P. 1
jururawat

jururawat

|Views: 10,409|Likes:
Published by Khairul Adlan

More info:

Published by: Khairul Adlan on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

1. Terdapat 3 orang jururawat baru yang baru melapor diri di wad anda.

Huraikan perancangan pengurusan yang telah dikenal pasti bersama ketua jururawat hakiki anda untuk menjadikan mereka ini jururawat yang bertanggungjawab, dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti.

Pengenalan Jururawat adalah merupakan orang yang bertanggungjawab secara langsung dalam memberi penjagaan dan perawatan keatas pesakit. Secara amnya jururawat adalah merujuk kepada seseorang yang telah dilatih khusus untuk menjaga pesakit. Kualiti seseorang jururawat adalah bergantung kepada sikap dan ciri-ciri yang ada pada seseorang jururawat seperti caring, cekap, bertanggungjawab, sensitif terhadap keperluan

orang lain serta boleh berinteraksi dengan baik dengan pesakit, selain daripada skil dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam profesion tersebut. Untuk menjadikan jururawat tersebut seorang yang

bertanggungjawab perancangan pengurusan adalah perlu keatas mereka supaya dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti.

will.Jururawat Virrginia Henderson (1996) mendefinisikan jururawat sebagai ³ the unique function of the nurse is to assist a individual. in the performance of those activities contributing to health or its recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary strength. and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible´. sick or well. . Perancangan Pengurusan Ialah pelan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjadikan jururawat tersebut seorang yang bertanggungjawab dan berkualiti serta memenuhi standard dalam memberi perawatan kepada pesakit. Perawatan Secara Standard Menurut American Nurses Association ³Standard of Practice ( Standard of Care) is another way the nursing profession attempts to ensure that its practitioners are competent and safe to practice is through the establishment of standard of practice´. or knowledge.

Memberi orientasi kepada mereka tentang keadaan wad. (Seperti lampiran) 4. carta organisasi wad . Memberitahu tentang jadual tugas jururawat yang bekerja mengikut syif dan waktu pejabat serta bidang tugas yang perlu dilakukan oleh mereka mengikut assignment masing-masing. dapat memberi perawatan secara standard dan berkualiti ialah: 1. Menekankan kepada mereka tentang kepentingan melakukan perawatan berasaskan proses kejururawatan di mana mereka perlu . 2. polisi hospital. staf termasuk doktor pakar dan pesakit supaya jururawat tersebut memahami dengan lebih jelas tentang organisasi dan situasi klinikal di mana mereka ditempatkan. Selain dari tugastugas spesifik mereka juga perlu memastikan pengawasan dan pengawalan adalah selamat dan terkawal mengikut piawaian yang ditetapkan serta mengawasi keselamatan pesakit dan harta benda mereka. 3. Memberitahu tentang skop dan bidang tugas yang perlu dilakukan oleh mereka sebagai jururawat di kawasan klinikal.Di antara perancangan pengurusan yang telah dikenal pasti untuk jururawat baru yang baru melapor diri di wad saya untuk menjadikan mereka bertanggungjawab.

membuat penilaian dan pemerhatian keatas pesakit ii. mengurus kemasukan pesakit ke wad dan membantu memenuhi keperluan asas pesakit.menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam rangka kerja secara sistematik untuk memenuhi masalah kesihatan pesakit. Perancangan. iv. Peringkat proses kejururawatan itu adalah melibatkan: i.pelan jagaan untuk mencapai objektif pesakit Pelaksanaan ± melaksanakan pelan jagaan rawatan/intervensi Penilaian semula ± membuat penilaian semula berdasarkan objektif 5. Memberi assignment kepada mereka mengikut kesesuaian. Sebagai permulaan mereka diberi tugas untuk membantu jururawat yang menjaga pesakit seperti membuat pemerhatian keatas tanda vital. Penilaian ± iaitu proses mengutip data. . Contohnya untuk minggu pertama dan kedua mereka diberi tugas bekerja dalam waktu pejabat sebagai orientasi selain untuk membiasakan diri dengan keadaan wad. v. Diagnosa kejururawatan ± formulasi diagnosa kejururawatan selepas membuat analisa ke atas pesakit iii. merekodkan carta imbangan airan.

6. Melibatkan mereka dengan polisi hospital seperti polisi kawalan penyakit berjangkit. 10. Pengenalan Buku Log untuk staf Untuk melahirkan jururawat yang mahir dan berkualiti serta mematuhi standard of care satu buku log berkaitan rawatan atau prosedur perlu dilengkapkan oleh setiap jururawat. Galakkan mereka untuk bertanya untuk mendapatkan informasi. Hospital Rakan Bayi dan Audit ISO. 7. 9. Tekankan kepada mereka untuk mengikuti rondaan wad supaya mereka dapat memberitahu masalah dan memberi maklumbalas keadaan pesakit kepada doktor yang merawat dan mengikuti arahan rawatan semasa.mentee di mana jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) akan bertindak sebagai rujukan dan contoh kepada jururawat baru. Memperkenalkan konsep mentor . Memberi peluang serta menggalakkan mereka membantu doktor dalam melakukan prosedur keatas pesakit. 8. Sebagai mentor Jururawat KUP perlu sentiasa mempertingkatkan pengetahuan dengan menghadiri kursus dan seminar dalam bidang perawatan yang berkaitan. Buku log tersebut akan ditandatangani oleh ketua jururawat atau jururawat senior yang berkelayakan apabila beliau berpuashati dengan setiap prosedur .

iv. Tindakan ini akan menjadikan seseorang jururawat itu benar-benar tahu dan mahir dalam setiap prosedur yang dilakukannya. ix. viii. jururawat tersebut juga perlu memberi galakan dan penekanan tentang kepentingan solat kepada . ii. v. vii. pesakit dan keluarga iaitu: i.yang telah dilakukan oleh jururawat tersebut. x. vi. Menerapkan amalan 10s di kalangan jururawat untuk membentuk hubungan yang lebih erat di antara jururawat . 11. Salam Senyum Sentuh Sensitif Segera Semangat Selidik Selia Segak Sopan Sesuai dengan Hospital Mesra Ibadah. Dengan itu perawatan secara standard dan berkualiti dapat dikekalkan. iii.

Ini termasuklah dari segi etika kerja. Dengan ini kita akan dapat menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dalam menunaikan tugas mereka. pakaian dan kedatangan.pesakit serta membantu mereka dalam urusan tersebut sekiranya diperlukan. 12. Selaras dengan Hospital Universiti Sains Malaysia sebagai universiti pendidikan mereka juga akan digalakkan mengikuti kursus pendidikan dalam pembelajaran dengan menghadiri Continuous Nursing Education dan Continuous Spiritual Education (CNE/CSE) untuk memantapkan pengetahuan bukan sahaja dalam bidang- bidang berkaitan tetapi juga dari aspek keagamaan. . Menerapkan tentang kepentingan disiplin dalam pekerjaan untuk menjadikan mereka lebih bertanggungjawab dalam tugas mereka. 13. Dengan penerapan dan amalan nilai-nilai yang murni ini diharapkan masyarakat lebih menghormati dan memandang tinggi terhadap profesion kejururawatan.

. menyelia dan mengawal staf. memberi perawatan secara standard dan berkualiti dalam menjalankan tugas.Rumusan Kesimpulannya perancangan pengurusan ke atas jururawat yang baru bertugas adalah amat perlu untuk menjadikan mereka seorang jururawat yang bertanggungjawab. Oleh itu Jururawat KUP perlu menunjukkan contoh yang baik sebagai ikutan atau µrole model¶ terutamanya kepada jururawat yang baru. mereka perlu sentiasa meningkatkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menjadi pembimbing kepada jururawat baru. memimpin.Selain dari pengalaman. Peranan Jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) adalah penting dalam membantu ketua jururawat mengurus.

psikologi. Pengenalan Jururawat memainkan peranan penting dalam proses penyembuhan penyakit. Penjagaan Holistik Menurut American Holistic Nurses Association (1994) . Bincangkan peranan anda sebagai jururawat Khas Untuk Penyandang (KUP) dalam menangani isu di atas sebagai langkah penambahbaikan ke arah perawatan yang komprehensif. Perawatan yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada ubatan dan jaga rawatan khas tetapi merangkumi dari segi fisiologi.2. includes intergrative therapies and supports the whole person in mind. Hasil rondaan pengurusan kejururawatan dan aduan pelanggan. . ³holistic nursing is a professional sub-specialty that emphasizes self-care in practitioners. sosial dan spiritual serta perkaitan rapat di antara individu dengan persekitaran luar. di dapati perawatan pesakit secara menyeluruh (holistik) kurang memuaskan. body and spirit´.

menyelia dan mengawal staf. . Di samping itu saya juga berperanan memberi laporan kepada ketua jururawat tentang keadaan wad dan staf kepada ketua jururawat. memantau.al 2000) Selain menjalankan tugas hakiki.Perawatan komprehensif Ialah perawatan lengkap atau secara menyeluruh. tugas saya sebagai jururawat KUP adalah membantu ketua jururawat dalam mengurus. Pesakit Ialah seseorang yang menunggu untuk mendapat jagaan dan rawatan perubatan (Kozier et.

4. Sekiranya ada aduan atau timbul sebarang masalah saya akan berbincang dengan ketua jururawat atau mengadakan perbincangan sesama staf untuk menyelesaikannya.Peranan saya sebagai jururawat KUP dalam menangani masalah perawatan pesakit secara menyeluruh yang kurang memuaskan. Sebagai langkah penambahbaikan kearah perawatan komprehensif saya perlu mengambil tindakan seperti berikut: 1. tindakan Contohnya pesakit nephrotic syndrome yang masuk ke wad dengan menunjukkan tanda-tanda kesesakan nafas. 2. polisi hospital dan staf yang bertugas. 3. Memberi orientasi kepada pesakit tentang keadaan persekitaran wad. Dengan melakukan proses kejururawatan jururawat . dan edema yang menyeluruh. Mengaplikasikan proses kejururawatan dalam memberi perawatan kepada pesakit mengambil dengan mengenalpasti masalah mereka dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. peraturan wad. Mengadakan mesyuarat bersama ketua jururawat dan semua staf untuk mengenalpasti masalah yang timbul dan mencari penyelesaian untuk mengatasinya. Melakukan rondaan unit pesakit pada setiap awal pagi untuk memantau keadaan pesakit.

rehatkan pesakit di atas katil 3. paras hemodinami 0 k b/d proses penyakit d/d tekanan darah yang tinggi 145/90 Menstabilk an tekanan darah ke paras normal sepanjang hospitalisas i 1.dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut secara komprehensif.rehatkan pesakit 6. rancang jadual perawatan keatas pesakit Penilaia Tarikh n seles ai Pesakit dapat bernafas dengan selesa Perubahan 25/11/1 2. Gangguan pernafasan 0 b/d proses penyakit d/d pesakit susah bernafas Objektif Tindakan Perawatan dalam baringan µupright¶ 3.Monitor tekanan darah setiap 2 jam sekali sehingga stabil dan diteruskan 4 jam sekali 2. Tarikh Bi Diagnosis l Kejururawat an 25/11/1 1. monitor tanda vital dan spo2 4. beri bantuan oksigen sekiranya perlu( spo2 < 95%) 5.kurangkan .

25/ Perubahan 11/ isipadu cecair 10 badan yang berlebihan b/d proses penyakit d/d edema Mengawal pertambahan cecair dalam badan (fluid over load) 1 . ases keadaan pesakit 2.kurangkan .Rehatkan pesakit di atas katil 3.hadkan pengambila n cecair 4. beri ubat anti hypertensive seperti arahan.makanan bergaram dalam pengambilandi et 4. 3.

makanan bergaram 5.timbang pesakit setiap hari 5. alat pakai habis dan peralatan steril supaya tidak mengganggu kelancaran prosedur dalam wad. Menerapkan semangat kerja berpasukan dikalangan staf supaya pengurusan wad berjalan dengan licin tanpa sebarang masalah. 7. .rekodkan pengambila n dan pengeluaran dalam carta imbangan airan. Memastikan peralatan sentiasa mencukupi. berfungsi dan tersedia untuk digunakan pada bila-bila masa untuk kegunaan wad seperti troli kecemasan. 6. 6. Memberi pendidikan kesihatan kepada pesakit dan keluarga supaya mereka dapat memahami keadaan penyakit yang dihidapi dan dapat memberi kerjasama dalam memberi perawatan dan memenuhi keperluan pesakit.

Menghadiri latihan dan kursus kepada jururawat KUP dan semua jururawat untuk mempertingkatkan pengetahuan dan skil supaya dapat memberi perawatan dan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit. 10. 9. Mempastikan keadaan wad dalam keadaan yang kondusif dan selamat untuk pesakit dan juga staf. Ini menunjukkan pesakit.Mengadakan soal selidik kepada pelanggan untuk mendapat maklumbalas daripada mereka tentang perkhidmatan yang disediakan. 11 . Hasil soal selidik akan dianalisa untuk mengenal pasti masalah dan aduan yang timbul supaya langkah yang sewajarnya dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. jururawat sentiasa memberi perhatian terhadap . Selain itu kita juga hendaklah sentiasa mudah didekati oleh pesakit pada setiap masa(approachable).8. Mengamalkan komunikasi yang berkesan dengan pesakit dengan cara selalu berinteraksi dengan pesakit dan sentiasa bersedia mendengar masalah mereka.

sudah . 15.14. ikhlas dan amanah sebagai contoh kepada jururawat lain kerana sikap melambangkan nilai keperibadian keseluruhan jururawat secara umum. Sikap jururawat dan cara mereka berkomunikasi dengan pesakit dan keluarga adalah sangat penting dalam mewujudkan hubungan yang baik diantara pesakit dan jururawat. Kesimpulan Dalam memenuhi matlamat dan keperluan pesakit. Sebagai jururawat KUP saya juga membantu dalam pengurusan pemantauan prestasi dan berperanan sebagai pemberi maklumat kepada ketua jururawat untuk laporan prestasi tahunan staf. Dengan adanya pemantauan secara berterusan keatas jururawat saya akan dapat menilai hasil kerja mereka dan memberi tunjuk ajar serta teguran jika perlu. Menunjukkan sikap yang baik seperti jujur. Oleh itu ianya juga adalah salah satu cara untuk mengurangkan aduan dari pelanggan.komprehensif kepada pesakit. jururawat perlulah sentiasa meningkatkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran supaya dapat memberi perawatan yang berkualiti . Sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan tindakan jururawat. cekap dan .

.tentu mereka akan menyuarakan teguran atau pendapat secara terus dan telus. Oleh itu tidak akan timbul masalah aduan pelanggan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diterima oleh mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->