AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952

Memberi perlindungan kepada pekerja asing

Tujuan Susah untuk mengembalikan caruman kepada pekerja yang tidak lagi berada di Malaysia. lebih. . Untuk pekerja asing kecuali pembantu rumah. yang cedera sebab kemalangan di tempat kerja dan hilang upaya selama 4 hari atau lebih. layak dibayar pampasan.

menerima pampasan. Hilang Upaya kekal RM20.000. Akta. . Kematian satu pembayaran sejumlah RM 20. berdaftar.000. Jumlah pampasan diputuskan oleh Akta.000 ke RM23. pampasan.Pembayaran      Sekiranya pekerja mati. Majikan perlu membeli polisi insuran daripada syarikat insuran panel berdaftar. keluarga akan mati.

Pembayaran  Hilang Upaya Sementara pembayaran setiap setengah bulan semaksima RM165/ sepertiga upah yang mana lebih kurang. dipotong berkadaran sekiranya hilang upaya kurang daripada setengah bulan. . Jumlah ini kurang. bulan.