Peratus 0 N 1 Peratus 3.7 peratus) memilihnya dan hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 memilih skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu. Jadual 4.3 peratus) telah memilih skor salah. seramai 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor tidak tahu.68 adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya).3 peratus) dan kesemua 30 orang responden yang bersekolah di bandar (100 peratus) juga telah memilih skor betul.3 Luar bandar N = 30 peratus) juga telah Sederhan a 13 43.7 peratus) juga telah memilih skor betul. Tidak ada responden yang memilih skor salah. Untuk item 10 (alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air).

7 peratus) mendapat skor tersebut. Seramai 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.3 peratus) yang mendapat skor pengetahuan sederhana manakala 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar(50 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan sederhana.3 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan rendah. Seramai 17 orang responden yang bersekolah di Bandar (56.4. untuk skor tahap pengetahuan sederhana.69 (3-6) Tinggi ( 7 .7 Berdasarkan jadual 4.7 peratus) telah mendapat skor tahap pengetahuan tinggi berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46.1 di atas menunjukkan bahawa tidak ada bandar yang mendapat skor tahap terdapat 1 orang responden yang responden yang bersekolah di pengetahuan rendah berbanding bersekolah di luar bandar (3. .10 ) 17 56. responden yang bersekolah di luar bandar mengatasi responden yang bersekolah di bandar. Ini bermakna. Ini menunjukkan bahawa lebih ramai responden yang bersekolah di bandar mendapat skor tahap pengetahuan tinggi.7 14 46.

026 -1867 .4: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Tahap Pengetahuan Tentang Alkohol antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality of Variance s F Sig T – Test for Equality of Means t df Sig (2– tailed) . Error Mean Bandar Luar Bandar 30 30 1.4.7200 . Deviation Std.026 Mean Differenc e -1867 Std.08147 .06719 Berdasarkan jadual 4.70 Jadual 4.291 51.291 58 .08147 -2.4.5333 1.4.5333) berbanding dengan min bagi responden yang bersekolah di luar bandar (1.1 33 . Jadual 4.7200).04607 .2 menunjukkan bahawa min bagi responden yang bersekolah di bandar lebih rendah (1.2: Min Untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demograf i N Mean Std.36803 .33 2 .Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variance s Not Assumed 4.047 -2.25235 .

7 10 33.3 23. maka wujud perbezaan min yang signifikan .3 11 36. 4.3 18 60 11 36.5.7 40 30 0 0 1 4 4 6 1 7 2 6 2 0 0 3.3 0 0 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar .3 26.3 20 3.3 6. Analisis Item – Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Jadual 4.5.7 28 93.3 6.7 3.71 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.7 13.3 40 20 26.7 13.7 3.7 17 56.7 6 26.3 0 3.025 atau 2.7 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 3.7 20 6.7 6.3 13.3 30 6.4. Memandangkan kebarangkalian berlakunya tidak fenomena adalah tinggi (lebih dari 0.3 26.3 1 12 6 8 4 9 2 12 9 0 0 3.3 29 96.3 13.026.4. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif ditolak. kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.5 peratus).7 2 1 2 5 8 1 8 4 8 2 1 6.7 3.1: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Skor Ite Demograf m i 1 2 3 4 5 Bi Peratu Bi Peratu Peratu l s l s Bil s Bil Peratus Bil Peratus 18 60 0 0 9 30 3 10 0 0 26 86.7 12 40 18 60 7 23.

7 0 3.3 16.7 22 73.3 3.3 33.7 6.3 0 23.3 24 21 80 70 6 6 3 8 2 4 5 3 5 0 1 2 2 1 5 20 20 10 26.3 menunjukkan skor TP adalah merupakan .7 0 0 0 0 0 13.3 16.7 3 25 83.7 6.7 3.3 3.7 21 70 10 33.3 6.7 20 10 10 6.3 0 3.72 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar 17 56.3 0 6.7 6.3 16.3 6.7 26 86.7 3.7 10 16.7 36.7 6.7 27 90 26 86.7 3.7 33.7 0 6.7 10 6.3 0 3.3 6.3 13.7 10 Petunjuk: TP STS TS S SS Taburan (Tidak Pernah) (Sangat Tidak Selalu) (Tidak Selalu) (Selalu) (Sangat Selalu) yang timbul setelah responden item – item masalah meminum alkohol dalam jadual 4.3 13.7 13.7 19 63.3 13.3 3.7 20 26.3 3.7 0 3.3 16.3 16.7 0 6.7 11 36.3 4 0 7 5 6 3 3 2 2 1 1 1 0 2 6 8 3 2 4 4 10 4 5 2 13.3 S12 S13 S14 9 30 11 20 66.7 13.3 16 53.7 13.7 3 3 6 1 5 0 2 1 1 0 2 0 2 0 7 2 4 1 2 0 1 1 4 1 10 10 20 3.3 10 16.7 27 90 7 23.3 16 53.7 10 6.3 3.3 0 3.3 2 0 0 4 3 5 S15 S16 S17 S18 17 56.7 0 23.3 0 0 0 S7 S8 S9 S10 S11 29 96.7 0 0 13.3 16 53.3 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13.3 24 80 26 86.3 23 76.3 0 6.3 3.3 0 0 0 0 0 16.

73 skor yang paling banyak dipilih oleh responden samada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item kecuali item 2 untuk bandar.7 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk item 2 (tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah).7 peratus) telah memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor STS.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus). item 5 untuk bandar dan item 14 untuk bandar dan luar bandar.3 peratus). Untuk skor TS. hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). Untuk skor S. 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. Untuk skor TS. Untuk skor STS. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor S berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). memilih skor tersebut Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor SS .3 peratus).3 peratus). Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk item 1 (melawan pengawas). tidak ada responden yang memilih skor tersebut. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. Untuk skor SS. jumlah responden kedua – dua sekolah yang adalah sama banyak iaitu 4 orang (13. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).

tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk item 3 (ponteng kelas). Untuk skor SS. Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) yang memilih .3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26.7 peratus). 8 luar bandar (26.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36.7 orang responden yang bersekolah di peratus).74 berbanding terdapat seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor STS. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.7 responden yang bersekolah di bandar (3. hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.7 peratus). Untuk skor TS. 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56. Untuk item 4 (lambat datang ke sekolah). 8 orang responden yang bersekolah di peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 1 luar bandar (26.3 peratus) memilih skor S berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) yang memilih skor tersebut. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor TP.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 5 responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk skor TS. Untuk skor STS.

3 peratus) memilih skor TP.3 peratus) yang memilih skor tersebut tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut.3 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor SS.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96.3 peratus) memilih skor TP.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 28 orang responden yang bersekolah di bandar (93. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor STS. 11 orang responden yang bersekolah di luar bandar (36.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) yang memilih skor tersebut. Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru). 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. S dan SS.3 peratus) memilih skor tersebut. hanya 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus). Untuk item 7 . Untuk item 6 (mencuri wang di sekolah).3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor STS .75 skor tersebut. Untuk skor TS. 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Tidak ada responden yang memilih skor TS.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 4 responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor SS.

7 peratus) memilih skor TP.3 peratus) juga telah responden memilih skor tersebut.76 (membuli pelajar lain).3 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. Hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor S. 16 orang responden yang bersekolah di luar bandar (53. Untuk skor TS.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus) memilih skor TP. Untuk item 8 (membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar). Untuk skor skor tersebut. 8 SS. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 17 orang responden yang bersekolah di bandar (56. Untuk skor TS.3 peratus). Jumlah yang sama juga dipilih responden yang bersekolah di bandar. tidak ada memilih skor tersebut yang bersekolah di luar bandar yang berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.3 peratus). hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor STS. tidak ada responden yang memilih orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor STS. Untuk skor SS .

77 . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7 peratus) telah memilih skor tersebut. Untuk skor TS. 3 orang responden yang bersekolah 5 luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai responden yang bersekolah di bandar (16. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. seramai 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76. Untuk item 9 (bergaduh dengan pelajar lain). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang .3 peratus) memilih skor TP.7 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk item 10 (merosakkan harta benda sekolah).7 peratus)memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor STS pula .3 memilih skor TP.3 peratus) memilih skor tersebut. 24 orang responden yang bersekolah di luar bandar (80 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 19 orang responden yang bersekolah di bandar (63. Untuk skor TS. seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus). Untuk skor di peratus) STS pula .7 peratus) memilih skor tersebut.

78 responden yang bersekolah di bandar (10 responden yang bersekolah di luar bandar (3. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar telah memilih skor tersebut dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut. Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. Hanya 1 orang peratus) memilih skor S berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk item 12 (mencuri harta benda sekolah selain daripada wang).3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk item 11 (bergaduh dengan guru).7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus) memilih skor TP. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7peratus) memilih skor TP.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan .3 peratus). Untuk skor TS. Untuk skor STS.3 peratus) memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor STS . seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96.7 peratus). Untuk skor SS.3 peratus) memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) telah memilih skor tersebut.

7 STS .3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor bersekolah di STS . Untuk item 13 (mencuri makanan di kantin sekolah). 1 orang responden yang responden yang luar bandar (3. 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilih skor TP.7 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor TS. Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86.79 hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor bersekolah di luar bandar (36. 11 orang responden yang peratus) telah memilih skor tersebut .3 peratus) memilih skor tersebut dan peratus) juga seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (20 telah memilih skor tersebut. Tidak ada memilih skor SS . Untuk skor TS.7 peratus) telah memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) telah memilih skor tersebut. Untuk item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar).3 peratus) telah memilih skor tersebut dan hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Tidak ada responden yang memilih skor SS . seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.

hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk item 16 (menghisap rokok di sekolah). 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk skor SS. Untuk skor TS. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. Untuk skor SS.7 peratus).3 peratus) yang memilih skor tersebut. seramai 2 orang responden yang tersebut bersekolah di luar bandar (6. hanya 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar . tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.7 peratus) yang berbanding terdapat 7 orang responden yang memilih skor bersekolah di bandar (23. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor S.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor STS.3 peratus) memilih skor S berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus).3 peratus) memilih skor tersebut.80 berbanding hanya 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk item 15 (tidak menyertai perhimpunan pagi).7 peratus). tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.7 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 20 orang responden yang bersekolah di bandar (66.

seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) yang memilih skor tersebut. 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.7 peratus) 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) memilih skor S dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33.3 peratus) memilih skor tersebut dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.81 (80 peratus).7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk item 17 (meniru semasa peperiksaan). Tidak ada responden yang memilih skor SS . Untuk skor STS. 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (36. Untuk SS. tidak ada . Untuk skor STS. 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor TS.3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan (16. bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor responden yang memilih skor tersebut. Untuk item 18 (ponteng mata pelajaran).7 peratus).3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.3 Hanya 1 orang responden yang peratus).5 peratus).7 peratus) memilih skor tersebut. tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor STS. Untuk skor TS.

7 14 21 70 Kes Paling Dilakukan Kurang 6 28 93.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.5.1: Kes Pelanggaran Disiplin yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan oleh Responden Bandar Pelanggaran Disiplin Sekolah Item N Peratus Item N Peratus N = 30 Luar bandar N = 30 Kes Paling Dilakukan Banyak 5 dan 14 23 76. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan iaitu seramai 21 orang responden (70 peratus). Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Item 6 (mencuri wang di sekolah) adalah merupakan kes yang paling kurang iaitu seramai 28 orang dilakukan oleh pelajar yang bersekolah di bandar responden (93.3 peratus) tidak pernah melakukannya. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.1 di atas menunjukkan bahawa item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru) dan item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan oleh responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 23 orang responden (76. Jadual 4.3 peratus) telah memilih skor tersebut.82 skor TS.7 peratus).7 Berdasarkan jadual 4.5.3 6 dan 11 29 96. Untuk responden yang bersekolah di luar bandar. Untuk skor SS. Untuk pelajar yang .7 peratus).3 peratus) memilih skor S dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.

9907 1. item 6 (mencuri wang di sekolah) dan item 11 (bergaduh dengan guru) adalah kes yang paling kurang dilakukan iaitu seramai 29 orang responden (96.5.4648) Jadual 4. Deviation .83 bersekolah di luar bandar pula.14536 .5.7 peratus) tidak pernah melakukannya. Error Mean .3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar bandar Levene’s Test For Equality of Variance s T – Test for Equality of Means .49076 Std.9907) berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1.4648 Std.79618 .2: Min untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demografi Bandar Luar Bandar N 30 30 Mean 1.5. Jadual 4.08960 Berdasarkan jadual 4.2 menunjukkan bahawa min untuk responden yang bersekolah di bandar lebih tinggi (1.

17076 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.5259 .003 .003.9 51 . Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima.5 peratus).84 F Sig t df Sig (2– tailed) 0.025 atau 2.004 3080 58 .25 7 0.17076 3080 48. Memandangkan kebarangkalian berlakunya wujud fenomena adalah kecil (lebih dari 0.003 Mean Differenc e . kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang– kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0. . maka perbezaan min yang signifikan.Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed 8.5259 Std.5.3.

Bab ini juga membincangkan tentang cadangan kajian lanjutan. reka bentuk kajian.2. b) adakah terdapat perbezaan perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol . hipotesis kajian. implikasi hasil kajian dan 5.85 Bab 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5. kaedah pengumpulan data dan jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pengenalan Bab ini akan membincangkan ringkasan kajian yang mengandungi objektif kajian. beberapa hipotesis dikemukakan yang berkaitan dengan objektif – objektif kajian iaitu : a) adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?.1. Ringkasan Kajian Melalui kajian ini. rumusan dapatan.

Fakto dan Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden. Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. c) adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. dan 3) terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. 5.3. 5. Untuk menguji semua hipotesis. Independent – Samples T Test telah digunakan. didapati terdapat perbezaan Min yang signifikan pola meminum alkohol keluarga responden antara pelajar lelaki . Hipotesis – hipotesis yang hendak diuji ialah : 1) terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. 2) terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.86 antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar ?.1.3. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks – Pos . Rumusan Dapatan Bahagian ini akan menerangkan rumusan dapatan hasil kajian ini.

Perbezaan Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. 5. didapati tidak terdapat perbezaan min yang SKD yang signifikan tahap pengetahuan alkohol antara pelajar lelaki dari bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.2. Dapatan beliau mendapati bahawa tempat . ( 1998 ) yang telah membuat kajian dengan tahap pengetahuan pelajar tentang hubungan faktor demografi alkohol di Amerika Syarikat.3. Tedapat beberapa faktor yang menyebabkan wujud perbezaan pola meminum alkohol keluarga pelajar antara bandar dan luar bandar. Dapatan ini bersesuaian dengan dapatan dibuat oleh Rogers. Antara faktor tersebut ialah institusi keluarga di luar bandar lebih kukuh berbanding di bandar. Ini menyebabkan anak – anak sedaya upaya tidak mahu menunjukkan tabiat buruk mereka di hadapan ibu bapa. Ini bermakna Hipotesis Alternatif diterima.87 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Ini bermakna Hipotesis Alternatif ditolak. Statistik menunjukkan luar bandar menunjukkan peratus kurang berbanding di bandar. Ullik. Rasa hormat kepada orang tua masih menebal. Begitu juga dengan ibu bapa sentiasa berusaha memberi teladan yang baik kepada anak – anak mereka. (2001) berpendapat bahawa suasana kawasan luar bandar yang tenang menyebabkan ikatan keluarga dan tradisi sesama anggota masyarakat begitu kuat hingga mampu mengawal tingkah laku sosal ahlinya.

(1994) juga mendapato bahawa sebanyak 5. Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian.3. . Ini bermakna Hipotesis Alternatif untuk bahagian ini diterima. kesibukan kerja.88 tinggal pelajar di bandar ataupun di luar bandar tidak mempunyai signifikan dengan tahap pengetahuan pelajar tersebut tentang alkohol. 5. semakin bertambahlah risiko pelanggaran disiplin. Hasil kajian ini bertepatan dengan kajian oleh Sia. Dapatan ini juga bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sabitha & Mahmood Nazar. bimbingan dan kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Tekanan hidup.3. didikan. Semakin cepat proses urbanisasi. mengejar kemewahan serta aktiviti sosial. (1990) yang mendapati terdapat perkaitan yang signifikan antara masalah disiplin dan lokasi sekolah iaitu di bandar ataupun di luar bandar. ( 1994 ) yang mengatakan bahawa salah satu punca keruntuhan akhlak di kalangan remaja di bandar ialah kemerosotan dari segi asuhan. Kajian yang dibuat oleh Ruth. didapati terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Kajian beliau juga menunjukkan bahawa kemunculan masalah disiplin terutama pelanggaran disiplin tertentu terjadi kesan dari urbanisasi dan kemajuan terutama yang berbentuk fizikal.5 peratus pelajar di bandar pernah menimbulkan masalah disiplin di sekolah semasa mereka di bawah pengaruh alkohol berbanding hanya 5 peratus sahaja pelajar di luar bandar yang berbuat demikian.

maka dapatlah diharapkan suatu jalan penyelesaian terbaik dapat dicari oleh para kaunselor.4. pelajar – pelajar tersebut tidak akan berterusan terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. Guru kaunselor di sekolah juga dapat menyediakan pelan tindakan pencegahan . Dapatan ini juga boleh dijadikan sumber maklum balas yang sangat berguna kepada kaunselor terutama dalam membantu klien yang mempunyai masalah penyalahgunaan alkohol. dan malah jarang berpeluang bersua muka. Ini disebabkan banyak faktor yang menjadi punca kepada gejala tersebut dan dengan lebih memahami masalah tersebut berdasarkan dapatan dari kajian ini. berbincang. bimbingan dan panduan hidup sempurna. maka ini boleh membantu mereka untuk membuat keputusan dengan bijak untuk mengurangkan penglibatan mereka di dalam penyalahgunaan alkohol. Ibu bapa tidak dapat memberi asuhan dan didikan. 5. sementara remaja itu pula tidak mendapat perhatian. Implikasi Hasil Kajian Hasil dapatan boleh dimanfaatkan oleh pelajar yang terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. Mungkin ada sebahagian daripada pelajar mungkin akan mengambil keputusan yang lebih berani untuk membuang tabiat buruk ini setelah mengetahui kesan – kesan buruk yang ditimbulkan akibat tabiat buruk ini. Semoga dengan adanya pendekatan terbaik. Dengan adanya tahap pengetahuan yang luas dan tepat mengenai alkohol. berdamping antara satu sama lain.89 menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap.

Daripada kajian literatur yang dibuat dalam bab 2 juga mendukung pendapat tersebut. PIBAGU selaku persatuan yang mewakili kepentingan ibubapa di sekolah dapat memainkan peranan yang aktif untuk memberi kesedaran kepada semua ibubapa tentang keburukan yang telah ditimbulkan akibat . Ini di sebabkan walaupun kajian ini tidak membuat kajian korelasi antara tabiat meminum alkohol keluarga dengan kes penyalahgunaan alkohol dan kes pelanggaran disiplin anak–anak mereka di sekolah. tetapi hasil maklumat yang diberikan oleh responden terutama dalam Bahagian B soal selidik.90 agar tidak lebih ramai pelajar dari SKD akan terjerumus ke dalam kegiatan yang tidak bermoral tersebut. Semua maklumat yang diberikan oleh pelajar dalam kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa dari SKD akan pengaruh yang ditimbulkan akibat tabiat mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ke atas anak – anak mereka yang masih bersekolah. Pihak PIBAGU dan ibubapa juga boleh mendapat manafaat daripada dapatan kajian ini. secara rasionalnya dapat kita membuat andaian bahawa pengaruh latar belakang keluarga mempunyai implikasi yang kuat terhadap tabiat anak–anak mereka. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan panduan oleh guru disiplin di sekolah. timbul kebimbangan akan berlaku masalah – masalah serius terutama yang melibatkan keselamatan di sekolah apabila pelajar – pelajar yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol dibiarkan berkeliaran di kawasan sekolah.sekolah yang majoriti pelajarnya adalah dari SKD untuk mengenal pasti langkah – langkah yang boleh diambil untuk untuk menangani masalah tersebut. Sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung.

Kuala Lumpur.91 penyalahgunaan alkohol yang dilakukan oleh ibubapa dan anak – anak mereka. 5. Kajian di dalam negeri berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar pada peringkat sarjana sepengetahuan penyelidik sampai setakat ini belum lagi dilakukan. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) adalah merupakan sebuah institut yang mengkhususkan kajian ilmiah mereka hanya berkaitan dengan masalah alkohol terutama hubungannya dengan pendidikan. Cadangan Kajian Lanjutan Kajian tentang alkohol dan hubungannya dengan pelajar telah banyak dilakukan di luar negara terutama di Amerika Syarikat. penyelidik hanya menemui tiga kajian ilmiah peringkat sarjana muda yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol dan kaitannya dengan pelajar. Walau bagaimanapun . Kesan – kesan buruk yang ditimbulkan oleh alkohol juga harus diberi penekanan. Penyelidikan yang dilakukan di beberapa perpustakaan dan juga di Bahagian Perancangan dan Penyelidikan. Aktiviti – aktiviti seperti ceramah dan sebagainya boleh dilakukan dari semasa ke semasa supaya dapat menimbulkan kesedaran kepada ibu bapa. Kajian – kajian yang telah dibuat meliputi berbagai – bagai aspek . Ini disebabkan ada di kalangan responden terutama yang bersekolah di luar bandar tidak mengetahui akan bahaya alkohol terhadap kesihatan mereka. Kementerian Pelajaran Malaysia.5. Kemungkinan juga ibu bapa mereka sendiri pun tidak mengetahui akan bahaya tersebut.

kajian lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan alkohol terbuka luas. terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh tiga orang penyelidik tersebut sehingga mengurangkan nilai ilmiah kajian tersebut.suku kaum di Sabah terutama Dusun. . Hubungan antara penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar berdasarkan jantina. 3. Berbagai – bagai aspek dan skop yang boleh diterokai oleh penyelidik yang akan datang.92 setelah diteliti. Hubungan antara pencapaian akademik dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. 2. 4. Oleh kerana itu. Cina. Kajian mungkin akan bertambah menarik sekiranya tumpuan diberikan kepada beberapa kaum di Malaysia yang telah dikenal pasti banyak terlibat dengan masalah penyalahgunaan alkohol seperti kaum India. Antara skop kajian yang boleh dibuat pada masa hadapan antaranya ialah: 1. taraf sosiol ekonomi dan demografi 5. Perbandingan pola meminum alkohol pelajar antara bandar dan luar bandar. Hubungan latar belakang keluarga dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. Hubungan antara peningkatan kes pelanggaran disiplin dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. Iban dan suku.

and Related Problem Behaviours.D. Serdar .Sc. AB. D. Parental Support and Control as Predictors of Adolescent Drinking. EJournal. M dan Farrel. Fakulti Pengajian Pendidikan. E-Journal. Pelanggaran Disiplin di Sekolah: Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad. Universiti Kebangsaan Malaysia. Cronk. 1977. Englewood Cilffs. G. Jurnal Akademik. Jamieson. 1999. Fakulti Pengajian Pendidikan. Masalah Disiplin Pelajar Remaja: Satu Kajian Kes Pelajar Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Harun. 1980. 1994.764. Aminuddin. and Interest Groups. 18. Journal of Studies on Alcohol. Spencer and Gale A. New York: Harcourt Brance. E-Journal Atav. Abdul Rahman Bin Suratmin. Selangor. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Disiplin Pelajar Sekolah di Malaysia Membimbangkan. 1992. M. American Journal of Public Health. Prentice Hall. 54 ( 4 ): 763 – 776. Volume 87: 760. No. Journal of Marriage and the Familiy. 1993.Selangor. Ph. Altrocchi J. E-Journal Bandura. E-Journal. 1999. Kuala Lumpur. Universiti Putera Malaysia. dan Paul D. Rural and Urban Alcohol Problem. Barnes. Alcohol Health and Research World ( AHRW ). Klang.D. Bil 95: 8 – 9. Capron dan J. 2003. Timothy A. McCaghy. Crime. Conflict. 3: 243-245. Alcohol and Other Drug User Among Rural and Urban Youth: A Secondary Analysis of the Monitoring the uture Data Set. 2002. United States of America: Pearson Education. No. Jovanich Inc. Pelanggaran Peraturan Disiplin di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Wilayah Persekutuan. Pengantar Psikologi Bilazim. M. Charles H. A. Deliquency. Deviant Behavior. 1994. Family and Students. Abnormal Pscychology. Vol. 1997. 52. Di mana Silapnya. Christine E.P. Sarvela. Social Learning Theory. New Jersey: . Vol. Ahmad Nadri Mat Daud 1989. Sixth Edition. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Alim Abdul Rahim. 6: 55-73. Universiti Malaya. Tanjung Karang.93 BIBLIOGRAFI Abdullah Bin Hassan.

Luczak SE. 2. . Clark dan Oscar G. Ee Ah Meng. Journal of Health Economics Vol. Vol. 1998. Winters. Effect Of Size Of City Of Origin On Students Alkohol Awareness. Luping. 22. Moore. S. Pengetahuan. 1993. Ebberhart NC.E-Journal. Sabah Dilemma (The Political History of Sabah: 1960 – 1994). Vol. Herman J. 2002. E-Journal. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Unversiti Pertanian Malaysia. Kuala Lumpur: Pustaka Fajar bakti.Vol . 22. Datuk Dr. Daily Express. ERIC Identifier: ED308802 Edward. Sikap dan Amalan Ibu – Ibu Terhadap Permakanan Kanak – Kanak Berumur 1 . Christopher R. Student Admits Theft From Phones 11 times. Duncan B. E-Journal. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 2003. Michael Vanyukov dan Jack Cornelius. Family History of Alcohol Dependence in Asian . Sabah. Martin dan Ken C. and Michael J. No. Diagnosis and Assessment of Alcohol Use Disorders Among Adolescents. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). College Alcohol Programs. EJournal. Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling. Chong. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 1994. 1993. Psychopathology in Adolescent Alcohol Abuse and Dependence. 12: 411–429. (Tidak diterbitkan). 1987.Americans. Rogers. Eddy. Cook. 1989. 2. Avanecy N dan Wall TL.H. Classroom Dicipline and Managment. Clark. 2. 2004. 35(3): 375-377. Jabatan Pengajian Pembangunan Manusia.1994. Philip J. : ERIC Clearinghouse on Higher Education Washington DC. Duncan B. 26. Bukstein. E-Journal.4 Tahun di Daerah Kota Belud. No. C. Drinking and schooling. 22. Vol. 2. Margot Sanders . 1998. Vol. E-Journal.94 Christopher S. Childhood Antisocial Behavior and Adolescent Alcohol Use Disorders. No. Percetakan Eshin. Journal of Psychoactive Drugs . United States of America: Macmillan Publishing Company.

Laporan Salah Laku Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia.R. Sweeny A. and illicit Drug Use Among American Secondary School Students. 200. 1982. Kementerian Pendidikan Malaysia. E-Journal. Nexus Resort. 22 September. Dewan Bahasa dan Pustaka.38(4):332-338. ( Cetakan Pertama ). USA: Merrill Prentice Hall. UKM Bangi. Bhd.. E-Journal.. Kota Kinabalu. 1995. Daily Express. Utusan Publications dan Distributors Sdn. Ezaddin Mohamed. Bhd. Geoff Colvin dan Elizabeth Ramsey. P. 1975-1991. J. Karambunai. Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges.Summary of the Proceedings of the First Kadazandusun – Murut Intellectuals Conference. Bukan Suatu Kemestian Bagi Johnston. dan Mohd Amin Sharif. Tapai Sebenarnya Kadazandusun. Osman Ali. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. Kuala Lumpur. USA : Cole Publishing Company. Sabah. The International Journal of the Addictions. O'Malley. Kamarudin Hj. Panduan Am Disiplin di Sekolah – Sekolah. Hill M.G. College Students. 2001. 1997. Kuala Lumpur: PTS Pubilcation and Distributor Sdn. 2003. 1994. Masalah Pembelajaran Murid Dari Kalangan Keluarga Bercerai dalam Pembangunan Sumber Manusia. 1992. Husin. Kementerian Pendidikan Malaysia. . Memahami dan Membimbing Remaja Nakal. Psikologi Bilik Darjah Asas Pedagogi. Bhd. Vol. 28(14):21-23. Educational Research Competencies for Analysis and Applications. & Bachman. Ibrahim Mamat. 1993. 2003. L.95 Ehlers CL. and Young Adults. Buku Panduan Bagi Ibu Bapa dan Penjaga Mengenai Disiplin. 1981 . Hashami Bohari. Slawecki CJ. Event-Related Potential Responses to Alcohol-Related Stimuli in African – Amercan Young Adults: Relation to Family History of Alcoholism. Phillips E. L. 1995.M. 2002. Journal of Alcohol and Alcoholism.D. Smoking. Seventh Edition. Kementerian Pendidikan Malaysia. Gay dan Peter Arasian. Kuala Lumpur. Walker. Antisocial Behaviour in School: Strategies and Best Practices. Hairunnaja Najmuddin. Memimpin Remaja Sekolah: Teori dan Praktik: Selangor Darul Ehsan: Kumpulan Budiman Sdn. . 1997. Drinking. Kuala Lumpur: Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan.

96

Lewis Yablonsky. 2000. Juvenile Delinquency into the 21st Century. California State Unversity – Northridge: Wadsworth. Linda Patia Spear. 2002. Alcohols Effect on Adolescents. Vol. 26, No. 4. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA) . Vol.26. No.4. EJournal. Marlene Oscar – Berman, Barbara Shagrin, Denise L. Evert dan Charles Epstein. 1997. Impairments of Brain and Behavior. The Neurological Effects of Alcohol. Journal of Pediatric .Vol. 21. No. 1. E-Journal. Md. Rus Bin Masir. 1988. Pengaruh Ras Terhadap Jangkaan Minum alkohol di kalangan Pelajar–Pelajar sekolah. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Michael Windle. 2003. Alcohol Use Among Adolescents and Young Adults. . National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol 27, no 1. EJournal. Mizan Adillah Ahmad Ibrahim. 2001. Pengurusan Perkhidmatan Personalia Murid. Shah Alam: Cerdik Publications. Mohd. Zain Bin Md. Saad. 1988 . Pengaruh Status Ekonomi Terhadap Jangkaan Minum Alkohol di kalangan Pelajar – Pelajar. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Moo Mee Ching. 2001. Masalah Disiplin Pelajar : Peranan Sekolah dalam Menanganinya. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohd. Tajudin Bin Haji Abdul Rahman. Masyarakat Melayu – Masalah Disiplin di KalanganPelajar Sekolah dan Penyelesaiannya. Seminar Masyarakat Melayu dan Gejala Sosial: Proses Penyelesaian Dalam Pembinaan Masyarakat Melayu Cemerlang Abad ke - 21. Anjuran Institut Perkembangan MINDA ( INMIND ), Kualal Lumpur. Bertempat di Hotel Crown Princess Kuala Lumpur, 17 januari 1995. Mohd. Majid Konting.1994. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhd. Mansur Abdullah. 1991. kaunseling Ibubapa dalam Pembinaan Generasi Berdisiplin. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

97 Nabil Abdul Latif. 1994. Ciri – Ciri Yang Mendorong Pelajar Melanggar Displin di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah, kelantan. Latihan Ilmiah untuk Sarjana Teknologi dan Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.( Tidak diterbitkan). National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA), Eighth Special Report to US Congress Alcohol and Health. 9/93: 129. E-Journal. National Center for Health Statistics (NCHS), Advance Data, USDHHS, No. 295, 9/30/91: 1. E-Journal. Nicholson, M.E., M.Q. Wang, D. Maney, J. Yuan, B.S. Mahoney dan D.D. Adame. 1995. Alcohol Related Violence and Unwanted Sexual Activity on the College Campus. American Journal of Health Studies. Vol. 14, No. 1: 1-16. EJournal. Ongkili, J. F. 2000. Reconstructing Kadazan Cultural Origins in Sabah, Malaysia: A Breif Socio – Historical Survey, in Leigh. Proceedings of the sixth Biennial Borneo Research Conference. Universiti Malaysia Sarawak. Owen Rutter. 1922. British North Borneo. London: Constable and Company Limited. Owen & Jill Deanna. 1995. Rural and Urban Youth Drinking and Driving Knowledge, Attitudes, and Behaviors. Journal of Drug Education vol. 31: 29-46. E-Journal. Patrick M, O Malley, Lloyld D. Johnston dan Jerald G. Bachman. 1998. Alcohol Use Among Adolescents. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol. 22. No.2. E-Journal. Perkins, H.W. 1999. Stress-Motivated Drinking in Collegiate and Postcollegiate Young Adulthood: Life Course and Gender Patterns. Journal Studies of Alcohol. Vol. 60: 219-227. E-Journal. Peter gray, Andy Miller & Jim Noakes. 1994. Challenging Behaviour In Schools. Teacher Support, Practical Techniques and Policy Development. First published. New York: Routledge. First published. Peter R. Finn, Ph.D., & Alicia Justus. 1997. Special Section Physiological Responses In Sons Of Alcoholics. American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). . Vol.21, No. 3: 227. E-Journal.

98 P.J. Granville – Edge & Rajen Devadason. 1999. The Sabahan, The Life and Death of Tun Fuad Stephens. Kuala Lumpur: Donsons Sdn. Bhd. Presley, C.A., Meilman, P.W. & Lyerla R. 1994. Development of the Core Alcohol and Drug Survey: Initial findings and future directions. Journal of American College Health. Vol. 42: 248-255. E-Journal. Pullen, L.M. 1994. The Relationships Among Alcohol Abuse in College Students and Selected Psychological/Demographic Variables. Journal of Studies Alcohol and Drug Education. Vol.40 (1): 36-50. E-Journal. Ruth C. Engs, R.N., ED.D. Family Background of Alcohol Abuse and Its Relationship to Alcohol Consumption Among College Students: An Unexpected Finding. Journal of Studies on Alcohol. Vol. 51. No. 6. E-Journal. Ruth C. Engs & Hanson. 1994. D.J. The Student Alcohol Questionnaire: An Updated Reliability of Drinking Patterns, Problems Knowledge and Attitude Subscales. Psychological Reports. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 74. No. 6: 12-14. E-Journal. Ruth C. Engs. 1995. The Assiocation Of Alcohol Consumptionith SelfReported Illness In University Students. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 75. No. 6: 17-20. E-Journal. Rayner F. Udong. 2002. Sejarah Nunuk Ragang Versi Liwan. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Rayner F. Udong. 2002.Food and Drinks of the Indigenous People of Sabah ;The Tapai. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Robert C. Trojanowicz & Merry Morash. 1992. Juvenile Delinquency Concepts and Control. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall. Ruth W. Edwards. 1994. Alcohol, Tobacco, and Other Drug Use by Youth in Rural Communities. American Journal of Health Studies. Vol. 14. No. 1: 17 – 31. EJournal Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed. 1994. Fenomena Keruntuhan Akhlak Remaja: Tren, Punca Dan Penyelesaian. Jurnal Kebajikan Vol. 16 No.1:4. E-Journal.

1961. 2000.11: 56. 1990. Sabah. Volume XIII No. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 1997. 1997. Kota Kinabalu. 2001. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ibu bapa/ Penjaga dan Guru – Guru. 1965. Thomas Rhys Williams. Singh J.Journal Tajul Ariffin Noordin. Pendidikan: Satu Pemikiran Semula. Managing Misbehaviour in Schools. 1999. 1: 2243.M. Fakulti Pengajian Pendidikan. Parenting Influences on the Development of Alcohol Abuse and Dependence. 25 (2):73-8. Status Displin di Sekolah Menengah. (SED) Letter Journal. Journal of Sosciologies . Punjab. Thomas Rhys Williams. Southwest Educational Development Laboratory.Vol.99 Shanmugam a/l Pachaippan. Ethno – Historical Relationships and Patterns of Customary Behaviuor Among North Borneo Natives People. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Theodore Jacob & Sheri Johnson. 2000. E-Journal. Indian Journal of Community Medicine.F. Singh G. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Sia Beng Leng. Ullik Rouk.21. Unpublished Article Available at the Kadazandusun Language Foundation. EJournal . London & New York: Routledge. Govt. R. 1990. The Origins and Meanings of the Terms “ Kadazan” and “ Dusun”. Tony Charlton & Kenneth David. Tunggolou. Comparative Study of Prevalence of Regular Alcohol Users Among the Male Individuals in an Urban and Rural Area of District Amritsar. The Dusun: A North Borneo Society. New York: Hort. Amritsar. Second Edition. Punca – Punca Masalah Disiplin di Sekolah dan Langkah untuk Mengatasinya: Persepsi pelajar. Mohan V & Padda A S. No. Medical College. Bangi. When Rural Traditions Really Count.P. Suara Rakyat Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun. Department of S. Rinehart and Winston. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. 1993. E.

5: 77–92. E. 1993. H. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 1998.. Vol. M. College Alcohol Use: A full or Empty Glass?. 1990.. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin dan Kesan Pencapaian Akademik: Satu Kajian Kes di Kalangan Pelajar Melayu di Beberapa Buah Sekolah Menengah di Batu Pahat. Giovanni. Wechsler.100 Umi Kalthum Abdul Karim. B. J. 18.Journal Wechsler. An Analysis of National Data on the Prevalence of Alcohol Involvement in Crime. Michael Kendix. 2000. P. E.47:247252. Journal of Health Economics.Journal Zuraidah Gharif. Kelley. . Davenport. 48. 1993.. Alcohol and Crime. 1996. S dan Seibring. J. Kuala Lumpur. H.(5): 219-226. Weitzman. Journal of American Health. The Impact of Alcohol Consumption and Marijuana Use on High School Graduation. Mei. US Department of Justice. 11 – 13. & Tadashi Yamada. & Baer. 3: 243-245. Tetsuji. E.Journal Yamada. E. Molnar. 1998. K. Vol. E.. Journal of American College Health.. E. 1999. What Colleges are Doing About Binge Drinking: A Survey of College Administrators. Pendekatan Dalam Menangani Masalah Juvana. R. A. Vol. Johor. E-Journal. Kertas Kajian Sarjana Muda Pendidikan Unversiti Kebangsaan Malaysia. No. S. Dibentangkan di Seminar Delinkuensi Juvana..

Luar bandar BAHAGIAN B : POLA MEMINUM ALKOHOL KELUARGA ANDA ( Soalan 1 hingga 15) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) SEKIRANYA TIDAK ADA AHLI KELUARGA ANDA YANG TERLIBAT DENGAN TABIAT MEMINUM ALKOHOL. Bandar 2.101 LAMPIRAN A Soal selidik SULIT SOAL SELIDIK TENTANG ALKOHOL Maklumat Penting : Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah semata – mata untuk menyelesaikan disertasi saya sebagai syarat untuk mendapat Sarjana Pengurusan Pendidikan ( Master ) . 1= Tidak Pernah 2= Sangat Tidak Selalu 3= Tidak Selalu 4 = selalu 5 = Sangat selalu . Lokasi Sekolah 1. SEGALA MAKLUMAT DAN BORANG SOAL SELIDIK INI AKAN DIMUSNAHKAN SEBAIK SAHAJA PENYELIDIKAN SAYA SELESAI. ANDA TIDAK PERLU MENJAWAB SOALAN PADA BAHAGIAN B. ANDA TIDAK PERLU BIMBANG UNTUK MENJAWAB KESEMUA SOALAN DALAM SOAL SELIDIK INI DENGAN JUJUR KERANA NAMA ANDA TIDAK PERLU DITULIS. SEGALA DOKUMEN BERKAITAN DENGAN SOAL SELIDIK INI ADALAH SULIT DAN TIDAK AKAN DIGUNAKAN UNTUK APA JUGA URUSAN SELAIN YANG TERSEBUT DI ATAS. SILA BERALIH TERUS KEPADA SOALAN DI BAHAGIAN C. BAHAGIAN A: DEMOGRAFI ( Soalan 1 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1.

Pernahkah anda minum alkohol bersama – sama dengan ibubapa anda?. 1 2 3 4 5 3. Adakah keluarga anda juga berbuat demikian?. Ada di kalangan keluarga dari suku kaum Dusun di Sabah menyimpan tapai di rumah. 1 5 6.sama dengan adik beradik anda?. 1 2 3 4 5 5. Adakah ibu bapa anda bersikap acuh tak acuh sekiranya mendapati adik beradik anda meminum alkohol?.102 1. 1 2 3 4 5 . 1 5 2 3 4 2 3 4 7. 1 2 3 4 5 2.Adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda?. Pernahkah anda meminum alkohol bersama. Pernahkah ibu bapa anda dalam keadaan sangat mabuk selepas minum alkohol?. 1 2 3 4 5 4. Pernahkah ibu bapa anda mengarah adik – beradik anda membeli alkohol untuk mereka?.

Pernahkah anda mengajak rakan – rakan anda meminum alkohol di rumah?. 1 2 3 4 5 14. Adakah keluarga anda menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain?.beradik anda mengajak rakan–rakan mereka meminum alkohol di rumah?.beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?.103 8. 1 2 3 4 5 11. 1 2 3 4 5 13. Pernah kah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol?. Pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?. Pernah kah adik. 1 2 3 4 . 1 2 3 4 5 10. Pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?. 1 5 2 3 4 12. 1 2 3 4 5 9. Pernahkah adik.

Meminum alkohol dalam jumlah yang banyak secara berterusan dan boleh mengakibatkan kematian. 1 2 3 4 5 BAHAGIAN C : TAHAP PENGETAHUAN TENTANG ALKOHOL ANDA . SILA TANDAKAN ( 1) SEKIRANYA ANDA MERASA PERNYATAAN BETUL. JANGAN MENEKA. SEKIRANYA ANDA TIDAK PASTI. Meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan 3.104 5 15. Montoku ialah minuman beralkohol buatan tempatan . Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan darah tinggi 6. ( 2 ) SEKIRANYA SALAH. Bir disuling sehingga mengandung 4 hingga 5 peratus alkohol 5. Gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol 4. ( Soalan 1 hingga 10 ) SILA TANDAKAN RUANG DI SEBELAH KANAN PILIHAN JAWAPAN ANDA. SILA TANDAKAN ( 3 ) IAITU TIDAK TAHU . 1= Betul 2= Salah 3= Tidak Tahu 1. Pernah kah adik beradik anda kesan buruk minum alkohol kepada anda?. 2.

105 7. Selalu 5. Tidak Pernah 2. Penyalahgunaan alkohol adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya 10. BAHAGIAN D : MASALAH YANG TIMBUL SETELAH ANDA MEMINUM ALKOHOL . Berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung pada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum.Tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah 3. Ponteng kelas 4. 1. Lambat datang ke sekolah 5. peminum akan mula bertindak ganas 8.Tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru 6. 9. Alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air.Mencuri wang di sekolah .Melawan pengawas 2. ( Soalan 1 hingga 18 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1. Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol. Sangat Tidak selalu 3. Tidak Selalu Sangat selalu 4.

Bergaduh dengan guru 12. Tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar 15. Membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar 9. Merosakkan harta benda sekolah 11.Membuli pelajar lain 8. perhimpunan pagi 16. Tidak menghadirivb ol-.106 7. Meniru semasa peperiksaan 18. Ponteng mata pelajaran Terima kasih atas kerjasama anda . Mencuri harta benda sekolah selain daripada wang 13. Menghisap rokok di sekolah 17. Bergaduh dengan pelajar lain 10. Mencuri makanan di kantin sekolah 14.

1 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 1 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 .107 LAMPIRAN B Kajian Rintis untuk Bahagian B Soal Selidik – Teknik Uji-Uji Semula Jadual 3.7.

Jadual 3.108 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89.7.2 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 2 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 .3 peratus.

109 30 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 88. Jadual 3.7.3 peratus.3 Jawapan Responden yang Terlibat dalam Kajian Rintis 3 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 .

. . .110 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89.6 peratus.

111 .

112 .

113 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->