PEJABAT PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK, JALAN RAJA, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

_____________________________________________________________________ MINIT CURAI

Daripada

1.En Nor Hisham bin Fahmi-Pen. Peng. Matematik, JPN

Salinan:

1. Pegawai Pelajaran
Daerah, PPD Hilir Perak.

2. Pegawai-Pegawai
Unit Akademik. Kepada Pegawai-Pegawai Fasilinus.

3. Pegawai-Pegawai
Fasilinus.

1. Tajuk Perkara

: Mesyuarat Post Mortem Kursus LINUS Tahun 2(Pelaksanaan 2011) dan Pemantapan Analisis Data Saringan 3 Daerah peringkat Negeri Perak 2010 : 28- 30/11/2010 ( Ahad, Isnin dan Selasa) : Hotel Seri Malaysia, Taiping : En. Nor Hisham bin Fahmi- Pen Peng. Matematik, JPN

2. Tarikh 3. Tempat 4. Pengerusi

28 NOVEMBER 2010 AHAD 8.30 ± 10.30 MALAM TAKLIMAT URUS SETIA 1. Ucapan En. Nor Hisham bin Nor Fahmi selaku penyelaras dan pengerusi majlis. 1. En. Nor Hisham mengalu-alukan kehadiran semua fasilinus ke Hotel Seri Malaysia Taiping.

Munuk Penyelia Bahasa di JPN untuk menyampaikan ucapan. Mesyuarat ditangguhkan pada 10. Cadangan itu perlu di emelkan ke JPN. beliau meminta agar terus bekerja dengan hati yang lapang dan tidak tertekan. 7.00 malam. Kerana ini adalah panggilan mesyuarat secara walk-in. Jadi JPN menggunakan duit dari lebihan yang lain ini. Pengerusi memohon agar menyediakan cadangan-cadangan yang boleh memantapkan program LINUS untuk tahun hadapan. 5. Pengerusi menerangkan tentang perjalanan mesyuarat mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tuntutan perlu disiapkan dengan cepat kerana kewangan akan ditutup pada 15/12/2010. 6. Bangunan Maybank Trust. sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan lantikan bolehlah dirujuk ke PPD masing-masing. Setiap pegawai di JPN akan melaporkan dapatan mesyuarat kepada Ketua sektor untuk dilaporkan kepada Pengarah. Jalan Tun Sambathan. Pengerusi bertanyakan jika ada ahli mesyuarat yang tidak menerima surat. Tingkat 14. Beliau meminta agar semua fasiLINUs bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih mencabar pada masa akan datang. Kursus pada kali ini adalah untuk menyediakan laporan post-mortem kursus LINUS Tahun 2 yang telah dijalankan. Maklumat yang baru diterima terdapat lantikan baru untuk fasilinus pada 1/12/2010 atau 15/12/2010. Pengerusi seterusnya memberitahu bahawa duit untuk Program LINUS di JPN telah habis digunakan. Pada akhir kata. PPd adalah ownership LINUS di daerah masing-masing. 10. Perak). Tuntutan hanya layak untuk mereka yang bertugas di luar daerah LMS sahaja. Tuntutan juga layak untuk makan sebanyak RM45 sehari. 9. Hantar dengan menggunakan alamat yang berada dalam portal JPN Perak(Sektor Pengurusan Akademik. Diingatkan untuk tidak tambah nama. Tuan Pengerusi telah meminta En Karim b. FasiLINUS di pohon agar dapat menyediakan laporan kerana Tuan Pengarah JPN mengarah agar setiap mesyuarat perlu ada dapatan dari mesyuarat. Sila hantar dengan segera ke JPN. Untuk Perhatian Pn. 4.Pembantu Tadbir Sektor Akademik. Ini adalah masa untuk bekerja. Apapun disaat akhir terdapat duit lebihan yang lain. Mesyuarat ini menggunakan vot B41 211 220400 081804 . 8. Haslinda 9/12/2010. 3.2. Hantar sebelum . 30000 Ipoh. bt Hassan .

keseluruhan Numerasi saringan 3. Mengisi borang yang disediakan. 3. 6. 5. 2. Pembentangan Data Daerah. negeri Perak telah mencapai KPI dengan 90%. Setiap Daerah perlu menganalisis data daerah masing-masing seterus dapat membuat perancangan strategik untuk tahun 2011.29 NOVEMBER 2010 ISNIN 8. termasuk juga urus setia dan pengurusan. Kinta Utara(93). perbincangan dalam kumpulan mengikut daerah masing-masing. 5.30 TENGAH HARI 2.daerah dalam Negeri Perak oleh Pengerusi.30 ± 4. Bagi Literasi hanya Krian yang telah mencapai KPI Kebangsaan iaitu 90%. 7.00 ± 10. .30 PETANG(SAMBUNGAN) PEMANTAPAN ANALISIS DATA SARINGAN DAERAH 1. Pengagihan kumpulan. Pembentangan oleh fasiLINUS daerah Krian tentang analisis data daerah tersebut. 6. Membuat Laporan berdasarkan borang soal selidik. 4.00 PAGI PEMURNIAN DAN PEMANTAPAN LAPORAN KURSUS 1. 4. 2. 10. Hilir Perak (97%). Terdapat daerah-daerah yang telah mencapai KPI Numerasi kebangsaan iaitu. Kedudukan dalam Kebangsaan. Menghantar laporan yang telah siap kepada pengerusi mesyuarat. lokasi dan prasarana. 3.Krian (93%) . Manjung(92%). Membuat rumusan keseluruhan hasil dari dapatan soal selidik dari peserta kursus. Kandungan kursus. Perbincangan mengikut daerah masing-masing. Mencari kekuatan dan kelemahan berdasarkan matlamat dan objektif.30± 12.

30 Tengah hari PEMANTAPAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 DAN PEMANTAPAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 BERSAMA PEGAWAI MEJA PPD 1.30± 12.30 NOVEMBER 2010 8. 2. 10.30 PAGI PENYEDIAAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 PENYEDIAAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 1. ISHAK . Perbincangan tentang penyediaan cadangan perancangan LINUS daerah bagi tahun 2011. Menghantar laporan yang telah disiapkan kepada pengerusi mesyuarat. Perjumpaan Pegawai Meja PPD dengan FasiLINUS mengikut daerah masing-masing.30 ± 10. 3. 3. Pengagihan Ikut Daerah masing-masing untuk membincangkan penyediaan laporan perancangan LINUS daerah bagi Tahun 2010 2. Perbincangan tentang laporan perancangan bagi tahun 2010 dan Memantapkan lagi perancangan LINUS daerah 2011. Disediakan oleh : NOOR LAILA BINTI HJ.

FASILINUS PPD HILIR PERAK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful