Jenis-Jenis Paip 1.Paip Besi Bergalvani(BG) 2.Paip Plastik PVC (Polyvinil Cloride) 3.

Paip Plastik uPVC (Unplasticised Vinyl Chloride) 4.Paip PE (Polythene) 5.Paip Keluli Tahan Karat (KTK)

.Biasanya berdiameter 100mm dan terdiri daripada paip jenis plastik UPVC i i i .BAB 7 : MEKANIKAL KERJA PAIP 7. Paip pengudaraan(Vent Pipe) Menghalang sedutan air berlaku di dalam perangkap udara dan juga mengelakkan tekanan yang sama pada kedua-dua belah perangkap udara. Semua kotoran dari pemasangan najis dan air buangan disalirkan ke paip najis tersebut dan mengalir masuk ke sistem agihan bawah tanah.Perangkap jenis P digunakan. Sistem ini menjimatkan kos pembinaannya kerana semua paip agihan sama ada dari paip buangan (waste pipe) atau paip najis (soil pipe) disambungkan terus kepada paip pengudaraan (vent pipe). paip pengudaraan juga mengalirkan air dari atas bumbung ke dalam lurang dengan melalui tiang.2 JENIS ± JENIS PAIP AGIHAN Terdapat beberapa jenis paip induk lazimnya digunakan seperti berikut:i . Boleh membawa keluar air dari sinki dan tempat mandi dari dalam bangunan ke parit konkrit seterusnya ke longkang besar. Paip Buangan (Waste Pipe) Terdiri daripada paip jenis plastik UPVC yang berdiameter 50mm hingga 80mm. Sistem agihan terbahagi kepada sistem agihan secara terus ke sistem agihan secara tak langsung. 7. i i . Paip Najis (Soil Pipe) Paip ini membawa keluar air dan najis dari tandas (WC) ke tangki septik. Manakala perangkap udara dipasangkan untuk menahan sejumlah air untuk bertindak sebagai penyekat bau-bau busuk naik dari paip buangan dan paip najis. Selain itu.1 PENGENALAN Sistem paip yang sering digunakan ialah sistem satu paip. Semua perangkap air pada pemasangan disambung kepada paip pengudaraan.

2. iii. Penyukat air (meter) turut dipasang di sempadan bangunan untuk mengukur serta merekod kuantiti air yang melalui paip. Ia ringan dan mudah diangkat dan mudah didapati. Mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh paip induk yang dipasang mencondong ke bahagian bangunan. Paip perkhidmatan/bekalan Disambungkan dari pili penutup Pihak Berkuasa ke bangunan. ii. iv. Tahan kepada hakisan air bawah tanah.1 KELEBIHAN-KELEBIHAN PAIP HDPE DAN PAIP UPVC Paip jenis HDPE dan UPVC lazimnya digunakan pada bangunan kerana mempunyai kelebihan seperti berikut:i. Ia tidak berkarat dan bersih daripada segala kekotoran yang melekat. Untuk mengatasinya ialah memecahkan saluran . vii.iv. Tidak rapuh dan tidak mudah pecah serta tidak mudah retak jika terkena beban atau bahan berkarat. Hanya paip ke sinki dapur dibekalkan terus dari paip induk.2 CARA-CARA MENGATASI MASALAH YANG TIMBUL i . Paip perkhidmatan merupakan paip HDPE yang berdiameter 44mm 7. Pemasangan dan penyambungan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan paip jenis besi.2. Apabila air buangan tidak mengalir tidak masuk ke dalam tangki septik dan berkumpul di bahagian paip induk. Air dibawa terus masuk ke tangki simpanan air yang melalui paip perkhidmatan. Kerja membaiki dan pemasangan semula mudah dilakukan 7. vi. v.

Air yang penuh tidak keluar dari paip keluar. iii. Tanah bahagian paip keluar di dalamkan dan penyambungan semula dijalankan. bilik air dan ruang dapur tidak dapat dibuang serta dikeluarkan dari b an gu na n be rken aan . Cara yang sesuai untuk mengatasinya ialah mendalamkan lagi paras penempatan paip keluar dan parit konkrit di mana korekan tanah di sekelilingnya dilakukan. Akibatnya mengganggu kesihatan penghuni bangunan. ii. Oleh itu. Masalah ini timbul mungkin disebabkan oleh paip keluar yang membengkok di sesuatu bahagiannya. sisa berkenaan mestilah disalurkan sebagai proses pembersihan Jika saliran tidak kemas atau bocor. pembiakan kuman pada lalat. sisa buangan dari tandas. jiran serta persekitaran. Akh irn ya sisa itu akan meng ga ng gu ke siha tan penghuni.7 SISTEM SALIRAN Sistem saliran atau sistem kumbahan merupakan suatu sistem yang paling penting bagi sesebuah bangunan. air yang akan mencemarkan bekalan air dan udara. kesihatan penduduk sekitar. Ia menjadi bau busuk. Air buangan paip keluar yang tidak mengalir ke dalam saluran paip konkrit tetapi tertumpu di bahagian saluran paip keluar. naikkan paip induk atau turunkan paip keluar dengan memecahkan konkrit yang telah dibuat. Pembuangan air kotor dan air permukaan yang baik dari sesuatu bangunan sangat penting bagi kesihatan awam. . Oleh itu.yang sedia ada dan membina semula saluran baru serta condongkan sekurangkurangnya 15o ke bahagian tangki septik. Tanpa sistem yang sesuai. Kemudian dipasangkan semula paip keluar sebelum tanah ditimbus semula 7. Disebabkan oleh paip induk yang dipasangkan lebih rendah daripada paip keluar. Kemudian licinkan permukaan paip keluar tadi untuk memastikan air buangan boleh mengalir.

Fungsi utama paip saliran adalah untuk menyalurkan air bersama kotoran dari kelengkapan sanitari dari tandas. bilik mandi dan dapur untuk dihapuskan ke bentung kumbahan.mencemarkan punca air bersih (air tanah dan sebagainya). Kebaikan memasang tangki simpanan air dalam sesebuah bangunan adalah seperti berikut : i) Ia menyimpan air dari paip induk. iii). Bekalan untuk tangki air panas dapat diperolehi dari tangki simpanan. Air yang terlepas juga akan memusnahkan tanah bawah tapak asas dan boleh menyebabkan bahagian bangunan terhakis. runtuhan tebing tanah dan sebagainya. Oleh itu. Ini mengelakkan kerosakan paip dan injap. iv) Penggunaan tangki dapat mengurangkan tekanan dari paip induk pada pemasangan paip. Ini mengurangkan keperluan injap keselamatan.8 TANGKI SIMPANAN AIR Tangki simpanan air ³ W ater Storage Tank ´ ialah tangki air di bawah tekanan udarakasa ( udara atmosrapheric pressure ) dan bertujuan untuk menyimpan air bagi kegunaan sesuatu bangunan. bekalan terjamin sekurang-kurangnya untuk satu hari (24 jam) jika paip induk rosak. ii) Ia dapat mengatasi kehendak segera. . Sistem saliran ini juga berfungsi untuk menyalurkan air hujan dari bumbung dan air dari lantai 7. Jika terdapat kebakaran yang berlaku maka air dari tangki simpanan inilah yang akan digunakan dan dipenuhi semula.

9 TANGKI SEPTIK (SEPTIC TANK) ³Septic tank´ merupakan sistem olah air buangan domestik yang paling digemari untuk mengolah air buangan dari rumahrumah pengguna disebabkan oleh kos pembinaan yang rendah dan keberkesanan olahan yang tinggi. c. ii) Kebisingan di bahagian atas tangki simpanan disebabkan oleh udara yang berputar di bahagian atas tangki simpanan. Sistem tangki septik memerlukan rangkaian sesalur pembentungan bawah tanah seperti tanah sistem pembentungan kelompok. Ia juga bersambung terus dengan paip induk 7. Perlu membuat tempat khas untuk meletakkan tangki.Pengurangan tekanan ini juga dapat menurunkan kadar bunyi bising pada setiap batang paip Keburukkan memasang tangki simpanan air pada tangki simpanan adalah seperti berikut :i) Menambahkan kos kerana : a. Jika direkabentuk dan dikendalikan secukupnya. Memerlukan penyambungan paip yang sempurna. Kebanyakkan tangki septik yang dibina dahulu tidak mempunyai lapisan penapis. . Perlu mengadakan ruangan pemeriksaan kebersihan. Ini mengakibatkan air buangan yang tidak diolah sepenuhnya mengalir ke dalam longkang atau ke dalam bumi. kumbahan yang dihasilkan daripada rekabentuk sistem tangki septik lapisanpenapis dapat disalurkan ke dalam longkang atau sumber air dengan selamat. b.

Pencemaran tak berudara tidak dapat mereputkan enapcemar yang terdapat di dalam tangki septik. lebih kurang 2 : 3 : 1. Biasanya tangki septik dibahagikan kepada dua kebuk. enapcemar yang tidak dicernakan akan mendak dan terkumpul di dasar tangki. Kebanyakan enapcemar yang tidak dicerna dan disimpan di dalam kebuk pertama. Kumbahan yang keluar dari tangki septik masih memerlukan olahan kepekatan permintaan oksigen biokimia yang masih tinggi . Isipadu kebuk pertama lazimya dua kali ganda saizpadu kebuk kedua. Kedalaman tangki septik ialah di antara satu hingga dua meter dan nisbah panjang lebar. Oleh itu.Di dalam tangki septik. Pepejal terampai yang tidak mendap di dalam kebuk pertama akan disalurkan ke dalam kebuk kedua untuk membolehkan pengenapan seterusnya berlaku di dalam keadaan yang lebih senang. Kebuk kedua di gunakan juga untuk menyimpan enapcemar. terdapat segiempat bujur dibina di bawah paras bumi untuk menyimpan air selama sekurang-kurangnya 24 jam. Enapcemar ini perlu dibuang setiap tiga hingga enam tahun untuk menjamin keberkesanan olahan. Di dalam k e b u k p e r t a m a berlaku f e n o m e n a p e n g e n a p a n d a n p e n c e m a r a n tak berudara enapcemar.