P. 1
nota dinamika bahasa

nota dinamika bahasa

|Views: 199|Likes:

More info:

Published by: Fluffyshafieq SolaRa on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2015

pdf

text

original

Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

bahasa basahan. bahasa slanga. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. bahasa dialek dan sebagainya.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. bahasa halus. bahasa pasar. Contoh bahasa formal . bahasa kasar. . Contoh bahasa tak formal .Bahasa mesra.Berdasarkan konteks yang umum.

Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. I dah warning you banyak kali. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. . dan tatabahasa. pilihan perkataan.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . pilihan perkataan. boring. Tidak mementingkan aspek sebutan. nahu dan sebagainya. struktur ayat dan tatabahasa. iaitu tidak memeningkan sebutan. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. intonasi. Contoh: You ni betullah degil sangat. tetapi awak masih hendak ke sana. pakwe. Ciri-ciri lain: a. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. struktur ayat. tapi you masih hendak ke tempat tu. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. sekeh. tidak baku. intonasi. pilihan kata. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. mengancam. Contoh: Awak sangat degil.

iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat. contoh: banyak cantik. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. . Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial.

ayahanda. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang.Kerap menggunakan perkataan `punya' . Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. tak berotak dan sebagainya. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. berbadan dua. Kedudukan. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. tetapi dianggap biasa di Melaka. Contoh: Buang air besar. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Bagaimanapun. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. contoh: dia punya barang. kekanda. seperti penggunaan anakanda. Dialek berbeza dari segi: . Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. pangkat. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. bodoh. apa punya budak. berbulan madu. bonda dan nenda. adinda. kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain.

Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). c.dan -kan. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) .a. ayo.

Contohnya. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. iitu tajuk wacana. enidikan. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. cara penyampaian. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. khutbah dan upacara. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. ayat bias dan ayat songsang. perubatan. . penutur. Laras dipengaruhi oleh latar. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. suka. dan gaya penyampaian.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Sebaliknya. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. matematik dan sebagainya. laras bahasa doa. peserta dan tujuan. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan.

mudah difahami. Gayat ayat sederahana. maklumat dan pemujukan (rencana. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. pengetahuan dan peneranagn (syarahan. Struktur ayat mudah. laporan. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. pengetahuand an penerangan (syarahan. contohny: Di larang memijak rumput. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. ringkas dan padat. Gaya penyampaian Misalnya. ucapan. laporan. berita sukan). berita sukan). tiada istilah teknikal. . iklam). Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. iklan). kurang kata pinjaman. surat rasmi atau surat peribadi. buku).Jika lisan. rencana). memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. iaitu laras biasa dan laras khusus.

surat kiriman dan sebagainya. disokong pula oleh gambar. Digunakan dalam iklan. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. . objek. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. Bersifat teknikal. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. misalnya penulisan thesis. predikat. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu .Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. laporan dan sebagainya . teknologi. tender. komunikasi. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. . Dalam penulisan ilmiah. lukisan. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. grafik. ilustrasi dansebagainya.

Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. kiasan dan sebagainya. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. istilah teknik. dan biasanya perlu dihafal. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. ambiguiti dan sebagainya. peribahasa. bunga -bunga bahasadan sebagainya. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. ilusi. Laras Bahasa Agama .: monolog. mengandungi beberapa klaausa. metafora. e. peribahasa. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. pengulangan. simili. graf. kiasan. dan sebagainya haruslah dielakkan. dialog. Ayat yang panjang. d.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. simile. isi tulisan mestilah tepat. baasa yang digunakan mudah. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. metafora. mengawan. kedua. puitis dan hidup. mementingkan penyusunan. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. habeas corpus dan sebagainya. Contohnya ialah fotosintesis. deskriptif. pemilihan kata c. gaya tulisan yang jelas danketuiga. pendebungaan dan sebagainya. dramatik dan puitis. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. laind aripada struktur teks cereka. preskriptif. personifikasi. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. pecutan. menggunakan petikan. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. kisan. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. pertama. perbandingan. metafora.

ekonomi. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. rencana matematik.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. kimia. undang-unang. fizik. laporan.Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa. surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. iklan. Kimiz. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita. dan lain-lain. Fizik. biologi. .

Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. novel. tubuh . Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i.isi. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. pendahuluan b. klausa.Wacana 1. cerpen). 3. khutbah) atau tulisan (seperti surat. Ia melebihi tingkat ayat. Tingkat-tingkat fonem. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. cetakan tebal. 7. frasa. munasabah. peta dan statistik. morfem. garis tebal) c. logik. penutup d. 2. kesatuan fikiran yang utuh. graf. iaitu sama ada naratif (pemerian). sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. jadual. ucapan. . pertuturan. menarik. 6. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. aartikel. miring. berkesan. kata. 5. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. dan ayat merupakan peringkat bentuk. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . manakala wacana merupakan peringkat fungsi. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. percakapan' ii. deskriptif (pengambaran). binaan serta konstruksinya. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan.

Contoh 5. kesimpulannya. seperti yang diterangkan. sebagai kesimpulan. di samping. dengan itu. walau bagaimanapun. Waktu 8. serupa dengan. sememangnya. Wacana mempunyai penanda. Tambahan Contoh dan. iaitu. dengan kata lain. lama-kelamaan. tentulah. tambahan pula. Pengesahan . contohnya. tambahan lagi. lantaran. selepas itu. lambat-laun. akhirnya. sama juga dengan. umpama. kedua. akhirnya. laksana. Bandingan 10. akhir kata. lagi. sesungguhnya. seterusnya. pada mulanya. bak kata. jadi. bagai. seterusnya. tetapi. 2. pertama. selepas. oleh itu. pastilah. Urutan 3. Pertentangan 11. apabila. Penyataan semula 4. yakni. kemudian daripada itu. juga dikenali sebagai penanda wacana. kemudian. Sebab dan kesan 9. bertentangan dengan. selanjutnya. ibarat. kemudian. sebagai. fasal. Tempat 7. sebab itu. Fungsi 1. ketika. seperti. macam. semasa.9. sebenarnya. sungguhpun. justeru itu. seperti juga. bertentangan dengan. serta. rumusannya. bersebelahan dengan. namun begitu. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. sebaliknya. sewajarnya. Rumusan 6. sesuai dengan.

deskriptif (pemerian).Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti.Gaya naratif boleh sesuatu isu. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. Di samping itu. atau berbentuk propaganda.Menerangkan atau memerikan sesuatu. yang menerangkan berkecuali. laporan sama ada . yang lebih halus. . retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. Di tahap cadangan. penguasaan corak dan bentuk penulisan.Mendedahkan . sesuatu. menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan.Cara penulis . dan pendirian orang ramai. kemahiran retorik melibatkan: 1. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. eksposisi (pendedahan). Dalam penulisan pemujukan. penguasaan tatabahsa 2. proses. sesuatu hal. Retorik dikembangkan dengan empat cara. sikap. menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. perkara. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. atau penghujahan. minit menentang. Eksposisi Penghujahan . atau sejarah sesuatu. Secara umumnya. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario. pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. iaitu naratif (penceritaan). penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. penyampaian ideologi. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. Naratif Deskriptif .Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik.

Dengan cara deksriptif ini. . -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja. -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit. contoh kiasan dan sebagainya. penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif.Penulis menggambarkan peristiwa. di samping perasaan hati dan pandangannya.penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya. . deduktif atau analogi. drama dan sebagainya. . . dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif. watakwatak dalam novel.Pengalaman seseorang. induktif atau analogi.

berangkat. junjung kasih. 9. bercemar duli dan sebagainya. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. pangkat. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. bersemayam. 4. 6. rujukan hormat dan ganti nama. tuanku. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10. . umur. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. 3. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. bersiram.'' 7. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. sapaan dan panggilan yang tersendiri. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. 5. umur dan keakraban hubungan. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. 2. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. dan keakraban hubungan. pangkat. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan.

Encik. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Doktor.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. Pangeran. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan .hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Pak Njang. 12.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Cik . Mak Long. Pak Ngah. Bang Cik dan Kak Cik. Pak Su. Pangeran . Mak Lang. ii. Tetuan .boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Contoh: abang ipar. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Saudara . Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Profesor dan sebagainya. 13. dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat. Pak Cik. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Profesor dan Syed. (Pak Mentua.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. adik ipar mak long ipar. Pangeran Anak. dan orang lelaki bergelar Haji. kak ipar. mak ngah ipar dan sebagainya. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Pak Lang. mentua dan ipar. Bhd. Selangor).untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. Puan . Bang Ngah.perbahasan dan sebagainya.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. Kak Ngah. Mak Cik. Mak Njang. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Kak Long. Mak Su. Mak Ngah. Saudari . Mak Mentua dan Tok Mentua). Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua.) 14. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad.

Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Sutan (Minangkabau). Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Terengganu). Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Tengku Ampuan. Datuk Setia). Datuk (Satuk Patingi. Engku. 15. Datuk Amar). Datu (Sabah). Gelaran Kurniaan.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Nik (Kelantan). Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Daeng (Bugis). Abang (Sarawak). Pahang. Megat dan Puteri (Perak).Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Raja Haji Osman 17. Pak Nik. Terengganu). Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. . Gelaran keturunan orang-orang besar. Wan. Nik) . Awangku. Mak Wan.w. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Puan Sri.Pak Ungku. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor).a. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Mak Ungku. 16. Wan (Kelantan. Datuk (Datuk Seri. . Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia .Tan Sri Prof. Raja. Datuk Paduka. . Sidi.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Kedah. Teuku dan Teungku (Aceh). . Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Tun. Sultanah. Toh Puan.

Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Ahli Parlimen. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun. Timbalan Perdana Menteri. Ketua Menteri Menteri. Menteri Besar.Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->