KERTAS KERJA PROJEK TANAMAN JAGUNG MANIS DI BAWAH PERLAKSANAAN PROJEK RMK – 9 PROGRAM PENGELUARAN BAHAN MAKANAN ASAS

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN CHANGLUN KEDAH DARULAMAN

************************************************************************

1. PENDAHULUAN

Kertas kerja ini disediakan bagi tujuan memohon peruntukan sebanyak RM 1,746,395.00 ( Ringgit Malaysia : Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima sahaja. ) di bawah peruntukan Program Pengeluaran Ladang untuk projek tanaman ladang jagung manis seluas 100 ekar.

Projek ini memberi penekanan kepada pembangunan manusia, projek ekonomi dan pembangunan infrastruktur ke arah menyokong pengeluaran makanan di daerah Kuala Kangsar. Menggalakkan perladangan berasaskan usahawan untuk merealisasikan konsep satu kawasan satu produk (1K1P) serta melibatkan peserta. Ini juga secara tidak langsung dapat memberi suatu galakan ke arah pengaktifan unit disamping memberikan peluang pekerjaan kepada ahli peladang / penduduk setempat.

Kami juga berusaha untuk mengubah pemikiran penduduk kampung / ahli peladang yang mengusahakan bidang pertanian secara tradisional / kecilan agar dapat menjadikan bidang ini 1

Mewujudkan lebih ramai peladang¬ muda di kalangan ahli peladang yang aktif dalam bidang pertanian disamping mewujudkan usahawan tani. baja dan racun.000.1.suatu perniagaan yang menguntungkan sekiranya dilakukan berskala besar dan terselia sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup dikalangan ahli peladang terlibat. OBJEKTIF PROJEK ¬ Meningkatkan pendapatan keluarga peladang muda sekurang – kurangnya dari RM 850. 3.1 Lokasi 1 . Menggalakkan input pertanian bersepadu¬ diantara ahli – PPK – PPN melalui jualan peralatan ladang.00 – RM 3.1 Aspek fizikal dan teknikal tanah 3. 21.00 sebulan bergantung kepada tugas masing-masing. ¬ Mengaktifkan unit yang terlibat agar dapat berdaya saing kembali dalam bidang pengeluaran produk berasakan pertanian. BUTIRAN PROJEK 3.

..1 Perihal Tanaman Jagung ( Zea mays L....... Permintaan yang baik daripada pengilang makanan dalam tin serta untuk jualan segar.... 3..2 Aspek fizikal dan teknikal tanaman 3.....2.2 Keluasan Tanah Keluasan tanah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian dengan tuan tanah adalah seluas 100 ekar... 3....1.1.3 Status Tanah / Hak Milik ......Kawasan projek ini terletak di Kampung ... 1 .. Waktu tuaian yang singkat iaitu selama 3 bulan sahaja..... 3. Kawasan projek ini boleh dihubungi terus dengan jalanraya.......... Jarak di antara kawasan projek dan pejabat PPK adalah 13 km dan dari kawasan projek ke pekan Sungai Siput (U) adalah 20 km...14 Kesesuaian Tanah Tanah Mineral.) ialah sejenis tanaman bijirin berasal daripada Amerika Tengah telah diperkenalkan di Malaysia sebagai jagung manis pada awal tujuh puluhan.. iaitu di dalam daerah kecil Sungai Siput (U).......... 3.

3 Pengeluaran Hasil Setiap 3 bulan daripada mula menanam benih. Perosak tongkol Ostrinia salientalis Spodoptera litura 1 . 3.3 Serangga Perosak dan Syor Kawalan Jenis Perosak Nama Perosak Racun disyorkan Kaedah meracun Pengorek batang. baja organic hanya digunakan setiap dua kali musim penanaman.2. ( Keperluan baja boleh dirujuk dalam aliran tunai projek dan progress kerja.2 Keperluan Baja Memerlukan pembajaan yang cukup untuk menjamin tongkol yang dikeluarkan besar dan bermutu tinggi.2.) 3. ulat makan daun.3. Ditanah mineral yang telah diperbaiki kesuburannya.2.

4 Penyakit dan Penyebab serta Syor Kawalan Jenis penyakit Nama penyakit 1 .Helicoverpa armigera Ostrinia salientalis Nezara viridula Quinalphos Bacillus thuringiensis Diazinon Cypermethrin Cypermethrin Bacillus thuringiensis deltamethrin Sembur racun apabila 10% daripada pokok-pokok diserang. Sembur ke atas tongkol pada peringkat berbunga: ulang selepas seminggu. 3.2.

Racun disyorkan Kaedah meracun Daun Daun Daun Dreshslera maydis Puccinia polysora Kulapok Downy Mancozeb Copper oxychoride Musnahkan pokok berpenyakit.a o.a 1 .15% b. Sembur racun pada 0.15% b.

..2 Kerja – kerja plough tanah 3.2.2.1 Kerja – kerja pengumpulan buah ( peserta ) 3.5.6 Membina setor dan garaj untuk generator / baja 3.6 Proses menanam ( usahawan / peserta projek ) 3...5..5 Meracun serangga 3.2...2.2.3.2.3 Menghidupkan generator pam air / sprinkler 3.7.2..7.7 Memasang dan menguji system generator pam air / sprinkler 3..5 Kerja – kerja memasang system paip dan sprinkler 3.2....5.6.1 Membersih kawasan dan meratakan tapak 3.2.2.2...1 Meracun rumput 3.5.5..6..3 Kerja – kerja rotor dan membuat batas 3.4 Kerja – kerja membuat parit 3..2.6.2.6..2 Membaja batas sebelum menanam 3..6.6 Membaja : .7.4 Menanam biji benih 3..2.3 Pembayaran kepada peserta melalui PPK 1 .7 Proses pengeluaran hasil ( kontrak farming ) 3.2.5.6.2 Kerja – kerja menimbang ( ketua projek ) 3.5 Perlaksanaan kerja – kerja awalan penyediaan tapak ( kontraktor ) 3..2. 3..2.2..2.5.6.2...7 Pam air / sprinkler harian ( mengikut giliran peserta ) 3.

Pengeluaran dan ruang pasaran akan diuruskan 100% oleh PPK Sungai Siput (U) Perak. Tuaian dan gredding akan diuruskan oleh usahawan sendiri. 4.1 Penyeliaan dan pengawasan CARTA ORGANISASI PROJEK TANAMAN JAGUNG. ORGANISASI PENGURUSAN 4.3 Pemasaran Pemasaran akan dibuat secara kontrak farming dengan syarikat swasta dan juga agensi kerajaan seperti FAMA.3. ( buat carta organisasi tuan ) PENGURUS BESAR BIRO PROJEK PENGELUARAN LADANG PENGURUS PROJEK PENGURUS AKAUN KETUA PROJEK PEMASARAN 1 .

siapa supervisor.2 Kos Berubah / Operasi Seperti di lampiran 2 . siapa pekerja dan sebagainya. ASPEK KEWANGAN 5. 5.2 Pengurusan berikan detail struktur pengurusan tuan.1.1.1 Kos Tetap Seperti di lampiran 1 .1 Kos Projek 5. siapa ketua.3 1 .2 5.( USAHAWAN ) 4.

1. 1 .5 Kiraan Kadar Pulangan Dalam Seperti di lampiran 8 5.1.1 Faedah Ekonomi a.3 Kelebihan Kekurangan Seperti di lampiran 3 5. dimana daripada perkiraan kadar pulangan dalaman menunjukkan projek ini adalah berdaya maju.4 Analisa pendapatan projek Seperti di lampiran 8 5.1.5.2 Analisa Wang Tunai Projek Seperti di lampiran 5 6 JUSTIFIKASI PROJEK 6. Kadar pulangan kepada projek ini adalah memuaskan.

f.b. c. g. h. Titik pulangan modal bagi projek ini dijangkakan dapat diperolehi pada tahun ke 1. PPK dapat mempelbagaikan aktiviti pertanian dikalangan ahli. 7 KESIMPULAN 7. Pertambahan kepada isipadu perniagaan serta keuntungan tahunan PPK yang berterusan. 6.2 Faedah Sosial a. Menambahkan pendapatan ahli / tuan tanah. d. Pertambahan projek-projek pengeluaran ladang dikalangan ahli-ahli peladang muda di unit peladang akan berkembang. Mengujudkan peluang pekerjaan. Dengan kualiti yang baik. e.1 Adalah diharapkan dengan terlaksananya projek tanaman jagung manis seluas 100 ekar di 1 . pasaran harga yang baik akan diperolehi. Meningkatkan pengeluaran bahan makanan Negara dengan mengurangkan kadar import.

bawah Program RMK – 9 / Pengeluaran Makanan Asas Negara di kalangan usahawan terutamanya ahli peladang muda PPK ini akan berlakulah arus-arus transfomasi pertanian yang sering diwar-warkan oleh Menteri Pertanian. pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Sungai Siput (U) berharap Lembaga Pertubuhan Peladang dapat mempertimbangkan permohonan dari PPK ini seterusnya meluluskan permohonan ini.5 Akhirnya. 7.4 Perlaksanaan projek ini akan memperkukuhkan lagi peranan Pertubuhan Peladang serta sumbangan PPK terhadap seruan kerajaan sebagai badan pengeluar bahan makanan. 7. 7.3 Menjadi wawasan PPK agar projek ini bakal menjadi pencetus semangat di kalangan ahliahli peladang bahawa bidang pertanian merupakan satu perniagaan yang menguntungkan sekaligus dapat meningkatkan lagi taraf sosio dan juga ekonomi para peladang terutamanya. 1 . 7.2 Matlamat utama PPK Sungai Siput (U) adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan di kalangan ahli-ahli peladang agar sistem perladangan secara konvensional ini dapat diperbaharui dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang optimum dengan bantuan khidmat nasihat teknikal dari Jabatan serta agensi kerajaan yang terlibat di dalam projek ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful