Teks Khutbah Idul Adha oleh Ustadz Daud Rasyid

Jumat, 05/12/2008 16:36 WIB | email | print | share ‫.ال أكبر ال أكبر ال أكبر ل إله إل ال وال أكبر ، ال أكبر ول الحمد‬ . ‫ال أكبر كبيرا والحمد ل كثيرا وسبحان ال بكرة وأصيل . ل إله إل ال ول نعبد إل إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون‬ ‫. ل إله إل ال وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الحزاب وحده . ل إله إل ال وال أكبر . ال أكبر ول الحمد‬ ‫إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده ال فل‬ ‫مضل له ومن يضلله فل هادي له ، أشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، بلغ الرسالة وأدى‬ ‫.المانة ونصح للمة وجاهد في ال حق جهاده‬ ‫اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الخيار رضوان ال عليهم ومن دعا بدعوته وسلك سلوكه‬ ‫.واتبع سنته إلى يوم الدين . أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى ال عز وجل‬ Ma’asyiral Muslimin Rohimakumullah Pada pagi ini kita berkumpul melantunkan Takbir membesarkan Allah Swt, MemujiNya, Bertasbih kepadaNya. Tiada yang layak dipuji kecuali hanya Dia, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rezeki. Saudara-saudara kita pagi ini berangkat menuju Mina untuk melempar Jamratul ‘Aqabah. Semalam mereka bermalam di Muzdalifah. Kemarin mereka seharian penuh berwuquf di ‘Arafah, menadahkan tangan kepada Robb memohon ampunnya, membukakan pintu rahmatnya. Kita yang berada di tanah air, diganti Allah dengan puasa ‘Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang Fadhilahnya dapat menghapuskan dosa tahun kemarin dan dosa pada tahun ini. Allahu Akbar Allahu Akbar Bukan suatu hal kebetulan Allah Swt menetapkan kewajiban Haji kepada ummat Muhammad Shallahu alaihi Wasallam walau sekali dalam seumur hidup. Haji adalah Ibadah yang mengandung makna penghambaan yang luar biasa kepada Allah Subhanah. Sementara Hakikat kehidupan ini adalah penghambaan itu sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Mawla Azza Wajalla : ‫وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون‬ (Tidaklah Kuciptakan Jin dan Manusia, melainkan untuk mengabdi kepadaKu). (Surat azZariyaat: 56) Bahkan setiap praktik Ibadah Manasik Haji itu mengandung makna penghambaan. Ketika seseorang thawaf, Sa’i, wuquf, Mabit, melempar Jamroh, semua kegiatan itu merupakan wujud penghambaan manusia kepada al-Ma’bud Subhanahu. Hal ini sering dilupakan umat Islam termasuk mereka yang melaksanakan Haji. Mereka umumnya melakukan manasik itu begitu saja tanpa disertai penghayatan atas penghambaan kepada Allah Azza wajalla. Bahkan tak sedikit mereka yang melaluinya sebagai formalitas belaka, tanpa mendalami dan merasakan manisnya berhaji. Seorang yang memulai rangkaian Ibadah Manasik, memulainya dengan Ihram dan membaca lafazh Talbiyah. Kalau kita perhatikan ucapan Talbiyah itu, isinya semua berupa penghambaan kepadaNya. ‫لبيك اللهم لبيك . لبيك ل شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك ل شريك لك‬ “Aku datang memenuhi panggilanMu, Ya Allah. Aku datang memenuhi PanggilanMu. Tiada Sekutu bagiMu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan hanya milikmu, dan juga kerajaan. Tiada Sekutu bagiMu.” Betapa jelasnya ikrar/pengakuan akan penghambaan itu keluar dari mulut orang yang berihram haji dan umroh. Pengakuan bahwa kedatangannya dari negeri jauh, melintas samudera dan benua, hanyalah memenuhi panggilan Allah semata. Pengakuan bahwa Allah itu hanya Satu,

jalan ke sana kemari. membulatkan penghambaan diri kepada Al’Aziz al-Jabbar. berwala’ kepada Allah dan bertahkim kepada Syari’at Allah Swt. Seharusnya lahir pejabat Negara. Kecintaan kepda ALLAH yang mengalahkan segala-galanya. memperkaya diri. pebisnis. apalagi manusianya pernah memusuhi Allah. Ikrar yang begitu tegas dan diteriakkan berkali-kali sepanjang hari Arafah. pematangan Aqidah.” (Al-Ma’idah:50) Tidak ada tempat bagi sekularisme. Yang mengetahui adalah yang mencipyakan. praktik korupsi. Inilah esensi Tawhid. Pluralisme. Bukankah yang pergi haji itu banyak petinggi negara. curang dan menipu. Dan hukum siapa yang lebih baik dari hukum buatan Allah. memperjuangkan bukan hukum Allah. sekembalinya dari haji. Kita hanyalah hamba yang tidak memiliki apapun dan tak berkuasa sedikitpun. Bukan seperti itu. Partai/ormas boleh beda tetapi akidah harus sama. Pengakuan bahwa pujian hanya pantas untuk Allah. Pengakuan sekali lagi bahwa Allah tidak bersekutu dengan sesuatu makhluq apapun. Karenanya pujian-pujian berlebihan tak pantas diberikan kepada manusia. Ya. dan demokrasi ala kuffar. ‫أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من ال حكما لقوم يوقنون‬ “Apakah Hukum Jahiliyah yang lebih mereka sukai. Pengakuan bahwa nikmat adalah kepunyaan Allah semata. diharuskan memperbanyak zikir kepada Allah. dan sekaligus menjadi ujian. tetapi setelah menjalani pelatihan super intensive.” (Surat al-Mulk: 14) Allahu Akbar. materi super canggih. Jika Allah berkehendak. menjauhkan diri dari perbuatan yang tak bermanfaat. bahkan lahirlah politisi dan negarawan yang wala’ (loyalitas/keberpihakan)nya kepada hukum Allah. hanya diberi amanah secuil dari nikmat itu untuk dirasakan oleh sebagian kita. karena aqidah sudah terbina. Karena apa saja yang kita butuhkan dalam mengatur Negara. Segala-segalanya hanya milik Allah dan tunduk pada kekuasaanNya. politisi wakil rakyat. seperti kebiasaan banyak jemaah haji kita. Komitmen kepada Islam yang sangat tinggi. hingga sampai di Mina pada pagi 10 zulhijjah. seharusnya sudah berhenti total. ia sungguh merupakan wisata ruhany yang kental dengan muatan ‘aqidah. Zat Yang Maha Mengetahui akan melahirkan konsep yang maha canggih. Kita sebagai manusia. Kalau kita renungkan haji. Penyelewengan jabatan. mencari teman. Karenanya kita harus banyak mensyukurinya dan tidak mabuk dalam nikmat itu. bagi kaum yang yakin. Dan Dia Maha lembut dan Maha Mengetahui. Bila haji dilaksanakan dengan pola seperti ini. Ketika wukuf di Arafah. seperti berfoto ria. kita bisa terima. malam hari di muzdalifah. Apa pengaruh haji pada kehidupan mereka? Seharusnya mereka itu menampakkan perubahan drastis. disamping rakyat biasa. ‫أل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير‬ “Ketahuilah. takut menyalah gunakan uang rakyat. ia akan melahirkan sosok manusia baru dengan akidah yang tangguh. Siapapun yang kembali dari mengerjakan haji akan berubah. Dia satu-satunya Ilah (Tuhan) yang berhak menerima penyembahan dari makhluq. Allahu Akbar.tidak ada sekutu bagiNya. Kekuasaan yang diberikanNya kepada sebagian manusia. prilaku-prilaku mereka harus berubah total. sebelum haji mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan di atas. . nikmat itu dicabutNya. hanyalah sedikit dan bersifat sementara. seharusnya meninggalkan bekas pada diri kaum Muslimin. Begitulah isi dan makna Talbiyah. kita suka atau tidak suka. ada konsep dan teorinya di dalam Syari’at Allah yang agung itu. pejabat pemerintah. mengunjungi handai tolan. Betapa tidak. Pengakuan bahwa kerajaan adalah milik Allah Azza Wajalla. Walillahilhamd. Arafah diisi dengan penghayatan. soleh. politisi. dan aparat pemerintahan yang bersih.

apapun selain Allah tidak boleh diTuhankan. Allahu Akbar. seks. Bukan seperti membeli kucing dalam karung. teknologi.تذكرون‬ “Apakah tidak engkau ketahui orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah sesatkan dia dengan sadar. sebagaimana telah hancur sebelumnya sistem sosialis di Eropa Timur. teknologi. Iraq. apakah manusia tidak juga mau belajar bahwa sistem yang diciptakan oleh manusia untuk menandingi sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Maka dari kasus hancurnya dunia finance di AS. jabatan. bisnis yang menggelembungkan angka-angka padahal tidak sesuai dengan nilai riilnya. Sebagian mereka ada yang sudah menjadi Muslim tetapi tidak menyerahkan wala’ (loyalitas)nya kepada Allah. dan Allah mencap pendengarannya dan hatinya. yang berawal dari credit crunch dalam bisnis perumahan di Amerika. manusia. Ada pula yang menuhankan benda dan hawa nafsu. Para Ulama Tawhid menjelaskan maknanya adalah : ‫“ل معبود بحق إل ال‬Tidak ada yang disembah dengan sah selain dari Allah”. nasionalisme. Mayoritas manusia tidak menuhankan Allah Azza wajalla.000. berupa hancurnya dunia usaha. Mulut mereka mengucapkan La Ilaaha illallah. disembah. Syari’at Islam mengajarkan bahwa riba adalah haram dan jual beli itu halal. Sudan dan lainnya tidak luput dari perhitungan Allah Tabaraka wata’ala. uang. Firman Allah Tabaraka wata’ala: ‫أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله ال على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ال أفل‬ ‫. akhirnya sampai pada angka yang tak terbayang dalam otak pebisnis $600. seperti sekularisme. pada gilirannya akan berujung pada kehancuran. Problem manusia sebenarnya adalah problem ‘aqidah. dan negara-negara yang berkiblat kepadanya. Allah juga ingin memperlihatkan bahwa kesombongan dan keangkuhan hanya berakhir dengan kehancuran. Penyebabnya karena merekapun tidak paham hakikat makna Syahadat itu. Kesombongan dan arogansi yang dipertontonkan oleh AS di dunia Islam. faham. wabil Khusus di Afghanistan. Konsekuensi Syahadat adalah tunduk sepenuhnya kepada Allah Swt. Ada yang menuhankan manusia dan leluhur. Berapa nyawa bangsa Afghanistan yang hilang tanpa alasan? Berapa nyawa bangsa Irak dan kekayaaan negeri itu yang musnah akibat kekejaman Negara yang sombong itu? Semuanya tercatat dalam perhitungan Allah ‘Azza wa Jalla. materialisme. Bukan hanya tunduk dalam soal Ibadah ritual dan aturan-aturan yang menyangkut dien (agama) saja. seni. cepat atau lambat akan hancur sekuat apapun tiang penyangga sistem itu. Firman Allah: ‫“ .أحل ال البيع وحرم الربا‬Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam kenyataan sebagian umat Islam masih terjerumus dalam menuhankan faham/ideologi yang dibuat oleh umat di luar mereka.Apa yang menimpa ekonomi Amerika akhir-akhir ini. . namun hati mereka dan praktik hidupnya jauh dari makna Laa Ilaaha illallah itu. Allah Swt ingin memperlihatkan kepada manusia. Dan Ia jadikan penglihatannya menjadi tertutup. bahwa sistem yang mereka bangun bertentangan dengan sistem yang diturunkanNya. Sistem Ekonomi yang berlandaskan pada Riba.” Jual beli harus memperlihatkan wujud barang yang dijual dan harga yang masuk akal atas barang. Mereka mengambil Tuhan selain Allah. maka siapakah yang menunjukinya selain Allah? Apakah kamu tidak berfikir?” (al-Jatsiyah 23). seperti roh. dan sebagainya. ideologi. uang melahirkan uang. akal. roh. didewa-dewakan. dianggap sakti. Riba lah yang menghancurkan perekonomian Kapitalis. dan seterusnya. malapetaka dan kesengsaraan. benda. nenek moyang.000. Allahu Akbar Walillahilhamu. dikultuskan. Tetapi kepatuhan total dan ketundukan mutlak kepada Allah Swt. popularitas. Krisis financial Amerika adalah mukaddimah kehancuran Negara besar itu. Somalia. salah satu pertanda kuat kehancuran sistem ekonomi Kapitalis.000. (enam ratus trilyun Dollar US). Jadi hawa nafsu.000. kecantikan.

Mereka mengekor begitu saja kepada umat di luar mereka yang tidak memiliki petunjuk hidup. karena tidak menikah. melakukan hubungan zina dengan siapa saja yang dia sukai. Sebagian Ummat Islam pun ikut-ikutan menilai yang bejat itu menjadi wajar. dan isme-isme lain. model. Beginilah nasib ummat Islam sekarang. Sungguh ironi. anak umur 14 tahun sudah diajari gurunya di sekolah cara berhubungan badan yang ‘aman’. maka umat Islampun ikut-ikutan seperti beo. Israel dan Amerika itulah yang membuat kerusuhan dahsyat di muka bumi ini. Ini mengingatkan kita benarnya prediksi Nabi Saw empat belas abad silam yang mengatakan : (‫. Dan anak-anak sekolah mempraktikkannya dengan teman-temannya. hingga kalau mereka masuk ke lubang biawak. Di Barat. mereka anggap wajar dan kebebasan sebagai manusia. gaya. dia bisa mengalihkan opini dunia. Akhir-akhir ini banyak isu dilemparkan oleh musuh-musuh Islam melalui media massa dan disambut oleh ummat ini dengan sikap membeo dan mengekor. selain apa yang diturunkan oleh Allah. feminisme. trend. tidak pernah diributkan oleh media. maka umat Islampun ikut-ikutan menilai poligami itu buruk dan penindasan terhadap perempuan. kotor. Faham apa saja yang muncul di barat. dan yang lainnya. Tapi. kerusuhan dahsyat yang dia buat menjadi tidak kelihatan/hilang. Barat melemparkan isu terorisme dan menuduhkan perbuatan terorisme kepada Islam dan ummatnya. Bahkan meng”hukum” orang yang melakukannya. mereka anggap Hak Azasi Manusia dan merupakan kebebasan untuk meyakini ajaran apa saja. baik Muslim atau non Muslim. tetapi juga sudah menjadi pasar bagi produk ideologi dan faham kaum kuffar. Itu tidak dianggap tabu. humanisme. Sebaliknya apa yang dianggap mereka sebagai kewajaran dan baik. Ajaran yang dianggap sesat di dalam islam. Umat Islam tidak hanya menjadi pasar produk teknologi saja. . liberalisme. akan didapatkan pengikutnya di tengah kaum Muslimin. Ada Orang yang dituduh oleh Barat sebagai teroris. kaum yang memiliki petunjuk hidup (hidayah) mengekor kepada kaum yang sesat. yakni al-Islam. Menikahi anak belasan tahun dianggap oleh Barat sebagai pelecehan terhadap anak. di mana seorang lelaki mempunyai isteri yang sah lebih dari satu. sehasta demi sehasta. karena Allah tidak menerima falsafahfalsafah yang dibuat oleh manusia. kitapun ikut-ikutan menuduhnya teroris. di semua bidang dan sektor.demokrasi. umat islam mengekor dan berkiblat kepada Barat kaum Kuffar. menjadi indah dan wajar dalam pandangan mereka. idola. Na’uzu Billah min zalik. niscaya kamupun ikuti mereka. dihukum oleh public secara zalim. seperti murid dengan gurunya. Sementara anak-anak jalanan belasan tahun yang melakukan hubungan seks. dan bertentangan dengan fitrah manusia. Mereka lah yang menjadi kaum perusak nomor wahid di dunia ini. Seharusnya. Menilai sesuatu dengan mengikuti standar penilaian kaum Kuffar. mulai dari ideologi. jika seorang lelaki atau perempuan berganti-ganti pasangan tanpa nikah. Tapi. faham. kaum yang sesat mengikuti kaum yang mendapat petunjuk. homoseks. agar mereka ikut selamat. akan menjadi aib dan malu. juga dianggap wajar dan baik oleh ummat Islam.” Dalam soal penilaianpun. Umat Islam di dunia ini rata-rata hidupnya mengekor kepada umat lain. sementara orang Muslim yang soleh yang difitnahnya sebagai pembuat kerusuhan. penilaian. Berarti mereka belum menuhankan Allah dalam arti yang sesungguhnya. Padahal mereka itulah induknya teroris. Jika menikah dengan sah. sejengkal demi sejengkal. juga dianggap buruk oleh ummat Islam. Apa saja yang dianggap buruk oleh kuffar. lalu dianut sebagai kebenaran. Jika Barat menganggap poligami itu buruk dan aib. Mereka menjadi pengekor setia kaum di luar mereka. Pornografi. hobbi.)لتتبعن أمما قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه‬ “Kalian akan mengikuti ummat sebelum kamu. dan penyimpangan seksual yang bejat. Umat islam sekali lagi membeo kepada mereka. maka ummat Islampun ikut mencelanya. brand.

24/11/2008 13:49 WIB PB-PII Mengutuk Pembuat Komik Nabi Muhammad Jumat. Lc. ‫اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. Padahal mereka mempunyai ‘aqidah. ummat Islam ini hidup dewasa. Mereka memiliki kitab suci sebagai petunjuk. ummat Islam kembali kepada kesadarannya untuk menjalankan hukum Agamanya untuk mengatur dunia dan akhiratnya? Sadarkah mereka bahwa solusi tidak pernah datang dari luar mereka. 05/12/2008 16:31 WIB Khutbah Idul Adha oleh Ust. اللهم ل تدع في مقامنا هذا ذنبا إل غفرته ول هما إل فرجته ول دينا إل قضيته ول حاجة من جوائج‬ ‫. 28/11/2008 14:07 WIB BSMI Menerjunkan Mobil Dapur Umum di Bencana Longsor Cianjur Rabu. Jumat. اللهم‬ ‫ارفع مقتك وغضبك عنا . mandiri dengan kebijakan sendiri. Sigit Pranowo. 21/11/2008 13:21 WIB Menjelang Kebangkitan Islam Rabu. 05/12/2008 16:23 WIB Jakarta Islamic Centre Dan Pembangunan Akhlak Jumat. melainkan dari dalam mereka sendiri? Marilah kita berdoa kepada Allah Swt agar ummat ini diberiNya petunjuk dan Hidayah untuk menapaki jalanNya yang lurus. اللهم أعز السلم والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين‬ Info Umat Lainnya • • • • • • • Khutbah Idul Adha oleh Ustadz Ahmad Yani Jumat. Amiin. Mereka mempunyai sunnah Nabinya Saw yang dijadikan pedoman dalam memahami jalan yang benar. اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 26/11/2008 14:18 WIB PIP-PKS Jepang gelar Training For Trainers Senin.الدنيا إل قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. tidak bergantung kepada bangsa lain manapun. merdeka.Lalu pertanyaannya sampai kapan kita sebagai pengekor? Apakah tidak tiba saatnya. jalan orang-orang yang beriman. Kapankah saatnya. 19/11/2008 14:17 WIB (Arsip) (Ke Atas) Info Umat membuka hati dan pikiran kita • • • • Terbaru Terpopuler Terkait Syaikh Abdul Aziz Al-Syaibi Penjaga Kunci Ka'bah Wafat Pada Usia 82 Tahun .

6 Pelantun.com Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW Panduan Sukses Berkarir.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hari Pertama Larangan Merokok di Bandara Saudi. Keluarga.herbalbaik. Militer dari Muhammad SAW www. Dakwah.islamicensiklopedia. 12 Orang Kena Denda Surat terbuka Abu Jibril untuk Presiden Sby dan Pejabat pemerintahannya Menteri Waqaf Mesir Berteriak teriak Dalam Khutbah Jumat Melanggar Sunnah Hukum Shalat Idul Fitri Parah Mayoritas Warga Tunisia Sembelih Kurban Bukan Karena Alasan Agama Cambridge Jatah Libur Keagamaan Siswa Muslim Hanya pada Idul Fitri Masjid Masjid di UAE akan Gunakan Bahasa Inggris untuk Khutbah Jumat Hukum Shalat Tahiyatul Masjid Ketika Khutbah Jumat Jumat Berharga PELUANG • UMROH GRATIS? CUKUP AJAk 8 ORANG! Dicari Agen dan Perwakilan Se-Indonesia www.mitra-haji. Hukum. 12 Orang Kena Denda Ketika Polisi Karzai Membunuh Tentara Amerika Mayoritas Warga Belanda Tolak Misi Terbaru Belanda di Afghanistan Beginilah Minyak Irak Diangkut Ke Amerika HTI Tolak Kedatangan Obama Yang Terbaik Beginilah Minyak Irak Diangkut Ke Amerika Ketika Polisi Karzai Membunuh Tentara Amerika Syaikh Abdul Aziz Al-Syaibi Penjaga Kunci Ka'bah Wafat Pada Usia 82 Tahun Taliban: Pemboman Masjid Perbuatan Blackwater Mayoritas Warga Belanda Tolak Misi Terbaru Belanda di Afghanistan Hari Pertama Larangan Merokok di Bandara Saudi.html Qur'an Digital IQRA'A 4 Produk Terbaru Penman dengan Fitur Layar Warna. Baterai Isi Ulang www.com Pelatihan Metode Fahim Qur'an Untuk Anak Even Cerdas & Ceria Menginspirasi Anak Menjadi Penghafal Qur'an www.com/brosur.fahimquran.qurandigital.com • • • • . Bisnis.com 8 Herbal Dahsyat Bermanfaat Non Kimia Solusi Kesehatan Anda www.

Dalam satu dasawarsa.MetodeGranada.harikiamatsudahdekat.com WebHosting UNLIMITED Space UNMETERED Bandwidth Rp 75rb Unlimited mail account.fahimquran.com Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis Al-Qur'an & Hadits Menjawab Tantangan Penelitian & Ilmu Pengetahuan Modern www. DLL 1.• Hari Kiamat Sudah Dekat Jadilah Anda Saksi akan Kedatangannya www.5 Jam Dgn Metode Katibah Bersama Ust. bukan MLM www.com • • • • • • • • • • • iB Hadir di Franchise & License Indonesia Expo 12-14 November Mendatang Islamic Banking atau yang lebih dikenal dengan iB akan ikut serta dalam pameran Waralaba pada 12-14 November mendatang.com CARA MUDAH BISNIS PULSA 1 chip untuk semua..maqdispedia.kadopulsa. BSM Kantor Cabang Bukitinggi Ikut Meriahkan Padati Nusantara Bukitinggi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukitingggi ikut memeriahkan acara tahunan Padati Nusantara yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Bukittinggi. Bertempat di Jakarta Convention Center industri perbank. Lc www.com Revolusi Metode Tahfizul Quran For Kids Jadikan Anak Anda Seorang Hafidz Secara Cepat & Ceria www. CV.com 8 jam bisa menterjemah Al-Quran download gratis software Al-Quran terjemah bahasa Indonesia www.com Jasa Pengurusan Ijin Usaha PT. Perorangan.5 Jam Bisa Membaca Quran Bisa Baca Quran Dlm Waktu 1.tendaweb.. Solihin Bunyamin Ahmad. 24 jam. ..kamusinduk-alquran.. Up to 7 domains www... Turan Bank Susul Intl Bank Azerbaijan Buka Layanan Perbankan Syariah Turan Bank sebagai salah satu bank dikawasan Azerbaijan juga tengah mempersiapkan diri menawarkan layanan perbankan syariah kepada nasabah melalui “islamic banking window”.

calon suamiku meninggalkan aku dengan alasan yang menurutnya cukup syar'ie. ACT Berangkatkan Tim . Indah SPKK. mendidik anak mengaji dan menghafal al-qur. Rawat Pasien dengan Senyum Indah Ketika ditanya apa alasannya mau menjadi relawan di LKC. Dokter Indah menjawabnya dengan senyuman." 80 Persen Kota Wasior Rusak. Gelia.. "Motivasinya hanya untuk berbagi dengan sesama..an bila ibunya buta Dr. yaitu bagaimana mungkin bisa memiliki keluarga yang sakinah.Geliat Perbankan Syariah di Lebanon Masih Kecil Libanon sebuah negara Republik dikawasan Timur Tengah ini masih perlu memainkan peran dalam meningkatkan kesadarn publik akan manfaat dari industri keuangan syariah. Tawuran Namun efek terkejam yang kurasakan adalah.

Senin (4/10/2010) ternyata menimbulkan kerusakan yang dahsyat. Papua Barat. .Banjir bandang yang melanda Kota Wasior di Kabupaten Teluk Wandoma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful