FCE 4701 PENGAJARAN MIKRO

KONSUMERISME ( Peranan Persatuan Pengguna )

Persatuan Palang Merah Malaysia dinamakan Bulan Sabit Merah Malaysia bawah Akta 1975 ( Pertukaran Nama ) dengan kelulusan Parlimen . Pada 5 September 1975 .Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ( PBSM ) ditubuhkan pada tahun 1948 sebagai cawangan Persatuan Palang Merah Britain di Sabah dan Sarawak . .

Teledera •Penyebaran Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa •Latihan Kecemasan •Penubuhan unit baru dan menambah keahlian •Program Bantuan kepada Orang-orang Bot Vietnam •Kutipan Derma •Perhubungan awam •Hal Ehwal Antarabangsa •Aktiviti -aktiviti dan latihan untuk kanak-kanak. belia dan pasukan bantuan sukarela .Telekaunseling .Penyalahgunaan Dadah .Program Darah .Antara peranan / aktiviti PBSMM : •Persediaan dan bantuan bencana •999 24 jam Perkhidmatan Ambulans bagi Kuala Lumpur dan Petaling Jaya •Perkhidmatan Masyarakat dan Kesihatan .

TOPIK HARI INI : “ PERANAN PERSATUAN PENGGUNA ” .

Pada 26 Julai setiap tahun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) mengadakan Hari Pengguna Malaysia bersempena dengan pembentangan Akta Perlindungan Pengguna pada 26 Julai 1999. Acara Anda Tahu Bila Hari Pengguna Malaysia ? .

Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menerima pakai Garis Panduan Perlindungan Pengguna BangsaBangsa Bersatu. . Garis Panduan PBB ini bertujuan untuk mengangkat prinsip lapan hak pengguna dan menyediakan kerangka bagi memperkukuhkan dasar perlindungan pengguna di negara-negara yang menjadi ahli PBB. HAK KITA . Tema sambutan Hari Hak . Sambutan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia pertama kali diadakan pada 15 Mac 1983. Dua tahun kemudian.Hak Pengguna Sedunia 2010 ialah WANG KITA .Hak Pengguna Sedunia .Siapa tahu tentang Hari Hak-hak Pengguna Sedunia ? 15 Mac adalah Hari Hak . iaitu pada 9 April 1985.

Siapa Persatuan Pengguna ? Persatuan pengguna ialah sebuah pertubuhan sukarela yang ditubuhkan oleh pengguna-pengguna sendiri. Apa tujuan Pers. Pengguna ? Tujuan persatuan pengguna ditubuhkan adalah untuk memperjuangkan .

Cara-cara Persatuan Pengguna melindungi hak-hak pengguna .

Terdapat 5 Peranan Persatuan Pengguna Menerima dan menyiasat aduankajian dan penyelid Menjalankan Menyebarkan maklumat Memberi bantuan Memberi pendidikan kepenggunaan dan khidmat nasiha .

Ia menjadi payung bagi persatuan pengguna gabungannya.Pernah dengar •tentang FOMCA ??? • FOMCA adalah Gabungan PersatuanPersatuan Pengguna Malaysia. tidak mementingkan keuntungan. Sebuah pertubuhan sukarela. . bukan politik dan pertubuhan sivik.

.

Terdapat 5 Peranan Persatuan Menerima dan menyiasat aduankajian dan penyelid Menjalankan Menyebarkan maklumat Memberi bantuan Memberi pendidikan kepenggunaan dan khidmat nasiha .

Koperasi & Kepenggunaan . Perdagangan Dalam Negeri.1) Menerima sebarang aduan pengguna yang dibuat oleh pengguna 2) Menyiasat aduan yang diterima dan berusaha untuk menyelesaikan (contoh) 3) Jika tidak dapat menyelesaikannya. persatuan pengguna akan merujuk kepada pihak berkuasa lain seperti Kem.

1. Penting untuk memastikan keselamatan pengguna dari aspek kualiti barangan dan harga yang berpatutan 3. Jalankan kajian dan penyelidikan ke atas barangan tertentu terutama barangan makanan 2. Juga jalankan kajian terhadap bahan perwarna. bahan pengawet dan perisa makanan untuk jaga kesihatan dan keselamatan .

CONTOH BULETIN PENGGUNA YANG DIKELUARKAN OLEH PERSATUAN KPDNKK & FOMCA 1) Semua hasil kajian dan penyelidikan yang dijalankan oleh persatuan pengguna akan disiarkan melalui media massa yang dikeluarkan oleh persatuan • • 2) Laporan yang dibuat ini akan dapat membantu pengguna membuat pilihan yang tepat dan pengguna boleh menjadi lebih peka .

seminar dan pameran 3)Tujuannya meningkatkan kesedaran dan penegtahuan pengguna terhadap hak mereka di sisi undang-undang . kursus.1)Berusaha memberi pendidikan. latihan dan kesedaran kepada pengguna 2)Dijalankan melalui ceramah. forum.

majalah dan ceramah . membeli dan mengguna barangan melalui konsumerisme • • 2) Berusaha melahirkan pengguna yang bijak dan berjimat semasa berbelanja untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka melalui risalah.1) Membantu meningkatkan kemahiran pengguna dalam membuat pilihan.