Variasi Bahasa

Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. Idiolek Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Dialek kawasan Laut. Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu.

Variasi bahasa Dialek

Dialek sosial

Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial.

Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial.

Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut:

bahasa kasar. bahasa halus.Berdasarkan konteks yang umum. bahasa basahan. bahasa dialek dan sebagainya.Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. Contoh bahasa tak formal .Bahasa mesra. . bahasa pasar. Contoh bahasa formal . bahasa slanga.

. intonasi. Saya telah berkali-kali memberi amaran supaya jangan pergi ke tempat itu. Ragam Bahasa Bebas dan Bahasa Terkawa l Ragam Bahasa Bebas Ayat yang tidak gramatis. nahu dan sebagainya. pilihan perkataan. iaitu tidak memeningkan sebutan. Tidak mementingkan aspek sebutan. boring. dan tatabahasa. struktur ayat dan tatabahasa. intonasi. Menggunakan kata-kata remaja seperti brader. sekeh. pakwe. tapi you masih hendak ke tempat tu.Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal . I dah warning you banyak kali. struktur ayat. Bahasa Terkawal Ayat yang gramatis Mementingkan aspek-aspek sebutanm intonasi. tetapi awak masih hendak ke sana. Contoh: Awak sangat degil. Contoh: You ni betullah degil sangat. Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. Ciri-ciri lain: a. tidak baku. mengancam. Ragam Bahasa Mesra dan Bahasa Formal Ragam Bahasa Mesra Menggunakan ragam bahasa bebas. Penggunaan gelaran yang tidak lengkap Ragam Bahasa Formal Bahasa Slanga Bahasa tidak rasmi. dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. pilihan kata. pilihan perkataan.

Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan. . Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. contoh: banyak cantik. iaitu: (a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa Bahasa Baku mengapa bagaimana sedang (b) bentuk kependekan Bahasa Baku hendak tidak sudah nak tak dah Bahasa Basahan kenapa macam mana tengah Bahasa Basahan (c) perubahan bunyi Bahasa Baku ambil kecil pula ambik kecik pulak Bahasa Basahan Bahasa Pasar Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur.Bahasa Basahan Juga disebut sebagai bahasa kolokial. Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Menggunakan banyaks ebagai kata penguat.

bonda dan nenda. jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. Berikut diturunkan beberapa contoh: Bahasa Basahan kencing berak mengandung/bunting kubur Bahasa Halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua makam Bahasa Kasar Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. apa punya budak. umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. bodoh. Dialek variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina. kekanda. kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. contoh: dia punya barang. Kedudukan. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang. Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. berbadan dua. pangkat. berbulan madu. Dialek berbeza dari segi: . Bahasa Halus Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. kesannya kepada orang lain adalah subjektif. ayahanda. Bagaimanapun. Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting. adinda. tak berotak dan sebagainya. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang.Kerap menggunakan perkataan `punya' . seperti penggunaan anakanda. Contoh: Buang air besar. tetapi dianggap biasa di Melaka. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan.

dan -kan. b Gaya lagu bahasa Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). c.a. ayo. Sebutan Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq. (d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) (e) kata ganti diri Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) Hang (dialek utara bermaksud kamu) . Tatabahasa Contoh: penggunaaan imbuhan per.

enidikan. Tiga Dimensi Laras (Halliday) merujuk kepada bidang yang diperkatakan seperti biologi.Laras Bahasa Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Tajuk wacana Cara penyampaian Sama ada wacana berkenaan disampaiakns ecara lisan atau tulisan. dan panjang pendek ayat akanmenghasilkan laras yangberbeza. Misalnya Halliday melihat laras daripada tiga dimensi. cara penyampaian. Contohnya. ayat bias dan ayat songsang. suka. . dan gaya penyampaian. rragam ayat aktif dengan ayat tunggal yang pendekpendek banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo perlawanan bola sepak berkenaan. Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa. maka ragam ayat pasif banyak digunakan untuk memberikn fokus kepada perkara yang dibincangkan. jika wacana merupakan ulasan selariperlawanan bola sepak . laras bahasa doa. Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs esuatu wacana digunakan. perubatan. penutur. Bidang-bidang ini menentukan kosa kata dan istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang digunakan. JIka wacana merupaan wacana ilmiah. khutbah dan upacara. Terdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi. Conoth: Ayat aktif dan ayat pasif. Sebaliknya. matematik dan sebagainya. iitu tajuk wacana. Laras dipengaruhi oleh latar. peserta dan tujuan.

surat rasmi atau surat peribadi. berita sukan). ucapan. Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan (laporan suskan. memorandum atau iklan? mengimbangi sama ada suatu ucapan berkenaan disampaikan dalam situasi formal atau tak formal. berita sukan). pengetahuan dan peneranagn (syarahan. laporan. sama ada ia merupakan wacana syarahan atau ucapan. . Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar (rencana. buku). Struktur ayat mudah. kurang kata pinjaman. maklumat dan pemujukan (rencana.Jika lisan. encana) dan maklumat dan pemujukan (rencana. Gaya penyampaian Misalnya. Gayat ayat sederahana. rencana). tiada istilah teknikal. adakah ucapan itu disampaiakn dalam majlis yang formal yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-dif? Jenis dan Ciri Laras Bahasa Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar. iklan). contohny: Di larang memijak rumput. laporan. perbahasan dan khutbah atau doa? JIka tulisan sama ada ia esei. ringkas dan padat. iklam). mudah difahami. iaitu laras biasa dan laras khusus. Pembeza utama yang membezakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah: kosa kata tatabahasa gaya Laras Bahasa Biasa Tidak melibatkan bidang tertentu.) Laras biasa ialah laras bahasa yang yang digunakan unuk khalayak umum tentang pelbagai bidang seperti bidang hiburan (laporan sukan. pengetahuand an penerangan (syarahan.

Bersifat teknikal. Digunakan dalam iklan. disokong pula oleh gambar. Laras Bahasa Akademik Meliputi pelbagai bidang seperti sains. surat kiriman dan sebagainya. ilustrasi dansebagainya. predikat. grafik. laporan dan sebagainya . misalnya penulisan thesis. Laras Bahasa Biasa Formal/Rasmi Digunakan dalam majlis rasmi. Laras Bahasa Perniagaan Mempengaruhi penguna untuk membentuk tanggapan tertentu . atau mengubah sikap dan melakukan tindkan. penulis perlu mengikut fornmati tertentu seperti perlu ada cattan bibiliografi (rujukan). . teknologi. objek. Dalam penulisan ilmiah. Iklan dapat dihasilkan dengan beberapa cara seperti berikut: (a) slogan: Kami Ada Cara (b) Kaedah Pernyataan: Rumah Untuk Dijual/Disewa (c) Perkaitan Konsep: Artis X dengan Tilam Jenama Y (D) Perisytihran: Waja dengan Aksesori Lengkap (e) Kaedah Umpan: Beli Satu. . tender. (g) Bandingan: Bateri X Lebih Berkuasa dan Tahan Lama (h) Gesaan: Cepat! Cepat! Datanglah Beramai-ramai (i) Pertanyaan: Sakit Pinggang? Sapulah Dengan Minyak Angin Z. komunikasi. Tak Formal Berlaku proses pengguguran dalam ayatayat yang diucapkan sama ada pengguguran subjek. matematik dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. nota kaki di bawah muka surat atau nota hujungan di penghujung setiap bab. Percuma Satu (f) Mesra: Keutamaan Kami Adalah Pelanggan. lukisan.Laras bahasa biasa terbahagi kepada formal dan tak formal.

metafora. d. kedua. pertama. Laras Bahasa Agama . pecutan. metafora. terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa. mempunyai istilah sendiri seperti Argumantum ad baculum. kiasan dan sebagainya. dan sebagainya haruslah dielakkan. Tiga ciri penting yang harus ada dalam berita akhbar yang baikialah. kisan. Contohnya ialah fotosintesis. istilah teknik. mementingkan penyusunan. simile. Bahasanya boleh dalam bentuk naratif. isi tulisan mestilah tepat. deskriptif.Menggunaka istilah-istilah yang khusus kepada bidang. Wartawan atau pengarang akhbar menggunakan bahasa untuk menjelaskan sesuatu menurut cara yang paling mudah diterima sesuai dengan selera sebilanganbesar pemvbaca akhbar. dialog. peribahasa.: monolog. pemilihan kata c. ilusi. mengawan. mengandungi beberapa klaausa. Ayat yang panjang. bunga -bunga bahasadan sebagainya. pendebungaan dan sebagainya. Laras bahasa media Berita sebagai satu wacana mempunyais truktur teks yang tersnediri. baasa yang digunakan mudah. puitis dan hidup. Laras Bahasa Sastera Memperlihatkan gaya bahasa yang menarik dan kreatif. gaya tulisan yang jelas danketuiga. graf. perbandingan. e. menggunakan petikan. peribahasa. dan lain pul a daripada struktur teks esei dan karya ilmiah. dan biasanya perlu dihafal. preskriptif. kiasan. personifikasi. ambiguiti dan sebagainya. laind aripada struktur teks cereka. maka bahasa akhbar haruslah sesuai dengan bahasa kegunaan orangr amai. Oleh sebab akhbar diterbitkan untuk orang ramai. Laras Bahasa Undang-Undang Tiada gambar. dramatik dan puitis. pengulangan. habeas corpus dan sebagainya. Beberapa ciri bahasa sastera: a kreatif dan imaginatif: kabur mesej b. simili. menggunakan bahas tersirat: perlambangan. metafora.

dan lain-lain. Fizik. Kimiz. khutbah Acara majlis rasmi Rencana. biologi. laporan. . undang-unang. rencana matematik. surat peribadi Biasa Maklumat Upacara/. kimia.Majlis Khalayak Umum Ucapan syarahan Acara majlis umum Doa. Kesimpulan: Golongan laras Bidang Hiburan Pengetahuan Situasi Contoh Bahan Berita. ekonomi. Doa-khutbah Khusus Teknikal Ilmiah Khalayak Umum Tesis. Lukisan Kejuruteraan dan sebagainya.Mengandungi istilah agama daripada bahasa Arab Struktur ayatnya banyak dipengaruhi struktur bahasa Arab Diselitkan dengan petikan daripada al-Quran dan hadis. iklan. fizik.

iaitu sama ada naratif (pemerian). 3. kesatuan fikiran yang utuh. morfem. frasa.isi. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. novel. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. kata. peta dan statistik. Tingkat-tingkat fonem. 2. cerpen). dan ayat merupakan peringkat bentuk. tubuh . deskriptif (pengambaran). ucapan. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. miring. Ia dapat digambarkan seperti berikut: 8. pendahuluan b. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Wcana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. binaan serta konstruksinya. 4 Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. klausa. 6. cetakan tebal. Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. khutbah) atau tulisan (seperti surat. berkesan. manakala wacana merupakan peringkat fungsi. . munasabah. 7. jadual. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. aartikel. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. menarik.Wacana 1. graf. penutup d. 5. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . logik. Ia melebihi tingkat ayat. percakapan' ii. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. pertuturan. garis tebal) c.

serupa dengan. namun begitu. sesungguhnya. kedua. jadi. dengan kata lain. sebagai penyimpul kata berhampiran dengan. rumusannya. lambat-laun. macam. walau bagaimanapun. apabila. Waktu 8. bertentangan dengan. ketika. fasal. selepas itu. Sebab dan kesan 9. 2. pastilah. kemudian. lantaran. seperti. Fungsi 1. akhir kata. kesimpulannya. Contoh 5. bagai.9. selepas. Tempat 7. tentulah. laksana. lagi. kemudian daripada itu. tetapi. yakni. seperti juga. oleh itu. Penyataan semula 4. sewajarnya. akhirnya. juga dikenali sebagai penanda wacana. tambahan lagi. Urutan 3. bersebelahan dengan. semasa. Rumusan 6. sesuai dengan. contohnya. sememangnya. ibarat. di samping. sebagai. selanjutnya. kemudian. seterusnya. tambahan pula. sebenarnya. seperti yang diterangkan. sebaliknya. akhirnya. bertentangan dengan. lama-kelamaan. Pengesahan . justeru itu. serta. Wacana mempunyai penanda. sungguhpun. dengan itu. pertama. umpama. pada mulanya. sama juga dengan. Bandingan 10. seterusnya. sebab itu. Pertentangan 11. bak kata. sebagai kesimpulan. iaitu. Tambahan Contoh dan.

dan pendirian orang ramai. atau berbentuk propaganda. yang menerangkan berkecuali. Naratif Deskriptif . Retorik dikembangkan dengan empat cara. Di tahap cadangan. sesuatu. sikap. penulisan boleh dibuat dengan teknik induktif atau deduktif atau analogi. Eksposisi Penghujahan . Mengemukakan satu pernyataan yang umum dan dituruti oleh fakta dan maklumat yang khusus.Retorik Seni pemakaian bahasa dalam tulisan atau ucapan dikenali sebagai retorik. bertujuan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau tujuan dengan lebih berkesan. Induktif Deduktif Analogi Mengemukakan fakta dan maklumat yangberbentuk khsusu dan kemudian membuat kesimpulan atau rumusan.Menerangkan atau memerikan sesuatu. Sama ada untuk memujuk atau mempengaruhi orang. eksposisi (pendedahan). menyookong atau ceramah syarahan menunjukjkan sikap untuk menerangkan pandangan. yang lebih halus. Disamping itu struktur wacana pula dipengaruhi oleh niat dan hasrat wacana. deskriptif (pemerian). pemerhatian dan digunakan untuk mesyuarat atau pengamatannya menjelaskan konsep. minit menentang.Menggunakan -Cara ini sesuai aktiviti. laporan sama ada . proses. sesuatu hal. menunjukkan ditemui pada laporan kebenaran pendapat akhbar. penguasaan corak dan bentuk penulisan. retorik adalah alat-alat dalam penulisan untuk mempengaruhi. Menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan anttara dua perkara atau senario. . atau sejarah sesuatu. penguasaan tatabahsa 2. Dalam penulisan pemujukan. Secara umumnya. penggunaan pelbagai ragam bahasa 3. maka wacana yang terhasil merupakan manifestasi ynag dipengaruhi oleh khalayak wacana berkenaan. penyampaian pemikiran secara teratur dan sistematik 4. Di samping itu. penyampaian ideologi. iaitu naratif (penceritaan). kemahiran retorik melibatkan: 1.Cara penulis .Gaya naratif boleh sesuatu isu. perkara.Mendedahkan . atau penghujahan.

penulis boleh menggunakan teknik-teknik induktif. -Kebenaran tidak berasaskan emosi sahaja.Penulis menggambarkan peristiwa. induktif atau analogi. . . dengan menggunakan manamana teknik sama ada deduktif. contoh kiasan dan sebagainya. . . watakwatak dalam novel.Dengan cara deksriptif ini. drama dan sebagainya.Pengalaman seseorang.penulis ada kalanya menggunakan pancainderanya. di samping perasaan hati dan pandangannya. -Kebenaran yang hendak ditunjukkan mestilh berasakan fakta atau bukti yang konkrit. deduktif atau analogi.

berangkat. Digunakan untuk orang lelaki atau permepuan yang lebih muda daripada kendiri. pangkat. umur dan keakraban hubungan. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. bahasa Melayu mempunyai sistem Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. bercemar duli dan sebagainya. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 8. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. 3. junjung kasih. bersiram. 9. pangkat. . 5. dan keakraban hubungan. Digunaka utnuk orang perempuan yang kira-kira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. sapaan dan panggilan yang tersendiri. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak semuda kendiri. Pak Mak Tok Abang Kakak Adik 10. 4. 2.'' 7. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa.Kesantunan Berbahasa Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. rujukan hormat dan ganti nama. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. tuanku. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa Dalam kesantunan berbahasa. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. bersemayam. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. 6. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. Lihat contoh berikut: Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. umur.

Pangeran .untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. Mak Su. manakala Encik untuk lelaki sahaja. dan orang lelaki bergelar Haji. Bang Cik dan Kak Cik.) 14.menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. Pak Cik. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . Pak Ngah.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. Pak Su.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Saudara . Mak Long. 13. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long.perbahasan dan sebagainya. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. Bang Ngah. Profesor dan Syed. Pak Lang. Bhd. Mak Ngah. Mak Njang. mak ngah ipar dan sebagainya. Cik . Pangeran. Selangor). Kak Long. Mak Mentua dan Tok Mentua). Pak Njang. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. (Pak Mentua. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Mak Cik. Tetuan . Saudari . Encik. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Ngah dan Cik seperti Bang Long. kak ipar. 12.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn. Doktor. Pangeran Anak. mentua dan ipar. Contoh: abang ipar. adik ipar mak long ipar. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Profesor dan sebagainya. dan hubungannya bel um rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli ahli dalam mesyuarat. ii. Kak Ngah. daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Puan . Mak Lang.

16. Kedah. Toh Puan. Nik) . seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan.a. Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). . Daeng (Bugis).Pak Ungku. Datuk Amar). Raja Haji Osman 17. Terengganu). 15. Sultanah. Pak Nik. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. Gelaran keturunan orang-orang besar.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Mak Wan. Awangku. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al -Haj.Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Raja Permaisuri Balu Raja Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Yang Maha Mulia . Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Abang (Sarawak). Engku. Teuku dan Teungku (Aceh). Datu (Sabah). Datuk (Datuk Seri. Terengganu). . Sidi. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam).Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Mak Ungku.Tan Sri Prof. Puan Sri. Sutan (Minangkabau). Pahang. Datuk (Satuk Patingi. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Datuk Paduka. Wan (Kelantan. Tun. Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan. Raja. Nik (Kelantan). Wan. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Megat dan Puteri (Perak).w. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. . Tengku Ampuan. Gelaran Kurniaan. Datuk Setia). . Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s.

Timbalan Perdana Menteri. Ketua Menteri Menteri. Ahli Parlimen. Menteri Besar. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha . Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun.Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful