Jenis-Jenis Paip 1.Paip Besi Bergalvani(BG) 2.Paip Plastik PVC (Polyvinil Cloride) 3.

Paip Plastik uPVC (Unplasticised Vinyl Chloride) 4.Paip PE (Polythene) 5.Paip Keluli Tahan Karat (KTK)

2 JENIS ± JENIS PAIP AGIHAN Terdapat beberapa jenis paip induk lazimnya digunakan seperti berikut:i . Semua kotoran dari pemasangan najis dan air buangan disalirkan ke paip najis tersebut dan mengalir masuk ke sistem agihan bawah tanah.Perangkap jenis P digunakan. Sistem ini menjimatkan kos pembinaannya kerana semua paip agihan sama ada dari paip buangan (waste pipe) atau paip najis (soil pipe) disambungkan terus kepada paip pengudaraan (vent pipe). Manakala perangkap udara dipasangkan untuk menahan sejumlah air untuk bertindak sebagai penyekat bau-bau busuk naik dari paip buangan dan paip najis.Biasanya berdiameter 100mm dan terdiri daripada paip jenis plastik UPVC i i i . i i . Paip Najis (Soil Pipe) Paip ini membawa keluar air dan najis dari tandas (WC) ke tangki septik. 7. paip pengudaraan juga mengalirkan air dari atas bumbung ke dalam lurang dengan melalui tiang. Boleh membawa keluar air dari sinki dan tempat mandi dari dalam bangunan ke parit konkrit seterusnya ke longkang besar. Semua perangkap air pada pemasangan disambung kepada paip pengudaraan. . Sistem agihan terbahagi kepada sistem agihan secara terus ke sistem agihan secara tak langsung.1 PENGENALAN Sistem paip yang sering digunakan ialah sistem satu paip. Paip Buangan (Waste Pipe) Terdiri daripada paip jenis plastik UPVC yang berdiameter 50mm hingga 80mm. Selain itu.BAB 7 : MEKANIKAL KERJA PAIP 7. Paip pengudaraan(Vent Pipe) Menghalang sedutan air berlaku di dalam perangkap udara dan juga mengelakkan tekanan yang sama pada kedua-dua belah perangkap udara.

Untuk mengatasinya ialah memecahkan saluran . Pemasangan dan penyambungan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan paip jenis besi. Paip perkhidmatan merupakan paip HDPE yang berdiameter 44mm 7.2. v. Ia tidak berkarat dan bersih daripada segala kekotoran yang melekat. Hanya paip ke sinki dapur dibekalkan terus dari paip induk. vi. Apabila air buangan tidak mengalir tidak masuk ke dalam tangki septik dan berkumpul di bahagian paip induk. Tahan kepada hakisan air bawah tanah.iv. Tidak rapuh dan tidak mudah pecah serta tidak mudah retak jika terkena beban atau bahan berkarat.1 KELEBIHAN-KELEBIHAN PAIP HDPE DAN PAIP UPVC Paip jenis HDPE dan UPVC lazimnya digunakan pada bangunan kerana mempunyai kelebihan seperti berikut:i. Ia ringan dan mudah diangkat dan mudah didapati. iii.2 CARA-CARA MENGATASI MASALAH YANG TIMBUL i . Air dibawa terus masuk ke tangki simpanan air yang melalui paip perkhidmatan. Paip perkhidmatan/bekalan Disambungkan dari pili penutup Pihak Berkuasa ke bangunan. Ini mungkin disebabkan oleh paip induk yang dipasang mencondong ke bahagian bangunan. Penyukat air (meter) turut dipasang di sempadan bangunan untuk mengukur serta merekod kuantiti air yang melalui paip.2. ii. Mempunyai daya ketahanan yang tinggi. iv. Kerja membaiki dan pemasangan semula mudah dilakukan 7. vii.

Tanpa sistem yang sesuai. ii.7 SISTEM SALIRAN Sistem saliran atau sistem kumbahan merupakan suatu sistem yang paling penting bagi sesebuah bangunan. iii. Disebabkan oleh paip induk yang dipasangkan lebih rendah daripada paip keluar. kesihatan penduduk sekitar. bilik air dan ruang dapur tidak dapat dibuang serta dikeluarkan dari b an gu na n be rken aan . Kemudian licinkan permukaan paip keluar tadi untuk memastikan air buangan boleh mengalir. Air yang penuh tidak keluar dari paip keluar. air yang akan mencemarkan bekalan air dan udara. Akibatnya mengganggu kesihatan penghuni bangunan. Kemudian dipasangkan semula paip keluar sebelum tanah ditimbus semula 7. Air buangan paip keluar yang tidak mengalir ke dalam saluran paip konkrit tetapi tertumpu di bahagian saluran paip keluar. Masalah ini timbul mungkin disebabkan oleh paip keluar yang membengkok di sesuatu bahagiannya. Ia menjadi bau busuk. Oleh itu. sisa buangan dari tandas. jiran serta persekitaran. Oleh itu. Cara yang sesuai untuk mengatasinya ialah mendalamkan lagi paras penempatan paip keluar dan parit konkrit di mana korekan tanah di sekelilingnya dilakukan. pembiakan kuman pada lalat. Tanah bahagian paip keluar di dalamkan dan penyambungan semula dijalankan. Pembuangan air kotor dan air permukaan yang baik dari sesuatu bangunan sangat penting bagi kesihatan awam. Akh irn ya sisa itu akan meng ga ng gu ke siha tan penghuni. naikkan paip induk atau turunkan paip keluar dengan memecahkan konkrit yang telah dibuat. .yang sedia ada dan membina semula saluran baru serta condongkan sekurangkurangnya 15o ke bahagian tangki septik. sisa berkenaan mestilah disalurkan sebagai proses pembersihan Jika saliran tidak kemas atau bocor.

Ini mengurangkan keperluan injap keselamatan. . Jika terdapat kebakaran yang berlaku maka air dari tangki simpanan inilah yang akan digunakan dan dipenuhi semula.mencemarkan punca air bersih (air tanah dan sebagainya). Oleh itu. iv) Penggunaan tangki dapat mengurangkan tekanan dari paip induk pada pemasangan paip. ii) Ia dapat mengatasi kehendak segera. iii). Ini mengelakkan kerosakan paip dan injap. Bekalan untuk tangki air panas dapat diperolehi dari tangki simpanan. Fungsi utama paip saliran adalah untuk menyalurkan air bersama kotoran dari kelengkapan sanitari dari tandas. Air yang terlepas juga akan memusnahkan tanah bawah tapak asas dan boleh menyebabkan bahagian bangunan terhakis.8 TANGKI SIMPANAN AIR Tangki simpanan air ³ W ater Storage Tank ´ ialah tangki air di bawah tekanan udarakasa ( udara atmosrapheric pressure ) dan bertujuan untuk menyimpan air bagi kegunaan sesuatu bangunan. Sistem saliran ini juga berfungsi untuk menyalurkan air hujan dari bumbung dan air dari lantai 7. bilik mandi dan dapur untuk dihapuskan ke bentung kumbahan. runtuhan tebing tanah dan sebagainya. bekalan terjamin sekurang-kurangnya untuk satu hari (24 jam) jika paip induk rosak. Kebaikan memasang tangki simpanan air dalam sesebuah bangunan adalah seperti berikut : i) Ia menyimpan air dari paip induk.

Perlu membuat tempat khas untuk meletakkan tangki. . Memerlukan penyambungan paip yang sempurna. ii) Kebisingan di bahagian atas tangki simpanan disebabkan oleh udara yang berputar di bahagian atas tangki simpanan. c. Perlu mengadakan ruangan pemeriksaan kebersihan. Ia juga bersambung terus dengan paip induk 7. Jika direkabentuk dan dikendalikan secukupnya. Sistem tangki septik memerlukan rangkaian sesalur pembentungan bawah tanah seperti tanah sistem pembentungan kelompok. kumbahan yang dihasilkan daripada rekabentuk sistem tangki septik lapisanpenapis dapat disalurkan ke dalam longkang atau sumber air dengan selamat. b. Ini mengakibatkan air buangan yang tidak diolah sepenuhnya mengalir ke dalam longkang atau ke dalam bumi.9 TANGKI SEPTIK (SEPTIC TANK) ³Septic tank´ merupakan sistem olah air buangan domestik yang paling digemari untuk mengolah air buangan dari rumahrumah pengguna disebabkan oleh kos pembinaan yang rendah dan keberkesanan olahan yang tinggi. Kebanyakkan tangki septik yang dibina dahulu tidak mempunyai lapisan penapis.Pengurangan tekanan ini juga dapat menurunkan kadar bunyi bising pada setiap batang paip Keburukkan memasang tangki simpanan air pada tangki simpanan adalah seperti berikut :i) Menambahkan kos kerana : a.

Kebanyakan enapcemar yang tidak dicerna dan disimpan di dalam kebuk pertama. lebih kurang 2 : 3 : 1. enapcemar yang tidak dicernakan akan mendak dan terkumpul di dasar tangki. Enapcemar ini perlu dibuang setiap tiga hingga enam tahun untuk menjamin keberkesanan olahan. Pepejal terampai yang tidak mendap di dalam kebuk pertama akan disalurkan ke dalam kebuk kedua untuk membolehkan pengenapan seterusnya berlaku di dalam keadaan yang lebih senang. Pencemaran tak berudara tidak dapat mereputkan enapcemar yang terdapat di dalam tangki septik. Di dalam k e b u k p e r t a m a berlaku f e n o m e n a p e n g e n a p a n d a n p e n c e m a r a n tak berudara enapcemar. Isipadu kebuk pertama lazimya dua kali ganda saizpadu kebuk kedua. Biasanya tangki septik dibahagikan kepada dua kebuk. Kumbahan yang keluar dari tangki septik masih memerlukan olahan kepekatan permintaan oksigen biokimia yang masih tinggi . Oleh itu. Kedalaman tangki septik ialah di antara satu hingga dua meter dan nisbah panjang lebar.Di dalam tangki septik. Kebuk kedua di gunakan juga untuk menyimpan enapcemar. terdapat segiempat bujur dibina di bawah paras bumi untuk menyimpan air selama sekurang-kurangnya 24 jam.