KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH KONSEP-KONSEP MUZIK ( KPLI-SR) KURSUS DALAM CUTI (KDC) PENDIDIKAN

KHAS DEFINISI MUZIK: AMBILAN NOVEMBER 2010

PENDIDIKAN MUZIK KONSEP-KONSEP MUZIK
NAMA PENYARAH: WAN HASZELILI BT WAN HASSAN
NAMA KUMPULAN OPSYEN NO MATRIK NO IC : SITI AMIZA BT MD RESADI : KPLI GSTT AMBILAN NOV 2010 : PENDIDIKAN KHAS : IPGKB: A37B - 1011 - 0691 : 851219- 07 - 5580

2 Bentuk Tenari ABA 8 Konsep 7:Ekspresi 7.1 Mud 7.3 1.1 Lagu Pusingan 3.1 Bentuk Binari AB 6.3 Frasa 4 Konsep 3: Harmoni 3.2 Skel 2.4 1.2 1.2 Dinamik 14 2 .1 1.ISI KANDUNGAN BIL ITEM MUKA SURAT 2 3 1 Pengenalan kepada Konsep Muzik 2 Konsep 1 : Irama 1.1 Pic 2.5 Detik Meter Tekanan Tempo Nilai not dan tanda rehat 3 Konsep 2: Melodi 2.2 5 Konsep 6 Konsep 7 Konsep Lagu berkembar 4: Warna Ton 5: Tekstur 6: Bentuk 7 10 11 12 13 6.

corak pemikiran dan emosi manusia yang mencerminkan ketinggian dan ketamadunan sesuatu budaya bangsa tertentu Seni muzik merupakan satu seni hasil daripada luahan manusia yang menggambarkan identiti dan kemajuan sesuatu bangsa. bentuk dan ekspresi. kaum. Malaysia turut mempunyai seni muzik mereka yang tersendiri dan unik memandangkan negara Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa. Konsep Muzik Irama Melodi Harmon i Warna ton Tekstu r Bentu k Ekspre si 3 . Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. agama dan kepercayaan.KONSEP. warna ton. harmoni. Konsep muzik merangkumi 7 elemen iaitu irama.KONSEP MUZIK PENGENALAN Muzik adalah diakui sebagai satu seni yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. etnik. tekstur. melodi.

tekanan.1 DETIK:  Detik bermaksud bit konsisten atau denyutan. Irama merangkumi detik. Ukuran masa atau tempo pada muzik.Dalam muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. meter. serta panjang pendek bunyi yang teratur. Jangka masa satu etik ke detik yang lain diukur dengan nilai not muzik. 4 . turun naik bunyi yang teratur pada lagu akan menghasilkan irama yang berbeza. Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen yang fundamental yang penting dalam muzik .Konsep 1: IRAMA Irama ialah gabungan pelbagai not muzik yang berbeza yang akan menghasilkan not irama yang berbeza. tempo dan nilai not dan tanda rehat. Detik Meter IRAMA Tekanan Nilai not & tanda Tempo 1.

Dalam 4 meter 4 4 2 .2 METER  Meter ialah kiraan masa dalan sesuatu muzik. dan 4 dikenali sebagai meter lazim. Ia dikumpulakan dalam kumpulan 2.1. setiap bar mengandungi dua 4 detik krocet (♪). 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 2 3 8 3 8 o Nilai angka di atas mewakili bilangan detik dalam satu bar atau unit manakala nilai angka di bawah mewakili jenis detik/not yang digunakan samada not krocet (4). Ia dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa. i) Meter Lazim Meter 2 . Kuaver (8) dan sebagainya  Meter boleh dikelaskan kepada meter lazim dan meter tidak lazim. 3 . Terdapat pelbagai kiraan masa dalam muzik.4 dan seterusnya. Jadual berikut menunjukan contoh kiraan meter dalam muzik. Biasanya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. minim (2).Setiap detik krocet bersamaan dengan 2 nilai kuaver lazim duaan (♪ = ♪ ♪ ) 5 .  Pengumpulan detik dikenali sebagai pembahagian meter.3.

Dalam suatu bar terdapat dua detik yang ditulis sebagai “♪. ♪.3 TEKANAN  Tekanan bermaksud detik yang dirasai lebih kuat dan diberikan penegasan. 6 . 8 mewakili jenis not yang digunakan (kuaver) 1. 4 mewakili jenis not yang digunakan ( krocet) ii) Meter tak lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. Semasa menyanyi sesuatu corak irama seringkali dapat didengar detik yang dirasakan lebih kuat atau diberikan penegasan daripada detik-detik yang lain.Terdapat detik yang dibunyikan kuat dan ada yang dibunyikan kurang.” mewakili 3 kuaver (♪♪♪) dimana setiap krocet bertitik ♪.. Contoh 2 - nilai 6 8 Huraian: 6 mewakili detik dalam setiap bar. Penegasan atau menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan.Contoh 1 - nilai : 2 4 Huraian: 2 mewakili detik dalam setiap bar. Setiap detik mempunyai nilai 8 yang sama dengan nilai masa 3 kuaver (♪).

Detik yang kuat dikenali sebangai tekanan dan disimbolkan sebagai tanda “ >” atau “ ^ ”  Contoh tekanan: 1. Nilai sesuatu not dapat dipnjangkan dengan meletakan satu titik di tepi not tersebut. sederhana atau lambat. Patriotik)  DAL CAPO (D. Berikut adalah bentuk-bentuk not yang terdapat di dalam seni muzik.4 TEMPO  Tempo biasanya merujuk kepada kelajuan detik sesuatu lagu atau corak irama muzik.C) Irama diulang  Tempo juga boleh dinyatakan dalam unit digit iaitu ♪ = 114 atau ♪ = 60 1. Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeza samada cepat.5 NILAI NOT DAN TANDA REHAT  Panjang atau pendek sesuatu bunyi dilambangkan dalam bentuk not. Contohnya minim bertitik.  Antara jenis-jenis tempo ialah:  ALLEGRO (Rancak. Cepat)  AN DAN TE (Sederhana Cepat)  ALLA MARCIA (March. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal.:- 7 .

skel dan frasa. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membenuk irama melodi yang berkontur.1 PIC 8 FRASA SKEL . menurun atau mendatar.Bentuk-bentuk not dan tanda rehat Konsep 2: MELODI  Melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pic yang sama ada secara menaik. Melodi berubah apabila pic dan not berubah.  Contoh melodi : lagu Lenggang Kangkung  Antara elemen yang terdapat dalam melodi ialah pic. Ia biasanya merujuk kepada irama sesuatu lagu. MELODI PIC 2.

Pic boleh disusun secara berurutan. Pic aras tinggi berbunyi nyaring manakala pic aras rendah berbunyi besar. Gabungan beberapa rangkaian pic membentuk sebuah melodi lagu. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi samada bunyi tinggi atau bunyi rendah. Setiap aras pic mempunyai bunyi yang berbeza. Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi lagu  Pic bergerak secara bertangga. melompat dan mendatar.  Ton-ton dalam satu siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pic. o Pergerakan bertangga o Pergerakan melompat o Pergerakan mendatar 2.2 SKEL 9 .

o Skel major menaik o Skel minor menaik 2.  Tangga nada seperti nada skel major dan nada skel minor.3 FRASA  Frasa bermaksud sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. Frasa disimbolkan dengan:  Contoh : Konsep 3: HARMONI 10 . Skel bermaksud pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jea tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonalti.

Kord mempunyai tiga not yang dikenali sebagai triad. “ra-sa sa-yang sa-yang eh” Kumpulan ketiga pula mula menyanyi dari mula hingag akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 6 “ 11 .  Contoh lagu : Rasa Sayang kumpulan pertama menyanyikan lagu pada bar yang pertama “ ra-sa sa-yang eh” Kumpulan kedua mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 3.  Contoh:  Nyanyian secara harmoni merujuk kepada 2 lagu iaitu: Lagu pusingan Lagu berkembar 3. not ketiga dan not kelima dari satu skel.1 LAGU PUSINGAN  Maksud:Lagu pusingan merujuk kepada lagu yang dinyanyikan secara berkumpulan dan bergilir-gilir. Not yang digunakan untuk membentuk triad ialah not asas (not tonik). Adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak. Gabungan not-not ini membenuk kord yang digunakan untuk mengiringi melodi.

 Kedua-dua lagu ini dinyanyikan serentak dalam tempoh yang sama. Kedua-dua lagu ini mempunyai kord yang sama dan harmoninya tidak bercanggah antara satu sama lain. ritma dan tempo lagu tersebut. murid harus mengetahui pic.2 LAGU BERKEMBAR  Lagu berkembar bermaksud dua lagu yang berbeza tetapi dinyanyikan serentak.bunyi berat o Kastanet .  Contoh lagu berkembar ialah “ Baa Baa Black Sheep” dan Are You Sleping. Contoh dapa dilihat melalui bunyi hentakan kaki. Kesemua kumpulan tidak akan berhenti serentak kecuali diarahkan untuk berhenti pada tempat yang sesuai. A Thousand hairy Savages ( Ken Lee/ Spike Miligan) dan Something Inside Me ( Kenneth Simpson) 3. hentakan dan sebagainya.  Perkusi vocal merujuk kepada bunyi perkusi tiruan yang dihasilkan melalui mulut seperti bunyi Cing…Dum… Tak 12 .  Perkusi badan merujuk kepada bunyi yang dihasilkan melalui pergerakan bahagian badan manusia seperti tepukan. KONSEP 4: WARNA TON  Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.  Sebelum menyanyikan lagu.  Contoh : o Dram bes . sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.  Contoh lagu yang dinyanyikan secara berpusingan ialah: Muzik is Fun ( Kate Baxter). dipukul atau dipalu.bunyi ringan  Vocal merujuk kepada suara manusia  Perkusi merujuk kepada alatan muzik yang dimainkan secara diketuk. petik jari dan sebagainya. tepukan tangan.

Contohnya apabila seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi nyanyiannya dengan petikan gitar. Homofoni.  Tekstur terbahagu kepada 4 iaitu Monofoni. o Monofoni bermaksud satu baris melodi atau muzik satu suara yang dimainkan tanpa sebarang iringan muzik. Contohnya apabila kita menyanyi sebuah lagu tanpa iringan.kita sebenarnya sedang menyanyi secara monifoni. Ia membawa maksud dua atau lebih lapis muzik yang dinyanyikan bersama. Tumpuan utama apabila kita mendengarnya ialah kepada melodinya yang disokong dan diwarnai oleh bunyi-bunyi iringan kord oleh alatan muzik atau suara nyanyian. o Hemofoni bermaksud sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang yang terdapat dalam sesebuah gubahan. o Heterofoni bermaksud berbilang suara o Polifoni bermaksud gaya improvisasi dalam muzik polifoni. Ia mempunyai satu bars melodi yang dinyanyi atau dimainkan dengan iringan kord. Haterofoni dan Polifoni. 13 . Setiap lapisan bunyi mempunyai cirri dan kepentingannya yang tersendiri tetapi menyokong antara satu sama lain dan memperkayakan ekspresi muzik tersebut.KONSEP 5: TEKSTUR  Definisi: tekstur bermaksud jalinan antara lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu.

Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif. can mali can. Adik comel saya yang pakai baju merah. Anak kambing saya da di tepi sawah.1 Bentuk AB ( Binari) o Bentuk binari merujuk kepada muzik yang hanya mempunyai 2 bahagian yang utama. Setiap bahagian dilebelkan sebagai A dan B. Perlude dan Fugue.  Antara bentuk yang terkenal ialah Bentuk AB ( Binari) dan Bentuk Tenari (ABA). frasa dan seksyen.KONSEP 6: BENTUK A B a a b b A B a a’ a” b b’ b” A B a a’ b b’  Bentuk dalam bahasa muzik merujuk kepada susunan idea atau satu corak melodi yang mempunyai cirri-ciri yang kjusus.  Contoh lagu yang berbentuk Binari ialah: “ Can Mali Can” Bahagian A : Dimana dia anak kambing saya. rangkai dan korus. Bentuk binari biasanya berunsurkan soal jawab dimana bahagian A marujuk kepada unsur menyoal manakala bahagian B merujuk kepada unsur menjawab. 6.kecil di dalamnya. seksyen ini biasanya ditulis sebagai A B C dan seterusnya. 14 dipelbagaikan untuk .Dalam muzik.  Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro. Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Terdapa juga bentuk-bentuk lain seperti Ronda. Bahagian akhir lagu dinamakan “coda”.  Terdapat juga bentuk Binari AB yang mempunyai bahagian.  Segmen-segmen muzik ini biasanya diulang dan membentuk sesebuah karya muzik. Dimana dia adik comel saya. Bahagian B: Can mali can.

Can mali can ketipung paying. Can mali can.2 Bentuk Teneri (ABA)  Teneri membawa maksud tiga. bahagian yang kedua dilebelkan sebagai B . Bahagian ini dikenali sebagai “bridge”  Antara lagu yang menggunakan bentuk Teneri ABA ini ialah lagu kanak-kanak “Lagu Jong Jong Inai” Bahagian A :Jong jong inai mak ipong waja wali.  Bahagian B dicipta bagi memberi sedikit kelainan atau variasi dari sedi corak irama dan melodi lagu tersebut. Bahagian B : Jong jong inai mak ipong waja wali Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki Semangkuk jerluk sepinggan dagang Tak cukup pulut tambah nasi dagang Bahagian A: Jong jong inai Mak ipong waja wali KONSEP 7: EKSPRESI  Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilakan interpretasi tersendiri. ini bermakna lagu-lagu yang berbentuk Teneri atau ABA mempunyai bentuk yang utama dimana bahagian pertama dilebelkan sebagai A.1 Mud 15 . can mali can. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. 7. 6. manakala yang ketiga dilebelkan sebagai A kerana bahagian ini adalah ulangan daripada bahagian yang pertama. Can mali can ketipung payung. Ia merupakan cirri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vocal atau instrumental.

Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan samada riang. 7.2 Dinamik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( > ) dan beransur kuat ( < ). sedih dan sebagainya. bersemangat.Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Dalam skor Iagu. 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful