Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

Bahasa mesra. . bahasa halus. bahasa kasar. bahasa basahan.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. Contoh bahasa formal . pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. Contoh bahasa tak formal . bahasa dialek dan sebagainya. bahasa slanga.Berdasarkan konteks yang umum. bahasa pasar.

pakwe. mengancam. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. I dah warning you banyak kali. . dan tatabahasa. intonasi. pilihan perkataan. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. pilihan kata. struktur ayat. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. pilihan perkataan. iaitu tidak memeningkan sebutan. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. Ciri-ciri lain: a. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. tidak baku. tapi you masih hendak ke tempat tu. nahu dan sebagainya. Contoh: Awak sangat degil. struktur ayat dan tatabahasa. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . Contoh: You ni betullah degil sangat. Tidak mementingkan aspek sebutan. boring. tetapi awak masih hendak ke sana. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. sekeh. intonasi.

Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat. contoh: banyak cantik. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. .

ayahanda. pangkat. berbadan dua. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. Dialek berbeza dari segi: . Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. kekanda. kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. Contoh: Buang air besar. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Kedudukan. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. tetapi dianggap biasa di Melaka. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. adinda. apa punya budak. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. tak berotak dan sebagainya. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. contoh: dia punya barang. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. Bagaimanapun. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. seperti penggunaan anakanda. jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar.Kerap menggunakan perkataan `punya' . berbulan madu. bonda dan nenda. bodoh.

dan -kan. ayo. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per.a. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) . c.

Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. cara penyampaian. ayat bias dan ayat songsang. suka. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . iitu tajuk wacana. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. perubatan. Laras dipengaruhi oleh latar. dan gaya penyampaian. penutur.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. laras bahasa doa. peserta dan tujuan. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. matematik dan sebagainya. Contohnya. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. . dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. khutbah dan upacara. enidikan. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. Sebaliknya. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif.

iklam). ringkas dan padat. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. kurang kata pinjaman. buku). pengetahuand an penerangan (syarahan.Jika lisan. berita sukan). tiada istilah teknikal. Struktur ayat mudah. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. . contohny: Di larang memijak rumput. laporan. iklan). Gaya penyampaian Misalnya. ucapan. berita sukan). mudah difahami.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. pengetahuan dan peneranagn (syarahan. rencana). surat rasmi atau surat peribadi. laporan. Gayat ayat sederahana. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. iaitu laras biasa dan laras khusus. maklumat dan pemujukan (rencana. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan.

Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. komunikasi. teknologi. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. ilustrasi dansebagainya. objek. Bersifat teknikal. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Digunakan dalam iklan. grafik. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. Dalam penulisan ilmiah. laporan dan sebagainya . Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. disokong pula oleh gambar. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). misalnya penulisan thesis. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . surat kiriman dan sebagainya. predikat. . lukisan. . tender. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z.

bunga -bunga bahasadan sebagainya. pendebungaan dan sebagainya. perbandingan. ambiguiti dan sebagainya. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. pecutan. istilah teknik. preskriptif. metafora. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. deskriptif. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. puitis dan hidup. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. simile. kedua. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif.: monolog. laind aripada struktur teks cereka. kiasan dan sebagainya. mementingkan penyusunan. mengawan. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. peribahasa. isi tulisan mestilah tepat. pengulangan. Contohnya ialah fotosintesis. menggunakan petikan. Laras Bahasa Agama . mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. mengandungi beberapa klaausa. kisan. Ayat yang panjang. dan biasanya perlu dihafal. e. pemilihan kata c. dan sebagainya haruslah dielakkan. dialog. habeas corpus dan sebagainya. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. metafora. baasa yang digunakan mudah. graf. kiasan. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. simili. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. ilusi. pertama. personifikasi. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. metafora. peribahasa. d. dramatik dan puitis. gaya tulisan yang jelas danketuiga.

Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. laporan. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. dan lain-lain. fizik. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita. Kimiz. . surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. Fizik. kimia. biologi. rencana matematik. ekonomi. undang-unang. iklan.Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis.

tubuh . Ia melebihi tingkat ayat. 5. 3. 6. cetakan tebal. munasabah. pertuturan. berkesan. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. aartikel. percakapan' ii. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. binaan serta konstruksinya. logik. deskriptif (pengambaran). Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. graf.isi. dan ayat merupakan peringkat bentuk. menarik. 2. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. peta dan statistik. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. khutbah) atau tulisan (seperti surat. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. ucapan. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. Tingkat-tingkat fonem. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. iaitu sama ada naratif (pemerian). klausa. 7. . keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. garis tebal) c. kesatuan fikiran yang utuh. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. cerpen). jadual. miring.Wacana 1. morfem. frasa. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. novel. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. pendahuluan b. penutup d. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. kata.

rumusannya. serupa dengan. seperti. lama-kelamaan. akhirnya. Pengesahan . Waktu 8. seterusnya. sama juga dengan. justeru itu. dengan itu. kedua. kemudian. tambahan lagi. juga dikenali sebagai penanda wacana. macam. jadi. sememangnya. Wacana mempunyai penanda. Bandingan 10. lagi. semasa. tetapi. laksana. bertentangan dengan. kemudian. oleh itu. Rumusan 6. sungguhpun. pada mulanya. tentulah. sewajarnya. Tempat 7. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. kesimpulannya. umpama. pastilah. bertentangan dengan. tambahan pula.9. Tambahan Contoh dan. ibarat. bak kata. pertama. sebagai kesimpulan. Contoh 5. Urutan 3. seperti yang diterangkan. seterusnya. seperti juga. sebaliknya. selepas. Fungsi 1. serta. akhirnya. selanjutnya. kemudian daripada itu. lantaran. selepas itu. bersebelahan dengan. sesungguhnya. walau bagaimanapun. contohnya. Penyataan semula 4. apabila. fasal. lambat-laun. sesuai dengan. sebagai. namun begitu. sebab itu. ketika. bagai. iaitu. Pertentangan 11. sebenarnya. Sebab dan kesan 9. dengan kata lain. akhir kata. 2. di samping. yakni.

Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. Retorik dikembangkan dengan empat cara. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan.Cara penulis . laporan sama ada . sesuatu hal. kemahiran retorik melibatkan: 1. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. deskriptif (pemerian). retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. yang lebih halus.Menerangkan atau memerikan sesuatu. minit menentang. Secara umumnya. . Eksposisi Penghujahan . Di samping itu. pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. dan pendirian orang ramai. penguasaan corak dan bentuk penulisan. yang menerangkan berkecuali. atau penghujahan. menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. perkara. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. eksposisi (pendedahan).Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti.Mendedahkan . iaitu naratif (penceritaan). Dalam penulisan pemujukan. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario. Di tahap cadangan.Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. penyampaian ideologi.Gaya naratif boleh sesuatu isu. proses. sesuatu. sikap. atau berbentuk propaganda. Naratif Deskriptif . penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. penguasaan tatabahsa 2. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. atau sejarah sesuatu.

contoh kiasan dan sebagainya.Dengan cara deksriptif ini. . . di samping perasaan hati dan pandangannya. induktif atau analogi. penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif.penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya. drama dan sebagainya. watakwatak dalam novel. .Pengalaman seseorang. . -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja. deduktif atau analogi. -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit.Penulis menggambarkan peristiwa. dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif.

Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. pangkat. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. berangkat. 4. pangkat. dan keakraban hubungan. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. sapaan dan panggilan yang tersendiri. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib.'' 7. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. bersemayam. junjung kasih. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. bercemar duli dan sebagainya. 3. rujukan hormat dan ganti nama. tuanku. 5.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. 6. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. 2. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. bersiram. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa. 9. umur. umur dan keakraban hubungan. . Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan.

Pangeran . Mak Njang.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Pangeran. Doktor. dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat. 12. Mak Su. Bang Ngah. Bhd. Mak Cik. Saudara .) 14. mak ngah ipar dan sebagainya. Profesor dan Syed. 13. kak ipar. Encik.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. adik ipar mak long ipar. Pak Su. (Pak Mentua. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Mak Ngah. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. dan orang lelaki bergelar Haji. Pak Njang. Saudari .untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Bang Cik dan Kak Cik.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Mak Lang. Tetuan . Kak Long. Pak Cik. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Pak Lang. Contoh: abang ipar. Pangeran Anak. Kak Ngah. Profesor dan sebagainya. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan .perbahasan dan sebagainya. Mak Mentua dan Tok Mentua). daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Selangor). Mak Long. Puan .hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. mentua dan ipar. Pak Ngah. ii. Cik .

Tun. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Pahang. Engku. . Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia . Datu (Sabah). Gelaran keturunan orang-orang besar. .a. Daeng (Bugis). Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Tengku Ampuan. Teuku dan Teungku (Aceh). 16. Terengganu). Abang (Sarawak). seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Megat dan Puteri (Perak). Puan Sri. Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Mak Wan. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. Datuk Amar). Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan.w. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Toh Puan. Wan (Kelantan.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Awangku.Pak Ungku. 15. Datuk (Datuk Seri. Nik) . Kedah. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Raja.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Mak Ungku. Datuk Paduka. Nik (Kelantan).Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Datuk (Satuk Patingi. Sutan (Minangkabau). .Tan Sri Prof. Datuk Setia). . Pak Nik. Gelaran Kurniaan. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Raja Haji Osman 17. Sultanah.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Terengganu). Wan. Sidi. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj.

Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Ahli Parlimen. Menteri Besar. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Timbalan Perdana Menteri. Ketua Menteri Menteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful