HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial

This is a collection of presentations for the OUM SMP students September 2007 intake. Visitors are welcome to comment. Thank you.

Thursday, November 1, 2007
Topik 2 Tutorial

muzik. interpersonal. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dantidak saling bergantung . setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. pengalaman .seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. logik-matematik.Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visuallinguistik. keupayaan. intrapersonal dan naturalis. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan. kinestetik. visual-ruang. Menurut beliau lagi. bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.

Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. 2. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai . Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. kelapanlapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. Kecerdasan boleh dibangunkan. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. Oleh yang demikian. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5. bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. 2. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya.dan persekitaran. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. 3.

Contohnya dengan kecerdasan muzik. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. bukti arkeologi . 4. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur. Individu luar biasa. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri. 1. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat. 3. pengayaan dan pengajaran yang sesuai.(prodigy). Contohnya. (savants). Apabila seseorang mengalami kecederaan otak. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan. membaca dan menulis.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. 2. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya. 5. seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada. Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. satu bahagian kecerdasan akan rosak. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik Rasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner: Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . tetapi masih boleh mengira. Contohnya. menari dan menyanyi. 3..kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. Kajian kecederaan otak. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. kecerdasan linguistik mungkin terjejas. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca. masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur.masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. 4.

bahasa grafik. seperti menyelesaikan masalah matematik. terdapatnya bahasa lisan dan penulisan.ppk. seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik. 7.htm ) . 6. Begitu juga.kpm. Contohnya. bahasa komputer dan sistem nota muzik.my/pNp/multiple/kenal. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak. maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik matematik. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. (Sumber http://myschoolnet.menyokong kewujudan alat muzik kuno. Contohnya. seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang. 8. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang. Sistem simbol. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol.

.

.

pelbagai disiplin ilmu . ‡ Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara: .Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari Ciri pembelajaran kontekstual : ‡ Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan real life issues.kandungan subjek dan kegunaannya .pengetahuan dan aplikasi .pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan . ‡ Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan.bidang akademik dan vokasional .apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan .

.

Post by Azizi Ahmad at 11: PM Labels: Pengenalan Kajian Sains Sosial 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me .

Testing and Evaluation (Assessment)... HBSS 2103 Sejarah Pembangunan Negara. Psychology. HBSS 3203 Pengenalan Sosiologi. Topik 2 Tutorial TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN P. Malaysia Assalamualai um. I'm a Teacher Trainer. Topik 4 Tutorial TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 3 Tutorial TOPIK 3 STRATEGI. HBSS 1103 Intro To Social Studies. HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan)and HBEF2503 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan.. Philosophy. 2033 Malaysian Studies .Azizi Ahmad Kuala Lumpur. View my complete profile Blog Archi e y 2007 (21) o November (20) Topik 10 Tutorial TOPIK 10 REFLEKSI Topik 9 Tutorial TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN Topik 8 Tutorial TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU Topik 7 Tutorial TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Topik 6 Tutorial TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO Topik 5 Tutorial TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN ME. I am/was a part time Tutor at UM for PPFD5105 Educational Assessment and PPEX2101 Pentaksiran Pembelajaran and OUM for (UL 10500. Educational Studies (Pedagogy. Sociology and Teacher Professionalism) and EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran in IPG KBA (previously IPBA).. LANH 1303. Topik 1 Tutorial TOPIK 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL o October (1) Topik 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL . KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN.. I teach Measurement..

FEEDJIT Li e Traffic Feed Web site visitor stats .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful