AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952

Memberi perlindungan kepada pekerja asing

lebih. Untuk pekerja asing kecuali pembantu rumah. .Tujuan Susah untuk mengembalikan caruman kepada pekerja yang tidak lagi berada di Malaysia. layak dibayar pampasan. yang cedera sebab kemalangan di tempat kerja dan hilang upaya selama 4 hari atau lebih.

keluarga akan mati.Pembayaran      Sekiranya pekerja mati. . pampasan.000.000 ke RM23. Jumlah pampasan diputuskan oleh Akta. menerima pampasan. berdaftar.000. Hilang Upaya kekal RM20. Majikan perlu membeli polisi insuran daripada syarikat insuran panel berdaftar. Akta. Kematian satu pembayaran sejumlah RM 20.

bulan.Pembayaran  Hilang Upaya Sementara pembayaran setiap setengah bulan semaksima RM165/ sepertiga upah yang mana lebih kurang. Jumlah ini kurang. dipotong berkadaran sekiranya hilang upaya kurang daripada setengah bulan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful