VISI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 MISI SEKOLAH

MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH Warga Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah bersedia untuk : Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar bagi menghasilkan kecemerlangan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.  Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran globalisasi  Melayani setiap pelanggan sekolah. MATLAMAT SEKOLAH 1. 2. 3. 4. Menjadikan sekolah ini sebagai “ pusat ilmu “ bagi memburu kecemerlangan pencapaian pelajar dalam berbagai bidang dengan cara memberi mereka pendidikan yang paling bermutu. Membina nilai serta kepakaran guru bagi mewujudkan pandangan positif terhadap Sistem Pendidikan Teknikal & Vokasional supaya dihormati oleh masyarakat. Melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang teknikal dan separa teknikal bagi memenuhi keperluan gunatenaga negara. Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut serta memupuk dan mengekalkan minat tersebut dan seterusnya membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi. Menerapkan ciri-ciri budaya kecemerlangan di sekolah ini bagi memenuhi aspirasi dan hasrat agama, bangsa dan negara iaitu untuk melahirkan generasi yang produktif dan berdaya maju.

5.

MUKA SURAT : 1

MOTO SEKOLAH - “ USAHA YAKIN JAYA“ PIAGAM PELANGGAN GURU SMT MELAKA TENGAH Kami guru Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk ;       Melaksanakan pengajaan dan pembelajaran secara berkesan mengutamakan kecemerlangan dan peningkatan kualiti Mendidik semua pelajar supaya berakhlak mulia, bertindak rasional dan berfikiran kreatif Mengamalkan budaya sekolah penyayang Memberi khidmat yang cekap dan berkualiti kepada pelajar, ibu bapa dan komuniti Bekerjasama dan memberi layanan baik kepada semua agensi kerajaan / swasta yang berurusan dengan pihak sekolah

ACRONYM / TEMA UTAMA JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL PERFORMANCE RESPECTABILITY Mempertingatkan pencapaian dan prestasi pelajar PTV dalam bidang kurikulum dan kokurikulum ke tahap yang lebih seimbang dan cemerlang Melahirkan pelajar PTV yang aktif dan berpandangan positif terhadap pendidikan am dan PTV supaya seluruh masyarakat dan institusi PTV diberi pengiktirafan sewajarnya Meninggikan imej dan usaha institusi PTV di mata masyarakat dengan mendidik pelajar berdisiplin, berakhlak mulia dan berkhemah tinggi berlandaskan kepercayaan dan ketaatan kepada Maha Pencipta Membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai ethika dan sikap kerja yang baik bagi memenuhi keperluan negara untuk mencapai wawasan 2020 Memenuhi aspirasi dan hasrat masyarakat, bangsa dan negara ke arah melahirkan generasi insan yang produktif dan bersatupadu

IMAGE MANPOWER EXPECTATION

MUKA SURAT : 2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PERANCANGAN STRATEGIK

PENGURUSAN AKADEMIK SEKOLAH

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI BIDANG PENGURUSAN PENGURUSAN AKADEMIK Menjadi Sekolah Menengah Teknik Yang Terunggul Dalam Bidang Akademik Menjelang Tahun 2010 MISI BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK 1. 2. 3. Menyediakan pendidikan berkualiti tinggi kepada pelajar Menyediakan asas yang kukuh dari segi pengetahuan dan kemahiran sebagai persediaan asas untuk melanjutkan kerja pelajar ke tahap yang lebih tinggi. Menyediakan modal insan yang mempunyai pengetahuan tinggi berkaitan aspek teknik dan vokasional.

TARGET GRED PURATA SEKOLAH 2008 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPS 5.00 4.95 4.90 1. 2. 3. 4. 5. 6. PIAWAIAN AKADEMIK TAHUN 2008 Gred Purata Sekolah (GPS) ialah 5.0 Setiap pelajar lulus sekurang-kurangnya 5 Mata Pelajaran 100% pelajar lulus peperiksaan SPM 10% pelajar mencapai 3A ke atas dalam peperiksaan SPM 1 orang pelajar Aliran Teknik mendapat ‘Perfect’ ‘A’ 1 orang pelajar Aliran Vokasional mendapat 6A

MUKA SURAT : 3

OBJEKTIF PROGRAM AKADEMIK SMTMT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Membantu mencapai Visi sekolah iaitu SMTMT Cemerlang 2010. Merancang, melaksanakan dan menyelia program-program akademik yang dapat membantu mencapai GPMP sekolah iaitu 5.0 dan GPMP setiap mata Pelajaran dalam peperiksaan SPM 2008. Menambah pencapaian gred A dalam semua mata pelajaran. Membantu untuk mencapai kelulusan 100% dalam SPM 2008. Meminimumkan bilangan calon yang mendapat gred 7D, 8E dan 9G dalam semua mata pelajaran terutama mata pelajaran yang kritikal. Membantu lebih ramai pelajar sekolah ini dapat melanjutkan pelajaran sekurang-kurangnya ke Politeknik selepas SPM.

MUKA SURAT : 4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT” BIDANG AKADEMIK

KEKUATAN (S) 1. Prasarana dan peralatan untuk pembelajaran yang lengkap dan mencukupi seperti bengkel, makmal sains, makmal komputer dan sebagainya. 2. Sekolah sentiasa memperolehi peruntukan kewangan yang diperlukan khususnya daripada pihak BPPTV. 3. SMTMT memliliki sumber tenaga pengajar yang mencukupi. 4. Bilangan komposisi guru senior yang berpengalaman dan muda yang setara. 5. Kerjasama, sokongan dan bantuan kewangan yang sentiasa diterima daripada pihak PIBG untuk memajukan sekolah. 6. Faedah persekitaran sekolah yang mempunyai terdapat banyak kemudahan seperti pusat latihan industri, universiti, kilang dan pejabat kerajaan.

KELEMAHAN (W)

1. Kebanyakan pelajar memasuki SMTMT cuma memiliki kelayakan
akademik di peringkat PMR yang sederhana sahaja. 2. Latar belakang sosio-ekonomi penjaga adalah pada tahap sederhana. 3. Persekolahan bagi pelajar vokasional hingga ke petang menyebabkan aktiviti lain seperti Kelas Tambahan sukar dilaksanakan untuk pelajar aliran vokasional. 4. Pelajar mempunyai asas yang lemah dalam subjek Matematik dan Bahasa Inggeris. 5. Ramai pelajar aliran teknik didapati sukar untuk menguasai mata pelajaran kritikal (Fizik, Kimia, Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris) 6. Ramai pelajar aliran vokasional didapati sukar untuk menguasai mata pelajaran kritikal (Teknologi, Matematik dan Bahasa Inggeris). 7. Penggunaan kemudahan ICT untuk tujuan P&P masih kurang menggalakkan. 8. Keberkesanan P&P bagi PPSMI masih sederhana samada dari segi guru yang mengajar dan murid yang belajar. ANCAMAN (T)

PELUANG (O)

1. Terdapat juga kumpulan pelajar SMTMT yang berpotensi tinggi 2. 3. 4. 5.
berdasarkan keputusan gred kelayakan PMR mereka. Tahap penggunaan berbagai kemudahan sekolah seperti Perpustakaan, Makmal Bestari, Makmal Cyber, Bilik SAL, Bilik APD dan sebagainya yang masih belum optimum. Kemudahan ICT sekolah termasuk guru-guru PPSMI / PPSMTI yang dibekalkan dengan Note Book. Ramai guru berpengalaman menanda kertas peringkat SPM dan beberapa orang guru cemerlang. Program sokongan peringkat zon SMT iaitu program Berlian dan Delima.

1. Sebilangan pelajar yang masih boleh gagal dalam mata pelajaran
Bahasa Melayu. 2. Sebilangan pelajar beragama Islam yang masih boleh gagal dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. 3. Pelajar sukar memperoleh gred cemerlang bagi subjek yang dianggap kurang kritikal

MUKA SURAT : 5

MUKA SURAT : 6

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH ISU STRATEGIK PENGURUSAN AKADEMIK

ISU STRATEGIK PENGURUSAN AKADEMIK SMTMT Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : “Pencapaian SPM pelajar SMTMT dalam mata pelajaran utama yang dianggap kritikal adalah tidak memberangsangkan dan tidak ramai pula yang mendapat gred cemerlang bagi subjek yang dianggap mudah “

MUKA SURAT : 7

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK TAHUN 2008

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008 Sasaran GPMP sekitar 5.00 dan ke bawah bagi subjek kritikal.

STRATEGI

1. Melaksanakan
Program Kelas Tambahan yang sistematik.

Pencapaian SPM pelajar SMTMT dalam mata pelajaran utama yang dianggap kritikal adalah tidak memberangsangkan dan tidak ramai pula yang mendapat gred cemerlang bagi subjek yang dianggap mudah

Meningkatkan tahap pencapaian pelajar terhadap mata pelajaran berkenaan.

Pada tahun 2008 pencapaian pelajar meningkat dari segi kualiti dan kuantiti bagi setiap subjek berkenaan.

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) dan peratus Lulus

GPMP sekitar 6.00 dan ke atas sahaja bagi subjek krtitikal GPMP sekitar 4.00 dan ke atas bagi subjek yang dianggap mudah.

GPMP sekitar 3.00 dan ke bawah bagi subjek yang dianggap mudah. Peratus kelulusan menghampiri 100% bagi semua subjek kritikal dan 100% bagi subjek yang dianggap mudah.

2. Melaksanakan
program-program sokongan peningkatan prestasi akademik pelajar yang berkesan.

MUKA SURAT : 8

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PELAN TAKTIKAL BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK TAHUN 2008 STRATEGI : PERLAKSANAAN PROGRAM KELAS TAMBAHAN BIL PROGRAM / PROJEK TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL)

1. Melahirkan kumpulan pelajar aliran
teknik yang berprestasi cemerlang dalam SPM 2008. En. Azhar bin Abd Jalil (Add. Mathematics) Cik Sharifah Saadiah binti Syed Idrus (Physics) Pn. Hjh. Aisah binti Md Jan (B. Inggeris) Pn. Ho Peng Hee (Chemistry) Kutipan yuran tuisyen sebanyak RM60.00 daripada pelajar 2. Melahirkan sekurang-kurang seorang calon yang mendapat ‘straight As’ dalam SPM 2008. 3. Melahirkan kumpulan pelajar yang cemerlang dalam sekurangkurangnya 6 mata pelajaran dalam SPM 2008. 1. Melahirkan kumpulan pelajar aliran vokasional yang berprestasi cemerlang dalam SPM 2007. Pn. Vasanthi a/p Munusamy (B. Inggeris) Pn. Ruszalinah binti Mohd Kassim (Mathematics) Pn. Salmah binti Abas (Teknologi dan Lukisan) Pn. Suriati binti Ali (Science) Kutipan yuran tuisyen sebanyak RM60.00 daripada pelajar 2. Melahirkan sekurang-kurang seorang calon yang mendapat 6A dalam SPM 2008. 3. Memastikan kumpulan pelajar ini dapat melanjutkan pelajaran ke Politeknik selepas peperiksaan SPM 2008.

1

Program Berlian

Feb - Ogos

2

Program Delima

Feb - Ogos

MUKA SURAT : 9

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) 1. Membantu pelajar lulus dalam semua mata pelajaran dengan mendapat sekurang-kurangnya gred 7D atau 8E dalam SPM 2008 terutama dalam mata pelajaran kritikal. 2. Menambah keyakinan pelajar dengan soalan-soalan berfokus kepada SPM. 3. Membantu pelajar aliran teknik yang bermasalah dari segi disiplin untuk berjaya dalam SPM 2008.

3

Program Emas

En. Hau Kim Chai Pn. Aziah bte Mohamed En. Omar bin Bidin Cik Siti Hajar binti Din En. Tan Sim Tiam Pn. Faezah binti Mohamed Pn. Rohaizah binti Abd Majid

Feb - Ogos

Kutipan yuran tuisyen sebanyak RM60.00 daripada pelajar

1. Membantu kumpulan majoriti pelajar
ini lulus dalam semua mata pelajaran dengan mendapat sekurangkurangnya 8E. Pn. Sawiyah binti Saidin En. Abd Rashid bin Mohd Yusof (Penyelaras Ting. 5) En. Yusop bin Hassan Pn. Samundi Iswari a/p Vasudehvan En. Zulkifli bin Abd Hamid (Penyelaras Ting. 4) En. Asnain bin Moksen Pn. Mariah binti Jantan Pn. Noraziah binti Mohd Salleh

2. Mengurangkan bilangan pelajar yang
mendapat gred 8E dan 9G. Feb - Ogos Kutipan yuran tuisyen sebanyak RM60.00 daripada pelajar

4

Tuisyen PIBG

3. Meminimumkan bilangan pelajar
yang gagal.

4. Membantu pelajar yang lemah untuk
lulus dalam mata pelajaran yang penting. 5. Menambah bilangan pelajar yang layak ke Politeknik.

MUKA SURAT : 10

STRATEGI : PROGRAM-PROGRAM SOKONGAN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

1. Peningkatan tahap pengetahuan dan
Siri Bengkel dan Ceramah Peningkatan SPM pemahaman pelajar mengenai teknik menjawab soalan SPM yang berkesan.

1

GKMP Berkaitan Ketua Panitia

Mei - Oktober

RM 120.00 sejam Sumber : PIBG

2. Minimum 40 bengkel dan ceramah
berkaitan berjaya dilaksanakan sepanjang tahun 2008

2

Pemantauan P&P Pemantauan Buku Latihan dan Nota Pelajar Program Pelajar Pembimbing

3

Pengetua Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Pengetua Penolong Kanan GKMP GKMP Ketua Panitia Subjek Pilihan

Feb - Oktober

Tiada

Peningkatan tahap kesiapsiagaan (readiness) dan keberkesanan guru setiap kali melaksanakan P & P di kelas Peningkatan dari segi jumlah dan kualiti kerja / tugasan yang diberikan dan dilaksanakan oleh pelajar Menambahkan bilangan pelajar yang dapat menguasai subjek kritikal melalui bimbingan rakan sendiri.
1.

Feb - Oktober

Tiada RM 2000.00 Sumber : PIBG

4

Mac - Sept

80% penjaga pelajar menghadiri program. Semua fail peribadi dan dokumen Pelaporan Prestasi Pelajar siap dikemaskini dalam sedia untuk dirujuk semasa sesi pertemuan diadakan. Pelajar mencatatkan peningkatan pencapaian akademik dalam peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM.

2.

5

Program Titian Emas

PK Akademik Kaunselor

2 Kali Setahun

RM 4000.00 Sumber : PIBG
3.

MUKA SURAT : 11

BIL

PROGRAM / PROJEK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

1. Meningkatkan prestasi pelajar dalam
Mathematics.

2. Meminimumkan bilangan pelajar yang
6 Kelas Intensif Matemetik GKMP Math / Sains Ketua Panitia Math Feb – Mac Sept – Okt RM 1000.00 Sumber : Sekolah mendapat 9G dalam Mathematics dalam SPM 2008.

3. Membantu pelajar lemah dalam
Mathematics untuk mendapat sekurang-kurangnya 8E dalam subjek berkenaan.

1. Menyediakan kelas persediaan
intensif untuk semua mata pelajaran

2. Memastikan setiap pelajar menguasai
7 Kem Marathon Akademik Penolong Kanan Akademik GKMP Ketua Panitia Oktober RM 1000.00 Sumber : Sekolah sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran dalam SPM terutama mata pelajaran yang menjadi kelayakan untuk kemasukan ke IPT. 3. Menambah keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM.

1. Tahap kehadiran pelajar sekurangkurangnya 95%.

8

Program Percutian Bestari

Penolong Kanan Akademik GKMP Ketua Panitia Waden Asrama

2. Meningkatkan ilmu pengetahuan
24 hingga 30 Mei RM 5000.00 Sumber : Sekolah dan PIBG pelajar mengenai teknik menjawab soalan peperiksaan SPM.

3. Memupuk dan membina sikap luhur
dan positif dari segi sahsiah pelajar sebagai persediaan menghadapi SPM.

MUKA SURAT : 12

MUKA SURAT : 13

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PELAN OPERASIONAL BIDANG PENGURUSAN AKADEMIK

PROGRAM KELAS TAMBAHAN

1. 2. 3. 4. 5.

Program Kelas Tambahan Berlian Program Kelas Tambahan Delima Program Kelas Tambahan / Tuisyen PIBG Program Kelas Tambahan Emas Program Kelas Intensif

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM 1. Buku Rekod Pelaksanaan Program Dibekalkan kepada setiap tenaga pengajar dan mengandungi tarikh dan jadual waktu program, senarai nama dan rekod kedatangan pelajar, TOV pelajar serta rekod laporan setiap aktiviti yang dijalankan. 2. Borang Senarai Nama Pelajar Ponteng Perlu diisi oleh setiap tenaga pengajar yang mengadakan kelas dalam program ini. Ia melibatkan pelajar yang tidak hadir tanpa sebab yang dibenarkan. Tindakan terhadap diambil oleh AJK Ponteng dan kaunselor mengikut urutan yang telah ditetapkan. Satu fail khas telah disediakan untuk borang ini bagi memudahkan kerja AJK Ponteng yang terlibat. 3. Borang Soal Selidik Tujuannya ialah untuk mendapat maklum balas daripada pelajar sendiri tentang keberkesanan aktiviti dan tenaga pengajar masing-masing. Ini adalah semata-mata untuk mengelakkan rasa tidak puas hati di kalangan pelajar dan menyelesaikan mana-mana masalah yang timbul tanpa menyinggung mana-mana pihak. SUMBER KEWANGAN Kutipan yuran tuisyen sebanyak RM60.00 daripada pelajar dimana yuran meliputi bayaran untuk nota-nota dan latihan yang dibekalkan.

MUKA SURAT : 14

TENAGA PENGAJAR 1. 2. Guru-guru mata pelajaran kelas masing-masing. Guru-guru dari sekolah lain yang ditawarkan untuk menjadi tenaga pengajar.

ELAUN TENAGA PENGAJAR Elaun semua tenaga pengajar diuruskan oleh Bendahari PIBG. Setiap tuntutan dibuat melalui borang tuntutan khas yang disediakan. BAHAN-BAHAN AKTIVITI PROGRAM Nota-nota dan latihan yang disediakan juga hendaklah yang berkualiti, berfokus dan bersesuaian untuk menjamin keberkesanan program. JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Dijalankan pada hari Sabtu. Tarikh-tarikh pelaksanaan : FEB 02. 2. 08 16. 2. 08 23. 2. 08 MAC 01. 3. 08 22. 3. 08 29. 3. 08 APRIL 05. 4. 08 12. 4. 08 19. 4. 08 26. 4. 08 MEI JUN JULAI 5. 7. 08 12. 7. 08 26. 7. 08 OGOS

10. 5. 08

21. 6. 08

2. 08. 08

MUKA SURAT : 15

JADUAL WAKTU PROGRAM BERLIAN HARI : SABTU MASA SUBJEK 8.00 -9.30 pagi B.INGGERIS (Pn. Vasanthi) 9.30 – 11.00 pagi CHEMISTRY (En. Azhar Rahim) HARI : SELASA MASA SUBJEK 8.00 – 10.00 mlm PHYSICS (Cik Sharifah Saadiah) 11.00 – 11.30 pagi REHAT 11.30 – 1.00 tgh A. MATHS (Pn. Intan)

MUKA SURAT : 16

JADUAL WAKTU KELAS PROGRAM DELIMA HARI : SABTU MASA SUBJEK 8.00 -9.30 pagi B.INGGERIS (Pn. Hjh. Aisah) 9.30 – 11.00 pagi MATHS (Cik Noorazilla) HARI : ISNIN MASA SUBJEK 3.30 – 5.00 ptg SCIENCE (Pn. Suriati) 11.00 – 11.30 pagi REHAT 11.30 – 1.00 tgh LUK. / TEK.

JADUAL WAKTU KELAS PROGRAM EMAS MASA 7.45 – 9.00 pg PHYSICS (Cik Sharifah Saadiah) 9.00 – 10.15 pg B. INGGERIS (Cik Pathiyil Meenakshi) 10.15 – 10.30 pg 10.30 – 11.45 pg CHEMISTRY (En. Rizal Mazlan) 11.45 – 1.00 tgh A.MATH (En. Azhar Jalil)

SUBJEK DAN GURU

REHAT

MUKA SURAT : 17

JADUAL WAKTU KELAS TUISYEN (TEKNIK) HARI : SABTU MASA 8.00 – 9.30 pagi 9.30 – 11.00 pagi 11.00 – 11.30 pagi 11.30 – 1.00 tgh A. MATH (Cik Siti Hajar) A. MATH (Pn. Ruszalinah) CHEM (Pn. Ho) A1 PHYSICS (Pn. Jaharah) CHEM (Pn. Faezah) A2 PHYSICS (Tn.Hj. Zuzly) CHEM (Pn. Ho) E1 A. MATHS (Pn. Maimon) PHYSICS (Pn. Jaharah) E2 CHEM (En. Rizal) PHY (Tn.Hj. Zuzly) REHAT A.MATH (Pn. Shakila) PHYSICS (Tn.Hj. Zuzly) A.MATH (Cik Noorazilla) CHEM (Pn. Faezah) M1 A.MATHS (En. Hau) CHEM (Pn. Sawiyah) M2 CHEM (Pn. Sawiyah) PHYSICS (En. Manap) M3 PHYSICS (En. Manap) A.MATH (Pn. Zarinawati)

JADUAL WAKTU KELAS TUISYEN (VOKASIONAL) HARI : SABTU MASA 8.00 – 9.30 pagi 9.30 – 11.00 pagi 11.00 – 11.30 pg 11.30 – 1.00 tgh ABM MATHS (En. Azizul) SCIENCE (Pn. Rohaizah) AU SCIENCE (Pn. Suriati) MATHS (Pn. Hjh. Noraziah) BB MATHS (Pn. Zarinawati) SCIENCE (Pn. Suriati) EK SCIENCE (Pn. Rohaizah) MATH (Pn. Ruszalinah) REHAT TEKNOLOGI / LUK. GEOMETRI EN MATHS (Pn. Hjh. Noraziah) SCI (Pn. Hidayati) KFL SCIENCE (En. Azhar Rahim) MATHS (En. Hau) PPU SCIENCE (Pn. Hidayati) MATHS (Pn. Shakila)

MUKA SURAT : 18

PROGRAM KELAS TAMBAHAN BERLIAN

Pengurus AJK

En. Azhar bin Abd Jalil (Add. Mathematics) Cik Sharifah Saadiah binti Syed Idrus (Physics) Pn. Hjh. Aisah binti Md Jan (B. Inggeris) Pn. Ho Peng Hee (Chemistry)

OBJEKTIF 1. 2. 3. Melahirkan kumpulan pelajar yang berprestasi cemerlang dalam SPM 2008. Melahirkan sekurang-kurang seorang calon yang mendapat ‘straight As’ dalam SPM 2008. Melahirkan kumpulan pelajar yang cemerlang dalam sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran dalam SPM 2008.

MATA PELAJARAN 1. 2. 3. 4. Add. Maths B. Inggeris Physics Chemistry

SASARAN Semua pelajar dari kelas Ting. 5 Bestari.

MUKA SURAT : 19

PROGRAM KELAS TAMBAHAN DELIMA

Pengurus AJK

Pn. Vasanthi a/p Munusamy (B. Inggeris) Pn. Ruszalinah binti Mohd Kassim (Mathematics) Pn. Salmah binti Abas (Teknologi dan Lukisan) Pn. Suriati binti Ali (Science)

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. Program ini memberi tumpuan kepada pelajar aliran Vokasional yang berpotensi cemerlang. Melahirkan kumpulan pelajar aliran vokasional yang berprestasi cemerlang dalam SPM 2007. Melahirkan sekurang-kurang seorang calon yang mendapat 6A dalam SPM 2008. Memastikan kumpulan pelajar ini dapat melanjutkan pelajaran ke Politeknik selepas peperiksaan SPM 2008.

KUMPULAN SASARAN 1. 2. 30 orang pelajar terbaik dari aliran Vokasional. Pemilihan dibuat berdasarkan kepada keputusan mata pelajaran Mathematics, B. Inggeris dan Science dalam Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4, 2007 dengan kerja sama Setiausaha Peperiksaan.

MATA PELAJARAN 1. 2. 3. 4. Mathematics Science B. Inggeris Teknologi dan Lukisan Geometri

MUKA SURAT : 20

PROGRAM KELAS TAMBAHAN EMAS

Pengurus AJK

En. Hau Kim Chai Pn. Aziah bte Mohamed En. Omar bin Bidin Cik Siti Hajar binti Din En. Tan Sim Tiam Pn. Faezah binti Mohamed Pn. Rohaizah binti Abd Majid

OBJEKTIF 1. 2. 3. Membantu pelajar lulus dalam semua mata pelajaran dengan mendapat sekurang-kurangnya gred 7D atau 8E dalam SPM 2008 terutama dalam mata pelajaran kritikal. Menambah keyakinan pelajar dengan soalan-soalan berfokus kepada SPM. Membantu pelajar aliran teknik yang bermasalah dari segi disiplin untuk berjaya dalam SPM 2008.

SASARAN Semua pelajar dari kelas Ting. 5 Emas.

MUKA SURAT : 21

PROGRAM KELAS TAMBAHAN / TUISYEN PIBG Program ini wajib untuk semua pelajar Tingkatan 5 yang tidak mengikuti Program Berlian, Program Delima dan Program Emas dan juga pelajar Tingkatan 4. Pengurus AJK Pn. Sawiyah binti Saidin En. Abd Rashid bin Mohd Yusof (Penyelaras Ting. 5) En. Yusop bin Hassan Pn. Samundi Iswari a/p Vasudehvan En. Zulkifli bin Abd Hamid (Penyelaras Ting. 4) En. Asnain bin Moksen Pn. Mariah binti Jantan Pn. Noraziah binti Mohd Salleh

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Membantu kumpulan majoriti pelajar ini lulus dalam semua mata pelajaran dengan mendapat sekurang-kurangnya 8E. Mengurangkan bilangan pelajar yang mendapat gred 8E dan 9G. Meminimumkan bilangan pelajar yang gagal. Membantu pelajar yang lemah untuk lulus dalam mata pelajaran yang penting. Menambah bilangan pelajar yang layak ke Politeknik.

MATA PELAJARAN

BIL 1 2 3

ALIRAN TEKNIK Add. Mathematics Physics Chemistry

BIL 1 2 3

ALIRAN VOKASIONAL Mathematics Science Lukisan Geometri dan Teknologi

KUMPULAN SASARAN Semua pelajar Ting. 5 yang tidak mengikuti Program Berlian, Program Delima dan Program Emas dan pelajar Ting. 4.
MUKA SURAT : 22

PROGRAM INTENSIF MATEMATIK Program intensif khas panitia Matematik bagi pelajar Ting. 4 dan 5 Pengerusi AJK Pn. Intan Ku Mona Liza binti Jamil Pn. Maimon binti Deraman Pn. Rohaizah binti Abd Majid

OBJEKTIF TINGKATAN 4 1. 2. 3. Menyediakan kelas intensif untuk algebra, Trigonometri dan Statistik sebagai persediaan mengikuti pelajaran Mathematics dan Add. Mathematics. Meningkatkan prestasi pelajar dalam Mathematics. Menambah keyakinan pelajar dalam mengikuti Mathematics dan Add. Mathematics terutama yang melibatkan algebra.

TINGKATAN 5 1. 2. 3. 4. Membantu pelajar yang masih gagal dalam Mathematics semasa peperiksaan Percubaan SPM 2008 untuk lulus. Meminimumkan bilangan pelajar yang mendapat 9G dalam Mathematics dalam SPM 2008. Memberi keyakinan kepada pelajar untuk menjawab soalan Mathematics dalam SPM 2008. Membantu pelajar lemah dalam Mathematics untuk mendapat sekurang-kurangnya 8E dalam SPM 2008.

MUKA SURAT : 23

KUMPULAN SASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 Pelajar aliran teknik (mendapat gred C) dan aliran vokasional ( mendapat gred D) dalam Mathematics PMR yang mendapat markah kurang daripada 40% dalam Ujian Diagnostik. KAEDAH PELAKSANAAN 1. 2. Ujian diagnostik Kelas intensif Semasa Minggu Muhibah Feb hingga Mac 2008

Dijalankan mengikut kumpulan mengikut agihan markah : 00 11 21 31 – – – – 10 markah 20 markah 30 markah 39 markah

BAHAN - berbentuk Modul TAJUK YANG DISEDIAKAN 1 2 3 4 Algebraic Expressions Linear Equations Linear Inequalities Algebraic Formulae 5 6 7 8 Quadratic Expressions Factorisation Statistics (mean, mode and median) Trigonometry (Pythagoras Theorem and Trigonometric ratios)

MUKA SURAT : 24

PELAJAR TINGKATAN 5 Pelajar Ting. 5 yang masih gagal Mathematics dalam Peperiksaan Percubaan SPM 2008. TAJUK YANG DISEDIAKAN Fokus kepada soalan-soalan yang mudah memberi markah kepada pelajar. PAPER 1 1 2 3 4 5 6 Standard Form Number bases Linear equations Polygons Transformations Angle of elevations and angle of depressions 7 8 9 10 11 12 Algebraic expressions Linear Inequalities Statistics Straight lines Matrices Set 1 2 3 4 5 6 PAPER 2 Simultaneous equations Quadratic equations Volumes and solids Area and Perimeter Mathematical reasonings Matrices 7 8 9 10 Gradient and area under the graph Graph of unctions Statistics Plan and Elevations

TEMPOH PELAKSANAAN Selepas Peperiksaan Percubaan (Sept hingga Okt 2008) BAHAN 1. 2. Soalan-soalan Percubaan negeri-negeri lain Soalan-soalan SPM sebenar

Dijalankan mengikut kumpulan mengikut agihan markah : 0 – 10 markah 11 – 20 markah 21 – 30 markah 31 – 39 markah

MUKA SURAT : 25

PROGRAM SOKONGAN PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

SENARAI PROGRAM 1. Kem Marathon Akademik 2. Siri Bengkel dan Ceramah Persediaan SPM 3. Pemantauan P & P 4. Pemantauan Buku Latihan, Nota dan Tugasan Pelajar 5. Program Pelajar Pembimbing 6. Program Titian Emas 7. Program Percutian Bestari

PROGRAM KEM MARATHON AKADEMIK Ia merupakan persediaan terakhir semua panitia sebelum peperiksaan SPM 2008.

Pengerusi AJK

Pn. Hjh. Sarah binti Samat Pn. Hjh Khalidah binti Mamat Pn. Asmawati binti Hashim Cik Nadiyah binti Shahrer

OBJEKTIF
• • • • • •

Meningkatkan peratusan pencapaian dalam peperiksaan SPM tahun 2008 dari segi kualiti dan kuantiti berbanding pencapaian tahun 2007. Mengukuhkan dan memantapkan lagi tahap persediaan terakhir pelajar secara berkesan sebelum menghadapi peperiksaan bertulis SPM 2008. Mengurangkan kadar ponteng sekolah dikalangan pelajar tingkatan 5 setelah berakhirnya peperiksaan percubaan SPM. Menyediakan kelas persediaan intensif untuk semua mata pelajaran Memastikan setiap pelajar menguasai sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran dalam SPM terutama mata pelajaran yang menjadi kelayakan untuk kemasukan ke IPT. Menambah keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM.

KUMPULAN SASARAN Semua pelajar Ting. 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM 2008.
MUKA SURAT : 26

MUKA SURAT : 27

MATA PELAJARAN DAN AKTIVITI PROGRAM Program dilaksanakan di sepanjang bulan Oktober. Pengisian dalam bentuk bengkel dan latih tubi. Bahan-bahan terdiri daripada soalan-soalan Percubaan SPM negeri-negeri lain. Penekanan terhadap mata pelajaran berikut: TING 5 TEKNIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bahasa Inggeris Sejarah Mathematics Add. Mathematics Physics/ Chemistry Engineering Studies Engineering Drawing TING 5 VOKASIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bahasa Melayu Pend. Islam Mathematics Science Lukisan Teknik Teori Teknologi

PETUNJUK KEBERKESANAN :
• •

Tahap kehadiran pelajar setiap sesi ialah 100.00% Markah purata penilaian kendiri pelajar meningkat 10% setiap sesi penilaian dilakukan.

TINDAKAN : Semua guru yang mengajar kelas tingkatan 5 Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. PERLAKSANAAN : Awal Oktober hingga Nov 2008

MUKA SURAT : 28

PROGRAM PELAJAR PEMBIMBING

Objektif :
1. 2.

Membantu pelajar yang berada di tahap sederhana dan lemah pencapaian akademiknya untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan SPM dengan bantuan dan bimbingan kumpulan pelajar cemerlang. Mempertingkatkan lagi tahap keyakinan diri disamping sebagai aktiviti pengayaan dan pengukuhan diri kepada golongan pelajar cemerlang.

Modus Operandi : 1. Program ini ialah untuk mata pelajaran Fizik, Kimia, Matematik, Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris, Teknologi, Lukisan Geometri, Pengajian Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan sahaja. 2. Guru setiap kelas mengenalpasti beberapa pelajar cemerlang yang boleh dibimbing untuk dijadikan fasilitator / pelajar pembimbing bagi mata pelajaran yang diajar. 3. Guru mewujudkan beberapa kumpulan studi (study group) yang diketuai oleh pelajar pembimbing. 4. Kumpulan studi yang diwujudkan akan mengadakan pertemuan secara berkala mengikut keperluan khususnya untuk membincangkan sesuatu topik dalam mata pelajaran yang sukar untuk difahami. 5. Pelajar pembimbing perlu terlebih dahulu berbincang dan mendapatkan tunjuk ajar secara mendalam daripada guru mata pelajaran. Petunjuk Keberkesanan :
1. 2. 3.

80% guru mata pelajaran Fizik, Kimia, Matematik, Matematik Tambahan, Bahasa Inggeris, Teknologi, Lukisan Geometri, Pengajian Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan berjaya mewujudkan kumpulan studi yang diketuai oleh pelajar cemerlang. Kumpulan pelajar yang dibimbing berjaya meningkatkan prestasi dan kualiti pencapaian akademik mereka dari masa ke semasa. Pelajar pembimbing pula boleh mengekalkan atau meningkatkan prestasi dan kualiti pencapaian akademik mereka dari masa ke semasa.

Tindakan : Semua Guru Mata Pelajaran Tingkatan 5 Perlaksanaan : Mulai Mac hingga Oktober 2008

MUKA SURAT : 29

PROGRAM TITIAN EMAS

Objektif :
1. 2.

Mempastikan ketiga-tiga pihak iaitu guru, pelajar dan penjaga bekerjasama untuk memperbaiki tahap kemajuan akademik pelajar. Menyedarkan pihak penjaga betapa pentingnya sokongan dan dorongan mereka dalam membantu usaha pihak guru untuk meningkatkan tahap kemajuan akademik pelajar.

Modus Operandi :

1. Sekolah mengadakan sesi pertemuan tiga pihak iaitu guru, pelajar dan penjaga pada 4 April dan 14 Jun 2008.
2. Progam diadakan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. 3. Guru tingkatan perlu mengemaskini dan melengkapkan segala butiran dan dokumen yang perlu ada dalam setiap fail peribadi pelajar. 4. Guru mata pelajaran pula perlu mengemaskini helaian Laporan Guru Mata Pelajaran yang terdapat di dalam Buku Pelaporan Prestasi Pelajar setiap kelas yang diajarnya untuk tujuan rujukan ketika sesi pertemuan diadakan. Petunjuk Keberkesanan :
4. 5. 6.

Sejumlah 80% daripada bilangan keseluruhan penjaga pelajar menghadiri program titian emas ini. Semua fail peribadi dan dokumen Pelaporan Prestasi Pelajar siap dikemaskini dalam sedia untuk dirujuk semasa sesi pertemuan diadakan. Pelajar mencatatkan peningkatan pencapaian akademik dalam peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan SPM.

Tindakan : Semua guru Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Perlaksanaan : Diadakan dua kali setahun iaitu pada 4 April dan 14 Jun 2008

MUKA SURAT : 30

PROGRAM PERCUTIAN BESTARI

Objektif :
1. 2. 3.

Mengisi minggu pertama semasa percutian pertengahan tahun pelajar tingkatan 5 dengan program yang berteraskan akademik. Untuk mempastikan semua bakal calon SPM 2008 dipupuk dan digarap dengan tambahan pengetahuan akademik berteraskan peperiksaan SPM disamping dilatih supaya mempunyai semangat juang serta kecekalan yang tinggi. Mewujudkan program yang boleh dijadikan nilai tambah kepada pelajar untuk memperolehi ilmu pengetahuan selain daripada guru mata pelajaran masing-masing yang mengajar mereka di dalam bilik darjah.

Modus Operandi :

1. Guru Kanan Mata Pelajaran mata pelajaran dengan bantuan kaunselor pelajar merancang program akademik seperti bengkel berteraskan peperiksaan
SPM yang dikendalikan oleh fasilitator dan guru-guru pakar yang dijemput khas. 2. Program ini diadakan pada minggu pertama cuti pertengahan tahun persekolahan yang melibatkan semua pelajar tingkatan 5. 3. Selain pengisian aktiviti yang berbentuk akademik, program turut menyelitkan aktiviti lain yang berkaitan dengan motivasi dan pembinaan sahsiah pelajar. Petunjuk Keberkesanan : 1. Semua aturcara program yang dirancang berjaya dilaksanakan dengan berkesan dengan tahap kehadiran pelajar sekurang-kurangnya 95%. 2. Program ini berjaya meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar mengenai teknik dan tips menjawab soalan peperiksaan SPM melalui peningkatan prestasi pencapaian ujian dan peperiksaan disamping berjaya membina sikap luhur dan positif dari segi sahsiah pelajar. Tindakan : Guru Kanan Mata Pelajaran, ketua panitia dan pegawai kaunselor Perlaksanaan : Semasa cuti pertengahan tahun persekolahan 2008 (24 hingga 30 Mei 2008)

MUKA SURAT : 31

SIRI BENGKEL DAN CERAMAH PERSEDIAAN SPM

Objektif :
1. 2.

Untuk mempastikan pelajar tidak ketinggalan dengan pengetahuan terkini yang perlu dikuasai khususnya mengenai teknik dan tips menjawab soalan peperiksaan SPM dengan berkesan yang disampaikan oleh para penceramah berpengalaman yang dijemput khusus. Merupakan sumber tambahan kepada pelajar untuk memperolehi ilmu pengetahuan selain daripada guru mata pelajaran masing-masing yang mengajar mereka di dalam bilik darjah.

Modus Operandi :

1. Guru Kanan Mata Pelajaran mata pelajaran dengan bantuan kaunselor pelajar merancang siri ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan SPM yang
dikendalikan oleh guru-guru pakar yang dijemput khas. 2. Ceramah akademik ini diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Petunjuk Keberkesanan : 1. Semua sesi ceramah yang dirancang berjaya dilaksanakan dengan berkesan dengan tahap kehadiran pelajar sekurang-kurangnya 95%. 2. Program ini berjaya meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar mengenai teknik dan tips menjawab soalan peperiksaan SPM. Tindakan : Guru Kanan Mata Pelajaran, ketua panitia dan pegawai kaunselor Perlaksanaan : Mulai April 2008

MUKA SURAT : 32

PEMANTAUAN P & P

Objektif :
1.

Untuk mempastikan bahawa pengajaran & pembelajaran memberi penekanan kepada penguasaan ilmu, pemahaman ilmu, penghayatan ilmu, applikasi ilmu dan pembentukan sahsiah murid. Sebagai sistem penyeliaan yang berbentuk development yang boleh memberi menafaat ke arah mempertingkatkan keberkesanan guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dibilik darjah. Untuk mempastikan rancangan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan bersistem di bilik darjah. Untuk mempastikan matlamat dan objektif pengajaran guru tercapai dan seterusnya membantu ke arah pencapaian matlamat dan objektif sekolah.

2. 3. 4.

Modus Operandi :
1. 2. 3. 4. 5.

Penolong Kanan Akademik menyediakan jadual pencerapan guru sepanjang tahun. Guru-guru akan diagih-agihkan untuk dicerap oleh Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Tahap pencerapan dibahagikan kepada dua iaitu tahap pencerapan awal oleh ketua panitia dan tahap pencerapan lanjutan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan atau Pengetua. Selepas pencerapan dilakukan, pengawai pencerap bertanggungjawab untuk berbincang dengan guru hasil pencerapan yang telah dilaksanakan berdasarkan butiran yang terdapat di dalam borang pencerapan. Salinan hasil pencerapan (difotostat) akan diserahkan oleh pengawai pencerap kepada guru.

Petunjuk Keberkesanan :
1. 2. 3.

Semua sesi pencerapan yang telah dijadualkan berjaya dilaksanakan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran di semua kelas menjadi semakin lancar, sempurna dan lebih berkesan. Guru memberikan maklumbalas yang baik mengenai faedah pencerapan yang dijalankan kerana ianya dapat mempertingkatkan lagi tahap keberkesanan pengajaran mereka di dalam kelas.

Tindakan : Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Perlaksanaan : Sepanjang tahun 2008 (Jadual : Rujuk Buku Takwim Sekolah)

MUKA SURAT : 33

PEMANTAUAN BUKU LATIHAN, NOTA DAN TUGASAN PELAJAR Objektif :
1. 2.

Mempastikan latihan bertulis, kerja lanjutan dan kerja rumah diberikan oleh guru adalah terancang, pada kuantiti dan kekerapan yang sesuai dengan potensi murid dan dinilai secara konstruktif. Untuk mempastikan ianya merupakan amalan untuk memupuk, memaju, memantap, dan mengukuh sikap, pendirian, dan perlakuan penyungguhan kendiri murid.

Modus Operandi : 1. Penolong Kanan Akademik menyediakan jadual penyeliaan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah pelajar setiap dua bulan sekali. 2. Penyeliaan akan dilakukan oleh Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia dengan menyemak sampel latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah pelajar bagi setiap kelas. 3. Perbincangan diadakan dengan guru untuk mempertingkatkan keberkesanan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah yang diberikan kepada pelajar. Petunjuk Keberkesanan : 1. Semua sesi penyeliaan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah pelajar berjaya dilaksanakan sepertimana yang dijadualkan. 2. Hasil penyeliaan terhadap sampel latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah pelajar bagi setiap kelas telah menunjukkan tahap keberkesanan yang tinggi. 3. Pihak pentadbir berjaya berbincang dengan guru mengenai cara untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan latihan bertulis, tugasan dan kerja rumah yang diberikan kepada pelajar. Tindakan : Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia. Perlaksanaan :

Setiap Minggu

MUKA SURAT : 34

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM BIDANG AKADEMIK TAHUN : 2008
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA PROJEK / PROGRAM Program Berlian Program Delima Program Tuisyen PIBG Program Emas Program Intensif Matematik Kem Marathon Akademik Siri Bengkel dan Ceramah Persediaan Pemantauan P & P Pemantauan Buku Latihan, Nota dan Tugasan Pelajar JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

10 Program Pelajar Pembimbing 11 Program Titian Emas

12 Program Percutian Bestari

MUKA SURAT : 35

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada yang kepada semua pelajar agar dapat menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Membentuk insan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian dan sahsiah yang baik.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 3.40 3.23 3.07

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 69 13.24 2A 112 21.50 3B 105 20.15 4B 105 20.15 5C 61 11.71 6C 47 9.02 7D 19 3.65 8E 03 0.58 9G 0 100 0 3.40 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 36

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru Bahasa Melayu adalah guru yang senior dan berpengalaman luas. 2 orang guru Bahasa Melayu adalah pemeriksa kertas SPM peringkat kebangsaan. Majoriti pelajar yang diterima masuk ialah pelajar-pelajar yang mendapat A dan B bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan PMR. Setiap program bidang bahasa dirancang dan dilaksanakan dengan teliti. W1. W2. W3. W4. KELEMAHAN (W) Kebanyakan pelajar adalah bertahap sederhana dalam penguasaan dan penulisan Bahasa Melayu. Pelajar mempuyai tanggapan bahawa mata pelajaran Bahasa Melayu mudah. Kebanyakan guru dikehendaki mengajar sebanyak 4 kelas Bahasa Melayu. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan bermesyuarat , tugas-tugas perkeranian, melaksanakan program di peringkat sekolah / jabatan dengan tugas mengajar di dalam kelas. CABARAN (T) T1. T2. Gejala malas , tidak berdisiplin , ponteng dan merokok semakin serius dalam kalangan pelajar sekolah. Murid cenderung menggunakan bahasa pasar dalam percakapan di luar waktu pembelajaran.

PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pengajaran di sekolah adalah mencukupi. Banyak bahan rujukan dari media lain. Persekitaran sekolah , bilik darjah dan bilik-bilik khas yang kondusif.

MUKA SURAT : 37

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kurang memberangsang dari segi GPMP ( terbaik 4.08 bagi 2003 dan terburuk 4.32 bagi SPM 2005 ) Walaupun banyak rujukan bahan , tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang luas. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Bahasa Melayu.

MUKA SURAT : 38

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : BAHASA MELAYU TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan SPM adalah kurang memberangsangkan dari segi GPMP ( terbaik 4.08 bagi SPM 2003 dan terburuk 4.32 bagi SPM 2005 )

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Program Murni Bahasa. Program Skor A . Ceramah dan bengkel Teknik Menjawab Soalan Bahasa Melayu. Akhbar dalam pembelajaran. Program Nilam.

1.

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Melayu.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperoleh adalah lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek Bahasa Melayu.

GPMP 6.24 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4.

2.

GPMP 3.40.

3.

2.

Walaupun banyak bahan rujukan,tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang luas.

Meluaskan pengetahuan pelajar tentang isu semasa.

Pada tahun 2008, kemahiran penulisan dan berbahasa semakin matang. Pada tahun 2008, langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia.

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan. Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

30% pelajar kurang pengetahuan tentang isu semasa.

Bilangan pelajar cetek pengetahuan berkurangan kepada 10% sahaja. Bilangan pelajar bermasalah berkurangan kepada 10% sahaja.

1. 2.

1.

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Bahasa Melayu.

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Bahasa Melayu.

30% pelajar mempunyai masalah sikap.

Bulan Bahasa Melayu. Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah.

2.

MUKA SURAT : 39

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Peperiksaan SPM adalah kurang memberangsangkan dari segi GPMP ( terbaik 4.08 bagi SPM 2003 dan 4.32 bagi SPM 2005 ) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Melayu.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu. Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu.

KPI GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Mewujudkan jadual khas untuk pelajar.

1

Program Murni Bahasa

Membangunkan modal insan.

Pn. Aziah bt Mohamad En. Omar b Bidin.

Mac hingga Ogos 2008

2

Program Skor A

Membangunkan modal insan.

Pn. Zakira bt Che Hamid.

April, Julai 2008

Mewujudkan jadual khas untuk pelajar.

3

Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Bahasa Melayu.

Membangunkan modal insan.

Cik Noorazian bt Abd Fadir.

Julai 2008.

RM 340 Kewangan sekolah.

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu.

Pelaksanaan ceramah dan bengkel teknik menjawab soalan menjawab Bahasa Melayu yang berkesan.

MUKA SURAT : 40

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun banyak bahan rujukan tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang luas. STRATEGI : Meluaskan pengetahuan pelajar tentang isu semasa.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER Akhbar Berita Harian untuk setiap kelas ( RM 0.90 senaskah) x bilangan persekolahan. Kutipan yang dikenakan kepada setiap kelas. RM1.50 sebuah – dibeli oleh pelajar.

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Akhbar Dalam Pembelajaran dan Perbengkelan ADaP ( Utusan Malaysia)

Membangunkan modal insan

Pn. Mariah bt Jantan. Pn. Sania bt Abu.

Pertengaha n Februari hingga Oktober 2008.

Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

Memastikan setiap kelas mendapat senaskah akhbar setiap hari. Perlaksanaan bengkel ADaP yang berkesan.

2

Program NILAM

Membangunkan modal insan

Pn. Rositah bt Hj. Kasim

Februari hingga September.

Dapat membantu P dan P terutamanya dalam bidang penulisan dan ULBS.

GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

Setiap bulan guru menyemak buku Nilam.

MUKA SURAT : 41

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Bahasa Melayu. STRATEGI :

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Bahasa Melayu.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Bulan Bahasa Melayu

Membangunkan modal insan.

Semua guru Bahasa Melayu.

Mei 2008.

RM750 Kewangan sekolah.

Dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa. Pelajar yang bermasalah mendapat perhatian sewajarnya daripada kaunselor

GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

Mewujudkan jadual untuk setiap program.

2

Pertemuan pelajar dengan kaunselor sekolah.

Membangunkan modal insan.

Pn. Rositah bt Hj. Kasim

Tiga bulan sekali

GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

Program pelajar dengan kaunselor selepas ujian / peperiksaan.

MUKA SURAT : 42

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : BAHASA MELAYU TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Murni Bahasa Kebolehan pelajar masih di tahap lemah dalam menjawab soalan Bahasa Melayu berformat SPM. 1. Pelajar mendapat sekurang-kurangnya pencapaian gred lulus.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Mac hingga Ogos 2008. 60 orang pelajar vokasional ( pelajar yang gagal Bahasa Melayu dalam peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4 )

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pemilihan pelajar. Penyusunan jadual. Penyediaan bahan Perlaksanaan program

TANGGUNGJAWAB Pn. Rositah bt Hj. Kasim (Ketua Panitia) Pn. Rositah bt Hj. Kasim Pn. Aziah bt Mohamed En. Omar b. Bidin Pn. Rositah bt Hj. Kasim Cik Noorazian bt Abd. Fadir Pn. Aziah bt Mohamed Pn. Mariah bt Jantan Pn. Sania bt Abu Pn. Nor fudhlani bt Md Sukor Pn. Zakira bt Che Hamid En. Omar b. Bidin Pn. Aziah bt Mohamed 1 hari

TEMPOH

STATUS

3 hari 1 minggu 1 minggu Mac hingga Ogos 2008

6.

Laporan perlaksanaan

1 minggu selepas tamat program

MUKA SURAT : 43

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Skor A. Bilangan pelajar mendapat A dalam mata palajaran Bahasa Melayu meningkat. 1. Pelajar-pelajar dapat meningkatkan prestasi dalam ujian dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekali dalam bulan April 2008 Sekali dalam bulan Julai 2008 60 orang pelajar Tingkatan 5 yang berpotensi mendapat pencapaian A.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pemilihan pelajar Penyusunan jadual dan penyediaan bahan Perlaksanaan program

TANGGUNGJAWAB Pn.Rositah bt Hj.Kasim Pn. Rositah bt Hj. Kasim Pn. Zakira bt Che Hamid En. Abd Rashid b. Lizan Cik Noorazian bt Abd Fadir

TEMPOH 1 hari 2 hari 3 hari April ( 1 kali ) Julai ( 1 kali )

STATUS

MUKA SURAT : 44

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional : : Ceramah Teknik dan Bengkel Menjawab Soalan Bahasa Melayu Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Melayu berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Meningkatkan lagi kemahiran menjawab soalan SPM dengan cemerlang. Membina daya keyakinan yang tinggi untuk mencapai tahap kecemerlangan dalam peperiksaan SPM.

Objektif

:

2 kali dalam bulan Julai. Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat mesyuarat (penceramah luar) Pengesahan kehadiran penceramah luar Persediaan perlaksanaan ceramah a) Alat siaraya , persediaan tempat b) Pengurusan bahan c) Kawalan pelajar d) Urusan jamuan

TANGGUNGJAWAB Pn.Rositah bt Hj. Kasim (Ketua Panitia) Pn.Rositah bt Hj.Kasim (Ketua Panitia) Cik Noorazian bt Abd Fadir Cik Noorazian bt Abd Fadir En.Abd Rashid b. Lizan Pn.Mariah bt Jantan Pn.Nor fudhlani bt Md.Sukor Pn.Zakira bt Che Hamid Pn.Rositah bt Hj.Kasim Cik Noorazian bt Abd Fadir Pn.Sania bt Abu Pn.Aziah bt Mohamad En.Omar b. Bidin Cik Noorazian bt Abd Fadir 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu 2 hari sebelum tarikh perlaksanaan

6.

e) Pengacara Laporan perlaksanaan

1 minggu selepas perlaksanaan program.

MUKA SURAT : 45

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Akhbar dalam Pembelajaran dan Pembengkelan ADaP Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai isu semasa 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

Pertengahan Februari hingga Oktober 2008. Perbengkelan ADaP ( Utusan Malaysia ) Mac 2008. Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat ( penceramah ADaP ) Pengesanan kehadiran penceramah ADaP Penyediaan perlaksanaan ceramah / bengkel a) Alat siaraya , persediaan tempat b) Penyusunan bahan c) Kawalan pelajar d) Urusan jamuan e) Pengacara Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn.Rositah bt Hj.Kasim (Ketua Panitia) Pn. Mariah bt Jantan. Pn. Mariah bt Jantan Pn. Mariah bt Jantan Pn. Zakira bt Che Hamid Pn. Mariah,Pn. Nor fudhlani Pn. Rositah,Cik Noorazian Pn. Sania,Pn. Aziah En. Omar Pn. Mariah bt Jantan 1 hari

TEMPOH

STATUS

setiap hujung bulan. 1 minggu 1 minggu 2 hari sebelum hari perlaksanaan 1 minggu selepas perlaksanaan program.

6.

MUKA SURAT : 46

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program NILAM Tahap membaca dalam kalangan pelajar masih sederhana. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

Februari hingga September Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5 .

LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Mesyuarat jawatankuasa perlaksana a) Agihan tugas b) Penentuan tarikh Perlaksanaan program Pemantauan Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn.Rositah bt Hj.Kasim ( Ketua Panitia ) GKMP, Ketua Panitia, Penyelaras Pusat Sumber. Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Melayu Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

3. 4. 5.

1 hari Februari hingga September 1 minggu selepas program perlaksanaan

MUKA SURAT : 47

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Bulan Bahasa Melayu Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dalam kemahiran berbahasa dan menulis. Dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa. Mei 2008 Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Jadual / aturcara program a) Pertandingan sudut bahasa b) Pertandingan mempamerkan pantun c) Pertandingan menulis esei d) Pertandingan teka silang kata e) Pertandingan pidato Peruntukan hadiah

TANGGUNGJAWAB Pn.Rositah bt Hj.Kasim ( Ketua Panitia) Pn. Rositah bt Hj. Kasim (Ketua Panitia) Pn. Rositah bt Hj. Kasim Cik Noorazian bt Abd. Fadir Pn. Sania bt Abu En. Omar b. Bidin Pn. Mariah bt Jantan Pn. Zakira bt Che Hamid Cik Noorazian bt Abd Fadir Pn. Nor fudhlani bt Md. Sukor Pn. Aziah bt Mohamad Pn. Rositah bt Hj. Kasim (Ketua Panitia) 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 minggu 1 minggu 1 hari 1 minggu 1 mingu selepas perlaksanaan program

4.

Laporan perlaksanaan

MUKA SURAT : 48

PELAN OPERASI : 7 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah Segelintir pelajar mempunyai masalah sikap. Pelajar mengubah sikap yang kurang produktif terhadap subjek Bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sepanjang tahun 2008 Pelajar yang mencapai markah rendah dalam setiap ujian / peperiksaan

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Penyusunan jadual Perlaksanaan program Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Rositah bt Hj. Kasim (Ketua Panitia ) Pn. Rositah bt Hj. Kasim Semua guru Bahasa Melayu Pn. Rositah bt Hj. Kasim 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 3 kali setahun 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 49

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : BAHASA MELAYU TAHUN : 2008 BIL 1 2 3 4 5 6 7 NAMA PROJEK Program Murni Bahasa Program Skor A Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan Akhbar Dalam Pembelajaran dan Bengkel ADaP Program Nilam Bulan Bahasa Melayu Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 50

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Bahasa Inggeris cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM MISI PANITIA 1. 2. 3. Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar ke tahap yang membanggakan. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar-pelajar. Melahirkan pelajar-pelajar yang mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 6.00 5.70 5.41

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 9 1.74 2A 27 5.19 3B 33 6.35 4B 53 10.19 5C 65 12.50 6C 82 15.76 7D 123 23.65 8E 128 100 24.62 6.00 9G % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 51

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 TAHUN : 2008 KELEMAHAN (W) W1.

Sebahagian guru B.I. mempunyai pengalaman luas dalam menanda kertas SPM. Kemudahan peralatan multimedia membolehkan guru melaksanakan Pengajaran-Pembelajaran dengan lebih berkesan. Program Panitia telah dirancang dengan teliti bagi membantu meningkatkan prestasi pelajar

Take Off Value (TOV) pelajar vokasional adalah sangat lemah. Pelajar tidak boleh mengarang esei dengan baik. Kebanyakkan pelajar menghadapi masalah untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Guru kurang mempelbagaikan teknik pengajaran.
CABARAN (T)

S2.

W2.

S3.

W3.

W4. PELUANG (O) O1.

Pihak sekolah sering membiayai penyertaan guru untuk menghadiri kursus dan konvensyen bagi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran. Pihak sekolah mengalakkan pembelian dan penambahan koleksi bahan multimedia bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran. Kemudahan Internet yang disediakan di Cyber Café Sekolah dan bilik SALC mengalakkan pembelajaran kendiri dikalangan pelajar.

T1.

Pelajar mempunyai sikap negatif serta tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris. Pelajar berasa malu dan tidak mempunyai keyakinan diri untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Pelajar kurang minat membaca. Teknik pengajaran guru yang membosankan mempengaruhi sikap negatif pelajar.

O2.

T2.

O3.

T3.

T4.

MUKA SURAT : 52

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik ialah 6.46 pada tahun 2005). Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei. Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini.

MUKA SURAT : 53

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris.

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik ialah 6.46 pada tahun 2005).

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri Bengkel ’Score A’ . Ceramah teknik menjawab B.I.

1.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

GPMP 6.14

GPMP 6.90 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

GPMP 6.00

2.

1.

2.

Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei.

Memperbanyakka n latihan tubi berbentuk karangan

Pada tahun 2008 lebih banyak latihan tubi akan disediakan oleh panitia

Bilangan latihan karangan ditingkatkan kepada 16. 80% pelajar menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia

Bilangan karangan tahun lalu cuma 8 50% pelajar (terutama vokasional) mempunyai masalah sikap

Bilangan karangan ditambah sehingga sehingga 50% Bilangan pelajar bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja.

Koleksi soalansoalan SPM dan jawapan Tugasan Pelajar

2.

1. 2. 3.

3.

Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini.

Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris

Pada tahun 2008 langkah-langkah untuk menarik minat pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

English Language Month Bengkel ’Newspaper In Education’ English Day

MUKA SURAT : 54

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik ialah 6.46 pada tahun 2005). STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK
Siri Bengkel ’Score A’

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Xavier George

TEMPOH April & Jun

KOS / SUMBER RM 100 Kewangan sekolah

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran B.I. Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran B.I.

KPI GPMP bagi B.I. menuju ke arah 6.00 atau lebih baik lagi. GPMP bagi B.I. menuju ke arah 6.00 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel perbincangan dan kefahaman. Ceramah teknik menjawab soalan B.I. yang berkesan.

2

Ceramah teknik menjawab B.I.

Membangunkan modal insan

Cik Pathiyil Meenakshi

Julai

RM 700 Peruntukan PIBG

MUKA SURAT : 55

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar lemah dalam kemahiran mengarang esei. STRATEGI : Memperbanyakkan latihan tubi berbentuk karangan.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK
Koleksi soalan-soalan SPM dan jawapan

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Hjh Aisah Md. Jan

TEMPOH 1bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER RM 500 Caj minima kepada pelajar

OUTPUT (HASIL) Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi matapelajaran B.I.

KPI GPMP bagi B.I. menuju ke arah 6.00 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Guru panitia B.I. mengumpul soalansoalan SPM dari tahun 2003-2007 beserta model jawapannya untuk dicetak dan diedar kepada pelajar Guru panitia bekerjasama menyediakan tugasan/ latihan pelajar untuk kegunaan bersama

2

Tugasan Pelajar

Membangunkan modal insan

Semua guru Bahasa Inggeris

Setiap dua minggu

Di tanggung oleh sekolah

Pelajar dapat menyiapkan tugasan / latihan dengan betul

GPMP bagi B.I. menuju ke arah 6.00 atau lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 56

ISU STRATEGIK 3 : Sikap negatif pelajar yang tidak minat mempelajari Bahasa Inggeris memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ini. STRATEGI : Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris

BIL 1

PROGRAM / PROJEK
English Language Month

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Semua guru Bahasa Inggeris

TEMPOH March

KOS / SUMBER RM 700 Kewangan sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar berminat menyertai aktivitiaktiviti yang dianjurkan. Pelajar berminat menyertai aktivitiaktiviti yang dianjurkan. Pelajar berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

KPI Peningkatan penyertaan sehingga 80% atau lebih baik lagi. Perlaksanaan 100% program.

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik Merancang dan melaksanakan bengkel NIE Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menarik.

2

Bengkel ’Newspaper In Education’

Membangunkan modal insan

Pn. Mlleka a/p Sinniah

March

Ditaja oleh ’The Star’

3

English Day

Membangunkan modal insan

Pn. Evafira Fiza Bt. Zulkifle

Feb hingga Oktober

RM 275 Kewangan sekolah

Peningkatan penyertaan sehingga 80% atau lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 57

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel ’Score A’ Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan baik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel.

April dan Jun Pelajar-pelajar yang tidak terlibat dengan program Berlian dan Delima tetapi mempunyai harapan untuk Skor A dalam Bahasa Inggeris.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Mengenalpasti pelajar Surat menyurat (penceramah/ penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual Program Persediaan perlaksanaan bengkel : a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan Bahan d) Urusan Jamuan Perlaksanaan bengkel Laporan perlaksanaan/ post mortem)

TANGGUNGJAWAB En. Xavier George Semua guru Bahasa Inggeris Hjh. Aisah Bt. Md. Jan Hjh. Aisah Bt. Md. Jan En. Xavier George Pn. Samundi Iswari Pn. Mlleka a/p Sinniah En. Xavier George Cik Nadiyah Bt. Shahrer En. Xavier George En. Xavier George

TEMPOH 1 hari 2 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

7. 8.

1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 58

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan baik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi ceramah.

Julai Semua pelajar tingkatan 5 Teknik dan Vokasional

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Penyediaan Modul Surat menyurat (penjaga) Taklimat kepada guru Jadual Program Persediaan perlaksanaan ceramah: a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan Bahan d) Urusan Jamuan Perlaksanaan Ceramah Laporan Perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB Cik Pathiyil Meenakshi a/p Narayanan Hjh. Aisah Bt. Md. Jan Hjh. Aisah Bt. Md. Jan Cik Pathiyil Meenakshi a/p Narayanan Cik Nadiyah Bt. Shahrer Pn. Evafira Fiza Bt. Zulkifle Cik Pathiyil Meenakshi a/p Narayanan Pn. Nur Mardian’na Bt. Rosali Semua guru Bahasa Inggeris Cik Pathiyil Meenakshi a/p Narayanan

TEMPOH 1minggu 1 minggu 1 hari 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

6. 7.

2 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 59

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Koleksi soalan-soalan Bahasa Inggeris SPM dan Jawapan Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Inggeris berasaskan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : April Semua pelajar Tingkatan 5 Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan baik. Pelajar dapat bahan latihan yang berguna berpandukan soalan SPM sebenar.

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Mengumpul soalan-soalan dari tahun 2003 hingga 2007 beserta jawapan Mencetak Soalan Mengedar bahan

TANGGUNGJAWAB Hjh Aisah Bt. Md. Jan Hjh Aisah Bt. Md. Jan Semua guru Bahasa Inggeris

TEMPOH 2 minggu 2 minggu 1 minggu

STATUS

MUKA SURAT : 60

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Tugasan Pelajar Kebolehan pelajar mengarang esei masih di tahap yang lemah. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menghurai isi karangan dengan baik. Pelajar dapat meningkatkan keupayaan mengeja dan membina ayat melalui latih tubi

Setiap dua minggu sepanjang tahun 2008 Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan soalan Mencetak soalan Perlaksanaan tugasan dalam kelas

TANGGUNGJAWAB Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris mengikut giliran. Semua guru Bahasa Inggeris berdasarkan kelas masingmasing. Semua guru Bahasa Inggeris berdasarkan kelas masingmasing.

TEMPOH Setiap dua minggu Setiap dua minggu Setiap dua minggu

STATUS

4.

Menerbitkan contoh karangan terbaik

Seminggu selepas perlaksanaan tugasan

MUKA SURAT : 61

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
English Language Month

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 1. 2. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

March Semua pelajar tingkatan 4 dan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Aturcara program Perlaksanaan Program : i) Pelancaran Bulan Bahasa Inggeris ii) Essay Writing Competition iii) Spelling Bee iv) Singing Competition v) English Corner vi) Interclass Public Speaking Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB Hjh. Aisah Bt. Md. Jan Hjh. Aisah Bt. Md. Jan Pn. NurMardianna Bt. Rosali Cik Pathiyil Meenakshi Pn. Jenny Chen En. Xavier George Pn. Evafira Fiza Bt. Zulkifle Pn. Samundi Iswari Cik Nadiyah Bt. Sharer Pn. Mlleka a/p Sinniah Hjh. Aisah Bt. Md. Jan

TEMPOH 2 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 minggu 1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

STATUS

5.

MUKA SURAT : 62

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Bengkel ’Newspaper In Education’

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 1. 2. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

19 March Tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Surat Menyurat kepada akhbar ’The Star’ Pengesahan kehadiran Penceramah Aturcara program Persediaan perlaksanaan bengkel : a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Urusan Jamuan Perlaksanaan bengkel Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Mlleka a/p Sinniah Pn. Mlleka a/p Sinniah Pn. Mlleka a/p Sinniah Pn. Mlleka a/p Sinniah En. Xavier George Hjh. Aisah Bt. Md Jan Pn. Jenny Chen Semua guru Bahasa Inggeris Pn. Mlleka a/p Sinniah

TEMPOH 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

6. 7.

MUKA SURAT : 63

PELAN OPERASI : 7 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
English Day

Tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah rendah. 1. 2. Pelajar dapat menyertai aktiviti-aktiviti anjuran panitia. Pelajar dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Februari hingga Oktober Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan Kewangan Penyediaan dan pencetakan Bahan (mengikut giliran) Perlaksanaan Program Urusan hadiah ( mengikut giliran) Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Evafira Bt. Zulkifle Pn. Evafira Bt. Zulkifle Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Bahasa Inggeris

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 hari setiap minggu 1 hari 3 hari selepas perlaksanaan program

STATUS

MUKA SURAT : 64

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Bengkel ‘Score A’ 2 Ceramah Teknik Menjawab Soalan 3 Koleksi Soalan dan Jawapan B.I. 4 Tugasan Pelajar 5 English Language Month 6 Bengkel NIE 7 English Day

MUKA SURAT : 65

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
PANITIA MATEMATIK / MATEMATIK TAMBAHAN

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Mencapai matlamat untuk merealisasikan pencapaian matapelajaran Matematik 10 yang terbaik di antara sekolah- sekolah Teknik. Juga memenuhi hasrat menjadikan Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang menjelang 2010. MISI PANITIA 1. 2. 3. Misi utama untuk mencapai GPMG 3.96 dan selaras dengan Target Sekolah. Memastikan tiada pelajar yang diunjurkan gagal dalam peperiksaan SPM 2008 Membentuk pelajar yang bersahsiah, berkemahiran dan berkeupayaan untuk berhadapan cabaran masa akan datang.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN 2008 HIGGA 2010 MATEMATIK TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 3.96 3.76 3.57 MATEMATIK TAMBAHAN TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 5.80 5.50 5.20

MUKA SURAT : 66

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN MATEMATIK

GRED BILANGAN PERATUS

1A 75 14.4

2A 80 15.3

3B 85 16.3

4B 100 19.6

5C 45 8.6

6C 45 8.6

7D 45 8.6

8E 45 8.6

9G 0

% Lulus 100

GPMP 3.96

0

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN

GRED BILANGAN PERATUS

1A 15 5.5

2A 15 5.5

3B 20 7.4

4B 24 8.9

5C 30 11.1

6C 30 11.1

7D 60 22.3

8E 75 28.2

9G 0

% Lulus 100

GPMP 5.76

0

MUKA SURAT : 67

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN

KEKUATAN (S) S1 .Panitia mempunyai ramai guru-guru yang berkaliber,ada di antaranya adalah guru pakar dan cemerlang dalam bidang mereka. Ada juga yang menjadi pemeriksa Kertas Matematik atau Matematik Tambahan SPM yang berpengalaman. Program-program dirancang untuk kategori pelajar yang baik iaitu Program Berlian; Sederhana iaitu Tusyen PIBG dan yang lemah iaitu Program Emas Selain itu, tindakan susulan juga diambil bagi mengukuhkan lagi prestasi pelajar yang masih lemah dengan mengadakan kelas tambahan. Pihak pentadbir menberikan okongan yang sepenuhnya bagi menjayakan program- program yang dirancangkan demi mencapai matlamat yang ditetapkan. W1.

KELEMAHAN (W) Kualiti pencapaian PMR pelajar dalam matematik yang masuk ke sekolah ini kebanyakannya adalah rendah, bagi pelajar Teknik, gred C atau B manakala pelajar vokasional,gred D

S2.

W2.

Kebanyakkan pelajar Teknik sederhana dalam matematik dan lemah dalam matematik tambahan. Pelajar Vokasional pula sangat lemah dalam penguasaan asas matematik menengah rendah. Minat dan sikap kebanyakan pelajar terhadap matematik adalah dingin, tambahan pula dengan pengamalan medium P & Pnya dalam Bahasa Inggeris.

S3.

W3.

S4.

PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Panitia membuat perancangan awal mengadakan beberapa siri program memberi peluang untuk mencapai sasaran GPMP. Mengambil kesempatan dari Program Akademik anjuran pihak sekolah selain dari program panitia sendiri Memberi tumpuan pada kelas elite dan kelas yang lemah Segala kemudahan yang dibekalkan digunakan sepenuhnya bagi menjayakan program yang dirancang seperti Komputer, makmal cyber dsn. T1. T2. T3.

CABARAN (T) Pelajar malas mentelaah, membuat kerja rumah dan latihan yang diberikan serta kekerapan ponteng kelas-kelas tambahan yang di jalankan Masalah sikap dan minat pelajar terhadap matapelajaran matematik dan matematik tambahan adalah amat meruncingkan. Masalah penguasaan Bahasa Inggeris dan sikap acuh tak acuh terhadap persediaan bagi menghadapi setiap peperiksaan yang dijadualkan

MUKA SURAT : 68

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN MATHEMATICS / ADDITIONAL MATHEMATICS TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pencapaian dalam peperiksaan topikal, pertengahan tahun, akhir tahun dan SPM 2007 tidak mencapai tahap yang diharapkan. Pelajar tidak mempunyai minat serta keyakinan diri untuk menguasai konsep dan kemahiran dalam kaedah penyelesaian dan teknik menjawab soalan.

MUKA SURAT : 69

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA MATEMATIK / MATEMATIK TAMBAHAN TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian yang lebih cemerlang berdasarkan TOV, ETR dan juga GPMP yang telah disasarkan dalam peperiksaan yang dirancangkan serta SPM 2008. Menyediakan pelajar dengan membentuk keyakinan diri supaya cemerlang dalam SPM.

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF 1. Meningkat dan mengekalkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan Topikal, Pertengahan tahun dan akhir tahun. 2. Mencapai GPMP SPM Maths – 3.96 dan Add Maths – 5.72. Meningkatkan keupayaan dan kemampuan pelajar untuk mencapai kelulusan 100%

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pencapaian dalam peperiksaan topikal, pertengahan tahun dan akhir tahun tidak mencapai tahap yang disasarkan dan diharapkan.

Bilangan pelajar dapat mencapai Target Gred SPM 2008 yang telah disasarkan.

GPMP Pep.Akhir Thn. Maths - 4.16 GPMP Pep.Akir Thn. Add Maths - 6.00 Pencapaian Prestasi dan kemahiran kurang dari 100 %

GPMP Mathematics 3.96 GPMP Additional Mathematics 5.72 untuk SPM.

Program Berlian dan Delima Program Tusyen PIBG

2.

Pelajar tidak mempunyai keyakinan diri sendiri untuk menguasai kemahiran dalam kaedah penyelesaian dan teknik menjawab soalan.

Kelulusan Peringkat SPM 100%

Bilangan pelajar mencapai kelulusan 100% dalam Pep. Percubaan SPM2008.

Ceramah Teknik Menjawab Soalan Kem Perkampungan Akademik

MUKA SURAT : 70

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian dalam peperiksaan topikal, pertengahan tahun dan akhir tahun tidak mencapai tahap yang disasarkan dan diharapkan. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian yang lebih cemerlang berdasarkan TOV, ETR dan juga GPMP yang telah disasarkan dalam peperiksaan yang dirancangkan serta SPM 2008.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) Menghasilkan 10 pelajar Tek .mendpt. A bagi M/P Add Maths dan 5 orang pelajar Vokasional

KPI Bilangan pelajar mendpt. A bagi kedua-dua aliran bagi M/P Maths dan Add Maths meningkat spt. yang dirancang. Bilangan pelajar yang mendapat A meningkat.

PELAN KONTIGENSI Program Induk disediakan oleh JK Pengurusan Program Kelas Tambahan. Pengajaran oleh guru matematik yang di lantik. Program Induk disediakan oleh JK Pengurusan Program Kelas Tambahan. Pengajaran oleh guru matematik yang di lantik.

Program Berlian Program Delima Program Emas

Teras 2

En. Azhar Jalil Pn. Vasanthi A/P K. Munusamy En. Hau Kim Chai

Feb. – Jun 2008

Peruntukan disediakan oleh Pihak sekolah dan PIBG

2
Program Tusyen PIBG

Teras 2

Pn. Sawiyah Saidin

Feb. – Ogos 2008

Sumbangan dari PIBG.

Pelajar lulus dalam SPM 100%

MUKA SURAT : 71

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar tidak mempunyai keyakinan diri sendiri untuk menguasai kemahiran dalam kaedah penyelesaian dan teknik menjawab soalan. STRATEGI : Menyediakan pelajar dengan membentuk keyakinan diri supaya cemerlang dalam SPM.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) 80% pelajar mendapat kemahiran cara menjawab soalan SPM dan cara pemarkahan. 90% pelajar berkeyakinan untuk lulus SPM

KPI

PELAN KONTIGENSI Teknik menjawab soalan diuruskan oleh guru pajkar matematik dan AJKnya. Program Induk disediakan oleh JK Pengurusan Program Kelas Tambahan. Pengajaran oleh guru matematik yang di lantik oleh Panitia.

Ceramah Teknik Menjawab Soalan 2 Kem Perkampungan Akademik

Teras 2

Guru Pakar dan Cemerlang Pn. Shakila Safri

2 hari

RM 400±

100% pelajar berkemahiran menjawab soalan dengan baik .

Teras 2

Guru Pakar dan Cemerlang Pn. Shakila Safri

1 hari

RM 400±

100% pelajar berkeyakinan lulus dengan cemerlang

MUKA SURAT : 72

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Berlian,Delima dan Emas Memenuhi hasrat dan matlamat sekolah untuk mencapai Kecemerlangan menjelang 2010 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar mendapat pendidkan terbaik dan bermutu demi mecapai kecemerlangan Meningkat GPMP sekolah dan menjadi sekolah terbilang di kalangan sekolah SMT yang terbilang.

Feb. - Jun Berlian – pelajar Teknik yang terbaik Emas – pelajar Teknik yang lemah Delima – pelajar Vokasional yang terbaik

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Mesyuarat Perlaksanaan oleh JK Pengurusan Agihan Tugas kepada Pengurus dan AJK Program Agihan Jadual Pelaksanaan Program Penyeliaan dan pengawasan pelaksanaan Program Laporan dan Dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri AJK Program AJK Program

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari Feb. – Jun 1 minggu

STATUS

MUKA SURAT : 73

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Tusyen PIBG Memberi peluang kepada pelajar untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan serta memperkukuhkan konsep matematik sebagai persediaan untuk peperiksaan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menunjukkan peningkatan prestasi dalam ujian dan peperiksaan. Pelajar dapat menaikkan GPMP mereka sebagai penanda aras kemajuan.

Feb. - Ogos Semua kelas peperiksaan Ting. 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Mesyuarat Perlaksanaan oleh JK Pengurusan Agihan Tugas kepada Pengurus dan AJK Program Agihan Jadual Pelaksanaan Program Penyeliaan dan pengawasan pelaksanaan Program Laporan dan Dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri AJK Program AJK Program

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari Feb. – Jun 1 minggu

STATUS

MUKA SURAT : 74

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah Teknik Menjawab Soalan Matematik/Matematik Tambahan untuk SPM 2008 Pelajar memperolehi teknik dan strategi mengenalpasti fokus utama soalan dan cara- cara untuk mendapatkan markah. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar mendapat pendedahan kaedah menjawab soalan dengan betul serta dapat merancang jawapan yang baik untuk menjimatkan masa. Pelajar lebih berkeyakinan semasa menjawab soalan peperiksaan SPM 2008.

Pertengahan Ogos Semua Pelajar Teknik dan Vokasional Ting. 5 yang akan menghadapi peperiksaan SPM 2008.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Melantik seorang guru matematik sebagai ketua dan AJKnya. Penentuan tarikh, tempat dan masa pelaksanaan Ceramah. Mengeluarkan surat lantikan dan pemberitahuan tugas kepada guru matematik. Menentu dan mengesahkan Penceramah Dalaman Membuat anggaran untuk segala perbelanjaan. Penyediaan tempat. Penyeliaan dan pengawasan ketika ceramah. Laporan dan Dokumentasi.

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri dan AJKnya Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri AJK berkenaan AJK berkenaan AJK berkenaan 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu sebelum Program 1 hari 1 hari 1 hari 1 minggu

MUKA SURAT : 75

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Kem Perkampungan Akademik Memperkukuhkan fahaman dan kemahiran pelajar untuk menghadapi peperiksaan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar mendapat keyakinan diri dan berupaya menjawab soalan SPM dengan baik. Membentuk pelajar yang berkemahiran serta mampu menghadapi cabaran.

Hujung Ogos Semua pelajar Ting. 5 yang mengambil peperiksaan SPM 2008.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Mesyuarat kerja dan pelaksanaan Penentuan tarikh, tempat dan masa pelaksanaan Ceramah. Mengeluarkan surat lantikan dan pemberitahuan tugas kepada guru matematik. Menentu dan mengesahkan Penceramah Dalaman Membuat anggaran untuk segala perbelanjaan. Penyediaan tempat. Penyeliaan dan pengawasan ketika ceramah. Laporan dan Dokumentasi.

TANGGUNGJAWAB JK Pengurusan Kem Perkampungan Akademik Pn. Shakila Safri dan AJKnya Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri AJK berkenaan AJK berkenaan AJK berkenaan 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu sebelum Program 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

MUKA SURAT : 76

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : MATEMATIK/ MATEMATIK TAMBAHAN TAHUN : 2008

BIL

NAMA PROJEK

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

1 Program Berlian & Emas 2 Program Tusyen PIBG 3 Ceramah Teknik Menjawab Soalan 4 Kem Perkampungan Akademik

MUKA SURAT : 77

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK 2008
MATA PELAJARAN : SEJARAH VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Sejarah Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali peperiksaan SPM MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar bagi subjek Sejarah Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju Memastilkan pelajar yang mengambil subjek Sejarah memperoleh gred yang membanggakan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 5.05 4.80 4.60

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 14 2.68 2A 42 8.0 3B 68 13.0 4B 80 15.3 5C 87 16.6 6C 93 17.8 7D 72 13.7 8E 66 12.6 9G 0 100 0 5.05 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 78

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : SEJARAH TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru Sejarah adalah senior dan berpengalaman luas Bilangan guru Sejarah mencukupi Beberapa orang guru Sejarah terlibat dengan Lembagaan Peperiksaan sebagai penanda kertas pepriksaan SPM Guru Sejarah adalah berkelayakan ijazah dalam bidang tersebut PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Ratio/ kadar guru- murid mencukup iaitu 9 guru dengan 16 kelas Alat Bantu belajar yang pelbagai – carta, gambarajah, Bahan rujukan Sejarah sebenarnya sangat banyak jika ada usaha meneroka – internet dan media lain Bilik sumber yang lengkap dengan pelbagai kemudahan T1. T2. T3. T4. T5 W1. W2. W3. W4. KELEMAHAN (W) TOV pelajar dalam subjek Sejarah berasaskan kepetusan PMR adalah sederhana Kebanyakan pelajar mempunyai asas yang lemah dalam subjek Sejarah pada peringkat menengah rendah lagi Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas sekolah dengan tugas mengajar dalam kelas Tempoh waktu pembelajaran subjek Sejarah di Sekolah tidak mencukupi CABARAN (T) Gejala sosial yang menular dalam kalangan murid seperti tidak berdisiplin, bersikap malas suka melepak merokok dan sebagainya Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar Kesukaran pelajar untuk mempersembahkan jawapan soalan Sejarah dengan tepat berformat peperiksaan SPM Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred cemerlang bagi subjek Sejarah Value yang rendah subjek Sejarah pada pandangan pelajar berbanding subjek yang lain

MUKA SURAT : 79

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : SEJARAH TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (Terbaik 5.67 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.11 SPM 2003) Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Sejarah tetapi ianya masih sukar difahami kerana format pemarkahan yang sering berubah dan skop yang terlalu luas Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Sejarah

MUKA SURAT : 80

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : SEJARAH TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah peperiksaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.67 SPM2004 dan terburuk 7.11 SPM 2003 Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Sejarah tetapi masih sukar difahami kerana format permarkahan yang sering berubah dan skop yang terlalu luas

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sejarah

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya

GPMP bagi subjek Sejarah

GPMP 6.99 Peperiksaan Akhir Tahun Ting 4

Siri Bengkel dan Ceramah Teknik Menjawab Sejarah GPMP 5.05 Program Skor A Sejarah Program Permataku Sejarah

2.

Memperbanyakka n bahan-bahan Sejarah berformat SPM

Pada tahun 2008 lebih bnayak bahan rujukan berformat SPM disediakan Panitia Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan

Cuma 30% bahan telah disediakan oleh Panitia

Bahan ditambah sehingga 50%

Kem Sejarah / perkampungan akademik

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Sejarah

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Sejarah

Peratus keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

60% pelajar Sejarah mempunyai masalah sikap

Bilanagan pelajar Sejarah bermasalah sikap berkurangan kepada 20%

Lawatan ke tempattempat bersejarah

MUKA SURAT : 81

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : SEJARAH TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam subjek Sejarah Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP ( terbaik 5.67 SPM 2004 dan terburuk STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sejarah

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB En Muhamad Rizal b Abd Rasol En Juslan b Jusoh

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Pelaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan Sejarah yang berkesan

1

Bengkel dan Ceramah teknik menjawab Sejarah

RM 500.00 2 kali setahun Peruntukan Sekolah

Membangunkan modal insan

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Sejarah Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Sejarah penambahan bilangan calon A Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Sejarah

GPMP bagi Sejarah menuju ke arah 5.05 atau lebih baik lagi GPMP bagi Sejarah menuju ke arah 5.05 dengan penambahan jumlah calon A GPMP bagi Sejarah menuju ke arah 5.05 denagan mensifarkan calon 9G

RM 200.00 2 Program Skor A Sejarah Membaangunka n modal insan Pn Zakira bt Che Hamid Mac hingga September Sumbangan pelajar & PIBG sekolah RM 200.00 3 Program Permataku Membangunkan modal insan En Abd Rashid b Lizan Mac hingga September Sumbangan pelajar dan PIBG sekolah

Menwujudkan jadual kelas tambahan Skor A

Mewujudkan jadual kelas tambahan program Permataku

MUKA SURAT : 82

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Sejarah tetapi masih sukar dafahami kerana format pemarkahan yang berubah dan skop yang luas dalam subjek Sejarah STRATEGI : Memperbanyakkan bahan-bahan Sejarah berformat SPM

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Kem Sejarah / Perkampungan Akademik

RM 800.00 Membangunkan modal insan Pn Mlleka a/p Sinniah Oktober Peruntukan Sekolah

Pelajar terdedah dengan format soalan dan jawapan sebenar SPM sejarah

GPMP bagi subjek Sejarah menuju ke arah 5.05 atau lebih baik lagi

Guru Panitia Sejarah menyediakan soalan –soalan SPM lepas dan soalan-soalan ramalan

MUKA SURAT : 83

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Sejarah STRATEGI :

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Sejarah

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER RM 500.00

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Lawatan ke tempattempat bersejarah di negara kita

Mebangunkan modal insan

En Tan Sim Tiam

1 kali setahun

Kewangan sekolah Sumbangan PIBG

Pelajar dapat motivasi dan menghayati kepentingan Sejarah dalam kehidupan

Pelaksanaan 100% program

Lawatan sambil belajar

MUKA SURAT : 84

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : SEJARAH TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel dan Teknik menjawab Sejarah SPM Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana megenai kaedah berkesan menjawab soalan Sejarah berasaskan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menguasai teknik dan kaedah menjawab soalan Sejarah mengikut format SPM Pelajar mendapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah

2 kali setahun – Ogos Semua pelajar tingkatan 5 - Kumpulan A –aliran Teknik - Kkumpulan B – aliran vokasional

LANGKAH 1 2

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan

TANGGUNGJAWAB En Muhamad Rizal b Abdul Rasol Pn Norazifah bt Ahmad (ketua panitia) 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

MUKA SURAT : 85

3

Surat menyurat ( penceramah )

4 5 6

Pengesahan kehadiran penceramah Jadual / aturcara Program Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel: a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan bahan d) Urusan jamuan e) Kawalan murid Pelaksanaan Ceramah/ Bengkel Laporan pelaksanaan

En Muhamad Rizal b Abdul Rasol (Teknik ) En Juslan b Jusoh (Vokasional) En Muhamad Rizal b Abdul Rasol En Juslan b Jusoh En Muhamad Rizal b Abdul Rasol En Juslan b Jusoh En Rashid b Lizan En Tan Sim Tiam Pn Zakira Che Hamid Pn Mlleka a/p Sinniah Pn Hjh Sarah bt Samat En Muhamad Rizal B Abdul Rasol En Juslan b Jusoh En Muhamad Rizal b Abd Rasol En Juslan b Jusoh

1 minggu

1 minggu 1 hari 3 hari sebelum pelaksanaan

7 8

1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 86

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Skor A Sejarah Pelajar berpotensi untuk mencapai keputusan terbaik (1A & 2A) 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat didedahkan dengan cara dan pendekatan untuk pencapaian terbaik dalam Sejarah Melahirkan lebih ramai calon A dalam peperiksaan SPM

1 kali seminggu – Mac hingga September Semua pelajar yangmendapat A Sejarah dalam peperiksaan Akhir tahun ting 4

LANGKAH 1 2 3 4 5 6

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Penyediaan jadual Persediaan program a) pengurusan bahan Pelaksanaan Program Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn Zakira bt Che Hamid Pn Norazifah bt Ahmad (ketua Panitia) Pn Zakira bt Che Hamid Pn Mlleka a/p Sinniah Semua ahli panitia Pn Zakira bt Che Hamid

TEMPOH 1 minggu 1 minggu 1 minggu Mac – September Mac - September 1 minggu selepas program berakhir

STATUS

MUKA SURAT : 87

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Permataku Membimbing pelajar yang lemah menguasai kaedah menjawab Kertas Sejarah dengan lebih berkesan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mengurangkan bilangan pelajar gagal dalam kertas Sejarah SPM atau sifar 9G Pelajar dapat dibimbing dan tunjuk cara menguasai kemahiran belajar Sejarah

2 minggu sekali - Mac hingga September Semua pelajar aliran teknik dan vokasional yang mendapat markah kurang daripada 15 % dalam peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 (2007)

LANGKAH 1 2 3 4 5 7

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan Kertas kerja Urusan Peruntukan kewangan Peyediaan Jadual Persediaan pelaksanaan program a) pengurusan bahan Pelaksanaan Program Laporan pelaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB En Abd Rashid b Lizan Pn Norazifah bt Ahmad ( ketua panitia ) En Juslan b Jusoh En Abd Rashid b Lizan En Juslan b Jusoh Semua guru Sejarah En Rashid b Lizan

TEMPOH 1 minggu 1 minggu 1 minggu Mac - September Mac – September 1 minggu selepas pelaksanaan program berakhir

STATUS

MUKA SURAT : 88

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Kem Sejarah/ Perkampungan Akademik Ramai pelajar yang kurang memahami kaedah menjawab Sejarah dengan berkesan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar diberikan pendedahan dan kemahiran menjawab soalan mengikut format kertas soalan Sejarah SPM Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna dan motivasi daripada program

Sehari - Oktober Pelajar tingkatan 5 aliran vokasonal dan teknik

LANGKAH 1 2 3 4

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Jadual/ aturcara Program Persediaan Pelaksanaan kem a) b) c) d) Alat siaraya Persediaan tempat Pengurusan bahan Urusan jamuan

TANGGUNGJAWAB Pn Mlleka a/p Sinniah Pn Norazifah bt Ahmad (ketua Panitia) Pn Mlleka a/ Sinniah Pn Mlleka a/p Sinniah En Muhamad Rizal En Tan Sim Tiam En Rashid b Lizan Pn Zakira bt Che Hamid Semua guru Sejarah Pn Mlleka a/p Sinniah

TEMPOH 1 minggu 1 minggu 1 minggu 3 hari sebelum tarikh pelaksanaan

STATUS

5 6

Pelaksanaan Kem Laporan pelaksanaan (post mortem)

1 hari Seminggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 89

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Lawatan ke tempat-tempat Bersejarah Pelajar perlu diberi motivasi dalam pemupukan minat terhadap mata pelajaran Sejarah 1. Meningkatkan motivasi dan nilai kepentingan subjek Sejarah dalam kalangan pelajar Mengiktiraf kemampuan dan penghargaan kepada pelajar dalam mata pelajaran Sejarah

2.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sehari - Mei Semua pelajar teknik dan vokasional yang mendapat A dalam peperiksaan

LANGKAH 1 2 3 4 5

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan Peruntukan kewangan Surat menyurat Jadual / aturcara program Persediaan pelaksanaan lawatan a) surat menyurat penjaga b) surat kebenaran c) pengangkutan Pelaksanaan lawatan Pelaporan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB En Tan Sim Tiam Pn Norazifah bt Ahmad ( ketua Panitia) En Tan Sim Tiam En Tan Sim Tiam En Tan Sim Tiam En Muhamad Rizal b Abdul Rasol En Tan Sim Tiam En Muhamad Rizal b Abdul Rasol En Muhamad Rizal b Abdul Rasol

TEMPOH 1 minggu 1 minggu 1 minggu 1 hari 1 minggu sebelum tarikh pelaksanaan

STATUS

6 7

1 hari 1 minggu selepas program dilaksanakan

MUKA SURAT : 90

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : SEJARAH TAHUN : 2008

BIL 1 2 3 4 5

NAMA PROJEK Teknik Menjawab Soalan SPM Program Skor A Program Permataku Kem Sejarah / Perkampungan akademik Lawatan ke tempat-tempat bersejarah

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

MUKA SURAT : 91

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : FIZIK

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Fizik SMTMT cemerlang setiap kali peperiksaan SPM MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada semua pelajar untuk cemerlang dalam matapelajaran Fizik Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif, berdaya maju dan berkemahiran yang mampu mencapai cabaran globalisasi Memastikan pelajar memperolehi gred yang baik dan membanggakan bagi subjek Fizik

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 5.98 5.68 5.48

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 5 1.87 2A 8 2.99 3B 17 6.36 4B 16 5.99 5C 34 12.73 6C 48 17.97 7D 112 41.94 8E 27 10.11 9G 0 100.00 0 5.98 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 92

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : FIZIK TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru Fizik berpengalaman dan berkelayakan dalam ijazah bidang berkenaan Peruntukan kewangan mata pelajaran Fizik mencukupi dan makmal Fizik yang mencukupi Alat bantu mengajar yang semakin bertambah Buku rujukan di perpustakaan sekolah mencukupi PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Guru – guru berpengalaman untuk menyemak kertas peperiksaan SPM Pusat sumber sekolah dan Makmal Fizik yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Sokongan yang baik daripada pihak sekolah dan PIBG Guru cemerlang daripada sekolah berhampiran T1. T2. T3. T4. W1. W2. W3. W4. W5. KELEMAHAN (W) Pelajar kurang berminat terutama susah memahami konsep dalam Bahasa Inggeris Pelajar sukar memahami Konsep Fizik yang terlalu abstrak Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak bersistematik dan lemah dalam menjawab soalan Masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi Pendedahan kerjaya masa depan pelajar kurang CABARAN (T) Gejala malas dikalangan murid semakin menjadi-jadi dan lemah dalam B. Inggeris Pengaruh luar seperti rakan sebaya, pusat hiburan, media, internet yang mempengaruhi pelajar bersikap negatif terhadap pelajaran. Tiada dorongan ibubapa Pelajar mempunyai asas Sains dan Matematik yang lemah

MUKA SURAT : 93

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : FIZIK TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Fizik peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.29 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.21 bagi SPM 2001) Pelajar menghadapi kesukaran untuk mengingati formula Fizik dan definasi terminology Fizik dan bila formula itu perlu digunakan.

MUKA SURAT : 94

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : FIZIK TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri bengkel dan teknik menjawab Fizik Program kelas Tuisyen matapelajaran Fizik

1.

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Fizik peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.29 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.21 bagi SPM 2001)

Meningkatkan pencapaian pelajar cemerlang pelajar dalam subjek Fizik

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya

GPMP bagi subjek Fizik

GPMP 7.36 peperiksaan akhir tahun ting. 4 60% pelajar tidak mengingati formula Fizik dan memahami konsep Fizik

GPMP 5.98

2.

1.

2.

Pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami konsep Fizik

Meningkatkan kemahiran menulis formula dan memahami konsep Fizik

Pada tahun 2008, pelajar boleh mengingati formula dan memahami konsep Fizik

Peratus keberkesana n dinilai

Strategi dipelbagaikan untuk meningkatkan kemahiran pelajar

Helaian Formula Fizik Modul definasi terminologi fizik

2.

MUKA SURAT : 95

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : FIZIK TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Fizik peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.29 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.21 bagi SPM 2001) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek FIZIK

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab Fizik

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Pn Jahara bt Kalil En Abdull Manaf

TEMPOH Sekali sepenggal

KOS / SUMBER RM 300 Peruntukan PIBG RM 4000 Peruntukan PIBG

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran FIZIK Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran Fizik

KPI GPMP bagi FIZIK menuju ke arah 5.98 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Fizik menuju ke arah 5.98 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Pelaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan fizik yang berkesan. Mewujudkan jadual kelas Tuisyen

2

Kelas tuisyen

Membangunkan modal insan

Pn Sawiyah bt Saidin

Feb-OKt

MUKA SURAT : 96

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik STRATEGI : Meningkatkan kemahiran menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Helaian Formula

TERAS PIPP Membangunkan modal insan Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Pn Jahara Kalil

TEMPOH 1 bulan proses penyediaan 1 bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER Kewangan sekolah Kewangan sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar mudah mengingat formula Fizik Pelajar dapat menghafal terminologi Fizik

KPI GPMP bagi Fizik menuju ke arah 5.98 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Fizik menuju ke arah 5.98 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Guru Panitia Fizik mengedarkan helaian kpd pelajar Guru Panitia Fizik mengedarkan helaian kpd pelajar

2

Definasi terminologi Fizik

Cik Sharifah Saadiah

MUKA SURAT : 97

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : FIZIK TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab FIZIK Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan FIZIK berasaskan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah

Sekurang-kurangnya 2 kali setahun sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukkan kewangan Surat-menyurat (penceramah/penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual /atur cara program Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan bahan d) Urusan jamuan Pelaksanaan ceramah/bengkel Laporan pelaksanaan (post mortem) dan dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Tn Hj Zuzly b. Ibrahim Tn Hj Zuzly b. Ibrahim Pn Dayang Halimah bt Talip Pn Dayang Halimah bt Talip En Abdull Manaf En Abdull Manaf Pn Suhana Sukiman

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh pelaksanaan

STATUS

7. 8.

Cik Sharifah & En Abdull Manaf Pn Jahara Kalil

1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 98

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional : : Program TuisyenFizik 1. Guru-guru Fizik membimbing pelajar supaya mereka dapat memahami dan menguasai konsep-konsep penting dalam Fizik 2. Dengan adanya kefahaman yang kukuh dalam konsep-konsep penting, dapatlah pelajar menjawab soalan-soalan dengan lebih yakin. 1. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan berorientasikan SPM 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menambahkan keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM

Objektif

:

Feb – Okt 2008 Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Penyediaan tarikh pelaksanaan kelas-kelas Tuisyen Penyediaan Jadual Waktu kelas tuisyen Penyediaan Program Kelas tuisyen Persediaan pelaksanaan kelas tuisyen a) nota b) latihan Pelaksanaan kelas tuisyen Laporan pelaksanaan dan rekod kehadiran Urusan kewangan

TANGGUNGJAWAB Tn Hj Zuzly b. Ibrahim ( Ketua Panitia ) Pn Syakila Bt Safri Pn Syakila Bt Safri Pn Syakila Bt Safri Guru yang terlibat Guru yang terlibat Guru yang terlibat Pn Sawiyah bt Saidin (PIBG) 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari Bulan Mei & Okt

MUKA SURAT : 99

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penyediaan Helaian Formula Kebolehan untuk mengingatkan formula masih dalam tahap yang sederhana 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat mengukuhkan memori untuk formula Pelajar lebih berminat dalam Fizik

Sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Penyediaan Terminologi Fizik Helaian Formula Formula dan terminology dihantar untuk diriso Helaian formula dan definasi terminologi Fizik diagihkan kepada semua pelajar Pelaksanaan penggunaan Helaian Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB Tn Hj Zuzly Ibrahim ( Ketua Panitia ) Tn Hj Zuzly Ibrahim Cik Sharifah Saadiah Pn Jahara Kalil Guru Berkenaan Guru yang terlibat Semua guru Semua guru 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 hari 1 minggu 2 hari 1 minggu 1 hari Sepanjang tahun Setiap mesyuarat panitia

MUKA SURAT : 100

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penyediaan Modul untuk definasi Termonologi Fizik Pelajar dapat menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik untuk mendapat gred yang lebih baik dalam peperiksaan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat mendedahkan kepada teknik menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik dengan betul. Pelajar mahir menulis definasi terminologi Fizik dan Konsep Fizik

Sepanjang tahun Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Penyediaan modul Latihan dalam Modul di hantar untuk diriso Modul di agih kepada semua pelajar Pelaksanaan Bengkel Pelaporan pelaksanaan Penggunaan dan rujukan modul

TANGGUNGJAWAB Tn Hj Zuzly b. Ibrahim Tn Hj Zuzly b. Ibrahim Tn Hj Zuzly b. Ibrahim Pn Sawiyah bt Saidin Semua guru yang terlibat Semua guru yang terlibat Pn Faezah bt Mohamad Semua guru yang terlibat

TEMPOH 1 hari 1 hari 1minggu 3 hari 1 hari 3 hari 1 hari Sepanjang tahun

STATUS

MUKA SURAT : 101

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : FIZIK TAHUN : 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Bengkel dan ceramah teknik menjawab Fizik 2 Helaian Formula Dan Terminologi Fizik 3 Program Tusyen Fizik 4 Perkongsian Pintar di kalangan guru Fizik

MUKA SURAT : 102

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK 2008
MATA PELAJARAN : KIMIA

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Kimia SMTMT cemerlang setiap kali peperiksaan SPM MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada semua pelajar untuk cemerlang dalam matapelajaran Kimia Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif, berdaya maju dan berkemahiran yang mampu mencapai cabaran globalisasi Memastikan pelajar memperolehi gred yang baik dan membanggakan bagi subjek kimia

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 6.40 6.10 5.80

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 5 1.87 2A 8 2.99 3B 17 6.36 4B 16 5.99 5C 34 12.73 6C 48 17.97 7D 112 41.94 8E 27 10.11 9G 0 100.00 0 6.40 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 103

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : KIMIA TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru Kimia berpengalaman dan berkelayakan dalam ijazah bidang berkenaan Peruntukan kewangan mata pelajaran Kimia mencukupi dan makmal Kimia yang mencukupi Alat bantu mengajar yang semakin bertambah Buku rujukan di perpustakaan sekolah mencukupi PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Guru – guru berpengalaman untuk menyemak kertas peperiksaan SPM Pusat sumber sekolah dan Makmal Kimia yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Sokongan yang baik daripada pihak sekolah dan PIBG Guru cemerlang daripada sekolah berhampiran T1. T2. T3. T4. W1. W2. W3. W4. W5. Pelajar kurang berminat Pelajar sukar memahami Konsep Kimia Yang terlalu abstrak Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak bersistematik dan lemah dalam menjawab soalan Masa pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi Pendedahan kerjaya masa depan pelajar kurang CABARAN (T) Gejala malas dikalngan murid semakin menjadi-jadi Pengaruh luar seperti rakan sebaya, pusat hiburan, media, internet yang mempengaruhi pelajar bersikap negatif terhadap pelajaran. Tiada dorongan ibubapa Pelajar mempunyai asas Sains dan Matematik yang lemah KELEMAHAN (W)

MUKA SURAT : 104

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : KIMIA TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KIMIA peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.74 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.85 bagi SPM 2002) Pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis formula Kimia serta persamaan kimia yang seimbang

MUKA SURAT : 105

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : KIMIA TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri bengkel dan teknik menjawab KIMIA Program kelas Tuisyen matapelajaran KIMIA

1.

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KIMIA peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.74 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.85 bagi SPM 2002)

Meningkatkan pencapaian pelajar cemerlang pelajar dalam subjek KIMIA

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya

GPMP bagi subjek KIMIA

GPMP 8.36 peperiksaan akhir tahun ting. 4

2.

GPMP 6.40

2.

Pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis formula Kimia serta persamaan kimia yang seimbang

Meningkatkan kemahiran menulis formula dan menyeimbangkan persamaan KIMIA

Pada tahun 2008, pelajar mahir menulis formula dan menyeimbangkan persamaan KIMIA

Peratus keberkesana n dinilai

60% pelajar tidak mahir menulis formula KIMIA dan persamaan KIMIA

1.

Strategi dipelbagaikan untuk meningkatkan kemahiran pelajar

Kad memori Formula ion Modul untuk Formula KIMIA dan persamaan KIMIA

2.

MUKA SURAT : 106

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : KIMIA TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KIMIA peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP( terbaik 6.74 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.85 bagi SPM 2002) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek KIMIA

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab KIMIA

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Pn Faezah bt Mohamad

TEMPOH Sekali sepenggal

KOS / SUMBER RM 300 Peruntukan PIBG

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran KIMIA Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran KIMIA

KPI GPMP bagi KIMIA menuju ke arah 6.40 atau lebih baik lagi. GPMP bagi KIMIA menuju ke arah 6.40 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Pelaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan KIMIA yang berkesan. Mewujudkan jadual kelas Tuisyen

2

Kelas tuisyen

Membangunkan modal insan

Pn Sawiyah bt Saidin

Feb-OKt

RM 4000 Peruntukan PIBG

MUKA SURAT : 107

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis formula Kimia serta persamaan kimia yang seimbang STRATEGI : Meningkatkan kemahiran menulis Formula kimia dan persamaan kimia

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Kad Memori Formula Ion

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Mohd Rizal b. Mazlan

TEMPOH 1 bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER RM 400 Caj minima kepada pelajar dan sumbangan guru KIMIA Kewangan sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar mudah mengingat formula KIMIA

KPI GPMP bagi KIMIA menuju ke arah 6.40 atau lebih baik lagi. GPMP bagi KIMIA menuju ke arah 6.40 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Guru Panitia Kimia menyediakan Kad Memori Formula ion

2

Modul untuk formula ion dan persamaan KIMIA

Membangunkan modal insan

Pn Ho Peng Hee

Setiap minggu

Pelajar dapat menyiapkan latihan dalam modul dengan betul.

Latihan wajib setiap minggu

MUKA SURAT : 108

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : KIMIA TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab KIMIA Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan KIMIA berasaskan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah

Sekurang-kurangnya 2 kali setahun sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukkan kewangan Surat-menyurat (penceramah/penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual /atur cara program Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel e) Alat siaraya f) Persediaan tempat g) Pengurusan bahan h) Urusan jamuan Pelaksanaan ceramah/bengkel Laporan pelaksanaan (post mortem) dan dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Pn Ho Peng Hee Pn Ho Peng Hee Pn Dayang Halimah bt Talip Pn Dayang Halimah bt Talip En Mohd Rizal b. Mazlan En Mohd Rizal b. Mazlan Pn Sawiyah bt Saidin

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh pelaksanaan

STATUS

7. 8.

En Azhar b. Ab Rahim Pn Faezah bt Mohamad

1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 109

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional : : Program Tuisyen KIMIA 1. Guru-guru KIMIA membimbing pelajar supaya mereka dapat memahami dan menguasai konsep-konsep penting dalam KIMIA 2. Dengan adanya kefahaman yang kukuh dalam konsep-konsep penting, dapatlah pelajar menjawab soalan-soalan dengan lebih yakin. 1. Meningkatkan kemahiran menjawab soalan berorientasikan SPM 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menambahkan keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM

Objektif

:

Feb – Okt 2008 Semua pelajar Tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Penyediaan tarikh pelaksanaan kelas-kelas Tuisyen Penyediaan Jadual Waktu kelas tuisyen Penyediaan Program Kelas tuisyen Persediaan pelaksanaan kelas tuisyen c) nota d) latihan Pelaksanaan kelas tuisyen Laporan pelaksanaan dan rekod kehadiran Urusan kewangan

TANGGUNGJAWAB Pn Ho Peng Hee ( Ketua Panitia ) Pn Syakila Bt Safri Pn Syakila Bt Safri Pn Syakila Bt Safri Guru yang terlibat Guru yang terlibat Guru yang terlibat Pn Sawiyah bt Saidin 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari Bulan Mei & Okt

MUKA SURAT : 110

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penyediaan Kad Memori Ion Kebolehan untuk mengingatkan formula ion masih dalam tahap yang sederhana 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat mengukuhkan memori untuk formula ion Pelajar lebih berminat dalam KIMIA

Sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Penyediaan formula ion Menaip formula – formula ion Formula ion dihantar untuk diriso Cetakan formula ion dalam bentuk kad da dilaminate Kad memori diagihkan kepada semua pelajar Pelaksanaan penggunaan Kad Memori Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn Ho Peng Hee ( Ketua Panitia ) Pn Ho Peng Hee En Mohd Rizal b. Mazlan En Mohd Rizal b. Mazlan En Mohd Rizal b. Mazlan En Mohd Rizal b. Mazlan Guru yang terlibat Semua guru Semua guru 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 hari 1 minggu 2 hari 1 minggu 2 minggu 1 hari Sepanjang tahun Setiap mesyuarat panitia

MUKA SURAT : 111

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penyediaan Modul untuk Formula KIMIA dan Persamaan KIMIA Pelajar dapat menulis formula kimia dan persamaan kimia untuk mendapat gred yang lebih baik dalam peperiksaan SPM 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat mendedahkan kepada teknik menulis formula kimia dan persamaan kimia dengan betul. Pelajar mahir menulis formula kimia dan persamaan kimia

Sepanjang tahun Semua pelajar tingkatan 5

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Penyediaan modul Latihan dalam Modul di hantar untuk diriso Modul di agih kepada semua pelajar Pelaksanaan Bengkel Pelaporan pelaksanaan Penggunaan dan rujukan modul

TANGGUNGJAWAB Pn Ho Peng Hee Pn Ho Peng Hee Pn Ho Peng Hee Pn Sawiyah bt Saidin Semua guru yang terlibat Semua guru yang terlibat Pn Faezah bt Mohamad Semua guru yang terlibat

TEMPOH 1 hari 1 hari 1minggu 3 hari 1 hari 3 hari 1 hari Sepanjang tahun

STATUS

MUKA SURAT : 112

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : KIMIA TAHUN : 2008

BIL

NAMA PROJEK

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

Bengkel dan ceramah teknik 1 menjawab KIMIA 2 Tuisyen KIMIA 3 Kad Memori Formula Ion 4 Modul Formula dan Persamaan KIMIA

MUKA SURAT : 113

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Subjek sains cemerlang dalam peperiksaan SPM MISI PANITIA 1. 2. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang sains Menyedia dan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang demi menghasilkan kegemilangan dalam matapelajaran sains

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2008 TAHUN SPM 2008 TARGET GPMP 3.30

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 42 16.67% 2A 50 19.84% 3B 66 26.19% 4B 44 17.46% 5C 19 7.54% 6C 20 7.94% 7D 9 3.57% 8E 2 0.79% 9G 0 100 0% 3.21 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 114

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Bilangan guru sains mencukupi. Teori sains diperkukuhkan dengan eksperimen. Seorang guru sains pemeriksa kertas 2 untuk peperiksaan SPM. W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) TOV pelajar vokasional yang mengambil subjek sains berasaskan keputusan PMR adalah sederhana sahaja. Kebanyakan pelajar mencapai asas yang lemah bagi subjek sains dan bahasa Inggeris. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan urusan mesyuarat dan tugas di sekolah serta tugas mengajar di kelas.

PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek sains adalah lebih mencukupi . Banyak CD courseware dari Kementerian dibekalkan kepada panitia Sains. Setip guru diberi laptop untuk digunakan dalam P&P T1. T2. T3. T4.

CABARAN (T) Seorang guru sains mempunyai masalah kesihatan. Semua guru sains juga sibuk untuk mempelajari dan mendalami subjek baru iaitu Applied Science. Bahasa Inggeris yang menjadi bebanan kepada pelajar. Pelajar masih lemah dalam kemahiran proses sains

MUKA SURAT : 115

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenal pasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam subjek sains SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu pada tahun 2006 ialah 4.27. Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana. Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.

MUKA SURAT : 116

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : SAINS TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains Meningkatkan kemahiran Sains Proses Pelajar dan ini dapat membantu meningkatkan pencapaian cemerlang dalam subjek Sains. Memperbanyakka n bahan Sains yang mudah difahami oleh pelajar.

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pencapaian pelajar dalam subjek sains SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek Sains

GPMP 8.49 Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4

1. GPMP 3.30 2. 1.

Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains Klinik Sains. Tutorial subjek Sains. Kuiz Sains

2.

Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek Sains

GPMP 8.49 Peperiksaan Akhir Tahun Ting.4

GPMP 3.30

2.

3.

Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris.

Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh panitia.

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan.

Cuma 20% bahan telah disediakan oleh panitia.

1. Bahan ditambah sehingga 60% 2.

Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains. Penyediaan Bantu mengajar

MUKA SURAT : 117

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : SAINS TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam subjek Sains Peperiksaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan Sains yang berkesan. Mewujudkan jadual khas untuk pelajar Sains.

1

Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains.

Membangunkan modal insan

Pn. Rohaizah Abd. Majid

2 kali dalam setahun

RM 200.00 Peruntukan PIBG

Peningkatan prestasi pencapaian subjek Sains. Peningkatan prestasi pencapaian subjek sains.

GPMP bagi Sains menuju ke arah 3.30 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Sains menuju ke arah 3.30 atau lebih baik lagi.

2

Klinik Sains.

Membangunkan modal insan.

Pn.Rohaizah Abd. Majid

Jun hingga Oktober

Tiada

MUKA SURAT : 118

ISU STRATEGIK 2 : Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana. STRATEGI : Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Tutorial subjek Sains.

Membangunkan modal insan.

En. Rizal Mazlan

Mei hingga Oktober

RM 200.00 Sumbangan PIBG

Peningkatan prestasi pencapaian subjek Sains. Peningkatan prestasi pencapaian subjek Sains

GPMP bagi Sains menuju ke arah 3.30 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Sains menuju ke arah 3.30 atau lebih baik lagi.

Mewujudkan jadual tutorial untuk pelajar Sains.

2

Kuiz Sains

Membangunkan modal insan.

En. Azhar Rahim

Jun hingga Oktober

RM 200.00 Sumbangan PIBG

Soalan kuiz setiap minggu.

MUKA SURAT : 119

ISU STRATEGIK 3 : Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. STRATEGI :

Memperbanyakkan bahan yang mudah difahami oleh pelajar.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains.

Membangunkan Modal insan.

Pn. Nurhidayati

3 bulan proses penyediaan

Tiada

Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek Sains.

GPMP bagi Sains menuju ke arah 3.30 atau lebih baik lagi.

Guru panitia Sains menyediakan nota khas soalan dan jawapan Sains berorientasikan SPM. Guru panitia Sains Bekerjasama menyediakan bahanbahan P & P untuk kegunaan bersama.

2

Penyediaan bahan bantu mengajar.

Membangunkan modal insan.

En. Azhar Rahim

Feb hingga Mei

RM 2000.00 Kewangan Sekolah

Bahan bantu mengajar Sains semakin banyak digunakan oleh guru.

Peningkatan sehingga 60% bahan bantu mengajar yang disediakan.

MUKA SURAT : 120

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : SAINS TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains. Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab Soalan Sains berasaskan SPM. 1. 2. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

2 kali setahun. Semua pelajar tingkatan 5 Vokasional

LANGKAH 1 2 3 4 5 6

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan. Surat-menyurat (penceramah) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual/atur cara program Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel a) alat siaraya b) persediaan tempat c) pengurusan bahan d) urusan jamuan Pelaksanaan ceramah Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Rohaizah Abd. Majid Pn. Rohaizah Abd. Majid Pn. Nurhidayati Pn. Nurhidayati En. Azhar En. Azhar & Pn. Nurhidayati

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh pelaksanaan.

STATUS

7. 8.

Pn. Nurhidayati Pn. Rohaizah

1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program.

MUKA SURAT : 121

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Klinik Sains Kefahaman pelajar tentang teori sains di tahap sederhana. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar mendapat membuat nota ringkas sendiri. Pelajar dapat memahami teori sains dengan lebih mendalam.

Jun hingga Oktober Pelajar yang gagal dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun.

LANGKAH 1 2 3 4

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Jadual Pelaksanaan Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Rohaizah Pn. Rohaizah Semua guru Pn. Suriati

TEMPOH 1 hari 1 hari Jun hingga Oktober Selepas bulan Oktober

STATUS

MUKA SURAT : 122

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Tutorial subjek Sains Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana. 1. 2. Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar. Pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran sains proses(khusus Bahagian A & C kertas 2) dengan sistematik.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Jun hingga Oktober Pelajar yang gagal dalam peperiksaan pertengahan tahun .

LANGKAH 1 2 3 4

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Jadual Pelaksanaan Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB En. Rizal En. Rizal En. Azhar & Pn. Nurhidayati En. Rizal

TEMPOH 1 hari 1 hari Jun hingga Oktober Selepas bulan Oktober

STATUS

MUKA SURAT : 123

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Kuiz Sains Kefahaman pelajar tentang kemahiran sains proses masih di tahap sederhana. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar sentiasa memperkembangkan pemikirannnya. Pelajar dapat berfikir secara rasional dan logikal.

Jun hngga Oktober Semua pelajar tingkatan 5 vokasional

LANGKAH 1 2 3 4 5

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Jadual Pelaksanaan Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB En. Azhar Pn. Rohaizah En. Azhar Semua guru Pn. Rohaizah

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari Jun hingga Oktober Selepas bulan Oktober

STATUS

MUKA SURAT : 124

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains. Bahan rujukan Sains yang kurang difahami oleh pelajar kerana dalam Bahasa Inggeris . 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memperbanyakkan bahan sains yang mudah difahami oleh pelajar. Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek sains.

3 bulan proses penyediaan. Semua tingkatan 5 vokasional.

LANGKAH 1 2 3

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Pelaksanaan Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Rohaizah Pn. Nurhidayati Pn. Nurhidayati

TEMPOH 1 hari 3 Bulan Selepas 3 bulan pelaksanaan

STATUS

MUKA SURAT : 125

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Bahan rujukan mengenai Sains sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memperbanyakkan bahan bantu mengajar dan mudah difahami oleh pelajar. Memastikan P & P dalam keadaan yang terancang dan memudahkan tugas guru yang mengajar.

Feb hingga Mei Semua pelajar tingkatan 5 Vokasional

LANGKAH 1 2 3 4

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Pelaksanaan Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Rohaizah Pn. Rohaizah En.Azhar En. Azhar

TEMPOH 1 hari 1 hari Feb hingga Mei Selepas bulan Mei

STATUS

MUKA SURAT : 126

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : SAINS TAHUN : 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Bengkel dan ceramah teknik 1 menjawab Sains 2 Klinik Sains 3 Tutorial Subjek Sains 4 Kuiz Sains 5 Bank Soalan dan jawapan bagi subjek Sains

6 Penyediaan bahan bantu mengajar.

MUKA SURAT : 127

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti kepada pelajar Islam bagi menghasilkan kecemerlangan akademik,koakademik dan sahsiah. Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran globaloisasi. Mempastikan pelajar memperolehi gred yang membanggakan bagi subjek Pendidikan Islam.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 4.00 3.90 3.80

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 33 6.47 2A 98 19.22 3B 87 17.06 4B 98 19.22 5C 84 16.47 6C 55 10.78 7D 34 6.67 8E 21 4.12 9G 0 100 0 4.00 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 128

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru PI adalah guru yang senior dan berpengalaman luas. Teori PI diperkukuhkan dengan beberapa latihan dan amalli. Guru PI terlibat demgan Lembaga peperiksaan sebagai penanda kertas peperiksaan SPM. Guru PI adalah berkelayakan Ijazah dalam bidang berkenaan. PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk PI mencukupi ( 3 waktu P & P dan 1 waktu amali solat ) Kemudahan surau dan Bilik Kegiatan Agama Islam . Di zaman moden bahan rujukan berkaitan subjek PI sebenarnya sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan media lain. T1. T2. T3. T4. W1. W2. W3.

KELEMAHAN (W) TOV pelajar adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana sahaja terutamanya pelajar aliran Vokasional. Kebanyakan murid lemah membaca al-Quran, membaca dan menulis jawi serta lemah pengetahuan asas hukum tajwid. Pertentangan penumpuan iaitu kekurangan tenaga pengajar PI (satu orang), kesibukan urusan menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas di sekolah dengan tugas mengajar di dalam kelas.

CABARAN (T) Gejala sosialyang semakin serius di kalangan pelajar sekolah seperti suka melepak dan bersikap malas semakin menjadi budaya. Masih wujud pandangan bahawa subjek PI adalah senang ( mudah skor ) dikalangan pentadbir, guru dan pelajar. Subjek PI tiada nilai di pasaran ( tidak diambilkira semasa memohon kemasukan bagi menyambung pelajaran di IPT ) . Pelajar tidak minat membaca.

MUKA SURAT : 129

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PI Peperiksaan SPM kurang memuaskan dari segi GPMP ( terbaik 4.22 bagi SPM 2003 dan terburuk 5.49 bagi SPM 2006). Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Pendidikan Islam tetapi ianya masih sukar dikuasai kerana pelajar lemah dalam menguasai hokum tajwid, penulisan jawi dan ayat hafazan. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Pendidikan Islam.

MUKA SURAT : 130

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PI Peperiksaan SPM adalah tidak memuaskan dari segi GPMP ( terbaik 4.99 bagi SPM 2004 dan terburuk 5.49 bagi SPM 2006). Walaupun banyak rujukan bahan mengenai PI tetapi ianya masih sukar dikuasai kerana pelajar lemah dalam menguasai hukum tajwid, penulisan jawi dan ayat hafazan.

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Bengkel dan ceramah teknik menjawab PI Program kelas tambahan PI

1.

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PI.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek PI.

GPMP 4.86 Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4.

GPMP 4.00

2.

1.

2.

Membanyakkan bahan PI yang mudah difahami oleh pelajar.

Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh panitia. Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia.

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan.

Cuma 30% bahan telah disediakan oleh panitia.

Bahan ditambah sehingga 50%

2.

Tugasan/latihan pengukuhan hukum tajjwid Penyediaan nota dan bahan bantu mengajar

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadapprestasi mereka bagi subjek PI.

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek PI.

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

60% pelajar Islam mempunyai masalah sikap.

Bilangan pelajar Islam bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja

1. 2.

Bulan penghayatan Pendidikan Islam Bengkel Ilmu,Iman dan Amal.

MUKA SURAT : 131

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Peperiksaan SPM adalah kurang memuaskan dari segi GPMP ( terbaik 4.99 bagi SPM 2004 dan terburuk 5.49 bagi SPM 2006 ). STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Pendidikan Islam.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan PI Program kelas tambahan

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Ahmad Shaipuddin bin Mamat Pn Syarifah Zainah bt Syed Alwi

TEMPOH Ogos

KOS / SUMBER Peruntukan PIBG

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran PI. Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran PI

KPI GPMP bagi PI menuju ke arah 4.00 atau lebih baik. GPMP bagi PI menuju ke arah 4.00 atau lebih baik.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan PI yang berkesan. Mewujudkan jadual kelas tambahan khas untuk pelajar PI.

2

Membangunkan modal insan

Mac hingga oktober

Riso Kewangan sekolah

MUKA SURAT : 132

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun banyak rujukan bahan mengenai PI tetapi ianya sukar dikuasai kerana pelajar lemah dalam menguasai hukum tajwid, penulisan jawi dan ayat hafazan STRATEGI : Memperbanyakan bahan PI yang mudah difahami oleh pelajar

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Pengukuhan hukum tajwid Penyediaan bahan bantu mengajar

TERAS PIPP Membangunkan modal insan Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Pn Norlida bt Jani

TEMPOH Sebulan sekali Januari hingga Nov

KOS / SUMBER Riso Kewangan sekolah Caj minima kepada pelajar dan sumbangan Panitia

OUTPUT (HASIL) Pelajar dapat menyiapkan tugasan/ latihan dengan betul Pelajar menjadikan bahan nota sebagai rujukan utama

KPI GPMP bagi Pi menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi Peningkatan sehingga 60% bahan bantu mengajar yang disediakan

PELAN KONTIGENSI Tugasan dan latihan bab hukum tajwid wajib setiap bulan Guru panitia PI bekerjasama menyediakan nota dan bahan P&p untuk kegunaan bersama

2

Pn Norma bt Jasin Pn Aizam bt Jusoh

MUKA SURAT : 133

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Pendidikan Islam STRATEGI: Membenteras sikap pelajar yang kurang prodktif pelajar terhadap subjek PI dapat dibenteras

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bulan Pemantapan Pendidikan Islam Bengkel Ilmu, Iman dan Amal.

TERAS PIPP Membangunkan modal insan Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Pn Aizam bt Jusoh @ Mamat Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi

TEMPOH Februari

KOS / SUMBER RM 900.00 Sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar Islam lebih tertarik mempelajari subjek PI. Pelajar Islam lebih menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian

KPI GPMP bagi PI menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi. Perlaksanaan 100% program

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan program akademik yang sistematik. Program Bengkel Ilmu, Iman dan Amal Khusus untuk pelajar ting. empat.

2

Jun

RM2500.00 Sekolah

MUKA SURAT : 134

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Pendidikan Islam Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab Soalan Pendidikan Islam berasaskan SPM. 1. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah.

Sekurang-kurangnya sekali sepanjang tahun 2008 Semua pelajar Islam tingkatan 5.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat ( penceramah) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual/ aturcara program Persediaan perlaksanaan ceramah/program a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan bahan d) Urusan jamuan Perlaksanaan ceramah / program Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB En Ahmad Shaipuddin b. Mamat Pn Norma bt Jasin En Ahmad Shaipuddin b. Mamat En Ahmad Shaipuddin b. Mamat Pn Norma bt Jasin Pn Aizam bt Jusoh En Ahmad Shaipuddin Pn Norlida bt Jani Pn S. Zainah bt S. Alwi Semua guru Pendidikan Islam En Ahmad Shaipuddin b Mamat 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

7. 8.

1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 135

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program kelas tambahan Kebolehan pelajar masih di lemah mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Pendidikan Islam berasaskan SPM. 1. 2. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik Dapat menambah baik pencapaian pelajar dalam menjawab soalan Pendidikan Islam SPM

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Mac hingga Oktober Tingkatan 5 Vokasional ( pelajar lemah dan gagal)

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincagan dan kertas kerja Urusan pemilihan pelajar Jadual program Penyediaan bahan perlaksanaan program ( bahan P&P) Pelaksanaan program ( kelas P&P ) Laporan perlaksanaan program

TANGGUNGJAWAB Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Semua guru Pendidikan Islam Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Semua guru Pendidikan Islam Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 hari 1 minggu sebelum tarikh pelaksanaan 2 minggu sekali Akhir bulan oktober

MUKA SURAT : 136

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Pengukuhan hukum tajwid Kebolehan pelajar masih di tahap lemah mengenai kaedah menjawab soalan hukum tajwid berasaskan SPM. 1. 2. Menambah baik pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM Pelajar dapat menjawab soalan SPM Pendidikan Islam dengan sistematik

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sebulan sekali ( Mac – Oktober ) Tingkatan 5 Teknik ( pencapain baik dan sederhana )

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincagan dan penyediaan kertas kerja Urusan pemilihan pelajar Persediaan bahan perlaksanaan program ( soalan latihan hukum tajwid) Perlaksanaan program Laporan perlaksanaan program

TANGGUNGJAWAB Pn Norlida bt Jani Semua guru Pendidikan Islam Pn Norlida bt Jani Semua guru Pendidikan Islam Pn Norlida bt Jani

TEMPOH 1 minggu 2 minggu 1 minggu sebelum program Sebulan sekali Akhir bulan Oktober

STATUS

MUKA SURAT : 137

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penyediaan nota dan bahan bantu mengajar Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dalam menguasai sukatan Pendidikan Islam berasaskan peperiksaan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menggunakan bahan ( nota) sebagai rujukan utama dalam P&P. Guru dapat meningkatkan kepelbagaian teknik dalam P&P Pendidikan Islam.

Januari hingga November Semua pelajar Islam tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan tugasan menyediakan nota dan bahan P&P. Urusan kewangan Persediaan perlaksanaan program Perlaksanaan program Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn Norma bt Jasin (Ketua Panitia) Pn Aizam bt Jusoh Pn Aizam bt Jusoh Pn Norma bt Jasin Pn Aizam bt Jusuh Semua guru Pendidikan Islam Pn Norma bt Jasin

TEMPOH 2 minggu Sebulan 2 minggu Sepanjang tahun dalam P&P 3 kali setahun

STATUS

MUKA SURAT : 138

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bulan pemantapan Pendidikan Islam Menarik minat pelajar terhadap subjek Pendidikan Islam dan meyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menggalakkan pelajar menambahkan ilmu berkaitan Pendidikan Islam di samping menyertai pertandingan yang dianjurkan. Mendidik keperibadian dan sahsiah pelajar yang mahmudah melalui program yang dianjurkan.

1 Febuari hingga 29 Febuari Semua pelajar Islam tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan peyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat Perlaksanaan program a) Pertandingan menulis khat b) menjawikan petikan rumi c) Merumikan petikan jawi d) Teka silangkata e) Mencari perkataan tersembunyi f) Perujian hukum tajwid g) Ayat Hafazan h) Ta’alim di perhimpunan rasmi i) Slot Tazkiyatul nafsi j) Percambahan minda k) Kempen – Tawakal,Hifzul lisan & menutup aurat

TANGGUNGJAWAB Pn Aizam bt Jusoh Pn Norma bt Jasin Pn Aizam bt Jusoh Pn Aizam bt Jusoh En Ahmad Shapuddin b Mamat Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Pn Norlida bt Jani Pn Norma bt Jasin Pn Aizam bt Jusoh Pn Norma bt Jasin En Ahmad Shaipuddin b Mamat Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi & Pn Aizam bt Jusoh Pn Aizam bt Jusoh

TEMPOH 1 minggu 1 hari 1 Febuari hingga 29 Febuari

STATUS

5.

Laporan perlaksanaan

1 minggu selepas perlaksanaan program.

MUKA SURAT : 139

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel Ilmu , Iman dan Amal Menarik minat pelajar kepada subjek Pendidikan Islam dan penghayatannya dalam menjalani kehidupan harian. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menarik minat pelajar dalam menghayati dan mengukuhkan lagi penguasaan amalan dalam Pendidikan Islam. Mewajibkan semua pelajar Islam meyertai program yang dianjurkan.

1 hari Semua pelajar tingkatan 4.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PROSES KERJA Perbincangan dan Penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat penceramah Pengesahan kehadiran penceramah Jadual/ aturcara Perlaksanaan program Laporan perlaksanaan program

TANGGUNGJAWAB Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Pn Norma bt Jasin Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi Semua guru Pendidikan Islam Pn Sharifah Zainah bt Syed Alwi

TEMPOH 2 minggu 1 hari 3 minggu sebelum perlaksanaan program 1 minggu sebelum program 1 hari 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

MUKA SURAT : 140

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 2008 BIL 1 2 3 4 5 6 NAMA PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan SPM PI Program kelas tambahan Pengukuhan hukum tajwid Penyediaan bahan bantu mengajar Bulan pemantapan Pendidikan Islam Bengkel sehari Ilmu, Iman dan Amal JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 141

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Pendidikan Moral Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi Pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar Pendidikan Moral Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju. Mempastikan pelajar Pendidikan Moral memperolehi gred yang cemerlang bagi subjek Pendidikan Moral

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 4.87 4.37 4.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 5 45.45% 2A 2 18.18% 3B 1 9% 4B 1 9% 5C 1 9% 6C 1 9% 7D 0 8E 0 9G 0 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 142

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru adalah guru yang berpengelaman dan berpengetahuan luas Bilangan guru Pendidikan Moral adalah mencukupi. Guru Pendidikan Moral adalah guru berijazah. Guru Pendidikan Moral adalah guru yang pernah menghadiri kursus Pendidikan Moral kelolaan JPN. PELUANG (O) O1. O2. 03. Tempoh waktu pembelajaran Pendidikan Moral adalah mencukupi. Nisbah guru-pelajar adalah sangat baik. Bahan rujukan Pendidikan Moral adalah mencukupi. T1. T2. T3. CABARAN (T) Gejala social pelajar seperti merokok, malas, kurang berdisiplin dan suka melepak. Kesukaran pelajar menjawab soalan mengikut format yang dikehendaki. Persepsi pelajar bahawa sukar untuk mendapat gred yang baik . W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) TOV pelajar adalah berasas keputusan Peperiksaan Akhir Tingkastan 4 2007 yang sederhana sahaja Terdapat pelajar yang lemah Bahasa Malaysia. Kadang-kadang Guru Pendidikan Moral kena menghadiri kursus dan tidak dapat mengajar.

MUKA SURAT : 143

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam Pendidikan Moral SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu 5.13 (2004). Pelajar kurang membuat ulangkaji Pendidikan Moral. Pelajar kurang menanya guru tentang masalah pelajaran.

MUKA SURAT : 144

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : PENDIDIKAN MORAL TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Program kawan bimbing kawan Banyakkan latihan menjawab soalan SPM Menjawab 1 soalan esei seminggu Menjawap 5 soalan berstruktur seminggu

1.

Pencapaian pelajar dalam Pendidikan Moral SPM tidak memperangsangkan dari segi GPMP iaitu 5.13 (2004)

Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Moral

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah lebih baik berbanding tahun lepas.

4.87

5.13

4.87

2. 3. 1.

2.

Pelajar kurang membuat ulangkaji

Meningkatkan lebihan kerja rumah

Menperbanyakkan latihan rumah seperti menjawab soalan esei

1esei seminggu

2.

1.

3.

Pelajar kurang menanya guru tentang masalah pelajaran

Banyakkan sessi soal jawab dalam kelass

Mengalakkan pelajar banyak menyoal dan tanya guru

Sekali seminggu

2. 3.

Pelajar dikehendaki menyedia satu soalan Pendidikan moral untuk ditujukan kepada guru. Kelas akan berbincang soalan berkenaan Guru akan membuat rumusan pada akhir kelas

MUKA SURAT : 145

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian GPMP tidak memberangsangkan iaitu 5.13 (2004) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Moral

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan SPM Program ulangkaji

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Teo Choon Seng

TEMPOH 2 kali setahun

KOS / SUMBER RM100.00

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi

KPI Menuju kepada GPMP 4.87

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan. Perlaksanaan program berkenaan Perlaksanaan program berkenaan

2

Membangunkan modal insan Membangunan modal insan

En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng

sekali seminggu Sekali sebulan

Tiada kos

Peningkatan prestasi Peningkatan prestasi

GPMP 4.87

3

Program sesi soal jawab

Tiada kos

GPMP 4.87

MUKA SURAT : 146

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar kurang membuat ulankaji STRATEGI : Meningkatkan prestasi pelajar dalam SPM

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Banyakkan latihan rumah Tugasan dan latihan pelajar

TERAS PIPP Membangunkan modal insan Membangun modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng

TEMPOH 1 kali seminggu Seminggu sekali

KOS / SUMBER Tiada kos

OUTPUT (HASIL) Peningkatan presatsi Peningkatan prestasi

KPI

PELAN KONTIGENSI

2

Tiada kos

MUKA SURAT : 147

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi Pendidikan Moral dapat dibenteras. STRATEGI :

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap Pendidikan Moral

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Mentor akademik bagi pelajar Pendidikan Moral Pertemuan guru dengan penjaga pelajar

TERAS PIPP Membangunkan modal insan Membangunkan Modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng

TEMPOH Sepanjang tahun 3 bulan sekali

KOS / SUMBER Tiada kos

OUTPUT (HASIL) Penimgkatan prestasi Peningkatan prestasi 4.87

KPI

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan program. Program Titian Emas khusus untuk Pelajar Pendidikan Moral

2

Tiada kos

4.87

MUKA SURAT : 148

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENDIDIKAN MORAL TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan SPM Kebolehan menjawab soalan masih tidak memuaskan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan betul Pelajar dapat bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah

Dua kali setahun Semua pelajar Pendidikan Moral

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan Peruntukan wang Surat menyurat Pengesahan kehadiran pensyarah Jadual dan aturcara Persediaan perlaksaan program Perlaksanaan program Laporan program

TANGGUNGJAWAB En. Tan Sim Tiam En. Teo Choon Seng En. Tan Sim Tiam En. Tan Sim Tiam En. Tan Sim Tiam En. Tan Sim Tiam En. Teo Choon Seng En. Tan Sim Tiam

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 2 hari sebelum 1 hari 1 minggu selepas program.

STATUS

MUKA SURAT : 149

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program t ulangkaji Pelajaran Pelajar malas membuat ulangkaji 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawap soalan dengan lebih baik Pelajar dapat menjawab soalan mengikut format yang dikehendaki

Setiap minggu Semua pelajar Pendidikan Moral

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dengan pelajar Jadual dan aturcara Persediaan perlaksanaan program Perlaksanaan program Laporan Program

TANGGUNGJAWAB En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng

TEMPOH Setiap minggu Setiap minggu Setiap minggu Setiap mingu Setiap minggu

STATUS

MUKA SURAT : 150

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Sesi Soal Jawab Dapat membantu meningkatkan prestasi 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menyoal dan menyelesaikan masalah Pendidikan Moral Membolehkan pelajar memahami segala format menjawab soalan SPM

Sekali sebulan Semua Pelajar Pendidikan Moral

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dengan pelajar Jadual dan aturcara Persediaan program Perlaksanaan program Laporan program

TANGGUNGJAWAB En. Teo Choon Seng En. Teo cHoon Seng En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng En. Teo Choon Seng

TEMPOH Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan

STATUS

MUKA SURAT : 151

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA: PENDIDIKAN MORAL TAHUN : 2008 BIL 1 2 NAMA PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawanb soalan SPM Program membuat ulangkaji pelajaran JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

3 Program sesi soal jawab

MUKA SURAT : 152

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010. VISI PANITIA Mencapai tempat ke 10 terbaik di kalangan SMT setiap kali Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar Pendidikan Seni Visual Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan beriltizam tinggi, berilmu pengetahuan dan berketrampilan dalam Pendidikan Seni Visual Membentuk pelajar dan guru yang mampu bersaing dalam menghadapi cabaran seiring dengan perubahan teknologi masa kini.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2008 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 4.47 4.45 4.40

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV)

GRED BILANGAN PERATUS

1A 1 3.03

2A 1 3.03

3B 4 12.12

4B 7 21.21

5C 2 6.06

6C 8 24.24

7D 4 12.12

8E 6 18.18

9G -

% Lulus 100.00

GPMP 4.47

MUKA SURAT : 153

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) S1 Kerjasama dan komitmen yang sangat tinggi daripada Pentadbir sekolah. W1. W2. W3. W4.

KELEMAHAN (W) Kebanyakan murid lemah dalam Pendidikan Seni Visual Tiada guru opsyen Masaalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas . TOV (take of Value ) pelajar berasaskan keputusan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun adalah lemah bagi Pendidikan Seni Visual

PELUANG (O) O1. Pelbagai sumber dan bahan rujukan berkaitan dengan mata pelajaran PSV boleh diperoleh dengan mudah jika ada kemahuan dan usaha untuk menambah pengetahuan – buku, internet dan media lain. Sokongan padu dan kerjasama yang erat dari pelbagai pihak – memudahkan segala urusan berkaitan dengan Paniti PSV Bahan rujukan berkaitan mata pelajaran PSV sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan media lain. T1.

CABARAN (T) Gejala sosial yang menular di kalangan pelajar semakin menjadi-jadi seperti tidak berdisplin, suka melepak, kurang minat, dan malas. Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat berformatkan Peperiksaan SPM. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred cemerlang bagi matapelaran PSV

O2. O3.

T2. T3.

MUKA SURAT : 154

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran PSV tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP ( GPMP terbaik 4.71 bagi SPM 2005 ). Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran PSV

MUKA SURAT : 155

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran PSV tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP 4.71

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PSV

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek berkenaan.

GPMP 4.71

GPMP 4.47

Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran PSV

2.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran PSV

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek PSV

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia.

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

50% pelajar BB mempunyai masalah sikap.

Bilangan pelajar BB bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja.

Perlaksanaan Program Perealisasian PSV

3.

Buku rujukan bagi mata pelajaran PSV adalah terhad.

Memperbanyakka n bahan PSV yang mudah difahami oleh pelajar.

Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh panitia.

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan.

Cuma 60% bahan telah disediakan oleh panitia.

Bahan ditambah sehingga 80%.

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PSV

MUKA SURAT : 156

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran PSV tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP 4.71 STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PSV

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB En. Zaini Bin Rebo

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran PSV

Membangunkan modal insan.

Sekurangkurangnya 1 kali bagi setiap subjek.

RM 100.00 Sumbangan PIBG.

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran PSV

GPMP menuju ke arah 4.4 dan atau lebih baik lagi.

Perlaksanaan bengkel kefahaman, ceramah motivasi dan teknik menjawab soalan psv yang berkesan.

MUKA SURAT : 157

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran psv STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek psv

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Program Perealisasian psv

Membangunkan modal insan

En. Zaini Bin Rebo.

1 kali setahun (Penggal 1)

RM 300.00 Kutipan daripada pelajar, sumbangan daripada asrama dan tabung panitia.

Pelajar dapat membuka minda mereka tentang kerelevanan Mata Pelajaran PSV Pelajar dapat menambah sikap dan dorongan yang positif serta minat untuk mempelajari mata pelajaran berkenaan.

Perlaksanaan 100% program.

Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan PSV

MUKA SURAT : 158

ISU STRATEGIK 3 : Buku rujukan bagi mata pelajaran PSV adalah terhad. STRATEGI : Memperbanyakkan bahan PSV yang mudah difahami oleh pelajar.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PSV.

Membangunkan modal insan.

En. Zaini Bin Rebo

3 bulan proses penyediaan .

RM 30.00 Tabung panitia.

Pelajar tahu jawapan yang tepat bagi setiap jawapan.

GPMP bagi PSV menuju ke arah 5.9 atau lebih baik.

Guru yang mengajar PSV menyediakan nota khas soalan dan jawapan Berorientasikan SPM.

MUKA SURAT : 159

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran PSV. Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan PSV berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima pemarkahan agar dapat menjawan soalan SPM dengan lebih sistematik. Pelajar dapat meningkatkan motivasi dan pengisian bahan semasa sesi bengkel dan ceramah.

Sekurang-kurangnya sekali bagi setiap mata pelajaran sepanjang tahun 2008. Semua pelajar Tingkatan 5 Kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja program. Urusan Peruntukan kewangan. Menulis surat dan pengesahan kehadiran penceramah. Persediaan perlaksanaan ceramah: a. Pengurusan bahan b. Alat siaraya c. Persediaan tempat d. Urusan Jamuan Perlaksanaan Program (mata Pelajaran PSV) Membuat laporan perlaksanaan / post mortem.

TANGGUNGJAWAB En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

2 minggu 2 hari sebelum tarikh perlaksanaan. 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program.

5. 6.

En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo

MUKA SURAT : 160

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Perealisasian PSV Pelajar masih lkurang jelas tentang teori yang dipelajarei semasa p&p dan lemah dalan membuat perkaitan di antara teori dan situasi sebenar. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Membuka minat pelajar tentang kerelevanan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Memberi dorongan yang positif kepada pelajar untuk mempelajari mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

18 Julai, 2008. Semua pelajar Tingkatan 4 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja program. Pengurusan peruntukan kewangan. Pengurusan surat menyuarat : a. mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah. b. Surat kebenaran ibubapa. Pengurusan dengan pihak Mini Malaysia, Ayer Keroh. Pengurusan pengangkutan. Mengumpulkan hasil kerja pelajar / folio

TANGGUNGJAWAB En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo

TEMPOH 3 hari. 1 hari.

STATUS

2 minggu. En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo. En. Zaini Bin Rebo 1 minggu. 1 hari. 1 minggu selepas perlaksanaan program. 1 minggu selepas perlaksanaan program.

7.

Membuat laporan dan post mortem.

MUKA SURAT : 161

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PSV. Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat mengikut skima pemarkahan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian dan peperiksaan.

Januari hingga Mac. Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penyediaan fail.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo

TEMPOH 1 hari. 3 minggu. 1 minggu. 6 minggu.

STATUS

Pengumpulan soalan. Penyusunan soalan mengikut topik. Penyediaan jawapan bagi setiap soalan. Contoh soalan dan panduan jawapan dibukakan. Mengedarkan bahan kepada semua pelajar.

En. Zaini Bin Rebo En. Zaini Bin Rebo.

1 minggu. 1 hari.

MUKA SURAT : 162

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV) TAHUN : 2008 BIL NAMA PROJEK Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran PSV Program PerealisasianPSV Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PSV JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1

2 3

MUKA SURAT : 163

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia PKA Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus PKA. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju. Mempastikan pelajar yang memasuki kursus PKA memperolehi gred yang membanggakan bagi subjek berkenaan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 5.38 5.30 5.20

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 2 2.5 2A 4 5.0 3B 4 5.0 4B 10 12.5 5C 15 18.75 6C 27 33.75 7D 13 16.25 8E 5 6.25 9G 0 100.00 0 5.38 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 164

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. S5 Semua guru PKA adalah guru yang senior dan berpengalaman luas Teori PKA diperkukuhkan dengan latihan amali Bilangan guru PKA l mencukupI Guru PKA berpengalaman sebagai penanda kertas Peperiksaan SPM Guru PKA berkelayakan Ijazah Kejuruteraan Awam. W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) TOV pelajar PKA adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana sahaja. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran Matematik, Sains dan English yang penting untuk PKA. Kekangan masa iaitu kesibukan urusan mesyuarat dan tugasan lain di sekolah berbanding tugas pengajaran dan pembelajaran.

PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek PKA adalah mencukupi Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 4 guru dengan 6 kelas kursus berkenaan ( Norm 1 guru : 2 kelas) Peralatan bengkel PKA yang lengkap dengan berbagai kemudahan. Di zaman moden bahan rujukan berkaitan subjek PKA sebenarnya sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan media lain. T1. T2. T3. T4.

CABARAN (T) Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap malas, suka melepak, merokok dan sebagainya. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar. Kesukaran pelajar untuk mempersembahkan jawapan soalan PKA dengan tepat berformatkan Peperiksaan SPM Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang bagi mata pelajaran PKA

MUKA SURAT : 165

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah :

1.

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PKA Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.27 bagi SPM 2003 dan terburuk 6.14 bagi SPM 2002) Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKA

2.

MUKA SURAT : 166

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PKA Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.27 bagi SPM 2003 dan terburuk 6.14 bagi SPM 2002) Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKA

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab PKA Program tutorial mata pelajaran PKA

1.

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PKA

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

GPMP bagi subjek PKA

GPMP 8.12 Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4

GPMP 5.38

2.

2.

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek PKA

Peratusan Keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

60% pelajar PKA mempunyai masalah sikap

Bilangan pelajar PKA bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja

1. 3.

Mentor akademik bagi pelajar PKA Lawatan kerjaya untuk pelajar PKA

MUKA SURAT : 167

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008
ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PKA Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.27 bagi SPM 2003 dan terburuk 6.14 bagi SPM 2002 STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PKA

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab PKA

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Pn. Fauziah bte Ibrahim

TEMPOH 3 x setahn

KOS / SUMBER RM 1000.00 Peruntukan PIBG dan sekolah

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran PKA

KPI GPMP bagi PKA menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan PKA yang berkesan. Mewujudkan jadual tutorial khas untuk pelajar PKA

2

Tutorial mata pelajaran PKA

Melonjakkan kecemerlangan institusi

Pn. Khalidah bte Mamat

Feb hingga Oktober

RM 500.00 Sumbangan PIBG

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran PKA

GPMP bagi PKA menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 168

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKA STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek PKA dapat dibenteras

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Mentor akademik bagi pelajar PKA

TERAS PIPP Melonjakkan kecemerlangan institusi Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Pn Suriyati binti Yaapar

TEMPOH Sepanjang Tahun

KOS / SUMBER Tiada

OUTPUT (HASIL) Pelajar PKA mendapat perhatian sewajarnya daripada guru Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan PKA

KPI GPMP bagi PKA menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi. Perlaksanaan 100% program

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan program mentor akademik yang sistematik. Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan PKA

3

Lawatan kerjaya untuk pelajar PKA

En. Tan Lang Seng

2 kali setahun

RM 1500.00 Kewangan Sekolah

MUKA SURAT : 169

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008
PELAN OPERASI : 1 Nama Projek Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab PKA Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan PKA berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah.

Sekurang-kurangnya 3 kali sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat (penceramah / penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual / aturcara program Persediaan perlaksanaan ceramah / bengkel : a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan bahan d) Urusan jamuan Perlaksanaan ceramah / bengkel Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB Pn. Khalidah bte Mamat (Ketua Panitia) Pn. Khalidah bte Mamat (Ketua Panitia) Pn. Fauziah bte Ibrahim Pn. Fauziah bte Ibrahim En. Tan Lang Seng En. Tan Lang Seng Pn Suriyati binti Yaapar 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaa

7. 8.

Pn. Fauziah bte Ibrahim Pn . Suriyati binti Yaapar

1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 170

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008
PELAN OPERASI : 2 Nama Projek Rasional Objektif : : :
Program tutorial mata pelajaran PKA

Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dan memerlukan pengukuhan yang berterusan dengan bimbingan guru 1. 2. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan tepat. Pelajar dapat pengisian latihan yang berguna semasa sesi tutorial

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sepanjang bulan Februari hingga Oktober Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja

TANGGUNGJAWAB Pn. Khalidah bte Mamat (Ketua Panitia) En. Tan Lang Seng Pn. Fauziah bte Ibrahim Pn . Suriyati binti Yaapar 1 hari

TEMPOH

STATUS

2. 3. 4.

Jadual / Agihan kumpulan Pemantauan Perlaksanaan kelas Laporan perlaksanaan (post mortem)

1 hari Feb - Okt 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 171

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008
PELAN OPERASI : 3 Nama Projek Rasional Objektif : : :

Mentor akademik bagi pelajar PKA
Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan PKA berasaskan SPM. 1. 2. Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik. Pelajar dapat perhatian sewajarnya dari mentor masing-masing

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja

TANGGUNGJAWAB Pn. Khalidah bte Mamat (Ketua Panitia) En. Tan Lang Seng Pn. Fauziah bte Ibrahim Pn . Suriyati binti Yaapar 1 hari

TEMPOH

STATUS

2. 3. 4.

Jadual / Agihan kumpulan Pemantauan Perlaksanaan program Laporan perlaksanaan (post mortem)

1 hari 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 172

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008
PELAN OPERASI : 4 Nama Projek Rasional Objektif : : :

Lawatan kerjaya untuk pelajar PKA
Memberi pendedahan pada projek sebenar dan motivasi kerjaya kepada bidang berkaitan 1. 2. Memupuk minat dan meberi motivasi Mendedahkan projek realiti dan teori pembelajaran di kelas.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekurang-kurangnya 2 kali sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKA

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat (tempat lawatan / penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual / aturcara program Persediaan lawatan tapak projek

TANGGUNGJAWAB Pn. Khalidah bte Mamat (Ketua Panitia) Pn. Khalidah bte Mamat (Ketua Panitia) En Tan Lang Seng En Tan Lang Seng Pn Fauziah bte Ibrahim Pn Suriyati binti Yaapar

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaa 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaa n program

STATUS

7. 8.

Perlaksanaan lawatan Laporan perlaksanaan (post mortem)

Pn. Suriyati bte Yaapar Pn Fauziah bte Ibrahim

MUKA SURAT : 173

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM TAHUN : 2008

BIL 1 2 3 4

NAMA PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab PKA Tutorial mata pelajaran PKA Mentor akademik bagi pelajar PKA Lawatan kerjaya untuk pelajar PKA

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

MUKA SURAT : 174

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia PKM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberikan pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus PKM. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju. Memastikan pelajar yang memasuki kursus PKM memperolehi gred yang cemerlang bagi subjek berkenaan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2008HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 5.00 4.90 4.80

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G % Lulus GPMP

0 0.00

0 0.00

6 16.67

6 16.67

6 16.67

7 19.44

8 22.22

3 8.33

0 0.00

100%

5.4

MUKA SURAT : 175

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1. W2. W3.

Guru PKM merupakan guru yang berkelayakan akademik dan iktisas yang berpengetahuan serta sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan negara Seorang guru PKM terlibat dengan Lembaga Peperiksaan sebagai penanda kertas Peperiksaan SPM.

TOV pelajar PKM berasaskan keputusan PMR adalah sederhana. Kebanyakan pelajar lemah Matematik, Sains dan English. Ratio / kadar guru-murid yang rendah iaitu 3 guru PKM dengan 108 pelajar menyebabkan kurang penumpuan kepada segelintir pelajar. Pertentangan penumpuan kerana kesibukan urusan menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas di sekolah dengan tugas mengajar di dalam kelas.
CABARAN (T)

S2

W4.

PELUANG (O) O1.

Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk PKM adalah mencukupi. Bahan rujukan adalah sangat banyak jika pelajar berusaha untuk menerokainya seperti melayari internet.

T1. T2.

Gejala sosial yang semakin serius di kalangan pelajar seperti tidak berdisiplin, bersikap malas, suka melepak, merokok dan sebagainya. Kurangnya tambah nilai dari segi bahan pengajaran pembelajaran yang kebanyakannya bersumberkan buku teks sama seperti pelajar.
Kesukaran pelajar membina jawapan soalan PKM dengan tepat berformatkan Peperiksaan SPM. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred cemerlang bagi subjek PKM.

O2.

T3. T4. T5.

Terdapat di kalangan guru masih kurang pengetahuan dari segi pembinaan item dan penandaan skrip mengikut skema SPM.

MUKA SURAT : 176

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam subjek PKM Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu terbaik 5.27 bagi SPM 2001 dan terburuk 5.27 bagi SPM 2003. Walaupun banyak bahan rujukan mengenai PKM tetapi pelajar sukar memahaminya kerana lemah memahami Bahasa Inggeris. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKM.

MUKA SURAT : 177

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam subjek PKM Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu terbaik 5.27 bagi SPM 2001 dan terburuk 5.27 bagi SPM 2003. Walaupun banyak bahan rujukan mengenai PKM tetapi pelajar sukar memahaminya kerana lemah memahami Bahasa Inggeris.

OBJEKTIF Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah 5% pembaikan daripada yang gpmp terbaik tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh Panitia Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh Panitia.

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Program Penghuraian Silibus PKM. Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab PKM Kelas Tambahan subjek PKM Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PKM Tugasan/latihan pelajar PKM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar PKM. Lawatan Kerjaya untuk pelajar PKM

1.

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PKM

GPMP bagi subjek PKM

GPMP 7.25 Peperiksaan Akhir Tahun Ting 4

GPMP 5.00

2. 3. 1.

2.

Memperbanyakka n bahan PKM yang mudah difahami oleh pelajar. Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek PKM

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan. Peratus Keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

Cuma 25% bahan telah disediakan oleh panitia. 60% pelajar PKM mempunyai masalah sikap

Bahan ditambah sehingga 50% Bilangan pelajar PKM bermasalah sikap berkurangan kepada 30% sahaja.

2. 1.

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKM.

2.

MUKA SURAT : 178

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam subjek PKM Peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP iaitu terbaik 5.27 bagi SPM 2001 dan terburuk 5.27 bagi SPM 2003. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek PKM

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER RM 627.00

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan program penghuraian silibus PKM yang berkesan. Perlaksanaan Siri
bengkel dan ceramah teknik menjawab PKM

1

Program Penghuraian Silibus PKM.

Membangunkan modal insan

Pn Asmawati binti Hashim

Januari

Kewangan sekolah RM 700 Kewangan sekolah dan PIBG

Peningkatan prestasi pencapaian subjek PKM Peningkatan prestasi pencapaian subjek PKM Peningkatan prestasi pencapaian subjek PKM

Gpmp bagi PKM menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi. Gpmp bagi PKM menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi. Gpmp bagi PKM menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi.

2

Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab PKM

Membangunkan modal insan

Pn Asmawati binti Hashim

2 kali setahun

yang berkesan. Mewujudkan jadual kelas tambahan pelajar PKM.

3

Kelas Tambahan subjek PKM

Membangunkan modal insan

Pn Asmawati binti Hashim

Februari hingga Oktober

Tiada

MUKA SURAT : 179

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun banyak bahan rujukan mengenai PKM tetapi pelajar sukar memahaminya kerana lemah memahami Bahasa Inggeris. STRATEGI : Memperbanyakkan bahan PKM yang mudah difahami oleh pelajar.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Guru panitia PKM mengumpul set soalan tahun-tahun lepas dan membukukannya untuk rujukan pelajar. Guru menyediakan jawapan PKM berorientasikan SPM. Tugasan / latihan PKM wajib bagi setiap topik pengajaran.

1

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PKM

Membangunkan modal insan

En Abd Rashid bin Yusof

2 bulan proses penyediaan

RM 1296.00 Caj kepada pelajar.

Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek PKM

Gpmp bagi PKM menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi.

2

Tugasan/latihan pelajar PKM

Membangunkan modal insan

En Abd Rashid bin Yusof

Januari hingga Oktober

Tiada

Pelajar dapat menyiapkan tugasan/latihan dengan betul

Gpmp bagi PKM menuju ke arah 5.38 atau lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 180

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKM. STRATEGI :

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek PKM

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) Penjaga mengetahui perkembangan pelajaran anak mereka. Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja yang berkaitan dengan PKM

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Pertemuan guru dengan penjaga pelajar PKM.

Membangunkan modal insan

Pn Sawiyah binti Saidin

3 kali setahun

90% kehadiran penjaga setiap sisi.

Program Titian Emas khusus untuk pelajar PKM

2

Lawatan Kerjaya untuk pelajar PKM

Membangunkan modal insan

Pn Sawiyah binti Saidin

3 kali setahun

Kewangan sekolah

Perlaksanaan 100% program

Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan PKM

MUKA SURAT : 181

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Penghuraian Silibus PKM. Pengetahuan tentang sislibus PKM adalah di tahap sederhana dan pelajar tidak dapat merancang pembelajaran kendiri dengan merujuk silibus. 1. 2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Membantu para pelajar mengetahui dan memahami fakta-fakta, konsep-konsep, terminologi, proses dan prosedur-prosedur dalam PKM. Membantu para pelajar memberi tumpuan kepada tajuk dan sub-tajuk mengikut peringkat/level soalan. Membantu pelajar membuat persediaan pembelajaran kendiri dengan bantuan silibus bagi menghadapi peperiksaan.

Januari 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja. Urusan peruntukan kewangan Surat-menyurat (penceramah), pengesahan kehadiran penceramah Jadual / atur cara program Persediaan pelaksanaan program a. Penyediaan bahan b. Persediaan tempat c. Alat siaraya d. Kawalan Pelajar Pelaksanaan program Laporan pelaksanaan / dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim En Abd Rashid bin Yusof Pn Sawiyah binti Saidin Guru pelatih Pn Asmawati binti Hashim Pn Sawiyah binti Saidin

TEMPOH 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari }1 minggu sebelum } tarikh perlaksanaan

STATUS Telah dilaksanakan pada 23 Januari 08

6. 7.

1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 182

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab PKM Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan PKM berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah.

2 kali sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat-menyurat (penceramah) pengesahan kehadiran penceramah Jadual / atur cara program Persediaan pelaksanaan program a. Penyediaan bahan b. Persediaan tempat c. Alat siaraya d. Kawalan Pelajar e. Jamuan Pelaksanaan ceramah / bengkel Laporan perlaksanaan (post motem)

TANGGUNGJAWAB Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim } } En Abd Rashid bin Yusof } Pn Sawiyah binti Saidin } } En Abd Rashid bin Yusof Pn Sawiyah binti Saidin 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

6. 7.

1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 183

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Kelas Tambahan subjek PKM Tiada pelajar yang cemerlang, 25 di tahap sederhana, 57.4 di tahap lemah dan 17.59 gagal dalam subjek PKM pada peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 (2007) 1. 2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah pelajar dalam subjek PKM. Meningkatkan motivasi pelajar terhadap subjek PKM. Membolehkan guru PKM memantau dan memahami perkembangan pelajar terhadap pencapaian dalam PKM dari semasa ke semasa.

Februari hingga Oktober Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Penyediaan Jadual Pelaksanaan Program Laporan Perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn Asmawati binti Hashim Pn Asmawati binti Hashim Semua guru PKM Pn Asmawati binti Hashim 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

2 kali sebulan 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 184

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PKM Kebolehan pelajar mengumpul soalan-soalan PKM sebagai rujukan adalah lemah. 1. 2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar mempunyai set soalan tahun-tahun lepas yang telah dibukukan. Memperbanyakkan bahan rujukan kepada pelajar. Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek PKM

Februari hingga Oktober Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan penyediaan bahan dan kewangan Proses penyediaan bahan (set soalan peperiksaan SPM 2002 hingga SPM 2007) Proses pembukukan Caj oleh pelajar Pengedaran bahan Penyediaan jawapan mengikut skema SPM

TANGGUNGJAWAB Semua guru PKM En Abd Rashid bin Yusof En Abd Rashid bin Yusof Semua guru PKM Semua guru PKM Semua guru PKM 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 bulan 2 minggu 2 bulan 1 minggu Februari hingga Ogos

MUKA SURAT : 185

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Tugasan/latihan pelajar PKM Pelajar kurang membuat latihan tanpa pemantauan guru. 1. 2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Tugasan / latihan PKM wajib bagi setiap topik pengajaran. Pelajar dapat menyiapkan tugasan/latihan dengan betul Tugasan / latihan pelajar disemak oleh guru dan semakan semula oleh pihak pentadbir sekolah.

Januari hingga Oktober Semua Pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan awal Penentuan tugasan / latihan Pelaksanaan tugasan / latihan Penyemakan tugasan / latihan Penyemakan tugasan / latihan oleh pentadbir

TANGGUNGJAWAB En Abd Rashid bin Yusof Pn Sawiyah binti Saidin Semua guru PKM Semua guru PKM Pn Asmawati binti Hashim 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu sebelum topik selesai diajar. Selepas topik selesai diajar 1 minggu Mengikut jadual penyemakan yang dikeluarkan oleh pentadbir.

MUKA SURAT : 186

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Pertemuan guru dengan penjaga pelajar PKM. Para penjaga kurang mengambil berat prestasi PKM anak-anak mereka. 1. 2. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Penjaga mengetahui perkembangan pelajaran anak mereka. Mengeratkan hubungan silaturrahim antara guru, penjaga dan pelajar. Sebagai motivasi kepada pelajar

3 kali setahun mengikut Program Titian Emas Semua Pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan dan kertas kerja Surat kepada penjaga Pengesahan kehadiran penjaga Penyediaan laporan prestasi pelajar Perjumpaan dengan penjaga Laporan / post motem

TANGGUNGJAWAB Pihak pentadbir Semua guru PKM Pn Asmawati binti Hashim Semua guru PKM Semua guru PKM Pn Sawiyah binti Saidin

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu 1 minggu 1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 187

PELAN OPERASI : 7 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Lawatan Kerjaya untuk pelajar PKM Kurang maklumat mengenai prasarana kerja yang berkaitan dengan PKM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja yang berkaitan dengan PKM Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan PKM

3 kali setahun Semua pelajar tingkatan 5 kursus PKM

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

PROSES KERJA Perbincangan dan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat-menyurat (tempat lawatan) Surat-menyurat (kebenaran penjaga) Pengesahan tempat lawatan Jadual lawatan Pengurusan pengangkutan Pelaksanaan program Laporan pelaksanaan / dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Pn Sawiyah binti Saidin Pn Sawiyah binti Saidin Kaunselor Pn Asmawati binti Hashim Pn Sawiyah binti Saidin En Abd Rashid bin Yusof En Abd Rashid bin Yusof Semua guru PKM Pn Sawiyah binti Saidin 1 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu 1 hari 1 hari 1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 188

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA: PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TAHUN : 2008 BIL 1 2 3 4 5 6 7 NAMA PROJEK Program Penghuraian Silibus PKM. Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab PKM Kelas Tambahan subjek PKM Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran PKM Tugasan/latihan pelajar PKM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar PKM. Lawatan Kerjaya untuk pelajar PKM JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 189

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia PKEE Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah ke arah pembentukkan modal insan di dalam diri pelajar dengan menggunakan falsafah JERI. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti kepada pelajar kursus PKEE bagi pembangunan intelek. Mewujudkan pelajar yang mempunyai jasmani dan emosi yang dinamik. Membentuk kerohanian pelajar dengan iltizam dan sokongan kepada pelajar.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 4.00 3.72 3.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 8 9.88 2A 12 14.81 3B 14 17.28 4B 14 17.28 5C 15 18.52 6C 10 12.35 7D 5 6.17 8E 3 3.70 9G 0 100 0 4.0 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 190

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Mempunyai guru PKEE yang berpengalaman dan kompeteten. Sebahagian guru PKEE telah tamat program pensiswazahan dalam bidang berkenaan. Guru PKEE berpengalaman sebagai pemeriksa kertas PKEE dan amali. PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Pelajar boleh mendapatkan bahan pembelajaran daripada pelbagai sumber. Penggunaan ‘Head Count’ dapat menentukan target keputusan PKEE setiap pelajar. Sistem sokongan yang kuat dan kerjasama yang erat daripada dalam dan luar bengkel. Respon terhadap target sekolah iaitu ‘Ponteng Sifar 2008’. T1. T2. T3. W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) Kebanyakan murid lemah dalam matematik, bahasa inggeris dan sains. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan kemahiran matematik dan sains ke dalam subjek PKEE. Masalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas. CABARAN (T) Kesukaran pelajar memberi jawapan mengikut format pemarkahan peperiksaan SPM. Pelajar leka dengan kesibukan aktiviti koakademik. Gejala sosial yang serius mula menular seperti tidak berdisiplin, suka lepak, bersikap malas, merokok dan sebagainya kerana ramai pelajar tinggal di luar.

MUKA SURAT : 191

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar kursus PKEE di dalam SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik adalah 4.21 bagi SPM 2004). Pelajar lemah di dalam menjawab kertas soalan mengikut sistem pemarkahan yang digunakan. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKEE.

MUKA SURAT : 192

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Kelulusan pelajar 100% di dalam mata pelajaran PKEE dengan GPMP 4.0 selaras dengan target GPS iaitu 5.0.

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pencapaian pelajar kursus PKEE di dalam SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 4.21 bagi SPM 2004).

Memastikan keputusan para pelajar mencapai sasaran panitia iaitu GPMP 4.0 selaras dengan GPS iaitu 5.0.

GPMP bagi subjek PKEE.

GPMP 8.55 Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4 2007.

GPMP 4.0

Halatuju PKEE Target SPM 2008

2.

Pelajar lemah di dalam menjawab kertas soalan mengikut sistem pemarkahan yang digunakan.

Ke arah membentuk pelajar yang berketrampilan mengikut falsafah JERI.

Mengenalpasti ’Head Count’ bagi setiap pelajar yang mengambil subjek PKEE bagi tujuan penyelarasan target keputusan yang sesuai bagi setiap pelajar dan mengenalpasti para pelajar yang lemah serta tindakan yang perlu diambil.

‘Head Count’ bagi setiap pelajar.

Penyelarasan target bagi pelajar adalah berdasarkan kelas masingmasing.

Kenaikan GPMP pelajar sejajar dengan kiraan TOV yang dilakukan.

Head Count Tutorial Pebimbing Rakan Sebaya (PRS) Latih Tubi Menjawab

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKEE.

Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dan prospek kerjaya yang boleh diceburi.

Memastikan pelajar sedar akan peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan prospek kerjaya yang boleh diceburi pada masa depan.

Arah tuju PTV dan prospek kerjaya.

Pelajar PKEE tidak didedahkan dengan peluang melanjutkan pelajaran dan prospek kerjaya.

Pelajar mempunyai sasaran prospek kerjaya yang ingin diceburi pada mada depan.

Lawatan Sambil Belajar

MUKA SURAT : 193

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar kursus PKEE di dalam SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 4.21 bagi SPM 2004). STRATEGI :

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER RM 162.00

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Halatuju PKEE

Membangunkan modal insan

Hj Zulkifli bin Abdul Hamid

10 bulan

Peruntukan Panitia dan sumbangan Ibubapa Tiada

Pelajar mendapat maklumat tentang kerjaya selepas SMT Pelajar mencapai GPMP panitia 4.00

GPMP bagi PKEE menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi GPMP bagi PKEE menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi

Merancang dan melaksanakan program PKEE Guru panitia PKEE bersama berusaha dalam mencapai target

2

Target SPM 2008

Membangunkan modal insan

Hj Zulkifli bin Abdul Hamid

9 bulan

MUKA SURAT : 194

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar lemah di dalam menjawab kertas soalan mengikut sistem pemarkahan yang digunakan. STRATEGI :

BI L

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH Jan hingga Oktober (apabila keputusan ujian topikal dan peperiksaan pertengaha n tahun dikeluarkan) 8 bulan

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Head Count

Membangunka n modal insan

Hj Zulkifli bin Abdul Hamid

Tiada

Penyelarasan TOV bagi semua pelajar.

GPMP bagi PKEE menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi

Guru panitia PKEE mengenalpasti target markah bagi setiap pelajar untuk subjek PKEE

RM 810.00 2 Tutorial Pebimbing Rakan Sebaya Membangunka n modal insan Hj Zulkifi bin Abdul Hamid (setiap minggu) Peruntukan Panitia dan sumbangan Ibubapa RM 810.00 Peruntukan Panitia dan sumbangan Ibubapa

Pelajar dapat perhatian yang sewajarnya dalam subjek PKEE Pelajar dapat menyiapkan soalan dengan betul

GPMP bagi PKEE menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi GPMP bagi PKEE menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi

PRS akan membimbing pelajar dalam subjek PKEE Guru panitia PKEE bagi setiap kelas akan memastikan pelajar membuat latih tubi yang diberikan

3

Latih Tubi Menjawab

Membangunka n modal insan

Hj Zulkifli bin Abul Hamid

1 bulan

MUKA SURAT : 195

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek PKEE. STRATEGI :

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

RM 162.00 1 Lawatan Sambil Belajar Membangunkan modal insan En Mukhtar bin Mustafa 2 hari Peruntukan Panitia dan sumbangan Ibubapa

Pelajar dapat merancang hala tuju mereka di dalam bidang Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dan memilih prospek kerjaya yang mereka ingin ceburi

GPMP bagi PKEE menuju ke arah 4.00 atau lebih baik lagi

Meminta bantuan pihak luar bagi memberikan taklimat bekenaan prospek kerjaya dan hala tuju pelajar.

MUKA SURAT : 196

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Halatuju PKEE Pelajar yang mengambil kursus PKEE masih tidak tahu hala tuju mereka di dalam bidang ini. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mendedahkan prospek mata pelajaran PKEE dan peluang melanjutkan pelajaran ke IPTA/IPTS. Memastikan semua guru PKEE memainkan peranan dan membantu berikan semangat untuk maju.

10 bulan / Julai 2008 Semua pelajar kursus PKEE Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH 1. 2. Perbincangan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) Pn. Hjh. Habibah Binti Bakri 1 hari

TEMPOH

STATUS Telah dilaksanakan. Dalam proses perlaksanaan.

3.

Penyediaan perlaksanaan : a) Bahan rujukan b) Maklumat di papan kenyataan c) Pamplet PKEE Laporan perlaksanaan dan dokumentasi.

10 bulan

En. Mukhtar Bin Mustafa

2 hari

Belum dilaksanakan.

MUKA SURAT : 197

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Target SPM 2008 Kebolehan pelajar bagi menjawab kertas peperiksaan SPM bagi subjek PKEE masih di tahap sederhana. 1. Memastikan setiap pelajar mengetahui sasaran keputusan yang perlu dicapai oleh mereka bagi mata pelajaran PKEE di dalam setiap ujian topikal dan peperiksaan supaya mencapai target kelas. Memastikan pelajar mengetahui prestasi mereka dari semasa ke semasa. Mengenalpasti pelajar yang lemah dan perlu dibantu serta dibimbing bagi mata pelajaran PKEE.

2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : :

9 bulan / Jan-Sept 2008 Pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH 1. 2. 3. Perbincangan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) Guru subjek PKEE bagi setiap kelas Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) 1 hari

TEMPOH

STATUS Telah dilaksanakan Dalam proses perlaksanaan Belum dilaksanakan

Pemberitahuan sasaran keputusan bagi subjek PKEE kepada pelajar berkaitan. Laporan perlaksanaan dan dokumentasi

9 bulan (setiap minggu) 2 hari

MUKA SURAT : 198

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Head Count Kebolehan belajar bagi setiap pelajar adalah berbeza mengikut keupayaan individu tersebut. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mencapai misi Panitia PKEE agar semua pelajar lulus 100% dan memastikan target GPMP PKEE 4.0 berjaya dicapai. Memastikan pelajar lulus semua ujian topikal dan peperiksaan penggal.

10 bulan / Januari-Oktober Semua pelajar kursus PKEE Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH 1. 2. Perbincangan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) Guru subjek PKEE bagi setiap kelas 1 hari

TEMPOH

STATUS Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan bagi keputusan peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4 tahun 2007.

Pengiraan ‘Head Count’

10 bulan (dilakukan setiap kali keputusan ujian dan peperiksaan dikeluarkan) 10 bulan (dilakukan setiap kali keputusan ujian dan peperiksaan dikeluarkan) 2 hari

3.

Penyelarasan sasaran keputusan bagi setiap pelajar

Guru subjek PKEE bagi setiap kelas

Telah dilaksanakan bagi keputusan peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4 tahun 2007.

4.

Laporan perlaksanaan dan dokumentasi.

Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia)

Telah dilaksanakan bagi keputusan peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4 tahun 2007.

MUKA SURAT : 199

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Tutorial Pebimbing Rakan Sebaya Pelajar lebih mudah memahami isi pelajaran apabila berbincang bersama-sama rakan dan belajar secara berkumpulan. 1. 2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memastikan semua guru PKEE bertindak sebagai sumber rujukan atau fasilitator kepada pelajar. Memastikan pelajar dibekalkan dengan set-set soalan SPM lepas untuk diselesaikan. Memastikan pelajar yang lebih cemerlang membantu dan membimbing pelajar lain yang lemah.

8 bulan / Julai 2008 Semua pelajar kursus PKEE Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH 1. 2. 3. 4. Perbincangan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) En Abd Ghani bin Md Nor Guru subjek PKEE bagi setiap kelas Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) 1 hari

TEMPOH

STATUS Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan

Pengumpulan set-set soalan SPM lepas Pengedaran set-set soalan SPM lepas kepada pelajar Laporan perlaksanaan dan dokumentasi.

1 minggu 1 hari 2 hari

MUKA SURAT : 200

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Latih Tubi Menjawab Teknik pelajar menjawab soalan peperiksaan SPM bagi subjek PKEE masih di tahap sederhana. 1. 2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai corak soalan dan cara menjawab dengan betul di dalam SPM. Memastikan pelajar sedar akan kecuaian yang sering diakukan semasa menjawab dan kesannya kepada pemarkahan. Memastikan pelajar biasa dengan tempoh menjawab kertas soalan peperiksaan SPM.

1 bulan / Oktober 2008 Pelajar Tingkatan 5 (keutamaan SPM 2008)

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. Perbincangan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) En Abd Ghani bin Md Nor Guru subjek PKEE bagi setiap kelas Guru subjek PKEE bagi setiap kelas Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) 1 hari

TEMPOH

STATUS Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan

Pengumpulan set-set soalan SPM lepas Pengedaran set-set soalan SPM lepas kepada pelajar Semakan kertas jawapan bersama-sama pelajar Laporan perlaksanaan dan dokumentasi.

1 minggu 1 hari 1 bulan (setiap minggu) 2 hari

MUKA SURAT : 201

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Lawatan Sambil Belajar Pengetahuan pelajar mengenai prospek kerjaya di dalam bidang PKEE masih lemah. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memastikan para pelajar sedar akan kepentingan perancangan kerjaya untuk masa depan mereka. Memberi pendedahan tentang prospek kerjaya dengan kelulusan di dalam bidang PKEE.

2 Hari / Febuari-Mac 2008 Semua pelajar kursus PKEE Terutamanya pelajar tingkatan 5 SPM 2008

LANGKAH 1. 2. 3. Perbincangan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB En. Mukhtar bin Mustafa Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia) Pn Hjh Habibah bt Bakri 1 hari

TEMPOH

STATUS Telah dilaksanakan Dalam proses perlaksanaan Belum dilaksanakan

Pencarian bantuan pihak luar untuk memberi ceramah Penyediaan perlaksanaan : a) Alat siaraya b) Persediaan tempat c) Pengurusan bahan d) Urusan jamuan Penyediaan dan penyampaian Cenderahati Laporan perlaksanaan dan dokumentasi.

1 bulan 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

4. 5.

En. Mukhtar bin Mustafa Hj Zulkifli bin Abdul Hamid (Ketua Panitia)

1 hari 2 hari

Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan

MUKA SURAT : 202

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TAHUN : 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Halatuju PKEE 2 Target SPM 2008 3 Head Count 4 Tutorial-Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 5 Latih Tubi Menjawab 6 Lawatan Sambil Belajar

MUKA SURAT : 203

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Lukisan Kejuruteraan Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh untuk menceburi bidang kejuruteraan serta membolehkan artikulasi ke peringkat pengajian tinggi. MISI PANITIA 1. 2. 3. Mempastikan pelajar memperolehi gred SPM yang membanggakan bagi subjek Lukisan Kejuruteraan. Mencapai keputusan Cemerlang SPM pada tangga 10 teratas antara Sekolah Menengah Teknik seluruh Malaysia. Melahirkan pelajar yang boleh berinteraksi dengan penuh keyakinan dan kreatif serta berdaya fikir seiring dengan perkembangan teknologi dan kejuruteraan masa kini.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 3.05 3.02 3.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 89 33.09 2A 45 16.73 3B 40 14.87 4B 32 11.90 5C 25 9.29 6C 17 6.32 7D 14 5.20 8E 7 2.60 9G 0 100% 0 3.05 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 204

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Sebahagian guru LK berpengalaman luas sebagai pembuat soalan SPM, pentaksiran kertas II LK dan penandaan kertas SPM. P&P dalam LK diperkukuh dengan aplikasi AUTOCAD dan Powerpoint. Penyediaan Buku Kerja pelajar diterbitkan sendiri oleh guru-guru LK SMTMT berdasarkan Modul. Penggunaan BBM yang efisyen dalam penyampaian P&P. PELUANG (O) O1. O2. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek LK adalah mencukupi. Kelas-kelas tuisyen tambahan dijalankan sebagai pemulihan bagi pelajar lemah dan pengayaaan serta pengukuhan bagi pelajar sederhana dapat membantu untuk pembaikan gred. T1. T2. CABARAN (T) Kesukaran pelajar untuk mempersembahkan jawapan LK dengan tepat berformatkan Peperiksaan SPM sebenar. Sikap pelajar yang kurang sensitif tentang kepentingan LK dalam bidang Kejuruteraan. W1. W2. KELEMAHAN (W) TOV pelajar LK adalah berasaskan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 adalah diperingkat sederhana sahaja. Gangguan penumpuan iaitu kesibukan urusan guru menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas di sekolah dengan tugas mengajar di dalam kelas.

MUKA SURAT : 205

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Penguasaan yang lemah dalam tajuk-tajuk asas tingkatan 4 akan mengurangkan motivasi pelajar untuk terus maju dan cemerlang dalam LK. Sikap pelajar kurang yakin untuk menjawab soalan LK memberi impak yang besar terhadap pencapaian pelajar dalam subjek LK.

MUKA SURAT : 206

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : LUKISAN KEJURUTERAAN TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap penguasaan pelajar dalam tajuk-tajuk tingkatan 4 dapat dilaksanakan oleh panitia.

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Penguasaan yang lemah dalam tajuk-tajuk asas tingkatan 4 akan mengurangkan motivasi pelajar untuk terus maju dan cemerlang dalam LK.

Meningkatkan penguasaan pelajar dalam tajuk-tajuk asas LK tingkatan 4.

Peratus Keberkesanan Langkah Pembaikan yang dilaksanakan.

Cuma 50.92 % sahaja yang lulus LK dalam Peperiksaan Akhir Tahun Ting 4 2007.

90 % pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk tingkatan 4

1.

Program tuisyen LK dijalankan.

2.

Pelajar kurang yakin diri semasa menjawab kertas LK memberi impak yang besar terhadap pencapaian pelajar dalam subjek LK.

Membenteras sikap pelajar yang kurang yakin semasa menjawab kertas LK.

Pada tahun 2008 pelajar lebih yakin untuk menjawab setiap soalan LK yang diberi.

Setiap soalan dijawap tanpa membiarkanny a memperolehi markah kosong.

Terdapat soalan akhir tahun yang tidak dijawab langsung oleh pelajar.

Setiap soalan LK yang diberi dapat dijawap oleh pelajar dengan memungut markah seminima yang mungkin.

1.

Tugasan / latihan tambahan LK untuk pelajar.

2.

Bengkel Teknik Menjawab Soalan LK.

MUKA SURAT : 207

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
MATA PELAJARAN : LUKISAN KEJURUTERAAN TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Penguasaan yang lemah dalam tajuk-tajuk asas tingkatan 4 akan mengurangkan motivasi pelajar untuk terus maju dan cemerlang dalam LK. STRATEGI : Meningkatkan penguasaan pelajar dalam tajuk-tajuk asas LK tingkatan 4.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan Program Tuisyen ”SAYANG LK” utk pelajar yang gagal LK dalam Peperiksaan Akhir tahun Ting. 4.

1

Program tuisyen LK dijalankan.

Membangunkan modal insan.

Semua guru LK.

Minggu ke 2 dan minggu ke 4 pada setiap bulan bermula Februari.

Tiada Peruntukan.

Peningkatan prestasi pelajar dalam matapelajaran LK.

Peratusan pelajar lulus LK adalah lebih baik dari TOV 2007.

MUKA SURAT : 208

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar kurang yakin diri semasa menjawab kertas LK memberi impak yang besar terhadap pencapaian pelajar dalam subjek LK. STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang yakin semasa menjawab kertas LK.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Tugasan / latihan tambahan LK untuk pelajar.

Membangunkan modal insan.

Semua guru LK.

Apabila selesai setiap tajuk. Sepanjang tahun.

Kewangan sekolah.

Pelajar lebih yakin menjawab pelbagai latihan yang berbeza dengan kaedah yang betul.

Peratusan pelajar yang lulus meningkat.

Guru panitia LK menyediakan latihan khas mengikut topik dan skema jawapan berteraskan SPM.

2.

Ceramah Teknik Menjawab Soalan LK

Membangunkan modal insan

En. Hasmori bin Sakrani. Hj. Harunarasid bin Mohd Yusof.

Ogos / September

RM500 Sumbangan PIBG

Peningkatan prestasi pencapaian matapelajaran LK.

GPMP panitia LK menuju Target atau lebih baik.

Perlaksanaan Bengkel Teknik Menjawab Soalan LK 2008.

MUKA SURAT : 209

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA : LUKISAN KEJURUTERAAN TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :

Program tuisyen ”SAYANG LK” dijalankan.
Penguasaan pelajar terhadap tajuk-tajuk tingkatan 4 masih di tahap sederhana. 1. 2. Pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk dengan baik. Pelajar dapat menjawab dan menyumbang seminima markah bagi setiap soalan tanpa membiarkan sebahagiannya kosong tanpa memperolehi markah.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Minggu ke 2 dan ke 4 setiap bulan bermula Februari. Semua pelajar tingkatan 5 aliran Teknik.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pengurusan bahan Perlaksanaan Kelas Tuisyen Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB Pn. Suriyati binti Yaapar (Ketua Panitia) Pn. Asmawati Hashim & En. Hasmori Sakrani Semua guru LK Pn. Suriyati binti Yaapar (Ketua Panitia)

TEMPOH 1 hari. 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan 1 ½ jam setiap sesi. 1 minggu selepas selesai semua sesi.

STATUS

MUKA SURAT : 210

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program :

Tugasan / latihan tambahan LK untuk pelajar.
Meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menjawab pelbagai bentuk soalan. 1. 2. Pelajar lebih yakin menjawab soalan LK dengan kaedah yang betul dan tepat. Pelajar dapat menjawab pelbagai bentuk soalan dari latihan tambahan yang diberi.

Rasional Objektif

: :

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Selesai setiap tajuk / Sepanjang tahun. Semua pelajar tingkatan 5 aliran Teknik.

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Pengurusan bahan.

TANGGUNGJAWAB Pn. Suriyati Yaapar (Ketua Panitia)

TEMPOH 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

MUKA SURAT : 211

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah Teknik Menjawab Soalan LK Pelajar masih kabur tentang skema pemarkahan yang boleh diperolehi semasa menjawab soalan LK. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM LK dengan kaedah yang tepat. Pelajar dapat mengaplikasi jawapan LK mengikut kehendak skema SPM.

1 hari ( Ogos/September) Semua pelajar tingkatan 5 aliran Teknik.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PROSES KERJA Perbincangan & Penyediaan Kertas Kerja Urusan Peruntukan Kewangan Jemputan Penceramah Persediaan tempat ceramah Pengurusan Bahan Cetak Persediaan Alat Siaraya Urusan Jamuan Perlaksanaan Ceramah Dokumentasi / Gambar Program Laporan Perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Suriyati binti Yaapar (Ketua panitia) Pn. Asmawati Hashim En. Hasmori Sakrani Hj. Zulkifli Abdul Hamid En. Tan Lang Seng En. Mukhtar Mustafa Hjh. Habibah Bakri Hj. Harunarasid Mohd Yusof Pn. Suriati Ali Pn Suriyati Yaapar (Ketua panitia) 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 hari 1 minggu sebelum perlaksanaan 1 hari sebelum perlaksanaan. 1 minggu sebelum perlaksanaan 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 212

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : LUKISAN KEJURUTERAAN TAHUN : 2008 BIL 1 2 3 NAMA PROJEK Program tuisyen ”SAYANG LK”. Tugasan / latihan tambahan LK untuk pelajar. Ceramah Teknik Menjawab Soalan LK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 213

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
PANITIA ELEKTRIK VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Menghasilkan individu yang kompeten dan cemerlang menjelang 2010 MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberikan pembelajaran yang berkesan. Menghasikan individu yang berkualiti Mencapai prestasi tinggi dalam peperiksaan

TARGET GPMP MATA PELAJARAN TEKNOLOGI BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 6.10 5.79 5.50

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI GRED BILANGAN PERATUS 1A 1 2.44 2A 1 2.44 3B 2 4.88 4B 4 9.76 5C 5 12.2 6C 7 17.07 7D 10 24.39 8E 11 26.83 9G 0 100 0.00 6.10 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 214

TARGET GPMP MATA PELAJARAN LUKISAN GEOMETRI DAN ELEKTRIK BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 2.27 2.16 2.06

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN LUKISAN GEOMETRI DAN ELEKTRIK GRED BILANGAN PERATUS 1A 15 36.59 2A 10 24.39 3B 8 19.51 4B 6 14.63 5C 2 4.88 6C 0 0.00 7D 0 0.00 8E 0 0.00 9G 0 100 0.00 2.27 % Lulus GPMP

TARGET GPMP MATA PELAJARAN AMALI BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 1.00 1.00 1.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN AMALI GRED BILANGAN PERATUS 1A 41 100 2A 0 0 3B 0 0 4B 0 0 5C 0 0 6C 0 0 7D 0 0 8E 0 0 9G 0 100 0.00 1.00 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 215

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PANITIA ELEKTRIK TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Guru kompeten dlm bidang elektrik dan berpengalaman memeriksa kertas Guru mencukupi Guru berpengetahuan IT& komputer Pelajar bermotivasi tinggi 65% W1. W2. W3. W4. KELEMAHAN (W) Pelajar lemah BI, Math & Sains Peratus kelulusan SPM masih rendah dalam teori. Pelajar ponteng dan kurang berdisplin. Pelajar tidak dapat melukis mengikut masa yang ditetapkan

PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Sokongan kuat PPD/JPN/JPT Sokongan kuat PIBG Kewangan PIBG kuat Sumbangan bekas pelajar T1. T2. T3. T4.

CABARAN (T) Murid bermotivasi rendah 45% Kehidupan sosial pelajar/hiburan Sikap waris menyebelahi anak Pelajar kurang daya imaginasi dan ingatan yang kuat untuk mengingati.

MUKA SURAT : 216

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH
ISU-ISU STRATEGIK PANITIA ELEKTRIK TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pencapaian pelajar rendah dalam teknologi pada tahun 2006 GPMP( 7.45 ) berbanding pencapaian terbaik SPM 2005 GPMP ( 6.43) Pelajar tidak dapat menguasai subjek lukisan dan melukis mengikut masa yang ditetapkan.

MUKA SURAT : 217

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH
STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN PANITIA ELEKTRIK TAHUN : 2008

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar rendah dalam teknologi pada tahun 2006 GPMP (7.45) berbanding pencapaian terbaik SPM 2005 GPMP ( 6.43)

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek teknologi.

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Memahirkan pelajar dengan format peperiksaan dan kehendak sukatan. Mengadakan Program Klinik Teknologi. Mengadakan Program Peningkatan Ilmu Mengadakan program lawatan kebengkel. Speed Test Mengadakan Pogram Mesra Bengkel

1.

Mencapai GPMP yang lebih baik daripada tahun sebelumnya

GPMP bagi subjek Teknologi

GPMP 6.95 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

GPMP 6.10

2. 3. 1.

2.

Pelajar tidak dapat menguasai subjek lukisan dan melukis mengikut masa yang ditetapkan.

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran melukis

Mencapai standard kualiti A dan mencapai GPMP terbaik

GPMP bagi subjek Lukisan

GPMP 3.53 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4

GPMP 2.27

2. 3.

MUKA SURAT : 218

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PELAN TAKTIKAL
PANITIA ELEKTRIK TAHUN 2008

ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar rendah dalam teknologi pada tahun 2006 GPMP( 7.45 STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek teknologi.

) berbanding pencapaian terbaik SPM 2005 GPMP ( 6.43)

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Memahirkan pelajar dengan format peperiksaan dan kehendak sukatan Klinik Teknologi.

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Zainal Bin Minhat

TEMPOH Sepanjang Tahun

KOS / SUMBER Pihak Sekolah.

OUTPUT (HASIL) Pelajar boleh menjawab dengan teknik yang betul. Pelajar boleh menjawab dengan teknik yang betul. Pelajar boleh menjawab dengan teknik yang betul.

KPI Bilangan pelajar mendapat Cemerlang dan lulus SPM meningkat Peningkatan prestasi bertambah baik Peningkatan prestasi bertambah baik

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan paparan skema pemarkahan dan menjawab soalansoalan SPM yang lepas. Pelaksanaan Klinik Teknologi. Pelaksanaan Program Peningkatan Ilmu Bersama Panitia Elektrik SMT Segamat.

2

Membangunkan modal insan Membangunkan modal insan

En Mohd Rahim Bin Hamim En Suhadi Bin Zainal.

25hbApril 2008 24hb Julai 2008

RM 150.00

3

Mengadakan Program Peningkatan Ilmu

RM 300.00

MUKA SURAT : 219

ISU STRATEGIK 2 : Pelajar tidak dapat menguasai subjek lukisan dan melukis mengikut masa yang ditetapkan STRATEGI : Meningkatkan kecekapan dan kemahiran melukis

BI L 1

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

Program lawatan kebengkel.

Membangunkan modal insan

En Suhadi Bin Zainal.

Bulan Februari Hingga April Sepanjang Tahun

Pihak sekolah

2

Menjalankan Speed Test

Membangunkan modal insan

En Suhadi Bin Zainal.

RM 20.00 dari pihak sekolah RM 100.00 Sumbangan Guru Bengkel.

Pelajar mendapat gambaran yang jelas dan boleh melukis dengan lebih baik Pelajar boleh melukis dengan standard kualiti A. Pelajar mendapat motivasi dan kaedah yang lebih baik.

Pelajar mahir dengan penempatan alat dan aksesori elektrik. Pelajar mahir dengan semua jenis soalan. Pelajar dapat bertukar fikiran dan meluaskan pengetahuan.

Mengadakan lawatan kebengkelbengkel, dewan serta dewan makan asrama Mengadakan Speed test mengikut time frame yang ditetapkan. Menjemput Guru daripada bengkel lain memberikan teknik menjawab soalan.

3

Pogram Mesra Bengkel

Membangunkan modal insan

En Muhd Azlan Bin Bolot.

Bulan Julai Hingga Oktober

MUKA SURAT : 220

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PELAN OPERASI
PANITIA ELEKTRIK TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Memahirkan pelajar dengan format peperiksaan dan kehendak sukatan Memberi pendedahan format peperiksaan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Boleh menjawab dengan cara yang betul. Jawapan pelajar tidak terkeluar daripada format jawapan peperiksaan.

Sepanjang Tahun. Semua pelajar tingkatan lima.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1 2 3.

Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja Pelaksanaan. Edaran kepada pelajar Lekat pada papan kenyataan.

En Suhadi Bin Zainal Guru Mata Pelajaran En Zainal Bin Minhat

1 jam 2 minggu 2 minggu

MUKA SURAT : 221

PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program Rasional Objektif

: : :

Klinik Teknologi. Menjana minda pelajar mengingati formula dan menambah minat dalam subjek teknologi. 1. 2. Pelajar boleh mengingati formula. Pelajar boleh aplikasikan matematik dalam subjek teknologi.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

25hb April 2008 Pelajar tingkatan lima.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1 2 3 4 5 6

Perbincangan & Penyediaan Kertas Kerja Urusan peruntukkan kewangan Surat Menyurat ( Penceramah/Penjaga ) Pengesahan Kehadiran Penceramah Jadual/Aturcara Program Persediaan perlaksanaan ceramah/bengkel a) Alat siaraya. b) Persediaan tempat. c) Pengurusan bahan. d) Urusan jamuan. Perlaksanaan projek Laporan perlaksanaan ( post mortem )

En Suhadi Bin Zainal (Ketua Bengkel Elektrik ) En Suhadi Bin Zainal (Ketua Bengkel Elektrik En Muhd Azlan Bin Bolot. En Muhd Azlan Bin Bolot En Mohd Rahim Bin Hamim En Mohd Rahim Bin Hamim En Zainal Bin Minhat En Suhadi Bin Zainal En Mohd Rahim Bin Hamim

1 Minggu. 1 Minggu. 1 Minggu. 1 Minggu 1 Minggu 2 hari sebelum program dijalankan. 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program.

7 8

MUKA SURAT : 222

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Mengadakan Program Peningkatan Ilmu Menjana minda pelajar supaya mahir menjawab soalan teknologi. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mendedahkan kepada pelajar teknik pembelajaran yang baru Menjalinkan kerjasama dan mengeratkan silaturrahim dengan Sekolah Menengah Teknik Segamat .

24hb Julai 2008 Pelajar Tingkatan Lima.

LANGKAH 1 2 3 4 5 6

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

Perbincangan & Penyediaan Kertas Kerja Urusan peruntukkan kewangan Surat Menyurat ( Penceramah/Penjaga ) Pengesahan Kehadiran Penceramah Jadual/Aturcara Program Persediaan perlaksanaan ceramah/bengkel e) Alat siaraya. f) Persediaan tempat. g) Pengurusan bahan. h) Urusan jamuan. Perlaksanaan projek Laporan perlaksanaan ( post mortem )

En Suhadi Bin Zainal (Ketua Bengkel Elektrik ) En Suhadi Bin Zainal (Ketua Bengkel Elektrik En Muhd Azlan Bin Bolot. En Muhd Azlan Bin Bolot En Mohd Rahim Bin Hamim En Mohd Rahim Bin Hamim En Zainal Bin Minhat En Suhadi Bin Zainal En Mohd Rahim Bin Hamim

1 Minggu. 1 Minggu. 1 Minggu. 1 Minggu 1 Minggu 2 hari sebelum program dijalankan. 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program.

7 8

MUKA SURAT : 223

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Mengadakan program lawatan kebengkel. Menjana dan memantapkan minda pelajar berkenaan aksesori dan kedudukannya dalam bangunan dan bengkel. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat mengetahui gambaran yang jelas kaedah pemasangan dan kaitannya dengan lukisan. Pelajar dapat mengetahui kedudukan alat dan mesin serta susunannya.

Bulan Februari hingga April Pelajar tingkatan lima.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1 2 3 4

Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Penyediaan Surat Lawatan Ke Bengkel-bengkel Laporan Pelaksanaan

En Suhadi Bin Zainal (Ketua Bengkel Elektrik ) En Mohd Azlan Bin Bolot En Suhadi Bin Zainal En Suhadi Bin Zainal

1 hari 1 hari Sebulan. 1 minggu setelah tamat program

MUKA SURAT : 224

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Speed Test Memahirkan pelajar dengan teknik melukis dengan cepat dan tepat. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Supaya pelajar dapat menguasai konsep dan prinsip lukisan geometri dan elektrik. Supaya pelajar dapat mencapai standard kualiti A dalam peperiksaan .

Mac hingga Oktober Pelajar Tingkatan Lima.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1 2
3

Perbincangan , Penyediaan Kertas soalan Penyediaan Kertas Soalan
Perlaksanaan

En Suhadi Bin Zainal En Muhd Azlan Bin Bolot En Muhd Azlan Bin Bolot

1 Mac hingga Oktober Mac hingga Oktober

MUKA SURAT : 225

PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program Rasional Objektif

: : :

Mengadakan program Mesra Bengkel Memberikan impak P&P yang berlainan daripada guru bengkel lain. 1. 2. Pelajar mendapat motivasi dan kaedah yang lebih baik. Merasai diri dihargai dan diambil berat oleh semua guru bengkel disekolah.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Mac hingga Julai Pelajar Tingkatan Lima.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1 2 3
4

Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Penyediaan Fail Surat Jemptan Guru
Perlaksanaan

En Suhadi Bin Zainal (Ketua Bengkel Elektrik ) En Muhd Azlan Bin Bolot En Muhd Azlan Bin Bolot En Muhd Azlan Bin Bolot

1 hari 1 hari 1 hari Mac hingga Julai

MUKA SURAT : 226

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA ELEKTRIK TAHUN : 2008 BIL 1 NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

2 3 4 5 6

Memahirkan pelajar dengan format peperiksaan dan kehendak sukatan Klinik Teknologi. Program Peningkatan Ilmu Program lawatan kebengkel. Speed Test Pogram Mesra Bengkel

MUKA SURAT : 227

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
PANITIA ELEKTRONIK

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010.

VISI PANITIA Matapelajaran Elektronik berada di tangga pertama di negeri Melaka dan di top 10 dikalangan sekolah menengah teknik.

MISI PANITIA 1. 2. 3. Menyediakan pelajar untuk menghadapi zaman teknologi. Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan beriltizam tinggi, berilmu pengetahuan dan berketrampilan dalam bidang vokasional. Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan SPM.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN PANITIA ELEKTRONIK TARGET SPM 2008 Amali Elektronik Lukisan Geo. & Elektronik. Teknologi GPMP 1.61 2.85 5.71

MUKA SURAT : 228

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI ELEKTRONIK GRED BILANGAN PERATUS 1A 2A 1 2.94 3B 4 11.76 4B 4 11.76 5C 6 17.64 6C 6 17.64 7D 6 17.64 8E 7 20.58 9G 100 5.71 % Lulus GPMP

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : AMALI MENSERVIS RADIO DAN TV GRED BILANGAN PERATUS 1A 22 64.68 2A 6 17.64 3B 3 8.82 4B 3 8.82 5C 6C 7D 8E 9G 100 1.61 % Lulus GPMP

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN ELEKTRONIK GRED BILANGAN PERATUS 1A 6 17.84 2A 10 29.4 3B 7 20.58 4B 6 17.84 5C 4 11.76 6C 1 2.94 7D 8E 9G 100.00 2.85 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 229

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PANITIA ELEKTRONIK TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) S1 Semua guru Elektronik adalah guru yang senior dan berpengalaman. W1.

KELEMAHAN (W) Kebanyakan murid lemah dalam matapelajaran Matematik dan Sains. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran Matematik dan Lukisan dalam subjek Teknologi. Masaalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas . TOV (Take of Value ) pelajar berasaskan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun adalah lemah bagi matapelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Geometri & Elektronik dan sederhana sahaja bagi Amali.

S2.

Teknologi Elektronik diperkukuhkan dengan latihan amali.

W2.

S3. S4.

Berpengalaman sebagai pemeriksa kertas lukisan dan amali. Lebih separuh daripada guru-guru elktronik yang ada telah tamat pengajian luar kampus dan memperolehi ijazah (OUM – 4 daripada 6 orang guru yang sedia ada)

W3. W4.

PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk tiga subjek elektronik adalah mencukupi. Di zaman siber ini, bahan rujukan berkaitan subjek elektronik sebenarnya sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan pelbagai media lain. Ratio / kadar guru – murid : 6 guru elektronik dengan 34 murd ( T5 ) adalah bersesuaian. T1. T2. T3.

CABARAN (T) Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat mengikut format yang telah ditetapakan di dalam Peperiksaan SPM. Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat berformatkan Peperiksaan SPM. Gejala sosial yang menular di kalangan pelajar semakin menjadi-jadi seperti tidak berdisplin, suka melepak, kurang minat, dan malas.

MUKA SURAT : 230

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PANITIA ELEKTRONIK TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Elektronik tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Elektronik ( GPMP terbaik 6.00 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.53 bagi SPM 2005). Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Elektronik. Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik adalah terhad.

2. 3.

MUKA SURAT : 231

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA ELEKTRONIK TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Elektronik tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Elektronik. ( GPMP terbaik 6.00 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.53 bagi SPM 2005).

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek berkenaan.

GPMP 9.00 (Teknologi), GPMP 3.12 (Amali), GPMP 7.61 (Lukisan) Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4.

GPMP 5.9 (Teknologi), GPMP 1.61 (Amali), GPMP 2.85 (Lukisan).

1.

Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

2.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Elektronik.

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Elektronik

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia. Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh panitia. (tumpuan pada Teknologi Elektronik)

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

60% pelajar Elektronik mempunyai masalah sikap.

Bilangan pelajar Elektronik bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja.

1.

Perlaksanaan Program Pemulihan.

3.

Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik adalah terhad.

Memperbanyakka n bahan Teknologi Elektronik yang mudah difahami oleh pelajar.

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan.

Cuma 60% bahan telah disediakan oleh panitia.

1.

Bahan ditambah sehingga 80%.

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik serta Lukisan Geometri dan Elektronik.

MUKA SURAT : 232

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA ELEKTRONIK TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Elektronik tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Elektronik (GPMP terbaik 6.00 bagi SPM 2004 dan terburuk 7.53 bagi SPM 2005).

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

Membangunkan modal insan.

En. Mohd. Rozi Bin Mohd. Dali

Sekurangkurangnya 1 kali bagi setiap subjek.

RM 460.00 Sumbangan PIBG.

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Geometri & Elektronik.

GPMP bagi Teknologi menuju ke arah 5.71 dan Lukisan 2.85 atau lebih baik lagi.

Perlaksanaan bengkel kefahaman, ceramah motivasi dan teknik menjawab soalan Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik yang berkesan.

MUKA SURAT : 233

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Elektronik. STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Elektronik.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Program Pemulihan.

Membangunkan modal insan

En. Yusop Bin Hassan Pn. Normawati Binti Shamror Pn. Zariah Binti Mat Sin

Sekurangkurangnya 2 kali setahun ( Penggal 1 x 1 dan Penggal 2 x 1)

RM 300.00 Kutipan daripada pelajar, sumbangan daripada tabung panitia.

Pelajar dapat membuka minda mereka tentang kerelevanan Mata Pelajaran Teknologi dan Lukisan Elektronik. Pelajar dapat menambah sikap dan dorongan yang positif serta minat untuk mempelajari mata pelajaran berkenaan.

Perlaksanaan 100% program.

Ceramah dan latihan dalam kumpulan bagi matapelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik serta sessi pembentangan.

MUKA SURAT : 234

ISU STRATEGIK 3 : Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik adalah terhad. STRATEGI : Memperbanyakkan bahan Teknologi Elektronik yang mudah difahami oleh pelajar.

BI L

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

Membangunkan modal insan.

Pn. Normawati Binti Shamror. Pn. Zariah Binti Mat Sin

3 bulan proses penyediaan .

RM 300.00 Kutipan daripada pelajar

Pelajar mengetahui jawapan yang tepat bagi setiap jawapan.

GPMP bagi Teknologi menuju ke arah 5.71 dan Lukisan 2.85 atau lebih baik.

Guru yang mengajar Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik menyediakan nota khas soalan dan jawapan berorientasikan Peperiksaan SPM.

MUKA SURAT : 235

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA ELEKTRONIK TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik. Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Teknologi dan Lukisan Elektronik berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima pemerkahan agar dapat menjawan soalan SPM dengan lebih sistematik. Pelajar dapat meningkatkan motivasi dan pengisian bahan semasa sesi bengkel dan ceramah.

Sekurang-kurangnya sekali bagi setiap mata pelajaran sepanjang tahun 2008. Semua pelajar Tingkatan 5 Kursus Elektronik

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja program. Urusan Peruntukan kewangan. Menulis surat dan pengesahan kehadiran penceramah. Persediaan perlaksanaan ceramah: e. Pengurusan bahan f. Alat siaraya g. Persediaan tempat h. Urusan Jamuan Perlaksanaan Program (mata Pelajaran Teknologi) Perlaksanaan Program Mata Pelajaran Lukisan Elektronik Membuat laporan perlaksanaan / post mortem.

TANGGUNGJAWAB En. Mohd. Rozi Bin Mohd.Dali En. Mohd. Rozi Bin Mohd.Dali Pn. Normawati Binti Shamror En. Yusop Bin Hassan En. Amran Bin Mohd. Nor Pn. Norfaizah Binti Anuar En. Yusop Bin Hassan Pn. Zariah Binti Mat Sin Pn. Normawati Binti Shamror

TEMPOH 1 hari 1 hari 2 minggu 2 hari sebelum tarikh perlaksanaan. 1 hari 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

5. 6. 7.

MUKA SURAT : 236

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Program Pemulihan Pelajar masih lkurang jelas tentang teori yang dipelajarei semasa p&p dan lemah dalan membuat perkaitan di antara teori dan situasi sebenar. 1. 2. Membuka minat pelajar tentang kerelevanan mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik. Memberi dorongan yang positif kepada pelajar untuk mempelajari mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekurang-kurangnya 1 kali sepenggal ( 2 kali setahun). Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Elektronik.

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja program. Pengurusan peruntukan kewangan. Pengurusan surat menyuarat : c. mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah. d. Surat kebenaran ibubapa. Pengurusan penyediaan alatan dan bahan Pengurusan tempat. Mengumpulkan hasil kerja pelajar.

TANGGUNGJAWAB Pn. Normawati Binti Shamror Pn. Zariah Binti Mat Sin En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali En. Yusop Bin Hassan Pn. Norfaizah Binti Anuar En. Amran Bin Mohd. Nor Pn. Normawati Binti Shamror

TEMPOH 3 hari. 1 hari. 2 minggu. 1 minggu. 1 hari. 1 minggu selepas perlaksanaan program. 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

4. 5. 6.

7.

Membuat laporan dan post mortem.

En. Yusop Bin Hassan

MUKA SURAT : 237

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat mengikut skima pemarkahan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian dan peperiksaan.

Rasional Objektif

: :

Januari hingga Mac. Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Elektronik.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Penyediaan peruntukan kewangan. Pengumpulan soalan. Percetakan soalan Penyediaan jawapan bagi setiap soalan. Soalan dan jawapan dibukukan. Mengedarkan bahan kepada semua pelajar.

TANGGUNGJAWAB En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali Semua guru kursus Elektronik Pn. Normawati Binti Shamror En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali Semua guru kursus Elektronik En. Afendy Bin Azis. Pn. Normawati Binti Shamror En. Mohd. Rozi B. Mohd. Dali

TEMPOH 1 hari. 3 minggu. 1 minggu. 6 minggu. 1 minggu. 1 hari.

STATUS

MUKA SURAT : 238

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA ELEKTRONIK TAHUN : 2008

BIL 1

NAMA PROJEK Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik. Program Pemulihan Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Elektronik dan Lukisan Elektronik

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

2 3

MUKA SURAT : 239

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Kimpalan SMTMT cemerlang setiap kali peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan dan kemahiran yang berkualiti tinggi kepada pelajar dalam kursus kimpalan. Mewujudkan pelajar yang berdisiplin,kreatif dan berdaya maju. Mempastikan pelajar kimpalan memperolehi gred yang membanggakan bagi subjek amali,teori teknologi dan lukisan teknik.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010

TAHUN SPM 2008 2009 2010

TARGET GPMP AMALI 1.3 1.2 1.1

TARGET GPMP LUKISAN 5.59 5.57 5.55

TARGET GPMP TEKNOLOGI 4.81 4.80 4.78

MUKA SURAT : 240

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN AMALI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

GRED BILANGAN PERATUS

1A 22 68.8

2A 9 28.1

3B 1

4B

5C

6C

7D

8E

9G

% Lulus 100

GPMP 1.3

3.1

LUKISAN KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

GRED BILANGAN PERATUS

1A 2 6.25

2A 2 6.25

3B 2 6.25

4B 4 12.5

5C 3 9.37

6C 5 15.6

7D 6 18.8

8E 8 25.0

9G 0

% Lulus 100

GPMP 5.59

0

TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

GRED BILANGAN PERATUS

1A 2 6.25

2A 2 6.25

3B 5 15.6

4B 6 18.8

5C 5 15.6

6C 4 12.5

7D 4 12.5

8E 4 12.5

9G 0

% Lulus 100

GPMP 4.81

0

MUKA SURAT : 241

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru kimpalan mempunyai pengalaman dan kemahiran yang luas. Bilangan guru kimpalan adalah mencukupi. Guru kimpalan yang ada mempunyai kelayakan ijazah dan diploma disamping telah menghadiri pelbagai kursus dalam bidang kimpalan. Subjek teori teknologi dan lukisan berkaitan diperkukuhkan lagi dalam latihan amali. PELUANG (O) O1. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek kimpalan adalah mencukupi. Terdapat beberapa orang Guru Pakar dalam kursus kimpalan yang dapat membantu pengajaran pembelajaran. Ratio atau kadar guru-murid mencukupi iaitu 6 guru untuk 3 kelas. Bahan rujukan untuk subjek kimpalan semakin banyak telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. T1. W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) Semua murid tidak mempunyai asas dalam kerja kimpalan,teori teknologi dan lukisan teknik. Pertentangan tumpuan kerana urusan pengendalian sukan,permainan dan juga kerja-kerja sistem pemfailan pejabat. Ketahanan fizikal dan mental pelajar adalah lemah dalam menghadapi bebanan kerja.

CABARAN (T) Gejala sosial yang menular dikalangan pelajar seperti tidak berdisiplin.malas,suka melepak,merokok dan sebagainya. Peralatan dan mesin dibengkel adalah terhad dan tidak mencukupi. Persepsi pelajar bahawa sukar untuk mendapat gred yang cemerlang dalam subjek lukisan teknik.

O2. O3. O4.

T2. T3. .

MUKA SURAT : 242

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pencapaian pelajar dalam pengkhususan kimpalan terutama dalam subjek lukisan teknik kurang memberansangkan dari segi GPMP. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka.

MUKA SURAT : 243

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek lukisan teknik.

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan. Kelas ,tugasan dan latihan tambahan.

1.

Pencapaian pelajar dalam pengkhususan kimpalan terutama dalam subjek lukisan teknik kurang memberansangkan dari segi GPMP.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek lukisan teknik

GPMP pepriksaan Akhir tahun ting. 4.

GPMP

2.

1.

2.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap pengkhususan kimpalan.

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia.

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

60% pelajar kimpalan mempunyai masalah sikap.

Bilangan pelajar kimpalan bermasalah sikap berkurangan kepada 15%.

Pertemuan guru dengan penjaga pelajar. Lawatan kerjaya untuk pelajar kimpalan Sesi kaunseling dengan kaunselor.

2.

3.

MUKA SURAT : 244

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam pengkhususan kimpalan terutamanya dalam subjek lukisan teknik kurang memberansangkan dari segi GPMP. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek lukisan teknik.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Panitia lukisan teknik

TEMPOH 2 kali setahun

KOS / SUMBER RM 1000.00 Peruntukan PIBG

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran lukisan teknik.

KPI GPMP bagi subjek lukisan teknik menuju kearah 5.59 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan lukisan teknik yang berkesan. Mewujudkan jadual waktu kelas tambahan.

2

Kelas,tugasan dan latihan tambahan

Membangunkan modal insan.

Guru subjek lukisan teknik.

Feb.hingga Oktober.

RM 300.00 sumbangan PIBG.

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran lukisan teknik.

GPMP bagi subjek lukisan teknik menuju kearah 5.59 atau lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 245

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka. STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif dalam pengkhususan kimpalan.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Pertemuan guru dengan penjaga pelajar.

TERAS PIPP Membangunkan modal insan.

TANGGUNG JAWAB Guru subjek.

TEMPOH 3 kali setahun.

KOS / SUMBER RM 300.00 sumbangan PIBG.

OUTPUT (HASIL) Penjaga mengetahui masalah dan perkembangan pelajaran anak mereka. Pelajar mendapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan kimpalan. Pelajar dapat diberi nasihat dan pandangan yangtepat untuk kursus yang diceburi.

KPI 90% kehadiran penjaga setiap sesi.

PELAN KONTIGENSI Perbincangan masalah dan penerangan program perkembangan akademik yang sistematik. Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan dalam bidang kimpalan.

2

Lawatan kerjaya untuk pelajar kimpalan.

Membangunkan modal insan.

Panitia kimpalan.

2 kali setahun.

RM 1500.00 Kewangan Sekolah.

Perlaksanaan sekurangkurangnya 50% program.

3

Sesi kaunseling dengan kaunselor.

Membangunkan modal insan.

Guru kaunseling.

Sepanjang tahun.

Tiada.

Perlaksanaan 100% program.

Mengenal pasti pelajar yang bermasalah dan perlukan bimbingan.

MUKA SURAT : 246

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan. Kebolehan pelajar masih ditahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah yang dijalankan.

Sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Semua pelajar tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Urusan peruntukan kewangan. Surat menyurat penceramah. Pengesahan kehadiran penceramah. Jadual / aturcara program. Persediaan tempat dan peralatan. Perlaksanaan ceramah / bengkel. Laporan perlaksanaan / post mortem.

TANGGUNGJAWAB Guru subjek dan GKMP GKMP Ketua panitia lukisan teknik. Ketua panitia lukisan teknik. Guru subjek. Ketua panitia lukisan teknik Guru subjek. Ketua panitia lukisan teknik Guru subjek. Ketua panitia.

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu. 1 minggu. 1 hari. 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan. 1 hari. 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

MUKA SURAT : 247

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Kelas,tugasan dan latihan tambahan Kebolehan pelajar masih ditahap sederhana dan perlu bimbingan lanjutan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan lebih efektif. Dapat membantu pelajar yang lemah dan proses pengayaan bagi pelajar yang pandai.

Febuari hingga oktober. Tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja. Penyediaan jadual waktu. Persediaan tempat dan alat. Perlaksanaan program. Laporan perlaksanaan / post mortem.

TANGGUNGJAWAB Guru subjek. Guru subjek. Guru subjek dan dibantu oleh ketua panitia lukisan teknik. Guru subjek. Guru subjek.

TEMPOH 1 hari. 1 hari. 3 hari sebelum program dijalankan. Feb hingga oktober 1 minggu selepas tamat program.

STATUS

MUKA SURAT : 248

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Pertemuan guru dengan penjaga pelajar. Mengenal pasti latarbelakang dan permasalahan pelajar. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Dapat membantu menyelesaikan atau meringankan beban pelajar dalam apa juga masalah yang dihadapi. Dapat merapatkan lagi hubungan baik antara guru dan penjaga demi meningkatkan lagi prestasi pencapaian pelajar.

3 kali dalam setahun. Pelajar tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Urusan peruntukan kewangan. Surat menyurat. Jadual / aturcara program. Pengesahan kehadiran penjaga. Persediaan tempat dan bahan perbincangan. Perlaksanaan perjumpaan. Laporan perlaksanaan / post mortem.

TANGGUNGJAWAB Ketua panitia Ketua panitia dan GKMP Guru subjek. Ketua panitia dan guru subjek. Guru subjek. Guru subjek. Guru subjek. Ketua panitia dibantu oleh guru subjek.

TEMPOH 1 hari. 1 hari. 1 minggu. 1 hari. 1 minggu. 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan. 1 hari. 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

MUKA SURAT : 249

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Lawatan kerjaya untuk pelajar kimpalan. Keseluruhan pelajar biasanya tidak mengetahui sejauh mana bidang yang diceburi boleh memberi pulanagn yang besar kepada mereka. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Dapat memperkenalkan pelajar situasi sebenar bidang yang diceburi. Dapat meransang minat pelajar untuk berusaha lebih gigih meningkat prestasi mereka dalam subjek yang kimpalan.

2 kali setahun. Pelajar tingkatan 5 kimpalan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan kertas kerja. Urusan peruntukan kewangan. Surat menyurat agensi yang dilawati. Persediaan perlaksanaan lawatan seperti : a. kenderaan. b. permit perjalanan. c. surat kebenaran penjaga. Perlaksanaan lawatan. Laporan perlaksanaan / post mortem.

TANGGUNGJAWAB Ketua panitia dan kaunselor. Ketua panitia dan kaunselor. Kaunselor. Guru kelas dan kaunselor.

TEMPOH 1 hari. 1 hari. 1 minggu. 1 minggu.

STATUS

5. 6.

Guru kelas. Guru kelas.

1 hari. 1 minggu selepas perlaksanaan program.

MUKA SURAT : 250

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Sesi kaunseling bersama kaunselor. Kaunselor mempunyai kaedah yang tersendiri bagi mengatasi masalah pelajar. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat meluahkan isi hati mereka tanpa ragu-ragu kerana keterangan mereka akan dirahsiakan sepenuhnya. Pelajar dapat dinasihati dan dibimbing oleh kepakaran yang ada pada setiap kaunselor.

Sepanjang tahun / tertakluk kepada keperluan. Semua pelajar tingkatan 5 kimpalan terutama yang bermasalah.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Pemilihan pelajar mengikut keutamaan. Borang penghantaran serta masalahnya. Jadual perjumpaan. Pengesahan perjumpaan. Laporan perjumpaan.

TANGGUNGJAWAB Guru subjek. Guru subjek. Kaunselor. Kaunselor dan guru subjek. Kaunselor dan guru subjek.

TEMPOH 1 hari. 1 hari. 1 hari Selepas perjumpaan. Selepas perbincangan selesai.

STATUS

MUKA SURAT : 251

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM TAHUN : 2008 BIL 1 2 3 4 5 NAMA PROJEK Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Kelas,tugasan dan latihan tambahan Pertemuan guru dengan penjaga pelajar Lawatan kerjaya untuk pelajar kimpalan Sesi kaunseling bersama kaunselor JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 252

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panatia Penyejukan Dan Penyamanan Udara Cemerlang 2010 MISI PANITIA 1. Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar PPU menghasilkan kecemerlangan akademik, koakademik dan sahsiah. Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran Globalisasi Melayani setiap pelajar PPU

2. 3.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN TEKNOLOGI PPU BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 4.55 4.32 4.10

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKAN BAGI TEKNOLOGI PPU GRED BILANGAN PERATUS 1A 3 8.3 2A 4 11.1 3B 5 13.8 4B 6 16.6 5C 4 11.1 6C 7 19.4 7D 5 13.8 8E 2 5.55 9G 0 0 % Lulus 100 GPMP 4.55

MUKA SURAT : 253

TARGET GPMP MATA PELAJARAN LUKISAN GEO DAN BERKAITAN PPU BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 4.02 3.81 3.61

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKAN BAGI LUKISAN PPU GRED BILANGAN PERATUS 1A 3 8.33 2A 4 11.1 3B 9 25 4B 10 2.77 5C 5 13.8 6C 1 2.77 7D 2 5.55 8E 2 8.33 0 9G 0 100 4.55 % Lulus GPMP

TARGET GPMP MATA PELAJARAN AMALI PPU BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 1.41 1.33 1.26

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKAN BAGI AMALI PPU GRED BILANGAN PERATUS 1A 25 69.4 2A 5 13.8 3B 5 13.8 4B 1 2.77 5C 0 0 6C 0 0 7D 0 0 8E 0 0 9G 0 100 0 1.49 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 254

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1.

Semua guru PPU adalah guru yang senior dan berpengalaman luas. .

TOV (Take Of Value) pelajar PPU berasaskan keputusan PMR adalah terlalu rendah

S2. S3. S4.

Teori PPU diperkukuhkan dengan latihan amali Bilangan guru PPU mencukupi bagi pnp pelajar. Guru PPU dan program pensiswazahan – Open University –ada semangat untuk memajukan diri dari segi menambah ilmu dikalangan guru
PELUANG (O)

W2. W3. W4.

Kebanyakkan murid lemah Matematik, Sains dan English
Pelajar memilih kursus lain tapi ditawarkan kursus PPU Pelajar kurang berminat untuk belajar.

CABARAN (T) T1.

O1.

Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk 3 subjek PPU adalah lebih daripada mencukupi Ratio / kadar guru-murid yang tinggi 5 guru PPU dengan 40 murid kursus berkenaan Bengkel PPU yang lengkap dengan berbagai kemudahan Di zaman dunia tampa sempadan bahan rujukan berkaitan subjek PPU sebenarnya sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan media lain

Gejala malas dikalangan murid semakin menjadi-jadi.

O2.

T2.

O3.

T3.

Tiada tambah nilai dari segi bahan pengajaran guru oleh guru – bahan yang digunakan kebanyakkannya diambil dari buku teks SPBT sama seperti pelajar Kalangan guru walaupun telah senior masih kurang pengetahuan dari segi soalan jawapan yang berasaskan penekanan SPM Masa terluang guru PPU jarang dimanafaatkan untuk sesi sumbang saran berteraskan akademik diantara ahli panitia. Gejala sosial yang semakin serius dikalangan murid sekolah

O4.

T4.

MUKA SURAT : 255

MUKA SURAT : 256

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PPU peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP Terbaik 4.79 bagi SPM 2001 dan terburuk 9.00 bagi SPM .

Kebanyakkan murid lemah Matematik, Sains dan English dan Teknologi PPU Gejala malas dikalangan murid semakin menjadi-jadi. Pelajar kurang berminat untuk belajar.

MUKA SURAT : 257

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Mempertingkatkan Pencapaian kecermerlangan pelajar dalam matapelajaran PPU Mempertingkataka n kebolehan pelajar Menguasai

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran PPU peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP Terbaik 4.79 bagi SPM 2001 dan terburuk 9.00 bagi SPM

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007 GPMP 8.33(Teknologi) GPMP 3.05 (Amali) GPMP GPMP 4.80 (Lukisan)

SASARAN 2008 GPMP 4.55(Teknologi) GPMP 1.49 (Amali) GPMP GPMP 4.02 (Lukisan) Bilangan pelajar yang lemah akan dikurangkan kpd 30%sahaja.
1. 2. 3. 1.

STRATEGI
Ceramah kecemerlangan SPM Teknik Menjawab Soalan Teknologi Teknik Menjawab Soalan Lukisan Ceramah cara mengambil nota Ceramah kemahiran mengingat Ceramah kemahiran belajar. Bank Soalan Teknologi PPU dan jawapan Bank Soalan Lukisan Geo Dan PPU dan jawapan Dapatkan soalan dari Sekolah Lain dan jawapan.

1.

Pada tahun 2008 GPMP Yang diperolehi menyamai atau lebih baik dari GPMP sebelum iaitu 4.79 Meningkatkan penguasaan pelajar terhadap matapelajaran sebanyak sekurangkurang tiada yang gagal dalam matapelajaran

GPMP bagi teori PPU

2.

Kebanyakkan murid lemah Matematik, Sains dan English dan TeknologinPPU

Matematik, Sains dan English dan TeknologinPPU
Memperbanyakkan Bahan rujukan dan pembelajaran Teknologi PPU.

Peratusan keberkesana n Langkah pembaikan berkenaan

90% pelajar lemah

2. 3. 1.

3.

Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi PPU Terhad

Lebih banyak bahan rujukan dan pembelajaran dapat disedikan

Bilangan dan bentuk akan disediakan

Hanya 60% bahan dapat disediakan oleh panatia

Bahan ditambah sehingga 70%.

2. 3.

MUKA SURAT : 258

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan Sekolah dan Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Telnologi dan lukisan PPU kurang memberangsangkan dari segi GPMPsetiap tahun iaitu turun naik. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam setiap peperiksaan berasaskan sekolah dan kementerian pelajaran.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Ceramah motivasi Kemahiran Belajar,kemahiran Mendengar, Kemahiran megambil nota

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Ketua Panatia En. Sulaiman Bin Piduan

TEMPOH Bulan Mac Setiap Minggu

KOS / SUMBER Sumbangan PIBG

OUTPUT (HASIL) Pelajar dapat Belajar secara berkesan selepas menghadiri ceramah dan mengaplikasinya dalam setiap mata pelajaran.

KPI Segala nota,latihan dapat dibuat dengaan kemas dan teratur.

PELAN KONTIGENSI Melaksanakan ceramah kemahiran kepada pelajar.

MUKA SURAT : 259

ISU STRATEGIK 2 : Pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM bagi matapelajaran Teknologi dan Lukisan Tidak begitu memberangsangkan darisegi matapelajaran Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara. STRATEGI : Memberi pendedahan format peperiksaan sebenar matapelajaran teknologi PPU dan Lukisan PPU kepada pelajar.

BI L 1

PROGRAM / PROJEK Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik Menjawab Soalan TeknologiPPU dan Lukisan PPU

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En.Hasnulhadi Hassan Teknologi PPU En. Asnain Bin Moksen Lukisan PPU

TEMPOH sekurang 1 kali setiap subjek

KOS / SUMBER 500.00 Sumbangan PIBG

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi mata pelajaranTeknologi dan Lukisan

KPI GPMP Teknologi PPU dan Lukisan PPU meningkat 5 % dari yang lepas

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel Kefahaman,Ceramah Motivasi dan teknik menjawab soalan Teknologi dan Lukisan PPU

MUKA SURAT : 260

ISU STRATEGIK 3 : Kurang Pendedehan terhadap soalan SPM Teknologi PPU Dan Lukisan PPU STRATEGI :

Latihan Menjawab latih tubi dan perbincangan antara pelajar guru dan pelajar-pelajar.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bank soalan dan jawapan bagi matapelajaran Teknologi dan Lukisan PPU

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB EN.HasnulHadi bin Hassan,Teknologi PPU En. Asnain bin Moksen

TEMPOH Januari hingga oktober

KOS / SUMBER RM 40.00 Kutipan Pelajar

OUTPUT (HASIL) Pelajar tahu menjawab jawapan dengan tepat bagi setiap soalan

KPI GPMP bagi Teknologi menuju kearah yang lebih baik.

PELAN KONTIGENSI Guru yang menyediakan past year paper dan sama berbincang dengan pelajar menjawap setiapsoalan.

MUKA SURAT : 261

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah motivasi kemahiran belajar,Kemahiran Mengambil Nota ,Kemahiran mengingat. Cara pembelajaran ya ng berkesan adalah amat penting .Pelajar belajar tetapi kadang kala tidak dapat apa-apa tentang apa yang disampaikan olih guru. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memberi pengatahuan kepada teknik cara yang berkesan. Mempraktikkan pembelajaran yang mudah dan tepat dan mudah difahami.

Program kemahiran akan dijalankan pada awal bulan Mac pada setiap minggu Semua pelajar tingkatan lima PPU.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Penyediaan Kertas kerja program. Urusan Peruntukan Kewangan Menulis surat dan pengesahan kehadiran penceramah. Persediaan Perlaksanaan ceramah a) Pengurusan Bahan b) Alat siaraya c) Persediaan Tempat d) Kawalan dan kebajikan pelajar Pelaporan perlaksanaan/ post mortem.

TANGGUNGJAWAB En Sulaiman Bin Piduan En. Sulaiman Bin Piduan En. Hasnulhadi bin Hassan En.Hasnulhadi Bin Hassan En. Mat Jani Bin Omar En. Masry Bin Amat Hairy En. Asnain Bin Moksen En. Sulaiman Bin Piduan

TEMPOH 3 Hari 3 Hari 7 Hari 2 Hari sebelum tarikh perlaksanaan 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

5.

MUKA SURAT : 262

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik Menjawab Soalan Teknologi PPU . Kebolehan pelajar menjawab bagi Teknologi PPU adalah ditahap Lemah Sementara bagi Lukisan PPU adalah ditahap sederhana. 1. 2. Memberi pendedahan format peperiksaan sebenar matapelajaran teknologi PPU kepada pelajar . Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima permarkahan agar dapat menjawab soalan SPM dengan lebih bersistematik dan mengikut kehendak soalan

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Bagi Mata pelajaran Teknologi PPU adalah Bulan Julai Semua pelajar tIingkatan 5PPU

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Penyediaan Kertas kerja program. Urusan Peruntukan Kewangan Menulis surat dan pengesahan kehadiran penceramah Persediaan Perlaksanaan ceramah a. Pengurusan Bahan b. Alat siaraya c. Persediaan Tempat d. Kawalan dan kebajikan pelajar Perlaksanaan Program Matapelajaran Teknologi PPU Pelaporan perlaksanaan/ post mortem

TANGGUNGJAWAB En Hasnul Hadi Bin Hassan En. Sulaiman Bin Piduan En. Hasnulhadi bin Hassan En.Hasnulhadi Bin Hassan En. Mat Jani Bin Omar En. Masry Bin Amat Hairy En. Asnain Bin Moksen En. Hasnulhadi Bin Hassan En. Hasnulhadi Bin Hassan

TEMPOH 3 Hari 3 Hari 7 Hari 2 Hari sebelum tarikh perlaksanaan 1 hari. 7 hari selepas perlaksanaan program.

STATUS

5 6

MUKA SURAT : 263

PELAN OPERASI : 2.1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik Menjawab Soalan Lukisan PPU . Kebolehan pelajar menjawab bagi Teknologi PPU adalah ditahap Lemah Sementara bagi Lukisan PPU adalah ditahap sederhana. 1. 2. Memberi pendedahan format peperiksaan sebenar Lukisan PPU kepada pelajar . Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima permarkahan agar dapat menjawab soalan SPM dengan lebih bersistematik dan mengikut kehendak soalan

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Bagi Mata pelajaran lukisan PPU adalah Bulan Ogos. Semua pelajar tingktan 5PPU

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Penyediaan Kertas kerja program. Urusan Peruntukan Kewangan Menulis surat dan pengesahan kehadiran penceramah Persediaan Perlaksanaan ceramah a. Pengurusan Bahan b. Alat siaraya c. Persediaan Tempat d. Kawalan dan kebajikan pelajar Perlaksanaan Program Matapelajaran Lukisan PPU Pelaporan perlaksanaan/ post mortem

TANGGUNGJAWAB En Asnain Bin Moksen En. Sulaiman Bin Piduan En. Sulaiman Bin Piduan En.Asnain Bin Moksen En. Hasnulhadi Bin Hassan En. Masry Bin Amat Hairy En. Mat Jani Bin Omar En.Asnain Bin Moksen En.Asnain Bin Moksen

TEMPOH 3 Hari 3 Hari 7 Hari 2 Hari sebelum tarikh perlaksanaan 1 hari. 7 hari selepas perlaksanaan program.

STATUS

5 6

MUKA SURAT : 264

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi PPU dan Lukisan PPU Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat mengikut skima pemarkahan 1. 2. Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian dan peperiksaan.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Januari hingga Mac. Semua pelajar Tingkatan 5 kursus PPU

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Penyediaan fail. Pengumpulan soalan. Penyusunan soalan mengikut topik.

TANGGUNGJAWAB En.Sulaiman Bin Piduan Semua guru PPU En. Hasnulhadi Bin Hassan (Teknologi PPU) En. Asnain Bin Moksen (Lukisan PPU) Semua Guru PPU Mengikut Topik Yang telah di agihkan. . En. Hasnulhadi Bin Hassan (Teknologi PPU) En. Asnain Bin Moksen (Lukisan PPU En. Hasnulhadi Bin Hassan (Teknologi PPU) En. Asnain Bin Moksen (Lukisan PPU

TEMPOH 1 hari. 3 minggu. 1 minggu.

STATUS

4. 5.

Penyediaan jawapan bagi setiap soalan. Contoh soalan dan panduan jawapan dibukakan.

6 minggu. 1 minggu.

6.

Mengedarkan bahan kepada semua pelajar.

1 hari.

MUKA SURAT : 265

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA TAHUN : 2008 BIL 1 NAMA PROJEK Ceramah motivasi kemahiran belajar,Kemahiran Mengambil Nota ,Kemahiran mengingat. Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik Menjawab Soalan Lukisan PPU . Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik Menjawab Soalan Teknologi PPU . Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi PPU dan Lukisan PPU JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

2

3

4

MUKA SURAT : 266

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
PANITIA AUTOMOTF VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia Automotif Sekolah Menengah Teknik Melaka cemerlang setiap kali Peperiksaan SPM MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus Automotif. Mewujudkan pelajar yang dinamik, kreatif dan berdaya maju. Memastikan pelajar yang memasuki kursus Automotif memperolehi gred yang membanggakan bagi subjek berkenaan.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP TEK. AUTO 4.5 KVST KVST TARGET GPMP LUK.GEO & AU 5.80 KVST KVST

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF DAN LUKISAN GEO & AUTOMOTIF MATA PELAJARAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF GRED BILANGAN PERATUS BILANGAN PERATUS 1A 1 2.22 1 2.22 2A 3 6.67 3 6.67 3B 7 15.5 4 8.88 4B 8 17.7 5 11.11 5C 16 35.5 4 8.88 6C 7 15.5 5 11.11 7D 3 6.67 17 37.77 7 15.55 0 100 5.80 8E 0 9G 0 100 4.5 % Lulus GPMP

LUKISAN AUTOMOTIF

MUKA SURAT : 267

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. Semua guru Automotif adalah guru yang berpengalaman luas Mata pelajaran Automotif tekno,lukisan dan amali diperkukuhkan dengan Latihan dan teknik menjawab soalan W1. W2. W3. . W4. KELEMAHAN (W) TOV pelajar Automotif adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana Sahaja. Kebanyakan murid tidak mempunyai asas bidang automotif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup semasav PMR. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan urusan menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas lain di sekolah dengan tugas mengajar di dalam kelas. Kekurangan peralatan di bengkel mengganggu kelancaran pengajaran dan pembelajaran. CABARAN (T) T1. T2. Memerlukan masa yang panjang semasa P&P bagi menguasai bidang automotif Gejala social yang menular dikalangan pelajar seperti tidak berdisiplin, bersikap malas, suka melepak, ponteng, merokok dan sebagainya.

PELUANG (O) O1. Tempoh waktu pembelajaran disekolah untuk subjek Automotif adalah Mencukupi .

MUKA SURAT : 268

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Automotif peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (5.79 2004 Terbaik) Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tek. Automotif & Luk.

MUKA SURAT : 269

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dlm subjek Tek. Automotif & Luk. Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tek. Automotif & Luk.

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Tek. Automotif & Luk. peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (5.79 2004 Terbaik)

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007 GPMP 7.84 Tek. Automotif GPMP 7.71 Luk. Geo & Au 80% pelajar Automotif mempunyai masalah sikap

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan

1.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya

GPMP bagi subjek Tek. Automotif & Luk.

4.5 5.80
1. 2.

2.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tek. Automotif & Luk.

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

Bilangan pelajar Automotif bermasalah sikap berkurangan kepada 40% sahaja

Lawatan kerjaya untuk pelajar Automotif Sistem Klinik kepada pelajar Automotif

MUKA SURAT : 270

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Tek. Automotif & Luk. peperiksaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (5.79 2004 Terbaik) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dlm subjek Tek. Automotif & Luk.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Zulkifli Bin Abd Hamid

TEMPOH 2 bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER RM 400.00 Sumbangan PIBG

OUTPUT (HASIL) Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi mata pelajaran Tek. Automotif & Luk.

KPI GPMP bagi subjek Tek. Automotif & Luk.

PELAN KONTIGENSI Guru panitia Automotif menyediakan Penceramah.

MUKA SURAT : 271

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Tek. Automotif & Luk. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah

Dalam bulan September 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus Automotif

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat (penceramah / penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual / aturcara program Penyediaan dan perlaksanaan Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB En. Zulkifli Bin Abd Hamid En. Daud Bin Aman En. Zulkifli Bin Abd Hamid En. Mohd Hakim Bin Ibrahim En. Zulkifli Bin Abd Hamid En. Zulkifli Bin Abd Hamid En. Zulkifli Bin Abd Hamid En. Mohd Hakim Bin Ibrahim En. Mohd Rasid Bin Dolmat En. Zulkifli Bin Abd Hamid

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan 1 minggu selepas perlaksanaan program

STATUS

MUKA SURAT : 272

MUKA SURAT : 273

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tek. Automotif & Luk. STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tek. Automotif & Luk.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Lawatan kerjaya untuk pelajar Automotif

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Mohd Rasid Bin Dolmat

TEMPOH 2 bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER RM 2000.00 Kewangan Sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan Automotif

KPI Perlaksanaan 100% program

PELAN KONTIGENSI Lawatan untuk pengukuhan penetahuan Automotif

MUKA SURAT : 274

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tek. Automotif & Luk. STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tek. Automotif & Luk.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Sistem Klinik kepada pelajar Automotif

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB Panitia Automotif

TEMPOH Sepanjang Tahun

KOS / SUMBER Tiada

OUTPUT (HASIL) Pelajar Automotif mendapat perhatian sewajarnya daripada guru

KPI GPMP bagi Automotif menuju kearah 4.5 dan 5.8

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan Sistem Klinik yang sistematik

MUKA SURAT : 275

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Lawatan kerjaya untuk pelajar Automotif Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan Automotif 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja Pelajar dapat membuat persiapan awal sebelum menempuhi alam pekerjaan

Dalam bulan Julai 2008 Semua pelajar tingkatan 4 kursus Automotif

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat Jadual / aturcara program Penyediaan dan perlaksanaan Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB En. Mohd Rasid Bin Dolmat En. Daud Bin Aman En. Mohd Rasid Bin Dolmat En. Kamis Bin Ahmad En. Mohd Rasid Bin Dolmat En. Mohd Rasid Bin Dolmat En. Kamis Bin Ahmad En. Mohd Rasid Bin Dolmat

TEMPOH 1 hari 1 hari 2 minggu 1 minggu 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan 1 minggu selepas perlaksanaan program

STATUS

MUKA SURAT : 276

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Sistem Klinik kepada pelajar Automotif Pelajar Automotif mendapat perhatian sewajarnya daripada guru 1. Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tek. Automotif & Luk.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sepanjang masa Semua pelajar Automotif

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Mengenal pasti pelajar bermasalah Menghantar pelajar ke sesi Kaunseling Perlaksanaan hukuman

TANGGUNGJAWAB Guru Tingkatan Guru Mata Pelajaran Panitia Automotif

TEMPOH Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun

STATUS

MUKA SURAT : 277

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA AUTOMOTF TAHUN : 2008 BIL 1 2 3 NAMA PROJEK Siri bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Lawatan kerjaya untuk pelajar Automotif Sistem Klinik kepada pelajar Automotif JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 278

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia ABM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang dalam Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang bermutu dan berkualiti tinggi. Menyediakan pelajar untuk mengadapi zaman teknologi Mempastikan pelajar yang memasuki kursus ABM memperolehi gred yang cemerlang dalam Peperiksaan SPM bagi subjekTeknologi Bengkel Mesin,Lukisan Geometri dan Mesin dan Kerja Menggegas & Memesin.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 4.65 4.5 4.3

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 2 6.4 2A 5 16 3B 5 16 4B 3 9.6 5C 4 12.8 6C 5 16 7D 2 6.4 8E 4 12.8 9G 1 96.77 3.2 4.65 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 279

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. Semua guru ABM adalah guru yang berpengalaman dalam bidang ABM,dan berpengalaman dalam pembinaan item MP Teknologi diperkukuhkan dengan pengalaman dan latihan amali W1. W2. KELEMAHAN (W) TOV pelajar ABM adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana sahaja. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran Matematik, Sains dan English yang penting untuk ABM

PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek 3 subjek ABM adalah mencukupi Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 5 guru dengan 2 kelas (70 orang pelajar) Peralatan bengkel ABM yang lengkap dengan berbagai kemudahan. T1. T2. T3.

CABARAN (T) Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap malas, suka melepak, merokok dan sebagainya. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang bagi mata pelajaran ABM

MUKA SURAT : 280

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Teknologi dalam Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 4.65 bagi SPM 2004 ) Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ABM

MUKA SURAT : 281

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Teknologi Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 4.65 bagi SPM 2004 )

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Ceramah teknik menjawab soalan Teknologi Program tutorial MP Teknologi

1.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya

GPMP bagi subjek Teknologi

GPMP 8.13 Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4

GPMP 4.65

2.

1.

2.

Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Tekno tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris

Memperbanyakka n bahan Tekno yang mudah difahami oleh pelajar

Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh panitia

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Tekno Tugasan / latihan pelajar Tekno Penyediaan bantu mengajar Mentor akademik bagi pelajar ABM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya untuk pelajar ABM

.

Bahan ditambah sehingga 30%

2. 3. 1.

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Tekno

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Tekno

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

Peratusan Keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

Bilangan pelajar ABM bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja

2.

3.

MUKA SURAT : 282

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN TAHUN : 2008
ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran TEKNOLOGI Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 4.65 bagi SPM 2004) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi Bengkel Mesin

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab Teknologi

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Anuar B Aziz

TEMPOH 4 bulan sekali

KOS / SUMBER RM200.00 Peruntukan PIBG

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Tekno

KPI GPMP bagi Tekno menuju ke arah 4.65 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan Tekno yang berkesan. Mewujudkan jadual tutorial khas untuk pelajar ABM

2

Tutorial mata pelajaran Tekno

Membangunkan modal insan

Pn. Noraziah En Anuar B Aziz

Mac hingga Oktober

RM 500.00 Sumbangan PIBG

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Tekno

GPMP bagi Tekno menuju ke arah 4.65 atau lebih baik lagi.

MUKA SURAT : 283

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris STRATEGI : Memperbanyakkan bahan ABM yang mudah difahami oleh pelajar

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Anuar Aziz

TEMPOH 2 bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER RM 100.00 sumbangan guru ABM RM 100.00 Kewangan Sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi mata pelajaran Tekno Pelajar dapat menyiapkan tugasan / latihan dengan betul.

KPI GPMP bagi ABM menuju ke arah 4.65 atau lebih baik lagi. GPMP bagi ABM menuju ke arah 4.65 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Guru panitia ABM menyediakan nota khas soalan dan jawapan Tekno berorientasikan SPM Tugasan dan latihan Tekno wajib setiap minggu

2

Tugasan / latihan pelajar ABM

Membangunkan modal insan

En Anuar Aziz Pn Noraziah

Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh i gred cemerlang bagi mata pelajaran abm

MUKA SURAT : 284

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Teknologi STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Teknologi dapat dibenteras

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Mentor akademik bagi pelajar ABM

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Anuar Aziz En Liau Sin Long En Che Malik En Mohd Azmi En. Anuar Aziz En Che Malik Pn Noraziah En Liau Sin Long En Mohd Azmi

TEMPOH Sepanjang Tahun

KOS / SUMBER Tiada

OUTPUT (HASIL) Pelajar ABM mendapat perhatian sewajarnya daripada guru Penjaga mengetahui perkembangan pelajaran anak mereka. Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan ABM

KPI GPMP bagi Tekno menuju ke arah 4.65 atau lebih baik lagi. 80% kehadiran penjaga setiap sesi Perlaksanaan 100% program

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan program mentor akademik yang sistematik. Program Titian Emas khusus untuk pelajar ABM Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan ABM

2

Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya & Industri untuk pelajar ABM

Membangunkan modal insan

Tiga bulan sekali

RM 50

3

Membangunkan modal insan

2 kali setahun

RM 1000.00 Kewangan Sekolah

MUKA SURAT : 285

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN TAHUN : 2008
PELAN OPERASI : 1 Nama Projek Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Teknologi Bengkel Mesin Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Teknologi berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah.

Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus ABM

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat (penceramah / penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual / aturcara program Persediaan perlaksanaan ceramah / bengkel : e) Alat siaraya f) Persediaan tempat g) Pengurusan bahan h) Urusan jamuan Perlaksanaan ceramah / bengkel Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB En Liau Sin Long (Ketua Panitia) En Liau Sin Long (Ketua Panitia) Pn. Noraziah Mohd Salleh Pn. Noraziah Mohd Salleh En Mohd Azmi Mohideen En Liau Sin Long (Ketua Panitia) Pn. Noraziah Mohd Salleh En Mohd Azmi Mohideen En Che Malik B Shafie Pn. Noraziah Mohd Salleh En Liau Sin Long (Ketua Panitia)

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

7. 8.

1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 286

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : TEKNOLOGI BENGKEL MESIN TAHUN : 2008

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA PROJEK
Bengkel dan ceramah teknik menjawab Soalan Teknologi Tutorial mata pelajaran Teknologi Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Tugasan / latihan pelajar ABM Penyediaan bahan bantu mengajar Mentor akademik bagi pelajarABM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya dan Industri untuk pelajarABM

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

MUKA SURAT : 287

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia ABM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang dalam Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang bermutu dan berkualiti tinggi. Menyediakan pelajar untuk mengadapi zaman teknologi Mempastikan pelajar yang memasuki kursus ABM memperolehi gred yang cemerlang dalam Peperiksaan SPM bagi subjekTeknologi Bengkel Mesin,Lukisan Geometri dan Mesin dan Kerja Menggegas & Memesin.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 5.87 5.5 5.0

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 1 3.2 2A 2 6.4 3B 2 6.4 4B 3 9.6 5C 4 9.6 6C 5 1.6 7D 6 12.8 8E 5 22.4 9G 3 90.3 12.9 5.87 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 288

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. Semua guru ABM adalah guru yang berpengalaman dalam bidang ABM,dan berpengalaman dalam pembinaan item MP Lukisan diperkukuhkan dengan pengalaman dan latihan amali W1. W2. KELEMAHAN (W) TOV pelajar ABM adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana sahaja. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran Matematik, Sains dan English yang penting untuk ABM

PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek 3 subjek ABM adalah mencukupi Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 5 guru dengan 2 kelas (70 orang pelajar) Peralatan bengkel ABM yang lengkap dengan berbagai kemudahan. T1. T2. T3.

CABARAN (T) Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap malas, suka melepak, merokok dan sebagainya. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang bagi mata pelajaran ABM

MUKA SURAT : 289

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Lukisan dalam Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 6.32 bagi SPM 2004 ) Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ABM

MUKA SURAT : 290

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Lukisan

ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Lukisan Teknik peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik6.32 bagi SPM 2004 )

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Ceramah teknik menjawab soalan Program tutorial MP Lukisan Geometri & Mesin Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran lukisan Tugasan / latihan pelajar Lukisan Penyediaan bantu mengajar Mentor akademik bagi pelajar ABM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya untuk pelajar ABM

1.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya

GPMP bagi subjek Lukisan

GPMP 5.48 Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4

GPMP 5.87

2.

1.

2.

Walaupun banyak rujukan bahan mengenai Lukisan tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris

Memperbanyakka n bahan Lukisan yang mudah difahami oleh pelajar

Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh panitia

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan

.

Bahan ditambah sehingga 30%

2. 3. 1.

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Lukisan

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Lukisan

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

Peratusan Keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

Bilangan pelajar ABM bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja

2.

3.

MUKA SURAT : 291

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN TAHUN : 2008
ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Lukisan Geometri & MesinI Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 6.32 bagi SPM 2004) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Lukisan Geometri dan Mesin

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Lukisan

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Malik B Shafie En Mohd Azmi

TEMPOH 4 bulan sekali

KOS / SUMBER RM200.00 Peruntukan PIBG

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran lukisan

KPI GPMP bagi Lukisan menuju ke arah 5.87 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Lukisanmenuju ke arah 5.87 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan Lukisan yang berkesan. Mewujudkan jadual tutorial khas untuk pelajar ABM

2

Tutorial mata pelajaran Lukisan

Membangunkan modal insan

En Malik B Shafie En Mohd Azmi

Mac hingga Oktober

RM 500.00 Sumbangan PIBG

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran lukisan

MUKA SURAT : 292

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris STRATEGI : Memperbanyakkan bahan ABM yang mudah difahami oleh pelajar

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Lukisan

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Malik B Shafie

TEMPOH 2 bulan proses penyediaan

KOS / SUMBER RM 100.00 sumbangan guru ABM RM 100.00 Kewangan Sekolah

OUTPUT (HASIL) Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi mata pelajaran Lukisan Pelajar dapat menyiapkan tugasan / latihan dengan betul.

KPI GPMP bagi Lukisan menuju ke arah 5.87 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Lukisan menuju ke arah 5.87atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Guru panitia ABM menyediakan nota khas soalan dan jawapan Lukisan berorientasikan SPM Tugasan dan latihan Lukisan wajib setiap minggu

2

Tugasan / latihan pelajar ABM

Membangunkan modal insan

En Malik B Shafie

Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh i gred cemerlang bagi mata pelajaran ABM

MUKA SURAT : 293

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Lukisan Geometri dan Mesin STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Lukisan dapat dibenteras

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Mentor akademik bagi pelajar ABM

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Liau Sin Long En Che Malik En Mohd Azmi Pn Noraziah En. Anuar Aziz En Che Malik Pn Noraziah En Liau Sin Long En Mohd Azmi

TEMPOH Sepanjang Tahun

KOS / SUMBER Tiada

OUTPUT (HASIL) Pelajar ABM mendapat perhatian sewajarnya daripada guru Penjaga mengetahui perkembangan pelajaran anak mereka. Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan ABM

KPI GPMP bagi Lukisan menuju ke arah 5.87 atau lebih baik lagi. 80% kehadiran penjaga setiap sesi Perlaksanaan 100% program

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan program mentor akademik yang sistematik. Program Titian Emas khusus untuk pelajar ABM Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan ABM

2

Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya & Industri untuk pelajar ABM

Membangunkan modal insan

Tiga bulan sekali

RM 50

3

Membangunkan modal insan

2 kali setahun

RM 1000.00 Kewangan Sekolah

MUKA SURAT : 294

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN TAHUN : 2008
PELAN OPERASI : 1 Nama Projek Rasional Objektif : : : Bengkel dan ceramah teknik menjawab soalan Lukisan Geometri dan Mesin Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Lukisan berasaskan SPM. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menjawab soalan SPM dengan sistematik. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah.

Sekurang-kurangnya 4 bulan sekali sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus ABM

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat (penceramah / penjaga) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual / aturcara program Persediaan perlaksanaan ceramah / bengkel : i) Alat siaraya j) Persediaan tempat k) Pengurusan bahan l) Urusan jamuan Perlaksanaan ceramah / bengkel Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB En Liau Sin Long (Ketua Panitia) En Liau Sin Long (Ketua Panitia) En. Che Malik B Shafie En. Che Malik B Shafie En Mohd Azmi Mohideen En Liau Sin Long (Ketua Panitia) Pn. Noraziah Mohd Salleh En Mohd Azmi Mohideen En Che Malik B Shafie En. Che Malik B Shafie En Liau Sin Long (Ketua Panitia)

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

7. 8.

1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 295

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : LUKISAN GEOMETRI DAN MESIN TAHUN : 2008

BIL
1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA PROJEK
Bengkel dan ceramah teknik menjawab Soalan Lukisan Geometri dan Mesin Tutorial mata pelajaran Lukisan Geometri dan Mesin Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Tugasan / latihan pelajar ABM Penyediaan bahan bantu mengajar Mentor akademik bagi pelajarABM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya dan Industri untuk pelajarABM

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

MUKA SURAT : 296

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PANITIA Panitia ABM Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah cemerlang dalam Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang bermutu dan berkualiti tinggi. Menyediakan pelajar untuk mengadapi zaman teknologi Mempastikan pelajar yang memasuki kursus ABM memperolehi gred yang cemerlang dalam Peperiksaan SPM bagi subjekTeknologi Bengkel Mesin,Lukisan Geometri dan Mesin dan Kerja Menggegas & Memesin.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 TARGET GPMP 3.38 3.20 3.00

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 10 32.25 2A 6 19.35 3B 3 9.6 4B 2 6.4 5C 2 6.4 6C 3 9.6 7D 2 6.4 8E 3 9.6 9G 100 3.38 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 297

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. Semua guru ABM adalah guru yang berpengalaman dalam bidang ABM,dan berpengalaman dalam pembinaan item MP Teknologi diperkukuhkan dengan pengalaman dan latihan amali W1. W2. KELEMAHAN (W) TOV pelajar ABM adalah berasaskan keputusan PMR adalah sederhana sahaja. Kebanyakan murid mempunyai asas yang lemah bagi mata pelajaran Matematik, Sains dan English yang penting untuk ABM

PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek 3 subjek ABM adalah mencukupi Ratio / kadar guru-murid yang mencukupi iaitu 5 guru dengan 2 kelas (70 orang pelajar) Peralatan bengkel ABM yang lengkap dengan berbagai kemudahan. T1. T2. T3.

CABARAN (T) Gejala sosial yang menular dikalangan murid seperti tidak berdisplin, bersikap malas, suka melepak, merokok dan sebagainya. Tambah nilai dari segi bahan pengajaran yang rendah kerana bahan yang digunakan kebanyakkan diambil dari buku teks sama seperti pelajar. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperolehi gred cemerlang bagi mata pelajaran abm

MUKA SURAT : 298

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Amali dalam Peperiksaaan SPM tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.47 bagi SPM 2005 ) Walaupun banyak rujukan bahan mengenai ABM tetapi ianya masih sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek ABM

MUKA SURAT : 299

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Mengadakan Speed dan Accuracy Test Mengadakan lebih banyak projek untuk mendapat kemahiran dan pengalaman Membuat latihan projek ujian Amali yang lepas Lawatan ke kilang / Bengkel Mesin Mentor akademik bagi pelajar ABM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya untuk pelajar ABM

1.

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Amali Peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.47 bagi SPM 2005 )

2.

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Amali

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya

GPMP bagi subjek Amali

GPMP 2.87 Peperiksaan Akhir Tahun Ting. 4

GPMP 3.38
3

1.

2

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Amali

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek amali

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia

Peratusan Keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

Bilangan pelajar ABM bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja

2.

3.

MUKA SURAT : 300

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN TAHUN : 2008
ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Amali peperiksaaan SPM adalah tidak memberangsangkan dari segi GPMP (terbaik 5.47 bagi SPM 2004) STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Kerja Menggegas dan Memesin

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Demonstrasii dan perbincangan berkenaan dengan kaedah dan cara-cara menjalankan kerjakerja amali

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En Anuar B Aziz Pn. Noraziah

TEMPOH Setiap projek baru

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Amali

KPI GPMP bagi amali menuju ke arah 3.38 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI

MUKA SURAT : 301

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi subjek Amali STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif pelajar terhadap subjek Amali dapat dibenteras

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Mentor akademik bagi pelajar ABM

TERAS PIPP Membangunkan modal insan

TANGGUNG JAWAB En. Anuar Aziz En Liau Sin Long En Che Malik En Mohd Azmi Pn Noraziah En. Anuar Aziz En Che Malik Pn Noraziah En Liau Sin Long En Mohd Azmi

TEMPOH Sepanjang Tahun

KOS / SUMBER Tiada

OUTPUT (HASIL) Pelajar ABM mendapat perhatian sewajarnya daripada guru Penjaga mengetahui perkembangan pelajaran anak mereka. Pelajar dapat maklumat sebenar mengenai persekitaran kerja berkaitan ABM

KPI GPMP bagi Amalimenuju ke arah 3.38 atau lebih baik lagi. 80% kehadiran penjaga setiap sesi Perlaksanaan 100% program

PELAN KONTIGENSI Merancang dan melaksanakan program mentor akademik yang sistematik. Program Titian Emas khusus untuk pelajar ABM Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan ABM

2

Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya & Industri untuk pelajar ABM

Membangunkan modal insan

Tiga bulan sekali

RM 50

3

Membangunkan modal insan

2 kali setahun

RM 1000.00 Kewangan Sekolah

MUKA SURAT : 302

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI PANITIA : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN TAHUN : 2008
PELAN OPERASI : 1 Nama Projek Rasional Objektif : : : Demestrasil dan perbincangan berkenaan dengan kaedah dan cara-cara menjalankan kerja-kerja amali dengan berkesan Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab mengadapi peperiksaan amali SPM. 1. Pelajar dapat.menghasilkan projek amali SPM dengan cepat,tepat dan bermutu

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Setiap projek baru sepanjang tahun 2008 Semua pelajar tingkatan 5 kursus ABM

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Jadual / aturcara program Persediaan perlaksanaan perbincangan dan demo: m) Alat siaraya n) Persediaan tempat o) Pengurusan bahan p) Urusan jamuan Perlaksanaan ceramah / bengkel Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB En Liau Sin Long (Ketua Panitia) En Liau Sin Long (Ketua Panitia) En Mohd Azmi Mohideen En Liau Sin Long (Ketua Panitia) Pn. Noraziah Mohd Salleh En Mohd Azmi Mohideen En Che Malik B Shafie Pn. Noraziah Mohd Salleh En Liau Sin Long (Ketua Panitia)

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari 3 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS

5. 6.

1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program

MUKA SURAT : 303

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA : KERJA MENGGEGAS & MEMESIN TAHUN : 2008

BIL
1 2 3 4 5

NAMA PROJEK
Perbincangan dan demo Amali Tugasan / latihan pelajar ABM Mentor akademik bagi pelajarABM Pertemuan guru dengan penjaga pelajar ABM Lawatan kerjaya dan Industri untuk pelajarABM

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

MUKA SURAT : 304

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
PANITIA BINAAN BANGUNAN

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010. VISI PANITIA Mencapai tempat ke 10 terbaik di kalangan SMT setiap kali Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. 3. Memberi pendidikan yang berkualiti tinggi kepada pelajar kursus Binaan Bangunan. Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan beriltizam tinggi, berilmu pengetahuan dan berketrampilan dalam bidang vokasional. Membentuk pelajar dan guru yang mampu bersaing dalam menghadapi cabaran seiring dengan perubahan teknologi masa kini.

TARGET GPMP MATA PELAJARAN BAGI SPM 2007 HINGGA 2010 TAHUN SPM 2008 2009 2010 MATA PELAJARAN Amali Teknologi Binaan TARGET GPMP 2.36 5.00 4.50 TAHUN SPM 2008 2009 Bahan Binaan 2010 5.00 MATA PELAJARAN Lukisan Geo. & Binaan Bangunan TARGET GPMP 4.18 5.50 TAHUN SPM 2008 MATA PELAJARAN Teknologi TARGET GPMP 5.9

MUKA SURAT : 305

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 1 3.03 2A 1 3.03 3B 3 9.09 4B 3 9.09 5C 2 6.06 6C 8 24.24 7D 8 24.24 8E 7 21.21 9G 100.00 5.9 % Lulus GPMP

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : AMALI KERJA KAYU & BATA GRED BILANGAN PERATUS 1A 10 30.3 2A 8 24.24 3B 8 24.24 4B 7 21.21 5C 6C 7D -8E 9G 100.00 2.36 % Lulus GPMP

PERINCIAN TARGET GRED SPM 2008 MATA PELAJARAN : LUKISAN GEOMETRI DAN BINAAN BANGUNAN GRED BILANGAN PERATUS 1A 2A 4 12.12 3B 8 24.24 4B 8 24.24 5C 7 21.21 6C 3 9.09 7D 3 9.09 8E 9G 100.00 4.18 % Lulus GPMP

MUKA SURAT : 306

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PANITIA BINAAN BANGUNAN TAHUN : 2008

KEKUATAN (S) S1 Semua guru adalah guru yang berpengalaman. W1.

KELEMAHAN (W) Kebanyakan murid lemah dalam Matematik dan Sains. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran Matematik dan Lukisan dalam subjek Teknologi. Masaalah kehadiran pelajar ke sekolah dan kekerapan ponteng kelas . TOV (take of Value ) pelajar berasaskan keputusan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun adalah lemah bagi Teknologi dan sederhana sahaja bagi Lukisan BB dan Amali.

S2.

Teori BB diperkukuhkan dengan latihan amali.

W2.

S3. S4.

Terdapat di kalangan guru BB yang telah tamat dan yang sedang mengikuti program pensiswazahan OUM. Berpengalaman sebagai pemeriksa kertas lukisan dan amali.

W3. W4.

PELUANG (O) O1. Pelbagai sumber dan bahan rujukan berkaitan dengan mata pelajaran BB boleh diperoleh dengan mudah jika ada kemahuan dan usaha untuk menambah pengetahuan – buku, internet dan media lain. Sokongan padu dan kerjasama yang erat dari pelbagai pihak – memudahkan segala urusan berkaitan dengan Paniti BB. Bahan rujukan berkaitan subjek BB sangat banyak jika ada usaha untuk menerokainya – Internet dan media lain. T1.

CABARAN (T) Gejala sosial yang menular di kalangan pelajar semakin menjadi-jadi seperti tidak berdisplin, suka melepak, kurang minat, dan malas. Kesukaran pelajar untuk mempersembahakan jawapan dengan tepat berformatkan Peperiksaan SPM. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk memperoleh gred cemerlang bagi matapelaran Teknologi Binaan Bangunan.

O2. O3.

T2. T3.

MUKA SURAT : 307

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PANITIA BINAAN BANGUNAN TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran BInaan Bangunan tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Binaan Bangunan ( GPMP terbaik 6.21 bagi SPM 2003 dan terburuk 8.00 bagi SPM 2005). Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Binaan Bangunan. Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan adalah terhad.

2. 3.

MUKA SURAT : 308

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PANITIA BINAAN BANGUNAN TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan.

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007 GPMP 7.4 (Teknologi), GPMP 3.39 (Amali), GPMP 5.89 (Lukisan) Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4. 50% pelajar BB mempunyai masalah sikap.

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Binaan Bangunan tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Binaan Bangunan ( GPMP terbaik 6.21 bagi SPM 2003 dan terburuk 8.00 bagi SPM 2005). Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Binaan Bangunan.

Pada tahun 2008 GPMP yang diperolehi adalah baik berbanding tahuntahun sebelumnya.

GPMP bagi subjek berkenaan.

GPMP 5.9 (Teknologi), GPMP 2.36 (Amali), GPMP 4.18 (Lukisan).

Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan.

2.

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Binaan Bangunan.

Pada tahun 2008 langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia. Pada tahun 2008 lebih banyak bahan rujukan tambahan dapat disediakan oleh panitia. (tumpuan pada Teknologi Binaan Bangunan)

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

Bilangan pelajar BB bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja.

Perlaksanaan Program Perealisasian Binaan Banguana.

3.

Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan adalah terhad.

Memperbanyakka n bahan Teknologi Binaan Bangunan yang mudah difahami oleh pelajar.

Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan.

Cuma 60% bahan telah disediakan oleh panitia.

Bahan ditambah sehingga 80%.

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan.

MUKA SURAT : 309

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PANITIA BINAAN BANGUNAN TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam Peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Binaan Bangunan tidak begitu memberangsangkan dari segi GPMP terutamanya Teknologi Binaan Bangunan (GPMP terbaik 6.21 bagi SPM 2003 dan terburuk 8.00 bagi SPM 2005).

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan.

Membangunkan modal insan.

Pn. Salmah Binti Abas.

Sekurangkurangnya 1 kali bagi setiap subjek.

RM 460.00 Sumbangan PIBG.

Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Teknologi dan Lukisan.

GPMP bagi Teknilogi menuju ke arah 5.9 dan Lukisan 4.18 atau lebih baik lagi.

Perlaksanaan bengkel kefahaman, ceramah motivasi dan teknik menjawab soalan Teknologi dan Lukisan yang berkesan.

MUKA SURAT : 310

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Binaan Bangunan. STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap subjek Binaan Bangunan.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Program Perealisasian Binaan Bangunan.

Membangunkan modal insan

En. Nazman Bin Abu Bakar. En. Zaini Bin Rebo.

1 kali setahun (Penggal 1)

RM 425.00 Kutipan daripada pelajar, sumbangan daripada asrama dan tabung panitia.

Pelajar dapat membuka minda mereka tentang kerelevanan Mata Pelajaran Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan. Pelajar dapat menambah sikap dan dorongan yang positif serta minat untuk mempelajari mata pelajaran berkenaan.

Perlaksanaan 100% program.

Lawatan untuk pengukuhan pengetahuan Binaan Bangunan.

MUKA SURAT : 311

ISU STRATEGIK 3 : Buku rujukan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan adalah terhad. STRATEGI : Memperbanyakkan bahan Teknologi Binaan Bangunan yang mudah difahami oleh pelajar.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1.

Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan.

Membangunkan modal insan.

En. Mustapa Bin Othman.

3 bulan proses penyediaan .

RM 30.00 Tabung panitia.

Pelajar tahu jawapan yang tepat bagi setiap jawapan.

GPMP bagi Teknologi menuju ke arah 5.9 atau lebih baik.

Guru yang mengajar Teknologi Binaan Bangunan menyediakan nota khas soalan dan jawapan Berorientasikan SPM.

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH MUKA SURAT : 312

PELAN OPERASI
PANITIA BINAAN BANGUNAN TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program : Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan. Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan berasaskan SPM. 1. 2. Pelajar dapat memahami tentang peraturan dan skima pemerkahan agar dapat menjawan soalan SPM dengan lebih sistematik. Pelajar dapat meningkatkan motivasi dan pengisian bahan semasa sesi bengkel dan ceramah.

Rasional Objektif

: :

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekurang-kurangnya sekali bagi setiap mata pelajaran sepanjang tahun 2008. Semua pelajar Tingkatan 5 Kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja program. Urusan Peruntukan kewangan. Menulis surat dan pengesahan kehadiran penceramah. Persediaan perlaksanaan ceramah: i. Pengurusan bahan j. Alat siaraya k. Persediaan tempat l. Urusan Jamuan Perlaksanaan Program (mata Pelajaran Teknologi) Perlaksanaan Program Mata Pelajaran Lukisan Binaan Bangunan. Membuat laporan perlaksanaan / post mortem.

TANGGUNGJAWAB Pn. Salmah Binti Abas Pn Salmah Binti Abas En. Mustapa Bin Othman En. Zaini Bin Rebo En. Nazman Bin Abu Bakar. En. Mustapa Bin Othman En. Afendy Bin azis Pn. Salmah Binti Abas

TEMPOH 1 hari 1 hari 2 minggu 2 hari sebelum tarikh perlaksanaan. 1 hari 1 hari 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

5. 6. 7.

PELAN OPERASI : 2 MUKA SURAT : 313

Nama Projek / Program Rasional Objektif

: : :

Program Perealisasian Binaan Bangunan. Pelajar masih lkurang jelas tentang teori yang dipelajarei semasa p&p dan lemah dalan membuat perkaitan di antara teori dan situasi sebenar. 1. 2. Membuka minat pelajar tentang kerelevanan mata pelajaran Teknologi, Lukisan Binaan Bangunan dan Pendidikan Seni Visual. Memberi dorongan yang positif kepada pelajar untuk mempelajari mata pelajaran Teknologi, Lukisan Binaan Bangunan dan Pendidikan Seni Visual.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

18 Julai, 2008. Semua pelajar Tingkatan 4 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Penyediaan kertas kerja program. Pengurusan peruntukan kewangan. Pengurusan surat menyuarat : e. mendapatkan kebenaran daripada pihak sekolah. f. Surat kebenaran ibubapa. Pengurusan dengan pihak Mini Malaysia, Ayer Keroh. Pengurusan pengangkutan. Mengumpulkan hasil kerja pelajar / folio Membuat laporan dan post mortem.

TANGGUNGJAWAB Pn. Salmah Binti Abas. Pn. Salmah Binti Abas. En. Mustapa Bin Othman. En. Nazman Bin Abu Bakar. En. Afendy Bin Azis. En. Zaini Bin Rebo. En. Nazman Bin Abu Bakar.

TEMPOH 3 hari. 1 hari. 2 minggu. 1 minggu. 1 hari. 1 minggu selepas perlaksanaan program. 1 minggu selepas perlaksanaan program.

STATUS

4. 5. 6. 7.

MUKA SURAT : 314

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan. Pengetahuan pelajar masih di tahap sederhana untuk menjawab dengan tepat mengikut skima pemarkahan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memberi panduan kepada pelajar contoh soalan dan jawapan bagi setiap topik. Menjadikan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menghadapi ujian dan peperiksaan.

Januari hingga Mac. Semua pelajar Tingkatan 5 kursus Binaan Bangunan.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Penyediaan fail. Pengumpulan soalan. Penyusunan soalan mengikut topik. Penyediaan jawapan bagi setiap soalan. Contoh soalan dan panduan jawapan dibukakan. Mengedarkan bahan kepada semua pelajar.

TANGGUNGJAWAB Pn. Salmah Binti Abas. Semua guru Binaan Bangunan. Pn. Salmah binti Abas. Pn. Salmah Binti Abas. En. Mustapa Bin Othman. En. Nazman Bin Abu Bakar. En. Afendy Bin Azis. En. Zaini Bin Rebo.

TEMPOH 1 hari. 3 minggu. 1 minggu. 6 minggu. 1 minggu. 1 hari.

STATUS

MUKA SURAT : 315

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PANITIA BINAAN BANGUNAN TAHUN : 2008

BIL

NAMA PROJEK Ceramah kecemerlangan SPM dan teknik menjawab soalan mata pelajaran Teknologi dan Lukisan Binaan Bangunan. Program Perealisasian Binaan Bangunan. Bank soalan dan jawapan bagi mata pelajaran Teknologi Binaan Bangunan

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

1

2

3

MUKA SURAT : 316