Kod Tajuk Tempoh Kursus Pengenalan

: W0002 : KURSUS INDUKSI : 12 hari

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan. Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus UMS). OBJEKTIF KURSUS INDUKSI Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1. Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara. Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduanpanduan kerajaan. Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluankeperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi. Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam.

2.

3. 4.

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti; Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti; Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat; Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.

Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca buku. 1. 2. B.6 Tidak merokok.2 Wanita : mata.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek. Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada penceramah.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah. .1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah bermula. Semasa Kuliah 1. majalah atau berbual-bual. Semasa Dalam Kelas 1. 2. kecuali dengan izin Dilarang memakai pakaian yang menjolok seragam/berpakaian sopan 1.7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah sedang dijalankan.1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian masa bekerja. 1. 2. DISIPLIN DIRI 1.5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah. PAKAIAN 1. makan dan minum dalam bilik kuliah. 1. akhbar. 1. Riadah/Senaman Track Bottom. Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan.PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS A. 1.2 Wanita : Berpakaian masa bekerja. 1.2 Keluar kuliah dengan izin.3 Menghadiri setiap kuliah Penyelaras/Penceramah. berbaju tanpa lengan dan tanpa kolar.

9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah kursus Fasilitator kursus. 3. D.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi tanggungjawab peserta.8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat kepada semua pegawai dan urusetia 1. bermanis muka sesama peserta. sudu dan mangkuk sup hendaklah diatur dan disusun di tempat yang disediakan. gelas.3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan. 2. C. SIJIL Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang telah menamatkan kursus dengan jayanya. 1. Semasa Makan 3. tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan disusun selepas makan .5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan.4 Piring makan. 3. Masa Kursus Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat sahaja. 3. KEBERKESANAN KURSUS Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan. .10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat sebelum dan selepas kelas berakhir. 3. 1. 3.11 Bertegur sapa.1.

Tugasan Individu Tugas Kumpulan (Wajaran bagi Penilaian 40%) 2.1.3 2.1 2. ii. Kriteria Penilaian 2.3 2.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan kepada kriteria-kreteria tertentu.3.2 2.3.3. Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8 minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit 30% 10% 20% 20% 20% Jumlah 100% .4 Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas. Asas Penilaian 1. iii. 40% 60% 1. ii.2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum. dan Ujian Akhir Kursus.PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM 1.3 Pengucapan Awam Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.3. Kehadiran Pengucapan Awam Penilaian oleh Fasilitator Kursus iii. iv.2 Kehadiran Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai sebahagian syarat Lulus Kursus 2. 2. Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut dan tidak terlalu remeh. Penilaian sepanjang kursus (PSK). Penilaian Sepanjang Kursus: Penilaian: 2.1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada dua (2) komponen iaitu: i. Kriteria-kriteria tersebut dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:Kriteria Penilaian Peratusan i.1. 2.

Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas.4.4 Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan memperkenalkan diri. Isi Kandungan dan Penutup. Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah pemerhatian sepanjang kursus.1 Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator. gaya berbicara dan kesopanan. Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawaipegawai yang terlibat sepenuh masa dalam menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul Induksi Umum.2 Aspek-aspek yang dinilai ialah:ii) Gaya berpakaian dan kekemasan diri. Inisiatif Inisiatif dan Tanggungjawab - iii) Aspek-aspek yang dinilai ialah:- .4.3. menyatakan tajuk pengucapan awam dan hendaklah dimulakan dengan Pengenalan. Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktivitiaktiviti lain.2. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan. Pemerhatian hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut: i) Disiplin 2.4. Penyesuaian Diri Aspek-aspek yang dinilai ialah:Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai.  Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:Kursus:2. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah. 2. dan Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur sama ada secara lisan atau tulisan.

Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan tertekan. Penyertaan dan Kerjasama iv) Aspek-aspek yang dinilai ialah:v) Tahap penyertaan dan penglibatan berkursus. . Kebolehan melaksanakan tugas atas daya usaha sendiri tanpa dorongan atau bimbingan serta arahan.- Kebolehan memberikan idea atau cadangan dalam membantu meringankan sesuatu masalah yang dihadapi bersama. dan memberikan Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri. bagi - - Penghasilan kerja yang dibuat dari segi output yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan. Kesediaan mendengar. Sifat-sifat yang mulia. dan Pengetahuan kerja yang baik. Mengamalkan perhubungan yang baik. Kejujuran dan keikhlasan sumbangan. semasa Perhubungan sesama rakan sekursus. dan Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa mengira masa. Perasaan tanggungjawab melaksanakan kerja. Kebolehan memimpin. Kepimpinan Aspek-aspek yang dinilai ialah:Kebolehan menentukan arah dan matlamat kumpulan.

6 Tugasan Kumpulan 2.4. i) ii) iii) Perintah Am . esei. secara kumpulan dan sebagainya. kajian projek. Arahan Perkhidmatan. soalan-soalan aneka pilihan dan sebagainya. Tugasan ini bertujuan menilai tahap kefahaman dan pengetahuan peserta berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam masa kursus.2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti latihamal.5.1 Sepanjang kursus berjalan.5 Tugasan Individu:2. dan Sejarah Malaysia 10% 10% 10% Wajaran 8% 3% 3% 3% 3% -------20% ==== 2. peserta-peserta akan diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat secara individu. . Kerja-kerja kursus ini akan dinilai dan diberikan markah.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas diberikan wajaran seperti berikut: Ciri i) ii) iii) iv) v) Disiplin Penyesuaian diri Inisiatif dan tanggungjawab Penyertaan dan kerjasama Kepimpinan Jumlah Individu:2.6.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai untuk maksud ini. 2. Tiap-tiap kumpulan kecil hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan dinilai dan diberi markah. Setiap peserta diminta memilih 2 daripada 3 tajuk berikut.2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti kajian kes. 2. Latihan ini membolehkan individu merasakan semangat kerja secara kumpulan apabila kembali bertugas di Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing.6.5.2.

Kualiti hasil kerja. Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum 4. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.2 Antara kedua-dua bahagian ujian. Pengurusan Am.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari berkursus 4.4 Lulus 4. Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam kurikulum Kursus Modul Induksi Umum. dan Kreativiti 2.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap komponen penilaian. Dasar-Dasar Negara. Bahagian Perkhidmatan. 3. Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan Peperiksaan. peserta-peserta diberikan masa rehat 15 minit. Usaha kumpulan. iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian Akhir Kursus .3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk berikut:i) ii) iii) iii) 3.Aspekmeliputi:Aspek-aspek yang dinilai meliputi:i) ii) iii) iv) Penyertaan dan penglibatan.3 3.6. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.1 Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang terbahagi kepada 2 bahagian berikut: Komponen Penilaian Bahagian A Masa 40 Minit 2 ½ Jam Bentuk 40 Soalan Objektik Aneka Pilihan Jawab 4 daripada 8 soalan esei Markah Penuh 40 Bahagian B 60 3. dan Sistem Pentadbiran Negara 10% 10% 10% 10% Ujian Akhir Kursus 3.

Sekolah. Falsafah dan Hala Tuju UMS Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perkhidmatan Akademik Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti Pengurusan Sistem Maklumat Universiti Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Modul Umum Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut. Jungle Tracking. iii. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan vi. keselamatan. Institut dan Unit di UMS seperti. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G) v.Khusus Modul Kursus Induksi Khusus Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut: 1. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia iii. Pakej ODEC Low Rope. kerja berpasukan. ii. High Rope. i.0 Modul Khusus Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan Keperluan tugas di Jabatan. vii. iv. Pengurusan Organisasi dan Kewangan ix. halangan dinding 8 kaki. i. flying fox dan sebagainya Pakej Keselamatan Mempertahankan Diri Keselamatan dalam Bangunan Fist Aids ii. Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus. vi. Keutuhan Peribadi viii. i.0 Sistem Pentadbiran Universiti Sejarah. Sejarah Malaysia ii. Pusat. acara sukan pantai dan kayak. x. 2. Dasar-Dasar Negara iv. v. . viii. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) vii. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal 3.0 Modul Fizikal Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang menjurus kepada kepimpinan. ix. komunikasi dan pengurusan tekanan. penyelesaian masalah dan konflik. xi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful