HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial

This is a collection of presentations for the OUM SMP students September 2007 intake. Visitors are welcome to comment. Thank you.

Thursday, November 1, 2007
Topik 2 Tutorial

interpersonal. pengalaman . Menurut beliau lagi. keupayaan. visual-ruang.Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan. logik-matematik. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan. muzik. kinestetik. intrapersonal dan naturalis.seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dantidak saling bergantung . Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visuallinguistik. setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.

bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru. 2. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. 2. Oleh yang demikian. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai .dan persekitaran. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. 3. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. kelapanlapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. Kecerdasan boleh dibangunkan. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5.

4. Kajian kecederaan otak. 2. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak.kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. pengayaan dan pengajaran yang sesuai. 4. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat. Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis.masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak. membaca dan menulis.(prodigy). Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya.. apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. kecerdasan linguistik mungkin terjejas. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. 5. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik Rasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner: Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Contohnya. Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. Contohnya dengan kecerdasan muzik. tetapi masih boleh mengira. Contohnya. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. 3. seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada. Individu luar biasa. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. 1. 3. satu bahagian kecerdasan akan rosak. menari dan menyanyi. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. (savants). bukti arkeologi .

seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran. Contohnya. terdapatnya bahasa lisan dan penulisan.menyokong kewujudan alat muzik kuno. bahasa grafik. seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. 7. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik.my/pNp/multiple/kenal. Sistem simbol. Contohnya. maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik matematik.kpm. 8. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang. (Sumber http://myschoolnet. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak. 6.ppk. Begitu juga. bahasa komputer dan sistem nota muzik.htm ) . seperti menyelesaikan masalah matematik.

.

.

apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan . ‡ Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan.kandungan subjek dan kegunaannya .Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari Ciri pembelajaran kontekstual : ‡ Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan real life issues.pengetahuan dan aplikasi .pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan .bidang akademik dan vokasional . ‡ Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara: .pelbagai disiplin ilmu .

.

Post by Azizi Ahmad at 11: PM Labels: Pengenalan Kajian Sains Sosial 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me .

2033 Malaysian Studies . View my complete profile Blog Archi e y 2007 (21) o November (20) Topik 10 Tutorial TOPIK 10 REFLEKSI Topik 9 Tutorial TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN Topik 8 Tutorial TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU Topik 7 Tutorial TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Topik 6 Tutorial TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO Topik 5 Tutorial TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN ME. LANH 1303. Philosophy. I am/was a part time Tutor at UM for PPFD5105 Educational Assessment and PPEX2101 Pentaksiran Pembelajaran and OUM for (UL 10500. Educational Studies (Pedagogy.. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN. Topik 4 Tutorial TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 3 Tutorial TOPIK 3 STRATEGI. HBSS 2103 Sejarah Pembangunan Negara. I teach Measurement. Psychology.Azizi Ahmad Kuala Lumpur. Topik 2 Tutorial TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN P.. Topik 1 Tutorial TOPIK 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL o October (1) Topik 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL . HBSS 3203 Pengenalan Sosiologi.. HBSS 1103 Intro To Social Studies. HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan)and HBEF2503 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan.. Sociology and Teacher Professionalism) and EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran in IPG KBA (previously IPBA). I'm a Teacher Trainer.. Malaysia Assalamualai um..Testing and Evaluation (Assessment).

FEEDJIT Li e Traffic Feed Web site visitor stats .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful