ERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999

No. 1. Judul URAIAN UNDANG-UNDANG NOMOR UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 43 TAHUN 1999 Tentang pokok-pokokTentang perubahan atas UU No. 8 kepegawaian 2. Bab I Pasal 1 Pengertian Berisi tentang pengertian dari : -Pegawai negeri -Pejabat yang berwenang -Jabatan negeri -Atasan yang berwenang -Pejabat yang berwajib th 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Ketentuan umum Berisi tentang pengertian dari : -Pegawai negeri -Pejabat yang berwenang -Jabatan negera -Jabatan negeri -Jabatan karier -Jabatan organik -Manajemen PNS Pasal 2 dalam UU No. 43 tahun 1999 masuk dalam BAB II. a.Pegawai negeri sipil, dan b.Anggota Bersenjata Angkatan Republik

Pasal 2

(1)Pegawai negeri terdiri dari:

PNS b.8 th(1)Pegawai negeri terdiri dari : 1974 a.PNS lain yang ditetapkan 3.PNS daerah Sedangkan pada UU No. Sedangkan pada UU No. kewajiban dan hak pegawai negeri Kedudukan Jenis dan kedudukan Masuk dalam BAB I UU No.PNS pusat b. (2)PNS terdiri dari : a.Anggota TNI Anggota POLRI dalam undang-undang ini anggota TNI dan anggota kepolisian dipisahkan.PNS daerah c.8 . BAB II Bagian pertama Pasal 2 dengan PP Ketentuan Umum Jenis. dan b. kedudukan.8 th 1974 keduanya dijadikan satu ke dalam anggota ABRI.PNS pusat.Indonesia (2)Pegawai negeri sipil terdiri dari: a.

Selain terdapat pegawai negeri (2) yang juga pada ayat terdapat pegawai tidak tetap yang dapat diangkat oleh pejabat yang Pasal 3 Berisi aparatur tentang negara berwenang.8 th. (3)Pegawai menjadi Bagian kedua Pasal 2 negeri anggota dilarang dan/atau pegawai negeri sebagai unsurtentang : menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Kewajiban Kewajiban Setiap pegawai negeri wajib setiaSama seperti Pasal 4tetapi dan taat sepenuhnya kepadaditambah kalimat “serta wajib bangsa dalam NKRI. 1974. UUD 1945. kedudukanSecara garis besar Pasal 3 berisi yang (1)Kedudukan pegawai negeri. tugas (2)Pegawai negeri harus netral serta tidak diskriminatif.th 1974 terdapat 3 macam PNS selain PNS pusat dan daerah juga terdapat PNS lain Yang ditetapkan dengan PP. Pasal 5 Setiap mentaati pegawai segala peraturanPasal 5 pada UU No. negara danmenjaga persatuan dan kesatuan pemerintah.” negeri wajibTidak ada perubahan sama seperti yang Pancasila. pengurus partai politik. perundang-undangan kedinasan kepadanya yang berlaku dan melaksanakan tugas dipercayakan penuh dengan .

Pasal 8 Pasal 9 ditetapkan dengan PP Setiap pegawai negeri berhakatasTidak ada perubahan sama seperti cuti pada Pasal 8 UU No. (1)Setiap pegawai negeri wajibTidak th.1974 tugas berhak kecelakaan dalam dan karena memperoleh perawatan. 8 th. 8 th.1974 (1)Setiap pegawai negeri yangTidak ada perubahan sama seperti ditimpa menjalankan kewajibannya. 8 berwajib atas kuasa undangBagian ketiga Pasal 7 undang. 8 th. Psal 6 kesadaran dan ada perubahan. Tidak ada bagian ketiga Bagian ketiga yaitu hak Setiap pegawai negeri berhak(1)Sama seperti Pasal 7 pada UU memperoleh gaji yang layak No. seperti Pasal 6 pada UU No.pengabdian.1974 (2)Pegawai negeri hanya dapat mengemukakan jabatan perintah kepada pejabat rahasia dan atas yang menyimpan rahasia jabatan.1974 sesuai dengan pekerjaan dan (2)Gaji yang diterima oleh tanggung jawabnya pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. (2)Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan . (3)Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1). sama tanggung jawab. oleh sesuatupada Pasal 9 UU No.

keluarganya berhak Pasal 10 memperoleh uang duka. yang diangkat telah kembali sesuai dalam menjalankan tugasnya dapat pejabat tidak dari negara perlu pejabat . (4)Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).1974. (3)Setiap pegawai negeri yang tewas. berhak memperoleh tunjangan. Pejabat negara Pegawai negeri yang menjadi pejabat negara Seorang pegawai negara yang(1)Berisi tentang jabatan-jabatan diangkat menjadi pejabat negara. tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. 8 th. dibebaskan untuk sementara pegawai negeri yang menjadi pejabat negara.1974 ditentukan. (3)Pegawai negeri yang diangkat menjadi tertentu diberhentikan organiknya. 8 th. berhak atas pensiun. Setiap pegawai negeri yang telahTidak ada perubahan sama seperti memenuhi Bagian keempat Pasal 11 syarat-syarat yangpada Pasal 10 UU No.karena menjalankan tugas yang tidak dalam kewajibannya mengakibatkannya dapat bekerja lagi jabatan apapun juga. waktu dari jabatan organiknya (2)sama seperti pada Pasal 11 UU selama menjadi pejabat negara No.

kebijaksanaan norma kewajiban hukum.1974 Pasal 12 Ayat 1. pembangunan secara berdaya (2)Pada intinya ayat 2 pada UU guna dan berhasil guna. 1974. 8 th. Pembinaan pegawai negeri sipil Manajemen pegawai negeri sipil Tujuan pembinaan Tujuan manajemen (1)Pembinaan PNS diarahkan(1)Tujuan menajemen PNS sama untuk penyelenggaraan pemerintahan menjamin tugas dan dengan tujuan pembinaan PNS pada UU No. BAB III Bagian pertama Pasal 12 jabatan organiknya. sistem prestasi kerja Kebijaksanaan pembinaan Kebijaksanaan manajemen Kebijaksanaan pembinaan PNS(1)Berisi tentang cakupan secara menyeluruh berada di tangan presiden. 8 th 1974 namun pada kalimat “pembinaan” diganti dengan “manajemen”.4. ini hampir sama dengan ayat (2)Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan Bagian kedua Pasal 13 2 pada pasal 12 UU no. 8 th. kepada . (3)Pembentukan komisi sampai dan manajemen dengan kedudukan PNS mulai dari penetapan kepegawaian negara dengan keppres untuk memberikan pertimbangan presiden. (2)Secara garis besar sama seperti pada Pasal 13 UU No.

(4)Komisi kepegawaian negara terdiri dari 2 anggota tetap (ketua dan sekretaris komisi) serta 3 anggota tidak tetap. danseperti Pasal 14 UU No. UUD 1945. usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh PNS terhadap Pancasila. negara dan pemerintah perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Bagian ketiga PNS. (6)Komisi kepegawaian negara bersidang Pasal 14 Untuk lebih minimal sekali sama dalam 1 bulan. meningkatkanTidak ada perubahan. 43 th Pasal 15 1999 Isinya adalah gabungan dari isi(1)Jumlah dan susunan pangkat Pasal 15 ayat (1) dan (2) pada UU No. (2)Formasi jangka ditetapkan waktu untuk tertentu . (5)Secara ex offio ketua dan sekretaris komisi menjabat sebagai kepala dan wakil kepala BKN. PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. 43 th 1999. 8 th kekompakan serta dalam rangka1974. keutuhan pembinaan. Formasi dan pengadaan Tidak ada bagian ketiga spesifikasi dari UU No.

sifat dan beban Pasal 16 kerja yang harus dilaksanakan. (4)Tidak ada perubahan. (4)Masa percobaan bagi CPNS sekurang-kurangnya 1 tahun dan selama-lamanya 2 tahun. sama seperti pada ayat 3 Pasal 16 UU No. kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS.berdasarkan jenis. sama seperti pada ayat 4 Pasal 16 Pasal 16 A UU No. berbunyi: (1)Pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi PNS bagi yang telah bekerja pada diubah menjadi : “setiap warga negara RI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan”. .8 th 1974. Tidak disisipkan Pasal 16 ADisisipkan Pasal 16A diantara diantara Pasal 16 dan Pasal 17Pasal 16 dan Pasal 17 yang dalam uu ini. (1)Berisi definisi dari pengadaan(1)Tidak ada perubahan. (3)Jika pelamar diterima. sama PNS (2)Setiap warga negara yang memenuhi ditentukan. syarat-syarat mempunyai pada ayat 1 Pasal 16 UU No.8 th 1974.8 th 1974. maka ia(2)Ketentuan Pasal 16 ayat 2 harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai CPNS. (3)Tidak ada perubahan.

sama seperti pada ayat Pasal 17 UU No. pengangkatan. berdasarkan sistem kenaikanseperti pada Pasal 18 UU No. pemindahan dan Pasal 17 pemberhentian (1)PNS diangkat dalam pangkat(1)Tidak ada perubahan. sama dan jabatan tertentu (2)Pengangkatan dengan jenjang PNS dalam Pasal 17 UU No. pangkat reguler dan pilihan. 1974. (3)Pemberian kenaikan pangkat pilihan sebagai pernghargaan atas prestasi kerja PNS. sesuatu jabatan dilaksanakan(2)Hampir sama dengan ayat 2 memperhatikan pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. (1)Pemberian kenaikan pangkatTidak ada perubahan. tidak ada perubahan. tata cara dan pengangkatan langsung PNS yang dimaksud pada ayat 1 Bagian keempat Kepangkatan.8 th 1974 tetapi ditambah dengan kalimat “berdasarkan prinsip profesionalisme serta tanpa membedakan jenis kelamin Pasal 18 dan unsur SARA”.8 th 1974. jabatan.Tetap. ditetapkan dengan pp. (2)Persyaratan. (2)PNS yang memenuhi syarat.8 th .instansi yang menunjang kepentingan nasional. berhak atas kenaikan pangkat reguler.

Untuk menjamin diadakan daftar pelaksanaan pekerjaan dan daftar Pasal 21 urut kepangkatan (DUK). 1974.8 th pasal ini ditambakan diadakan “dapat rangka pembinaan PNS dapatperpindahan tugas”. 8 dengan hormat karena : . sama tertentuseperti pada Pasal 21 UU No. dapat objektif lainnya.No. Untuk kepentingan pelaksanaanPada tugas kedinasan dan dalamkalimat jabatan ada perubahan. Pengangkatan dalam jabatanKetentuan pada Pasal 16 UU didasarkan atas prestasi kerja. diadakan kerja. pengabdian. syarat-syarat objektifitasDalam pasal ini hanya diadakan penilaianpenilaian prestasi kerja. serta kesetiaan.(4)Berisi tentang syarat-syarat kenaikan pangkat reguler. Pasal 20 kerja.43 th 1999 ini dihapus. Untuk kepentingan pelaksanaanTidak tugas Pasal 22 bagi PNS ditetapkan tanda pengenal. disiplin dipercaya. (5)Kenaikan pangkat pilihan juga harus jabatan berdasarkan yang atas dipangkunya dan DUK. pengalaman. (6)PNS yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat Pasal 19 lebih tinggi secara anumerta. (1)PNS perpindahan dan atau perpindahan wilayah Pasal 23 dapat diberhentikan(1)Isi pada ayat 1 terdapat pada ayat 2 Pasal 23 UU No.

Tahun 1974.Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sah. b. PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena: a. (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: a. pengadilan yang sah.Telah mencapai BUP c. (3)PNS dapat diberhentikan tidak(3). Tidak ada ayat 5 dalam pasal ini.Permintaan sendiri (2)Isi pada ayat 2 terdapat ayat 1 b.Dihukum berdasarkan penjara keputusan dengan hormat. b. PNS dapat diberhentikan Pasal 23 UU No. a. keputusan (4) pengadilan yang sah. 8 Tahun 1974.Melanggar PNS b. (5)Hampir sama dengan ayat 4 Pasal 23 UU No.Dihukum berdasarkan penjara sumpah/janji dengan hormat atau tidak diberhentikan mempunyai isi yang sama dengan ayat 3 Pasal 23 UU No.Penyederhanaan organisasi d.Tidak cakap jasmani/rohani (2)PNS yang meninggal dunia dapat diberhentikan dengan hormat.Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara. namun ditambah . 8 Tahun 1974. 8 Tahun 1974. karena : a.Melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

(3)Pengangkatan. melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dikenakan pemindahan PNS pemberhentian sementara. kode etik. 8 Tahun 1974. sekretaris jendral departemen. PNS yang dikenakan tahananIsi dan maksud dalam pasal ini sementara oleh pejabat yanghampir sama dengan Pasal 24 UU berwajib karena disangka telahNo. dan jabatan setingkat Bagian kelima Pasal 26 ditetapkan oleh presiden. pengangkatannya sumpah atau janji. sekretaris pemberhentian pimpinan jendral jaksa LPND. mengucapkan . lembaga negara. dan peraturanTidak ada perubahan / tetap disiplin. sebagian wewenangnya kepada menteri atau pejabat lain. sumpah/janji CPNS pada saat pengangkatan menjadi PNS. (1)CPNS PNS wajib pada saat(1)Tidak ada perubahan sama menjadi seperti ayat (1) Pasal 26 UU No. 8 tahun 1974. dan Pasal 25 pemberhentian dilakukan oleh presiden. inspektur tertinggi/tinggi direktur jendral. 8 tahun 1974. 8 tahun 1974. Presiden dapat mendelegasikan(1)Pengangkatan. (2)Tidak ada perubahan sama (2)Berisi susunan kata-kata seperti ayat (2) Pasal 26 UU No. (2)Isi pada pasal 25 terdapat pada UU No. Sumpah.dengan Pasal 24 “melanggar sumpah/janji PNS”. jendral. pemindahan dan agung.

8 th 1974. Pendidikan dan latihan Pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan PP. PNS mempunyai kode etikTidak ada perubahan/tetap sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan Pasal 29 di luar kedinasan. . [engaturan dan No. kode(1)Tidak ada perubahan sama etik dan peraturan disiplin PNS tidak boleh bertentangan seperti ayat (1) pada pasal 30 UU No. Sama/tidak ada perubahan usaha(1)Tidak ada perubahan sama dengan ayat (1) pada pasal 32 UU No. diadakan pengaturan pendidikan(1)Sama seperti pasal 31 UU serta PNS. etik dan peraturan disiplin (2)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 UUD Bagian keenam Pasal 31 1945 akan diatur tersendiri. (2)PNS dan keluarganya berhak Bagian ketujuh Pasal 32 Kesejahteraan (1)Diselenggarakan kesejahteraan PNS. dengan Pasal 27 dan 28 UUD (2)Pembinaan jiwa korps kode 1945.8 th 1974 penyelenggaraan latihan jabatan (2)Pelaksanaan ketentuan sebagai mana pada ayat (1) ditetapkan dengan PP.8 tahun 1974. Untuk menjamin tata tertib danTidak ada perubahan/tetap kelancaran Pasal 30 pelaksanaan tugas diadakan peraturan disiplin PNS.Pasal 27 Setiap jabatan PNS yang diangkatTidak ada perubahan/tetap wajib diangkat untuk memangku suatu tertentu mengangkat sumpah/janji jabatan Pasal 28 negeri. (1)Pembinaan jiwa korps.

8 th. (6)Sama dengan ayat 3 Pasal 32 Bagian kedelapan Pasal 33 Penghargaan (1)PNS yang negara luar biasa UU No.1974.berjasa menunjukkan prestari kerja diberikan penghargaan. tidak ada perubahan terhadap telah dapat atau baiknya pemerintah subsidi dan pemerintah. (5)Besarnya subsidi dan iuran ditetapkan dengan PP. kesetiaaan. (2)Peghargaan tanda jasa dapat atau berupa bentuk . perumahan. Tetap. pendidikan bagi putra-putri dari penghasilannya. menanggung Tidak ada ayat 5 dan ayat 6 iuran. (4)Penyelenggaran kesejahteraan(4)Untuk penyelenggaran proses diatur dan dibina oleh program pensiun dan asuransi kesehatan. berhak tabungan asuransi. (3)Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan PNS wajib membayar iuran setiap bulan pensiun dan tabungan hari tua. asuransi (3)PNS yang meninggal dunia keluarganya memperoleh bantuan.memperoleh perawatan kesehatan. PNS. tidak ada perubahan menunjukkanTetap. bantuan(2)Usaha kesejahteraan meliputi program kesehatan.

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen dibentuk BKD.Bagian kesembilan Pasal 34 penghargaan lainnya. Peradilan kepegawaian Tetap. Penyelenggaraan pembinaanTetap. tidak ada perubahan dalam pasal ini sampai Pasal 35 . tidak ada perubahan Sengketa kepegawaian(1)Sama seperti pada Pasal 35 diselesaikan melalui PTUN. (3)Badan yang dimaksud daam ayat (2) ditetapkan dengan Bagian kesebelas Pasal 36 PP. (2)BKD adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh kepada daerah. tidak ada perubahan kepegawaian. tidak ada perubahan Rincian hal-hal yang dimaksudTetap.8 tahun 1974. Dibentuk badan yang membantu(1)Dibentuk BKN presiden dalam mengatur dan (2)BKN menyelenggarakan menyelenggarakan pembinaan manajemen PNS PNS Tidak disisipkan Pasal 34ADisisipkan Pasal 34A diantara diantara Pasal 34 dan 35 pada uuPasal 34 dan 35 berisi : ini. UU No. Lain-lain Tetap. (2)Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran peraturan disiplin melalui PNS diselesaiakan banding upaya PNS daerah Pasal 34A Bagian kesepuluh Pasal 35 administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian.

UU ini mulai berlaku padaKetentuan pada pasal 41 UU No. segalaTetap. Ketentuan peralihan Tetap.uu ini diatur lebih lanjut dengan 5.UU No. Pembinaan Anggota ABRI Manajemen Anggota TNI dan Anggota POLRI. diatur dengan uu tersendiri.UU No.UU No. tanggal diundangkan 18 tahun 1974 terdapat pada Pasal II UU ini. 6. Ketentuan Penutup Tetap. tidak ada perubahan dalam uu ini diatur kebih lanjut dalam perundang-undangan. tidak ada perubahan Pada saat berlakunya UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi: a. 28 tahun 1957 d. BAB VI Pasal 39 Pasal 40 Pasal 41 . tidak ada perubahan Saat berlakunya uu ini.UU No. 21 tahun 1952 c. BAB IV Pasal 37 PP. BAB V Pasal 38 7. 18 tahun 1961 b. Pembinaan Anggota ABRI diaturManajemen Anggota TNI dan dengan peraturan perundang-Anggota POLRI masing-masing undangan tersendiri. 17 tahun 1961 Hal-hal yang belum cukup di atasTetap. tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan UU ini tetap berlaku selam belum diadakan yang baru berdasakan UU ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful