KERTAS KERJA PROJEK TANAMAN JAGUNG MANIS DI BAWAH PERLAKSANAAN PROJEK RMK – 9 PROGRAM PENGELUARAN BAHAN MAKANAN ASAS

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN CHANGLUN KEDAH DARULAMAN

************************************************************************

1. PENDAHULUAN

Kertas kerja ini disediakan bagi tujuan memohon peruntukan sebanyak RM 1,746,395.00 ( Ringgit Malaysia : Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima sahaja. ) di bawah peruntukan Program Pengeluaran Ladang untuk projek tanaman ladang jagung manis seluas 100 ekar.

Projek ini memberi penekanan kepada pembangunan manusia, projek ekonomi dan pembangunan infrastruktur ke arah menyokong pengeluaran makanan di daerah Kuala Kangsar. Menggalakkan perladangan berasaskan usahawan untuk merealisasikan konsep satu kawasan satu produk (1K1P) serta melibatkan peserta. Ini juga secara tidak langsung dapat memberi suatu galakan ke arah pengaktifan unit disamping memberikan peluang pekerjaan kepada ahli peladang / penduduk setempat.

Kami juga berusaha untuk mengubah pemikiran penduduk kampung / ahli peladang yang mengusahakan bidang pertanian secara tradisional / kecilan agar dapat menjadikan bidang ini 1

00 sebulan bergantung kepada tugas masing-masing. OBJEKTIF PROJEK ¬ Meningkatkan pendapatan keluarga peladang muda sekurang – kurangnya dari RM 850.000. 21.00 – RM 3. baja dan racun.1 Lokasi 1 .suatu perniagaan yang menguntungkan sekiranya dilakukan berskala besar dan terselia sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup dikalangan ahli peladang terlibat. Menggalakkan input pertanian bersepadu¬ diantara ahli – PPK – PPN melalui jualan peralatan ladang. BUTIRAN PROJEK 3.1 Aspek fizikal dan teknikal tanah 3.1. Mewujudkan lebih ramai peladang¬ muda di kalangan ahli peladang yang aktif dalam bidang pertanian disamping mewujudkan usahawan tani. ¬ Mengaktifkan unit yang terlibat agar dapat berdaya saing kembali dalam bidang pengeluaran produk berasakan pertanian. 3.

3....2 Keluasan Tanah Keluasan tanah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian dengan tuan tanah adalah seluas 100 ekar... iaitu di dalam daerah kecil Sungai Siput (U).1 Perihal Tanaman Jagung ( Zea mays L.2 Aspek fizikal dan teknikal tanaman 3.) ialah sejenis tanaman bijirin berasal daripada Amerika Tengah telah diperkenalkan di Malaysia sebagai jagung manis pada awal tujuh puluhan... 3.......... 1 ... Waktu tuaian yang singkat iaitu selama 3 bulan sahaja.... Permintaan yang baik daripada pengilang makanan dalam tin serta untuk jualan segar...2...3 Status Tanah / Hak Milik .Kawasan projek ini terletak di Kampung .... 3... 3....14 Kesesuaian Tanah Tanah Mineral............ Jarak di antara kawasan projek dan pejabat PPK adalah 13 km dan dari kawasan projek ke pekan Sungai Siput (U) adalah 20 km. Kawasan projek ini boleh dihubungi terus dengan jalanraya.1.....1.......

3 Serangga Perosak dan Syor Kawalan Jenis Perosak Nama Perosak Racun disyorkan Kaedah meracun Pengorek batang. baja organic hanya digunakan setiap dua kali musim penanaman. Perosak tongkol Ostrinia salientalis Spodoptera litura 1 . ( Keperluan baja boleh dirujuk dalam aliran tunai projek dan progress kerja.2. 3. Ditanah mineral yang telah diperbaiki kesuburannya.2.2.3.3 Pengeluaran Hasil Setiap 3 bulan daripada mula menanam benih.2 Keperluan Baja Memerlukan pembajaan yang cukup untuk menjamin tongkol yang dikeluarkan besar dan bermutu tinggi.) 3. ulat makan daun.

2. Sembur ke atas tongkol pada peringkat berbunga: ulang selepas seminggu.Helicoverpa armigera Ostrinia salientalis Nezara viridula Quinalphos Bacillus thuringiensis Diazinon Cypermethrin Cypermethrin Bacillus thuringiensis deltamethrin Sembur racun apabila 10% daripada pokok-pokok diserang.4 Penyakit dan Penyebab serta Syor Kawalan Jenis penyakit Nama penyakit 1 . 3.

a 1 .a o.15% b.Racun disyorkan Kaedah meracun Daun Daun Daun Dreshslera maydis Puccinia polysora Kulapok Downy Mancozeb Copper oxychoride Musnahkan pokok berpenyakit. Sembur racun pada 0.15% b.

3.2..2...5.5.2.2..5 Meracun serangga 3.6.6..7 Memasang dan menguji system generator pam air / sprinkler 3.1 Meracun rumput 3..2..6.2...5.2...6 Proses menanam ( usahawan / peserta projek ) 3..2 Membaja batas sebelum menanam 3.5.2..7.6 Membaja : .2 Kerja – kerja menimbang ( ketua projek ) 3...1 Kerja – kerja pengumpulan buah ( peserta ) 3.2.2.6.4 Menanam biji benih 3.7.6.7 Proses pengeluaran hasil ( kontrak farming ) 3.6 Membina setor dan garaj untuk generator / baja 3.2.2.3..2.5 Perlaksanaan kerja – kerja awalan penyediaan tapak ( kontraktor ) 3...7.2.2.1 Membersih kawasan dan meratakan tapak 3..7 Pam air / sprinkler harian ( mengikut giliran peserta ) 3.3 Pembayaran kepada peserta melalui PPK 1 ...5..2.2 Kerja – kerja plough tanah 3.5 Kerja – kerja memasang system paip dan sprinkler 3.3 Menghidupkan generator pam air / sprinkler 3.3 Kerja – kerja rotor dan membuat batas 3..5.2.2.2..6..2.4 Kerja – kerja membuat parit 3.5.6.

Pengeluaran dan ruang pasaran akan diuruskan 100% oleh PPK Sungai Siput (U) Perak. ( buat carta organisasi tuan ) PENGURUS BESAR BIRO PROJEK PENGELUARAN LADANG PENGURUS PROJEK PENGURUS AKAUN KETUA PROJEK PEMASARAN 1 . Tuaian dan gredding akan diuruskan oleh usahawan sendiri.3 Pemasaran Pemasaran akan dibuat secara kontrak farming dengan syarikat swasta dan juga agensi kerajaan seperti FAMA.1 Penyeliaan dan pengawasan CARTA ORGANISASI PROJEK TANAMAN JAGUNG.3. ORGANISASI PENGURUSAN 4. 4.

siapa pekerja dan sebagainya.2 Pengurusan berikan detail struktur pengurusan tuan. siapa supervisor. ASPEK KEWANGAN 5.2 5.( USAHAWAN ) 4.3 1 .1 Kos Projek 5.1 Kos Tetap Seperti di lampiran 1 . siapa ketua. 5.2 Kos Berubah / Operasi Seperti di lampiran 2 .1.1.

1.1 Faedah Ekonomi a. 1 .5.4 Analisa pendapatan projek Seperti di lampiran 8 5.2 Analisa Wang Tunai Projek Seperti di lampiran 5 6 JUSTIFIKASI PROJEK 6.5 Kiraan Kadar Pulangan Dalam Seperti di lampiran 8 5. dimana daripada perkiraan kadar pulangan dalaman menunjukkan projek ini adalah berdaya maju.1. Kadar pulangan kepada projek ini adalah memuaskan.1.3 Kelebihan Kekurangan Seperti di lampiran 3 5.

Pertambahan kepada isipadu perniagaan serta keuntungan tahunan PPK yang berterusan.b. d. f. g.2 Faedah Sosial a. PPK dapat mempelbagaikan aktiviti pertanian dikalangan ahli. Dengan kualiti yang baik. Menambahkan pendapatan ahli / tuan tanah. c. Meningkatkan pengeluaran bahan makanan Negara dengan mengurangkan kadar import. Pertambahan projek-projek pengeluaran ladang dikalangan ahli-ahli peladang muda di unit peladang akan berkembang. h.1 Adalah diharapkan dengan terlaksananya projek tanaman jagung manis seluas 100 ekar di 1 . Titik pulangan modal bagi projek ini dijangkakan dapat diperolehi pada tahun ke 1. pasaran harga yang baik akan diperolehi. 7 KESIMPULAN 7. Mengujudkan peluang pekerjaan. 6. e.

7. 7. 7.bawah Program RMK – 9 / Pengeluaran Makanan Asas Negara di kalangan usahawan terutamanya ahli peladang muda PPK ini akan berlakulah arus-arus transfomasi pertanian yang sering diwar-warkan oleh Menteri Pertanian. 1 . pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Sungai Siput (U) berharap Lembaga Pertubuhan Peladang dapat mempertimbangkan permohonan dari PPK ini seterusnya meluluskan permohonan ini. 7.2 Matlamat utama PPK Sungai Siput (U) adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan di kalangan ahli-ahli peladang agar sistem perladangan secara konvensional ini dapat diperbaharui dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang optimum dengan bantuan khidmat nasihat teknikal dari Jabatan serta agensi kerajaan yang terlibat di dalam projek ini.4 Perlaksanaan projek ini akan memperkukuhkan lagi peranan Pertubuhan Peladang serta sumbangan PPK terhadap seruan kerajaan sebagai badan pengeluar bahan makanan.5 Akhirnya.3 Menjadi wawasan PPK agar projek ini bakal menjadi pencetus semangat di kalangan ahliahli peladang bahawa bidang pertanian merupakan satu perniagaan yang menguntungkan sekaligus dapat meningkatkan lagi taraf sosio dan juga ekonomi para peladang terutamanya.