HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial

This is a collection of presentations for the OUM SMP students September 2007 intake. Visitors are welcome to comment. Thank you.

Thursday, November 1, 2007
Topik 2 Tutorial

logik-matematik. intrapersonal dan naturalis. setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. keupayaan. kinestetik. Menurut beliau lagi. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dantidak saling bergantung . pengalaman . Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan.Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan. visual-ruang.seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. interpersonal. muzik. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visuallinguistik.

2. 2. Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu. Oleh yang demikian. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu 2. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya 7. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan 6.dan persekitaran. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain 8. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas. Kecerdasan boleh dibangunkan. dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya. teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran. kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan Penerangan Teori 1. bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ. ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah 3. Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik 5. kelapanlapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya 4. 3. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai .

(savants). apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca.masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak. 2. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak. 5. satu bahagian kecerdasan akan rosak. Contohnya. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur. masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. Kajian kecederaan otak.. 3. Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain. bukti arkeologi .Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. membaca dan menulis. 1. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetik Rasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner: Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. 3.kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. tetapi masih boleh mengira. menari dan menyanyi. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas. pengayaan dan pengajaran yang sesuai. 4. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat. Individu luar biasa. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri. seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. kecerdasan linguistik mungkin terjejas.(prodigy). 4. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. Contohnya dengan kecerdasan muzik. Contohnya.

8. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang. (Sumber http://myschoolnet.my/pNp/multiple/kenal. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. seperti menyelesaikan masalah matematik. Contohnya. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang. 6. Begitu juga.menyokong kewujudan alat muzik kuno. Sistem simbol. maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik matematik. bahasa komputer dan sistem nota muzik. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan.htm ) . bahasa grafik. Contohnya. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. 7. terdapatnya bahasa lisan dan penulisan. seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran.kpm.ppk. tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak.

.

.

bidang akademik dan vokasional .kandungan subjek dan kegunaannya .pelbagai disiplin ilmu .apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan .Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari Ciri pembelajaran kontekstual : ‡ Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang berkait dengan real life issues.pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan .pengetahuan dan aplikasi . ‡ Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan. ‡ Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara: .

.

Post by Azizi Ahmad at 11: PM Labels: Pengenalan Kajian Sains Sosial 0 comments: Post a Comment Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me .

. Topik 1 Tutorial TOPIK 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL o October (1) Topik 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL . Malaysia Assalamualai um. I teach Measurement. Sociology and Teacher Professionalism) and EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran in IPG KBA (previously IPBA). Topik 2 Tutorial TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN P. View my complete profile Blog Archi e y 2007 (21) o November (20) Topik 10 Tutorial TOPIK 10 REFLEKSI Topik 9 Tutorial TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN Topik 8 Tutorial TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU Topik 7 Tutorial TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Topik 6 Tutorial TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO Topik 5 Tutorial TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN ME.. I am/was a part time Tutor at UM for PPFD5105 Educational Assessment and PPEX2101 Pentaksiran Pembelajaran and OUM for (UL 10500. HBSS 1103 Intro To Social Studies. Topik 4 Tutorial TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 3 Tutorial TOPIK 3 STRATEGI. LANH 1303. 2033 Malaysian Studies .. HBSS 2103 Sejarah Pembangunan Negara.. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN.Testing and Evaluation (Assessment). Psychology. HBEF 2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan)and HBEF2503 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan. Educational Studies (Pedagogy. HBSS 3203 Pengenalan Sosiologi. I'm a Teacher Trainer. Philosophy.Azizi Ahmad Kuala Lumpur...

FEEDJIT Li e Traffic Feed Web site visitor stats .