DASAR KESELAMATAN JALAN RAYA NEGARA Wawasan Sifar Kematian Jalan Raya merupakan dasar dan falasfah keselamatan

yang merangkumi segala aspek keselamatan termasuk pemandu, kenderaan, infrastruktur jalan dan keselamatan persekitaran ke arah mencapai sifar kes kematian atau kecederaan parah akibat kemalangan jalan raya. Jabatan Keselamatan Jalan Raya akan bekerjasama rapat dengan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia(MIROS), Polis DiRaja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Perbadanan Putrajaya, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan pihak-pihak yang berkaitan dalam melaksanakan pelan Wawasan sifar yang meliputi aspek-aspek Kejuruteraan, Pendidikan, Penguatkuasaan dan Alam Sekitar bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Sasaran Keselamatan Jalan Raya Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2006-2010 telah menggariskan sembilan strategi dan 52 program di dalamnya bagi mencapai sasaran-sasaran menjelang tahun 2010 iaitu: 1. 2 kematian setiap 10,000 kenderaan berdaftar; 2. 10 kematian setiap 100,000 penduduk; dan 3. 10 kematian setiap 1 bilion kilometer perjalanan kenderaan. Strategi Keselamatan Jalan Raya Sembilan strategi telah dirancang dan akan dilaksanakan bagi mencapai maksud yang disebutkan. Strategi yang digariskan ialah:1. Penambahan dan pengekalan pendidikan serta langkah-langkah psikologi dalam menangani isu keselamatan jalan raya; 2. Mengurangkan kecuaian manusia dengan menggabungkan dan menggunapakai kepakaran teknologi; 3. Mempertingkatkan dan meneruskan pendekatan kejuruteraan; 4. Meningkatkan penyertaan masyarakat yang melibatkan majikan, pemimpin masyarakat, ahli politik, pemimpin agama, pakar pendidikan, badan profesional, organisasi sukarela dan kumpulan pemuda untuk mencapai pelaksanaan program dan inisiatif keselamatan jalan raya yang lebih komprehensif dan berkesan; 5. Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam bagi mengurangkan pendedahan terutamanya bagi golongan berisiko tinggi seperti penunggang motosikal; 6. Fokus kepada perbezaan jurang keselamatan jalan raya dengan matlamat untuk mencapai faedah kos yang optima dalam pengagihan sumber;

Program pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. 5. pemandu dan penumpang kereta. Program latihan . 2. 2. dan 9. Program pemulihan kawasan kerap kemalangan Program audit keselamatan jalan Program pembangunan lorong motosikal Program pembangunan bahan/alat keselamatan jalan raya Program penilaian keselamatan kenderaan Strategi No 4 . Program insentif/hukuman (merit/demerit) 3. Program keseragaman data kemalangan antara agensi Strategi No 3 Pendekatan kejuruteraan (5 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Mengkaji semula dan mempertingkatkan peraturan-peraturan keselamatan jalan raya. Program kesedaran dan pendidikan keselamatan jalan raya melalui media-massa. 6. 8. 3.7. 5. 4. Pembangunan infrastruktur dan keupayaan penguatkuasaan (contoh: Camera Surveillance Enforcement System) 2. 4. PELAN KESELAMATAN Strategi No 1 Pendidikan Keselamatan Jalan Raya ( 6 Program ) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program penggredan dan institut-institut memandu Strategi No 2 E – Penguatkuasaan (5 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Tumpuan kepada pengguna jalan raya yang berisiko tinggi kepada kemalangan iaitu penumpang dan pembonceng motosikal. Program laithan . pengujian dan pendidikan pemandu vokasional. Program latihan untuk pegawai penguatkuasa 4. pengujian dan pendidikan pemandu baru. 3. Mempromosikan perkongsian dana di antara orang awam dan pihak swasta bagi menjalankan program keselamatan jalan raya. Program pendidikan untuk majikan dan pekerja. dan pejalan kaki. Program perancangan sumber yang komprehensif 5.

tali keledar) 3. Dasar menggalakkan penggunaan pengangkutan awam 2. Program untuk majikan dan pekerja 2. 3. Program pengubahsuaian tingkah laku (kempen media. Program kejuruteraan jalan (lorong motosikal) 5. program pendidikan) 2. Program untuk kumpulan profesional Strategi No 5 Menggalakkan penggunaan pengangkutan awam (4 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program kawalan pendedahan (had umur. pakaian berwarna cerah) 4. 4. Menggunakan kaedah perundangan (contoh: Area pricing) Strategi No 6 Penekanan pada sektor-sektor kritikal lain (7 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program masyarakat tempatan (contoh: penggalakkan penggunaan topi keledar) 3. Kempen media untuk meningkatkan kesedaran para pengguna. suratkhabar 3. Program kejuruteraan jalan (rawatan kawasan kerap berlaku kemalangan) Untuk pejalan kaki : . Program penyelidikan keselamatan jalan raya Program kecemasan bagi membantu mangsa kemalangan Program integrasi untuk data kemalangan Program penyiasatan kemalangan Program anggaran kos kerugian akibat kemalangan/kecederaan/kematian Program yang mempromosikan peningkatan tahap keselamatan kenderaan dan penggunaan alat keselamatan 7. 2. kawasan larangan) Untuk penumpang / kenderaan : 1. 6. program pendidikan) 2. Program kawalan kecederaan (topi keledar) 3.Meningkatkan penglibatan masyarakat (3 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. 5. Insentif cukai untuk pengusaha pengangkutan awam 4. radio. Program keselamatan kenderaan (pelekat bersinar) 6. had masa. risalah/usaha promosi melalui televisyen. Program kebolehlihatan penunggang/pembonceng (jaket pemantul cahaya. Program pengubahsuaian tingkah laku (kempen media. Program kawalan kecederaan (beg udara. Program koordinasi dan pengurusan keselamatan jalan raya antara agensi Program yang akan dilaksanakan : Untuk motosikal: 1.

1. Program pengubahsuaian tingkah laku (kempen media. Penggubalan undang-undang baru bagi keselamatan jalan raya – Bahagian VI Baru di bawah APJ 1987 mengenai keselamatan jalan raya 2. Program kejuruteraan jalan (zebra crossing. 4. Penilaian berkala Akta dan undang-undang Strategi No 9 Mempromosikan perkongsian dana bagi membiayai program keselamatan jalan raya (5 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program kawalan kecederaan (pedestrian friendly environment) Strategi No 8 Mengkaji semula dan mempertingkatkan peraturan-peraturan keselamatan jalan raya (3 Program) Program yang akan dilaksanakan : 1. Program kebolehlihatan (jaket pemantul cahaya. 3. 5. program pendidikan) 4. jejantas) 2. 2. pakaian berwarna cerah) 5. Program pembiayaan kerajaan Sumbangan daripada industri insuran Sumbangan daripada industri petroleum Sumbangan daripada pembuat/pengimpot/pengedar kenderaan Keutamaan pembiayaan bagi program rawatan kawasan kerap berlaku kemalangan dan bagi merangkumi program keselamatan di peringkat rekabentuk jalan . Program kawalan pendedahan (laluan pejalan kaki) 3. Penilaian semula undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 mengenai keselamatan jalan raya 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful