Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

Berdasarkan konteks yang umum. bahasa halus. . bahasa pasar. bahasa kasar.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana.Bahasa mesra. Contoh bahasa formal . Contoh bahasa tak formal . bahasa dialek dan sebagainya. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. bahasa basahan. bahasa slanga.

sekeh. tidak baku. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. boring. iaitu tidak memeningkan sebutan. struktur ayat dan tatabahasa. Contoh: You ni betullah degil sangat. intonasi. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. pilihan perkataan.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. mengancam. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. pakwe. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. Ciri-ciri lain: a. nahu dan sebagainya. Tidak mementingkan aspek sebutan. Contoh: Awak sangat degil. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. pilihan kata. intonasi. tetapi awak masih hendak ke sana. tapi you masih hendak ke tempat tu. . Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. struktur ayat. dan tatabahasa. pilihan perkataan. I dah warning you banyak kali.

Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. . Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. contoh: banyak cantik.

Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. Contoh: Buang air besar. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. Kedudukan. bodoh.Kerap menggunakan perkataan `punya' . Dialek berbeza dari segi: . berbulan madu. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. pangkat. adinda. tetapi dianggap biasa di Melaka. apa punya budak. seperti penggunaan anakanda. contoh: dia punya barang. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. Bagaimanapun. tak berotak dan sebagainya. kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. kekanda. bonda dan nenda. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. ayahanda. berbadan dua. jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar.

c. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor).a. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per.dan -kan. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. ayo. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) . Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq.

Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. cara penyampaian. Sebaliknya. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. ayat bias dan ayat songsang. enidikan. laras bahasa doa. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. iitu tajuk wacana. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. suka. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. khutbah dan upacara. Contohnya. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. matematik dan sebagainya. penutur. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. dan gaya penyampaian. . Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif. peserta dan tujuan. Laras dipengaruhi oleh latar. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. perubatan.

tiada istilah teknikal.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. iaitu laras biasa dan laras khusus. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. . perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei.Jika lisan. berita sukan). Struktur ayat mudah. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. laporan. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. kurang kata pinjaman. surat rasmi atau surat peribadi. rencana). ringkas dan padat. berita sukan). ucapan. buku). Gayat ayat sederahana. pengetahuan dan peneranagn (syarahan. maklumat dan pemujukan (rencana. laporan. contohny: Di larang memijak rumput. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. mudah difahami. iklam). Gaya penyampaian Misalnya. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. pengetahuand an penerangan (syarahan. iklan).

ilustrasi dansebagainya. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. Dalam penulisan ilmiah. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi.Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. lukisan. predikat. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Digunakan dalam iklan. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. . disokong pula oleh gambar. Bersifat teknikal. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. misalnya penulisan thesis. laporan dan sebagainya . Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. teknologi. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . objek. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. . penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). surat kiriman dan sebagainya. komunikasi. tender. grafik.

menggunakan petikan. ambiguiti dan sebagainya.: monolog. mementingkan penyusunan. ilusi. graf. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. baasa yang digunakan mudah. metafora. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. metafora. dramatik dan puitis. dialog. peribahasa. deskriptif. habeas corpus dan sebagainya. kisan. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. mengawan. d. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. puitis dan hidup. personifikasi. peribahasa. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. kedua. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. pecutan. pengulangan. simile. metafora. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. isi tulisan mestilah tepat. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. Contohnya ialah fotosintesis. kiasan. mengandungi beberapa klaausa. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. Laras Bahasa Agama . e. pemilihan kata c. dan sebagainya haruslah dielakkan. simili. perbandingan. laind aripada struktur teks cereka. pertama. dan biasanya perlu dihafal. gaya tulisan yang jelas danketuiga. pendebungaan dan sebagainya. Ayat yang panjang.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. preskriptif. istilah teknik. kiasan dan sebagainya. bunga -bunga bahasadan sebagainya. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif.

surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. . laporan. biologi. iklan. kimia. rencana matematik. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita. ekonomi. dan lain-lain. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. undang-unang. Fizik. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. Kimiz. fizik.Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa.

munasabah. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . klausa. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. morfem. penutup d. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. aartikel. ucapan. . deskriptif (pengambaran). dan ayat merupakan peringkat bentuk. peta dan statistik.isi. jadual. 5. kesatuan fikiran yang utuh. berkesan. khutbah) atau tulisan (seperti surat. miring. garis tebal) c. graf. cerpen). percakapan' ii. logik. 3. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. tubuh . eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. cetakan tebal. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. binaan serta konstruksinya. menarik. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. Tingkat-tingkat fonem. iaitu sama ada naratif (pemerian). keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Ia melebihi tingkat ayat. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. pendahuluan b. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. frasa. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. 7. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. 6. novel. pertuturan. 2. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. kata.Wacana 1.

sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. walau bagaimanapun. seperti yang diterangkan. akhir kata. pastilah. laksana. oleh itu. Waktu 8. seperti juga.9. kemudian daripada itu. juga dikenali sebagai penanda wacana. ketika. semasa. lantaran. Penyataan semula 4. jadi. selepas. sama juga dengan. dengan kata lain. di samping. selepas itu. kemudian. seperti. sebenarnya. Fungsi 1. dengan itu. Tambahan Contoh dan. Contoh 5. bertentangan dengan. sesuai dengan. namun begitu. seterusnya. iaitu. contohnya. Pengesahan . bersebelahan dengan. seterusnya. bak kata. rumusannya. selanjutnya. justeru itu. Wacana mempunyai penanda. bertentangan dengan. lama-kelamaan. serupa dengan. pada mulanya. tambahan lagi. tentulah. macam. sesungguhnya. tetapi. Pertentangan 11. lagi. serta. bagai. ibarat. yakni. kesimpulannya. sebab itu. akhirnya. Bandingan 10. lambat-laun. fasal. Rumusan 6. umpama. tambahan pula. sebaliknya. sebagai. apabila. kedua. kemudian. sememangnya. Tempat 7. pertama. sewajarnya. sungguhpun. 2. Sebab dan kesan 9. sebagai kesimpulan. Urutan 3. akhirnya.

Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. perkara. Naratif Deskriptif . Di samping itu.Cara penulis .Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. Dalam penulisan pemujukan. penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi.Gaya naratif boleh sesuatu isu. kemahiran retorik melibatkan: 1. penguasaan tatabahsa 2. atau berbentuk propaganda. menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. Retorik dikembangkan dengan empat cara. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. atau penghujahan. retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. minit menentang. Secara umumnya. penguasaan corak dan bentuk penulisan. laporan sama ada . penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. dan pendirian orang ramai. menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. eksposisi (pendedahan).Menerangkan atau memerikan sesuatu. pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. sesuatu. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. proses. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. iaitu naratif (penceritaan).Mendedahkan . Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. yang lebih halus. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. atau sejarah sesuatu. . Di tahap cadangan. yang menerangkan berkecuali. deskriptif (pemerian). sikap. penyampaian ideologi. sesuatu hal. Eksposisi Penghujahan . Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang.

. contoh kiasan dan sebagainya. watakwatak dalam novel. drama dan sebagainya.Dengan cara deksriptif ini. penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif.Penulis menggambarkan peristiwa. . -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit. induktif atau analogi.penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya.Pengalaman seseorang. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja. di samping perasaan hati dan pandangannya. . . deduktif atau analogi. dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif.

santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. rujukan hormat dan ganti nama.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. 5. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa. 9. sapaan dan panggilan yang tersendiri. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. junjung kasih. 6. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik.'' 7. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10. pangkat. 3. bercemar duli dan sebagainya. umur. umur dan keakraban hubungan. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. bersemayam. 2. bersiram. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. pangkat. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. berangkat. tuanku. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. 4. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. . Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. dan keakraban hubungan.

Pak Su.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. Pangeran Anak. Kak Long. Saudara .) 14. mak ngah ipar dan sebagainya. Kak Ngah.perbahasan dan sebagainya. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Tetuan . mentua dan ipar. (Pak Mentua. Profesor dan sebagainya. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Pak Lang. Encik. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Cik .boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. adik ipar mak long ipar. Mak Long. Bhd.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. 13. Doktor. Mak Ngah. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Mak Cik. Mak Mentua dan Tok Mentua). dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat. dan orang lelaki bergelar Haji. Pangeran . Mak Su. 12. Contoh: abang ipar. Selangor). Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Saudari .untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. Bang Cik dan Kak Cik. Pangeran. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Pak Cik. Bang Ngah. kak ipar. Pak Ngah. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Puan . Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan .digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Mak Njang. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Mak Lang. Profesor dan Syed. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Pak Njang. ii.

Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Engku. Datu (Sabah).Tan Sri Prof. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Mak Ungku. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Terengganu). Tun. Daeng (Bugis). Datuk (Datuk Seri. Megat dan Puteri (Perak). 15.Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj. Puan Sri. Datuk (Satuk Patingi. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Teuku dan Teungku (Aceh). Pak Nik. Mak Wan. Kedah.a. Raja.Pak Ungku. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Wan (Kelantan. Nik (Kelantan). 16.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Datuk Amar). Tengku Ampuan. Nik) . Raja Haji Osman 17.w. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Datuk Setia). Pahang.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Awangku. Gelaran keturunan orang-orang besar. Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Sidi. . Sutan (Minangkabau). Terengganu). Toh Puan. Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia . . Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. Datuk Paduka. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. . . Sultanah.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Gelaran Kurniaan. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Wan. Abang (Sarawak).

Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Menteri Besar.Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun. Ahli Parlimen. Ketua Menteri Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim.