1.

Suatu larutan yang mengandung 3g zat non elektrolit dalam 100g air (kf = 1,86) membeku pada -0,279 C. Massa molekul relative zat tersebut adalah : A. 95 B. 100 C. 175 D. 200 E. 300

2.

Sebuah ruang tertutup berisi gas ideal dengan suhu T dan kecepatan partikel gas didalamnya v. JIka suhu gas itu dinaikkan menjadi 2T maka kecepatan partikel gas tersebut menjadi : A. 21/2 V B. ½ V C. 2 V D. 4 V E. V2

3.

Persamaan kuadrat x2 - 5x + 6 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 - 3 dan x2 - 3 adalah... A. x2 - 2x = 0 B. x2 - 2x + 30 = 0 C. x2 + x = 0 D. x2 + x - 30 = 0 E. x2 + x + 30 = 0

1

1.7 x 10-2 B. 3x -+2y + 5 = 0 2 .0 x 10-9 2.3 = 0 B.2 x 10-6 C. Salah satu persamaan garis singgung pada lingkaran (x-2)2 + (y+1)2 = 13 di titik yang berabsis -1 adalah A. Bergerak lebih lambat 3.2y . Mempunyai momentum lebih besar C. membentuk Pada suhu tertentu. 4.9 = 0 D. HAsil kali kelarutan BaF2 pada suhu ini adalah : A. 3x . Bila sejumlah gas yang massanya tetap ditekan pada suhu tetap maka molekulmolekul gas itu akan … A. 3x + 2y + 9 = 0 E. 3. 3x .2 x 10-9 E. 3. Lebih sering menumbuk dinding tempat gas D.2y . 3x + 2y . 0. 1. 3. Mempunyai energi kinetic lebih besar B.5 = 0 C.2 x 10-8 D.350 g BaF2 (Mr = 175) melarut dalam air murni 1 L larutqan jenuh. Bergerak lebih cepat E.

10-5 C. maka kecepatan gerak partikel-partikelnya menjadi… A. -8x +8 D. 10-6 D. 2 kali semula D.. 10-10 2.2) (2x . 4 kali semula E. -8x . A.3) sisanya adalah. Jika f(x) dinagi dengan (x . -8x = 6 3 . 8x + 8 B. sedangkan jika f(x) dibagi dengan (2x 3) sisanya 20.. Bila kelarutan CaCO3 (Mr = 100) dalam 500 ml air adalah 5mg. maka KSP CaCO3 adalah: A.1. 10-4 B. 8x .8 C.8 E. ¼ kali semula B.2) sisanya 24. ½ kali semula C. 16 kali semula 3. Jika f(x) dibagi dengan (x . Jika suhu gas ideal dalam ruang tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula. 10-8 E.

Evie will miss her driving test 4 . Spirogyra B. Euglena D. Clamydomonas C. kelaknya pasti berdukacita. Kurang pikir kurang siasat. Mereka selalu saja bermusuhan tidak pernah rukun. A.. Fikir dahulu sebelum berkata. Chlorococcum 5.. I think so. Kalau diri kena perkara. turut susah sanak saudara. tentu kelak dirimu tersesat. supaya terelak silang-sengketa. 6. Sekarang mereka harus menanggung segala akibat dari perbuatannya. Evie will not pass the driving test D. Agra : Do you think that Evie will pass her driving test? Brenda : Yes. Navicula E. Evie will be able to get her driving license B. jika terjadi timbullah gundah. Diantara ganggang berikut ini yang kloroplasnya berbentuk mangkok adalah. Evie will be well when she is driving E.4. a. b. c. d. Siapa menggemari silang-sengketa. Gurindam yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah…. e. She drives very well B thinks that… A. Evie will not be allowed to drive any longer C. Membuat perkara amatlah mudah.

dan udara. Has been D. 6. darat.4. Alat transportasi laut dan darat menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. c. serta industri baja menggunakan minyak bumi sebgai bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. Be E.Memiliki abdomen / perut . juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utamanya. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi. d. …the best student in this school. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! Industri kimia dan petrokimia. Is 5 . Gas bumi dan batubara merupakan sumber energi yang penting. Simpulan umum paragraf di atas adalah… a. Minyak bumi sebagai bahan bakar berbagai industri. Andri menemukan hewan dengan cirri-ciri sbb : -Kepala. Richard is very happy and proud A. Myriapoda E. e. industri pulp dan kertas. Demikian juga halnya alat transportasi laut.Jumlah kaki empat pasang Dari ciri-ciri tersebut maka hewan ini tergolong… A. Being C. Arachnoidea D. insekta B. Alat transportasi menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama. dada menjadi Saturday. b. Decapoda 5. Been B. Crustaceae C.

Terkatung-katung macam biduk patah kemudi d. perut -Dada terdiri dari 3 ruas -Jumlah kaki 3 pasang -Umumnya mempunyai 2 pasang sayap Dari ciri-ciri tersebut maka hewan ini tergolong… A. Arachnoidea D.4. an evaluation B. Air sama air kelak menjadi satu. a complaint Kunci Jawaban 6 . Seperti biduk dikayuh hilir c. Crustaceae C. tikus tidak berdecit lagi 6. Andre menemukan hewan dengan cirri-ciri sbb : -Tubuh dibagi menjadi 3 bagian. Decapoda 5. Dan kita akan tersisih apabila orang lain tersebut bersanak saudara. an advice D. Mudah mencampuri urusan orang lain merupakan perbuatan tidak terpuji. Kucing lalu. sampah itu ke tepi juga b. Insekta B. Myriapoda E. Matt Dan : I need some English magazines for my school : Why don’t you borrow from my brother? He’s got various kinds of English magazines Dan is giving matt… A. dada. Peribahsa yang tepat sesuai dengan pernyataan diatas adalah… a. yaitu kepala. a persuasion E. a threat C. Terkusut-kusut sebagai anak tidak diaku e.

D A C C C D D C A B B C D A A 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful