P. 1
Kajian Tempatan Untuk Tanah Pertanian

Kajian Tempatan Untuk Tanah Pertanian

|Views: 774|Likes:
Published by Feyam Amir

More info:

Published by: Feyam Amir on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010

ABSTRAK

Secara keseluruhannya kertas kerja ini mengkaji tentang kawasan tanah-tanah pertanian milik bumiputera yang berpotensi untuk dimajukan seterusnya berupaya untuk menjana pembangunan ekonomi. kajian ini meliputi seluruh kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan Daerah Sabak Bernam iaitu Pihak Majlis Daerah Sabak Bernam. Guna tanah utama yang meliputi hampir separuh daripada keseluruhan kawasan pentadbiran MDSB ini adalah merupakan kawasan pertanian dan perhutan. Terdapat lebih kurang sebanyak 44% daripada keseluruhan kawasan kajian merupakan kawasan pertanian iaitu merangkumi sawah padi, kelapa sawit, kelapa, tanaman kontan, buah-buahan dan sayur-sayuran serta aktiviti penternakan dan akuakultur. Aktiviti pertanian yang dijalankan secara berkelompok mempunyai potensi tinggi untuk menerajui pasaran tempatan. Pembangunan perbagai aktiviti hiliran dan industri yang berasaskan hasil pertanian menjadikan sektor ini terus dikekalkan agar maju seiring dengan pembangunan aktiviti sektor lain seperti perindustrian dan perkhidmatan. Namun begitu, masih terdapat tanah-tanah pertanian yang lebih berpotensi untuk dibangunkan terutama melalui pembangunan perniagaan dan perdagangan. Masalah timbul dalam usaha untuk memajukan tanah pertanian tersebut melalui pembangunan seperti perniagaan dan usaha untuk mengkomersialkan aktiviti pertanian. Dengan yang demikian, pihak pemaju dan pengusaha tanah pertanian tersebut haruslah bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan (MDSB) bagi memastikan guna tanah pertanian yang dijalankan mampu menjana keuntungan serta pembangunan ekonomi.

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

1

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010

ISI KANDUNGAN
Abstrak Isi kandungan

MUKA SURAT
1 2-3

BAB 1 - PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Tujuan kajian 1.3 Objektif kajian 1.4 Isu-isu kawasan kajian 1.5 Kawasan kajian BAB 2 – DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 2.1 Strategi Pembangunan Negeri 2.2 Dasar Rancangan Struktur Daerah Sabak Bernam 1995-2020 2.3 Draf Rancangan Tempatan Daerah Sabak Bernam 2002-2015 2.4 Prospek pembangunan guna tanah semasa BAB 3 – KAWASAN TANAH PERTANIAN 3.1 Taburan tanah pertanian 3.2 Aktiviti semasa yang dijalankan
4 4 4 5 5-8

4-8

9-10
9 9 10 10

11-15
11 11-14

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

2

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010
3.3 Statistik Pembangunan Guna Tanah BAB 4 - STRATEGI PEMBANGUNAN TANAH PERTANIAN 3.1 Wujudkan zon galakan pertanian 3.2 Perbaiki infrastruktur pertanian 3.3 Jalankan projek integrasi pertanian 3.4 Wujudkan aktiviti pelancongan-agro 3.5 Perbanyakkan industri hiliran 3.6 Komersialkan projek-projek pertanian BAB 5 – RANCANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAMPAN 5.1 Pembangunan Pertanian 5.2 Pembangunan Perniagaan dan Perkhidmatan 5.3 Pembangunan Perindustrian
15

16-18
16 16 16 17 17 18

19-41
19 19-36 36-38

5.4 Pembangunan Kediaman 5.5 Implikasi Kewangan BAB 6 - MASALAH MENCAPAI KEMAJUAN 6.1 Kelemahan infrastruktur 6.2 Kurang sumber kewangan 6.3 Sikap masyarakat bumiputera 6.4 Skala operasi kecil-teknologi rendah

38-39 40-41

41-42
41 41 42 42

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

3

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010
BAB 7 - KAEDAH PENYELESAIAN 7.1 Menaiktaraf kemudahan pertanian 7.2 Bantuan pinjaman kewangan 7.3 Program kepimpinan dan kesedaran 7.4 Kaedah moden dan berteknologi tinggi BAB 8 - PERANCANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 8.1 Jangka pendek 8.1.1 8.2 Jangka panjang
8.2.1 Ubah status tanah Kekalkan guna tanah sedia ada 44

42-43
42 42 43 43

43-44
43

BAB 9 - PENUTUP

45

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

4

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Pertanian merupakan sumber ekonomi utama daerah sabak bernam. Aktiviti sektor pertanian yang kebanyakannya diusahakan oleh masyarakat bumiputera telah banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi daerah sabak bernam dan Negeri Selangor. Aktiviti pertanian yang berpotensi untuk terus dimajukan seperti kelapa sawit dan penternakan baka lembu adalah digalakkan untuk terus dikekalkan. Manakala, tanah pertanian yang terbiar dan tidak diusahakan wajarlah dibangunkan dengan aktiviti ekonomi lain yang lebih sesuai seperti aktiviti perniagaan. Usaha ini akan dapat membangunkan ekonomi kawasan sekelilingnya.

1.2 Tujuan Kajian
Mengenalpasti kawasan-kawasan tanah pertanian milik bumiputera yang berpotensi untuk dimajukan, Seterusnya berupaya meningkatkan kualiti hidup penduduk khususnya masyarakat kaum bumiputera yang hidup di sesuatu kawasan di dalam daerah pentadbiran majlis daerah sabak bernam. Menggalakkan dan mempelbagaikan aktiviti yang boleh dikomersialkan dijalankan di kawasan tanah pertanian akan dapat menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah serta mampu menjana peningkatan ekonomi.

1.3 Objektif Kajian
Secara umum adalah untuk mengenalpasti kawasan-kawasan tanah pertanian milik bumiputera dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam yang mempunyai potensi untuk dimajukan.

Spesifik ;
Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB

5

1. • Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha mengkomersialkan pelbagai aktiviti pertanian serta pembangunan tanah pertanian. 1.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Menggalakkan kerjasama antara tuan tanah dengan Majlis Daerah Sabak Bernam dalam usaha meningkatkan penggunaan tanah dengan lebih berkesan. • Menggalakkan pelaksanaan pelbagai aktiviti hiliran untuk mempelbagaikan penghasilan produk pertanian. Daerah Sabak Bernam terletak di bahagian Barat Laut Negeri Selangor dengan disempadani oleh daerah hilir Perak di bahagian Utara. daerah Kuala Selangor di bahagian Selatan. • Mencadangkan kaedah terbaik untuk menjadikan tanah-tanah pertanian sebagai sumber pemangkin utama yang boleh menjana pembangunan ekonomi.1) Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 6 . daerah Hulu Selangor di bahagian Timur. dan Selat Melaka di bahagian Barat.4 Isu-isu Kawasan Kajian • Aktiviti ekonomi yang berasaskan pertanian pada amnya kurang menjana peluang pekerjaan kerana hanya memperolehi pulangan relatif yang rendah dan kawasan pertanian kurang menjana pembangunan ekonomi kawasan sekelilingnya. • Aktiviti tanaman sawah padi yang merupakan aktiviti utama di kawasan pertanian boleh terus dimajukan dengan pembangunan serentak pelbagai aktiviti hiliran yang sesuai bagi menjana pertumbuhan ekonomi • Sumber-sumber ekonomi semulajadi boleh digunakan sebagai manfaat utama yang berpotensi membangunkan aktiviti pelancongan berasaskan produk-produk hasil pertanian. (Rajah 1.5 Kawasan Kajian Secara umumnya.

(Jadual 1. Pembahagian blok perancangan ini dilakukan berdasarkan kepada sempadan mukim. pekan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 7 .71%) yang terdiri daripada hutan paya laut. Mukim Pasir Panjang.14% daripada jumlah keseluruhan daerah. kira-kira 43. Kawasan ini telah dibahagikan kepada Sepuluh Blok Perancangan (BP) bagi memastikan keberkesanan perancangan dan pelaksanaan pentadbiran dengan lebih komprehensif. paya gambut.2831 hektar iaitu 17. Setiap blok perancangan telah dipecahkan kepada beberapa Blok Perancangan Kecil (BPK) mengikut keluasan masing-masing bagi lebih memudahkan perancangan serta pelaksanaan pentadbiran di kawasan terbabit.328.perniagaan dan lain-lain) pula hanya meliputi 10.2). dan sempadan aktiviti guna tanah semasa.00 hektar yang terdiri daripada lima (5) buah mukim iaitu Mukim Panchang Bedena. Mukim Sungai Panjang. Ini diikuti dengan kawasan hutan seluas 45.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Keluasan daerah adalah kira-kira 99.71 hektar yang mewakili 11. • Kawasan Pentadbiran Sempadan kawasan pentadbiran Majlis Daerah sabak Bernam meliputi keluasan sebanyak 1730.1) • Bidang Kuasa Bidang kuasa Majlis Daerah Sabak Bernam merangkumi beberapa buah Pekan.3201 km persegi (Jadual 1. Namun begitu.71 hektar (45. aktiviti fizikal pembangunan. Kampung dan Pusat-Pusat Petempatan yang kebanyakannya terdiri daripada Petempatan Desa. keadaan guna tanah masa hadapan dijangka akan berubah dengan adanya pembangunan baru yang sedang dijalankan serta pembangunan komited akan datang. (Rujuk Rajah 1.571. Mukim Bagan Nakhoda Omar.93%) daripada Daerah Sabak Bernam diliputi oleh kawasan pertanian menjadikannya sebagai salah satu daerah paling penting bagi hasil pertanian.1) Kawasan tepubina (kediaman.58 hektar (43. sempadan pentadbiran.700. • Guna Tanah Semasa Secara amnya.799. Mukim Sabak. Beberapa pusat petempatan dan perkhidmatan yang terdapat di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam adalah seperti pekan Sungai Besar. dan hutan darat.

876 orang (48. pekan Simpang Lima. Kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 8 . Manakala. pekan Bagan Nakhoda Omar. pekan Sabak Bernam.46 peratus). pekan Bagan Terap. pekan Parit Baru. pekan Sungai Haji Dorani. pekan Sungai Air Tawar.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Sekinchan.87 peratus.1 : Kepadatan Penduduk Mengikut Mukim. Carta 1. bagi penduduk di dalam kawasan Majlis Daerah Sabak Bernam pula adalah seramai 54. pekan Pasir Panjang. pekan Sungai Nibong.245 orang pada tahun 2000 dan dijangka meningkat kepada 150. • Penduduk Semasa Jumlah penduduk Daerah Sabak Bernam adalah seramai 113.410 orang menjelang tahun 2015 dengan kadar pertumbuhan 2. dan kampung kian sit (site A) Sekinchan.

607 41.2015 Rajah 1.62 13.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Bil Penduduk Peratus (%) 22.36 17.433 31.05 Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia.1 Lokasi dan Blok Perancangan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 9 .20 891 1. Tahun 2000 Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 .370 24.77 575 1.

9.13 0.3201 Sumber: portal MDSB. Tonggak 10 Negeri Selangor.2066 0.41 100.73 3.799. 7. Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 – 2015 2. 5. Hutan Darat Badan Air Infrastruktur Dan Utiliti Jumlah KELUASAN (HEKTAR) 3.71 1. 8.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Jadual 1.4290 0.0023 5.1272 0.4926 17.122.571.9905 0.2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Sabak bernam KAWASAN Pekan Sekinchan Pekan Sungai besar Pekan Sungai Air Tawar Pekan Sabak Bernam Pekan Bagan Terap Pekan Sungai Haji Dorani Pecan Sungai NIbong Pekan Simpang Lima Kampung Baru Site A.16 182.00 Sumber: Kajian Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Sabak Bernam 2002 – 2015 Jadual 1.74 79. 4.700. Sekinchan Pekan Parit Baru Pekan bagan nakhoda Omar Pekan pasir panjang Jumlah KELUASAN (km persegi) 3.1 BIL 1. Strategi Pembangunan Mampan dan Agenda 21 Selangor Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 10 . Daerah Sabak Bernam.1430 0.58 45.5243 0.028.04 1.669.2384 5. 2.71 1.1 DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Strategi pembangunan Negeri Pelbagai strategi pembangunan telah dirangka oleh pihak Kerajaan Negeri bagi menjadikan Negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang terancang dan termaju yang boleh menjadi nadi dan peneraju kepada pembangunan Negara.99 99.80 43.2 847.0 2.22 1.93 45.18 0.75 43. 2002 GUNATANAH Kawasan Kediaman Kawasan Perindustrian Perniagaan Dan Perkhidmatan Institusi Dan Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang Dan Rekreasi Pertanian Hutan Paya Laut.4186 0.65 3. 3. Paya Gambut.3019 0.4449 0. Wawasan Pembangunan Negeri Selangor.85 0.398. 6. Guna Tanah Semasa.00 PERATUS (%) 3.

iii. Pewujudan masyarakat seimbang dari segi rohani dan jasmani. penuh kesediaan dalam era globalisasi. peka sosial dan penyayang. iv. satu struktur guna tanah yang tersusun dan berkesan akan diwujudkan dan tanah yang berpotensi untuk pembangunan akan dikenal pasti mengikut kesesuaian dan keperluan penduduk. Berpandangan futuristik. Berkemahiran dan bercirikan bina diri untuk kecemerlangan. Ekonomi mampan yang berterusan .2 Dasar Rancangan Struktur Daerah Sabak Bernam 1995-2020 • Dasar Pembangunan Guna Tanah Pembangunan guna tanah akan dikawal secara menyeluruh supaya tidak mewujudkan kesan negatif kepada alam sekitar. Keutamaan pembangunan di kawasan-kawasan yang mempunyai kemudahan asas dan infrastruktur sedia ada yang baik dan tumpuan diasaskan kepada sistem hierarki pusat. Mesra alam.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 merupakan sebahagian daripada asas yang menggariskan dasar jangka panjang kearah pembentukan Selangor Negeri Maju. 2. beberapa isu berkaitan perniagaan mampan dan perniagaan mesra alam harus diambil perhatian dalam usaha mengimbangi di antara kemakmuran ekonomi. Rancangan Tempaatan ini digunakan sebagai panduan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 11 . Selangor Maju 2005 merupakan wawasan kerajaan Negeri Selangor bagi menjadikan Negeri Selangor mampu mencapai pembangunan dalam pelbagai aspek berstrukturkan pembangunan Syumul (holistik) iaitu : i. vi. Pewujudan masyarakat madani yang didokongi insan-insan rabbani. Sektor perniagaan dikenal pasti sebagai salah satu mekanisma utama bagi pembangunan ekonomi Negeri Selangor pada masa kini dan hadapan. v.3 Draf Rancangan Tempatan Daerah Sabak Bernam 2002-2015 Rancangan Tempatan Daerah Sabak Bernam 2002-2015 merupakan rancangan pemajuan jangka panjang yang menterjemahkan Rancangan Struktur Daerah Sabak Bernam 1995-2020 kepada bentuk yang lebih terperinci. 2. ii.maklumat dan ilmu (K-Ekonomi). Walau bagaimanapun. kesejahteraan sosial dan kawalan mutu alam sekitar. Oleh itu.

daerah Sabak Bernam telah menyumbang sebanyak 22% nilai ditambah pertanian dalam negeri Selangor. • Sektor pertanian boleh dimodenkan dan dikomersialkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden disamping memperkukuhkan aktiviti tersebut dengan sokongan pusat penyelidikan pembangunan pertanian moden. • Kawasan tanah pertanian yang terbiar lebih berpotensi untuk dibangunkan melalui aktiviti perindustrian yang lebih fleksibel dan menjana pulangan relatif yang lebih tinggi untuk ekonomi. • Peningkatan sistem perhubungan dan tahap kemudahsampaian semasa terutamanya sistem perhubungan darat melalui projek-projek menaik taraf jalan-jalan penghubung utama dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan masa hadapan di daerah sabak bernam. 2. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 12 . pembangunan perniagaan juga boleh dilakukan untuk menjana pembangunan ekonomi.4 Prospek Pembangunan Guna Tanah Semasa • Aktiviti pertanian yang menjadi aktiviti ekonomi utama kawasan kajian boleh terus dimajukan dengan pembangunan serentak pelbagai aktiviti hiliran yang sesuai bagi menjana pembangunan ekonomi kawasan kajian. Kawasan pertanian yang produktif dan mempunyai tahap komersial yang tinggi amat perlu dikekalkan terutama kawasan sawah padi. kawasan persisiran sungai. Pada tahun 2000. daerah Sabak Bernam mempunyai lebih 30% kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan melalui pelbagai jenis pembangunan. • Kawasan kajian mempunyai banyak sumber-sumber semulajadi yang berpotensi untuk dieksploitasi bagi melaksanakan pembangunan pelancongan seperti kawasan persisiran pantai. kawasan hutan paya. dan kawasan tanaman sawah padi. • Pembangunan komited seperti pembangunan bersepadu wilayah Lembah Bernam boleh menjadi tunjang kepada pembangunan di bahagian utama negeri Selangor dan kawasan Sabak Bernam. Selain itu. Berdasarkan kepada kajian perancangan guna tanah.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 kepada pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Sabak Bernam didalam melaksanakan pentadbiran dengan lebih cekap dan berkesan.

732 Hektar.348 9.57 3.583 46.11 0. Kawasan Pentadbiran Majlis Daerah sabak Bernam MUKIM KELUASAN (EKAR) 205.00 KAWASAN Sungai Besar Panchang Bedena Sungai Haji Dorani Panchang Bedena Simpang Lima Panchang Bedena Parit Baru Bagan Nakhoda Omar Bagan Nakhoda Omar Bagan Nakhoda Omar Sungai Air Tawar Sabak Sabak Sabak Bagan Terap Sungai Panjang Sekinchan Pasir Panjang Pasir Panjang Pasir Panjang sungai Nibong Pasir Panjang Site A.45 0.049 1052. Sama ada menjalankan aktiviti Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 13 .0 KAWASAN TANAH PERTANIAN 3. Aktiviti ini umpama kegiatan wajib setiap penduduk di setiap kawasan yang mempunyai tanah pertanian.008 49.87 4. Sekinchan Pasir Panjang JUMLAH Sumber : Degis 3.26 2.69 3.2 Aktiviti Semasa yang Dijalankan i.035 23.69 40.66 2.1 : Taburan Tanah Pertanian.162 35.83 4.229 PERATUS (%) 19. Jadual 3.291 166.10 100.816 28. Merangkumi keluasan tanah pertanian sebanyak 1.341 428.18 1.229 Ekar atau 425. Tanaman dan ternakan Pertanian melalui aktiviti penanaman dan penternakan dijalankan hampir di setiap blok perancangan Majlis Daerah Sabak Bernam.901 36.35 15.42 2.052.1 Taburan Tanah Pertanian Keluasan tanah pertanian dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam telah dikenalpasti berdasarkan sempadan pentadbiran blok perancangan dan mukim yang telah ditentukan.515 22.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 3.

restoren. Aktiviti perniagaan ini amatlah perlu dijalankan disetiap kawasan dalam blok perancangan kawasan kajian kerana memberi kemudahan kepada penduduk setempat. Kedua-dua aktiviti ini mampu menghasilkan keuntungan yang memberansangkan kepada pengusahanya. kelapa sawit. buah-buahan dan sayur-sayuran serta tanaman kontan lain banyak dijalankan.1 Contoh Tanaman Di Kawasan Tanah Pertanian ii. Guna tanah perniagaan tersebut bertindak sebagai sumber pendapatan kepada penduduk setempat disamping menyumbang kepada pembangunan ekonomi kawasan tersebut. Malah aktiviti seperti ini dipergiatkan lagi dengan cara menjalankan penternakan lembu dan kambing secara berkelompok di dalam kawasan pertanian tanpa mengganggu kelancaran aktiviti pertanian yang diusahakan. Rajah 3. Pelancongan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 14 . mini market dan sebagainya penting kerana mampu memberi perkhidmatan bukan sahaja untuk penduduk setempat malahan juga pengunjung yang datang dari kawasan luar. Aktiviti perniagaan seperti deretan kedai kejiranan. iii. stesen minyak. Malah mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi Daerah serta Negeri. bengkel membaiki kenderaan. Perniagaan Guna tanah untuk perniagaan perlu diadakan sebagai penyedia kemudahan perkhidmatan. Tanaman seperti kelapa. pasar.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 pertanian utama atau penternakan sebagai kegiatan sampingannya.

Industri ini beroperasi untuk memproses produk-produk makanan berasaskan hasil pertanian yang diperolehi daripada kawsan sekitarnya.2 contoh Industri yang sedia ada diJalankan di Kawasan Pertanian. Sungai Lang dan Sungai Air Tawar dapat menarik pengunjung untuk menikmati keindahan alam semula jadinya. tidak semua kawasan kajian memiliki potensi untuk dijadikan kawasan pelancongan. Rajah 3. Namun. zon tanaman kelapa di kampung Parit Baru. Disamping terdapat banyak habitat burung di kawasan sawah padi yang sentiasa berkicau menambahkan keasyikan panorama pelancongan. Industri IKS seperti kilang memproses makanan berasaskan kelapa terdapat di kawasan kampung Sungai Limau. Perindustrian Kebanyakan aktiviti perindustrian yang diusahakan di kawasan kajian merupakan industri kecil-kecilan. perusahaan menghasilkan kerepek di kampung Simpang Lima serta banyak lagi. Kawasan sawah padi di Pekan Sekincahan mempunyai potensi keunikan alam semula jadi yang begitu menawan hati pengunjung untuk datang melancong. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 15 . Pantai-pantai semulajadi seperti pantai batu 23 Sungai Nibong dan pantai Bagan Nakhoda Omar juga menjadi tarikan pelancong sebagai tempat rekreasi serta terdapat juga Homestay yang dibangunkan di kawasan sekitarnya.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Kegiatan pelancongan adalah amat digalakkan untuk dilaksanakan terutama di kawasankawasan yang mempunyai tarikan semula jadi dan potensi sebagai kawasan pelancongan. Industri berat pula seperti kilang memproses papan diusahakan di kawasan kampung Panchang Bedena. Selain itu. iv.

Rumah sesebuah Terdapat banyak rumah sesebuah yang dibangunkan di kawasan tanah pertanian terutamanya di kawasan perkampungan. kedai kejiranan. dan bengkel kemahiran.2b Industri Kelapa v. vi. Rajah 3. perpustakaan desa. klinik desa. balai raya. Kemudahan untuk penduduk pula adalah seperti tempat beribadat. Lokasi rumah sesebuah adalah berhampiran malah berada dalam kawasan tanah pertanian yang sama dengan aktiviti pertanian yang dijalankan. padang dan gelanggang serba guna serta pelbagai lagi.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 3. Walaupun kebanyakan kemudahan-kemudahan tersebut di bina di atas tapak tanah pertanian. Institusi dan kemudahan Banyak terdapat institusi dan kemudahan yang disediakan untuk penduduk setempat di setiap kawasan blok perancangan.3 Contoh Rumah sebuah di kawasan Kampung Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 16 . Keadaan ini telah menjadi sebahagian kegiatan penduduk untuk memudahkan mereka menjaga dan memelihara aktiviti pertanian yang dijalankan. Institusi yang disediakan seperti sekolah. tabika perpaduan.2a Industri makanan Ringan Rajah 3. dewan orang ramai. Semua institusi dan kemudahan tersebut adalah penting disediakan di semua kawasan bagi tujuan menjaga kebajikan dan keharmonian hidup bermasyarakat.

Pembangunan dijalankan berdasarkan luas kawasan semasa dan unjuran kegunaannya sehingga tahun 2015 yang bermotifkan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Daerah Sabak Bernam JENIS Sedia Ada Unjuran 2015 JUMLAH Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 17 .2 Statistik Pembangunan Guna Tanah Sehingga tahun 2015.3 Statistik Pembangunan Guna Tanah Pembangunan guna tanah di kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam meliputi pelbagai jenis pembangunan sama ada berunsurkan fizikal mahupun sosial. Jadual 2. Statistik guna tanah berdasarkan jenis pembangunan dan keluasan tertentu adalah seperti dalam jadual berikut .MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 3.

92 41.16 142. Permintaan guna tanah untuk pembangunan perindustrian juga dijangkakan meningkat dengan banyak.18 68.7 3.27 3.322.960.01 55.49 0. guna tanah untuk kemudahan masyarakat dan rekreasi pula tidak mengalami sebarang perubahan.469.75 18.16 576.86 4.68 1329. Manakala.84 3.84 1.85 Berdasarkan jadual.74 68.15 0.07 Keluasan (hektar) 852.74 143.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Keluasan PEMBANGUNAN Perumahan Perdagangan Kemudahan Masyarakat Perindustrian Rekreasi JUMLAH (hektar) 2.1 wujudkan zon galakan pertanian Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 18 .56 Peratus (%) 35.0 STRATEGI PEMBANGUNAN TANAH PERTANIAN 4.05 808. didapati unjuran keluasan untuk guna tanah perumahan dan kediaman dijangka lebih tinggi daripada guna tanah perdagangan dan perniagaan ekoran jangkaan pertumbuhan penduduk yang pesat menjelang tahun 2015.53 434.15 0.71 Peratus (%) 2.58 808.67 184.82 0.631. 4.

Aktiviti penternakan kelompok seperti penternakan lembu dan kambing di dalam kawasan pertanian kelapa atau kelapa sawit akan dapat menjimatkan kawasan sekaligus memanfaatkan sumber dengan sepenuhnya.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 4. kawasan tanaman kelapa dan kelapa sawit juga harus terus dipelihara untuk mengekalkan keaslian hasil tanaman tempatan serta bagi membekalkan hasil pertanian kepada pasaran serta pemborong luar mahupun tempatan. Kajian mendapati. Selain itu. 4. Disamping itu. 4. kawasan tanaman sawah padi merupakan kawasan yang sepatutnya diwartakan sebagai kawasan pertanian kekal kerana sawah padi mempunyai nilai komersial yang tinggi selain boleh menjadi kawasan pembangunan Homestay yang akan menjadi tumpuan pelancong. Keadaan ini juga akan memudahkan pemborong daripada luar datang terus ke kawasan pertanian untuk memungut sendiri hasil pertanian.2 Perbaiki infrastruktur pertanian Jalan-jalan utama serta jalan-jalan kecil yang menghubungkan kawasan pertanian kepada pusat pemasaran hasil tempatan haruslah dinaik taraf supaya penghantaran terus hasil pertanian dapat dilakukan dengan berkesan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 19 .3 Jalankan projek integrasi pertanian Projek pengintegrasian pertanian boleh dijalankan dengan cara menjalankan aktiviti sampingan di dalam satu kawasan pertanian yang sama.1 Kawasan Sawah Padi Digalakkan Sebagai Zon Pertanian Kekal Pewujudan zon galakan kawasan pertanian adalah amat disarankan untuk memastikan kawasan pertanian terus dipelihara kerana ianya merupakan sumber utama kemajuan ekonomi setiap daerah.

Pembinaan serta pembangunan kegiatan pelancongan seperti Homestay yang bercirikan tradisional amatlah digalakkan sebagai pemangkin sumber pendapatan kepada masyarakat setempat selain dapat memperkenalkan ciriciri serta suasana perkampungan yang harmoni kepada pengunjung yang datang dari kawasan luar. Malahan sekaligus dapat memperkenalkan produk-produk hasil pertanian tempatan kepada masyarakat luar. Aktiviti pertanian boleh dipergiatkan lagi dengan penubuhan pelbagai industri hiliran yang berfungsi sebagai pemproses hasil-hasil pertanian menjadi produk siap yang boleh dipasarkan. Oleh itu. Industri hiliran seperti IKS boleh menjalankan pemprosesan penghasilan seperti aneka jenis kerepek. Pengunjung juga akan dapat merasai suasana melancong sambil mengenali aktiviti-aktiviti pertanian yang dijalankan. Projek seperti ini akan dapat menjana kadar pulangan yang lebih tinggi kepada petani serta mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi. 4. projek industri seperti ini digalakkan supaya diadakan di setiap blok perancangan Majlis Daerah Sabak Bernam.6 Komersialkan projek-projek pertanian Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 20 . memproses pelbagai jenis gula-gula yang berasaskan buah-buahan. Antaranya adalah seperti kawasan pertanian sawah padi.5 Perbanyakkan industri hiliran Pewujudan aktiviti perindustrian adalah amat penting kerana bertindak sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi Daerah. seri kaya serta pelbagai produk yang berasaskan hasil pertanian. produk berasaskan kelapa seperti minyak kelapa dara. Hal ini dijangkakan akan mendatangkan pulangan dan keuntungan yang tinggi kepada sektor pelancongan serta pertanian yang diusahakan.4 Wujudkan aktiviti pelancongan agro Pembangunan aktiviti pertanian boleh disertakan dengan pewujudan aktiviti pelancongan terutamanya di kawasan-kawasan yang mempunyai daya tarikan tinggi untuk dikomersialkan. 4. Projek seumpama ini akan menjadikan aktiviti pertanian lebih komersial dan dikenali selain menjadi sumber pendapatan utama. nata de coco. Kegiatan ini juga boleh menjana pembangunan ekonomi semua pihak.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 aktiviti tanaman kecil-kecilan juga boleh dilakukan seperti tanaman buah-buahan dan sayursayuran di dalam kawasan yang sama. menghasilkan sos tomato dan sos cili. 4. biskut kelapa.

Namun begitu. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 21 . projek-projek pertanian sedia ada yang masih dalam pantauan haruslah dipelihara dan terus diusahakan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Projek-projek pertanian berskala besar mempunyai potensi tinggi untuk menembusi pasaran luaran bagi mendapatkan pulangan yang lebih banyak. projek pewartaan kawasan Sungai Air Tawar sebagai desa kelapa haruslah terus dipelihara disamping pelaksanaan projek agro village. Projek-projek pertanian seumpama ini akan dapat membantu usaha pengkomersialan hasil tempatan ke serata tempat di seluruh negeri. Kebiasaannya projek seperti ini memerlukan modal dan usaha yang tinggi selain perlu menggunakan teknologi pertanian moden yang jauh lebih canggih. Aktiviti penaiktarafan juga haruslah dilakukan terhadap kawasan yang mengalami kerosakan seperti pemuliharaan taman ekopelancongan Sungai Burung. serta mempergiatkan projek pusat agro teknologi di Sungai Lang. selain itu.

dan Dasar Pertanian Negara telah memberikan keutamaan kepada pembangunan pertanian dan akuakultur seperti pengekalan zon kawasan tanaman padi di Daerah Sabak Bernam sebagai kawasan jelapang padi negeri dan pembangunan pertanian di daerah ini sebagai Lembah Agro Negeri Selangor. rancangan Struktur Negeri. Rancangan Fizikal Negara.0RANCANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI MAMPAN Berdasarkan tinjauan yang dijalankan. Di antara cadangan projek pembangunan pertanian utama adalah . perindustrian. i.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 5. 5. Kediaman masyarakat atau mengekalkan guna tanah semula jadinya sebagai tanah pertanian. Zon Pembangunan Akuakultur di Kawasan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 22 .1 Pembangunan Pertanian Dari segi pembangunan pertanian. didapati masih terdapat banyak kawasan tanah pertanian yang terbiar dan mempunyai potensi untuk dibangunkan sama ada melalui pembangunan perniagaan.

Sungai Burong 5. Sungai Karang v.2 Pembangunan Perniagaan dan Perkhidmatan Pada tahun 2002. Pasir panjang iii.0023 km persegi dan terletak di dalam blok perancangan 9. institusi. Pusat Agro Teknologi. Kawasan Pengekalan Tanaman Sawah padi.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii. keluasan guna tanah perniagaan dan perkhidmatan adalah sebanyak 182. Ternakan Lembu dan Kambing Secara Integrasi vi. Keadaan semasa Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 23 . Pengekalan Hutan Simpan.18%). Taman Eko-Pelancongan. pengangkutan. 1) Sekinchan Merupakan kawasan Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam yang mempunyai keluasan 3. perindustrian. Keluasan guna tanah ini dijangkakan akan semakin meningkat menjelang tahun 2015 yang melibatkan pembangunan semula kawasan perniagaan sedia ada serta kawasan perniagaan baru bagi memperkukuhkan keadaan semasa. perumahan kampung dan terancang serta pertanian.2 hektar (0. Sungai Lang viii. Sekinchan iv. pentadbiran. Guna tanah semasa kawasan ini meliputi aktiviti perdagangan dan perniagaan. Penanaman Semula Kawasan Paya Bakau vii. a) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. perkhidmatan. Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian.

Kawasan ini terletak berhadapan jalan besar menghubungkan Klang-Selangor. semak samun dan sebahagiannya dipenuhi pokok hutan. Cadangan Pemajuan : terancang.1 Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan BAHAGIAN JENIS GUNA TANAH Utara Deretan perumahan teres setingkat Selatan Deretan perumahan teres 2 tingkat Timur Deretan bangunan perniagaan 2 tingkat Barat Deretan bangunan perniagaan setingkat iii. Tapak cadangan amat berpotensi untuk dimajukan melalui pembinaan bangunan perniagaan kedai pejabat 2 tingkat serta aktiviti perumahan ii. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 24 .2. Guna tanah semasa persekitaran Secara umumnya. sekitar kawasan cadangan telah mengalami pembangunan dengan guna tanah perniagaan dan juga kediaman. Jadual 5. dapat disimpulkan bahawa kawasan-kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan dan perumahan yang ditunjukkan melalui Jadual 5.2. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pembangunan cadangan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Guna tanah semasa kawasan cadangan merupakan tanah pertanian terbiar yang ditumbuhi rumput. Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki unsur-unsur atau tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan.1) Rangkaian jalan raya yang terdapat di sekitarnya akan memudahkan proses pembangunan dilaksanakan. (Rajah 5. Potensi dan halangan pembangunan Elemen yang melibatkan aspek fizikal.1. Daripada pemerhatian yang dijalankan.2.

1 Lokasi Tanah cadangan (a) Jalan tengah menempatkan tapak cadangan (b) Keadaan guna tanah semasa Sekitar Kawasan cadangan terdapat kesan buangan sampah dan timbunan pokok kering. Rajah 5. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. Guna Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 25 . 2) Sungai Besar Merupakan kawasan yang memiliki keluasan terbesar di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam iaitu 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum.2.9905 km persegi yang terletak di dalam blok perancangan 1. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di dalam kawasan pekan sekinchan.

ii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 tanah semasa merangkumi aktiviti perdagangan yang berpusat di pekan sungai besar.4 BAHAGIAN Utara Selatan Timur barat Guna Tanah Sekitar Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan kedai perniagaan 2 tingkat dan perumahan teres 2 tingkat Kedai perniagaan setingkat dan rumah sesebuah Deretan perumahan teres setingkat dan 2 tingkat Deretan perumahan teres setingkat Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 26 . Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. semak samun dan sebahagiannya dipenuhi pokok hutan serta tanaman pisang. Kawasan tersebut juga tidak memiliki sebarang elemen atau unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan. sekitar kawasan cadangan telah mengalami pembangunan dengan guna tanah perniagaan dan juga kediaman. Sempadan kawasan cadangan pemajuan secara umum boleh dirujuk melalui jadual berikut . Guna tanah semasa persekitaran Secara umumnya.(Rajah 5. institusi. Jadual 5. b) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Pemerhatian mendapati kawasan yang bersebelahan kawasan cadangan merupakan guna tanah perniagaan dan kediaman. pelancongan serta kegiatan pertanian. Lokasi kawasan cadangan terletak di simpang 4 Jalan Dato’ Taiban Pekan Sungai Besar. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan adalah ditumbuhi rumput.2. perumahan. selatan dan barat kawasan cadangan akan memudahkan proses pemajuan dijalankan.2. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut adalah pembinaan sebuah kompleks membeli belah.2) Terdapat rangkaian jalan raya yang efisien di bahagian timur. kemudahan masyarakat.

Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum.2 Lokasi cadangan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 27 . Rajah 5. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 iii.2. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal. • Kedudukan kawasan cadangan adalah strategik iaitu berada di dalam pusat Pekan Sungai Besar.

c) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. pejabat kerajaan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 28 . perindustrian serta aktiviti pertanian. Kawasan cadangan juga tidak memiliki sebarang elemen tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan. Guna tanah semasa di kawasan ini adalah perniagaan yang tertumpu di pusat pekan Sungai Air Tawar. Terdapat projek pemuliharaan pertanian yang sedang dijalankan iaitu Projek tanam semula Kelapa Matag yang ditempatkan di sebuah kawasan tanah pertanian bersebelahan balai polis Pekan Sungai Air Tawar. institusi pendidikan. kemudahan dan kebajikan masyarakat seperti balai polis dan klinik desa.2384 km persegi. Keadaan semasa Guna tanah semasa tapak cadangan merupakan tanaman kelapa dan tanaman sampingan lain seperti pisang. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. pemajuan yang sesuai dibangunkan di kawasan tersebut adalah pembinaan sebuah stesen minyak untuk kemudahan penduduk setempat. Lokasi kawasan terletak di hadapan balai polis Pekan Sungai Air Tawar yang disempadani dengan Jalan Sungai Air tawar.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Gambar menunjukkan guna tanah semasa kawasan cadangan yang sebahagian adalah tanaman pisang. Gambaran ini hanya mencacatkan pemandangan dan proses pembangunan Pekan Sungai Besar. pokok hutan serta dahan kering. 3) Sungai Air Tawar Terletak di dalam blok perancangan 5 yang mempunyai keluasan sebanyak 0.3) Jalan Sungai Air Tawar merupakan laluan utama penduduk sekitar menuju ke pusat pekan yang menjalankan aktiviti perniagaan. (Rajah 5.2.

3 Lokasi Cadangan Pemajuan (a) (b) Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 29 .2. Secara keseluruhannya.3 Guna Tanah Sekitar Kawasan Cadangan BAHAGIAN Utara Barat Timur dan Selatan JENIS GUNA TANAH Deretan kedai setingkat dan institusi kemudahan masyarakat Bangunan perkhidmatan dan keselamatan Tanaman kelapa Rajah 5.2.3) Jadual 5. Pemerhatian yang dijalankan mendapati bahawa sempadan kawasan pemajuan yang dijalankan adalah ditunjukkan oleh jadual berikut.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii. (Jadual 5.2. sekitar kawasan cadangan masih belum mencapai tahap pembangunan sepenuhnya kerana aktiviti guna tanah masih banyak tertumpu kepada pertanian. Guna tanah semasa sekitar tapak Kawasan tapak cadangan yang dikenal pasti terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam.

ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 (c) Rajah di atas menunjukkan lokasi pemajuan yang dicadangkan. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada berhampiran pemusatan pekan Sungai Air tawar. iii. • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. Guna tanah semasa kawasan cadangan adalah tanaman kelapa. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. 4) Sabak Bernam Sabak Bernam merupakan kawasan kedua terbesar di bawah Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam yang merangkumi keluasan 5. pisang dan semak terbiar.4186 km persegi dan terletak di dalam blok Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 30 . Rajah (b) dan (c) masing-masing menunjukkan pandangan lokasi daripada sebelah kiri dan kanan. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal.

perumahan. serta rekreasi dan d) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Keadaan semasa Keadaan guna tanah semasa kawasan cadangan adalah ditumbuhi rumput.4 BAHAGIAN Guna Tanah Sekitar Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 31 . ii.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 perancangan 6. Kawasan tersebut juga tidak memiliki sebarang elemen atau unsur tumbuhan semula jadi yang sesuai untuk dikekalkan. Secara keseluruhannya. pertanian. Guna tanah semasa adalah perdagangan dan perniagaan. Guna tanah semasa sekitar tapak Kawasan cadangan pemajuan terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam. masyarakat. Lokasi kawasan terletak di Kampung Batu 39. guna tanah sekitar kawasan cadangan masih berada dalam proses membangun. semak dan pokok lanskap serta beberapa ekor ternakan lembu. Di bahagian Selatan kawasan cadangan terdapat deretan kedai perniagaan usang yang masih beroperasi dan menjadi tumpuan penduduk sekitarnya.2. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut merupakan pembangunan kedai pejabat 2 tingkat bersama perumahan terancang. Sempadan kawasan cadangan pemajuan secara umum ditunjukkan oleh jadual berikut .4) Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. Terdapat rangkaian jalan raya yang efisien di bahagian timur dan barat kawasan cadangan akan memudahkan proses pemajuan dijalankan. (Rajah 5. Sabak Bernam menghadap Jalan Lama kuala Selangor. perindustrian.2. Jadual 5. institusi dan kemudahan pelancongan.

• Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. • • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada berhampiran pemusatan pekan Sabak bernam Pekan Sabak Bernam pada ketika ini sedang mengalami proses pembangunan guna tanah.2. Potensi dan halangan Elemen-elemen yang melibatkan aspek fizikal. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Utara Selatan Timur barat Kawasan perdagangan pusat pekan Sabak bernam Deretan kedai perniagaan setingkat Rangkaian jalan raya. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas pemajuan kawasan cadangan. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien iaitu Jalan penghubung utama Sabak Bernam-Kuala Selangor. Oleh itu tekanan pembangunan kepada kawasan cadangan akan menyumbang kepada pembangunan yang sedang dijalankan. Sabak Bernam-Kuala Selangor Rumah sesebuah iii. Rajah 5.4 Lokasi Cadangan pemajuan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 32 .

4 (b) Pandangan sisi kanan Rajah 5. institusi kemudahan masyarakat seperti balai raya.4290 km persegi.2.2. 5)Sungai Haji Dorani Terletak di dalam blok perancangan 2 yang mempunyai keluasan kawasan 0. tumbuhan lanskap serta semak.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5. Pembangunan aktiviti pelancongan Homestay kampung Sungai Haji Dorani serta projek penaiktarafan kawasan pantai Dmuara resort berfungsi sebagai tempat rekreasi dan peranginan yang berpotensi menjana pembangunan ekonomi serta berupaya menarik minat pengunjung. dewan orang ramai.4 (a) Pandangan hadapan Rajah 5.2. Pemerhatian mendapati kawasan tanah tersebut merupakan ditumbuhi rumput.4 menunjukkan gambar di lokasi pemajuan yang dicadangkan.2. sekolah. Guna tanah semasa kawasan ini merupakan perniagaan dan perkhidmatan.4 (c) Pandangan sisi kiri Rajah 5. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 33 . tempat ibadat serta padang serbaguna.

semak samun dan sebahagiannya dipenuhi pokok hutan.5 berikut. kawasan cadangan tidak mempunyai sebarang elemen tumbuhan semula jadi sebagai warisan yang sesuai untuk dikekalkan. Cadangan Pemajuan : Kawasan ini sesuai dimajukan melalui pembangunan rumah kedai serta pembinaan semula deretan kedai sedia ada yang telah usang. ii.5 BAHAGIAN Utara Timur Selatan Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH SEMASA Kegiatan Rumah Sesebuah dan Pertanian Deretan kedai Perniagaan Setingkat Rumah Sesebuah dan Kemudahan Masyarakat Rekreasi dan Kemudahan masyarakat Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 34 . Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan merupakan tanah pertanian terbiar yang ditumbuhi rumput. didapati bahawa kawasan-kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan ditunjukkan oleh jadual 5. Secara umumnya.2. Daripada pemerhatian. Guna tanah semasa sekitar tapak Kawasan cadangan yang dimaksudkan terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam.5) Rangkaian kemudahan jalan raya yang terdapat di kawasan ini memudahkan proses pemajuan dilaksanakan. guna tanah semasa sekitar kawasan cadangan telah membangun melalui perniagaan dan kediaman. Pemerhatian mendapati. Jadual 5.2. Lokasi terletak di antara deretan kedai perniagaan pusat Pekan Sungai Haji Dorani menghadap jalan Pekan Sungai Haji Dorani.2. (Rajah 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 e) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i.

Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 35 . Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien selain menjadi tumpuan penduduk setempat dan sekitarnya. ekonomi dan sosial merupakan asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan di kawasan cadangan.5 Lokasi Cadangan Pemajuan Rajah di atas menunjukkan keadaan semasa kawasan cadangan yang merupakan semak dan terdapat tanaman pisang.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5.2. Potensi dan halangan Elemen yang melibatkan aspek fizikal. iii. Terdapat juga bangunan kedai lama yang telah uzur tetapi masih terus beroperasi.

6) Simpang lima Merupakan kawasan pentadbiran majlis Daerah Sabak Bernam yang memiliki keluasan 0. Secara keseluruhannya. Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki sebarang unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan.1430 km persegi dan terletak di dalam blok perancangan 2. institusi dan kemudahan masyarakat setempat seperti klinik desa. Terdapat program pertanian yang sedang dijalankan iaitu projek watanwaja agrofarm yang memelihara dan memperkasakan aktiviti pertanian kelapa sawit di kawasan tersebut. sekolah dan rumah sesebuah. guna tanah kawasan ini lebih banyak meliputi aktiviti pertanian. tabika. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 36 . perpustakaan desa. (Rajah 5. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di dalam kawasan pusat Pekan Sungai Haji Dorani yang menjalankan aktiviti perniagaan. Guna tanah semasa adalah perniagaan.6) Rangkaian jalan raya yang terdapat di sekitarnya akan lebih memudahkan proses pembangunan dilaksanakan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. tempat ibadat. balai rakyat. f) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan.2. Lokasi terletak di antara deretan kedai perniagaan pusat Pekan Simpang Lima yang menghadap jalan parit 15 dan jalan besar Sabak-Kuala Selangor. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan merupakan tanah pertanian terbiar yang ditumbuhi rumput dan semak samun.

• Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di dalam kawasan perniagaan Pekan Simpang Lima.6. Jadual 5. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 37 . Guna tanah semasa persekitaran Kawasan cadangan pemajuan terletak di dalam pusat tumpuan Pekan Simpang Lima.2. pemajuan yang sesuai dilakukan di kawasan ini merupakan pembinaan sebuah bangunan pasar awam untuk kemudahan penduduk.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti.2. dapat disimpulkan bahawa kawasan-kawasan kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan yang merupakan perniagaan. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal. Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum.6 BAHAGIAN Utara Selatan Timur Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan institusi pendidikan dan Kemudahan masyarakat Deretan kedai perniagaan setingkat Deretan kedai perniagaan setingkat dan Kawasan tanaman Sawah Padi Jalan Sabak-Kuala selangor iii. Secara keseluruhannya. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pembangunan cadangan. Daripada pemerhatian yang dijalankan. ii. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien yang menjadi tumpuan penduduk sekitarnya. guna tanah sekitar kawasan cadangan masih berada dalam proses membangun. perumahan dan institusi pendidikan ditunjukkan melalui Jadual 5.

6 Lokasi Cadangan Pemajuan Rajah 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Tinjauan di kawasan terlibat mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan pemajuan.c) menunjukkan guna tanah bersebelahan kawasan cadangan yang meliputi bangunan perniagaan.2.6 (a) menunjukkan gambar guna tanah semasa di lokasi cadangan. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 38 .6 (b.2. Rajah 5.2. Rajah 5.

serta terdapat pantai yang menjadi pusat peranginan dan pelancongan yang dapat menarik minat pengunjung. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. g) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 7) Bagan Nakhoda Omar Kawasan ini terletak di dalam blok perancangan 4 yang mempunyai keluasan 0. namun masih terdapat tanah pertanian terbiar yang berpotensi untuk dibangunkan bagi menyokong aktiviti perniagaan sedia ada yang telah dijalankan. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan ini merupakan pembinaan rumah kedai kejiranan.7) Rangkaian jalan raya yang terdapat di sekitarnya akan lebih memudahkan proses pembangunan dilaksanakan. (Rajah 5. Lokasi kawasan terletak di hadapan deretan kedai papan yang menjalankan aktiviti perniagaan Pekan Simpang 4 Bagan Nakhoda Omar. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 39 . Walaupun pembangunan perniagaan telah banyak dijalankan. Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki sebarang unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan. institusi dan kemudahan masyarakat. Guna tanah semasa yang dijalankan di kawasan ini merupakan aktiviti perdagangan dan perniagaan. Terdapat industri ringan sedia ada seperti kilang memproses kelapa dan pusat pengumpulan kelapa sawit. Guna tanah semasa di kawasan ini adalah pertanian kelapa dan kelapa sawit serta tanaman sampingan.2.3019 km persegi. Keadaan semasa Guna tanah semasa tapak cadangan adalah ditumbuhi rumput dan tanaman sampingan lain seperti pisang.

kawasan-kawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan dan perkhidmatan yang ditunjukkan melalui Jadual Jadual 5. sekitar kawasan cadangan telah mengalami pembangunan dengan guna tanah perniagaan.7 BAHAGIAN Utara Timur Selatan Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan kedai perniagaan setingkat Deretan kedai perniagaan dan perkhidmatan setingkat Kedai perniagaan setingkat Kemudahan masyarakat Rajah 5. Secara umumnya.2.2.2.2.7 (b) Pandangan Sisi Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 40 .MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii.2. Daripada pemerhatian yang dijalankan.7.7 Lokasi cadangan Rajah 5. Guna tanah semasa persekitaran Kawasan cadangan terletak di dalam Pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam.7 (a) Pandangan hadapan Rajah 5. dapat disimpulkan bahawa 5.

Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien akan memudahkan proses pemajuan dilaksanakan.7 (c) Laluan masuk ke kawasan cadangan Rajah menunjukkan keadaan semasa kawasan cadangan yang masih dipenuhi rumput dan tanaman pisang.2. Tinjauan mendapati tiada sebarang unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. Jalan sedia ada yang efisien akan memudahkan pemajuan kawasan tersebut dijalankan. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada dalam kawasan perniagaan Pekan Bagan Nakhoda Omar.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5. iii. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan. Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 41 .

3 Pembangunan Perindustrian 1) Parit Baru Mempunyai keluasan kawasan 0. Lokasi terletak bersebelahan masjid Parit Baru dan kawasan perniagaan Pekan Parit baru yang menghadap jalan utama Pekan Parit Baru. Guna tanah semasa kawasan ini merupakan aktiviti pertanian kelapa dan beberapa jenis tanaman kontan sebagai sampingan. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan pemajuan yang dicadangkan adalah tanaman kelapa.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 5. pisang dan pokok kayu (Rajah 5. institusi dan kemudahan masyarakat seperti institut perakaunan Negara. Kawasan yang dicadangkan tidak memiliki sebarang unsur tumbuhan semula jadi yang berpotensi untuk dikekalkan.3. pemajuan yang sesuai dijalankan di kawasan tersebut merupakan pembangunan projek IKS yang menghasilkan produk hasil pertanian bersama pusat penghasilan kraftangan Rajah 5. a) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Rangkaian jalan raya Parit Baru menjadi penghubung utama dengan kawasan sekitarnya.1 Lokasi cadangan Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 42 .3.1). masjid serta terdapat banyak industri perusahaan ringan yang memproses hasil pertanian tempatan seperti kerepek. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. klinik kesihatan Parit Baru.4449 km persegi yang berada dalam blok perancangan 3. Guna tanah semasa adalah perniagaan.

kelapa sawit. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 43 . Pemerhatian yang dijalankan mendapati bahawa kawasankawasan yang bersempadan dengan kawasan cadangan merupakan kawasan perniagaan. rumah sebuah dan institusi pendidikan yang ditunjukkan melalui Jadual 5. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : • • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien iaitu menjadi laluan utama menuju ke kawasan perniagaan. tanaman kontan iii. Jadual 5. Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum.3. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan. guna tanah sekitar kawasan cadangan masih berada dalam proses membangun. Guna tanah semasa persekitaran Secara keseluruhannya.3. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ii.1.1 BAHAGIAN Utara Selatan Timur & Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Deretan bangunan perniagaan Deretan kediaman tradisi Tanaman kelapa.

Rangkaian jalan raya yang terdapat di kawasan tersebut akan memudahkan proses pemajuan dilaksanakan.4. Tinjauan mendapati tiada unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. Aktiviti ekonomi yang dijalankan adalah pertanian kelapa. pemajuan yang sesuai dilaksanakan adalah pembinaan perumahan terancang berdensiti sederhana untuk persediaan kepada pertumbuhan penduduk.4926 km persegi dan terletak di dalam blok perancangan 9. Keadaan semasa Guna tanah semasa kawasan cadangan adalah ditumbuhi rumput dan semak serta terbiar tanpa sebarang usaha untuk memajukannya.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada berhampiran pemusatan pekan Parit Baru. 5. kemudahan masyarakat seperti dewan orang ramai. Guna tanah semasa kawasan ini merupakan perniagaan. masjid. (Rajah 5. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 44 . Sebarang elemen tumbuhan semula jadi juga tidak terdapat di kawasan cadangan. kelapa sawit serta pelbagai aktiviti masyarakat. Cadangan Pemajuan : Setelah dikenal pasti. a) Analisis keadaan semasa dan sekitar tapak cadangan i. Lokasi terletak di belakang barisan kedai kejiranan Pekan Pasir Panjang yang menghadap sebahagian taman perumahan. sekolah dan gelanggang serbaguna serta terdapat aktiviti perumahan terancang dan rumah sesebuah.1) Pekan Pasir Panjang menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian setempat dan mempunyai potensi tinggi untuk di majukan kerana jangkaan berlakunya pertambahan penduduk menjelang tahun 2015.4 Pembangunan Kediaman 1) Pasir Panjang Mempunyai keluasan sebanyak 0.

tanaman kontan iii. Di antara potensi yang dikenal pasti ialah : Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 45 . Jadual 5.1 BAHAGIAN Utara Timur Selatan & Barat Guna Tanah Bersebelahan Kawasan Cadangan JENIS GUNA TANAH Institusi dan kemudahan masyarakat Deretan kedai perniagaan dan perumahan teres setingkat Tanaman kelapa. Guna tanah semasa persekitaran Pemerhatian mendapati bahawa guna tanah sekitar kawasan cadangan sedang mengalami proses membangun secara terancang melalui pembangunan perniagaan dan perumahan. Potensi dan halangan Beberapa elemen yang melibatkan aspek fizikal. Guna tanah semasa kawasan bersebelahan tapak cadangan ditunjukkan seperti Jadual berikut.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Rajah 5. ekonomi dan sosial telah menjadi asas dalam menggariskan potensi dan halangan pemajuan yang cadangan.4. kelapa sawit.4.1 Lokasi cadangan ii.

• Ketiadaan ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang unik serta elemen warisan yang perlu dikekalkan membolehkan keseluruhan kawasan cadangan dimajukan secara optimum. • Kedudukan kawasan cadangan yang strategik iaitu berada di kawasan pemusatan pekan Pasir Panjang.54 juta menjelang tahun 2015. MDSB dijangka akan memperoleh pendapatan sebanyak RM 100. Cadangan pembangunan ini akan dapat memberikan pelbagai faedah terutamanya dalam memperkukuhkan kedudukan kewangan MDSB. Oleh itu.37 2015 100.21 22. anggaran kesan daripada pelaksanaan projek pembangunan ke atas aspek pendapatan terutamanya akan di ambil kira.5 Implikasi Kewangan i.54 Tahun 2002 2005 Pendapatan (RM juta) 14.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 • Kawasan cadangan mempunyai rangkaian jalan raya yang efisien iaitu jalan Sabak Bernam-Kuala Selangor yang menjadi laluan utama menuju kawasan cadangan. 2002-2015 Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 46 .1 Anggaran Peningkatan Pendapatan MDSB 2010 47. Jadual 5. Tinjauan mendapati tiada sebarang unsur-unsur halangan ke atas kawasan cadangan. Peningkatan jumlah pendapatan MDSB ditunjukkan seperti rajah berikut.5. Unjuran kesan pelaksanaan projek pembangunan kepada MDSB Cadangan untuk membangunkan projek-projek tanah pertanian terbiar adalah meliputi seluruh kawasan pentadbiran Majlis Daerah Sabak Bernam.32 Sumber : Kajian RTD Sabak Bernam. 5. a. Anggaran peningkatan pendapatan MDSB Dengan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dicadangkan.

Pelaksanaan pembangunan akan memberikan pulangan dan keuntungan kepada pemilik tanah sama ada dalam bentuk bayaran wang sewa atau jualan tanah tersebut. Anggaran pulangan kepada pemilik tanah Tanah-tanah yang berada dalam cadangan pemajuan merupakan milik bumiputera. Keadaan ini akan menimbulkan kesukaran terutamanya pada musim hujan. Kelemahan infrastruktur seperti jalan berlubang serta tidak diselenggara dengan baik akan menyebabkan wujudnya kecacatan pembangunan. Jadual 5.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 b.1 Kelemahan infrastruktur Infrastruktur yang baik penting untuk melancarkan usaha pembangunan sesebuah kawasan. Penaiktarafan infrastruktur seperti kemudahan jalan raya perlu dilakukan bagi memudahkan laluan kerana ia berfungsi sebagai penghubung antara sesebuah kawasan.2 Anggaran Pulangan Kepada Pemilik Tanah PULANGAN (RM) 1 Ekar 50 000 – 70 000 1 Bulan 10 000 – 20 000 KAEDAH Jualan Sewa 6.0 MASALAH MENCAPAI KEMAJUAN 6. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 47 . terdapat juga jalan-jalan kecil yang menghubungkan kawasan pertanian ke jalan besar yang masih menggunakan tanah merah.5. Selain itu.

7. Tidak semua aktiviti pertanian yang dijalankan oleh masyarakat bumiputera akan menghasilkan keuntungan yang lumayan. Keadaan ini secara tidak langsung menjadikan skala pengeluaran serta pemasaran juga kecil. Selain itu. 6. Oleh itu.1 Menaiktaraf kemudahan pertanian Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 48 . teknologi yang digunakan juga adalah rendah malah terdapat juga kaedah tradisional yang masih digunakan terutama dalam proses kecilkecilan.4 Skala operasi kecil-teknologi rendah Kebanyakan industri hiliran yang dijalankan di kawasan tanah pertanian milik bumiputera adalah dalam skala operasi kecil dan sederhana. Keprihatinan pihak berkuasa tempatan kadangkala disalah ertikan. Kebanyakan mereka hanya bergantung dengan hasil perolehan keuntungan daripada kegiatan pertanian yang diusahakan. Dalam erti kata lain mereka sukar menerima perubahan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan mereka. Pengusaha akan menghadapi masalah untuk bersaing dengan industri dan pasaran luar yang lebih maju serta berdaya saing. 6. pembangunan tanah pertanian untuk dikomersialkan dengan aktiviti hiliran lain sukar dijalankan kerana sikap seperti ini.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 6.2 Kurang sumber kewangan Masalah kekurangan sumber kewangan oleh kaum bumiputera akan menyebabkan kesukaran aktiviti pembangunan dijalankan.0 KAEDAH PENYELESAIAN 7. Masalah ini juga menyebabkan sesetengah daripada mereka terus diselubungi kemiskinan. Mentaliti serta cara pemikiran mereka harus di ubah agar pemajuan pembangunan ekonomi dapat dijalankan dengan lebih telus lagi.3 Sikap masyarakat bumiputera Masalah juga wujud apabila terdapat masyarakat sukar menerima perubahan yang dicadangkan dalam usaha membantu membela nasib mereka di masa hadapan. Dengan itu. perubahan haruslah terus dilakukan agar kaum ini tidak ketinggalan dalam era pembangunan masa kini.

MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 Bagi tujuan menggalakkan pembangunan kegiatan pertanian yang lebih mampan. 7. 7. usaha menaiktaraf kemudahan-kemudahan pertanian seperti jalan raya.3 Program kepimpinan dan kesedaran Masyarakat bumiputera terutamanya penduduk kampung memerlukan bantuan dan bimbingan dalam melaksanakan tujuan pembangunan tanah pertanian supaya berupaya untuk menjana pembangunan ekonomi.2 Bantuan pinjaman kewangan Masalah kekurangan sumber kewangan terutama oleh masyarakat bumiputera boleh di atasi dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti pinjaman kewangan daripada pihak bank dan institusi kewangan lain. 7. Cadangan untuk membangunkan aktiviti perindustrian atau perniagaan di atas tanah pertanian juga harus di bawah bimbingan pihak berkuasa tempatan. Kaedah ini dapat memberi banyak manfaat kerana pemprosesan dan penghasilan produk hasil pertanian dapat dihasilkan dengan lebih banyak serta dapat menjimatkan masa.4 Kaedah moden dan berteknologi tinggi Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti pertanian serta industri pemprosesan hasil pertanian adalah penting. Selain itu. teknologi penyelidikan dan pembangunan juga haruslah diperkenalkan dalam projekprojek pembangunan yang dijalankan dengan bantuan dan bimbingan daripada pusat penyelidikan yang diiktiraf oleh kerajaan. Projek-projek pembangunan pertanian seperti watanwaja agrofarm dan agro village amatlah penting dilaksanakan dengan pantauan serta bimbingan pihak berkuasa tempatan. pengangkutan dan sebagainya adalah penting sebagai salah satu cara mengketengahkan aktiviti pertanian supaya setanding dengan industri maju yang lain. Pinjaman yang dilakukan dengan tujuan untuk membangunkan aktiviti industri atau perniagaan akan dapat menjana keuntungan yang lebih tinggi. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 49 .

1. 8. 8. Aktiviti pertanian ini masih dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi kawasan setempat dan sekitarnya.2 Jangka panjang Rancangan pembangunan yang hendak dijalankan dalam jangka masa panjang boleh dianalisis dengan lebih terperinci agar dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.0 RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 8. Ia juga mestilah dapat mendatangkan pulangan relatif yang lebih tinggi kepada ekonomi dan masyarakat sekitarnya.1 Kekalkan guna tanah sedia ada Aktiviti guna tanah masa kini yang sedia ada dijalankan di atas tanah pertanian hendaklah dikekalkan terutama kawasan tanah pertanian yang mempunyai nilai komersial seperti ladang kelapa dan kelapa sawit.1 Ubah status tanah pertanian Status tanah pertanian sedia ada boleh diubah kepada tanah perniagaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang lebih fleksibel serta mampu menjana keuntungan yang lebih tinggi.1 Jangka pendek Merupakan rancangan pembangunan yang dicadangkan dilaksanakankan dalam masa terdekat tanpa mengubah sebarang status tanah pertanian sedia ada. 8.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 8. Aktiviti pertanian yang dijalankan boleh terus dimajukan untuk menjamin kegunaan ekonomi masa hadapan.2. Kaedah : Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 50 .

Taraf hidup penduduk juga akan dapat dipertingkatkan. Persetujuan bersama antara pihak pemaju dengan tuan tanah haruslah diperolehi terlebih dahulu untuk membangunkan kawasan tanah pertanian terutama kawasan yang terbiar tetapi berpotensi untuk dimajukan. Pembangunan perniagaan lebih berpotensi untuk menjana pembangunan ekonomi kawasan sekitarnya. kajian mendapati bahawa potensi pembangunan tanah pertanian milik masyarakat bumiputera adalah tinggi.0 PENUTUP Secara keseluruhannya. 9. Dapat menjana keuntungan yang lebih tinggi kerana aktiviti perniagaan seperti pasaraya dan hotel bakal memberikan pulangan yang jauh lebih tinggi seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi daerah Sabak Bernam dan negeri Selangor. Oleh itu. Kebaikan : i. iii. ii. Lokasi pembangunan amatlah penting untuk menjangkakan pulangan yang tinggi daripada aktiviti yang dijalankan.MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 i. iii. Menjadikan tanah-tanah pertanian milik bumiputera sebagai tanah perniagaan yang bersifat lebih produktif serta mempunyai nilai komersial yang tinggi. pembangunan tanah pertanian yang berhampiran dengan pusat Bandar adalah berpotensi tinggi untuk mencapai pembangunan pesat. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 51 . ii. Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan khusus kepada penduduk sekitarnya. Sama ada tanah-tanah pertanian tersebut diusahakan melalui aktiviti pertanian yang lebih komersial atau dibangunkan sebagai lokasi perniagaan.

rasional-rasional pembangunan yang dinyatakan diharap dapat membantu pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Sabak Bernam di dalam usaha mencari jalan terbaik untuk membangunkan kawasan-kawasan tanah pertanian tersebut. Pembangunan yang dicadangkan akan dapat memberikan faedah kepada pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Sabak Bernam. Kerjasama pihak pemaju terutamanya daripada pihak swasta amatlah digalakkan agar inisiatif untuk membangunkan kawasan cadangan mendapat perhatian memandangkan ia dapat membantu pihak Majlis Daerah Sabak Bernam dalam menambahkan jumlah unit pembangunan terancang. pihak pemaju dan juga pemilik tanah. aktiviti yang lebih produktif serta berdaya saing lebih mampu membangunkan ekonomi persekitarannya. Oleh yang demikian. Kajian Potensi Pembangunan Tanah Pertanian Bumiputera Kawasan Pentadbiran MDSB 52 .MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM 2010 ianya sama-sama dapat menjana pembangunan ekonomi. Potensi kawasan cadangan yang dikenal pasti merupakan factor penyumbang utama untuk membolehkan kebolehsesuaian pembangunan yang dicadangkan. Cadangan pembangunan di atas tapak cadangan yang telah dikaji dari beberapa aspek terutamanya aspek fizikal. Tumpuan lebih kepada usaha untuk meningkatkan kualiti dan taraf hidup masyarakat bumiputera terutamanya. lokasi dan potensi yang dapat dikenal pasti. Namun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->