MPW2153 PENDIDIKAN MORAL BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA

PENGENALAN BAB 1 PENGERTIAN ETIKA, NILAI DAN MORAL • Etika (ethics) berasal daripada perkataan Yunani ‘ethos’ iaitu adat (customs) atau kegunaan (usages). • Moral berasal daripada perkataan Latin ‘mores’yang memberi erti yang sama dengan etika. • Etika : kajian falsafah tentang moral iaitu tentang kelakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral, keadilan sosial dan ciriciri kehidupan yang baik. • Nilai : mengikut Kamus Dewan, erti ‘nilai’ termasuklah ‘taksiran harga’, harga sesuatu dibandingkan dengan harga benda yang lain, ‘darjat, kualiti, mutu, taraf’ dan ‘sifat ketinggian pemikiran, agama, kemasyarakatan’ dan sebagainya. KONSEP ASAS ETIKA Menjelaskan perbezaan antara fakta dengan nilai. Menunjukkan bagaimana seseorang patut atau tidak patut bertingkahlaku. A) PERNYATAAN NORMATIF Susunan ayat bahasa yang ADA NILAI sama ada : 1) nilai MORAL (normatif moral) 2) nilai-nilai bukan berbentuk moral (normatif Bukan Moral) Normatif Moral 1) Biasanya apabila ayat itu menegaskan soal baik atau buruk, Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR)

benar, betul atau salah dan perkara-perkara lain yang mempunyai pertimbangan nilai dari sudut pemikiran manusia. Contoh: Berzina adalah perbuatan yang sangat keji. Manusia yang berjaya ialah manusia yang tidak suka menangguhkan kerjanya. Seseorang yang jujur tidak akan meniru dalam peperiksaan. Pengguguran adalah perbuatan yang tidak bermoral. 2) Biasanya apabila membuat pernyataan, pemikiran kita akan menentukan perbuatan itu samada wajar atau tidak wajar dilakukan. Contoh: Subjek Pendidikan Moral amat penting dalam pengajian di universiti. Oleh itu kita mesti selalu menghadirkan diri dalam kuliah subjek ini. Mangsa Tsunami sangat menderita. Oleh itu kita mesti menderma untuk membantu mereka. 3) Biasanya dalam bentuk ayat perintah atau arahan yang melibatkan samada perbuatan itu wajar atau tidak wajar dilakukan iaitu mengarahkan atau memerintahkan seseorang individu atau semua orang supaya mematuhi sesuatu peraturan atau undang-undang.

1

Contoh : …Masyarakat Malaysia amat memandang serius perlakuan berzina atau bersekedudukan tetapi masyarakat Barat menganggapnya sebagai suatu perkara biasa… 4) Nilai yang terbaik ialah nilainilai murni yang diajar oleh agama. Namun bukan semua nilai mempunyai moral. Nilai baik yang diajar oleh agama disuruh dan dijanjikan balasan syurga. tidak suka bertangguh dan bencikan orang yang tidak menepati janji atau waktu dan sebagainya… 3) Sesuatu nilai itu kadang-kadang berbeza di antara satu orang dengan yang lain atau sebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain. ekonomi. Syuja Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR) 2 . Setiap individu pasti ada atau berpegang kepada nilai moral tertentu. Nilai moral ialah nilai yang dianggap baik. Contoh : …Ong sangat menghayati nilai menepati waktu. 2) Berniaga bolah memberi keuntungan dan pendapatan yang lumayan (ekonomi). Contoh : 1) Comelnya bayi itu (estetika).MPW2153 PENDIDIKAN MORAL BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA Contoh: Undang-undang peperiksaan mesti dipatuhi. estetika. politik dan sebagainya. politik dan sebagainya. Manakala nilai jahat ditegah melakukannya dan dijanjikan balasan seksaan dan neraka. Muthualagan. Seseorang yang menghayati sesuatu nilai akan turut mempengaruhi tingkahlakunya. Biasanya ayat deskriptif adalah dalam berbentuk FAKTA EMPIRIKAL @ LOGIK. Contoh: 1) UTAR terletak di seksyen 13. Juga dinamakan sebagai Pernyataan Bukan Normatif. Nilai-nilai ini dianggap sempurna dan perlu diikuti oleh setiap individu. Dilarang membuat bising di dalam perpustakaan. wajar dan patut pada seseorang individu atau sesebuah masyarakat. dia akan memastikan semua kerjanya siap tepat pada waktunya. Misalnya nilai ekonomi. Nadhirah. B) PERNYATAAN DESKRIPTIF Merupakan susunan ayat bahasa yang langsung tidak mempunyai pertimbangan nilai. Normatif Bukan Moral Merupakan ayat yang mempunyai nilai selain daripada nilai moral seperti nilai estetika. Oleh : Nor Azlili. 2) Baju saya berwarna merah C) KONSEP ASAS NILAI 1) Moral ialah suatu nilai. Oleh itu. 2) Nilai Moral memainkan peranan yang besar dalam kehidupan. Ibu bapa mesti dihormati.

Nadhirah. Dengan Akta Rasuah yang begitu ketat. betul dan boleh diterima. “Hormati ibubapa sendiri dan ibubapa orang lain. D) PERBEZAAN ASAS NILAI ETIKA / JENIS NILAI MORAL Dalam asas nilai etika. rujukan dan panduan untuk menyelesaikan konflik moral. kita akan melakukan perbuatan mengikut kehendak nilai ini terhadap diri sendiri. Syuja Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR) . ahli keluarga dan juga orang lain. Contoh : Chan ditawarkan ganjaran yang lumayan untuk melakukan sesuatu kerja yang berbahaya. Fungsi ini membolehkan individu dan masyarakat menjadi agen moral dan pengkritik moral. Kerja tersebut mungkin baik untuk masyarakat tetapi buruk untuk keluarga Chan (mengancam keselamatan keluarga). Apabila kita memahami dan menghayati nilai ‘hormat-menghormati’ dan ‘kasihsayang’. hukuman bagi orang yang didapati bersalah melakukan rasuah adalah didenda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan tidak lebih dua tahun. Contoh : Mengikut Akta Rasuah Seksyen 17 (4) APR 1997.MPW2153 PENDIDIKAN MORAL BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA FUNGSI-FUNGSI NILAI 1) Sebagai satu kriteria atau standard yang konsisten agar individu atau masyarakat bertindak dengan baik. 3) Sebagai batasan (restriction) terhadap perbuatan dan kelakuan individu atau masyarakat mengikut kehendak nilai yang dipegangnya. terdapat pelbagai cara atau konteks dalam menggunakan sesuatu nilai…seperti: 1) Nilai yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai a) Nilai instrumental atau Ekstrinsik’ b) Nilai Intrinsik 2) Nilai yang digunakan untuk menunjukkan pandangan kita terhadap nilai c) Nilai Subjektif d) Nilai Objektif 3 Oleh : Nor Azlili.. nilai ‘amanah’ dan ‘bersih’ memainkan peranan yang konsisten dan menjadi asas dalam membatasi kelakuan dan perbuatan seseorang individu iaitu tidak menerima atau memberikan rasuah walaupun hanya sepuluh ringgit apa lagi berjuta-juta ringgit.. 2) Sebagai satu tunjuk arah. Jadi Chan akan membuat keputusan sama ada menerima tugasan tersebut (dapat ganjaran yang lumayan tetapi mengancam keluarga sendiri) atau tidak menerimanya (hilang ganjaran lumayan dan keselamatan tidak terancam). atau keduaduanya sekali. layani anak orang lain seperti kita melayani anak kita sendiri”. iaitu mengetahui apa yang boleh dilakukan dan menilai kemoralan diri sendiri dan orang lain. Muthualagan. Contoh : Pepatah cina mengatakan.

Amerika tidak boleh menyerang Iraq kerana serangan itu akan menyebabkan rakyat Iraq yang tidak berdosa terkorban. Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat untuk mencapai sesuatu matlamat Contoh : • Dia belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya menjadi jurutera. • Dia sangat rajin ke kuliah kerana ingin mendapatkan markah yang tinggi. d) Nilai Objektif Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi. • Dia menyayangi sepenuh hati. Contoh : • ‘Tidak bekerjasama membuat tugasan berkumpulan”A berpendapat keadaan ini adalah perkara biasa. • Kes Amerika hendak menyerang Iraq . • Mengebom Hiroshima untuk menamatkan Perang Dunia II.MPW2153 PENDIDIKAN MORAL BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA • 3) Nilai yang digunakan untuk menunjukkan apa yang dinilai e) Nilai Relatif f) Nilai Absolute / Mutlak a) Nilai Instrumental / Ekstrinsik Iaitu suatu nilai yang berkait atau bergantung dengan nilai yang lain untuk mencapai sesuatu matlamat. .Bagi Britain. Muthualagan. b) Nilai Intrinsik Iaitu nilai yang tiada kaitan dengan nilai yang lain dan nilai tersebut adalah matlamat akhir Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambilkira kesannya. Syuja Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR) . Iaitu apabila sesuatu nilai itu diterima atau ditolak berdasarkan pandangan seseorang individu. Iaitu apabila sesuatu nilai itu diterima atau ditolak berdasarkan satu set penilaian yang telah 4 anaknya Oleh : Nor Azlili. Contoh : • Dia rajin membaca.Bagi Perancis. Seorang hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada seorang pengedar dadah semata-mata kerana kewajipannya berbuat demikian mengikut peruntukan undangundang yang ada. Sesuatu nilai baik itu dilakukan kerana ada nilai lain yang hendak dicapai. c) Nilai Subjektif Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan. Nadhirah. Amerika perlu menyerang Iraq demi keamanan jangkapanjang dunia supaya Iraq tidak meneruskan kerja membuat senjata yang banyak memusnahkan manusia. bukannya untuk membasmi kegiatan pengedaran dadah. • Mengenakan hukuman bunuh kepada pengedar dadah bagi menghapuskan kegiatan pengedaran dadah.

Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. Oleh : Nor Azlili. Contoh : • nilai keadilan Setiap penjahat mesti dihukum . Pendidikan Moral : Teori Etika Dan Amalan Moral. Nilai ini telah diterima pakai oleh semua jenis masyarakat sebagai satu nilai yang mutlak. Syuja Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR) 5 . • Ketua Polis Negara menyatakan kes penagihan dadah di negara ini semakin meningkat. Nadhirah. Muthualagan. keluarga boleh dibentuk tanpa perlu melalui perkahwinan rasmi. • Semua pelajar UTAR berpendapat bahawa menghormati budaya dan perundangan masyarakat setempat merupakan nilai sejagat yang harus dipupuk di dalam diri. Aroff (1999).Hidup berkeluarga adalah satu amalan kehidupan yang baik. sebuah keluarga boleh dibina hanya melalui perkahwinan rasmi. f) Nilai Absolute / Mutlak Nilai yang tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sesebuah masyarakat. Iaitu suatu nilai yang tetap dan kekal serta diterima secara consensus oleh semua masyarakat.MPW2153 PENDIDIKAN MORAL BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA dipersetujui bersama oleh kumpulan. • Di Kuala Lumpur. Suatu nilai yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai autoriti. persatuan. Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia. Contoh : • Perhambaan tidak mencerminkan nilai perikemanusiaan. e) Nilai Relatif Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat masyarakat Iaitu nilai yang tidak tetap dan berbeza cara penerimaannya di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain Boleh berubah mengikut masa Contoh : • Masyarakat Malaysia menganggap bersekedudukan adalah tidak baik manakala masyarakat Barat menganggapnya perkara biasa. Rujukan : Abdul Rahman Md. Manakala di California. organisasi.