2010-2011

34600 KAMUNTING PERAK DARUL RIDZUAN

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

2 Muka Surat

Kandungan

1. Perutusan Pengetua 2. Perutusan Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid 3. Latar belakang Sekolah 4. Objektif - Umum - Khusus 5. Carta Organisasi 6. Ahli Jawatankuasa Badan Pembinaan Sahsiah Pelajar 7. Fungsi- Fungsi Utama Badan 8. Proses Kerja dan Carta Aliran Aktiviti Utama Latihan Imam dan Bilal Solat Berjemaah dan Ta’lim Amalan Berdoa Amalan Memberi Salam/Ucap Selamat Amalan Membaca Al-Quran/Baca Yaasin Tahlil dan Zikir Amalan Memakai Pakaian Kebangsaan Ziarah Kuliah Penghayatan Ramadan Al-Mubarak Gotong-Royong/Kerja Bakti Pertandingan

4 5 6-7

8 9 10-11

12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24 25 26-27 28-30 31-32 33-35

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

3

Kandungan

Muka Surat

Ceramah Kelas Fardhu Ain Kursus Kepimpinan Pelajar/Kefahaman Islam Qiamullail Usrah Sambutan Hari-Hari Kebesaran Perkhemahan Program Penampilan Diri Norma Kerja Lampiran A ( Contoh Kertas Kerja ) Lampiran B ( Contoh Jadual Kursus Kepimpinan Pelajar ) Lampiran C ( Penilaian Kursus Kepimpinan Pelajar ) Lampiran D ( Rancangan Aktiviti Penghayatan Ramadan Al-Mubarak ) Lampiran E ( Borang Pendaftaran Pertandingan ) Lampiran F ( Senarai Semak Aktiviti-Aktiviti ) Lampiran G ( Kelompok Bimbingan @ Remaja Gemilang 2010 ) Lampiran H ( Bahan Bacaan)

36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-54 55 56 57-58 59 60 61 62 63-73

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

an pelajar-pelajar juga memerlukan program pengisian rohani yang dirancang pelajar secara tersusun. Sekian. ( HAJI ABDUL SATAR BIN ABDULLAH ) Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Jadi pelajar apa yang boleh kita lakukan sebagai insan yang pernah terdidik secara formal di pusat pengajian tinggi dan agak lebih bernasib baik daripada sesetengah ibu bapa. ialah denganmembantu mereka memberikan pendidikan agama dan bimbingan rohani kepada kepa anak-anak mereka semasa di sekolah. berkualiti dan bersesuaian dengan keperluan sebenar sekolah berkualiti yang diaksanakan secara berterusan. amaran dan hukuman sedangkan jiwa mereka tidak diisi dengan makanan rohani yang lebih daripada sekadar mencukupi. ni Usaha ini tentulah menuntut pengorbanan masa dan tenaga daripada golongan pendidik di sekolah ini. peringatan. terima kasih. Adalah tidak mencukupi jika pelajar sekadar dikekang dengan sejumlah peraturan. Keghairahan kita untuk menangani masalah disiplin. Aspek tenaga penggerak tidak sepatutnya menjadi masalah kepada kita sebab di sekolah ini yang kebetulan ada Kelas Rancangan Khas Agama memiliki sekumpulan ustaz dan ustazah yang mempunyai kemahiran agama yang tinggi yang boleh digembleng secara bersepadu untuk melaksanakan agenda murni ini. zikir dan latihan ibadat adalah keperluan agama jiwa sebenar pelajar yang berupaya mencegah pelajar daripada melakukan perbuatan mungkar. jangan sampai kita terlupa kepada aspek yang satu ini sedangkan inilah yang mendasari disiplin keseluruhannya dalam mencapai matlamat melahirkan modal insan yang berkualiti untuk keperluan duniawi dan ukhrawi. Menyalahkan ibu bapa secara berterusan tidak akan mengubah nasib pelajar-pelajar kita. Semoga usaha rohani yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah. Mereka juga tidak patut berterusan menyalahkan ibu bapa jika sesuatu anak yang buruk terjadi ke atas anak mereka. Jiwa kelompok remaja yang sedang membesar ini perlu dididik dengan ilmu agama serta amal makruf yang berterusan. Makanan rohani yang berupa pengisian ilmu agama.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING EHWAL 4 PERUTUSAN PENGETUA SMK KAMUNTING Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh SELAIN memberikan tumpuan kepada aspek fizikal seperti pembinaan instrumen mencegah perlang perlanggaran disiplin dan penguatkuasaan peraturan sekolah. rkan Para guru di sekolah juga diharapkan agar tidak meletakkan harapan sepenuhnya kepada ibu bapa dalam menjalankan tanggungjawab memberi bimbingan agama dan rohani kepada tanggungjawab anak-anak mereka. Allah Hal Insya-Allah Buku Manual Pembinaan Sahsiah Pelajar yang dirumus khas oleh Unit Hal-Ehwal Murid yang ada di tangan tuan/puan ini boleh dijadikan panduan dasar dalam menggerakkan pelbagai aktiviti pengisian jiwa dan rohani ke atas pelajar Islam di sekolah ini.

Selain menutup ruang dan peluang daripada mereka melakukan kesalahan. Sebagai guru. kesalaha Tegasnya niat sahaja tidak akan berupaya direalisasikan jika tidak ada ruang yang akan ditukar sebagai peluang untuk berbuat demikian. Sebab itu pelajar memerlukan bantuan dan . kita juga patut memberikan pelajar hanya yang terbaik iaitu sesuatu yang bersifat kekal dan holisitik sebagai langkah pencegahan untuk jangka panjang. Langkah menghukum pelajar yang bersalah tidak perkara cukup untuk mendidik pelajar yang lain jika jiwa pelajar masih kosong daripada aspek rohani dan agama. Sesungguhnya langkah pengisian mesti dijalankan serentak dengan langkah pencegahan. Oleh itu pihak sekolah telah mengambil in inisiatif untuk melaksanakan program pembangunan rohani pelajar melalui unit-unit tertentu di bawah empat bidang kemenjadian utama sekolah. Di sekolah. bimbingan dan bantuan itu diberi oleh insan yang an sangat mulia yang bergelar guru. Kesalahan yang dilakukan oleh pelajar seperti demikian. Sering sahaja pilihan itu tidak tepat dan merosak pat merosakkan diri mereka. manusia mempunyai potensi dan peluang yang sama banyak sama ada untuk melakukan kesalahan atau memilih kebenaran. ponteng kelas. termasuk perkaraperkara perkara yang salah. Pengisian perkara rohani dan ibadat adalah merupakan perkara pokok yang saya maksudkan yang tidak boleh diabaikan sama sekali. dung l Dalam merealisasikan usaha ini seluruh tenaga guru pendidikan Islam akan digembleng secara lisasikan am bersepadu bersama unit-unit lain di bawah empat bidang kemenjadian utama sekolah dengan unit dikawal selia terus oleh Pengetua dan pentadbir. Janganlah sampai kita meninggalkan perkara me pokok disebabkan tumpuan yang berlebihan ke atas perkara-perkara cabang. berbuat bising. Guru akan memandu dan membantu pelajar agar niat yang rgelar tidak betul jika ada pada awalnya tidak akan dapat dilepaskan untuk melakukan kesalahan.Jika manusia dibiarkan tanpa perhatian manusia akan memilih apa yang ia rasa seronok untuk melakukannya. mencuri. kita wajar menjadi lebih bijak daripada pelajar serta lebih bijaksana dalam menghidu ruang agar tidak sampai digunakan sebagai peluang oleh pelajar untuk melakukan kesalahan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING EHWAL 5 PERUTUSAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID HAL-EHWAL BERDASARKAN Teori X dan Y oleh McGregor. sebagai Setiausaha dalam JK Program ini dengan penyelarasnya Kaunselor sekolah. merokok dan sebagainya hampir semuanya berpunca s daripada ruang yang wujud di sekitar mereka yang kadang-kadang tidak disedari oleh para tid guru. Ketua Panitia Pendidikan Islam akan berfungsi pentadbir. bimbingan secara berterusan. Apatah lagi manusia itu masih bergelar pelajar yang belum cukup matang untuk dibiarkan berfikir bebas dan bersendirian dalam membuat pilihan. unit iaitu pengurusan. kokurikulum dan HEM dengan menggubal satu pelan bertindak yang dinamakan Manual Program Pembinaan S makan Sahsiah Pelajar yang antara lain bertujuan membendung kes salah laku pelajar sama ada di dalam sekolah mahupun di luar sekolah. ( ABD BASHID BIN HARUN ) Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . kurikulum. angkah Melakukan amal soleh sahaja masih belum mencukupi sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan perkara-perkara mungkar.

beberapa masalah telah dikenal pasti dan diikuti dengan penyusunan pelbagai program dan aktiviti yang bersesuaian yang akan dilaksanakan bermula Ramadhan ini. beriman dan beramal. (a) Objektif Umum: Melahirkan generasi pelajar yang berpegang teguh kepada akidah dan syariah Islam serta mampu mencerminkan akhlak yang mulia. Di bawah Unit Hal-Ehwal Murid. 1. Ini sebenarnya bukanlah masalah. Memiliki sifat. amanah dan berhemah tinggi. (b) Objektif Khusus: i) Melahirkan pelajar Muslim yang berilmu. penghayatan agama Islam dan nilai-nilai murni perlu dimantapkan penerapannya melalui program-program dan aktiviti yang berbentuk kerohanian yang terancang. menjadi ikutan dan teladan dalam pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan. berbudi bahasa. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Ini adalah kerana sekolah percaya bahawa sahsiah yang baik adalah permulaan kepada penambahbaikan menyeluruh termasuk dalam bidang akademik.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 6 Latarbelakang: SMK Kamunting merupakan sebuah sekolah menengah yang selalu dikaitkan dengan pelbagai stigma negatif di kalangan pelajarnya. ii) Melahirkan pelajar yang dedikasi. berdisiplin. Untuk merealisasikan hasrat ini.tetapi ruang dan peluang yang terbuka luas bagi pihak sekolah melaksanakan pelbagai program pembangunan peningkatan kerohanian dan kesedaran di kalangan pelajarnya. jujur. bertanggungjawab dan produktif.sifat penampilan diri yang sempurna dan menyakinkan. iii) Melahirkan pelajar yang penyayang.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .pelajar yang memiliki budaya yang tinggi dan nilainilai estetika yang murni. v) Menyediakan landasan ke arah kejayaan di dunia dan akhirat.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 7 iv) Melahirkan pelajar yang bersyukur dan sentiasa mengenang budi. vi) Melahirkan pelajar.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 8 CARTA ORGANISASI BADAN PEMBINAAN SAHSIAH PELAJAR PENGETUA PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKU PK PETANG PK TING 6 KELAB MULTIMEDIA GURU-GURU KANAN PANITIA PEND MORAL KAUNSELOR (PENYELARAS) PER PEND ISLAM & B ARAB PUTERI ISLAM PANITIA PEND ISLAM (SETIAUSAHAKP) J/KUASA PROGRAM PPDa (SU BERSAMA) JK PROGRAM SURAU GURU BIMBINGAN & KAUNSELING (PAGI & PETANG) KETUA GURU DISIPLIN PAGI DAN PETANG KETUA GURU PENGAWAS PAGI DAN PETANG Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

PENGERUSI II TIMB. PENGERUSI III TIMB.9 AJK BADAN PEMBINAAN SAHSIAH PELAJAR PENGERUSI TIMB. PENGERUSI I TIMB. PENGERUS I V PENYELARAS SETIAUSAHA BERSAMA : : : : : : : : : PENGETUA PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM KAUNSELOR KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM GURU PROGRAM PPDa Ketua-Ketua Bidang Guru Pendidikan Islam Ketua Panitia Pendidikan Moral Guru Persatuan Pendidikan Islam & Bahasa Arab Guru Puteri Islam Guru Bimbingan & kaunseling (pagi & Petang) Ketua Guru Penasihat Pengawas Pagi & Petang Ketua Guru Disiplin Pagi & Petang Guru-Guru JK Program Surau Guru-guru Multimedia AHLI JAWATANKUASA : : : : : : : : : : . PENGERUSI IV TIMB.

6. Ceramah berunsur keagamaan. 6.1. Kuliah Zohor. 6.1. Amalan berdoa. Solat berjemaah dan Ta’lim.2.4.2.1. Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek.3. Aktiviti Bagi Fungsi.11.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 10 Fungsi –fungsi Utama Membentuk generasi pelajar berakhlak mulia. Membaca Al Quran/Yaasin Tahlil dan Zikir. emosi dan jasmani 6.10.1.4.1.3.1.1.2. 6.9. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. Penghayatan Sayyidul Ayyam 6.8.1. Amalan memberi salam.fungsi Utama Membentuk generasi berakhlak mulia 6.6. Penghayatan Ramadan Al.2.2. emosi dan jasmani. rohani. Ziarah ke hospital/rumah.1. 6.2. 6. 6. 6. 6. Gotong – royong Pertandingan / aktiviti bercorak ke-Islaman.7.1. 6. 6. 6. rohani. Membentuk pelajar memiliki ciri.1. Forum Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .ciri kematangan peribadi organisasi.Mubarak Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Latihan Imam dan Bilal. 6.1.1. Budaya berpakaian sopan.5.

organisasi.2.3. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. Usrah. 6.1. Sambutan Hari. 6.3.6.8. Kursus Kepimpinan Pelajar.3.5. Pertandingan syarahan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 11 Membentuk pelajar memiliki ciri.3.3.7. 6. Kursus Kefahaman Islam 6.3. 6. 6.4.3.ciri kematangan peribadi. Perkhemahan Ibadah 6. Program Penampilan Diri Cara berpakaian Adab makan Cara pergaulan Cara berkomunikasi Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Qiamullail.Hari Kebesaran Islam Maulidur Rasul Maal Hijrah Isra’ dan Mikraj Nuzul Al-Quran Asyura 6.3.3. kuiz dan membaca puisi.

3. 6. Pengiktirafan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Tenaga Pengajar 7. Tempat latihan. Temuduga pelajar yang telah dikenal pasti. Penilaian 9. Menjalankan Kursus secara musahah • • • Kefasihan bacaan Tajwid Akhlak 8. 5. Jadual Latihan. 2. Kenal pasti pelajar yang boleh menjadi Imam dan Bilal. 4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 12 7. PROSES KERJA AKTIVITI UTAMA Membentuk generasi berakhlak mulia Latihan Imam dan Bilal Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Menyediakan buku/ Kitab Panduan imam dan bilal.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 13 7.1.1.2 Carta Aliran : Latihan Imam dan Bilal Kenal pasti pelajar Temuduga pelajar yang telah dikenal pasti Menyediakan jadual latihan Menyediakan kitab/ buku panduan Imam dan Bilal Menyediakan tempat latihan Kenal pasti tenaga pengajar Melatih pelajar Penilaian Tidak Ya Pengiktirafan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 14 7. Solat Berjemaah dan Ta’alim Jawatan Pengetua / PK HEM Proses Kerja 1. Mempastikan / mengingatkan pelajar berada dalam saf dan membetulkan saf 7. Ta’alim Setiausaha 12. Iqamah 6. Mengadakan / Menyediakan kemudahan tempat solat dan wuduk Penyelaras 2. Wirid bersama Imam 9.1. Doa 10. Tindakan Susulan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .2. Bilal dan Penyampai Ta’alim 3. Solat Sunat 11. Azan 4. Solat berjemaah 8. Menyediakan jadual bertugas Imam. Mempastikan pelajar ke surau 5.

1. Bilal dan Penyampai Ta’alim Azan mempastikan pelajar ke surau Iqamah Mempastikan / mengingatkan pelajar berada dalam saf dan membetulkan saf Solat berjemaah Wirid bersama Imam Doa Solat Sunat Ta’alim Tindakan Susulan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1.2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 15 7. Carta Aliran : Sembahyang Berjemaah dan Ta’alim Mengadakan atau menyediakan kemudahan tempat solat dan wuduk Menyediakan Jadual Bertugas Imam.

5. Melatih pelajar membaca doa dan menghafaz doa 3.3. Menentukan pelajar-pelajar mengetahui bacaan doa secara berjadual. Sebelum dan selepas belajar c.1. Selepas perhimpunan mingguan e. Melatih tatacara dan adab berdoa 4. Amalan Berdoa a.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 16 7. Sebelum dan selepas makan b. Membuat penyeliaan dan penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Sebelum perhimpunan pagi d. Doa harian yang sesuai dengan aktiviti pelajar. Menyediakan teks doa sesuai dengan keadaan 2. Mempastikan pelajar mengaminkan doa 6. Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1.

Doa harian yang sesuai Menyediakan teks doa Melatih pelajar membaca dan menghafaz doa-doa dengan betul Tidak Ya Melatih tatacara dan adab berdoa Menentukan pelajar-pelajar mengetuai bacaan doa secara berjadual Mempastikan pelajar mengaminkan doa Penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Sebelum dan selepas makan b. Selepas perhimpunan mingguan e. Selepas perhimpunan pagi d.1 Carta Aliran : Amalan Berdoa a. Sebelum dan selepas belajar c.3.1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 17 7.

5. 3. Melatih pelajar memberi dan menjawab salam dengan betul. Pengukuhan. Orang yang masuk dalam majlis kepada orang yang ada dalam majlis. AJK 2. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Penyeliaan. Memberi kesedaran dan kefahaman tentang kelebihan mengucap salam / ucap selamat.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 18 7. Orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Orang muda memberi salam kepada orang tua.1.4. Mengedarkan risalah. Amalan Memberi Salam / Ucap Selamat Jawatan Penyelaras Proses Kerja 1. 4.

Orang muda memberi salam kepada orang tua. Orang yang masuk ke dalam majlis kepada orang yang ada dalam majlis Tidak Ya Penyeliaan Pengukuhan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1.1 Carta Aliran : Budaya Memberi Salam / Ucap Selamat Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya kelebihan salam / ucap.4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 19 7. Mengedarkan risalah mengenai fadilat memberi salam Melatih pelajar memberi dan menjawab salam dengan betul: Orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .5.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 20 7. Amalan membaca Al-Quran Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Menyediakan kemudahan bahan (Al-Quran). 6. tempat dan guru-guru Al-Quran. Mengadakan kelas pengajian Al-Quran yang buta Al-Quran. 3. Menyediakan jadual kelas membaca Al-Quran. 5.1. Penyeliaan. Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh membaca AlQuran dengan betul melalui ujian bacaan semasa Kelas Fardhu Ain dan kokurikulum agama kepada pelajar baru. Amalan membaca Al-Quran selepas sembahyang. 2. 4. buku tafsir.

1. buku tafsir) Mengadakan jadual kelas membaca Al-Quran Amalan membaca al-Quran selepas solat Membuat penilaian Tidak Ya Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mengadakan kelas pengajian al-Quran kepada yang buta al-Quran.1 Carta Aliran : Amalan Membaca Al-Quran/Yaasin Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh membaca Al-Quran/Yaasin dengan betul melalui bacaan semasa kelas Fardhu Ain dan kokurikulum agama kepada pelajar-pelajar baru.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 21 7. Menyediakan kemudahan Bahan (al-Quran.5.

Tahlil dan Zikir Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1. 5. Memberi pendedahan tentang fadilat tahlil dan zikir. Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh bertahlil dan zikir. 6. 4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 22 7. 7. 2.6. Mengadakan kegiatan bertahlil dan zikir beramai-ramai. Melantik pemimpin majlis tahlil dan zikir. Melatih secara berkumpulan kecil. Membuat penilaian. Menyediakan kemudahan untuk bertahlil dan zikir. 3.

1. Tidak Ya Penilaian.6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 23 7. Melatih secara berkumpulan kecil. Memberi pendedahan tentang fadilat tahlil dan zikir.1 Carta Aliran : Tahlil dan Zikir Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh bertahlil dan zikir. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mengadakan kegiatan bertahlil dan zikir beramai-ramai. Menyediakan kemudahan untuk bertahlil dan zikir. Melantik pemimpin majlis tahlil dan zikir.

1.7.1 Carta Aliran : Amalan Memakai Pakaian Kebangsaan Menempah kain samping dari koperasi Mengedarkan risalah cara berpakaian Mempamerkan contoh berpakaian sopan Tidak Ya Penyeliaan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 24 7.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 25 7.8.1 Carta Aliran : Ziarah Mengadakan mesyuarat untuk menyatakan tujuan ziarah Memberi penjelasan kepada pelajar kelebihan ziarah dan adab ziarah Menyusun jadual ziarah Menjalankan ziarah Penyeliaan Penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

26

7.1.9 Kuliah Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat. 2. Menentukan tajuk kuliah subuh. 3. Membuat jadual pengkuliahan. 4. Jadual pelajar mempengerusikan majlis. 5. Mempastikan kehadiran semua pelajar. 6. Mempastikan pelajar membuat catatan bahan kuliah. 7. Membuat penilaian dan penyeliaan.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

27

7.1.9.1

Carta Aliran : Kuliah

Mengadakan mesyuarat

Menentukan tajuk kuliah Subuh

Membuat Jadual Pengkuliahan

Membuat Jadual pelajar mempengerusikan majlis

Mempastikan kehadiran semua pelajar

Mempastikan pelajar membuat catatan bahan kuliah

Mempastikan kehadiran semua pelajar

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

28

Penghayatan Ramadan Al-Mubarak Jawatan PK HEM Penyelaras Pengetua AJK Badan Pembinaan Sahsiah Tadarus Solat Tarawih Kempen berpakaian sopan Pertandingan 6. Menulis surat jemputan kepada pengerusi dan AJK PIBG untuk menghadiri majlis berbuka puasa dan khatam al-Quran dan bersahur. 7. Memaklumkan kepada warga sekolah berkenaan majlis tersebut. 8. Majlis berbuka puasa dan khatam al-Quran. 9. Pertandingan – tulisan khat, jawi, nasyid, puisi Islam dan kuiz. 10. Mengadakan ceramah Nuzul Al-Quran dan Qiamullail. 11. Sumbangan hadiah Sambutan Hari Raya kepada anak yatim dan yang kurang kemampuan. 12. Majlis penutup. 13. Penilaian dan tindakan susulan. Proses Kerja 1. Menubuhkan Jawatankuasa Penghayatan Ramadan. 2. Merancang dan menyediakan jadual aktiviti. 3. Mendapatkan peruntukan dan keperluan. 4. Mengadakan majlis pelancaran. 5. Pelaksanaan aktiviti:-

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

Pertandingan penghayatan Ramadan Menyambung kerja Tulis surat Jemputan kepada Pengerusi dan AJK PIBG ke Majlis Berbuka Puasa dan Khatam Al-Quran dan Bersahur Memaklumkan kepada warga sekolah berkenaan majlis tersebut Menyambung kerja • • • Ceramah Qiamullail Sumbangan hadiah sambutan Hari Raya kepada anak-anak yatim dan pelajar miskin Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1 Carta Aliran : Penghayatan Ramadan Menubuhkan Jawatankuasa Penghayatan Ramadan Merancang dan menyediakan jadual aktiviti Mendapatkan peruntukan dan keperluan Mengadakan majlis pelancaran Pelaksanaan aktiviti:i.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 29 7. Tadarus ii. Kempen berpakaian sopan iv.10. Solat Tarawih iii.1.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 30 Menyambung kerja Majlis berbuka puasa dan Khatam AlQuran Majlis Penutup Penilaian dan laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 31 Melahirkan Insan Yang Seimbang Gotong-Royong / Kerja Bakti Jawatan PK HEM Proses Kerja 1. Penyeliaan. masa dan kumpulan sasaran. Memaklumkan kepada pihak kantin/guru ERT untuk mendapat bekalan makanan pada hari berkenaan. 8. Setiausaha 2. Laporan dan tindak susul. 3. Mengenal pasti kawasan / tempat. 6. Memaklumkan kepada Pengetua dan menghubungi pihak berkenaan untuk mendapatkan kebenaran dan menetapkan tarikh. Membuat tempahan bas dan menyediakan peralatan yang perlu. Menjalankan aktiviti. Guru & Pelajar 10. Menyampaikan taklimat sebelum aktiviti. 7. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 9. Menubuhkan jawatankuasa kecil yang melibatkan guru dan pelajar. Menyediakan jadual waktu. AJK Badan Sahsiah 5.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Menyediakan jadual aktiviti Menyediakan peralatan Tempahan bas Memaklumkan pihak kantin/guru ERT untuk mendapat bekalan makanan dan minuman. Menjalankan aktiviti.1 Carta Aliran : Gotong-Royong / Kerja Bakti Menubuhkan AJK Mengenal pasti kawasan / tempat dan menentukan masa dan menentukan kumpulan sasaran Memaklumkan kepada Pengetua. Membuat penyeliaan dan laporan. Menyampaikan taklimat sebelum aktiviti. Menghubungi pihak berkenaan untuk mendapat kebenaran dan menetapkan tarikh.2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 32 7.1.

borang penghakiman dan buku cenderamata. Majlis penutup. Menyediakan hadiah. Jamuan. 4. 12. tarikh.2. Memaklumkan kepada pelajar. 17. 11. 14. Penubuhan jawatankuasa 2. Mengenal pasti dan membuat perlantikan Hakim. guru/kumpulan sasaran. Mengenal pasti jenis pertandingan. syaratsyarat penyertaan. 7. Laporan. Menyediakan borang pendaftaran peserta. Pertandingan Jawatan PK HEM Kaunselor Mentor Mentee AJK Badan Pembinaan Sahsiah Proses Kerja 1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 33 7. 13. 9. tetamu peserta dan hakim. Persidangan hakim untuk mengira markah. 15.cenderamata. Mengadakan mesyuarat 3. Taklimat kepada peserta dan hakim. Penjaga Masa dan Pencatat. 5. 6. Melaksankan pertandingan. 16. Pengerusi Majlis. Menyusun atur tempat pertandingan. 8. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .2. Menyusun aturcara pertandingan majlis. Mengadakan Majlis Perasmian. 10. minuman dan siaraya. Menghantar surat jemputan. masa dan tempat.

Menyediakan borang pertandingan. tetamu. pelajar / Kumpulan Sasaran. borang penghakiman dan buku cenderamata. syaratsyarat penyertaan.2.2. peserta dan hakim. tarikh.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 34 7. masa dan tempat. Taklimat kepada Hakim dan Peserta Majlis perasmian Melaksanakan pertandingan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mengenal pasti dan membuat perlantikan Hakim. Menyusun aturcara pertandingan Menyediakan • Hadiah • Cenderamata • Minuman • Siaraya Menyusun atur tempat pertandingan. Memaklumkan kepada guru.1 Carta Aliran : Pertandingan Penubuhan Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Mengenal pasti jenis pertandingan. Pengerusi Majlis dan Pencatat.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 35 Persidangan hakim untuk mengira markah Majlis penutup Jamuan Penilaian dan laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

8. Mengadakan mesyuarat. 11. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .2. Melaksanakan ceramah.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 36 7. Mengenal pasti penceramah undangan. 3.3 Ceramah Jawatan PK HEM AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. tempat ceramah dan siaraya. minuman untuk penceramah dan AJK. Menyediakan cenderamata. Menentukan tempat. peralatan dan Pengerusi Majlis. Menentukan tajuk ceramah (mengikut kesesuaian). Menentukan dan memaklumkan kepada Kumpulan Sasaran. 10. 4. Mengundang penceramah. 9. Laporan. 6. 5. 2. 7. Penyeliaan dan Penilaian. Membentuk jawatankuasa. masa.

Menetukan tajuk ceramah ( mengikut kesesuaian ) Mengenal pasti Penceramah Undangan Mengundang penceramah Menyediakan cenderamata.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 37 7.2. Melaksanakan ceramah Membuat penyeliaan dan penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . masa.3. peralatan dan Pengerusi Majlis. minuman.1 Carta Aliran : Ceramah Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Menentukan tempat. Menentukan dan memaklumkan kepada Kumpulan Sasaran. tempat ceramah dan siaraya.

4. tempat. Membuat penilaian. Mengagihkan pelajar mengikut tahap kebolehan mereka. 6. Menetapkan masa. Mengadakan Kelas Fardhu Ain. 2. Kelas Fardhu Ain Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. 4. guru dan kumpulan pelajar yang terlibat. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Laporan. 5. Menentukan kumpulan pelajar mengikut tahap kemampuan mereka melalui borang soal selidik dan temubual.2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 38 7. 3.

1 Carta Aliran : Kelas Fardhu Ain Menentukan kumpulan pelajar mengikut tahap kemampuan melalui borang soal selidik dan temubual. Mengagihkan pelajar mengikut tahap kebolehan mereka.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 39 7. tempat. Penilaian Tidak Ya Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .4. Menetapkan masa. Melaksanakan Kelas Fardhu Ain. guru dan kumpulan pelajar.2.

Kursus Kepimpinan Pelajar / Kefahaman Islam Jawatan Ketua Panitia Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Pelaksanaan Kursus. 3. 5.1. Menulis surat kepada pihak berkenaan. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Laporan. 8. 7. organisasi.4 Melahirkan pelajar yang memiliki ciri-ciri kematangan peribadi. 7. Pembentukan ahli Jawatankuasa kursus kepimpinan. Penilaian. Mendapatkan kelulusan Pengetua. 4. 6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 40 7. 2. Menyediakan kertas kerja kursus kepimpinan. Mengadakan mesyuarat.3. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia.

1.3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 41 7.1 Carta Aliran : Kursus Kepimpinan Pelajar / Dan Kefahaman Islam Pembentukan ahli jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Penyediaan kertas kerja kursus kepimpinan Tidak Kelulusan Pengetua Ya Pelaksanaan Kursus Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

masa dan tempat. Membentuk jawatankuasa kecil. Laporan.2. Penilaian. 7. 6. Penyeliaan. Menyediakan dan mengedarkan risalah. Melaksanakan Qiamullail. 9. 2. 5. 4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 42 7. Menetapkan tarikh. Qiamullail Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. Menentukan pemimpin Qiamullail. 8. Menentukan Kumpulan Sasaran.3. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 3.

3.1 Carta Aliran : Qiamullail Membentuk jawatankuasa kecil Menetapkan tarikh. masa dan tempat Menentukan kumpulan sasaran Menentukan pemimpin Qiamullail Menyediakan risalah Mengedar risalah Melaksanakan Qiamullail Penilaian dan Penyeliaan Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 43 7.

7. Menentukan pemimpin (Naqib) bagi setiap kumpulan. Membentuk kumpulan pelajar lelaki dan perempuan 5. Merancang tempat dan masa. Mengenal pasti pelajar dan membentuk kumpulan usrah. 10. (Cadangan: 7-10 orang satu kumpulan) 4. Membuat catatan kehadiran ahli dan membuat catatan isi perbincangan. Penilaian. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .3. Penyeliaan. Mengadakan usrah secara halaqah (bulatan).3 Usrah Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. 8. Laporan. 2. 9. 6. 3. Mengadakan mesyuarat.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 44 7.

3.1 Carta Aliran : Usrah Mengadakan mesyuarat Merancang tempat dan masa Mengenal pasti pelajar dan membentuk kumpulan usrah Membentuk kumpulan pelajar lelaki Membentuk pemimpin (Naqib) bagi setiap kumpulan Mengadakan usrah secara Halaqah (bulatan) Membuat catatan Kehadiran ahli Isi perbincangan kumpulan Penyeliaan Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 45 7.3.

jamuan. Penilaian. 6. Majlis penutup dan penyampaian hadiah pada acara-acara tertentu. Jawatan GPK HEM Proses Kerja 1. Mendapat sumber kewangan daripada sekolah.4. 11. 4. Mengenal pasti tokoh-tokoh yang terlibat. Mengurus peralatan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 46 7. makan minum dan cenderamata. tarikh. Mengenal pasti kumpulan sasaran seperti Pelajar. Mengadakan mesyuarat. Melaksanakan program : Contoh: ceramah. poster dan lain-lain). 5. 8. 10. perarakan dan lain-lain. Sambutan Hari-hari Kebesaran. 3. 7. Menubuhkan jawatankuasa. PIBG dan penderma-penderma. Menulis surat jemputan kepada semua yang terlibat.3. masa dan tempat. khat. Mengadakan sepanduk khas. ziarah. 2. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . pertandingan-pertandingan (tulisan jawi. 9. ibu bapa / masyarakat dan tokoh-tokoh setempat. Laporan.

4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 47 7.3.1 Carta Aliran : Sambutan Hari-hari Kebesaran Menubuhkan jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Mengenal pasti Tokoh-tokoh Masa / Tarikh Tempat Mendapat sumber kewangan Sekolah PIBG Penderma-Penderma Mengenal pasti kumpulan sasaran Pelajar Ibu bapa / Masyarakat Tokoh-tokoh setempat Menulis surat jemputan Mengurus Peralatan Makan / Minum Cenderamata Melaksanakan program Majlis penutup dan penyampaian hadiah Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

6. Penilaian 14.3. 7. 8. Menulis surat kebenaran – JPN. Mengadakan taklimat kepada semua yang telibat. ibu bapa / penjaga dan tempat perkhemahan. Mengenal pasti tempat. Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 9. Persiapan untuk pulang 13. 10. 2. Membentuk jawatankuasa perkhemahan. Menjalankan aktiviti perkhemahan 11. tarikh dan kumpulan sasaran. Gotong-royong 12. 3.5 Perkhemahan Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. makanan dan peralatan. 4. Mengadakan mesyuarat. Membuat tinjauan ke kawasan perkhemahan. Menguruskan kenderaan. 5. Menyediakan kertas kerja perkhemahan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 48 7. Memaklumkan kepada pihak keselamatan.

5.3.1 Carta Aliran : Perkhemahan Membentuk jawatankuasa perkhemahan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Mengenal pasti Tempat Tarikh Kumpulan sasaran Menyediakan kertas kerja Menulis surat kebenaran Ibu bapa / penjaga Jabatan Pendidikan Negeri Tempat Perkhemahan Memaklumkan kepada pihak keselamatan Mengurus Kenderaan Makanan Peralatan (termasuk ubat-ubatan) Membuat tinjauan ke kawasan perkhemahan Mengadakan taklimat kepada semua yang terlibat Menjalankan aktiviti perkhemahan Gotong-royong Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 49 7.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 50 Persiapan untuk pulang Membuat penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Penyeliaan program. ii. Mengadakan mesyuarat untuk menentukan agihan tugas dan program. Program berkomunikasi. 9. 7. sayang menyayangi dan lain-lain). Membentuk jawatankuasa kecil bagi setiap program. Mengenal tokoh dan menulis surat jemputan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 51 7. cara bercakap dan lain-lain).3. Pelaksanaan program. i. Program Penampilan Diri Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. 8. (menghadiri temuduga. Membentuk jawatankuasa program. 5. 6. Program nilai-nilai estetika. Program ‘Table Manners’ / ‘High Table’ (Adab Makan) Program berpakaian kemas. iv. Penilaian.6. 4. 2. Jawatankuasa kecil tiap-tiap program mengadakan mesyuaratnya dan menyediakan pelan tindakan. iii. Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . (Menghayati keindahan. 3. cara pergaulan.

1 Carta Aliran : Program Penampilan Diri Membentuk jawatankuasa program Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Membentuk jawatankuasa kecil bagi setiap program Program ‘Table Manners’ Program berpakaian kemas Program komunikasi berkesan Program Nilai-nilai estetika. Mesyuarat jawatankuasa kecil program Mengenali tokoh dan menulis surat jemputan Perlaksanaan program Penyeliaan program Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 52 3.

1. 6. 12. 18. Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Aktiviti Penyediaan Kertas Kerja Sembahyang Taklim Amalan Berdoa Budaya Memberi Salam Kempen Kempen Berbudaya Sopan Bacaan Al-Quran dan Zikir Majlis Bacaan Yaasin. 13. 10. Tahlil dan Ceramah Ringkas Kuliah Zohor Usrah Berpakaian sopan Fadhu Ain Gotong-royong Ziarah Qiamullail Kursus Kepimpinan Pelajar Program Penampilan Diri 2 x seminggu 1 x seminggu sepanjang tahun 2 x seminggu 5 x seminggu sepanjang tahun 3 x setahun 2 x setahun sepanjang tahun Berjemaah sepanjang tahun sepanjang tahun sepanjang tahun sepanjang tahun setiap hari 1 x seminggu Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 7. 9.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING NORMA KERJA 53 KEKERAPAN 4 x setahun mengikut keperluan BIL. 15. 11. 8. 14. 17. JENIS AKTIVITI Mesyuarat Badan Pembinaan MASA DIAMBIL 2 jam 1 jam 1 minggu dan 5 minit 10 minit 10 minit 10 minit 15 minit 1 jam 30 minit 2 jam 10 minit 1 jam 2 jam 1 ½ jam 3 hari 1 jam Sahsiah Pelajar. 2. 4. 3. 5. 16.

6. Berzanji 22. Bercerita kisah-kisah Al-Quran 22. Hari Raya Puasa dan Haji 19.6.3. 21. 19. Nasyid 22.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 54 KEKERAPAN BIL.4.5.1.4. Tulisan Jawi / Khat 22. Sentuhan Kerohanian Perkhemahan Penghayatan Ramadhan 2 jam Pertandingan-pertandingan 22. Kebersihan / Keceriaan Kelas / Dorm 1 jam 1 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 x setahun Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Maulidur Rasul 19. JENIS AKTIVITI Sambutan Hari Kebesaran Islam 19. Is’ra Mikraj 19.3.1. Tahfiz 22. Ma’al Hijrah 19.2.2. AsyuraMenangani Kes Salah Laku Pelajar Melalui MASA DIAMBIL 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 3 hari 1 jam 1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun 2 x setahun 1 x setahun 1 x setahun sepanjang Ramadhan 20. 22.5. Nuzul Quran 19.

Pendedahan Cara Kepimpinan Menurut Islam. TAJUK 2. KURIKULUM KURSUS : : : CERAMAH DAN BENGKEL a. LATARBELAKANG 5. 4. c. Melatih Pelajar Merancang dan Melaksanakan Program-Program Bercorak Islam di Sekolah RIADAH USRAH QIAMULLAIL Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . TUJUAN : : : KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR AJK KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR BAGI MENDAPATKAN PANDANGAN DAN KELULUSAN PENGETUA BAGI MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR. Pengendalian Mesyuarat. MATLAMAT 6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 55 LAMPIRAN A CONTOH KERTAS KERJA 1. b. DIKEMUKAKAN OLEH 3.

00 – 4.15 petang 4.45 pagi 4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 56 LAMPIRAN B CONTOH JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR MASA/HARI 2.00 mlm JUMAAT SABTU AHAD QIAMULLAIL PENDAFTARAN & TAKLIMAT MINUM PETANG & SOLAT ASAR RIADAH (GURU PJK) PERSIAPAN DIRI & MAKAN MALAM SOLAT MAGHRIB USRAH & SOLAT ISYAK CERAMAH I SOLAT SUBUH & SOLAT SUBUH & KULIAH SUBUH KULIAH SUBUH SARAPAN PAGI & SARAPAN PAGI & PERSIAPAN DIRI PERSIAPAN DIRI UCAP UTAMA & BENGKEL PERASMIAN CERAMAH II PEMBENTANGAN BENGKEL BENGKEL CERAMAH I CERAMAH II MAKAN T/HARI & MAKAN T/HARI & SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR PEMBENTANGAN PENILAIAN BENGKEL KURSUS CERAMAH II MINUM PETANG & SOLAT ASAR RIADAH (GURU PJK) PERSIAPAN DIRI & MAKAN MALAM SOLAT MAGHRIB USRAH & SOLAT ISYAK CERAMAH II PENUTUP MASA / HARI : TERTAKLUK KEPADA PINDAAN.45 – 6.00 – 2.30 – 4.00 – 10.15 pagi 6.00 mlm 8.30 petang 6.15 petang 5.15 – 6.00 petang 2.15 – 5.30 – 10.00 pagi 10.30 pagi 8.30 – 8.00 – 12.00 tgh 2.30 – 3.15 – 7.00 petang 3. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

MEMUASKAN 3. AMAT MEMUASKAN A. 1. Kandungan Kursus i) Ucap utama dan perasmian ( ) Ulasan : ______________________________________________ ii) Ceramah I ( ) Ulasan : ______________________________________________ iii) Ceramah II ( ) Ulasan : ______________________________________________ iv) Bengkel ( ) Ulasan : ______________________________________________ v) Penilaian Kursus ( ) Ulasan : ______________________________________________ vi) Pendaftaran dan Taklimat ( ) Ulasan : ______________________________________________ Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 57 LAMPIRAN C PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR Dengan menggunakan skala di bawah sila berikan penilaian anda mengenai isi kandungan aktiviti dan kaitan isi kandungan dengan kursus. TIDAK MEMUASKAN 2.

c. Bilik Kuliah d. YA TIDAK b. Makanan c. d.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 58 PENGURUSAN KURSUS i) TEMPOH MASA KURSUS ii) KEMUDAHAN KURSUS a. Adakah cadangan anda untuk memperbaiki kursus ini? ________________________________________________________________ ______________________________________________________ TARIKH TEMPAT : : _________________________ _________________________ Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Adakah anda ingin memperlakukan kursus ini kepada pelajar-pelajar lain. Adakah anda telah mendapat faedah dari menghadiri kursus ini. Nota-nota iii) AKTIVITI-AKTIVITI a. YA TIDAK c. Solat Berjemaah Usrah Qiamullail Riadah iv) FAEDAH KURSUS a. b. Penginapan b.

Kelas pengajaran Al-Quran Majlis berbuka puasa Solat Tarawih Kempen berpakaian sopan MASA 2 waktu 5 waktu 3 kali 5 waktu Selepas zohor Selepas zohor 1 kali 1 kali Sepanjang masa TEMPAT Surau Surau Surau Surau Surau Surau Kantin Surau Kawasan sekolah TINDAKAN Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Tingkatan 1&2 Semua pelajar Pelajar Islam Guru & Pelajar 2. AKTIVITI 1. 9. Tadarus Al-Quran 6. AKTIVITI 1.Asmaul Husna 4. 3. Kuliah Maghrib 2. AKTIVITI HARIAN BIL. AKTIVITI MINGGUAN BIL. AKTIVITI-AKTIVITI LAIN BIL. Latihan Wirid beramairamai 5. Solat fardhu berjemaah 2. 7. Majlis pelancaran 2. 8. Majlis berbuka puasa & Khatam Al-Quran Qiamullail 4. AKTIVITI 1. 3. 4. Bacaan Hadis dan terjemahannya 3. Nasyid Al. Ceramah Meletakkan poster & risalah buka Ramadan Membersih dan menghias surau MASA P/hari minggu S/solat tarawih Sepanjang masa Pagi Ahad/ Jumaat TEMPAT Surau Surau Sekitar sekolah Surau TINDAKAN Pelajar Islam AJK AJK AJK Surau 3. Bantuan/derma Hari Raya Anak Yatim/pelajar miskin MASA Awal Ramadan Akhir Ramadan Minggu ke3 Ramadan Akhir Ramadan TEMPAT Dewan Terbuka Surau dan Kantin Surau TINDAKAN Guru & Pelajar Guru & Pelajar Guru & Pelajar Dewan Terbuka Guru & Pelajar Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 59 LAMPIRAN D RANCANGAN AKTIVITI PENGHAYATAN RAMADAN AL-MUBARAK 1.

4.KAD PENGENALAN TINGKATAN : : : : _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ MAKLUMAT KUMPULAN 1. NAMA KUMPULAN AHLI : : _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ TARIKH : ______________ _____________________ ( ) TANDATANGAN Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . NAMA PENUH TARIKH LAHIR NO. 3. 2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 60 LAMPIRAN E BORANG PENDAFTARAN PERTANDINGAN JENIS PERTANDINGAN : _______________________________________ _______________________________________ MAKLUMAT PESERTA 1. 2.

12.1 Isra’ Mikraj 16.6 Asyura 17. 19. Ceramah Ringkas Kuliah Subuh Usrah Barpakaian sopan semasa perhimpunan mingguan dan perhimpunan pagi Fardhu Ain Gotong Royong Ziarah Qiamullail Kursus Kepimpinan Pelajar / Kefahaman Islam Program Penampilan Diri Sambutan Hari Kebesaran Islam 16.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 61 LAMPIRAN F SENARAI SEMAK AKTIVITI-AKTIVITI Bil. 13. Tahlil.2 Tahfiz 19. 5.3 Bercerita kisah-kisah Al-Quran 19.5 Tulisan Jawi / Khat 19. 16.3 Ma’al Hijrah 16. 1. Perkhemahan Penghayatan Ramadhan Pertandingan-pertandingan 19. 4. Aktiviti Sembahyang berjemaah dan taklim Berdoa Budaya Salam Kempen Berbudaya Sopan Bacaan Al-Quran dan Zikir Majlis Bacaan Yaasin. 9.5 Hari Raya Puasa dan Haji 16.2 Maulidur Rasul 16. 8. 11.6 Kebersihan / Keceriaan Kelas / Dorm Ya Tidak Catatan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .4 Berzanji 19. 3. 14. 18.1 Nasyid 19. 7. 15.4 Nuzul Quran 16. 2. 6. 10.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 62 LAMPIRAN G TARIKH 23 JULAI 2010 KELOMPOK BIMBINGAN @ KEMBARA REMAJA GEMILANG 2010 MASA : 12.2P1. 3P1.3M2.2RK.2P2. 4RC1.4RC2( 106 ORANG) Ceramah / Tayangan Slide : Penyakit Tularan Seks : Remaja : Kejayaan Dimana-mana : Mensyukuri Nikmat : Mata /Telinga : Kemahiran Menyelesaikan Masalah : Kemahiran Membuat keputusan : EQ 20 OGOS 2010 TINGKATAN 4 4V1.5S4.4V2.2RK. 4PMM.3P2.4SC2.2P2. 4PMM.4SC2.5S3.1RKA.4S3.5K1.5V3.5S2.4RC2( 106 ORANG) TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.2RK. 2RKA.5V2.2P1.3M6 & 3M7( 98 ORANG) 13 OGOS 2010 TINGKATAN 4 4S1.2RK.30 – 1. 2RKA. 4K2.2P3 ( 130 ORANG) 30 JULAI 2010 TINGKATAN 3 3RK.4RC2( 106 ORANG) - LAGU-LAGU MOTIVASI /ZIKIR 8 OKT 2010 15 OKT 2010 12 NOV 2010 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1RKA.4SC2.5K3( 64 ORANG) - DEBAT : REMAJA MESTI DIBERI KEBEBASAN UNTUK MENENTUKAN HALATUJU DIRI INVENTORI HARGA DIRI 24 SEPT 2010 TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.4K3( 57 ORANG) 3 SEPT 2010 TINGKATAN 5 5S1.5K2.3M5.4S3. 2RKA.2P2.3M1.3M4.2P3 ( 130 ORANG) TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.2P2. 3RKA.2P1.1RKA. 2RKA. 4PMM.2P3 ( 130 ORANG) TINGKATAN 4 4S1. PESERTA INPUT TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.1RKA. 5PMM( 85 ORANG) 17 SEPT 2010 TINGKATAN 5 5V1.2P1.4S3.SMK KAMUNTING.5 TEMPAT : DEWAN MPV .4K1.2P3 (130 ORANG) - 1 OKT 2010 TINGKATAN 4 4S1. 4RC1.30 TGH TARIKH : SETIAP JUMAAT SASARAN : MURID PEREMPUAN TINGKATAN 1 . 4RC1.( 96 ORANG) 6 OGOS 2010 TINGKATAN 3 3M3.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 63 LAMPIRAN H Menangani Kes Salah Laku Pelajar Melalui Sentuhan Kerohanian HUKUMAN selalu sahaja dilihat sebagai bahagian paling penting dalam pelaksanaan sesuatu peraturan atau disiplin di sekolah. Apabila pengetua menamakan seseorang untuk melaksanakan sesuatu hukuman bagi pihaknya. ia sewajarnya memperturunkan kuasa menjalankan hukuman itu kepada orang yang mewakilinya. Dalam konteks sekolah kuasa itu hanya diberikan kepada Pengetua atau guru besar. Kedua dijalankan oleh orang yang berkuasa. Jarang-jarang cuba melihat kepada aspek lain seperti penguatkuasaan peraturan itu sendiri. Atau bagaimana sesuatu hukuman itu dilaksanakan? Sesuatu itu dikatakan hukuman hanya apabila mengandungi tiga elemen penting berikut. tidak setimpal atau pun kurang berkesan. hukuman itu bersifat positif yang menyakitkan atau Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Kuasa tetap ada pada pengetua itu. Pertama ia bersifat memberi balasan kepada sesuatu kesalahan. Konon-kononnya hukuman yang dikenakan tidak memadai. Apabila sesuatu peraturan atau undangundang gagal mengurangkan atau membasmi gejala salah laku. Biasanya orang yang memang ada kaitan dengan masalah disiplin pelajar seperti Penolong Kanan HEM atau guru disiplin. Ketiga. Diperturunkan kuasa bukan bererti kuasa itu bertukar tangan daripada seorang pengetua atau guru besar kepada orang berkenaan. orang ramai selalu sahaja menyalahkan hukuman yang dikenakan kepada pesalah.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 64 menafikan sesuatu yang disukai. Seseorang pelajar itu boleh dikenakan satu atau dua rotan. denda. Hukuman yang dilaksanakan di sekolah-sekolah boleh berupa daripada seringanringannya seperti amaran. penahanan (detention) dan hukuman dera (corporal punishment) sehinggalah kepada seberat-beratnya seperti penggantungan dan pembuangan seseorang pelajar itu. Begitu juga dengan rotan. Apakah wajar sesorang pelajar yang tidak datang ke sekolah tiba-tiba sahaja menerima surat penggantungan sedangkan proses sebelumnya tidak dilalui seperti diberi surat amaran atau ditegur. memberi kesan mengawal. menimbangkan pemulihan dan untuk mengelakkan “damage control”. Jika surat itu dikeluarkan pun adalah wajar dipastikan ianya sampai atau diterima oleh ibu bapa atau penjaga pelajar berkenaan. ia bermula daripada amaran pertama. Atau lebih tepat dikatakan sebagai cara-cara yang memang legal dan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . amaran kedua dan begitulah seterusnya. Setiap satu peringkat hukuman itu pula ada tahap-tahapnya. Tentunya apabila sesuatu hukuman itu dilaksanakan ia melibatkan beberapa proses. Terdapat sekurang-kurangnya empat nilai sesuatu hukuman itu. Sebagai contoh jika amaran diguna pakai sebagai jenis hukuman. iaitu memberi kesan mencegah. Maksudnya adakah setiap tahap pelaksanaan sesuatu proses hukuman itu telah dilalui dan jika dilalui adakah ia dilakukan dengan cara-cara yang sewajarnya. Itu bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan.

ditendang atau diterajang atau dicucuk benda tajam atau bentuk-bentuk hukuman sadis yang lain.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 65 sah mengikut perundangan. Jika ia dikuatkuasakan sepenuhnya dan dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan ia memang mampu mengurangkan kes salah laku walaupun untuk menyatakan membasmi agak keterlaluan. bagaimana mungkin ia melompat kepada tahap berikutnya. kegagalan guru Tingkatan mematuhi setiap tahap dalam memberi amaran sebelumnya boleh sahaja digunakan oleh mahkamah untuk membuktikan bahawa defendan sebenarnya tidak bersalah. Ini penting kerana dari sinilah masalah akan timbul. Atau disebat dengan penyapu. iaitu apabila sesuatu hukuman hendak dikenakan ke atas pelajar. Maksudnya apabila prosedur awal tidak diikuti. Saya kira jelas bahawa jenis hukuman yang sedia ada sudah memadai dan meliputi. Sebagai contoh. Tetapi persoalannya mengapa berlakunya peningkatan kes salah laku di kalangan pelajar. Atau dimaki hamun sahaja mereka ini. Ia seolah-olah mahu membuktikan bahawa defendan tidak mendapat hak yang sewajarnya sebelum sesuatu hukuman itu dikenakan ke atasnya oleh pihak sekolah. Saya memberikan contoh-contoh ini kerana memang jenis-jenis “hukuman tambahan” seperti ini kerap digunakan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Atau ditarik telinga mereka. Atau dihukum seratus rotan seperti kesalahan berzina sebagaimana yang terkandung dalam hukuman hudud. Malahan di sinilah “perangkap” yang selalu diguna kembali oleh mahkamah apabila sesuatu prosiding dijalankan. Atau tok ketampi dua puluh kali. Atau dicubit perut mereka. Adakah hukuman sedia ada perlu ditambah seperti memalukan pelajar di khalayak ramai.

Bagi saya jenis hukuman itu memadai dan meliputi bagi seseorang pelajar. Adakah wujudnya hukuman-hukuman di balik tabir atau the hidden punishment ini yang menyebabkan pelajar semakin marah kepada guru-guru atau pihak sekolah yang akhirnya menyebabkan berlaku salah laku? Adakah ini sebagai akibat daripada rasa ketidakpuasan hati mereka terhadap hukuman-hukuman tambahan ini? Tentu ada yang tidak kena. Di sinilah bezanya pendidikan. “Hukuman tambahan” ini menjadi semakin biasa bagi sesetengah guru. Apabila guru menangani sesuatu kes salah laku. Guru adalah guru dan ia tidak boleh dibenarkan menjadi polis walau sesaat pun. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Malahan apabila Pengetua atau orang yang diturunkan kuasa menghukum seseorang pelajar hukuman itu dijatuhkan atau dilaksanakan oleh seorang pengetua bukan seorang polis. Bagi saya.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 66 oleh seseorang guru semasa saya bersekolah dahulu dan semasa saya menjadi guru pun. Guru tidak akan menjadi polis sampai bila-bila. saya tetap mempertahankan jenis-jenis hukuman yang sedia ada sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan. ketika ia menangani kes itu ia tetap seorang guru. Di sinilah sakralnya pendidikan. Adalah tidak wajar pelajar yang sedang belajar apabila melakukan kesalahan disamakan dengan orang salah di luar. Pelajar tidak wajar dilayan sebagai orang salah seperti kita melayan banduan yang dilokap atau disel oleh pihak polis.

Dan apabila mereka membuat kesalahan ia wajar dikenakan hukuman yang boleh menyedarkan dirinya bahawa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan boleh memudaratkan bukan sahaja dirinya. ia dijalankan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai terasnya. Ia tidak berupaya lagi menumbuhkan rasa keinsafan daripada hati kecilnya serentak dengan rotan yang hinggap di punggungnya atau di telapak tangannya kerana di dalam hatinya sudah terlalu sakit mendengar kata- Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 67 Pendidikan melihat pelajar ada peluang untuk melakukan kesalahan sebagaimana mereka jada peluang untuk berbuat baik. Tetapi apa yang berlaku pelajar telah dihukum beberapa kali sebelum hukuman sebenar atau merotan itu dilaksanakan. Ini dilakukan dengan harapan bahawa tempoh pendidikan yang dilaluinya selama di sekolah akan menjadikannya orang yang baik suatu hari nanti. Sebelum pelajar itu dihukum ia sudah dinista oleh sebahagian guru. Berbagai-bagai kata kesat dituju kepada pelajar berkenaan sama ada secara langsung atau tidak. Cara mengenakan hukuman mungkin menjadi salah satu sebab mengapa kes salah laku bertambah.Malahan pelajar itu nanti akan dihukum lagi dan lagi dan lagi selepas hukuman merotan dijalankan. Itulah satu-satunya hukuman yang patut diterima oleh pelajar berkenaan bukan yang lain-lain. Katakan seseorang pelajar itu akan dirotan. Maknanya setiap hukuman yang dijalankan di peringkat sekolah. tetapi juga orang lain. Kesannya hukuman yang dijalankan tadi sedikit pun tidak memberi kesan atau sakit ke atas pelajar tadi. bukan sematamata hukuman per se.

dikhuatiri ia akan menerima semua gelombang itu tanpa tapisan lagi memandangkan minda Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . hubungan kejiwaan antara guru-guru dengan pelajar-pelajar harus dijaga sepanjang masa seperti juga hubungan kejiwaan yang terjalin antara anak yang baik dengan ibu bapa yang soleh. Ia adalah perlindungan semulajadi bagi seseorang pelajar yang dikurniakan oleh Tuhan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 68 kata hina gurunya itu. Selain itu. Setiap guru harus berupaya mendidik hatinya agar ada rasa belas kasihan. Ia tetap Pengetua semasa ia marah atau tidak. benci dan memberontak dalam diri pelajar itu. Kasihanilah mereka sebagai insan-insan kerdil yang mengharapkan belaian kasih sayang. kita seolah-olah sedang memindahkan gelombang-gelombang negatif kepada diri pelajar tadi. Maka timbullah rasa marah. Apabila kita mengirimkan perasaan benci kepada murid-murid kita. Hak-hak untuk didengar. Jika minda terancang pelajar tadi tidak berupaya menghalang kemasukan gelombang negatif ke dalam minda terpendam. Janganlah ada terdetik di hati kecil kita perasaan benci kepada mereka semasa kita melaksanakan hukuman kerana takut-takut ia menjadi doa untuk mereka. dan husnu dzan kepada setiap pelajarnya termasuklah pada saat-saat hukuman hendak dilaksanakan. Baginya kata-kata kesat guru yang menghukum dan bagaimana guru menangani kesnya adalah hukuman yang tidak dapat ia terima. Takuttakut kita juga akan menerima kiriman yang menyakitkan daripada hati mereka yang tergores itu. dendam. membela diri dan mengetahui tentang kesalahan dan sebab-sebab ia dihukum. perhatian dan bimbingan daripada kita.

Seluruh mood dan sikapnya akan berubah. Mereka merotan kita tetapi kita boleh menerimanya. Seperti halnya dengan kiriman dan pemberian. termasuk pandangannya kepada guru tadi. Akhirnya kita pun menjadi manusia berguna. Inilah juga barakah daripada sesuatu hukuman yang dikenakan oleh tangan-tangan bersih yang lahir Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . anak dengan ibu bapa. Sebab itu tindakan guru. Ketika mereka menghayunkan rotan ke arah kita mulut mereka berkata kepada kita anak bertuah atau murid bertuah. Inilah kuasa mental fax dan spritual linking yang tidak boleh dianalisis secara saintifik yang dianugerahi Tuhan kepada setiap insan. Maka jika ini berlaku dikhuatiri pelajar tadi akan akur dengan gelombang tadi lalu menerima hakikat yang dirinya memang seperti itujahat dan tak berguna. Kita sebagai guru hanya memberikan yang terbaik kepada anak murid kita. terutama mereka yang mempunyai pertalian rapat antara satu sama lain. antara adik beradik dan antara guruguru dengan pelajarnya. termasuk ibu bapa dahulu boleh diterima oleh kita walaupun tindakan mereka dikatakan sangat keras berbanding dengan ibu bapa dan guru sekarang. seperti antara suami isteri. kita sewajarnya mengirimkan yang terbaik sahaja untuk anak murid kita.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 69 terpendam itu buta sifatnya. Dalam erti kata lain ia juga akan memindahkan perasaan bencinya juga kepada guru yang membencinya. Ketika mereka menghayun rotan itu mereka ingin menjadikan kita manusia berguna. Pastinya yang terbaik itu kita berikan dengan cara yang terbaik juga. Inilah tuah yang dimaksudkan.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Atau membiarkan mereka dihukum untuk selama-lamanya disebabkan satu kesalahan yang mereka lakukan. Apalah salahnya sekiranya kita berkunjung ke rumah pelajar yang pernah kita hukum itu. Apakah wajar dengan hanya satu kesalahan mereka diletakkan dalam kandang orang salah untuk selama-lamanya. Apa salahnya sebelum seseorang pengetua dan guru yang diperturunkan kuasa merotan atau menjalankan sesuatu hukuman mengambil wuduk.Lebih tepat lagi kita menghukum mereka ketika kita marah. Marilah kita menggunakan pendekatan minda fax dan kerohanian setelah cara yang kita gunakan selama ini gagal membentuk insan seimbang yang diharapkan. Inilah kuasa sentuhan hati. Mata pula memandang dengan cara yang cukup sinis dan penuh kebencian. apabila rotan hinggap di punggung ia langsung tidak memberikan bekas dan membawa apa-apa makna kepada diri pelajar itu selain kemarahan. beristighfar banyak-banyak atau solat sunat dua rakaat memohon petunjuk daripada Allah.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 70 daripada hati-hati yang bersih. Tidak adilkah kita apabila melayan pelajar yang pernah bersalah dengan layanan yang baik serupa dengan pelajar yang lain juga. Akibatnya. tetapi kuasa inilah yang jarang-jarang digunakan kerana apabila rotan dihayunkan hati penuh dengan kemarahan dan “membengkak” sambil mulut memaki hamun ikut suka hati. kebencian dan dendam. belanja dia makan atau mengajaknya tidur di rumah kita. Marilah kita gunakan balik kaedah guru-guru kita dahulu dalam melaksanakan sesuatu hukuman.

Berapa senyuman yang kita ukirkan berbanding dengan wajah yang mencuka. Pernahkah kita mendoakan kesejahteraan anak murid kita sebagaimana mereka mendoakan kesejahteraan kita. Berapa kali terdetik di hati kita perasaan benci. kaunselor atau guru biasa. berbanding dengan tindakan-tindakan agresif dan keterlaluan yang kita hadapkan kepada mereka. berbanding dengan pandangan yang jernih.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 71 Sebagai pendidik. datuk Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . para wali. Berapa kerap sentuhan yang kita lakukan ke atas pelajar kita dengan penuh rasa kasih sayang dan insaf dalam suatu hari. Mengapakah kita tidak menggunakan alat-alat ini dalam mendidik pelajar-pelajar kita sedangkan alat-alat inilah yang digunakan oleh para nabi. lemah dan tidak ada harapan berbanding kesungguhan kita untuk membantu mereka untuk menjadi manusia berjaya dan berguna. Berapa banyak pujian dan kata-kata baik yang kita ungkapkan kepada murid-murid kita sepanjang hari ini berbanding katakata kesat dan keji. benci. guru disiplin. murung dan tidak ceria. penuh harapan dan kasihan. Berapa kali kita memandang pelajar dengan pandangan sinis. tidak kiralah siapa kita – pengetua.Jika pernah berapa kali kita lakukannya dalam sehari. marilah kita memuhasabah diri kita tentang apa yang telah kita lakukan kepada pelajar-pelajar kita selama ini. berbanding perasaan empati dan husnu dzan. Berapa banyak perkataan terima kasih yang kita gunakan kepada pelajar-pelajar kita sebagaimana yang kita selalu harapkan mereka melakukannya. Berapa kali dalam sehari kita berbual tentang anak murid kita yang konon-kononnya bodoh.

tetapi keutamaan kepada pentadbir sekolah. Mahathir dan pemikirannya wajar disebut berkali-kali dan dijadikan contoh pada setiap masa. dan kitab-kitab pendidikan hati yang lain patut dibaca oleh setiap pengetua. tetapi melalui bimbingan rohani dan jiwa yang mendalam dalam bidang tasauf. Shukri Abdullah dan namanama besar seperti Tun Dr. satu bidang yang bukan lagi menjadi pilihan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 72 nenek dan guru-guru kita suatu ketika dahulu. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Hati para pengetua dan guru-guru wajar dibersihkan. Dr. Generasi terdahulu telah telah berjaya mendidik kita menjadi manusia yang berguna. Tegasnya sebanyak mana pun hukuman yang dikenakan ke atas seseorang pelajar itu. Kitab-kitab tasauf yang muktabar seperti ihya’ ulumuddin. Para ulama’ seperti ustaz Amran Kasimin dan ustaz Abu Hassan Din al-Hafiz lebih mendesak untuk digunakan perkhidmatan mereka berbanding seorang peguam atau pegawai polis. Ini bukan dilakukan dengan mandi taubat atau minum air jampi atau melalui aktiviti pembersihan (yaqazah). ia tidak akan menimbulkan keinsafan ke atas diri pelajar berkenaan jika hukuman itu dilaksanakan daripada tangan yang kotor dan hati yang tidak bersih. Pakar motivasi seperti Dato’ Dr Fadzilah Kamsah.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 73 Jika ada program atau kursus dalam perkhidmatan dan kursus peningkatan profesionalisme yang dijalankan. Kesimpulan daripada perbincangan saya tadi jelas membuktikan metode kebendaan dan nafsu yang digunakan selama ini dalam menangani masalah disiplin tidak akan berjaya jika sentuhan yang dilakukan ke atasnya tidak disertai dengan “tangantangan Tuhan”. Oleh itu janganlah kita tinggalkan Tuhan kita dalam aspek yang penting ini. Marilah kita hadirkan Tuhan semasa kita melaksanakan hukuman tadi kerana yang terbaik itu hanyalah daripada Tuhan. Hakcipta Abd Bashid Harun Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .Tao danLao. subjek atau topik yang berkaitan dengan bidang tasauf atau pendidikan hati ini wajar dimasukkan. Selain itu ia juga berupaya memetik kata-kata suci Budha. Kita hendaklah sedar untuk selamanya bahawa kita tidak boleh mengambil alih kerja Tuhan walau bagaimana baiknya kita dan sehebat manapun usaha yang kita lakukan. Pengetua bukan sahaja patut menghafal pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin. sedangkan kita masih lemah dalam banyak perkara. tetapi mereka patut berupaya membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa tertentu kepada pelajar-pelajar ini.