INSTITUT KEBANGSAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGARA (IKKPN)
NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH)

KUMPULAN 2
ANISA BT MOHD NOOR (K) SITI KHOLIJAH BT HASAN SITI NOR NABILAH BT SABRI NOR·IZZATI BT MD MATZAKI NUR AFIQAH BT RUSLAN NUR ATIKAH BT JAMALUDIN NURUL IZATIE BT MOHD FAUZI NORSYAHIRAH BT RAMELI WAN IZNIFAIZNUR BT WAN MOHD IZUAN 
NOR

PENDAHULUAN PENGHARGAAN VISI MISI LATAR BELAKANG NILAI-NILAI KOPORAT OBJEKTIF FUNGSI AKTIVITI YANG DIJALANKAN KEPERLUAN UNDANG-UNDANG AKTA KESELAMATAN USAHASAMA TUGAS-TUGAS KEANGGOTAAN KEPENTINGAN JAWANTANKUASA LATIHAN CIRI YANG CEKAP AGENSI YANG TERLIBAT KESIMPULAN .

.

VISI Menjadi pusat kecermerlangan terkemuka dalam keselamatan dan kesihatan .

MISI Untuk menjadi rakan kongsi pilihan dalam meningkatkan keselamatan & kesihatan .

10 yang dilantik olah kerajaan. Beza dari negara-negara lain.     Di tubuhkan pada tarikh 1 Disember 1992 sebagai kumpulan dari pelbagai pihak bagi menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. LATAR BELAKANG IKKPN . Lembaga Pengarah NIOSH terdiri daripada 15 ahli Dewan. selebihnya dipilih oleh ahli NIOSH dalam Mesyuarat Tahunan. Ditubuhkan dengan Grant RM1 juta Pelancaran daripada Kerajaan dengan RM50 juta Endownent Fund (RM40 juta dari Pertubuhan Jaminan Sosial (SOCSO) Malaysia dan 10 juta dari Kerajaan Malaysia). di bawah Kementerian Sumber Manusia NIOSH bermula sebagai sebuah syarikat berdaftar pada tahun 1965. akan digunakan untuk membiayai sebahagian operasi NIOSH. Yang mana akan dilaburkan dan kembalinya pelaburan tersebut.

NILAI-NILAI KORPORAT ´ Intergriti Profesional & peribadi -NIOSH mengharapkan kesetiaan dan kejujuran daripada kakitangan dan juga pembekal perkhidmatan dari segi prinsip moral ´ Kejujuran -interaksi hendaklah bebas daripada kepalsuan. ´ -semua kakitangan di NIOSH perlu mempamerkan pemahaman di dalam kepakaran teknikal . Komitmen kepura-puraan dan penipuan.

. ´ Kualiti -semua hasil pengeluaran dan perkhidmatan yang berkaitan dengan NIOSH berkualiti tinggi ´ Pembagunan Sumber Manusia -NIOSH mengalakkan pembagunan sumber manusia yang berterusan untuk meningkatkan kemampuan diri.´ Ketulusan Kepakaran teknikal -semua kakitangan di NIOSH perlu mempamirkan -taatacara dan sistem berkaitan dengan pekerjaan semestinya telus untuk menghapuskan kepentingan diri ´ pemahaman di dalam kepakaran teknikal.

´ Membangunkan budaya keselamatan dan kesihatan dan mengadakan latihan kepada pekerja ´ Memastikan setiap pengurusan dipertanggungjawabkan ke atas keselamatan dan kesihatan yang didirikan. ´ . kontraktor dan pelawat. peserta kursus.OBJEKTIF PENUBUHAN NIOSH Memastikan persekitaran bekerja yang sihat dan selamat kepada semua pekerja.

Menganjurkan kajian samada jangka pendek atau jangka panjang ke atas KKP dan isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan Malaysia.FUNGSI NIOSH ´ ´ ´ ´ ´ Menyumbang ke arah usaha-usaha menaiktaraf Keselamatan dan Kesihatan (KKP) melalui pembangunan dan program latihan kepada pekerja dan majikan. Menyebarkan informai tentang kajian penemuan KKP dan isu kesihatan di dalam aktiviti utama dan sebagainya di bawah atau bagi pihak institut dan menjadi pusat rujukan. perdagangan dan lain-lain menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan KKP Membantu mereka yang bertanggungjawab ke atas KKP dengan informasi terkini di dalam KKP dan di luar negara. Menolong industri. .

AKTIVITI YANG DIJALANKAN OLEH PIHAK NIOSH Keselamatan di tapak pembinaan ´ Keselamatan dalam penggunaan bahan ´ Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja ´ Latihan dan bimbingan berterusan ´ Bimbingan aktiviti perlombongan ´ Program perlindungan diri ´ .

Objektif utama peruntukan undang-undang ini adalah untuk menggalakkan usahasama di antara majikan dan pekerja bagi menangani isu yang mempunyai kepentingan bersama selain memastikan pematuhan kehendak-kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 oleh pihak pengurusan dan pekerja.KEPERLUAN UNDANGUNDANG ´ Akta 514. Seksyen 30 dan 31 dengan jelas mewajibkan penubuhan IKKP jika terdapat 40 orang atau lebih di ambil bekerja di sesebuah tempat kerja atau di arah oleh Ketua Pengarah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. ´ .

AKTA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 1994 Peruntukkan seksyen 32(1) Jika ADOPOD berikut berlaku atau kemungkinan berlaku. setiap majikan mesti melaporkan kepada pejabat JKKP terdekat : Accident  Dangerous Occurrence  Occupational Poisoning  Occupational Disease .

maka keperluan ini telah diperuntukkan di dalam undangundang. Untuk memastikan satu usahasama formal dan rasmi berlangsung di antara majikan. peruntukan di dalam adalah diharapkan arahan yang disertai dengan panduan bekerjasama ini akhirnya akan membuahkan usahasama rela di antara majikan dan pekerja. pihak pengurusan dan pekerja di peringkat tertinggi organisasi . .MEWUJUDKAN USAHASAMA MAJIKAN-PEKERJA ´ ´ ´ Keselamatan dan kesihatan pekerjaan bukan menjadi tanggungjawab seseorang tetapi tanggungjawab semua. Walaupun diperingkat awal.

syor bagi mempertingkatkan tahap keselamatan dan menilai keberkesanan langkah-langkah kawalan. Mengemukakan cadangan serta syor bagi mencegah atau menghindarkan berulangnya kejadian yang serupa/sama.TUGAS-TUGAS NIOSH ´ ´ ´ ´ Membincangkan perihal dan sebab musabab sesuatu kemalangan serta penyakit pekerjaan. ´ ´ ´ ´ Menjalinkan hubungan serta kerjasama yang lebih erat dengan pekerja di dalam pencegahan kemalangan Memupuk minat pekerja-pekerja di dalam perkara-perkara yang bersangkutan keselamatan dan kesihatan pekerjaan Menyertai majikan di dalam merangka sistem kerja selamat Mengikut perkembangan keselamatan dan kesihatan semasa serta menyebarkannya dikalangan pekerja-pekerja . Membuat pemeriksaan di tempat kerja serta peralatan. Menjalankan kajian statistik kemalangan.

pencegahan kebakaran serta kemalangan ´ Menasihati pihak pengurusan berkaitan perihal keselamatan dan kesihatan ´ Bertindak sebagai alat komunikasi bagi organisasi tentang isu-isu keselamatan dan kesihatan ´ Membantu majikan di dalam penyelesaian masalah keselamatan dan kesihatan ´ .pekhidmatan kesihatan.Menilai keperluan pertolongan cemas.

KEANGGOTAAN IKKP .

KEPENTINGAN JAWANTANKUASA ´ ´ ´ ´ Boleh melibatkan berbagai golongan pegawai/pekerja dalam pencegahan kemalangan. Boleh menganalisa kemalangan dan status tempat kerja serta merangka polisi. Senantiasa berada di tempat kerja yang terdedah kepada berbagai bahaya pekerjaan. Dapat merangka kesedaran pekerja-pekerja tentang tentang pentingnya keselamatan dan kesihatan diri. ´IKKP berfungsi sebagai perunding dan penasihat bagi pekerja. platform bagi pekerja membuat pengaduan dan penghubung kepada pihak kerajaan jika terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan oleh majikan" .

penyediaan dan perlaksanaan sistem kerja selamat Penyiasatan kemalangan dan menyediakan laporan Pemantauan keselamatan dan kesihatan pekerjaan Pengukuran pencapaian . organisasi dan perkiraannya Pengurusan risiko Perancangan.LATIHAN ANGGOTA NIOSH Program Latihan keselamatan dan kesihatan perlu diberikan kepada setiap anggota NIOSH termasuklah pengerusinya sekali. Di dalam kursus ini mereka boleh didedahkan kepda subjek-subjek seperti: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan Penubuhan dan fungsi NIOSH Pembentukan dasar am keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Adalah lebih baik jika setiap anggota NIOSHdapat mengikuti sekurangkurangnya satu latihan khas bersama-sama.

CIRI-CIRI NIOSH YANG CEKAP DAN BERKESAN ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ NIOSH dipengerusikan oleh seorang pengerusi yang diberi kuasa dan mampu menunjukkan keikhlasan di dalam menggalakkan semua anggotanya melibatkan diri secara aktif dan proaktif NIOSH dianggotai oleh mereka yang terbaik. komited dan mempunyai daya sumber di dalam usaha mengujudkan budaya kerja selamat dan sihat Anggota NIOSH memahami fungsi mereka NIOSH mempunyai sokongan dan kepercayaan semua pihak yang diwakilinya Mesyuarat hanya membincangkan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan sahaja Anggota NIOSH memberikan sepenuh iltizam terhadap tugas dan tanggungjawab mereka sebagai satu pasukan NIOSH mempunyai cukup dan berbagai idea serta aktiviti berkaitan keselamatan dan kesihatan untuk dilaksanakan Semua keputusan mesyuarat dilaksanakan secepat mungkin Keputusan mesyuarat dimaklumkan kepada semua pekerja dan mendapat perakuan mereka. .

insuran. penyimpanan dan komunikasi ´ Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun ´ Kemudahan gas. elektrik. Jabatan ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan. perhutanan dan perikanan ´ Pengangkutan .AGENSI-AGENSI YANG TERLIBAT DALAM PERLAKSANAAN NIOSH DI MALAYSIA Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Jabatan ini merupakan sebuah jabatan di bawah Kementrian Sumber Manusia. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor iaitu: ´ Pengilangan ´ Perlombongan dan pengkuarian ´ Pembinaan ´ Hotel dan restoran ´ Pertanian. hartanah dan perkhidmatan perniagaan a) . air dan perkhidmatan kebersihan ´ Kewangan.

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO) b) ´ ´ Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah ditubuhkan sebagai Jabatan Kerajaan pada 1 Januari 1971 bagi menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja. PERKESO mentadbirkan skim keselamatan sosial yang memberi perlindungan kepada para pekerja terhadap beberapa kejadian luar jangka seperti bencana pekerjaan termasuk kemalangan semasa perjalanan dan kematian . 1969 dan kemudian menjadi sebuah badan berkanun mulai 1 Julai 1985.

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUTRI PEMBINAAN (CIDB) c) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau ¶ Construction Industry Development Board (CIDB) ditubuhkan oleh kerajaan melalui persetujuan di dalam Parlimen Negara pada tahun 1994 secara rasminya. Kerajaan menubuhkan satu badan bagi menyelia dan mengawal isu dan kesan yang berlaku di dalam industri pembinaan. Perkara yang menjadi perhatian oleh CIDB di dalam industri pembinaan adalah: ´ Kekurangan tenaga kerja/buruh/pakar ´ Permasalahan sumber dan pembekalan bahan ´ Produktiviti yang rendah ´ Peningkatan kadar kemalangan di tapak bina ´ Kelemahan pengurusan dan perlaksanaan projek ´ Kekurangan maklumat penting dan data di dalam projek pembinaan . Walaubagaimanapun perlaksanaannya telah bermula sejak tahun 1987 berikutan pembangunan Negara yang pesat menjelang tahun 2020.

´ .KESIMPULAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN AMATLAH PENTING SEBELUM.SEMASA DAN SELEPAS BEKERJA ´ PENTINGNYA KITA MENJAGA KESELAMATAN DAN KESIHATAN DIRI SAMADA DI TEMPAT KERJA ATAUPUN DI MANA SAHAJA.