P. 1
Pengajaran Mikro-Makro

Pengajaran Mikro-Makro

|Views: 1,753|Likes:
Published by Norliza Abu Bakar

More info:

Published by: Norliza Abu Bakar on Dec 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

Pengajaran Mikro-Makro

12/24/10

1

akan menjadi satu pengajaran yang lengkap. bermaksud kecil atau halus.  Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak. pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila digabungkan kesemuanya.Definisi Mikro  Apakah maksud perkataan mikro? Mikro.  Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan.  Sehubungan dengan ini. 12/24/10 2 .

penggunaan sumber p&p. variasi rangsangan.  Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan. memberi penerangan menggunakan ilustrasi.Konsep Mikro  Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran. penyampaian permulaan pengajaran (set induksi). kemahiran menyoal. 12/24/10 3 .  Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah. pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan. penggunaan papan tulis.

Komponen Mikro  Apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran mikro? Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu. Set Induksi Penyoalan Variasi Rangsangan Penggunaan Papan Tulis Pengelolaan Bilik Darjah Penerangan Penutupan dan membuat kesimpulan 4        12/24/10 . Baca dan fahami kemahiran yang terlibat dan yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro.

kognitif. tidak melebihi 5 minit.  Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran.  Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar muridmurid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani. 12/24/10 5 . afektif dan psikomotor dan berkesan.Set Induksi  Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. melibatkan ketiga-tiga domain.

Di samping itu.  Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar. merangkumi semua aras penyoalan.Penyoalan  Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru.  Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif. konkrit kepada abstrak. 12/24/10 6 . tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami. penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian muridmurid untuk sepanjang sesi p&p.

Aras Penyoalan       Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian 12/24/10 7 .

Jenis Penyoalan      Bertumpu Bercapah Aneka pilihan Terbuka Tertutup 12/24/10 8 .

Variasi Rangsangan  Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai. 12/24/10 9 .

Variasi Rangsangan BAHAN PENGELOLAAN KELAS MURID GURU 12/24/10 10 .

Variasi Rangsangan •Pergerakan kanan-kiri. depan-belakang •Intonasi suara •Serakan suara ke seluruh kelas •Berpakaian kemas dan menarik •Bersifat profesional •Memberikan puji-pujian dan galakan •Melibatkan ketiga-tiga domain •Melibatkan kelima-lima indera •Penglibatan aktif •Manipulasi Kecerdasan Pelbagai •Mengambil kira minat semula jadi murid •Pembelajaran konstruktif •Kemahiran bernilai tambah 11 12/24/10 MURID GURU .

Variasi Rangsangan •Kepelbagaian cara pengelolaan: kelas. •Kemahiran generik •Pertandingan secara sihat •Aktiviti mencabar •Aktiviti menyeronokkan •Tanggungjawab kepada setiap ahli kumpulan •Multi media •TMK •Dapat difahami murid •Pelbagai bidang ilmu pengetahuan •Menepati ciri-ciri penyediaan dan pemilihan bahan •Memotivasikan murid •Praktikal PENGELOLAAN KELAS 12/24/10 BAHAN 12 . berkumpulan. individu. berpasangan.

Penggunaan Papan Tulis  Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain.  Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. 12/24/10 13 .

berpasangan. 12/24/10 14 . berkumpulan dan individu.Pengelolaan Bilik Darjah  Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.  Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas.

Penerangan  Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p. 12/24/10 15 .  Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai.

12/24/10 16 .  Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran sama ada secara kognitf atau sosial.  Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka.  Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka.Penutupan dan Kesimpulan  Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p.

Model Pengajaran Mikro Dengan Aktiviti Setiap Peringkat 12/24/10 17 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->