KANDUNGAN

PRAKATA KETUA POLIS NEGARA PENGURUSAN ATASAN PDRM LAPORAN TAHUNAN 2009 PENDAHULUAN JABATAN PENGURUSAN
• • • • • • • • • • UNIT REKOD PERSONAL BAHAGIAN HAL EHWAL AWAM CAWANGAN PERJAWATAN CAWANGAN PENGAMBILAN CAWANGAN LATIHAN BAHAGIAN AGAMA DAN KAUNSELING (BAKA) BAHAGIAN ISTIADAT PELAKSANAAN SISTEM LIMA TAHUN PDRM (PS5T) URUS SETIA KPN (TATATERTIB) URUS SETIA KPN (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

2 3

5

8 13 27 29 29 32 35 47 51 57

CAWANGAN KHAS JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (JSJK) JABATAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK (JSJN) JABATAN SIASATAN JENAYAH (JSJ) OPERASI / COUNTER TERRORISM JABATAN LOGISTIK JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM

67 70 84 93 105 107

125

1

Prakata Ketua Polis Negara

Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai serta jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia, pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. Justeru itu, pada 27 Julai 2009, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) berasaskan 6 teras Bidang Keberhasilan Utama Nasional atau National Key Result Area (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan, meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah, memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. Kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan dipecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu; Jenayah jalanan; Keselamatan awam; dan Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan. Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga anggota masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut, samun tanpa senjatapi, samun berkawan tanpa senjatapi, serta samun dan ragut dalam bangunan. 50 kawasan yang paling banyak berlaku kes jenayah telah dikenal pasti sebagai titik panas (hot spots) kepada jenayah jenis ini di empat negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Oleh yang demikian pada 5 Oktober 2009, KDN/PDRM telah membentuk sebuah Makmal Jenayah (Crime Lab) dengan melibatkan semua agensi dari seluruh sistem keadilan jenayah dan pelbagai badan kerajaan yang lain. Secara keseluruhannya, lebih 30 wakil dari kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang berkenaan, termasuk sektor swasta, telah bekerjasama untuk menetapkan sasaran bagi pengurangan jenayah di Malaysia. Sasaran-sasaran ini telah disokong oleh strategistrategi yang tertumpu pada tiga keberhasilan utama yang dihasratkan dan rancanganrancangan perlaksanaan terperinci telah diusahakan untuk mencapainya. Penurunan kadar jenayah nanti akan menjadi bukti tentang keberkesanan strategi dan pendekatan PDRM dalam memerangi jenayah. Akhir kata saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan pelbagai bentuk kerjasama dan sumbangan yang bermakna sehingga membolehkan PDRM menjalankan tugas, memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga PDRM yang telah bertungkus lumus memberi sumbangan dan memainkan peranan masing-masing sehingga tercapainya matlamat PDRM. Semoga semangat dan komitmen anda menjadi pemangkin untuk meningkatkan kejayaan PDRM di masa akan datang.

TAN SRI MUSA BIN TAN SRI HAJI HASSAN KETUA POLIS NEGARA
2

PENGURUSAN ATASAN PDRM 2009 Top Management of RMP

KETUA POLIS NEGARA

YDH. TAN SRI MUSA BIN TAN SRI HJ.HASSAN KETUA POLIS NEGARA INSPECTOR GENERAL OF POLICE

TIMBALAN KETUA POLIS NEGARA

YDH. TAN SRI HJ. ISMAIL BIN HJ. OMAR TIMBALAN KETUA POLIS NEGARA DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE

3

MOHAMAD FUZI BIN HARUN PENGARAH PASUKAN PETUGAS KHAS DIRECTOR OF SPECIAL TASK FORCE YDH. CP DATUK SERI MOHD BAKRI BIN ZININ PENGARAH JABATAN SIASATAN JENAYAH DIRECTOR OF CRIMINAL INVESTIGATION YDH.PENGARAH-PENGARAH PDRM YDH. CP DATO’ HJ. CP DATO’ KOH HONG SUN PENGARAH JAB. CP DATO’ ABD.SIASATAN JENAYAH NARKOTIK DIRECTOR OF CRIMINAL INVESTIGATION NARCOTIC YDH. CP DATO’ MASHURI BIN ZAINAL PENGARAH JABATAN LOGISTIK DIRECTOR OF LOGISTICS YDH.SIASATAN JENAYAH KOMERSIL DIRECTOR OF CRIMINAL INVESTIGATION COMMERCIAL YDH. RAZAK BIN BOKHARI PENGARAH JABATAN PENGURUSAN DIRECTOR OF MANAGEMENT YDH. CP DATO’ HUSSIN BIN ISMAIL PENGARAH JABATAN KDN/KA DIRECTOR OF INTERNAL SECURITY AND PUBLIC ORDER YDH. CP DATO’ ZUL HASNAN NAJIB BIN BAHARUDIN PENGARAH JAB. CP DATO’ AKHIL BIN BULAT PENGARAH CAWANGAN KHAS DIRECTOR OF SPECIAL BRANCH 4 .

agensi ini telah mengharungi pelbagai cabaran dalam usaha mengekalkan keselamatan dan keamanan Negara. Era Reform bermula pada tahun 1967 hingga 1999 yang mana pendekatan kepolisan berbentuk penyelesai masalah atau Problem Solving Oriented Policing dengan nilai budaya organisasi “Cepat dan Betul” yang kemudiannya bertukar kepada “Mesra. Cepat dan Betul”. PDRM boleh dibahagikan kepada tiga era sejarah iaitu era Politik.LAPORAN TAHUNAN POLIS DIRAJA MALAYSIA 2009 Pendahuluan Polis Diraja Malaysia merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang telah berkhidmat kepada masyarakat selama 202 tahun. Era Politik bermula pada tahun 1957 sehingga 1967 di mana sistem kepolisan yang diamalkan adalah berbentuk tradisional atau Traditional Oriented Policing dengan motto “Bersedia Berkhidmat”. Kompeten dan Komited untuk bekerjasama MISI PDRM Pasukan Polis Diraja Malaysia komited untuk berkhidmat dan melindungi Negara dan bekerjasama dengan masyarakat dalam mengekalkan undang-undang dan keselamatan 5 . Era Komuniti bermula pada tahun 2000 hingga sekarang yang melaksanakan kepolisan berorientasikan masyarakat atau Community Oriented Policing dengan membudayakan nilai organisasi “Tegas. Adil dan Berhemah”. Berdasarkan sistem kepolisan yang diimplementasikan. era Reform dan era Komuniti. Sejak 25 Mac 1807. VISI PDRM Agensi penguatkuasaan utama yang Berintegriti.

Meningkatkan 3. 6 . Meningkatkan kecekapan kadar serta keberkesanan kes dan perkhidmatan pembanterasan pembangunan sumber manusia penyelesaian jenayah terancang 4. Mempertingkatkan integriti pegawai polis dalam memastikan perkhidmatan yang berkesan dan berkualiti FUNGSI POLIS DIRAJA MALAYSIA Walaupun era berubah. Memelihara undang-undang dan ketenteraman. Menangkap dan mendakwa pesalah-pesalah. 5. dan keselamatan Negara 7.OBJEKTIF PDRM 1. 3. Mengurangkan kadar jenayah ke tahap minima 2. Mengurangkan bekalan dan permintaan dadah 5. Meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan serta keperluan logistik yang optima bagi menentukan kejayaan PDRM 6. namun peranan dan fungsi Polis Diraja Malaysia masih kekal seperti yang digariskan dalam Seksyen 3(3) Akta Polis 1967 seperti berikut:1. Mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan perolehan dan analisis risikan keselamatan bagi membanteras kegiatan yang mengancam keselamatan Negara dan ketenteraman awam 8. 4. dan Mengumpul risikan keselamatan. Mengekalkan keamanan dan keselamatan Malaysia. ketenteraman awam. Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan. Mencegah dan mengesan jenayah. 2.

DISIPLIN Mengutamakan disiplin diri dan tugas mengikut kehendak organisasi pada setiap masa dengan tekun. tabah. 3. pro-aktif dan bertindak secara pantas dan tepat dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat sesuai dengan slogan ‘‘rakyat didahulukan pencapaian diutamakan”. SETIA Taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Raja. RESPONSIF DAN PROGRESIF Sentiasa mengamalkan sikap positif. ADIL DAN BERHEMAH Sentiasa memberi perkhidmatan yang adil serta terkini yang mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat.NILAI TERAS PDRM 1. 2. Negara dan Pucuk Pimpinan Pasukan. jujur dan amanah. 5. AKAUNTABILITI Bertanggungjawab ke atas jawatan yang disandang dan memikul pertanggungjawaban terhadap ketuanya. mengekalkan prestasi kerja yang cemerlang bagi mewujudkan sebuah organisasi yang unggul dan peka terhadap perubahan semasa. Sentiasa berusaha meningkatkan kompetensi melalui ilmu dan kemahiran. 4. 7 . orang bawahannya dan kepada pihak lain.

Semua agensi kerajaan perlu menangguhkan sebarang usaha untuk membangunkan sistem berkaitan pengurusan sumber manusia yang baru bagi mengelak pembaziran dan pertindihan sistem. Timbalan Pengarah Pengurusan (Perkhidmatan/Perjawatan) dan Timbalan Pengarah Pengurusan Agama dan Kaunseling (BAKA). Pada penghujung 2007 kontrak sistem KOMPOL berakhir. UNIT REKOD PERSONAL 1. Pelaksanaan (HRMIS) projek Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia dalam Polis DiRaja Malaysia adalah berasaskan kepada pemangkin kepada Pekeliling Perkhidmatan bilangan 12 tahun 2005 yang berkuatkuasa pada 8 Jun 2005.JABATAN PENGURUSAN Jabatan Pengurusan diketuai oleh Pengarah Pengurusan. PDRM telah membangunkan sistem sementara yang dikenali sebagai Interim Personel Sistem (IPS) untuk menyimpan data sebelum proses migrasi kepada sistem HRMIS. Di bawah penyeliaannya terdapat 4 Timbalan Pengarah Pengurusan iaitu Timbalan Pengarah Pengurusan (Latihan). Antara kandungan lain pekeliling ini adalah : • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab sebagai agensi utama kepada perlaksanaan di sektor awam. 2. JPA telah memberi kelulusan kepada PDRM untuk mengurus tadbir sistem 8 . Timbalan Pengarah Pengurusan (Pentadbiran). PDRM menggunakan sistem KOMPOL (Komunikasi Maklumat Polis Online) pada tahun 1975 bagi menyimpan maklumat dalam mainframe (Kerangka Utama). • • Perlaksanaan sistem HRMIS ini telah dimaklumkan kepada semua agensi kerajaan melalui surat bertarikh 17 September 1999. Objektif Jabatan Pengurusan 1) 2) 3) Kearah sistem pengurusan yang mantap iaitu kemajuan PDRM Memenuhi keperluan keanggotaan dalam PDRM Pengurusan modal insan ke arah peningkatan pengetahuan dan prestasi kakitangan.

3. 4. KPP Perjawatan. DSP/ASP Unit HRMIS. Aktiviti/Pencapaian Tahun 2009 1. penyelarasan proses-proses sumber manusia dan capaian melalui ”single window”. Mengautomasikan proses-proses operasi PSM. 3. Menyediakan satu sistem maklumat sumber manusia yang terbuka dan fleksibel serta kemaskini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi. Membolehkan perancangan tenaga kerja dan penentuan saiz perkhidmatan awam yang berkesan melalui maklumat Pengurusan Sumber Manusia (PSM) yang lebih 2. Mesyuarat Pasukan Teras HRMIS – KDN Sepanjang tahun 2009 sebanyak enam mesyuarat telah diadakan dan dihadiri oleh PPP Rekod Personel. DSP HRMIS dan Wakil IT. Menyumbang ke arah pewujudan persekitaran ”paperless”. 5. modul pengurusan saraan. Mesyuarat Pasukan Kerja Unit HRMIS Diadakan pada setiap hari Rabu dan dihadiri oleh semua Pegawai/APR/KTA unit HRMIS dan IT. Mesyuarat telah diadakan sebanyak enam kali. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan (Pasukan Teras) HRMIS PDRM Mesyuarat telah diadakan sebanyak tiga kali dan dihadiri oleh YDH KPN. Mesyuarat HRMIS JPA Membincangkan modul formulasi dan penilaian strategi. Memudahkan komunikasi dan integrasi secara horizontal. lengkap. 2. Membangunkan maklumat sumber manusia yang bersepadu dan kemas kini untuk tujuan perancangan sumber manusia yang berkesan. PPP Rekod Personel. 9 . modul perolehan sumber manusia. 4. dihadiri oleh PPP Rekod Personel dan DSP HRMIS.HRMIS secara Data Teragih melalui surat rujukan JPA(S)(HMS)146/45/1klt5(27) bertarikh 19 April 2007. 6. Fungsi Unit HRMIS 1. Perbincangan pelan dan kaedah pelaksanaan HRMIS PDRM bersama BPM dan JPM. faedah dan ganjaran.

Mesyuarat Penyelarasan Task Force MD 30 bagi Pegawai Berpangkat SAC II Dan Ke Atas serta kekuatan Unit Rekod Personel seramai 10 . Modul Rekod Peribadi (Submodul Profil Perkhidmatan) Pengemaskinian maklumat Profil Perkhidmatan GO’s (berpangkat ASP dan ke atas) melibatkan 3610 personel.5. 9. ianya adalah Submodul Saraan. Submodul Pengesahan Dalam Perkhidmatan. Kedah. Kuala Lumpur pada 23 hingga 25 Jun 2009. Beberapa siri kajian keperluan pengguna (Requirement Study) telah dijalankan. Kajian ini diberhentikan pada 1/07/2009 setelah mendapat arahan daripada TPP (Perkhid/Perj) untuk tidak berhubung dengan pihak vendor setelah LOA diberikan oleh pihak JPA. Submodul Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. 6. Pengemaskinian data perjawatan diberhentikan pada 1/07/2009 setelah mendapat arahan daripada TPP (Perkhid/Perj) untuk tidak berhubung dengan pihak vendor sehingga LOA diberikan oleh pihak JPA. Submodul Perubatan. Pengemaskinian Modul Data Perjawatan (ED) Pengemaskinian data perjawatan hanya melibatkan Bukit Aman dan Zon Utara (Perlis. Sebanyak 1523 dari 3610 Personel (42. Pulau Pinang) sahaja. Modul Data Perjawatan. Tempoh percubaan Pelaksanaan Sub Modul Cuti adalah pada 01-29 Julai 2009 dan ditangguhkan pada 30 Julai 2009 7.2%) telah siap dikemaskini. Submodul Penilaian Prestasi Tahunan (lNPT). Bengkel Ujian Pelaksanaan SUB Modul Cuti diadakan di Maktab PDRM Cheras. Perak. Submodul Pengurusan Cuti. Submodul Pengurusan Tuntutan Dan Pendahuluan Diri dan Submodul Disiplin. 8. Sebanyak 10 aplikasi HRMIS yang telah dibuat kajian. Submodul Rekod Peibadi. Bengkel Submodul Pengurusan Cuti 262 personel.

Walau bagaimanapun peruntukan tidak diberikan secara keseluruhan dengan memberikan peruntukan sebanyak RM 5 Juta bagi tahun 2010 manakala bakinya akan dibawa RMK – 10. Pelaksanaan projek HRMIS PDRM bermula 1 April 2010 bagi menetapkan gerak kerja pembangunan dan pelaksanaan mengikut modul bagi tahun 2010 hingga 2012 yang melibatkan 35 modul. Melaka. telah dipanjangkan pemakaiannya Malaysia kepada Kementerian Kewangan Skim ini PDRM berikutan surat bil.973. Ekoran dari itu PDRM telah mengorak langkah dengan menggerakkan usaha bagi memastikan Skim Ex-Gratia Pampasan Bencana Kerja dilaksanakan kepada PDRM selaras di bawah Plan Strategik Lima Tahun PDRM. Majlis pelancaran “Kick Off” Projek HRMIS PDRM akan diadakan pada 25 hingga 26 Mei 2010 bertempat di Hotel Reinassence. STATUS PERMOHONAN SKIM EX-GRATIA PAMPASAN BENCANA KERJA PDRM TAHUN 2009 PERKARA KEMATIAN KECEDERAAN (HILANG UPAYA KEKAL) JUMLAH TELAH DILULUSKAN DI TOLAK OLEH PANEL HILANG UPAYA KEKAL PERMOHONAN DITOLAK KERTAS CADANGAN UNTUK PANEL 87 37 17 26 1 6 9 3 113 1 6 46 20 11 . KDN.241.Kementerian Kewangan telah meluluskan peruntukan kewangan bagi pelaksanaan projek HRMIS PDRM sebanyak RM 17.97 dalam tempoh 36 bulan pada 29 Mac 2010 di dalam mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan PDRM yang telah diadakan di Bahagian Perolehan. KK/BP/DS 10/668/79/1 (KES 29/2008) (25) bertarikh 16 Disember 2008. Skim EX-GRATIA Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan Bil 13/1994 Skim Ex-Gratia Pampasan Bencana Kerja telah diperkenalkan kepada anggota Perkhidmatan Awam yang ditimpa kemalangan atau kecederaan semasa menjalankan tugas rasmi.

00 776.380.560.38 EX-GRATIA PENTADBIRAN 2 74.656.11 16.58 Exgratia Pukal Dibayar sekali sahaja bagi kes hilang upaya kekal oleh Panel Perubatan.00 EXGRATIA BULANAN ELAUN LAYANAN SENTIASA EXGRATIA ORANG TANGGUNGAN 136 79.04 1.00 JUMLAH KESELURUHAN: 4.590.09 456.MENUNGGU PANEL PERUBATAN RUJUK PERBENDAHARAAN RUJUK KEM KESIHATAN KES BELUM SELESAI/ DOKUMEN TIDAK LENGKAP JUMLAH KESELURUHAN 2 2 60 39 1 0 13 39 3 2 73 205 98 303 STATISTIK BAYARAN SKIM EX-GRATIA PAMPASAN BENCANA KERJA BAGI POLIS DIRAJA MALAYSIA TAHUN 2009 JUMLAH BESAR (TERMASUK BAYARAN TUNGGAKKAN) JENIS BAYARAN JUMLAH PENERIMA KADAR SEBULAN EXGRATIA PUKAL 25 11 3 8.448.331. atas taksiran kurang 20% Exgratia Bulanan Dibayar secara bulanan sehingga meninggal dunia (di samping menerima Ex-Gratia Pukal) bagi kes hilang upaya kekal atas taksiran lebih 20% oleh panel perubatan. 12 .835.145.330.78 3.887.415.

714 1.952 416 892 305 847 1.104 2.292 1.027 378 1.805 125 83 0 48 0 11 31 38 46 311 14 9 467 36 1.822 2.180 1.234 582 166 73 576 228 364 128 357 229 353 380 286 242 140 4.897 7.372 3.822 875 901 976 1.326 5.459 601 264 658 529 206 11. BAHAGIAN HAL EHWAL AWAM Pencegahan jenayah adalah core business kepada PDRM.494 9.242 76.583 591 1.218 18.431 1.078 2.420 4.863 1.019 2.941 80.672 622 703 390 463 814 143 616 526 756 173 514 521 165 8.160 3.737 1.663 978 549 839 1.716 2.954 6.219 10.231 686 776 653 1.816 7.298 4.136 438 2 4. Salah satu strategi pencegahan jenayah yang berkesan ialah melalui program Community Policing atau Kepolisan Masyarakat. PDRM akan meneruskan pendekatan ini dengan lebih tersusun dan agresif lagi. Program yang dilengkapi strategi pencegahan jenayah yang bersistematik mesti dilaksanakan dengan lebih agresif.469 2.287 265 122.818 1. Community Policing adalah melibatkan kerjasama masyarakat setempat itu.984 31. Beberapa projek perintis telah menunjukkan kejayaan yang berkesan. ternyata lebih berjaya membawa impak yang positif didalam penurunan kadar jenayah.623 1.152 5.576 3.794 13 . Bahagian Hal Ehwal Awam melaksanakan Community Policing dengan tujuan pencegahan jenayah sepanjang tahun 2009 melalui beberapa kaedah seperti jadual dibawah.739 1.123 8.100 25. STATISTIK AKTIVITI PENCEGAHAN JENAYAH SELURUH NEGARA BAGI TAHUN 2009 COMMUNITY POLICING KONTINJEN / DAERAH CERAMAH DIALOG PAMERAN MESYUARAT RADIO / TV PDRM BERSAMA PELANGGAN ADUAN DITERIMA JUMLAH JOHOR KEDAH KELANTAN MELAKA N / SEMBILAN PAHANG P / PINANG PERAK SELANGOR TERENGGANU K / LUMPUR SABAH SARAWAK PERLIS JUMLAH 1.233 148 26.186 933 378 674 1.850 7.458 220 23.Elaun Layanan Sentiasa Dibayar secara bulanan sepanjang hayat (selain menerima Ex-Gratia Pukal & Ex-Gratia Bulanan) Ex-Gratia Orang Tanggungan Dibayar kepada waris/orang tanggungan bagi kes kematian tertakluk kepada syarat.180 196.

Denison Jayasooria juga dari SUHAKAM.00 petang di Auditorium Bukit Aman. Taklimat disampaikan sendiri oleh YDH Tan Sri Musa bin Tan Sri Haji Hassan. Datuk Dr. Seramai 18 orang dari Pemimpin dan NGO India telah hadir di Majlis Dialog ini. Antaranya ialah Dato' Siva Subramaniam dari SUHAKAM. Timbalan Ketua Polis Negara dan semua Pengarah-Pengarah serta PegawaiPegawai Kanan PDRM. Datuk 14 .YDH Ketua Polis Kuala Lumpur bersama masyarakat setempat di Majlis Pelancaran Community Policing YDH Ketua Polis Daerah Petaling Jaya di Majlis Pelancaran Community Policing di Paya Jaras Pameran turut diadakan semasa program Community Policing dilancarkan di Kuala Lumpur Ceramah turut diadakan semasa program Community Policing dilancarkan di Kuala Lumpur Majlis Dialog YDH Ketua Polis Negara Bersama Pemimpin Dan NGO India Majlis Dialog YDH Ketua Polis Negara Bersama Pemimpin Dan NGO India telah berlangsung pada 23 Jun 2009 jam 3. Turut hadir ialah YDH Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar. Ketua Polis Negara.

Vaithilingam a/l Ampalavanar dari Hindu Sangam. Dato' Thambirajah a/l Muniandy. Sri Murugan Centre dan Dato' Jegadeesan... Datuk Vaithilingam a/l Ampalavanar dari Hindu Sangam. Dato' Thambirajah a/l Muniandy. Denison Jayasooria juga dari SUHAKAM.Dato' Siva Subramaniam dari SUHAKAM. Sri Murugan Centra Perhimpunan Hari Polis Sambutan Hari Polis yang ke 202 tahun telah di adakan pada 25 Mac 2009 bertempat di PULAPOL Kuala Lumpur. YDH Ketua Polis Negara menjawab persoalan yang diajukan oleh wakil NGO Dari kanan. Datuk Dr. 15 .

Sekaligus mendorong kepada suasana kerja yang harmonis. Hassan. Ketua Polis Negara ketika berucap di majlis yang dihadiri oleh Dato' Wira Chor Chee Heung Timbalan Menteri Dalam Negeri bersama isteri Datin Wira Cheong Guek Mee.YDH Tan Sri KPN mengetuai lafaz ikrar di Perhimpunan Hari Polis ke-202 di PULAPOL Kuala Lumpur Malam Mes Sempena Peringatan Hari Polis Ke-202 Malam Mes Sempena Peringatan Hari Polis Ke-202 Tahun. YDH Tan Sri KPN menyambut ketibaan Dato Wira Chor Chee Heung Timbalan Menteri Dalam Negeri 16 . mesra. “Malam Mes yang diadakan merupakan jambatan untuk memupuk dan mengeratkan hubungan silaturahim dan semangat setia kawan di kalangan pegawai-pegawai PDRM. Selangor. telah diadakan pada 25 Mac 2009 di Palace Of The Golden Horses (POGH) Sri Kembangan. Demikian kata YDH Inspector General Tan Sri Musa Dato' Hj. beretika dan berintegriti tinggi".

YDH Tan Sri Ismail bin Hj Omar. Timbalan Ketua Polis Negara. Pengarah Pengurusan turut menderma darah. Norhanim bin Sidin. Hadir di majlis tersebut ialah YDH Tan Sri Musa bin Tan Sri Haji Hassan. 17 .Bhg Dato' Dr. Bokhari. Mohd Hashim bin Tajudin. Pengarah-Pengarah Jabatan PDRM dan pegawai-pegawai kanan. Ketua Polis Negara. Timbalan Ketua Polis Negara bersama YDH CP Dato' Abdul Razak bin Hj. YDH Tan Sri Ismail bin Haji Omar.Bhg Dr. Y. PULAPOL Kuala Lumpur.Hadirin yang hadir pada Malam Mes Sempena Peringatan Hari Polis Ke-202 Tahun Derma Darah Sempena Peringatan Hari Polis Ke-202 Tahun 2009 Program Derma Darah Sempena Peringatan Hari Polis Ke 202 Tahun 2009 telah di adakan pada 9 April 2009 di Dewan Pengaman. kakitangan awam serta Kor SUKSIS dari UPM dan UM. Pengarah Pengurusan Kumpulan CCM Pharmaceuticals Sdn Bhd. Y. Pengarah Pusat Darah Negara. anggota.

Lawatan Hospital Ketua Polis Negara Sempena Peringatan Hari Polis Ke 202 Tahun Program Lawatan Hospital Ketua Polis Negara Sempena Peringatan Hari Polis Ke 202 Tahun telah diadakan di Hospital Kuala Lumpur pada 28 April 2009 bermula dari jam 9. Timbalan Ketua Polis Negara dan Y. Sobri.Antara kakitangan awam Bukit Aman yang turut menderma darah.00 pagi. Y.Bhg Puan Sri Hajjah Suriati binti Md. 18 . Noraini Nur Nahar bte Yunus. Timbalan Pengerusi 1 PUSPANITA Hospital KL serta pegawaipegawai dan kakitangan Hospital Kuala Lumpur di Auditorium Hospital Kuala Lumpur. Ketua Polis Negara telah diwakili oleh YDH Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar.Kuldip Kaur yang mewakli Pengarah Hospital Kuala Lumpur. Naib Pengerusi PERKEP Malaysia bersama-sama YDH Dato'-Dato' Timbalan Pengarah PDRM dan isteri serta rombongan PERKEP Malaysia.Bhg Dr.Bhg Dr. Ketibaan rombongan Polis Diraja Malaysia telah disambut oleh Y.

bertempat di Taman Tasik Titiwangsa. Pertunjukan payung terjun dari Komando Anak-anak polis yang mengambil bahagian dalam acara Sukaneka 19 . Kuala Lumpur.YDH Timbalan Ketua Polis Negara menyampaikan sumbangan dua buah kerusi roda kepada Hospital Kuala Lumpur YDH Timbalan Ketua Polis Negara menyampaikan cenderahati kepada Kpl 72289 Laili bin Puji dari Balai Wangsa Maju yang sedang menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur Hari Keluarga PDRM telah mengadakan Hari Keluarga 2009 pada 20 Jun 2009.

Komando 69 20 . pertunjukan Tiger Platoon dari Pasukan Gerakan AM. Pertunjukan War Dance dari Pasukan Gerakan Khas. persembahan hiburan. Ketua-Ketua Jabatan Dalam KDN dan pesarapesara polis. Timbalan Menteri Dalam Negeri. Majlis ini turut disertai oleh dif-dif kenamaan seperti YB Menteri Dalam Negeri. Pelbagai persembahan dan pertunjukan diadakan pada hari tersebut seperti persembahan Pancaragam PDRM. pameran dari Jabatan PDRM.Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam (KDNKA) telah dilantik untuk mengelolakan Hari Keluarga PDRM 2009 peringkat Bukit Aman. pertunjukan Payung Terjun. cabutan nombor bertuah dan gerai-gerai jualan. senamrobik. YB Datuk Wira Abu Seman bin Yusof mencuba permainan Tarian 'Gayung Perang' oleh Pasukan Gerakan Khas. sukaneka.

Selangor. Bagi memeriahkan majlis tersebut pertunjukan video klip dan sajak diadakan. Majlis tersebut turut di hadiri oleh YDH Ketua Polis Negara. Majlis Penyerahan Kuih Raya PDRM telah diadakan dengan jayanya pada 04/09/2009 di Hotel Holiday Villa. Subang Jaya. YDH Timbalan Ketua Polis Negara dan semua Pengarah Jabatan PDRM serta Komander-Komander Bridged. maka sumbangan kuih raya akan diberi kepada pegawai dan anggota yang bertugas di perbatasan dan tidak berpeluang berhari raya bersama keluarga. Jabatan KDNKA telah dipertanggungjawabkan untuk mengatur urusan penyediaan bungkusan kuih raya dan pengagihannya bersama-sama dengan wakil-wakil jabatan dalam PDRM dan PERKEP. Dalam majlis tersebut juga telah diadakan penyerahan wang oleh Pengerusi PERKEP Malaysia kepada balu-balu. Sumbangan ini merupakan tanda penghargaan daripada pasukan terhadap pengorbanan mereka. YDH Tan Sri KPN dan Pengarah Jabatan KDN/KA turut serta membungkus bungkusan kuih raya Majlis Penyerahan bungkusan kuih raya dan penyerahan wang kepada balu-balu warga PDRM 21 .Penyerahan Bungkusan Kuih Raya PDRM Adalah menjadi tradisi PDRM apabila setiap kali menjelang Hari Raya Aidilfitri.

PRS SEPAK TAKRAW TENPIN BOWLING BOLA TAMPAR BOLA JARING 2. 1 gangsa Kategori 70Kg keatas Johan – Kpl Azhar Mohamad N/Johan – L/Kpl Amir Nordin Ke3 – L/Kpl/S Zaidi Latif Kategori 70Kg ke bawah N/Johan – L/Kpl/SP Mohd Shahrul Mike Kejohanan Bina Badan Mr. Kejohanan Bina Badan Mr.Majlis Sukan PDRM Aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan Pegawai/Anggota PDRM di pantau oleh Cawangan Majlis Sukan PDRM di bawah Jabatan Pengurusan. AKTIVITI – AKTIVITI SUKAN YANG DISERTAI OLEH PEGAWAI / ANGGOTA PDRM BIL 1. Sukan KDN. Sukan PDRM/PRS dan juga sukan-sukan yang dianjurkan di dalam dan luar negara. KEJOHANAN YANG DISERTAI Inter-Forces Games PDRM/PRS di Singapura 26 29 November 2009 JENIS SUKAN BOLASEPAK PENCAPAIAN Kategori Terbuka PDRM 3 .PRS 0 GOLF JOHAN – PDRM NAIB JOHAN . Antara aktivitiaktiviti sukan yang telah dijalankan dan disertai oleh PDRM ialah Piala KPN. Penang 2 Ogos 2009 BINA BADAN Kategori 70Kg keatas N/Johan – Kpl Azhar Mohamad Ke4 – L/Kpl Wan Hazualdi Kategori 70Kg ke bawah N/Johan – Shahrul Mike L/Kpl/SP Mohd 22 . Temerloh 1Ogos 2009 PDRM 2 – PRS 1 PDRM 294 – PRS 298 PDRM 0 – PRS 3 PDRM 46 – PRS 32 Johan Keseluruhan Kutipan Pingat 5 emas.PRS 1 Kategori Pegawai Kanan PDRM 2 . MAKSAK. Malaysia di New York Hotel Johor 26 – 26 Julai 2009 Kejohanan Bina Badan Mr. 1 perak.

Sjn/S Sazali Abdul Samad Sjn Ismail Ahmad berjaya memecah rekod Malaysia dengan kemenangan 90 permainan.L/Kpl Tun Jaafar Kategori Heavy Weight Ke 3 . Asia di Thailand 19 September 2009 Kejohanan Bina Badan Dunia di Dubai 3-8 November 2009 3. N.Sjn/S Sazali Abd Samad Ke 3 . Permainan serentak dengan 120 pemain seluruh negara. PGA Kejohanan Catur Terbuka Thailand Kejohanan Catur Terbuka Bandaraya Johor Berpasukan (Antarabangsa) CATUR Kejohanan Catur Merdeka Team Rapid Open (Antarabangsa) 4. kalah 9 permainan.Kpl Othman Yahya Kategori Sea Games Master Ke 3 .Kpl Ibrahim Shahadan Kategori Light Heavy Weight Ke 2 .Kejohanan Bina Badan Multi Asian Bodybuilding & Fitness di Pattaya. Masa selama 10 jam Ketiga Terbaik Malaysia Sjn Ismail Ahmad Pasukan PDRM Terbaik Jabatan Kerajaan ‘Malaysian Book Of Record For Most Simultaneous Chess Opponents’ sempena Hari Polis ke-202 di Briged Tengah.Kons/S Siti Zaliona bt Ahmad / Kpl Zaini Derani Kategori Pairs Wanita Johan 23 .Kpl Azhar Mohamad Kategori Light Weight Johan – Sjn/S Sazali Samad Kategori Bantam Weight Pingat Emas .Kons/S Siti Zalina bt Ahmad Johan . Kejohanan Single Indoor Kebangsaan di Stadium Indoor Bayuemas.Kpl Othman Yahya Kejohanan Bina Badan Mr.Sembilan BOLING PADANG Terbaik Malaysia Sjn Ismail Ahmad Acara wanita Johan . Klang Kejohanan Pairs Indoor Kebangsaan di Gelanggang Lawn Bowls Bayuemas Klang Kejohanan Bowling padang MAKSAK di Seremban. Fusion Excel 2009 Wangsa Maju Kejohanan Bina Badan Mr. Thailand 11-17 Ogos 2009 Master Asian Johan . seri 21. Kategori Terbuka N/Johan .

Ketua PT Istiadat. Ramli bin Mohamed Yoosuf. DSP Abd Hadi bin Hasan. Setiausaha Majlis Sukan PDRM serta Pegawai-pegawai Kanan PDRM. Kejohanan ini berlangsung dari 3 . Timbalan Pengarah Pengurusan Perk/Perj di KLIA. Sjn/S Sazali bin Samad dari menyertai Kejohanan Bina Badan Dunia pada 9 November 2009 telah disambut oleh YDH SAC I Dato' Ahmad bin Ibrahim. Supt.Kepulangan Wira PDRM Kepulangan jaguh Bina Badan PDRM.8 November 2009 di Dubai. Hadir sama menyambut kepulangan jaguh-jaguh bina badan itu ialah YDH ACP Lai Yoong Heng. Emiriah Arab Bersatu (UAE). SJN/S Sazali Bin Samad Jaguh Bina Badan yang telah menjuarai 33 pertandingan di peringkat kebangsaan dan Antarabangsa SJN/S Sazali Bin Samad merangkul Pingat Emas di Kejohanan Bina Badan Dunia di Dubai November 2009 Antara Pegawai-pegawai Kanan PDRM yang menyambut jaguh bina badan PDRM 24 . Penolong Pengarah Pengurusan (HEA).

Pada tahun ini. YDH Tan Sri Ismail bin Haji Omar. sepak takraw. Timbalan Ketua Polis Negara mengetuai pasukan Golf PDRM 25 . dengan kekuatan seramai 133 orang yang melibatkan 54 orang pegawai dan 79 orang anggota. Acara-acara yang dipertandingkan ialah golf. YDH Tan Sri Ismail bin Haji Omar.Inter Forces Games 2009 Setiap tahun. Republik Singapura menjadi tuan rumah yang melibatkan sebanyak 7 acara sukan. bola tampar. bola jaring. Setiausaha Majlis Sukan PDRM. Kontinjen PDRM telah ditempatkan di Swissotel Merchant Court dan Home Team Academy di Singapura. bola sepak pegawai dan tenpin bowling dengan tema " Two Forces Together In Senergy " dan bermula pada 26 November hingga 29 November 2009. bola sepak terbuka. kejohanan sukan antara Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Polis Republik Singapura (PRS) di adakan di mana penganjuran kejohanan tersebut dibuat secara bergilir-gilir antara PDRM dan PRS. Timbalan Ketua Polis Negara telah mengetuai delegasi Polis DiRaja Malaysia dan Chef-De Mission pula ialah YDH CP Dato' Koh Hong Sun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil. Ketua Konvoi pula ialah DSP Abd Hadi bin Hasan.

Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Ketua Setia Usaha Negara Tan Sri Sidek bin Hassan. Di majlis tersebut PDRM telah menerima empat anugerah iaitu: i. iii. Anugerah Khas MAKSAK 2009 Kategori Lelaki Sjn/S Sazali Bin Abdul Samad – Sukan Bina Badan. ii. 26 . CP Dato’ Abd. Anugerah Khas MAKSAK 2009 Kategori Wanita ASP Bibiana Ng Pei Chin – Sukan Menembak. Razak Bin Bokhari Pengarah Jabatan Pengurusan dan YDH Dato’ Zaleha Binti Abd Rahman Timbalan Pengarah Pengurusan (Pentadbiran) turut hadir di majlis tersebut. Majlis tersebut diadakan bertujuan untuk menghargai penglibatan semua jabatan-jabatan dan kakitangan kerajaan seluruh kontinjen yang telah mengambil bahagian di dalam aktiviti dan sukan yang diadakan sepanjang tahun 2009.Kedua-dua pasukan bola sepak PDRM bergambar kenangan di National Stadium selepas majlis penyampaian pingat Malam Anugerah Sukan MAKSAK Malam Anugerah Sukan MAKSAK telah diadakan pada 15 Januari 2010 di Puspanitapuri Putra Jaya. YDH. Johan Keseluruhan Sukan MAKSAK Malaysia 2009. iv. Pemenang penyertaan terbanyak sukan MAKSAK 2009.

ASP Temuduga Tiada Ada Jumlah Calon Tiada 1909 Calon Berjaya Tiada 744 Kenaikan Pangkat Pegawai Kanan Polis Tahun 2009 Pangkat Bil CP 2 DCP 10 SAC 1 10 SAC 11 14 ACP 42 SUPT 72 DSP ASP 744 JUMLAH 894 Unit PRP Dan Konstabel Kenaikan Pangkat Secara Medan Tahun 2009 Pangkat / No.DSP C/INSP . Badan/ Nama Formasi Ringkasan Fakta Kes Kenaikan pangkat Secara Medan Sjn/D 86024 Mohd Hatta Bin Tahar Caw Khas E1 Bukit Aman Kes Mas Selamat Terlibat dalam Operasi Belerang hasil pengumpulan maklumat sehingga tertangkapnya Mas Selamat yang telah melarikan diri dari tahanan pihak berkuasa Singapura.CAWANGAN PERJAWATAN Unit Pegawai Kanan Eksesais Temuduga Kenaikan Pangkat Tahun 2009 Kategori ASP . Dinaikkan ke pangkat Sjn Mejar Kpl/D 126960 Mohd Nizam Bin Osman Caw Khas E1 Bukit Aman Dinaikkan ke pankat Sarjan 27 . Kes Mas Selamat Terlibat dalam Operasi Belerang hasil pengumpulan maklumat sehingga tertangkapnya Mas Selamat yang telah melarikan diri dari tahanan pihak berkuasa Singapura.

00. Rampasan Dadah di Kontinjen Pahang 960 Kg dadah jenis syabu dan menolak wang sogokan sebanyak RM 510.000.00. Rampasan Dadah di Kontinjen Pahang 960 Kg dadah jenis syabu dan menolak wang sogokan sebanyak RM 510. 162637 Adnan Bin Lumat KDNKA Balai Polis Cenderawasih Rompin Disahkan ke pangkat Konstabel dan dimajukan ke pangkat L/Koperal Kpl/D 112131 Mohd Surani Bin Sarbini L/Kpl 152196 Mohd Tarmizi Bin Arbayee 28 .00. Dinakikkan ke pangkat Sarjan L/Kpl 152196 Mohd Tarmizi Bin Arbayee KDNKA IPD Rompin Pemangku Koperal L/Kpl 152551 Shahril Bin Sukimah KDNKA Balai Polis Cenderawasih Rompin Pemangku Koperal Konst.000.Kpl/D 112131 Mohd Surani Bin Sarbini JSJN IPD Rompin Pahang Rampasan Dadah di Kontinjen Pahang 960 Kg dadah jenis syabu dan menolak wang sogokan sebanyak RM 510.000. Rampasan Dadah di Kontinjen Pahang 960 Kg dadah jenis syabu dan menolak wang sogokan sebanyak RM 510.000.00.

Kursus Asas Konst Siri 2/2008 2.919 Perlantikan 3.005 1.039 25. Kursus Asas Konst Siri 2/2008 29 . PULAPOL Kuching PULAPOL Air Hitam PULAPOL Kota Kinabalu PULAPOL Muar 1. 2. Kursus Asas Konst Siri 1/2009 494 499 494 499 1. Kursus Asas Konst Siri 1/2009 1.763 1. Kursus Asas Konst Siri 2/2008 2. Kursus Kursus Asas Inspektor Siri 4/2008 Kursus Asas Konst/S Siri 1/2009 Kursus Asas Konst Siri 2/2008 Kursus Asas Konst Siri 3/2008 Julah Pelatih 50 689 844 774 739 842 258 Lelaki 39 689 844 774 739 842 258 Wanita 11 - Gender Lelaki Lelaki Permohonan 39.880 64. 2.758 4. 162637 Adnan Bin Lumat CAWANGAN PENGAMBILAN Eksesais Pengambilan Jawatan Konstabel dan Konstabel Sokongan Tahun 2009 Jawatan Konstabel Konstabel Sokongan Jumlah CAWANGAN LATIHAN Latihan Asas Kepolisan Di Pusat Latihan Polis Tahun 2009 Pusat Latihan PULAPOL Kuala Lumpur 1.L/Kpl 152551 Shahril Bin Sukimah Konst.

13. 1. BANGKOK SUPT JAMEL BIN SALLEH COMPUTER CRIME INVESTIGATION. 1. SUPT CARLEEL BIN MOHD EFFENDI MEASURES TO FREEZE.Latihan Dalam Perkhidmatan Di Institusi Latihan PDRM Tahun 2009 BIL INSTITUSI-INSTITUSI LATIHAN JUMLAH KURSUS DILAKSANAKAN (MENGIKUT SIRI) JUMLAH PESERTA 2522 3852 3747 524 207 279 1814 509 492 3306 3077 101 20430 1. 5. 12. SUPT MOHD SOAIHAMI BIN RAHIM TRANATIONAL SEXUAL EXPLOITATION AND TRAFFICKING AND CHILD SEX TOURISM WORKSHOP. 2. 12TH RETRAINING SESSION OF THE FBINAA ASIA PACIFIC CHAPTER IN QUEENSLAND. AUSTRALIA ACP NOOR AZAM BIN JAMALUDIN ACP NORMAH BINTI ISHAK SUPT MOHD SHUHAILY BIN MOHD ZAIN SUPT MD ZAHARI BIN HASSAN DOCUMENT FRAUD AND ILLEGAL IMIGRATION. SINGAPORE. ACP KAMARUDIN BIN AZIZ 5. 1.ILEA. 10. 1. 1. 1. AUSTRALIA 1. 1. SEMARANG. 11. BANGKOK 1. 6. AUSTRALIA SUPT MD SHUIB BIN HASHIM MONEY LAUNDERING . JCLEC. ILEA. 2. VANCOUVER. JCLEC. CONFISCATE AND RECOVER PROCEED OF CORRUPION INCLUDING PREVENTION OF MONEY LAUNDERING. 2. INDONESIA. 4. SYDNEY. 2. MUAR MAKTAB PDRM KUALA LUMPUR MAKTAB PDRM KUALA KUBU BAHRU PULAPOL KUALA LUMPUR PULAPOL AIR HITAM PULAPOL KOTA KINABALU PULAPOL KUCHING PULAPOL MUAR PUSAT LATIHAN POLIS MARIN (PULAMAR) PLPGA ULU KINTA PLPSP SG SENAM PLUUP IPOH JUMLAH KESELURUHAN 270 179 194 38 17 22 53 28 35 92 46 9 983 KURSUS LUAR DAN DALAM NEGERI TAHUN 2009 KURSUS / PROGRAM / BENGKEL / WORKSHOP 1. 8. AUSTRALIA SUPT CHEW THAM SOON MAJOR CRIME INVESTIGATION TECHNIQUE. 4. 9. 3. 15. CANADA. 1. SUPT AHMAD TAUFEK BIN ABDULLAH ASP JAFRI BIN MD ZAIN COMBATING THREATS OF CYBERCRIME AND FINANCING TERRORISM. 2. SYDNEY. 7. 9. 3. 7. 1. SEMARANG. 30 . 8. 11. SUPERVISORY CRIMINAL INVESTIGATIONS COURSE. 2. CAMBODIA. 1. ACP SASIKALA DEVI A/P SUBRAMANIAM INTERNATIONAL OBSERVER ATTACHMENT. ILEA. 3. 3. BANGKOK ACP MAZLAN BIN LAZIM SUPT SHAHRON ANUAR BIN ABDUL LATIF COMMONWEALTH BETTER GOVERNANCE : MANAGING CORRUPTION. CANADA. 4. ILEA. 6. MAKTAB TEKNIK PDRM BAKRI. 12.SHANMUGAM SUPT KWAN CHWAN YAAN SUPT AHMAD NORDIN BIN ISMAIL 16TH ASIA REGION LAW ENFORCEMENT MANAGEMENT. BANGKOK SUPT HEDZIR BIN HUSSIN DSP MOHD LUTHFI ISMAIL BIN ABDULLAH ASP MOHD ROSDI BIN DAUD FRAUDULENT TRAVEL DOCUMENTS . 14. INDONESIA SUPT LIM KIM FOOK ADVANCED COUNTER TERRORISM INVESTIGATORS CANBERRA. PNOM PENH. SUPT ONG CHIN LAN INTERNATIONAL MANAGEMENT OF SERIOUS CRIME. ACP DEV KUMAR A/L M. 3. 2. OTTAWA. 10. 1. ILEA. PROMOTING INTEGRITY. 1. BANGKOK.

13. 5. 9. 12. TAMILSELVAM A/L PERUMAL C/INSP. 31. SUPT ARIS @ ARIF B. ASP FARIDAH BT SHARIFF HUSSIN CLANDESTINE LAB INVESTIGATION AND CHEMICAL CONTROL. 9. 4. PHD / SARJANA / IJAZAH / DIPLOMA / SIJIL 1. 2. 2. 23. BANGKOK ASP NUR ASRUL BIN ARIFF ASP ZURAIMI BIN ZAM ZAM ASP HASSAN BASRI BIN YAHYA C/INSP MOHD SAAD BIN MOHD NASIB C/INSP RAYNER BIN JAUNIS FORENSIC INTERVIEWING. WAHAB C/INSP. 6. SUPT. INDONESIA. MD KASSIM IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGGUNAN DENGAN KEPUJIAN (UITM) PT (P/O) SITI FATIMAH BT. NOORLELAWATI BT. DSP MOHAMAD ZAMRI BIN HASHIM TRAINING OF TRAINERS (TOT) 1. MAMAT C/INSP. HUSSAIN ASP LOH CHOW WOEI DIPLOMA UNDANG-UNDANG AWAM (UM) ASP S. 1. ILEA. 4. 2. CANADA 4.1. ILEA. SEMARANG. 11. AUSTRALIA. ABDULLAH SARJANA EMPLOYEE RELATION (AUSTRALIA) ASP SHAZRIN AZLIN BT. 1. DSP CHE ZAKARIA BIN OTHMAN ASP MOHAMED SHAFI BIN HJ. 1. 12. 3. OMAR SUPT SURESH KUMAR A/L G SUPPIAH SUPT ZAINOL B SAMAH SUPT KAMAL FAIZUL B MOHD ZAIN SUPT NOR AZMAN MUHAMMAD YUSUF SUPT RUSDI B MOHD ISA SUPT BALJEET SINGH A/L KARTAR SINGH SUPT KHALIL AZLAN B CHIK SUPT AZMAN B AYOB SUPT SHAIKH ABDUL ADZIS B SH ABDULLAH SUPT JAUTEH DIKUN SUPT ABDUL AZIZ B ABDUL MAJID DSP DIMIN B AWANG DSP BEH ENG LAI DSP NG KONG SOON DSP NOR AZIZI B MAAROF IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (UIA) ASP ASP ASP ASP ASP ASP ASP ASP ASP ZULKIFLEE B. ABDULLAH @ ZAKARIA SARJANA KEWANGAN (AUSTRALIA) ASP MOHD AZRIL FADZLI B. 28. 6. 3. WONG SEOK FOON C/INSP. 7. BANGKOK. 16. ILEA. 1. A. SIMON ANAK RENANG C/INSP. 6. HASSAN BASRI DSP KASUAHDI B. 16. 1. BANGKOK DSP MOHD AZMAN BIN AHMAD SAPRI DSP AKHBAL BEGUM BT USMALSON DSP NIK AMRAN BIN NIK DAUD DSP ABU BAKAR BIN MANSUR SUPT GOH BOON KING DSP SULAIMAN BIN SALLEH 22ND SESSION OF THE PACIFIC TRAINING INITIATIVE (PTI). 18. JCLEC. 8. 2. KARUNAKARAN A/L MUTHAYA IDENTIFYING AND DEVELOPING INVESTIGATIVE INFORMATION. 5. ILEA. DSP MOHD RAZLAN BIN ABU HASSAN ASP SARIFUDDIN BIN MOHD SALLEH TERRORISM. HONG KONG. 3. PHD UNDANG-UNDANG (AUSTRALIA) DSP PARUSURAMAN A/L SUBRAMANIAM SARJANA KAUNSELING UKM DSP MOHD ZAKARIM B. 25. BANGKOK ASP KU MASHARIMAN BIN KU MAHMOOD ASP SELVARAJAH A/L RAMAN ASP HELMI BIN ARIS ASP BALASUBRAMANIAM A/L RAJOO TRANATIONAL SEXUAL EXPLOITATION AND TRAFFICKING AND CHILD SEX TOURISM TRAINING WORKSHOP. 1. 2. DSP KAMARUDIN BIN ISMAIL NARCOTICS UNIT COMANDERS. MAT KASSIM RAVI A/L DURAISAMY JUNAINAH BT. ZAKARIA SARJANA SAINS SOSIAL (PENGAJIAN KEPOLISAN MAKTAB PDRM/UKM) ACP MAT KASIM B. 10. 7. INSP MOHAMED AFIAH BIN AHMAD INSP AL-AMIN MUKAMMAL BIN ABDUL RAZAK INSP NURUL IZZA BT ZULKIFLY INSP RAJA MOHD SHAHRIL BIN RAJA HARRIS APCSS: COMPREHENSIVE SECURITY RESPONSE TO TERRORISM. NOR RAFIDAH BT. JULIAN PRAGASH A/L JOSEPH C/INSP. MOHD SHAWAL BIN OSMAN C/INSP. 11. 3. ABDULLAH C/INSP. 1. 2. 27. 12. 1. 10. 3. RUSLAN SARJANA PENGAJIAN STRATEGIK (UKM) ASP AEMRAN B. 9. 3. MUHAMAD DAZILA BIN IBRAHIM C/INSP. ALIYARU KUNJU SI. DSP ROSELINA BINTI DAUD OVERSEAS TRIAD COURSE. BANGKOK DSP MENDER SINGH A/L KEHAR SINGH DSP MEDON BIN AHMAD DSP MIT A/L EMONG DSP LAM THIAM HUAT ASP ABDUL SAMAT BIN AMIT ASP ZULKEPLI BIN HASHIM POST BLAST INVESTIGATIONS. 4. 4. 15. 3. 2. 10. 1. 2. 6. 26. 4. CANBERRA. TAIWAN. 1. 2. 17. 1. PNOM PENH. IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (USM) ASP JEBAT B. 21. 1. 32. 2. ILEA. MUSTAFA SARJANA SAINS SOSIAL (PENGAJIAN PERTAHANAN MPAT) SUPT SAIFUL ANNUAR BIN YUSOFF SUPT MOHAMAD SALLEH B. 2. 11. 19. 29. 1. I/14855 MOHD ZUHAIRI BIN MOHD ZUBIR C/INSP. ILEA. 5. OTTAWA. BANGKOK ASP ZURAIMI BIN ZAM ZAM ASP HASSAN BASRI BIN YAHYA C/INSP MOHD SAAD BIN MOHD NASIB PROTECTION DETAIL BRIEFING COURSE. 2. DSP CHE HOONG FONG SESPIM-POLRI INDONESIA DSP MOHD NOOR BIN MOHAMMAD NATIONAL DEVELOPMENT COURSE. 1. KARIM 1. 2. 5. 6. 4. 2. 4. 15. HASAN DIPLOMA PENGAJIAN STRATEGIK & PERTAHANAN (MPAT) DSP MOHD YUSRI B. 2. 3. 13. 1. 1. JASNI BIN ZOLPA DIPLOMA SAINS SIASATAN (DSS – MAKTAB PDRM/UM) DSP ANUAR B ROSDI ASP MOHD ROSLAN B HJ ABDULLAH ASP RASDI B ARIFFIN ASP DIN AHMAD B MAT SAMAN ASP CHONG BOO KHIM ASP AHMAD RADZI B HUSSAIN ASP RODIAH BT MOHTAR ASP MOHD RIZAL MOHD JAAFAR ASP MOHD ROSDI B DAUD 1. SUZANA BT. SUPT MUNIANDY A/L VERAN SUPT IBRAHIM BIN ABU BAKAR DSP MAZALAN BIN ISHAK DSP ABDUL PATAH BIN CHE MAT DSP RIDZUAN BIN ABDUL AZIZ DSP MD NADZIR BIN OSMAN INSP TENGKU NORAIHAN BT RAJA MAMAT INVESTIGATIVE INFORMATION MANAGEMENT. 2. 6. 5. 1. 2. 2. 6. 3. 8. 2. 8. 4. 5. ILEA. 16. 4. 1. CAMBODIA. 1. 4. 2. 3. 4. 24. 6. 1. 5. 1. 7. 17. 8. 8. 22. 9. 20. 1. 9. 7. 7. 30. 1. 3. 3. 1. 4. RICHARD AKIN C/INSP. 1. KASBOLAH ABD RAHMAN BIN ATAN GOGILAVANI A/P SUPPAIAH PAHRURADZI BIN ABD RAHMAN MOHD HAFIZ BIN SHAMSUDIN CHIEN CHUNNG TSAUR ZULKIFLI BIN MAT DERIS 1. 1. 7. ALI DIPLOMA SISWAZAH DALAM PENYALAHGUNAAN DADAH (USIM/UMS) ASP AMRAN B. HAWAII. S. 31 . 3. USA DSP MOHD AZMAN BIN AHMAD SAPRI DSP BADERUL HISHAM BIN BAHARUDIN REGIONAL INTELLIGENCE ANALYSIS DEVELOPMENT. 3. MOHD SALLEH BIN ABDULLAH SM. M. 1. AZMI SARJANA SAINS KEMASYARAKATAN (SAINS POLITIK) UKM ASP MUHAMMAD AIDIL RONEH B. 5. BAKAR IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (UITM) ASP AYOB BIN MOHD ZAINUDDIN C/INSP MUHAMMED B. 14. BANGKOK DSP MOHD AZMAN BIN AHMAD SAPRI DSP CHE ZAKARIA BIN OTHMAN ASP VENUGOPAL A/L NAVARETNAM ASP AZMAN BIN OMAR TRANSEXUAL EXPLOITATION INVESTIGATION 1/2009. AZIZAN BIN ABD AZIZ DSP ROSMAN BIN ISMAIL 2. 1. 1. 5. 14. HONOLULU.

KU MAHMOOD 1. 20. WAN NAWI SIJIL KEJURUTERAAN PELURU DSP MOHD NOOR B. 37. LEE LENG IAN C/INSP. 14. pegawai awam JAKIM (791) dan pegawai awam psikologi. 17. sebanyak 989 sesi kaunseling telah diadakan di seluruh negara dan seramai 294 telah menghadiri Kursus Disiplin Ketahanan Diri. HARLINA BT. SUHAIMI SHAHRUL MAT RUDIN C/INSP. KAMAL HASSIM B SHAMSUDDIN C/INSP. seminar. 12. 34. BAHAGIAN AGAMA DAN KAUNSELING (BAKA) PDRM Bahagian ini mula ditubuhkan semenjak 2007 yang diketuai oleh seorang pegawai yang berpangkat Senior Asisten Komisioner di bawah Urus Setia KPN (BAKA). 5. kursus. 1. SUBRAMANIAM A/L SATEEYAM C/INSP. 35. 27. 12. AZIZ B SIYON C/INSP. 21. syarahan agama. berilmu dan berintegriti dengan memberi tumpuan kepada Program Pengembangan Pembinaan Insan di samping khidmat bimbingan. 13. 31. MOHD FADZIR OTHMAN C/INSP. 2. 20. Di antara program-program yang telah dianjurkan adalah seperti ceramah. 15. 32. 15. ABDUL HAMID B ALLAH BUKKSH C/INSP. anggota pangkat rendah (32). 10. 19. ZAINUDDIN DIPLOMA KEJURUTERAA MEKANIKAL (PEMBUATAN – UTM) KONST WAN BURHANUDDIN B.10. MOHD RODZI BIN MASAAT C/INSP. MAZENU B ABAS C/INSP. 28. 27.077 kakitangan terdiri daripada pegawai polis (89). 23. 32 . bengkel dan lain-lain lagi. 17. 2. AZHRI B SIDIK C/INSP. 8. ABDUL HALIM BIN IBRAHIM DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (BAHAN – UTM) KONST MOHD SHAHRIL B. SITI HAMIDAH BINTI OMAR C/INSP. 32. Sepanjang tempoh 2009. 11. 20. 1. nasihat dan kaunseling. 21. SURIA BT. 19. 8. MOHD NAZRI B NAWANG C/INSP. 23. RAJAN A/L MUNUSAMY C/INSP. MUHAMMAD AFDHAL B ABDULLAH C/INSP. 16. MOHAMED C/INSP. 28. 13. TAN KIM POR. 5. NAZRI C/INSP. 26. 30. 33. 24. SUPT ABDUL BASIR AHMAD DSP YAHAYA OTHMAN DSP MOHD RANI ABDULLAH DSP NIK AZAINOON NIK AZIZ DSP MOHAMED HASHIM KAMARUDIN DSP ABDUL RAHIM MD DIN DSP SULAIMAN AHMAD DSP ANUAR OTHMAN DSP CHOW YEW LOONG DSP THARAMADURAI A/L RAMANATHAN DSP ISMAIL BIN MAMAT DSP MOHD YAZIB ABD AZIZ DSP MUHD KHALID MUSTAPHA DSP ISMADI BORHAN DSP HAMID MOHAMED DSP RAHIM MOHD ALI DSP ABD RASHID ABDUL JAMIL DSP ZAINUDDIN TALIB DSP ABDUL RAHMAN MOHAMAD DSP MOHD SAMAN MOHD DAUD DSP RUSLI ABAS DSP LIM WEE LIN (W) DSP MOHD ZAHARI SIDIK DSP ABDUL RAHIM DAUD DSP ZULKURNAIN ABDULLAH DSP TAN BENG YEOW DSP CHAN WENG KONG DSP LAM CHIEN FEI DSP ABDUL RANI ALIAS DSP MUHAMMAD ABDUL HALIM DSP AHMAD SUKARNO MOHD ZAHARI DSP MOHD ROZI JIDIN DSP SHAHURINAIN JAIS DSP SIVA PERGAHSUM A/L SHANMUGAM DSP TERRENCE WINKIE SIKUEL 18. HAMKAR B SAIMI C/INSP. MOHAMAD FAUZI BIN BOLHADI C/INSP. 18. 1. 4. Bahagian ini bertanggungjawab untuk membentuk warga PDRM supaya berakhlak mulia. 31. 6. C/INSP. 3. MILKIAS PENGIRAN C/INSP. 33. 1. 11. MOHAMAD MUSA B BUJANG C/INSP. 26. MOHAMAD THE FORTH OF ASEAN LAW ENFORCEMENT LIAISON OFFICERS [ALELO](CHINA) ASP KU MASHARIMAN B. 17. 14. 25. SIN YIN LONG C/INSP. HALIDI BIN JANNI C/INSP. 22. 18. 7. CHUNG SENG YUNG @ DAVID CHUNG C/INSP. HAROADI B WASLI DIPLOMA SISWAZAH SAINS KEPOLISAN (DSSK – MAKTAB PDRM/UKM) SUPT HASSIM JUSTIN SUPT NORDIN MANAN 3. 6. Bahagian ini mempunyai seramai 1. ASP NONA AK ATHAN ASP ZULKIFLEE NAZIR ASP MOHD KHAIZAM B AHMAD SHAHABUDIN C/INSP. 21. 19. 16. MASNAN C/INSP. HADIAN B KERIA C/INSP. 36. MAT YATIN @ MOHD SADY CHE WIL C/INSP. 24. 9. 29. 22. 22. 30. 29. 4. 1. DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING (UKM) ASP NORIHA BT. 25. 7.

090 182 26 1.580 124 120 148 37 185 579 716 341 85 113 365 45 104 72 4.391 0 17 35 8 57 0 117 200 7 11 125 31 5 0 19 398 0 0 23 1 6 0 30 232 27 0 25 0 0 0 0 284 30 80 100 5 110 9 334 134 520 28 110 0 75 0 860 1.441 186 260 600 965 188 22 188 7.482 932 534 505 504 930 93 77 148 9.Penglibatan Warga PDRM Dalam Aktiviti Tahun 2009 BILANGAN PESERTA KURSUS BIL KONTINJEN/ FORMASI PEG KONTINJEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BUKIT AMAN PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR KUALA LUMPUR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK 378 17 1 318 6 60 530 509 68 280 21 192 37 18 2 2.067 1.030 1.395 101 10 100 121 45 20 72 3.727 0 0 40 18 30 0 88 67 34 15 90 0 0 0 0 206 1.353 AKHLAK APR KTA PEG INTEGRITI APR KTA JUMLAH BRIGED SARAWAK PASUKAN SIMPANAN PERSEKUTUAN 6 IPOH JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 MAKTAB PDRM KUALA LUMPUR MAKTAB PDRM KUALA KUBU BHARU MAKTAB TEKNIK PDRM BAKRI PULAPOL KUALA LUMPUR PULAPOL MUAR PULAPOL AYER ITAM PULAPOL KUCHING PULAPOL KOTA KINABALU MAKTAB / PUSAT LATIHAN JUMLAH JUMLAH 33 .790 343 12 0 179 0 56 61 347 46 10 4 48 0 6 12 1.124 1.437 0 2 10 2 1 0 15 117 35 2 65 6 6 0 11 242 UNIT UDARA 1 2 3 UNIT UDARA KUALA LUMPUR UNIT UDARA IPOH UNIT UDARA KOTA KINABALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRIGED / PSP 1 2 3 4 5 BRIGED UTARA BRIGED TENGAH BRIGED TENGGARA BRIGED SABAH 50 73 84 10 187 9 413 234 58 22 145 65 73 0 794 1.614 1.060 28 439 2.591 35 13 838 8 388 1.155 14 40 92 1 78 109 1.

244 22.091 0 0 0 0 0 8. Institut Integriti Malaysia (IIM) serta beberapa agensi lain. Bahagian Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. namun begitu bahagian ini sentiasa bekerjasama dengan agensi lain seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).305 0 0 0 0 0 1. Jabatan Agama Islam Negeri.438 88 0 0 0 88 6.763 PEG APR KTA Carta 1 : Pecahan Penglibatan Pegawai Polis/APR/KTA Dalam Program dan Aktiviti Berkaitan Akhlak Anjuran BAKA Carta 2 : Pecahan Penglibatan Pegawai Polis/APR/KTA Dalam Program dan Aktiviti Berkaitan Integriti Anjuran BAKA Sebagai kesimpulannya BAKA merupakan bahagian baru di PDRM.MARIN 1 2 3 4 MARIN WILAYAH UTARA MARIN WILAYAH 3 KEMAMAN MARIN SABAH MARIN SARAWAK 0 0 0 0 0 2.647 1.763 11.305 2. Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (KAGAT). PENGLIBATAN DALAM  AKTIVITI AKHLAK 8. Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ).244 PEG APR KTA PENGLIBATAN DALAM  AKTIVITI INTEGRITI 3.848 0 0 0 0 0 3.438 6.694 11.694 JUMLAH BESAR JUMLAH KESELURUHAN 410 0 0 0 410 11.647 JUMLAH Pecahan penglibatan pegawai Polis/APR/KTA dalam program dan aktiviti anjuran BAKA ditunjukkan seperti di Carta 1 dan 2. 34 .243 34.

mentoring. coaching. rebuild and restructure. 20 0 20 132 JUMLAH 07. TIMOR LESTE – (UNPOL) UNMIT (UNITED NATIONS MISSION IN TIMOR LESTE) TIMOR LESTE –(FPU) UNMIT (UNITED NATIONS MISSION IN TIMOR LESTE) SUDAN – (UNPOL) UNMIS (UNITED NATIONS MISSION IN SUDAN) SUDAN – (UNPOL) UNAMID (UNITED NATIONS AFRICAN UNION MISSION IN DARFUR) JUMLAH PENYERTAAN 17. 14.10.08.09.2009 15.2009 28. cultural and social awareness. 23 2 10 8 8 2 75 280 132 1 3 iii.09. seramai 383 pegawai polis untuk berkhidmat di tiga buah negara yang sedang bergolak iaitu Statistik penghantaran pegawai/anggota PDRM ke Misi Pengaman PBB bagi tahun 2009 adalah seperti berikut. sehingga sekarang dengan kekuatan seramai 3197 pegawai dan Penugasan sebelum ini lebih kepada traditional approach policing Kini penugasan menjurus kearah multidimensional policing seperti seperti mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam dan keselamatan reform. Darfur (UNAMID) dan Sudan (UNMIS).2009 ii. iv.2010 28.2009 01.05.2010 8 61 17 322 25 383 35 .10.2009 07.BAHAGIAN ISTIADAT Penyertaan Misi Pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 2009 Penglibatan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk berkhidmat di bawah Panji Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) bermula pada tahun 1991 di Angola. ANG. Sepanjang tahun 2009 PDRM telah menyumbang di Timor Leste (UNMIT).2010 15.08.04.10.2010 28.2010 17.2010 PENYERTAAN PEG.04.2009 14.05.10. Di sinilah bermulanya penglibatan pegawai dan anggota PDRM memberikan komitmen yang tinggi di mana telah menyertai pelbagai Misi PBB di 13 buah negara anggota.2009 i.7.2009 28. BI L NEGARA/MISI TARIKH BERLEPAS TARIKH TAMAT 01.07. fizikal. international policing/democratic policing. pendekatan tugas kepolisan semakin komplek dalam menangani isu yang pelbagai seperti human rights.

YDH DCP Dato’ Mortadza Nazarene meraikan penugasan pegawai dan anggota dari Misi PBB Timor Leste Sebahagian dari Pegawai dan anggota Tamat Misi PBB Timor Leste yang turut disertai oleh pegawai perubatan ATM Salah seorang pegawai menceritakan pengalaman bertugas kepada SAC II Dato’ Aishah Mohammad 36 .

Sehubungan itu. penglibatan PDRM perlu diteruskan terutamanya di UNMIT. Pasukan PDRM dan agensi kepolisan antarabangsa di bawah naungan PBB adalah penting dalam memangkinkan kapasiti polis di negara-negara pasca-konflik tersebut. berteraskan komitmen kerajaan Malaysia untuk bantuan pemulihan keselamatan dan ketenteraman awam di negara-negara berkenaan. Adalah dijangkakan mandat PBB di ketiga-tiga buah negara tersebut akan diperbaharui untuk beberapa tahun lagi sehingga kestabilan wujud untuk membolehkan operasi “political mission” PBB.Pegawai PDRM sedang berbincang sesuatu kepada ketua kampung di sebuah Desa di Timor Leste semasa lawatan kerja. 37 . PDRM bersama polis antarabangsa di sebuah Daerah di Timor Leste.

24. 32. 8. 17. 6. 8. 51. ADNAN BIN HITAM S/MEJAR JAWAHIR BINTI MOHAMAD TAHIR S/MEJAR MERYAH BINTI GHAZALI S/MEJAR NORSIAH BINTI ABDULLAH S/MEJAR ZAMANI BIN YUSOFF S/MEJAR MOHD. 32. 38. SAMSIMIR BIN SALLEH S/INSP. 18. SAC I DATO’ SHABUDIN BIN ABDUL WAHAB SAC I DATO’ OSMAN BIN HAJI SALLEH SAC I DATO’ ZAMRI BIN YAHYA SAC II DATO’ HAJI ZAKARIA BIN HAJI YUSOF SAC II TAN KOK LIANG SAC II DR. HAJI SAPIAN BIN HAJI SALIHIN SUPT. HASHIM BIN HAJI YAHYA SUPT. ZAIN ASP IBRAHIM DERAMAN ASP SEKHAR A/L G. 12. 43. 13. ISA BIN HJ. 26. SYED MOHAMAD BIN SYED AKIL SJN. MOHD. RIFIAT BIN HAJI SAID S/INSP. HANIPAH BINTI JALALUDIN S/INSP. 28. AB. 50. 33. 20. 14. PARAMASIVAN ASP MOHAMAD GHAZALI BIN HUSSAIN ASP MD SUHUD BIN KASAN ASP MAZLAN BIN ALI ASP JOHARI BIN DAIK ASP XAVIER A/L SOOSAINATHAN ASP SUGUMARAN A/L RAMAN ASP SAMSOR BIN MAAROF ASP ABRUL WAHAB BIN ABDUL ASP ONG FAH LIM ASP YAP FUI LEE ASP EUGENE TAY ASP ISMAIL BIN DAUD ASP GHAZALI B YAAKOB ASP BAKAR AK SEBAU ASP ABU AZMI BIN YEOP A/ASP MUSA BIN HAJI OMAR C/INSP. 8. 17. 7. ABU BAKAR BIN JUSOH S/INSP. Oleh yang demikian. saban tahun pegawai dan anggota PDRM yang telah menabur bakti. 9. 22. HASHIM BIN HARON KESATRIA MANGKU NEGARA (KMN) 1. CHUA POH TEIK C/INSP. 9. ZAINAL ABIDIN BIN MD. 41. 5. MOHD YUSOF BIN ABU HASSAN S/INSP. KASSIM BIN SAMSURI S/MEJAR SITI MARIAM BINTI ZAKARIA S/MEJAR SAAD BIN ZAINOL ABIDIN S/MEJAR HAJI MAAROF BIN NORDIN S/MEJAR OTHMAN BIN ESA SJN/MEJAR/ D MOHMAD SHUKRI BIN HJ. 3. 30. 27. 3. ALI S/INSP. 4. 16. bintang dan pingat sama ada di peringkat persekutuan dan negeri biasanya dianugerahkan kepada mereka yang berbakti dan memberi perkhidmatan cemerlang kepada negara dan negeri. ZIN SJN. 19. 15. AZIZAH BINTI PANDAK MAT ALI S/INSP. 29. 31./D MUHAMMAD AZHARI BIN ISMAIL S/ INSP. 37. 40. 24. BOHARI BIN TAIB S/INSP. 5. 5.S. 28. 52. GAN CHOON HONG SUPT. 3. 29. 48. YAHYA BIN HASSAN S/INSP. NOR PIZA BINTI HASSAN SJN. SELAMAT BIN YOTTO S/INSP. 19. HASAN BIN NOR S/INSP. SENARAI PENERIMA PINGAT PERSEKUTUAN 2009 PANGLIMA JASA NEGARA (PJN) 1. 33. Pingat Di Peringkat Persekutuan Dan Negeri Tahun 2009 Darjah kebesaran. 7. 21. 11. MOHD ALI BIN MAT NAYAN SUPT. 14. 11. 45. RAHAMAN S/INSP. 35. 12. RODZI BIN IBRAHIM SJN. 31. 44. 2. 18. 25. TAN CHIN BUWIN S/INSP. ZAINAL ABIDIN BIN AWALUDDIN S/INSP. 18. 34. 38. KOMARUSAMY SHUNMUGAM DSP HARRITH KAM BIN ABDULLAH DSP PETER TAGEL DSP ISMAIL BIN HAJI ABU DSP MUSTAPHA BIN HAJI BUJANG DSP ZAITON BIN MOHD NUSI DSP LEE LAI HOO DSP MOHAN S/O NADASEN DSP LEE SIEW KEE DSP ABDUL SHUKUR BIN OTHMAN DSP FAJARUDIN BIN AGOS DSP WAN NASAROLDIN BIN HAJI WAN MOHAMED DSP SALASIAH BINTI ADNAN DSP HASSAN BIN ABDUL RAHMAN DSP YAP FUI LEE DSP ROZALI BIN HAJI ALIAS DSP TUKIMAN BIN SERIMIN DSP MOHAMAD BIN ALI DSP ABDULLAH BIN ARSHAD DSP AHMAD RABAWI BIN ABDUL JAMIL DSP ARMUGAM A/L KANDASAMY DSP MOHD AMIN BIN ABDUL RAUF DSP SIA SIEW KENG DSP NG AH LEK DSP ABDUL SHUKOR BIN OTHMAN DSP KASUAHDI BIN HAJ ALI DSP MOHD NOR B RASID DSP M V SRIKUMAR S/O MAHHAVAN NAIR P/DSP IDRIS BIN ABDUL RAHAMAN P/DSP MOHD NAWI BIN HAJI AWANG ASP MD. 2. 21. 28. 36. ZAHARI BIN OSMAN SUPT. 6. 31. WAHAB S/MEJAR/D MD./D RUSLAN BIN JAAFAR S/ INSP. 16. JAUNADAH BINTI AMAN SUPT. 10. KOMARUSAMY SHUNMUGAM A/SUPT. ABD WAHAB BIN HARUN SUPT. 4./D RAZALI BIN BASIRUN S/MEJAR MOHD. 49. JAMIL BIN AG.Penganugerahan Darjah Kebesaran. SAWALUDIN BIN HAMENUDIN SUPT. 53. 46. 30. 26. 42. 37. 27. 7. 17. 4. SOLEH BIN MD. 23. 39. MUMIN BIN HAJI OMAR PINGAT PANGKUAN NEGARA (PPN) 1. 9. 11. 43. 20. HAJI MAT RASHID B HAJI JUSOH SUPT. 6. S/INSP. 41. 26. SUKARELAWAN POLIS SOON MUN KHEEN P/SUPT. 21. 22. ACP MOHD YHAZID BIN IDRIS SUPT. DOM AK AHUS SUPT. RADZI BIN HAMAT S/INSP. tidak ketinggalan menerima anugerah tersebut bagi menghargai jasa yang telah disumbangkan. DCP DATO’ SYED ISMAIL BIN DATO’ HAJI SYED AZIZAN DCP DATO’ KHALID BIN ABU BAKAR JOHAN SETIA MAHKOTA (JSM) 1. WAN AHMAD BIN WAN ABAS SUPT. 6. 13. 2. GAN TACK GUAN SUPT. 23. 22. 23. 36. 4. 13. Bintang. 10. TANG HO HAN S/ INSP. 15. 5. 16. 40. 10. 24. 2. 20. TEAH YEW CHOON SUPT. 30. 29. 35. 34. 47. 2. ACP KAMARULZAMAN B MD JAN ACP MOHAMMAD KARIM BIN ABU ACP WONG WAI LOONG ACP JEREMY TING HUONG TIU ACP ZAKARIA BIN SUDIN ACP LAI YONG HENG ACP NORDIN BIN KADIR ACP ABDUL MANAF BIN OTHMAN ACP MAZLAN BIN KESAH ACP NARENASAGARAN A/L THANGAVELLO ACP MOHD YUSOF BIN ABDULLAH P/ACP MOHD ZAKI BIN NASROH SUPT. CP DATO’ HUSSIN BIN HJ ISMAIL CP DATO’ MAHSURI BIN ZAINAL AHLI MANGKU NEGARA (AMN) 1. 12. 27. SAWALUDIN BIN HAMENUDIN DATIN TAY PHEAK YING DATIN UMMINAJAH BINTI SALLEH DATIN RAMLAH BINTI MAHMUD DATIN WIRA NORAH BINTI PUTEH ENCIK ABDUL AZIZ BIN JUSOH 38 . TENGKU MAIDIN BIN KU ISMAIL S/INSP. MAT NASIR BIN HUSSEIN SUPT. 2. 32. 3. MAHMUD BIN IBRAHIM S/INSP. RASID BIN AB. 39. 15. 54. 19. TEE LIAN HONG S/INSP. 33. VELOO A/L VADIVELOO SJN/D. 25. KHALID BIN SOKRI JOHAN MANGKU NEGARA (JMN) 1. 25. MURAD S/MEJAR/D BAHARUDIN BIN KELING S/MEJAR/D SAIDIN BIN ARIFIN S/MEJAR LO LAN HSIAN S/MEJAR MOHD. 42. 14. GHAZALI BIN YAAKOB C/INSP.

4. RAHIM SENARAI PENERIMA PINGAT NEGERI 2009 1. 75. 53. RAHMAN SJN/D. 2. ZAMZAI AZIZI BIN MOHAMAD 60. ASP GHAZALI BIN DAUD ASP RUSLAN BIN ABD RAHMAN ASP NIK MAHMOOD B WAN MUSTAFFA ASP MOHD FAUZEE BIN MD NOOR ASP KAMARUZAMAN BIN ELIAS ASP SAMSOR BIN MAAROF ASP WAN ISMAIL BIN WAN MAMAT ASP LIM JOO HENG ASP BASAR BIN SALAM ASP MOHAMAD SUZRIN BIN MOHAMAD RADHI PINGAT PANGKUAN MAHKOTA WILAYAH 1. SUHAIMI BIN CIK NORDIN 7. 11. AMDAN BIN MAHAYUDDIN SJN. 3. SUPT. 17. MOHD NASRAH BIN AWANG SJN. CHE MOHD HASSAN BIN CHE AHMAD S/INSP. 47. SUPT. 10. SHEIKH MOHAMOD B SHEIKH ALI C/INSP. 67. DSP SHAHURINAIN BIN JAIS 13. 50. 4. 61. RAHMAN S/MEJAR SAARAH BINTI AWANG S/MEJAR SUKARMIN BIN MEJO S/MEJAR IBRAHIM BIN MOHAMAD SJN. SAC II DATUK MOHD SOFIAN BIN MD MAKINUDDIN SERI MAHKOTA KELANTAN 1. MAJID SJN. 6. VELOO A/L VADIVELOO SJN. 3. SM AHMAD ZULKIFLI BIN OTHMAN SM HALIM BIN AWANG SJN. 12. 6. 6. NORDIN BIN IBRAHIM SJN.44. 4. 8. 51. MOHD. 52. 8. MOHD ZAKARIM BIN ABDULLAH @ ZAKARIA 6. 2. 56. MOHD RADZI BIN HAMAT SM/D AZID BIN DAUD SM/D HJ. 57. P/DSP MOHD KAMAL BIN ZAINAL 14. AZIZ BIN HAMDZAH SJN. GURU A/L E. BAKAR PUAN HAJAH PAUZIAH BINTI HJ. ABU BAKAR BIN JUSOH S/INSP. 76. ASP KAMARUZAMAN BIN ELIAS AHLI SETIA MAHKOTA KELANTAN AL . BAHARUDIN B MAT TAIB SJN. 4. 13. RAHIM BIN CHE GHANI 11. ZULKIFLI BIN HASNAN SJN. 28. ASP SHARIP BIN ALI PINGAT KEBERANIAN CEMERLANG 1. SUPT.IBRAHIMI V 1. REJAB SJN. 12. 3. 19. 27. 78. 5. RAJOO A/L SENGKODEN SJN. GHAWI BIN AB RAHMAN SM ROSDI BIN MUSTAPHA SM MAT ZAIB BIN OTHMAN SM LASAR AK SINNIAH SM AWANG BESAR BIN ABDULLAH SM SHAUGI BIN HJ. KASIM BIN AHMAD PT N26 AB. WILAYAH PERSEKUTUAN DARJAH DATO’ PADUKA SETIA MAHKOTA KELANTAN AL. 2. 17./D RADUAN BIN BAKAR SJN. ISA BIN KHALID C/INSP.YUSUF BIN HASHIM AHLI KELANTAN 1. 18. SJN. SHAH SJN. 7. AHLEE BIN MALA SJN. DINGGAI AK REBA ENCIK MOHD. 21. 3. HASSAN ENCIK WAN ZAKI BIN WAN JUSOH PUAN ZAINAB BINTI ADAM PUAN PAUZIAH BINTI ABDUL RAHMAN PUAN CHE NORIZAN BINTI YUSUFF 72. MOHAMED AZMI BIN ISMAIL SJN./D SHARUDDIN BIN MOHD. PARAMAGURU A/L KANDASAMY SJN. 5. 9. 16.IBRAHIMI II 1. ZOLKERNAIN BIN HAMBALI SJN. 2. 59. 6. RAHIM BIN YUSUF SJN.IBRAHIMI IV 1. DSP AB. ABD. 25. BAKRI B MOHD ZININ DARJAH PANGLIMA MAHKOTA WILAYAH – DATUK 1. BAHARUM ENCIK CHRISTOPHER TAN SIANG HENG PUAN KHORIAH BINTI AHMAD SHUHOD ENCIK RAHMAT BIN A. DSP TEH ENG HIN PINGAT PEKERTI TERPILIH 1. ZULKAFFLI BIN EMBI SJN D. 5. AZHAR BIN MOHD. 3./D MUHAMAD BIN MUSA SJN. REZLAN BIN ABU BAKAR 8. SHUKUR BIN ABU BAKAR SM/D ABU BAKAR BIN ABDUL HAMID SM MOHD. 71. 49. 7.IBRAHIMI III 1. MOHD. AMIN BIN ABD. DSP IDRIS BIN ABDUL RAHMAN 12. 14. ABD RAHIM B RAHMAN DARJAH SERI MAHKOTA WILAYAH – DATUK SERI 1. CHE MOHD. 7. 14. 2. 7. NOPIAH BINTI HUSSIN PADUKA SETIA MAHKOTA KELANTAN AL. AB RAHMAN B NAWI ASP. MOHD. KAMAL BIN HJ. 3. C/INSP ZUBAIDI BIN MD ARIFFIN SRI KELANTAN 1. 6. AHMAD SALEH BIN ISHAK SJN. AHMAD BIN MOHD. 68. ASP HISHAM B MAHMOOD ASP DEREK LAI MARN KUEN ASP IDRIS BIN MAN ASP MOHAMAD ROSLI BIN KADIR P/ASP MOHD. 62. HAZANI B GHAZALI SUPT. ABUL HASSAN BIN JUNUS SJN. S/INSP. 2. 7. SUKERI BIN NAWI SJN. 22. RATNAM SJN. 83. SABUDIN BIN ABDULLAH SM ABD. ABDULLAH BIN AHMAD SJN. 3. DSP HJ. 8. ISMAIL BIN SAAT SUPT. 12. 5. 16./D NOR HALIM BIN OMAR PPT N32 CHE HARUN BIN CHE HAMID DARJAH JOHAN MAHKOTA WILAYAH 1. 9. 4. 84. 18. 6. SUPT. AB. NIK AZLAN BIN WAN KADIR SUPT./D SHAMSUDIN BIN SAID SJN. 74. DAUD SM FAUZI BIN MOHD ALI SJN. 4. 73. 82. 9. DSP IDRIS BIN MOHD ALI DSP ABD RAZAK BIN ARSHAD DSP IZAN BIN BAKRI DSP BALASUNDARAM A/L SUPPIRAMANIAM C/INSP. 9. 65. WAN AZMAN BIN WAN ABDULLAH SJN. 6. 24. 4. HASBULLAH BIN HASSAN SM/D ABD. NOH BIN CHE PA 9. JAFFAR BIN ABD. 2. 48. 17. 46. 5. 4. 70. SIDIK PUAN SELAMAH BINTI AWANG PUAN ROSE AFIDAH BINTI ABD. 5. HUSSAIN BIN CHIA'A SJN. S/I/D KAMARULDZAMAN BIN ABD. SUPT. 10. SAC II DATO’ HAJI ZAKARIA BIN HAJI YUSOF SAC II HARIS WONG BIN ABDULLAH KESATRIA MAHKOTA WILAYAH 1. 64. 15. ZUKNAINI BIN AWANG SJN. SUPARMAN BIN EDI SJN. HAZMI B BAHARUDDIN 2. CP DATUK SERI MOHD. 19. GHANI SJN. 69. 23. 7. 5. 58. 15. 13. 45. SULIHAN BIN TAMSIR SJN. 20. 5. 11. BALBIR KAUR A/P SORJAN SINGH SJN. DIG TAN SRI ISMAIL BIN HJ OMAR 39 . 2. 14. RAFA BIN MUHAMAD PINGAT KELAKUAN TERPUJI 1. 63. ENCIK MD SALLEH BIN HJ ABDULLAH PUAN KAMARIAH BTE OMAR PUAN ARIFAH BTE HASBULLAH KPL.G. SAIDIN BIN IBRAHIM KONST. 26. 8. 54. 10. 81. ACP MOHD SAKARUDDIN BIN CHE MOOD ACP AZIZ BIN SALLEH ACP MOHD SALEH BIN MAT JANI ACP MOHD JASMANI BIN YUSOFF ACP GAN TIAN KEE ACP NARENASAGARAN A/L THANGAVELOO ACP MAZLAN BIN KESAH ACP ARJUNAIDI BIN MAHMED ACP SHAFIE BIN ISMAIL AHLI MAHKOTA WILAYAH 1. BASRI BIN DARUS SJN. ENCIK AHMAD JUNIDI BIN HUSSEIN ENCIK NIK RAZALI BIN NIK MOHAMED PUAN ZAITON BINTI IDRIS ENCIK HAMZAH BIN SALLEH PUAN AISHAH BINTI HJ. BADRIM BIN ABD. JOHARI BIN HASSAN SJN. OTHMAN PUAN FARIDAH BINTI MD. 77. NOR AWAL BIN SAAT SJN. NIK ZURAIDI BIN OTHMAN SUPT. 80. SAC I DATO’ SHABUDIN BIN ABDUL WAHAB SACI DATO’ MUHAMMAD FUAD BIN ABU ZARIM SAC II DATO’ AMIR HAMZAH BIN IBRAHIM SAC II DATO’ MOHD ZULYADAEN BIN HJ ISMAIL SAC II DATO’ HASNAN BIN HASSAN SAC II DATO’ RAZALI BIN AB RAZAK SACII DATO’ AMAR SINGH S/O ISHAR SINGH SAC II DATO’ AHMAD SOFIAN BIN MD YASSIN 11. 8. 15. 2. 79. ENCIK ABDUL AZIZ BIN NOR RASHID PUAN KALSOM BINTI MAJID ENCIK MOHD. 3. EDDEY BIN KALAI L/KPL. 2. SAMAN PUAN SITI RAZHIYAH BINTI REJAB. 55. 16./D KAMAL BIN CHE AHMAD SJN. 13. RAZAK BIN ABU HANIFAH SM ZAKARYA BIN YAHYA SM MOHD. ASHOK KUMARAN A/L KANNAN NAYAR SJN. ISMAIL BIN ALI SJN/D LIEW SAU FONG SJN. KELANTAN SERI PADUKA SETIA MAHKOTA KELANTAN AL –IBRAHIMI I 1. 66. 7. DSP M V SRIKUMAR S/O MAHHAVAN NAIR 10. MISPANI B HAMDAN S/M/D ISMAIL BIN GHAZALI BENTARA SETIA MAHKOTA KELANTAN AL . 3. NAPRI BIN SAHLAN C/INSP. RAHMAN BIN TUBIN SJN.

PT PT PT PT PT N22 N22 N22 N22 N22 SAUFI BIN AWANG SHAMSUDDIN BIN HUSSIN SHAARI BIN DERAMAN MAH HASSAN BIN MAN NOR RUDIN BIN MOHD. L/KPL. 4. ASP GUNASEGARAN A/L VENGADASALAM AHLI MAHKOTA PAHANG 1. 3. MAHAD NOR BIN ABDULLAH SUPT. 4. 16. KASMAN BIN BUDIN BINTANG KEBAKTIAN MASYARAKAT 1. 7. SJN. 2. 17. YUSOP DARJAH SULTAN AHMAD SHAH PAHANG 1. ABU DSP SABARIAH BINTI YEOP ASP AZMI BIN ISMAIL ASP PUBADI A/L LETHUMANAN ASP UMI KALSOM BT ABDUL HALIM ASP SHANMUGAMOORTHY A/L CHINNIAH ASP ISMAIL BIN AYOB ASP RAHMATHULLAH KHAN BIN HJ. SUPT. 14. 3. S. 4. RASHID BIN MOHD SALLEH KPL. MOHD ROSLI BIN MOHD L/KPL. 10. 18. CP DATO’ HUSSIN BIN HJ ISMAIL CP DATO’ MOHAMAD FUZI B HARUN CP DATO’ MASHURI BIN ZAINAL DARJAH DATO’ SETIA DIRAJA KEDAH 1. PAHANG 4. SU HUA S/INSP. ASP TINGAU AK LUNA SRI INDERA MAHKOTA PAHANG 1. PERAK DARJAH DATO’ PAHLAWAN TAMING SARI – DATO’ PAHLAWAN 1. 16. SUPT. L/KPL. SM MEOR ADNAN BIN MEOR HASHIM SM FADZIL BIN AHMAD SM MUHAMADAN BIN SAMSU SJN. TAN KIM POR BINTANG SETIA KINABALU 1. MAT UI BIN MOHAMED L/KPL MOHD FAUZI BIN SHAARI L/KPL. 7. 2. 3. 22. 13. 3. MOHD ZAHAR BIN ZAHIR KPL. ASP CHE HANIZA BT CHE SENAPI ASP DZULKHAIRI BIN MUKHTAR AHLI AHMAD SHAH PAHANG 1. 11. SHUKOR BIN MOHAMAD PT N17 NIK AHMAD BIN RAJA ISMAIL PT N17 CHE SHAFFINE BIN ISMAIL PT N17 SHEH AHMAD BIN JUNOH PINGAT KHIDMAT CEMERLANG 1. 15. NOR L/KPL. GAN KONG MENG DSP ABU BAKAR BIN CHIK DSP MOHINDAR SINGH A/L AMAR SINGH PINGAT PERKHIDMATAN BAKTI 1. 18. 4. ABDUL HAMID BIN MOHD NOR MOHD TARMIZI BIN MOHD. SAADUN BIN MUSA KPL. 5. 5. ABD. ACP ABDUL GHAFAR BIN RAJA ACP MOHD ZAKARIA BIN AHMAD AHLI MAHKOTA KEDAH 1. 4. NOOR SETIA AHMAD SHAH PAHANG 1. 3. 2. 4. MELAKA SETIA MAHKOTA PAHANG 1. 3. SAMIHAH BINTI HAJI ABDULLAH PINGAT SETIA 1. 7. 6. HASIM B HARON SAC II DATO’ MOHD DZURAIDI B IBRAHIM SAC II DATO’ AMER BIN AWAL SAC II DATO’ MOHD ARIS BIN RAMLI SAC II DATO’ JAAFAR B MOHD YUSOF SAC II DATO’ KU CHIN WAH SAC II DATO’ MOHD SUEB B ABDULLAH SAC II DATO’ ISA BIN MUNIR SAC II DATO’ ROSLI B AB RAHMAN SAC II DATO’ AZRI B AHMAD SAC II DATO’ AISHAH BT MOHAMMAD SAC II DATO’ WAN AHMAD NAJIMUDDIN BIN MOHD SAC II DATO’ ABD AZIZ BIN HUSIN SAC II DATO’ RIDUAN BIN HASHIM SAC II DATO’ YONG LEI CHOO BENTARA BINTANG SARAWAK 1. MATHEW TANGGU BINTANG PERKHIDMATAN CEMERLANG 1. 13. BASLIE BIN SULAIMAN SJN. DCP DATO’ LEO CHONG CHEONG SAC I DATO’ SHARIFUDDIN B AB GHANI SAC II DATO’ ABDUL RAHIM BIN ABU BAKAR SAC II DATO’ A RAHMAN BIN AHMAD SAC II DATO’ MOHD PILUS BIN ISMAIL SAC II DATO’ KONG HIEN NIGH SAC II DATO’ MOHAMED FARID BIN ABU HASSAN SAC II DATO’ HASNAN BIN HASSAN SAC II DATO’ DR./S CHE MAT BIN SAMAN KPL. SUPT. 6. SAZALI BIN SAAD SJN./D BUJANG TAMAN BIN SAHARAN KPL. 7. 6. ZAIDI BIN MOHD L/KPL. 10. 5. C/INSP. 3. 2. 2. 3. SUPT. RASDI BIN RAMLI ACP MAZLAN BIN LAZIM ACP FATIMAH BT ABD HAMID DARJAH MULIA SERI MELAKA 1. DSP AHMAD JOHARI BIN HJ SHAHABUDIN DSP JOHARI BIN JAYAHA ASP MOHD SHAHAR B IBRAHIM ASP AMRAN BIN SIDEK 7. MOHAMAD BIN OTHMAN KPL. 15. 3. 6. ZAHARI BIN JAINON PT N17 MOHD ZULKEFFLI BIN MAT DAUD PT N17 YAHYA BIN MAJID 5. ISMAWI BIN TAHA SJN. ACP NARENASAGARAN A/L THANGAVELOO ACP NORDIN BIN KADIR ACP KHAW KOK CHIN ACP ABD JALIL B HASSAN ACP CHONG MUN PHING ACP MOHAMAD NASIR BIN RAMLI ACP NOOR AZAM BIN JAMALUDIN ACP JAMALUDDIN BIN ABD MAJID ACP ARJUNAIDI BIN MAHMED SUPT. ASP IDRIS BIN ABDUL RAHMAN 8. 2. 5. OTHMAN BIN ABU BAKAR MAT FAUZI BIN NAYAN ZULKIFLI BIN BASHIR ABD GAFFAR BIN MUHAMAD MAHAD NOR BIN ABDUH MAT FUZI BIN ISMAIL 40 . KEDAH AHLI BINTANG KENYALANG 1. SJN. 3. 9. MAH KHYE BENG DSP ISMAIL BIN HJ. MUSTAPHA SUPT. ASP BARUDIN BIN WARISO AHLI GEMILANG SEMANGAT JERAI 1. MASROM BIN MIRAN KPL. 5. 10. SULONG BIN HASHIM KPL. SUPT. 14. 17. 2. SUPT. 6. 3. JOHARI BIN MAT DESA KPL. 2. 10. 2. MUSTAFAH BIN AHMAD SJN. SJN. 3. ABDURRAHIM B MOHD ISA SUPT. 5. 8. SARAWAK 3. 19. 4. 9. 2. KHARI BIN MD. BACHOK BIN LABAYA@ DANNY PINGAT TAAT 1. 21. 12. 11. HAMZAH BIN DARUS SUPT. AMRE BIN AWANG SJN. 6. 30. 4. SUPT. SII SIAW ANN@ HUA ANN SJN. 5. 3. 2. HANAFIAH ASP MUHAMMAD HALIM BIN YATIM P/ASP ARON A/L DIN CHEAN 9. 8. SATHIYA SEELAN DARJAH INDERA MAHKOTA PAHANG 1. SUPT. 4.29. 2. 5. 4. 5. 7. NIK KAMARUZAMAN BIN NIK MUSTAFA KPL. 20. SUPT. 8. DCP DATO’NOORYAH BT MD ANVAR DCP DATO’ MOKHTAR BIN MOHD SHARIFF SETIA DIRAJA KEDAH 1. 2. AZHAM BIN OTHMAN SUPT. IBRAHIM B ABU BAKAR BINTANG CEMERLANG KEDAH 1. 5. RAMLI BIN MOHD YUSOF SJN. CHE HASHIM BIN OMAR L/KPL. 11. THONNY BIN SABI KPL. 9. 6. SAC I DATO’ ISMAIL BIN YATIM SAC I DATO’ SHATAR BIN ABDUL JALIL PINGAT PERKHIDMATAN TERPUJI 1. 6./S NASIR BIN HJ./D ZILKIFLI BIN SENU @ ABDULLAH SJN. 4. REJAB DARJAH AHLI CURA SIMANJA KINI 1. MOHD. DSP MOHD HASSAN BIN HJ HASHIM 6. 33. 2. 3. 32. SUPT. IDRIS BIN AHMAD KPL. MAT SAARI BIN MAHMUD SJN. 8. 12. ABDUL RAHMAN BIN ITHIN KPL. BURHANUDDIN B HJ ABDUL MAJID SUPT. SAC I DATO’ HADI HO B ABDULLAH SAC II DATO’ PAHLAWAN SULAIMAN B MOHAMAD PADUKA CURA SIMANJA KINI 1. 6. MAT PUZI BIN ISMAIL ACP AZISMAN BIN ALIAS ACP ZULKIFLI BIN HASSAN ACP IDRIS BIN ABDULLAH ACP ZAINUDDIN BIN YAACOB PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANGAN KEDAH 1. 3. 2. ISMAULLAH BIN ISMAIL PINGAT BAKTI 1. 23. SABAH AHLI DARJAH KINABALU 1. NORDIN B. 2. 9. 8. 2. 11. 6. 2. 31. SUPT./S MOHD. PERLIS PINGAT JASA KEBAKTIAN 1. 2. 4. 12. ASP JOHARI BIDAIK ASP ZAINUL MUJAHIDIN B MAT YUDIN ASP MOHAMAD RAHIMI BIN HJ ZAINOL C/INSP. 4. SAC II DATUK KAMAL PASHA BIN JAMAL PINGAT JASA KEBAKTIAN 1. 2. SJN. 2. SUPT.

DARJAH AHLI MAHKOTA PERAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DSP PUSPANATHAN A/L WIRESINGAM DSP AZMI BIN MAMAT DSP MOHD NADZI BIN HUSSAIN ASP FADZIL BIN MARSUS ASP SUBRAMANIAM A/L DAYDIAH P/ASP ROSLIN BIN TAMBI P/ASP ABD RAHIM BIN ABD RAHMAN PT N17 HILMI BIN SIDEK

21. 22.

L/KPL ROSLI BIN AWANG KECHIK L/KPL KHALID BIN ZAKARIA

PINGAT JASA MASYARAKAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S/INSP MD NOOR BIN SHAFFIE S/INSP TAAD BIN YAACOB SJN. MAHALINGAM A/L PALANIAND KPL. MOHD WAZIR BIN RAMLI L/KPL AHMAD BIN ALI PT (K) N22 PUAN AISHAH B HAJI MOHD SIDEK PT (P/O) N22 ENCIK OSMAN B MAT NAYAN

10. PULAU PINANG
DARJAH YANG MULIA PANGKUAN NEGERI 1. DCP DATO’ WIRA AYUB BIN HJ YAAKOB

PINGAT PEKERTI TERPILIH 1. 2. 3. 4. 5. ASP NIRMALA A/P ARUMUGAM P/ASP MOHAMED MOKHSIEN B. MOHD ZON C/INSP. BUBA GARAN A/L BALAKRISHNAN C/INSP. SULAIMAN BIN OTHMAN PT N26 HALIMATON BINTI DANIAN

DARJAH JOHAN NEGERI 1. ACP DR. MOHAMED SHAH BIN HUSSIN SHAH

11. JOHOR
PINGAT IBRAHIM SULTAN II 1. 2. 3. 4. ASP SUGUMARAN A/L RAMAN SJN TANG KEE CHER SJN SHAHIDAN BIN SULAIMAN HAJAH MARJIANAH BT HJ MOHAMAD

BINTANG CEMERLANG NEGERI 1. 2. ACP ZULKIFLI BIN ALIAS SUPT MOHD NASIR BIN SALLEH

PADUKA MAHKOTA PERAK 1. SUPT. MAHAD NOR BIN ABDULLAH

PINGAT KELAKUAN TERPUJI 1. 2. 3. 4. 5. SUPT. SAPIAI @ SHAFIEN BIN MAMAT SUPT. MOHAMAD SUKRI BIN AWANG SUPT. MOHAN SINGH S/O TARA SINGH DSP CHE NAH BT ABDUL HADI DSP TEH ENG HIN

12. SELANGOR
AHLI SHARAFUDDIN IDRIS SHAH 1. ASP RAMJIT SINGH A/L HARBAN SINGH

PINGAT JASA KEBAKTIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. DSP ZAITON BT MOHD NUSI SM OMAR BIN ABD. HAMID SJN. SALMAH BT. OSMAN KPL. MASSERI BIN SHAFFI KPL. MOHD NUZI BIN MUSTAFFA KPL. MOHD ROSLI BIN ALIAS KPL. ROMLLE BIN PIN KPL. ROSLI BIN ABU KPL. SUHAIMI BIN HAMIDON KPL. SUPPIAH A/L SUPRAMANIAM KPL. ZAINAL ABIDIN BIN RAZALI KPL. PANIRCHELVAM A/L MARIMUTHU KPL. MOHD ZAMRI BIN HJ.MOKHTAR L/KPL MOHD SAZELI B. OMAR L/KPL MOHD SHAHIR BIN OMAR L/KPL MOHD FIKRI BIN MOHD KHIR L/KPL MOHD ZAHIR BIN HUSSAIN L/KPL MOHD SHAHLAN BIN REDZUAN L/KPL BIDIN BIN SUSAT L/KPL MUSTAFA BIN ABDULLAH

PINGAT BAKTI SETIA 1. PT N22 ENCIK MOHAMED SHAIK BIN ABDUL KADIR

AHLI MAHKOTA SELANGOR 1. ASP HASLAH BTE BACHOK

PINGAT JASA KEBAKTIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ASP NORLIA BT ABD RAHMAN ASP JAMALUDDIN BIN ISMAIL ASP HARON BIN HITAM ASP KOO KWAI LEE ASP AZMI BIN HANAFI ASP FAUZI BIN MOHD YUSOF ASP GHAZALI BIN YAAKOB ASP SUBRAMANIAM A/L SANANSSY INSP. MUNIANDY A/L NARAYANAN SARJAN ABDULLAH AZIZ BIN MAN

DARJAH KEBESARAN AHLI SULTAN SHARAFUDDIN IDRIS SHAH – DARJAH KELAS IV 1. ASP AZMI BIN YAHYA

PINGAT JASA KEBAKTIAN 1. 2. 3. S/INSP AMIR BIN HAMZAH S/INSP CHE ARIFFIN ABU SEMAN SJN AR-ZAHARI BIN BODIN

41

Penganugerahan Darjah Kepahlawanan Keberanian Polis Tahun 2009

Pasukan

Polis

Dan

Pingat

Penganugerahan Darjah Kepahlawanan Pasukan Polis dan Pingat Keberanian Polis diadakan setiap tahun adalah satu pengiktirafan tertinggi pasukan dan sebagai menghargai kebaktian, kesetiaan, pengorbanan dan perkhidmatan yang cemerlang oleh pegawai dan anggota PDRM.

Darjah-darjah tersebut terbahagi kepada 6 kategori seperti berikut :1. 2.

Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP)

Panglima Setia Pasukan Polis (PSPP)

3.

4.

Pahlawan Pasukan Polis (PPP)

Kesatria Pasukan Polis (KPP)

5.

6.

Bentara Pasukan Polis (BPP)

Pingat Keberanian Polis (PKP)

42

SENARAI PENERIMA DARJAH KEPAHLAWANAN PASUKAN POLIS DAN PINGAT KEBERANIAN POLIS TAHUN 2009
PANGLIMA GAGAH PASUKAN POLIS (PGPP) 1. P/CP DATO’ MOHAMAD FUZI BIN HARUN 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. ACP HARDEV SINGH A/L PRITAM SINGH ACP ABD. MANAF BIN ABD. RAZAK ACP SYED MUSTAFA BIN RAJA SYED NORDIN ACP MOHD. RODZI BIN ISMAIL ACP ABDUL RAHMAN BIN IBRAHIM ACP A WAHAB BIN A RAHMAN ACPNIK ABD. AZIZ BIN NIK ABD. RAZAK ACP REZALI BIN ADAM ACP ABDUL MANAF BIN OTHMAN ACP LEE BENG SENG ACP JAMALUDIN BIN IBRAHIM ACP ABDUL GHAFAR BIN RAJAB ACP MOHD. SHARIFF BIN HJ. ABD. WAHID ACP HJ. MOHD. NOR BIN HJ. MANSOR ACP ZAINUDDIN BIN ZAINAL ACP DEV KUMAR A/L M. M. SREE SHUNMUGAM ACP LEOW KAM SOON ACP SANUSI BIN SIDEK ACP LAI YONG HENG ACP AHMAD SOFI BIN HJ. ZAKARIA ACP ABDUL WAHID BIN ABDUL GHAFAR ACP RAMLAN BIN SALLEH ACP KAMARULZAMAN BIN MD. JAN ACP MUHAMMAD BIN DAUD ACP BURHANUDDIN BIN IJAB ACP MOHD. SALEH BIN MAT JANI ACP WAN ABDUL BARI BIN WAN ABDUL KHALID ACP RUSLEE BIN OTHMAN ACP ISHAK BIN MOHD. JANI ACP HJ. TAIB BIN SABOT ACP MOHD. MORSHIDI BIN MUSTAPHA ACP AWANG SAHARI BIN E.M. NADZEER ACP MOHD. PILUS BIN ISMAIL ACP SHAMSIAH BINTI MOHD. SHARIFF ACP ZAINUL ABIDIN BIN HASAN ACP NORDIN BIN KADIR ACP RUSLAN BIN HASSAN ACP MOHD. FAUZI BIN ABDURI ACP YUSOFF BIN MOHD. AMIN ACP KANG CHEZ CHIANG ACP RIDUAN BIN HASHIM ACP ABDUL RAHIM BIN ABDULLAH ACP SUHAIMI BIN DERAMAN ACP WONG WAI LOONG ACP MASTOR BIN MOHD. ARIFF ACP SUGURAM BIBI BINTI MUNSHI DEEN ACP AHMAD LOTFI BIN KHALID ACP NARENASAGARAN A/L THANGAVELOO ACP RAZALI BIN BASRI P/ACP COURSESENU BIN IBRAHIM P/ACP HJ. ROSLI BIN DIN P/ACP ABD. HAMID BIN MD. ALI P/ACP FRANCIS NAJUR P/ACP MOHD. ADNAN BIN ABDULLAH P/ACP MOHD. FUAD BIN ABD. LATIFF P/ACP JUNAIDI BIN MASHUD P/ACP IZHAR BIN OTHMAN P/ACP MOHD. NASIR BIN SALLEH P/ACP MOHD. ANUAR BIN OTHMAN P/ACP MOHD. JAMIL BIN OSMAN P/ACP SITI ROHANA BINTI AHMAD P/ACP MOHD. YUSOFF BIN MOHAMOOD P/ACP ZULKIFLI BIN ALIAS P/ACP MOHD. ZAKI BIN MASROH P/ACP TAN KIM BONG P/ACP ZAKARIA BIN PAGAN P/ACP ARSHAD BIN HJ. ABDUL JALIL P/ACP AZIZAN BIN ABD. AZIZ P/ACP HASHIM BIN ABD. JALIL P/ACP KHAIRI BIN AHRASA PAHLAWAN PASUKAN POLIS (PPP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. SUPT. DATIN NOOR AYNA BINTI HJ. HAMZAH SUPT. ZAINAL BIN ABU SUPT. RAVI CHANDRAN A/L RAMACHANDRAN SUPT. ABD. WAHAB BIN HARUN SUPT. RAMLI BIN MOHAMED YOOSUF SUPT. HAZMI BINTI BAHARUDIN SUPT. NAIZAN BIN TAHIR SUPT. ROOSLAN BIN RADZI SUPT. NAZLAN BIN IDRIS SUPT. MOHD. YUSRI BIN MOHD. YUNUS SUPT. HAMDAN BIN MAJID SUPT. DATIN SHARIFAH AINI BINTI SYED BAB SUPT. ABD. PATAH BIN AHMAD SUPT. HJ. SHUKRI BIN HJ.YAACOB SUPT. MAHAMAD AKHIR BIN DARUS SUPT. SYED A. WAHAB BIN A. MAJID SUPT. SANMUGAM A/L VIRASAMY SUPT. SURATMIN BIN SELAMAT SUPT. ZAZALI BIN HASHIM SUPT. ABU HASSAN BIN JAAFAR SUPT. HJ. ROSLAN BIN HJ. MOHD. NOOR SUPT. ZULL AZNAM BIN HARON SUPT. JUNAIDI BIN BUJANG SUPT. ZAMANI BIN TAN SRI HJ. HAMDAN SUPT. YUSOF BIN MOHD. DIAH SUPT. SYED ABD. RAHMAN BIN SYED ABD. AZIZ SUPT. WAN AHMAD BIN WAN ABAS SUPT. HJ. MAT DAUD BIN MAT HASAN SUPT. MAT NASIR BIN HUSSEIN SUPT. MOHD. HATTA BIN MOHD. ZAIN SUPT. CHEE SIEW WAI SUPT. MOHAMAD JAZULI BIN MARLAN SUPT. AZHAR BIN HAMZAH P/SUPT. ZULKIFLI BIN TAHA SUPT. NG GUAT CHOO SUPT. TEO NG FATT SUPT. YAP TOON KHUAN SUPT. AZHAM BIN OTHMAN SUPT. HASHIM BIN HJ. YAHYA SUPT. SI NEE @ SI YOU SOW SUPT. ABDURRAHIM BIN MOHD ISA SUPT. LIM LEONG HOCK SUPT. HJ. SEPIAN @ SAPIAN BIN HJ. SALIHIN SUPT. ZULKIFLI BIN BASHIR P/SUPT. AMARJIT SINGH A/L CHER SINGH SUPT. ABD. RAHMAN BIN JAAFAR SUPT. MOHD. ISMON BIN HJ. SURATMAN SUPT. MOHD. HARIS BIN DAUD SUPT. LEE SUAN WAN P/SUPT. MOHAMMAD SAR’IE BIN FAUZI SUPT. NOREL AZMI BIN YAHYA AFFANDI SUPT. SAMSUDDIN BIN KALIL SUPT. ROSLAN BEK BIN HJ. AHMAD SUPT. MOHD. RAFIQUE BIN RAMLI ARIFFIN P/SUPT. ABDUL RAZAK BIN HASSAN SUPT. KHALID BIN AB MANAP DSP MOHAMAD NIZAR BIN MAT NOH DSP WONG SIW CHOON DSP MOHD. ALI JINNAH BIN MOHD. SHARIFF DSP ZAMANI BIN OTHMAN DSP ABDUL TALIP BIN BORHAN DSP MOHD. ZULKEFLI BIN HARUN DSP ANUAR BIN MOHAMMAD

PANGLIMA SETI PASUKAN POLIS (PSPP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. DCP DATO’ MORTADZA BIN NAZARENE P/DCP DATO’ SALLEH BIN MAT RASID P/DCP DATO’ ABDUL RAHMAN BIN HUSSIN SAC I DATO’ PAHLAWAN HADI HO BIN ABDULLAH SAC I DATO’ AHMAD BIN IBRAHIM SAC I DATUK AB RAZAK BIN AB GHANI SAC I DATO’ DR. HJ. AB. RAHMAN BIN HJ. ISMAIL SAC I DATO’ LEO CHONG CHEONG SAC I DATO’ WAN ABD. HAMID BIN WAN MAHMUD SAC I DATO’ ABDUL SAMAH BIN HJ. MAT P/SAC I DATO’ JALALUDDIN BIN AB RAHMAN P/SAC I DATO’ SHARIFUDDIN BIN AB GHANI P/SAC I DATO’ JAMSHAH BIN MUSTAPA P/SAC I DATO’ ABDUL HAMID BIN BADOR SAC II DATO’ PALHLAWAN SULAIMAN BIN MOHAMAD SAC II DATO’ ABU BAKAR BIN AHMAD SAC II DATO’ CHUAH GHEE LYE SAC II DATO’ LAW HONG SOON @ LOW HONG SOON SAC II DATO’ DR. CHAI KHIN CHUNG SAC II DATO’ DR. HASHIM BIN HARON SAC II DATUK JALALUDIN BIN IBRAHIM SAC II DATO’ AHMAD NADZER BIN HJ. NORDIN SAC II DATO’ ABDUL MALEK BIN HJ. HARON SAC II DATO’ ABD. MANAN BIN MHD. HASSAN SAC II DATO’ HJ. MOHD. HANIFF BIN HJ. HANUDDIN SAC II DATO’ ZAKARIA BIN YUSOF SAC II DATO’ HJ. ROSLY BIN ABAS SAC II CHEE CHENG WAN SAC II HUZIR BIN MOHAMED SAC II DATO’ KHARIRI BIN JAAFAR SAC II DATO’ ASRI BIN YUSOFF SAC II DATO' THAIVEEGAN A/L ARUMUGAM P/SAC II DATO’ JAAFAR BIN MOHD. YUSOF P/SAC II MOHAMED FARID BIN ABU HASSAN P/SAC II MOHD. SHAHRIZAN BIN CHE MAT DIN P/SAC II AWALUDIN BIN JADID P/SAC II DATO’ ABD AZIZ BIN YUSOF ACP MOHD. SAKARUDDIN BIN CHE MOOD ACP AHMAD AMIR BIN MOHD. HASHIM ACP AHMAD MARZUKI BIN HJ. MOHD SAID ACP AB. AZIZ BIN ZAKARIA ACP ZULKIFLI BIN HASSAN ACP AZIZ BIN SALLEH ACP MOHD. KAMAL BIN MOHD. YASIN ACP AHAMAD ZUFAMI BIN DATO’ MOHD. GHAZALI ACP ZAMRI BIN HJ .SHAMSUDIN ACP JUNAID BIN HAJI ZAKARIA ACP MOHAMMAD NASIR BIN RAMLI

43

AHMAD ZAIDI BIN MAT ALI S/INSP. 101. 54. 35. 22. 89. SM HASSAN ADLI BIN SANI 112. SINNATHAMBI A/L KRISHNAN S/INSP. 27. ZAARAH BINTI MD. LATIFF S/INSP. 98. IDRUS 44. 71. 71. 95. 77. 104. SJN. DAHALAN BIN MOHAMOD C/INSP. 68. 114. 8. RAHMAN BIN MOHD. AMAT BIN WAN SHAM 44 . HASHIM DSP ABDUL MUTALIB BIN HASHIM DSP ZAINAL BIN ABDUL HAMID DSP MOHD. MUZMI BIN MUSTAFFA S/INSP. FAHDIL @ ANTUM AK HUTEL ASP ROSE BAINI BINTI KASIM P/ASP MOHAMED MOKHSEIN BIN MOHAMED ZON 4.64. 2. 37. 40. RAJAB DSP TAN HWEE SIA DSP SETAPA BIN YUSOFF DSP TUAH BIN MASROM DSP HJ. ABD. AMINUDIN BIN AZIZ C/INSP. 124. SAAT BIN KIJO C/INSP. ABDUL SAMAD CHEM BIN ABDULLAH S/INSP. 34. AZIZ BIN SULAIMAN C/INSP. ABU BAKAR BIN JUSOH S/INSP. AMIN BIN ABD. 59. 128. ABDUL RAHMAN BIN KARIM S/INSP. 116. 99. HASSAN BIN ABU OMAR S/INSP. 69. 79. 94. 133. MOHD. 132. 75. HAZMI BIN HUSIN C/INSP. 29. MANAB BIN BAHRUM DSP MOHD. 9. JOSEPH AK ABET S/INSP/D. 137. NORZIAH BINTI MAT SAID C/INSP. 16. 26. 53. THANABALAN 114. ABANG ISMAIL BIN ABANG ABD. 84. LATIF SM DAUD BIN MAARIS SM/D KRISHNAN A/L MARIAPPAN SM/D KAMARUDDIN BIN RAZALI SM MAZLAN BIN MASURI SM MOHD SHAMSHIR DONALD BIN ABDULLAH SM MANSOR BIN ABU SEMAN SM MD. 83. 101. 81. HASHIM C/INSP. 96. 117. RAHMAN SM MOHD. 58. 113. 129. BENTARA PASUKAN POLIS (BPP) 1. MOHAMMAD BIN NAWAB DIN S/INSP. 88. 97. ALI BIN HJ. 20. RAZALI BIN MAIN 116. 79. RASHID BIN HASAN C/INSP. 13. 103. 73. 115. 105. ABDULLAH BIN HASSAN S/INSP/D. 93. ROSLI BIN HASSAN C/INSP. RADZI BIN ISMAIL P/DSP BONIFACE AK NYAMBONG P/DSP XAVIER A/L SOOSAINATHAN ASP HJ. 126. ZAIDI BIN AZAHARI S/INSP. MOHD. 46. 28. 60. 22. MUSALMAH BINTI ABU BAKAR C/INSP. SHARIN BIN ABDULLAH SM KANABATHY A/L MARIAPPAN SM ABDUL LATIF BIN MOHAMAD SM CHE OMAR BIN ABDULLAH SM MOHAMAD ZIN BIN MOHAMAD AMIN SM/D ONG YOOK BEEN SM/D BALACHANDRAN A/L KRISHNAN SM AMAL BIN HJ. 29. TERESA HUO SIEW ING S/INSP. OTHMAN BIN SAID C/INSP. 98. MUNIR BIN MOHD. ABD. 76. MD. RASHID BIN AHMAD SM YUSOP BIN DAUD SM AZELAN BIN MAT NOH SM/D ABD. ASMAWI 110. 72. K. 18. MD ISA S/INSP. RAUF DSP AI FAH HIN DSP ZAITON BINTI MOHD. KASIM BIN KADER S/INSP. TOBADI SM ABU BAKAR BIN SAMAT SM IDRIS BIN AHMAD SM AZMAN BIN MAHAT SM MAHAT BIN SURIYANA SM AZIZ BIN MOHAMAD SM MOHD. 50. 67. 63. RASHID BIN ISMAIL S/INSP. WAHAB C/INSP. 85. 66. 125. 76. 92. 134. SM/D AHMAD TAJUDIN BIN IBRAHIM 107. 118. AHMAD BIN HUSIN @ RAFIEE S/INSP. HAZIME BIN ABD. SALEHAN BIN TUMIN C/INSP. 99. 25. 55. 69. SM MOHD. 100. SULONG S/INSP. 88. 86. JAIS S/INSP. 17. 41. 15. GHAZALI S/INSP. 74. 95. 92. BASMAN BIN HJ. 111. ZULKEPLI BIN HJ. OTHMAN S/INSP. HASSAN BIN HJ. 73. 66. SJN. 23. 90. 130. NANG ASP SAMPORNAK BIN ISMAIL ASP GEORGE BANYANG AK GEMONG ASP DOLLAH BIN DAUD ASP HJ. ENCHE OMAR BIN HASSAN S/INSP. 14. NORRAJI BIN ROJO S/INSP. 81. NOOR SM HJ. 2. YUSOF BIN ISMAIL DSP BAKHTIAR BIN MD. NOR BIN MANSOR SM/D ZAINUDDIN BIN HUSIN SM ABDUL RAHMAN BIN HJ. 93. 82. ABDUL GAFAR BIN ABDUL SAMAT S/INSP. 10. 32. 61. MALEK BIN BAHARUDDIN 108. QUEK SENG ANN C/INSP. 47. 19. YUSOF BIN YATIM S/INSP. HAMID BIN CHE AHMAD ASP MOHAMAD ZAWAWEE BIN IBRAHIM ASP RUSLAN BIN SIRU ASP HAMSAH BIN SAKOR ASP SYED AYUB BIN SYED ZAINAL ASP AHMAD SHAHRIFUN BIN MAT AROFF ASP WILLIAM SINTAU AK PATI ASP MAHMUD PAUZI BIN MAT SAUFI ASP TAN LEE JENG ASP SAMSOR BIN MAAROF ASP LAU SAY JONG ASP ABD. RABANI BIN HJ. 70. SM ABDUL RABU BIN HAMDAN 106. 65. SM/D AHMAD BIN HUSSEIN 109. 89. 108. SM ELIL ALAGAN A/L A. 94. 48. 20. 77. 90. 17. ABDUL RAZAK BIN YUSOF S/INSP/D MOHAMAD RADZI BIN SAAD S/INSP. JAAFAR SM ISMAIL BIN CHE MAT SM ABDUL GHANI BIN SAFAWI SM ZULKIFLI SHAHROM BIN MOHAMED KESATRIA PASUKAN POLIS (KPP) 1. ABU BAKAR BIN HJ. KARUNAMURTHI A/L MUNIANDY S/INSP. 78. MOHAMED SM/D BASIR ABDUL SAMAD BIN IBRAHIM SM NAWAWI BIN HJ. HJ. NOR RAHMAN BIN AHMAD S/INSP. HASHIM DSP ABDULLAH BIN ARSHAD DSP AZID BIN ISMAIL DSP YOW KOK KHIANG DSP YAHYA BIN ABD. 21. M. MISERANG BIN BUSNO C/INSP. ANUAR BIN ABD. S/INSP. 74. 18. ABD. 12. 38. ISA BIN MOHD. YAHYA BIN AHMAD C/INSP. 87. 103. ARMAN KHAN BIN ABDULLAH C/INSP. RAHIM SM NORDIN BIN AWANG SM HAMDAN BIN ABDUL HAMID SM PAUZI BIN JUSOH SM/D SRITHARAN A/L SANDU NAIR SM MOHAMED NASIR BIN HJ. 3. 3. 4. NOOR 122. 68. 28. SJN. SJN. 131. EKHSAN BIN MOHD AMIN S/INSP. P/SM IBRAHIM BIN SHAFIE 117. NORDIN BIN BASAR SM ABDUL RAZAK BIN HUSSAIN SM NORIDAH BINTI YAHYA SM MOHD. MOHAMAD BIN RIMAT S/INSP. 119. 56. 121. RAHMAN P/DSP ABDUL RAHMAN BIN HASNAN P/DSP NIK LOKMAN HAKIM BIN NIK ABD. 15. 25. 19. ABD RAHMAN S/INSP. 112. 26. ABD. MD. 7. 6. 85. GOBI A/L KOOROPPOO S/INSP. 67. LADIS ASP MOHD HAMELEAY BIN ABDUL MUTALIB ASP MUSA BIN BAHAR ASP AB. SM/D ABD. 135. 70. JAMILAH BINTI AHMED C/INSP. 42. SIAM S/INSP. ZAIN BIN MOHD. 52. 45. 10. 80. 78. KAMARIAH BINTI MD. 84. KAMALA LYDIA A/P NARAYANSAMY C/INSP. 62. HAMID DSP MOHD BARSRI BIN M. 24. DSP SUDANANTHAN A/L SANKARAN DSP YUSUF BIN IBRAHIM DSP MOHD RODZI BIN RAJAB DSP ABDUL RAHMAN BIN JID DSP KAMARUZAMAN BIN IBRAHIM DSP ABD. 80. SM/D FOONG KENG WAH 113. 138. 49. AHMAD @ SUWAWI BIN KERI P/S/INSP. RASHID BIN MAHMUD SM ZAHARI BIN RASHID SM YAACOB BIN SAMSUDIN SM YASIN BIN HJ. NUSI DSP ZAILANI BIN JANTAN DSP ADNAN BIN ABDUL LATIF DSP ZAMANI BIN IBRAHIM DSP MOHAMAD BIN TAIB DSP INDRARAJA A/L MOOTATAMBY DSP ZULKARNAIN BIN ZAKARIA DSP JOKHIRI BIN ABDUL AZIZ DSP ZULKIFLI BIN SHAMSUDDIN DSP MOHAMAD DAUD BIN JELANI DSP MOHD. 87. GANI BIN AJIRUL ASP ABDUL RAHIM BIN HJ. YATIM ASP LEPI ANAK AWAN ASP ABDUL RAHNI BIN ABD. YUNUS BIN HJ. 14. NATAR 119. AHMAD BIN MAN 120. 11. 136. 64. ISMAIL BIN IBRAHIM 121. 13. CHE SULAIMAN BIN CHE MAMAT S/INSP. 65. 96. 6. ZULKAPLY BIN HASAN C/INSP. 86. 7. VALLAITHAM PILLAI A/L LAKSHMNAN C/INSP. MAHMUD BIN IBRAHIM S/INSP. MOHD. 33. SM ABDUL RAHMAN BIN ALIAS 111. 21. 36. RASID DSP ABD. 120. 31. 11. 107. MAHADI BIN KIDEN ASP LATIP BIN MOSAT ASP NORHASHIMAH BINTI ASHARI ASP SUBRAMANIAM S/O DAYDIAH ASP MOHD. HUSSEIN BIN RAKI SM MAT SAAD BIN DIN SM/D JACK ANJAT NYUA SM/D ABDUL SHUKOR BIN ABU BAKAR SM RAZALI BIN SAID SM JALALUDDIN BIN BA SM JUNAIDI BIN RUSNIH SM JAMALUDIN BIN ABU SM HADZLYNDA BINTI ABDULLAH SM/D MOHAMAD BIN AHMAD SM MD. 91. ZAMAN BIN HJ. 39. ANI DSP TEOH CHING KEE DSP MENDER SINGH A/L KEHAR SINGH DSP MOHAMAD BIN BAHAROM DSP SAIFI BIN HJ. OMAR BIN DAHAKIM S/INSP. P/ASPALLEN YEO SWEE HOE P/ASP JEFFREY TAN LAIN BOCK P/ASP MOHD SELVA BIN ABDULLAH 104. SM AFANDI BIN ALI 105. 82. 43. ROSMIN @ CHONG MIN KIONG SM/D WAN HASHIM BIN WAN SALLEH SM MIMAH BINTI YAHYA SM AZMAN BIN RAMLI SM/D SYED JAMALIL BIN SYED KASSIM SM MUSTAFFA BIN SULONG SM/D RAZALI BIN MD.MOHD. ABDULL RAHIM BIN HJ. 16. 123. GAHFFAR DSP MOHD. 27. LEE GIM MAY P/S/INSP. SJN. 57. 12. MOHD. 83. SAAD BIN ISMAIL C/INSP. MOHD. 106. 8. LAZIM BIN HJ. P/ASP NORMA BINTI DUN P/ASP MOHD. JELANI BIN UGOH S/INSP. 23. KADIR P/DSP MD. 75. 102. OSMAN SM MOHD. 9. AZIZ BIN AHMAD DSP CHOR AH SING DSP ROHAIZAT BIN ABD. ZAINUN BINTI MAT AMIN C/INSP. 127. AKHIR BIN HJ. 5. 51. 109. 102. P/SM MOHD. 91. MAT RASID BIN MAT KAHA S/INSP. 24. BAIDAH BINTI MOKHTAR 118. ABDUL HADI @ AGUN BIN ABDULLAH S/INSP. 5. MOHD. 122. ARIBAHAL BIN HJ. KAMARUDDIN DSP AZIZAN BIN AB. 97. 100. RAZAK BIN SHABUDIN C/INSP. 72. SJN. DALIMBANG P/S/INSP. 30. SM RAMLI BIN ISMAIL 115. 110.

ABD. 270. MD RADUAN BIN MARZUKI 224.123. SJN. ROSLANI BIN ABDULLAH L/KPL. SUKRI BIN ISMAIL KPL. SJN. MUHAMAD KPL. SJN. RAHMAN BIN AB. SJN. WAHAB BIN MAJID KPL. ZAKARIA BIN SUDIN KPL. MAJID KPL. SJN. SJN. OMAR 178. SJN/D MOHD. GIMEK AK JUNUS 214. 273. 304. SHAH 225. BASARI BIN BAHARI 217. AMIR SAHIL BIN HJ. P/SJN. OTHMAN BIN MOHD. ABD. SJN. MOHD. SJN. SJN. RAHMAN BIN HJ. TAHA BIN HJ. SJN. ABD. SJN/D ABU BAKAR BIN BABA 153. MOHD. MOHAMED ZAKI BIN MOHAMED ALI 166. SJN. SJN. MOHD YUSOFF BIN HASSAN KPL. RUSSLIN BIN ABU HASSAN 206. 288. SHAHIDAN BIN SULAIMAN 159. A. RAZALI BIN BASIRUN 145. BASRAH BIN JALI 247. SITI MARIAM BINTI ABD. AZIZ BIN WAHAB P/KPL. MIOR AHMAD ZAMRI BIN HAMDAN 195. 262. 261. 251. 258.RADIN ZAINAL BIN RADIN YUSSOF P/KPL. 296. 282. MOHD. SJN. IBRAHIM BIN AHMAD 174. MD 151. ABD RAZAK BIN IBRAHIM 135. 292. SJN. SJN. RAMLI BIN ABDULLAH KPL. SJN. ANI BIN HARON L/KPL. KADIR BIN HUSIN 149. RUSLAN BIN HUSSIN KPL. ETONG 176. NADARAJAN A/L VELLASAMY KPL. SHAH BIN ALI 146. SJN/D ARUMUGAM A/L KANNAN 203. HJ. 260. ABD. SJN. ABDUL RASID BIN JUNUS P/KPL. SJN. MD ROSLI BIN RAJIKIN KPL. SJN. SJN. SAMSUDDIN BIN HJ. KAMARSHAH BIN YAH 155. 281. ABD. DIN BIN MAT YUNOS 191. 256. SJN. NAZIM BIN AHMAD 132. AB. KAMAL BIN HANIF KPL. ANGKING AK KION 246. PETER AK BERIAK 179. SJN. ABDUL WINE BIN HJ. ABU BAKAR MUSADDIK BIN LOPE PIHIE 163. SJN. SJN/D. SJN. ZOLKFLE BIN ISNAIN 175. GHANI KPL. ZACHARY SIMON SOROP KPL. SJN. SJN. SJN. AZMI BIN HJ. SJN. HANAFI BIN WAN CHIK 192. DAWAM BIN MD JAI KPL. ANG WEAI LEOONG KPL/D AZMI BIN SHANUSI L/KPL MOHAMAD BIN ACHOK PESARA SARJAN MEJAR APOT A/K SAAD 45 . SAAD 147. SJN. KAPOK AK NGUMBANG 213. 293. P/SJN. INDERA 236. HASIM BIN MD.NORMAH BINTI OTHMAN KPL. SJN. SJN. SJN. OUYOP BIN YUSOF 198. P/SJN. MAT SALEH BIN ALANG 240. ZAINAL ABIDIN BIN ISMAIL L/KPL. ABDUL RAHMAN BIN HJ. SJN. AG. ISMAIL BIN HASSAN L/KPL. HAMDAN BIN IDRIS SJN/S RAMLI BIN ABD. SJN. 267. SJN. SJN/D BADRIM BIN ABDUL MAJID 202. MALEK 196. 275. 2. ZAIRUSTAM BIN ABDULLAH 211. 287. ROSLI BIN ISMAIL L/KPL. SJN. KHAIRUDDIN BIN MOHD ALI 184. ISMAIL BIN ALI 212. JACKSON BALING AK EJAU KPL. SJN. YAHAYA BIN KADER 152. SJN. MUHAMMAD NOR BIN ABBAS L/KPL. 303. JOHAN 215. ABU BAKAR BIN TAIB L/KPL. VELOO A/L VADIVELOO 161. 295. SJN. SJN. SJN. NOOR BIN ABDOL MANAP 172. ABD. SJN. SJN. MASDIN BIN HJ JIKAH KPL. 279. HALIM 193. SJN. SJN. SJN. 299. ZUBIR BIN ABD RASHID KPL/D NOOR MOHD SALLEH BIN ARIFFIN KPL. AKHIR BIN MANSOR 207. RAZALI BIN MOHD. 252. GHAZALI 133. 250. P/SJN. ABDULLAH BIN ABDUL HAMID L/KPL. SJN/D ABDUL RAOF BIN LEBAI ABDULLAH 185. SELAPAN A/L MARAPPEN 173. KAMARUZZAMAN BIN IBRAHIM 165. 294. SJN/D MOHAMMAD HEJEMI BIN HJ. 297. THONY BIN SABI KPL. 286. YAHYA BIN CHE MAT 168. 4. MOHD ZUHUDIN BIN HJ. SJN. LAHAP BIN PG. SJN. HASSAN BIN SAAD 204. SJN. MOHAMED BIN ABD. OTHMAN BIN ABDUL RAHMAN 238. SJN. MOHD. SJN/D SAMSUDIN BIN SUJAK 137. MAJID 131. SJN. SULIHAN BIN TAAMSIR 181. MOHD. SJN. SJN. SJN. SJN/D KHIR JOHARI BIN IBRAHIM 144. SJN/D AFIDAH BINTI AWANG 233. AHMAD JALAL 194. LIAN JUKING 164. YUNUS BIN OTHMAN 243. 264. MUHAMAD TAHAR BIN ABD. SJN. ZAKARIA BIN RAHIM 157. TANG KEE CHER 171. 255. NOR AWAL BIN SAAT 136. AHMAD P/KPL. SJN/D ZOLKERNAIN BIN HAMBALI 183. ISHAK BIN SAID L/KPL. MOHD. ABDUL MANAP BIN SANI 162. SJN. SJN. MOHAMED BIN MAT YAJID 239. SJN/D AZIMAN BIN TAIB 143. SJN. PARAMAGURU A/L KANDASAMY 129. SJN/D NOORANI BINTI SALIPAN 232. SJN. SJN. ARIFFIN BIN HASHIM KPL. SJN. RAHMAN KONS/S AZLINA BINTI ARSHAD PINGAT KEBERANIAN POLIS (PKP) 1. 283. AWG HASSAN BIN AWG HASMI L/KPL. SEKEN 187. MOHAMAD KASSIM BIN MOKHTAR 208. 289. ROZIAH BINTI OMAR 177. DAMIRIN BIN TALIB KPL. DAIMAN BIN YUSOF KPL. HAMDAN BIN DAUD L/KPL. MUTALIB BIN HASSAN KPL. AMRAN BIN MD. 257. BIN SYAID YAHYA 228. SJN/D STEPHEN TONY TANNI JARANG 190. 272. MOHAMED AZMI BIN ISMAIL 140. RAHMAT BIN TAHRIN 130. ARIFF 141. P/SJN ZULKIFLI BIN HASSAN 249. 3. SJN/D SHARUDDIN BIN MOHD. GETEH AK UNTAM 167. SJN. YUSOF BIN ALI 142. NOR BIN SAAMAH 221. SJN. RAHMAN BIN HAMID 201. AMIN BIN HJ. SJN. MALIK BIN HJ. MOHD. WAN AHMAD KAMIL BIN KHAMIS 169. AMIL SARI BIN ADIS NABI KPL. RANI BIN HJ. SJN. MOHD. RUKIAH BINTI IBRAHIIM 182. WAHID BIN ABDULLAH 180. SJN MISKIA BINTI HJ. 278. 300. P/SJN. AWANG KPL. MAHPOP BIN OTHMAN KPL. SJN/D MOHD. HJ. SJN/D ALI HASSAN BIN AHMAD 128. ABD. RAHMAN L/KPL. NAYAN 127. SJN. YAHYA BIN AZIS 189. SUKOR BIN AHMAD 248. SJN. HASSAN 126. ABD. MD NAZRI BIN KASIM 244. 266. MUSTAFAH BIN YUSOF 209. P/SJN MD. ANUAR BIN MARJUNID 234. WAHAB BIN MD ISA KPL. RAHMAN 188. MD. SJN. MUTALIB KPL. SJN. SYAID MOHD. SJN. 302. SJN. SJN. MAHDZIR BIN HARUN 218. JAMIL BIN ISHAK KPL. RUSLI BIN BAKAR 186. SJN. MALIK BIN MOHD. IBRAHIM BIN SUOD 226. 265. SJN/D IBRAHIM BIN HASSAN 199. KUMASI BIN HABIBI 222. ROHAIMI BIN JAMALUDIN KPL. 285. OTHMAN KPL. SJN. RAJA AZITA BINTI RAJA AZHAR 241. SJN. AB RAZAK BIN MOHD SAID 134. AHMAD BIN HASHIM 219. SJN/D HARUN BIN MAT SHARI 205. SJN. WARREN JANDAI AK GALEH KPL. YUSOP BIN ABD. AHMAD SHUKRI BIN HASSAN 230. 291. ROSLAN BIN NAYAN 160. 268. SJN. IZHAM BIN HASSAN 229. AMIR HAMZAH BIN DIN 156. HASHIMAH BINTI SALLEH 170. BAKAR 124. YASSIN KPL. TOP 158. 269. FAIZOL BIN ABDUL RAHMAN 210. ABU HASAN ASHAARI BIN KASIM 200. SJN. KPL. MOHD. 301. SJN/D ABDULLAH BIN SEMAN 150. SJN. ISMAIL BIN ABD. MOHD. 271. 259. AFFENDI BIN HARUN 148. YUSOFF BIN MAHMUD 223. SJN/D SAADIAH BINTI HAMZAH 242. RAHMAN BIN HJ. ZAHIRI BIN ZAWARI KPL. SJN. SJN. 274. SJN. AB. SJN. SJN/D MAZLAN BIN GHAZALI 227. AHMAD JOHARI BIN KHALIS 237. SJN/D ZULKIFLI BIN OTHMAN 220. MAZLAN BIN MOHAMMAD KPL. AFANDI BIN HJ. SHAMSURI BIN PANDAK ISMAIL 197. AG. RADZI BIN HASSAN 235. ISHAK BIN ABU BAKAR 154. 298. MARZUKI BIN SHAFIE 245. RAMELLENGGAM A/L SENGILEE 138. SJN. 276. 263. MOHD. 277. SJN. SJN. SJN. SJN. MOHAMAD SAROJ BIN ABDULLAH 125. SHAWAL BIN HJ. 284. C/INSP. ABD. SJN. SJN/D ABDUL LATIF BIN AHMAD 139. SJN. SJN. 290. 253. AB. SJN. SJN. ABDUL MALIK BIN HASSAN 216. SJN. 254. JURINAH BINTI BEL 231. 280. NOR L/KPL.

ABG. ISMAIL PENERIMA PINGAT BENTARA PASUKAN POLIS SARJAN MISKIAH PENERIMA PINGAT BENTARA PASUKAN POLIS PENERIMA PINGAT BERGAMBAR KENANGAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI 46 .YDH CP DATO’ MOHD. FUZI BIN HARUN PENERIMA TUNGGAL DARJAH PGPP MEMULAKAN SENARAI PENERIMA DARJAH KEPAHLAWANAN YDH DCP DATO’ MORTADZA NAZARENE MENDAHULUI PENERIMA DARJAH PSPP SAC II DATO’ ASRI YUSOFF MENERIMA DARJAH PSPP SUPT DATIN NOOR AYNA MENDAHULUI PENERIMA DARJAH PPP SUB INSP.

sebanyak 33 projek atau 32 % diklasifikasikan sebagai Telah Dilaksanakan/Selesai. Kemajuan Projek Sehingga Disember 2009. dari 103 projek yang terlibat. sementara 8 projek atau 8 % lagi diklasifikasikan sebagai projek Tidak Dilaksanakan dan projek /Digugurkan. Jumlah Projek Selesai Dan Gugur Mengikut Jabatan Jabatan Jabatan Pengurusan Jabatan Siasatan Jenayah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Jabatan Logistik Jabatan KDN/KA Cawangan Khas Urus Setia Tetap KPN (Tatatertib) Urus Setia KPN (Penyelidik & Pembangunan) Jumlah Keseluruhan Jumlah Projek 30 9 11 5 11 12 3 11 11 103 Projek Selesai 4 3 5 2 4 3 2 7 3 33 Dalam Pelaksanaan 20 6 6 3 6 9 1 3 8 62 Projek Digugurkan 5 1 0 0 1 0 0 1 0 8 47 . pihak Urus Setia Tetap PS5T-PDRM telah mengeluarkan sebanyak 25 laporan kemajuan projek bulanan berbentuk kronologi dan diedar kepada semua Pengarah Jabatan dan Ketua Pengurus Projek selain di muat naik melalui e-Siar. Pecahan status pelaksanaan. 62 projek atau 60 % diklasifikasikan sebagai Dalam Pelaksanaan.PELAN STRATEGIK LIMA TAHUN PDRM (PS5T) Pelan Strategik Lima Tahun Polis Diraja Malaysia (PS5T-PDRM) menggariskan sebanyak 103 projek termasuk projek di bawah National Implementation Task Force (NITF) yang perlu dilaksanakan mulai tahun 2007 hingga 2011. selesai digugurkan mengikut jabatan adalah seperti di bawah. Bagi membolehkan pemantauan terhadap perkembangan projekprojek yang perlu dilaksanakan.

dijangka memberi kesan yang agak besar kepada status pelaksanaan projek-projek PS5T-PDRM sama ada secara langsung atau tidak. Jika cadangan tersebut diterima maka secara tidak langsung projek-projek PS5T-PDRM yang berkaitan akan turut sama selesai.Cadangan Penambahbaikan Dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan projek dan tahap penyelesaian. Di antara pertindihan adalah melibatkan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan Dan Pengurusan PDRM. Penyelarasan pertindihan tersebut. cadangan penambahbaikan seperti berikut perlu diberi perhatian. Pembesaran Pasukan Gerakan Am. Projek NKRA dan Blue Ocean Strategy. sebanyak 15 projek boleh digabungkan dengan projek PS5T manakala sebanyak 11 projek boleh diambil alih oleh Projek NKRA di atas dasar persamaan matlamat. Pasukan Simpanan Persekutuan. Projek PSSO. PS7T – KDN. Perak 48 . Unit Berkuda Pangkalan Unit Udara Ipoh. Dari sudut Projek PSSO. Unit Udara. Pertindihan Pelaksanaan Di sepanjang projek pelaksanaan yang telah terdapat dikenal beberapa pasti perkara yang yang dilihat mempunyai kaitan dan pertindihan dengan projek PS5T-PDRM.

Selangor (Pakej 1) Maktab Teknik Bakri Muar. Pulapol Kuala Lumpur Membaik Pulih Dan Membina Prasarana Institusi Latihan Seiring Dengan Keperluan Dan Pembangunan Negara Bangunan Tambahan Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Kubu Bharu.Membaik Pulih Dan Membina Prasarana Institusi Latihan Seiring Dengan Keperluan Dan Pembangunan Negara Pembinaan Residential Hall. Johor 49 .

pada keseluruhannya Pelan Strategik yang dirangka untuk pelaksanaan dalam tempoh lima tahun secara langsung atau tidak langsung telah membantu menyediakan hala tuju Pasukan Polis Diraja Malaysia selaras dengan kehendak dan harapan kerajaan dan masyarakat. Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam perancangan pelaksanaan projek di bawah Pelan Strategik Lima Tahun dan NITF. 50 . Ketua Polis Selangor Walaupun krisis ekonomi global turut memberi impak kepada pelaksanaan Pelan Strategik Lima Tahun PDRM. namun projek-projek yang tidak memerlukan keperluan peruntukan kewangan dan keperluan perjawatan telah dan boleh dilaksanakan oleh PDRM.Memantapkan Dan Mewujudkan Rakan Cop Di Semua Kontinjen Selaras Dengan Projek C4i Secara Berperingkat Pelancaran Rakan Cop Kontinjen Selangor oleh DCP Dato’ Khalid Bin Abu Bakar.

Jadual 1: Jumlah Pegawai/PRP/KTA Kontijen/Briged/Formasi BIL 1 KONTINJEN B. Laman Web. e-Mail dan Fax Terlibat dengan kes Jenayah Kes Sivil Kes-Kes Trafik Kes Syariah Kes Rasuah 51 . bersih. Cawangan ini sebagai sebuah badan yang mengawasi. penyelewengan dan salahguna kuasa di samping memberi bimbingan dan galakan ke arah mewujudkan cemerlang. 682 pegawai pangkat rendah dan 39 pegawai awam.AMAN KONTINJEN/ BRIGED/ FORMASI JUMLAH SACII 1 ACP 1 SUPT 5 DSP 8 Urus C/I 21 Setia SI 3 KPN SJN 32 (Tatatertib) KPL 19 L/KPL 15 Bukit KONT 16 Aman K/S 7 KTA 23 dan JUM 188 ASP 30 SM 7 2 - - - 9 29 61 47 36 168 185 92 25 14 16 682 1 1 5 17 59 82 50 43 200 204 107 41 21 39 870 Penyiasatan Tatatertib Penyiasatan tatatertib berlandaskan kepada punca-punca dan sebab-sebab seperti berikut: • • • • • • Tohmahan : Melalui Surat.URUS SETIA KPN (TATATERTIB) Urus Setia KPN (Tatatertib) di Bukit Aman diketuai oleh Timbalan Ketua Urus Setia KPN (Tatatertib) manakala di peringkat Kontingen. Secara terperinci kekuatan mengikut pangkat dan kontinjen/formasi/briged adalam seperti di Jadual 1. Briged dan Formasi dikenali sebagai Pegawai Turus Tatatertib. Hadir sendiri. Telefon. memantau dan bertindak ke atas warga PDRM yang warga PDRM yang melakukan salah laku. amanah dan mesra dan dapat memberi perkhidmatan yang Kekuatan Urus Setia KPN (Tatatertib) Kekuatan Urus Setia KPN (Tatatertib) keseluruhannya adalah seramai 870 pegawai iaitu terdiri daripada 188 pegawai kanan. cekap.

Membawa telefon bimbit tanpa kebenaran Pegawai Pemerintah. Penyelia tidak membuat pemeriksaan ke atas buku-buku penugasan yang dibekalkan. Menjalankan Sekatan Jalan raya tanpa kelengkapan. Pemeriksaan Lokap • OKT yang berada di dalam Lokap memiliki barang-barang yang tidak sepatutnya.Pemantauan/Naziran Unit Operasi Urus Setia KPN (Tatatertib) telah menjalankan pemeriksaan Naziran di beberapa IPD seluruh Kontinjen dan mendapati beberapa perkara Tatatertib/Disiplin telah dikesan seperti berikut: 1. Tidak mencatit Buku Saku. 84 dan Pol. Anggota tidak membawa Buku Saku semasa bertugas. 2. 3.40. rokok. seperti tembakau. dan Tidak memakai Pakaian Seragam semasa bertugas (anggota MPV). Membawa jumlah peluru tidak mengikut skil yang dibekalkan. pemetik api. straw yang mempunyai kesan heroin. dan • Pol. Buku Perharian (Po. Tidak membawa senjata api semasa bertugas. Pol. Pemeriksaan Balai/MPV/Anggota Bertugas • • • • • • • • • • • • • • Didapati kurang lawatan oleh penyelia. 40). Memakai Uniform tidak mengikut Spesifikasi PDRM. 52 . Pemilikan Kenderaan Kebanyakan pegawai dan anggota tidak mempunyai kebenaran pemilikan/mengguna dan tidak membuat pengisytiharan. Tidak mencatit jumlah wang yang dibawa semasa bertugas. peralatan mengisap dadah. 40) tiada dalam Kenderaan HMPV. Buku Sektor tidak diselia oleh Ketua Polis Balai. 56 tidak dikemaskini dengan betul oleh anggota-anggota bertugas dan kurang penyeliaan daripada Ketua Polis Balai dan Penyelia. Tidak melengkapkan Station Diary (Pol.

75% 0.841 JUM 4 4 9 96 38 83 250 1 360 31 30 906 PEG 0 3 2 9 16 12 46 0 84 1 4 177 2009 APR 0 6 9 98 5 55 225 1 441 38 22 900 1077 1. Naziran dan menyelia penugasan pegawai dan anggota ketika turun ke padang melaksanakan pencegahan jenayah seperti membuat tugas bit rondaan dan lain-lain lagi. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PPPA (K&T) 1993. Perangkaan Kes-Kes Tangkapan BPR Tahun 2008-2009 BIL 1.89% 100. TAHUN 2008 2009 PEGAWAI KANAN POLIS 89 124 PEG PANGKAT RENDAH POLIS 670 769 JUMLAH 759 893 PERATUS 0. (PPPA (K & T) 1993. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kesalahan dan Tatatertib) 1993.689 JUM 0 9 11 107 21 67 271 1 525 39 26 1077 53 . 2.689 Perbandingan peratusan bagi perangkaan Kes-Kes Tangkapan BPR Tahun 2008-2009 adalah meningkat dari 759 kes iaitu 0.841 103. Melaksanakan penyeliaan ke atas penugasan pegawai anggota operasi bersepadu pencegahan jenayah. Memantau perlaksanaan Sistem Kawalan Disiplin dan Dadah (SKDD) Perangkaan Kes Tatatertib bagi tahun 2008 hingga 2009 1.75% bagi tahun 2008 kepada 893 kes iaitu 0.86% POPULASI 100. 4(2)(a) 4(2)(b) 4(2)(c)(i)(ii) 4(2)(d) 4(2)(e) 4(2)(f) 4(2)(g) 4(2)(h) 4(2)(i ) 4(2)(j) * TAHUN/JENIS KESALAHAN Membelakang Tugas Awam Berkelakuan Bercanggah Dengan Tugas Awam Menjejaskan Pegawai Awam/ Faedah Sendiri Mencemarkan Nama Perkhidmatan Awam Kurang Kecekapan Tidak Jujur/Tidak Amanah Tidak Bertanggungjawab Salahguna Kuasa Ingkar Perintah Cuai Sabitan Mahkamah JUMLAH JUMLAH KESALAHAN PERATUS POPULASI 2008 PEG 1 1 1 7 25 3 24 0 48 4 3 117 APR 3 3 8 89 13 80 226 1 312 27 27 789 906 0. 2. dalam 5. 6.86% bagi tahun 2009.03% 103.4. Perangkaan mengikut kesalahan Pegawai Kanan Polis dan APR yang dikenakan tindakan tatatertib tahun 2008-2009.

689 900 JENIS HUKUMAN/ TAHUN PEG 42 45 18 5 0 1 6 2008 APR 449 223 48 16 12 8 33 JUM 491 268 66 21 12 9 39 PEG 68 60 35 3 2 0 9 2009 APR 491 270 84 10 11 8 26 JUM 559 330 119 13 13 8 35 Perbandingan peratusan bagi perangkaan mengikut kesalahan dan perangkaan mengikut hukuman Pegawai Kanan polis dan APR yang dikenakan tindakan tatatertib tahun 2008-2009 adalah meningkat dari 906 jenis kesalahan iaitu 0. Daripada statistik yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan perkaraperkara berikut: 4. BI L 1 2 3 4 5 6 7 PER 38 PPPA 1993.1 Bahawa Urus Setia KPN (Tatatertib) PDRM telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara professional dan berkesan dalam usaha menangani isu disiplin dan salah laku dalam kalangan pegawai polis.3.03% bagi tahun 2009. Perangkaan mengikut hukuman Pegawai Kanan Polis dan APR yang dikenakan Tindakan Tatatertib Tahun 2008-2009.2 Semua pengaduan dan tohmahan adalah diterima dan disiasat sejajar dengan dasar pasukan untuk menerima semua jenis pengaduan walau di mana ia dilaporkan. 4. 4.03% 103.841 789 906 177 1077 1. 4.89% 100.89% bagi tahun 2008 kepada 1077 jenis kesalahan iaitu 1. 38 (a) 38(b) 38(c) 38 (d) 38 (e) 38 (f) 38 (g) Amaran Denda Lucuthak Emolumen Tangguh Pergerakan Gaji Turun Gaji Turun Pangkat Buang Kerja Bebas Surat Nasihat JUMLAH JUMLAH HUKUMAN PERATUS POPULASI 544 117 906 0.3 Meneliti setiap pengaduan dan tohmahan mengenai salah laku dan masalah disiplin pegawai polis dan menyiasat secara professional 54 bagi menentukkan kesahihannya dan .

4 Mengadili setiap tuduhan salah laku dan disiplin mengikut peraturan yang ada dan menjatuhkan hukuman mengikut peruntukkan iaitu daripada amaran sehingga dibuang kerja atau ditamatkan perkhidmatan tanpa mengira pangkat dan kaum. Sebab-Sebab Pelanggaran Disiplin Kajian yang dibuat berdasarkan kepada laporan-laporan yang diterima dan siasatan yang dijalankan. dan 5. 5. 5. 5.6 Mengadakan seminar. 55 .mengenalpasti pegawai yang terlibat untuk diambil tindakan sewajarnya ke atas pegawai berkenanan mengikut peruntukan undang-undang yang ada. dan 5.5 Lemah menguruskan diri/kewangan/keluarga dan kerjaya. 5.6 Disiplin diri yang lemah. mendapati antara punca-punca berlakunya pelanggaran disiplin dalam PDRM adalah: 5.3 Materialistik.7 Kurang penyeliaan.1 Sikap tidak bertanggungjawab.9 Muhasabah/mengenal diri sendiri.2 Tamak haloba.4 Gagal mengawal kehendak hawa nafsu. 4. 5.8 Menentukan keharmonian rumahtangga diberi keutamaan. 5. 4. 5.5 Membuat pemeriksaan berkala dan ad hoc ke atas penugasan yang dijalankan oleh unit-unit yang berisiko tinggi melakukan rasuah dan salah guna kuasa. ceramah dan dialog di semua peringkat dan kawasan termasuk pusat-pusat latihan PDRM bagi menentukan semua pegawai polis memahami pentingnya sifat-sifat kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas dan menjelaskan akibat buruk yang akan diterima sekiranya mengamalkan amalan-amalan rasuah dan penyelewengan. dan 4.

adil dan berhemah. adil dan saksama. berani. Anggota PDRM yang tekun. Tan Sri Hj. Hassan pada 06. semua anggota akan sentiasa memberi perkhidmatan yang tegas. Pelan ini merupakan satu agenda penting ke arah memperkukuhkan integriti dan kesetiaan semua warga PDRM dalam mengutamakan disiplin diri dan tugas pada setiap masa.6. serta mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat. Hassan dan Pengerusi IIM YDH Tan Sri Mohd Sidek b. Dengan ciri-ciri integriti ini. tabah dan beramanah diyakini akan dapat melaksanakan segala kewajipan dan kuasa-kuasa dengan tegas. Kawalan Dan Pengawasan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 ada dinyata tanggungjawab seorang pegawai sebagaimana: Peraturan 3C (1) – PPPA (KT) 1993 “ Maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bila apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini ” Bagi mengawasi anggota polis dari terlibat dan menyalahguna kuasa PDRM telah mengambil pendekatan dengan Pelancaran Pelan Integriti PDRM pada 25 Mac 2010 dan tujuan pelaksanaannya adalah untuk menjadi panduan semua warga PDRM dalam menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan keikhlasan sejajar dengan matlamat negara dalam pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN) ke arah membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri moral dan etika yang kukuh dengan nilai keagamaan dan kerohanian yang tinggi serta budi pekerti yang luhur. Walaupun Pelan Integriti PDRM baru disediakan tetapi aktiviti-aktiviti melibatkan pemantapan Integriti telah dijalankan bagi kebanyakan strategi-strategi dalam PIN melalui Memorendam Persefahaman (MOU) di antara PDRM dan Institut Integriti Malaysia (IIM) telah ditandatangani oleh YDH Ketua Polis Negara Tan Sri Musa b. PDRM dan IIM melalui memorandum persefahaman ini akan bekerjasama memenuhi teras tumpuan Pelan Srategik Lima(5) Tahun PDRM (PS5T – PDRM 2007 – 2011) dalam strategi pelaksanaan Pemantapan Integriti Pegawai PDRM demi mencapai VISI PDRM.09. 56 .2007. Hj.

bidang pengurusan yang dinilai adalah: A1. Pengurusan Kewangan A3. Penilaian Penilaian dibuat terhadap tiga aspek berikut: a) Komponen Pengurusan yang juga dikenali sebagai Komponen A. Penilaian dijalankan di peringkat Ibu Pejabat Bukit Aman. Komponen ini mewakili 30% dari pemarkahan penilaian. Tiga orang pegawai dari Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Jabatan Perdana Menteri telah menjalankan penilaian terhadap PDRM pada 12 hingga 21 November 2008. Pengurusan Organisasi A2. PELAKSANAAN SISTEM STAR RATING (SSR) TERHADAP PDRM Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan yang berlangsung pada 22 Januari 2008 telah memutuskan untuk melaksanakan Sistem Star Rating (SSR) ke atas semua Agensi Pusat dan Jabatan Utama. perkembangan terbaru berkaitan pencegahan dan penyiasatan. bagi memastikan segala hasil penyelidikan dan rangka perancangan yang berkaitan dengan Polis Diraja Malaysia dapat dilaksanakan dengan efektif selaras dengan dasar Kementerian Dalam Negeri dan wawasan negara kearah memenuhi aspirasi rakyat. Tumpuan penyelidikan ini mencakupi bidang-bidang seperti pemodenan pasukan polis. Pengurusan Sumber Manusia 57 Bidang- . Ibu Pejabat Polis Kontinjen Selangor dan Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang. dan strategi serta inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh PDRM.URUS SETIA KPN (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) Polis Diraja Malaysia sebagai peneraju penguatkuasaan undang-undang negara sudah semestinya memerlukan perlaksanaan penyelidikan secara saintifik yang lebih kukuh sesuai dengan era modenisasi dan perkembangan teknologi masa kini. PDRM adalah jabatan pertama di bawah Kementerian Dalam Negeri terpilih untuk melaksanakan SSR. Bertindak sebagai ‘think tank’ atau ‘ the mind behind the force’.

Keberkesanan Dasar/Program c) Komponen Pengurusan Pelanggan yang juga dikenali sebagai Komponen C.9 50 – 59.A4.56% dan mendapat penarafan 4 BINTANG. Penggubalan Dasar/Program B2. Komponen ini mewakili 35% dari pemarkahan penilaian. Pemantauan Dasar/Program. Pelaksanaan Dasar/Program B3. Pengurusan Projek Pembangunan. Komponen ini mewakili 35% dari pemarkahan yang dinilai dan merangkumi penilaian kepada perkara-perkara berikut: C1. Penilaian dibuat terhadap perkara-perkara berikut: B1. Kepuasan Pelanggan C4. Pada keseluruhannya ketiga-tiga komponen yang dinilai ke atas PDRM adalah BAIK dengan memperoleh markah 81.100 80 – 89. dan B4.9 dan ke bawah PENARAFAN BINTANG 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Bintang Tiada Bintang TAHAP Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan Lemah Keputusan Pada bulan Ogos 2009 MAMPU telah mengumumkan keputusan penilaian SSR. dan A5. Usaha-usaha Promosi Penarafan Penetapan penarafan bintang berdasarkan kepada peratus markah seperti berikut: MARKAH (PERATUS) 90 .9 70 – 79.9 49. Pencapaian prestasi komponen-komponen yang dinilai adalah seperti berikut: 58 . Pengurusan Aduan C3. Pengurusan ICT b) Komponen Perkhidmatan Teras yang juga dikenali sebagai Komponen B. Piagam Pelanggan C2.9 60 – 69.

kriteria dinilai adalah: 59 Tahap prestasi bagi kriteria- . Ibu Pejabat Bukit Aman 91. IPPK Selangor dan IPPD Sepang adalah seperti di Rajah 1.71%. dan • Komponen Pengurusan Pelanggan berada pada tahap KURANG MEMUASKAN dengan memperoleh markah 66.61% • Komponen Perkhidmatan Teras Semua peringkat penilaian mencapai tahap CEMERLANG dengan pemarkahan masing-masing.35%.14%.45% dan IPPD Sepang 100%. IPPK Selangor 92. • Komponen Perkhidmatan Teras berada pada tahap CEMERLANG dengan memperoleh markah 91. • Komponen Pengurusan IPPK Selangor mencapai tahap CEMERLANG dengan memperoleh markah 91. IPPK Selangor berada pada tahap MEMUASKAN dengan memperoleh markah 71. • Komponen Pengurusan Pada keseluruhannya Komponen Pengurusan mencapai tahap BAIK dengan memperoleh markah 87.74% dan 80. • Komponen Pengurusan Pelanggan IPPD Sepang mencapai tahap BAIK dengan markah 80.14%.• Komponen Pengurusan berada pada tahap BAIK dengan memperoleh markah 87.9%.14%.68% dan Ibu Pejabat Bukit Aman berada pada tahap KURANG MEMUASKAN dengan markah 65. Prestasi keseluruhan bagi kriteria yang dinilai adalah seperti di Rajah 2.09%. Markah prestasi bagi komponen-komponen yang dinilai di peringkat Ibu Pejabat Bukit Aman. Ibu Pejabat Bukit Aman dan IPPD Sepang mencapai tahap BAIK dengan masing-masing memperoleh markah 87.67%.

Tahap prestasi bagi kriteria-kriteria yang dinilai o Pengurusan Aduan (98. bagi kriteria Piagam Pelanggan (96.20%).59%).85%) dan o Pelaksanaan Dasar/Program Pemantauan Dasar/Program (98. dan MEMUASKAN bagi kriteria Keberkesanan Dasar/Program o (75. Tahap prestasi bagi kriteria-kriteria yang dinilai adalah: CEMERLANG (90.o CEMERLANG Pengurusan bagi kriteria Projek Pembangunan(99.43%) o o • Komponen Perkhidmatan Teras Pada keseluruhannya komponen Perkhidmatan Teras mencapai CEMERLANG dengan memperoleh markah 91.89%).89%) kerana PDRM tidak ada menjalankan kajian impak bagi Dasar/Program yang dilaksanakan.85%). bagi kriteria Penggubalan Dasar/Program (98. BAIK bagi kriteria Pengurusan ICT (83.67%. adalah: CEMERLANG dan LEMAH bagi kriteria Kepuasan Pelanggan (41.21%).35%.36%) dan Usaha-usaha Promosi (100%). • Komponen Pengurusan Pelanggan Pada keseluruhannya prestasi komponen Pengurusan Pelanggan berada pada tahap KURANG MEMUASKAN dengan hanya memperoleh markah 66.8%) kerana PDRM tidak menjalankan kajian kepuasan pelanggan secara menyeluruh dan sistematik.6%). o 60 . dan MEMUASKAN bagi kriteria Pengurusan Organisasi (78. Pengurusan Sumber Kewangan (93.42%) dan Manusia (92.

85) 61 .74 91.6) (96.Rajah 1 Prestasi Ketiga-Tiga Komponen Di Peringkat Penilaian Keseluruhan Bukit Aman IPPK Selangor 92.43) 100 Usaha-usaha Promosi Pengurusan Kewangan (93.14 91.71 71.89) Pemantauan Dasar/Program Penggubalan Dasar/Program Pelaksanaan Dasar/Program (90.09 PENGURUSAN PERKHIDMATAN TERAS PENGURUSAN PELANGGAN Rajah 2 Prestasi Keseluruhan Kriteria Setiap Komponen Pengurusan Organisasi (78.2) (98.42) 90 (100) 80 70 Pengurusan Sumber 60 Kepuasan Pelanggan Manusia (92.59) (98.67 80.89) 50 (41.88) 40 30 20 Pengurusan Projek Pengurusan Aduan 10 Pembangunan (99.61 91.68 80.14 87.85) (98.9 66.45 100 IPPD Sepang 87.35 65.21) Keberkesanan Dasar/Program (75.36) 0 Piagam Pelanggan Pengurusan ICT (83.

ii. iii. bertempat di Dewan Pengaman. Pengurusan Trafik IPPD Klang. IPPD Petaling Jaya. di Bahagian Siasatan Jenayah Seksual/Penderaan kanak-kanak (D11) IPPK Kuala Lumpur dan Keganasan Rumahtangga di Bahagian Siasatan Jenayah IPPD Cheras. Peengurusan Siasatan Jenayah Kes seksual. PULAPOL Kuala Lumpur. MS ISO 9001: 2000 Bagi Tahun 2009 Pada 25 Mac 2008. 62 . dan iv. Pengurusan dan Penyampaian Kursus di Maktab PDRM Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. kepuasan pelanggan dan kajian impak sebagai penambahbaikan prestasi pasukan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPPD Johor Bharu Selatan. Upacara ini dihadiri oleh YDH Ketua Polis Negara. Pengarah-Pengarah Jabatan dan pegawai-pagawai kanan polis. IPPK Johor dan IPP Bukit Aman.Rumusan Dan Cadangan Pasukan Penilai SSR MAMPU mendapati PDRM telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan dan prestasi keseluruhan pasukan. Upacara Penyerahan Sijil MS ISO 9001:2000 PDRM telah dilaksanakan semasa sambutan Peringatan Hari Polis ke-201 Tahun. Timbalan Ketua Polis Negara. menjalankan kajian kepuasan pekerja. PDRM telah dianugerahkan persijilan MS ISO 9001: 2000 bagi 4 proses utama seperti berikut: i. Pengurusan Perlucuthakan Harta di bawah Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988. Penganiyaan kanak-kanak. Akta 340 di Bahagian Perlucuthakan Harta. IPPK Selangor dan IPP Bukit Aman. Kekuatan PDRM terletak kepada pewujudan Pelan Strategik Lima Tahun (PS5T) dan mempunyai sasaran dengan program-program beserta Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan pencapaiannya menepati sasaran. PDRM telah disaran untuk mempertingkatkan pembudayaan kualiti.

Bengkel 3. 16.Proses Utama Perluasan Lokasi MS ISO 9001: 2000 PDRM. Majlis Pelancaran Hari Kualiti PDRM. 18. Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2008. 7. 7. 10. 17. 63 . Mesyuarat Pelan Tindakan bagi Perluasan Lokasi – Lokasi baru prosesproses utama Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001: 2008 PDRM. 6. 9. 6. 14.Proses Utama Perluasan Lokasi ISO 9001: 2008 PDRM. Mesyuarat Keperluan Logistik dan Perjawatan Proses . Mesyuarat Pelancaran Hari Kualiti PDRM / Membangunkan Website Kualiti PDRM / Sijil Kepujian MS ISO 9002: 1994 PDRM dan MS ISO 9001: 2000.AKTIVITI PELAKSANAAN MS ISO 9001: 2000 POLIS DIRAJA MALAYSIA TAHUN 2009 1. Bengkel Pemahaman Keperluan MS ISO 9001: 2008 dan Kajian Semula Dokumen . Taklimat Pegawai Pengiring bagi Audit Pemerhatian MS ISO 9001: 2000 PDRM. Mesyuarat Mereka bentuk format dan Perisian bagi Portal Kualiti PDRM. Mesyuarat Persiapan bagi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MS ISO 9001: 2000 PDRM – Bil. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MS ISO 9001: 2000 PDRM – Bil. Mesyuarat Perancangan dan Persiapan Pelancaran Portal Kualiti PDRM. Mesyuarat Pelarasan Majlis Penganugerahan Sijil MS ISO 9001: 2000 PDRM. 1/2009. 11. 4. 15. 8. 5. serta pasukan audit dalaman. Bengkel Pindaan Dokumen Kualiti. Mesyuarat Teleconferencing Audit Pemerhatian MS ISO 9001: 2000. 1/2009. 13. 5. Mesyuarat Post-Mortem Audit Pemerhatian MS ISO 9001: 2000. Mesyuarat Membangunkan Sistem Pemantauan Prestasi Siasatan Jenayah Melalui Police Reporting System (PRS). 3. 12. Pelaksanaan Audit Dalaman MS ISO 9001: 2000 PDRM Bil. Taklimat Audit Susulan MS ISO 9001: 2000 PDRM. Mesyuarat Mesyuarat Urus Setia Jawatankuasa Khas Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2000. 2. 2. Bhd. Sesi Taklimat Penugasan Audit Susulan MS ISO 9001: 2000 PDRM – Bil. Mesyuarat Kali ke-2 Persiapan bagi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan MS ISO 9001: 2000 PDRM – Bil. Taklimat Audit Dalaman MS ISO 9001: 2000 PDRM – Bil. Bengkel Pemahaman keperluan ISO9001:2008 dan kajian semula dokumen-dokumen Sistem Pengurusan Kualiti PDRM. 19.Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti PDRM Siri I/2009. Seminar MS ISO 9001: 2008 – Perubahan dan Implikasi yang melibatkan Pakar Runding dari QPIC Consultant Sdn. 1/2009. Audit Pemerhatian MS ISO 9001: 2000 PDRM. Audit 4. Mesyuarat Penambahan Perjawatan MS ISO 9001: 2000. 1. Mesyuarat Portal Kualiti. 3. Bengkel Train The Trainer bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001: 2008 PDRM. Mesyuarat Keperluan Logistik dan Perjawatan Proses . 1/2009. Seminar 1. 4. Mesyuarat Membangunkan Portal Kualiti PDRM. 1/2009. 1/2009. Majlis Perasmian 1. Taklimat Audit Pemerhatian MS ISO 9001: 2000 PDRM. 2. Mesyuarat Keperluan Perolehan Logistik MS ISO 9001: 2000. 1.

dan 3.2. Mengukur tahap prestasi utama berasaskan kepada objektif PDRM. Kelompok 1 – Generik Seluruh Perkhidmatan Awam Kelompok 2 . Memastikan tahap pencapaian prestasi menepati sasaran yang ditetapkan.Keberkesanan Peribadi Perincian indikator bagi ketiga-tiga kelompok di atas adalah seperti yang dinyatakan dalam Scorecard KPI KPN 2009. OBJEKTIF KPI YDH KPN dibangunkan bertujuan untuk:1. PDRM sudah pun menggunapakai alat ini untuk menilai prestasi pencapaian organisasi dan pengurusan atasannya sejak tahun 2008. PDRM telah membangunkan KPI bagi YDH KPN dan telah mendapat persetujuan secara rasmi daripada pihak Ketua Setiausaha Negara melalui Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia mengikut surat daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dalam bilangan JPA (BPP) (S) 226/7 bertarikh 14 Mei 2008.Agensi Secara Spesifik Kelompok 3 . Membolehkan satu kajian impak dijalankan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti secara berterusan. 3. KPI YDH KETUA POLIS NEGARA PDRM dengan kerjasama pihak Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah membangunkan KPI YDH Ketua Polis Negara yang terdiri daripada tiga (3) kelompok iaitu : 3. Kelompok 1 dan 3 adalah KPI luaran 64 .3.1.Penilaian Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bagi Tahun 2009 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) adalah alat utama dalam menilai tahap pencapaian prestasi organisasi atau individu. 2. 3.

Peratus Markah ditentukan mengikut peratus wajaran yang ditetapkan.86 adalah berbanding dengan 45% wajaran bagi Kelompok II yang ditetapkan oleh JPA. Pada umumnya pencapaian ini adalah baik dan usaha-usaha yang telah dilaksanakan ke arah pencapaian yang menggalakkan ini harus diteruskan. buat julung kalinya PDRM juga mengukur pencapaian Indeks Pematuhan Piagam Pelanggan sebagai sebahagian daripada KPI KPN. Di samping itu. PURATA PENCAPAIAN KESELURUHAN Pencapaian keseluruhan adalah mengikut peratus markah yang diperolehi bagi setiap komponen yang diukur mengikut tahap pencapaian berasaskan kepada sasaran yang ditetapkan. PURATA PENCAPAIAN BAGI KELOMPOK II Wajaran bagi Kelompok II adalah 45% dan purata pencapaian diukur dengan menjumlahkan peratus markah yang diperolehi bagi setiap indikator di bawah Kelompok II dan dibahagikan dengan bilangan keseluruhan indikator seperti di bawah: = (36 + 36 + 27 + 45 + 36 + 36 + 27 + 36) 8 = 279 8 = 34. Jumlah wajaran bagi kelompok ini adalah 45%.87 Pencapaian 34. 65 .manakala Kelompok 2 (Agensi Secara Spesifik) melibatkan pengukuran prestasi KPN berasaskan pencapaian dalam pelaksanaan perkhidmatan teras PDRM yang telah ditetapkan sebagai indikator bersama sasaran-sasarannya. 1. Jumlah peratus wajaran bagi Indeks Pematuhan Piagam Pelanggan adalah 5%.

37 + (79.54 daripada 5% tidak ketara tetapi jika dibandingkan sasaran 69% pada masa hadapan akan di pertingkatkan oleh pihak JPA dan pelaksana-pelaksana perakuan pencapaian.34) + 65. Piagam Pelanggan juga perlu mempertingkatkan 66 .46 6 = 69 Pencapaian 3.21 + 100 + 100 + 4.54 adalah berbanding dengan 5% wajaran yang ditetapkan oleh JPA.15) 6 = (83.73) + 65.15) 6 = 413.11 + 42.21 + 100 + 100 + 4. Walaupun pencapaian 3. PURATA PENCAPAIAN INDEKS PEMATUHAN PIAGAM PELANGGAN Wajaran bagi Indeks Pematuhan kepada Piagam Pelanggan adalah 5% dan purata pencapaian diukur dengan menjumlahkan peratus markah yang diperolehi bagi setiap perakuan di bawah indikator ini dan dibahagikan dengan bilangan keseluruhan perakuan seperti di bawah: = (83.2.37 + (60.

Fungsi Jabatan Fungsi utama Cawangan Khas berasaskan Seksyen 3 (3) Akta Polis 1967 iaitu mengumpul risikan keselamatan selaras dengan peranan Cawangan Khas yang menekankan kepada aktiviti perisikan berkaitan ancaman dalaman dan luaran. Aktiviti Dan Pencapaian Tahun 2009 Sepanjang tahun 2009. lebih kepada strategi negara dalam Khas membanteras pengganas komunis. Selain itu.CAWANGAN KHAS Cawangan Khas telah ditubuhkan pada tahun 1952 selaras dengan matlamat Sir Gerald Templer untuk menyusun pentadbiran Pasukan Polis Persekutuan Tanah Melayu. Perancangan anasir pelampau untuk mencetuskan insiden dan ketegangan telah dapat dicegah lebih awal melalui strategi serta kawalan keselamatan yang berkesan. Bahaya ancaman yang ketara terutamanya masalah perkauman masih dapat dibendung sehingga rakyat mula dapat menerima Gagasan 1 Malaysia ke arah mengeratkan lagi tahap perpaduan. Jabatan ini juga merupakan agensi kerajaan bagi pengumpulan serta collation semua risikan yang menyentuh ancaman dan perkara-perkara berkaitan keselamatan negara. fungsi dan peranan Cawangan Khas telah dilaksanakan secara lebih strategik dan berkesan berikutan meningkatnya cabaran keselamatan akibat kebangkitan ancaman golongan pelampau dan kumpulan pendesak kesan dari Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-12. Penubuhannya gerakan ketika itu. Lapan Pilihan Raya Kecil (PRK) telah dapat dijalankan dengan lancar dan tahap ancaman berjaya diminimumkan melalui aktiviti perisikan serta kerjasama dengan lain-lain jabatan dalam PDRM. turut bertanggungjawab sebagai penasihat keselamatan kepada kerajaan dan agensi-agensi serta bantuan kepakaran kepada lain-lain jabatan dalam PDRM. 67 . Peranan Cawangan dipertingkatkan seiring dengan peredaran zaman dan bentuk ancaman semasa.

Kerajaan luar negara telah menyokong tindakan ini setelah mendapati tiada lagi pendaratan secara haram di negara mereka. Operasi membanteras sindiket penyeludupan manusia pada 28 Jun 2009 di KLANG Bot kegunaan anggota sindiket penyeludupan manusia telah dirampas 68 . Dalam sebanyak anggota sindiket penyeludupan manusia dan 2 anggota sindiket pemalsuan dokumen telah ditangkap dan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. tindakan perisikan dan pencegahan dipertingkat sepanjang masa termasuk dalam menangani ancaman bersifat ‘rentas sempadan’ seperti kegiatan tahun sindiket 2009. penyeludupan 7 manusia dan pemalsuan dokumen. Disamping berdepan senario tersebut.Selain itu. Maklumat yang disalurkan berasaskan aktiviti perisikan membolehkan PDRM menangani sebarang bentuk cabaran yang ditimbulkan. kawalan keselamatan terhadap kegiatan perhimpunan haram oleh kumpulan pelampau dan pendesak telah dapat dipantau lebih awal sejak ia mula dirancang. Ia termasuklah ke arah membendung isu-isu sensitif berbaur perkauman dan keagamaan merebak menjadi masalah lebih besar. 1960.

disamping terus komited untuk menangani ancaman-ancaman tradisi. Pencapaian sepanjang tahun 2009 akan dipertingkatkan dalam menghadapi cabaran seterusnya termasuk ancaman bersifat ‘rentas sempadan’. keselamatan dan kedaulatan negara. Fungsi dan peranan Cawangan Khas sangat penting ke arah menjamin ketenteraman. 69 . Pelbagai organisasi turut mendapat khidmat nasihat dalam usaha menangani cabaran yang dihadapi masing-masing khususnya melibatkan aspek keselamatan.Cawangan Khas juga turut menyumbang kepada kejayaan lain-lain jabatan dalam membanteras pelbagai kegiatan jenayah bersindiket.

660 kes atau 67. Semenjak ditubuhkan jabatan ini mempunyai 1. Kes Jenayah Komersil CARTA PERBANDINGAN KES JENAYAH KOMERSIL BAGI TAHUN 2008 DAN 2009 14000 13384 12000 10000 9544 JUMLAH KES 8000 2008 2009 6000 4000 3276 2653 2397 1780 1057 338 364 385 448 24 33 1022 256 483 140 182 1892 2243 2000 0 KESALAHAN 3 Pada tahun 2009 kertas siasatan yang dibuka didapati meningkat sebanyak 7.279 kes atau 42. namun begitu kekuatan sebenar jabatan ini setakat 31 Disember. 70 .311 pada tahun 2008. Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. Kes Tipu dan Pecah Amanah Jenayah menyumbang jumlah tertinggi.349 perjawatan. 2009 adalah seramai 1.JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL Jabatan Siasatan Jenayah Komersil telah ditubuhkan sebagai sebuah jabatan baru dalam PDRM pada Disember.0% di mana sebanyak 24.785 orang yang terdiri dari 741 Pegawai Kanan 840 Pegawai Pangkat Rendah dan seramai 204 Kakitangan Awam. 2004 dan berpejabat di Blok I. II dan Blok G. Dari jumlah itu kekuatan Pegawai Penyiasat dan Penolong Pegawai Penyiasat ialah sebanyak 485 orang dan hanya 41 dari keseluruhan 147 Daerah Polis yang mempunyai perjawatan. iaitu sebanyak 16.590 kertas siasatan dibuka berbanding 17. Kuala Lumpur.7% dari jumlah keseluruhan kertas siasatan.

32 3.467.27 billion (98.488.320.103.277.100 orang telah ditangkap berbanding 4.011. Tangkapan Jenayah Komersil Pada tahun 2009 sebanyak 5. iaitu sebanyak RM 1. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM 454.20 3.35 3.684.8%).566.5 juta pada tahun sebelumnya.002.411.585.00 845.389. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 918 (22.948. Kerugian Jenayah Komersil STATISTIK KERUGIAN JENAYAH KOMERSIL TAHUN 2009 DAN 2008 KESALAHAN 2008 (RM) 2009 (RM) TIPU PECAH AMANAH JENAYAH SALAHGUNA HARTA DENGAN CURANG JENAYAH SIBER PEMALSUAN WANG PALSU AMLA APPW (AH LONG) KES VCD/DVD (TS’B LUCAH) LAIN-LAIN KES JUMLAH 577.79 1.339.666.370. (Terdapat satu kes penipuan pada tahun 2009 yang menyumbang kerugian lebih RM 400 juta.69 331.91 Pada tahun 2009 jumlah kerugian yang dilaporkan adalah sebanyak RM 1.523.785.60 2.457.8%.300.131.49 943.666 orang.939.803.141.8 juta (53.27 9. iaitu kes PKFZ).313.213.340 kes atau 126. 71 .90 6.15 137.0%) berbanding keseluruhan kerugian jenayah komersil pada tahun 2009.085.99 420. Kes Tipu dan Pecah Amanah Jenayah mencatatkan jumlah kerugian terbesar.989.29 212.691.70 589.568.050. Jumlah besar tangkapan adalah dari kes-kes VCD/DVD.Jenayah Siber menunjukkan peningkatan yang begitu ketara pada tahun 2009 iaitu meningkat sebanyak 1.3 billion berbanding RM 845. diikuti Tipu 1.182 pada tahun sebelumnya.00 38.394 orang.77 7.88 5.0%) orang.687.138.341. iaitu sebanyak 2.

Pada tahun 2009 sejumlah 2.Sebanyak 673 tangkapan warganegara asing telah dibuat sepanjang tahun 2009. Tangkapan dilakukan atas kesalahan-kesalahan seperti jadual di bawah.243 kes disiasat berbanding 1.394 tangkapan telah di buat dengan rampasan VCD/DVD haram dan lucah sebanyak 2.5 juta keping berbanding 1. Semua Ketua JSJK telah diminta supaya terus memberi perhatian serius dalam meningkatkan operasi pembanterasan kes-kes VCD/DVD haram dan lucah ini serta memastikan tangkapan dihadapkan ke mahkamah.4 juta keping pada tahun 2008.6% pada tahun 2009 di mana sebanyak 2.892 kes pada tahun 2008. Rampasan VCD/DVD cetak rompak Rampasan VCD/DVD lucah 72 . BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS TANGKAPAN TIPU PECAH AMANAH JENAYAH JENAYAH SIBER PEMALSUAN WANG PALSU VCD/DVD LAIN-LAIN KES JUMLAH KES JUMLAH TANGKAPAN 254 19 1 27 47 192 33 673 VCD/DVD Haram Dan Lucah Tindakan agresif terhadap sindiket VCD/DVD haram dan lucah yang dijalankan secara berterusan telah membuahkan hasil di mana perangkaan menunjukkan peningkatan sebanyak 351 kes atau 18.

tindakan terhadap Ah Long juga turut menunjukkan peningkatan sebanyak 227 kes atau 88. Antara kelemahan siasatan ialah mangsa tidak mempunyai maklumat atau tidak mengenali dan dalam kebanyakan kes mangsa tidak pernah bertemu dengan penjenayah. Selangor 85 kes.7%. Kelonggaran akta yang berkaitan juga turut menjadi faktor. Penjenayah pula bijak mengekploitasi pelbagai medium untuk memerangkap mangsa selain dapat membawa keluar wang mangsa melalui e-banking. 73 . Kontinjen yang menunjukkan kes tertinggi ialah Johor sebanyak 118 kes.Pemberi Pinjam Wang Tanpa Lesen (Ah Long) Sama sepertimana tindakan terhadap sindiket VCD/DVD. iaitu sebanyak 483 kes pada tahun 2009 berbanding 256 kes pada tahun 2008. Melaka 52 kes dan Pulau Pinang sebanyak 41 kes.0% namun jumlah tangkapan adalah kecil berbanding jumlah kes yang dilaporkan pada tahun 2009 (483 kes). CARTA KES AH LONG MENGIKUT KONTINJEN TAHUN 2009 120 118 100 84 80 Bilangan Kes 60 52 Kes 41 39 33 25 24 23 40 21 20 10 3 0 2 1 Sungguhpun APPW menunjukkan peratusan peningkatan tangkapan tertinggi iaitu 220.

50 DENOMINASI RAMPASAN WANG PALSU LUAR NEGARA BAGI TAHUN 2009 DENOMINASI EURO 500 USD 100 YUAN 100 RUPIAH 100.000.000.00 EURO 79.439.400. terdapat peningkatan ketara dalam kes wang palsu.400.000 967 483.0% RAMPASAN DENOMINASI RAMPASAN WANG PALSU TEMPATAN BAGI TAHUN 2009 DENOMINASI JUMLAH (Keping) NILAI (Value) RM 1000 61 61. (EURO 1.800 4 400.00).50 40.022 176 RM 625.480.000.Papan tanda jalan menjadi sasaran Ah Long Contoh iklan Ah Long di tempat awam Wang Palsu STATISTIK WANG KERTAS PALSU TAHUN 2009 DAN 2008 TAHUN 2008 2009 +/% KES TANGKAPAN 1. (USD 141.550 RM 10 5.00 RUPIAH 600.500.00 DOLAR KANADA 20.332.800.392. di mana sebanyak 1.000 RM 100 17. (RUPEE 1.000 677 677.470 RM 5 77 385 RM 2 2 4 RM 1 140 140 RM 0.500 1.400.2% 21.043.000 RUPEE 1000 RUPEE 500 POUND 50 JUMLAH (Keping) NILAI (Value) 3 1. Sebanyak 213 tangkapan telah dibuat. Hasil risikan menunjukkan wang palsu not RM 50.00 USD 22. (POUND STERLING 4.50 USD 141.00 POUND 4.00).00 RUPEE 1.947 59.00 758 37 74.00 1.780 213 RM 3.751.332.800.00).00).700.414 141.700 RM 50 28. Kemajuan teknologi mesin pencetak 74 .500 88 4.400 Pada tahun 2009.50 JUMLAH 92.500.292.780 kes telah dilaporkan dengan nilai rampasan sebanyak (RM 3.087 20.400.00).00) dan (RUPIAH 600.00 YUAN 4.791 1. (YUAN 4.00 EURO 1.622 3.000 RUPIAH 50.500.160.392.160.50).517 1.332.00 merupakan denominasi yang paling banyak terdapat di pasaran.400 48 4.00 POUND 50.587.000 4 600.500.

komputer menjadi penyumbang utama pemalsuan wang kertas. Wang kertas palsu not RM 50 paling banyak dipalsukan Media massa memainkan peranan penting dalam hebahan kepada masyarakat Pemalsuan wang kertas dolar yang berleluasa Wang kertas palsu EURO yang dirampas Jenayah Komersil Bersiri Pada tahun 2009 kemajuan siber. Modus Operandi yang digunakan adalah seperti berikut:- 75 . sains dan teknologi sains dan menyumbang teknologi kepada telah perkembangan jenayah Kemajuan ini dieksploitasi oleh penjenayah demi kepentingan mereka. Perkara ini telah dibawa ke pengetahuan pihak Bank Negara Malaysia untuk perhatian. Pelbagai modus operandi telah dibuat oleh penjenayah bagi mencapai tujuan dan matlamat mereka.

1) Penipuan Sms/Panggilan Telefon Sindiket memperdaya mangsa melalui SMS yang menyatakan bahawa mangsa telah memenangi hadiah peraduan seperti Power Root. Ratusan kad sim dan telefon bimbit telah dirampas.5%). Penipuan ini dipercayai beroperasi dari Indonesia. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 496 kes berbanding 590 kes pada tahun 2008 yang dilaporkan. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 94 kes (15. Astro dan lain-lain dan pengadu telah diminta untuk mendepositkan sejumlah wang sebagai syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut. 2) Penyamaran Pegawai Bank Modus Operandi ini bermula sejak tahun 2008. Pengadu hanya menyedari bahawa dia tertipu apabila tidak menerima hadiah yang dijanjikan. iaitu sebanyak RM 1. Celcom. 76 . polis telah berjaya menumpaskan salah satu sindiket penipuan SMS yang bergiat aktif di Tawau. Mangsa menerima SMS atau panggilan telefon daripada individu yang menyamar sebagai Pegawai Bank yang mengatakan mangsa mempunyai masalah berhubung kad kreditnya.9%). Pada Januari. Jumlah kerugian bagi tahun 2009 sebanyak RM 3. Maxis.8 juta berbanding kerugian pada tahun sebelumnya.1 juta (123. Petronas. Sabah yang melibatkan tangkapan 13 lelaki dan 2 wanita Bugis Sulawesi. 2009 hasil risikan yang dijalankan. Pengadu akan ke bank dan akan depositkan wang seperti yang diarahkan oleh sindiket ke dalam akaun yang diberikan.7 juta dengan peningkatan sebanyak RM 2.

Pada tahun 2009 sebanyak 333 kes telah dilaporkan dengan kerugian sebanyak RM 4. Ketika mangsa tunduk mengutip wang itu.7% dicatitkan. Tindakan 1: Suspek perhati nombor PIN melalui pergerakan jari mangsa Tindakan 2: Salah seorang suspek menepuk bahu mangsa kononnya wang tercicir di lantai Tindakan 3: Kad ATM mangsa ditukar ketika mangsa mengutip wang di lantai Tindakan 4: Suspek mengeluarkan wang menggunakan kad ATM yang baru diperolehi tanpa disedari mangsa 77 .3 juta berbanding 21 kes dengan kerugian RM 130 ribu tahun 2008. 3) Penipuan Tukar Kad Atm Sindiket ini menghampiri mangsa secara berkumpulan. Ahli sindiket akan memerhati pergerakan jari mangsa ketika memasukkan nombor PIN. ahli sindiket berhampiran mangsa akan menukar kad ATM yang keluar dari mesin dengan kad ATM orang lain tanpa disedari.Mangsa diberitahu mempunyai hutang tertangguh dan diperdaya supaya menghubungi nombor telefon yang diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mangsa akhirnya diarah memindahkan wang miliknya ke akaun sindiket. Mangsa hanya mengetahui kad tersebut bukan miliknya apabila membuat transaksi seterusnya. manakala ahli sindiket lain menepuk bahu mangsa ketika mangsa hampir selesai proses transaksi di mesin ATM kononnya wang mangsa tercicir di lantai.485. iaitu peningkatan sebanyak 1.

Mangsa hanya tahu dia ditipu setelah didapati barang tersebut tidak wujud. Mangsa kemudian akan dijanjikan untuk menerima satu bungkusan yang dikirim dari luar negara.7 juta dengan peningkatan sebanyak RM 3. sindiket mendekati mangsa untuk urusan bertukar perniagaan.1 juta manakala jumlah kerugian pada tahun 2009 adalah lebih tinggi iaitu sebanyak RM 5. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 225 kes (187. Mangsa kemudian dimaklumkan barang tersebut ditahan oleh kastam dan perlu membuat bayaran untuk pelepasan barang tersebut. itu peluang dalam Untuk menyakinkan mangsa.5%). Ahli sindiket telah dikenalpasti sebagai warga Amerika Latin dan juga rakyat tempatan yang bergerak secara berkumpulan terdiri daripada lelaki dan wanita. 4) African Scam ( Parcel & Black Money ) Penipuan penghantaran parcel berlaku di mana mangsa kebanyakannya wanita. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 345 kes berbanding 120 kes pada tahun 2008 yang dilaporkan. kononnya mengandungi barang berharga seperti wang tunai dan barang kemas. ahli sindiket membuat demonstrasi mencuci kertas 78 .6 juta (171.Modus Operandi ini bermula pada tahun 2009 di mana sebanyak 73 kes dilaporkan dengan jumlah kerugian sebanyak RM 370 ribu. Alat perhubungan yang digunakan oleh ahli sindiket black money dan parcel Manakala dalam kes black money. berkenalan dengan suspek melalui laman web sosial. Jumlah kerugian bagi tahun 2008 adalah sebanyak RM 2. kepada Namun perbincangan pelaburan berkaitan black perniagaan money.4%). Mangsa kemudian diyakinkan suspek adalah ikhlas untuk bersahabat.

Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 408 79 .hitam dengan cecair kimia menjadi wang USD dan laku digunakan. Mangsa seterusnya diajak berkongsi modal untuk membeli lebih banyak cecair kimia. Contoh matawang dolar yang digunakan Rampasan black money Peralatan yang digunakan oleh sindiket black money 5) Penipuan E-Dagang Modus Operandi yang biasa digunakan adalah suspek akan mengiklankan penjualan barangan di internet dan meminta mangsa membuat bayaran untuk membeli barangan tersebut. mangsa akhirnya sedar kertas hitam itu bukanlah wang USD.com.com dan lain-lain lagi. mudah. lelong. Beberapa laman web yang dijadikan platform oleh suspek untuk menipu mangsa antaranya ialah e-bay.com.com. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 551 kes berbanding 143 kes pada tahun 2008 yang dilaporkan. lowyat. Namun setelah banyak melabur. Mangsa hanya menyedari dia ditipu setelah mangsa membuat pembayaran dan tidak menerima barangan seperti yang dijanjikan.

nombor PIN dan sebagainya.8%). Jumlah kerugian bagi tahun 2008 adalah sebanyak RM 0. Mangsa yang terpedaya akan memberikan maklumat yang diminta seperti nombor akaun. Mangsa yang berasa terganggu/terancam kemudiannya akan membuat laporan polis. berita/maklumat palsu kepada mangsa. Kes seperti ini disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi & Multimedia 1998. 7) Penipuan Maklumat Perbankan (Phishing) Mangsa akan menerima e-mail daripada alamat/laman web bank yang dipalsukan. 80 .7%).46 juta manakala jumlah kerugian pada tahun 2009 adalah lebih tinggi iaitu sebanyak RM 1. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 145 kes berbanding 53 kes pada tahun 2008 yang dilaporkan.3%).6%).6%). Jumlah kerugian bagi tahun 2008 adalah sebanyak RM 5. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 96 kes (68.6 juta manakala jumlah kerugian pada tahun 2009 adalah lebih rendah iaitu sebanyak RM 0. Kandungan e-mail adalah untuk meminta pengguna mengemaskini akaun untuk tujuan keselamatan bank. 6) Penyalahgunaan Rangkaian Komunikasi Dalam kes seperti ini penjenayah menggunakan rangkaian telekomunikasi untuk menghantar maklumat/bahan yang mengandungi unsur-unsur lucah.6 juta dengan perbezaan sebanyak RM 1.8 juta dengan penurunan sebanyak RM 4. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 92 kes (173.8 juta (85. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak 236 kes berbanding 140 kes pada tahun 2008 yang dilaporkan.kes (285. Mangsa hanya menyedari tertipu apabila mendapati wang di dalam akaunnya berkurangan.14 juta (247.

Loteri & Da Ma Cai) mereka telah menang hadiah dengan menunjukkan tiket bersama keratan akhbar keputusan cabutan. menghampiri dan memberitahu bahawa tiket nombor ramalan (Sports Toto. Suspek mengatakan tiada dokumen pengenalan diri dan kesempitan wang.Contoh laman web bank tempatan yang dipalsukan untuk mengaburi mangsa 8) Penipuan Tiket Nombor Ramalan Suspek berbangsa Indonesia. Tiket nombor ramalan palsu tersebut dijual kepada mangsa yang kebanyakannya wanita. Magnum. Butir-butir tiket da ma cai diubahsuai mengikut keputusan cabutan Tiket sports toto yang telah dipinda 81 .

Ahli sindiket mencuri cek-cek dari peti pos dan memadam nama penerima cek menggunakan cecair khas sebelum dipinda dan dikreditkan ke akaun ahli sindiket melalui mesin pendeposit cek.Barang kemas kepunyaan mangsa dirampas dari ahli sindiket 9) Penipuan Dan Pengubahsuaian Cek Sindiket pemalsuan cek mula bergiat aktif pada hujung tahun 2008 dengan kerugian dianggarkan RM 500. Nama penerima asal cek telah dipadam dengan cecair khas Nama penerima asal dipinda kepada nama ahli sindiket 82 .000.

kaedah penyiasatan yang sistematik. pembangunan modal insan. termasuklah meningkatkan professionalisme. penguatkuasaan proaktif dan intelligence-led. penekanan tahap kepada penguatkuasaan elemen-elemen boleh penting dijadikan yang tertentu. 83 .Cek dikredit ke akaun sindiket melalui mesin deposit cek Peralatan yang diguna sindiket untuk meminda butiran cek Jenayah komersil memerlukan perhatian serius kerana ianya semakin berleluasa. prasarana teknologi dan sokongan logistik. Berdepan dengan kadar jenayah lebih yang efektif Ini sentiasa dengan meningkat. perolehan dan pengurusan risikan. pembinaan jati diri. Dalam menangani ancaman tersebut pihak polis perlulah bertindak sejajar dengan perubahan trend jenayah dan persekitaran. sofistikated dan kompleks.

percakapan risikan dan operasi bersama dalam usaha membanteras penyalahgunaan dadah. JSJN turut menjalinkan hubungan kerjasama antarabangsa dengan agensi penguatkuasaan negara-negara asing bagi tujuan bertukar-tukar maklumat risikan. Usaha penguatkuasaan yang agresif dalam membanteras pengedaran. Tindakan mencegah utama JSJN untuk dadah menangani kegiatan penyeludupan dadah ialah dengan memperkuat dan mempertingkatkan diteruskan di penguatkuasaan untuk kemasukan melalui jalan darat. laut dan udara. penjualan. Tren Dadah Semasa Tren dadah semasa menunjukkan dadah tradisional seperti heroin dan ganja masih kekal sebagai pilihan utama walaupun kebelakangan ini memperlihatkan kecenderungan perubahan tren penyalahgunaan dadah sintetik seperti syabu. Ketamin Ecstasy Heroin Syabu 84 . pengawalan dalam pemesongan prekursor dan kewujudan makmal haram memproses dadah.JABATAN SIASATAN JENAYAH NARKOTIK Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghapuskan tindakan negara dadah. ecstacy dan ketamin.

sindiket mula mewujudkan makmal haram berskala kecil dan mengalihkan pusat operasi ke negara-negara lain. Hasil dari usaha berterusan ini. Kewujudan Makmal Dadah Haram Berskala Kecil Kesan daripada penguatkuasaan yang berterusan sindiket memproses dadah di makmal haram mula terasa bahang. JSJN telah menjalankan langkah-langkah pencegahan dengan mengadakan ‘Task Force’ dan telah berjaya menumpaskan sindiket yang merekrut rakyat tempatan menjadi ‘keldai dadah’ didalangi warganegara Afrika. negara digemparkan dengan tangkapan rakyat tempatan di luar negara yang terjebak sebagai ‘keldai dadah’. 85 . Bagi mengelakkan aktiviti mereka dikesan dan mengalami kerugian yang besar.Penurunan Tangkapan Keldai Dadah (Drug Mule) Pada tahun 2008 sehingga awal tahun 2009. Di samping itu ceramah kesedaran telah dipertingkatkan di semua peringkat. tangkapan rakyat tempatan di luar negara sebagai ‘keldai dadah’ menurun sebanyak 31% pada tahun 2009 berbanding tahun 2008.

86 . tangkapan JSJN meningkatkan sebanyak 19% pada tahun 2009 berbanding tahun 2008. JSJN telah berjaya meningkatkan tangkapan bagi tindakan mengurangkan bekalan dadah sebanyak 13% dan tangkapan bagi tindakan mengurangkan permintaan dadah sebanyak 19% berbanding tahun 2008. Secara keseluruhan.Kejayaan JSJN Tindakan Mengurangkan Bekalan Dan Permintaan Dadah Pada tahun 2009.

Tindakan Di Bawah Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988 JSJN telah mencipta sejarah melalui tindakan di bawah Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakan Harta) 1988 apabila nilai sitaan pada tahun 2009 sebanyak RM 70.30 juta adalah yang tertinggi pernah dicatatkan sepanjang akta ini dikuatkuasakan. 87 .Tindakan Pencegahan Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 Tindakan pencegahan di bawah Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985 pada tahun 2009 amat memberangsangkan dengan peningkatan sebanyak 10% berbanding tahun 2008.

40 juta pada tahun 2009 berbanding RM 260.Rampasan Dadah Hasil dari usaha yang berterusan.90 juta pada tahun 2008. 88 . JSJN berjaya merampas dadah dengan anggaran nilai RM 388.

5 juta. 2 lelaki warganegara Singapura dan 1 perempuan warganegara Thailand dalam kawasan berasingan di Kuala Lumpur dan Johor serta merampas peralatan-peralatan untuk memproses dadah dan beberapa jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM 1.Kes-Kes Menarik 1. Pada 16 Januari 2009 JSJN Johor telah menangkap 6 lelaki dan 3 perempuan Cina serta berjaya membongkar sebuah rumah yang dijadikan makmal kecil dadah haram (kitchen lab) dan peralatanperalatan untuk memproses dadah di sekitar Johor serta merampas beberapa jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM 7. 2.6 juta. Pada 14 Januari 2009 JSJN Bukit Aman telah berjaya membongkar makmal dadah haram memproses pil ecstacy dan menangkap 9 lelaki Cina. 89 .

Pada 22 March 2009 JSJN Bukit Aman telah melancarkan ‘OPS YELLY’ dan menangkap 4 lelaki warganegara Taiwan. 90 .3.00.05. 1 lelaki Kadazan dan 5 lelaki Cina dalam satu serbuan makmal dadah haram memproses dadah Erimin 5 yang bergiat aktif di kawasan Johor serta merampas peralatanperalatan untuk memproses dadah dan beberapa jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM 61.400. Rompin. Pahang dan merampas 480 peket plastik yang disyaki dadah syabu yang dianggarkan bernilai RM 1 billion.2009 JSJN Pahang telah menangkap 3 lelaki Cina dalam satu pemeriksaan ke atas sebuah lori membawa ais di KM 3 Jalan Cenderawasih. 4. Pada 02.

Pada 28 Julai 2009 JSJN Bukit Aman telah menangkap 3 lelaki Melayu dan 4 lelaki Cina dalam satu serbuan ke atas sebuah lori di belakang bangunan Suew King. Dua. 91 . Jln Sg. Pulau Pinang dan merampas beberapa jenis dadah yang dianggarkan bernilai RM 20 juta.5.

usia. kaedah penyiasatan sistematik. JSJN memandang serius dan komited dalam usaha menangani masalah ini dan telah merangka pelbagai strategi logistik. taraf kehidupan dan juga pekerjaan. antaranya adalah meningkatkan tahap profesionalisme. perolehan dan pengurusan risikan serta sokongan 92 .Masalah dadah merupakan masalah sosial paling rumit dan ancaman kepada keselamatan negara yang melibatkan pelbagai golongan tanpa mengira status pendidikan.

pedang. Masalah sosial melibatkan remaja saperti ragut . rogol semakin membimbangkan. membanteras jenayah yang mula Antara cabaran yang • • • • Perubahan modus operandi dan sikap penjenayah yang semakin agresif dan ganas hingga berani bertindak-balas menyerang pasukan polis dengan senjata berbahaya saperti parang. mencuri motosikal. dihadapi adalah : • • Senario politik yang tidak menentu. Prosedur tindakan (SOP) dipertikaikan orang awam. Jabatan Siasatan Jenayah terpaksa menghadapi pelbagai cabaran yang telah benar-benar menduga kredibiliti dan kemampuannya dalam memikul beban tugas menjamin keselamatan rakyat serta memberi perkhidmatan siasatan yang terbaik kepada rakyat.JABATAN SIASATAN JENAYAH Sepanjang tahun 2009. • • • Kebanjiran warga asing samada secara sah atau haram yang turut menyumbang kepada peningkatan jenayah indeks. Kelantangan suara NGO. Masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan (educated and knowledgeable society ). besi tajam termasuklah yang menggunakan senjatapi. keselamatan dan hak asasi. 93 . Peraturan dan undang – undang baru termasuklah pindaan kepada undang-undang sedia ada yang membatas perlaksanaan siasatan.NGO yang sering membangkit isu-isu kepolisan . Ekspektasi tinggi masyarakat yang terlalu bergantung kepada pihak polis ( over dependant ) dalam menangani masalah jenayah.

kekuatan dan kekosongan Jabatan Siasatan jenayah seluruh negara adalah sebagaimana berikut : PERJAWATAN JSJ SELURUH MALAYSIA MENGIKUT WP K55/2006 & WP 179/76 PEGAWAI BHGN PJT BUKIT AMAN PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR KUALA LUMPUR N/SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH 248 31 116 101 152 292 153 82 64 191 102 78 97 154 160 2021 KKT 239 38 120 161 176 320 201 84 74 235 121 64 89 156 155 2233 KOS -9 7 4 60 24 28 48 2 10 44 19 -14 -8 2 -5 212 PJT 646 117 397 298 524 793 397 285 195 552 371 277 343 570 688 6453 KKT 594 61 439 474 567 975 633 298 196 528 366 174 278 410 575 6568 KOS -52 -56 42 176 43 182 236 13 1 -24 -5 -103 -65 -160 -113 115 PJT 217 19 59 40 85 82 52 44 29 65 60 44 55 93 97 1041 KKT 203 12 49 34 67 52 46 29 19 55 42 28 39 74 71 820 KOS -14 -7 -10 -6 -18 -30 -6 -15 -10 -10 -18 -16 -16 -19 -26 221 PJT 1111 167 572 439 761 1167 602 411 288 808 533 399 495 817 945 9515 KKT 1036 111 608 669 810 1347 880 411 289 818 529 266 406 640 801 9621 KOS -75 -56 36 230 49 180 278 0 1 10 -4 133 -89 177 144 106 R&F KTA KESELURUHAN JUMLAH KEKUATAN PEGAWAI DAN APR : 8801 94 .Perjawatan Jabatan Siasatan Jenayah 2009 Berakhir 31 Disember 2009.

648 0.08 -0.523 86.000 penduduk 2.00 HARTA BENDA 173.07 40.000 penduduk 2.46 -2.738 143.44 23.000 PENDUDUK TAHUN 2009 JENAYAH INDEKS KES PER 100.03 24.92 6.000 PENDUDUK +/% KEKERASAN 37. telah dilaporkan berbanding dengan 211.000 penduduk.03 21.54 -0.804 79.90 -34.28 -3.21 -10.000 penduduk telah mencatatkan penurunan sebanyak -27.28 17.816 128 TAHUN 2009 Jenayah Indeks Kes Per 100.000 PENDUDUK TAHUN 2008 KATEGORI KESALAHAN JENAYAH INDEKS KES PER 100.417 739.81 -27.85 5.66 598 3.645 767. PERBANDINGAN JENAYAH INDEKS (KEKERASAN) TAHUN 2008 KESALAHAN Jenayah Indeks Bunuh Rogol Samun Berkawan Bersenjatapi Samun Berkawan Tanpa Senjatapi Samun Bersenjatapi Samun Tanpa senjatapi Mencederakan 76 4.682 0.10 55 4.13 -5.62 654 3.817 137.82 -0.645 kes atau 767.45 -13.81 kes bagi nisbah 100.000 penduduk bagi tahun 2008.10 209.959 6.19 17.63 7.85 5.494 182 Kes Per 100.48 0.56 peratus.679 595.11 13.92 6.00 Perbandingan Jenayah Kekerasan bagi nisbah 100.45 -0.37 12.66 0.828 630.417 kes atau 739. Perbandingan jenayah seluruh negara bagi nisbah 100.98 -2.07 40.88 6.26 0.61 9.936 6.000 penduduk menunjukkan 95 .61 -0.738 143.45 -/+ % Jumlah Keseluruhan 33.28 kes atau -3.56 Bagi tahun 2009.97 24.03 168.817 137.42 JENAYAH KESELURUHAN 211.49 -29. sebanyak 209.Tren Jenayah PERBANDINGAN JENAYAH INDEKS BAGI TAHUN 2008/2009 BERDASARKAN NISBAH 100.10 kes bagi nisbah 100.

34 -34.22 40.69 34. Kategori kesalahan yang menunjukkan peningkatan adalah kes ‘Samun Berkawan Tanpa Senjatapi’ dan ‘Rogol’ manakala bagi lain-lain kesalahan di bawah Jenayah Kekerasan menunjukkan penurunan.21 49.93 -11.118 26.060 168.13 kes atau -5.000 penduduk Curi Curi M/Lori/Van Curi Motokar Curi Motosikal Curi Ragut Pecah Rumah Siang Pecah Rumah Malam Jumlah 41.215 6.85 kes atau 5.82 -0.054 9.90 47.40 96 .05 95.000 penduduk 140.828 149.49 -6.874 5.90 -8.885 72.254 % 65.82 %) manakala lain-lain kesalahan di bawah jenayah Harta KADAR PENYELESAIAN KES JENAYAH INDEKS TAHUN 2009 KESALAHAN JENAYAH KEKERASAN JENAYAH HARTA BENDA JUMLAH KES TAHUN 2009 40.03 39.205 9.70 -10.42 -/+ % Bagi perbandingan Jenayah Harta Benda nisbah 100.02 -28. Penyelesaian Kes Kategori kesalahan ‘Pecah ( 15.07 21.07 % ) dan Rumah Siang’ (21.0 %.21 -0.peningkatan sebanyak 6.738 168.99 42.888 61.359 8.417 SELESAI 2009 26.48 7.45 4.08 244.679 TAHUN 2009 Jenayah Indeks Kes Per 100.470 173.86 20.98 -10.38 22.26 95. yang menunjukkan peningkatan adalah ‘Curi Ragut’ Benda menunjukkan penurunan.396 27.94 630.06 215.60 595.263 15.52 -2.687 11.74 33.65 15.13 -5.720 13.198 67.70 55.679 209.36 -5.14 29.42 %.369 99. PERBANDINGAN JENAYAH INDEKS (HARTA BENDA) TAHUN 2008 KESALAHAN Jenayah Indeks Kes Per 100.000 penduduk pula menunjukkan penurunan sebanyak -34.

489 26.Dari segi kadar penyelesaian kes keseluruhannya pula.54 43.874 5.234 3.079 72.90 47.764 11 2.71 33.94 29.369 % 57.917 4.65 41.936 6.720 13.41 60.417 kes atau 47. manakala bagi Jenayah harta Benda sebanyak 72.71 20.885 kes atau 65.888 61.99 %.885 % 65.010 1.054 9.90 % telah berjaya diselesaikan.40 97 .864 13.40 % telah berjaya diselesaikan.15 65.060 168. KADAR PENYELESAIAN KES JENAYAH INDEKS KEKERASAN TAHUN 2009 KESALAHAN Bunuh Rogol Samun Berkawan Bersenjatapi Samun Berkawan T/Senjatapi Samun Bersenjatapi Samun Tanpa senjatapi Mencederakan Jumlah Keseluruhan KES TAHUN 2009 598 3.067 22.523 55 4. Penyelesaian kes Jenayah Kekerasan mencatatkan sebanyak 26.18 82.91 42.679 KES SELESAI 2009 23.396 27.816 128 24.650 53 14.254 kes dari 209.682 40.369 kes atau 42.738 KES SELESAI 2009 392 3.526 5.00 51.687 11.99 KADAR PENYELESAIAN KES JENAYAH INDEKS HARTA BENDA TAHUN 2009 KESALAHAN Curi Curi M/Lori/Van Curi Motokar Curi Motosikal Curi Ragut Pecah Rumah Siang Pecah Rumah Malam Jumlah Keseluruhan KES TAHUN 2009 39.66 95.198 4. dalam tempoh kajian sebanyak 99.20 20.28 37.

Ketua Unit K9 telah membuat pembelian anjing-anjing baru di German di bawah peruntukan One-Off. termasuklah di kawasan Petaling Jaya. Dang Wangi. Brickfields. Lencana baru ini digunapakai oleh semua anggota K9 seluruh negara. Unit K9 sedang Melakukan rondaan Cegah Jenayah di kawasan ‘hotspot’ 98 . Cheras. dan Ampang.Unit K9 YDH Ketua Polis Negara telah meluluskan pemakaian lencana baru Unit K9 pada 13 Oktober 2009. Kajang. Penambahan pembelian anjing-anjing ini ialah untuk menjalankan tugas rondaan mencegah jenayah di kawasan hotspots yang dimulakan sejak Julai 2009 di sekitar Lembah Kelang. Subang Jaya. Selain itu unit K9 juga di tugaskan untuk membantu tugas-tugas Jabatan Narkotik dan juga Jabatan Siasatan Jenayah. Gombak. Sejumlah 30 ekor anjing yang terdiri daripada 18 ekor German Shepherd dan 12 ekor Labrador telah dibawa balik ke Malaysia pada 12 Disember 2009. Majlis pengisytiharan rasmi lencana baru ini dijangka akan dilakukan oleh YDH Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah pada tahun awal 2010. Dengan kelulusan pemakaian lencana baru Unit K9 satu pasukan yang diketuai oleh DSP Vignesvaran. Sentul.

Sepanjang tahun 2009. peningkatan sebanyak 447 serbuan SERBUAN OP NODA TAHUN 2008/2009 TAHUN 2008 JUMLAH SERBUAN OP NODA SELURUH MALAYSIA 2009 KONTINJEN -/+ % 12.283 serbuan telah dibuat di seluruh negara berbanding 12.rumah dalam usaha PDRM mencegah jenayah   Tindakan Ke Atas Pelacuran Bagi tahun 2009.836 serbuan pada tahun 2008.Unit K9 sedang melakukan lawatan ke rumah .5 99 . Bahagian D7 JSJ telah mengambil beberapa langkah untuk membanteras kegiatan pelacuran. sejumlah 13. jumlah serbuan dapat dilaksanakan dengan jaya dan meningkat daripada tahun sebelumnya.283 447 3. Melalui perancangan yang rapi serta tindakan bersepadu.836 13.

satu operasi khas yang dipanggil ‘OP SKIPPY’ telah dilancarkan dengan kerjasama Pasukan Polis Persekutuan Australia (Australian Federal Police . Sindiket ini 100 . Hasil tindakan bersepadu dan pengintipan yang dilakukan. Berikutan pembongkaran satu sindiket pelacuran dari Malaysia yang beroperasi aktif mengekspot warganegara Malaysia dan China ke Australia.Sembilan Tindakan Ke Atas Aktiviti Pemerdagangan Orang (ATIP) Antara kejayaan yang membanggakan di dalam usaha untuk menangani sindiket pemerdagangan orang pada tahun 2009 adalah kejayaan ‘OP SKIPPY’. satu sindiket yang dikenali sebagai “TAI KAR CHE @ BIG SISTER” telah dikenalpasti.AFP).Serbuan OP Noda Di Selangor Serbuan OP Noda Di Cheras Serbuan Op Noda di Perak Serbuan Op Noda di N.

berasingan. Kes – Kes Menarik Yang Disiasat Oleh Unit Forensik Sepanjang tahun 2009. Jabatan Siasatan Jenayah telah berjaya melumpuhkan sindiket pemerdagangan orang ini di mana seramai tiga (3) orang perancang utama sindiket telah diambil tindakan di bawah Ordinan Dharurat 1969 dan dikenakan Perintah Sekatan selama dua (2) tahun oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN). 1. Melalui OP SKIPPY. 101 . Seksyen Tempat Kejadian Jenayah Makmal Forensik (7) kes PDRM telah melakukan siasatan tempat kejadian dalam tujuh Kes –kes ini meliputi :- Gua Musang (T) Repot 06/09 – Kes kemalangan maut jalan raya melibatkan 3 buah kenderaan dan kematian 10 orang penumpang.menggunakan Malaysia sebagai pusat transit sebelum dihantar ke negaranegara lain. Kerajaan Australia melalui perwakilan AFP di Malaysia telah merakamkan setinggi penghargaan kepada PDRM serta turut menyampaikan Surat-Surat Penghargaan kepada pegawai dan anggota yang terbabit.

.2. 3. Selangor berikutan arahan Mahkamah supaya kubur mendiang digali semula untuk pemeriksaan. Cheras Repot 10469/09 – Kes samun bersenjatapi oleh 3 suspek lelaki ke atas van Syarikat Mahmood Security di Leisure Mall. 102 . Seksyen 11 Repot 5146/09 – Kes kematian Teoh Beng Hock. Cheras yang melibatkan kerugian lebih kurang RM 8 juta. bekas Setiausaha Politik DAP Cawangan Seri Kembangan.

Batu 9 Cheras Repot 13462/09 – Kes penderaan kanak-kanak perempuan seksual.4. Klang Repot 37259/09 – Kes disyaki khianat ke atas kenderaan SPRM yang mempunyai kesan terbakar dan penemuan serpihan botol kaca di tempat kejadian. 5. berusia 3 tahun berikutan pengesahan Pegawai Perubatan mangsa mati disebabkan dera secara fizikal dan 103 .

7. Melaka akibat kebocoran saluran paip Liquified Petroleum Gas ( LPG ).6. Melaka Tengah Repot 12706/09 – Kes letupan dan runtuhan Pasaraya Jaya Jusco. JABATAN PASUKAN PETUGAS KHAS 104 . Parit Jawa Repot 2728/09 – Kes penemuan mayat dua lelaki dalam tangki najis pemprosesan sayur di Muar. Johor.

2. Al Qaeda dan LTTE telah dilancarkan dan berikut adalah kejayaan JPPK dalam menangani terrorisme:1. Operasi Jemaah Islamiah JPPK telah berjaya menangkap 4 anasir JI di JOHOR pada Jun 2009 yang terlibat dalam cubaan mengaktifkan JI dan merekrut anggota sel baru untuk berjihad di luar negara. dan Aktiviti berkaitan dengan kegiatan pengubahan wang haram di bawah Anti-Money Laundering Act ang Terrorist Financing Act (AMLATFA). Keutamaan tugas JPPK pada ketika ini adalah untuk menangani ancaman berikut:2. Penubuhan JPPK adalah selaras dengan situasi ancaman keselamatan dan kegiatan jenayah terancang semasa yang dihadapi oleh negara ketika ini.1 2. Operasi Dan Kejayaan Sepanjang JPPK beroperasi sejak Julai 2009 beberapa operasi Jemaah Islamiah. 2.2 2. bersepadu dan efektif.3 Kegiatan-kegiatan berbentuk aktiviti militan atau terrorism sama ada dari luar negara. Operasi LTTE JPPK telah berjaya menangkap 5 anasir LTTE termasuk 2 pemimpin 105 .(OPERASI/COUNTER TERRORISM) Jabatan Pasukan Petugas Khas (Operasi/Counter Terrorism) (JPPK) telah ditubuhkan pada 1 Mac 2009 bertujuan untuk menangani masalah terrorism dan jenayah terancang agar tindakan yang diambil lebih fokus. JPPK telah berjaya menangkap 2 anasir Al Qaeda di Kuala Lumpur yang bertanggungjawab merekrut anggota berani mati untuk melancarkan serangan di Arab Saudi. 3. Operasi Al-Qaeda Pada 9 Oktober 2009. JPPK telah beroperasi sepenuhnya pada Julai 2009. Pakistan dan Iraq. Jenayah terancang.

JPPK bahagian Penyiasatan dan Tindakan Menyita Akaun dan Aset di Bawah Anti Money Laundering Act And Anti Terrorist Financing Act (AMLATFA) 2001 juga telah berjaya menangkap 10 suspek utama kegiatan sendikit. 5 daripadanya dikenakan Perintah Tahanan dan 5 dikenakan Perintah Sekatan. Berikut adalah statistik Tangkapan pada tahun 2009:- Kumpulan Tangkapan Jemaah Islamiah Al Qaeda LTTE JUMLAH Dibebaskan/ Usir 2 3 5 10 Perintah Sekatan 1 Perintah Tahanan 6 9 3 5 17 1 6 Disamping itu. 106 . RM 30 juta asset dan akaun bank disita dan dirampas.tertinggi LTTE di Kuala Lumpur.

pelancaran telah dibuat oleh YDH Ketua Polis Negara pada tarikh 06 Mei 2009 di Maktab Pegawai Kanan PDRM bersama Jabatan Pembangunan Kemahiran. Antara pencapaian adalah seperti berikut:a. Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Sumber Manusia. Ketua Polis Negara Di Maktab PDRM. Pelancaran National Occupational Skill Standard (Noss) oleh YDH. Cheras Pada 6 Mei 2009 107 .JABATAN LOGISTIK LAPORAN TAHUN 2009 Laporan Jabatan Logistik bagi tahun 2009 mengikut bahagian dibawah Pentadbiran Jabatan Logistik adalah seperti berikut:BAHAGIAN KOMUNIKASI Bahagian Komunikasi telah berjaya menaikkan taraf rangkaian perhubungan didalam PDRM dan juga menaikan taraf kemahiran warga Bahagian Komunikasi. Membangunkan National Occupational Skill Standard (NOSS) bagi bidang diberi Juruteknik pengiktirafan Diploma Lanjutan Telekomunikasi Kemahiran Malaysia di oleh mana semua pegawai dan anggota Bahagian Komunikasi akan Jabatan Pembangunan Kemahiran.

Pembekalan dan pemasangan Sistem RMPnet bagi Zon Tengah dalam pelaksanaan. Pemasangan talian melibatkan 206 formasi dalam PDRM. Selangor dan Bde Tengah PGA yang akan siap sepenuhnya pada tahun 2010. Berjaya mengantikan talian litar suwa (leased line) bagi Sistem AMHASNET dan Sistem PABX PDRM. 108 .b. Kuala Lumpur. Pemasangan bagi Fasa I adalah melibatkan formasi Bukit Aman. PERALATAN TALIAN LITAR SUWA (LEASED LINE)BAGI ISTEM AMHASNET DAN SISTEM PABX PDRM Peralatan Router Peralatan Packetshaper Peralatan Modem Metro-E C.

81% 1. Keseluruhan ancaman / panggilan / penemuan ini telah dapat ditangani dengan jayanya. Jenis UXO IED False HOAX Jumlah 305 7 52 23 387 Peratusan 78.44% 5.81% 13. Berikut adalah statistik ancaman/panggilan mengikut jenisan.94% 100% Puchong rpt 12733/ 09 Unexploded Ordnance (UXO) dari jenis aerial bomb bersaiz 500lbs Sri Petaling rpt 5831/ 09 Improvised Explosive Devices (IED) yang berupa Pipe Bomb 109 .BAHAGIAN PERSENJATAAN a) Kejayaan Unit Pemusnah Bom (UPB) Sepanjang tahun 2009 UPB telah menerima sejumlah 387 ancaman / panggilan bom.

b)

Perolehan Item

Pecahan perolehan adalah seperti berikut :-

SENARAI PEROLEHAN YANG DICAPAI DALAM PROJEK RMK 9 BAGI TAHUN 2009
BIL 1 2 3 PERKARA Shot Gun 12 Bore (Short Barrel) Riot Gun 1 ½ inch Bushmaster C15 P21S 5.56mm Compact Carbine Bushmaster .308 Specialty Rifle Air Pistol .177 Precision Pistol 9mm Baretta PX 4 Storm Compact Pistol 9mm Baretta PX 4 Storm Sub Compact Grenade Tearsmoke (CS) Cartridge for Pipe Bomb Disruptor EOD Injector Recoiless c/w 10,000 Cartridge Pipe Bomb Disruptor Complete Detector for Chemical/Biological Agent Bullet Proof Vest ATN Night Shadow Gen 3 Binocular ATN NVM – 14 Monocular Gen 3 c/w Head & helmet Mout KUANTITI NO. KONTRAK PERBELANJAAN (RM) 99,700.00 240,000.00 26,369,610.00

20 100 3,000

KKDN/POL/PT/3/2008 KDN/POL/PT/11/2008 KKDN/POL/PT/1/2008

4 5 6 7 8 9

100 5 680 100 15,000 2,000

KKDN/POL/PT/1/2008 Belian Terus KKDN/POL/PT/8/2006 KKDN/POL/PT/8/2006 KDN/POL/PT/3/2008 KDN/PL/PDRM/65/2009

5,930,196.00 47,369.00 1,768,000.00 302,798.00 2,025,000.00 218,000.00

10 11 12 13 14

10 10 10 1,820 120

KKDN/POL/PT/40/2007 KDN/PL/PDRM/64/2009 KDN/POL/PT/18/2008 KDN/PL/PDRM/84/2009 KKDN/POL/PT/1/2008

478,217.30 279,000.00 1,345,383.90 2,529,800.00 1,992,546.00

15

150

KKDN/POL/PT/1/2008

3,528,466.50

Jumlah perbelanjaan keseluruhan

47,154,086.70

110

BAHAGIAN BEKALAN (STOR MATERIAL SPESIFIK) Kompleks SMS merupakan satu “Wharehouse Elektronik” memproses

permintaan barangan dari pengguna (end-user) menggunakan Sistem SMS. Ia dilengkapi dengan ‘Server’ (pelayan) di Kompleks SMS PDRM Shah Alam dan hubungkait menerusi Lebuhraya Jaringan Maklumat (COINS) yang diuruskan oleh Telekom Malaysia. Dengan adanya sistem ini telah memudahkan permintaan barangan dimana permohonan boleh dibuat secara terus ke Kompleks SMS.

A L IR A N K E R JA S IS T E M S M S
1

2

3

4 S E M A K A N O LE H S M S

PENGGUNA B A LA I/ F O R M A S I

P E R M IN T A A N DAERAH

5 P E N G G U N A LO G IS T I K P D R M

K E LU LU S A N O LE H P P Z O N

7

6 P E N G H A N TA R A N O LE H S M S

PEM BUN G KUSAN O LE H S M S

Unjuran Permintaan Barangan. Dalam mempastikan semua Kontinjen/Formasi dan Cawangan didalam PDRM mendapat bekalan barangan yang mencukupi, Bahagian Kawalan, Stor Material Spesifik setiap tahun membuat Bukit Misi unjuran Aman permintaan berdasarkan Daripada barangan Baru, kepada Bahagian Perolehan, serta

keperluan pengguna (end-user), dan keutamanya ialah kepada Pelatih NKRA, Cawangan Pembantu Pengaman. permohonan (pengguna) end-user tahun 2009, Stor Material Spesifik dapat membekalkan keperluan seperti berikut:-

111

STATISTIK PERMINTAAN (UNJURAN) DAN PEMBEKALAN TAHUN 2009 TAHUN 2009 Bil BAHAGIAN JUMLAH PERMOHON AN 48,879 9,975 28,436 42,611 1,956 1,299 3,433 2,949 971 2,038 150,643 JUMLAH DIBEKALKAN 29,415 4,820 23,936 17,509 1,305 1,001 1,467 2,199 934 1,882 90,592 JUMLAH TIDAK DAPAT DIBEKALKAN 19,464 5,155 4,500 25,102 651 298 1,966 750 37 156 60,051 PERATUS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PAKAIAN PERALATAN AM ALAT TULIS JENTERA SENJATA KOMUNIKASI MERIN TEK. MAKLUMAT FORENSIK UNIT UDARA JUMLAH

60.18 48,32% 84.17% 41.09% 66.71% 77.05% 42.73% 74.57% 96.18% 92.34% 60.13%

BAHAGIAN PENGANGKUTAN Perolehan Kenderaan Sebanyak RM8,768,844.00 telah diperuntukkan bagi perolehan

kenderaan kenderaan baru PDRM. Daripada keseluruhan 110 buah kenderaan yang diterima, sebanyak 50 buah adalah merupakan kenderaan 4 x 4 selain daripada 50 buah motosikal ringan Naza 125 bagi tujuan NKRA dan juga 10 buah kenderaan Unit Pemusnah Bom. Sebanyak 25 buah kenderaan jenis Toyota Fortuner, 16 buah 4 x 4 Toyota Hilux Double Cab untuk unit Forensik dan 8 buah 4 x 4 Toyota Hilux Double Cab untuk Unit K9 telah diagihkan ke formasi formasi berkaitan.

112

Kenderaan 4x4 Toyota Hilux Double Cab untuk kegunaan unit K9 Motosikal ringan Naza NBM 125-2 untuk kegunaan rondaan NKRA Kenderaan 4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5 untuk kegunaan Forensik JSJ Kenderaan pemusnah bom (EOD) Mercedes Benz Sprinter 416 Cdi KA untuk kegunaan UPB Landrover Station Wagon untuk kegunaan Unit Berkuda Toyota Fortuner (4x4 SUV) yang digunakan dalam operasi di Sabah dan Sarawak 113 .

P 62 (Kementerian jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM12. Daripada 102 projek RMK 9 yang siap . Jadual 1: Prestasi Pelaksanaan Projek Pembangunan RMK 9 Jadual 2 : Pecahan Prestasi Pelaksanaan Projek PDRM RMK 9 114 . 298 projek tersebut. 9 projek daripadanya adalah siap pada tahun 2009. 102 projek telah siap Dalam Daripada Negeri). BLT (Build.Transfer) dan PFI (Private Fund Initiative) dengan sepenuhnya manakala 139 projek masih di dalam pembinaan ( Jadual 2). Lease.BAHAGIAN BANGUNAN Projek pembangunan PDRM dilaksanakan di dalam setiap Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMKLT).5 billion (Jadual 1). Bagi Rancangan Malaysia Ke 9 (2006 – 2010) sebanyak 298 projek telah diluluskan oleh kerajaan bagi PDRM untuk dilaksanakan di bawah peruntukan P 06 (Jabatan Perdana Menteri).

Projek-Projek Siap Tahun 2009 1. IPD dan Perumahan Kubang Pasu. BANGUNAN IPD KUBANG PASU YANG TELAH SIAP DIBINA PADA 30 / 09 / 2009 2. 115 . IPD dan Perumahan Setiu. Terengganu. Kedah.

IPD dan Perumahan Sri Jempol. Negeri Sembilan. IPD Sri Jempol yang telah siap dibina 116 .IPD Setiu dan Kuarters yang telah siap dibina 3.

Ibu Pejabat Briged dan Batalion 7 PGA Kuantan. Ibu Pejabat Briged dan Batalion 7 PGA Kuantan yang telah siap dibina 117 .4. Pahang.

Johor Berek Polis Parit Bunga. Pondok Polis Parit Bunga. Muar.5. Muar Pondok Polis Parit Bunga. Muar 118 .

Sarawak. Balai Polis Kabong. Saratok. Balai Polis Kabong. Sarawak. Saratok.6. 119 .

Sarawak. Balai Polis Sibu Jaya. Balai Polis Sibu Jaya. Sarawak yang telah siap dibina pada 20/01/2009 120 .7.

Sarawak yang telah siap di bina 121 .8. Sarawak. Balai Polis Sentral Sibu. Balai Polis Sentral. Sibu.

Pihak KDN telah mengeluarkan notis penamatan pengambilan kerja kontraktor pada 21/12/2009 kepada kontraktor asal (YMY Resources Sdn. Bhd) pada 2/12/2009. Walaupun begitu. IPK Kedah dalam pembinaan IPK Kedah yang telah terbengkalai Perumahan PDRM Kuala Kangsar. Perak telah bermula pada 3/9/2007 dan dijangka siap pada 3/3/2010. Perak. Projek tersebut telah ditender semula oleh KDN 5/2/2010. maka pihak KDN telah menamatkan kontrak kerja kontraktor (Cekapadu Sdn. Bhd). Memandangkan kepada prestasi kerja kontraktor yang lemah iaitu hanya dapat menyiap kerja-kerja pembinaan sebanyak 22% sehingga November 2009. Projek Pembinaan Perumahan IPD Kuala kangsar yang telah terbengkalai 122 . sehingga November 2009 projek tersebut kerja-kerja pembinaan hanya siap sebanyak 68%. Projek tersebut telah ditender semula oleh KDN pada 8/2/2010. Kerja-kerja pembinaan mula berjalan lewat sejak 2/7/2009.Projek-Projek Bermasalah Tahun 2009 IPK Kedah Projek IPK Kedah bermula pada 17/10/2006 dan dijangka siap pada 14/10/2008. Projek Perumahan PDRM di Kuala Kangsar.

5.179. 3. Modul Risikan (Dalam PRS) Kos Projek: RM7.00 Kontraktor: Yasmin Teknologi Sdn.642.00 Kontraktor: D. Migrasi/Mainframe Ke Web-Based .04 Kontraktor: Masterplan Consulting Sdn. 4.000.606. penghantaran.KOM Sdn Bhd Migrasi sistem-sistem daripada kerangka utama yang telah tamat tempoh hayatnya kepada sistem berasaskan web (Intranet).685. Menggantikan LAN sedia ada sedia ada sejak tahun 1988 untuk sebanyak 57 lokasi bagi menampung penambahan pengguna dan sistem aplikasi. Projek telah ditauliahkan pada 20 November 2009. Rangkaian Setempat Semua Formasi PDRM Kontraktor: Syarikat GV (LAN) bagi Kos Projek: RM 72.668. Penambahbaikan pengumpulan maklumat risikan jenayah secara bersepadu yang boleh diakses melalui Sistem Laporan Polis (PRS). setiap Jabatan/Agensi kerajaan diminta mewujudkan Dasar Keselamatan ICT masingmasing bagi menjamin kesinambungan urusan dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT.832. .562. Butiran Projek Projek I-ACIDS (Integrated Access Control & Intrusion Detection System) Kos Projek: RM 12. Dasar Keselamatan ICT PDRM Sejajar dengan arahan pematuhan daripada pihak MAMPU. Kos Projek: RM 42.00 Bumisinar Sdn Bhd. Bhd. pemeriksaan cap jari dan pembekalan rekod jenayah secara ‘real time’ menggunakan teknologi terkini.00 Kontraktor: GV Bumisinar Sdn Bhd 2. Status Projek Sistem Keselamatan kawasan dan kompleks Bukit Aman menggunakan peralatan pengawasan berteknologi terkini. 1.G. Bhd. PDRM Biometric Fingerprint Indentification System (BIOFIS) Kos Projek: RM 33.193. Projek siap dilaksanakan di seluruh IPD dalam Malaysia pada Ogos 2009. Sistem bersepadu perakaman.BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT Projek Pengkomputeran RMK 9 PDRM Yang Telah Siap Dilaksanakan Pada Tahun 2009 adalah seperti berikut:Bil. PDRM telah merealisasikan arahan ini dengan Sasaran utama 123 mewujudkan Dasar Keselamatan ICT (DKICT) melalui beberapa peringkat proses dan draf DKICT PDRM telah siap pada tahun 2009.008.

000.500. JENIS ASET ASET ALIH ASET KEKAL ASET HIDUP ASET TEKNIKAL JUMLAH KESELURUHAN ASET PDRM JUMLAH ASET TERKINI PDRM (RM) 5.264.00 130.000.962. Dasar Keselamatan ICT PDRM merupakan garis panduan kepada warga PDRM dalam membaca.00 6.rmp.099.66 23.000. kontraktor. Dasar ini merangkumi 11 modul utama dengan versi Bahasa Malaysia dan Bahasa dalam Bilik Fail. Inggeris.033. memahami dan mematuhi dasar ini terhadap tatacara kerja dan tindakan-tindakan yang perlu diikuti di dalam menguruskan langkahlangkah keselamatan peralatan perkakasan ICT dalam organisasi PDRM.my Arahan-Arahan Lain & Perintah.82 124 .585.16 17.609. 4. 2.621.DKICT PDRM melibatkan semua warga PDRM serta pihak ketiga termasuk konsultan. 3. • IT Security Policy (Dasar Keselamatan ICT) • Acceptable Use Policy (Dasar Guna Boleh Terima) • Disaster Recovery Policy (Dasar Pemulihan Bencana) • Information Classification and Handling Policy (Dasar Pengkelasan dan Pengendalian Maklumat) • Mobile Computing Policy (Dasar Pengkomputeran Mudah Alih) • Network Security Policy (Dasar Keselamatan Rangkaian) • Operations Security Policy (Dasar Keselamatan Operasi) • Password Policy (Dasar Kata Laluan) • Physical Security Policy (Dasar Keselamatan Fizikal) • System Development Security Policy (Dasar Keselamatan Pembangunan Sistem) • System Security Policy (Dasar Keselamatan Sistem) BAHAGIAN PENGURUSAN ASET PDRM STATISTIK ASET PDRM BIL 1. penyelia servis atau pembekal yang berurusan dengan PDRM. Arahan Perintah. Pengguna boleh mencapai dan mencetak dasar tersebut melalui Sistem e-Siar – http://e-siar.766.319.gov.

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI DAN KETENTERAMAN AWAM Peranan dan tugas utama Jabatan KDN/KA ialah menjaga keselamatan. mengawal dan menjaga keselamatan sasaran penting pulaulaut pulau yang berpenduduk dan tasik-tasik serta empangan dan juga untuk seperti pelabuhan. 125 . perairan persisiran pantai. pelantar dan loji penapisan minyak. Peranan dan tanggungjawab ini telah diubahsuai dengan dan peredaran ancaman masa yang dan keperluan pada semasa masa hasil kini. dari Bagi pembangunan ditimbulkan merealisasikan peranan dan tugas utama ini beberapa unit yang berfungsi dibawah Jabatan KDN/KA adalah seperti berikut. keamanan dan ketenteraman awam. Pasukan Gerakan Am ( P. sungai-sungai yang berpenduduk.K ) Unit Tindak Khas ( U.G.A ) Pasukan Gerakan Khas ( P.T.G. termasuk perairan dalaman pelabuhan-pelabuhan negara.K ) Komando 69 Polis Marin Pasukan Simpanan Persekutuan Unit Berkuda Trafik & Ketenteraman Awam Unit Udara Urusetia KDNKA Gerakan KDNKA PASUKAN GERAKAN MARIN Fungsi Dan Peranan PGM Pasukan Gerakan Marin berperanan untuk menentukan keselamatan dan ketenteraman masyarakat maritim khususnya di kawasan daratan pantai dan Perairan Wilayah Malaysia (MTW).

sekatan dan pemeriksaan dengan bot dan rondaan berjalan kaki di pulau-pulau. Selain itu PGM juga menjalankan siasatan jenayah di perairan. tasik-tasik dan kawasan persisiran pantai. Pasukan Polis Marin telah dipertanggungjawabkan untuk memperkukuhkan kawalan keselamatan dan pembanterasan jenayah di seluruh perairan yang merangkumi perairan wilayah dan perairan dalaman termasuk pulau-pulau. Sehubungan itu.tasik-tasik hidro. menjalankan siasatan forensik bawah air dan mewujudkan konsep kepolisan dengan membuat rondaan bit. Selain itu tugas pondok polis di pulaupulau. peranan. Pelancaran Bot Water Cat dan UNGERIN PGM menjalankan siasatan jenayah di perairan Pertukaran Pasukan Polis Marin Ke Pasukan Gerakan Marin. pulau-pulau pelancongan dan lain-lain kawasan larangan daripada perbuatan sabotaj dan lain-lain bentuk perbuatan jenayah. tetapi perlu juga melaksanakan tugas-tugas kepolisan yang berkaitan dengan kepakarannya di daratan. tugas dan tanggungjawabnya menjadi balai polis pantai dan pondok polis pantai. Pondok-Pondok Polis Pantai dan pulau-pulau yang dipertanggungjawabkan kepada PGM. Dalam memastikan kesempurnaan tugas-tugas kepolisan di seluruh tanah air. Ini tidak bermakna peranan Pasukan Polis Marin tidak terhad di perairan sahaja. sebanyak 41 buah pangkalan diseluruh negara telah ditambah fungsi. PGM juga berperanan untuk mengendalikan tugas pejabat pertanyaan dan menerima aduan polis bagi Balai-balai. mulai tahun 2008. Bagi mempertingkatkan lagi tahap profesionalisma di dalam menjalankan tugas126 . tasik-tasik dan persisiran pantai dan sungai juga diambilalih dan dikendali oleh Pasukan Polis Marin.

tugas kepolisan yang diamanahkan, YB Dato` Seri Syed Hamid Bin Syed Jaafar Albar, Menteri Dalam Negeri pada masa itu telah mengisytiharkan nama Pasukan Polis Marin kepada Pasukan Gerakan Marin bersesuaian dengan fungsinya di bawah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam pada 6 Februari 2009. Ia juga untuk memberi nafas dan semangat baru kepada pegawai/anggota Pasukan Gerakan Marin sebagai satu pasukan yang sentiasa sensitif, progresif dan inovatif sesuai dengan kehendak semasa.

YB Dato’ Syed Hamid Bin Syed Jaafar Albar, Menteri Dalam Negeri semasa Majlis Pengisytiharan Nama Pasukan Polis Marin kepada Pasukan Gerakan Marin

127

UNIT UDARA PDRM Fungsi dan Peranan UUP Sejak penubuhan Unit Udara PDRM (UUP) pada 1 Februari 1979, penglibatan UUP di dalam melaksanakan penugasan kepolisan kian terserlah dari masa ke semasa. Tambahan pula, dengan perolehan 3 daripada 5 buah kapal terbang jenis King Air pada tahun 2009, telah memberi suntikan keupayaan yang lebih efektif kepada dimensi operasi-operasi penerbangan UUP. Sungguhpun demikian, aktiviti penerbangan UUP telah mencatatkan sedikit penurunan dari segi jam penerbangan iaitu pencatatan 7205:10 jam berbanding dengan tahun 2008 sebanyak 7645:40 jam. Pencapaian tersebut merupakan penurunan sebanyak 5.76%. Dalam pada itu, bilangan penugasan pula mencatatkan peningkatan iaitu 2043 bilangan tugas bagi tahun 2009 berbanding 1946 bagi tahun 2008.Faktor penurunan jam penerbangan dan peningkatan bilangan tugas boleh dikaitkan dengan kesan penggunaan kapal terbang baru King Air yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sesuatu tugas penerbangan dengan lebih laju dan efisien . Antara tugas-tugas penerbangan operasi yang telah dijalankan dalam tahun 2009 termasuk: 1. Rondaan Perairan Negara Tujuan rondaan adalah untuk mencegah kemasukan PATI, penyeludupan dan penyusupan anasir-anasir berbahaya daripada negara jiran, disamping menguatkuasakan undang-undang maritim bagi mencegah dan mengesan kesalahan-kesalahan lain yang berkaitan. 2. Op JAS UUP juga membantu Jabatan Alam Sekitar memantau dan menyiasat laporanlaporan hot spots yang dikesan melalui remote sensing satelit dengan melakukan penerbangan yang disertai bersama pegawai dari Jabatan Alam Sekitar.

128

3. Mencari dan Menyelamat (SAR) Berdasarkan manual IAMSAR vol. VI National Aeronautical and Maritime Search and Rescue ( Malaysia ), Polis Diraja Malaysia merupakan antara agensi utama SAR bagi insiden-insiden udara, darat dan maritim. Sejajar dengan itu, pada tahun 2009, pesawat-pesawat udara UUP telah terlibat dalam 40 tugas operasi dan menyelamat di seluruh negara menyumbangkan kepada 176:10 jam penerbangan. 4. Pemantauan Trafik UUP juga membantu polis trafik menguruskan kelancaran lalu lintas, yang telah

memantau keadaan keselamatan dan ketenteraman serta bertindak sebagai platform udara untuk melaporkan perkembangan aktiviti-aktiviti semasa. 5. Operasi Bersama Agensi-Agensi Maritim Operasi bersepadu dengan agensi dalaman bertujuan menguatkuasakan undang-undang maritim di perairan negara, manakala operasi dengan agensiagensi luar telah tertumpu di perairan perbatasan. 6. Op Banjir Unit Udara Polis telah membuat pemantauan dan menghantar bekalan makanan dan keperluan-keperluan lain untuk disalurkan banjir melalui helikopter. 7. Op Wawasan/Awas/Tayang Operasi penerbangan Unit Udara PDRM, bagi mendokong operasi-operasi tersebut dilakukan secara berkala di semua kawasan tanggungjawab Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Fokus utama operasi adalah untuk memantau perlakuan aktiviti –aktiviti jenayah serta menyalurkan maklumat yang berkenaan untuk tindakan susulan khususnya pihak Pasukan Gerakan Am yang bertugas di sesuatu kawasan berkenaan. Ops Wawasan di kepada mangsa

129

03. Kuala Lumpur Pada 28.2009 sebuah helikopter UUP telah berjaya mengesan 2 orang mangsa yang dilaporkan hilang di kawasan Bukit Tabuh. manakala Ops. 1.Semenanjung Malaysia meliputi kawasan perairan dan sempadan Malaysia/Thailand. Tayang di Sabah tertumpu kepada tugas memantau aktiviti jenayah seperti rompakan laut. penyusupan pendatang asing tanpa izin (PATI). Taman Melawati. Sabah melalui kehadiran pesawat udara PDRM. penyeludupan dan selain meningkatkan keyakinan penduduk-penduduk di kepulauan Laut Sulu. Taman Melawati.03. Ops Awas pula meliputi pemantauan kegiatan penyeludupan serta kemasukan PATI di kawasan perbatasan Malaysia/Indonesia. Mangsa dijumpai dalam keadaan terbaring di tepi bukit dan didapati telah meninggal dunia Opersai Mencari Dan Menyelamat Mangsa Hilang Di Bukit Tabuh. Pada 28.2009 130 . Kejayaan-kejayaan yang menarik.

131 .2009 sebuah kapal terbang UUP telah mengesan satu mayat terapung dipercayai nelayan bot karam diperairan Pulau Katak.2009 3.2009 Opersai Mencari Dan Menyelamat 1 X Mayat Terapung Dipercayai Nelayan Yang Karam Di Perairan Di Pulau Lumut Pada 17.08.2009 Bersabit Lumut Rpt 2272 /2009 Di Kedudukan L/Kurang 3 Batu Nautika Selatan Pulau Pangkor.2.08. Pada 20. Selangor Pada 29. Pada 29.10.2009 sebuah helikopter UUP telah berjaya mengesan bangkai pesawat Eagle 150 9M-CLK milik CTRM dan mayat mangsa turut dijumpai tidak jauh dari bangkai pesawat. Lumut pada 17.08. Operasi Mencari Dan Menyelamat Kapal Terbang Terhempas Di Lembah Beringin.10.

Dan pada tahun 2009. UUP telah menggunakan kapal terbang berenjin satu dalam semua penugasan operasi penerbangannya. Dengan perolehan pesawat baru ini. maka keterbatasan operasi UUP selama ini dengan pesawat berenjin satu telah diatasi. Penerbangan Ihsan Penerbangan Ihsan (Bodevec) Anggota PDRM dari Bintulu ke Kuching pada 14 Julai 2009 132 . satu sejarah telah tercatat di dalam kalendar UUP dengan perolehan 3 buah pesawat Beechcraft King Air 350 dari 5 buah yang telah dimeterai.Aktiviti Unit Udara Polis Tahun 2009 Penerimaan kapal terbang baru UUP – Beechcraft King Air 350 Sejak tahun 1979.

kawalan orang ramai dalam masa bencana alam.PASUKAN SIMPANAN PERSEKUTUAN Tugas Dan Peranan PSP • • • • • Mencegah dan meredakan rusuhan. Memberi bantuan dalam melaksanakan kerja menyelamat nyawa dan harta benda. • Membuat kawalan orang ramai semasa lawatan VVIP perarakan. Memberi bantuan kepada ketua polis dalam usaha mencegah jenayah di kawasan yang mempunyai statistik jenayah yang tinggi. Melaksanakan tugas – tugas mengeledah dan kepungan dalam operasi besar – besaran oleh cawangan khas mengikut keperluan semasa. Menyuraikan perkumpulan yang menyalahi undang – undang. perayaan dan aktiviti sukan yang besar. Kedudukan terup-terup PSP semasa menjalankan tugas di hari Pembukaan Persidangan DUN Perak 133 .

134 . Kini Unit Berkuda PSP telah diperbesarkan dan dianggotai seramai 102 orang dan 50 ekor kuda. rusuhan. Membuat tugas kawalan orang ramai (crowd control) semasa perayaan dan lawatan orang kenamaan dan aktiviti sukan.Unit Berkuda PSP Unit Berkuda PSP telah ditubuhkan pada 22 Ogos 1984 dengan kekuatan seramai 14 penunggang serta 8 ekor kuda. Istiadat Berkuda PSP menguatkuasakan sebagai No agensi undang-undang utama di yang diperuntukkan dan serta kepada Polis Diraja Malaysia bagi menjaga nyawa dan harta benda. Kemampuan dan keberkesanan Berkuda boleh menghasilkan satu kesan kejutan dan menggerunkan. Membantu Briged-Briged PGA dan Kontinjen dalam operasi-operasi khas. 2) membantu Terup PSP khusus untuk fungsi : Menangani segala bentuk masalah ketenteraman awam Mencegah dan menyurai segala bentuk tunjuk perasaan. Unit Berkuda beribu pejabat di Bukit Aman dan berpangkalan di Cheras dan WP Putrajaya. Memberi bantuan dan membantu dalam tugas-tugas menyelamat nyawa dan harta benda semasa bencana. perhimpunan. perarakan yang menyalahi undang. Unsur kejutan ini amat penting bagi mematahkan semangat perusuh yang berniat menggangu gugat kestabilan dan keamanan negara demi mencapai agenda mereka. Peranan Dan Tugas Unit Berkuda PSP • • • • • • • Unit diberi Unit Berkuda PSP ditubuhkan sebagai simpanan kepada Ketua Polis Negara (Arahan KPN No.undang. PDRM juga tanggungjawab Negara Unit dalam pengurusan pengendalian situasi ancaman ketenteraman awam mengikut Arahan Majlis Keselamatan penampilan 21.

135 .Unit Berkuda PSP menjalankan tugas rondaan di kawasan perumahan sekitar ibu kota bagi mencegah jenayah.

Kawalan juga dilakukan terhadap VIP tempatan yang melakukan lawatan ke luar negara. Pengintipan secara sulit dan gerakan keselamatan membantu Cawangan Khas menentang insurgensi atau organisasi subversif. Tugasan ini melitupi kawalan di dalam dan luar negara. iii. Unit Tindak Khas juga dipertanggungjawabkan untuk memberikan litupan kawalan keselamatan kepada VVIP luar negara yang melakukan lawatan kerja ke Malaysia yang diklasifikasikan sebagai ‘high risk’. Menyediakan litupan kawalan keselamatan kepada VVIP tempatan dan luar negara yang berisiko tinggi di Malaysia.PASUKAN GERAK KHAS (PGK) Unit Tindak Khas Fungsi Dan Peranan UTK i. • • • • Gerakan ofensif yang memerlukan teknik dan alatan khas menentang sesuatu sasaran musuh. mengenal pasti sasaran musuh dan mengesan pergerakan pasukan musuh di dalam hutan tebal serta kawasan-kawasan desa. Membanteras jenayah berat yang membabitkan penawanan tebusan atau jenayah berat terancang. Tugas khas menentang pengganas bandar atau situasi tebusan. Lain lain tugas yang difikirkan sesuai setelah mendapat kelulusan Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara. 136 . ii. Komando 69 Fungsi Dan Peranan • Rondaan jarak jauh mengumpul atau mengesahkan maklumat. Bantuan pasukan payung terjun di dalam operasi insurgensi dan misi menyelamat.

Aktiviti Pasukan Komando 69 1. 137 . Perak pada 06 – 08/08/09. Berkaitan 1 mangsa perempuan ( PLKN ) dipercayai hilang dan dijumpai mati oleh penduduk kampung. Berjaya menemui barang kes ( Pistol dan barang kemas ) berkaitan rompakan kedai emas di P. 2.Pinang. Bantuan Scuba Semanggol Report No :398/09 pada 04/04/09. Tugas SAR di Manong.

3% dari jumlah 6. 12.745 yang terkorban pada tahun 2009.898 mangsa).6%) melibatkan kemalangan maut. 24.330 kemalangan telah berlaku dengan purata 1088. 6.8%) kemalangan parah.067 orang iaitu 60. 372.0%) kemalangan ringan dan 372. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak dibandingkan dengan tahun 2008 (3.259(6.5%) kes berbanding dengan tahun 2008.3% (169 orang ) jika Maut.072(3. 6.TRAFIK DAN KETENTERAMAN AWAM Perangkaan Kemalangan Jalan Raya Tahun 2009 Sepanjang tahun 2009 sebanyak 397. 6.5 orang sehari manakala purata kemalangan parah adalah 1901 kes sehari dengan akibat kemalangan.6 kes sehari. Manakala mangsa yang mengalami cedera parah telah menurun sebanyak 19 orang( -0.978(1.0 kes sehari dengan jumlah kematian 18.072 4. 12.978 Ringan. Parah. Secara purata kemalangan maut berlaku pada kadar 17. begitu juga jumlah kemalangan maut dan jumlah kematian telah meningkat masing-masing sebanyak 244(4.3%) orang.6%) adalah kemalangan rosak sahaja (Carta 1).062(93.2%).218(1. Dari jumlah tersebut sebanyak 6. 138 .1%) kes dan 218(3.062 Carta 1 – Jenis Kemalangan Jumlah kemalangan tahun 2009 meningkat sebanyak 24.2 orang sehari dan mengalami cedera parah motosikal masih lagi Penunggang pembonceng merupakan golongan yang paling ramai terkorban akibat kemalangan jalanraya dengan jumlah 4.218 Rosak.

1 +2.6 +10.2 +4.NEGERI PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR KUALA LUMPUR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG KELANTAN TERENGGANU SABAH SARAWAK JUMLAH 2008 69 496 354 829 1083 237 389 243 1065 446 380 293 325 318 6527 2009 90 550 395 829 976 230 377 248 1060 512 453 348 345 332 6745 PERBANDINGAN 2008/2009 BEZA +21 +54 +41 0 -107 -7 -12 +5 -5 +66 +73 +55 +20 +14 +218 (%) +30.3 Kemalangan Mengikut Negeri 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2008 2009 Carta 2.9 0 -9.Kemalangan Mengikut Negeri 139 .9 -3.4 +11.9 +6.4 +3.2 +18.8 +19.1 -0.0 -3.5 +14.

Memberi bantuan khas kepada formasi-formasi lain di dalam Polis Diraja Malaysia dan jabatan atau agensi-agensi kerajaan untuk mengekalkan undangundang dan kententeraman serta semasa belakunya bencana. Akta Polis 1976. semasa perang sama ada diisytiharkan atau tidak seperti yang diperlukan dalam seksyen 7 (1). Membantu Angkatan Tentera Malaysia (ATM) didalam operasi keselamatan menentang serangan atau penyusupan dari luar. 3. 140 . Menjalankan rondaan di kawasan sempadan antarabangsa dan pantai serta melaksanakan tugas-tugas kepolisian di kawasan pendalaman. 2.Mangsa-manga kemalangan jalan raya PASUKAN GERAKAN AM Fungsi Dan Peranan PGA PGA ditubuhkan sebagai pasukan simpanan Ketua Polis Negara (KPN) bagi keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam serta berperanan: 1. Menghadapi dan membenteras apa jua ancaman yang berbentuk pemberontakan keganasan. 4. kegiatan subversif atau kekacauan dalam negara (Public Disorder) terhadap pihak berkuasa.

Kinabalu Sabah 17 . Timor Leste oleh anggota PGA 141 . Deli. Kedudukan Briged dan Batalion adalah seperti berikut.Kinabalu Sabah Briged Sarawak – Kuching Sarawak BN 10 – Sibu Sarawak BN 11 – Kuching Sarawak BN 12 – Miri Sarawak Penugasan Di Timor Leste Oleh Pasukan Gerakan Am Kawalan di Lapangan Terbang Comoro.Pasukan Gerakan Am Komponen Pasukan Gerakan Am terdiri daripada 5 Briged dan 18 Batalion di seluruh Semenanjung Malaysia.Lahad Datu Sabah Briged Tengah – Cheras Selangor Briged Tenggara – Kuantan Pahang Briged Sabah – K. Sabah dan Sarawak.Renggam Johor 6 – Muar Bakri Johor 19 – Cheras Selangor 7 – Bukit Galing Kuantan Pahang 8 – Pangkalan Chepa Kelantan 9 – Gong Badak Terengganu 14 – Tawau. Sabah 15 – Sandakan Sabah 16 – K. Briged Briged Utara – Ulu Kinta Perak BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN Batalion (BN) 1 – Ulu Kinta Perak 2 – Kulim Kedah 3 – Bidor Perak 18 – Pangkalan Hulu Perak 4 – Cheras Selangor 5 – S.

Perlis pintu keluar ke negara Thailand oleh anggota Briged Utara PGA OP Tayang Rondaan bot di perairan Sabah oleh anggota Briged Sabah PGA dalam Operasi Tayang 142 .Kawalan ICQ Padang Besar. Perlis Sekatan jalan raya di ICQ Padang Besar.

Rondaan jalan kaki di pulau-pulau negeri Sabah oleh anggota Briged Sabah PGA dalam Operasi Tayang Kawalan Kediaman VVIP Dan Sasaran Penting Oleh BN 19 PGA Kawalan dalam Kawasan Istana Negara 143 .

Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang (LTAB) Kawalan di laluan ke Pelepasan Antarabangsa Kawalan di laluan Pintu Cargo 144 .

KAMI TIDAK MELUPAKAN PERJUANGANMU DI DALAM DIRI TELAH TERSEMAT ERTI PERJUANGAN UCAPAN SUMPAH DAN SERANAH PASTI MERUNGKAI HATI PADA MENTAFSIR ERTI PERJUANGAN PAHLAWAN. KESEMUA SEMANGAT ENGKAU TARUNGKAN DENGAN IKHLAS YANG TIDAK BERBELAH BAGI WALAU SUDAH TERCURAH SEKALIAN PELUH KERINGAT DAN AIR MATA BERGANTI DARAH KAU TERUS BERJUANG DEMI TANAH PERTIWI DARAH DILANGIRKAN DEMI TANAH PERTIWI SEMANGAT DIPERKASAKAN TIDAK BERKELU DI DALAM KESAH SEMANGATMU HIDUP DI DALAM SUMPAH PAHLAWAN. DIRIMU KINI TUNGGAK SEMANGAT KEPADA ANAK-ANAK SEPANJANG WARISAN SEMANGAT PERJUANGAN TETAP KENTAL WALAU AIR MATA TETAP BERCUCURAN MENGENANG KEMBALI JIWA-JIWA TERKORBAN PAHLAWAN. MENONGKAH GURUH LEMBAH BERPAYA DAN SUNGAI MERBAHAYA ENGKAU HARUNGI DENGAN SEMANGAT YANG TIDAK BERBELI KAU MELAWAN JERKAHAN ITU DI TEBING-TEBING BUKIT KERAMAT KAU MENONGKAH GUNUNG MAHA DASYAT KESEMUA JIWA.PAHLAWAN ENGKAU YANG BANGUN DI DALAM SUBUH MELENDAT EMBUN. KAU YANG TERNAMA PERJUANGANMU PENUH BERWIBAWA MELALUI PAHIT GETIR SENGSARA DAN LINANGAN AIRMATA ADALAH WADAH PERJUANGANMU MEMBARA MEMBAKAR SEMANGAT BERGALANG KUDRAT KAU MILIK WARISAN NEGARA DAN WATAN NUKILAN SM(BERSARA) PARDANI SOJO 145 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful