PEJABAT PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK, JALAN RAJA, 36000 TELUK INTAN, PERAK.

_____________________________________________________________________ MINIT CURAI

Daripada

1.En Nor Hisham bin Fahmi-Pen. Peng. Matematik, JPN

Salinan:

1. Pegawai Pelajaran
Daerah, PPD Hilir Perak.

2. Pegawai-Pegawai
Unit Akademik. Kepada Pegawai-Pegawai Fasilinus.

3. Pegawai-Pegawai
Fasilinus.

1. Tajuk Perkara

: Mesyuarat Post Mortem Kursus LINUS Tahun 2(Pelaksanaan 2011) dan Pemantapan Analisis Data Saringan 3 Daerah peringkat Negeri Perak 2010 : 28- 30/11/2010 ( Ahad, Isnin dan Selasa) : Hotel Seri Malaysia, Taiping : En. Nor Hisham bin Fahmi- Pen Peng. Matematik, JPN

2. Tarikh 3. Tempat 4. Pengerusi

28 NOVEMBER 2010 AHAD 8.30 ± 10.30 MALAM TAKLIMAT URUS SETIA 1. Ucapan En. Nor Hisham bin Nor Fahmi selaku penyelaras dan pengerusi majlis. 1. En. Nor Hisham mengalu-alukan kehadiran semua fasilinus ke Hotel Seri Malaysia Taiping.

Pengerusi memohon agar menyediakan cadangan-cadangan yang boleh memantapkan program LINUS untuk tahun hadapan.Pembantu Tadbir Sektor Akademik. 8. Maklumat yang baru diterima terdapat lantikan baru untuk fasilinus pada 1/12/2010 atau 15/12/2010. 10. Mesyuarat ditangguhkan pada 10. Tuntutan juga layak untuk makan sebanyak RM45 sehari. Perak). Kerana ini adalah panggilan mesyuarat secara walk-in. 7. Jadi JPN menggunakan duit dari lebihan yang lain ini. Mesyuarat ini menggunakan vot B41 211 220400 081804 . Jalan Tun Sambathan. 30000 Ipoh.00 malam. Cadangan itu perlu di emelkan ke JPN. Diingatkan untuk tidak tambah nama. Ini adalah masa untuk bekerja. 9. Sila hantar dengan segera ke JPN. 4. Munuk Penyelia Bahasa di JPN untuk menyampaikan ucapan. Bangunan Maybank Trust. bt Hassan . Kursus pada kali ini adalah untuk menyediakan laporan post-mortem kursus LINUS Tahun 2 yang telah dijalankan. Hantar dengan menggunakan alamat yang berada dalam portal JPN Perak(Sektor Pengurusan Akademik. Tuntutan hanya layak untuk mereka yang bertugas di luar daerah LMS sahaja. Haslinda 9/12/2010. Hantar sebelum . 6. Setiap pegawai di JPN akan melaporkan dapatan mesyuarat kepada Ketua sektor untuk dilaporkan kepada Pengarah. PPd adalah ownership LINUS di daerah masing-masing. beliau meminta agar terus bekerja dengan hati yang lapang dan tidak tertekan. Tuan Pengerusi telah meminta En Karim b. Apapun disaat akhir terdapat duit lebihan yang lain. Tuntutan perlu disiapkan dengan cepat kerana kewangan akan ditutup pada 15/12/2010. FasiLINUS di pohon agar dapat menyediakan laporan kerana Tuan Pengarah JPN mengarah agar setiap mesyuarat perlu ada dapatan dari mesyuarat. Pada akhir kata. Untuk Perhatian Pn. sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan lantikan bolehlah dirujuk ke PPD masing-masing. Pengerusi seterusnya memberitahu bahawa duit untuk Program LINUS di JPN telah habis digunakan. Tingkat 14. Beliau meminta agar semua fasiLINUs bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih mencabar pada masa akan datang. Pengerusi menerangkan tentang perjalanan mesyuarat mengikut jadual yang telah ditetapkan. 5. 3.2. Pengerusi bertanyakan jika ada ahli mesyuarat yang tidak menerima surat.

Kandungan kursus. Manjung(92%). Perbincangan mengikut daerah masing-masing. 2.30 TENGAH HARI 2. . Pengagihan kumpulan. Mengisi borang yang disediakan. termasuk juga urus setia dan pengurusan.30 ± 4. Menghantar laporan yang telah siap kepada pengerusi mesyuarat. Bagi Literasi hanya Krian yang telah mencapai KPI Kebangsaan iaitu 90%. Pembentangan oleh fasiLINUS daerah Krian tentang analisis data daerah tersebut. Kinta Utara(93).29 NOVEMBER 2010 ISNIN 8. Pembentangan Data Daerah. Hilir Perak (97%). Membuat rumusan keseluruhan hasil dari dapatan soal selidik dari peserta kursus. 3.30± 12. 6.00 PAGI PEMURNIAN DAN PEMANTAPAN LAPORAN KURSUS 1. 4. 3. Mencari kekuatan dan kelemahan berdasarkan matlamat dan objektif. 2. 4. lokasi dan prasarana.Krian (93%) . 6. Terdapat daerah-daerah yang telah mencapai KPI Numerasi kebangsaan iaitu. 5. 7.30 PETANG(SAMBUNGAN) PEMANTAPAN ANALISIS DATA SARINGAN DAERAH 1. Membuat Laporan berdasarkan borang soal selidik.daerah dalam Negeri Perak oleh Pengerusi. Setiap Daerah perlu menganalisis data daerah masing-masing seterus dapat membuat perancangan strategik untuk tahun 2011. 5.00 ± 10. perbincangan dalam kumpulan mengikut daerah masing-masing. negeri Perak telah mencapai KPI dengan 90%. Kedudukan dalam Kebangsaan. 10. keseluruhan Numerasi saringan 3.

Disediakan oleh : NOOR LAILA BINTI HJ.30 Tengah hari PEMANTAPAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 DAN PEMANTAPAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 BERSAMA PEGAWAI MEJA PPD 1. ISHAK . 3. Menghantar laporan yang telah disiapkan kepada pengerusi mesyuarat. 10. Perbincangan tentang penyediaan cadangan perancangan LINUS daerah bagi tahun 2011. Perbincangan tentang laporan perancangan bagi tahun 2010 dan Memantapkan lagi perancangan LINUS daerah 2011.30 NOVEMBER 2010 8. Pengagihan Ikut Daerah masing-masing untuk membincangkan penyediaan laporan perancangan LINUS daerah bagi Tahun 2010 2.30± 12. 3.30 ± 10. 2.30 PAGI PENYEDIAAN LAPORAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2010 PENYEDIAAN CADANGAN PERANCANGAN LINUS DAERAH 2011 1. Perjumpaan Pegawai Meja PPD dengan FasiLINUS mengikut daerah masing-masing.

FASILINUS PPD HILIR PERAK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful