HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial

This is a collection of presentations for the OUM SMP students September 2007 intake. Visitors are welcome to comment. Thank you.

Thursday, November 1, 2007
Topik 2 Tutorial

keupayaan. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dantidak saling bergantung . Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visuallinguistik. intrapersonal dan naturalis. visual-ruang. setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran.seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. interpersonal. bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Menurut beliau lagi. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan. pengalaman .Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan. logik-matematik. muzik. kinestetik.

Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai . Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. 3. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. 2. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. 2. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. Oleh yang demikian. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. Kecerdasan boleh dibangunkan. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru.dan persekitaran. kelapanlapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik.

Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik Rasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner: Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. 1. (savants). apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca. tetapi masih boleh mengira.(prodigy). 4. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak. Contohnya dengan kecerdasan muzik. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada. 2. Contohnya. menari dan menyanyi. membaca dan menulis. kecerdasan linguistik mungkin terjejas. 3. Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. satu bahagian kecerdasan akan rosak. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri. 5. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. 3. Kajian kecederaan otak. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia.. Individu luar biasa.kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. Contohnya. Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. pengayaan dan pengajaran yang sesuai. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model.masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. bukti arkeologi . Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. 4. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan.

Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. bahasa komputer dan sistem nota muzik. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Sistem simbol. 7.menyokong kewujudan alat muzik kuno. bahasa grafik. Contohnya. Begitu juga.kpm. maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik matematik. seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang. Contohnya. seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran. 6. seperti menyelesaikan masalah matematik. terdapatnya bahasa lisan dan penulisan. (Sumber http://myschoolnet. tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik.htm ) .my/pNp/multiple/kenal. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak. 8.ppk.

.

.

pelbagai disiplin ilmu . ‡ Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan.kandungan subjek dan kegunaannya .pengetahuan dan aplikasi .apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan .bidang akademik dan vokasional .pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan . ‡ Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara: .Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari Ciri pembelajaran kontekstual : ‡ Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan real life issues.

.

Post by Azizi Ahmad at 11: PM Labels: Pengenalan Kajian Sains Sosial 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me .

.Testing and Evaluation (Assessment). KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN. I teach Measurement. LANH 1303. View my complete profile Blog Archi e y 2007 (21) o November (20) Topik 10 Tutorial TOPIK 10 REFLEKSI Topik 9 Tutorial TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN Topik 8 Tutorial TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU Topik 7 Tutorial TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Topik 6 Tutorial TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO Topik 5 Tutorial TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN ME. Topik 4 Tutorial TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 3 Tutorial TOPIK 3 STRATEGI... Sociology and Teacher Professionalism) and EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran in IPG KBA (previously IPBA). HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan)and HBEF2503 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan. I am/was a part time Tutor at UM for PPFD5105 Educational Assessment and PPEX2101 Pentaksiran Pembelajaran and OUM for (UL 10500. HBSS 1103 Intro To Social Studies. Psychology... I'm a Teacher Trainer. 2033 Malaysian Studies . HBSS 2103 Sejarah Pembangunan Negara. HBSS 3203 Pengenalan Sosiologi. Topik 1 Tutorial TOPIK 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL o October (1) Topik 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL . Malaysia Assalamualai um. Educational Studies (Pedagogy. Topik 2 Tutorial TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN P.. Philosophy.Azizi Ahmad Kuala Lumpur.

FEEDJIT Li e Traffic Feed Web site visitor stats .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful