KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH KONSEP-KONSEP MUZIK ( KPLI-SR) KURSUS DALAM CUTI (KDC) PENDIDIKAN

KHAS DEFINISI MUZIK: AMBILAN NOVEMBER 2010

PENDIDIKAN MUZIK KONSEP-KONSEP MUZIK
NAMA PENYARAH: WAN HASZELILI BT WAN HASSAN
NAMA KUMPULAN OPSYEN NO MATRIK NO IC : SITI AMIZA BT MD RESADI : KPLI GSTT AMBILAN NOV 2010 : PENDIDIKAN KHAS : IPGKB: A37B - 1011 - 0691 : 851219- 07 - 5580

1 1.2 1.1 Mud 7.ISI KANDUNGAN BIL ITEM MUKA SURAT 2 3 1 Pengenalan kepada Konsep Muzik 2 Konsep 1 : Irama 1.2 Skel 2.1 Bentuk Binari AB 6.1 Lagu Pusingan 3.2 Bentuk Tenari ABA 8 Konsep 7:Ekspresi 7.5 Detik Meter Tekanan Tempo Nilai not dan tanda rehat 3 Konsep 2: Melodi 2.3 1.2 Dinamik 14 2 .3 Frasa 4 Konsep 3: Harmoni 3.1 Pic 2.2 5 Konsep 6 Konsep 7 Konsep Lagu berkembar 4: Warna Ton 5: Tekstur 6: Bentuk 7 10 11 12 13 6.4 1.

KONSEP MUZIK PENGENALAN Muzik adalah diakui sebagai satu seni yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika.KONSEP. Malaysia turut mempunyai seni muzik mereka yang tersendiri dan unik memandangkan negara Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa. harmoni. tekstur. kaum. Konsep muzik merangkumi 7 elemen iaitu irama. Konsep Muzik Irama Melodi Harmon i Warna ton Tekstu r Bentu k Ekspre si 3 . corak pemikiran dan emosi manusia yang mencerminkan ketinggian dan ketamadunan sesuatu budaya bangsa tertentu Seni muzik merupakan satu seni hasil daripada luahan manusia yang menggambarkan identiti dan kemajuan sesuatu bangsa. bentuk dan ekspresi. warna ton. agama dan kepercayaan. KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. etnik. melodi. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci.

Jangka masa satu etik ke detik yang lain diukur dengan nilai not muzik. turun naik bunyi yang teratur pada lagu akan menghasilkan irama yang berbeza. Detik Meter IRAMA Tekanan Nilai not & tanda Tempo 1. tekanan.1 DETIK:  Detik bermaksud bit konsisten atau denyutan.Konsep 1: IRAMA Irama ialah gabungan pelbagai not muzik yang berbeza yang akan menghasilkan not irama yang berbeza. Ukuran masa atau tempo pada muzik. Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen yang fundamental yang penting dalam muzik . tempo dan nilai not dan tanda rehat. meter. 4 .Dalam muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. serta panjang pendek bunyi yang teratur. Irama merangkumi detik.

Setiap detik krocet bersamaan dengan 2 nilai kuaver lazim duaan (♪ = ♪ ♪ ) 5 . 3 . Ia dikumpulakan dalam kumpulan 2.1.2 METER  Meter ialah kiraan masa dalan sesuatu muzik. Dalam 4 meter 4 4 2 .3. minim (2). Jadual berikut menunjukan contoh kiraan meter dalam muzik. dan 4 dikenali sebagai meter lazim.4 dan seterusnya.  Pengumpulan detik dikenali sebagai pembahagian meter. Terdapat pelbagai kiraan masa dalam muzik. Kuaver (8) dan sebagainya  Meter boleh dikelaskan kepada meter lazim dan meter tidak lazim. setiap bar mengandungi dua 4 detik krocet (♪). i) Meter Lazim Meter 2 . Ia dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa. 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 2 3 8 3 8 o Nilai angka di atas mewakili bilangan detik dalam satu bar atau unit manakala nilai angka di bawah mewakili jenis detik/not yang digunakan samada not krocet (4). Biasanya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar.

Terdapat detik yang dibunyikan kuat dan ada yang dibunyikan kurang.3 TEKANAN  Tekanan bermaksud detik yang dirasai lebih kuat dan diberikan penegasan.” mewakili 3 kuaver (♪♪♪) dimana setiap krocet bertitik ♪. 6 . 8 mewakili jenis not yang digunakan (kuaver) 1. Semasa menyanyi sesuatu corak irama seringkali dapat didengar detik yang dirasakan lebih kuat atau diberikan penegasan daripada detik-detik yang lain.Contoh 1 - nilai : 2 4 Huraian: 2 mewakili detik dalam setiap bar. Setiap detik mempunyai nilai 8 yang sama dengan nilai masa 3 kuaver (♪). 4 mewakili jenis not yang digunakan ( krocet) ii) Meter tak lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. ♪. Penegasan atau menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan.. Dalam suatu bar terdapat dua detik yang ditulis sebagai “♪. Contoh 2 - nilai 6 8 Huraian: 6 mewakili detik dalam setiap bar.

Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeza samada cepat.5 NILAI NOT DAN TANDA REHAT  Panjang atau pendek sesuatu bunyi dilambangkan dalam bentuk not.:- 7 . Patriotik)  DAL CAPO (D.C) Irama diulang  Tempo juga boleh dinyatakan dalam unit digit iaitu ♪ = 114 atau ♪ = 60 1. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal. Contohnya minim bertitik.Detik yang kuat dikenali sebangai tekanan dan disimbolkan sebagai tanda “ >” atau “ ^ ”  Contoh tekanan: 1. Nilai sesuatu not dapat dipnjangkan dengan meletakan satu titik di tepi not tersebut.  Antara jenis-jenis tempo ialah:  ALLEGRO (Rancak. sederhana atau lambat. Berikut adalah bentuk-bentuk not yang terdapat di dalam seni muzik.4 TEMPO  Tempo biasanya merujuk kepada kelajuan detik sesuatu lagu atau corak irama muzik. Cepat)  AN DAN TE (Sederhana Cepat)  ALLA MARCIA (March.

Ia biasanya merujuk kepada irama sesuatu lagu.Bentuk-bentuk not dan tanda rehat Konsep 2: MELODI  Melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pic yang sama ada secara menaik.  Contoh melodi : lagu Lenggang Kangkung  Antara elemen yang terdapat dalam melodi ialah pic. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membenuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic dan not berubah. skel dan frasa. MELODI PIC 2. menurun atau mendatar.1 PIC 8 FRASA SKEL .

Pic aras tinggi berbunyi nyaring manakala pic aras rendah berbunyi besar. Setiap aras pic mempunyai bunyi yang berbeza. Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi lagu  Pic bergerak secara bertangga. o Pergerakan bertangga o Pergerakan melompat o Pergerakan mendatar 2. melompat dan mendatar. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi samada bunyi tinggi atau bunyi rendah.  Ton-ton dalam satu siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pic. Pic boleh disusun secara berurutan.2 SKEL 9 . Gabungan beberapa rangkaian pic membentuk sebuah melodi lagu.

Frasa disimbolkan dengan:  Contoh : Konsep 3: HARMONI 10 . Skel bermaksud pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jea tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonalti. o Skel major menaik o Skel minor menaik 2.3 FRASA  Frasa bermaksud sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.  Tangga nada seperti nada skel major dan nada skel minor.

“ra-sa sa-yang sa-yang eh” Kumpulan ketiga pula mula menyanyi dari mula hingag akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 6 “ 11 . Gabungan not-not ini membenuk kord yang digunakan untuk mengiringi melodi. not ketiga dan not kelima dari satu skel.Kord mempunyai tiga not yang dikenali sebagai triad.  Contoh lagu : Rasa Sayang kumpulan pertama menyanyikan lagu pada bar yang pertama “ ra-sa sa-yang eh” Kumpulan kedua mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 3.  Contoh:  Nyanyian secara harmoni merujuk kepada 2 lagu iaitu: Lagu pusingan Lagu berkembar 3. Adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak.1 LAGU PUSINGAN  Maksud:Lagu pusingan merujuk kepada lagu yang dinyanyikan secara berkumpulan dan bergilir-gilir. Not yang digunakan untuk membentuk triad ialah not asas (not tonik).

murid harus mengetahui pic.  Sebelum menyanyikan lagu. Contoh dapa dilihat melalui bunyi hentakan kaki.  Perkusi badan merujuk kepada bunyi yang dihasilkan melalui pergerakan bahagian badan manusia seperti tepukan. ritma dan tempo lagu tersebut. dipukul atau dipalu.  Kedua-dua lagu ini dinyanyikan serentak dalam tempoh yang sama. Kesemua kumpulan tidak akan berhenti serentak kecuali diarahkan untuk berhenti pada tempat yang sesuai.  Contoh : o Dram bes .  Contoh lagu yang dinyanyikan secara berpusingan ialah: Muzik is Fun ( Kate Baxter). A Thousand hairy Savages ( Ken Lee/ Spike Miligan) dan Something Inside Me ( Kenneth Simpson) 3.bunyi ringan  Vocal merujuk kepada suara manusia  Perkusi merujuk kepada alatan muzik yang dimainkan secara diketuk. petik jari dan sebagainya.  Perkusi vocal merujuk kepada bunyi perkusi tiruan yang dihasilkan melalui mulut seperti bunyi Cing…Dum… Tak 12 .bunyi berat o Kastanet . sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. Kedua-dua lagu ini mempunyai kord yang sama dan harmoninya tidak bercanggah antara satu sama lain.2 LAGU BERKEMBAR  Lagu berkembar bermaksud dua lagu yang berbeza tetapi dinyanyikan serentak. KONSEP 4: WARNA TON  Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.  Contoh lagu berkembar ialah “ Baa Baa Black Sheep” dan Are You Sleping. hentakan dan sebagainya. tepukan tangan.

Setiap lapisan bunyi mempunyai cirri dan kepentingannya yang tersendiri tetapi menyokong antara satu sama lain dan memperkayakan ekspresi muzik tersebut. Haterofoni dan Polifoni. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang yang terdapat dalam sesebuah gubahan. o Hemofoni bermaksud sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni. Ia mempunyai satu bars melodi yang dinyanyi atau dimainkan dengan iringan kord. Homofoni. Contohnya apabila seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi nyanyiannya dengan petikan gitar. Ia membawa maksud dua atau lebih lapis muzik yang dinyanyikan bersama.kita sebenarnya sedang menyanyi secara monifoni. o Heterofoni bermaksud berbilang suara o Polifoni bermaksud gaya improvisasi dalam muzik polifoni.  Tekstur terbahagu kepada 4 iaitu Monofoni. Contohnya apabila kita menyanyi sebuah lagu tanpa iringan. o Monofoni bermaksud satu baris melodi atau muzik satu suara yang dimainkan tanpa sebarang iringan muzik. Tumpuan utama apabila kita mendengarnya ialah kepada melodinya yang disokong dan diwarnai oleh bunyi-bunyi iringan kord oleh alatan muzik atau suara nyanyian. 13 .KONSEP 5: TEKSTUR  Definisi: tekstur bermaksud jalinan antara lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu.

Bahagian akhir lagu dinamakan “coda”. Perlude dan Fugue.1 Bentuk AB ( Binari) o Bentuk binari merujuk kepada muzik yang hanya mempunyai 2 bahagian yang utama. can mali can. 6.  Contoh lagu yang berbentuk Binari ialah: “ Can Mali Can” Bahagian A : Dimana dia anak kambing saya.Dalam muzik. Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif. rangkai dan korus. Bentuk binari biasanya berunsurkan soal jawab dimana bahagian A marujuk kepada unsur menyoal manakala bahagian B merujuk kepada unsur menjawab. 14 dipelbagaikan untuk .  Terdapat juga bentuk Binari AB yang mempunyai bahagian. seksyen ini biasanya ditulis sebagai A B C dan seterusnya.KONSEP 6: BENTUK A B a a b b A B a a’ a” b b’ b” A B a a’ b b’  Bentuk dalam bahasa muzik merujuk kepada susunan idea atau satu corak melodi yang mempunyai cirri-ciri yang kjusus.kecil di dalamnya. Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Anak kambing saya da di tepi sawah. Dimana dia adik comel saya. frasa dan seksyen. Adik comel saya yang pakai baju merah. Bahagian B: Can mali can.  Antara bentuk yang terkenal ialah Bentuk AB ( Binari) dan Bentuk Tenari (ABA). Setiap bahagian dilebelkan sebagai A dan B.  Segmen-segmen muzik ini biasanya diulang dan membentuk sesebuah karya muzik.  Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro. Terdapa juga bentuk-bentuk lain seperti Ronda.

7. bahagian yang kedua dilebelkan sebagai B . can mali can. manakala yang ketiga dilebelkan sebagai A kerana bahagian ini adalah ulangan daripada bahagian yang pertama. ini bermakna lagu-lagu yang berbentuk Teneri atau ABA mempunyai bentuk yang utama dimana bahagian pertama dilebelkan sebagai A. Can mali can ketipung payung. Ia merupakan cirri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vocal atau instrumental.  Bahagian B dicipta bagi memberi sedikit kelainan atau variasi dari sedi corak irama dan melodi lagu tersebut. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilakan interpretasi tersendiri.Can mali can ketipung paying. 6. Bahagian ini dikenali sebagai “bridge”  Antara lagu yang menggunakan bentuk Teneri ABA ini ialah lagu kanak-kanak “Lagu Jong Jong Inai” Bahagian A :Jong jong inai mak ipong waja wali. Can mali can. Bahagian B : Jong jong inai mak ipong waja wali Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki Semangkuk jerluk sepinggan dagang Tak cukup pulut tambah nasi dagang Bahagian A: Jong jong inai Mak ipong waja wali KONSEP 7: EKSPRESI  Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.1 Mud 15 .2 Bentuk Teneri (ABA)  Teneri membawa maksud tiga. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.

sedih dan sebagainya. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan samada riang. bersemangat.Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Dalam skor Iagu.2 Dinamik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. 16 . 7. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( > ) dan beransur kuat ( < ).