“ Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar ini?

” Mereka menjawab : “ Kami tidak termasuk golongan orangorang yang mengerjakan sholat “ (S. Al-Mudathir 42, 43)

SIKSA MENINGGALKAN SHOLAT

 SIKSAAN KETIKA HIDUP DI DUNIA
Allah kurangkan keberkatan umurnya, Rezekinya dipersempitkan oleh Allah, Tidak ada tempat baginya di sisi agama Islam. Do’anya ditolak Allah Hilangnya cahaya soleh dari wajahnya Amal kebaikan yang dilakukan langsung tidak diberi pahala

 SIKSAAN KETIKA SAKARATUL MAUT
Ia akan menghadipi sakaratul maut dalam keadaan hina Matinya dalam keadaan menderita kelaparan Matinya dalam keadaan yang sangat haus Walaupun diberi minum sebanyak tujuh lautan.

 SIKSAAN KETIKA BERADA DI DALAM KUBUR
Allah akan menyempitkan kuburnya dengan sesempitsempitnya, Kuburnya akan digelapkan Allah dan, Allah akan menyiksanya dengan pedih sampai hari Kiamat.

 SIKSAAN KETIKA BERADA DI AKHIRAT
Ia akan dibelenggu dan diseret ke padang Mahsyar oleh malaikat. Allah tidak memandangnya dengan pandangan belas kasihan, Allah tidak Akan mengampuni dosanya dan akan disiksa dengan keras di dalam neraka

 NISBAH BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN
SHOLAT

SUBU DZUHU
H
Ia akan disiksa


ASHAR
Dosanya seperti ia

MAGHRI
B
Dosanya seperti ia

 ISYA
Allah tidak akan Ridho ia hidup di

R
Dosanya seperti

selama 60 Tahun dalam neraka membunuh 1000 jiwa orang Islam meruntuhk an Ka’bah berzina dengann ibunya (jika lelaki) atau berzina dengan Bapaknya (Jika Perempuan) bumi Allah dan akan mencari bumi lain Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang. maka mulai saat ini sucikanlah jiwamu dengan sholat Created by Inche .