P. 1
Hikayat_Tanah_Hitu

Hikayat_Tanah_Hitu

|Views: 1,150|Likes:
Published by alpachri

More info:

Published by: alpachri on Dec 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

Sifar Ar-Rijal (Imam Rijali) Sumber source: www.anu.edu.

au

Sejarah adalah perkembangan penentuan ide diri, perjalanan perkembangan diri dalam roh. karena roh hakekatnya bebas,maka sejarah adalah perjalanan kebebasan.(Hegel)

(potongan seperti dari sumber)Empunya tanah, karena ia dari mulanya

datang. Itulah kesudahan bangsya Ambon. Alkissah peri mengatakan bangsya Jawa. Maka diceriterakan oleh yang empunya ceritera tatkala raja Tuban dinaikan kerajaan, maka tiada ia bersettia dan muafakat dengan kaum kulawarganya. Maka suatu kaum dua bersyaudara, seorang kiyai Tuli namanya dan seorang kiyai Dau namanya, dan seorang syaudaranya perempuan, nyai Mas namanya, ia naik serta kelengkapannya membawah dirinya mencari tempat kedudukannya. Hatta dengan kehendak Tuhan Yang Mahatinggi dibawah oleh angin dan arus datang ke tanah Hitu. Ia masuk dalam labuan Husekaak namanya. Maka tiada melihat negeri dan tiada manusyia, lalu turun daripada kelengkapannya, naik ke darat membuat negeri akan kedudukannya.Hatta demikian itu keluar seekor anjing, maka orang itu dikatakan: ‘Ada anjing, adalah lagi manusyia; jikalau ada manusyia, ada juga negeri.’ Lalu ditangkap anjing itu, digantungkan suatu bungkusan di atas leher anjing itu. Ada pun dalam bungkusan itu serba sedikit daripada alamat negerinya. Lalu dilepaskan anjing itu pulang ke negeri kepada tuannya. Maka apalah* dilihat tuannya bungkusan itu, maka ia melihat alamat serba sedikit itu. Maka ia berkata kepada orang sekalian: ‘Ada juga manusyia di pantai itu.’ Maka ia mengambil buah-buahan akan tanda alamat negerinya, lalu digantung kepada leher anjing itu, dilepaskan pulang keluar ke pantai. Maka dilihat oleh orang itu, maka kata orang itu: ‘Marilah kita pergi periksyai kepada negeri itu’, lalu ia berjalan. Hatta ia datang ke tengah jalan, maka bertemu seorang, lalu dipangil serta dengan dia berjalan menuju kepada negeri dan orang dalam negeri itu pun keluar semuanya berjalan ke pantai. Maka ia bertemu dengan penguluh kelengkapan itu, maka kedua pihak berhadapan bertanyatanyakan kehendaknya datang itu. Maka menyahut penguluh kelengkapan itu, segala hal-ahwal semuanya diceriterakan kepada orang itu. Lalu ia bertanya pula kepada orang negeri itu, maka menyahut orang itu. Segala hal-ahwal mulanya datang itu diceriterakan kepada penguluh kelengkapan itu. Tellah demikian itu, maka kedua pihak bennarnya jual-beli, tukar-menukar beramai-ramaian. Hatta datang malam orang itu pun pulang ke negerinya. Apabila datang esok harinya, ia turun juga jual-beli, tukar-menukar sebagailah. Maka suatupun tiada dalamnya melainkan melakukan kesukaannya. Itulah kesudahan bangsya Jawa. Alkissah peri mengatakan bangsya Jailolo dan diceriterakan oleh yang empunya ceritera, demikian riwayatnya. Ada pun dalam negeri Jailolo itu dua bangsya, seorang bangsya Jailolo dan seorang bangsya Jawa, yakni anak raja keduanya. Maka dalam

lalu ia berangkat mencari tempat akan kedudukannya. lalu bertanya-tanyakan: ‘Darimana engkau datang dan di mana engkau duduk?’ Maka ia menyahut: ‘Di darat sungai ini kami duduk. maka ia pergi sendirinya kepada orang itu. Maka syaudaranya dan setengah raiyat turun duduk menjadi penghulu kepada negeri Lisabata. lalu masuk ke dalam sungai. Entah apa-apa kehendaknya gennap puluh dan tanjung sehingga datang ke benua Bacang. Tellah sudah paduka syaudara enda dinaikan kerajaan dan negeri yang dipetuhan pun sudah rusak. Daripada ketika itu sebuah perau daripada orang yang datang itu keluar memukat. Alkissah peri mengatakan bangsya Goron* dan diceriterakan oleh yang empunya ceritera demikian riwayatnya.[Sekali] perastawa* dengan kehendak Allah ta`ala ia datang kepada suatu tanjung Nukuhali. maka jadi fitna dalam negeri endak berkelai. Sama berhadapan. setengah mengatakan bangsya Jailolo akan kerajaan dan setengah mengatakan pula bangsya Jawa akan kerajaan. kiyai pati namanya atau Ulima* Sitaniya*. seorangpun tiada mengetahui dia. Itulah kesudahan riwayat bangsya Jailolo. Tellah demikian itu maka sebuah perau daripada pihak bangsya Jailolo ia keluar mengambil ikan. ada datang ke tanah Seran. pattik minta maaf ke bawah dulli yang dipetuhan. maka ia tiada mau pulang lagi. Ia dibawah oleh angin dan arus datang ke tanah Ambon. Lalu menyeberang ke tanah Hitu. lalu bertanya padanya: ‘Darimana datang dan apa kehendakmu datang ini?’ Maka ia menyahut: ‘Ada pun kami ini datang dari . maka cerai-berai kelengkapannya itu. Maka suatupun tiada hijab pada mereka itu melakukan kehendaknya. Ada datang ke tanah Buru. maka ia naik ke darat mengambil tempat akan negerinya. Maka di belakangnya itu dinaikan bangsya Jailolo akan kerajaan. Lalu ia pulang sehingga seorang juga. Maka ia berangkat sehingga datang ke tanjung Siyal*.’ Tellah didengar warta demikian itu. masuk dalam labuan. lalu ia menyuruh rusak negeri syaudaranya. masing-masing membawah aluannya. Seorang pula kaum gulawarganya duduk menjadi penghuluh kepada negeri Waiputih. ia duduk di tepi sungai itu menengok pada orang mengambil ikan itu dan orang mengambil ikan itu pun pandang kepadanya.’ Lalu perau mengambil ikan itu kembali menyampaikan khabar kepada perdana Jamilu. Hatta berapa lamanya di tengah jalan serta kehendak Tuhan Yang Mahatinggi datang ribut dan angin. digelar Sellat* namanya. demikian katanya: ‘Hai tuhanku. hatta datang kepada suatu ketika serta dengan kehendak Allah ta`ala keluar bangsya Jawa serta dengan kelengkapannya. Tellah demikian itu.keduanya itu. Maka disampaikan khabar itu kepada syaudaranya. diam dirinya dalam utang.

Jika benar yang di bawah itu. maka menyuruh orang membawah kepadanya. Daripada itulah kurelahkan anaku akan isterimu.’ Lalu dipersuamikan anaknya serta makan minum bersuka-sukaan dalamnya. Maka jadi empat negeri pada tatkala itu. Ia berhadapan dengan perdana Jamilu bijaksana. maka kata Jamilu: ‘Pada hari ini dan ketika ini kita sempurnakan janjian itu. lettalah kepadanya. jika bagai kata demikian itu? Tetapi baik kita periksyai dahulu atau ia maukah atau tiada mau kepada kami. orang besar daripada Goron*.’ Maka menyahut: ‘Kujungjung ke bawah kadim yang memeliharakan dan mengasih dagang piyatuh. lalu masuk serta orang banyak dan permullianya dengan adat sehinggasana.’ Maka kata Jamilu: ‘Betapa kata demikian? Karena ia hamba mengapa maka kau ambil kepadanya? Didengar orang seolah-olah dicellai kepada kita. Ada pun yang di atas itu. Tellah demikian itu. Maka perintah dengan baik patut pakaian yang baik kepada hambanya.’ Maka ia menyahut: ‘Apatah daya? Untung kita serta kehendak Allah ta`ala. dan pakaian yang jahat kepada anaknya. dari dunia datang ke akhirat akan syaudaraku dan ada pun yang di bawah memagang penyapu itu. Maka ia tersunyum serta barpantung: ‘Harap-harap janji tuhan mengasih dagang piyatu. Tellah kesudahan anak cucu Goron* linang. Maka kata perdana Jamilu: ‘Bennarlah anaku. lettalah kepadanya. Tellah kesudahan kataku termasyhur didengar oleh orang sekalian. ia duduk di atas di hadap orang banyak.’ Lalu keduanya pergi masuk dalam negeri kepada rumah perdana Jamilu. karena ia anak yang empunya negeri. karena tiada patut hamba dan orang baik. Kepada anaku juga yang menyasal. Itulah nyata orang berbahagia dalam dunia. Maka . tetapi tiada mengapa. Tellah demikian itu.benua Goron* dan kehendak kami mencari tempat kedudukan kami. tuhan perhamba akan kami.’ Lalu diam dirinya. demikian katanya: ‘Apabila bennar anaknya yang di atas itu. Siapa mengetahui tipu dayah tuhan?’ Lalu menyahut demikian katanya: ‘Dagang piyatu minta maaf.’ Maka kata perdana Jamilu: ‘Maukah duduk serta kami?’ Maka ia menyahut: ‘Mengapa maka tiada mau. Lalu dicampakan serta dengan kehendak Tuhan Yang Mahasuci lettalah kepada yang di bawah itu. ada pun kami ini anak dagang. Itulah sebabnya baik kita periksai dahulu. jikalau dengan faedahnya yang baik?’ Maka pula perdana Jamilu: ‘Mengapa maka tiada dengan faedahnya yang baik? Jika duduk serta kami kupersuamikan anakku akan isterimu supaya jangan was-was hatimu kepada kami. Itulah negeri bangsya Goron*.’ Lalu ia menyaksyikan sepahnya. maka ia mengambil tempat akan kedudukannya.’ Maka ia menyahut: ‘Apatah daya lagi. ia duduk di bawah serta memegang penyapu. perdana kipati namanya.

jikalau dinamai bendahara pun benar juga. melainkan melakukan kehendaknya. Berapa lamanya maka datanglah angkatan itu. jumlahnya tujuh kampung dalam negeri Hitu. Kemudian daripada tiga itu. Alkissah peri mengatakan tatkala keempat perdana muafakat itu menjadi suatu negeri dan keempat kampung. lalu berkellai. Itulah seperti emas. Ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan daripada keempat perdana. Lalu Zamanjadi menyuruh mengambil angkatan dari negeri Selan Binaur datang endak menyarang kepada negeri perdana Mulai. maka fitna kedua kaum itu. maka dimasukkan tujuh pengawanya serta tiga puluh gelarannya. Ada pun Zamanjadi dipindakan Totohatu namanya dan perdana Mulai Mulai dipindakan Tanihitumesen namanya dan perdana Jamilu dipindakan Nusatapi namanya dan perdana kiyai pati dipindakan Pati Tuban namanya. Hatta berapa lamanya seorangpun tiada manang kepada seorang dan seorangpun tiada allah kepada seorang. Tellah sudah muafakat. Zamanjadi dan perdana Mulai. Itulah kesudahannya. Alkissah peri mengatakan daripada pihak rayatnya tiga puluh gelaran dan daripada tiga puluh gelaran itu tujuh pengawanya yang besar. Alkissah peri mengatakan bangsya Ambon dan peri mengatakan bangsya Jawa. serta dipindakan nama keempat itu. Dan berjanji-janjian serta berputusan barang sesuatu pekerjaan dalam tanah Hitu. makan minum sehingga menanti kepada angkatan itu. tiada dengan supuhnya lagi. maka diceriterakan oleh yang empunya ceritera. dan dinaikan kerajaan pun patut juga daripada bangsyanya datang itu. sekali perastawa dengan kehendak Allah ta`ala dua kaum. maka dimasukkan tiga kaum dahuluh. Maka dimasukkan tiga kaum itu tiga kampung. sehingga takluk namanya. Karena ia itu tiada dibesarkan dan tiada dan tiada dihinakan dan tiada dinaikan dan tiada diturunkan.dengan kehendak Allah ta`ala muafakat keempat perdana itu menjadi suatu negeri dan empat negeri itu dijadikan empat kampung dan empat nama. Dan perdana Mulai pun menghimpunkan segala hulubalangnya. maka muafakatlah keempatnya. Lain daripada itu tiada dimasukkan. Zamanjadi endak akan kerajaan dan perdana Mulai pun ia akan kerajaan. Itulah kenyataan empat bangsya itu. Itulah dimasyhurkan nama keempat itu dalam tanah Hitu. Itulah diadatkan zaman datang kepada zaman turun-menurun. Apabila kepada suatu pekerjaan. Ada pun keempat perdana itu. lalu dikerjakan dan tiada lain lagi daripada keempat perdana itu. Kemudian daripada itu datang suatu bangsya tiga kaum yang ia datang dari negerinya. Itulah kesudahan kaum daripada pihak empat perdana. keduanya melakukan kehendaknya. lalu turun menyarang . tiada berubah lagi. maka keempat perdana muafakat dahuluh.

Maka kedua kaum diiakan kata perdana Jamilu itu. Apabila sudah lupa kepada harkatnya itu. lalu ia keluar berhadapan dengan orang sekalian. sunyilah negeri.’ Tellah berjanji demikian lalu ia pulang. Maka kembali angkatan itu tiada boleh allah kepada negeri. karena ia sudah tahu perbuatan kita. demikian katanya: ‘Apa tipu kita.’ Itulah sebabnya. Bennar katanya ia memulai negeri. lalu keluar.’ Maka kata pula perdana Mulai: ‘Apabila engkau tolong kepadaku. Hatta datanglah kepada hari yang diperjanjikan itu. Maka ia berkata: ‘Apa tipu kita kepada dua kaum ini? . tetapi Zamanjadi dahulu datang. Hatta seketika juga patah angkatan itu.’ Maka kata perdana Mulai kepada perdana Jamilu: ‘Maukah tolong kepadaku?’ Maka ia menyahut: ‘Mengapa maka tiada mau? Tetapi jika ada faedahnya. tetapi ia duduk dalam hutan. Maka ia berkata: ‘Betapa kehendakmu kepada Zamanjadi itu?’ Maka menyahut perdana Mulai: ‘Ada pun kami kedua kaum ini kepada bennarnya siapa akan kerajaan?’ Maka kata perdana Jamilu bijaksana: ‘Jika kepada bennarnya engkau juga. demikian katanya: ‘Betapa kehendakmu kepada orang itu?’ Maka menyahut Zamanjadi serta bertanya kepada perdana Jamilu: ‘Ada pun kami kedua ini kepada bennarnya siapa patut akan kerajaan?’ Maka kata perdana Jamilu: ‘Jika kepada bennarnya Zamanjadi akan kerajaan. Hatta datang kepada esok harinya pergi pula kepada Zamanjadi. Maka angkatan itu pulang dengan dukkacittanya dan empunya negeri pun makan minum bersuka-sukaan dan beramai-ramaian dalam negeri. Aku pun demikian lagi. maka kedua kaum itu harkat* serta senjata.’ Maka menyuruh pula kepada Zamanjadi pun demikian juga. Daripada itulah pantai Hitu dinamai Liasela* namanya. maka menyahut perdana Jamilu pun demikian itu juga. maka kata Zamanjadi kepada perdana Jamilu bagai kata perdana Mulai itu juga. Demikian perinta perdana Jamilu: ‘Apabila datang kepada hari anu. lalu undur daripada karas parang rakyat perdana Mulai. himpunlah orang serta senjata. Itulah kita perjanjikan. ia kemudian. Maka kita pun masuklah kepadanya melakukan kehendak kita itu. Hatta berapa lamanya maka perdana Jamilu bijaksana ia pergi kepada perdana Mulai. Apabila ia keluar mencari kehendaknya. Sebennar ia datang dahulu.’ Maka kata perdana Jamilu: ‘Jika bagai kata demikian itu.’ Maka diiakan oleh perdana Mulai. Maka datang suruan perdana Jamilu kepada perdana Mulai. karena engkau memulai negeri ini. Barparanglah kedua pihak itu. Sabar dahulu serta baik-baikan dengan dia. ikutlah perintaku. apa barang kehendakmu itu dan apa katamu itu tiada kulalui. serta berjanjian hari dan ketika itu. Lalu ia pulang masing2 membilang hari yang diperjanjikan itu.kepada negeri dan empunya negeri pun keluar. kemudian berbuat kehendak kita itu.

Ada pun pada ketika ini kita buat demikian pada keduanya: jika ikut kata orang sekalian. maka diiakan oleh dua pihak itu. al-hamdu li-'llah. supaya menanti kehendak Tuhan Yang Mahamurah berbahagia kepada seseorang akan yang dipetuhan. Hatta datang musim sultan pun pulang. Tatkala itu seri sultan Maluku paduka Zainul Abidin khallada 'llahu mulkahu wa-saltatahu ia datang ke benua Jawa. ’Tellah demikian itu maka menyuruh kepada dua kaum itu segala perastawa perinta kata itu semuanya dikatakannya. Empat puluh orang pendagar. Lalu bersettia dan muafakat serta perjanjijanjian dan bersumpah-sumpahan sehingga datang kepada hari kiamat seperti firman Allah: ‘Inna 'llaha la yukhlifu 'l-mi`ada. yakni keempatnya bersamakan.’ Itulah pertama yang memulai perjanjian. maka demikian keduanya. Apabila barang suatu pekerjaan melainkan keempatnya berhadapan. lalu barparang pada ketika itu. maka dikerjakan.Apabila Zamanjadi akan kerajaan. Apabila keduanya akan kerajaan. Alkissah dan diceriterakan oleh yang empunya ceritera. Baik juga kita kata demikian kepadanya. Lalu bertanya kepada perdana Pati Tuban Maka segala hal-akhwalnya semuanya diceriterakan kepada serri sultan. perdana Mulai tiada mau sembah. yakni antun-antun. Apabila ia keduanya akan kerajaan. yang tiada mengikut itu bukanlah kaum kita sekalian. maka bertemu kepadanya. Lalu keluar kepada orang sekalian. Kemudian daripada itu jika seorang tiada atau dua orang atau tiga orang sehingga seorang jugapun nama keempat juga. karena empat perdana itu seseorang tiada tinggi kepada seseorang dan seseorang tiada randah kepada seseorang. Sehingga datang ke tanah Bima ada suatu fitnah dengan raja Bima. Atau salah suatu mengikut kata ini. maka jadi akan kerajaan. mengiring kepada serri . yang mengikut itu kaum kita sekalian ini. Apabila tiada mengikut. Maka perdana Pati Tuban ia belayar ke benua Jawa tuntuti agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. apatah daya sudahlah. dan jika perdana Mulai akan kerajaan. itulah sempurna kerajaan. Maka suatupun tiada ellat lagi dalamnya. Maka keempat perdana itu seorang tiada tinggi kepada seorang dan seorang tiada randah kepada seorang. belum lagi kedangaran dalam dunia suatu negeri dua kerajaan. Itulah yang bersatuan nama keempat itu selamah-selamahnya zaman datang kepada zaman. supaya kita menanti karunia Allah ta`ala. Itulah adat keempat perdana dalam tanah Hitu. Zamanjadi pun demikian juga tiada mau sembah. Melainkan kehendak Allah subhanahu wa-ta`ala serta orang muafakat. sekali perastawa keempat perdana berhadapan muafakat. jadilah empat kerajaan dalam negeri. maka bersettia muafakat dan bersuka-sukaan kembalilah kepada adatnya.

lalu negeri Hitu pun masuk iman kepada Allah dan nabbi Muhammad serta agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. maka ia bersettia dan muafakat dengan pangeran. lalu menyeberang ke tanah Hitu. Tatkala itu nyai Bawang* akan kerajaan.’ Hatta datang . Lalu mati hulubalang itu dan raja pun luka. Maka kuceriterakan yang empunya ceritera demikian riwayatnya. maka mengatakan peri hal-akhwal perjanjian dengan raja Maluku itu. Ia masuk ke pantai Waibuti. dan serri sultan pun serta menettah hulubalang itu. Pada ketika itulah negeri Hitu dan negeri Waiputih serta negeri Eran* ketiganya muafakat bersama-sama. sehingga datang kepada sultan Khairun Jamil akan kerajaan zill Allah fi 'l-alamin. Tellah demikian itu kuceriterakan yang empunya ceritera. Itulah sebabnya dan seperkara lagi nama syaudaraku itu kuberikan kepadanya. sehinggalah termasyhur Ternate dengan Hitu. Maka masyhurkan demikianlah riwayatnya: ada pun tatkala serri sultan Khair Jamil akan kerajaan itu. Lalu ia memberi nama Patinggi: ‘Karena nama Jamilu itu artinya kepada bahasa Jawa “jangan mengikut”. Ada pun tatkala utusan datang ke Ambon itu singga di tanah Boanoh*. Semuanya dikatakannya kepada orang sekalian serta dijungjung titah itu. maka ia bertanya bangsya perdana Jamilu. lalu ia bertanya kepada perdana yang besar dalam negeri demikian titah: ‘Hai segala perdana dan parwara sekalian.sulthan Zainul Abidin. Maka diceriterakan oleh [yang empunya ceritera] perdana Pati Tuban ia pulang ke tanah Hitu. maka lalu ke pantai Eran* dan dari pantai Eran* itu lalu ke tanjung Siyal. berapa kampung dalam negeri kita ini?’ Maka menyahut mankubumi: ‘Ada pun dalam negeri yang dipetuhan sembilan kampung jumlahnya. Tatkala perdana Pati Tuban ia datang dari tanah Jawa itu. akan kadi di negeri Ternate. Hatta berapa lamanya di tengngah jalan maka serri sultan Zainul Abidin pun wafatlah. sepuluh dengan negeri Hitu. Maka suatupun tiada hisab* melainkan memerintahkan tanahnya serta agama Allah dan agama nabbi Muhammad salla 'llahu alaihi wa-sallama amin ya Rabb al-`alamin. Hatta dengan ajal Allah maka datang seorang hulubalang raja Bima. Ia datang menuju serri sultan. Pada ketika itulah bawah kepada pendita yang alim. lalu menikam dengan lembingnya kennah kepada sultan Maluku. tuhan Bahrul* namanya. Maka keempat puluh pendagar itu dinaikan kepada raja di atas kelengkapan. Inna li-llahi wa-inna ilaihi raji´un. maka semuanya diceriterakan kepadanya. lalu belayar. Tatkala perdana Jamilu menyuruh utusan ke tanah Jawa mengadap kepada pangeran Japara. Alkissah peri mengatakan perdana Jamilu dan peri mengatakan panngeran Japara.’ Lalu menyuruh kiaicili* Darwis akan utusan ke tanah Ambon meneguhkan pula perjanjian itu.

kepada suatu hari keempat perdana berhadapan kepada suatu tempat. tetapi kita naikan dahulu seorang akan kerajaan. Itulah kesudahannya negeri Hitu dan negeri Japara. lalu membuat suatu mesjid tujuh pangkat.’ Dan seorang berkata pula: ‘Daripada beraja baik tiada beraja. Ada pun tatkala masuk iman serta mengesakan Allah subhanahu wa-ta`ala dan termasyhurlah agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama.musim utusan itu pun pulang dan orang Japara pun gennap musim tiada berputusan bedagang ke tanah Hitu dan tanah Ambon sekalian sebagailah. maka kuceriterakan yang empunya ceritera. sehingga Nyai Bawang* pulang ke rahmat Allah. Kemudian daripada itu.’ Maka kata keempat perdana: ‘Apa salahnya karena ia kerajaan? Tetapi sehinggalah kerajaan. Dan negeri Hitu pun firaklah* dengan negeri Japara daripada raja yang kemudian itu kuranlah adilnya seperti raja yang dahulu. Ia duduk bejuntai-juntai. pergi datang berulang2 tiada berputusan. baik beraja. Hatta berapa lamanya keempat perdana berhadapan serta orang banyak. Daripada ialah termasyhur agama Allah dan agama nabi Muhammad rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. nama yang dijungjung. Tiada lain daripada keempat . supaya kita periksai kepada faedahnya yang baik beraja atau faedah yang baik tiada beraja itu.’ Lalu dinaikan kaum gulawarganya seorang akan kerajaan. Apabila raja itu tiada dengan adilnya diupamakan matahari tiada dengan bercahayanya. Daripada itulah maka dikatakan firak. tetapi bukan firak. Tellah itu maka dinaikan Maulana ibn Ibrahim akan kadi daripada ia mutakalim daripada alim mahudum* guru sekalian tanah Ambon. Maka digelarnya Latu Sitania namanya. sehingga tiada sampai ini juga. yakni dipawahkan*. Maka suatupun tiada ellat dalam tanah Hitu.’ Maka kata pula: ‘Bennar juga kata keduanya itu tiada salah.’ Maka kata seorang pula: ‘Demikian faedah yang baik daripada yang tiada beraja. maka kata orang sekalian: ‘Nyatahlah faedah yang baik beraja dan faedah yang baik tiada beraja.’ Apa yang kehendaknya itulah diadatkan daripada zaman datang kepada zaman turun-menurun. yakni artinya ‘raja tanya’. Alkissah peri mengatakan syariat nabbi akhir zaman.’ Maka seorang pula berkata: ‘Mana faedah yang baik beraja itu dan mana faedah yang baik daripada tiada beraja itu?’ Lalu berkata keduanya: ‘Demikian faedah yang baik beraja. Dan dinaikan hukum* AbubakarNaseddiki* namanya. Ada pun amar dan nahi serta adat semuanya itu melainkan keempat perdana juga. maka keempatnya muafakat mengira-mengirakan negerinya. maka raja naik ke atas balai. Maka seorang berkata: ‘Mana baik beraja daripada yang tiada beraja?’ Maka kata seorang: ‘Daripada yang tiada beraja.

Tiada boleh alah. maka ia keluar. turun ke pantainya pun tiada dapat. Ia minta tolong kepadanya.’ Lalu disalin dan dimuliah kepadanya. lalu sekali-kali di aluan kelengkapan itu. maka ia kembali dengan kemenangngannya makan minum bersukasukaan. Demikian juga keempatnya seorang pengawa empat gelaran turun-menurun. beta pun tiada kembali. Apa2 kehendaknya tiada ia muafakat dengan keempat perdana.’ Tellah demikian itu maka ia membuat suatu maslahat serta dengan panah di aluan kelengkapannya itu. Maka kata keempat perdana: ‘Mengapa maka kembali angkatan ini?’ Maka sahut orang itu: ‘Tiada boleh alah kepadanya. melainkan kehendak Allah ta`ala juga tiada dapat dikatakan. berbahagia seseorang-orang dalam dunia. Alkissah dan kuceriterakan tatkala itu perastawa keempat perdana membahagi rakyat. demikian katanya: ‘Insya Allah ta`ala berkat agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. Seorang pengawa empat gelaran kepada seorang perdana. Hatta ia datang. Maka dilepas kepada maslahat itu serta dengan kehendak Allah ta`ala kennah panglimanya itu mati dan orang banyak itu pun undur serta lari. Demikianlah halnya orang itu. Itulah kehendak Tuhan Yang Mahamurah kepada makhluknya. tiada seupamanya lagi dalam tanah Hitu. lalu sekali-kali di aluan angkatan itu serta menetta. Tellah demikian itu.’ ‘Mengapa maka tiada boleh alah kepadanya?’ Maka kata angkatan itu: ‘Jangan alah. Alkissah . Maka kata orang sekalian: ‘Bennarlah perdana Jamilu pahlawan dan bijaksana dalam tanah Hitu. jangan alah naik ke darat pun tiada boleh. makin bertambah kebajikan dan kepujian.bangsya itu. jika beta tiada dapat alah kepada negeri itu. Sebab itulah maka tiada dapat turun. lalu ia pulang diam dirinya kepada halnya. Maka negeri itu keluar dengan angkatan pergi menyerang kepada negeri itu. Maka diikut belakangnya orang itu. Maka dikata dengan kata yang aib. Ia keluar bersuka-sukaan sehingga datang kepada suatu pantai. lalu kembali angkatan itu. Itu pun tiada dikatakan kepada empat perdana itu. Apabila kita langgar ke darat. serta menyingsing tangan bajunya. Hatta lama datang kepada lamanya. lalu ia becakap di hadapan orang sekalian.’ Maka kata perdana Jamilu: ‘Betapa perintah parangnya itu?’ Maka menyahut orang itu: ‘Ada pun panglimanya itu terlalu sangat gagahnya. Hunimoa namanya pantai itu. Maka tiada berupama kepada yang empunya negeri serta melakukan kehendaknya dan negeri itu pun tiada diketahui kepadanya. Lalu ia menyuruh kepada negeri yang bukan takluknya. lalu alah kepada negerinya. Maka panglima negeri itu keluar. lalu langgar ke darat. Dan kuceriterakan sekali perastawa raja naik kepada sebuah perau.’ Tellah didengar kata orang demikian itu. demikian juga kemudian daripada itu.

Lalu ditanya kepadanya: ‘Darimana datang dan apa nama negerimu?’ Maka ia menyahut: ‘Ada pun kami ini datang di sini kami sessat tiada tahu jalan.’ Maka kembali pula bawah ia datang ke negeri kepada perdana Jamilu. apa hal nama kita didengngar oleh orang? Baik kita pindahkan dia kepada tempat yang lain. Itulah hal keempat perdana. lalu berampas-rampasan serta haru-biru dalam pasar. Hatta datang musim barat.dan kuceriterakan yang empunya ceritera: sekali perastawa sebua perau Saki Besi Nusatelu* ke laut Puluh Tiga mengambil ikan. karena sudah termasyhur kita membuat baik kepadanya. kedua Don Jamilu namanya. daripada negeri itu tiada beragama dan lagi banyak minuman anggur. suatu Kapitan Hitu. Apatah daya. Sekali perastawa ia minum mabuk. bulum lagi melihat rupa manusyia bagai rupa orang itu.’ Maka dipindahkan dia ke tanah sebelah kepada tempat yang baik ia duduk. maka kami datang ke mari. Maka disampaikan kepada hukum dan penghuluh agama.’ Lalu diberinya tempat membuat rumahnya ia duduk. Lalu kami tanya kepadanya.’ Maka kata perdana Jamilu: ‘Pergilah engkau bawah ia ke mari. Maka ia datang membawah khabar kepada perdana Jamilu. Gennap tahun diadatkan selamanya. Maka kami jatuh pesir* ke tanah sebelah dan kapal kami pun tekarang di laut Puluh Burung*. maka kata penghuluh agama: ‘Salah orang itu melainkan sampai nyawanya. Tetapi malim tiada tahu. naik kepada sampang endak pulang ke negeri Portugal. Kemudian kita membuat jahat pula. ia tiada tahu bahasa kami dan kami pun tiada tahu bangsyanya. Kepada zaman itulah maka digelarnya kepada perdana Jamilu ‘kapitan Hitu’ namanya dan berjanjian apabila datang kapalnya.’ Maka kata keempat perdana: ‘Bennar kata hukum dan penghuluh agama. Pada . Selamanya umur kami hidup dalam dunia. Jadi ramai bandar di tanah Hitu dan termasyhur sekalian tanah Ambon. Hatta berapa lamanya maka ia memohon setengah duduk menungguh rumahnya dan setengah membawah khabar kepada orang besarnya. demikian katanya: ‘Ada kami bertemu sebua perau di laut Puluh Tiga. jangan sama senegeri kita. maka suatupun tiada hujat dalamnya pada ketika itu dan termasyhur nama Kapitan Hitu dari negeri Ambon sampai negeri Portugal. maka menyuruh kapalnya datang gennap tahun tiada berputusan lagi. untung kami di sini. Maka tinggal kapal kami. Tubuhnya putih dan matanya seperti mata kucing. Seperkara lagi sama makanannya dan minumannya. Maka raja Portugal digelarnya dua nama. Hatta datang lama dengan lamanya serta kehendak Allah ta`ala yang kebaikannya itu dibalaskan oleh Tuhan Yang Mahamurah datang kejahatannya. maka diberinya masara persalin kepada Kapitan Hitu. tetapi ampun dahuluh kepadanya.

Maka dipeliharakan dan diadatkan kepada mayit itu sehingga datang kepada seratus harinya. Maka penghuluh kelengkapan itu kira-kiranya sukar karena banyak kafir itu. daripada berkat agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama dan Tubanbesi pun syahid pada ketika itu. Maka pangeran Japara menyuruh tujuh buah gurap mengantarkan dia. tukarmenukar. jual-beli. Sorangmenyarang. sehingga dimasyhurkan dua nama. Maka ia meninggal dua buah gurap sehingga dinaikan orangnya. maka ia sakit serta dengan ajalnya. Hatiwe namanya. Hatta ia datang ke Bandan. bersuka-sukaan. Tiada dapat terpandang mukanya oleh musuh itu. Maka ia pulang kepada gurapnya. Maka ia pulang dengan kemenangngannya sehingga datang ke negeri bersukasukaan. Hatta berapa lamanya menjadi fitna. lalu belayar dibawah oleh angin dan arus jatuh datang ke tanah Seran. Sekali perastawa keempat perdana menyarang kepada sebuah negeri kafir. pertama Lekalahabesi dan kedua Tubanbesi.ketika itu tiada dikira-kirakan kepada hari yang kemudian. . makan-minum dan disalininya kepada pendagar Tahalele serta digelarnya pahlawan Tubanbesi dan syamsyirnya Lukululi. Maka keluar kafir itu serta barparanglah kedua pihak itu seperti orang bepasaran. Maka didengar oleh kafir itu. Tellah demikian itu maka adinda perdana Jamilu belayar ke tanah Jawa mengadap kepada pangeran Japara. Dan maitnya itu ditaburkan bauh-bauan. makanminum dan bergela-gelaran nama panglimanya itu. lalu naik rampas kepada kapal itu dan orangnya itu habis dibunuhnya. alah-mengalah sebagailah tiada berputusan parang sabil Allah. Hatta berapa dalamnya pun parang lanatullah itu dan tentara Islam itu pulang serta kemenangnya. Inna li-llahi wa-inna ilaihi raji’un. Lalu menyuruh sebuah gurap antar kepada mayit itu dahuluh dan ain inayat naik kepada sampangnya ennam buah itu dan gurapnya itu menanti di tanah Seran. Tellah demikian itu maka dihimpunkan orang serta kelengkapan Japara itu pergi menyerrang kepada sebuah negeri kafir. ia menyuruh angkatan mengadang di tengngah jalan. lalu belayar ke Ambon. lalu ia masuk ke pantai Hitu bersama-sama dengan tamannya yang mengantarkan mayit itu dan diturunkan kepada mayit itu. Maka ia menengar khabar orang. maka dimasukkan ke dalam petti. ada sebuah kapal di tanah Bandan*. lalu berparanglah. Hatta berapa lamanya. Bunyi senjatanya diupamakan guruh di atas langit. Hatta datang ke tengah laut antara Jawa dan Bali. lalu paranglah dengan dia. maka bertemu kedua kelengkapan itu. maka ia meninggal negeri fanah datang kepada negeri baka. Pada ketika itulah pendagar Tahalele menyerrang buankan dirinya ke tengah tentara kafir itu seperti harimau. lalu alah negeri itu.

lalu menetta. Maka keempat perdana menyuruh orang . maka ditangkis oleh pahlawan itu. Hatta seketika juga mardan* Khatib ibn Maulana dan maradan Tahalele ibn Abubakar Nasiddik keduanya syahid. Seketika juga himpunkan orang dan panglimanya sekalian serta dengan Den Daurdia*. Ada pun tatkala itu datang sebuah kapal membawah kepada serri sultan Maluku ke tanah Ambon. maka khabarkan orang kepada negeri Hitu dan tanah Ambon sekalian. Maka tentara kafir itu cerai-berrai. Namanya digantikan Tubanbesi yang mati itu. Maka didirikan panji-panji parang dan tentara Islam pun demikian lagi. Maka dipaluh dengan esfingarnya* laknatullah itu. patah tulang tangannya yang kiri. maka masuk pula parang ke medan. jika bulum lagi lepas daripada azab naraka. Lalu ia menetta serta merampas panjipanji kafir laknatullah itu. pendagar parang. Panglimanya dan pendagarnya serta dengan harkatnya. maka dalam akhirat suatupun tiada hisab* kepadanya melainkan masuk syurga. maka ditankis oleh laknatullah itu. maka ia naik ke darat. yang diceriterakan oleh yang empunya ceritera. Ia masuk ke Kota Laha. Hatta datang seketika lagi masuk pula ke medan.’ Yakni artinya bulum lagi masuk syurga. lalu masuk ke medan dan berbunyilah gendang. lalu naik kepada kelengkapannya kembali serta dengan dukkacittanya dan orang Hitu pun kembali memeliharakan mayitnya itu. Lalu bertempik kedua pihak itu upama guru di atas langit bunyi tempiknya. dalam akhirat bulum lagi diterima oleh malak al Ridwan. Esfinkarnya* putus kedua pangkal. caramela* pelbagailah bunyi-bunyian. Alkissah peri mengatakan parang Don Duarde datang daripada negeri Portugal serta dengan kelengkapannya. Alkissah peri mengatakan sultan Maluku demikianlah riwayatnya. karena pintu syurga sudah terbukah. maka bertempik Umar. Kemudian daripada itu mardan Totohatu ibn Zamanjadi ia bertempik. maka patah parang kafir itu. maka patah pula laknat itu. jika bulum dilepaskan oleh malak al Zabaniah. suisa* dan serunai.artinya ‘patah tulang’. masing-masing melarikan dirinya. Apabila Islam mati parang sabil. Maka kata pahlawan Tubanbesi: ‘Untunglah aku sekarang pada ketika ini. Ia beparang tettak-menettak serta kehendak Allah ta`ala kulitnya tiada makan besi. entah berapa-rapa panglimanya. Itulah manfaat orang parang sabil dalam akhirat. Entah berapa lagi dalam akhirat dibalaskan Allah ta`ala karena sabda nabi salla 'llahu ’alaihi wa-sallama: ‘Apabila mati Islam.’ Lalu bertempik menyerbukan dirinya ke dalam tentara kafir itu. Maka kedua pihak berhadapan seperti orang bersembahyang mengadap kepada kiblat. Inilah muafakat orang parang sabil dalam dunia. Daripada sanngat marah hatinya kepada panjipanjinya itu.

’ Lalu menyuruh melalawat* dengan tipu maslahat. Maka negeri semuanya itu takluklah kepadanya kafir itu. Empat puluh mata keris dimasukkan ke dalam gendaga Seran dan di atas keris itu has* sehellai dan di atas has itu sirri pinang dan bunga serta bauh-bauan. maka naik pula ke atas bukit Mamala. Maka tanah Hitu serta tanah Ambon sekalian paranglah dengan kafir laknat itu. Maka keempat perdana pun endak mengulang lagi. Sehingga keempat perdana dan setengngah negeri tiada berapa itu pinda ke Tanah Besar.periksyai kepada khabar itu. Ialah memeliharakan negeri sekalian serta mengeluarkan angkatan ke tanah Hitu. maka berulang-ulang beparang di tanah Hitu.lalu bedamai orang Hitu dan orang Feranggi. Kemudian daripada parang Don Daurde itu. Ia duduk di negeri Lesiela*. Tanda kasih dan tulus serta kehendaknya itu tellah sampailah kepada kami. demikian katanya: Dapatkah atau tiadakah kami endak menyuruh melalat kepada raja Ternate itu?’ Maka kata gurendur Feranggi: ‘Mengapa maka tiada dapat. maka menyuruh tanya kepada gurendur Peranggi itu. Maka ia parang siang malam. Lalu dibukah sendirinya serta pandang kepada keris itu. Hatta lagi maka titah syah alam kepada empat puluh orang itu: ‘Pulanglah engkau bawah gendaga itu dan sampaikan salamku kepada empat perdana. lalu kapal pun belayar membawah kepada serri sultan. Maka ia pun mau. Maka ia langgar kepada sebuah kapal. Pada ketika itu pahlawan gimelaha* Laulata ada di tanah Ambon. Dan empat puluh orang gaggah membawah makanan serta gendaga itu di hadapan raja. lalu membuat kotanya di pantai Hitu. Ia naik ke darat. maka raja pun tercengang tiada boleh bersuarah.’ Maka keempat perdana muafakat: ‘Apa tipu kita karena janjian kita serta sumpahan?’ Lalu menyuruh kepada kapitan* Feranggi itu minta bedamai. pagi petang tiada berkeputusan. lalu ditudung pula kepada gendaga itu. Inilah tanda berteguhan ikrar dan tasdik. maka kami pun terima dengan sempurnanya. sarangmenyarang sebagailah parang sabil Allah. Hatta berapa lamanya alah pula bukit itu. Ialah bennar syaudaraku dari dunia datang ke akhirat. Alah-mengalah. betahanlah di situ. karena kita sudah bedamai. Ada pun daging darahku sekali pun tiada bagai demikian ini. Maka datang orang itu katanya: ‘Bennar juga khabar itu. maka datang kapitan Sanjo*. betahanlah di atas bukit itu. terlalu ammat gaggahnya. Dan negeri Hitu pun pinda ke atas bukit. bennarkah atau tiadakah. Tellah demikian itu. Alkissah dan diceriterakan yang empunya ceritera. Ulukulu namanya.’ Lalu orang itu pulang serta gendaga itu dan sampaikan salam titah itu kepada keempat perdana. Hatta berapa lamanya alah negeri itu. lalu ia kembali duduk di negeri Luhu serta meneguhkan tanah .

Tellah dibunuh itu. atau kebajikan negeri Nusaniwe. ketiga Latuhalat lawannya perdana Nusatapi.’ Maka hukum Abubakar dan keempat perdana pada ketika itulah pulang ke tanah Hitu. ia keduanya juga. kedua Totohatu lawannya Lisakota. Tellah demikian itu. Tellah demikian katanya: ‘Sudahlah bagai kehendak tuhan-tuhan itu. Hatta berapa lamanya bertambah -tambah kebajikan dan kemerahan. Hatta didengar negeri sekalian di tanah Hitu tellah datang hukum Abubakar daripada Ternate. Itu bersuatuan namanya. yakni tentukan perjanjian itu. maka disampaikan kepada hukum dan keempat perdana. pulanglah engkau. jumlahnya dualapan perdana lima bangsyanya. maka ia pulang ke tanah Ambon. Lalu Lalu dipepatutan: pertama Pati Lupa* lawannya perdana Tanihitumesen. Itulah perinta hukum Abubakar Nasiddik dan sekalian negeri pun kembali kepada hukum Abubakar dan keempat perdana. . lalu dibunuh kafir yang dalam negeri itu. keempat perdana Pati Tuban lawannya perdana Pati Naelai.’ Maka kata hukum Abubakar: ‘Apabila bagai kata demikian itu.Ambon. Entah apa kehendaknya titah. ia keduanya juga. Pada zaman itu negeri Hitu sekalian memberi kepala ikan ia upetti kepada keempat perdana. lalu menyuruh gelaran Tuheasal dan Tuhelusun datang kepada hukum dan keempat perdana. Tellah demikian itu dan diceriterakan negeri Hitu dan negeri Nusaniwe kedua berhadapan kepada suatu majellis serta muafakat dan berjanjian. Lalu dipepatutan karena negeri Hitu pun keempat perdana itu empat bangsyanya dan Nusaniwe keempat perdana juga. Nama gelaran negeri Henalale dinamai Hehahitu dan gelaran negeri Latua dinamai Hehatomi* namanya. tetapi bulum lagi datang kepada ketikanya dan waktunya.’ Maka menyahut pula gelaran itu: ‘Bilamana lagi tuhanku maka datang ketikanya dan waktunya? Tetapi negeri tuhanku sekalian itu sekarang inilah datang ketikanya dan waktunya melainkan tuhanku pulang dahuluh di tanah Hitu. Ingatkah lagi rakyat tuhanku atau tiadakah lagi?’ Maka kata hukum Abubakar: ‘Mengapa maka kami tiada ingat? Ingat juga. Suatupun tiada dengan hisab* karena tatkala muafakat itu dipersyahdakan*. demikian katanya: ‘Negeri sekalian empunya sembah datang ke bawah kadim tuhanku. maka hukum Abubakar pergi mengadap kepada serri sultan di Maluku. tetapi suatu bangsyanya. Ia duduk kepada bukit Hatunuku. maka kami percahaya. nyiyahkan kepada kafir itu dahulu. Daripada itulah negeri Nusaniwe ia pinda datang ke negeri Hitu. Apabila kasahkitan negeri Hitu. maka suatupun tiada ellat sehingga melakukan parang sabil Allah daripada berkat agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama.’ Lalu ia pulang memberitahukan kepada negeri sekalian.

sebagailah kedua pihak itu tiada berputusan lagi. Wakasihu dan Urin*. demikian itu katanya: ‘Apabila jika datang kebaikannya pun kita bersama-sama. ada mennang.’ Ada pun perjanjian ini sehingga Alan. Maka datang angkatan kafir laknat bantu kepada negeri itu. kelima cili Naya. sekalian keluar dengan kelengkapannya mendattangi sebuah negeri. maka dibawah kepada perdana Jamilu. Daripada itulah maka tatkala ia bertemu kepada orang Peranggi itu. Ia datang akan bendahara di tanah Ambon serta kaum gulawarganya gimelaha Haji dan gimelaha Sakatruana. Latu namanya.Itulah kesudahan negeri Hitu dan negeri Nusaniwe. kedua cili Kodrat. Dan daripada pihak hamba raja pertama Kalaudi dan kedua Usman dan ketiga Kabutu Malu dan keempat Sagaluwa*. Lain daripada itu tiada kuceriterakan sehingga ibn bendahara: pertama gimelaha Kakasingku* dan (kedua) gimelaha Jamali dan (ketiga) gimelaha Kulabu dan keempat gimelaha Aja dan kelima gimelaha Basi dan keenam gimelaha Angsari*. Pun ia utusan. bersama-sama datang ke negeri Hitu. ada parang di laut. Sungguhpun namanya Ulisiwa. Lain daripada itu tiada kusubutkan dan sekalian ini termasyhur pendagar. ada disarang. Ada parang di darat. kelima Sibangua. jika datang kejahatannya pun kita bersamasama. Maka datang kepada kerabat serri sultan daripada bangsya raja: pertama kiyaicili* Cuka. maka datang kepada negeri Asilulu. Lalu melawanlah kedua angkatan itu daripada waktu duha sehingga datang kepada bakda lohor. Itulah daripada pihak bendahara. karena pada tatkala itu sangat parang sabil Allah di tanah Ambon. Kemudian daripada itu dan kuceriterakan. Asilulu suatu juga. Maka kedua pihak . Serta dengan kehendak Tuhan Yang Mahatinggi sekali-kali dengan kelengkapannya dan mayitnya perdana Kakasingku* pun sabil Allah tiada kettahuan lagi. pun ia pergi datang berulang-ulang membawah titah sebagailah. Segali perastawa gimelaha Kakasingku* keluar dengan kelengkapannya. keenam cili Ici dan ketujuh cili Aya. lain daripada itu tiada kusubutkan. Alkissah peri mengatakan johan pahlawan gimelaha Rubohongi. keenam Ambalau. tetapi dalam martabat negeri Hitu. maka ia bertemu dengan angkatan Nasrani di tanjung Mamala. kedualapan baginda cili Ali. ada yang dimennang. tetapi dalam pihak Ulima. Maka keempat perdana menerima kepadanya itu serta dengan berjanji-janjian.’ Dan suatu lagi dijanjikan juga: ‘Apabila jika orang dari sebela pihak Ulisiwa endak masuk muafakat serta negeri Hitu. Tellah demikian itu dan diceriterakan daripada negeri Urin* dan Asilulu. Bennar juga dalam pihak Ulima. ketiga cili Abu Syahid dan keempat cili Kaba. ada yang menyarang. Liliboi dan Larike. tatkala bulum lagi dinaikan kapitan laut.

Alkissah peri mengatakan parang kiyai Mas. maka ia belayar kembali ke tanah Jawa. Maka dipandang oleh kafir laknat tempat itu sunyi dan kotanya itu pun tiada manusyia. lalu ia masuk. Ia undur lalu naik kepada kelengkapannya pulang ke negeri Hitu. Apabila datang esok harinya demikian juga. ketiganya pendagar parang. Dan panglimanya yang gaggah dalam angkatan itu Martajiwa namanya dan seorang Panarukan namanya dan seorang pula Pasiruwan* namanya. sekali perastawa keluar angkatan Islam mendatangi negeri kafir dan angkatan kafir pun keluar. Tatkala perdana Tubanbesi belayar ke tanah Jawa mengadap kepada pangngeran minta tolong kepada agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. maka ia bertemu kepada kafir laknat itu. Laknat itu alah kepada kota Islam itu. Dan Kalaudi pun dengan kelengkapannya masuk. Hatta datang malam masing-masing pulang kepada tempatnya. Hatta ia datang ke tanah Hitu dan orang Hitu pun keluar angkatan serta ia mendatangi negeri kafir itu. lalu masuk ke dalam negeri. maka patah parang Islam itu. maka pangeran menyuruh kepada kiyai Mas serta kelengkapannya. Maka kedua angkatan itu sama bertemu di tengah jalan antaranya Hitu dan Kota Laha. Daripada itulah maka tiada berpaling apa tipu orang banyak serta dengan kehendak Tuhan Yang Mahatinggi daripada kesudahan hidup manusyia dalam negeri fanah datang kepada negeri yang baka. Dan orang sekalian itu pun lari masing-masing membawah dirinya sehingga gimelaha Jamali al-Din. Maka negeri ke dalam kotanya dan orang itu pun mengikut belakangnya sehingga datang ke pintu kotanya. Alkissah dan kuceriterakan yang empunya ceritera. Sebab pada ketika itu baginda cili Cuka ia menjadi kapitan laut. dua bersyaudara gimelaha Angsari* dan Liwa alDin.berparanglah seperti orang bepasarang beramai-ramaian jualbeli. Maka kedua pihak berhadapan seperti orang berhadapan serta dengan hidangan karena sangat maksud Islam ke sana kepada kafir laknat itu. Hatta datang musim. Lalu bertempik kedua pihak itu seperti datang tofan bakilat-kilat dan . Itulah kesudahan parang kiyai Mas di tanah Hitu tolong kepada agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. Maka panglimanya yang gaggah itu syahid. tiada berputusan berkawal-kawal kedua tentara itu. hoja* alim mahudum*: ketiganya syahid. sendirinya memeggang panji-panji serta membaca salawat. karena Jamali alDin itu pahlawan yang termasyhur. Hatta datang kepada suatu ketika serta dengan kehendak Allah ta`ala kepada pihak Islam itu pergi barjalan ke sini dan orang kawal itu pun serta dengan alpanya ia tidur. maka ia syahid serta kelengkapannya pada ketika itu juga. Maka angkatan itu sekalian kembali masing-masing ke negerinya.

Alkissah dan kuceriterakan johan pahlawan Tahalele ke tanah Bandan*minta tolong kepada agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. Hatta hilang awan itu. ia meninggal sendirinya pulang ke negeri Hitu. makan-minum bersukasukaan. Itulah kesudahan tanah Bandan* datang ke tanah Hitu tolong kepada agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. lalu patah parang kafir itu dan angkatan Islam itu kembali serta kemenangannya. Masingmasing pulang kepada tempatnya. kedua kapitan Atijauh. Hatta datang musim. Hatta dengan ajal Allah. daripada ajal itulah meneguhkan hati manusyia serta memberikan kesudahannya. maka baginda kiyaicili pun syahid. Hatta berapa lamanya serta dengan kehendak Allah ta`ala sebuah kelengkapan Islam. Ia membuat kota di pantai sebelah berhadapan kota Ferangi. Asapnya itu menjadi awan menudung kepada kedua angkatan itu tiada berkenalan. Entah berapa aluannya. Itulah hal parang sabil Allah. Kemudian daripada itu pergi alah kepada negeri. Maka negeri Bandan* sekalian keluar angkatan ke tanah Hitu. lalu pulang ke tanah Bandan. maka dilanggar sebuah kapal. Hatta berapa lamanya datangnya itu dan negeri Hitu pun keluar angkatan serta dia bersama-sama mendatangi kafir laknat itu dan kafir itu pun keluar angkatan. Dan parangnya itu daripada waktu duha sehingga datang kepada waktu asar . tetapi penghulu yang besar dalam angkatan itu pertama kapitan Falat. Dan angkatan Ferangi pun keluar sama bertemu di pantai Kota Laha. hulubalang Pati Lihat namanya. Pada mati dan luka itu tiada dikira-kirakan lagi. Kemudian daripada itu datang pula angkatan itu ke tanah Hitu. Maka didapat oleh kafir laknat itu. Tuhahan* namanya. Ada pun dalam angkatan kafir itu pun demikian juga luka dan mati. Ada pun pada ketika itu ada juga suruan pangeran. lalu undurlah kelengkapan Islam itu kembali dengan dukkacittanya. Dan daripada orang luka dan mati itu tiada kuceriterakan. Islam pun dukacitta hatinya dan Nasrani pun demikian lagi. Hatta terbit fajar kepada bakda subuh keluarlah kedua pihak angkatan itu berlawanlah dan bunyi senjata itu tiada dapat dikatakan. maka ia kembali ke negeri Hitu. tetapi tiada masyhur parangnya itu. itu bukan dialah oleh Ferangi. tebakar oleh api obat bedil sendirinya. maka melawanlah kedua angkatan itu. Itu pun tiada juga jadi kota. Hatta lama dengan lamanya sebagai juga tiada berputusan parang sabil Allah.bunyi senjatanya diupamakan guruh dari atas langit dan asapnya senjata itu menjadi awan antara langit dan bumi. Segali . lalu undurlah keduanya angkatan itu. Alkissah dan kuceriterakan oleh yang empunya ceritera sekali perastawa orang Hitu keluar dengan kelengkapannya. ketiga orangkaya Watimena dan raja Rosengaing*. Sehingga datang musim ia pulang.

kedualapan pendagar Nasiela -. Lain daripada itu tiada kusubutkan melainkan Jumat. Sebab itulah maka dikatakan tanah Hitu di belakang perisyai dan Tanah Besar di dalam perisyai. ketiga Paulo Kastanya dan Dan Tamura dan Dirgurumaridisi dan Siku Kisua dan Don Disera* dan Fernando Melo* dan Antoni Laliru. sehingga Jumat pahlawan al-Din ada. Apabila tiada patah orang itu.hulubalang yang termasyhur dalam tanah Hitu. Lain daripada itu tiada kuceriterakan. Hatta seketika juga patah parang kafir laknat itu. tuhan-tuhan sekalian keluar. tetapi tanah Hitu juga parang siang dan malam tiada berputusan. Lalu ia menyerrang kepada negeri Hitu. tetapi tiada dapat lagi. ketujuh pendagar Nahoda. kedua kapitan Sanco*. Kadang-kadang Tanah Besar masuk kepada parang. kelima Umar pendagar. Hatta datang angkatan itu lalu turun. sungguh pun disubut tanah Ambon. Tellah demikian itu dan kuceriterakan tatkala bendahara gimelaha Rubohongi ia pulang ke rahmat Allah meninggalkan negeri fanah datang kepada negeri yang baka. ia masuk parang kepada tentara kafir itu. Ialah yang termasyhur pendagarnya dan terlalu amat gagahnya daripada sekalian. Masing-masing lari terjung ke dalam air berenang kepada tempatnya sehingga hulubalang Sulaiman: maka ia tiada paling mukanya. biarlah aku sendiri keluar dahulu. Tatkala pada zaman itu alah menang sama kedua pihak itu. ketiga hulubalang Hatib Tunsulu. lalu naik kepada kelengkapannya pulang ke Kota Laha.perastawa keluar angkatan kafir laknat itu serta orang Tidore dan orang Buru mendatangi di negeri Hitu dan orang Hitu pun harkat menanti di pantai.pertama Ulu Ahutan. Maka pada ketika itulah perdana Kapitan Hitu memagang senjata. Itulah parang sabil di tanah Ambon.’ Lalu ia bertempik ke dalam tentara kafir itu serta menettak. sehingga inilah dimasyhurkan sangat parang kafir di tanah Ambon. pahlawan al-Din. maka ia bertankis-tankisan dengan perisainya serta undur datang kepada air sehingga lututnya. tetapi ia dalam uzur. maka patah parang laknat itu.keempat Pati Baraim. Kuceriterakan menang Islam kepada kafir itu: sekali alah . sebab sudah dipindahkan ke Tanah Besar. maka hulubalang Ulu Ahutan ia becakap di hadapan orang sekalian: ‘Jangan dahulu orang keluar. keenam Mahir pendagar. kedua hulubalang Hasan Pati. Kehendak kafir itu menggagahi akan mayit bendahara itu. Dan kuceriterakan hulubalang kafir laknat itu pertama Don Duarde. Itulah sangat parang sabil Allah di tanah Hitu. lalu naik kepada kelengkapannya pulang ke Kota Laha. Karena tatkala zaman parang itu hulubalang dan pendagar ada semuhanya -. lalu ia keluar angkatan. Tatkala itu sekalian hulubalang serta pendagar semuanya tiada. Maka dihabarkan orang kepada kafir laknat itu.

Dan menang kafir kepada Islam pun demikian lagi. Hatta datang musim barat kapitan amiral Kurnilis* [dan] Istin Warhaga* pun datang. bolehkah atau tiadakah. demikian katanya: ‘Marilah kita bedamai dan bebaikan dunia tanah Ambon.sampaikan dahulu kami punya pekatahan ini. maka datang sebuah kapal Wolanda.’ Maka kata orang Hitu: ‘Bolehkah kami minta armada tolong kepada kami?’ Maka kata orang itu: ‘Mengapah maka tiada boleh? Boleh juga. maka bayar empat puluh bahara. Maka ia pulang. Bagaimana kehendaknya Prings dan orang besar2. Lain daripada itu tiada kuceriterakan. maka kapitan Peranggi menyuruh kepada keempat perdana.sebuah kapal di tanah Bandan. karena parang sabil di tanah Ambon itu tujuh puluh tahun daripada parang Don Duarde sehingga datang parang Antoni Furtado*. jika salah kepada adat jangan dikerjakan kepada dua kaum itu. Dan kuceriterakan yang empunya ceritera.’ Maka kata keempat perdana: ‘Jika bagai kata demikian itu. Kemudian daripada kapal belayar itu. atau kamikah datang ke sana atau menyuruhkah datang ke mari?’Serta dengan kiriman tanda alamat tanah Ambon. yakni syaudagar yang besar lagi artawan. dan orang putih itu kepada orang Wolanda. Tatkala belum lagi datang Furtado itu.’ Tetapi keempat perdana tiada mau. Dan diperjanjikan upahan: apabila alah kepada kotanya. maka orang Hitu bayar empat ratus bahara kepada Wolanda. lalu masuk ke Kotah Laha periksai kepada kotah Feranggi itu. lalu belayar ke negeri Wolanda menyampaikan berjanjian berputusan kata sekalian itu kepada Prings vin Nyuranye* dan orang besar2 dalam negeri Murucisa*. Kapal serta senjatanya dan orang putih kepada Wolanda. termasyhur dalam negeri Wolanda. orang hitam kepada orang Hitu. Ia masuk ke Hitu. Apabila alah kepada kapal. ialah empunya kapal syaudagar yang datang ke tanah bawah hangin ini. Ada pun kotanya dan senjatanya dan orangnya hitam itu kepada orang Hitu. tetapi menyuruh sampai kepada Prings* dan orang besar2 di negeri Holanda* supaya boleh dengar kepada dia empunya pekatahan. Dan enam orang dinamai ‘graf*’. karena ia ingat kepada perjanjian dengan amiral Istiwin . maka orang Hitu tanya kepadanya:‘Darimana datangmu dan apah nama negerimu?’ Maka ia menyahut: ‘Kami datang dari negeri Hollandes* dan nama raja kami “Paringsi*”. Maka ia berhadapan kata serta keempat perdana dan berjanjian apah upahan dan berputusan barang kerja: apabila barang sesuatu perbuatan. Tellah demikian itu. kedua sebuah di pantai Hitu dan ketiga sebuah serta angkatan Bandan* dan keempat langgar kepada pinsu* dan kelima langgar kepada antonibot*. lalu ia belayar pulang ke negeri Holandes menyampaikan katahan itu kepada orang besar2 dari negeri Holandes.

Maka bertemu dua buah kapal Wolanda dan ditanya kepadanya: ‘Mana kapitan-mor*?’ Maka ia menyahut: ‘Kapitan-mor ada di tanah Bandan. Hatta berapa lamanya alah gunung itu. Hatta datang ke tanah Jawah. datang pula sebuah kapal ke tanah Ambon kepada empat perdana. Lalu dibawah kepada perdana Tubanbesi dan orangkaya Patiwani kepada kafir laknat itu. lalu ia mendatangi negeri Hitu.Hatta seketika juga patah parang kafir. Itulah halnya orang berjanjian. Maka kafir itu mendatangi negeri Luhu dan Lasidi*. maka Mihirjiguna dan mardan Sibori bertanya kepada angkatan itu. yakni negeri Luhu. lalu peranglah kedua pihak itu tiada berputusan sehingga datang Furtado. sehingga keempat perdana juga pinda ke Tanah Besar. Maka Kapitan Hitu naik kepada sebuah perau pergi mencari bantu sehingga ke Seran. Hatta berapa lamanya angkatan pun datang. maka ia naik barparanglah di sana. Alkissah peri mengatakan datang Furtado. maka ia bertemu dengan kapitan Wolanda itu dan keduanya berhadapan kata dan bicara. demikian katanya: ‘Darimana angkatan ini dan siapa empunya angkatan ini?’ Maka ia menyahut: ‘Ada pun angkatan ini angkatan Wolanda. Maka dinaikan empat orang mengikut kapitanmor itu. Daripada tiada mau mengubah janjinya. karena musuh itu ada di tanah Ambon. maka ia menanti sehingga datang sama negeri Banten.Warhaga* itu. Kambelo itu pun alah juga semuanya. Demikianlah parang Antoni Furtado* di tanah Ambon sehinggalah perangnya. dan perdana Tanihitumesen ia duduk di negeri Anin dan perdana Pati Tuban ia duduk di negeri Waibuti dan perdana Nusatapi ia duduk di Gamusungi.’ Maka kata pula Mihirjiguna dan mardan Sibori: ‘Marilah sama kita ke tanah Ambon. sebab dilontar dengan batu oleh negeri itu kennah kepala kapitan Furtado. Maka keempat perdana menyuruh kepada Mihirjiguna ibn Kapitan Hitu dan mardan Sibori ibn Tubanbesi keduanya naik kepada kapal itu mendapatkan angkatan. Portugal namanya.’ Maka menyahut menyahut pula kata Mihirjiguna itu: ‘Apabila jika .maka negeri sekalian takluk kepadanya. Maka kuceriterakan keempat perdana pinda ke Tanah Besar itu.’ Maka kata Mihirjiguna: ‘Endak ke mana?’ Maka ia menyahut: ‘Mencari kepada musuh kami. lalu undur pulang ke Kota Laha. Ada pun tatkala datang Furtado serta kelengkapannya. lalu belayar dan Kapitan Hitu pun pulang ke tanah Ambon.’ Lalu Kapitan Hitu belayar ke tanah Bandan. Dan negeri Hitu pun pinda ke gunung Pinau*. Hatta datang musim barat. Lalu ia mendatangi negeri Iwa* dan orang Iwa* pun keluar berparang dia. keluar dari negeri Murucisa* dan empunya angkatan ini Prings van Nyuranye* dan penghulu dalam angkatan ini amiral Matelif* dan Istiwin Warhaga*.

lalu belayar serta Mihirjiguna dan mardan Sibori ke tanah Ambon.dengan faedahnya. Apabila datang cari kepada isterinya.’ Lalu katanya kepada kapitan Feranggi itu: ‘Keluar engkau dari tanah ini.’Lalu dinaikan Firdirik Hutman* gurendur di kota Ambon. maka kita melawan dengan dia. Hatta datang itu.’ Maka kata amiral Matelif* dan Istiwin Warhaga*: ‘Diiakanlah jika bagai kata demikian itu. Sudah ia berikan kepada kami dan ia pun ada pada kami. Maka dibaca surat itu.demikian katanya: ‘Darimana angkatan ini?’ Maka ia menyahut: ‘Angkatan ini dari negeri Wolanda.’ Lalu dikeluarkan kepada Mihirjiguna dan mardan Sibori di hadapan. mengapah maka kami keluar dari tanah ini?’ Maka kata amiral:‘Bukan engkau empunya tanah. lalu keluar duduk di luar. lalu masuk kepada labuan kota Feranggi itu. demikian buninya: ‘Apabila alah kotanya itu. maka kami bersama-sama ke tanah Ambon. lalu ia diam dirinya. Itulah kerjakan dia. ada pun orang Wolanda sehingga perintahkan dan mengaraskan. karena tanah ini ada yang empunya. Hatta datang pagi hari dikeluarkan anak kunci itu diserahkan kepada tangan amiral. lalu ia belayar pulang ke negerinya.’ Maka kata amiral dan Istiwin Warhaga*: ‘Bennar juga kata itu. maka kami beri empat ratus bahara cengkeh. lalu diam kapitan Feranggi itu tiada berkata-kata lagi.’ Telah demikian itu. Hatta datang musim barat.’ Lalu Mihirjiguna keluarkan surat perjanjian itu kepada amiral Matelif*dan Istiwin Warhaga*. Ada pun kotanya serta senjatanya kepada orang Hitu dan orangnya hitam itu pulang kepada hitam dan orangnya putih itu pulang kepada putih.’ Maka kata kapitan Feranggi itu: ‘Mengapah maka kata demikian? Karena kami empunya negeri ini.’ Maka kata Kapitan Hitu dan keempat perdana: ‘Jika bagai kata amiral itu. maka beri empat puluh bahara. maka kapitan Feranggi menyuruh datang tanya kepadanya. tetapi kita mengambil kota ini seperti kita mengambil isteri orang. Tellah demikian itu maka kata amiral Kurnilis Matelif* dan Istiwin Warhaga* kepada Kapitan Hitu dan keempat perdana: ‘Betapa kota ini?’ Maka kata Kapitan Hitu serta orangkaya-kaya: ‘Baik juga kita rusakkan kota ini buan ke laut. Apabila jika alah kepada kapalnya. Ada pun kapalnya serta senjatanya kepada Wolanda dan orang putih serta kapalnya. Ada pun bunyi dalam surat itu. datang . Maka diberinya perau. hatta datang kepada hari dan ketika yang baik. dan orang hitam kepada orang Hitu dan artanya itu bahagi dua. tetapi barang kerja kota atas orang hitam. baiklah Wolanda duduk kepada kota itu. bagaimana tempat kita jawab kepadanya? Ada pun tempat kita itu melainkan dengan kota. Maka amiral Matelif* dan Istiwin Warhaga* pulang serta angkatannya menyampaikan khabar kepada Frings* dan orang besar2 dalam negeri Wolanda.

masuk ke Kota Laha. maka kata baginda cili Ali kepada gimelaha dan orangkaya-kaya semuanya: ‘Apa tipu kita karena negeri Ternate dalam kesukaran?’ Maka ia saat*: ‘Endak kepada hasil tiga buah negeri itu.’ Maka kata kiyaicili Ali dan gimelaha dan hamba raja:‘Mana tiga negeri itu?’ Maka kata amiral: ‘Negeri Luhu dan Lesidi dan Kambelo. demikian katanya: ‘Tellah sudah selamat tanah Ambon daripada bahaya. sehingga .’ Maka gimelaha dan kiyaicili tiada mau kepadanya dan amiral pun endak juga kepadanya. Pada ketika itu. Dari mana akan datang ganti isi astanah raja? Karena rakyat sekalian wa-'llahu a`lam dalam kesukaran. Unus Halaene namanya. tiada beri salah. apabila kembali rayat semuanya dan negeri Ternate pun tettap.’ Maka kata amiral: ‘Yang tellah sudah itu apa betapa disubut lagi?’ Maka kata kiyaicili dan gimelaha: ‘Jika bagai kata demikian itu. supaya kami dengar. Maka menyuruh panggil kepada kapitan serta keempat perdana Hitu. Lalu kata gimelaha dan kiyaicili: ‘Marilah kita pulang dahulu. melainkan hasil datang dari tanah Ambon. Moga2 dengan kehendak Allah ta`ala dan berkat agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama.’ Tellah demikian itu maka gimelaha dan kiyaicili katakan kepada amiral Kurnilis Matelif* dan Istiwin Warhaga* dan kapitan sekalian dalam angkatan itu.pula angkatan itu ke tanah Hitu. Maka kata Kapitan Hitu. insya Allah. Lalu kata amiral: ‘Berilah anak Kapitan Hitu ikut kepada kami supaya kami sampaikan kepada Prings dan orang besar di negeri Wolanda. Marilah kita ke Maluku tolong kepada negeri Ternate. Dan Kapitan Hitu pun becakaplah di hadapan orang sekalian itu. itu upahnya atas tanah Hitu. tiga buah negeri itu kami minta. lalu pulang. maka diiakanlah kapitan sekalian itu.’ Maka kata baginda cili Ali dan gimelaha Aja: ‘Apatah lagi manfaat? Karena Kapitan Hitu mengatakan upahan itu kami semuanya di situ. Maka datang baginda cili Ali dan gimelaha Aja dan hamba raja Ambalau minta kepada amiral. sudah tiada kurang kepada hasil masuk negeri Ternate kepada hari yang kemudian itu.’ Maka kata amiral Matelif* dan Istiwin Warhaga*: ‘Berilah hasil tiga negeri itu kepada kami. maka kembali negeri Ternate serta dengan kerajaan. ia mengikut kepada amiral belayar ke Maluku. maka kami mau ke Ternate.’ Lalu berkata: ‘Apabila angkatan itu ia mau tolong kepada negeri Ternate.’ Maka diberikan anak Kapitan Hitu. Apa tipu kita sekarang ini?’ Maka kata Kapitan Hitu: ‘Ada pun sudah rusak negeri Ternate serta dengan arta isi rumahnya habis dirampas oleh kafir itu. esok hari maka kita berkatakata’.’ Maka kata amiral Matelif* dan Istiwin Warhaga* menyahut amiral keduanya: ‘Jika dengan manfaatnya maka kami mau ke Maluku. maka kita berilah salah. apatah kehendak amiral itu? Katakanlah.

tiada beta mengetahui duduknya itu. karena tempat duduk Ingeris itu tanah raja Ternate dan negeri Kambelo itu pun rakyat raja Ternate. Maka sekalian rakyat pun kembali ke negeri Ternate dan dinaikan serri sulthan paduka Mudafar ibn Sa`id al-Din syah. serta kelengkapannya. Maka sekarang ini ia duduk di negeri Kambelo. pasang-memasang. Maka dinaikan Yangseper Yangsi* akan gurendur sehingga tiga tahun. lepas taksir kita.mengantarkan kepada Unus Halaene. Ia itu banyak kasihnya akan artanya kepada orang serta dengan empenak supaya menjadi jinak sekalian orang Ambon. Gerat Rangsi* namanya. lalu ke Maluku. Maka mengikutlah ia.’ Maka diiakanlah jeneral dan gurendur kata Kapitan Hitu demikian itu. Piter Bot* namanya. Tatkala itu datang jeneral. lalu pindah . Itulah beta taksirkan dahulu. lalu ke Bandan. Maka kedua pihak sama petuguhnya. Lalu belayar angkatan itu membawah kepada Unus Halaene ibn Kapitan Hitu dan anak raja Nusaniwe dan anak orangkaya Lakatua dan anak orangkaya Natahuat* ke negeri Wolanda. daripada itulah menyuruh periksai kepadanya. Jika tiada mengikut. Maka kata perdana Kapitan Hitu kepada jeneral dan gurendur: ‘Sabar dahulu. Kemudian daripada ia itu maka datang pula amiral. supaya kami menyuruh kepada orangkaya-kaya dalam negeri Kambelo. maka jeneral Gerat Rangsi dan gurendur Yangseper Yangsi* menyuruh memagang senjata endak melanggar kepada negeri Kambelo. bebaikan kita serta dia.datang ke Ternate. Iapun demikian juga murahnya dan pada ketika itu gurendur Hutman* pun belayar karena lamanya gurendur Hutman* enam tahun ia duduk. dari Maluku datang ke Ambon. Dan kuceriterakan tatkala gurendur Hutman* itu. al-hamdu li-'llah. maka datang jeneral Gerat Rengsi* dan perdana Kapitan Hitu menyuruh kepada gimelaha Syabidin*. lalu menyuruh kepada orangkaya-kaya dalam negeri Kambelo kata yang kebaikan dan kebenaran. apatah dayah. Maka gurendur Yangseper Yangsi* menyuruh serta kelengkapannya masuk ke pantai Kambelo suruhnya Ingeris itu keluar. ia duduk di negeri Kambelo. Simon Hun* namanya. dari Bandan* datang ke Ambon pula. tembak-menembak kedua kaum itu. ia tiada mau. Maka didirikan kota di negeri Melayu. lil* Allah [fi] 'l`alamin akan kerajaan dan diturunkan gurendur serta soldadunya duduk menunggu kota. Apabila ia mengikut. Pada zaman itu negeri Luhu dan Kambelo menerima kepada orang Ingeris. ’Tellah demikian itu. tetapi serta adil kepada jeneral. Ia datang dari Betawih. Hatta berapa lamanya. karena gimelaha itu mangkubumi di tanah Ambon. Mana kehendak jeneral itu kerjakan. Maka kata gimelaha Syabidin: ‘Mengapa maka tanya kepada beta lagi? Karena beta sudah keluarkan dia dari negeri Luhu. maka datang amiral.

serta kotanya maka diketahui oleh Wolanda. endak berkellai kedua pihak itu.’ Maka kata gurendur: ‘Betapa kami disamakan dengan Inggeris. Maka kata Kapitan Hitu kepada kedua pihak itu: ‘Apa kerja berkellai? Baik juga gurendur menyuruh belayar ke Betawih kepada jeneral menyampaikan kata orangkaya-kaya itu. Pertama berkellahi dengan negeri Hutumuri.’ Maka kata gurendur: ‘Enam puluh harga sebahara. lalu ia pulang dan dinaikan Herman Aspel* akan gurendur ganti kepada Aren Bulok*. maka jadi fitna. Hatta berapa lamanya.’ Lalu ia menyuruh ke Ternate dan menyuruh ke Betawih.Maka jeneral dan gurendur pulang ke Kota Laha. maka kita lakukan bagai titah itu. ia serta gimelaha Syabidin mengalah kepada negeri itu. Mengapah maka ia disamakan kami. maka berparanglah dengan negeri Nasrani yang takluk kepadanya itu. kedua berkellahi dengan negeri Lesibata.ke pantai Eran* dan orang Wolanda pun masuk ke dalam negeri itu dan orang Inggeris pun keluar naik kepada kapalnya. Dan apa kata jeneral itu. lalu dibunuh kepada Inggeris dan Jupun semuanya. Mengapa maka kata demikian itu?’ Lalu orang Ambon tiada keluarkan cengkeh. karena kami banyak belanja hilang kepada soldadu dan marinero* membuat kota. karena ia tiada hilang belanjanya. Hatta berapa lamanya serta dengan kehendak Allah ta`ala datang suatu bala Allah. Demikian kata gimelaha dan orangkaya-kaya sekalian: ‘Minta seratus harga sebahara. Leitimol* namanya. Maka Kapitan Hitu bawah kepada kipati Lesibata. Hatta lama dengan lamanya sehingga datang kepada tahunnya. Hatta datang musim barat maka maka datang kapitan Warhaga. Pada ketika itu ada suatu fitna. maka gurendur dan menyuruh kepada paduka seri sultan di Ternate.Orang Inggeris dan Jupun endak tipu kepada Wolanda. ia bedamai dengan gurendur.’ Maka kata orangkaya-kaya: ‘Berilah delapan puluh. lalu ia belayar pulang ke Betawih dan gurendur Aren Bulok* duduk di kota Ambon. Mengapah maka minta delapan puluh daripada kami banyak arta keluar?’ Maka kata orang Ambon: ‘Mengapa maka gurendur kata demikian? Karena gurendur banyak arta hilang itu ada dengan hasilnya. Alkissah peri mengatakan tatkala Herman Aspel* ia akan gurendur itu. Segali perastawa tanah Ambon semuanya serta gimelaha berbantahkan harga cengkeh. Betapah kehendak titah itu. maka suatupun tiada hisab* lagi. lalu belayar pulang ke negerinya. tawar-menawar dengan orang Wolanda. Maka dinaikan Aren Bulok* akan gurendur ganti kepada Yangseper Yangsi*. maka suatupun tiada fitna dalamnya. . Daripada ia memulai parang di tanah Ambon. karena gurendur itu itu sangat bengis. maka Kapitan Hitu bedamaikan dia. maka kedua kaum muafakat serta bersakutu bandar Wolanda dan Inggeris itu.

’Maka diiakanlah orangkaya sekalian tanah Ambon serta dengan janjinya. Tellah demikian hatta datang kepada tahun yang lain. Maka semuhanya dengan Wolanda pun berhimpun di pantai Luhu memutuskan harga cengkeh itu. tetapi beta minta kepada orangkaya gimelaha dan orangkaya-kaya semuhanya enam puluh tujuh. karena benyagaan itu sama sukah keduanya. tetapi surat dari raja dan gurendur dari Ternate minta bantu ke sana. Maka disampaikan surat itu kepadanya. Ada pun daripada titah seri sultan di Maluku demikian bunyinya: ‘Bahwa sesungguhnya tanah Ambon itu takluk kepadaku.’ Lalu kata orangkaya-kaya: ‘Berilah tengah delapan puluh. maka kata jeneral: ‘Ada pun beta ini endak ke Bandan. Tatkala itu jeneral Lurinsu Riyal* dan amiral Astiwin Warhaga* pun datang serta kelengkapannya delapan buah kapal. Maka kata orang sekalian: ‘Jika bagai kata titah keduanya itu. beta minta kepada orangkaya-kaya sekalian keluarkan tujuh real upamakan harga makanan soldadu. demikian katanya: ‘Enam puluh pada harga sebahara cengkeh itu.’ Maka kata fetor: ‘Tengah tujuh puluh.’ Itulah kesudahannya daripada titah. Kemudian kata gurendur: ‘Sudah putus tujuh puluh. datang utusan dari Ternate minta bantu kepada gurendur. maka cengkeh itu hargakan lagi atau kurang lagi . Apabila alah kepada Kastila dan Tidore atau bedamai dengan dia. Jikalau kepada benyagah Ambon itu atas kepada gurendur dan fetor* semuhanya di tanah Ambon.’ Maka diiakanlah orangkaya-kaya semuhanya kepada kata gurendur itu enam puluh tujuh real.’ Maka kata gimelaha: ‘Berilah tujuh puluh. atas kepada gimelaha dan gurendur memutuskan harga cengkeh ini. Itulah keputusan harga ce ngkeh dan negeri sekalian pun keluar cengkeh timbang kepada fetor. seperti membuat kota atau berkellai atau kurang kuasa barang sesuatu.’ Maka kata fetor kepada orangkaya gimelaha: ‘Betapa harga cengkeh ini?’ Maka kata orangkaya gimelaha: ‘Bukan aku empunya cengkeh.surat dari Betawih dan titah dari Ternate pun datang. Tiga real itu akan harga siri pinang soldadu.’ Maka kata gurendur: ‘Bukan aku. karena banyak datang Kastila ke Tidore. Jikalau mau. atas kepada fetor semuhanya. maka atas kepada jeneral. sehingga dalam berkellai ini. Yang empunya cengkeh itu orangkaya-kaya sekalian di tanah Ambon. baik dan jahat.’ Itulah kesudahannya. tujuh puluh harga sebahara cengkeh. tetapi kepada artanya itu mana kehendaknya tiada kepadaku. Maka betapa tipu orangkaya-kaya semuhanya kepada titah itu. Karena surat dari Betawih demikian katanya: ‘Ada pun kepada bicara yang lain.’ Maka fetor pun mau dan orangkaya-kaya sekalian pun mengikut kata gimelaha itu.

sehingga ditaksirkan juga.karena kesukaan dan keadaan itu tiada berapa dalamnya. karena ia perdana yang besar dalam negeri Ternate. Dan negeri sekalian pun dengan kesukaannya serta dimulianya. lalu jeneral belayar ke Maluku tolong kepada negeri Ternate.’ Tellah demikian itu. lagi ia hukum dalam negeri Ternate. Alkissah peri mengatakan serta kuceriterakan tatkala perdana gimelaha Hidayat keluar serta angkatan datang ke tanah Ambon. beta menyuruh kata kepada sengaji.’ Maka diiakanlah oleh kedua pihak itu serta disuratkan dalam kertas tatkala disuratkan itu di pantai Gamusungi di hadapan jeneral dan amiral dan perawara sekalian daripada pihak Nasrani dan hadapan mengkubumi gimelaha Syabidin dan perdana sekalian perwara di tanah Ambon serta Kapitan Hitu daripada pihak Islam itu. maka ia membuat suatu fitna kepada sengaji* Boano. maka kata Kapitan Hitu kepada gurendur: ‘Ada pun gimelaha itu tiada bicarakan.daripada enam puluh itu atau lebihkan lagi daripada enam puluh itu. Tellah demikian itu datang johan pahlawan gimelaha Hidayat. susunya bagai susuh perempuan. Maka gurendur serta angkatannya pulang ke Kota Laha dan Kapitan Hitu serta kelengkapannya pulang ke negerinya. Ia datang tanya kepada perdana gimelaha.’ Lalu gurendur serta angkatannya mendatangi negeri Boano. karena fitna itu tiada subut lagi. karena tanah Boano itu tanah raja dan orang itu pun rakyat raja Ternate. Ia . maka Kapitan Hitu dan gurendur serta orangkaya sekalian menghukumkan kedua pihak itu. melainkan melakukan kebaikan dan kebenaran serta kesukaan dunia dan tiada mengirangirakan hari yang kemudian. yakni sudah di luar perjanjian. Melainkan dengan adil gurendur. Alkissah peri mengatakan tatkala gurendur keluar dengan angkatan. lagi ia alim dan tiada orang besar tubuhnya bagai dia dari Maluku sehingga datang ke Ambon. lalu menyuruh kata kepada sengaji dan orangkaya semuhanya keluar. apabila jika ia tiada mau. Maka beta minta kepada gurendur sabar ahulu. apahtah daya? Lapas taksir kita kepada sengaji dan orangkaya-kaya dalam negeri Boano. Itulah kita taksirkan kepada gurendur. Maka suatupun tiada lagi fitna pada kedua pihak itu karena sudah keputusan kata yang baik dan jahat. beta damaikan dia dengan gurendur. Sungguhpun besar tubuhnya itu tetapi kuat. lagi johan pahlawan. Itulah kesudahan harga cengkeh pada ketika itu. Yang benar itu dibenarkan dan yang salah itu disalahkan serta didamaikan kedua kaum itu dengan kebajikan. demikian katanya: ‘Betapa perbuatan sengaji Boano demikian itu?’ Maka kata perdana gimelaha: ‘Ada pun perbuatan sengaji itu kami tiada mengetahui kepadanya. Jikalau mau keluar. Tetapi daripada ia endak kejahatan itu. Maka suatupun tiada fitna lagi.

apahta daya? Karena pekerjaan itu pekerjaan yang benar. maka masuk di pantai Lontor. lalu masuk kepada negeri Salamah berhadapan serta orangkaya-kaya tanah Bandan* semuhanya. supaya jangan menyasal kepada hari yang . Baiklah kita tolong kepadanya dengan pekatahan. hatta berapa antaranya dengan kehendak Allah ta`ala perdana gimelaha Syabidin pun uzur. tanya kepadanya maukah bedamai atau tiada maukah. Serta ajal Allah.’ Maka Kapitan Hitu naik. demikian katanya: ‘Ada pun beta ini bukan disuruh oleh jeneral. Maka pada ketika itu tanah Ambon dalam hukum Hidayatullah.’ Maka kata jeneral: ‘Bukan kami minta bedamai. Maka sekarang ini kita tolong dengan senjata tiada boleh. Apabila jika tiada boleh.’ Lalu Kapitan Hitu naik kepada angkatan itu. tiada dapat kita tegah kepada perbuatan itu. Maka Kapitan Hitu tanya kepada jeneral: ‘Endak ke mana angkatan ini?’ Maka kata jeneral: ‘Endak ke Bandan* berkellai.membuat ibadat. daripada ia mengatakan hukum itu serta dengan hukum Allah. maka wafatlah perdana gimelaha pulang ke rahmat Allah. Hatta datang angkatan itu antaranya laut Puluh Suanggi* dan Gunung Api.’ Maka kata Kapitan Hitu: ‘Apa tipu kita kepada tanah Bandan? Karena tatkala kita berparang dengan orang Feranggi ia tolong kepada kita. kita masuk kepada orangkaya-kaya tanah Bandan. sehingga enam orang juga mengikut dia. taat siang malam tiada berputusan mengaraskan agama Islam. upama terbit matahari cahayanya menarangkan yang adanya. Tellah demikian itu. Sudah kita tolong dengan makanan tiada sampai. kami endak berkellai juga. Ia belabu sehingga datang labuan Komber. Tetapi daripada kehendak Kapitan Hitu demikian itu. jika boleh. torompetanya* dan himpunkan soldadu serta dengan senjatanya. melainkan suatu kata kami minta kepada orangkaya-kaya. Kemudian daripada itu datang jeneral Pitir Eskun* serta angkatan masuk ke Kota Laha. Ada pun pada tatkala itu barang hukum daripada zaman yang tiada boleh putuskan orangkayakaya sekalian di tanah Ambon itu. Kemudian anak orangkaya-kaya tiga puluh orang serta Unus Halaene ibn Kapitan Hitu naik kepada kapal Inggeris ikut belakangnya. Daripada itulah termasyhur nama johan pahlawan hukum Hidayatullah di tanah Ambon. Lalu ia berkata kepada orangkaya-kaya. Daripada beta ingat tanah Bandan* dan tanah Hitu daripada zaman dahulukala. kita ikutlah. Maka beta tolong dengan makanan tiada boleh. yakni sakit. Maka kata Kapitan Hitu kepada jeneral: ‘Sabar dahulu. Maka sekarang ini kita tolong dengan senjata tiada boleh. tetapi ihtiar dahulu kepada budi akal kita. tiada pulang ke negerinya lagi. maka didirikan tunggulnya sekalian kapalnya itu serta bunyi tamburunya*. ialah memutuskan.

artinya dusta. supaya kita dengar apa kehendaknya itu. maka kami katakan kepada orangkaya Kapitan Hitu dengan jeneral. maukah atau tiadakah. maka dilihat oleh Kapitan Hitu dari kapal. pulang dahulu.’ Maka kata orangkaya-kaya semuhanya: ‘Katakan kepada Kapitan Hitu. sudahkah lengkap atau bulum lagikah. Tetapi kehendak Allah ta`ala itu siapa mengetahui?’ Maka menyahut pula orang yang disuruh itu: ‘Daripada itulah maka dikira-kirakan. apabila di mana kami bedirikan tunggul putih.’ Maka kata Kapitan Hitu ialah kata jeneral itu: ‘Kita tiada turun kepadanya. supaya ia pulang.’ Maka kata orangkaya-kaya tanah Bandan* kepada Kapitan Hitu: ‘Baiklah. apatah lagi dinantikan? Jika kurang lagi suatu perkara daripada empat itu. Dalam dua hari. didirikan tunggul putih di pantai. apatah lagi?’ Lalu pulang orang itu menyampaikan kata itu kepada orangkaya Kapitan Hitu dan jeneral. Ia masuk kepada Wolanda. Apabila jika datang Kapitan Hitu dan Wolanda itu kita pagang semuhanya. jangan lagi Kapitan Hitu turun ke darat. tetapi kita menyuruh juga kepadanya menyampaikan perjanjian kita itu. lalu Kapitan Hitu pulang ke kapal. benar juga orangkaya kata kepada empat perkara itu.kemudian. Selamanya parang kami sahingilah* empat perkara itu. Apabila jika sudah lengkap.bebaikan dahulu dengan dia. jangan kata kita dibebohonkan. maka ia berkata kepada jeneral: ‘Kita dengar orang Bandan* bicara dalam negeri: “Kita berhimpunkan orang serta senjata menanti di pantai. ada sakit sedikit. Tetapi apa kehendak orangkaya-kaya katakan juga kepada kami.’ Hatta datang kepada janjinya. ketiga manusyia. maka tiada ia turun. tetapi kami parang dengan Wolanda ini bukan sekarang. Pada malam itu datang seorang daripada negeri Bandan. supaya kami himpunkan orang sekalian. maka orangkaya datang di sana.’ Tellah kata demikian itu.’ Maka kata orangkaya-kaya kepada Kapitan Hitu: ‘Apa2 empat perkara itu?’ Maka kata Kapitan Hitu: ‘Ada pun empat perkara itu. karena perbuatan ini sudah ia membunuh kepada kami orang banyak.’ Tellah demikian itu maka kata jeneral kepada Kapitan Hitu: ‘Jika bagai kata ini. lalu menyuruh turun kepada orang itu. Kemudian apa2 barang kehendak kita itu katakan kepadanya”. keempat makanan. di sanalah kami menanti. kedua senjata. Maka kata Kapitan Hitu kepada jeneral: ‘Sudah lepas . Maka ia tanya: ‘Mana Kapitan Hitu?’ Maka suruan itu menyahut: ‘Ada pun Kapitan Hitu minta ampun daripada orangkaya-kaya sekalian. Kita pun lengkapkan kepada empat perkara itu. pertama negeri. Daripada itulah periksai kepada orangkaya-kaya empat perkara ini. Jika bagai kata orangkayakaya demikian itu. artinya kata itu sudah lengkap karena perbuatan manusyia itu serta dengan harkat.

Lain makanannya dan pakaiannya dan apa-apa rampasan dalam orang banyak itu mana sukanya ia ambil dahulu. maka Wolanda daripada kapitan Hutman* ia naik dari belakang negeri.’ Maka kata jeneral: ‘Jika bagai demikian itu betapa bicara kita sekarang?’ Maka kata orang semuhanya: ‘Mana perintah jeneral itu kami kerjakan. jika tiada boleh alah negeri itu. demikian katanya: ‘Beta naik dahulu. supaya kita lihat perintah parangnya itu. dan orang Bandan* pun serta dengan harkatnya. Ia naik dari belakang negeri dan kapitan Pugel dan kapitan Kuluf* dan kapitan Gemala* dan kapitan Jupun dan kapitan Siyau dan sekalian kapitan serta orang banyak semuhanya naik dari laut di hadapan negeri. Tiada habar kepada yang lain lagi sehingga sana berparang daripada bakda subuh.’ Lalu ia berteguhan kata dengan jeneral. seribu real kuberi kepadanya. ia masuk ke dalam serta bunyi bedil dan riuh dalam negeri. beta pun tiada kembali. Kemudian tinggalnya itu kepada orang sekalian. Maka patahlah parang Islam itu. Maka kedua pihak berparanglah seperti orang bepasarang beramai-ramaian. berhimpunlah di sana dan Wolanda pun duduk di negeri Lontor. maka orang Bandan* pun keluar. demikian . jual-beli. Maka sekalian kapitan serta orang banyak itu pun pulang kepada kelengkapannya dan jeneral pun pekatahan yang diperjanjikan kepada panglimanya itu semuhanya dikerjakannya. tukar-menukar. lalu kata jeneral: ‘Jika siyapa naik dahulu maka alah negeri itu. dipalu gendarang parang dan riuh serta bunyi bedil seperti guruh di atas langit. Lalu undur Wolanda pulang ke kapalnya. maka diturunkan gurendur Hutman* akan kapitan. Beramai-ramaian parang kedua pihak itu daripada waktu duha sehingga datang asar tiada boleh alah.’ Maka seorang kapitan.taksir beta.’ Hatta datang pagi hari naiklah angkatan itu butul di hadapan negeri. Pugel* namanya. mana kehendak jeneral itu?’ Maka kata jeneral:‘Esok pagi kita naik cobah dahulu. Hatta terbit matahari. hatta datang malam.’ Serta dengan cakapnya orang semuhanya itu. maka menyuruh tanya kepada orangkaya-kaya tanah Bandan* sekalian. ia becakap di hadapan jeneral dan orang besar2 semuhanya. maka kata jeneral: ‘Betapa perintah parang orang itu?’ Maka kata orang semuhanya: ‘Demikianlah parang orang itu. maka diberinya minum arak pada tempat minuman prings. Itulah adat berteguhan janji kepada orang itu. maka jeneral menyuruh panggil kepada orang besarnya serta panglimanya sekalian dalam angkatan itu datang kepada jeneral. tiada boleh masuk ke dalam negeri lagi. kemudian perintah parang kita. Tellah demikian. Hatta datang bakda lohor serta dengan kehendak Tuhan sarwa sekalian alam. Kemudian daripada itu. lalu masuk ke negeri Ander dan Waier.

Maka kata jeneral: ‘Sekarang ini upama tulur hayam digulingkan dari tanah Bandan* sampai ke tanah Wolanda: tiada boleh pecah lagi.’ Lalu orangkaya-kaya keluar bedamai dengan dia. Lalu keluar bunga pala timbang kepada fetor. Itulah kesudahan berkellai tanah Bandan. kemudian beta tunjukan kepada orang yang menaruh dia itu. kuliling soldadu serta senjata. lalu ke Jawahkatra* dan orang Bandan* yang tinggal itu semuhanya pindah ke tanah Seran dan Goron*. maka kata jeneral: ‘Jika hati bennar mau bedamai. Itulah hal alah tanah Bandan. apahtah daya?’ Maka kata orangkaya-kaya Bandan: ‘Yang tellah sudah itu jangan disubut lagi. demikian katanya kepada jeneral: ‘Ada lagi bedil besar dalam negeri Bandan . lalu dinaikan ke kapal.katanya: ‘Bukankah Kapitan Hitu endak damaikan kita kedua? Daripada orangkaya-kaya tanah Bandan* tiada mau bebaikan. maka kita berkellai. Baik juga orang semuhanya cerai-berai itu suruh pulang keruan kepada tempatnya. Semuhanya itu minta serta anak orangkaya-kaya empat puluh orang itu.’ Maka kata orangkaya Bandan: ‘Tiada lagi pada kami. karena senjata itu semuhanya dalam negeri itu juga. Kemudian kami belayar supaya kami menyampaikan kepada orang besar2 di negeri Wolanda pun dengan kebenarannya. semuhanya delapan ratus delapan puluh orang kepada kapal. Kemudian daripada itu kata Mai Hasan ibn orangkaya Bulaisi dan orangkaya Orotatan. Jika mau bedamai. Maka menyuruh datang mengadap kepada raja Mangkasar minta pindahkan ke Mangkasar.’ Maka kata Wolanda: ‘Barang seadanya itu berikan kepada kami. Dragon namanya. Alkissah dan kuceriterakan kemudian daripada . bennarnya dengan dia.’ Maka disuruh oleh orangkaya-kaya panggil kepadanya semuhanya datang ke negeri Salamu. lalu kata kepadanya bagai kata orang itu. jika tiada mau bedamai. marilah kita bedamai. maka suatupun tiada lagi fitna. Maka raja menyuruh angkatan ke Seran memuatkan dia datang ke Mangkasar. rubuhkan kotamu dan berikan senjata yang adanya itu. itulah tanda bebaikan.’Maka diberikan dua puluh esfangar* kepada Wolenda itu. Maka ditipu oleh Wolanda. Maka jeneral serta angkatannya pulang ke negerinya dan Kapitan Hitu pun pulang ke tanah Hitu. Lalu belayar ke tanah Ambon. Maka sekarang ini kami endak belayar. seribu kali kami sukah. Jika kepada sekarang ini jeneral mau bebaikan. datang ke tanah Hitu. Jika ia katanya tiada lagi. dan empat puluh orangkaya-kaya semuhanya dibunuh oleh Wolanda itu. lalu dikeluarkan semuhanya serta anak orangkaya-kaya itu. Ada pun kepada sekarang ini mana bicara orangkaya-kaya kita dengar. Maka orangkaya-kaya semuhanya tiada dapat besangkal lagi.’ Tellah demikian itu maka jeneral menyuruh panggil kepada orangkaya semuhanya.

jeneral belayar membawah kepada orang Bandan* itu. lalu berkata: ‘Beta endak belayar ke Jawahkatra*. beta endak turut kapal yang ke bandar Masilpatani*.’ Maka kata Kapitan Hitu: ‘Jika bagai kata demikian itu. Karena di situ ada kota Wolanda. Hatta terbit matahari. Kemudian daripada itu maka belayar sehingga datang ke Palikat*. ada ke Laut Mera. Tellah menubus itu. tetapi musim lagi lambat datang. ada menjual anaknya. belayarlah engkau. Apabila datang musim barat akan perginya pulang. ada tengah tiga real. Ada pun San* Tumi* itu ada suatu bukit.’ Maka kata Mihirjiguna: ‘Beta minta kepada jeneral sementari lagi lambat musim. Daripada Feranggi duduk dari situ. maka belayar dari Pudiceri*.lagi lambat musim. Tellah demikian itu berapa lamanya datang ke tanah Keling.’ Lalu Mihirjiguna tanya kepada jeneral: ‘Kapal semuhanya itu endak ke mana?’ Maka kata jeneral: ‘Kapal itu endak ke Malaka. lalu naik Mihirjiguna belayar. Maka ia menyembah. maka didirikan gerejanya akan tempat berhalanya. Delf namanya kapal itu. Lalu ia belayar ke bandar Masilpatani*. menubus dengan harganya dua real seorang. maka Mihirjiguna naik ke darat berhadapan dengan jeneral serta orang besarnya. mau melihat dunia tanah Keling barang seadanya hidupku sehingga datang musim barat. Di situlah tempat ia menyembah berhalanya itu. Ada menjual dirinya sendiri.angin pun tedduh. ada ke Jambi. maka dinamai San* Tumi*. lalu kepada Nagahpatan*. Lalu kata jeneral kepada Mihirjiguna: ‘Ada pun barang kehendakmu itu kami terimalah. Hatta berapa lamanya di tengah laut datang tofan angin ribut. sehingga tanah Ambon pun baik juga jika dilapaskan oleh jeneral.’ Lalu ia naik kepada sebuah kapal. kuserahkanlah kepadanya yang kehendaknya itu. Hatta berapa lamanya maka datang ke Jawahkatra*. Bunyi layar seperti bunyi bedil. maka Mihirjiguna masuk mengadapat* perdana Kapitan Hitu.tiada dapat diceriterakan kepada kasihnya itu --. ada pulang ke negeri Holandes. ia berhenti entah berapa lamanya. Maka apa kehendaknya Arinjiguna* itu semuhanya dikatakan kepada jeneral pun terimalah kepada kehendak Mihirjiguna itu.’ Maka iakan oleh jeneral dan diberinya seribu real akan bekalnya dan sangat mulliya kepadanya serta kasih lain2 -. Nona Sinyora di Mundi* namanya. Maka naik ke darat bejalan ke negeri Pujiciri*. ia duduk kepada . lalu kepada Tirubambu* dan Tirumulawasir* dan Kunmuri*. kepada negeri Tunahpatnan.’ Maka kata Kapitan Hitu: ‘Apa kehendakmu belayar itu?’ Maka ia menyahut: ‘Ada pun kita belayar ini tiada kehendak kepada yang lain melainkan kubicarakan orang Bandan. Jika tiada boleh kembali ke tanah Bandan* pun. seketika lagi patah tiyang buritang itu. ada ke bandar Masilpatani*.

Maka dibaiki suatu petti dilapis dengan tima hitam. Pada tatkala itu Kapitan Hitu pun ada di Kota Laha. maka ditaburkan segala bauh-bauan dalam kafan.rumah syaudagar haji Baba namanya. Dan dikerjakan hamam*. bicarakan Inggeris dan Jupun endak tipu kepada Wolanda serta kotanya itu. dan orang berumah dalam tanah dan orang tiada berumah selama-lamanya. Berapa lamanya di tengah laut. Dan perbuatan pelbagai yang andak* dalam dunia semuhanya ia melihat karena Masilpatani* itu bandar Kutb Syah yakni raja Gulgonda. Entah berapa lamanya di tengah jalan. Lain daripada itu tiada dapat diceriterakan kepada kelakuan yang indah2.’ Tellah demikian itu. lalu belayar. Entah berapa antaranya. maka beta serahkan kepada dia. lalu dimasukkan mayit itu ke dalam petti. demikian katanya: ‘Ada pun kehendak Arinjiguna* itu seribus* kali beta terima. dan orang membuang segala najis manusyia dalam negeri itu.Maka diberikan surat itu kepada Kapitan Hitu dan gurendur. dan kesukaan dan kedukaan pun demikian lagi. ada air sejuk dan air panas kepada suatu tempat harkat kepada segala manusyia. kipati syah’. seperti orang kaya dan orang miskin. jika datang tengah hari maka mandi kepada air yang sejuk itu. maka mandi kepada air yang panas itu. Sehingga enam hari dengan kehendak Allah ta`ala wafat meninggal negeri fana datang kepada negeri yang baka pada bulan Rubiu'l-awal dua belas hari pada tahun [1032] Ha. maka datang ke Ambon masuk ke Kota Laha. maka diberikan surat itu pada tangan Sifar alRijali. maka gurendur kata kepada Kapitan Hitu: ‘Baik juga kata jeneral kepada kita kedua itu kira-kirakan kepada kehendak Mihirjiguna . maka datang masuk selat antara Puluh Merkata* dan ujung Tanjung Cina. maka ia mati pulang kepada asalnya. tetapi Kapitan Hitu dan gurendur kira-kirakan kehendak Arinjiguna* itu. Tellah demikian itu hatta datang musim maka ia pulang. lalu datang ke Banten sehingga datang ke Jawahkatra*. sehingga ibu bapa kita yang bennar itu maka kita tiada bertemu. Apabila jika dengan baiknya musim yang datang ini suruan ke mari. lalu dibaca sendirinya. Dan pasan jeneral dalam surat kepada Kapitan Hitu dan gurendur Herman Aspel*. Di sanalah ia melihat perhiasan dunia semuhanya lengkap. Dan kejahatan serta kebencian pun demikian lagi. Di sanalah dimasyhurkan namanya Mihirjiguna itu ‘sultan karanful*. seperti perbuatan yang kegemaran kepada keelokan serta keinginan hati manusyia. Apabila datang pagi hari. Entah berapa lamanya dalam negeri Betawih. tatkala zaman sultan Muhammad Huli akan kerajaan di negeri Gulgonda. maka dinaikan kepada sebuah kapal membawah kepadanya. maka Mihirjiguna sakit. maka ia berenti di sanalah. pada malam Ahad. Daripada ia tiada empunya untung.

Maka kedua kaum Islam dan kaum Nasrani itu berparanglah. ketiga membawah angkatan mendatangi di tanah Seran. jika datang orang Bandan* pula. Maka ia pinda ke negeri Lesiela meneguhkan negeri itu daripada ia melihat salah kelakuan Wolanda itu. Lain daripada itu banyak lagi perbuatannya. Kemudian daripada itu maka kuceriterakan tatkala bendahara gimelaha Syabidin meninggalkan negeri yang fanah itu datang kepada negeri yang baka itu. artinya negeri sengaji Hatuhaha. makin bertambah-tambah fitnah sebab dagang. alah-mengalah sebagailah. Itulah kesudahan pelayaran Mihirjiguna ke tanah Keling. karena ia berjalan atau duduk serta senjata tiada boleh meninggalkan dia dan syaudagarnya pun sangat serta murahnya tangannya. sentiasa tiada berputusan parang di tanah Ambon dengan orang Nasrani itu. maka Wolanda datang rusak kepada dagang itu. Serta kehendak Allah ta`ala. karena kehendaknya Nasrani dan Yahudi itu endak mengarusakkan agama Islam dimasukkan agama Nasrani. alah-mengalah. Kemudian daripada peninggal perdana itu. itulah sebabnya. sehingga tanah Hitu juga tiada mengikut. karena adatnya raja ada kepadanya dan adat bendahara pun ada kepadanya. sarang-menyarang. maka gimelaha serta orangkayakaya semuhanya tiada mau rusak dagang dalam bandar. Daripada itulah maka digelar nama kelengkapannya itu ‘buang destar’ namanya dan demikian lagi kehendaknya Islam endak mengarusakkan agama Nasrani dan Yahudi dimasukkan kepada agama Islam. Maka dipertitahkan serta dengan arta disedekakan kepada fakir dan miskin dan orang besar-besar dan dipeliharakan sehingga adatnya. maka tiada jadi kehendak Mihirjiguna itu sebab perbuatan orang itu.itu. Ialah bengis di tanah Hitu serta kelakuannya. Seorangpun tiada sebagainya di tanah Ambon. Hatta berapa lamanya maka datang titah paduka serri sultan Ternate suruh bedamai. Lalu berparang pula. kedua membuat kotanya di tanjung Koako. artinya sakit lalu pulang ke rahmat Allah ta`ala. Apabila datang dagang. lalu paranglah gimelaha Luhu dan gimelaha Leliyato serta di tanah Ambon semuhanya. Pertama membuat gudang di pantai Huniyasi*. tetapi inilah perbuatan Inggeris dan Jupun.’ Lalu dibunuh Inggeris dan Jupun itu. Dan kelakuan hulubalang pun ada kepadanya. sarang-menyarang. kemudian daripada Arinjiguna* itu Unus Halaene akan hukum. Lalu dinaikan mait itu kepada kelengkapannya orangkaya dan orang dari negeri pun keluar mendapatkan dia di tengah jalan. Daripada itulah maka gelarnya kelengkapannya . sehingga datang ke negeri. Hatta datang berapa lamanya dengan kehendak Allah ta`ala perdana gimelaha Hidayat pun uzur. tanah Ambon dalam hukum perdana gimelaha Hidayat.

Maka ia bertemu kepada kapitan laut dan barang apa2 bicara dengan jeneral itu semuhanya diceriterakan kepada kapitan laut serta muafakat. demikian katanya: ‘Ada pun aku ini sudah tuah. yakni negeri Luhu. dari Banggai datang ke Tambuku. Semuhanya diangkatnya bawah ke negeri Lesiela. lalu pindah ke tanah Buton. keduanya memerintahkan tatkala perdana Kapitan Hitu lagi dalam negeri Betawih. Maka diturunkan yakni dikeluarkan gimelaha dua bersyaudara. Tellah demikian itu Kapitan Hitu pun datang dari Jawahkatra*. maka tiada ketahuan bicaranya jeneral itu. Maka suatupun tiada fitnah lagi di tanah Ambon dan kapitan laut pun berangkat ke tanah Sula. Hatta datang musim perdana pun pulang. Itulah halnya tanah Ambon dengan orang Nasrani itu. Entah berapa lamanya dengan takdir Allah ta`ala pulang ke rahmat Allah. Pada tatkala itu johan pahlawan gimelaha alah kepada sebuah negeri. Lalu Kapitan Hitu dan hamba raja Kalabata belayar ke Jawahkatra* bebicara dengan jeneral. Itulah kesudahannya datang raja laut di tanah Ambon. Apabila datang suatu fitnah . Maka kata Kapitan Hitu kepada gurendur. karena ia dalam kesukaran. dari Tambuku lalu membaiki negeri serta dengan kotanya ia duduk. Segali perastawa mendamaikan dua kaum itu. Hatta datang titah disuruh pulangkan. Wai namanya. Hatta berapa lamanya datang angkatan dari Buton serta anak raja2 dan orang besar2 semuhanya membawah titah serta dengan adat mengadap kepada raja laut. sehingga sanalah ia berhenti. Maka gurnadur Filipi Lukas* dan hukum Halaene serta angkatannya mengadap kepada kapitan laut. maka gimelaha Leliyato ia duduk negeri Kembali dan gimelaha Luhu ia duduk di Gamusungi. Alkissah peri mengatakan sekali perastawa perdana Kapitan Hitu pada suatu ketika ia duduk. Dan di belakangnya Kapitan Hitu datang kapitan lawut baginda kiyaicili Ali ke tanah Ambon. maka suatu tiada fitnah dalam tanah Hitu. maka dikembalikan dianya. maka ihtiar sendirinya. Hatta datang di sana raja Mataram menyuruh kepada tumengung* Bauhraksah mendatangi kota Betawih. Maka dibawah kepada gimelaha dua bersyaudara kembali ke Tanah Besar. lalu masuk ke negeri Luhu. tempatnya yang lama. Lalu kapitan laut pun berangkat ke Manipa dan Kapitan Hitu pun pulang ke tanah Hitu. Siyapa tempat kuserahkan tanah ini?’ Lalu diserahkan kepada orangkaya Samu2 menunggu tanah Hitu serta orangkaya Bulan. dari Sula lalu ke tanah Banggai.Daripada itulah maka gelarnya kelengkapannya johan pahlawan gimelaha Leliyato ‘buang capeu*’ namanya. suruh kembali ke Ternate. Daripada itulah maka parang sabil Allah di tanah Ambon tiada berputusan. lalu keluarkan kotanya di tanjung Koako itu dan gudang di Huniyasi* itu.

maka dalam uzur itu menyuruh panggil kepada orangkaya-kaya semuhanya. yakni meninggal kepada dunia datang kepada akhirat. Entah berapa lamanya di tengngah jalan. pulang ke rahmat Allah. maka barang sesuatu fitnah dalam tanah Hitu atau tanah Ambon. melainkan hukum Halaene juga tiada mau kecewa kepada nama tanah Hitu. maka ia datang kepada gurendur endak mengatakan kepadanya. Itulah istiadat mati orang ternama di tanah Ambon. Semuhanya ditangkapnya. melainkan alah sebuah negeri atau keluar arta daripada takluknya sekalian. wa-'llahu a`lam. bagi Islam atau Nasrani. Tellah demikian itu dan kuceriterakan tatkala itu ada lagi hayat perdana Kapitan Hitu. kemudian daripada itu. Hatta lama dengan lamanya orangkaya pun makin tuah serta dengan kehendak Allah subhanahu wa-ta`ala uzur. kemudian dibagi dua: setengah didudukkan di negerinya dan setengah dibawah kepadanya ke negeri Hitu. hanya baik2 bicara kepada tanah ini serta . memberi racung kepadanya. jangankan sesuatu negeri. Maka datang kehendak Allah ta`ala kepada seorang perempuan bedzebai. Maka dipeliharakan serta adat sehingga datang seratus harinya. Hatta datang maka kata perdana Kapitan Hitu. yakni sakit serta kehendak Tuhan Yang Mahatinggi orangkaya pun wafat. ia juga membaiki. Maka ia tiada boleh tahan dirinya lagi. Daripada ialah orang Wolanda itu tiada dapat melakukan kehendaknya kepada tanah Hitu pada zaman itu. Hatta berapa lamanya apa2 kehendaknya. apabila ia mati tiada boleh masuk esukaan dan beramai-ramaian atau bunyi-bunyian dalam negeri. artinya celaka. Maka menyuruh antarkan maitnya orangkaya itu pulang ke negeri. maka ia kedua orangkaya Samu2 keluar serta dengan angkatan melepaskan dukacittanya. Karena istiadat orang besar yang ternama. Lalu Kakiyali membawah angkatan itu menyarang kepada sebuah negeri Hatumete namanya. maka bersuka-sukaan serta beramai-ramaian dan bunyi-bunyian dalam negeri itu.daripada negeri yang lain bagi Islam atau Nasrani. maka orangkaya Samu2 pun uzur. Maka kuceriterakan tatkala itu negeri Iwa* dan orang Wolanda endak berkellai sebab Pati Herman. demikian katanya: ‘Ada pun kehendak Allah ta`ala siapa mengetahui? Tetapi pada perasaan diriku. Tetapi kepada fitnah tiada dapat dikatakan lagi daripada nafsu dunialah. Daripada itulah maka ia keluar membawah angkatan menyarang negeri. yakni mendamaikan dia. jikalau seseorang juga pun. Maka ia beramairamaian kesukaannya serta bunyi-bunyian dalam negeri Hitu. Masya Allah ia meninggal kepada darulfanah datang kepada darulbaka. Maka dinaikan kepada Kakiyali akan hukum. Maka hukum Kakiyali juga membaiki tiada jadi berkelai. lalu ia kembali sehingga datang ke negeri.

Maka tiada boleh dikerjakan kehendaknya. karena Kapitan Hitu sudah mengetahui kelakuan Wolanda itu. Maka dipeliharakan mait perdana itu dan disedekakan arta kepada segala penghulu agama dan orangkaya-kaya dalam negeri Hitu sekalian dan diadatkan sehingga datang seratus harinya.’ Dan apa2 pekatahan serta adat tanah Hitu semuhanya dikatakan kepada keempat perdana dan berapa2 pekatahan yang dahulu kala itu semuhanya dikatakan kepada anak buahnya. maka orang membawah fitnah kepada gurendur itu. karena dalam titah itu . Tellah demikian itu datang masya Allah. Kehendak Allah ta`ala siyapa mengetahui. Apabila sudah muafakat serta minta angkatan datang berkellai dengan Wolanda. jangan seorang mengaku ia sendirinya. maka dikerjakan. lalu pulang ke rahmat Allah.’ Maka menyahut pula orang banyak itu: ‘Bennar kata tuhanku itu. maka dinaikan kepada hukum Kakiyali akan Kapitan Hitu serta perjanjian: ‘Apabila barang suatu pekerjaan atau pekatahan. Maka gurendur Artus* dan orangkaya-kaya semuhanya muafakat. sarang-menyarang. sehingga negeri Luhu juga dua bahagi. Hatta berapa lamanya datang utusan dari Maluku. Tellah demikian itu entah berapa dalamnya maka Kapitan Hitu menyuruh dua buah parau utusan ke Mangkasar. melainkan mana kehendak Allah ta`ala serta orang banyak itulah memangku tanah Hitu.tetapi bulum lagi dengan kehendak Allah ta`ala tiada jadi tipunya itu.Karena pada tatkala itu perdana gimelaha serta negeri semuhanya berkellai dengan Wolanda. alahmengalah sebahagai juga tiada berputusan. Iapun demikian juga kelakuannya.’ Karena pada ketika itu mardan Baros akan Nusatapi nama gelarnya dan mardan Mulutan akan Totohatu nama gelarnya dan mardan Kelisa akan Pati Tuban nama gelarnya dan mardan Kiyoan akan Tanihitumesen. tetapi jika datang masya Allah siyapa membawah tanah Hitu ini?’ Maka kata orangkaya: ‘Tiada dapat dikatakan.’ Maka gurendur pun percaya. Sebahagi serta perdana gimelaha dan negeri sekalian. Itulah nama keempat serta Kapitan Hitu pada zaman itu. demikian katanya: ‘Ada pun Kapitan Hitu menyuruh ke Mangkasar endak muafakat dengan serri sultan di Goa. lalu gurendur Kisil ia belayar ke Betawih. Maka ia masuk ke tanah Hitu. tiada dengan periksyanya. melainkan keempat orangkaya dan Kapitan Hitu serta muafakat. maka berapa kali tipu kepada Kapitan Hitu.dengan agama rasul Allah salla 'llahu alaihi wa-sallama. sadaha* Semaun namanya. maka berparanglah dan sebahagi serta kiyaicili Sibori memegang Wolanda membuat gudungnya di negeri Luhu dan paranglah kedua pihak itu. maka digantikan Antoni* akan gurendur. membawah titah datang kepada perdana gimelaha serta Ulima dan Ulisiwa.

demikian buninya: ‘Katakan kepada Kapitan Hitu dan orangkayakaya sekalian dalam negeri Hitu, serta utusan sadaha Semaun mendamaikan kepada gimelaha dengan gurendur dan membaiki tanah Ambon Ulima dan Ulisiwa, supaya jangan jadi fitnah. Karena perjanjian Wolanda itu seorangpun tiada mengetahui, melainkan Kapitan Hitu juga mengetahui dia dan ia juga menaruh surat yang perjanjian itu.’ Tellah demikian titah itu, maka kata orangkaya-kaya tanah Hitu: ‘Jika bagai kehendak titah demikian itu, baik juga utusan pulang dahulu ke Tanah Besar,kemudian kami mengikut di belakang.’ Maka utusan pulang menanti di pantai Luhu, maka datang gurendur itu pun demikian juga, lalu ia mengikut utusan itu menanti di pantai Luhu. Maka Kapitan Hitu dan orangkaya-kaya keluar dengan kelengkapannya, lalu menyebarang. Hatta datang ke Tanah Besar, maka gurendur serta angkatannya mendapatkan dia di pantai Warau. Maka kata gurendur itu:‘Marilah kita berkata2 dahulu, kemudian kita masuk ke pantai Luhu kepada orang banyak.’ Maka Kapitan Hitu serta orangkaya-kaya semuhanya naik kepada kelengkapannya gurendur itu, maka dipagang semuhanya serta Kapitan Hitu. Maka riuhlah orang dalam kelengkapan itu, lalu dikelilingkan angkatan kepadanya. Ia sebuah2 juga ditengah2 serta pasang-memasang, tembak-menembak datang pengelodan rawaki itu seperti titi hujang atas air masing dan asap obat menjadi awan antara langit dan bumi. Dan buni bedil serta* kilat dan riuh seperti ceritera buni sangkakalah tatkala hari kiamat kepada yaum al-mahsyar. Karena angkatan Wolanda itu lima puluh aluan, lain daripada kapal dan patacoh*, maka ia sebuah2 juga melawan dengan dia.Sehingga datang kepada tanjung Kahula Wolanda itu pun undur. Iapun masuk ke pantai Lesiela, lalu menyuruh sebuah perau membawah kepada Patiwani. Ia pulang ke tanah Hitu menyampaikan khabar itu kepada negeri serta dipindahkan negeri semuhanya naik ke atas gunung. Dan undur angkatan Wolanda itu, lalu menyebarang ke tanah Hitu endak menyarang kepada negeri, tetapi tiada dapat lagi. Maka menyuruh panggil kepada orangkaya-kaya, demikian katanya: ‘Apa kerja pindah? Karena tanah Hitu dan Wolanda itu seperti laki-bini. Apabila bini salah itu melainkan lakinya juga ajar kepada dia, maka beta pagang kepada Kapitan Hitu dan orangkaya-kaya ini. Demikian itulah halnya orang laki-bini dalam dunia, tetapi keluarlah kita kedua berbicara serta kebaikan.’ Maka kata orang Hitu:‘Bennar juga kata gurendur itu, tetapi kembalikan dahulu kepada Kapitan Hitu dan orangkaya2 itu, maka kami keluar kepada gurendur.’ Maka dilepaskan kepada orangkaya-kaya itu, Kapitan Hitu juga tiada dilepaskan. Maka orang Hitu pun tiada mau keluar kepadanya

serta memerintahkan negerinya. Dan utusan sadaha Semaun pun menangkap kepada orangkaya-kaya dalam negeri Luhu; yang memagang kepada Wolanda itu pun ia bawah ke Maluku. Maka orangkaya-kaya sekalian di tanah Ambon tercangan terlalu khairan kepada perbuatan gurendur dan utusan sadaha Semaun itu, maka tanah Ambon semuhanya tiada ketahui kehendaknya. Setengah berkata: ‘Baik kita berkellai.’ Dan setengah berkata: ‘Baik kita bedamai, karena sudah didamaikan kita dengan gurendur.’ Dan setengah pula berkata: ‘Jangan kita berkellai dan jangan kita bedamai sehingga diam sahanya*, supaya kita menanti kehendak titah.’ Maka kata perdana gimelaha dua bersyaudara: ‘Bennar juga kata orangkaya itu. Tetapi kepada perbuatan Wolanda ini rusak kepada agama rasul Allah di hadapan titah yang dipetuan, daripada ia tiada berupama ke bawah dulli paduka serri sultan Hamza, nasrun min Allah syah, zill Allah fi 'l-`alamin.Daripada itulah baik kita berparang dengan dia.’ Lalu muafakatlah tanah Ambon semuhanya sehingga sebuah negeri Luhu juga. Maka kata Sifar ar-Rijali di hadapan perdana,Ulima dan Ulisiwa: ‘Ada pun berkellai ini sebab, apabila jika sebab Kapitan Hitu, sabar dahulu, supaya kita menanti titah yang dipetuan dan kabaran.’ Maka kata Ulima dan Ulisiwa: ‘Sebab agama rasul Allah, kedua perkara sebab titah tiada berupama ke bawah dulli yang dipetuan.’ Dan barang apa2 pekatahan kepada hari yang kemudian itu, semuhanya ditaksirkan di hadapan perdana gimelaha dan orangkaya sekalian. Tellah sudah ditaksirkan kata demikian itu, lalu ia beli obat bedil empat balas bahara cengkeh harganya, dan tengah tujuh ratus padang. Lalu ia pulang serta orangkaya gimelaha dan negeri Waibuti ke tanah Hitu serta muafakat dengan orangkaya2 di tanah Hitu. Lalu ia pulang, maka negeri Hitu sekalian berkellai, sehingga orangkaya Tanihitumesen dengan orangkaya Bulan juga tiada berkellai. Ia mengikut kepada Wolanda itu, maka ia jadi musuh kepada negeri Hitu sekalian dan negeri sekalian pun memerintahkan kepada hulu parangnya. Maka digelarnya kepada pendagar Nahoda dan pendagar Pati Husen* keduanya akan panglima di tanah Hitu. Lalu ia pergi merompa di tanah sebelah kepada pihak tentara Nasrani itu. Maka diteguhkan Allah subhanahu wa-ta`ala, berkat agama rasul Allah serta dengan kemenangannya, maka ia pulang di negeri Wawani, makan-minum, bersuka-sukaan dan disalin kepadanya serta dengan dimasyhurkan namanya johan pahlawan Patiwani. Itulah hasiat* orang parang sabil Allah dalam dunia. Tellah demikian itu pendagar Telukibesi ia pergi merompa pula kepada pihak tentara Nasrani itu. Maka dengan kehendak Allah ta`ala berkat agama rasul Allah serta kemenangannya, lalu ia

pulang di negeri Kapahaha bersuka-sukaan dan dimulliya kepadanya serta dimasyhurkan namanya johan pahlawan Tubanbesi. Ia duduk di gunung Kapahaha. Itulah faedah orang parang sabil Allah dalam dunia, entah berapa lagi dan* akhirat; karena riwayat pandita dalam syarah Sunusi*, dua perkara orang masuk syurga tiada dengan hisab* lagi, suatu perkara tarekad dunia, kedua perkara parang sabil Allah. Daripada itulah, maka beramai-ramaian negeri sekalian berparang dengan Wolanda itu. Maka kata Wolanda itu: ‘Apabila orang Hitu keluar duduk di pantai seperti dahulu kala itu, maka kami keluarkan Kapitan Hitu.’ Maka kata orang Hitu: ‘Bennar juga kata gurendur itu, tetapi keluarkan dahulu, maka kami turun duduk di pantai kembali seperti dahulu itu. Jikalau tiada lepaskan dia, kami pun tiada mau keluar.’ Maka negeri semuhanya tiada keluar sehingga orangkaya Bulan, ayah mudanya Kapitan Hitu serta tujuh negeri keluar duduk di pantai serta Wolanda itu. Maka kata orang sekalian kepada orangkaya itu: ‘Betapa kehendak orangkaya keluar itu?’ Maka kata orangkaya: ‘Baik juga kita keluar ikut katanya. Dalam tujuh bulan itu apabila dilepaskan kepada Kapitan Hitu, maka negeri sekalian keluar. Jikalau tiada dilepaskan kepada [Kapitan] Hitu dalam tujuh bulan itu kita berbantahkan perjanjiannya.’ Maka orangkaya keluar serta muafakat dengan orangkaya-kaya, lalu orangkaya Tanihitumesen belayar ke Betawih. Dan apa2 kehendak orangkaya itu semuhanya dikatakan kepada jeneral, maka di belakang orangkaya negeri semuhanya itu keluar masuk kepada musuh itu,tiada lagi berkellai. Maka kata Sifar ar-Rijali kepada orangkaya-kaya dan panglima serta pendagar sekalian, demikian katanya: ‘Apabila perbuatan kita demikian ini?Rusaklah negeri kita dan Kapitan Hitu pun tiada dikembalikan lagi oleh Wolanda itu.’ Lalu ia pergi merompa kepada orang Hitu yang mengikut kepada Wolanda itu. Hatta dengan takdir Allah ta`ala serta dengan kemenangannya, maka ia pulanglah ke negeri Wawani bersuka-sukaan, maka seorangpun tiada keluar lagi.Entah berapa lamanya datang orangkaya Tanihitumesen, maka orangkaya-kaya menyuruh tanya kepadanya: ‘Betapa kehendak jeneral kepada Kapitan Hitu, lepaskankah atau tiadakah?’ Maka ia berkata: ‘Ada pun kata jeneral, tiga bulan lagi datang kapal dari Bandan, maka dilepaskan kepada Kapitan Hitu.’ Maka negeri Hitu semuhanya menanti sehingga datang tiga bulan tiada juga dilepaskan, maka kata negeri sekalian kepada orangkaya Bulan: ‘Ada pun perjanjian gurendur kepada orangkaya dalam tujuh bulan, sekarang sudah lalu tiga bulan, maka tiada ia mengikut perjanjian itu. Betapa lagi kehendak orangkaya itu, kami ikut juga, tetapi baik orangkaya undur dahulu. Kemudian apa kehendak orangkaya itu katakan

Segali perastawa ia keluar serta angkatannya mendatangi kota dauman*.’ Itu pun tiada juga orangkaya mau undur sehingga empat buah negeri undur naik ke gunung. nasrun min llah syah. sarang-menyarang sebahagailah tiada berhenti lagi. lalu paranglah negeri semuhanya beramairamaian. supaya kita kerjakan. Tellah demikian itu maka kuceriterakan: di belakang perdana gimelaha Luhu itu johan pahlawan gimelaha Leliyato memangku tanah Ambon serta memerintahkan parang sabil Allah dan berkat agama rasul Allah serta kemenangannya. Hatta datang musim barat. serta perdana gimelaha Luhu pergi mengadap ke bawah dulli paduka serri sultan Hamza. Sebahagai juga parang kedua pihak itu. maka tiada jadi mendatangi dia. Maka kata johan pahlawan . lalu ia pulang ke Betawih.juga kepada orang sekalian. Daripada ia bulum lagi untungnya. entah berapa kapal serta kora2 datang pula. membawa titah memanggil kepada gimelaha dan orangkaya-kaya. maka kedua pihak pasang-memasang. sehingga dipindahkan kepada negeri Loin naik ke atas gunung. datang armada dari Betawih endak menyarang kepada kota Lesiela. maka ia bertemu kapal Wolanda itu. pagi pettang tiada berantara lagi. tetapi kepada parang Wolanda itu tiada dapat diceriterakan pelbagai parangnya. Lalu datang ke pantai Wawani. Hatta datang angin daratan. Hatta datang tiga bulan bertungguan tiada boleh alah. tetapi iapun tiada turun dan iapun tiada naik sehingga berapa lamanya Wolanda pun pulang dan angkatan Islam pun kembali serta perdana gimelaha. Maka kedua pihak berparanglah siang dan malam. lalu melawanlah ia dengan kapal itu daripada waktu duha sehingga datang waktu asar. Maka perdana gimelaha serta Ulilima dan Ulisiwa keluar meromparompa kepada negeri Yahudi dan Nasrani. lalu kapal pun belayar dan angkatan pun undur ke pantai Wawani. di mana merompa di darat atau di laut tiada lain ia juga. Maka Kipati Luhu dan Pati Tuban dan imam Nusaniwe. Hatta berapa lamanya datang utusan dari Maluku. Pada ketika itu pahlawan Patiwani seorangpun tiada sebagainya di tanah Hitu. Dan kuceriterakan perdana gimelaha dan orangkaya-kaya Ulilima dan Ulisiwa. Maka ketika itu tanah Ambon Ulilima dan Ulisiwa semuhanya berparanglah beramai-ramaian tiada berputusan. Hatta dengan takdir Allah ta`ala entah berapa-rapa negeri Nasrani takluk Wolanda itu bebali kepada johan pahlawan gimelaha serta orangkaya-kaya Ulilima dan Ulisiwa. gimelaha Bobawa. sekalian pati dan sengaji semuhanya keluar serta dengan angkatan endak menyarang kepada negeri orangkaya Tanihitumesen. lain daripada itu tiada kusebutkan. tetapi perdana gimelaha sudah harkat menanti dia. Apabila masuk matahari.

Ganap tanjung dan labuan tiada dapat. Maka kata orang Hitu kepada orangkaya Bulan. Maka orangkaya gimelaha dan orang semuhanya pindah ke negeri Kambelo. demikian katanya: ‘Hai syaudaraku. beramai-ramaian dengan dia. demikian katanya: ‘Siya-siyalah orangkaya keluar serta Wolanda itu . engkau sekalian bukan kami endak kepada hamba sahayamu dan bukan kami kehendak kepada artamu. Maka gurendur menyuruh sebuah kapal belayar membawah khabar kepada jeneral serta bawah kepada Kapitan Hitu ke Betawih. lalu ia pulang ke Kota Laha. Itu belum lagi dengan kehendak Allah ta`ala. seorangpun tiada serta dia. lalu menyuruh kepada kapitan Yon Yan* serta orang banyak mencahari. Entah berapa lamanya dalam Kota Laha. nama orang hitam. Hatta tiada berapa lamanya datang paduka serri sultan Hamza. lalu ia pulang ke Kota Laha. lalu ia pulang ke negeri bersuka-sukaan. Maka ditinggal kepada dia lalu orang Hila antar bawah kepadanya ke negeri Wawani. maka tiada boleh alah.’ Lalu orangkaya belayar ikut ke Betawih dan apa2 kehendaknya orangkaya itu dikatakan kepada jeneral.[kepada] orangkaya-kaya Nasrani itu.Sendiri-dirinya juga. makin bertambah fitnah.’ Tellah demikian itu orang membawah fitna kepada jeneral dan gurendur. Maka negeri Hitu sekalian bersuka-sukaan. Lalu Wolanda itu ke negeri Hatubawah endak menyarang kepada gunung Alaka. Itu pun tiada juga dapat.’ Maka gurendur tiada dengan periksyai lagi.’ Maka diiakan orang itu. lalu orangkaya-kaya semuhanya serta Kapitan Hitu pergi ke Kota Laha bedamai dengan jeneral dan gurendur serta orang besar-besarnya. demikian katanya: ‘Kapitan Hitu menjual cengkeh kepada dagang Mangkasar dan Minangkabau di Puluh Tiga. Nasrani atau Islam. lalu ia mengadang ke laut Puluh Tiga. Hatta dengan takdir Allah ta`ala. nasrun . tetapi kehendak kami itu melainkan kita bersama-sama membawah agama rasul Allah. maka ia pulang ke negeri Wawani dan negeri sekalian memberi tiga puluh bahara cengkeh kepada jeneral akan pembeli siri pinang.betahanlah di sana serta orang dagang Melayu Minangkabau. makan-minum serta disalini dengan pakaian yang inda2. makan-minum.seperti pantun Melayu: ‘Dapakan bunga setangkai jangan diaibkan orang. maka dikembalikan kepada Kapitan Hitu. melainkan Wolanda juga antar kepadanya sehingga datang ke pantai Hila. ini pula dibawah ke ini pula dibawah ke Betawih. menyarang kepada Lesiela serta dengan kehendak Allah ta`ala alah kota Lesiela. Maka Kapitan Hitu pun takut tiada keluar kepada Wolanda itu. Hatta datang musim jeneral pun datang serta angkatannya ke tanah Ambon. Jangan dikembalikan kepada Kapitan Hitu. jika ditahankan ia duduk sehingga tanah Hitu jua pun baik juga.

manatah surat perjanjian Wolanda itu?’ Maka menyahut pula Sifarijali: ‘Patik minta maaf. zill Allah fi 'l-`alamin. Maka Wolanda itu serta angkatannya mendapatkan paduka serri sultan. Tellah demikian itu paduka yang dipetuan berangkat ke tanah Hitu serta Wolanda itu dan negeri Hitu sekalian pun keluar jungjung serta dengan adat semuhanya dikerjakan. Bennar juga titah . Jika tiada sakit. hatta datang titah kepada orang sekalian:‘Mana surat perjanjian dengan Wolanda itu?’ Maka menyahut orangkaya-kaya semuhanya: ‘Ada pun surat perjanjian Wolanda itu ada kepada patik tuanku Kapitan Hitu. maka berparanglah atas bukit itu. maka turun Wolanda itu mendatangi negeri Kambelo. sekalian pati dan sengaji: ‘Rubuhkan kotamu itu dan niyahkan segala orang dagang itu. sehingga Patiwani jua ia betahan parang dengan Wolanda itu. suruh belayar pulang ke negerinya. Hatta datang titah yang dipetuan kepada orangkaya-kaya dalam negeri Lesidi dan Kambelo. Maka orang Kambelo keluar serta pahlawan Patiwani Hitu. Maka menyuruh fetor Soroi* dan sarinto* pergi periksyai kepada penyakitnya itu. Hatta datang maka titah: ‘Mana Kapitan Hitu?’ Maka menyahut Sifarijali: ‘Daulat tuanku.’ Lalu menyuruh panggil kepada Kapitan Hitu. Lalu ia pulang katakan kepada jeneral: ‘Bennar juga kata orang itu. Ada pun pada ketika itu Kapitan Hitu pun sakit. zill Allah fi 'l-`alamin. ke tanah Ambon serta raja Tidore yang diturunkan daripada kerajaannya itu dan raja Jailolo. Hatta seketika lagi patah parang Kambelo. ampun seribu ampun. Tetapi kepada jeneral itu tiada ia percaya. lalu pulang orang yang memanggil itu menyampaikan ke bawah dulli yang dipetuan.min Allah syah. patik tuanku sakit.’ Maka titah: ‘Jika ia sakit. Apabila sudah rubuhkan kotanya. Maka suruh panggil perdana gimelaha dua bersyaudara. ada yang membawah arta bejenis-jenis serta bunyi-bunyian mengiringkan kepada payung kerajaan daulat al sultan Hamza.’ Maka kotanya itu pun dirubuhkan dan sekalian dagang itu pun belayar masing2 mencahari tempatnya. nasrun min Allah syah. Kemudian berhadapan di bawah dulli yang dipetuan. Maka tanah Ambon dan Buru sekalian berhimpunlah di sana. Tiada dapat kuceriterakan parangnya. Ada yang memagang senjata serta santiagu*. berpalinglah orang sekalian. ada yang bejalan saja.’ Tellah demikian itu panglima Nahudimeten serta imam Sifarrijali keduanya keluar datang mengadap ke bawah dulli serri sultan. ada yang membawah ayapan. Pada ketika itu ia duduk di negeri Kambelo. lalu masuk ke pantai Kambelo. sudah datang ke bawah dulli tuanku. Maka berhimpunlah tanah Ambon sekalian berhadapan . lalu dinaikan pahlawan gimelaha Leliyato kepada kapal Wolanda itu dan dikeluarkan gimelaha Luhu.

sehinggalah keluar yang dipetuan serri sultan Hamza. tembak- . lain daripada itu tiada kusubutkan serta gimelaha Majira mengikut kepada Wolanda. maka orang Hitu dan orang Kambelo serta orangkaya gimelaha belayar mengadap raja Mangkasar minta tolong kepada agama rasul Allah.sarangmenyarang sebagailah tiada berputusan parang sabil Allah di tanah Ambon. Ada pun negeri Hitu dari Wawani dan negeri Asilulu dan negeri Alan.yang dipetuan itu. karena ia tempat merampas isi rumah Kapitan Hitu. Dan kepada tanah Hitu negeri Hila dan negeri Hitulama. Ada pun negeri Kambelo dan Eran* dan Loki. tetapi tatkala ditipu kepada patik tuanku. lain daripada itu tiada kuceriterakan. pasang-memasang. itulah kesudahannya. serta orangkaya Bulan dan orangkaya Tanihitumesen mengikut kepada Wolanda. lain daripada itu tiada kuceriterakan. maka berangkat pulang ke Hitu pula. Entah surat itu ta dapat tiada kepada Wolanda. Telah demikian itu maka kuceriterakan kemudian daripada itu tanah Ambon. sehingga kelengkapan dari Ternate itu juga serta yang dipetuan di tanah Hitu. karena surat pun tiada. lain daripada itu tiada kusubutkan serta gimelaha Majira mengikut kepada Wolanda. Liliboy. serta Kapitan Hitu dan Pati Tuban dan Tubanbesi. Maka serri sultan Muhammad Sya`id. Entah berapa lamanya di sana. nasrun min Allah syah. Itu pun demikian juga tiada berputusan. lalu dibawah belayar kepada pahlawan gimelaha Leliyato ke Jawahkatra*. jangankan surat itu. Lesidi. tiada ketahuan negeri Luhu dan negeri Lesidi. Hatta berapa dalamnya.’ Lalu berangkat kepada kelengkapannya dan orang sekalian pun masing2 pulang kepada tempatnya. Maka tanah Ambon pun masing2 pulang ke negerinya. Sehingga datang ke pantai Eran*. yang memagang surat pun tiada datang. lalu pulang ke Maluku. menyuruh tujuh buah perau mengantarkan kepada orangkaya gimelaha dan orangkaya2 pulang ke tanah Ambon. lalu berangkat ke Kota Laha. ibn al-sultan marhum syah. serta gimelaha Luhu. tiadalah kita memutuskan kepada perjanjian itu. negerinya pun tiada diketahui lagi. alah-mengalah. dari Luhu berangkat ke Kambelo. wa-sultan al-Din. maka bertemu dua buah kapal . Berlawanlah di sana dua kaum itu. maka masuk pula bicara dalam gudang Wolanda itu. Maka bersumpah-sumpahan kalam Allah dengan orang Hitu dan berjanjian dan muafakat seperti dahulu itu lagi. dari Hitu menyeberang ke Luhu. serta johan pahlawan gimelaha Luhu berparang dengan Wolanda itu. meninggalkan benua Ternate datang ke tanah Ambon. lain daripada itu tiada kusubutkan. Ada pun negeri Kambelo dan Eran* dan Loki. Hatta datang kepada hari yang lain.’ Maka sabda yang kerajaan:‘Apabila bagai kata yang demikian itu.

setengah masuk duduk di Kambelo dan setengah dibawah ke Hitu membuat kotanya di pantai Seit ia duduk. Maka orang dalam negeri itu semuhanya masuk ke dalam gudung Wolanda. maka orang Mangkasar endak masuk rusak kepada gudung itu. tetapi diteggah oleh penggawa. Dan yang duduk di Kambelo itu pun menyoron parangnya serta orang Ternate dan orang Kambelo alah kepada negeri Saluku. makan-minum. Hatta datang musim barat. maka Mangkasar pun menyorongnya menyarang kepada negeri Hitulama serta dengan kehenda Allah ta`ala alah negeri itu.menembak. pasang-memasang. kemudian kami rusakkan dia. Dan daripada Mangkasar pun demikian juga begendang serta bunyi-bunyian. maka orang Mangkasar dan orang Wawani pun . Lain daripada itu tiada kusebutkan. lalu masuk ke tanah Hitu. demikian katanya: ‘Kami minta maaf banyak-banyak kepada penggawa dan panglima sekalian undur juga. karena perjanjian raja kepada Wolanda itu belum lagi berubah. dan karaen Mampo akan hukum dalam angkatan itu dan memagang arta raja itu Marala dan karaen Puli dan Malim dan Besi Lumu*. maka setengah duduk dan setengah pulang ke Mangkasar menyampaikan khabar dan minta bantu pula. Maka ia pulang serta dengan kemenangnya bersuka-sukaan dalamnya. maka datanglah entah berapa aluwannya. lalu masuk sekali2 tiada dengan was2 lagi. ia duduk di pantai Seit. tetapi anak buah kami itu kami keluarkan dahulu. berlawanlah kedua kaum itu. Apabila masuk matahari. Ada pun gudung itu atas kepada kami. Hatta berapa lamanya kapal itu pun belayar. karena kelengkapan Mangkasar membuat talangkeranya* di darat dan Wolanda membuat di laut atas kapalnya. tembah-menembah. Hatta datang pahlawan Patiwani melihat kepada negeri itu. Maka ia bernanti tiada masuk kepada gudung itu. maka alah negeri itu. pagi petang pertungguwan tiada berkeputusan. Hatta berapa antaranya dalamnya parau dari Kambelo dan dari Hitu datang membawah kepadanya. Lalu menyorong parangnya kepada negeri Larike dan negeri karas sukar mengalahkan dia. Endak lalukan kepada gudang Wolanda itu. Hatta datang ke tanah Ambon. Tetapi penghulu dalam angkatan itu karaen* Bontomanompo dan daeng* Bulikan. berlakulah kedua pihak itu serta senjata bekilat-bekilat dan bunyi-bunyian tamburnya dan kucapinya atas kepadanya. sehingga lalu pulang orang sekalian serta Patiwani ke negeri Wawani. Siang dan malam.’ Tellah kata demikian itu. sangngat berahinya. karena pasan yang dipetuhan tiada dengan orang Wolanda. Hatta datang musim. Maka datang kapal Wolanda itu. bersuka-sukaan. Maka datang orangkaya2 dari negeri Kapahaha dan negeri Mamala minta maaf kepada Mangkasar dan orang Wawani. alahkan dia.

Serta dengan kehendak Allah ta`ala alah kota itu.berhenti. Maka berangkat serta orang Kambelo dan orangkaya gimelaha mendatangi di negeri Lesidi. Dan Wolanda itu pun demikian lagi. Ia duduk di pantai Wawani. sehingga karaen Jipan* dan Manggapa serta hamba raja Marala dan Malim menunggu kepada kotanya di pantai Seit. masing-masing membawah . ada mati sendirinya. tiada jadi berhenti. Tellah demikian itu hatta datang berapa antaranya menyorong pula parangnya ke Tanah Besar. Hatta datang esok harinya. Itulah tanda orang kibria dalam dunia tiada mengetahui kehendak Allah ta`ala. lalu naik menyarang kepada negeri Wawani. Lalu patah parang Wolanda itu. orang dalam gudung itu pun keluar dan bantu dari Kota Laha pun datang menolong kepada gudung itu. Tatkala itu karaeng Jipang dan daeng Manggapa keduanya bedagang di pantai Kambelo. Maka sesungguhnya. lalu pulang. Hatta datang esok harinya. Hatta datang musim karaeng Bontomanompo dan daeng Bolikan serta kelengkapannya pulang ke Mangkasar menyampaikan khabar kepada serri sultan Muhammad Sya`id alDin. Maka orang Kapahaha dan orang Mamala dan Liyan pun tiada jadi mengrusakkan dia. maka ia keduanya bersama-sama serta angkatan itu menyeberang ke tanah Hitu. maka orang Hitu dan Mangkasar keluar mengamu. sebab ia terjung dari atas gunung tiada berketahuan larinya. Lain daripada itu tiada kusubutkan dan orang mati pun entah berapa banyak tiada kuceriterakan. Maka tanah Ambon semuanya mengikut kepada Wolanda. Ada pun kepada Wolanda itu jeneral keluar dengan angkatannya serta tanah Ambon dengan angkatan semuanya mendatangi kotanya Mangkasar itu . tiada jadi masuk kepada gudung itu. Hatta datang musim barat Mangkasar tiada keluar. lalu orang Kambelo dan gimelaha bedamai dengan orang Lesidi. Itu pun demikian juga sebab orang Kambelo dan Lesidi tiada dengan sesungguhnya. Maka orang Kambelo dan orangkaya gimelaha serta Mangkasar tiada jadi menyarang kepada negeri Lesidi. Maka orang Hitu dan Mangkasar mendapat tiga puluh pucu esfangar yang tiada berapi. belarilariyan membuangkan senjatanya. karena gimelaha Majira serta orang itu dan pun demikian lagi dengan negeri Anin dan Laala. karena orangkaya gimelaha tiada sesungguhnya parang. Daripada Anin dan Laala itu pun demikian juga. Serta pahlawan Patiwani menetah. menyuruh belayar ke Betawih membawah khabar kepada jeneral Fandiman*. lalu pulang tiada dengan faedahnya. ada mati beddil. sehingga negeri Wawani juga berkellahi dengan orang semuhanya itu serta Wolanda itu. sebab raja berangkat menyarang kepada raja Bone. maka ditangkis oleh Wolanda itu sehingga sedikit juga putus asfanggarnya* itu. karena ada mati oleh pedang.

Ia juga sendirinya. hamba sahayanya sekalipun. maka ia naik ke kapal kepada Wolanda itu dan apa-apa katanya Kastila itu. Hatta datang kepada suatu ketika ia datang kepada Kapitan Hitu. lalu bawah kapal belabu di tanjung Hulu. lalu masuk laknat itu. lalu pulang ke rakhmat Allah. Dan laknat itu lari ke kapal beritahu kepada kapitan. Hatta datang tengah malam ia masuk ke dalam rumah. Karena istiadat Kapitan Hitu. Kemudian daripada itu Seit dan Hahutuna. . Itulah sendirinya beradu tiada dengan penunggunya. Maka ia pasan muruyumunya* semuhanya gennap kapalnya serta gudungnya sekalian. Maka ia berbicarai dengan gurendur. Inna li-llahi wa-inna ilaihi raji’un.dirinya. Daripada itulah rusak iman orang parang sabil Allah dan melamahkan hati orang itu. Maka negeri Wawani pun selamat. lalu tidur sekalih di luar kepada suatu balai. maka turung. tiada mengetahui tipu dayah Kastila itu. sehingga sekali juga makan besi butul dadanya. maka ia berparang dengan Wolanda. Maka naik kepada angkatannya. daripada ia katakan kata yang baik serta membujuk dengan kata yang manis samanya Islam. Tellah demikian itu orang Kaitetu pun keluar serta orang Seit dan Hahutuna masuk kepada orangkaya Tanihitumesen muafakat.’ Lalu keduanya berjalan keluar di pantai Seit. Entah berapa lamanya dalam negeri Wawani dan orang sekalian pun percaya kepadanya. Sangkanya bennar orang lari. karena ia mengaku di laut atau di darat atas kepada orang itu dengan Hehalesi. keluar serta orangkaya Tanihitumesen masuk kepada Wolanda. Maka tikam tigabelas kali serta dengan kehendak Allah ta`ala tiada makan besi kulitnya. jika panjangnya lima jengkal tiada boleh masuk ke dalam rumah. Ada pun tatkala parang itu hamba raja Marala dua bersyaudara mati dan pahlawan Patiwani luka dan imam Sifar arRijali pun luka pada ketika itu. Maka kuceriterakan pada tatkala itu ada dua orang Kastila lari daripada orang Wolanda datang ke negeri Wawani. Tatkala itu Kapitan Hitu pun baringbaring.masuk kepada Kapitan Hitu dan Kapitan Hitu pun percaya kepadanya. seorangpun tiada. Itu orang meruntuhkan agama rasul Allah dan orang itu orang munafik. lalu naik ke negeri Wawani. karena orang itu dengan Hehalesi mengaku hadapan ke pantai Hitu dan menyuruh berparang serta Wolanda. Sebab itulah Kapitan Hitu menengar fitnah daripada orang itu.’ Maka kata Kapitan Hitu: ‘Pergilah engkau. lalu pulang ke negerinya sehingga meninggal tiga buah kapal menunggu kepada pantai Wawani. maka negeri Hitu sekalian pun menjadi daif daripada ia terkuddun ia. jangankan laki-laki. membuat talangkeranya serta gudungnya di pantai Hahutuna. maka ia berkata:‘Kami endak pergi bermain di negeri kicil. lima buah negeri. Hatta datang ajal Allah.

’ Maka kata orangkaya2: ‘Benar kata syaudara kami itu. Apabila berbuatan atau tipu yang jahat bukanlah perbuatan Wolanda. karena kita bersama-sama dengan Wolanda. lalu pergi ke sana. karena orangkaya serta orang banyak ada di sana. tetapi kami tiada boleh keluar sebab orangkaya serta Wolanda. menyampaikan kata orangkaya itu kepada orangkaya Pati Tuban dan pahlawan Patiwani serta orangkaya sekalian. Maka kata orang Seit dan Hahutuna: ‘Tuanku lalu ke pasar Lebelehu. Hatta datang di sana bertemu dengan orangkaya serta orang banyak itu. Daripada itulah kita menyuruh datang kepada orangkaya2 itu serta dengan angkunya. melainkan dahulu juga kepala. Karena negeri semuanya sudah keluar akan katanya kepada gurendur. Bolehkah kita bertemu dengan orangkaya2? Tetapi kita tiada boleh naik ke negeri. maka ekor mengikut. sehingga datang kepada suatu padang di tepi sungai. tiada perna ekor dahulu maka kepala mengikut. jika tiada baik menyuruh panggil kepadanya bicara di luar. karena gurendur tiada mau.’ Maka suruwan itu pulang beritahu kepadanya. Matahari pun masuk.’ ‘Benar juga kata orang itu. Esok harinya maka kami datang.’ Maka kata orangkaya2 Wawani: ‘Jika bagai kata demikian itu. tiada boleh naik ke negeri. tetapi gurendur tiada percaya karena negeri sekalian itu mengikut kepada dia. karena orangkaya dalam maklum Wolanda itu. maka muafakat semuanya dahulu. dan kami pun demikian juga seperti kata orangkaya itu. maka kata orangkaya dan orang banyak: ‘Ada pun kita ada bicara sekarang ini. Kita pun tiada boleh naik ke negeri. karena piliyan kata yang benar. demikian katanya: ‘Ada pun Kapitan Hitu sudah pulang ke rakhmat Allah. Hahutuna: ‘Mengapa maka pulang lagi? . Lalu katanya demikian: ‘Orang kaya2-pun tiada boleh keluar. Kemudian maka kita kira-kira apabila baik kita masuk kepadanya. Esok harinya ia datang. baiklah kami pulang dahulu. Apa salahnya?’ ‘Daripada itu ia ingat kepada negeri Hitu serta agama rasul Allah. sangkanya kata yang baik. Baiklah orangkaya2 berhenti.’ Ia menanti. maka dikatakan serta dengan empena menjadi jina. orangkaya2 dari Hila dan dari Mamala dan dari Kapahaha bulum lagi datang. Seperkara lagi.’ Maka kata orangkaya dan orang Seit. karena gurendur tiada mau kepada beta naik. kita empunya perbuatan itu.’ Maka orang sekalian percaya. Baiklah kita sama bertemu di luar negeri. lalu keluar orangkaya2 serta orang banyak mengikut kepada suruwan itu. Maka menyuruh pula berulang-ulang dengan kata yang baik dan manis. maka ia menyuruh datang kepada kami itu. Kami pun demikian lagi endah bertemu dengan orangkaya juga. supaya kita muafakat mana yang baik itu maka kita kerjakan.Maka menyuruh naik ke negeri Wawani.

Baiklah kita menyuruh kepada suatu negeri. lalu orang Seit dan Hahutuna pulang ke negerinya. mauka atau tiadaka. Maka ia bertemu sekalian rakyatnya dan karaen Jipan* dan daen Manggapa serta rakyatnya dan kiyaicili La Manimpa ibn sipati* di Buton. lalu keluar masuk utan. maka berentilah di sana. Lalu turun Kompenyi*. Hatta datang ke pantai Kapahaha. masuk dalam hutan dan orangkaya yang keluar itu pun tiada boleh masuk ke negeri lagi. terbit pandang*. maka didiamkan kepada suatu dusun.’ Tellah demikian itu entah apa-apa kehendaknya sekalian orangkaya itu. lalu berjalan di luar masuk utan. tetapi sabbar dahulu supaya kami kira-kira serta orangkaya2 semuanya. sangkanya kata yang benar. Di sanalah ia duduk menanti kepada orang banyak lagi dalam hutan itu. Serta kehendak Allah ta`ala alah negeri Wawani dan orang dalam negeri itu pun cerai-berai. maka kata orangkaya Tubanbesi: ‘Boleh juga. Wai Luyi* namanya sungai itu. Entah berapa lamanya dalam hutan itu sebagai juga sehingga datang ke hulu sungai.Jika begitu tiadalah percaya kepada kami semuanya ini. keduanya naik ke kapal beritahu kepada kapitan gurendur. Dan apa-apa kehendaknya itu semuanya dikatakannya kepada Wolanda. maka orangkaya2 serta orang sekalian pun percayalah. paduka kiyaicili Laksamana pun sakit lalu mati . beritahu kepada letnante dan menyuruh antan-antun dua orang. turun bukit dan berapa padang ia berjalan. naik bukit. membilang nama orang yang datang itu dan nama panglima serta pendagarnya semuanya yang datang itu. semuanya mengikut kepada Wolanda. Apabila datang semuanya kemudian. Maka ia berenti di sana. Tellah dipeliharakan paduka kiyaicili itu. Demer* namanya. seorang Goron* dan seorang Tapihuwat namanya.’ Lalu menyuruh ke negeri Kapahaha: ‘Boleh kami masuk atau tiadakah?’ Karena tatkala itu negeri Kapahaha pun bedamai dengan Wolanda. karena panglima Patiwani dan imam . supaya kita dengngar kehendak itu. naik kepada tengah malam itu menyarang kepada negeri Wawani.dijalankan di laut dan orang Hitu dan setengah orang Mangkasar serta daen Manggapa berjalan di darat. maka kirakirakan kepada kedudukan. Jika kita endah masuk kepada suatu negeri. kemudian kira-kirakan kehendak kita. Maka semuanya bejalan masuk ke negeri Nukuhali dan negeri itu pun tiada boleh terima kepadanya.’ Karena orangkaya sudah mengaku di hadapan orang semuanya kepada barang perbuatan yang jahat itu. Alitan namanya. maka semuanya muafakat: ‘Apa tipu kita? Apabila kita dalam hutan juga tiada tahan lagi rakyat kita ini . Entah berapa dalamnya. Maka berjalan pula ke negeri Tehala dan negeri Tehala pun demikian juga tiada dapat terima. lalu ia datang sendirinya membawah kepada orang yang tiada dapat berjalan itu.

ada masuk ke negeri kicil. Empat orang ditindisnya di adapan Wolanda itu. Hatta berapa lamanya dalam hutan itu. Umarela namanya. Apabila ia mati maka orang banyak itu masing-masing lari membawah dirinya. Baiklah kita di sini supaya kita pun dapat makanan. Maka Wolanda itu dilabukan kapalanya genap tanjung dan labuan Kapahaha serta mendirikan talankeranya* di pantai itu. Tiada berketahuan larinya. Hatta seketika juga undur Wolanda itu pulang ke gudangnya dan karaen Jipan* pun meninggalkan Mangkasar setengah serta Kartulesi menanti kepada suatu dusun. Maka kata orangkaya: ‘Apa tipu kita? Karena kita sudah bedamai dengan dia. ada masuk kepada Wolanda itu. lalu berparang kedua pihak itu. ialah akan musuhku. lalu menembang cengkeh serta kayu yang dimakan buah2-nya. Maka menyuruh mengambil perau kepada Kartulesi serta orang yang tinggal dalam hutan itu.’ Hatta didengar kata gurendur demikian itu dan negeri semuanya keluar serta gurendur itu. Ada pun tatkala ia dalam hutan itu sekalian negeri itu tiada boleh masuk dalam hutan. Lalu keluarkan angkatan serta tanah Ambon semuanya datang ke pantai Mamala. demikian kata: ‘Baik siap-siap negeri. maka datang Wolanda itu mencari dia. Maka gurendur itu real itu pun diterima dan kepada orang itu tiada diampunkan. Orang dalam negeri itu pun kita antar akan dia. Maka datang pula Wolanda itu serta orang Hitu yang mengikut kepada Wolanda itu. Baiklah kita pergi kepadanya minta ampun. sukarlah kepada hidupan kita. ada masuk ke Hila. ialah rasamu* kepada orang mudah-mudah dalam negeri Kapahaha pada tatkala itu. Maka menyuruh panggil kepada negeri semuanya. Maka hulubalang negeri Kapahaha.Sifar ar-Rijali dan pati Larutu bersama-sama karaen Jipan* serta Mangkasar yang banyak itu lagi dalam hutan.’ Lalu orangkaya-kaya masuk pada gurendur serta membawah tiga ribu real akan pembeli siri pinang. Maka bertemu kepada suatu padang.’ Itullah kehendaknya orang itu. ada masuk ke negeri Kapahaha. Ia membawah setengah serta Patiwani dan Sifar ar-Rijali masuk ke negeri Kapahaha. sehingga negeri Kapahaha juga tiada keluar. Demikian kehendak orang itu:’Apabila kita sekalian ini masuk ke dalam negeri. ada masuk ke Hitulama. tiada boleh bergerak lagi serta dengan ajal Allah lalu ia syahid. jika tiada ia keluar serta aku. supaya kami minta minta ampun. Maka diberikan dua buah perau. Daripada itulah kubunnya dengan tanamannya semuanya kepada orang itu mengambil dia. maka ialah keluar merompa pada orang Nasrani itu. ada mati dalam hutan. lalu ia belayar pulang ke Mangkasar. lalu ia pulang dengan . maka berparanglah tiga kaum itu dalam hutan di sana. Hatta seketika juga dengan kehendak Allah ta`ala tetanam kaki Kartulesi ke dalam lumpur.

perparanglah kedua kaum itu. Entah berapa hari dalamnya. Hatib Lukula dari Mamala tangannya satu bengko dan orang luka pun banyak. maka ia pulang dan Wolanda itu pun apabila petang malam. tatuk-menatak sebagai juga tiada berhenti lagi. serta menatak sekali juga kennah dua orang.Maka sama gagah kedua pihak itu. maka ia mengunus syamsyirnya serta melompat naik ke atas kelengkapan Wolanda itu. makan-minum serta bunyibunyian dalam negeri Kapahaha. panglimanya dan pendagarnya serta pahlawan Patiwani ialah sangat mengasakan orang mudah2 kepada parang sabil Allah. bersuka-sukaannya. Hatta berapa dalamnya serta dengan kehendaknya Allah ta`ala pahlawan Patiwani ia naik kepada sebuah perau menyeberang ke sebelah Tanah Besar. maka dilihatnya jurumudi putus tangannya sebelah dan mati. pasang-memasang. Lalu ia menyerbukan dirinya kepada Wolanda itu. melainkan petang malam. sentiasa kedua kaum itu sebagai juga.kemenangnya. maka ia masuk ke dalam sungai Wai Liyi*. ialah kapitannya dan seorang lagi putus sebelah tangannya ada di jalan lagi. tembahmenembah. Alah mennang daripada kapitannya yang gagah itu seperti letnante dan alferes* dan sarento* serta kapitan Merlaka* ia sangat keras mengasakan soldadu kepada parang. Maka ditembah oleh Wolanda itu dua lukanya. Maka ia keluar. maka ia memarintah kepada orang semuanya. Apabila kepada pihak Islam itu ia keluar mengambil makanan.tiada ia pulang kepada siang hari. Maka kedua pihak itu tiada berputusan berparang siang malam pagi petang. sama gagahnya . satu kennah . malam atau siang hari. sentiasa tiada bertinggalan lagi. Apabila petang. Dan demikian lagi daripada pihak Islam. Maka huru-gara majnun pandang kepada johan Patiwani ia dalam kelengkapan Wolanda itu. Apabila sudah langgar. Hatta dengan ajal Allah syahidlah ia dalam perau Wolanda itu. maka keluar orang dari negeri Kapahaha.samalah kedua kaum itu. Seorang itu sehingga sedikit juga putus kedua penggal. ia mengadap di luar talankeranya Wolanda itu dan Wolanda itu pun mengawal. alah menang Islam pun tiada mau kepada Nasrani dan orang Nasrani pun tiada mau kepada Islam. Sama gagahnya dua pihak itu. Hatta seketika lagi ia memandang ke kiri dan ke kanan dan ke aluan dan ke buritan. Maka sama bertemu keduanya lalu berparanglah kedua kaum itu. ia datang mengadap di pantai di mana datang orang itu . lalu langgar kepada Wolanda itu.melawanlah keduanya pasang-memasang. Dan Wolanda itu pun demikian lagi. maka datang sebuah perau Wolanda itu dari pantai Lumakai*. Hatta sama bertemu kedua pihak itu.

Tellah demikian sekali perastawa gurendur sendirinya membawah angkatan endah menyerang kepada negeri Kapahaha.pahanya dan satu lagi kenah bibirnya.maka jatuh ke air masing. karena keduanya sama lellah leti. lalu naik kepada peraunya. ada alah. lalu masuk ke Kota Laha pada gurendur. Segali perastawa orangkaya Pati Tupan dan Tulesi adindah orangkaya Tubanbesi bawah dua perau ke Tanah Besar. Segali lagi ia berjalan dari bukit Iyaluli* endah mendatangi negeri Kapahaha. Hatta demikian itu. maka dibawah pulang maitnya itu datang ke negeri Kapahaha dan dipeliharakan serta diadatkan sehingga seratus . serta orangkaya gimelaha datang suruh minta bedamai. Maka ia pasang bedil ditembah ke dalam negeri dan negeri pun menembah kepadanya. maka ia lari sendirinya membuang senjatanya. maka kedua kaum itu berhanyutan juga tiada boleh penggayu lagi. Pada ketika itu mennang Wolanda itu kepada Islam dan kuceriterakan. Ulilima dan Ulisiwa. Maka kedua kaum itu melawanlah.ada pun tatkala itu orangkaya2 tanah Ambon. Maka ia pulang bertemu dua buah fergat*. Hatta seketika lagi orangkaya Patti [Tuban] pun luka dan Tullesi pun kuka* Lain daripada itu tiada kusebutkan. Maka negeri tiada mau bedamai. Jadi kuranglah kuat negeri Kapahaha. Islam dan Nasrani. kami sudah belakankan dunia. Maka datang mengambil kepada johan pahlawan Pati[wani]. tetapi menyampaikan salamku kepada orangkaya Tupanbesi serta orangkaya2 sekallian. tetapi baikbaik bicara tuan-tuan semuanya. Itulah Allah dan nabi Muhammad juga yang mengetahui. Apabila suda ia mati. itulah hal parang kedua kaum. maka melawanlah keduanya. karena sekali menembah tujuh orang dikenanya. Maka didapatnya sebuah perau. maka dibelakannya johan itu dan negeri semuanya pun berpalinglah kepada Wolanda itu. Tellah sudah kesudahan kami. karena ia satu negeri juga tiga ratus orang memagang senjata berparanglah dengan negeri sekalian. melainkan menanti titah paduka seri sultan dari Maluku. Ada mennang. Lain daripada itu tiada dapat kuceriterakan. pasang-memasang daripada waktu subuh sehingga datang kepada bakda magrib. Entah berapa matinya tiada ditentu dalamnya. Maka ia naik ke atas bukit antara gunung Hantu* dan negeri Kapahaha. harinya . . maka kata johan pahlawan Patiwani: ‘Hai syaudahraku sekallian. jangan disamakan kita di belakang tuan-tuan itu. Daripada belum dengan ajal Allah kepada negeri Kapahaha ia lari sendirinya membuangkan senjatanya.’ Lalu ia mati. karena musuh semuanya yang datang suruh minta bedamai. Sehingga tengah jalan. Itulah kesudahan hidupan pahlawan Patiwani dalam tanah Hitu. Itulah hal negeri Kapahaha parang sabil Allah. Hatta datang musim utusan pun datang dari Ternate.

ada mati di bawah pohon kayu. ada masuk ke dalam guwah batu. apatah daya untung kita? Tellah demikian itu datang titah. baik berkellahi atau bedamai.’ Tiada juga datang titah. di situlah ia diam. apatah daya untung kita?’ Tellah demikian itu datang bala Allah. Maka didengar oleh orangkaya-kaya dalam negeri Kapahaha terlalu khairan ajaib sekali kepada perbuatan gimelaha itu.’ Apabila orangkaya2 itu pulang sehingga tengah jalan. hatta berapa dalamnya gimelaha pun datang dari Ternate. supaya ia dengar kepada titah yang dipetuan. Hatta datang suruwan itu. Maka kata utusan dan gurendur: ‘Pulanglah orangkaya2. Maka kata orangkaya-kaya: ‘Ada pun harap kita kepada perjanjian serri sultan tatkala dipersekalikan kalam Allah di negeri Hitu. sehingga kami sebuah negeri juga berparang dengan Wolanda itu. Maka ia menunjukkan jalan kepada Wolanda itu. berparanglah dengan negeri Kapahaha. dimasukkan ke dalam talankeranya.Maka menyuruh panggil kepada orangkaya2 negeri Kapahaha. sebab ia kalaparang. Jangankan negeri lain tiada dapat dikatakan negeri Hitu sendirinya pun akan musuhnya. supaya kami dengar dan mengetahui kehendak titah itu pun. Ada masuk ke dalam hutan. demikian katanya: ‘Betapa hal kami ini? Karena tanah Ambon negeri sekalian serta dengan Wolanda.maka orangkaya Kapahaha menyuruh tanya kepada orangkaya gimelaha. panggil kepada orangkaya Tubanbesi dan orangkaya2 yang tuah-tuah datang ke mari. maka bertemu orang datang membawah khabar. Sebab itulah maka tiada jadi bedamai. demikian katanya: ‘Ada pun orangkaya2 yang di belakan mengikut tuan-tuan itu dipagang oleh letnante. Lalu orangkaya-kaya menyuruh menyampaikan ke bawah dulli yang dipetuhan serta tanya sepata kata. maka orangkaya2 serta orang banyak datang kepada utusan dan gurendur. lalu mati kepada tempatnya. Mana kehendak seri sultan. Ada mati di tengah jalan. penyakitan dalam negeri serta kekurangan makanan. Itu pun tiada juga datang titah. Ada masuk negeri Tiyal dan orangkaya Pati Tuban ia masuk ke negeri Wai. Maka orang semuanya itu cerrai-berrai masing-masing membawah dirinya. Dan setengah masuk ke negeri Mamala dan setengah masuk ke negeri Hitulama dan setengah masuk ke Hila.’ Lalu orangkaya2 itu masuk hutan mencari jalan yang lain. karena negeri sekalian menjadi musuh. lalu menyuruh bunuh kepada suruwan itu. tiada dapat berjalan lagi. naik tengah malam serta dengan kehendak Allah ta`ala lalu alah negeri. Hatta demikian itu dengan kehendak Tuan Yang Mahatinggi seorang dagang ia lari masuk kepada Wolanda. Demikianlah hal negeri Kapahaha. apa-apa sebabnya. Barang apa didapatnya. Maka semuanya itu diberikan kepada gurendur itu dan orangkaya .

Sarasara Tahakehena namanya. Maka dibunuhlah kepada orangkaya dan dinaikan kepada orangkaya Pati Tupan dan orangkaya Beraim-ela dan Tulesi dan Alam dan Teyaka* serta anak orangkaya Tubanbesi dua bersyaudarah. tanya kepada seorang anak syaudagar yang besar [penggawa] lagi dermawang pun artawan. sehingga kunyatakan tatkala ia keluar itu masuk hutan. turun bukit. maka ia bersembuni. Lalu pergi masuk ke hutan sehingga datang kepada suatu padang. maka musuh itu pun tiada melihat kepadanya. Entah berapa jauhnya berdapat pula dengan musuh. lalu keduanya pergi berjalan. maka ia pun keluar pergi berjalan ke dalam hutan. terbit padang dan naik bukit. bawah ke Betawih. seorang Duljalal dan Pilakan* namanya kanak-kanak itu dan anak orangkaya Kapitan Hitu dua bersyaudara. maka ia dengar bunyi anjing dalam hutan.berlindung di dalam alang-alang. lalu pulang ke negeri Hitu. lalu dipagang kepada dua orang itu dan menyuruh turun endah dipegang kepada orangkaya Tubanbesi. Dan kuceriterakan Sifari'l-jalih. Apabila terbit fajar ia keluar di pantai basambuni. Daripada belum lagi sampai ajal Sifarijali keduanya Sarasara Tahakehena. Sebab itulah ia keluar basambuni dakat pantai.Tubanbesi ia membawah sebuah perau sudah keluar sehingga pantai Hatuhaha. tiada pulang lagi. Entah berapa jauhnya. Hatta matahari masuk. terbit padang. Maka menyuruh dua orang naik ke negeri. tetapi kiranya orang Mamala pun tiada boleh diterima kepadanya. demikian katanya: ‘Dapatkah orangkaya2 menyuruh seorang atau dua orang turun kepada orangkaya Tubanbesi atau tiadakah?’ Hatta didengar kata demikian itu. Dan tiada kuceriterakan kesukarangnya serta kejahatannya yang dicellai orang itu.Tetapi belum lagi untungnya di situ. Seketika juga datang anjing serta tuannya Wolanda itu datang. Sama pandangmemandang. maka ia tiada jadi masuk ke Mamala lagi. maka anjing itu diyam dan Wolanda itu pun tiada berkata-berkata. Maka orang Hitu bawah orangkaya dua beranak kepada Wolanda itu. ialah menjadi imam dalam negeri itu: ‘Dapatkah Sifarijali masuk ke negeri atau tiada dapat?’ Maka Tahakehena pun lasap sekali-sekali. maka tefakur Sifarijali dalam cintanya serta berkata: ‘Ajaib sekali akan Tahakehena pergi berdapat segera datang hendaknya hidup lasap sekali- . karena kepada siang hari itu ada orang masuk mencari dalam hutan. lalu ia keluar pergi ke dalam hutan. lalu menyuruh kepada Sarasara Tahakehena masu ke dalam negeri Hila. lalu berjalan keduanya. Maka ia hendak masuk ke negeri Mamala. maka ia lepas. naik kepada kapal. Maka ia bertemu seorang antanantan orangkaya Pati Tuban. Maka ia berhenti di sana. seorang Wangsa namanya dan seorang Petinggi namanya kanak-kanak itu.

sekali. Maka kata Sifarijali:‘Apa tipu kita kepada kanak-kanak ini. maka ia datang beri bakal dan makanan.’ Lalu ia ke tanah Kelang. Hatta masuk matahari. sehingga datang ke tanjung Sial. Sehingga datang ke negeri Seit dan Hahutuna. si Papua namanya. ia duduk kepada suatu bukit. Tiada dapat kuceriterakan dukkacittanya. maka keempatnya menyeberang ke Tanah Besar. Maka ia menyuruh pergi kepada Hehalesi. tetapi jika datang ke hutan maka kennah hujang dan angin ia tiada boleh tahan. daripada itulah Sifarijali terlalu ajaib. Hatta berapa dalamnya maka mengambil sebuah perau. Tinggal lagi tiga orang juga.’ Telah demikian. duduk di negeri Lesiela bersamasama orangkaya gimelaha. lalu dibawah dari negeri ke dalam hutan. Maka Sifarijali minta sebuah perau daripada orang Kelan*. Hatta terbit fajar masuk ke hutan ia berhenti. Maka . Sebab itulah. bawahkah atau tinggalkah?’ Maka kata syaudaranya: ‘Kedudukannya baik juga kita bawah. Maka ia bertanya kepada Sakia itu. demikian katanya: ‘Dapat kami naik ke negeri atau tiadakah?’ Maka ia menyahut: ‘Orang itu tiada boleh. lalu ia keluar bedamai dengan gurendur itu. Patinggi namanya. serta Ulu Ahutan membawah sebuah perau cari kepadanya. Baik kita tinggalkan dia supaya ia keluar ke negeri. Hatta dengan kehenda Allah ta`ala datang gimelaha Hasi dari Luhu endah pulang ke Buru. anak orangkaya Kapitan Hitu. maka semuanya diceriterakan oleh syaudaranya itu. maka ia menanti. ia keluar berjalan menapi pantai. maka datang perdana gimelaha serta orangkaya-kaya Ulilima dan Ulisiwa datang membawah titah seri sultan Hamza. maka ia datang ke sana bersama-sama orangkaya Daga dan kiyaicili. sehingga itulah menanti kepada Tuhan Yang Mahasuci. Maka ia terima kepada dia orang. Seketika lagi datang Telesima dan Abubakar serta kanak-kanak. Apabila masuk matahari. pergi berjalan ke hutan ia duduk kepada suatu bukit. didukun oleh inang pengasuhnya. maka ia diketinggalkannya. seorangpun tiada terima kepadanya dan dia pun sembuni tiada mau menunjukkan dirinya kepada orang itu. Lalu dipindakan pulang ke negeri Luhu dan pati Kambelo pun bawah kepada Abubakar. Maka bertemulah sama berhadapan bertanya-tanyakan hal-ahwal tanah Hitu dengan Wolanda itu. Pati Laik namanya. Hatta berapa lamanya. ia pun masuk ke negeri berhadapan dengan imam itu. tiada boleh berjalan kepada siang hari. Maka ia bertemu Sakia dari Waibuti mengambil ikan. Entah berapa lamanya. maka datang gulawarganya.’ Maka kata imam Rijali: ‘Apa dayah?’ Lalu dipuluh* dan dicium kepada kanak-kanak itu. lalu mengikut orangkaya itu ke tanah Buru. karena pada ketika itu orangkaya gimelaha Daga dengan kiyaicili [Besi]mulu serta orang Kelan* endah berkelahi dengan Wolanda itu.

’ Maka kata orang itu: ‘Nantilah di sini. tetapi minta ampun kepada piatu yang hina karan. tiada seperti sabda nabi kepada kita ummatnya: “Wa-'l muslimin ikhwan”. ia keluar memanggil kepada orang dalam perau itu. maka ia beli. maka dagang piatu pun terima serta junjung kepada kehenda titah itu. lalu masuk mengadap kepada raja.’ Lalu memohon kepada orangkaya gimelaha dan kipati. bawahlah kemari kami beli. Pada dewasa itu seri sultan paduka Dipatingalowan* ia memerintahkan tanah Mangkasar dan demikian serri sultan Muhammad Sya`id akan kerajaan. Maka datang titah kepada bonto* dan biduwandi*: ‘Tanya olemu kepada orang itu endah ke mana perginya dan apa kehendaknya datang ini?’ Maka menyahut Sifarijali. maka datang orang Bone tanya kepadanya: ‘Orang mana?’ Maka menyahut: ‘Kami orang Ambon. Tatkala itu raja La Mibilu* akan kerajaan tanah Buton.. makin bertambah kedukaannya. Segala hal-ahwalnya itu semuanya diceriterakan kepada biduwandi* itu. sultan al-islam. demikian katanya: ‘Marilah turun beli makanan itu. Hatta datang pagi hari orang itu pun datang serta senjata. Jikalau ada makanan. Hatta datang ke tanah Buton. Maka titah paduka Dipatingalowan*: ‘Lamun jika tida kuterima kepada halmu ini. itu.’ Karena ia takut tiada mau naik ke perau. tetapi kami kurang air dan bakal.’ ‘Endah ke mana?’ ‘Kami endah ke Mangkasar. Maka tiada lagi bakal orang itu. supaya kita jangan melihat dan menengar tanah kita lagi. Maka Sifarijali ia masuk mengadap serta menyampaikan hal-ahwalnya ke bawah dulli seri sultan. maka bertemu kepada karaen Rajipan. Maka menyahut Sifarijali: ‘Ada pun titah kepada dagang piatu itu. belum lagi sampai pada .. Maka diberinya makanan serta kain bajunya. Hatta datang esok harinya datang pengalas serta antun-antun membawah titah menunjukkan kampung serta rumah. Maka [kata] orang semuanya: ‘Apatah daya kehenda Allah ta`ala? Baik membuang diri kita tanah lain.’ Maka Sifarijali pun menanti. maka menyuruh entah berapa orang. . sehingga karan-karan serta daun meninjau selamanya pergi itu. esok hari kami bawah makanan ke mari. Telah demikian itu ia memohon. Itulah daripada belum dengan kehendak Allah ta`ala. Maka ia belayar ke laut tiga hari datang ke tanah Bone.’ Lalu syahbandar memberi tempat kedudukannya. maka ia menyampaikan ke bawah dulli yang kerajaan.’ Maka ia pulang menyampaikan ke bawah dulli.didengar oleh Sifarijali itu. zill al-nabi fi dar al-mu’min. lalu keluar belayar. Maka karaen Rajipan menyuruh sebuah perau bawa kepada dia dahulu ke negeri dan karaen Rajipan lagi duduk di Buton. maka ia pun tiada mau turun ke darat. Ia basembuni dalam hutan. ia senang dirinya. lalu pulang ke peraunya. lalu menyuruh memberi bakalnya.

. Itulah halnya orang mendapat kediaman dirinya.Daripada itulah meninggal negeri mencari sennang daripada ia takut akan Wolanda itu. Itulah kesudahan hikayat ini. sehingga datang ke tanah Mangkasar. terbit padang. menapi tasik. Maka ia masuk hutan. Tamat sah ya sah. Wa-'s-salam bikhair amin. menyeberang laut.

Catatan aji alferes andak Angsari Antoni apalah Arinjiguna Artus asfanggarnya Aspel Bandan Bawang Biduwandi Boanoh bonto bot Bot Bulok Burung Capeu caramela daeng dan ? dauman Daurdia Demer Diman Dipatingalowan dipawahkan dipersyahdakan dipuluh Disera Duarde Eran esfangar Eskun fergat fetor firaklah Frings Furtado Gemala gimelaha Goron graf hamam Hantu harkat has Javanese: sang aji [raja]. dipersyuhadakan dipeluk (Estevão) Teieira (de Macedo) Dom Duarte de Meneses Erang Portuguese: espingarda: istinggar (Jan) Pieterszoon Coen Portuguese: fragata. Dutch: fregat.) Pulau Burung alias Nusa Manuk Portuguese: chapeu: capiau Portuguese: charamela: seruling Mak. daeng: gelaran dalam di Oma Dom Duarte (de Meneses) (Gerrit) Demmer (Antonio) van Diemen Pattingalloang Mal. firaq: pisah Prins (Maurits van Oranje) André Furtado (de Mendonça) (Jan Willemszoon) Gomale Ternate: kimalaha: kepala soa. memawahkan: membagi hasil di antara pengusaha dengan pemilik dipersyahadatkan. = fregat Portuguese: feitor: kepala perwakilan kompeni perdagangan Ar. Ternate: sangaji: kepala wilaya Portuguese: alferes: letnan muda indah Angasari Anthonio (van den Heuvel) apabila ? Arinjiguna. haraka: harkat (mulai bergerak) Dutch: gaas: kain muslin . kepala negeri Gorom Dutch: graaf: bupati Ar. alias Mihirjiguna Artus (Gijsels) Portuguese: espingarda: istinggar Herman van Speult Banda nyai Bawang alias Ratu Kali Nyamat biduanda Boano Butonese: orangkaya Portuguese: antena bote: andang_andang layar Pieter Both Adriaan Block (Martensz. hamam: tempat mandi Gunung Setan Ar.

) Hoen Huniase Usen (ibn Jumat) Frederik de Houtman Iha Ialuli Jakatra Jipang Kasingu Portuguese: capitaõ: kapten Portuguese: capitaõ-mor (do mar): laksamana Mak.hasiat Hehatomi Hisab hoja Holanda hukum Hun Huniyasi Husen Hutman Iwa Iyaluli Jawahkatra Jipan Kakasingku kapitan kapitan-mor karaen karanful Kelan kiyaicili Kompenyi kuka kuluf Kunmuri Kurnilis Lasidi Leitimol Lesiela lil Liyi Lukas Lumakai Lumu ? Lupa Luyi mahudum mardan marinero Masilpatani Matelif melalawat Melo Mengadapat Merkata Merlaka Mibilu Mundi Murucisa muruyumunya Nagahpatan Naseddiki Natahuat Nusatelu Nyuranye Prins Palikat arab: khassiya: khasiat Hehatomu hijab hujaj Portuguese: Holanda [Holland] Ternate: hukum: hakim Simon (Jansz. qaranful: cengkeh Kelang Ternate: kaicili. Krakatau (Vincent Gijsbert van) Moerlag Mabilu Nossa Senhora do Monte Maurits alias Mauritius Portuguese: Maria. mard(an): yang mulia Portuguese: marinheiro: pelaut Masulipatam (Cornelis) Matelieff (de Jonge) melawat Gaspar de Melo menghadap Pulau Rakata.arab: Maryam: meriam Negapatnam Nasidik Hehuat Nusatelo (Maurits) van Oranje Pulikat . cili: pangeran Dutch: Compagnie: Kompeni luka (Nicolaes) Colff Konimere. alias Kanyimedu Cornelis (Jansz. karaeng: raja Ar. Schouten) Lesidi Leitimor Waran-ela alias Hoamoal zill Wai Lee Philip Lucasz. Rumakai Bisei Lumu Lopu(lalan) Wai Loi makhudum Persia:.

Visscher. alias Jonge Jan atau Nyong Yan Jasper Jansz. Mal. . shalat seribu seperti Butonese: sapati: mangkubumi Sitania Sial (Wouter) Seroyen Suangi Ternate: suisa: tambur (Abu Abd Allah Muhammad al-)Sanusi Sabadin (ibn Jumali) Portuguese: tranquiera.pandang Paringsi Pasiruwan Patacoh perastawa pesir Pilakan Pinau pinsu Prings Pudiceri Pugel Pujiciri Rangsi rasamu Rengsi Riyal Rosengaing Saat sadaha Sagaluwa Sahanya sahingilah San Sanco santiagu sarento sarinto Sellat seribus serta sipati Sitaniya Siyal Soroi Suanggi suisa Sunusi Syabidin talangkeranya tamburunya Teyaka Tirubambu Tirumulawasir torompetanya Tuhahan tumengung Tumi ul Ulima Urin Warhaga Yan Yangsi padang Prins (van Oranje) Pasuruan Portuguese: patacho: sampan peristiwa pesiar Pelekolan Binau Portuguese: pinacas. alias) Vogel Pondicherry Gerard Reynst Ar. santiago: berbaris Portuguese: sargento: sersan Portuguese: sargento: sersan Ar. Dutch: pinas: penes Prins (van Oranje) Pondicherry (Marten Jansz. terangkera: kubu Portuguese: tambor: tambur Sekatikam Tirumala(rájan)patnam Tirumulavásal Portuguese: trombeta: terompet Tuhaha Javanese: tumenggung: hulubalang Thomé Baharullah Ulilima Ureng Steven van der Haghen Jan Outgersz. rasama: mendaftarkan Gerard Reynst Laurens Reael Rosengain sahut Ternate: sadaha: wakil sultan Sagalua sahajanya sehinggalah São Sancho (de Vasconcelos) Sp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->