MINGGU

BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN
Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Bungkusan hadiah saya Kegiatan : Menghasilkan bungkusan hadiah menggunakan teknik lipatan, guntingan dan tampalan.

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI/ STRATEGI

ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI
Bahan: -Kadbod -Kertas warna -Kad manila -Gam Alat : -Gunting -Pembaris -Pisau ABM/ BBM: RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Berhati-hati -Kekemasan -Kesungguhan

Aras 1: i. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran

Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Murid tahu cara menggunakan alat dan bahan untuk menghasilkan bungkusan hadiah dengan betul. Murid mengetahui teknik-teknik tampalan, lipatan dan guntingan dalam penghasilan bungkusan hadiah. Murid dapat menghasilkan biungkusan hadiah,

Aktiviti : i. Murid melipat, menggunting dan menampal kadbod menjadi bentuk bungkusan hadiah Murid melakarkan reka bentuk dan corak bungkusan pada kad manila Murid menghias bungkusan hadiah dengan kertas warna Mempamerkan hasil kerja

Aras 2: i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer ii.

ii.

iii.

3 Aras 3: i. Membentuk dan membuat binaan. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik,struktur dan hiasan iii.

iv.

Strategi P&P: BCB Kontekstual Pembelajaran masteri TKP -interpersonal -kinestetik -verbal linguistik KBKK ± kritis - kreatif

-

MINGGU

BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN
Kraf tradisional Tajuk : Mobail ikan Kegiatan : Menghasilkan mobail ikan dengan menggunakan teknik anyaman

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI/ STRATEGI

ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI
Bahan: - Daun pandan pelbagai warna Alat :
- Gunting

Aras 1: i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar.

Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Mengenali dan mengetahui sifat dan bahan yang digunakan. Murid tahu menggunakan teknik anyaman bagi menghasilkan mobail ikan. Murid dapat menghasilkan mobail ikan dengan menggunakan teknik anyaman

Aktiviti : i. Murid melihat slide contoh gambar mobail ikan yang ditunjukkan oleh guru. ii. Murid memilih bentuk gambar ikan yang disukai untuk dijadikan sebagai mobail ikan iii. Murid mengambil daun pandan pelbagai warna dan menganyam secara berselang seli dengan membezakan warna daun pandan sehingga menjadi bentuk ikan yang telah dipilih tadi iv. Murid berjaya menghasilkan mobail ikan yang cantik

ii.

ii.

ABM/ BBM: - ICT - Slide gambar ikan RUJUKAN: - Buku sumber PSV - HSP m/s 39&40 - Buku modul PSV Nilai :

4

Aras 2: i. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: i. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif

iii.

Strategi P&P: Teori kecerdasan pelbagai Kontekstual KBKK

- Berhati-hati - Kekemasan - menghargai warisan bangsa

kritis . 2.Konstruktivisme 7 Aras 2: i.struktur dan hiasan ii.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Lori idamanku Kegiatan : Membuat model lori dari bahan buangan HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan : -kotak -penutup botol -tali Alat : -gunting -gam -warna air ABM/ BBM: -ICT -Contoh model lori Rujukan : -Buku sumber PSV -HSP -buku modul PSV Nilai : . Menghasilkan model lori secara kreatif dan mengikut kreativiti tersendiri 4.kesabaran . teknik.menjaga alam sekitar . Memerhati model kenderaan darat iaitu lori yang terdapat di persekitaran murid dari segi bentuk dan fungsinya.ketekunan .futuristik Aras 1: i. Aktiviti : 1. Murid tahu menggunakan i bahan-bahan terbuang Memperlihatkan kreativiti dalam proses penghasilan binaan.kreatif . yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan.Kontekstual .TKP . Memilih bahan yang sesuai untuk membuat model lori seperti kotak. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i.dan tali 3. Mempamerkan dan berbincang Strategi P&P: -KBKK . . Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Membentuk dan membuat binaan.penutup botol.

Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Di akhir pembelajaran murid dapat: i.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Sapu tangan Kegiatan : menghasilkan sapu tangan menggunakan teknik ikat dan celup HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Alat : -Bikar Bahan: -kain atau tisu -pewarna batik ABM/ BBM: -ICT RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kebersihan -Ketekunan -Kesabaran Aras 1: ii. Menyediakan alat dan bahan yang diperlukan 3. Membuat ikatan dan mencelupkan ke dalam warna 4. Penyataan hasil kerja sendiri ii. Aras 2: i. Apreasiasi dari contoh batik yang sebenar dari segi bahan. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: i. iii. 8 Strategi P&P: - KBKK -kritis -kreatif TKP ± visual ruang BCB Kontekstual Konstruktivisme . Membuat pernyataan tentang diri sendiri dan rakan iii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. dan kesan warna 2. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif ii. warna. Menghasilkan batik melalui teknik pewarnaan yang betul Memilih warna yang sesuai untuk kesan yang menarik Dapat menghasilkan sapu tangan menggunakan teknik ikat dan celup Aktiviti : 1.

Florescent paper . Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. 4. Menghasilkan boneka dengan cara: -tampalan -lipatan -guntingan 3. Meningkatkan kemahiran membina watakwatak tertentu dalam membuat boneka secara kreatif Dapat mengaitkan aktiviti seni boneka dengan matapelajaran lain Dapat menghasilkan boneka. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer iii. Menggunakan bahanbahan terbuang untuk menghasilkan boneka. Aras 3: i.struktur dan hiasan ICT Kontekstual Konstruktivisme KBKK -Kerjasama -Futuristik -Kesabaran . 11 Aras 2: ii. Menghasilkan boneka dengan menggunakan kaedah tampalan bahan terbuang dengan seni persembahan dan teknik tertentu Strategi P&P: - ii.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Boneka kesayanganku Kegiatan : Menghasilkan boneka secara teknik tampalan HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan : . bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanana kepada aspek imbangan Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Kotak -Gam Alat : -Gunting ABM/ BBM: -ICT -Contoh gambar boneka Rujukan : -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : Aras 1: i.Manila kad . florescent paper. Aktiviti : 1.Kertas warna . Menentukan bahan yang sesuai mengikut motif boneka yang dipilih seperti manilakad. Membentuk dan membuat binaan. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. dan kertas warna 2. teknik.

Menghasilkan ukiran v. Aras 2: i. iii. Mengetahui teknik mengukir dengan betul iv. Memerhati dan meneliti ukiran dari segi bahan. iii. Mengetahui kesesuaian alat dengan bentuk ukiran Menggunakan alat ukiran dengan cara yang betul Membuat kemasan kerja ukiran dengan cara yang mudah Menghasilkan gubahan dengan teknik ukiran ii. Mempamerkan hasil kerja murid Strategi P&P: - 12 ICT Kontekstual Konstruktivisme KBKK . bentuk dan alat yang digunakan dan kemasan. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Di akhir pembelajaran murid dapat: i. iv. ii. Mengetahui istilahistilah dalam kraf tradisional. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: ii. Membuat pernyataan tentang diri sendiri dan rakan iii. Aktiviti : i. Menyediakan alat-alat untuk mengukir seperti kayu pengukir yang mempunyai pelbagai jenis mata iii.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Ukiran Kegiatan : Menghasilkan gubahan mudah dengan menggunakan teknik ukiran HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Bongkah kayu Alat : -Kayu pengukir BBM: -ICT -Contoh Ukiran RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV -ICT Nilai : -Menghargai warisan dan budaya bangsa -Ketekunan -Berhati-hati -Ketelitian Aras 1: ii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar.

yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i. teknik.ICT RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Aras 1: i. Membentuk dan membuat binaan. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Aktiviti : i. ii. Aras 2: i.struktur dan hiasan Strategi P&P - KBKK konstruktivisme Nilai : -Menghargai alam sekitar -Ketelitian -Futuristik .Contoh Assemblaj . iii. Menggunakan kertas lukisan untuk membentuk itik Melakarkan reka bentuk dan corak itik menggunakan krayon mengikut kreativiti tersendiri Menghasilkan itik yang menarik. Murid dapat memahami konsep asas asemblaj Murid dapat menguasai beberapa teknik membentuk dan membuat binaan Murid berjaya membentuk itik daripada lipatan kertas.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Itik Kegiatan : Menghasilkan itik dengan menggunakan teknik asemblaj HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Kertas lukisan -Gam -krayon ABM/ BBM: . ii. 15 iii.

melipat dan memotong polisterin Menghias keris dengan menggunakan oil pastel Berjaya menghasilkan assemblaj keris yang unik ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: i. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif iii. Murid dapat mengenalpasti bahan yang digunakan dalam membuat keris Murid boleh membentuk keris secara lakaran.PM RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP m/s 37&38 -Buku modul PSV Nilai : -Menghargai warisan dan budaya bangsa -Menghargai alam sekitar .kontekstual . 16 Aras 2: i. Strategi P&P -TKP . Di akhir pembelajaran murid dapat: i. iii. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar.KBKK . ii. Murid dapat menghasilkan model keris daripada kad manila Aktiviti : i.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Keris pahlawan Kegiatan : Menghasilkan model keris dengan menggunakan kad manila HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Kad manila -Oil pastel -Gam polisterin Alat : -Gunting -Pisau ABM/ BBM: -ICT -Contoh ukiran keris Aras 1: i. iv. Melakar reka bentuk keris diatas kad manila Membuat keris dengan menggunting. ii.

struktur dan hiasan iii. teknik. Murid menggunakan bahan terbuang iaitu botol plastik susu kambing untuk dijadikan alat muzik Murid mengisi separuh botol plastik itu dengan kacang hijau Murid menghias botol plastik itu dengan reben agar kelihatan menarik Murid berjaya Menghasilkan alat muzik marakas yang dilengkapi dengan hiasan yang menarik i. Murid dapat mengaplikasikan penggunaan alatan dan bahan dengan baik semasa membuat alat muzik mudah Murid juga dapat meluahkan idea secara kreatif dengan menghias marakas Murid dapat menghasilkan marakas ii. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat.Gunting Tajuk : Alat Muzik ( Marakas) Kegiatan : Menghasilkan alat muzik (marakas) mudah Aras 1: i.reben . Membentuk dan membuat binaan. iv. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan.Botol plastik susu kambing . Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: Aktiviti : i.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaann HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . iii. ABM/ BBM: -ICT -Contoh alat muzik(marakas) ii.kacang hijau Alat : . 19 Aras 2: i. RUJUKAN: Strategi P&P : -TKP -KBKK -Konteksual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Menghargai warisan budaya bangsa -ketelitian -futuristik .

20 Aras 2: i. Murid menghasilkan tekat kipas dengan membuat sulaman menggunakan benang emas di atas kain kapas.Konstruktivisme .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Tekat Kipas Kegiatan : Membuat kipas dengan menggunakan teknik tekat HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Murid dapat menghargai dan memelihara warisan budaya Dapat mempertingkatkan kawalan motor halus dalam kegiatan menekat Murid dapat membuat kipas dengan menggunakan teknik tekat.kain kapas tanpa corak . melukis dan membentuk kipas di atas kain kapas kosong. Strategi P&P -TKP . Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan iii. ii. Aktiviti : i. iv.KBKK . Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Mempamerkan hasil kerja ii.Jarum penyulam ABM/ BBM: -ICT -Contoh tekat RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Menghargai warisan bangsa -Ketelitian -Berhati-hati Aras 1: i. iii.Benang emas . Aras 3: i. ii. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif . Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Mempulur Alat : .Pembelajaran Masteri ii. Murid mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat tekat kipas Murid melakar.Konteksual .

MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Bingkai Gambar Kegiatan : Membuat bingkai gambar menggunakan teknik tenunan mudah. Murid mencari maklumat mengenai jenis-jenis bentuk bingkai.Buku Rujukan Aras 1: i. iii. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Murid cuba membuat bingkai dengan menggunakan bahan gantian iaitu benang bulu Murid berjaya menghasilkan bingkai gambar dengan menenun benang bulu pada pinggan kertas. Mengenali corak tradisional seni tenunan. Aras 3: i. Menghargai warisan budaya Menghasilkan tenunan mudah berbentuk bulat Aktiviti : i. ii.KBKK . ii. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif .Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kekemasan -Ketelitian -Menghargai alam sekeliling ii. ii. Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Konstruktivisme . 23 Aras 2: i.Kontekstual . iii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan RUJUKAN: Strategi P&P -TKP . HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Benang bulu -Pinggan kertas -Gambar Alat : -Gunting -Pembaris ABM/ BBM: -ICT .

struktur dan hiasan . yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Strategi P&P : RUJUKAN: -KBKK -Konstruktivisme -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kerjasama -Ketelitian -Kesabaran Aras 3: i. teknik. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Aras 2: i. Membentuk dan membuat binaan.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Singa laut Kegiatan : Menghasilkan singa laut dengan cara lipatan dan cantuman kertas(origami) HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: Kad Manila Benang Gam Lidi 24 Aras 1: i. Memastikan bahan dan alat yang sesuai untuk digunakan dalam proses membuat mobail singa laut Membuat lipatan dan cantuman kad manila sehingga menjadi bentuk singa laut. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Murid dapat mengenalpasti bahan yang dapat digunakan dalam membuat origami Murid mula cuba menghasilkan singa laut dengan cara lipatan dan cantuman kad manila Murid dapat menghasilkan mobail singa laut menggunakan teknik origami. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii. Aktiviti : i. Alat : Gunting ABM/ BBM: -Buku origami -ICT ii. iii. Menghasilkan mobail singa laut dengan teknik origami ii. iii.

HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . ii. Aktiviti : i. iii. Murid dapat mengawal motor halus dalam aktiviti mengukir Murid dapat menghasilkan pewangi bilik air daripada sabun. Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Murid membawa sabun buku masing-masing Murid membuat ukiran pada sabun Murid berjaya menghasilkan ukiran pewangi bilik air ii.TKP .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Ukiran Pewangi Bilik Air Kegiatan : Membuat ukiran pewangi bilik air dengan menggunakan bahan gantian iaitu sabun.Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Futuristik -Ketelitian -Kesabaran -Menghargai Alam Sekitar Aras 3: i. ii. Aras 2: 27 i. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif . Murid dapat menggunakaan peralatan ukiran dengan cara yang betul. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan iii. ii. Strategi P&P -PM .KBKK .Pensel Alat : -Pisau ukir -Contoh ukiran ABM/ BBM: -ICT -Contoh Gambar RUJUKAN: Aras 1: i.Sabun buku .

Manila kad -Gam -Perada -Renda -Labuci Alat : . Membentuk dan membuat binaan. dan perada supaya tengkolok kelihatan menarik Murid mempamerkan hasil kerja Strategi P&P : -KBKK -TKP Aras 3: i. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. iii. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. ii.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Tengkolok Kegiatan : Membina tengkolok dengan menggunakan kad manila. Aras 2: 28 i. Murid dapat mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tengkolok. Murid membuat tengkolok menggunakan manila Murid menampal. HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Aktiviti : i.struktur dan hiasan . menggunting dan menghias tengkolok menggunakan labuci.Stapler ABM/ BBM: -Contoh gambar tengkolok -Buku rujukan RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : . Murid mengetahui teknik untuk membuat tengkolok daripada kad manila Murid dapat menghasilkan tengkolok.Kekemasan Aras 1: i. renda.Gunting . teknik. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer iii. ii.Menghargai warisan bangsa .

Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif Strategi P&P . Murid dapat mengenalpasti bahan gantian yang digunakan untuk membuat anyaman. Di akhir pembelajaran murid dapat: i.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Kelarai Bunga Durian Kegiatan : Membuat anyaman kelarai bunga durian HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Aras 3: i. 31 iv.TKP -Kontekstual . iii.Kostruktivisme . Murid mencari contoh gambar kelarai dan jenisjenis kelarai yang ada Murid membuat lakaran kelarai bunga durian pada kertas lukisan Murid menghias bunga kelarai dengan kertas warna agar kelihatan cantik Murid mempamerkan hasil kerja ii. iii.Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kerajinan -Kesungguhan -kekemasan . Murid dapat menghasilkan kelarai Bunga Durian.Pembaris BBM: -Contoh gambar kelarai -Buku Rujukan RUJUKAN: Aras 1: i. Murid dapat mengenali dan menamakan jenisjenis kelarai. Aktiviti : i.Gunting.KBKK .kertas lukisan Alat : . Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. -Pensel . Aras 2: i.Kertas warna -Gam .

teknik. polisterin dan lidi Murid membuat lakaran objek yang ingin dihasilkan Murid menghasilkan model dengan teknik catan. iii.struktur dan hiasan Strategi P&P : -KBKK -TKP -kontekstual -BCB Nilai : -Keyakinan diri -Kesungguhan -Berhati-hati . i. Aras 3: i.Gam ABM/ BBM: -ICT -Contoh Gambar Model Rumah RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Aras 1: i. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. ranting kayu. Murid memilih bahan yang sesuai untuk model binaan seperti kadbod. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer ii. 32 iv. dan assemblaj Meningkatkan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teknik membentuk dan membuat binaan Aktiviti : i.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Rumah Kegiatan : Menghasilkan model rumah HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan : -Kadbod -Ranting kayu -Polisterin -Lidi . Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Membentuk dan membuat binaan. kolaj dan asemblaj Murid mempamerkan hasil kerja Aras 2: ii. catan. Menghasilkan model rumah menggunakan teknik kolaj.

bentuk. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif .Kontekstual .sarung tangan BBM: -ICT -Contoh gambar tembikar RUJUKAN: Aras 1: i.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Bekas Telur Kegiatan : Membuat bekas telur melalui teknik picitan dan lingkaran menggunakan tanah liat HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Tanah liat Alat : . Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional iii. hiasan dan fungsi Murid melakarkan pelbagai bentuk tembikar Memproses benntuk tembikar secara lingkaran dan picitan Membuat hiasan pada tembikar ii. ii. Di akhir pembelajaran murid dapat: i. iii.KBKK . 35 Aras 3: i. Murid membuat permerhatian dan perbincangan mengenai tembikar dari segi bahan.Konstruktivisme . iv. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Aras 2: i.TKP Nilai : -Kerjasama -Kesungguhan -Keberanian -Keyakinan diri .Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Strategi P&P . Memahami caracara menghasilkan tembikar Menyatakan jenis tembikar dan ragamnya Membentuk dan menghasilkan pelbagai bentuk tembikar Aktiviti : i.

MINGGU BIDANG/ TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Beg kertas Kegiatan : Menghasilkan beg kertas HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: BahanWarna Kertas Manila Tali Gam Aksesori 36 Aras 1: i. Membentuk dan membuat binaan.Kinestetik . ii. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii.struktur dan hiasan Di akhir pembelajaran murid dapat: i. RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV ii.KBKK . Strategi P&P : -TKP . Murid mengumpul dan memilih bahan Murid menggunting kertas warna mengikut bentuk untuk menghasilkan kertas warna Menghias beg kertas yang telah siap di gam Mempamerkan hasil kerja iii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Aras 2: i.kreatif . Alat : Gunting ABM/ BBM: -Buku Rujukan -Contoh gambar beg kertas.kritis -Kontekstual -Konstruktivisme Nilai : -Kreatif -Kerajinan -Kekemasan . teknik. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i. iv. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Menyedari dan menggunakan pelbagai bahan dalam menghasilkan binaan. Aktiviti : i. Mengaplikasikan pelbagai teknik dan cara untuk menghasilkan binaan.

Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif -Kreatif -Berani -Yakin diri -Kerjasama . Menyatakan bahan yang diperlukan untuk menghasjlkan wau Murid mengetahui motif yang bersesuaian Murid dapat menghasilkan wau berdasarkan kreativiti sendiri Aktiviti : i. ii. Strategi P&P . Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Sabun buku . ii.Buku sumber PSV -HSP m/s 37&38 -Buku modul PSV Nilai : Aras 1: i.KBKK ± kritis . Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. v. iii.kreatif .Pensel Alat : -Pisau ukir -Contoh ukiran BBM: -Komputer -Video -Contoh gambar corak wau RUJUKAN: . Murid mengambil buluh yang telah dikerat dan ikatkan menjadi wau Tampalkan rangka wau menggunakan kertas warna Lakarkan corak di atas kertas warna dan guntingkan Tampalkan corak tersebut pada wau Pamerkan hasil kerja ii. 39 Aras 2: i.TKP ± visual ruang ii. iii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan iv.MINGGU BIDANG/ TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Wau Kegiatan : Menghasilkan wau HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Aras 3: i.

KBKK ± Kinestetik .Komputer RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kerajinan -Keyakinan diri Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Topeng haiwan Kegiatan : Membuat topeng muka dengan bantuan ICT Aras 1: i. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Buku Rujukan . teknik.warna air Alat : Gunting BBM: .Kontekstual -ICT -BCB Aras 3: i.Manila kad . Murid menghasilkan topeng muka ekspresi wajah berdasarkan contoh yang dipersembahkan dalam powerpoint oleh guru Murid menghasilkan topeng muka wajah haiwan berdasarkan kartun kegemaran Mewarna topeng yang dihasilkan ii. iv.Naturalis .Interpersonal . iii. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan.struktur dan hiasan . Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer iii.Contoh gambar Topeng muka haiwan .kertas serkup . Aras 2: 40 i.Muzik .kertas warna . Mengecam pelbagai jenis haiwan mengikut rupa bentuk tertentu Melakar rupa bentuk haiwan Menghias rupa bentuk haiwan yang telah dihasilkan dengan kreatif Murid dapat menampilkan idea berdasarkan bahan dengan simulasi lakonan Aktiviti : i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. Membentuk dan membuat binaan. ii. Strategi P&P : -TKP ± Visual ruang .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful