MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010

ABSTRAK

Secara keseluruhannya kertas kerja ini mengkaji tentang kawasan tanah-tanah pertanian milik bumiputera yang berpotensi untuk dimajukan seterusnya berupaya untuk menjana pembangunan ekonomi. kajian ini meliputi seluruh kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan Daerah Sabak Bernam iaitu Pihak Majlis Daerah Sabak Bernam. Guna tanah utama yang meliputi hampir separuh daripada keseluruhan kawasan pentadbiran MDSB ini adalah merupakan kawasan pertanian dan perhutan. Terdapat lebih kurang sebanyak 44% daripada keseluruhan kawasan kajian merupakan kawasan pertanian iaitu merangkumi sawah padi, kelapa sawit, kelapa, tanaman kontan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta aktiviti penternakan dan akuakultur. Aktiviti pertanian yang dijalankan secara berkelompok mempunyai potensi tinggi untuk menerajui pasaran tempatan. Pembangunan perbagai aktiviti hiliran dan industri yang berasaskan hasil pertanian menjadikan sektor ini terus dikekalkan agar maju seiring dengan pembangunan aktiviti sektor lain seperti perindustrian dan perkhidmatan. Namun begitu, masih terdapat tanah-tanah pertanian yang lebih berpotensi untuk dibangunkan terutama melalui pembangunan perniagaan dan perdagangan. Masalah timbul dalam usaha untuk memajukan tanah pertanian tersebut melalui pembangunan seperti perniagaan dan usaha untuk mengkomersialkan aktiviti pertanian. Dengan yang demikian, pihak pemaju dan pengusaha tanah pertanian tersebut haruslah bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan (MDSB) bagi memastikan guna tanah pertanian yang dijalankan mampu menjana keuntungan serta pembangunan ekonomi.

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

1

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010

ISI KANDUNGAN
Abstrak Isi kandungan

MUKA SURAT
1 2-3

BAB 1 - PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Tujuan kajian 1.3 Objektif kajian 1.4 Isu-isu kawasan kajian 1.5 Kawasan kajian BAB 2 – DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 2.1 Strategi Pembangunan Negeri 2.2 Dasar Rancangan Struktur Daerah Sabak Bernam 1995-2020 2.3 Draf Rancangan Tempatan Daerah Sabak Bernam 2002-2015 2.4 Prospek pembangunan guna tanah semasa BAB 3 – KAWASAN TANAH PERTANIAN 3.1 Taburan tanah pertanian 3.2 Aktiviti semasa yang dijalankan
4 4 4 5 5-8

4-8

9-10
9 9 10 10

11-15
11 11-14

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

2

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010
3.3 Statistik Pembangunan Guna Tanah BAB 4 - STRATEGI PEMBANGUNAN TANAH PERTANIAN 3.1 Wujudkan zon galakan pertanian 3.2 Perbaiki infrastruktur pertanian 3.3 Jalankan projek integrasi pertanian 3.4 Wujudkan aktiviti pelancongan-agro 3.5 Perbanyakkan industri hiliran 3.6 Komersialkan projek-projek pertanian BAB 5 – RANCANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAMPAN 5.1 Pembangunan Pertanian 5.2 Pembangunan Perniagaan dan Perkhidmatan 5.3 Pembangunan Perindustrian
15

16-18
16 16 16 17 17 18

19-41
19 19-36 36-38

5.4 Pembangunan Kediaman 5.5 Implikasi Kewangan BAB 6 - MASALAH MENCAPAI KEMAJUAN 6.1 Kelemahan infrastruktur 6.2 Kurang sumber kewangan 6.3 Sikap masyarakat bumiputera 6.4 Skala operasi kecil-teknologi rendah

38-39 40-41

41-42
41 41 42 42

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

3

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010
BAB 7 - KAEDAH PENYELESAIAN 7.1 Menaiktaraf kemudahan pertanian 7.2 Bantuan pinjaman kewangan 7.3 Program kepimpinan dan kesedaran 7.4 Kaedah moden dan berteknologi tinggi BAB 8 - PERANCANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 8.1 Jangka pendek 8.1.1 8.2 Jangka panjang
8.2.1 Ubah status tanah Kekalkan guna tanah sedia ada 44

42-43
42 42 43 43

43-44
43

BAB 9 - PENUTUP

45

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

4

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Pertanian merupakan sumber ekonomi utama daerah sabak bernam. Aktiviti sektor pertanian yang kebanyakannya diusahakan oleh masyarakat bumiputera telah banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi daerah sabak bernam dan Negeri Selangor. Aktiviti pertanian yang berpotensi untuk terus dimajukan seperti kelapa sawit dan penternakan baka lembu adalah digalakkan untuk terus dikekalkan. Manakala, tanah pertanian yang terbiar dan tidak diusahakan wajarlah dibangunkan dengan aktiviti ekonomi lain yang lebih sesuai seperti aktiviti perniagaan. Usaha ini akan dapat membangunkan ekonomi kawasan sekelilingnya.

1.2 Tujuan Kajian
Mengenalpasti kawasan-kawasan tanah pertanian milik bumiputera yang berpotensi untuk dimajukan, Seterusnya berupaya meningkatkan kualiti hidup penduduk khususnya masyarakat kaum bumiputera yang hidup di sesuatu kawasan di dalam daerah pentadbiran majlis daerah sabak bernam. Menggalakkan dan mempelbagaikan aktiviti yang boleh dikomersialkan dijalankan di kawasan tanah pertanian akan dapat menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah serta mampu menjana peningkatan ekonomi.

1.3 Objektif Kajian
Secara umum adalah untuk mengenalpasti kawasan-kawasan tanah pertanian milik bumiputera dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam yang mempunyai potensi untuk dimajukan.

Spesifik ;
Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

5

• Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha mengkomersialkan pelbagai aktiviti pertanian serta pembangunan tanah pertanian.5 Kawasan Kajian Secara umumnya. 1. dan Selat Melaka di bahagian Barat.1) Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 6 . 1. daerah Hulu Selangor di bahagian Timur. • Aktiviti tanaman sawah padi yang merupakan aktiviti utama di kawasan pertanian boleh terus dimajukan dengan pembangunan serentak pelbagai aktiviti hiliran yang sesuai bagi menjana pertumbuhan ekonomi • Sumber-sumber ekonomi semulajadi boleh digunakan sebagai manfaat utama yang berpotensi membangunkan aktiviti pelancongan berasaskan produk-produk hasil pertanian. • Mencadangkan kaedah terbaik untuk menjadikan tanah-tanah pertanian sebagai sumber pemangkin utama yang boleh menjana pembangunan ekonomi. daerah Kuala Selangor di bahagian Selatan. (Rajah 1.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Menggalakkan kerjasama antara tuan tanah dengan Majlis Daerah Sabak Bernam dalam usaha meningkatkan penggunaan tanah dengan lebih berkesan.4 Isu-isu Kawasan Kajian • Aktiviti ekonomi yang berasaskan pertanian pada amnya kurang menjana peluang pekerjaan kerana hanya memperolehi pulangan relatif yang rendah dan kawasan pertanian kurang menjana pembangunan ekonomi kawasan sekelilingnya. Daerah Sabak Bernam terletak di bahagian Barat Laut Negeri Selangor dengan disempadani oleh daerah hilir Perak di bahagian Utara. • Menggalakkan pelaksanaan pelbagai aktiviti hiliran untuk mempelbagaikan penghasilan produk pertanian.

Kampung dan Pusat-Pusat Petempatan yang kebanyakannya terdiri daripada Petempatan Desa. kira-kira 43.14% daripada jumlah keseluruhan daerah.2). Namun begitu. Mukim Sabak. Mukim Sungai Panjang. Mukim Bagan Nakhoda Omar.71 hektar (45. (Rujuk Rajah 1. Kawasan ini telah dibahagikan kepada Sepuluh Blok Perancangan (BP) bagi memastikan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan pentadbiran dengan lebih komprehensif. Ini diikuti dengan kawasan hutan seluas 45. • Guna Tanah Semasa Secara amnya.799.571. pekan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 7 .328.700. • Kawasan Pentadbiran Sempadan kawasan pentadbiran Majlis Daerah sabak Bernam meliputi keluasan sebanyak 1730.93%) daripada Daerah Sabak Bernam diliputi oleh kawasan pertanian menjadikannya sebagai salah satu daerah paling penting bagi hasil pertanian. dan sempadan aktiviti guna tanah semasa. sempadan pentadbiran.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Keluasan daerah adalah kira-kira 99. aktiviti fizikal pembangunan.3201 km persegi (Jadual 1.1) Kawasan tepubina (kediaman. dan hutan darat.58 hektar (43. Beberapa pusat petempatan dan perkhidmatan yang terdapat di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam adalah seperti pekan Sungai Besar.00 hektar yang terdiri daripada lima (5) buah mukim iaitu Mukim Panchang Bedena.2831 hektar iaitu 17. keadaan guna tanah masa hadapan dijangka akan berubah dengan adanya pembangunan baru yang sedang dijalankan serta pembangunan komited akan datang. Mukim Pasir Panjang.71 hektar yang mewakili 11.71%) yang terdiri daripada hutan paya laut. Setiap blok perancangan telah dipecahkan kepada beberapa Blok Perancangan Kecil (BPK) mengikut keluasan masing-masing bagi lebih memudahkan perancangan serta pelaksanaan pentadbiran di kawasan terbabit. Pembahagian blok perancangan ini dilakukan berdasarkan kepada sempadan mukim. (Jadual 1. paya gambut.perniagaan dan lain-lain) pula hanya meliputi 10.1) • Bidang Kuasa Bidang kuasa Majlis Daerah Sabak Bernam merangkumi beberapa buah Pekan.

pekan Bagan Terap.1 : Kepadatan Penduduk Mengikut Mukim. pekan Pasir Panjang. pekan Simpang Lima. pekan Bagan Nakhoda Omar.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Sekinchan. pekan Parit Baru. Kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 8 . Carta 1.46 peratus). bagi penduduk di dalam kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam pula adalah seramai 54.410 orang menjelang tahun 2015 dengan kadar pertumbuhan 2. pekan Sabak Bernam.876 orang (48.245 orang pada tahun 2000 dan dijangka meningkat kepada 150. pekan Sungai Nibong.87 peratus. pekan Sungai Air Tawar. pekan Sungai Haji Dorani. dan kampung kian sit (site A) Sekinchan. Manakala. • Penduduk Semasa Jumlah penduduk Daerah Sabak Bernam adalah seramai 113.

20 891 1.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Bil Penduduk Peratus (%) 22.607 41.433 31.36 17.05 Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia. Tahun 2000 Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 .1 Lokasi dan Blok Perancangan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 9 .370 24.62 13.77 575 1.2015 Rajah 1.

16 182.4186 0. 2002 GUNATANAH Kawasan Kediaman Kawasan Perindustrian Perniagaan Dan Perkhidmatan Institusi Dan Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang Dan Rekreasi Pertanian Hutan Paya Laut.41 100.13 0. 5.398.1 DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Strategi pembangunan Negeri Pelbagai strategi pembangunan telah dirangka oleh pihak Kerajaan Negeri bagi menjadikan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang terancang dan termaju yang boleh menjadi nadi dan peneraju kepada pembangunan Negara. 4.122.9905 0.3201 Sumber: portal MDSB. 8. Strategi Pembangunan Mampan dan Agenda 21 Selangor Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 10 .799.80 43.3019 0. Paya Gambut.85 0.00 PERATUS (%) 3.71 1. Guna Tanah Semasa. 2.1 BIL 1.571.00 Sumber: Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 – 2015 Jadual 1.2 847. Daerah Sabak Bernam.74 79. 6.700. 9.75 43. 7.22 1.04 1.5243 0.71 1.0 2.58 45.18 0. 3. Sekinchan Pekan Parit Baru Pekan bagan nakhoda Omar Pekan pasir panjang Jumlah KELUASAN (km persegi) 3.4449 0.4926 17.4290 0.1272 0. Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 – 2015 2.669.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Jadual 1.93 45.73 3.0023 5. Wawasan Pembangunan Negeri Selangor.65 3.2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Sabak bernam KAWASAN Pekan Sekinchan Pekan Sungai besar Pekan Sungai Air Tawar Pekan Sabak Bernam Pekan Bagan Terap Pekan Sungai Haji Dorani Pecan Sungai NIbong Pekan Simpang Lima Kampung Baru Site A.2384 5.028.2066 0.1430 0. Hutan Darat Badan Air Infrastruktur Dan Utiliti Jumlah KELUASAN (HEKTAR) 3. Tonggak 10 Negeri Selangor.99 99.

Rancangan Tempaatan ini digunakan sebagai panduan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 11 . kesejahteraan sosial dan kawalan mutu alam sekitar. Berkemahiran dan bercirikan bina diri untuk kecemerlangan. Mesra alam. Keutamaan pembangunan di kawasan-kawasan yang mempunyai kemudahan asas dan infrastruktur sedia ada yang baik dan tumpuan diasaskan kepada sistem hierarki pusat. satu struktur guna tanah yang tersusun dan berkesan akan diwujudkan dan tanah yang berpotensi untuk pembangunan akan dikenal pasti mengikut kesesuaian dan keperluan penduduk. Pewujudan masyarakat seimbang dari segi rohani dan jasmani.2 Dasar Rancangan Struktur Daerah Sabak Bernam 1995-2020 • Dasar Pembangunan Guna Tanah Pembangunan guna tanah akan dikawal secara menyeluruh supaya tidak mewujudkan kesan negatif kepada alam sekitar. vi. Ekonomi mampan yang berterusan . Selangor Maju 2005 merupakan wawasan kerajaan Negeri Selangor bagi menjadikan Negeri Selangor mampu mencapai pembangunan dalam pelbagai aspek berstrukturkan pembangunan Syumul (holistik) iaitu : i. v. 2. Pewujudan masyarakat madani yang didokongi insan-insan rabbani. ii.maklumat dan ilmu (K-Ekonomi). iv. Berpandangan futuristik.3 Draf Rancangan Tempatan Daerah Sabak Bernam 2002-2015 Rancangan Tempatan Daerah Sabak Bernam 2002-2015 merupakan rancangan pemajuan jangka panjang yang menterjemahkan Rancangan Struktur Daerah Sabak Bernam 1995-2020 kepada bentuk yang lebih terperinci. Oleh itu. Walau bagaimanapun. peka sosial dan penyayang. beberapa isu berkaitan perniagaan mampan dan perniagaan mesra alam harus diambil perhatian dalam usaha mengimbangi di antara kemakmuran ekonomi. 2.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 merupakan sebahagian daripada asas yang menggariskan dasar jangka panjang kearah pembentukan Selangor Negeri Maju. iii. Sektor perniagaan dikenal pasti sebagai salah satu mekanisma utama bagi pembangunan ekonomi Negeri Selangor pada masa kini dan hadapan. penuh kesediaan dalam era globalisasi.

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 kepada pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Sabak Bernam didalam melaksanakan pentadbiran dengan lebih cekap dan berkesan. • Peningkatan sistem perhubungan dan tahap kemudahsampaian semasa terutamanya sistem perhubungan darat melalui projek-projek menaik taraf jalan-jalan penghubung utama dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan masa hadapan di daerah sabak bernam. Pada tahun 2000. • Kawasan tanah pertanian yang terbiar lebih berpotensi untuk dibangunkan melalui aktiviti perindustrian yang lebih fleksibel dan menjana pulangan relatif yang lebih tinggi untuk ekonomi. kawasan hutan paya. pembangunan perniagaan juga boleh dilakukan untuk menjana pembangunan ekonomi. Berdasarkan kepada kajian perancangan guna tanah. Kawasan pertanian yang produktif dan mempunyai tahap komersial yang tinggi amat perlu dikekalkan terutama kawasan sawah padi. dan kawasan tanaman sawah padi. Selain itu. kawasan persisiran sungai.4 Prospek Pembangunan Guna Tanah Semasa • Aktiviti pertanian yang menjadi aktiviti ekonomi utama kawasan kajian boleh terus dimajukan dengan pembangunan serentak pelbagai aktiviti hiliran yang sesuai bagi menjana pembangunan ekonomi kawasan kajian. daerah Sabak Bernam mempunyai lebih 30% kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan melalui pelbagai jenis pembangunan. 2. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 12 . • Sektor pertanian boleh dimodenkan dan dikomersialkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden disamping memperkukuhkan aktiviti tersebut dengan sokongan pusat penyelidikan pembangunan pertanian moden. • Kawasan kajian mempunyai banyak sumber-sumber semulajadi yang berpotensi untuk dieksploitasi bagi melaksanakan pembangunan pelancongan seperti kawasan persisiran pantai. • Pembangunan komited seperti pembangunan bersepadu wilayah Lembah Bernam boleh menjadi tunjang kepada pembangunan di bahagian utama negeri Selangor dan kawasan Sabak Bernam. daerah Sabak Bernam telah menyumbang sebanyak 22% nilai ditambah pertanian dalam negeri Selangor.

00 KAWASAN Sungai Besar Panchang Bedena Sungai Haji Dorani Panchang Bedena Simpang Lima Panchang Bedena Parit Baru Bagan Nakhoda Omar Bagan Nakhoda Omar Bagan Nakhoda Omar Sungai Air Tawar Sabak Sabak Sabak Bagan Terap Sungai Panjang Sekinchan Pasir Panjang Pasir Panjang Pasir Panjang sungai Nibong Pasir Panjang Site A.87 4. Sekinchan Pasir Panjang JUMLAH Sumber : Degis 3. Aktiviti ini umpama kegiatan wajib setiap penduduk di setiap kawasan yang mempunyai tanah pertanian.26 2.229 PERATUS (%) 19. Tanaman dan ternakan Pertanian melalui aktiviti penanaman dan penternakan dijalankan hampir di setiap blok perancangan Majlis Daerah Sabak Bernam.1 : Taburan Tanah Pertanian.901 36.583 46.162 35.10 100.0 KAWASAN TANAH PERTANIAN 3.1 Taburan Tanah Pertanian Keluasan tanah pertanian dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam telah dikenalpasti berdasarkan sempadan pentadbiran blok perancangan dan mukim yang telah ditentukan.45 0.816 28.348 9.052. Jadual 3.732 Hektar. Merangkumi keluasan tanah pertanian sebanyak 1.341 428.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 3.515 22.66 2.008 49.291 166.69 40.57 3.035 23.2 Aktiviti Semasa yang Dijalankan i.35 15.11 0. Sama ada menjalankan aktiviti Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 13 .69 3.049 1052.83 4.18 1.42 2.229 Ekar atau 425. Kawasan Pentadbiran Majlis Daerah sabak Bernam MUKIM KELUASAN (EKAR) 205.

Pelancongan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 14 . bengkel membaiki kenderaan. Kedua-dua aktiviti ini mampu menghasilkan keuntungan yang memberansangkan kepada pengusahanya. Rajah 3. stesen minyak. Malah mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi Daerah serta Negeri. kelapa sawit.1 Contoh Tanaman Di Kawasan Tanah Pertanian ii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 pertanian utama atau penternakan sebagai kegiatan sampingannya. restoren. buah-buahan dan sayur-sayuran serta tanaman kontan lain banyak dijalankan. Perniagaan Guna tanah untuk perniagaan perlu diadakan sebagai penyedia kemudahan perkhidmatan. Aktiviti perniagaan seperti deretan kedai kejiranan. Guna tanah perniagaan tersebut bertindak sebagai sumber pendapatan kepada penduduk setempat disamping menyumbang kepada pembangunan ekonomi kawasan tersebut. Malah aktiviti seperti ini dipergiatkan lagi dengan cara menjalankan penternakan lembu dan kambing secara berkelompok di dalam kawasan pertanian tanpa mengganggu kelancaran aktiviti pertanian yang diusahakan. pasar. Aktiviti perniagaan ini amatlah perlu dijalankan disetiap kawasan dalam blok perancangan kawasan kajian kerana memberi kemudahan kepada penduduk setempat. mini market dan sebagainya penting kerana mampu memberi perkhidmatan bukan sahaja untuk penduduk setempat malahan juga pengunjung yang datang dari kawasan luar. Tanaman seperti kelapa. iii.

Sungai Lang dan Sungai Air Tawar dapat menarik pengunjung untuk menikmati keindahan alam semula jadinya. Pantai-pantai semulajadi seperti pantai batu 23 Sungai Nibong dan pantai Bagan Nakhoda Omar juga menjadi tarikan pelancong sebagai tempat rekreasi serta terdapat juga Homestay yang dibangunkan di kawasan sekitarnya. Rajah 3.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Kegiatan pelancongan adalah amat digalakkan untuk dilaksanakan terutama di kawasankawasan yang mempunyai tarikan semula jadi dan potensi sebagai kawasan pelancongan. Namun. Industri ini beroperasi untuk memproses produk-produk makanan berasaskan hasil pertanian yang diperolehi daripada kawsan sekitarnya. Kawasan sawah padi di Pekan Sekincahan mempunyai potensi keunikan alam semula jadi yang begitu menawan hati pengunjung untuk datang melancong. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 15 . Industri IKS seperti kilang memproses makanan berasaskan kelapa terdapat di kawasan kampung Sungai Limau. iv. Selain itu. zon tanaman kelapa di kampung Parit Baru. Perindustrian Kebanyakan aktiviti perindustrian yang diusahakan di kawasan kajian merupakan industri kecil-kecilan. Disamping terdapat banyak habitat burung di kawasan sawah padi yang sentiasa berkicau menambahkan keasyikan panorama pelancongan. perusahaan menghasilkan kerepek di kampung Simpang Lima serta banyak lagi. Industri berat pula seperti kilang memproses papan diusahakan di kawasan kampung Panchang Bedena.2 contoh Industri yang sedia ada diJalankan di Kawasan Pertanian. tidak semua kawasan kajian memiliki potensi untuk dijadikan kawasan pelancongan.

perpustakaan desa. klinik desa.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 3. balai raya. Kemudahan untuk penduduk pula adalah seperti tempat beribadat. vi. Institusi dan kemudahan Banyak terdapat institusi dan kemudahan yang disediakan untuk penduduk setempat di setiap kawasan blok perancangan. tabika perpaduan. Keadaan ini telah menjadi sebahagian kegiatan penduduk untuk memudahkan mereka menjaga dan memelihara aktiviti pertanian yang dijalankan. Semua institusi dan kemudahan tersebut adalah penting disediakan di semua kawasan bagi tujuan menjaga kebajikan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Rumah sesebuah Terdapat banyak rumah sesebuah yang dibangunkan di kawasan tanah pertanian terutamanya di kawasan perkampungan. padang dan gelanggang serba guna serta pelbagai lagi. dewan orang ramai. Rajah 3. Walaupun kebanyakan kemudahan-kemudahan tersebut di bina di atas tapak tanah pertanian.3 Contoh Rumah sebuah di kawasan Kampung Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 16 .2a Industri makanan Ringan Rajah 3. Lokasi rumah sesebuah adalah berhampiran malah berada dalam kawasan tanah pertanian yang sama dengan aktiviti pertanian yang dijalankan. dan bengkel kemahiran.2b Industri Kelapa v. kedai kejiranan. Institusi yang disediakan seperti sekolah.

Jadual 2. Daerah Sabak Bernam JENIS Sedia Ada Unjuran 2015 JUMLAH Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 17 .MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 3. Statistik guna tanah berdasarkan jenis pembangunan dan keluasan tertentu adalah seperti dalam jadual berikut .2 Statistik Pembangunan Guna Tanah Sehingga tahun 2015.3 Statistik Pembangunan Guna Tanah Pembangunan guna tanah di kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam meliputi pelbagai jenis pembangunan sama ada berunsurkan fizikal mahupun sosial. Pembangunan dijalankan berdasarkan luas kawasan semasa dan unjuran kegunaannya sehingga tahun 2015 yang bermotifkan untuk menjana pertumbuhan ekonomi.

01 55.960.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Keluasan PEMBANGUNAN Perumahan Perdagangan Kemudahan Masyarakat Perindustrian Rekreasi JUMLAH (hektar) 2. guna tanah untuk kemudahan masyarakat dan rekreasi pula tidak mengalami sebarang perubahan.53 434.71 Peratus (%) 2.49 0.7 3.16 576.1 wujudkan zon galakan pertanian Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 18 .07 Keluasan (hektar) 852.56 Peratus (%) 35.67 184.15 0.0 STRATEGI PEMBANGUNAN TANAH PERTANIAN 4. Manakala.74 68.469. didapati unjuran keluasan untuk guna tanah perumahan dan kediaman dijangka lebih tinggi daripada guna tanah perdagangan dan perniagaan ekoran jangkaan pertumbuhan penduduk yang pesat menjelang tahun 2015.86 4. 4.05 808.631.18 68.84 1. Permintaan guna tanah untuk pembangunan perindustrian juga dijangkakan meningkat dengan banyak.68 1329.92 41.15 0.16 142.82 0.27 3.58 808.84 3.85 Berdasarkan jadual.75 18.74 143.322.

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 4. Keadaan ini juga akan memudahkan pemborong daripada luar datang terus ke kawasan pertanian untuk memungut sendiri hasil pertanian. Aktiviti penternakan kelompok seperti penternakan lembu dan kambing di dalam kawasan pertanian kelapa atau kelapa sawit akan dapat menjimatkan kawasan sekaligus memanfaatkan sumber dengan sepenuhnya. kawasan tanaman kelapa dan kelapa sawit juga harus terus dipelihara untuk mengekalkan keaslian hasil tanaman tempatan serta bagi membekalkan hasil pertanian kepada pasaran serta pemborong luar mahupun tempatan.2 Perbaiki infrastruktur pertanian Jalan-jalan utama serta jalan-jalan kecil yang menghubungkan kawasan pertanian kepada pusat pemasaran hasil tempatan haruslah dinaik taraf supaya penghantaran terus hasil pertanian dapat dilakukan dengan berkesan. Selain itu. Kajian mendapati. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 19 .1 Kawasan Sawah Padi Digalakkan Sebagai Zon Pertanian Kekal Pewujudan zon galakan kawasan pertanian adalah amat disarankan untuk memastikan kawasan pertanian terus dipelihara kerana ianya merupakan sumber utama kemajuan ekonomi setiap daerah. 4. 4.3 Jalankan projek integrasi pertanian Projek pengintegrasian pertanian boleh dijalankan dengan cara menjalankan aktiviti sampingan di dalam satu kawasan pertanian yang sama. kawasan tanaman sawah padi merupakan kawasan yang sepatutnya diwartakan sebagai kawasan pertanian kekal kerana sawah padi mempunyai nilai komersial yang tinggi selain boleh menjadi kawasan pembangunan Homestay yang akan menjadi tumpuan pelancong. Disamping itu.

4.4 Wujudkan aktiviti pelancongan agro Pembangunan aktiviti pertanian boleh disertakan dengan pewujudan aktiviti pelancongan terutamanya di kawasan-kawasan yang mempunyai daya tarikan tinggi untuk dikomersialkan. memproses pelbagai jenis gula-gula yang berasaskan buah-buahan. menghasilkan sos tomato dan sos cili. Industri hiliran seperti IKS boleh menjalankan pemprosesan penghasilan seperti aneka jenis kerepek. 4.5 Perbanyakkan industri hiliran Pewujudan aktiviti perindustrian adalah amat penting kerana bertindak sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi Daerah. seri kaya serta pelbagai produk yang berasaskan hasil pertanian. Projek seumpama ini akan menjadikan aktiviti pertanian lebih komersial dan dikenali selain menjadi sumber pendapatan utama. Pengunjung juga akan dapat merasai suasana melancong sambil mengenali aktiviti-aktiviti pertanian yang dijalankan. Kegiatan ini juga boleh menjana pembangunan ekonomi semua pihak. Hal ini dijangkakan akan mendatangkan pulangan dan keuntungan yang tinggi kepada sektor pelancongan serta pertanian yang diusahakan. projek industri seperti ini digalakkan supaya diadakan di setiap blok perancangan Majlis Daerah Sabak Bernam.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 aktiviti tanaman kecil-kecilan juga boleh dilakukan seperti tanaman buah-buahan dan sayursayuran di dalam kawasan yang sama. Pembinaan serta pembangunan kegiatan pelancongan seperti Homestay yang bercirikan tradisional amatlah digalakkan sebagai pemangkin sumber pendapatan kepada masyarakat setempat selain dapat memperkenalkan ciriciri serta suasana perkampungan yang harmoni kepada pengunjung yang datang dari kawasan luar. 4. Projek seperti ini akan dapat menjana kadar pulangan yang lebih tinggi kepada petani serta mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi. nata de coco. Oleh itu. Antaranya adalah seperti kawasan pertanian sawah padi. biskut kelapa.6 Komersialkan projek-projek pertanian Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 20 . Aktiviti pertanian boleh dipergiatkan lagi dengan penubuhan pelbagai industri hiliran yang berfungsi sebagai pemproses hasil-hasil pertanian menjadi produk siap yang boleh dipasarkan. Malahan sekaligus dapat memperkenalkan produk-produk hasil pertanian tempatan kepada masyarakat luar. produk berasaskan kelapa seperti minyak kelapa dara.

Projek-projek pertanian seumpama ini akan dapat membantu usaha pengkomersialan hasil tempatan ke serata tempat di seluruh negeri. selain itu. serta mempergiatkan projek pusat agro teknologi di Sungai Lang. Namun begitu. projek pewartaan kawasan Sungai Air Tawar sebagai desa kelapa haruslah terus dipelihara disamping pelaksanaan projek agro village. projek-projek pertanian sedia ada yang masih dalam pantauan haruslah dipelihara dan terus diusahakan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 21 .MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Projek-projek pertanian berskala besar mempunyai potensi tinggi untuk menembusi pasaran luaran bagi mendapatkan pulangan yang lebih banyak. Aktiviti penaiktarafan juga haruslah dilakukan terhadap kawasan yang mengalami kerosakan seperti pemuliharaan taman ekopelancongan Sungai Burung. Kebiasaannya projek seperti ini memerlukan modal dan usaha yang tinggi selain perlu menggunakan teknologi pertanian moden yang jauh lebih canggih.

5. dan Dasar Pertanian Negara telah memberikan keutamaan kepada pembangunan pertanian dan akuakultur seperti pengekalan zon kawasan tanaman padi di Daerah Sabak Bernam sebagai kawasan jelapang padi negeri dan pembangunan pertanian di daerah ini sebagai Lembah Agro Negeri Selangor. Di antara cadangan projek pembangunan pertanian utama adalah . rancangan Struktur Negeri.1 Pembangunan Pertanian Dari segi pembangunan pertanian. Zon Pembangunan Akuakultur di Kawasan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 22 .MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 5. didapati masih terdapat banyak kawasan tanah pertanian yang terbiar dan mempunyai potensi untuk dibangunkan sama ada melalui pembangunan perniagaan.0RANCANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAMPAN Berdasarkan tinjauan yang dijalankan. perindustrian. i. Rancangan Fizikal Negara. Kediaman masyarakat atau mengekalkan guna tanah semula jadinya sebagai tanah pertanian.

Keadaan semasa Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 23 . Sungai Burong 5. Sungai Lang viii.0023 km persegi dan terletak di dalam blok perancangan 9. perindustrian. Guna tanah semasa kawasan ini meliputi aktiviti perdagangan dan perniagaan. Pusat Agro Teknologi.18%). keluasan guna tanah perniagaan dan perkhidmatan adalah sebanyak 182. Kawasan Pengekalan Tanaman Sawah padi.2 Pembangunan Perniagaan dan Perkhidmatan Pada tahun 2002. Penanaman Semula Kawasan Paya Bakau vii. 1) Sekinchan Merupakan kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam yang mempunyai keluasan 3. Pasir panjang iii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii. pengangkutan. Ternakan Lembu dan Kambing Secara Integrasi vi. Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian.2 hektar (0. Keluasan guna tanah ini dijangkakan akan semakin meningkat menjelang tahun 2015 yang melibatkan pembangunan semula kawasan perniagaan sedia ada serta kawasan perniagaan baru bagi memperkukuhkan keadaan semasa. Sungai Karang v. Taman Eko-Pelancongan. Sekinchan iv. pentadbiran. perumahan kampung dan terancang serta pertanian. a) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. institusi. perkhidmatan. Pengekalan Hutan Simpan.

sekitar kawasan cadangan telah mengalami pembangunan dengan guna tanah perniagaan dan juga kediaman.2. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pembangunan cadangan. Daripada pemerhatian yang dijalankan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 24 . (Rajah 5. semak samun dan sebahagiannya dipenuhi pokok hutan. Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki unsur-unsur atau tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan.1) Rangkaian jalan raya yang terdapat di sekitarnya akan memudahkan proses pembangunan dilaksanakan. Cadangan Pemajuan : terancang. Potensi dan halangan pembangunan Elemen yang melibatkan aspek fizikal. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien. Kawasan ini terletak berhadapan jalan besar menghubungkan Klang-Selangor. Jadual 5. dapat disimpulkan bahawa kawasan-kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan dan perumahan yang ditunjukkan melalui Jadual 5.2.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Guna tanah semasa kawasan cadangan merupakan tanah pertanian terbiar yang ditumbuhi rumput.1. Tapak cadangan amat berpotensi untuk dimajukan melalui pembinaan bangunan perniagaan kedai pejabat 2 tingkat serta aktiviti perumahan ii.2.1 Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan BAHAGIAN JENIS GUNA TANAH Utara Deretan perumahan teres setingkat Selatan Deretan perumahan teres 2 tingkat Timur Deretan bangunan perniagaan 2 tingkat Barat Deretan bangunan perniagaan setingkat iii. Guna tanah semasa persekitaran Secara umumnya.

Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. 2) Sungai Besar Merupakan kawasan yang memiliki keluasan terbesar di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam iaitu 5. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di dalam kawasan pekan sekinchan.9905 km persegi yang terletak di dalam blok perancangan 1.2. Guna Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 25 . Rajah 5.1 Lokasi Tanah cadangan (a) Jalan tengah menempatkan tapak cadangan (b) Keadaan guna tanah semasa Sekitar Kawasan cadangan terdapat kesan buangan sampah dan timbunan pokok kering.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum.

Pemerhatian mendapati kawasan yang bersebelahan kawasan cadangan merupakan guna tanah perniagaan dan kediaman. selatan dan barat kawasan cadangan akan memudahkan proses pemajuan dijalankan.4 BAHAGIAN Utara Selatan Timur barat Guna Tanah Sekitar Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan kedai perniagaan 2 tingkat dan perumahan teres 2 tingkat Kedai perniagaan setingkat dan rumah sesebuah Deretan perumahan teres setingkat dan 2 tingkat Deretan perumahan teres setingkat Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 26 . Kawasan tersebut juga tidak memiliki sebarang elemen atau unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan. Jadual 5. sekitar kawasan cadangan telah mengalami pembangunan dengan guna tanah perniagaan dan juga kediaman. Sempadan kawasan cadangan pemajuan secara umum boleh dirujuk melalui jadual berikut .2) Terdapat rangkaian jalan raya yang efisien di bahagian timur. b) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti.2.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 tanah semasa merangkumi aktiviti perdagangan yang berpusat di pekan sungai besar.2. semak samun dan sebahagiannya dipenuhi pokok hutan serta tanaman pisang. perumahan. Guna tanah semasa persekitaran Secara umumnya. ii. institusi. Lokasi kawasan cadangan terletak di simpang 4 Jalan Dato’ Taiban Pekan Sungai Besar. pelancongan serta kegiatan pertanian. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut adalah pembinaan sebuah kompleks membeli belah. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan adalah ditumbuhi rumput. kemudahan masyarakat.(Rajah 5.

Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. • Kedudukan kawasan cadangan adalah strategik iaitu berada di dalam pusat Pekan Sungai Besar.2 Lokasi cadangan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 27 . Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum.2. Rajah 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 iii. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan.

Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. institusi pendidikan. 3) Sungai Air Tawar Terletak di dalam blok perancangan 5 yang mempunyai keluasan sebanyak 0. pokok hutan serta dahan kering. pemajuan yang sesuai dibangunkan di kawasan tersebut adalah pembinaan sebuah stesen minyak untuk kemudahan penduduk setempat. (Rajah 5.3) Jalan Sungai Air Tawar merupakan laluan utama penduduk sekitar menuju ke pusat pekan yang menjalankan aktiviti perniagaan.2. Gambaran ini hanya mencacatkan pemandangan dan proses pembangunan Pekan Sungai Besar. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 28 . kemudahan dan kebajikan masyarakat seperti balai polis dan klinik desa. pejabat kerajaan. Lokasi kawasan terletak di hadapan balai polis Pekan Sungai Air Tawar yang disempadani dengan Jalan Sungai Air tawar. c) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Guna tanah semasa di kawasan ini adalah perniagaan yang tertumpu di pusat pekan Sungai Air Tawar.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Gambar menunjukkan guna tanah semasa kawasan cadangan yang sebahagian adalah tanaman pisang. Keadaan semasa Guna tanah semasa tapak cadangan merupakan tanaman kelapa dan tanaman sampingan lain seperti pisang. Terdapat projek pemuliharaan pertanian yang sedang dijalankan iaitu Projek tanam semula Kelapa Matag yang ditempatkan di sebuah kawasan tanah pertanian bersebelahan balai polis Pekan Sungai Air Tawar.2384 km persegi. perindustrian serta aktiviti pertanian. Kawasan cadangan juga tidak memiliki sebarang elemen tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan.

3) Jadual 5. Pemerhatian yang dijalankan mendapati bahawa sempadan kawasan pemajuan yang dijalankan adalah ditunjukkan oleh jadual berikut. sekitar kawasan cadangan masih belum mencapai tahap pembangunan sepenuhnya kerana aktiviti guna tanah masih banyak tertumpu kepada pertanian.3 Lokasi Cadangan Pemajuan (a) (b) Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 29 .3 Guna Tanah Sekitar Kawasan Cadangan BAHAGIAN Utara Barat Timur dan Selatan JENIS GUNA TANAH Deretan kedai setingkat dan institusi kemudahan masyarakat Bangunan perkhidmatan dan keselamatan Tanaman kelapa Rajah 5. Guna tanah semasa sekitar tapak Kawasan tapak cadangan yang dikenal pasti terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam. Secara keseluruhannya.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii.2.2. (Jadual 5.2.

Guna tanah semasa kawasan cadangan adalah tanaman kelapa. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada berhampiran pemusatan pekan Sungai Air tawar. pisang dan semak terbiar. Rajah (b) dan (c) masing-masing menunjukkan pandangan lokasi daripada sebelah kiri dan kanan. iii. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien.4186 km persegi dan terletak di dalam blok Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 30 . ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan. • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. 4) Sabak Bernam Sabak Bernam merupakan kawasan kedua terbesar di bawah Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam yang merangkumi keluasan 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 (c) Rajah di atas menunjukkan lokasi pemajuan yang dicadangkan.

Terdapat rangkaian jalan raya yang efisien di bahagian timur dan barat kawasan cadangan akan memudahkan proses pemajuan dijalankan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 perancangan 6. Di bahagian Selatan kawasan cadangan terdapat deretan kedai perniagaan usang yang masih beroperasi dan menjadi tumpuan penduduk sekitarnya.2. guna tanah sekitar kawasan cadangan masih berada dalam proses membangun. masyarakat. institusi dan kemudahan pelancongan. semak dan pokok lanskap serta beberapa ekor ternakan lembu. Jadual 5. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut merupakan pembangunan kedai pejabat 2 tingkat bersama perumahan terancang. Sabak Bernam menghadap Jalan Lama kuala Selangor.4 BAHAGIAN Guna Tanah Sekitar Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 31 .2. Kawasan tersebut juga tidak memiliki sebarang elemen atau unsur tumbuhan semula jadi yang sesuai untuk dikekalkan. pertanian. serta rekreasi dan d) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. perindustrian.4) Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. perumahan. Guna tanah semasa sekitar tapak Kawasan cadangan pemajuan terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam. ii. Keadaan semasa Keadaan guna tanah semasa kawasan cadangan adalah ditumbuhi rumput. (Rajah 5. Secara keseluruhannya. Guna tanah semasa adalah perdagangan dan perniagaan. Sempadan kawasan cadangan pemajuan secara umum ditunjukkan oleh jadual berikut . Lokasi kawasan terletak di Kampung Batu 39.

4 Lokasi Cadangan pemajuan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 32 . Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas pemajuan kawasan cadangan. Oleh itu tekanan pembangunan kepada kawasan cadangan akan menyumbang kepada pembangunan yang sedang dijalankan. • • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada berhampiran pemusatan pekan Sabak bernam Pekan Sabak Bernam pada ketika ini sedang mengalami proses pembangunan guna tanah. • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien iaitu Jalan penghubung utama Sabak Bernam-Kuala Selangor. Rajah 5. Sabak Bernam-Kuala Selangor Rumah sesebuah iii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Utara Selatan Timur barat Kawasan perdagangan pusat pekan Sabak bernam Deretan kedai perniagaan setingkat Rangkaian jalan raya.2. Potensi dan halangan Elemen-elemen yang melibatkan aspek fizikal. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan.

Pemerhatian mendapati kawasan tanah tersebut merupakan ditumbuhi rumput.4 (c) Pandangan sisi kiri Rajah 5.4290 km persegi. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 33 .2. dewan orang ramai.4 menunjukkan gambar di lokasi pemajuan yang dicadangkan.4 (b) Pandangan sisi kanan Rajah 5.4 (a) Pandangan hadapan Rajah 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5.2. institusi kemudahan masyarakat seperti balai raya. tempat ibadat serta padang serbaguna. sekolah.2. tumbuhan lanskap serta semak. Guna tanah semasa kawasan ini merupakan perniagaan dan perkhidmatan. 5)Sungai Haji Dorani Terletak di dalam blok perancangan 2 yang mempunyai keluasan kawasan 0. Pembangunan aktiviti pelancongan Homestay kampung Sungai Haji Dorani serta projek penaiktarafan kawasan pantai Dmuara resort berfungsi sebagai tempat rekreasi dan peranginan yang berpotensi menjana pembangunan ekonomi serta berupaya menarik minat pengunjung.2.

Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan merupakan tanah pertanian terbiar yang ditumbuhi rumput. ii. Guna tanah semasa sekitar tapak Kawasan cadangan yang dimaksudkan terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam. didapati bahawa kawasan-kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan ditunjukkan oleh jadual 5. Cadangan Pemajuan : Kawasan ini sesuai dimajukan melalui pembangunan rumah kedai serta pembinaan semula deretan kedai sedia ada yang telah usang.5 berikut. Daripada pemerhatian. Jadual 5.2. guna tanah semasa sekitar kawasan cadangan telah membangun melalui perniagaan dan kediaman.2. semak samun dan sebahagiannya dipenuhi pokok hutan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 e) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Secara umumnya. (Rajah 5.2.5 BAHAGIAN Utara Timur Selatan Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH SEMASA Kegiatan Rumah Sesebuah dan Pertanian Deretan kedai Perniagaan Setingkat Rumah Sesebuah dan Kemudahan Masyarakat Rekreasi dan Kemudahan masyarakat Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 34 . Pemerhatian mendapati. kawasan cadangan tidak mempunyai sebarang elemen tumbuhan semula jadi sebagai warisan yang sesuai untuk dikekalkan.5) Rangkaian kemudahan jalan raya yang terdapat di kawasan ini memudahkan proses pemajuan dilaksanakan. Lokasi terletak di antara deretan kedai perniagaan pusat Pekan Sungai Haji Dorani menghadap jalan Pekan Sungai Haji Dorani.

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 35 . Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien selain menjadi tumpuan penduduk setempat dan sekitarnya. Potensi dan halangan Elemen yang melibatkan aspek fizikal. ekonomi dan sosial merupakan asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan di kawasan cadangan.2. Terdapat juga bangunan kedai lama yang telah uzur tetapi masih terus beroperasi. iii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5.5 Lokasi Cadangan Pemajuan Rajah di atas menunjukkan keadaan semasa kawasan cadangan yang merupakan semak dan terdapat tanaman pisang.

Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki sebarang unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan.6) Rangkaian jalan raya yang terdapat di sekitarnya akan lebih memudahkan proses pembangunan dilaksanakan. sekolah dan rumah sesebuah. institusi dan kemudahan masyarakat setempat seperti klinik desa. Guna tanah semasa adalah perniagaan. tabika. perpustakaan desa. 6) Simpang lima Merupakan kawasan pentadbiran majlis Daerah Sabak Bernam yang memiliki keluasan 0.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. Secara keseluruhannya. Terdapat program pertanian yang sedang dijalankan iaitu projek watanwaja agrofarm yang memelihara dan memperkasakan aktiviti pertanian kelapa sawit di kawasan tersebut. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 36 .1430 km persegi dan terletak di dalam blok perancangan 2.2. Lokasi terletak di antara deretan kedai perniagaan pusat Pekan Simpang Lima yang menghadap jalan parit 15 dan jalan besar Sabak-Kuala Selangor. (Rajah 5. balai rakyat. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan merupakan tanah pertanian terbiar yang ditumbuhi rumput dan semak samun. tempat ibadat. f) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di dalam kawasan pusat Pekan Sungai Haji Dorani yang menjalankan aktiviti perniagaan. guna tanah kawasan ini lebih banyak meliputi aktiviti pertanian.

Daripada pemerhatian yang dijalankan. Secara keseluruhannya.6. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pembangunan cadangan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 37 . Jadual 5.2.6 BAHAGIAN Utara Selatan Timur Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan institusi pendidikan dan Kemudahan masyarakat Deretan kedai perniagaan setingkat Deretan kedai perniagaan setingkat dan Kawasan tanaman Sawah Padi Jalan Sabak-Kuala selangor iii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti.2. pemajuan yang sesuai dilakukan di kawasan ini merupakan pembinaan sebuah bangunan pasar awam untuk kemudahan penduduk. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal. ii. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di dalam kawasan perniagaan Pekan Simpang Lima. perumahan dan institusi pendidikan ditunjukkan melalui Jadual 5. Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. guna tanah sekitar kawasan cadangan masih berada dalam proses membangun. dapat disimpulkan bahawa kawasan-kawasan kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan yang merupakan perniagaan. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien yang menjadi tumpuan penduduk sekitarnya. Guna tanah semasa persekitaran Kawasan cadangan pemajuan terletak di dalam pusat tumpuan Pekan Simpang Lima.

2. Rajah 5.6 Lokasi Cadangan Pemajuan Rajah 5.6 (b.2.2.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Tinjauan di kawasan terlibat mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan pemajuan. Rajah 5.6 (a) menunjukkan gambar guna tanah semasa di lokasi cadangan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 38 .c) menunjukkan guna tanah bersebelahan kawasan cadangan yang meliputi bangunan perniagaan.

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 39 .3019 km persegi.7) Rangkaian jalan raya yang terdapat di sekitarnya akan lebih memudahkan proses pembangunan dilaksanakan. Walaupun pembangunan perniagaan telah banyak dijalankan. Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki sebarang unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan. namun masih terdapat tanah pertanian terbiar yang berpotensi untuk dibangunkan bagi menyokong aktiviti perniagaan sedia ada yang telah dijalankan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 7) Bagan Nakhoda Omar Kawasan ini terletak di dalam blok perancangan 4 yang mempunyai keluasan 0. serta terdapat pantai yang menjadi pusat peranginan dan pelancongan yang dapat menarik minat pengunjung. Guna tanah semasa yang dijalankan di kawasan ini merupakan aktiviti perdagangan dan perniagaan. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. Lokasi kawasan terletak di hadapan deretan kedai papan yang menjalankan aktiviti perniagaan Pekan Simpang 4 Bagan Nakhoda Omar. g) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. institusi dan kemudahan masyarakat. Terdapat industri ringan sedia ada seperti kilang memproses kelapa dan pusat pengumpulan kelapa sawit. Keadaan semasa Guna tanah semasa tapak cadangan adalah ditumbuhi rumput dan tanaman sampingan lain seperti pisang.2. Guna tanah semasa di kawasan ini adalah pertanian kelapa dan kelapa sawit serta tanaman sampingan. (Rajah 5. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan ini merupakan pembinaan rumah kedai kejiranan.

Guna tanah semasa persekitaran Kawasan cadangan terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam. kawasan-kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan dan perkhidmatan yang ditunjukkan melalui Jadual Jadual 5.7 (a) Pandangan hadapan Rajah 5.2.2.2.7.7 BAHAGIAN Utara Timur Selatan Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan kedai perniagaan setingkat Deretan kedai perniagaan dan perkhidmatan setingkat Kedai perniagaan setingkat Kemudahan masyarakat Rajah 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii. Daripada pemerhatian yang dijalankan.2. Secara umumnya.7 (b) Pandangan Sisi Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 40 . sekitar kawasan cadangan telah mengalami pembangunan dengan guna tanah perniagaan.7 Lokasi cadangan Rajah 5. dapat disimpulkan bahawa 5.2.

Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien akan memudahkan proses pemajuan dilaksanakan.7 (c) Laluan masuk ke kawasan cadangan Rajah menunjukkan keadaan semasa kawasan cadangan yang masih dipenuhi rumput dan tanaman pisang. Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum.2. Tinjauan mendapati tiada sebarang unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan. Jalan sedia ada yang efisien akan memudahkan pemajuan kawasan tersebut dijalankan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 41 . iii. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada dalam kawasan perniagaan Pekan Bagan Nakhoda Omar. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5.

klinik kesihatan Parit Baru. Guna tanah semasa kawasan ini merupakan aktiviti pertanian kelapa dan beberapa jenis tanaman kontan sebagai sampingan. Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki sebarang unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan pemajuan yang dicadangkan adalah tanaman kelapa. institusi dan kemudahan masyarakat seperti institut perakaunan Negara.1). Rangkaian jalan raya Parit Baru menjadi penghubung utama dengan kawasan sekitarnya. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut merupakan pembangunan projek IKS yang menghasilkan produk hasil pertanian bersama pusat penghasilan kraftangan Rajah 5. Guna tanah semasa adalah perniagaan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 5.1 Lokasi cadangan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 42 . Lokasi terletak bersebelahan masjid Parit Baru dan kawasan perniagaan Pekan Parit baru yang menghadap jalan utama Pekan Parit Baru. masjid serta terdapat banyak industri perusahaan ringan yang memproses hasil pertanian tempatan seperti kerepek.3 Pembangunan Perindustrian 1) Parit Baru Mempunyai keluasan kawasan 0. a) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i.3.3. pisang dan pokok kayu (Rajah 5.4449 km persegi yang berada dalam blok perancangan 3. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti.

Guna tanah semasa persekitaran Secara keseluruhannya. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal.3.3. kelapa sawit. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 43 . Jadual 5. Pemerhatian yang dijalankan mendapati bahawa kawasankawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan. rumah sebuah dan institusi pendidikan yang ditunjukkan melalui Jadual 5.1. Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. guna tanah sekitar kawasan cadangan masih berada dalam proses membangun. tanaman kontan iii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii.1 BAHAGIAN Utara Selatan Timur & Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan bangunan perniagaan Deretan kediaman tradisi Tanaman kelapa. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien iaitu menjadi laluan utama menuju ke kawasan perniagaan.

Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti.1) Pekan Pasir Panjang menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian setempat dan mempunyai potensi tinggi untuk di majukan kerana jangkaan berlakunya pertambahan penduduk menjelang tahun 2015.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada berhampiran pemusatan pekan Parit Baru.4.4 Pembangunan Kediaman 1) Pasir Panjang Mempunyai keluasan sebanyak 0. sekolah dan gelanggang serbaguna serta terdapat aktiviti perumahan terancang dan rumah sesebuah. kelapa sawit serta pelbagai aktiviti masyarakat. Sebarang elemen tumbuhan semula jadi juga tidak terdapat di kawasan cadangan.4926 km persegi dan terletak di dalam blok perancangan 9. Lokasi terletak di belakang barisan kedai kejiranan Pekan Pasir Panjang yang menghadap sebahagian taman perumahan. (Rajah 5. 5. masjid. Guna tanah semasa kawasan ini merupakan perniagaan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 44 . pemajuan yang sesuai dilaksanakan adalah pembinaan perumahan terancang berdensiti sederhana untuk persediaan kepada pertumbuhan penduduk. a) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah pertanian kelapa. kemudahan masyarakat seperti dewan orang ramai. Rangkaian jalan raya yang terdapat di kawasan tersebut akan memudahkan proses pemajuan dilaksanakan. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan adalah ditumbuhi rumput dan semak serta terbiar tanpa sebarang usaha untuk memajukannya.

Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 45 . Guna tanah semasa persekitaran Pemerhatian mendapati bahawa guna tanah sekitar kawasan cadangan sedang mengalami proses membangun secara terancang melalui pembangunan perniagaan dan perumahan. Guna tanah semasa kawasan bersebelahan tapak cadangan ditunjukkan seperti Jadual berikut. tanaman kontan iii. Jadual 5.1 Lokasi cadangan ii.1 BAHAGIAN Utara Timur Selatan & Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Institusi dan kemudahan masyarakat Deretan kedai perniagaan dan perumahan teres setingkat Tanaman kelapa.4.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5. kelapa sawit. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal.4. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan.

5. • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. anggaran kesan daripada pelaksanaan projek pembangunan ke atas aspek pendapatan terutamanya akan di ambil kira. Cadangan pembangunan ini akan dapat memberikan pelbagai faedah terutamanya dalam memperkukuhkan kedudukan kewangan MDSB. Peningkatan jumlah pendapatan MDSB ditunjukkan seperti rajah berikut. Anggaran peningkatan pendapatan MDSB Dengan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dicadangkan. Unjuran kesan pelaksanaan projek pembangunan kepada MDSB Cadangan untuk membangunkan projek-projek tanah pertanian terbiar adalah meliputi seluruh kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam. Jadual 5.37 2015 100.32 Sumber : Kajian RTD Sabak Bernam. MDSB dijangka akan memperoleh pendapatan sebanyak RM 100.1 Anggaran Peningkatan Pendapatan MDSB 2010 47.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien iaitu jalan Sabak Bernam-Kuala Selangor yang menjadi laluan utama menuju kawasan cadangan. Tinjauan mendapati tiada sebarang unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan.5 Implikasi Kewangan i. Oleh itu. a.54 Tahun 2002 2005 Pendapatan (RM juta) 14.54 juta menjelang tahun 2015. 5. 2002-2015 Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 46 .21 22. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di kawasan pemusatan pekan Pasir Panjang.

Jadual 5.1 Kelemahan infrastruktur Infrastruktur yang baik penting untuk melancarkan usaha pembangunan sesebuah kawasan.2 Anggaran Pulangan Kepada Pemilik Tanah PULANGAN (RM) 1 Ekar 50 000 – 70 000 1 Bulan 10 000 – 20 000 KAEDAH Jualan Sewa 6. Selain itu.5. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 47 . Kelemahan infrastruktur seperti jalan berlubang serta tidak diselenggara dengan baik akan menyebabkan wujudnya kecacatan pembangunan. Keadaan ini akan menimbulkan kesukaran terutamanya pada musim hujan. Anggaran pulangan kepada pemilik tanah Tanah-tanah yang berada dalam cadangan pemajuan merupakan milik bumiputera. terdapat juga jalan-jalan kecil yang menghubungkan kawasan pertanian ke jalan besar yang masih menggunakan tanah merah.0 MASALAH MENCAPAI KEMAJUAN 6.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 b. Penaiktarafan infrastruktur seperti kemudahan jalan raya perlu dilakukan bagi memudahkan laluan kerana ia berfungsi sebagai penghubung antara sesebuah kawasan. Pelaksanaan pembangunan akan memberikan pulangan dan keuntungan kepada pemilik tanah sama ada dalam bentuk bayaran wang sewa atau jualan tanah tersebut.

1 Menaiktaraf kemudahan pertanian Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 48 . 6. perubahan haruslah terus dilakukan agar kaum ini tidak ketinggalan dalam era pembangunan masa kini. Oleh itu.3 Sikap masyarakat bumiputera Masalah juga wujud apabila terdapat masyarakat sukar menerima perubahan yang dicadangkan dalam usaha membantu membela nasib mereka di masa hadapan.4 Skala operasi kecil-teknologi rendah Kebanyakan industri hiliran yang dijalankan di kawasan tanah pertanian milik bumiputera adalah dalam skala operasi kecil dan sederhana. pembangunan tanah pertanian untuk dikomersialkan dengan aktiviti hiliran lain sukar dijalankan kerana sikap seperti ini. Masalah ini juga menyebabkan sesetengah daripada mereka terus diselubungi kemiskinan. Tidak semua aktiviti pertanian yang dijalankan oleh masyarakat bumiputera akan menghasilkan keuntungan yang lumayan. Dengan itu. Dalam erti kata lain mereka sukar menerima perubahan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan mereka. Mentaliti serta cara pemikiran mereka harus di ubah agar pemajuan pembangunan ekonomi dapat dijalankan dengan lebih telus lagi.2 Kurang sumber kewangan Masalah kekurangan sumber kewangan oleh kaum bumiputera akan menyebabkan kesukaran aktiviti pembangunan dijalankan. Kebanyakan mereka hanya bergantung dengan hasil perolehan keuntungan daripada kegiatan pertanian yang diusahakan. Selain itu. 6.0 KAEDAH PENYELESAIAN 7.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 6. 7. Keadaan ini secara tidak langsung menjadikan skala pengeluaran serta pemasaran juga kecil. Keprihatinan pihak berkuasa tempatan kadangkala disalah ertikan. teknologi yang digunakan juga adalah rendah malah terdapat juga kaedah tradisional yang masih digunakan terutama dalam proses kecilkecilan. Pengusaha akan menghadapi masalah untuk bersaing dengan industri dan pasaran luar yang lebih maju serta berdaya saing.

2 Bantuan pinjaman kewangan Masalah kekurangan sumber kewangan terutama oleh masyarakat bumiputera boleh di atasi dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti pinjaman kewangan daripada pihak bank dan institusi kewangan lain. Selain itu. 7.3 Program kepimpinan dan kesedaran Masyarakat bumiputera terutamanya penduduk kampung memerlukan bantuan dan bimbingan dalam melaksanakan tujuan pembangunan tanah pertanian supaya berupaya untuk menjana pembangunan ekonomi. pengangkutan dan sebagainya adalah penting sebagai salah satu cara mengketengahkan aktiviti pertanian supaya setanding dengan industri maju yang lain. teknologi penyelidikan dan pembangunan juga haruslah diperkenalkan dalam projekprojek pembangunan yang dijalankan dengan bantuan dan bimbingan daripada pusat penyelidikan yang diiktiraf oleh kerajaan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Bagi tujuan menggalakkan pembangunan kegiatan pertanian yang lebih mampan. usaha menaiktaraf kemudahan-kemudahan pertanian seperti jalan raya. 7.4 Kaedah moden dan berteknologi tinggi Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti pertanian serta industri pemprosesan hasil pertanian adalah penting. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 49 . Projek-projek pembangunan pertanian seperti watanwaja agrofarm dan agro village amatlah penting dilaksanakan dengan pantauan serta bimbingan pihak berkuasa tempatan. 7. Kaedah ini dapat memberi banyak manfaat kerana pemprosesan dan penghasilan produk hasil pertanian dapat dihasilkan dengan lebih banyak serta dapat menjimatkan masa. Cadangan untuk membangunkan aktiviti perindustrian atau perniagaan di atas tanah pertanian juga harus di bawah bimbingan pihak berkuasa tempatan. Pinjaman yang dilakukan dengan tujuan untuk membangunkan aktiviti industri atau perniagaan akan dapat menjana keuntungan yang lebih tinggi.

1 Kekalkan guna tanah sedia ada Aktiviti guna tanah masa kini yang sedia ada dijalankan di atas tanah pertanian hendaklah dikekalkan terutama kawasan tanah pertanian yang mempunyai nilai komersial seperti ladang kelapa dan kelapa sawit.1 Ubah status tanah pertanian Status tanah pertanian sedia ada boleh diubah kepada tanah perniagaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang lebih fleksibel serta mampu menjana keuntungan yang lebih tinggi.0 RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 8. Aktiviti pertanian yang dijalankan boleh terus dimajukan untuk menjamin kegunaan ekonomi masa hadapan. 8.1 Jangka pendek Merupakan rancangan pembangunan yang dicadangkan dilaksanakankan dalam masa terdekat tanpa mengubah sebarang status tanah pertanian sedia ada.2.2 Jangka panjang Rancangan pembangunan yang hendak dijalankan dalam jangka masa panjang boleh dianalisis dengan lebih terperinci agar dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. 8. 8.1. Kaedah : Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 50 . Ia juga mestilah dapat mendatangkan pulangan relatif yang lebih tinggi kepada ekonomi dan masyarakat sekitarnya. Aktiviti pertanian ini masih dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi kawasan setempat dan sekitarnya.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 8.

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 51 . Taraf hidup penduduk juga akan dapat dipertingkatkan.0 PENUTUP Secara keseluruhannya. iii. kajian mendapati bahawa potensi pembangunan tanah pertanian milik masyarakat bumiputera adalah tinggi. ii. Pembangunan perniagaan lebih berpotensi untuk menjana pembangunan ekonomi kawasan sekitarnya. Oleh itu. pembangunan tanah pertanian yang berhampiran dengan pusat Bandar adalah berpotensi tinggi untuk mencapai pembangunan pesat. ii. Kebaikan : i. Dapat menjana keuntungan yang lebih tinggi kerana aktiviti perniagaan seperti pasaraya dan hotel bakal memberikan pulangan yang jauh lebih tinggi seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi daerah Sabak Bernam dan negeri Selangor. Sama ada tanah-tanah pertanian tersebut diusahakan melalui aktiviti pertanian yang lebih komersial atau dibangunkan sebagai lokasi perniagaan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 i. iii. Lokasi pembangunan amatlah penting untuk menjangkakan pulangan yang tinggi daripada aktiviti yang dijalankan. 9. Menjadikan tanah-tanah pertanian milik bumiputera sebagai tanah perniagaan yang bersifat lebih produktif serta mempunyai nilai komersial yang tinggi. Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan khusus kepada penduduk sekitarnya. Persetujuan bersama antara pihak pemaju dengan tuan tanah haruslah diperolehi terlebih dahulu untuk membangunkan kawasan tanah pertanian terutama kawasan yang terbiar tetapi berpotensi untuk dimajukan.

rasional-rasional pembangunan yang dinyatakan diharap dapat membantu pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Sabak Bernam di dalam usaha mencari jalan terbaik untuk membangunkan kawasan-kawasan tanah pertanian tersebut. Kerjasama pihak pemaju terutamanya daripada pihak swasta amatlah digalakkan agar inisiatif untuk membangunkan kawasan cadangan mendapat perhatian memandangkan ia dapat membantu pihak Majlis Daerah Sabak Bernam dalam menambahkan jumlah unit pembangunan terancang. Tumpuan lebih kepada usaha untuk meningkatkan kualiti dan taraf hidup masyarakat bumiputera terutamanya. lokasi dan potensi yang dapat dikenal pasti. Oleh yang demikian. Potensi kawasan cadangan yang dikenal pasti merupakan factor penyumbang utama untuk membolehkan kebolehsesuaian pembangunan yang dicadangkan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ianya sama-sama dapat menjana pembangunan ekonomi. Cadangan pembangunan di atas tapak cadangan yang telah dikaji dari beberapa aspek terutamanya aspek fizikal. Namun. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 52 . pihak pemaju dan juga pemilik tanah. aktiviti yang lebih produktif serta berdaya saing lebih mampu membangunkan ekonomi persekitarannya. Pembangunan yang dicadangkan akan dapat memberikan faedah kepada pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Sabak Bernam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful