PENGENALAN

Catan ialah hasilan seni yang dihasilkan di atas pelbagai permukaan dengan menggunakan media basah. Penggunaan warna dan berus ditekankan untuk menghasilkan karya seni ini. Dalam penghasilannya, catan membolehkan seseorang artis meluahkan perasaan dan merakamkan gambaran pemikiran melalui imej visual yang diterjemahkan dalam bentuk nyata atau abstrak. Seorang pelukis terkenal, iaitu Wassily Kandinsky menyatakan, ³Setiap seni mempunyai bahasa yang tersendiri iaitu satu cara yang khusus bagi setiap catan. Setiap seni itu merupakan sesuatu yang lengkap dengan sendirinya dan hidup dalam alirannya yang tersendiri´. Sejarah catan telah mengambil jangka waktu yang panjang. Kemajuan dari segi teknik, gaya dan pendekatan telah dapat dilihat dan menjadi ikutan serta amalan sesuatu golongan. Dalam alirannya, Catan telah mengalami perubahan aliran pada setiap zaman, tetapi kualiti keseniannya tetap sama kerana hasil seni besar muncul pada setiap masa. Biasanya, aliran sesuatu seni itu adalah ciri-ciri pernyataan perasaan pada zaman tersebut. Antara zaman dan stail di mana catan itu diamalkan ialah zaman prasejarah dan catan purba, zaman Pertengahan, zaman Renaissance, Baroque, Rococo, Neo-Klasikal, Romantik, Non-Romantik, Impressionisme, Gerakan PostImpressionisme, Kiubisme, Ekspressionisme, Post-Ekspressionisme, Futurisme, Ddaisme, Surealisme dan seni modan, iaitu Seni Pop dan Seni Op. Antara artis yang terkenal pada zaman masing-masing adalah seperti Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Albrecht Durer, Paul Cezanne, Salvador Dali dan lain-lain. Gaya mereka menjadi panduan serta ikutan artis-artis yang terkemudian. Artisan-artisan tanah air juga kebannyakannya mempunyai cara dan gaya yang dipelopori daripada tokoh-tokoh seni Barat ini. Namun, sebilangan daripada mereka telah mengolah gaya-gaya tersebut dan seterusnya mencipta pendekatan yang tersendiri sesuai dengan persekitaran tempatan.

Catan ini dihasilkan dengan menggunakan kayu yang dibakar.SEJARAH CATAN Sejarah awal catan Barat telah dikesan melalui rakaman catan yang terdapat pada dindingdinding gua di sekitar 15000 hingga 20000 tahun dahulu. Sebagai contoh. Catatan lukisan gambar bison. Zaman Baroque dan Rococo pula muncul setelah kejatuhan zaman Renaissance iaitu pada kurun ke-17 dan 18. Perubahan zaman dalam seni catan adalah mengikut peringkat iaitu catan bermula dengan Catan Yunani Purba seterusnya mengalir ke aliran Renaissance atau zaman perubahan pada kurun ke15 dan 16. Gambaran-gambaran yang dihasilkan banyak berkisar mengenai binatang-binatang buruan merekadan terdapat juga gambaran si pemburu dengan binatang buruan mereka. tulang. Perancis ang dianggarkan dihasilkan pada sekitar tahun 15000-10000 sebelum masihi. kapur dan pelbagai jenis serbuk. Zaman Romantik dan Impression muncul pada kurun ke-19 dan zaman seni moden muncul pada kurun ke-20. Catan di dinding gua di Lascaux. . kuda dan rusa dilukis di gua-gua yang terdapat di Sepanyol dan selatan Perancis.

serpihan kaca dan ranting kayu. Aliran catan ini lahir akibat daripada peperangandunia ke-2. berbagai-bagai dan simbolik mengikut kehendak pelukis. Aliran ini berkembang dan merebak selepas perang dunia ke-2 sekitar tahun 1942-1948. kasar. Dari segi teknik dan bahan pula. jadi aliran catan abstrak ekspressionisme adalah yang paling sesuai dalam pembuatan karya yang akan dihasilkan oleh saya. Sebelum itu mereka berpusat di Eropah (Paris) dan berpindah ke New York (amarika syarikat). Jadi sesuai dengan tema yang ingin saya ketengahkan iaitu tentang ³bunga Refflesia yang semakin pupus di rantau asia ini´.Daripada buku rujukan dan bahan-bahan yang saya baca dan kaji semula. teknik abstrak ekspressionisme ialah teknik kesan stroke berus jelas. saya akan menghasilkan karya dengan penggunaan teknik daripada aliran catan iaitu Abstark Ekspressionisme. aliran catan menggunakan media basah seperti cat minyak dan cat akrilik. Penghasilan karya ini menggunakan banyak olahan emosi. berus dan pisai palit. Bahan yang boleh digunakan untuk melukis ialah jari. Dengan teknik daripada aliran ini saya akan menghasilkan karya yang berasaskan flora iaitu yang berkaitan dengan bunga Refflesia yang semakin pupus di rantau asia ini. agresif dan spontan mengikut perasaan pengkarya. Ini kerana dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik abstak ekspressionisme adalah bebas. tetapi dalam abstrak ekspressionisme penggunaan bahan adalah lebih bebas seperti penggunaan media campuran seperti penggunaan pasir. bertenaga. Akibat daripada itu ramai pelukis-pelukis berhijrah ke Amarika syarikat. Dari segi bahan pula. . Aliran Abstrak berkonsepkan luahan perasaan melalui penggunaan warna dan sapuan berus malah teknik renjis-renjis juga ada digunakan dalam penghasilan sesuatu karya.