KERTAS KERJA PERGERAKAN ASAS 1.

0 TAJUK

Pergerakan Asas Lokomotor, Pergerakan Asas Bukan Lokomotor dan Manipulasi Alatan.
2.0 PENGENALAN

Kemahiran asas dapat diklasifikasikan kepada empat komponen yang utama iaitu Pergerakan Asas, Kemahiran Manipulatif, Kemahiran Asas Sukan dan Kemahiran Asas Fizikal. Pergerakan asas boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang dihasilkan pelaku untuk menguji kebolehan mereka mengawal pergerakan pergerakan badan (Susan Capel, 1986). Menurut Gallahue (1996) pula, beliau menegaskan bahawa pendidikan Jasmani merupakan satu aktiviti yang meluangkan sebahagian otot besar yang mendorong dan membangunkan µbelajar untuk bergerak¶ dan µbelajar melalui pergerakan¶. Pergerakan asas dibahagikan kepada dua kategori iaitu pergerakan kreatif dan gimnastik. Pergerakan asas terdiri daripada tiga aspek pergerakan iaitu pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Pergerakan asas memberikan penekanan kepada aspek -aspek seperti ritma asas, ritma kreatif, lagu pergerakan, permainan dan kemahiran gimnastik.

Pergerakan asas juga merupakan salah satu pergerakan yang penting untuk kecerdasan fizikal kerana melalui kemahiran ini murid dapat dilatih untuk menjadi lebih cergas, aktif dan kreatif di dalam bidang sukan. Pergerakan asas terdiri daripada tiga aspek pergerakan iaitu: 1. Lokomotor 2. Bukan lokomotor 3. Manipulasi alatan.

Lokomotor y y

Pergerakan yang dilakukan sambil beralih tempat Tapak sokongan berubah tempat

1

y

Contoh: mengguling, menggelongsor, merangkak, berjalan, b erlari, melompat, melompat layang, melompat ketingting, skip, gallop, memanjat, dan grapevine.

Bukan Lokomotor y y y

Pergerakan yang dilakukan tanpa beralih tempat Tapak sokongan tidak berubah Contoh: memusing, berbuai, mengilas, menyokong, membengkok, membongkok, menolak, menarik, merebah, membangkit, meringkuk, dan meregang.

Manipulasi Alatan y

Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang menyediakan murid sekolah untuk mempelajari kemahiran asas sukan.

y

Pembelajaran kemahiran ini melibatkan objek seperti bola kecil, bola besar, gelung rotan, tali, batang rotan dan relang getah (squaid).

3.0

MATLAMAT

Matlamat penghasilan kertas kerja ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pergerakan asas dan meningkatkan kefahaman serta kesedaran bahawa tubuh badan sebagai perantaraan untuk pergerakan. Selain itu, pengetahuan ini amat penting bagi : 

Membolehkan kanak-kanak menggunakan tubuh badan sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan  Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak  Mendorong kanak-kanak mengkaji pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan iaitu ruang, masa, beban, aliran dan sebagainya 2 

Memperolehi pengalaman tentang keadaan alam fizikal seperti masa, jarak, hala, bentuk, saiz, kepanta san dan lain-lain  Meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang pergerakan yang dihasilkan  Untuk perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek

4.0

OBJEKTIF

Kertas kerja yang disediakan bertujuan untuk mencapai objektif -objektif berikut: 

Meneroka pergerakan dengan menggunakan pelbagai bahagian tubuh badan  Bergerak dengan kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan, iaitu ruang,
masa, beban dan aliran 

Melakukan pergerakan asas dengan teknik yang betul, mengikut tema, dengan
menggunakan alatan 

Mengisi masa lapang kanak -kanak dengan aktiviti berfaedah  Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian

5.0

TARIKH

:

6.0

MASA

:

7.0

TEMPAT

:

8.0

PANDUAN PERLAKSANAAN DEMONSTRASI

1. Mengguling ke sisi sambil melambung bola ke atas 2. Memusing ke sebelah kanan dan kiri sambil melantun bola

3

3. Menggelongsor ke hadapan sambil meleret bola ke hadapan

4. Merangkak ke hadapan sambil melantun bola 5. Menghayun tangan serta menghayun bola

6. Grapevine ke sisi sambil memutar bola

7. Mengimbang tubuh badan sambil berbuai bola

8. Berjalan ke hadapan sambil melambung bola ke atas dan menangkap

9. Mengilas badan ke kiri dan kanan serta menghayun bola

10. Berlari ke hadapan sambil melantun bola ke bawah

11. Menyokong tubuh badan dengan menggunakan kaki dan satu tangan serta memutar bola ke kiri dan ke kanan

4

12. Melompat sambil meleret bola ke hadapan 13. Membengkok lutut sambil mengimbang bola

14. Melompat ketingting ke hadapan sambil melambung bola ke atas

15. Membongkok tubuh badan sambil mengimbang bola di belakang leher

16. Skip ke hadapan di atas papan anjal sambil melantun bola ke bawah

17. Menolak ke depan di atas peti longgol sambil meleret bola ke hadapan

18. Gallop ke hadapan sambil menghayun bola ke kiri dan kanan

19. Rebah selepas bola dilambung ke atas dan disambut menggunakan tangan

20. Bangkit dengan perlahan sambil melantun bola ke bawah

5

SENARAI SEMAK DAN BILANGAN PERGERAKAN

Bil

Lokomotor

Bkn Lokomotor

Manipulasi Alatan melambung melantun meleret melantun menghayun memutar berbuai melambung menghayun melantun memutar meleret imbang melambung

Bahagian Anggota atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas bawah atas

Variasi Aras bawah tinggi bawah sederhana tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi sederhana tinggi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

mengguling menggelongsor merangkak grapevine berjalan berlari melompat lompat ketingting

memusing menghayun imbang menggilas menyokong membengkok -

15 16 17 18 19 20 Jum

skip gallop 10

membongkok menolak rebah bangkit 10

imbang melantun meleret menghayun melambung melantun 20

belakang atas bawah atas atas atas 20

sederhana tinggi rendah tinggi rendah tinggi 20

6

SENARAI ALATAN BERAT DAN ALATAN RINGAN

BIL

ALATAN BERAT

ALATAN RINGAN

1.

Tilam

Bola gimrama

2.

Bangku Panjang

Skital

3.

Papan anjal

4.

Peti Lombol

RUMUSAN

Pergerakan asas merupakan satu pergerakan yang banyak menggunakan daya kreativiti seseorang itu. Ia sangat penting bagi murid -murid sekolah rendah kerana pada usia ini, mereka perlu mempelajari daya kreatif supaya pertumbuhan dan perkembangan mereka dari segi kognitif dapat berkembang dengan pesat. Selain itu, pergerakan ini juga boleh dipraktikkan dalam kehidupan harian supaya seseorang itu dapat menjalani kehidupan seharian mereka dengan lebih teratur dan terkawal. Kesimpulannya, pergerakan asas ini perlu dilaksanakan di semua sekolah terutamanya sekolah rendah supaya murid-murid ini lebih cergas dan cerdas serta dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

7

RUJUKAN

1. Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Rafidah Kastawi(2008), Perkembangan Kanak-kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Shah Alam. 2. Mok Soon Sang (2002), Psikologi Pendidikan untuk Kursus Diploma Perguruan, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Shah Alam. 3. Shahabuddin Hashim, Mahani Razali, Ramlah Jantan(2003),

PsikologiPendidikan, PTS Publication & Distribution Sdn Bhd, Bentong.

8

PELAN ALIRAN PERGERAKAN ASAS

Pergerakan 6 Pergerakan 11 Pergerakan 12 Pergerakan 10 Pergerakan 13 Pergerakan 9 Pergerakan 3 C Pergerakan 14 Pergerakan 2 Pergerakan 4 Pergerakan 8 Pergerakan 7 bbbbbbbbbss B Pergerakan 5

A

Pergerakan 1

Pergerakan 15 Pergerakan 16

Pergerakan 19 dan 20

Pergerakan 18 D MULA E Pergerakan 17

A : tilam, B : bangku panjang, C : skital, D : papan anjal, E : peti lombol