Kod Tajuk Tempoh Kursus Pengenalan

: W0002 : KURSUS INDUKSI : 12 hari

Kursus Induksi adalah Kursus Perkhidmatan yang wajib diambil oleh semua kakitangan awam bagi tujuan pengesahan dalam jawatan. Seseorang kakitangan wajib mengambil dan lulus kursus ini dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kakitangan melapor diri untuk bertugas. Kursus ini dibahagi kepada kursus umum (silibus JPA) dan kursus khusus (silibus UMS). OBJEKTIF KURSUS INDUKSI Kursus Induksi ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1. Memberi pendedahan yang sama kepada semua anggota dalam Perkhidmatan Awam mengenai sejarah negara, dasar utama kerajaan, rancangan dan program pembangunan negara. Memberi penjelasan tentang sistem pentadbiran, prosedur-prosedur utama, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduanpanduan kerajaan. Memberi kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta keperluankeperluan asas dan khusus bagi satu-satu perkhidmatan dan agensi. Memupuk nilai dan etika kerja cemerlang di kalangan semua anggota dalam Perkhidmatan Awam.

2.

3. 4.

OBJEKTIF KURSUS INDUKSI KHUSUS Objektif Induksi Khusus pekerja UMS adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Memperkenalkan Visi, Misi, dan Objektif Universiti; Memberi penjelasan mengenai sistem pentadbiran Universiti; Menerangkan peraturan-peraturan Universiti/Pejabat; Memberi pendedahan cara kerja dan budaya kerja cemerlang.

7 Tidak menggunakan telefon bimbit semasa kuliah sedang dijalankan.1 Lelaki : Dilarang berseluar pendek.5 Memberi hormat kepada penceramah dengan bangun serentak ketika pensyarah masuk dan di akhir kuliah. Baju T yang bersesuaian dan kasut sukan. 2. 1. 2. Semasa Dalam Kelas 1. . 1. 2.2 Keluar kuliah dengan izin. Tidak membuat aktiviti sampingan seperti membaca buku.3 Menghadiri setiap kuliah Penyelaras/Penceramah. 1. 1.1 Lelaki : Berpakaian seragam penuh atau pakaian masa bekerja. B.2 Wanita : mata. PAKAIAN 1. berbaju tanpa lengan dan tanpa kolar. Semasa Kuliah 1. 1. DISIPLIN DIRI 1.PERATURAN PESERTA SEMASA KURSUS A.6 Tidak merokok. akhbar. majalah atau berbual-bual. kecuali dengan izin Dilarang memakai pakaian yang menjolok seragam/berpakaian sopan 1. Riadah/Senaman Track Bottom. 1. makan dan minum dalam bilik kuliah.4 Memberi penuh tumpuan dan penglibatan aktiviti kuliah. Penghulu memberi ucapan penghargaan kepada penceramah.1 Hadir kuliah selewat-lewatnya 5 minit sebelum kuliah bermula.2 Wanita : Berpakaian masa bekerja.

tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan yang akan dijalankan semasa kursus. sudu dan mangkuk sup hendaklah diatur dan disusun di tempat yang disediakan.3 Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di tempat yang telah disediakan.4 Piring makan.9 Berdiri atau duduk dengan hormat apabila berhadapan dengan pegawai-pegawai kanan Universiti/Penceramah kursus Fasilitator kursus. 3. Semasa Makan 3. 2. bermanis muka sesama peserta. D. 3. SIJIL Sijil kehadiran akan dikeluarkan kepada peserta-peserta yang telah menamatkan kursus dengan jayanya.1 Kebersihan keseluruhan Tempat makan adalah menjadi tanggungjawab peserta.1. Masa Kursus Kursus akan dijalankan tidak terhad kepada waktu pejabat sahaja. 3.2 Meja makan/tempat duduk mestilah dibersihkan dan disusun selepas makan .10 Menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan penuh semangat sebelum dan selepas kelas berakhir. KEBERKESANAN KURSUS Peserta-peserta akan diuji melalui ujian pilihan. 1.8 Peserta mesti memberi ucapan atau tanda hormat kepada semua pegawai dan urusetia 1. 3. 1.11 Bertegur sapa. 3. gelas. C. .5 Tidak dibenarkan merokok di dalam dewan makan.

3.3 Pengucapan Awam Setiap peserta diwajibkan membuat Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.3. Penilaian sepanjang kursus (PSK). Setiap seorang peserta diberikan masa selama 8 minit melakukan Pengucapan Awam dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris Sesi Soal Jawab adalah dibuka selama 2 minit 30% 10% 20% 20% 20% Jumlah 100% . iv. ii. 2. ii. Pengucapan Awam tidak boleh menyentuh isu-isu Sensitif keagamaan dan perkauman atau menghasut dan tidak terlalu remeh.2 Kehadiran Kehadiran kursus adalah wajib dan akan dinilai sebagai sebahagian syarat Lulus Kursus 2. Kehadiran Pengucapan Awam Penilaian oleh Fasilitator Kursus iii.3.1 Penilaian sepanjang kursus dijalankan berasaskan kepada kriteria-kreteria tertentu. 40% 60% 1. dan Ujian Akhir Kursus. iii. Kriteria Penilaian 2.2 Setiap peserta wajib lulus dalam kedua-dua komponen penilaian ini untuk memenuhi syarat bagi mendapat kelulusan penuh kursus Modul Induksi Umum.3 2. Kriteria-kriteria tersebut dan peratusannya masing-masing adalah seperti berikut:Kriteria Penilaian Peratusan i.1 Penilaian Kursus Modul Induksi Umum dibahagikan kepada dua (2) komponen iaitu: i. Asas Penilaian 1.PENILAIAN KURSUS INDUKSI UMUM 1.3 2.1.1 2. 2.1.2 2. Tugasan Individu Tugas Kumpulan (Wajaran bagi Penilaian 40%) 2.3. Penilaian Sepanjang Kursus: Penilaian: 2.4 Tajuk Pengucapan Awam adalah bebas.

Isi Kandungan dan Penutup.3.4.4.1 Penilaian oleh Fasilitator kursus hendaklah dibuat oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang fasilitator.4 Pengucapan Awam hendaklah dimulakan dengan memperkenalkan diri. Kerajinan dan ketekunan dalam menjalankan tugas. Fasilitator-fasilitator kursus dikehendaki membuat penilaian ke atas setiap peserta yang mengikuti Kursus Modul Induksi Umum melalui kaedah pemerhatian sepanjang kursus. Pemerhatian hendaklah diasaskan kepada ciri-ciri berikut: i) Disiplin 2.  Penilaian Oleh Fasilitator Kursus:Kursus:2. gaya berbicara dan kesopanan. Keupayaan menyesuaikan diri dan reaksi terhadap persekitaran yang sentiasa berubah.2. dan Kebolehan berkomunikasi iaitu kebolehannya menyampaikan maksud dan pendapat dengan jelas dan teratur sama ada secara lisan atau tulisan. 2. menyatakan tajuk pengucapan awam dan hendaklah dimulakan dengan Pengenalan. Inisiatif Inisiatif dan Tanggungjawab - iii) Aspek-aspek yang dinilai ialah:- . Fasilitator-fasilitator kursus merupakan pegawaipegawai yang terlibat sepenuh masa dalam menyelaras dan mengendalikan Kursus Modul Induksi Umum. Penyesuaian Diri Aspek-aspek yang dinilai ialah:Personaliti iaitu dinilai dari segi perangai. Kesanggupan menerima dan melaksanakan arahan.4.2 Aspek-aspek yang dinilai ialah:ii) Gaya berpakaian dan kekemasan diri. Ketepatan masa menghadiri kuliah dan aktivitiaktiviti lain.

Kebolehan melaksanakan tugas atas daya usaha sendiri tanpa dorongan atau bimbingan serta arahan. bagi - - Penghasilan kerja yang dibuat dari segi output yang berkualiti dan menepati masa yang ditentukan. Kesediaan mendengar. Perasaan tanggungjawab melaksanakan kerja. Kebolehan membuat keputusan dalam keadaan tertekan. semasa Perhubungan sesama rakan sekursus. Kepimpinan Aspek-aspek yang dinilai ialah:Kebolehan menentukan arah dan matlamat kumpulan. Penyertaan dan Kerjasama iv) Aspek-aspek yang dinilai ialah:v) Tahap penyertaan dan penglibatan berkursus. dan Kesanggupan melaksanakan kerja tanpa mengira masa. dan memberikan Sentiasa memberikan keutamaan terhadap aktiviti kumpulan dari kepentingan diri sendiri. . Sifat-sifat yang mulia.- Kebolehan memberikan idea atau cadangan dalam membantu meringankan sesuatu masalah yang dihadapi bersama. dan Pengetahuan kerja yang baik. Kebolehan memimpin. Kejujuran dan keikhlasan sumbangan. Mengamalkan perhubungan yang baik.

esei. 2.6. Latihan ini membolehkan individu merasakan semangat kerja secara kumpulan apabila kembali bertugas di Jabatan/Sekolah/Pusat/Institut/Unit masing-masing. secara kumpulan dan sebagainya. soalan-soalan aneka pilihan dan sebagainya.5 Tugasan Individu:2.6 Tugasan Kumpulan 2.5. Tiap-tiap kumpulan kecil hendaklah diberi tugasan-tugasan ini yang akan dinilai dan diberi markah. Setiap peserta diminta memilih 2 daripada 3 tajuk berikut. dan Sejarah Malaysia 10% 10% 10% Wajaran 8% 3% 3% 3% 3% -------20% ==== 2.2.2 Tugasan individu yang dimaksudkan ialah seperti latihamal.2 Tiap-tiap ciri pemerhatian yang dijelaskan di atas diberikan wajaran seperti berikut: Ciri i) ii) iii) iv) v) Disiplin Penyesuaian diri Inisiatif dan tanggungjawab Penyertaan dan kerjasama Kepimpinan Jumlah Individu:2. Arahan Perkhidmatan.5.2 Tugasan kumpulan yang dimaksudkan ialah seperti kajian kes.4. Tugasan ini bertujuan menilai tahap kefahaman dan pengetahuan peserta berhubung dengan topik-topik yang diliputi dalam masa kursus. i) ii) iii) Perintah Am . peserta-peserta akan diberikan kerja-kerja kursus (coursework) untuk dibuat secara individu.1 Sepanjang kursus berjalan. . Kerja-kerja kursus ini akan dinilai dan diberikan markah. 2.1 Peserta-peserta hendaklah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi lapan (8) orang ahli atau bilangan yang dianggap sesuai untuk maksud ini. kajian projek.6.

6.1 Peserta-peserta wajib menduduki Ujian Akhir Kursus yang terbahagi kepada 2 bahagian berikut: Komponen Penilaian Bahagian A Masa 40 Minit 2 ½ Jam Bentuk 40 Soalan Objektik Aneka Pilihan Jawab 4 daripada 8 soalan esei Markah Penuh 40 Bahagian B 60 3. peserta-peserta diberikan masa rehat 15 minit. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.2 Peserta dikehendaki mencapai tahap 70% bagi setiap komponen penilaian. Usaha kumpulan. dan Sistem Pentadbiran Negara 10% 10% 10% 10% Ujian Akhir Kursus 3. Soalan-soalan ujian adalah berasaskan kepada topik-topik dalam kurikulum Kursus Modul Induksi Umum. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. Dasar-Dasar Negara.3 3.3 Setiap kumpulan diminta memilih 2 daripada 4 tajuk berikut:i) ii) iii) iii) 3. iaitu Penilaian Sepanjang Kursus dan Ujian Akhir Kursus .Aspekmeliputi:Aspek-aspek yang dinilai meliputi:i) ii) iii) iv) Penyertaan dan penglibatan. Pengurusan Am.2 Antara kedua-dua bahagian ujian. Bahagian Perkhidmatan.1 Jumlah kehadiran kursus tidak kurang 95% daripada jumlah hari berkursus 4. Kualiti hasil kerja. dan Kreativiti 2.4 Lulus 4. 3. Soalan-soalan ujian esei ini disediakan oleh Cawangan Peperiksaan. Syarat Lulus Kursus Induksi Modul Umum 4.

Jungle Tracking. viii. i. i.0 Modul Fizikal Modul Fizikal adalah modul yang mengandungi latihan fizikal yang menjurus kepada kepimpinan. Pakej ODEC Low Rope. kerja berpasukan. Institut dan Unit di UMS seperti. vii. Sejarah Malaysia ii.0 Sistem Pentadbiran Universiti Sejarah. i. komunikasi dan pengurusan tekanan. Komunikasi Organisasi dan Interpersonal 3. xi. . Dasar-Dasar Negara iv. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) vii. iv. Falsafah dan Hala Tuju UMS Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perkhidmatan Akademik Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Pengurusan Pembangunan Fizikal Universiti Pengurusan Sistem Maklumat Universiti Pengurusan & Penggunaan Perpustakaan Pengurusan Perundangan dan Tatatertib Universiti Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Modul Umum Kandungan Modul Umum adalah seperti berikut.Khusus Modul Kursus Induksi Khusus Kursus Induksi dibahagikan kepada 3 modul berikut: 1. 2. halangan dinding 8 kaki. Sekolah. Perintah-Perintah Am (Bab A-Bab G) v. Keutuhan Peribadi viii. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran di Malaysia iii. Pusat. vi. Arahan Perkhidmatan dan Keselamatan vi. penyelesaian masalah dan konflik. Modul ini adalah wajib kepada semua peserta kursus. keselamatan. iii. ii. flying fox dan sebagainya Pakej Keselamatan Mempertahankan Diri Keselamatan dalam Bangunan Fist Aids ii. Pengurusan Organisasi dan Kewangan ix.0 Modul Khusus Kandungan Modul Khusus adalah kursus-kursus yang berkaitan dengan Keperluan tugas di Jabatan. x. ix. High Rope. acara sukan pantai dan kayak. v.