HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial

This is a collection of presentations for the OUM SMP students September 2007 intake. Visitors are welcome to comment. Thank you.

Thursday, November 1, 2007
Topik 2 Tutorial

Menurut beliau lagi. logik-matematik. setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. visual-ruang. bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan. interpersonal. pengalaman . Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dantidak saling bergantung . intrapersonal dan naturalis. keupayaan.Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visuallinguistik. kinestetik. muzik.

Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru. teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran. Oleh yang demikian. 2. 3. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. kelapanlapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. 2.dan persekitaran. ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai . kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Kecerdasan boleh dibangunkan. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan.

Contohnya dengan kecerdasan muzik. membaca dan menulis. tetapi masih boleh mengira. seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak. pengayaan dan pengajaran yang sesuai.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. 1. 4. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. kecerdasan linguistik mungkin terjejas. satu bahagian kecerdasan akan rosak. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik Rasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner: Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Contohnya. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan.(prodigy). bukti arkeologi . Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur. Individu luar biasa. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. 3. 3. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas.masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak. apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca. 2.. Contohnya. Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat.kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. 5. (savants). Kajian kecederaan otak. 4. menari dan menyanyi.

maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik matematik. 8. 6. tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik. seperti menyelesaikan masalah matematik. terdapatnya bahasa lisan dan penulisan. bahasa komputer dan sistem nota muzik. Contohnya. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang.my/pNp/multiple/kenal. seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran. (Sumber http://myschoolnet.htm ) .ppk. 7. Contohnya. Sistem simbol. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. Begitu juga.menyokong kewujudan alat muzik kuno. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol.kpm. seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang. bahasa grafik.

.

.

kandungan subjek dan kegunaannya .pelbagai disiplin ilmu .pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan .pengetahuan dan aplikasi . ‡ Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan. ‡ Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara: .bidang akademik dan vokasional .apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan .Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari Ciri pembelajaran kontekstual : ‡ Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan real life issues.

.

Post by Azizi Ahmad at 11: PM Labels: Pengenalan Kajian Sains Sosial 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me .

HBSS 1103 Intro To Social Studies.. Topik 2 Tutorial TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN P. HBSS 3203 Pengenalan Sosiologi. Topik 1 Tutorial TOPIK 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL o October (1) Topik 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL . LANH 1303... I'm a Teacher Trainer.Azizi Ahmad Kuala Lumpur. Sociology and Teacher Professionalism) and EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran in IPG KBA (previously IPBA).. I teach Measurement. Philosophy. View my complete profile Blog Archi e y 2007 (21) o November (20) Topik 10 Tutorial TOPIK 10 REFLEKSI Topik 9 Tutorial TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN Topik 8 Tutorial TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU Topik 7 Tutorial TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Topik 6 Tutorial TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO Topik 5 Tutorial TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN ME. Psychology. HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan)and HBEF2503 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan. Malaysia Assalamualai um... 2033 Malaysian Studies .Testing and Evaluation (Assessment). KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN. Topik 4 Tutorial TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 3 Tutorial TOPIK 3 STRATEGI. HBSS 2103 Sejarah Pembangunan Negara. I am/was a part time Tutor at UM for PPFD5105 Educational Assessment and PPEX2101 Pentaksiran Pembelajaran and OUM for (UL 10500. Educational Studies (Pedagogy.

FEEDJIT Li e Traffic Feed Web site visitor stats .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful