ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 1

UNIT 4 KAEDAH BINA KADAR

OBJEKTIF
Objektif Am : Mengetahui keperluan dan kegunaan kadar harga, jadual kadar harga, asas pengiraan kadar harga; bahan, buruh, loji, pengurusan dan keuntungan, pengiraan kadar harga; kerja konkrit menggunakan mesin penggaul konkrit dan pembancuhan dengan tangan. Pengiraan kadar kerja korekan; menggunakan tangan dan jentera. Pengiraan kadar kerja bata dan kerja tetulang. Diakhir unit ini pelajar sepatutnya dapat : • • • • Menerangkan kaedah membina kadar kerja konkrit dengan tangan Mengira kadar harga kerja konkrit yang dibancuh dengan jentera. Mengira kadar harga kerja bata. Mengira kadar harga kerja tetulang.

Objektif Khusus

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 2

INPUT

4.0

MEMBINA KADAR KERJA KONKRIT Terdapat dua cara membancuh konkrit berdasarkan keperluan dan kuantiti konkrit yang dibancuh : • Membancuh konkrit menggunakan Tangan Menggunakan peralatan ringan seperti cangkul, penyodok dan baldi. Sesuai untuk kuantiti yang kecil. • Membancuh konkrit dengan menggunakan jentera Menggunakan jentera khas. Sesuai untuk kerja – kerja yang besar. Kaedah yang paling popular digunakan oleh kontraktor. 4.1 MEMBINA KADAR KERJA KONKRIT DENGAN TANGAN Perkara –perkara yang perlu diambil kira semasa membina kadar kerja konkrit adalah seperti berikut : 4.1.2 Membina kadar Bahan Konkrit Untuk mengira kos bahan konkrit kita perlu mengetahui nisbah bancuhan konkrit. Contohnya: Bancuhan Konkrit ( 1 ; 2 : 4 – 20 mm batu baur )

4m3 batu baur 2m3 pasir 1m3 simen Sebelum meneruskan pengiraan kos bahan kerja konkrit, terlebih

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 3

dahulu mesti tentukan kuantiti (bilangan kampit) untuk satu meter padu. Sila ikuti pengiraan dibawah 1 meter padu simen beratnya 1 kampit ( beg ) simen beratnya jikalau 1436kg = 1 meter padu = = = 1436 kg 50 kg 1436 -------------50 28.7 kampit

1 meter padu

=

Selain daripada kos bahan, pengiraan juga perlu mengambil kira factor pembaziran dan pengecutan. Faktor ini perlu diambil kira kerana : a. Bahan – bahan konkrit apabila dibancuh bersama air akan berlaku pengecutan isipadu. b. Bancuhan konkrit apabila dipadatkan ke dalam kotak bentuk juga akan berlaku pengecutan. c. Bancuhan konkrit juga akan terbazir semasa mengangkat dan menuang ke tempat – tempat tertentu. Biasanya peruntukkan untuk factor pembaziran dan pengecutan adalah sebanyak 50% daripada jumlah harga bahan. Perhatikan contoh pengiraan dibawah : Konkrit bertetulang ( 1 : 2 : 4 – 19mm batu baur ) dalam rasuk tanah, diangkat jika perlu dan ditimbus ke dalam kotak bentuk, dikejap sekeliling tetulang dan diaraskan permukaannya.

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 4

1.

Kos Bahan

Mengira harga bahan bancuhan konkrit ( 1 : 2 : 4 - 19 mm batu baur ) 1 meter padu simen ( 28.7 kampit ) x 2 meter padu pasir 4 meter padu batu baur x x RM 10.00 RM 15.00 RM 30.00 RM 287.00 RM RM RM 30.00 120.00 428.32

Kos 7 meter padu bahan konkrit Tambah 50% pembaziran dan pengecutan = 50 x RM 428.32 100 Kos 1meter padu bahan – bahan = 1 7 4.1.3 Membina Kadar Buruh Kerja Konkrit x RM 642.48

RM RM RM

214.16 642.48 91.78

Bahan konkrit yang telah siap dibancuh akan dibawa serta dituang ketempatnya. Beberapa orang buruh akan diperlukan untuk melaksanakan kerja – kerja tersebut. Untuk mengira kos buruh, maka perlu diketahui nilai angkatap buruh untuk kerja –kerja tersebut. Berikut adalah panduan untuk nilai angkatap buruh kerja konkrit.

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 5

Angkatap Buruh Kerja Konkrit a. Menggaul konkrit dengan tangan, membawa, mengangkat jika perlu. b. Timbus konkrit kedalam asas pada jarak 50.0 m. c. Menggetar/kejap konkrit disekeliling tetulang d. Araskan konkrit. 1.31 jam/m3 0.65 jam/m3 0.09 jam/m3 4.00 jam/m3

Kos buruh diperolehi dengan mendarabkan angkatap buruh dengan kadar upah buruh melaksanakan kerja selama satu jam. Kos Buruh Perhatikan contoh di bawah : 1. Menggaul konkrit denngan tangan, bawa dan Angkat jika perlu. 2. = 4 jam/m3 x RM 2.50 RM 10.00

Memadatkan disekeliling Tetulang = 0.65 jam/m3 x RM 2.50 = 0.09jam/m3 x RM 2.50 RM RM 1.63 0.23

3.

Mengaraskan

Kos buruh untuk 1m3 konkrit

RM 11.86

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 6

Contoh 1 Bina kadar harga satu meter padu konkrit ( 1:2:4 – 19mm batu baur) yang digaul dengan tangan termasuk timbus, kejap dan araskan permukaan. 1. Kos Bahan 1 m3 simen ( 28.4 kampit) 2 m3 pasir 4 m3 batu baur 7 m3 bahan konkrit Tambah 50% pembaziran dan pengecutan Harga 1m3 bahan konkrit x x x RM 9.80 RM 15.00 RM 30.00 RM 278.32 RM 30.00 RM 120.00 RM 428.32 RM 214.16 RM 642.48 RM 91.78

2.

Kos Buruh Menggaul konkrit dengan tangan = 4jam/m3 x 2.00 Timbus, kejap dan aras = 2.05 jam/m3 x 2.00 RM RM 8.00 4.10

Kos buruh untuk 1m3 bancuhan konkrit

RM 12.10

3.

Kos Kerja Konkrit = Kos Bahan + Kos Buruh = RM 91.78 + RM 12.10 Tambah 10% keuntungan dan pengurusan Harga 1m3 kerja konkrit RM 103.88 RM 10.39 RM 114.27

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 7

4.2 MEMBINA KADAR KERJA KONKRIT DENGAN MESIN Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira untuk membina kadar kerja konkrit yang dibancuh dengan jentera penggaul konkrit iaitu : 1. Kos bahan 2. Kos jentera 3. Kos Buruh Pengiraan kos bahan sama sahaja dengan kerja konkrit yang dibancuh dengan tangan. Tajuk ini cuma akan membincangkan cara membina kadar jentera penggaul konkrit dan kos buruh sahaja. 4.2.1 Membina Kadar jentera Penggaul Konkrit Sebelum membina kadar harga jentera, terlebih dahulu hendaklah mengetahui muatan atau kemampuan sesebuah mesin membuat sesuatu pekerjaan dalam masa yang ditentukan. Bagi jentera penggaul konkrit muatannya diukur dari segi saiz tongnya atau deramnya sebelum dan selepasnya digaul. Contohnya: mesin pengaul konkrit (7/5). Ini bermakna 7m3 bahanbahaan konkrit yang dimasukkan sebelum menggaul akan menjadi 5m3 konkrit selepas digaul. Jenis-jenis mesin penggaul lain ialah 5/3.5 , 10/7 dan 14/10 .

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 8

Jadual 4.2.1(a) menunjukkan jenis mesin penggaul konkrit. Hitung panjang Jenis (m3) 5/3.5 7/5 10/7 14/10 Pemandu 1 1 1 1 Buruh 2 4 4 6 Bil. pemandu dan buruh konkrit yang digaul sejam (m3) 1.15 2 3.4 3.8 4 9.1 13.7 16 Minyak petrol sehari(liter) Minyak pelincir sehari (liter) 0.3 0.3 0.6 0.6

Jadual 4.2.1 (a) Jenis mesin penggaul konkrit Contoh pengiraan membancuh konkrit menggunakan jentera penggaul dengan muatan7/5. A. Kos Modal 1. Harga asal mesin 2. Pulangan pelaburan ke atas modal selama 5 tahun pada 9 % setahun
9 × 5 ×15000 100

RM 15,000.00

RM 6,750.00

3. Kos pembaikian selama 5 tahun
1 ×15000 10

RM 1,500.00

4. Kos pengangkutan selama 5 tahun
1 ×15000 20

RM

750.00

Jumlah kos modal mesin penggaul selama 5 tahun RM 24,000.00

Jumlah kos modal mesin penggaul selama setahun
RM 24 ,000 = RM 4,800.00 5

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/ 9

Jumlah kos modal mesin penggaul konkrit

selama sehari

R M 4,800.00 1 50

RM 32.00

B.

Kos Kendalian 1. 2. 3. 4. Pemandu campur 1 jam untuk selenggaraan = 1 x 9 jam x RM 2.00 sejam Buruh 4 orang = 4 x 8 jam x RM 2.00 Minyak petrol = 3.41 x RM 1.04 x 8 jam Minyak pelincir = 0.5 x RM 5.00 Jumlah harga penggunaan mesin penggaul konkrit sehari = kos modal + kos pengendalian = RM 32.00 + RM 112.87 = RM 144.87 RM 2.50 RM 112.87 RM 28.37 RM 64.00 RM 18.00

C.

Kos Pengeluaran mesin Mesin penggaul (7/5) boleh membancuh 2m3 bagi 1 jam. Oleh itu untuk 1 hari (8 jam) mesin boleh membancuh = 2 x 8 = 16 m3 16 m3 konkrit dibancuh dengan harga RM 144.87 Oleh itu 1 m3 konkrit =
RM 144 .87 16

RM 9.05

Campur pengurusan dan keuntungan
10 ×9.05 100

RM 0.91 RM 9.96

Jumlah kos untuk 1m3 konkrit

4.3

MEMBINA KADAR KERJA BATA

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/10

Kerja batu bata dikira dengan menggunakan unit meter persegi dengan menyatakan ketebalan dinding tersebut. Unit harga untuk satu meter persegi kerja bata dikira berdasarkan kepada perkara berikut :

a. Bahan – bahan b. Upah buruh c. Keuntungan dan pengurusan
4.3.1

Bahan – bahan yang digunakan untuk mendirikan dinding batu – bata. i. Batu - bata Saiz piawai bata adalah 215mm panjang x 102.5mm lebar dan 65mm tebal. Harga bata dikira mengikut unit atau bilangan. Bilangan bata dalam satu meter persegi bergantung kepada saiz dan jenis ikatan bata.

75mm 102.5mm 215mm

Contoh dinding bata menggunakan ikatan sisi bata ( stretcher bond ). Ikatan sisi bata adalah ikatan yang menampakkan permukaan sisi bata iaitu 215mm panjang dan 65mm tebal/tinggi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.0.

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/11

Tinggi

Panjang Biasanya bata diikat menggunakan 10mm mortar tegak dan datar. Panjang Ukuran Bata Sambungan 215 mm 10mm 225 mm Luas permukaan bata = = Luas untuk satu meter persegi = Tebal 65 mm 10mm 75 mm 225 x 75 16 875 mm2 1000 x 1000 = = 1000 x 1000 16875 60 biji.

Bilangan bata untuk satu meter persegi

ii.

Mortar

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/12

Mortar adalah campuran simen dan pasir yang dibancuh mengikut nisbah yang tertentu. Simen mortar ( 1 : 3 ) ialah campuran mortar mengikut kadar 1 bahagian simen dan 3 bahagian pasir. Sukatan untuk bahagian – bahagian ini adalah dalam meter padu. Cara mengira harga mortar adalah sama dengan pengiraan konkrit. Pengiraan harga mortar juga hendaklah mengambil kira pembaziran, pengecutan dan pengukuhan ( waste, shrinkage and consolidatian) sebagaimana pengiraan konkrit. Kos sebenar mortar bagi kerja bata hendaklah berdasarkan keperluan sebenar mortar untuk setiap satu meter persegi dinding bata. Sila rujuk Jadual 4.0. 4.3.2 Upah Buruh Seorang pengikat bata boleh mengikat kira – kira 45 biji bata dalam masa satu jam. Pengikat bata memerlukan pembantu ( buruh biasa ) bagi menjalankan kerja – kerjanya. Biasanya dua orang pengikat bata ( tukang ) memerlukan seorang pembantu. Ini bermakna bagi setiap satu jam bekerja tukang bata dibantu setengah jam oleh buruh biasa. Sebagai contoh rujuk jadual 4.0 Untuk mengikat 118 biji bata ( satu meter persegi ) masa yang diperlukan oleh pengikat bata adalah 2 2/5 dan 1 ½ untuk buruh biasa.

4.3.3

Keuntungan dan Pengurusan

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/13

Tambahan peratus keuntungan dan pengurusan hendaklah dibuat bagi mendapat kembali modal yang telah dibelanjakan. Peratusan ini bergantung kepada individu tetapi lazimnya antara 10% hingga 15%. Bil 1 2 3 Keterangan Kerja 230mm tebal dinding bata. 115 mm tebal dinding bata 115 wall) 4 115 mm tebal dinding bata muka sebelah ( Fair face one side) 5 115m tebal dinding bata muka dua belah ( fair faced both side ) 6 230 mm tebal dinding bata muka dua belah ( Fair faced both side) 3 3/5 1 1/5 0.05 118 2¾ 1½ 0.03 60 2 1 1/5 0.03 60 mm tebal dinding 9/10 3/5 0.01 36 landas bata ( Brick sleeper Tukang Bata (jam) 2 2/5 1 1/2 Buruh (jam) 1 1/5 9/10 Mortar (m3) 0.05 0.03 Bil. Bata 118 60

Jadual 4.0 : Jadual Angkatap Buruh dan bahan – bahan yang digunakan Dalam Satu Meter persegi Dinding Batu Bata. Nota : Bilanga batu bata dalam rajah di atas adalah termasuk pembaziran

Contoh :

Cara mendapat harga simen mortar ( 1:3) @ 10.50 301.35

1 m3 simen ( 28.7 kampit)

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/14

3 meter padu pasir

@

30.00

120.00 421.35 140.44 561.79

Harga 4 meter padu bahan – bahan Tambah pembaziran dan pengecutan (33 1/3%) Harga 4 meter padu simen mortar Harga satu meter padu = 561.79 4 Contoh :

140.45

Cara mengira upah buruh bagi mendirikan satu meter persegi dinding bata.

Pengikat bata mengambil masa 4 jam Buruh biasa mengambil masa 2 jam

@ @

4.00 2.75

16.00 5.50 21.50

Upah buruh untuk satu meter persegi dinding bata

Contoh:

Cara mendapatkan harga bagi satu meter persegi dinding bata 115 mm tebal yang diikat dengan simen mortar.

1.

Harga Bahan a. Bata 60 biji bata b. Mortar
0.3

@

0.18

10.80

Meter padu

@

140.45

4.21 15.01

Jumlah kos bahan 2. Harga Buruh

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/15

Tukang bata :

1

1 2

jam

@

4.00

6.00

Buruh biasa :

9 1 0

jam

@

2.75

2.48 8.48

Kos kerja bata = = 3.

Kos bahan 15.01 +

+ Kos Buruh 8.48 23.49

Keuntungan dan Pengurusan ( 10% ) =

10 × 23.49 100
25.48

2.35

Harga satu meter persegi kerja bata Contoh :

Mencari harga satu meter persegi dinding bata 230 mm tebal yang diikat dengan simen mortar.

Bahan :

Bata Mortar

= =

118

@

0.18 140.45

21.24 7.05

0.05m3 @
2 5
1 5

Buruh :

Tukang Buruh

= =

2 1

@ @

4.00 2.75

9.60 3.30 41.19

Keuntungan dan pengurusan (10%) Harga untuk satu meter persegi

4.12 45.31

4.4 MEMBINA KADAR KERJA TETULANG

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/16

Untuk mendapatkan kekuatan dan genggaman sepenuhnya terhadap konkrit dalam satu – satu struktur bangunan maka keluli ( tetulang ) ditambah atau diguna bersama – sama konkrit tersebut. Kerja tetulang biasanya melibatkan kerja - kerja memotong, membengkok dan meletakkan di tempat kerja. Oleh itu ia melibatkan penggunaan tenaga buruh dalam kerja – kerja ini. Faktor – faktor yang perlu diambil kira untuk mendapatkan harga kerja tetulang adalah : a. Harga Buruh Terdapat dua jenis buruh yang diperlukan dalam kerja tetulang iaitu buruh mahir untuk kerja memotong dan membengkok serta buruh biasa untuk kerja – kerja mengangkut dan menempatkan tetulang. Jadual Angkatap buruh perlulah dirujuk untuk mendapatkan jumlah masa bagi kerja – kerja memotong, membengkok dan menempatkan tetulang. Diameter Tetulang Bil 1 2 3 Tidak melebihi 10mm 10 mm hingga 16 mm Melebihi 16 mm Dinding,lantai dan bumbung 6 jam 4 ½ jam 4 jam Rasuk,ambang dan tiang 4 jam 3 jam 2 ½ jam Asas 3 ½ jam 2 ½ jam 2 ¼ jam

Jadual 4.1: Jadual Angkatap Buruh untuk Kerja Memotomg Membengkok dan Menempatkan Tetulang bagi setiap 50kg.

b.

Kos Bahan

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/17

Kos bahan bergantung kepada kepada jenis dan saiz tetulang yang digunakan. Jenis – jenis tetulang sama ada tetulang lembut atau tetulang tegasan tinggi. Biasanya keluli lembut digunakan sebagai tetulang pengikat manakala keluli tegasan tinggi digunakan sebagai tetulang utama. Keluli – keluli yang digunakan lazimnya dipotong atau dikerat mengikut panjang dan kehendak spesifikasi dan potongan – potongan ini dipanggil pembaziran. Oleh itu, hendaklah ditambah sebanyak lima peratus sebagai faktor pembaziran semasa mengira kos bahan. Contoh 1: Cara untuk mencari harga bagi satu kg kerja tetulang.

Keluli bersaiz 10 mm didalam asas bangunan termasuk memotong membengkok dan menmpatkan. Berapakah harga bagi satu kg kerja tetulang tersebut. a. b. c. c. Harga satu tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm Upah buruh mahir sehari Upah buruh biasa Angkatap buruh memotong dan Membengkok bagi 50 kg d. Angkatap buruh mengangkat dan Meletakkan = 2
1 jam 2

= = =

RM RM RM

1850.00 40.00 25.00

=

2

1 jam 2

Jawapan : a. Harga bahan

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/18

1 tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm Harga bagi 50 kg

= RM 1850.00 = RM

1850.00 × 1000
4.63 97.13

50

= RM 92.50 Tambah Pembaziran 5% Harga keluli bagi 50 kg b. Harga Buruh Upah Buruh mahir sejam = = RM RM
40 .00 8

= RM = RM

5.00

Upah buruh memotong dan membengkok = 2
1 jam 2

×

RM 5.00

RM 12.50

Upah Buruh biasa sejam = = RM RM
25 .00 8

3.13
1 jam 2

Upah Buruh mengangkat dan meletakkan = RM 2

×

RM 3.13

RM 7.83

Jumlah upah buruh bagi 50 kg keluli

RM 20.33

Kos kerja keluli untuk 50 kg

= = =

Kos Bahan + Kos Buruh RM 97.13 RM 117.46 + RM 20.33

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/19

Kos kerja keluli untuk 1 kg

= =

RM RM

117 .46 50

2.35

Keuntungan dan Pengurusan 10% Kos kerja keluli 10mm didalam Asas bagi 1 kg

=

RM 0.24

=

RM

2.59

Contoh 2:

Besi keluli bersaiz 16 mm didalam tiang termasuk memotong, membengkok, mengangkut dan meletakkan. Berapakah harga kerja keluli bagi satu kg .

a. b. c. e. f.

Harga satu tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm Upah buruh mahir sehari Upah buruh biasa Angkatap buruh memotong dan Membengkok bagi 50 kg Angkatap buruh mengangkat dan Meletakkan

= = = = =

RM RM RM 3 jam 3 jam

950.00 40.00 25.00

Jawapan : c. Harga bahan 1 tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm Harga bagi 50 kg = RM 950.00 = RM
950 .00 x 50 1000

= RM 47.50 Tambah Pembaziran 5% Harga keluli bagi 50 kg = RM = RM 2.38 49.88

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/20

d.

Harga Buruh Upah Buruh mahir sejam = = = RM RM 3 jam
40 .00 8

5.00

Upah buruh memotong dan membengkok

×

RM 5.00

RM 15.00

Upah Buruh biasa sejam = = = RM RM
25 .00 8

3.13

Upah Buruh mengangkat dan meletakkan RM 3 jam

×

RM 3.13

RM 9.39 RM 24.39

Jumlah upah buruh bagi 50 kg keluli Kos kerja keluli untuk 50 kg = = = Kos kerja keluli untuk 1 kg = = Keuntungan dan Pengurusan 10% Kos kerja keluli 10mm didalam Asas bagi 1 kg = RM 1.64 =

Kos Bahan + Kos Buruh RM 49.88 RM 74.27 RM RM
74 .27 50

+ RM 24.39

1.49

RM 0.15

AKTIVITI 4

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/21

Sila uji kefahaman anda dengan menjawab soalan – soalan berikut sebelum meneruskan unit yang selanjutnya. Anda boleh menyemak jawapan berdasarkan maklumbalas dihalaman sebelah. 1. Terdapat DUA (2) kaedah untuk membancuh konkrit. Nyatakan kaedahkaedah tersebut. 2. Jelaskan mengapakah factor pembaziran dan pengecutan perlu diambil kira semasa membuat pengiraan kerja konkrit. 3. Bagaimanakah jentera pengaul konkrit diukur muatannya?

4.

Dapatkan harga bagi satu meter persegi dinding bata muka dua belah ( fair faced both side) 230 mm tebal. Harga seunit mata muka adalah RM 0.70 termasuk kos pengendalian dan pengangkutan. ( Nota : Tukang memerlukan lebihan masa selama 1 jam untuk mencantikkan semua sambungan dan untuk memastikan supaya aras bata adalah sama).

5.

Dianggarkan sebanyak 35 kg keluli bersaiz 12mm diameter digunakan untuk pembinaan Tiang asas. Kirakan kos kerja keluli bagi asas tersebut sekiranya terdapat lapan bilangan asas yang hendak dibina. Anggapkan harga bagi satu tan keluli bersaiz 12mm diameter adalah RM 1250.00 termasuk pengangkutan. Nota : Pelajar perlu menggunakan data – data yang terdapat didalam nota dan contoh untuk menjawab soalan – soalan di atas.

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/22

MAKLUMBALAS 4

JAWAPAN 1 i) ii) JAWAPAN 2 Faktor pembaziran perlu diambil kira semasa membuat pengiraan kerja konkrit kerana : a. b. c. JAWAPAN 3 Jentera pengaul konkrit diukur muatannya berdasarkan saiz tong atau deramnya dan selepas konkrit digaul. SOALAN 4 1. Bahan : Bata Mortar Buruh : Tukang Buruh = = = = 118 @ 0.70 140.45 4.00 RM 82.60 RM 7.05 RM 18.4 RM 3.30 RM 111.35 Keuntungan dan pengurusan (10%) Harga untuk satu meter persegi RM 11.14 RM 122.49 0.05m3 @ 3 1 sebelum Bahan – bahan konkrit apabila dibancuh bersama air akan berlaku pengecutan isipadu. Bancuhan konkrit apabila dipadatkan ke dalam kotak bentuk juga akan berlaku pengecutan. Bancuhan konkrit juga akan terbazir semasa mengangkat dan menuang ke tempat – tempat tertentu. Kaedah membancuh menggunakan tangan Kaedah membancuh menggunakan jentera

3 + 1 jam @ 5
1 5

@

2.75

SOALAN 5

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/23

Harga bahan 1 tan ( 1000 kg ) keluli 10 mm Harga bagi 50 kg = RM 1250.00 = RM
1250 .00 x 50 1000

= RM 62.50 Tambah Pembaziran 5% Harga keluli bagi 50 kg Harga Buruh Upah Buruh mahir sejam = = = RM RM 3 jam
40 .00 8

= RM = RM

3.13 65.63

5.00

Upah buruh memotong dan membengkok

×

RM 5.00

RM 15.00

Upah Buruh biasa sejam = = = RM RM
25 .00 8

3.13

Upah Buruh mengangkat dan meletakkan RM 3 jam

×

RM 3.13

RM 9.39 RM 24.39

Jumlah upah buruh bagi 50 kg keluli Kos kerja keluli untuk 50 kg = = = Kos kerja keluli untuk 1 kg = = Keuntungan dan Pengurusan 10% Kos kerja keluli 10mm didalam =

Kos Bahan + Kos Buruh RM 65.63 + RM 24.39 RM 90.02 RM RM
90 .02 50

1.80

RM 0.18

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/24

Tiang asas bagi 1 kg

=

RM

1.98

Jumlah berat tetulang untuk tiang asas = 35 kg x 8 = Kos kerja tetulang untuk tiang asas = 280 kg. 280 kg x 1.98

= RM 554.40

PENILAIAN KENDIRI

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/25

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan – soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Sekiranya ada masalah , sila berbincang dengan pensyarah anda. Semoga anda berjaya ……

230

2438

610

115 mm dinding bata

762

2134

Rajah di atas menunjukkan pagar rumah yang dibuat dari batu bata setinggi 1.219 meter. Kirakan luas dinding bata tersebut serta dapatkan kos pembinaannya. Semua dinding dibahagian luar adalah 230mm tebal.

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/26

MAKLUMBALAS
Anda perlu mencuba dahulu. Sekiranya sudah, sila semak jawapan anda. 1. Luas dinding bata 230 mm tebal 2.438 m x 1.219 m 3.048 m x 1.219 m 2 ( 2.134 x 1.219 m) = = = 2.97 m2 3.72 m2 5.20 m2 11.89 m2 2. Luas dinding bata 115 mm tebal 0.762 m x 1.219 m 3. = 0.93 m2

Harga untuk satu meter persegi kerja bata 230 mm tebal Bahan : Bata Mortar = = 118 @ 0.18 140.45 RM 21.24 RM 7.05

0.05m3 @
2 5

Buruh :

Tukang Buruh

= =

2 1

@ @

4.00 2.75

RM 9.60 RM 3.30 RM 41.19

1 5

Keuntungan dan pengurusan (10%) Harga untuk satu meter persegi Kos pembinaan dinding pagar 230 mm tebal = =

RM

4.12

RM 45.31 11.89 m2 x RM 45.31 RM 538.74

4.

Kos satu meter persegi kerja bata 115 mm tebal.

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/27

Bata

=

60 biji bata 0.03M3 1
1 2

@ @ jam jam

0.18 140.45 @ @ 4.00 2.75

RM 10.80 RM 4.21 RM 6.00 RM 2.48 RM 23.49 RM 2.35 RM 25.84 0.93 m2 x RM 25.84 RM 24.03

Mortar = Tukang bata : Buruh biasa :

9 1 0

Keuntungan dan pengurusan 10% Harga untuk satu meter persegi Kos pembinaan dinding pagar 115 mm tebal = =

Jumalah kos pembinaan dinding pagar

= RM 538.74 + RM 24.03 = RM 562.77

SELAMAT BERJAYA

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/28

MAKLUMBALAS 7

PERHATIA N Anda hanya boleh berpindah ke PENILAIAN KENDIRI jika anda dapat menjawab ke semua soalan dalam aktiviti 7.

 

ANDA HAMPIR MENCAPAI KEJAYAAN. BAGI MENCAPAI MATLAMAT TERSEBUT SILA JAWAB SOALAN-SOALAN PENILAIAN KENDIRI DI BAWAH. SILA HUBUNGI PENSYARAH ANDA JIKA ADA SEBARANG MASALAH. RUJUK MAKLUMBALAS DI HALAMAN SEBELAH.

SOALAN 1 Kirakan harga jentera penggaul konkrit jenis 10/7 yang digunakan untuk menggaul 1m3 konkrit dengan nisbah bancuhan (1:2:4 – 19mm batu baur). Maklumat 1. 2. 3. Harga mesin penggaul konkrit Keupayaan menggaul konkrit Kadar pengangkutan mesin dari dan ke tapak bina selama 5 tahun 1/20 dari harga asal RM6000.00 3.44m3/jam

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/29

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3.

Kos faedah bank setahun Kos membaiki mesin mesin selama 5 tahun Jumlah hari penggunaan mesin untuk setahun Penggunaan minyak petrol Penggunaan minyak pelincir Keperluan pengendali Keperluan pembantu Keuntungan dan pengurusan Tempoh bekerja Tempoh membersih dan menyelenggara mesin Minyak petrol Minyak pelincir Upah buruh

10% 10% 150 3.41 liter/jam 0.50 liter/jam 1 orang 4 orang 10% 8jam/hari 1/8jam bagi sejam RM1.04/liter RM5.00/liter RM2.00/jam

Harga Bahan

SOALAN 2 Anda dikehendaki membina 5 batang tiang berukuran 300mm x 300mm x 3m tinggi. Bancuhan konkrit yang digunakan adalah (1:2:4 – 20mm batu baur). Kirakan kos konkrit untuk pembinaan tiang tersebut dengan kaedah bancuhan mengunakan tangan. Maklumat Harga Bahan 1. 2. 3. Simen Portland (50kg) Pasir Batu-baur – 20mm (1m3 simen = 28.4 kampit simen) RM10.00/kampit RM15.00/m3 RM30.00/m3

Angkatap Buruh 1. Mengaul konkrit dengan tangan 2. Mengisi konkrit ke dalam kereta sorong dan membawa ke tempat yang diperlukan 3. Mengetar dan memadatkan konkrit Upah Buruh Buruh

4 jam/m3 2 jam/m3 1 jam/m3 RM50/hari (8 jam)

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/30

Lain-lain Pengurusan dan keuntungan

10 %

SEMOGA BERJAYA

 

SUDAH MENCUBA ? SILA SEMAK JAWAPAN ANDA DAN BANDINGKAN DENGAN JAWAPAN DI BAWAH.

JAWAPAN 1

A.

Kos Modal 1. Harga asal jentera 2. Faedah ke atas modal
5 ×10 × 6000 100

RM 6000.00 RM 3000.00 RM 600.00

3. 4.

Kos membaiki mesin
10 × 6000 100

Kos mengangkut (

1 × harga asal ) 20

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/31

1 × 6000 20

RM 300.00 RM 9900.00

Jumlah kos modal untuk 5 tahun Jumlah kos modal untuk 1 tahun
RM 9900 .00 5

RM

1980.00 Jumlah kos modal untuk sehari
(penggunaan mesin 150 hari untuk setahun)

RM 1980 .00 150

RM

13.20 B. Kos Kendalian 1) Kos Buruh i) Buruh pengendali (1 orang) Tempoh kerja (8jam + 1jam) 1 × 9jam × RM 2.00 ii) Buruh pembantu 4 ×8 jam ×RM 2.00 2) Bahan api i) Minyak Petrol ii) RM 64.00

RM 18.00

3.41 ×R 1.04 ×8 jam M

RM 28.37 RM 2.50

Minyak Pelincir 0.50 × RM 5.00 Kos kendalian sehari

RM 112.87

Kos jentera sehari = Kos modal + kos kendalian = RM 13.20 + RM 112.87 = RM 126.07 C. Kos Pengeluaran Keupayaan menggaul (3.44m3/jam) Keupayaan mengaul untuk sehari

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN 3.44 ×8 jam = 27 .52 m 3

C2006/UNIT 4/32

Kos mengaul untuk 27.52m3 konkrit = RM 126.07 Kos mengaul untuk 1m3 konkrit =
126 .07 27 .52

RM 4.58 Keuntungan dan pengurusan
10 × RM 4.58 100

RM 0.46 RM 5.04

Kos Mengaul untuk 1m3 konkrit

JAWAPAN 2 Harga Bahan 1. 2. 3. 1m3 simen (28.4 kampit) x RM10.00 2m3 pasir x RM 15.00 4m3 batu baur x RM 30.00 Kos untuk 7m3 bahan Kos untuk 1m3
= RM 434 .00 7

RM 284.00 RM 30.00 RM 120.00 RM 434.00

RM

62.00 Pembaziran dan pengecutan
50 × RM 62 .00 100

RM 31.00 RM 93.00

Jumlah Kos bahan Kos Buruh 1. 2. 3. Mengaul konkrit dengan tangan Mengisi konkrit ke dalam kereeta sorong dan membawa ke tempat yang diperlukan Menggetar / memadatkan konkrit Jumlah masa

4 jam/m3 2 jam/m3 1 jam/m3 7 jam/m3

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/33

Upah buruh sehari = RM 50.00 Upah buruh untuk sejam
= RM 50 .00 8

= RM 6.25

Jumlah upah buruh = 7 x RM 6.25 = RM 43.75 Kos 1m3 kerja konkrit = Kos Bahan + Kos Buruh = RM 93.00 + RM 43.00 RM 136.75

Keuntungan dan pengurusan
10 × RM 136 .75 100

RM 13.68 RM 150.43

Jumlah kos 1m3 kerja konkrit

Kos untuk membina 5 batang tiang berukuran 300mm x 300mm x 3m Isipadu sebatang tiang = 0.3m x 0.3m x 3.0m = 0.27m3 Jadi bagi 5 batang tiang = 0.27m3 x 5 = 1.35 m3 Maka , RM150.43 x 1.35 = RM 203.08 Oleh itu kos untuk membina 5 batang tiang ialah RM 203.08

Gembira betul hari ini…. Semua soalan dapatku jawap ……

ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN ATURCARA TAWARAN

C2006/UNIT 4/34

TAHNIAH DAN SYABAS SEKIRANYA ANDA TELAH MENJAWAB DENGAN BETUL

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.