KERTAS KERJA PROJEK TANAMAN JAGUNG MANIS DI BAWAH PERLAKSANAAN PROJEK RMK – 9 PROGRAM PENGELUARAN BAHAN MAKANAN ASAS

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN CHANGLUN KEDAH DARULAMAN

************************************************************************

1. PENDAHULUAN

Kertas kerja ini disediakan bagi tujuan memohon peruntukan sebanyak RM 1,746,395.00 ( Ringgit Malaysia : Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima sahaja. ) di bawah peruntukan Program Pengeluaran Ladang untuk projek tanaman ladang jagung manis seluas 100 ekar.

Projek ini memberi penekanan kepada pembangunan manusia, projek ekonomi dan pembangunan infrastruktur ke arah menyokong pengeluaran makanan di daerah Kuala Kangsar. Menggalakkan perladangan berasaskan usahawan untuk merealisasikan konsep satu kawasan satu produk (1K1P) serta melibatkan peserta. Ini juga secara tidak langsung dapat memberi suatu galakan ke arah pengaktifan unit disamping memberikan peluang pekerjaan kepada ahli peladang / penduduk setempat.

Kami juga berusaha untuk mengubah pemikiran penduduk kampung / ahli peladang yang mengusahakan bidang pertanian secara tradisional / kecilan agar dapat menjadikan bidang ini 1

baja dan racun. Menggalakkan input pertanian bersepadu¬ diantara ahli – PPK – PPN melalui jualan peralatan ladang.suatu perniagaan yang menguntungkan sekiranya dilakukan berskala besar dan terselia sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup dikalangan ahli peladang terlibat.00 sebulan bergantung kepada tugas masing-masing.000.1 Lokasi 1 . 3. OBJEKTIF PROJEK ¬ Meningkatkan pendapatan keluarga peladang muda sekurang – kurangnya dari RM 850. ¬ Mengaktifkan unit yang terlibat agar dapat berdaya saing kembali dalam bidang pengeluaran produk berasakan pertanian. BUTIRAN PROJEK 3.1 Aspek fizikal dan teknikal tanah 3.1. Mewujudkan lebih ramai peladang¬ muda di kalangan ahli peladang yang aktif dalam bidang pertanian disamping mewujudkan usahawan tani.00 – RM 3. 21.

. Waktu tuaian yang singkat iaitu selama 3 bulan sahaja.........1. Kawasan projek ini boleh dihubungi terus dengan jalanraya. 3. iaitu di dalam daerah kecil Sungai Siput (U).. 3... 3......1... Permintaan yang baik daripada pengilang makanan dalam tin serta untuk jualan segar........) ialah sejenis tanaman bijirin berasal daripada Amerika Tengah telah diperkenalkan di Malaysia sebagai jagung manis pada awal tujuh puluhan.....2 Keluasan Tanah Keluasan tanah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian dengan tuan tanah adalah seluas 100 ekar.3 Status Tanah / Hak Milik .2 Aspek fizikal dan teknikal tanaman 3...14 Kesesuaian Tanah Tanah Mineral.. Jarak di antara kawasan projek dan pejabat PPK adalah 13 km dan dari kawasan projek ke pekan Sungai Siput (U) adalah 20 km. 3... 1 ...1 Perihal Tanaman Jagung ( Zea mays L...Kawasan projek ini terletak di Kampung ..............2...

Perosak tongkol Ostrinia salientalis Spodoptera litura 1 . 3. Ditanah mineral yang telah diperbaiki kesuburannya. baja organic hanya digunakan setiap dua kali musim penanaman.2.2.3.3 Serangga Perosak dan Syor Kawalan Jenis Perosak Nama Perosak Racun disyorkan Kaedah meracun Pengorek batang. ulat makan daun.3 Pengeluaran Hasil Setiap 3 bulan daripada mula menanam benih.2.2 Keperluan Baja Memerlukan pembajaan yang cukup untuk menjamin tongkol yang dikeluarkan besar dan bermutu tinggi. ( Keperluan baja boleh dirujuk dalam aliran tunai projek dan progress kerja.) 3.

4 Penyakit dan Penyebab serta Syor Kawalan Jenis penyakit Nama penyakit 1 .Helicoverpa armigera Ostrinia salientalis Nezara viridula Quinalphos Bacillus thuringiensis Diazinon Cypermethrin Cypermethrin Bacillus thuringiensis deltamethrin Sembur racun apabila 10% daripada pokok-pokok diserang.2. 3. Sembur ke atas tongkol pada peringkat berbunga: ulang selepas seminggu.

Sembur racun pada 0.15% b.Racun disyorkan Kaedah meracun Daun Daun Daun Dreshslera maydis Puccinia polysora Kulapok Downy Mancozeb Copper oxychoride Musnahkan pokok berpenyakit.15% b.a 1 .a o.

.5.5.2.6 Membina setor dan garaj untuk generator / baja 3.1 Meracun rumput 3.2.2.7..2 Membaja batas sebelum menanam 3.5.5 Meracun serangga 3...2.2 Kerja – kerja plough tanah 3.3 Menghidupkan generator pam air / sprinkler 3..2.6.6.7.6.1 Membersih kawasan dan meratakan tapak 3.5.6.2.2..7 Pam air / sprinkler harian ( mengikut giliran peserta ) 3.2.7 Proses pengeluaran hasil ( kontrak farming ) 3..1 Kerja – kerja pengumpulan buah ( peserta ) 3.5..2.2 Kerja – kerja menimbang ( ketua projek ) 3..2.5.2.....6.5 Perlaksanaan kerja – kerja awalan penyediaan tapak ( kontraktor ) 3...2.2...2.2.2.4 Menanam biji benih 3. 3.7.6..2.3.5.6...3 Kerja – kerja rotor dan membuat batas 3..6 Membaja : .3 Pembayaran kepada peserta melalui PPK 1 .4 Kerja – kerja membuat parit 3.2..6 Proses menanam ( usahawan / peserta projek ) 3.2..2.5 Kerja – kerja memasang system paip dan sprinkler 3.7 Memasang dan menguji system generator pam air / sprinkler 3...

3 Pemasaran Pemasaran akan dibuat secara kontrak farming dengan syarikat swasta dan juga agensi kerajaan seperti FAMA. Tuaian dan gredding akan diuruskan oleh usahawan sendiri. Pengeluaran dan ruang pasaran akan diuruskan 100% oleh PPK Sungai Siput (U) Perak.3. ( buat carta organisasi tuan ) PENGURUS BESAR BIRO PROJEK PENGELUARAN LADANG PENGURUS PROJEK PENGURUS AKAUN KETUA PROJEK PEMASARAN 1 .1 Penyeliaan dan pengawasan CARTA ORGANISASI PROJEK TANAMAN JAGUNG. ORGANISASI PENGURUSAN 4. 4.

1.1 Kos Tetap Seperti di lampiran 1 .2 Kos Berubah / Operasi Seperti di lampiran 2 . siapa pekerja dan sebagainya.2 5. siapa ketua. 5.2 Pengurusan berikan detail struktur pengurusan tuan.1 Kos Projek 5.( USAHAWAN ) 4.1. ASPEK KEWANGAN 5.3 1 . siapa supervisor.

1 Faedah Ekonomi a.5. 1 . dimana daripada perkiraan kadar pulangan dalaman menunjukkan projek ini adalah berdaya maju.1.5 Kiraan Kadar Pulangan Dalam Seperti di lampiran 8 5.1.2 Analisa Wang Tunai Projek Seperti di lampiran 5 6 JUSTIFIKASI PROJEK 6.4 Analisa pendapatan projek Seperti di lampiran 8 5. Kadar pulangan kepada projek ini adalah memuaskan.1.3 Kelebihan Kekurangan Seperti di lampiran 3 5.

Titik pulangan modal bagi projek ini dijangkakan dapat diperolehi pada tahun ke 1. Menambahkan pendapatan ahli / tuan tanah. PPK dapat mempelbagaikan aktiviti pertanian dikalangan ahli. e. f. Dengan kualiti yang baik.1 Adalah diharapkan dengan terlaksananya projek tanaman jagung manis seluas 100 ekar di 1 .b. h. d. 7 KESIMPULAN 7.2 Faedah Sosial a. pasaran harga yang baik akan diperolehi. c. 6. Meningkatkan pengeluaran bahan makanan Negara dengan mengurangkan kadar import. Pertambahan projek-projek pengeluaran ladang dikalangan ahli-ahli peladang muda di unit peladang akan berkembang. Mengujudkan peluang pekerjaan. Pertambahan kepada isipadu perniagaan serta keuntungan tahunan PPK yang berterusan. g.

pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Sungai Siput (U) berharap Lembaga Pertubuhan Peladang dapat mempertimbangkan permohonan dari PPK ini seterusnya meluluskan permohonan ini. 7. 7.5 Akhirnya.4 Perlaksanaan projek ini akan memperkukuhkan lagi peranan Pertubuhan Peladang serta sumbangan PPK terhadap seruan kerajaan sebagai badan pengeluar bahan makanan.2 Matlamat utama PPK Sungai Siput (U) adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan di kalangan ahli-ahli peladang agar sistem perladangan secara konvensional ini dapat diperbaharui dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang optimum dengan bantuan khidmat nasihat teknikal dari Jabatan serta agensi kerajaan yang terlibat di dalam projek ini. 1 . 7.bawah Program RMK – 9 / Pengeluaran Makanan Asas Negara di kalangan usahawan terutamanya ahli peladang muda PPK ini akan berlakulah arus-arus transfomasi pertanian yang sering diwar-warkan oleh Menteri Pertanian. 7.3 Menjadi wawasan PPK agar projek ini bakal menjadi pencetus semangat di kalangan ahliahli peladang bahawa bidang pertanian merupakan satu perniagaan yang menguntungkan sekaligus dapat meningkatkan lagi taraf sosio dan juga ekonomi para peladang terutamanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful