P. 1
Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

|Views: 165|Likes:
Published by Ahmad Zulfadhli

More info:

Published by: Ahmad Zulfadhli on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

pdf

text

original

Pendidikan Awal Kanak-Kanak Islam

Written by Zul Saturday, 11 July 2009 15:02

Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif Prof. Madya Dr. Mastura Badzis Pengarah, Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC) Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia (Naib Presiden HELWA) Pendahuluan Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuknya yang praktikal, hasil pendidik seharusnya dapat an melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan µilmu¶ atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika ituataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa yang akan datang (Department of Education and Science, 1990). Dalam erti kata lain, segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak -kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur, mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini, kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Apa yang membeza kan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya. Kalau sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya di aras pengetahuan tanpa adanya penyemaian aqidah dan pemantapan akhlaq, maka sudah pastilah nilai penghayatannya kontang dan proses aplikasinya tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Akibatnya, generasiyang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan inteleknya tetapi µpencapaian tinggi¶ yang hakikatnya dalam ruang lingkup yang sempit yang hanya didasarkan kepada ketinggian pencapaian akademik sedangkan dari aspek-aspek yang lain ia pincang dan tiada keseimbangannya. Maka jika inilah yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini, ini bererti pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang. Analisis fakta dari perspektif sej rah telah cukup a membuktikan bahawa kehancuran tamadun manusia contohnya Mesir, Greek, Rom dan Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai- nilai akhlaq murni kepada generasi pewaris dan kontangnya penghayatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan Kepentingan Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal dan Cabaran Pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik Muslim. Dala menempuh alam m cyber dan teknologi maklumat tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Ini kerana kanak -kanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah agama. Mereka adalah generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan Islam sebagai agama sejagat. Pernyata dari hasil-hasil kajian ilmiah samada di timur, di barat malah seanterio dunia , dapatan kajian

unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. tidak juga tumpuan kepada pencapaian akademik mengorientasi pemikiran rakyat Akan tetapi ianya berpunca dari keprihatinan dan . adakah apa yang kita rancangkan hari ini pastinya nanti dapat melahirkan generasi rabbani pewaris anbiya¶ dan ulama¶? Ada bukti yang menunjukkan. pemikiran. masih timbul persoalan dan keraguan di sudut hati para penyelidik yang membuat kajian . pemerhatian. Satu persoalan yang ingin saya kemukakan disini. berketrampilan. anakala epun. daya intelek kanak kanak Islam selalu dikatakan agak ketinggalan ke belakang jika dibandingkan dengan kanak-kanak di negaranegara barat umpamanya?. negara yang suatu ketika dahulu pernah lumpuh akibat ledakan bom atom. Satu kajian yang dilakukan oleh seorang penyelidik Barat mendapati bahawa pembinaan pemikiran masyarakat epun bukanlah disebabkan oleh laungan suara kebangkitan atau paluan gendang lagu membakar semangat. Hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak. efinisi Kurikulum untuk Kanak-kanak 6 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan alaysia Kebangsaan Pendidikan 7 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan.membuktikan bahawa endidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhan sesuatu bangsa dan pemangkin kepada isi wawasan halatuju negara. kemahiran. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. kenapa tahap pemikiran kanakkanak Islam secara umumnya tidak 'advance'? Kenapa ketrampilan. Kajian ang dilakukan di Amerika S arikat misalnya menunjukkan bahawa setiap nilaian dolar yang dilaburkan untuk pendidikan awal yang berkualiti tinggi dapat memberikan pulangan yang tinggi samada dari segi perkembangan ekonomi mahupun perkembangan sos ial kehidupan masyarakat di negara tersebut. kewibaan. ustru itu boleh dikatakan di sini bawa ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak -kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. apatan terbaru dari kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 8 ²8 % perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanak-kanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut. asyarakat epun telah menyediakan generasi mereka dengan daya ketahanan menghadapi cabaran dari aspek fi ikal dan mental. ¤ ¤ ¢ ¥ ¨ ¤ ¦ £ © ¢ £ £ ¦ £ © ¡   ¡ ¤ £ § § . rohani. berwawasan . Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku dari usia hingga empat tahun manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun. nilai. peka dan prihatin kepada perkembangan kanak-kanak Islam hari ini. Sebahagiannya masih mencetuskan. kepekaan pemimpin dan rakyat negara itu terhadap pembentukan generasi awal. norma. dalam jangkamasa yang tak sampai setengah abad ia mampu bangun menjadi tunggak ekonomi dunia. diperingkat umur 6 tahun pertama inilah peringkat paling utama dan paling laju perkembangan mereka berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan. dan mereka juga bertungkus lumus menumpukan perhatian membina daya keintelektualan dan menggarap potensi semulajadi setiap indi idu kanak-kanak sejak dari peringkat awal perkembangan. tinggi daya keintelektualan dan utuh imannya. engapakah anak-anak ini meskipun disemai dengan benih-benih keimanan masih terjebak dengan gejala social yang memalukan di kala besarnya? Adakah sesuatu yang tidak kenadengan kurikulum pendidikan Islam atau mungkin kekeliruan berlaku dari segi aplikasi? Adakah mungkin kerana ini yang kita katakan kita memerlukan satu tajdid dan perubahan? ungkinkah pendidikan kanak -kanak di peringkat awal berasaskan binaan kurikulum integratif boleh menjadi salah satu cara penyelesaiannya?Justru itu suatu yang amat wajar untuk kita meneliti kembali kurikulum pendidikan anak-anak di peringkat awal usia ini jika generasi yang mahu kita lahirkan adalah generasi serba boleh.

Inilah konsep utama yang perlu difahami Binaan Kurikulum Integratif Kurikulum integratif mempunyai makna yang subjektif. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanak kanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. aktiviti. Sebagai contohnya masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. United Kingdom berpandangan bahwa kurikulum untuk kanak-kanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur. 8 . kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang dididedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak . perancangan. termasuklah juga bahasa/ teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak2 menggunakannya dikalangan rakan sebaya atau orang lain malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar dari persekitaran mereka.Kurikulum pendidikan bila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Integratif di sini boleh memberi maksud kesepaduan iaitu menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. . namun inilah yang dikatakan kurikulum yang tersembunyi. peralatan. mungkin kerana ia merasakan yang membaca buku lebih penting dari membasuh tangan berdasarkan sikap yang ditonjolkan oleh si ayah walaupun pada hakikatnya bukanlah si ayah bermaksud begitu. Kurikulum integratif juga boleh memberi        !  y y y Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak-kanak Segala aktiviti. di rumah atau di luar rumah. jadual waktu. ontoh yang paling dekat bila seseorang kanak-kanak kecil meminta ayah membasuhkan tangannya selepas makan tetapi si ayah sibuk membaca suratkhabar. p. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. orang dewasa. Terkadang-kadang kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi. tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. samada digalakkan atau ditegah ara bagaimana persekitaran fi ikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri  ! ! . Bruce dan eggitt pula menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanakkanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong. keluarga dan masyarakat sekitar alam ertikata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak -kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa.secara langsung atau tidak langsung yang ditimba oleh seseorang kanak -kanak sepanjang proses mereka membesar. Jadi tidak hairanlah kalau si kecil selepas dari peri stiwa itu tidak membasuh tangan selepas makan sebaliknya terus ingin membaca buku. sikap dan tingkahlaku samada yang dirancang atau tidak . mengarah. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. maka si anak mungkin akan memahami bahawa membaca suratkhabar itu lebih penting dari membasuh tangan. merangsang dan membantu menggarap potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya epartment for Education and Science. y alam konteks Islam. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak y Penglibatan ibubapa dalam perkara-perkara yang disebutkan N B. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia tahun dari National hildren Beaureu . Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari sikap. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri.

a. memiliki daya kemahiran berfikir yang tinggi serta memperolehi kemahiran meyelesaikan masalah yang dapat membentuk semangat jati diri dan keyakinan yang tinggi. maka akan pincanglah aspek perkembangan yang lain malah boleh memberi kesan negatif pula kepada perkembangan personaliti seseorang kanak-kanak. Ketiga. alam ertikata lain ilmu pengetahuan dan pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada kanak -kanak di peringkat awal usianya perlulah suatu yang komprehensif dan bersepadu bukannya terpecah -pecah mengikut subjek kerana ini akan menjadikan kanak-kanak menjadi keliru dan seolah-olah ada µbatasan¶ dalam mendalami sesuatu ilmu atau pengetahuan yang didedahkan kepada mereka. Setiap kanak-kanak adalah individu yang unik yang perlu dipenuhi hak dan keperluan mereka agar dengan itu potensi mereka dapat digarap sebaik mungkin kerana mereka adalah aset utama sesebuah negara. anakala di Timur di Jepun " # # % $ # " " " . nescaya kanak-kanak akan lebih kreatif. µEarly Learning oals¶. maka perkembangan sosialnya juga tidak mantap dan sudah pastinya ia tidak mampu menjadi pemimpin ummah yang baik pada masa yang akan datang. i barat misalnya modul program pengasuhan kanak-kanak dipelopori dengan pelbagai bentuk kurikulum seperti µ ontessori¶. ia akan mati begitu sahaja.maksud kesepaduan pelbagai kemahiran dalam satu-satu pengajaran atau mungkin juga kesepaduan kepelbagaian cabang-cabang ilmu dalam sesuatu subjek yang di ajar. ³ Berbicaralah dengan manusia mengikut kadar kemampuan akalnya´ Begitulah pesanan rasul s. alam kertas kerja ini saya ingin memfokuskan huraian mengenai binaan kurikulum yang integratif kepada tiga aspek. cekal hati. emosi. hasilnya akan lahirlah anak-anak yang berwibawa. Kita ambil apa yang baik dari barat apa yang boleh dilihat dengan mata kasar tentang amalan-amalan dan pendekatan-pendekatan mereka mendidik kanak-kanak dan kita sepadukan dengan pendekatan Islam yang kaya dengan teori dan khazanah ilmu yang berbagai. sel sel neuron dalam otak yang tidak dirangsang dengan pendedahan kepada pengalaman pembelajaran yang menjurus kepada sesuatu aspek. µ eggio Emilio¶. Andai ia digarap dari segi intelek tetapi emosinya tidak terdidik. kepada umatnya.w. Pertama.Alangkah ruginya kita umat Islam mengabaikan nikmat kurniaan Allah begitu saja sedangkan neuron itulah jika digarap dengan sempurna mungkin menjadi pemangkin kepada sesuatu perubahan kepada umat manusia. Kalau dari awal perkembangan kerohanian dan sosio -emosi mereka dititikberatkan. integratif dari segi kesepaduan aspek-aspek perkembangan dan potensi yang digarap di peringkat awal. Tetapi sebaliknya jika pendedahan awal yang mereka dapat hanya menumpu kepada perkembangan akademik atau satu aspek perkembangan semata-mata. sosial dan aspek-aspek perkembangan yang lain bergantung kepada cara bagaimana kanak -kanak mendapat pendedahan. integratif di sini bererti kita menyepadukan antara pendekatan barat dan Islam dalam mendidik anakanak. Jika sesuatu pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak adalah berasaskan µsubjek¶ maka sudah pastinya perasaan dan naluri ingin tahu mereka terbatas dengan pemfokusan kapada subjek dan mereka akan menjadi µrigid¶ sebaliknya jika pendedahan pengalaman pembelajaran adalah berasaskan kepada penggarapan aspek perkembangan dan bersesuaian dengan tahap dan kebolehan kanak-kanak. ungkin ini adalah satu tajdid atau pembaharuan yang perlu dilakukan. tinggi nilai harga diri. taqwa. Pendidik kanak-kanak sepatutnya menggarap potensi kanak-kanak berasaskan apa yang ia tahu kerana ini menjadikan kanak-kanak lebih berminat untuk mendalami sesuatu perkara. berketrampilan dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Barat dan Timur . Kedua. integratif dari segi kesepaduan maklumat yang disampaikan kepada kanak-kanak. Setiap aspek perkembangan kanak-kanak perlu digarap dengan sempurna tanpa melebihkan satu dari yang lain kerana sekiranya ini berlaku. apatan dari kajian ilmiah mendapati kanak-kanak di prasekolah terutamanaya tadika aliran agama adalah diajar berasaskan subjek dan bukannya berasaskan penggarapan aspek perkembangan. Sememangnya pengalaman pembelajaran seseorang kanak-kanak di peringkat awal usia mampu memberikan kesan yang positif atau negatif kepada perkembangannya di masa hadapan samada dari segi kognitif. µHigh Scope¶ dan sebagainya. Sesuatu program pendidikan awal kanak -kanak ini perlu dibentuk berdasarkan pandangan dan pendekatan integratif dan bersepadu gabungan Islam .

Ibnu Sina juga tidak terkecuali menyumbang dalam bidang ini apabila beliau membincangkan kepentingan hygiene dan penjagaan kesihatan kerana dua faktor ini adalah asas kepada pembentukan fizikal yang sihat. Keperihatinan terhadap persekitaran dan penyediaan pemakanan yang sihat dan bersih. Bermain adalah tugas utama kanak-kanak. kritis dan kreatif dalam setiap aspek kehidupan. satu penemuan yang ingin saya ketengahkan di sini setelah menyingkap fakta dari lipat n sejarah silam. Kita sering menyebut tentang Jean Piaget dan teori Perkembangan kognitif tetapi kita melupakan Ibnu Sina 37 -428 Hijria = 8 -1036 A yang membicarakan hal yang sama berkurun-kurun lamanya sebelum Piaget. Kanak-kanak adalah individu yang unik dan berbeza antara satu sama lain. . 3. alam sejarah Islam. 2. Ibnu iskawaih misalnya begitu menekankan pentingnya pendidikan akhlaq dan pembentukan sahsiah yang mulis manakala Imam Al Ghazali yang banyak menyumbang kepada perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Kita mula menyuarakan tentang kepentingan memahami perbezaan perkembangan individu di kalangan kanak -kanak tanpa merujuk penulisan Al-Ghazali dan hujah-hujahnya tentang hal tersebut dalam membicarakan isu-isu perkembangan sosioemosi kanak-kanak. fisiologi. Seringkali matapelajaran psikologi atau subjek perkembangan kanakkanak yang di ajar di institusi sekolah dan pengajian tinggi dirujuk kepada penemuan yang diketengahkan oleh barat. begitu ramai ilmuan dan cendiakawan yang memberi sumbangan kepada ilmu pengasuhan perkembangan. 7. 6) 4 ( 5 3 5 4 ) ( ( ' 6 ( 2 1 ( ( ( ( ) 0 & 3 . Pembinaan akhlaq dan pembentukan sahsiah. 8. µ Te ariki¶ menekankan kepada pendidikan yang berkonsepkan kebudayaa dan n menghormati tatacara kehidupan masyarakat aori. Hakikatnya pendekatan-pendekatan moden yang kita lihat pada hari ini sebenarnya dipelopori oleh para ilmuan Islam di zaman kegemilangannya suatu ketika dahulu. pendidikan keibubapaan dan pendekatan moden mendidik anak khasnya di peringkat awal usia dipelopori oleh barat dan tidak releven dengan Islam.misalnya. 4. emenuhi keseimbangan keperluan rohani. Semua ibu bapa pastinya ingin melahirkan generasi yang berfikiran mantap . Hakikatnya samada di barat atau di timur. dan pendidikan kanak-kanak. ceria dan selamat. angsangan neurologi dan deria melalui penglibatan yang aktif dalam setiap aktiviti. psikologi dan pembesaran fizikal kanak -kanak. semua manusia mengharapkan anak mereka kearah pembinaan syakhsiah mulia dan berkeperibadian tinggi serta berhemah dalam menghadapi a globalisasi yang semakin rus mencabar. emberi kebebasan dan ruang kepada kanak-kanak bagi mengenal pasti apa yang mereka mahu dan mampu lakukan. 6. a ungkin selama ini ramai yang beranggapan teori-teori dan ilmu-ilmu berkaitan perkembangan kanak-kanak. anakala Ibn Jamaah pula mengupas tanggungjawab pendidik dari segi memahami tingkahlaku kanak -kanak dan menanganinya melalui kaedah pengukuhan. Kemampuan kanak-kanak mendapatkan pengalaman adalah berbeza dari satu individu dengan in dividu yang lain telah diketengahkan oleh seorang lagi ilmuan hebat islam iaitu Ibn Khaldun. penekanan kurikulum kepada aspek hygiene. . Namun. Persekitaran yang kondusif. enghormati kepelbagaian dan hak-hak yang sama rata. begitu menekankan aspek belajar melalui bermain sebagai asas pengasuhan. Falsafah pendiddikan awal kanak-kanak yang berteraskan kepada pendekatan integratif tersebut jika diteliti secara mendalam adalah didasarkan kepada konsep-konsep berikut yang disepadukan antara dua pandangan: . kesihatan dan pemakanan sihat manakala di New ealand sebagai contoh. ewasa ini kita sibuk membicarakan tentang Emotional Intelligent yang dipelopori oleh Howard Gadgner tanpa kita sedari Ibnu Khaldun 733-808 Hijria = 1332-1406 asehi telah berabad lamanya mengupas isu tersebut di dalam kitabnya almuqaddimah.

dan seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Ghazali.isu Al-thawab wa al iqab eward and punishment) dan nasihat advice) sebagai penyelesaian Imam Al Ghazali begitu menekankan peri pentingnya ibubapa dan pendidik perlu menjadi role model atau ikutan yang baik kerana sikap atau tingkahlaku yang ditunjukkan oleh ibubapa sebenarnya adalah kurikulum dalam pendidikan seorang kanak-kanak. telah ada usaha sebegini dibuku kan dan dihurai oleh ulamak terdahulu sebagai contohnya Ibn Qayyim Al-Jauziah dalam kitabnya ³tuhfatul maudud fi ahkam almaulud´ Umat Islam yang mempelajari ilmu psikologi pendidikan pada hari ini sudah pastinya arif tentang teori teori yang dikemukakan oleh Behaviourist. Alangkah bijaknya tokoh ilmuan Islam Imam Al-Ghazali yang terlebih awal mengupas begitu detail persoalan sebegini dalam kitabnya Ihya¶ Ulumuddin dan mengemukakan lima aspek utama dalam pendidikan kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan: Qudwah ole model . Untuk mengekalkan tingkahlaku baik yang ditunjukkan oleh seseorang kanak-kanak. selalunya sarjana barat akan cuba melaksanakan dengan mencubanya melalui kajian-kajian ilmiah dan melakukan eksperimen yang lebih mendalam lalu setelah yakin dengan kesannya yang efektif lalu mereka mendabik dada mengatakan inilah teori baru dan yang untungnya kerana mereka mengamalkannya.. Dalam menangani masalah ini ibubapa atau pendidik di beri pilihan antara memberi pengukuhan dan ganjaran baik atau hukuman. Hakikatnya. i¶tiyad kelaziman/kebiasaan).! ealitinya. pembuktian antara kepercayaan dan amalan juga kesepaduan antara amanah yang dijulang dengan perlaksanaan yang perlu dibuktikan.. Perkataan kanak ) yang berasal dari perkataan tafula ) yang kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl 7 7 8 98 7 @ 9 98 8 8 8 7 8 . Ibnu Sina. Tidak ada yang kurang dan tidak ada cacat celanya agama Islam. c illan dan pelbagai lagi teori mengenai permainan dari perspektif barat disebut sebut dan dijulang. Pendekatan integratif juga memberi pengertian kesinambungan antara teori dan praktik. maka perlulah mereka selalu diberi pengukuhan. kanak-kanak belajar melaui pemerhatian yang jika dibiarkan ia akan menjadi kebiasaan atau I¶tiyad dan sukarlah u ntuk dibentuk. Susan Isaacs. Namun. ulahazah wa mutaba¶ah Observation and imitation).Di sana. Antara idea utama yang dikemukakan oleh teori ini ialah kanak-kanak relajar melalui pemerhatian dan mudah meniru apa saja perlakuan. Ikhwan Safa dan sebagainya.sini pendidik kanak-kanak begitu sibuk memperkatakan mengenai kepentingan bermain melalui belajar sebagai satu pendekatan kurikulum yang paling bersesuaian dengan kanak -kanak kerana ia merujuk kepada ciriciri semulajadi kanak-kanak yang sememangnya suka bermain. tetapi sikap umatnya yang perlu diubah. inilah punca kemunduran umat Islam dalam dunia globalisasi. hadis-hadis sebegini seperti tidak diberikan perhatian dan jarang dikupas. saya ingin membawa perhatian para hadirin budiman. ³Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubahnya. Kiranya ia sudahpun dipelopori oleh begitu ramai tokoh cendikiawan Islam seperti Al-Ghazali. Lalu apabila umat Islam berbicara mengenai perkembangan kanak-kanak sudah pastinya penulisan sarjana barat menjadi rujukan tanpa menyedari atau mungkin alpa.´ Seperti yang tertera dalam kitab karangannya ³ ayyuha alwalad´. Bersesuaian dengan sifat semulajadi kanak-kanak yang suka meniru perilaku atau apa sahaja yang ada di hadapannya. Jalan yang paling terbaik ialah dengan memberi nasihat yang pendekatannya adalah ³mendidik jiwa dengan jiwa atau alhal bilhal. Ini adalah antara contoh mengaplikasi teknik mendidik anak-anak di peringkat awal umur berasaskan kurikulum integratif menampakkan kesepaduan antara pandangan sarjana barat dan ilmuan Islam dalam menilai dan menyelesaikan masalah menanangani sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan seorang kanak -kanak. Social Learning Theory dan sebagainya. Nama Froebel. dalam Islam telah nyata dan terserlah segala teorinya namun dari segi aplikasi. alah banyak hadis-hadis yang menyebut mengenai kepentingan bermain dalam kehidupan kanak -kanak yang menunjukkan kesesuaiannya sebagai pendekatan utama perkembangan pembelajaran kanak -kanak.´ Sungguh benarlah firman Allah! Kesimpulan Sebagai kesimpulan dari kertaskerja ini.

Kasih sayang adalah elemen paling utama dalam proses mendidik. membelai.Barangsiapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan. Teguran dan nasihat yang lahir dari cetusan kasih sayang akan mencairkan hati yang keras sebaliknya kekasaran dan penonjolan ammarah akan membekukan jiwa yang lembut. Dalam membicarakan soal pendidikan anak-anak ini suatu perkara yang perlu kita fahami bahawa mendidik adalah suatu kesenian yang datangnya dari jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. kita sering melihat ata memang sedar u masyarakat barat kebiasaannya menggunakan pendektan berhemah dalam membentuk perilaku dan mendisiplinkan anak-anak. diasuh dan dididik dengan rapi. malas.a. alhal begitu banyak hadis dan saranan ulama yang menyebut tentang peri pentingnya mendidik anak ¶ dengan kesabaran dan kelembutan. Namun realiti yang berlaku dalam masyarakat Islam hari ini. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya: ³«Sesungguhnya kekerasan dalam mendidik memberikan kesan yang buruk kepada orang yang dididik lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian.membawa maksud sesuatu yang lembut. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga. ³sesungguhnya anak-anak kita adalah permata´. para sahabat dan cendidkiawan Islam dalam membentuk dan mendidik generasi. maka akan sempitlah pemikiran dan jiwanya lalu jadilah anak itu hilang kecerdasannya. Kembali dan rujuklah amalan asulullah s. Ini lah juga antara tajdid yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam mendidik anak-anak. Pendidikan anak-anak di peringkat awal usia yang berlandaskan pendekatan integratif seperti yang disarankan perlu dilaksanakan. terbawa -bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahat«´ allahua¶lam C B B A A . Suatu yang kreatif dan seni tidak akan lahir dari jiwa yang keras dan peribadi yang kasar yang dipenuhi rasa kejengkelan dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan akal. Di dalam kitabnya Al uqaddimah. Apatah lagi bila yang dihadapan kita itu adalah kanak-kanak yang putih bersih. Dalam memperkatakan mengenai kebaikan yang diamalkan oleh barat.w. I mam Al-Ghazali ahimahullah pernah menyebut. yang akan belajar apa sahaja yang ada di persekitarannya melalui pemerhatian. memeluk dan mencium anakanak. menghukum anak yang melakukan kesalahan selalunya dengan emosi dan jauh sekali dari mendidik. mudah rosak dan sensitif. yang akan meniru dari qudwah yang ditonjolkan seterusnya mengaplikasikan hasil pembelajaran melalui kebiasaan. Ia seperti sudah menjadi budaya mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->