P. 1
g.o.-bab_cuti(2)

g.o.-bab_cuti(2)

|Views: 80|Likes:
Published by ctmanis

More info:

Published by: ctmanis on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2010

pdf

text

original

Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am (tekan Ctrl+klik disini

)

BAHAGIAN III CUTI 1. PENGENALAN  Perintan Am Bab C, Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1hb. Januari, 1974. Beberapa Kandungan Perintah Am ini telah dipinda melalui pekelilingpekeliling dari masa ke semasa.

 

2.

TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. Tujuan cuti ialah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyelesaikan masalah peribadi.

3.

TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Dasar cuti rehat ialah pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri.

4.

TAFSIRAN SIJIL SAKIT     Cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan. Diluluskan oleh Ketua Jabatannya. Dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima Diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh.

CUTI :

24

KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2. CUTI ATAS SEBAB KESIHATAN/PERUBATAN 3. CUTI MENUNAIKAN HAJI 4. CUTI TANPA REKOD 5. CUTI KERANA BERKURSUS

1.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN (P.A. Bab ‘C’ 6) Ada 4 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan; i. ii. iii. iv. i. Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Rehat (P.Am Bab ‘C’ 7 dan 8) • • Boleh diambil pada bila-bila masa dalam tahun itu mengikut tempoh yang melayakkan. Kadar cuti rehat ialah; Gred/Kategori SSM 31 - 54 - DGA32, DGA34, DG41, DG44, DG48, DG54 - N32, W32 - F32 21 – 30 - N26, N27, N22 - DGA29 - W22, W27 - C22 - F29 1 – 20 - N1, R1, R3 Di bawah 10 tahun Perkhidmatan 30 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih 35

25

30

20

25
CUTI : 25

Am Bab ‘C’ 9 (a) ) Kelayakan ialah sebanyak cuti bagi tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan dikira ke setengah hari berhampiran. Sebagai contoh.N11.C17. Pegawai Akan Berhenti Kerja ( P. anggota yang melapor diri pada 1 Jun. N17 ..66 hari Kelayakan cuti bagi tahun berkenaan ialah 12 hari. perkiraannya ialah seperti berikut:20 hari x 7 bulan perkhidmatan / 12 bulan = 11. Am Bab ‘C’ 10 ) Anggota yang akan bersara dibenarkan mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sejurus sebelum ia bersara supaya cuti rehat itu tamat di hari akhir perkhidmatannya. lantikan mulai 1 September 2005 kelayakan Cuti Rehat dikurangkan selama 5 hari. Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. Naik Tanggagaji/Lebih 10 Tahun Berkhidmat ( P.Am Bab ‘C’ 8(b) ) Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA Bab ‘C’ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu. dikira kebelakang dari hari akhir perkhidmatannya itu.W17 . C11 . CUTI : 26 . Cuti Rehat Tiada Genap Setahun Perkhidmatan ( P. Am Bab ‘C’ 9 (b)) Anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan tidak akan berkelayakan mengambil cuti rehat yang lebih daripada kadar bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh ia akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan itu. 20 Tahun 2005 bagi pegawaipegawai Awam. jika kelayakan cutinya sebanyak 20 hari setahun. Pegawai Akan Bersara ( P. Tarikh kuatkuasa pekeliling 1 September 2005.F11 * Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Cuti rehat yang seseorang pegawai itu boleh mengambil hendaklah jangan melebihi jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh perkhidmatan selama masa 24 bulan sebelum tarikh persaraannya.

Untuk tindakan sekolah hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. ke tahun ketiga.Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil (P. ‘8’ semasa yang telah diluluskan.Am Bab ‘C’ 11 ) Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan. 3. 2. Pegawai perlu membuat permohonan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPN Johor berserta dengan kenyataan cuti yang kemaskini. Contoh format seperti Lampiran A (Lampiran 1) di bawah: CUTI : 27 . Contoh format seperti di (Lampiran 1). Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (Pekeliling Perkhidmatan Bil. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga. 9 Tahun 2003) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan boleh diberi gantian dalam bentuk berikut.  Award Wang Tunai Sebagai Hadiah Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul bagi maksud ini ialah separuh dari cuti rehat yang layak diperolehi bagi sesuatu tahun atau tertakluk kepada maksima 15 hari setahun mengikut mana yang kurang. 4 salinan Lampiran A (lampiran 1) 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew. Jumlah keseluruhan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 120 hari sepanjang perkhidmatan.

Oleh sebab tahun 20 _____ ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini.( Lampiran 1 ) Lampiran A KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGNAN 7 TAHUN 2003. CUTI : 28 . manakala sebanyak __________ hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh ________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan ______________________ (a) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak___________hari sebelum akhir tahun __________.. Nota 3 : Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari. Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak ________ hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. maka sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. luput pada akhir tahun ketiga. Pekeliling Perkhidmatan Bil. (b) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak _______ hari sebelum akhir tahun 20 ____. …………………………………………. Beliau akan bersara/telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada * ____/_____/20____ . Lampiran D7. Nota 2 : Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. ( Tandatangan Ketua Jabatan JPNJ ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota 1 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2. baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan. 9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia.

Perkhidmatan Bil.Kuasa Melulus Cuti Rehat Khas ialah Pengetua/Guru Besar bagi pegawai yang mengajar di sekolah. Pengetua dan Guru Besar yang menikmati kemudahan cuti rehat. Walau bagaimanapun jumlah CRK perlu ditolak bagi tempoh-tempoh yang tidak melayakkan seperti Cuti Tanpa Gaji. .Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Guru kontrak Pegawai yang tidak layak . Pegawai yang layak .Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan. . * * Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak CRK. Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 120 hari. . * * * Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. 3 Tahun 2005) Cuti Sambilan diganti dengan Cuti Rehat Khas yang berkuatkuasa mulai 1 Mac 2004. dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan). Bagi tahun 2004 semua PPP adalah berkelayakan mengumpul 6 hari CRK bagi pemberian wang tunai GCR tanpa perlu ditolak cuti sambilan yang telah diambil pada tahun tersebut. ii) Cuti Rehat Khas (Pek.Borang yang sesuai boleh diguna pakai seperti Borang Cuti Rehat yang digunakan oleh Pengetua/Guru Besar/Anggota Kakitangan sokongan dengan sedikit pengubahsuaian. . Cuti CUTI : 29 . Pegawai yang layak Pemberian Wang Tunai GCR. Guru Sandaran Tidak Terlatih. Guru sandaran terlatih. * * * Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab ‘C’.* Mana yang berkenaan.

* * Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Mac 2004. Pegawai yang meletak jawatan. * 1/12 x 7 = 0. * * * * * * Guru Sandaran Terlatih/Guru Sandaran Tidak Terlatih. Bil. Pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 Mac 2004. Pengetua/Guru Besar boleh menggunakan budi bicaranya untuk meluluskan CRK melebihi kelayakan. Contoh 1 : Cuti Haji selama 40 hari pada tahun 2005. Formula pengiraan kelayakan CRK .58 hari sebulan. 3/2005) yang telah diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. Guru Kontrak. Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004. Cuti Belajar. Cuti Tibi.77 hari 360 Maka : 7 hari – 1 hari = 6 hari (kelayakan 2005) Contoh 2 : Cuti Tanpa Gaji 120 hari pada tahun 2005. Kusta dan Barah dan Cuti Sakit yang berlebihan yang tidak dapat kelulusan Kementerian). (Pengesahan Ketua Institusi Pendidikan bagi Pengumpulan Cuti Rehat Khas di Bawah P.Separuh Gaji. Maka mengikut prinsipnya permohonan CRK boleh diluluskan 1 hari bagi setiap 2 bulan. Cuti Haji. Sebarang tempoh cuti selepas habis tempoh cuti berkelayakan akan ditolak daripada emolumen.P. 40 x 7 = 0. Walau bagaimanapun sekiranya CRK yang dipohon amat diperlukan. Pegawai yang tidak layak GCR. Pegawai yang dibuang kerja. CUTI : 30 . Unit Perkhidmatan JPN Setiap hujung tahun pihak sekolah perlu menghantar sesalinan Lampiran A. Tindakan sekolah untuk hantar dokumen ke Johor: 1.33 hari 360 Maka : 7 hari – 2 hari = 5 hari kelayakan (2005) Cuti Rehat Khas yang tidak habis digunakan. Pegawai yang bersara pada atau sebelum 2 Mac 2004. 120 x 7 = 2.

_________________________________ ( Tandatangan Ketua Institusi Pendidikan ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota: 1) Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.2. Contoh Lampiran ‘A’ CRK adalah seperti di bawah : LAMPIRAN A PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 Saya sahkan bahawa ___________________________________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan _______________________ mempunyai Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan sebanyak ________ hari untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) pada akhir tahun 20____ . Sesalinan Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi tujuan rekod dalam Buku Rekod Perkhidmatan. CUTI : 31 . 2) Pengumpulan Cuti Rehat Khas hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari termasuk pengumpulan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada.

A.2 salinan * * * ii.2 salinan Kenyataan cuti yang kemaskini . Kadar cuti yang boleh diluluskan 30 hari bagi tiap-tiap tahun genap tahun perkhidmatan yang melayakkan.A. . Borang permohonan cuti separuh gaji ( Borang ‘A’) bagi 14 hari pertama.Bukan Guru * Boleh diluluskan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai tersebut samada di hospital atau di rumah yang perlu disokong dengan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang menyatakan orang yang berkenaan sebenarnya sakit dan memerlukan penjagaan. iii. Berikut adalah contoh Borang ‘A’dan Lampian ‘B’ CUTI : 32 . Bab ‘C’ 13 (a) (ii). Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji tidak lebih 14 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tertentu. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPN Johor sekiranya pegawai tersebut memohon ialah : i. Surat akuan dari Pegawai Perubatan . Cuti Separuh Gaji tidak boleh diambil secara putus-putus. 8 cuti separuh gaji .iii) Cuti Separuh Gaji P. Bab ‘C’ 51(a) (ii) .4 salinan kew. tetapi tidak melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan. iv.4 salinan.Guru P. Borang permohonan cuti separuh gaji (Lampiran ‘B’) sekiranya pegawai mohon melebihi 14 hari – 4 salinan.

Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini. 5. JPJ Bil. sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas kerja semasa bercuti: _________________________ Tarikh:_______________ _______________________ Tandatangan Pemohon BAHAGIAN ‘B’ 1. Tarikh mula dilantik: ____________________ 5. Nama: __________________________________________ JPNJ/FP: __________ 2. Jika Pengetua/Guru Besar. Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini.Borang ‘A’ . 4. Alamat semasa bercuti : _______________________________________________ 9. 31 (Pin. Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak __________ hari. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai tersebut. Kategori/Gred: __________ 4.Pek.1/1977) (BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI) BAHAGIAN ‘A’ 1. Jawatan sekarang: ___________________________________________________ 3. CUTI : 33 . Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong. 2. Sebab-sebab bercuti: _________________________________________________ 8. 3. Mohon Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama ______________ hari mulai dari _________________ hingga _____________________ 7. Gaji Sekarang: RM ____________ 6.

Tarikh:________________ _______________________ Tandatangan Pengetua/Guru Besar BAHAGIAN ‘C’ (Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar) * Permohonan di atas disokong/tidak disokong (Jika tidak disokong sila beri ulasan) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tarikh:_________________ * Potong yang tidak berkenaan. ________________________ Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah (Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor) CUTI : 34 .

gaji/ 4. Tarikh:_________________ ________________________ Tandatangan Pegawai Yang Melulus Cuti * Potong yang tidak berkenaan. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan.BAHAGIAN ‘D’ Rujukan Jabatan: JPNJ/FP:____________ Pegawai Pelajaran Daerah. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji sepenuhnya kerana ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.8) potongan pemberhentian gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini. 1. Pengetua / Guru Besar. Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew. 5. Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji Selama ________ hari mulai dari _________________ hingga ________________ mengikut __________________________________________________________ 2. _________________________________ _________________________________ Tuan/Puan. CUTI : 35 .

8 pergerakan gaji tahunan terkini yang telah diluluskan.4 salinan (Guanakan Borang ‘A’ . 2.dikemukakan 3 bulan dari tarikh cuti hendak dimulakan. Sekiranya pegawai mohon Cuti Tanpa Gaji ke Luar Negara selain dokumen di atas pihak sekolah perlu kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 4 salinan Kew. 8/2004) 2. 8 Cuti Tanpa Gaji 3. 1/1977) . 31 (Pin. Pegawai mestilah telah dilantik tetap. Bi.Perkhid. 4 salinan Lampiran A (Pek. Bil. 4 salinan Borang B (jika pegawai itu mohon ke Negeri-Negeri Komunis dan Negeri-Negeri Terhad seperti Negeri China) * Borang permohonan hendaklah dihantar 3 bulan sebelum tarikh lawatan. Bayaran balik gaji termasuk elaun bagi tempoh cuti yang gajinya tidak sempat diberhentikan dalam bentuk Cek. 1 salinan Kew. JPJ. CUTI : 36 . 5. Cuti tanpa gaji kerana urusan di luar Malaysia boleh diluluskan bila pegawai telah mempunyai perkhidmatan terus-menerus tidak kurang dari 6 bulan dan ia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan.iii) Cuti Tanpa Gaji P.Pek. Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji . Pihak sekolah perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1.Urusan sendiri di dalam Malaysia P. Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak lebih 360 hari. Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan.Am Bab ‘C’ 14(b) . Pegawai juga layak mengambil baki cuti tanpa gaji selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. Kiriman Wang Pos. Wang Pos atau Deraf Bank Berpalang “Akaun Penerima” atas nama Pengarah Pelajaran Johor. Cuti ini tidak boleh diambil sekali lagi sehingga selepas 4 tahun cuti yang pertama itu.Am Bab ‘C’ 14(c) . 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 4.Urusan sendiri di luar Malaysia • • • • • • Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawai atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.

(i) Butir Lawatan Negara dilawati: (ii) Tujuan lawatan: (iii) Jika negara Komunis Taiwan. Telefon: CUTI : 37 . __________________________________ Nama Penuh ___________________ Tandatangan dan Cop Jabatan ________________________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan dalam tahun ini) Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan. Maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan insuran adalah seperti berikut: (a) Butir Diri Waris (i) Nama Waris (ii) No Kad Pengenalan: (b) Sila kemukakan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah: (iii) Alamat Rumah dan No. (iv) Tarikh lawatan daripada: (v) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari tarikh tiba Malaysia Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang 3. Kementerian Pelajaran Malaysia. Telefon: 2.* Sekiranya berlaku pindaan tarikh atau pembatalan permohonan yang telah diluluskan oleh JPNJ . _______________ Tarikh 5.Pasport Antarabangsa: (vii) Alamat Rumah dan No. Telefon: (ii) Jawatan: (iv) No. Contoh borang-borang permohonan adalah seperti di bawah: BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN Lampiran A (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (iii) No Kad Pengenalan: (v) Alamat Jabatan dan No. maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lainlain emolumen bagi tempoh di atas hadir bekerja itu. Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar Negara diluluskan/tidak diluluskan. _________________ Tarikh 4. Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 tidak adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Negara. nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri/Kementerian Luar Negara sekiranya telah diperolehi. Permohonan Pegawai munasabah.Pihak sekolah perlu mengisi Lampiran B dan mengemukakan terus ke Bahagian Khidmat Pengurusan.

a. Kad Pengenalan Pegawai: (iv) Alamat Jabatan dan No. _________________ Tarikh _______________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan 3. No Sijil________________ ________________________ Nama Penuh ______________________ CUTI : Tandatangan _______________ Tarikh 38 . Butir Lawatan Baru: (i) Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar. Butir Diri Pegawai Nama Pegawai: Jawatan: No.BORANG PERUBAHAN TARIKH/NEGARA ATAU PEMBATALAN Lampiran B PERMOHONAN/POLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Sila isikan perenggan 2 jika mengubah tarikh/negara atau perenggan 3 jika membatalkan urusan ke luar negara 1. Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insuran Kesihatan (Sila tandakan √ di mana berkenaan) Saya ingin membatalkan: (i) (ii) permohonan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian (sekiranya polisi belum dikeluarkan) . Perubahan Tarikh/Negara Butir Lawatan Lama (i) Negara dilawati: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: b. atau polisi perlindungan insuran kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian. Telefon: 2.

13. 9. Permohonan Disokong / Tidak Disokong. Tarikh Lahir: ____________________________ Temapat Lahir: _____________________ 7. Kementerian Pelajaran Malaysia. 62504 Putrajaya. 11. 2. 6. Bahagian Sumber Manusia. Blok E12. 4. 14.BORANG B PERMOHONAN UNTUK PERGI KE NEGERI-NEGERI KOMUNIS DAN NEGERI-NEGERI TERHAD (Isikan dalam 4 salinan) 1. 12. No Kad Pengenalan: ______________________ Pekerjaan: ____________________________________________________________________ Jabatan: ______________________________________________________________________ Alamat Rumah: ________________________________________________________________ Tarikh Dicadangkan Berlepas Keluar Negara: _______________________________________ Nama Negara-negara Komunis Atau Negara-Negara Terhad Yang Hendak Dilalwati: ______________________________________________________________________________ Lamanya Lawatan yang dicadangkan: _____________________________________________ Alamat-alamat Di Negara-negara Yang dilawati: (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ 15. 3. 10. 8. Kompleks Kerajaan Parcel E. CUTI : 39 . Aras 1-5. Maksud Lawatan (Butir-butir Penuh Hendaklah Diberi): ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tarikh: __________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon ____________________________ ( Ketua Jabatan /Majikan ) Disahkan : Bahagian II Ketua Setiausaha. Nama Penuh:______________________________________________ JPNJ/FP: ____________ Nama Lain (Jika Ada): ___________________________________________________________ Nama dengan tulisan Cina (Jika berkaitan): _________________________________________ Jantina: ____________________________ 5.

8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan. syarikat tersebut hendaklah berdaftar dalam Malaysia. 2. 2. 8 Cuti Tanpa Gaji mengikut pasangan. 6. Setelah menerima Surat Kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 1 salinan Kew. 2 salinan Surat Pendaftaran Syarikat daripada Pendaftar Syarikat Malaysia. Telah dilantik tetap. 5. Pasangan adalah suami/isteri yang sah. Cuti tanpa gaji yang berikutnya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat.Maksimum 3 tahun sahaja bagi pasangan swasta. 4 salinan kew. 1. pihak sekolah perlu mengemukakan. Pemohon Yang Layak. mohon cuti tanpa gaji (P. 2. Tempoh cuti mengikut pasangan mestilah melebihi 6 bulan. 2 salinan Surat Pendaftaran Perkahwinan.Am Bab ‘C’ 14(b) Sekiranya Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : 1. . 2 salinan Borang Permohonan CTG Bil. kurang. 14/2005.__________________________ Pengarah Pelajaran Negeri Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan : Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 berkuatkuasa 10 Jun 2005. Layak bagi tempoh maksimum 3 tahun sahaja dan boleh diambil secara terus menerus atau berperingkat-peringkat sehingga mencapai had maksimum 3 tahun dengan syarat : . 4. 3. 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 2 salinan Surat Pengesahan Bertugas daripada majikan pasangan / Tawaran Kursus pasangan. 1. 3. CUTI : 40 . 2 salinan Jadual Waktu Mengajar.Tempoh pasangan berkhidmat/belajar melebihi 6 bulan. . 1 salinan surat kelulusan dari KPM 3. 5. 4.Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta.

2. 8. Kementerian/Jabatan/Sekolah: (e) Negeri Tempat Berkursus atau Bertugas: Tarikh:__________________ __________________ CUTI : 41 . Jabatan/Sekolah: 10. Maklumat Suami/Isteri: (a) (b) (c) (d) Nama : Jawatan : Taraf Jawatan: Sementara/Kontrak/Tetap/Tetap dan Berpencen. 14 TAHUN 2005 ) 1. 6. 7. 3. Sebab-sebab Memohon Cuti Tanpa Gaji: 11. Nama: Nombor Fail Persendirian: Jawatan dan Kategori Sekarang: Gaji: RM 5.Contoh Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan seperti di bawah : BORANG PERMOHONAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN ( PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4. Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang: hingga hingga Tempoh Cuti yang Dimohon: Tarikh Cuti Yang Dimohon: Mulai dari Kelas-kelas Mengajar Sekarang: 9.

80604 Johor Bahru. 62504 Putrajaya. Blok E12. Kementerian Pelajaran Malaysia. Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Ketua Setiausaha. Tarikh: Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Catatan: Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini. CUTI : 42 .Tandatangan Pemohon Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar: Pengarah Pelajaran. Susur 7. Bahagian Sumber Manusia. Perhatian khas hendaklah diberi kepada permohonan daripada guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan. Nyatakan samada seorang guru terlatih dan berpengalaman sedia ada untuk mengambilalih kelas-kelas guru ini. Kompleks Kerajaan Parcel E. Jalan Tun Abdul Razak. Aras 1-5. Jalan Tun Abdul Razak. Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

3. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut : * * * * * * Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. 2 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan cuti haji di bawah P.Tarikh: ________________ _____________________ Tandatangan dan Nama Pengarah Pelajaran Negeri CUTI MENUNAIKAN HAJI Syarat-syarat Cuti Haji: Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam P. mengemukakan dokumen berikut ke Unit Pihak sekolah hendaklah Perkhidmatan JPNJ : 1. Sekali sepanjang perkhidmatan. Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Cuti Tanpa Gaji. Anggota berjawatan sementara yang berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am.C 34 dan 35 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 salinan Kew.A. 8 cuti haji 4. Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Guru Kontrak diluluskan oleh Kementerian Pelajaran. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan.’C’ 34 & 35). 6. 4 salinan Kew. 5. Contoh Borang Permohonan Cuti Haji (Lampiran ‘A’) adalah seperti berikut :- CUTI : 43 . 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 1 salinan surat pengesahan dari LUTH.A. 2. 4 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan ke luar negara dan kemudahan perlindungan insuran kesihatan di luar negara atas urusan persendirian).

4 TAHUN 1984 ( Sila isikan dalam dua salinan ) Ulasan Pengetua/Guru Besar: Tarikh: _______________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Sekolah: ___________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Diluluskan/Tidak diluluskan Cuti Haji Bergaji Penuh mengikut Perintah Am 34 & 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Catatan: Tarikh: __________________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ CUTI : 44 . 4 Tahun 1984.LAMPIRAN ‘A’ PERMOHONAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 & 35 BAB ‘C’ DAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional. Bab “C” 1974 Seorang Pegawai Awam boleh memohon untuk bercuti tanpa rekod bagi mengikuti aktiviti-aktiviti berikut : • • • • • • • • Cuti Gantian. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama. 8 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian. CUTI : 45 . Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas. Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan yang dipanggil bertugas lebih masa itu.Cop Jabatan: ___________________ Pembantu Tadbir Perkhidmatan: Sila rekodkan kelulusan dalam Buku Rekod Perkhidmatman Pegawai. Cuti Latihan Pasukan Sukarela. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan. Cuti lain-lain Kursus. hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti Gantian ( P. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan.A. Kuasa Melulus Latihan Seberang Laut. - Syarat: i) Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa. Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan. Cuti Tugas Khas Perubatan.Am Bab ‘C ‘ 40 ) Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipangil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa. CUTI TIDAK BEREKOD – P.

Perlu surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan. Udara. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. 5.ii) Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan. CUTI : 46 . 9. Kelulusan cuti tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Pasukan Simpanan Sukarela Polis. Cuti Latihan Pasukan Sukarela ( P. Puspanita (Perkhidmatan Awam) Badan-badan Kebajikan dan Sukan di Agensi-agensi Kerajaan yang diluluskan oleh KSN. 7. Pasukan Simpanan Sukarela Tentera (ATM .Darat. - Lampiran A Pasukan-Pasukan Sukarela Dan Pertubuhan-Pertubuhan Kerajaan ( P.Am Bab ‘C’ 41 ) 1. 8. Laut. Askar Wataniah. 6. Perkep. Am Bab ‘C’ 41 ) Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau luar negeri. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pertimbangan/kelulusan. Cuti selebihnya tolak cuti rehat/cuti rehat khas jika tiada. 4. Perwakilan (Kem Luar Negeri) Bakti (isteri ATM) Bakat. 10. kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia. Simpanan Sukarela Pertahanan Awam. 2.

Pertubuhan Pandu Puteri. Unit Penyelaras (JKKK).Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. PEMADAM. 3. Khemah latihan tahunan. bb 21. 10. 8. 5. Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung. 7. Mesyuarat Agung tahunan Mesyuarat luar biasa. Jabatan Perdana Menteri. 14. Briged Budak Perempuan. 17. Pertubuhan Orang-orang Buta. Pasukan Kadet Persekutuan. Biro Tatanegara. Kadet Laut. 23. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) 24. 27. Persatuan Stem Malaysia. Seminar Aktiviti sukan Lampiran B Menghadiri latihan Atau Khemah Tahunan ( P. JPM. Ambulan St. 6. 20. Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia. 18. .Aktiviti dalam Malaysia sahaja. 12. 19. John.Am Bab ‘C’ 42(a) . Majlis Keselamatan Negeri. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) 26. Pasukan Latihan Udara Persekutuan.Am Bab ‘C’ 42 ) 1. Persatuan Pengguna-Pengguna. 13. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 15. PERKIM. Pertubuhan Pengakap. CUTI : 47 . Cuti selebihnya gunakan cuti rehat/cuti rehat khas/cuti tanpa gaji. 16. Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan. 2. Persatuan Perancang Keluarga 11. Briged Budak Lelaki. Malaysia. 28.Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B . JPM. 22. Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perpaduan Negara. Institiut Dakwah Dan latihan Islam. Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan. 25. 9. Puspanita. 4.Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan /Persatuan ( P. Pasukan Kadet Polis.

Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas ( P.Am Bab ‘C’ 46(a) & (b) Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau Antarabangsa.Am Bab ‘C’ 44 ) Peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan. CUTI : 48 . Pengadil dan Jurulatih Penyeliaan Pasukan. Aktiviti Syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Kerjasama. Ketua Jabatan boleh meluluskan kepada pegawai-pegawai ikhtisas bagi menghadiri mesyuarat-mesyuarat persatuan ikhtisas mereka.Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama ( P. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak lebih 30 hari. Persatuan-persatuan yang dimaksudkan ialah seperti yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke semasa.Am Bab ‘C’ 45 ) Mesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan ialah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan (P. Am Bab ‘C’ 43(a) Ahli Syarikat Kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama. Kursus Latihan. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan ( P. Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama. seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja. Lain-lain Program Yang Dibenar Cuti Tanpa Rekod dan Pekeliling-Pekelilig/ Rujukan-rujukan Kelulusan  Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan. pegawai-pegawai yang menjadi ahli manamana: Majlis atau jawatankuasa pertandingan Negeri/Antarabangsa Pengurus Pasukan. Kemajuan Tanah dan Pembangunan Koperasi. Pada hari peperiksaan sahaja.

9.Surat Pekeliling Perkhidatan Bil 11/1980. 3 salinan Borang ‘A’ – Pek. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini.4/(11) 26 Julai 1994. Bil.  Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen sebagai saksi pihak bukan Kerajaan) . Pegawai-pegawai Kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan. 1/1977) 2. 9/2002 .1997. maka boleh tolak cuti rehat khas/cuti rehat/cuti tanpa gaji.  Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan .3/(14) bth. CUTI : 49 . 1 salinan dokumen sokongan seperti kew.P. 19.13374 Bhg 17(32) bth.P. 4. 5.30 hari sahaja tidak meliputi cuti hari Sabtu. (mengikut tempoh mengikuti kursus untuk Jurulatih atau menjalankan tugas sebaga Jurulatih)  Program Pengajian jarak Jauh (PJJ) .P.JPA(L)S.  Dilantik sebagai Jurulatih Program latihan Khidmat Negara .P. Bil. * Ketua Jabatan hanya boleh meluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi aktiviti dalam Malaysia sahaja manakala aktiviti di luar negara mesti mendapat kelulusan Kementerian.Surat JPA (S)22/8/3-3 Sk. .Selama 7 hari (5 kali sepanjang perkhidmatan)  Urusan Kematian ahli keluarga terdekat . Ahad dan Cuti Am. Perj. 1 salinan surat arahan rasmi dari Agensi/Jabatan/IPTA yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Jika tempoh menghadiri pratikum melebihi 30 hari. .1981  Rukun Tetangga  Program Rakan Muda.4. 3.P.  Rancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa.Surat JPA Bil.1/2004. Bil. 8 yang terkini yang telah diluluskan.Selama 3 hari.  Kemudahan Cuti Isteri Bersalin . 31 (Pin.5.06/3 Klt. Untuk tindakan sekolah mengemukakan dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 10/2002.P. JPJ. (bagi tujuan mengikuti kuliah/ bengkel/seminar/kursus intensif dan pratikum sahaja) . dan PAC 46(a). Bil.

perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa.1 Tahun 1986 – LAMPIRAN ‘A’ seperti contoh di bawah : CUTI : 50 . yang telah disahkan kejadian kecemasan am atau perintah tertentu sebenarnya telah berlaku daripada punca-punca berikut : Pegawai Daerah atau Penghulu. jambatan runtuh dan lain-lain malapetaka dan bencana alam. gempa bumi. 1 Tahun 1986 )  Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan keadaan memaksa pegawai itu tidak dapat hadir bekerja Kecemasan tersebut adalah seperti banjir. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : i) 2 salinan Borang Perakuan Tidak hadir Ke Pejabat Atas sebab-Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pejabat Polis Jabatan Penerangan Jabatan Kebajikan Siaran massa media   Pegawai yang bertugas di luar pejabat yang tidak dapat pulang ke ibu pejabatnya disebabkan kecemasam am itu akan terus dibenarkan berada di tempat tersebut seolah-olah masih menjalankan tugas rasmi dan layak menuntut elaun-elaun. Pegawai yang tidak hadir disebabkan kecemasan am itu hendaklah mengemukakan satu perakuan di Lampiran ‘A’ sebaik sahaja pegawai itu bertugas semula. tanah runtuh.Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am ( Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Tarikh: ____________ Nama Jawatan Tandatangan: ___________________ : _____________________________ (dengan huruf besar) : _____________________________ CUTI : 51 .LAMPIRAN ‘A’ PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 1986 Kepada: (Ketua Jabatan) Adalah saya memaklumkan bahawa saya telah tidak dapat hadir ke pejabat untuk bertugas dari jam _______ hingga ke jam _________ pada tarikh ________________ hingga ke tarikh __________________ disebabkan olehperkara yang berikut: telah berlaku di tempat tinggal/kawasan saya berada/di antara tempat kediaman /tempat pekerjaan hingga menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja seperti biasa.

Keputusan Ketua Jabatan * (a) Saya berpuas hati dengan alasan-alasan yang di atas dan keseluruhan tempoh beliau tidak hadir ke pejabat itu yakni selama _____ (jam/hari) adalah dibenarkan. Tarikh: ______________ Tandatangan: ___________________ Nama : Cop Ketua Jabatan: CUTI : 52 . Oleh itu keseluruhan tempoh tidak hadir di pejabat itu hendaklah ditolak dengan Cuti Rehat atau diberi Cuti Tanpa Gaji sekiranya Cuti Rehat sudah habis atau stidak mencukupi. * (c) Saya tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi. * (b) Saya berpuas hati hanya ______ jam/hari sahaja pegawai dibenarkan tidak hadir di pejabat (Bakinya sebanyak _____ hari hendaklah ditolak daripada Cuti Rehat pegawai. dibenarkan Cuti Tanpa Gaji). kalau Cuti Rehat sudah habis atau tidak mencukupi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->