ISU, MASALAH DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PBS SPM Mata Pelajaran: SCIENCE 1511/3 Bil. 1.

Peringkat Kebangsaan Isu Markah PBS tidak dimasukkan dalam pemarkahan Kertas Science SPM. Masalah Calon tidak serius melakukan PBS dan pelaksanaan di peringkat sekolah kurang telus. Cadangan Penambahbaikan -Markah perlu di masukkan dalam permarkahan kertas SPM Science. -Pemantauan Dalaman oleh Pengetua/PK1/KPS -Pemantauan luar oleh PKw perlu dilakukan pada setiap tahun. -Sekolah tersebut perlu diberi teguran oleh JPN. -Sekolah tersebut juga perlu dilawati oleh JPN dan pemantau luar. -Menambahkan bilangan PKw supaya dapat memantau maksimum 3 sekolah sahaja.

2.

Negeri

-Sekolah tidak menghantar laporan PBS ,tidak membuat pemantauan dan penyelarasan dalaman . -KPN/KPKw/PKw terpaksa memantau banyak sekolah.

- Analisa berkaitan pelaksanaan PBS tidak tepat. -Ketelusan pelaksanaan PBS di ragui. - KPN/KPKw/PKw perlu lebih masa untuk keluar memantau ke sekolahsekolah. Calon tidak dapat dinilai dan di bimbing berkaitan PBS.

3.

Zon

Calon yang tidak membuat PEKA kerana masalah disiplin.

Pentaksir sekolah perlu diberi pendedahan mengenai pengurusan PBS pada awal tahun.

4.

Sekolah

KPS tidak pernah mengikuti penataran PBS.

-KPS tidak dapat membuat penataran PBS kepada pentaksir sekolah dengan baik. -Pentaksir sekolah tidak dapat melaksanakan PBS di peringkat sekolah mengikut tatacara pengurusan yang betul.

Ketua Pentaksir sekolah perlu mendapat pendedahan daripada PPD .

CADANGAN AKTIVITI TENTATIF PBS SPM 2011 Mata Pelajaran : SCIENCE

Bil. 1. 2. 3.

Aktiviti Mesyuarat Pengurusan PBS peringkat Kebangsaan Mesyuarat Pengurusan PBS peringkat Negeri Kursus Penataran Pentaksir Sekolah baru (CD dibekalkan)

Kumpulan Sasaran KPN KPN/KPKw/PKw Pentaksir Baru Januari

Tarikh

Tempat Kuala Lumpur Port Dickson Port Dickson

Februari Februari

4.

Pelaksanaan Pemantauan

KPN/KPKw/PKw/KPS/P S

Julai

Kuala Lumpur

5. 6.

Hantar Laporan PBS ke JPWP Mesyuarat Pelaporan

PKw KPN/KPKw

Ogos September

JPWP Kuala Lumpur