Kod Tajuk Tempoh Kursus Pengenalan

: W0002 : KURSUS INDUKSI : 12 hari

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan. Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus UMS). OBJEKTIF KURSUS INDUKSI Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1. Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara. Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduanpanduan kerajaan. Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluankeperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi. Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam.

2.

3. 4.

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti; Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti; Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat; Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.

berbaju tanpa lengan dan tanpa kolar. B. 1.3 Menghadiri setiap kuliah Penyelaras/Penceramah.2 Wanita : Berpakaian masa bekerja.2 Wanita : mata. 2. Semasa Kuliah 1. Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca buku. 2.2 Keluar kuliah dengan izin.1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian masa bekerja. Riadah/Senaman Track Bottom.5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah. PAKAIAN 1. 1. 1.1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah bermula. majalah atau berbual-bual. Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada penceramah.6 Tidak merokok.7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah sedang dijalankan. akhbar. 1.PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS A. makan dan minum dalam bilik kuliah. . 1. kecuali dengan izin Dilarang memakai pakaian yang menjolok seragam/berpakaian sopan 1.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah. 2. 1. Semasa Dalam Kelas 1.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek. Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan. DISIPLIN DIRI 1.

10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat sebelum dan selepas kelas berakhir. SIJIL Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang telah menamatkan kursus dengan jayanya.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan disusun selepas makan . 1. Masa Kursus Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat sahaja.8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat kepada semua pegawai dan urusetia 1. sudu dan mangkuk sup hendaklah diatur dan disusun di tempat yang disediakan. D. 1. tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus. . 2.1.4 Piring makan. 3. 3. bermanis muka sesama peserta. 3. C.5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan. Semasa Makan 3. 3.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi tanggungjawab peserta. KEBERKESANAN KURSUS Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan.11 Bertegur sapa. 3. gelas.9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah kursus Fasilitator kursus.3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan.

Penilaian sepanjang kursus (PSK).2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum.3.2 Kehadiran Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai sebahagian syarat Lulus Kursus 2.3. iii. Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8 minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit 30% 10% 20% 20% 20% Jumlah 100% . Asas Penilaian 1.2 2.1.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan kepada kriteria-kreteria tertentu. Kriteria Penilaian 2. iv. ii. Tugasan Individu Tugas Kumpulan (Wajaran bagi Penilaian 40%) 2.3 2.3 2. 2.1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada dua (2) komponen iaitu: i. dan Ujian Akhir Kursus.4 Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas.3 Pengucapan Awam Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. ii. 2. Penilaian Sepanjang Kursus: Penilaian: 2.1.1 2.3.3.PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM 1. Kriteria-kriteria tersebut dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:Kriteria Penilaian Peratusan i. Kehadiran Pengucapan Awam Penilaian oleh Fasilitator Kursus iii. Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut dan tidak terlalu remeh. 40% 60% 1.

Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktivitiaktiviti lain. menyatakan tajuk pengucapan awam dan hendaklah dimulakan dengan Pengenalan. Isi Kandungan dan Penutup.4.4. gaya berbicara dan kesopanan.3.  Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:Kursus:2. 2.4 Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan memperkenalkan diri.2.1 Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator. Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah pemerhatian sepanjang kursus. Pemerhatian hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut: i) Disiplin 2. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas.2 Aspek-aspek yang dinilai ialah:ii) Gaya berpakaian dan kekemasan diri. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan.4. Inisiatif Inisiatif dan Tanggungjawab - iii) Aspek-aspek yang dinilai ialah:- . Penyesuaian Diri Aspek-aspek yang dinilai ialah:Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai. Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawaipegawai yang terlibat sepenuh masa dalam menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul Induksi Umum. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah. dan Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur sama ada secara lisan atau tulisan.

dan Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa mengira masa. Penyertaan dan Kerjasama iv) Aspek-aspek yang dinilai ialah:v) Tahap penyertaan dan penglibatan berkursus.- Kebolehan memberikan idea atau cadangan dalam membantu meringankan sesuatu masalah yang dihadapi bersama. Kebolehan memimpin. bagi - - Penghasilan kerja yang dibuat dari segi output yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan. Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan tertekan. dan memberikan Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri. . Kebolehan melaksanakan tugas atas daya usaha sendiri tanpa dorongan atau bimbingan serta arahan. Mengamalkan perhubungan yang baik. Kejujuran dan keikhlasan sumbangan. dan Pengetahuan kerja yang baik. Kesediaan mendengar. semasa Perhubungan sesama rakan sekursus. Sifat-sifat yang mulia. Kepimpinan Aspek-aspek yang dinilai ialah:Kebolehan menentukan arah dan matlamat kumpulan. Perasaan tanggungjawab melaksanakan kerja.

secara kumpulan dan sebagainya. Setiap peserta diminta memilih 2 daripada 3 tajuk berikut.2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti kajian kes. Latihan ini membolehkan individu merasakan semangat kerja secara kumpulan apabila kembali bertugas di Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing. Arahan Perkhidmatan.6 Tugasan Kumpulan 2.2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti latihamal.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas diberikan wajaran seperti berikut: Ciri i) ii) iii) iv) v) Disiplin Penyesuaian diri Inisiatif dan tanggungjawab Penyertaan dan kerjasama Kepimpinan Jumlah Individu:2.1 Sepanjang kursus berjalan. dan Sejarah Malaysia 10% 10% 10% Wajaran 8% 3% 3% 3% 3% -------20% ==== 2.5. peserta-peserta akan diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat secara individu.5.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai untuk maksud ini. kajian projek. 2. 2. Tugasan ini bertujuan menilai tahap kefahaman dan pengetahuan peserta berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam masa kursus. soalan-soalan aneka pilihan dan sebagainya.6. Kerja-kerja kursus ini akan dinilai dan diberikan markah. .4. esei.5 Tugasan Individu:2. i) ii) iii) Perintah Am . Tiap-tiap kumpulan kecil hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan dinilai dan diberi markah.6.2.

4 Lulus 4.3 3. Usaha kumpulan. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Bahagian Perkhidmatan.6. Pengurusan Am.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap komponen penilaian. peserta-peserta diberikan masa rehat 15 minit. Dasar-Dasar Negara. 3.1 Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang terbahagi kepada 2 bahagian berikut: Komponen Penilaian Bahagian A Masa 40 Minit 2 ½ Jam Bentuk 40 Soalan Objektik Aneka Pilihan Jawab 4 daripada 8 soalan esei Markah Penuh 40 Bahagian B 60 3. Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum 4. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari berkursus 4. Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan Peperiksaan. dan Sistem Pentadbiran Negara 10% 10% 10% 10% Ujian Akhir Kursus 3. dan Kreativiti 2.2 Antara kedua-dua bahagian ujian. Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam kurikulum Kursus Modul Induksi Umum. iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian Akhir Kursus .Aspekmeliputi:Aspek-aspek yang dinilai meliputi:i) ii) iii) iv) Penyertaan dan penglibatan. Kualiti hasil kerja.3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk berikut:i) ii) iii) iii) 3.

i. . Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus. Pengurusan Organisasi dan Kewangan ix. Pakej ODEC Low Rope. i. acara sukan pantai dan kayak. Dasar-Dasar Negara iv. viii. Jungle Tracking. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) vii.0 Modul Khusus Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan Keperluan tugas di Jabatan.0 Modul Fizikal Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang menjurus kepada kepimpinan. ix. Sejarah Malaysia ii. xi. Institut dan Unit di UMS seperti. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan vi. komunikasi dan pengurusan tekanan. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia iii. ii. v. vii. kerja berpasukan. halangan dinding 8 kaki. 2. Pusat. Falsafah dan Hala Tuju UMS Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perkhidmatan Akademik Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti Pengurusan Sistem Maklumat Universiti Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Modul Umum Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut. keselamatan. iii. Keutuhan Peribadi viii.Khusus Modul Kursus Induksi Khusus Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut: 1. iv. vi. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal 3. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G) v. High Rope.0 Sistem Pentadbiran Universiti Sejarah. x. i. flying fox dan sebagainya Pakej Keselamatan Mempertahankan Diri Keselamatan dalam Bangunan Fist Aids ii. penyelesaian masalah dan konflik. Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful