P. 1
Ringkasan Zaadul Maad

Ringkasan Zaadul Maad

|Views: 36|Likes:
Published by karimrahmanjb629583

More info:

Published by: karimrahmanjb629583 on Dec 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2010

pdf

text

original

Upaya Menggali Sunnah

-1-

www. Ringkasan Zaadul Maad ﴿ ‫﴾ مختصر زاد المعاد‬

Penyusun : Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnul Qayyim Al Jauziyah

2009 - 1430

Upaya Menggali Sunnah

-2-

Upaya Menggali Sunnah

-3-

RINGKASAN FIKIH ISLAM

Muqaddimah
Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataala , selawat dan salam kepada Nabi salallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentang dirinya:

‫ل َقد ْ كان ل َك ُم في رسـوْل اللهِ أ ُسـوَةٌ حسن َة ل ِمن كان ي َرجو‬ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ْ َ ‫الله وَالي َوْم الخر وَذ َك َر الله ك َث ِي ْرا‬ َ ً َ َ ِ ْ َ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” Ahzab: 21. Juga semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat baginda dan seluruh orang yang mengikuti serta mengambil petunjuknya sampai hari kiamat. Pada zaman di mana perbuatan bidaah dijadikan sebagai pola hidup oleh sebahagian orang awam, di saat orang sangat sedikit berusaha memahami agama dan mengamalkan sunnah bahkan menjauhinya, maka menjadi kewajiban kita untuk menerapkan dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan dan perbuatan, sebagaimana yang diperintahkan dan menjadi petunjuk baginda serta para sahabatnya. Banyak sekali kita mendengar dan menyaksikan bahawa para pelaku bidaah sangat memerhatikan terhadap bidaah mereka, yang telah diperindahkan oleh syaitan bagi mereka, sehingga melupakan sabda Rasulullah salallahu alaihi wasallam : QS. Al

Upaya Menggali Sunnah -4- َ ِ ‫من عَمل عَمـل ً ل َي ْس عَل َي ْهِ أ َمـرنا فَهُو‬ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ ‫رد‬ َ “Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak pernah kami perintahkan. sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata” QS. juga peribadi saya dengan firman Allah Subhanahu Wataala: ‫وَمن ي ُطـع الله وَرسـوْل َه فَقـد ْ فاز فـوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ً َ َ َ ُ َ َ ً ْ َ ِ ِ “Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. saya mengingatkan kamu semua. Akhirnya.Ahzab: 71 . Al-Naml: 79 Buku kecil ini mengetengahkan tentang sunnah-sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. maka perbuatan tersebut tertolak” Artinya perbuatan tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala kerana setiap perbuatan bidaah adalah kesesatan dan setiap kesesatan akibatnya neraka. kerana Allah Subhanahu Wataala berfirman: ُ ‫فَتـوَك ّل على اللهِ إ ِن ّك على الحـقّ ا ْلمب ِي ْن‬ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ “Sebab itu bertawakallah kepada Allah. semoga Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa menjadikan buku ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca sekamu. maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar” QS. Dan kita adalah orang yang paling berhak mengikuti sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. Al.

sebahagian air untuk berkumur dan sebahagiannya lagi untuk (membersihkan) hidung. Baginda selalu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara bersamaan.sekali. kadangkala tiga-kali-tiga kali bahkan adakalanya sebahagian anggota wudhuk dibasuh dua kali sementara anggota yang lain dibasuh tiga kali. Baginda memperingatkan umatnya agar tidak berlebihan memakai air saat berwudhuk. adakalanya baginda berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cedukan.dan adakalanya pula dengan dua kali atau tiga kali cedukan. • Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahawa baginda kadangkala mencuci anggota wudhuk sekali . kadangkala dua kali-dua kali.2 Baginda bersabda: “Sesungguhnya terdapat syaitan bernama Walhan yang selalu menggoda saat berwudhuk. 1 2 HR Muslim dan yang lainnya.Upaya Menggali Sunnah -5- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Berwudhuk • Nabi salallahu alaihi wasallam selalu berwudhuk untuk setiap solat dalam sebahagian besar kebiasaan baginda. Pada saat berwudhuk. tapi kadangkala baginda melakukan beberapa solat dengan satu kali wudhuk1. maka hindarilah keraguan saat menggunakan air” Baginda tetap memperingatkan agar tidak berlebihan dalam menggunakan air (untuk thaharah) sekalipun berada di sungai yang mengalir. HR Ahmad dan Abu Daud . Sebab air yang satu cedukan tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk berkumur dan membersihkan hidung sekaligus.dengan menggunakan tangan kanan sahaja. kerana akan terjadi pada ummat ini orang yang melampaui batas dalam bersuci.

Adakalanya juga. Tidak terdapat dalam tuntunan baginda yang menunjukkan bahawa baginda mengusap kedua telinga tersebut dengan mengambil air yang baru secara terpisah (dari air untuk mengusap kepala) kecuali astar yang sahih dari Ibnu Umar. seperti yang ditegaskan dalam sebuah riwayat di dalam Al-Sahihaini dari hadis Abdullah bin Zaid. • Dan baginda memasukkan air ke dalam hidung (saat berwudhuk) dengan tangan kanan lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. di mana baginda melakukannya. Juga adakalanya baginda mengusap seluruh kepala baginda dengan tangan ke bahagian depan kepala lalu menariknya kembali ke bahagian belakang dan baginda tidak mengulang-ulangi mengusap kepala. baginda mengusap kepala dan kadangkala mengusap serban. Tidak ada satu hadis pun yang menerangkan bahawa baginda mengusap leher. Lalu mencuci kedua kaki baginda saat tidak memakai dua khuf atau dua kaos kaki dan cukup dengan cara mengusap kaki saat memakai dua khuf atau dua kaos kaki. Juga tidak terdapat dalam sunnah baginda salallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa baginda membaca doa-doa tertentu saat berwudhuk selain basmalah dan semua hadis yang menyebutkan tentang . akan tetapi cukup mengusapnya sekali sahaja. seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’. namun pengamalan baginda Salallahu alaihi wasallam dengan mengerjakannya secara bersamaan. Dan tidak ada dalam tuntunan baginda saat mengusap kepala hanya cukup dengan mengusap ubun-ubun saja sekalipun pendapat ini cukup mendapat perhatian baik dalam kitab Fathul Bari 1/304 dan dalam sunan Abu Dawud 147 dari hadis riwayat Anas.Upaya Menggali Sunnah -6- Tetapi. Baginda mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala baik telinga bahagian luar ataupun bahagian dalam. maka (berkumur dan membersihkan hidung) boleh dilaksanakan dengan cara dipisah atau bersamaan. jika dua dan tiga cedukan air.

perbuatan ini tidak dilakukan secara berkesinambungan melainkan adakalanya sahaja. baginda menyeling-nyelingi janggut ketika berwudhuk. seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan bacaan doa saat selesai dari berwudhuk dengan doa yang sudah dikenali yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya: َ ْ ‫أشـهَد ُ أ َن ل َ إله إ ِل ّ الله وَأ َشـهَد ُ أ َن محمدا عَبـد ُهُ وَرسـوْل ُه‬ ْ ً ّ َ ُ ّ ْ ُ َ ُ ُ َ ِ ُ َ ِ َ ‫الل ّهُم اجـعَل ْني من التـواب ِي ْن واجـعَل ْني من ا ْلمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ّ ّ َ ِ "Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambaNya dan utusanNya. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam hadis yang sahih. . Maksudnya. akan tetapi baginda mencuci keduanya tanpa melampaui ukurannya sehingga melewati kedua lengan (atas) atau kedua betis. ya Allah jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu bersuci” Di dalam hadis yang lain dalam sunan al-Nasa’i disebutkan: َ ُ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ‫سب ْحان َك الل ّهُم وَب ِحمـدِك أ َشـهَد ُ أ َل ّ إله إ ِل ّ أ َن ْت أ َستـغْفـرك‬ َ َ ِ ْ َ ّ َ ‫وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ “Maha Suci Engkau wahai Tuhanku dan segala puji milik-Mu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali diriMu dan aku memohon keampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu” Dan tidak terdapat dalam sunnah baginda yang menerangkan bahawa baginda melampaui kedua siku dan kedua mata kaki saat berwudhuk. • Adakalanya. Penjelasan ini menerangkan tentang apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah berkenaan sifat wudhuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim no 246.Upaya Menggali Sunnah -7- bacaan-bacaan tertentu dalam berwudhuk adalah bohong dan palsu dan tidak ada tuntunan bacaan apapun kecuali basmalah pada permulaan wudhuk.

melainkan memerintahkan untuk bertayammum yang bersifat mutlak sebagai pengganti dari wudhuk. menerangkan bahawa: “Nabi salallahu alaihi wasalla memiliki sapu tangan yang dipergunakan untuk mengusap air wudhuk. HR.Upaya Menggali Sunnah -8- • • Baginda tidak berkesinambungan dalam menyeling-nyelingi antara jari-jari. • Dalam sebuah hadis yang sahih baginda saw bersabda: “Di bahagian bumi mana pun seorang dari umatku ditemukan waktu solat. menetapkan sebuah hukum. Hadis ini lemah dan tidak boleh dipergunakan untuk berhujjah. maka tempat itulah yang masjid dan tempat bersucinya”3. Petunjuk • Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Bertayammumm Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam bertayammumm iaitu dengan satu kali tepukan tanah untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan.4 3 4 HR. dan tidak terdapat dalam tuntunan baginda bahawa baginda bertayammum dengan dua kali tepukan tanah dan tidak pula mengusap tangan sampai kedua siku. Baginda tidak mengeringkan bekas wudhuk dengan mengusap anggota wudhuk setelah selesai berwudhuk Adapun hadis riwayat ‘Aisyah dan Mu’az dan tidak ada bin Jabal yang keterangan suatu hadis pun yang meneyebutkan hal tersebut. Baginda bertayammum dengan tanah di mana baginda berada padanya baik dengan debu. Ahmad dan yang lainnya. Ahmad dan sanadnya sahih. lumpur atau pasir. . Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. • Dan tidak benar bahawa baginda bertayammum untuk setiap kali solat dan tidak pula memerintahkan umatnya melakukan hal tersebut.

Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Solat • Pada saat berdiri. Dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Waktu yang diberikan satu hari satu malam bagi orang yang mukim dan bagi orang musafir tiga hari tiga malam. Maka. mengarah ke kiblat setinggi daun telinga. baginda mengangkat kedua tangan dengan jari-jari terbuka. baginda membuka solatnya dengan “Allahu Akbar” tanpa mengatakan sesuatu apapun sebelumnya dan tidak pula melafazkan niatnya. sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid al-Saidiy dan yang lainnya. dan diriwayatkan bahawa baginda mengangkatnya setinggi bahu. sebagaimana yang diterangkan dalam berbagai hadis Hassan dan sahih. . keduanya merupakan perbuatan yang boleh dipilih.Upaya Menggali Sunnah -9- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Saat Mengusap Dua Khuf • Baginda mengusap khuf baik saat mukim atau dalam perjalanan dan tuntunan ini belum pernah dihapus hukumnya sehingga baginda wafat. • Saat takbir. jika sedang memakai khuf maka baginda mengusap khuf tersebut tanpa perlu membukanya dan jika kedua kaki baginda terbuka maka baginda mencuci keduanya tanpa perlu memakai khuf untuk diusap. Baginda juga mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal. baginda tidak memaksakan diri untuk berbuat sesuatu di luar keadaan kedua kaki baginda. • Baginda juga mengusap serban bersama ubun-ubun sebagaimana yang tertera dalam perbuatan dan perintah baginda pada banyak hadis. • Baginda mengusap bahagian luar kedua khuf dan tidak terdapat keterangan bahawa baginda mengusap bahagian bawah kecuali dalam hadis yang munqathi’ (terputus sanadnya). inilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

yang sebahagiannya baginda baca pada saat melaksanakan solat malam. dan pernah juga membaca surah Qaf. Al-Zalzalah dan Al-Mu’widzataini (Al-Falaq dan AlNas). • Selesai membaca Al-Fatihah barulah baginda membaca surah yang panjang. Setelah itu. barulah baginda memulai dengan membaca “Audzu billahi mina syaithani rajim” lalu melanjutkannya membacanya dengan dengan surah Al-Fatihah. Bukhari dan Muslim . akan tetapi membaca secara sirr (tidak bersuara/secara perlahan) lebih sering baginda lakukan daripada secara nyaring dan baginda mengangkat suara saat mengucapkan “aamiin” untuk setiap solat-solat jahriyah. 5 HR. ArRum.10 - • Baginda membuka bacaan solat dengan: ‫ا َللهُم باعد ْ ب َي ْني وَب َي ْن خطايايَ ك َما باعَد ْت ب َي ْن المشرِق‬ ِ ِ َ ّ ّ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ‫وَالمغْرِب الل ّهُم اغْسل ْني من خطايايَ با ِالماء والث ّل ْج وال ْب َرد‬ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ‫الل ّهُم ن َقني من الذ ّن ُوْب وال ْخطايَ ك َما ي ُن َقى الث ّوْب ا ْل َب ْي َض‬ ّ ِ ّ ّ ُ َ ُ َ ِ ‫من الد ّن َس‬ َ ِ ِ “Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara masyrik dan maghrib. Ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa–dosa dan kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran”5 Banyak lagi doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.Upaya Menggali Sunnah . baginda membaca sepanjang enam puluh hingga seratus ayat. kadangkala bacaan: menyaringkan “Bismillahirrahmanirrahim”. At-Takwir. ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air. salji dan embun. atau surah yang pendek jika baru sampai dari perjalanan atau kerana hal-hal yang lain akan tetapi biasanya baginda membaca dalam kadar pertengahan. • Pada waktu solat fajar.

kerana bacaan pada waktu solat subuh disaksikan. Saat rukuk. Al-Insyiqaq. kadangkala baginda juga membaca: “Subbuhun qudduus Rabbul malaikati war ruh” Petunjuk Nabi  Saat Bangun Dari Rukuk 6 HR Muslim . akan tetapi menjadikannya sejajar dengan punggung pada posisi merata dengannya. baginda tidak mendirikan dan merendahkan kepala. baginda meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut seakan menggeggam keduanya dan melengkungkan kedua tangan dan menjauhkannya dari kedua pinggangnya.11 - • Pada waktu solat jumaat baginda membaca surah Al-Sajdah. Al-A’la dan Al-Ghasyiah. Petunjuk Nabi  Saat Rukuk • Saat selesai membaca ayat baginda terdiam sejenak. • • Baginda membaca: “Subhana rabbiya al-’Azim”6 Bersamaan dengan ini baginda juga membaca atau cukup mengucapkan: “Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummagfirli” • • Rukuk dan sujud bagindayang biasa adalah panjang seperti membaca sepuluh kali tasbih. seiring membentangkan. sekembalinya nafas kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan takbir untuk rukuk.Upaya Menggali Sunnah . juga untuk melengkapi kekurangan kerana bilangan rakaat yang ada padanya. Pada saat solat Eid (hari raya) biasanya baginda membaca surah Qaf. AlInsan. • Baginda berdiri lebih panjang pada rakaat pertama berbanding rakaat kedua dan memanjangkan berdiri dalam solat fajar berbanding semua solat. meluruskan dan meratakan punggung.

tiada seorang pun yang menghalangi apa-apa pun yang Engkau berikan dan tiada seorang pun yang mampu memberikan sesuatu yang Engkau halangi dan tidak berguna kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal soleh) hanya dariMu kemuliaan”. 7 8 Muttafaq alaihi HR Muslim . Dan terdapat sepuluh riwayat yang telah disepakati yang tidak ada satu pun riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut. • Saat sesudah tegak berdiri baginda mengucapkan: “Rabbana wa lakal hamdu” atau “ Rabbana lakal hamdu” iktidal atau “Allahumma rabbana lakal hamdu”. Maka perbutan ini tetap baginda lakukan sehingga baginda wafat. sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah bagiMulah segala pujian. Engkaulah yang memiliki segala pujian dan kemuliaan (pujian) yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba dan kami semua sebagai hamba bagi-Mu. salah satunya adalah saat bangun dari rukuk. bahkan adakalanya baginda membaca: “ َ ‫سمعَ الله ل ِمن حمد َهُ الل ّهُم رب ّنا ل َك الحمد ُ ملء السماوات‬ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ّ َ َ ّ ِ َ ْ َ ُ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ‫وَملء ا ْل َرض وَما ب َي ْن َهُما وَملء ما شئ ْت من شئ ب َعْد ُ أ َهْل‬ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ٍ َ َ َ َ ‫الث ّناء وَالمجدِ أ َحقّ ما قال ال ْعَب ْد ُ وَك ُل ّنا ل َك عَب ْد ُ ل َ مان ِعَ ل ِم‬ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ّ ‫8 أعْط َي ْت وَل َ معْط ِي ل ِما من َعْت وَل َ ي َن ْفعُ ذاال ْجد ّ من ْك الجد‬ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ “Allah mendengar bagi siapa yang memuji-Nya. dan lebih dari tiga puluh rawi yang telah meriwayatkan bahawa baginda mengangkat tangan pada tiga keadaan.Upaya Menggali Sunnah .12 - • Baginda mengangkat kepala seraya mengucapkan: “Sami’allahu liman hamidah”7 sambil mengangkat kedua tangan baginda. • Termasuk petunjuk baginda memanjangkan seukuran panjang rukuk dan sujud baginda.

bahawa Nabi  “Apabila kamu bersujud maka letakkanlah tanganmu dan angkatlah kedua sikumu”. baginda berdiri sehingga seseorang mengira bahawa baginda terlupa kerana begitu panjang berdirinya. lalu meletakkan kedua tangan lalu kening dan hidung baginda.Upaya Menggali Sunnah . seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. • Baginda meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu dan kedua telinganya. seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan adakalanya pula dengan mengangkat kedua tangan. seandainya seekor anak kambing yang kecil ingin melalui di bawahnya nescaya ia dapat melaluinya. bersabda: telapak kedua . • Baginda mendahulukan meletakkan kedua lutut. baginda meletakkan kening dan hidung di bumi (tempat bersujud). seperti yang disebutkan dalam riwayat Wa’il bin Hajar. • Saat sujud. Dan disebutkan oleh Muslim dari Anas radhiallahu anhu bahawa setelah mengucapkan “samiallahu liman hamidahu” baginda berdiri sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa. sebagaimana yang diterangkan di dalam Sahih Muslim dari Al-Barra’ bin Azib. adakalanya dengan tidak mengangkat kedua tangan.13 - Terdapat juga bacaan lain selain doa ini seperti yang diriwaytkan oleh Muslim dan yang lainnya. dan menjauhkan posisi kedua tangan dari kedua pinggang sambil merenggangkan kedua tangannya hingga menampakkan kedua ketiak baginda yang putih. Petunjuk Tentang Cara Sujud Rasulullah  • Baginda membaca takbir lalu tunduk bersujud. • Disebutkan bahawa jika bangun dari rukuk. kemudian sujud lalu duduk di antara dua sujud dalam masa yang panjang sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa.

14 - • • Badan baginda lurus saat bersujud sementara ujung jari-jari kedua kaki baginda menghadap kiblat. • Baginda meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. sambil menggenggam dua jari dengan membuat sebuah lingkaran dan mengangkat satu jari (telunjuk). Dalam sahih Ibnu Hibban disebutkan bahawa apabila sedang rukuk baginda merenggangkan jari-jemari dan jika bersujud baginda merapatkan jari-jemarinya. baginda bangun dari sujud dengan mendahulukan mengangkat kepala sebelum kedua tangannya. dan bersabda: “Sesungguhnya doa (saat sujud) sangat layak untuk dikabulkan”. Baginda membuka kedua telapak tangan dan jari-jarinya dan tidak merenggangkan antara keduanya dan tidak pula menggenggamnya. begitu juga siku (kedua) siku di atas (kedua) paha baginda. Petunjuk Nabi  Saat Duduk Antara Dua Sujud. • Baginda mengangkat kepala sambil membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. kemudian duduk dengan posisi iftirasy. • Saat bersujud baginda membaca: “Subhana Rabbiyal ‘a’la” dan baginda memerintahkan untuk membacanya dan membaca doadoa lain yang bersumber dari petunjuk Rasulullah . • Di antara doa yang baginda ucapkan saat duduk antara dua sujud adalah: . baginda berdoa dengannya sambil menggerakkannya. Demikianlah cara yang dijelaskan oleh Wa’il bin Hajar (di dalam hadis yang diriwayatkannya).Upaya Menggali Sunnah . iaitu dengan merebahkan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya sambil mendirikan kaki sebelah kanan seperti yang dijelaskan dalam riwayat Nasa’i. Baginda memerintahkan seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa saat bersujud.

9 HR. Tapi dalam riwayat hakim disebutkan tanpa mengulang-ulangi bacaan: ‫ ربي اغفرلي‬riwayat ini disahihkan oleh al-Dzahabi. Imam Nawawi mengatakan bahawa duduk tersebut hukumnya mustahabbah/digalakkan. Baginda meluruskan pandangan padanya dan membuka telapak tangan yang kiri dan meletakkannya di atas paha yang kiri.15 - َ "‫ "ألل ّهُم اغْفر لي وارحمني واجب ُرني واهْدِني وارزقْني‬Atau ِْ ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ّ َ "‫"ربي اغْفرلي ربي اغْفرلي‬ ِ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِ ّ َ “Ya Allah ampunilah aku. Petunjuk Nabi  Dalam Menyempurnakan Rakaat • Apabila sedang duduk untuk bertasyahhud baginda mengangkat jari telunjuknya. dan rahmatilah diriku. Wahai Tuhanku. baginda tidak menegakkannya dan tidak pula menurunkannya dan mengerakkannya dengan gerakan yang ringan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Wa’il bin Hajar. berikanlah petunjuk kepadaku dan curahkanlah rezeki padaku” atau membaca doa di atas yang ertinya: “Wahai Tuhanku ampunilah diriku. Petunjuk Nabi  Ketika Bangkit Menuju Rakaat Selanjutnya. duduk yang dimaksudkan di sini adalah duduk istirehat. Bukhari . sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat. • • Baginda bertopang di atas tanah dengan kedua tangannya Baginda tidak bangkit untuk berdiri kecuali setelah duduk sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. dengan tetap9. ِ ْ ِ ْ ّ َ Dan petunjuk baginda tentang lamanya baginda duduk adalah sepanjang sujud sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan tentang bangun dari rukuk. ampunilah diriku”.Upaya Menggali Sunnah . tutupilah kekurangan diriku.

akan tetapi jika seseorang telah selesai dari solatnya (dianjurkan) untuk membaca zikir-zikir yang telah disyariatkan setelah solat. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat dari Fudhalah bin Ubaid: ‫إ ِذا صلى أ َحد ُك ُم فَل ْي َب ْد َأ ْ ب ِحمدِ اللهِ والث ّناء عَل َي ْهِ ث ُم ل ْي ُصل على‬ ِ َ َ َ ّ َ ِ ّ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ‫الن ّب ِي صلى الله عَل َي ْهِ وَسل ّم ث ُم ل ْي َد ْعُ بما شاء‬ ّ َ َ ُ ّ َ ّ “Apabila salah seorang di antara kamu telah menyempurnakan solatnya maka hendaklah dia memulai dengan memuji-muji kepada Allah. baginda mengeluarkan kedua kakinya sambil menduduki kaki yang sebelah kiri dengan posisi tawarruk sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim. Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini sahih. kemudian berselawatlah kepada Nabi Shallallahu ‘Alaih Wasallam. • Berdoa setelah salam secara langsung bukan termasuk baginda dan tidak ada riwayat yang menyebutkan petunjuk bahawa baginda melakukannya. • Pada saat duduk tasyahhud untuk salam. sehingga riwayat yang menyebutkan bahawa baginda membaca seakan duduk di atas batu yang dipanaskan. barulah membaca doa yang diinginkan. Dianjurkan baginya untuk membaca selawat kepada Nabi. doa tersebut dilakukan setelah beribadah dengan bacaan-bacaan tadi bukan doa yang dibaca di akhir solat. Ini bererti.Upaya Menggali Sunnah .16 - • pun Baginda sangat meringankan tasyahhud awal. lalu barulah berdoa dengan doa yang dikehendakinya”. • Baginda memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan: . dan tidak ada satu selawat kepada diri dan keluarga baginda pada saat melaksanakan tasyahhud ini.

iaitu zohor atau asar kemudian 10 HR. Baginda kadangkala solat tanpa memakai sandal atau kadangkala juga memakai sandal. • Diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Sesungguhnya daku ini adalah manusia biasa daku adakalanya lupa seperti kamu lupa. dia berkata: “Aku melihat Rasulullah  memberi salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga seakan-akan aku melihat pada sisi pipi baginda”. • • Pada saat baginda bangkit menuju solat maka baginda menundukkan kepalanya. @@@Baginda pernah terlupa sehingga melakukan salam pada salah satu solat wajib di siang hari. apabila daku lupa maka ingatkanlah daku”10 Diriwayatkan dalam al-Sahihaini dari Abdullah bin Buhainah bahawa Nabi  bangkit dari solatnya pada rakaat kedua pada solat zohor dan baginda lupa melaksanakan tasyahhud (pertama). • Baginda pernah qunut pada saat terjadinya bencana. berdoa untuk kemaslahatan suatu kaum atau demi kehancuran suatu kaum yang lain. Bahkan baginda pernah melaksanakan doa qunut selama sebulan secara berturut-turut dalam kelima-lima waktu solat fardhu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim.Upaya Menggali Sunnah . Bukhari. • Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Amir bin Saad dari bapanya. . dan • ketika selesai menyempurnakan rakaat solat. Dan perintah baginda melaksanakan solat tanpa memakai sandal untuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi. baginda bersujud dua kali (sujud sahwi) sebelum salam. Petunjuk Nabi  Dalam Sujud Sahwi.17 - ‫السل َم عَل َي ْك ُم ورحمة الله‬ ُ َ ْ َ ْ ِ ُ ّ َ (Hadis ini diriwayatkan oleh lima belas orang sahabat).

lalu para sahabat mengingatkan baginda.12 baginda melaksanakan solat dikatakan kepada baginda: “Apakah solat sudah ditambah?” Baginda bertanya kembali: “Apakah yang terjadi?” Para sahabat menjawab: “Tuan telah melaksanakan solat lima rakaat” Akhirnya. Bukhari HR.18 - berbincang-bincang.13 • Suatu ketika baginda solat asar tiga rakaat kemudian baginda baginda keluar (menuju para sahabat) untuk memasuki rumahnya. iaitu penambahan dan kekurangan pada perbuatan dalam solat maka sujudnya dilakukan sebelum salam. apabila terkumpul dua kelupaan.Upaya Menggali Sunnah . Maka baginda Bilal untuk kembali iqamah memasuki lalu masjid dan memerintahkan • Suatu ketika baginda lima bangkit rakaat. lalu bersujud dua kali lalu salam. barulah baginda sujud dua kali berbincang-bincang saat akan bersujud mengucapkan sujud. Namun. Ahmad dengan sanad yang sahih. dan segera Baginda dari menyempurnakannya lalu salam.11@@ • Suatu ketika baginda memberi salam lalu berganjak meninggalkan tempat solat. 13 Muttafaq alaihi . setelah salam dan takbir (setelah diingatkan) baginda kembali. bangkit menyempurnakan satu rakaat bersama jemaah. 11 12 HR. baginda sujud (sahwi) dua kali setelah melaksanakan salam. maka menyempurnakan solatnya satu rakaat bersama mereka kemudian salam. Imam Malik rahimahullah berkata: “Setiap kelupaan yang mengakibatkan kekurangan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Dan setiap kelupaan yang menyebabkan penambahan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya dilaksanakan sesudah salam. sementara solat yang tertinggal satu rakaat lagi. maka Talhah bin Ubaidillah segera menghampiri baginda dan mengatakan: “Tuan telah melupakan satu rakaat” tegurnya.

hal ini seperti yang diterangkan dalam riwayat Abu Said al-Khudri. Imam Ahmad berkata: Keraguan ada dalam dua sikap: Sikap yang lebih mengutamakan keyakinan dan sikap yang lebih memilih berhati-hati. baginda duduk di tempat solatnya sehingga terbit matahari. Doa-Doa Setelah Solat • Setelah salam baginda beristighfar tiga kali. adakalanya menghadap ke arah kanan dan adakalanya pula menghadap ke sebelah kiri. sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Mas’ud dan Anas dalam riwayat yang sahih. Namun.19 - • Keraguan Di dalam solat. wahai Rabb. • Adapun bacaan-bacan lain (selain yang disebutkan di atas) boleh dirujuk pada kitab-kitab yang membahas tentang beberapa . kerana keraguan yang lebih dominan maka ia bersujud setelah salam. Memejamkan Mata Di Dalam Solat • Tidak termasuk petunjuk Nabi  memejamkan mata saat melaksanakan solat. sebagai pemilik keagungan dan kemuliaan” Lalu baginda segera menghadap ke arah makmum.Upaya Menggali Sunnah . Apabila selesai solat fajar. kemudian mengucapkan: َ َ ِ ُ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ‫الل ّهُم أ َن ْت السل َم وَمن ْك السل َم ت َبارك ْت يا ذا ال ْجل َل‬ َ ّ ِ َ َ ْ ِ ‫وَال ِك ْرام‬ “Ya Allah Engkau Pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan Maha Suci Engkau. seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Mas’ud dari riwayat Mansur. jika seseorang lebih mengutamakan berhati-hati. Barangsiapa yang lebih mengutamakan keyakinannya (rasa yakin lebih dominan dalam dirinya) maka ia harus membuang keraguannya dan bersujud sahwi dua kali sebelum salam.

mendekatkan posisi dirinya dengan sutrah tersebut dan bukan menjauh darinya. Petunjuk Nabi  Dalam Sutrahnya • @@Baginda menjadikan antara dirinya dan sutrah (pembatas baginda memerintahkan orang yang solat agar pada saat solat) sepanjang jalan yang boleh dilewati seekor kambing. sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Sahihaini (Kitab Bukhari-Muslim) bahawa 14 Mengqadha solat sunat rawatib yang tertinggal pada waktu-waktu yang dilarang adalah boleh baik bagi Nabi  atau bagi umatnya. Dan pada saat baginda terlewatkan dua rakaat sesudah zuhur. namun melaksanakan perbuatan tersebut secara berkesinambungan dibolehkan hanya bagi Nabi  saja. sunat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Umar: “Aku menjaga dari Rasulullah  sepuluh rakaat (solat sunat rawatib): dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudahnya. solat-solat sunat tersebut termasuk solat sunat mutlak. dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. . iaitu solat yang tidak mempunyai sebab-sebab tertentu dan baginda mengerjakannya di rumah. bukan pada posisi depan (bahagian tengah) baginda.Upaya Menggali Sunnah .20 - wirid yang dibaca oleh Rasulullah  termasuk dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Baginda memposisikan sutrah untuk dirinya di hadapan alis baginda yang sebelah kanan atau sebelah kiri. (Zaadul ma'ad 1/308). maka baginda mengerjakan solat yang terlewatkan • tersebut setelah asar dan baginda senantiasa mengerjakannya (pada waktu tersebut pada saat terlewatkan)14 Umumnya. @@ Petunjuk Nabi  Pada Solat-Solat Sunat Rawatib • Baginda senantiasa mengerjakan sepuluh rakaat (solat-solat rawatib) pada saat hadir (tidak dalam perjalanan). Begitu juga. apatah lagi solat sunat maghrib. dua rakaat setelah isyak di rumahnya dan dua rakaat sebelum subuh”. tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahawa baginda mengerjakannya di masjid.

pengutamaan baginda untuk menekuni solat sunat sebelum fajar dan solat witir lebih besar berbanding solat sunat lainnya. kira-kira empat puluh rakaat. dan melaksanakan solat malam tiga belas rakaat kerana ditambah dengan dua rakaat solat sunat fajar sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitabnya. maka jumlahnya adalah empat puluh. sepuluh rakaat atau dua belas rakaat solat sunat rawatib dan sebelas atau tiga belas solat malam. Petunjuk Nabi  Dalam Mengerjakan Solat Malam. Tujuh belas rakaat solat fardhu. Pada saat bersafar. Baginda menganjurkan untuk melaksanakan solat witir seperti disebutkan dalam sabdanya:”berwitirlah kamu sebelum tibanya waktu pagi”.Upaya Menggali Sunnah . Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah amat cepat mengabulkan permohonan dan segera membukakan pintu taubat bagi orang yang ingin mengetuk pintu tersebut baik siang atau malam empat puluh kali sehari semalam. Dan jika tertidur atau sakit (sehingga tidak dapat melaksanakan solat malam) maka baginda melaksanakannya dua belas rakaat pada waktu siang. • Nabi  tidak pernah meninggalkan solat malam baik pada saat mukim atau pada saat perjalanan. Aisyah radhiallahu anha berkata: “Rasulullah  melaksanakan solat malam sepuluh rakaat 15 HR Muslim . Maka seharusnyalah bagi seorang hamba untuk selalu menjaga solat-solat ini sehingga akhir hayatnya. dan selebihnya adalah solat-solat sunat yang tidak termasuk rawatib. • Maka jumlah rakaat solat-solat baginda sehari semalam.21 - baginda • mengerjakan dua rakaat setelah solat jumaat di rumahnya.15 • Baginda tidak melaksanakan solat malam lebih dari sebelas rakaat. iaitu yang selalu dititikberatkan. Sesungguhnya.

22 - dan witir dengan satu rakaat lalu mendirikan solat sunat dua rakaat sebelum fajar. kemudian dua rakaat. lalu baginda bangkit dan mengerjakan solat dua rakaat yang ringan.18 • Adakalanya baginda bangun ketika pertengahan malam. • Adakalanya baginda memutuskan bacaan wiridnya dan adakalanya pula menyambungnya dan inilah kebiasaan yang paling banyak dilakukan. kemudian dua rakaat. atau ketika mendengar ayam berkokok. kemudian dua rakaat. kemudian barulah baginda melaksanakan witir. Dan baginda memerintahkan umatnya untuk mengerjakan hal tersebut. lalu bangkit dan membaca doa 16 17 dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas saat ia menginap di rumah HR. Bukhari 18 HR. sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu. kemudian dua rakaat. Sebagaimana sesaat sebelum atau sesudahnya. Petunjuk Nabi  Tentang Tatacara Solat Malam • Ketika bangun tidur baginda memulai dengan bersiwak lalu membaca doa bangun tidur. Muslim HR. Muslim . Dalam sebuah riwayat diterangkan “Kemudian baginda solat dua rakaat. lalu berbaring sehingga muazzin datang. kemudian barulah baginda keluar untuk menunaikan solat subuh17. kemudian dua rakaat. baginda bersabda: ‘Apabila salah seorang di antara kamu bangkit dari tidurnya maka hendaklah ia memulai solatnya dengan dua rakaat yang ringan”. Baginda memutuskan wirid tersebut untuk beristirehat terlebih dahulu. maka jumlahnya menjadi tiga belas rakaat”16 • Baginda juga pernah melakukan solat lapan rakaat dan witir tiga rakaat dan dua rakaat sebelum fajar. lalu bersuci dan melaksanakan solat dua rakaat yang ringan sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim. Kadangkala juga baginda terbangun Nabi .Upaya Menggali Sunnah .

pada penglihatanku cahaya. di antaranya riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Dan yang lain seperti riwayat yang disebutkan oleh Aisyah bahawasanya baginda memulakan solatnya dengan dua rakaat yang ringan kemudian menyempurnakannya menjadi sebelas rakaat. Muslim . jadikanlah 19 “Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya.23 - bangun tidur seperti bacaan waktu pertama bangun. • • Baginda juga mengerjakan solat malam tiga belas rakaat Baginda menunaikan solat dengan lapan rakaat dan memberi salam pada setiap dua rakaatnya. berwuduk. pada lisanku cahaya. Muslim HR.Upaya Menggali Sunnah . dan jadikanlah di atasku cahaya dan dari sebelah bawahku cahaya dan berikanlah kepadaku cahaya” • Banyak sekali tuntunan baginda saat bangun malam. dari arah depanku cahaya. lalu mengerjakan solat witir lima rakaat sekaligus. Ketika terbangun dari tidurnya baginda membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali Imran. baginda melakukan hal tersebut enam kali dan mendirikan solat pada setiap kali bangkit dari tidur setelah bersiwak. Apabila azan solat telah dikumandangkan baginda segera menuju untuk mengerjakan solat sambil membaca: ‫الل ّهُم اجعَل في قَل ْبي ن ُوْرا وَفي ل ِساني ن ُوْرا واجعَل في‬ ِ َ ِ ْ ْ َ ً ِ ِ ْ ْ ّ ِ ً ‫سمعي ن ُوْرا واجعَل في ب َصري ن ُوْرا واجعَل من خل ْفي ن ُوْرا‬ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ْ َ ً ِ ْ ْ َ ً ً ِ َ ‫وَمن أ َمامي ن ُوْرا واجعَل من فَوْقي ن ُوْرا وَمن ت َحتي ن ُوْرا‬ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ً ً ْ ِ ْ ْ َ ً َ ‫الل ّهُم اعْط ِني ن ُوْرا‬ ِ ّ ً jadikanlah dalam pendengaranku cahaya. dan membaca ayat (sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran) kemudian melakukan solat witir tiga rakaat. baginda memberi salam pada setiap dua rakaat dan melaksanakan witir satu rakaat. jadikanlah dari sebelah belakangku cahaya. dan tidak melakukan duduk tasyahhud kecuali pada rakaat yang terakhir20 19 20 HR.

lalu baginda bangkit dari duduknya (setelah sujud) pada rakaat kelapan setelah membaca bacaan tertentu. Baginda bangkit untuk melaksanakan rakaat kesembilan kemudian duduk dan bertasyahhud lalu salam. sapi dan kambing. memuji Allah dan membaca doa-doa (tertentu) pada rakaat tersebut. 2-Kadangkala baginda solat secara duduk dan rukuk dengan duduk pula. • Baginda juga melaksanakan solat malam dua rakaat-dua rakaat dan mengerjakan witir tiga rakaat sekaligus tanpa memisahkan tiga rakaat tersebut22 • Solat malam baginda dikerjakan dalam tiga cara: 1-Solat secara berdiri. lalu saat bacaan tersebut tinggal sedikit baginda bangkit berdiri. 3-Emas dan perak.24 - • Baginda adakalanya mengerjakan solat sembilan rakaat. lalu melaksanakan solat dua rakaat secara duduk. seperti unta. lapan rakaat sekaligus. Ketiga-tiga cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaih wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. 3-Adakalanya. dan inilah yang paling selalu dilakukan. Kemudian barulah baginda solat dua rakaat secara duduk setelah salam21 • Baginda juga melaksanakan solat malam tersebut dengan tujuh seperti cara yang baginda lakukan pada saat rakaat mengerjakannya sembilan rakaat. saat membaca surah baginda membacanya secara duduk. 21 22 HR. Muslim HR.Ahmad . Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat • Baginda mensyariatkan diwajibkan zakat pada empat jenis harta: 1-Hasil bumi dan tanaman 2-Haiwan ternakan.Upaya Menggali Sunnah .

Jika seorang yang menerima bahagian zakat tersebut tidak memerlukannya dan tidak pula (pembahagian tersebut) mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin maka ia tidak berhak mendapatkan bahagian dari zakat tersebut. 2-Orang-orang miskin.Upaya Menggali Sunnah . Bukhari dan Muslim HR.7Orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 8-Orang-orang yang berhutang.24 • Baginda berdoa bagi orang yang datang kepadanya dengan membawa harta zakatnya. sallallahu wasallam yang secara langsung membahagi-bahagikan zakat tersebut kepada lapan kategori masyarakat. 6-Orang-orang yang berperang di jalan Allah. 3-Orang-orang mu’allaf yang diambil hatinya. • Nabi dimaksud ‘alaih terpendam di perut bumi yang ditemukan oleh seseorang23. Abu Dawud dengan sanad yang sahih 25 HR. • Di antara petunjuknya adalah jika baginda mengetahui bahawa seseorang berhak menerima zakat maka baginda segera memberikannya. di antara doa yang baginda ucapkan: dan orang yang kuat bekerja lagi َ ْ َ ّ ‫52الل ّهُم بارِك في ْهِ وَفي إ ِب ِل ِه‬ ِ ِ 23 24 HR. maka baginda segera memberikannya seraya mengingatkan bahawa zakat tersebut tidak berhak diterima oleh seorang yang berkemampuan berpenghasilan.25 - 4-Harta perniagaan • • Diwajibkan sekali dalam setahun Rikaz (harta karun) Yang wajib dikeluarkan dengan seperlimanya rikaz adalah tanpa harta dipersyaratkan keberadaan harta tersebut satu tahun di dalam pemilikannya. dan jika didatangi oleh seseorang yang belum diketahui keadaannya lalu meminta kepadanya bahagian zakat. 4-Untuk memerdekakan budak. iaitu: 1-Orang fakir. sebagaimana yang disebutkan di dalam surah AtTaubah ayat ke-60. Al-Nasa'i dengan sanad yang sahih . 5-Penguruspengurus zakat.

sehingga 26 27 HR. Bukhari dan Muslim . Petunjuk Nabi  Dalam Mengeluarkan Sedekah • Baginda adalah orang yang paling banyak bersedekah dengan apa yang dimilikinya. juga tidak memerintahkan untuk membahaginya kepada mereka. besar.26 - (Ya Allah berikanlah keberkatan pada harta yang dizakatkan tersebut dan keberkatan pada untanya” Dan adakalanya pula baginda mengatakan: 26 ِ‫عل َي ْيه‬ ‫َ ي‬ ّ َ ّ ُ ‫( ال ّه يم ص يل‬Ya Allah berikanlah keampunan dan curahkanlah rahmat baginya). Dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah  memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan solat Aidilfitri”28 • Baginda tidak memberikan zakat fitrah kecuali kepada orangorang yang miskin bukan kepada lapan kategori yang difirmankan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. perempuan orang yang merdeka dan hamba sahaya. • 27 Termasuk petunjuk Nabi  adalah mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum solat Aidilfitri.Upaya Menggali Sunnah . berupa satu sha’ dari kurma. Tidaklah baginda diminta sesuatu oleh seseorang kecuali diberikannya baik sedikit atau banyak. Bukhari dan Muslim HR. Bukhari dan Muslim 28 HR. Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat Fitrah • Rasulullah  telah mewajibkannya ke atas setiap muslim termasuk orang yang menjadi tanggungannya ialah baik yang kecil. dan bersedekah adalah perbuatan yang paling dicintainya. serta tuntunan ini tidak pula dikerjakan oleh seorang sahabat pun sepeninggalan baginda. lelaki. baginda tidak pernah menganggap banyak setiap apa yang disedekahkan dan tidak pula menganggapnya sedikit dan membuatnya kerana Allah. dan keju. tepung.

Upaya Menggali Sunnah . baginda juga menerima hadiah dan membalasnya dengan nilai yang lebih banyak dan berlipat. . solat. jika tidak ada maka dengan ruthab (kurma yang baru matang).27 - kegembiraan baginda untuk memberikan sedekah lebih besar dari kesenangan orang yang menerima sedekah tersebut. bersedekah dan berbuat yang maaruf dan menganjurkan untuk memperbanyak sedekah serta menyeru umatnya kepada yang baik dari segi perkataan juga perbuatan.31 • • Pada bulan ramadhan puasa baginda sebelum memperbanyak bersedekah. berzikir. adakalanya berupa sedekah. • Baginda menyeru untuk berbuat ihsan. Bukhari dan Muslim 32 HR.29 • • Baginda kadangkala meminjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan yang lebih besar atau lebih baik dan lebih banyak. namun jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air.Ahmad dengan sanad yang kuat. dan beriktikaf. Baginda berbuka melakukan solat maghrib. Bukhari HR.32 29 30 HR. membaca Al-Quran. atau hadiah dan adakalanya pula dengan membeli barang lalu memberikan barang dan harganya kepada si penjual. • Baginda mempelbagaikan cara dalam memberikan hadiah dan pemberian. Bukhari 31 HR.30 Baginda juga pernah membeli suatu barang lalu memberikan wang yang melebihi harganya. hidangan berbuka puasa baginda ialah beberapa biji kurma. baginda adalah orang paling dermawan dan puncak kedermawanan baginda tampak pada bulan ramadhan. Petunjuk Nabi  Di Bulan Ramadhan • Di antara petunjuk baginda (pada bulan ramadhan) adalah memperbanyakkan berbagai-bagai ibadah.

Bukhari dan Muslim . Bukhari dan Muslim 35 HR. Bukhari dan Muslim 36 HR. Ahmad dengan sanad yang sahih.28 - • Diriwayatkan bahawa di antara doa yang baginda ucapkan saat berbuka adalah: َ ُْ ْ َ ْ َ َ “‫(”الل ّهُم ل َك صمت وَعلى رِزقِك أ َفْط َرت‬Ya ُ ْ ُ َ ّ Allah. dan tidak pula berpuasa dalam bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Syaaban.34 • • • Baginda kadangkala mencium isterinya semasa sedang berpuasa pada bulan Ramadhan. dan dengan rezekiMulah aku berbuka puasa”33 • Setelah berbuka baginda mengucapkan: “‫”ذ َهَب الظ ّمأ ُ واب ْت َل ّت ال ْعُروْقُ وَث َب َت ا ْل َج ـر إ ِن ش ـاء اللييه‬ َ ‫ْ ُ ْ ـ‬ ِ َ ُ َ ُ َ َ (Hilanglah rasa dahaga. dan memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk memilih antara kedua perkara tersebut. • Di antara petunjuk baginda ialah saat waktu fajar telah datang sementara baginda masih dalam keadaan berjunub selepas mendatangi isteri adalah baginda mandi setelah fajar dan tetap berpuasa. 37 HR. HR. saat itu baginda kadangkala berpuasa dan adakalanya pula tidak berpuasa. hanya kerana-Mulah aku berpuasa.36 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Puasa Sunat • Baginda tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan.35 Baginda juga bersiwak semasa berpuasa. telah basah urat-urat dan pahala telah ditetapkan insyaAllah” • Rasulullah  pernah melakukan safar pada bulan ramadhan.Upaya Menggali Sunnah . Abu Dawud. HR.37 • 33 34 Baginda tidak menjalani bulan apa pun kecuali berpuasa padanya. Baginda pernah menuangkan air di atas kepala baginda saat berpuasa kerana kehausan atau kepanasan.

Jika mereka mengatakan: “Tidak ada”. puasa tiga hari pada setiap bulan dan dua rakaat solat fajar. Bukhari dan Muslim . 40 HR. puasa pada sepuluh hari (pertama) bulan zulhijjah. Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih HR. Baginda tidak pernah sedikit pun mencela sesuatu makanan. Ahmad 41 HR. Muslim. jika dikehendakinya maka baginda memakannya dan jika tidak maka baginda meninggalkannya. Maka baginda memulakan niat puasa sunat pada siang harinya. Ahmad. Bukhari 45 HR.39 tanpa menghiraukan pada bulan apakah ia melaksanakannya.42 • • • Kadangkala baginda berniat puasa sunat lalu membatalkan puasanya. maka baginda menjawab: “Daku akan berpuasa hari ini”.44 antara petunjuk mengkhususkan hari jumaatnya dengan berpuasa baik secara perbuatan atau pun anjuran perkataan. Muslim.45 Petunjuk Nabi  Dalam Menghadapi Hidangan • Baginda tidak menolak makanan yang sudah ada dan tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada.41 • • Di antara petunjuk baginda adalah tidak berpuasa pada hari Arafah sewaktu berada di Arafah Kadangkala baginda menghampiri keluarga baginda dan bertanya: “Apakah kamu mempunyai makanan?”. 44 HR. 43 HR.29 - • • • Baginda menjaga puasa pada hari isnin dan khamis.40 Baginda tidak pernah meninggalkan puasa Asy-Syura.43 Apabila Di baginda mengunjungi baginda suatu adalah kaum baginda maka tidak baginda senang menyempurnakan puasanya dan tidak berbuka.38 Baginda berpuasa tiga hari pada setiap bulan. 42 HR. Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang Hasan.Upaya Menggali Sunnah . 38 39 HR.

dan berbaring tersebut wujud dalam tiga posisi iaitu: 1-Berbaring di atas pinggang. Dan ketiga cara ini adalah tercela.46 • Baginda tidak makan dengan posisi berbaring. posisi bertekuk di atas kedua lutut baginda dan meletakkan bagian bawah kaki kiri di atas bahagian luar kaki • Baginda selalu menyebut nama Allah di awal makan dan memujiNya ketika selesai.Upaya Menggali Sunnah . iaitu sewaktu mendatangi telaga zamzam sementara orang-orang berkerumun untuk mengambil air darinya.30 - • Sebahagian besar makanan baginda dihamparkan di atas tanah pada sebuah talam. Lalu menyantapnya dengan tiga jari dan mengisap jari tersebut setelah selesai.47 Pendapat yang benar dalam masalah ini ialah baginda melarang minum secara berdiri dan boleh berlaku semasa situasi tertentu menghalangi seseorang untuk duduk. Diriwayatkan bahawa baginda (pada saat makan) pernah duduk dengan kanan. Petunjuk Nabi  Semasa Minum • Sebahagian besar cara minum baginda dilakukan dengan cara duduk. • • Baginda pernah makan dengan cara duduk di atas punggung dan mendirikan kedua betisnya. Akhirnya baginda meraih timba dan minum secara berdiri. Muslim HR. dan itulah bentuk hidangan baginda. 2-Bersila 3-Bersandar dengan salah satu tangan dan makan dengan tangan lainnya. baginda pernah minum secara berdiri kerana ada halangan. bahkan baginda melarang minum secara berdiri. 46 47 HR. Bukhari .

berbaring dan saat berjalan kaki.49 Caranya ialah dengan menjauhkan bejana/mangkuk minuman tersebut dari mulut baginda lalu bernafas di luarnya. berada di atas kenderaan. juga saat bermusafir atau saat tidak bermusafir. Turmudzi. saat dalam perjalanan atau saat berhenti. hanya Engkaulah yang “Ya memberikanku pakaian. Bukhari HR. maka baginda memberikan sisa minuman tersebut kepada orang yang duduk di sebelah kanannya sekalipun orang yang di sebelah kirinya lebih dewasa.31 - • Setelah meneguk minuman. .50 Petunjuk Nabi  Dalam Berzikir • • Baginda selalu berzikir kepada Allah  dalam semua keadaan dan situasi. duduk. hadis hasan. maka baginda menyebut pakaian tersebut dengan namanya yang dikenal seperti serban.48 • Baginda bernafas sebanyak tiga kali semasa meneguk suatu minuman. segala puji bagiMu. baju atau selendang. kemudian kembali meneguk minuman tersebut. sama ada dengan berdiri. Muslim 50 HR. • Di bawah ini kami sebutkan beberapa contoh zikir/doa yang baginda ucapkan dalam situasi yang berbeza: Doa Sewaktu Memakai Pakaian Sewaktu memakai suatu pakaian yang baru. kemudian berdoa: َ َ ّ َّ ‫ا َللهُم ل َك ا ْلحمد ُ أ َنـت ك َسـوْت َن ِي ْهِ أ َسـأ َل ُك خيـرهُ وَخيـر مـا‬ ‫َ ْ َ َـ‬ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ 51 َ ‫صن ِعَ ل َه وَأ َعُوْذ ُب ِك من شرهِ وشر ما صن ِعَ له‬ ُ ُ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ْ ِ َ Allah.Upaya Menggali Sunnah . aku memohon kebaikan pakaian tersebut 48 49 HR. Bukhari 51 HR. Zikir Nabi  bersamaan dengan hembusan nafas-nafasnya. • Baginda melarang meneguk minuman dari mulut bejana secara terus dengan satu tegukan.

baginda mengucapkan salam kepada mereka dan memulakan dengan pertanyaan atau bertanya tentang keadaan mereka. Muslim .Upaya Menggali Sunnah . akan tetapi baginda pergi kepada mereka setelah keluarga baginda mengetahui bahawa baginda akan datang. bahawasanya baginda berkata kepada Ummu Khalid saat baginda memberikannya sebuah pakaian yang baru: ‫أ َبلي وَأ َخل ِقي ث ُم أ َب ْلي وَأ َخل ِقي مرت َي ْن‬ ِ ّ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ّ َ waktu yang lama sampai rosak. kadangkala baginda akan bertanya: Apakah kamu mempunyai hidangan makan siang?53 Adakalanya baginda berdiam diri sehinggalah dihidangkan di hadapannya makanan yang seadanya. "(Pakailah rosak)". dan aku berlindung denganMu dari keburukannya dan keburukan apa yang timbul kerananya” Dan diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Barangsiapa yang memakai suatu pakaian kemudian mengucapkan: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َساني هَذا وَرزقَن ِي ْهِ من غَي ْرِ ح ـوْل منـّـي‬ ِ َ ِ ٍ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ”‫وَل َ قُوّةٍ غُفر ل َه ما ت َقد ّم من ذ َن ْب ِه‬ ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ “Segala puji bagi Allah yang telah memakaikanku pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku” Maka ia akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukakannya”52 • Telah tetap sebuah riwayat bahawa Nabi .32 - dan kebaikan yang ditimbulkannya. pakaian dalam kemudian pakailah pakaian ini dalam waktu yang lama sampai Petunjuk Nabi  Sewaktu Memasuki Rumah • Baginda tidak pernah mendatangi keluarganya secara meluru untuk mencari kelemahan mereka. HR. 52 53 Hadis hasan.

dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya”. yang tiada sekutu bagiNya. lalu َ ْ َ ْ ‫أ َش ـهَد ُ أ َن ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَح ـد َهُ ل َ ش ـرِي ْك ل َـه وَأ َش ـهَد ُ أ َن‬ ّ ْ ُ ْ ُ َ ِ ‫محمدا عَب ْـد ُهُ وَرسـوْل ُه فُت ِحـت ل َـه أ َب ْـواب ال ْجن ّـةِ الث ّمان ِي َـة‬ ِ َ ُ َ ً ّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ‫ي َد ْخل أ َي ُّها شاء‬ “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa.33 - Petunjuk Nabi  Saat Memasuki Tandas/Bilik Air • Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa saat Nabi  memasuki tandas. Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih. baginda mengucapkan: ‫اللهُم إ َني أ َعُوْذ ُب ِك من الخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin lelaki dan jin perempuan) • • Disebutkan bahawa seorang lelaki mengucapkan salam kepada baginda saat buang air kecil namun baginda tidak menjawabnya54 Baginda tidak menghadap ke arah kiblat sewaktu membuang air kecil ataupun semasa membuang air besar bahkan melarang perbuatan tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih dan hasan. Muslim HR.Upaya Menggali Sunnah . • Sewaktu keluar dari tandas baginda mengucapkan: ‫غ ُفران َـك‬ َ ‫ْ َ ـ‬ (KeampunanMu) Petunjuk Nabi  Tentang Doa Berwudhuk • Disebutkan bahawa baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat air untuk berwudhuk lalu berkata kepada para sahabat: “Berwudhuklah dengan menyebut nama Allah”55 • Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa baginda bersabda: “Barangsiapa berdoa:@ yang menyempurnakan wuduk kemudian. . Maka akan dibukakan baginya 54 55 HR.

Upaya Menggali Sunnah

- 34 -

lapan pintu syurga dan masuk melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya”56 Dan Tirmizi menambahkan doa tersebut setelah menyebutkan syahahadataini (dua syahadat):

‫اللهُم اجعَل ْني من الت ّوّابي ْن واجعَل ْني من ال ْمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ّ ّ ُ َ َ ِ َ ِ
((Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang bersuci)) dan tambahan ini adalah sahih. Petunjuk Nabi  Dalam Berdoa Semasa Azan Dan Selepasnya • Dalam masalah ini baginda mensyariatkan kepada umatnya lima bahagian: 1- Orang yang sedang mendengarkan azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh mu’azin kecuali pada kalimat: Dalam riwayat yang sahih

ْ َ َ ّ َ ‫ حي علي الفل َح‬dan ‫حي على الصل َة‬ ِ ّ ْ َ َ ّ َ ِ َ َ َ ‫: ل َحوْل وَل َ قُوّةَ إ ِل ّ بالله‬mengucapakan ِ ِ

disebutkan bahawa orang yang mendengarnya agar

2-Dan juga mengatakan:

ُ ‫ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَأ َن محم ـدا رس ـوْل الل ـه‬ ِ ُ َ ً ّ َ ُ ّ َ َ ِ ً ‫وَب ِا ْل ِسل َم ِ دِي ْنا وَب ِمحمدٍ رسوْل‬ ً ُ َ ّ َ ُ ْ

ْ َ ‫وَ أ َنا أ َش ـهَد ُ أ َن‬ ْ ‫رضي ْت باللهِ ربا‬ ّ َ ِ ُ ِ َ

Baginda bersabda: “Barang siapa yang membacanya nescaya Allah akan mengampuni dosanya”.57 3-Mengucapkan selawat Ibrahimyah kepada Nabi  setelah menjawab azan.. 4-Setelah berselawat kepada Nabi hendaklah mengucapkan:

56 57

HR. Bukhari dan Muslim HR. Muslim

Upaya Menggali Sunnah

- 35 -

َ ٍ‫الل ّهُم رب هذِهِ الد ّعْوَةِ التامةِ والصل َةِ ال ْقائ ِمةِ آت محمد‬ ّ َ ّ ّ َ ُ ِ َ َ ّ َ ّ ّ 58 ‫الوَسي ْل َة وال ْفضي ْل َة واب ْعَث ْه مقاما محموْدا ال ّذي وَعَد ْت َه‬ ِ ً ُ ْ َ ً َ َ ُ ُ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ
“Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini, dan solat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan kemuliaan dan bangkitkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan”. 4-Lalu baginda berdoa untuk dirinya untuk mendapat kurnia Allah, kerana doa pada waktu itu adalah mustajab.59 Petunjuk Nabi  Saat Bersin • Di antara petunjuk baginda sewaktu bersin ialah meletakkan tangan atau pakaiannya pada mulutnya dan melemahkan atau merendahkan suara bersinnya.60 • • Baginda tidak mendoakan orang yang tidak memuji Allah setelah bersin. Digalakkan berdoa bagi penyembuhan seseorang yang bersinnya melebihi tiga kali, dan tidak digalakkan mengingatkan orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, oleh kerana jika hal tersebut sunnah nescaya Nabi  adalah orang yang paling mengambil mengajarkan tersebut. Petunjuk Nabi  Mengenai Doa Makan • Sewaktu meletakkan tangan di atas makanan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسييم ِ اللييه‬Baginda memerintahkan orang yang ِ ْ makan agar membaca basmalah, baginda memerintahkan bahawa berat dan dan lebih utama mengerjakannya umatnya atau menunjukkan kepada tuntunan

58 59

HR. Bukhari HR. Abu Daud dengan sanad yang hasan. 60 HR. Abu Daud dengan sanad hasan

Upaya Menggali Sunnah

- 36 -

barangsiapa yang lupa membacanya pada awal makan maka hendaklah ia mengucapkan: ِ • •

َ ِ َ ِ‫ب ِسم اللهِ في أوّل ِهِ وآخرِه‬ ِ ْ

61

(Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya). Semasa makanan tersebut diangkat dari hadapannya baginda mengucapkan:

َ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ حمدا ك َث ِي ْرا ط َي ّبـًـا مبارك ـا ً فِي ْـهِ غَي ْـر مك ْف ـي وَل‬ ً ْ َ ْ َ ّ ِ َ َ َ َ ُ ً ّ َ ّ ‫موَد ّع وَل َ مست َغْنى عَن ْه رب ّنا عَز وَجل‬ ٍ ْ ُ َ َ ُ ٍ ُ
“Segala puji bagi Allah, pujian yang berlimpah lagi baik dan berkat yang sentiasa diperlukan dan tidak dapat ditingalkan wahai Rabb kami”62 Imam Bukhari menyebutkan dalam satu riwayatnya:

‫( ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َفانا وآوانا‬Segala puji Bagi Allah yang telah َ َ َ َ َ ِ ْ َ
mencukupkan dan melindungi kita) Petunjuk Nabi  Saat Menghadap Hidangan • • • • Kadangkala baginda mengucapkan: Sepertinya saya jijik dengan makanan ini dan tidak selera terhadapnya”63 Kadangkala baginda memuji sesuatu hidangan untuk menghibur dan menyejukkan hati orang yang menghidangkannya. Jika sesuatu makanan dihidangkan sementara baginda sedang berpuasa, maka baginda mengatakan: Saya sedang berpuasa.64 Semasa baginda diundang untuk sebuah jamuan lalu diikuti oleh seseorang, maka baginda memberitahukan tuan rumah dengan mengatakan: “Orang ini mengikuti kami, jika kamu menerimanya maka izinkanlah dia masuk bersama kami, namun jika ditolak dia bolehlah kembali pulang”65
61 62

HR. Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. HR. Bukhari. 63 HR. Bukhari 64 HR. Bukhari 65 HR. Bukhari

Semasa menunggang kenderaannya baginda mengucapkan ‫الله‬ ُ َ ‫ . besar. Bukhari HR.37 - • • • Baginda bercakap-cakap sewaktu makan66 Baginda menghidangkan makanan berulang kali kepada para tetamu seperti yang dilakukan oleh para dermawan. orang merdeka atau hamba sahaya.67. .أ َك ْب َر‬lalu membaca: ُ َ ‫سب ْحان ال ّذي سخـر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ Kemudian membaca: َ ‫الل ّهُم إ ِنا ن َسأ َل ُك في سفرِنا هذا وما َ ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْن وَإ ِنا‬ ْ ُ ُ ّ ّ َ َ َ ِ َ ْ ّ ّ َ َ َ ‫إ ِلى رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ َ Kemudian berkata: َ ‫الل ّهُم إ ِنـّـا ن َسـأ َل ُك فِـي سـفرِنا هـذا الب ِـر والت ّقــوى وَمـن‬ ‫َ ـ‬ َ َ َ ْ ّ َ ِ َ ْ َ ّ ْ َ َ ‫ال ْعَمل ما ت َرضى الل ّهُم هَوّن عَل َي ْنا سفـرنا ه ـذا واط ْوِعَنـّـا‬ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َ َ ‫ب ُعْد َهُ الل ّهُم أ َن ْت الصاحب في السفرِ وال ْخل ِي ْفة في ا ْل َهــل‬ ِ ُ َ َ َ َ ّ ِ ُ ِ ّ َ ّ ِ ْ 66 67 HR.Upaya Menggali Sunnah . orang badwi atau pendatang. Muslim. Baginda tidak segan untuk makan bersama sesiapa pun baik kecil. • Baginda memerintahkan makan dengan tangan kanan dan melarang memakan dengan tangan kiri dan mengingatkan: “Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya”68 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Sewaktu Bersafar Dan Adab-Adabnya. Bukhari 68 HR.

Allah Maha Besar. dan Ya Allah! dalam Sesungguhnya kami memohon kebaikan takwa bepergian ini. tetap beribadah dan selalu memuji kepada rabb kami) 69 • Semasa meletakkan kakinya pelana unta untuk menunggang kenderaan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسم ِ الليه‬kemudian sewaktu ِ ْ tegak di atas kenderaan baginda mengucapkan: 3 ‫ا َل ْحمدُ لله‬x.38 - َ َ ‫الل ّهُم إ ِني أ َعـ ـوْذ ُب ِك م ـن وَعْثـَـاء السفـ ـرِ وَكآب َـةِ المن ْظـ ـر‬ َ ّ ِ ُ ّ ّ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ‫وَسوْء ال ْمن ْقل َب في المال وَا ْل َهْل‬ ِ ِ َ ُ ِ ُ ِ ِ َ ْ Allah Maha Besar.Upaya Menggali Sunnah . Muslim HR. dan 3 ُ َ َ ُ َ ِ ‫ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت سب ْحان َك إ ِني ك ُن ْـت م ـن الظ ّل ِمي ْـن س ـب ْحان َك‬ ّ َ َ ُ َ َ ِ َ ِ ُ ‫إ ِني ظ َل َمت ن َفسي فاغْفرلي إ ِن ّه ل َ ي َغْفر الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َن ْت‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ّ َ َ ُ ُ ِ 70 ‫سب ْحان الله‬x kemudian mengucapkan: ِ َ َ ُ (Tiada Tuhan kecuali Engkau Maha Suci DiriMu. ‫الله‬ ِ َ ُ 3 ‫أ َك ْب َر‬x. Turmuzi . sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Allah Maha Besar . kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai. sedang kami sebelumnya tidak mampu. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kepenatan dalam berpergian. dari pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang buruk dalam harta dan keluarga” saat kembali pulang ia mengucapkan: ‫آي ِب ُوْن تائ ِب ُوْن عاب ِد ُوْن ل ِرب ّنا حامد ُوْن‬ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ (Kami kembali dengan bertaubat. Dan seseungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari kiamat). Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini untuk kami. ya Allah permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Maha suci DiriMu sesungguhnya 69 70 HR. Ya Allah Engkaulah pendampingku dalam berpergian dan yang menguruskan keluarga(ku).

Bukhari 76 HR. Muslim 75 HR. Tirmizi dengan sanad yang sahih HR.72 Baginda tidak suka jika seseorang bermusafir bersendirian untuk berangkat pada waktu malam. amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah) • • • Pada saat baginda dan para sahabatnya mendaki cerun tinggi mereka bertakbir dan pada saat turun darinya mereka bertasbih. Bukhari 74 HR.39 - aku • Pada telah masa menzalimi baginda diriku maka ampunilah para aku kerana untuk sesungguhya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) menghantar sahabatnya bermusafir baginda mengucapkan kepada salah seorang dari mereka: َ ‫أست َوْدِعُ الله دِي ْن َك وَأ َمان َت َك وَخوَاتي ْم عَملك‬ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ 71 َ (Aku menitipkan agamamu.76 71 72 HR. • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh demi mengambil kira terjadinya perlekehan terhadap kehormatan Al-Quran. Muslim 73 HR.. Baginda memeluk orang yang baru datang dari safar dan menciumnya jika dia termasuk anggota keluarganya. أ َعُوْذ ُ ب ِك َل ِمات اللهِ التامات من شر ما خل َق‬ ِ َ َ َ َ ّ َ ْ ِ ِ َ ّ (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya) • Barang siapa yang mengucapkan doa ini.73 Saat singgah di sebuah tempat baginda mengucapkan ‫.Upaya Menggali Sunnah .75 • • Baginda melarang seorang wanita muslimah bermusafir tanpa mahram. maka dia tidak akan dimudharatkan oleh sesuatu apa pun sehingga meninggalkan tempat tersebut74. Muslim .

iaitu khutbatul hajah yang berbunyi: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ن َحمد ُهُ وَن َست َعِي ْن ُه وَنست َغْفـرهُ وَ ن َعُـوْذ ُ بـِـاللهِ مـن‬ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ ُ ِ ّ ِ ُ ‫شروْرِ أ َن ْفسنا وَسي ّئات أ َعْمال ِنا من ي َهْدِ اللـه فَل َ مضـل ل َـه‬ ِ َ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ‫وَمن ي ُضل ِل فَل َ هادِيَ ل َه وَأشهَد ُ أن ل َ إله إ ِل ّ اللـه وَأشـهَد‬ ْ َ ِ ُ ْ َ ‫أ َن محمدا عَب ْد ُهُ وَرسوْل ُه‬ ً ّ َ ُ ّ ُ ُ َ “Segala puji bagi Allah. kemudian baginda membaca tiga ayat di bawah ini: ‫ياأ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقوْ الله حقّ ت ُقات ِهِ وَل َ ت َم ـوْت ُن إ ِل ّ وَأ َن ْت ُـم‬ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ّ ْ َ َ -78 ‫مسل ِموْن‬ َ ُ ْ ُ “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” 77 78 HR. QS. Ali Imron: 102 .Upaya Menggali Sunnah . kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri dan keburukan perilaku kami.77 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Dalam Urusan Nikah Disebutkan bahawa Nabi  mengajarkan para sahabat khutbah semasa sesuatu amalan-amalan ibadat tertentu. memohon pertolongan dan keampunan hanya kepadaNya. dan barang siapa yang disesatkan tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya). kami memuji. Muslim. barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya.40 - • Semasa mendatangi sesuatu tempat semasa bersafar baginda akan mendatangi masjid lalu solat dua rakaat.

Upaya Menggali Sunnah . Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” ‫يا أ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقـوا الله وَقُوْل ُـوا قَـوْل ً سـدِي ْدا ي ُصـل ِح‬ ْ ْ ً َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ‫ل َكــم أ َعْمــال َك ُم ِ وَي َغْفـــر ل َكــم ذ ُنــوْب َك ُم وَمــن ي ُطـــع اللــه‬ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ 80 ‫وَرسوْل َه فَقـد ْ فاز فَوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ُ َ ً َ َ ً “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar nescaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” Hadis tentang khutbatul hajah ini diriwayatkan oleh Turmudzi dan yang lainnya dan termasuk hadis hasan. dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. • Baginda berdoa bagi orang yang bernikah dengan mengatakan: َ َ َ َ ُ َ َ َ ‫بارك الله ل َك وَبارك عَل َي ْك وَجمعَ ب َي ْن َك ُما في خي ْر‬ ِ َ َ َ َ ٍ َ “Semoga Allah memberikan berkat bagimu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan” 79 80 QS. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.41 - َِ ‫يا أ َي ّها الناس ات ّقـوا رب ّك ُم ال ّذي خل َقك ُم من ن َف ـس واح ـد َة‬ ْ ْ ٍ ِ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ّ ‫وَخل َقَ من ْها زوْجها وَ ب َث من ْهُما رجال ً ك َث ِي ْرا وَن َِس ـاء وات ّق ـوا‬ َ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ً ‫َـ‬ ً ‫الله الـذي ت َسـاءل ُوْن بـهِ وَا ْل َرحـام إ ِن اللـه كـان عَل َي ْكـم‬ ِ ّ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ ُ ِ َ َ َ ‫رقَِي ْبا‬ ً َ 79 “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Al-Ahzab: 70-71 . Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain. Al-Nisa': 1 QS.

Petunjuk Nabi  Dalam Menyingkapi Mimpi • Diriwayatkan bahawa Nabi  ada menceritakan bahawa mimpi yang baik adalah dari Allah dan mimpi yang buruk adalah dari syaitan. Turmudzi dengan derajat hasan HR. Lalu janganlah dia menceritakan mimpinya tersebut kepada sesiapa pun.Upaya Menggali Sunnah .83. Muslim . jika ia bermimpi melihat sesuatu yang baik maka hendaklah ia bergembira dengannya dan janganlah menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya”82Dan @baginda memerintahkan orang yang bermimpi buruk agar mengubah posisi tubuh dari keadaan sebelumnya. Bukhari 83 HR. Namun. Bilamana@ seseorang melakukan hal tersebut maka mimpi buruk 81 82 HR.42 - Petunjuk • Nabi  Semasa Melihat Bencana (Bala) Yang Menimpa Seseorang Telah ada riwayat bahawa semasa baginda bersabda: Tidaklah seseorang melihat seorang yang cacat kemudian berkata: َ َ َِ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي عافاني مما اب ْت َل َك ب ِهِ وَفَضل َني عَلى ك َث ِي ْر‬ ِ ّ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ٍ ً ‫ممن خل َقَ ت َفضي ْل‬ َ ْ ّ ِ ِ ْ “Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan saya dari apa yang menimpa dirimu dan memberikan kelebihan bagiku dari banyak mahluk yang telah diciptakanNya dengan kelebihan yang banyak”81 Bala dalam konotasi agama adalah melakukan maksiat dan dari segi duniawi adalah segala sesuatu yang boleh menyebabkan lalai dalam beribadah atau penyakit dan penderitaan yang menimpa. maka barangsiapa yang bermimpi melihat sesuatu yang dibencinya maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali lalu berlindunglah daripada godaan syaitan nescaya ia tidak akan memudaratkannya.

Upaya Menggali Sunnah . Di antara petunjuk baginda adalah memadamkan api amarah dengan berwudhuk dan segera duduk jika seseorang itu marah semasa keadaan berdiri. atau berbaring jika seseorang itu sedang marah dalam keadaan duduk dan berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Maka Rasulullah  menjawab: “Itu adalah doa untuk menghapuskan apa-apa yang terjadi selama di dalam majlis”. Abu Daud dengan sanad yang hasan . • Sebelum bangkit dari sesuatu majlis baginda mengucapkan: َ َ ُ َْ ‫ســب ْحان َك الل ّهـــم وَب ِحــدِك أ َشهـــد ُ أ َن ل َ إلــه إ ِل ّ أ َنــت‬ ْ َ ْ َ ِ ّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِ ْ ‫أ َست َغْفرك وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ (Maha Suci Allah dan segala puji Bagi-Mu aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali diri-Mu aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu) seorang lelaki berkata kepada baginda: wahai Rasulullah sesungguhnya tuan telah mengatakan sesuatu yang tidak tuan ucapkan sebelumnya.@ Baginda bersabda: “Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada seseorang lalu berkata kepada orang yang berbuat tersebut: “" َ َ َ ‫ جزاك الله خي ْرا‬Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang ً َ ُ lebih baik” maka seseungguhnya ia telah sempurna dalam memujinya. Disebutkan bahawa baginda bertanya kepada seorang yang bermimpi “Apakah • sebelum mimpimu orang tersebut Jika menceritakan baik barulah mimpinya: baginda baik?” menafsirkannya. 84 84 HR. • • @Baginda berdoa bagi orang yang mendekat kepada dirinya dengan doa yang menyenangkan dan pantas.43 - tersebut • tidak akan memudharatkannya bahkan menolak keburukannya.

berbaring dalam keadaan berwudhuk atau berhadas dan tidak ada yang menghalangi baginda membaca al-Quran kecuali kalau baginda sedang junub.Upaya Menggali Sunnah .@ • Baginda memperindah suaranya saat membaca al-Quran dan baginda mengingatkan: ‫ل َي ْس منا من ل َم ي َت َغـن بال ْقـرآن‬ ِ ْ ُ ِ ّ َ ْ ْ َ ّ ِ َ 85 HR. َ ْ ِ ْ ّ َ ِ • • • • Baginda memotong bacaan dan berhenti pada setaiap ayat.85 Bacaan baginda ayat demi ayat dan inilah yang paling utama. Al-Ikhlas. Dan Al-Daruquthuni menambahkan: ‫رب‬ ّ ‫(@ المل َئ ِك َة والروح‬Tuhan malaikat dan malaikat Ruh)@. @Baginda membaca Al-Quran dengan berdiri. Baginda mempunyai bacaan tetap yang selalu dibaca dan tidak pernah ditinggalkannya.44 - Petunjuk Nabi  Dalam Membaca Al-Quran • Disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasai bahawa Rasulullah  pada saat solat witir baginda membaca surah: Al-A’la. duduk. Bacaan baginda bersifat tartil. lalu semasa memberi salam baginda mengucapkan: ‫ سب ْحان المل ِك ال ْقدّوس‬sebanyak 3x (Maha Suci Allah Tuahan Yang ِ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ Maha Suci) di mana pada kali ketiga baginda memanjangkan dan mengangkat suaranya. Ahmad . • Baginda memanjangkan setiap huruf mad. tidak membaca dengan berpotongpotong dan tidak pula tergesa-gesa namun bacaan baginda jelas huruf demi huruf. Baginda senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain sebagaimana • diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Abdullah bin Mas’ud. baginda memanjangkan kata: • ُ‫ ا َلرحمن‬dan ‫ال ّرحي ْم‬ ْ ّ ُ ِ َ baginda berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk pada permulaan bacaan. Al-Kafirun.

45 - “Bukan dari golonganku orang yang tidak memperindah suaranya saat membaca al-Quran”86 • Rasulullah  bersabda: ‫زي ّن ُوا ال ْقـرآن ب ِأ َصوَاتك ُم‬ َ ْ ُ ْ ِ ْ ْ َ 87 “Hiasilah Al-Quran dengan suaramu” Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Sujud Syukur • Di antara petunjuk baginda dan para sahabatnya adalah sujud syukur waktu datangnya nikmat dan melaksanakan terhindar dari bencana. Ahmad . Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih. 88 HR. Bukhari HR.Upaya Menggali Sunnah . Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam musnad Ahmad bin Hambal bahawa Nabi  saat mendapat urusan yang menyenangkan maka baginda tersungkur sujud sebagai rasa terima kasih kepada Allah . Abu Dawud. Petunjuk Nabi  Saat Melaksanakn Sujud Tilawah • Apabila melewati ayat-ayat sajdah (saat membaca Al-Quran) baginda akan bertakbir lalu bersujud dan membaca: ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ‫سجد َ وَجهِي لل ّذي خل َقه وَصوّرهُ وشـ ـقّ س ـمعَه وَبصـ ـره‬ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ‫بحـوْل ِهِ وَقـوّت ِه‬ ِ ِ “Bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya. membentuknya dan membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya”88 • Kadangkala baginda membaca: َ ‫الل ّهُم احط ُط عَني ب ِها وِزرا واك ْت ُب لي ب ِها أ َجـرا واجعَل ْهـا‬ ِ ْ ّ ْ ْ ّ َ ْ َ ً ْ َ َ ً ْ َ َ ْ ْ ِ َ َ ‫لي عن ْد َك ب ِها ذ ُخـرا وَت َقب ّل َها مني ك َمـا ت َقب ّل ْت َهـا مـن عَبـدِك‬ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ً ْ َ ‫داوُد‬ َ 86 87 HR.

Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Iktikaf • Baginda melakukan iktikaf pada sepuluh hari-hari terakhir pada saat baginda meninggalkannya maka baginda bulan Ramadhan sehinggalah Allah mewafatkan baginda. 89 90 HR.46 - @“Ya Allah.@ • Baginda tidak pernah bermesraan bersama isteri baginda selama beriktikaf baik dengan ciuman atau yang lainnya. Tirmizi. baginda adalah dua ekor kambing kibas yang korban • disembelihnya setelah melaksanakan solat Eid(hari raya haji) Baginda memerintahkan kepada para sahabat untuk berkorban dengan anak biri-biri atau dengan kambing yang telah cukup umur (kambing yang telah tanggal gigi depannya). Bukhari dan Muslim .Upaya Menggali Sunnah . hapuskanlah dosaku dengannya. sebagaimana Engkau menerimanya dari hambaMu Dawud”89@ • Tidak ada keterangan bahawa baginda membaca takbir saat bangkit dari sujud.90 Semasa sedang melakukan iktikaf baginda tidak memasuki kecuali untuk memenuhi @kebutuhan yang rumah baginda • bersifat manusiawi. Petunjuk Nabi  Dalam Menyembelih Korban • Baginda tidak pernah meninggalkan perlaksanaan berkorban.@ @Sebahagian isteri-isteri baginda adakalanya mengunjungi baginda sewaktu sedang beriktikaf. Suatu ketika. lalu semasa isteri baginda berganjak pergi maka baginda bangkit menyertainya dan hal itu terjadi pada waktu malam. jadikanlah ia sebagai simpananku dan terimalah dia. tulislah pahala bagiku dengannya. • melakukannya pada bulan syawal. HR.

di mana baginda memakannya dengan jumlah yang ganjil.92 • • Baginda memakai pakaiannya yang paling indah saat keluar Sebelum melaksanakan solat Aidilfitri baginda mengambil menuju ke masjid. • Pada hari Aidiladha.Upaya Menggali Sunnah . Abu Daud .47 - • Di antara petunjuk baginda adalah memilih yang terbaik dari haiwan yang akan dikorbankan iaitu haiwan yang bebas dari kecacatan. HR. baginda tidak menyantap makanan apaapa pun sehinggalah baginda kembali pulang dari tempat solat lalu makan dari (daging) haiwan korban baginda. • Di antara petunjuk baginda adalah bagi orang yang ingin berkorban dan telah memasuki sepuluh awal bulan Zulhijjah maka hendaknya ia tidak memotong rambut dan kulitnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. • Di antara petunjuk baginda adalah seekor kambing korban cukup untuk dirinya dan keluarganya sekalipun jumlahnya besar. beberapa biji kurma. dan baginda tidak pernah melaksanakannya di dalam masjid baginda kecuali sekali sewaktu terjadinya hujan. Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Aqiqah • Rasulullah  bersabda: ّ ‫ك ُل غُل َم ٍ مرت َهِن ب ِعَقي ْقت ِهِ ت ُذ ْب َـح عَن ْـه ي َـوْم السـاب ِع وَي ُحل َـق‬ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ٌ ْ ُ ِ ‫ّـ‬ ‫رأ ْسه وَي ُسمى‬ ّ َ ُ ُ َ “Setiap anak yang terlahir tergantung dari aqiqahnya disembelihkan baginya pada hari ketujuh. dibotakkan rambutnya dan diberi nama”91 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Solat Dua Hari Raya • Baginda melaksanakan solat dua hari raya di musolla (tanah lapang). 91 92 HR Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih.

94 berkhutbah.Safar untuk haji 93 94 HR. Petunjuk Nabi  Dalam Bersafar • Baginda mengadakan safar (berjalan jauh) untuk empat hal: 1-Safar untuk hijrah. Bukhari . dari suatu jalan dan pulang dari jalan yang lain. • • Setelah sampai di tempat solat baginda dan para sahabatnya Baginda memulai dengan melaksanakan solat sebelum tidak pernah melaksanakan solat sunat qobliah atau ba’diah. pergi turut lalu menyempurnakan solatnya baru berkhutbah.48 - • • • • Baginda mandi sebelum melaksanakan solat dua hari raya Baginda keluar dengan berjalan kaki . 3. pada rakaat pertama dengan tujuh takbir berturut-turut termasuk takbiratul ihram lalu membaca surah Al-Fatihah.Upaya Menggali Sunnah .Safar untuk berjihad. mensegerakan solat Aidiladha@ Semasa tiba di lapangan tempat solat baginda langsung sunnah adalah tidak melakukan yang mendirikan solat tanpa azan dan iqamah93. 2. kemudian surah Qaf dan AlInsyiqaq. kadangkala baginda membaca Al-A’la dan Al-Ghasyiah dan tidak ada riwayat lain yang sahih yang menerangkan bahawa baginda membaca selain itu. baginda melaksanakannya dua rakaat. Baginda mengakhirkan@ pelaksanaan solat Aidilfitri dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Bukhari HR. • • Pada rakaat kedua baginda bertakbir lima kali secara berturutBaginda berjalan dari jalan yang berbeza pada hari raya.Safar untuk umrah 4. Dan tidak pula ucapan “‫ ”الصييل َةُ جامعيية‬yang ٌ ‫َ ِ َي‬ ّ َ demikian itu.

96 • • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir bersendirian.49 - • • Baginda keluar untuk safar bermula dari siang hari. baginda mengucapkan: “‫ ”ب ِسم ِ الله‬ketika meletakkan kakinya pada pelana ِ ْ unta tunggangannya. 95 96 HR.97 Saat unta tunggangan didekatkan kepada baginda.Upaya Menggali Sunnah . sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah diriku. Bukhari 98 HR. Abu Dawud dan sanadnya hasan 97 HR. maka ampunilah aku sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) • Baginda membaca doa safar seperti apa yang disebutkan dalam sahih Muslim no: 1342. Dan baginda lebih senang keluar untuk bermusafir pada hari khamis95 Baginda memerintahkan agar tiga orang yang sedang mengadakan permusafiran untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan. padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya) lalu menyambungnya dengan membaca: ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ِ ْ َ ِ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ْ َ ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ (Segala puji bagi Allah. lalu membaca: َ َْ ُ ‫س ـب ْحان َك إ ِنـّـي ظ َل َْم ـت ن َفس ـي فَ ـاغْفرلي فَ ـإ ِن ّه ل َ ي َغْف ـر‬ ‫ْ ُ ْ ِـ‬ ِ ْ ِ ‫ـ‬ ُ ُ ِ 98 ‫الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َنت‬ ْ َ (Maha suci bagiMu YaAllah. Turmudzi dengan sanad hasan . segala puji bagi Allah. Bukhari HR. lalu sewaktu baginda telah menetap di atas kenderaannya baginda mengucapkan: َ ‫سب ْحان ال ّذي سـخر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ (Maha Suci Allah yang telah menundukkan bagi kami kenderaan ini. segala puji bagi Allah).

@ • Dan jika perjalanan dituntut untuk dipercepatkan maka baginda mengakhiri maghrib sehingga baginda mengumpulkannya dengan solat isyak dan melaksanakannya pada waktu isyak. Dan jika matahari telah condong sebelum pergi maka baginda melaksankan solat zuhur lalu pergi. Adapun praktik menjama’ solat pada saat tidak safar tidak pernah dikerjakan oleh baginda @ • @Baginda tidak menentukan jarak tertentu bagi umatnya sebagai batas diperbolehkan mengqasar solat atau tidak berpuasa. iaitu memendekkannya menjadi dua rakaat sejak keluar untuk safar sehinggalah sekembalinya ke Madinah” -Ibnu Abbas berkata: Allah mewajibkan solat melalui nabi-Nya pada waktu hadir (tidak musafir) empat rakaat. @Termasuk petunjuk baginda sewaktu matahari belum lagi condong ke barat mengakhirkan zuhur sampai waktu asar maka baginda turun lalu mengumpulkan antara kedua solat tersebut.99 • Baginda mengqasar (memendekkan) solat yang empat rakaat.Upaya Menggali Sunnah . pada waktu safar dua rakaat dan pada saat takut (genting) satu rakaat”100 • • Pada waktu safar. akan tetapi membolehkannya dalam semua perjalanan yang termasuk 99 100 HR. Abu Dawud HR.50 - • Saat mendaki tebing yang tinggi baginda dan para sahabat mengucapkan takbir dan sewaktu menjalani jalan yang menurun baginda bertasbih. Muslim . akan tetapi baginda menjamak solat pada saat perjalanan tersebut menuntut kesungguhan dan berangkat setelah mengerjakan solat sebagaimana yang terjadi pada saat safar menuju Tabuk. baginda hanya mengerjakan solat fardhu kecuali solat witir dan sunat fajar. • @Tidak termasuk petunjuk baginda menjamak solat di atas kenderaan pada saat safar dan tidak pula menjamak solat ketika pergi dengan tujuan mampir pada sebuah tempat.

jika ia ingin sesuatu dan baginda mengetahui bahawa hal itu tidak membahayakan baginya maka baginda memerintahkan untuk memenuhi keinginan orang yang sakit tersebut. iaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit”101 • Baginda berdoa tiga kali untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. Sebagaimana syariat bertayammum (dibolehkan) dalam semua yang termasuk kategori safar. Tuhan manusia hilangkanlah penyakit ini. dua hari atau tiga hari tidak didasarkan pada riwayat apapun. • Baginda bertanya kepada orang yang sakit tentang sesuatu yang diinginkannya. juga pernah menjenguk seorang anak dari ahli kitab yang pernah berkhidmat kepada baginda. • Baginda mengusap orang yang sakit tersebut dengan tangan kanannya sambil mengucapkan: ْ ِ َ َ ‫الل ّهُم رب الناس أ َذ ْهِب الب َـأ ْس واش ـف أ َن ْـت الش ـافي ل‬ ‫ّـ‬ ِ ْ َ َ ّ َ ّ َ ِ ّ ‫شفاء إ ِل ّ شفاءك شفاء ل َ ي ُغادِر سقما‬ ً َ ِ َ َ َ ِ َ َ ِ ً َ َ ُ َ “Ya Allah. Bukhari dan Muslim.@ Petunjuk Nabi  Semasa Menjenguk Orang Yang Sedang Sakit • Baginda senantiasa menjenguk orang yang sakit dari kalangan sahabatnya. Wallahu a’lam.51 - kategori safar secara mutlak.Upaya Menggali Sunnah . Baginda bertanya: Apakah yang kamu keluhkan?. serta pernah menjenguk pakciknya yang sedang sakit padahal dia seorang yang musyrik. . sembuhkanlah dan engkaulah Tuhan yang menyembuhkan yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau kehendaki. • Baginda duduk di sisi kepala orang yang sakit dan bertanya tentang keadaannya. Seperti doa yang diucapkan bagi kesembuhan Saad: 101 HR. Adapun membatasi waktunya dengan sehari.

52 - َ ً ْ َ ِ َ ْ ّ ْ ّ ُ َ ً ْ َ ِ ْ ّ ‫الل ّهُم اشـف سعـدا الل ّهــم اشــف سعــدا الل ّهُـم اشــف‬ ِ ‫سعْدا‬ ً َ "Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad!102 • Pada saat masuk menjenguk orang yang sedang sakit baginda mengucapkan: ‫ل َ ب َأ ْس‬ َ ‫ط َهُوْر إ ِن شاء الله‬ َ َ ْ ٌ ُ "Tidak mengapa. kadangkala baginda meletakkan tangannya di atas kening orang yang sakit itu lalu mengusap dada dan perut orang yang sakit tersebut sambil berkata: ‫“ الل ّهم اشفه‬Ya Allah sembuhkanlah dia" ِ ِ ْ ّ ُ • @Apabila baginda putus asa terhadap kesembuhan suatu penyakit dia mengatakan:‫راجعُوْن‬ َ ِ َ hanyalah kembali”@ Petunjuk Nabi  Dalam Menguruskan Jenazah • Baginda sangat memerhatikan para sahabat baginda. Bukhari . Bukhari HR. • Baginda pernah menjenguk orang yang sedang ditimpa sakit mata. suci Isyaallah”103 • Bukan dari petunjuk baginda menetapkan hari atau waktu tertentu khusus untuk menjenguk orang yang sakit. akan tetapi mensyariatkan bagi umatnya tentang perlaksanaan ibadah ini dalam semua waktu baik siang atau malam.Upaya Menggali Sunnah . pada waktu sakit baginda mengingatkannya dengan akhirat. menyuruhnya untuk berwasiat dan bertaubat dan memerintahkan orang yang milik Allah ِ‫إنا للهِ وَإ ِنا إ ِل َي ْه‬ ّ ّ hanya “Sesungguhnya kita kita akan dan kepadaNyalah 102 103 HR.

• Disunatkan untuk bersikap khusyuk di sisi orang yang telah meninggal.105 • Baginda memerintahkan untuk memandikan mayat sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih banyak dari itu bergantung kepada orang yang memandikannya. memandikannya. iaitu memejamkan mata dan menutupi wajah dan seluruh badannya dan adakalanya juga baginda mencium mayat tersebut. • Bukan dari petunjuk baginda yang tetap. memberikan wangian baginya dan mengkafaninya. iaitu selalu menguruskan solat jenazah di masjid.53 - berada di sisi orang yang sakit untuk menuntunnya mengucapkan kalimah syahadah agar kalimah tersebut menjadi akhir ucapannya. Termasuk petunjuk baginda adalah mempercepat pengurusan jenazah untuk dihadapkan kepada Allah. Baginda pernah melakukan hal tersebut dan bersabda: ُ ُ ‫تد ْمعُ ال ْعَي ْن وَي َحـزن القل ْب وَل َ ن َقـوْل إ ِل ّ ما ي ُرضي الرب‬ ِ ْ َ ّ ّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ “Air mata berlinang. menangis dengan tangisan yang tidak bersuara dan bersedih hati. lalu segera mensucikannya.104 • Termasuk petunjuk baginda menutup jenazah setelah kematiannya. Muslim HR. dan baginda memerintahkan untuk menggunakan kapur pada cucian terakhir sewaktu memandikan 104 105 HR. Abu Daud . hati bersedih dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diredhai oleh Tuhan kami” • Baginda raji’un • menuntun (saat umatnya untuk memuji dan hal Allah (sewaktu tidak mendapat nikmat) dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi ditimpa musibah)@ tersebut bertentangan dengan berlinangnya air mata dan kesedihan hati@. baginda melakukan solat jenazah di luar masjid dan jarang melaksanakannya di masjid.Upaya Menggali Sunnah .

dan baginda tidak memandikan orang yang mati syahid. • • Baginda memerintahkan untuk berdoa bagi mayat dengan ikhlas.106 • Jika orang yang sedang berihram meninggal dunia maka baginda memerintahkan untuk memandikannya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafie. dan terdapat riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa baginda juga bertakbir lima kali seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Janaiz. • Baginda mengangkat tangan setiap kali bertakbir sama seperti saat bertakbir untuk solat. Ahmad dan Abu Dawud .108 • Di antara petunjuk baginda adalah melaksanakan solat bagi bayi yang telah meninggal dan baginda menegaskan: “Seorang bayi di solatkan atasnya”109 106 107 HR. Bukhari HR. • Baginda berdoa bagi orang yang meninggal tersebut semasa mendirikan solat jenazah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya tentang pengurusan jenazah. maka baginda • melakukannya di atas kuburan orang yang telah meninggal tersebut. iaitu orang yang terbunuh dalam peperangan. Bukhari dan Muslim 109 HR. Bukhari dan Muslim 108 HR. • Jika baginda @terlewatkan melaksanakan solat jenazah.107@ Petunjuk baginda adalah berdiri di sisi kepala lelaki dan di sisi tengah wanita saat melaksanakan solat bagi orang yang telah meninggal. lalu dikafankan dengan menggunakan dua kain ihramnya serta melarang untuk diberikan wangian padanya dan menutup kepalanya.54 - mayat.Upaya Menggali Sunnah . (Semasa solat janazah) baginda bertakbir empat kali takbir.

dan yang 110 111 masyhur di HR. Baginda menegaskan: “Jika kamu mengikuti jenazah maka janganlah duduk sampai ia diletakkan” 112 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: maksudnya adalah meletakkannya di tanah.111@ • Pada saat mengiringi jenazah. Muslim HR.Upaya Menggali Sunnah . di sebelah kanan atau sebalah kiri mayat tersebut. • Tidak termasuk sunnah baginda mensolatkan setiap mayat yang ghaib (tidak ada di hadapan baginda). maka mengerjakannya adalah sunnah dan meninggalkannya adalah sunnah. Dan jika jenazah tersebut telah disolatkan di tempat ia meninggal dunia maka ia tidak disolatkan dengan solat ghaib. . Dan Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam pernah melaksanakan solat untuk mayat yang @ghaib lalu meninggalkannya.110 • Setelah baginda mensolatkan sesuatu mayat maka baginda akan mengikutinya menuju ke perkuburan dengan berjalan kaki pada posisi yang dekat dengan mayat tersebut.55 - • Baginda tidak mahu untuk mensolatkan orang yang membunuh dirinya atau bagi orang yang menyimpan harta rampasan perang secara khianat. baik di depan. Bukhari. di belakang. Abu Dawud dan Al-Nasa’i 112 HR. Ibnu Taimiyah mengatakan: Pendapat yang benar adalah sesungguhnya orang yang meninggal dunia di sebuah negeri yang mana jenazah tersebut tidak disolatkan padanya maka ia boleh disolatkan dengan solat ghaib sebagaimana Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam melaksanakan solat ghaib ke atas Al-Najasiy yang meninggal di tengah masyarakat yang kafir kerana ia belum disolatkan. baginda tidak duduk di perkuburan sehingga jenazah tersebut diletakkan. dan baginda memerintahkan untuk mempercepatkan semasa menuju ke tapak perkuburan sehingg@a seakan para sahabat berjalan cepat dengannya. kerana kewajiban telah gugur oleh kerana solat yang telah dilaksanakan oleh kaum muslimin (di tempat ia meninggal).

Disebutkan bahawa pada saat baginda meletakkan sesuatu mayat di kuburnya baginda mengucapkan: ِ‫ب ِسم ِ اللهِ وَبا للهِ وعل َى مل ّةِ رسوْل الله‬ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ َ @“Dengan menyebut nama Allah dan dengan nama Allah dan di dengan cara millah Rasulullah”.115 Setelah selesai mengkuburkan jenazah baginda dan para sahabat berdiri di sisi kubur mayat lalu berdoa baginya agar diberikan ketetapan. Muslim. 113 114 HR.Muslim no:963 115 HR.56 - kalanagan para sahabat adalah mengerjakan solat tersebut secara mutlak. .Upaya Menggali Sunnah .114 Di antara petunjuk baginda ialah membuat liang lahad dan memperdalam serta memperluas lubang kubur di sisi kepala sehingga kedua kaki mayat. • Baginda tidak pernah duduk untuk membaca (sesuatu apapun) di atas kubur. HR. Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid. • • Disebutkan bahawa baginda menaburkan tanah tiga kali di atas kubur mayat dari sisi kepalanya. dan di jalan Allah serta dengan cara tuntunan Rasulullah”.113 • • Maksud pertengahan siang adalah waktu sebelum condongnya matahari ke sebelah barat. @Dalam riwayat lain disebutkan: َ ‫بسم ِ اللهِ وَفي سب ِي ْل اللهِ وَعَلى‬ ِ ْ ِ َ ‫ِمل ّةِ رسوْل الله‬ ِ ِ ُ َ Dengan menyebut nama Allah.@ • Termasuk petunjuk baginda tidak mengkuburkan orang yang telah meninggal baik waktu terbit dan tenggelam matahari. dan tidak pula sewaktu pertengahan siang.

• Termasuk petunjuk baginda menghiburkan keluarga si mayat. Kubur baginda berbentuk seperti @@punuk@@ begitu juga dengan kuburan kedua sahabat baginda. kami dengan kehendak Allah @mesti@ menyusuli kamu. lalu membaca Al-Quran. Baginda melarang para wanita untuk menziarahi kubur dan melaknat wanita yang sering berziarah ke kubur. . dan tidak termasuk petunjuk baginda berkumpul untuk takziah. baginda tidak melakukan perbuatan ini baik di sisi kubur atau di tempat lainnya.@ • • • • Baginda memberikan tanda bagi kubur orang yang ingin ditandainya dengan sebuah batu besar. duduk di atasnya atau pun bersandar padanya. kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu”. Semua perbuatan tersebut termasuk bidaah. • Termasuk petunjuk baginda pada saat menziarahi kubur untuk mengucapkan dan mengerjakan apa yang dibaca sewaktu solat ke atas mayat. memohonkan rahmat dan keampunan bagi mereka.57 - • @Tidak termasuk petunjuk baginda meninggikan kubur. Inilah ziarah kubur yang dianjurkan dan disyariatkan bagi umatnya lalu baginda memerintahkan agar semasa menziarahi kubur untuk berdoa dengan membaca: َ ‫السل َم عَل َي ْك ُم أ َهْل الد ّيارِ من ال ْمؤْمن ِي ْن وال ْمسل ِمي ْن وَإ ِنا‬ ّ َ ُ ّ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ ُ ِ ‫إ ِن شاء الله ب ِك ُم ل َحقوْن ن َسأ َل الله ل َنا وَل َك ُم ال ْعافِي َة‬ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ Keselamatan bagi kamu penghuni kubur ini dari kaum mukminin dan muslimin.Upaya Menggali Sunnah . Termasuk petunjuk baginda tidak menghinakan kubur. Baginda pernah mengunjungi kubur para sahabatnya dan berdoa bagi mereka. tidak pula diinjak.

ia menceritakan: “Aku tidak melihat seseorang yang lebih cepat sewaktu berjalan dari Rasulullah  di mana bumi seakan dilipat bagi dirinya. paling baik dan paling tenang saat berjalan.Upaya Menggali Sunnah . safar.118 Petunjuk Nabi  Saat Berjalan Sendiri Atau Bersama Para Sahabatnya • @Pada saat berjalan. atau berteriak dan menangis dengan suara keras atau mencukur rambut kerananya. @Saat @ 116 117 119 menyentuh bumi. Bukhari Muslim 118 HR. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah . • • • Apabila berjalan baginda seakan tidak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Murrah.58 - • Termasuk petunjuk baginda ialah tenang dan rela dengan qadha’ yang sudah ditentukan oleh Allah seraya memuji dan mengembalikannya kepada Allah. sementara kami berusaha sekuat tenaga (mengikuti baginda) namun baginda tidak menghiraukan kami. Ahmad 119 HR.117 • Baginda memrintahkan agar membuat dan mengirimkan makanan bagi keluarga mayat.120 HR. • Baginda adalah orang yang paling cepat. .116 • Baginda berlepas tangan dari orang yang merobek-robek wajahnya kerana musibah yang menimpa dirinya. Baginda kadangkala berjalan tanpa alas kaki dan kadangkala pula memakai sandal@. Muslim HR. badan baginda condong ke depan dan mengangkat kakinya dengan sempurna sehingga posisi kaki baginda seakan-akan turun menuju tempat yang rendah.hadist riwayat Jabir dengan sanad yang sahih. baginda berada di bahagian belakang para sahabatnya untuk menghalau yang lemah dan memboncengnya. Turmudzi 120 HR Abu Dawud.

Baginda mengingatkan: “Sesungguhnya jika dia pemimpin (bagi kamu) bererti kamu telah membuat murka Tuhan kamu Yang Maha Tinggi”122 Petunjuk Nabi  Dalam Mengucapkan Salam Dan Meminta Izin • • Diriwayatkan bahawa baginda melewati di hadapan anak-anak lalu mengucapkan salam kepada mereka.124 petunjuk baginda mengucapakan salam semasa mendatangi kumpulan para sahabat dan pada saat meninggalkan 121 122 HR. Abu Dawud dengan sanad yang sahih.. Bukahri. Baginda tidak suka mempergunakan ungkapan yang bermakna mulia dan terhormat kepada orang yang tidak berhak diperlakukan demikian. 123 HR. Bukhari. Muslim. • Sebagian istri baginda telah mendapat julukan. . keras dan kasar.Upaya Menggali Sunnah .@@121 Petunjuk Baginda  Saat Memilih Dalam Menjaga Ucapan Dan Memilih Kata-Kata • • Baginda bukanlah orang yang suka berkata-kata yang kotor. Seperti ungkapan: “Sayyid” bagi orang munafik.59 - Petunjuk Nabi  Dalam Memakai Julukan • @@Termasuk petunjuk baginda memberikan julukan bagi seorang yang mempunyai anak. keji. dan tidak ada riwayat yang menetapkan bahawa baginda melarang memakai julukan kecuali dengan julukan Abul Qasim. seperti Aisyah yang dijuluki dengan Ummu Abdullah. HR. 124 HR.123 Termasuk mereka.

@Saat baginda memasuki isterinya pada waktu malam. • Di antara petunjuk baginda mengakhiri salam dengan kata ‫وبركاته‬ ُ ُ َ َ 125 126 HR Muslim. selawat dan salam kepadaRasulullah َ ) kemudian mengerjakan solat dua rakaat tahiyatul masjid. HR. Dua rakaat tahiyatul masjid adalah hak Allah.126@ • Saat bertamu kepada seseorang. baginda mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan hanya didengar oleh orang yang sedang terjaga. baginda tidak berdiri menunggu di hadapan pintu. akan tetapi pada sebelah kanan atau sebelah kirinya.Upaya Menggali Sunnah . tentu harus didahulukan dari hak makhluk iaitu mengucapkan salam. disunatkan bagi orang yang memasuki masjid jika terdapat di dalamnya kumpulan jemaah untuk mengikuti tuntunan di bawah ini: • Masuk masjid dengan mengucapkan ‫ب ِسم ِ اللهِ والصلةَُ والسل َم على رسوْل اللهِ صلى الله عَل َي ْه‬ ِ ْ ُ ّ َ ِ ُ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ّ َ ‫وَسلم‬ (Dengan • menyebut nama Allah. lalu barulah • ia mengucapkan salam kepada para jemaah yang berkumpul di dalam masjid.125 Oleh kerananya. dan menyuruh untuk menyampaikannya kepada orang yang tidak ada di hadapan baginda serta menyampaikan salam kepada orang yang berhak menerima salam. Muslim .60 - • Di antara petunjuk baginda bagi orang yang memasuki masjid supaya melaksanakan solat dua rakaat tahiyatul masjid lalu mendatangi majlis sambil mengucapkan salam ke atas mereka. dan mengucapkan: ‫السل َم عل َي ْك ُم السل َم عل َي ْك ُم‬ َ ُ ّ َ ُ ّ ْ ْ • Nabi mengucapkan salam kepada orang yang berjumpa dengan baginda.

kepala atau jari kecuali sedang bersolat. orang-orang Musyrik. • Disebutkan bahawa baginda pernah melewati suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah kaum Muslimin.129 • • Di antara petunjuknya sewaktu meminta izin tiga kali dan jika tidak diizinkan maka baginda pergi meninggalkannya. . Bukhari. Sebagaimana diriwayatkan bahawa baginda mengatakan: “‫821" وعليك وعلى أبيك السلم‬ ُ َ ّ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ • Termasuk petunjuk Nabi  tidak mengawali mengucapkan atau menjawab salam terhadap orang yang membuat perkara baru (bidaah) dalam agama sehingga ia bertaubat terhadap perbuatannnya.Upaya Menggali Sunnah . penyembah berhala dan orang-orang Yahudi lalu baginda mengucapkan salam kepada mereka. HR. @Termasuk tuntunan baginda sewaktu seseorang yang meminta izin ditanya oleh tuan rumah: “Siapakah anda?” maka hendaklah ia menjawabnya dengan: “Fulan bin Fulan” atau hendaklah ia 127 128 HR. maka baginda menjawab salam orang tersebut dan orang yang menyampaikannya. dan jika seseorang mengucapkan salam kepada baginda maka baginda menjawabnya dengan hal yang sama atau lebih baik secara langsung tanpa mengakhirkannya kecuali kerana uzur seperti sedang solat. • @Baginda mengawali salam saat bertemu dengan seseorang.61 - • Baginda mengucapkan salam sebanyak tiga kali sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. dan Nabi tidak pernah menjawab salam dengan isyarat tangan.127 • Saat baginda menerima kiriman salam dari orang lain.@ • Baginda memperdengarkan jawapan salamnya kepada orang yang memberi salam. Bukhari. hal ini baginda lakukan di hadapan jemaah yang banyak yang tidak dapat didengar dengan satu kali salam. atau saat membuang hajat. Abu Daud 129 HR.

terkadang dengan (tanpa baginda atau bersumpah dengan terkadang baginda saat menyebutkan pengecualian. • Baginda juga bercanda dan mengatakan yang benar dalam candanya. dan aktifitas membeli lebih banyak baginda lakukan dari menjual setelah diangkat menjadi Rasul. juga melakaukan aktifitas sewa dan menyewa. saat baginda meminjam sesuatu maka baginda mengembalikannya dengan yang lebih baik. dan menyindir namun tidak mengatakan kecuali yang benar.Upaya Menggali Sunnah . menjenguk orang yang sakit. jika meminjam sesuatu dari seseorang maka baginda mengembalikannya dan berdoa baginya: َ ْ ‫أ َهل ِك ومالك‬ َ ِ َ َ َ َ ‫بارك الله ل َك في‬ ِ َ ُ Baginda menegaskan imbalan bagi orang yang . terkadang baginda bersumpah lalu menggugurkannya melangsungkannya kaffarah digugurkan). oleh kerana itulah Allah menyebutnya dengan istilah: ”Tahillah”. dan aktifitas mewakilkan lebih banyak baginda lakukan dari mewakili. terakdang meminjam. berhutang dengan memberikan jaminan atau tanpa jaminan. menghadiri undangan. baginda memberikan dan menerima hadiah lalu berterimakasih atasnya. dan tidak sekedar mengatakan: “Saya”@ @@Petunjuk Nabi  Dalam Bermu’amalah • Baginda juga berkatifitas jual beli. membeli dengan harga cesh dan harga pada masa yang akan datang. baginda memberikan pendapat dan meminta pendapat. pengcualian bersumpah akan menghalangi terlakasananya sumpah tersebut dan mengeluarkan kaffarah sebagai pembebas dari beban sumpah setelah seseorang menyatkan sumpah. melaksankan dan memberikan syuf’ah.62 - menyebut julukan atau gelar dirinya. berjalan bersama para janda dan orang miskin. baginda memberikan hibah dan menerima hibah. mewakilkan dan mewakili. ornag lemah untuk memenuhi hajat mereka. menghadiri jenazah.

sambil menempelkan paha pada perut dan meletakkan kedua tangan di atas kedua betis. mengobati orang dengan besi panas namun baginda tidak pernah melakukannya untuk dirinya. baginda juga berbekam pada kedua bagian urat leher dan bagian atas punggung. Abu Dawud . • Qailah binti Makramah berkata: “Aku mendatangi Rasulullah  sementara baginda sedang duduk di atas kedua pantatnya. Muslim. bahagian 130 131 HR. Baginda bersama keluarganya membawakan para sahabat susu saat membangun masjid. Nasa’I dengan sanad yang kuat HR. Baginda juga berobat. adakalanya bersandar pada tubuh yang sebelah kiri atau sebelah kanan. 132 HR. berbekam di tengah-tengah kepala dan bagian punggung kakinya. di antara kedua bahu.Upaya Menggali Sunnah . baginda bertamu dan menerima tamu.131 Baginda menambal sendal. baju dan timbanya dengan tangan sendiri serta memerah susu dengan tangan sendiri. baginda juga memperhatikan pakaian dan berkhidmah untuk kepantingan keluarga dan diri sendiri. baginda juga meruqyah orang lain namun baginda tidak menyuruh orang untuk meruqyah dirinya serta menjaga orang yang sakit dari sesuatu yang bisa mengganggunya.63 - meminjamkan • adalah berteima kasih kepadanya dan mengembalikan barang pinjaman tersebut”130 Baginda pernah berlomba lari dan bergulat. tikar atau pun hamparan. Petunjuk Nabi  Semasa Duduk Dan Bersandar • Baginda adakalanya duduk di atas tanah. Baginda bersandar pada bantal.132 • • Baginda terkadang duduk terlentang atau terkadang meletakkan salah satu @@kakinya di atas yang lain. baginda terkadang mengikat batu pada perutnya kerana kelaparan atau terkadang baginda juga merasakan kekenyangan.

Abu Daud dan Tirmizi. Posisi ini sebagai pengganti bersandar pada tembok.135 • Baginda berbaring di atas bahagian tubuh sebelah kanan. Bukhari. dan meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipi sebelah kanan kemudian membaca: َ َ ِ ُ َ َ َ‫الل ّهُم قِني عَذاب َك ي َوْم ت َب ْعَث عباد َك‬ ِ ّ َ 133 134 HR.64 - sebagaimana disebutkan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan banyak lagi hadis lain yang menerangkan tentang cara baginda bersandar. perkara tersebut baginda lakukan tiga kali. . tikar dan tanah. mengucapkan: Dengan nama Allah aku mati dan ) • َ ِ ْ ِ ‫باسمك الل ّهُم أ َموْت وَأ َحيا‬ َ ْ ُ ُ ّ . • Abbad bin Tamim meriwayatkan sebuah hadis yang didapatinya dari pakciknya: “Aku melihat Rasulullah tidur di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain”134 • • Baginda memiliki sebuah kain pelikat yang dipergunakan Saat menjelang tidur di atas tempat tidurnya baginda sebagai alas tidur dan dilipat dua lipatan. atau hamparan kulit. • Saat baginda duduk di masjid atau pada suatu majlis.(hidup Baginda menghimpun kedua tangannya lalu meniupnya dan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas serta Al-Ikhlash kemudian mengusap seluruh bahagian yang dapat dicapai dari badan baginda yang dimulai dari kepala dan wajah serta bahagian depan dari badannya. baginda duduk dengan cara memeluk lutut133.Upaya Menggali Sunnah . adakalanya juga di atas tempat tidur atau di atas hamparan kain hitam. Petunjuk Nabi  Semasa Tidur Dan Terjaga • Baginda kadangkala tidur di atas tilam. 135 HR. HR. Bukhari dan Muslim.

Muhammad benar. Bukhari .. dan hanya kerana diriMu aku bermusuhan dan kepadaMulah aku berhakim. ampunilah perbuatan yang pernah aku lakukan dan perbuatan yang akan datang. Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban HR. janji-Mu benar. neraka benar (ada). Engkaulah Tuhan Yang Maha Benar. syurga benar (ada). dan berjumpa dengan-Mu adalah benar.. serta apa-apa yang aku sembunyikan dan 136 137 HR. atau kadangkala membaca sepuluh ayat terkahir dari surah Ali-Imran yang @@dimulai dari firman : sampai seterusnya • @@Lalu membaca: َ ّ ‫.Upaya Menggali Sunnah . hari kiamat benar akan terjadi. kepadaMulah aku berserah diri dan kembali . segala puji bagiMu. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. dan dengan-Mu aku beriman.65 - “Ya • Allah jagalah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu”136 Pada saat terbangun pada waktu malam baginda membaca: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي أ َحياناب َعْد َ ما أ َمات َنا وَإ ِل َي ْهِ الن ّشوْر‬ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ُ “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepada-Nyalah kita dikembalikan”137Lalu bersiwak.. Ya Allah hanya kepadaMu aku berserah diri.إ ِن في خل ْق السموات وَا ْل َرض‬ ِ َ ّ ِ َ ِ ْ َ َ ّ ‫الل ّهُم ل َك ال ْحمد ُ أ َن ْت قـي ّم السـموات وَا ْل َرض وَمن فِي ْهِن‬ ِ َ ّ ُ َ َ ْ َ ّ ْ َ ِ ْ ‫وَلـك الحمـد ُ أ َن ْـت الحــقّ وَوَعْـد ُك الحــقّ وَل ِقـاءك حــق‬ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ‫وَالجـن ّة حـقّ والنـّـار حـ ـقّ وَمحم ـد ٌ حـ ـقّ والس ـاعَة حـ ـق‬ َ ُ ‫َ ّـ‬ َ َ ُ َ ُ َ ْ ّ ّ َ ُ َ َ َ َ ‫الل ّهُم ل َك أ َسل َمت وَب ِك آمن ْت وَعَل َي ْك ت َوَك ّل ْت وَإ ِل َي ْـك أ َن َب ْـت‬ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ّ ‫وَب ِك خاصـمت وَإ ِل َي ْـك حـاك َمت فاغــفرلي ماقَـد ّمت وَمـا‬ ‫َـ‬ ُ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ُ ْ ‫َ َـ‬ ُ ْ َ َ َ ‫أ َخرت وَما أ َسررت وَما أ َعْل َن ْت أ َن ْت إلهي ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت‬ َ َ ِ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ّ ِ ِ َ “Ya Allah segala puji bagi-Mu.

Upaya Menggali Sunnah . baginda tidur tidak dalam keadaan kenyang dengan makanan atau minuman. Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan yang berhak disembah selain DiriMu”.138@ Baginda tidak keperluan mencegah dirinya dari standard keperluan baginda. 138 139 HR. Ahmad dengan sanad yang hasan’ . dan jika beristirahat sebelum subuh • meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. • @Saat beristirehat pada waktu malam baginda berbaring di maka baginda tidur menegakkan melebihi kedua tangannya dan tidak lalu pula atas pinggang yang sebalah kanan.66 - perbuatan yang aku kerjakan secara terang-terangan. maka baginda tidur sewaktu memerlukan dan menuntut harus tidur pada bahagian pinggang sebelah kanan sambil membaca zikir sehingga kedua mata baginda terlelap. menggunakan minyak wangi dan kesenanganku terdapat dalam solat”139 • Sikap baginda dengan istri-istrinya adalah bergaul dengan cara yang baik dan berakhlak yang mulia. • Baginda berbaring dengan menggunakan bantal dan kadangkala meletakkan tangannya di bawah pipinya yang sebelah kanan. Petunjuk Nabi  Dalam Pernikahan Dan Bergaul Dengan Keluarganya • Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Anas  bahawa Rasulullah  bersabda: “ ‫حب ّب إ ِل َي من د ُن ْياك ُم الن ّساء والط ّي ْـب وَجعِل َـت قــرةَ عَي ْنـِـي‬ ُ ُ َ ُ ّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ‫في الصل َة‬ ِ ّ ِ "Diberikan kesenangan bagiku dalam urusan duniamu pada wanita. Nasa’I. Muslim HR.

. • Baginda mendatangi istrinya pada akhir atau permulaan dan jika mempergauli istrinya pada awal malam. begitu juga saat makan daging. Turmudzi HR. atau kumpulan pohon kurma atau dengan pepohon yang tumbuh di lembah. Bukahri Muslim 142 HR. baginda meletakkan mulutnya di tempat Siti Aisyah minum.67 - • Baginda bersabda: ‫خي ْرك ُم ل َهْلي‬ ِ ْ ُ َ ‫خي ْرك ُم. gundukan tanah.. 140 141 HR. خي ْرك ُم ل َهْل ِهِ وَأ َنا‬ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ”Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya dan saya orang yang terbaik dari kamu kerana berbuat baik bagi keluarga saya”140 • Pada saat minum dari sebuah bejana. Jika ingin membuang hajat pada saat safar. terkadang sejauh dua mil. baginda menjauh Saat buang hajat baginda terkadang menutupi diri dengan dari pandangan para sahabat. atau berwudu terlebih dahulu kemudian tidur.. malam. terkadang baginda mandi terlebih dahulu kemudian tidur. Ahmad dan Turmudzi. aku berlindung kapada-Mu dari kejahatan jin lelaki dan permpuan”141 • ُْ َ Pada saat keluar baginda mengucapkan: “‫ غفيران َك‬Ya Allah aku َ Ampun-Mu”..Upaya Menggali Sunnah .142 air dan Terkadang terkadang baginda pula bersuci dengan atau dengan batu mohon menggunakan • • mengumpulkan keduanya. Petunjuk Nabi  Saat Membuang Hajat • Pada saat akan memasuki kamar kecil baginda membaca: ‫ا َللهُم إ ِني أ َعـوْذ ُب ِك من ال ْخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ُ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ “Ya Allah.

Upaya Menggali Sunnah .68 - • Pada saat akan kencing di tanah yang keras baginda mengambil sebatang kayu lalu dipukulkan pada tanah tersebut hingga lunak kemudian kencing padanya. menyisir rambut. Baginda melakukannya agar terhindar dari cipratan air kencing tersebut. Petunjuk Nabi  Pada Perbuatan-Perbuatan Yang Sesuai Dengan Fitrah • Baginda senang mendahulukan yang kanan pada saat memakai sandal. • • • Diceritakan bahawa baginda keluar dari kamar kecil kemudian Baginda bersuci dengan menggunakan tangan kiri. dan jika akan duduk untuk membuang hajat baginda tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah mendekat di bumi. • Aisyah radhullahu anha berkata: “Barangsiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi  kencing dengan berdiri maka janganlah dipercaya sebab baginda tidak pernah kencing kecuali dengan cara duduk”143 • Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis riwayat Huzaifah bahawa Nabi  kencing dengan cara berdiri. 143 HR. • Baginda selalu memilih tanah yang lunak saat kencing dan sebagian besar posisi baginda saat kencing adalah dengan cara duduk. . dan baginda Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar membaca Al-Qur’an. bahawa jika seseorang mengucapkan salam saat baginda sedang buang air kecil maka baginda tidak menjawabnya” • Setelah bersuci dengan air baginda memukulkan tangannya pada tanah. Turmudzi dan yang lainnya. Wallahu a’lamu. maka tidak ada jalan lain kecuali harus kencing dengan cara berdiri. mengambil atau memberi sesuatu. tidak pernah was-was saat bersuci.

• Baginda nersiwak dengan menggunakan kayu arok.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi  Dalam Mengatur Rambut • Petunjuk baginda dalam mencukur rambut adalah meninggalkan seluruhnya atau mencukur seluruhnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa rambut Rasulullah  menjuntai sampai pada pertengahan kedua telinga baginda.69 - Tangan kanan dipergunakan untuk makan. disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawa baginda melumuri diri dengan bunga. saat berwuddhu’ dan solat serta saat akan memasuki rumah. atau sedang tidak berpuasa. • • Rambut baginda lebat mejuntai sampai di atas bahu. Bukhari dan Muslim . • Baginda tidak pernah menolak seseorangpun yang memberikan minyak wangi kepada baginda. sedang yang kiri untuk kebutuhan di kamar mandi seperti membersihkan kotoran (hajat atau air kencing).144 Petunjuk Nabi  Saat Bersiwak • Baginda sangat senang bersikwak. Baginda bersiwak baik saat berpuasa. dan tidak termasuk petunjuk baginda mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. minum dan kebutuhan bersuci baik wudhuk atau mandi. • Baginda mengulurkan rambutnya lalu menguraikannya. Petunjuk Nabi  Saat Memakai Minyak Wangi • Baginda sering dan senang memakai minyak wangi. bangun dari tidur. dan disebutkan bahawa baginda tidak membotakkan rambut kecuali pada saat melasanakan manasik. 144 HR.

HR. Baginda mempunyai celak mata yang dipergunakan untuk bercelak pada setaip malam tiga kali. Bukhari 147 HR. Petunjuk Nabi  Dalam Memotong Kumis • • Ibnu Abbas bercerita bahawa Rasulullah  memotong kumis Dalam sahih Muslim dari Anas  ia berkata: Rasulullah  baginda. memotong kuku. Ahmad dan Turmudzi HR.147 memberikan batas waktu kepada kita untuk memendekkan kumis. Di antara yang disebutkan adalah kesahihannya Rasulullah  mengaskan bahawa lima perkara yang termasuk memendekkan kumis. Turmudzi . • Dalam Hadis riwayat Abi Hurairah yang sudah disepakati fitrah…. • • Baginda sangat menyenangi wangian yang semerbak harumnya. iaitu pada saat akan tidur.70 - • Baginda mempunyai satu sikkah yang dipergunakan untuk wewangian. • Baginda senang menyisir rambutnya.Upaya Menggali Sunnah . agar kita tidak membiarkannya lebih dari empatpuluh hari.146 • Suatu hari baginda memakai surban yang berwarna hitam. dan jenis wangian yang paling baginda sukai adalah misk. Sikkah adalah sejenis wangian yang bagus. terkadang baginda menyisirnya sendiri dan terkadang pula disisirkan oleh Siti Aisyah.145 Anas berkata: Rasulullah  sering meminyaki rambut dan jenggot baginda serta banyak menutup kepalanya. Abu Dawud dan Turmudzi. 145 146 HR. iaitu wangian bunga pohon pacar. ada yang mengatakan bahawa sikkah bejana untuk mencampur beragam wangian.

berbuat kotor dan kasar. tidak berbicara pada suatu yang tidak dibutuhkan atau tidak bermamfaat. Bukhari dan Muslim. • • Diriwaytkan oleh Al-Thahawi dan Turmudzi dari hadis Ibnu Abbas bahawa Rasulullah  memotong kumisnya.149 148 149 HR.Upaya Menggali Sunnah .71 - • Dan Imam Al-Thahawi menyebutkan dalam kitabnya syarh ma’anil atsar bahawa Nabi  memendekkan kumisnya di atas kayu siwak (sebagai ukuran). baginda menangis saat berada pada pusara salah seorang putrinya. . atau saat mendengar Al-Qur’an. jika baginda tidak menyukai sesuatu maka ketidaksenangan tersebut tampak pada wajah baginda. terkadang kerana takut kepada Allah.Bukkhari dan Muslim. sebagian besar ketawa baginda adalah senyum. tidak pula bebricara kecuali pada hal yang bisa mendatangkan pahala. Baginda pernah menangis saat terjadi gerhana mathari. dan jika baginda dihadapkan pada dua pilihan maka baginda memilih yang paling mudah antara keduanya selama hal tersebut tidak termasuk dosa. dan baginda adalah orang yang paling marah jika hukum-hukum Allah dilanggar. air mata baginda Tangis baginda adalah cermin kasih sayang bagi orang yang terkadang berlinang dan terdengar suara isak pada dada baginda. meninggal. dan puncak ketawa baginda adalah ketawa hingga terlihat gigi gerhamnya. terkadang menangis kerana rasa khawatir terhadap ummatnya. • • Tangis baginda sama dengan ketawanya. baginda menangis saat Utsman bin Maz’un wafat dan saat solat malam. • Baginda tidak pernah sekali-kali membalas kezaliman orang lain atas dirinya kecuali jika hukum-hukum Allah dilanggar. HR.148 • Baginda lebih pemalu dari seorang gadis pingitan. Baginda bukanlah orang yang kotor. Baginda banyak diam. Apabila membenci sesuatu maka hal tersebut tampak pada wajahnya.

2-As-Syamail Al-Muhammadyah. thaqiq Syu’aib Al-Arna’uth dan Abdul Qodir Al-Arn’auth jilid 1. Ibnu Qoyyim Al-Jauzyah.Upaya Menggali Sunnah . Imam Turmudzi. . ta’liq Muhammad Ahmad Hallaq.72 - REFERENSI 1-Kitab zadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil Ibad. cetakan ke 26 dan jilid ke 2 cetakan pertama..

Petunjuk Nabi ketika akan bangkit menuju rakaat Hal selanjutnya. Tidak termasuk petunjuk Nabi  Memejamkan mata saat melaksanakan solat Doa-doa setelah solat Petunjuk Nabi  dalam sutrahnya Petunjuk Nabi  pada solat Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi  tentang doa-doa dalam menikah Petunjuk Nabi  saat melihat bencana (bala’) yang menimpa seseorang Petunjuk Nabi  dalam menyikapi mimpi . Petunjuk Nabi  dalam menunaikan zakat fitrah Petunjuk Nabi  dalam mengeluarkan sedekah Petunjuk Nabi  di bulan ramadhan Petunjuk Nabi  dalam melaksanakan puasa sunah Petunjuk Nabi  dalam menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  saat minum Petunjuk Nabi  dalam berzikir Doa saat memakai pakaian Petunjuk Nabi  dalam berdoa saat azan dan setelahnya Petunjuk Nabi  saat bersin Petunjuk Nabi  dalam doa makan Petunjuk Nabi  saat menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  tentang doa-doa saat safar dan adabadabnya. Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam. Petunjuk Nabi  dalam sujud sahwi.73 - Daftar isi: Muqaddimah Petunjuk Nabi  dalam berwudhuk Petunjuk Nabi  dalam bertayammumm Petunjuk Nabi  saat mengusap dua khuf Petunjuk Nabi  dalam sholat Petunjuk Nabi  saat rukuk Cara Nabi  bangkit dari rukuk Petujuk nabi  saat duduk antara dua sujud.

Upaya Menggali Sunnah .74 - Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam membaca al-qur’an Nabi  dalam melaksanakan sujud syukur Nabi  saat melaksanakn sujud tilawah Nabi  dalam melaksanakan iktikaf Nabi  dalam menyembelih qurban Nabi  dalam melaksanakan aqiqah Nabi  dalam melaksanakan solat dua hari raya Nabi  dalam safar Nabi  saat menjenguk orang yang sedang sakit Nabi  dalam menyelengarakn jenazah Nabi  saat berjalan sendiri atau bersama para sahabatnya Petunjuk nabi  dalam memakai julukan Petunjuk Nabi  saat memilih menjaga ucapan dan memilih kata-kata Petunjuk Nabi  dalam mengucapkan salam dan meminta izin Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam bermu’amalah Nabi  saat duduk dan bersandar Nabi  saat tidur dan terjaga Nabi  dalam pernikahan dan bergaul dengan keluarganya Petunjuk Nabi  saat membuang hajat Petunjuk Nabi  pada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan fitrah Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Refrensi Daftar Isi     dalam mengatur rambut saat bersiwak saat memakai minyak wangi dalam memotong kumis .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->