TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

Perbandingan

contoh Tindak balas eksotermik Kecergasan dan tindak balas kimia

contoh Tindak balas endotermik Cahaya dan tindak balas kimia

Perubahan haba dalam tindak balas

Tenaga dan perubahan kimia

Jenis perubahan

Tenaga elektrik dan tindak balas kimia

Perubahan kimia

Perubahan fizik

Elektrolisis

Sel kimia

Perbandingan

Applikasi elektrolisis

Penulenan logam

Penyaduran logam Pengekstrakan logam

1

TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA AKTIVITI 1 Lengkapkan carta di bawah

Perubahan ke atas jirim

Perubahan fizik (definisi) i)

Perubahan kimia (definisi)

Perubahan yang menghasilkan bahan m baru dengan sifat dan komposisi kimia yang berlainan daripada bahan asal

(contoh dalam kehidupan harian)

ii)

iv)


iii) v)


iv) vi)

2

AKTIVITI 2 Lengkapkan carta di bawah.

Perubahan Kimia

Perubahan fizik

Persamaan i)

Perbezaan

Dari segi

ii)

Pembentukan bahan baru

vi)

iii)

Keperluan tenaga

vii)

iv)

Perubahan kekal / tidak kekal

viii)

v)

Perubahan sifat kimia / fizikal 3

x)

AKTIVITI 3 Lengkapkan carta di bawah: Perubahan haba tindakbalas

i)

Tindak balas endotermik

Haba bebas ke persekitaran

ii)

Suhu persekitaran meningkat

iii)

AKTIVITI 4 Lengkapkan jadual proses Haber berikut;
Bilik mangkin Gas hidrogen
Campuran gas ditulenkan dan dikeringkan

Alat pemampat

ii)

i)

Campuran gas mengalir ke bilik mengkin Suhu 450oC Tekanan 200 atm Mangkin besi

Disejukkan

iv)

iii)

4

AKTIVITI 5 1. Tindak balas yang menggunakan tenaga elektrik untuk menguraikan suatu sebatian kimia di sebut ______________________________. 2. Sebatian dalam keadaan leburan atau larutan akueus yang dapat mengalirkan arus elektrik di sebut __________________________. 3. Rod karbon yang terletak di dalam elektrolit dikenali sebagai _______________________. 4. Elektrod yang disambungkan kepada hujung positif bateri di sebut ______________, manakala elektrod yang disambungkan kepada hujung negetif bateri disebut ________________________. 5. Kuprum klorida merupakan satu sebatian ion. Dalam keadaan berair, ia terurai menjadi ________________________ (kation) dan __________________ (anion) yang bergerak bebas.

AKTIVITI 6 a) Labelkan gambarajah elektrolisis di bawah

i). ii). iii).

X Y Z

: : :

_____________________ _____________________ _____________________

5

b)

Rod karbon

Rod karbon Kuprum (II) klorida

Berdasarkan gambarajah elektrolisis di atas lengkapkan jadual berikut. Anod i) Ion _____________ bergerak ke anod ii) • ___________________ membebaskan elektron kepada anod dan membentuk __________________ . iii) • Ion klorida → elektron iv) Dua atom klorin berpadu menjadi satu _______________________ vii) Katod v) _____________ bergerak ke katod Ion vi) • ___________________ menerima daripada katod dan membentuk ____________________. • ___________ elektron

__________ +

+ elektron →

atom kuprum

viii) _________________ dienap di katod

c)

elektrod karbon leburan plumbum(II) bromida 6

Berdasarkan gambarajah elektrolisis di atas lengkapkan jadual berikut. Anod i) Ion _____________ bergerak ke anod ii) • ___________________ membebaskan elektron kepada anod dan membentuk __________________ . iii) • Ion bromida → elektron iv) Dua atom bromin berpadu menjadi satu _______________________ KEGUNAAN ELEKTROLIS : AKTIVITI 7 a) Penulenan logam argentum vi) Katod v) Ion _____________ bergerak ke katod iv) • ___________________ menerima daripada katod dan membentuk ____________________. • ____________ elektron

_________ +

+ elektron → atom plumbum

vii) _________________ dienap di katod

i) Rod argentum ____________

ii) Rod argentum _______________ Larutan argentum nitrat

7

Anod iii) b) ii) Penulenan logam kuprum iv)

Katod

i) Larutan _______________ Rod ii) ____________

Rod iii) _______________

Elektrod Anod Katod iv) v)

Pemerhatian

c) i)

Penyaduran objek dengan kuprum:

Kepingan kuprum Paku besi Larutan kuprum (II) sulfat

8

Elektrod Anod Katod i) ii)

Pemerhatian

d)

Penyaduran objek dengan argentum : Lengkapkan gambarajah dan jadual di bawah.

i) iii) ii)

Elektrod Anod iv)

Pemerhatian

Katod

v) anod katod

e)

Pengekstrakan logam aluminium :

Bauksit + kriolit 9 leburan aluminium tulen

Berdasarkan gambarajah di atas, lengkapkan jadual di bawah. Katod __________________ menerima elektron iv) untuk membentuk aluminium Persamaan (dalam perkataan) : v) ________________ + elektron → aluminium

Anod _______________ membebaskan elektron i) untuk membentuk gas oksigen Persamaan (dalam perkataan) : ii) Ion oksida → _____________ + elektron Atom oksigen + atom oksigen → iii) __________________

UJIAN : TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

10

1. Rajah di atas menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk menentukan ketumpatan objek X. (a) Berapakah jisim objek X? Jisim objek X = ………………..g ( 1 markah)

(b) Berapakah isipadu air yang disesarkan oleh objek X apabila ditenggelamkan dalam air? Isipadu air = …………..cm3 ( 1 markah ) (c) Kirakan ketumpatan objek X

Ketumpatan = ……………………………………gcm-3 ( 2 markah ) (d) Tentukan bacaan neraca apabila objek X ditenggelamkan dalam air. ( Ketumpatan air = 1 g cm-3) ( 2 markah) 2

11

.

Rajah di atas menunjukkan susunan radas dan bacaan awal bagi satu eksperimen titratan asid bes .Buret mengandungi asid hidrklorik dan kelalang kon mengandungi 50 cm3 larutan natrium hidroksida.

Titratan 1 2 3 i)

Bacaan buret/cm3 Awal 30.0 55.0 Akhir 30.0 55.0 80.0

Isipadu asid hidroklorik yang digunakan/cm3 ii) iii) iv)

Jadual di atas menunjukkan keputusan titratan itu. (a) Lengkapkan Jadual di atas. (2 markah)

(b) Nyatakan dua langkah yang perlu dilakukan semasa menjalankan titratan itu. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. (2 markah) (c) Berdasarkan jadual di atas. (i) Hitungkan purata isipadu asid yang digunakan dalam titratan itu.

Purata isipadu asid :………………..cm3 (ii) Apakah kesimpulan yang anda boleh buat daripada hasil titratan itu. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. (3 markah) 12

SKEMA JAWAPAN TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA AKTIVITI 1 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Perubahan yang hanya melibatkan dari segi fizik sahaja tanpa pembentukan bahan baru. peleburan ais pemanasan dan penyejukan lilin pendidihan air kepada stim menggoreng telur dengan minyak pengaratan besi pembakaran kayu api [terima mana-mana jawapan yang sesuai]

AKTIVITI 2 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) Kedua-dua perubahan ini memerlukan tenaga Ada Biasanya banyak tenaga digunakan Kekal, tidak mudah dibalikkan Perubahan siifat kimia Tiada Biasanya sedikit tenaga digunakan Tidak kekal, mudah dibalikkan Perubahan sifat fizikal

AKTIVITI 3 i) ii) iii)
Gas diserap dari persekitaran Haba hidrogen

Tindak balas eksotermik

Alat pemampat

Bilik mangkin

Suhu persekitaran menurun
Campuran gas ditulenkan dan dikeringkan

AKTIVITI 4

Campuran gas di mampatkan

Gas nitrogen

Campuran gas mengalir ke bilik mengkin Suhu 450oC Tekanan 200 atm Mangkin besi

13 Disejukkan Cecair ammonia Gas ammonia

AKTIVITI 5 6. Tindak balas yang menggunakan tenaga elektrik untuk menguraikan suatu sebatian kimia di sebut elektrolisis 7. Sebatian dalam keadaan leburan atau larutan akueus yang dapat mengalirkan arus elektrik di sebut elektrolit 8. Rod karbon yang terletak di dalam elektrolit dikenali sebagai elektrod 9. Elektrod yang disambungkan kepada hujung positif bateri di sebut anod, manakala elektrod yang disambungkan kepada hujung negetif bateri disebut katod 10. Kuprum klorida merupakan satu sebatian ion.Dalam keadaan berair, ia terurai menjadi ion positif (kation) dan ion negatif (anion) yang bergerak bebas. AKTIVITI 6 a) i) ii) iii) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) katod anod elektrolit klorida ion klorida , atom klorin atom klorin molekul gas klorin kuprum ion kuprum , atom kuprum ion kuprum logam kuprum bromida ion bromida , atom bromin atom bromin molekul gas bromin plumbum ion plumbum logam plumbum

b)

c)

AKTIVITI 7 a) i) tidak tulen 14

ii) iii) iv) b) i) ii) iii) iv) v) i) ii) i) ii) iii) iv) v) i) ii) iii) iv) v)

tulen rod argentum tak tulen terkakis (melarut) rod argentum tulen dienap oleh lapisan pepejal kelabu berkilat larutan kuprum (II) nitrat / kuprum (II) sulfat kuprum tidak tulen kuprum tulen rod kuprum tak tulen terkakis (melarut) rod kuprum tulen dienap oleh lapisan pepejal perang Kepingan kuprum terkakis (melarut) Paku besi dienap oleh lapisan pepejal perang kepingan argentum sudi besi argentum nitrat kepingan kuprum terkakis (melarut) sudu besi dienap oleh lapisan pepejal kelabu berkilat ion oksida atom oksigen molekul oksigen ion aluminium ion aluminium

c) d)

e)

UJIAN 1. a) b) c) d) a) 10.6 9.7 1.09 10.6 – 9.7 = 0.9 g i) ii) iii) iv) i) ii) i) ii) 4.5 25.5 25.0 25.0 kelalang kon hendaklah sentiasa digoncang semasa asid dititiskan asid hidroklorik dalam buret dititiskan perlahan-lahan 25.2 isipadu sebanyak 25.2 cm3 asid hidroklorik diperlukan untuk meneutralkan 50 cm3 larutan natrium hidroksida

2.

b) c)

15

16