P. 1
Ringkasan Zaadul Maad

Ringkasan Zaadul Maad

|Views: 36|Likes:
Published by karimrahmanjb629583

More info:

Published by: karimrahmanjb629583 on Dec 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2010

pdf

text

original

Upaya Menggali Sunnah

-1-

www. Ringkasan Zaadul Maad ﴿ ‫﴾ مختصر زاد المعاد‬

Penyusun : Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnul Qayyim Al Jauziyah

2009 - 1430

Upaya Menggali Sunnah

-2-

Upaya Menggali Sunnah

-3-

RINGKASAN FIKIH ISLAM

Muqaddimah
Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataala , selawat dan salam kepada Nabi salallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentang dirinya:

‫ل َقد ْ كان ل َك ُم في رسـوْل اللهِ أ ُسـوَةٌ حسن َة ل ِمن كان ي َرجو‬ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ْ َ ‫الله وَالي َوْم الخر وَذ َك َر الله ك َث ِي ْرا‬ َ ً َ َ ِ ْ َ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” Ahzab: 21. Juga semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat baginda dan seluruh orang yang mengikuti serta mengambil petunjuknya sampai hari kiamat. Pada zaman di mana perbuatan bidaah dijadikan sebagai pola hidup oleh sebahagian orang awam, di saat orang sangat sedikit berusaha memahami agama dan mengamalkan sunnah bahkan menjauhinya, maka menjadi kewajiban kita untuk menerapkan dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan dan perbuatan, sebagaimana yang diperintahkan dan menjadi petunjuk baginda serta para sahabatnya. Banyak sekali kita mendengar dan menyaksikan bahawa para pelaku bidaah sangat memerhatikan terhadap bidaah mereka, yang telah diperindahkan oleh syaitan bagi mereka, sehingga melupakan sabda Rasulullah salallahu alaihi wasallam : QS. Al

Al-Naml: 79 Buku kecil ini mengetengahkan tentang sunnah-sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. Al. Akhirnya. semoga Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa menjadikan buku ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca sekamu. maka perbuatan tersebut tertolak” Artinya perbuatan tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala kerana setiap perbuatan bidaah adalah kesesatan dan setiap kesesatan akibatnya neraka. maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar” QS. saya mengingatkan kamu semua. kerana Allah Subhanahu Wataala berfirman: ُ ‫فَتـوَك ّل على اللهِ إ ِن ّك على الحـقّ ا ْلمب ِي ْن‬ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ “Sebab itu bertawakallah kepada Allah. sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata” QS.Ahzab: 71 . Dan kita adalah orang yang paling berhak mengikuti sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. juga peribadi saya dengan firman Allah Subhanahu Wataala: ‫وَمن ي ُطـع الله وَرسـوْل َه فَقـد ْ فاز فـوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ً َ َ َ ُ َ َ ً ْ َ ِ ِ “Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya.Upaya Menggali Sunnah -4- َ ِ ‫من عَمل عَمـل ً ل َي ْس عَل َي ْهِ أ َمـرنا فَهُو‬ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ ‫رد‬ َ “Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak pernah kami perintahkan.

sebahagian air untuk berkumur dan sebahagiannya lagi untuk (membersihkan) hidung. • Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahawa baginda kadangkala mencuci anggota wudhuk sekali . kerana akan terjadi pada ummat ini orang yang melampaui batas dalam bersuci. Pada saat berwudhuk.Upaya Menggali Sunnah -5- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Berwudhuk • Nabi salallahu alaihi wasallam selalu berwudhuk untuk setiap solat dalam sebahagian besar kebiasaan baginda. kadangkala tiga-kali-tiga kali bahkan adakalanya sebahagian anggota wudhuk dibasuh dua kali sementara anggota yang lain dibasuh tiga kali.dengan menggunakan tangan kanan sahaja. HR Ahmad dan Abu Daud . tapi kadangkala baginda melakukan beberapa solat dengan satu kali wudhuk1. Baginda memperingatkan umatnya agar tidak berlebihan memakai air saat berwudhuk. 1 2 HR Muslim dan yang lainnya.dan adakalanya pula dengan dua kali atau tiga kali cedukan. adakalanya baginda berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cedukan.sekali.2 Baginda bersabda: “Sesungguhnya terdapat syaitan bernama Walhan yang selalu menggoda saat berwudhuk. Baginda selalu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara bersamaan. Sebab air yang satu cedukan tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk berkumur dan membersihkan hidung sekaligus. kadangkala dua kali-dua kali. maka hindarilah keraguan saat menggunakan air” Baginda tetap memperingatkan agar tidak berlebihan dalam menggunakan air (untuk thaharah) sekalipun berada di sungai yang mengalir.

Juga tidak terdapat dalam sunnah baginda salallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa baginda membaca doa-doa tertentu saat berwudhuk selain basmalah dan semua hadis yang menyebutkan tentang . maka (berkumur dan membersihkan hidung) boleh dilaksanakan dengan cara dipisah atau bersamaan. jika dua dan tiga cedukan air. Tidak terdapat dalam tuntunan baginda yang menunjukkan bahawa baginda mengusap kedua telinga tersebut dengan mengambil air yang baru secara terpisah (dari air untuk mengusap kepala) kecuali astar yang sahih dari Ibnu Umar. namun pengamalan baginda Salallahu alaihi wasallam dengan mengerjakannya secara bersamaan. seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’. di mana baginda melakukannya. Juga adakalanya baginda mengusap seluruh kepala baginda dengan tangan ke bahagian depan kepala lalu menariknya kembali ke bahagian belakang dan baginda tidak mengulang-ulangi mengusap kepala. Baginda mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala baik telinga bahagian luar ataupun bahagian dalam. Lalu mencuci kedua kaki baginda saat tidak memakai dua khuf atau dua kaos kaki dan cukup dengan cara mengusap kaki saat memakai dua khuf atau dua kaos kaki. baginda mengusap kepala dan kadangkala mengusap serban. seperti yang ditegaskan dalam sebuah riwayat di dalam Al-Sahihaini dari hadis Abdullah bin Zaid. Adakalanya juga.Upaya Menggali Sunnah -6- Tetapi. Tidak ada satu hadis pun yang menerangkan bahawa baginda mengusap leher. • Dan baginda memasukkan air ke dalam hidung (saat berwudhuk) dengan tangan kanan lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dan tidak ada dalam tuntunan baginda saat mengusap kepala hanya cukup dengan mengusap ubun-ubun saja sekalipun pendapat ini cukup mendapat perhatian baik dalam kitab Fathul Bari 1/304 dan dalam sunan Abu Dawud 147 dari hadis riwayat Anas. akan tetapi cukup mengusapnya sekali sahaja.

• Adakalanya.Upaya Menggali Sunnah -7- bacaan-bacaan tertentu dalam berwudhuk adalah bohong dan palsu dan tidak ada tuntunan bacaan apapun kecuali basmalah pada permulaan wudhuk. . sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam hadis yang sahih. Maksudnya. akan tetapi baginda mencuci keduanya tanpa melampaui ukurannya sehingga melewati kedua lengan (atas) atau kedua betis. seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan bacaan doa saat selesai dari berwudhuk dengan doa yang sudah dikenali yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya: َ ْ ‫أشـهَد ُ أ َن ل َ إله إ ِل ّ الله وَأ َشـهَد ُ أ َن محمدا عَبـد ُهُ وَرسـوْل ُه‬ ْ ً ّ َ ُ ّ ْ ُ َ ُ ُ َ ِ ُ َ ِ َ ‫الل ّهُم اجـعَل ْني من التـواب ِي ْن واجـعَل ْني من ا ْلمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ّ ّ َ ِ "Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambaNya dan utusanNya. baginda menyeling-nyelingi janggut ketika berwudhuk. Penjelasan ini menerangkan tentang apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah berkenaan sifat wudhuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim no 246. ya Allah jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu bersuci” Di dalam hadis yang lain dalam sunan al-Nasa’i disebutkan: َ ُ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ‫سب ْحان َك الل ّهُم وَب ِحمـدِك أ َشـهَد ُ أ َل ّ إله إ ِل ّ أ َن ْت أ َستـغْفـرك‬ َ َ ِ ْ َ ّ َ ‫وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ “Maha Suci Engkau wahai Tuhanku dan segala puji milik-Mu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali diriMu dan aku memohon keampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu” Dan tidak terdapat dalam sunnah baginda yang menerangkan bahawa baginda melampaui kedua siku dan kedua mata kaki saat berwudhuk. perbuatan ini tidak dilakukan secara berkesinambungan melainkan adakalanya sahaja.

. Ahmad dan sanadnya sahih. Petunjuk • Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Bertayammumm Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam bertayammumm iaitu dengan satu kali tepukan tanah untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Hadis ini lemah dan tidak boleh dipergunakan untuk berhujjah. HR. Baginda bertayammum dengan tanah di mana baginda berada padanya baik dengan debu. dan tidak terdapat dalam tuntunan baginda bahawa baginda bertayammum dengan dua kali tepukan tanah dan tidak pula mengusap tangan sampai kedua siku. Baginda tidak mengeringkan bekas wudhuk dengan mengusap anggota wudhuk setelah selesai berwudhuk Adapun hadis riwayat ‘Aisyah dan Mu’az dan tidak ada bin Jabal yang keterangan suatu hadis pun yang meneyebutkan hal tersebut. melainkan memerintahkan untuk bertayammum yang bersifat mutlak sebagai pengganti dari wudhuk. lumpur atau pasir. • Dan tidak benar bahawa baginda bertayammum untuk setiap kali solat dan tidak pula memerintahkan umatnya melakukan hal tersebut. menetapkan sebuah hukum. menerangkan bahawa: “Nabi salallahu alaihi wasalla memiliki sapu tangan yang dipergunakan untuk mengusap air wudhuk.4 3 4 HR. Ahmad dan yang lainnya.Upaya Menggali Sunnah -8- • • Baginda tidak berkesinambungan dalam menyeling-nyelingi antara jari-jari. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. • Dalam sebuah hadis yang sahih baginda saw bersabda: “Di bahagian bumi mana pun seorang dari umatku ditemukan waktu solat. maka tempat itulah yang masjid dan tempat bersucinya”3.

baginda mengangkat kedua tangan dengan jari-jari terbuka. sebagaimana yang diterangkan dalam berbagai hadis Hassan dan sahih.Upaya Menggali Sunnah -9- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Saat Mengusap Dua Khuf • Baginda mengusap khuf baik saat mukim atau dalam perjalanan dan tuntunan ini belum pernah dihapus hukumnya sehingga baginda wafat. Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Solat • Pada saat berdiri. baginda membuka solatnya dengan “Allahu Akbar” tanpa mengatakan sesuatu apapun sebelumnya dan tidak pula melafazkan niatnya. sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid al-Saidiy dan yang lainnya. Maka. Dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. mengarah ke kiblat setinggi daun telinga. Waktu yang diberikan satu hari satu malam bagi orang yang mukim dan bagi orang musafir tiga hari tiga malam. Baginda juga mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal. dan diriwayatkan bahawa baginda mengangkatnya setinggi bahu. baginda tidak memaksakan diri untuk berbuat sesuatu di luar keadaan kedua kaki baginda. inilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. jika sedang memakai khuf maka baginda mengusap khuf tersebut tanpa perlu membukanya dan jika kedua kaki baginda terbuka maka baginda mencuci keduanya tanpa perlu memakai khuf untuk diusap. • Baginda mengusap bahagian luar kedua khuf dan tidak terdapat keterangan bahawa baginda mengusap bahagian bawah kecuali dalam hadis yang munqathi’ (terputus sanadnya). • Baginda juga mengusap serban bersama ubun-ubun sebagaimana yang tertera dalam perbuatan dan perintah baginda pada banyak hadis. • Saat takbir. keduanya merupakan perbuatan yang boleh dipilih. .

yang sebahagiannya baginda baca pada saat melaksanakan solat malam. salji dan embun. baginda membaca sepanjang enam puluh hingga seratus ayat. • Selesai membaca Al-Fatihah barulah baginda membaca surah yang panjang. dan pernah juga membaca surah Qaf. barulah baginda memulai dengan membaca “Audzu billahi mina syaithani rajim” lalu melanjutkannya membacanya dengan dengan surah Al-Fatihah. kadangkala bacaan: menyaringkan “Bismillahirrahmanirrahim”. ArRum. • Pada waktu solat fajar. atau surah yang pendek jika baru sampai dari perjalanan atau kerana hal-hal yang lain akan tetapi biasanya baginda membaca dalam kadar pertengahan.10 - • Baginda membuka bacaan solat dengan: ‫ا َللهُم باعد ْ ب َي ْني وَب َي ْن خطايايَ ك َما باعَد ْت ب َي ْن المشرِق‬ ِ ِ َ ّ ّ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ‫وَالمغْرِب الل ّهُم اغْسل ْني من خطايايَ با ِالماء والث ّل ْج وال ْب َرد‬ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ‫الل ّهُم ن َقني من الذ ّن ُوْب وال ْخطايَ ك َما ي ُن َقى الث ّوْب ا ْل َب ْي َض‬ ّ ِ ّ ّ ُ َ ُ َ ِ ‫من الد ّن َس‬ َ ِ ِ “Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara masyrik dan maghrib. At-Takwir. Al-Zalzalah dan Al-Mu’widzataini (Al-Falaq dan AlNas).Upaya Menggali Sunnah . Setelah itu. 5 HR. akan tetapi membaca secara sirr (tidak bersuara/secara perlahan) lebih sering baginda lakukan daripada secara nyaring dan baginda mengangkat suara saat mengucapkan “aamiin” untuk setiap solat-solat jahriyah. Bukhari dan Muslim . ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air. Ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa–dosa dan kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran”5 Banyak lagi doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

11 - • Pada waktu solat jumaat baginda membaca surah Al-Sajdah. seiring membentangkan.Upaya Menggali Sunnah . Saat rukuk. • • Baginda membaca: “Subhana rabbiya al-’Azim”6 Bersamaan dengan ini baginda juga membaca atau cukup mengucapkan: “Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummagfirli” • • Rukuk dan sujud bagindayang biasa adalah panjang seperti membaca sepuluh kali tasbih. Al-A’la dan Al-Ghasyiah. akan tetapi menjadikannya sejajar dengan punggung pada posisi merata dengannya. • Baginda berdiri lebih panjang pada rakaat pertama berbanding rakaat kedua dan memanjangkan berdiri dalam solat fajar berbanding semua solat. kerana bacaan pada waktu solat subuh disaksikan. meluruskan dan meratakan punggung. Petunjuk Nabi  Saat Rukuk • Saat selesai membaca ayat baginda terdiam sejenak. baginda tidak mendirikan dan merendahkan kepala. Al-Insyiqaq. AlInsan. Pada saat solat Eid (hari raya) biasanya baginda membaca surah Qaf. sekembalinya nafas kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan takbir untuk rukuk. juga untuk melengkapi kekurangan kerana bilangan rakaat yang ada padanya. kadangkala baginda juga membaca: “Subbuhun qudduus Rabbul malaikati war ruh” Petunjuk Nabi  Saat Bangun Dari Rukuk 6 HR Muslim . baginda meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut seakan menggeggam keduanya dan melengkungkan kedua tangan dan menjauhkannya dari kedua pinggangnya.

sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki.Upaya Menggali Sunnah . Engkaulah yang memiliki segala pujian dan kemuliaan (pujian) yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba dan kami semua sebagai hamba bagi-Mu. dan lebih dari tiga puluh rawi yang telah meriwayatkan bahawa baginda mengangkat tangan pada tiga keadaan. bahkan adakalanya baginda membaca: “ َ ‫سمعَ الله ل ِمن حمد َهُ الل ّهُم رب ّنا ل َك الحمد ُ ملء السماوات‬ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ّ َ َ ّ ِ َ ْ َ ُ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ‫وَملء ا ْل َرض وَما ب َي ْن َهُما وَملء ما شئ ْت من شئ ب َعْد ُ أ َهْل‬ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ٍ َ َ َ َ ‫الث ّناء وَالمجدِ أ َحقّ ما قال ال ْعَب ْد ُ وَك ُل ّنا ل َك عَب ْد ُ ل َ مان ِعَ ل ِم‬ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ّ ‫8 أعْط َي ْت وَل َ معْط ِي ل ِما من َعْت وَل َ ي َن ْفعُ ذاال ْجد ّ من ْك الجد‬ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ “Allah mendengar bagi siapa yang memuji-Nya. Dan terdapat sepuluh riwayat yang telah disepakati yang tidak ada satu pun riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Ya Allah bagiMulah segala pujian. • Termasuk petunjuk baginda memanjangkan seukuran panjang rukuk dan sujud baginda. Maka perbutan ini tetap baginda lakukan sehingga baginda wafat.12 - • Baginda mengangkat kepala seraya mengucapkan: “Sami’allahu liman hamidah”7 sambil mengangkat kedua tangan baginda. salah satunya adalah saat bangun dari rukuk. tiada seorang pun yang menghalangi apa-apa pun yang Engkau berikan dan tiada seorang pun yang mampu memberikan sesuatu yang Engkau halangi dan tidak berguna kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal soleh) hanya dariMu kemuliaan”. 7 8 Muttafaq alaihi HR Muslim . • Saat sesudah tegak berdiri baginda mengucapkan: “Rabbana wa lakal hamdu” atau “ Rabbana lakal hamdu” iktidal atau “Allahumma rabbana lakal hamdu”.

baginda meletakkan kening dan hidung di bumi (tempat bersujud). bahawa Nabi  “Apabila kamu bersujud maka letakkanlah tanganmu dan angkatlah kedua sikumu”. dan menjauhkan posisi kedua tangan dari kedua pinggang sambil merenggangkan kedua tangannya hingga menampakkan kedua ketiak baginda yang putih. seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. seperti yang disebutkan dalam riwayat Wa’il bin Hajar. • Disebutkan bahawa jika bangun dari rukuk. kemudian sujud lalu duduk di antara dua sujud dalam masa yang panjang sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa.Upaya Menggali Sunnah . adakalanya dengan tidak mengangkat kedua tangan.13 - Terdapat juga bacaan lain selain doa ini seperti yang diriwaytkan oleh Muslim dan yang lainnya. • Saat sujud. seandainya seekor anak kambing yang kecil ingin melalui di bawahnya nescaya ia dapat melaluinya. seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan adakalanya pula dengan mengangkat kedua tangan. Petunjuk Tentang Cara Sujud Rasulullah  • Baginda membaca takbir lalu tunduk bersujud. bersabda: telapak kedua . baginda berdiri sehingga seseorang mengira bahawa baginda terlupa kerana begitu panjang berdirinya. Dan disebutkan oleh Muslim dari Anas radhiallahu anhu bahawa setelah mengucapkan “samiallahu liman hamidahu” baginda berdiri sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa. sebagaimana yang diterangkan di dalam Sahih Muslim dari Al-Barra’ bin Azib. • Baginda mendahulukan meletakkan kedua lutut. lalu meletakkan kedua tangan lalu kening dan hidung baginda. • Baginda meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu dan kedua telinganya.

Baginda membuka kedua telapak tangan dan jari-jarinya dan tidak merenggangkan antara keduanya dan tidak pula menggenggamnya. kemudian duduk dengan posisi iftirasy. sambil menggenggam dua jari dengan membuat sebuah lingkaran dan mengangkat satu jari (telunjuk). baginda berdoa dengannya sambil menggerakkannya.Upaya Menggali Sunnah . Baginda memerintahkan seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa saat bersujud. • Saat bersujud baginda membaca: “Subhana Rabbiyal ‘a’la” dan baginda memerintahkan untuk membacanya dan membaca doadoa lain yang bersumber dari petunjuk Rasulullah . • Baginda mengangkat kepala sambil membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Dalam sahih Ibnu Hibban disebutkan bahawa apabila sedang rukuk baginda merenggangkan jari-jemari dan jika bersujud baginda merapatkan jari-jemarinya.14 - • • Badan baginda lurus saat bersujud sementara ujung jari-jari kedua kaki baginda menghadap kiblat. Petunjuk Nabi  Saat Duduk Antara Dua Sujud. Demikianlah cara yang dijelaskan oleh Wa’il bin Hajar (di dalam hadis yang diriwayatkannya). • Baginda meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. iaitu dengan merebahkan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya sambil mendirikan kaki sebelah kanan seperti yang dijelaskan dalam riwayat Nasa’i. baginda bangun dari sujud dengan mendahulukan mengangkat kepala sebelum kedua tangannya. • Di antara doa yang baginda ucapkan saat duduk antara dua sujud adalah: . dan bersabda: “Sesungguhnya doa (saat sujud) sangat layak untuk dikabulkan”. begitu juga siku (kedua) siku di atas (kedua) paha baginda.

Petunjuk Nabi  Ketika Bangkit Menuju Rakaat Selanjutnya. Imam Nawawi mengatakan bahawa duduk tersebut hukumnya mustahabbah/digalakkan.15 - َ "‫ "ألل ّهُم اغْفر لي وارحمني واجب ُرني واهْدِني وارزقْني‬Atau ِْ ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ّ َ "‫"ربي اغْفرلي ربي اغْفرلي‬ ِ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِ ّ َ “Ya Allah ampunilah aku. • • Baginda bertopang di atas tanah dengan kedua tangannya Baginda tidak bangkit untuk berdiri kecuali setelah duduk sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Bukhari . 9 HR. sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat. dan rahmatilah diriku. tutupilah kekurangan diriku. Wahai Tuhanku. Petunjuk Nabi  Dalam Menyempurnakan Rakaat • Apabila sedang duduk untuk bertasyahhud baginda mengangkat jari telunjuknya. Tapi dalam riwayat hakim disebutkan tanpa mengulang-ulangi bacaan: ‫ ربي اغفرلي‬riwayat ini disahihkan oleh al-Dzahabi. ِ ْ ِ ْ ّ َ Dan petunjuk baginda tentang lamanya baginda duduk adalah sepanjang sujud sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan tentang bangun dari rukuk. berikanlah petunjuk kepadaku dan curahkanlah rezeki padaku” atau membaca doa di atas yang ertinya: “Wahai Tuhanku ampunilah diriku.Upaya Menggali Sunnah . duduk yang dimaksudkan di sini adalah duduk istirehat. dengan tetap9. baginda tidak menegakkannya dan tidak pula menurunkannya dan mengerakkannya dengan gerakan yang ringan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Wa’il bin Hajar. ampunilah diriku”. Baginda meluruskan pandangan padanya dan membuka telapak tangan yang kiri dan meletakkannya di atas paha yang kiri.

akan tetapi jika seseorang telah selesai dari solatnya (dianjurkan) untuk membaca zikir-zikir yang telah disyariatkan setelah solat. doa tersebut dilakukan setelah beribadah dengan bacaan-bacaan tadi bukan doa yang dibaca di akhir solat. • Berdoa setelah salam secara langsung bukan termasuk baginda dan tidak ada riwayat yang menyebutkan petunjuk bahawa baginda melakukannya. barulah membaca doa yang diinginkan.16 - • pun Baginda sangat meringankan tasyahhud awal. Dianjurkan baginya untuk membaca selawat kepada Nabi. Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini sahih.Upaya Menggali Sunnah . • Baginda memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan: . kemudian berselawatlah kepada Nabi Shallallahu ‘Alaih Wasallam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat dari Fudhalah bin Ubaid: ‫إ ِذا صلى أ َحد ُك ُم فَل ْي َب ْد َأ ْ ب ِحمدِ اللهِ والث ّناء عَل َي ْهِ ث ُم ل ْي ُصل على‬ ِ َ َ َ ّ َ ِ ّ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ‫الن ّب ِي صلى الله عَل َي ْهِ وَسل ّم ث ُم ل ْي َد ْعُ بما شاء‬ ّ َ َ ُ ّ َ ّ “Apabila salah seorang di antara kamu telah menyempurnakan solatnya maka hendaklah dia memulai dengan memuji-muji kepada Allah. lalu barulah berdoa dengan doa yang dikehendakinya”. Ini bererti. dan tidak ada satu selawat kepada diri dan keluarga baginda pada saat melaksanakan tasyahhud ini. baginda mengeluarkan kedua kakinya sambil menduduki kaki yang sebelah kiri dengan posisi tawarruk sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim. sehingga riwayat yang menyebutkan bahawa baginda membaca seakan duduk di atas batu yang dipanaskan. • Pada saat duduk tasyahhud untuk salam.

Bahkan baginda pernah melaksanakan doa qunut selama sebulan secara berturut-turut dalam kelima-lima waktu solat fardhu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim. dia berkata: “Aku melihat Rasulullah  memberi salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga seakan-akan aku melihat pada sisi pipi baginda”. baginda bersujud dua kali (sujud sahwi) sebelum salam. Petunjuk Nabi  Dalam Sujud Sahwi. • Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Amir bin Saad dari bapanya.Upaya Menggali Sunnah . @@@Baginda pernah terlupa sehingga melakukan salam pada salah satu solat wajib di siang hari. berdoa untuk kemaslahatan suatu kaum atau demi kehancuran suatu kaum yang lain. Baginda kadangkala solat tanpa memakai sandal atau kadangkala juga memakai sandal. • • Pada saat baginda bangkit menuju solat maka baginda menundukkan kepalanya. • Baginda pernah qunut pada saat terjadinya bencana. dan • ketika selesai menyempurnakan rakaat solat.17 - ‫السل َم عَل َي ْك ُم ورحمة الله‬ ُ َ ْ َ ْ ِ ُ ّ َ (Hadis ini diriwayatkan oleh lima belas orang sahabat). Bukhari. iaitu zohor atau asar kemudian 10 HR. • Diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Sesungguhnya daku ini adalah manusia biasa daku adakalanya lupa seperti kamu lupa. . apabila daku lupa maka ingatkanlah daku”10 Diriwayatkan dalam al-Sahihaini dari Abdullah bin Buhainah bahawa Nabi  bangkit dari solatnya pada rakaat kedua pada solat zohor dan baginda lupa melaksanakan tasyahhud (pertama). Dan perintah baginda melaksanakan solat tanpa memakai sandal untuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi.

Ahmad dengan sanad yang sahih. maka Talhah bin Ubaidillah segera menghampiri baginda dan mengatakan: “Tuan telah melupakan satu rakaat” tegurnya. apabila terkumpul dua kelupaan. iaitu penambahan dan kekurangan pada perbuatan dalam solat maka sujudnya dilakukan sebelum salam. lalu bersujud dua kali lalu salam. bangkit menyempurnakan satu rakaat bersama jemaah.13 • Suatu ketika baginda solat asar tiga rakaat kemudian baginda baginda keluar (menuju para sahabat) untuk memasuki rumahnya. Bukhari HR.18 - berbincang-bincang. 11 12 HR. maka menyempurnakan solatnya satu rakaat bersama mereka kemudian salam.Upaya Menggali Sunnah . Maka baginda Bilal untuk kembali iqamah memasuki lalu masjid dan memerintahkan • Suatu ketika baginda lima bangkit rakaat. Imam Malik rahimahullah berkata: “Setiap kelupaan yang mengakibatkan kekurangan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. barulah baginda sujud dua kali berbincang-bincang saat akan bersujud mengucapkan sujud. sementara solat yang tertinggal satu rakaat lagi.11@@ • Suatu ketika baginda memberi salam lalu berganjak meninggalkan tempat solat. Namun.12 baginda melaksanakan solat dikatakan kepada baginda: “Apakah solat sudah ditambah?” Baginda bertanya kembali: “Apakah yang terjadi?” Para sahabat menjawab: “Tuan telah melaksanakan solat lima rakaat” Akhirnya. Dan setiap kelupaan yang menyebabkan penambahan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya dilaksanakan sesudah salam. 13 Muttafaq alaihi . setelah salam dan takbir (setelah diingatkan) baginda kembali. baginda sujud (sahwi) dua kali setelah melaksanakan salam. dan segera Baginda dari menyempurnakannya lalu salam. lalu para sahabat mengingatkan baginda.

hal ini seperti yang diterangkan dalam riwayat Abu Said al-Khudri. jika seseorang lebih mengutamakan berhati-hati.Upaya Menggali Sunnah . seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Mas’ud dari riwayat Mansur. kerana keraguan yang lebih dominan maka ia bersujud setelah salam. Barangsiapa yang lebih mengutamakan keyakinannya (rasa yakin lebih dominan dalam dirinya) maka ia harus membuang keraguannya dan bersujud sahwi dua kali sebelum salam. Doa-Doa Setelah Solat • Setelah salam baginda beristighfar tiga kali. baginda duduk di tempat solatnya sehingga terbit matahari. wahai Rabb. Namun. • Adapun bacaan-bacan lain (selain yang disebutkan di atas) boleh dirujuk pada kitab-kitab yang membahas tentang beberapa . sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Mas’ud dan Anas dalam riwayat yang sahih. Memejamkan Mata Di Dalam Solat • Tidak termasuk petunjuk Nabi  memejamkan mata saat melaksanakan solat.19 - • Keraguan Di dalam solat. sebagai pemilik keagungan dan kemuliaan” Lalu baginda segera menghadap ke arah makmum. Apabila selesai solat fajar. Imam Ahmad berkata: Keraguan ada dalam dua sikap: Sikap yang lebih mengutamakan keyakinan dan sikap yang lebih memilih berhati-hati. adakalanya menghadap ke arah kanan dan adakalanya pula menghadap ke sebelah kiri. kemudian mengucapkan: َ َ ِ ُ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ‫الل ّهُم أ َن ْت السل َم وَمن ْك السل َم ت َبارك ْت يا ذا ال ْجل َل‬ َ ّ ِ َ َ ْ ِ ‫وَال ِك ْرام‬ “Ya Allah Engkau Pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan Maha Suci Engkau.

solat-solat sunat tersebut termasuk solat sunat mutlak.20 - wirid yang dibaca oleh Rasulullah  termasuk dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain. . Dan pada saat baginda terlewatkan dua rakaat sesudah zuhur. dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. iaitu solat yang tidak mempunyai sebab-sebab tertentu dan baginda mengerjakannya di rumah. Petunjuk Nabi  Dalam Sutrahnya • @@Baginda menjadikan antara dirinya dan sutrah (pembatas baginda memerintahkan orang yang solat agar pada saat solat) sepanjang jalan yang boleh dilewati seekor kambing. Begitu juga. apatah lagi solat sunat maghrib.Upaya Menggali Sunnah . (Zaadul ma'ad 1/308). sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Sahihaini (Kitab Bukhari-Muslim) bahawa 14 Mengqadha solat sunat rawatib yang tertinggal pada waktu-waktu yang dilarang adalah boleh baik bagi Nabi  atau bagi umatnya. mendekatkan posisi dirinya dengan sutrah tersebut dan bukan menjauh darinya. maka baginda mengerjakan solat yang terlewatkan • tersebut setelah asar dan baginda senantiasa mengerjakannya (pada waktu tersebut pada saat terlewatkan)14 Umumnya. namun melaksanakan perbuatan tersebut secara berkesinambungan dibolehkan hanya bagi Nabi  saja. bukan pada posisi depan (bahagian tengah) baginda. dua rakaat setelah isyak di rumahnya dan dua rakaat sebelum subuh”. Baginda memposisikan sutrah untuk dirinya di hadapan alis baginda yang sebelah kanan atau sebelah kiri. sunat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Umar: “Aku menjaga dari Rasulullah  sepuluh rakaat (solat sunat rawatib): dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudahnya. @@ Petunjuk Nabi  Pada Solat-Solat Sunat Rawatib • Baginda senantiasa mengerjakan sepuluh rakaat (solat-solat rawatib) pada saat hadir (tidak dalam perjalanan). tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahawa baginda mengerjakannya di masjid.

iaitu yang selalu dititikberatkan. sepuluh rakaat atau dua belas rakaat solat sunat rawatib dan sebelas atau tiga belas solat malam. Allah amat cepat mengabulkan permohonan dan segera membukakan pintu taubat bagi orang yang ingin mengetuk pintu tersebut baik siang atau malam empat puluh kali sehari semalam. dan selebihnya adalah solat-solat sunat yang tidak termasuk rawatib.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi  Dalam Mengerjakan Solat Malam. Pada saat bersafar. pengutamaan baginda untuk menekuni solat sunat sebelum fajar dan solat witir lebih besar berbanding solat sunat lainnya. • Maka jumlah rakaat solat-solat baginda sehari semalam. • Nabi  tidak pernah meninggalkan solat malam baik pada saat mukim atau pada saat perjalanan. Tujuh belas rakaat solat fardhu. Maka seharusnyalah bagi seorang hamba untuk selalu menjaga solat-solat ini sehingga akhir hayatnya.21 - baginda • mengerjakan dua rakaat setelah solat jumaat di rumahnya. Sesungguhnya.15 • Baginda tidak melaksanakan solat malam lebih dari sebelas rakaat. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. kira-kira empat puluh rakaat. Aisyah radhiallahu anha berkata: “Rasulullah  melaksanakan solat malam sepuluh rakaat 15 HR Muslim . maka jumlahnya adalah empat puluh. Baginda menganjurkan untuk melaksanakan solat witir seperti disebutkan dalam sabdanya:”berwitirlah kamu sebelum tibanya waktu pagi”. dan melaksanakan solat malam tiga belas rakaat kerana ditambah dengan dua rakaat solat sunat fajar sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitabnya. Dan jika tertidur atau sakit (sehingga tidak dapat melaksanakan solat malam) maka baginda melaksanakannya dua belas rakaat pada waktu siang.

lalu baginda bangkit dan mengerjakan solat dua rakaat yang ringan. Bukhari 18 HR. Baginda memutuskan wirid tersebut untuk beristirehat terlebih dahulu. atau ketika mendengar ayam berkokok. kemudian dua rakaat. Muslim . kemudian barulah baginda keluar untuk menunaikan solat subuh17. lalu berbaring sehingga muazzin datang.Upaya Menggali Sunnah . kemudian dua rakaat. • Adakalanya baginda memutuskan bacaan wiridnya dan adakalanya pula menyambungnya dan inilah kebiasaan yang paling banyak dilakukan. lalu bersuci dan melaksanakan solat dua rakaat yang ringan sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim. Muslim HR. kemudian dua rakaat. Kadangkala juga baginda terbangun Nabi . Dalam sebuah riwayat diterangkan “Kemudian baginda solat dua rakaat. maka jumlahnya menjadi tiga belas rakaat”16 • Baginda juga pernah melakukan solat lapan rakaat dan witir tiga rakaat dan dua rakaat sebelum fajar. Sebagaimana sesaat sebelum atau sesudahnya.22 - dan witir dengan satu rakaat lalu mendirikan solat sunat dua rakaat sebelum fajar. lalu bangkit dan membaca doa 16 17 dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas saat ia menginap di rumah HR.18 • Adakalanya baginda bangun ketika pertengahan malam. kemudian dua rakaat. baginda bersabda: ‘Apabila salah seorang di antara kamu bangkit dari tidurnya maka hendaklah ia memulai solatnya dengan dua rakaat yang ringan”. kemudian dua rakaat. kemudian barulah baginda melaksanakan witir. Dan baginda memerintahkan umatnya untuk mengerjakan hal tersebut. Petunjuk Nabi  Tentang Tatacara Solat Malam • Ketika bangun tidur baginda memulai dengan bersiwak lalu membaca doa bangun tidur. sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu.

jadikanlah 19 “Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Muslim . • • Baginda juga mengerjakan solat malam tiga belas rakaat Baginda menunaikan solat dengan lapan rakaat dan memberi salam pada setiap dua rakaatnya. Muslim HR. di antaranya riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. baginda memberi salam pada setiap dua rakaat dan melaksanakan witir satu rakaat. pada lisanku cahaya. dan membaca ayat (sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran) kemudian melakukan solat witir tiga rakaat. Dan yang lain seperti riwayat yang disebutkan oleh Aisyah bahawasanya baginda memulakan solatnya dengan dua rakaat yang ringan kemudian menyempurnakannya menjadi sebelas rakaat. lalu mengerjakan solat witir lima rakaat sekaligus. dari arah depanku cahaya. berwuduk.Upaya Menggali Sunnah . dan tidak melakukan duduk tasyahhud kecuali pada rakaat yang terakhir20 19 20 HR.23 - bangun tidur seperti bacaan waktu pertama bangun. Ketika terbangun dari tidurnya baginda membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali Imran. baginda melakukan hal tersebut enam kali dan mendirikan solat pada setiap kali bangkit dari tidur setelah bersiwak. dan jadikanlah di atasku cahaya dan dari sebelah bawahku cahaya dan berikanlah kepadaku cahaya” • Banyak sekali tuntunan baginda saat bangun malam. pada penglihatanku cahaya. jadikanlah dari sebelah belakangku cahaya. Apabila azan solat telah dikumandangkan baginda segera menuju untuk mengerjakan solat sambil membaca: ‫الل ّهُم اجعَل في قَل ْبي ن ُوْرا وَفي ل ِساني ن ُوْرا واجعَل في‬ ِ َ ِ ْ ْ َ ً ِ ِ ْ ْ ّ ِ ً ‫سمعي ن ُوْرا واجعَل في ب َصري ن ُوْرا واجعَل من خل ْفي ن ُوْرا‬ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ْ َ ً ِ ْ ْ َ ً ً ِ َ ‫وَمن أ َمامي ن ُوْرا واجعَل من فَوْقي ن ُوْرا وَمن ت َحتي ن ُوْرا‬ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ً ً ْ ِ ْ ْ َ ً َ ‫الل ّهُم اعْط ِني ن ُوْرا‬ ِ ّ ً jadikanlah dalam pendengaranku cahaya.

Ketiga-tiga cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaih wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. 3-Adakalanya. • Baginda juga melaksanakan solat malam dua rakaat-dua rakaat dan mengerjakan witir tiga rakaat sekaligus tanpa memisahkan tiga rakaat tersebut22 • Solat malam baginda dikerjakan dalam tiga cara: 1-Solat secara berdiri. 3-Emas dan perak. Muslim HR. saat membaca surah baginda membacanya secara duduk. lalu saat bacaan tersebut tinggal sedikit baginda bangkit berdiri. 21 22 HR. memuji Allah dan membaca doa-doa (tertentu) pada rakaat tersebut.Ahmad .24 - • Baginda adakalanya mengerjakan solat sembilan rakaat. lalu baginda bangkit dari duduknya (setelah sujud) pada rakaat kelapan setelah membaca bacaan tertentu. lalu melaksanakan solat dua rakaat secara duduk. lapan rakaat sekaligus. seperti unta. dan inilah yang paling selalu dilakukan. Kemudian barulah baginda solat dua rakaat secara duduk setelah salam21 • Baginda juga melaksanakan solat malam tersebut dengan tujuh seperti cara yang baginda lakukan pada saat rakaat mengerjakannya sembilan rakaat. Baginda bangkit untuk melaksanakan rakaat kesembilan kemudian duduk dan bertasyahhud lalu salam.Upaya Menggali Sunnah . 2-Kadangkala baginda solat secara duduk dan rukuk dengan duduk pula. Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat • Baginda mensyariatkan diwajibkan zakat pada empat jenis harta: 1-Hasil bumi dan tanaman 2-Haiwan ternakan. sapi dan kambing.

dan jika didatangi oleh seseorang yang belum diketahui keadaannya lalu meminta kepadanya bahagian zakat. Jika seorang yang menerima bahagian zakat tersebut tidak memerlukannya dan tidak pula (pembahagian tersebut) mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin maka ia tidak berhak mendapatkan bahagian dari zakat tersebut. 4-Untuk memerdekakan budak. di antara doa yang baginda ucapkan: dan orang yang kuat bekerja lagi َ ْ َ ّ ‫52الل ّهُم بارِك في ْهِ وَفي إ ِب ِل ِه‬ ِ ِ 23 24 HR. sebagaimana yang disebutkan di dalam surah AtTaubah ayat ke-60. 6-Orang-orang yang berperang di jalan Allah.7Orang-orang yang sedang dalam perjalanan. sallallahu wasallam yang secara langsung membahagi-bahagikan zakat tersebut kepada lapan kategori masyarakat. • Di antara petunjuknya adalah jika baginda mengetahui bahawa seseorang berhak menerima zakat maka baginda segera memberikannya.24 • Baginda berdoa bagi orang yang datang kepadanya dengan membawa harta zakatnya. 3-Orang-orang mu’allaf yang diambil hatinya. Abu Dawud dengan sanad yang sahih 25 HR. Al-Nasa'i dengan sanad yang sahih . Bukhari dan Muslim HR. 2-Orang-orang miskin.Upaya Menggali Sunnah . • Nabi dimaksud ‘alaih terpendam di perut bumi yang ditemukan oleh seseorang23. 5-Penguruspengurus zakat. iaitu: 1-Orang fakir. 8-Orang-orang yang berhutang. maka baginda segera memberikannya seraya mengingatkan bahawa zakat tersebut tidak berhak diterima oleh seorang yang berkemampuan berpenghasilan.25 - 4-Harta perniagaan • • Diwajibkan sekali dalam setahun Rikaz (harta karun) Yang wajib dikeluarkan dengan seperlimanya rikaz adalah tanpa harta dipersyaratkan keberadaan harta tersebut satu tahun di dalam pemilikannya.

• 27 Termasuk petunjuk Nabi  adalah mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum solat Aidilfitri. sehingga 26 27 HR.26 - (Ya Allah berikanlah keberkatan pada harta yang dizakatkan tersebut dan keberkatan pada untanya” Dan adakalanya pula baginda mengatakan: 26 ِ‫عل َي ْيه‬ ‫َ ي‬ ّ َ ّ ُ ‫( ال ّه يم ص يل‬Ya Allah berikanlah keampunan dan curahkanlah rahmat baginya). Petunjuk Nabi  Dalam Mengeluarkan Sedekah • Baginda adalah orang yang paling banyak bersedekah dengan apa yang dimilikinya. lelaki. Dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah  memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan solat Aidilfitri”28 • Baginda tidak memberikan zakat fitrah kecuali kepada orangorang yang miskin bukan kepada lapan kategori yang difirmankan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. dan bersedekah adalah perbuatan yang paling dicintainya. tepung. juga tidak memerintahkan untuk membahaginya kepada mereka. dan keju. Bukhari dan Muslim HR. besar. Bukhari dan Muslim 28 HR.Upaya Menggali Sunnah . Bukhari dan Muslim . Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat Fitrah • Rasulullah  telah mewajibkannya ke atas setiap muslim termasuk orang yang menjadi tanggungannya ialah baik yang kecil. perempuan orang yang merdeka dan hamba sahaya. Tidaklah baginda diminta sesuatu oleh seseorang kecuali diberikannya baik sedikit atau banyak. berupa satu sha’ dari kurma. baginda tidak pernah menganggap banyak setiap apa yang disedekahkan dan tidak pula menganggapnya sedikit dan membuatnya kerana Allah. serta tuntunan ini tidak pula dikerjakan oleh seorang sahabat pun sepeninggalan baginda.

Bukhari 31 HR. atau hadiah dan adakalanya pula dengan membeli barang lalu memberikan barang dan harganya kepada si penjual. Baginda berbuka melakukan solat maghrib. jika tidak ada maka dengan ruthab (kurma yang baru matang).30 Baginda juga pernah membeli suatu barang lalu memberikan wang yang melebihi harganya. dan beriktikaf. baginda adalah orang paling dermawan dan puncak kedermawanan baginda tampak pada bulan ramadhan. hidangan berbuka puasa baginda ialah beberapa biji kurma. namun jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air. .Ahmad dengan sanad yang kuat.27 - kegembiraan baginda untuk memberikan sedekah lebih besar dari kesenangan orang yang menerima sedekah tersebut.Upaya Menggali Sunnah . membaca Al-Quran. Petunjuk Nabi  Di Bulan Ramadhan • Di antara petunjuk baginda (pada bulan ramadhan) adalah memperbanyakkan berbagai-bagai ibadah. baginda juga menerima hadiah dan membalasnya dengan nilai yang lebih banyak dan berlipat.29 • • Baginda kadangkala meminjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan yang lebih besar atau lebih baik dan lebih banyak. adakalanya berupa sedekah. berzikir. Bukhari HR.32 29 30 HR. bersedekah dan berbuat yang maaruf dan menganjurkan untuk memperbanyak sedekah serta menyeru umatnya kepada yang baik dari segi perkataan juga perbuatan.31 • • Pada bulan ramadhan puasa baginda sebelum memperbanyak bersedekah. • Baginda mempelbagaikan cara dalam memberikan hadiah dan pemberian. • Baginda menyeru untuk berbuat ihsan. solat. Bukhari dan Muslim 32 HR.

35 Baginda juga bersiwak semasa berpuasa.34 • • • Baginda kadangkala mencium isterinya semasa sedang berpuasa pada bulan Ramadhan. dan dengan rezekiMulah aku berbuka puasa”33 • Setelah berbuka baginda mengucapkan: “‫”ذ َهَب الظ ّمأ ُ واب ْت َل ّت ال ْعُروْقُ وَث َب َت ا ْل َج ـر إ ِن ش ـاء اللييه‬ َ ‫ْ ُ ْ ـ‬ ِ َ ُ َ ُ َ َ (Hilanglah rasa dahaga. dan memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk memilih antara kedua perkara tersebut. HR. Baginda pernah menuangkan air di atas kepala baginda saat berpuasa kerana kehausan atau kepanasan. 37 HR. Ahmad dengan sanad yang sahih.37 • 33 34 Baginda tidak menjalani bulan apa pun kecuali berpuasa padanya. saat itu baginda kadangkala berpuasa dan adakalanya pula tidak berpuasa.Upaya Menggali Sunnah . HR. Bukhari dan Muslim 35 HR. • Di antara petunjuk baginda ialah saat waktu fajar telah datang sementara baginda masih dalam keadaan berjunub selepas mendatangi isteri adalah baginda mandi setelah fajar dan tetap berpuasa.36 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Puasa Sunat • Baginda tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Bukhari dan Muslim 36 HR. Bukhari dan Muslim . dan tidak pula berpuasa dalam bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Syaaban. hanya kerana-Mulah aku berpuasa. telah basah urat-urat dan pahala telah ditetapkan insyaAllah” • Rasulullah  pernah melakukan safar pada bulan ramadhan.28 - • Diriwayatkan bahawa di antara doa yang baginda ucapkan saat berbuka adalah: َ ُْ ْ َ ْ َ َ “‫(”الل ّهُم ل َك صمت وَعلى رِزقِك أ َفْط َرت‬Ya ُ ْ ُ َ ّ Allah. Abu Dawud.

45 Petunjuk Nabi  Dalam Menghadapi Hidangan • Baginda tidak menolak makanan yang sudah ada dan tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada.40 Baginda tidak pernah meninggalkan puasa Asy-Syura.44 antara petunjuk mengkhususkan hari jumaatnya dengan berpuasa baik secara perbuatan atau pun anjuran perkataan. maka baginda menjawab: “Daku akan berpuasa hari ini”. Bukhari dan Muslim . Baginda tidak pernah sedikit pun mencela sesuatu makanan. puasa pada sepuluh hari (pertama) bulan zulhijjah.29 - • • • Baginda menjaga puasa pada hari isnin dan khamis. jika dikehendakinya maka baginda memakannya dan jika tidak maka baginda meninggalkannya. Ahmad 41 HR. Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang Hasan.38 Baginda berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Muslim. Ahmad. Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih HR. 44 HR. Bukhari 45 HR. puasa tiga hari pada setiap bulan dan dua rakaat solat fajar. 43 HR. Maka baginda memulakan niat puasa sunat pada siang harinya. Jika mereka mengatakan: “Tidak ada”. 40 HR.41 • • Di antara petunjuk baginda adalah tidak berpuasa pada hari Arafah sewaktu berada di Arafah Kadangkala baginda menghampiri keluarga baginda dan bertanya: “Apakah kamu mempunyai makanan?”.43 Apabila Di baginda mengunjungi baginda suatu adalah kaum baginda maka tidak baginda senang menyempurnakan puasanya dan tidak berbuka.Upaya Menggali Sunnah . 42 HR.42 • • • Kadangkala baginda berniat puasa sunat lalu membatalkan puasanya.39 tanpa menghiraukan pada bulan apakah ia melaksanakannya. Muslim. 38 39 HR.

iaitu sewaktu mendatangi telaga zamzam sementara orang-orang berkerumun untuk mengambil air darinya.Upaya Menggali Sunnah . 2-Bersila 3-Bersandar dengan salah satu tangan dan makan dengan tangan lainnya.46 • Baginda tidak makan dengan posisi berbaring. Dan ketiga cara ini adalah tercela.30 - • Sebahagian besar makanan baginda dihamparkan di atas tanah pada sebuah talam. Petunjuk Nabi  Semasa Minum • Sebahagian besar cara minum baginda dilakukan dengan cara duduk. Akhirnya baginda meraih timba dan minum secara berdiri. Muslim HR. dan berbaring tersebut wujud dalam tiga posisi iaitu: 1-Berbaring di atas pinggang. dan itulah bentuk hidangan baginda. • • Baginda pernah makan dengan cara duduk di atas punggung dan mendirikan kedua betisnya. baginda pernah minum secara berdiri kerana ada halangan. Bukhari . bahkan baginda melarang minum secara berdiri. Lalu menyantapnya dengan tiga jari dan mengisap jari tersebut setelah selesai.47 Pendapat yang benar dalam masalah ini ialah baginda melarang minum secara berdiri dan boleh berlaku semasa situasi tertentu menghalangi seseorang untuk duduk. posisi bertekuk di atas kedua lutut baginda dan meletakkan bagian bawah kaki kiri di atas bahagian luar kaki • Baginda selalu menyebut nama Allah di awal makan dan memujiNya ketika selesai. 46 47 HR. Diriwayatkan bahawa baginda (pada saat makan) pernah duduk dengan kanan.

Bukhari HR. berada di atas kenderaan. Zikir Nabi  bersamaan dengan hembusan nafas-nafasnya. • Baginda melarang meneguk minuman dari mulut bejana secara terus dengan satu tegukan. Muslim 50 HR.50 Petunjuk Nabi  Dalam Berzikir • • Baginda selalu berzikir kepada Allah  dalam semua keadaan dan situasi. segala puji bagiMu. berbaring dan saat berjalan kaki. aku memohon kebaikan pakaian tersebut 48 49 HR.49 Caranya ialah dengan menjauhkan bejana/mangkuk minuman tersebut dari mulut baginda lalu bernafas di luarnya. kemudian kembali meneguk minuman tersebut.Upaya Menggali Sunnah . Bukhari 51 HR. hanya Engkaulah yang “Ya memberikanku pakaian. kemudian berdoa: َ َ ّ َّ ‫ا َللهُم ل َك ا ْلحمد ُ أ َنـت ك َسـوْت َن ِي ْهِ أ َسـأ َل ُك خيـرهُ وَخيـر مـا‬ ‫َ ْ َ َـ‬ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ 51 َ ‫صن ِعَ ل َه وَأ َعُوْذ ُب ِك من شرهِ وشر ما صن ِعَ له‬ ُ ُ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ْ ِ َ Allah. saat dalam perjalanan atau saat berhenti. hadis hasan. • Di bawah ini kami sebutkan beberapa contoh zikir/doa yang baginda ucapkan dalam situasi yang berbeza: Doa Sewaktu Memakai Pakaian Sewaktu memakai suatu pakaian yang baru. duduk. baju atau selendang. maka baginda menyebut pakaian tersebut dengan namanya yang dikenal seperti serban. maka baginda memberikan sisa minuman tersebut kepada orang yang duduk di sebelah kanannya sekalipun orang yang di sebelah kirinya lebih dewasa. . juga saat bermusafir atau saat tidak bermusafir. sama ada dengan berdiri. Turmudzi.31 - • Setelah meneguk minuman.48 • Baginda bernafas sebanyak tiga kali semasa meneguk suatu minuman.

pakaian dalam kemudian pakailah pakaian ini dalam waktu yang lama sampai Petunjuk Nabi  Sewaktu Memasuki Rumah • Baginda tidak pernah mendatangi keluarganya secara meluru untuk mencari kelemahan mereka. 52 53 Hadis hasan. Muslim . kadangkala baginda akan bertanya: Apakah kamu mempunyai hidangan makan siang?53 Adakalanya baginda berdiam diri sehinggalah dihidangkan di hadapannya makanan yang seadanya. HR. akan tetapi baginda pergi kepada mereka setelah keluarga baginda mengetahui bahawa baginda akan datang. "(Pakailah rosak)". dan aku berlindung denganMu dari keburukannya dan keburukan apa yang timbul kerananya” Dan diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Barangsiapa yang memakai suatu pakaian kemudian mengucapkan: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َساني هَذا وَرزقَن ِي ْهِ من غَي ْرِ ح ـوْل منـّـي‬ ِ َ ِ ٍ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ”‫وَل َ قُوّةٍ غُفر ل َه ما ت َقد ّم من ذ َن ْب ِه‬ ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ “Segala puji bagi Allah yang telah memakaikanku pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku” Maka ia akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukakannya”52 • Telah tetap sebuah riwayat bahawa Nabi .Upaya Menggali Sunnah . baginda mengucapkan salam kepada mereka dan memulakan dengan pertanyaan atau bertanya tentang keadaan mereka. bahawasanya baginda berkata kepada Ummu Khalid saat baginda memberikannya sebuah pakaian yang baru: ‫أ َبلي وَأ َخل ِقي ث ُم أ َب ْلي وَأ َخل ِقي مرت َي ْن‬ ِ ّ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ّ َ waktu yang lama sampai rosak.32 - dan kebaikan yang ditimbulkannya.

33 - Petunjuk Nabi  Saat Memasuki Tandas/Bilik Air • Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa saat Nabi  memasuki tandas. dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya”. . Muslim HR. Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih. • Sewaktu keluar dari tandas baginda mengucapkan: ‫غ ُفران َـك‬ َ ‫ْ َ ـ‬ (KeampunanMu) Petunjuk Nabi  Tentang Doa Berwudhuk • Disebutkan bahawa baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat air untuk berwudhuk lalu berkata kepada para sahabat: “Berwudhuklah dengan menyebut nama Allah”55 • Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa baginda bersabda: “Barangsiapa berdoa:@ yang menyempurnakan wuduk kemudian.Upaya Menggali Sunnah . yang tiada sekutu bagiNya. baginda mengucapkan: ‫اللهُم إ َني أ َعُوْذ ُب ِك من الخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin lelaki dan jin perempuan) • • Disebutkan bahawa seorang lelaki mengucapkan salam kepada baginda saat buang air kecil namun baginda tidak menjawabnya54 Baginda tidak menghadap ke arah kiblat sewaktu membuang air kecil ataupun semasa membuang air besar bahkan melarang perbuatan tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih dan hasan. Maka akan dibukakan baginya 54 55 HR. lalu َ ْ َ ْ ‫أ َش ـهَد ُ أ َن ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَح ـد َهُ ل َ ش ـرِي ْك ل َـه وَأ َش ـهَد ُ أ َن‬ ّ ْ ُ ْ ُ َ ِ ‫محمدا عَب ْـد ُهُ وَرسـوْل ُه فُت ِحـت ل َـه أ َب ْـواب ال ْجن ّـةِ الث ّمان ِي َـة‬ ِ َ ُ َ ً ّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ‫ي َد ْخل أ َي ُّها شاء‬ “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa.

Upaya Menggali Sunnah

- 34 -

lapan pintu syurga dan masuk melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya”56 Dan Tirmizi menambahkan doa tersebut setelah menyebutkan syahahadataini (dua syahadat):

‫اللهُم اجعَل ْني من الت ّوّابي ْن واجعَل ْني من ال ْمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ّ ّ ُ َ َ ِ َ ِ
((Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang bersuci)) dan tambahan ini adalah sahih. Petunjuk Nabi  Dalam Berdoa Semasa Azan Dan Selepasnya • Dalam masalah ini baginda mensyariatkan kepada umatnya lima bahagian: 1- Orang yang sedang mendengarkan azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh mu’azin kecuali pada kalimat: Dalam riwayat yang sahih

ْ َ َ ّ َ ‫ حي علي الفل َح‬dan ‫حي على الصل َة‬ ِ ّ ْ َ َ ّ َ ِ َ َ َ ‫: ل َحوْل وَل َ قُوّةَ إ ِل ّ بالله‬mengucapakan ِ ِ

disebutkan bahawa orang yang mendengarnya agar

2-Dan juga mengatakan:

ُ ‫ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَأ َن محم ـدا رس ـوْل الل ـه‬ ِ ُ َ ً ّ َ ُ ّ َ َ ِ ً ‫وَب ِا ْل ِسل َم ِ دِي ْنا وَب ِمحمدٍ رسوْل‬ ً ُ َ ّ َ ُ ْ

ْ َ ‫وَ أ َنا أ َش ـهَد ُ أ َن‬ ْ ‫رضي ْت باللهِ ربا‬ ّ َ ِ ُ ِ َ

Baginda bersabda: “Barang siapa yang membacanya nescaya Allah akan mengampuni dosanya”.57 3-Mengucapkan selawat Ibrahimyah kepada Nabi  setelah menjawab azan.. 4-Setelah berselawat kepada Nabi hendaklah mengucapkan:

56 57

HR. Bukhari dan Muslim HR. Muslim

Upaya Menggali Sunnah

- 35 -

َ ٍ‫الل ّهُم رب هذِهِ الد ّعْوَةِ التامةِ والصل َةِ ال ْقائ ِمةِ آت محمد‬ ّ َ ّ ّ َ ُ ِ َ َ ّ َ ّ ّ 58 ‫الوَسي ْل َة وال ْفضي ْل َة واب ْعَث ْه مقاما محموْدا ال ّذي وَعَد ْت َه‬ ِ ً ُ ْ َ ً َ َ ُ ُ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ
“Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini, dan solat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan kemuliaan dan bangkitkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan”. 4-Lalu baginda berdoa untuk dirinya untuk mendapat kurnia Allah, kerana doa pada waktu itu adalah mustajab.59 Petunjuk Nabi  Saat Bersin • Di antara petunjuk baginda sewaktu bersin ialah meletakkan tangan atau pakaiannya pada mulutnya dan melemahkan atau merendahkan suara bersinnya.60 • • Baginda tidak mendoakan orang yang tidak memuji Allah setelah bersin. Digalakkan berdoa bagi penyembuhan seseorang yang bersinnya melebihi tiga kali, dan tidak digalakkan mengingatkan orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, oleh kerana jika hal tersebut sunnah nescaya Nabi  adalah orang yang paling mengambil mengajarkan tersebut. Petunjuk Nabi  Mengenai Doa Makan • Sewaktu meletakkan tangan di atas makanan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسييم ِ اللييه‬Baginda memerintahkan orang yang ِ ْ makan agar membaca basmalah, baginda memerintahkan bahawa berat dan dan lebih utama mengerjakannya umatnya atau menunjukkan kepada tuntunan

58 59

HR. Bukhari HR. Abu Daud dengan sanad yang hasan. 60 HR. Abu Daud dengan sanad hasan

Upaya Menggali Sunnah

- 36 -

barangsiapa yang lupa membacanya pada awal makan maka hendaklah ia mengucapkan: ِ • •

َ ِ َ ِ‫ب ِسم اللهِ في أوّل ِهِ وآخرِه‬ ِ ْ

61

(Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya). Semasa makanan tersebut diangkat dari hadapannya baginda mengucapkan:

َ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ حمدا ك َث ِي ْرا ط َي ّبـًـا مبارك ـا ً فِي ْـهِ غَي ْـر مك ْف ـي وَل‬ ً ْ َ ْ َ ّ ِ َ َ َ َ ُ ً ّ َ ّ ‫موَد ّع وَل َ مست َغْنى عَن ْه رب ّنا عَز وَجل‬ ٍ ْ ُ َ َ ُ ٍ ُ
“Segala puji bagi Allah, pujian yang berlimpah lagi baik dan berkat yang sentiasa diperlukan dan tidak dapat ditingalkan wahai Rabb kami”62 Imam Bukhari menyebutkan dalam satu riwayatnya:

‫( ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َفانا وآوانا‬Segala puji Bagi Allah yang telah َ َ َ َ َ ِ ْ َ
mencukupkan dan melindungi kita) Petunjuk Nabi  Saat Menghadap Hidangan • • • • Kadangkala baginda mengucapkan: Sepertinya saya jijik dengan makanan ini dan tidak selera terhadapnya”63 Kadangkala baginda memuji sesuatu hidangan untuk menghibur dan menyejukkan hati orang yang menghidangkannya. Jika sesuatu makanan dihidangkan sementara baginda sedang berpuasa, maka baginda mengatakan: Saya sedang berpuasa.64 Semasa baginda diundang untuk sebuah jamuan lalu diikuti oleh seseorang, maka baginda memberitahukan tuan rumah dengan mengatakan: “Orang ini mengikuti kami, jika kamu menerimanya maka izinkanlah dia masuk bersama kami, namun jika ditolak dia bolehlah kembali pulang”65
61 62

HR. Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. HR. Bukhari. 63 HR. Bukhari 64 HR. Bukhari 65 HR. Bukhari

orang badwi atau pendatang. Baginda tidak segan untuk makan bersama sesiapa pun baik kecil.أ َك ْب َر‬lalu membaca: ُ َ ‫سب ْحان ال ّذي سخـر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ Kemudian membaca: َ ‫الل ّهُم إ ِنا ن َسأ َل ُك في سفرِنا هذا وما َ ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْن وَإ ِنا‬ ْ ُ ُ ّ ّ َ َ َ ِ َ ْ ّ ّ َ َ َ ‫إ ِلى رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ َ Kemudian berkata: َ ‫الل ّهُم إ ِنـّـا ن َسـأ َل ُك فِـي سـفرِنا هـذا الب ِـر والت ّقــوى وَمـن‬ ‫َ ـ‬ َ َ َ ْ ّ َ ِ َ ْ َ ّ ْ َ َ ‫ال ْعَمل ما ت َرضى الل ّهُم هَوّن عَل َي ْنا سفـرنا ه ـذا واط ْوِعَنـّـا‬ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َ َ ‫ب ُعْد َهُ الل ّهُم أ َن ْت الصاحب في السفرِ وال ْخل ِي ْفة في ا ْل َهــل‬ ِ ُ َ َ َ َ ّ ِ ُ ِ ّ َ ّ ِ ْ 66 67 HR.67.37 - • • • Baginda bercakap-cakap sewaktu makan66 Baginda menghidangkan makanan berulang kali kepada para tetamu seperti yang dilakukan oleh para dermawan. • Baginda memerintahkan makan dengan tangan kanan dan melarang memakan dengan tangan kiri dan mengingatkan: “Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya”68 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Sewaktu Bersafar Dan Adab-Adabnya. besar. Semasa menunggang kenderaannya baginda mengucapkan ‫الله‬ ُ َ ‫ . . Bukhari 68 HR. Muslim. Bukhari HR. orang merdeka atau hamba sahaya.Upaya Menggali Sunnah .

dari pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang buruk dalam harta dan keluarga” saat kembali pulang ia mengucapkan: ‫آي ِب ُوْن تائ ِب ُوْن عاب ِد ُوْن ل ِرب ّنا حامد ُوْن‬ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ (Kami kembali dengan bertaubat. tetap beribadah dan selalu memuji kepada rabb kami) 69 • Semasa meletakkan kakinya pelana unta untuk menunggang kenderaan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسم ِ الليه‬kemudian sewaktu ِ ْ tegak di atas kenderaan baginda mengucapkan: 3 ‫ا َل ْحمدُ لله‬x. Ya Allah Engkaulah pendampingku dalam berpergian dan yang menguruskan keluarga(ku). sedang kami sebelumnya tidak mampu. kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai. Turmuzi . ya Allah permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Allah Maha Besar. Maha suci DiriMu sesungguhnya 69 70 HR. ‫الله‬ ِ َ ُ 3 ‫أ َك ْب َر‬x. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kepenatan dalam berpergian.Upaya Menggali Sunnah . Allah Maha Besar . sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. dan Ya Allah! dalam Sesungguhnya kami memohon kebaikan takwa bepergian ini. Dan seseungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari kiamat). Muslim HR. Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini untuk kami. dan 3 ُ َ َ ُ َ ِ ‫ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت سب ْحان َك إ ِني ك ُن ْـت م ـن الظ ّل ِمي ْـن س ـب ْحان َك‬ ّ َ َ ُ َ َ ِ َ ِ ُ ‫إ ِني ظ َل َمت ن َفسي فاغْفرلي إ ِن ّه ل َ ي َغْفر الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َن ْت‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ّ َ َ ُ ُ ِ 70 ‫سب ْحان الله‬x kemudian mengucapkan: ِ َ َ ُ (Tiada Tuhan kecuali Engkau Maha Suci DiriMu.38 - َ َ ‫الل ّهُم إ ِني أ َعـ ـوْذ ُب ِك م ـن وَعْثـَـاء السفـ ـرِ وَكآب َـةِ المن ْظـ ـر‬ َ ّ ِ ُ ّ ّ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ‫وَسوْء ال ْمن ْقل َب في المال وَا ْل َهْل‬ ِ ِ َ ُ ِ ُ ِ ِ َ ْ Allah Maha Besar.

39 - aku • Pada telah masa menzalimi baginda diriku maka ampunilah para aku kerana untuk sesungguhya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) menghantar sahabatnya bermusafir baginda mengucapkan kepada salah seorang dari mereka: َ ‫أست َوْدِعُ الله دِي ْن َك وَأ َمان َت َك وَخوَاتي ْم عَملك‬ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ 71 َ (Aku menitipkan agamamu.76 71 72 HR. Baginda memeluk orang yang baru datang dari safar dan menciumnya jika dia termasuk anggota keluarganya. Tirmizi dengan sanad yang sahih HR. Muslim 75 HR.73 Saat singgah di sebuah tempat baginda mengucapkan ‫. • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh demi mengambil kira terjadinya perlekehan terhadap kehormatan Al-Quran. maka dia tidak akan dimudharatkan oleh sesuatu apa pun sehingga meninggalkan tempat tersebut74. Bukhari 74 HR. Muslim 73 HR.72 Baginda tidak suka jika seseorang bermusafir bersendirian untuk berangkat pada waktu malam.Upaya Menggali Sunnah . أ َعُوْذ ُ ب ِك َل ِمات اللهِ التامات من شر ما خل َق‬ ِ َ َ َ َ ّ َ ْ ِ ِ َ ّ (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya) • Barang siapa yang mengucapkan doa ini. Muslim . amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah) • • • Pada saat baginda dan para sahabatnya mendaki cerun tinggi mereka bertakbir dan pada saat turun darinya mereka bertasbih. Bukhari 76 HR.75 • • Baginda melarang seorang wanita muslimah bermusafir tanpa mahram..

77 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Dalam Urusan Nikah Disebutkan bahawa Nabi  mengajarkan para sahabat khutbah semasa sesuatu amalan-amalan ibadat tertentu. kemudian baginda membaca tiga ayat di bawah ini: ‫ياأ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقوْ الله حقّ ت ُقات ِهِ وَل َ ت َم ـوْت ُن إ ِل ّ وَأ َن ْت ُـم‬ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ّ ْ َ َ -78 ‫مسل ِموْن‬ َ ُ ْ ُ “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” 77 78 HR. memohon pertolongan dan keampunan hanya kepadaNya. kami memuji. dan barang siapa yang disesatkan tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya). Ali Imron: 102 . barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. QS. iaitu khutbatul hajah yang berbunyi: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ن َحمد ُهُ وَن َست َعِي ْن ُه وَنست َغْفـرهُ وَ ن َعُـوْذ ُ بـِـاللهِ مـن‬ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ ُ ِ ّ ِ ُ ‫شروْرِ أ َن ْفسنا وَسي ّئات أ َعْمال ِنا من ي َهْدِ اللـه فَل َ مضـل ل َـه‬ ِ َ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ‫وَمن ي ُضل ِل فَل َ هادِيَ ل َه وَأشهَد ُ أن ل َ إله إ ِل ّ اللـه وَأشـهَد‬ ْ َ ِ ُ ْ َ ‫أ َن محمدا عَب ْد ُهُ وَرسوْل ُه‬ ً ّ َ ُ ّ ُ ُ َ “Segala puji bagi Allah. Muslim. kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri dan keburukan perilaku kami.Upaya Menggali Sunnah .40 - • Semasa mendatangi sesuatu tempat semasa bersafar baginda akan mendatangi masjid lalu solat dua rakaat.

dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Al-Nisa': 1 QS.Upaya Menggali Sunnah . Al-Ahzab: 70-71 . Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” ‫يا أ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقـوا الله وَقُوْل ُـوا قَـوْل ً سـدِي ْدا ي ُصـل ِح‬ ْ ْ ً َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ‫ل َكــم أ َعْمــال َك ُم ِ وَي َغْفـــر ل َكــم ذ ُنــوْب َك ُم وَمــن ي ُطـــع اللــه‬ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ 80 ‫وَرسوْل َه فَقـد ْ فاز فَوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ُ َ ً َ َ ً “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar nescaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” Hadis tentang khutbatul hajah ini diriwayatkan oleh Turmudzi dan yang lainnya dan termasuk hadis hasan. • Baginda berdoa bagi orang yang bernikah dengan mengatakan: َ َ َ َ ُ َ َ َ ‫بارك الله ل َك وَبارك عَل َي ْك وَجمعَ ب َي ْن َك ُما في خي ْر‬ ِ َ َ َ َ ٍ َ “Semoga Allah memberikan berkat bagimu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan” 79 80 QS.41 - َِ ‫يا أ َي ّها الناس ات ّقـوا رب ّك ُم ال ّذي خل َقك ُم من ن َف ـس واح ـد َة‬ ْ ْ ٍ ِ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ّ ‫وَخل َقَ من ْها زوْجها وَ ب َث من ْهُما رجال ً ك َث ِي ْرا وَن َِس ـاء وات ّق ـوا‬ َ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ً ‫َـ‬ ً ‫الله الـذي ت َسـاءل ُوْن بـهِ وَا ْل َرحـام إ ِن اللـه كـان عَل َي ْكـم‬ ِ ّ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ ُ ِ َ َ َ ‫رقَِي ْبا‬ ً َ 79 “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain.

Bilamana@ seseorang melakukan hal tersebut maka mimpi buruk 81 82 HR. Muslim . Petunjuk Nabi  Dalam Menyingkapi Mimpi • Diriwayatkan bahawa Nabi  ada menceritakan bahawa mimpi yang baik adalah dari Allah dan mimpi yang buruk adalah dari syaitan. jika ia bermimpi melihat sesuatu yang baik maka hendaklah ia bergembira dengannya dan janganlah menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya”82Dan @baginda memerintahkan orang yang bermimpi buruk agar mengubah posisi tubuh dari keadaan sebelumnya. Bukhari 83 HR.83.42 - Petunjuk • Nabi  Semasa Melihat Bencana (Bala) Yang Menimpa Seseorang Telah ada riwayat bahawa semasa baginda bersabda: Tidaklah seseorang melihat seorang yang cacat kemudian berkata: َ َ َِ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي عافاني مما اب ْت َل َك ب ِهِ وَفَضل َني عَلى ك َث ِي ْر‬ ِ ّ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ٍ ً ‫ممن خل َقَ ت َفضي ْل‬ َ ْ ّ ِ ِ ْ “Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan saya dari apa yang menimpa dirimu dan memberikan kelebihan bagiku dari banyak mahluk yang telah diciptakanNya dengan kelebihan yang banyak”81 Bala dalam konotasi agama adalah melakukan maksiat dan dari segi duniawi adalah segala sesuatu yang boleh menyebabkan lalai dalam beribadah atau penyakit dan penderitaan yang menimpa. maka barangsiapa yang bermimpi melihat sesuatu yang dibencinya maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali lalu berlindunglah daripada godaan syaitan nescaya ia tidak akan memudaratkannya. Lalu janganlah dia menceritakan mimpinya tersebut kepada sesiapa pun. Namun.Upaya Menggali Sunnah . Turmudzi dengan derajat hasan HR.

• • @Baginda berdoa bagi orang yang mendekat kepada dirinya dengan doa yang menyenangkan dan pantas. Disebutkan bahawa baginda bertanya kepada seorang yang bermimpi “Apakah • sebelum mimpimu orang tersebut Jika menceritakan baik barulah mimpinya: baginda baik?” menafsirkannya. Abu Daud dengan sanad yang hasan . Maka Rasulullah  menjawab: “Itu adalah doa untuk menghapuskan apa-apa yang terjadi selama di dalam majlis”.43 - tersebut • tidak akan memudharatkannya bahkan menolak keburukannya.@ Baginda bersabda: “Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada seseorang lalu berkata kepada orang yang berbuat tersebut: “" َ َ َ ‫ جزاك الله خي ْرا‬Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang ً َ ُ lebih baik” maka seseungguhnya ia telah sempurna dalam memujinya. • Sebelum bangkit dari sesuatu majlis baginda mengucapkan: َ َ ُ َْ ‫ســب ْحان َك الل ّهـــم وَب ِحــدِك أ َشهـــد ُ أ َن ل َ إلــه إ ِل ّ أ َنــت‬ ْ َ ْ َ ِ ّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِ ْ ‫أ َست َغْفرك وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ (Maha Suci Allah dan segala puji Bagi-Mu aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali diri-Mu aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu) seorang lelaki berkata kepada baginda: wahai Rasulullah sesungguhnya tuan telah mengatakan sesuatu yang tidak tuan ucapkan sebelumnya. 84 84 HR. Di antara petunjuk baginda adalah memadamkan api amarah dengan berwudhuk dan segera duduk jika seseorang itu marah semasa keadaan berdiri. atau berbaring jika seseorang itu sedang marah dalam keadaan duduk dan berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk.Upaya Menggali Sunnah .

@ • Baginda memperindah suaranya saat membaca al-Quran dan baginda mengingatkan: ‫ل َي ْس منا من ل َم ي َت َغـن بال ْقـرآن‬ ِ ْ ُ ِ ّ َ ْ ْ َ ّ ِ َ 85 HR. @Baginda membaca Al-Quran dengan berdiri. tidak membaca dengan berpotongpotong dan tidak pula tergesa-gesa namun bacaan baginda jelas huruf demi huruf. • Baginda memanjangkan setiap huruf mad. berbaring dalam keadaan berwudhuk atau berhadas dan tidak ada yang menghalangi baginda membaca al-Quran kecuali kalau baginda sedang junub. Ahmad . َ ْ ِ ْ ّ َ ِ • • • • Baginda memotong bacaan dan berhenti pada setaiap ayat. Baginda mempunyai bacaan tetap yang selalu dibaca dan tidak pernah ditinggalkannya.44 - Petunjuk Nabi  Dalam Membaca Al-Quran • Disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasai bahawa Rasulullah  pada saat solat witir baginda membaca surah: Al-A’la. Baginda senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain sebagaimana • diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Abdullah bin Mas’ud. duduk. Bacaan baginda bersifat tartil. lalu semasa memberi salam baginda mengucapkan: ‫ سب ْحان المل ِك ال ْقدّوس‬sebanyak 3x (Maha Suci Allah Tuahan Yang ِ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ Maha Suci) di mana pada kali ketiga baginda memanjangkan dan mengangkat suaranya.85 Bacaan baginda ayat demi ayat dan inilah yang paling utama. baginda memanjangkan kata: • ُ‫ ا َلرحمن‬dan ‫ال ّرحي ْم‬ ْ ّ ُ ِ َ baginda berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk pada permulaan bacaan. Al-Ikhlas.Upaya Menggali Sunnah . Dan Al-Daruquthuni menambahkan: ‫رب‬ ّ ‫(@ المل َئ ِك َة والروح‬Tuhan malaikat dan malaikat Ruh)@. Al-Kafirun.

88 HR. Abu Dawud. Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih.Upaya Menggali Sunnah . Bukhari HR. Petunjuk Nabi  Saat Melaksanakn Sujud Tilawah • Apabila melewati ayat-ayat sajdah (saat membaca Al-Quran) baginda akan bertakbir lalu bersujud dan membaca: ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ‫سجد َ وَجهِي لل ّذي خل َقه وَصوّرهُ وشـ ـقّ س ـمعَه وَبصـ ـره‬ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ‫بحـوْل ِهِ وَقـوّت ِه‬ ِ ِ “Bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya. Ahmad . Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam musnad Ahmad bin Hambal bahawa Nabi  saat mendapat urusan yang menyenangkan maka baginda tersungkur sujud sebagai rasa terima kasih kepada Allah . membentuknya dan membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya”88 • Kadangkala baginda membaca: َ ‫الل ّهُم احط ُط عَني ب ِها وِزرا واك ْت ُب لي ب ِها أ َجـرا واجعَل ْهـا‬ ِ ْ ّ ْ ْ ّ َ ْ َ ً ْ َ َ ً ْ َ َ ْ ْ ِ َ َ ‫لي عن ْد َك ب ِها ذ ُخـرا وَت َقب ّل َها مني ك َمـا ت َقب ّل ْت َهـا مـن عَبـدِك‬ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ً ْ َ ‫داوُد‬ َ 86 87 HR.45 - “Bukan dari golonganku orang yang tidak memperindah suaranya saat membaca al-Quran”86 • Rasulullah  bersabda: ‫زي ّن ُوا ال ْقـرآن ب ِأ َصوَاتك ُم‬ َ ْ ُ ْ ِ ْ ْ َ 87 “Hiasilah Al-Quran dengan suaramu” Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Sujud Syukur • Di antara petunjuk baginda dan para sahabatnya adalah sujud syukur waktu datangnya nikmat dan melaksanakan terhindar dari bencana.

Petunjuk Nabi  Dalam Menyembelih Korban • Baginda tidak pernah meninggalkan perlaksanaan berkorban.Upaya Menggali Sunnah . Tirmizi. Bukhari dan Muslim . jadikanlah ia sebagai simpananku dan terimalah dia. • melakukannya pada bulan syawal.@ • Baginda tidak pernah bermesraan bersama isteri baginda selama beriktikaf baik dengan ciuman atau yang lainnya.90 Semasa sedang melakukan iktikaf baginda tidak memasuki kecuali untuk memenuhi @kebutuhan yang rumah baginda • bersifat manusiawi. baginda adalah dua ekor kambing kibas yang korban • disembelihnya setelah melaksanakan solat Eid(hari raya haji) Baginda memerintahkan kepada para sahabat untuk berkorban dengan anak biri-biri atau dengan kambing yang telah cukup umur (kambing yang telah tanggal gigi depannya).46 - @“Ya Allah. 89 90 HR. Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Iktikaf • Baginda melakukan iktikaf pada sepuluh hari-hari terakhir pada saat baginda meninggalkannya maka baginda bulan Ramadhan sehinggalah Allah mewafatkan baginda.@ @Sebahagian isteri-isteri baginda adakalanya mengunjungi baginda sewaktu sedang beriktikaf. Suatu ketika. HR. tulislah pahala bagiku dengannya. lalu semasa isteri baginda berganjak pergi maka baginda bangkit menyertainya dan hal itu terjadi pada waktu malam. hapuskanlah dosaku dengannya. sebagaimana Engkau menerimanya dari hambaMu Dawud”89@ • Tidak ada keterangan bahawa baginda membaca takbir saat bangkit dari sujud.

beberapa biji kurma. Abu Daud . di mana baginda memakannya dengan jumlah yang ganjil. dan baginda tidak pernah melaksanakannya di dalam masjid baginda kecuali sekali sewaktu terjadinya hujan. • Di antara petunjuk baginda adalah seekor kambing korban cukup untuk dirinya dan keluarganya sekalipun jumlahnya besar.Upaya Menggali Sunnah . dibotakkan rambutnya dan diberi nama”91 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Solat Dua Hari Raya • Baginda melaksanakan solat dua hari raya di musolla (tanah lapang). baginda tidak menyantap makanan apaapa pun sehinggalah baginda kembali pulang dari tempat solat lalu makan dari (daging) haiwan korban baginda.47 - • Di antara petunjuk baginda adalah memilih yang terbaik dari haiwan yang akan dikorbankan iaitu haiwan yang bebas dari kecacatan. HR.92 • • Baginda memakai pakaiannya yang paling indah saat keluar Sebelum melaksanakan solat Aidilfitri baginda mengambil menuju ke masjid. • Pada hari Aidiladha. 91 92 HR Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih. Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Aqiqah • Rasulullah  bersabda: ّ ‫ك ُل غُل َم ٍ مرت َهِن ب ِعَقي ْقت ِهِ ت ُذ ْب َـح عَن ْـه ي َـوْم السـاب ِع وَي ُحل َـق‬ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ٌ ْ ُ ِ ‫ّـ‬ ‫رأ ْسه وَي ُسمى‬ ّ َ ُ ُ َ “Setiap anak yang terlahir tergantung dari aqiqahnya disembelihkan baginya pada hari ketujuh. • Di antara petunjuk baginda adalah bagi orang yang ingin berkorban dan telah memasuki sepuluh awal bulan Zulhijjah maka hendaknya ia tidak memotong rambut dan kulitnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim.

kemudian surah Qaf dan AlInsyiqaq.94 berkhutbah. pada rakaat pertama dengan tujuh takbir berturut-turut termasuk takbiratul ihram lalu membaca surah Al-Fatihah. 3.Safar untuk haji 93 94 HR. 2. • • Pada rakaat kedua baginda bertakbir lima kali secara berturutBaginda berjalan dari jalan yang berbeza pada hari raya. Baginda mengakhirkan@ pelaksanaan solat Aidilfitri dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih.Upaya Menggali Sunnah .Safar untuk berjihad. Bukhari HR. baginda melaksanakannya dua rakaat.Safar untuk umrah 4. mensegerakan solat Aidiladha@ Semasa tiba di lapangan tempat solat baginda langsung sunnah adalah tidak melakukan yang mendirikan solat tanpa azan dan iqamah93. dari suatu jalan dan pulang dari jalan yang lain.48 - • • • • Baginda mandi sebelum melaksanakan solat dua hari raya Baginda keluar dengan berjalan kaki . Petunjuk Nabi  Dalam Bersafar • Baginda mengadakan safar (berjalan jauh) untuk empat hal: 1-Safar untuk hijrah. Dan tidak pula ucapan “‫ ”الصييل َةُ جامعيية‬yang ٌ ‫َ ِ َي‬ ّ َ demikian itu. Bukhari . • • Setelah sampai di tempat solat baginda dan para sahabatnya Baginda memulai dengan melaksanakan solat sebelum tidak pernah melaksanakan solat sunat qobliah atau ba’diah. pergi turut lalu menyempurnakan solatnya baru berkhutbah. kadangkala baginda membaca Al-A’la dan Al-Ghasyiah dan tidak ada riwayat lain yang sahih yang menerangkan bahawa baginda membaca selain itu.

Upaya Menggali Sunnah . Dan baginda lebih senang keluar untuk bermusafir pada hari khamis95 Baginda memerintahkan agar tiga orang yang sedang mengadakan permusafiran untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan. Turmudzi dengan sanad hasan . lalu sewaktu baginda telah menetap di atas kenderaannya baginda mengucapkan: َ ‫سب ْحان ال ّذي سـخر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ (Maha Suci Allah yang telah menundukkan bagi kami kenderaan ini.96 • • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir bersendirian. Abu Dawud dan sanadnya hasan 97 HR. baginda mengucapkan: “‫ ”ب ِسم ِ الله‬ketika meletakkan kakinya pada pelana ِ ْ unta tunggangannya. padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya) lalu menyambungnya dengan membaca: ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ِ ْ َ ِ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ْ َ ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ (Segala puji bagi Allah.97 Saat unta tunggangan didekatkan kepada baginda. maka ampunilah aku sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) • Baginda membaca doa safar seperti apa yang disebutkan dalam sahih Muslim no: 1342. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah diriku. segala puji bagi Allah.49 - • • Baginda keluar untuk safar bermula dari siang hari. Bukhari HR. 95 96 HR. segala puji bagi Allah). Bukhari 98 HR. lalu membaca: َ َْ ُ ‫س ـب ْحان َك إ ِنـّـي ظ َل َْم ـت ن َفس ـي فَ ـاغْفرلي فَ ـإ ِن ّه ل َ ي َغْف ـر‬ ‫ْ ُ ْ ِـ‬ ِ ْ ِ ‫ـ‬ ُ ُ ِ 98 ‫الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َنت‬ ْ َ (Maha suci bagiMu YaAllah.

akan tetapi baginda menjamak solat pada saat perjalanan tersebut menuntut kesungguhan dan berangkat setelah mengerjakan solat sebagaimana yang terjadi pada saat safar menuju Tabuk. iaitu memendekkannya menjadi dua rakaat sejak keluar untuk safar sehinggalah sekembalinya ke Madinah” -Ibnu Abbas berkata: Allah mewajibkan solat melalui nabi-Nya pada waktu hadir (tidak musafir) empat rakaat.Upaya Menggali Sunnah . Dan jika matahari telah condong sebelum pergi maka baginda melaksankan solat zuhur lalu pergi. baginda hanya mengerjakan solat fardhu kecuali solat witir dan sunat fajar. pada waktu safar dua rakaat dan pada saat takut (genting) satu rakaat”100 • • Pada waktu safar. Adapun praktik menjama’ solat pada saat tidak safar tidak pernah dikerjakan oleh baginda @ • @Baginda tidak menentukan jarak tertentu bagi umatnya sebagai batas diperbolehkan mengqasar solat atau tidak berpuasa. Muslim .99 • Baginda mengqasar (memendekkan) solat yang empat rakaat. • @Tidak termasuk petunjuk baginda menjamak solat di atas kenderaan pada saat safar dan tidak pula menjamak solat ketika pergi dengan tujuan mampir pada sebuah tempat.50 - • Saat mendaki tebing yang tinggi baginda dan para sahabat mengucapkan takbir dan sewaktu menjalani jalan yang menurun baginda bertasbih. @Termasuk petunjuk baginda sewaktu matahari belum lagi condong ke barat mengakhirkan zuhur sampai waktu asar maka baginda turun lalu mengumpulkan antara kedua solat tersebut.@ • Dan jika perjalanan dituntut untuk dipercepatkan maka baginda mengakhiri maghrib sehingga baginda mengumpulkannya dengan solat isyak dan melaksanakannya pada waktu isyak. Abu Dawud HR. akan tetapi membolehkannya dalam semua perjalanan yang termasuk 99 100 HR.

juga pernah menjenguk seorang anak dari ahli kitab yang pernah berkhidmat kepada baginda.51 - kategori safar secara mutlak. Bukhari dan Muslim. sembuhkanlah dan engkaulah Tuhan yang menyembuhkan yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau kehendaki. serta pernah menjenguk pakciknya yang sedang sakit padahal dia seorang yang musyrik. iaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit”101 • Baginda berdoa tiga kali untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. • Baginda mengusap orang yang sakit tersebut dengan tangan kanannya sambil mengucapkan: ْ ِ َ َ ‫الل ّهُم رب الناس أ َذ ْهِب الب َـأ ْس واش ـف أ َن ْـت الش ـافي ل‬ ‫ّـ‬ ِ ْ َ َ ّ َ ّ َ ِ ّ ‫شفاء إ ِل ّ شفاءك شفاء ل َ ي ُغادِر سقما‬ ً َ ِ َ َ َ ِ َ َ ِ ً َ َ ُ َ “Ya Allah. Seperti doa yang diucapkan bagi kesembuhan Saad: 101 HR. • Baginda duduk di sisi kepala orang yang sakit dan bertanya tentang keadaannya. Adapun membatasi waktunya dengan sehari. dua hari atau tiga hari tidak didasarkan pada riwayat apapun. Sebagaimana syariat bertayammum (dibolehkan) dalam semua yang termasuk kategori safar. jika ia ingin sesuatu dan baginda mengetahui bahawa hal itu tidak membahayakan baginya maka baginda memerintahkan untuk memenuhi keinginan orang yang sakit tersebut.Upaya Menggali Sunnah . Wallahu a’lam.@ Petunjuk Nabi  Semasa Menjenguk Orang Yang Sedang Sakit • Baginda senantiasa menjenguk orang yang sakit dari kalangan sahabatnya. • Baginda bertanya kepada orang yang sakit tentang sesuatu yang diinginkannya. Tuhan manusia hilangkanlah penyakit ini. Baginda bertanya: Apakah yang kamu keluhkan?. .

Upaya Menggali Sunnah . kadangkala baginda meletakkan tangannya di atas kening orang yang sakit itu lalu mengusap dada dan perut orang yang sakit tersebut sambil berkata: ‫“ الل ّهم اشفه‬Ya Allah sembuhkanlah dia" ِ ِ ْ ّ ُ • @Apabila baginda putus asa terhadap kesembuhan suatu penyakit dia mengatakan:‫راجعُوْن‬ َ ِ َ hanyalah kembali”@ Petunjuk Nabi  Dalam Menguruskan Jenazah • Baginda sangat memerhatikan para sahabat baginda. pada waktu sakit baginda mengingatkannya dengan akhirat. akan tetapi mensyariatkan bagi umatnya tentang perlaksanaan ibadah ini dalam semua waktu baik siang atau malam. Bukhari HR. Bukhari .52 - َ ً ْ َ ِ َ ْ ّ ْ ّ ُ َ ً ْ َ ِ ْ ّ ‫الل ّهُم اشـف سعـدا الل ّهــم اشــف سعــدا الل ّهُـم اشــف‬ ِ ‫سعْدا‬ ً َ "Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad!102 • Pada saat masuk menjenguk orang yang sedang sakit baginda mengucapkan: ‫ل َ ب َأ ْس‬ َ ‫ط َهُوْر إ ِن شاء الله‬ َ َ ْ ٌ ُ "Tidak mengapa. suci Isyaallah”103 • Bukan dari petunjuk baginda menetapkan hari atau waktu tertentu khusus untuk menjenguk orang yang sakit. • Baginda pernah menjenguk orang yang sedang ditimpa sakit mata. menyuruhnya untuk berwasiat dan bertaubat dan memerintahkan orang yang milik Allah ِ‫إنا للهِ وَإ ِنا إ ِل َي ْه‬ ّ ّ hanya “Sesungguhnya kita kita akan dan kepadaNyalah 102 103 HR.

• Bukan dari petunjuk baginda yang tetap. memandikannya. lalu segera mensucikannya. iaitu memejamkan mata dan menutupi wajah dan seluruh badannya dan adakalanya juga baginda mencium mayat tersebut. iaitu selalu menguruskan solat jenazah di masjid. Muslim HR. hati bersedih dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diredhai oleh Tuhan kami” • Baginda raji’un • menuntun (saat umatnya untuk memuji dan hal Allah (sewaktu tidak mendapat nikmat) dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi ditimpa musibah)@ tersebut bertentangan dengan berlinangnya air mata dan kesedihan hati@.53 - berada di sisi orang yang sakit untuk menuntunnya mengucapkan kalimah syahadah agar kalimah tersebut menjadi akhir ucapannya. Abu Daud . baginda melakukan solat jenazah di luar masjid dan jarang melaksanakannya di masjid. dan baginda memerintahkan untuk menggunakan kapur pada cucian terakhir sewaktu memandikan 104 105 HR. • Disunatkan untuk bersikap khusyuk di sisi orang yang telah meninggal. menangis dengan tangisan yang tidak bersuara dan bersedih hati. Termasuk petunjuk baginda adalah mempercepat pengurusan jenazah untuk dihadapkan kepada Allah.104 • Termasuk petunjuk baginda menutup jenazah setelah kematiannya.105 • Baginda memerintahkan untuk memandikan mayat sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih banyak dari itu bergantung kepada orang yang memandikannya. Baginda pernah melakukan hal tersebut dan bersabda: ُ ُ ‫تد ْمعُ ال ْعَي ْن وَي َحـزن القل ْب وَل َ ن َقـوْل إ ِل ّ ما ي ُرضي الرب‬ ِ ْ َ ّ ّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ “Air mata berlinang. memberikan wangian baginya dan mengkafaninya.Upaya Menggali Sunnah .

106 • Jika orang yang sedang berihram meninggal dunia maka baginda memerintahkan untuk memandikannya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafie. maka baginda • melakukannya di atas kuburan orang yang telah meninggal tersebut. iaitu orang yang terbunuh dalam peperangan. Bukhari dan Muslim 108 HR. Bukhari HR. • Baginda berdoa bagi orang yang meninggal tersebut semasa mendirikan solat jenazah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya tentang pengurusan jenazah.54 - mayat. • Baginda mengangkat tangan setiap kali bertakbir sama seperti saat bertakbir untuk solat. (Semasa solat janazah) baginda bertakbir empat kali takbir.107@ Petunjuk baginda adalah berdiri di sisi kepala lelaki dan di sisi tengah wanita saat melaksanakan solat bagi orang yang telah meninggal. dan baginda tidak memandikan orang yang mati syahid.108 • Di antara petunjuk baginda adalah melaksanakan solat bagi bayi yang telah meninggal dan baginda menegaskan: “Seorang bayi di solatkan atasnya”109 106 107 HR.Upaya Menggali Sunnah . dan terdapat riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa baginda juga bertakbir lima kali seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Janaiz. lalu dikafankan dengan menggunakan dua kain ihramnya serta melarang untuk diberikan wangian padanya dan menutup kepalanya. • Jika baginda @terlewatkan melaksanakan solat jenazah. Ahmad dan Abu Dawud . Bukhari dan Muslim 109 HR. • • Baginda memerintahkan untuk berdoa bagi mayat dengan ikhlas.

Upaya Menggali Sunnah . Ibnu Taimiyah mengatakan: Pendapat yang benar adalah sesungguhnya orang yang meninggal dunia di sebuah negeri yang mana jenazah tersebut tidak disolatkan padanya maka ia boleh disolatkan dengan solat ghaib sebagaimana Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam melaksanakan solat ghaib ke atas Al-Najasiy yang meninggal di tengah masyarakat yang kafir kerana ia belum disolatkan. • Tidak termasuk sunnah baginda mensolatkan setiap mayat yang ghaib (tidak ada di hadapan baginda). Bukhari.110 • Setelah baginda mensolatkan sesuatu mayat maka baginda akan mengikutinya menuju ke perkuburan dengan berjalan kaki pada posisi yang dekat dengan mayat tersebut. Abu Dawud dan Al-Nasa’i 112 HR. Dan Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam pernah melaksanakan solat untuk mayat yang @ghaib lalu meninggalkannya. kerana kewajiban telah gugur oleh kerana solat yang telah dilaksanakan oleh kaum muslimin (di tempat ia meninggal). dan baginda memerintahkan untuk mempercepatkan semasa menuju ke tapak perkuburan sehingg@a seakan para sahabat berjalan cepat dengannya. Dan jika jenazah tersebut telah disolatkan di tempat ia meninggal dunia maka ia tidak disolatkan dengan solat ghaib. maka mengerjakannya adalah sunnah dan meninggalkannya adalah sunnah. . di belakang. baik di depan. Baginda menegaskan: “Jika kamu mengikuti jenazah maka janganlah duduk sampai ia diletakkan” 112 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: maksudnya adalah meletakkannya di tanah. di sebelah kanan atau sebalah kiri mayat tersebut. baginda tidak duduk di perkuburan sehingga jenazah tersebut diletakkan.111@ • Pada saat mengiringi jenazah.55 - • Baginda tidak mahu untuk mensolatkan orang yang membunuh dirinya atau bagi orang yang menyimpan harta rampasan perang secara khianat. Muslim HR. dan yang 110 111 masyhur di HR.

. @Dalam riwayat lain disebutkan: َ ‫بسم ِ اللهِ وَفي سب ِي ْل اللهِ وَعَلى‬ ِ ْ ِ َ ‫ِمل ّةِ رسوْل الله‬ ِ ِ ُ َ Dengan menyebut nama Allah. dan tidak pula sewaktu pertengahan siang.113 • • Maksud pertengahan siang adalah waktu sebelum condongnya matahari ke sebelah barat. HR. dan di jalan Allah serta dengan cara tuntunan Rasulullah”.115 Setelah selesai mengkuburkan jenazah baginda dan para sahabat berdiri di sisi kubur mayat lalu berdoa baginya agar diberikan ketetapan.56 - kalanagan para sahabat adalah mengerjakan solat tersebut secara mutlak. Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid. Disebutkan bahawa pada saat baginda meletakkan sesuatu mayat di kuburnya baginda mengucapkan: ِ‫ب ِسم ِ اللهِ وَبا للهِ وعل َى مل ّةِ رسوْل الله‬ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ َ @“Dengan menyebut nama Allah dan dengan nama Allah dan di dengan cara millah Rasulullah”. Muslim. • • Disebutkan bahawa baginda menaburkan tanah tiga kali di atas kubur mayat dari sisi kepalanya.114 Di antara petunjuk baginda ialah membuat liang lahad dan memperdalam serta memperluas lubang kubur di sisi kepala sehingga kedua kaki mayat.@ • Termasuk petunjuk baginda tidak mengkuburkan orang yang telah meninggal baik waktu terbit dan tenggelam matahari.Muslim no:963 115 HR. • Baginda tidak pernah duduk untuk membaca (sesuatu apapun) di atas kubur. 113 114 HR.Upaya Menggali Sunnah .

Kubur baginda berbentuk seperti @@punuk@@ begitu juga dengan kuburan kedua sahabat baginda. lalu membaca Al-Quran.Upaya Menggali Sunnah . kami dengan kehendak Allah @mesti@ menyusuli kamu. kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu”. baginda tidak melakukan perbuatan ini baik di sisi kubur atau di tempat lainnya. duduk di atasnya atau pun bersandar padanya. Termasuk petunjuk baginda tidak menghinakan kubur. .57 - • @Tidak termasuk petunjuk baginda meninggikan kubur. Baginda melarang para wanita untuk menziarahi kubur dan melaknat wanita yang sering berziarah ke kubur. • Termasuk petunjuk baginda pada saat menziarahi kubur untuk mengucapkan dan mengerjakan apa yang dibaca sewaktu solat ke atas mayat. Inilah ziarah kubur yang dianjurkan dan disyariatkan bagi umatnya lalu baginda memerintahkan agar semasa menziarahi kubur untuk berdoa dengan membaca: َ ‫السل َم عَل َي ْك ُم أ َهْل الد ّيارِ من ال ْمؤْمن ِي ْن وال ْمسل ِمي ْن وَإ ِنا‬ ّ َ ُ ّ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ ُ ِ ‫إ ِن شاء الله ب ِك ُم ل َحقوْن ن َسأ َل الله ل َنا وَل َك ُم ال ْعافِي َة‬ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ Keselamatan bagi kamu penghuni kubur ini dari kaum mukminin dan muslimin. tidak pula diinjak. Baginda pernah mengunjungi kubur para sahabatnya dan berdoa bagi mereka. • Termasuk petunjuk baginda menghiburkan keluarga si mayat. Semua perbuatan tersebut termasuk bidaah.@ • • • • Baginda memberikan tanda bagi kubur orang yang ingin ditandainya dengan sebuah batu besar. memohonkan rahmat dan keampunan bagi mereka. dan tidak termasuk petunjuk baginda berkumpul untuk takziah.

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah .117 • Baginda memrintahkan agar membuat dan mengirimkan makanan bagi keluarga mayat.118 Petunjuk Nabi  Saat Berjalan Sendiri Atau Bersama Para Sahabatnya • @Pada saat berjalan. . Muslim HR. sementara kami berusaha sekuat tenaga (mengikuti baginda) namun baginda tidak menghiraukan kami. @Saat @ 116 117 119 menyentuh bumi. badan baginda condong ke depan dan mengangkat kakinya dengan sempurna sehingga posisi kaki baginda seakan-akan turun menuju tempat yang rendah. Bukhari Muslim 118 HR.Upaya Menggali Sunnah .120 HR. atau berteriak dan menangis dengan suara keras atau mencukur rambut kerananya. paling baik dan paling tenang saat berjalan. • • • Apabila berjalan baginda seakan tidak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Murrah.hadist riwayat Jabir dengan sanad yang sahih. Baginda kadangkala berjalan tanpa alas kaki dan kadangkala pula memakai sandal@. safar. baginda berada di bahagian belakang para sahabatnya untuk menghalau yang lemah dan memboncengnya.116 • Baginda berlepas tangan dari orang yang merobek-robek wajahnya kerana musibah yang menimpa dirinya. ia menceritakan: “Aku tidak melihat seseorang yang lebih cepat sewaktu berjalan dari Rasulullah  di mana bumi seakan dilipat bagi dirinya. • Baginda adalah orang yang paling cepat. Ahmad 119 HR. Turmudzi 120 HR Abu Dawud.58 - • Termasuk petunjuk baginda ialah tenang dan rela dengan qadha’ yang sudah ditentukan oleh Allah seraya memuji dan mengembalikannya kepada Allah.

Bukhari. 123 HR. dan tidak ada riwayat yang menetapkan bahawa baginda melarang memakai julukan kecuali dengan julukan Abul Qasim. Muslim. Abu Dawud dengan sanad yang sahih. keras dan kasar.Upaya Menggali Sunnah . HR.. seperti Aisyah yang dijuluki dengan Ummu Abdullah. . Bukahri. Seperti ungkapan: “Sayyid” bagi orang munafik.59 - Petunjuk Nabi  Dalam Memakai Julukan • @@Termasuk petunjuk baginda memberikan julukan bagi seorang yang mempunyai anak. • Sebagian istri baginda telah mendapat julukan. keji. 124 HR.124 petunjuk baginda mengucapakan salam semasa mendatangi kumpulan para sahabat dan pada saat meninggalkan 121 122 HR. Baginda mengingatkan: “Sesungguhnya jika dia pemimpin (bagi kamu) bererti kamu telah membuat murka Tuhan kamu Yang Maha Tinggi”122 Petunjuk Nabi  Dalam Mengucapkan Salam Dan Meminta Izin • • Diriwayatkan bahawa baginda melewati di hadapan anak-anak lalu mengucapkan salam kepada mereka.123 Termasuk mereka.@@121 Petunjuk Baginda  Saat Memilih Dalam Menjaga Ucapan Dan Memilih Kata-Kata • • Baginda bukanlah orang yang suka berkata-kata yang kotor. Baginda tidak suka mempergunakan ungkapan yang bermakna mulia dan terhormat kepada orang yang tidak berhak diperlakukan demikian.

disunatkan bagi orang yang memasuki masjid jika terdapat di dalamnya kumpulan jemaah untuk mengikuti tuntunan di bawah ini: • Masuk masjid dengan mengucapkan ‫ب ِسم ِ اللهِ والصلةَُ والسل َم على رسوْل اللهِ صلى الله عَل َي ْه‬ ِ ْ ُ ّ َ ِ ُ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ّ َ ‫وَسلم‬ (Dengan • menyebut nama Allah. Dua rakaat tahiyatul masjid adalah hak Allah. dan menyuruh untuk menyampaikannya kepada orang yang tidak ada di hadapan baginda serta menyampaikan salam kepada orang yang berhak menerima salam. tentu harus didahulukan dari hak makhluk iaitu mengucapkan salam.126@ • Saat bertamu kepada seseorang. selawat dan salam kepadaRasulullah َ ) kemudian mengerjakan solat dua rakaat tahiyatul masjid. akan tetapi pada sebelah kanan atau sebelah kirinya. baginda mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan hanya didengar oleh orang yang sedang terjaga.Upaya Menggali Sunnah . Muslim . baginda tidak berdiri menunggu di hadapan pintu. lalu barulah • ia mengucapkan salam kepada para jemaah yang berkumpul di dalam masjid. HR. dan mengucapkan: ‫السل َم عل َي ْك ُم السل َم عل َي ْك ُم‬ َ ُ ّ َ ُ ّ ْ ْ • Nabi mengucapkan salam kepada orang yang berjumpa dengan baginda. @Saat baginda memasuki isterinya pada waktu malam.125 Oleh kerananya.60 - • Di antara petunjuk baginda bagi orang yang memasuki masjid supaya melaksanakan solat dua rakaat tahiyatul masjid lalu mendatangi majlis sambil mengucapkan salam ke atas mereka. • Di antara petunjuk baginda mengakhiri salam dengan kata ‫وبركاته‬ ُ ُ َ َ 125 126 HR Muslim.

penyembah berhala dan orang-orang Yahudi lalu baginda mengucapkan salam kepada mereka. kepala atau jari kecuali sedang bersolat. orang-orang Musyrik.Upaya Menggali Sunnah .@ • Baginda memperdengarkan jawapan salamnya kepada orang yang memberi salam. hal ini baginda lakukan di hadapan jemaah yang banyak yang tidak dapat didengar dengan satu kali salam. Abu Daud 129 HR. atau saat membuang hajat. . Sebagaimana diriwayatkan bahawa baginda mengatakan: “‫821" وعليك وعلى أبيك السلم‬ ُ َ ّ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ • Termasuk petunjuk Nabi  tidak mengawali mengucapkan atau menjawab salam terhadap orang yang membuat perkara baru (bidaah) dalam agama sehingga ia bertaubat terhadap perbuatannnya. maka baginda menjawab salam orang tersebut dan orang yang menyampaikannya. • @Baginda mengawali salam saat bertemu dengan seseorang. HR. • Disebutkan bahawa baginda pernah melewati suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah kaum Muslimin. dan Nabi tidak pernah menjawab salam dengan isyarat tangan. @Termasuk tuntunan baginda sewaktu seseorang yang meminta izin ditanya oleh tuan rumah: “Siapakah anda?” maka hendaklah ia menjawabnya dengan: “Fulan bin Fulan” atau hendaklah ia 127 128 HR.127 • Saat baginda menerima kiriman salam dari orang lain.61 - • Baginda mengucapkan salam sebanyak tiga kali sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari.129 • • Di antara petunjuknya sewaktu meminta izin tiga kali dan jika tidak diizinkan maka baginda pergi meninggalkannya. Bukhari. dan jika seseorang mengucapkan salam kepada baginda maka baginda menjawabnya dengan hal yang sama atau lebih baik secara langsung tanpa mengakhirkannya kecuali kerana uzur seperti sedang solat. Bukhari.

mewakilkan dan mewakili.62 - menyebut julukan atau gelar dirinya. dan menyindir namun tidak mengatakan kecuali yang benar. baginda memberikan hibah dan menerima hibah. berhutang dengan memberikan jaminan atau tanpa jaminan. berjalan bersama para janda dan orang miskin. baginda memberikan dan menerima hadiah lalu berterimakasih atasnya. menghadiri jenazah. dan aktifitas mewakilkan lebih banyak baginda lakukan dari mewakili. menjenguk orang yang sakit. terkadang dengan (tanpa baginda atau bersumpah dengan terkadang baginda saat menyebutkan pengecualian. dan aktifitas membeli lebih banyak baginda lakukan dari menjual setelah diangkat menjadi Rasul.Upaya Menggali Sunnah . terakdang meminjam. baginda memberikan pendapat dan meminta pendapat. ornag lemah untuk memenuhi hajat mereka. juga melakaukan aktifitas sewa dan menyewa. • Baginda juga bercanda dan mengatakan yang benar dalam candanya. dan tidak sekedar mengatakan: “Saya”@ @@Petunjuk Nabi  Dalam Bermu’amalah • Baginda juga berkatifitas jual beli. menghadiri undangan. terkadang baginda bersumpah lalu menggugurkannya melangsungkannya kaffarah digugurkan). melaksankan dan memberikan syuf’ah. pengcualian bersumpah akan menghalangi terlakasananya sumpah tersebut dan mengeluarkan kaffarah sebagai pembebas dari beban sumpah setelah seseorang menyatkan sumpah. membeli dengan harga cesh dan harga pada masa yang akan datang. jika meminjam sesuatu dari seseorang maka baginda mengembalikannya dan berdoa baginya: َ ْ ‫أ َهل ِك ومالك‬ َ ِ َ َ َ َ ‫بارك الله ل َك في‬ ِ َ ُ Baginda menegaskan imbalan bagi orang yang . oleh kerana itulah Allah menyebutnya dengan istilah: ”Tahillah”. saat baginda meminjam sesuatu maka baginda mengembalikannya dengan yang lebih baik.

131 Baginda menambal sendal.Upaya Menggali Sunnah .132 • • Baginda terkadang duduk terlentang atau terkadang meletakkan salah satu @@kakinya di atas yang lain. bahagian 130 131 HR. Baginda bersama keluarganya membawakan para sahabat susu saat membangun masjid. baginda juga meruqyah orang lain namun baginda tidak menyuruh orang untuk meruqyah dirinya serta menjaga orang yang sakit dari sesuatu yang bisa mengganggunya. Baginda bersandar pada bantal. baginda juga berbekam pada kedua bagian urat leher dan bagian atas punggung. • Qailah binti Makramah berkata: “Aku mendatangi Rasulullah  sementara baginda sedang duduk di atas kedua pantatnya. Muslim. Baginda juga berobat. tikar atau pun hamparan. baju dan timbanya dengan tangan sendiri serta memerah susu dengan tangan sendiri. adakalanya bersandar pada tubuh yang sebelah kiri atau sebelah kanan. di antara kedua bahu. Petunjuk Nabi  Semasa Duduk Dan Bersandar • Baginda adakalanya duduk di atas tanah. mengobati orang dengan besi panas namun baginda tidak pernah melakukannya untuk dirinya. Nasa’I dengan sanad yang kuat HR. baginda bertamu dan menerima tamu.63 - meminjamkan • adalah berteima kasih kepadanya dan mengembalikan barang pinjaman tersebut”130 Baginda pernah berlomba lari dan bergulat. sambil menempelkan paha pada perut dan meletakkan kedua tangan di atas kedua betis. baginda terkadang mengikat batu pada perutnya kerana kelaparan atau terkadang baginda juga merasakan kekenyangan. baginda juga memperhatikan pakaian dan berkhidmah untuk kepantingan keluarga dan diri sendiri. berbekam di tengah-tengah kepala dan bagian punggung kakinya. 132 HR. Abu Dawud .

Abu Daud dan Tirmizi. Petunjuk Nabi  Semasa Tidur Dan Terjaga • Baginda kadangkala tidur di atas tilam. 135 HR. Bukhari dan Muslim. tikar dan tanah. adakalanya juga di atas tempat tidur atau di atas hamparan kain hitam. baginda duduk dengan cara memeluk lutut133.Upaya Menggali Sunnah . HR.135 • Baginda berbaring di atas bahagian tubuh sebelah kanan.64 - sebagaimana disebutkan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan banyak lagi hadis lain yang menerangkan tentang cara baginda bersandar. atau hamparan kulit. Posisi ini sebagai pengganti bersandar pada tembok. dan meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipi sebelah kanan kemudian membaca: َ َ ِ ُ َ َ َ‫الل ّهُم قِني عَذاب َك ي َوْم ت َب ْعَث عباد َك‬ ِ ّ َ 133 134 HR. • Saat baginda duduk di masjid atau pada suatu majlis. • Abbad bin Tamim meriwayatkan sebuah hadis yang didapatinya dari pakciknya: “Aku melihat Rasulullah tidur di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain”134 • • Baginda memiliki sebuah kain pelikat yang dipergunakan Saat menjelang tidur di atas tempat tidurnya baginda sebagai alas tidur dan dilipat dua lipatan. perkara tersebut baginda lakukan tiga kali. .(hidup Baginda menghimpun kedua tangannya lalu meniupnya dan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas serta Al-Ikhlash kemudian mengusap seluruh bahagian yang dapat dicapai dari badan baginda yang dimulai dari kepala dan wajah serta bahagian depan dari badannya. Bukhari. mengucapkan: Dengan nama Allah aku mati dan ) • َ ِ ْ ِ ‫باسمك الل ّهُم أ َموْت وَأ َحيا‬ َ ْ ُ ُ ّ .

Bukhari .Upaya Menggali Sunnah . kepadaMulah aku berserah diri dan kembali . dan berjumpa dengan-Mu adalah benar. Ya Allah hanya kepadaMu aku berserah diri.. dan dengan-Mu aku beriman. atau kadangkala membaca sepuluh ayat terkahir dari surah Ali-Imran yang @@dimulai dari firman : sampai seterusnya • @@Lalu membaca: َ ّ ‫. janji-Mu benar. Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban HR.65 - “Ya • Allah jagalah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu”136 Pada saat terbangun pada waktu malam baginda membaca: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي أ َحياناب َعْد َ ما أ َمات َنا وَإ ِل َي ْهِ الن ّشوْر‬ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ُ “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepada-Nyalah kita dikembalikan”137Lalu bersiwak. serta apa-apa yang aku sembunyikan dan 136 137 HR. segala puji bagiMu. hari kiamat benar akan terjadi. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. ampunilah perbuatan yang pernah aku lakukan dan perbuatan yang akan datang.إ ِن في خل ْق السموات وَا ْل َرض‬ ِ َ ّ ِ َ ِ ْ َ َ ّ ‫الل ّهُم ل َك ال ْحمد ُ أ َن ْت قـي ّم السـموات وَا ْل َرض وَمن فِي ْهِن‬ ِ َ ّ ُ َ َ ْ َ ّ ْ َ ِ ْ ‫وَلـك الحمـد ُ أ َن ْـت الحــقّ وَوَعْـد ُك الحــقّ وَل ِقـاءك حــق‬ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ‫وَالجـن ّة حـقّ والنـّـار حـ ـقّ وَمحم ـد ٌ حـ ـقّ والس ـاعَة حـ ـق‬ َ ُ ‫َ ّـ‬ َ َ ُ َ ُ َ ْ ّ ّ َ ُ َ َ َ َ ‫الل ّهُم ل َك أ َسل َمت وَب ِك آمن ْت وَعَل َي ْك ت َوَك ّل ْت وَإ ِل َي ْـك أ َن َب ْـت‬ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ّ ‫وَب ِك خاصـمت وَإ ِل َي ْـك حـاك َمت فاغــفرلي ماقَـد ّمت وَمـا‬ ‫َـ‬ ُ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ُ ْ ‫َ َـ‬ ُ ْ َ َ َ ‫أ َخرت وَما أ َسررت وَما أ َعْل َن ْت أ َن ْت إلهي ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت‬ َ َ ِ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ّ ِ ِ َ “Ya Allah segala puji bagi-Mu. syurga benar (ada).. neraka benar (ada).. Engkaulah Tuhan Yang Maha Benar. Muhammad benar. dan hanya kerana diriMu aku bermusuhan dan kepadaMulah aku berhakim.

Nasa’I.138@ Baginda tidak keperluan mencegah dirinya dari standard keperluan baginda. Petunjuk Nabi  Dalam Pernikahan Dan Bergaul Dengan Keluarganya • Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Anas  bahawa Rasulullah  bersabda: “ ‫حب ّب إ ِل َي من د ُن ْياك ُم الن ّساء والط ّي ْـب وَجعِل َـت قــرةَ عَي ْنـِـي‬ ُ ُ َ ُ ّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ‫في الصل َة‬ ِ ّ ِ "Diberikan kesenangan bagiku dalam urusan duniamu pada wanita. Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan yang berhak disembah selain DiriMu”. Muslim HR. maka baginda tidur sewaktu memerlukan dan menuntut harus tidur pada bahagian pinggang sebelah kanan sambil membaca zikir sehingga kedua mata baginda terlelap. 138 139 HR. • @Saat beristirehat pada waktu malam baginda berbaring di maka baginda tidur menegakkan melebihi kedua tangannya dan tidak lalu pula atas pinggang yang sebalah kanan. menggunakan minyak wangi dan kesenanganku terdapat dalam solat”139 • Sikap baginda dengan istri-istrinya adalah bergaul dengan cara yang baik dan berakhlak yang mulia. baginda tidur tidak dalam keadaan kenyang dengan makanan atau minuman.Upaya Menggali Sunnah . Ahmad dengan sanad yang hasan’ .66 - perbuatan yang aku kerjakan secara terang-terangan. dan jika beristirahat sebelum subuh • meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. • Baginda berbaring dengan menggunakan bantal dan kadangkala meletakkan tangannya di bawah pipinya yang sebelah kanan.

Ahmad dan Turmudzi. .Upaya Menggali Sunnah . begitu juga saat makan daging. gundukan tanah.67 - • Baginda bersabda: ‫خي ْرك ُم ل َهْلي‬ ِ ْ ُ َ ‫خي ْرك ُم.. baginda meletakkan mulutnya di tempat Siti Aisyah minum. Petunjuk Nabi  Saat Membuang Hajat • Pada saat akan memasuki kamar kecil baginda membaca: ‫ا َللهُم إ ِني أ َعـوْذ ُب ِك من ال ْخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ُ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ “Ya Allah. terkadang baginda mandi terlebih dahulu kemudian tidur. atau berwudu terlebih dahulu kemudian tidur. Jika ingin membuang hajat pada saat safar. Bukahri Muslim 142 HR. baginda menjauh Saat buang hajat baginda terkadang menutupi diri dengan dari pandangan para sahabat. terkadang sejauh dua mil. • Baginda mendatangi istrinya pada akhir atau permulaan dan jika mempergauli istrinya pada awal malam.142 air dan Terkadang terkadang baginda pula bersuci dengan atau dengan batu mohon menggunakan • • mengumpulkan keduanya.. خي ْرك ُم ل َهْل ِهِ وَأ َنا‬ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ”Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya dan saya orang yang terbaik dari kamu kerana berbuat baik bagi keluarga saya”140 • Pada saat minum dari sebuah bejana. atau kumpulan pohon kurma atau dengan pepohon yang tumbuh di lembah. malam. aku berlindung kapada-Mu dari kejahatan jin lelaki dan permpuan”141 • ُْ َ Pada saat keluar baginda mengucapkan: “‫ غفيران َك‬Ya Allah aku َ Ampun-Mu”.. 140 141 HR. Turmudzi HR.

. dan baginda Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar membaca Al-Qur’an.Upaya Menggali Sunnah . maka tidak ada jalan lain kecuali harus kencing dengan cara berdiri. • • • Diceritakan bahawa baginda keluar dari kamar kecil kemudian Baginda bersuci dengan menggunakan tangan kiri. • Baginda selalu memilih tanah yang lunak saat kencing dan sebagian besar posisi baginda saat kencing adalah dengan cara duduk. menyisir rambut. Turmudzi dan yang lainnya. • Aisyah radhullahu anha berkata: “Barangsiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi  kencing dengan berdiri maka janganlah dipercaya sebab baginda tidak pernah kencing kecuali dengan cara duduk”143 • Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis riwayat Huzaifah bahawa Nabi  kencing dengan cara berdiri. Petunjuk Nabi  Pada Perbuatan-Perbuatan Yang Sesuai Dengan Fitrah • Baginda senang mendahulukan yang kanan pada saat memakai sandal. Wallahu a’lamu.68 - • Pada saat akan kencing di tanah yang keras baginda mengambil sebatang kayu lalu dipukulkan pada tanah tersebut hingga lunak kemudian kencing padanya. bahawa jika seseorang mengucapkan salam saat baginda sedang buang air kecil maka baginda tidak menjawabnya” • Setelah bersuci dengan air baginda memukulkan tangannya pada tanah. 143 HR. mengambil atau memberi sesuatu. dan jika akan duduk untuk membuang hajat baginda tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah mendekat di bumi. tidak pernah was-was saat bersuci. Baginda melakukannya agar terhindar dari cipratan air kencing tersebut.

144 Petunjuk Nabi  Saat Bersiwak • Baginda sangat senang bersikwak. dan disebutkan bahawa baginda tidak membotakkan rambut kecuali pada saat melasanakan manasik. minum dan kebutuhan bersuci baik wudhuk atau mandi. Bukhari dan Muslim . bangun dari tidur. Petunjuk Nabi  Dalam Mengatur Rambut • Petunjuk baginda dalam mencukur rambut adalah meninggalkan seluruhnya atau mencukur seluruhnya.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi  Saat Memakai Minyak Wangi • Baginda sering dan senang memakai minyak wangi. disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawa baginda melumuri diri dengan bunga.69 - Tangan kanan dipergunakan untuk makan. Baginda bersiwak baik saat berpuasa. sedang yang kiri untuk kebutuhan di kamar mandi seperti membersihkan kotoran (hajat atau air kencing). saat berwuddhu’ dan solat serta saat akan memasuki rumah. dan tidak termasuk petunjuk baginda mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. • • Rambut baginda lebat mejuntai sampai di atas bahu. • Baginda nersiwak dengan menggunakan kayu arok. atau sedang tidak berpuasa. • Baginda tidak pernah menolak seseorangpun yang memberikan minyak wangi kepada baginda. • Baginda mengulurkan rambutnya lalu menguraikannya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa rambut Rasulullah  menjuntai sampai pada pertengahan kedua telinga baginda. 144 HR.

146 • Suatu hari baginda memakai surban yang berwarna hitam.147 memberikan batas waktu kepada kita untuk memendekkan kumis. Baginda mempunyai celak mata yang dipergunakan untuk bercelak pada setaip malam tiga kali.70 - • Baginda mempunyai satu sikkah yang dipergunakan untuk wewangian. Sikkah adalah sejenis wangian yang bagus. HR. Di antara yang disebutkan adalah kesahihannya Rasulullah  mengaskan bahawa lima perkara yang termasuk memendekkan kumis. • • Baginda sangat menyenangi wangian yang semerbak harumnya. terkadang baginda menyisirnya sendiri dan terkadang pula disisirkan oleh Siti Aisyah. Ahmad dan Turmudzi HR. agar kita tidak membiarkannya lebih dari empatpuluh hari. Bukhari 147 HR. 145 146 HR. Petunjuk Nabi  Dalam Memotong Kumis • • Ibnu Abbas bercerita bahawa Rasulullah  memotong kumis Dalam sahih Muslim dari Anas  ia berkata: Rasulullah  baginda. dan jenis wangian yang paling baginda sukai adalah misk.145 Anas berkata: Rasulullah  sering meminyaki rambut dan jenggot baginda serta banyak menutup kepalanya. iaitu wangian bunga pohon pacar.Upaya Menggali Sunnah . iaitu pada saat akan tidur. • Baginda senang menyisir rambutnya. memotong kuku. • Dalam Hadis riwayat Abi Hurairah yang sudah disepakati fitrah…. Abu Dawud dan Turmudzi. ada yang mengatakan bahawa sikkah bejana untuk mencampur beragam wangian. Turmudzi .

HR. berbuat kotor dan kasar. . Apabila membenci sesuatu maka hal tersebut tampak pada wajahnya. Baginda bukanlah orang yang kotor.148 • Baginda lebih pemalu dari seorang gadis pingitan. Baginda pernah menangis saat terjadi gerhana mathari. terkadang menangis kerana rasa khawatir terhadap ummatnya. atau saat mendengar Al-Qur’an.Bukkhari dan Muslim. Baginda banyak diam.149 148 149 HR. tidak berbicara pada suatu yang tidak dibutuhkan atau tidak bermamfaat. baginda menangis saat berada pada pusara salah seorang putrinya.Upaya Menggali Sunnah . meninggal. dan puncak ketawa baginda adalah ketawa hingga terlihat gigi gerhamnya. baginda menangis saat Utsman bin Maz’un wafat dan saat solat malam. Bukhari dan Muslim.71 - • Dan Imam Al-Thahawi menyebutkan dalam kitabnya syarh ma’anil atsar bahawa Nabi  memendekkan kumisnya di atas kayu siwak (sebagai ukuran). • • Diriwaytkan oleh Al-Thahawi dan Turmudzi dari hadis Ibnu Abbas bahawa Rasulullah  memotong kumisnya. sebagian besar ketawa baginda adalah senyum. air mata baginda Tangis baginda adalah cermin kasih sayang bagi orang yang terkadang berlinang dan terdengar suara isak pada dada baginda. terkadang kerana takut kepada Allah. dan baginda adalah orang yang paling marah jika hukum-hukum Allah dilanggar. • • Tangis baginda sama dengan ketawanya. • Baginda tidak pernah sekali-kali membalas kezaliman orang lain atas dirinya kecuali jika hukum-hukum Allah dilanggar. jika baginda tidak menyukai sesuatu maka ketidaksenangan tersebut tampak pada wajah baginda. dan jika baginda dihadapkan pada dua pilihan maka baginda memilih yang paling mudah antara keduanya selama hal tersebut tidak termasuk dosa. tidak pula bebricara kecuali pada hal yang bisa mendatangkan pahala.

thaqiq Syu’aib Al-Arna’uth dan Abdul Qodir Al-Arn’auth jilid 1. Imam Turmudzi.Upaya Menggali Sunnah . . ta’liq Muhammad Ahmad Hallaq.. cetakan ke 26 dan jilid ke 2 cetakan pertama. Ibnu Qoyyim Al-Jauzyah. 2-As-Syamail Al-Muhammadyah.72 - REFERENSI 1-Kitab zadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil Ibad.

Petunjuk Nabi ketika akan bangkit menuju rakaat Hal selanjutnya. Petunjuk Nabi  tentang doa-doa dalam menikah Petunjuk Nabi  saat melihat bencana (bala’) yang menimpa seseorang Petunjuk Nabi  dalam menyikapi mimpi . Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi  dalam sujud sahwi.73 - Daftar isi: Muqaddimah Petunjuk Nabi  dalam berwudhuk Petunjuk Nabi  dalam bertayammumm Petunjuk Nabi  saat mengusap dua khuf Petunjuk Nabi  dalam sholat Petunjuk Nabi  saat rukuk Cara Nabi  bangkit dari rukuk Petujuk nabi  saat duduk antara dua sujud. Tidak termasuk petunjuk Nabi  Memejamkan mata saat melaksanakan solat Doa-doa setelah solat Petunjuk Nabi  dalam sutrahnya Petunjuk Nabi  pada solat Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam. Petunjuk Nabi  dalam menunaikan zakat fitrah Petunjuk Nabi  dalam mengeluarkan sedekah Petunjuk Nabi  di bulan ramadhan Petunjuk Nabi  dalam melaksanakan puasa sunah Petunjuk Nabi  dalam menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  saat minum Petunjuk Nabi  dalam berzikir Doa saat memakai pakaian Petunjuk Nabi  dalam berdoa saat azan dan setelahnya Petunjuk Nabi  saat bersin Petunjuk Nabi  dalam doa makan Petunjuk Nabi  saat menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  tentang doa-doa saat safar dan adabadabnya.

Upaya Menggali Sunnah .74 - Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam membaca al-qur’an Nabi  dalam melaksanakan sujud syukur Nabi  saat melaksanakn sujud tilawah Nabi  dalam melaksanakan iktikaf Nabi  dalam menyembelih qurban Nabi  dalam melaksanakan aqiqah Nabi  dalam melaksanakan solat dua hari raya Nabi  dalam safar Nabi  saat menjenguk orang yang sedang sakit Nabi  dalam menyelengarakn jenazah Nabi  saat berjalan sendiri atau bersama para sahabatnya Petunjuk nabi  dalam memakai julukan Petunjuk Nabi  saat memilih menjaga ucapan dan memilih kata-kata Petunjuk Nabi  dalam mengucapkan salam dan meminta izin Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam bermu’amalah Nabi  saat duduk dan bersandar Nabi  saat tidur dan terjaga Nabi  dalam pernikahan dan bergaul dengan keluarganya Petunjuk Nabi  saat membuang hajat Petunjuk Nabi  pada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan fitrah Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Refrensi Daftar Isi     dalam mengatur rambut saat bersiwak saat memakai minyak wangi dalam memotong kumis .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->