P. 1
SISTEM TULISAN JAWI

SISTEM TULISAN JAWI

|Views: 719|Likes:
Published by Azliza Zaza

More info:

Published by: Azliza Zaza on Dec 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

SISTEM

TULISAN

JAWI

SISTEM EJAAN JAWI MODEN BERDASARKAN AKHBAR UTUSAN Melayu (Apakah Perkataan berubah menjadi )

1.0

Pengenalan

Pada masa dahulu hingga kini, penggunaan tulisan Jawi masih digunakan kerana ianya amat berkait rapat dengan agama Islam. Kemunculan sistem Tulisan Jawi banyak berhubungkait dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Sebenarnya tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan mengandungi huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu.

Sejak kebelakangan ini, penggunaan tulisan Jawi di dada-dada akhbar mahupun penggunaan di papan iklan, papan tanda nama jalan, bangunan, dan sebagainya mendapat pengiktirafan dan sokongan padu oleh kerajaan untuk digunakan secara meluas.Begitu juga penggunaannya di peringkat pengajian di universiti dan pendidikan di sekolah, sistem Tulisan Jawi telah dijadikan salah satu mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh golongan pelajar di Malaysia.

Meskipun penggunaan tulisan Jawi telah bermula sejak 700 tahun yang lalu, ia belum banyak diselidiki dari segi perkembangan dan sistem tulisannya. Jika dilihat dari segi sejarah perkembangannya, terdapat dua pengaruh sistem ejaan yang digunakan iaitu pengaruh Arab dan Melayu. Secara amnya, pengaruh Arab dalam bentuk ejaan tulisan Jawi dipengaruhi dengan penggunaan tanda-tanda baris; manakala pengaruh ejaan Melayu pula, wujudnya huruf-huruf vokal sebagai menggantikan penggunaan tanda-tanda baris.

Jawa Timur tanggal 475 Hijrah bersamaan 1082 Masihi. batu nisan. menjelaskan bahawa bahasa Melayu dan tulisan Jawi diiktiraf sebagai bahasa perhubungan utama pada zaman Kesultanan Islam di Nusantara. Sumatera Utara yang tercatat dalam bahasa Arab bertarikh 48 Hijrah. Grisek. alat senjata. Pahang Darul Makmur pada 419 Hijrah. batu lontar. dari batu bersurat. penemuan pertama pada batu nisan Syeikh Nuruddin Al-Raniri di Barus. Tom Pires. yang menunjukkan tulisan Jawi berasal dari orang Arab yang kemudian telah diubahsuai dengan menambahkan beberapa huruf Arab yang disesuaikan dengan gaya bahasa orang Melayu dalam usaha membuktikan kewujudan tulisan Jawi dalam tamadun Melayu setelah penemuan prasasti di Kuala Berang. kemudiannya batu nisan Syeikh Abdul Qadir Ibn Husin Syah Alam di Langgar. Kelahiran Sistem Tulisan Jawi yang berasal dari tulisan dan pengaruh Arab terbukti sejarah kewujudannya dalam tamadun Melayu melalui beberapa sumber khazanah dan bahan -bahan bertulis yang ditemui seperti. istana. Sebagai contohnya. tembikar. Bersesuaian dengan penggunaan tulisan Jawi dalam segala urusan dan pernah menjadi tulisan antarabangsa seperti mana bahasa Melayu yang pernah menjadi lingua franca sebagaimana menerusi catatan pengemb ara Barat ke Nusantara seperti Magellan. Kedah bertarikh 290 Hijrah. diikuti pula batu nisan seorang puteri raja di Pekan. Terengganu pada . manuskrip lama. ukiran-ukiran pada masjid. dan batu nisan Fatimah binti Maymun bin Hibatullah yang dijumpai di Leram. kertas lama. majalah. duit syiling. dan Van Ronkel.Memang tidak dapat dinafikan bahawa tulisan Jawi merupakan satu aspek yang penting dalam mengekalkan imej dan identiti budaya Melayu masa kini. bahan-bahan yang dibuat daripada logam. termasuk sumber penemuan pada azimat dan tangkal. kulit.

ejaan lazim. Namun begitu. dan ada ketikanya ianya digugurkan. ke bawah. barang( ). hukum ra-ma. penggunaan kaedah baris digunakan. Ini tidak menjejaskan sistem ejaan tersebut. dan ejaan mengikut hukum : a) Ejaan Tradisi Dalam pembentukan ejaan ini. pada ( ).702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. dan kepada ( ). Antara contoh perkataannya seperti lada( dan ). pasu( ). suka( bantal( ). bulan( ).nangka( ). Oleh yang demikian dalam penghasilan perkataan Jawi. hukum ka-ga. Terdapat tiga jenis pembentukan ejaan yang lazim digunakan iaitu ejaan tradisi. Contoh perkataan seperti tiada ( ). b) Ejaan Lazim Ejaan ini lazimnya digunakan bagi mengeja perkataan sukukata terbuka atau sukukata tertutup sama ada bunyi sukukata itu ke atas. hukum di luar darling. terdapat beberapa hukum mengeja seperti hukum darling. c) Ejaan Mengikut Hukum Dalam sistem ejaan Jawi mengikut hukum. ). . sebenarnya ia berkait rapat dengan sistem ejaannya. atau ke depan. persoalan yang mungkin tidak dapat dihuraikan dan mendapat kepastian hingga kini ialah siapakah pencipta sebenar bagi tulisan Jawi yang ada sekarang walaupun aksara tulisan Jawi banyak menggunakan huruf-huruf Arab. hukum ha-aha dan lampau hukum.

bermula daripada perkataan : Hingga didapati ejaan bagi setiap perkataan adalah seperti berikut (terdapat juga perkataan .3 hasil tulisan Pak Madlub Kaedah bertarikh 30 Mac 2009.4 Batasan Walaupun jumlah perkataan dalam akhbar utusan Melayu agak banyak. 1. Menganalisis Menilai semula dalam akhbar 1. tersebut. dikaji. namun penulis hanya menghadkan kepada 100 perkataan awal sahaja. Daripada 100 perkataan ini kajian akan dibuat berdasarkan objektif yang telah ditentukan.0 Hasil Kajian Setelah mengkaji 100 perkataan daripada akhbar. Kajian Dalam membuat kajian penggunaan ejaan yang terkandung dalam akhbar Utusan Melayu ini. dan individu tertentu iaitu guru mata pelajaran Pendidikan Islam. sumber internet.2 Bahan Kajian Dalam melaksanakan tugasan ini penulis menggunakan Akhbar Utusan Melayu sebagai bahan kajian utama. 2. Tajuk yang diutarakan ialah ³Apakah perkataan intan akan berubah menjadi Intan´ 1. sumber rujukan diperolehi dan dirujuk dari sumber perpustakaan.1. dan Bahasa Melayu.1 Objektif Kajian a) Mengkategorikan dan menjelaskan jenis ejaan kata Melayu Jati dan kaedah ejaan kata serapan b) c) yang peratusan sistem terdapat penggunaan ejaan yang dalam jenis terdapat dan Akhbar kaedah ejaan yang Utusan.

1 Hukum Darlung .2.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 Ejaan Lazim Tanda Tanya Banyak Baru Tahu Besar Hasil Usaha Dan Dalam Dewan Ahli Majlis Tentang papan Lagi Batu tanda 2.2 Ejaan Mengikut Hukum 2.berulang) : 2.

2.3 30 31 32 33 34 35 36 Ejaan Tradisi Orang Utama Batu pahat Yakni Itu Sendiri Apabila .2.3 28 Hukum Ka dan Ga ketika 2.23 kali 2.2 24 25 26 27 Hukum Luar Darlung saya Mana-mana hatta nama 2.4 29 Hukum Ha dan Aha bahasa 2.2.

4 57 58 Kata Berimbuhan perkataan menjadi .37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Hj. Zainal Abidin Jalan Huruf Pertama Ia Yang sin Atau Tidak Maknanya Sampai Kamus Melayu Wujud telah kepada kerana apatah penggaram segera Rahmat sebarang Sapruan 2.

6 Analisis Kekerapan Penggunaan Jenis dan Kaedah Ejaan .59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 melintasi dibandar apakah Terpinga-pinga terlihat perkataan tertinggal Sebaik kerumah menyelongkar pelbagai termasuk ternyata terbaru menyebabkan bertanya perbandaran tersebut sebuah 2.5 80 Ejaan Kata Serapan Inggeris edisi 2.

21. 12.. 10. 16. Perkataan Jenis Ejaan Ejaan Ejaan kata dan Kaedah tradisi lazim serapan Inggeris Kaedah kata imbuhan apitan (awalan -akhiran) Imbuhan per««. 8. 11. 7. 1. 20. 14. 2. 15. 13. 22. 17.Bil. 23. 3. 18. 6. 19. Bil. 9. 4.an Ejaan Ejaan Ejaan Hukum di Ejaan Kaedah kata berimbuhan Ejaan Kaedah kata berimbuhan Ejaan Nama Nama Perkataan Jenis Kata Ejaan Kaedah Ejaan Kata lazim kata lazim berimbuhan (suku berimbuhan (suku apitan Ejaan Ejaan Kata lazim (suku berimbuhan kata awalan dan serapan kata awalan kata awalan awalan luar lazim lazim lazim Darlung lazim (mem) lazim (me) lazim khas khas Kaedah Arab terbuka) (di) tertutup) (awalan-akhiran) tradisi terbuka) (ber) . 5.

nya) terbuka) glotis gabungan terbuka) Kaedah (se) (ke) tertutup) Inggeris perbuatan (me) (se) Inggeris diftong lazim lazim Inggeris Inggeris tradisi lazim khas Ejaan . 36. 37. 42. 39.A Ejaan Perkataan Kaedah Kaedah lazim lazim Kata Kata berimbuhan apitan (ke««an) Kata berimbuhan tradisi apitan (awalan-akhiran) (suku Bunyi Kata (Suku Jenis kata kata (Suku Penggunaan Kata kata kata Kata berimbuhan berimbuhan serapan Kata Ejaan Ejaan Kata Kata serapan serapan Ejaan Ejaan Nama awalan awalan kata terbuka dan berimbuhan berimbuhan kata tertutup Bahasa awalan awalan + + kata seru (se««. 43. Bil. 35. 31. 32. 30. 34.24. 38. 41. 46.. 29. 26. 40. Kaedah Kaedah Ejaan K.I. 45. 44. (awalan-akhiran) 25.L. 33. 27. 28.

48. 53. 61. 60.an) (se) tradisi lazim awalan awalan (me) (ke) Kaedah awalan (me) seru berimbuhan Ejaan Ejaan Kaedah kata berimbuhan Ejaan Ejaan Kata berimbuhan Ejaan apitan kata apitan (awalan-akhiran) serapan (awalan-akhiran) Kata berimbuhan kata Kaedah berimbuhan Ejaan Ejaan awalan Kaedah Kaedah Perkataan Kaedah kata kata Jenis kata berimbuhan berimbuhan dan berimbuhan Kata Ejaan kata Ejaan Ejaan Ejaan Ejaan serapan Inggeris lazim lazim tradisi lazim . 49. Perkataan Jenis Ejaan Ejaan Kaedah kata dan Kaedah lazim lazim awalan (ke) lazim lazim awalan (me) lazim lazim (me««. 58. 57. 54. 68.. 63. 51. 50.Bil. 47. 69. 62. 64. 55. 67. 59. 56. 66.an) Inggeris (pe««. 65. Bil. 52..

80. 83. 78. 86. 76. 87. 88. 75. 84. 72. 85. Ejaan kata Kaedah kata kata dieja dasar tidak satu Ejaan kata Kata Kaedah kata apitan Perkataan Jenis Kaedah Kaedah kata kata Nama Kata Ejaan Ejaan berimbuhan berimbuhan Ejaan Ejaan Nama dan Kata berimbuhan awalan awalan akhiran khas diftong lazim lazim (di) (an) tradisi lazim khas Kaedah geluncur (me) berimbuhan (awalan-akhiran) Ejaan serapan Ejaan suku menggunakan Ejaan berimbuhan Ejaan Ejaan serapan Ejaan Ejaan (pe««. 91. 79.an) lazim Inggeris lazim kata alif tradisi awalan (di) lazim lazim Inggeris tradisi lazim .. 89. 81. 73. 90.70. 77. 82. 74. Bil. 71.

ejaan lazim dan ejaan mengikut hukum. didapati penggunaan sistem ejaan dan tulisan besar pengaruhnya. tanggungjawab memelihara tulisan Jawi bukan sahaja menjadi . Hal ini berlaku kerana majoriti daripada generasi muda kini tidak dapat menguasai pendidikan tulisan Jawi apatah lagi mahu menulis dan membaca Jawi kerana sebahagian daripada mereka µbuta¶ dalam pembacaan tulisan Jawi. 97. 93. Ejaan tradisi paling ketara digunakan dan ejaan mengikut hukum dan kata serapan Inggeris sedikit digunakan. Dalam kajian Akhbar Utusan Melayu yang dibuat sistem ejaan banyak menggunakan ejaan tradisi. Ini berkemungkinan Usaha dalam mengembang dan mempertingkatkan semula pendidikan tulisan Jawi dan penggunaannya di dalam media cetak mahupun media massa seharusnya disegerakan agar tidak akan terus pupus disebabkan oleh tangan orang Melayu sendiri. 95. Bil.92. Perkataan Ejaan Ejaan kata kata Jenis Ejaan serapan serapan dan Inggeris Inggeris Kaedah lazim awalan (me) Inggeris khas lazim lazim lazim Kaedah kata Ejaan berimbuhan kata Nama Ejaan Ejaan Ejaan serapan 2. Kelemahan ini amat menghantui masyarakat Melayu yang amat menyayangi sistem tulisan Jawi ini. 100.7 Penilaian semula Sistem Ejaan Jawi Secara amnya. 94. 98 99. Justeru itu. 96.

tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. dan Kementerian Penerangan. Kesenian. peruntukan lebihan masa kepada Pendidikan Islam di sekolah turut dibuat oleh pihak Kementerian Pelajaran bilamana pihak kementerian telah bersetuju memperuntukkan satu . Ini selaras dengan pelaksanaan program j-QAF. Dalam hal ini. usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran pula dalam mempertingkatkan pendidikan tulisan Jawi ialah dengan menggalakkan sekolah-sekolah supaya menggunakan apa-apa sahaja bahan cetakan bertulisan Jawi termasuk akhbar Utusan Melayu untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam kelas. Kabinet juga telah meluluskan peruntukan khas sebanyak RM11 juta kepada KekWa bagi memartabatkan tulisan Jawi di Negara ini. Malahan. kertas peperiksaan peringkat Peperiksaan Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia dalam tulisan Jawi. Kementerian Pengajian Tinggi. yang memberi penekanan kepada bidang penulisan dan pemahaman Jawi untuk murid sekolah termasuk penghasilan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. misalnya Jabatan Pelajaran Terengganu telah meminta semua sekolah di negeri itu melanggan akhbar Utusan Melayu untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran Jawi di samping sebagai bahan bacaan tambahan kepada murid. dan Warisan (KekWa). Kementerian Pelajaran Malaysia. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan dalam aktiviti pembudayaan dan menghargai pendidikan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat ialah usaha awal kerajaan menghidupkan semula akhbar Utusan Melayu Mingguan yang mula menemui para pengguna pada setiap Isnin mulai 01 Mei 2006 dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan. Kesungguhan dalam memperkayakan pendidikan tulisan Jawi dan menaikkan maruahnya. Selain itu. tetapi komitmen semua pihak untuk memelihara tulisan Jawi sebagai suatu warisan milik bersama mesti dilaksanakan secara kerjasama dan kesungguhan yang hakiki.

0 Kesimpulan Sistem Tulisan Jawi yang terkandung didalamnya sistem ejaan dan kaedah ejaan merupakan aspek yang amat penting dalam mengekalkan identiti budaya Melayu. Ini kerana pada suatu ketika dahulu. Kemunculan tulisan Jawi juga banyak berkaitrapat dengan kedatangan Islam dan budaya al Quran.daripada enam masa seminggu bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dikhaskan untuk pembelajaran Jawi. Kelalaian dan kealpaan dalam menyanjungi tulisan Jawi bererti mengabaikan budaya yang sudah berakar umbi dalam alam Melayu sejak dahulu lagi. manakala sukukata . Pembentukan sukukata Jawi dapat dipecahkan kepada dua iaitu sukukata Jawi terbuka dan sukukata Jawi tertutup. 3. Lantaran itu. dalam pembentukan perkataan Jawi bermula daripada pembentuka sukukata n Jawi itu sendiri. Sukukata terbuka ialah sukukata yang berakhir dengan huruf vokal. Dengan masa tambahan yang diberikan itu membolehkan pendidikan tulisan Jawi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh pihak sekolah dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Pihak Kementerian Pelajaran juga telah mengambil inisiatif penting untuk kepentingan guru dan murid dengan menggunakan ejaan baharu yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bagi mengelakkan kekeliruan yang timbul jika terdapat tenaga pengajar yang masih menggunakan sistem tulisan Jawi lama. Pengaruh al Quran dalam penggunaan kata bahasa Melayu juga wujud daripada peminjaman perkataan Arab ke atas bahasa Melayu itu sendiri. tulisan Jawi pernah menjadi tulisan antarabangsa seperti bahasa Melayu yang menjadi lingua franca pad a zaman Kesultanan Islam di Nusantara.

Antara cabaran tersebut ialah penggunaan sistem ejaan Jawi yang tidak menggunakan vokal pada sukukata akhir terbuka masih digunakan dan bagi perkataan baru dan kata pinjaman vokal digunakan bagi mendapatkan bunyi sehampir yang boleh dengan perkataan asal (Hashim Musa. Dalam sistem tulisan Jawi juga terdapat tiga huruf vokal yang mewakili enam huruf vokal dalam bahasa Melayu. i. Oleh itu.1999:180-181). dan ejaan kata asing/Inggeris seperti ( ). pembentukan sukukata terbentuk dengan gabungan antara huruf konsonan dengan huruf vokal atau sebaliknya. Maka. ejaan baharu ( billik ). ejaan tua (itu ). Pembentukan ejaan Jawi dari pengaruh Arab dan Melayu ini telah lama digunapakai oleh orang-orang Melayu dan bukan Melayu di Tanah Melayu yang merangkumi sistem ejaan lama seperti (sudah (wajib vokal ). diikuti huruf ya ( ) mewakili huruf vokal i dan e (taling). ini menyukarkan lagi perubahan sistem lama kepada sistem baru. . Perkara ini banyak tercatat dalam penggunaan tulisan Jawi di dalam majalah Dian. iaitu huruf alif ( )mewakili huruf vokal a. dalam abad ke-20 ini. Semangat Asia. Huruf-huruf konsonan pula adalah selain daripada huruf vokal a. ejaan kemelayuan ( peduli ± ).tertutup pula ialah sukukata yang diakhiri dengan huruf konsonan. dan akhbar Fajar Asia. dan e(pepet). ejaan Arab ). Hiburan. Mastika. e. telah banyak cabaran yang wujud dalam memelihara tulisan Jawi di mata dunia agar sentiasa dihargai. dan u. o. Cadangan penggunaan sistem fonetik oleh majalah Dian juga kurang mendapat sambutan kerana ketika itu sistem ejaan Za¶aba telah sebati digunakan. akhbar Utusan Melayu seperti yang dikaji. u. manakala huruf wau( ) mewakili huruf vokal o.

penghasilan buku-buku tersebut dapat mengelakkan berlakunya kekeliruan dalam sistem ejaan tulisan Jawi pada masa dulu. dan pembaharuan dalam menyelesaikan beberapa masalah ejaan Jawi yang dihadapi oleh para pengguna.100-104 Amat Juhari Moain(Julai 2004).¶Daftar Ejaan Melayu Za¶aba¶(1939). . Bhd. Bagi menangani cabaran yang berlaku. Sistem Ejaan Jawi Prasasti Terengganu.Jilid 38.D(2006). dan mungkin selamanya.Februari). Serdang: Pro-Office Shoppe Sdn.167-179 Hj. perbincangan.hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.9 : Bahasa. Universiti Putra Malaysia. Monograf:Bil. PPL.FBMK: UPM. dan µDaftar Ejaan RumiJawi¶. Lantaran itu. Jurnal Dewan Bahasa. Menerusi kertas kerja kajian ini diharapkan masyarakat Melayu khasnya dan pencinta tulisan Jawi amnya terpaksa menghadapi dugaan dan cabaran sama ada untuk menerima atau menolak pembaharuan/perkembangan ejaan Jawi yang diketengahkan. yang diterbitkan pada 1988 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah gabungan dan pemantapan yang diusahakan daripada buku. Kedua-dua buku tersebut bertujuan untuk pemantapan. Mohd Hussein Hj Baharuddin.Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Modul BBM3402 Sistem Tulisan Jawi.Bil. dan seumpamanya akan/telah diadakan namun peningkatan dan menghargai tulisan Jawi masih di ambang kekaburan. Bibliografi Amat Juhari Moain( 1994.Ph.hlm. Sastera dan Budaya Melayu. pengekalan.¶Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan¶.Penghasilan buku. pengubahsuaian. Serdang. kini. pelbagai seminar. bengkel.2.

hlm.hlm.139-153 Samat Buang(2007. FBMK :Universiti Putra Malaysia.Jabatan Bahasa Melayu.Serdang. Monograf:Bil. KPM. Modul 2/3. . Lumpur: Mengembalikan Dewan Bahasa Maruah dan Tulisan Jawi.(2005). Serdang. Saiful Bahri Aziz.4 : Bahasa.Kuala Pustaka.Gagasan dan Aktiviti ke Arah Memartabatkan Tulisan Jawi. FBMK :Universiti Putra Malaysia.Tulisan Jawi:Perkembangan dan Cabaran.etc.hlm. Sastera dan Budaya Melayu. Monograf: Bil. Pengajian Islam. Pelita 9 -11 Bahasa.9 : Bahasa.Mohd Hussein Baharuddin(Julai 2004). Major j-QAF. Mod latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Sastera dan Budaya Melayu. Bahagian Pendidikan Guru. 181-187 Mohd Hussein Baharuddin(November 2000).Januari).Jabatan Bahasa Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->