KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH KONSEP-KONSEP MUZIK ( KPLI-SR) KURSUS DALAM CUTI (KDC) PENDIDIKAN

KHAS DEFINISI MUZIK: AMBILAN NOVEMBER 2010

PENDIDIKAN MUZIK KONSEP-KONSEP MUZIK
NAMA PENYARAH: WAN HASZELILI BT WAN HASSAN
NAMA KUMPULAN OPSYEN NO MATRIK NO IC : SITI AMIZA BT MD RESADI : KPLI GSTT AMBILAN NOV 2010 : PENDIDIKAN KHAS : IPGKB: A37B - 1011 - 0691 : 851219- 07 - 5580

2 5 Konsep 6 Konsep 7 Konsep Lagu berkembar 4: Warna Ton 5: Tekstur 6: Bentuk 7 10 11 12 13 6.2 Dinamik 14 2 .2 Skel 2.3 Frasa 4 Konsep 3: Harmoni 3.4 1.3 1.1 Pic 2.1 Mud 7.1 Lagu Pusingan 3.1 1.ISI KANDUNGAN BIL ITEM MUKA SURAT 2 3 1 Pengenalan kepada Konsep Muzik 2 Konsep 1 : Irama 1.2 1.5 Detik Meter Tekanan Tempo Nilai not dan tanda rehat 3 Konsep 2: Melodi 2.1 Bentuk Binari AB 6.2 Bentuk Tenari ABA 8 Konsep 7:Ekspresi 7.

bentuk dan ekspresi. Konsep Muzik Irama Melodi Harmon i Warna ton Tekstu r Bentu k Ekspre si 3 . agama dan kepercayaan.KONSEP MUZIK PENGENALAN Muzik adalah diakui sebagai satu seni yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. Konsep muzik merangkumi 7 elemen iaitu irama. KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. tekstur. etnik. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. melodi. harmoni.KONSEP. warna ton. corak pemikiran dan emosi manusia yang mencerminkan ketinggian dan ketamadunan sesuatu budaya bangsa tertentu Seni muzik merupakan satu seni hasil daripada luahan manusia yang menggambarkan identiti dan kemajuan sesuatu bangsa. kaum. Malaysia turut mempunyai seni muzik mereka yang tersendiri dan unik memandangkan negara Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa.

Jangka masa satu etik ke detik yang lain diukur dengan nilai not muzik. Irama merangkumi detik.1 DETIK:  Detik bermaksud bit konsisten atau denyutan. Ukuran masa atau tempo pada muzik. tempo dan nilai not dan tanda rehat. 4 . serta panjang pendek bunyi yang teratur. Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen yang fundamental yang penting dalam muzik . Detik Meter IRAMA Tekanan Nilai not & tanda Tempo 1. tekanan. turun naik bunyi yang teratur pada lagu akan menghasilkan irama yang berbeza.Dalam muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut.Konsep 1: IRAMA Irama ialah gabungan pelbagai not muzik yang berbeza yang akan menghasilkan not irama yang berbeza. meter.

Biasanya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar.2 METER  Meter ialah kiraan masa dalan sesuatu muzik. 3 .  Pengumpulan detik dikenali sebagai pembahagian meter. Dalam 4 meter 4 4 2 . minim (2).Setiap detik krocet bersamaan dengan 2 nilai kuaver lazim duaan (♪ = ♪ ♪ ) 5 . Kuaver (8) dan sebagainya  Meter boleh dikelaskan kepada meter lazim dan meter tidak lazim. setiap bar mengandungi dua 4 detik krocet (♪). dan 4 dikenali sebagai meter lazim. 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 2 3 8 3 8 o Nilai angka di atas mewakili bilangan detik dalam satu bar atau unit manakala nilai angka di bawah mewakili jenis detik/not yang digunakan samada not krocet (4). Ia dikumpulakan dalam kumpulan 2. Ia dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa.3.4 dan seterusnya. Terdapat pelbagai kiraan masa dalam muzik. Jadual berikut menunjukan contoh kiraan meter dalam muzik.1. i) Meter Lazim Meter 2 .

Contoh 2 - nilai 6 8 Huraian: 6 mewakili detik dalam setiap bar. 6 .3 TEKANAN  Tekanan bermaksud detik yang dirasai lebih kuat dan diberikan penegasan.Terdapat detik yang dibunyikan kuat dan ada yang dibunyikan kurang.Contoh 1 - nilai : 2 4 Huraian: 2 mewakili detik dalam setiap bar. ♪. Semasa menyanyi sesuatu corak irama seringkali dapat didengar detik yang dirasakan lebih kuat atau diberikan penegasan daripada detik-detik yang lain. 4 mewakili jenis not yang digunakan ( krocet) ii) Meter tak lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan.” mewakili 3 kuaver (♪♪♪) dimana setiap krocet bertitik ♪.. 8 mewakili jenis not yang digunakan (kuaver) 1. Setiap detik mempunyai nilai 8 yang sama dengan nilai masa 3 kuaver (♪). Penegasan atau menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan. Dalam suatu bar terdapat dua detik yang ditulis sebagai “♪.

Nilai sesuatu not dapat dipnjangkan dengan meletakan satu titik di tepi not tersebut. Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeza samada cepat. Patriotik)  DAL CAPO (D.Detik yang kuat dikenali sebangai tekanan dan disimbolkan sebagai tanda “ >” atau “ ^ ”  Contoh tekanan: 1. Contohnya minim bertitik. Cepat)  AN DAN TE (Sederhana Cepat)  ALLA MARCIA (March. sederhana atau lambat.4 TEMPO  Tempo biasanya merujuk kepada kelajuan detik sesuatu lagu atau corak irama muzik.:- 7 .  Antara jenis-jenis tempo ialah:  ALLEGRO (Rancak.C) Irama diulang  Tempo juga boleh dinyatakan dalam unit digit iaitu ♪ = 114 atau ♪ = 60 1. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal.5 NILAI NOT DAN TANDA REHAT  Panjang atau pendek sesuatu bunyi dilambangkan dalam bentuk not. Berikut adalah bentuk-bentuk not yang terdapat di dalam seni muzik.

Bentuk-bentuk not dan tanda rehat Konsep 2: MELODI  Melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pic yang sama ada secara menaik. MELODI PIC 2.1 PIC 8 FRASA SKEL . skel dan frasa. Melodi berubah apabila pic dan not berubah. menurun atau mendatar. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membenuk irama melodi yang berkontur. Ia biasanya merujuk kepada irama sesuatu lagu.  Contoh melodi : lagu Lenggang Kangkung  Antara elemen yang terdapat dalam melodi ialah pic.

melompat dan mendatar. o Pergerakan bertangga o Pergerakan melompat o Pergerakan mendatar 2. Pic boleh disusun secara berurutan. Setiap aras pic mempunyai bunyi yang berbeza. Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi lagu  Pic bergerak secara bertangga. Pic aras tinggi berbunyi nyaring manakala pic aras rendah berbunyi besar. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi samada bunyi tinggi atau bunyi rendah.2 SKEL 9 . Gabungan beberapa rangkaian pic membentuk sebuah melodi lagu.  Ton-ton dalam satu siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pic.

Frasa disimbolkan dengan:  Contoh : Konsep 3: HARMONI 10 . o Skel major menaik o Skel minor menaik 2.  Tangga nada seperti nada skel major dan nada skel minor. Skel bermaksud pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jea tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonalti.3 FRASA  Frasa bermaksud sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.

 Adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak. not ketiga dan not kelima dari satu skel. “ra-sa sa-yang sa-yang eh” Kumpulan ketiga pula mula menyanyi dari mula hingag akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 6 “ 11 . Not yang digunakan untuk membentuk triad ialah not asas (not tonik).Kord mempunyai tiga not yang dikenali sebagai triad.  Contoh lagu : Rasa Sayang kumpulan pertama menyanyikan lagu pada bar yang pertama “ ra-sa sa-yang eh” Kumpulan kedua mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 3.1 LAGU PUSINGAN  Maksud:Lagu pusingan merujuk kepada lagu yang dinyanyikan secara berkumpulan dan bergilir-gilir. Gabungan not-not ini membenuk kord yang digunakan untuk mengiringi melodi.  Contoh:  Nyanyian secara harmoni merujuk kepada 2 lagu iaitu: Lagu pusingan Lagu berkembar 3.

sama ada bunyi berat atau bunyi ringan. Kedua-dua lagu ini mempunyai kord yang sama dan harmoninya tidak bercanggah antara satu sama lain. KONSEP 4: WARNA TON  Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. A Thousand hairy Savages ( Ken Lee/ Spike Miligan) dan Something Inside Me ( Kenneth Simpson) 3. dipukul atau dipalu. murid harus mengetahui pic.  Perkusi badan merujuk kepada bunyi yang dihasilkan melalui pergerakan bahagian badan manusia seperti tepukan.  Contoh lagu berkembar ialah “ Baa Baa Black Sheep” dan Are You Sleping. Kesemua kumpulan tidak akan berhenti serentak kecuali diarahkan untuk berhenti pada tempat yang sesuai. Contoh dapa dilihat melalui bunyi hentakan kaki.  Sebelum menyanyikan lagu.  Contoh lagu yang dinyanyikan secara berpusingan ialah: Muzik is Fun ( Kate Baxter).bunyi ringan  Vocal merujuk kepada suara manusia  Perkusi merujuk kepada alatan muzik yang dimainkan secara diketuk. petik jari dan sebagainya.  Contoh : o Dram bes .  Perkusi vocal merujuk kepada bunyi perkusi tiruan yang dihasilkan melalui mulut seperti bunyi Cing…Dum… Tak 12 . ritma dan tempo lagu tersebut.bunyi berat o Kastanet . hentakan dan sebagainya. tepukan tangan.2 LAGU BERKEMBAR  Lagu berkembar bermaksud dua lagu yang berbeza tetapi dinyanyikan serentak.  Kedua-dua lagu ini dinyanyikan serentak dalam tempoh yang sama.

Tumpuan utama apabila kita mendengarnya ialah kepada melodinya yang disokong dan diwarnai oleh bunyi-bunyi iringan kord oleh alatan muzik atau suara nyanyian. Contohnya apabila kita menyanyi sebuah lagu tanpa iringan. 13 . Homofoni. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang yang terdapat dalam sesebuah gubahan. Haterofoni dan Polifoni. Contohnya apabila seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi nyanyiannya dengan petikan gitar.  Tekstur terbahagu kepada 4 iaitu Monofoni. o Heterofoni bermaksud berbilang suara o Polifoni bermaksud gaya improvisasi dalam muzik polifoni. Ia membawa maksud dua atau lebih lapis muzik yang dinyanyikan bersama.kita sebenarnya sedang menyanyi secara monifoni. Ia mempunyai satu bars melodi yang dinyanyi atau dimainkan dengan iringan kord.KONSEP 5: TEKSTUR  Definisi: tekstur bermaksud jalinan antara lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. o Hemofoni bermaksud sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni. Setiap lapisan bunyi mempunyai cirri dan kepentingannya yang tersendiri tetapi menyokong antara satu sama lain dan memperkayakan ekspresi muzik tersebut. o Monofoni bermaksud satu baris melodi atau muzik satu suara yang dimainkan tanpa sebarang iringan muzik.

6. Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. rangkai dan korus. Bentuk binari biasanya berunsurkan soal jawab dimana bahagian A marujuk kepada unsur menyoal manakala bahagian B merujuk kepada unsur menjawab. Bahagian B: Can mali can. Terdapa juga bentuk-bentuk lain seperti Ronda. Bahagian akhir lagu dinamakan “coda”. can mali can.  Contoh lagu yang berbentuk Binari ialah: “ Can Mali Can” Bahagian A : Dimana dia anak kambing saya. Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif. Anak kambing saya da di tepi sawah. frasa dan seksyen.kecil di dalamnya.  Segmen-segmen muzik ini biasanya diulang dan membentuk sesebuah karya muzik. Adik comel saya yang pakai baju merah.  Terdapat juga bentuk Binari AB yang mempunyai bahagian.Dalam muzik. Dimana dia adik comel saya.  Antara bentuk yang terkenal ialah Bentuk AB ( Binari) dan Bentuk Tenari (ABA). 14 dipelbagaikan untuk . Setiap bahagian dilebelkan sebagai A dan B. Perlude dan Fugue.1 Bentuk AB ( Binari) o Bentuk binari merujuk kepada muzik yang hanya mempunyai 2 bahagian yang utama.  Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro. seksyen ini biasanya ditulis sebagai A B C dan seterusnya.KONSEP 6: BENTUK A B a a b b A B a a’ a” b b’ b” A B a a’ b b’  Bentuk dalam bahasa muzik merujuk kepada susunan idea atau satu corak melodi yang mempunyai cirri-ciri yang kjusus.

Can mali can ketipung paying. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. 6. bahagian yang kedua dilebelkan sebagai B . ini bermakna lagu-lagu yang berbentuk Teneri atau ABA mempunyai bentuk yang utama dimana bahagian pertama dilebelkan sebagai A. Can mali can ketipung payung.  Bahagian B dicipta bagi memberi sedikit kelainan atau variasi dari sedi corak irama dan melodi lagu tersebut. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilakan interpretasi tersendiri. can mali can. Bahagian B : Jong jong inai mak ipong waja wali Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki Semangkuk jerluk sepinggan dagang Tak cukup pulut tambah nasi dagang Bahagian A: Jong jong inai Mak ipong waja wali KONSEP 7: EKSPRESI  Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. 7. Can mali can. Bahagian ini dikenali sebagai “bridge”  Antara lagu yang menggunakan bentuk Teneri ABA ini ialah lagu kanak-kanak “Lagu Jong Jong Inai” Bahagian A :Jong jong inai mak ipong waja wali.1 Mud 15 .2 Bentuk Teneri (ABA)  Teneri membawa maksud tiga. manakala yang ketiga dilebelkan sebagai A kerana bahagian ini adalah ulangan daripada bahagian yang pertama. Ia merupakan cirri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vocal atau instrumental.

16 . Dalam skor Iagu.2 Dinamik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. bersemangat. 7. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan samada riang.Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( > ) dan beransur kuat ( < ). sedih dan sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful