P. 1
Budaya Dan Pembelajaran

Budaya Dan Pembelajaran

|Views: 3,690|Likes:
Published by suhairi abu bakar

More info:

Published by: suhairi abu bakar on Dec 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (Pembinaan Persekitaran bilik Darjah yang Mesra Budaya) OLEH: SHADDIN BIN SABRI Jabatan

Ilmu Pendidikan

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

PENGENALAN 
   

Suasana pembelajaran jauh berubah Terdedah dengan pelbagai perkembangan Berjaya mengangkat martabat pendidikan Negara ke persada dunia. Pembelajaran di dalam bilik darjah wujud pelbagai kaum Pelbagai latar budaya Untuk dedahkan hal ini pendidik perlu mengetahui konsep budaya di Malaysia Termasuk kepelbagaian kelompok untuk membentuk 1 Malaysia

Pengertian dan Konsep Budaya serta Kepelbagaian Kelompok Budaya-merangkumi Budaya- setiap aspek kehidupan masyarakat Tidak kira agama. Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian berikut: -Budhi (Sanskrit). bangsa dan kaum. kecergasan fikiran dan akal .

 Membawa Budaya maksud : itu adalah kecergasan akal fikiran seseorang yang akan menentukan tahap pemikiran mereka dalam menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut .

tenaga dan pengaruh yang semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. Daya (Melayu) . Memberi . kekuatan kuasa. tenaga dan pengaruh maksud seseorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa.

. Bila digabungkan menjadikan maksud : Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan kekuatan. tenaga dan akal fkiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

 Amalan yang diterima ini akan dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. Penyelesaian yang diambil tersebut boleh diterima oleh semua ahli masyarakat dan menjadi amalan bersama. .

Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat . Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat lain Namun ada beberapa persamaan dalam beberapa aspek seperti bahasa.   Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai: Keseluruhan cara hidup manusia yang merangkumi cara bertindak. sistem kekeluargaan. Kebudayaan meliputi hasil-hasil kehidupan kelompok hasilyang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. objek kebendaan. nilai kesenian dll. berkelakuan dan berfikir. amalan agama.

kearah menggerakkan jiwa bagi mencapai hasrat yang diingini. Ini bermaksud bahawa kemampuan seseorang menggunakan segala tenaga sama ada berbentuk fizikal mahupun rohani. Hasrat dan nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama.  Nik Safiah Haji Abdul Karim: Budaya adalah tenaga fikiran. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. . usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa. Penggerak ini dimiliki oleh semua individu dan melaluinya sesuatu perkara itu dapat dilaksanakan.

adat resam. politik. kepercayaan. Menurut Kamus Dewan (2005): Kemajuan fikiran. agama. susunan organisasi ekonomi. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. sikap dan nilai. . akal budi (cara berfikir) berkelakuan dsb.

 Dari segi istilah : merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu perkara atau situasi. Sebagai kesimpulan: Dari segi bahasa merupakan satu cara hidup yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat pada masa kini. nilai kepercayaan. .

 Dalam konteks pendidikan. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah . Murid-murid dididik untuk berbudaya Muridsebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat.

 Sebagai pendidik: Menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia. Penting bila murid keluar dari sistem persekolahan mempunyai budaya Malaysia yang boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum .

Lokasi Pekerjaan ibu bapa Pendidikan yang diterima Status ekonomi Sosial Keturunan Kuasa politik Bangsa. Meliputi semua aspek. Bahasa Adat resam Kepercayaan jantina .         Guru harus terap nilai budaya melalui Pendidikan formal Kurikulum KoKo-kurikulum Dalam kelompok murid di Malaysia.

Kita Preferedmempunyai pilihan untuk melakukan budaya yang ada tetapi satu daripadanya lebih digemari. Pola dalam budaya dikategorikan kepada beberapa aspek yang boleh dinyatakan seperti berikut. Tiada pilihan lain dan hanya perlu patuh kepada pola yang tersedia ada (b) Prefered.yang lebih digemari. . (a) Wajib-individu hanya mempunyai satu Wajibcara untuk melakukannya.

.ada beberapa cara melakukannya tetapi tidak satupun digemari tetapi satu daripadanya lebih kerap dilakukan (d) Alternatif.ada beberapa cara Alternatifmelakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari (e) Terhad cara melakukan sesuautu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja. (c) TipikalTipikal.

 Ciri-Ciri Ciri- budaya: (a) Boleh dipelajari (b) Boleh dikongsi (c) Bersifat sejagat (d) Boleh diwarisi (e) Sentiasa berubah (f) Mempunyai unsur simbolik (g) Mempunyai pandangan semesta .

dengan penugasa kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugastugas-tugas lain dan diarahkan . Bersifat formal dan informal. Formal= kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi.Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok = dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu.

kelompok Persahabatanyang ditetapkan secara bersama-sama bersamakerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama .individuindividu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus yang diperhatikan (c) Kelompok Persahabatan.individuKepentingan. Klasifikasi Kelompok: (a) Kelompok Tugas-bersama-sama Tugas-bersamamenyelesaikan suatu tugasan/pekerjaan (b) Kelompok Kepentingan.

 (a) Keamanan (b) Status (c) Harga Diri (d) Afiliasi= kelompok dapat memenuhi keperluan sosial (e) Kekuatan (f) Pencapaian Tujuan . Alasan orang untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok.

Ciri Pengelompokan Masyarakat Melayu SUB-ETNIK MELAYU JAWA LAIN-LAIN BUGIS MINANG BANJAR .

Pengkelasan Kelompok Ras HOMO-SAPIENS Jenis-Jenis Ras Caucasoid Mongoloid American Indian Negroid Austroloid .

CiriCiri-Ciri Fizikal CAUCASOID Bibir nipis ORANG-ORANG EROPAH PUTIH Hidung Mancung Kulit putih Tinggi Mata besar Rambut lurus .

NEGROID Kaki Kurus ORANG-ORANG NEGRO HITAM Tinggi Rambut Kerinting Kulit Hitam Mata Besar Bibir Tebal .

MONGOLOID ORANG-ORANG ASIA KUNING Rambut Lurus Atau Kerinting Hidung Kurang Mancung Kulit Berwarna Badan Kecil Mata agak Kecil .

AMERICAN INDIAN Orang Asli Amerika ³Red Indian´ Rambut Lurus Kulit Merah Hidung Sederhana Bentuk Muka Persegi Mata Besar .

AUSROLOID Orang Asli Australia ³Kelabu´ Kulit Kelabu Mata Besar Rambut Kerinting Hidung Besar .Di Malaysia terdapat beberapa masalah dalam membentuk ras khususnya dalam masyarakat majmuk. Antaranya Perbezaan capaian Jurang sosial Pengekalan identiti Ethnocentrisme Monopoli Budaya Prasangka Sterotaip 

   

 Warganegara

Malaysia Mengikut kaum bagi tahun 1991, 2000 dan Suku kedua 2006
Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera Cina India LainLain-lain Jumlah 16,812,300 1991 8,521,900 1,778,000 4,623,900 1,316,100 572,400 21,889,900 2000 11,680,400 2,567,800 5.691,900 1,680,100 269,700 24,803,500 2006 13,475,100 2,931,400 6,219,600 1,858,500 318,900    

 TOPIK

2: KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

 Pengenalan Pelbagai kaumkaum-wujd corak sosio budaya yang berbeza Tidak menjadi tembok penghalang untuk wujudkan pelbagai jurang dalam sistem demokrasi Murid harus didedahkan tentang kepelbagaian sosiso budaya dalam masyarakat 27 juta penduduk dan terdiri daripada lebih 200 etnik .

Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yang harmonis .   Bangsa Konsep bangsa atau nasional maksud yang sangat luas terbentuk berasaskan etnik atau ras sedia ada John sturt Mill. kesatuan wilayah.bangsa merupakan rumpun Millmanusia yang terikat oleh rasataksub bersama dan lebih rela bekerjasama sesama mereka. budaya. Lazimnya bangsa terjalin oleh kesamaan bahasa. sejarah dan agama. berbanding dengan rumpun bangsa lain.

dan India di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada kini. sifat Contoh : Melayu. . Cina. Secara umum konsep bangsa bermaksud sekumpulan manusia yang sama asalasalusulnya serta serupa sifat-sifatnya. Bangsa (menurut Kamus Dewan) = sekumpulan orang yang mempunyai ciriciriciri kebudayaan. nilai dan aspirasi yang sama.

Indonessia. Melayu Melayu ditakrifkan sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia. Thailand. . 1972) Menurut perlembagaan Melayu hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu dan beragama Islam. filipina dan Madagascar (UNESCO.

 Keturunan pendatang dari China (datang sekitar abad 15 pertengahan abad 20) Kebanyakan orang Cina Malaysia menganggap kecinaan mereka sebagai satu identiti etnik. Namun secara beransur-ansur asimilasi beransurbudaya telah berlaku dan perubahan tersebut mula diterima oleh masyarakat. budaya dan politik. . Orang Cina Orang Cina yang menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia.

 Penduduk India di TM dan Singapura sebelum ini terdiri daripada orang lelaki yang meniggalkan keluarga mereka di India dan Sri Lanka. Masyarakat India telah berhijrah sejak 2000 tahun yang lalu. . Orang India Berketurunan daripada mereka yang berhijrah dari India semasa pemerintahan British di TM.

bahasa. agama. . cara bertindak yang meliputi sistem politik. kepercayaan. Termasuk cara berfikir. Etnik Dikenali juga sebagai kaum Kelompok ini wujud disebabkan perbezaan budaya. adat resam dll.

warna mata. warna rambut dll . CiriCiri-ciri fizikal itu ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi Cth Mongoloid.   Ras Satu kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal seperti warna cirikulit dll. dan Austroloid Ras boleh dikatakan sebagai kelompok sosial yang mepunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal yang nyata cirifizikalseperti warna kulit. Negroid.

. Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yang menganggap diri atau dianggap oleh kelompok lainsebagai berbeza daripada kelompok mereka berasaskan perbezaan fizikal yang tidak dapat diubah.

. Melayu Banjar Arab Jawa Minangkabau Mandahiling. Kampar Aceh Patani dll.

 Dalam masyarakat Cina terdapat sukusukusuku spt berikut: Hakka Hailam Kantonis Dll .

 Dalam Tamil Jaffna masyarakat India : Keturunan Sikh Pakistan Bangladesh .

India dan pribumi lain dan demian sebaliknya. . gaya kehidupan. Ada yang berpendidikan Inggeris Orang Cina yang bekerja dengan kerajaan dalam tentera misalnya tentulah berlainan sikap. cita rasa dan impiannya dengan pengusaha kaya yang sibuk berniaga di pasar borong. Tidak semua Cina itu sama. Masyarakat Melayu tidak benar-benar benarmemahami struktur sosial dan nilai-nilai nilaimasyarakat cina.   Banyak konflik yang berlaku kini.

 Struktur masyarakat / kelas sosial (Rujuk Folder lain) Pantang larang .

 TOPIK 3 : IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOSOSIO-BUDAYA .

.   Guru Semua guru yang mengajar di dalam kelasharus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional Mengajar tanpa membezakan bangsa murid yang berkenaan Guru mengajar dengan tidak mengelompokkan murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja Setiap murid dari kaum yang berlainan dan jantina yang berbeza ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk mereka berinteraksi terbuka luas.

. Murid yang datang dari kelas sosial yang rendah tidak harus dikesampingkan Kelas sosial atasan juga harus dilayan dengan baik dan sama rata. Kelas sosial murid harus juga diberi perhatian Guru digalakkan mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid.

tingkahlaku yang sesuai . Kebijaksanaan guru mengendalikan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok Murid dari pelbagai golongan dapat bergaul dan beruinteraksi sesama mereka. tanpa ada sekatan budaya Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap.

 Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran . Guru perlulah berusaha membantu murid dalam memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Bantu murid bentuk konsep kendiri positif Beri tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik Datang awal ke bilik darjah dan amalan menepati masa.

 Guru perlu merancang aktiviti p&p yang sesuai dengan semua kepercayaan. . dan agama mereka. nilai. Guru harus tidak menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid murid Isu-isu sensitif dan berkaitan dengan Isuagama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan.

  Aspek bahasa. . Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum pastilah menyebabkan berlakunya dialek bahasa yang sedikit sebanyak akan memberikan impak kepada pembelajaran Jurang yang berlaku akibat daripada penggunaan bahasa dialek harus dielakkan Penggunaan bahasa standard akan memberi peluang yang sama kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktivti pembelajaran.harus diberi pertimbangan oleh bahasaguru.

 Jantina Rancang aktivti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Isu yang mempunyai unsur bias kepada jantina dielakkan Bagi murid yang menghadapi kecelaruan jantina, menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya m,ereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut.

Murid 
Senaraikan

perkara yang perlu dipatuhi murid ketika p&p Murid harus bersosial terutama ketika melakukan aktiviti dalam P&P Kepercayaan murid lain tidak harus dipertikaikan Aktiviti perlu berupaya menyemai semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid.

 Penggunaan

bahasa standard harus diamalkan oleh murid. Unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan Penggunaan laras bahasa yang tepat mesti diamalkan. Murid digalakkan berinteraksi dan berbincang dengan berlainan jantina Dalam masa yang sama mereka perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam berinteraksi ini

.   Kemahiran komunikasi memainkan peranan pembentukan budaya penyayang Murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berkhemah Murid mudah terpengaruh dengan tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional Murid suka budaya belajar yang ceria. menyeronokkan Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya.

Sekolah Model Khas Sekolah Premier punya tradisi yang panjang. SMT. Menengah = SBP.sekolah swasta dan sekolah antarabangsa . putrajaya baikSekolah Khusus. SMK Harian.sekolah    Pada peringkat rendah ada SK. 100 tahun Sekolah yang persekitarannya strategik ada infrustruktur baik-Cyberjaya.Pendidikan Khas KhususTermasuk SMPKV MRSM. SJKC. SMKA. SJKT.

      Sekolah rendah = Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sekolah menengah Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sekolah Menengah Teknik Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Sekolah Premier Sekolah di Putrajaya dan Cyberjaya Sekolah pendidikan Khas .

.Kurikulum Tersirat Kurikulum dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi: Objektif Kandungan Strategi penyampaian dan penilaian Dilaksanakan dalam satu masa tertentu.

 Apakah pendidikan itu hanya melaksanakan kurikulum yang tertulis sahaja?? . Peringkat penilaian-pengukuran dan penilaianpengujian dijalankan utk tentukan pencapaian. Di peringkat pelaksanaan kurikulum menampilkan penyampaian isi kandungan yang telah disusun dalam kurikulum itu sendiri.

overt (terbuka) 2.(1997) 2 bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah 1. covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat) KT= norma-norma. Chafel . nilai dan kepercayaan normayang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung di dalam kelas.

 Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya masyarakat denganmelaksanakan aktiviti samping. kegiatan panitia dan koku. . (kokurikulum) KT boleh diaplikasikan dlm berpesatuan. kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. Melalui kurikulum tersirat ini.

. Kt menggalakkan interaksi dalam kelas sosial. Pelaksanaan aktiviti bahasa dalam KT perlu dirancang dengan teliti. Bahasa.Murid akan mengambil bahagian Bahasadalam setiap aktiviti yang dilaksanakan dan mereka akan belajar menerima serta menghormati bahasa ibunda dan dialek kaum lain. Penerapan nilai-nilai murni b oleh nilaidilaksanakan melalui pembentukan KT.

 Aktiviti harus diberikan kesedaran dan ingatan terhadap batasan pergaulan dalam jantina yang berlainan CiriCiri-ciri KT (a) merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar (b) boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif  .

merangkumi nilai-nialai yang dibentuk nilaibersam oleh pelaksanaan kurikulum itu sendiri (murid-guru/pengajar). persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (murid(murid-guru/pengajar) © . Dipelajari (muridoleh murid tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek gur/pengajar tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar (d) kewujudannya adalah berbeza-beza berbezabergantung kep[ada lokasi.

. (e) w/pun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi satutidak tertulis dalam kandungan kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. (f)jenis atau pengkategoriannya adalah berbezaberbeza-beza mengikut jenis institusi. tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.

 KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN .

Kelas Sosial Jantina Ketaksamaan Peluang Pendidikan Kumpulan Minoriti Isu-Isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan Murid Berkeperluan Khas .

politik. atau hubungan dengan punca-punca puncapengeluaran. pendapatan. kekayaan. pekerjaan. Kelas Sosial Berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. . yang mempunyai kedudukan sama dari segi kuasa. martabat. Kelas sosial boleh dikatakan segolongan ind.

kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi 2 golongan: 1. Contoh . Bourgeoisie : masyarakat yang memiliki puncapunca-punca pengeluaran. pengagihan dan pertukaran 2. Proletariat : masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja.

pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik sematacirisematamata. . Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan.

(sistem feudal) Rakyat bawahan atau marhain. golongan pembesar. dan golongan istana menerima sistem pendidikan yang berbeza. Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan. Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi. Diteruskan lagi pada zaman penjajah. .

 Aspek ketaksamaan peluang masa kini : Meliputi kemudahan mendapat guru Bahan-bahan rujukan Bahan Peluang kerjaya selepas tamat belajar .

Kelas pekerja-terdiri daripada pekerja kolar pekerjabiru (ada PMR. 4.   Max Weber : ada 5 kelas sosial 1. SPM) 5. pertengahan bawahan-lulusan sekolah bawahanmenengah dan pemegang sijil diploma. profesional dan memegang jawatan yang baik 3. kumpulan pertengahan atasan orang yang berpendidikan tinggi. golongan atasan/orang kaya/ahli koperat 2. . Golongan bawahan: mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah melalui pendidikan formal.

 Saifuddin Hj Masduki (1977) : wujud hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Semakin tinggi pendapatan dan tahap pendidikan ibu bapa semakin tinggi tahap pencapaian anak-anak mereka anak- .

 Murid berada dapat pendidikan lebih Tahap kesihatan Suasana tempat tinggal Jumlah keluarga kecil/besar Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang pendidikan Terdapat sekolah kurang murid (SKM) .

Jaket Keselamatan 6.Asrama Harian . Skim Baucer Tuisyen (SBT) 9. Kumpulan Wang simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) 3. sekolahUsaha KPM bantu: 1. Elaun bulanan pelajar kurang upaya 7. RMT 2. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan University 10. SPBT 8.      Cabaran KPM memastikan agar infrustruktur. perkakasan. perisian dan latihan mencukupi di beri kepada sekolah-sekolah. bantuan Makanan Asrama 4. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid 5.

 Zaman penjajah peluang diberi kepada lelaki. cita-cita. Jantina Murid peempuan dan lelaki masingmasingmasing pilih mp yang bersifat keperempuanan dan kelakian.golongan perempuan dinafikan peluang utk menerima pendidikan. perlakuan dan citaciriciri-ciri fizikal yang jelas . Kedua-dua jantina mempunyai perbezaan Keduadari segi status.

 Peluang pekerjaan mengikut gender Pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik daripada lelaki Kuato kemasukan ke universiti lelaki atau perempuan???? Sekolah teknik/vokasional : lelaki/perempaun??? .

murut dsb Mereka menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada ibu bapa. kadazan. Kumpulan minoriti Jumlah kecil.tidak dapat mampu kecilmempengaruhi kumpulan-kumpulan etnik kumpulan Faktor geografi cth orang asli. Kini???? .

 Di sekolah ada juga kumpulan minoriti: Bersifat negatif cth murid yang suka ponteng kelas. Mereka adalah murid yang tercicir. pembuli. gengsterisme dll. lepak. . cenderung kepada keagamaan. menghias sekolah dll. Pihak sekolah perlu beri perhatian Bersifat positif : spt ulat buku. suka mencari maklumat di internet. ponteng sekolah. suka merokok. Bergerak dalam kumpulan sendiri/kecil Mereka juga perlu diberi perhatian.

kategori masalah khusus MBK kecerdasan yang amat rendah Hadapi masalah menyesuaikan diri di sekolah biasa dan dalam masyarakat . Murid Berkeperluan Khas 2 kategori 1. kategori masalah 2.

 Ini kerana motivasi dan keperluan mereka berbeza. Kanak-kanak Kanak- pintar cerdas gol yang mana kebolehan mereka lebih tinggi daripada rakan sebaya. . Oleh itu mereka tidak dapat memanfaat sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada.

. Kecelaruan tingkah laku iv. Bermaslah pembelajaran iii. Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi v. Cacat fizikal vii.7 kategori kanak-kanak istimewa kanakmemrlukan Program Pendidikan Khas i. Piontar cerdas dan berbakat istimewa. Kerencatan mental ii. cacat penglihatan vi.

 Isu-isu Isu- ketaksamaan peluang Orang Asli -kadar keciciran tinggi -masih terpinggir -golongan bijak pandai masih kurang -latar belakang akademik rendah Tahap pendidikan isi rumah juga rendah .

Suluk dan orang Brunei di Sarawak : Melayu. Dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal. ekonomi. sosial dan budaya Di Sabah terdapat 23 suku kaum Terbesar Kadazan. . Penan. Melanau. Indigenous Merujuk kepada penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak.Iban. Bajau. Murut. Kelabit. Bidayuh.

Taksub kepada kehidupan yang dibina sejak dulu.  Indigenous merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar. Ketaksamaan peluang pendidikan tetap berlaku. Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada budaya hidup tradisional .

 Masyarakat pedalaman Faktor Ketaksamaan peluang pendidikan. Kurang guru pakar Pertumbuhan pusat urban yang lembab Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya kurang memberangsangkan Lokasi Jurang digital .

 PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA (ada dalam modul student tak perlu ajar) .

Pengurusan Bilik Darjah Mesra Budaya Persekitaran Fizikal Persekitaran Sosio-emosi Pengurusan P&P Pedagogi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Perhubungan Kelompok Etnik Pedagogi Kelas Bercantum Sosiolinguistik Penilaian Berasaskan Budaya .

 Pengenalan Bagaimana mengaplikasikan kelas yang mesra budaya supaya suasana pembelajaran menjadi kondusif utk murid dari latar belakang bangsa dan budaya yang berbeza? .

dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja. mengarah. kerjasama. Pengurusan Persekitaran Fizikal Pengurusan Fizikal bilik darjah bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan. Ini termasuk proses merancang. mengelola. . mengawal. memimpin.

jadual bertugas.   Pengurusan bilik darjah yang dinamik Dpt mencapai objektif ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan jasmani. ruang yang selesa. papan kenyataan. dan intelek. pelan keselamatan. sudut mata pelajaran. rohani. meja kerusi dll. . Papan kenyataan perlu ada jadual waktu. sudut bacaan. Penyusunan bilik darjah bilik darjah perlu mempunyai peralatan asasasaspapan putih. carta organisasi. emosi. kata-kata katamotivasi dll.

. Persediaan untuk menghasilkan p&p yang berkesan. pengudaraan dan kedudukan murid. Persediaan dari segi keselamatan: sediakan peraturan Berpandukan pekeliling. Penyediaan ruang yang selesa Kebersihan dan keindahan bilik darjah Pencahayaan.

Woolfolk (1990)=motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit. beri pujian dan galakan ii.   Pengurusan Persekitaran Sosio-Emosi SosioJadi perangsang membangkit dan mengekalkan minat murid terhadap p&p. . Langkah yang perlu dilakukan: i. Guru perlu mengurus emosi murid dengan berkesan supaya mereka dapat menerima hakikat terhadap kekuatan dan kelemahan diri. mengarah dan mengawal minat dan tingkahlaku murid.

 iv. v. Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada di dalam kelas dan berhadapan dengan guru dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Hubungan yang positif antara guru dan murid harus dibina terlebih dahulu. . Hubungan positif dengan rakan sekelas juga perlu dibina. Guru perlu mengamalkan kepemimpinan demokrasi dan tidak terlalu mengongkong. iii.

 Gol. muda perlu membaca dan memahami serta menghayati perlembagaan negara. Perhubungan Antara Kelompok Etnik Gol. muda disaran memahami Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia. .

rajakewarganegaraan dan seumpamanya iii. . orang Melayu.    6 perkara menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia: i. bahasa Melayu dan Islam iv. Bumipetera Sabah dan Sarawak. Perkara 152 : Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka vi. Perkara 8 : persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama. kewarganegaraan meski pun dalam keadaan darurat v. Perkara 10 (4): batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja. adat istiadat Melayu. orang Melayu. Perkara 150 (6a): kedudukan agama Islam. Perkara 153 : kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah etnik lain. Perkara 38: kuasa Majlis Raja-Raja Melayu menghalang parlimen Rajamembuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja undangRajamelayu. Islam. kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanbya ii.

 Kesedaran murid untuk mengenal pasti bahawa wujud kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia khususnya dalam kelompok etnik atau dlm bentuk lain spt agama. .kedudukan ekonomi politik dan sosial. budaya. Murid digalakkan utk berfikir mengenai hubungan etnik di Malaysia dari segi sejarah. latar belakang ekonomi dan politik serta aspek penting lain.

 Setiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran Setiap aktiviti dan program yang dirancang haruslah tidak menyentuh isuisuisu sensitif serta yang mampu mnegguris perasaan mana-mana pihak. mana- . Guru harus memilih tajuk pembelajaran yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya dalam masyarakat.

 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran .

 KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU .

KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN DAN BUKAN LISAN LARAS BAHASA .

 Penting ke arah pembentukan budaya penyayang Murid mudah menerima motivasi secara berkhemah . penulisan. KOMUNIKASI =sangat penting dalam pengurusan bilik darjah Dijelmakan bertutur.penggunaan bahasa badan. menggunakan alat-alat alattertentutertentu-komputer. telefon dsb.

 Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan Guru seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi Memberi ruang utk murid memberi pandangan Pengaliran maklumat yang lebih berkesan Dapatkan maklum balas yang benar. Menghasilkan kreativiti dalam p&p .

. tidak memberi perhatian dan tumpuan tentang p&p. komunikasi tertutup. salahtafsir.bahasa yang kasar. bahasa badan yang tidak sesuai. suara yang tidak jelas. Guru harus elak masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan. memberi tekanan emosi murid.

kreatif. fleksibiliti tidak membosankan. Guru hebat= suara jelas. penglibatan murid dalam aktiviti kelas dan pengurusan masa yang berkesan . pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid. inovasi. gaya pengajaran menarik.

 Kepakaran guru diukur dari aspek inisiatif. . memenuhi keperluan diri murid. kebolehan. Komunikasi harus meransang minat. sosial. mengembangkan potensi. kerjasama. memberi dorongan dan sokongan. kepakaran. integriti yang tekal dalam organisasi yang dapat mewujudkan keharmonian dan menunjukkan kesetiaan dan sokongan dlm menjayakan wawasan. baqkat dan keyakinan diri murid. minat. dedikasi. perancangan. kepimpinan. dan psikologi.

 Oleh itu hubungan guru dan muridnya mula wujud. . Wagner (1994) mendefinisikan interaksi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua sekurangobjek dan dua aksi. Interaksi berlaku apabila objek dan peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain Tindak balas ini akan menyebabkan proses komunikasi lisan berlaku.

 Model Komunikasi Kemanusiaan Menekankan interaksi antara manusia/ individu Mementingkan ciri manusia yang mana tarikan antara dua orang individu/lebih ditekankan daripada sikap Terhadap sesuatu Perkara/objek Komunikasi merupakan Cara yang berkesan Untuk individu Menyesuaikan diri Model Simetri Newcomb .

X A A= Individu B= Individu X= Maklumat B .

Kajian Flanders: wujud hubungan sehala antara guruguru-murid melalui komunikasi lisan Cth bersyarah.  . Melalui komunikasi dua hala pastinya objektif pembelajaran akan lebih mudah tercapai. arahan dan mengkritik. memberi penerangan. Melalui model ini jelas bahawa komunikasi berkesan oleh guru memerlukan penglibatan atau interaksi berbentuk dua hala.

 Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi dalam pendidikan seperti berikut: senyuman L I S A N Semasa menyoal B U K A N L I S A N renungan Semasa Memberi penerangan anggukan Memek muka Genggaman tangan .

guru dan murid memahami dan dapat merasai perasaan pengalaman rakan yang bertutur sekalipun berbeza dari segi budaya dan latar belakang.   Kesenyapan juga merupakan sebahagian komunikasi tetapi dalam bentuk bukan lisan Komunikasi lisan (KL) cara mudah dapat maklumat dan penerimaan mesej dari penutur KL perlukan teknik yang efektif KL bergantung kepada kelajuan bercakap seseorang guru Melalui KL . .

 Model Wilbur Schramm (1954) Enkod (mentafsir sumber) Isyarat (mesej) Sumber (rangsangan) Destinasi (orang menerima mesej) Dekod (mesej ditafsir) .

pergerakan tangan. KL juga boleh disertai dengan komunikasi bukan lisan (KBL). Melalui KL dan KBL kita dapat mengenali ragam dan emosi manusia. perubahan air muka. ukiran senyum di bibir. Cth: renungan mata. . pergerakan kecil tubuh badan akan memberikan makna yang lebih jelas terhadap mesej yang disampaikan dalam komunikasi lisan. ekspresi muka.

. KBL lebih kepada penglibatan gerak badan dan penumpuan penutur kepada pendengarnya. Lihat dan tumpu kepada murid berkenaan Tubuh badan kena menghadap murid. Dalam kelas guru boleh mengawal kelas tanpa lisan dengan menggunakan eye contact shj.

 Semasa berkomunikasi. Gangguan dalaman. ii. elakkan sebarang gangguangangguan-supaya mesej disampai dengan jelas dan tepat. . pengalaman lalu dan perbezaan dalam budaya.datangnya dari luaransuasana persekitaran yang terlalu bising. i.unsur bias dalam dalamanpersepsi. Gangguan 2 jenis. penggunaan laras bahasa yang sukar difahami dan suasana bilik darjah itu sendiri. Gangguan luaran.

 Sumber tidak boleh dipercayai Kesilapan dalam alih bahasa Nilai pertimbangan. Lain-lain Lain- gangguan. Pemikiran penyampai Penerimaan maklumat yang berbeza .

cara mengatasi dan implikasi komunikasi di bilik darjah implikasi Murid dapat menerima Mesej dgn jelas dan obj.Masalah. Pengajaran tercapai Masalah Kurang persediaan kebisingan kritikan Melabel murid Memberi arahan Cara mengatasi Hendaklah sentiasa bersedia dgn perancangan yang lengkap Pastikan bd senyap/bersedia Semasa guru mengajar Murid dapat mendengar dengan jelas Murid bertambah yakin Murid bertambah yakin mengemukakan hujah Murid mudah diajak berunding Elak mengkritik murid Elak melabel negatif Kepada murid Menggalakkan perundingan .

 Laras Laras Bahasa (LB) bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu bahasa Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan dan penulisan. LB biasanya berubah-ubah mengikut berubahsituasi .

 Ciri-ciri Ciri-

laras yang penting ialah: i. perbendaharaan kata ii. Susunan ayat dan frasa yang digunakan LB juga bergantung kepada situasi luaran. Latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat yang mengamalkan bahasa tersebut diberi pertimbangan Situasi ini merangkumi struktur sosial dan keseluruhan cara hidup yang menetukan tindak tanduk anggota masyarakat.

 

 

Terdapat beberapa LB yang perlu diberi perhatian oleh guru: i. Laras Bahasa Biasa : penggunaan bahasa yang tidak membabitkan sebarang bidang ilmu atau konteks khusus. Diguna dlm perbualan harian cth : Hai Mat ! Nak ke mana tu? Tak singgah dulu? ii. Laras Bahasa Akademik : bersifat ilmiah, formal dan objektif. iii. Laras Bahasa Sastera/kreatif : mementingkan istilah khusus dan teknikal iv. Laras Bahasa Agama : digunakan ketika membincangkan isu agama terutamanya dalam pelajaran agama / P. Islam.

  

v. Laras Bahasa Sukan: guru menggunakannya ketika mengajar mp PJK @ adakan acara sukan vi. Laras Bahasa Sains: punyai unsur ilmiah, berbahasa moden, formal dan menidakkan bahasa basahan. vii. Laras Bahasa Rencana : lebih bersifat umum.tuj. Utk tampilkan berbagai idea tentang sesuatu isu. Gaya bahasa mudah difahami viii. Laras Bahasa Iklan/perniagaan : utk menyampaikan maklumat berkesan tentang sesuatu perniagaan atau produk.fakta jelas amat penting.

. Hari ini lebih bersifat moden dan banyak guna istilah teknikal. Laras Bahasa Undang-Undang :laras bahasa Undangilmiah yang terdapat dalam b. xi. Melayu sejak dulu lagi.  ix. Laras Bahasa Media Massa: menunjukkan terhadap peranan media spt melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah didengar dan diterima oleh pendengar dan pembaca. Laras Bahasa Ekonomi : berbentuk ilmiah tentang sesuatu ekonomi. x.

 PELAN TINDAKAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG MESRA BUDAYA .

Pelan Tindakan Orang Asli Indigenous Pedalaman .

Pendidikan melibatkan dan memerlukan komitmen semua pihak berkepentingan. (stakeholders) Kejayaan dinilai berdasarkan kejayaan dinikmati oleh kumpulan sasaran dan seterusnya meningkatkan taraf kehidupan.   Pengenalan. Perlu ada pelan tindakan yang harus. . dan pedalaman agak ketinggalan dalam arus perdana pendidikan negara. telah dan sedang dilakukan oleh kerajaan melalui Kementerian Pelajaran dalam mengangkat maruah mereka. Masyarakat orang Asli. indigenous.

 Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Orang Asli (OA) Meskipun tergolong dalam golongan minoriti jumlah penduduk kira-kira kira141.230 orang OA tidak pernah tercicir atau dinafikan hak dalam arus pembangunan perdana. Sejak RMK-7 tumpuan kepada RMKpembangunan fizikal-keselamatan dan fizikalintegrasi kaum. semakin mendapt hak istimewa .

Kumpulan sasar terdiri daripada 4 kumpulan iaitu peringkat prasekolah (5-6 tahun) peringkat (5rendah (7-12 tahun) peringkat menengah (13-18 (7(13tahun) dan peringkat tertiari. Objektif PT = menyediakan program dan aktiviti khusus yang berkaitan dengan keperluan peruntukan di kawasan orang asli.  RMKRMK-8 peruntukan daripada kerajaan berjumlah RM 303.7 juta (RMK-7) (RMKPelan pendidikan dibuat oleh KPM bersama JHEOA dan Bahagian Perancangan dan Penyelarasan.(pendidikan selepas pendidikan sekolah menengah hingga ke peringkat lebih tinggi) .5 juta bebanding RM 148. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

 Latihan kemahiran yang bersesuaian dengan minat serta kebolehan mereka diperkenalkan supaya dapat peluang pekerjaan . Tumpuan juga kepada golongan yang tercicir. Belia dan beliawanis. ibu bapa yang tidak pernah bersekolah-supaya mereka sedar bersekolahakan pentingnya pendidikan.

 Latihan kemahiran dan keusahawanan Latihan kesejahteraan keluarga Pembangunan minda Keagamaan dan kerohanian Pendidikan literasi Program celik huruf. . Golongan dewasa: ikuti program-program programkemasyarakatan yang dianjurkan oleh pertubuhan seperti Penggerak Wanita Orang Asli.

171.000.00 . Pelaksanaan NGO akan dijalankan oleh: swasta Juruperunding Para Nak akademik laksanakan PT ini kerjaan memperuntukkan RM 6.

Pakaian seragam sekolah x. menengah. Bantuan makan murid sekolah pedalaman (sekolah rendah) . buku kerja dan alat tulis ix. Antara bantuannya. MSSM vii. Kegiatan Pendidikan Islam/Moral vi. Buku tulis.       Antara yang telah dilaksanakan: Skim Bantuan Galakan Pendidikan JHEOA=bantu pelajar OA di peringkat rendah. i. Sukan Tahunan Sekolah v. Bantuan Persekolahan viii. Yuran Persekolahan ii. IPTA. Barang keperluan diri (utk murid tinggal di asrama) xi. Kertas Ujian Bulanan iv. Kokurikulum iii. Tambang pengangkutan ke sekolah xii.

muzik makantarian dan kegiatan kebudayaan) Dengan ini kehadiran dan minat untuk belajar dapat ditingkatkan. Mengira. Ubahsuai pendidikan daripada 3M kepada 6M (Menulis. Hasilnya. makan-RMT. (tokoh Maulidur Rasul 2007 peringkat kebangsaan) . Membaca + MainMainpelajaran di luar bd.. PMR 2006 = Nurul Atikah Kamaruddin berjaya dapat 8A.

Adakan program outreach Pendidkan Khas dan Lawatan Jawatankuasa bertindak Bagi Menangani Isu-Isu Pendidikan anak orang asli Isudan indigenous. kemudahan infrastruktur yang sempurna meliputi kemudahan sekolah yang mempunyai asrama dan peralatan lengkap di dalam dan luar bd. membuat pemeriksaan gigi. pergi rumah ke rumah. Ada pegawai dan pihak yang membawa ubat kutu. . mendaftarkan anak orang asli dan indigenous. menggalakkan tabungan dsb.  Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan: Indigenous Melalui pendemokrasian pendidikan. memberi ceramah.

 Merancang dan Melaksanakan Pelan Tindakan : Pedalaman Agihan peruntukan kewangan tanpa bias membolehkan para pelajar lur bandar menikmati peluang dan ruang yang serupa dengan pelajar di bandar. . Program Pembacaan Tambahan (2006) sediakan bahan-bahan bacaan tambahan bahanbagi murid di pedalaman Sabah dan Sarawak.

Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M(KIA2M. yang memberi kapasiti kepada guru-guru utk mengajar kanakgurukanakkanak dan warga dewasa mengenai pencegahan HIV. . Tingkatkan program Pendidikan Berasaskan Kepada Kemahiran Hidup (LSBE). dengan sasaran 100 buah sekolah di Malaysia termasuk sekolah pedalaman.tahun 2006) bagi memastikan murid tahun 1 dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis selepasenam bulan mengikuti persekolahan.ada masalah lagi masuk kelas pemulihan.

Bagi pedalaman Sabah dan Sarawak serta Semenanjung PM mahu memastikan supaya sekolah dapat bekalan elektrik 24 jam Masih ada 300buah sekolah tiada kemudahan air bersih dan elektrik.  Semasa Datuk Seri Abdullah menjadi PM dan Menteri Kewangan.6 billion bagi meningkatkan mutu prasarana dan pendidikan di kawasan pedalaman. . PM mahu sekolah-sekolah sekolahtersebut akan mendapat bekalan air bersih dan elektrik 24 jam. beliau telah mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM 2.

Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. Rumah guru 414 projek 841 unit iv. Bilik darjah.   Antara strategi yang dirancang dengan menambahbaik Program Pembangunan pendidkan Luar Bandar di sabah dan Sarawak .800 kapasiti penghuni iii.138 bilik darjahdarjah ii. Menyediakan bekalan air ke 193 buah sekolah. Asrama 2.805 sekolah dan 5. i. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->