KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH KONSEP-KONSEP MUZIK ( KPLI-SR) KURSUS DALAM CUTI (KDC) PENDIDIKAN

KHAS DEFINISI MUZIK: AMBILAN NOVEMBER 2010

PENDIDIKAN MUZIK KONSEP-KONSEP MUZIK
NAMA PENYARAH: WAN HASZELILI BT WAN HASSAN
NAMA KUMPULAN OPSYEN NO MATRIK NO IC : SITI AMIZA BT MD RESADI : KPLI GSTT AMBILAN NOV 2010 : PENDIDIKAN KHAS : IPGKB: A37B - 1011 - 0691 : 851219- 07 - 5580

2 5 Konsep 6 Konsep 7 Konsep Lagu berkembar 4: Warna Ton 5: Tekstur 6: Bentuk 7 10 11 12 13 6.2 1.ISI KANDUNGAN BIL ITEM MUKA SURAT 2 3 1 Pengenalan kepada Konsep Muzik 2 Konsep 1 : Irama 1.5 Detik Meter Tekanan Tempo Nilai not dan tanda rehat 3 Konsep 2: Melodi 2.2 Skel 2.3 1.1 Lagu Pusingan 3.3 Frasa 4 Konsep 3: Harmoni 3.1 Mud 7.1 Bentuk Binari AB 6.4 1.1 1.2 Dinamik 14 2 .2 Bentuk Tenari ABA 8 Konsep 7:Ekspresi 7.1 Pic 2.

KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. kaum. corak pemikiran dan emosi manusia yang mencerminkan ketinggian dan ketamadunan sesuatu budaya bangsa tertentu Seni muzik merupakan satu seni hasil daripada luahan manusia yang menggambarkan identiti dan kemajuan sesuatu bangsa. melodi.KONSEP MUZIK PENGENALAN Muzik adalah diakui sebagai satu seni yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. warna ton. etnik. Konsep muzik merangkumi 7 elemen iaitu irama. harmoni.KONSEP. bentuk dan ekspresi. Konsep Muzik Irama Melodi Harmon i Warna ton Tekstu r Bentu k Ekspre si 3 . tekstur. Malaysia turut mempunyai seni muzik mereka yang tersendiri dan unik memandangkan negara Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa. agama dan kepercayaan. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci.

4 . Detik Meter IRAMA Tekanan Nilai not & tanda Tempo 1. Ukuran masa atau tempo pada muzik. Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen yang fundamental yang penting dalam muzik .Konsep 1: IRAMA Irama ialah gabungan pelbagai not muzik yang berbeza yang akan menghasilkan not irama yang berbeza. serta panjang pendek bunyi yang teratur. Irama merangkumi detik. turun naik bunyi yang teratur pada lagu akan menghasilkan irama yang berbeza.1 DETIK:  Detik bermaksud bit konsisten atau denyutan. tempo dan nilai not dan tanda rehat. meter.Dalam muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Jangka masa satu etik ke detik yang lain diukur dengan nilai not muzik. tekanan.

 Pengumpulan detik dikenali sebagai pembahagian meter.4 dan seterusnya. Biasanya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar.2 METER  Meter ialah kiraan masa dalan sesuatu muzik. 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 2 3 8 3 8 o Nilai angka di atas mewakili bilangan detik dalam satu bar atau unit manakala nilai angka di bawah mewakili jenis detik/not yang digunakan samada not krocet (4). Terdapat pelbagai kiraan masa dalam muzik. Ia dikumpulakan dalam kumpulan 2. dan 4 dikenali sebagai meter lazim.Setiap detik krocet bersamaan dengan 2 nilai kuaver lazim duaan (♪ = ♪ ♪ ) 5 . setiap bar mengandungi dua 4 detik krocet (♪).3. Ia dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa.1. Kuaver (8) dan sebagainya  Meter boleh dikelaskan kepada meter lazim dan meter tidak lazim. Jadual berikut menunjukan contoh kiraan meter dalam muzik. 3 . i) Meter Lazim Meter 2 . minim (2). Dalam 4 meter 4 4 2 .

Semasa menyanyi sesuatu corak irama seringkali dapat didengar detik yang dirasakan lebih kuat atau diberikan penegasan daripada detik-detik yang lain. ♪.. Contoh 2 - nilai 6 8 Huraian: 6 mewakili detik dalam setiap bar.” mewakili 3 kuaver (♪♪♪) dimana setiap krocet bertitik ♪. Dalam suatu bar terdapat dua detik yang ditulis sebagai “♪. 8 mewakili jenis not yang digunakan (kuaver) 1.3 TEKANAN  Tekanan bermaksud detik yang dirasai lebih kuat dan diberikan penegasan. Penegasan atau menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan. 4 mewakili jenis not yang digunakan ( krocet) ii) Meter tak lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan.Contoh 1 - nilai : 2 4 Huraian: 2 mewakili detik dalam setiap bar.Terdapat detik yang dibunyikan kuat dan ada yang dibunyikan kurang. Setiap detik mempunyai nilai 8 yang sama dengan nilai masa 3 kuaver (♪). 6 .

Cepat)  AN DAN TE (Sederhana Cepat)  ALLA MARCIA (March.5 NILAI NOT DAN TANDA REHAT  Panjang atau pendek sesuatu bunyi dilambangkan dalam bentuk not.4 TEMPO  Tempo biasanya merujuk kepada kelajuan detik sesuatu lagu atau corak irama muzik.C) Irama diulang  Tempo juga boleh dinyatakan dalam unit digit iaitu ♪ = 114 atau ♪ = 60 1. sederhana atau lambat.  Antara jenis-jenis tempo ialah:  ALLEGRO (Rancak.Detik yang kuat dikenali sebangai tekanan dan disimbolkan sebagai tanda “ >” atau “ ^ ”  Contoh tekanan: 1. Berikut adalah bentuk-bentuk not yang terdapat di dalam seni muzik. Patriotik)  DAL CAPO (D.:- 7 . Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeza samada cepat. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal. Nilai sesuatu not dapat dipnjangkan dengan meletakan satu titik di tepi not tersebut. Contohnya minim bertitik.

skel dan frasa. MELODI PIC 2. Ia biasanya merujuk kepada irama sesuatu lagu.1 PIC 8 FRASA SKEL .  Contoh melodi : lagu Lenggang Kangkung  Antara elemen yang terdapat dalam melodi ialah pic. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membenuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic dan not berubah. menurun atau mendatar.Bentuk-bentuk not dan tanda rehat Konsep 2: MELODI  Melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pic yang sama ada secara menaik.

 Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi samada bunyi tinggi atau bunyi rendah. Pic aras tinggi berbunyi nyaring manakala pic aras rendah berbunyi besar. o Pergerakan bertangga o Pergerakan melompat o Pergerakan mendatar 2.2 SKEL 9 . Pic boleh disusun secara berurutan. melompat dan mendatar. Setiap aras pic mempunyai bunyi yang berbeza. Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi lagu  Pic bergerak secara bertangga. Gabungan beberapa rangkaian pic membentuk sebuah melodi lagu.  Ton-ton dalam satu siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pic.

3 FRASA  Frasa bermaksud sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. Frasa disimbolkan dengan:  Contoh : Konsep 3: HARMONI 10 . Skel bermaksud pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jea tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonalti.  Tangga nada seperti nada skel major dan nada skel minor. o Skel major menaik o Skel minor menaik 2.

 Contoh lagu : Rasa Sayang kumpulan pertama menyanyikan lagu pada bar yang pertama “ ra-sa sa-yang eh” Kumpulan kedua mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 3. Adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak.Kord mempunyai tiga not yang dikenali sebagai triad.  Contoh:  Nyanyian secara harmoni merujuk kepada 2 lagu iaitu: Lagu pusingan Lagu berkembar 3.1 LAGU PUSINGAN  Maksud:Lagu pusingan merujuk kepada lagu yang dinyanyikan secara berkumpulan dan bergilir-gilir. “ra-sa sa-yang sa-yang eh” Kumpulan ketiga pula mula menyanyi dari mula hingag akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 6 “ 11 . Gabungan not-not ini membenuk kord yang digunakan untuk mengiringi melodi. not ketiga dan not kelima dari satu skel. Not yang digunakan untuk membentuk triad ialah not asas (not tonik).

bunyi berat o Kastanet .  Sebelum menyanyikan lagu.  Contoh : o Dram bes . hentakan dan sebagainya. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. Kedua-dua lagu ini mempunyai kord yang sama dan harmoninya tidak bercanggah antara satu sama lain. tepukan tangan. murid harus mengetahui pic. dipukul atau dipalu.  Perkusi vocal merujuk kepada bunyi perkusi tiruan yang dihasilkan melalui mulut seperti bunyi Cing…Dum… Tak 12 .  Contoh lagu yang dinyanyikan secara berpusingan ialah: Muzik is Fun ( Kate Baxter).  Kedua-dua lagu ini dinyanyikan serentak dalam tempoh yang sama. ritma dan tempo lagu tersebut. petik jari dan sebagainya.  Perkusi badan merujuk kepada bunyi yang dihasilkan melalui pergerakan bahagian badan manusia seperti tepukan. Kesemua kumpulan tidak akan berhenti serentak kecuali diarahkan untuk berhenti pada tempat yang sesuai. Contoh dapa dilihat melalui bunyi hentakan kaki. A Thousand hairy Savages ( Ken Lee/ Spike Miligan) dan Something Inside Me ( Kenneth Simpson) 3. KONSEP 4: WARNA TON  Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.2 LAGU BERKEMBAR  Lagu berkembar bermaksud dua lagu yang berbeza tetapi dinyanyikan serentak.bunyi ringan  Vocal merujuk kepada suara manusia  Perkusi merujuk kepada alatan muzik yang dimainkan secara diketuk.  Contoh lagu berkembar ialah “ Baa Baa Black Sheep” dan Are You Sleping.

Ia mempunyai satu bars melodi yang dinyanyi atau dimainkan dengan iringan kord.kita sebenarnya sedang menyanyi secara monifoni. Homofoni. 13 .KONSEP 5: TEKSTUR  Definisi: tekstur bermaksud jalinan antara lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. o Monofoni bermaksud satu baris melodi atau muzik satu suara yang dimainkan tanpa sebarang iringan muzik. o Hemofoni bermaksud sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni. Setiap lapisan bunyi mempunyai cirri dan kepentingannya yang tersendiri tetapi menyokong antara satu sama lain dan memperkayakan ekspresi muzik tersebut. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang yang terdapat dalam sesebuah gubahan. o Heterofoni bermaksud berbilang suara o Polifoni bermaksud gaya improvisasi dalam muzik polifoni. Ia membawa maksud dua atau lebih lapis muzik yang dinyanyikan bersama.  Tekstur terbahagu kepada 4 iaitu Monofoni. Haterofoni dan Polifoni. Contohnya apabila kita menyanyi sebuah lagu tanpa iringan. Contohnya apabila seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi nyanyiannya dengan petikan gitar. Tumpuan utama apabila kita mendengarnya ialah kepada melodinya yang disokong dan diwarnai oleh bunyi-bunyi iringan kord oleh alatan muzik atau suara nyanyian.

seksyen ini biasanya ditulis sebagai A B C dan seterusnya. Bahagian akhir lagu dinamakan “coda”.  Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro.1 Bentuk AB ( Binari) o Bentuk binari merujuk kepada muzik yang hanya mempunyai 2 bahagian yang utama. 14 dipelbagaikan untuk .  Contoh lagu yang berbentuk Binari ialah: “ Can Mali Can” Bahagian A : Dimana dia anak kambing saya. Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif. Terdapa juga bentuk-bentuk lain seperti Ronda. Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. can mali can. rangkai dan korus. Dimana dia adik comel saya. Bentuk binari biasanya berunsurkan soal jawab dimana bahagian A marujuk kepada unsur menyoal manakala bahagian B merujuk kepada unsur menjawab. Setiap bahagian dilebelkan sebagai A dan B. 6. Anak kambing saya da di tepi sawah.KONSEP 6: BENTUK A B a a b b A B a a’ a” b b’ b” A B a a’ b b’  Bentuk dalam bahasa muzik merujuk kepada susunan idea atau satu corak melodi yang mempunyai cirri-ciri yang kjusus.  Antara bentuk yang terkenal ialah Bentuk AB ( Binari) dan Bentuk Tenari (ABA).  Segmen-segmen muzik ini biasanya diulang dan membentuk sesebuah karya muzik. Adik comel saya yang pakai baju merah.kecil di dalamnya. Perlude dan Fugue.  Terdapat juga bentuk Binari AB yang mempunyai bahagian. frasa dan seksyen. Bahagian B: Can mali can.Dalam muzik.

Ia merupakan cirri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vocal atau instrumental.1 Mud 15 . manakala yang ketiga dilebelkan sebagai A kerana bahagian ini adalah ulangan daripada bahagian yang pertama.  Bahagian B dicipta bagi memberi sedikit kelainan atau variasi dari sedi corak irama dan melodi lagu tersebut. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. ini bermakna lagu-lagu yang berbentuk Teneri atau ABA mempunyai bentuk yang utama dimana bahagian pertama dilebelkan sebagai A.2 Bentuk Teneri (ABA)  Teneri membawa maksud tiga. bahagian yang kedua dilebelkan sebagai B . 7. Can mali can. Bahagian ini dikenali sebagai “bridge”  Antara lagu yang menggunakan bentuk Teneri ABA ini ialah lagu kanak-kanak “Lagu Jong Jong Inai” Bahagian A :Jong jong inai mak ipong waja wali. 6.Can mali can ketipung paying. Can mali can ketipung payung. Bahagian B : Jong jong inai mak ipong waja wali Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki Semangkuk jerluk sepinggan dagang Tak cukup pulut tambah nasi dagang Bahagian A: Jong jong inai Mak ipong waja wali KONSEP 7: EKSPRESI  Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilakan interpretasi tersendiri. can mali can.

bersemangat. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan samada riang. 7. Dalam skor Iagu. sedih dan sebagainya. 16 .2 Dinamik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan.Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( > ) dan beransur kuat ( < ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful