poligami bermaksud: Lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih 4 orang isteri pada satu masa. Dalam konteks islam. .` ` ` Poligami berasal daripada bahasa Latin iaitu BANYAK ISTERI.