P. 1
hukum darlung

hukum darlung

|Views: 578|Likes:
Published by sword77

More info:

Published by: sword77 on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

Jumat, 02 April 2010

SISTEM TULISAN JAWI SISTEM EJAAN JAWI MODEN BERDASARKAN AKHBAR UTUSAN Melayu (Apakah Perkataan berubah menjadi ) 1.0 Pengenalan Latar Belakang Ringkas Sistem Tulisan Jawi Pada masa dahulu hingga kini, penggunaan tulisan Jawi masih digunakan kerana ianya amat berkait rapat dengan agama Islam. Kemunculan sistem Tulisan Jawi banyak berhubungkait dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Sebenarnya tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan mengandungi huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Sejak kebelakangan ini, penggunaan tulisan Jawi di dada-dada akhbar mahupun penggunaan di papan iklan, papan tanda nama jalan, bangunan, dan sebagainya mendapat pengiktirafan dan sokongan padu oleh kerajaan untuk digunakan secara meluas.Begitu juga penggunaannya di peringkat pengajian di universiti dan pendidikan di sekolah, sistem Tulisan Jawi telah dijadikan salah satu mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh golongan pelajar di Malaysia. Meskipun penggunaan tulisan Jawi telah bermula sejak 700 tahun yang lalu, ia belum banyak diselidiki dari segi perkembangan dan sistem tulisannya. Jika dilihat dari segi sejarah perkembangannya, terdapat dua pengaruh sistem ejaan yang digunakan iaitu pengaruh Arab dan Melayu. Secara amnya, pengaruh Arab dalam bentuk ejaan tulisan Jawi dipengaruhi dengan penggunaan tanda-tanda baris; manakala pengaruh ejaan Melayu pula, wujudnya huruf-huruf vokal sebagai menggantikan penggunaan tanda-tanda baris. Memang tidak dapat dinafikan bahawa tulisan Jawi merupakan satu aspek yang penting dalam mengekalkan imej dan identiti budaya Melayu masa kini. Bersesuaian dengan penggunaan tulisan Jawi dalam segala urusan dan pernah menjadi tulisan antarabangsa seperti mana bahasa Melayu yang pernah menjadi lingua franca sebagaimana menerusi catatan pengembara Barat ke Nusantara seperti Magellan, Tom Pires, dan Van Ronkel, menjelaskan bahawa bahasa Melayu dan tulisan Jawi diiktiraf sebagai bahasa perhubungan utama pada zaman Kesultanan Islam di Nusantara. Kelahiran Sistem Tulisan Jawi yang berasal dari tulisan dan pengaruh Arab terbukti sejarah kewujudannya dalam tamadun Melayu melalui beberapa sumber khazanah dan bahanbahan bertulis yang ditemui seperti; dari batu bersurat, manuskrip lama, kertas lama, majalah, batu nisan, bahan-bahan yang dibuat daripada logam, kulit, alat senjata, duit syiling, batu lontar, tembikar, ukiran-ukiran pada masjid, istana, termasuk sumber penemuan pada azimat dan tangkal. Sebagai contohnya, penemuan pertama pada batu nisan Syeikh Nuruddin Al-Raniri di Barus,

Kedah bertarikh 290 Hijrah. terdapat beberapa hukum mengeja seperti hukum darling. sebenarnya ia berkait rapat dengan sistem ejaannya. dan batu nisan Fatimah binti Maymun bin Hibatullah yang dijumpai di Leram. ejaan lazim. persoalan yang mungkin tidak dapat dihuraikan dan mendapat kepastian hingga kini ialah siapakah pencipta sebenar bagi tulisan Jawi yang ada sekarang walaupun aksara tulisan Jawi banyak menggunakan huruf-huruf Arab.1 Objektif Kajian a) Mengkategorikan dan menjelaskan jenis ejaan kata Melayu Jati dan kaedah ejaan kata serapan yang terdapat dalam Akhbar Utusan. ke bawah. dan ejaan mengikut hukum : a) Ejaan Tradisi Dalam pembentukan ejaan ini. Tajuk yang diutarakan ialah “Apakah perkataan intan akan berubah .) كقد‬ b) Ejaan Lazim Ejaan ini lazimnya digunakan bagi mengeja perkataan sukukata terbuka atau sukukata tertutup sama ada bunyi sukukata itu ke atas. diikuti pula batu nisan seorang puteri raja di Pekan. hukum ra-ma.) قد‬dan kepada ( ‫. kemudiannya batu nisan Syeikh Abdul Qadir Ibn Husin Syah Alam di Langgar. hukum ka-ga.) نغك‬dan bantal( ‫. Jawa Timur tanggal 475 Hijrah bersamaan 1082 Masihi. Namun begitu. b) Menganalisis peratusan penggunaan jenis dan kaedah ejaan tersebut. c) Menilai semula sistem ejaan yang terdapat dalam akhbar yang dikaji.) بارغ‬bulan( ‫. 1. penggunaan kaedah baris digunakan.) تئاد‬pada ( ‫ . Contoh perkataan seperti tiada ( ‫ .2 Bahan Kajian Dalam melaksanakan tugasan ini penulis menggunakan Akhbar Utusan Melayu sebagai bahan kajian utama. yang menunjukkan tulisan Jawi berasal dari orang Arab yang kemudian telah diubahsuai dengan menambahkan beberapa huruf Arab yang disesuaikan dengan gaya bahasa orang Melayu dalam usaha membuktikan kewujudan tulisan Jawi dalam tamadun Melayu setelah penemuan prasasti di Kuala Berang. atau ke depan.) بولن‬nangka( ‫ . hukum di luar darling.) لدا‬pasu(‫ . Grisek. Pahang Darul Makmur pada 419 Hijrah. hukum ha-aha dan lampau hukum.) سوك‬barang( ‫ . Ini tidak menjejaskan sistem ejaan tersebut. Terengganu pada 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. Terdapat tiga jenis pembentukan ejaan yang lazim digunakan iaitu ejaan tradisi.Sumatera Utara yang tercatat dalam bahasa Arab bertarikh 48 Hijrah. dan ada ketikanya ianya digugurkan. 1.) قاسو‬suka( ‫ . Antara contoh perkataannya seperti lada( ‫ .) بنتل‬ c) Ejaan Mengikut Hukum Dalam sistem ejaan Jawi mengikut hukum. Oleh yang demikian dalam penghasilan perkataan Jawi.

Daripada 100 perkataan ini kajian akan dibuat berdasarkan objektif yang telah ditentukan. 1. bermula daripada perkataan : Hingga didapati ejaan bagi setiap perkataan adalah seperti berikut (terdapat juga perkataan berulang) : 2.1 Ejaan Lazim 1 Tanda 2 Tanya 3 Banyak 4 Baru 5 Tahu 6 Besar 7 Hasil 8 Usaha 9 Dan 10 Dalam 11 Dewan 12 Ahli 13 Majlis 14 Tentang 15 papan 16 Lagi 17 Batu . namun penulis hanya menghadkan kepada 100 perkataan awal sahaja.0 Hasil Kajian Setelah mengkaji 100 perkataan daripada akhbar. 2. sumber internet.menjadi Intan” hasil tulisan Pak Madlub bertarikh 30 Mac 2009.3 Kaedah Kajian Dalam membuat kajian penggunaan ejaan yang terkandung dalam akhbar Utusan Melayu ini. 1. dan individu tertentu iaitu guru mata pelajaran Pendidikan Islam. sumber rujukan diperolehi dan dirujuk dari sumber perpustakaan. dan Bahasa Melayu.4 Batasan Walaupun jumlah perkataan dalam akhbar utusan Melayu agak banyak.

3 Hukum Ka dan Ga 28 ketika 2.3 Ejaan Tradisi 30 Orang 31 Utama 32 Batu pahat 33 Yakni 34 Itu 35 Sendiri 36 Apabila 37 Pertama 38 Ia 39 Yang 40 Huruf sin 41 Atau 42 Tidak 43 Maknanya .2.2.2 Ejaan Mengikut Hukum 2.1 Hukum Darlung 23 kali 2.19 tanda 2.2.2 Hukum Luar Darlung 24 saya 25 Mana-mana 26 hatta 27 nama 2.4 Hukum Ha dan Aha 29 bahasa 2.2.

5 Ejaan Kata Serapan Inggeris 80 edisi 2. Zainal Abidin Sapruan 2.4 Kata Berimbuhan 57 perkataan 58 menjadi 59 melintasi 62 dibandar 63 apakah 64 Terpinga-pinga 65 terlihat 66 perkataan 67 tertinggal 68 Sebaik 69 kerumah 70 menyelongkar 71 pelbagai 72 termasuk 73 ternyata 74 terbaru 75 menyebabkan 76 bertanya 77 perbandaran 78 tersebut 79 sebuah 2.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Sampai Kamus Melayu Wujud telah kepada kerana apatah penggaram segera Jalan Rahmat sebarang Hj.6 Analisis Kekerapan Penggunaan Jenis dan Kaedah Ejaan .

‫ وه‬Kata seru 26. ‫ داڤت‬Ejaan tradisi (suku kata terbuka) 28. ‫ كوچيڠ‬Nama khas 15. ‫ كلڤڠن‬Kaedah kata berimbuhan awalan (ke) 33. ‫ سوڠڬوه‬Ejaan lazim . K. ‫ كامي‬Ejaan lazim 12. ‫ ڤد‬Ejaan tradisi 2.an 5. ‫ دبريتاهو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (di) 19. ‫ دان‬Ejaan lazim 8. ‫ چوتي‬Ejaan lazim 3. ‫ كامي‬Ejaan lazim (Suku kata terbuka + terbuka) Bil. ‫ كامي‬Ejaan lazim (suku kata terbuka) 18. ‫ وقتو‬Kata serapan Arab 17. ‫ ايت‬Ejaan tradisi 22. ‫ تكسي‬Kata serapan Inggeris 39.. ‫ برسورق‬Kata berimbuhan awalan (ber) 24. ‫ كاڤل تربڠ‬Kata gabungan 30. ‫ ڤرسكولهن‬Kaedah kata imbuhan apitan (awalan -akhiran) Imbuhan per……. ‫ تربڠ‬Ejaan lazim (Suku kata tertutup + tertutup) 34. ‫ باڤ‬Hukum di luar Darlung 9. ‫ امبوءي‬Kata diftong 40. ‫ كڬمبيراءن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (ke……an) 25. ‫ سبواه‬Kaedah kata berimbuhan awalan (se) 38..Bil.I. ‫ دڠن‬Kata perbuatan 36. ‫ تنتڠ‬Ejaan lazim (suku kata tertutup) 20. ‫ سراوق‬Nama khas Bil. Perkataan Jenis dan Kaedah 1. ‫ للو‬Ejaan lazim 6. Perkataan Jenis dan Kaedah 16. ‫ ملوات‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) 13. ‫ ڤرامه‬Ejaan lazim 41. ‫ بندر‬Ejaan lazim 14. ‫ كامي‬Ejaan lazim (suku kata terbuka) 23.A Penggunaan Bahasa Inggeris 35. ‫ مناءيقي‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) 37.nya) 27. ‫ سرونوقڽ‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (se……. ‫ ڤرچوتين‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) 21.L. ‫ ايبو‬Ejaan lazim 7. ‫ ناءيق‬Bunyi glotis 29. Perkataan Jenis dan Kaedah 31. ‫ ممباوا‬Kaedah kata berimbuhan awalan (mem) 11. ‫ تله‬Ejaan lazim 10. ‫ سكلوارڬ‬Kaedah kata berimbuhan awalan (se) 32. ‫ سمستير‬Ejaan kata serapan Inggeris 4.

63. 71. 82. 48.. 79. 75. ‫ دريبر‬Kata serapan Inggeris ‫ تكسي‬Kata serapan Inggeris ‫ ايت‬Ejaan tradisi ‫ كات‬Ejaan lazim ‫ ايه‬Nama khas Perkataan Jenis dan Kaedah ‫ اڤابيل‬Ejaan lazim ‫ سمڤأي‬Ejaan lazim ‫ د سان‬Kaedah kata berimbuhan awalan (ke) ‫ كامي‬Ejaan lazim ‫ سڬرا‬Ejaan lazim ‫ ملڤور‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ ديري‬Ejaan lazim ‫ سمبيل‬Ejaan lazim ‫ منونجوقكن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (me……. 46. 53. 69. 72. 55. 43. 52.. 54. 65. 77. Bil. 83. 67. 61. 64.an) ‫ تيكيت‬Ejaan kata serapan Inggeris ‫ ڤنربڠن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (pe……. 47. Bil. 66. 58. 76. 56. 57. 81. 70. 73..an) ‫ كامي‬Ejaan lazim ‫ دريستورن‬Ejaan kata serapan Inggeris . Bil.42. 62. 59. 80. 50. 68. 78. 51. 44. 49. 60.an) ‫ ستله‬Kaedah kata berimbuhan awalan (se) ‫ ايت‬Ejaan tradisi ‫ كامي‬Ejaan lazim ‫ منوجو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ كبلي‬Kaedah kata berimbuhan awalan (ke) Perkataan Jenis dan Kaedah ‫ منوڠڬو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ وه‬Kata seru ‫ چڠڬيه‬Ejaan kata serapan Inggeris ‫ سوڠڬوه‬Ejaan lazim ‫ باڠونن‬Ejaan lazim ‫ ايت‬Ejaan tradisi ‫ كات‬Ejaan lazim ‫ ايبو‬Nama khas ‫ ادوهاي‬Kata diftong ‫ سجوق‬Ejaan lazim ‫ ساڠت‬Ejaan lazim ‫ ددالم‬Kaedah kata berimbuhan awalan (di) ‫ باڠونن‬Kaedah kata berimbuhan akhiran (an) ‫ اين‬Ejaan tradisi ‫ كلوه‬Ejaan lazim ‫ ايه‬Nama khas Perkataan Jenis dan Kaedah ‫ سمنتارا‬Kata geluncur ‫ منوڠڬو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) ‫ ڤنربڠن‬Kata berimbuhan apitan (awalan-akhiran) (pe……. 74. 45.

‫ اورين‬Ejaan kata serapan Inggeris Bil. ‫ سمبيل‬Ejaan lazim 95. ‫ تيليۏيشين‬Ejaan kata serapan Inggeris 97. ‫ كامي‬Ejaan lazim 88. ‫ جوس‬Ejaan kata serapan Inggeris 93. ‫ مينوم‬Ejaan lazim 100. ‫ منونتون‬Kaedah kata berimbuhan awalan (me) 96. ‫ يڠ‬Ejaan lazim .84. ‫ دان‬Ejaan tradisi 91. ‫ ايه‬Nama khas 98 ‫ ڤول‬Ejaan lazim 99. ‫ كوڤي‬Ejaan lazim 2.dieja tidak menggunakan alif 85. ‫ دسيتو‬Kaedah kata berimbuhan awalan (di) 87. Dalam .kata dasar satu suku kata . ‫ اد‬Ejaan tradisi 86.7 Penilaian semula Sistem Ejaan Jawi Secara amnya. ‫ ساندويچه‬Ejaan kata serapan Inggeris 90. didapati penggunaan sistem ejaan dan tulisan besar pengaruhnya. Perkataan Jenis dan Kaedah 94. ‫ مينوم‬Ejaan lazim 92. ‫ ماكن‬Ejaan lazim 89.

yang memberi penekanan kepada bidang penulisan dan pemahaman Jawi untuk murid sekolah termasuk penghasilan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. Hal ini berlaku kerana majoriti daripada generasi muda kini tidak dapat menguasai pendidikan tulisan Jawi apatah lagi mahu menulis dan membaca Jawi kerana sebahagian daripada mereka ‘buta’ dalam pembacaan tulisan Jawi. Dengan masa tambahan yang diberikan itu membolehkan pendidikan tulisan Jawi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pihak sekolah dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Pihak Kementerian Pelajaran juga telah mengambil inisiatif penting untuk kepentingan guru dan murid dengan menggunakan ejaan baharu yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bagi mengelakkan kekeliruan yang timbul jika terdapat tenaga pengajar yang . Selain itu. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan dalam aktiviti pembudayaan dan menghargai pendidikan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat ialah usaha awal kerajaan menghidupkan semula akhbar Utusan Melayu Mingguan yang mula menemui para pengguna pada setiap Isnin mulai 01 Mei 2006 dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan. tetapi komitmen semua pihak untuk memelihara tulisan Jawi sebagai suatu warisan milik bersama mesti dilaksanakan secara kerjasama dan kesungguhan yang hakiki. dan Warisan (KekWa). Kesenian. tanggungjawab memelihara tulisan Jawi bukan sahaja menjadi tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran pula dalam mempertingkatkan pendidikan tulisan Jawi ialah dengan menggalakkan sekolah-sekolah supaya menggunakan apa-apa sahaja bahan cetakan bertulisan Jawi termasuk akhbar Utusan Melayu untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam kelas. peruntukan lebihan masa kepada Pendidikan Islam di sekolah turut dibuat oleh pihak Kementerian Pelajaran bilamana pihak kementerian telah bersetuju memperuntukkan satu daripada enam masa seminggu bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dikhaskan untuk pembelajaran Jawi. Dalam hal ini. dan Kementerian Penerangan. Ini berkemungkinan Usaha dalam mengembang dan mempertingkatkan semula pendidikan tulisan Jawi dan penggunaannya di dalam media cetak mahupun media massa seharusnya disegerakan agar tidak akan terus pupus disebabkan oleh tangan orang Melayu sendiri. kertas peperiksaan peringkat Peperiksaan Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia dalam tulisan Jawi. Kementerian Pengajian Tinggi. Kesungguhan dalam memperkayakan pendidikan tulisan Jawi dan menaikkan maruahnya. misalnya Jabatan Pelajaran Terengganu telah meminta semua sekolah di negeri itu melanggan akhbar Utusan Melayu untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran Jawi di samping sebagai bahan bacaan tambahan kepada murid. Kementerian Pelajaran Malaysia.kajian Akhbar Utusan Melayu yang dibuat sistem ejaan banyak menggunakan ejaan tradisi. Ini selaras dengan pelaksanaan program j-QAF. Ejaan tradisi paling ketara digunakan dan ejaan mengikut hukum dan kata serapan Inggeris sedikit digunakan. ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum. Malahan. Kelemahan ini amat menghantui masyarakat Melayu yang amat menyayangi sistem tulisan Jawi ini. Kabinet juga telah meluluskan peruntukan khas sebanyak RM11 juta kepada KekWa bagi memartabatkan tulisan Jawi di Negara ini. Justeru itu.

Kelalaian dan kealpaan dalam menyanjungi tulisan Jawi bererti mengabaikan budaya yang sudah berakar umbi dalam alam Melayu sejak dahulu lagi. Antara cabaran tersebut ialah penggunaan sistem ejaan Jawi yang tidak menggunakan vokal pada sukukata akhir terbuka masih digunakan dan bagi perkataan baru dan kata pinjaman vokal digunakan bagi mendapatkan bunyi sehampir yang boleh dengan perkataan asal (Hashim Musa.1999:180-181). dan u. ini menyukarkan lagi perubahan sistem lama kepada sistem baru. i. telah banyak cabaran yang wujud dalam memelihara tulisan Jawi di mata dunia agar sentiasa dihargai.masih menggunakan sistem tulisan Jawi lama. o.‫ . tulisan Jawi pernah menjadi tulisan antarabangsa seperti bahasa Melayu yang menjadi lingua franca pada zaman Kesultanan Islam di Nusantara.) سد ه‬ejaan tua (itu .)واجب‬ejaan kemelayuan ( peduli . iaitu huruf alif (‫) ا‬mewakili huruf vokal a. dan e(pepet). dalam pembentukan perkataan Jawi bermula daripada pembentukan sukukata Jawi itu sendiri. diikuti huruf ya ( ‫ ) ي‬mewakili huruf vokal i dan e (taling).)ؤ وكل‬ Maka. Cadangan penggunaan sistem fonetik oleh majalah Dian juga kurang mendapat sambutan kerana ketika itu sistem ejaan Za’aba telah sebati digunakan.‫ . e. . dalam abad ke-20 ini.‫ .)بئلئق‬ejaan Arab (wajib .)قد ولئ‬dan ejaan kata asing/Inggeris seperti ( vokal – ‫. Mastika. Ini kerana pada suatu ketika dahulu.‫ . Kemunculan tulisan Jawi juga banyak berkaitrapat dengan kedatangan Islam dan budaya al Quran. dan akhbar Fajar Asia. Pembentukan sukukata Jawi dapat dipecahkan kepada dua iaitu sukukata Jawi terbuka dan sukukata Jawi tertutup. Huruf-huruf konsonan pula adalah selain daripada huruf vokal a. Pengaruh al Quran dalam penggunaan kata bahasa Melayu juga wujud daripada peminjaman perkataan Arab ke atas bahasa Melayu itu sendiri. Lantaran itu. akhbar Utusan Melayu seperti yang dikaji. manakala sukukata tertutup pula ialah sukukata yang diakhiri dengan huruf konsonan.‫ . Dalam sistem tulisan Jawi juga terdapat tiga huruf vokal yang mewakili enam huruf vokal dalam bahasa Melayu. Sukukata terbuka ialah sukukata yang berakhir dengan huruf vokal. Oleh itu. Perkara ini banyak tercatat dalam penggunaan tulisan Jawi di dalam majalah Dian. Hiburan. pembentukan sukukata terbentuk dengan gabungan antara huruf konsonan dengan huruf vokal atau sebaliknya. manakala huruf wau( ‫ ) و‬mewakili huruf vokal o. 3. Semangat Asia. Pembentukan ejaan Jawi dari pengaruh Arab dan Melayu ini telah lama digunapakai oleh orang-orang Melayu dan bukan Melayu di Tanah Melayu yang merangkumi sistem ejaan lama seperti (sudah .0 Kesimpulan Sistem Tulisan Jawi yang terkandung didalamnya sistem ejaan dan kaedah ejaan merupakan aspek yang amat penting dalam mengekalkan identiti budaya Melayu.) ائت‬ejaan baharu ( billik . u.

9-11 Saiful Bahri Aziz.hlm. kini. Mohd Hussein Hj Baharuddin. Serdang. Universiti Putra Malaysia.(2005). FBMK :Universiti Putra Malaysia. Bahagian Pendidikan Guru.4 : Bahasa. Mengembalikan Maruah Tulisan Jawi.D(2006). penghasilan buku-buku tersebut dapat mengelakkan berlakunya kekeliruan dalam sistem ejaan tulisan Jawi pada masa dulu. 181-187 Mohd Hussein Baharuddin(November 2000). dan pembaharuan dalam menyelesaikan beberapa masalah ejaan Jawi yang dihadapi oleh para pengguna. Modul BBM3402 Sistem Tulisan Jawi. Keduadua buku tersebut bertujuan untuk pemantapan. Sastera dan Budaya Melayu.139-153 Samat Buang(2007.Januari). ……http://ms.Jabatan Bahasa Melayu. Lantaran itu. KPM. PPL.org/wiki/Tulisan_Jawi bertarikh 16/03/2009 .FBMK: UPM. Serdang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Jilid 38.2. Serdang: Pro-Office Shoppe Sdn.etc.Serdang. FBMK :Universiti Putra Malaysia. Menerusi kertas kerja kajian ini diharapkan masyarakat Melayu khasnya dan pencinta tulisan Jawi amnya terpaksa menghadapi dugaan dan cabaran sama ada untuk menerima atau menolak pembaharuan/perkembangan ejaan Jawi yang diketengahkan.Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi.Gagasan dan Aktiviti ke Arah Memartabatkan Tulisan Jawi. Pelita Bahasa.hlm. Pengajian Islam. Mohd Hussein Baharuddin(Julai 2004). perbincangan.9 : Bahasa. pengekalan. pengubahsuaian. Jurnal Dewan Bahasa. Sastera dan Budaya Melayu. pelbagai seminar.100-104 Amat Juhari Moain(Julai 2004). Bibliografi Amat Juhari Moain( 1994. Bagi menangani cabaran yang berlaku.Bil. Monograf:Bil.hlm.Februari).hlm. bengkel.Ph. dan seumpamanya akan/telah diadakan namun peningkatan dan menghargai tulisan Jawi masih di ambang kekaburan. dan mungkin selamanya. Bhd.wikipedia. Sastera dan Budaya Melayu.hlm. Monograf: Bil. Mod latihan Perguruan Berasaskan Sekolah.Penghasilan buku. Major j-QAF. Monograf:Bil.167-179 Hj. dan ‘Daftar Ejaan Rumi-Jawi’.Tulisan Jawi:Perkembangan dan Cabaran. Modul 2/3.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.9 : Bahasa.’Daftar Ejaan Melayu Za’aba’(1939).’Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan’. Sistem Ejaan Jawi Prasasti Terengganu. yang diterbitkan pada 1988 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah gabungan dan pemantapan yang diusahakan daripada buku.Jabatan Bahasa Melayu.

.my/IRPA/EA0036/01Tjawi.ashtech. ……http://www. bertarikh 29/03/2009 .ftsm.my/koleksi_digital/konvension/Display&f=jawi00089 & s=1&t=toc.html.com.ukm.htm. ……http://www. bertarikh 16/03/2009 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->