Kod Tajuk Tempoh Kursus Pengenalan

: W0002 : KURSUS INDUKSI : 12 hari

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan. Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus UMS). OBJEKTIF KURSUS INDUKSI Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1. Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara. Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduanpanduan kerajaan. Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluankeperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi. Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam.

2.

3. 4.

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti; Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti; Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat; Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.

1.1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah bermula.2 Wanita : Berpakaian masa bekerja.2 Keluar kuliah dengan izin. akhbar.PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS A.7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah sedang dijalankan. 2. 1. Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca buku.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek. Riadah/Senaman Track Bottom. B.2 Wanita : mata. PAKAIAN 1. 2. kecuali dengan izin Dilarang memakai pakaian yang menjolok seragam/berpakaian sopan 1.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah. 1. Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan. 1. Semasa Kuliah 1.1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian masa bekerja. 1. Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada penceramah. DISIPLIN DIRI 1.6 Tidak merokok.3 Menghadiri setiap kuliah Penyelaras/Penceramah. 2. 1. makan dan minum dalam bilik kuliah. Semasa Dalam Kelas 1. . berbaju tanpa lengan dan tanpa kolar.5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah. majalah atau berbual-bual.

1.8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat kepada semua pegawai dan urusetia 1. 1. 3. 3. D. sudu dan mangkuk sup hendaklah diatur dan disusun di tempat yang disediakan.4 Piring makan. SIJIL Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang telah menamatkan kursus dengan jayanya. 3. 3.3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan.10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat sebelum dan selepas kelas berakhir. Semasa Makan 3.11 Bertegur sapa. . gelas.9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah kursus Fasilitator kursus. bermanis muka sesama peserta. C. tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus. 2.1. 3. Masa Kursus Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat sahaja.5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan disusun selepas makan . KEBERKESANAN KURSUS Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi tanggungjawab peserta.

2. Penilaian sepanjang kursus (PSK).PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM 1.3. ii.4 Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas. dan Ujian Akhir Kursus. Penilaian Sepanjang Kursus: Penilaian: 2. iv. ii. Kehadiran Pengucapan Awam Penilaian oleh Fasilitator Kursus iii. Asas Penilaian 1. Kriteria Penilaian 2. Tugasan Individu Tugas Kumpulan (Wajaran bagi Penilaian 40%) 2.1.3.2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum.3 Pengucapan Awam Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada dua (2) komponen iaitu: i.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan kepada kriteria-kreteria tertentu.1. Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut dan tidak terlalu remeh. iii.3.3 2.3.3 2. 2. Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8 minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit 30% 10% 20% 20% 20% Jumlah 100% . 40% 60% 1.1 2. Kriteria-kriteria tersebut dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:Kriteria Penilaian Peratusan i.2 Kehadiran Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai sebahagian syarat Lulus Kursus 2.2 2.

3. dan Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur sama ada secara lisan atau tulisan. gaya berbicara dan kesopanan.4. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan. 2.1 Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator.  Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:Kursus:2. Penyesuaian Diri Aspek-aspek yang dinilai ialah:Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai. Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawaipegawai yang terlibat sepenuh masa dalam menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul Induksi Umum. Isi Kandungan dan Penutup. Inisiatif Inisiatif dan Tanggungjawab - iii) Aspek-aspek yang dinilai ialah:- . Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktivitiaktiviti lain. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah.4. menyatakan tajuk pengucapan awam dan hendaklah dimulakan dengan Pengenalan. Pemerhatian hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut: i) Disiplin 2. Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah pemerhatian sepanjang kursus.4 Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan memperkenalkan diri.4.2 Aspek-aspek yang dinilai ialah:ii) Gaya berpakaian dan kekemasan diri.2.

Penyertaan dan Kerjasama iv) Aspek-aspek yang dinilai ialah:v) Tahap penyertaan dan penglibatan berkursus. Kesediaan mendengar. Mengamalkan perhubungan yang baik. dan Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa mengira masa. Kejujuran dan keikhlasan sumbangan. dan memberikan Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri.- Kebolehan memberikan idea atau cadangan dalam membantu meringankan sesuatu masalah yang dihadapi bersama. Kebolehan melaksanakan tugas atas daya usaha sendiri tanpa dorongan atau bimbingan serta arahan. Kebolehan memimpin. Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan tertekan. dan Pengetahuan kerja yang baik. Sifat-sifat yang mulia. Kepimpinan Aspek-aspek yang dinilai ialah:Kebolehan menentukan arah dan matlamat kumpulan. bagi - - Penghasilan kerja yang dibuat dari segi output yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan. semasa Perhubungan sesama rakan sekursus. . Perasaan tanggungjawab melaksanakan kerja.

2.4. . soalan-soalan aneka pilihan dan sebagainya. Tiap-tiap kumpulan kecil hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan dinilai dan diberi markah.5 Tugasan Individu:2.5.6.2.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai untuk maksud ini. Arahan Perkhidmatan. secara kumpulan dan sebagainya. kajian projek.5. Kerja-kerja kursus ini akan dinilai dan diberikan markah.2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti kajian kes.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas diberikan wajaran seperti berikut: Ciri i) ii) iii) iv) v) Disiplin Penyesuaian diri Inisiatif dan tanggungjawab Penyertaan dan kerjasama Kepimpinan Jumlah Individu:2. peserta-peserta akan diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat secara individu.2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti latihamal. i) ii) iii) Perintah Am . Setiap peserta diminta memilih 2 daripada 3 tajuk berikut.1 Sepanjang kursus berjalan. Tugasan ini bertujuan menilai tahap kefahaman dan pengetahuan peserta berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam masa kursus.6. 2. Latihan ini membolehkan individu merasakan semangat kerja secara kumpulan apabila kembali bertugas di Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing. esei. dan Sejarah Malaysia 10% 10% 10% Wajaran 8% 3% 3% 3% 3% -------20% ==== 2.6 Tugasan Kumpulan 2.

3. dan Kreativiti 2. dan Sistem Pentadbiran Negara 10% 10% 10% 10% Ujian Akhir Kursus 3. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Kualiti hasil kerja.2 Antara kedua-dua bahagian ujian. Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam kurikulum Kursus Modul Induksi Umum.4 Lulus 4. Dasar-Dasar Negara.3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk berikut:i) ii) iii) iii) 3. Bahagian Perkhidmatan. Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan Peperiksaan.3 3.6.Aspekmeliputi:Aspek-aspek yang dinilai meliputi:i) ii) iii) iv) Penyertaan dan penglibatan.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari berkursus 4. Usaha kumpulan. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian Akhir Kursus . peserta-peserta diberikan masa rehat 15 minit.1 Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang terbahagi kepada 2 bahagian berikut: Komponen Penilaian Bahagian A Masa 40 Minit 2 ½ Jam Bentuk 40 Soalan Objektik Aneka Pilihan Jawab 4 daripada 8 soalan esei Markah Penuh 40 Bahagian B 60 3. Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum 4. Pengurusan Am.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap komponen penilaian.

Pusat. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) vii. Keutuhan Peribadi viii. iv. . 2. iii. Sejarah Malaysia ii. i. i. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia iii. komunikasi dan pengurusan tekanan. High Rope. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan vi. Pengurusan Organisasi dan Kewangan ix. Institut dan Unit di UMS seperti. Falsafah dan Hala Tuju UMS Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perkhidmatan Akademik Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti Pengurusan Sistem Maklumat Universiti Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Modul Umum Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut. vii. xi. halangan dinding 8 kaki.0 Modul Khusus Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan Keperluan tugas di Jabatan. Dasar-Dasar Negara iv. Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus.Khusus Modul Kursus Induksi Khusus Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut: 1. x. acara sukan pantai dan kayak. ix. kerja berpasukan. Sekolah. vi. i. ii. viii. keselamatan.0 Sistem Pentadbiran Universiti Sejarah. penyelesaian masalah dan konflik. Jungle Tracking.0 Modul Fizikal Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang menjurus kepada kepimpinan. Pakej ODEC Low Rope. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal 3. v. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G) v. flying fox dan sebagainya Pakej Keselamatan Mempertahankan Diri Keselamatan dalam Bangunan Fist Aids ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful