Pengertian Politik Islam

PengirimMessageSemutfunk Baru Nyoba

Jumlah posting: 25 Join date: 21.07.08 Age: 24 Lokasi: Dunia Subyek: Pengertian Politik Islam Tue Jul 22, 2008 8:19 pm Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah siyasah syar’iyyah, misalnya. Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata sâsa - yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan sasa al amra artinya dabbarahu (mengurusi/mengatur perkara). Jadi, asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusanurusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : ‘Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (masûsah) bila pemeliharanya ngengat (sûsah)’, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib). Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya : "Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda :

tidak saklek. kezhaliman mereka kepada masyarakat. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebathilan (Samih ‘Athief Az Zain. 2008 10:53 am Politik sendiri sebenarnya bermakna sangat luas.Sumatera Utara Subyek: Re: Pengertian Politik Islam Thu Jul 24. Dalam arti. sayangnya. Bahkan. Al Hakim) Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang jihad apa yang paling utama. pengkhianatan. dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka. kwek si bebek Jumlah posting: 5 Join date: 23. Lantas saya berpikir bagaimana caranya . Cara pandang demikian. Dan pembahasan di atas saya sangat sepakat sekali. Jadi secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam. Jadilah politik disifati dengan kedustaan. Ahmad). 31-33). Sebab. hal. baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Beliau menjawab : "Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa" (HR. Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). dan tipu daya. tipu daya.07. masyarakat akan memiliki sense of politic yang lebih baik.08 Lokasi: Medan . realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme. dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. kezhaliman. tidak sempit. sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. tapi saya hanya punya uang 1000 rupiah."Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah. maka perlu ada pemahaman ulang kepada umat tentang makna politik itu sendiri sehingga masyarakat tidak pobi dengan kata politik. orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta. dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik. Sebagai contoh ilustrasi saya gambarkan seperti ini Saya hendak membeli 1 kotak es krim. sadar atau tidak mempengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Namun." (HR. sedangkan harga es krim itu 10rb rupiah. As Siyasah wa As Siyasah Ad Dauliyyah. Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim.

sehingga dalam waktu 3 hari saya sudah bisa beli es krim. .dalam waktu 3 hari saya mendapatkan uang sebesar 9000 rupiah untuk beli es krim. Lalu saya mencari part time job dengan penghasilan 3000 per hari. Cara saya merekayasa bagaimana mendapatkan uang 9000 adalah politik.