AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952

Memberi perlindungan kepada pekerja asing

lebih. yang cedera sebab kemalangan di tempat kerja dan hilang upaya selama 4 hari atau lebih.Tujuan Susah untuk mengembalikan caruman kepada pekerja yang tidak lagi berada di Malaysia. Untuk pekerja asing kecuali pembantu rumah. . layak dibayar pampasan.

pampasan. Akta. berdaftar. Majikan perlu membeli polisi insuran daripada syarikat insuran panel berdaftar.000 ke RM23.000. menerima pampasan.000. keluarga akan mati. Jumlah pampasan diputuskan oleh Akta. Kematian satu pembayaran sejumlah RM 20. Hilang Upaya kekal RM20.Pembayaran      Sekiranya pekerja mati. .

dipotong berkadaran sekiranya hilang upaya kurang daripada setengah bulan. .Pembayaran  Hilang Upaya Sementara pembayaran setiap setengah bulan semaksima RM165/ sepertiga upah yang mana lebih kurang. bulan. Jumlah ini kurang.