1.

Suatu larutan yang mengandung 3g zat non elektrolit dalam 100g air (kf = 1,86) membeku pada -0,279 C. Massa molekul relative zat tersebut adalah : A. 95 B. 100 C. 175 D. 200 E. 300

2.

Sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan partikel gas didalamnya v. JIka suhu gas itu dinaikkan menjadi 2T maka kecepatan partikel gas tersebut menjadi : A. 21/2 V B. ½ V C. 2 V D. 4 V E. V2

3.

Persamaan kuadrat x2 - 5x + 6 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 - 3 dan x2 - 3 adalah... A. x2 - 2x = 0 B. x2 - 2x + 30 = 0 C. x2 + x = 0 D. x2 + x - 30 = 0 E. x2 + x + 30 = 0

1

1.2y . membentuk Pada suhu tertentu.2 x 10-8 D. 3. 3x -+2y + 5 = 0 2 . 3x + 2y . 3.350 g BaF2 (Mr = 175) melarut dalam air murni 1 L larutqan jenuh. Salah satu persamaan garis singgung pada lingkaran (x-2)2 + (y+1)2 = 13 di titik yang berabsis -1 adalah A. Mempunyai energi kinetic lebih besar B. 4.3 = 0 B.0 x 10-9 2. Bila sejumlah gas yang massanya tetap ditekan pada suhu tetap maka molekulmolekul gas itu akan … A. 3x + 2y + 9 = 0 E. HAsil kali kelarutan BaF2 pada suhu ini adalah : A. 3x . 3. Mempunyai momentum lebih besar C.2 x 10-9 E. Lebih sering menumbuk dinding tempat gas D.2y .2 x 10-6 C. Bergerak lebih lambat 3.7 x 10-2 B. 0.9 = 0 D. Bergerak lebih cepat E. 3x .1.5 = 0 C.

½ kali semula C.3) sisanya adalah. Jika suhu gas ideal dalam ruang tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula..8 E. 10-5 C. A.8 C.. 4 kali semula E. 10-10 2. sedangkan jika f(x) dibagi dengan (2x 3) sisanya 20. 2 kali semula D.2) (2x . 10-4 B. Jika f(x) dibagi dengan (x . 10-8 E.1.2) sisanya 24. Bila kelarutan CaCO3 (Mr = 100) dalam 500 ml air adalah 5mg. Jika f(x) dinagi dengan (x . 16 kali semula 3. maka kecepatan gerak partikel-partikelnya menjadi… A. -8x +8 D. 8x + 8 B. maka KSP CaCO3 adalah: A. -8x = 6 3 . 10-6 D. ¼ kali semula B. 8x . -8x .

Euglena D. Clamydomonas C. Evie will not pass the driving test D. turut susah sanak saudara. Spirogyra B.. 6. Kalau diri kena perkara. Siapa menggemari silang-sengketa. She drives very well B thinks that… A. jika terjadi timbullah gundah. kelaknya pasti berdukacita.. Mereka selalu saja bermusuhan tidak pernah rukun. I think so. b. Sekarang mereka harus menanggung segala akibat dari perbuatannya. Chlorococcum 5. c.4. tentu kelak dirimu tersesat. d. Agra : Do you think that Evie will pass her driving test? Brenda : Yes. Membuat perkara amatlah mudah. supaya terelak silang-sengketa. Evie will not be allowed to drive any longer C. a. Gurindam yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah…. Navicula E. Evie will be able to get her driving license B. Evie will miss her driving test 4 . e. Kurang pikir kurang siasat. Fikir dahulu sebelum berkata. Evie will be well when she is driving E. A. Diantara ganggang berikut ini yang kloroplasnya berbentuk mangkok adalah.

b. Arachnoidea D. Has been D. Be E. d. 6. darat. Richard is very happy and proud A. dada menjadi Saturday. Alat transportasi laut dan darat menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Demikian juga halnya alat transportasi laut. Alat transportasi menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama. Minyak bumi sebagai bahan bakar berbagai industri. Decapoda 5. Been B. Gas bumi dan batubara merupakan sumber energi yang penting. Being C. Andri menemukan hewan dengan cirri-ciri sbb : -Kepala. e. dan udara. Crustaceae C. c. juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utamanya. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi. …the best student in this school. Myriapoda E. Simpulan umum paragraf di atas adalah… a. serta industri baja menggunakan minyak bumi sebgai bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. insekta B. Is 5 . industri pulp dan kertas.Jumlah kaki empat pasang Dari ciri-ciri tersebut maka hewan ini tergolong… A. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Industri kimia dan petrokimia.Memiliki abdomen / perut .4.

perut -Dada terdiri dari 3 ruas -Jumlah kaki 3 pasang -Umumnya mempunyai 2 pasang sayap Dari ciri-ciri tersebut maka hewan ini tergolong… A. Decapoda 5. Air sama air kelak menjadi satu. Insekta B. a persuasion E. an evaluation B. Seperti biduk dikayuh hilir c. Matt Dan : I need some English magazines for my school : Why don’t you borrow from my brother? He’s got various kinds of English magazines Dan is giving matt… A. an advice D. sampah itu ke tepi juga b. Andre menemukan hewan dengan cirri-ciri sbb : -Tubuh dibagi menjadi 3 bagian. yaitu kepala.4. a complaint Kunci Jawaban 6 . Mudah mencampuri urusan orang lain merupakan perbuatan tidak terpuji. Crustaceae C. a threat C. Kucing lalu. Terkusut-kusut sebagai anak tidak diaku e. Myriapoda E. dada. Dan kita akan tersisih apabila orang lain tersebut bersanak saudara. tikus tidak berdecit lagi 6. Terkatung-katung macam biduk patah kemudi d. Peribahsa yang tepat sesuai dengan pernyataan diatas adalah… a. Arachnoidea D.

D A C C C D D C A B B C D A A 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful