Kod Tajuk Tempoh Kursus Pengenalan

: W0002 : KURSUS INDUKSI : 12 hari

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan. Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus UMS). OBJEKTIF KURSUS INDUKSI Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1. Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara. Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduanpanduan kerajaan. Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluankeperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi. Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam.

2.

3. 4.

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti; Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti; Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat; Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.

Semasa Dalam Kelas 1.2 Wanita : mata. 1. berbaju tanpa lengan dan tanpa kolar.2 Wanita : Berpakaian masa bekerja. Riadah/Senaman Track Bottom. 2. B. .1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah bermula. 1. Semasa Kuliah 1.6 Tidak merokok.1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian masa bekerja. majalah atau berbual-bual.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah. Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca buku. Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada penceramah. 1. 1. kecuali dengan izin Dilarang memakai pakaian yang menjolok seragam/berpakaian sopan 1.3 Menghadiri setiap kuliah Penyelaras/Penceramah. akhbar.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek. DISIPLIN DIRI 1. Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan. 1. 1.5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah.7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah sedang dijalankan.2 Keluar kuliah dengan izin. makan dan minum dalam bilik kuliah. 2. PAKAIAN 1. 2.PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS A.

10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat sebelum dan selepas kelas berakhir. 3. KEBERKESANAN KURSUS Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan. tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus. 1. 2. Semasa Makan 3.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan disusun selepas makan .8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat kepada semua pegawai dan urusetia 1.3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan. 3.9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah kursus Fasilitator kursus.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi tanggungjawab peserta. 1.1. D. . 3. sudu dan mangkuk sup hendaklah diatur dan disusun di tempat yang disediakan.4 Piring makan.5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan. gelas. bermanis muka sesama peserta. 3.11 Bertegur sapa. Masa Kursus Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat sahaja. 3. C. SIJIL Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang telah menamatkan kursus dengan jayanya.

1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada dua (2) komponen iaitu: i. Penilaian Sepanjang Kursus: Penilaian: 2. 2.PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM 1. Kehadiran Pengucapan Awam Penilaian oleh Fasilitator Kursus iii. 2. ii.3. ii.3.2 Kehadiran Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai sebahagian syarat Lulus Kursus 2.4 Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas. iii.3. Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut dan tidak terlalu remeh.2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum.3 2.3. Kriteria-kriteria tersebut dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:Kriteria Penilaian Peratusan i.1 2. Penilaian sepanjang kursus (PSK).1. 40% 60% 1.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan kepada kriteria-kreteria tertentu. dan Ujian Akhir Kursus. Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8 minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit 30% 10% 20% 20% 20% Jumlah 100% . iv. Tugasan Individu Tugas Kumpulan (Wajaran bagi Penilaian 40%) 2.3 2.1. Asas Penilaian 1. Kriteria Penilaian 2.3 Pengucapan Awam Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.2 2.

4. Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah pemerhatian sepanjang kursus.1 Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator.2.3. gaya berbicara dan kesopanan.2 Aspek-aspek yang dinilai ialah:ii) Gaya berpakaian dan kekemasan diri. Pemerhatian hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut: i) Disiplin 2.4. Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktivitiaktiviti lain. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah. Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawaipegawai yang terlibat sepenuh masa dalam menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul Induksi Umum. dan Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur sama ada secara lisan atau tulisan. Inisiatif Inisiatif dan Tanggungjawab - iii) Aspek-aspek yang dinilai ialah:- .4. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan. Penyesuaian Diri Aspek-aspek yang dinilai ialah:Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai. 2. Isi Kandungan dan Penutup. menyatakan tajuk pengucapan awam dan hendaklah dimulakan dengan Pengenalan.  Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:Kursus:2.4 Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan memperkenalkan diri. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas.

- Kebolehan memberikan idea atau cadangan dalam membantu meringankan sesuatu masalah yang dihadapi bersama. Kebolehan memimpin. semasa Perhubungan sesama rakan sekursus. bagi - - Penghasilan kerja yang dibuat dari segi output yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan. Kepimpinan Aspek-aspek yang dinilai ialah:Kebolehan menentukan arah dan matlamat kumpulan. Penyertaan dan Kerjasama iv) Aspek-aspek yang dinilai ialah:v) Tahap penyertaan dan penglibatan berkursus. Sifat-sifat yang mulia. Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan tertekan. Kejujuran dan keikhlasan sumbangan. Kebolehan melaksanakan tugas atas daya usaha sendiri tanpa dorongan atau bimbingan serta arahan. Mengamalkan perhubungan yang baik. dan memberikan Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri. . dan Pengetahuan kerja yang baik. dan Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa mengira masa. Kesediaan mendengar. Perasaan tanggungjawab melaksanakan kerja.

dan Sejarah Malaysia 10% 10% 10% Wajaran 8% 3% 3% 3% 3% -------20% ==== 2.5.6. Setiap peserta diminta memilih 2 daripada 3 tajuk berikut.1 Sepanjang kursus berjalan.6.2. . Tiap-tiap kumpulan kecil hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan dinilai dan diberi markah. kajian projek.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai untuk maksud ini.5. Arahan Perkhidmatan. Tugasan ini bertujuan menilai tahap kefahaman dan pengetahuan peserta berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam masa kursus.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas diberikan wajaran seperti berikut: Ciri i) ii) iii) iv) v) Disiplin Penyesuaian diri Inisiatif dan tanggungjawab Penyertaan dan kerjasama Kepimpinan Jumlah Individu:2.4. soalan-soalan aneka pilihan dan sebagainya.5 Tugasan Individu:2. 2. i) ii) iii) Perintah Am . Kerja-kerja kursus ini akan dinilai dan diberikan markah. Latihan ini membolehkan individu merasakan semangat kerja secara kumpulan apabila kembali bertugas di Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing. secara kumpulan dan sebagainya. 2.6 Tugasan Kumpulan 2.2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti kajian kes.2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti latihamal. peserta-peserta akan diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat secara individu. esei.

peserta-peserta diberikan masa rehat 15 minit.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari berkursus 4. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. dan Sistem Pentadbiran Negara 10% 10% 10% 10% Ujian Akhir Kursus 3. Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam kurikulum Kursus Modul Induksi Umum.3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk berikut:i) ii) iii) iii) 3. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.Aspekmeliputi:Aspek-aspek yang dinilai meliputi:i) ii) iii) iv) Penyertaan dan penglibatan. dan Kreativiti 2. Usaha kumpulan. Dasar-Dasar Negara.2 Antara kedua-dua bahagian ujian. iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian Akhir Kursus .1 Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang terbahagi kepada 2 bahagian berikut: Komponen Penilaian Bahagian A Masa 40 Minit 2 ½ Jam Bentuk 40 Soalan Objektik Aneka Pilihan Jawab 4 daripada 8 soalan esei Markah Penuh 40 Bahagian B 60 3. 3. Bahagian Perkhidmatan.6. Pengurusan Am.3 3. Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan Peperiksaan.4 Lulus 4. Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum 4.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap komponen penilaian. Kualiti hasil kerja.

Pengurusan Organisasi dan Kewangan ix. . halangan dinding 8 kaki. Falsafah dan Hala Tuju UMS Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perkhidmatan Akademik Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti Pengurusan Sistem Maklumat Universiti Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Modul Umum Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut. Pakej ODEC Low Rope. acara sukan pantai dan kayak. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) vii. x. viii. Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus. Dasar-Dasar Negara iv. vii.0 Modul Fizikal Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang menjurus kepada kepimpinan. i. iii. ix. iv. flying fox dan sebagainya Pakej Keselamatan Mempertahankan Diri Keselamatan dalam Bangunan Fist Aids ii. Pusat. Sejarah Malaysia ii. penyelesaian masalah dan konflik. komunikasi dan pengurusan tekanan. High Rope. keselamatan. i. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal 3. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan vi.Khusus Modul Kursus Induksi Khusus Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut: 1. v. 2. Keutuhan Peribadi viii. ii.0 Modul Khusus Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan Keperluan tugas di Jabatan. Sekolah. xi. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G) v.0 Sistem Pentadbiran Universiti Sejarah. vi. kerja berpasukan. Institut dan Unit di UMS seperti. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia iii. i. Jungle Tracking.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful