1

BAB 1
PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam bab ini akan diterangkan tentang pernyataan masalah, tujuan kajian, objektif kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian dan juga definisi konsep yang mengandungi konsep-konsep mengenai minuman beralkohol,

penyalahgunaan alkohol, tahap pengetahuan, disiplin, pelanggaran disiplin, suku kaum Dusun dan aspek demografi. Dalam bab ini juga akan menerangkan tentang batasan kajian iaitu meliputi penggunaan populasi, masalah pembolehubah, masalah kewangan dan batasan mengenai

pelanggaran disiplin pelajar.

1.2. Pendahuluan Dewasa ini, masalah disiplin di kalangan remaja bukan lagi

merupakan permasalahan sosial yang baru dalam masyarakat . Setiap tahun, kejadian salah laku remaja memperlihatkan kadar peningkatan yang tinggi (Aminuddin, 1993). Kenakalan pelajar yang dibahas dalam pelbagai forum dan media dianggap semakin membahayakan. Pelbagai macam masalah yang

disiplin pelajar yang ditunjukkan akhir-akhir ini . Kejadian- kejadian

melibatkan pelajar seperti ponteng, mabuk, gangsterisme, mencuri, serang, peras ugut, menyerang pelajar lain, merogol, penyalahgunaan rompakan, dadah,

dan membunuh sudah menjadi lumrah dan berita mengenai

kejadian-kejadian ini kerap dipaparkan di dada-dada akhbar perdana. Umum mengetahui bahawa para pelajar tersebut merupakan teras kepada

2 pembangunan negara pada masa hadapan. Namun fenomena ini

menimbulkan kebimbangan mengenai nasib negara pada masa hadapan. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993, mendapati sejumlah 2,193 buah sekolah rendah dan 864 buah sekolah menengah menghadapi masalah disiplin. Pada masa yang sama sejumlah 4,482 buah sekolah rendah dan 497 buah sekolah

menengah tidak memberi laporan mereka. Kemungkinan sekiranya semua sekolah memberi laporan tahunan mereka, jumlah sekolah yang mempunyai masalah disiplin semakin bertambah. Satu kenyataan yang tidak boleh diketepikan ialah ramai di kalangan remaja yang bermasalah disiplin adalah mereka yang masih berada di

bangku sekolah. Berdasarkan statistik yang terkumpul, kes-kes jenayah yang membabitkan remaja meningkat dengan ketara hingga 1992 . Misalnya , antara tahun-tahun 1990

pada tahun 1991 sahaja, seramai 124 pelajar

ditangkap kerana terlibat dengan pelbagai kegiatan jenayah dan bilangan yang ditangkap ini meningkat dari tahun ke setahun. (Sabitha & Mahmood Nazar, 1994). Terbaru, ialah kejadian di daerah Papar, Sabah iaitu lima orang pelajar sekolah menengah telah ditangkap kerana mencuri wang syiling dari telepon awam. Menurut pengakuan mereka, kegiatan ini sudah jalankan sebanyak 11 kali (Daily Express, p. 4) Keputusan melengkapkan guru disiplin dengan Kuasa Polis Tambahan yang telah dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan pada waktu itu, Datuk Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak dengan Ketua Polis Negara pada waktu itu, Tan Sri Rahim Noor di Kementerian Pendidikan pada 25 Feb 1997 (Abdullah, 1999) membuktikan betapa semakin seriusnya masalah mereka

3 disiplin pelajar pada hari ini. Menurut Umi Kalthum, (1993), penglibatan remaja dalam kegiatan anti sosial, jenayah dan salah laku adalah akibat daripada kegagalan mereka melalui proses sosialisasi yang positif. Remaja memerlukan contoh (role model ) yang positif terutama dari keluarga untuk membantu mereka membentuk perlakuan dan sikap melalui tempoh peralihan daripada dewasa. Antara salah laku pelajar di negara kita yang semakin serius ialah masalah penyalahgunaan alkohol. Masalah ini sama seriusnya dengan yang positif semasa

peringkat kanak – kanak ke alam

masalah-masalah sosial lain yang melanda pelajar negara. Malah masalah ini kian hari kian meruncing. Apa yang lebih membimbangkan, masalah penyalahgunaan alkohol turut memberi kesan dan pengaruh terhadap yang lain seperti pergaduhan, pembunuhan,

peningkatan masalah disiplin

mencuri dan juga ponteng di kalangan pelajar di sekolah.

1.3.

Pernyataan Masalah Di Sabah, masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar juga merupakan salah satu masalah yang serius. Masalah ini nampaknya lebih

ketara berlaku di kalangan pelajar lelaki daripada suku kaum Dusun (SKD). Pembabitan mereka dengan alkohol mungkin disebabkan oleh beberapa

faktor. Antaranya ialah mereka telah terdedah dengan alkohol sejak mereka kecil disebabkan ibu bapa mereka juga peminum alkohol. Ada sebilangan ibu bapa yang tidak menghalang anak – anak remaja mereka terlibat dengan penyalahgunaan alkohol malah ada yang mengajak anaknya turut sama

meminum alkohol. Apa yang lebih mendukacitakan lagi, sebahagian anggota

Gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar dari SKD bukan sahaja melanda mereka yang bersekolah di bandar. Dengan kata lain. masalah disiplin adalah kesan sampingan yang proses pembangunan yang terlalu pantas dan sukar buruk daripada dibendung. pelajar tersebut juga akan cenderung terlibat dengan masalah disiplin yang lain. 1. Selain daripada minuman beralkohol yang dibuat sendiri. minuman beralkohol buatan luar negera juga semakin mudah didapati di luar bandar dengan harga yang murah. Tahap pengetahuan pelajar tentang alkohol yang rendah juga menyebabkan timbul kesan – kesan sampingan yang kadangkala tanpa disedari oleh pelajar telah memberi kesan buruk kepada mereka. tetapi juga gejala tersebut telah mula menular ke kawasan luar bandar. Akibat penyalahgunaan alkohol yang kadang kala tidak terkawal. Tujuan Kajian Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk menkaji sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga. Fakta yang sama diperoleh oleh Ibrahim.4. tahap pengetahuan alkohol responden dan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki . 1990).4 masyarakat dari SKD ini menganggap bahawa penggunaan alkohol adalah sebahagian daripada budaya mereka (Moginum Culture). (1997) menunjukkan semua jenis masalah remaja bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan industrilisasi dan urbanisasi. Masalah ini seolah – olah berkembang selaras dengan kemajuan pembangunan (Tajul Ariffin.

6. Secara khusus.5 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. c. Adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. 1. Adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. Objektif Kajian a.5. Adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. b. 1. b. Mengetahui sama ada terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Hipotesis Kajian . c. kajian ini bertujuan untuk: a.

Terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. 1. c. Dapatan kajian ini juga diharap boleh dijadikan maklum balas terutamanya kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Sabah untuk mengenal pasti cara terbaik untuk mengatasi masalah pelanggaran disiplin di kalangan pelajar dari SKD dengan kaedah dan cara yang bersesuaian dengan faktor demografi pelajar. b. Dapatan kajian ini diharap boleh membantu para guru khususnya guru disiplin untuk menghadapi masalah penyalahgunaan alkohol dan pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh para pelajar lelaki dari SKD. c. . Terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dari kes pelanggaran disiplin sekolah di bandar dengan pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Dapatan kajian ini juga diharap dapat digunakan sebagai garis panduan bagi pihak sekolah khususnya pengetua – pengetua sekolah menengah di Sabah di mana terdapat pelajar daripada SKD dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan alkohol dan gejala pelanggaran disiplin sekolah di kalangan mereka. . Terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah dari SKD yang bersekolah di luar bandar.6 a. Kepentingan Kajian: a. b.7.

Terdapat sekurang – kurangnya enam jenis minuman beralkohol buatan tempatan yang dihasilkan oleh SKD di Sabah iaitu lihing. tetapi penggunaannya sebenarnya sudah berusia ribuan tahun. . Definisi Konsep Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang definisi konsep yang akan digunakan dalam kajian ini. Warnanya adalah jernih. montoku. Kekuatan minuman tersebut bergantung kepada jumlah peratus alkohol didalam kandungannya. vodka atau brandy pula mengandungi 40 peratus alkohol. bir disulingkan wain . stout . Kandungan utama semua jenis minuman beralkohol ialah ethyl atau ethanol.M. Data-data dan keputusan daripada kajian ini diharap dapat disebarkan dan ibu bapa terutama dari SKD untuk memberi kepada masyarakat kesedaran kepada mereka agar masalah penyalahgunaan alkohol ini dapat dikurangkan dengan bantuan masyarakat dan ibu bapa. 2003) . Minuman Beralkohol Minuman beralkohol ialah apa-apa sahaja jenis minuman yang kandungannya mempunyai alkohol dan memabukkan apabila diminum. 1. 10 hingga 14 peratus.8. tidak mempunyai rasa dan dihasilkan melalui proses penapaian. 8 peratus. 1.C dan penggunaan alkohol juga telah tercatit dalam kitab Bible (Charles et al.7 d. Alkohol sudah dikenali dan digunakan di Mesir sejak 3700 S. di Sumeria pula sekitar 2300 B. Misalnya di Malaysia.8.1. manakala wiski. Jenis – jenis bahan kimia yang terkandung dalam alkohol hanya diketahui selepas ditemui oleh Louis Pastuer pada tahun 1857. sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol.

Kedua – dua minuman ini dihasilkan menerusi pemeraman beras dan dicampur dengan beberapa jenis akar atau kulit kayu supaya warna coklat minuman dapat dihasilkan. Alcohol Abuse : Keinginan tinggi seseorang terhadap alkohol yang menyebabkan individu tersebut hilang kawalan dan ketergantungan keterlaluan secara fizikal terhadap alkohol. Lihing. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 1998. Penyalahgunaan alkohol dianggap sebagai suatu keadaan apabila si pengguna hilang kawalan terhadap jumlah alkohol yang diminum dan tidak dapat menghentikan tabiat tersebut. . sagantang . Berbeza dengan yang lain. dan kinomol (Tapai) . Jenis yang paling memabukkan ialah montoku. sagantang dan kinomol dihasilkan menerusi beberapa peringkat pemeraman beras yang diadun dengan dengan ragi. segantang dihidangkan cara disedut terus daripada tempayan pemeraman menggunakan buluh kecil. Penyalahgunaan Alkohol Definisi yang diterima umum tentang penyalahgunaan alkohol ialah tabiat tersebut merupakan suatu penyakit .2. yang serasa dengan gin. 1. Bahar pula agak berbeza dengan minuman tempatan yang lain kerana ia dihasilkan daripada nira kelapa yang dicampur dengan kulit kayu tertentu (Daily Express.8 sikat. Masing – masing mempunyai rasa dan peratus kandungan alkohol tersendiri. 1995). diikuti oleh sikat yang dianggap oleh SKD sebagai brandi. bahar.8. telah memberi beberapa definisi berkaitan penyalahgunaan alkohol: a.

8.4. e. Melalui pengetahuan seseorang boleh mengubah sikapnya sama ada ke arah positif atau negatif. Compulsion : Ketidakmampuan seseorang untuk berhenti meminum alkohol setelah memulakannya.3. 1. Graving : Mempunyai keinginan yang tinggi untuk minum. berpeluh. Pengetahuan yang cetek boleh menyebabkan individu itu bertindak mengikut perasaan tanpa memikirkan bahawa tingkah laku yang ditunjukkan selaras dengan norma masayarakat. Dependence : Individu yang meyalahgunakan alkohol akan mengalami tanda –tanda seperti ingin muntah. Tolerance : Keinginan untuk menyalahgunakan alkohol sebanyak mungkin sehingga ke tahap individu tersebut berasa mabuk. b.8.9 b. penelitian dan pembelajaran. Tahap Pengetahuan Chong. (1987) menyatakan pengetahuan merupakan pengumpulan maklumat yang diperoleh tentang sesuatu subjek atau perkara berdasarkan pengalaman. 1. mengeletar. dan sentiasa dalam kegelisahan apabila berhenti menyalahgunakan alkohol setelah menggunakannya secara keterlaluan untuk suatu jangka masa yang lama. pembacaan. c. Pengetahuan juga merupakan ilmu yang berupaya untuk mendekripsikan alam dan kehidupan yang sedia ada dengan tujuan menemukan penjelasan yang memungkinkan manusia menjangkakan dan mengawal sesuatu objek atau perkara itu. Disiplin .

Ia juga merujuk kepada cara berfikir yang tersusun dan seterusnya membawa kepada sifat rasional serta keyakinan diri seseorang . Ee. (2001). (1995) pula mentakrifkan disiplin sebagai sifat atau keadaan tingkah laku individu atau kelompok manusia dan . 1989). Disiplin ialah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat di sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang tenteram agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan harmoni dan lancar. Tajudin. Disiplin juga boleh didefinisikan sebagai suatu sistem hidup yang ditetapkan oleh suatu kelompok atau badan untuk mewujudkan suasana yang teratur dan tenteram untuk mendapatkan perkhidmatan yang memuaskan daripada seseorang individu di dalam kelompok tersebut. polis. membetul atau melengkap suatu sistem peraturan tentang tingkah laku mengikut peraturan yang telah diwujudkan .10 Disiplin bermaksud latihan membentuk. 1981). disiplin ialah satu kawalan sosial untuk mewujudkan suasana tenteram dan keadaan teratur agar proses pengajaran dan pembelajaraan dapat berjalan dengan licin dan teratur (Ahmad Nadri. (1994) mendefinisikan kelompok disiplin sebagai bagi yang dipersetujui laku oleh suatu masyarakat mewujudkan tingkah yang baik demi kesempurnaan kehidupan masayarakat itu sendiri. Disiplin adalah kesanggupan seseorang itu untuk mengikuti arahan dan peraturan. perajurit peraturan dan sebagainya. Contohnya peraturan yang diadakan untuk murid sekolah. Di sekolah. Disiplin juga adalah cara berfikir yang membawa kepada tingkah laku yang teratur dan ketabahan hati seseorang (Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohd. Menurut Mizan.

tetapi jika pihak yang terlibat tidak melakukannya.11 proses atau usaha mewujudkan sifat patuh peraturan dan bertatatertib . 1.5. Pelanggaran Disiplin: Berbagai definisi tentang masing – masing pelanggaran disiplin telah dibuat yang nilai dan pandangan berbeza mengikut pendapat. (1980) mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku salah adaptasi atau merosakkan seseorang atau persekitaran sosialnya. d. b. Dimensi norma tanpa akibat: aspek penekanan diberikan kepada perlakuan yang diharapkan atau diingini. ia tidak mendatangkan apa – apa akibat. c. Mohd. Dimensi hiraki kehendak: dalam dimensi ini membawa erti bahawa disiplin itu bukan sahaja harus dipunyai dihargai dan di hayati. Dimensi akibat: dalam dimensi ini penekanan disiplin adalah dari segi melaksanakan parameter disiplin berikut ataupun mewujudkan pencegahan. Dimensi norma: disiplin ini menggunakan disiplin dengan tujuan menerapkan isi disilpin tersebut bagi tujuan mengoreintasikan para pelajar kepada norma tertentu di persekitaran sekolah. seseorang. Altrochhhi. Salah adaptasi merupakan tingkah laku yang merosakkan secara signifikan dari segi .8. tetapi juga membolehkan seseorang itu berkeupayaan membuat keputusan serta meletak perlakuannya dalam susunan hiraiki yang wajar. Oleh itu sukar untuk menentukan definisi secara tepat dan diterima oleh semua pihak mengenai pelanggaran disiplin. Tajudin turut membahagikan disiplin kepada beberapa dimensi iaitu : a.

membuli. ponteng sekolah. memeras ugut. 1999). membunuh. dan lain – lain perbuatan kementerian atau negara. merompak . Sebarang usaha atau tindak tanduk negatif yang menyalahi atau melawan disiplin dianggap sebagai pelanggaran disiplin sekolah (Abdullah. (2003) pula mendefinisikannya sebagai aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma – norma masyarakat. Tingkah laku salah suaian merupakan tindak balas terhadap masalah hidup. dan agama. disiplin merupakan suatu unsur yang boleh mewujudkan ketertiban . menderhaka kepada ibu bapa. (1982). mencabar atau melawan guru. Martin. merogol. (1999) masalah disiplin ialah tingkah laku pelajar yang tidak mengikuti peraturan atau undang – undang sama ada peraturan atau undang – undang itu dibuat oleh institusi sekolah itu sendiri. Pelanggaran disiplin juga dapat bermaksud segala perbuatan atau tingkah laku yang dikesan. Berlainan di sini bermaksud berlainan dari segi purata. Alim. Menurut Abdul Rahman. (dalam AB. berzina . seumpamanya. Contoh – contoh kelakuan tersebut seperti mencuri. Hairunnaja. Menurut definisi Kementerian Pendidikan Malaysia. Masalah ini hanya terhad sekiranya dilakukan di kawasan sekolah sahaja. 1994) pula mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai tingkah laku yang membayangkan bahawa tingkah laku itu berlainan. undang – undang negara . memukul. dikenal pasti. Tindak balas ini ialah tindak balas mengelakkan masalah berbanding percubaan untuk menghadapi dan menyelesaikannya. dan dianggap sebagai melanggar atau mengingkari peraturan yang ditetapkan dan dikuatkuasakan oleh pihak sekolah.12 psikologi. luar biasa dan menyeleweng. menagih dadah. Purata itu juga berbeza mengikut sesuatu masyarakat.

sebagai suatu institusi perlu juga mengubal peraturan – peraturan agar dapat memupuk murid – murid supaya lebih berdisiplin dan memastikan keberkesanan dan kecemerlangan sekolah. Kegiatan luar bilik darjah. Pakaian seragam g. Majalah sekolah l.13 masyarakat. Potongan rambut f. Sekolah. kebakaran. j. Aspek – aspek disiplin di sekolah menurut Buku Panduan Bagi Ibu Bapa/ Penjaga Mengenai Disiplin. Persatuan. (1982) adalah seperti berikut: a. i. Ia menentukan amalan yang perlu dipatuhi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh sesuatu pihak bagi menjamin perjalanan sesebuah institusi. Menepati masa d. Rombongan lawatan k. Menjaga harta benda sekolah/ orang lain h. kecemasan.Kelab. Kebersihan (diri/ persekitaran) c. makmal sains. Permainan. Persatuan sekolah. Sukan Olahraga. Ia bukan sahaja merupakan peraturan – peraturan yang dikenakan ke atas sesuatu kelompok manusia akan tetapi ia juga berhubung rapat dengan tindakan seseorang menempatkan dirinya dalam masyarakat dan negara. Budi pekerti/ tingkah laku/kelakuan b. Umumnya disiplin melibatkan individu dalam masyarakat yang lebih besar. Kedatangan ke sekolah/ kelas e. Keselamatan melintas jalan. .

perkembangan dan pembangunan suku kaum ini. Sentimen ini telah menjejaskan perpaduan. 1. pengetua adalah berkuasa mengubal sebarang peraturan mengikut keadaan dan keperluan sekolahnya. menghormati individu sebagai manusia. prinsip keadilan dan sama rata. Beliau menggunakan istilah Oran Idaan atau Idahah untuk merujuk SKD. James Brooke pada tahun 1845 adalah orang pertama yang menggunakan istilah Dusun. Dewasa ini istilah Dusun telah menjadi Kadazandusun. 1999). Forrest pada tahun 1780. 2000). Ini disebabkan . J. Walau bagaimanapun. bagaiamanpun. Kadazandusun. Suku Kaum Dusun Dokumentasi awal tentang SKD telah dibuat oleh Captain T. Maryat dan Kesultanan Brunei juga telah menggunakan istilah Dusun (Ongkili. Walau bagaimanapun. satu resolusi telah dikeluarkan yang bersetuju agar Walau istilah Kadazan dan untuk Dusun tujuan disatukan menjadi ini. Isu disatukan dengan istilah Kadazan istilah Dusun dan Kadazan atau kebun penggunaan sebenarnya sudah mula hangat sejak awal tahun 1960–an. pertimbangan bakat dan minat. Hunt’s yang telah mengembara ke Pulau Borneo menggunakan istilah orang Idan untuk merujuk kepada SKD. menurut buku itu lagi.14 Selain dari aspek yang disenaraikan.6. perhubungan sesama manusia serta kehidupan harmoni dan perpaduan negara adalah dijadikan asas untuk mengubal disiplin sekolah. F. Istilah Dusun bermaksud ladang (Tunggolou.8. pada tahun 1989 semasa Kadazan Cultural Association’s Delegates Conference kali ke–5. penyelidikan penyelidik akan hanya menggunakan istilah Dusun sahaja.S. 30 tahun kemudian.

(1999). Lotud. mereka mengatakan suku kaum mereka berasal dari Nunuk Ragang. Tuaran dan Kota Marudu adalah kawasan yang paling menjadi tumpuan SKD. Makiag. Williams. Malapi. Daerah Ranau. Tombonuo. Gana’. Lobu. antara pekan Telupid dan pekan . Tindal. Tuntung. teori ketiga mengatakan SKD berasal dari keturunan orang purba Gua Madai yang dikemukakan oleh Rayner. Keningau. Pada tahun 2000. Kimaragang. Lundayo’. Menurut kepercayaan dan sejarah lisan masyarakat SKD. Paitan. Kolobuan. (2003). Mangkaak. Sukang. Terdapat beberapa teori mengenai asal usul SKD. Ngaibai. Sungai. Murut. Bundu’. Jumlah penduduk lelaki ialah seramai 109. 779 wanita. Rumanau. Tatana’. Kadayan.910 orang.131 orang dan jumlah penduduk wanita pula ialah 107. penduduk SKD (tidak termasuk Kadazan) di Sabah berjumlah 216. Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu Sungai Kegibangan dan Sungai Kawananan yang bergabung menjadi Sungai Liwago di kampung Tompias. dan Granville. Rungus. Liwan. Pingas. Garo. Kota Kinabalu .15 penduduk suku kaum Kadazandusun yang tinggal di daerah Tuaran dan Tamparuli dan Telipok lebih suka dikenali sebagai SKD. Tobilung. dan Bisaya . Sinorupu. (1965). (1965). Tangara. Antaranya ialah teori yang mengatakan SKD berasal dari daratan China keturunan ras Mongolid yang dikemukakan oleh Ivor. Minokok. Sinobu. Dumpas. tedapat 40 etnik yang termasuk dalam Kadazandusun iaitu Bonggi’. Menurut Kadazandusun Cuktural Association Sabah ( KDCA). Tolinting. teori kedua mengatakan SKD berasal dari keturunan Indo–Malayan yang dikemukakan oleh William. Tambunan. Tuhawon. (1923). Kuijau. Kota Belud. Lingkabau. Ida’an. Sonsogon.

7.9. Menurut Muhd.16 Ranau. Batasan Kajian Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang batasan kajian yang dibuat oleh penyelidik dalam kajian ini. ataupun suatu ketika di mana perkembangan pesat individu . Penggunaan Populasi Kajian ini hanya dilakukan di lima buah sekolah sahaja di Pantai Barat Selatan. Di muara percantuman dua batang sungai ini . 1. penyelidik menggunakan penetapan yang telah dibuat oleh Jabatan Pelajaran Sabah untuk sekolah – sekolah di Pantai Barat Selatan. Sekolah yang terletak di daerah Tamparuli dikategorikan sebagai sekolah luar bandar dan sekolah yang terletak di Tuaran dan Telipok pula dikategorikan sebagai sekolah bandar. 1994). umur 16 tahun adalah masa remaja mengalami alam peralihan antara tingkah laku kanak – kanak kepada tingkah laku orang dewasa. 1. (1991).9. Sabah. terdapat sepohon pokok kayu Ara (Nunuk Ragang) dan bawah pohon inilah menurut menjadi kepercayaan SKD tempat tinggal Kinoingan dan Suminundu yang nenek moyang kepada SKD (Herman. Seramai 60 orang pelajar lelaki dari SKD dipilih sebagai sampel . Mansur. 1.8.Demografi Sekolah Bandar dan Luar Bandar Untuk menentukan adakah sekolah itu adalah kategori sekolah bandar ataupun luar bandar.1. Mereka terdiri daripada pelajar tingkatan empat .

Pelanggaran Disiplin . Sabah.17 sehingga membolehkannya belajar mengubahsuaikan diri mereka sendiri. Oleh itu dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan dan mewakili seluruh pelajar lelaki dari SKD di Sabah kerana bilangan sampel yang terhad.9. Sehubungan itu kajian hanya dapat dibuat untuk bilangan sampel yang kecil sahaja dan juga hanya melibatkan lima buah sekolah di Pantai Barat Selatan. orang lain atau komunitinya.9.2. mereka lebih banyak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Masalah Kewangan Penyelidik perlu menggunakan sumber kewangan sendiri dalam menjalankan kajian ini. Walau bagaimanapun penyelidik akur bahawa terdapat lagi pembolehubah seperti faktor persekitaran dan faktor teman – teman pelajar yang seharusnya diambil kira. 1. 1. Pembolehubah terikat pula ialah pola meminum alkohol keluarga. kes pelanggaran disiplin dan tahap pengetahuan alkohol.4.3. Pelajar lelaki dipilih sebagai sampel dalam kajian ini kerana berdasarkan pemerhatian dan pembacaan penyelidik. Masalah Pembolehubah Pembolehubah bebas dalam kajian ini ialah faktor demografi bandar dan luarbandar dan penyalahgunaan alkohol.9. 1.

Ini bermakna segala kesalahan dan pelanggaran yang dibuat oleh responden semasa di luar sekolah walaupun setelah menyalahgunakan alkohol tidak diambil kira. tetap diambil kira. walaupun responden hanya menyalahgunakan sedikit alkohol dan tidak dianggap mabuk. Ini bermakna. Jumlah penggunaan alkohol oleh responden tidak akan dibuat batasan.18 Dalam kajian ini. . pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh responden terhad kepada pelanggaran disiplin yang dilakukan semasa di sekolah sahaja. Kes pelanggaran disiplin responden juga hanya dihadkan semasa atau setelah responden menyalahgunakan alkohol dan memberi kesan langsung kepada pelanggaran disiplin responden.

penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja. perbezaan penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar. Penggunaan dan Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Suku Kaum Dusun Fakta awal tentang penggunaan alkohol di kalangan SKD telah ditulis oleh Thomas Rhys Williams pada tahun 1961 di dalam jurnal Sociologies berjudul Ethno – historical Relationships and Patterns of Customary Behaviour among North Borneo Natives People. Pengenalan Bab ini akan menerangkan kajian literatur yang dibuat tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan suku kaum Dusun. tahap pengetahuan alkohol pelajar. Upacara ini akan berlangsung selama berminggu – minggu dan dalam upacara ini. 2. pengaruh latar belakang keluarga terhadap penyalahgunaan alkohol.2. pengaruh keluarga terhadap tingkahlaku remaja. Dukun wanita akan menjadi pemimpin dalam upacara tersebut. kesan penyalahgunaan alkohol. SKD akan mengadakan upacara untuk memuja semangat padi sebelum dan selepas menuai padi dengan tujuan agar jumlah tuaian akan meningkat pada tahun berikutnya.1. Para hadirin akan meminum sehingga mabuk kerana itu merupakan syarat yang harus dipatuhi dalam .19 BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. Beliau mengatakan bahawa setiap tahun. minuman tapai akan disediakan sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang mereka dapat. Bab ini juga akan mengemukakan kerangka teori dan kerangka kajian.

Walau bagaimanapun. minuman beralkohol iaitu tapai mempunyai fungsi yang sangat penting dan tidak digunakan setiap hari. Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun‘. setiap rumah mesti menyimpan sekurang – kurang sebuah tajau yang berisikan tapai sebagai persediaan. Institute For Indigenous Economic Progress Sabah (INDEP) pada tahun 2000 telah membuat kajian yang bertajuk ‘Suara Rakyat. Berdasarkan kenyataan di atas. Oleh kerana itu. Tapai hanya diminum pada masa – masa tertentu sahaja seperti pada perayaan selepas menuai padi. 2003). Ini bermakna penggunaan minuman beralkohol adalah merupakan sesuatu yang amat istimewa . pada masa kini. Menurut tradisi masyarakat SKD. beras adalah merupakan makanan suci disebabkan berasal daripada badan Huminodun. Meminum tapai mestilah dilakukan dengan penuh hormat kerana tapai diperbuat daripada beras. perkahwinan. Kajian ini bertujuan untuk mengumpul . pengkebumian dan juga semasa menyambut tetamu dari luar. tetapi pada waktu itu istilah penyalahgunaan tidak sesuai digunakan kerana alkohol hanya diminum pada waktu – waktu dan upacara tertentu sahaja. jelaslah bahawa budaya mengguna dan meminum alkohol sudah wujud di kalangan SKD sejak zaman dahulu. Menurut kepercayaan. anak perempuan Kinorohingan (tuhan bagi SKD) yang telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan masyarakat SKD daripada mati kelaparan (Rayner. 1961). SKD menggunakan alkohol tanpa had menyebabkan istilah penyalahgunaan layak digunakan. Thomas Rhys William turut menambah bahawa acara meminum tapai juga dilakukan dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan persaudaraan di kalangan SKD (Williams.20 upacara tersebut.

Tuaran. Kudat. Hasil kajian mendapati bahawa 28. Pitas. isu sosial mendapat perhatian utama dari para peserta terutama masalah penyalahgunaan alkohol. Ada di kalangan peserta yang berpendapat ‘moginum culture‘ di kalangan masyarakat adalah penyebab utama penghalang kemajuan tetapi tidak kurang juga yang beranggapan bahawa tabiat itu mempunyai kepentingannya sendiri dalam kehidupan masyarakat. Seramai 300 responden telah dipilih secara rawak daripada 7 daerah yang mempunyai majoriti penduduk Kadazandusun iaitu daerah Ranau. Amalan yang dianggap paling memudaratkan menurut pendapat responden ialah tabiat penyalahgunaan alkohol. INDEP telah mengadakan suatu konferensi bertempat di Nexus Resort. Keburukan dan kemusnahan yang berpunca daripada tapai buatan tempatan. telah mendorong Pertubuhan Kebudayaan Kadazandusun (KDCA) . Walau bagaimanapun.3 peratus responden mengharapkan agar masyarakat tidak mengamalkan lagi mana – mana amalan kuno yang boleh memudaratkan kehidupan seharian mereka. Kota Marudu.21 maklumat berhubung dengan aspirasi dan harapan serta masalah yang dihadapi oleh suku kaum Kadazandusun daripada akar umbi. Dalam konferensi itu. Keningau dan Tenom. Karambunai yang bertajuk ‘Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges’‘. Ramai juga peserta yang berpendapat bahawa penyalahgunaan alkohol di kalangan masyarakat Kadazandusun–Murut adalah merupakan satu cara bagi masyarakat tersebut menghilang rasa stress akibat masalah sosio ekonomi yang dihadapi oleh suku kaum ini. Pada tahun 2000 juga. majoriti peserta bersetuju bahawa masyarakat masih boleh menggunakan alkohol tetapi dalam jumlah yang sederhana .

Pengaruh Keluarga Terhadap Tingkah Laku Remaja Laporan salah laku disiplin pelajar sekolah – sekolah di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1993 mendapati bahawa seramai 103. Datuk Joseph Pairin Kitingan. Itulah pertama kali suatu isu yang rumit dan sensitif mendapat sokongan sebulat suara berbeza dengan keadaan masa – masa lalu di mana sebarang kritik yang berkaitan dengan minuman itu dianggap sebagai sial dan tidak boleh dipertikaikan. Tahap Pengetahuan Alkohol Kajian yang dibuat oleh Mohd. ketika mengesa supaya minuman tapai diharamkan di dalam sesuatu pesta atau mesyuarat berkata. Zain. Kemungkinan ada di antara pelajar tersebut yang tidak mengetahui langsung tentang negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol. 1995). 777 jumlah pelajar telah terlibat dengan kes pelanggaran . Presiden KDCA. 2. 3. Ramai yang telah menyokong tindakan tersebut.4. “ minuman tapai memang tidak salah tetapi yang menjadi kesalahan ialah meminumnya secara berlebih – lebihan” (Daily Express.22 dalam mesyuarat agungnya yang ke–5 membuat ketetapan untuk mengharamkan pertandingan meminum tapai dan dikeluarkan daripada acara tahunan Perayaan Kaamatan (menuai atau dalam perayaan – perayaan lain yang melibatkan masyarakat tersebut. kesan 2. (1988) mendapati bahawa pelajar yang tinggal dan bersekolah di luarbandar pengetahuan tidak mempunyai tahap yang luas berkenaan dengan alkohol berbanding dengan pelajar yang tinggal dan bersekolah di luar bandar.

Dapatan mendapati peratus ponteng dan berhenti sekolah tertinggi adalah dari kalangan bercerai. Anak mempelajari apa yang dilihatnya di rumah khususnya tingkah laku individu – individu dewasa yang berada di dalamnya. maka kemungkinan besar puncanya adalah disebabkan pembawaan keluarganya sendiri. 1990). Menurut Hairunnaja. (2003). Hashami et al. bimbang dan mendorong remaja tersebut berkelakuan nakal. 3. jika remaja atau pelajar menjadi nakal. Hasil kajiannya mendapati bahawa kanak – kanak yang ibubapa yang telah . Tujuan kajian itu ialah untuk mengetahui punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar di sekolah – sekolah tersebut . Kajian yang dibuat oleh Zuraidah mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara faktor ibu bapa dengan tingkah laku pelajar yang melanggar peraturan disiplin di sekolah (Zuraidah.381 jumlah pelajar kerana faktor sekolah. tidak dapat dinafikan lagi kenakalan remaja berkait rapat dengan pendidikan di rumah kerana akhlak seseorang anak sebenarnya bermula dari rumahnya sendiri. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh (1994) telah Mitchell et al. Shanmugam. (dalam Abdul Rahman. Ini menyebabkan anak merasa tidak selamat. 1990). Antara faktor tersebut ialah keadaan keluarga yang tidak tersusun baik.759 pelajar melakukan pelanggaran kerana di sebabkan faktor keluarga. (1997) pula telah membuat kajian ke atas 5 buah sekolah menengah di daerah Petaling Jaya. Seramai 17.676 kerana faktor persekitaran dan seramai 1. Selangor. membuat kajian di Daerah Kuala Terengganu dan Besut untuk mengetahui punca terjadinya gejala ponteng dan berhenti sekolah di kalangan pelajar di daerah tersebut.23 disiplin. Oleh yang demikian.

Rus. (2001) juga bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan penting untuk mewujudkan suasana yang aman di rumah supaya secara tidak langsung akan mempengaruhi suasana di sekolah di mana anak – anak mereka belajar. terdapat signifikan yang kuat yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan dengan tingkah laku delinkuen remaja. Kajian turut mendapati remaja yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol cenderung menjadi seorang yang susah . masalah itu akan disebarkan kepada anak – anak mereka. Hasil kajian yang dibuat oleh Md. (1992) masalah tingkah laku pelajar boleh dikesan terus dari latar belakang kelurganya baik bapa ataupun ibunya. 1993). Menurut Robert & Morash. (2000). dan kurang perhatian ibubapa terhadap anak – anak mereka . kurangnya penekanan disiplin di dalam keluarga . Keluarga juga merupakan salah satu pendorong kepada kanak – kanak untuk melakukan kesalahan di sekolah. Moo. iaitu masalah kemiskinan. (1988) mendapati bahawa salah satu sebab mengapa jangkaan pelajar India di Malaysia terhadap alkohol tinggi ialah kerana mereka sering melihat ibu bapa mereka meminum alkohol di rumah atau di kedai – kedai arak . Pengalaman yang di alami oleh kanak – kanak semasa di rumah bersama dengan keluarganya mempunyai kaitan langsung dengan perlakuan pelajar di sekolah baik yang bersifat positif atau negatif ( Edward.24 punca utama berlakunya masalah disiplin di kalangan pelajar adalah disebabkan oleh faktor latar belakang keluarga. Ini mendorong mereka untuk meniru apa yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Menurut kajian antara alkohol bahawa faktor keluarga Yablonsky. Sekiranya keluarga menghadapi masalah .

Laporan yang dikeluarkan oleh National Center for Health Statistics (NCHS) Amerika Syarikat menunjukkan 43 peratus (76 juta orang) didedahkan pertama kali dengan alkohol oleh keluarga mereka . Abdul Rahman. Hasil kajian mendapati bahawa faktor ibu bapa yang tidak memberi tauladan yang baik kepada anak – anak mereka yang menyebabkan anak – anak mereka terikut – ikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa mereka. Dari dapatan – dapatan yang ada. Tanah Merah. Pengalaman yang didapati oleh remaja tersebut dari ahli keluarganya akan mempengaruhi tingkah lakunya pada kemudian hari adakah beliau akan bertingkah laku positif ataupun sebaliknya. (1989). Nabil. telah membuat penyelidikan ke atas pelajar melayu di Sekolah Menengah Vokasional. keluarga adalah merupakan faktor luaran yang paling banyak mempengaruhi tingkah laku remaja. Alkohol Pengaruh Latar Belakang Keluarga Dengan Penyalahgunaan Banyak kajian yang telah dibuat berkaitan dengan pengaruh keluarga terhadap tabiat penyalahgunaan alkohol.5.25 untuk mempercayai seseorang dan bersifat egosentris. Kelantan untuk mencari punca yang mendorong mereka melakukan pelanggaraan disiplin di sekolah. ternyata ramai penyelidik yang bersetuju bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara pengaruh latar belakang keluarga dengan tabiat penyalahgunaan alkohol . Menurut Charlton & David. Personiliti ini akan menjadi faktor yang akan menjerumuskan remaja tersebut kepada tingkah laku delinkuen. 2. (1993). (1999) dalam kajiannya pula mendapati 20 peratus pelajar yang menghadapi masalah disiplin di sekolah adalah kerana berpunca dari faktor keluarga mereka sendiri.

persepsi kanak – kanak terhadap alkohol juga dipengaruhi oleh persepsi ibu bapanya tentang alkohol . Keputusan yang sama juga di dapati hasil kajian yang dibuat oleh . 1997). penyalahgunaan 1990) terdapat alkohol. bukti Menurut kukuh Weigscheider-Cruse. Pullen. (dalam yang seseorang remaja itu berisiko tinggi terlibat dengan penyalahgunaan alkohol sekiranya dia berasal dari sebuah keluarga yang tidak stabil dan terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. dan perubahan tabiat penyalahgunaan alkohol ibu bapa juga akan turtu memberi kesan kepada tabiat penyalahgunaan alkohol anak – anak mereka. (1994) mendapati terdapat perbezaan ketara masalah sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan alkohol antara pelajar yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan alkohol dengan keluarga yang tidak terlibat. 1999 ). (1998) juga mendapati adalah lebih sukar merawat ketagihan alkohol seseorang sekiranya berasal dari keluarga yang terlibat dengan Engs. Kanak – kanak yang berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang penyalahgunaan alkohol mempunyai risiko 5.26 ( NCHS. Dapatan kajian oleh Duncan & Oscar. Kajian mereka juga mendapati jumlah alkohol yang diminum oleh ibubapanya akan memberi kesan kepada jumlah alkohol yang akan diguna oleh kanak – kanak tersebut . Persekitaran latar belakang keluarga yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan seseorang akan menyalahgunakan alkohol baik sebagai pengguna ringan ataupun yang menyalahgunakannya secara keterlaluan berbanding dengan individu yang latar belakang keluarganya tidak terlibat dengan penyalahgunaan alkohol.1 kali akan terlibat dengan alkohol berbanding dengan yang tidak (Jacob & Johnson.

Dalam kajian ini mendapati bahawa warga Cina dan Korea -Amerika adalah golongan yang paling banyak terlibat.6. Peter & Alicia. Al. 2. pada tahun 1973 hanya 8. Penyalahgunaan Alkohol di Kalangan Remaja Kajian Barnes & Farell. (2003) . Menurut statitstik yang dikeluarkan oleh Negeri Dallas .27 Ehlers et. Kajian yang dibuat oleh Ebberhart et al. (1997) telah membuat kajian tentang hubungan antara latarbelakang anak – anak lelaki yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol dengan anak – anak lelaki yang tidak dengan risiko tekanan jiwa dan penyalahgunaan alkohol di kalangan mereka. Tetapi jumlah ini . Kajian yang dibuat oleh mereka juga menunjukkan bahawa anak – anak lelaki tersebut juga mendapat kesan yang lebih selepas meminum alkohol seperti melakukan pelanggaran disiplin di sekolah dan menimbulkan masalah di luar dan juga juga mereka tidak begitu responsif dengan kesan negatif ke atas penyalahgunaan alkohol. (1992) ke atas 699 remaja yang mengambil alkohol berusia 13 hingga 16 tahun di New York mendapati bahawa terdapat perkaitan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tingkah laku delinkuen di kalangan remaja.Amerika di Amerika Syarikat juga mendapati bahawa latar belakang keluarga memainkan peranan yang sangat penting ke atas timbulnya gejala penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja warga tersebut. Terdapat indikasi bahawa anak – anak yang berasal dari keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol lebih berisiko tinggi akan terlibat dengan gelaja tersebut dan mengalami tekanan jiwa. (2003) ke atas warga Asia .9 peratus remaja di negeri tersebut yang megambil alkohol atau dadah. Amerika Syarikat .

Minum secara tidak terkawal juga akan menyebabkan muntah. Meminum secara disebabkan pengeluaran asid berlebihan akan mengakibatkan iritasi perut secara berlebihan. Kajian yang dibuat oleh University Harvard mendapati 70 peratus pelajar universiti terlibat dengan penyalahgunaan alkohol yang keterlaluan (Higley. Apa yang lebih membimbangkan. Kajian yang dibuat oelh Monitoring the Future Study (MTF). (2001) kajiannya mendapati penyalahgunaan alkohol akan memberi kesan buruk kepada penggunanya. (2003) mendapati bahawa 32 peratus remaja di Amerika Syarikat telah menyalahgunakan alkohol sebelum umur mereka mencapai 13 tahun. Meminum sebanyak dua setengah gelas akan menyebabkan kadar alkohol . Menurut Higley. 49 peratus daripada remaja tersebut telah bergantung kepada dadah ataupun alkohol. (2002). dan Youth Risk Behaviour Study (YRBS) di Amerika Syarikat mendapati bahawa majoriti remaja yang berumur 18 tahun terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. dua pertiga daripada mereka pernah terlibat dengan masalah disiplin akibat alkohol dan remaja lelaki lebih banyak menyalahgunakan alkohol berbanding dengan remaja perempuan (O’ Melly et al.28 meningkat begitu ketara sekali pada tahun 1993 di mana telah meningkat kepada 80 peratus. 2001).7. 1998). 2 . Dapatan ini turut disokong oleh dapatan yang dibuat oleh Linda. Kajian Kesan Penyalahgunaan Alkohol. National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA). Alkohol yang diminum akan ke pembuluh darah dan otak yang akan menyebabkan perubahan tingkah laku dan fungsi badan seseorang. Dapatan yang dibuat oleh Michael.

2002). kemerosotan dalam pencapaian akademik.29 dalam darah meningkat sebanyak 0. dan pergerakannya pula agak tidak terkawal. fikiran bercelaru. dan membuat pertimbangan yang teliti. menganggu fikiran dan terjadinya perubahan tingkah laku. menyebabkan penindasan Di dalam otak. paras alkohol meningkat kepada 0.10. peminum akan mula bertindak ganas dan pada kadar 0. kadar metobolisme dan jenis alkohol yang diminum (Charles et al. Dapatan tersebut turut diisokong oleh dapatan yang dibuat oleh McCaghy et al. cuba menjauhkan diri dari keluarga . Semakin banyak jumlah alkohol yang diminum semakin kuat otak tertindas sehinggakan boleh menyebabkan tidak sedarkan diri dan seterusnya kematian. perubahan tingkah laku di sekolah. (2003) . 2003). membentuk idea spontan. Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat kepada 0. peminum akan hilang pertimbangan dan kordinasi. yang alkohol akan mengawal kawasan-kawasan biasanya maruah dan disiplin diri sehingga peminum mula merasa kurang sifat malu. makanan yang sedia ada dalam perut.20. Gangguan terhadap perkembangan hormon juga akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Linda. berat badan. Peminum juga kurang keupayaan dari segi belajar. dan memiliki kawan – . menumpukan fikiran. hilang minat kepada aktiviti – aktiviti yang sebelumnya menjadi kegemaran .05 yang boleh menyebabkan peminum akan menjadi khayal dan menganggu fungsi otak untuk membuat keputusan . Walau bagaimanapun berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum.40. Antara kesan alkohol terhadap remaja pula ialah nafas akan berbau alkohol. peminum akan menjadi koma.

al. Kajian ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh (Marlene et. 95 peratus daripada keganasan di kolej adalah dilakukan oleh pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan . Kajian yang dibuat oleh Higley. 1998). kecederaan.al. vandalisme. dan alkohol adalah merupakan puncan utama terjadinya kes kemalangan dan kematian di jalanraya. Terdapat hubungan yang kuat antara penyalahgunaan alkohol dengan tindakan remaja yang anti sosial. Laporan yang dikeluarkan oleh US Department of Justice pada tahu 1998 menyebut bahawa 37 peratus kes rogol. gangguan fikiran dan kegelisahan serta ketakutan yang tidak terkawal (Clark & Bukstein. 27 peratus kes kecederaan dan 15 peratus kes rompakan yang terjadi di Amerika Syarikat mempunyai kaitan dengan penyalahgunaan alkohol ( NIAAA. Kesimpulan yang dibuat hasil kajian oleh Charles et. jumlah tangkapan terbesar ialah keatas pengaruh yang individu menyalahgunakan alkohol. 1997). 1998). (2003) mendapati sebahagian besar rakyat Amerika terlibat dengan penyalahgunaan alkohol.30 kawan baru tetapi enggan menjelaskan tentang mereka kepada ibu bapa (Martin & Winters. Pembabitan pelajar dengan penyalahgunaan alkohol telah memberi kesan kepada peningkatan masalah salah laku dikalangan pelajar. Di Amerika Syarikat sebahagian besar kes salah laku disebabkan oleh alkohol. 1998). Menurut laporan Kongres Amerika Syarikat. Antara tindakan – tindakan antisosial yang dilakukan ialah bertindak agresif. keganasan dan pembunuhan berkait erat denga penyalahgunaan alkohol. (2001) di Amerika Syarikat mendapati bahawa kejadian seperti rogol. dan melanggar undang – undang. mencuri. jenayah berat banyak disebabkan oleh pelakunya di dalam alkohol.

dan mengalami kecederaan (Wechsler et al. mempunyai masalah dengan polis. lebih kurang 90 peratus dari pelajar kolej pernah terlibat dengan penyalahgunaan alkohol (Eddy & Margot. mendapati 35 – 40 peratus daripada pelajar yang kerap menyalahgunakan alkohol ponteng sekali bahkan ada yang terus meninggalkan alam seringkali persekolahan (Eddy & Margot. Dari sampel kajian. 1999) . . mengamalkan sex bebas. turut menimbulkan masalah lain seperti ketinggalan dalam pelajaran. bergaduh. mereka mendapati bahawa terdapat hubungan antara pelajar yang secara sederhana menyalahgunakan alkohol dengan kemungkinan pelajar tertinggal kelas. (1999) juga menyokong dapatan tersebut. Beberapa penyalahgunaan sekolah. Kajian tersebut juga mendapati bahawa 25 peratus pelajar wanita di kolej telah dirogol disebabkan mereka dalam keadaan mabuk ataupun pelakunya yang berada dalam pengaruh alkohol.31 alkohol . 1998). Menurut BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). 1998). 1999) bahkan ada yang boleh dikategorikan sebagai penagih. di Amerika Syarikat dan Kanada. Kajian yang dibuat oleh Universiti Harvard pula mendapati bahwa satu daripada setiap pelajar kolej di Amerika Syarikat menggunakan alkohol secara kerap (Wechsler et al. Kajian yang dibuat oleh Wechsler et al. Menurut kajian mendapati terdapat hubungan antara alkohol di kalangan pelajar kajian yang dibuat oleh dengan kesalahan ponteng BACCHUS (Boost Alcohol Consciousness Concerning the Health of University Students). merosakkan harta benda . Dari kajian oleh University Harvard juga mendapati bahawa sebahagian besar pelajar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ponteng kelas.

2000). Bir import seperti jenama OrangeBoome.(1996) mendapati bahawa kekerapan seseorang pelajar menyalahgunakan alkohol akan mengurangkan kemungkinan untuk menamatkan persekolahannya sebanyak 10 peratus. Yamada et al. (1993) mendapat hasil yang sama dari kajian mereka. Di Sabah. mantoku dan bahar semakin mudah di dapati dan dijual dengan harga yang murah. Risiko ponteng kelas lebih besar dikalangan pelajar baru iaitu antara 8 . tidak hairanlah jika didapati dalam sesebuah isi rumah keluarga SKD. hampir semua generasi yang ada merupakan peminum alkohol. Jumlah pengeluaran minuman tempatan terutama montoku juga semakin besar. bahkan gejala ini semakin lama semakin berleluasa. fenomena pelajar dari SKD yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol bukanlah fenomena baru. Jika pada masa dahulu. Heinekken dan Carlsberg boleh dibeli dengan harga yang sangat murah hingga mampu dibeli oleh pelajar.32 Kajian mereka juga mendapati terdapat perbezaan kesan penggunaan alkohol antara pelajar baru dan pelajar lama. Bula Hai. tapai. Apabila meminum minuman beralkohol sudah dianggap sebagai budaya SKD (INDEP. tetapi pada masa ini pengeluarannya adalah dengan skala besarbesaran hingga ada pengusaha dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak juga terlibat dalam pengeluarannya dan pasarannya ialah di Sabah.9 peratus berbanding pelajar lama iaitu 5. Cook & Moore. Tri Star. Apabila . pembuatannya lebih bersifat untuk kegunaan sendiri. Faktor utama kepada peningkatan tersebut ialah kerana minuman beralkohol terutama bir. Kajian juga banyak dibuat untuk melihat sejauh manakah hubungan penyalahgunaan alkohol dikalangan pelajar dengan pencapaian dan tahap akademik.6 peratus.

Perkara ini nampaknya suatu fenomena biasa bagi masyarakat dari SKD. undang – undang yang melarang penjualan rokok dan minuman beralkohol kepada remaja di bawah 18 tahun. akan menghabiskan masa lapang dan malam dengan aktiviti meminum minuman keras tempatan seperti tapai dan bahar. (1995) telah membuat kajian tentang perbezaan sikap. Owen & Jill. keadaan sosio-ekonomi yang sempit. perpisahan ibu bapa. Gejala meminum alkohol sebahagian besarnya dilakukan oleh pelajar lelaki. Di Sabah. Pelajar di bandar dan pekan pula di mana kawalan sosial dari keluarga semakin longgar lebih cenderung untuk meminum minuman beralkohol import seperti beer dan stout. Pelajar yang tinggal di pedalaman di mana kurangnya variasi hiburan yang ada. langsung tidak dipraktikkan. Perbezaan Penyalahgunaan Alkohol antara Pelajar di Bandar dengan Pelajar di Luar Bandar. ayah dan abang – abang meminum alkohol.8. pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga.33 datuk. 2. pengetahuan dan tingkah laku antara remaja di bandar dan di luar bandar . anak yang masih belajar lama kelamaan juga akan menjadi peminum. suasana rumahtangga yang tidak harmonis dan tenteram dan ketidakupayaan pihak penjaga mengawas pendidikan anak-anaknya boleh menyebabkan remaja rosak akhlak. Apa yang lebih mendukacitakan ialah apabila pelajar meniru gaya dan tabiat ibu bapanya yang suka meminum alkohol. Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak remaja yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ialah alam rumahtangga yang tidak teratur.

(2002) terhadap 2.11 peratus) dan luar bandar (60 peratus) dan 87. sex bebas. (1997) . India. Amerika Syarikat.9 peratus responden di luar bandar yang menggunakannya setiap hari. mendapati pelajar di luar bandar menggunakan alkohol 2 peratus dan 4 peratus lebih tinggi mangalami mabuk melampau berbanding pelajar di bandar. (2003) terhadap pola penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja Amerika Syarikat mendapati . Pelajar di bandar juga mempunyai sikap yang lebih positif tentang kesan penyalahgunaan alkohol dan bahaya yang ditimbulkan apabila memandu Beberapa dapatan telah dibuat hasil kajian (Singh et al. hasil kajian mereka di Amerika Syarikat antara tahun 1989 hingga 1992. Menurut Christine et al.5 peratus responden di bandar menggunakan alkohol setiap hari berbanding sebanyak 82.017 remaja di Amerika Syarikat mendapati remaja di luar bandar menghadapi risiko yang lebih tinggi terlibat dengan rokok. Kajian oleh Atav et al. terdapat perbezaan jumlah penggunaan alkohol antara bandar (25.34 terhadap alkohol dan kesannya di Illinois. penyalahgunaan alkohol. 2000) di Amritsar. Kajian mereka juga mendapati pelajar di luar bandar lebih cenderung akan berterusan menyalahgunakan alkohol apabila mereka sudah mula terlibat dengannya berbanding dengan pelajar di bandar. penggunaan senjata api dan juga aktiviti – aktiviti haram yang lain jika dibandingkan dengan remaja di bandar. Antara dapatannya ialah pertama. Hasil kajian yang dibuat oleh Micheal. Hasil kajian mereka mendapati bahawa pelajar di bandar mendapat markah yang lebih tinggi dalam ujian pengetahuan tentang alkohol dan kesannya berbanding dengan pelajar yang ada di luar bandar.

Menurut O’Malley et al.35 bahawa terdapat perbezaan yang walaupun tidak begitu ketara antara pola penyalahgunaan alkohol remaja yang di tinggal di bandar ataupun di luar bandar. Pembelajaran yang dipelajari oleh individu sepanjang kehidupannya. 5.8) Ketiga – tiga variabel ini saling berinteraksi antara satu dengan lain untuk menghasilkan tingkah laku. berbanding bandar yang berbuat demikian . Model ini dikenali sebagai Reciprocal Determinism (Rajah 2.9 peratus pelajar di luar 2.Fund Study mendapati bahawa jumlah pelajar di bandar yang terlibat dengan alkohol menurun dari 78 peratus pada tahun 1980 kepada 53 peratus pada tahun 1991.9. persekitaran dan pembolehubah kendiri. Dalam kajian itu juga mendapati bahawa 6 peratus pelajar di bandar pernah mengambil alkohol semasa berada dalam kawasan sekolah. Individu tersebut mungkin terlalu lama tededah dengan tingkah laku yang salah sehingga dia tidak menyedari yang tingkah lakunya adalah sesuatu yang negatif dan berlawanan dengan norma masyarakatnya. guru– . Kerangka Teori (Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura) Berdasarkan teori ini. Albert Bandura percaya tingkah laku agresif dipelajari melalui proses behaviour modeling . Penurunan jumlah pelajar di luar bandar yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol juga menurun dari 69 peratus pada tahun 1980 kepada 52 peratus pada tahun 1991. Perbezaan juga tidak wujud antara etnik dan ras. Albert Bandura percaya bahawa personaliti dibentuk hasil interaksi tingkah laku. orang dewasa. kajian yang dibuat oleh NIDA. Individu mungkin memperolehi tingkah laku tersebut hasil daripada proses meniru tingkah laku ibu bapa. (1992).

Dia menendang. remaja akan meniru kelakuan yang dibuat oleh individu yang mampu memberi hadiah kepadanya. Bandura menyebut fenomena ini sebagai teori pembelajaran sosial. duduk di atasnya. Dia memperolehnya sejak sekian lama dan ia menjadi seolah–olah sebati dengan dirinya sehingga merasakan yang ia bukanlah sesuatu yang teruk.36 guru. Albert Bandura yang mengemukakan teori ini menekankan kepentingan role model terhadap tingkah laku salah. memukul patung itu dengan tukul . dan sebagainya. Kemudian Bandura menayangkan video tersebut kepada beberapa orang kanak–kanak. Apabila kanak–kanak tersebut dimasuk ke dalam bilik di mana patung Bobo yang baru dan beberapa tukul turut diletak. Albert Bandura telah melakukan eksperimen dengan menggunakan anak patung yang diberi nama Bobo. jiran. Menurutnya. menendang. Untuk menunjang teorinya. Bandura telah merakamkan aksi salah seorang penuntut wanitanya sedang memukul anak patung Bobo sambil menjerit “ sockeroo”. duduk di atasnya. mereka telah memukul patung tersebut sambil menjerit “sockeroo”. . ahli keluarga dan rakan sebaya. memukulnya dengan tukul dan sebagainya.

Teori Sosial Kognitif oleh Albert Bandura 2.37 PERSON RECIPROCAL DETERMINSM ENVIROMENT BEHAVIOUR Rajah 2. 9: Kerangka Teori Kajian. Kerangka Kajian Kerangka kajian adalah seperti yang ditunjukkan rajah di bawah. yang digunakan dalam menyelesaikan kajian ini Pelajar Penyalahgunaan Alkohol Pelajar Sekolah Bandar Perbezaan BAB 3 Sekolah Luar Bandar Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah Oleh Pelajar Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar .10.

Rekabentuk Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks–Pos-Fakto dengan membuat perbandingan perbezaan pola meminum alkohol keluarga. 3. turut dibincangkan ialah keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian.2.38 Rajah 2. serta meliputi bagaimana alat kajian ini dikendalikan. kaedah pemungutan data dan maklumat berkaitan responden serta cara sampel dipilih di kalangan populasi.1. Pengenalan Bab ini menerangkan bagaimana kajian akan dijalankan rekabentuk kajian.10: Kerangka Kajian Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga. Tahap Pengetahuan dan Kes Pelanggaran Disiplin Pelajar Antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar BAB 3 METODOLOGI 3. tahap pengetahuan tentang alkohol dan kes pelanggaran disiplin sekolah . Selain daripada itu. Akhir sekali dijelaskan bagaimana maklumat–maklumat yang diperoleh dianalisa dan apakah masalah yang dihadapi dalam menjalankan kajian.

soal selidik sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. kepercayaan. pelanggaran disiplin sekolah pelajar berkaitan. Menurut Mohd. dua buah lagi pula terletak di daerah Tuaran dan sebuah sekolah di Kota Kinabalu. (1994).3 . Sabah. Dari kajian ini diharap dapat mengenal pasti sejauhmana pembolehubah-pembolehubah demografi lokasi sekolah mempengaruhi pola meminum alkohol keluarga. responden tidak dipengaruhi oleh penyelidik. tahap pengetahuan alkohol pelajar. dan kes 3. Kelebihan soal selidik selain daripada itu adalah kerana arahan serta soalan yang diberikan adalah piawai serta dalam proses melengkapkan soal selidik. Lima buah sekolah menengah harian milik kerajaan di Pantai Barat Selatan. perasaan dan kehendak. Dua buah sekolah terletak di daerah Tamparuli. Dua buah sekolah adalah sekolah kategori luar . Majid. Sabah dipilih mengambil bahagian dalam kajian ini. Selain itu. Apa yang paling penting menurut beliau ialah ketepatan dan kebenaran gerak balas responden dapat dipertingkatkan.39 antara pelajar SKD yang bersekolah di bandar dengan di luar bandar di lima buah sekolah menengah di Pantai Barat Selatan. Soal selidik lebih praktikal berbanding dengan temubual dan pemerhatian untuk mencapai responden yang berjauhan antara satu sama lain serta besar populasinya. Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden kerana jumlah responden agak ramai. Populasi dan Sampel Kajian Kajian ini dibuat pada sesi persekolahan tahun 2004. soal selidik dapat mengukur ciri-ciri atau pembolehubah yang hendak diukur walaupun saiz sampel yang besar.

Jadual 3. Untuk mengelak berlakunya sampling error semasa menggunakan Snowball Sampling. 60 orang pelajar lelaki dari SKD dijadikan sampel. 30 orang pelajar lelaki yang berada dalam tingkatan 4 berumur dalam lingkungan 16 tahun dari dua sekolah yang terletak di bandar dipilih manakala 30 orang pelajar lagi diambil dari tiga buah sekolah yang terletak di luar bandar. Rasional penyelidik memilih jumlah pelajar yang sama jumlahnya antara bandar dengan luar bandar agar kajian dapat dibuat untuk menguji hipotesis dengan tepat. Sekolah–sekolah ini dipilih kerana lebih 90 peratus daripada pelajarnya adalah dari SKD.3: Taburan Responden untuk Lima Buah Sekolah SEKOLAH Sekolah A – Kategori Bandar Sekolah B – Kategori Bandar Sekolah C – Kategori Bandar Sekolah D – Kategori Luar Bandar Sekolah E – Kategori Luar Bandar RESPONDEN 9 8 13 13 17 .40 bandar dan tiga buah lagi dalam kategori bandar (berdasarkan kategori yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Sabah). Snowball Sampling digunakan oleh kaunselor dan ketua guru disiplin untuk memastikan jumlah responden yang diperlukan mencukupi. Sampel yang diambil adalah sampel yang dicadangkan oleh kaunselor setiap sekolah dan juga ketua guru disiplin. kaunselor akan berjumpa dengan semua responden untuk memastikan adakah mereka benar–benar terlibat dengan penyalahgunaan alkohol. Ini disebabkan kedua pihak ini adalah guru–guru yang paling mengetahui masalah pelajar–pelajar di sekolah mereka.

41 3.4. Kaedah Pengumpulan Data Kajian dilakukan berpandukan kepada dua kaedah utama yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan sebagai bahan rujukan untuk bab 1 dan bab 2 kajian ini. Data–data sekunder diperoleh daripada kajian perpustakaan. Beberapa buah perpustakaan seperti Perpustakaan Awam Negeri Sabah, Perpustakaan Yayasan Sabah, Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, Perpustakaan ENDEP dan EPRD, kementerian Pendidikan Malaysia di Kuala Lumpur telah dikunjungi oleh penyelidik untuk

mendapatkan bahan. Dapatan daripada internet juga dirujuk seperti laman – laman journal online. Data primer pula digunakan untuk menghasilkan alat kajian iaitu soal selidik. Data tersebut meliputi: a. Kedudukan demografi responden adakah bersekolah di bandar atau luar bandar. b. Pola penyalahgunaan alkohol ibubapa dan anggota keluarga yang lain. c. Tahap pengetahuan alkohol responden meliputi kesan alkohol ke atas penggunanya dan pengetahuan – pengetahuan umum tentang alkohol. d. Pelanggaran disiplin yang dilakukan di kawasan sekolah oleh pelajar yang menjadi responden. Walau bagaimanapun, kes pelanggaran berat seperti cabul dan rogol tidak dimasukkan disebabkan penyelidik bimbang responden tidak akan memberi jawapan yang benar.

3.5.

Alat Kajian Satu soal selidik telah dibentuk melalui ubahsuaian dan tambahan oleh penyelidik berdasarkan soal selidik items dari Student Alcohol

42 Questionnaire (SAQ) (Engs & Hanson, 1994) yang mengandungi 46 soalan untuk kajian ini. Soal selidik ini dibahagikan kepada tiga bahagian yang

bertujuan untuk menguji ketiga – tiga hipotesis. Borang soal selidik yang diajukan sebagai alat kajian melibatkan: Bahagian A: pembolehubah bebas bandar atau luar bandar; Bahagian B: pembolehubah terikat iaitu pola meminum alkohol keluarga dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian C: pembolehubah terikat pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah; Bahagian D: pembolehubah terikat iaitu kes pelanggaran disiplin pelajar dan pembolehubah bebas iaitu lokasi sekolah. Responden dikehendaki memilih cadangan jawapan yang iaitu tahap pengetahuan alkohol dan lokasi tempat belajar responden iaitu

dikemukakan. Bahagian B dan Bahagian D soal selidik mempunyai 5 bentuk pilihan cadangan jawapan. Setiap bentuk pilihan cadangan jawapan, skala 5 mata digunakan iaitu “Tidak Pernah”, “ Sangat Tidak Selalu”, “Tidak Selalu”, “Selalu”, dan “Sangat Selalu”. jawapan iaituan “Tidak Tahu”. Bahagian C pula mempunyai 3 cadangan

Jadual 3.5: Item Bah A: S1 Bah B: S1

Item Soal Selidik dan Perincian Maklumat

Perincian Maklumat Lokasi sekolah – Latar belakang tabiat meminum alkohol keluarga

S15 Bah C : S1 – Tahap pengetahuan alkohol responden

43 S10 Bah D: S1 – Kes pelanggaran disiplin sekolah responden S18

3.6.

Kajian Rintis Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, kajian rintis telah dibuat bagi memurnikan alat kajian. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang responden yang tidak terlibat dalam kajian ini. 15 orang responden untuk kajian rintis dipilih daripada pelajar yang bersekolah di sekolah luar bandar dan 15 orang lagi yang bersekolah di untuk: a. Mengenal pasti masalah berhubung pemahaman dan interpretasi terhadap soalansoalan di dalam soal selidik; b. Menilai tindakbalas yang diberikan terhadap soalan- soalan terbuka dan melihat apakah ia bersesuaian dan mencukupi; c. Untuk melihat jangkamasa yang diperlukan bagi menjawab item-item yang dikemukakan dalam soalselidik; dan d. Untuk mendapat maklum balas daripada mereka yang menjawab agar item-item dan soalan-soalan dapat dimurnikan. bandar. Tujuan kajian rintis ialah

3.7.

Keesahan dan Kebolehpercayaan Alat Kajian Dapatan daripada kajian rintis telah digunakan bagi memurnikan soal selidik khususnya dari segi isi kandungan item dan bahasa yang digunakan

dua bahagian ini boleh diterima.3 peratus untuk kajian rintis 2 dan 89. Untuk memastikan keesahan dan kebolehpercayaan alat kajian bahagian C iaitu tentang tahap pengetahuan responden.3 peratus antara kajian rintis 1 dan kajian rintis 3. dan bahagian D. 30 orang responden yang sama (responden yang sama digunakan untuk menjalankan kajian rintis alat kajian bahagian B dan D) telah digunakan untuk mengisi soal selidik sebanyak 3 kali dengan jangka masa selang 2 minggu untuk setiap soal selidik.2.3. Ini bermakna alat kajian untuk kedua.6 peratus untuk kajian rintis 3.1.44 untuk bahagian B.3 peratus. Hasil analisis adalah seperti jadual 3. jadual 3. dan perbezaan sebanyak 0. 88.7. kaedah uji – uji semula digunakan.3 peratus.8080 dan nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian D ialah . dan jadual 3. kajian rintis 2 dengan kajian kajian rintis 3 ialah 0.8.7.8903. Hasil kajian rintis mendapati bahawa nilai Alpha keseluruhan untuk bahagian B ialah . Jumlah jawapan betul yang dipilih dalam kajian rintis 1 ialah sebanyak 89. 3. Perbezaan yang ada tidak melebihi 5 peratus dan ini bermakna jawapan yang diberi oleh responden adalah konsisten dan item dalam bahagian ini diterima. Ujian kebolehpercayaan soal selidik di analisis menggunakan Alpha Cronbach untuk menentukan nilai ketekalan instrumen.7. Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Untuk memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan selesai mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan iaitu pada pertengahan . Hasil analisis perbandingan ketiga–tiga soal selidik. mendapati perbezaan peratusan jawapan betul antara kajian rintis 1 dengan kajian rintis 2 ialah 1 peratus.

penyelidik akan memastikan segala prosuder pengumpulan dan pentadbiran data akan dipatuhi (Rajah 3. penyelidik telah berjumpa dengan pengetua semua sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kebenaran menjalankan soal selidik. beberapa teknik dan cara digunakan oleh penyelidik. Teknik Snowball Sampling telah digunakan . pemilihan sampel dibuat oleh guru kaunselor dan ketua guru disiplin.8). Di sekolah di mana penyelidik mengajar dan memegang jawatan sebagai Penolong Kanan Pentadbiran.45 bulan november. Memohon Kebenaran Melaksanakan Soal Selidik Dari Jabatan Pendidikan – Ogos Melaksanakan Kajian Rintis – Ogos Berjumpa Dengan Pengetua dan Responden – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah A – September Mengedar dan mengumpul Soal Selidik Di Sekolah B – September Mengedar dan Mengumpul Soal Selidik Di Sekolah C – September Menganalisis Data – Oktober Menyiapkan Kajian – November Rajah 3. Untuk memastikan responden yang dipilih bersedia memberi kerjasama. 8: Prosuder Pengumpulan dan Pentadbiran Data Bagi melaksanakan kajian ini. Penyelidik telah menemui Ketua Guru Disiplin dan Guru Kaunseling di tiap–tiap buah sekolah yang terlibat untuk mendapatkan kerjasama daripada mereka.

Untuk memastikan responden merasakan seolah–olah mereka dianggap bersalah. Guru kaunselor akan menerangkan dengan jelas tujuan sebenar soal selidik ini dibuat . Sekiranya guru kaunselor berpendapat bahawa responden sudah dapat mempercayai tujuan soal selidik ini dibuat barulah soal selidik akan diedarkan. hanya guru kaunselor yang bertugas. Sekiranya ada yang didapati menyalahgunakan alkohol. Di empat buah sekolah lagi. Walau bagaimanapun semasa proses mengisi soal selidik. maka responden itu akan ditangguh pengisian soal selidik ke hari berikutnya. Ini untuk mengelak responden merasa bimbang dan ragu – ragu untuk mengisi soal selidik dengan betul sekiranya penyelidik dan guru disiplin ada di dalam bilik. Penerangan sejelas – jelasnya akan dibuat oleh kaunselor terutama pada bahagian D soal selidik. Tujuannya supaya responden dapat memahaminya. maka istilah–istilah seperti penyalahgunaan dan tabiat tidak akan dimasukkan dalam soal selidik dan juga tidak akan digunakan oleh kaunselor semasa memberi penerangan . nama penyelidik tidak ditulis untuk mengelak daripada responden mengetahui bahawa soal selidik adalah milik penyelidik yang mungkin menyebabkan timbul keraguan di kalangan responden sekiranya maklumat yang diberi digunakan untuk tujuan lain. Kaunselor yang membantu mentadbir soal selidik ini juga diberi arahan agar memastikan semua responden yang akan mengisi soal selidik pada masa itu berada dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh alkohol. semua prosuder yang dilaksanakan adalah sama seperti yang dibuat di sekolah di mana penyelidik mengajar. Di dalam borang soal selidik.46 oleh kaunselor dan guru disiplin untuk mendapatkan jumlah responden yang mencukupi. Walau bagaimanapun nama penyelidik ditulis di dalam soal selidik.

9. “Tidak selalu”. Rasional penggunaan istilah ini ialah kerana bagi masyarakat SKD. maka pengisian soal selidik dilakukan selepas sesi persekolahan.9. Pengukuran Data Pengukuran akan dilakukan dengan mencakan maklum balas responden di dalam setiap pembolehubah. akan diberikan nilai dari 1 hingga 5 berdasarkan Rating Scale. dan “Sangat tidak selalu”. Pernyataan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 3 menggunakan istilah “Sangat selalu”.1: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 1 dan Hipotesis 3 .47 Bilik Gerakan digunakan untuk mengisi soal selidik oleh responden. Setiap maklum balas bagi setiap soalan dalam bahagian B dan bahagian D. “Tidak pernah”. penyelidik tidak menghadapi masalah untuk mengedar dan memungut semula soal selidik tersebut. istilah ini lebih banyak dan biasa digunakan berbanding dengan istilah “kerap” dalam perbualan sehari–hari. nilai pemarkahan yang menggunakan Rating Scale adalah seperti dalam tabel di bawah: Jadual 3. Untuk menguji Hipotesis 1 dan 3. Istilah “selalu” digunakan menggantikan istilah “kerap”. Memandangkan kajian ini hanya melibatkan 60 responden dari lima buah sekolah yang berdekatan . “Selalu”. 3. Memandangkan bulan September adalah bulan dimana semua sekolah yang terlibat sedang mengadakan Latih Tubi SPM. Nilai pemarkahan ini pula adalah berdasarkan kepada bentuk sesuatu soalan berbentuk positif.

Tatacara Analisis Data .9.48 Pernyataan Tidak Pernah Sangat Tidak Selalu Tidak Selalu Selalu Sangat selalu Skor 1 2 3 4 5 Jadual 3.10.2: Pernyataan dan Skor untuk Menguji Hipotesis 2 Pernyataan Betul Salah Tidak Tahu Skor 1 2 3 3.

Walau bagaimanapun disebabkan kajian – kajian tersebut dibuat oleh pelajar Sarjana Muda. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1992). Statistik inferensi pula digunakan untuk tujuan pengujian hipotesis. peratusan dan sisihan piawaian. Kekangan dalam Menjalankan Kajian Semasa menjalankan kajian.49 Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pengaturcaraan SPSS versi 11. Kuala Lumpur.10: Hipotesis dan Alat Pengukuran Hipotesis Hipotesis 1 Hipotesis 2 Hipotesis 3 Alat Pengukuran Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test Independent – Samples T Test 3. Jadual 3. Aras kesignifikan ini biasa digunakan oleh kebanyakan penyelidik dalam membuat keputusan statistik (Sekaran.0. Penyelidik hanya menemui tiga kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di EPRD.05. didapati terlalu banyak kelemahan dalam kajian tersebut.11. Penganalisaan data menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan tentang frekuensi. beberapa masalah di luar jangkaan telah dihadapi oleh penyelidik. Masalah utama ialah untuk mendapatkan kerjasama dari sekolah-sekolah yang terlibat memandangkan kajian dibuat semasa sekolah-sekolah tersebut sedang mengadakan persiapan untuk menghadapi peperiksaan PMR. Masalah ketiga ialah kekurangan bahan rujukan yang melibatkan kajian tentang penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar di Malaysia. Semua ujian statistik dijalankan dan ditetapkan pada aras keertian p: 0. Penyelidik tidak dapat menjadikan ketiga – . SPM dan STPM. Masalah kedua ialah kelemahan penyelidik dalam bidang statistik terutama penggunaan SPSS.

50 tiga kajian tersebut sebagai rujukan utama.1. dan 30 orang responden lagi yang bersekolah di luar bandar. Huraian dibuat dalam bentuk jadual frekuensi. BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4. . Responden mewakili sekolah di bandar dan di luar bandar dengan jumlah yang sama. 4. 30 orang responden yang bersekolah di bandar. Pengenalan Dalam bab ini akan dikemukakan dapatan – dapatan kajian. Analisa Demografi Responden Seramai 60 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Kajian tentang masyarakat SKD juga adalah sukar untuk ditemui.2. peratusan dan penganalisisan semua hipotesis dengan menggunakan Independent-Samples T Test. Hal ini menyebabkan penyelidik terpaksa menggunakan buku yang ditulis oleh penulis barat yang sudah berusia puluhan tahun.

3 3.0 4.7 23. 3: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang bersekolah di Bandar dan Luar Bandar Skor Ite m Demografi SS Peratu Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil Peratus Bil s 3 10 3 10 9 30 9 30 6 20 14 14 25 16 18 17 23 7 46.3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6.3.7 83.2: Taburan Responden Berdasarkan Lokasi Sekolah Lokasi Frekuensi Peratus Bandar Luar bandar Jumlah 30 30 60 50.3 13. Analisis Item – Item Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Jadual 4.3 60 56.0 100.3 10 13.3 8 7 1 3 1 2 2 4 26.7 13.0 50.7 0 23.7 23.7 6.3 20 10 40 5 2 0 7 7 4 2 7 16.7 6.3 0 0 TP STS TS S S1 S2 S3 S4 S5 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar .7 13.3 6.7 0 3.7 46.7 23.3 3 5 4 3 4 6 3 12 10 16.51 Jadual 4.3 6.7 76.3 53.3 23.3 10 3.3 0 3.

3 0 33.3 13.7 26.3 6.3 63.7 13.7 3.3 4 2 13.7 6.3 83.3 0 0 6.7 3.3 50 73 83.3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4 4 2 0 0 0 3.3 6.3 13.7 0 26.3 4 2 13.3 6.7 6.7 0 16.7 10 7 4 23.3 6.3 63.52 Luar bandar Bandar Luar S6 bandar Bandar Luar S7 bandar Bandar Luar S8 bandar Bandar Luar S9 bandar Bandar Luar S10 bandar Bandar Luar S11 bandar Bandar Luar S12 bandar Bandar Luar S13 bandar Bandar Luar S14 bandar 18 18 24 16 25 7 15 22 25 13 21 24 19 21 26 1 12 13 19 60 60 80 53.7 10 13.3 70 86.7 20 0 6.7 23.7 16.3 13.7 26.3 0 3.7 3.3 13.3 3.3 26.3 16.7 20 6.7 6.7 43.7 2 3 6.7 3.7 30 16.3 6.7 Bandar Luar S15 bandar Petunjuk: 13 19 TP STS TS S SS ( ( ( ( ( 43.7 6.3 2 6 2 8 3 2 5 1 3 5 2 2 6 0 2 2 2 4 2 6.3 43.3 13.3 0 0 0 0 0 30 13.3 13.7 7 4 4 0 2 13 6 3 2 9 5 3 4 5 2 8 4 2 3 23.7 10 3 2 0 5 0 8 2 3 0 2 2 1 1 4 0 10 8 7 4 10 6.7 6.7 6.3 20 10 6.7 Tidak Pernah ) Sangat Tidak Selalu ) Tidak Selalu ) Selalu ) Sangat Selalu ) .3 0 6.7 13.3 70 80 63.3 23.3 40 43.3 10 16.7 6.7 10 0 6.7 10 6.

Untuk skor sangat selalu (SS) tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) . 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. item 7 untuk bandar dan item 13 untuk bandar.7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) . hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). kecuali item 1 untuk bandar.7 peratus) berbanding dengan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar ( 10 peratus ). seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83.3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus). Untuk item 2 (adakah ibu bapa anda membiarkan sahaja sekiranya mendapati adik -beradik anda meminum alkohol?). 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46. item 5 untuk bandar.7 peratus) memilih skor selalu (S) berbanding 9 orang responden yang bersekolah di bandar . Hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46.3 menunjukkan skor tidak pernah (TP) merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden sama ada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item. Untuk item 1 (adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda). Untuk skor sangat tidak selalu (STS). Untuk skor TS.3 peratus).53 Taburan item – item pola meminum alkohol keluarga responden dalam jadual 4. hanya 4 orang . Untuk skor tidak selalu (TS). Untuk skor STS.

adakah keluarga anda juga berbuat demikian?). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76. memilih skor Untuk item 3 (adakah di kalangan keluarga suku kaum Dusun di Sabah yang menyimpan tapai di rumah. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 15 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3 peratus) yang responden yang memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.54 responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).3 peratus) telah memilih skor tersebut peratus). 7 orang bersekolah di luar bandar (23.3 peratus).3 peratus) memilih skor TP. Untuk skor yang bersekolah di STS.7 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 17 orang .7 peratus) yang tersebut. berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 Untuk skor TS. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk item 4 (pernahkah ibu bapa anda mengarah adik .7 peratus) memilih skor tersebut. 1 orang responden luar bandar (3.7 peratus ).beradik anda membeli alkohol untuk mereka?). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus).

24 orang responden yang bersekolah di luar bandar .3 peratus).3 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding dengan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk skor STS . jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak antara di luar bandar dengan di bandar iaitu 2 orang (6. hanya 7 orang responden yang bersekolah di luar bandar (23. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar ( 60 peratus ) memilih skor TP berbanding dengan hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus ).3 peratus) . hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. 7 orang (23. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk item 6 (pernahkah anda meminum alkohol bersama. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor TS.peratus) yang responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S iaitu sama jumlah responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus). hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) yang memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23. Untuk skor STS. Untuk skor TS. Untuk skor S.7 peratus).55 responden yang bersekolah di bandar (56.sama dengan ibu bapa anda?).3.7 peratus) yang memilih skor tersebut berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk item 5 (pernahkah ibu bapa anda mabuk melampau selepas meminum alkohol?).3 peratus) memilih skor tersebut berbanding 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).3 peratus).

Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilihnya berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus) yang memilih skor S iaitu sama dengan jumlah responden responden yang yang bersekolah di bandar (13. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Untuk skor STS. Untuk skor TS.7 peratus) memilih skor 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 tersebut berbanding peratus). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S manakala jumlah responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut seramai 5 orang (16.beradik anda?).7 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut.3 peratus).7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk item 7 (pernahkah anda meminum alkohol bersama – sama dengan adik. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut. 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83.3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk skor TS 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Tidak ada bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. .7 peratus). seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus).3 peratus).56 (80 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus). hanya 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor responden STS .

Untuk skor TS.7 peratus) yang responden yang berbanding memilih skor S seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26.3 peratus).7 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus).3 peratus) berbanding hanya 22 orang responden yang bersekolah di bandar (73 peratus).7 peratus) yang memilih skor S manakala 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).7 peratus). hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus ). Seramai 2 orang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor STS. seramai 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. Untuk item 9 (pernahkah adik .57 Untuk item 8 (pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?) . 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor SS. Untuk skor STS. 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar (50 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar ( 23. Untuk skor TS.beradik anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?).7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut. Untuk . seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) berbanding 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut.

seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar (80 peratus). Untuk skor TS.7 peratus) yang memilih skor S manakala 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar (3. 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.7 peratus). Untuk skor S.7 peratus).3 peratus). Untuk skor TS.3 peratus).3 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). seramai 2 orang yang bersekolah di luar bandar (6. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan hanya 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.7 peratus). Untuk skor STS.58 skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. jumlah responden yang memilihnya adalah sama banyak iaitu seramai 2 orang (6.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 manakala hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar peratus). Hanya 1 . 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. Untuk item 10 (pernahkah anda sendiri mengajak rakan– rakan anda meminum alkohol di rumah?). Untuk item 11 (adakah keluarga anda menyimpan alkohol bersama– sama dengan makanan lain?). Untuk skor responden STS.

2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) memilih skor S. Untuk skor SS tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut begitu juga dengan responden yang bersekolah di bandar. Untuk skor STS. Untuk skor TS.7 tidak ada responden yang peratus) memilih skor tersebut berbanding bersekolah di bandar.7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan hanya 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus). Untuk skor STS. Untuk item 12 (pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor S berbanding terdapat 4 orang responden yang bersekolah di bandar(13.beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ?).3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. Untuk skor TS. Untuk skor SS tidak ada responden yang memilih skor tersebut.7 peratus) yang memilih skor S manakala 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk item 13 (Pernahkah adik .7 peratus). 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.3 peratus).3 peratus) telah memilih skor tersebut. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Begitu juga dengan jumlah responden yang bersekolah di bandar. 12 orang responden yang bersekolah di luar bandar (40 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus). Seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar .59 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.

7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus).3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43. Untuk item 15 (pernahkah adik . Untuk skor . Untuk skor STS.7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk item 14 (pernahkah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?).3 peratus) memilihnya berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).3 peratus). Untuk skor SS. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.beradik anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol ?) . 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63. Untuk skor TS.3 peratus). seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.60 (26. hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Untuk skor SS.3 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.3 peratus) yang memilih skor tersebut.7peratus).7 peratus) yang memilih skor S manakala 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33.7 peratus). 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.7 peratus) telah memilih skor S dan 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus) yang memilih skor tersebut.

3.7 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7 13 18 60 Pola Paling Kurang Dilakukan 11 24 80 12 26 86.7 Berdasarkan jadual 4.1 di atas menunjukkan bahawa item 13 (adik – beradik responden tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan . 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. seramai 2 responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) telah memilih skor S manakala seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.3 peratus).7 peratus) memilihnya berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus) yang memilih skor tersebut.1: Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan Bandar Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden Item N N = 30 Luar Bandar N= 30 Peratus Item N Peratus Pola Paling Banyak Dilakukan 13 29 96. 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Jadual 4. Untuk skor TS. Untuk skor SS.7 peratus).61 STS . hanya 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.3.

Item 11 responden iaitu seramai 18 orang (menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain ) merupakan pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 24 orang responden ( 80 peratus ) . Error Mean .52708 .09623 Berdasarkan statistik dalam jadual 4.2333 . Untuk Item 12 ( ibu bapa responden telah tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar ) ialah pola yang paling kurang dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di luar bandar iaitu seramai 26 responden ( 86.3.2: Min Untuk Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Demografi N Mean Std. item 13 juga ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga (60 peratus). Untuk responden yang bersekolah di luar bandar . Jadual 4.62 mabuk di luar) ialah pola yang paling banyak dilakukan oleh keluarga responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 29 orang responden (96.7 peratus).3.60108 Luar Bandar 30 1. Deviation Std.10974 Bandar 30 2.2 di atas menunjukkan bahawa min untuk .7 peratus ) .6600 .

4.5733 .000.3.3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Pelajar antara yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality T – Test for Equality of of Variance Means s F Sig t df Sig Mean Std.2 .14596 fenomena ini adalah kecil (kurang dari 0. Analisis Item – Item Tahap Pengetahuan Alkohol Responden .000 .5 peratus).6600) Jadual 4.92 8 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4. Memandangkan kebarangkalian berlakunya .025 atau 2.2333) lebih tinggi berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1. 4.3. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima. 38 2 3. kebarangkalian kita memperoleh perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.Error (2– Differenc Difference tailed) e Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed .539 3. Maka ini bermakna wujud perbezaan min yang signifikan.92 8 57.14596 58 .027 .000 .63 responden yang bersekolah di bandar (2.5733 .

3 86.3 menunjukkan skor betul merupakan skor yang paling banyak dipilih oleh responden kecuali item 2.3 43.7 0 0 0 10 10 0 3.3 0 6. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.7 10 23.3 Demografi Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar S8 S9 S10 Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar Bandar Luar Bandar 16 20 30 28 26 22 53.3 40 26.7 76.7 33.7 86.3 10 11 10 0 2 3 5 36.3 43.3 3.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 27 orang .7 Bi l 1 1 12 8 0 0 0 3 3 0 1 2 3 3 Skor Salah Peratus 3.7 10 10 Tidak Tahu Bil 2 3 7 13 16 21 15 19 4 13 0 2 10 10 Peratus 6.3 33.7 10 16.3 0 6.3 13.7 33.3 66. item 4 .4: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Tahap Pengetahuan Alkohol Antara Responden yang Bersekolah di Bandar dan di Luar Bandar Ite m S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Betul Bi l 27 26 11 9 14 9 15 8 23 17 29 26 17 17 Peratus 90 86.7 96.3 6.7 30 46.3 70 50 63.7 Dalam soal selidik bahagian ini. Untuk item 1 (meminum alkohol secara berterusan dan dalam jumlah yang banyak boleh mengakibatkan kematian).7 73. Taburan item – item tahap pengetahuan alkohol dalam jadual 4. semua 10 soalan yang dikemukakan mempunyai jawapan betul.7 56.7 36.7 56.7 100 93.3 53. item 3.7 30 50 26.64 Jadual 4.7 56.3 3 0 0 0 1 3 10 0 0 0 3.

7 peratus) memilih skor betul. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 14 orang responden yang bersekolah di bandar (46. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor tidak tahu. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43.3 peratus) memilih skor tidak tahu. Untuk item 2 (meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan). .7 peratus) dan 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor salah. Untuk item 4 (Bir disuling sehingga mengandungi 4 hingga 5 peratus alkohol). Seramai 8 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (26.3 peratus) memilih skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu. Tidak ada responden yang memilih skor salah dan untuk skor tidak tahu. peratus) dan 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Cuma 1 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (3. seramai 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36.3. Untuk item 3 (gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan alkohol).7 peratus) memilih skor tidak tahu.3 peratus) memilihnya berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.65 responden yang bersekolah di bandar (90 peratus) memilih skor betul.7 peratus) memilih skor betul.3 peratus) memilih skor salah.

3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor tidak tahu. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. Seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar(6. seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56. Seramai 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor salah.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 23 orang responden yang bersekolah di bandar (76.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (50 peratus) memilih skor betul. seramai 19 orang responden yang bersekolah di luar bandar (63.7 peratus) memilih skor betul berbanding seramai 29 orang responden yang bersekolah di bandar (96. Untuk skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu.66 seramai 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.7 peratus) memilih skor betul. seramai 13 orang responden yang bersekolah di luar bandar (43.7 peratus) memilih skor salah manakala hanya seramai .3 peratus) memilih skor tidak tahu. Untuk item 5 (Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan penyakit darah tinggi).7 peratus) memilih skor betul. Untuk item 6 (montoku ialah minuman beralkohol buatan temapatan). Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar responden yang memilih skor salah manakala hanya seramai 3 orang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor salah.3 peratus) memilihnya berbanding hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.

seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33.3 peratus).7 peratus) dan seramai 15 orang responden yang bersekolah di bandar (56. Untuk item 8 (berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum).3 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu. seramai 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33.3 peratus) memilihnya dan seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. seramai 20 orang responden yang bersekolah di luar bandar (66.67 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor salah dan hanya 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus)juga telah memilih skor salah.7 peratus) dan hanya seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. Untuk skor tidak tahu.7 peratus) juga telah memilih skor tidak tahu.3 peratus) yang memilih skor salah. peminum akan mula bertindak ganas). seramai 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56. Untuk skor tidak tahu.3 peratus) memilihnya dan seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36.7 peratus). Untuk item 9 (penyalahgunaan alkohol . Untuk item 7 (sekiranya paras alkohol meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol. 3 orang responden sahaja yang bersekolah di luar bandar (10 responden yang bersekolah di bandar peratus) dan 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) juga telah memilih skor salah. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) memilihnya dan tidak memilih skor tidak tahu. Untuk skor tidak tahu.

Untuk skor tidak tahu.3 15 50 . Jadual 4. Seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) telah memilih skor salah dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 Luar bandar N = 30 peratus) juga telah Sederhan a 13 43.3 peratus) dan kesemua 30 orang responden yang bersekolah di bandar (100 peratus) juga telah memilih skor betul. Untuk skor tidak tahu.7 peratus) juga telah memilih skor betul.7 peratus) memilihnya dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tidak tahu. Tidak ada responden yang memilih skor salah. Untuk item 10 (alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air). seramai 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16. seramai 28 orang responden yang bersekolah di luar bandar (93.68 adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya).3 peratus) telah memilih skor salah.3 peratus) dan seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86.7 peratus) memilihnya dan hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 memilih skor tidak tahu. seramai 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73.4.1: Perbandingan Skor Tahap Pengetahuan antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar Dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Bandar N = 30 Skor Tahap Pengetahuan N Rendah (0-2) 0 Peratus 0 N 1 Peratus 3. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.

Ini bermakna. untuk skor tahap pengetahuan sederhana.7 peratus) telah mendapat skor tahap pengetahuan tinggi berbanding hanya 14 orang responden yang bersekolah di luar bandar (46.10 ) 17 56.1 di atas menunjukkan bahawa tidak ada bandar yang mendapat skor tahap terdapat 1 orang responden yang responden yang bersekolah di pengetahuan rendah berbanding bersekolah di luar bandar (3. Ini menunjukkan bahawa lebih ramai responden yang bersekolah di bandar mendapat skor tahap pengetahuan tinggi.7 14 46.69 (3-6) Tinggi ( 7 . . Seramai 17 orang responden yang bersekolah di Bandar (56.7 peratus) mendapat skor tersebut.7 Berdasarkan jadual 4.3 peratus) yang mendapat skor pengetahuan sederhana manakala 15 orang responden yang bersekolah di luar bandar(50 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan sederhana. Seramai 13 orang responden yang bersekolah di bandar (43.4. responden yang bersekolah di luar bandar mengatasi responden yang bersekolah di bandar.3 peratus) mendapat skor tahap pengetahuan rendah.

7200 .36803 .4.4: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Tahap Pengetahuan Tentang Alkohol antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar Bandar Levene’s Test For Equality of Variance s F Sig T – Test for Equality of Means t df Sig (2– tailed) .047 -2.Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variance s Not Assumed 4. Deviation Std. Error Mean Bandar Luar Bandar 30 30 1.33 2 .7200).026 Mean Differenc e -1867 Std.70 Jadual 4.4. Jadual 4.08147 .026 -1867 .1 33 .04607 .2 menunjukkan bahawa min bagi responden yang bersekolah di bandar lebih rendah (1.4.2: Min Untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demograf i N Mean Std.5333 1.06719 Berdasarkan jadual 4.5333) berbanding dengan min bagi responden yang bersekolah di luar bandar (1.291 51.291 58 .25235 .08147 -2.

3 40 20 26. maka wujud perbezaan min yang signifikan .3 0 3.3 26.7 20 6.3 20 3.5.026.3 0 0 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar . Memandangkan kebarangkalian berlakunya tidak fenomena adalah tinggi (lebih dari 0.4.3 11 36.7 3.7 3.3 1 12 6 8 4 9 2 12 9 0 0 3.7 17 56.7 6.3 18 60 11 36.3 30 6.3 6.1: Perbandingan Frekuensi dan Peratus Setiap Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Skor Ite Demograf m i 1 2 3 4 5 Bi Peratu Bi Peratu Peratu l s l s Bil s Bil Peratus Bil Peratus 18 60 0 0 9 30 3 10 0 0 26 86. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif ditolak.3 26.3 29 96.7 2 1 2 5 8 1 8 4 8 2 1 6.4.3 13.025 atau 2. kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang – kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.3 23.7 40 30 0 0 1 4 4 6 1 7 2 6 2 0 0 3.7 13.5 peratus).7 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 3. Analisis Item – Item Masalah yang Timbul Setelah Anda Meminum Alkohol Jadual 4.5.3 6.71 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.7 12 40 18 60 7 23. 4.3 13.7 28 93.7 6 26.7 13.7 10 33.7 3.

7 0 0 13.3 3.3 3.7 0 3.3 S12 S13 S14 9 30 11 20 66.3 3.7 27 90 7 23.7 21 70 10 33.3 33.3 0 6.7 20 10 10 6.7 0 0 0 0 0 13.3 0 6.3 24 21 80 70 6 6 3 8 2 4 5 3 5 0 1 2 2 1 5 20 20 10 26.3 0 3.3 13.7 26 86.7 3 25 83.3 23 76.7 6.3 3.7 11 36.7 0 23.3 16 53.3 24 80 26 86.7 0 3.3 16.7 3.3 16 53.3 0 23.3 3.7 10 6.7 3.7 36.3 6.3 0 3.7 22 73.3 10 16.7 33.7 0 6.3 0 0 0 0 0 16.72 Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar Bandar Luar bandar 17 56.3 16 53.3 0 0 0 S7 S8 S9 S10 S11 29 96.3 16.3 16.3 menunjukkan skor TP adalah merupakan .7 6.3 13.3 3.3 6.7 0 6.7 13.3 6.3 16.7 6.7 10 16.7 10 6.7 19 63.7 13.7 3 3 6 1 5 0 2 1 1 0 2 0 2 0 7 2 4 1 2 0 1 1 4 1 10 10 20 3.7 27 90 26 86.3 4 0 7 5 6 3 3 2 2 1 1 1 0 2 6 8 3 2 4 4 10 4 5 2 13.3 16.7 3.7 6.3 2 0 0 4 3 5 S15 S16 S17 S18 17 56.7 10 Petunjuk: TP STS TS S SS Taburan (Tidak Pernah) (Sangat Tidak Selalu) (Tidak Selalu) (Selalu) (Sangat Selalu) yang timbul setelah responden item – item masalah meminum alkohol dalam jadual 4.3 13.3 0 3.7 13.7 20 26.3 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13.

73 skor yang paling banyak dipilih oleh responden samada di bandar ataupun di luar bandar untuk semua item kecuali item 2 untuk bandar. Untuk item 2 (tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah). Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor S berbanding 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 18 orang responden yang bersekolah di bandar (60 peratus). 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor TS. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar yang memilih skor tersebut. Untuk item 1 (melawan pengawas). Untuk skor S.3 peratus). 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86.3 peratus). item 5 untuk bandar dan item 14 untuk bandar dan luar bandar. memilih skor tersebut Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor SS . Untuk skor STS. jumlah responden kedua – dua sekolah yang adalah sama banyak iaitu 4 orang (13. Untuk skor STS.3 peratus). Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus). Untuk skor SS. hanya 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus ) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).7 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.

3 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor TS.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 5 responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk item 4 (lambat datang ke sekolah).74 berbanding terdapat seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). Untuk skor SS. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk item 3 (ponteng kelas).7 peratus). 8 luar bandar (26.7 peratus). hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor STS.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 9 orang responden yang bersekolah di bandar (30 peratus).7 responden yang bersekolah di bandar (3. Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. 18 orang responden yang bersekolah di luar bandar (60 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus) memilih skor TP. 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 8 orang responden yang bersekolah di bandar (26.7 orang responden yang bersekolah di peratus). tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor STS.3 peratus) yang memilih .3 peratus) memilih skor S berbanding 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut. hanya seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk skor TS. 8 orang responden yang bersekolah di peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 1 luar bandar (26.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 11 orang responden yang bersekolah di bandar (36.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.

seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 28 orang responden yang bersekolah di bandar (93.7 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk item 7 . tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.75 skor tersebut. Untuk skor STS.3 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor TP. hanya 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 12 orang responden yang bersekolah di bandar (40 peratus).3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 responden yang bersekolah di bandar (6. Tidak ada responden yang memilih skor TS.3 peratus) memilih skor TP. Untuk item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru).3 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) yang memilih skor tersebut tidak ada responden yang bersekolah di bandar memilih skor tersebut. Untuk skor SS. 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.7 peratus) yang memilih skor tersebut. S dan SS. Untuk skor SS. Untuk skor STS .7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 4 responden yang bersekolah di bandar (13. 11 orang responden yang bersekolah di luar bandar (36. Untuk skor TS. Untuk item 6 (mencuri wang di sekolah). Hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26.

7 peratus) memilih skor TP. Untuk skor TS. Jumlah yang sama juga dipilih responden yang bersekolah di bandar. seramai 21 orang responden yang bersekolah di luar bandar (70 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 17 orang responden yang bersekolah di bandar (56.3 peratus) juga telah responden memilih skor tersebut.3 peratus). Hanya seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor S.3 peratus). tidak ada responden yang memilih orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. 8 SS.3 peratus) memilih skor S berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus) yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.76 (membuli pelajar lain). Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. Untuk skor STS. tidak ada memilih skor tersebut yang bersekolah di luar bandar yang berbanding seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus) memilih skor TP. Untuk skor STS. 16 orang responden yang bersekolah di luar bandar (53. Untuk skor TS. 6 orang responden yang bersekolah di luar bandar (20 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor skor tersebut.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 responden yang bersekolah di bandar (10 peratus) yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. Untuk skor SS . Untuk item 8 (membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar). hanya 5 orang responden yang bersekolah di luar bandar (16.

seramai 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus). Untuk item 9 (bergaduh dengan pelajar lain).3 peratus) memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) memilih skor TP.3 peratus) memilih skor tersebut. 24 orang responden yang bersekolah di luar bandar (80 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 19 orang responden yang bersekolah di bandar (63. Untuk skor STS pula . hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.77 .7 peratus) memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang . Untuk skor di peratus) STS pula . seramai 23 orang responden yang bersekolah di luar bandar (76. Untuk skor TS.3 memilih skor TP.7 peratus)memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. 3 orang responden yang bersekolah 5 luar bandar (10 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai responden yang bersekolah di bandar (16. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7 peratus) telah memilih skor tersebut.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor TS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. Untuk item 10 (merosakkan harta benda sekolah).7 peratus) yang memilih skor tersebut.

Untuk skor STS. Untuk item 11 (bergaduh dengan guru).3 peratus) memilih skor tersebut.7peratus) memilih skor TP. Untuk item 12 (mencuri harta benda sekolah selain daripada wang).7 peratus). Untuk skor STS .3 peratus) memilih skor tersebut. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor tersebut dan hanya 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) yang memilih skor tersebut. Hanya 1 orang peratus) memilih skor S berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.7 peratus) telah memilih skor tersebut.7 peratus) telah memilih skor tersebut dan . 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Untuk skor TS. seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.78 responden yang bersekolah di bandar (10 responden yang bersekolah di luar bandar (3. seramai 29 orang responden yang bersekolah di luar bandar (96. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor SS dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 21 orang responden yang bersekolah di bandar (70 peratus) memilih skor TP. Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. Untuk skor SS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus).3 peratus) memilih skor tersebut. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar telah memilih skor tersebut dan seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.

Tidak ada memilih skor SS . Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor bersekolah di STS . seramai 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.7 STS . Untuk skor TS. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6.7 peratus) memilih skor tersebut. Seramai 27 orang responden yang bersekolah di luar bandar (90 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 26 orang responden yang bersekolah di bandar (86. seramai 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus) telah memilih skor tersebut. 1 orang responden yang responden yang luar bandar (3. Tidak ada responden yang memilih skor SS . 11 orang responden yang peratus) telah memilih skor tersebut .3 peratus) telah memilih skor tersebut.3 peratus) telah memilih skor tersebut dan hanya seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. Untuk skor TS. Untuk item 13 (mencuri makanan di kantin sekolah).7 peratus) memilih skor tersebut. Untuk item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar).79 hanya seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3.3 peratus) memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor tersebut dan peratus) juga seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (20 telah memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor TP.7 peratus) memilih skor tersebut dan tidak ada responden yang bersekolah di bandar telah memilih skor tersebut. Untuk skor bersekolah di luar bandar (36. 9 orang responden yang bersekolah di luar bandar (30 peratus) memilih skor TP berbanding hanya 7 orang responden yang bersekolah di bandar (23.

Untuk item 15 (tidak menyertai perhimpunan pagi).80 berbanding hanya 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16. Untuk skor TS.7 peratus) yang berbanding terdapat 7 orang responden yang memilih skor bersekolah di bandar (23.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 20 orang responden yang bersekolah di bandar (66.7 peratus) memilih skor tersebut. tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar yang memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.7 peratus).7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus).7 peratus) memilih skor TP berbanding dengan seramai 24 orang responden yang bersekolah di bandar . Untuk skor S. hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6.7 peratus).3 peratus) memilih skor S berbanding 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 6 orang responden yang bersekolah di bandar (20 peratus).7 peratus) telah memilih skor tersebut dan seramai 3 orang responden yang bersekolah di bandar (10 peratus). seramai 2 orang responden yang tersebut bersekolah di luar bandar (6. hanya 8 orang responden yang bersekolah di luar bandar (26. Untuk skor STS.3 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor TS.3 peratus) memilih skor tersebut. Untuk item 16 (menghisap rokok di sekolah). 25 orang responden yang bersekolah di luar bandar (83. 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. tidak ada responden yang memilih skor tersebut. Untuk skor SS. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3. seramai 26 orang responden yang bersekolah di luar bandar (86. Untuk skor SS.

7 peratus) 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.3 peratus) telah memilih skor tersebut berbanding dengan (16. Untuk item 17 (meniru semasa peperiksaan). tidak ada .7 peratus) yang memilih skor tersebut. Untuk skor TS. bersekolah di luar bandar (3.7 peratus).5 peratus). 10 orang responden yang bersekolah di luar bandar (33. Untuk skor TS.3 peratus) juga telah memilih skor tersebut.81 (80 peratus).3 peratus) memilih skor S dan seramai 1 orang responden yang bersekolah di bandar (3. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.7 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (53. seramai 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13.3 peratus) memilih skor TP berbanding seramai 16 orang responden yang bersekolah di bandar (36. Untuk item 18 (ponteng mata pelajaran).3 peratus) juga telah memilih skor tersebut. Untuk skor responden yang memilih skor tersebut. 22 orang responden yang bersekolah di luar bandar (73.3 peratus) memilih skor tersebut dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 peratus) yang memilih skor tersebut. Tidak ada responden yang bersekolah di luar bandar memilih skor S dan seramai 2 orang responden yang bersekolah di bandar (6. hanya 4 orang responden yang bersekolah di luar bandar (13. Untuk skor STS. Untuk SS. Untuk skor STS.3 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 10 orang responden yang bersekolah di bandar (33. 17 orang responden yang bersekolah di luar bandar (56.7 peratus) memilih skor tersebut.3 Hanya 1 orang responden yang peratus). 3 orang responden yang bersekolah di luar bandar (10 peratus) dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13. Untuk skor STS. Tidak ada responden yang memilih skor SS .

Untuk responden yang bersekolah di luar bandar.7 14 21 70 Kes Paling Dilakukan Kurang 6 28 93. Item 6 (mencuri wang di sekolah) adalah merupakan kes yang paling kurang iaitu seramai 28 orang dilakukan oleh pelajar yang bersekolah di bandar responden (93. Hanya 1 orang responden yang bersekolah di luar bandar (3.5.5. tidak ada responden yang memilih skor tersebut.3 peratus) memilih skor S dan seramai 4 orang responden yang bersekolah di bandar (13.3 6 dan 11 29 96. Untuk pelajar yang . hanya 2 orang responden yang bersekolah di luar bandar (6. Jadual 4.3 peratus) tidak pernah melakukannya.3 peratus) telah memilih skor tersebut.7 peratus).1 di atas menunjukkan bahawa item 5 (tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru) dan item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan oleh responden yang bersekolah di bandar iaitu seramai 23 orang responden (76. Untuk skor SS.7 peratus).1: Kes Pelanggaran Disiplin yang Paling Banyak dan yang Paling Kurang diLakukan oleh Responden Bandar Pelanggaran Disiplin Sekolah Item N Peratus Item N Peratus N = 30 Luar bandar N = 30 Kes Paling Dilakukan Banyak 5 dan 14 23 76.82 skor TS.7 Berdasarkan jadual 4. item 14 (tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar) adalah kes yang paling banyak dilakukan iaitu seramai 21 orang responden (70 peratus).7 peratus) memilih skor tersebut berbanding seramai 5 orang responden yang bersekolah di bandar (16.

5.83 bersekolah di luar bandar pula.4648 Std.08960 Berdasarkan jadual 4.9907 1. Error Mean .2 menunjukkan bahawa min untuk responden yang bersekolah di bandar lebih tinggi (1. Deviation .9907) berbanding dengan min responden yang bersekolah di luar bandar (1.49076 Std.4648) Jadual 4.5.5.7 peratus) tidak pernah melakukannya.79618 .3: Analisis Independent – Samples T Test Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Sekolah antara Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan Pelajar yang Bersekolah di Luar bandar Levene’s Test For Equality of Variance s T – Test for Equality of Means .2: Min untuk Responden Bandar dan Luar Bandar Demografi Bandar Luar Bandar N 30 30 Mean 1. item 6 (mencuri wang di sekolah) dan item 11 (bergaduh dengan guru) adalah kes yang paling kurang dilakukan iaitu seramai 29 orang responden (96.14536 . Jadual 4.

003 Mean Differenc e .3. .5.003. maka perbezaan min yang signifikan.5 peratus).Error Difference Equal Varriance s Assumed Equal Variances Not Assumed 8. Dengan erti kata lain Hipotesis Alternatif diterima.25 7 0. kebarangkalian kita memperolehi perbezaan sekurang– kurangnya sebesar perbezaan yang ditunjukkan dalam sampel adalah dianggarkan (lebih kurang) sebesar 0.5259 Std. Memandangkan kebarangkalian berlakunya wujud fenomena adalah kecil (lebih dari 0.84 F Sig t df Sig (2– tailed) 0.17076 Berdasarkan data statistik yang ditunjukkan dalam jadual 4.9 51 .004 3080 58 .025 atau 2.003 .5259 .17076 3080 48.

rumusan dapatan. Ringkasan Kajian Melalui kajian ini. Bab ini juga membincangkan tentang cadangan kajian lanjutan. beberapa hipotesis dikemukakan yang berkaitan dengan objektif – objektif kajian iaitu : a) adakah terdapat perbezaan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?. kaedah pengumpulan data dan jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. b) adakah terdapat perbezaan perbezaan tahap pengetahuan tentang alkohol . Pengenalan Bab ini akan membincangkan ringkasan kajian yang mengandungi objektif kajian. hipotesis kajian.2. reka bentuk kajian. implikasi hasil kajian dan 5.85 Bab 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1.

dan 3) terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar.3.Fakto dan Kaedah soal selidik dipilih untuk memperolehi maklum balas daripada responden. didapati terdapat perbezaan Min yang signifikan pola meminum alkohol keluarga responden antara pelajar lelaki . Perbezaan Pola Meminum Alkohol Keluarga Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. 5. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu Eks – Pos .3. c) adakah terdapat perbezaan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar?.1.86 antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar ?. Rumusan Dapatan Bahagian ini akan menerangkan rumusan dapatan hasil kajian ini. Hipotesis – hipotesis yang hendak diuji ialah : 1) terdapat perbezaan yang signifikan pola meminum alkohol keluarga antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. 2) terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan tentang alkohol antara pelajar lelaki SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Independent – Samples T Test telah digunakan. Untuk menguji semua hipotesis. 5.

87 dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Ini bermakna Hipotesis Alternatif ditolak. 5. didapati tidak terdapat perbezaan min yang SKD yang signifikan tahap pengetahuan alkohol antara pelajar lelaki dari bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Antara faktor tersebut ialah institusi keluarga di luar bandar lebih kukuh berbanding di bandar. Dapatan ini bersesuaian dengan dapatan dibuat oleh Rogers. Perbezaan Tahap Pengetahuan Alkohol Pelajar yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. ( 1998 ) yang telah membuat kajian dengan tahap pengetahuan pelajar tentang hubungan faktor demografi alkohol di Amerika Syarikat. (2001) berpendapat bahawa suasana kawasan luar bandar yang tenang menyebabkan ikatan keluarga dan tradisi sesama anggota masyarakat begitu kuat hingga mampu mengawal tingkah laku sosal ahlinya. Ini menyebabkan anak – anak sedaya upaya tidak mahu menunjukkan tabiat buruk mereka di hadapan ibu bapa. Rasa hormat kepada orang tua masih menebal. Dapatan beliau mendapati bahawa tempat . Tedapat beberapa faktor yang menyebabkan wujud perbezaan pola meminum alkohol keluarga pelajar antara bandar dan luar bandar. Ini bermakna Hipotesis Alternatif diterima. Ullik.3. Statistik menunjukkan luar bandar menunjukkan peratus kurang berbanding di bandar.2. Begitu juga dengan ibu bapa sentiasa berusaha memberi teladan yang baik kepada anak – anak mereka.

88 tinggal pelajar di bandar ataupun di luar bandar tidak mempunyai signifikan dengan tahap pengetahuan pelajar tersebut tentang alkohol. semakin bertambahlah risiko pelanggaran disiplin. Perbezaan Kes Pelanggaran Disiplin Responden antara yang Bersekolah di Bandar dengan di Luar Bandar Berdasarkan hasil kajian. kesibukan kerja. Semakin cepat proses urbanisasi. Tekanan hidup. Hasil kajian ini bertepatan dengan kajian oleh Sia. Kajian beliau juga menunjukkan bahawa kemunculan masalah disiplin terutama pelanggaran disiplin tertentu terjadi kesan dari urbanisasi dan kemajuan terutama yang berbentuk fizikal. didapati terdapat perbezaan yang signifikan kes pelanggaran disiplin sekolah antara pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di bandar dengan pelajar lelaki dari SKD yang bersekolah di luar bandar. Kajian yang dibuat oleh Ruth.3.3. Dapatan ini juga bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sabitha & Mahmood Nazar. . 5. (1990) yang mendapati terdapat perkaitan yang signifikan antara masalah disiplin dan lokasi sekolah iaitu di bandar ataupun di luar bandar. mengejar kemewahan serta aktiviti sosial.5 peratus pelajar di bandar pernah menimbulkan masalah disiplin di sekolah semasa mereka di bawah pengaruh alkohol berbanding hanya 5 peratus sahaja pelajar di luar bandar yang berbuat demikian. (1994) juga mendapato bahawa sebanyak 5. bimbingan dan kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Ini bermakna Hipotesis Alternatif untuk bahagian ini diterima. didikan. ( 1994 ) yang mengatakan bahawa salah satu punca keruntuhan akhlak di kalangan remaja di bandar ialah kemerosotan dari segi asuhan.

89 menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap. pelajar – pelajar tersebut tidak akan berterusan terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. sementara remaja itu pula tidak mendapat perhatian. Dapatan ini juga boleh dijadikan sumber maklum balas yang sangat berguna kepada kaunselor terutama dalam membantu klien yang mempunyai masalah penyalahgunaan alkohol. maka ini boleh membantu mereka untuk membuat keputusan dengan bijak untuk mengurangkan penglibatan mereka di dalam penyalahgunaan alkohol. bimbingan dan panduan hidup sempurna. berdamping antara satu sama lain. Semoga dengan adanya pendekatan terbaik. Ini disebabkan banyak faktor yang menjadi punca kepada gejala tersebut dan dengan lebih memahami masalah tersebut berdasarkan dapatan dari kajian ini. 5. dan malah jarang berpeluang bersua muka. Implikasi Hasil Kajian Hasil dapatan boleh dimanfaatkan oleh pelajar yang terlibat dengan gejala penyalahgunaan alkohol. Mungkin ada sebahagian daripada pelajar mungkin akan mengambil keputusan yang lebih berani untuk membuang tabiat buruk ini setelah mengetahui kesan – kesan buruk yang ditimbulkan akibat tabiat buruk ini. Dengan adanya tahap pengetahuan yang luas dan tepat mengenai alkohol. maka dapatlah diharapkan suatu jalan penyelesaian terbaik dapat dicari oleh para kaunselor.4. Ibu bapa tidak dapat memberi asuhan dan didikan. berbincang. Guru kaunselor di sekolah juga dapat menyediakan pelan tindakan pencegahan .

sekolah yang majoriti pelajarnya adalah dari SKD untuk mengenal pasti langkah – langkah yang boleh diambil untuk untuk menangani masalah tersebut. Semua maklumat yang diberikan oleh pelajar dalam kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa dari SKD akan pengaruh yang ditimbulkan akibat tabiat mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol ke atas anak – anak mereka yang masih bersekolah. Pihak PIBAGU dan ibubapa juga boleh mendapat manafaat daripada dapatan kajian ini. timbul kebimbangan akan berlaku masalah – masalah serius terutama yang melibatkan keselamatan di sekolah apabila pelajar – pelajar yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol dibiarkan berkeliaran di kawasan sekolah. secara rasionalnya dapat kita membuat andaian bahawa pengaruh latar belakang keluarga mempunyai implikasi yang kuat terhadap tabiat anak–anak mereka. Daripada kajian literatur yang dibuat dalam bab 2 juga mendukung pendapat tersebut.90 agar tidak lebih ramai pelajar dari SKD akan terjerumus ke dalam kegiatan yang tidak bermoral tersebut. Ini di sebabkan walaupun kajian ini tidak membuat kajian korelasi antara tabiat meminum alkohol keluarga dengan kes penyalahgunaan alkohol dan kes pelanggaran disiplin anak–anak mereka di sekolah. tetapi hasil maklumat yang diberikan oleh responden terutama dalam Bahagian B soal selidik. Sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan panduan oleh guru disiplin di sekolah. PIBAGU selaku persatuan yang mewakili kepentingan ibubapa di sekolah dapat memainkan peranan yang aktif untuk memberi kesedaran kepada semua ibubapa tentang keburukan yang telah ditimbulkan akibat .

Kuala Lumpur.5. Ini disebabkan ada di kalangan responden terutama yang bersekolah di luar bandar tidak mengetahui akan bahaya alkohol terhadap kesihatan mereka. Kemungkinan juga ibu bapa mereka sendiri pun tidak mengetahui akan bahaya tersebut. Cadangan Kajian Lanjutan Kajian tentang alkohol dan hubungannya dengan pelajar telah banyak dilakukan di luar negara terutama di Amerika Syarikat. Penyelidikan yang dilakukan di beberapa perpustakaan dan juga di Bahagian Perancangan dan Penyelidikan. Aktiviti – aktiviti seperti ceramah dan sebagainya boleh dilakukan dari semasa ke semasa supaya dapat menimbulkan kesedaran kepada ibu bapa. Kesan – kesan buruk yang ditimbulkan oleh alkohol juga harus diberi penekanan. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) adalah merupakan sebuah institut yang mengkhususkan kajian ilmiah mereka hanya berkaitan dengan masalah alkohol terutama hubungannya dengan pendidikan. 5. Kajian di dalam negeri berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar pada peringkat sarjana sepengetahuan penyelidik sampai setakat ini belum lagi dilakukan. Kajian – kajian yang telah dibuat meliputi berbagai – bagai aspek . Walau bagaimanapun . Kementerian Pelajaran Malaysia. penyelidik hanya menemui tiga kajian ilmiah peringkat sarjana muda yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol dan kaitannya dengan pelajar.91 penyalahgunaan alkohol yang dilakukan oleh ibubapa dan anak – anak mereka.

terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh tiga orang penyelidik tersebut sehingga mengurangkan nilai ilmiah kajian tersebut. Hubungan antara penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar berdasarkan jantina. Oleh kerana itu. . Kajian mungkin akan bertambah menarik sekiranya tumpuan diberikan kepada beberapa kaum di Malaysia yang telah dikenal pasti banyak terlibat dengan masalah penyalahgunaan alkohol seperti kaum India.suku kaum di Sabah terutama Dusun. Antara skop kajian yang boleh dibuat pada masa hadapan antaranya ialah: 1. 3. Perbandingan pola meminum alkohol pelajar antara bandar dan luar bandar. Hubungan antara peningkatan kes pelanggaran disiplin dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. 2. Hubungan latar belakang keluarga dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar. Berbagai – bagai aspek dan skop yang boleh diterokai oleh penyelidik yang akan datang. 4.92 setelah diteliti. taraf sosiol ekonomi dan demografi 5. kajian lanjutan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan alkohol terbuka luas. Iban dan suku. Cina. Hubungan antara pencapaian akademik dengan masalah penyalahgunaan alkohol di kalangan pelajar.

No. E-Journal. Tanjung Karang. Disiplin Pelajar Sekolah di Malaysia Membimbangkan. G. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Psikologi Bilazim. 52.93 BIBLIOGRAFI Abdullah Bin Hassan. Conflict. 1999. D. Fakulti Pengajian Pendidikan. Christine E. M dan Farrel. and Related Problem Behaviours. M. American Journal of Public Health. E-Journal Atav. No. A. Sarvela. 1999. Charles H. Pelanggaran Peraturan Disiplin di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Wilayah Persekutuan. McCaghy. Altrocchi J. Abdul Rahman Bin Suratmin.Sc. United States of America: Pearson Education. Deliquency. AB. New Jersey: . 6: 55-73. Jamieson. dan Paul D. E-Journal Bandura. Ahmad Nadri Mat Daud 1989. Crime. Abnormal Pscychology. Di mana Silapnya. Jovanich Inc. Vol. Pelanggaran Disiplin di Sekolah: Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad. Capron dan J. Journal of Marriage and the Familiy. Englewood Cilffs. E-Journal.D.764. EJournal.D. Klang. Family and Students. 1977. and Interest Groups. Universiti Malaya. Alcohol Health and Research World ( AHRW ). 1994. 2002. Journal of Studies on Alcohol. Parental Support and Control as Predictors of Adolescent Drinking. Universiti Kebangsaan Malaysia.Selangor. New York: Harcourt Brance. Alim Abdul Rahim. Kuala Lumpur. Alcohol and Other Drug User Among Rural and Urban Youth: A Secondary Analysis of the Monitoring the uture Data Set. 18. 3: 243-245. Selangor. 1994. 2003. Bil 95: 8 – 9. Cronk. Serdar . 1992. M. Barnes. Timothy A. Spencer and Gale A. Vol. Rural and Urban Alcohol Problem.P. Universiti Putera Malaysia. Ph. 1980. Social Learning Theory. Masalah Disiplin Pelajar Remaja: Satu Kajian Kes Pelajar Tingkatan Empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Harun. Prentice Hall. Aminuddin. 1997. Fakulti Pengajian Pendidikan. Volume 87: 760. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 54 ( 4 ): 763 – 776. 1993. Deviant Behavior. Sixth Edition. Jurnal Akademik.

22. Ee Ah Meng. Moore. Herman J. Journal of Health Economics Vol. Daily Express. Drinking and schooling. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 2. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Family History of Alcohol Dependence in Asian . Christopher R. 2004. Philip J. Sabah. 35(3): 375-377. Luczak SE. Ebberhart NC. Vol. Jabatan Pengajian Pembangunan Manusia. 22. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). 1998. No. Michael Vanyukov dan Jack Cornelius. No. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). E-Journal. Datuk Dr. Chong. 2003. Childhood Antisocial Behavior and Adolescent Alcohol Use Disorders. (Tidak diterbitkan). Percetakan Eshin. Bukstein. United States of America: Macmillan Publishing Company. Winters. Cook. 1993. Margot Sanders . and Michael J.1994. Student Admits Theft From Phones 11 times. Unversiti Pertanian Malaysia. 1989. College Alcohol Programs. E-Journal. 2. ERIC Identifier: ED308802 Edward. Sabah Dilemma (The Political History of Sabah: 1960 – 1994).Americans. Martin dan Ken C. E-Journal. Diagnosis and Assessment of Alcohol Use Disorders Among Adolescents.H. Vol. EJournal. Vol. Sikap dan Amalan Ibu – Ibu Terhadap Permakanan Kanak – Kanak Berumur 1 .4 Tahun di Daerah Kota Belud. Classroom Dicipline and Managment. 1993. Pengetahuan.E-Journal. 2. C. Clark dan Oscar G. E-Journal. Clark. Avanecy N dan Wall TL. Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling. 2002. Effect Of Size Of City Of Origin On Students Alkohol Awareness. Luping.94 Christopher S. Kuala Lumpur: Pustaka Fajar bakti. 1987. Eddy. 22. Rogers. : ERIC Clearinghouse on Higher Education Washington DC. 1998. Journal of Psychoactive Drugs . S. 26. 2. No. 12: 411–429. 1994. Duncan B. . Psychopathology in Adolescent Alcohol Abuse and Dependence.Vol . Duncan B. Vol.

Utusan Publications dan Distributors Sdn. 200. 28(14):21-23. Laporan Salah Laku Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia.G.M. Hairunnaja Najmuddin. 1993. dan Mohd Amin Sharif. Walker. Masalah Pembelajaran Murid Dari Kalangan Keluarga Bercerai dalam Pembangunan Sumber Manusia. Hashami Bohari. Sweeny A. Kementerian Pendidikan Malaysia. Psikologi Bilik Darjah Asas Pedagogi. 1997. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. Kuala Lumpur. Tapai Sebenarnya Kadazandusun. 1997. Kuala Lumpur. Ibrahim Mamat. Nexus Resort. Kadazandusun – Murut Community: Issues and Challenges. & Bachman. 2003. Ezaddin Mohamed. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1981 . Educational Research Competencies for Analysis and Applications. E-Journal. Seventh Edition. UKM Bangi. College Students. USA: Merrill Prentice Hall. 1995. Kota Kinabalu. Bhd.Summary of the Proceedings of the First Kadazandusun – Murut Intellectuals Conference. Karambunai. 2002. L. Husin. Daily Express. P. . 1982. Memimpin Remaja Sekolah: Teori dan Praktik: Selangor Darul Ehsan: Kumpulan Budiman Sdn. Kamarudin Hj. Smoking. O'Malley. Kuala Lumpur: Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan. Gay dan Peter Arasian. The International Journal of the Addictions. . Vol. Osman Ali. Dewan Bahasa dan Pustaka.R. Memahami dan Membimbing Remaja Nakal. Bukan Suatu Kemestian Bagi Johnston. 1994. L. Event-Related Potential Responses to Alcohol-Related Stimuli in African – Amercan Young Adults: Relation to Family History of Alcoholism. 22 September. Sabah.. Journal of Alcohol and Alcoholism. 2003. Antisocial Behaviour in School: Strategies and Best Practices. Panduan Am Disiplin di Sekolah – Sekolah. Geoff Colvin dan Elizabeth Ramsey. ( Cetakan Pertama ). and illicit Drug Use Among American Secondary School Students. 1975-1991. Bhd. Drinking. E-Journal.D. Hill M. Phillips E. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1995.. 2001.38(4):332-338. Buku Panduan Bagi Ibu Bapa dan Penjaga Mengenai Disiplin. USA : Cole Publishing Company. Bhd. J. Slawecki CJ. Kuala Lumpur: PTS Pubilcation and Distributor Sdn. and Young Adults. 1992.95 Ehlers CL.

96

Lewis Yablonsky. 2000. Juvenile Delinquency into the 21st Century. California State Unversity – Northridge: Wadsworth. Linda Patia Spear. 2002. Alcohols Effect on Adolescents. Vol. 26, No. 4. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA) . Vol.26. No.4. EJournal. Marlene Oscar – Berman, Barbara Shagrin, Denise L. Evert dan Charles Epstein. 1997. Impairments of Brain and Behavior. The Neurological Effects of Alcohol. Journal of Pediatric .Vol. 21. No. 1. E-Journal. Md. Rus Bin Masir. 1988. Pengaruh Ras Terhadap Jangkaan Minum alkohol di kalangan Pelajar–Pelajar sekolah. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Michael Windle. 2003. Alcohol Use Among Adolescents and Young Adults. . National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol 27, no 1. EJournal. Mizan Adillah Ahmad Ibrahim. 2001. Pengurusan Perkhidmatan Personalia Murid. Shah Alam: Cerdik Publications. Mohd. Zain Bin Md. Saad. 1988 . Pengaruh Status Ekonomi Terhadap Jangkaan Minum Alkohol di kalangan Pelajar – Pelajar. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. Moo Mee Ching. 2001. Masalah Disiplin Pelajar : Peranan Sekolah dalam Menanganinya. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohd. Tajudin Bin Haji Abdul Rahman. Masyarakat Melayu – Masalah Disiplin di KalanganPelajar Sekolah dan Penyelesaiannya. Seminar Masyarakat Melayu dan Gejala Sosial: Proses Penyelesaian Dalam Pembinaan Masyarakat Melayu Cemerlang Abad ke - 21. Anjuran Institut Perkembangan MINDA ( INMIND ), Kualal Lumpur. Bertempat di Hotel Crown Princess Kuala Lumpur, 17 januari 1995. Mohd. Majid Konting.1994. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhd. Mansur Abdullah. 1991. kaunseling Ibubapa dalam Pembinaan Generasi Berdisiplin. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

97 Nabil Abdul Latif. 1994. Ciri – Ciri Yang Mendorong Pelajar Melanggar Displin di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah, kelantan. Latihan Ilmiah untuk Sarjana Teknologi dan Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.( Tidak diterbitkan). National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA), Eighth Special Report to US Congress Alcohol and Health. 9/93: 129. E-Journal. National Center for Health Statistics (NCHS), Advance Data, USDHHS, No. 295, 9/30/91: 1. E-Journal. Nicholson, M.E., M.Q. Wang, D. Maney, J. Yuan, B.S. Mahoney dan D.D. Adame. 1995. Alcohol Related Violence and Unwanted Sexual Activity on the College Campus. American Journal of Health Studies. Vol. 14, No. 1: 1-16. EJournal. Ongkili, J. F. 2000. Reconstructing Kadazan Cultural Origins in Sabah, Malaysia: A Breif Socio – Historical Survey, in Leigh. Proceedings of the sixth Biennial Borneo Research Conference. Universiti Malaysia Sarawak. Owen Rutter. 1922. British North Borneo. London: Constable and Company Limited. Owen & Jill Deanna. 1995. Rural and Urban Youth Drinking and Driving Knowledge, Attitudes, and Behaviors. Journal of Drug Education vol. 31: 29-46. E-Journal. Patrick M, O Malley, Lloyld D. Johnston dan Jerald G. Bachman. 1998. Alcohol Use Among Adolescents. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Vol. 22. No.2. E-Journal. Perkins, H.W. 1999. Stress-Motivated Drinking in Collegiate and Postcollegiate Young Adulthood: Life Course and Gender Patterns. Journal Studies of Alcohol. Vol. 60: 219-227. E-Journal. Peter gray, Andy Miller & Jim Noakes. 1994. Challenging Behaviour In Schools. Teacher Support, Practical Techniques and Policy Development. First published. New York: Routledge. First published. Peter R. Finn, Ph.D., & Alicia Justus. 1997. Special Section Physiological Responses In Sons Of Alcoholics. American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). . Vol.21, No. 3: 227. E-Journal.

98 P.J. Granville – Edge & Rajen Devadason. 1999. The Sabahan, The Life and Death of Tun Fuad Stephens. Kuala Lumpur: Donsons Sdn. Bhd. Presley, C.A., Meilman, P.W. & Lyerla R. 1994. Development of the Core Alcohol and Drug Survey: Initial findings and future directions. Journal of American College Health. Vol. 42: 248-255. E-Journal. Pullen, L.M. 1994. The Relationships Among Alcohol Abuse in College Students and Selected Psychological/Demographic Variables. Journal of Studies Alcohol and Drug Education. Vol.40 (1): 36-50. E-Journal. Ruth C. Engs, R.N., ED.D. Family Background of Alcohol Abuse and Its Relationship to Alcohol Consumption Among College Students: An Unexpected Finding. Journal of Studies on Alcohol. Vol. 51. No. 6. E-Journal. Ruth C. Engs & Hanson. 1994. D.J. The Student Alcohol Questionnaire: An Updated Reliability of Drinking Patterns, Problems Knowledge and Attitude Subscales. Psychological Reports. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 74. No. 6: 12-14. E-Journal. Ruth C. Engs. 1995. The Assiocation Of Alcohol Consumptionith SelfReported Illness In University Students. Journal of Studies on Alcohol, Vol. 75. No. 6: 17-20. E-Journal. Rayner F. Udong. 2002. Sejarah Nunuk Ragang Versi Liwan. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Rayner F. Udong. 2002.Food and Drinks of the Indigenous People of Sabah ;The Tapai. Souvenir, Tadau Kaamatan 2003, Peringkat Negeri, Pusat Kebudayaan Sabah. Robert C. Trojanowicz & Merry Morash. 1992. Juvenile Delinquency Concepts and Control. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall. Ruth W. Edwards. 1994. Alcohol, Tobacco, and Other Drug Use by Youth in Rural Communities. American Journal of Health Studies. Vol. 14. No. 1: 17 – 31. EJournal Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed. 1994. Fenomena Keruntuhan Akhlak Remaja: Tren, Punca Dan Penyelesaian. Jurnal Kebajikan Vol. 16 No.1:4. E-Journal.

Theodore Jacob & Sheri Johnson. Status Displin di Sekolah Menengah. Rinehart and Winston. The Origins and Meanings of the Terms “ Kadazan” and “ Dusun”. Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tony Charlton & Kenneth David. 25 (2):73-8. Managing Misbehaviour in Schools. No. Tunggolou. 1999. Punca – Punca Masalah Disiplin di Sekolah dan Langkah untuk Mengatasinya: Persepsi pelajar. 1990. Ullik Rouk. 1990.99 Shanmugam a/l Pachaippan. Thomas Rhys Williams. Parenting Influences on the Development of Alcohol Abuse and Dependence. Govt. The Institute for Indegenous Economic Progress ( Sabah ) INDEP. Medical College. Singh G.11: 56. 2000. Punjab. National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). Ibu bapa/ Penjaga dan Guru – Guru.M. Thomas Rhys Williams. 1965. (SED) Letter Journal. Southwest Educational Development Laboratory. Unpublished Article Available at the Kadazandusun Language Foundation. Volume XIII No. Sia Beng Leng. 1993. Universiti Kebangsaan Malaysia. Sabah. Kota Kinabalu. 2000. Fakulti Pengajian Pendidikan. E-Journal. 3. 1961. Comparative Study of Prevalence of Regular Alcohol Users Among the Male Individuals in an Urban and Rural Area of District Amritsar. 2001. New York: Hort. Suara Rakyat Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat Kadazandusun. 1997. 1997. Second Edition. Ethno – Historical Relationships and Patterns of Customary Behaviuor Among North Borneo Natives People.P.Journal Tajul Ariffin Noordin. London & New York: Routledge. Journal of Sosciologies . The Dusun: A North Borneo Society.F. Pendidikan: Satu Pemikiran Semula. Department of S. When Rural Traditions Really Count. Bangi.Vol. Amritsar. Singh J. 1: 2243. EJournal . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohan V & Padda A S.21. E. R. Indian Journal of Community Medicine.

Molnar. Alcohol and Crime. An Analysis of National Data on the Prevalence of Alcohol Involvement in Crime. Giovanni. Dibentangkan di Seminar Delinkuensi Juvana.100 Umi Kalthum Abdul Karim. A. Michael Kendix. 5: 77–92. Vol. 1998. Mei. Journal of American College Health. Kuala Lumpur. 1993. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Disiplin dan Kesan Pencapaian Akademik: Satu Kajian Kes di Kalangan Pelajar Melayu di Beberapa Buah Sekolah Menengah di Batu Pahat. S. . National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ( NIAAA). E. 18. & Baer. P.. The Impact of Alcohol Consumption and Marijuana Use on High School Graduation.. Weitzman. 3: 243-245. Kelley. 48. 1998. E.Journal Wechsler. E-Journal. 1990. Journal of American Health. R. Vol. J. 1993.Journal Zuraidah Gharif. K.. B. H. M. E.47:247252. What Colleges are Doing About Binge Drinking: A Survey of College Administrators. E.. H. Vol. E... Wechsler. & Tadashi Yamada. Journal of Health Economics. E. Davenport.Journal Yamada. Kertas Kajian Sarjana Muda Pendidikan Unversiti Kebangsaan Malaysia. Pendekatan Dalam Menangani Masalah Juvana. College Alcohol Use: A full or Empty Glass?. 1996. Tetsuji.(5): 219-226. 1999. Johor. US Department of Justice. No. J. 2000. 11 – 13. S dan Seibring.

ANDA TIDAK PERLU BIMBANG UNTUK MENJAWAB KESEMUA SOALAN DALAM SOAL SELIDIK INI DENGAN JUJUR KERANA NAMA ANDA TIDAK PERLU DITULIS. 1= Tidak Pernah 2= Sangat Tidak Selalu 3= Tidak Selalu 4 = selalu 5 = Sangat selalu .101 LAMPIRAN A Soal selidik SULIT SOAL SELIDIK TENTANG ALKOHOL Maklumat Penting : Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah semata – mata untuk menyelesaikan disertasi saya sebagai syarat untuk mendapat Sarjana Pengurusan Pendidikan ( Master ) . SEGALA MAKLUMAT DAN BORANG SOAL SELIDIK INI AKAN DIMUSNAHKAN SEBAIK SAHAJA PENYELIDIKAN SAYA SELESAI. ANDA TIDAK PERLU MENJAWAB SOALAN PADA BAHAGIAN B. Luar bandar BAHAGIAN B : POLA MEMINUM ALKOHOL KELUARGA ANDA ( Soalan 1 hingga 15) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) SEKIRANYA TIDAK ADA AHLI KELUARGA ANDA YANG TERLIBAT DENGAN TABIAT MEMINUM ALKOHOL. Lokasi Sekolah 1. SILA BERALIH TERUS KEPADA SOALAN DI BAHAGIAN C. SEGALA DOKUMEN BERKAITAN DENGAN SOAL SELIDIK INI ADALAH SULIT DAN TIDAK AKAN DIGUNAKAN UNTUK APA JUGA URUSAN SELAIN YANG TERSEBUT DI ATAS. BAHAGIAN A: DEMOGRAFI ( Soalan 1 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1. Bandar 2.

1 5 2 3 4 2 3 4 7. Pernahkah ibu bapa anda dalam keadaan sangat mabuk selepas minum alkohol?. Adakah ibu bapa anda bersikap acuh tak acuh sekiranya mendapati adik beradik anda meminum alkohol?.sama dengan adik beradik anda?. Pernahkah anda meminum alkohol bersama. Ada di kalangan keluarga dari suku kaum Dusun di Sabah menyimpan tapai di rumah. 1 5 6. Pernahkah anda minum alkohol bersama – sama dengan ibubapa anda?. 1 2 3 4 5 3. 1 2 3 4 5 .102 1. 1 2 3 4 5 5. Pernahkah ibu bapa anda mengarah adik – beradik anda membeli alkohol untuk mereka?. 1 2 3 4 5 4. 1 2 3 4 5 2. Adakah keluarga anda juga berbuat demikian?.Adakah alkohol merupakan minuman yang paling banyak digunakan dalam majlis – majlis keluarga anda?.

Pernah kah ibu bapa anda menerangkan kepada anda tentang kesan buruk meminum alkohol?.103 8. 1 2 3 4 5 10. Pernahkah adik. 1 2 3 4 5 9. Adakah keluarga anda menyimpan minuman alkohol bersama dengan makanan yang lain?. Pernahkah ibu bapa anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?. Pernahkah ibu bapa anda mengajak rakan – rakan mereka meminum alkohol di rumah?. 1 5 2 3 4 12. Pernahkah anda mengajak rakan – rakan anda meminum alkohol di rumah?. 1 2 3 4 5 11. 1 2 3 4 5 13. Pernah kah adik.beradik anda tidak pulang ke rumah akibat meminum alkohol dan mabuk di luar?. 1 2 3 4 5 14. 1 2 3 4 .beradik anda mengajak rakan–rakan mereka meminum alkohol di rumah?.

Bir disuling sehingga mengandung 4 hingga 5 peratus alkohol 5. Meminum sebanyak dua gelas setengah akan mengganggu fungsi otak untuk membuat keputusan 3. Gangguan terhadap perkembangan hormon akan terjadi terhadap remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan alkohol 4. SILA TANDAKAN ( 3 ) IAITU TIDAK TAHU . 1 2 3 4 5 BAHAGIAN C : TAHAP PENGETAHUAN TENTANG ALKOHOL ANDA . Meminum alkohol dalam jumlah yang banyak secara berterusan dan boleh mengakibatkan kematian. 2. 1= Betul 2= Salah 3= Tidak Tahu 1. Montoku ialah minuman beralkohol buatan tempatan . Penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan darah tinggi 6. Pernah kah adik beradik anda kesan buruk minum alkohol kepada anda?. SILA TANDAKAN ( 1) SEKIRANYA ANDA MERASA PERNYATAAN BETUL. ( 2 ) SEKIRANYA SALAH. JANGAN MENEKA. SEKIRANYA ANDA TIDAK PASTI. ( Soalan 1 hingga 10 ) SILA TANDAKAN RUANG DI SEBELAH KANAN PILIHAN JAWAPAN ANDA.104 5 15.

Selalu 5. Sekiranya paras alkohol dalam darah meningkat setelah meminum lebih kurang 10 gelas minuman beralkohol. Sangat Tidak selalu 3. Penyalahgunaan alkohol adalah antara faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya 10.105 7.Tidak membuat tugasan di kelas seperti yang diarah oleh guru 6.Mencuri wang di sekolah . peminum akan mula bertindak ganas 8.Melawan pengawas 2. Alkohol tanpa dicampur dengan air lebih cepat memberi kesan mabuk berbanding dengan alkohol yang dicampur dengan air. Tidak Pernah 2. Berapa cepat dan besar kesan alkohol ke atas seseorang adalah bergantung pada beberapa faktor seperti kecepatan seseorang itu minum. Tidak Selalu Sangat selalu 4. BAHAGIAN D : MASALAH YANG TIMBUL SETELAH ANDA MEMINUM ALKOHOL .Tidak menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah 3. Ponteng kelas 4. Lambat datang ke sekolah 5. 1. ( Soalan 1 hingga 18 ) (SILA TANDAKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA PADA RUANG DI SEBELAH KANAN) 1. 9.

perhimpunan pagi 16. Merosakkan harta benda sekolah 11. Ponteng mata pelajaran Terima kasih atas kerjasama anda .106 7. Tidur dalam kelas semasa guru sedang mengajar 15. Membuat bising di kelas semasa guru sedang mengajar 9. Bergaduh dengan guru 12. Mencuri makanan di kantin sekolah 14. Meniru semasa peperiksaan 18. Mencuri harta benda sekolah selain daripada wang 13.Membuli pelajar lain 8. Tidak menghadirivb ol-. Menghisap rokok di sekolah 17. Bergaduh dengan pelajar lain 10.

7.107 LAMPIRAN B Kajian Rintis untuk Bahagian B Soal Selidik – Teknik Uji-Uji Semula Jadual 3.1 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 1 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 .

Jadual 3.7.2 Jawapan Responen yang Terlibat dalam Kajian Rintis 2 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 .108 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89.3 peratus.

3 peratus.7. Jadual 3.3 Jawapan Responden yang Terlibat dalam Kajian Rintis 3 Responde n Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 .109 30 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 88.

. .110 Jumlah jawapan yang dijawab betul dalam kajian rintis 1 sebanyak 268 iaitu 89.6 peratus. .

111 .

112 .

113 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful