Ringkasan Zaadul Maad

Upaya Menggali Sunnah

-1-

www. Ringkasan Zaadul Maad ﴿ ‫﴾ مختصر زاد المعاد‬

Penyusun : Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnul Qayyim Al Jauziyah

2009 - 1430

Upaya Menggali Sunnah

-2-

Upaya Menggali Sunnah

-3-

RINGKASAN FIKIH ISLAM

Muqaddimah
Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wataala , selawat dan salam kepada Nabi salallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentang dirinya:

‫ل َقد ْ كان ل َك ُم في رسـوْل اللهِ أ ُسـوَةٌ حسن َة ل ِمن كان ي َرجو‬ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ْ َ ‫الله وَالي َوْم الخر وَذ َك َر الله ك َث ِي ْرا‬ َ ً َ َ ِ ْ َ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” Ahzab: 21. Juga semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat baginda dan seluruh orang yang mengikuti serta mengambil petunjuknya sampai hari kiamat. Pada zaman di mana perbuatan bidaah dijadikan sebagai pola hidup oleh sebahagian orang awam, di saat orang sangat sedikit berusaha memahami agama dan mengamalkan sunnah bahkan menjauhinya, maka menjadi kewajiban kita untuk menerapkan dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan dan perbuatan, sebagaimana yang diperintahkan dan menjadi petunjuk baginda serta para sahabatnya. Banyak sekali kita mendengar dan menyaksikan bahawa para pelaku bidaah sangat memerhatikan terhadap bidaah mereka, yang telah diperindahkan oleh syaitan bagi mereka, sehingga melupakan sabda Rasulullah salallahu alaihi wasallam : QS. Al

Upaya Menggali Sunnah -4- َ ِ ‫من عَمل عَمـل ً ل َي ْس عَل َي ْهِ أ َمـرنا فَهُو‬ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ّ ‫رد‬ َ “Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tidak pernah kami perintahkan. kerana Allah Subhanahu Wataala berfirman: ُ ‫فَتـوَك ّل على اللهِ إ ِن ّك على الحـقّ ا ْلمب ِي ْن‬ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ “Sebab itu bertawakallah kepada Allah.Ahzab: 71 . maka perbuatan tersebut tertolak” Artinya perbuatan tersebut akan dikembalikan kepada pelakunya dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala kerana setiap perbuatan bidaah adalah kesesatan dan setiap kesesatan akibatnya neraka. saya mengingatkan kamu semua. Al. Dan kita adalah orang yang paling berhak mengikuti sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. semoga Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa menjadikan buku ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca sekamu. maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar” QS. Al-Naml: 79 Buku kecil ini mengetengahkan tentang sunnah-sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam. juga peribadi saya dengan firman Allah Subhanahu Wataala: ‫وَمن ي ُطـع الله وَرسـوْل َه فَقـد ْ فاز فـوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ً َ َ َ ُ َ َ ً ْ َ ِ ِ “Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya. sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata” QS.

adakalanya baginda berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cedukan.Upaya Menggali Sunnah -5- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Berwudhuk • Nabi salallahu alaihi wasallam selalu berwudhuk untuk setiap solat dalam sebahagian besar kebiasaan baginda. HR Ahmad dan Abu Daud .dan adakalanya pula dengan dua kali atau tiga kali cedukan. kadangkala tiga-kali-tiga kali bahkan adakalanya sebahagian anggota wudhuk dibasuh dua kali sementara anggota yang lain dibasuh tiga kali. Baginda memperingatkan umatnya agar tidak berlebihan memakai air saat berwudhuk. • Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahawa baginda kadangkala mencuci anggota wudhuk sekali . tapi kadangkala baginda melakukan beberapa solat dengan satu kali wudhuk1.2 Baginda bersabda: “Sesungguhnya terdapat syaitan bernama Walhan yang selalu menggoda saat berwudhuk. 1 2 HR Muslim dan yang lainnya. Pada saat berwudhuk.sekali. maka hindarilah keraguan saat menggunakan air” Baginda tetap memperingatkan agar tidak berlebihan dalam menggunakan air (untuk thaharah) sekalipun berada di sungai yang mengalir. Baginda selalu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung secara bersamaan. kerana akan terjadi pada ummat ini orang yang melampaui batas dalam bersuci. Sebab air yang satu cedukan tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk berkumur dan membersihkan hidung sekaligus.dengan menggunakan tangan kanan sahaja. kadangkala dua kali-dua kali. sebahagian air untuk berkumur dan sebahagiannya lagi untuk (membersihkan) hidung.

Upaya Menggali Sunnah -6- Tetapi. Tidak terdapat dalam tuntunan baginda yang menunjukkan bahawa baginda mengusap kedua telinga tersebut dengan mengambil air yang baru secara terpisah (dari air untuk mengusap kepala) kecuali astar yang sahih dari Ibnu Umar. Juga adakalanya baginda mengusap seluruh kepala baginda dengan tangan ke bahagian depan kepala lalu menariknya kembali ke bahagian belakang dan baginda tidak mengulang-ulangi mengusap kepala. Adakalanya juga. maka (berkumur dan membersihkan hidung) boleh dilaksanakan dengan cara dipisah atau bersamaan. • Dan baginda memasukkan air ke dalam hidung (saat berwudhuk) dengan tangan kanan lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dan tidak ada dalam tuntunan baginda saat mengusap kepala hanya cukup dengan mengusap ubun-ubun saja sekalipun pendapat ini cukup mendapat perhatian baik dalam kitab Fathul Bari 1/304 dan dalam sunan Abu Dawud 147 dari hadis riwayat Anas. namun pengamalan baginda Salallahu alaihi wasallam dengan mengerjakannya secara bersamaan. di mana baginda melakukannya. baginda mengusap kepala dan kadangkala mengusap serban. Juga tidak terdapat dalam sunnah baginda salallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa baginda membaca doa-doa tertentu saat berwudhuk selain basmalah dan semua hadis yang menyebutkan tentang . seperti yang ditegaskan dalam sebuah riwayat di dalam Al-Sahihaini dari hadis Abdullah bin Zaid. akan tetapi cukup mengusapnya sekali sahaja. Baginda mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala baik telinga bahagian luar ataupun bahagian dalam. seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’. jika dua dan tiga cedukan air. Lalu mencuci kedua kaki baginda saat tidak memakai dua khuf atau dua kaos kaki dan cukup dengan cara mengusap kaki saat memakai dua khuf atau dua kaos kaki. Tidak ada satu hadis pun yang menerangkan bahawa baginda mengusap leher.

seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan bacaan doa saat selesai dari berwudhuk dengan doa yang sudah dikenali yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya: َ ْ ‫أشـهَد ُ أ َن ل َ إله إ ِل ّ الله وَأ َشـهَد ُ أ َن محمدا عَبـد ُهُ وَرسـوْل ُه‬ ْ ً ّ َ ُ ّ ْ ُ َ ُ ُ َ ِ ُ َ ِ َ ‫الل ّهُم اجـعَل ْني من التـواب ِي ْن واجـعَل ْني من ا ْلمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ِ ْ َ َ ْ ّ َ ّ ّ َ ِ "Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambaNya dan utusanNya. Penjelasan ini menerangkan tentang apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah berkenaan sifat wudhuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim no 246. baginda menyeling-nyelingi janggut ketika berwudhuk. . perbuatan ini tidak dilakukan secara berkesinambungan melainkan adakalanya sahaja.Upaya Menggali Sunnah -7- bacaan-bacaan tertentu dalam berwudhuk adalah bohong dan palsu dan tidak ada tuntunan bacaan apapun kecuali basmalah pada permulaan wudhuk. Maksudnya. akan tetapi baginda mencuci keduanya tanpa melampaui ukurannya sehingga melewati kedua lengan (atas) atau kedua betis. • Adakalanya. ya Allah jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu bersuci” Di dalam hadis yang lain dalam sunan al-Nasa’i disebutkan: َ ُ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ‫سب ْحان َك الل ّهُم وَب ِحمـدِك أ َشـهَد ُ أ َل ّ إله إ ِل ّ أ َن ْت أ َستـغْفـرك‬ َ َ ِ ْ َ ّ َ ‫وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ “Maha Suci Engkau wahai Tuhanku dan segala puji milik-Mu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali diriMu dan aku memohon keampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu” Dan tidak terdapat dalam sunnah baginda yang menerangkan bahawa baginda melampaui kedua siku dan kedua mata kaki saat berwudhuk. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam hadis yang sahih.

lumpur atau pasir.4 3 4 HR. menerangkan bahawa: “Nabi salallahu alaihi wasalla memiliki sapu tangan yang dipergunakan untuk mengusap air wudhuk. HR. maka tempat itulah yang masjid dan tempat bersucinya”3. melainkan memerintahkan untuk bertayammum yang bersifat mutlak sebagai pengganti dari wudhuk. menetapkan sebuah hukum. .Upaya Menggali Sunnah -8- • • Baginda tidak berkesinambungan dalam menyeling-nyelingi antara jari-jari. • Dalam sebuah hadis yang sahih baginda saw bersabda: “Di bahagian bumi mana pun seorang dari umatku ditemukan waktu solat. Ahmad dan sanadnya sahih. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini lemah dan tidak boleh dipergunakan untuk berhujjah. Ahmad dan yang lainnya. • Dan tidak benar bahawa baginda bertayammum untuk setiap kali solat dan tidak pula memerintahkan umatnya melakukan hal tersebut. Baginda bertayammum dengan tanah di mana baginda berada padanya baik dengan debu. Baginda tidak mengeringkan bekas wudhuk dengan mengusap anggota wudhuk setelah selesai berwudhuk Adapun hadis riwayat ‘Aisyah dan Mu’az dan tidak ada bin Jabal yang keterangan suatu hadis pun yang meneyebutkan hal tersebut. dan tidak terdapat dalam tuntunan baginda bahawa baginda bertayammum dengan dua kali tepukan tanah dan tidak pula mengusap tangan sampai kedua siku. Petunjuk • Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Bertayammumm Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam dalam bertayammumm iaitu dengan satu kali tepukan tanah untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan.

Waktu yang diberikan satu hari satu malam bagi orang yang mukim dan bagi orang musafir tiga hari tiga malam. Dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. baginda tidak memaksakan diri untuk berbuat sesuatu di luar keadaan kedua kaki baginda. keduanya merupakan perbuatan yang boleh dipilih. dan diriwayatkan bahawa baginda mengangkatnya setinggi bahu. mengarah ke kiblat setinggi daun telinga. • Baginda juga mengusap serban bersama ubun-ubun sebagaimana yang tertera dalam perbuatan dan perintah baginda pada banyak hadis. baginda membuka solatnya dengan “Allahu Akbar” tanpa mengatakan sesuatu apapun sebelumnya dan tidak pula melafazkan niatnya.Upaya Menggali Sunnah -9- Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Saat Mengusap Dua Khuf • Baginda mengusap khuf baik saat mukim atau dalam perjalanan dan tuntunan ini belum pernah dihapus hukumnya sehingga baginda wafat. jika sedang memakai khuf maka baginda mengusap khuf tersebut tanpa perlu membukanya dan jika kedua kaki baginda terbuka maka baginda mencuci keduanya tanpa perlu memakai khuf untuk diusap. . sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid al-Saidiy dan yang lainnya. baginda mengangkat kedua tangan dengan jari-jari terbuka. sebagaimana yang diterangkan dalam berbagai hadis Hassan dan sahih. • Saat takbir. • Baginda mengusap bahagian luar kedua khuf dan tidak terdapat keterangan bahawa baginda mengusap bahagian bawah kecuali dalam hadis yang munqathi’ (terputus sanadnya). Petunjuk Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Dalam Solat • Pada saat berdiri. inilah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Baginda juga mengusap di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal. Maka.

At-Takwir. akan tetapi membaca secara sirr (tidak bersuara/secara perlahan) lebih sering baginda lakukan daripada secara nyaring dan baginda mengangkat suara saat mengucapkan “aamiin” untuk setiap solat-solat jahriyah.10 - • Baginda membuka bacaan solat dengan: ‫ا َللهُم باعد ْ ب َي ْني وَب َي ْن خطايايَ ك َما باعَد ْت ب َي ْن المشرِق‬ ِ ِ َ ّ ّ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ‫وَالمغْرِب الل ّهُم اغْسل ْني من خطايايَ با ِالماء والث ّل ْج وال ْب َرد‬ َ َ َ ْ ِ ّ َ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ‫الل ّهُم ن َقني من الذ ّن ُوْب وال ْخطايَ ك َما ي ُن َقى الث ّوْب ا ْل َب ْي َض‬ ّ ِ ّ ّ ُ َ ُ َ ِ ‫من الد ّن َس‬ َ ِ ِ “Ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara masyrik dan maghrib. yang sebahagiannya baginda baca pada saat melaksanakan solat malam. kadangkala bacaan: menyaringkan “Bismillahirrahmanirrahim”. • Pada waktu solat fajar. Setelah itu.Upaya Menggali Sunnah . Al-Zalzalah dan Al-Mu’widzataini (Al-Falaq dan AlNas). baginda membaca sepanjang enam puluh hingga seratus ayat. ArRum. atau surah yang pendek jika baru sampai dari perjalanan atau kerana hal-hal yang lain akan tetapi biasanya baginda membaca dalam kadar pertengahan. dan pernah juga membaca surah Qaf. 5 HR. Bukhari dan Muslim . ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air. barulah baginda memulai dengan membaca “Audzu billahi mina syaithani rajim” lalu melanjutkannya membacanya dengan dengan surah Al-Fatihah. • Selesai membaca Al-Fatihah barulah baginda membaca surah yang panjang. Ya Allah bersihkanlah diriku dari dosa–dosa dan kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran”5 Banyak lagi doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. salji dan embun.

Al-Insyiqaq. • Baginda berdiri lebih panjang pada rakaat pertama berbanding rakaat kedua dan memanjangkan berdiri dalam solat fajar berbanding semua solat. baginda meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut seakan menggeggam keduanya dan melengkungkan kedua tangan dan menjauhkannya dari kedua pinggangnya. • • Baginda membaca: “Subhana rabbiya al-’Azim”6 Bersamaan dengan ini baginda juga membaca atau cukup mengucapkan: “Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummagfirli” • • Rukuk dan sujud bagindayang biasa adalah panjang seperti membaca sepuluh kali tasbih. akan tetapi menjadikannya sejajar dengan punggung pada posisi merata dengannya. sekembalinya nafas kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan takbir untuk rukuk. meluruskan dan meratakan punggung. juga untuk melengkapi kekurangan kerana bilangan rakaat yang ada padanya. AlInsan.11 - • Pada waktu solat jumaat baginda membaca surah Al-Sajdah. Al-A’la dan Al-Ghasyiah. kerana bacaan pada waktu solat subuh disaksikan. kadangkala baginda juga membaca: “Subbuhun qudduus Rabbul malaikati war ruh” Petunjuk Nabi  Saat Bangun Dari Rukuk 6 HR Muslim . Petunjuk Nabi  Saat Rukuk • Saat selesai membaca ayat baginda terdiam sejenak. seiring membentangkan.Upaya Menggali Sunnah . Saat rukuk. Pada saat solat Eid (hari raya) biasanya baginda membaca surah Qaf. baginda tidak mendirikan dan merendahkan kepala.

Engkaulah yang memiliki segala pujian dan kemuliaan (pujian) yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba dan kami semua sebagai hamba bagi-Mu.Upaya Menggali Sunnah . Maka perbutan ini tetap baginda lakukan sehingga baginda wafat. tiada seorang pun yang menghalangi apa-apa pun yang Engkau berikan dan tiada seorang pun yang mampu memberikan sesuatu yang Engkau halangi dan tidak berguna kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal soleh) hanya dariMu kemuliaan”. • Saat sesudah tegak berdiri baginda mengucapkan: “Rabbana wa lakal hamdu” atau “ Rabbana lakal hamdu” iktidal atau “Allahumma rabbana lakal hamdu”. 7 8 Muttafaq alaihi HR Muslim . Ya Allah bagiMulah segala pujian. bahkan adakalanya baginda membaca: “ َ ‫سمعَ الله ل ِمن حمد َهُ الل ّهُم رب ّنا ل َك الحمد ُ ملء السماوات‬ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ّ َ َ ّ ِ َ ْ َ ُ ِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ‫وَملء ا ْل َرض وَما ب َي ْن َهُما وَملء ما شئ ْت من شئ ب َعْد ُ أ َهْل‬ َ ْ ِ َ َ ِ ْ ٍ َ َ َ َ ‫الث ّناء وَالمجدِ أ َحقّ ما قال ال ْعَب ْد ُ وَك ُل ّنا ل َك عَب ْد ُ ل َ مان ِعَ ل ِم‬ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ّ ‫8 أعْط َي ْت وَل َ معْط ِي ل ِما من َعْت وَل َ ي َن ْفعُ ذاال ْجد ّ من ْك الجد‬ َ ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ “Allah mendengar bagi siapa yang memuji-Nya. Dan terdapat sepuluh riwayat yang telah disepakati yang tidak ada satu pun riwayat yang bertentangan dengan riwayat tersebut. dan lebih dari tiga puluh rawi yang telah meriwayatkan bahawa baginda mengangkat tangan pada tiga keadaan.12 - • Baginda mengangkat kepala seraya mengucapkan: “Sami’allahu liman hamidah”7 sambil mengangkat kedua tangan baginda. sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki. salah satunya adalah saat bangun dari rukuk. • Termasuk petunjuk baginda memanjangkan seukuran panjang rukuk dan sujud baginda.

seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. • Baginda meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu dan kedua telinganya. Dan disebutkan oleh Muslim dari Anas radhiallahu anhu bahawa setelah mengucapkan “samiallahu liman hamidahu” baginda berdiri sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa. sebagaimana yang diterangkan di dalam Sahih Muslim dari Al-Barra’ bin Azib. dan menjauhkan posisi kedua tangan dari kedua pinggang sambil merenggangkan kedua tangannya hingga menampakkan kedua ketiak baginda yang putih. • Disebutkan bahawa jika bangun dari rukuk. bahawa Nabi  “Apabila kamu bersujud maka letakkanlah tanganmu dan angkatlah kedua sikumu”. seperti yang disebutkan dalam riwayat Wa’il bin Hajar.13 - Terdapat juga bacaan lain selain doa ini seperti yang diriwaytkan oleh Muslim dan yang lainnya. adakalanya dengan tidak mengangkat kedua tangan. kemudian sujud lalu duduk di antara dua sujud dalam masa yang panjang sehingga kami mengira bahawa baginda terlupa. baginda meletakkan kening dan hidung di bumi (tempat bersujud). • Saat sujud. bersabda: telapak kedua . seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan adakalanya pula dengan mengangkat kedua tangan. baginda berdiri sehingga seseorang mengira bahawa baginda terlupa kerana begitu panjang berdirinya. seandainya seekor anak kambing yang kecil ingin melalui di bawahnya nescaya ia dapat melaluinya. Petunjuk Tentang Cara Sujud Rasulullah  • Baginda membaca takbir lalu tunduk bersujud. • Baginda mendahulukan meletakkan kedua lutut.Upaya Menggali Sunnah . lalu meletakkan kedua tangan lalu kening dan hidung baginda.

begitu juga siku (kedua) siku di atas (kedua) paha baginda.Upaya Menggali Sunnah . • Di antara doa yang baginda ucapkan saat duduk antara dua sujud adalah: . Demikianlah cara yang dijelaskan oleh Wa’il bin Hajar (di dalam hadis yang diriwayatkannya). • Baginda mengangkat kepala sambil membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. • Saat bersujud baginda membaca: “Subhana Rabbiyal ‘a’la” dan baginda memerintahkan untuk membacanya dan membaca doadoa lain yang bersumber dari petunjuk Rasulullah . iaitu dengan merebahkan kakinya yang kiri dan duduk di atasnya sambil mendirikan kaki sebelah kanan seperti yang dijelaskan dalam riwayat Nasa’i. baginda bangun dari sujud dengan mendahulukan mengangkat kepala sebelum kedua tangannya. Petunjuk Nabi  Saat Duduk Antara Dua Sujud. sambil menggenggam dua jari dengan membuat sebuah lingkaran dan mengangkat satu jari (telunjuk). baginda berdoa dengannya sambil menggerakkannya. dan bersabda: “Sesungguhnya doa (saat sujud) sangat layak untuk dikabulkan”. Dalam sahih Ibnu Hibban disebutkan bahawa apabila sedang rukuk baginda merenggangkan jari-jemari dan jika bersujud baginda merapatkan jari-jemarinya. Baginda memerintahkan seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa saat bersujud. • Baginda meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Baginda membuka kedua telapak tangan dan jari-jarinya dan tidak merenggangkan antara keduanya dan tidak pula menggenggamnya. kemudian duduk dengan posisi iftirasy.14 - • • Badan baginda lurus saat bersujud sementara ujung jari-jari kedua kaki baginda menghadap kiblat.

ِ ْ ِ ْ ّ َ Dan petunjuk baginda tentang lamanya baginda duduk adalah sepanjang sujud sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan tentang bangun dari rukuk. tutupilah kekurangan diriku. Bukhari . Petunjuk Nabi  Ketika Bangkit Menuju Rakaat Selanjutnya. Tapi dalam riwayat hakim disebutkan tanpa mengulang-ulangi bacaan: ‫ ربي اغفرلي‬riwayat ini disahihkan oleh al-Dzahabi. Baginda meluruskan pandangan padanya dan membuka telapak tangan yang kiri dan meletakkannya di atas paha yang kiri. Wahai Tuhanku. dengan tetap9.15 - َ "‫ "ألل ّهُم اغْفر لي وارحمني واجب ُرني واهْدِني وارزقْني‬Atau ِْ ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ّ َ "‫"ربي اغْفرلي ربي اغْفرلي‬ ِ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِ ّ َ “Ya Allah ampunilah aku. duduk yang dimaksudkan di sini adalah duduk istirehat. dan rahmatilah diriku. Imam Nawawi mengatakan bahawa duduk tersebut hukumnya mustahabbah/digalakkan. sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat. 9 HR. baginda tidak menegakkannya dan tidak pula menurunkannya dan mengerakkannya dengan gerakan yang ringan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Wa’il bin Hajar. berikanlah petunjuk kepadaku dan curahkanlah rezeki padaku” atau membaca doa di atas yang ertinya: “Wahai Tuhanku ampunilah diriku. ampunilah diriku”.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi  Dalam Menyempurnakan Rakaat • Apabila sedang duduk untuk bertasyahhud baginda mengangkat jari telunjuknya. • • Baginda bertopang di atas tanah dengan kedua tangannya Baginda tidak bangkit untuk berdiri kecuali setelah duduk sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

kemudian berselawatlah kepada Nabi Shallallahu ‘Alaih Wasallam. • Baginda memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan: . • Berdoa setelah salam secara langsung bukan termasuk baginda dan tidak ada riwayat yang menyebutkan petunjuk bahawa baginda melakukannya. lalu barulah berdoa dengan doa yang dikehendakinya”. akan tetapi jika seseorang telah selesai dari solatnya (dianjurkan) untuk membaca zikir-zikir yang telah disyariatkan setelah solat. • Pada saat duduk tasyahhud untuk salam. sehingga riwayat yang menyebutkan bahawa baginda membaca seakan duduk di atas batu yang dipanaskan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat dari Fudhalah bin Ubaid: ‫إ ِذا صلى أ َحد ُك ُم فَل ْي َب ْد َأ ْ ب ِحمدِ اللهِ والث ّناء عَل َي ْهِ ث ُم ل ْي ُصل على‬ ِ َ َ َ ّ َ ِ ّ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ‫الن ّب ِي صلى الله عَل َي ْهِ وَسل ّم ث ُم ل ْي َد ْعُ بما شاء‬ ّ َ َ ُ ّ َ ّ “Apabila salah seorang di antara kamu telah menyempurnakan solatnya maka hendaklah dia memulai dengan memuji-muji kepada Allah. barulah membaca doa yang diinginkan. Ini bererti. dan tidak ada satu selawat kepada diri dan keluarga baginda pada saat melaksanakan tasyahhud ini.Upaya Menggali Sunnah .16 - • pun Baginda sangat meringankan tasyahhud awal. baginda mengeluarkan kedua kakinya sambil menduduki kaki yang sebelah kiri dengan posisi tawarruk sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim. Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini sahih. doa tersebut dilakukan setelah beribadah dengan bacaan-bacaan tadi bukan doa yang dibaca di akhir solat. Dianjurkan baginya untuk membaca selawat kepada Nabi.

apabila daku lupa maka ingatkanlah daku”10 Diriwayatkan dalam al-Sahihaini dari Abdullah bin Buhainah bahawa Nabi  bangkit dari solatnya pada rakaat kedua pada solat zohor dan baginda lupa melaksanakan tasyahhud (pertama). Bukhari. @@@Baginda pernah terlupa sehingga melakukan salam pada salah satu solat wajib di siang hari. • Baginda pernah qunut pada saat terjadinya bencana.Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi  Dalam Sujud Sahwi. Baginda kadangkala solat tanpa memakai sandal atau kadangkala juga memakai sandal. berdoa untuk kemaslahatan suatu kaum atau demi kehancuran suatu kaum yang lain. . dia berkata: “Aku melihat Rasulullah  memberi salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga seakan-akan aku melihat pada sisi pipi baginda”. • Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Amir bin Saad dari bapanya. • Diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Sesungguhnya daku ini adalah manusia biasa daku adakalanya lupa seperti kamu lupa. dan • ketika selesai menyempurnakan rakaat solat.17 - ‫السل َم عَل َي ْك ُم ورحمة الله‬ ُ َ ْ َ ْ ِ ُ ّ َ (Hadis ini diriwayatkan oleh lima belas orang sahabat). Bahkan baginda pernah melaksanakan doa qunut selama sebulan secara berturut-turut dalam kelima-lima waktu solat fardhu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim. baginda bersujud dua kali (sujud sahwi) sebelum salam. Dan perintah baginda melaksanakan solat tanpa memakai sandal untuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi. iaitu zohor atau asar kemudian 10 HR. • • Pada saat baginda bangkit menuju solat maka baginda menundukkan kepalanya.

12 baginda melaksanakan solat dikatakan kepada baginda: “Apakah solat sudah ditambah?” Baginda bertanya kembali: “Apakah yang terjadi?” Para sahabat menjawab: “Tuan telah melaksanakan solat lima rakaat” Akhirnya.11@@ • Suatu ketika baginda memberi salam lalu berganjak meninggalkan tempat solat. Imam Malik rahimahullah berkata: “Setiap kelupaan yang mengakibatkan kekurangan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. 13 Muttafaq alaihi . iaitu penambahan dan kekurangan pada perbuatan dalam solat maka sujudnya dilakukan sebelum salam. Bukhari HR.18 - berbincang-bincang. baginda sujud (sahwi) dua kali setelah melaksanakan salam. lalu para sahabat mengingatkan baginda. 11 12 HR.Upaya Menggali Sunnah .13 • Suatu ketika baginda solat asar tiga rakaat kemudian baginda baginda keluar (menuju para sahabat) untuk memasuki rumahnya. Ahmad dengan sanad yang sahih. sementara solat yang tertinggal satu rakaat lagi. Namun. dan segera Baginda dari menyempurnakannya lalu salam. lalu bersujud dua kali lalu salam. maka Talhah bin Ubaidillah segera menghampiri baginda dan mengatakan: “Tuan telah melupakan satu rakaat” tegurnya. barulah baginda sujud dua kali berbincang-bincang saat akan bersujud mengucapkan sujud. Dan setiap kelupaan yang menyebabkan penambahan dalam perbuatan solat maka sujud sahwinya dilaksanakan sesudah salam. maka menyempurnakan solatnya satu rakaat bersama mereka kemudian salam. apabila terkumpul dua kelupaan. bangkit menyempurnakan satu rakaat bersama jemaah. Maka baginda Bilal untuk kembali iqamah memasuki lalu masjid dan memerintahkan • Suatu ketika baginda lima bangkit rakaat. setelah salam dan takbir (setelah diingatkan) baginda kembali.

Imam Ahmad berkata: Keraguan ada dalam dua sikap: Sikap yang lebih mengutamakan keyakinan dan sikap yang lebih memilih berhati-hati.19 - • Keraguan Di dalam solat. kemudian mengucapkan: َ َ ِ ُ ّ َ َ َ َ َ ُ ّ ‫الل ّهُم أ َن ْت السل َم وَمن ْك السل َم ت َبارك ْت يا ذا ال ْجل َل‬ َ ّ ِ َ َ ْ ِ ‫وَال ِك ْرام‬ “Ya Allah Engkau Pemberi keselamatan dan dariMu keselamatan Maha Suci Engkau. wahai Rabb.Upaya Menggali Sunnah . jika seseorang lebih mengutamakan berhati-hati. • Adapun bacaan-bacan lain (selain yang disebutkan di atas) boleh dirujuk pada kitab-kitab yang membahas tentang beberapa . kerana keraguan yang lebih dominan maka ia bersujud setelah salam. hal ini seperti yang diterangkan dalam riwayat Abu Said al-Khudri. seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Mas’ud dari riwayat Mansur. baginda duduk di tempat solatnya sehingga terbit matahari. Doa-Doa Setelah Solat • Setelah salam baginda beristighfar tiga kali. Barangsiapa yang lebih mengutamakan keyakinannya (rasa yakin lebih dominan dalam dirinya) maka ia harus membuang keraguannya dan bersujud sahwi dua kali sebelum salam. adakalanya menghadap ke arah kanan dan adakalanya pula menghadap ke sebelah kiri. sebagai pemilik keagungan dan kemuliaan” Lalu baginda segera menghadap ke arah makmum. Memejamkan Mata Di Dalam Solat • Tidak termasuk petunjuk Nabi  memejamkan mata saat melaksanakan solat. Namun. Apabila selesai solat fajar. sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Mas’ud dan Anas dalam riwayat yang sahih.

mendekatkan posisi dirinya dengan sutrah tersebut dan bukan menjauh darinya. Dan pada saat baginda terlewatkan dua rakaat sesudah zuhur.Upaya Menggali Sunnah . dua rakaat setelah isyak di rumahnya dan dua rakaat sebelum subuh”. bukan pada posisi depan (bahagian tengah) baginda. apatah lagi solat sunat maghrib. Petunjuk Nabi  Dalam Sutrahnya • @@Baginda menjadikan antara dirinya dan sutrah (pembatas baginda memerintahkan orang yang solat agar pada saat solat) sepanjang jalan yang boleh dilewati seekor kambing. Baginda memposisikan sutrah untuk dirinya di hadapan alis baginda yang sebelah kanan atau sebelah kiri. namun melaksanakan perbuatan tersebut secara berkesinambungan dibolehkan hanya bagi Nabi  saja. .20 - wirid yang dibaca oleh Rasulullah  termasuk dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lain. iaitu solat yang tidak mempunyai sebab-sebab tertentu dan baginda mengerjakannya di rumah. tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahawa baginda mengerjakannya di masjid. sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Sahihaini (Kitab Bukhari-Muslim) bahawa 14 Mengqadha solat sunat rawatib yang tertinggal pada waktu-waktu yang dilarang adalah boleh baik bagi Nabi  atau bagi umatnya. sunat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Umar: “Aku menjaga dari Rasulullah  sepuluh rakaat (solat sunat rawatib): dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudahnya. maka baginda mengerjakan solat yang terlewatkan • tersebut setelah asar dan baginda senantiasa mengerjakannya (pada waktu tersebut pada saat terlewatkan)14 Umumnya. dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. Begitu juga. @@ Petunjuk Nabi  Pada Solat-Solat Sunat Rawatib • Baginda senantiasa mengerjakan sepuluh rakaat (solat-solat rawatib) pada saat hadir (tidak dalam perjalanan). solat-solat sunat tersebut termasuk solat sunat mutlak. (Zaadul ma'ad 1/308).

• Maka jumlah rakaat solat-solat baginda sehari semalam.15 • Baginda tidak melaksanakan solat malam lebih dari sebelas rakaat. pengutamaan baginda untuk menekuni solat sunat sebelum fajar dan solat witir lebih besar berbanding solat sunat lainnya. Aisyah radhiallahu anha berkata: “Rasulullah  melaksanakan solat malam sepuluh rakaat 15 HR Muslim . • Nabi  tidak pernah meninggalkan solat malam baik pada saat mukim atau pada saat perjalanan. kira-kira empat puluh rakaat. Sesungguhnya. Baginda menganjurkan untuk melaksanakan solat witir seperti disebutkan dalam sabdanya:”berwitirlah kamu sebelum tibanya waktu pagi”. Dan jika tertidur atau sakit (sehingga tidak dapat melaksanakan solat malam) maka baginda melaksanakannya dua belas rakaat pada waktu siang. Petunjuk Nabi  Dalam Mengerjakan Solat Malam. Maka seharusnyalah bagi seorang hamba untuk selalu menjaga solat-solat ini sehingga akhir hayatnya. Allah amat cepat mengabulkan permohonan dan segera membukakan pintu taubat bagi orang yang ingin mengetuk pintu tersebut baik siang atau malam empat puluh kali sehari semalam. sepuluh rakaat atau dua belas rakaat solat sunat rawatib dan sebelas atau tiga belas solat malam. iaitu yang selalu dititikberatkan. maka jumlahnya adalah empat puluh.21 - baginda • mengerjakan dua rakaat setelah solat jumaat di rumahnya. dan melaksanakan solat malam tiga belas rakaat kerana ditambah dengan dua rakaat solat sunat fajar sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitabnya. Pada saat bersafar. dan selebihnya adalah solat-solat sunat yang tidak termasuk rawatib. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.Upaya Menggali Sunnah . Tujuh belas rakaat solat fardhu.

lalu baginda bangkit dan mengerjakan solat dua rakaat yang ringan. Dan baginda memerintahkan umatnya untuk mengerjakan hal tersebut. Petunjuk Nabi  Tentang Tatacara Solat Malam • Ketika bangun tidur baginda memulai dengan bersiwak lalu membaca doa bangun tidur. Baginda memutuskan wirid tersebut untuk beristirehat terlebih dahulu. baginda bersabda: ‘Apabila salah seorang di antara kamu bangkit dari tidurnya maka hendaklah ia memulai solatnya dengan dua rakaat yang ringan”. Kadangkala juga baginda terbangun Nabi . Muslim HR.22 - dan witir dengan satu rakaat lalu mendirikan solat sunat dua rakaat sebelum fajar.Upaya Menggali Sunnah . sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu. lalu bangkit dan membaca doa 16 17 dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas saat ia menginap di rumah HR. lalu berbaring sehingga muazzin datang. lalu bersuci dan melaksanakan solat dua rakaat yang ringan sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim. kemudian dua rakaat. Dalam sebuah riwayat diterangkan “Kemudian baginda solat dua rakaat. Sebagaimana sesaat sebelum atau sesudahnya. Muslim .18 • Adakalanya baginda bangun ketika pertengahan malam. kemudian barulah baginda melaksanakan witir. kemudian dua rakaat. kemudian dua rakaat. kemudian barulah baginda keluar untuk menunaikan solat subuh17. Bukhari 18 HR. kemudian dua rakaat. atau ketika mendengar ayam berkokok. • Adakalanya baginda memutuskan bacaan wiridnya dan adakalanya pula menyambungnya dan inilah kebiasaan yang paling banyak dilakukan. maka jumlahnya menjadi tiga belas rakaat”16 • Baginda juga pernah melakukan solat lapan rakaat dan witir tiga rakaat dan dua rakaat sebelum fajar. kemudian dua rakaat.

dari arah depanku cahaya.Upaya Menggali Sunnah . pada penglihatanku cahaya. • • Baginda juga mengerjakan solat malam tiga belas rakaat Baginda menunaikan solat dengan lapan rakaat dan memberi salam pada setiap dua rakaatnya. berwuduk. pada lisanku cahaya. jadikanlah dari sebelah belakangku cahaya. lalu mengerjakan solat witir lima rakaat sekaligus. dan jadikanlah di atasku cahaya dan dari sebelah bawahku cahaya dan berikanlah kepadaku cahaya” • Banyak sekali tuntunan baginda saat bangun malam. di antaranya riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Dan yang lain seperti riwayat yang disebutkan oleh Aisyah bahawasanya baginda memulakan solatnya dengan dua rakaat yang ringan kemudian menyempurnakannya menjadi sebelas rakaat. jadikanlah 19 “Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. dan membaca ayat (sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran) kemudian melakukan solat witir tiga rakaat. baginda melakukan hal tersebut enam kali dan mendirikan solat pada setiap kali bangkit dari tidur setelah bersiwak. baginda memberi salam pada setiap dua rakaat dan melaksanakan witir satu rakaat. Apabila azan solat telah dikumandangkan baginda segera menuju untuk mengerjakan solat sambil membaca: ‫الل ّهُم اجعَل في قَل ْبي ن ُوْرا وَفي ل ِساني ن ُوْرا واجعَل في‬ ِ َ ِ ْ ْ َ ً ِ ِ ْ ْ ّ ِ ً ‫سمعي ن ُوْرا واجعَل في ب َصري ن ُوْرا واجعَل من خل ْفي ن ُوْرا‬ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ْ َ ً ِ ْ ْ َ ً ً ِ َ ‫وَمن أ َمامي ن ُوْرا واجعَل من فَوْقي ن ُوْرا وَمن ت َحتي ن ُوْرا‬ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ً ً ْ ِ ْ ْ َ ً َ ‫الل ّهُم اعْط ِني ن ُوْرا‬ ِ ّ ً jadikanlah dalam pendengaranku cahaya. dan tidak melakukan duduk tasyahhud kecuali pada rakaat yang terakhir20 19 20 HR.23 - bangun tidur seperti bacaan waktu pertama bangun. Ketika terbangun dari tidurnya baginda membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali Imran. Muslim . Muslim HR.

Baginda bangkit untuk melaksanakan rakaat kesembilan kemudian duduk dan bertasyahhud lalu salam. dan inilah yang paling selalu dilakukan. seperti unta. Ketiga-tiga cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaih wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. • Baginda juga melaksanakan solat malam dua rakaat-dua rakaat dan mengerjakan witir tiga rakaat sekaligus tanpa memisahkan tiga rakaat tersebut22 • Solat malam baginda dikerjakan dalam tiga cara: 1-Solat secara berdiri. sapi dan kambing. Kemudian barulah baginda solat dua rakaat secara duduk setelah salam21 • Baginda juga melaksanakan solat malam tersebut dengan tujuh seperti cara yang baginda lakukan pada saat rakaat mengerjakannya sembilan rakaat. 3-Adakalanya. memuji Allah dan membaca doa-doa (tertentu) pada rakaat tersebut. lalu saat bacaan tersebut tinggal sedikit baginda bangkit berdiri. lapan rakaat sekaligus. 3-Emas dan perak. lalu melaksanakan solat dua rakaat secara duduk. Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat • Baginda mensyariatkan diwajibkan zakat pada empat jenis harta: 1-Hasil bumi dan tanaman 2-Haiwan ternakan. lalu baginda bangkit dari duduknya (setelah sujud) pada rakaat kelapan setelah membaca bacaan tertentu. Muslim HR. 2-Kadangkala baginda solat secara duduk dan rukuk dengan duduk pula.Ahmad . saat membaca surah baginda membacanya secara duduk.24 - • Baginda adakalanya mengerjakan solat sembilan rakaat. 21 22 HR.Upaya Menggali Sunnah .

dan jika didatangi oleh seseorang yang belum diketahui keadaannya lalu meminta kepadanya bahagian zakat. sebagaimana yang disebutkan di dalam surah AtTaubah ayat ke-60.25 - 4-Harta perniagaan • • Diwajibkan sekali dalam setahun Rikaz (harta karun) Yang wajib dikeluarkan dengan seperlimanya rikaz adalah tanpa harta dipersyaratkan keberadaan harta tersebut satu tahun di dalam pemilikannya. Jika seorang yang menerima bahagian zakat tersebut tidak memerlukannya dan tidak pula (pembahagian tersebut) mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin maka ia tidak berhak mendapatkan bahagian dari zakat tersebut.Upaya Menggali Sunnah . Al-Nasa'i dengan sanad yang sahih . • Nabi dimaksud ‘alaih terpendam di perut bumi yang ditemukan oleh seseorang23.24 • Baginda berdoa bagi orang yang datang kepadanya dengan membawa harta zakatnya. 5-Penguruspengurus zakat. Abu Dawud dengan sanad yang sahih 25 HR. 6-Orang-orang yang berperang di jalan Allah. sallallahu wasallam yang secara langsung membahagi-bahagikan zakat tersebut kepada lapan kategori masyarakat. Bukhari dan Muslim HR. 3-Orang-orang mu’allaf yang diambil hatinya. di antara doa yang baginda ucapkan: dan orang yang kuat bekerja lagi َ ْ َ ّ ‫52الل ّهُم بارِك في ْهِ وَفي إ ِب ِل ِه‬ ِ ِ 23 24 HR. 4-Untuk memerdekakan budak. 8-Orang-orang yang berhutang. • Di antara petunjuknya adalah jika baginda mengetahui bahawa seseorang berhak menerima zakat maka baginda segera memberikannya. iaitu: 1-Orang fakir. maka baginda segera memberikannya seraya mengingatkan bahawa zakat tersebut tidak berhak diterima oleh seorang yang berkemampuan berpenghasilan.7Orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 2-Orang-orang miskin.

Bukhari dan Muslim HR. Petunjuk Nabi  Dalam Mengeluarkan Sedekah • Baginda adalah orang yang paling banyak bersedekah dengan apa yang dimilikinya. Bukhari dan Muslim .Upaya Menggali Sunnah . dan keju. Tidaklah baginda diminta sesuatu oleh seseorang kecuali diberikannya baik sedikit atau banyak. baginda tidak pernah menganggap banyak setiap apa yang disedekahkan dan tidak pula menganggapnya sedikit dan membuatnya kerana Allah. perempuan orang yang merdeka dan hamba sahaya. Bukhari dan Muslim 28 HR. juga tidak memerintahkan untuk membahaginya kepada mereka. besar. dan bersedekah adalah perbuatan yang paling dicintainya. lelaki. berupa satu sha’ dari kurma. Dalam sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah  memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan solat Aidilfitri”28 • Baginda tidak memberikan zakat fitrah kecuali kepada orangorang yang miskin bukan kepada lapan kategori yang difirmankan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. • 27 Termasuk petunjuk Nabi  adalah mengeluarkan zakat fitrah tersebut sebelum solat Aidilfitri.26 - (Ya Allah berikanlah keberkatan pada harta yang dizakatkan tersebut dan keberkatan pada untanya” Dan adakalanya pula baginda mengatakan: 26 ِ‫عل َي ْيه‬ ‫َ ي‬ ّ َ ّ ُ ‫( ال ّه يم ص يل‬Ya Allah berikanlah keampunan dan curahkanlah rahmat baginya). tepung. sehingga 26 27 HR. serta tuntunan ini tidak pula dikerjakan oleh seorang sahabat pun sepeninggalan baginda. Petunjuk Nabi  Dalam Menunaikan Zakat Fitrah • Rasulullah  telah mewajibkannya ke atas setiap muslim termasuk orang yang menjadi tanggungannya ialah baik yang kecil.

Bukhari 31 HR. bersedekah dan berbuat yang maaruf dan menganjurkan untuk memperbanyak sedekah serta menyeru umatnya kepada yang baik dari segi perkataan juga perbuatan. baginda adalah orang paling dermawan dan puncak kedermawanan baginda tampak pada bulan ramadhan. Petunjuk Nabi  Di Bulan Ramadhan • Di antara petunjuk baginda (pada bulan ramadhan) adalah memperbanyakkan berbagai-bagai ibadah. solat.32 29 30 HR. membaca Al-Quran. jika tidak ada maka dengan ruthab (kurma yang baru matang). namun jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air.Ahmad dengan sanad yang kuat. Bukhari HR. dan beriktikaf. • Baginda mempelbagaikan cara dalam memberikan hadiah dan pemberian. Bukhari dan Muslim 32 HR. hidangan berbuka puasa baginda ialah beberapa biji kurma. • Baginda menyeru untuk berbuat ihsan.27 - kegembiraan baginda untuk memberikan sedekah lebih besar dari kesenangan orang yang menerima sedekah tersebut.31 • • Pada bulan ramadhan puasa baginda sebelum memperbanyak bersedekah. adakalanya berupa sedekah.Upaya Menggali Sunnah . atau hadiah dan adakalanya pula dengan membeli barang lalu memberikan barang dan harganya kepada si penjual. Baginda berbuka melakukan solat maghrib. .29 • • Baginda kadangkala meminjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan yang lebih besar atau lebih baik dan lebih banyak. berzikir.30 Baginda juga pernah membeli suatu barang lalu memberikan wang yang melebihi harganya. baginda juga menerima hadiah dan membalasnya dengan nilai yang lebih banyak dan berlipat.

• Di antara petunjuk baginda ialah saat waktu fajar telah datang sementara baginda masih dalam keadaan berjunub selepas mendatangi isteri adalah baginda mandi setelah fajar dan tetap berpuasa. Bukhari dan Muslim 35 HR. Bukhari dan Muslim . dan dengan rezekiMulah aku berbuka puasa”33 • Setelah berbuka baginda mengucapkan: “‫”ذ َهَب الظ ّمأ ُ واب ْت َل ّت ال ْعُروْقُ وَث َب َت ا ْل َج ـر إ ِن ش ـاء اللييه‬ َ ‫ْ ُ ْ ـ‬ ِ َ ُ َ ُ َ َ (Hilanglah rasa dahaga. hanya kerana-Mulah aku berpuasa.Upaya Menggali Sunnah . Bukhari dan Muslim 36 HR. saat itu baginda kadangkala berpuasa dan adakalanya pula tidak berpuasa. 37 HR. dan tidak pula berpuasa dalam bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Syaaban. telah basah urat-urat dan pahala telah ditetapkan insyaAllah” • Rasulullah  pernah melakukan safar pada bulan ramadhan. Abu Dawud.35 Baginda juga bersiwak semasa berpuasa. dan memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk memilih antara kedua perkara tersebut.34 • • • Baginda kadangkala mencium isterinya semasa sedang berpuasa pada bulan Ramadhan.37 • 33 34 Baginda tidak menjalani bulan apa pun kecuali berpuasa padanya. Baginda pernah menuangkan air di atas kepala baginda saat berpuasa kerana kehausan atau kepanasan. HR. Ahmad dengan sanad yang sahih. HR.36 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Puasa Sunat • Baginda tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan.28 - • Diriwayatkan bahawa di antara doa yang baginda ucapkan saat berbuka adalah: َ ُْ ْ َ ْ َ َ “‫(”الل ّهُم ل َك صمت وَعلى رِزقِك أ َفْط َرت‬Ya ُ ْ ُ َ ّ Allah.

38 Baginda berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Ahmad. 42 HR. Bukhari 45 HR.45 Petunjuk Nabi  Dalam Menghadapi Hidangan • Baginda tidak menolak makanan yang sudah ada dan tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada.Upaya Menggali Sunnah . maka baginda menjawab: “Daku akan berpuasa hari ini”. 40 HR.44 antara petunjuk mengkhususkan hari jumaatnya dengan berpuasa baik secara perbuatan atau pun anjuran perkataan.42 • • • Kadangkala baginda berniat puasa sunat lalu membatalkan puasanya. puasa pada sepuluh hari (pertama) bulan zulhijjah.29 - • • • Baginda menjaga puasa pada hari isnin dan khamis. Bukhari dan Muslim . jika dikehendakinya maka baginda memakannya dan jika tidak maka baginda meninggalkannya. Muslim.43 Apabila Di baginda mengunjungi baginda suatu adalah kaum baginda maka tidak baginda senang menyempurnakan puasanya dan tidak berbuka. 44 HR. Jika mereka mengatakan: “Tidak ada”.41 • • Di antara petunjuk baginda adalah tidak berpuasa pada hari Arafah sewaktu berada di Arafah Kadangkala baginda menghampiri keluarga baginda dan bertanya: “Apakah kamu mempunyai makanan?”. 43 HR.40 Baginda tidak pernah meninggalkan puasa Asy-Syura. Baginda tidak pernah sedikit pun mencela sesuatu makanan. puasa tiga hari pada setiap bulan dan dua rakaat solat fajar. Ahmad 41 HR. Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih HR. Muslim.39 tanpa menghiraukan pada bulan apakah ia melaksanakannya. Maka baginda memulakan niat puasa sunat pada siang harinya. Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang Hasan. 38 39 HR.

46 47 HR. • • Baginda pernah makan dengan cara duduk di atas punggung dan mendirikan kedua betisnya. baginda pernah minum secara berdiri kerana ada halangan. Lalu menyantapnya dengan tiga jari dan mengisap jari tersebut setelah selesai. Petunjuk Nabi  Semasa Minum • Sebahagian besar cara minum baginda dilakukan dengan cara duduk. Dan ketiga cara ini adalah tercela. Bukhari . dan berbaring tersebut wujud dalam tiga posisi iaitu: 1-Berbaring di atas pinggang. dan itulah bentuk hidangan baginda. iaitu sewaktu mendatangi telaga zamzam sementara orang-orang berkerumun untuk mengambil air darinya. 2-Bersila 3-Bersandar dengan salah satu tangan dan makan dengan tangan lainnya.46 • Baginda tidak makan dengan posisi berbaring.Upaya Menggali Sunnah . Diriwayatkan bahawa baginda (pada saat makan) pernah duduk dengan kanan. Akhirnya baginda meraih timba dan minum secara berdiri. posisi bertekuk di atas kedua lutut baginda dan meletakkan bagian bawah kaki kiri di atas bahagian luar kaki • Baginda selalu menyebut nama Allah di awal makan dan memujiNya ketika selesai.47 Pendapat yang benar dalam masalah ini ialah baginda melarang minum secara berdiri dan boleh berlaku semasa situasi tertentu menghalangi seseorang untuk duduk. bahkan baginda melarang minum secara berdiri.30 - • Sebahagian besar makanan baginda dihamparkan di atas tanah pada sebuah talam. Muslim HR.

hadis hasan. • Baginda melarang meneguk minuman dari mulut bejana secara terus dengan satu tegukan.50 Petunjuk Nabi  Dalam Berzikir • • Baginda selalu berzikir kepada Allah  dalam semua keadaan dan situasi.31 - • Setelah meneguk minuman. Muslim 50 HR. baju atau selendang. maka baginda menyebut pakaian tersebut dengan namanya yang dikenal seperti serban.48 • Baginda bernafas sebanyak tiga kali semasa meneguk suatu minuman. Zikir Nabi  bersamaan dengan hembusan nafas-nafasnya. maka baginda memberikan sisa minuman tersebut kepada orang yang duduk di sebelah kanannya sekalipun orang yang di sebelah kirinya lebih dewasa. Turmudzi. segala puji bagiMu. kemudian kembali meneguk minuman tersebut. aku memohon kebaikan pakaian tersebut 48 49 HR. sama ada dengan berdiri. . juga saat bermusafir atau saat tidak bermusafir.Upaya Menggali Sunnah . Bukhari 51 HR. saat dalam perjalanan atau saat berhenti. Bukhari HR. berada di atas kenderaan. hanya Engkaulah yang “Ya memberikanku pakaian. berbaring dan saat berjalan kaki. • Di bawah ini kami sebutkan beberapa contoh zikir/doa yang baginda ucapkan dalam situasi yang berbeza: Doa Sewaktu Memakai Pakaian Sewaktu memakai suatu pakaian yang baru.49 Caranya ialah dengan menjauhkan bejana/mangkuk minuman tersebut dari mulut baginda lalu bernafas di luarnya. kemudian berdoa: َ َ ّ َّ ‫ا َللهُم ل َك ا ْلحمد ُ أ َنـت ك َسـوْت َن ِي ْهِ أ َسـأ َل ُك خيـرهُ وَخيـر مـا‬ ‫َ ْ َ َـ‬ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ 51 َ ‫صن ِعَ ل َه وَأ َعُوْذ ُب ِك من شرهِ وشر ما صن ِعَ له‬ ُ ُ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ْ ِ َ Allah. duduk.

"(Pakailah rosak)". dan aku berlindung denganMu dari keburukannya dan keburukan apa yang timbul kerananya” Dan diriwayatkan bahawa Nabi  pernah bersabda: “Barangsiapa yang memakai suatu pakaian kemudian mengucapkan: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َساني هَذا وَرزقَن ِي ْهِ من غَي ْرِ ح ـوْل منـّـي‬ ِ َ ِ ٍ ِ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ ”‫وَل َ قُوّةٍ غُفر ل َه ما ت َقد ّم من ذ َن ْب ِه‬ ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ “Segala puji bagi Allah yang telah memakaikanku pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku” Maka ia akan diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukakannya”52 • Telah tetap sebuah riwayat bahawa Nabi . baginda mengucapkan salam kepada mereka dan memulakan dengan pertanyaan atau bertanya tentang keadaan mereka. HR. 52 53 Hadis hasan. akan tetapi baginda pergi kepada mereka setelah keluarga baginda mengetahui bahawa baginda akan datang. Muslim . kadangkala baginda akan bertanya: Apakah kamu mempunyai hidangan makan siang?53 Adakalanya baginda berdiam diri sehinggalah dihidangkan di hadapannya makanan yang seadanya. bahawasanya baginda berkata kepada Ummu Khalid saat baginda memberikannya sebuah pakaian yang baru: ‫أ َبلي وَأ َخل ِقي ث ُم أ َب ْلي وَأ َخل ِقي مرت َي ْن‬ ِ ّ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ّ َ waktu yang lama sampai rosak.Upaya Menggali Sunnah .32 - dan kebaikan yang ditimbulkannya. pakaian dalam kemudian pakailah pakaian ini dalam waktu yang lama sampai Petunjuk Nabi  Sewaktu Memasuki Rumah • Baginda tidak pernah mendatangi keluarganya secara meluru untuk mencari kelemahan mereka.

• Sewaktu keluar dari tandas baginda mengucapkan: ‫غ ُفران َـك‬ َ ‫ْ َ ـ‬ (KeampunanMu) Petunjuk Nabi  Tentang Doa Berwudhuk • Disebutkan bahawa baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat air untuk berwudhuk lalu berkata kepada para sahabat: “Berwudhuklah dengan menyebut nama Allah”55 • Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa baginda bersabda: “Barangsiapa berdoa:@ yang menyempurnakan wuduk kemudian. Maka akan dibukakan baginya 54 55 HR. dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya”. lalu َ ْ َ ْ ‫أ َش ـهَد ُ أ َن ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَح ـد َهُ ل َ ش ـرِي ْك ل َـه وَأ َش ـهَد ُ أ َن‬ ّ ْ ُ ْ ُ َ ِ ‫محمدا عَب ْـد ُهُ وَرسـوْل ُه فُت ِحـت ل َـه أ َب ْـواب ال ْجن ّـةِ الث ّمان ِي َـة‬ ِ َ ُ َ ً ّ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ‫ي َد ْخل أ َي ُّها شاء‬ “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. baginda mengucapkan: ‫اللهُم إ َني أ َعُوْذ ُب ِك من الخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin lelaki dan jin perempuan) • • Disebutkan bahawa seorang lelaki mengucapkan salam kepada baginda saat buang air kecil namun baginda tidak menjawabnya54 Baginda tidak menghadap ke arah kiblat sewaktu membuang air kecil ataupun semasa membuang air besar bahkan melarang perbuatan tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih dan hasan. . Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih. Muslim HR.33 - Petunjuk Nabi  Saat Memasuki Tandas/Bilik Air • Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa saat Nabi  memasuki tandas. yang tiada sekutu bagiNya.Upaya Menggali Sunnah .

Upaya Menggali Sunnah

- 34 -

lapan pintu syurga dan masuk melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya”56 Dan Tirmizi menambahkan doa tersebut setelah menyebutkan syahahadataini (dua syahadat):

‫اللهُم اجعَل ْني من الت ّوّابي ْن واجعَل ْني من ال ْمت َط َهّرِي ْن‬ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ّ ّ ُ َ َ ِ َ ِ
((Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang bersuci)) dan tambahan ini adalah sahih. Petunjuk Nabi  Dalam Berdoa Semasa Azan Dan Selepasnya • Dalam masalah ini baginda mensyariatkan kepada umatnya lima bahagian: 1- Orang yang sedang mendengarkan azan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh mu’azin kecuali pada kalimat: Dalam riwayat yang sahih

ْ َ َ ّ َ ‫ حي علي الفل َح‬dan ‫حي على الصل َة‬ ِ ّ ْ َ َ ّ َ ِ َ َ َ ‫: ل َحوْل وَل َ قُوّةَ إ ِل ّ بالله‬mengucapakan ِ ِ

disebutkan bahawa orang yang mendengarnya agar

2-Dan juga mengatakan:

ُ ‫ل َ إل ـه إ ِل ّ الل ـه وَأ َن محم ـدا رس ـوْل الل ـه‬ ِ ُ َ ً ّ َ ُ ّ َ َ ِ ً ‫وَب ِا ْل ِسل َم ِ دِي ْنا وَب ِمحمدٍ رسوْل‬ ً ُ َ ّ َ ُ ْ

ْ َ ‫وَ أ َنا أ َش ـهَد ُ أ َن‬ ْ ‫رضي ْت باللهِ ربا‬ ّ َ ِ ُ ِ َ

Baginda bersabda: “Barang siapa yang membacanya nescaya Allah akan mengampuni dosanya”.57 3-Mengucapkan selawat Ibrahimyah kepada Nabi  setelah menjawab azan.. 4-Setelah berselawat kepada Nabi hendaklah mengucapkan:

56 57

HR. Bukhari dan Muslim HR. Muslim

Upaya Menggali Sunnah

- 35 -

َ ٍ‫الل ّهُم رب هذِهِ الد ّعْوَةِ التامةِ والصل َةِ ال ْقائ ِمةِ آت محمد‬ ّ َ ّ ّ َ ُ ِ َ َ ّ َ ّ ّ 58 ‫الوَسي ْل َة وال ْفضي ْل َة واب ْعَث ْه مقاما محموْدا ال ّذي وَعَد ْت َه‬ ِ ً ُ ْ َ ً َ َ ُ ُ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ
“Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini, dan solat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan kemuliaan dan bangkitkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan”. 4-Lalu baginda berdoa untuk dirinya untuk mendapat kurnia Allah, kerana doa pada waktu itu adalah mustajab.59 Petunjuk Nabi  Saat Bersin • Di antara petunjuk baginda sewaktu bersin ialah meletakkan tangan atau pakaiannya pada mulutnya dan melemahkan atau merendahkan suara bersinnya.60 • • Baginda tidak mendoakan orang yang tidak memuji Allah setelah bersin. Digalakkan berdoa bagi penyembuhan seseorang yang bersinnya melebihi tiga kali, dan tidak digalakkan mengingatkan orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, oleh kerana jika hal tersebut sunnah nescaya Nabi  adalah orang yang paling mengambil mengajarkan tersebut. Petunjuk Nabi  Mengenai Doa Makan • Sewaktu meletakkan tangan di atas makanan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسييم ِ اللييه‬Baginda memerintahkan orang yang ِ ْ makan agar membaca basmalah, baginda memerintahkan bahawa berat dan dan lebih utama mengerjakannya umatnya atau menunjukkan kepada tuntunan

58 59

HR. Bukhari HR. Abu Daud dengan sanad yang hasan. 60 HR. Abu Daud dengan sanad hasan

Upaya Menggali Sunnah

- 36 -

barangsiapa yang lupa membacanya pada awal makan maka hendaklah ia mengucapkan: ِ • •

َ ِ َ ِ‫ب ِسم اللهِ في أوّل ِهِ وآخرِه‬ ِ ْ

61

(Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya). Semasa makanan tersebut diangkat dari hadapannya baginda mengucapkan:

َ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ حمدا ك َث ِي ْرا ط َي ّبـًـا مبارك ـا ً فِي ْـهِ غَي ْـر مك ْف ـي وَل‬ ً ْ َ ْ َ ّ ِ َ َ َ َ ُ ً ّ َ ّ ‫موَد ّع وَل َ مست َغْنى عَن ْه رب ّنا عَز وَجل‬ ٍ ْ ُ َ َ ُ ٍ ُ
“Segala puji bagi Allah, pujian yang berlimpah lagi baik dan berkat yang sentiasa diperlukan dan tidak dapat ditingalkan wahai Rabb kami”62 Imam Bukhari menyebutkan dalam satu riwayatnya:

‫( ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي ك َفانا وآوانا‬Segala puji Bagi Allah yang telah َ َ َ َ َ ِ ْ َ
mencukupkan dan melindungi kita) Petunjuk Nabi  Saat Menghadap Hidangan • • • • Kadangkala baginda mengucapkan: Sepertinya saya jijik dengan makanan ini dan tidak selera terhadapnya”63 Kadangkala baginda memuji sesuatu hidangan untuk menghibur dan menyejukkan hati orang yang menghidangkannya. Jika sesuatu makanan dihidangkan sementara baginda sedang berpuasa, maka baginda mengatakan: Saya sedang berpuasa.64 Semasa baginda diundang untuk sebuah jamuan lalu diikuti oleh seseorang, maka baginda memberitahukan tuan rumah dengan mengatakan: “Orang ini mengikuti kami, jika kamu menerimanya maka izinkanlah dia masuk bersama kami, namun jika ditolak dia bolehlah kembali pulang”65
61 62

HR. Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. HR. Bukhari. 63 HR. Bukhari 64 HR. Bukhari 65 HR. Bukhari

67. Bukhari 68 HR. Muslim. orang merdeka atau hamba sahaya. Semasa menunggang kenderaannya baginda mengucapkan ‫الله‬ ُ َ ‫ . Bukhari HR.أ َك ْب َر‬lalu membaca: ُ َ ‫سب ْحان ال ّذي سخـر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ Kemudian membaca: َ ‫الل ّهُم إ ِنا ن َسأ َل ُك في سفرِنا هذا وما َ ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْن وَإ ِنا‬ ْ ُ ُ ّ ّ َ َ َ ِ َ ْ ّ ّ َ َ َ ‫إ ِلى رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ َ Kemudian berkata: َ ‫الل ّهُم إ ِنـّـا ن َسـأ َل ُك فِـي سـفرِنا هـذا الب ِـر والت ّقــوى وَمـن‬ ‫َ ـ‬ َ َ َ ْ ّ َ ِ َ ْ َ ّ ْ َ َ ‫ال ْعَمل ما ت َرضى الل ّهُم هَوّن عَل َي ْنا سفـرنا ه ـذا واط ْوِعَنـّـا‬ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ّ َ َ َ ‫ب ُعْد َهُ الل ّهُم أ َن ْت الصاحب في السفرِ وال ْخل ِي ْفة في ا ْل َهــل‬ ِ ُ َ َ َ َ ّ ِ ُ ِ ّ َ ّ ِ ْ 66 67 HR.37 - • • • Baginda bercakap-cakap sewaktu makan66 Baginda menghidangkan makanan berulang kali kepada para tetamu seperti yang dilakukan oleh para dermawan. orang badwi atau pendatang.Upaya Menggali Sunnah . Baginda tidak segan untuk makan bersama sesiapa pun baik kecil. . • Baginda memerintahkan makan dengan tangan kanan dan melarang memakan dengan tangan kiri dan mengingatkan: “Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya”68 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Sewaktu Bersafar Dan Adab-Adabnya. besar.

Allah Maha Besar.Upaya Menggali Sunnah .38 - َ َ ‫الل ّهُم إ ِني أ َعـ ـوْذ ُب ِك م ـن وَعْثـَـاء السفـ ـرِ وَكآب َـةِ المن ْظـ ـر‬ َ ّ ِ ُ ّ ّ ْ ِ َ ِ َ َ ْ ‫وَسوْء ال ْمن ْقل َب في المال وَا ْل َهْل‬ ِ ِ َ ُ ِ ُ ِ ِ َ ْ Allah Maha Besar. dan Ya Allah! dalam Sesungguhnya kami memohon kebaikan takwa bepergian ini. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kepenatan dalam berpergian. Ya Allah Engkaulah pendampingku dalam berpergian dan yang menguruskan keluarga(ku). Muslim HR. Maha suci DiriMu sesungguhnya 69 70 HR. Turmuzi . tetap beribadah dan selalu memuji kepada rabb kami) 69 • Semasa meletakkan kakinya pelana unta untuk menunggang kenderaan baginda mengucapkan: ‫ ب ِسم ِ الليه‬kemudian sewaktu ِ ْ tegak di atas kenderaan baginda mengucapkan: 3 ‫ا َل ْحمدُ لله‬x. ya Allah permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. sedang kami sebelumnya tidak mampu. dan 3 ُ َ َ ُ َ ِ ‫ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت سب ْحان َك إ ِني ك ُن ْـت م ـن الظ ّل ِمي ْـن س ـب ْحان َك‬ ّ َ َ ُ َ َ ِ َ ِ ُ ‫إ ِني ظ َل َمت ن َفسي فاغْفرلي إ ِن ّه ل َ ي َغْفر الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َن ْت‬ ِ ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ّ َ َ ُ ُ ِ 70 ‫سب ْحان الله‬x kemudian mengucapkan: ِ َ َ ُ (Tiada Tuhan kecuali Engkau Maha Suci DiriMu. kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai. sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Allah Maha Besar . Dan seseungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari kiamat). Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini untuk kami. ‫الله‬ ِ َ ُ 3 ‫أ َك ْب َر‬x. dari pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang buruk dalam harta dan keluarga” saat kembali pulang ia mengucapkan: ‫آي ِب ُوْن تائ ِب ُوْن عاب ِد ُوْن ل ِرب ّنا حامد ُوْن‬ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َ (Kami kembali dengan bertaubat.

76 71 72 HR..39 - aku • Pada telah masa menzalimi baginda diriku maka ampunilah para aku kerana untuk sesungguhya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) menghantar sahabatnya bermusafir baginda mengucapkan kepada salah seorang dari mereka: َ ‫أست َوْدِعُ الله دِي ْن َك وَأ َمان َت َك وَخوَاتي ْم عَملك‬ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ 71 َ (Aku menitipkan agamamu. Baginda memeluk orang yang baru datang dari safar dan menciumnya jika dia termasuk anggota keluarganya. amanatmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah) • • • Pada saat baginda dan para sahabatnya mendaki cerun tinggi mereka bertakbir dan pada saat turun darinya mereka bertasbih. Bukhari 74 HR.Upaya Menggali Sunnah . Tirmizi dengan sanad yang sahih HR. Muslim 73 HR.72 Baginda tidak suka jika seseorang bermusafir bersendirian untuk berangkat pada waktu malam.73 Saat singgah di sebuah tempat baginda mengucapkan ‫. Bukhari 76 HR. • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh demi mengambil kira terjadinya perlekehan terhadap kehormatan Al-Quran. Muslim 75 HR.75 • • Baginda melarang seorang wanita muslimah bermusafir tanpa mahram. Muslim . أ َعُوْذ ُ ب ِك َل ِمات اللهِ التامات من شر ما خل َق‬ ِ َ َ َ َ ّ َ ْ ِ ِ َ ّ (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya) • Barang siapa yang mengucapkan doa ini. maka dia tidak akan dimudharatkan oleh sesuatu apa pun sehingga meninggalkan tempat tersebut74.

kemudian baginda membaca tiga ayat di bawah ini: ‫ياأ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقوْ الله حقّ ت ُقات ِهِ وَل َ ت َم ـوْت ُن إ ِل ّ وَأ َن ْت ُـم‬ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ّ ْ َ َ -78 ‫مسل ِموْن‬ َ ُ ْ ُ “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” 77 78 HR. QS. kami memuji. barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. dan barang siapa yang disesatkan tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya).77 Petunjuk Nabi  Tentang Doa-Doa Dalam Urusan Nikah Disebutkan bahawa Nabi  mengajarkan para sahabat khutbah semasa sesuatu amalan-amalan ibadat tertentu.40 - • Semasa mendatangi sesuatu tempat semasa bersafar baginda akan mendatangi masjid lalu solat dua rakaat. memohon pertolongan dan keampunan hanya kepadaNya. kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri dan keburukan perilaku kami. Ali Imron: 102 . Muslim.Upaya Menggali Sunnah . iaitu khutbatul hajah yang berbunyi: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ن َحمد ُهُ وَن َست َعِي ْن ُه وَنست َغْفـرهُ وَ ن َعُـوْذ ُ بـِـاللهِ مـن‬ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ ُ ِ ّ ِ ُ ‫شروْرِ أ َن ْفسنا وَسي ّئات أ َعْمال ِنا من ي َهْدِ اللـه فَل َ مضـل ل َـه‬ ِ َ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ‫وَمن ي ُضل ِل فَل َ هادِيَ ل َه وَأشهَد ُ أن ل َ إله إ ِل ّ اللـه وَأشـهَد‬ ْ َ ِ ُ ْ َ ‫أ َن محمدا عَب ْد ُهُ وَرسوْل ُه‬ ً ّ َ ُ ّ ُ ُ َ “Segala puji bagi Allah.

Upaya Menggali Sunnah .41 - َِ ‫يا أ َي ّها الناس ات ّقـوا رب ّك ُم ال ّذي خل َقك ُم من ن َف ـس واح ـد َة‬ ْ ْ ٍ ِ َ ٍ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ّ ‫وَخل َقَ من ْها زوْجها وَ ب َث من ْهُما رجال ً ك َث ِي ْرا وَن َِس ـاء وات ّق ـوا‬ َ َ َ ِ ّ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ً ‫َـ‬ ً ‫الله الـذي ت َسـاءل ُوْن بـهِ وَا ْل َرحـام إ ِن اللـه كـان عَل َي ْكـم‬ ِ ّ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ ُ ِ َ َ َ ‫رقَِي ْبا‬ ً َ 79 “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Al-Ahzab: 70-71 . Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” ‫يا أ َي ّها ال ّذِي ْن آمن ُوا ات ّقـوا الله وَقُوْل ُـوا قَـوْل ً سـدِي ْدا ي ُصـل ِح‬ ْ ْ ً َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ‫ل َكــم أ َعْمــال َك ُم ِ وَي َغْفـــر ل َكــم ذ ُنــوْب َك ُم وَمــن ي ُطـــع اللــه‬ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ 80 ‫وَرسوْل َه فَقـد ْ فاز فَوْزا عَظ ِي ْما‬ َ ُ ُ َ ً َ َ ً “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar nescaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” Hadis tentang khutbatul hajah ini diriwayatkan oleh Turmudzi dan yang lainnya dan termasuk hadis hasan. Al-Nisa': 1 QS. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain. • Baginda berdoa bagi orang yang bernikah dengan mengatakan: َ َ َ َ ُ َ َ َ ‫بارك الله ل َك وَبارك عَل َي ْك وَجمعَ ب َي ْن َك ُما في خي ْر‬ ِ َ َ َ َ ٍ َ “Semoga Allah memberikan berkat bagimu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan” 79 80 QS. dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak.

Turmudzi dengan derajat hasan HR. maka barangsiapa yang bermimpi melihat sesuatu yang dibencinya maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali lalu berlindunglah daripada godaan syaitan nescaya ia tidak akan memudaratkannya. Bilamana@ seseorang melakukan hal tersebut maka mimpi buruk 81 82 HR. jika ia bermimpi melihat sesuatu yang baik maka hendaklah ia bergembira dengannya dan janganlah menceritakannya kecuali kepada orang yang dicintainya”82Dan @baginda memerintahkan orang yang bermimpi buruk agar mengubah posisi tubuh dari keadaan sebelumnya.83.Upaya Menggali Sunnah . Lalu janganlah dia menceritakan mimpinya tersebut kepada sesiapa pun.42 - Petunjuk • Nabi  Semasa Melihat Bencana (Bala) Yang Menimpa Seseorang Telah ada riwayat bahawa semasa baginda bersabda: Tidaklah seseorang melihat seorang yang cacat kemudian berkata: َ َ َِ ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي عافاني مما اب ْت َل َك ب ِهِ وَفَضل َني عَلى ك َث ِي ْر‬ ِ ّ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ٍ ً ‫ممن خل َقَ ت َفضي ْل‬ َ ْ ّ ِ ِ ْ “Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan saya dari apa yang menimpa dirimu dan memberikan kelebihan bagiku dari banyak mahluk yang telah diciptakanNya dengan kelebihan yang banyak”81 Bala dalam konotasi agama adalah melakukan maksiat dan dari segi duniawi adalah segala sesuatu yang boleh menyebabkan lalai dalam beribadah atau penyakit dan penderitaan yang menimpa. Namun. Bukhari 83 HR. Muslim . Petunjuk Nabi  Dalam Menyingkapi Mimpi • Diriwayatkan bahawa Nabi  ada menceritakan bahawa mimpi yang baik adalah dari Allah dan mimpi yang buruk adalah dari syaitan.

Upaya Menggali Sunnah . Di antara petunjuk baginda adalah memadamkan api amarah dengan berwudhuk dan segera duduk jika seseorang itu marah semasa keadaan berdiri. Abu Daud dengan sanad yang hasan .@ Baginda bersabda: “Barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada seseorang lalu berkata kepada orang yang berbuat tersebut: “" َ َ َ ‫ جزاك الله خي ْرا‬Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang ً َ ُ lebih baik” maka seseungguhnya ia telah sempurna dalam memujinya.43 - tersebut • tidak akan memudharatkannya bahkan menolak keburukannya. • • @Baginda berdoa bagi orang yang mendekat kepada dirinya dengan doa yang menyenangkan dan pantas. • Sebelum bangkit dari sesuatu majlis baginda mengucapkan: َ َ ُ َْ ‫ســب ْحان َك الل ّهـــم وَب ِحــدِك أ َشهـــد ُ أ َن ل َ إلــه إ ِل ّ أ َنــت‬ ْ َ ْ َ ِ ّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِ ْ ‫أ َست َغْفرك وَأ َت ُوْب إ ِل َي ْك‬ ُ (Maha Suci Allah dan segala puji Bagi-Mu aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali diri-Mu aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu) seorang lelaki berkata kepada baginda: wahai Rasulullah sesungguhnya tuan telah mengatakan sesuatu yang tidak tuan ucapkan sebelumnya. Disebutkan bahawa baginda bertanya kepada seorang yang bermimpi “Apakah • sebelum mimpimu orang tersebut Jika menceritakan baik barulah mimpinya: baginda baik?” menafsirkannya. Maka Rasulullah  menjawab: “Itu adalah doa untuk menghapuskan apa-apa yang terjadi selama di dalam majlis”. 84 84 HR. atau berbaring jika seseorang itu sedang marah dalam keadaan duduk dan berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk.

@Baginda membaca Al-Quran dengan berdiri. • Baginda memanjangkan setiap huruf mad. lalu semasa memberi salam baginda mengucapkan: ‫ سب ْحان المل ِك ال ْقدّوس‬sebanyak 3x (Maha Suci Allah Tuahan Yang ِ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ Maha Suci) di mana pada kali ketiga baginda memanjangkan dan mengangkat suaranya.Upaya Menggali Sunnah . Al-Kafirun. duduk. Al-Ikhlas.44 - Petunjuk Nabi  Dalam Membaca Al-Quran • Disebutkan oleh Abu Daud dan An-Nasai bahawa Rasulullah  pada saat solat witir baginda membaca surah: Al-A’la. Dan Al-Daruquthuni menambahkan: ‫رب‬ ّ ‫(@ المل َئ ِك َة والروح‬Tuhan malaikat dan malaikat Ruh)@. Ahmad . Bacaan baginda bersifat tartil. baginda memanjangkan kata: • ُ‫ ا َلرحمن‬dan ‫ال ّرحي ْم‬ ْ ّ ُ ِ َ baginda berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk pada permulaan bacaan. berbaring dalam keadaan berwudhuk atau berhadas dan tidak ada yang menghalangi baginda membaca al-Quran kecuali kalau baginda sedang junub. َ ْ ِ ْ ّ َ ِ • • • • Baginda memotong bacaan dan berhenti pada setaiap ayat. Baginda senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain sebagaimana • diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Abdullah bin Mas’ud. tidak membaca dengan berpotongpotong dan tidak pula tergesa-gesa namun bacaan baginda jelas huruf demi huruf. Baginda mempunyai bacaan tetap yang selalu dibaca dan tidak pernah ditinggalkannya.85 Bacaan baginda ayat demi ayat dan inilah yang paling utama.@ • Baginda memperindah suaranya saat membaca al-Quran dan baginda mengingatkan: ‫ل َي ْس منا من ل َم ي َت َغـن بال ْقـرآن‬ ِ ْ ُ ِ ّ َ ْ ْ َ ّ ِ َ 85 HR.

88 HR. Al-Nasa'I dengan sanad yang sahih. Ahmad . Abu Dawud. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam musnad Ahmad bin Hambal bahawa Nabi  saat mendapat urusan yang menyenangkan maka baginda tersungkur sujud sebagai rasa terima kasih kepada Allah . Bukhari HR. membentuknya dan membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya”88 • Kadangkala baginda membaca: َ ‫الل ّهُم احط ُط عَني ب ِها وِزرا واك ْت ُب لي ب ِها أ َجـرا واجعَل ْهـا‬ ِ ْ ّ ْ ْ ّ َ ْ َ ً ْ َ َ ً ْ َ َ ْ ْ ِ َ َ ‫لي عن ْد َك ب ِها ذ ُخـرا وَت َقب ّل َها مني ك َمـا ت َقب ّل ْت َهـا مـن عَبـدِك‬ ِ ِ ّ َ َ َ َ َ ً ْ َ ‫داوُد‬ َ 86 87 HR. Petunjuk Nabi  Saat Melaksanakn Sujud Tilawah • Apabila melewati ayat-ayat sajdah (saat membaca Al-Quran) baginda akan bertakbir lalu bersujud dan membaca: ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ‫سجد َ وَجهِي لل ّذي خل َقه وَصوّرهُ وشـ ـقّ س ـمعَه وَبصـ ـره‬ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ‫بحـوْل ِهِ وَقـوّت ِه‬ ِ ِ “Bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya.45 - “Bukan dari golonganku orang yang tidak memperindah suaranya saat membaca al-Quran”86 • Rasulullah  bersabda: ‫زي ّن ُوا ال ْقـرآن ب ِأ َصوَاتك ُم‬ َ ْ ُ ْ ِ ْ ْ َ 87 “Hiasilah Al-Quran dengan suaramu” Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Sujud Syukur • Di antara petunjuk baginda dan para sahabatnya adalah sujud syukur waktu datangnya nikmat dan melaksanakan terhindar dari bencana.Upaya Menggali Sunnah .

lalu semasa isteri baginda berganjak pergi maka baginda bangkit menyertainya dan hal itu terjadi pada waktu malam. 89 90 HR. Tirmizi. baginda adalah dua ekor kambing kibas yang korban • disembelihnya setelah melaksanakan solat Eid(hari raya haji) Baginda memerintahkan kepada para sahabat untuk berkorban dengan anak biri-biri atau dengan kambing yang telah cukup umur (kambing yang telah tanggal gigi depannya).@ • Baginda tidak pernah bermesraan bersama isteri baginda selama beriktikaf baik dengan ciuman atau yang lainnya. • melakukannya pada bulan syawal. jadikanlah ia sebagai simpananku dan terimalah dia.@ @Sebahagian isteri-isteri baginda adakalanya mengunjungi baginda sewaktu sedang beriktikaf.Upaya Menggali Sunnah . tulislah pahala bagiku dengannya. Petunjuk Nabi  Dalam Menyembelih Korban • Baginda tidak pernah meninggalkan perlaksanaan berkorban. HR. sebagaimana Engkau menerimanya dari hambaMu Dawud”89@ • Tidak ada keterangan bahawa baginda membaca takbir saat bangkit dari sujud.90 Semasa sedang melakukan iktikaf baginda tidak memasuki kecuali untuk memenuhi @kebutuhan yang rumah baginda • bersifat manusiawi. hapuskanlah dosaku dengannya. Bukhari dan Muslim . Suatu ketika. Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Iktikaf • Baginda melakukan iktikaf pada sepuluh hari-hari terakhir pada saat baginda meninggalkannya maka baginda bulan Ramadhan sehinggalah Allah mewafatkan baginda.46 - @“Ya Allah.

• Di antara petunjuk baginda adalah seekor kambing korban cukup untuk dirinya dan keluarganya sekalipun jumlahnya besar. beberapa biji kurma. baginda tidak menyantap makanan apaapa pun sehinggalah baginda kembali pulang dari tempat solat lalu makan dari (daging) haiwan korban baginda. • Di antara petunjuk baginda adalah bagi orang yang ingin berkorban dan telah memasuki sepuluh awal bulan Zulhijjah maka hendaknya ia tidak memotong rambut dan kulitnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Aqiqah • Rasulullah  bersabda: ّ ‫ك ُل غُل َم ٍ مرت َهِن ب ِعَقي ْقت ِهِ ت ُذ ْب َـح عَن ْـه ي َـوْم السـاب ِع وَي ُحل َـق‬ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ٌ ْ ُ ِ ‫ّـ‬ ‫رأ ْسه وَي ُسمى‬ ّ َ ُ ُ َ “Setiap anak yang terlahir tergantung dari aqiqahnya disembelihkan baginya pada hari ketujuh. dibotakkan rambutnya dan diberi nama”91 Petunjuk Nabi  Dalam Melaksanakan Solat Dua Hari Raya • Baginda melaksanakan solat dua hari raya di musolla (tanah lapang).47 - • Di antara petunjuk baginda adalah memilih yang terbaik dari haiwan yang akan dikorbankan iaitu haiwan yang bebas dari kecacatan. 91 92 HR Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih.Upaya Menggali Sunnah .92 • • Baginda memakai pakaiannya yang paling indah saat keluar Sebelum melaksanakan solat Aidilfitri baginda mengambil menuju ke masjid. HR. di mana baginda memakannya dengan jumlah yang ganjil. Abu Daud . dan baginda tidak pernah melaksanakannya di dalam masjid baginda kecuali sekali sewaktu terjadinya hujan. • Pada hari Aidiladha.

mensegerakan solat Aidiladha@ Semasa tiba di lapangan tempat solat baginda langsung sunnah adalah tidak melakukan yang mendirikan solat tanpa azan dan iqamah93.Safar untuk berjihad. 3.Safar untuk haji 93 94 HR. Bukhari . 2. • • Pada rakaat kedua baginda bertakbir lima kali secara berturutBaginda berjalan dari jalan yang berbeza pada hari raya.48 - • • • • Baginda mandi sebelum melaksanakan solat dua hari raya Baginda keluar dengan berjalan kaki . dari suatu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Bukhari HR. pergi turut lalu menyempurnakan solatnya baru berkhutbah. pada rakaat pertama dengan tujuh takbir berturut-turut termasuk takbiratul ihram lalu membaca surah Al-Fatihah. kadangkala baginda membaca Al-A’la dan Al-Ghasyiah dan tidak ada riwayat lain yang sahih yang menerangkan bahawa baginda membaca selain itu.Safar untuk umrah 4. baginda melaksanakannya dua rakaat. Dan tidak pula ucapan “‫ ”الصييل َةُ جامعيية‬yang ٌ ‫َ ِ َي‬ ّ َ demikian itu. Petunjuk Nabi  Dalam Bersafar • Baginda mengadakan safar (berjalan jauh) untuk empat hal: 1-Safar untuk hijrah. Baginda mengakhirkan@ pelaksanaan solat Aidilfitri dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. kemudian surah Qaf dan AlInsyiqaq. • • Setelah sampai di tempat solat baginda dan para sahabatnya Baginda memulai dengan melaksanakan solat sebelum tidak pernah melaksanakan solat sunat qobliah atau ba’diah.Upaya Menggali Sunnah .94 berkhutbah.

maka ampunilah aku sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau) • Baginda membaca doa safar seperti apa yang disebutkan dalam sahih Muslim no: 1342. sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah diriku.96 • • Baginda melarang seseorang untuk bermusafir bersendirian. Bukhari HR. segala puji bagi Allah. Abu Dawud dan sanadnya hasan 97 HR. Bukhari 98 HR. lalu membaca: َ َْ ُ ‫س ـب ْحان َك إ ِنـّـي ظ َل َْم ـت ن َفس ـي فَ ـاغْفرلي فَ ـإ ِن ّه ل َ ي َغْف ـر‬ ‫ْ ُ ْ ِـ‬ ِ ْ ِ ‫ـ‬ ُ ُ ِ 98 ‫الذ ّن ُوْب إ ِل ّ أ َنت‬ ْ َ (Maha suci bagiMu YaAllah. lalu sewaktu baginda telah menetap di atas kenderaannya baginda mengucapkan: َ ‫سب ْحان ال ّذي سـخر ل َنا هذا وَما ك ُنا ل َه مقرِن ِي ْـن وَإ ِنـّـا إ ِل َـى‬ ‫ـ‬ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ َ ِ َ َ ُ َ َ ‫رب ّنا ل َمن ْقل ِب ُوْن‬ َ ُ َ َ َ (Maha Suci Allah yang telah menundukkan bagi kami kenderaan ini. padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya) lalu menyambungnya dengan membaca: ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ِ ْ َ ِ‫ا َل ْحمد ُ ـلله‬ ْ َ ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ (Segala puji bagi Allah.Upaya Menggali Sunnah . 95 96 HR. Turmudzi dengan sanad hasan .97 Saat unta tunggangan didekatkan kepada baginda. segala puji bagi Allah). Dan baginda lebih senang keluar untuk bermusafir pada hari khamis95 Baginda memerintahkan agar tiga orang yang sedang mengadakan permusafiran untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan.49 - • • Baginda keluar untuk safar bermula dari siang hari. baginda mengucapkan: “‫ ”ب ِسم ِ الله‬ketika meletakkan kakinya pada pelana ِ ْ unta tunggangannya.

50 - • Saat mendaki tebing yang tinggi baginda dan para sahabat mengucapkan takbir dan sewaktu menjalani jalan yang menurun baginda bertasbih. Abu Dawud HR.Upaya Menggali Sunnah . akan tetapi baginda menjamak solat pada saat perjalanan tersebut menuntut kesungguhan dan berangkat setelah mengerjakan solat sebagaimana yang terjadi pada saat safar menuju Tabuk. akan tetapi membolehkannya dalam semua perjalanan yang termasuk 99 100 HR.@ • Dan jika perjalanan dituntut untuk dipercepatkan maka baginda mengakhiri maghrib sehingga baginda mengumpulkannya dengan solat isyak dan melaksanakannya pada waktu isyak. baginda hanya mengerjakan solat fardhu kecuali solat witir dan sunat fajar. Adapun praktik menjama’ solat pada saat tidak safar tidak pernah dikerjakan oleh baginda @ • @Baginda tidak menentukan jarak tertentu bagi umatnya sebagai batas diperbolehkan mengqasar solat atau tidak berpuasa. @Termasuk petunjuk baginda sewaktu matahari belum lagi condong ke barat mengakhirkan zuhur sampai waktu asar maka baginda turun lalu mengumpulkan antara kedua solat tersebut. Dan jika matahari telah condong sebelum pergi maka baginda melaksankan solat zuhur lalu pergi. • @Tidak termasuk petunjuk baginda menjamak solat di atas kenderaan pada saat safar dan tidak pula menjamak solat ketika pergi dengan tujuan mampir pada sebuah tempat. Muslim . pada waktu safar dua rakaat dan pada saat takut (genting) satu rakaat”100 • • Pada waktu safar.99 • Baginda mengqasar (memendekkan) solat yang empat rakaat. iaitu memendekkannya menjadi dua rakaat sejak keluar untuk safar sehinggalah sekembalinya ke Madinah” -Ibnu Abbas berkata: Allah mewajibkan solat melalui nabi-Nya pada waktu hadir (tidak musafir) empat rakaat.

Adapun membatasi waktunya dengan sehari. juga pernah menjenguk seorang anak dari ahli kitab yang pernah berkhidmat kepada baginda. • Baginda bertanya kepada orang yang sakit tentang sesuatu yang diinginkannya. Wallahu a’lam. • Baginda duduk di sisi kepala orang yang sakit dan bertanya tentang keadaannya. Sebagaimana syariat bertayammum (dibolehkan) dalam semua yang termasuk kategori safar.51 - kategori safar secara mutlak. Bukhari dan Muslim. jika ia ingin sesuatu dan baginda mengetahui bahawa hal itu tidak membahayakan baginya maka baginda memerintahkan untuk memenuhi keinginan orang yang sakit tersebut. Tuhan manusia hilangkanlah penyakit ini. Seperti doa yang diucapkan bagi kesembuhan Saad: 101 HR. • Baginda mengusap orang yang sakit tersebut dengan tangan kanannya sambil mengucapkan: ْ ِ َ َ ‫الل ّهُم رب الناس أ َذ ْهِب الب َـأ ْس واش ـف أ َن ْـت الش ـافي ل‬ ‫ّـ‬ ِ ْ َ َ ّ َ ّ َ ِ ّ ‫شفاء إ ِل ّ شفاءك شفاء ل َ ي ُغادِر سقما‬ ً َ ِ َ َ َ ِ َ َ ِ ً َ َ ُ َ “Ya Allah.Upaya Menggali Sunnah . Baginda bertanya: Apakah yang kamu keluhkan?. dua hari atau tiga hari tidak didasarkan pada riwayat apapun. serta pernah menjenguk pakciknya yang sedang sakit padahal dia seorang yang musyrik.@ Petunjuk Nabi  Semasa Menjenguk Orang Yang Sedang Sakit • Baginda senantiasa menjenguk orang yang sakit dari kalangan sahabatnya. sembuhkanlah dan engkaulah Tuhan yang menyembuhkan yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau kehendaki. iaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit”101 • Baginda berdoa tiga kali untuk kesembuhan orang yang sedang sakit. .

kadangkala baginda meletakkan tangannya di atas kening orang yang sakit itu lalu mengusap dada dan perut orang yang sakit tersebut sambil berkata: ‫“ الل ّهم اشفه‬Ya Allah sembuhkanlah dia" ِ ِ ْ ّ ُ • @Apabila baginda putus asa terhadap kesembuhan suatu penyakit dia mengatakan:‫راجعُوْن‬ َ ِ َ hanyalah kembali”@ Petunjuk Nabi  Dalam Menguruskan Jenazah • Baginda sangat memerhatikan para sahabat baginda. akan tetapi mensyariatkan bagi umatnya tentang perlaksanaan ibadah ini dalam semua waktu baik siang atau malam.52 - َ ً ْ َ ِ َ ْ ّ ْ ّ ُ َ ً ْ َ ِ ْ ّ ‫الل ّهُم اشـف سعـدا الل ّهــم اشــف سعــدا الل ّهُـم اشــف‬ ِ ‫سعْدا‬ ً َ "Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad! Ya Allah berikanlah kesembuhan bagi Sa’ad!102 • Pada saat masuk menjenguk orang yang sedang sakit baginda mengucapkan: ‫ل َ ب َأ ْس‬ َ ‫ط َهُوْر إ ِن شاء الله‬ َ َ ْ ٌ ُ "Tidak mengapa. pada waktu sakit baginda mengingatkannya dengan akhirat. Bukhari HR. menyuruhnya untuk berwasiat dan bertaubat dan memerintahkan orang yang milik Allah ِ‫إنا للهِ وَإ ِنا إ ِل َي ْه‬ ّ ّ hanya “Sesungguhnya kita kita akan dan kepadaNyalah 102 103 HR. • Baginda pernah menjenguk orang yang sedang ditimpa sakit mata. suci Isyaallah”103 • Bukan dari petunjuk baginda menetapkan hari atau waktu tertentu khusus untuk menjenguk orang yang sakit. Bukhari .Upaya Menggali Sunnah .

menangis dengan tangisan yang tidak bersuara dan bersedih hati.Upaya Menggali Sunnah . • Bukan dari petunjuk baginda yang tetap. Baginda pernah melakukan hal tersebut dan bersabda: ُ ُ ‫تد ْمعُ ال ْعَي ْن وَي َحـزن القل ْب وَل َ ن َقـوْل إ ِل ّ ما ي ُرضي الرب‬ ِ ْ َ ّ ّ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ “Air mata berlinang. Muslim HR.105 • Baginda memerintahkan untuk memandikan mayat sebanyak tiga kali atau lima kali atau lebih banyak dari itu bergantung kepada orang yang memandikannya. lalu segera mensucikannya. dan baginda memerintahkan untuk menggunakan kapur pada cucian terakhir sewaktu memandikan 104 105 HR. memberikan wangian baginya dan mengkafaninya. hati bersedih dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diredhai oleh Tuhan kami” • Baginda raji’un • menuntun (saat umatnya untuk memuji dan hal Allah (sewaktu tidak mendapat nikmat) dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi ditimpa musibah)@ tersebut bertentangan dengan berlinangnya air mata dan kesedihan hati@. • Disunatkan untuk bersikap khusyuk di sisi orang yang telah meninggal. Abu Daud . memandikannya. iaitu memejamkan mata dan menutupi wajah dan seluruh badannya dan adakalanya juga baginda mencium mayat tersebut. baginda melakukan solat jenazah di luar masjid dan jarang melaksanakannya di masjid. iaitu selalu menguruskan solat jenazah di masjid.104 • Termasuk petunjuk baginda menutup jenazah setelah kematiannya. Termasuk petunjuk baginda adalah mempercepat pengurusan jenazah untuk dihadapkan kepada Allah.53 - berada di sisi orang yang sakit untuk menuntunnya mengucapkan kalimah syahadah agar kalimah tersebut menjadi akhir ucapannya.

Bukhari dan Muslim 108 HR. dan terdapat riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa baginda juga bertakbir lima kali seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Janaiz. lalu dikafankan dengan menggunakan dua kain ihramnya serta melarang untuk diberikan wangian padanya dan menutup kepalanya.54 - mayat. maka baginda • melakukannya di atas kuburan orang yang telah meninggal tersebut. iaitu orang yang terbunuh dalam peperangan. seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafie. Bukhari dan Muslim 109 HR. dan baginda tidak memandikan orang yang mati syahid.107@ Petunjuk baginda adalah berdiri di sisi kepala lelaki dan di sisi tengah wanita saat melaksanakan solat bagi orang yang telah meninggal. • • Baginda memerintahkan untuk berdoa bagi mayat dengan ikhlas. (Semasa solat janazah) baginda bertakbir empat kali takbir. • Baginda mengangkat tangan setiap kali bertakbir sama seperti saat bertakbir untuk solat. Ahmad dan Abu Dawud . • Jika baginda @terlewatkan melaksanakan solat jenazah.108 • Di antara petunjuk baginda adalah melaksanakan solat bagi bayi yang telah meninggal dan baginda menegaskan: “Seorang bayi di solatkan atasnya”109 106 107 HR. Bukhari HR.Upaya Menggali Sunnah . • Baginda berdoa bagi orang yang meninggal tersebut semasa mendirikan solat jenazah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabnya tentang pengurusan jenazah.106 • Jika orang yang sedang berihram meninggal dunia maka baginda memerintahkan untuk memandikannya dengan air yang dicampur dengan daun bidara.

di belakang. • Tidak termasuk sunnah baginda mensolatkan setiap mayat yang ghaib (tidak ada di hadapan baginda).110 • Setelah baginda mensolatkan sesuatu mayat maka baginda akan mengikutinya menuju ke perkuburan dengan berjalan kaki pada posisi yang dekat dengan mayat tersebut. Abu Dawud dan Al-Nasa’i 112 HR. baik di depan. Baginda menegaskan: “Jika kamu mengikuti jenazah maka janganlah duduk sampai ia diletakkan” 112 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: maksudnya adalah meletakkannya di tanah. Muslim HR. Bukhari. baginda tidak duduk di perkuburan sehingga jenazah tersebut diletakkan. di sebelah kanan atau sebalah kiri mayat tersebut. Dan jika jenazah tersebut telah disolatkan di tempat ia meninggal dunia maka ia tidak disolatkan dengan solat ghaib. maka mengerjakannya adalah sunnah dan meninggalkannya adalah sunnah. dan yang 110 111 masyhur di HR. Ibnu Taimiyah mengatakan: Pendapat yang benar adalah sesungguhnya orang yang meninggal dunia di sebuah negeri yang mana jenazah tersebut tidak disolatkan padanya maka ia boleh disolatkan dengan solat ghaib sebagaimana Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam melaksanakan solat ghaib ke atas Al-Najasiy yang meninggal di tengah masyarakat yang kafir kerana ia belum disolatkan. . Dan Nabi Sallallahu ‘Alaih Wasallam pernah melaksanakan solat untuk mayat yang @ghaib lalu meninggalkannya. dan baginda memerintahkan untuk mempercepatkan semasa menuju ke tapak perkuburan sehingg@a seakan para sahabat berjalan cepat dengannya.55 - • Baginda tidak mahu untuk mensolatkan orang yang membunuh dirinya atau bagi orang yang menyimpan harta rampasan perang secara khianat.Upaya Menggali Sunnah . kerana kewajiban telah gugur oleh kerana solat yang telah dilaksanakan oleh kaum muslimin (di tempat ia meninggal).111@ • Pada saat mengiringi jenazah.

HR.Upaya Menggali Sunnah . @Dalam riwayat lain disebutkan: َ ‫بسم ِ اللهِ وَفي سب ِي ْل اللهِ وَعَلى‬ ِ ْ ِ َ ‫ِمل ّةِ رسوْل الله‬ ِ ِ ُ َ Dengan menyebut nama Allah.114 Di antara petunjuk baginda ialah membuat liang lahad dan memperdalam serta memperluas lubang kubur di sisi kepala sehingga kedua kaki mayat. 113 114 HR. dan di jalan Allah serta dengan cara tuntunan Rasulullah”. Muslim. • Baginda tidak pernah duduk untuk membaca (sesuatu apapun) di atas kubur. Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid.115 Setelah selesai mengkuburkan jenazah baginda dan para sahabat berdiri di sisi kubur mayat lalu berdoa baginya agar diberikan ketetapan.113 • • Maksud pertengahan siang adalah waktu sebelum condongnya matahari ke sebelah barat.Muslim no:963 115 HR. dan tidak pula sewaktu pertengahan siang. • • Disebutkan bahawa baginda menaburkan tanah tiga kali di atas kubur mayat dari sisi kepalanya. Disebutkan bahawa pada saat baginda meletakkan sesuatu mayat di kuburnya baginda mengucapkan: ِ‫ب ِسم ِ اللهِ وَبا للهِ وعل َى مل ّةِ رسوْل الله‬ ِ َ ْ ِ ِ ُ َ َ @“Dengan menyebut nama Allah dan dengan nama Allah dan di dengan cara millah Rasulullah”. .56 - kalanagan para sahabat adalah mengerjakan solat tersebut secara mutlak.@ • Termasuk petunjuk baginda tidak mengkuburkan orang yang telah meninggal baik waktu terbit dan tenggelam matahari.

kami dengan kehendak Allah @mesti@ menyusuli kamu. lalu membaca Al-Quran. . Semua perbuatan tersebut termasuk bidaah. baginda tidak melakukan perbuatan ini baik di sisi kubur atau di tempat lainnya.@ • • • • Baginda memberikan tanda bagi kubur orang yang ingin ditandainya dengan sebuah batu besar. Kubur baginda berbentuk seperti @@punuk@@ begitu juga dengan kuburan kedua sahabat baginda. • Termasuk petunjuk baginda menghiburkan keluarga si mayat. Baginda melarang para wanita untuk menziarahi kubur dan melaknat wanita yang sering berziarah ke kubur.Upaya Menggali Sunnah . duduk di atasnya atau pun bersandar padanya. dan tidak termasuk petunjuk baginda berkumpul untuk takziah. Baginda pernah mengunjungi kubur para sahabatnya dan berdoa bagi mereka. Inilah ziarah kubur yang dianjurkan dan disyariatkan bagi umatnya lalu baginda memerintahkan agar semasa menziarahi kubur untuk berdoa dengan membaca: َ ‫السل َم عَل َي ْك ُم أ َهْل الد ّيارِ من ال ْمؤْمن ِي ْن وال ْمسل ِمي ْن وَإ ِنا‬ ّ َ ُ ّ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ ُ ِ ‫إ ِن شاء الله ب ِك ُم ل َحقوْن ن َسأ َل الله ل َنا وَل َك ُم ال ْعافِي َة‬ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ Keselamatan bagi kamu penghuni kubur ini dari kaum mukminin dan muslimin. memohonkan rahmat dan keampunan bagi mereka. • Termasuk petunjuk baginda pada saat menziarahi kubur untuk mengucapkan dan mengerjakan apa yang dibaca sewaktu solat ke atas mayat. Termasuk petunjuk baginda tidak menghinakan kubur.57 - • @Tidak termasuk petunjuk baginda meninggikan kubur. tidak pula diinjak. kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu”.

Turmudzi 120 HR Abu Dawud. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah .120 HR.58 - • Termasuk petunjuk baginda ialah tenang dan rela dengan qadha’ yang sudah ditentukan oleh Allah seraya memuji dan mengembalikannya kepada Allah. Baginda kadangkala berjalan tanpa alas kaki dan kadangkala pula memakai sandal@. paling baik dan paling tenang saat berjalan.Upaya Menggali Sunnah . baginda berada di bahagian belakang para sahabatnya untuk menghalau yang lemah dan memboncengnya. Muslim HR. badan baginda condong ke depan dan mengangkat kakinya dengan sempurna sehingga posisi kaki baginda seakan-akan turun menuju tempat yang rendah.118 Petunjuk Nabi  Saat Berjalan Sendiri Atau Bersama Para Sahabatnya • @Pada saat berjalan. sementara kami berusaha sekuat tenaga (mengikuti baginda) namun baginda tidak menghiraukan kami.117 • Baginda memrintahkan agar membuat dan mengirimkan makanan bagi keluarga mayat.116 • Baginda berlepas tangan dari orang yang merobek-robek wajahnya kerana musibah yang menimpa dirinya. atau berteriak dan menangis dengan suara keras atau mencukur rambut kerananya. safar. Bukhari Muslim 118 HR. . • Baginda adalah orang yang paling cepat. • • • Apabila berjalan baginda seakan tidak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Murrah. Ahmad 119 HR. @Saat @ 116 117 119 menyentuh bumi.hadist riwayat Jabir dengan sanad yang sahih. ia menceritakan: “Aku tidak melihat seseorang yang lebih cepat sewaktu berjalan dari Rasulullah  di mana bumi seakan dilipat bagi dirinya.

Bukhari. dan tidak ada riwayat yang menetapkan bahawa baginda melarang memakai julukan kecuali dengan julukan Abul Qasim.@@121 Petunjuk Baginda  Saat Memilih Dalam Menjaga Ucapan Dan Memilih Kata-Kata • • Baginda bukanlah orang yang suka berkata-kata yang kotor.59 - Petunjuk Nabi  Dalam Memakai Julukan • @@Termasuk petunjuk baginda memberikan julukan bagi seorang yang mempunyai anak. Abu Dawud dengan sanad yang sahih. . keras dan kasar.Upaya Menggali Sunnah . Bukahri. seperti Aisyah yang dijuluki dengan Ummu Abdullah.. Baginda tidak suka mempergunakan ungkapan yang bermakna mulia dan terhormat kepada orang yang tidak berhak diperlakukan demikian. Muslim. Baginda mengingatkan: “Sesungguhnya jika dia pemimpin (bagi kamu) bererti kamu telah membuat murka Tuhan kamu Yang Maha Tinggi”122 Petunjuk Nabi  Dalam Mengucapkan Salam Dan Meminta Izin • • Diriwayatkan bahawa baginda melewati di hadapan anak-anak lalu mengucapkan salam kepada mereka. • Sebagian istri baginda telah mendapat julukan.124 petunjuk baginda mengucapakan salam semasa mendatangi kumpulan para sahabat dan pada saat meninggalkan 121 122 HR. HR. Seperti ungkapan: “Sayyid” bagi orang munafik.123 Termasuk mereka. 123 HR. 124 HR. keji.

60 - • Di antara petunjuk baginda bagi orang yang memasuki masjid supaya melaksanakan solat dua rakaat tahiyatul masjid lalu mendatangi majlis sambil mengucapkan salam ke atas mereka. selawat dan salam kepadaRasulullah َ ) kemudian mengerjakan solat dua rakaat tahiyatul masjid. disunatkan bagi orang yang memasuki masjid jika terdapat di dalamnya kumpulan jemaah untuk mengikuti tuntunan di bawah ini: • Masuk masjid dengan mengucapkan ‫ب ِسم ِ اللهِ والصلةَُ والسل َم على رسوْل اللهِ صلى الله عَل َي ْه‬ ِ ْ ُ ّ َ ِ ُ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ّ َ ‫وَسلم‬ (Dengan • menyebut nama Allah. lalu barulah • ia mengucapkan salam kepada para jemaah yang berkumpul di dalam masjid.Upaya Menggali Sunnah . Dua rakaat tahiyatul masjid adalah hak Allah. @Saat baginda memasuki isterinya pada waktu malam. baginda tidak berdiri menunggu di hadapan pintu. Muslim . • Di antara petunjuk baginda mengakhiri salam dengan kata ‫وبركاته‬ ُ ُ َ َ 125 126 HR Muslim. HR.125 Oleh kerananya.126@ • Saat bertamu kepada seseorang. baginda mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur dan hanya didengar oleh orang yang sedang terjaga. tentu harus didahulukan dari hak makhluk iaitu mengucapkan salam. akan tetapi pada sebelah kanan atau sebelah kirinya. dan menyuruh untuk menyampaikannya kepada orang yang tidak ada di hadapan baginda serta menyampaikan salam kepada orang yang berhak menerima salam. dan mengucapkan: ‫السل َم عل َي ْك ُم السل َم عل َي ْك ُم‬ َ ُ ّ َ ُ ّ ْ ْ • Nabi mengucapkan salam kepada orang yang berjumpa dengan baginda.

dan jika seseorang mengucapkan salam kepada baginda maka baginda menjawabnya dengan hal yang sama atau lebih baik secara langsung tanpa mengakhirkannya kecuali kerana uzur seperti sedang solat. maka baginda menjawab salam orang tersebut dan orang yang menyampaikannya. hal ini baginda lakukan di hadapan jemaah yang banyak yang tidak dapat didengar dengan satu kali salam. HR.127 • Saat baginda menerima kiriman salam dari orang lain. orang-orang Musyrik. Sebagaimana diriwayatkan bahawa baginda mengatakan: “‫821" وعليك وعلى أبيك السلم‬ ُ َ ّ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ • Termasuk petunjuk Nabi  tidak mengawali mengucapkan atau menjawab salam terhadap orang yang membuat perkara baru (bidaah) dalam agama sehingga ia bertaubat terhadap perbuatannnya. . kepala atau jari kecuali sedang bersolat. atau saat membuang hajat. Bukhari. penyembah berhala dan orang-orang Yahudi lalu baginda mengucapkan salam kepada mereka. @Termasuk tuntunan baginda sewaktu seseorang yang meminta izin ditanya oleh tuan rumah: “Siapakah anda?” maka hendaklah ia menjawabnya dengan: “Fulan bin Fulan” atau hendaklah ia 127 128 HR. Bukhari. Abu Daud 129 HR.Upaya Menggali Sunnah .129 • • Di antara petunjuknya sewaktu meminta izin tiga kali dan jika tidak diizinkan maka baginda pergi meninggalkannya. • @Baginda mengawali salam saat bertemu dengan seseorang.61 - • Baginda mengucapkan salam sebanyak tiga kali sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. dan Nabi tidak pernah menjawab salam dengan isyarat tangan.@ • Baginda memperdengarkan jawapan salamnya kepada orang yang memberi salam. • Disebutkan bahawa baginda pernah melewati suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah kaum Muslimin.

berhutang dengan memberikan jaminan atau tanpa jaminan. dan menyindir namun tidak mengatakan kecuali yang benar. membeli dengan harga cesh dan harga pada masa yang akan datang. terkadang baginda bersumpah lalu menggugurkannya melangsungkannya kaffarah digugurkan). juga melakaukan aktifitas sewa dan menyewa. oleh kerana itulah Allah menyebutnya dengan istilah: ”Tahillah”. dan tidak sekedar mengatakan: “Saya”@ @@Petunjuk Nabi  Dalam Bermu’amalah • Baginda juga berkatifitas jual beli. ornag lemah untuk memenuhi hajat mereka. mewakilkan dan mewakili. jika meminjam sesuatu dari seseorang maka baginda mengembalikannya dan berdoa baginya: َ ْ ‫أ َهل ِك ومالك‬ َ ِ َ َ َ َ ‫بارك الله ل َك في‬ ِ َ ُ Baginda menegaskan imbalan bagi orang yang . melaksankan dan memberikan syuf’ah.62 - menyebut julukan atau gelar dirinya.Upaya Menggali Sunnah . menghadiri jenazah. saat baginda meminjam sesuatu maka baginda mengembalikannya dengan yang lebih baik. dan aktifitas mewakilkan lebih banyak baginda lakukan dari mewakili. terkadang dengan (tanpa baginda atau bersumpah dengan terkadang baginda saat menyebutkan pengecualian. baginda memberikan pendapat dan meminta pendapat. dan aktifitas membeli lebih banyak baginda lakukan dari menjual setelah diangkat menjadi Rasul. menjenguk orang yang sakit. • Baginda juga bercanda dan mengatakan yang benar dalam candanya. berjalan bersama para janda dan orang miskin. terakdang meminjam. baginda memberikan hibah dan menerima hibah. pengcualian bersumpah akan menghalangi terlakasananya sumpah tersebut dan mengeluarkan kaffarah sebagai pembebas dari beban sumpah setelah seseorang menyatkan sumpah. baginda memberikan dan menerima hadiah lalu berterimakasih atasnya. menghadiri undangan.

Upaya Menggali Sunnah . sambil menempelkan paha pada perut dan meletakkan kedua tangan di atas kedua betis. baginda juga meruqyah orang lain namun baginda tidak menyuruh orang untuk meruqyah dirinya serta menjaga orang yang sakit dari sesuatu yang bisa mengganggunya. tikar atau pun hamparan. baginda juga berbekam pada kedua bagian urat leher dan bagian atas punggung. baju dan timbanya dengan tangan sendiri serta memerah susu dengan tangan sendiri. Petunjuk Nabi  Semasa Duduk Dan Bersandar • Baginda adakalanya duduk di atas tanah. baginda terkadang mengikat batu pada perutnya kerana kelaparan atau terkadang baginda juga merasakan kekenyangan. Abu Dawud .132 • • Baginda terkadang duduk terlentang atau terkadang meletakkan salah satu @@kakinya di atas yang lain. mengobati orang dengan besi panas namun baginda tidak pernah melakukannya untuk dirinya. adakalanya bersandar pada tubuh yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Baginda juga berobat. Muslim. di antara kedua bahu. baginda juga memperhatikan pakaian dan berkhidmah untuk kepantingan keluarga dan diri sendiri. 132 HR. Nasa’I dengan sanad yang kuat HR.131 Baginda menambal sendal.63 - meminjamkan • adalah berteima kasih kepadanya dan mengembalikan barang pinjaman tersebut”130 Baginda pernah berlomba lari dan bergulat. bahagian 130 131 HR. berbekam di tengah-tengah kepala dan bagian punggung kakinya. baginda bertamu dan menerima tamu. Baginda bersandar pada bantal. • Qailah binti Makramah berkata: “Aku mendatangi Rasulullah  sementara baginda sedang duduk di atas kedua pantatnya. Baginda bersama keluarganya membawakan para sahabat susu saat membangun masjid.

• Abbad bin Tamim meriwayatkan sebuah hadis yang didapatinya dari pakciknya: “Aku melihat Rasulullah tidur di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain”134 • • Baginda memiliki sebuah kain pelikat yang dipergunakan Saat menjelang tidur di atas tempat tidurnya baginda sebagai alas tidur dan dilipat dua lipatan. 135 HR. Abu Daud dan Tirmizi. baginda duduk dengan cara memeluk lutut133. • Saat baginda duduk di masjid atau pada suatu majlis. Bukhari.(hidup Baginda menghimpun kedua tangannya lalu meniupnya dan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas serta Al-Ikhlash kemudian mengusap seluruh bahagian yang dapat dicapai dari badan baginda yang dimulai dari kepala dan wajah serta bahagian depan dari badannya. Posisi ini sebagai pengganti bersandar pada tembok.Upaya Menggali Sunnah . perkara tersebut baginda lakukan tiga kali. HR. dan meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipi sebelah kanan kemudian membaca: َ َ ِ ُ َ َ َ‫الل ّهُم قِني عَذاب َك ي َوْم ت َب ْعَث عباد َك‬ ِ ّ َ 133 134 HR.64 - sebagaimana disebutkan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dan banyak lagi hadis lain yang menerangkan tentang cara baginda bersandar. . adakalanya juga di atas tempat tidur atau di atas hamparan kain hitam. tikar dan tanah. mengucapkan: Dengan nama Allah aku mati dan ) • َ ِ ْ ِ ‫باسمك الل ّهُم أ َموْت وَأ َحيا‬ َ ْ ُ ُ ّ . Petunjuk Nabi  Semasa Tidur Dan Terjaga • Baginda kadangkala tidur di atas tilam.135 • Baginda berbaring di atas bahagian tubuh sebelah kanan. atau hamparan kulit. Bukhari dan Muslim.

. dan hanya kerana diriMu aku bermusuhan dan kepadaMulah aku berhakim. dan dengan-Mu aku beriman. janji-Mu benar. Muhammad benar. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya.. Bukhari . hari kiamat benar akan terjadi. kepadaMulah aku berserah diri dan kembali . atau kadangkala membaca sepuluh ayat terkahir dari surah Ali-Imran yang @@dimulai dari firman : sampai seterusnya • @@Lalu membaca: َ ّ ‫. Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban HR. ampunilah perbuatan yang pernah aku lakukan dan perbuatan yang akan datang. Ya Allah hanya kepadaMu aku berserah diri. serta apa-apa yang aku sembunyikan dan 136 137 HR. Engkaulah Tuhan Yang Maha Benar. dan berjumpa dengan-Mu adalah benar.Upaya Menggali Sunnah . syurga benar (ada).65 - “Ya • Allah jagalah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu”136 Pada saat terbangun pada waktu malam baginda membaca: ‫ا َل ْحمد ُ للهِ ال ّذي أ َحياناب َعْد َ ما أ َمات َنا وَإ ِل َي ْهِ الن ّشوْر‬ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ُ “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepada-Nyalah kita dikembalikan”137Lalu bersiwak. neraka benar (ada). segala puji bagiMu..إ ِن في خل ْق السموات وَا ْل َرض‬ ِ َ ّ ِ َ ِ ْ َ َ ّ ‫الل ّهُم ل َك ال ْحمد ُ أ َن ْت قـي ّم السـموات وَا ْل َرض وَمن فِي ْهِن‬ ِ َ ّ ُ َ َ ْ َ ّ ْ َ ِ ْ ‫وَلـك الحمـد ُ أ َن ْـت الحــقّ وَوَعْـد ُك الحــقّ وَل ِقـاءك حــق‬ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ‫وَالجـن ّة حـقّ والنـّـار حـ ـقّ وَمحم ـد ٌ حـ ـقّ والس ـاعَة حـ ـق‬ َ ُ ‫َ ّـ‬ َ َ ُ َ ُ َ ْ ّ ّ َ ُ َ َ َ َ ‫الل ّهُم ل َك أ َسل َمت وَب ِك آمن ْت وَعَل َي ْك ت َوَك ّل ْت وَإ ِل َي ْـك أ َن َب ْـت‬ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ّ ‫وَب ِك خاصـمت وَإ ِل َي ْـك حـاك َمت فاغــفرلي ماقَـد ّمت وَمـا‬ ‫َـ‬ ُ ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ُ ْ ‫َ َـ‬ ُ ْ َ َ َ ‫أ َخرت وَما أ َسررت وَما أ َعْل َن ْت أ َن ْت إلهي ل َ إله إ ِل ّ أ َن ْت‬ َ َ ِ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ّ ِ ِ َ “Ya Allah segala puji bagi-Mu.

138 139 HR. Ahmad dengan sanad yang hasan’ . Petunjuk Nabi  Dalam Pernikahan Dan Bergaul Dengan Keluarganya • Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Anas  bahawa Rasulullah  bersabda: “ ‫حب ّب إ ِل َي من د ُن ْياك ُم الن ّساء والط ّي ْـب وَجعِل َـت قــرةَ عَي ْنـِـي‬ ُ ُ َ ُ ّ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ّ ‫في الصل َة‬ ِ ّ ِ "Diberikan kesenangan bagiku dalam urusan duniamu pada wanita.66 - perbuatan yang aku kerjakan secara terang-terangan. • @Saat beristirehat pada waktu malam baginda berbaring di maka baginda tidur menegakkan melebihi kedua tangannya dan tidak lalu pula atas pinggang yang sebalah kanan.Upaya Menggali Sunnah . baginda tidur tidak dalam keadaan kenyang dengan makanan atau minuman. dan jika beristirahat sebelum subuh • meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. maka baginda tidur sewaktu memerlukan dan menuntut harus tidur pada bahagian pinggang sebelah kanan sambil membaca zikir sehingga kedua mata baginda terlelap. Nasa’I. Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan yang berhak disembah selain DiriMu”. menggunakan minyak wangi dan kesenanganku terdapat dalam solat”139 • Sikap baginda dengan istri-istrinya adalah bergaul dengan cara yang baik dan berakhlak yang mulia.138@ Baginda tidak keperluan mencegah dirinya dari standard keperluan baginda. Muslim HR. • Baginda berbaring dengan menggunakan bantal dan kadangkala meletakkan tangannya di bawah pipinya yang sebelah kanan.

• Baginda mendatangi istrinya pada akhir atau permulaan dan jika mempergauli istrinya pada awal malam.. atau berwudu terlebih dahulu kemudian tidur. . Turmudzi HR.67 - • Baginda bersabda: ‫خي ْرك ُم ل َهْلي‬ ِ ْ ُ َ ‫خي ْرك ُم. baginda menjauh Saat buang hajat baginda terkadang menutupi diri dengan dari pandangan para sahabat.. gundukan tanah. خي ْرك ُم ل َهْل ِهِ وَأ َنا‬ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ”Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya dan saya orang yang terbaik dari kamu kerana berbuat baik bagi keluarga saya”140 • Pada saat minum dari sebuah bejana. Ahmad dan Turmudzi. malam.142 air dan Terkadang terkadang baginda pula bersuci dengan atau dengan batu mohon menggunakan • • mengumpulkan keduanya. begitu juga saat makan daging. terkadang sejauh dua mil. aku berlindung kapada-Mu dari kejahatan jin lelaki dan permpuan”141 • ُْ َ Pada saat keluar baginda mengucapkan: “‫ غفيران َك‬Ya Allah aku َ Ampun-Mu”. baginda meletakkan mulutnya di tempat Siti Aisyah minum. 140 141 HR. Petunjuk Nabi  Saat Membuang Hajat • Pada saat akan memasuki kamar kecil baginda membaca: ‫ا َللهُم إ ِني أ َعـوْذ ُب ِك من ال ْخب ُث وال ْخبائ ِث‬ ُ ِ َ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ َ ِ َ “Ya Allah..Upaya Menggali Sunnah . atau kumpulan pohon kurma atau dengan pepohon yang tumbuh di lembah. Jika ingin membuang hajat pada saat safar. terkadang baginda mandi terlebih dahulu kemudian tidur. Bukahri Muslim 142 HR.

Wallahu a’lamu. maka tidak ada jalan lain kecuali harus kencing dengan cara berdiri. dan jika akan duduk untuk membuang hajat baginda tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah mendekat di bumi. Baginda melakukannya agar terhindar dari cipratan air kencing tersebut. • • • Diceritakan bahawa baginda keluar dari kamar kecil kemudian Baginda bersuci dengan menggunakan tangan kiri. mengambil atau memberi sesuatu.Upaya Menggali Sunnah . Turmudzi dan yang lainnya. tidak pernah was-was saat bersuci. . Petunjuk Nabi  Pada Perbuatan-Perbuatan Yang Sesuai Dengan Fitrah • Baginda senang mendahulukan yang kanan pada saat memakai sandal. dan baginda Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar membaca Al-Qur’an. menyisir rambut. bahawa jika seseorang mengucapkan salam saat baginda sedang buang air kecil maka baginda tidak menjawabnya” • Setelah bersuci dengan air baginda memukulkan tangannya pada tanah. • Aisyah radhullahu anha berkata: “Barangsiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi  kencing dengan berdiri maka janganlah dipercaya sebab baginda tidak pernah kencing kecuali dengan cara duduk”143 • Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis riwayat Huzaifah bahawa Nabi  kencing dengan cara berdiri.68 - • Pada saat akan kencing di tanah yang keras baginda mengambil sebatang kayu lalu dipukulkan pada tanah tersebut hingga lunak kemudian kencing padanya. • Baginda selalu memilih tanah yang lunak saat kencing dan sebagian besar posisi baginda saat kencing adalah dengan cara duduk. 143 HR.

Baginda bersiwak baik saat berpuasa.69 - Tangan kanan dipergunakan untuk makan. • • Rambut baginda lebat mejuntai sampai di atas bahu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahawa rambut Rasulullah  menjuntai sampai pada pertengahan kedua telinga baginda. dan tidak termasuk petunjuk baginda mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahawa baginda melumuri diri dengan bunga. saat berwuddhu’ dan solat serta saat akan memasuki rumah. Petunjuk Nabi  Saat Memakai Minyak Wangi • Baginda sering dan senang memakai minyak wangi. atau sedang tidak berpuasa.144 Petunjuk Nabi  Saat Bersiwak • Baginda sangat senang bersikwak.Upaya Menggali Sunnah . sedang yang kiri untuk kebutuhan di kamar mandi seperti membersihkan kotoran (hajat atau air kencing). • Baginda mengulurkan rambutnya lalu menguraikannya. • Baginda tidak pernah menolak seseorangpun yang memberikan minyak wangi kepada baginda. dan disebutkan bahawa baginda tidak membotakkan rambut kecuali pada saat melasanakan manasik. • Baginda nersiwak dengan menggunakan kayu arok. Petunjuk Nabi  Dalam Mengatur Rambut • Petunjuk baginda dalam mencukur rambut adalah meninggalkan seluruhnya atau mencukur seluruhnya. 144 HR. bangun dari tidur. Bukhari dan Muslim . minum dan kebutuhan bersuci baik wudhuk atau mandi.

145 Anas berkata: Rasulullah  sering meminyaki rambut dan jenggot baginda serta banyak menutup kepalanya. memotong kuku.146 • Suatu hari baginda memakai surban yang berwarna hitam. dan jenis wangian yang paling baginda sukai adalah misk. ada yang mengatakan bahawa sikkah bejana untuk mencampur beragam wangian. agar kita tidak membiarkannya lebih dari empatpuluh hari. Petunjuk Nabi  Dalam Memotong Kumis • • Ibnu Abbas bercerita bahawa Rasulullah  memotong kumis Dalam sahih Muslim dari Anas  ia berkata: Rasulullah  baginda. • Dalam Hadis riwayat Abi Hurairah yang sudah disepakati fitrah…. 145 146 HR. Abu Dawud dan Turmudzi. Baginda mempunyai celak mata yang dipergunakan untuk bercelak pada setaip malam tiga kali. HR. • Baginda senang menyisir rambutnya.147 memberikan batas waktu kepada kita untuk memendekkan kumis. iaitu wangian bunga pohon pacar. Bukhari 147 HR. Ahmad dan Turmudzi HR. terkadang baginda menyisirnya sendiri dan terkadang pula disisirkan oleh Siti Aisyah. • • Baginda sangat menyenangi wangian yang semerbak harumnya.Upaya Menggali Sunnah . Di antara yang disebutkan adalah kesahihannya Rasulullah  mengaskan bahawa lima perkara yang termasuk memendekkan kumis. iaitu pada saat akan tidur. Sikkah adalah sejenis wangian yang bagus.70 - • Baginda mempunyai satu sikkah yang dipergunakan untuk wewangian. Turmudzi .

148 • Baginda lebih pemalu dari seorang gadis pingitan. atau saat mendengar Al-Qur’an. jika baginda tidak menyukai sesuatu maka ketidaksenangan tersebut tampak pada wajah baginda. Baginda banyak diam.Bukkhari dan Muslim. Baginda bukanlah orang yang kotor. berbuat kotor dan kasar. tidak berbicara pada suatu yang tidak dibutuhkan atau tidak bermamfaat. dan baginda adalah orang yang paling marah jika hukum-hukum Allah dilanggar. air mata baginda Tangis baginda adalah cermin kasih sayang bagi orang yang terkadang berlinang dan terdengar suara isak pada dada baginda. Bukhari dan Muslim. • Baginda tidak pernah sekali-kali membalas kezaliman orang lain atas dirinya kecuali jika hukum-hukum Allah dilanggar. dan puncak ketawa baginda adalah ketawa hingga terlihat gigi gerhamnya. terkadang menangis kerana rasa khawatir terhadap ummatnya. . dan jika baginda dihadapkan pada dua pilihan maka baginda memilih yang paling mudah antara keduanya selama hal tersebut tidak termasuk dosa. HR.149 148 149 HR. • • Diriwaytkan oleh Al-Thahawi dan Turmudzi dari hadis Ibnu Abbas bahawa Rasulullah  memotong kumisnya.71 - • Dan Imam Al-Thahawi menyebutkan dalam kitabnya syarh ma’anil atsar bahawa Nabi  memendekkan kumisnya di atas kayu siwak (sebagai ukuran). • • Tangis baginda sama dengan ketawanya. Apabila membenci sesuatu maka hal tersebut tampak pada wajahnya.Upaya Menggali Sunnah . Baginda pernah menangis saat terjadi gerhana mathari. baginda menangis saat Utsman bin Maz’un wafat dan saat solat malam. meninggal. tidak pula bebricara kecuali pada hal yang bisa mendatangkan pahala. baginda menangis saat berada pada pusara salah seorang putrinya. sebagian besar ketawa baginda adalah senyum. terkadang kerana takut kepada Allah.

cetakan ke 26 dan jilid ke 2 cetakan pertama. ta’liq Muhammad Ahmad Hallaq.72 - REFERENSI 1-Kitab zadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil Ibad. thaqiq Syu’aib Al-Arna’uth dan Abdul Qodir Al-Arn’auth jilid 1. 2-As-Syamail Al-Muhammadyah. Ibnu Qoyyim Al-Jauzyah.. Imam Turmudzi.Upaya Menggali Sunnah . .

Tidak termasuk petunjuk Nabi  Memejamkan mata saat melaksanakan solat Doa-doa setelah solat Petunjuk Nabi  dalam sutrahnya Petunjuk Nabi  pada solat Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam.73 - Daftar isi: Muqaddimah Petunjuk Nabi  dalam berwudhuk Petunjuk Nabi  dalam bertayammumm Petunjuk Nabi  saat mengusap dua khuf Petunjuk Nabi  dalam sholat Petunjuk Nabi  saat rukuk Cara Nabi  bangkit dari rukuk Petujuk nabi  saat duduk antara dua sujud. Petunjuk Nabi  tentang doa-doa dalam menikah Petunjuk Nabi  saat melihat bencana (bala’) yang menimpa seseorang Petunjuk Nabi  dalam menyikapi mimpi .Upaya Menggali Sunnah . Petunjuk Nabi ketika akan bangkit menuju rakaat Hal selanjutnya. Petunjuk Nabi  dalam menunaikan zakat fitrah Petunjuk Nabi  dalam mengeluarkan sedekah Petunjuk Nabi  di bulan ramadhan Petunjuk Nabi  dalam melaksanakan puasa sunah Petunjuk Nabi  dalam menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  saat minum Petunjuk Nabi  dalam berzikir Doa saat memakai pakaian Petunjuk Nabi  dalam berdoa saat azan dan setelahnya Petunjuk Nabi  saat bersin Petunjuk Nabi  dalam doa makan Petunjuk Nabi  saat menghadapi hidangan Petunjuk Nabi  tentang doa-doa saat safar dan adabadabnya. Petunjuk Nabi  dalam sujud sahwi. Petunjuk Nabi  dalam mengerjakan solat malam.

74 - Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam membaca al-qur’an Nabi  dalam melaksanakan sujud syukur Nabi  saat melaksanakn sujud tilawah Nabi  dalam melaksanakan iktikaf Nabi  dalam menyembelih qurban Nabi  dalam melaksanakan aqiqah Nabi  dalam melaksanakan solat dua hari raya Nabi  dalam safar Nabi  saat menjenguk orang yang sedang sakit Nabi  dalam menyelengarakn jenazah Nabi  saat berjalan sendiri atau bersama para sahabatnya Petunjuk nabi  dalam memakai julukan Petunjuk Nabi  saat memilih menjaga ucapan dan memilih kata-kata Petunjuk Nabi  dalam mengucapkan salam dan meminta izin Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Nabi  dalam bermu’amalah Nabi  saat duduk dan bersandar Nabi  saat tidur dan terjaga Nabi  dalam pernikahan dan bergaul dengan keluarganya Petunjuk Nabi  saat membuang hajat Petunjuk Nabi  pada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan fitrah Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Petunjuk Nabi Refrensi Daftar Isi     dalam mengatur rambut saat bersiwak saat memakai minyak wangi dalam memotong kumis .Upaya Menggali Sunnah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful