2010-2011

34600 KAMUNTING PERAK DARUL RIDZUAN

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

2 Muka Surat

Kandungan

1. Perutusan Pengetua 2. Perutusan Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid 3. Latar belakang Sekolah 4. Objektif - Umum - Khusus 5. Carta Organisasi 6. Ahli Jawatankuasa Badan Pembinaan Sahsiah Pelajar 7. Fungsi- Fungsi Utama Badan 8. Proses Kerja dan Carta Aliran Aktiviti Utama Latihan Imam dan Bilal Solat Berjemaah dan Ta’lim Amalan Berdoa Amalan Memberi Salam/Ucap Selamat Amalan Membaca Al-Quran/Baca Yaasin Tahlil dan Zikir Amalan Memakai Pakaian Kebangsaan Ziarah Kuliah Penghayatan Ramadan Al-Mubarak Gotong-Royong/Kerja Bakti Pertandingan

4 5 6-7

8 9 10-11

12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24 25 26-27 28-30 31-32 33-35

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

3

Kandungan

Muka Surat

Ceramah Kelas Fardhu Ain Kursus Kepimpinan Pelajar/Kefahaman Islam Qiamullail Usrah Sambutan Hari-Hari Kebesaran Perkhemahan Program Penampilan Diri Norma Kerja Lampiran A ( Contoh Kertas Kerja ) Lampiran B ( Contoh Jadual Kursus Kepimpinan Pelajar ) Lampiran C ( Penilaian Kursus Kepimpinan Pelajar ) Lampiran D ( Rancangan Aktiviti Penghayatan Ramadan Al-Mubarak ) Lampiran E ( Borang Pendaftaran Pertandingan ) Lampiran F ( Senarai Semak Aktiviti-Aktiviti ) Lampiran G ( Kelompok Bimbingan @ Remaja Gemilang 2010 ) Lampiran H ( Bahan Bacaan)

36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-54 55 56 57-58 59 60 61 62 63-73

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

ni Usaha ini tentulah menuntut pengorbanan masa dan tenaga daripada golongan pendidik di sekolah ini. Semoga usaha rohani yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah. Allah Hal Insya-Allah Buku Manual Pembinaan Sahsiah Pelajar yang dirumus khas oleh Unit Hal-Ehwal Murid yang ada di tangan tuan/puan ini boleh dijadikan panduan dasar dalam menggerakkan pelbagai aktiviti pengisian jiwa dan rohani ke atas pelajar Islam di sekolah ini. ialah denganmembantu mereka memberikan pendidikan agama dan bimbingan rohani kepada kepa anak-anak mereka semasa di sekolah. Menyalahkan ibu bapa secara berterusan tidak akan mengubah nasib pelajar-pelajar kita.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING EHWAL 4 PERUTUSAN PENGETUA SMK KAMUNTING Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh SELAIN memberikan tumpuan kepada aspek fizikal seperti pembinaan instrumen mencegah perlang perlanggaran disiplin dan penguatkuasaan peraturan sekolah. Adalah tidak mencukupi jika pelajar sekadar dikekang dengan sejumlah peraturan. Keghairahan kita untuk menangani masalah disiplin. peringatan. an pelajar-pelajar juga memerlukan program pengisian rohani yang dirancang pelajar secara tersusun. Sekian. zikir dan latihan ibadat adalah keperluan agama jiwa sebenar pelajar yang berupaya mencegah pelajar daripada melakukan perbuatan mungkar. Jiwa kelompok remaja yang sedang membesar ini perlu dididik dengan ilmu agama serta amal makruf yang berterusan. Makanan rohani yang berupa pengisian ilmu agama. Mereka juga tidak patut berterusan menyalahkan ibu bapa jika sesuatu anak yang buruk terjadi ke atas anak mereka. jangan sampai kita terlupa kepada aspek yang satu ini sedangkan inilah yang mendasari disiplin keseluruhannya dalam mencapai matlamat melahirkan modal insan yang berkualiti untuk keperluan duniawi dan ukhrawi. berkualiti dan bersesuaian dengan keperluan sebenar sekolah berkualiti yang diaksanakan secara berterusan. amaran dan hukuman sedangkan jiwa mereka tidak diisi dengan makanan rohani yang lebih daripada sekadar mencukupi. Jadi pelajar apa yang boleh kita lakukan sebagai insan yang pernah terdidik secara formal di pusat pengajian tinggi dan agak lebih bernasib baik daripada sesetengah ibu bapa. terima kasih. ( HAJI ABDUL SATAR BIN ABDULLAH ) Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . rkan Para guru di sekolah juga diharapkan agar tidak meletakkan harapan sepenuhnya kepada ibu bapa dalam menjalankan tanggungjawab memberi bimbingan agama dan rohani kepada tanggungjawab anak-anak mereka. Aspek tenaga penggerak tidak sepatutnya menjadi masalah kepada kita sebab di sekolah ini yang kebetulan ada Kelas Rancangan Khas Agama memiliki sekumpulan ustaz dan ustazah yang mempunyai kemahiran agama yang tinggi yang boleh digembleng secara bersepadu untuk melaksanakan agenda murni ini.

kesalaha Tegasnya niat sahaja tidak akan berupaya direalisasikan jika tidak ada ruang yang akan ditukar sebagai peluang untuk berbuat demikian. Ketua Panitia Pendidikan Islam akan berfungsi pentadbir. ponteng kelas. Guru akan memandu dan membantu pelajar agar niat yang rgelar tidak betul jika ada pada awalnya tidak akan dapat dilepaskan untuk melakukan kesalahan. mencuri. Sering sahaja pilihan itu tidak tepat dan merosak pat merosakkan diri mereka. angkah Melakukan amal soleh sahaja masih belum mencukupi sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan perkara-perkara mungkar. sebagai Setiausaha dalam JK Program ini dengan penyelarasnya Kaunselor sekolah. Janganlah sampai kita meninggalkan perkara me pokok disebabkan tumpuan yang berlebihan ke atas perkara-perkara cabang. termasuk perkaraperkara perkara yang salah. Di sekolah. kokurikulum dan HEM dengan menggubal satu pelan bertindak yang dinamakan Manual Program Pembinaan S makan Sahsiah Pelajar yang antara lain bertujuan membendung kes salah laku pelajar sama ada di dalam sekolah mahupun di luar sekolah. kita juga patut memberikan pelajar hanya yang terbaik iaitu sesuatu yang bersifat kekal dan holisitik sebagai langkah pencegahan untuk jangka panjang. Pengisian perkara rohani dan ibadat adalah merupakan perkara pokok yang saya maksudkan yang tidak boleh diabaikan sama sekali. bimbingan secara berterusan. Apatah lagi manusia itu masih bergelar pelajar yang belum cukup matang untuk dibiarkan berfikir bebas dan bersendirian dalam membuat pilihan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING EHWAL 5 PERUTUSAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID HAL-EHWAL BERDASARKAN Teori X dan Y oleh McGregor.Jika manusia dibiarkan tanpa perhatian manusia akan memilih apa yang ia rasa seronok untuk melakukannya. Sesungguhnya langkah pengisian mesti dijalankan serentak dengan langkah pencegahan. Sebab itu pelajar memerlukan bantuan dan . Kesalahan yang dilakukan oleh pelajar seperti demikian. kurikulum. manusia mempunyai potensi dan peluang yang sama banyak sama ada untuk melakukan kesalahan atau memilih kebenaran. dung l Dalam merealisasikan usaha ini seluruh tenaga guru pendidikan Islam akan digembleng secara lisasikan am bersepadu bersama unit-unit lain di bawah empat bidang kemenjadian utama sekolah dengan unit dikawal selia terus oleh Pengetua dan pentadbir. Langkah menghukum pelajar yang bersalah tidak perkara cukup untuk mendidik pelajar yang lain jika jiwa pelajar masih kosong daripada aspek rohani dan agama. unit iaitu pengurusan. Sebagai guru. Selain menutup ruang dan peluang daripada mereka melakukan kesalahan. bimbingan dan bantuan itu diberi oleh insan yang an sangat mulia yang bergelar guru. berbuat bising. kita wajar menjadi lebih bijak daripada pelajar serta lebih bijaksana dalam menghidu ruang agar tidak sampai digunakan sebagai peluang oleh pelajar untuk melakukan kesalahan. Oleh itu pihak sekolah telah mengambil in inisiatif untuk melaksanakan program pembangunan rohani pelajar melalui unit-unit tertentu di bawah empat bidang kemenjadian utama sekolah. ( ABD BASHID BIN HARUN ) Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . merokok dan sebagainya hampir semuanya berpunca s daripada ruang yang wujud di sekitar mereka yang kadang-kadang tidak disedari oleh para tid guru.

berdisiplin.sifat penampilan diri yang sempurna dan menyakinkan. jujur. beberapa masalah telah dikenal pasti dan diikuti dengan penyusunan pelbagai program dan aktiviti yang bersesuaian yang akan dilaksanakan bermula Ramadhan ini. 1. Di bawah Unit Hal-Ehwal Murid. amanah dan berhemah tinggi. iii) Melahirkan pelajar yang penyayang.tetapi ruang dan peluang yang terbuka luas bagi pihak sekolah melaksanakan pelbagai program pembangunan peningkatan kerohanian dan kesedaran di kalangan pelajarnya. (b) Objektif Khusus: i) Melahirkan pelajar Muslim yang berilmu. Ini adalah kerana sekolah percaya bahawa sahsiah yang baik adalah permulaan kepada penambahbaikan menyeluruh termasuk dalam bidang akademik. Untuk merealisasikan hasrat ini. menjadi ikutan dan teladan dalam pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . berbudi bahasa. beriman dan beramal. penghayatan agama Islam dan nilai-nilai murni perlu dimantapkan penerapannya melalui program-program dan aktiviti yang berbentuk kerohanian yang terancang. Memiliki sifat. (a) Objektif Umum: Melahirkan generasi pelajar yang berpegang teguh kepada akidah dan syariah Islam serta mampu mencerminkan akhlak yang mulia. Ini sebenarnya bukanlah masalah.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 6 Latarbelakang: SMK Kamunting merupakan sebuah sekolah menengah yang selalu dikaitkan dengan pelbagai stigma negatif di kalangan pelajarnya. bertanggungjawab dan produktif. ii) Melahirkan pelajar yang dedikasi.

v) Menyediakan landasan ke arah kejayaan di dunia dan akhirat.pelajar yang memiliki budaya yang tinggi dan nilainilai estetika yang murni.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 7 iv) Melahirkan pelajar yang bersyukur dan sentiasa mengenang budi. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . vi) Melahirkan pelajar.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 8 CARTA ORGANISASI BADAN PEMBINAAN SAHSIAH PELAJAR PENGETUA PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKU PK PETANG PK TING 6 KELAB MULTIMEDIA GURU-GURU KANAN PANITIA PEND MORAL KAUNSELOR (PENYELARAS) PER PEND ISLAM & B ARAB PUTERI ISLAM PANITIA PEND ISLAM (SETIAUSAHAKP) J/KUASA PROGRAM PPDa (SU BERSAMA) JK PROGRAM SURAU GURU BIMBINGAN & KAUNSELING (PAGI & PETANG) KETUA GURU DISIPLIN PAGI DAN PETANG KETUA GURU PENGAWAS PAGI DAN PETANG Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

PENGERUS I V PENYELARAS SETIAUSAHA BERSAMA : : : : : : : : : PENGETUA PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM KAUNSELOR KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM GURU PROGRAM PPDa Ketua-Ketua Bidang Guru Pendidikan Islam Ketua Panitia Pendidikan Moral Guru Persatuan Pendidikan Islam & Bahasa Arab Guru Puteri Islam Guru Bimbingan & kaunseling (pagi & Petang) Ketua Guru Penasihat Pengawas Pagi & Petang Ketua Guru Disiplin Pagi & Petang Guru-Guru JK Program Surau Guru-guru Multimedia AHLI JAWATANKUASA : : : : : : : : : : .9 AJK BADAN PEMBINAAN SAHSIAH PELAJAR PENGERUSI TIMB. PENGERUSI I TIMB. PENGERUSI III TIMB. PENGERUSI IV TIMB. PENGERUSI II TIMB.

2. Penghayatan Ramadan Al.fungsi Utama Membentuk generasi berakhlak mulia 6. Ceramah berunsur keagamaan.1. 6.3.3. 6. emosi dan jasmani.1.6. Amalan memberi salam.1.1. 6.2. Membaca Al Quran/Yaasin Tahlil dan Zikir.1. 6. Ziarah ke hospital/rumah.ciri kematangan peribadi organisasi.1. Penghayatan Sayyidul Ayyam 6.1. rohani.9. Aktiviti Bagi Fungsi.4. Amalan berdoa. Latihan Imam dan Bilal.1.1.2. Kuliah Zohor. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. 6. 6. Forum Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Budaya berpakaian sopan. 6.8.4.2.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 10 Fungsi –fungsi Utama Membentuk generasi pelajar berakhlak mulia. Gotong – royong Pertandingan / aktiviti bercorak ke-Islaman. Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani 6. 6. 6. Solat berjemaah dan Ta’lim.Mubarak Melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. 6. 6.1. 6.2.1. 6.11. rohani.1.7.2. Membentuk pelajar memiliki ciri.5.1.10.

3.5. Kursus Kepimpinan Pelajar. Kursus Kefahaman Islam 6. Program Penampilan Diri Cara berpakaian Adab makan Cara pergaulan Cara berkomunikasi Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .7.3.3. Qiamullail. 6.3. Pertandingan syarahan. organisasi.1.3. kuiz dan membaca puisi.3.4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 11 Membentuk pelajar memiliki ciri.3. intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. Sambutan Hari. Perkhemahan Ibadah 6.2.3. 6.ciri kematangan peribadi.8. 6.6. 6.3.Hari Kebesaran Islam Maulidur Rasul Maal Hijrah Isra’ dan Mikraj Nuzul Al-Quran Asyura 6. Usrah. 6.

Jadual Latihan. Tenaga Pengajar 7. Temuduga pelajar yang telah dikenal pasti. Penilaian 9. Kenal pasti pelajar yang boleh menjadi Imam dan Bilal. Menjalankan Kursus secara musahah • • • Kefasihan bacaan Tajwid Akhlak 8. 6. 4. 3. Tempat latihan. Pengiktirafan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 12 7. 5. PROSES KERJA AKTIVITI UTAMA Membentuk generasi berakhlak mulia Latihan Imam dan Bilal Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. 2. Menyediakan buku/ Kitab Panduan imam dan bilal.

2 Carta Aliran : Latihan Imam dan Bilal Kenal pasti pelajar Temuduga pelajar yang telah dikenal pasti Menyediakan jadual latihan Menyediakan kitab/ buku panduan Imam dan Bilal Menyediakan tempat latihan Kenal pasti tenaga pengajar Melatih pelajar Penilaian Tidak Ya Pengiktirafan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 13 7.1.1.

Tindakan Susulan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1. Mengadakan / Menyediakan kemudahan tempat solat dan wuduk Penyelaras 2. Ta’alim Setiausaha 12. Wirid bersama Imam 9. Doa 10.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 14 7. Solat Berjemaah dan Ta’alim Jawatan Pengetua / PK HEM Proses Kerja 1. Iqamah 6. Solat Sunat 11. Bilal dan Penyampai Ta’alim 3. Mempastikan pelajar ke surau 5.2. Solat berjemaah 8. Mempastikan / mengingatkan pelajar berada dalam saf dan membetulkan saf 7. Azan 4. Menyediakan jadual bertugas Imam.

Bilal dan Penyampai Ta’alim Azan mempastikan pelajar ke surau Iqamah Mempastikan / mengingatkan pelajar berada dalam saf dan membetulkan saf Solat berjemaah Wirid bersama Imam Doa Solat Sunat Ta’alim Tindakan Susulan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .2.1. Carta Aliran : Sembahyang Berjemaah dan Ta’alim Mengadakan atau menyediakan kemudahan tempat solat dan wuduk Menyediakan Jadual Bertugas Imam.1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 15 7.

Melatih pelajar membaca doa dan menghafaz doa 3. Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Menentukan pelajar-pelajar mengetahui bacaan doa secara berjadual. Mempastikan pelajar mengaminkan doa 6. Menyediakan teks doa sesuai dengan keadaan 2.1. Melatih tatacara dan adab berdoa 4. 5. Amalan Berdoa a. Sebelum dan selepas belajar c. Sebelum dan selepas makan b. Sebelum perhimpunan pagi d. Doa harian yang sesuai dengan aktiviti pelajar.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 16 7. Membuat penyeliaan dan penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .3. Selepas perhimpunan mingguan e.

3. Selepas perhimpunan pagi d.1 Carta Aliran : Amalan Berdoa a. Doa harian yang sesuai Menyediakan teks doa Melatih pelajar membaca dan menghafaz doa-doa dengan betul Tidak Ya Melatih tatacara dan adab berdoa Menentukan pelajar-pelajar mengetuai bacaan doa secara berjadual Mempastikan pelajar mengaminkan doa Penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 17 7. Sebelum dan selepas belajar c.1. Sebelum dan selepas makan b. Selepas perhimpunan mingguan e.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .4. 4. AJK 2.1. Mengedarkan risalah. Orang muda memberi salam kepada orang tua. Pengukuhan. Orang yang masuk dalam majlis kepada orang yang ada dalam majlis.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 18 7. Memberi kesedaran dan kefahaman tentang kelebihan mengucap salam / ucap selamat. Amalan Memberi Salam / Ucap Selamat Jawatan Penyelaras Proses Kerja 1. Melatih pelajar memberi dan menjawab salam dengan betul. Orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. 5. 3. Penyeliaan.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 19 7.1.4. Orang muda memberi salam kepada orang tua. Orang yang masuk ke dalam majlis kepada orang yang ada dalam majlis Tidak Ya Penyeliaan Pengukuhan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mengedarkan risalah mengenai fadilat memberi salam Melatih pelajar memberi dan menjawab salam dengan betul: Orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk.1 Carta Aliran : Budaya Memberi Salam / Ucap Selamat Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya kelebihan salam / ucap.

1. Menyediakan kemudahan bahan (Al-Quran). 4. 3.5. Mengadakan kelas pengajian Al-Quran yang buta Al-Quran. Amalan membaca Al-Quran Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Penyeliaan. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 6. Amalan membaca Al-Quran selepas sembahyang. tempat dan guru-guru Al-Quran. Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh membaca AlQuran dengan betul melalui ujian bacaan semasa Kelas Fardhu Ain dan kokurikulum agama kepada pelajar baru. buku tafsir. 2. Menyediakan jadual kelas membaca Al-Quran.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 20 7. 5.

Menyediakan kemudahan Bahan (al-Quran.1 Carta Aliran : Amalan Membaca Al-Quran/Yaasin Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh membaca Al-Quran/Yaasin dengan betul melalui bacaan semasa kelas Fardhu Ain dan kokurikulum agama kepada pelajar-pelajar baru. buku tafsir) Mengadakan jadual kelas membaca Al-Quran Amalan membaca al-Quran selepas solat Membuat penilaian Tidak Ya Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 21 7.1.5. Mengadakan kelas pengajian al-Quran kepada yang buta al-Quran.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 22 7. 2. Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh bertahlil dan zikir. 7.6. Melatih secara berkumpulan kecil. 5.1. Tahlil dan Zikir Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Memberi pendedahan tentang fadilat tahlil dan zikir. 4. 6. Membuat penilaian. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mengadakan kegiatan bertahlil dan zikir beramai-ramai. Melantik pemimpin majlis tahlil dan zikir. Menyediakan kemudahan untuk bertahlil dan zikir. 3.

1 Carta Aliran : Tahlil dan Zikir Mengenal pasti pelajar yang tidak boleh bertahlil dan zikir. Melantik pemimpin majlis tahlil dan zikir. Tidak Ya Penilaian.1. Melatih secara berkumpulan kecil.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 23 7. Mengadakan kegiatan bertahlil dan zikir beramai-ramai. Memberi pendedahan tentang fadilat tahlil dan zikir.6. Menyediakan kemudahan untuk bertahlil dan zikir. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

1.7.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 24 7.1 Carta Aliran : Amalan Memakai Pakaian Kebangsaan Menempah kain samping dari koperasi Mengedarkan risalah cara berpakaian Mempamerkan contoh berpakaian sopan Tidak Ya Penyeliaan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

8.1.1 Carta Aliran : Ziarah Mengadakan mesyuarat untuk menyatakan tujuan ziarah Memberi penjelasan kepada pelajar kelebihan ziarah dan adab ziarah Menyusun jadual ziarah Menjalankan ziarah Penyeliaan Penilaian Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 25 7.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

26

7.1.9 Kuliah Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. Mengadakan mesyuarat. 2. Menentukan tajuk kuliah subuh. 3. Membuat jadual pengkuliahan. 4. Jadual pelajar mempengerusikan majlis. 5. Mempastikan kehadiran semua pelajar. 6. Mempastikan pelajar membuat catatan bahan kuliah. 7. Membuat penilaian dan penyeliaan.

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

27

7.1.9.1

Carta Aliran : Kuliah

Mengadakan mesyuarat

Menentukan tajuk kuliah Subuh

Membuat Jadual Pengkuliahan

Membuat Jadual pelajar mempengerusikan majlis

Mempastikan kehadiran semua pelajar

Mempastikan pelajar membuat catatan bahan kuliah

Mempastikan kehadiran semua pelajar

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING

28

Penghayatan Ramadan Al-Mubarak Jawatan PK HEM Penyelaras Pengetua AJK Badan Pembinaan Sahsiah Tadarus Solat Tarawih Kempen berpakaian sopan Pertandingan 6. Menulis surat jemputan kepada pengerusi dan AJK PIBG untuk menghadiri majlis berbuka puasa dan khatam al-Quran dan bersahur. 7. Memaklumkan kepada warga sekolah berkenaan majlis tersebut. 8. Majlis berbuka puasa dan khatam al-Quran. 9. Pertandingan – tulisan khat, jawi, nasyid, puisi Islam dan kuiz. 10. Mengadakan ceramah Nuzul Al-Quran dan Qiamullail. 11. Sumbangan hadiah Sambutan Hari Raya kepada anak yatim dan yang kurang kemampuan. 12. Majlis penutup. 13. Penilaian dan tindakan susulan. Proses Kerja 1. Menubuhkan Jawatankuasa Penghayatan Ramadan. 2. Merancang dan menyediakan jadual aktiviti. 3. Mendapatkan peruntukan dan keperluan. 4. Mengadakan majlis pelancaran. 5. Pelaksanaan aktiviti:-

Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar

1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 29 7.1 Carta Aliran : Penghayatan Ramadan Menubuhkan Jawatankuasa Penghayatan Ramadan Merancang dan menyediakan jadual aktiviti Mendapatkan peruntukan dan keperluan Mengadakan majlis pelancaran Pelaksanaan aktiviti:i. Tadarus ii. Kempen berpakaian sopan iv. Solat Tarawih iii.10. Pertandingan penghayatan Ramadan Menyambung kerja Tulis surat Jemputan kepada Pengerusi dan AJK PIBG ke Majlis Berbuka Puasa dan Khatam Al-Quran dan Bersahur Memaklumkan kepada warga sekolah berkenaan majlis tersebut Menyambung kerja • • • Ceramah Qiamullail Sumbangan hadiah sambutan Hari Raya kepada anak-anak yatim dan pelajar miskin Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 30 Menyambung kerja Majlis berbuka puasa dan Khatam AlQuran Majlis Penutup Penilaian dan laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

AJK Badan Sahsiah 5. Guru & Pelajar 10. Menyediakan jadual waktu. Menjalankan aktiviti. Membuat tempahan bas dan menyediakan peralatan yang perlu. Menyampaikan taklimat sebelum aktiviti. Menubuhkan jawatankuasa kecil yang melibatkan guru dan pelajar. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Memaklumkan kepada pihak kantin/guru ERT untuk mendapat bekalan makanan pada hari berkenaan. Mengenal pasti kawasan / tempat. masa dan kumpulan sasaran. 9. Setiausaha 2. Laporan dan tindak susul. 6. 8. Penyeliaan. 4. 3. 7. Memaklumkan kepada Pengetua dan menghubungi pihak berkenaan untuk mendapatkan kebenaran dan menetapkan tarikh.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 31 Melahirkan Insan Yang Seimbang Gotong-Royong / Kerja Bakti Jawatan PK HEM Proses Kerja 1.

1. Menyampaikan taklimat sebelum aktiviti. Membuat penyeliaan dan laporan.2. Menghubungi pihak berkenaan untuk mendapat kebenaran dan menetapkan tarikh.1 Carta Aliran : Gotong-Royong / Kerja Bakti Menubuhkan AJK Mengenal pasti kawasan / tempat dan menentukan masa dan menentukan kumpulan sasaran Memaklumkan kepada Pengetua.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 32 7. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Menyediakan jadual aktiviti Menyediakan peralatan Tempahan bas Memaklumkan pihak kantin/guru ERT untuk mendapat bekalan makanan dan minuman. Menjalankan aktiviti.

8. 4. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Majlis penutup. Menyusun aturcara pertandingan majlis. borang penghakiman dan buku cenderamata. 13. Menghantar surat jemputan. 6. Mengadakan Majlis Perasmian. 16. syaratsyarat penyertaan. Mengenal pasti dan membuat perlantikan Hakim. masa dan tempat. Jamuan. Laporan. 17. tarikh. Pengerusi Majlis. guru/kumpulan sasaran. Penubuhan jawatankuasa 2. 14. tetamu peserta dan hakim. 12. Penjaga Masa dan Pencatat. 7. Menyusun atur tempat pertandingan. 11. 9. Taklimat kepada peserta dan hakim. Melaksankan pertandingan.cenderamata.2. 10.2. Menyediakan hadiah. Memaklumkan kepada pelajar. Persidangan hakim untuk mengira markah. Menyediakan borang pendaftaran peserta. 5. 15. minuman dan siaraya. Pertandingan Jawatan PK HEM Kaunselor Mentor Mentee AJK Badan Pembinaan Sahsiah Proses Kerja 1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 33 7. Mengenal pasti jenis pertandingan. Mengadakan mesyuarat 3.

masa dan tempat. pelajar / Kumpulan Sasaran.2. Pengerusi Majlis dan Pencatat.2. Menyusun aturcara pertandingan Menyediakan • Hadiah • Cenderamata • Minuman • Siaraya Menyusun atur tempat pertandingan. peserta dan hakim. borang penghakiman dan buku cenderamata. Memaklumkan kepada guru. Mengenal pasti dan membuat perlantikan Hakim. tarikh. Menyediakan borang pertandingan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 34 7. tetamu. syaratsyarat penyertaan. Taklimat kepada Hakim dan Peserta Majlis perasmian Melaksanakan pertandingan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1 Carta Aliran : Pertandingan Penubuhan Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Mengenal pasti jenis pertandingan.

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 35 Persidangan hakim untuk mengira markah Majlis penutup Jamuan Penilaian dan laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Mengadakan mesyuarat.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 36 7. Mengundang penceramah. 8. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 7. Menentukan tajuk ceramah (mengikut kesesuaian). Penyeliaan dan Penilaian. 3. masa. 6.3 Ceramah Jawatan PK HEM AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. minuman untuk penceramah dan AJK. 10. 4. Menyediakan cenderamata. tempat ceramah dan siaraya. Laporan. 5. Menentukan dan memaklumkan kepada Kumpulan Sasaran.2. Mengenal pasti penceramah undangan. 11. 2. Melaksanakan ceramah. Menentukan tempat. Membentuk jawatankuasa. peralatan dan Pengerusi Majlis. 9.

3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 37 7. Menentukan dan memaklumkan kepada Kumpulan Sasaran. minuman.2. Menetukan tajuk ceramah ( mengikut kesesuaian ) Mengenal pasti Penceramah Undangan Mengundang penceramah Menyediakan cenderamata. tempat ceramah dan siaraya. peralatan dan Pengerusi Majlis.1 Carta Aliran : Ceramah Membentuk Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Menentukan tempat. Melaksanakan ceramah Membuat penyeliaan dan penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . masa.

Laporan. 6. Kelas Fardhu Ain Jawatan Guru Pendidikan Islam Proses Kerja 1. 2. Membuat penilaian. 4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 38 7. 5. Menentukan kumpulan pelajar mengikut tahap kemampuan mereka melalui borang soal selidik dan temubual. Menetapkan masa. Mengagihkan pelajar mengikut tahap kebolehan mereka. tempat.4.2. 3. guru dan kumpulan pelajar yang terlibat. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mengadakan Kelas Fardhu Ain.

Penilaian Tidak Ya Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .2.4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 39 7.1 Carta Aliran : Kelas Fardhu Ain Menentukan kumpulan pelajar mengikut tahap kemampuan melalui borang soal selidik dan temubual. guru dan kumpulan pelajar. tempat. Melaksanakan Kelas Fardhu Ain. Mengagihkan pelajar mengikut tahap kebolehan mereka. Menetapkan masa.

intelektual dan kepimpinan bertaraf dunia. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Mendapatkan kelulusan Pengetua. Laporan. 7. Penilaian. 2. Pelaksanaan Kursus. Menulis surat kepada pihak berkenaan. 7. Pembentukan ahli Jawatankuasa kursus kepimpinan. 6. Menyediakan kertas kerja kursus kepimpinan.3.4 Melahirkan pelajar yang memiliki ciri-ciri kematangan peribadi.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 40 7. organisasi. Mengadakan mesyuarat. Kursus Kepimpinan Pelajar / Kefahaman Islam Jawatan Ketua Panitia Pendidikan Islam Proses Kerja 1. 5. 4. 8. 3.1.

1 Carta Aliran : Kursus Kepimpinan Pelajar / Dan Kefahaman Islam Pembentukan ahli jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Penyediaan kertas kerja kursus kepimpinan Tidak Kelulusan Pengetua Ya Pelaksanaan Kursus Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .1.3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 41 7.

5. 8. Qiamullail Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. Menyediakan dan mengedarkan risalah. Melaksanakan Qiamullail. 9.3. Menentukan pemimpin Qiamullail. 4. 7. Menentukan Kumpulan Sasaran. Penyeliaan. Laporan. 2. 6. Menetapkan tarikh.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 42 7. masa dan tempat. Penilaian.2. 3. Membentuk jawatankuasa kecil. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 43 7.2.1 Carta Aliran : Qiamullail Membentuk jawatankuasa kecil Menetapkan tarikh. masa dan tempat Menentukan kumpulan sasaran Menentukan pemimpin Qiamullail Menyediakan risalah Mengedar risalah Melaksanakan Qiamullail Penilaian dan Penyeliaan Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

2. Membentuk kumpulan pelajar lelaki dan perempuan 5. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 10. Menentukan pemimpin (Naqib) bagi setiap kumpulan. 6. 3. Penyeliaan. Mengadakan mesyuarat.3. Laporan. Mengadakan usrah secara halaqah (bulatan). Membuat catatan kehadiran ahli dan membuat catatan isi perbincangan. Penilaian. 8.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 44 7. 7. Mengenal pasti pelajar dan membentuk kumpulan usrah. 9.3 Usrah Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. (Cadangan: 7-10 orang satu kumpulan) 4. Merancang tempat dan masa.

3.1 Carta Aliran : Usrah Mengadakan mesyuarat Merancang tempat dan masa Mengenal pasti pelajar dan membentuk kumpulan usrah Membentuk kumpulan pelajar lelaki Membentuk pemimpin (Naqib) bagi setiap kumpulan Mengadakan usrah secara Halaqah (bulatan) Membuat catatan Kehadiran ahli Isi perbincangan kumpulan Penyeliaan Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 45 7.

khat. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 46 7. Mengadakan mesyuarat. perarakan dan lain-lain. Majlis penutup dan penyampaian hadiah pada acara-acara tertentu. Menubuhkan jawatankuasa. 5. Mengadakan sepanduk khas. Mendapat sumber kewangan daripada sekolah. 3. Sambutan Hari-hari Kebesaran. Melaksanakan program : Contoh: ceramah. 9. jamuan. Jawatan GPK HEM Proses Kerja 1. Laporan. Mengenal pasti tokoh-tokoh yang terlibat. tarikh. Penilaian. makan minum dan cenderamata.4. 11.3. 4. 10. ziarah. PIBG dan penderma-penderma. Mengurus peralatan. poster dan lain-lain). 2. 8. masa dan tempat. Menulis surat jemputan kepada semua yang terlibat. 7. pertandingan-pertandingan (tulisan jawi. ibu bapa / masyarakat dan tokoh-tokoh setempat. Mengenal pasti kumpulan sasaran seperti Pelajar.

4.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 47 7.3.1 Carta Aliran : Sambutan Hari-hari Kebesaran Menubuhkan jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Mengenal pasti Tokoh-tokoh Masa / Tarikh Tempat Mendapat sumber kewangan Sekolah PIBG Penderma-Penderma Mengenal pasti kumpulan sasaran Pelajar Ibu bapa / Masyarakat Tokoh-tokoh setempat Menulis surat jemputan Mengurus Peralatan Makan / Minum Cenderamata Melaksanakan program Majlis penutup dan penyampaian hadiah Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Membuat tinjauan ke kawasan perkhemahan. Gotong-royong 12. 2. Memaklumkan kepada pihak keselamatan. Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . ibu bapa / penjaga dan tempat perkhemahan. Mengenal pasti tempat. Mengadakan taklimat kepada semua yang telibat. Penilaian 14. 10. Menyediakan kertas kerja perkhemahan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 48 7. 9. 7. 5. Persiapan untuk pulang 13. Membentuk jawatankuasa perkhemahan. 6. Menjalankan aktiviti perkhemahan 11.5 Perkhemahan Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1. makanan dan peralatan. Mengadakan mesyuarat. 3. tarikh dan kumpulan sasaran. 4.3. Menguruskan kenderaan. 8. Menulis surat kebenaran – JPN.

5.3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 49 7.1 Carta Aliran : Perkhemahan Membentuk jawatankuasa perkhemahan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Mengenal pasti Tempat Tarikh Kumpulan sasaran Menyediakan kertas kerja Menulis surat kebenaran Ibu bapa / penjaga Jabatan Pendidikan Negeri Tempat Perkhemahan Memaklumkan kepada pihak keselamatan Mengurus Kenderaan Makanan Peralatan (termasuk ubat-ubatan) Membuat tinjauan ke kawasan perkhemahan Mengadakan taklimat kepada semua yang terlibat Menjalankan aktiviti perkhemahan Gotong-royong Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 50 Persiapan untuk pulang Membuat penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Penyeliaan program. Penilaian. Pelaksanaan program. 6. 4. 8. Program Penampilan Diri Jawatan AJK Badan Sahsiah Proses Kerja 1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 51 7. (menghadiri temuduga. iii. 5. cara pergaulan. sayang menyayangi dan lain-lain). Program nilai-nilai estetika. Mengenal tokoh dan menulis surat jemputan.3. Jawatankuasa kecil tiap-tiap program mengadakan mesyuaratnya dan menyediakan pelan tindakan. Membentuk jawatankuasa program.6. 2. 9. cara bercakap dan lain-lain). i. Membentuk jawatankuasa kecil bagi setiap program. iv. Program ‘Table Manners’ / ‘High Table’ (Adab Makan) Program berpakaian kemas. ii. (Menghayati keindahan. 3. 7. Mengadakan mesyuarat untuk menentukan agihan tugas dan program. Program berkomunikasi.

Mesyuarat jawatankuasa kecil program Mengenali tokoh dan menulis surat jemputan Perlaksanaan program Penyeliaan program Penilaian Laporan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .6.1 Carta Aliran : Program Penampilan Diri Membentuk jawatankuasa program Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Membentuk jawatankuasa kecil bagi setiap program Program ‘Table Manners’ Program berpakaian kemas Program komunikasi berkesan Program Nilai-nilai estetika.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 52 3.

10. 5. 16. 12. 13. 2. 9. 3.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING NORMA KERJA 53 KEKERAPAN 4 x setahun mengikut keperluan BIL. JENIS AKTIVITI Mesyuarat Badan Pembinaan MASA DIAMBIL 2 jam 1 jam 1 minggu dan 5 minit 10 minit 10 minit 10 minit 15 minit 1 jam 30 minit 2 jam 10 minit 1 jam 2 jam 1 ½ jam 3 hari 1 jam Sahsiah Pelajar. 1. Tahlil dan Ceramah Ringkas Kuliah Zohor Usrah Berpakaian sopan Fadhu Ain Gotong-royong Ziarah Qiamullail Kursus Kepimpinan Pelajar Program Penampilan Diri 2 x seminggu 1 x seminggu sepanjang tahun 2 x seminggu 5 x seminggu sepanjang tahun 3 x setahun 2 x setahun sepanjang tahun Berjemaah sepanjang tahun sepanjang tahun sepanjang tahun sepanjang tahun setiap hari 1 x seminggu Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 14. 17. 4. 18. 15. Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Aktiviti Penyediaan Kertas Kerja Sembahyang Taklim Amalan Berdoa Budaya Memberi Salam Kempen Kempen Berbudaya Sopan Bacaan Al-Quran dan Zikir Majlis Bacaan Yaasin. 6. 8. 11. 7.

22. Hari Raya Puasa dan Haji 19.4. Maulidur Rasul 19. Berzanji 22.2.2. Ma’al Hijrah 19. Nasyid 22. Is’ra Mikraj 19.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 54 KEKERAPAN BIL.1.5. 21.3. AsyuraMenangani Kes Salah Laku Pelajar Melalui MASA DIAMBIL 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 3 hari 1 jam 1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun 1 x setahun 2 x setahun 1 x setahun 1 x setahun sepanjang Ramadhan 20.1. Tulisan Jawi / Khat 22.6. 19. JENIS AKTIVITI Sambutan Hari Kebesaran Islam 19. Nuzul Quran 19.4. Tahfiz 22. Kebersihan / Keceriaan Kelas / Dorm 1 jam 1 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 x setahun Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .6. Sentuhan Kerohanian Perkhemahan Penghayatan Ramadhan 2 jam Pertandingan-pertandingan 22.5. Bercerita kisah-kisah Al-Quran 22.3.

Pendedahan Cara Kepimpinan Menurut Islam. DIKEMUKAKAN OLEH 3. TUJUAN : : : KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR AJK KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR BAGI MENDAPATKAN PANDANGAN DAN KELULUSAN PENGETUA BAGI MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR. c.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 55 LAMPIRAN A CONTOH KERTAS KERJA 1. KURIKULUM KURSUS : : : CERAMAH DAN BENGKEL a. 4. MATLAMAT 6. TAJUK 2. LATARBELAKANG 5. b. Melatih Pelajar Merancang dan Melaksanakan Program-Program Bercorak Islam di Sekolah RIADAH USRAH QIAMULLAIL Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Pengendalian Mesyuarat.

00 petang 2. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .45 – 6.15 pagi 6.00 – 2.00 mlm JUMAAT SABTU AHAD QIAMULLAIL PENDAFTARAN & TAKLIMAT MINUM PETANG & SOLAT ASAR RIADAH (GURU PJK) PERSIAPAN DIRI & MAKAN MALAM SOLAT MAGHRIB USRAH & SOLAT ISYAK CERAMAH I SOLAT SUBUH & SOLAT SUBUH & KULIAH SUBUH KULIAH SUBUH SARAPAN PAGI & SARAPAN PAGI & PERSIAPAN DIRI PERSIAPAN DIRI UCAP UTAMA & BENGKEL PERASMIAN CERAMAH II PEMBENTANGAN BENGKEL BENGKEL CERAMAH I CERAMAH II MAKAN T/HARI & MAKAN T/HARI & SOLAT ZOHOR SOLAT ZOHOR PEMBENTANGAN PENILAIAN BENGKEL KURSUS CERAMAH II MINUM PETANG & SOLAT ASAR RIADAH (GURU PJK) PERSIAPAN DIRI & MAKAN MALAM SOLAT MAGHRIB USRAH & SOLAT ISYAK CERAMAH II PENUTUP MASA / HARI : TERTAKLUK KEPADA PINDAAN.30 petang 6.00 – 12.30 – 10.30 pagi 8.15 – 5.15 – 7.30 – 4.00 tgh 2.00 – 4.00 petang 3.15 petang 4.15 – 6.45 pagi 4.30 – 3.15 petang 5.00 pagi 10.00 – 10.00 mlm 8.30 – 8.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 56 LAMPIRAN B CONTOH JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR MASA/HARI 2.

TIDAK MEMUASKAN 2. Kandungan Kursus i) Ucap utama dan perasmian ( ) Ulasan : ______________________________________________ ii) Ceramah I ( ) Ulasan : ______________________________________________ iii) Ceramah II ( ) Ulasan : ______________________________________________ iv) Bengkel ( ) Ulasan : ______________________________________________ v) Penilaian Kursus ( ) Ulasan : ______________________________________________ vi) Pendaftaran dan Taklimat ( ) Ulasan : ______________________________________________ Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . AMAT MEMUASKAN A. MEMUASKAN 3. 1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 57 LAMPIRAN C PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR Dengan menggunakan skala di bawah sila berikan penilaian anda mengenai isi kandungan aktiviti dan kaitan isi kandungan dengan kursus.

Nota-nota iii) AKTIVITI-AKTIVITI a. d. Solat Berjemaah Usrah Qiamullail Riadah iv) FAEDAH KURSUS a. b.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 58 PENGURUSAN KURSUS i) TEMPOH MASA KURSUS ii) KEMUDAHAN KURSUS a. Adakah anda telah mendapat faedah dari menghadiri kursus ini. Adakah cadangan anda untuk memperbaiki kursus ini? ________________________________________________________________ ______________________________________________________ TARIKH TEMPAT : : _________________________ _________________________ Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . YA TIDAK c. Penginapan b. Bilik Kuliah d. Adakah anda ingin memperlakukan kursus ini kepada pelajar-pelajar lain. Makanan c. YA TIDAK b. c.

3. AKTIVITI MINGGUAN BIL.Asmaul Husna 4. Kelas pengajaran Al-Quran Majlis berbuka puasa Solat Tarawih Kempen berpakaian sopan MASA 2 waktu 5 waktu 3 kali 5 waktu Selepas zohor Selepas zohor 1 kali 1 kali Sepanjang masa TEMPAT Surau Surau Surau Surau Surau Surau Kantin Surau Kawasan sekolah TINDAKAN Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Pelajar Islam Tingkatan 1&2 Semua pelajar Pelajar Islam Guru & Pelajar 2. Solat fardhu berjemaah 2. AKTIVITI 1. 4. Kuliah Maghrib 2. Majlis berbuka puasa & Khatam Al-Quran Qiamullail 4. 9. Latihan Wirid beramairamai 5.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 59 LAMPIRAN D RANCANGAN AKTIVITI PENGHAYATAN RAMADAN AL-MUBARAK 1. AKTIVITI 1. Tadarus Al-Quran 6. AKTIVITI-AKTIVITI LAIN BIL. Bacaan Hadis dan terjemahannya 3. Majlis pelancaran 2. AKTIVITI HARIAN BIL. Ceramah Meletakkan poster & risalah buka Ramadan Membersih dan menghias surau MASA P/hari minggu S/solat tarawih Sepanjang masa Pagi Ahad/ Jumaat TEMPAT Surau Surau Sekitar sekolah Surau TINDAKAN Pelajar Islam AJK AJK AJK Surau 3. 8. 3. Bantuan/derma Hari Raya Anak Yatim/pelajar miskin MASA Awal Ramadan Akhir Ramadan Minggu ke3 Ramadan Akhir Ramadan TEMPAT Dewan Terbuka Surau dan Kantin Surau TINDAKAN Guru & Pelajar Guru & Pelajar Guru & Pelajar Dewan Terbuka Guru & Pelajar Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 7. AKTIVITI 1. Nasyid Al.

2.KAD PENGENALAN TINGKATAN : : : : _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ MAKLUMAT KUMPULAN 1.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 60 LAMPIRAN E BORANG PENDAFTARAN PERTANDINGAN JENIS PERTANDINGAN : _______________________________________ _______________________________________ MAKLUMAT PESERTA 1. 3. 4. NAMA KUMPULAN AHLI : : _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ TARIKH : ______________ _____________________ ( ) TANDATANGAN Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 2. NAMA PENUH TARIKH LAHIR NO.

5. 4. Tahlil. 13.4 Berzanji 19. 16. 10.1 Nasyid 19. 8.5 Tulisan Jawi / Khat 19.3 Ma’al Hijrah 16. 14. 9. 1.6 Asyura 17.5 Hari Raya Puasa dan Haji 16. 11. 18.6 Kebersihan / Keceriaan Kelas / Dorm Ya Tidak Catatan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . 15.4 Nuzul Quran 16.3 Bercerita kisah-kisah Al-Quran 19.1 Isra’ Mikraj 16. Ceramah Ringkas Kuliah Subuh Usrah Barpakaian sopan semasa perhimpunan mingguan dan perhimpunan pagi Fardhu Ain Gotong Royong Ziarah Qiamullail Kursus Kepimpinan Pelajar / Kefahaman Islam Program Penampilan Diri Sambutan Hari Kebesaran Islam 16. 2. 7. Aktiviti Sembahyang berjemaah dan taklim Berdoa Budaya Salam Kempen Berbudaya Sopan Bacaan Al-Quran dan Zikir Majlis Bacaan Yaasin. Perkhemahan Penghayatan Ramadhan Pertandingan-pertandingan 19. 3. 12. 19.2 Tahfiz 19. 6.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 61 LAMPIRAN F SENARAI SEMAK AKTIVITI-AKTIVITI Bil.2 Maulidur Rasul 16.

30 – 1.( 96 ORANG) 6 OGOS 2010 TINGKATAN 3 3M3.4SC2.3M2.4V2. 2RKA.4S3. 2RKA.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 62 LAMPIRAN G TARIKH 23 JULAI 2010 KELOMPOK BIMBINGAN @ KEMBARA REMAJA GEMILANG 2010 MASA : 12.5V3.2P3 ( 130 ORANG) 30 JULAI 2010 TINGKATAN 3 3RK.3M5.2RK.4RC2( 106 ORANG) Ceramah / Tayangan Slide : Penyakit Tularan Seks : Remaja : Kejayaan Dimana-mana : Mensyukuri Nikmat : Mata /Telinga : Kemahiran Menyelesaikan Masalah : Kemahiran Membuat keputusan : EQ 20 OGOS 2010 TINGKATAN 4 4V1. 2RKA.1RKA.4K3( 57 ORANG) 3 SEPT 2010 TINGKATAN 5 5S1. 4RC1.5S2.1RKA.2P1.2P1.2RK. 2RKA.2P3 ( 130 ORANG) TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.2P2.4RC2( 106 ORANG) - LAGU-LAGU MOTIVASI /ZIKIR 8 OKT 2010 15 OKT 2010 12 NOV 2010 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .5K1.2P1.2RK.30 TGH TARIKH : SETIAP JUMAAT SASARAN : MURID PEREMPUAN TINGKATAN 1 . 3RKA.1RKA.2RK.3M6 & 3M7( 98 ORANG) 13 OGOS 2010 TINGKATAN 4 4S1.5S3. 3P1.SMK KAMUNTING.4S3.2P2.2P2.4K1.1RKA.5K2. 4PMM. 4RC1.3P2.2P3 (130 ORANG) - 1 OKT 2010 TINGKATAN 4 4S1.5 TEMPAT : DEWAN MPV .5K3( 64 ORANG) - DEBAT : REMAJA MESTI DIBERI KEBEBASAN UNTUK MENENTUKAN HALATUJU DIRI INVENTORI HARGA DIRI 24 SEPT 2010 TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.4S3.3M1. 4PMM. PESERTA INPUT TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.4SC2. 4PMM.4SC2. 4K2. 4RC1. 5PMM( 85 ORANG) 17 SEPT 2010 TINGKATAN 5 5V1.2P3 ( 130 ORANG) TINGKATAN 4 4S1.3M4.2P1.5V2.4RC2( 106 ORANG) TINGKATAN 1 & 2 (SESI PAGI) 1RK.2P2.5S4.

Konon-kononnya hukuman yang dikenakan tidak memadai. Atau bagaimana sesuatu hukuman itu dilaksanakan? Sesuatu itu dikatakan hukuman hanya apabila mengandungi tiga elemen penting berikut. orang ramai selalu sahaja menyalahkan hukuman yang dikenakan kepada pesalah. Apabila sesuatu peraturan atau undangundang gagal mengurangkan atau membasmi gejala salah laku. Diperturunkan kuasa bukan bererti kuasa itu bertukar tangan daripada seorang pengetua atau guru besar kepada orang berkenaan. Dalam konteks sekolah kuasa itu hanya diberikan kepada Pengetua atau guru besar. ia sewajarnya memperturunkan kuasa menjalankan hukuman itu kepada orang yang mewakilinya. Biasanya orang yang memang ada kaitan dengan masalah disiplin pelajar seperti Penolong Kanan HEM atau guru disiplin. Ketiga. Apabila pengetua menamakan seseorang untuk melaksanakan sesuatu hukuman bagi pihaknya. tidak setimpal atau pun kurang berkesan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 63 LAMPIRAN H Menangani Kes Salah Laku Pelajar Melalui Sentuhan Kerohanian HUKUMAN selalu sahaja dilihat sebagai bahagian paling penting dalam pelaksanaan sesuatu peraturan atau disiplin di sekolah. hukuman itu bersifat positif yang menyakitkan atau Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Kuasa tetap ada pada pengetua itu. Kedua dijalankan oleh orang yang berkuasa. Jarang-jarang cuba melihat kepada aspek lain seperti penguatkuasaan peraturan itu sendiri. Pertama ia bersifat memberi balasan kepada sesuatu kesalahan.

Sebagai contoh jika amaran diguna pakai sebagai jenis hukuman. denda. Tentunya apabila sesuatu hukuman itu dilaksanakan ia melibatkan beberapa proses. amaran kedua dan begitulah seterusnya. Itu bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan. Setiap satu peringkat hukuman itu pula ada tahap-tahapnya. Jika surat itu dikeluarkan pun adalah wajar dipastikan ianya sampai atau diterima oleh ibu bapa atau penjaga pelajar berkenaan. Maksudnya adakah setiap tahap pelaksanaan sesuatu proses hukuman itu telah dilalui dan jika dilalui adakah ia dilakukan dengan cara-cara yang sewajarnya. ia bermula daripada amaran pertama.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 64 menafikan sesuatu yang disukai. iaitu memberi kesan mencegah. penahanan (detention) dan hukuman dera (corporal punishment) sehinggalah kepada seberat-beratnya seperti penggantungan dan pembuangan seseorang pelajar itu. Begitu juga dengan rotan. memberi kesan mengawal. Seseorang pelajar itu boleh dikenakan satu atau dua rotan. Terdapat sekurang-kurangnya empat nilai sesuatu hukuman itu. Hukuman yang dilaksanakan di sekolah-sekolah boleh berupa daripada seringanringannya seperti amaran. menimbangkan pemulihan dan untuk mengelakkan “damage control”. Apakah wajar sesorang pelajar yang tidak datang ke sekolah tiba-tiba sahaja menerima surat penggantungan sedangkan proses sebelumnya tidak dilalui seperti diberi surat amaran atau ditegur. Atau lebih tepat dikatakan sebagai cara-cara yang memang legal dan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar .

Atau dimaki hamun sahaja mereka ini. Tetapi persoalannya mengapa berlakunya peningkatan kes salah laku di kalangan pelajar. ditendang atau diterajang atau dicucuk benda tajam atau bentuk-bentuk hukuman sadis yang lain. Ini penting kerana dari sinilah masalah akan timbul. Saya kira jelas bahawa jenis hukuman yang sedia ada sudah memadai dan meliputi. Atau dihukum seratus rotan seperti kesalahan berzina sebagaimana yang terkandung dalam hukuman hudud. kegagalan guru Tingkatan mematuhi setiap tahap dalam memberi amaran sebelumnya boleh sahaja digunakan oleh mahkamah untuk membuktikan bahawa defendan sebenarnya tidak bersalah. Sebagai contoh. Adakah hukuman sedia ada perlu ditambah seperti memalukan pelajar di khalayak ramai. Malahan di sinilah “perangkap” yang selalu diguna kembali oleh mahkamah apabila sesuatu prosiding dijalankan. bagaimana mungkin ia melompat kepada tahap berikutnya. iaitu apabila sesuatu hukuman hendak dikenakan ke atas pelajar. Atau tok ketampi dua puluh kali. Maksudnya apabila prosedur awal tidak diikuti.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 65 sah mengikut perundangan. Atau ditarik telinga mereka. Saya memberikan contoh-contoh ini kerana memang jenis-jenis “hukuman tambahan” seperti ini kerap digunakan Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Ia seolah-olah mahu membuktikan bahawa defendan tidak mendapat hak yang sewajarnya sebelum sesuatu hukuman itu dikenakan ke atasnya oleh pihak sekolah. Jika ia dikuatkuasakan sepenuhnya dan dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan ia memang mampu mengurangkan kes salah laku walaupun untuk menyatakan membasmi agak keterlaluan. Atau disebat dengan penyapu. Atau dicubit perut mereka.

Di sinilah sakralnya pendidikan. Di sinilah bezanya pendidikan. Malahan apabila Pengetua atau orang yang diturunkan kuasa menghukum seseorang pelajar hukuman itu dijatuhkan atau dilaksanakan oleh seorang pengetua bukan seorang polis. Apabila guru menangani sesuatu kes salah laku. Adakah wujudnya hukuman-hukuman di balik tabir atau the hidden punishment ini yang menyebabkan pelajar semakin marah kepada guru-guru atau pihak sekolah yang akhirnya menyebabkan berlaku salah laku? Adakah ini sebagai akibat daripada rasa ketidakpuasan hati mereka terhadap hukuman-hukuman tambahan ini? Tentu ada yang tidak kena. Pelajar tidak wajar dilayan sebagai orang salah seperti kita melayan banduan yang dilokap atau disel oleh pihak polis. “Hukuman tambahan” ini menjadi semakin biasa bagi sesetengah guru. Adalah tidak wajar pelajar yang sedang belajar apabila melakukan kesalahan disamakan dengan orang salah di luar.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 66 oleh seseorang guru semasa saya bersekolah dahulu dan semasa saya menjadi guru pun. Bagi saya jenis hukuman itu memadai dan meliputi bagi seseorang pelajar. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Bagi saya. Guru tidak akan menjadi polis sampai bila-bila. saya tetap mempertahankan jenis-jenis hukuman yang sedia ada sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan. Guru adalah guru dan ia tidak boleh dibenarkan menjadi polis walau sesaat pun. ketika ia menangani kes itu ia tetap seorang guru.

Ini dilakukan dengan harapan bahawa tempoh pendidikan yang dilaluinya selama di sekolah akan menjadikannya orang yang baik suatu hari nanti. Katakan seseorang pelajar itu akan dirotan.Malahan pelajar itu nanti akan dihukum lagi dan lagi dan lagi selepas hukuman merotan dijalankan. Tetapi apa yang berlaku pelajar telah dihukum beberapa kali sebelum hukuman sebenar atau merotan itu dilaksanakan. bukan sematamata hukuman per se. Itulah satu-satunya hukuman yang patut diterima oleh pelajar berkenaan bukan yang lain-lain.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 67 Pendidikan melihat pelajar ada peluang untuk melakukan kesalahan sebagaimana mereka jada peluang untuk berbuat baik. Berbagai-bagai kata kesat dituju kepada pelajar berkenaan sama ada secara langsung atau tidak. Cara mengenakan hukuman mungkin menjadi salah satu sebab mengapa kes salah laku bertambah. Sebelum pelajar itu dihukum ia sudah dinista oleh sebahagian guru. Kesannya hukuman yang dijalankan tadi sedikit pun tidak memberi kesan atau sakit ke atas pelajar tadi. tetapi juga orang lain. Ia tidak berupaya lagi menumbuhkan rasa keinsafan daripada hati kecilnya serentak dengan rotan yang hinggap di punggungnya atau di telapak tangannya kerana di dalam hatinya sudah terlalu sakit mendengar kata- Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . ia dijalankan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai terasnya. Maknanya setiap hukuman yang dijalankan di peringkat sekolah. Dan apabila mereka membuat kesalahan ia wajar dikenakan hukuman yang boleh menyedarkan dirinya bahawa perbuatan yang dilakukannya itu salah dan boleh memudaratkan bukan sahaja dirinya.

dendam. Apabila kita mengirimkan perasaan benci kepada murid-murid kita. dikhuatiri ia akan menerima semua gelombang itu tanpa tapisan lagi memandangkan minda Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . dan husnu dzan kepada setiap pelajarnya termasuklah pada saat-saat hukuman hendak dilaksanakan. Maka timbullah rasa marah. Selain itu. Baginya kata-kata kesat guru yang menghukum dan bagaimana guru menangani kesnya adalah hukuman yang tidak dapat ia terima. benci dan memberontak dalam diri pelajar itu. kita seolah-olah sedang memindahkan gelombang-gelombang negatif kepada diri pelajar tadi. Kasihanilah mereka sebagai insan-insan kerdil yang mengharapkan belaian kasih sayang. Hak-hak untuk didengar.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 68 kata hina gurunya itu. hubungan kejiwaan antara guru-guru dengan pelajar-pelajar harus dijaga sepanjang masa seperti juga hubungan kejiwaan yang terjalin antara anak yang baik dengan ibu bapa yang soleh. Ia tetap Pengetua semasa ia marah atau tidak. Setiap guru harus berupaya mendidik hatinya agar ada rasa belas kasihan. Janganlah ada terdetik di hati kecil kita perasaan benci kepada mereka semasa kita melaksanakan hukuman kerana takut-takut ia menjadi doa untuk mereka. perhatian dan bimbingan daripada kita. Ia adalah perlindungan semulajadi bagi seseorang pelajar yang dikurniakan oleh Tuhan. membela diri dan mengetahui tentang kesalahan dan sebab-sebab ia dihukum. Takuttakut kita juga akan menerima kiriman yang menyakitkan daripada hati mereka yang tergores itu. Jika minda terancang pelajar tadi tidak berupaya menghalang kemasukan gelombang negatif ke dalam minda terpendam.

Inilah kuasa mental fax dan spritual linking yang tidak boleh dianalisis secara saintifik yang dianugerahi Tuhan kepada setiap insan. Dalam erti kata lain ia juga akan memindahkan perasaan bencinya juga kepada guru yang membencinya. termasuk ibu bapa dahulu boleh diterima oleh kita walaupun tindakan mereka dikatakan sangat keras berbanding dengan ibu bapa dan guru sekarang. Mereka merotan kita tetapi kita boleh menerimanya. Inilah juga barakah daripada sesuatu hukuman yang dikenakan oleh tangan-tangan bersih yang lahir Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . terutama mereka yang mempunyai pertalian rapat antara satu sama lain. Ketika mereka menghayunkan rotan ke arah kita mulut mereka berkata kepada kita anak bertuah atau murid bertuah. Kita sebagai guru hanya memberikan yang terbaik kepada anak murid kita. Inilah tuah yang dimaksudkan. antara adik beradik dan antara guruguru dengan pelajarnya. Sebab itu tindakan guru. seperti antara suami isteri. Seperti halnya dengan kiriman dan pemberian.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 69 terpendam itu buta sifatnya. Akhirnya kita pun menjadi manusia berguna. Seluruh mood dan sikapnya akan berubah. Pastinya yang terbaik itu kita berikan dengan cara yang terbaik juga. Maka jika ini berlaku dikhuatiri pelajar tadi akan akur dengan gelombang tadi lalu menerima hakikat yang dirinya memang seperti itujahat dan tak berguna. Ketika mereka menghayun rotan itu mereka ingin menjadikan kita manusia berguna. termasuk pandangannya kepada guru tadi. anak dengan ibu bapa. kita sewajarnya mengirimkan yang terbaik sahaja untuk anak murid kita.

Lebih tepat lagi kita menghukum mereka ketika kita marah. Apalah salahnya sekiranya kita berkunjung ke rumah pelajar yang pernah kita hukum itu. Marilah kita gunakan balik kaedah guru-guru kita dahulu dalam melaksanakan sesuatu hukuman. tetapi kuasa inilah yang jarang-jarang digunakan kerana apabila rotan dihayunkan hati penuh dengan kemarahan dan “membengkak” sambil mulut memaki hamun ikut suka hati. beristighfar banyak-banyak atau solat sunat dua rakaat memohon petunjuk daripada Allah. kebencian dan dendam. Mata pula memandang dengan cara yang cukup sinis dan penuh kebencian. Inilah kuasa sentuhan hati. Akibatnya.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 70 daripada hati-hati yang bersih. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Atau membiarkan mereka dihukum untuk selama-lamanya disebabkan satu kesalahan yang mereka lakukan. belanja dia makan atau mengajaknya tidur di rumah kita. Apa salahnya sebelum seseorang pengetua dan guru yang diperturunkan kuasa merotan atau menjalankan sesuatu hukuman mengambil wuduk. Tidak adilkah kita apabila melayan pelajar yang pernah bersalah dengan layanan yang baik serupa dengan pelajar yang lain juga. Marilah kita menggunakan pendekatan minda fax dan kerohanian setelah cara yang kita gunakan selama ini gagal membentuk insan seimbang yang diharapkan. apabila rotan hinggap di punggung ia langsung tidak memberikan bekas dan membawa apa-apa makna kepada diri pelajar itu selain kemarahan. Apakah wajar dengan hanya satu kesalahan mereka diletakkan dalam kandang orang salah untuk selama-lamanya.

para wali. benci. guru disiplin. Berapa kali terdetik di hati kita perasaan benci. Pernahkah kita mendoakan kesejahteraan anak murid kita sebagaimana mereka mendoakan kesejahteraan kita. berbanding dengan pandangan yang jernih. murung dan tidak ceria. marilah kita memuhasabah diri kita tentang apa yang telah kita lakukan kepada pelajar-pelajar kita selama ini. Berapa kali kita memandang pelajar dengan pandangan sinis. berbanding dengan tindakan-tindakan agresif dan keterlaluan yang kita hadapkan kepada mereka. lemah dan tidak ada harapan berbanding kesungguhan kita untuk membantu mereka untuk menjadi manusia berjaya dan berguna. Berapa senyuman yang kita ukirkan berbanding dengan wajah yang mencuka.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 71 Sebagai pendidik. berbanding perasaan empati dan husnu dzan. tidak kiralah siapa kita – pengetua. kaunselor atau guru biasa. penuh harapan dan kasihan. Berapa kali dalam sehari kita berbual tentang anak murid kita yang konon-kononnya bodoh. Berapa kerap sentuhan yang kita lakukan ke atas pelajar kita dengan penuh rasa kasih sayang dan insaf dalam suatu hari. Berapa banyak perkataan terima kasih yang kita gunakan kepada pelajar-pelajar kita sebagaimana yang kita selalu harapkan mereka melakukannya. Mengapakah kita tidak menggunakan alat-alat ini dalam mendidik pelajar-pelajar kita sedangkan alat-alat inilah yang digunakan oleh para nabi.Jika pernah berapa kali kita lakukannya dalam sehari. datuk Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Berapa banyak pujian dan kata-kata baik yang kita ungkapkan kepada murid-murid kita sepanjang hari ini berbanding katakata kesat dan keji.

Dr. tetapi melalui bimbingan rohani dan jiwa yang mendalam dalam bidang tasauf. Ini bukan dilakukan dengan mandi taubat atau minum air jampi atau melalui aktiviti pembersihan (yaqazah). Hati para pengetua dan guru-guru wajar dibersihkan. Pakar motivasi seperti Dato’ Dr Fadzilah Kamsah. satu bidang yang bukan lagi menjadi pilihan.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 72 nenek dan guru-guru kita suatu ketika dahulu. dan kitab-kitab pendidikan hati yang lain patut dibaca oleh setiap pengetua. Generasi terdahulu telah telah berjaya mendidik kita menjadi manusia yang berguna. Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Kitab-kitab tasauf yang muktabar seperti ihya’ ulumuddin. ia tidak akan menimbulkan keinsafan ke atas diri pelajar berkenaan jika hukuman itu dilaksanakan daripada tangan yang kotor dan hati yang tidak bersih. Tegasnya sebanyak mana pun hukuman yang dikenakan ke atas seseorang pelajar itu. Shukri Abdullah dan namanama besar seperti Tun Dr. Mahathir dan pemikirannya wajar disebut berkali-kali dan dijadikan contoh pada setiap masa. Para ulama’ seperti ustaz Amran Kasimin dan ustaz Abu Hassan Din al-Hafiz lebih mendesak untuk digunakan perkhidmatan mereka berbanding seorang peguam atau pegawai polis. tetapi keutamaan kepada pentadbir sekolah.

Pengetua bukan sahaja patut menghafal pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin. tetapi mereka patut berupaya membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa tertentu kepada pelajar-pelajar ini. sedangkan kita masih lemah dalam banyak perkara. Selain itu ia juga berupaya memetik kata-kata suci Budha.Tao danLao. Oleh itu janganlah kita tinggalkan Tuhan kita dalam aspek yang penting ini.JAWATANKUASA HAL-EHWAL MURID SMK KAMUNTING 73 Jika ada program atau kursus dalam perkhidmatan dan kursus peningkatan profesionalisme yang dijalankan. Kesimpulan daripada perbincangan saya tadi jelas membuktikan metode kebendaan dan nafsu yang digunakan selama ini dalam menangani masalah disiplin tidak akan berjaya jika sentuhan yang dilakukan ke atasnya tidak disertai dengan “tangantangan Tuhan”. Hakcipta Abd Bashid Harun Manual Program Pembinaan Sahsiah Pelajar . Marilah kita hadirkan Tuhan semasa kita melaksanakan hukuman tadi kerana yang terbaik itu hanyalah daripada Tuhan. Kita hendaklah sedar untuk selamanya bahawa kita tidak boleh mengambil alih kerja Tuhan walau bagaimana baiknya kita dan sehebat manapun usaha yang kita lakukan. subjek atau topik yang berkaitan dengan bidang tasauf atau pendidikan hati ini wajar dimasukkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful