P. 1
Unit 5

Unit 5

|Views: 502|Likes:
Published by Desire Kun

More info:

Published by: Desire Kun on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

PENUKAR

E2002/5/ 1

UNIT 5
Rajah 4.2.2(a) :

PENUKAR
OBJEKTIF

Objektif am:
Pelajar dapat mempelajari konsep-konsep asas, jenis-jenis penukar analog ke digital dan penukar digital ke analog dan kegunaan.

Objektif khusus:
Selepas mempelajari unit ini, pelajar dapat:- 

Menerang kegunaan penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital sebagai antaramuka diantara sistem analog dan sistem digital. Melakar rajah blok dan litar penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital. Menulis ungkapan am keluaran bagi penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital. Menerangkan dan membandingkan kebaikan litar penukar digital ke analog R/2R dengan litar penukar digital ke analog beberat binari. Mengetahui dan membezakan spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar bagi penukar digital ke analog dan penukar analog ke digital. Mentakrifkan resolusi, ketepatan, ralat offset, masa penetapan dan monotonik bagi penukar digital ke analog. Mentakrifkan resolusi, ketepatan dan masa penukaran bagi penukar analog ke digital. Melukis litar penukar penghampiran berturutan dan penukar tanjakan digital. Menerangkan perbezaan antara penukar analog ke digital jenis tanjakan digital dan penghampiran berturutan.

PENUKAR

E2002/5/ 2

INPUT

5.1 PENGENALAN
Pernahkah anda mengguna meter pelbagai analog dan digital? Sebagai seorang pelajar yang mengambil kursus elektrik tentunya anda pernah menggunakan kedua-dua meter pelbagai ini. Dari penglihatan anda apa yang boleh anda bezakan diantara kedua-dua jenis paparan ini. Sudah tentu anda akan menjawab bahawa paparan pada meter digital lebih tepat dari bacaan penunjuk meter pelbagai analog anda. Perbezaan lain diantara isyarat analog dan digital ialah isyarat analog mempunyai hingar yang lebih. Isyarat analog adalah boleh diukur pada suatu masa yang dikehendaki yakni ianya selanjar, jika ianya dibandingkan dengan isyarat digital yang bertukar selangkah demi selangkah (diskrit). Isyarat digital juga mempunyai kaitan rapat dengan nombor binari. Anda boleh melihat contoh kedua-dua bentuk isyarat ini pada rajah 5.1.

Isyarat digital

Isyarat analog

Rajah 5.1 : Perbezaan isyarat digital dan analog

Di dalam perkembangan sains dan teknologi, semua maklumat yang hendak diproses mesti tepat dan cepat. Oleh kerana semua maklumat disekeliling kita adalah selanjar maka suatu litar yang berupaya menukarkan isyarat analog kebentuk digital diperlukan.

PENUKAR

E2002/5/ 3

Litar yang berupaya menukarkan isyarat analog ke isyarat digital ialah Penukar analog ke digital (ADC - Analog-to-Digital Converter). Penukar digital ke analog (DAC - Digital-to-Analog Converter) pula digunakan bagi menukar isyarat digital ke analog. Kebanyakan angkubah-angkubah fizikal di alam ini adalah dalam bentuk isyarat analog iaitu isyarat yang boleh diukur pada sesuatu had yang selanjar bagi nilai-nilai isyarat tersebut. Contoh-contoh isyarat ini ialah suhu, tekanan, kadar aliran dan lain-lain. Jika sesuatu isyarat analog dijadikan masukan kepada sesuatu sistem digital atau sebaliknya, suatu peranti antaramuka seperti penukar analog kedigital (ADC) dan penukar digital ke analog adalah perlu digunakan.
Keluaran digital Keluaran analog

masukan digital masukan analog

TRANSDUSER

ADC

kuantiti fizikal

. . .

SISTEM DIGITAL (eg. komputer)

. . .

DAC

PENGERAK (e.g. Injap)

Pengawalan kuantiti fizikal

Rajah 5.2 : Penggunaan ADC Dan DAC Sebagai Antaramuka Diantara Komputer Dengan Dunia Analog

Rajah 5.2 adalah suatu contoh yang anda dapat lihat dimana penukar analog ke digital (ADC) dan penukar digital ke analog (DAC) berfungsi sebagai antaramuka diantara sistem digital dan sistem analog. Rajah ini juga menunjukkan lima elemen yang terlibat secara langsung apabila komputer digunakan untuk mengawal sesuatu pembolehubah fizikal. Sekarang kita akan melihat fungsi ke lima-lima elemen ini. a) Transduser Satu alat yang menukar satu bentuk tenaga kebentuk tenaga yang lain. Transduser elektrik menukar suatu isyarat fizikal ke isyarat elektrik. Contohnya termistor ( suhu ke elektrik (mV)), tolok terikan (tekanan ke rintangan) dan lain-lain. Keluaran dari transducer adalah arus atau voltan analog yang berkadar terus dengan pembolehubah fizikal.

Keluaran digital ini mengandungi bit-bit nombor yang mewakili nilai bagi masukan analog. e) Pengerak (Actuator) Isyarat analog dari penukar digital ke analog (DAC) disambungkan ke peranti atau litar yang bertindak sebagai pengerak yang mengawal pembolehubah fizikal. Contoh : Komputer mengeluar isyarat keluaran digital berjulat 00000000 ke 11111111. pengerak ini mungkin terdiri dari sebuah injap (kawalan elektrik) yang mengatur aliran air panas ke tangki berdasarkan voltan analog dari penukar digital ke analog (DAC). Aturcara tersebut melakukan operasi pengiraan atau operasi-operasi lain. Penukar analog ke digital (ADC) dan penukar digital ke analog (DAC) bertindak sebagai antaramuka (interface) diantara sistem digital dan analog. Contoh: ADC menukar nilai 800 .PENUKAR E2002/5/ 4 b) ADC (Analog to Digital Converter) Isyarat keluaran transducer (analog) adalah masukan bagi ADC. Kadar aliran ini berkadar terus dengan isyarat analog.1500 mV dari transducer ke nilai binari yang nilainya berjulat dari 010100002 (8010) ke 100101102 (15010). Kalau pembolehubah ini ialah suhu air. ADC menukar isyarat analog ke isyarat digital. . d) DAC (Digital to Analog Converter) Isyarat keluaran dari komputer disambungkan ke DAC. di mana DAC menukarkannya ke voltan berjulat 0 ke 10V. dimana DAC menukarkan isyarat ini kebentuk arus atau voltan analog. dimana ia memproses nilai masukan digital merujuk kepada arahan aturcara yang sedang dilaksanakannya. dengan 0 volt sebagai tiada aliran dan 10 volt adalah kadar aliran maksima. c) Komputer Isyarat keluaran dari ADC dihantarkan ke komputer. Fungsi ini menjadi semakin penting dengan adanya mikrokomputer yang murah dalam bidang kawalan proses.

1 Rajah Blok Penukar Digital Ke Analog DAC 1s 2s 4s 8s A B C D Rangkaian perintang Penguat Penjumlah V Vout 0ut Rajah 5.3: Rajah Blok Bagi DAC 5. Fungsi DAC ialah menukar sesuatu masukan digital ke keluaran analog. Menunjukkan Rangkaian Perintang Dan Penguat Penjumlah Rajah 5.4 menunjukkan rajah blok DAC yang mengandungi litar rangkaian perintang dan penguat penjumlah. Anda akan mempelajari dua jenis litar DAC.4: Rajah Blok Bagi DAC.PENUKAR E2002/5/ 5 5. anda boleh melihat rajah blok DAC seperti yang ditunjukkan pada rajah 5.3.2. Masukan digital Keluaran analog 1s 2s 4s 8s A B C D DAC 4-bit V Rajah 5. dimana ianya mempunyai perbezaan pada litar rangkaian perintang.2 PENUKAR DIGITAL KE ANALOG (DAC) Sekarang kita akan membincang dengan lebih terperinci tentang litar penukar digital ke analog atau untuk menyenangkan perbincangan kita untuk penukar digital ke analog kita akan menggunakan singkatan DAC dan untuk penukar analog ke digital pula kita akan menggunakan singkatan ADC. .

yang pertama ialah rangkaian perintang pemberat binari dimana nilai perintang mengikut pemberatan nombor binari. b) Penguat penjumlah (Summing Amplier) Terdiri dari penguat kendalian (op-amp) yang direka supaya litarnya beroperasi sebagai penguat penjumlah. dimana nilai perintangperintang yang digunakan ialah R dan 2R sahaja.   Bit ke 2 3 R4 ! 3 ! 8 2 ! 150K 1 = 75k.  Bit ke 21 . Masukan binari atau digital adalah suis yang dilabelkan dengan 20.2 Litar Skematik Penukar Digital Ke Analog a) Perintang Pemberat Binari Litar pada rajah 5. Rangkaian perintang yang kedua ialah R/2R. Dua jenis litar rangkaian perintang yang akan anda pelajari.2. 21 dan seterusnya. Contohnya..PENUKAR E2002/5/ 6 a) Rangkaian perintang (Resistor network) Litar ini terdiri dari suis-suis dan perintang-perintang.5 adalah litar penukar digital ke analog jenis perintang pemberat binari 4-bit. R1 2 R1 1 R2 = 2 150K 150K R3 ! 2 ! ! ! 37. bit yang paling kecil (least significant bit). nilai perintang yang paling tinggi nilainya (150K = R 1) ialah merupakan perintang masukan digital. 5.5. dan nilai-nilai perintang yang lain ialah..5k .   Bit ke 2 2 2 4 2 2 R 1 150K ! 18.75k . Menghasilkan jumlah pemberatan bagi voltan-voltan masukan dimana keluarannya adalah voltan atau arus analog yang dapat diukur oleh meter. Merujuk pada rajah 5. Kita boleh mengira nilai-nilai perintang tersebut dengan menggunakan pemberatan nombor binari.

7K R4 R3 37. Masukan binari = 0001. i. = 7. R1 = 150K.5: Litar Penukar Digital Ke Analog Jenis Beberat Binari Sekarang kita akan analisa litar untuk dapatkan keluaran. Masukan binari = =7 . .5K R2 75K R1 150K RF Vout Vo VV ++ Rajah 5. Vout bagi beberapa masukan digital. X . Vout dapat iaitu jumlah jumlah .PENUKAR E2002/5/ 7 D C B A 3V 18.4V   ¡ 20K.   ¢ IN ¡ IN = dan Vout = Vref ¥¤¢ @Gandaan voltan (AV) = IN. Vout = Vref X AV = X . Vout = Vref X AV = ii.8 = .8. @ T = ( selari degan )= / = .4V @ AV = ATAU £ 4 dicari dengan menggantikan dengan nilai rintangan ketika masukan binari tertentu. . RF = ! ! . = . Secara ringkasnya kita dapat melihat keluaran yang terhasil adalah seperti ditunjukkan pada jadual .

Oleh sebab itulah litar DAC R/2R kerap digunakan bagi mendapatkan ketepatan dan kejituan yang tinggi.6 4.4 2.6 2. iaitu R dan 2R.8 3.0 4. Keburukan yang dapat kita lihat pada litar rajah 5.3.6 adalah contoh litar DAC 2-bit R/2R.PENUKAR E2002/5/ 8 Jadual 5. Vout.2 1.4 4.4 0. Sekarang mari kita analisa litar dan dapatkan persamaan am bagi keluaran.. adalah rumit untuk menghasilkan rintangan yang mempunyai nilai-nilai julat terlalu besar dengan nilai arus yang kecil dan boleh tetapkan nisbah yang tepat dalam suhu yang pelbagai.8 5.2(a) ialah terlalu banyak perintang yang perlu disediakan. Dengan teknologi fabrikasi litar terkamil.2 3. Desimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Masukan binari D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Vout (V) 0 0.1 Bil. maka perintang LSBnya akan melebihi 2M.2 5.0 2.8 1. jika DAC 12 bit dengan nilai perintang MSB (bit yang paling besar)nya ialah 1K.6 6.0 b) R-2R Litar ini berbeza dengan litar DAC perintang beberat binari (rajah 5. Suis A adalah suis masukan LSB dan suis B adalah suis masukan MSB.5) kerana ianya hanya menggunakan dua nilai perintang. Contohnya. Litar rajah 5. .

Raja 5.7. . VOUT digunakan untuk menyelesaikan teori litar! Sekarang kita akan (01) = Io X Rf = Vref/(4R) x Rf I5 = Vref/(2 X 2R) = Vref/(4R) Rf cari ungkapan I1 = Vref/2R. Maka ungkapan am 3 V R bagi bagi litar ini ialah Vout = nref v B in v f .6: Litar DAC R/2R 2-bit Salah satu kaedah menganalisa litar ini ialah dengan mencari resolusi bagi litar ini. bagi =V2R menggunakan = kaedah Hukum Rth out 2R = R. Vref A B Rf 2R 2R R 2R + Vout Rajah 5.PENUKAR E2002/5/ 9 Kitakan akan mencari persamaan keluaran bagi kesemua keadaan masukan. Resolusi [resolusi dan skil-penuh anda akan pelajari pada topik spesifikasi DAC] bagi litar ini ialah ialah Vref/3 iaitu dengan mensetkan masukan 012 =110. Vth1 = rajah 5.7: Litar DAC R-2R 2 Bit Ketika Masukan 012 2 Kaedah lain ialah menggunakan Hukum Thevenin. Vref A I1 2R 2R I3 B B Rf Rf I4 2R I6 VREF/4 R IO Rf 2 Vth1 2R R I2 + VOUT I5 R - VREF/2 R + 2 VOUT - Vth + VOU - 2 I6 Adakah anda masih lagi ingat bagaimana Hukum Thevenin= Vref/4R = -Io I4 = Vref/2R = 0/2R = 0. Vth2 Vref/4 = (Vref/4) I3 = I1 + I2Thevenin«« Kita mulakan dengan masukan digital 01dengan = Vref/2R R merujuk pada Vref/2 Rth = 2R 2R = R. dimana n = R 2 1 bilangan bit dan Bin = masukan digital yang ditukarkan ke nombor desimal. I2 = 0/2R = 0. Keluaran skil penuh bagi litar ialah dengan mensetkan masukan 112 = 310 V akan menghasilkan Vout = ref v 3 ! Vref .

PENUKAR E2002/5/ 10 b) Masukan 102.9 . Vout = 3Vr ¦ a) Dari rajah 5. Vout = c) Masukan 112. V R V R 3Vr f R f V0ut = V00 + V01 + V10 + V11 = 0 + r f f + r f f + R 2 R R V R @ V0ut = r f f ? 1 2 3A 0 R @K simpulannya.8.7 .8. Vth1 = 0 Rf R Rajah 5. Vout = Vr f Rf R f ¦ ¦ § § § ¦ IO . I5 = 0 Rth = R. dari apa yang t lah kita buktikan dari V p nganalisaan litar di atas. n = bilangan bit dan Bin = masukan binari yang telah ditukarkan ke desimal. ¨  ¨ © A Vref B Rf Vref B I4 2R VREF/2 R I5 VOUT R R 0 Rf Rf 2R I1 2R I3 I6 - 2 Vth1 2R R I2 + - Vth - + 2 VOUT - + VOU - 2 2 I4 = Vref/2R. bila masukan 012 = 110. I3 = I1 + I2 = Vref/2R = 0 Rth =2R 2R = R.9. litar adalah s p rti rajah 5. Vth2 = Vref/2 I6 = Vref/2R = -Io VOUT (10) = Io X Rf = Vref/(2R) x Rf = (Vref/2) I1 = Vref/2R= I2 = 0/2R = 0. litar adalah s p rti rajah 5. Vr f R f 2 R Rf R Kita bol h m ndapatkan p rsamaan am bagi k luaran s bagai. bila masukan 112 = 310. bila masukan 102 = 210.8: Litar DAC R/2R 2 Bit Ketika Masukan 102 ¦ ¦ Dari rajah 5. ¦ Dari rajah 5. k luaran Vout = r f f i .

PENUKAR E2002/5/ 11 A B Vref Vref Rf I1 2R 2R I3 2R B I4 Rf Rf I7 3VREF/4 R IO 2 Vth1 2R R I2 + VOU I5 R - Vref/2 R + VOU - Vth + VOUT - 2 2 I1 = Vref/2R. I2 = 0 I3 = I1 + I2 = Vref/2R Rth = 2R//2R = R. 5V A B C D Rf 2R 2R 2R 2R R 2R R R + VOUT Rajah 5.10. Vth1 = Vref/2 2 I4 = Vref/2R. I5 = Vref/4R. Vth2 = 3Vref/4 I7 = 3Vref/4R = -Io VOUT (11) = Io X Rf = 3Vref/(4R) x Rf R = (3Vref/4) f R Rajah 5.9: Litar DAC R-2R 2 Bit Ketika Masukan 112 Sekarang mari kita lihat apakah ungkapan keluaran Vout untuk DAC R/2R 4-bit seperti yang ditunjukkan pada rajah 5. I6 = I4 + I5 = 3Vref/4R Rth = 2R//2R = R.10: Litar DAC R/2R 4-bit .

2500 1.2 keluaran.8750 2.3125 0.VOUT VOUT= Vref R f 5 R 5 B in = 4 Bin ! Bin n 16 2 R 2 R 0 0.75 4.5000 2.0625 4. Pembilang 4-bit Skil-penuh=15V D C B A jam DAC Resolusi (1 V) VOUT 1V 0V 0000 « 1001 «««.11: Gelombang Keluaran Bagi DAC 4-Bit .6875 5. Bin o Rajah 5. Terdapat lima spesifikasi bagi DAC yang akan kita bincangkan.5625 1.8125 3. Adalah penting bagi anda mengetahui beberapa ciri atau spesifikasi dari pengeluar untuk diapplikasikan pada mana mana litar.6250 0..2.1250 3.3 Spesifikasi Penukar Digital Ke Analog Kebanyakan penukar digital ke analog boleh didapati dalam bentuk litar terkamil (IC).375 4.1875 2.PENUKAR E2002/5/ 12 Masukan D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Jadual 5.9375 1.4375 3.

dimana. v 100 = vol tan skala penuh 2 1 n % Resolusi = n = bilangan bit masukan. DAC 10-bit mempunyai resolusi 10 bit. Resolusi (Resolution). (2n ± 1) = jumlah langkah Contoh 5. Anda boleh melihat pada rajah 5.11 menunjukkan DAC menerima masukan digital dari pembilang mod 16. Resolusi = saiz langkah = LSB bagi bit masukan saiz langkah 1 v 100 .PENUKAR E2002/5/ 13 Rajah 5. Pengeluar biasanya merujuk resolusi bagi DAC adalah dalam nombor bit.1 Penukar digital ke analog 10-bit mempunyai saiz langkah 10 mV. Resolusi dalam voltan atau Ampere dikenali juga sebagai saiz langkah. Jadi saiz langkah atau resolusi untuk penukar digital ke analog dalam rajah ini ialah 1 V. Untuk pengetahuan anda juga selalunya resolusi ini adalah sama nilainya dengan nilai keluaran ketika masukan digital yang terawal iaitu 00012. i. Cari voltan skilpenuh dan peratus resolusi. Sekarang mari kita pelajari spesifikasi bagi penukar digital ke analog. Contohnya. Resolusi boleh di ungkapkan dalam dua keadaan. DAC 10-bit mempunyai resolusi yang lebih kecil berbanding DAC 8-bit. iaitu samada dalam Voltan atau Ampere dan juga peratus. 15 anak tangga ini di kenali sebagai jumlah langkah. DAC 4-bit ini mempunyai resolusi 1 V dan voltan keluaran maksima atau voltan skil-penuh 15 V.11 di atas. bentuk gelombang keluaran melawan masukan digital adalah berbentuk sebuah tangga yang mempunyai sebanyak 15 anak tangga dan 16 tempat memijak. Ditakrifkan sebagai perubahan terkecil yang dicapai dalam keluaran analog sebagai keputusan perubahan dalam masukan digital. .

1 = 1023 langkah Maka. Berapakah julat keluaran bagi masukan 10000000? ii. ii.PENUKAR E2002/5/ 14 Penyelesaian Bilangan bit = 10 Jumlah saiz langkah = 210 . Linearity Error (Ralat Linear) Lencungan maksima saiz langkah dari saiz langkah ideal. Contoh 5. Contoh 5.5mV.01%FS. voltan keluaran skil-penuh = 10mV x 1023 = 10.01% x 15 = s 1.1% jumlah langkah 1023 Ketepatan (Accuracy) Pengeluar penukar digital ke analog mempunyai beberapa cara untuk menakrifkan ketepatan.5%FS . 10mV saiz langkah v 100 = v 100 ! 0.01%FS dan skil-penuh bagi DAC ini ialah 15V.5mV.23 V. Jika penukar ini mempunyai ralat linear sebanyak s0. Ini bermakna nilai sebenar saiz langkah akan berbeza dari nilai idealnya sebanyak 1.23 V vol tan skala penuh atau % resolusi = 1 1 v 100 = v 100 ! 0 .12 mempunyai ketepatan s0.2 DAC 4-bit seperti pada rajah 5.11 mempunyai saiz langkah 1V. Ralat Skil-penuh Lencongan maksima keluaran DAC dari nilai idealnya.1% % resolusi = 10 .5mV. . a. Ini bermakna keluaran DAC ini akan berbeza dari nilai ideal sebanyak 1. b. Dua daripadanya yang sering dirujukkan ialah ralat linear (Linearity Error) dan ralat skil-penuh (Full-scale Error).3 i. Sesuatu DAC 8-bit mempunyai skil-penuh 2mA dan ketepatan s 0. DAC 4-bit dalam rajah 5. Maka s0.

Saiz langkah = 2mA ! 7.5% X 2mA = 10QA. Dalam praktikal selalunya ada nilai voltan yang kecil pada masa ini. Masa Penetapan @ pengenapan(µSettling Tim¶e) Kelajuan bagi penukar digital ke analog selalunya dirujuk pada masa penetapan.84QA 255 100000002 = 12810. @Ralat = s0. iv. Sebenarnya masa penetapan ini diukur pada masa keluaran penukar digital ke analog settle pada nilai lingkungan 1 saiz langkah skil-penuhnya. .84QA = 1004 QA. Keluaran sebenar akan melencung sebanyak 1004 QA. Contohnya. keluaran ideal pada masukan 128 = 128 x 7. Masa penetapan diukur pada masa keluaran tetap pada lingkungan 5mV skil-penuhnya. Ini adalah kerana masa suapbalik penguat kendalian yang digunakan sebagai penukar arus ke voltan. iaitu masa yang dikehendaki oleh keluaran penukar digital ke analog untuk berubah dari sifar ke skil-penuh semasa masukan binari berubah dari semua sifar hingga semua satu. Biasanya masa penetapan bagi 2 penukar digital ke analog arus lebih singkat dari masa pengenapan penukar digital ke analog voltan. iii.PENUKAR E2002/5/ 15 Penyelesaian ii. jika penukar digital ke analog mempunyai resolusi 10mV. Maka julat keluaran sebenarnya ialah 994 QA hingga 1014 QA. Voltan Offset (µOffset Voltage¶) Keluaran penukar digital ke analog yang ideal adalah 0 volt bila masukan binari adalah semua kosong.

3 menunjukkan sebenar.PENUKAR E2002/5/ 16 Contoh 5. v.5 Vout Vout Vout a Bin c b Rajah 5. Contoh 5. Kebanyakan penukar digital ke analog mempunyai pelarasan offset luaran yang akan melaraskan ke 0 V seperti yang dikehendaki. Jadual 5.4 Jadual 5. Monotonik penting dalam sistem gelung tertutup untuk menghindari penghayunan (oscillation).3 Keluaran Ideal (mV) 0 100 800 1500 Masukan 0000 0001 1000 1111 Keluaran sebenar(mV) 2 102 802 1502 Penukar digital ke analog 4-bit mempunyai ralat offset +2mV dan saiz langkah perbezaan diantara nilai keluaran ideal dan 100mV.12 : a Dan b Monotonik Tetapi c Tidak Monotonik Bin Bin . Monotocinity Penukar digital ke analog dikatakan monotonik jika keluarannya samada bertambah atau sama jika masukan binari bertambah dari satu nilai kenilai yang lain. iaitu nilai sebenar bertambah sebanyak 2mV dari nilai idealnya.

5 5. apakah transduser yang akan digunakan jika ianya adalah sistem kawalan suhu.8 merupakan satu litar penukar digital kepada analog perintang beberat binari 3-bit. b Vout jika masukan ialah 11101. c Satu penukar digital ke analog yang dapat mengatasi masalah di atas ialah penukar _____. Takrifkan transduser.3 5. Fungsi penukar analog ke digital ialah menukar isyarat __________ ke isyarat __________. sila membuat ulang kaji pada input yang anda rasa masih kabur! AKTIVITI 5A 5.1 5. Jika anda tidak berpuas hati dengan jawapan anda..PENUKAR E2002/5/ 17 Untuk menguji kefahaman anda. . Lakarkan litar penukar digital ke analog beberat binari 5-bit dengan nilai perintang yang paling tinggi ialah 50 k. Merujuk pada litar soalan 5.2 . dan Rf = R 3 . Rajah A5. berapakah nilai-nilai perintang 2 bagi R2 dan R3. 1 a Jika diberi R1 = 100 K.8 Takrifkan isyarat analog dan isyarat digital. c Vout maksima.4 5. dan RF= 1k. cari nilai-nilai keluaran. Lakarkan litar ini dan terangkan SATU kebaikannya. Lakarkan rajah blok am bagi penukar digital ke analog. sila buat aktiviti berikut. Cari:a Vout jika masukan ialah 00001.7 5.2 5. b Jika masukan ialah 101 dan 110. diberi Vref = 5V. Berpandukan rajah 5.6 di atas.6 5.

Sebuah voltmeter disambung pada keluaran. jika diberi Vref = 5 V dan Rf =R.13 adalah graf Vout melawan Bin bagi suatu penukar digital ke analog. Kira:a Jumlah langkah c Saiz langkah b Vout . JIKA ANDA GAGAL MENDAPAT JAWAPAN YANG BETUL SILA BUAT ULANG KAJI ATAU MENDAPAT PENJELASAN DARI PENSYARAH ANDA! . b Nilai keluaran skil penuh. Kirakan. +10V + Rajah A5. Rajah A5.8. ketepatan dan monotociti bagi suatu penukar digital ke analog.13 A= Bin B= Bin Rajah A5.13 Bin C= D= Bin SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS BERIKUT! TETAPI .8 -10V VOUT 5.11 Takrifkan resolusi. a Nilai resolusi meter dalam volt. Takrifkan voltan skil-penuh dan voltan ofset bagi suatu penukar digital ke analog.PENUKAR E2002/5/ 18 C B A Rf Vin = 3V R3 R2 R1 100k.8 c . Tandakan j jika penukar digital ke analog adalah monotonik. Vout Vout Vout Vout 5. Merujuk pada litar soalan 5.9 5. jika masukan ialah 100 d Voltan skil-penuh. Vout seperti ditunjukkan pada rajah A5. c Peratus resolusi.10 5.12 5.

Termistor.7 5.1 V b 2.6 Isyarat analog adalah isyarat yang selanjar dengan masa.8 a a c 0.1 V R2 = 50 k.25k 12.PENUKAR E2002/5/ 19 MAKLUMBALAS 5A 5.15 V. Transduser ialah suatu alat yang menukar satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain.5k 25K 50K RF = 1k. Isyarat digital adalah isyarat yang bertukar selangkah demi langkah (diskrit). 0.3 5.3). termokapel dan lain-lain.2 5. Vout -+ + V out 5. Vref 3.5 5.16 V .9 V c 3.4 5.1 5. R3 = 25 k b R/2R. analog Rujuk pada mukasurat 6 (rajah 5. Kejituan yang lebih tinggi 0.125k 6. Digital.

11 5. a 0.10 5.9 5.625V d 14.17 dan 18.B dan D.375V b 7 c 2.625V d 5V A. SEKARANG MARI KITA KE INPUT BERIKUTNYA! .12 5.29% a 7 b 2.13 Rujuk pada mukasurat 16.PENUKAR E2002/5/ 20 Vref A B C Rf 2R 2R 2R R 2R R + VOUT 5. Voltan skil-penuh ialah voltan keluaran ketika masukan binari semua 1.5V c 0. Rujuk pada mukasurat 18.

2V dan voltan skil-penuh 3V.2V dan Keluaran Digital D 1 1 1 1 1 1 1 1 C 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 . Kita akan mempelajari dua jenis litar penukar analog ke digital iaitu litar Tanjakan Digital (Digital Ramp Converter) dan Penghampiran Berturutan (Successive Approximation Converter).2 1.8 1.8 2. Rajah 5.2 2.4 Keluaran Digital D 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 A 0 1 0 1 0 1 0 1 Masukan Analog (Vin) 1.4 2.13: Rajah Blok Bagi ADC Jadual 5.13 adalah merupakan rajah blok am bagi penukar analog ke digital .0 1.3 PENUKAR ANALOG KE DIGITAL Fungsi penukar analog kedigital ialah suatu proses penukaran masukan isyarat analog ke keluaran digital.6 0.2 0.6 1. VFS = 3V Masukan Analog (Vin) 0 0.4 menunjukkan contoh penukar analog ke digital yang mempunyai saiz langkah 0.0 2.PENUKAR E2002/5/ 21 INPUT 5. MSB Klok Masukan Voltan analog D C B A ADC 0 ± 3V LSB Rajah 5.6 2. Jadual 5.4: Jadual bagi contoh suatu ADC yang mempunyai saiz langkah voltan skil-penuh.4 0.0 0.8 3.

14: Litar Logik Penukar Tanjakan Digital 4Bit Jika VA adalah positif. II) Bila pembilang pada sifar. jadi keluaran pada pembanding voltan adalah tinggi. . Litar logik kawalan digunakan untuk meresetkan pembilang.14 adalah seperti berikut. Pembanding voltan digunakan untuk membandingkan voltan masukan analog dan voltan keluaran dari DAC. Litar pembilang digunakan untuk membenarkan jam menambah satu langkah demi langkah sehingga keluaran DAC (VA') lebih besar atau sama dengan masukan analog (VA). I) Satu denyut positif µStart¶ dibekalkan. apabila masukan µSTART¶ diberikan logik tinggi. Litar ini dipanggil ADC tanjakan digital kerana isyarat VA ialah langkah-demi-langkah (step-by-step).PENUKAR E2002/5/ 22 a) Penukar Tanjakan Digital (DRC) Rajah 5. Bila denyut kembali rendah dan picuan jam diberi keluaran get DAN akan tinggi (sebab semua masukan adalah dalam keadaan logik tinggi) dan ini membenarkan pembilang membilang. III) Keluaran DAC. Mari kita analisa litar rajah 5. pembilang diresetkan ke sifar. operasi bagi litar 5.15.14 menunjukkan contoh litar penukar analog ke digital tanjakan digital 4-bit. jadi pembilang tiada menerima sebarang picuan klok. pembilang 4-bit dan litar penukar digital ke analog (DAC). Ianya terdiri daripada pembanding voltan. iaitu seperti sebuah tangga. Q0 Q1 Q2 Q3 Jam = A CK START Masukan VA analog VA¶ Pembilang Mod 16 Keluaran digital B reset + - Pembanding voltan DAC VA > VA¶ = 1 VA < VA¶ = 0 VOUT Rajah 5. Keluaran get DAN adalah rendah. VA¶ bertambah dalam bentuk voltan langkah (step voltage) yang setara dengan saiz langkah atau resolusi. logik kawalan. VA¶ = 0.

33V ke keluaran digital 0010. keadaan penukaran pada keluaran pembanding dari tinggi ke rendah telah menandakan proses penukaran selesai (EOC ± End Of Conversion).75 V menggunakan penukar tanjakan berdigit 4-bit yang mempunyai saiz langkah 0. . Proses penukaran adalah lengkap. VA = 0.75 V ke keluaran digital 0100 dan memerlukan 2 langkah atau dua denyut jam untuk menukar masukan 0.5.2V.6 Sekarang mari kita melihat contoh penukaran bagi masukan analog. kita telah dapati bahawa penukar tanjakan digital ini memerlukan 4 langkah atau 4 denyut jam untuk menukar masukan analog 0. Kita boleh membuat kesimpulan bahawa jika lebih tinggi nilai masukan analog maka lebih lama masa yang diperlukan untuk menukar ke keluaran digital. Keluaran pembanding akan menjadi rendah . Dari jadual 5. Contoh 5. pembilang akan terhenti pada kiraan yang diwakili oleh VA.PENUKAR E2002/5/ 23 IV) Proses ini akan berterusan sehingga VA¶ u VA.

5: Menunjukkan Satu Contoh Operasi Penukaran Bagi Masukan Analog 0. Q2= Q3=¶0¶ 0011 VA = 0.4V.2V. Q1= Q2= Q3=¶0¶ 0001 VA = 0.6V Tinggi Denyut 4 ke pembilang 0100 0100 VOUT = 0. B = µ1¶ 1 denyut jam Q1 = ¶1¶.2V. Q0= Q2= Q3=¶0¶ 0010 VA = 0. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0= Q1= Q3=¶0¶ . Q2=¶1¶ Keluaran pembilang Masukan analog VA = 0. VA¶ = 0. Q1= Q2= Q3=¶0¶ 0001 VA = 0. B = µ1¶ 1 denyut jam Q1= Q0 = ¶1¶.75V. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0=¶0¶.75V. VA¶ = 0. VA¶ = 0.VA > VA¶ A = denyut jam.VA < VA¶ A = denyut jam. B = µ0¶ Q0=¶0¶.8V. VA¶ = 0. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0=¶1¶.VA > VA¶ A = denyut jam.4V µ1¶ Denyut 3 ke pembilang 0011 0011 VOUT = 0.VA > VA¶ A = denyut jam.33 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding DAN = µ¶0 Pembilang Paparan VA = 0.8V µ0¶ Tiada Denyut 0100 0100 2 3 4 5 1 2 3 .33V.6V.75V.VA > VA¶ A = denyut jam.VA < VA¶ A = denyut jam. VA¶ = 0.75V.33V.Q2= Q3 = ¶0¶ µ1¶ Denyut 1 ke pembilang 0001 0001 VOUT = 0. B = µ1¶ 1 denyut jam Q0=¶1¶.2V µ1¶ Denyut 2 ke pembilang Membilang 0010 0010 VOUT = 0.2V µ1¶ Denyut 2 ke pembilang 0 0010 VOUT = 0. VA¶ = 0V.33 Vmenggunakan penukar tanjkan digital 4-bit Kitar Row 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Peranti Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN aktif Pembilang Paparan DAC Pembanding Get DAN tak aktif Pembilang Paparan Keadaan Masukan VA = 0.4V µ0¶ Tiada denyut Membilang 0010 0010 Keluaran µ1¶ Denyut pertama 0001 0001 VOUT = 0. Q2=¶1¶ 0100 VA = 0. B = µ0¶ Q0= Q1= Q3=¶0¶ . VA¶ = 0V. Q1=1¶¶ . VA > VA¶ A = denyut jam.33V.75V dan 0.PENUKAR E2002/5/ 24 Jadual 5. VA¶ = 0.4V.75V. VA > VA¶ A = denyut jam. Q1=1¶¶ .Q2= Q3 = ¶0¶ 0010 VA = 0.

pembilang membilang dari 0 hingga VA¶ u VA. Lebih besar nilai VA maka lebih banyak langkah dan lebih lama masa penukarannya. c) Resolusi bagi penukar dalam volt dan peratus. Penyelesaian a) 1 = 1023 langkah VFS 10. Bagi penukar tanjakan digital. berapakah nilai keluaran setaranya. iaitu masa penukaran maksima terjadi apabila VA u VFS . Cari nilai-nilai berikut.568 V. bergantung kepada nilai masukan analog. b) Masa penukaran. Tc(ave) = TC (max)/ 2 } (2n 1) jam/kitaran Contoh 5. Tc(max) = (2n 1) jam/kitaran = Jumlah langkah X Tmasukan ii. Sekarang kita akan lihat ungkapan bagi masa pertukaran bagi penukar tanjakan digital.1 Spesifikasi Penukar Tanjakan Digital i.23 ! ! 10mV @Saiz langkah = resolusi = jumlah langkah 1023 Jumlah langkah = 210 . Masa penukaran . Voltan Skil-penuh DAC 10-bit = 10. TC (max).VA) = 0. VT (Voltan threshold sensitivity = ( VA .3. Resolusi dan ketepatan Resolusi dan ketepatan bagi penukar analog ke digital adalah sama seperti resolusi dan ketepatan bagi penukar digital ke analog.23V. a) Jika VA = 3. Masa untuk proses penukaran selesai.1 mV.7 ADC tanjakan digital mempunyai nilai-nilai berikut: Frekuensi klok = 1 MHz.PENUKAR E2002/5/ 25 5. VA. TC (Conversion Time) Masa penukaran adalah masa yang diambil untuk menukar masukan analog kekeluaran digital.

Maka VA mesti mencapai 3. 1. Rajah 5.568V. keluaran pembilang ialah 35710 = 01011001012.15 merupakan rajah blok bagi penukar penghampiran berturutan. . SAC mempunyai masa penukaran yang lebih pendek dan tetap (tidak bergantung kepada nilai masukan analog). Diantara perbezaan diantara penukar penghampiran berturutan dan tanjakan digital ialah.81 ! 357 langkah   [Ingat! Rumus ini adalah sama dengan 10mV keluaran DAC dibahagi dengan jumlah langkah.1mV.PENUKAR E2002/5/ 26 b) Ini bermakna VA bertambah sebanyak 10 mV / langkah bila kita menggunakan pembilang menaik. Dari a) di atas kita telah ketahui bahawa 357 langkah diperlukan untuk mendapat keluaran 01011001012. iaitu keluaran digital ketika VA = 3.5681 Vatau lebih sebelum keluaran pembanding bertukar ke rendah.568 V. 2. sebelum ini kita telah tahu jumlah langkah = voltan skil-penuh /saiz langkah] Semasa tamat proses penukaran. VA (dalam lingkungan resolusi bagi penukar).1% 1023 b) Penukar Penghampiran Berturutan (SAC) ADC jenis ini digunakan secara meluas berbanding dengan penukar tanjakan digital. Maka ini akan menghasilkan :3. VA = 3. Maka 357 kitar jam terjadi pada kadar 1 Qs. VT = 0.5681 ! 356 . c) Resolusi = saiz langkah DAC = 10 mv. Litar SAC menggunakan litar pendaftar bagi menyediakan masukan ke blok DAC dimana pengawal logik (µcontrol logic¶) mengubah kandungan pendaftar bit-ke-bit sehingga data-data pada pendaftar sama dengan masukan analog. Maka ini akan memberi masa penukaran sebanyak 357 Qs. %Resolusi = 1 x 100 ! 0.

Jika VA¶ < VA MSB masih µhigh¶. Logik kawalan mensetkan bit yang berikutnya ke µ1¶. Jika nilai ini lebih besar dari VA . Ini menghasilkan nilai VA¶ yang baru. Proses ini berterusan bagi setiap bit dalam pendaftar. Ini akan menghasilkan satu nilai VA¶ pada keluaran DAC yang pemberatan sama dengan MSB tadi. Selepas semua bit telah diuji pendaftar akan simpan nilai bersamaan digital bagi VA.9 V DITUKAR KEKELUARAN DIGITAL MENGGUNAKAN SAC 4-BIT. keluaran pembanding akan µlow¶ dan ini akan menyebabkan logik kawalan meresetkan MSB ke¶low¶. .15 : Contoh Rajah Blok Penukar Penghampiran Berturutan 8-Bit Proses penukaran analog ke digital bagi SAC adalah seperti berikut: 1. Jika sebaliknya. 2. 3. Logik kawalan (berada dalam blok alat daftar SAC) mensetkan MSB pendaftar ke logik tinggi dan bit-bit yang lain ke logik rendah. Proses ini memerlukan 1 klok per bit. bit tersebut dibiarkan µ1¶.PENUKAR E2002/5/ 27 Masukan VA analog VA¶ + jam START Cp Output register Successive-approximation register (SAR) MSB LSB DR (Data ready end-ofconversion) Vref = 10V Vout 8-Bit D/A Converter (DAC) Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Keluaran digital Rajah 5. SEKARANG MARI KITA MELIHAT CONTOH BAGAIMANA MASUKAN ANALOG. Jika VA¶ > VA. keluaran pembanding akan µlow¶ dan logik kawalan akan meresetkan bit tersebut ke 0. VA = 9.

PENUKAR E2002/5/ 28 Contoh 5.6 : Contoh Proses Penukaran Bagi VA = 9. VA = 9. Sekarang mari kita bandingkan masa penukaran maksima Tc(mak) bagi DRC dan SAC 10-bit.9 V Menggunakan SAC 4-Bit Langkah Keadaan mula Setkan MSB kepada 1 .2 Masa Penukaran Bagi Penukar Analog Ke Digital Untuk membuat penukaran.9 9.9 V. Ini kerana litar kawalan akan mencuba setiap bit. tanpa ditentukan oleh VA. suatu SAC n-bit memerlukan n kitaran klok. VA < VA Biarkan 1 setkan bit berikutnya ke 1 .6.9 9. Penyelesaian Jadual 5.9 9. .VA > VA Resetkan bit ke 3 dan setkan LSB . Maka masa penukaran tidak bergantung kepada masukan.8 Penukar SAC 4-bit dengan saiz langkah 1V telah digunakan bagi menukar nilai masukan . iaitu masa penukaran bagi SAC adalah tetap. VA > VA Resetkan bit ke 2 dan setkan bit berikutnya. fin ! 1 Tin Tin ! 1 1 ! ! Qs fin 500k . 5.3. diberi frekuensi jam ialah 500 kHz. kita telah lihat bahawa setiap bit telah diuji sehingga nilai VA > VA.9 9.9 Pembanding 1 1 0 0 1 Merujuk kepada Jadual 5. Tunjukkan setiap langkah penukaran.VA < VA Keluaran yang di papar Pendaftar 0000 1000 1100 1010 1001 1001 VA (V) 0 8 12 10 9 VA (V) 9.

JIKA ANDA TIDAK BERPUAS HATI DENGAN PENCAPAIAN ANDA. Dari perbandingan di atas kita telah dapati SAC adalah 100 kali lebih cepat dari DRC. SILA SELESAIKAN AKTIVITI BERIKUT . UNTUK MEMANTAPKAN LAGI PELAJARAN ANDA. Tc(mak) = n X (1 kitar jam) = 10 X 2 Qs = 20 Qs. Tc(mak) = (2n ± 1) X (1 kitar jam) = 1023 X 2 Qs = 2046 Qs.. Untuk SAC. SILA BERJUMPA DENGAN PENSYARAH SEGERA! .PENUKAR E2002/5/ 29 Untuk DRC.

Cari:i) Keluaran jika voltan masukan ialah 1. Lakarkan litar penukar penghampiran berturutan 6-bit. 5. % Resolusi Frekuensi klok jika masa penukaran maksima ialah 32Qs.1 V. a Terangkan secara ringkas operasi litar.19 Terangkan perbezaan diantara penukar penghampiran berturutan dan penukar tanjakan digital. Berapakah.16 5.17 Suatu penukar tanjakan digital 5-bit mempunyai skil-penuh 3.18 5. 5. Cari:- . Lakarkan rajah blok am bagi penukar analog ke digital.4 V dan frekuensi masukan jam ialah 1MHz. b Jika penukar ini mempunyai saiz langkah 0.PENUKAR E2002/5/ 30 AKTIVITI 5B 5. a Terangkan operasi litar.1V dan frekuensi masukan 1MHz.15 5.14 Fungsi penukar analog ke digital ialah menukar isyarat _________ ke isyarat ___________.1V iii) Masa penukaran maksima. b Jika penukar ini mempunyai saiz langkah 0.1V. Lakarkan litar penukar analog ke digital tanjakan digital 6-bit. ii) Masa penukaran yang diperlukan untuk pertukaran 1. a b c Nilai voltan setara Va bagi digit 10000.

JIKA ANDA GAGAL MENDAPAT JAWAPAN YANG BETUL SILA BUAT ULANG KAJI ATAU MENDAPAT PENJELASAN DARI PENSYARAH ANDA DENGAN SEGERA !!!!! . iii) Masa penukaran maksima. SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS BERIKUT! TETAPI .4 Mhz:a Penukar penghampiran berturutan.1V. 5.1V. ii) Masa penukaran untuk voltan masukan 3. b Penukar tanjakan digital.PENUKAR E2002/5/ 31 i) Keluaran jika voltan masukan ialah 3.20 Berapakah masa penukaran bagi ADC 15-bit jika frekuensi jam ialah 2.

16 Analog.15 5.22 0000112 1.14 5.13 Rajah 5. kecuali pendaftar 8-bit diganti dengan pendaftar 6-bit dan DAC 8-bit digantikan dengan DAC 6-bit.25 Qs b 13.7 MHz SAC a) Masa penukaran tetap b) Tcmak = n bit X 1 kitaran jam.6V b ii 3.14 kecuali pembilang 6-bit atau mod 64 dan DAC 6-bit.17 5.20 a 6. b i Bout = 011111 ii 6 Qs iii 6Qs 5.18 a 9.22% 3 Qs c iii 63 Qs 5. lebih laju DRC Masa penukaran mengikut Va Tcmak = jumlah langkah X 1 kitaran jam. lagi tinggi nilai Va lebih lama masa penukaran c) Litar menggunakan pendaftar Litar menggunakan pembilang 5. a b i Rujuk pada mukasurat 21 . a Lihat muka surat 29 ± 30. digital Rajah 5.15.PENUKAR E2002/5/ 32 MAKLUM BALAS 5B 5.19 Rujuk rajah 5.65 ms .

ANDA MESTILAH MENJAWAP SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH PENSYARAH ANDA. . %resolusi. a b Berapakah arus keluaran jika masukan binari ialah 1000001111? Berapakah resolusi bagi DAC ini dalam Ampere dan peratus. 10001 dan 01111. Soalan 1 Berpandukan rajah S5.PENUKAR E2002/5/ 33 PENILAIAN KENDIRI UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA.1 Soalan 2 Masukan binari 1110110101 bagi DAC 10-bit menghasilkan arus keluaran sebanyak 25mA.1. jumlah langkah dan voltan keluaran skil-penuh. Voltan keluaran (VOUT) jika masukan adalah 00110. 01001. 20k 5V 20k 40k 80k 160k + VOUT Rajah S5. kirakan:a b Saiz langkah.

PENUKAR E2002/5/ 34 Soalan 3 DAC 4-bit menghasilkan voltan keluaran 4.5 V bagi masukan 1001.6 Soalan 7 Rajah S5. Apakah nilai voltan keluaran jika masukan ialah 0011. Soalan 6 Apakah peratus resolusi dan saiz langkah bagi penukar rajah S5. . Soalan 5 Berapakah bilangan bit yang diperlukan bagi DAC jika keluaran skil-penuh ialah 10mA dan resolusi adalah kurang dari 40QA. Berapakah resolusi bagi DAC ini dalam sebutan volts dan peratus.7 menunjukkan litar penukar digital ke analog R/2R 2-bit. 2V 3 bit ripple counter DAC Vout 0V 1 kHz jam Rajah S5. saiz langkah dan peratus resolusi bagi penukar ini jika Vref = 8V dan RF = 2R. Lakarkan gelombang-gelombang voltan keluaran Voutmelawan Bin. Dan pembilang ke bawah (down counter) 2-bit.6. b Jika masukan litar penukar digital ke analog (a) ialah :i) ii) Pembilang ke atas (up counter) 2-bit. Soalan 4 Takrifkan resolusi dan ketepatan bagi sesuatu DAC. a Apakah jumlah langkah.

a Nilai voltan setara Va bagi digit 110001. Jika litar A adalah penukar yang mempunyai Vref = 3V.7 2R -op-amp + Vout Soalan 8 Rujuk Rajah S5.8 a b Namakan litar A. . Kirakan:i) Saiz langkah ii) Peratus Resolusi iii) Voltan keluaran jika masukan digital ialah 00000101 Soalan 9 Berapa lamakah untuk menukar skil-penuh bagi penukar tanjakan digital 8-bit menggunakan frekuensi klok 100 kHz? Soalan 10 Apakah saiz ADC yang diperlukan untuk menyediakan sekurang-kurangnya resolusi 3 mV dan voltan skil-penuh ialah 15 V.PENUKAR E2002/5/ 35 Vref RF 2R 2R R Rajah S5. Berapakah. Soalan 11 Suatu ADC tanjakan digital 6-bit mempunyai skala-penuh 6.2 V.8. Pembilang 8 bit jam LITAR A Low Pass Filter RajahS5.

a b c Nilai voltan setara Va bagi digit 11001101 % Resolusi. Berapakah.5 Mhz:a b Penukar tanjakan digital Penukar penghampiran berturutan penukar SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS BERIKUT! JIKA ANDA GAGAL MENDAPAT 80% JAWAPAN YANG BETUL SILA BUAT ULANG KAJI ATAU MENDAPAT PENJELASAN DARI PENSYARAH ANDA!««««««« . Frekuensi jam jika masa penukaran maksima ialah 40Qs.5 MHz.PENUKAR E2002/5/ 36 b c % Resolusi. Frekuensi klok jika masa penukaran maksima ialah 4Qs. Soalan 12 Suatu ADC tanjakan berdigit 8-bit mempunyai skala-penuh 12 V. Soalan 13 Apakah masa penukaran bagi penukar penghampiran berturutan 12-bit jika frekuensi klok ialah 2. Soalan 14 Berapakah nilai kitaran jam yang dikehendaki bagi proses penukaran penghampiran berturutan 8-bit? Soalan 15 Berapakah masa penukaran maksima bagi penukar 13-bit jika frekuensi klok ialah 4.

19. Ketepatan dapat ditakrifkan kepada dua. 4V. Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 a) 3 langkah. Ralat Linear: Lencungan maksima saiz langkah dari saiz langkah ideal. 0.5V.75V.22%. 0.7mV. 285.5V. 3. 33.625V. Ralat Skil-penuh : Lencongan maksima keluaran penukar dari nilai idealnya.625V.098% : 1.375V Soalan 2 a) b) 14.89mA 28.29% . 10.3% : : 8 bit 2V.PENUKAR E2002/5/ 37 MAKLUMBALAS Soalan 1 a) b) 0.375V 3. 5. 31. 14.625V.25 QA. 7 langkah. 9. 6.7% Soalan 3 Soalan 4 Resolusi ialah perubahan terkecil bagi keluaran analog terhadap masukan digital.

59 MHz Soalan 12 a) 9.59% c) 1.39% iii 58.PENUKAR E2002/5/ 38 b) Vout 12V Vout 01 0V 10 11 Bin 0V -12V 01 10 11 Bin Soalan 8 a) b) Penukar digital ke analog (DAC) i 11.75MHz Soalan 13 Soalan 14 Soalan 15 a) 1.82ms b) 2.55 ms n e 12 bit b) 1.7mV : : ii 0.89 Qs .8Qs 8 kitaran jam 0.39% c) 63.82V 2.6 mV Soalan 9 Soalan 10 Soalan 11 a) 4.65V : : b) 4.

PENUKAR E2002/5/ 39 Anda sudah berpuashati dengan unit ini !!!!!!! Kalau sudah mari kita ke unit 6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->