Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

bahasa slanga. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal.Berdasarkan konteks yang umum. bahasa halus. Contoh bahasa tak formal . bahasa dialek dan sebagainya. Contoh bahasa formal . .Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. bahasa basahan. bahasa kasar.Bahasa mesra. bahasa pasar.

tetapi awak masih hendak ke sana. pilihan kata. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. tidak baku. intonasi. Tidak mementingkan aspek sebutan. tapi you masih hendak ke tempat tu. dan tatabahasa. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. Contoh: Awak sangat degil. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. pilihan perkataan. pilihan perkataan. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . Ciri-ciri lain: a. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. struktur ayat dan tatabahasa. sekeh. pakwe. nahu dan sebagainya. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. iaitu tidak memeningkan sebutan. mengancam. intonasi. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. . Contoh: You ni betullah degil sangat. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. I dah warning you banyak kali. struktur ayat. boring.

Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. . contoh: banyak cantik. Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur.

bodoh. kekanda.Kerap menggunakan perkataan `punya' . kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. bonda dan nenda. tak berotak dan sebagainya. Contoh: Buang air besar. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. ayahanda. Bagaimanapun. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. adinda. Dialek berbeza dari segi: . jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. seperti penggunaan anakanda. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. tetapi dianggap biasa di Melaka. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. Kedudukan. berbulan madu. contoh: dia punya barang. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. berbadan dua. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. apa punya budak. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. pangkat. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur.

dan -kan. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) . ayo. c.a.

Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. ayat bias dan ayat songsang. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. iitu tajuk wacana. Sebaliknya. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif. Contohnya. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. laras bahasa doa. Laras dipengaruhi oleh latar. suka. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. khutbah dan upacara. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. perubatan. matematik dan sebagainya. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. dan gaya penyampaian. peserta dan tujuan. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. . penutur. cara penyampaian. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. enidikan.

. iklan). iklam). memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. Gaya penyampaian Misalnya. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. ucapan. tiada istilah teknikal. iaitu laras biasa dan laras khusus. berita sukan). laporan. buku). encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. pengetahuan dan peneranagn (syarahan. laporan. Struktur ayat mudah. contohny: Di larang memijak rumput. ringkas dan padat. mudah difahami. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana.Jika lisan. surat rasmi atau surat peribadi. maklumat dan pemujukan (rencana. Gayat ayat sederahana. rencana). adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. pengetahuand an penerangan (syarahan. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. berita sukan). kurang kata pinjaman.

komunikasi. predikat. teknologi. Bersifat teknikal. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. disokong pula oleh gambar.Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. Digunakan dalam iklan. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. misalnya penulisan thesis. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. grafik. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). . . laporan dan sebagainya . lukisan. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. ilustrasi dansebagainya. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. surat kiriman dan sebagainya. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. Dalam penulisan ilmiah. tender. objek. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab.

baasa yang digunakan mudah. bunga -bunga bahasadan sebagainya. peribahasa. peribahasa. dan biasanya perlu dihafal. d. ilusi. dan sebagainya haruslah dielakkan. isi tulisan mestilah tepat. metafora. mengawan. simili. metafora. dialog. mementingkan penyusunan. graf. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. kiasan dan sebagainya. perbandingan. Laras Bahasa Agama . Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. kiasan. pecutan. laind aripada struktur teks cereka. puitis dan hidup. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. kisan. menggunakan petikan. pemilihan kata c. pendebungaan dan sebagainya. simile. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. gaya tulisan yang jelas danketuiga. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. kedua. Ayat yang panjang. istilah teknik. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. dramatik dan puitis. mengandungi beberapa klaausa. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. pengulangan. e. ambiguiti dan sebagainya. Contohnya ialah fotosintesis. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. deskriptif. preskriptif. metafora.: monolog. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. pertama.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. habeas corpus dan sebagainya. personifikasi.

biologi.Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. laporan. . fizik. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita. ekonomi. Kimiz. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. undang-unang. surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/. Fizik.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. kimia. rencana matematik. dan lain-lain. iklan.

frasa. 7. tubuh . Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. 5. pertuturan.Wacana 1. logik. novel. morfem. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. peta dan statistik. khutbah) atau tulisan (seperti surat. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. iaitu sama ada naratif (pemerian). binaan serta konstruksinya.isi. klausa. graf. penutup d. miring. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. deskriptif (pengambaran). Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. Ia melebihi tingkat ayat. garis tebal) c. berkesan. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. ucapan. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. aartikel. 6. . 2. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. cerpen). kata. munasabah. menarik. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. kesatuan fikiran yang utuh. jadual. cetakan tebal. percakapan' ii. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. Tingkat-tingkat fonem. dan ayat merupakan peringkat bentuk. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. pendahuluan b. 3. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap .

sama juga dengan. Tambahan Contoh dan. lama-kelamaan. kemudian. sungguhpun. kemudian. kesimpulannya. tentulah. Waktu 8. Pengesahan . Fungsi 1. Pertentangan 11. selepas. serta. lagi. selanjutnya. bertentangan dengan. walau bagaimanapun. ketika. yakni. justeru itu. bak kata. apabila. oleh itu. sebenarnya. lambat-laun. seperti yang diterangkan. sewajarnya. bagai. Rumusan 6. macam. pada mulanya. di samping. tambahan lagi. rumusannya. selepas itu. serupa dengan. Penyataan semula 4. seperti juga. lantaran. pastilah. Urutan 3.9. kedua. sesuai dengan. sebagai. tambahan pula. laksana. jadi. Sebab dan kesan 9. umpama. sebaliknya. sebagai kesimpulan. sesungguhnya. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. sememangnya. Contoh 5. akhirnya. kemudian daripada itu. bertentangan dengan. seperti. contohnya. dengan kata lain. akhirnya. akhir kata. Wacana mempunyai penanda. juga dikenali sebagai penanda wacana. semasa. namun begitu. pertama. Tempat 7. dengan itu. tetapi. ibarat. 2. seterusnya. seterusnya. Bandingan 10. iaitu. fasal. sebab itu. bersebelahan dengan.

Menerangkan atau memerikan sesuatu. yang lebih halus.Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario. Secara umumnya. kemahiran retorik melibatkan: 1. Retorik dikembangkan dengan empat cara. dan pendirian orang ramai. iaitu naratif (penceritaan). Di samping itu. atau sejarah sesuatu. sesuatu. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. minit menentang. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. atau penghujahan. .Gaya naratif boleh sesuatu isu. Dalam penulisan pemujukan. retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. Di tahap cadangan. Eksposisi Penghujahan .Mendedahkan . Naratif Deskriptif . yang menerangkan berkecuali. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. atau berbentuk propaganda. penguasaan corak dan bentuk penulisan. laporan sama ada . perkara. proses. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. sesuatu hal.Cara penulis . penguasaan tatabahsa 2. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. penyampaian ideologi. sikap.Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti. pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. deskriptif (pemerian). penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. eksposisi (pendedahan).

drama dan sebagainya.penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya. penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif. deduktif atau analogi. . -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit. induktif atau analogi. dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif. . . .Penulis menggambarkan peristiwa. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja. watakwatak dalam novel.Pengalaman seseorang.Dengan cara deksriptif ini. contoh kiasan dan sebagainya. di samping perasaan hati dan pandangannya.

'' 7. junjung kasih. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. pangkat. 4. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. 2. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa. dan keakraban hubungan. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. bersemayam. 6. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. 9. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. rujukan hormat dan ganti nama. sapaan dan panggilan yang tersendiri. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. berangkat. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. 5. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. bersiram. tuanku. pangkat. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. bercemar duli dan sebagainya. . umur dan keakraban hubungan.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. 3. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10. umur. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa.

Mak Lang. Tetuan . Saudari . 13. Mak Long. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Mak Mentua dan Tok Mentua). Pak Ngah. kak ipar. Contoh: abang ipar. Puan . Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. manakala Encik untuk lelaki sahaja. ii. dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat. Bang Cik dan Kak Cik. Cik . Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. (Pak Mentua. Bang Ngah. Pangeran Anak. 12. Kak Ngah.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara.perbahasan dan sebagainya. Pangeran. Pak Lang. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . Saudara . Kak Long.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Profesor dan sebagainya. Mak Njang. Selangor). Pak Su. Bhd.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Pak Cik. mentua dan ipar. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Pak Njang. Doktor. Pangeran . dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. dan orang lelaki bergelar Haji. Mak Cik.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. Profesor dan Syed. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Mak Su. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. adik ipar mak long ipar.) 14. Mak Ngah.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. Encik.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. mak ngah ipar dan sebagainya. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri.

Terengganu). Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Teuku dan Teungku (Aceh). Sutan (Minangkabau). Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Datuk (Satuk Patingi. Mak Ungku. Engku. Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Sidi. Tun. Raja Haji Osman 17. Datuk Amar). Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan.w. Toh Puan. Puan Sri. Raja.Pak Ungku.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Nik) . . Tengku Ampuan. Megat dan Puteri (Perak).a. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Mak Wan. Datuk Setia). Gelaran Kurniaan. Gelaran keturunan orang-orang besar. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan.Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Pahang. Wan.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. 15. Datuk Paduka.Tan Sri Prof. Pak Nik. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. 16. Datu (Sabah). Nik (Kelantan). Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Awangku. Wan (Kelantan. Datuk (Datuk Seri. Daeng (Bugis). Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia . Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. . Abang (Sarawak). Sultanah. . Terengganu). Kedah. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). .

Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Ahli Parlimen. Timbalan Perdana Menteri. Menteri Besar. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun. Ketua Menteri Menteri. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha .Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful