2010-2011

34600 KAMUNTING PERAK DARUL RIDZUAN

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

2 Muka Surat

Kandungan

1. Perutusan Pengetua 2. Perutusan Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid 3. Latar belakang Sekolah 4. Objektif - Umum - Khusus 5. Carta Organisasi 6. Ahli Jawatankuasa Badan Pembinaan Sahsiah Pelajar 7. Fungsi- Fungsi Utama Badan 8. Proses Kerja dan Carta Aliran Aktiviti Utama Latihan Imam dan Bilal Solat Berjemaah dan Ta’lim Amalan Berdoa Amalan Memberi Salam/Ucap Selamat Amalan Membaca Al-Quran/Baca Yaasin Tahlil dan Zikir Amalan Memakai Pakaian Kebangsaan Ziarah Kuliah Penghayatan Ramadan Al-Mubarak Gotong-Royong/Kerja Bakti Pertandingan

4 5 6-7

8 9 10-11

12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24 25 26-27 28-30 31-32 33-35

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

3

Kandungan

Muka Surat

Ceramah Kelas Fardhu Ain Kursus Kepimpinan Pelajar/Kefahaman Islam Qiamullail Usrah Sambutan Hari-Hari Kebesaran Perkhemahan Program Penampilan Diri Norma Kerja Lampiran A ( Contoh Kertas Kerja ) Lampiran B ( Contoh Jadual Kursus Kepimpinan Pelajar ) Lampiran C ( Penilaian Kursus Kepimpinan Pelajar ) Lampiran D ( Rancangan Aktiviti Penghayatan Ramadan Al-Mubarak ) Lampiran E ( Borang Pendaftaran Pertandingan ) Lampiran F ( Senarai Semak Aktiviti-Aktiviti ) Lampiran G ( Kelompok Bimbingan @ Remaja Gemilang 2010 ) Lampiran H ( Bahan Bacaan)

36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-54 55 56 57-58 59 60 61 62 63-73

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

Jiwa kelompok remaja yang sedang membesar ini perlu dididik dengan ilmu agama serta amal makruf yang berterusan. ( HAJI ABDUL SATAR BIN ABDULLAH ) Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Jadi pelajar apa yang boleh kita lakukan sebagai insan yang pernah terdidik secara formal di pusat pengajian tinggi dan agak lebih bernasib baik daripada sesetengah ibu bapa. peringatan. Sekian. Adalah tidak mencukupi jika pelajar sekadar dikekang dengan sejumlah peraturan. Keghairahan kita untuk menangani masalah disiplin. Allah Hal Insya-Allah Buku Manual Pembinaan Sahsiah Pelajar yang dirumus khas oleh Unit Hal-Ehwal Murid yang ada di tangan tuan/puan ini boleh dijadikan panduan dasar dalam menggerakkan pelbagai aktiviti pengisian jiwa dan rohani ke atas pelajar Islam di sekolah ini. berkualiti dan bersesuaian dengan keperluan sebenar sekolah berkualiti yang diaksanakan secara berterusan. ni Usaha ini tentulah menuntut pengorbanan masa dan tenaga daripada golongan pendidik di sekolah ini. ialah denganmembantu mereka memberikan pendidikan agama dan bimbingan rohani kepada kepa anak-anak mereka semasa di sekolah. zikir dan latihan ibadat adalah keperluan agama jiwa sebenar pelajar yang berupaya mencegah pelajar daripada melakukan perbuatan mungkar. an pelajar-pelajar juga memerlukan program pengisian rohani yang dirancang pelajar secara tersusun. Menyalahkan ibu bapa secara berterusan tidak akan mengubah nasib pelajar-pelajar kita. Makanan rohani yang berupa pengisian ilmu agama.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING EHWAL 4 PERUTUSAN PENGETUA SMK KAMUNTING Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh SELAIN memberikan tumpuan kepada aspek fizikal seperti pembinaan instrumen mencegah perlang perlanggaran disiplin dan penguatkuasaan peraturan sekolah. Aspek tenaga penggerak tidak sepatutnya menjadi masalah kepada kita sebab di sekolah ini yang kebetulan ada Kelas Rancangan Khas Agama memiliki sekumpulan ustaz dan ustazah yang mempunyai kemahiran agama yang tinggi yang boleh digembleng secara bersepadu untuk melaksanakan agenda murni ini. rkan Para guru di sekolah juga diharapkan agar tidak meletakkan harapan sepenuhnya kepada ibu bapa dalam menjalankan tanggungjawab memberi bimbingan agama dan rohani kepada tanggungjawab anak-anak mereka. jangan sampai kita terlupa kepada aspek yang satu ini sedangkan inilah yang mendasari disiplin keseluruhannya dalam mencapai matlamat melahirkan modal insan yang berkualiti untuk keperluan duniawi dan ukhrawi. Semoga usaha rohani yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah. amaran dan hukuman sedangkan jiwa mereka tidak diisi dengan makanan rohani yang lebih daripada sekadar mencukupi. Mereka juga tidak patut berterusan menyalahkan ibu bapa jika sesuatu anak yang buruk terjadi ke atas anak mereka. terima kasih.

bimbingan dan bantuan itu diberi oleh insan yang an sangat mulia yang bergelar guru. kesalaha Tegasnya niat sahaja tidak akan berupaya direalisasikan jika tidak ada ruang yang akan ditukar sebagai peluang untuk berbuat demikian. angkah Melakukan amal soleh sahaja masih belum mencukupi sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan perkara-perkara mungkar. Janganlah sampai kita meninggalkan perkara me pokok disebabkan tumpuan yang berlebihan ke atas perkara-perkara cabang. Kesalahan yang dilakukan oleh pelajar seperti demikian. ponteng kelas. Di sekolah. Sesungguhnya langkah pengisian mesti dijalankan serentak dengan langkah pencegahan. ( ABD BASHID BIN HARUN ) Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Sebab itu pelajar memerlukan bantuan dan . dung l Dalam merealisasikan usaha ini seluruh tenaga guru pendidikan Islam akan digembleng secara lisasikan am bersepadu bersama unit-unit lain di bawah empat bidang kemenjadian utama sekolah dengan unit dikawal selia terus oleh Pengetua dan pentadbir. Guru akan memandu dan membantu pelajar agar niat yang rgelar tidak betul jika ada pada awalnya tidak akan dapat dilepaskan untuk melakukan kesalahan. kita wajar menjadi lebih bijak daripada pelajar serta lebih bijaksana dalam menghidu ruang agar tidak sampai digunakan sebagai peluang oleh pelajar untuk melakukan kesalahan. manusia mempunyai potensi dan peluang yang sama banyak sama ada untuk melakukan kesalahan atau memilih kebenaran. unit iaitu pengurusan. berbuat bising. bimbingan secara berterusan. Oleh itu pihak sekolah telah mengambil in inisiatif untuk melaksanakan program pembangunan rohani pelajar melalui unit-unit tertentu di bawah empat bidang kemenjadian utama sekolah. Pengisian perkara rohani dan ibadat adalah merupakan perkara pokok yang saya maksudkan yang tidak boleh diabaikan sama sekali. merokok dan sebagainya hampir semuanya berpunca s daripada ruang yang wujud di sekitar mereka yang kadang-kadang tidak disedari oleh para tid guru. Apatah lagi manusia itu masih bergelar pelajar yang belum cukup matang untuk dibiarkan berfikir bebas dan bersendirian dalam membuat pilihan. Langkah menghukum pelajar yang bersalah tidak perkara cukup untuk mendidik pelajar yang lain jika jiwa pelajar masih kosong daripada aspek rohani dan agama. Ketua Panitia Pendidikan Islam akan berfungsi pentadbir. kurikulum. Sebagai guru. sebagai Setiausaha dalam JK Program ini dengan penyelarasnya Kaunselor sekolah. kita juga patut memberikan pelajar hanya yang terbaik iaitu sesuatu yang bersifat kekal dan holisitik sebagai langkah pencegahan untuk jangka panjang.Jika manusia dibiarkan tanpa perhatian manusia akan memilih apa yang ia rasa seronok untuk melakukannya. Selain menutup ruang dan peluang daripada mereka melakukan kesalahan. mencuri. termasuk perkaraperkara perkara yang salah. kokurikulum dan HEM dengan menggubal satu pelan bertindak yang dinamakan Manual Program Pembinaan S makan Sahsiah Pelajar yang antara lain bertujuan membendung kes salah laku pelajar sama ada di dalam sekolah mahupun di luar sekolah. Sering sahaja pilihan itu tidak tepat dan merosak pat merosakkan diri mereka.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING EHWAL 5 PERUTUSAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID HAL-EHWAL BERDASARKAN Teori X dan Y oleh McGregor.

menjadi ikutan dan teladan dalam pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . berbudi bahasa. Untuk merealisasikan hasrat ini. (b) Objektif Khusus: i) Melahirkan pelajar Muslim yang berilmu. 1. iii) Melahirkan pelajar yang penyayang. berdisiplin.sifat penampilan diri yang sempurna dan menyakinkan. beberapa masalah telah dikenal pasti dan diikuti dengan penyusunan pelbagai program dan aktiviti yang bersesuaian yang akan dilaksanakan bermula Ramadhan ini. Di bawah Unit Hal-Ehwal Murid. jujur. Ini sebenarnya bukanlah masalah. ii) Melahirkan pelajar yang dedikasi. penghayatan agama Islam dan nilai-nilai murni perlu dimantapkan penerapannya melalui program-program dan aktiviti yang berbentuk kerohanian yang terancang. amanah dan berhemah tinggi. Ini adalah kerana sekolah percaya bahawa sahsiah yang baik adalah permulaan kepada penambahbaikan menyeluruh termasuk dalam bidang akademik. beriman dan beramal.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 6 Latarbelakang: SMK Kamunting merupakan sebuah sekolah menengah yang selalu dikaitkan dengan pelbagai stigma negatif di kalangan pelajarnya. bertanggungjawab dan produktif. Memiliki sifat. (a) Objektif Umum: Melahirkan generasi pelajar yang berpegang teguh kepada akidah dan syariah Islam serta mampu mencerminkan akhlak yang mulia.tetapi ruang dan peluang yang terbuka luas bagi pihak sekolah melaksanakan pelbagai program pembangunan peningkatan kerohanian dan kesedaran di kalangan pelajarnya.

v) Menyediakan landasan ke arah kejayaan di dunia dan akhirat. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . vi) Melahirkan pelajar.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 7 iv) Melahirkan pelajar yang bersyukur dan sentiasa mengenang budi.pelajar yang memiliki budaya yang tinggi dan nilainilai estetika yang murni.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 8 CARTA ORGANISASI BADAN PEMBINAAN SAHSIAH PELAJAR PENGETUA PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKU PK PETANG PK TING 6 KELAB MULTIMEDIA GURU-GURU KANAN PANITIA PEND MORAL KAUNSELOR (PENYELARAS) PER PEND ISLAM & B ARAB PUTERI ISLAM PANITIA PEND ISLAM (SETIAUSAHAKP) J/KUASA PROGRAM PPDa (SU BERSAMA) JK PROGRAM SURAU GURU BIMBINGAN & KAUNSELING (PAGI & PETANG) KETUA GURU DISIPLIN PAGI DAN PETANG KETUA GURU PENGAWAS PAGI DAN PETANG Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

PENGERUSI I TIMB. PENGERUS I V PENYELARAS SETIAUSAHA BERSAMA : : : : : : : : : PENGETUA PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM KAUNSELOR KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM GURU PROGRAM PPDa Ketua-Ketua Bidang Guru Pendidikan Islam Ketua Panitia Pendidikan Moral Guru Persatuan Pendidikan Islam & Bahasa Arab Guru Puteri Islam Guru Bimbingan & kaunseling (pagi & Petang) Ketua Guru Penasihat Pengawas Pagi & Petang Ketua Guru Disiplin Pagi & Petang Guru-Guru JK Program Surau Guru-guru Multimedia AHLI JAWATANKUASA : : : : : : : : : : . PENGERUSI III TIMB. PENGERUSI IV TIMB. PENGERUSI II TIMB.9 AJK BADAN PEMBINAAN SAHSIAH PELAJAR PENGERUSI TIMB.

6.1. 6. 6. Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek.2.6. Ziarah ke hospital/rumah.11.8. Penghayatan Sayyidul Ayyam 6. Solat berjemaah dan Ta’lim. 6. Aktiviti Bagi Fungsi. 6.4. Penghayatan Ramadan Al. rohani.1. Amalan memberi salam. Kuliah Zohor.2.Mubarak Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek.9.1. 6.10.1.1. Amalan berdoa.1. Budaya berpakaian sopan.2. 6. 6.3.3. Forum Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .2. Gotong – royong Pertandingan / aktiviti bercorak ke-Islaman. Membaca Al Quran/Yaasin Tahlil dan Zikir.1.2.ciri kematangan peribadi organisasi.1.1. Membentuk pelajar memiliki ciri. Latihan Imam dan Bilal.1.1.4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 10 Fungsi –fungsi Utama Membentuk generasi pelajar berakhlak mulia. 6. 6.fungsi Utama Membentuk generasi berakhlak mulia 6. emosi dan jasmani 6.7. Ceramah berunsur keagamaan.1.2. rohani. 6. emosi dan jasmani. 6.5.1. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. 6.

organisasi.6. 6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 11 Membentuk pelajar memiliki ciri. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. 6. Sambutan Hari.Hari Kebesaran Islam Maulidur Rasul Maal Hijrah Isra’ dan Mikraj Nuzul Al-Quran Asyura 6. 6. kuiz dan membaca puisi.3.3.3.ciri kematangan peribadi.3.5.8.1. 6. Qiamullail.3. Pertandingan syarahan.3. 6. Kursus Kepimpinan Pelajar. Program Penampilan Diri Cara berpakaian Adab makan Cara pergaulan Cara berkomunikasi Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .3.2. Perkhemahan Ibadah 6.4. Kursus Kefahaman Islam 6.3.7.3. Usrah.

PROSES KERJA AKTIVITI UTAMA Membentuk generasi berakhlak mulia Latihan Imam dan Bilal Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. 2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 12 7. Tempat latihan. Tenaga Pengajar 7. 5. 6. 3. Penilaian 9. Kenal pasti pelajar yang boleh menjadi Imam dan Bilal. Jadual Latihan. Menjalankan Kursus secara musahah • • • Kefasihan bacaan Tajwid Akhlak 8. Pengiktirafan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Menyediakan buku/ Kitab Panduan imam dan bilal. Temuduga pelajar yang telah dikenal pasti. 4.

1.1.2 Carta Aliran : Latihan Imam dan Bilal Kenal pasti pelajar Temuduga pelajar yang telah dikenal pasti Menyediakan jadual latihan Menyediakan kitab/ buku panduan Imam dan Bilal Menyediakan tempat latihan Kenal pasti tenaga pengajar Melatih pelajar Penilaian Tidak Ya Pengiktirafan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 13 7.

Solat Berjemaah dan Ta’alim Jawatan Pengetua / PK HEM Proses Kerja 1. Tindakan Susulan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Bilal dan Penyampai Ta’alim 3.2. Solat Sunat 11. Ta’alim Setiausaha 12. Doa 10. Menyediakan jadual bertugas Imam. Iqamah 6. Solat berjemaah 8. Mengadakan / Menyediakan kemudahan tempat solat dan wuduk Penyelaras 2. Azan 4. Mempastikan / mengingatkan pelajar berada dalam saf dan membetulkan saf 7.1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 14 7. Wirid bersama Imam 9. Mempastikan pelajar ke surau 5.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 15 7.1.1.2. Carta Aliran : Sembahyang Berjemaah dan Ta’alim Mengadakan atau menyediakan kemudahan tempat solat dan wuduk Menyediakan Jadual Bertugas Imam. Bilal dan Penyampai Ta’alim Azan mempastikan pelajar ke surau Iqamah Mempastikan / mengingatkan pelajar berada dalam saf dan membetulkan saf Solat berjemaah Wirid bersama Imam Doa Solat Sunat Ta’alim Tindakan Susulan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Sebelum dan selepas makan b. Mempastikan pelajar mengaminkan doa 6. Melatih pelajar membaca doa dan menghafaz doa 3. 5. Membuat penyeliaan dan penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Doa harian yang sesuai dengan aktiviti pelajar.3. Menentukan pelajar-pelajar mengetahui bacaan doa secara berjadual. Melatih tatacara dan adab berdoa 4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 16 7. Sebelum dan selepas belajar c. Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Sebelum perhimpunan pagi d.1. Menyediakan teks doa sesuai dengan keadaan 2. Selepas perhimpunan mingguan e. Amalan Berdoa a.

1 Carta Aliran : Amalan Berdoa a. Sebelum dan selepas belajar c. Selepas perhimpunan pagi d.3. Selepas perhimpunan mingguan e.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 17 7.1. Sebelum dan selepas makan b. Doa harian yang sesuai Menyediakan teks doa Melatih pelajar membaca dan menghafaz doa-doa dengan betul Tidak Ya Melatih tatacara dan adab berdoa Menentukan pelajar-pelajar mengetuai bacaan doa secara berjadual Mempastikan pelajar mengaminkan doa Penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

3. Orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. AJK 2. Mengedarkan risalah. Orang muda memberi salam kepada orang tua. Melatih pelajar memberi dan menjawab salam dengan betul. 5. Penyeliaan. Orang yang masuk dalam majlis kepada orang yang ada dalam majlis.4. 4. Amalan Memberi Salam / Ucap Selamat Jawatan Penyelaras Proses Kerja 1. Pengukuhan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 18 7.1. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Memberi kesedaran dan kefahaman tentang kelebihan mengucap salam / ucap selamat.

4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 19 7. Orang yang masuk ke dalam majlis kepada orang yang ada dalam majlis Tidak Ya Penyeliaan Pengukuhan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1. Orang muda memberi salam kepada orang tua.1 Carta Aliran : Budaya Memberi Salam / Ucap Selamat Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya kelebihan salam / ucap. Mengedarkan risalah mengenai fadilat memberi salam Melatih pelajar memberi dan menjawab salam dengan betul: Orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk.

3. 2.5.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 20 7. Penyeliaan. tempat dan guru-guru Al-Quran. Amalan membaca Al-Quran Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. 5. Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh membaca AlQuran dengan betul melalui ujian bacaan semasa Kelas Fardhu Ain dan kokurikulum agama kepada pelajar baru. 6. Mengadakan kelas pengajian Al-Quran yang buta Al-Quran. 4. Menyediakan kemudahan bahan (Al-Quran).1. Menyediakan jadual kelas membaca Al-Quran. Amalan membaca Al-Quran selepas sembahyang. buku tafsir. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Menyediakan kemudahan Bahan (al-Quran.1 Carta Aliran : Amalan Membaca Al-Quran/Yaasin Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh membaca Al-Quran/Yaasin dengan betul melalui bacaan semasa kelas Fardhu Ain dan kokurikulum agama kepada pelajar-pelajar baru.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 21 7.5. Mengadakan kelas pengajian al-Quran kepada yang buta al-Quran.1. buku tafsir) Mengadakan jadual kelas membaca Al-Quran Amalan membaca al-Quran selepas solat Membuat penilaian Tidak Ya Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Memberi pendedahan tentang fadilat tahlil dan zikir. 5. Tahlil dan Zikir Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Melatih secara berkumpulan kecil. Mengadakan kegiatan bertahlil dan zikir beramai-ramai. Melantik pemimpin majlis tahlil dan zikir. 7. 4. 6.6. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Menyediakan kemudahan untuk bertahlil dan zikir. 3.1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 22 7. Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh bertahlil dan zikir. 2. Membuat penilaian.

6. Menyediakan kemudahan untuk bertahlil dan zikir.1 Carta Aliran : Tahlil dan Zikir Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh bertahlil dan zikir. Tidak Ya Penilaian. Melantik pemimpin majlis tahlil dan zikir. Melatih secara berkumpulan kecil.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 23 7. Mengadakan kegiatan bertahlil dan zikir beramai-ramai. Memberi pendedahan tentang fadilat tahlil dan zikir.1. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 24 7.1.7.1 Carta Aliran : Amalan Memakai Pakaian Kebangsaan Menempah kain samping dari koperasi Mengedarkan risalah cara berpakaian Mempamerkan contoh berpakaian sopan Tidak Ya Penyeliaan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

1 Carta Aliran : Ziarah Mengadakan mesyuarat untuk menyatakan tujuan ziarah Memberi penjelasan kepada pelajar kelebihan ziarah dan adab ziarah Menyusun jadual ziarah Menjalankan ziarah Penyeliaan Penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 25 7.1.8.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

26

7.1.9 Kuliah Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat. 2. Menentukan tajuk kuliah subuh. 3. Membuat jadual pengkuliahan. 4. Jadual pelajar mempengerusikan majlis. 5. Mempastikan kehadiran semua pelajar. 6. Mempastikan pelajar membuat catatan bahan kuliah. 7. Membuat penilaian dan penyeliaan.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

27

7.1.9.1

Carta Aliran : Kuliah

Mengadakan mesyuarat

Menentukan tajuk kuliah Subuh

Membuat Jadual Pengkuliahan

Membuat Jadual pelajar mempengerusikan majlis

Mempastikan kehadiran semua pelajar

Mempastikan pelajar membuat catatan bahan kuliah

Mempastikan kehadiran semua pelajar

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

28

Penghayatan Ramadan Al-Mubarak Jawatan PK HEM Penyelaras Pengetua AJK Badan Pembinaan Sahsiah Tadarus Solat Tarawih Kempen berpakaian sopan Pertandingan 6. Menulis surat jemputan kepada pengerusi dan AJK PIBG untuk menghadiri majlis berbuka puasa dan khatam al-Quran dan bersahur. 7. Memaklumkan kepada warga sekolah berkenaan majlis tersebut. 8. Majlis berbuka puasa dan khatam al-Quran. 9. Pertandingan – tulisan khat, jawi, nasyid, puisi Islam dan kuiz. 10. Mengadakan ceramah Nuzul Al-Quran dan Qiamullail. 11. Sumbangan hadiah Sambutan Hari Raya kepada anak yatim dan yang kurang kemampuan. 12. Majlis penutup. 13. Penilaian dan tindakan susulan. Proses Kerja 1. Menubuhkan Jawatankuasa Penghayatan Ramadan. 2. Merancang dan menyediakan jadual aktiviti. 3. Mendapatkan peruntukan dan keperluan. 4. Mengadakan majlis pelancaran. 5. Pelaksanaan aktiviti:-

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

Pertandingan penghayatan Ramadan Menyambung kerja Tulis surat Jemputan kepada Pengerusi dan AJK PIBG ke Majlis Berbuka Puasa dan Khatam Al-Quran dan Bersahur Memaklumkan kepada warga sekolah berkenaan majlis tersebut Menyambung kerja • • • Ceramah Qiamullail Sumbangan hadiah sambutan Hari Raya kepada anak-anak yatim dan pelajar miskin Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Solat Tarawih iii.1.10.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 29 7. Kempen berpakaian sopan iv. Tadarus ii.1 Carta Aliran : Penghayatan Ramadan Menubuhkan Jawatankuasa Penghayatan Ramadan Merancang dan menyediakan jadual aktiviti Mendapatkan peruntukan dan keperluan Mengadakan majlis pelancaran Pelaksanaan aktiviti:i.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 30 Menyambung kerja Majlis berbuka puasa dan Khatam AlQuran Majlis Penutup Penilaian dan laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

AJK Badan Sahsiah 5. 7. 3. 8. Menubuhkan jawatankuasa kecil yang melibatkan guru dan pelajar. masa dan kumpulan sasaran. Menyediakan jadual waktu. Memaklumkan kepada pihak kantin/guru ERT untuk mendapat bekalan makanan pada hari berkenaan. Guru & Pelajar 10. Membuat tempahan bas dan menyediakan peralatan yang perlu. 4. Menjalankan aktiviti. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mengenal pasti kawasan / tempat. Penyeliaan. Memaklumkan kepada Pengetua dan menghubungi pihak berkenaan untuk mendapatkan kebenaran dan menetapkan tarikh. Menyampaikan taklimat sebelum aktiviti. 9. Laporan dan tindak susul. 6. Setiausaha 2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 31 Melahirkan Insan Yang Seimbang Gotong-Royong / Kerja Bakti Jawatan PK HEM Proses Kerja 1.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1 Carta Aliran : Gotong-Royong / Kerja Bakti Menubuhkan AJK Mengenal pasti kawasan / tempat dan menentukan masa dan menentukan kumpulan sasaran Memaklumkan kepada Pengetua.2. Menjalankan aktiviti. Menyediakan jadual aktiviti Menyediakan peralatan Tempahan bas Memaklumkan pihak kantin/guru ERT untuk mendapat bekalan makanan dan minuman.1. Menghubungi pihak berkenaan untuk mendapat kebenaran dan menetapkan tarikh. Menyampaikan taklimat sebelum aktiviti. Membuat penyeliaan dan laporan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 32 7.

13. Menghantar surat jemputan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 33 7. Menyusun atur tempat pertandingan. 7.2. Mengenal pasti jenis pertandingan. 14. Menyediakan hadiah. Pertandingan Jawatan PK HEM Kaunselor Mentor Mentee AJK Badan Pembinaan Sahsiah Proses Kerja 1. 6. masa dan tempat. Penubuhan jawatankuasa 2. tarikh. Menyediakan borang pendaftaran peserta. guru/kumpulan sasaran. Jamuan. minuman dan siaraya. Memaklumkan kepada pelajar. Majlis penutup. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Menyusun aturcara pertandingan majlis. 11. 9. borang penghakiman dan buku cenderamata. 15. Laporan. 10. 5.2. Mengenal pasti dan membuat perlantikan Hakim.cenderamata. Penjaga Masa dan Pencatat. Mengadakan mesyuarat 3. syaratsyarat penyertaan. 17. 16. 4. 12. Mengadakan Majlis Perasmian. Persidangan hakim untuk mengira markah. tetamu peserta dan hakim. Taklimat kepada peserta dan hakim. 8. Pengerusi Majlis. Melaksankan pertandingan.

Taklimat kepada Hakim dan Peserta Majlis perasmian Melaksanakan pertandingan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . tarikh. Menyusun aturcara pertandingan Menyediakan • Hadiah • Cenderamata • Minuman • Siaraya Menyusun atur tempat pertandingan.1 Carta Aliran : Pertandingan Penubuhan Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Mengenal pasti jenis pertandingan. peserta dan hakim.2. tetamu. masa dan tempat. Mengenal pasti dan membuat perlantikan Hakim. Menyediakan borang pertandingan. syaratsyarat penyertaan. Memaklumkan kepada guru.2. pelajar / Kumpulan Sasaran.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 34 7. borang penghakiman dan buku cenderamata. Pengerusi Majlis dan Pencatat.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 35 Persidangan hakim untuk mengira markah Majlis penutup Jamuan Penilaian dan laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Menentukan tempat. 5. Laporan. 3. minuman untuk penceramah dan AJK. tempat ceramah dan siaraya. Penyeliaan dan Penilaian. 9. 6. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Melaksanakan ceramah. Membentuk jawatankuasa. Mengundang penceramah. masa. 8. Menentukan dan memaklumkan kepada Kumpulan Sasaran. 7. 11. Menentukan tajuk ceramah (mengikut kesesuaian).JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 36 7. Mengadakan mesyuarat.2. 4. Mengenal pasti penceramah undangan. 10. Menyediakan cenderamata.3 Ceramah Jawatan PK HEM AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. peralatan dan Pengerusi Majlis. 2.

masa.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 37 7. tempat ceramah dan siaraya.1 Carta Aliran : Ceramah Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Menentukan tempat. Menetukan tajuk ceramah ( mengikut kesesuaian ) Mengenal pasti Penceramah Undangan Mengundang penceramah Menyediakan cenderamata. Melaksanakan ceramah Membuat penyeliaan dan penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . minuman. Menentukan dan memaklumkan kepada Kumpulan Sasaran.3.2. peralatan dan Pengerusi Majlis.

Mengagihkan pelajar mengikut tahap kebolehan mereka. 6. 2. Kelas Fardhu Ain Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Mengadakan Kelas Fardhu Ain.4. tempat. guru dan kumpulan pelajar yang terlibat. 5.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 38 7. Menentukan kumpulan pelajar mengikut tahap kemampuan mereka melalui borang soal selidik dan temubual.2. Membuat penilaian. Laporan. Menetapkan masa. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 4. 3.

Melaksanakan Kelas Fardhu Ain. Menetapkan masa.2. tempat.1 Carta Aliran : Kelas Fardhu Ain Menentukan kumpulan pelajar mengikut tahap kemampuan melalui borang soal selidik dan temubual. Penilaian Tidak Ya Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 39 7. Mengagihkan pelajar mengikut tahap kebolehan mereka.4. guru dan kumpulan pelajar.

7. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Menyediakan kertas kerja kursus kepimpinan. Pembentukan ahli Jawatankuasa kursus kepimpinan. 7. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. Mendapatkan kelulusan Pengetua.4 Melahirkan pelajar yang memiliki ciri-ciri kematangan peribadi.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 40 7. Laporan. 4.3. Kursus Kepimpinan Pelajar / Kefahaman Islam Jawatan Ketua Panitia Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Penilaian. Mengadakan mesyuarat. organisasi. Menulis surat kepada pihak berkenaan.1. 2. 3. 6. Pelaksanaan Kursus. 5. 8.

1.1 Carta Aliran : Kursus Kepimpinan Pelajar / Dan Kefahaman Islam Pembentukan ahli jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Penyediaan kertas kerja kursus kepimpinan Tidak Kelulusan Pengetua Ya Pelaksanaan Kursus Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 41 7.

2. masa dan tempat. Penyeliaan. 7. 4. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Menetapkan tarikh.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 42 7. Membentuk jawatankuasa kecil. 5. Menyediakan dan mengedarkan risalah. 3. Melaksanakan Qiamullail. Qiamullail Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. 8. 2. 9. Laporan. Menentukan pemimpin Qiamullail. 6. Penilaian.3. Menentukan Kumpulan Sasaran.

2. masa dan tempat Menentukan kumpulan sasaran Menentukan pemimpin Qiamullail Menyediakan risalah Mengedar risalah Melaksanakan Qiamullail Penilaian dan Penyeliaan Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 43 7.1 Carta Aliran : Qiamullail Membentuk jawatankuasa kecil Menetapkan tarikh.3.

Membuat catatan kehadiran ahli dan membuat catatan isi perbincangan. Penilaian.3 Usrah Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. Laporan. Mengenal pasti pelajar dan membentuk kumpulan usrah. Mengadakan usrah secara halaqah (bulatan).JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 44 7. Merancang tempat dan masa.3. 6. 8. Menentukan pemimpin (Naqib) bagi setiap kumpulan. 9. 7. Mengadakan mesyuarat. 3. Penyeliaan. (Cadangan: 7-10 orang satu kumpulan) 4. 2. 10. Membentuk kumpulan pelajar lelaki dan perempuan 5. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 45 7.1 Carta Aliran : Usrah Mengadakan mesyuarat Merancang tempat dan masa Mengenal pasti pelajar dan membentuk kumpulan usrah Membentuk kumpulan pelajar lelaki Membentuk pemimpin (Naqib) bagi setiap kumpulan Mengadakan usrah secara Halaqah (bulatan) Membuat catatan Kehadiran ahli Isi perbincangan kumpulan Penyeliaan Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .3.

Mengurus peralatan. Menulis surat jemputan kepada semua yang terlibat. poster dan lain-lain). tarikh. 3. Mengadakan sepanduk khas. 9. Laporan. 5. jamuan. 8. Sambutan Hari-hari Kebesaran. makan minum dan cenderamata. Mengenal pasti tokoh-tokoh yang terlibat. khat. Jawatan GPK HEM Proses Kerja 1.4. Mengadakan mesyuarat. 11. 10. Mengenal pasti kumpulan sasaran seperti Pelajar. PIBG dan penderma-penderma.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 46 7. Menubuhkan jawatankuasa. 2. perarakan dan lain-lain. 7. masa dan tempat. Mendapat sumber kewangan daripada sekolah. ibu bapa / masyarakat dan tokoh-tokoh setempat. Penilaian. pertandingan-pertandingan (tulisan jawi. ziarah.3. 4. Melaksanakan program : Contoh: ceramah. 6. Majlis penutup dan penyampaian hadiah pada acara-acara tertentu. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

1 Carta Aliran : Sambutan Hari-hari Kebesaran Menubuhkan jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Mengenal pasti Tokoh-tokoh Masa / Tarikh Tempat Mendapat sumber kewangan Sekolah PIBG Penderma-Penderma Mengenal pasti kumpulan sasaran Pelajar Ibu bapa / Masyarakat Tokoh-tokoh setempat Menulis surat jemputan Mengurus Peralatan Makan / Minum Cenderamata Melaksanakan program Majlis penutup dan penyampaian hadiah Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 47 7.4.3.

3. Menyediakan kertas kerja perkhemahan. Gotong-royong 12. tarikh dan kumpulan sasaran. 7.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 48 7. 8. Mengadakan taklimat kepada semua yang telibat. 2. 9. 3. 5. Menguruskan kenderaan.5 Perkhemahan Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. Membentuk jawatankuasa perkhemahan. 6. Menjalankan aktiviti perkhemahan 11. 4. Mengenal pasti tempat. Menulis surat kebenaran – JPN. Mengadakan mesyuarat. Persiapan untuk pulang 13. ibu bapa / penjaga dan tempat perkhemahan. 10. Penilaian 14. Membuat tinjauan ke kawasan perkhemahan. Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Memaklumkan kepada pihak keselamatan. makanan dan peralatan.

5.1 Carta Aliran : Perkhemahan Membentuk jawatankuasa perkhemahan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Mengenal pasti Tempat Tarikh Kumpulan sasaran Menyediakan kertas kerja Menulis surat kebenaran Ibu bapa / penjaga Jabatan Pendidikan Negeri Tempat Perkhemahan Memaklumkan kepada pihak keselamatan Mengurus Kenderaan Makanan Peralatan (termasuk ubat-ubatan) Membuat tinjauan ke kawasan perkhemahan Mengadakan taklimat kepada semua yang terlibat Menjalankan aktiviti perkhemahan Gotong-royong Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 49 7.3.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 50 Persiapan untuk pulang Membuat penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

(Menghayati keindahan. 8. Penyeliaan program. cara bercakap dan lain-lain). sayang menyayangi dan lain-lain). iii. (menghadiri temuduga. Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 6. Program nilai-nilai estetika.3. Jawatankuasa kecil tiap-tiap program mengadakan mesyuaratnya dan menyediakan pelan tindakan. 7. Pelaksanaan program. Membentuk jawatankuasa program. Penilaian. Mengadakan mesyuarat untuk menentukan agihan tugas dan program. i. 9. 5. 3. 2. Program ‘Table Manners’ / ‘High Table’ (Adab Makan) Program berpakaian kemas.6. Mengenal tokoh dan menulis surat jemputan. Program Penampilan Diri Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. cara pergaulan. iv.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 51 7. 4. Program berkomunikasi. Membentuk jawatankuasa kecil bagi setiap program. ii.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 52 3.6.1 Carta Aliran : Program Penampilan Diri Membentuk jawatankuasa program Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Membentuk jawatankuasa kecil bagi setiap program Program ‘Table Manners’ Program berpakaian kemas Program komunikasi berkesan Program Nilai-nilai estetika. Mesyuarat jawatankuasa kecil program Mengenali tokoh dan menulis surat jemputan Perlaksanaan program Penyeliaan program Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

JENIS AKTIVITI Mesyuarat Badan Pembinaan MASA DIAMBIL 2 jam 1 jam 1 minggu dan 5 minit 10 minit 10 minit 10 minit 15 minit 1 jam 30 minit 2 jam 10 minit 1 jam 2 jam 1 ½ jam 3 hari 1 jam Sahsiah Pelajar. 14. 5. 13. 16. 8. 10. 15. Tahlil dan Ceramah Ringkas Kuliah Zohor Usrah Berpakaian sopan Fadhu Ain Gotong-royong Ziarah Qiamullail Kursus Kepimpinan Pelajar Program Penampilan Diri 2 x seminggu 1 x seminggu sepanjang tahun 2 x seminggu 5 x seminggu sepanjang tahun 3 x setahun 2 x setahun sepanjang tahun Berjemaah sepanjang tahun sepanjang tahun sepanjang tahun sepanjang tahun setiap hari 1 x seminggu Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING NORMA KERJA 53 KEKERAPAN 4 x setahun mengikut keperluan BIL. 9. Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Aktiviti Penyediaan Kertas Kerja Sembahyang Taklim Amalan Berdoa Budaya Memberi Salam Kempen Kempen Berbudaya Sopan Bacaan Al-Quran dan Zikir Majlis Bacaan Yaasin. 3. 1. 7. 4. 18. 17. 12. 6. 11. 2.

Nasyid 22.1. JENIS AKTIVITI Sambutan Hari Kebesaran Islam 19.1. Sentuhan Kerohanian Perkhemahan Penghayatan Ramadhan 2 jam Pertandingan-pertandingan 22. 21. 22. Bercerita kisah-kisah Al-Quran 22.4. Hari Raya Puasa dan Haji 19.3. Tahfiz 22.2. Ma’al Hijrah 19.3.4.2.6. Kebersihan / Keceriaan Kelas / Dorm 1 jam 1 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 x setahun Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .5. Berzanji 22.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 54 KEKERAPAN BIL. Nuzul Quran 19. Is’ra Mikraj 19. 19. AsyuraMenangani Kes Salah Laku Pelajar Melalui MASA DIAMBIL 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 3 hari 1 jam 1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun 2 x setahun 1 x setahun 1 x setahun sepanjang Ramadhan 20. Maulidur Rasul 19.6.5. Tulisan Jawi / Khat 22.

b. 4. TUJUAN : : : KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR AJK KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR BAGI MENDAPATKAN PANDANGAN DAN KELULUSAN PENGETUA BAGI MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR. MATLAMAT 6. TAJUK 2. c. KURIKULUM KURSUS : : : CERAMAH DAN BENGKEL a. DIKEMUKAKAN OLEH 3. Pengendalian Mesyuarat. Melatih Pelajar Merancang dan Melaksanakan Program-Program Bercorak Islam di Sekolah RIADAH USRAH QIAMULLAIL Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 55 LAMPIRAN A CONTOH KERTAS KERJA 1. Pendedahan Cara Kepimpinan Menurut Islam. LATARBELAKANG 5.

30 – 3.00 petang 2.30 petang 6.00 – 12.30 – 8.00 – 4.30 – 10.00 mlm JUMAAT SABTU AHAD QIAMULLAIL PENDAFTARAN & TAKLIMAT MINUM PETANG & SOLAT ASAR RIADAH (GURU PJK) PERSIAPAN DIRI & MAKAN MALAM SOLAT MAGHRIB USRAH & SOLAT ISYAK CERAMAH I SOLAT SUBUH & SOLAT SUBUH & KULIAH SUBUH KULIAH SUBUH SARAPAN PAGI & SARAPAN PAGI & PERSIAPAN DIRI PERSIAPAN DIRI UCAP UTAMA & BENGKEL PERASMIAN CERAMAH II PEMBENTANGAN BENGKEL BENGKEL CERAMAH I CERAMAH II MAKAN T/HARI & MAKAN T/HARI & SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR PEMBENTANGAN PENILAIAN BENGKEL KURSUS CERAMAH II MINUM PETANG & SOLAT ASAR RIADAH (GURU PJK) PERSIAPAN DIRI & MAKAN MALAM SOLAT MAGHRIB USRAH & SOLAT ISYAK CERAMAH II PENUTUP MASA / HARI : TERTAKLUK KEPADA PINDAAN.15 – 7.45 – 6.30 pagi 8.00 – 10.15 – 6.15 pagi 6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 56 LAMPIRAN B CONTOH JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR MASA/HARI 2.00 tgh 2.15 petang 5.00 – 2.00 pagi 10.30 – 4.00 petang 3.15 – 5.45 pagi 4. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .00 mlm 8.15 petang 4.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 57 LAMPIRAN C PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR Dengan menggunakan skala di bawah sila berikan penilaian anda mengenai isi kandungan aktiviti dan kaitan isi kandungan dengan kursus. AMAT MEMUASKAN A. 1. Kandungan Kursus i) Ucap utama dan perasmian ( ) Ulasan : ______________________________________________ ii) Ceramah I ( ) Ulasan : ______________________________________________ iii) Ceramah II ( ) Ulasan : ______________________________________________ iv) Bengkel ( ) Ulasan : ______________________________________________ v) Penilaian Kursus ( ) Ulasan : ______________________________________________ vi) Pendaftaran dan Taklimat ( ) Ulasan : ______________________________________________ Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . TIDAK MEMUASKAN 2. MEMUASKAN 3.

Solat Berjemaah Usrah Qiamullail Riadah iv) FAEDAH KURSUS a. d. Adakah anda telah mendapat faedah dari menghadiri kursus ini. Adakah anda ingin memperlakukan kursus ini kepada pelajar-pelajar lain. b. Adakah cadangan anda untuk memperbaiki kursus ini? ________________________________________________________________ ______________________________________________________ TARIKH TEMPAT : : _________________________ _________________________ Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . YA TIDAK c. Makanan c. YA TIDAK b. c. Penginapan b. Bilik Kuliah d.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 58 PENGURUSAN KURSUS i) TEMPOH MASA KURSUS ii) KEMUDAHAN KURSUS a. Nota-nota iii) AKTIVITI-AKTIVITI a.

Majlis berbuka puasa & Khatam Al-Quran Qiamullail 4. Nasyid Al. AKTIVITI 1. Majlis pelancaran 2. 8. 7. Solat fardhu berjemaah 2. 9.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 59 LAMPIRAN D RANCANGAN AKTIVITI PENGHAYATAN RAMADAN AL-MUBARAK 1. Latihan Wirid beramairamai 5.Asmaul Husna 4. AKTIVITI HARIAN BIL. Bacaan Hadis dan terjemahannya 3. Kuliah Maghrib 2. AKTIVITI 1. Kelas pengajaran Al-Quran Majlis berbuka puasa Solat Tarawih Kempen berpakaian sopan MASA 2 waktu 5 waktu 3 kali 5 waktu Selepas zohor Selepas zohor 1 kali 1 kali Sepanjang masa TEMPAT Surau Surau Surau Surau Surau Surau Kantin Surau Kawasan sekolah TINDAKAN Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Tingkatan 1&2 Semua pelajar Pelajar Islam Guru & Pelajar 2. Ceramah Meletakkan poster & risalah buka Ramadan Membersih dan menghias surau MASA P/hari minggu S/solat tarawih Sepanjang masa Pagi Ahad/ Jumaat TEMPAT Surau Surau Sekitar sekolah Surau TINDAKAN Pelajar Islam AJK AJK AJK Surau 3. AKTIVITI 1. AKTIVITI MINGGUAN BIL. 3. AKTIVITI-AKTIVITI LAIN BIL. 4. 3. Tadarus Al-Quran 6. Bantuan/derma Hari Raya Anak Yatim/pelajar miskin MASA Awal Ramadan Akhir Ramadan Minggu ke3 Ramadan Akhir Ramadan TEMPAT Dewan Terbuka Surau dan Kantin Surau TINDAKAN Guru & Pelajar Guru & Pelajar Guru & Pelajar Dewan Terbuka Guru & Pelajar Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

NAMA PENUH TARIKH LAHIR NO. 2. NAMA KUMPULAN AHLI : : _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ TARIKH : ______________ _____________________ ( ) TANDATANGAN Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 3. 4. 2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 60 LAMPIRAN E BORANG PENDAFTARAN PERTANDINGAN JENIS PERTANDINGAN : _______________________________________ _______________________________________ MAKLUMAT PESERTA 1.KAD PENGENALAN TINGKATAN : : : : _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ MAKLUMAT KUMPULAN 1.

3 Ma’al Hijrah 16. 15. 6.5 Hari Raya Puasa dan Haji 16. 1. Aktiviti Sembahyang berjemaah dan taklim Berdoa Budaya Salam Kempen Berbudaya Sopan Bacaan Al-Quran dan Zikir Majlis Bacaan Yaasin. 4. 7. 10. 18.3 Bercerita kisah-kisah Al-Quran 19.6 Asyura 17. 2.2 Tahfiz 19. 16.4 Berzanji 19.6 Kebersihan / Keceriaan Kelas / Dorm Ya Tidak Catatan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .5 Tulisan Jawi / Khat 19. 14.4 Nuzul Quran 16. 13. Tahlil. 11. 3. 5. Ceramah Ringkas Kuliah Subuh Usrah Barpakaian sopan semasa perhimpunan mingguan dan perhimpunan pagi Fardhu Ain Gotong Royong Ziarah Qiamullail Kursus Kepimpinan Pelajar / Kefahaman Islam Program Penampilan Diri Sambutan Hari Kebesaran Islam 16.1 Isra’ Mikraj 16. Perkhemahan Penghayatan Ramadhan Pertandingan-pertandingan 19. 12. 19. 8.1 Nasyid 19.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 61 LAMPIRAN F SENARAI SEMAK AKTIVITI-AKTIVITI Bil.2 Maulidur Rasul 16. 9.

1RKA. 4RC1.3M5.4K1.3M1.4K3( 57 ORANG) 3 SEPT 2010 TINGKATAN 5 5S1.30 TGH TARIKH : SETIAP JUMAAT SASARAN : MURID PEREMPUAN TINGKATAN 1 . 4RC1.2P2.1RKA.5K2. 5PMM( 85 ORANG) 17 SEPT 2010 TINGKATAN 5 5V1.5S3.5S2. 3RKA.4S3.2RK.4SC2.5 TEMPAT : DEWAN MPV . 2RKA.2RK.2RK.3M4.2P3 ( 130 ORANG) 30 JULAI 2010 TINGKATAN 3 3RK.2P1.5K1. 4PMM.2P1. 2RKA. 2RKA.4RC2( 106 ORANG) TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.2P2. 4PMM.2P2.SMK KAMUNTING.5K3( 64 ORANG) - DEBAT : REMAJA MESTI DIBERI KEBEBASAN UNTUK MENENTUKAN HALATUJU DIRI INVENTORI HARGA DIRI 24 SEPT 2010 TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.30 – 1.3P2.4V2.4S3.4RC2( 106 ORANG) Ceramah / Tayangan Slide : Penyakit Tularan Seks : Remaja : Kejayaan Dimana-mana : Mensyukuri Nikmat : Mata /Telinga : Kemahiran Menyelesaikan Masalah : Kemahiran Membuat keputusan : EQ 20 OGOS 2010 TINGKATAN 4 4V1.5V3. 4RC1.1RKA.5V2.2P2.1RKA.4S3.5S4.3M6 & 3M7( 98 ORANG) 13 OGOS 2010 TINGKATAN 4 4S1.2P3 (130 ORANG) - 1 OKT 2010 TINGKATAN 4 4S1.2P3 ( 130 ORANG) TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.2P1.2RK.( 96 ORANG) 6 OGOS 2010 TINGKATAN 3 3M3. 4K2.2P1.3M2. PESERTA INPUT TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK. 3P1. 2RKA.4SC2. 4PMM.2P3 ( 130 ORANG) TINGKATAN 4 4S1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 62 LAMPIRAN G TARIKH 23 JULAI 2010 KELOMPOK BIMBINGAN @ KEMBARA REMAJA GEMILANG 2010 MASA : 12.4RC2( 106 ORANG) - LAGU-LAGU MOTIVASI /ZIKIR 8 OKT 2010 15 OKT 2010 12 NOV 2010 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .4SC2.

orang ramai selalu sahaja menyalahkan hukuman yang dikenakan kepada pesalah. Pertama ia bersifat memberi balasan kepada sesuatu kesalahan. ia sewajarnya memperturunkan kuasa menjalankan hukuman itu kepada orang yang mewakilinya. Atau bagaimana sesuatu hukuman itu dilaksanakan? Sesuatu itu dikatakan hukuman hanya apabila mengandungi tiga elemen penting berikut. Kuasa tetap ada pada pengetua itu. Diperturunkan kuasa bukan bererti kuasa itu bertukar tangan daripada seorang pengetua atau guru besar kepada orang berkenaan. Ketiga.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 63 LAMPIRAN H Menangani Kes Salah Laku Pelajar Melalui Sentuhan Kerohanian HUKUMAN selalu sahaja dilihat sebagai bahagian paling penting dalam pelaksanaan sesuatu peraturan atau disiplin di sekolah. Konon-kononnya hukuman yang dikenakan tidak memadai. Apabila pengetua menamakan seseorang untuk melaksanakan sesuatu hukuman bagi pihaknya. Dalam konteks sekolah kuasa itu hanya diberikan kepada Pengetua atau guru besar. Kedua dijalankan oleh orang yang berkuasa. Apabila sesuatu peraturan atau undangundang gagal mengurangkan atau membasmi gejala salah laku. tidak setimpal atau pun kurang berkesan. Biasanya orang yang memang ada kaitan dengan masalah disiplin pelajar seperti Penolong Kanan HEM atau guru disiplin. Jarang-jarang cuba melihat kepada aspek lain seperti penguatkuasaan peraturan itu sendiri. hukuman itu bersifat positif yang menyakitkan atau Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Hukuman yang dilaksanakan di sekolah-sekolah boleh berupa daripada seringanringannya seperti amaran. denda. iaitu memberi kesan mencegah. Seseorang pelajar itu boleh dikenakan satu atau dua rotan. penahanan (detention) dan hukuman dera (corporal punishment) sehinggalah kepada seberat-beratnya seperti penggantungan dan pembuangan seseorang pelajar itu. Setiap satu peringkat hukuman itu pula ada tahap-tahapnya. amaran kedua dan begitulah seterusnya. Tentunya apabila sesuatu hukuman itu dilaksanakan ia melibatkan beberapa proses. Maksudnya adakah setiap tahap pelaksanaan sesuatu proses hukuman itu telah dilalui dan jika dilalui adakah ia dilakukan dengan cara-cara yang sewajarnya. menimbangkan pemulihan dan untuk mengelakkan “damage control”. memberi kesan mengawal. Apakah wajar sesorang pelajar yang tidak datang ke sekolah tiba-tiba sahaja menerima surat penggantungan sedangkan proses sebelumnya tidak dilalui seperti diberi surat amaran atau ditegur. Sebagai contoh jika amaran diguna pakai sebagai jenis hukuman. Jika surat itu dikeluarkan pun adalah wajar dipastikan ianya sampai atau diterima oleh ibu bapa atau penjaga pelajar berkenaan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 64 menafikan sesuatu yang disukai. ia bermula daripada amaran pertama. Atau lebih tepat dikatakan sebagai cara-cara yang memang legal dan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Itu bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan. Terdapat sekurang-kurangnya empat nilai sesuatu hukuman itu. Begitu juga dengan rotan.

Tetapi persoalannya mengapa berlakunya peningkatan kes salah laku di kalangan pelajar. kegagalan guru Tingkatan mematuhi setiap tahap dalam memberi amaran sebelumnya boleh sahaja digunakan oleh mahkamah untuk membuktikan bahawa defendan sebenarnya tidak bersalah. bagaimana mungkin ia melompat kepada tahap berikutnya. Atau tok ketampi dua puluh kali. Atau dihukum seratus rotan seperti kesalahan berzina sebagaimana yang terkandung dalam hukuman hudud.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 65 sah mengikut perundangan. Atau ditarik telinga mereka. Atau disebat dengan penyapu. Jika ia dikuatkuasakan sepenuhnya dan dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan ia memang mampu mengurangkan kes salah laku walaupun untuk menyatakan membasmi agak keterlaluan. Maksudnya apabila prosedur awal tidak diikuti. Atau dicubit perut mereka. Ia seolah-olah mahu membuktikan bahawa defendan tidak mendapat hak yang sewajarnya sebelum sesuatu hukuman itu dikenakan ke atasnya oleh pihak sekolah. Malahan di sinilah “perangkap” yang selalu diguna kembali oleh mahkamah apabila sesuatu prosiding dijalankan. Sebagai contoh. ditendang atau diterajang atau dicucuk benda tajam atau bentuk-bentuk hukuman sadis yang lain. Saya kira jelas bahawa jenis hukuman yang sedia ada sudah memadai dan meliputi. Ini penting kerana dari sinilah masalah akan timbul. Adakah hukuman sedia ada perlu ditambah seperti memalukan pelajar di khalayak ramai. iaitu apabila sesuatu hukuman hendak dikenakan ke atas pelajar. Saya memberikan contoh-contoh ini kerana memang jenis-jenis “hukuman tambahan” seperti ini kerap digunakan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Atau dimaki hamun sahaja mereka ini.

Pelajar tidak wajar dilayan sebagai orang salah seperti kita melayan banduan yang dilokap atau disel oleh pihak polis. Bagi saya jenis hukuman itu memadai dan meliputi bagi seseorang pelajar. Di sinilah sakralnya pendidikan. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Adakah wujudnya hukuman-hukuman di balik tabir atau the hidden punishment ini yang menyebabkan pelajar semakin marah kepada guru-guru atau pihak sekolah yang akhirnya menyebabkan berlaku salah laku? Adakah ini sebagai akibat daripada rasa ketidakpuasan hati mereka terhadap hukuman-hukuman tambahan ini? Tentu ada yang tidak kena. Malahan apabila Pengetua atau orang yang diturunkan kuasa menghukum seseorang pelajar hukuman itu dijatuhkan atau dilaksanakan oleh seorang pengetua bukan seorang polis. saya tetap mempertahankan jenis-jenis hukuman yang sedia ada sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan. Adalah tidak wajar pelajar yang sedang belajar apabila melakukan kesalahan disamakan dengan orang salah di luar. Apabila guru menangani sesuatu kes salah laku. Guru adalah guru dan ia tidak boleh dibenarkan menjadi polis walau sesaat pun. Bagi saya.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 66 oleh seseorang guru semasa saya bersekolah dahulu dan semasa saya menjadi guru pun. “Hukuman tambahan” ini menjadi semakin biasa bagi sesetengah guru. Guru tidak akan menjadi polis sampai bila-bila. ketika ia menangani kes itu ia tetap seorang guru. Di sinilah bezanya pendidikan.

Tetapi apa yang berlaku pelajar telah dihukum beberapa kali sebelum hukuman sebenar atau merotan itu dilaksanakan. Cara mengenakan hukuman mungkin menjadi salah satu sebab mengapa kes salah laku bertambah. Dan apabila mereka membuat kesalahan ia wajar dikenakan hukuman yang boleh menyedarkan dirinya bahawa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan boleh memudaratkan bukan sahaja dirinya. Katakan seseorang pelajar itu akan dirotan. Kesannya hukuman yang dijalankan tadi sedikit pun tidak memberi kesan atau sakit ke atas pelajar tadi. Ini dilakukan dengan harapan bahawa tempoh pendidikan yang dilaluinya selama di sekolah akan menjadikannya orang yang baik suatu hari nanti. Sebelum pelajar itu dihukum ia sudah dinista oleh sebahagian guru. Berbagai-bagai kata kesat dituju kepada pelajar berkenaan sama ada secara langsung atau tidak. ia dijalankan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai terasnya. bukan sematamata hukuman per se.Malahan pelajar itu nanti akan dihukum lagi dan lagi dan lagi selepas hukuman merotan dijalankan. Maknanya setiap hukuman yang dijalankan di peringkat sekolah. tetapi juga orang lain.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 67 Pendidikan melihat pelajar ada peluang untuk melakukan kesalahan sebagaimana mereka jada peluang untuk berbuat baik. Ia tidak berupaya lagi menumbuhkan rasa keinsafan daripada hati kecilnya serentak dengan rotan yang hinggap di punggungnya atau di telapak tangannya kerana di dalam hatinya sudah terlalu sakit mendengar kata- Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Itulah satu-satunya hukuman yang patut diterima oleh pelajar berkenaan bukan yang lain-lain.

Ia tetap Pengetua semasa ia marah atau tidak. Selain itu. Baginya kata-kata kesat guru yang menghukum dan bagaimana guru menangani kesnya adalah hukuman yang tidak dapat ia terima. hubungan kejiwaan antara guru-guru dengan pelajar-pelajar harus dijaga sepanjang masa seperti juga hubungan kejiwaan yang terjalin antara anak yang baik dengan ibu bapa yang soleh. Takuttakut kita juga akan menerima kiriman yang menyakitkan daripada hati mereka yang tergores itu. Apabila kita mengirimkan perasaan benci kepada murid-murid kita. Kasihanilah mereka sebagai insan-insan kerdil yang mengharapkan belaian kasih sayang.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 68 kata hina gurunya itu. Setiap guru harus berupaya mendidik hatinya agar ada rasa belas kasihan. dendam. kita seolah-olah sedang memindahkan gelombang-gelombang negatif kepada diri pelajar tadi. Hak-hak untuk didengar. Janganlah ada terdetik di hati kecil kita perasaan benci kepada mereka semasa kita melaksanakan hukuman kerana takut-takut ia menjadi doa untuk mereka. benci dan memberontak dalam diri pelajar itu. Maka timbullah rasa marah. Ia adalah perlindungan semulajadi bagi seseorang pelajar yang dikurniakan oleh Tuhan. membela diri dan mengetahui tentang kesalahan dan sebab-sebab ia dihukum. dikhuatiri ia akan menerima semua gelombang itu tanpa tapisan lagi memandangkan minda Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . dan husnu dzan kepada setiap pelajarnya termasuklah pada saat-saat hukuman hendak dilaksanakan. perhatian dan bimbingan daripada kita. Jika minda terancang pelajar tadi tidak berupaya menghalang kemasukan gelombang negatif ke dalam minda terpendam.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 69 terpendam itu buta sifatnya. termasuk pandangannya kepada guru tadi. Inilah kuasa mental fax dan spritual linking yang tidak boleh dianalisis secara saintifik yang dianugerahi Tuhan kepada setiap insan. Kita sebagai guru hanya memberikan yang terbaik kepada anak murid kita. kita sewajarnya mengirimkan yang terbaik sahaja untuk anak murid kita. seperti antara suami isteri. Ketika mereka menghayunkan rotan ke arah kita mulut mereka berkata kepada kita anak bertuah atau murid bertuah. terutama mereka yang mempunyai pertalian rapat antara satu sama lain. antara adik beradik dan antara guruguru dengan pelajarnya. Pastinya yang terbaik itu kita berikan dengan cara yang terbaik juga. Seluruh mood dan sikapnya akan berubah. Ketika mereka menghayun rotan itu mereka ingin menjadikan kita manusia berguna. Inilah tuah yang dimaksudkan. Dalam erti kata lain ia juga akan memindahkan perasaan bencinya juga kepada guru yang membencinya. Sebab itu tindakan guru. Akhirnya kita pun menjadi manusia berguna. Inilah juga barakah daripada sesuatu hukuman yang dikenakan oleh tangan-tangan bersih yang lahir Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . termasuk ibu bapa dahulu boleh diterima oleh kita walaupun tindakan mereka dikatakan sangat keras berbanding dengan ibu bapa dan guru sekarang. Mereka merotan kita tetapi kita boleh menerimanya. anak dengan ibu bapa. Maka jika ini berlaku dikhuatiri pelajar tadi akan akur dengan gelombang tadi lalu menerima hakikat yang dirinya memang seperti itujahat dan tak berguna. Seperti halnya dengan kiriman dan pemberian.

Apa salahnya sebelum seseorang pengetua dan guru yang diperturunkan kuasa merotan atau menjalankan sesuatu hukuman mengambil wuduk. beristighfar banyak-banyak atau solat sunat dua rakaat memohon petunjuk daripada Allah. kebencian dan dendam. Atau membiarkan mereka dihukum untuk selama-lamanya disebabkan satu kesalahan yang mereka lakukan.Lebih tepat lagi kita menghukum mereka ketika kita marah. Apalah salahnya sekiranya kita berkunjung ke rumah pelajar yang pernah kita hukum itu. Tidak adilkah kita apabila melayan pelajar yang pernah bersalah dengan layanan yang baik serupa dengan pelajar yang lain juga. Mata pula memandang dengan cara yang cukup sinis dan penuh kebencian. Apakah wajar dengan hanya satu kesalahan mereka diletakkan dalam kandang orang salah untuk selama-lamanya. Marilah kita menggunakan pendekatan minda fax dan kerohanian setelah cara yang kita gunakan selama ini gagal membentuk insan seimbang yang diharapkan. tetapi kuasa inilah yang jarang-jarang digunakan kerana apabila rotan dihayunkan hati penuh dengan kemarahan dan “membengkak” sambil mulut memaki hamun ikut suka hati. belanja dia makan atau mengajaknya tidur di rumah kita. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Inilah kuasa sentuhan hati. apabila rotan hinggap di punggung ia langsung tidak memberikan bekas dan membawa apa-apa makna kepada diri pelajar itu selain kemarahan. Marilah kita gunakan balik kaedah guru-guru kita dahulu dalam melaksanakan sesuatu hukuman. Akibatnya.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 70 daripada hati-hati yang bersih.

Mengapakah kita tidak menggunakan alat-alat ini dalam mendidik pelajar-pelajar kita sedangkan alat-alat inilah yang digunakan oleh para nabi. kaunselor atau guru biasa. para wali. berbanding dengan tindakan-tindakan agresif dan keterlaluan yang kita hadapkan kepada mereka. berbanding dengan pandangan yang jernih. marilah kita memuhasabah diri kita tentang apa yang telah kita lakukan kepada pelajar-pelajar kita selama ini. lemah dan tidak ada harapan berbanding kesungguhan kita untuk membantu mereka untuk menjadi manusia berjaya dan berguna. benci. guru disiplin. Berapa banyak perkataan terima kasih yang kita gunakan kepada pelajar-pelajar kita sebagaimana yang kita selalu harapkan mereka melakukannya.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 71 Sebagai pendidik. Pernahkah kita mendoakan kesejahteraan anak murid kita sebagaimana mereka mendoakan kesejahteraan kita. Berapa kali dalam sehari kita berbual tentang anak murid kita yang konon-kononnya bodoh. datuk Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . penuh harapan dan kasihan. Berapa senyuman yang kita ukirkan berbanding dengan wajah yang mencuka. berbanding perasaan empati dan husnu dzan. Berapa kerap sentuhan yang kita lakukan ke atas pelajar kita dengan penuh rasa kasih sayang dan insaf dalam suatu hari. tidak kiralah siapa kita – pengetua. Berapa kali terdetik di hati kita perasaan benci.Jika pernah berapa kali kita lakukannya dalam sehari. murung dan tidak ceria. Berapa banyak pujian dan kata-kata baik yang kita ungkapkan kepada murid-murid kita sepanjang hari ini berbanding katakata kesat dan keji. Berapa kali kita memandang pelajar dengan pandangan sinis.

Hati para pengetua dan guru-guru wajar dibersihkan. Para ulama’ seperti ustaz Amran Kasimin dan ustaz Abu Hassan Din al-Hafiz lebih mendesak untuk digunakan perkhidmatan mereka berbanding seorang peguam atau pegawai polis. satu bidang yang bukan lagi menjadi pilihan. Mahathir dan pemikirannya wajar disebut berkali-kali dan dijadikan contoh pada setiap masa. Kitab-kitab tasauf yang muktabar seperti ihya’ ulumuddin. Shukri Abdullah dan namanama besar seperti Tun Dr. Dr. tetapi melalui bimbingan rohani dan jiwa yang mendalam dalam bidang tasauf. Tegasnya sebanyak mana pun hukuman yang dikenakan ke atas seseorang pelajar itu. Pakar motivasi seperti Dato’ Dr Fadzilah Kamsah. tetapi keutamaan kepada pentadbir sekolah.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 72 nenek dan guru-guru kita suatu ketika dahulu. dan kitab-kitab pendidikan hati yang lain patut dibaca oleh setiap pengetua. Ini bukan dilakukan dengan mandi taubat atau minum air jampi atau melalui aktiviti pembersihan (yaqazah). Generasi terdahulu telah telah berjaya mendidik kita menjadi manusia yang berguna. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . ia tidak akan menimbulkan keinsafan ke atas diri pelajar berkenaan jika hukuman itu dilaksanakan daripada tangan yang kotor dan hati yang tidak bersih.

Kesimpulan daripada perbincangan saya tadi jelas membuktikan metode kebendaan dan nafsu yang digunakan selama ini dalam menangani masalah disiplin tidak akan berjaya jika sentuhan yang dilakukan ke atasnya tidak disertai dengan “tangantangan Tuhan”.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 73 Jika ada program atau kursus dalam perkhidmatan dan kursus peningkatan profesionalisme yang dijalankan. sedangkan kita masih lemah dalam banyak perkara. Selain itu ia juga berupaya memetik kata-kata suci Budha. tetapi mereka patut berupaya membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa tertentu kepada pelajar-pelajar ini. Oleh itu janganlah kita tinggalkan Tuhan kita dalam aspek yang penting ini. subjek atau topik yang berkaitan dengan bidang tasauf atau pendidikan hati ini wajar dimasukkan. Hakcipta Abd Bashid Harun Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Marilah kita hadirkan Tuhan semasa kita melaksanakan hukuman tadi kerana yang terbaik itu hanyalah daripada Tuhan. Pengetua bukan sahaja patut menghafal pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin.Tao danLao. Kita hendaklah sedar untuk selamanya bahawa kita tidak boleh mengambil alih kerja Tuhan walau bagaimana baiknya kita dan sehebat manapun usaha yang kita lakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful