Pengenalan Program sambutan bulan patriotik peringkat sekolah akan dijalankan oleh Panitia Sivik dan Kewarganegaraan bersama

dengan Panitia Kajian Tempatan bermula pada tanggal 15 Ogos dan berakhir pada 24 September 2010. Program ini dirancang bertepatan dengan inspirasi negara untuk melahirkan satu generasi yang sedar akan nilai kebebasan. Objektif 1. Memupuk semangat cintakan negara. 2. Melahirkan pelajar-pelajar yang bertanggungjawab serta mempunyai nilai-nilai patriotisme yang tinggi.

AHLI JAWATANKUASA SAMBUTAN BULAN PATRIOTIK 2010. Penasihat : Puan Tuan Kamariah bt. Nik Sin Pengerusi : Puan Norziha bt. Othman Pengerusi 1: En. Ahmad Nadzlee Fitri b. Mohamad Pengerusi 2 : En. Badarul Ihsan b. Bhujang Setiausaha Razak : En. Saiful Adli b. Abdul

Alatan Siaraya En. Musa b. Mangsor En. Nawawi b. Yazid Back Drop Cik Rosnamiza bt. Shaari Cik Noryati Pn. Rohana bt. Deraman Pn. Rogayah bt. Mahmud Pn. Zulydia bt. Mamat Buku Program Pn. Siti Norhayati bt. Harun Pn. Dina bt. Ramli Pengacara Majlis En. Khuzairi b. Khuzi Penyediaan Tempat En. Zahrul Ehsan En. Amran Pn. Noorbaithi bt. Baharuddin Jurufoto Cik Noroshmawati bt. Ghazali Disiplin Semua guru Dokumentasi En. Saiful Adli b. Abd. Razak

Penyelia Aktiviti S.K. - En. Saiful Adli K.T. - Pn. Fazilah bt. Ngaspan Mz. - Pn. Rogayah bt. Mahmud K.H. - En. Musa b. Mangsor PSV - Pn. Dina bt. Ramli B.M. - En. Nawawi b. Yazid B.I. - Pn. Gan Swee Kiok PPKI – Pn. Wan Mazlina bt. Wan Din Hadiah Pn. Sakuntala A/P Subramaniam Pn. Aida bt. Mat Jusoh Pn. Ajahuri anak Allen Pn. Manimeghalai Pn. Norshila bt. Kontak Pn. Aniroh

3. Mendidik pelajar menghargai
jasa-jasa pejuang-pejuang kemerdekaan dan pemimpinpemimpin negara yang telah berjasa kepada negara. 4. Menerapkan nilai-nilai perpaduan di kalangan pelajar-pelajar sekaligus memupuk kerjasama di antara kakitangan sekolah dan murid-murid. Sasaran Semua murid Sekolah Kebangsaan Sentul Utama serta semua guruguru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Sentul Utama.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.