Taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat.

Taubat marupakan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya agar mereka dapat kembali kepada-Nya. Agama Islam tidak memandang manusia bagaikan malaikat tanpa kesalahan dan dosa sebagaimana Islam tidak membiarkan manusia berputus asa dari ampunan Allah, betapa pun dosa yang telah diperbuat manusia. Bahkan Nabi Muhammad telah membenarkan hal ini dalam sebuah sabdanya yang berbunyi: "Setiap anak Adam pernah berbuat kesalahan/dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat (dari kesalahan tersebut)." Di antara kita pernah berbuat kesalahan terhadap diri sendiri sebagaimana terhadap keluarga dan kerabat bahkan terhadap Allah. Dengan segala rahmatnya, Allah memberikan jalan kembali kepada ketaatan, ampunan dan rahmat-Nya dengan sifat-sifat-Nya yang Maha Penyayang dan Maha Penerima Taubat. Seperti diterangkan dalam surat Al Baqarah: 160 "Dan Akulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebagaimana firmanya dalam surat Al-Baqarah: 222, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Taubat dalam Islam tidak mengenal perantara, bahkan pintunya selalu terbuka luas tanpa penghalang dan batas. Allah selalu menbentangkan tangan-Nya bagi hamba-hamba-Nya yang ingin kembali kepadaNya. Seperti terungkap dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu musa Al-Asy`ari: "SesungguhnyaAllah membentangkan tangan-Nya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari sampai matahari terbit dari barat." Merugilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan membiarkan dirinya terus-menerus melampai batas. Padahal, pintu taubat selalu terbuka dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Tepatlah kiranya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat: 133, "Bersegaralah kepada ampunan dari tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang dan Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." Taubat yang tingkatannya paling tinggi di hadapan Allah adalah "Taubat Nasuha", yaitu taubat yang murni. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Tahrim: 66, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah

. sedang cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka. kata Rasulullah (H. Apabila dosa atau kesalahan tersebut terhadap bani Adam (sesama manusia). Amr bin Ala pernah mengatakan: "Taubat Nasuha adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu pernah mencintainya". sambil mereka mengatakan 'Ya Tuhan kami. pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bresamanya. "Ya". mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungaisungai.kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat Nasuha adalah bertaubat dari dosa yang diperbuatnya saat ini dan menyesal atas dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu dan brejanji untuk tidak melakukannya lagi di masa medatang. sempurnakanlah bagi kami cahaya kamidan ampunilah kami. maka caranya adalah dengan meminta maaf kepadanya. "Apakah penyesalan itu taubat?". Ibnu Majah). sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu'". Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat.R.

taubat berarti kembali. Menyadari bahwa siapa pun yang bernama manusia punya kelemahan. akan ada gesekan atau kekeliruan yang mungkin teranggap kecil. debu sudah berubah menjadi kotoran pekat yang menutup hampir seluruh tubuh. Terlebih ketika peran sudah merambah banyak sisi: keluarga.´ Karena itu. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya karena Dialah yang Maha Pengampun lagi Penyayang. masyarakat. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. padahal punya delik besar di sisi Allah swt. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Padahal. Boleh jadi. Muslim) Saatnyalah seseorang merenungi diri untuk senantiasa minta ampunan Allah swt. pernah menyampaikan nasihat tersebut melalui Abu Hurairah r. Justru. tiba-tiba kafir di pagi hari. pernah ditanya seorang sahabat. terlekatnya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. . Selalu saja ada debu-debu lalai yang melekat.´ Taubat dari segala kesalahan tidak membuat seorang manusia terhina di hadapan Tuhannya. dan pergaulan sesama teman. tempat kerja. ³Ya. ³Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari sampai matahari terbit dari barat.´ (HR. Dan istighfar atau permohonan ampunan bukan sesuatu yang musiman dan jarang-jarang. Kadang orang tak sadar kalau lumpur yang melekat di kaki. ³Segeralah melalukan amal saleh. organisasi. Mereka menukar agama karena sedikit keuntungan dunia. tangan. badan. Taubat merupakan upaya seorang hamba menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama ini.´ (HR. Akan terjadi fitnah besar bagaikan gelap malam yang sangat gulita. tibatiba kafir di sore hari. ³Apakah penyesalan itu taubat?´ Rasulullah saw.a. Harus terbangun taubat yang sungguh-sungguh. dan mungkin kepala bisa dibersihkan dengan air sungai tersebut. kekhilafan. Dan sungguh. ³Taubat nasuha adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu mencintainya. pintu taubat selalu terbuka. Kekeliruan jenis ini mungkin saja tercetus tanpa sadar. dan diajarkan Rasulullah saw. akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. terkesan ringan tanpa dosa. Pintu taubat selalu terbuka luas tanpa penghalang dan batas. Kembali kepada kebenaran yang dilegalkan Allah swt. seorang beriman di pagi hari. Secara bahasa. Allah selalu menbentangkan tangan-Nya bagi hamba-hamba-Nya yang ingin kembali kepada-Nya. Di luar dugaan. ³Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orangorang yang mensucikan diri. Al-Baqarah: 222) Taubat dalam Islam tidak mengenal perantara. Beriman di sore hari.´ (QS. Itulah keadaan yang kerap melekat pada diri manusia. tapi berdampak besar.Taubat Sejati Tazkiyatun Nufus 4/10/2007 | 23 Ramadhan 1428 H | Hits: 10. kesadaran itu sengaja ditunda hingga tujuan tercapai. Ketika itu.621 Hidup tak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak yang becek di tepian sungai nan jernih. menjawab. Setidaknya. Diamnya seorang manusia saja bisa memunculkan salah dan dosa. Ibnu Majah) Amr bin Ala pernah mengatakan. Rasulullah saw. Belum lagi ketika kekeliruan tidak lagi bersinggungan secara horisontal atau sesama manusia. Rasulullah saw. Sedemikian lembutnya. Seperti terungkap dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu musa Al-Asy`ari. Melainkan sudah mulai menyentuh pada kebijakan dan keadilan Allah swt. merugilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan membiarkan dirinya terus-menerus melampaui batas.

sedang cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka. ³Dan barangsiapa yang tidak bertaubat. ada syarat buat taubat nasuha. Sedikit rezeki langsung taubat. atau taubat yang sungguh-sungguh. mereka itulah orang-orang yang zalim. ³Besok saya akan taubat. Sore taubat. aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa dan dengan bermacam-macam perbuatan durhaka. menyesali dengan penuh kesadaran segala dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Taubat yang tingkatannya paling tinggi di hadapan Allah adalah "Taubat Nasuha". taubat hanya hiasan bibir yang terucap tanpa beban. berfirman. Apabila dosa atau kesalahan tersebut terhadap bani Adam (sesama manusia). Tatkala aku mengetahui yang demikian itu aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu. Allah swt.´ Namun. Selain bersih dari kebiasaan dosa. "Hai orang-orang yang beriman. . pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bresamanya. mengembalikan hak-hak orang yang pernah terzalimi. kata Rasulullah (H. Manusia hanya bisa melihat dan merasakan dampak dari orang-orang yang taubat. berkata Nabi saw. Pagi taubat. maka caranya adalah dengan meminta maaf kepadanya. Banyak rezeki kembali maksiat. sambil mereka mengatakan 'Ya Tuhan kami. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat.. Taubat yang selayaknya dilakukan seorang hamba Allah yang ikhlas adalah dengan taubat yang tidak setengahsetengah. "Ya". apakah benar seseorang telah taubat dengan sungguh-sungguh. Amr bin Ala pernah mengatakan: "Taubat Nasuha adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu pernah mencintainya". ³Binasalah orang-orang yang melambatlambatkan taubat (musawwifuun).a. yaitu taubat yang murni. Ia juga bersegera menunaikan semua kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt. sore maksiat. dan hal-hal baik lain. Bahkan. meriwayatkan. Sementara mereka menghancurkan aku dengan Laa ilaaha illaahu dan istighfar. karena tak selamanya jalan mendatar. Hidup memang seperti menelusuri jalan setapak yang berlumpur dan licin. sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu'". Ibnu Majah). Atau.´ Dalam surat Al-Hujurat ayat 21.³ Abu Bakar pernah mendengar ucapan Rasulullah saw. sempurnakanlah bagi kami cahaya kamidan ampunilah kami. Benar-benar sebagai taubat nasuha. orang yang bertaubat mesti mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi. segera meninggalkan dosa dan maksiat. Bukan taubat kambuhan yang sangat bergantung pada cuaca hidup. Dan berhati-hatilah. mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.p Karena itu. Orang model ini selalu mengatakan. Agar risiko jatuh berpeluang kecil. Hanya Alahlah yang tahu. Taubat Nasuha adalah bertaubat dari dosa yang diperbuatnya saat ini dan menyesal atas dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu dan brejanji untuk tidak melakukannya lagi di masa medatang. taubat seorang hamba Allah tidak cuma sekadar taubat. Benarkah ia sudah meminta maaf.´ Ibnu Abas r. ³Iblis berkata.Orang yang mengulur-ulur saatnya bertaubat tergolong sebagai Al-Musawwif. membangun kehidupan baru yang Islami. membersihkan segala lemak dan daging yang tumbuh di dalam dirinya dari barang yang haram dengan senantiasa melakukan ibadah dan mujahadah. para ulama menambahkan syarat lain. Sebagaimana dijelaskan dalam surat AtTahrim: 66. dan mereka mengira dirinya berpetunjuk. pagi maksiat.R. Antara lain. bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. bertekad untuk tidak akan mengulangi dosa. Selain itu. "Apakah penyesalan itu taubat?". Segeralah mencuci kaki ketika kotoran mulai melekat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful