Tugas Kenampakkan Alam untuk Mata Pelajaran IPS Oleh: Dimas Juniardy

Kenampakkan alam daratan: gunung

Kenampakkan alam perairan: danau Kenampakkan alam buatan: gedung .