HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial

This is a collection of presentations for the OUM SMP students September 2007 intake. Visitors are welcome to comment. Thank you.

Thursday, November 1, 2007
Topik 2 Tutorial

setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. keupayaan. interpersonal. Menurut beliau lagi. pengalaman . muzik. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visuallinguistik. logik-matematik. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan.seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. visual-ruang. kinestetik.Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dantidak saling bergantung . intrapersonal dan naturalis. bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.

Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap. 3. Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai . Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. kelapanlapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. 2. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. Oleh yang demikian.dan persekitaran. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru. teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas. bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. Kecerdasan boleh dibangunkan. 2. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5.

(savants). Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. 3. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri. Kajian kecederaan otak. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan.kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. 2. 1.. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik Rasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner: Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca. 4. 4. 3. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. tetapi masih boleh mengira. satu bahagian kecerdasan akan rosak. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur. Contohnya. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat.masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak. Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. Contohnya. seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada.(prodigy). Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. menari dan menyanyi. pengayaan dan pengajaran yang sesuai. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak. membaca dan menulis. Individu luar biasa.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. kecerdasan linguistik mungkin terjejas. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. Contohnya dengan kecerdasan muzik. Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. bukti arkeologi . 5.

7.ppk. bahasa komputer dan sistem nota muzik. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. Begitu juga. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak. (Sumber http://myschoolnet.htm ) . Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik matematik. Contohnya. 8. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. terdapatnya bahasa lisan dan penulisan.kpm. Sistem simbol. bahasa grafik. Contohnya. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang. seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran.my/pNp/multiple/kenal. 6.menyokong kewujudan alat muzik kuno. seperti menyelesaikan masalah matematik. seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang. tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik.

.

.

apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan .pengetahuan dan aplikasi . ‡ Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara: .pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan .pelbagai disiplin ilmu . ‡ Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan.kandungan subjek dan kegunaannya .Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari Ciri pembelajaran kontekstual : ‡ Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan real life issues.bidang akademik dan vokasional .

.

Post by Azizi Ahmad at 11: PM Labels: Pengenalan Kajian Sains Sosial 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me .

Malaysia Assalamualai um. I am/was a part time Tutor at UM for PPFD5105 Educational Assessment and PPEX2101 Pentaksiran Pembelajaran and OUM for (UL 10500. Topik 1 Tutorial TOPIK 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL o October (1) Topik 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL .. 2033 Malaysian Studies . HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan)and HBEF2503 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN.. Philosophy.Testing and Evaluation (Assessment). Educational Studies (Pedagogy. I'm a Teacher Trainer. View my complete profile Blog Archi e y 2007 (21) o November (20) Topik 10 Tutorial TOPIK 10 REFLEKSI Topik 9 Tutorial TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN Topik 8 Tutorial TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU Topik 7 Tutorial TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Topik 6 Tutorial TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO Topik 5 Tutorial TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN ME. LANH 1303.. Psychology.Azizi Ahmad Kuala Lumpur... I teach Measurement. HBSS 1103 Intro To Social Studies. Topik 4 Tutorial TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 3 Tutorial TOPIK 3 STRATEGI. HBSS 2103 Sejarah Pembangunan Negara. Sociology and Teacher Professionalism) and EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran in IPG KBA (previously IPBA). Topik 2 Tutorial TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN P.. HBSS 3203 Pengenalan Sosiologi.

FEEDJIT Li e Traffic Feed Web site visitor stats .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful