DASAR KESELAMATAN JALAN RAYA NEGARA Wawasan Sifar Kematian Jalan Raya merupakan dasar dan falasfah keselamatan

yang merangkumi segala aspek keselamatan termasuk pemandu, kenderaan, infrastruktur jalan dan keselamatan persekitaran ke arah mencapai sifar kes kematian atau kecederaan parah akibat kemalangan jalan raya. Jabatan Keselamatan Jalan Raya akan bekerjasama rapat dengan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia(MIROS), Polis DiRaja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Perbadanan Putrajaya, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan pihak-pihak yang berkaitan dalam melaksanakan pelan Wawasan sifar yang meliputi aspek-aspek Kejuruteraan, Pendidikan, Penguatkuasaan dan Alam Sekitar bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Sasaran Keselamatan Jalan Raya Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2006-2010 telah menggariskan sembilan strategi dan 52 program di dalamnya bagi mencapai sasaran-sasaran menjelang tahun 2010 iaitu: 1. 2 kematian setiap 10,000 kenderaan berdaftar; 2. 10 kematian setiap 100,000 penduduk; dan 3. 10 kematian setiap 1 bilion kilometer perjalanan kenderaan. Strategi Keselamatan Jalan Raya Sembilan strategi telah dirancang dan akan dilaksanakan bagi mencapai maksud yang disebutkan. Strategi yang digariskan ialah:1. Penambahan dan pengekalan pendidikan serta langkah-langkah psikologi dalam menangani isu keselamatan jalan raya; 2. Mengurangkan kecuaian manusia dengan menggabungkan dan menggunapakai kepakaran teknologi; 3. Mempertingkatkan dan meneruskan pendekatan kejuruteraan; 4. Meningkatkan penyertaan masyarakat yang melibatkan majikan, pemimpin masyarakat, ahli politik, pemimpin agama, pakar pendidikan, badan profesional, organisasi sukarela dan kumpulan pemuda untuk mencapai pelaksanaan program dan inisiatif keselamatan jalan raya yang lebih komprehensif dan berkesan; 5. Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam bagi mengurangkan pendedahan terutamanya bagi golongan berisiko tinggi seperti penunggang motosikal; 6. Fokus kepada perbezaan jurang keselamatan jalan raya dengan matlamat untuk mencapai faedah kos yang optima dalam pengagihan sumber;

Program perancangan sumber yang komprehensif 5. PELAN KESELAMATAN Strategi No 1 Pendidikan Keselamatan Jalan Raya ( 6 Program ) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program latihan untuk pegawai penguatkuasa 4. Program pendidikan untuk majikan dan pekerja. Program kesedaran dan pendidikan keselamatan jalan raya melalui media-massa. dan 9. Program pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. 2. 5. Mempromosikan perkongsian dana di antara orang awam dan pihak swasta bagi menjalankan program keselamatan jalan raya. Program pemulihan kawasan kerap kemalangan Program audit keselamatan jalan Program pembangunan lorong motosikal Program pembangunan bahan/alat keselamatan jalan raya Program penilaian keselamatan kenderaan Strategi No 4 . Tumpuan kepada pengguna jalan raya yang berisiko tinggi kepada kemalangan iaitu penumpang dan pembonceng motosikal. Mengkaji semula dan mempertingkatkan peraturan-peraturan keselamatan jalan raya. 5. Program latihan . 4. 6. 3. Program insentif/hukuman (merit/demerit) 3. dan pejalan kaki. pemandu dan penumpang kereta. 8. Program keseragaman data kemalangan antara agensi Strategi No 3 Pendekatan kejuruteraan (5 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program penggredan dan institut-institut memandu Strategi No 2 E – Penguatkuasaan (5 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. pengujian dan pendidikan pemandu vokasional.7. 3. Pembangunan infrastruktur dan keupayaan penguatkuasaan (contoh: Camera Surveillance Enforcement System) 2. 2. pengujian dan pendidikan pemandu baru. Program laithan . 4.

Program keselamatan kenderaan (pelekat bersinar) 6. Kempen media untuk meningkatkan kesedaran para pengguna. Program masyarakat tempatan (contoh: penggalakkan penggunaan topi keledar) 3. 6.Meningkatkan penglibatan masyarakat (3 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program kawalan pendedahan (had umur. Program kejuruteraan jalan (rawatan kawasan kerap berlaku kemalangan) Untuk pejalan kaki : . 5. Program untuk majikan dan pekerja 2. Program koordinasi dan pengurusan keselamatan jalan raya antara agensi Program yang akan dilaksanakan : Untuk motosikal: 1. 3. Menggunakan kaedah perundangan (contoh: Area pricing) Strategi No 6 Penekanan pada sektor-sektor kritikal lain (7 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. had masa. Program kejuruteraan jalan (lorong motosikal) 5. Program untuk kumpulan profesional Strategi No 5 Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam (4 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. kawasan larangan) Untuk penumpang / kenderaan : 1. radio. risalah/usaha promosi melalui televisyen. Program kawalan kecederaan (beg udara. Program pengubahsuaian tingkah laku (kempen media. Program pengubahsuaian tingkah laku (kempen media. tali keledar) 3. program pendidikan) 2. 2. pakaian berwarna cerah) 4. 4. Program kawalan kecederaan (topi keledar) 3. Program penyelidikan keselamatan jalan raya Program kecemasan bagi membantu mangsa kemalangan Program integrasi untuk data kemalangan Program penyiasatan kemalangan Program anggaran kos kerugian akibat kemalangan/kecederaan/kematian Program yang mempromosikan peningkatan tahap keselamatan kenderaan dan penggunaan alat keselamatan 7. Program kebolehlihatan penunggang/pembonceng (jaket pemantul cahaya. program pendidikan) 2. Dasar menggalakkan penggunaan pengangkutan awam 2. suratkhabar 3. Insentif cukai untuk pengusaha pengangkutan awam 4.

3. pakaian berwarna cerah) 5. Program kawalan pendedahan (laluan pejalan kaki) 3. Penilaian berkala Akta dan undang-undang Strategi No 9 Mempromosikan perkongsian dana bagi membiayai program keselamatan jalan raya (5 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program kawalan kecederaan (pedestrian friendly environment) Strategi No 8 Mengkaji semula dan mempertingkatkan peraturan-peraturan keselamatan jalan raya (3 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. 5. Penggubalan undang-undang baru bagi keselamatan jalan raya – Bahagian VI Baru di bawah APJ 1987 mengenai keselamatan jalan raya 2. Penilaian semula undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 mengenai keselamatan jalan raya 3.1. 4. jejantas) 2. 2. Program kejuruteraan jalan (zebra crossing. Program pengubahsuaian tingkah laku (kempen media. Program pembiayaan kerajaan Sumbangan daripada industri insuran Sumbangan daripada industri petroleum Sumbangan daripada pembuat/pengimpot/pengedar kenderaan Keutamaan pembiayaan bagi program rawatan kawasan kerap berlaku kemalangan dan bagi merangkumi program keselamatan di peringkat rekabentuk jalan . program pendidikan) 4. Program kebolehlihatan (jaket pemantul cahaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful