P. 1
BM 2M

BM 2M

5.0

|Views: 880|Likes:
Published by anon-534194

More info:

Published by: anon-534194 on Aug 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2012

pdf

text

original

1.Masukkan tanda baca dan huruf besar yang sesuai dalam petikan di bawah.

Sepak Takraw
sepak takraw ialah permainan tradisional orang melayu permainan ini dimainkan sejak zaman
dahulu hingga kini permainan ini terbahagi kepada dua jenis pertama permainan secara bulatan
atau dipanggil sepak raga dan yang kedua ialah sepak takraw sekarang permainan ini disukai oleh
semua bangsa sepak telah menjadi permainan kebangsaan
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2.si tempat kosong dengan memilih perkataan yang sesuai.
!ermain "ayang#layang
tersangkut layang-layang membuat kencang bermain sebatang
Samad dan kawan#kawannya bermain _______________. Mereka bermain layang#layang di
padang. Samad _______________ layang#layangnya sendiri.
$ada petang itu% angin bertiup ________________. "ayang#layang Samad terbang tinggi. Samad
bermain layang#layangnya sambil berlari. Tiba#tiba% layang#layang Samad _______________
pada sepohon pokok.
Samad mengait layang#layangnya dengan __________________ kayu. "ayang#layang Samad
jatuk ke tanah. Samad dapat ___________________ semula. &ia berasa sangat gembira. Selepas
bermain mereka pun pulang ke rumah.
sink besen bersih tong sampah kantin
&i sekolah saya ada sebuah ______________. 'atin sekolah saya sangat _________________.
Selepas makan% merid#murid memasukkan pingan dan gelas ke dalam _________________.
Sampah dibuang ke dalam_________________________. Murid#murid membasuh tangan di
___________________.
(.!ina ayat dengan berpandukan gamber dan frasa yang diberi.
i) layang#layang # padang
_______________________________________________________________________________
ii) gasing # halaman
_______________________________________________________________________________
iii)sepak raga # gembira
_______________________________________________________________________________
i*) congkak # anjung
_______________________________________________________________________________
*) batu seremban # lantai
_______________________________________________________________________________
*i) sekolah # cantik # bersih
_______________________________________________________________________________
*ii)di sekeliling # pokok bunga
_______________________________________________________________________________
*iii)ada # pondok bacaan
_______________________________________________________________________________
i+) kolam ikan # berhampiran # pondok bacaan
_______________________________________________________________________________
+) menjaga # kebersihan # sekolah
_______________________________________________________________________________
,.Susun semula perkataan#perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul berpandukan
gamber.
i)sedang - bergotong#royong - taman permainan - .rang ramai - mencantikkan
_______________________________________________________________________________
ii)yang - /da - sampah sarap - menyapu - orang
_______________________________________________________________________________
iii)jongkang#jongket - mengecat - saya - /yah
_______________________________________________________________________________
i*)rosak - yang - dibaki - !uaian
_______________________________________________________________________________
*)ditanam - mencantikkan - $okok bunga - untuk - taman - kawasan
_______________________________________________________________________________
0.si tempat kosong dengan perkataan yang betul berpandukan gamber yang diberi.
'ebersihan 'elas
i)Murid#murid Tahun &ua 1ergas sedang _________________2membersihkan - mengotorkan)
kelas mereka.
ii)/minah dan 3anjit sedang bertugas________________2mengelap - membasuh)cermin tingkap.
iii)/nne bertugas________________2membersihkan - menyapu) lantai.
i*)4ah Tat dan 5hi 6u sedang ________________2menusun - menolak) meja.
*)Susan bertugas _________________2memadam - mengelap) papan tulis.
*i)!ilik darjah mereka kelihatan __________________2berselerak - bersih).
7.Tulis sebuah karangan berpandukan gambar dan perkataan yang diberi.
$ertandingan "ayang#layang
menyertai pertandingan 8 pergi dengan keluarga 8 orang sangat ramai 8 pertandingan bermula 8
terbang tinggi 8 mendapat tempat pertama 8 mendapat hadiah 8 bangga
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9.:arisi kata nama am pada ayat#ayat berikut.
1)bu :anesh seorang jururawat yang bekerja di sebuah klinik.
2)$uan /my memelihara beberapa ekor ayam dan itik.
()'akak menggunakan tepung dan telur untuk membuat kek.
,)'egemaran adik ialah membaca buku komik.
0)!ee 6ong menaiki teksi ke lapangan terbang.
7)'ami beratur semasa menaiki bas sekolah.
;.Tulis kata nama am yang sesuai dengan gamber#gamber di bawah.
bunga kerbau beruang juruterbang surat khabar gergaji tentera nelayan komputer
1)Manusia ________________ _______________ __________________
2)<aiwan ________________ ________________ __________________
()!enda ________________ ________________ __________________
=.si tempat kosong dengan kata nama khas yang sesuai.
>alur :emilang /didas $roton ?ira <ospital !erjaya
1)'ok ?ai memakai kasut sukan ___________________ semasa pertandingan bola sepak.
2)____________________ ialah nama bendera negara kita.
()6ee ?en dimasukkan ke ____________________ kerana sakit tenat.
,)/yah telah membeli sebuah kereta __________________________.
1@.Tulis kata nama khas yang terdapat dalam ayat pada petak yang disediakan.
1)&atuk saya tinggal di $etaling >aya. 2____________________________)
2)nspektor "im selalu dihormati oleh orang bawahan kerana sikapnya yang bertanggungjawab.
2_________________________________)
()!angunan yang terkenal di negara kita ialah Menara !erkembar $etronas.
2_________________________________)
,)Saya akan menyambut hari jadi pada bulan >ulai. 2___________________________)
11.:arisi kata ganti nama diri yang betul.
1)Tun &r. Mahathir ialah bekas $erdana Menteri Malaysia. 2 &ia % !eliau ) amat dihormati oleh
rakyat negara ini.
2)Saya dan 5hin "eong tinggal berjiran. 2 'ita % 'ami ) pergi ke sekolah bersama#sama.
()A2 &ia % /wak ) seorang pemain hoki sekolah ini% B kata 1hin "in kepada 'ok 'eong.
,)A>anganlah 2 kamu % kalian ) bermain bola sepak di jalan raya% B kata $uan "oo kepada anaknya.
12.!ulatkan jawapan yang betul.
1)Subas dan Suresh adik#beradik. 2 'ita % Mereka ) tinggal di Taman Chsan.
2)?ai "un seorang budak yang rajin. &ia akan mengemaskan bilik tidur 2 dia % nya ) setiap hari.
()A2 'amu % /ku ) mesti belajar bersungguh#sungguh%A nasihat $uan "eng kepada Mei 'ey.
,)A/mpunkan 2 beta % patik )% tuanku%A sembah pengemis itu.
1(.:arisi jawapan yang betul% kemudian tulis ayat semula.
1)Mei <ua dan kawan#kawan 2 dia % nya ) berkhemah di dalam hutan.
_____________________________________________________________________________
2)<ubungan 2 mereka % engkau ) sangat mesra sejak kecil lagi.
_____________________________________________________________________________
()2 'ami % 'ita ) mestilah mematuhi peraturan sekolah.
_____________________________________________________________________________
1,.si tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.
1)2 !agaimanakah % Mengapakah )
____________________________ kamu kelihatan susah hati D
2)2 &i manakah % /pakah )
______________________ murid#murid melakukan akti*itiD
()2 !erapakah % /pakah )
____________________ cita#cita kamu D
,)2 Siapakah % !ilakah )
___________________ yang sedang menebang pokok di belakang rumah D
0)2 /pakah % !erapakah )
____________________harga buku cerita yang menarik itu D
7)2 !erapakah % !ilakah )
____________________ sambutan <ari :uru diadakan D
10.!ina ayat tanya berdasarkan ayat yang diberi.
1)!agaimanakah ________________________________________________________________D
Suasana pada <ari 'ebangsaan sungguh meriah.
2)Mengapakah _________________________________________________________________D
!udak itu menggigil kerana dikejar oleh anjing.
()/pakah _____________________________________________________________________D
<obi saya pada masa lapang ialah bermain piano.
,)Sejak bila ___________________________________________________________________D
Mereka berpindah ke Taman Melati sejak dua bulan yang dulu.
0)Siapakah ____________________________________________________________________D
Murid yang nakal itu telah memecahkan cermin tingkap.
7)!ilakah _____________________________________________________________________D
$ertandingan bercerita akan diadakan pada hari snin.
1. Susun semula perkataan#perkataan di bawah supaya menjadi ayat
yang betul berpandukan gambar.
/.
sedang - bergotong#royong - taman permainan - .rang ramai -
mencantikkan
___________________________________________________________
___________________________________________________________
!. yang - /da - sampah sarap - menyapu - orang
___________________________________________________________
1. jongkang#jongket - mengecat - saya - /yah
___________________________________________________________
&. rosak - yang - dibaiki - !uaian
___________________________________________________________
C. ditanam - mencantikkan - $okok bunga - untuk - taman - kawasan
___________________________________________________________
2. !ina ayat berdasarkan gambar dan frasa yang diberi.
/. sekolah # cantik 8 bersih
___________________________________________________________
!. di sekeliling 8 pokok bunga
___________________________________________________________
1. ada 8 pondok bacaan
___________________________________________________________
&. kolam ikan 8 berhampiran 8 pondok bacaan
___________________________________________________________
C. menjaga 8 kebersihan 8 sekolah
___________________________________________________________
4. layang#layang 8 padang
___________________________________________________________
:. gasing 8 halaman
___________________________________________________________
<. sepak raga 8 gembira
___________________________________________________________
. congkak 8 anjung
___________________________________________________________
>. batu seremban 8 lantai
___________________________________________________________
(. Masukkan tanda baca dan huruf besar yang sesuai dalam petikan di
bawah.
sepak takraw ialah permainan tredisional orang melayu permainan
ini dimainkan sejak zaman dahulu hingga kini permainan ini terbahagi
kepada dua jenis pertama permainan secara bulatan atau dipanggil
sepak raya dan yang kedua ialah sepak takraw sekarang permainan ini
disukai oleh semua bangsa sepak takraw telah menjadi permainan
kebangsaan
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
,. si tempak kosong dengan memilih perkataan yang sesuai.
tersangkut layang#layang membuat kencang bermain sebatang
Samad dan kawan#kawannya bermain ______________. Mereka
bermain layang#layang di padang. Samad ______________ layang#
layangnya sendiri.
$ada petang itu% angin bertiup ______________. "ayang#layang
Samad terbang tinggi. Samad bermain layang#layangnya sambil berlari.
Tiba#tiba% layang#layang Samad _______________ pada sepohon pokok.
Samad mengait layang#layangnya dengan ________________ kayu.
"ayang#layang Samad jatuh ke tanah. Samad dapat _________________
Semula. &ia berasa sangat gembira. Selepas bermain mereka pun pulang
ke rumah.
0.Tulis sebuah karangan berpandukan gambar dan perkataan yang diberi.
$ertandingan "ayang#layang
menyertai pertandingan 8 pergi dengan keluarga 8 orang sangat ramai 8
pertandingan bermula 8 terbang tinggi 8 mendapat tempat pertama 8
mendapat hadiah 8 bangga
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7."etakkan nombor pada ayat#ayat berikut mengikut urutan yang betul.
'emudian% salin semula ayat#ayat tersebut.
Sarung yang telah siap diisikan dengan beras.
Sarung yang telah berisi dengan beras dibebus di dalam periuk.
'etupat nasi sudah boleh dihidang bersama#sama kuah kacang.
&aun kelapa diraut dengan pisau.
&aun kelapa itu dianyam untuk dijadikan sarung ketupat.
Setelah masak% ketupat nasi dipotong kecil#kecil.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
9.Susun perkataan#perkataan di bawah supaya menjadi ayat#ayat yang
betul. <ari >adi Saya
i) hari - saya - ini - ibu - jadi - mengadakan - <ari - majlis - untuk
___________________________________________________________
ii)jenis - menyediakan - kuih - bu - pelbagai
___________________________________________________________
iii)sebiji - strawberi - membeli - /yah - kek
___________________________________________________________
i*)hadiah - saya - datang - dengan - membawa - 3akan#rakan
___________________________________________________________
*)hari - ini - pada - sungguh - Saya - gembira - berasa
___________________________________________________________
/. si tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.
enak sedih gagah cerdik mudah pantas
1. 'uda berlari dengan ______________di tanah lapang itu.
2. Sang 'ancil binatang yang ________________.
(. "auk#pauk di restoran itu sungguh _________________.
,. /bang berasa _____________ setelah mendapati anjing
kesayangannya mati.
0. Soalan peperiksaan kali ini sungguh ______________ untuk dijawab.
7. $ahlawan Melayu yang __________________ itu dihormati orang
ramai.
!.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->