PEJABAT PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK, JALAN RAJA, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

_____________________________________________________________________ MINIT CURAI

Daripada

1.En Nor Hisham bin Fahmi-Pen. Peng. Matematik, JPN

Salinan:

1. Pegawai Pelajaran
Daerah, PPD Hilir Perak.

2. Pegawai-Pegawai
Unit Akademik. Kepada Pegawai-Pegawai Fasilinus.

3. Pegawai-Pegawai
Fasilinus.

1. Tajuk Perkara

: Mesyuarat Post Mortem Kursus LINUS Tahun 2(Pelaksanaan 2011) dan Pemantapan Analisis Data Saringan 3 Daerah peringkat Negeri Perak 2010 : 28- 30/11/2010 ( Ahad, Isnin dan Selasa) : Hotel Seri Malaysia, Taiping : En. Nor Hisham bin Fahmi- Pen Peng. Matematik, JPN

2. Tarikh 3. Tempat 4. Pengerusi

28 NOVEMBER 2010 AHAD 8.30 ± 10.30 MALAM TAKLIMAT URUS SETIA 1. Ucapan En. Nor Hisham bin Nor Fahmi selaku penyelaras dan pengerusi majlis. 1. En. Nor Hisham mengalu-alukan kehadiran semua fasilinus ke Hotel Seri Malaysia Taiping.

Hantar dengan menggunakan alamat yang berada dalam portal JPN Perak(Sektor Pengurusan Akademik. Bangunan Maybank Trust. 10. Jadi JPN menggunakan duit dari lebihan yang lain ini. FasiLINUS di pohon agar dapat menyediakan laporan kerana Tuan Pengarah JPN mengarah agar setiap mesyuarat perlu ada dapatan dari mesyuarat. Haslinda 9/12/2010.Pembantu Tadbir Sektor Akademik. Mesyuarat ditangguhkan pada 10. 4. 8. Cadangan itu perlu di emelkan ke JPN. 6. PPd adalah ownership LINUS di daerah masing-masing. Perak). Tuntutan perlu disiapkan dengan cepat kerana kewangan akan ditutup pada 15/12/2010. Tuntutan juga layak untuk makan sebanyak RM45 sehari. sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan lantikan bolehlah dirujuk ke PPD masing-masing. Pengerusi seterusnya memberitahu bahawa duit untuk Program LINUS di JPN telah habis digunakan. Tingkat 14. Untuk Perhatian Pn. Setiap pegawai di JPN akan melaporkan dapatan mesyuarat kepada Ketua sektor untuk dilaporkan kepada Pengarah.2. Beliau meminta agar semua fasiLINUs bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih mencabar pada masa akan datang. Hantar sebelum . Tuntutan hanya layak untuk mereka yang bertugas di luar daerah LMS sahaja. 5. Jalan Tun Sambathan. Pengerusi memohon agar menyediakan cadangan-cadangan yang boleh memantapkan program LINUS untuk tahun hadapan. Kursus pada kali ini adalah untuk menyediakan laporan post-mortem kursus LINUS Tahun 2 yang telah dijalankan. Tuan Pengerusi telah meminta En Karim b. 7. Maklumat yang baru diterima terdapat lantikan baru untuk fasilinus pada 1/12/2010 atau 15/12/2010. Ini adalah masa untuk bekerja. bt Hassan . Sila hantar dengan segera ke JPN. Kerana ini adalah panggilan mesyuarat secara walk-in. Munuk Penyelia Bahasa di JPN untuk menyampaikan ucapan. 9.00 malam. Pengerusi menerangkan tentang perjalanan mesyuarat mengikut jadual yang telah ditetapkan. Diingatkan untuk tidak tambah nama. Pada akhir kata. Mesyuarat ini menggunakan vot B41 211 220400 081804 . Apapun disaat akhir terdapat duit lebihan yang lain. beliau meminta agar terus bekerja dengan hati yang lapang dan tidak tertekan. 30000 Ipoh. Pengerusi bertanyakan jika ada ahli mesyuarat yang tidak menerima surat. 3.

perbincangan dalam kumpulan mengikut daerah masing-masing. Setiap Daerah perlu menganalisis data daerah masing-masing seterus dapat membuat perancangan strategik untuk tahun 2011. 4. 5. negeri Perak telah mencapai KPI dengan 90%. 4. Kinta Utara(93). 5. Membuat rumusan keseluruhan hasil dari dapatan soal selidik dari peserta kursus.00 PAGI PEMURNIAN DAN PEMANTAPAN LAPORAN KURSUS 1. Perbincangan mengikut daerah masing-masing. Bagi Literasi hanya Krian yang telah mencapai KPI Kebangsaan iaitu 90%.30 PETANG(SAMBUNGAN) PEMANTAPAN ANALISIS DATA SARINGAN DAERAH 1.30 TENGAH HARI 2. 6. Mengisi borang yang disediakan. Manjung(92%). 7. 2. 10.29 NOVEMBER 2010 ISNIN 8. Pembentangan oleh fasiLINUS daerah Krian tentang analisis data daerah tersebut. Pengagihan kumpulan. Terdapat daerah-daerah yang telah mencapai KPI Numerasi kebangsaan iaitu. Kandungan kursus.Krian (93%) . 6. Menghantar laporan yang telah siap kepada pengerusi mesyuarat. Kedudukan dalam Kebangsaan. Membuat Laporan berdasarkan borang soal selidik.30 ± 4. Mencari kekuatan dan kelemahan berdasarkan matlamat dan objektif. 2. Pembentangan Data Daerah.00 ± 10. keseluruhan Numerasi saringan 3. termasuk juga urus setia dan pengurusan. 3. .daerah dalam Negeri Perak oleh Pengerusi.30± 12. lokasi dan prasarana. 3. Hilir Perak (97%).

Perbincangan tentang laporan perancangan bagi tahun 2010 dan Memantapkan lagi perancangan LINUS daerah 2011.30 Tengah hari PEMANTAPAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 DAN PEMANTAPAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 BERSAMA PEGAWAI MEJA PPD 1. Perjumpaan Pegawai Meja PPD dengan FasiLINUS mengikut daerah masing-masing.30 NOVEMBER 2010 8. Disediakan oleh : NOOR LAILA BINTI HJ. 3. Menghantar laporan yang telah disiapkan kepada pengerusi mesyuarat.30 ± 10.30 PAGI PENYEDIAAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 PENYEDIAAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 1. ISHAK . 10. Perbincangan tentang penyediaan cadangan perancangan LINUS daerah bagi tahun 2011.30± 12. 2. 3. Pengagihan Ikut Daerah masing-masing untuk membincangkan penyediaan laporan perancangan LINUS daerah bagi Tahun 2010 2.

FASILINUS PPD HILIR PERAK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful