P. 1
induksi

induksi

|Views: 567|Likes:
Published by samhensem

More info:

Published by: samhensem on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

text

original

Kod Tajuk Tempoh Kursus Pengenalan

: W0002 : KURSUS INDUKSI : 12 hari

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan. Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus UMS). OBJEKTIF KURSUS INDUKSI Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1. Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara. Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduanpanduan kerajaan. Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluankeperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi. Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam.

2.

3. 4.

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti; Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti; Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat; Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.

5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah.7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah sedang dijalankan.1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah bermula. 2. 1. 2.1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian masa bekerja. majalah atau berbual-bual. DISIPLIN DIRI 1. Semasa Dalam Kelas 1. Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah. Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada penceramah. 2.2 Wanita : mata. .3 Menghadiri setiap kuliah Penyelaras/Penceramah. Semasa Kuliah 1. PAKAIAN 1. 1. 1. makan dan minum dalam bilik kuliah. Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca buku. akhbar. kecuali dengan izin Dilarang memakai pakaian yang menjolok seragam/berpakaian sopan 1. berbaju tanpa lengan dan tanpa kolar.PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS A. Riadah/Senaman Track Bottom.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek. 1. B. 1.2 Wanita : Berpakaian masa bekerja.2 Keluar kuliah dengan izin. 1.6 Tidak merokok.

1. tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus. 3. KEBERKESANAN KURSUS Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan.9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah kursus Fasilitator kursus.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi tanggungjawab peserta. 1. SIJIL Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang telah menamatkan kursus dengan jayanya. sudu dan mangkuk sup hendaklah diatur dan disusun di tempat yang disediakan.3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan. 3. 1.8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat kepada semua pegawai dan urusetia 1. 2. C.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan disusun selepas makan .4 Piring makan.11 Bertegur sapa. Semasa Makan 3.5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan.10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat sebelum dan selepas kelas berakhir. . Masa Kursus Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat sahaja. 3. 3. D. 3. bermanis muka sesama peserta. gelas.

2 Kehadiran Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai sebahagian syarat Lulus Kursus 2. Kriteria-kriteria tersebut dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:Kriteria Penilaian Peratusan i. Asas Penilaian 1. 2.3 2. 2. 40% 60% 1. Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut dan tidak terlalu remeh.1 2. dan Ujian Akhir Kursus.4 Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas.2 2. Kehadiran Pengucapan Awam Penilaian oleh Fasilitator Kursus iii. Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8 minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit 30% 10% 20% 20% 20% Jumlah 100% . iii.3 Pengucapan Awam Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.3.1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada dua (2) komponen iaitu: i.3. iv. Tugasan Individu Tugas Kumpulan (Wajaran bagi Penilaian 40%) 2.1.3.2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum.1.3 2. Penilaian sepanjang kursus (PSK). Penilaian Sepanjang Kursus: Penilaian: 2.PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM 1.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan kepada kriteria-kreteria tertentu. Kriteria Penilaian 2.3. ii. ii.

Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktivitiaktiviti lain. menyatakan tajuk pengucapan awam dan hendaklah dimulakan dengan Pengenalan. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan. Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawaipegawai yang terlibat sepenuh masa dalam menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul Induksi Umum.2 Aspek-aspek yang dinilai ialah:ii) Gaya berpakaian dan kekemasan diri. Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah pemerhatian sepanjang kursus.2.  Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:Kursus:2. 2.4 Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan memperkenalkan diri. gaya berbicara dan kesopanan.4. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah. dan Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur sama ada secara lisan atau tulisan. Inisiatif Inisiatif dan Tanggungjawab - iii) Aspek-aspek yang dinilai ialah:- .1 Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator.4. Isi Kandungan dan Penutup. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas.3. Pemerhatian hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut: i) Disiplin 2.4. Penyesuaian Diri Aspek-aspek yang dinilai ialah:Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai.

Perasaan tanggungjawab melaksanakan kerja. Sifat-sifat yang mulia. bagi - - Penghasilan kerja yang dibuat dari segi output yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan. Mengamalkan perhubungan yang baik. dan Pengetahuan kerja yang baik. Kepimpinan Aspek-aspek yang dinilai ialah:Kebolehan menentukan arah dan matlamat kumpulan. Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan tertekan. Kebolehan memimpin. Kejujuran dan keikhlasan sumbangan. dan Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa mengira masa. Kesediaan mendengar. Penyertaan dan Kerjasama iv) Aspek-aspek yang dinilai ialah:v) Tahap penyertaan dan penglibatan berkursus. dan memberikan Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri. . semasa Perhubungan sesama rakan sekursus. Kebolehan melaksanakan tugas atas daya usaha sendiri tanpa dorongan atau bimbingan serta arahan.- Kebolehan memberikan idea atau cadangan dalam membantu meringankan sesuatu masalah yang dihadapi bersama.

6.5 Tugasan Individu:2. 2. . secara kumpulan dan sebagainya.2. esei. Kerja-kerja kursus ini akan dinilai dan diberikan markah.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai untuk maksud ini. Tiap-tiap kumpulan kecil hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan dinilai dan diberi markah.1 Sepanjang kursus berjalan.5. peserta-peserta akan diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat secara individu.2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti kajian kes. Setiap peserta diminta memilih 2 daripada 3 tajuk berikut. kajian projek. Latihan ini membolehkan individu merasakan semangat kerja secara kumpulan apabila kembali bertugas di Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas diberikan wajaran seperti berikut: Ciri i) ii) iii) iv) v) Disiplin Penyesuaian diri Inisiatif dan tanggungjawab Penyertaan dan kerjasama Kepimpinan Jumlah Individu:2.4. Arahan Perkhidmatan.6 Tugasan Kumpulan 2. dan Sejarah Malaysia 10% 10% 10% Wajaran 8% 3% 3% 3% 3% -------20% ==== 2.6. 2. i) ii) iii) Perintah Am .2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti latihamal.5. soalan-soalan aneka pilihan dan sebagainya. Tugasan ini bertujuan menilai tahap kefahaman dan pengetahuan peserta berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam masa kursus.

Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum 4.4 Lulus 4. Dasar-Dasar Negara. iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian Akhir Kursus . Pengurusan Am.6.2 Antara kedua-dua bahagian ujian. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. dan Sistem Pentadbiran Negara 10% 10% 10% 10% Ujian Akhir Kursus 3.3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk berikut:i) ii) iii) iii) 3. Kualiti hasil kerja.Aspekmeliputi:Aspek-aspek yang dinilai meliputi:i) ii) iii) iv) Penyertaan dan penglibatan.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari berkursus 4. Bahagian Perkhidmatan. Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan Peperiksaan. Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam kurikulum Kursus Modul Induksi Umum.3 3.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap komponen penilaian. dan Kreativiti 2. peserta-peserta diberikan masa rehat 15 minit. 3. Usaha kumpulan. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.1 Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang terbahagi kepada 2 bahagian berikut: Komponen Penilaian Bahagian A Masa 40 Minit 2 ½ Jam Bentuk 40 Soalan Objektik Aneka Pilihan Jawab 4 daripada 8 soalan esei Markah Penuh 40 Bahagian B 60 3.

Khusus Modul Kursus Induksi Khusus Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut: 1. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan vi. i. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G) v. Sejarah Malaysia ii. viii. Pakej ODEC Low Rope. i. Jungle Tracking.0 Modul Fizikal Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang menjurus kepada kepimpinan. . i. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) vii. v. High Rope. flying fox dan sebagainya Pakej Keselamatan Mempertahankan Diri Keselamatan dalam Bangunan Fist Aids ii. iv. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia iii.0 Modul Khusus Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan Keperluan tugas di Jabatan. ii. halangan dinding 8 kaki. kerja berpasukan. Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus. Keutuhan Peribadi viii. acara sukan pantai dan kayak. ix. keselamatan. Pusat. vii. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal 3. x. iii. Sekolah.0 Sistem Pentadbiran Universiti Sejarah. vi. Institut dan Unit di UMS seperti. 2. xi. penyelesaian masalah dan konflik. Pengurusan Organisasi dan Kewangan ix. Dasar-Dasar Negara iv. komunikasi dan pengurusan tekanan. Falsafah dan Hala Tuju UMS Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perkhidmatan Akademik Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti Pengurusan Sistem Maklumat Universiti Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Modul Umum Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->