KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH KONSEP-KONSEP MUZIK ( KPLI-SR) KURSUS DALAM CUTI (KDC) PENDIDIKAN

KHAS DEFINISI MUZIK: AMBILAN NOVEMBER 2010

PENDIDIKAN MUZIK KONSEP-KONSEP MUZIK
NAMA PENYARAH: WAN HASZELILI BT WAN HASSAN
NAMA KUMPULAN OPSYEN NO MATRIK NO IC : SITI AMIZA BT MD RESADI : KPLI GSTT AMBILAN NOV 2010 : PENDIDIKAN KHAS : IPGKB: A37B - 1011 - 0691 : 851219- 07 - 5580

5 Detik Meter Tekanan Tempo Nilai not dan tanda rehat 3 Konsep 2: Melodi 2.2 Skel 2.ISI KANDUNGAN BIL ITEM MUKA SURAT 2 3 1 Pengenalan kepada Konsep Muzik 2 Konsep 1 : Irama 1.2 Bentuk Tenari ABA 8 Konsep 7:Ekspresi 7.1 Mud 7.1 Pic 2.2 5 Konsep 6 Konsep 7 Konsep Lagu berkembar 4: Warna Ton 5: Tekstur 6: Bentuk 7 10 11 12 13 6.3 Frasa 4 Konsep 3: Harmoni 3.4 1.3 1.1 Bentuk Binari AB 6.2 1.1 1.2 Dinamik 14 2 .1 Lagu Pusingan 3.

Konsep Muzik Irama Melodi Harmon i Warna ton Tekstu r Bentu k Ekspre si 3 . corak pemikiran dan emosi manusia yang mencerminkan ketinggian dan ketamadunan sesuatu budaya bangsa tertentu Seni muzik merupakan satu seni hasil daripada luahan manusia yang menggambarkan identiti dan kemajuan sesuatu bangsa.KONSEP. tekstur. KONSEP MUZIK Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci.KONSEP MUZIK PENGENALAN Muzik adalah diakui sebagai satu seni yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semulajadi atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika. Malaysia turut mempunyai seni muzik mereka yang tersendiri dan unik memandangkan negara Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa. kaum. warna ton. harmoni. agama dan kepercayaan. melodi. Konsep muzik merangkumi 7 elemen iaitu irama. etnik. bentuk dan ekspresi.

tempo dan nilai not dan tanda rehat. meter. 4 . Ukuran masa atau tempo pada muzik. Denyutan yang berulang dan berterusan merupakan elemen yang fundamental yang penting dalam muzik .Dalam muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. serta panjang pendek bunyi yang teratur. turun naik bunyi yang teratur pada lagu akan menghasilkan irama yang berbeza. tekanan.Konsep 1: IRAMA Irama ialah gabungan pelbagai not muzik yang berbeza yang akan menghasilkan not irama yang berbeza. Detik Meter IRAMA Tekanan Nilai not & tanda Tempo 1. Jangka masa satu etik ke detik yang lain diukur dengan nilai not muzik.1 DETIK:  Detik bermaksud bit konsisten atau denyutan. Irama merangkumi detik.

3 . Dalam 4 meter 4 4 2 . Terdapat pelbagai kiraan masa dalam muzik. Ia dikumpulakan dalam kumpulan 2.Setiap detik krocet bersamaan dengan 2 nilai kuaver lazim duaan (♪ = ♪ ♪ ) 5 . dan 4 dikenali sebagai meter lazim. Biasanya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Ia dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa. i) Meter Lazim Meter 2 .  Pengumpulan detik dikenali sebagai pembahagian meter. 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 2 3 8 3 8 o Nilai angka di atas mewakili bilangan detik dalam satu bar atau unit manakala nilai angka di bawah mewakili jenis detik/not yang digunakan samada not krocet (4). Kuaver (8) dan sebagainya  Meter boleh dikelaskan kepada meter lazim dan meter tidak lazim.2 METER  Meter ialah kiraan masa dalan sesuatu muzik. Jadual berikut menunjukan contoh kiraan meter dalam muzik.4 dan seterusnya. setiap bar mengandungi dua 4 detik krocet (♪). minim (2).1.3.

8 mewakili jenis not yang digunakan (kuaver) 1.3 TEKANAN  Tekanan bermaksud detik yang dirasai lebih kuat dan diberikan penegasan. 4 mewakili jenis not yang digunakan ( krocet) ii) Meter tak lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. Semasa menyanyi sesuatu corak irama seringkali dapat didengar detik yang dirasakan lebih kuat atau diberikan penegasan daripada detik-detik yang lain. Contoh 2 - nilai 6 8 Huraian: 6 mewakili detik dalam setiap bar.Contoh 1 - nilai : 2 4 Huraian: 2 mewakili detik dalam setiap bar.” mewakili 3 kuaver (♪♪♪) dimana setiap krocet bertitik ♪. Penegasan atau menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan.Terdapat detik yang dibunyikan kuat dan ada yang dibunyikan kurang. 6 . ♪.. Dalam suatu bar terdapat dua detik yang ditulis sebagai “♪. Setiap detik mempunyai nilai 8 yang sama dengan nilai masa 3 kuaver (♪).

Setiap lagu mempunyai tempo yang berbeza samada cepat. Nilai sesuatu not dapat dipnjangkan dengan meletakan satu titik di tepi not tersebut. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal.C) Irama diulang  Tempo juga boleh dinyatakan dalam unit digit iaitu ♪ = 114 atau ♪ = 60 1. Berikut adalah bentuk-bentuk not yang terdapat di dalam seni muzik. Cepat)  AN DAN TE (Sederhana Cepat)  ALLA MARCIA (March. sederhana atau lambat.4 TEMPO  Tempo biasanya merujuk kepada kelajuan detik sesuatu lagu atau corak irama muzik.Detik yang kuat dikenali sebangai tekanan dan disimbolkan sebagai tanda “ >” atau “ ^ ”  Contoh tekanan: 1.:- 7 . Contohnya minim bertitik.  Antara jenis-jenis tempo ialah:  ALLEGRO (Rancak.5 NILAI NOT DAN TANDA REHAT  Panjang atau pendek sesuatu bunyi dilambangkan dalam bentuk not. Patriotik)  DAL CAPO (D.

Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membenuk irama melodi yang berkontur.1 PIC 8 FRASA SKEL . menurun atau mendatar. MELODI PIC 2. Melodi berubah apabila pic dan not berubah. Ia biasanya merujuk kepada irama sesuatu lagu.Bentuk-bentuk not dan tanda rehat Konsep 2: MELODI  Melodi bermaksud susunan seni kata berirama yang disusun mengikut turutan pic yang sama ada secara menaik.  Contoh melodi : lagu Lenggang Kangkung  Antara elemen yang terdapat dalam melodi ialah pic. skel dan frasa.

Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi lagu  Pic bergerak secara bertangga. Gabungan beberapa rangkaian pic membentuk sebuah melodi lagu. o Pergerakan bertangga o Pergerakan melompat o Pergerakan mendatar 2.2 SKEL 9 . Setiap aras pic mempunyai bunyi yang berbeza. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi samada bunyi tinggi atau bunyi rendah.  Ton-ton dalam satu siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu kumpulan atau rangkaian pic. Pic boleh disusun secara berurutan. melompat dan mendatar. Pic aras tinggi berbunyi nyaring manakala pic aras rendah berbunyi besar.

o Skel major menaik o Skel minor menaik 2.  Tangga nada seperti nada skel major dan nada skel minor.3 FRASA  Frasa bermaksud sekumpulan not yang membentuk satu penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. Skel bermaksud pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jea tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonalti. Frasa disimbolkan dengan:  Contoh : Konsep 3: HARMONI 10 .

1 LAGU PUSINGAN  Maksud:Lagu pusingan merujuk kepada lagu yang dinyanyikan secara berkumpulan dan bergilir-gilir.  Contoh lagu : Rasa Sayang kumpulan pertama menyanyikan lagu pada bar yang pertama “ ra-sa sa-yang eh” Kumpulan kedua mula menyanyi dari mula hingga akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 3. Not yang digunakan untuk membentuk triad ialah not asas (not tonik). Gabungan not-not ini membenuk kord yang digunakan untuk mengiringi melodi. “ra-sa sa-yang sa-yang eh” Kumpulan ketiga pula mula menyanyi dari mula hingag akhir apabila kumpulan 1 sampai ke bar yang ke 6 “ 11 .Kord mempunyai tiga not yang dikenali sebagai triad. Adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang dibunyikan bersama atau serentak.  Contoh:  Nyanyian secara harmoni merujuk kepada 2 lagu iaitu: Lagu pusingan Lagu berkembar 3. not ketiga dan not kelima dari satu skel.

murid harus mengetahui pic. Kesemua kumpulan tidak akan berhenti serentak kecuali diarahkan untuk berhenti pada tempat yang sesuai. tepukan tangan.  Sebelum menyanyikan lagu.  Contoh : o Dram bes . ritma dan tempo lagu tersebut.  Contoh lagu yang dinyanyikan secara berpusingan ialah: Muzik is Fun ( Kate Baxter). A Thousand hairy Savages ( Ken Lee/ Spike Miligan) dan Something Inside Me ( Kenneth Simpson) 3. petik jari dan sebagainya.2 LAGU BERKEMBAR  Lagu berkembar bermaksud dua lagu yang berbeza tetapi dinyanyikan serentak. dipukul atau dipalu. Contoh dapa dilihat melalui bunyi hentakan kaki.  Contoh lagu berkembar ialah “ Baa Baa Black Sheep” dan Are You Sleping.bunyi ringan  Vocal merujuk kepada suara manusia  Perkusi merujuk kepada alatan muzik yang dimainkan secara diketuk. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.bunyi berat o Kastanet . hentakan dan sebagainya.  Perkusi vocal merujuk kepada bunyi perkusi tiruan yang dihasilkan melalui mulut seperti bunyi Cing…Dum… Tak 12 .  Perkusi badan merujuk kepada bunyi yang dihasilkan melalui pergerakan bahagian badan manusia seperti tepukan. KONSEP 4: WARNA TON  Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. Kedua-dua lagu ini mempunyai kord yang sama dan harmoninya tidak bercanggah antara satu sama lain.  Kedua-dua lagu ini dinyanyikan serentak dalam tempoh yang sama.

kita sebenarnya sedang menyanyi secara monifoni.KONSEP 5: TEKSTUR  Definisi: tekstur bermaksud jalinan antara lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. Ia membawa maksud dua atau lebih lapis muzik yang dinyanyikan bersama. Ia mempunyai satu bars melodi yang dinyanyi atau dimainkan dengan iringan kord. Homofoni. Contohnya apabila seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi nyanyiannya dengan petikan gitar. o Hemofoni bermaksud sistem interpretasi yang berharmoni dalam siri muzik polifoni. o Monofoni bermaksud satu baris melodi atau muzik satu suara yang dimainkan tanpa sebarang iringan muzik. Tumpuan utama apabila kita mendengarnya ialah kepada melodinya yang disokong dan diwarnai oleh bunyi-bunyi iringan kord oleh alatan muzik atau suara nyanyian. Contohnya apabila kita menyanyi sebuah lagu tanpa iringan. o Heterofoni bermaksud berbilang suara o Polifoni bermaksud gaya improvisasi dalam muzik polifoni. Haterofoni dan Polifoni. 13 . Setiap lapisan bunyi mempunyai cirri dan kepentingannya yang tersendiri tetapi menyokong antara satu sama lain dan memperkayakan ekspresi muzik tersebut.  Tekstur terbahagu kepada 4 iaitu Monofoni. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang yang terdapat dalam sesebuah gubahan.

frasa dan seksyen.  Antara bentuk yang terkenal ialah Bentuk AB ( Binari) dan Bentuk Tenari (ABA). Bahagian B: Can mali can.  Sesebuah lagu biasanya mempunyai intro. Perlude dan Fugue.1 Bentuk AB ( Binari) o Bentuk binari merujuk kepada muzik yang hanya mempunyai 2 bahagian yang utama. can mali can.kecil di dalamnya. Setiap bahagian dilebelkan sebagai A dan B. Adik comel saya yang pakai baju merah. Anak kambing saya da di tepi sawah. Terdapa juga bentuk-bentuk lain seperti Ronda.  Terdapat juga bentuk Binari AB yang mempunyai bahagian.Dalam muzik. Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. seksyen ini biasanya ditulis sebagai A B C dan seterusnya. Bahagian akhir lagu dinamakan “coda”.  Segmen-segmen muzik ini biasanya diulang dan membentuk sesebuah karya muzik. 6. Bentuk binari biasanya berunsurkan soal jawab dimana bahagian A marujuk kepada unsur menyoal manakala bahagian B merujuk kepada unsur menjawab.KONSEP 6: BENTUK A B a a b b A B a a’ a” b b’ b” A B a a’ b b’  Bentuk dalam bahasa muzik merujuk kepada susunan idea atau satu corak melodi yang mempunyai cirri-ciri yang kjusus.  Contoh lagu yang berbentuk Binari ialah: “ Can Mali Can” Bahagian A : Dimana dia anak kambing saya. Dimana dia adik comel saya. Segmen muzik ini boleh terdiri daripada motif. rangkai dan korus. 14 dipelbagaikan untuk .

Bahagian ini dikenali sebagai “bridge”  Antara lagu yang menggunakan bentuk Teneri ABA ini ialah lagu kanak-kanak “Lagu Jong Jong Inai” Bahagian A :Jong jong inai mak ipong waja wali. Can mali can. Bahagian B : Jong jong inai mak ipong waja wali Sepak tunggul inai berdarah ibu kaki Semangkuk jerluk sepinggan dagang Tak cukup pulut tambah nasi dagang Bahagian A: Jong jong inai Mak ipong waja wali KONSEP 7: EKSPRESI  Ekspresi adalah berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.  Bahagian B dicipta bagi memberi sedikit kelainan atau variasi dari sedi corak irama dan melodi lagu tersebut. 6. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. Can mali can ketipung payung. Ia merupakan cirri muzikal yang mempengaruhi sesuatu persembahan vocal atau instrumental. 7.1 Mud 15 . can mali can. bahagian yang kedua dilebelkan sebagai B .Can mali can ketipung paying.2 Bentuk Teneri (ABA)  Teneri membawa maksud tiga. manakala yang ketiga dilebelkan sebagai A kerana bahagian ini adalah ulangan daripada bahagian yang pertama. ini bermakna lagu-lagu yang berbentuk Teneri atau ABA mempunyai bentuk yang utama dimana bahagian pertama dilebelkan sebagai A. Gabungan aplikasi ciri muzikal boleh menghasilakan interpretasi tersendiri.

bersemangat. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan samada riang.Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. 7. 16 . sedih dan sebagainya. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( > ) dan beransur kuat ( < ).2 Dinamik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. Dalam skor Iagu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful