P. 1
Pen Gen Alan

Pen Gen Alan

|Views: 106|Likes:
Published by Mohd Safwan

More info:

Published by: Mohd Safwan on Dec 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2011

pdf

text

original

Pengenalan

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) ialah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jabatan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja, dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan pelbagai sektor iaitu:

y y y y y y y y y y

Pengilangan Perlombongan dan Pengkuarian Pembinaan Hotel dan Restoran Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Pegangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun Kemudahan - Gas, Elektrik, Air dan Perkhidmatan Kebersihan Kewangan, Insuran, Hartatanah dan Perkhidmatan Perniagaan Perniagaan Borong dan Runcit Jabatan merupakan agensi kerajaan yang diberi tanggungjawab untuk mentadbir dan menguatkuasakan perundangan mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di negara ini dengan wawasan menjadi sebuah organisasi yang menerajui negara dalam membentuk budaya kerja selamat dan sihat ke arah mempertingkatkan kualiti hidup semasa bekerja.

Visi dan Misi
Misi
Menjadi

Peneraju Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Terunggul

Visi
Memastikan

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Terjamin

Objektif dan Nilai Korporat
~ Objektif ~ Objektif Jabatan ialah mencegah kemalangan industri dan penyakit pekerjaan menjelang tahun 2010 seperti berikut : » Pengurangan kadar kemalangan maut sehingga 20% » Pengurangan kadar kemalangan yang dilaporkan(maut, hilang upaya kekal, tanpa hilang upaya kekal) sehingga 20% » Penambahan jumlah pemeriksaan penguatkuasaan sehingga 100% dan promosi sehingga 200%; dan

Sijil Perakuan Kebolehan Jurutera(Stim) telah diwujudkan dalam tempoh ini. Enakmen Dandang Stim Pertama di Selangor mula diperkenalkan dalam tahun 1892 dan diikuti oleh yang lain dalam . Pada masa yang sama ia juga bertanggungjawab terhadap keselamatan. Bekerja di luar negara pada tahun 1879.» Penambahan tempat kerja yang menggaji pengamal KKP (SHO) sehingga 20% ~ Nilai Korporat ~ Tegas. Sijil terawal diwujudkan di bawah Enakmen Dandang Selangor 1898 pada 6 November 1899. Gajinya adalah RM 1200 setahun. Pada tahun 1900 Sisten Pemeriksa Berlesen telah ditamatkan apabila Mr Fincham telah dilantik sebagai pemeriksa dandang.Dalam tahun 1892 sebanyak 83 buah dandang telah beroperasi di Perak. satu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan elaun perumahan iaitu sebanyak RM240 setahun yang diperolehi oleh beliau sewaktu menjadi pemeriksa. Tetapi berkemungkinan beliau memberi penekanan hanya untuk keselamatan dandang dan kemudiannya diguna pakai untuk pengepaman air di kawasan pelombongan Larut.Mereka diberi lesen dengan pembayaran yuran sebanyak RM1 setahun dan berhak mengenakan bayaran sebanyak RM12 untuk setiap dandang yang telah siap diperiksa. Pada tahun 1889 beliau telah kembali ke Tanah Melayu sebagai pengurus di Larut Tin Mining Co.Pengangkutan dan pembayaran ditanggung oleh pemilik dandang. Maklumat terdahulu adalah tidak lengkap tetapi berdasarkan bukti dipercayai pemeriksa jentera telah dilantik di Taiping Perak pada awal tahun 1878.Beliau kembali ke England pada tahun 1887 dengan jawatan Ketua Jurutera Mekanikal di seksyen pembinaan Manchester Ship Canal. rekod sijil telah diwartakan dalam 1905 di bawah Enakmen Dandang Stim 1903.kesemua sijil akan ditandatangani oleh Residen British. Ia dikenali sebagai Sijil Pemandu Berkelayakkan (stim)yang diwartakan pada tahun 1909 dan dikuatkuasakan bagi enjen minyak pada tahun 1916. Pada tahun 1890 kerajaan negeri Perak telah melaksanakan satu sistem di mana memberi kebenaran kepada orang perseorangan untuk menjadi pemeriksa dandang.Ia bertanggungjawab terhadap keselamatan dandang. Ianya dipegang di kalangan orang cina yang berusia pada tahun 1949. Beliau telah bersara pada tahun 1889 dan telah dibayar pencen tahunan sebanyak RM530. Adil dan Mesra Sejarah Jabatan Jentera Tanah Melayu adalah di bawah tanggungjawab jurutera ukur dan pemeriksa kilang. Perkara ini telah disokong oleh warta seterusnya yang telah ditandatangani oleh mendiang Sir Frank Swettenham di dalam tahun 1890 yang mana juga memerlukan µFusible Plug¶ diperbaharui selepas setiap kali pemeriksaan dilakukan atau atas arahan pendaftar lombong di Larut atau mana-mana Majistret Daerah. merupakan anak didik J & H Gwynne di Hammersmith London pada tahun 1870. pengandung tekanan tak berapi dan mesin angkat. Pada tahun berikutnya beliau telah dilantik sebagai pemeriksa lombong dan seterusnya pemeriksa danadang pada tahun 1900. tujuan ujian ini adalah untuk memastikan pelarasan yang betul untuk injap keselamatan.Kerjayanya pelbagai dan menarik.Gambar Mr Fincham boleh didapati di Pejabat Jabatan Jentera di negeri Perak. tetapi hanya sedikit sahaja yang mempunyai lesen pemeriksa.Ia adalah serial no. Tugasnya tidak diketahui dan tidak dinyatakan juga di bawah perundangan mana ia dilantik. kesihatan dan kebajikan orang yang berkerja di kilang. Selain itu.1.Pada tahun 1887 Majlis Perwartaan Perak menetapkan semua dandang hendaklah di pasang dengan µFusible Plug¶. Beliau dilahirkan pada tahun 1852 .Ujian dandang stim dikenakan bayaran sebanyak RM5.00 sehari terhadap kesalahan yang berulang. Denda dikenakan kepada sesiapa yang tidak mematuhi perkara di atas sebanyak $ 5.

Negeri Sembilan dan Perak adalah oleh enakmen Negeri-negeri Melayu Bersekutu. perundangan adalah dienakmenkan pada tahun 1933 untuk menyediakan pemeriksaan dandang dan ia diuruskan oleh jurutera negeri. Tiada salinan peraturan yang dibuat di bawah enakmen ditemui tetapi salinan enakmen itu sendiri masih wujud. jadi ia berkemungkinan baik dimana adalah percubaan pertama untuk mengawal termasuk dandang dalam penempatan selat. Jabatan Penjenteraan ditubuhkan dan satu pengasingan mengikut pemeriksaan di luar industri perlombongan telah meningkat setiap bulan. Ini kerana enakmen 1927 hanya melibatkan sedikit perubahan dan ia diperkenalkan mengikut keperluan dan perubahan perwakilan dalam Majlis Persekutuan pada tahun tersebut. Sehingga permulaan tahun 1914 aktiviti yang terlibat ialah pemeriksaan dandang dan peperiksaan orang bekerja pada dandang. Johor memperkenalkan perundangan untuk pengawalan jentera pada tahun 1921. Enakmen 1913 diperkenalkan untuk pemeriksaan Enjin Pembakaran Setempat dan dinyatakan sebagai µPemasangan¶ sehinggalah 1932 di mana pendaftaran dan pemeriksaan bagi pemasangan bermula. Ia merupakan Rekod Enakmen Dandang Stim pada tahun 1903. bertukar dengan penguatkuasaan bagi empat enakmen yang berasingan yang mana diaplikasikan kepada 8 daripada 11 kawasan dalam Union-Johor dan Kedah dengan perundangan masing-masing. Enakmen yang dikuatkuasa sehingga 1953 di Pulau Pinang dan Melaka dan hanya digantikan di Singapura oleh Ordinan Perkilangan pada 1958. Pemeriksaan lif penumpang dimasukkan di bawah pindaan enakmen dalam tahun 1936. minyak dan loji janakuasa elektrik. Perundangan penempatan selat dikuatkuasakan di Singapura. Pemeriksaan Jentera mengekalkan satu cawangan Jabatan perlombongan sehingga tahun 1952. Seksyen yang dinyatakan di atas tidak termasuk dalam perundangan 1932.Dengan cabaran Enakmen Jentera. Pulang Pinang dan Melaka adalah di bawah perundangan penempatan selat dan Selangor. . Enakmen Jentera yang baru mula dikuatkuasakan dalam tahun 1927 dan diperbaharui pada tahun 1932. Perlis. keselamatan jentera selain dandang juga menjadi sebahagian tugas pemeriksa dan gelaran ditukar kepada Pemeriksa Jentera. Terengganu.Seksyen terakhir menarik perhatian apabila memperuntukan tindakan yang boleh di ambil oleh pemeriksa untuk memenjarakan pemilik jentera sekiranya tidak mematuhi peraturan. Pada tahun ini.Tindakan hanya boleh di ambil selepas satu bulan notis pembaikan dan dalam tempoh 3 bulan keputusan pemulihan dijalankan. Jabatan Pekerjaan Awam dan pemeriksaan adalah dijalankan oleh pembantu kerja. dan peraturan tersebut dibuat dibawah enakmen pada tahun 1922 iaitu kedua-duanya adalah hampir sama dengan perundangan Penempatan selat. Pada pembentukkan Malayan Union. Pahang.Melaka dilawati ¼ tahun dari Singapura. dan Kelantan masih tiada lagi perundangan.tahun 1898. Di Kedah.Para pengukur kapal di Singapura dan Pulau Pinang juga merupakan pemeriksa jentera sehingga 1941. Tindakan hanya akan diambil setelah surat mahkamah dikeluarkan. Melaka dan Pulang Pinang selewat-lewatnya bermula dari tahun 1921 dan seterusnya. Ia termasuk stim. pemeriksaan jentera adalah menjadi tanggungjawab cawangan bagi jabatan kerajaan. Turut dinyatakan bahawa pemeriksa boleh bertindak tegas tanpa tolak ansur atau tanpa alas an atau sebab-sebab yang munasabah dan sekiranya tidak melakukan pembaikan maka tindakan akan diambil. Keempat-empat negeri Persekutuan menggunakan Perundangan Dandang dalam tahun 1908. Kecuali untuk suatu jangka masa pendek selepas pekerjaan orang Jepun apabila ia kemukakan kepada Jabatan Pekerjaan Awam. Enakmen-enakmen kemudiannya digantikan oleh Enakmen Jentera 1913 yang mana ia mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 1914. mungkin disebabkan dandang telah dimasukkan ke dalam penempatan selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah dijual untuk kegunaan lanjut. Enakmen tahun tersebut tidak termasuk klausa mansuh.

4. Pengekstrakkan habuk dan wasap. Penyediaan Badan Pemeriksa dengan kuasa mengendalikan pemeriksaan dan mengeluarkan sijil kelayakan. 10. setahun selepas lahirnya Jabatan Jentera. Peraturan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dikekalkan berkuatkuasa dan diaplikasikan kepada semua kawasan termasuk Persekutuan Tanah Melayu. Ordinan Jentera telah diluluskan oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Peruntukan tempat duduk untuk pekerja-pekerja yang dibolehkan duduk kerana proses membenarkan dan untuk wanita serta pekerja muda supaya mereka boleh duduk sekiranya berpeluang. Johor. Standard minimum pencahayaan untuk tred berlainan. satu peningkatan dalam perundangan sosial di Malaya kerana piawai minimum berkaitan keselamatan. 5. 7. Kesihatan dan Kebajikan. 7. Keperluan untuk Sijil Perakuan Kelayakan bagi membolehkan jentera beroperasi. 8. 6. Penyediaan utama adalah :1. 3. 9. 3. panas atau berbahaya dan juga proses pengilangan makanan. tahun 1953 pelbagai peraturan telah dibuat. Arahan pengecualian perniagaan-perniagaan kecil mengecualikan kilang kecil daripada sesetengah kewajiban di bawah peraturan-peraturan ini. Kedah dan Penempatan selat (termasuk Pulau Pinang dan Melaka) enakmen adalah dimansuhkan bersama-sama dengan peraturan yang dibuat dibawah Johor. Jentera di seluruh negara adalah tertakluk kepada satu ordinan dan satu set peraturan. 10. meruap dan cecair berbahaya. Tidak dibenarkan sesiapa melakukan perbuatan yang mungkin menyebabkan kecederaan kepada orang lain atau menggangu peranti keselamatan. Laluan keluar alternatif dari tingkat atas sekiranya berlaku kebakaran dan penyediaan alat pemadam api. Kelulusan pemeriksa sebelum memasang atau mengubah jentera. 8. Satu Ordinan baru. Penyediaan alat pertolongan cemas. 5. 9. 6. berhabuk. . Di bawah ordinan Jentera Nombor 18. Pemeriksaan berkala bagi jentera.Dalam 1953. Melapor dan menyiasat kemalangan yang melibatkan harta dan nyawa di premis yang mempunyai jentera.Ordinan itu sendiri adalah satu instrumentasi yang membolehkan dan tujuannya adalah untuk meletakkan tugas-tugas tertentu pada pemeriksa dan pemilik jentera. Penggunaan dan penyimpanan selamat bagi bahan mudah terbakar.Ini telah banyak membantu perniagaan keluarga kecil di perkampungan baru. Kemudian disusuli dengan Peraturan Keselamatan. 2. Peruntukan pengudaraaan yang cukup. Jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak boleh dijual atau disewa. 4.Berdasarkan kod amalan yang digunakan seluruh dunia. Keperluan orang yang berkelayakan untuk mengendali jentera. kesihatan dan kebajikan pekerja kilang telah diperuntukkan. Penyediaan pakaian perlindung bagi proses-proses yang berkeadaan basah. Kedah dan enakmen Penempatan selat. Penyediaan air minuman. kemudahan mencuci dan kumbahan yang wajib diasingkan bagi pekerja lelaki dan perempuan. 2. Penyediaan laluan ke jentera dan ruang lantai yang secukupnya untuk mengelakkan kesesakan. keperluan untuk perubahan tiada di dalam peraturan. Menggubal peraturan-peraturan berkaitan semua aspek kilang dan jentera. Peruntukan utama adalah :1. Peraturan pertama di bawah Ordinan adalah berkaitan dengan Lif Elektrik Penumpang dan Lif Barang. Pemeriksa diberi kuasa untuk masuk dan menghentikan operasi bagi sebarang jentera yang tidak selamat.

.Peperiksaan adalah secara lisan dan pengalih bahasa disediakan kepada calon yang tidak fasih berbahasa melayu. menggariskan kelas jentera yang memerlukan sijil kelayakan dan juga pemeriksaan berjadual untuk jentera tersebut. Untuk sijil-sijil yang lain. Di bawah Peraturan yang sama. Peraturan juga menyatakan pepasangan yang mesti disediakan.Pemeriksaan stim untuk dandang diperlukan bertujuan untuk memastikan injap keselamatan diset dengan betul dan juga memeriksa dandang dengan stim. Peraturan-Peraturan Orang Yang Bertanggungjawab diluluskan dan secara ringkasnya ini berkenaan dengan kategori sijil yang wajib dipegang oleh orang yang bertanggungjawab ke atas dandang stim.Peraturan-peraturan Lembaga Pemeriksa akan diluluskan seterusnya. dan "Kapal Korek Enjin Pembakaran Dalam dan Elektrik". Sijil Drebar Enjin melayakkan pemegang untuk mengendali penggerak utama dan atau dandang stim. Perkara yang diperuntukkan juga adalah keperluan pekerja yang bertanggungjawab ke atas jentera dipandu untuk dilatih dan diarah dalam penggunaan alat-alat keselamatan dan cara kerja selamat. tolok air. pemilik hendaklah memberitahu seseorang Pemeriksa 36 jam sebelum masa yang ditentukan untuk pemeriksaan jika jentera diberhentikan dan pemeriksaan tidak diperlukan.Pengandung Tekanan Tak Berapi juga mesti dibuka untuk pemeriksaan dalaman. yuran pemeriksaan tetap akan dikenakan walaupun pemeriksaan tidak dijalankan. mesin angkat dan pemasangan. rekod yang disimpan dan jangka masa sesuatu sijil. Pada masa yang sama. Kelas-kelas jentera tersebut adalah dandang stim."Sepenuhnya" bukan sekadar menutup injap dengan rantai dan mangga. syarat-syarat untuk melayakkan mengambil peperiksaan dan panduan am peperiksaan yang akan dijalankan.Peperiksaan diadakan setiap 3 bulan di pusat-pusat utama dan perakuan juga boleh didapati.Peraturan tersebut menyatakan rekod-rekod yang disimpan dan menyediakan pencarian rekod.Peperiksaan diadakan di pelbagai pusat bergantung kepada keperluan semasa.Lukisan harus disertakan seta rekabentuk dan kekuatan hendaklah seterusnya diperiksa mengikut Kod yang diluluskan. Peraturan seterusnya yang dikenakan ialah untuk tujuan kegunaan Jabatan ± dan peraturan tersebut ialah Peraturan (Pentadbiran) Jentera.Dandang mesti dibuka.Peperiksaan diadakan setiap bulan selama 1 hari. pengandung tekanan tak berapi. Ia berlangsung selama 2 hari. Lukisan hendaklah menunjukkan butirbutir penuh . Ketua Pemeriksa mungkin memberi tekanan operasi selamat. Jika pemberitahuan tidak deberikan. Di mana butir-butir yang diperlukan tidak dapat diperolehi. Ini menetapkan jenis-jenis perakuan kelayakan yang boleh dikeluarkan. "Kapal Korek Elektrik".Grade yang dikeluarkan adalah stim Grade 1 dan 2 dan enjin pembakaran dalam grade 1 dan 2 bersama perakuan. Hari pertama adalah untuk kertas Matematik Tambahan dan hari kedua untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti dengan peperiksaan lisan. Sijil Kategori Ketiga adalah sijil Operator Kapal Korek untuk orang di dalam industri perlombongan timah. dengan pengiraannya sekali. Jadual koda yang diluluskan serta Badan Pemeriksa turut diberikan. Peraturan Dandang Stim dan Pengandung Tekanan Tak Berapi mengawal rekabentuk dandang dan pengandung tekanan tak berapi dengan memastikan penggunaan Koda yang diluluskan. Peraturan-peraturan (Sijil Kelayakan dan Pemeriksaan) Jentera diluluskan pada masa yang sama dengan dua peraturan yang sebelumnya. perakuan boleh didapati. Koda yang digunakan untuk merekabentuk pengandung harus dinayatakan dan Sijil daripada badan Pemeriksa hendaklah memastikan badan tersebut telah menyelia pembinaan pengandung tersebut serta ia mematuhi Koda yang dibekalkan. penggerak utama disatukan tetapi pemeriksaan ditamatkan pada tahun 1958. contohnya injap keselamatan.Dalam jadual asal.Tiga kelas sijil adalah "Kapal Korek Stim dan Elektrik". disejukkan dan dipisahkan sepenuhnya daripada bekalan stim.Peraturan ini juga menerangkan penyediaan yang diperlukan untuk pemeriksaan. untuk ekstrak yang dibekalkan dan untuk caj yang digunakan untuk pinjaman peralatan tertentu kepada pihak awam. Peperiksaan untuk jurutera dibahagikan kepada kategori yang sama dengan drebar.Sesi pagi adalah untuk kertas Matematik Tambahan manakala sesi petang untuk kertas Pengetahuan Kejuruteraan diikuti oleh ujian lisan yang ringkas.

Set tersebut bukanlah suatu pembaharuan yang agak mendadak. keperluan ujian hidraulik. Artikel seterusnya akan memperincikan langkah keselamatan yang pelbagai serta aplikasinya.Manakala aktiviti pejabat negeri lebih kepada penguatkuasaan akta dan peraturan. Pengandung tekanan yang dibuat di Malaya harus dilakukan oleh firma yang berdaftar sahaja. Penggubalan Peraturan. Untuk memenuhi tanggungjawab yang diberikan. Jabatan telah dan . Jabatan melaksanakan tiga aktiviti penting iaitu penyediaan standard. jentera yang dijual di Persekutuan harus mematuhi Perturan tersebut.. tindakan undang-undang dan siasatan.Ini adalah untuk meyakinkan semua pihak yang terlibat bahawa KKP merupakan isu penting untuk menjamin kualiti hidup pekerja dan kemaslahatan (survival) majikan dalam menjalankan sebarang urusniaga. tataamalan dan garispanduan berkaitan dengan keselamatan. pelindung yang digunakan sebelum ini mash perlu digunakan. Set Peraturan lain yang baru dikeluarkan ialah Peraturan Jentera Penghantaran. Penyediaan Standard Untuk menggubal dan mengkaji dari semasa ke semasa melalui proses tripatisme dasar. peruntukan saliran dan penyediaan pengembangan untuk perpaipan stim serta langkah keselamatan yang lain. kesihatan dan kebajikan pekerjaan sebagai asas dalam memastikan keselamatan dan kesihatan semasa bekerja. suatu polisi keselamatan. ruang untuk pembuatan serta pengalaman. Dasar-dasar tersebut.Tambahan pula. audit. jika didapati perlu. undang-undang. akan dipinda mengikut kehendak dan keadaan semasa supaya mencapai matlamat untuk mewujudkan budaya kerja selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja melalui pendekatan pengaturan-diri.dsb. Aktiviti Meningkatkan kesedaran tentang perlunya tempat kerja yang selamat dan tiada risiko kesihatan di kalangan majikan. Daripada permulaan yang kecil-kecilan pada tahun 1878. terutamanya pada enam tahun yang lepas. kelulusan. Kajian Dasar Jabatan ini dari semasa ke semasa akan menjalankan kajian ke atas dasar-dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang sedia ada untuk meninjau sejauh mana dasar-dasar tersebut telah mencapai tujuan asal ia dirangka. Oleh itu. Peraturan lama memerlukan agar jentera dilindungi mengikut kehendak Pemeriksa dan Peraturan baru pula memberi butir-butir tentang pelindung dan langkah-langkah keselamatan lain yang diperlukan. Jentera Terpacu. pekerja dan orang awam memerlukan usaha gigih dan penglibatan pelbagai pihak. i. Organisasi Jabatan adalah terdiri daripada Ibu pejabat dan 13 Pejabat Negeri.Usaha ini perlu dilaksanakan dengan pelbagai pendekatan dan dibuat secara bersepadu.Bidang tugas Ibupejabat adalah tertumpu kepada aktiviti penyediaan standard. kesihatan dan kebajikan industri. Garis Panduan dan Kod Amalan Industri Baru Untuk membantu pihak industri menyempurnakan tanggungjawab am mereka dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti yang dikehendaki oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. penguatkuasaan serta sebaran am dan promosi. Pengilangan Besi dan Kapal Korek. pemeriksaan. pengiktirafan serta analisa data. komprehensif dan berterusan bagi menjamin keberkesanannya. perlatan kawalan automatik.Pendaftaran diterhadkan kepada firma yang diketahui mempunyai perlatan yang secukupnya.Oleh itu segala usaha dan perbelanjaan yang diperuntukan untuk menjayakan sistem pengurusan dan program KKP perlu dilihat sebagai satu pelaburan. yang dapat dibandingkan dengan Negara lain telah bangkit.

mesin angkat. Sebaran Am dan Promosi Bagi meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan majikan dan pekerja. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja. Pengandung Tekanan Tak Berapi. Oleh itu. Jabatan menjalankan aktiviti penguatkuasaan ke atas industri-industri yang diliputi oleh : y y y Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta Kilang dan Jentera 1967 Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 Aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan oleh JKKP adalah : Kelulusan Mengeluarkan kelulusan rekabentuk dan kebenaran memasang dandang stim. Antara aktiviti dan usaha promosi dan publisiti yang telah dijalankan oleh JKKP adalah: y Menganjur dan memberi ceramah serta latihan dan pameran berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jabatan berusaha untuk memberi penerangan dan tunjuk ajar supaya semua perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat dipatuhi. garis-garis panduan dan kod amalan industri yang baru.lif. pelbagai aktiviti sebaran am dan promosi dilaksanakan untuk menyebarkan maklumat keselamatan dan kesihatan. Pendaftaran Mendaftarkan kilang. .Undang Aduan Mengambil tindakan undang-undang kepada orang yang melanggar peruntukan Akta dan Peraturan yang telah dibuat. Jabatan berpendapat bahawa semua pelanggan Jabatan perlu diberikan maklumat yang secukupnya dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. iii. kemalangan dan penyakit pekerjaan dan keracunan pekerjaan. mesin angkat dan sistem talian paip petroleum.Sebagai rakan kongsi dalam melaksanakan dasar Persyarikatan Malaysia. Penguatkuasaan Sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan. Lif dan Mesin Angkat. premis kilang dan tempat kerja yang lain. tempat kerja dan jentera yang memerlukan sijil perakuan kelayakan seperti Dandang Stim.sedang dalam proses menggubal dan meminda peraturan-peraturan yang sedia ada dan dalam proses menyediakan peraturan-peraturan. Siasatan Kemalangan dan Penyiasatan ke atas aduan. ii. Tindakan Undang . pengandung tekanan tak berapi. dan melindungi orang-orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti-aktiviti pekerjaan. ulangan dan tambahan ke atas dandang stim. pengandung tekanan tak berapi. Pemeriksaan Melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan awal.

pembangunan dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. Memberi khidmat kepakaran berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada agensi-agensi awam dan swasta. Menyediakan sukatan peperiksaan dan penilaian serta mengendalikan peperiksaan untuk pengiktirafan orang yang kompeten seperti Jurutera Stim dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. maklumat kepada umum serta membuat pemeriksaan dan audit ke atas pepasangan bahaya. Memberi khidmat nasihat dan maklumat kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta berkaitan aspek-aspek pengurusan dan teknikal yang ada hubungkait dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. menyemak laporan keselamatan dan pelan tindakan kecemasan. lif barang. serta persatuan-persatuan majikan. Membuat pemonitoran bahaya-bahaya kesihatan di tempat kerja besar dan pepasangan bahaya bukan besar. Jabatan juga bertanggungjawab untuk: y y y Membuat analisis teknikal dan mengenalpasti langkah-langkah bagi mengawal bahaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Menyemak laporan pemonitoran bahaya kesihatan oleh orang yang kompeten. penyelidikan. c) Sebahagian daripada Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Menyediakan kriteria pengiktirafan dan membuat kerja pengiktirafan firma dan organisasi berkebolehan seperti pembuat dan pembaikpulih pengandung tekanan tak berapi dan dandang stim dan pemasang lif penumpang. pekerja dan orang awam untuk memupuk dan meningkatkan kesedaran mereka terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pinjaman dan sebaran. y y y y Menjalankan kajian dan analisis teknikal ke atas isu-isu keselamatan pekerjaan yang wujud di tempat-tempat kerja. Menjalankan program-program galakan dan publisiti kepada majikan. Menjadi urusetia untuk Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Mengenalpasti. y y y y y Memberi pengiktirafan pusat dan tenaga pengajar seperti pengendali kren dan pengendali perancah Memberi pengiktirafan dan persijilan firma bagi kerja-kerja kesihatan industri seperti kelulusan alat pengukuran industri higen (monitoring dan sampling) dan kelulusan menjalankan proses pembagasan pasir. Menguatkuasakan undang-undang berikut : a) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya b) Akta Kilang dan Jentera 1967 dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya. Fungsi y y Menjalankan kajian. kesihatan dan kebajikan pekerjaan y Mengumpul dan menyediakan bahan-bahan maklumat berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk rujukan. . Selain daripada aktiviti utama di atas.y y Menjalankan kerja-kerja promosi dan galakan seperti kempen dan menganjurkan pameran yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pekerja dan professional untuk meningkatkan lagi taraf keselamatan. dumbwaiter dan eskalator.

Perundangan dandang yang pertama adalah dipercayai di Negeri Selangor. kerajaan Negeri Perak telah melaksanakan sistem pemeriksaan oleh orang perseorangan. termasuklah enjin pembakaran dalam.Pada tahun 1908 barulah kesemua Negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai perundangan dandang mereka masing-masing. iaitu di bawah cawangan Machinery. Pahang dan Negeri Sembilan) mempunyai perundangan dandangnya yang tersendiri. William Givan telah dilantik sebagai Pemeriksa Jentera. Era Keselamatan Jentera 1914 hingga 1952 Pada 1hb. Pada tahun 1932. turbin air dan pemasangan jentera auxiliary yang bersangkutan. peranan Pemeriksa tidak lagi tertumpu kepada dandang atau keselamatan jentera tetapi juga meliputi keselamatan pekerja di kilang-kilang di mana jentera-jentera tersebut digunakan. tetapi tidak dikuatkuasakan sepenuhnya.Dengan penguatkuasaan Ordinan 1953 ini. . Pemisahan ini adalah perlu kerana kebanyakan pemeriksaan telah berkembang luar daripada industri perlombongan.Ordinan 1953 masih mempunyai kekurangan dalam aspek-aspek kesihatan pekerja walaupun terdapat peraturan-peraturan keselamatan. Selangor.Bermula dengan keselamatan dandang dan kemudiannya ke atas keselamatan jentera ini diikuti dengan keselamatan industri. C. Dengan berkuatkuasanya enakmen 1913 pemeriksa tidak hanya membuat pemeriksaan dandang stim sahaja tetapi juga ke atas jentera-jentera lain.Sistem boiler surveyor telah ditamatkan pada tahun 1900 dengan terlantiknya En. Finchman sebagai Inspector of Boiler. Era Keselamatan Industri 1953 hingga1967 Cawangan Machinery berada di bawah Jabatan Galian sehingga 1952.Beliau ditugaskan untuk memeriksa keselamatan dandang stim yang ketika itu kebanyakannya digunakan di lombong-lombong bijih timah. dan kesemua pemeriksa pada ketika itu dikenali sebagai 'Inspector of Boiler'.Peranan dan Perkembangan Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula sejak 120 tahun yang lalu. 1. iaitu Selangor Boiler Enactment 1892 . Machinery Enactment of 1913 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1932. Januari 1914 enakmen-enakmen dandang stim di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Enactment of 1913. Cawangan Kejenteraan (Machinery) telah dipisahkan daripada Jabatan Galian dan ditukarkan nama kepada Jabatan Kejenteraan. Kesemua dandang digunakan di lombong bijih timah melainkan 6 unit yang digunakan di kilang gula. Pada tahun 1953. Pada sekitar tahun 1890an. iaitu pada akhir abad ke-19. kesihatan dan kebajikan pekerja di bawah ordinan tersebut. Pada masa yang sama jawatan Inspector of Boiler juga dimansuhkan dan diganti dengan Inspectors of Machinery and Assistant Inspector of Machinery. Era Keselamatan Dandang sebelum 1914 Tugas keselamatan pekerjaan yang mula-mula dilaksanakan di Malaysia ialah pada tahun 1878.Pemeriksaan dan pendaftaran serta pemeriksaan pemasangan telah dikuatkuasakan. peranan dan perkembangan Jabatan ini boleh dijejaskan dalam lima era. kesemua enakmen kejenteraan yang dipakai di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Tidak Bersekutu serta Negeri-negeri Selat telah dimansuhkan dan digantikan dengan Machinery Ordinace 1953.Ini adalah kerana pada ketika itu jentera-jentera kebanyakannya tertumpu di sektor perlombongan yang mana merupakan perusahaan utama pada waktu itu. di mana orang perseorangan yang mempunyai kelayakan dalam bidang dandang stim diberi lesen perlantikan sebagai boiler surveyor Pada tahun 1892 terdapat 83 dandang stim di Negeri Perak. di mana En. 2. Enakmen-enakmen dandang stim pada ketika ini bersifat kenegerian yang mana keempat-empat negeri di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak.Manakala di Perak pula perundangan dandang stim yang pertama dikuatkuasakan ialah pada tahun 1903. 3.Ketika itu Pemeriksapemeriksa Jentera adalah di bawah pentadbiran Jabatan Galian. keselamatan dan kesihatan industri dan akhir sekali meliputi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang meliputi semua bidang pekerjaan. Sejarah.

maka jentera-jentera yang tidak mematuhi peraturan tidak dibenarkan dijual atau dipinjamkan atau disewakan. maka tiada sesiapapun boleh membuat kelakuan yang boleh mengakibatkan kecederaan kepada yang lain atau menggunakan alat keselamatan. Sehingga 1964 terdapat 786 dandang stim. maka kebenaran dari Pemeriksa hendaklah diberi sebelum jentera diperlesenkan atau diubah. dan Muar. maka jentera-jentera hendaklah diperiksa dari semasa ke semasa. Akta ini telah digubal untuk memperuntukkan piawaian minimum bagi keselamatan. kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja yang mempunyai 5 orang pekerja atau lebih dan di semua premis di mana jentera digunakan. penubuhan Unit Industri Hygiene pada tahun 1975 dan penaikan tarafnya kepada Bahagian Industri Hygiene pada tahun 1980. Akta Kilang dan Jentera telah diluluskan oleh Parlimen. 4. termasuklah di kilang-kilang. iaitu dari segi skop liputan ke atas pekerja. Pemeriksa-pemeriksa yang menguatkuasakan Akta tersebut bergelar Pemeriksa Kilang dan Jentera. maka jentera-jentera tidak boleh dijalankan tanpa sijil perakuan kelayakan.Secara umumnya. tapak-tapak kerja binaan bangunan dan kerja binaan kejuruteraan. bermulanya aktiviti pemeriksaan khas bagi mencegah kemalangan besar industri. aktiviti latihan keselamatan dan kesihatan industri pada tahun 1987 dengan bantuan . Tapah. Era ini juga menyaksikan pewujudan beberapa aktiviti serta bahagian yang penting seperti tertubuhnya Bahagian Mencegah Pencemaran pada tahun 1971. di mana para pekerja di tempat kerja yang tiada penggunaan jentera telah juga dilindungi. Akta ini cuma berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia sehinggalah pada tahun 1980 apabila pemakaiannya diperluaskan ke Sabah dan Sarawak. Dengan berkuatkuasanya Akta ini. Ordinan Kejenteraan 1953 telah dimansuhkan dan nama Jabatan pula ditukar kepada Jabatan Kilang dan Jentera.Tahun 1968 juga menyaksikan penubuhan seorang Pegawai Perubatan dan Pengawasan unit ini telah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kejenteraan. permulaan aktiviti Keselamatan Petroleum dengan tertubuhnya Bahagian Keselamatan Petroleum pada tahun 1985. dan maka Pemeriksa diberi kuasa-kuasa untuk memasuki tempat-tempat dan memberhentikan jentera-jentera yang tidak selamat.366 pepasangan lain. 981 mesin angkat dan 11.Sehingga tahun 1968. 5 Penolong Pemeriksa terdiri daripada pemegang Diploma Kejuruteraan dan 9 Pemeriksa kilang (Juruteknik). y y y y y y y y y maka peraturan-peraturan boleh dibuat. Ketua-ketua Pemeriksa adalah terdiri daripada rakyat British berbangsa lnggeris. Peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan kesihatan industri telah diperlengkapkan. maka orang yang disahkan sahaja boleh mengendalikan jentera. Kakitangan Jabatan Kejenteraan ketika itu terdiri dari 10 Pemeriksa. Selain daripada itu penyusunan semula Jabatan telah dijalankan pada penghujung tahun 1960an di mana tanggungjawab dan fungsi pemeriksa.Unit tersebut tidak kekal lama di bawah Kementerian Buruh dan telah diletakkan di bawah pentadbiran Kementerian Kesihatan pada tahun 1971.Pada tahun 1970 Akta Kilang dan Jentera serta lapan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dikuatkuasakan. 4537 pengandung tekanan tak berapi.Akta ini digubal untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada Ordinan Kejenteraan 1953. Era Keselamatan dan Kesihatan Industri 1970 hingga 1994 Pada tahun 1967.Pada tahun 1968 jawatan Pemeriksa di Jabatan Kejenteraan telah sepenuhnya diisi oleh anak tempatan. iaitu Jurutera Mekanikal. kaedah pentadbiran dan sistem fail telah disusun semula disamping penutupan pejabat-pejabat cawangan kecil di Rawang. Taiping. maka semua kemalangan kepada orang atau harta benda bersangkut paut dengan jentera hendaklah dilaporkan dan disiasat.Peruntukan-peruntukan utama ordinan-ordinan tersebut adalah seperti berikut: maka hendaklah ditubuhkan suatu Lembaga Pemeriksa dengan kuasa-kuasa mengendalikan pemeriksaan dan kelulusan sijil-sijil perakuan kebolehan.

B. Penggubalan Akta yang baru juga memerlukan penyusunan semula organisasi Jabatan setelah 20 tahun berfungsi menurut organisasi yang lama yang tidak lagi sesuai untuk menangani isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan semasa.Institut ini adalah sebuah syarikat di bawah tanggungan kerajaan dan penubuhannya bermatlamat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti latihan. Perundangan ini diperbuat kerana memandangkan Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor perkilangan. dan penguarian dan pembinaan. pangagihan dan penyimpanan petroleum serta peralatan perkakasan yang berkaitan. Struktur baru Jabatan telah mula berkuatkuasa pada 1hb Januari 1993. Penyusunan semula Jabatan juga adalah perlu memandangkan kepada perubahan dasar Jabatan dari segi penguatkuasaan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.Jabatan Kilang dan Jentera menguatkuasakan peruntukan-peruntukan akta yang bersangkutan dengan penghantaran petroluem melalui talian paip. Penyusunan semula Jabatan telah dipersetujui oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan 108 jawatan baru telah diwujudkan.Dengan tanggungjawab baru ini pemeriksa-pemeriksa kilang dan jentera telah juga diwartakan sebagai Pemeriksa Petroleum. Era Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas 1994 Perundangan baru Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan diperbuat pada tahun 1994. Jawatankuasa petugas penyusunan semula yang telah ditubuhkan pada 1991 telah mengemukakan dua kertas kerja kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan iaitu kertas kerja menaikkan taraf jawatan Ketua Pemeriksa Kilang dan Jentera dan timbalannya dan kertas kerja cadangan penyusunan semula struktur organisasi Jabatan Kilang dan Jentera Malaysia.l. penubuhan Pusat Kebangsaan bagi Maklumat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (C.kepakaran daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). Cadangan untuk mengadakan sebuah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara telah dikemukakan oleh Jabatan Kilang dan Jentera kepada Majlis Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan pada tahun 1985. 5. Pekerja-pekerja yang terlibat di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 hanyalah 24% daripada jumlah tenaga kerja. Satu bengkel kebangsaan mengenai pembangunan strategi maklumat keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah diadakan pada 26 . manakala Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi sejumlah 90% daripada tenaga kerja dan akta ini hanya mengecualikan pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera. banyak perubahan telah berlaku disebabkan oleh pertumbuahn pesat ekonomi negara dan juga ia disebabkan oleh penguatkuasaan beberapa peraturan yang dibuat dibawahnya. . dan penubuhan Bahagian Major Hazards pada tahun 1991. Sejak penyusunan semula Jabatan pada tahun 1969. tanggungjawab dan pendekatan Jabatan adalah berubah.28hb April 1993 anjuran bersama Jabatan Kilang dan Jentera.S) pada tahun 1988. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) telah mendapat kelulusan Parlimen pada 1993 dan telah diwartakan pada Februari 1994. Asia-OSH dan Petubuhan Buruh Antarabangsa (ILO). perlombongan.Peraturan-peraturan (Langkah-langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip) 1985 telah dikuatkuaskan sepenuhnya oleh Jabatan ini. Bermula daripada tahun 1992 gred jawatan Ketua Pemeriksa ialah Jawatan Tertinggi C dan Timbalan Ketua Pemeriksa pula menjawat gred Jawatan Tertinggi D. fungsi. Matlamat mengadakan bengkel ini adalah untuk mewujudkan satu rangkaian maklumat berkaitan dengan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya pertukaran dan penyebaran maklumat akan dapat dibuat dengan lebih berkesan. Akta (Langkah-langkah Keselamatan) Petroleum telah dikuatkuasa pada tahun 1984 dan penguatkuasaannya dibuat oleh beberapa agensi kerajaan. Menteri Sumber Manusia pada bulan Disember 1992. pengumpulan dan penyebaran maklumat.Kabinet telah meluluskan penubuhan institut ini pada tahun 1991 dan pelancaran rasminya telah dibuat oleh Y. yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industri-industri lain tidak diliputi. iaitu peluasan skop perlindungan para pekerja dan penggalakkan falsafah pengaturan kendiri di mana matlamat. kajian dan pembangunan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

ia memerlukan perhatian yang serius. adalah langkah pembolehan yang bertindih di atas undang-undang keselamatan dan kesihatan sedia ada seperti Akta Kilang dan Jentera 1967. kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja dan orang-orang lain daripada bahaya yang timbul daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. pekerja dan kerajaan perlu berunding untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah-masalah berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat-tempat kerja. elektrik. Walaupun kewajipan-kewajipan tersebut adalah berbentuk am. Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini melengkapi peruntukan undangundang sedia ada dan sekiranya terdapat sebarang percanggahan.Prinsip kedua ialah perundingan atau consultation. Di bawah akta ini sektor-sekotr industri yang terlibat adalah seperti berikut: y y y y y y y y y y Pengilangan Perlombongan dan penguarian Pembinaan Pertanian. pekerja.Akta ini. Dengan kelulusan akta ini mulai April 1994 Jabatan Kilang dan Jentera dikenali sebagai Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Pemeriksa dikenali sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tiga prinsip utama telah diambil untuk dijadikan asas dalam penggubalan Akta ini.Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja-pekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan.Untuk menangani perkaraperkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kuasa untuk penguatkuasaan dan penyiasatan. penyimpanan dan komunikasi Perdagangan borong dan runcit Hotel dan restoran Kewangan. Tanpa kerjasama di antara majikan dan pekerja tiada satu pun program-program keselamatan dan kesihatan yang dilaksanakan akan berjaya. harta tanah dan perkhidmatan perniagaan Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun . pihak majikan perlu mengadakan satu perkiraan atau arrangement yang baik untuk dilaksanakan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 akan mengatasinya. air dan perkhidmatan kebersihan Pengangkutan. pembentukan polisi dan penyusunan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan. pihak majikan perlu membangunkan satu sistem pengurusan yang baik dan kemas.Prinsip ketiga ialah kerjasama atau co-operation. yang mengandungi 15 bahagian. serta libiliti untuk kesalahan-kesalahan juga dinyatakan dengan jelas. insuran. perekabentuk. iaitu pihak majikan. iaitu pihak majikan dan pihak pekerja perlu bekerjasama untuk menjaga. pengilang. pengimport dan pembekal.gas. perhutanan dan perikanan Kemudahan .Ini dilaksanakan melalui skim-skim pengaturan kendiri yang disesuaikan dengan industri atau organisasi yang berkaitan. memelihara dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja.Prinsip pertama ialah self.regulation atau pengaturan kendiri. penubuhan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Bermula dengan mengadakan satu polisi keselamatan dan kesihatan untuk pekerja-pekerjanya. Akta ini juga memperuntukkan perlantikan pegawai-pegawai penguatkuasa. Akta ini juga mendefinasikan kewajipan-kewajipan am majikan. pekerja sendiri. dan membawa pelbagai tanggungjawab yang luas.

kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara. .Manakala misi Jabatan adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->