MODUL MOTIVASI DIRI

Modul Objektif Aktiviti Ulasan

1. Icebreaking

Membina kemesraan di kalangan peserta Membentuk kumpulan kecil

Kenali rakan melalui psikologi test. Konsep orkestra sebagai model team building Aktiviti belon 10 peraturan asas. Ten ground rules Hubungan Perorangan

Setiap peserta perlu bersedia mental dan fizikal untuk ikuti program. Come together is beginning, keeping together is progress and work together is success Membina kemesraan dikalangan peserta melalui aktiviti yang mesra Setiap orang mempunyai bakat dan kebolehan yang berbeza Setiap orang mempunyai bakat dan kebolehan yang berbeza Kebergantungan antara satu sama lain akan mewujudkan suasana yang lebih selamat kerana saling bantu membantu

1.1 Taaruf 1.2 Pembentukan kumpulan Menyediakan mind set peserta untuk ikuti program Menguji tahap keyakinan diri & komitmen dalam menjayakan aktiviti Menghayati watak dan cabarannya adalah menifestasi kehidupan harian. Membentuk kerjasama & toleransi dalam menjayakan aktiviti

2. Jatidiri Keusahawana n

Motivasi dan Jatidiri Keusahawanan ini akan memberikan perangsang dan dorongan yang kuat tentang perlunya peserta menceburi bidang keusahawanan. Konsep 3P (Perpaduan, Pendidikan dan Perniagaan) selaras dengan perjuangan memartabatkan bangsa dan agama.

Ceramah interaktif

Slaid interaktif Group Discussion Group presentation

Ciri-ciri & Prinsip Usahawan Yang Berjaya ceramah dan dialog ini akan menyentuh tentang ciri-ciri usahawan yang berjaya, iaitu fokus, perancangan strategik, pengurusan kewangan yang cekap, kreatif dan inovatif, yakin diri, berani mengambil risiko, sikap amanah dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Di samping itu, prinsip 6P dalam perancangan perniagaan iaitu Product, Place, Promotion, People, Packaging & Branding, & Price akan dihuraikan.

3. Harga Diri

y

Penerapan konsep perjuangan dan kepentingannya sebagai tuntutan asas kehidupan manusia (fitrah universal) Perjuangan bermula dari dalam diri untuk bangsa, agama dan negara. Hakikat cantik bermula dari dalam diri iaitu konsep BUDIMAN. Menerapkan budaya berprinsip sebagai pegangan dalam hidup.

y y y y

Tayangan slide bermaklumat Video & Audio

Diri kita adalah aset paling berharga yang perlu dijaga.

Diri kita akan lebih bermakna jika perjuangan Persembahan sketsa & sajak hidup kita memberi manfaat kepada orang lain. Recall Menjadikan tokoh-tokoh perjuangan terdahulu sebagai model dan mengambil iktibar dari perjuangan mereka

y

y

y

4. Pelan Tindakan

Peserta menilai kekuatan dan kelemahan dalam budaya kerja sendiri. Merangka pelan penyelesaian untuk kemajuan kelurga. Mengimbau kelebihan dan kelemahan yang berlaku dalam organisasi Bersama merancang bagi menghadapi /merubah persekiran menjadi lebih baik. Membentuk tekad & halatuju untuk diimplimentasikan selepas tamat kursus.

Peserta melakukan SWOT analisis untuk memastikan kelemahan dapat dibaiki. Hasil perbincangan akan dibentangkan untuk membolehkan setiap peserta faham dan memberikan maklumbalas. Kumpulan peserta membincangkan dan membentangkannya. y Aspek positif dalam organisasi Pelan tindakan - Diri & tanggungjawab - Keluarga & masyarakat

Membina komitmen secara bersama bagi menjayakan matlamat diri. Menghargai dan menyayangi Organisasi seperti menghormati diri sendiri. ³ Betulkan yang Biasa dan Biasakan yang Betul´ untuk diri dan organisasi. Pelan tindakan ini akan dipantau dan dinilai semula pencapaiannya oleh Perunding Latihan selepas program berlangsung.

y

: