1

BAB 1
PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam bab ini akan diterangkan tentang pernyataan masalah, tujuan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian dan juga definisi konsep yang mengandungi konsep-konsep mengenai minuman beralkohol,

penyalahgunaan alkohol, tahap pengetahuan, disiplin, pelanggaran disiplin, suku kaum Dusun dan aspek demografi. Dalam bab ini juga akan menerangkan tentang batasan kajian iaitu meliputi penggunaan populasi, masalah pembolehubah, masalah kewangan dan batasan mengenai

pelanggaran disiplin pelajar.

1.2. Pendahuluan Dewasa ini, masalah disiplin di kalangan remaja bukan lagi

merupakan permasalahan sosial yang baru dalam masyarakat . Setiap tahun, kejadian salah laku remaja memperlihatkan kadar peningkatan yang tinggi (Aminuddin, 1993). Kenakalan pelajar yang dibahas dalam pelbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. Pelbagai macam masalah yang

disiplin pelajar yang ditunjukkan akhir-akhir ini . Kejadian- kejadian

melibatkan pelajar seperti ponteng, mabuk, gangsterisme, mencuri, serang, peras ugut, menyerang pelajar lain, merogol, penyalahgunaan rompakan, dadah,

dan membunuh sudah menjadi lumrah dan berita mengenai

kejadian-kejadian ini kerap dipaparkan di dada-dada akhbar perdana. Umum mengetahui bahawa para pelajar tersebut merupakan teras kepada

2 pembangunan negara pada masa hadapan. Namun fenomena ini

menimbulkan kebimbangan mengenai nasib negara pada masa hadapan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993, mendapati sejumlah 2,193 buah sekolah rendah dan 864 buah sekolah menengah menghadapi masalah disiplin. Pada masa yang sama sejumlah 4,482 buah sekolah rendah dan 497 buah sekolah

menengah tidak memberi laporan mereka. Kemungkinan sekiranya semua sekolah memberi laporan tahunan mereka, jumlah sekolah yang mempunyai masalah disiplin semakin bertambah. Satu kenyataan yang tidak boleh diketepikan ialah ramai di kalangan remaja yang bermasalah disiplin adalah mereka yang masih berada di

bangku sekolah. Berdasarkan statistik yang terkumpul, kes-kes jenayah yang membabitkan remaja meningkat dengan ketara hingga 1992 . Misalnya , antara tahun-tahun 1990

pada tahun 1991 sahaja, seramai 124 pelajar

ditangkap kerana terlibat dengan pelbagai kegiatan jenayah dan bilangan yang ditangkap ini meningkat dari tahun ke setahun. (Sabitha & Mahmood Nazar, 1994). Terbaru, ialah kejadian di daerah Papar, Sabah iaitu lima orang pelajar sekolah menengah telah ditangkap kerana mencuri wang syiling dari telepon awam. Menurut pengakuan mereka, kegiatan ini sudah jalankan sebanyak 11 kali (Daily Express, p. 4) Keputusan melengkapkan guru disiplin dengan Kuasa Polis Tambahan yang telah dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan pada waktu itu, Datuk Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak dengan Ketua Polis Negara pada waktu itu, Tan Sri Rahim Noor di Kementerian Pendidikan pada 25 Feb 1997 (Abdullah, 1999) membuktikan betapa semakin seriusnya masalah mereka

3 disiplin pelajar pada hari ini. Menurut Umi Kalthum, (1993), penglibatan remaja dalam kegiatan anti sosial, jenayah dan salah laku adalah akibat daripada kegagalan mereka melalui proses sosialisasi yang positif. Remaja memerlukan contoh (role model ) yang positif terutama dari keluarga untuk membantu mereka membentuk perlakuan dan sikap melalui tempoh peralihan daripada dewasa. Antara salah laku pelajar di negara kita yang semakin serius ialah masalah penyalahgunaan alkohol. Masalah ini sama seriusnya dengan yang positif semasa

peringkat kanak – kanak ke alam

masalah-masalah sosial lain yang melanda pelajar negara. Malah masalah ini kian hari kian meruncing. Apa yang lebih membimbangkan, masalah penyalahgunaan alkohol turut memberi kesan dan pengaruh terhadap yang lain seperti pergaduhan, pembunuhan,

peningkatan masalah disiplin

mencuri dan juga ponteng di kalangan pelajar di sekolah.

1.3.

Pernyataan Masalah Di Sabah, masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar juga merupakan salah satu masalah yang serius. Masalah ini nampaknya lebih

ketara berlaku di kalangan pelajar lelaki daripada suku kaum Dusun (SKD). Pembabitan mereka dengan alkohol mungkin disebabkan oleh beberapa

faktor. Antaranya ialah mereka telah terdedah dengan alkohol sejak mereka kecil disebabkan ibu bapa mereka juga peminum alkohol. Ada sebilangan ibu bapa yang tidak menghalang anak – anak remaja mereka terlibat dengan penyalahgunaan alkohol malah ada yang mengajak anaknya turut sama

meminum alkohol. Apa yang lebih mendukacitakan lagi, sebahagian anggota

Masalah ini seolah – olah berkembang selaras dengan kemajuan pembangunan (Tajul Ariffin. Fakta yang sama diperoleh oleh Ibrahim. Akibat penyalahgunaan alkohol yang kadang kala tidak terkawal. 1990). Gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar dari SKD bukan sahaja melanda mereka yang bersekolah di bandar. 1. pelajar tersebut juga akan cenderung terlibat dengan masalah disiplin yang lain.4. Tujuan Kajian Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk menkaji sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga.4 masyarakat dari SKD ini menganggap bahawa penggunaan alkohol adalah sebahagian daripada budaya mereka (Moginum Culture). tahap pengetahuan alkohol responden dan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki . (1997) menunjukkan semua jenis masalah remaja bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan industrilisasi dan urbanisasi. minuman beralkohol buatan luar negera juga semakin mudah didapati di luar bandar dengan harga yang murah. Selain daripada minuman beralkohol yang dibuat sendiri. masalah disiplin adalah kesan sampingan yang proses pembangunan yang terlalu pantas dan sukar buruk daripada dibendung. Tahap pengetahuan pelajar tentang alkohol yang rendah juga menyebabkan timbul kesan – kesan sampingan yang kadangkala tanpa disedari oleh pelajar telah memberi kesan buruk kepada mereka. tetapi juga gejala tersebut telah mula menular ke kawasan luar bandar. Dengan kata lain.

b. c. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Secara khusus. Adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. 1. Objektif Kajian a.6. Hipotesis Kajian . 1. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.5 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. Adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. c.5. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. kajian ini bertujuan untuk: a. b.

1. Dapatan kajian ini diharap boleh membantu para guru khususnya guru disiplin untuk menghadapi masalah penyalahgunaan alkohol dan pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh para pelajar lelaki dari SKD. c. Kepentingan Kajian: a. . b.6 a. Dapatan kajian ini juga diharap dapat digunakan sebagai garis panduan bagi pihak sekolah khususnya pengetua – pengetua sekolah menengah di Sabah di mana terdapat pelajar daripada SKD dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan alkohol dan gejala pelanggaran disiplin sekolah di kalangan mereka. Terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah dari SKD yang bersekolah di luar bandar. c. . Dapatan kajian ini juga diharap boleh dijadikan maklum balas terutamanya kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Sabah untuk mengenal pasti cara terbaik untuk mengatasi masalah pelanggaran disiplin di kalangan pelajar dari SKD dengan kaedah dan cara yang bersesuaian dengan faktor demografi pelajar. Terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. b. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dari kes pelanggaran disiplin sekolah di bandar dengan pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.7.

tetapi penggunaannya sebenarnya sudah berusia ribuan tahun. Warnanya adalah jernih. 2003) . Jenis – jenis bahan kimia yang terkandung dalam alkohol hanya diketahui selepas ditemui oleh Louis Pastuer pada tahun 1857. Minuman Beralkohol Minuman beralkohol ialah apa-apa sahaja jenis minuman yang kandungannya mempunyai alkohol dan memabukkan apabila diminum. 8 peratus. Misalnya di Malaysia.C dan penggunaan alkohol juga telah tercatit dalam kitab Bible (Charles et al. Kekuatan minuman tersebut bergantung kepada jumlah peratus alkohol didalam kandungannya.8. di Sumeria pula sekitar 2300 B. bir disulingkan wain . .M. vodka atau brandy pula mengandungi 40 peratus alkohol. 1.1. Alkohol sudah dikenali dan digunakan di Mesir sejak 3700 S. 10 hingga 14 peratus. Definisi Konsep Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang definisi konsep yang akan digunakan dalam kajian ini. tidak mempunyai rasa dan dihasilkan melalui proses penapaian.8. sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol. Kandungan utama semua jenis minuman beralkohol ialah ethyl atau ethanol. Data-data dan keputusan daripada kajian ini diharap dapat disebarkan dan ibu bapa terutama dari SKD untuk memberi kepada masyarakat kesedaran kepada mereka agar masalah penyalahgunaan alkohol ini dapat dikurangkan dengan bantuan masyarakat dan ibu bapa.7 d. 1. manakala wiski. Terdapat sekurang – kurangnya enam jenis minuman beralkohol buatan tempatan yang dihasilkan oleh SKD di Sabah iaitu lihing. montoku. stout .

. Berbeza dengan yang lain. 1.2. Jenis yang paling memabukkan ialah montoku. dan kinomol (Tapai) . Masing – masing mempunyai rasa dan peratus kandungan alkohol tersendiri. Lihing. Alcohol Abuse : Keinginan tinggi seseorang terhadap alkohol yang menyebabkan individu tersebut hilang kawalan dan ketergantungan keterlaluan secara fizikal terhadap alkohol.8. bahar. sagantang dan kinomol dihasilkan menerusi beberapa peringkat pemeraman beras yang diadun dengan dengan ragi. Kedua – dua minuman ini dihasilkan menerusi pemeraman beras dan dicampur dengan beberapa jenis akar atau kulit kayu supaya warna coklat minuman dapat dihasilkan. Penyalahgunaan alkohol dianggap sebagai suatu keadaan apabila si pengguna hilang kawalan terhadap jumlah alkohol yang diminum dan tidak dapat menghentikan tabiat tersebut. Penyalahgunaan Alkohol Definisi yang diterima umum tentang penyalahgunaan alkohol ialah tabiat tersebut merupakan suatu penyakit . 1995).8 sikat. yang serasa dengan gin. sagantang . Bahar pula agak berbeza dengan minuman tempatan yang lain kerana ia dihasilkan daripada nira kelapa yang dicampur dengan kulit kayu tertentu (Daily Express. diikuti oleh sikat yang dianggap oleh SKD sebagai brandi. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 1998. segantang dihidangkan cara disedut terus daripada tempayan pemeraman menggunakan buluh kecil. telah memberi beberapa definisi berkaitan penyalahgunaan alkohol: a.

Dependence : Individu yang meyalahgunakan alkohol akan mengalami tanda –tanda seperti ingin muntah. Compulsion : Ketidakmampuan seseorang untuk berhenti meminum alkohol setelah memulakannya. 1.4. Pengetahuan juga merupakan ilmu yang berupaya untuk mendekripsikan alam dan kehidupan yang sedia ada dengan tujuan menemukan penjelasan yang memungkinkan manusia menjangkakan dan mengawal sesuatu objek atau perkara itu. pembacaan. (1987) menyatakan pengetahuan merupakan pengumpulan maklumat yang diperoleh tentang sesuatu subjek atau perkara berdasarkan pengalaman. 1. Melalui pengetahuan seseorang boleh mengubah sikapnya sama ada ke arah positif atau negatif.3. Tahap Pengetahuan Chong. c. Graving : Mempunyai keinginan yang tinggi untuk minum.9 b. dan sentiasa dalam kegelisahan apabila berhenti menyalahgunakan alkohol setelah menggunakannya secara keterlaluan untuk suatu jangka masa yang lama. Pengetahuan yang cetek boleh menyebabkan individu itu bertindak mengikut perasaan tanpa memikirkan bahawa tingkah laku yang ditunjukkan selaras dengan norma masayarakat. Disiplin . e. penelitian dan pembelajaran. mengeletar.8. b. berpeluh.8. Tolerance : Keinginan untuk menyalahgunakan alkohol sebanyak mungkin sehingga ke tahap individu tersebut berasa mabuk.

(1995) pula mentakrifkan disiplin sebagai sifat atau keadaan tingkah laku individu atau kelompok manusia dan . Di sekolah. Ia juga merujuk kepada cara berfikir yang tersusun dan seterusnya membawa kepada sifat rasional serta keyakinan diri seseorang .10 Disiplin bermaksud latihan membentuk. (2001). disiplin ialah satu kawalan sosial untuk mewujudkan suasana tenteram dan keadaan teratur agar proses pengajaran dan pembelajaraan dapat berjalan dengan licin dan teratur (Ahmad Nadri. membetul atau melengkap suatu sistem peraturan tentang tingkah laku mengikut peraturan yang telah diwujudkan . Disiplin juga adalah cara berfikir yang membawa kepada tingkah laku yang teratur dan ketabahan hati seseorang (Kementerian Pendidikan Malaysia. Disiplin juga boleh didefinisikan sebagai suatu sistem hidup yang ditetapkan oleh suatu kelompok atau badan untuk mewujudkan suasana yang teratur dan tenteram untuk mendapatkan perkhidmatan yang memuaskan daripada seseorang individu di dalam kelompok tersebut. 1989). Tajudin. perajurit peraturan dan sebagainya. Menurut Mizan. 1981). polis. Contohnya peraturan yang diadakan untuk murid sekolah. Ee. (1994) mendefinisikan kelompok disiplin sebagai bagi yang dipersetujui laku oleh suatu masyarakat mewujudkan tingkah yang baik demi kesempurnaan kehidupan masayarakat itu sendiri. Disiplin adalah kesanggupan seseorang itu untuk mengikuti arahan dan peraturan. Mohd. Disiplin ialah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat di sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang tenteram agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan harmoni dan lancar.

Oleh itu sukar untuk menentukan definisi secara tepat dan diterima oleh semua pihak mengenai pelanggaran disiplin. Pelanggaran Disiplin: Berbagai definisi tentang masing – masing pelanggaran disiplin telah dibuat yang nilai dan pandangan berbeza mengikut pendapat. Dimensi norma tanpa akibat: aspek penekanan diberikan kepada perlakuan yang diharapkan atau diingini. Altrochhhi. Salah adaptasi merupakan tingkah laku yang merosakkan secara signifikan dari segi . Dimensi norma: disiplin ini menggunakan disiplin dengan tujuan menerapkan isi disilpin tersebut bagi tujuan mengoreintasikan para pelajar kepada norma tertentu di persekitaran sekolah. Tajudin turut membahagikan disiplin kepada beberapa dimensi iaitu : a.11 proses atau usaha mewujudkan sifat patuh peraturan dan bertatatertib . tetapi juga membolehkan seseorang itu berkeupayaan membuat keputusan serta meletak perlakuannya dalam susunan hiraiki yang wajar.8. tetapi jika pihak yang terlibat tidak melakukannya. seseorang. Mohd. Dimensi hiraki kehendak: dalam dimensi ini membawa erti bahawa disiplin itu bukan sahaja harus dipunyai dihargai dan di hayati. d. c. b. 1.5. ia tidak mendatangkan apa – apa akibat. Dimensi akibat: dalam dimensi ini penekanan disiplin adalah dari segi melaksanakan parameter disiplin berikut ataupun mewujudkan pencegahan. (1980) mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku salah adaptasi atau merosakkan seseorang atau persekitaran sosialnya.

berzina . Tingkah laku salah suaian merupakan tindak balas terhadap masalah hidup. dan lain – lain perbuatan kementerian atau negara. Purata itu juga berbeza mengikut sesuatu masyarakat. merompak . luar biasa dan menyeleweng. menagih dadah. merogol. 1999). Contoh – contoh kelakuan tersebut seperti mencuri. Sebarang usaha atau tindak tanduk negatif yang menyalahi atau melawan disiplin dianggap sebagai pelanggaran disiplin sekolah (Abdullah. dan dianggap sebagai melanggar atau mengingkari peraturan yang ditetapkan dan dikuatkuasakan oleh pihak sekolah. Menurut definisi Kementerian Pendidikan Malaysia. disiplin merupakan suatu unsur yang boleh mewujudkan ketertiban . dan agama. Menurut Abdul Rahman. (2003) pula mendefinisikannya sebagai aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma – norma masyarakat. ponteng sekolah. memeras ugut. (dalam AB. Masalah ini hanya terhad sekiranya dilakukan di kawasan sekolah sahaja.12 psikologi. menderhaka kepada ibu bapa. membunuh. Tindak balas ini ialah tindak balas mengelakkan masalah berbanding percubaan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Berlainan di sini bermaksud berlainan dari segi purata. dikenal pasti. (1982). Pelanggaran disiplin juga dapat bermaksud segala perbuatan atau tingkah laku yang dikesan. membuli. Alim. 1994) pula mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku yang membayangkan bahawa tingkah laku itu berlainan. mencabar atau melawan guru. memukul. undang – undang negara . Hairunnaja. seumpamanya. Martin. (1999) masalah disiplin ialah tingkah laku pelajar yang tidak mengikuti peraturan atau undang – undang sama ada peraturan atau undang – undang itu dibuat oleh institusi sekolah itu sendiri.

13 masyarakat. Budi pekerti/ tingkah laku/kelakuan b. Pakaian seragam g. Menjaga harta benda sekolah/ orang lain h. Majalah sekolah l. Potongan rambut f. Persatuan. Aspek – aspek disiplin di sekolah menurut Buku Panduan Bagi Ibu Bapa/ Penjaga Mengenai Disiplin. kebakaran. Sukan Olahraga. Persatuan sekolah. Permainan. Ia bukan sahaja merupakan peraturan – peraturan yang dikenakan ke atas sesuatu kelompok manusia akan tetapi ia juga berhubung rapat dengan tindakan seseorang menempatkan dirinya dalam masyarakat dan negara. . (1982) adalah seperti berikut: a. Kebersihan (diri/ persekitaran) c. Umumnya disiplin melibatkan individu dalam masyarakat yang lebih besar.Kelab. makmal sains. kecemasan. j. Ia menentukan amalan yang perlu dipatuhi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh sesuatu pihak bagi menjamin perjalanan sesebuah institusi. Menepati masa d. Rombongan lawatan k. sebagai suatu institusi perlu juga mengubal peraturan – peraturan agar dapat memupuk murid – murid supaya lebih berdisiplin dan memastikan keberkesanan dan kecemerlangan sekolah. Keselamatan melintas jalan. Kedatangan ke sekolah/ kelas e. Sekolah. Kegiatan luar bilik darjah. i.

pada tahun 1989 semasa Kadazan Cultural Association’s Delegates Conference kali ke–5. F. 2000). satu resolusi telah dikeluarkan yang bersetuju agar Walau istilah Kadazan dan untuk Dusun tujuan disatukan menjadi ini. Isu disatukan dengan istilah Kadazan istilah Dusun dan Kadazan atau kebun penggunaan sebenarnya sudah mula hangat sejak awal tahun 1960–an.S. pertimbangan bakat dan minat. Suku Kaum Dusun Dokumentasi awal tentang SKD telah dibuat oleh Captain T. Dewasa ini istilah Dusun telah menjadi Kadazandusun. Kadazandusun. Walau bagaimanapun. prinsip keadilan dan sama rata. Ini disebabkan . Beliau menggunakan istilah Oran Idaan atau Idahah untuk merujuk SKD. Forrest pada tahun 1780.8. Sentimen ini telah menjejaskan perpaduan.6. perkembangan dan pembangunan suku kaum ini. 30 tahun kemudian. J. Walau bagaimanapun. James Brooke pada tahun 1845 adalah orang pertama yang menggunakan istilah Dusun. perhubungan sesama manusia serta kehidupan harmoni dan perpaduan negara adalah dijadikan asas untuk mengubal disiplin sekolah. menghormati individu sebagai manusia.14 Selain dari aspek yang disenaraikan. 1999). Maryat dan Kesultanan Brunei juga telah menggunakan istilah Dusun (Ongkili. Istilah Dusun bermaksud ladang (Tunggolou. 1. pengetua adalah berkuasa mengubal sebarang peraturan mengikut keadaan dan keperluan sekolahnya. menurut buku itu lagi. Hunt’s yang telah mengembara ke Pulau Borneo menggunakan istilah orang Idan untuk merujuk kepada SKD. penyelidikan penyelidik akan hanya menggunakan istilah Dusun sahaja. bagaiamanpun.

Sinorupu. Kota Belud. Keningau. Murut. Pada tahun 2000. Lobu. Garo. antara pekan Telupid dan pekan . Menurut kepercayaan dan sejarah lisan masyarakat SKD. Daerah Ranau. Tolinting. Liwan. Mangkaak. Tombonuo. Tuhawon. Tindal. Dumpas. Kimaragang. tedapat 40 etnik yang termasuk dalam Kadazandusun iaitu Bonggi’. Kuijau. (2003). teori kedua mengatakan SKD berasal dari keturunan Indo–Malayan yang dikemukakan oleh William. teori ketiga mengatakan SKD berasal dari keturunan orang purba Gua Madai yang dikemukakan oleh Rayner. Tambunan. penduduk SKD (tidak termasuk Kadazan) di Sabah berjumlah 216. Jumlah penduduk lelaki ialah seramai 109. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu Sungai Kegibangan dan Sungai Kawananan yang bergabung menjadi Sungai Liwago di kampung Tompias. Lingkabau. (1965). Sonsogon. Sukang. Sinobu. Kota Kinabalu .131 orang dan jumlah penduduk wanita pula ialah 107. (1999). 779 wanita. Pingas. Tuaran dan Kota Marudu adalah kawasan yang paling menjadi tumpuan SKD. Rumanau. Paitan. (1965). Tatana’. Ngaibai. Rungus. Terdapat beberapa teori mengenai asal usul SKD. Makiag. Williams. Gana’. Minokok. Ida’an. Bundu’. Sungai. Tobilung.15 penduduk suku kaum Kadazandusun yang tinggal di daerah Tuaran dan Tamparuli dan Telipok lebih suka dikenali sebagai SKD. Malapi. Kolobuan. dan Granville. Tuntung. dan Bisaya . mereka mengatakan suku kaum mereka berasal dari Nunuk Ragang. Tangara. (1923). Lotud.910 orang. Kadayan. Lundayo’. Menurut Kadazandusun Cuktural Association Sabah ( KDCA). Antaranya ialah teori yang mengatakan SKD berasal dari daratan China keturunan ras Mongolid yang dikemukakan oleh Ivor.

Sabah. Menurut Muhd. umur 16 tahun adalah masa remaja mengalami alam peralihan antara tingkah laku kanak – kanak kepada tingkah laku orang dewasa. Sekolah yang terletak di daerah Tamparuli dikategorikan sebagai sekolah luar bandar dan sekolah yang terletak di Tuaran dan Telipok pula dikategorikan sebagai sekolah bandar. Mereka terdiri daripada pelajar tingkatan empat . Batasan Kajian Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang batasan kajian yang dibuat oleh penyelidik dalam kajian ini.9. 1.7.9. 1994). Penggunaan Populasi Kajian ini hanya dilakukan di lima buah sekolah sahaja di Pantai Barat Selatan.16 Ranau. 1. Mansur. terdapat sepohon pokok kayu Ara (Nunuk Ragang) dan bawah pohon inilah menurut menjadi kepercayaan SKD tempat tinggal Kinoingan dan Suminundu yang nenek moyang kepada SKD (Herman.8.1. ataupun suatu ketika di mana perkembangan pesat individu . penyelidik menggunakan penetapan yang telah dibuat oleh Jabatan Pelajaran Sabah untuk sekolah – sekolah di Pantai Barat Selatan. Seramai 60 orang pelajar lelaki dari SKD dipilih sebagai sampel . (1991). 1.Demografi Sekolah Bandar dan Luar Bandar Untuk menentukan adakah sekolah itu adalah kategori sekolah bandar ataupun luar bandar. Di muara percantuman dua batang sungai ini .

kes pelanggaran disiplin dan tahap pengetahuan alkohol.4. Pelajar lelaki dipilih sebagai sampel dalam kajian ini kerana berdasarkan pemerhatian dan pembacaan penyelidik. Pembolehubah terikat pula ialah pola meminum alkohol keluarga.9. Oleh itu dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan dan mewakili seluruh pelajar lelaki dari SKD di Sabah kerana bilangan sampel yang terhad. Masalah Pembolehubah Pembolehubah bebas dalam kajian ini ialah faktor demografi bandar dan luarbandar dan penyalahgunaan alkohol.3. 1.9. mereka lebih banyak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. 1. Sabah.9.2. Pelanggaran Disiplin . Masalah Kewangan Penyelidik perlu menggunakan sumber kewangan sendiri dalam menjalankan kajian ini.17 sehingga membolehkannya belajar mengubahsuaikan diri mereka sendiri. Walau bagaimanapun penyelidik akur bahawa terdapat lagi pembolehubah seperti faktor persekitaran dan faktor teman – teman pelajar yang seharusnya diambil kira. orang lain atau komunitinya. 1. Sehubungan itu kajian hanya dapat dibuat untuk bilangan sampel yang kecil sahaja dan juga hanya melibatkan lima buah sekolah di Pantai Barat Selatan.

Kes pelanggaran disiplin responden juga hanya dihadkan semasa atau setelah responden menyalahgunakan alkohol dan memberi kesan langsung kepada pelanggaran disiplin responden. walaupun responden hanya menyalahgunakan sedikit alkohol dan tidak dianggap mabuk.18 Dalam kajian ini. . Ini bermakna. tetap diambil kira. pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh responden terhad kepada pelanggaran disiplin yang dilakukan semasa di sekolah sahaja. Ini bermakna segala kesalahan dan pelanggaran yang dibuat oleh responden semasa di luar sekolah walaupun setelah menyalahgunakan alkohol tidak diambil kira. Jumlah penggunaan alkohol oleh responden tidak akan dibuat batasan.

perbezaan penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar. Upacara ini akan berlangsung selama berminggu – minggu dan dalam upacara ini. Bab ini juga akan mengemukakan kerangka teori dan kerangka kajian. pengaruh keluarga terhadap tingkahlaku remaja.1. minuman tapai akan disediakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang mereka dapat. penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja. Pengenalan Bab ini akan menerangkan kajian literatur yang dibuat tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan suku kaum Dusun. Para hadirin akan meminum sehingga mabuk kerana itu merupakan syarat yang harus dipatuhi dalam . Dukun wanita akan menjadi pemimpin dalam upacara tersebut. kesan penyalahgunaan alkohol. tahap pengetahuan alkohol pelajar. 2.19 BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. Penggunaan dan Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Suku Kaum Dusun Fakta awal tentang penggunaan alkohol di kalangan SKD telah ditulis oleh Thomas Rhys Williams pada tahun 1961 di dalam jurnal Sociologies berjudul Ethno – historical Relationships and Patterns of Customary Behaviour among North Borneo Natives People. Beliau mengatakan bahawa setiap tahun. pengaruh latar belakang keluarga terhadap penyalahgunaan alkohol. SKD akan mengadakan upacara untuk memuja semangat padi sebelum dan selepas menuai padi dengan tujuan agar jumlah tuaian akan meningkat pada tahun berikutnya.2.

20 upacara tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengumpul . Menurut tradisi masyarakat SKD. tetapi pada waktu itu istilah penyalahgunaan tidak sesuai digunakan kerana alkohol hanya diminum pada waktu – waktu dan upacara tertentu sahaja. Berdasarkan kenyataan di atas. jelaslah bahawa budaya mengguna dan meminum alkohol sudah wujud di kalangan SKD sejak zaman dahulu. Oleh kerana itu. Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun‘. minuman beralkohol iaitu tapai mempunyai fungsi yang sangat penting dan tidak digunakan setiap hari. SKD menggunakan alkohol tanpa had menyebabkan istilah penyalahgunaan layak digunakan. 1961). Thomas Rhys William turut menambah bahawa acara meminum tapai juga dilakukan dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan persaudaraan di kalangan SKD (Williams. setiap rumah mesti menyimpan sekurang – kurang sebuah tajau yang berisikan tapai sebagai persediaan. Institute For Indigenous Economic Progress Sabah (INDEP) pada tahun 2000 telah membuat kajian yang bertajuk ‘Suara Rakyat. anak perempuan Kinorohingan (tuhan bagi SKD) yang telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan masyarakat SKD daripada mati kelaparan (Rayner. 2003). Meminum tapai mestilah dilakukan dengan penuh hormat kerana tapai diperbuat daripada beras. Walau bagaimanapun. Ini bermakna penggunaan minuman beralkohol adalah merupakan sesuatu yang amat istimewa . Menurut kepercayaan. pengkebumian dan juga semasa menyambut tetamu dari luar. Tapai hanya diminum pada masa – masa tertentu sahaja seperti pada perayaan selepas menuai padi. perkahwinan. pada masa kini. beras adalah merupakan makanan suci disebabkan berasal daripada badan Huminodun.

Tuaran.21 maklumat berhubung dengan aspirasi dan harapan serta masalah yang dihadapi oleh suku kaum Kadazandusun daripada akar umbi. Kudat. majoriti peserta bersetuju bahawa masyarakat masih boleh menggunakan alkohol tetapi dalam jumlah yang sederhana . Kota Marudu. Pada tahun 2000 juga. Pitas. Walau bagaimanapun. telah mendorong Pertubuhan Kebudayaan Kadazandusun (KDCA) . isu sosial mendapat perhatian utama dari para peserta terutama masalah penyalahgunaan alkohol.3 peratus responden mengharapkan agar masyarakat tidak mengamalkan lagi mana – mana amalan kuno yang boleh memudaratkan kehidupan seharian mereka. Amalan yang dianggap paling memudaratkan menurut pendapat responden ialah tabiat penyalahgunaan alkohol. Keningau dan Tenom. Dalam konferensi itu. Karambunai yang bertajuk ‘Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges’‘. INDEP telah mengadakan suatu konferensi bertempat di Nexus Resort. Seramai 300 responden telah dipilih secara rawak daripada 7 daerah yang mempunyai majoriti penduduk Kadazandusun iaitu daerah Ranau. Keburukan dan kemusnahan yang berpunca daripada tapai buatan tempatan. Hasil kajian mendapati bahawa 28. Ada di kalangan peserta yang berpendapat ‘moginum culture‘ di kalangan masyarakat adalah penyebab utama penghalang kemajuan tetapi tidak kurang juga yang beranggapan bahawa tabiat itu mempunyai kepentingannya sendiri dalam kehidupan masyarakat. Ramai juga peserta yang berpendapat bahawa penyalahgunaan alkohol di kalangan masyarakat Kadazandusun–Murut adalah merupakan satu cara bagi masyarakat tersebut menghilang rasa stress akibat masalah sosio ekonomi yang dihadapi oleh suku kaum ini.

Presiden KDCA. 3.4. Ramai yang telah menyokong tindakan tersebut. 1995). Zain. 777 jumlah pelajar telah terlibat dengan kes pelanggaran . Tahap Pengetahuan Alkohol Kajian yang dibuat oleh Mohd. Kemungkinan ada di antara pelajar tersebut yang tidak mengetahui langsung tentang negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol. 2.22 dalam mesyuarat agungnya yang ke–5 membuat ketetapan untuk mengharamkan pertandingan meminum tapai dan dikeluarkan daripada acara tahunan Perayaan Kaamatan (menuai atau dalam perayaan – perayaan lain yang melibatkan masyarakat tersebut. kesan 2. ketika mengesa supaya minuman tapai diharamkan di dalam sesuatu pesta atau mesyuarat berkata. (1988) mendapati bahawa pelajar yang tinggal dan bersekolah di luarbandar pengetahuan tidak mempunyai tahap yang luas berkenaan dengan alkohol berbanding dengan pelajar yang tinggal dan bersekolah di luar bandar. Datuk Joseph Pairin Kitingan. Pengaruh Keluarga Terhadap Tingkah Laku Remaja Laporan salah laku disiplin pelajar sekolah – sekolah di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993 mendapati bahawa seramai 103. Itulah pertama kali suatu isu yang rumit dan sensitif mendapat sokongan sebulat suara berbeza dengan keadaan masa – masa lalu di mana sebarang kritik yang berkaitan dengan minuman itu dianggap sebagai sial dan tidak boleh dipertikaikan. “ minuman tapai memang tidak salah tetapi yang menjadi kesalahan ialah meminumnya secara berlebih – lebihan” (Daily Express.

Ini menyebabkan anak merasa tidak selamat. Hashami et al. (2003). (dalam Abdul Rahman. Menurut Hairunnaja. bimbang dan mendorong remaja tersebut berkelakuan nakal. Shanmugam. Kajian yang dibuat oleh Zuraidah mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ibu bapa dengan tingkah laku pelajar yang melanggar peraturan disiplin di sekolah (Zuraidah. Anak mempelajari apa yang dilihatnya di rumah khususnya tingkah laku individu – individu dewasa yang berada di dalamnya. 1990). Hasil kajiannya mendapati bahawa kanak – kanak yang ibubapa yang telah . Oleh yang demikian. 1990). 3. membuat kajian di Daerah Kuala Terengganu dan Besut untuk mengetahui punca terjadinya gejala ponteng dan berhenti sekolah di kalangan pelajar di daerah tersebut. Seramai 17. Tujuan kajian itu ialah untuk mengetahui punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar di sekolah – sekolah tersebut . Dapatan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh (1994) telah Mitchell et al.23 disiplin. (1997) pula telah membuat kajian ke atas 5 buah sekolah menengah di daerah Petaling Jaya.381 jumlah pelajar kerana faktor sekolah.676 kerana faktor persekitaran dan seramai 1. Dapatan mendapati peratus ponteng dan berhenti sekolah tertinggi adalah dari kalangan bercerai. jika remaja atau pelajar menjadi nakal. Selangor. maka kemungkinan besar puncanya adalah disebabkan pembawaan keluarganya sendiri.759 pelajar melakukan pelanggaran kerana di sebabkan faktor keluarga. Antara faktor tersebut ialah keadaan keluarga yang tidak tersusun baik. tidak dapat dinafikan lagi kenakalan remaja berkait rapat dengan pendidikan di rumah kerana akhlak seseorang anak sebenarnya bermula dari rumahnya sendiri.

terdapat signifikan yang kuat yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan dengan tingkah laku delinkuen remaja. kurangnya penekanan disiplin di dalam keluarga . Ini mendorong mereka untuk meniru apa yang dibuat oleh ibu bapa mereka. 1993). (2001) juga bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan penting untuk mewujudkan suasana yang aman di rumah supaya secara tidak langsung akan mempengaruhi suasana di sekolah di mana anak – anak mereka belajar. Menurut Robert & Morash. (1988) mendapati bahawa salah satu sebab mengapa jangkaan pelajar India di Malaysia terhadap alkohol tinggi ialah kerana mereka sering melihat ibu bapa mereka meminum alkohol di rumah atau di kedai – kedai arak . Sekiranya keluarga menghadapi masalah . Kajian turut mendapati remaja yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol cenderung menjadi seorang yang susah . Rus. masalah itu akan disebarkan kepada anak – anak mereka. Moo. Menurut kajian antara alkohol bahawa faktor keluarga Yablonsky. dan kurang perhatian ibubapa terhadap anak – anak mereka . Keluarga juga merupakan salah satu pendorong kepada kanak – kanak untuk melakukan kesalahan di sekolah.24 punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar adalah disebabkan oleh faktor latar belakang keluarga. (2000). (1992) masalah tingkah laku pelajar boleh dikesan terus dari latar belakang kelurganya baik bapa ataupun ibunya. iaitu masalah kemiskinan. Pengalaman yang di alami oleh kanak – kanak semasa di rumah bersama dengan keluarganya mempunyai kaitan langsung dengan perlakuan pelajar di sekolah baik yang bersifat positif atau negatif ( Edward. Hasil kajian yang dibuat oleh Md.

Pengalaman yang didapati oleh remaja tersebut dari ahli keluarganya akan mempengaruhi tingkah lakunya pada kemudian hari adakah beliau akan bertingkah laku positif ataupun sebaliknya. Abdul Rahman. Hasil kajian mendapati bahawa faktor ibu bapa yang tidak memberi tauladan yang baik kepada anak – anak mereka yang menyebabkan anak – anak mereka terikut – ikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa mereka. Laporan yang dikeluarkan oleh National Center for Health Statistics (NCHS) Amerika Syarikat menunjukkan 43 peratus (76 juta orang) didedahkan pertama kali dengan alkohol oleh keluarga mereka . keluarga adalah merupakan faktor luaran yang paling banyak mempengaruhi tingkah laku remaja. (1999) dalam kajiannya pula mendapati 20 peratus pelajar yang menghadapi masalah disiplin di sekolah adalah kerana berpunca dari faktor keluarga mereka sendiri. Kelantan untuk mencari punca yang mendorong mereka melakukan pelanggaraan disiplin di sekolah. Personiliti ini akan menjadi faktor yang akan menjerumuskan remaja tersebut kepada tingkah laku delinkuen. Tanah Merah. 2.5. (1989). telah membuat penyelidikan ke atas pelajar melayu di Sekolah Menengah Vokasional. Menurut Charlton & David. Dari dapatan – dapatan yang ada. Alkohol Pengaruh Latar Belakang Keluarga Dengan Penyalahgunaan Banyak kajian yang telah dibuat berkaitan dengan pengaruh keluarga terhadap tabiat penyalahgunaan alkohol.25 untuk mempercayai seseorang dan bersifat egosentris. ternyata ramai penyelidik yang bersetuju bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara pengaruh latar belakang keluarga dengan tabiat penyalahgunaan alkohol . Nabil. (1993).

Dapatan kajian oleh Duncan & Oscar.26 ( NCHS. (dalam yang seseorang remaja itu berisiko tinggi terlibat dengan penyalahgunaan alkohol sekiranya dia berasal dari sebuah keluarga yang tidak stabil dan terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. (1998) juga mendapati adalah lebih sukar merawat ketagihan alkohol seseorang sekiranya berasal dari keluarga yang terlibat dengan Engs. (1994) mendapati terdapat perbezaan ketara masalah sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan alkohol dengan keluarga yang tidak terlibat. Kanak – kanak yang berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang penyalahgunaan alkohol mempunyai risiko 5. persepsi kanak – kanak terhadap alkohol juga dipengaruhi oleh persepsi ibu bapanya tentang alkohol . Pullen. 1997).1 kali akan terlibat dengan alkohol berbanding dengan yang tidak (Jacob & Johnson. bukti Menurut kukuh Weigscheider-Cruse. Keputusan yang sama juga di dapati hasil kajian yang dibuat oleh . dan perubahan tabiat penyalahgunaan alkohol ibu bapa juga akan turtu memberi kesan kepada tabiat penyalahgunaan alkohol anak – anak mereka. Persekitaran latar belakang keluarga yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan seseorang akan menyalahgunakan alkohol baik sebagai pengguna ringan ataupun yang menyalahgunakannya secara keterlaluan berbanding dengan individu yang latar belakang keluarganya tidak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Kajian mereka juga mendapati jumlah alkohol yang diminum oleh ibubapanya akan memberi kesan kepada jumlah alkohol yang akan diguna oleh kanak – kanak tersebut . 1999 ). penyalahgunaan 1990) terdapat alkohol.

Amerika di Amerika Syarikat juga mendapati bahawa latar belakang keluarga memainkan peranan yang sangat penting ke atas timbulnya gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja warga tersebut. Kajian yang dibuat oleh Ebberhart et al.27 Ehlers et. Al. Amerika Syarikat . Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Remaja Kajian Barnes & Farell. Tetapi jumlah ini . (1997) telah membuat kajian tentang hubungan antara latarbelakang anak – anak lelaki yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol dengan anak – anak lelaki yang tidak dengan risiko tekanan jiwa dan penyalahgunaan alkohol di kalangan mereka. pada tahun 1973 hanya 8. Terdapat indikasi bahawa anak – anak yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol lebih berisiko tinggi akan terlibat dengan gelaja tersebut dan mengalami tekanan jiwa. Kajian yang dibuat oleh mereka juga menunjukkan bahawa anak – anak lelaki tersebut juga mendapat kesan yang lebih selepas meminum alkohol seperti melakukan pelanggaran disiplin di sekolah dan menimbulkan masalah di luar dan juga juga mereka tidak begitu responsif dengan kesan negatif ke atas penyalahgunaan alkohol. Dalam kajian ini mendapati bahawa warga Cina dan Korea -Amerika adalah golongan yang paling banyak terlibat. (1992) ke atas 699 remaja yang mengambil alkohol berusia 13 hingga 16 tahun di New York mendapati bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tingkah laku delinkuen di kalangan remaja. Peter & Alicia. (2003) . 2. Menurut statitstik yang dikeluarkan oleh Negeri Dallas .6. (2003) ke atas warga Asia .9 peratus remaja di negeri tersebut yang megambil alkohol atau dadah.

dua pertiga daripada mereka pernah terlibat dengan masalah disiplin akibat alkohol dan remaja lelaki lebih banyak menyalahgunakan alkohol berbanding dengan remaja perempuan (O’ Melly et al. 2 . Alkohol yang diminum akan ke pembuluh darah dan otak yang akan menyebabkan perubahan tingkah laku dan fungsi badan seseorang.28 meningkat begitu ketara sekali pada tahun 1993 di mana telah meningkat kepada 80 peratus. National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA). dan Youth Risk Behaviour Study (YRBS) di Amerika Syarikat mendapati bahawa majoriti remaja yang berumur 18 tahun terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. 2001). Kajian yang dibuat oelh Monitoring the Future Study (MTF). (2001) kajiannya mendapati penyalahgunaan alkohol akan memberi kesan buruk kepada penggunanya. 1998). Apa yang lebih membimbangkan. (2003) mendapati bahawa 32 peratus remaja di Amerika Syarikat telah menyalahgunakan alkohol sebelum umur mereka mencapai 13 tahun. (2002). Meminum secara disebabkan pengeluaran asid berlebihan akan mengakibatkan iritasi perut secara berlebihan. Menurut Higley. Dapatan yang dibuat oleh Michael. 49 peratus daripada remaja tersebut telah bergantung kepada dadah ataupun alkohol. Kajian Kesan Penyalahgunaan Alkohol. Minum secara tidak terkawal juga akan menyebabkan muntah. Meminum sebanyak dua setengah gelas akan menyebabkan kadar alkohol . Dapatan ini turut disokong oleh dapatan yang dibuat oleh Linda. Kajian yang dibuat oleh University Harvard mendapati 70 peratus pelajar universiti terlibat dengan penyalahgunaan alkohol yang keterlaluan (Higley.7.

peminum akan menjadi koma.29 dalam darah meningkat sebanyak 0. hilang minat kepada aktiviti – aktiviti yang sebelumnya menjadi kegemaran . dan pergerakannya pula agak tidak terkawal. 2002). menumpukan fikiran. dan memiliki kawan – .10. peminum akan hilang pertimbangan dan kordinasi. dan membuat pertimbangan yang teliti. 2003). Walau bagaimanapun berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum. makanan yang sedia ada dalam perut. Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat kepada 0. berat badan. perubahan tingkah laku di sekolah. menganggu fikiran dan terjadinya perubahan tingkah laku. peminum akan mula bertindak ganas dan pada kadar 0. Gangguan terhadap perkembangan hormon juga akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Linda. kemerosotan dalam pencapaian akademik. membentuk idea spontan.40. Antara kesan alkohol terhadap remaja pula ialah nafas akan berbau alkohol. Semakin banyak jumlah alkohol yang diminum semakin kuat otak tertindas sehinggakan boleh menyebabkan tidak sedarkan diri dan seterusnya kematian. (2003) .20. kadar metobolisme dan jenis alkohol yang diminum (Charles et al. yang alkohol akan mengawal kawasan-kawasan biasanya maruah dan disiplin diri sehingga peminum mula merasa kurang sifat malu. fikiran bercelaru. menyebabkan penindasan Di dalam otak. paras alkohol meningkat kepada 0. Dapatan tersebut turut diisokong oleh dapatan yang dibuat oleh McCaghy et al.05 yang boleh menyebabkan peminum akan menjadi khayal dan menganggu fungsi otak untuk membuat keputusan . Peminum juga kurang keupayaan dari segi belajar. cuba menjauhkan diri dari keluarga .

jumlah tangkapan terbesar ialah keatas pengaruh yang individu menyalahgunakan alkohol.al. Laporan yang dikeluarkan oleh US Department of Justice pada tahu 1998 menyebut bahawa 37 peratus kes rogol. 95 peratus daripada keganasan di kolej adalah dilakukan oleh pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan . gangguan fikiran dan kegelisahan serta ketakutan yang tidak terkawal (Clark & Bukstein. Kajian yang dibuat oleh Higley. dan alkohol adalah merupakan puncan utama terjadinya kes kemalangan dan kematian di jalanraya. Antara tindakan – tindakan antisosial yang dilakukan ialah bertindak agresif. Kesimpulan yang dibuat hasil kajian oleh Charles et. Terdapat hubungan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tindakan remaja yang anti sosial. keganasan dan pembunuhan berkait erat denga penyalahgunaan alkohol. vandalisme. jenayah berat banyak disebabkan oleh pelakunya di dalam alkohol. mencuri. kecederaan. 27 peratus kes kecederaan dan 15 peratus kes rompakan yang terjadi di Amerika Syarikat mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan alkohol ( NIAAA. 1998). (2003) mendapati sebahagian besar rakyat Amerika terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Kajian ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh (Marlene et. (2001) di Amerika Syarikat mendapati bahawa kejadian seperti rogol. dan melanggar undang – undang. 1997).30 kawan baru tetapi enggan menjelaskan tentang mereka kepada ibu bapa (Martin & Winters. Pembabitan pelajar dengan penyalahgunaan alkohol telah memberi kesan kepada peningkatan masalah salah laku dikalangan pelajar. Di Amerika Syarikat sebahagian besar kes salah laku disebabkan oleh alkohol. Menurut laporan Kongres Amerika Syarikat. 1998). 1998).al.

Kajian tersebut juga mendapati bahawa 25 peratus pelajar wanita di kolej telah dirogol disebabkan mereka dalam keadaan mabuk ataupun pelakunya yang berada dalam pengaruh alkohol. dan mengalami kecederaan (Wechsler et al. 1999) bahkan ada yang boleh dikategorikan sebagai penagih. mengamalkan sex bebas. 1999) . Kajian yang dibuat oleh Universiti Harvard pula mendapati bahwa satu daripada setiap pelajar kolej di Amerika Syarikat menggunakan alkohol secara kerap (Wechsler et al. mereka mendapati bahawa terdapat hubungan antara pelajar yang secara sederhana menyalahgunakan alkohol dengan kemungkinan pelajar tertinggal kelas. turut menimbulkan masalah lain seperti ketinggalan dalam pelajaran. Beberapa penyalahgunaan sekolah. Menurut BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). Kajian yang dibuat oleh Wechsler et al.31 alkohol . 1998). 1998). merosakkan harta benda . (1999) juga menyokong dapatan tersebut. Menurut kajian mendapati terdapat hubungan antara alkohol di kalangan pelajar kajian yang dibuat oleh dengan kesalahan ponteng BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). Dari kajian oleh University Harvard juga mendapati bahawa sebahagian besar pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ponteng kelas. Dari sampel kajian. lebih kurang 90 peratus dari pelajar kolej pernah terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Eddy & Margot. mendapati 35 – 40 peratus daripada pelajar yang kerap menyalahgunakan alkohol ponteng sekali bahkan ada yang terus meninggalkan alam seringkali persekolahan (Eddy & Margot. di Amerika Syarikat dan Kanada. mempunyai masalah dengan polis. bergaduh. .

Apabila meminum minuman beralkohol sudah dianggap sebagai budaya SKD (INDEP. tidak hairanlah jika didapati dalam sesebuah isi rumah keluarga SKD.6 peratus. Yamada et al. Cook & Moore.9 peratus berbanding pelajar lama iaitu 5.(1996) mendapati bahawa kekerapan seseorang pelajar menyalahgunakan alkohol akan mengurangkan kemungkinan untuk menamatkan persekolahannya sebanyak 10 peratus. Bir import seperti jenama OrangeBoome. mantoku dan bahar semakin mudah di dapati dan dijual dengan harga yang murah. hampir semua generasi yang ada merupakan peminum alkohol. Faktor utama kepada peningkatan tersebut ialah kerana minuman beralkohol terutama bir. tapai. Kajian juga banyak dibuat untuk melihat sejauh manakah hubungan penyalahgunaan alkohol dikalangan pelajar dengan pencapaian dan tahap akademik.32 Kajian mereka juga mendapati terdapat perbezaan kesan penggunaan alkohol antara pelajar baru dan pelajar lama. Jika pada masa dahulu. Di Sabah. Tri Star. fenomena pelajar dari SKD yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol bukanlah fenomena baru. pembuatannya lebih bersifat untuk kegunaan sendiri. Risiko ponteng kelas lebih besar dikalangan pelajar baru iaitu antara 8 . bahkan gejala ini semakin lama semakin berleluasa. 2000). Heinekken dan Carlsberg boleh dibeli dengan harga yang sangat murah hingga mampu dibeli oleh pelajar. tetapi pada masa ini pengeluarannya adalah dengan skala besarbesaran hingga ada pengusaha dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak juga terlibat dalam pengeluarannya dan pasarannya ialah di Sabah. (1993) mendapat hasil yang sama dari kajian mereka. Jumlah pengeluaran minuman tempatan terutama montoku juga semakin besar. Apabila . Bula Hai.

akan menghabiskan masa lapang dan malam dengan aktiviti meminum minuman keras tempatan seperti tapai dan bahar. perpisahan ibu bapa. Perbezaan Penyalahgunaan Alkohol antara Pelajar di Bandar dengan Pelajar di Luar Bandar. Gejala meminum alkohol sebahagian besarnya dilakukan oleh pelajar lelaki. Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak remaja yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ialah alam rumahtangga yang tidak teratur. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga. suasana rumahtangga yang tidak harmonis dan tenteram dan ketidakupayaan pihak penjaga mengawas pendidikan anak-anaknya boleh menyebabkan remaja rosak akhlak. langsung tidak dipraktikkan. Pelajar yang tinggal di pedalaman di mana kurangnya variasi hiburan yang ada.33 datuk. Owen & Jill. (1995) telah membuat kajian tentang perbezaan sikap. anak yang masih belajar lama kelamaan juga akan menjadi peminum. undang – undang yang melarang penjualan rokok dan minuman beralkohol kepada remaja di bawah 18 tahun. Perkara ini nampaknya suatu fenomena biasa bagi masyarakat dari SKD. 2. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. Apa yang lebih mendukacitakan ialah apabila pelajar meniru gaya dan tabiat ibu bapanya yang suka meminum alkohol. pengetahuan dan tingkah laku antara remaja di bandar dan di luar bandar . Pelajar di bandar dan pekan pula di mana kawalan sosial dari keluarga semakin longgar lebih cenderung untuk meminum minuman beralkohol import seperti beer dan stout. Di Sabah.8. ayah dan abang – abang meminum alkohol.

Antara dapatannya ialah pertama.5 peratus responden di bandar menggunakan alkohol setiap hari berbanding sebanyak 82. terdapat perbezaan jumlah penggunaan alkohol antara bandar (25. Hasil kajian mereka mendapati bahawa pelajar di bandar mendapat markah yang lebih tinggi dalam ujian pengetahuan tentang alkohol dan kesannya berbanding dengan pelajar yang ada di luar bandar. Kajian oleh Atav et al. (1997) .017 remaja di Amerika Syarikat mendapati remaja di luar bandar menghadapi risiko yang lebih tinggi terlibat dengan rokok. Hasil kajian yang dibuat oleh Micheal. Kajian mereka juga mendapati pelajar di luar bandar lebih cenderung akan berterusan menyalahgunakan alkohol apabila mereka sudah mula terlibat dengannya berbanding dengan pelajar di bandar. hasil kajian mereka di Amerika Syarikat antara tahun 1989 hingga 1992. India. (2003) terhadap pola penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja Amerika Syarikat mendapati . mendapati pelajar di luar bandar menggunakan alkohol 2 peratus dan 4 peratus lebih tinggi mangalami mabuk melampau berbanding pelajar di bandar. (2002) terhadap 2.34 terhadap alkohol dan kesannya di Illinois. sex bebas. Amerika Syarikat. penyalahgunaan alkohol. Pelajar di bandar juga mempunyai sikap yang lebih positif tentang kesan penyalahgunaan alkohol dan bahaya yang ditimbulkan apabila memandu Beberapa dapatan telah dibuat hasil kajian (Singh et al.11 peratus) dan luar bandar (60 peratus) dan 87. Menurut Christine et al. penggunaan senjata api dan juga aktiviti – aktiviti haram yang lain jika dibandingkan dengan remaja di bandar.9 peratus responden di luar bandar yang menggunakannya setiap hari. 2000) di Amritsar.

Albert Bandura percaya bahawa personaliti dibentuk hasil interaksi tingkah laku. Dalam kajian itu juga mendapati bahawa 6 peratus pelajar di bandar pernah mengambil alkohol semasa berada dalam kawasan sekolah. Albert Bandura percaya tingkah laku agresif dipelajari melalui proses behaviour modeling . Kerangka Teori (Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura) Berdasarkan teori ini. Penurunan jumlah pelajar di luar bandar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol juga menurun dari 69 peratus pada tahun 1980 kepada 52 peratus pada tahun 1991. guru– . Individu tersebut mungkin terlalu lama tededah dengan tingkah laku yang salah sehingga dia tidak menyedari yang tingkah lakunya adalah sesuatu yang negatif dan berlawanan dengan norma masyarakatnya. Menurut O’Malley et al. 5. Perbezaan juga tidak wujud antara etnik dan ras. Pembelajaran yang dipelajari oleh individu sepanjang kehidupannya. persekitaran dan pembolehubah kendiri.Fund Study mendapati bahawa jumlah pelajar di bandar yang terlibat dengan alkohol menurun dari 78 peratus pada tahun 1980 kepada 53 peratus pada tahun 1991. Model ini dikenali sebagai Reciprocal Determinism (Rajah 2. berbanding bandar yang berbuat demikian .8) Ketiga – tiga variabel ini saling berinteraksi antara satu dengan lain untuk menghasilkan tingkah laku. Individu mungkin memperolehi tingkah laku tersebut hasil daripada proses meniru tingkah laku ibu bapa.9 peratus pelajar di luar 2.9. orang dewasa. kajian yang dibuat oleh NIDA. (1992).35 bahawa terdapat perbezaan yang walaupun tidak begitu ketara antara pola penyalahgunaan alkohol remaja yang di tinggal di bandar ataupun di luar bandar.

Apabila kanak–kanak tersebut dimasuk ke dalam bilik di mana patung Bobo yang baru dan beberapa tukul turut diletak. ahli keluarga dan rakan sebaya. remaja akan meniru kelakuan yang dibuat oleh individu yang mampu memberi hadiah kepadanya. Bandura telah merakamkan aksi salah seorang penuntut wanitanya sedang memukul anak patung Bobo sambil menjerit “ sockeroo”.36 guru. Menurutnya. . duduk di atasnya. Albert Bandura telah melakukan eksperimen dengan menggunakan anak patung yang diberi nama Bobo. memukulnya dengan tukul dan sebagainya. duduk di atasnya. Untuk menunjang teorinya. Albert Bandura yang mengemukakan teori ini menekankan kepentingan role model terhadap tingkah laku salah. mereka telah memukul patung tersebut sambil menjerit “sockeroo”. jiran. memukul patung itu dengan tukul . Dia menendang. menendang. Kemudian Bandura menayangkan video tersebut kepada beberapa orang kanak–kanak. Dia memperolehnya sejak sekian lama dan ia menjadi seolah–olah sebati dengan dirinya sehingga merasakan yang ia bukanlah sesuatu yang teruk. dan sebagainya. Bandura menyebut fenomena ini sebagai teori pembelajaran sosial.

Kerangka Kajian Kerangka kajian adalah seperti yang ditunjukkan rajah di bawah. yang digunakan dalam menyelesaikan kajian ini Pelajar Penyalahgunaan Alkohol Pelajar Sekolah Bandar Perbezaan BAB 3 Sekolah Luar Bandar Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah Oleh Pelajar Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar . Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura 2. 9: Kerangka Teori Kajian.37 PERSON RECIPROCAL DETERMINSM ENVIROMENT BEHAVIOUR Rajah 2.10.

1. 3.2. Selain daripada itu. serta meliputi bagaimana alat kajian ini dikendalikan. Pengenalan Bab ini menerangkan bagaimana kajian akan dijalankan rekabentuk kajian. kaedah pemungutan data dan maklumat berkaitan responden serta cara sampel dipilih di kalangan populasi.38 Rajah 2.10: Kerangka Kajian Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga. Rekabentuk Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks–Pos-Fakto dengan membuat perbandingan perbezaan pola meminum alkohol keluarga. Akhir sekali dijelaskan bagaimana maklumat–maklumat yang diperoleh dianalisa dan apakah masalah yang dihadapi dalam menjalankan kajian. tahap pengetahuan tentang alkohol dan kes pelanggaran disiplin sekolah . Tahap Pengetahuan dan Kes Pelanggaran Disiplin Pelajar Antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar BAB 3 METODOLOGI 3. turut dibincangkan ialah keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian.

pelanggaran disiplin sekolah pelajar berkaitan.3 . responden tidak dipengaruhi oleh penyelidik. Apa yang paling penting menurut beliau ialah ketepatan dan kebenaran gerak balas responden dapat dipertingkatkan. Dua buah sekolah terletak di daerah Tamparuli. dan kes 3. soal selidik dapat mengukur ciri-ciri atau pembolehubah yang hendak diukur walaupun saiz sampel yang besar. Dari kajian ini diharap dapat mengenal pasti sejauhmana pembolehubah-pembolehubah demografi lokasi sekolah mempengaruhi pola meminum alkohol keluarga. Soal selidik lebih praktikal berbanding dengan temubual dan pemerhatian untuk mencapai responden yang berjauhan antara satu sama lain serta besar populasinya. dua buah lagi pula terletak di daerah Tuaran dan sebuah sekolah di Kota Kinabalu. Lima buah sekolah menengah harian milik kerajaan di Pantai Barat Selatan. Populasi dan Sampel Kajian Kajian ini dibuat pada sesi persekolahan tahun 2004. Majid. Menurut Mohd. Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden kerana jumlah responden agak ramai. (1994). soal selidik sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. tahap pengetahuan alkohol pelajar. perasaan dan kehendak. Sabah. Selain itu. Sabah dipilih mengambil bahagian dalam kajian ini. kepercayaan. Dua buah sekolah adalah sekolah kategori luar .39 antara pelajar SKD yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar di lima buah sekolah menengah di Pantai Barat Selatan. Kelebihan soal selidik selain daripada itu adalah kerana arahan serta soalan yang diberikan adalah piawai serta dalam proses melengkapkan soal selidik.

Untuk mengelak berlakunya sampling error semasa menggunakan Snowball Sampling. kaunselor akan berjumpa dengan semua responden untuk memastikan adakah mereka benar–benar terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Rasional penyelidik memilih jumlah pelajar yang sama jumlahnya antara bandar dengan luar bandar agar kajian dapat dibuat untuk menguji hipotesis dengan tepat. 30 orang pelajar lelaki yang berada dalam tingkatan 4 berumur dalam lingkungan 16 tahun dari dua sekolah yang terletak di bandar dipilih manakala 30 orang pelajar lagi diambil dari tiga buah sekolah yang terletak di luar bandar.40 bandar dan tiga buah lagi dalam kategori bandar (berdasarkan kategori yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Sabah). Sekolah–sekolah ini dipilih kerana lebih 90 peratus daripada pelajarnya adalah dari SKD. Sampel yang diambil adalah sampel yang dicadangkan oleh kaunselor setiap sekolah dan juga ketua guru disiplin. 60 orang pelajar lelaki dari SKD dijadikan sampel. Ini disebabkan kedua pihak ini adalah guru–guru yang paling mengetahui masalah pelajar–pelajar di sekolah mereka. Jadual 3.3: Taburan Responden untuk Lima Buah Sekolah SEKOLAH Sekolah A – Kategori Bandar Sekolah B – Kategori Bandar Sekolah C – Kategori Bandar Sekolah D – Kategori Luar Bandar Sekolah E – Kategori Luar Bandar RESPONDEN 9 8 13 13 17 . Snowball Sampling digunakan oleh kaunselor dan ketua guru disiplin untuk memastikan jumlah responden yang diperlukan mencukupi.

41 3.4. Kaedah Pengumpulan Data Kajian dilakukan berpandukan kepada dua kaedah utama yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan sebagai bahan rujukan untuk bab 1 dan bab 2 kajian ini. Data–data sekunder diperoleh daripada kajian perpustakaan. Beberapa buah perpustakaan seperti Perpustakaan Awam Negeri Sabah, Perpustakaan Yayasan Sabah, Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, Perpustakaan ENDEP dan EPRD, kementerian Pendidikan Malaysia di Kuala Lumpur telah dikunjungi oleh penyelidik untuk

mendapatkan bahan. Dapatan daripada internet juga dirujuk seperti laman – laman journal online. Data primer pula digunakan untuk menghasilkan alat kajian iaitu soal selidik. Data tersebut meliputi: a. Kedudukan demografi responden adakah bersekolah di bandar atau luar bandar. b. Pola penyalahgunaan alkohol ibubapa dan anggota keluarga yang lain. c. Tahap pengetahuan alkohol responden meliputi kesan alkohol ke atas penggunanya dan pengetahuan – pengetahuan umum tentang alkohol. d. Pelanggaran disiplin yang dilakukan di kawasan sekolah oleh pelajar yang menjadi responden. Walau bagaimanapun, kes pelanggaran berat seperti cabul dan rogol tidak dimasukkan disebabkan penyelidik bimbang responden tidak akan memberi jawapan yang benar.

3.5.

Alat Kajian Satu soal selidik telah dibentuk melalui ubahsuaian dan tambahan oleh penyelidik berdasarkan soal selidik items dari Student Alcohol

42 Questionnaire (SAQ) (Engs & Hanson, 1994) yang mengandungi 46 soalan untuk kajian ini. Soal selidik ini dibahagikan kepada tiga bahagian yang

bertujuan untuk menguji ketiga – tiga hipotesis. Borang soal selidik yang diajukan sebagai alat kajian melibatkan: Bahagian A: pembolehubah bebas bandar atau luar bandar; Bahagian B: pembolehubah terikat iaitu pola meminum alkohol keluarga dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian C: pembolehubah terikat pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian D: pembolehubah terikat iaitu kes pelanggaran disiplin pelajar dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah. Responden dikehendaki memilih cadangan jawapan yang iaitu tahap pengetahuan alkohol dan lokasi tempat belajar responden iaitu

dikemukakan. Bahagian B dan Bahagian D soal selidik mempunyai 5 bentuk pilihan cadangan jawapan. Setiap bentuk pilihan cadangan jawapan, skala 5 mata digunakan iaitu “Tidak Pernah”, “ Sangat Tidak Selalu”, “Tidak Selalu”, “Selalu”, dan “Sangat Selalu”. jawapan iaituan “Tidak Tahu”. Bahagian C pula mempunyai 3 cadangan

Jadual 3.5: Item Bah A: S1 Bah B: S1

Item Soal Selidik dan Perincian Maklumat

Perincian Maklumat Lokasi sekolah – Latar belakang tabiat meminum alkohol keluarga

S15 Bah C : S1 – Tahap pengetahuan alkohol responden

43 S10 Bah D: S1 – Kes pelanggaran disiplin sekolah responden S18

3.6.

Kajian Rintis Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, kajian rintis telah dibuat bagi memurnikan alat kajian. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang responden yang tidak terlibat dalam kajian ini. 15 orang responden untuk kajian rintis dipilih daripada pelajar yang bersekolah di sekolah luar bandar dan 15 orang lagi yang bersekolah di untuk: a. Mengenal pasti masalah berhubung pemahaman dan interpretasi terhadap soalansoalan di dalam soal selidik; b. Menilai tindakbalas yang diberikan terhadap soalan- soalan terbuka dan melihat apakah ia bersesuaian dan mencukupi; c. Untuk melihat jangkamasa yang diperlukan bagi menjawab item-item yang dikemukakan dalam soalselidik; dan d. Untuk mendapat maklum balas daripada mereka yang menjawab agar item-item dan soalan-soalan dapat dimurnikan. bandar. Tujuan kajian rintis ialah

3.7.

Keesahan dan Kebolehpercayaan Alat Kajian Dapatan daripada kajian rintis telah digunakan bagi memurnikan soal selidik khususnya dari segi isi kandungan item dan bahasa yang digunakan

Hasil kajian rintis mendapati bahawa nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian B ialah . dan jadual 3. Hasil analisis adalah seperti jadual 3. Jumlah jawapan betul yang dipilih dalam kajian rintis 1 ialah sebanyak 89.6 peratus untuk kajian rintis 3. dan perbezaan sebanyak 0. kaedah uji – uji semula digunakan.3 peratus.2.8. dan bahagian D. 88. jadual 3. Untuk memastikan keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian bahagian C iaitu tentang tahap pengetahuan responden.7. 3.3 peratus. 30 orang responden yang sama (responden yang sama digunakan untuk menjalankan kajian rintis alat kajian bahagian B dan D) telah digunakan untuk mengisi soal selidik sebanyak 3 kali dengan jangka masa selang 2 minggu untuk setiap soal selidik. Ini bermakna alat kajian untuk kedua.44 untuk bahagian B. Perbezaan yang ada tidak melebihi 5 peratus dan ini bermakna jawapan yang diberi oleh responden adalah konsisten dan item dalam bahagian ini diterima. mendapati perbezaan peratusan jawapan betul antara kajian rintis 1 dengan kajian rintis 2 ialah 1 peratus.1.8903.3 peratus untuk kajian rintis 2 dan 89. Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Untuk memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan selesai mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan iaitu pada pertengahan . Ujian kebolehpercayaan soal selidik di analisis menggunakan Alpha Cronbach untuk menentukan nilai ketekalan instrumen.7.3.dua bahagian ini boleh diterima.7.3 peratus antara kajian rintis 1 dan kajian rintis 3. kajian rintis 2 dengan kajian kajian rintis 3 ialah 0.8080 dan nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian D ialah . Hasil analisis perbandingan ketiga–tiga soal selidik.

45 bulan november. pemilihan sampel dibuat oleh guru kaunselor dan ketua guru disiplin.8). Memohon Kebenaran Melaksanakan Soal Selidik Dari Jabatan Pendidikan – Ogos Melaksanakan Kajian Rintis – Ogos Berjumpa Dengan Pengetua dan Responden – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah A – September Mengedar dan mengumpul Soal Selidik Di Sekolah B – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah C – September Menganalisis Data – Oktober Menyiapkan Kajian – November Rajah 3. Penyelidik telah menemui Ketua Guru Disiplin dan Guru Kaunseling di tiap–tiap buah sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kerjasama daripada mereka. penyelidik telah berjumpa dengan pengetua semua sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kebenaran menjalankan soal selidik. beberapa teknik dan cara digunakan oleh penyelidik. Untuk memastikan responden yang dipilih bersedia memberi kerjasama. Di sekolah di mana penyelidik mengajar dan memegang jawatan sebagai Penolong Kanan Pentadbiran. penyelidik akan memastikan segala prosuder pengumpulan dan pentadbiran data akan dipatuhi (Rajah 3. Teknik Snowball Sampling telah digunakan . 8: Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Bagi melaksanakan kajian ini.

Tujuannya supaya responden dapat memahaminya. Guru kaunselor akan menerangkan dengan jelas tujuan sebenar soal selidik ini dibuat . hanya guru kaunselor yang bertugas. Di empat buah sekolah lagi.46 oleh kaunselor dan guru disiplin untuk mendapatkan jumlah responden yang mencukupi. semua prosuder yang dilaksanakan adalah sama seperti yang dibuat di sekolah di mana penyelidik mengajar. Di dalam borang soal selidik. Walau bagaimanapun nama penyelidik ditulis di dalam soal selidik. maka responden itu akan ditangguh pengisian soal selidik ke hari berikutnya. Walau bagaimanapun semasa proses mengisi soal selidik. nama penyelidik tidak ditulis untuk mengelak daripada responden mengetahui bahawa soal selidik adalah milik penyelidik yang mungkin menyebabkan timbul keraguan di kalangan responden sekiranya maklumat yang diberi digunakan untuk tujuan lain. Penerangan sejelas – jelasnya akan dibuat oleh kaunselor terutama pada bahagian D soal selidik. Untuk memastikan responden merasakan seolah–olah mereka dianggap bersalah. Kaunselor yang membantu mentadbir soal selidik ini juga diberi arahan agar memastikan semua responden yang akan mengisi soal selidik pada masa itu berada dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh alkohol. Ini untuk mengelak responden merasa bimbang dan ragu – ragu untuk mengisi soal selidik dengan betul sekiranya penyelidik dan guru disiplin ada di dalam bilik. maka istilah–istilah seperti penyalahgunaan dan tabiat tidak akan dimasukkan dalam soal selidik dan juga tidak akan digunakan oleh kaunselor semasa memberi penerangan . Sekiranya guru kaunselor berpendapat bahawa responden sudah dapat mempercayai tujuan soal selidik ini dibuat barulah soal selidik akan diedarkan. Sekiranya ada yang didapati menyalahgunakan alkohol.

istilah ini lebih banyak dan biasa digunakan berbanding dengan istilah “kerap” dalam perbualan sehari–hari. “Tidak pernah”. Pernyataan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 3 menggunakan istilah “Sangat selalu”.1: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 3 . akan diberikan nilai dari 1 hingga 5 berdasarkan Rating Scale.9. 3.47 Bilik Gerakan digunakan untuk mengisi soal selidik oleh responden. “Selalu”. dan “Sangat tidak selalu”. maka pengisian soal selidik dilakukan selepas sesi persekolahan. “Tidak selalu”. Setiap maklum balas bagi setiap soalan dalam bahagian B dan bahagian D. Untuk menguji Hipotesis 1 dan 3. Istilah “selalu” digunakan menggantikan istilah “kerap”. nilai pemarkahan yang menggunakan Rating Scale adalah seperti dalam tabel di bawah: Jadual 3.9. Pengukuran Data Pengukuran akan dilakukan dengan mencakan maklum balas responden di dalam setiap pembolehubah. penyelidik tidak menghadapi masalah untuk mengedar dan memungut semula soal selidik tersebut. Memandangkan bulan September adalah bulan dimana semua sekolah yang terlibat sedang mengadakan Latih Tubi SPM. Memandangkan kajian ini hanya melibatkan 60 responden dari lima buah sekolah yang berdekatan . Rasional penggunaan istilah ini ialah kerana bagi masyarakat SKD. Nilai pemarkahan ini pula adalah berdasarkan kepada bentuk sesuatu soalan berbentuk positif.

10.48 Pernyataan Tidak Pernah Sangat Tidak Selalu Tidak Selalu Selalu Sangat selalu Skor 1 2 3 4 5 Jadual 3.2: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 2 Pernyataan Betul Salah Tidak Tahu Skor 1 2 3 3.9. Tatacara Analisis Data .

didapati terlalu banyak kelemahan dalam kajian tersebut. Masalah utama ialah untuk mendapatkan kerjasama dari sekolah-sekolah yang terlibat memandangkan kajian dibuat semasa sekolah-sekolah tersebut sedang mengadakan persiapan untuk menghadapi peperiksaan PMR. Kuala Lumpur.05. Kekangan dalam Menjalankan Kajian Semasa menjalankan kajian.0. Semua ujian statistik dijalankan dan ditetapkan pada aras keertian p: 0. SPM dan STPM. Penganalisaan data menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan tentang frekuensi. Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadual 3. beberapa masalah di luar jangkaan telah dihadapi oleh penyelidik. 1992). Aras kesignifikan ini biasa digunakan oleh kebanyakan penyelidik dalam membuat keputusan statistik (Sekaran. Walau bagaimanapun disebabkan kajian – kajian tersebut dibuat oleh pelajar Sarjana Muda.11. Penyelidik hanya menemui tiga kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di EPRD. peratusan dan sisihan piawaian. Penyelidik tidak dapat menjadikan ketiga – .49 Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pengaturcaraan SPSS versi 11. Masalah kedua ialah kelemahan penyelidik dalam bidang statistik terutama penggunaan SPSS. Statistik inferensi pula digunakan untuk tujuan pengujian hipotesis. Masalah ketiga ialah kekurangan bahan rujukan yang melibatkan kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di Malaysia.10: Hipotesis dan Alat Pengukuran Hipotesis Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3 Alat Pengukuran Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test 3.

1. dan 30 orang responden lagi yang bersekolah di luar bandar. Hal ini menyebabkan penyelidik terpaksa menggunakan buku yang ditulis oleh penulis barat yang sudah berusia puluhan tahun. BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.50 tiga kajian tersebut sebagai rujukan utama. Responden mewakili sekolah di bandar dan di luar bandar dengan jumlah yang sama. Kajian tentang masyarakat SKD juga adalah sukar untuk ditemui.2. 30 orang responden yang bersekolah di bandar. Analisa Demografi Responden Seramai 60 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. . Pengenalan Dalam bab ini akan dikemukakan dapatan – dapatan kajian. 4. Huraian dibuat dalam bentuk jadual frekuensi. peratusan dan penganalisisan semua hipotesis dengan menggunakan Independent-Samples T Test.

3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6.3 23.3 10 3.3 6.7 76.7 6. Analisis Item – Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Jadual 4.7 0 3.51 Jadual 4.7 83.7 23.3 20 10 40 5 2 0 7 7 4 2 7 16.3 53. 3: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang bersekolah di Bandar dan Luar Bandar Skor Ite m Demografi SS Peratu Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil s 3 10 3 10 9 30 9 30 6 20 14 14 25 16 18 17 23 7 46.7 23.7 13.3 13.3 10 13.0 4.0 100.3 0 3.7 6.3 0 0 TP STS TS S S1 S2 S3 S4 S5 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar .3 3.7 46.7 13.3 8 7 1 3 1 2 2 4 26.7 0 23.7 23.3 60 56.2: Taburan Responden Berdasarkan Lokasi Sekolah Lokasi Frekuensi Peratus Bandar Luar bandar Jumlah 30 30 60 50.3.0 50.3 6.3 3 5 4 3 4 6 3 12 10 16.

3 13.3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4 4 2 0 0 0 3.3 4 2 13.3 0 0 0 0 0 30 13.3 16.7 6.7 3.7 6.7 0 26.3 23.7 3.3 40 43.7 Bandar Luar S15 bandar Petunjuk: 13 19 TP STS TS S SS ( ( ( ( ( 43.3 0 33.3 26.3 63.7 0 16.7 10 3 2 0 5 0 8 2 3 0 2 2 1 1 4 0 10 8 7 4 10 6.7 6.7 Tidak Pernah ) Sangat Tidak Selalu ) Tidak Selalu ) Selalu ) Sangat Selalu ) .3 83.3 6.7 6.7 30 16.7 6.3 2 6 2 8 3 2 5 1 3 5 2 2 6 0 2 2 2 4 2 6.7 3.7 43.7 6.3 70 86.52 Luar bandar Bandar Luar S6 bandar Bandar Luar S7 bandar Bandar Luar S8 bandar Bandar Luar S9 bandar Bandar Luar S10 bandar Bandar Luar S11 bandar Bandar Luar S12 bandar Bandar Luar S13 bandar Bandar Luar S14 bandar 18 18 24 16 25 7 15 22 25 13 21 24 19 21 26 1 12 13 19 60 60 80 53.7 10 0 6.3 6.3 20 10 6.7 23.3 0 3.3 6.3 63.7 26.7 10 7 4 23.7 20 0 6.7 3.3 50 73 83.3 13.7 26.3 3.3 13.3 10 16.7 20 6.7 6.7 13.3 0 6.3 0 0 6.3 6.3 13.3 4 2 13.7 10 13.7 10 6.3 70 80 63.7 13.7 16.3 43.3 13.7 7 4 4 0 2 13 6 3 2 9 5 3 4 5 2 8 4 2 3 23.3 13.3 6.7 2 3 6.

3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46. Hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor sangat tidak selalu (STS). 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46. Untuk item 2 (adakah ibu bapa anda membiarkan sahaja sekiranya mendapati adik -beradik anda meminum alkohol?). Untuk skor STS. Untuk item 1 (adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda). 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. hanya 4 orang . Untuk skor TS.3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) berbanding dengan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar ( 10 peratus ). item 5 untuk bandar.3 menunjukkan skor tidak pernah (TP) merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden sama ada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item.7 peratus). Untuk skor sangat selalu (SS) tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) . 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 peratus) memilih skor selalu (S) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar . seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. kecuali item 1 untuk bandar. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). item 7 untuk bandar dan item 13 untuk bandar.3 peratus).53 Taburan item – item pola meminum alkohol keluarga responden dalam jadual 4. Untuk skor tidak selalu (TS).7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) .

adakah keluarga anda juga berbuat demikian?).7 peratus ). memilih skor Untuk item 3 (adakah di kalangan keluarga suku kaum Dusun di Sabah yang menyimpan tapai di rumah.3 peratus) telah memilih skor tersebut peratus). hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) yang responden yang memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) memilih skor tersebut. 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76. 7 orang bersekolah di luar bandar (23. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk item 4 (pernahkah ibu bapa anda mengarah adik . berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 Untuk skor TS.54 responden yang bersekolah di luar bandar (13.7 peratus) yang tersebut.3 peratus) memilih skor TP. 1 orang responden luar bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor yang bersekolah di STS.3 peratus).3 peratus).beradik anda membeli alkohol untuk mereka?). 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 15 orang responden yang bersekolah di bandar (53.7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 17 orang .

3 peratus ). hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).7 peratus).7 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus). Untuk item 6 (pernahkah anda meminum alkohol bersama. Untuk skor STS. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) yang memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar ( 60 peratus ) memilih skor TP berbanding dengan hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. hanya 7 orang responden yang bersekolah di luar bandar (23. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak antara di luar bandar dengan di bandar iaitu 2 orang (6.7 peratus) yang memilih skor tersebut berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor STS .3. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor S. 24 orang responden yang bersekolah di luar bandar .sama dengan ibu bapa anda?). 7 orang (23.55 responden yang bersekolah di bandar (56. Untuk skor TS.3 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus). Untuk item 5 (pernahkah ibu bapa anda mabuk melampau selepas meminum alkohol?). Untuk skor TS.3 peratus) .peratus) yang responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.

3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. .7 peratus) memilih skor 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 tersebut berbanding peratus). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S manakala jumlah responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut seramai 5 orang (16. Untuk item 7 (pernahkah anda meminum alkohol bersama – sama dengan adik.3 peratus).7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor TS.7 peratus).7 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut.3 peratus). Untuk skor responden STS . seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor TS 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.beradik anda?). hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut.3 peratus) yang memilih skor S iaitu sama dengan jumlah responden responden yang yang bersekolah di bandar (13. Tidak ada bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. hanya 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6.56 (80 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus).3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor STS.

Untuk skor SS. Untuk .57 Untuk item 8 (pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?) . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus). Untuk skor STS.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) berbanding 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar (50 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar ( 23.3 peratus ). 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor TS. 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16.7 peratus) yang memilih skor S manakala 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor STS.7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor TS. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) yang responden yang berbanding memilih skor S seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26. seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83.3 peratus). Untuk item 9 (pernahkah adik .beradik anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?).3 peratus). Seramai 2 orang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) berbanding hanya 22 orang responden yang bersekolah di bandar (73 peratus).

19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. seramai 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6.58 skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus). Untuk skor S.7 peratus).7 peratus). Untuk skor TS.7 peratus) yang memilih skor S manakala 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).3 peratus).3 peratus).3 manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk item 11 (adakah keluarga anda menyimpan alkohol bersama– sama dengan makanan lain?). Untuk item 10 (pernahkah anda sendiri mengajak rakan– rakan anda meminum alkohol di rumah?). seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar (80 peratus). Hanya 1 . Untuk skor responden STS. Untuk skor STS. jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak iaitu seramai 2 orang (6.

Untuk item 13 (Pernahkah adik . 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk item 12 (pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?). Untuk skor TS.7 peratus). Untuk skor STS. 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.7 tidak ada responden yang peratus) memilih skor tersebut berbanding bersekolah di bandar.59 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor S. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut begitu juga dengan responden yang bersekolah di bandar.beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ?).3 peratus).3 peratus) telah memilih skor tersebut. Begitu juga dengan jumlah responden yang bersekolah di bandar. Seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.3 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar . 12 orang responden yang bersekolah di luar bandar (40 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) yang memilih skor S manakala 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus). Untuk skor STS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 4 orang responden yang bersekolah di bandar(13.7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan hanya 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus). hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.

3 peratus) memilihnya berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).3 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 peratus) yang memilih skor S manakala 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. Untuk item 14 (pernahkah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?). Untuk skor SS. Untuk item 15 (pernahkah adik .7 peratus). Untuk skor STS. 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.60 (26.7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus).3 peratus).7peratus).7 peratus) telah memilih skor S dan 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.beradik anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?) .3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Untuk skor . Untuk skor SS.3 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus). Untuk skor TS.

Jadual 4.7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.61 STS . Untuk skor TS.7 peratus) telah memilih skor S manakala seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.7 peratus).3 peratus).3 peratus) yang memilih skor tersebut.7 Berdasarkan jadual 4. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. seramai 2 responden yang bersekolah di luar bandar (6.1 di atas menunjukkan bahawa item 13 (adik – beradik responden tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan . hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor SS.1: Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan Bandar Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Item N N = 30 Luar Bandar N= 30 Peratus Item N Peratus Pola Paling Banyak Dilakukan 13 29 96.7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3. 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 13 18 60 Pola Paling Kurang Dilakukan 11 24 80 12 26 86.3.

Item 11 responden iaitu seramai 18 orang (menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain ) merupakan pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 24 orang responden ( 80 peratus ) .52708 . Jadual 4.7 peratus).09623 Berdasarkan statistik dalam jadual 4. Untuk responden yang bersekolah di luar bandar . Untuk Item 12 ( ibu bapa responden telah tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ) ialah pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di luar bandar iaitu seramai 26 responden ( 86. Deviation Std.10974 Bandar 30 2.2: Min Untuk Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Demografi N Mean Std.6600 .62 mabuk di luar) ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 29 orang responden (96.3. item 13 juga ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga (60 peratus).60108 Luar Bandar 30 1.2333 . Error Mean .3.2 di atas menunjukkan bahawa min untuk .7 peratus ) .

4.000 .3.000 . Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima.6600) Jadual 4.027 . Memandangkan kebarangkalian berlakunya . 4.92 8 57. Analisis Item – Item Tahap Pengetahuan Alkohol Responden . 38 2 3.14596 fenomena ini adalah kecil (kurang dari 0.3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar antara yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality T – Test for Equality of of Variance Means s F Sig t df Sig Mean Std.000.025 atau 2.5733 .92 8 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.2333) lebih tinggi berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1.5 peratus).539 3.Error (2– Differenc Difference tailed) e Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed .14596 58 .3.63 responden yang bersekolah di bandar (2.2 . Maka ini bermakna wujud perbezaan min yang signifikan. kebarangkalian kita memperoleh perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.5733 .

7 30 50 26.7 100 93. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.7 56. item 4 .3 3 0 0 0 1 3 10 0 0 0 3.7 Bi l 1 1 12 8 0 0 0 3 3 0 1 2 3 3 Skor Salah Peratus 3.3 0 6.7 Dalam soal selidik bahagian ini.3 43.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 27 orang .7 56. semua 10 soalan yang dikemukakan mempunyai jawapan betul.3 70 50 63.7 96. Taburan item – item tahap pengetahuan alkohol dalam jadual 4.7 73. Untuk item 1 (meminum alkohol secara berterusan dan dalam jumlah yang banyak boleh mengakibatkan kematian).3 53.3 13.7 10 23.7 33. item 3.7 10 16.7 86.3 43.3 40 26.3 Demografi Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar S8 S9 S10 Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar 16 20 30 28 26 22 53.4: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Tahap Pengetahuan Alkohol Antara Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Ite m S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Betul Bi l 27 26 11 9 14 9 15 8 23 17 29 26 17 17 Peratus 90 86.3 86.64 Jadual 4.3 3.7 56.3 0 6.3 menunjukkan skor betul merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden kecuali item 2.3 66.3 10 11 10 0 2 3 5 36.3 6.7 10 10 Tidak Tahu Bil 2 3 7 13 16 21 15 19 4 13 0 2 10 10 Peratus 6.7 36.7 0 0 0 10 10 0 3.7 76.7 30 46.3 33.7 33.

7 peratus) memilih skor betul. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Untuk skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu. Tidak ada responden yang memilih skor salah dan untuk skor tidak tahu. Untuk item 4 (Bir disuling sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol).3 peratus) memilih skor salah. . Untuk item 2 (meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan). Untuk item 3 (gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan alkohol). peratus) dan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) memilih skor tidak tahu.3.7 peratus) memilih skor betul. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46.3 peratus) memilih skor tidak tahu. seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Seramai 8 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (26. Cuma 1 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (3. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43.3 peratus) memilih skor tidak tahu.7 peratus) dan 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor salah.3 peratus) memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36.65 responden yang bersekolah di bandar (90 peratus) memilih skor betul.

7 peratus) memilih skor betul.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 29 orang responden yang bersekolah di bandar (96. seramai 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar responden yang memilih skor salah manakala hanya seramai 3 orang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor salah. Untuk skor tidak tahu.7 peratus) memilih skor salah manakala hanya seramai .3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor tidak tahu. seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56. Untuk item 5 (Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan penyakit darah tinggi).7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor betul. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43. Seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar(6.66 seramai 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 23 orang responden yang bersekolah di bandar (76.7 peratus) memilih skor betul.3 peratus) memilih skor tidak tahu. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. Seramai 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor salah. Untuk skor tidak tahu. Untuk item 6 (montoku ialah minuman beralkohol buatan temapatan).3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.

Untuk skor tidak tahu.3 peratus) yang memilih skor salah.7 peratus) dan hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Untuk skor tidak tahu. Untuk item 8 (berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum). seramai 20 orang responden yang bersekolah di luar bandar (66. seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33. Untuk skor tidak tahu.7 peratus) dan seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (56.3 peratus) memilihnya dan seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. Untuk item 7 (sekiranya paras alkohol meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol. 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 responden yang bersekolah di bandar peratus) dan 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) juga telah memilih skor salah. seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33.7 peratus). Untuk item 9 (penyalahgunaan alkohol .67 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu.3 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu.3 peratus).3 peratus) memilihnya dan seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36. seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.7 peratus) memilihnya dan tidak memilih skor tidak tahu. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor salah dan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus)juga telah memilih skor salah. peminum akan mula bertindak ganas).

7 peratus) juga telah memilih skor betul.7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tidak tahu. seramai 28 orang responden yang bersekolah di luar bandar (93.4. Untuk item 10 (alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air). Seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor salah dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) memilihnya dan hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 memilih skor tidak tahu. seramai 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Jadual 4.1: Perbandingan Skor Tahap Pengetahuan antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar Dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Bandar N = 30 Skor Tahap Pengetahuan N Rendah (0-2) 0 Peratus 0 N 1 Peratus 3. Tidak ada responden yang memilih skor salah.3 peratus) dan seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. Untuk skor tidak tahu. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.68 adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya).3 Luar bandar N = 30 peratus) juga telah Sederhan a 13 43.3 15 50 .3 peratus) telah memilih skor salah.3 peratus) dan kesemua 30 orang responden yang bersekolah di bandar (100 peratus) juga telah memilih skor betul. seramai 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73. Untuk skor tidak tahu.

7 peratus) mendapat skor tersebut.4. Ini menunjukkan bahawa lebih ramai responden yang bersekolah di bandar mendapat skor tahap pengetahuan tinggi.69 (3-6) Tinggi ( 7 .7 peratus) telah mendapat skor tahap pengetahuan tinggi berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46. .3 peratus) yang mendapat skor pengetahuan sederhana manakala 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar(50 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan sederhana. Seramai 17 orang responden yang bersekolah di Bandar (56.7 Berdasarkan jadual 4.3 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan rendah. untuk skor tahap pengetahuan sederhana. Seramai 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. Ini bermakna.10 ) 17 56.1 di atas menunjukkan bahawa tidak ada bandar yang mendapat skor tahap terdapat 1 orang responden yang responden yang bersekolah di pengetahuan rendah berbanding bersekolah di luar bandar (3.7 14 46. responden yang bersekolah di luar bandar mengatasi responden yang bersekolah di bandar.

25235 .4: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Tahap Pengetahuan Tentang Alkohol antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality of Variance s F Sig T – Test for Equality of Means t df Sig (2– tailed) .70 Jadual 4.Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variance s Not Assumed 4.33 2 .08147 .7200 .08147 -2.5333) berbanding dengan min bagi responden yang bersekolah di luar bandar (1.291 58 .4.026 Mean Differenc e -1867 Std. Deviation Std.04607 .1 33 .2 menunjukkan bahawa min bagi responden yang bersekolah di bandar lebih rendah (1.2: Min Untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demograf i N Mean Std.36803 .4.7200).4.026 -1867 .047 -2.5333 1. Jadual 4. Error Mean Bandar Luar Bandar 30 30 1.06719 Berdasarkan jadual 4.291 51.

3 26. maka wujud perbezaan min yang signifikan . Analisis Item – Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Jadual 4.3 40 20 26.7 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 3.3 18 60 11 36.3 13.7 10 33.3 26.026.3 29 96.5 peratus). Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif ditolak. 4.7 13.7 20 6.7 3.5.7 13.7 3.4.5.3 20 3.4.3 30 6.3 6.3 13. kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.3 0 0 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar .7 2 1 2 5 8 1 8 4 8 2 1 6.3 11 36.7 6.3 6.7 6 26.1: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Skor Ite Demograf m i 1 2 3 4 5 Bi Peratu Bi Peratu Peratu l s l s Bil s Bil Peratus Bil Peratus 18 60 0 0 9 30 3 10 0 0 26 86.3 1 12 6 8 4 9 2 12 9 0 0 3. Memandangkan kebarangkalian berlakunya tidak fenomena adalah tinggi (lebih dari 0.7 17 56.3 0 3.71 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.7 40 30 0 0 1 4 4 6 1 7 2 6 2 0 0 3.3 23.7 28 93.025 atau 2.7 3.7 12 40 18 60 7 23.

3 3.7 0 0 13.3 3.7 10 6.3 0 23.7 26 86.3 6.7 3.7 20 10 10 6.3 23 76.7 27 90 26 86.7 21 70 10 33.7 6.7 20 26.7 3.3 16 53.3 3.3 2 0 0 4 3 5 S15 S16 S17 S18 17 56.3 0 3.3 0 0 0 S7 S8 S9 S10 S11 29 96.3 0 3.72 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar 17 56.7 0 6.7 6.3 16.3 0 6.3 13.3 13.7 0 3.7 10 6.3 16 53.3 3.3 16.7 10 16.3 10 16.7 3 25 83.3 13.7 3.3 3.3 16.7 3 3 6 1 5 0 2 1 1 0 2 0 2 0 7 2 4 1 2 0 1 1 4 1 10 10 20 3.7 0 0 0 0 0 13.3 S12 S13 S14 9 30 11 20 66.3 0 3.7 0 3.7 6.3 4 0 7 5 6 3 3 2 2 1 1 1 0 2 6 8 3 2 4 4 10 4 5 2 13.7 27 90 7 23.3 24 21 80 70 6 6 3 8 2 4 5 3 5 0 1 2 2 1 5 20 20 10 26.3 3.7 33.3 24 80 26 86.7 10 Petunjuk: TP STS TS S SS Taburan (Tidak Pernah) (Sangat Tidak Selalu) (Tidak Selalu) (Selalu) (Sangat Selalu) yang timbul setelah responden item – item masalah meminum alkohol dalam jadual 4.7 11 36.3 6.7 6.3 16 53.3 0 6.7 0 23.7 36.3 menunjukkan skor TP adalah merupakan .7 19 63.3 33.7 13.7 13.3 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13.3 16.7 13.7 0 6.7 22 73.3 0 0 0 0 0 16.3 16.3 6.

3 peratus). 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.3 peratus). Untuk skor TS.73 skor yang paling banyak dipilih oleh responden samada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item kecuali item 2 untuk bandar. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor S berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor STS. Untuk skor SS.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut. Untuk item 1 (melawan pengawas). tidak ada responden yang memilih skor tersebut. memilih skor tersebut Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor SS . jumlah responden kedua – dua sekolah yang adalah sama banyak iaitu 4 orang (13.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). Untuk item 2 (tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah).3 peratus). hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.7 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. item 5 untuk bandar dan item 14 untuk bandar dan luar bandar. Untuk skor STS. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus). 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus). 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor S.

7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.3 peratus) yang memilih . Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk item 4 (lambat datang ke sekolah).7 peratus). 8 orang responden yang bersekolah di peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 1 luar bandar (26. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor TP. Untuk skor TS.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).7 peratus). Untuk skor STS. Untuk skor STS. 8 luar bandar (26.74 berbanding terdapat seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 5 responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26.3 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor S berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor TS. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.7 orang responden yang bersekolah di peratus). Untuk skor SS. Untuk item 3 (ponteng kelas). hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.

7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 4 responden yang bersekolah di bandar (13.7 peratus) yang memilih skor tersebut. seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96.3 peratus) memilih skor TP. Tidak ada responden yang memilih skor TS. hanya 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).3 peratus) yang memilih skor tersebut tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut. Untuk item 6 (mencuri wang di sekolah). Untuk skor SS. Untuk skor STS. 11 orang responden yang bersekolah di luar bandar (36. Untuk item 7 . 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru). 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.75 skor tersebut.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 28 orang responden yang bersekolah di bandar (93. S dan SS. Untuk skor STS . tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut. Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor TP. hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor SS.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. Untuk skor TS.

tidak ada memilih skor tersebut yang bersekolah di luar bandar yang berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk item 8 (membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar).3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.76 (membuli pelajar lain).3 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor TP. Hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor S.3 peratus). 8 SS.3 peratus). Untuk skor STS. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 17 orang responden yang bersekolah di bandar (56. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor STS.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut. 16 orang responden yang bersekolah di luar bandar (53. tidak ada responden yang memilih orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.3 peratus) juga telah responden memilih skor tersebut. Untuk skor skor tersebut. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Jumlah yang sama juga dipilih responden yang bersekolah di bandar.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. Untuk skor TS. hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk skor TS.7 peratus) memilih skor TP. Untuk skor SS .

7 peratus)memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Untuk item 9 (bergaduh dengan pelajar lain).7 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang . Untuk skor TS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor di peratus) STS pula .7 peratus) telah memilih skor tersebut. 24 orang responden yang bersekolah di luar bandar (80 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 19 orang responden yang bersekolah di bandar (63.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. seramai 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76.77 . hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor STS pula .3 memilih skor TP. Untuk skor TS. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus).3 peratus) memilih skor TP.7 peratus) memilih skor tersebut. 3 orang responden yang bersekolah 5 luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk item 10 (merosakkan harta benda sekolah).

7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus) memilih skor TP. seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96. Hanya 1 orang peratus) memilih skor S berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk item 12 (mencuri harta benda sekolah selain daripada wang). tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7peratus) memilih skor TP. seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor STS . tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar telah memilih skor tersebut dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk skor TS. Untuk skor STS. Untuk item 11 (bergaduh dengan guru).7 peratus) telah memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor SS.78 responden yang bersekolah di bandar (10 responden yang bersekolah di luar bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus).3 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan . Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86.3 peratus). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.

7 peratus) memilih skor tersebut.7 STS .79 hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor bersekolah di STS . Untuk skor TS. Untuk item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar). Tidak ada responden yang memilih skor SS .7 peratus) memilih skor TP. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor tersebut dan peratus) juga seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (20 telah memilih skor tersebut. 11 orang responden yang peratus) telah memilih skor tersebut .7 peratus) memilih skor tersebut. 1 orang responden yang responden yang luar bandar (3. Untuk item 13 (mencuri makanan di kantin sekolah).3 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tersebut. Untuk skor bersekolah di luar bandar (36.3 peratus) telah memilih skor tersebut. Tidak ada memilih skor SS . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.7 peratus) telah memilih skor tersebut. seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.

3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 20 orang responden yang bersekolah di bandar (66.7 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) yang berbanding terdapat 7 orang responden yang memilih skor bersekolah di bandar (23. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.3 peratus) memilih skor tersebut. tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor STS. Untuk skor SS.3 peratus) yang memilih skor tersebut. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.80 berbanding hanya 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk skor TS.7 peratus).7 peratus). Untuk item 16 (menghisap rokok di sekolah). hanya 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk skor SS.3 peratus) memilih skor S berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor TS. Untuk item 15 (tidak menyertai perhimpunan pagi). Untuk skor S. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus).7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar .7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). seramai 2 orang responden yang tersebut bersekolah di luar bandar (6. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.

3 peratus) memilih skor S dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor TS.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.81 (80 peratus). Untuk SS. Untuk skor STS. 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. bersekolah di luar bandar (3. 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor STS.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk item 17 (meniru semasa peperiksaan).7 peratus) yang memilih skor tersebut. tidak ada .3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (36. tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk item 18 (ponteng mata pelajaran).3 peratus) memilih skor tersebut dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 Hanya 1 orang responden yang peratus). 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan (16.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53.5 peratus). Tidak ada responden yang memilih skor SS . 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33. Untuk skor TS.7 peratus) 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk skor responden yang memilih skor tersebut. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk skor STS.7 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus).

Untuk responden yang bersekolah di luar bandar. Untuk pelajar yang . Untuk skor SS.7 14 21 70 Kes Paling Dilakukan Kurang 6 28 93.3 peratus) tidak pernah melakukannya.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.82 skor TS.3 peratus) memilih skor S dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Jadual 4. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.1: Kes Pelanggaran Disiplin yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan oleh Responden Bandar Pelanggaran Disiplin Sekolah Item N Peratus Item N Peratus N = 30 Luar bandar N = 30 Kes Paling Dilakukan Banyak 5 dan 14 23 76. item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan iaitu seramai 21 orang responden (70 peratus).7 peratus).7 peratus).1 di atas menunjukkan bahawa item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru) dan item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan oleh responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 23 orang responden (76.5.5.3 peratus) telah memilih skor tersebut.7 Berdasarkan jadual 4.3 6 dan 11 29 96. Item 6 (mencuri wang di sekolah) adalah merupakan kes yang paling kurang iaitu seramai 28 orang dilakukan oleh pelajar yang bersekolah di bandar responden (93. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.

3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar bandar Levene’s Test For Equality of Variance s T – Test for Equality of Means .9907 1.9907) berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1.79618 .49076 Std.4648) Jadual 4.5. Error Mean .14536 .5.4648 Std.83 bersekolah di luar bandar pula.2: Min untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demografi Bandar Luar Bandar N 30 30 Mean 1. item 6 (mencuri wang di sekolah) dan item 11 (bergaduh dengan guru) adalah kes yang paling kurang dilakukan iaitu seramai 29 orang responden (96.5.2 menunjukkan bahawa min untuk responden yang bersekolah di bandar lebih tinggi (1. Jadual 4.08960 Berdasarkan jadual 4. Deviation .7 peratus) tidak pernah melakukannya.

5259 Std.9 51 .3.003 .17076 3080 48.25 7 0.004 3080 58 . Memandangkan kebarangkalian berlakunya wujud fenomena adalah kecil (lebih dari 0.025 atau 2.5. maka perbezaan min yang signifikan.003.5259 .5 peratus).17076 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4. kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang– kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed 8. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima.84 F Sig t df Sig (2– tailed) 0.003 Mean Differenc e . .

b) adakah terdapat perbezaan perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol . kaedah pengumpulan data dan jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pengenalan Bab ini akan membincangkan ringkasan kajian yang mengandungi objektif kajian.85 Bab 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.2. Bab ini juga membincangkan tentang cadangan kajian lanjutan. Ringkasan Kajian Melalui kajian ini. reka bentuk kajian. implikasi hasil kajian dan 5.1. hipotesis kajian. beberapa hipotesis dikemukakan yang berkaitan dengan objektif – objektif kajian iaitu : a) adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. rumusan dapatan.

3. dan 3) terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Untuk menguji semua hipotesis. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks – Pos . 5. Hipotesis – hipotesis yang hendak diuji ialah : 1) terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Rumusan Dapatan Bahagian ini akan menerangkan rumusan dapatan hasil kajian ini. Independent – Samples T Test telah digunakan. didapati terdapat perbezaan Min yang signifikan pola meminum alkohol keluarga responden antara pelajar lelaki .86 antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar ?.3.Fakto dan Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden. Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. 5.1. 2) terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. c) adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?.

5. Begitu juga dengan ibu bapa sentiasa berusaha memberi teladan yang baik kepada anak – anak mereka. ( 1998 ) yang telah membuat kajian dengan tahap pengetahuan pelajar tentang hubungan faktor demografi alkohol di Amerika Syarikat. Perbezaan Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian.2. Rasa hormat kepada orang tua masih menebal. Ini bermakna Hipotesis Alternatif ditolak. Ini menyebabkan anak – anak sedaya upaya tidak mahu menunjukkan tabiat buruk mereka di hadapan ibu bapa. Tedapat beberapa faktor yang menyebabkan wujud perbezaan pola meminum alkohol keluarga pelajar antara bandar dan luar bandar. Statistik menunjukkan luar bandar menunjukkan peratus kurang berbanding di bandar. Ini bermakna Hipotesis Alternatif diterima. Dapatan beliau mendapati bahawa tempat .3. Ullik.87 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Dapatan ini bersesuaian dengan dapatan dibuat oleh Rogers. didapati tidak terdapat perbezaan min yang SKD yang signifikan tahap pengetahuan alkohol antara pelajar lelaki dari bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. (2001) berpendapat bahawa suasana kawasan luar bandar yang tenang menyebabkan ikatan keluarga dan tradisi sesama anggota masyarakat begitu kuat hingga mampu mengawal tingkah laku sosal ahlinya. Antara faktor tersebut ialah institusi keluarga di luar bandar lebih kukuh berbanding di bandar.

3. kesibukan kerja. didikan. bimbingan dan kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. ( 1994 ) yang mengatakan bahawa salah satu punca keruntuhan akhlak di kalangan remaja di bandar ialah kemerosotan dari segi asuhan. Hasil kajian ini bertepatan dengan kajian oleh Sia. Dapatan ini juga bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sabitha & Mahmood Nazar. Kajian beliau juga menunjukkan bahawa kemunculan masalah disiplin terutama pelanggaran disiplin tertentu terjadi kesan dari urbanisasi dan kemajuan terutama yang berbentuk fizikal. (1990) yang mendapati terdapat perkaitan yang signifikan antara masalah disiplin dan lokasi sekolah iaitu di bandar ataupun di luar bandar. semakin bertambahlah risiko pelanggaran disiplin. .3. didapati terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Ini bermakna Hipotesis Alternatif untuk bahagian ini diterima. Tekanan hidup. mengejar kemewahan serta aktiviti sosial.88 tinggal pelajar di bandar ataupun di luar bandar tidak mempunyai signifikan dengan tahap pengetahuan pelajar tersebut tentang alkohol. (1994) juga mendapato bahawa sebanyak 5. Semakin cepat proses urbanisasi.5 peratus pelajar di bandar pernah menimbulkan masalah disiplin di sekolah semasa mereka di bawah pengaruh alkohol berbanding hanya 5 peratus sahaja pelajar di luar bandar yang berbuat demikian. Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. 5. Kajian yang dibuat oleh Ruth.

Mungkin ada sebahagian daripada pelajar mungkin akan mengambil keputusan yang lebih berani untuk membuang tabiat buruk ini setelah mengetahui kesan – kesan buruk yang ditimbulkan akibat tabiat buruk ini. dan malah jarang berpeluang bersua muka. 5. berdamping antara satu sama lain. berbincang. maka dapatlah diharapkan suatu jalan penyelesaian terbaik dapat dicari oleh para kaunselor. Dapatan ini juga boleh dijadikan sumber maklum balas yang sangat berguna kepada kaunselor terutama dalam membantu klien yang mempunyai masalah penyalahgunaan alkohol. Guru kaunselor di sekolah juga dapat menyediakan pelan tindakan pencegahan . Semoga dengan adanya pendekatan terbaik. Dengan adanya tahap pengetahuan yang luas dan tepat mengenai alkohol.4.89 menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. pelajar – pelajar tersebut tidak akan berterusan terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. maka ini boleh membantu mereka untuk membuat keputusan dengan bijak untuk mengurangkan penglibatan mereka di dalam penyalahgunaan alkohol. Ibu bapa tidak dapat memberi asuhan dan didikan. Ini disebabkan banyak faktor yang menjadi punca kepada gejala tersebut dan dengan lebih memahami masalah tersebut berdasarkan dapatan dari kajian ini. sementara remaja itu pula tidak mendapat perhatian. Implikasi Hasil Kajian Hasil dapatan boleh dimanfaatkan oleh pelajar yang terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. bimbingan dan panduan hidup sempurna.

Hasil kajian ini juga dapat dijadikan panduan oleh guru disiplin di sekolah. Daripada kajian literatur yang dibuat dalam bab 2 juga mendukung pendapat tersebut. Sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung. Semua maklumat yang diberikan oleh pelajar dalam kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa dari SKD akan pengaruh yang ditimbulkan akibat tabiat mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ke atas anak – anak mereka yang masih bersekolah. secara rasionalnya dapat kita membuat andaian bahawa pengaruh latar belakang keluarga mempunyai implikasi yang kuat terhadap tabiat anak–anak mereka. PIBAGU selaku persatuan yang mewakili kepentingan ibubapa di sekolah dapat memainkan peranan yang aktif untuk memberi kesedaran kepada semua ibubapa tentang keburukan yang telah ditimbulkan akibat . Ini di sebabkan walaupun kajian ini tidak membuat kajian korelasi antara tabiat meminum alkohol keluarga dengan kes penyalahgunaan alkohol dan kes pelanggaran disiplin anak–anak mereka di sekolah.sekolah yang majoriti pelajarnya adalah dari SKD untuk mengenal pasti langkah – langkah yang boleh diambil untuk untuk menangani masalah tersebut. tetapi hasil maklumat yang diberikan oleh responden terutama dalam Bahagian B soal selidik. Pihak PIBAGU dan ibubapa juga boleh mendapat manafaat daripada dapatan kajian ini. timbul kebimbangan akan berlaku masalah – masalah serius terutama yang melibatkan keselamatan di sekolah apabila pelajar – pelajar yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol dibiarkan berkeliaran di kawasan sekolah.90 agar tidak lebih ramai pelajar dari SKD akan terjerumus ke dalam kegiatan yang tidak bermoral tersebut.

Kesan – kesan buruk yang ditimbulkan oleh alkohol juga harus diberi penekanan. penyelidik hanya menemui tiga kajian ilmiah peringkat sarjana muda yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol dan kaitannya dengan pelajar. Cadangan Kajian Lanjutan Kajian tentang alkohol dan hubungannya dengan pelajar telah banyak dilakukan di luar negara terutama di Amerika Syarikat. Ini disebabkan ada di kalangan responden terutama yang bersekolah di luar bandar tidak mengetahui akan bahaya alkohol terhadap kesihatan mereka. Walau bagaimanapun . Penyelidikan yang dilakukan di beberapa perpustakaan dan juga di Bahagian Perancangan dan Penyelidikan. Kuala Lumpur. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) adalah merupakan sebuah institut yang mengkhususkan kajian ilmiah mereka hanya berkaitan dengan masalah alkohol terutama hubungannya dengan pendidikan. Aktiviti – aktiviti seperti ceramah dan sebagainya boleh dilakukan dari semasa ke semasa supaya dapat menimbulkan kesedaran kepada ibu bapa. Kajian – kajian yang telah dibuat meliputi berbagai – bagai aspek .91 penyalahgunaan alkohol yang dilakukan oleh ibubapa dan anak – anak mereka. Kemungkinan juga ibu bapa mereka sendiri pun tidak mengetahui akan bahaya tersebut.5. Kajian di dalam negeri berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar pada peringkat sarjana sepengetahuan penyelidik sampai setakat ini belum lagi dilakukan.

. Kajian mungkin akan bertambah menarik sekiranya tumpuan diberikan kepada beberapa kaum di Malaysia yang telah dikenal pasti banyak terlibat dengan masalah penyalahgunaan alkohol seperti kaum India. 2. Cina. Perbandingan pola meminum alkohol pelajar antara bandar dan luar bandar. Antara skop kajian yang boleh dibuat pada masa hadapan antaranya ialah: 1. terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh tiga orang penyelidik tersebut sehingga mengurangkan nilai ilmiah kajian tersebut. taraf sosiol ekonomi dan demografi 5. Hubungan antara peningkatan kes pelanggaran disiplin dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. Berbagai – bagai aspek dan skop yang boleh diterokai oleh penyelidik yang akan datang. Hubungan antara pencapaian akademik dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. Hubungan antara penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar berdasarkan jantina. Oleh kerana itu. Hubungan latar belakang keluarga dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. Iban dan suku. 4.92 setelah diteliti.suku kaum di Sabah terutama Dusun. kajian lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan alkohol terbuka luas. 3.

1980. 1992. Sarvela. A. 2002. Pelanggaran Peraturan Disiplin di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Wilayah Persekutuan. E-Journal. Pelanggaran Disiplin di Sekolah: Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. E-Journal. Abnormal Pscychology. Altrocchi J. Conflict. American Journal of Public Health. M. Jovanich Inc. Ph. Kuala Lumpur. Rural and Urban Alcohol Problem. Journal of Studies on Alcohol.93 BIBLIOGRAFI Abdullah Bin Hassan. 1994. AB. Jamieson. 6: 55-73. Alim Abdul Rahim. Social Learning Theory. Charles H. and Related Problem Behaviours. Christine E. Fakulti Pengajian Pendidikan. No. E-Journal Atav. Disiplin Pelajar Sekolah di Malaysia Membimbangkan. 3: 243-245. Alcohol and Other Drug User Among Rural and Urban Youth: A Secondary Analysis of the Monitoring the uture Data Set. New Jersey: . Aminuddin. E-Journal Bandura. 1993. EJournal. Universiti Kebangsaan Malaysia. 54 ( 4 ): 763 – 776. and Interest Groups.D. Sixth Edition. 1999. 18. Volume 87: 760. Selangor. Vol. Englewood Cilffs. Alcohol Health and Research World ( AHRW ). Klang. 1997. Pengantar Psikologi Bilazim.P. McCaghy. 2003. 52. Ahmad Nadri Mat Daud 1989. Prentice Hall. Barnes. Fakulti Pengajian Pendidikan. D. Bil 95: 8 – 9. 1977.764. No. Masalah Disiplin Pelajar Remaja: Satu Kajian Kes Pelajar Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Harun. G. Universiti Malaya. Serdar . United States of America: Pearson Education. M. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Tanjung Karang. Cronk. Vol. Crime.Selangor. 1994. Deliquency. Jurnal Akademik. Capron dan J. dan Paul D. Journal of Marriage and the Familiy. M dan Farrel.Sc. Abdul Rahman Bin Suratmin. Universiti Putera Malaysia. New York: Harcourt Brance. Family and Students. Deviant Behavior. Di mana Silapnya. 1999. Spencer and Gale A. Timothy A. Parental Support and Control as Predictors of Adolescent Drinking.D.

2. Luczak SE. Classroom Dicipline and Managment. Duncan B. 1989. Kuala Lumpur: Pustaka Fajar bakti. 12: 411–429. Pengetahuan.94 Christopher S. Sabah.Americans. 2003. 1987. Datuk Dr. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 1993. Philip J. United States of America: Macmillan Publishing Company. Diagnosis and Assessment of Alcohol Use Disorders Among Adolescents. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Unversiti Pertanian Malaysia.1994. Ebberhart NC.E-Journal. Childhood Antisocial Behavior and Adolescent Alcohol Use Disorders. Drinking and schooling. and Michael J. 2. Bukstein. Journal of Psychoactive Drugs . 22.H. Moore. : ERIC Clearinghouse on Higher Education Washington DC. No. Michael Vanyukov dan Jack Cornelius. Duncan B. Journal of Health Economics Vol. 2. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). E-Journal.4 Tahun di Daerah Kota Belud. Chong. 1998. 1998. EJournal. Vol. 2002. Sikap dan Amalan Ibu – Ibu Terhadap Permakanan Kanak – Kanak Berumur 1 . Christopher R. E-Journal. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). No. 2. College Alcohol Programs. ERIC Identifier: ED308802 Edward. 1994. Herman J. 22. E-Journal. Daily Express. Clark. Psychopathology in Adolescent Alcohol Abuse and Dependence. (Tidak diterbitkan). Vol. Student Admits Theft From Phones 11 times.Vol . Eddy. Rogers. No. Margot Sanders . Family History of Alcohol Dependence in Asian . 35(3): 375-377. Martin dan Ken C. 26. S. Ee Ah Meng. Clark dan Oscar G. Vol. Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling. Cook. Percetakan Eshin. Winters. Sabah Dilemma (The Political History of Sabah: 1960 – 1994). E-Journal. Effect Of Size Of City Of Origin On Students Alkohol Awareness. Jabatan Pengajian Pembangunan Manusia. 22. 1993. Luping. . 2004. Vol. C. Avanecy N dan Wall TL.

Educational Research Competencies for Analysis and Applications. and Young Adults. 28(14):21-23.. 2002. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. Karambunai. and illicit Drug Use Among American Secondary School Students. 1993. Laporan Salah Laku Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. Utusan Publications dan Distributors Sdn. Daily Express. Panduan Am Disiplin di Sekolah – Sekolah. Kuala Lumpur. Ibrahim Mamat. Psikologi Bilik Darjah Asas Pedagogi. 1992. Husin. L. Kementerian Pendidikan Malaysia. Event-Related Potential Responses to Alcohol-Related Stimuli in African – Amercan Young Adults: Relation to Family History of Alcoholism. Memahami dan Membimbing Remaja Nakal. Antisocial Behaviour in School: Strategies and Best Practices. Walker. 1981 . Hairunnaja Najmuddin. USA: Merrill Prentice Hall. 1995. Tapai Sebenarnya Kadazandusun.R. 1997. Slawecki CJ. Bhd. Gay dan Peter Arasian. Masalah Pembelajaran Murid Dari Kalangan Keluarga Bercerai dalam Pembangunan Sumber Manusia. . The International Journal of the Addictions.38(4):332-338. Vol. E-Journal. Hashami Bohari. Bhd. Sabah. Buku Panduan Bagi Ibu Bapa dan Penjaga Mengenai Disiplin. L. Ezaddin Mohamed. 1975-1991. Geoff Colvin dan Elizabeth Ramsey. ( Cetakan Pertama ). Nexus Resort. J. 2003. . O'Malley. Kementerian Pendidikan Malaysia. Sweeny A. 1994. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan Suatu Kemestian Bagi Johnston. Drinking. 2003.95 Ehlers CL. Seventh Edition. Kota Kinabalu. College Students. E-Journal. Dewan Bahasa dan Pustaka. Osman Ali. 1995. Hill M. 200. Memimpin Remaja Sekolah: Teori dan Praktik: Selangor Darul Ehsan: Kumpulan Budiman Sdn.. USA : Cole Publishing Company.D. 2001. Journal of Alcohol and Alcoholism.G. 1997.M. Kamarudin Hj.Summary of the Proceedings of the First Kadazandusun – Murut Intellectuals Conference. 1982. P. Smoking. Kuala Lumpur: PTS Pubilcation and Distributor Sdn. 22 September. Kuala Lumpur. Bhd. UKM Bangi. Phillips E. Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges. Kuala Lumpur: Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. dan Mohd Amin Sharif. & Bachman.

96

Lewis Yablonsky. 2000. Juvenile Delinquency into the 21st Century. California State Unversity – Northridge: Wadsworth. Linda Patia Spear. 2002. Alcohols Effect on Adolescents. Vol. 26, No. 4. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA) . Vol.26. No.4. EJournal. Marlene Oscar – Berman, Barbara Shagrin, Denise L. Evert dan Charles Epstein. 1997. Impairments of Brain and Behavior. The Neurological Effects of Alcohol. Journal of Pediatric .Vol. 21. No. 1. E-Journal. Md. Rus Bin Masir. 1988. Pengaruh Ras Terhadap Jangkaan Minum alkohol di kalangan Pelajar–Pelajar sekolah. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Michael Windle. 2003. Alcohol Use Among Adolescents and Young Adults. . National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol 27, no 1. EJournal. Mizan Adillah Ahmad Ibrahim. 2001. Pengurusan Perkhidmatan Personalia Murid. Shah Alam: Cerdik Publications. Mohd. Zain Bin Md. Saad. 1988 . Pengaruh Status Ekonomi Terhadap Jangkaan Minum Alkohol di kalangan Pelajar – Pelajar. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Moo Mee Ching. 2001. Masalah Disiplin Pelajar : Peranan Sekolah dalam Menanganinya. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohd. Tajudin Bin Haji Abdul Rahman. Masyarakat Melayu – Masalah Disiplin di KalanganPelajar Sekolah dan Penyelesaiannya. Seminar Masyarakat Melayu dan Gejala Sosial: Proses Penyelesaian Dalam Pembinaan Masyarakat Melayu Cemerlang Abad ke - 21. Anjuran Institut Perkembangan MINDA ( INMIND ), Kualal Lumpur. Bertempat di Hotel Crown Princess Kuala Lumpur, 17 januari 1995. Mohd. Majid Konting.1994. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhd. Mansur Abdullah. 1991. kaunseling Ibubapa dalam Pembinaan Generasi Berdisiplin. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

97 Nabil Abdul Latif. 1994. Ciri – Ciri Yang Mendorong Pelajar Melanggar Displin di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah, kelantan. Latihan Ilmiah untuk Sarjana Teknologi dan Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.( Tidak diterbitkan). National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA), Eighth Special Report to US Congress Alcohol and Health. 9/93: 129. E-Journal. National Center for Health Statistics (NCHS), Advance Data, USDHHS, No. 295, 9/30/91: 1. E-Journal. Nicholson, M.E., M.Q. Wang, D. Maney, J. Yuan, B.S. Mahoney dan D.D. Adame. 1995. Alcohol Related Violence and Unwanted Sexual Activity on the College Campus. American Journal of Health Studies. Vol. 14, No. 1: 1-16. EJournal. Ongkili, J. F. 2000. Reconstructing Kadazan Cultural Origins in Sabah, Malaysia: A Breif Socio – Historical Survey, in Leigh. Proceedings of the sixth Biennial Borneo Research Conference. Universiti Malaysia Sarawak. Owen Rutter. 1922. British North Borneo. London: Constable and Company Limited. Owen & Jill Deanna. 1995. Rural and Urban Youth Drinking and Driving Knowledge, Attitudes, and Behaviors. Journal of Drug Education vol. 31: 29-46. E-Journal. Patrick M, O Malley, Lloyld D. Johnston dan Jerald G. Bachman. 1998. Alcohol Use Among Adolescents. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol. 22. No.2. E-Journal. Perkins, H.W. 1999. Stress-Motivated Drinking in Collegiate and Postcollegiate Young Adulthood: Life Course and Gender Patterns. Journal Studies of Alcohol. Vol. 60: 219-227. E-Journal. Peter gray, Andy Miller & Jim Noakes. 1994. Challenging Behaviour In Schools. Teacher Support, Practical Techniques and Policy Development. First published. New York: Routledge. First published. Peter R. Finn, Ph.D., & Alicia Justus. 1997. Special Section Physiological Responses In Sons Of Alcoholics. American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). . Vol.21, No. 3: 227. E-Journal.

98 P.J. Granville – Edge & Rajen Devadason. 1999. The Sabahan, The Life and Death of Tun Fuad Stephens. Kuala Lumpur: Donsons Sdn. Bhd. Presley, C.A., Meilman, P.W. & Lyerla R. 1994. Development of the Core Alcohol and Drug Survey: Initial findings and future directions. Journal of American College Health. Vol. 42: 248-255. E-Journal. Pullen, L.M. 1994. The Relationships Among Alcohol Abuse in College Students and Selected Psychological/Demographic Variables. Journal of Studies Alcohol and Drug Education. Vol.40 (1): 36-50. E-Journal. Ruth C. Engs, R.N., ED.D. Family Background of Alcohol Abuse and Its Relationship to Alcohol Consumption Among College Students: An Unexpected Finding. Journal of Studies on Alcohol. Vol. 51. No. 6. E-Journal. Ruth C. Engs & Hanson. 1994. D.J. The Student Alcohol Questionnaire: An Updated Reliability of Drinking Patterns, Problems Knowledge and Attitude Subscales. Psychological Reports. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 74. No. 6: 12-14. E-Journal. Ruth C. Engs. 1995. The Assiocation Of Alcohol Consumptionith SelfReported Illness In University Students. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 75. No. 6: 17-20. E-Journal. Rayner F. Udong. 2002. Sejarah Nunuk Ragang Versi Liwan. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Rayner F. Udong. 2002.Food and Drinks of the Indigenous People of Sabah ;The Tapai. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Robert C. Trojanowicz & Merry Morash. 1992. Juvenile Delinquency Concepts and Control. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall. Ruth W. Edwards. 1994. Alcohol, Tobacco, and Other Drug Use by Youth in Rural Communities. American Journal of Health Studies. Vol. 14. No. 1: 17 – 31. EJournal Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed. 1994. Fenomena Keruntuhan Akhlak Remaja: Tren, Punca Dan Penyelesaian. Jurnal Kebajikan Vol. 16 No.1:4. E-Journal.

Universiti Kebangsaan Malaysia. 1997. Tunggolou. 2000. 1961. Pendidikan: Satu Pemikiran Semula. Department of S. E. Punca – Punca Masalah Disiplin di Sekolah dan Langkah untuk Mengatasinya: Persepsi pelajar.21. E-Journal. The Origins and Meanings of the Terms “ Kadazan” and “ Dusun”. Rinehart and Winston. Tony Charlton & Kenneth David. Kota Kinabalu. Ethno – Historical Relationships and Patterns of Customary Behaviuor Among North Borneo Natives People. London & New York: Routledge. The Dusun: A North Borneo Society. Govt. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. Sia Beng Leng. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Thomas Rhys Williams. Volume XIII No. EJournal .P. Ullik Rouk. Mohan V & Padda A S. Second Edition. Managing Misbehaviour in Schools. Amritsar. Singh G.Vol. 25 (2):73-8. 3. Status Displin di Sekolah Menengah.99 Shanmugam a/l Pachaippan. R.F. Parenting Influences on the Development of Alcohol Abuse and Dependence. Suara Rakyat Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun. Comparative Study of Prevalence of Regular Alcohol Users Among the Male Individuals in an Urban and Rural Area of District Amritsar. 1993. Fakulti Pengajian Pendidikan. 2001. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Journal of Sosciologies . 1999. 2000.11: 56. 1990. Medical College. Singh J. 1965. 1: 2243. Ibu bapa/ Penjaga dan Guru – Guru. 1997. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). (SED) Letter Journal. Indian Journal of Community Medicine. Sabah. Theodore Jacob & Sheri Johnson. When Rural Traditions Really Count. Southwest Educational Development Laboratory. 1990. Bangi. No.Journal Tajul Ariffin Noordin. Punjab.M. Thomas Rhys Williams. Unpublished Article Available at the Kadazandusun Language Foundation. New York: Hort.

Journal Wechsler.. 1990.. E. 11 – 13. H. E-Journal. M.100 Umi Kalthum Abdul Karim. 1993. 1998. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). A. Wechsler. College Alcohol Use: A full or Empty Glass?. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin dan Kesan Pencapaian Akademik: Satu Kajian Kes di Kalangan Pelajar Melayu di Beberapa Buah Sekolah Menengah di Batu Pahat. Vol. Vol. No. Mei. & Tadashi Yamada. E. Kertas Kajian Sarjana Muda Pendidikan Unversiti Kebangsaan Malaysia. Molnar.Journal Yamada. B. R. Tetsuji. Journal of Health Economics. The Impact of Alcohol Consumption and Marijuana Use on High School Graduation.. Kuala Lumpur. 1996. Pendekatan Dalam Menangani Masalah Juvana. S dan Seibring. 1999. Weitzman. Dibentangkan di Seminar Delinkuensi Juvana. Journal of American College Health. Kelley. 1998. 3: 243-245. An Analysis of National Data on the Prevalence of Alcohol Involvement in Crime. & Baer..(5): 219-226. K. Alcohol and Crime. Giovanni. 5: 77–92.. Davenport. . 48. US Department of Justice. J. E. E. S. H. Journal of American Health. Johor. P. E. Michael Kendix. Vol. E. J. 1993.. What Colleges are Doing About Binge Drinking: A Survey of College Administrators.47:247252. 18. 2000.Journal Zuraidah Gharif.

101 LAMPIRAN A Soal selidik SULIT SOAL SELIDIK TENTANG ALKOHOL Maklumat Penting : Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah semata – mata untuk menyelesaikan disertasi saya sebagai syarat untuk mendapat Sarjana Pengurusan Pendidikan ( Master ) . BAHAGIAN A: DEMOGRAFI ( Soalan 1 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1. SEGALA MAKLUMAT DAN BORANG SOAL SELIDIK INI AKAN DIMUSNAHKAN SEBAIK SAHAJA PENYELIDIKAN SAYA SELESAI. 1= Tidak Pernah 2= Sangat Tidak Selalu 3= Tidak Selalu 4 = selalu 5 = Sangat selalu . SILA BERALIH TERUS KEPADA SOALAN DI BAHAGIAN C. Bandar 2. Lokasi Sekolah 1. Luar bandar BAHAGIAN B : POLA MEMINUM ALKOHOL KELUARGA ANDA ( Soalan 1 hingga 15) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) SEKIRANYA TIDAK ADA AHLI KELUARGA ANDA YANG TERLIBAT DENGAN TABIAT MEMINUM ALKOHOL. ANDA TIDAK PERLU BIMBANG UNTUK MENJAWAB KESEMUA SOALAN DALAM SOAL SELIDIK INI DENGAN JUJUR KERANA NAMA ANDA TIDAK PERLU DITULIS. SEGALA DOKUMEN BERKAITAN DENGAN SOAL SELIDIK INI ADALAH SULIT DAN TIDAK AKAN DIGUNAKAN UNTUK APA JUGA URUSAN SELAIN YANG TERSEBUT DI ATAS. ANDA TIDAK PERLU MENJAWAB SOALAN PADA BAHAGIAN B.

Adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda?. Ada di kalangan keluarga dari suku kaum Dusun di Sabah menyimpan tapai di rumah. Pernahkah anda minum alkohol bersama – sama dengan ibubapa anda?. Pernahkah anda meminum alkohol bersama. Pernahkah ibu bapa anda dalam keadaan sangat mabuk selepas minum alkohol?. 1 2 3 4 5 2. 1 2 3 4 5 3. Adakah ibu bapa anda bersikap acuh tak acuh sekiranya mendapati adik beradik anda meminum alkohol?. Adakah keluarga anda juga berbuat demikian?. Pernahkah ibu bapa anda mengarah adik – beradik anda membeli alkohol untuk mereka?. 1 2 3 4 5 4.sama dengan adik beradik anda?.102 1. 1 2 3 4 5 . 1 5 6. 1 2 3 4 5 5. 1 5 2 3 4 2 3 4 7.

Pernahkah anda mengajak rakan – rakan anda meminum alkohol di rumah?. Pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?. 1 2 3 4 5 10.103 8. Pernah kah adik. Pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?. 1 5 2 3 4 12. Pernah kah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol?. 1 2 3 4 5 13. 1 2 3 4 5 9. 1 2 3 4 . 1 2 3 4 5 14. Adakah keluarga anda menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain?.beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?.beradik anda mengajak rakan–rakan mereka meminum alkohol di rumah?. Pernahkah adik. 1 2 3 4 5 11.

SILA TANDAKAN ( 1) SEKIRANYA ANDA MERASA PERNYATAAN BETUL. Meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan 3. 2. 1= Betul 2= Salah 3= Tidak Tahu 1. SEKIRANYA ANDA TIDAK PASTI. ( 2 ) SEKIRANYA SALAH. ( Soalan 1 hingga 10 ) SILA TANDAKAN RUANG DI SEBELAH KANAN PILIHAN JAWAPAN ANDA. Montoku ialah minuman beralkohol buatan tempatan . 1 2 3 4 5 BAHAGIAN C : TAHAP PENGETAHUAN TENTANG ALKOHOL ANDA . SILA TANDAKAN ( 3 ) IAITU TIDAK TAHU . Gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol 4. Bir disuling sehingga mengandung 4 hingga 5 peratus alkohol 5. JANGAN MENEKA. Pernah kah adik beradik anda kesan buruk minum alkohol kepada anda?. Meminum alkohol dalam jumlah yang banyak secara berterusan dan boleh mengakibatkan kematian. Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan darah tinggi 6.104 5 15.

Tidak Pernah 2. BAHAGIAN D : MASALAH YANG TIMBUL SETELAH ANDA MEMINUM ALKOHOL . Sangat Tidak selalu 3. 9. Tidak Selalu Sangat selalu 4.Tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah 3.Mencuri wang di sekolah .105 7. Berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung pada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum.Tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru 6. Ponteng kelas 4. Lambat datang ke sekolah 5. 1.Melawan pengawas 2. Alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air. peminum akan mula bertindak ganas 8. Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol. Penyalahgunaan alkohol adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya 10. Selalu 5. ( Soalan 1 hingga 18 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1.

106 7. Mencuri harta benda sekolah selain daripada wang 13. Bergaduh dengan pelajar lain 10. Tidak menghadirivb ol-. Membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar 9.Membuli pelajar lain 8. Merosakkan harta benda sekolah 11. Menghisap rokok di sekolah 17. Ponteng mata pelajaran Terima kasih atas kerjasama anda . Mencuri makanan di kantin sekolah 14. Meniru semasa peperiksaan 18. perhimpunan pagi 16. Bergaduh dengan guru 12. Tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar 15.

7.107 LAMPIRAN B Kajian Rintis untuk Bahagian B Soal Selidik – Teknik Uji-Uji Semula Jadual 3.1 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 1 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 .

7.2 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 2 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 . Jadual 3.108 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89.3 peratus.

3 Jawapan Responden yang Terlibat dalam Kajian Rintis 3 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 .3 peratus.7.109 30 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 88. Jadual 3.

6 peratus. . . .110 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89.

111 .

112 .

113 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful