KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH KONSEP-KONSEP MUZIK ( KPLI-SR) KURSUS DALAM CUTI (KDC) PENDIDIKAN

KHAS DEFINISI MUZIK: AMBILAN NOVEMBER 2010

PENDIDIKAN MUZIK KONSEP-KONSEP MUZIK
NAMA PENYARAH: WAN HASZELILI BT WAN HASSAN
NAMA KUMPULAN OPSYEN NO MATRIK NO IC : SITI AMIZA BT MD RESADI : KPLI GSTT AMBILAN NOV 2010 : PENDIDIKAN KHAS : IPGKB: A37B - 1011 - 0691 : 851219- 07 - 5580

2 1.3 Frasa 4 Konsep 3: Harmoni 3.4 1.1 Bentuk Binari AB 6.ISI KANDUNGAN BIL ITEM MUKA SURAT 2 3 1 Pengenalan kepada Konsep Muzik 2 Konsep 1 : Irama 1.1 1.2 Skel 2.1 Mud 7.3 1.5 Detik Meter Tekanan Tempo Nilai not dan tanda rehat 3 Konsep 2: Melodi 2.1 Lagu Pusingan 3.1 Pic 2.2 5 Konsep 6 Konsep 7 Konsep Lagu berkembar 4: Warna Ton 5: Tekstur 6: Bentuk 7 10 11 12 13 6.2 Bentuk Tenari ABA 8 Konsep 7:Ekspresi 7.2 Dinamik 14 2 .

corak pemikiran dan emosi manusia yang mencerminkan ketinggian dan ketamadunan sesuatu budaya bangsa tertentu Seni muzik merupakan satu seni hasil daripada luahan manusia yang menggambarkan identiti dan kemajuan sesuatu bangsa. Konsep Muzik Irama Melodi Harmon i Warna ton Tekstu r Bentu k Ekspre si 3 . bentuk dan ekspresi. tekstur. Malaysia turut mempunyai seni muzik mereka yang tersendiri dan unik memandangkan negara Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa. harmoni.KONSEP. Konsep muzik merangkumi 7 elemen iaitu irama. KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. melodi. kaum.KONSEP MUZIK PENGENALAN Muzik adalah diakui sebagai satu seni yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. warna ton. agama dan kepercayaan. etnik. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci.

4 . meter.1 DETIK:  Detik bermaksud bit konsisten atau denyutan. Irama merangkumi detik. serta panjang pendek bunyi yang teratur. Detik Meter IRAMA Tekanan Nilai not & tanda Tempo 1. tekanan. turun naik bunyi yang teratur pada lagu akan menghasilkan irama yang berbeza.Dalam muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen yang fundamental yang penting dalam muzik . tempo dan nilai not dan tanda rehat.Konsep 1: IRAMA Irama ialah gabungan pelbagai not muzik yang berbeza yang akan menghasilkan not irama yang berbeza. Jangka masa satu etik ke detik yang lain diukur dengan nilai not muzik. Ukuran masa atau tempo pada muzik.

1. dan 4 dikenali sebagai meter lazim. 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 2 3 8 3 8 o Nilai angka di atas mewakili bilangan detik dalam satu bar atau unit manakala nilai angka di bawah mewakili jenis detik/not yang digunakan samada not krocet (4). Dalam 4 meter 4 4 2 . Kuaver (8) dan sebagainya  Meter boleh dikelaskan kepada meter lazim dan meter tidak lazim.Setiap detik krocet bersamaan dengan 2 nilai kuaver lazim duaan (♪ = ♪ ♪ ) 5 . Ia dikumpulakan dalam kumpulan 2. Ia dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa. Terdapat pelbagai kiraan masa dalam muzik.  Pengumpulan detik dikenali sebagai pembahagian meter. setiap bar mengandungi dua 4 detik krocet (♪).2 METER  Meter ialah kiraan masa dalan sesuatu muzik. Jadual berikut menunjukan contoh kiraan meter dalam muzik. Biasanya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. minim (2).4 dan seterusnya. 3 .3. i) Meter Lazim Meter 2 .

6 . Dalam suatu bar terdapat dua detik yang ditulis sebagai “♪.” mewakili 3 kuaver (♪♪♪) dimana setiap krocet bertitik ♪.Contoh 1 - nilai : 2 4 Huraian: 2 mewakili detik dalam setiap bar. Setiap detik mempunyai nilai 8 yang sama dengan nilai masa 3 kuaver (♪).Terdapat detik yang dibunyikan kuat dan ada yang dibunyikan kurang.3 TEKANAN  Tekanan bermaksud detik yang dirasai lebih kuat dan diberikan penegasan. ♪. Contoh 2 - nilai 6 8 Huraian: 6 mewakili detik dalam setiap bar. 4 mewakili jenis not yang digunakan ( krocet) ii) Meter tak lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan.. 8 mewakili jenis not yang digunakan (kuaver) 1. Penegasan atau menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan. Semasa menyanyi sesuatu corak irama seringkali dapat didengar detik yang dirasakan lebih kuat atau diberikan penegasan daripada detik-detik yang lain.

5 NILAI NOT DAN TANDA REHAT  Panjang atau pendek sesuatu bunyi dilambangkan dalam bentuk not. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal.:- 7 .C) Irama diulang  Tempo juga boleh dinyatakan dalam unit digit iaitu ♪ = 114 atau ♪ = 60 1.Detik yang kuat dikenali sebangai tekanan dan disimbolkan sebagai tanda “ >” atau “ ^ ”  Contoh tekanan: 1. Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeza samada cepat.4 TEMPO  Tempo biasanya merujuk kepada kelajuan detik sesuatu lagu atau corak irama muzik. Cepat)  AN DAN TE (Sederhana Cepat)  ALLA MARCIA (March. Nilai sesuatu not dapat dipnjangkan dengan meletakan satu titik di tepi not tersebut. sederhana atau lambat. Berikut adalah bentuk-bentuk not yang terdapat di dalam seni muzik. Contohnya minim bertitik.  Antara jenis-jenis tempo ialah:  ALLEGRO (Rancak. Patriotik)  DAL CAPO (D.

1 PIC 8 FRASA SKEL . MELODI PIC 2. skel dan frasa.  Contoh melodi : lagu Lenggang Kangkung  Antara elemen yang terdapat dalam melodi ialah pic. menurun atau mendatar.Bentuk-bentuk not dan tanda rehat Konsep 2: MELODI  Melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pic yang sama ada secara menaik. Ia biasanya merujuk kepada irama sesuatu lagu. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membenuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic dan not berubah.

Pic aras tinggi berbunyi nyaring manakala pic aras rendah berbunyi besar.  Ton-ton dalam satu siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pic. melompat dan mendatar. Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi lagu  Pic bergerak secara bertangga. Setiap aras pic mempunyai bunyi yang berbeza. Pic boleh disusun secara berurutan. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi samada bunyi tinggi atau bunyi rendah.2 SKEL 9 . o Pergerakan bertangga o Pergerakan melompat o Pergerakan mendatar 2. Gabungan beberapa rangkaian pic membentuk sebuah melodi lagu.

o Skel major menaik o Skel minor menaik 2. Frasa disimbolkan dengan:  Contoh : Konsep 3: HARMONI 10 .  Tangga nada seperti nada skel major dan nada skel minor.3 FRASA  Frasa bermaksud sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. Skel bermaksud pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jea tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonalti.

“ra-sa sa-yang sa-yang eh” Kumpulan ketiga pula mula menyanyi dari mula hingag akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 6 “ 11 .Kord mempunyai tiga not yang dikenali sebagai triad. not ketiga dan not kelima dari satu skel.1 LAGU PUSINGAN  Maksud:Lagu pusingan merujuk kepada lagu yang dinyanyikan secara berkumpulan dan bergilir-gilir.  Contoh:  Nyanyian secara harmoni merujuk kepada 2 lagu iaitu: Lagu pusingan Lagu berkembar 3. Gabungan not-not ini membenuk kord yang digunakan untuk mengiringi melodi. Not yang digunakan untuk membentuk triad ialah not asas (not tonik). Adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak.  Contoh lagu : Rasa Sayang kumpulan pertama menyanyikan lagu pada bar yang pertama “ ra-sa sa-yang eh” Kumpulan kedua mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 3.

dipukul atau dipalu.2 LAGU BERKEMBAR  Lagu berkembar bermaksud dua lagu yang berbeza tetapi dinyanyikan serentak.  Sebelum menyanyikan lagu. tepukan tangan.bunyi ringan  Vocal merujuk kepada suara manusia  Perkusi merujuk kepada alatan muzik yang dimainkan secara diketuk. ritma dan tempo lagu tersebut.  Perkusi badan merujuk kepada bunyi yang dihasilkan melalui pergerakan bahagian badan manusia seperti tepukan. Contoh dapa dilihat melalui bunyi hentakan kaki.bunyi berat o Kastanet . A Thousand hairy Savages ( Ken Lee/ Spike Miligan) dan Something Inside Me ( Kenneth Simpson) 3. petik jari dan sebagainya.  Perkusi vocal merujuk kepada bunyi perkusi tiruan yang dihasilkan melalui mulut seperti bunyi Cing…Dum… Tak 12 . sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. hentakan dan sebagainya. Kedua-dua lagu ini mempunyai kord yang sama dan harmoninya tidak bercanggah antara satu sama lain. murid harus mengetahui pic. Kesemua kumpulan tidak akan berhenti serentak kecuali diarahkan untuk berhenti pada tempat yang sesuai.  Contoh lagu berkembar ialah “ Baa Baa Black Sheep” dan Are You Sleping. KONSEP 4: WARNA TON  Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.  Contoh lagu yang dinyanyikan secara berpusingan ialah: Muzik is Fun ( Kate Baxter).  Contoh : o Dram bes .  Kedua-dua lagu ini dinyanyikan serentak dalam tempoh yang sama.

Contohnya apabila kita menyanyi sebuah lagu tanpa iringan. Setiap lapisan bunyi mempunyai cirri dan kepentingannya yang tersendiri tetapi menyokong antara satu sama lain dan memperkayakan ekspresi muzik tersebut.  Tekstur terbahagu kepada 4 iaitu Monofoni. Tumpuan utama apabila kita mendengarnya ialah kepada melodinya yang disokong dan diwarnai oleh bunyi-bunyi iringan kord oleh alatan muzik atau suara nyanyian. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang yang terdapat dalam sesebuah gubahan.KONSEP 5: TEKSTUR  Definisi: tekstur bermaksud jalinan antara lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. Ia membawa maksud dua atau lebih lapis muzik yang dinyanyikan bersama. o Heterofoni bermaksud berbilang suara o Polifoni bermaksud gaya improvisasi dalam muzik polifoni. Haterofoni dan Polifoni. Contohnya apabila seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi nyanyiannya dengan petikan gitar. Ia mempunyai satu bars melodi yang dinyanyi atau dimainkan dengan iringan kord. o Monofoni bermaksud satu baris melodi atau muzik satu suara yang dimainkan tanpa sebarang iringan muzik. Homofoni.kita sebenarnya sedang menyanyi secara monifoni. o Hemofoni bermaksud sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni. 13 .

6.KONSEP 6: BENTUK A B a a b b A B a a’ a” b b’ b” A B a a’ b b’  Bentuk dalam bahasa muzik merujuk kepada susunan idea atau satu corak melodi yang mempunyai cirri-ciri yang kjusus. frasa dan seksyen. Terdapa juga bentuk-bentuk lain seperti Ronda. Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif. Bahagian B: Can mali can. Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Setiap bahagian dilebelkan sebagai A dan B. seksyen ini biasanya ditulis sebagai A B C dan seterusnya. Dimana dia adik comel saya. Bentuk binari biasanya berunsurkan soal jawab dimana bahagian A marujuk kepada unsur menyoal manakala bahagian B merujuk kepada unsur menjawab.kecil di dalamnya.1 Bentuk AB ( Binari) o Bentuk binari merujuk kepada muzik yang hanya mempunyai 2 bahagian yang utama.  Antara bentuk yang terkenal ialah Bentuk AB ( Binari) dan Bentuk Tenari (ABA). 14 dipelbagaikan untuk .  Contoh lagu yang berbentuk Binari ialah: “ Can Mali Can” Bahagian A : Dimana dia anak kambing saya. can mali can. rangkai dan korus.Dalam muzik.  Segmen-segmen muzik ini biasanya diulang dan membentuk sesebuah karya muzik.  Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro. Adik comel saya yang pakai baju merah. Anak kambing saya da di tepi sawah.  Terdapat juga bentuk Binari AB yang mempunyai bahagian. Perlude dan Fugue. Bahagian akhir lagu dinamakan “coda”.

manakala yang ketiga dilebelkan sebagai A kerana bahagian ini adalah ulangan daripada bahagian yang pertama. bahagian yang kedua dilebelkan sebagai B . Bahagian ini dikenali sebagai “bridge”  Antara lagu yang menggunakan bentuk Teneri ABA ini ialah lagu kanak-kanak “Lagu Jong Jong Inai” Bahagian A :Jong jong inai mak ipong waja wali. Bahagian B : Jong jong inai mak ipong waja wali Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki Semangkuk jerluk sepinggan dagang Tak cukup pulut tambah nasi dagang Bahagian A: Jong jong inai Mak ipong waja wali KONSEP 7: EKSPRESI  Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. ini bermakna lagu-lagu yang berbentuk Teneri atau ABA mempunyai bentuk yang utama dimana bahagian pertama dilebelkan sebagai A. Ia merupakan cirri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vocal atau instrumental.  Bahagian B dicipta bagi memberi sedikit kelainan atau variasi dari sedi corak irama dan melodi lagu tersebut. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilakan interpretasi tersendiri. 6.2 Bentuk Teneri (ABA)  Teneri membawa maksud tiga.Can mali can ketipung paying.1 Mud 15 . 7. can mali can. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. Can mali can. Can mali can ketipung payung.

Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. bersemangat.2 Dinamik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. sedih dan sebagainya. 16 . Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan samada riang. Dalam skor Iagu. 7. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( > ) dan beransur kuat ( < ).