Upaya Menggali Sunnah

-1-

www. Ringkasan Zaadul Maad ﴿ ‫﴾ مختصر زاد المعاد‬

Penyusun : Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnul Qayyim Al Jauziyah

2009 - 1430

Upaya Menggali Sunnah

-2-

Upaya Menggali Sunnah

-3-

RINGKASAN FIKIH ISLAM

Muqaddimah
Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataala , selawat dan salam kepada Nabi salallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentang dirinya:

‫ل َقد ْ كان ل َك ُم في رسـوْل اللهِ أ ُسـوَةٌ حسن َة ل ِمن كان ي َرجو‬ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ْ َ ‫الله وَالي َوْم الخر وَذ َك َر الله ك َث ِي ْرا‬ َ ً َ َ ِ ْ َ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” Ahzab: 21. Juga semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat baginda dan seluruh orang yang mengikuti serta mengambil petunjuknya sampai hari kiamat. Pada zaman di mana perbuatan bidaah dijadikan sebagai pola hidup oleh sebahagian orang awam, di saat orang sangat sedikit berusaha memahami agama dan mengamalkan sunnah bahkan menjauhinya, maka menjadi kewajiban kita untuk menerapkan dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan dan perbuatan, sebagaimana yang diperintahkan dan menjadi petunjuk baginda serta para sahabatnya. Banyak sekali kita mendengar dan menyaksikan bahawa para pelaku bidaah sangat memerhatikan terhadap bidaah mereka, yang telah diperindahkan oleh syaitan bagi mereka, sehingga melupakan sabda Rasulullah salallahu alaihi wasallam : QS. Al

maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar” QS. Al-Naml: 79 Buku kecil ini mengetengahkan tentang sunnah-sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. kerana Allah Subhanahu Wataala berfirman: ُ ‫فَتـوَك ّل على اللهِ إ ِن ّك على الحـقّ ا ْلمب ِي ْن‬ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ “Sebab itu bertawakallah kepada Allah. sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata” QS. Dan kita adalah orang yang paling berhak mengikuti sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. semoga Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa menjadikan buku ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca sekamu.Upaya Menggali Sunnah -4- َ ِ ‫من عَمل عَمـل ً ل َي ْس عَل َي ْهِ أ َمـرنا فَهُو‬ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ ‫رد‬ َ “Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak pernah kami perintahkan. juga peribadi saya dengan firman Allah Subhanahu Wataala: ‫وَمن ي ُطـع الله وَرسـوْل َه فَقـد ْ فاز فـوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ً َ َ َ ُ َ َ ً ْ َ ِ ِ “Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. saya mengingatkan kamu semua. Al. maka perbuatan tersebut tertolak” Artinya perbuatan tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala kerana setiap perbuatan bidaah adalah kesesatan dan setiap kesesatan akibatnya neraka.Ahzab: 71 . Akhirnya.

Pada saat berwudhuk.Upaya Menggali Sunnah -5- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Berwudhuk • Nabi salallahu alaihi wasallam selalu berwudhuk untuk setiap solat dalam sebahagian besar kebiasaan baginda. Baginda selalu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara bersamaan.2 Baginda bersabda: “Sesungguhnya terdapat syaitan bernama Walhan yang selalu menggoda saat berwudhuk. Baginda memperingatkan umatnya agar tidak berlebihan memakai air saat berwudhuk. HR Ahmad dan Abu Daud .sekali. kadangkala dua kali-dua kali. maka hindarilah keraguan saat menggunakan air” Baginda tetap memperingatkan agar tidak berlebihan dalam menggunakan air (untuk thaharah) sekalipun berada di sungai yang mengalir. tapi kadangkala baginda melakukan beberapa solat dengan satu kali wudhuk1.dengan menggunakan tangan kanan sahaja.dan adakalanya pula dengan dua kali atau tiga kali cedukan. kadangkala tiga-kali-tiga kali bahkan adakalanya sebahagian anggota wudhuk dibasuh dua kali sementara anggota yang lain dibasuh tiga kali. kerana akan terjadi pada ummat ini orang yang melampaui batas dalam bersuci. 1 2 HR Muslim dan yang lainnya. sebahagian air untuk berkumur dan sebahagiannya lagi untuk (membersihkan) hidung. Sebab air yang satu cedukan tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk berkumur dan membersihkan hidung sekaligus. • Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahawa baginda kadangkala mencuci anggota wudhuk sekali . adakalanya baginda berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cedukan.

akan tetapi cukup mengusapnya sekali sahaja. Adakalanya juga. Juga tidak terdapat dalam sunnah baginda salallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa baginda membaca doa-doa tertentu saat berwudhuk selain basmalah dan semua hadis yang menyebutkan tentang . jika dua dan tiga cedukan air. di mana baginda melakukannya. Tidak ada satu hadis pun yang menerangkan bahawa baginda mengusap leher. seperti yang ditegaskan dalam sebuah riwayat di dalam Al-Sahihaini dari hadis Abdullah bin Zaid. Lalu mencuci kedua kaki baginda saat tidak memakai dua khuf atau dua kaos kaki dan cukup dengan cara mengusap kaki saat memakai dua khuf atau dua kaos kaki. Juga adakalanya baginda mengusap seluruh kepala baginda dengan tangan ke bahagian depan kepala lalu menariknya kembali ke bahagian belakang dan baginda tidak mengulang-ulangi mengusap kepala. Tidak terdapat dalam tuntunan baginda yang menunjukkan bahawa baginda mengusap kedua telinga tersebut dengan mengambil air yang baru secara terpisah (dari air untuk mengusap kepala) kecuali astar yang sahih dari Ibnu Umar. Dan tidak ada dalam tuntunan baginda saat mengusap kepala hanya cukup dengan mengusap ubun-ubun saja sekalipun pendapat ini cukup mendapat perhatian baik dalam kitab Fathul Bari 1/304 dan dalam sunan Abu Dawud 147 dari hadis riwayat Anas. Baginda mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala baik telinga bahagian luar ataupun bahagian dalam.Upaya Menggali Sunnah -6- Tetapi. baginda mengusap kepala dan kadangkala mengusap serban. maka (berkumur dan membersihkan hidung) boleh dilaksanakan dengan cara dipisah atau bersamaan. • Dan baginda memasukkan air ke dalam hidung (saat berwudhuk) dengan tangan kanan lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. namun pengamalan baginda Salallahu alaihi wasallam dengan mengerjakannya secara bersamaan. seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’.

Upaya Menggali Sunnah -7- bacaan-bacaan tertentu dalam berwudhuk adalah bohong dan palsu dan tidak ada tuntunan bacaan apapun kecuali basmalah pada permulaan wudhuk. . ya Allah jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu bersuci” Di dalam hadis yang lain dalam sunan al-Nasa’i disebutkan: َ ُ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ‫سب ْحان َك الل ّهُم وَب ِحمـدِك أ َشـهَد ُ أ َل ّ إله إ ِل ّ أ َن ْت أ َستـغْفـرك‬ َ َ ِ ْ َ ّ َ ‫وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ “Maha Suci Engkau wahai Tuhanku dan segala puji milik-Mu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali diriMu dan aku memohon keampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu” Dan tidak terdapat dalam sunnah baginda yang menerangkan bahawa baginda melampaui kedua siku dan kedua mata kaki saat berwudhuk. akan tetapi baginda mencuci keduanya tanpa melampaui ukurannya sehingga melewati kedua lengan (atas) atau kedua betis. Maksudnya. baginda menyeling-nyelingi janggut ketika berwudhuk. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam hadis yang sahih. seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan bacaan doa saat selesai dari berwudhuk dengan doa yang sudah dikenali yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya: َ ْ ‫أشـهَد ُ أ َن ل َ إله إ ِل ّ الله وَأ َشـهَد ُ أ َن محمدا عَبـد ُهُ وَرسـوْل ُه‬ ْ ً ّ َ ُ ّ ْ ُ َ ُ ُ َ ِ ُ َ ِ َ ‫الل ّهُم اجـعَل ْني من التـواب ِي ْن واجـعَل ْني من ا ْلمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ّ ّ َ ِ "Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambaNya dan utusanNya. • Adakalanya. Penjelasan ini menerangkan tentang apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah berkenaan sifat wudhuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim no 246. perbuatan ini tidak dilakukan secara berkesinambungan melainkan adakalanya sahaja.

• Dan tidak benar bahawa baginda bertayammum untuk setiap kali solat dan tidak pula memerintahkan umatnya melakukan hal tersebut. maka tempat itulah yang masjid dan tempat bersucinya”3.4 3 4 HR. menerangkan bahawa: “Nabi salallahu alaihi wasalla memiliki sapu tangan yang dipergunakan untuk mengusap air wudhuk. Hadis ini lemah dan tidak boleh dipergunakan untuk berhujjah. Ahmad dan yang lainnya. melainkan memerintahkan untuk bertayammum yang bersifat mutlak sebagai pengganti dari wudhuk. dan tidak terdapat dalam tuntunan baginda bahawa baginda bertayammum dengan dua kali tepukan tanah dan tidak pula mengusap tangan sampai kedua siku. • Dalam sebuah hadis yang sahih baginda saw bersabda: “Di bahagian bumi mana pun seorang dari umatku ditemukan waktu solat. HR.Upaya Menggali Sunnah -8- • • Baginda tidak berkesinambungan dalam menyeling-nyelingi antara jari-jari. Baginda bertayammum dengan tanah di mana baginda berada padanya baik dengan debu. Petunjuk • Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Bertayammumm Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam bertayammumm iaitu dengan satu kali tepukan tanah untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ahmad dan sanadnya sahih. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. . Baginda tidak mengeringkan bekas wudhuk dengan mengusap anggota wudhuk setelah selesai berwudhuk Adapun hadis riwayat ‘Aisyah dan Mu’az dan tidak ada bin Jabal yang keterangan suatu hadis pun yang meneyebutkan hal tersebut. lumpur atau pasir. menetapkan sebuah hukum.

• Baginda mengusap bahagian luar kedua khuf dan tidak terdapat keterangan bahawa baginda mengusap bahagian bawah kecuali dalam hadis yang munqathi’ (terputus sanadnya). baginda tidak memaksakan diri untuk berbuat sesuatu di luar keadaan kedua kaki baginda. mengarah ke kiblat setinggi daun telinga. baginda membuka solatnya dengan “Allahu Akbar” tanpa mengatakan sesuatu apapun sebelumnya dan tidak pula melafazkan niatnya. Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Solat • Pada saat berdiri.Upaya Menggali Sunnah -9- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Saat Mengusap Dua Khuf • Baginda mengusap khuf baik saat mukim atau dalam perjalanan dan tuntunan ini belum pernah dihapus hukumnya sehingga baginda wafat. Maka. Baginda juga mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal. sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid al-Saidiy dan yang lainnya. • Saat takbir. keduanya merupakan perbuatan yang boleh dipilih. sebagaimana yang diterangkan dalam berbagai hadis Hassan dan sahih. Waktu yang diberikan satu hari satu malam bagi orang yang mukim dan bagi orang musafir tiga hari tiga malam. Dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. . jika sedang memakai khuf maka baginda mengusap khuf tersebut tanpa perlu membukanya dan jika kedua kaki baginda terbuka maka baginda mencuci keduanya tanpa perlu memakai khuf untuk diusap. • Baginda juga mengusap serban bersama ubun-ubun sebagaimana yang tertera dalam perbuatan dan perintah baginda pada banyak hadis. baginda mengangkat kedua tangan dengan jari-jari terbuka. inilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. dan diriwayatkan bahawa baginda mengangkatnya setinggi bahu.

atau surah yang pendek jika baru sampai dari perjalanan atau kerana hal-hal yang lain akan tetapi biasanya baginda membaca dalam kadar pertengahan. baginda membaca sepanjang enam puluh hingga seratus ayat. akan tetapi membaca secara sirr (tidak bersuara/secara perlahan) lebih sering baginda lakukan daripada secara nyaring dan baginda mengangkat suara saat mengucapkan “aamiin” untuk setiap solat-solat jahriyah. salji dan embun. barulah baginda memulai dengan membaca “Audzu billahi mina syaithani rajim” lalu melanjutkannya membacanya dengan dengan surah Al-Fatihah. Setelah itu. Al-Zalzalah dan Al-Mu’widzataini (Al-Falaq dan AlNas). 5 HR. Ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa–dosa dan kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran”5 Banyak lagi doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kadangkala bacaan: menyaringkan “Bismillahirrahmanirrahim”.10 - • Baginda membuka bacaan solat dengan: ‫ا َللهُم باعد ْ ب َي ْني وَب َي ْن خطايايَ ك َما باعَد ْت ب َي ْن المشرِق‬ ِ ِ َ ّ ّ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ‫وَالمغْرِب الل ّهُم اغْسل ْني من خطايايَ با ِالماء والث ّل ْج وال ْب َرد‬ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ‫الل ّهُم ن َقني من الذ ّن ُوْب وال ْخطايَ ك َما ي ُن َقى الث ّوْب ا ْل َب ْي َض‬ ّ ِ ّ ّ ُ َ ُ َ ِ ‫من الد ّن َس‬ َ ِ ِ “Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara masyrik dan maghrib. ArRum. ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air. • Pada waktu solat fajar. • Selesai membaca Al-Fatihah barulah baginda membaca surah yang panjang. At-Takwir. Bukhari dan Muslim . dan pernah juga membaca surah Qaf.Upaya Menggali Sunnah . yang sebahagiannya baginda baca pada saat melaksanakan solat malam.

• • Baginda membaca: “Subhana rabbiya al-’Azim”6 Bersamaan dengan ini baginda juga membaca atau cukup mengucapkan: “Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummagfirli” • • Rukuk dan sujud bagindayang biasa adalah panjang seperti membaca sepuluh kali tasbih. Saat rukuk. sekembalinya nafas kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan takbir untuk rukuk. meluruskan dan meratakan punggung. Petunjuk Nabi  Saat Rukuk • Saat selesai membaca ayat baginda terdiam sejenak. baginda meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut seakan menggeggam keduanya dan melengkungkan kedua tangan dan menjauhkannya dari kedua pinggangnya.11 - • Pada waktu solat jumaat baginda membaca surah Al-Sajdah. akan tetapi menjadikannya sejajar dengan punggung pada posisi merata dengannya. kadangkala baginda juga membaca: “Subbuhun qudduus Rabbul malaikati war ruh” Petunjuk Nabi  Saat Bangun Dari Rukuk 6 HR Muslim . juga untuk melengkapi kekurangan kerana bilangan rakaat yang ada padanya.Upaya Menggali Sunnah . AlInsan. • Baginda berdiri lebih panjang pada rakaat pertama berbanding rakaat kedua dan memanjangkan berdiri dalam solat fajar berbanding semua solat. baginda tidak mendirikan dan merendahkan kepala. Al-Insyiqaq. Pada saat solat Eid (hari raya) biasanya baginda membaca surah Qaf. seiring membentangkan. kerana bacaan pada waktu solat subuh disaksikan. Al-A’la dan Al-Ghasyiah.

• Saat sesudah tegak berdiri baginda mengucapkan: “Rabbana wa lakal hamdu” atau “ Rabbana lakal hamdu” iktidal atau “Allahumma rabbana lakal hamdu”. Engkaulah yang memiliki segala pujian dan kemuliaan (pujian) yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba dan kami semua sebagai hamba bagi-Mu. Maka perbutan ini tetap baginda lakukan sehingga baginda wafat. tiada seorang pun yang menghalangi apa-apa pun yang Engkau berikan dan tiada seorang pun yang mampu memberikan sesuatu yang Engkau halangi dan tidak berguna kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal soleh) hanya dariMu kemuliaan”. sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki. dan lebih dari tiga puluh rawi yang telah meriwayatkan bahawa baginda mengangkat tangan pada tiga keadaan.12 - • Baginda mengangkat kepala seraya mengucapkan: “Sami’allahu liman hamidah”7 sambil mengangkat kedua tangan baginda. • Termasuk petunjuk baginda memanjangkan seukuran panjang rukuk dan sujud baginda.Upaya Menggali Sunnah . 7 8 Muttafaq alaihi HR Muslim . Ya Allah bagiMulah segala pujian. bahkan adakalanya baginda membaca: “ َ ‫سمعَ الله ل ِمن حمد َهُ الل ّهُم رب ّنا ل َك الحمد ُ ملء السماوات‬ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ّ َ َ ّ ِ َ ْ َ ُ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ‫وَملء ا ْل َرض وَما ب َي ْن َهُما وَملء ما شئ ْت من شئ ب َعْد ُ أ َهْل‬ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ٍ َ َ َ َ ‫الث ّناء وَالمجدِ أ َحقّ ما قال ال ْعَب ْد ُ وَك ُل ّنا ل َك عَب ْد ُ ل َ مان ِعَ ل ِم‬ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ّ ‫8 أعْط َي ْت وَل َ معْط ِي ل ِما من َعْت وَل َ ي َن ْفعُ ذاال ْجد ّ من ْك الجد‬ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ “Allah mendengar bagi siapa yang memuji-Nya. Dan terdapat sepuluh riwayat yang telah disepakati yang tidak ada satu pun riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut. salah satunya adalah saat bangun dari rukuk.

baginda berdiri sehingga seseorang mengira bahawa baginda terlupa kerana begitu panjang berdirinya. kemudian sujud lalu duduk di antara dua sujud dalam masa yang panjang sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa. sebagaimana yang diterangkan di dalam Sahih Muslim dari Al-Barra’ bin Azib. • Baginda mendahulukan meletakkan kedua lutut. bahawa Nabi  “Apabila kamu bersujud maka letakkanlah tanganmu dan angkatlah kedua sikumu”. dan menjauhkan posisi kedua tangan dari kedua pinggang sambil merenggangkan kedua tangannya hingga menampakkan kedua ketiak baginda yang putih.13 - Terdapat juga bacaan lain selain doa ini seperti yang diriwaytkan oleh Muslim dan yang lainnya. • Saat sujud. seandainya seekor anak kambing yang kecil ingin melalui di bawahnya nescaya ia dapat melaluinya. • Disebutkan bahawa jika bangun dari rukuk. Petunjuk Tentang Cara Sujud Rasulullah  • Baginda membaca takbir lalu tunduk bersujud. adakalanya dengan tidak mengangkat kedua tangan. seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan adakalanya pula dengan mengangkat kedua tangan.Upaya Menggali Sunnah . Dan disebutkan oleh Muslim dari Anas radhiallahu anhu bahawa setelah mengucapkan “samiallahu liman hamidahu” baginda berdiri sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa. seperti yang disebutkan dalam riwayat Wa’il bin Hajar. seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. • Baginda meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu dan kedua telinganya. baginda meletakkan kening dan hidung di bumi (tempat bersujud). bersabda: telapak kedua . lalu meletakkan kedua tangan lalu kening dan hidung baginda.

baginda bangun dari sujud dengan mendahulukan mengangkat kepala sebelum kedua tangannya. • Baginda meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. kemudian duduk dengan posisi iftirasy.14 - • • Badan baginda lurus saat bersujud sementara ujung jari-jari kedua kaki baginda menghadap kiblat. • Di antara doa yang baginda ucapkan saat duduk antara dua sujud adalah: . • Saat bersujud baginda membaca: “Subhana Rabbiyal ‘a’la” dan baginda memerintahkan untuk membacanya dan membaca doadoa lain yang bersumber dari petunjuk Rasulullah . begitu juga siku (kedua) siku di atas (kedua) paha baginda.Upaya Menggali Sunnah . Dalam sahih Ibnu Hibban disebutkan bahawa apabila sedang rukuk baginda merenggangkan jari-jemari dan jika bersujud baginda merapatkan jari-jemarinya. sambil menggenggam dua jari dengan membuat sebuah lingkaran dan mengangkat satu jari (telunjuk). iaitu dengan merebahkan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya sambil mendirikan kaki sebelah kanan seperti yang dijelaskan dalam riwayat Nasa’i. • Baginda mengangkat kepala sambil membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Baginda memerintahkan seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa saat bersujud. Baginda membuka kedua telapak tangan dan jari-jarinya dan tidak merenggangkan antara keduanya dan tidak pula menggenggamnya. Demikianlah cara yang dijelaskan oleh Wa’il bin Hajar (di dalam hadis yang diriwayatkannya). dan bersabda: “Sesungguhnya doa (saat sujud) sangat layak untuk dikabulkan”. Petunjuk Nabi  Saat Duduk Antara Dua Sujud. baginda berdoa dengannya sambil menggerakkannya.

Petunjuk Nabi  Dalam Menyempurnakan Rakaat • Apabila sedang duduk untuk bertasyahhud baginda mengangkat jari telunjuknya. Wahai Tuhanku. • • Baginda bertopang di atas tanah dengan kedua tangannya Baginda tidak bangkit untuk berdiri kecuali setelah duduk sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat.Upaya Menggali Sunnah .15 - َ "‫ "ألل ّهُم اغْفر لي وارحمني واجب ُرني واهْدِني وارزقْني‬Atau ِْ ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ّ َ "‫"ربي اغْفرلي ربي اغْفرلي‬ ِ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِ ّ َ “Ya Allah ampunilah aku. Imam Nawawi mengatakan bahawa duduk tersebut hukumnya mustahabbah/digalakkan. ampunilah diriku”. Petunjuk Nabi  Ketika Bangkit Menuju Rakaat Selanjutnya. dan rahmatilah diriku. 9 HR. tutupilah kekurangan diriku. Tapi dalam riwayat hakim disebutkan tanpa mengulang-ulangi bacaan: ‫ ربي اغفرلي‬riwayat ini disahihkan oleh al-Dzahabi. Bukhari . Baginda meluruskan pandangan padanya dan membuka telapak tangan yang kiri dan meletakkannya di atas paha yang kiri. dengan tetap9. berikanlah petunjuk kepadaku dan curahkanlah rezeki padaku” atau membaca doa di atas yang ertinya: “Wahai Tuhanku ampunilah diriku. baginda tidak menegakkannya dan tidak pula menurunkannya dan mengerakkannya dengan gerakan yang ringan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Wa’il bin Hajar. duduk yang dimaksudkan di sini adalah duduk istirehat. ِ ْ ِ ْ ّ َ Dan petunjuk baginda tentang lamanya baginda duduk adalah sepanjang sujud sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan tentang bangun dari rukuk.

doa tersebut dilakukan setelah beribadah dengan bacaan-bacaan tadi bukan doa yang dibaca di akhir solat. sehingga riwayat yang menyebutkan bahawa baginda membaca seakan duduk di atas batu yang dipanaskan. • Berdoa setelah salam secara langsung bukan termasuk baginda dan tidak ada riwayat yang menyebutkan petunjuk bahawa baginda melakukannya. • Baginda memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan: . Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini sahih. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat dari Fudhalah bin Ubaid: ‫إ ِذا صلى أ َحد ُك ُم فَل ْي َب ْد َأ ْ ب ِحمدِ اللهِ والث ّناء عَل َي ْهِ ث ُم ل ْي ُصل على‬ ِ َ َ َ ّ َ ِ ّ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ‫الن ّب ِي صلى الله عَل َي ْهِ وَسل ّم ث ُم ل ْي َد ْعُ بما شاء‬ ّ َ َ ُ ّ َ ّ “Apabila salah seorang di antara kamu telah menyempurnakan solatnya maka hendaklah dia memulai dengan memuji-muji kepada Allah. akan tetapi jika seseorang telah selesai dari solatnya (dianjurkan) untuk membaca zikir-zikir yang telah disyariatkan setelah solat. Dianjurkan baginya untuk membaca selawat kepada Nabi. dan tidak ada satu selawat kepada diri dan keluarga baginda pada saat melaksanakan tasyahhud ini. baginda mengeluarkan kedua kakinya sambil menduduki kaki yang sebelah kiri dengan posisi tawarruk sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim. kemudian berselawatlah kepada Nabi Shallallahu ‘Alaih Wasallam. lalu barulah berdoa dengan doa yang dikehendakinya”. • Pada saat duduk tasyahhud untuk salam.Upaya Menggali Sunnah .16 - • pun Baginda sangat meringankan tasyahhud awal. Ini bererti. barulah membaca doa yang diinginkan.

• • Pada saat baginda bangkit menuju solat maka baginda menundukkan kepalanya.Upaya Menggali Sunnah . . berdoa untuk kemaslahatan suatu kaum atau demi kehancuran suatu kaum yang lain. Baginda kadangkala solat tanpa memakai sandal atau kadangkala juga memakai sandal. Bukhari. Dan perintah baginda melaksanakan solat tanpa memakai sandal untuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi. dan • ketika selesai menyempurnakan rakaat solat. apabila daku lupa maka ingatkanlah daku”10 Diriwayatkan dalam al-Sahihaini dari Abdullah bin Buhainah bahawa Nabi  bangkit dari solatnya pada rakaat kedua pada solat zohor dan baginda lupa melaksanakan tasyahhud (pertama).17 - ‫السل َم عَل َي ْك ُم ورحمة الله‬ ُ َ ْ َ ْ ِ ُ ّ َ (Hadis ini diriwayatkan oleh lima belas orang sahabat). • Baginda pernah qunut pada saat terjadinya bencana. Bahkan baginda pernah melaksanakan doa qunut selama sebulan secara berturut-turut dalam kelima-lima waktu solat fardhu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim. @@@Baginda pernah terlupa sehingga melakukan salam pada salah satu solat wajib di siang hari. Petunjuk Nabi  Dalam Sujud Sahwi. dia berkata: “Aku melihat Rasulullah  memberi salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga seakan-akan aku melihat pada sisi pipi baginda”. • Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Amir bin Saad dari bapanya. baginda bersujud dua kali (sujud sahwi) sebelum salam. iaitu zohor atau asar kemudian 10 HR. • Diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Sesungguhnya daku ini adalah manusia biasa daku adakalanya lupa seperti kamu lupa.

13 Muttafaq alaihi . Ahmad dengan sanad yang sahih. apabila terkumpul dua kelupaan. setelah salam dan takbir (setelah diingatkan) baginda kembali. Maka baginda Bilal untuk kembali iqamah memasuki lalu masjid dan memerintahkan • Suatu ketika baginda lima bangkit rakaat. Namun.18 - berbincang-bincang. lalu bersujud dua kali lalu salam. maka menyempurnakan solatnya satu rakaat bersama mereka kemudian salam. Bukhari HR.Upaya Menggali Sunnah . sementara solat yang tertinggal satu rakaat lagi.12 baginda melaksanakan solat dikatakan kepada baginda: “Apakah solat sudah ditambah?” Baginda bertanya kembali: “Apakah yang terjadi?” Para sahabat menjawab: “Tuan telah melaksanakan solat lima rakaat” Akhirnya. bangkit menyempurnakan satu rakaat bersama jemaah. iaitu penambahan dan kekurangan pada perbuatan dalam solat maka sujudnya dilakukan sebelum salam. dan segera Baginda dari menyempurnakannya lalu salam. maka Talhah bin Ubaidillah segera menghampiri baginda dan mengatakan: “Tuan telah melupakan satu rakaat” tegurnya. barulah baginda sujud dua kali berbincang-bincang saat akan bersujud mengucapkan sujud. 11 12 HR.11@@ • Suatu ketika baginda memberi salam lalu berganjak meninggalkan tempat solat. Imam Malik rahimahullah berkata: “Setiap kelupaan yang mengakibatkan kekurangan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. lalu para sahabat mengingatkan baginda. baginda sujud (sahwi) dua kali setelah melaksanakan salam. Dan setiap kelupaan yang menyebabkan penambahan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya dilaksanakan sesudah salam.13 • Suatu ketika baginda solat asar tiga rakaat kemudian baginda baginda keluar (menuju para sahabat) untuk memasuki rumahnya.

baginda duduk di tempat solatnya sehingga terbit matahari. jika seseorang lebih mengutamakan berhati-hati. • Adapun bacaan-bacan lain (selain yang disebutkan di atas) boleh dirujuk pada kitab-kitab yang membahas tentang beberapa . seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Mas’ud dari riwayat Mansur. Imam Ahmad berkata: Keraguan ada dalam dua sikap: Sikap yang lebih mengutamakan keyakinan dan sikap yang lebih memilih berhati-hati. sebagai pemilik keagungan dan kemuliaan” Lalu baginda segera menghadap ke arah makmum. Barangsiapa yang lebih mengutamakan keyakinannya (rasa yakin lebih dominan dalam dirinya) maka ia harus membuang keraguannya dan bersujud sahwi dua kali sebelum salam. Doa-Doa Setelah Solat • Setelah salam baginda beristighfar tiga kali. Apabila selesai solat fajar. Namun. kemudian mengucapkan: َ َ ِ ُ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ‫الل ّهُم أ َن ْت السل َم وَمن ْك السل َم ت َبارك ْت يا ذا ال ْجل َل‬ َ ّ ِ َ َ ْ ِ ‫وَال ِك ْرام‬ “Ya Allah Engkau Pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan Maha Suci Engkau. kerana keraguan yang lebih dominan maka ia bersujud setelah salam. Memejamkan Mata Di Dalam Solat • Tidak termasuk petunjuk Nabi  memejamkan mata saat melaksanakan solat. wahai Rabb.19 - • Keraguan Di dalam solat.Upaya Menggali Sunnah . adakalanya menghadap ke arah kanan dan adakalanya pula menghadap ke sebelah kiri. sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Mas’ud dan Anas dalam riwayat yang sahih. hal ini seperti yang diterangkan dalam riwayat Abu Said al-Khudri.

Baginda memposisikan sutrah untuk dirinya di hadapan alis baginda yang sebelah kanan atau sebelah kiri. sunat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Umar: “Aku menjaga dari Rasulullah  sepuluh rakaat (solat sunat rawatib): dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudahnya. Petunjuk Nabi  Dalam Sutrahnya • @@Baginda menjadikan antara dirinya dan sutrah (pembatas baginda memerintahkan orang yang solat agar pada saat solat) sepanjang jalan yang boleh dilewati seekor kambing. mendekatkan posisi dirinya dengan sutrah tersebut dan bukan menjauh darinya. maka baginda mengerjakan solat yang terlewatkan • tersebut setelah asar dan baginda senantiasa mengerjakannya (pada waktu tersebut pada saat terlewatkan)14 Umumnya. dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. bukan pada posisi depan (bahagian tengah) baginda. iaitu solat yang tidak mempunyai sebab-sebab tertentu dan baginda mengerjakannya di rumah. solat-solat sunat tersebut termasuk solat sunat mutlak.20 - wirid yang dibaca oleh Rasulullah  termasuk dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain. dua rakaat setelah isyak di rumahnya dan dua rakaat sebelum subuh”. sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Sahihaini (Kitab Bukhari-Muslim) bahawa 14 Mengqadha solat sunat rawatib yang tertinggal pada waktu-waktu yang dilarang adalah boleh baik bagi Nabi  atau bagi umatnya. . tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahawa baginda mengerjakannya di masjid. @@ Petunjuk Nabi  Pada Solat-Solat Sunat Rawatib • Baginda senantiasa mengerjakan sepuluh rakaat (solat-solat rawatib) pada saat hadir (tidak dalam perjalanan). Dan pada saat baginda terlewatkan dua rakaat sesudah zuhur. (Zaadul ma'ad 1/308). apatah lagi solat sunat maghrib. namun melaksanakan perbuatan tersebut secara berkesinambungan dibolehkan hanya bagi Nabi  saja.Upaya Menggali Sunnah . Begitu juga.

Sesungguhnya. Petunjuk Nabi  Dalam Mengerjakan Solat Malam.Upaya Menggali Sunnah . pengutamaan baginda untuk menekuni solat sunat sebelum fajar dan solat witir lebih besar berbanding solat sunat lainnya.21 - baginda • mengerjakan dua rakaat setelah solat jumaat di rumahnya. Dan jika tertidur atau sakit (sehingga tidak dapat melaksanakan solat malam) maka baginda melaksanakannya dua belas rakaat pada waktu siang. iaitu yang selalu dititikberatkan. sepuluh rakaat atau dua belas rakaat solat sunat rawatib dan sebelas atau tiga belas solat malam. Baginda menganjurkan untuk melaksanakan solat witir seperti disebutkan dalam sabdanya:”berwitirlah kamu sebelum tibanya waktu pagi”. Aisyah radhiallahu anha berkata: “Rasulullah  melaksanakan solat malam sepuluh rakaat 15 HR Muslim . • Nabi  tidak pernah meninggalkan solat malam baik pada saat mukim atau pada saat perjalanan. • Maka jumlah rakaat solat-solat baginda sehari semalam. kira-kira empat puluh rakaat. Maka seharusnyalah bagi seorang hamba untuk selalu menjaga solat-solat ini sehingga akhir hayatnya. dan melaksanakan solat malam tiga belas rakaat kerana ditambah dengan dua rakaat solat sunat fajar sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitabnya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tujuh belas rakaat solat fardhu. dan selebihnya adalah solat-solat sunat yang tidak termasuk rawatib. maka jumlahnya adalah empat puluh. Pada saat bersafar. Allah amat cepat mengabulkan permohonan dan segera membukakan pintu taubat bagi orang yang ingin mengetuk pintu tersebut baik siang atau malam empat puluh kali sehari semalam.15 • Baginda tidak melaksanakan solat malam lebih dari sebelas rakaat.

atau ketika mendengar ayam berkokok.22 - dan witir dengan satu rakaat lalu mendirikan solat sunat dua rakaat sebelum fajar. maka jumlahnya menjadi tiga belas rakaat”16 • Baginda juga pernah melakukan solat lapan rakaat dan witir tiga rakaat dan dua rakaat sebelum fajar. baginda bersabda: ‘Apabila salah seorang di antara kamu bangkit dari tidurnya maka hendaklah ia memulai solatnya dengan dua rakaat yang ringan”. Muslim HR. kemudian barulah baginda keluar untuk menunaikan solat subuh17. Dan baginda memerintahkan umatnya untuk mengerjakan hal tersebut. Petunjuk Nabi  Tentang Tatacara Solat Malam • Ketika bangun tidur baginda memulai dengan bersiwak lalu membaca doa bangun tidur. • Adakalanya baginda memutuskan bacaan wiridnya dan adakalanya pula menyambungnya dan inilah kebiasaan yang paling banyak dilakukan. kemudian dua rakaat.18 • Adakalanya baginda bangun ketika pertengahan malam. kemudian dua rakaat. kemudian dua rakaat. lalu berbaring sehingga muazzin datang. Muslim . Dalam sebuah riwayat diterangkan “Kemudian baginda solat dua rakaat. kemudian dua rakaat. kemudian barulah baginda melaksanakan witir. lalu bangkit dan membaca doa 16 17 dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas saat ia menginap di rumah HR. Kadangkala juga baginda terbangun Nabi . kemudian dua rakaat.Upaya Menggali Sunnah . Sebagaimana sesaat sebelum atau sesudahnya. Bukhari 18 HR. Baginda memutuskan wirid tersebut untuk beristirehat terlebih dahulu. lalu baginda bangkit dan mengerjakan solat dua rakaat yang ringan. sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu. lalu bersuci dan melaksanakan solat dua rakaat yang ringan sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim.

Upaya Menggali Sunnah . lalu mengerjakan solat witir lima rakaat sekaligus. dan jadikanlah di atasku cahaya dan dari sebelah bawahku cahaya dan berikanlah kepadaku cahaya” • Banyak sekali tuntunan baginda saat bangun malam. berwuduk.23 - bangun tidur seperti bacaan waktu pertama bangun. Ketika terbangun dari tidurnya baginda membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali Imran. pada penglihatanku cahaya. baginda memberi salam pada setiap dua rakaat dan melaksanakan witir satu rakaat. pada lisanku cahaya. Apabila azan solat telah dikumandangkan baginda segera menuju untuk mengerjakan solat sambil membaca: ‫الل ّهُم اجعَل في قَل ْبي ن ُوْرا وَفي ل ِساني ن ُوْرا واجعَل في‬ ِ َ ِ ْ ْ َ ً ِ ِ ْ ْ ّ ِ ً ‫سمعي ن ُوْرا واجعَل في ب َصري ن ُوْرا واجعَل من خل ْفي ن ُوْرا‬ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ْ َ ً ِ ْ ْ َ ً ً ِ َ ‫وَمن أ َمامي ن ُوْرا واجعَل من فَوْقي ن ُوْرا وَمن ت َحتي ن ُوْرا‬ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ً ً ْ ِ ْ ْ َ ً َ ‫الل ّهُم اعْط ِني ن ُوْرا‬ ِ ّ ً jadikanlah dalam pendengaranku cahaya. Muslim . dan membaca ayat (sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran) kemudian melakukan solat witir tiga rakaat. Dan yang lain seperti riwayat yang disebutkan oleh Aisyah bahawasanya baginda memulakan solatnya dengan dua rakaat yang ringan kemudian menyempurnakannya menjadi sebelas rakaat. jadikanlah 19 “Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. • • Baginda juga mengerjakan solat malam tiga belas rakaat Baginda menunaikan solat dengan lapan rakaat dan memberi salam pada setiap dua rakaatnya. baginda melakukan hal tersebut enam kali dan mendirikan solat pada setiap kali bangkit dari tidur setelah bersiwak. dari arah depanku cahaya. Muslim HR. dan tidak melakukan duduk tasyahhud kecuali pada rakaat yang terakhir20 19 20 HR. jadikanlah dari sebelah belakangku cahaya. di antaranya riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas.

Upaya Menggali Sunnah .Ahmad . memuji Allah dan membaca doa-doa (tertentu) pada rakaat tersebut. sapi dan kambing. lalu saat bacaan tersebut tinggal sedikit baginda bangkit berdiri. Kemudian barulah baginda solat dua rakaat secara duduk setelah salam21 • Baginda juga melaksanakan solat malam tersebut dengan tujuh seperti cara yang baginda lakukan pada saat rakaat mengerjakannya sembilan rakaat. lalu melaksanakan solat dua rakaat secara duduk. 21 22 HR. seperti unta. 3-Adakalanya. saat membaca surah baginda membacanya secara duduk. Baginda bangkit untuk melaksanakan rakaat kesembilan kemudian duduk dan bertasyahhud lalu salam.24 - • Baginda adakalanya mengerjakan solat sembilan rakaat. • Baginda juga melaksanakan solat malam dua rakaat-dua rakaat dan mengerjakan witir tiga rakaat sekaligus tanpa memisahkan tiga rakaat tersebut22 • Solat malam baginda dikerjakan dalam tiga cara: 1-Solat secara berdiri. Ketiga-tiga cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaih wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. dan inilah yang paling selalu dilakukan. lapan rakaat sekaligus. Muslim HR. lalu baginda bangkit dari duduknya (setelah sujud) pada rakaat kelapan setelah membaca bacaan tertentu. 2-Kadangkala baginda solat secara duduk dan rukuk dengan duduk pula. 3-Emas dan perak. Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat • Baginda mensyariatkan diwajibkan zakat pada empat jenis harta: 1-Hasil bumi dan tanaman 2-Haiwan ternakan.

Al-Nasa'i dengan sanad yang sahih . 3-Orang-orang mu’allaf yang diambil hatinya. Bukhari dan Muslim HR.7Orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 5-Penguruspengurus zakat. 8-Orang-orang yang berhutang. sallallahu wasallam yang secara langsung membahagi-bahagikan zakat tersebut kepada lapan kategori masyarakat. Jika seorang yang menerima bahagian zakat tersebut tidak memerlukannya dan tidak pula (pembahagian tersebut) mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin maka ia tidak berhak mendapatkan bahagian dari zakat tersebut. maka baginda segera memberikannya seraya mengingatkan bahawa zakat tersebut tidak berhak diterima oleh seorang yang berkemampuan berpenghasilan. di antara doa yang baginda ucapkan: dan orang yang kuat bekerja lagi َ ْ َ ّ ‫52الل ّهُم بارِك في ْهِ وَفي إ ِب ِل ِه‬ ِ ِ 23 24 HR. • Nabi dimaksud ‘alaih terpendam di perut bumi yang ditemukan oleh seseorang23.25 - 4-Harta perniagaan • • Diwajibkan sekali dalam setahun Rikaz (harta karun) Yang wajib dikeluarkan dengan seperlimanya rikaz adalah tanpa harta dipersyaratkan keberadaan harta tersebut satu tahun di dalam pemilikannya. dan jika didatangi oleh seseorang yang belum diketahui keadaannya lalu meminta kepadanya bahagian zakat. 2-Orang-orang miskin. • Di antara petunjuknya adalah jika baginda mengetahui bahawa seseorang berhak menerima zakat maka baginda segera memberikannya. 6-Orang-orang yang berperang di jalan Allah. 4-Untuk memerdekakan budak. iaitu: 1-Orang fakir.Upaya Menggali Sunnah . sebagaimana yang disebutkan di dalam surah AtTaubah ayat ke-60.24 • Baginda berdoa bagi orang yang datang kepadanya dengan membawa harta zakatnya. Abu Dawud dengan sanad yang sahih 25 HR.

besar. Bukhari dan Muslim HR. lelaki. tepung.Upaya Menggali Sunnah . berupa satu sha’ dari kurma. sehingga 26 27 HR. dan bersedekah adalah perbuatan yang paling dicintainya. dan keju. Petunjuk Nabi  Dalam Mengeluarkan Sedekah • Baginda adalah orang yang paling banyak bersedekah dengan apa yang dimilikinya. Tidaklah baginda diminta sesuatu oleh seseorang kecuali diberikannya baik sedikit atau banyak. perempuan orang yang merdeka dan hamba sahaya. • 27 Termasuk petunjuk Nabi  adalah mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum solat Aidilfitri. Bukhari dan Muslim 28 HR. juga tidak memerintahkan untuk membahaginya kepada mereka. serta tuntunan ini tidak pula dikerjakan oleh seorang sahabat pun sepeninggalan baginda.26 - (Ya Allah berikanlah keberkatan pada harta yang dizakatkan tersebut dan keberkatan pada untanya” Dan adakalanya pula baginda mengatakan: 26 ِ‫عل َي ْيه‬ ‫َ ي‬ ّ َ ّ ُ ‫( ال ّه يم ص يل‬Ya Allah berikanlah keampunan dan curahkanlah rahmat baginya). baginda tidak pernah menganggap banyak setiap apa yang disedekahkan dan tidak pula menganggapnya sedikit dan membuatnya kerana Allah. Dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah  memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan solat Aidilfitri”28 • Baginda tidak memberikan zakat fitrah kecuali kepada orangorang yang miskin bukan kepada lapan kategori yang difirmankan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Bukhari dan Muslim . Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat Fitrah • Rasulullah  telah mewajibkannya ke atas setiap muslim termasuk orang yang menjadi tanggungannya ialah baik yang kecil.

membaca Al-Quran.Ahmad dengan sanad yang kuat. . dan beriktikaf. jika tidak ada maka dengan ruthab (kurma yang baru matang). baginda adalah orang paling dermawan dan puncak kedermawanan baginda tampak pada bulan ramadhan.31 • • Pada bulan ramadhan puasa baginda sebelum memperbanyak bersedekah. baginda juga menerima hadiah dan membalasnya dengan nilai yang lebih banyak dan berlipat.Upaya Menggali Sunnah .32 29 30 HR. berzikir.30 Baginda juga pernah membeli suatu barang lalu memberikan wang yang melebihi harganya. solat. Petunjuk Nabi  Di Bulan Ramadhan • Di antara petunjuk baginda (pada bulan ramadhan) adalah memperbanyakkan berbagai-bagai ibadah. • Baginda menyeru untuk berbuat ihsan.27 - kegembiraan baginda untuk memberikan sedekah lebih besar dari kesenangan orang yang menerima sedekah tersebut. namun jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air. Bukhari 31 HR. hidangan berbuka puasa baginda ialah beberapa biji kurma. Bukhari HR. • Baginda mempelbagaikan cara dalam memberikan hadiah dan pemberian. bersedekah dan berbuat yang maaruf dan menganjurkan untuk memperbanyak sedekah serta menyeru umatnya kepada yang baik dari segi perkataan juga perbuatan. Baginda berbuka melakukan solat maghrib.29 • • Baginda kadangkala meminjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan yang lebih besar atau lebih baik dan lebih banyak. adakalanya berupa sedekah. atau hadiah dan adakalanya pula dengan membeli barang lalu memberikan barang dan harganya kepada si penjual. Bukhari dan Muslim 32 HR.

• Di antara petunjuk baginda ialah saat waktu fajar telah datang sementara baginda masih dalam keadaan berjunub selepas mendatangi isteri adalah baginda mandi setelah fajar dan tetap berpuasa. HR. Ahmad dengan sanad yang sahih.34 • • • Baginda kadangkala mencium isterinya semasa sedang berpuasa pada bulan Ramadhan. saat itu baginda kadangkala berpuasa dan adakalanya pula tidak berpuasa. hanya kerana-Mulah aku berpuasa. Abu Dawud.28 - • Diriwayatkan bahawa di antara doa yang baginda ucapkan saat berbuka adalah: َ ُْ ْ َ ْ َ َ “‫(”الل ّهُم ل َك صمت وَعلى رِزقِك أ َفْط َرت‬Ya ُ ْ ُ َ ّ Allah. dan tidak pula berpuasa dalam bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Syaaban. telah basah urat-urat dan pahala telah ditetapkan insyaAllah” • Rasulullah  pernah melakukan safar pada bulan ramadhan. dan dengan rezekiMulah aku berbuka puasa”33 • Setelah berbuka baginda mengucapkan: “‫”ذ َهَب الظ ّمأ ُ واب ْت َل ّت ال ْعُروْقُ وَث َب َت ا ْل َج ـر إ ِن ش ـاء اللييه‬ َ ‫ْ ُ ْ ـ‬ ِ َ ُ َ ُ َ َ (Hilanglah rasa dahaga.35 Baginda juga bersiwak semasa berpuasa. Baginda pernah menuangkan air di atas kepala baginda saat berpuasa kerana kehausan atau kepanasan. Bukhari dan Muslim 36 HR. dan memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk memilih antara kedua perkara tersebut. Bukhari dan Muslim . HR.36 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Puasa Sunat • Baginda tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. 37 HR. Bukhari dan Muslim 35 HR.37 • 33 34 Baginda tidak menjalani bulan apa pun kecuali berpuasa padanya.Upaya Menggali Sunnah .

Bukhari 45 HR. maka baginda menjawab: “Daku akan berpuasa hari ini”. Muslim. Ahmad 41 HR.40 Baginda tidak pernah meninggalkan puasa Asy-Syura. 42 HR. Jika mereka mengatakan: “Tidak ada”. jika dikehendakinya maka baginda memakannya dan jika tidak maka baginda meninggalkannya.45 Petunjuk Nabi  Dalam Menghadapi Hidangan • Baginda tidak menolak makanan yang sudah ada dan tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada. Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang Hasan. Muslim. Bukhari dan Muslim . Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih HR. Maka baginda memulakan niat puasa sunat pada siang harinya.42 • • • Kadangkala baginda berniat puasa sunat lalu membatalkan puasanya.44 antara petunjuk mengkhususkan hari jumaatnya dengan berpuasa baik secara perbuatan atau pun anjuran perkataan. Ahmad. puasa pada sepuluh hari (pertama) bulan zulhijjah.38 Baginda berpuasa tiga hari pada setiap bulan.39 tanpa menghiraukan pada bulan apakah ia melaksanakannya. puasa tiga hari pada setiap bulan dan dua rakaat solat fajar.41 • • Di antara petunjuk baginda adalah tidak berpuasa pada hari Arafah sewaktu berada di Arafah Kadangkala baginda menghampiri keluarga baginda dan bertanya: “Apakah kamu mempunyai makanan?”.29 - • • • Baginda menjaga puasa pada hari isnin dan khamis. Baginda tidak pernah sedikit pun mencela sesuatu makanan.Upaya Menggali Sunnah . 38 39 HR.43 Apabila Di baginda mengunjungi baginda suatu adalah kaum baginda maka tidak baginda senang menyempurnakan puasanya dan tidak berbuka. 40 HR. 43 HR. 44 HR.

Petunjuk Nabi  Semasa Minum • Sebahagian besar cara minum baginda dilakukan dengan cara duduk. posisi bertekuk di atas kedua lutut baginda dan meletakkan bagian bawah kaki kiri di atas bahagian luar kaki • Baginda selalu menyebut nama Allah di awal makan dan memujiNya ketika selesai. iaitu sewaktu mendatangi telaga zamzam sementara orang-orang berkerumun untuk mengambil air darinya. 46 47 HR. • • Baginda pernah makan dengan cara duduk di atas punggung dan mendirikan kedua betisnya. dan itulah bentuk hidangan baginda. Diriwayatkan bahawa baginda (pada saat makan) pernah duduk dengan kanan. bahkan baginda melarang minum secara berdiri.Upaya Menggali Sunnah . 2-Bersila 3-Bersandar dengan salah satu tangan dan makan dengan tangan lainnya. Lalu menyantapnya dengan tiga jari dan mengisap jari tersebut setelah selesai. dan berbaring tersebut wujud dalam tiga posisi iaitu: 1-Berbaring di atas pinggang.47 Pendapat yang benar dalam masalah ini ialah baginda melarang minum secara berdiri dan boleh berlaku semasa situasi tertentu menghalangi seseorang untuk duduk. baginda pernah minum secara berdiri kerana ada halangan. Muslim HR. Dan ketiga cara ini adalah tercela.30 - • Sebahagian besar makanan baginda dihamparkan di atas tanah pada sebuah talam. Akhirnya baginda meraih timba dan minum secara berdiri. Bukhari .46 • Baginda tidak makan dengan posisi berbaring.

• Di bawah ini kami sebutkan beberapa contoh zikir/doa yang baginda ucapkan dalam situasi yang berbeza: Doa Sewaktu Memakai Pakaian Sewaktu memakai suatu pakaian yang baru. hadis hasan.Upaya Menggali Sunnah . Muslim 50 HR. baju atau selendang. sama ada dengan berdiri. kemudian kembali meneguk minuman tersebut. berbaring dan saat berjalan kaki. Bukhari 51 HR. saat dalam perjalanan atau saat berhenti. hanya Engkaulah yang “Ya memberikanku pakaian. Bukhari HR.48 • Baginda bernafas sebanyak tiga kali semasa meneguk suatu minuman. juga saat bermusafir atau saat tidak bermusafir. Zikir Nabi  bersamaan dengan hembusan nafas-nafasnya.31 - • Setelah meneguk minuman. duduk. • Baginda melarang meneguk minuman dari mulut bejana secara terus dengan satu tegukan.50 Petunjuk Nabi  Dalam Berzikir • • Baginda selalu berzikir kepada Allah  dalam semua keadaan dan situasi. berada di atas kenderaan. maka baginda menyebut pakaian tersebut dengan namanya yang dikenal seperti serban. aku memohon kebaikan pakaian tersebut 48 49 HR. Turmudzi.49 Caranya ialah dengan menjauhkan bejana/mangkuk minuman tersebut dari mulut baginda lalu bernafas di luarnya. kemudian berdoa: َ َ ّ َّ ‫ا َللهُم ل َك ا ْلحمد ُ أ َنـت ك َسـوْت َن ِي ْهِ أ َسـأ َل ُك خيـرهُ وَخيـر مـا‬ ‫َ ْ َ َـ‬ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ 51 َ ‫صن ِعَ ل َه وَأ َعُوْذ ُب ِك من شرهِ وشر ما صن ِعَ له‬ ُ ُ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ْ ِ َ Allah. . segala puji bagiMu. maka baginda memberikan sisa minuman tersebut kepada orang yang duduk di sebelah kanannya sekalipun orang yang di sebelah kirinya lebih dewasa.

akan tetapi baginda pergi kepada mereka setelah keluarga baginda mengetahui bahawa baginda akan datang. kadangkala baginda akan bertanya: Apakah kamu mempunyai hidangan makan siang?53 Adakalanya baginda berdiam diri sehinggalah dihidangkan di hadapannya makanan yang seadanya. Muslim . HR. 52 53 Hadis hasan. dan aku berlindung denganMu dari keburukannya dan keburukan apa yang timbul kerananya” Dan diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Barangsiapa yang memakai suatu pakaian kemudian mengucapkan: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َساني هَذا وَرزقَن ِي ْهِ من غَي ْرِ ح ـوْل منـّـي‬ ِ َ ِ ٍ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ”‫وَل َ قُوّةٍ غُفر ل َه ما ت َقد ّم من ذ َن ْب ِه‬ ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ “Segala puji bagi Allah yang telah memakaikanku pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku” Maka ia akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukakannya”52 • Telah tetap sebuah riwayat bahawa Nabi .Upaya Menggali Sunnah . baginda mengucapkan salam kepada mereka dan memulakan dengan pertanyaan atau bertanya tentang keadaan mereka. bahawasanya baginda berkata kepada Ummu Khalid saat baginda memberikannya sebuah pakaian yang baru: ‫أ َبلي وَأ َخل ِقي ث ُم أ َب ْلي وَأ َخل ِقي مرت َي ْن‬ ِ ّ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ّ َ waktu yang lama sampai rosak. "(Pakailah rosak)". pakaian dalam kemudian pakailah pakaian ini dalam waktu yang lama sampai Petunjuk Nabi  Sewaktu Memasuki Rumah • Baginda tidak pernah mendatangi keluarganya secara meluru untuk mencari kelemahan mereka.32 - dan kebaikan yang ditimbulkannya.

Muslim HR. lalu َ ْ َ ْ ‫أ َش ـهَد ُ أ َن ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَح ـد َهُ ل َ ش ـرِي ْك ل َـه وَأ َش ـهَد ُ أ َن‬ ّ ْ ُ ْ ُ َ ِ ‫محمدا عَب ْـد ُهُ وَرسـوْل ُه فُت ِحـت ل َـه أ َب ْـواب ال ْجن ّـةِ الث ّمان ِي َـة‬ ِ َ ُ َ ً ّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ‫ي َد ْخل أ َي ُّها شاء‬ “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya”. baginda mengucapkan: ‫اللهُم إ َني أ َعُوْذ ُب ِك من الخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin lelaki dan jin perempuan) • • Disebutkan bahawa seorang lelaki mengucapkan salam kepada baginda saat buang air kecil namun baginda tidak menjawabnya54 Baginda tidak menghadap ke arah kiblat sewaktu membuang air kecil ataupun semasa membuang air besar bahkan melarang perbuatan tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih dan hasan. • Sewaktu keluar dari tandas baginda mengucapkan: ‫غ ُفران َـك‬ َ ‫ْ َ ـ‬ (KeampunanMu) Petunjuk Nabi  Tentang Doa Berwudhuk • Disebutkan bahawa baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat air untuk berwudhuk lalu berkata kepada para sahabat: “Berwudhuklah dengan menyebut nama Allah”55 • Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa baginda bersabda: “Barangsiapa berdoa:@ yang menyempurnakan wuduk kemudian. Maka akan dibukakan baginya 54 55 HR.Upaya Menggali Sunnah .33 - Petunjuk Nabi  Saat Memasuki Tandas/Bilik Air • Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa saat Nabi  memasuki tandas. . yang tiada sekutu bagiNya. Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih.

Upaya Menggali Sunnah

- 34 -

lapan pintu syurga dan masuk melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya”56 Dan Tirmizi menambahkan doa tersebut setelah menyebutkan syahahadataini (dua syahadat):

‫اللهُم اجعَل ْني من الت ّوّابي ْن واجعَل ْني من ال ْمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ّ ّ ُ َ َ ِ َ ِ
((Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang bersuci)) dan tambahan ini adalah sahih. Petunjuk Nabi  Dalam Berdoa Semasa Azan Dan Selepasnya • Dalam masalah ini baginda mensyariatkan kepada umatnya lima bahagian: 1- Orang yang sedang mendengarkan azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh mu’azin kecuali pada kalimat: Dalam riwayat yang sahih

ْ َ َ ّ َ ‫ حي علي الفل َح‬dan ‫حي على الصل َة‬ ِ ّ ْ َ َ ّ َ ِ َ َ َ ‫: ل َحوْل وَل َ قُوّةَ إ ِل ّ بالله‬mengucapakan ِ ِ

disebutkan bahawa orang yang mendengarnya agar

2-Dan juga mengatakan:

ُ ‫ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَأ َن محم ـدا رس ـوْل الل ـه‬ ِ ُ َ ً ّ َ ُ ّ َ َ ِ ً ‫وَب ِا ْل ِسل َم ِ دِي ْنا وَب ِمحمدٍ رسوْل‬ ً ُ َ ّ َ ُ ْ

ْ َ ‫وَ أ َنا أ َش ـهَد ُ أ َن‬ ْ ‫رضي ْت باللهِ ربا‬ ّ َ ِ ُ ِ َ

Baginda bersabda: “Barang siapa yang membacanya nescaya Allah akan mengampuni dosanya”.57 3-Mengucapkan selawat Ibrahimyah kepada Nabi  setelah menjawab azan.. 4-Setelah berselawat kepada Nabi hendaklah mengucapkan:

56 57

HR. Bukhari dan Muslim HR. Muslim

Upaya Menggali Sunnah

- 35 -

َ ٍ‫الل ّهُم رب هذِهِ الد ّعْوَةِ التامةِ والصل َةِ ال ْقائ ِمةِ آت محمد‬ ّ َ ّ ّ َ ُ ِ َ َ ّ َ ّ ّ 58 ‫الوَسي ْل َة وال ْفضي ْل َة واب ْعَث ْه مقاما محموْدا ال ّذي وَعَد ْت َه‬ ِ ً ُ ْ َ ً َ َ ُ ُ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ
“Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini, dan solat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan kemuliaan dan bangkitkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan”. 4-Lalu baginda berdoa untuk dirinya untuk mendapat kurnia Allah, kerana doa pada waktu itu adalah mustajab.59 Petunjuk Nabi  Saat Bersin • Di antara petunjuk baginda sewaktu bersin ialah meletakkan tangan atau pakaiannya pada mulutnya dan melemahkan atau merendahkan suara bersinnya.60 • • Baginda tidak mendoakan orang yang tidak memuji Allah setelah bersin. Digalakkan berdoa bagi penyembuhan seseorang yang bersinnya melebihi tiga kali, dan tidak digalakkan mengingatkan orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, oleh kerana jika hal tersebut sunnah nescaya Nabi  adalah orang yang paling mengambil mengajarkan tersebut. Petunjuk Nabi  Mengenai Doa Makan • Sewaktu meletakkan tangan di atas makanan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسييم ِ اللييه‬Baginda memerintahkan orang yang ِ ْ makan agar membaca basmalah, baginda memerintahkan bahawa berat dan dan lebih utama mengerjakannya umatnya atau menunjukkan kepada tuntunan

58 59

HR. Bukhari HR. Abu Daud dengan sanad yang hasan. 60 HR. Abu Daud dengan sanad hasan

Upaya Menggali Sunnah

- 36 -

barangsiapa yang lupa membacanya pada awal makan maka hendaklah ia mengucapkan: ِ • •

َ ِ َ ِ‫ب ِسم اللهِ في أوّل ِهِ وآخرِه‬ ِ ْ

61

(Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya). Semasa makanan tersebut diangkat dari hadapannya baginda mengucapkan:

َ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ حمدا ك َث ِي ْرا ط َي ّبـًـا مبارك ـا ً فِي ْـهِ غَي ْـر مك ْف ـي وَل‬ ً ْ َ ْ َ ّ ِ َ َ َ َ ُ ً ّ َ ّ ‫موَد ّع وَل َ مست َغْنى عَن ْه رب ّنا عَز وَجل‬ ٍ ْ ُ َ َ ُ ٍ ُ
“Segala puji bagi Allah, pujian yang berlimpah lagi baik dan berkat yang sentiasa diperlukan dan tidak dapat ditingalkan wahai Rabb kami”62 Imam Bukhari menyebutkan dalam satu riwayatnya:

‫( ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َفانا وآوانا‬Segala puji Bagi Allah yang telah َ َ َ َ َ ِ ْ َ
mencukupkan dan melindungi kita) Petunjuk Nabi  Saat Menghadap Hidangan • • • • Kadangkala baginda mengucapkan: Sepertinya saya jijik dengan makanan ini dan tidak selera terhadapnya”63 Kadangkala baginda memuji sesuatu hidangan untuk menghibur dan menyejukkan hati orang yang menghidangkannya. Jika sesuatu makanan dihidangkan sementara baginda sedang berpuasa, maka baginda mengatakan: Saya sedang berpuasa.64 Semasa baginda diundang untuk sebuah jamuan lalu diikuti oleh seseorang, maka baginda memberitahukan tuan rumah dengan mengatakan: “Orang ini mengikuti kami, jika kamu menerimanya maka izinkanlah dia masuk bersama kami, namun jika ditolak dia bolehlah kembali pulang”65
61 62

HR. Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. HR. Bukhari. 63 HR. Bukhari 64 HR. Bukhari 65 HR. Bukhari

• Baginda memerintahkan makan dengan tangan kanan dan melarang memakan dengan tangan kiri dan mengingatkan: “Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya”68 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Sewaktu Bersafar Dan Adab-Adabnya. orang badwi atau pendatang. orang merdeka atau hamba sahaya.Upaya Menggali Sunnah .أ َك ْب َر‬lalu membaca: ُ َ ‫سب ْحان ال ّذي سخـر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ Kemudian membaca: َ ‫الل ّهُم إ ِنا ن َسأ َل ُك في سفرِنا هذا وما َ ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْن وَإ ِنا‬ ْ ُ ُ ّ ّ َ َ َ ِ َ ْ ّ ّ َ َ َ ‫إ ِلى رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ َ Kemudian berkata: َ ‫الل ّهُم إ ِنـّـا ن َسـأ َل ُك فِـي سـفرِنا هـذا الب ِـر والت ّقــوى وَمـن‬ ‫َ ـ‬ َ َ َ ْ ّ َ ِ َ ْ َ ّ ْ َ َ ‫ال ْعَمل ما ت َرضى الل ّهُم هَوّن عَل َي ْنا سفـرنا ه ـذا واط ْوِعَنـّـا‬ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َ َ ‫ب ُعْد َهُ الل ّهُم أ َن ْت الصاحب في السفرِ وال ْخل ِي ْفة في ا ْل َهــل‬ ِ ُ َ َ َ َ ّ ِ ُ ِ ّ َ ّ ِ ْ 66 67 HR. Muslim.37 - • • • Baginda bercakap-cakap sewaktu makan66 Baginda menghidangkan makanan berulang kali kepada para tetamu seperti yang dilakukan oleh para dermawan. . Bukhari HR.67. Baginda tidak segan untuk makan bersama sesiapa pun baik kecil. Bukhari 68 HR. Semasa menunggang kenderaannya baginda mengucapkan ‫الله‬ ُ َ ‫ . besar.

Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini untuk kami. dari pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang buruk dalam harta dan keluarga” saat kembali pulang ia mengucapkan: ‫آي ِب ُوْن تائ ِب ُوْن عاب ِد ُوْن ل ِرب ّنا حامد ُوْن‬ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ (Kami kembali dengan bertaubat. Allah Maha Besar . Muslim HR. Turmuzi .Upaya Menggali Sunnah . ‫الله‬ ِ َ ُ 3 ‫أ َك ْب َر‬x. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kepenatan dalam berpergian. Allah Maha Besar.38 - َ َ ‫الل ّهُم إ ِني أ َعـ ـوْذ ُب ِك م ـن وَعْثـَـاء السفـ ـرِ وَكآب َـةِ المن ْظـ ـر‬ َ ّ ِ ُ ّ ّ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ‫وَسوْء ال ْمن ْقل َب في المال وَا ْل َهْل‬ ِ ِ َ ُ ِ ُ ِ ِ َ ْ Allah Maha Besar. ya Allah permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah Engkaulah pendampingku dalam berpergian dan yang menguruskan keluarga(ku). dan 3 ُ َ َ ُ َ ِ ‫ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت سب ْحان َك إ ِني ك ُن ْـت م ـن الظ ّل ِمي ْـن س ـب ْحان َك‬ ّ َ َ ُ َ َ ِ َ ِ ُ ‫إ ِني ظ َل َمت ن َفسي فاغْفرلي إ ِن ّه ل َ ي َغْفر الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َن ْت‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ّ َ َ ُ ُ ِ 70 ‫سب ْحان الله‬x kemudian mengucapkan: ِ َ َ ُ (Tiada Tuhan kecuali Engkau Maha Suci DiriMu. tetap beribadah dan selalu memuji kepada rabb kami) 69 • Semasa meletakkan kakinya pelana unta untuk menunggang kenderaan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسم ِ الليه‬kemudian sewaktu ِ ْ tegak di atas kenderaan baginda mengucapkan: 3 ‫ا َل ْحمدُ لله‬x. Maha suci DiriMu sesungguhnya 69 70 HR. sedang kami sebelumnya tidak mampu. dan Ya Allah! dalam Sesungguhnya kami memohon kebaikan takwa bepergian ini. Dan seseungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari kiamat). sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai.

أ َعُوْذ ُ ب ِك َل ِمات اللهِ التامات من شر ما خل َق‬ ِ َ َ َ َ ّ َ ْ ِ ِ َ ّ (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya) • Barang siapa yang mengucapkan doa ini. Bukhari 74 HR. Baginda memeluk orang yang baru datang dari safar dan menciumnya jika dia termasuk anggota keluarganya. Bukhari 76 HR.39 - aku • Pada telah masa menzalimi baginda diriku maka ampunilah para aku kerana untuk sesungguhya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) menghantar sahabatnya bermusafir baginda mengucapkan kepada salah seorang dari mereka: َ ‫أست َوْدِعُ الله دِي ْن َك وَأ َمان َت َك وَخوَاتي ْم عَملك‬ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ 71 َ (Aku menitipkan agamamu.72 Baginda tidak suka jika seseorang bermusafir bersendirian untuk berangkat pada waktu malam..76 71 72 HR.Upaya Menggali Sunnah .75 • • Baginda melarang seorang wanita muslimah bermusafir tanpa mahram. maka dia tidak akan dimudharatkan oleh sesuatu apa pun sehingga meninggalkan tempat tersebut74. Muslim 73 HR. Muslim 75 HR. amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah) • • • Pada saat baginda dan para sahabatnya mendaki cerun tinggi mereka bertakbir dan pada saat turun darinya mereka bertasbih. Tirmizi dengan sanad yang sahih HR. • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh demi mengambil kira terjadinya perlekehan terhadap kehormatan Al-Quran.73 Saat singgah di sebuah tempat baginda mengucapkan ‫. Muslim .

iaitu khutbatul hajah yang berbunyi: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ن َحمد ُهُ وَن َست َعِي ْن ُه وَنست َغْفـرهُ وَ ن َعُـوْذ ُ بـِـاللهِ مـن‬ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ ُ ِ ّ ِ ُ ‫شروْرِ أ َن ْفسنا وَسي ّئات أ َعْمال ِنا من ي َهْدِ اللـه فَل َ مضـل ل َـه‬ ِ َ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ‫وَمن ي ُضل ِل فَل َ هادِيَ ل َه وَأشهَد ُ أن ل َ إله إ ِل ّ اللـه وَأشـهَد‬ ْ َ ِ ُ ْ َ ‫أ َن محمدا عَب ْد ُهُ وَرسوْل ُه‬ ً ّ َ ُ ّ ُ ُ َ “Segala puji bagi Allah.77 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Dalam Urusan Nikah Disebutkan bahawa Nabi  mengajarkan para sahabat khutbah semasa sesuatu amalan-amalan ibadat tertentu. Muslim.Upaya Menggali Sunnah . QS. memohon pertolongan dan keampunan hanya kepadaNya. kemudian baginda membaca tiga ayat di bawah ini: ‫ياأ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقوْ الله حقّ ت ُقات ِهِ وَل َ ت َم ـوْت ُن إ ِل ّ وَأ َن ْت ُـم‬ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ّ ْ َ َ -78 ‫مسل ِموْن‬ َ ُ ْ ُ “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” 77 78 HR. kami memuji. barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri dan keburukan perilaku kami. Ali Imron: 102 . dan barang siapa yang disesatkan tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya).40 - • Semasa mendatangi sesuatu tempat semasa bersafar baginda akan mendatangi masjid lalu solat dua rakaat.

Upaya Menggali Sunnah .41 - َِ ‫يا أ َي ّها الناس ات ّقـوا رب ّك ُم ال ّذي خل َقك ُم من ن َف ـس واح ـد َة‬ ْ ْ ٍ ِ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ّ ‫وَخل َقَ من ْها زوْجها وَ ب َث من ْهُما رجال ً ك َث ِي ْرا وَن َِس ـاء وات ّق ـوا‬ َ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ً ‫َـ‬ ً ‫الله الـذي ت َسـاءل ُوْن بـهِ وَا ْل َرحـام إ ِن اللـه كـان عَل َي ْكـم‬ ِ ّ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ ُ ِ َ َ َ ‫رقَِي ْبا‬ ً َ 79 “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Al-Nisa': 1 QS. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. • Baginda berdoa bagi orang yang bernikah dengan mengatakan: َ َ َ َ ُ َ َ َ ‫بارك الله ل َك وَبارك عَل َي ْك وَجمعَ ب َي ْن َك ُما في خي ْر‬ ِ َ َ َ َ ٍ َ “Semoga Allah memberikan berkat bagimu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan” 79 80 QS. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” ‫يا أ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقـوا الله وَقُوْل ُـوا قَـوْل ً سـدِي ْدا ي ُصـل ِح‬ ْ ْ ً َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ‫ل َكــم أ َعْمــال َك ُم ِ وَي َغْفـــر ل َكــم ذ ُنــوْب َك ُم وَمــن ي ُطـــع اللــه‬ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ 80 ‫وَرسوْل َه فَقـد ْ فاز فَوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ُ َ ً َ َ ً “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar nescaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” Hadis tentang khutbatul hajah ini diriwayatkan oleh Turmudzi dan yang lainnya dan termasuk hadis hasan. dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Al-Ahzab: 70-71 . Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain.

83.Upaya Menggali Sunnah . Namun. Turmudzi dengan derajat hasan HR. Petunjuk Nabi  Dalam Menyingkapi Mimpi • Diriwayatkan bahawa Nabi  ada menceritakan bahawa mimpi yang baik adalah dari Allah dan mimpi yang buruk adalah dari syaitan.42 - Petunjuk • Nabi  Semasa Melihat Bencana (Bala) Yang Menimpa Seseorang Telah ada riwayat bahawa semasa baginda bersabda: Tidaklah seseorang melihat seorang yang cacat kemudian berkata: َ َ َِ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي عافاني مما اب ْت َل َك ب ِهِ وَفَضل َني عَلى ك َث ِي ْر‬ ِ ّ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ٍ ً ‫ممن خل َقَ ت َفضي ْل‬ َ ْ ّ ِ ِ ْ “Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan saya dari apa yang menimpa dirimu dan memberikan kelebihan bagiku dari banyak mahluk yang telah diciptakanNya dengan kelebihan yang banyak”81 Bala dalam konotasi agama adalah melakukan maksiat dan dari segi duniawi adalah segala sesuatu yang boleh menyebabkan lalai dalam beribadah atau penyakit dan penderitaan yang menimpa. Lalu janganlah dia menceritakan mimpinya tersebut kepada sesiapa pun. Bilamana@ seseorang melakukan hal tersebut maka mimpi buruk 81 82 HR. Bukhari 83 HR. maka barangsiapa yang bermimpi melihat sesuatu yang dibencinya maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali lalu berlindunglah daripada godaan syaitan nescaya ia tidak akan memudaratkannya. jika ia bermimpi melihat sesuatu yang baik maka hendaklah ia bergembira dengannya dan janganlah menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya”82Dan @baginda memerintahkan orang yang bermimpi buruk agar mengubah posisi tubuh dari keadaan sebelumnya. Muslim .

@ Baginda bersabda: “Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada seseorang lalu berkata kepada orang yang berbuat tersebut: “" َ َ َ ‫ جزاك الله خي ْرا‬Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang ً َ ُ lebih baik” maka seseungguhnya ia telah sempurna dalam memujinya.Upaya Menggali Sunnah . Abu Daud dengan sanad yang hasan . 84 84 HR. atau berbaring jika seseorang itu sedang marah dalam keadaan duduk dan berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk.43 - tersebut • tidak akan memudharatkannya bahkan menolak keburukannya. Disebutkan bahawa baginda bertanya kepada seorang yang bermimpi “Apakah • sebelum mimpimu orang tersebut Jika menceritakan baik barulah mimpinya: baginda baik?” menafsirkannya. Di antara petunjuk baginda adalah memadamkan api amarah dengan berwudhuk dan segera duduk jika seseorang itu marah semasa keadaan berdiri. • • @Baginda berdoa bagi orang yang mendekat kepada dirinya dengan doa yang menyenangkan dan pantas. Maka Rasulullah  menjawab: “Itu adalah doa untuk menghapuskan apa-apa yang terjadi selama di dalam majlis”. • Sebelum bangkit dari sesuatu majlis baginda mengucapkan: َ َ ُ َْ ‫ســب ْحان َك الل ّهـــم وَب ِحــدِك أ َشهـــد ُ أ َن ل َ إلــه إ ِل ّ أ َنــت‬ ْ َ ْ َ ِ ّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِ ْ ‫أ َست َغْفرك وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ (Maha Suci Allah dan segala puji Bagi-Mu aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali diri-Mu aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu) seorang lelaki berkata kepada baginda: wahai Rasulullah sesungguhnya tuan telah mengatakan sesuatu yang tidak tuan ucapkan sebelumnya.

Bacaan baginda bersifat tartil. Al-Kafirun. Baginda mempunyai bacaan tetap yang selalu dibaca dan tidak pernah ditinggalkannya. • Baginda memanjangkan setiap huruf mad.44 - Petunjuk Nabi  Dalam Membaca Al-Quran • Disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasai bahawa Rasulullah  pada saat solat witir baginda membaca surah: Al-A’la. baginda memanjangkan kata: • ُ‫ ا َلرحمن‬dan ‫ال ّرحي ْم‬ ْ ّ ُ ِ َ baginda berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk pada permulaan bacaan. Ahmad .85 Bacaan baginda ayat demi ayat dan inilah yang paling utama. @Baginda membaca Al-Quran dengan berdiri. berbaring dalam keadaan berwudhuk atau berhadas dan tidak ada yang menghalangi baginda membaca al-Quran kecuali kalau baginda sedang junub. Al-Ikhlas. tidak membaca dengan berpotongpotong dan tidak pula tergesa-gesa namun bacaan baginda jelas huruf demi huruf. Baginda senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain sebagaimana • diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Abdullah bin Mas’ud. lalu semasa memberi salam baginda mengucapkan: ‫ سب ْحان المل ِك ال ْقدّوس‬sebanyak 3x (Maha Suci Allah Tuahan Yang ِ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ Maha Suci) di mana pada kali ketiga baginda memanjangkan dan mengangkat suaranya. duduk.@ • Baginda memperindah suaranya saat membaca al-Quran dan baginda mengingatkan: ‫ل َي ْس منا من ل َم ي َت َغـن بال ْقـرآن‬ ِ ْ ُ ِ ّ َ ْ ْ َ ّ ِ َ 85 HR. Dan Al-Daruquthuni menambahkan: ‫رب‬ ّ ‫(@ المل َئ ِك َة والروح‬Tuhan malaikat dan malaikat Ruh)@. َ ْ ِ ْ ّ َ ِ • • • • Baginda memotong bacaan dan berhenti pada setaiap ayat.Upaya Menggali Sunnah .

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam musnad Ahmad bin Hambal bahawa Nabi  saat mendapat urusan yang menyenangkan maka baginda tersungkur sujud sebagai rasa terima kasih kepada Allah . membentuknya dan membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya”88 • Kadangkala baginda membaca: َ ‫الل ّهُم احط ُط عَني ب ِها وِزرا واك ْت ُب لي ب ِها أ َجـرا واجعَل ْهـا‬ ِ ْ ّ ْ ْ ّ َ ْ َ ً ْ َ َ ً ْ َ َ ْ ْ ِ َ َ ‫لي عن ْد َك ب ِها ذ ُخـرا وَت َقب ّل َها مني ك َمـا ت َقب ّل ْت َهـا مـن عَبـدِك‬ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ً ْ َ ‫داوُد‬ َ 86 87 HR.Upaya Menggali Sunnah . Ahmad . Abu Dawud. 88 HR.45 - “Bukan dari golonganku orang yang tidak memperindah suaranya saat membaca al-Quran”86 • Rasulullah  bersabda: ‫زي ّن ُوا ال ْقـرآن ب ِأ َصوَاتك ُم‬ َ ْ ُ ْ ِ ْ ْ َ 87 “Hiasilah Al-Quran dengan suaramu” Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Sujud Syukur • Di antara petunjuk baginda dan para sahabatnya adalah sujud syukur waktu datangnya nikmat dan melaksanakan terhindar dari bencana. Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih. Petunjuk Nabi  Saat Melaksanakn Sujud Tilawah • Apabila melewati ayat-ayat sajdah (saat membaca Al-Quran) baginda akan bertakbir lalu bersujud dan membaca: ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ‫سجد َ وَجهِي لل ّذي خل َقه وَصوّرهُ وشـ ـقّ س ـمعَه وَبصـ ـره‬ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ‫بحـوْل ِهِ وَقـوّت ِه‬ ِ ِ “Bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya. Bukhari HR.

Bukhari dan Muslim .@ @Sebahagian isteri-isteri baginda adakalanya mengunjungi baginda sewaktu sedang beriktikaf. lalu semasa isteri baginda berganjak pergi maka baginda bangkit menyertainya dan hal itu terjadi pada waktu malam.46 - @“Ya Allah. Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Iktikaf • Baginda melakukan iktikaf pada sepuluh hari-hari terakhir pada saat baginda meninggalkannya maka baginda bulan Ramadhan sehinggalah Allah mewafatkan baginda. Suatu ketika.90 Semasa sedang melakukan iktikaf baginda tidak memasuki kecuali untuk memenuhi @kebutuhan yang rumah baginda • bersifat manusiawi. tulislah pahala bagiku dengannya.@ • Baginda tidak pernah bermesraan bersama isteri baginda selama beriktikaf baik dengan ciuman atau yang lainnya. HR. Petunjuk Nabi  Dalam Menyembelih Korban • Baginda tidak pernah meninggalkan perlaksanaan berkorban. Tirmizi.Upaya Menggali Sunnah . jadikanlah ia sebagai simpananku dan terimalah dia. baginda adalah dua ekor kambing kibas yang korban • disembelihnya setelah melaksanakan solat Eid(hari raya haji) Baginda memerintahkan kepada para sahabat untuk berkorban dengan anak biri-biri atau dengan kambing yang telah cukup umur (kambing yang telah tanggal gigi depannya). hapuskanlah dosaku dengannya. • melakukannya pada bulan syawal. sebagaimana Engkau menerimanya dari hambaMu Dawud”89@ • Tidak ada keterangan bahawa baginda membaca takbir saat bangkit dari sujud. 89 90 HR.

dibotakkan rambutnya dan diberi nama”91 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Solat Dua Hari Raya • Baginda melaksanakan solat dua hari raya di musolla (tanah lapang). Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Aqiqah • Rasulullah  bersabda: ّ ‫ك ُل غُل َم ٍ مرت َهِن ب ِعَقي ْقت ِهِ ت ُذ ْب َـح عَن ْـه ي َـوْم السـاب ِع وَي ُحل َـق‬ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ٌ ْ ُ ِ ‫ّـ‬ ‫رأ ْسه وَي ُسمى‬ ّ َ ُ ُ َ “Setiap anak yang terlahir tergantung dari aqiqahnya disembelihkan baginya pada hari ketujuh. • Di antara petunjuk baginda adalah bagi orang yang ingin berkorban dan telah memasuki sepuluh awal bulan Zulhijjah maka hendaknya ia tidak memotong rambut dan kulitnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. HR. beberapa biji kurma. di mana baginda memakannya dengan jumlah yang ganjil. • Pada hari Aidiladha. dan baginda tidak pernah melaksanakannya di dalam masjid baginda kecuali sekali sewaktu terjadinya hujan. baginda tidak menyantap makanan apaapa pun sehinggalah baginda kembali pulang dari tempat solat lalu makan dari (daging) haiwan korban baginda.92 • • Baginda memakai pakaiannya yang paling indah saat keluar Sebelum melaksanakan solat Aidilfitri baginda mengambil menuju ke masjid. Abu Daud .47 - • Di antara petunjuk baginda adalah memilih yang terbaik dari haiwan yang akan dikorbankan iaitu haiwan yang bebas dari kecacatan. 91 92 HR Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih. • Di antara petunjuk baginda adalah seekor kambing korban cukup untuk dirinya dan keluarganya sekalipun jumlahnya besar.Upaya Menggali Sunnah .

baginda melaksanakannya dua rakaat.94 berkhutbah. mensegerakan solat Aidiladha@ Semasa tiba di lapangan tempat solat baginda langsung sunnah adalah tidak melakukan yang mendirikan solat tanpa azan dan iqamah93. 2. Dan tidak pula ucapan “‫ ”الصييل َةُ جامعيية‬yang ٌ ‫َ ِ َي‬ ّ َ demikian itu.Safar untuk berjihad. • • Setelah sampai di tempat solat baginda dan para sahabatnya Baginda memulai dengan melaksanakan solat sebelum tidak pernah melaksanakan solat sunat qobliah atau ba’diah.Safar untuk haji 93 94 HR.48 - • • • • Baginda mandi sebelum melaksanakan solat dua hari raya Baginda keluar dengan berjalan kaki . 3. kadangkala baginda membaca Al-A’la dan Al-Ghasyiah dan tidak ada riwayat lain yang sahih yang menerangkan bahawa baginda membaca selain itu. Bukhari . Bukhari HR. Baginda mengakhirkan@ pelaksanaan solat Aidilfitri dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. • • Pada rakaat kedua baginda bertakbir lima kali secara berturutBaginda berjalan dari jalan yang berbeza pada hari raya. Petunjuk Nabi  Dalam Bersafar • Baginda mengadakan safar (berjalan jauh) untuk empat hal: 1-Safar untuk hijrah.Safar untuk umrah 4. dari suatu jalan dan pulang dari jalan yang lain. kemudian surah Qaf dan AlInsyiqaq.Upaya Menggali Sunnah . pada rakaat pertama dengan tujuh takbir berturut-turut termasuk takbiratul ihram lalu membaca surah Al-Fatihah. pergi turut lalu menyempurnakan solatnya baru berkhutbah.

baginda mengucapkan: “‫ ”ب ِسم ِ الله‬ketika meletakkan kakinya pada pelana ِ ْ unta tunggangannya. Bukhari HR. segala puji bagi Allah. Dan baginda lebih senang keluar untuk bermusafir pada hari khamis95 Baginda memerintahkan agar tiga orang yang sedang mengadakan permusafiran untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan. Abu Dawud dan sanadnya hasan 97 HR. 95 96 HR.96 • • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir bersendirian.49 - • • Baginda keluar untuk safar bermula dari siang hari. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah diriku. lalu membaca: َ َْ ُ ‫س ـب ْحان َك إ ِنـّـي ظ َل َْم ـت ن َفس ـي فَ ـاغْفرلي فَ ـإ ِن ّه ل َ ي َغْف ـر‬ ‫ْ ُ ْ ِـ‬ ِ ْ ِ ‫ـ‬ ُ ُ ِ 98 ‫الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َنت‬ ْ َ (Maha suci bagiMu YaAllah. maka ampunilah aku sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) • Baginda membaca doa safar seperti apa yang disebutkan dalam sahih Muslim no: 1342. padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya) lalu menyambungnya dengan membaca: ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ِ ْ َ ِ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ْ َ ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ (Segala puji bagi Allah.97 Saat unta tunggangan didekatkan kepada baginda. Turmudzi dengan sanad hasan . lalu sewaktu baginda telah menetap di atas kenderaannya baginda mengucapkan: َ ‫سب ْحان ال ّذي سـخر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ (Maha Suci Allah yang telah menundukkan bagi kami kenderaan ini. Bukhari 98 HR.Upaya Menggali Sunnah . segala puji bagi Allah).

iaitu memendekkannya menjadi dua rakaat sejak keluar untuk safar sehinggalah sekembalinya ke Madinah” -Ibnu Abbas berkata: Allah mewajibkan solat melalui nabi-Nya pada waktu hadir (tidak musafir) empat rakaat. Abu Dawud HR. @Termasuk petunjuk baginda sewaktu matahari belum lagi condong ke barat mengakhirkan zuhur sampai waktu asar maka baginda turun lalu mengumpulkan antara kedua solat tersebut.99 • Baginda mengqasar (memendekkan) solat yang empat rakaat. akan tetapi baginda menjamak solat pada saat perjalanan tersebut menuntut kesungguhan dan berangkat setelah mengerjakan solat sebagaimana yang terjadi pada saat safar menuju Tabuk.@ • Dan jika perjalanan dituntut untuk dipercepatkan maka baginda mengakhiri maghrib sehingga baginda mengumpulkannya dengan solat isyak dan melaksanakannya pada waktu isyak. Dan jika matahari telah condong sebelum pergi maka baginda melaksankan solat zuhur lalu pergi. • @Tidak termasuk petunjuk baginda menjamak solat di atas kenderaan pada saat safar dan tidak pula menjamak solat ketika pergi dengan tujuan mampir pada sebuah tempat. Adapun praktik menjama’ solat pada saat tidak safar tidak pernah dikerjakan oleh baginda @ • @Baginda tidak menentukan jarak tertentu bagi umatnya sebagai batas diperbolehkan mengqasar solat atau tidak berpuasa. Muslim . baginda hanya mengerjakan solat fardhu kecuali solat witir dan sunat fajar. akan tetapi membolehkannya dalam semua perjalanan yang termasuk 99 100 HR.50 - • Saat mendaki tebing yang tinggi baginda dan para sahabat mengucapkan takbir dan sewaktu menjalani jalan yang menurun baginda bertasbih. pada waktu safar dua rakaat dan pada saat takut (genting) satu rakaat”100 • • Pada waktu safar.Upaya Menggali Sunnah .

• Baginda duduk di sisi kepala orang yang sakit dan bertanya tentang keadaannya. serta pernah menjenguk pakciknya yang sedang sakit padahal dia seorang yang musyrik. sembuhkanlah dan engkaulah Tuhan yang menyembuhkan yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau kehendaki.@ Petunjuk Nabi  Semasa Menjenguk Orang Yang Sedang Sakit • Baginda senantiasa menjenguk orang yang sakit dari kalangan sahabatnya. dua hari atau tiga hari tidak didasarkan pada riwayat apapun. Baginda bertanya: Apakah yang kamu keluhkan?. • Baginda bertanya kepada orang yang sakit tentang sesuatu yang diinginkannya. iaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit”101 • Baginda berdoa tiga kali untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Sebagaimana syariat bertayammum (dibolehkan) dalam semua yang termasuk kategori safar. juga pernah menjenguk seorang anak dari ahli kitab yang pernah berkhidmat kepada baginda. Tuhan manusia hilangkanlah penyakit ini.51 - kategori safar secara mutlak. jika ia ingin sesuatu dan baginda mengetahui bahawa hal itu tidak membahayakan baginya maka baginda memerintahkan untuk memenuhi keinginan orang yang sakit tersebut. • Baginda mengusap orang yang sakit tersebut dengan tangan kanannya sambil mengucapkan: ْ ِ َ َ ‫الل ّهُم رب الناس أ َذ ْهِب الب َـأ ْس واش ـف أ َن ْـت الش ـافي ل‬ ‫ّـ‬ ِ ْ َ َ ّ َ ّ َ ِ ّ ‫شفاء إ ِل ّ شفاءك شفاء ل َ ي ُغادِر سقما‬ ً َ ِ َ َ َ ِ َ َ ِ ً َ َ ُ َ “Ya Allah. . Adapun membatasi waktunya dengan sehari. Seperti doa yang diucapkan bagi kesembuhan Saad: 101 HR. Wallahu a’lam. Bukhari dan Muslim.Upaya Menggali Sunnah .

akan tetapi mensyariatkan bagi umatnya tentang perlaksanaan ibadah ini dalam semua waktu baik siang atau malam. Bukhari HR. menyuruhnya untuk berwasiat dan bertaubat dan memerintahkan orang yang milik Allah ِ‫إنا للهِ وَإ ِنا إ ِل َي ْه‬ ّ ّ hanya “Sesungguhnya kita kita akan dan kepadaNyalah 102 103 HR. Bukhari . • Baginda pernah menjenguk orang yang sedang ditimpa sakit mata.Upaya Menggali Sunnah . suci Isyaallah”103 • Bukan dari petunjuk baginda menetapkan hari atau waktu tertentu khusus untuk menjenguk orang yang sakit. kadangkala baginda meletakkan tangannya di atas kening orang yang sakit itu lalu mengusap dada dan perut orang yang sakit tersebut sambil berkata: ‫“ الل ّهم اشفه‬Ya Allah sembuhkanlah dia" ِ ِ ْ ّ ُ • @Apabila baginda putus asa terhadap kesembuhan suatu penyakit dia mengatakan:‫راجعُوْن‬ َ ِ َ hanyalah kembali”@ Petunjuk Nabi  Dalam Menguruskan Jenazah • Baginda sangat memerhatikan para sahabat baginda. pada waktu sakit baginda mengingatkannya dengan akhirat.52 - َ ً ْ َ ِ َ ْ ّ ْ ّ ُ َ ً ْ َ ِ ْ ّ ‫الل ّهُم اشـف سعـدا الل ّهــم اشــف سعــدا الل ّهُـم اشــف‬ ِ ‫سعْدا‬ ً َ "Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad!102 • Pada saat masuk menjenguk orang yang sedang sakit baginda mengucapkan: ‫ل َ ب َأ ْس‬ َ ‫ط َهُوْر إ ِن شاء الله‬ َ َ ْ ٌ ُ "Tidak mengapa.

lalu segera mensucikannya. iaitu memejamkan mata dan menutupi wajah dan seluruh badannya dan adakalanya juga baginda mencium mayat tersebut. baginda melakukan solat jenazah di luar masjid dan jarang melaksanakannya di masjid.105 • Baginda memerintahkan untuk memandikan mayat sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih banyak dari itu bergantung kepada orang yang memandikannya.53 - berada di sisi orang yang sakit untuk menuntunnya mengucapkan kalimah syahadah agar kalimah tersebut menjadi akhir ucapannya. • Disunatkan untuk bersikap khusyuk di sisi orang yang telah meninggal. Termasuk petunjuk baginda adalah mempercepat pengurusan jenazah untuk dihadapkan kepada Allah. menangis dengan tangisan yang tidak bersuara dan bersedih hati. hati bersedih dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diredhai oleh Tuhan kami” • Baginda raji’un • menuntun (saat umatnya untuk memuji dan hal Allah (sewaktu tidak mendapat nikmat) dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi ditimpa musibah)@ tersebut bertentangan dengan berlinangnya air mata dan kesedihan hati@.104 • Termasuk petunjuk baginda menutup jenazah setelah kematiannya.Upaya Menggali Sunnah . dan baginda memerintahkan untuk menggunakan kapur pada cucian terakhir sewaktu memandikan 104 105 HR. memandikannya. iaitu selalu menguruskan solat jenazah di masjid. Abu Daud . Muslim HR. memberikan wangian baginya dan mengkafaninya. Baginda pernah melakukan hal tersebut dan bersabda: ُ ُ ‫تد ْمعُ ال ْعَي ْن وَي َحـزن القل ْب وَل َ ن َقـوْل إ ِل ّ ما ي ُرضي الرب‬ ِ ْ َ ّ ّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ “Air mata berlinang. • Bukan dari petunjuk baginda yang tetap.

• • Baginda memerintahkan untuk berdoa bagi mayat dengan ikhlas. Bukhari HR. • Jika baginda @terlewatkan melaksanakan solat jenazah. dan baginda tidak memandikan orang yang mati syahid. Ahmad dan Abu Dawud .Upaya Menggali Sunnah . iaitu orang yang terbunuh dalam peperangan. • Baginda berdoa bagi orang yang meninggal tersebut semasa mendirikan solat jenazah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya tentang pengurusan jenazah. lalu dikafankan dengan menggunakan dua kain ihramnya serta melarang untuk diberikan wangian padanya dan menutup kepalanya.106 • Jika orang yang sedang berihram meninggal dunia maka baginda memerintahkan untuk memandikannya dengan air yang dicampur dengan daun bidara.108 • Di antara petunjuk baginda adalah melaksanakan solat bagi bayi yang telah meninggal dan baginda menegaskan: “Seorang bayi di solatkan atasnya”109 106 107 HR. seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafie. • Baginda mengangkat tangan setiap kali bertakbir sama seperti saat bertakbir untuk solat. dan terdapat riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa baginda juga bertakbir lima kali seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Janaiz.107@ Petunjuk baginda adalah berdiri di sisi kepala lelaki dan di sisi tengah wanita saat melaksanakan solat bagi orang yang telah meninggal. maka baginda • melakukannya di atas kuburan orang yang telah meninggal tersebut.54 - mayat. (Semasa solat janazah) baginda bertakbir empat kali takbir. Bukhari dan Muslim 109 HR. Bukhari dan Muslim 108 HR.

110 • Setelah baginda mensolatkan sesuatu mayat maka baginda akan mengikutinya menuju ke perkuburan dengan berjalan kaki pada posisi yang dekat dengan mayat tersebut. Muslim HR.Upaya Menggali Sunnah . baginda tidak duduk di perkuburan sehingga jenazah tersebut diletakkan. dan yang 110 111 masyhur di HR. Abu Dawud dan Al-Nasa’i 112 HR.111@ • Pada saat mengiringi jenazah. Baginda menegaskan: “Jika kamu mengikuti jenazah maka janganlah duduk sampai ia diletakkan” 112 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: maksudnya adalah meletakkannya di tanah. Dan jika jenazah tersebut telah disolatkan di tempat ia meninggal dunia maka ia tidak disolatkan dengan solat ghaib. di sebelah kanan atau sebalah kiri mayat tersebut. kerana kewajiban telah gugur oleh kerana solat yang telah dilaksanakan oleh kaum muslimin (di tempat ia meninggal). Bukhari. maka mengerjakannya adalah sunnah dan meninggalkannya adalah sunnah. . Ibnu Taimiyah mengatakan: Pendapat yang benar adalah sesungguhnya orang yang meninggal dunia di sebuah negeri yang mana jenazah tersebut tidak disolatkan padanya maka ia boleh disolatkan dengan solat ghaib sebagaimana Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam melaksanakan solat ghaib ke atas Al-Najasiy yang meninggal di tengah masyarakat yang kafir kerana ia belum disolatkan.55 - • Baginda tidak mahu untuk mensolatkan orang yang membunuh dirinya atau bagi orang yang menyimpan harta rampasan perang secara khianat. baik di depan. • Tidak termasuk sunnah baginda mensolatkan setiap mayat yang ghaib (tidak ada di hadapan baginda). di belakang. dan baginda memerintahkan untuk mempercepatkan semasa menuju ke tapak perkuburan sehingg@a seakan para sahabat berjalan cepat dengannya. Dan Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam pernah melaksanakan solat untuk mayat yang @ghaib lalu meninggalkannya.

HR. 113 114 HR. • • Disebutkan bahawa baginda menaburkan tanah tiga kali di atas kubur mayat dari sisi kepalanya.115 Setelah selesai mengkuburkan jenazah baginda dan para sahabat berdiri di sisi kubur mayat lalu berdoa baginya agar diberikan ketetapan. . @Dalam riwayat lain disebutkan: َ ‫بسم ِ اللهِ وَفي سب ِي ْل اللهِ وَعَلى‬ ِ ْ ِ َ ‫ِمل ّةِ رسوْل الله‬ ِ ِ ُ َ Dengan menyebut nama Allah.Muslim no:963 115 HR. dan tidak pula sewaktu pertengahan siang.113 • • Maksud pertengahan siang adalah waktu sebelum condongnya matahari ke sebelah barat.Upaya Menggali Sunnah .@ • Termasuk petunjuk baginda tidak mengkuburkan orang yang telah meninggal baik waktu terbit dan tenggelam matahari. Disebutkan bahawa pada saat baginda meletakkan sesuatu mayat di kuburnya baginda mengucapkan: ِ‫ب ِسم ِ اللهِ وَبا للهِ وعل َى مل ّةِ رسوْل الله‬ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ َ @“Dengan menyebut nama Allah dan dengan nama Allah dan di dengan cara millah Rasulullah”. dan di jalan Allah serta dengan cara tuntunan Rasulullah”. • Baginda tidak pernah duduk untuk membaca (sesuatu apapun) di atas kubur.114 Di antara petunjuk baginda ialah membuat liang lahad dan memperdalam serta memperluas lubang kubur di sisi kepala sehingga kedua kaki mayat.56 - kalanagan para sahabat adalah mengerjakan solat tersebut secara mutlak. Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid. Muslim.

Kubur baginda berbentuk seperti @@punuk@@ begitu juga dengan kuburan kedua sahabat baginda. kami dengan kehendak Allah @mesti@ menyusuli kamu. tidak pula diinjak. Semua perbuatan tersebut termasuk bidaah. kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu”. . duduk di atasnya atau pun bersandar padanya. Baginda pernah mengunjungi kubur para sahabatnya dan berdoa bagi mereka.@ • • • • Baginda memberikan tanda bagi kubur orang yang ingin ditandainya dengan sebuah batu besar. memohonkan rahmat dan keampunan bagi mereka. baginda tidak melakukan perbuatan ini baik di sisi kubur atau di tempat lainnya. dan tidak termasuk petunjuk baginda berkumpul untuk takziah. Inilah ziarah kubur yang dianjurkan dan disyariatkan bagi umatnya lalu baginda memerintahkan agar semasa menziarahi kubur untuk berdoa dengan membaca: َ ‫السل َم عَل َي ْك ُم أ َهْل الد ّيارِ من ال ْمؤْمن ِي ْن وال ْمسل ِمي ْن وَإ ِنا‬ ّ َ ُ ّ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ ُ ِ ‫إ ِن شاء الله ب ِك ُم ل َحقوْن ن َسأ َل الله ل َنا وَل َك ُم ال ْعافِي َة‬ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ Keselamatan bagi kamu penghuni kubur ini dari kaum mukminin dan muslimin.Upaya Menggali Sunnah . • Termasuk petunjuk baginda pada saat menziarahi kubur untuk mengucapkan dan mengerjakan apa yang dibaca sewaktu solat ke atas mayat. lalu membaca Al-Quran. Termasuk petunjuk baginda tidak menghinakan kubur. • Termasuk petunjuk baginda menghiburkan keluarga si mayat. Baginda melarang para wanita untuk menziarahi kubur dan melaknat wanita yang sering berziarah ke kubur.57 - • @Tidak termasuk petunjuk baginda meninggikan kubur.

. safar. badan baginda condong ke depan dan mengangkat kakinya dengan sempurna sehingga posisi kaki baginda seakan-akan turun menuju tempat yang rendah. Turmudzi 120 HR Abu Dawud. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah . • • • Apabila berjalan baginda seakan tidak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Murrah.Upaya Menggali Sunnah .117 • Baginda memrintahkan agar membuat dan mengirimkan makanan bagi keluarga mayat. sementara kami berusaha sekuat tenaga (mengikuti baginda) namun baginda tidak menghiraukan kami. Ahmad 119 HR. @Saat @ 116 117 119 menyentuh bumi. Baginda kadangkala berjalan tanpa alas kaki dan kadangkala pula memakai sandal@.120 HR. baginda berada di bahagian belakang para sahabatnya untuk menghalau yang lemah dan memboncengnya.118 Petunjuk Nabi  Saat Berjalan Sendiri Atau Bersama Para Sahabatnya • @Pada saat berjalan. atau berteriak dan menangis dengan suara keras atau mencukur rambut kerananya.58 - • Termasuk petunjuk baginda ialah tenang dan rela dengan qadha’ yang sudah ditentukan oleh Allah seraya memuji dan mengembalikannya kepada Allah.hadist riwayat Jabir dengan sanad yang sahih. Bukhari Muslim 118 HR. ia menceritakan: “Aku tidak melihat seseorang yang lebih cepat sewaktu berjalan dari Rasulullah  di mana bumi seakan dilipat bagi dirinya. Muslim HR.116 • Baginda berlepas tangan dari orang yang merobek-robek wajahnya kerana musibah yang menimpa dirinya. • Baginda adalah orang yang paling cepat. paling baik dan paling tenang saat berjalan.

keras dan kasar.Upaya Menggali Sunnah . Seperti ungkapan: “Sayyid” bagi orang munafik. Abu Dawud dengan sanad yang sahih. 124 HR. dan tidak ada riwayat yang menetapkan bahawa baginda melarang memakai julukan kecuali dengan julukan Abul Qasim. Bukhari.59 - Petunjuk Nabi  Dalam Memakai Julukan • @@Termasuk petunjuk baginda memberikan julukan bagi seorang yang mempunyai anak. keji. seperti Aisyah yang dijuluki dengan Ummu Abdullah..123 Termasuk mereka. . Baginda mengingatkan: “Sesungguhnya jika dia pemimpin (bagi kamu) bererti kamu telah membuat murka Tuhan kamu Yang Maha Tinggi”122 Petunjuk Nabi  Dalam Mengucapkan Salam Dan Meminta Izin • • Diriwayatkan bahawa baginda melewati di hadapan anak-anak lalu mengucapkan salam kepada mereka. HR. • Sebagian istri baginda telah mendapat julukan. Baginda tidak suka mempergunakan ungkapan yang bermakna mulia dan terhormat kepada orang yang tidak berhak diperlakukan demikian. 123 HR.@@121 Petunjuk Baginda  Saat Memilih Dalam Menjaga Ucapan Dan Memilih Kata-Kata • • Baginda bukanlah orang yang suka berkata-kata yang kotor.124 petunjuk baginda mengucapakan salam semasa mendatangi kumpulan para sahabat dan pada saat meninggalkan 121 122 HR. Muslim. Bukahri.

tentu harus didahulukan dari hak makhluk iaitu mengucapkan salam. baginda mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan hanya didengar oleh orang yang sedang terjaga. selawat dan salam kepadaRasulullah َ ) kemudian mengerjakan solat dua rakaat tahiyatul masjid. • Di antara petunjuk baginda mengakhiri salam dengan kata ‫وبركاته‬ ُ ُ َ َ 125 126 HR Muslim.Upaya Menggali Sunnah . baginda tidak berdiri menunggu di hadapan pintu.60 - • Di antara petunjuk baginda bagi orang yang memasuki masjid supaya melaksanakan solat dua rakaat tahiyatul masjid lalu mendatangi majlis sambil mengucapkan salam ke atas mereka. lalu barulah • ia mengucapkan salam kepada para jemaah yang berkumpul di dalam masjid. HR. Dua rakaat tahiyatul masjid adalah hak Allah.125 Oleh kerananya. @Saat baginda memasuki isterinya pada waktu malam. dan menyuruh untuk menyampaikannya kepada orang yang tidak ada di hadapan baginda serta menyampaikan salam kepada orang yang berhak menerima salam. Muslim .126@ • Saat bertamu kepada seseorang. dan mengucapkan: ‫السل َم عل َي ْك ُم السل َم عل َي ْك ُم‬ َ ُ ّ َ ُ ّ ْ ْ • Nabi mengucapkan salam kepada orang yang berjumpa dengan baginda. akan tetapi pada sebelah kanan atau sebelah kirinya. disunatkan bagi orang yang memasuki masjid jika terdapat di dalamnya kumpulan jemaah untuk mengikuti tuntunan di bawah ini: • Masuk masjid dengan mengucapkan ‫ب ِسم ِ اللهِ والصلةَُ والسل َم على رسوْل اللهِ صلى الله عَل َي ْه‬ ِ ْ ُ ّ َ ِ ُ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ّ َ ‫وَسلم‬ (Dengan • menyebut nama Allah.

dan Nabi tidak pernah menjawab salam dengan isyarat tangan.129 • • Di antara petunjuknya sewaktu meminta izin tiga kali dan jika tidak diizinkan maka baginda pergi meninggalkannya. . atau saat membuang hajat.Upaya Menggali Sunnah . dan jika seseorang mengucapkan salam kepada baginda maka baginda menjawabnya dengan hal yang sama atau lebih baik secara langsung tanpa mengakhirkannya kecuali kerana uzur seperti sedang solat.@ • Baginda memperdengarkan jawapan salamnya kepada orang yang memberi salam. Bukhari. Abu Daud 129 HR.61 - • Baginda mengucapkan salam sebanyak tiga kali sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. kepala atau jari kecuali sedang bersolat. Bukhari. maka baginda menjawab salam orang tersebut dan orang yang menyampaikannya. @Termasuk tuntunan baginda sewaktu seseorang yang meminta izin ditanya oleh tuan rumah: “Siapakah anda?” maka hendaklah ia menjawabnya dengan: “Fulan bin Fulan” atau hendaklah ia 127 128 HR. • @Baginda mengawali salam saat bertemu dengan seseorang. orang-orang Musyrik. hal ini baginda lakukan di hadapan jemaah yang banyak yang tidak dapat didengar dengan satu kali salam. HR.127 • Saat baginda menerima kiriman salam dari orang lain. Sebagaimana diriwayatkan bahawa baginda mengatakan: “‫821" وعليك وعلى أبيك السلم‬ ُ َ ّ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ • Termasuk petunjuk Nabi  tidak mengawali mengucapkan atau menjawab salam terhadap orang yang membuat perkara baru (bidaah) dalam agama sehingga ia bertaubat terhadap perbuatannnya. penyembah berhala dan orang-orang Yahudi lalu baginda mengucapkan salam kepada mereka. • Disebutkan bahawa baginda pernah melewati suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah kaum Muslimin.

dan aktifitas membeli lebih banyak baginda lakukan dari menjual setelah diangkat menjadi Rasul. baginda memberikan dan menerima hadiah lalu berterimakasih atasnya.62 - menyebut julukan atau gelar dirinya. melaksankan dan memberikan syuf’ah. • Baginda juga bercanda dan mengatakan yang benar dalam candanya.Upaya Menggali Sunnah . terakdang meminjam. baginda memberikan hibah dan menerima hibah. dan aktifitas mewakilkan lebih banyak baginda lakukan dari mewakili. pengcualian bersumpah akan menghalangi terlakasananya sumpah tersebut dan mengeluarkan kaffarah sebagai pembebas dari beban sumpah setelah seseorang menyatkan sumpah. menghadiri jenazah. terkadang dengan (tanpa baginda atau bersumpah dengan terkadang baginda saat menyebutkan pengecualian. menjenguk orang yang sakit. ornag lemah untuk memenuhi hajat mereka. mewakilkan dan mewakili. berjalan bersama para janda dan orang miskin. membeli dengan harga cesh dan harga pada masa yang akan datang. juga melakaukan aktifitas sewa dan menyewa. terkadang baginda bersumpah lalu menggugurkannya melangsungkannya kaffarah digugurkan). dan menyindir namun tidak mengatakan kecuali yang benar. dan tidak sekedar mengatakan: “Saya”@ @@Petunjuk Nabi  Dalam Bermu’amalah • Baginda juga berkatifitas jual beli. baginda memberikan pendapat dan meminta pendapat. oleh kerana itulah Allah menyebutnya dengan istilah: ”Tahillah”. menghadiri undangan. saat baginda meminjam sesuatu maka baginda mengembalikannya dengan yang lebih baik. jika meminjam sesuatu dari seseorang maka baginda mengembalikannya dan berdoa baginya: َ ْ ‫أ َهل ِك ومالك‬ َ ِ َ َ َ َ ‫بارك الله ل َك في‬ ِ َ ُ Baginda menegaskan imbalan bagi orang yang . berhutang dengan memberikan jaminan atau tanpa jaminan.

Upaya Menggali Sunnah . di antara kedua bahu.131 Baginda menambal sendal. adakalanya bersandar pada tubuh yang sebelah kiri atau sebelah kanan. 132 HR. baginda juga meruqyah orang lain namun baginda tidak menyuruh orang untuk meruqyah dirinya serta menjaga orang yang sakit dari sesuatu yang bisa mengganggunya. berbekam di tengah-tengah kepala dan bagian punggung kakinya. Baginda juga berobat. • Qailah binti Makramah berkata: “Aku mendatangi Rasulullah  sementara baginda sedang duduk di atas kedua pantatnya. baginda bertamu dan menerima tamu. baginda juga berbekam pada kedua bagian urat leher dan bagian atas punggung. Petunjuk Nabi  Semasa Duduk Dan Bersandar • Baginda adakalanya duduk di atas tanah. baginda juga memperhatikan pakaian dan berkhidmah untuk kepantingan keluarga dan diri sendiri. Baginda bersandar pada bantal. baju dan timbanya dengan tangan sendiri serta memerah susu dengan tangan sendiri. Abu Dawud . tikar atau pun hamparan. bahagian 130 131 HR.63 - meminjamkan • adalah berteima kasih kepadanya dan mengembalikan barang pinjaman tersebut”130 Baginda pernah berlomba lari dan bergulat. Baginda bersama keluarganya membawakan para sahabat susu saat membangun masjid. baginda terkadang mengikat batu pada perutnya kerana kelaparan atau terkadang baginda juga merasakan kekenyangan. sambil menempelkan paha pada perut dan meletakkan kedua tangan di atas kedua betis. Nasa’I dengan sanad yang kuat HR. Muslim. mengobati orang dengan besi panas namun baginda tidak pernah melakukannya untuk dirinya.132 • • Baginda terkadang duduk terlentang atau terkadang meletakkan salah satu @@kakinya di atas yang lain.

atau hamparan kulit. mengucapkan: Dengan nama Allah aku mati dan ) • َ ِ ْ ِ ‫باسمك الل ّهُم أ َموْت وَأ َحيا‬ َ ْ ُ ُ ّ . 135 HR. Petunjuk Nabi  Semasa Tidur Dan Terjaga • Baginda kadangkala tidur di atas tilam.135 • Baginda berbaring di atas bahagian tubuh sebelah kanan. perkara tersebut baginda lakukan tiga kali. Abu Daud dan Tirmizi. . baginda duduk dengan cara memeluk lutut133. Posisi ini sebagai pengganti bersandar pada tembok. tikar dan tanah. dan meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipi sebelah kanan kemudian membaca: َ َ ِ ُ َ َ َ‫الل ّهُم قِني عَذاب َك ي َوْم ت َب ْعَث عباد َك‬ ِ ّ َ 133 134 HR. Bukhari. adakalanya juga di atas tempat tidur atau di atas hamparan kain hitam. • Abbad bin Tamim meriwayatkan sebuah hadis yang didapatinya dari pakciknya: “Aku melihat Rasulullah tidur di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain”134 • • Baginda memiliki sebuah kain pelikat yang dipergunakan Saat menjelang tidur di atas tempat tidurnya baginda sebagai alas tidur dan dilipat dua lipatan.(hidup Baginda menghimpun kedua tangannya lalu meniupnya dan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas serta Al-Ikhlash kemudian mengusap seluruh bahagian yang dapat dicapai dari badan baginda yang dimulai dari kepala dan wajah serta bahagian depan dari badannya.Upaya Menggali Sunnah . HR. Bukhari dan Muslim. • Saat baginda duduk di masjid atau pada suatu majlis.64 - sebagaimana disebutkan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan banyak lagi hadis lain yang menerangkan tentang cara baginda bersandar.

Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban HR. dan dengan-Mu aku beriman. serta apa-apa yang aku sembunyikan dan 136 137 HR.Upaya Menggali Sunnah ... Engkaulah Tuhan Yang Maha Benar.إ ِن في خل ْق السموات وَا ْل َرض‬ ِ َ ّ ِ َ ِ ْ َ َ ّ ‫الل ّهُم ل َك ال ْحمد ُ أ َن ْت قـي ّم السـموات وَا ْل َرض وَمن فِي ْهِن‬ ِ َ ّ ُ َ َ ْ َ ّ ْ َ ِ ْ ‫وَلـك الحمـد ُ أ َن ْـت الحــقّ وَوَعْـد ُك الحــقّ وَل ِقـاءك حــق‬ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ‫وَالجـن ّة حـقّ والنـّـار حـ ـقّ وَمحم ـد ٌ حـ ـقّ والس ـاعَة حـ ـق‬ َ ُ ‫َ ّـ‬ َ َ ُ َ ُ َ ْ ّ ّ َ ُ َ َ َ َ ‫الل ّهُم ل َك أ َسل َمت وَب ِك آمن ْت وَعَل َي ْك ت َوَك ّل ْت وَإ ِل َي ْـك أ َن َب ْـت‬ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ّ ‫وَب ِك خاصـمت وَإ ِل َي ْـك حـاك َمت فاغــفرلي ماقَـد ّمت وَمـا‬ ‫َـ‬ ُ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ُ ْ ‫َ َـ‬ ُ ْ َ َ َ ‫أ َخرت وَما أ َسررت وَما أ َعْل َن ْت أ َن ْت إلهي ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت‬ َ َ ِ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ّ ِ ِ َ “Ya Allah segala puji bagi-Mu. Muhammad benar. segala puji bagiMu.. syurga benar (ada). neraka benar (ada). kepadaMulah aku berserah diri dan kembali . Bukhari .65 - “Ya • Allah jagalah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu”136 Pada saat terbangun pada waktu malam baginda membaca: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي أ َحياناب َعْد َ ما أ َمات َنا وَإ ِل َي ْهِ الن ّشوْر‬ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ُ “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepada-Nyalah kita dikembalikan”137Lalu bersiwak. janji-Mu benar. atau kadangkala membaca sepuluh ayat terkahir dari surah Ali-Imran yang @@dimulai dari firman : sampai seterusnya • @@Lalu membaca: َ ّ ‫. dan hanya kerana diriMu aku bermusuhan dan kepadaMulah aku berhakim. ampunilah perbuatan yang pernah aku lakukan dan perbuatan yang akan datang. Ya Allah hanya kepadaMu aku berserah diri. dan berjumpa dengan-Mu adalah benar. hari kiamat benar akan terjadi. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya.

dan jika beristirahat sebelum subuh • meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. • @Saat beristirehat pada waktu malam baginda berbaring di maka baginda tidur menegakkan melebihi kedua tangannya dan tidak lalu pula atas pinggang yang sebalah kanan. Ahmad dengan sanad yang hasan’ . Petunjuk Nabi  Dalam Pernikahan Dan Bergaul Dengan Keluarganya • Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Anas  bahawa Rasulullah  bersabda: “ ‫حب ّب إ ِل َي من د ُن ْياك ُم الن ّساء والط ّي ْـب وَجعِل َـت قــرةَ عَي ْنـِـي‬ ُ ُ َ ُ ّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ‫في الصل َة‬ ِ ّ ِ "Diberikan kesenangan bagiku dalam urusan duniamu pada wanita. Muslim HR. • Baginda berbaring dengan menggunakan bantal dan kadangkala meletakkan tangannya di bawah pipinya yang sebelah kanan. Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan yang berhak disembah selain DiriMu”. Nasa’I. maka baginda tidur sewaktu memerlukan dan menuntut harus tidur pada bahagian pinggang sebelah kanan sambil membaca zikir sehingga kedua mata baginda terlelap. 138 139 HR. menggunakan minyak wangi dan kesenanganku terdapat dalam solat”139 • Sikap baginda dengan istri-istrinya adalah bergaul dengan cara yang baik dan berakhlak yang mulia.138@ Baginda tidak keperluan mencegah dirinya dari standard keperluan baginda.Upaya Menggali Sunnah . baginda tidur tidak dalam keadaan kenyang dengan makanan atau minuman.66 - perbuatan yang aku kerjakan secara terang-terangan.

خي ْرك ُم ل َهْل ِهِ وَأ َنا‬ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ”Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya dan saya orang yang terbaik dari kamu kerana berbuat baik bagi keluarga saya”140 • Pada saat minum dari sebuah bejana.Upaya Menggali Sunnah . terkadang sejauh dua mil. baginda menjauh Saat buang hajat baginda terkadang menutupi diri dengan dari pandangan para sahabat. gundukan tanah. ..67 - • Baginda bersabda: ‫خي ْرك ُم ل َهْلي‬ ِ ْ ُ َ ‫خي ْرك ُم. terkadang baginda mandi terlebih dahulu kemudian tidur.. atau berwudu terlebih dahulu kemudian tidur. malam. Turmudzi HR. aku berlindung kapada-Mu dari kejahatan jin lelaki dan permpuan”141 • ُْ َ Pada saat keluar baginda mengucapkan: “‫ غفيران َك‬Ya Allah aku َ Ampun-Mu”. Jika ingin membuang hajat pada saat safar. Ahmad dan Turmudzi. Petunjuk Nabi  Saat Membuang Hajat • Pada saat akan memasuki kamar kecil baginda membaca: ‫ا َللهُم إ ِني أ َعـوْذ ُب ِك من ال ْخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ُ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ “Ya Allah.. 140 141 HR. begitu juga saat makan daging. atau kumpulan pohon kurma atau dengan pepohon yang tumbuh di lembah. • Baginda mendatangi istrinya pada akhir atau permulaan dan jika mempergauli istrinya pada awal malam. Bukahri Muslim 142 HR.142 air dan Terkadang terkadang baginda pula bersuci dengan atau dengan batu mohon menggunakan • • mengumpulkan keduanya. baginda meletakkan mulutnya di tempat Siti Aisyah minum.

• Aisyah radhullahu anha berkata: “Barangsiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi  kencing dengan berdiri maka janganlah dipercaya sebab baginda tidak pernah kencing kecuali dengan cara duduk”143 • Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis riwayat Huzaifah bahawa Nabi  kencing dengan cara berdiri. . maka tidak ada jalan lain kecuali harus kencing dengan cara berdiri. 143 HR. Wallahu a’lamu. menyisir rambut. Petunjuk Nabi  Pada Perbuatan-Perbuatan Yang Sesuai Dengan Fitrah • Baginda senang mendahulukan yang kanan pada saat memakai sandal.68 - • Pada saat akan kencing di tanah yang keras baginda mengambil sebatang kayu lalu dipukulkan pada tanah tersebut hingga lunak kemudian kencing padanya. tidak pernah was-was saat bersuci.Upaya Menggali Sunnah . dan jika akan duduk untuk membuang hajat baginda tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah mendekat di bumi. dan baginda Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar membaca Al-Qur’an. Turmudzi dan yang lainnya. bahawa jika seseorang mengucapkan salam saat baginda sedang buang air kecil maka baginda tidak menjawabnya” • Setelah bersuci dengan air baginda memukulkan tangannya pada tanah. Baginda melakukannya agar terhindar dari cipratan air kencing tersebut. • Baginda selalu memilih tanah yang lunak saat kencing dan sebagian besar posisi baginda saat kencing adalah dengan cara duduk. mengambil atau memberi sesuatu. • • • Diceritakan bahawa baginda keluar dari kamar kecil kemudian Baginda bersuci dengan menggunakan tangan kiri.

dan tidak termasuk petunjuk baginda mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. • • Rambut baginda lebat mejuntai sampai di atas bahu. minum dan kebutuhan bersuci baik wudhuk atau mandi. • Baginda mengulurkan rambutnya lalu menguraikannya. Baginda bersiwak baik saat berpuasa. Petunjuk Nabi  Saat Memakai Minyak Wangi • Baginda sering dan senang memakai minyak wangi.69 - Tangan kanan dipergunakan untuk makan. Bukhari dan Muslim . bangun dari tidur. Petunjuk Nabi  Dalam Mengatur Rambut • Petunjuk baginda dalam mencukur rambut adalah meninggalkan seluruhnya atau mencukur seluruhnya. disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawa baginda melumuri diri dengan bunga.Upaya Menggali Sunnah . atau sedang tidak berpuasa. sedang yang kiri untuk kebutuhan di kamar mandi seperti membersihkan kotoran (hajat atau air kencing). 144 HR. • Baginda nersiwak dengan menggunakan kayu arok. saat berwuddhu’ dan solat serta saat akan memasuki rumah. dan disebutkan bahawa baginda tidak membotakkan rambut kecuali pada saat melasanakan manasik.144 Petunjuk Nabi  Saat Bersiwak • Baginda sangat senang bersikwak. • Baginda tidak pernah menolak seseorangpun yang memberikan minyak wangi kepada baginda. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa rambut Rasulullah  menjuntai sampai pada pertengahan kedua telinga baginda.

HR. agar kita tidak membiarkannya lebih dari empatpuluh hari. 145 146 HR.Upaya Menggali Sunnah . • Baginda senang menyisir rambutnya. ada yang mengatakan bahawa sikkah bejana untuk mencampur beragam wangian. iaitu pada saat akan tidur. Abu Dawud dan Turmudzi. Di antara yang disebutkan adalah kesahihannya Rasulullah  mengaskan bahawa lima perkara yang termasuk memendekkan kumis. terkadang baginda menyisirnya sendiri dan terkadang pula disisirkan oleh Siti Aisyah. • Dalam Hadis riwayat Abi Hurairah yang sudah disepakati fitrah…. dan jenis wangian yang paling baginda sukai adalah misk. Baginda mempunyai celak mata yang dipergunakan untuk bercelak pada setaip malam tiga kali.147 memberikan batas waktu kepada kita untuk memendekkan kumis. iaitu wangian bunga pohon pacar. Ahmad dan Turmudzi HR. • • Baginda sangat menyenangi wangian yang semerbak harumnya. Petunjuk Nabi  Dalam Memotong Kumis • • Ibnu Abbas bercerita bahawa Rasulullah  memotong kumis Dalam sahih Muslim dari Anas  ia berkata: Rasulullah  baginda. memotong kuku. Turmudzi .146 • Suatu hari baginda memakai surban yang berwarna hitam. Bukhari 147 HR.145 Anas berkata: Rasulullah  sering meminyaki rambut dan jenggot baginda serta banyak menutup kepalanya. Sikkah adalah sejenis wangian yang bagus.70 - • Baginda mempunyai satu sikkah yang dipergunakan untuk wewangian.

Apabila membenci sesuatu maka hal tersebut tampak pada wajahnya. meninggal. terkadang kerana takut kepada Allah. air mata baginda Tangis baginda adalah cermin kasih sayang bagi orang yang terkadang berlinang dan terdengar suara isak pada dada baginda.71 - • Dan Imam Al-Thahawi menyebutkan dalam kitabnya syarh ma’anil atsar bahawa Nabi  memendekkan kumisnya di atas kayu siwak (sebagai ukuran). HR.Upaya Menggali Sunnah . jika baginda tidak menyukai sesuatu maka ketidaksenangan tersebut tampak pada wajah baginda.149 148 149 HR.Bukkhari dan Muslim. Baginda pernah menangis saat terjadi gerhana mathari. berbuat kotor dan kasar. baginda menangis saat berada pada pusara salah seorang putrinya.148 • Baginda lebih pemalu dari seorang gadis pingitan. dan puncak ketawa baginda adalah ketawa hingga terlihat gigi gerhamnya. Baginda banyak diam. • • Tangis baginda sama dengan ketawanya. terkadang menangis kerana rasa khawatir terhadap ummatnya. • • Diriwaytkan oleh Al-Thahawi dan Turmudzi dari hadis Ibnu Abbas bahawa Rasulullah  memotong kumisnya. Baginda bukanlah orang yang kotor. dan jika baginda dihadapkan pada dua pilihan maka baginda memilih yang paling mudah antara keduanya selama hal tersebut tidak termasuk dosa. tidak pula bebricara kecuali pada hal yang bisa mendatangkan pahala. Bukhari dan Muslim. atau saat mendengar Al-Qur’an. dan baginda adalah orang yang paling marah jika hukum-hukum Allah dilanggar. tidak berbicara pada suatu yang tidak dibutuhkan atau tidak bermamfaat. . baginda menangis saat Utsman bin Maz’un wafat dan saat solat malam. sebagian besar ketawa baginda adalah senyum. • Baginda tidak pernah sekali-kali membalas kezaliman orang lain atas dirinya kecuali jika hukum-hukum Allah dilanggar.

Imam Turmudzi.. 2-As-Syamail Al-Muhammadyah. ta’liq Muhammad Ahmad Hallaq. Ibnu Qoyyim Al-Jauzyah. cetakan ke 26 dan jilid ke 2 cetakan pertama.Upaya Menggali Sunnah . thaqiq Syu’aib Al-Arna’uth dan Abdul Qodir Al-Arn’auth jilid 1.72 - REFERENSI 1-Kitab zadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil Ibad. .

73 - Daftar isi: Muqaddimah Petunjuk Nabi  dalam berwudhuk Petunjuk Nabi  dalam bertayammumm Petunjuk Nabi  saat mengusap dua khuf Petunjuk Nabi  dalam sholat Petunjuk Nabi  saat rukuk Cara Nabi  bangkit dari rukuk Petujuk nabi  saat duduk antara dua sujud. Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi ketika akan bangkit menuju rakaat Hal selanjutnya. Petunjuk Nabi  dalam sujud sahwi. Petunjuk Nabi  tentang doa-doa dalam menikah Petunjuk Nabi  saat melihat bencana (bala’) yang menimpa seseorang Petunjuk Nabi  dalam menyikapi mimpi . Petunjuk Nabi  dalam menunaikan zakat fitrah Petunjuk Nabi  dalam mengeluarkan sedekah Petunjuk Nabi  di bulan ramadhan Petunjuk Nabi  dalam melaksanakan puasa sunah Petunjuk Nabi  dalam menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  saat minum Petunjuk Nabi  dalam berzikir Doa saat memakai pakaian Petunjuk Nabi  dalam berdoa saat azan dan setelahnya Petunjuk Nabi  saat bersin Petunjuk Nabi  dalam doa makan Petunjuk Nabi  saat menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  tentang doa-doa saat safar dan adabadabnya. Tidak termasuk petunjuk Nabi  Memejamkan mata saat melaksanakan solat Doa-doa setelah solat Petunjuk Nabi  dalam sutrahnya Petunjuk Nabi  pada solat Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam.

74 - Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam membaca al-qur’an Nabi  dalam melaksanakan sujud syukur Nabi  saat melaksanakn sujud tilawah Nabi  dalam melaksanakan iktikaf Nabi  dalam menyembelih qurban Nabi  dalam melaksanakan aqiqah Nabi  dalam melaksanakan solat dua hari raya Nabi  dalam safar Nabi  saat menjenguk orang yang sedang sakit Nabi  dalam menyelengarakn jenazah Nabi  saat berjalan sendiri atau bersama para sahabatnya Petunjuk nabi  dalam memakai julukan Petunjuk Nabi  saat memilih menjaga ucapan dan memilih kata-kata Petunjuk Nabi  dalam mengucapkan salam dan meminta izin Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam bermu’amalah Nabi  saat duduk dan bersandar Nabi  saat tidur dan terjaga Nabi  dalam pernikahan dan bergaul dengan keluarganya Petunjuk Nabi  saat membuang hajat Petunjuk Nabi  pada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan fitrah Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Refrensi Daftar Isi     dalam mengatur rambut saat bersiwak saat memakai minyak wangi dalam memotong kumis .Upaya Menggali Sunnah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful