MINGGU

BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN
Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Bungkusan hadiah saya Kegiatan : Menghasilkan bungkusan hadiah menggunakan teknik lipatan, guntingan dan tampalan.

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI/ STRATEGI

ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI
Bahan: -Kadbod -Kertas warna -Kad manila -Gam Alat : -Gunting -Pembaris -Pisau ABM/ BBM: RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Berhati-hati -Kekemasan -Kesungguhan

Aras 1: i. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran

Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Murid tahu cara menggunakan alat dan bahan untuk menghasilkan bungkusan hadiah dengan betul. Murid mengetahui teknik-teknik tampalan, lipatan dan guntingan dalam penghasilan bungkusan hadiah. Murid dapat menghasilkan biungkusan hadiah,

Aktiviti : i. Murid melipat, menggunting dan menampal kadbod menjadi bentuk bungkusan hadiah Murid melakarkan reka bentuk dan corak bungkusan pada kad manila Murid menghias bungkusan hadiah dengan kertas warna Mempamerkan hasil kerja

Aras 2: i. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer ii.

ii.

iii.

3 Aras 3: i. Membentuk dan membuat binaan. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan, teknik,struktur dan hiasan iii.

iv.

Strategi P&P: BCB Kontekstual Pembelajaran masteri TKP -interpersonal -kinestetik -verbal linguistik KBKK ± kritis - kreatif

-

MINGGU

BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN
Kraf tradisional Tajuk : Mobail ikan Kegiatan : Menghasilkan mobail ikan dengan menggunakan teknik anyaman

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

AKTIVITI/ STRATEGI

ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI
Bahan: - Daun pandan pelbagai warna Alat :
- Gunting

Aras 1: i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar.

Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Mengenali dan mengetahui sifat dan bahan yang digunakan. Murid tahu menggunakan teknik anyaman bagi menghasilkan mobail ikan. Murid dapat menghasilkan mobail ikan dengan menggunakan teknik anyaman

Aktiviti : i. Murid melihat slide contoh gambar mobail ikan yang ditunjukkan oleh guru. ii. Murid memilih bentuk gambar ikan yang disukai untuk dijadikan sebagai mobail ikan iii. Murid mengambil daun pandan pelbagai warna dan menganyam secara berselang seli dengan membezakan warna daun pandan sehingga menjadi bentuk ikan yang telah dipilih tadi iv. Murid berjaya menghasilkan mobail ikan yang cantik

ii.

ii.

ABM/ BBM: - ICT - Slide gambar ikan RUJUKAN: - Buku sumber PSV - HSP m/s 39&40 - Buku modul PSV Nilai :

4

Aras 2: i. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: i. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif

iii.

Strategi P&P: Teori kecerdasan pelbagai Kontekstual KBKK

- Berhati-hati - Kekemasan - menghargai warisan bangsa

futuristik Aras 1: i.dan tali 3.TKP . Aktiviti : 1.kesabaran .kritis .penutup botol. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Murid tahu menggunakan i bahan-bahan terbuang Memperlihatkan kreativiti dalam proses penghasilan binaan. Membentuk dan membuat binaan.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Lori idamanku Kegiatan : Membuat model lori dari bahan buangan HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan : -kotak -penutup botol -tali Alat : -gunting -gam -warna air ABM/ BBM: -ICT -Contoh model lori Rujukan : -Buku sumber PSV -HSP -buku modul PSV Nilai : .Konstruktivisme 7 Aras 2: i. Mempamerkan dan berbincang Strategi P&P: -KBKK .struktur dan hiasan ii. 2.kreatif . Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i. Memerhati model kenderaan darat iaitu lori yang terdapat di persekitaran murid dari segi bentuk dan fungsinya. Menghasilkan model lori secara kreatif dan mengikut kreativiti tersendiri 4.menjaga alam sekitar . Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: i.ketekunan . . Memilih bahan yang sesuai untuk membuat model lori seperti kotak.Kontekstual . teknik.

Penyataan hasil kerja sendiri ii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: i. 8 Strategi P&P: - KBKK -kritis -kreatif TKP ± visual ruang BCB Kontekstual Konstruktivisme . Membuat ikatan dan mencelupkan ke dalam warna 4. warna. Aras 2: i. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Membuat pernyataan tentang diri sendiri dan rakan iii. Menyediakan alat dan bahan yang diperlukan 3. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif ii.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Sapu tangan Kegiatan : menghasilkan sapu tangan menggunakan teknik ikat dan celup HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Alat : -Bikar Bahan: -kain atau tisu -pewarna batik ABM/ BBM: -ICT RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kebersihan -Ketekunan -Kesabaran Aras 1: ii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. iii. dan kesan warna 2. Menghasilkan batik melalui teknik pewarnaan yang betul Memilih warna yang sesuai untuk kesan yang menarik Dapat menghasilkan sapu tangan menggunakan teknik ikat dan celup Aktiviti : 1. Apreasiasi dari contoh batik yang sebenar dari segi bahan.

Aktiviti : 1. Menghasilkan boneka dengan cara: -tampalan -lipatan -guntingan 3. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberi penekanana kepada aspek imbangan Di akhir pembelajaran murid dapat: i. 4. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. florescent paper. 11 Aras 2: ii. Menentukan bahan yang sesuai mengikut motif boneka yang dipilih seperti manilakad. Meningkatkan kemahiran membina watakwatak tertentu dalam membuat boneka secara kreatif Dapat mengaitkan aktiviti seni boneka dengan matapelajaran lain Dapat menghasilkan boneka. teknik.struktur dan hiasan ICT Kontekstual Konstruktivisme KBKK -Kerjasama -Futuristik -Kesabaran . Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer iii.Kotak -Gam Alat : -Gunting ABM/ BBM: -ICT -Contoh gambar boneka Rujukan : -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : Aras 1: i.Florescent paper .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Boneka kesayanganku Kegiatan : Menghasilkan boneka secara teknik tampalan HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan : . Menghasilkan boneka dengan menggunakan kaedah tampalan bahan terbuang dengan seni persembahan dan teknik tertentu Strategi P&P: - ii.Manila kad . Menggunakan bahanbahan terbuang untuk menghasilkan boneka. Aras 3: i. Membentuk dan membuat binaan. dan kertas warna 2. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat.Kertas warna .

iii. Menghasilkan ukiran v. Aktiviti : i. ii. iii. Aras 2: i. Membuat pernyataan tentang diri sendiri dan rakan iii. Mengetahui teknik mengukir dengan betul iv. Mengetahui istilahistilah dalam kraf tradisional. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: ii. Mempamerkan hasil kerja murid Strategi P&P: - 12 ICT Kontekstual Konstruktivisme KBKK . iv. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii. Memerhati dan meneliti ukiran dari segi bahan. Mengetahui kesesuaian alat dengan bentuk ukiran Menggunakan alat ukiran dengan cara yang betul Membuat kemasan kerja ukiran dengan cara yang mudah Menghasilkan gubahan dengan teknik ukiran ii. Menyediakan alat-alat untuk mengukir seperti kayu pengukir yang mempunyai pelbagai jenis mata iii.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Ukiran Kegiatan : Menghasilkan gubahan mudah dengan menggunakan teknik ukiran HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Bongkah kayu Alat : -Kayu pengukir BBM: -ICT -Contoh Ukiran RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV -ICT Nilai : -Menghargai warisan dan budaya bangsa -Ketekunan -Berhati-hati -Ketelitian Aras 1: ii. Mengumpul dan merekod maklumat serta pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan portfolio Di akhir pembelajaran murid dapat: i. bentuk dan alat yang digunakan dan kemasan.

struktur dan hiasan Strategi P&P - KBKK konstruktivisme Nilai : -Menghargai alam sekitar -Ketelitian -Futuristik . yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i. Murid dapat memahami konsep asas asemblaj Murid dapat menguasai beberapa teknik membentuk dan membuat binaan Murid berjaya membentuk itik daripada lipatan kertas. teknik. Menggunakan kertas lukisan untuk membentuk itik Melakarkan reka bentuk dan corak itik menggunakan krayon mengikut kreativiti tersendiri Menghasilkan itik yang menarik. Membentuk dan membuat binaan. ii. ii. Aras 2: i. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. iii.Contoh Assemblaj .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Itik Kegiatan : Menghasilkan itik dengan menggunakan teknik asemblaj HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Kertas lukisan -Gam -krayon ABM/ BBM: . 15 iii. Aktiviti : i.ICT RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Aras 1: i. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: i. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii.

16 Aras 2: i. Melakar reka bentuk keris diatas kad manila Membuat keris dengan menggunting. Murid dapat mengenalpasti bahan yang digunakan dalam membuat keris Murid boleh membentuk keris secara lakaran. Strategi P&P -TKP . iii. Murid dapat menghasilkan model keris daripada kad manila Aktiviti : i.KBKK . melipat dan memotong polisterin Menghias keris dengan menggunakan oil pastel Berjaya menghasilkan assemblaj keris yang unik ii.kontekstual .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Keris pahlawan Kegiatan : Menghasilkan model keris dengan menggunakan kad manila HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Kad manila -Oil pastel -Gam polisterin Alat : -Gunting -Pisau ABM/ BBM: -ICT -Contoh ukiran keris Aras 1: i. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii.PM RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP m/s 37&38 -Buku modul PSV Nilai : -Menghargai warisan dan budaya bangsa -Menghargai alam sekitar . iv. Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan Aras 3: i. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif iii. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. ii. ii. Di akhir pembelajaran murid dapat: i.

Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i. iv.reben . yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Murid menggunakan bahan terbuang iaitu botol plastik susu kambing untuk dijadikan alat muzik Murid mengisi separuh botol plastik itu dengan kacang hijau Murid menghias botol plastik itu dengan reben agar kelihatan menarik Murid berjaya Menghasilkan alat muzik marakas yang dilengkapi dengan hiasan yang menarik i. iii. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat.kacang hijau Alat : . 19 Aras 2: i. RUJUKAN: Strategi P&P : -TKP -KBKK -Konteksual -Konstruktivisme -Pembelajaran Masteri -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Menghargai warisan budaya bangsa -ketelitian -futuristik . Murid dapat mengaplikasikan penggunaan alatan dan bahan dengan baik semasa membuat alat muzik mudah Murid juga dapat meluahkan idea secara kreatif dengan menghias marakas Murid dapat menghasilkan marakas ii.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaann HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . teknik. Membentuk dan membuat binaan. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii.struktur dan hiasan iii.Gunting Tajuk : Alat Muzik ( Marakas) Kegiatan : Menghasilkan alat muzik (marakas) mudah Aras 1: i. ABM/ BBM: -ICT -Contoh alat muzik(marakas) ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: Aktiviti : i.Botol plastik susu kambing .

melukis dan membentuk kipas di atas kain kapas kosong. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif . ii. iv. 20 Aras 2: i.Konstruktivisme . Murid dapat menghargai dan memelihara warisan budaya Dapat mempertingkatkan kawalan motor halus dalam kegiatan menekat Murid dapat membuat kipas dengan menggunakan teknik tekat.Pembelajaran Masteri ii.kain kapas tanpa corak . Aras 3: i. Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Mempulur Alat : . iii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan iii.Konteksual .Jarum penyulam ABM/ BBM: -ICT -Contoh tekat RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Menghargai warisan bangsa -Ketelitian -Berhati-hati Aras 1: i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Tekat Kipas Kegiatan : Membuat kipas dengan menggunakan teknik tekat HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Mempamerkan hasil kerja ii. Aktiviti : i. Murid menghasilkan tekat kipas dengan membuat sulaman menggunakan benang emas di atas kain kapas. Murid mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat tekat kipas Murid melakar. Strategi P&P -TKP .Benang emas .KBKK . ii.

Murid mencari maklumat mengenai jenis-jenis bentuk bingkai. Murid cuba membuat bingkai dengan menggunakan bahan gantian iaitu benang bulu Murid berjaya menghasilkan bingkai gambar dengan menenun benang bulu pada pinggan kertas. Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kekemasan -Ketelitian -Menghargai alam sekeliling ii. iii. Mengenali corak tradisional seni tenunan.Buku Rujukan Aras 1: i. ii. iii.Kontekstual . Aras 3: i. 23 Aras 2: i.Konstruktivisme .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Bingkai Gambar Kegiatan : Membuat bingkai gambar menggunakan teknik tenunan mudah. HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Benang bulu -Pinggan kertas -Gambar Alat : -Gunting -Pembaris ABM/ BBM: -ICT . ii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan RUJUKAN: Strategi P&P -TKP . Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. ii. Menghargai warisan budaya Menghasilkan tenunan mudah berbentuk bulat Aktiviti : i.KBKK . Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif .

bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii. Strategi P&P : RUJUKAN: -KBKK -Konstruktivisme -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kerjasama -Ketelitian -Kesabaran Aras 3: i. iii. Memastikan bahan dan alat yang sesuai untuk digunakan dalam proses membuat mobail singa laut Membuat lipatan dan cantuman kad manila sehingga menjadi bentuk singa laut. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Aras 2: i.struktur dan hiasan . teknik. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Di akhir pembelajaran murid dapat: i. iii. Alat : Gunting ABM/ BBM: -Buku origami -ICT ii. Membentuk dan membuat binaan. Aktiviti : i. Murid dapat mengenalpasti bahan yang dapat digunakan dalam membuat origami Murid mula cuba menghasilkan singa laut dengan cara lipatan dan cantuman kad manila Murid dapat menghasilkan mobail singa laut menggunakan teknik origami. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Singa laut Kegiatan : Menghasilkan singa laut dengan cara lipatan dan cantuman kertas(origami) HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: Kad Manila Benang Gam Lidi 24 Aras 1: i. Menghasilkan mobail singa laut dengan teknik origami ii.

Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Futuristik -Ketelitian -Kesabaran -Menghargai Alam Sekitar Aras 3: i. Aktiviti : i. ii. Strategi P&P -PM .KBKK . Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. ii.TKP . Di akhir pembelajaran murid dapat: i. Murid dapat mengawal motor halus dalam aktiviti mengukir Murid dapat menghasilkan pewangi bilik air daripada sabun. ii. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif . Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan iii. Aras 2: 27 i.Sabun buku . Murid dapat menggunakaan peralatan ukiran dengan cara yang betul. HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . iii.Pensel Alat : -Pisau ukir -Contoh ukiran ABM/ BBM: -ICT -Contoh Gambar RUJUKAN: Aras 1: i.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Ukiran Pewangi Bilik Air Kegiatan : Membuat ukiran pewangi bilik air dengan menggunakan bahan gantian iaitu sabun. Murid membawa sabun buku masing-masing Murid membuat ukiran pada sabun Murid berjaya menghasilkan ukiran pewangi bilik air ii.

Stapler ABM/ BBM: -Contoh gambar tengkolok -Buku rujukan RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : . Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer iii.Gunting . Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. ii. renda. Murid mengetahui teknik untuk membuat tengkolok daripada kad manila Murid dapat menghasilkan tengkolok. teknik.Menghargai warisan bangsa . Aras 2: 28 i.Kekemasan Aras 1: i. HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . dan perada supaya tengkolok kelihatan menarik Murid mempamerkan hasil kerja Strategi P&P : -KBKK -TKP Aras 3: i.Manila kad -Gam -Perada -Renda -Labuci Alat : . Murid membuat tengkolok menggunakan manila Murid menampal. Aktiviti : i. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan Di akhir pembelajaran murid dapat: i. menggunting dan menghias tengkolok menggunakan labuci. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. ii. Murid dapat mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tengkolok. Membentuk dan membuat binaan.struktur dan hiasan .MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Tengkolok Kegiatan : Membina tengkolok dengan menggunakan kad manila. iii.

TKP -Kontekstual . Murid dapat mengenali dan menamakan jenisjenis kelarai.Gunting. iii. Murid dapat mengenalpasti bahan gantian yang digunakan untuk membuat anyaman. Aras 3: i. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif Strategi P&P .Kostruktivisme .kertas lukisan Alat : .KBKK . Murid dapat menghasilkan kelarai Bunga Durian. 31 iv.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Kelarai Bunga Durian Kegiatan : Membuat anyaman kelarai bunga durian HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional ii.Pembaris BBM: -Contoh gambar kelarai -Buku Rujukan RUJUKAN: Aras 1: i.Kertas warna -Gam . Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. Di akhir pembelajaran murid dapat: i. -Pensel . iii. Murid mencari contoh gambar kelarai dan jenisjenis kelarai yang ada Murid membuat lakaran kelarai bunga durian pada kertas lukisan Murid menghias bunga kelarai dengan kertas warna agar kelihatan cantik Murid mempamerkan hasil kerja ii. Aras 2: i. Aktiviti : i.Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kerajinan -Kesungguhan -kekemasan .

MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Rumah Kegiatan : Menghasilkan model rumah HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan : -Kadbod -Ranting kayu -Polisterin -Lidi . Aras 3: i. ranting kayu. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Murid memilih bahan yang sesuai untuk model binaan seperti kadbod. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Di akhir pembelajaran murid dapat: i. polisterin dan lidi Murid membuat lakaran objek yang ingin dihasilkan Murid menghasilkan model dengan teknik catan. 32 iv.Gam ABM/ BBM: -ICT -Contoh Gambar Model Rumah RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Aras 1: i. teknik. catan. Membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan model rumah menggunakan teknik kolaj. dan assemblaj Meningkatkan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teknik membentuk dan membuat binaan Aktiviti : i.struktur dan hiasan Strategi P&P : -KBKK -TKP -kontekstual -BCB Nilai : -Keyakinan diri -Kesungguhan -Berhati-hati . i. iii. kolaj dan asemblaj Murid mempamerkan hasil kerja Aras 2: ii. Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer ii.

Aras 2: i. Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar.KBKK . iii.Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Strategi P&P .Kontekstual . Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional iii. Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif . ii. Memahami caracara menghasilkan tembikar Menyatakan jenis tembikar dan ragamnya Membentuk dan menghasilkan pelbagai bentuk tembikar Aktiviti : i. Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Konstruktivisme .TKP Nilai : -Kerjasama -Kesungguhan -Keberanian -Keyakinan diri . hiasan dan fungsi Murid melakarkan pelbagai bentuk tembikar Memproses benntuk tembikar secara lingkaran dan picitan Membuat hiasan pada tembikar ii. iv.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Bekas Telur Kegiatan : Membuat bekas telur melalui teknik picitan dan lingkaran menggunakan tanah liat HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: -Tanah liat Alat : . 35 Aras 3: i. Murid membuat permerhatian dan perbincangan mengenai tembikar dari segi bahan. bentuk.sarung tangan BBM: -ICT -Contoh gambar tembikar RUJUKAN: Aras 1: i.

Menyedari dan menggunakan pelbagai bahan dalam menghasilkan binaan. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan ii.struktur dan hiasan Di akhir pembelajaran murid dapat: i.KBKK . Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer Aras 3: i. Membentuk dan membuat binaan. Alat : Gunting ABM/ BBM: -Buku Rujukan -Contoh gambar beg kertas. RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV ii. Mengetahui kewujudan binaan yang berfungsi di persekitaran Aras 2: i.kritis -Kontekstual -Konstruktivisme Nilai : -Kreatif -Kerajinan -Kekemasan .Kinestetik . iv.MINGGU BIDANG/ TAJUK/ KEGIATAN Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Beg kertas Kegiatan : Menghasilkan beg kertas HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: BahanWarna Kertas Manila Tali Gam Aksesori 36 Aras 1: i.kreatif . Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat. Strategi P&P : -TKP . Murid mengumpul dan memilih bahan Murid menggunting kertas warna mengikut bentuk untuk menghasilkan kertas warna Menghias beg kertas yang telah siap di gam Mempamerkan hasil kerja iii. Mengaplikasikan pelbagai teknik dan cara untuk menghasilkan binaan. yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan. Aktiviti : i. teknik. ii.

39 Aras 2: i.Pensel Alat : -Pisau ukir -Contoh ukiran BBM: -Komputer -Video -Contoh gambar corak wau RUJUKAN: . ii. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk menghasjlkan wau Murid mengetahui motif yang bersesuaian Murid dapat menghasilkan wau berdasarkan kreativiti sendiri Aktiviti : i. Mengenali tokoh kraf tempatan dan menghargai sumbangan mereka Menghasilkan kraf tradisional dengan menggunakan bahan sebenar. iii. Strategi P&P .Buku sumber PSV -HSP m/s 37&38 -Buku modul PSV Nilai : Aras 1: i. Di akhir pembelajaran murid dapat: i.Sabun buku .KBKK ± kritis .MINGGU BIDANG/ TAJUK/ KEGIATAN Kraf tradisional Tajuk : Wau Kegiatan : Menghasilkan wau HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/ STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Menghasilkan kraf yang lebih kompleks dan dari segi bentuk dan motif -Kreatif -Berani -Yakin diri -Kerjasama . Aras 3: i. v. Murid mengambil buluh yang telah dikerat dan ikatkan menjadi wau Tampalkan rangka wau menggunakan kertas warna Lakarkan corak di atas kertas warna dan guntingkan Tampalkan corak tersebut pada wau Pamerkan hasil kerja ii. ii.TKP ± visual ruang ii. Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan kraf tradisional Menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses penghasilan iv. iii.kreatif .

Strategi P&P : -TKP ± Visual ruang . iii. Menghasilkan arca menggunakan pelbagai alat.Manila kad .KBKK ± Kinestetik .Naturalis . teknik.Buku Rujukan . Membentuk dan membuat binaan.Kontekstual -ICT -BCB Aras 3: i. bahan dan teknik yang inovatif dengan memberikan penekanan pada prinsip imbangan Di akhir pembelajaran murid dapat: i.struktur dan hiasan .kertas warna . yang kompleks dan berfungsi dengan menggunakan pelbagai bahan.MINGGU BIDANG/TAJUK/ KEGIATAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF AKTIVITI/STRATEGI ALAT/ BAHAN/ ABM/ BBM/ RUJUKAN/ NILAI Bahan: . Aras 2: 40 i.Interpersonal . Membuat lakaran reka bentuk binaan yang berfungsi berbantukan komputer iii.Contoh gambar Topeng muka haiwan . iv. Murid menghasilkan topeng muka ekspresi wajah berdasarkan contoh yang dipersembahkan dalam powerpoint oleh guru Murid menghasilkan topeng muka wajah haiwan berdasarkan kartun kegemaran Mewarna topeng yang dihasilkan ii.Muzik .Komputer RUJUKAN: -Buku sumber PSV -HSP -Buku modul PSV Nilai : -Kerajinan -Keyakinan diri Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Topeng haiwan Kegiatan : Membuat topeng muka dengan bantuan ICT Aras 1: i.kertas serkup .warna air Alat : Gunting BBM: . ii. Mengecam pelbagai jenis haiwan mengikut rupa bentuk tertentu Melakar rupa bentuk haiwan Menghias rupa bentuk haiwan yang telah dihasilkan dengan kreatif Murid dapat menampilkan idea berdasarkan bahan dengan simulasi lakonan Aktiviti : i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful