PEJABAT PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK, JALAN RAJA, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

_____________________________________________________________________ MINIT CURAI

Daripada

1.En Nor Hisham bin Fahmi-Pen. Peng. Matematik, JPN

Salinan:

1. Pegawai Pelajaran
Daerah, PPD Hilir Perak.

2. Pegawai-Pegawai
Unit Akademik. Kepada Pegawai-Pegawai Fasilinus.

3. Pegawai-Pegawai
Fasilinus.

1. Tajuk Perkara

: Mesyuarat Post Mortem Kursus LINUS Tahun 2(Pelaksanaan 2011) dan Pemantapan Analisis Data Saringan 3 Daerah peringkat Negeri Perak 2010 : 28- 30/11/2010 ( Ahad, Isnin dan Selasa) : Hotel Seri Malaysia, Taiping : En. Nor Hisham bin Fahmi- Pen Peng. Matematik, JPN

2. Tarikh 3. Tempat 4. Pengerusi

28 NOVEMBER 2010 AHAD 8.30 ± 10.30 MALAM TAKLIMAT URUS SETIA 1. Ucapan En. Nor Hisham bin Nor Fahmi selaku penyelaras dan pengerusi majlis. 1. En. Nor Hisham mengalu-alukan kehadiran semua fasilinus ke Hotel Seri Malaysia Taiping.

2. Diingatkan untuk tidak tambah nama. Tuan Pengerusi telah meminta En Karim b. Cadangan itu perlu di emelkan ke JPN. Untuk Perhatian Pn. Mesyuarat ditangguhkan pada 10. Jadi JPN menggunakan duit dari lebihan yang lain ini. Tuntutan hanya layak untuk mereka yang bertugas di luar daerah LMS sahaja. bt Hassan . Perak). 3. 5. Tingkat 14.Pembantu Tadbir Sektor Akademik. Setiap pegawai di JPN akan melaporkan dapatan mesyuarat kepada Ketua sektor untuk dilaporkan kepada Pengarah. Hantar dengan menggunakan alamat yang berada dalam portal JPN Perak(Sektor Pengurusan Akademik. Pengerusi seterusnya memberitahu bahawa duit untuk Program LINUS di JPN telah habis digunakan. Sila hantar dengan segera ke JPN. Kerana ini adalah panggilan mesyuarat secara walk-in. Apapun disaat akhir terdapat duit lebihan yang lain.00 malam. sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan lantikan bolehlah dirujuk ke PPD masing-masing. Tuntutan perlu disiapkan dengan cepat kerana kewangan akan ditutup pada 15/12/2010. Pengerusi bertanyakan jika ada ahli mesyuarat yang tidak menerima surat. 10. Kursus pada kali ini adalah untuk menyediakan laporan post-mortem kursus LINUS Tahun 2 yang telah dijalankan. Bangunan Maybank Trust. FasiLINUS di pohon agar dapat menyediakan laporan kerana Tuan Pengarah JPN mengarah agar setiap mesyuarat perlu ada dapatan dari mesyuarat. Pengerusi memohon agar menyediakan cadangan-cadangan yang boleh memantapkan program LINUS untuk tahun hadapan. 8. Beliau meminta agar semua fasiLINUs bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih mencabar pada masa akan datang. 9. 30000 Ipoh. beliau meminta agar terus bekerja dengan hati yang lapang dan tidak tertekan. Haslinda 9/12/2010. Munuk Penyelia Bahasa di JPN untuk menyampaikan ucapan. 6. Pada akhir kata. PPd adalah ownership LINUS di daerah masing-masing. Maklumat yang baru diterima terdapat lantikan baru untuk fasilinus pada 1/12/2010 atau 15/12/2010. Jalan Tun Sambathan. Hantar sebelum . Ini adalah masa untuk bekerja. Mesyuarat ini menggunakan vot B41 211 220400 081804 . 7. 4. Pengerusi menerangkan tentang perjalanan mesyuarat mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tuntutan juga layak untuk makan sebanyak RM45 sehari.

negeri Perak telah mencapai KPI dengan 90%. 2. Hilir Perak (97%). Mencari kekuatan dan kelemahan berdasarkan matlamat dan objektif.30 ± 4. termasuk juga urus setia dan pengurusan. .00 PAGI PEMURNIAN DAN PEMANTAPAN LAPORAN KURSUS 1. 2. Setiap Daerah perlu menganalisis data daerah masing-masing seterus dapat membuat perancangan strategik untuk tahun 2011. Pembentangan oleh fasiLINUS daerah Krian tentang analisis data daerah tersebut. 3. lokasi dan prasarana. 4. Kinta Utara(93). Kedudukan dalam Kebangsaan. 6. 3. Menghantar laporan yang telah siap kepada pengerusi mesyuarat. perbincangan dalam kumpulan mengikut daerah masing-masing. Pembentangan Data Daerah. 6.00 ± 10. Perbincangan mengikut daerah masing-masing.29 NOVEMBER 2010 ISNIN 8. 7. 5.30 PETANG(SAMBUNGAN) PEMANTAPAN ANALISIS DATA SARINGAN DAERAH 1.30 TENGAH HARI 2. 10. Manjung(92%).30± 12. Mengisi borang yang disediakan. 5. keseluruhan Numerasi saringan 3. Membuat rumusan keseluruhan hasil dari dapatan soal selidik dari peserta kursus. Pengagihan kumpulan. Bagi Literasi hanya Krian yang telah mencapai KPI Kebangsaan iaitu 90%.daerah dalam Negeri Perak oleh Pengerusi. 4. Kandungan kursus. Terdapat daerah-daerah yang telah mencapai KPI Numerasi kebangsaan iaitu.Krian (93%) . Membuat Laporan berdasarkan borang soal selidik.

3. 2.30 ± 10. Menghantar laporan yang telah disiapkan kepada pengerusi mesyuarat. 3. Pengagihan Ikut Daerah masing-masing untuk membincangkan penyediaan laporan perancangan LINUS daerah bagi Tahun 2010 2.30± 12. Perjumpaan Pegawai Meja PPD dengan FasiLINUS mengikut daerah masing-masing.30 PAGI PENYEDIAAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 PENYEDIAAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 1.30 Tengah hari PEMANTAPAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 DAN PEMANTAPAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 BERSAMA PEGAWAI MEJA PPD 1. ISHAK . Disediakan oleh : NOOR LAILA BINTI HJ. Perbincangan tentang laporan perancangan bagi tahun 2010 dan Memantapkan lagi perancangan LINUS daerah 2011.30 NOVEMBER 2010 8. Perbincangan tentang penyediaan cadangan perancangan LINUS daerah bagi tahun 2011. 10.

FASILINUS PPD HILIR PERAK .