P. 1
nota dinamika bahasa

nota dinamika bahasa

|Views: 199|Likes:

More info:

Published by: Fluffyshafieq SolaRa on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2015

pdf

text

original

Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

Contoh bahasa formal . Contoh bahasa tak formal . bahasa slanga. bahasa halus. bahasa pasar. bahasa kasar. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. bahasa dialek dan sebagainya. .Berdasarkan konteks yang umum.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. bahasa basahan.Bahasa mesra.

struktur ayat dan tatabahasa. iaitu tidak memeningkan sebutan. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. pilihan perkataan. dan tatabahasa. tapi you masih hendak ke tempat tu. sekeh. Tidak mementingkan aspek sebutan. tidak baku. I dah warning you banyak kali. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. Contoh: Awak sangat degil. pilihan perkataan. . intonasi. Ciri-ciri lain: a. tetapi awak masih hendak ke sana. struktur ayat. boring. pakwe. mengancam. Contoh: You ni betullah degil sangat. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. pilihan kata. intonasi. nahu dan sebagainya. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis.

Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. contoh: banyak cantik. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. . Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan.

umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. Dialek berbeza dari segi: . Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. seperti penggunaan anakanda. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. tetapi dianggap biasa di Melaka. Kedudukan. tak berotak dan sebagainya. apa punya budak. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. bodoh. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. berbadan dua. kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. ayahanda. berbulan madu. bonda dan nenda.Kerap menggunakan perkataan `punya' . jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. adinda. contoh: dia punya barang. pangkat. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. kekanda. Bagaimanapun. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. Contoh: Buang air besar. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut.

Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) .dan -kan. ayo.a. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per. c. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor).

khutbah dan upacara. . maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. peserta dan tujuan. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. ayat bias dan ayat songsang. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. enidikan. cara penyampaian. Contohnya. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Sebaliknya. laras bahasa doa. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. Laras dipengaruhi oleh latar. iitu tajuk wacana. dan gaya penyampaian. matematik dan sebagainya. perubatan. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. suka. penutur.

surat rasmi atau surat peribadi. tiada istilah teknikal. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. maklumat dan pemujukan (rencana. pengetahuan dan peneranagn (syarahan. . berita sukan). buku). Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. pengetahuand an penerangan (syarahan. iklam). laporan. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. laporan.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. kurang kata pinjaman. mudah difahami. ringkas dan padat. berita sukan). Gayat ayat sederahana. Struktur ayat mudah. iklan). iaitu laras biasa dan laras khusus. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. rencana). perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei.Jika lisan. Gaya penyampaian Misalnya. contohny: Di larang memijak rumput. ucapan.

. Dalam penulisan ilmiah. surat kiriman dan sebagainya. laporan dan sebagainya . (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. predikat. grafik. . Bersifat teknikal. objek. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). ilustrasi dansebagainya.Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. komunikasi. teknologi. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. lukisan. misalnya penulisan thesis. Digunakan dalam iklan. disokong pula oleh gambar. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. tender. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan.

perbandingan. peribahasa.: monolog. dan sebagainya haruslah dielakkan. kiasan. metafora. mengawan. kedua. deskriptif. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. pertama. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. metafora. simile.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. dramatik dan puitis. preskriptif. baasa yang digunakan mudah. ilusi. pendebungaan dan sebagainya. habeas corpus dan sebagainya. mengandungi beberapa klaausa. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. simili. ambiguiti dan sebagainya. peribahasa. dan biasanya perlu dihafal. Contohnya ialah fotosintesis. Laras Bahasa Agama . personifikasi. pemilihan kata c. e. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. puitis dan hidup. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. Ayat yang panjang. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. gaya tulisan yang jelas danketuiga. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. metafora. pecutan. laind aripada struktur teks cereka. d. dialog. kiasan dan sebagainya. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. bunga -bunga bahasadan sebagainya. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. graf. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. menggunakan petikan. isi tulisan mestilah tepat. pengulangan. istilah teknik. mementingkan penyusunan. kisan. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar.

Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa. kimia. Kimiz. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. . Fizik. iklan. surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. rencana matematik. biologi. dan lain-lain. laporan. undang-unang. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. ekonomi. fizik.

morfem. Ia melebihi tingkat ayat. 5. cerpen). 7. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. manakala wacana merupakan peringkat fungsi.isi. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. binaan serta konstruksinya. novel. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. menarik. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. 3. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . miring. frasa. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. Tingkat-tingkat fonem. khutbah) atau tulisan (seperti surat. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. cetakan tebal. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. aartikel. berkesan. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. peta dan statistik. munasabah. tubuh . deskriptif (pengambaran). penutup d. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato.Wacana 1. jadual. graf. percakapan' ii. 2. kesatuan fikiran yang utuh. kata. 6. pertuturan. logik. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. pendahuluan b. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. garis tebal) c. . ucapan. klausa. dan ayat merupakan peringkat bentuk. iaitu sama ada naratif (pemerian).

sesuai dengan. sewajarnya. kedua. iaitu. semasa. sememangnya. Fungsi 1. macam. rumusannya. Sebab dan kesan 9. Tambahan Contoh dan. Wacana mempunyai penanda. justeru itu. Bandingan 10. apabila. serta. seterusnya. yakni. walau bagaimanapun. lama-kelamaan. bak kata. seperti. contohnya. kesimpulannya. sesungguhnya. lantaran. bertentangan dengan. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. selanjutnya. kemudian daripada itu. akhirnya.9. ibarat. pertama. Penyataan semula 4. sebaliknya. oleh itu. sama juga dengan. Urutan 3. selepas itu. kemudian. sebenarnya. akhirnya. sungguhpun. ketika. bersebelahan dengan. laksana. Tempat 7. sebab itu. namun begitu. bagai. juga dikenali sebagai penanda wacana. jadi. seperti yang diterangkan. selepas. Pengesahan . umpama. tambahan lagi. dengan kata lain. dengan itu. tambahan pula. 2. sebagai. bertentangan dengan. pastilah. Waktu 8. lagi. lambat-laun. kemudian. akhir kata. tetapi. fasal. seterusnya. sebagai kesimpulan. pada mulanya. Contoh 5. serupa dengan. Rumusan 6. di samping. Pertentangan 11. tentulah. seperti juga.

minit menentang. penguasaan tatabahsa 2. atau berbentuk propaganda. kemahiran retorik melibatkan: 1. atau sejarah sesuatu. penguasaan corak dan bentuk penulisan. perkara.Menerangkan atau memerikan sesuatu. penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. dan pendirian orang ramai. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan.Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik.Gaya naratif boleh sesuatu isu. Retorik dikembangkan dengan empat cara. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. sesuatu. yang lebih halus. penyampaian ideologi. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. yang menerangkan berkecuali.Cara penulis . Eksposisi Penghujahan . Naratif Deskriptif . iaitu naratif (penceritaan). sesuatu hal. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario.Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti. retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. Di tahap cadangan. sikap.Mendedahkan . penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. Secara umumnya. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. deskriptif (pemerian). eksposisi (pendedahan). . atau penghujahan. menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. proses. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. Di samping itu. laporan sama ada . Dalam penulisan pemujukan.

-Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja. drama dan sebagainya. contoh kiasan dan sebagainya.Pengalaman seseorang.Dengan cara deksriptif ini.penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya.Penulis menggambarkan peristiwa. . dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif. . induktif atau analogi. penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif. di samping perasaan hati dan pandangannya. . deduktif atau analogi. . watakwatak dalam novel. -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit.

berangkat. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. dan keakraban hubungan. 3. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. 2. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. 4. 6. bersemayam. umur dan keakraban hubungan. . santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. pangkat. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. 5. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. pangkat. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu.'' 7. 9. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. bersiram. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. sapaan dan panggilan yang tersendiri. umur. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. bercemar duli dan sebagainya. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Antara ungkapan berkenaan ialah patik.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. junjung kasih. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa. tuanku. rujukan hormat dan ganti nama.

) 14.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Saudara . Bhd. Mak Mentua dan Tok Mentua). Cik . Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Kak Long. adik ipar mak long ipar. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Pak Lang. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Pangeran Anak. Selangor). (Pak Mentua. 12.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Contoh: abang ipar. Profesor dan Syed.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. Mak Ngah. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Mak Njang.perbahasan dan sebagainya. Pak Cik. Doktor. dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. ii. Mak Su. Mak Cik. mak ngah ipar dan sebagainya. dan orang lelaki bergelar Haji. Pak Ngah. Saudari . Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Bang Ngah. 13. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. kak ipar. Tetuan . Kak Ngah. Bang Cik dan Kak Cik. Pangeran. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Profesor dan sebagainya. Pak Su. Pak Njang.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Pangeran . Encik. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. mentua dan ipar. Mak Long. Puan . Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . Mak Lang. Ngah dan Cik seperti Bang Long.

Tan Sri Prof. Datuk Paduka.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Tun. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Mak Wan. Datu (Sabah). Gelaran Kurniaan.w. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. Toh Puan. Datuk (Satuk Patingi. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Pahang. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. 15. Kedah. .Pak Ungku. Terengganu). Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Puan Sri. Sidi. Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Nik (Kelantan). Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia . Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Tengku Ampuan. Daeng (Bugis). seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Raja. Nik) . Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj. . Mak Ungku. Pak Nik. Engku. Megat dan Puteri (Perak). Datuk (Datuk Seri. Datuk Amar). Wan (Kelantan. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Abang (Sarawak).Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Terengganu). Sutan (Minangkabau). .Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Awangku. 16. . Teuku dan Teungku (Aceh).a. Datuk Setia). Raja Haji Osman 17. Wan. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Sultanah. Gelaran keturunan orang-orang besar.

Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Ahli Parlimen.Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri. Ketua Menteri Menteri. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun. Menteri Besar. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Timbalan Perdana Menteri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->