Kod Tajuk Tempoh Kursus Pengenalan

: W0002 : KURSUS INDUKSI : 12 hari

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan. Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus UMS). OBJEKTIF KURSUS INDUKSI Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1. Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara. Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduanpanduan kerajaan. Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluankeperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi. Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam.

2.

3. 4.

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti; Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti; Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat; Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.

1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian masa bekerja. . PAKAIAN 1. Riadah/Senaman Track Bottom. DISIPLIN DIRI 1.3 Menghadiri setiap kuliah Penyelaras/Penceramah. kecuali dengan izin Dilarang memakai pakaian yang menjolok seragam/berpakaian sopan 1. 1. 1. makan dan minum dalam bilik kuliah. Semasa Kuliah 1.2 Wanita : mata. Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan.PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS A. 2. B. Semasa Dalam Kelas 1.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek. 2. 1.7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah sedang dijalankan. majalah atau berbual-bual.5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah.6 Tidak merokok. 1. akhbar.1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah bermula. Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada penceramah. berbaju tanpa lengan dan tanpa kolar. Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca buku.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah. 2.2 Wanita : Berpakaian masa bekerja. 1.2 Keluar kuliah dengan izin. 1.

3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan.5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi tanggungjawab peserta. Masa Kursus Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat sahaja. 3.1.9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah kursus Fasilitator kursus.8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat kepada semua pegawai dan urusetia 1. C.11 Bertegur sapa. 3. 3. SIJIL Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang telah menamatkan kursus dengan jayanya. D.4 Piring makan. KEBERKESANAN KURSUS Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan. tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus. bermanis muka sesama peserta. Semasa Makan 3. 3. sudu dan mangkuk sup hendaklah diatur dan disusun di tempat yang disediakan.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan disusun selepas makan . . 3. gelas. 1.10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat sebelum dan selepas kelas berakhir. 2. 1.

3 Pengucapan Awam Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. 2. iii.4 Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas. Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut dan tidak terlalu remeh. dan Ujian Akhir Kursus. Penilaian Sepanjang Kursus: Penilaian: 2. Kriteria Penilaian 2.2 2. Kehadiran Pengucapan Awam Penilaian oleh Fasilitator Kursus iii. 40% 60% 1. ii. Penilaian sepanjang kursus (PSK). Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8 minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit 30% 10% 20% 20% 20% Jumlah 100% . ii.3. 2. iv.3 2.1.2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum.PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM 1.1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada dua (2) komponen iaitu: i.1. Asas Penilaian 1. Kriteria-kriteria tersebut dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:Kriteria Penilaian Peratusan i. Tugasan Individu Tugas Kumpulan (Wajaran bagi Penilaian 40%) 2.2 Kehadiran Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai sebahagian syarat Lulus Kursus 2.3.3.3 2.3.1 2.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan kepada kriteria-kreteria tertentu.

2. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah. Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah pemerhatian sepanjang kursus. Isi Kandungan dan Penutup.4. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas. gaya berbicara dan kesopanan. menyatakan tajuk pengucapan awam dan hendaklah dimulakan dengan Pengenalan. Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawaipegawai yang terlibat sepenuh masa dalam menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul Induksi Umum.2 Aspek-aspek yang dinilai ialah:ii) Gaya berpakaian dan kekemasan diri.2. Penyesuaian Diri Aspek-aspek yang dinilai ialah:Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai.4 Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan memperkenalkan diri. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan.  Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:Kursus:2. Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktivitiaktiviti lain.3. Pemerhatian hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut: i) Disiplin 2.4. dan Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur sama ada secara lisan atau tulisan.4. Inisiatif Inisiatif dan Tanggungjawab - iii) Aspek-aspek yang dinilai ialah:- .1 Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator.

dan Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa mengira masa. Mengamalkan perhubungan yang baik. . Kebolehan melaksanakan tugas atas daya usaha sendiri tanpa dorongan atau bimbingan serta arahan. Sifat-sifat yang mulia. bagi - - Penghasilan kerja yang dibuat dari segi output yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan. dan Pengetahuan kerja yang baik.- Kebolehan memberikan idea atau cadangan dalam membantu meringankan sesuatu masalah yang dihadapi bersama. dan memberikan Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri. Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan tertekan. Penyertaan dan Kerjasama iv) Aspek-aspek yang dinilai ialah:v) Tahap penyertaan dan penglibatan berkursus. Kepimpinan Aspek-aspek yang dinilai ialah:Kebolehan menentukan arah dan matlamat kumpulan. Kebolehan memimpin. Perasaan tanggungjawab melaksanakan kerja. Kejujuran dan keikhlasan sumbangan. Kesediaan mendengar. semasa Perhubungan sesama rakan sekursus.

2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti kajian kes. i) ii) iii) Perintah Am .5 Tugasan Individu:2.5. Latihan ini membolehkan individu merasakan semangat kerja secara kumpulan apabila kembali bertugas di Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing. Setiap peserta diminta memilih 2 daripada 3 tajuk berikut.6.2.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai untuk maksud ini.4. secara kumpulan dan sebagainya. dan Sejarah Malaysia 10% 10% 10% Wajaran 8% 3% 3% 3% 3% -------20% ==== 2.2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti latihamal. Kerja-kerja kursus ini akan dinilai dan diberikan markah. Tiap-tiap kumpulan kecil hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan dinilai dan diberi markah. Arahan Perkhidmatan. esei.5.6 Tugasan Kumpulan 2. . soalan-soalan aneka pilihan dan sebagainya. 2.6.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas diberikan wajaran seperti berikut: Ciri i) ii) iii) iv) v) Disiplin Penyesuaian diri Inisiatif dan tanggungjawab Penyertaan dan kerjasama Kepimpinan Jumlah Individu:2. peserta-peserta akan diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat secara individu. Tugasan ini bertujuan menilai tahap kefahaman dan pengetahuan peserta berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam masa kursus.1 Sepanjang kursus berjalan. kajian projek. 2.

3 3.3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk berikut:i) ii) iii) iii) 3. Usaha kumpulan.1 Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang terbahagi kepada 2 bahagian berikut: Komponen Penilaian Bahagian A Masa 40 Minit 2 ½ Jam Bentuk 40 Soalan Objektik Aneka Pilihan Jawab 4 daripada 8 soalan esei Markah Penuh 40 Bahagian B 60 3.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari berkursus 4. iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian Akhir Kursus . Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. dan Sistem Pentadbiran Negara 10% 10% 10% 10% Ujian Akhir Kursus 3. Kualiti hasil kerja.6. Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum 4. 3.2 Antara kedua-dua bahagian ujian. Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam kurikulum Kursus Modul Induksi Umum.Aspekmeliputi:Aspek-aspek yang dinilai meliputi:i) ii) iii) iv) Penyertaan dan penglibatan. Bahagian Perkhidmatan. Dasar-Dasar Negara.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap komponen penilaian. Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan Peperiksaan. peserta-peserta diberikan masa rehat 15 minit. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.4 Lulus 4. dan Kreativiti 2. Pengurusan Am.

i.Khusus Modul Kursus Induksi Khusus Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut: 1. iii. Dasar-Dasar Negara iv.0 Sistem Pentadbiran Universiti Sejarah. x. Pusat. Keutuhan Peribadi viii. iv. halangan dinding 8 kaki. ix. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) vii. penyelesaian masalah dan konflik. Falsafah dan Hala Tuju UMS Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perkhidmatan Akademik Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti Pengurusan Sistem Maklumat Universiti Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Modul Umum Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G) v. . komunikasi dan pengurusan tekanan. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia iii. High Rope. ii. Pengurusan Organisasi dan Kewangan ix. i. vi. Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus. flying fox dan sebagainya Pakej Keselamatan Mempertahankan Diri Keselamatan dalam Bangunan Fist Aids ii. 2. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan vi. Sejarah Malaysia ii. Sekolah. Pakej ODEC Low Rope. vii. v. keselamatan. acara sukan pantai dan kayak.0 Modul Fizikal Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang menjurus kepada kepimpinan. Jungle Tracking.0 Modul Khusus Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan Keperluan tugas di Jabatan. xi. i. Institut dan Unit di UMS seperti. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal 3. kerja berpasukan. viii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful