P. 1
UMAR BIN ABDUL AZIZ

UMAR BIN ABDUL AZIZ

|Views: 1,010|Likes:
Published by hujah

More info:

Published by: hujah on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2015

pdf

text

original

1

UMAR BIN ABDUL AZIZ 1.0 Pendahuluan Kini kita berada dihadapan lembaran sejarah Islam yang sangat indah. Satu lembaran yang menghubungkan sejarah Abu Bakar dan Umar ibnul-Khattab yang pernah terputus. Satu perkara yang pasti bagi kita untuk mengatakan bahawa masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, walaupun hanya berumur pendek, merupakan pemerintahan yang memiliki cirinya tersendiri serta pemerintahannya yang berbeza dengan pemerintahan Bani Umayyah secara keseluruhan.(Ahmad Al’Usairy, 2003, 203) 2.0 Latar Belakang Nama penuh beliau ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Ibunya bernama Ummu’ Ashim binti Ashim bin Umar ibnul-Khattab. Sebelum menjadi khalifah, beliau adalah penguasa di Madinah dan hidup dalam kemewahan yang biasa dilakukan oleh Bani Umayyah. (Ahmad Al-‘Usairy, 2003, 203) Umar dilahirkan di kota Hulwan. Umar ibn Abdul Aziz dianggap sebagai khalifah yang paling baik peribadinya dari Daulah Bani Umayyah, dan seorang yang paling takwa kepada tuhan, dan seorang yang bersih dari pekerjaan maksiat, dan seorang yang paling kuat menjaga lidahnya, dan seorang yang paling kuat kemahuannya unuk menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimah Allah sehingga pemerintahannya merupakan sustu cermin yang cemerlang pada masa itu, dimana kita lihat dalam Daulah Bani Umayyah ini khalifah-khalifahnya memerintah dengan tangan besi dan banyak terjadi pertempuhan darah, sehingga kaum muslimin menyerupakan beliau dengan neneknya Umar ibn Chaththab dalam kedaan pemerintahnnya dan juga dengan sikap zuhudnya.

Tatkala ketika beliau di bai’ah sebagai khlaifah dan dianugerahkan surat penetapan baginda maka dia berkata: Demi Allah aku sedikitpun tidak meminta jabatan ini dari Allah. juga seorang wanita yang baik budi.2 Ayahnya adalah gabenor yang lemah lembut dan pemurah yang terkenal dengan wara’ dan takwa seorang perawi hadis dan senang mendengar syair-syair dan kesusasteraan. sehingga majlisnya adalah majlis hari ahli-ahli fikhi. Umar tidak mengharapkan untuk menjadi sebagai seorang khalifah dan tidak mengiimpikannya sama sekali. Umar ibn Abdul Aziz sudah sanggup menghafal al-quran disaat beliau masih kecil. sehingga beliau menjadi seorang yang sangat dalam ilmu pengetahuannya. (A. 80) Hakikatnya. tth. Mu’ Ummar. lemah lembut dalam pegaulan disamping wara’ dan takwa. ulama dan ahli-ahli sastera. kemudian ayahnya menghantarkannya ke Madinah untuk menuntut ilmu. sehingga waktu itu dikatakan orang bahawa ulama itu adalah sebagai murid. Tatkala sampai kepadanya kenderaan khalifah maka dia enggan untuk menaikinya dan berkata: Datangkan sahaja kepadaku kenderaan yang sederhana. Dan ibunya adalah Ummu ‘Ashim binti Umar ibn Khattab.83) .(A Mu’Ummar. maka beliau mendalami agama dan meriwayatkan hadith dan tekun mempelajari kesusasteraan dan syair-syair.

94) Islam telah menetapkan langkah-langkah bagi membebaskan para hamba abdi secara bertahap salah satu caranya ialah dengan menjadikan 1/8 bahagian daripada harta zakat untuk tujuan membebaskan hamba abdi. Maka khalifah menyuruhnya untuk membeli para hamba abdi dan membebaskan mereka serta merta. .0 Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz Banyak pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau telah berjuang dengan bersungguh-sungguh sepanjang pemerintahannya yang pendek itu sehingga tersingkirlah kelaziman. Pembaharuan yang dilakukan banyak memberikan kebaikan kepada rakyatnya pada ketika itu. Rasa tanggungjawab menguasai Umar Bin Abdul Aziz untuk menunaikan semua amanah yang diberikan ketasnya.3 3.a. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang gabenor yang bertugas di Afrika melaporkan bahawa dia tidak menemukan seorang fakir miskinpun untuk diberikan kepadanya harta zakat.1 Menolong kaum lemah yang tertindas. Umar bin Abdul Aziz sentiasa melawan kelaziman mulai pada hari beliau diangkat sebagai khalifah sampai ke akhir hayatnya. 2000. (Muqoddam bin Haji Cholil. sreruannya setiap hari adalah: “Dimana orang-orang yang berhutang? Dimana orang-orang yang (akan) menikah ? Dimana orang-orang yang miskin? Dimana anak-anak yatim? Sehingga tercuckupilah setiap mereka itu. ia melihat dan teringin sekali untuk menyelesaikan semua urusan umat Muhammad s. Antaranya pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan ialah seperti berikut: 3. dan menyampaikan setiap yang mempunyai hak kepada ahlinya. Membela hak dan maruah orang-orang lemah yang tertindas adalah satu kewajipan bagi Umar bin Abdul Aziz.w mulai dari barat sampai ke timur tanpa seorang perantara atau tanpa dimintanya.

Apabila sampai suratku ini maka angkatlah bagi mereka seorang qadi dan selesaikanlah permasalannya. ia tidak mahu dikategorikan sebagi khalifah yang tidak amanah sebagimana perlakuan Hajjaj yang tidak amanah sebagiman perlakuan Hajjaj kepada mereka. dan penyembah api (Majusi) diizinkan mendirikan tempat ibadah dan beribadah di gereja. yahudi. Orang Kristian. hlmn 95&96) The Encyclopedia of Islam mengakui bahawa Umar bin Abdul Aziz yang bersikp baik dan adil terhadap orang yang bukan Islam. malahan sangat memperhatikan mereka. Ketika Umar menjadi khalifah. al-walid menurunkan basilica john Pembabtis dan menjadikannya bahagian dari masjid Umayyah. ia turunkan kembali kepada jumlah sebelum berlakunya perjanjian. sinagong dan kuilnya. Penduduk Samarkhand pun reda terhadap keputusan tersebut. Di Aila dan Cyprus jumlah upeti yang sudah dinaikkan melalui perjanjian dengannya. Demikianlah akhirnya tentera Arab itu dikeluarkan semula dari Samarkhand ke kem-kem mereka dan diperlakukan secara sama dan dibuatlah satu perjanjian baru. Umar benar-benar memperlakuakn ahli zimmah atas dasar kasih sayang dan kemuliaan. jika telah selesai maka keluarkanlah kembali orangorang Arab ke kem sebagaimana Qutaibah sebelum sebelum menakluki mereka.4 Selain itu. hlmn 97) .( ibid. (ibid. dan ia seketika itu juga memerintahkan gabenornya mengembalikan kepada pemilik asalnya. Surat Umar itu berbunyi :”Bahawasanya penduduk Samarkhand telah mengadukan kezaliman yang menimpanya dari Qutaibah sehingga mereka dikeluarkan dari wilayahnya. Padahal Alah telah menampakkan keadilan kepada kami maka mereka mengutus utusan ke Damsyik untuk bertemu dengan khalifah sendiri. penduduk Samarkhand mengadukan kepada Umar tentang kezaliman Qutaibah dan merampas tanahnya. orang kristian mengadukan tentang penyitaan gerejanya. Di Damsyik. Kemudian khalifah menulis surat bagi mereka kepada Sulaiman untuk diselesaikan masalahnya.

1. Al-Mas’udi meriwayatkan: Umar bin Abdul Aziz adalah puncak ahli ibadah dan tawadduk ia memberhentikan pekerja-pekerja kaum kerabat bani Umayyah dan menggantinya dengan pekerja-pekerja yang lebih berkemampuan untuk bekerja. hlmn 98) Salah satu ciri utama seorang pemimpin yang bijak ialah apabila ia dapat meletakkan pekerja-pekerjanya yang berkemampuan dalam bidang masing-masing. Keadilan adalah dasar pemerintahan yang ditegakkan dan diperjuangkan beliau. (ibid. mak Umar mengirim surat kepadanya : “ Bahawasanya saya tidak mengangkat kamu supaya meminta denda.5 3. namun yang tidak diperbolehkan adalah menngangkat seseorang yang tidak mampu menunaikan tugasnya dengan baik sementara disana masih banyak lagi orang-orang yang lebih berkemampuan melaksanakan tugasnya pasti akan menimbulkan kerosakan dalam sektor tersebut. Ia tidak segan-segan menurukan kaum kerabatnya sendiri sekiranya memang tidak mampu menegakkan keadilan.2 Menghilangkan amalan Nepotisme Nepotisme ialah perbuatan dalam pemerintahan yang mementingkan atau melebihkan anak saudara atau kawan-kawan sendiri.( ibid. menurunkan kaum kerabat bani Umayyah yang tidak bijak memerintah dan digantinya dengan mampu. Mereka inilah yang akan membantu menguruskan kerja-kerja kerajaan dengan teliti dan teratur sesuai dengan kemahirannya yang dimiliki. Pada dasarnya sistem kekeluargaan bukan lah sesuatu yang dilarang. hlmn 100) . Dan ia menggantikannya dengan yang lain. hlmn 99 ) Al-Madaini meriwayatkan : “ Umar mengangkat seorang laki-laki daripada bapa saudaranya atas satu pekerjaan kemudian dihadapkan kepadanya dua orang laki-laki yang minta dihakimi berkenaan dengan masalah dinar (kewangan) tetapi ia tidak memberi keputusan yang bijak antara keduanya dan mengenakan denda satu dinar kemudian ia akan menyelesaikan masalah antara dua lelaki tersebut. (ibid.

3 Memecat wali-wali yang zalim dan menggantinya dengan yang lebih baik Dasar baru ini tidak membabitkan penyerahan kuasa oleh pemerintah pusat. dan beliau bersedia melantik sesiapa daripada pengikut-pengikut Hajjaj sekiranya ia mempunyai sifat-sifat tersebut. hlmn 101) Dipecatnya Usamah bin Zaid al-Tanukhi. Ia membuat surat pekeliling dan supaya diumumkan di dalam pekan-pekan raya. dapat memeprlihatkan kebijaksanaan beliau untuk mengamankan negara lebih hebat lagi iaitu memberi hadiah kepada sesiapa sahaja yang dapat melaporkan tentang penyelewengan-penyelewengan yang berlaku.(ibid. Umar memerlukan kelayakan dan ketaatan secara zahir. hlmn 102) Pada zaman pemerintahann beliau. Roda pemerintahan Umar in Abdul Aziz bejalan terus dan menghentikan setiap kemungkaran dan tabiiat para wali yang menindas rakyat dengan kezaliman. Dalam suasana begini pandangan politik wali secara individu tidak penting berbanding dengan pemuasatan kuasa pemerintahan Sulaiman.1. Umar juga memecat Yazid bin Abu Muslim yang sebelum ini menjadi gabenor Iraq dan Hur bin Abdul Rahman al-Saqafi gabenor Andalus. majlismajlis dan tempat-tempat pertemuhan awam. Berbeza dengan tiga leluhur yang sebelumnya. Pada hakikatnya Umar bin Abdul Aziz telah menyelia segala tindalkan yang dibuat waliwalinya denagn cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. iaitu dengan mengganti mereka ternyata berbuat kezalliman dan digantikan tempatnya oleh para wali yang lebih baik akhlak dan budi pekertinya. Sebaliknya beliau meminta wali-walinya supaya melaksanakan arahan-arahannya. (ibid. hlmn 106&107) . beliau tidak lagi memerlukan wali-wali yang kuat seperti Hajjaj bin Yusuf dan Yazid.(ibid. yang sebelum ini menjawat sebagai pegawai zakat di Mesir Usamah ini sangat zalim dan banyak tindakan-tindakannya yang melampaui batas.6 3.

(ibid. Dan menyerahkan seluruh perhiasannya kepada pihak baitulmal. Sekarang tibalah gilirannya bagi kaum keluarganya yang dekat untuk menerima reformasi demi tegaknya kedailan. hlmn 109) Pertama kali yang ditunjukkan kepada masyarakat tentang perubahan radikal yang dicontohkan ialah sebaik sahaja beliau diangkat menjadi khalifah beliau menolak kudakuda hias yang segak dan belum pernah digunakan. khalifah Abdul Malik. Begtu juga semua tenda-tenda permaidani dan tempat –tempat alas kaki yang biasanya disediakan untuk khalifah-khalifah yang baru semuanya itu dijualnya dan wangnya dimasukkan dalam baitulmal.4 Mengembalikan harta yang tidak sah kepada Baitulmal Sifat amanahnya yang tinggi mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk berlaku adil terhadap semua pihak baik terhadap dirinya keluarganya mahupun kaum kerabatnya yang dekat sekalipun. Umar mengembalikan kebun Fedak kepada keturunan Nabi. Sifat memperkaya diri unutk kepentingan diri dan keluarganya telah dikikis dengan sungguh-sungguh. yang diambil Marwan senmasa pemerintahan Usman r. sememangnya kenderaan itu dikhaskan bagi khalifah-khalifah yang baru.(ibid.1110) Selain itu. beliau memilih keldainya dan menyuruh kuda-kuda tesebut dimasukkan ke dalam Baitulmal. ditentang ataupun dimusuhi sekalipun.a.(ibid. hlmn 111) .1. 100. tiada mahu tinggal di istana sebaliknya tinggal di rumahnya yang usang. Baginya tiak ada sedikitpun perasaan takut untuk dikecam. Isteri yang setia itu dengan ikhlas mengikuti arahan suaminya.7 3. ia meminta isterinya fatimah mengembalikan perhiasan yang ia terima dari ayahnya.

dakwah itu sangat berkesan yang menyebabkan ramai orang-orang memeluk Islam.3Menghidupkan Amalan Syura (mesyuarat) Umar bin Abdul Aziz meyakini bahawa syura adalah satu kemestian yang mesti ditegakkan dalam kerajaannya. Bahkan semua tentera yang sedang berperang melawan negara jirannya seperti Konstantinopel begitu juga yang di Asia Tengah. kebenaran akan terangkat dan keadilan menjadi kuat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.a.1Dari kekerasan peperangan kepada dakwah dengan hikmah Umar bin Abdul Aziz menyebarkan agama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.Menjadikan kerajaan sebagai pusat hidayah Kerajaan boleh menjadi teladan kepada rakyatnya mestilah Umar sendiri menjadikan peloprnya terlebih dahulu dalam segala kebaikan.8 3. (ibid.1. hlmn 117) 3. Demikianlah ia meletakkan negara secara keseluruhan sebagai tempat teladan sambil menyampaikan amanah yang dibebankan rakyat keatasnya dengan penuh tanggungjawab dan mencurahkan segala pengorbanannya demi kemaslahatan rakyatnya.2.5. hlmn 114) 3.w.5 Mengubah Strategi dakwah Beliau turut mengubah strategi-strategi dakwah-dakwahnya.(ibid. dan menempuh cara damai dalam berdakwah tersebut yang mana hal itu tidak dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumya.1.5. ia berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan Islam dengan dakwah yang lemah lembut secara menyeluruh. (ibid hlmn 120) .(ibid.1. Dengannya pemerintahan agak tegak.5.. hlmn 113) Umar bin Abdul Aziz memang mejauhi penyebaran Islam dengan kekuatan bersenjata. Antaranya ialah: 3.1.

walaupun jasa mereka yang besar dan munculnya orang-orang terkemuka daripada mereka yang mengangkat panji Islam tinggi-tinggi di setiap tempat. Beliau juga mengarahkan gabenornya supaya tidak menyerang pertahanan-pertahanan kerajaan Rom sehingga menyerah mereka terlebih dahulu kepada Islam apabila mereka menerima maka cukuplah bagi mereka.6 Menghentikan jizyah bagi Muallaf Pembayaran jizyah itu akan gugur sekiranya mereka telah memluk agama Islam atau ikut serta dalam ketenteraan Islam. iaitu mereka yang dikenal dengan nama “al-Mawali”. Ada dibeberapa wilayah yang jihad masih dibuka pintunya dengan seluas-luasnya. Di antara sebab pemungutan jizyah kepad zimmi yang telah memeluk Islam adalah kerana projek futuhat yang tambah meluas maka belanjawan negara dan tentera bertambah besar dan . apabila menolak maka membayar jizyah.1.5. memperbetulkan urusan dalaman dan semangat jhad yang sudah dimasuki riya’. Di Andalus misalnya tentera Islam telah dapat menawan bandar Narbornne wilayah Perancis. hal itu memberi kesempatan umat Islam untuk menegakkan jihad tersebut. Bahkan khalifah-khalifah Umayyah sebelumnya telah cenderung untuk menurunkan darjah kaum muslimin bukan Arab. 3. apabila menolak maka barulah perang.4 Tetap menegakkan jihad Benar memang Umar telah menarik balik pasukan yang mengepung Konstantinople dan mengundurkan satuan-satuan tempurnya di perbatasan-perbatasan namun hal itu bukan bereerti peregerakan futuhat telah diberhentikan. Maka mereka menetapkan jizyah atas kaum Mawali secara zalim dan mengharamkan mereka dari hak-hak yang dijamin bagi mereka oleh Islam. hlmn 122) Umar bin Abdul Aziz telah menarik pasukannya dari pelbagi medan peperangan diantara sebab-sebabnya ialah kekalahan banyak menimpa kaum muslimin di medan Rom.1.9 3.(ibid. Umar bin Muslim saudara Qutaibah bin Muslim yang menjadi wali di perbatasan dengan Hind mengadakan serangan disebahagian wilayah Hind dan mendapatkan kemenangan-kemenangan.

hlmn 130&131) Umar bin Abdul Aziz menghentiakn pemungutan jizyah dari orang-orang yang masuk Islam dantara mereka (Kristian). Mereka adalah orang-orang yang berani dalam berperang. Mereka juga mengahalalka pembunuhan anak-anak dan merampas harta. Fenomena pada saat itu adalah orang-orang bukan Islam lebih suka memeluk Islam supaya dapat membebaskan dirinya dari jizyah.1.(ibid. Dan mereka menanyakan pendapatnya tentang Ali r. Dan tatkala Abdullah bin Khabbab dating kepda mereka. hlmn 132) 3. Dan Umar memberikan perintah bahaw pauskan ini tidak boleh menyerang kaum Khawarij itu kecuali jika mereka menyerang terlebih dahulu dalam waktu yang sama . (ibid.10 meningkat. Sebab itu mereka mengambil keputusan bahawa Ali adalah kafir. Maka beramai-ramailah mereka memeluk Islam kerana pengharagaan mereka yang tingi terhadap peribadi Umar dan juga kerana ingin bebas dari kewajipan membayar jizyah. sangat radikal.a. khilafah memutuskan hendak membebankan jizyah tersebut keatas orang-orang zimmi yang telah memeluk Islam sekalipun. tenyata Abdullah menyanjung Ali r.(ibid.7 Menghadapi pemberontakan dengan bijaksana Hampir sepanjang pemerintahan dawlah umayyah sehingga kekalifahan Umar bin Abdul Aziz orang-orang Khawarij itu tidak pernah diam untuk memberontak kepada kerajaan pusat. hlmn 135&136) Shauzab adalah tokoh Khawarij dari Iraq yang bangkit menentang khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan pasukan yang besar dibawah Maslamah bin Abdul Malik. sayangnya mereka sangat lemah pehamannya terhadap al-Quaran. (ibid. padahal menurut anggapan mereka Ali adalah kafir. Maka mereka berkata kepada Khattab: “Al-Quran yang ada dilehermu itu menyuruh kami membunuhmu! “ Ini disebabkan kerana Abdullah mengakui kekuasaan Ali.a. Dan ketika defisit dari hasi cukai mencapai puncaknya. Mereka sangat mudah mengkafirkan orang Islam yang tidak sependapat dengannya. sehingga kerajaan pun memerlukan wang yang besar.hlmn 135) Mereka telah berpendapat bahawa Ali bin Abi Talib bertahkim kepada manusia.

(ibid.11 Umar juga mengirimkan seorang utusan kepada Syauzab untuk mengajaknya mengadakan tukar fikiran dengan dia supaya mereka berdua dapat mengetahui pihak manakah yang benar.8 Pembukuan hadis-hadis nabi s. 3. Isi surat perintah itu ialah agar seluruh hadis nabi di masing-masing daerah segera dihimpun. keinginan itu elah timbul. (ibid.(ibid. sangt berkeinginan untuk aktif menghimpunkan hadis. Salah satu surat khalifah dikirim ke gabenor Madinah. Ketika itu dia masih mejawat sebagi gabenor di Madinah (86-93H) pada zaman al-Walid bin Abdul Malik (memerintah 86-96 h = 705-715). hlmn 136) Perundingan ini berakhir dengan perasaan puas bagi kedua utusan itu bahawa Umar adalah benar ia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bekerja bagi kebaikan Islam dan kaum muslimin. Maka tinggallah salah seorang dari mereka itu bersama Umar bin Abdul Aziz.1. Surat itu dikirim pada ke seluruh pegawai dan ulama di pelbagai pada akhir tahun 100H.tetapi nampaknya dia menyedari bahawa hanya berbekalkan kepada kedudukannnya sebagai seorang gabenor di suatu wilayah sudah tentu perintah-perintahnya tidak ditaati oleh seluruh ulama di dunia Islam pada masa itu. Abu Bakar bi Muhammad Amir bin hazim (wafat 117h=735M) .a.w Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal berperibadi saleh dan cinta kepada pengetahuan. hlmn 138) Kebijaksaan yang tepat ini membuat hati lawan-lawan politiknya tunduk dan patuh terhadap sistem pemerinatahannya. Sejak dialog tersebut tidak terdenagr pemberontakan yang dikobarkan oleh orang-orang Khawarij. hlmn 144&145) Keinginan khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mnghimpunkan hadis tersebut direalisasikan dalam bentuk surat perintah. Mereka ini datang memenuhi Khalifah Umar sehingga berlangsunglah diskusi. Syauzab menerima ajakan ini dan ia lalu mengirimkan 2 orang diantara pemuka-pemuakanya.

al-Tirmizi dan lainlain. 3. Dia ini seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam. Imam Malik. (ibid.t apabila ia tidak boleh mempertanggungjawabkan amanah yang dibebankan kepadanya tersebut.w. sehingga di sekitar pertengahan abad ke dua hijra telah muncul berbagai kitab himpunan hads dari bebagai-bagi kota. Mengangkat pengawal-pengawal peribadi unutk melindungi kekuasaanya supaya rakyatnya tidak berani mengugat kedudukannnya. Namun jawatan baginya bukanlah satu kesempatan emas yang mesti digunakan unutk mengumpul harta membina empayar perniagaan.9 Berhati-hati dengan harta kerajaan Dengan kekuasaannya sebagi khalifah sebetulnya ia melakukan apa sahaja yang dapat memmuaskan keinginan-keinginannya.1. mereka lahirkan ulama-ulama ahli hadis yang terkenal selepas itu seperti Imam al-Bukhari. Penulisan hadis berkembang pesat setelah itu. dan menahan dirinya daripada daripada manisnya dunia dan pendukung-pendukungnya. mengangkat kroni-kroninya untuk bersubahat dalam penyelewenagan. walaupun beliau telaha wafat namun usaha-usaha untu mnghimpunkan hadis itu berjalan terus.12 Ulama ynag berhasil menghimpun hadis dalam satu kitab sebelum khalifah meninggal dunia. ialah Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (wafat 124H/742M). Tetapi ia memahahmi bahawa jawatan adalah amanah yang menjadikan kerugian besar dan penyesalan yang dalam di hadapan mahkamah tinggi Allah s. hlmn 145) Demikianlah usaha beliau yang vcemerlang untuk menghidupkan kembali hadis Nabi dalam bentuk tulisan supaya tidak lenyap. (ibid. hlmn 147&148) . Bagian-bagian al-Zuhri segera dikirim olehkhalifah berbagai daerah untuk bahn perhimpunan hadis selanjutnya. Oleh kerana sepanjang pemerintahnnya tidak pernah terdetik unutk melakukan penyelewengan sebaiknya ia berusaha sekuat tenaga untuk mengajak rakyatnya mengamalakan ajaran Islamengan sebenar.

ini salah satu hal yang menonjol dalam pemerintahannya. 4. Tindakan-tindakan umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah telah menghasilkan kepuasan bagi rakyatnya. dan apbila berbincang-bincang tentang kepentingan dirinya ia menggunakan lampu peribadinya. Pemerintahannya bagikan hujan rahmat yang membawa berkah secara universal. 2 tahun rakyat telah menjadi begitu sejahtera dan puas. Pada masa pemerintahannya.0 Kesan pembaharuan-pembaharuan terhadap umat islam Banyak kesan-kesan pemaharuan yang dilakuakan oleh Umar bin Aabdul Aziz. rakyat menjadi sejahtera dan kehidupannya belangsung aman dan damai. seluruh orang Barbar di afrika utara dan kaum elite di Sind memluk Islam atas kemahuannya sendiri. Dimasa itu hampir tidak dapat ditemukan orang yang mahu meneriam sedekah itu dicapai dalam masa pemerintahannya yang singkat. Umar merasa tidak berkawajipan menyebarkan Islam melalui mata pedang. Tindakan-tindakannya yang adil dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis membuat negara mencapai stabilitu yang tinggi.(ibid. hlmn 150) . semua rakyat dalam keadaan kecukupan. (ibid.1 Tegaknya keadilan di merata wilayah.13 Beliau apabila berbincang mengenai masalah umat kerajaan ia menggunakan lampu dari Baiulaml.Umar membezakan dengan baik mana harta peribadi dan mana harta kerajaan. kehidupan memjadi teratur. hlmn 148) 4.

2000.(Ahmad Shalaby. Ia menebus kaum muslimin yang tertawan semuanya dan membiayai mereka. Ia memelihara anak yatim yang tidak mempunyai keluarga diseluruh negaranya yang luas itu. 79) Ia menyuruh para gabenornya menghitung semua orang yang berhutang dan membayarkan hutang-hutang mereka.2 Negara dipenuhi dengan keamanan dan kemakmuran Kemudian ia menaikkan tingkat gaji-gaji yang rendah dan menjamin semua keperlaun ulama dan fuqaha supaya mereka dapat mencurahkan perhatian mereka pada ilmu dan tugas mereka tanpa menunggu upah dari orang-orang. 153) . (Muqoddam bin Haji Cholil. sehingga orang yang ingin mengeluarkan zakat terpaksa pergi ke sana ke mari mencari orang-orang yang patut menerimanya. Ia memberikan gaji yang besar kepada para gabenornya sehingga mereka biasa meusatkan pehatian pada tugas-tugas mereka dan tidak lemah jiwa mereka menghadapi pujukan dan godaan benda-benda yang haram. Tetapi dalam masa yang singkat itu ia betul-betul telah berhasil membuat rakyatnya menjadi kaya dan makmur. Tetapi tidak juga menemukannya.14 4. 1995. pengaliran perigi-perigi dan pembangunan-pembangunan jalan fdan menyediakna tempat-tempat penginapan orang-orang yang dalam perjalanan. Setiap orang sakit atau dua orang dilayani oleh satu orang pelayan ats biaya negara. Umar menduduki singgasana kekhalifahnnya hanya dua setengah tahun.1975. Uamr juga membrikan perhatian yang besar terhadap orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang sakit. 560) Salah satu perbaikan-perbaikan yang dilakukan Umar ialah perbaikan tanah-tanah pertanian. sehingga ia terpaksa pulang ke rumahnya membawa kembali zakat yang hendak dibahagibahagikan.(Khalid Muhammad.

Amar Ali mengatakan ” kesalehannya telah dibuat-buat. meninggal dunia di suatu tempat namnya Dir Syam’an (dekat Homs / Syria) pada hari ahad bulan Rajab tahun 101h dalam . Ketika khalifah merasakan pengaruh racun. Masalahnya mereka telah terbiasa dengan berbagai bentuk kemewahan dan kebebasan yang tidak betanggungjawab dan seringkali mereka tidak mahu dihambat dalam mmenuhi kebebasannya yang tidak terbatas. 5. Walaupun pemerintahannya sangat pendek dua setengah tahun sahaja tetapi telah dapat mengadakan perubahan yang cepat dan berleluasa. Akhirnya. pemerintahannya yang adil dan tidak memihak memang bertentangan dengan keinginan kaum bangsawan Umayyah. Tanggungjawab pemerintahan yang dipercayakannya membantunya selalu gelisah dan banya menimbang sebelum membuat keputusan. Wang itu diambil dan disimpan ke dalam baitulmal.15 4. jika tidak ada sahaja orang yang membunuhnya (ibid. seorang hamba abdi khalifah mereka rasuah agar meracuni khalifah.ia memiliki rasa keadilan dan kejujuran yang tinggi. Ketika akhirnya ia mmebebaskan budak tersebut. yang menjadi ciri-ciri utama wataknya. Hamba abdi tersebut menjawab saya dirasuah seribu dinaruntuk jasa meracuni khlaifah.sikap dan cara hidup sesderhana yang mendekati bersahaja. khalifah memintanyasupaya pergi meeninggalkannya. beliau memanggil haba abdi itu dan menanyainya.0 Kematian Jelas.3 Pengakuan-pengakuan ulama megenai Umar Bin Abdul Aziz Para ulama yang hidup semasanya menegnal betul peribadi dan akhlaknya dalam mentadbir kerajaan. Mereka bahkan siap membunuh anggota satu puak yang mereka anggap menyetujui kebijaksanaan Umar. hlmn 157&158) Pemerintahnya berjalan selam 2 tahun 5 bulan 2 hari.

16 usia 39 tahun. Banyak pembaharuan yang telah dilakukan oleh beliau yang mampu membawa kepada kebajikan kepada semua rakyatnya samada isam ataupun yang bukan Islam. hlmn 158&159) 6. Dalam Tabaqat diterangkan usia beliau ketika meninggal dunia 39 tahun 5 bulan. Pemerintahan beliau berajalan dengan lancar tanpa banyak berlakunya peperangan.(ibid. Pada zaman pemerintaha beliau.0 Kesimpulan. Umar bin Abdul Aziz merupakan antara khalifah yang termahsyur pada zaman Umayyah. rakyat hidup dalam keadaan aman dan tenteram .

UKM.17 Rujukan A Mu’ Ummar. Sejarah dan kebudayaan Islam. Khalid Muhammad Khalid. Fakulti Pengajian Islam. 2003. Partj Sumbangsih. Jakarta . Singapura. Reformasi Umar bin Abdul Aziz terhadap khilafah Umayyah. 1975. 2000. Ahmad al-Usairy. Pustak Nasional. Dawlah umayyah. Ahmad Shalaby. xx Akbar Muqoddam bin Haji Cholil. Pustaka Amani. Sejarah islam sejak zaman nabi Adam hingga abad Media Eka Sarana. tth. Peri hidup para khalifah teladan. Jogjakarta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->