P. 1
UMAR BIN ABDUL AZIZ

UMAR BIN ABDUL AZIZ

|Views: 1,039|Likes:
Published by hujah

More info:

Published by: hujah on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2015

pdf

text

original

1

UMAR BIN ABDUL AZIZ 1.0 Pendahuluan Kini kita berada dihadapan lembaran sejarah Islam yang sangat indah. Satu lembaran yang menghubungkan sejarah Abu Bakar dan Umar ibnul-Khattab yang pernah terputus. Satu perkara yang pasti bagi kita untuk mengatakan bahawa masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, walaupun hanya berumur pendek, merupakan pemerintahan yang memiliki cirinya tersendiri serta pemerintahannya yang berbeza dengan pemerintahan Bani Umayyah secara keseluruhan.(Ahmad Al’Usairy, 2003, 203) 2.0 Latar Belakang Nama penuh beliau ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ibunya bernama Ummu’ Ashim binti Ashim bin Umar ibnul-Khattab. Sebelum menjadi khalifah, beliau adalah penguasa di Madinah dan hidup dalam kemewahan yang biasa dilakukan oleh Bani Umayyah. (Ahmad Al-‘Usairy, 2003, 203) Umar dilahirkan di kota Hulwan. Umar ibn Abdul Aziz dianggap sebagai khalifah yang paling baik peribadinya dari Daulah Bani Umayyah, dan seorang yang paling takwa kepada tuhan, dan seorang yang bersih dari pekerjaan maksiat, dan seorang yang paling kuat menjaga lidahnya, dan seorang yang paling kuat kemahuannya unuk menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimah Allah sehingga pemerintahannya merupakan sustu cermin yang cemerlang pada masa itu, dimana kita lihat dalam Daulah Bani Umayyah ini khalifah-khalifahnya memerintah dengan tangan besi dan banyak terjadi pertempuhan darah, sehingga kaum muslimin menyerupakan beliau dengan neneknya Umar ibn Chaththab dalam kedaan pemerintahnnya dan juga dengan sikap zuhudnya.

maka beliau mendalami agama dan meriwayatkan hadith dan tekun mempelajari kesusasteraan dan syair-syair. (A. Umar tidak mengharapkan untuk menjadi sebagai seorang khalifah dan tidak mengiimpikannya sama sekali. sehingga majlisnya adalah majlis hari ahli-ahli fikhi. Tatkala sampai kepadanya kenderaan khalifah maka dia enggan untuk menaikinya dan berkata: Datangkan sahaja kepadaku kenderaan yang sederhana.(A Mu’Ummar. sehingga waktu itu dikatakan orang bahawa ulama itu adalah sebagai murid. tth. ulama dan ahli-ahli sastera. Umar ibn Abdul Aziz sudah sanggup menghafal al-quran disaat beliau masih kecil. kemudian ayahnya menghantarkannya ke Madinah untuk menuntut ilmu. Dan ibunya adalah Ummu ‘Ashim binti Umar ibn Khattab. juga seorang wanita yang baik budi. sehingga beliau menjadi seorang yang sangat dalam ilmu pengetahuannya.2 Ayahnya adalah gabenor yang lemah lembut dan pemurah yang terkenal dengan wara’ dan takwa seorang perawi hadis dan senang mendengar syair-syair dan kesusasteraan.83) . Tatkala ketika beliau di bai’ah sebagai khlaifah dan dianugerahkan surat penetapan baginda maka dia berkata: Demi Allah aku sedikitpun tidak meminta jabatan ini dari Allah. Mu’ Ummar. lemah lembut dalam pegaulan disamping wara’ dan takwa. 80) Hakikatnya.

(Muqoddam bin Haji Cholil.3 3. .w mulai dari barat sampai ke timur tanpa seorang perantara atau tanpa dimintanya. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang gabenor yang bertugas di Afrika melaporkan bahawa dia tidak menemukan seorang fakir miskinpun untuk diberikan kepadanya harta zakat. dan menyampaikan setiap yang mempunyai hak kepada ahlinya. Membela hak dan maruah orang-orang lemah yang tertindas adalah satu kewajipan bagi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sentiasa melawan kelaziman mulai pada hari beliau diangkat sebagai khalifah sampai ke akhir hayatnya. 94) Islam telah menetapkan langkah-langkah bagi membebaskan para hamba abdi secara bertahap salah satu caranya ialah dengan menjadikan 1/8 bahagian daripada harta zakat untuk tujuan membebaskan hamba abdi. Rasa tanggungjawab menguasai Umar Bin Abdul Aziz untuk menunaikan semua amanah yang diberikan ketasnya. ia melihat dan teringin sekali untuk menyelesaikan semua urusan umat Muhammad s. Beliau telah berjuang dengan bersungguh-sungguh sepanjang pemerintahannya yang pendek itu sehingga tersingkirlah kelaziman. 2000. sreruannya setiap hari adalah: “Dimana orang-orang yang berhutang? Dimana orang-orang yang (akan) menikah ? Dimana orang-orang yang miskin? Dimana anak-anak yatim? Sehingga tercuckupilah setiap mereka itu. Antaranya pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan ialah seperti berikut: 3.0 Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz Banyak pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.a.1 Menolong kaum lemah yang tertindas. Pembaharuan yang dilakukan banyak memberikan kebaikan kepada rakyatnya pada ketika itu. Maka khalifah menyuruhnya untuk membeli para hamba abdi dan membebaskan mereka serta merta.

dan penyembah api (Majusi) diizinkan mendirikan tempat ibadah dan beribadah di gereja. Demikianlah akhirnya tentera Arab itu dikeluarkan semula dari Samarkhand ke kem-kem mereka dan diperlakukan secara sama dan dibuatlah satu perjanjian baru.( ibid. (ibid. Kemudian khalifah menulis surat bagi mereka kepada Sulaiman untuk diselesaikan masalahnya.4 Selain itu. yahudi. Apabila sampai suratku ini maka angkatlah bagi mereka seorang qadi dan selesaikanlah permasalannya. orang kristian mengadukan tentang penyitaan gerejanya. Surat Umar itu berbunyi :”Bahawasanya penduduk Samarkhand telah mengadukan kezaliman yang menimpanya dari Qutaibah sehingga mereka dikeluarkan dari wilayahnya. dan ia seketika itu juga memerintahkan gabenornya mengembalikan kepada pemilik asalnya. Di Aila dan Cyprus jumlah upeti yang sudah dinaikkan melalui perjanjian dengannya. Padahal Alah telah menampakkan keadilan kepada kami maka mereka mengutus utusan ke Damsyik untuk bertemu dengan khalifah sendiri. malahan sangat memperhatikan mereka. jika telah selesai maka keluarkanlah kembali orangorang Arab ke kem sebagaimana Qutaibah sebelum sebelum menakluki mereka. Di Damsyik. al-walid menurunkan basilica john Pembabtis dan menjadikannya bahagian dari masjid Umayyah. Orang Kristian. Umar benar-benar memperlakuakn ahli zimmah atas dasar kasih sayang dan kemuliaan. penduduk Samarkhand mengadukan kepada Umar tentang kezaliman Qutaibah dan merampas tanahnya. Penduduk Samarkhand pun reda terhadap keputusan tersebut. ia tidak mahu dikategorikan sebagi khalifah yang tidak amanah sebagimana perlakuan Hajjaj yang tidak amanah sebagiman perlakuan Hajjaj kepada mereka. sinagong dan kuilnya. hlmn 97) . hlmn 95&96) The Encyclopedia of Islam mengakui bahawa Umar bin Abdul Aziz yang bersikp baik dan adil terhadap orang yang bukan Islam. Ketika Umar menjadi khalifah. ia turunkan kembali kepada jumlah sebelum berlakunya perjanjian.

Dan ia menggantikannya dengan yang lain. hlmn 100) . Keadilan adalah dasar pemerintahan yang ditegakkan dan diperjuangkan beliau. hlmn 99 ) Al-Madaini meriwayatkan : “ Umar mengangkat seorang laki-laki daripada bapa saudaranya atas satu pekerjaan kemudian dihadapkan kepadanya dua orang laki-laki yang minta dihakimi berkenaan dengan masalah dinar (kewangan) tetapi ia tidak memberi keputusan yang bijak antara keduanya dan mengenakan denda satu dinar kemudian ia akan menyelesaikan masalah antara dua lelaki tersebut. Mereka inilah yang akan membantu menguruskan kerja-kerja kerajaan dengan teliti dan teratur sesuai dengan kemahirannya yang dimiliki. namun yang tidak diperbolehkan adalah menngangkat seseorang yang tidak mampu menunaikan tugasnya dengan baik sementara disana masih banyak lagi orang-orang yang lebih berkemampuan melaksanakan tugasnya pasti akan menimbulkan kerosakan dalam sektor tersebut. hlmn 98) Salah satu ciri utama seorang pemimpin yang bijak ialah apabila ia dapat meletakkan pekerja-pekerjanya yang berkemampuan dalam bidang masing-masing. Al-Mas’udi meriwayatkan: Umar bin Abdul Aziz adalah puncak ahli ibadah dan tawadduk ia memberhentikan pekerja-pekerja kaum kerabat bani Umayyah dan menggantinya dengan pekerja-pekerja yang lebih berkemampuan untuk bekerja. Pada dasarnya sistem kekeluargaan bukan lah sesuatu yang dilarang.1. Ia tidak segan-segan menurukan kaum kerabatnya sendiri sekiranya memang tidak mampu menegakkan keadilan. mak Umar mengirim surat kepadanya : “ Bahawasanya saya tidak mengangkat kamu supaya meminta denda.( ibid.5 3.2 Menghilangkan amalan Nepotisme Nepotisme ialah perbuatan dalam pemerintahan yang mementingkan atau melebihkan anak saudara atau kawan-kawan sendiri. (ibid. (ibid. menurunkan kaum kerabat bani Umayyah yang tidak bijak memerintah dan digantinya dengan mampu.

Roda pemerintahan Umar in Abdul Aziz bejalan terus dan menghentikan setiap kemungkaran dan tabiiat para wali yang menindas rakyat dengan kezaliman. dapat memeprlihatkan kebijaksanaan beliau untuk mengamankan negara lebih hebat lagi iaitu memberi hadiah kepada sesiapa sahaja yang dapat melaporkan tentang penyelewengan-penyelewengan yang berlaku. Pada hakikatnya Umar bin Abdul Aziz telah menyelia segala tindalkan yang dibuat waliwalinya denagn cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. hlmn 102) Pada zaman pemerintahann beliau. Umar juga memecat Yazid bin Abu Muslim yang sebelum ini menjadi gabenor Iraq dan Hur bin Abdul Rahman al-Saqafi gabenor Andalus. beliau tidak lagi memerlukan wali-wali yang kuat seperti Hajjaj bin Yusuf dan Yazid.3 Memecat wali-wali yang zalim dan menggantinya dengan yang lebih baik Dasar baru ini tidak membabitkan penyerahan kuasa oleh pemerintah pusat. Berbeza dengan tiga leluhur yang sebelumnya. Sebaliknya beliau meminta wali-walinya supaya melaksanakan arahan-arahannya. hlmn 106&107) .(ibid. (ibid. hlmn 101) Dipecatnya Usamah bin Zaid al-Tanukhi.6 3. iaitu dengan mengganti mereka ternyata berbuat kezalliman dan digantikan tempatnya oleh para wali yang lebih baik akhlak dan budi pekertinya. Ia membuat surat pekeliling dan supaya diumumkan di dalam pekan-pekan raya.(ibid. Dalam suasana begini pandangan politik wali secara individu tidak penting berbanding dengan pemuasatan kuasa pemerintahan Sulaiman. majlismajlis dan tempat-tempat pertemuhan awam. Umar memerlukan kelayakan dan ketaatan secara zahir. dan beliau bersedia melantik sesiapa daripada pengikut-pengikut Hajjaj sekiranya ia mempunyai sifat-sifat tersebut.1. yang sebelum ini menjawat sebagai pegawai zakat di Mesir Usamah ini sangat zalim dan banyak tindakan-tindakannya yang melampaui batas.

khalifah Abdul Malik. yang diambil Marwan senmasa pemerintahan Usman r.4 Mengembalikan harta yang tidak sah kepada Baitulmal Sifat amanahnya yang tinggi mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk berlaku adil terhadap semua pihak baik terhadap dirinya keluarganya mahupun kaum kerabatnya yang dekat sekalipun.(ibid. ditentang ataupun dimusuhi sekalipun. Baginya tiak ada sedikitpun perasaan takut untuk dikecam.7 3. tiada mahu tinggal di istana sebaliknya tinggal di rumahnya yang usang. Begtu juga semua tenda-tenda permaidani dan tempat –tempat alas kaki yang biasanya disediakan untuk khalifah-khalifah yang baru semuanya itu dijualnya dan wangnya dimasukkan dalam baitulmal. (ibid.a.1110) Selain itu. Isteri yang setia itu dengan ikhlas mengikuti arahan suaminya. hlmn 111) . sememangnya kenderaan itu dikhaskan bagi khalifah-khalifah yang baru. Sekarang tibalah gilirannya bagi kaum keluarganya yang dekat untuk menerima reformasi demi tegaknya kedailan. ia meminta isterinya fatimah mengembalikan perhiasan yang ia terima dari ayahnya. Umar mengembalikan kebun Fedak kepada keturunan Nabi.(ibid. Sifat memperkaya diri unutk kepentingan diri dan keluarganya telah dikikis dengan sungguh-sungguh. 100. Dan menyerahkan seluruh perhiasannya kepada pihak baitulmal. beliau memilih keldainya dan menyuruh kuda-kuda tesebut dimasukkan ke dalam Baitulmal. hlmn 109) Pertama kali yang ditunjukkan kepada masyarakat tentang perubahan radikal yang dicontohkan ialah sebaik sahaja beliau diangkat menjadi khalifah beliau menolak kudakuda hias yang segak dan belum pernah digunakan.1.

hlmn 114) 3. Antaranya ialah: 3. hlmn 117) 3.3Menghidupkan Amalan Syura (mesyuarat) Umar bin Abdul Aziz meyakini bahawa syura adalah satu kemestian yang mesti ditegakkan dalam kerajaannya.a. hlmn 113) Umar bin Abdul Aziz memang mejauhi penyebaran Islam dengan kekuatan bersenjata.(ibid.. Demikianlah ia meletakkan negara secara keseluruhan sebagai tempat teladan sambil menyampaikan amanah yang dibebankan rakyat keatasnya dengan penuh tanggungjawab dan mencurahkan segala pengorbanannya demi kemaslahatan rakyatnya.5.w. (ibid.8 3.1. Bahkan semua tentera yang sedang berperang melawan negara jirannya seperti Konstantinopel begitu juga yang di Asia Tengah. ia berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan Islam dengan dakwah yang lemah lembut secara menyeluruh.2.1. (ibid hlmn 120) .1Dari kekerasan peperangan kepada dakwah dengan hikmah Umar bin Abdul Aziz menyebarkan agama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.5.(ibid.1. dan menempuh cara damai dalam berdakwah tersebut yang mana hal itu tidak dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumya. dakwah itu sangat berkesan yang menyebabkan ramai orang-orang memeluk Islam. Dengannya pemerintahan agak tegak.1.Menjadikan kerajaan sebagai pusat hidayah Kerajaan boleh menjadi teladan kepada rakyatnya mestilah Umar sendiri menjadikan peloprnya terlebih dahulu dalam segala kebaikan.5.5 Mengubah Strategi dakwah Beliau turut mengubah strategi-strategi dakwah-dakwahnya. kebenaran akan terangkat dan keadilan menjadi kuat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beliau juga mengarahkan gabenornya supaya tidak menyerang pertahanan-pertahanan kerajaan Rom sehingga menyerah mereka terlebih dahulu kepada Islam apabila mereka menerima maka cukuplah bagi mereka. apabila menolak maka barulah perang.1.1. Umar bin Muslim saudara Qutaibah bin Muslim yang menjadi wali di perbatasan dengan Hind mengadakan serangan disebahagian wilayah Hind dan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Ada dibeberapa wilayah yang jihad masih dibuka pintunya dengan seluas-luasnya. memperbetulkan urusan dalaman dan semangat jhad yang sudah dimasuki riya’. Di antara sebab pemungutan jizyah kepad zimmi yang telah memeluk Islam adalah kerana projek futuhat yang tambah meluas maka belanjawan negara dan tentera bertambah besar dan . apabila menolak maka membayar jizyah. Maka mereka menetapkan jizyah atas kaum Mawali secara zalim dan mengharamkan mereka dari hak-hak yang dijamin bagi mereka oleh Islam.(ibid.9 3.4 Tetap menegakkan jihad Benar memang Umar telah menarik balik pasukan yang mengepung Konstantinople dan mengundurkan satuan-satuan tempurnya di perbatasan-perbatasan namun hal itu bukan bereerti peregerakan futuhat telah diberhentikan.6 Menghentikan jizyah bagi Muallaf Pembayaran jizyah itu akan gugur sekiranya mereka telah memluk agama Islam atau ikut serta dalam ketenteraan Islam. hal itu memberi kesempatan umat Islam untuk menegakkan jihad tersebut. Di Andalus misalnya tentera Islam telah dapat menawan bandar Narbornne wilayah Perancis. Bahkan khalifah-khalifah Umayyah sebelumnya telah cenderung untuk menurunkan darjah kaum muslimin bukan Arab. iaitu mereka yang dikenal dengan nama “al-Mawali”. 3.5. walaupun jasa mereka yang besar dan munculnya orang-orang terkemuka daripada mereka yang mengangkat panji Islam tinggi-tinggi di setiap tempat. hlmn 122) Umar bin Abdul Aziz telah menarik pasukannya dari pelbagi medan peperangan diantara sebab-sebabnya ialah kekalahan banyak menimpa kaum muslimin di medan Rom.

a. Sebab itu mereka mengambil keputusan bahawa Ali adalah kafir. sayangnya mereka sangat lemah pehamannya terhadap al-Quaran.7 Menghadapi pemberontakan dengan bijaksana Hampir sepanjang pemerintahan dawlah umayyah sehingga kekalifahan Umar bin Abdul Aziz orang-orang Khawarij itu tidak pernah diam untuk memberontak kepada kerajaan pusat. Mereka adalah orang-orang yang berani dalam berperang. Dan Umar memberikan perintah bahaw pauskan ini tidak boleh menyerang kaum Khawarij itu kecuali jika mereka menyerang terlebih dahulu dalam waktu yang sama . (ibid.a.hlmn 135) Mereka telah berpendapat bahawa Ali bin Abi Talib bertahkim kepada manusia. khilafah memutuskan hendak membebankan jizyah tersebut keatas orang-orang zimmi yang telah memeluk Islam sekalipun. padahal menurut anggapan mereka Ali adalah kafir. sehingga kerajaan pun memerlukan wang yang besar. tenyata Abdullah menyanjung Ali r.10 meningkat. Maka mereka berkata kepada Khattab: “Al-Quran yang ada dilehermu itu menyuruh kami membunuhmu! “ Ini disebabkan kerana Abdullah mengakui kekuasaan Ali. hlmn 130&131) Umar bin Abdul Aziz menghentiakn pemungutan jizyah dari orang-orang yang masuk Islam dantara mereka (Kristian). Dan mereka menanyakan pendapatnya tentang Ali r. hlmn 135&136) Shauzab adalah tokoh Khawarij dari Iraq yang bangkit menentang khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan pasukan yang besar dibawah Maslamah bin Abdul Malik. (ibid. Fenomena pada saat itu adalah orang-orang bukan Islam lebih suka memeluk Islam supaya dapat membebaskan dirinya dari jizyah. hlmn 132) 3. Maka beramai-ramailah mereka memeluk Islam kerana pengharagaan mereka yang tingi terhadap peribadi Umar dan juga kerana ingin bebas dari kewajipan membayar jizyah. Dan tatkala Abdullah bin Khabbab dating kepda mereka.(ibid.1. Mereka sangat mudah mengkafirkan orang Islam yang tidak sependapat dengannya.(ibid. sangat radikal. Mereka juga mengahalalka pembunuhan anak-anak dan merampas harta. Dan ketika defisit dari hasi cukai mencapai puncaknya.

Salah satu surat khalifah dikirim ke gabenor Madinah.a.(ibid. Sejak dialog tersebut tidak terdenagr pemberontakan yang dikobarkan oleh orang-orang Khawarij. hlmn 144&145) Keinginan khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mnghimpunkan hadis tersebut direalisasikan dalam bentuk surat perintah.w Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal berperibadi saleh dan cinta kepada pengetahuan.11 Umar juga mengirimkan seorang utusan kepada Syauzab untuk mengajaknya mengadakan tukar fikiran dengan dia supaya mereka berdua dapat mengetahui pihak manakah yang benar.1. hlmn 136) Perundingan ini berakhir dengan perasaan puas bagi kedua utusan itu bahawa Umar adalah benar ia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bekerja bagi kebaikan Islam dan kaum muslimin.tetapi nampaknya dia menyedari bahawa hanya berbekalkan kepada kedudukannnya sebagai seorang gabenor di suatu wilayah sudah tentu perintah-perintahnya tidak ditaati oleh seluruh ulama di dunia Islam pada masa itu.(ibid. 3. Mereka ini datang memenuhi Khalifah Umar sehingga berlangsunglah diskusi. Maka tinggallah salah seorang dari mereka itu bersama Umar bin Abdul Aziz. Surat itu dikirim pada ke seluruh pegawai dan ulama di pelbagai pada akhir tahun 100H. hlmn 138) Kebijaksaan yang tepat ini membuat hati lawan-lawan politiknya tunduk dan patuh terhadap sistem pemerinatahannya. Syauzab menerima ajakan ini dan ia lalu mengirimkan 2 orang diantara pemuka-pemuakanya. sangt berkeinginan untuk aktif menghimpunkan hadis. keinginan itu elah timbul. Isi surat perintah itu ialah agar seluruh hadis nabi di masing-masing daerah segera dihimpun. (ibid. Abu Bakar bi Muhammad Amir bin hazim (wafat 117h=735M) . Ketika itu dia masih mejawat sebagi gabenor di Madinah (86-93H) pada zaman al-Walid bin Abdul Malik (memerintah 86-96 h = 705-715).8 Pembukuan hadis-hadis nabi s.

Bagian-bagian al-Zuhri segera dikirim olehkhalifah berbagai daerah untuk bahn perhimpunan hadis selanjutnya. Dia ini seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam. Imam Malik. Tetapi ia memahahmi bahawa jawatan adalah amanah yang menjadikan kerugian besar dan penyesalan yang dalam di hadapan mahkamah tinggi Allah s. Oleh kerana sepanjang pemerintahnnya tidak pernah terdetik unutk melakukan penyelewengan sebaiknya ia berusaha sekuat tenaga untuk mengajak rakyatnya mengamalakan ajaran Islamengan sebenar. Mengangkat pengawal-pengawal peribadi unutk melindungi kekuasaanya supaya rakyatnya tidak berani mengugat kedudukannnya. ialah Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (wafat 124H/742M). mengangkat kroni-kroninya untuk bersubahat dalam penyelewenagan. 3.t apabila ia tidak boleh mempertanggungjawabkan amanah yang dibebankan kepadanya tersebut. hlmn 147&148) . dan menahan dirinya daripada daripada manisnya dunia dan pendukung-pendukungnya.1. sehingga di sekitar pertengahan abad ke dua hijra telah muncul berbagai kitab himpunan hads dari bebagai-bagi kota.12 Ulama ynag berhasil menghimpun hadis dalam satu kitab sebelum khalifah meninggal dunia. walaupun beliau telaha wafat namun usaha-usaha untu mnghimpunkan hadis itu berjalan terus. mereka lahirkan ulama-ulama ahli hadis yang terkenal selepas itu seperti Imam al-Bukhari. (ibid.9 Berhati-hati dengan harta kerajaan Dengan kekuasaannya sebagi khalifah sebetulnya ia melakukan apa sahaja yang dapat memmuaskan keinginan-keinginannya. (ibid. hlmn 145) Demikianlah usaha beliau yang vcemerlang untuk menghidupkan kembali hadis Nabi dalam bentuk tulisan supaya tidak lenyap. Penulisan hadis berkembang pesat setelah itu.w. al-Tirmizi dan lainlain. Namun jawatan baginya bukanlah satu kesempatan emas yang mesti digunakan unutk mengumpul harta membina empayar perniagaan.

2 tahun rakyat telah menjadi begitu sejahtera dan puas.0 Kesan pembaharuan-pembaharuan terhadap umat islam Banyak kesan-kesan pemaharuan yang dilakuakan oleh Umar bin Aabdul Aziz. Dimasa itu hampir tidak dapat ditemukan orang yang mahu meneriam sedekah itu dicapai dalam masa pemerintahannya yang singkat. Pemerintahannya bagikan hujan rahmat yang membawa berkah secara universal. semua rakyat dalam keadaan kecukupan. Pada masa pemerintahannya. dan apbila berbincang-bincang tentang kepentingan dirinya ia menggunakan lampu peribadinya. ini salah satu hal yang menonjol dalam pemerintahannya. 4. hlmn 148) 4. Tindakan-tindakannya yang adil dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis membuat negara mencapai stabilitu yang tinggi. (ibid.(ibid.13 Beliau apabila berbincang mengenai masalah umat kerajaan ia menggunakan lampu dari Baiulaml. seluruh orang Barbar di afrika utara dan kaum elite di Sind memluk Islam atas kemahuannya sendiri. Tindakan-tindakan umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah telah menghasilkan kepuasan bagi rakyatnya. rakyat menjadi sejahtera dan kehidupannya belangsung aman dan damai. Umar merasa tidak berkawajipan menyebarkan Islam melalui mata pedang.Umar membezakan dengan baik mana harta peribadi dan mana harta kerajaan. hlmn 150) .1 Tegaknya keadilan di merata wilayah. kehidupan memjadi teratur.

Tetapi tidak juga menemukannya. Uamr juga membrikan perhatian yang besar terhadap orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang sakit. pengaliran perigi-perigi dan pembangunan-pembangunan jalan fdan menyediakna tempat-tempat penginapan orang-orang yang dalam perjalanan.(Khalid Muhammad. Ia memberikan gaji yang besar kepada para gabenornya sehingga mereka biasa meusatkan pehatian pada tugas-tugas mereka dan tidak lemah jiwa mereka menghadapi pujukan dan godaan benda-benda yang haram. sehingga orang yang ingin mengeluarkan zakat terpaksa pergi ke sana ke mari mencari orang-orang yang patut menerimanya. 2000. sehingga ia terpaksa pulang ke rumahnya membawa kembali zakat yang hendak dibahagibahagikan. (Muqoddam bin Haji Cholil. Ia memelihara anak yatim yang tidak mempunyai keluarga diseluruh negaranya yang luas itu.1975.2 Negara dipenuhi dengan keamanan dan kemakmuran Kemudian ia menaikkan tingkat gaji-gaji yang rendah dan menjamin semua keperlaun ulama dan fuqaha supaya mereka dapat mencurahkan perhatian mereka pada ilmu dan tugas mereka tanpa menunggu upah dari orang-orang. Ia menebus kaum muslimin yang tertawan semuanya dan membiayai mereka. 1995.(Ahmad Shalaby. Umar menduduki singgasana kekhalifahnnya hanya dua setengah tahun. Setiap orang sakit atau dua orang dilayani oleh satu orang pelayan ats biaya negara.14 4. 153) . Tetapi dalam masa yang singkat itu ia betul-betul telah berhasil membuat rakyatnya menjadi kaya dan makmur. 560) Salah satu perbaikan-perbaikan yang dilakukan Umar ialah perbaikan tanah-tanah pertanian. 79) Ia menyuruh para gabenornya menghitung semua orang yang berhutang dan membayarkan hutang-hutang mereka.

pemerintahannya yang adil dan tidak memihak memang bertentangan dengan keinginan kaum bangsawan Umayyah. seorang hamba abdi khalifah mereka rasuah agar meracuni khalifah. yang menjadi ciri-ciri utama wataknya. hlmn 157&158) Pemerintahnya berjalan selam 2 tahun 5 bulan 2 hari. Hamba abdi tersebut menjawab saya dirasuah seribu dinaruntuk jasa meracuni khlaifah.ia memiliki rasa keadilan dan kejujuran yang tinggi. Akhirnya. Mereka bahkan siap membunuh anggota satu puak yang mereka anggap menyetujui kebijaksanaan Umar. jika tidak ada sahaja orang yang membunuhnya (ibid. beliau memanggil haba abdi itu dan menanyainya. khalifah memintanyasupaya pergi meeninggalkannya.15 4. Walaupun pemerintahannya sangat pendek dua setengah tahun sahaja tetapi telah dapat mengadakan perubahan yang cepat dan berleluasa. Ketika akhirnya ia mmebebaskan budak tersebut. Wang itu diambil dan disimpan ke dalam baitulmal. Amar Ali mengatakan ” kesalehannya telah dibuat-buat. 5. meninggal dunia di suatu tempat namnya Dir Syam’an (dekat Homs / Syria) pada hari ahad bulan Rajab tahun 101h dalam .3 Pengakuan-pengakuan ulama megenai Umar Bin Abdul Aziz Para ulama yang hidup semasanya menegnal betul peribadi dan akhlaknya dalam mentadbir kerajaan. Tanggungjawab pemerintahan yang dipercayakannya membantunya selalu gelisah dan banya menimbang sebelum membuat keputusan. Masalahnya mereka telah terbiasa dengan berbagai bentuk kemewahan dan kebebasan yang tidak betanggungjawab dan seringkali mereka tidak mahu dihambat dalam mmenuhi kebebasannya yang tidak terbatas. Ketika khalifah merasakan pengaruh racun.sikap dan cara hidup sesderhana yang mendekati bersahaja.0 Kematian Jelas.

Dalam Tabaqat diterangkan usia beliau ketika meninggal dunia 39 tahun 5 bulan. Umar bin Abdul Aziz merupakan antara khalifah yang termahsyur pada zaman Umayyah. Banyak pembaharuan yang telah dilakukan oleh beliau yang mampu membawa kepada kebajikan kepada semua rakyatnya samada isam ataupun yang bukan Islam. rakyat hidup dalam keadaan aman dan tenteram . Pada zaman pemerintaha beliau.0 Kesimpulan. hlmn 158&159) 6. Pemerintahan beliau berajalan dengan lancar tanpa banyak berlakunya peperangan.(ibid.16 usia 39 tahun.

Jogjakarta. Reformasi Umar bin Abdul Aziz terhadap khilafah Umayyah. xx Akbar Muqoddam bin Haji Cholil. Partj Sumbangsih. Peri hidup para khalifah teladan. Pustaka Amani. Ahmad Shalaby. UKM. Dawlah umayyah.17 Rujukan A Mu’ Ummar. Pustak Nasional. tth. 2003. Sejarah islam sejak zaman nabi Adam hingga abad Media Eka Sarana. Khalid Muhammad Khalid. Sejarah dan kebudayaan Islam. Jakarta . 2000. Fakulti Pengajian Islam. Singapura. Ahmad al-Usairy. 1975.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->