KERTAS KERJA PROJEK TANAMAN JAGUNG MANIS DI BAWAH PERLAKSANAAN PROJEK RMK – 9 PROGRAM PENGELUARAN BAHAN MAKANAN ASAS

PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN CHANGLUN KEDAH DARULAMAN

************************************************************************

1. PENDAHULUAN

Kertas kerja ini disediakan bagi tujuan memohon peruntukan sebanyak RM 1,746,395.00 ( Ringgit Malaysia : Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima sahaja. ) di bawah peruntukan Program Pengeluaran Ladang untuk projek tanaman ladang jagung manis seluas 100 ekar.

Projek ini memberi penekanan kepada pembangunan manusia, projek ekonomi dan pembangunan infrastruktur ke arah menyokong pengeluaran makanan di daerah Kuala Kangsar. Menggalakkan perladangan berasaskan usahawan untuk merealisasikan konsep satu kawasan satu produk (1K1P) serta melibatkan peserta. Ini juga secara tidak langsung dapat memberi suatu galakan ke arah pengaktifan unit disamping memberikan peluang pekerjaan kepada ahli peladang / penduduk setempat.

Kami juga berusaha untuk mengubah pemikiran penduduk kampung / ahli peladang yang mengusahakan bidang pertanian secara tradisional / kecilan agar dapat menjadikan bidang ini 1

21. BUTIRAN PROJEK 3. 3.000.00 sebulan bergantung kepada tugas masing-masing.1. baja dan racun. Menggalakkan input pertanian bersepadu¬ diantara ahli – PPK – PPN melalui jualan peralatan ladang.suatu perniagaan yang menguntungkan sekiranya dilakukan berskala besar dan terselia sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup dikalangan ahli peladang terlibat. OBJEKTIF PROJEK ¬ Meningkatkan pendapatan keluarga peladang muda sekurang – kurangnya dari RM 850. ¬ Mengaktifkan unit yang terlibat agar dapat berdaya saing kembali dalam bidang pengeluaran produk berasakan pertanian. Mewujudkan lebih ramai peladang¬ muda di kalangan ahli peladang yang aktif dalam bidang pertanian disamping mewujudkan usahawan tani.1 Lokasi 1 .1 Aspek fizikal dan teknikal tanah 3.00 – RM 3.

. iaitu di dalam daerah kecil Sungai Siput (U).....2 Aspek fizikal dan teknikal tanaman 3...) ialah sejenis tanaman bijirin berasal daripada Amerika Tengah telah diperkenalkan di Malaysia sebagai jagung manis pada awal tujuh puluhan...Kawasan projek ini terletak di Kampung ....... 1 . Permintaan yang baik daripada pengilang makanan dalam tin serta untuk jualan segar... Kawasan projek ini boleh dihubungi terus dengan jalanraya. 3.1..........1 Perihal Tanaman Jagung ( Zea mays L..1.. 3.2 Keluasan Tanah Keluasan tanah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian dengan tuan tanah adalah seluas 100 ekar.........14 Kesesuaian Tanah Tanah Mineral..... 3.. 3.....2.. Jarak di antara kawasan projek dan pejabat PPK adalah 13 km dan dari kawasan projek ke pekan Sungai Siput (U) adalah 20 km......3 Status Tanah / Hak Milik . Waktu tuaian yang singkat iaitu selama 3 bulan sahaja....

2.3 Serangga Perosak dan Syor Kawalan Jenis Perosak Nama Perosak Racun disyorkan Kaedah meracun Pengorek batang. Perosak tongkol Ostrinia salientalis Spodoptera litura 1 .) 3.3 Pengeluaran Hasil Setiap 3 bulan daripada mula menanam benih.2.3.2 Keperluan Baja Memerlukan pembajaan yang cukup untuk menjamin tongkol yang dikeluarkan besar dan bermutu tinggi. ( Keperluan baja boleh dirujuk dalam aliran tunai projek dan progress kerja. 3. baja organic hanya digunakan setiap dua kali musim penanaman. Ditanah mineral yang telah diperbaiki kesuburannya. ulat makan daun.2.

2. Sembur ke atas tongkol pada peringkat berbunga: ulang selepas seminggu. 3.4 Penyakit dan Penyebab serta Syor Kawalan Jenis penyakit Nama penyakit 1 .Helicoverpa armigera Ostrinia salientalis Nezara viridula Quinalphos Bacillus thuringiensis Diazinon Cypermethrin Cypermethrin Bacillus thuringiensis deltamethrin Sembur racun apabila 10% daripada pokok-pokok diserang.

a 1 .15% b.15% b.Racun disyorkan Kaedah meracun Daun Daun Daun Dreshslera maydis Puccinia polysora Kulapok Downy Mancozeb Copper oxychoride Musnahkan pokok berpenyakit. Sembur racun pada 0.a o.

7.7.7.1 Kerja – kerja pengumpulan buah ( peserta ) 3..2.2.2 Kerja – kerja menimbang ( ketua projek ) 3.2..6 Membaja : .2. 3.1 Meracun rumput 3.6.4 Menanam biji benih 3...5.2..7 Pam air / sprinkler harian ( mengikut giliran peserta ) 3.2..3 Menghidupkan generator pam air / sprinkler 3.2 Kerja – kerja plough tanah 3...5.2.6.6 Proses menanam ( usahawan / peserta projek ) 3.5.6.6 Membina setor dan garaj untuk generator / baja 3.2....2.5..2..2.5 Perlaksanaan kerja – kerja awalan penyediaan tapak ( kontraktor ) 3...6.5...2.1 Membersih kawasan dan meratakan tapak 3.2..5.5.3 Pembayaran kepada peserta melalui PPK 1 ..2.2.6..4 Kerja – kerja membuat parit 3.3.2 Membaja batas sebelum menanam 3.7 Memasang dan menguji system generator pam air / sprinkler 3.6.5 Meracun serangga 3.2.6.7 Proses pengeluaran hasil ( kontrak farming ) 3.2..2..2.3 Kerja – kerja rotor dan membuat batas 3.5 Kerja – kerja memasang system paip dan sprinkler 3...2..

1 Penyeliaan dan pengawasan CARTA ORGANISASI PROJEK TANAMAN JAGUNG. ( buat carta organisasi tuan ) PENGURUS BESAR BIRO PROJEK PENGELUARAN LADANG PENGURUS PROJEK PENGURUS AKAUN KETUA PROJEK PEMASARAN 1 . 4.3 Pemasaran Pemasaran akan dibuat secara kontrak farming dengan syarikat swasta dan juga agensi kerajaan seperti FAMA. Pengeluaran dan ruang pasaran akan diuruskan 100% oleh PPK Sungai Siput (U) Perak.3. ORGANISASI PENGURUSAN 4. Tuaian dan gredding akan diuruskan oleh usahawan sendiri.

siapa ketua.3 1 .2 5.2 Kos Berubah / Operasi Seperti di lampiran 2 .1 Kos Projek 5.2 Pengurusan berikan detail struktur pengurusan tuan.1 Kos Tetap Seperti di lampiran 1 .1. siapa pekerja dan sebagainya.1. 5. ASPEK KEWANGAN 5.( USAHAWAN ) 4. siapa supervisor.

3 Kelebihan Kekurangan Seperti di lampiran 3 5. Kadar pulangan kepada projek ini adalah memuaskan.4 Analisa pendapatan projek Seperti di lampiran 8 5.1 Faedah Ekonomi a.1.5.1.5 Kiraan Kadar Pulangan Dalam Seperti di lampiran 8 5.1.2 Analisa Wang Tunai Projek Seperti di lampiran 5 6 JUSTIFIKASI PROJEK 6. 1 . dimana daripada perkiraan kadar pulangan dalaman menunjukkan projek ini adalah berdaya maju.

pasaran harga yang baik akan diperolehi. Dengan kualiti yang baik. Titik pulangan modal bagi projek ini dijangkakan dapat diperolehi pada tahun ke 1.2 Faedah Sosial a.b. h. e. Mengujudkan peluang pekerjaan. c. 6. 7 KESIMPULAN 7. Pertambahan kepada isipadu perniagaan serta keuntungan tahunan PPK yang berterusan. Pertambahan projek-projek pengeluaran ladang dikalangan ahli-ahli peladang muda di unit peladang akan berkembang. Meningkatkan pengeluaran bahan makanan Negara dengan mengurangkan kadar import. Menambahkan pendapatan ahli / tuan tanah. PPK dapat mempelbagaikan aktiviti pertanian dikalangan ahli. f. d.1 Adalah diharapkan dengan terlaksananya projek tanaman jagung manis seluas 100 ekar di 1 . g.

5 Akhirnya. pihak Pertubuhan Peladang Kawasan Sungai Siput (U) berharap Lembaga Pertubuhan Peladang dapat mempertimbangkan permohonan dari PPK ini seterusnya meluluskan permohonan ini.bawah Program RMK – 9 / Pengeluaran Makanan Asas Negara di kalangan usahawan terutamanya ahli peladang muda PPK ini akan berlakulah arus-arus transfomasi pertanian yang sering diwar-warkan oleh Menteri Pertanian. 7. 7. 7.4 Perlaksanaan projek ini akan memperkukuhkan lagi peranan Pertubuhan Peladang serta sumbangan PPK terhadap seruan kerajaan sebagai badan pengeluar bahan makanan.2 Matlamat utama PPK Sungai Siput (U) adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan di kalangan ahli-ahli peladang agar sistem perladangan secara konvensional ini dapat diperbaharui dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang optimum dengan bantuan khidmat nasihat teknikal dari Jabatan serta agensi kerajaan yang terlibat di dalam projek ini. 1 . 7.3 Menjadi wawasan PPK agar projek ini bakal menjadi pencetus semangat di kalangan ahliahli peladang bahawa bidang pertanian merupakan satu perniagaan yang menguntungkan sekaligus dapat meningkatkan lagi taraf sosio dan juga ekonomi para peladang terutamanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful