Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

bahasa halus. Contoh bahasa tak formal . bahasa kasar. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana.Berdasarkan konteks yang umum. bahasa slanga. bahasa dialek dan sebagainya.Bahasa mesra. bahasa pasar. Contoh bahasa formal . bahasa basahan. .

struktur ayat. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. intonasi. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. tidak baku. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. nahu dan sebagainya. pilihan perkataan. pilihan kata. I dah warning you banyak kali. dan tatabahasa. . struktur ayat dan tatabahasa. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. tapi you masih hendak ke tempat tu. pakwe. sekeh. tetapi awak masih hendak ke sana. Contoh: You ni betullah degil sangat. boring.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. Ciri-ciri lain: a. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. Tidak mementingkan aspek sebutan. iaitu tidak memeningkan sebutan. mengancam. pilihan perkataan. Contoh: Awak sangat degil. intonasi.

Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. contoh: banyak cantik. iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. . Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat. Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua).

Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. tetapi dianggap biasa di Melaka. Kedudukan. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. Bagaimanapun. berbadan dua. adinda. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. pangkat. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama.Kerap menggunakan perkataan `punya' . kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. berbulan madu. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. bodoh. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. kekanda. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. Dialek berbeza dari segi: . Contoh: Buang air besar. seperti penggunaan anakanda. jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. bonda dan nenda. tak berotak dan sebagainya. apa punya budak. contoh: dia punya barang. ayahanda. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang.

Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per.a. ayo. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. c. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor).dan -kan. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) . b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan.

Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. ayat bias dan ayat songsang. penutur. . maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. enidikan. Contohnya. Sebaliknya. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. dan gaya penyampaian. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. iitu tajuk wacana. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif. laras bahasa doa.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. peserta dan tujuan. perubatan. suka. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. Laras dipengaruhi oleh latar. khutbah dan upacara. matematik dan sebagainya. cara penyampaian.

sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei.Jika lisan. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. berita sukan). mudah difahami. ringkas dan padat. Struktur ayat mudah. iklan). iaitu laras biasa dan laras khusus. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. laporan. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. contohny: Di larang memijak rumput. Gayat ayat sederahana.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. kurang kata pinjaman. maklumat dan pemujukan (rencana. rencana). pengetahuan dan peneranagn (syarahan. pengetahuand an penerangan (syarahan. . laporan. buku). memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. berita sukan). Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. Gaya penyampaian Misalnya. ucapan. tiada istilah teknikal. surat rasmi atau surat peribadi. iklam).

lukisan. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. grafik. ilustrasi dansebagainya. . Dalam penulisan ilmiah. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z.Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. predikat. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). Bersifat teknikal. komunikasi. Digunakan dalam iklan. objek. surat kiriman dan sebagainya. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. tender. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. teknologi. laporan dan sebagainya . . Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. disokong pula oleh gambar. misalnya penulisan thesis.

Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. baasa yang digunakan mudah. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. dramatik dan puitis. menggunakan petikan. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. metafora. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. ilusi. mengawan. pecutan. deskriptif. e. Contohnya ialah fotosintesis. Ayat yang panjang. metafora. personifikasi. kiasan dan sebagainya. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. puitis dan hidup. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. peribahasa. dan sebagainya haruslah dielakkan. kisan. dialog. kiasan. menggunakan bahas tersirat: perlambangan.: monolog. mengandungi beberapa klaausa. pertama. ambiguiti dan sebagainya. kedua. istilah teknik. graf. d. isi tulisan mestilah tepat. mementingkan penyusunan. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. gaya tulisan yang jelas danketuiga. peribahasa. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. preskriptif. Laras Bahasa Agama . Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. laind aripada struktur teks cereka. metafora. pendebungaan dan sebagainya. perbandingan. bunga -bunga bahasadan sebagainya. habeas corpus dan sebagainya.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. dan biasanya perlu dihafal. pengulangan. simili. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. pemilihan kata c. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. simile.

Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. undang-unang. biologi. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita. kimia. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. fizik. rencana matematik. Fizik. ekonomi. Kimiz. laporan.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. dan lain-lain. iklan.Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa. . surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/.

percakapan' ii. iaitu sama ada naratif (pemerian). binaan serta konstruksinya. 3. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. dan ayat merupakan peringkat bentuk. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. 6. kata. jadual. garis tebal) c. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. novel. 5. munasabah. graf. . pertuturan. pendahuluan b. Ia melebihi tingkat ayat. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. tubuh . frasa. logik. 7. menarik. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap .isi. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. aartikel. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. khutbah) atau tulisan (seperti surat. peta dan statistik. ucapan. berkesan. morfem. miring. cerpen). klausa. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. cetakan tebal. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. kesatuan fikiran yang utuh. 2. deskriptif (pengambaran). penutup d. Tingkat-tingkat fonem.Wacana 1.

macam. lagi. kemudian. akhirnya. tambahan pula. sebagai. oleh itu. Penyataan semula 4. sebab itu. iaitu. Rumusan 6. Tambahan Contoh dan. ketika. sewajarnya. Pertentangan 11. tentulah. justeru itu. bak kata. lama-kelamaan. Wacana mempunyai penanda. kemudian daripada itu. juga dikenali sebagai penanda wacana. sememangnya. jadi. Urutan 3. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. lantaran. bersebelahan dengan. kedua. pastilah. seterusnya. tambahan lagi. yakni. namun begitu. ibarat. Bandingan 10. Sebab dan kesan 9. selanjutnya. sama juga dengan. tetapi. bagai. sebenarnya. bertentangan dengan. sebaliknya. dengan kata lain. serta. rumusannya. selepas itu. lambat-laun. Fungsi 1. Waktu 8. selepas. seperti yang diterangkan. akhir kata. sesuai dengan. dengan itu. 2. seterusnya. Tempat 7. pertama. laksana. walau bagaimanapun. sebagai kesimpulan. Contoh 5.9. kemudian. serupa dengan. sesungguhnya. semasa. akhirnya. contohnya. apabila. di samping. sungguhpun. bertentangan dengan. Pengesahan . kesimpulannya. umpama. seperti juga. fasal. seperti. pada mulanya.

yang menerangkan berkecuali. sesuatu. dan pendirian orang ramai. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. laporan sama ada . retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. deskriptif (pemerian). Naratif Deskriptif . penyampaian ideologi. penguasaan corak dan bentuk penulisan. Di tahap cadangan. menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan.Menerangkan atau memerikan sesuatu. sesuatu hal. minit menentang. Dalam penulisan pemujukan.Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti. pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. .Gaya naratif boleh sesuatu isu. atau berbentuk propaganda. Secara umumnya. sikap. Eksposisi Penghujahan . menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. iaitu naratif (penceritaan).Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. Retorik dikembangkan dengan empat cara. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. atau sejarah sesuatu.Mendedahkan . penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. perkara. penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi.Cara penulis . eksposisi (pendedahan). penguasaan tatabahsa 2. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. Di samping itu. kemahiran retorik melibatkan: 1. atau penghujahan. yang lebih halus. proses.

penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja.Dengan cara deksriptif ini.Penulis menggambarkan peristiwa.penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya. . . contoh kiasan dan sebagainya. drama dan sebagainya. watakwatak dalam novel. . induktif atau analogi. deduktif atau analogi. dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif. . -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit. di samping perasaan hati dan pandangannya.Pengalaman seseorang.

pangkat. sapaan dan panggilan yang tersendiri. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. pangkat. junjung kasih. umur. 5. dan keakraban hubungan. umur dan keakraban hubungan. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. 4. bersemayam. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. . rujukan hormat dan ganti nama. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. berangkat. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa. 6. tuanku. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. 9. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. 3. bercemar duli dan sebagainya. 2. bersiram.'' 7. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1.

mentua dan ipar. Mak Lang.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. (Pak Mentua. Saudari .digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Bang Ngah.perbahasan dan sebagainya. 13. Pak Lang. Pak Njang. Pak Su. Mak Ngah. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. dan orang lelaki bergelar Haji. Puan .boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya.) 14. Pak Cik. ii. kak ipar. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. Profesor dan Syed. Selangor). Doktor.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. Contoh: abang ipar. Bang Cik dan Kak Cik. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. mak ngah ipar dan sebagainya. Kak Ngah. adik ipar mak long ipar. Pangeran Anak. Mak Mentua dan Tok Mentua). Tetuan . dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. Saudara . Pangeran . dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Pangeran. Kak Long. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Pak Ngah. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Bhd. Mak Njang. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Mak Long. Profesor dan sebagainya. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . Mak Su.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. Ngah dan Cik seperti Bang Long. 12.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. Cik . Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Mak Cik. Encik.

. Sidi. Toh Puan. Megat dan Puteri (Perak).Pak Ungku. Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia . Sultanah. Gelaran Kurniaan. Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Datuk (Datuk Seri. Engku. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Datuk Setia). 16. Nik (Kelantan).Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Wan (Kelantan. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Tun. Datu (Sabah). Raja Haji Osman 17. Terengganu). Pak Nik. . Mak Wan. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj. Gelaran keturunan orang-orang besar. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Puan Sri.a. Daeng (Bugis). Tengku Ampuan. Pahang. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan.w. Raja. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Abang (Sarawak). 15. . Sutan (Minangkabau). Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Awangku. . Datuk (Satuk Patingi. Nik) . Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Teuku dan Teungku (Aceh). Datuk Amar).Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Terengganu). Mak Ungku. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Wan.Tan Sri Prof.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Kedah. Datuk Paduka.

Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Timbalan Perdana Menteri. Ahli Parlimen. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Ketua Menteri Menteri. Menteri Besar. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun.Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri.