AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952

Memberi perlindungan kepada pekerja asing

Untuk pekerja asing kecuali pembantu rumah. lebih. yang cedera sebab kemalangan di tempat kerja dan hilang upaya selama 4 hari atau lebih.Tujuan Susah untuk mengembalikan caruman kepada pekerja yang tidak lagi berada di Malaysia. layak dibayar pampasan. .

Kematian satu pembayaran sejumlah RM 20. berdaftar.Pembayaran      Sekiranya pekerja mati. menerima pampasan. pampasan. Jumlah pampasan diputuskan oleh Akta.000 ke RM23. keluarga akan mati. .000. Hilang Upaya kekal RM20. Akta.000. Majikan perlu membeli polisi insuran daripada syarikat insuran panel berdaftar.

.Pembayaran  Hilang Upaya Sementara pembayaran setiap setengah bulan semaksima RM165/ sepertiga upah yang mana lebih kurang. dipotong berkadaran sekiranya hilang upaya kurang daripada setengah bulan. bulan. Jumlah ini kurang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful