Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

Contoh bahasa formal .Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. bahasa slanga.Bahasa mesra.Berdasarkan konteks yang umum. . bahasa dialek dan sebagainya. bahasa kasar. bahasa basahan. bahasa halus. Contoh bahasa tak formal . bahasa pasar. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal.

Ciri-ciri lain: a. tetapi awak masih hendak ke sana. pilihan perkataan. I dah warning you banyak kali. Tidak mementingkan aspek sebutan. intonasi. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. pakwe. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. nahu dan sebagainya. Contoh: You ni betullah degil sangat. mengancam. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. dan tatabahasa. struktur ayat dan tatabahasa. . boring. Contoh: Awak sangat degil.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . pilihan kata. tidak baku. tapi you masih hendak ke tempat tu. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. intonasi. struktur ayat. iaitu tidak memeningkan sebutan. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. pilihan perkataan. sekeh.

. Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. contoh: banyak cantik. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur.

contoh: dia punya barang. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. berbulan madu. kekanda. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. pangkat. bodoh.Kerap menggunakan perkataan `punya' . berbadan dua. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. ayahanda. Dialek berbeza dari segi: . apa punya budak. kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. seperti penggunaan anakanda. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. Contoh: Buang air besar. tak berotak dan sebagainya. Kedudukan. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. adinda. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. tetapi dianggap biasa di Melaka. Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Bagaimanapun. jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. bonda dan nenda. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor.

dan -kan. c. ayo. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) . perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor).a. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan.

dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. dan gaya penyampaian. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. peserta dan tujuan. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. laras bahasa doa. khutbah dan upacara. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. perubatan. enidikan. penutur. Laras dipengaruhi oleh latar. suka. . Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. matematik dan sebagainya. cara penyampaian. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Contohnya. ayat bias dan ayat songsang. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Sebaliknya. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. iitu tajuk wacana. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak .

berita sukan). iklam). Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu. rencana). Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. surat rasmi atau surat peribadi. mudah difahami. maklumat dan pemujukan (rencana. Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. Gayat ayat sederahana. Struktur ayat mudah. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. iaitu laras biasa dan laras khusus. berita sukan). memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. pengetahuand an penerangan (syarahan. buku). iklan).Jika lisan.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. kurang kata pinjaman. tiada istilah teknikal. Gaya penyampaian Misalnya. laporan. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. contohny: Di larang memijak rumput. laporan. pengetahuan dan peneranagn (syarahan. . ringkas dan padat. ucapan. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar.

. predikat. Dalam penulisan ilmiah. atau mengubah sikap dan melakukan tindkan.Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. misalnya penulisan thesis. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. . objek. disokong pula oleh gambar. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. komunikasi. Bersifat teknikal. ilustrasi dansebagainya. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . surat kiriman dan sebagainya. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). teknologi. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. lukisan. tender. grafik. laporan dan sebagainya . Digunakan dalam iklan.

pertama. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. mengawan. personifikasi. perbandingan. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. dan biasanya perlu dihafal. simili. bunga -bunga bahasadan sebagainya. baasa yang digunakan mudah. dialog. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. preskriptif. laind aripada struktur teks cereka. mementingkan penyusunan. simile. metafora. e. habeas corpus dan sebagainya. metafora. isi tulisan mestilah tepat. ilusi. pemilihan kata c. mengandungi beberapa klaausa. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. kiasan. peribahasa. kedua. pendebungaan dan sebagainya. Ayat yang panjang. gaya tulisan yang jelas danketuiga. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. dramatik dan puitis. ambiguiti dan sebagainya.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. dan sebagainya haruslah dielakkan. metafora. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. pecutan. puitis dan hidup. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. d. Contohnya ialah fotosintesis. istilah teknik. menggunakan petikan. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. Laras Bahasa Agama . pengulangan. peribahasa. kiasan dan sebagainya. deskriptif.: monolog. kisan. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. graf. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif.

Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. biologi.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. Kimiz. dan lain-lain. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya. ekonomi. rencana matematik. surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/. undang-unang. iklan. fizik.Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita. laporan. kimia. . Fizik.

2. khutbah) atau tulisan (seperti surat. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. kata. Tingkat-tingkat fonem. kesatuan fikiran yang utuh. iaitu sama ada naratif (pemerian). . cerpen). percakapan' ii. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. jadual. aartikel. ucapan. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. berkesan. penutup d. Ia melebihi tingkat ayat. peta dan statistik. logik. 3. tubuh . Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. cetakan tebal. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. munasabah. garis tebal) c. frasa. miring.Wacana 1. pertuturan. 5. klausa. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . 6. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. 7. pendahuluan b. morfem.isi. graf. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. deskriptif (pengambaran). eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. menarik. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. novel. dan ayat merupakan peringkat bentuk. binaan serta konstruksinya. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa.

serta. selepas. seperti yang diterangkan. semasa. bak kata. 2. sesungguhnya. sungguhpun. serupa dengan. bersebelahan dengan. lambat-laun. fasal. sebaliknya. seterusnya. Waktu 8. tetapi. namun begitu. selanjutnya. di samping. tentulah. kemudian. bertentangan dengan. seperti juga. akhirnya. lantaran.9. kedua. sebagai. sesuai dengan. akhirnya. Pengesahan . sebab itu. dengan itu. juga dikenali sebagai penanda wacana. Pertentangan 11. tambahan lagi. ketika. selepas itu. ibarat. rumusannya. Sebab dan kesan 9. Bandingan 10. macam. yakni. pada mulanya. Tempat 7. Tambahan Contoh dan. Wacana mempunyai penanda. kesimpulannya. umpama. seperti. Urutan 3. akhir kata. kemudian daripada itu. bagai. seterusnya. sewajarnya. kemudian. Penyataan semula 4. sememangnya. contohnya. lama-kelamaan. pastilah. pertama. tambahan pula. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. jadi. iaitu. sebagai kesimpulan. justeru itu. Rumusan 6. oleh itu. sebenarnya. walau bagaimanapun. Contoh 5. lagi. sama juga dengan. laksana. bertentangan dengan. apabila. dengan kata lain. Fungsi 1.

penyampaian ideologi. penguasaan corak dan bentuk penulisan. yang menerangkan berkecuali. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan. atau penghujahan. Dalam penulisan pemujukan. Di tahap cadangan. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. Di samping itu. Naratif Deskriptif . perkara. sesuatu hal.Cara penulis . pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. Eksposisi Penghujahan . dan pendirian orang ramai. menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus. proses. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario.Mendedahkan . bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. atau sejarah sesuatu. deskriptif (pemerian). sesuatu. kemahiran retorik melibatkan: 1. menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. penguasaan tatabahsa 2. sikap. minit menentang. eksposisi (pendedahan). yang lebih halus. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. Retorik dikembangkan dengan empat cara.Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti. penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi.Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. Secara umumnya. laporan sama ada .Menerangkan atau memerikan sesuatu. iaitu naratif (penceritaan). . atau berbentuk propaganda. retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi.Gaya naratif boleh sesuatu isu.

. penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif.Penulis menggambarkan peristiwa.Dengan cara deksriptif ini.Pengalaman seseorang. contoh kiasan dan sebagainya. induktif atau analogi. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja. drama dan sebagainya. . .penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya. dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif. . deduktif atau analogi. watakwatak dalam novel. -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit. di samping perasaan hati dan pandangannya.

Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. umur. bercemar duli dan sebagainya. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. 3. 2. tuanku. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. umur dan keakraban hubungan. dan keakraban hubungan. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. 5. bersemayam. rujukan hormat dan ganti nama. 4. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. bersiram. junjung kasih. 9. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. berangkat. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. pangkat. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. .'' 7. pangkat. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa. sapaan dan panggilan yang tersendiri. 6.

Bhd. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Profesor dan Syed. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Pak Cik. kak ipar. Bang Cik dan Kak Cik. Encik. 12.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. Contoh: abang ipar. Pangeran . Pak Ngah.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. adik ipar mak long ipar. Kak Long.) 14. Mak Cik.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . Mak Su. ii. Puan . dan orang lelaki bergelar Haji. mentua dan ipar. Selangor). Pangeran. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Profesor dan sebagainya.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat. Pangeran Anak. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Mak Mentua dan Tok Mentua). Kak Ngah. manakala Encik untuk lelaki sahaja.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Mak Njang. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. Tetuan .digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. mak ngah ipar dan sebagainya. Saudari .perbahasan dan sebagainya. Mak Ngah. Bang Ngah. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Pak Njang. Mak Lang.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Saudara . Doktor. 13. Pak Lang. Mak Long. (Pak Mentua. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Pak Su. Cik .

Tan Sri Prof. Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Pahang. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Sutan (Minangkabau). Abang (Sarawak). (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Wan (Kelantan.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Mak Wan. Gelaran keturunan orang-orang besar. Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Kedah. Teuku dan Teungku (Aceh). Puan Sri. Datuk (Datuk Seri. Wan. Sultanah. Datuk Amar). Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Daeng (Bugis). . Gelaran Kurniaan. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Sidi. Raja Haji Osman 17. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan.w. Tun. Mak Ungku.Pak Ungku. . Nik (Kelantan). Toh Puan. Engku. Datuk Setia). Terengganu). Pak Nik. Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia . Datu (Sabah). Datuk (Satuk Patingi. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). 15. Tengku Ampuan. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj. Awangku. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. . Nik) .Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Terengganu). . Megat dan Puteri (Perak). Raja. 16.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Datuk Paduka.a.

Timbalan Perdana Menteri. Ketua Menteri Menteri.Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri. Menteri Besar. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Ahli Parlimen. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful