KERTAS KERJA PROJEK TANAMAN JAGUNG MANIS DI BAWAH PERLAKSANAAN PROJEK RMK – 9 PROGRAM PENGELUARAN BAHAN MAKANAN ASAS

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN CHANGLUN KEDAH DARULAMAN

************************************************************************

1. PENDAHULUAN

Kertas kerja ini disediakan bagi tujuan memohon peruntukan sebanyak RM 1,746,395.00 ( Ringgit Malaysia : Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima sahaja. ) di bawah peruntukan Program Pengeluaran Ladang untuk projek tanaman ladang jagung manis seluas 100 ekar.

Projek ini memberi penekanan kepada pembangunan manusia, projek ekonomi dan pembangunan infrastruktur ke arah menyokong pengeluaran makanan di daerah Kuala Kangsar. Menggalakkan perladangan berasaskan usahawan untuk merealisasikan konsep satu kawasan satu produk (1K1P) serta melibatkan peserta. Ini juga secara tidak langsung dapat memberi suatu galakan ke arah pengaktifan unit disamping memberikan peluang pekerjaan kepada ahli peladang / penduduk setempat.

Kami juga berusaha untuk mengubah pemikiran penduduk kampung / ahli peladang yang mengusahakan bidang pertanian secara tradisional / kecilan agar dapat menjadikan bidang ini 1

00 sebulan bergantung kepada tugas masing-masing. baja dan racun. Mewujudkan lebih ramai peladang¬ muda di kalangan ahli peladang yang aktif dalam bidang pertanian disamping mewujudkan usahawan tani. Menggalakkan input pertanian bersepadu¬ diantara ahli – PPK – PPN melalui jualan peralatan ladang. 21.1. BUTIRAN PROJEK 3.00 – RM 3.1 Lokasi 1 . OBJEKTIF PROJEK ¬ Meningkatkan pendapatan keluarga peladang muda sekurang – kurangnya dari RM 850.suatu perniagaan yang menguntungkan sekiranya dilakukan berskala besar dan terselia sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup dikalangan ahli peladang terlibat. 3. ¬ Mengaktifkan unit yang terlibat agar dapat berdaya saing kembali dalam bidang pengeluaran produk berasakan pertanian.1 Aspek fizikal dan teknikal tanah 3.000.

...2 Keluasan Tanah Keluasan tanah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian dengan tuan tanah adalah seluas 100 ekar. Permintaan yang baik daripada pengilang makanan dalam tin serta untuk jualan segar........) ialah sejenis tanaman bijirin berasal daripada Amerika Tengah telah diperkenalkan di Malaysia sebagai jagung manis pada awal tujuh puluhan........2... 3...2 Aspek fizikal dan teknikal tanaman 3.....14 Kesesuaian Tanah Tanah Mineral....Kawasan projek ini terletak di Kampung ......... 1 .1 Perihal Tanaman Jagung ( Zea mays L. Jarak di antara kawasan projek dan pejabat PPK adalah 13 km dan dari kawasan projek ke pekan Sungai Siput (U) adalah 20 km.... Kawasan projek ini boleh dihubungi terus dengan jalanraya... 3.3 Status Tanah / Hak Milik .......1.. Waktu tuaian yang singkat iaitu selama 3 bulan sahaja. 3... iaitu di dalam daerah kecil Sungai Siput (U)... 3...1.

3 Serangga Perosak dan Syor Kawalan Jenis Perosak Nama Perosak Racun disyorkan Kaedah meracun Pengorek batang.2 Keperluan Baja Memerlukan pembajaan yang cukup untuk menjamin tongkol yang dikeluarkan besar dan bermutu tinggi.2. 3. ulat makan daun.) 3.3 Pengeluaran Hasil Setiap 3 bulan daripada mula menanam benih.3.2. ( Keperluan baja boleh dirujuk dalam aliran tunai projek dan progress kerja. baja organic hanya digunakan setiap dua kali musim penanaman. Ditanah mineral yang telah diperbaiki kesuburannya. Perosak tongkol Ostrinia salientalis Spodoptera litura 1 .2.

3.2. Sembur ke atas tongkol pada peringkat berbunga: ulang selepas seminggu.4 Penyakit dan Penyebab serta Syor Kawalan Jenis penyakit Nama penyakit 1 .Helicoverpa armigera Ostrinia salientalis Nezara viridula Quinalphos Bacillus thuringiensis Diazinon Cypermethrin Cypermethrin Bacillus thuringiensis deltamethrin Sembur racun apabila 10% daripada pokok-pokok diserang.

Sembur racun pada 0.a o.15% b.a 1 .15% b.Racun disyorkan Kaedah meracun Daun Daun Daun Dreshslera maydis Puccinia polysora Kulapok Downy Mancozeb Copper oxychoride Musnahkan pokok berpenyakit.

5..6. 3.3 Kerja – kerja rotor dan membuat batas 3..6 Proses menanam ( usahawan / peserta projek ) 3.3 Pembayaran kepada peserta melalui PPK 1 ..7 Proses pengeluaran hasil ( kontrak farming ) 3.6 Membina setor dan garaj untuk generator / baja 3.5.2....2.5 Perlaksanaan kerja – kerja awalan penyediaan tapak ( kontraktor ) 3...7 Memasang dan menguji system generator pam air / sprinkler 3.7..6.2..2.3.6..2.2.1 Meracun rumput 3.2.2..2....2 Kerja – kerja plough tanah 3.2..3 Menghidupkan generator pam air / sprinkler 3.2.5 Kerja – kerja memasang system paip dan sprinkler 3.5 Meracun serangga 3.1 Membersih kawasan dan meratakan tapak 3.6.2.5.5.2.5.7.2.7..6 Membaja : .6...2 Membaja batas sebelum menanam 3..2.4 Menanam biji benih 3.5.2 Kerja – kerja menimbang ( ketua projek ) 3.2.2.2.5.1 Kerja – kerja pengumpulan buah ( peserta ) 3.6.4 Kerja – kerja membuat parit 3....2.6...7 Pam air / sprinkler harian ( mengikut giliran peserta ) 3.2.

Pengeluaran dan ruang pasaran akan diuruskan 100% oleh PPK Sungai Siput (U) Perak. ORGANISASI PENGURUSAN 4.3 Pemasaran Pemasaran akan dibuat secara kontrak farming dengan syarikat swasta dan juga agensi kerajaan seperti FAMA. 4. ( buat carta organisasi tuan ) PENGURUS BESAR BIRO PROJEK PENGELUARAN LADANG PENGURUS PROJEK PENGURUS AKAUN KETUA PROJEK PEMASARAN 1 .1 Penyeliaan dan pengawasan CARTA ORGANISASI PROJEK TANAMAN JAGUNG.3. Tuaian dan gredding akan diuruskan oleh usahawan sendiri.

1 Kos Tetap Seperti di lampiran 1 . siapa supervisor. siapa pekerja dan sebagainya. siapa ketua.2 Pengurusan berikan detail struktur pengurusan tuan.1 Kos Projek 5.3 1 .1.( USAHAWAN ) 4.2 5. ASPEK KEWANGAN 5.1. 5.2 Kos Berubah / Operasi Seperti di lampiran 2 .

2 Analisa Wang Tunai Projek Seperti di lampiran 5 6 JUSTIFIKASI PROJEK 6. Kadar pulangan kepada projek ini adalah memuaskan.1.1 Faedah Ekonomi a.5.4 Analisa pendapatan projek Seperti di lampiran 8 5. 1 .1.5 Kiraan Kadar Pulangan Dalam Seperti di lampiran 8 5. dimana daripada perkiraan kadar pulangan dalaman menunjukkan projek ini adalah berdaya maju.1.3 Kelebihan Kekurangan Seperti di lampiran 3 5.

Mengujudkan peluang pekerjaan. 6. Dengan kualiti yang baik. pasaran harga yang baik akan diperolehi. Titik pulangan modal bagi projek ini dijangkakan dapat diperolehi pada tahun ke 1.2 Faedah Sosial a. h. 7 KESIMPULAN 7. Meningkatkan pengeluaran bahan makanan Negara dengan mengurangkan kadar import. Pertambahan kepada isipadu perniagaan serta keuntungan tahunan PPK yang berterusan. g. Menambahkan pendapatan ahli / tuan tanah. d. Pertambahan projek-projek pengeluaran ladang dikalangan ahli-ahli peladang muda di unit peladang akan berkembang. c. e. f.b. PPK dapat mempelbagaikan aktiviti pertanian dikalangan ahli.1 Adalah diharapkan dengan terlaksananya projek tanaman jagung manis seluas 100 ekar di 1 .

bawah Program RMK – 9 / Pengeluaran Makanan Asas Negara di kalangan usahawan terutamanya ahli peladang muda PPK ini akan berlakulah arus-arus transfomasi pertanian yang sering diwar-warkan oleh Menteri Pertanian. 7.4 Perlaksanaan projek ini akan memperkukuhkan lagi peranan Pertubuhan Peladang serta sumbangan PPK terhadap seruan kerajaan sebagai badan pengeluar bahan makanan. pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Sungai Siput (U) berharap Lembaga Pertubuhan Peladang dapat mempertimbangkan permohonan dari PPK ini seterusnya meluluskan permohonan ini. 7. 1 .2 Matlamat utama PPK Sungai Siput (U) adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan di kalangan ahli-ahli peladang agar sistem perladangan secara konvensional ini dapat diperbaharui dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang optimum dengan bantuan khidmat nasihat teknikal dari Jabatan serta agensi kerajaan yang terlibat di dalam projek ini. 7.5 Akhirnya.3 Menjadi wawasan PPK agar projek ini bakal menjadi pencetus semangat di kalangan ahliahli peladang bahawa bidang pertanian merupakan satu perniagaan yang menguntungkan sekaligus dapat meningkatkan lagi taraf sosio dan juga ekonomi para peladang terutamanya. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful