PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

1. PENDAHULUAN Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) telah dimulakan sejak tahun 1967. Dalam tempoh tiga tahun RKS dijalankan, dunia secara am dan Malaysia secara khusus telah mengalami banyak perubahan dari aspek kesihatan dan tren penyakit. Sesuai dengan perubahan itu amat wajar RKS dikaji semula untuk membentuk satu jentera pelaksanaan kesihatan sekolah yang lebih komprehensif. Pada tahun 1996, Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek " Health Promoting School" ( HPS ) di enam buah negeri iaitu Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini adalah berdasarkan konsep "HPS" yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ) berteraskan Ottawa Charter. Persidangan " HPS " yang telah diadakan pada bulan Disember 1996 di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan supaya RKS sedia ada diberi nafas baru, dengan mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) . Tujuan PBSS ialah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah.

2. RASIONAL Usaha murni untuk mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) adalah berdasarkan rasional berikut : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Terdapat beberapa program kesihatan sekolah sedia ada yang perlu diselaraskan di bawah satu program bersepadu Untuk mewujudkan satu sistem yang fleksibel , inovatif dan kreatif serta menjurus kepada keperluan sekolah berlandaskan kepada keperluan semasa Hasrat untuk mewujudkan satu program kesihatan yang mampu melahirkan rasa kekitaan dan komitmen di kalangan warga sekolah Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak serta dapat dinilai keberkesanannya Satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan Satu usaha yang teratur dan berfokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan melalui program yang terancang dan bersepadu

Berdasarkan pernyataan di atas PBSS perlu dirancang, dilaksanakan dan dinilai di setiap sekolah. Ini adalah sejajar dengan hasrat dan wawasan negara untuk melahirkan rakyat yang sihat, produktif dan berkualiti 3. MATLAMAT PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat, sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. 4. VISI PBSS Generasi yang berilmu, sihat dan progresif 5. MISI PBSS Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan 6. OBJEKTIF PBSS Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat 6.1 Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria , selamat dan sihat Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi 6.6.1 6.6.2 6.6.3

Menilai taraf kesihatan murid Memberi khidmat rawatan dan rujukan Menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan dan masalah kesihatan murid 6.6.4 Memberi penjagaan / rawatan kecemasan terhadap penyakitpenyakit di sekolah 6.6.5 Mencegah dan mengawal kejadian penyakit 6.6.6 Mengenalpasti, merujuk dan membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya 7. TERAS UTAMA PBSS Enam teras PBSS yang telah digariskan untuk mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara sektor awam, sektor swasta dan masyarakat ke arah melahirkan sekolah sihat adalah seperti berikut: 7.1 Polisi Kesihatan Sekolah sebagai sumber mempromosikan kesihatan 7.2 Persekitaran Fizikal Sekolah 7.3 Persekitaran Sosial Sekolah 7.4 Penglibatan Komuniti 7.5 Kemahiran Kesihatan Diri 7.6 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 8. PELAKSANAAN PBSS hendaklah melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan PBSS, pendidikan kesihatan hendaklah dilaksanakan secara formal atau tidak formal. Di samping itu warga sekolah hendaklah sentiasa mengamalkan amalan kesihatan yang baik.Warga sekolah hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya PBSS dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan berkesan. Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru dan pasukan kesihatan. Jawatankuasa PBSS Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK Pn. Rosalind Chan Leng Neo Pn. Hjh. Zaiton bte Hj. Ahmad ( GPK HEM ) Pn. Maznah Adam Pn. Rozinah bte Mat Jizat

Pn. Goh Chin Guan En. Chee Kiow Wee En. Shahrani Tawil Pn. Norazah bte Daud Pn. Rahimah Din Pn. Zamzura Azis En. Kamarudin Abu Hassan Pn. Siti Eisah bte Songip En. Ilangovan Pasukan Kesihatan Sekolah Pasukan Kesihatan Gigi 9. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam mencapai objektifnya, pemantauan dan penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Antara kaedah yang digunakan : 9.1 Rekod Kesihatan Murid 9.2 Rekod Rancangan Makanan Tambahan 9.3 Laporan Bulanan 9.4 Laporan Tahunan 9.5 Pengiktirafan kepada Kelas Terbersih 10. PENUTUP Pelaksanaan PBSS adalah satu usaha untuk mempromosikan kesihatan di kalangan warga sekolah. PBSS juga akan menjadi teraju utama dalam mencapai cita-cita warisan budaya negara. Setiap warga sekolah bertanggungjawab mempastikan agar PBSS dihayati. Melalui PBSS ini diharap akan lahir masyarakat yang mengutamakan kesihatan dalam setiap aspek.

Build your own FREE website at Tripod.com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit

LAMPIRAN: BIDANG-BIDANG BERKAITAN PENGURUSAN HEM DI SEKOLAH KEBAJIKAN PELAJAR

Menggalakkan kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat untuk kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat. Menjalankan usaha-usaha untuk mengenal dan menentukan murid sekolah yang memerlukannya. 2.Kebajikan pelajar meliputi beberapa aspek berikut: A. Biasiswa F. Asrama Sekolah A. 1. sosial. Menilai dan menafsir taraf kesihatan murid. Ianya merupakan satu rancangan kebangsaan yang bersepadu di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan yang boleh dianggap sebagai sebahagian penting daripada perkhidmatan masyarakat. Menggalakkan hidup sihat di sekolah dari segi fizikal. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) E. Alam Sekitar Sekolah D. emosi. Aktiviti Rancangan Kesihatan Sekolah Perkhidmatan Kesihatan . Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) B. mental. Objektif RKS Mengendalikan pendidikan kesihatan dan pemakanan di sekolah Memberi rawatan penyakit/kecemasan kepada murid ketika di sekolah Mencegah dan mengawal penyakit-penyakit berjangkit. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) dilancarkan pada tahun 1968. Keselamatan Di Sekolah C. dan rohaniah.

kelakuan Imunisasi (Tahun I .Taraf pertumbuhan .Rubella (pelajar perempuan) . kutu dan lain-lain) Rawatan kecemasan Kawalan penyakit yang berjangkit Penilaian kesihatan/pemeriksaan perubatan ..Double antigen. Mengesan masalah kesihatan seawal yang mungkin serta membuat rujukan mendapatkan rawatan bagi murid-murid yang berkenaan. Mengawal penyakit-penyakit berjangkit. Polio .Tabiat. B.VI) . 1. Perkhidmatan Kesihatan 1. 1.Ukuran berat badan dan tinggi .C.2 Aktiviti Rawatan penyakit-penyakit (cacing.G.Ujian awal penglihatan .Pendidikan Kesihatan Hidup Sihat Di Sekolah Kerjasama Antara Sekolah dan Masyarakat Untuk Kesihatan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kantin Sekolah.1 Tujuan Mewujudkan kesedaran mengenai status kesihatan sendiri dan menggalakkan amalan mendapatkan penilaian kesihatan di kalangan murid-murid.

Rujukan.pasukan kesihatan pergigian . .klinik pergigian bergerak . 2. rawatan dan susulan Pemeriksaan kanak-kanak cacat Rancangan kesihatan pergigian * Pemeriksaan kesihatan pergigian * Rawatan pergigian melalui: . Pendidikan Moral. Pendidikan Jasmani dan Muzik.3 Peranan Guru Besar/Guru Menggalakkan serta membantu murid mewujudkan tabiat kesihatan yang baik. keluarga dan masyarakat.klinik pergigian sekolah . 2.klinik pergigian tempatan Lain/demonstrasi memberus gigi * Pengagihan berus gigi dan ubat gigi percuma Bimbingan kesihatan 1. Menggiatkan pengalaman-pengalaman hidup dengan pendidikan kesihatan. Merancang program dan kempen kesihatan yang menyeluruh dan komprehensif. Pendidikan Agama Islam. Menggalakkan murid menilai perlakuan sendiri dan bertanggungjawab memperbaikinya.1 Objektif Membantu minat dan keinginan pelajar-pelajar untuk kemajuan dan kebaikan kesihatan diri sendiri.2 Pengajaran Pendidikan Kesihatan Diajar secara formal dan digabungjalinkan dalam KBSR melalui mata-mata pelajaran Bahasa. Pendidikan Kesihatan 2.

3 Peranan Guru Besar/Guru Mengambil ukuran berat. Membuat pemerhatian terhadap murid bagi mengesan masalah kesihatan mereka seawal yang mungkin. Alam Sekitar Sekolah dan lain-lain) 2. Membantu mengawal penyakit-penyakit berjangkit. Memastikan kebenaran diperolehi daripada ibu bapa/penjaga sebelum pasukan kesihatan memulakan pemeriksaan/membuat penilaian. 3. Kantin Sekolah.Dijalankan secara tidak formal melalui aktiviti harian dan aktiviti kokurikulum (Program Susu Sekolah. Hidup Sihat Di Sekolah 3. Mengawas murid ketika pemeriksaan/penilaian kesihatan dijalankan oleh pasukan kesihatan sambil mengambil peluang menambahkan pengetahuan dan kemahiran daripada pasukan kesihatan. Rancangan Makanan Tambahan.1 Objektif Mengekalkan kesihatan yang optimum dan memajukan keselamatan masyarakat sekolah. Menyediakan bilik bagi menjalankan pemeriksaan penilaian kesihatan. Menunjukkan minat dan membantu pasukan kesihatan ketika pemeriksaan kesihatan dan perkhidmatan pergigian diberikan kepada murid. . Memberi kaunseling kesihatan bagi yang memerlukannya. Mengenal pasti murid yang mempunyai masalah kesihatan serta menunjukkan mereka kepada pihak berkenaan untuk mendapatkan rawatan. Melengkapkan butir-butir berkenaan dalam buku rekod kesihatan murid. Mengambil tahu dan menyimpan rekod yang kemaskini mengenai masalah kesihatan murid dan mengambil tindakan selanjutnya seperti menghubungi ibu bapa/penjaga serta membuat rujukan kepada pihak berkenaan. tinggi dan membuat pengesanan awal ‘screening’ penglihatan murid.

2 Alam Sekitar Fizikal Sekolah Mempunyai kemudahan-kemudahan asas (cahaya.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengenal pasti halangan-halangan yang menghindar hidup sihat di sekolah serta bertanggungjawab memastikan keadaan fizikal sekolah adalah menggalakkan bagi keselamatan dan kesejahteraan murid. bekalan air dan elektrik) Mempunyai ruang dan perabot yang mencukupi (bilik darjah. John Ambulan Kelab Rotary Persatuan Ibu Bapa Guru/ibu bapa Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Agensi Kerajaan/organisasi bukan kerajaan dan lain-lain .2 Agensi-agensi Sukarela Yang Boleh Membantu Persatuan Bulan Sabit Merah St. Menghayati budaya penyayang/ikram di sekolah. 4.Menyemai tabiat kesihatan yang baik. sikap dan amalan yang bersesuaian dengan hidup sihat. stor dan lain-lain). pengedaran udara. Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat Untuk Kesihatan 4.1 Objektif Untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan masyarakat bagi mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan anak-anak. Memberi khidmat kaunseling kesihatan dan membantu murid mengatasi masalah kesihatan yang mereka alami. 3. tandas. 4. 3. Mewujudkan keadaan kesejahteraan dan keselamatan di kalangan pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah yang lain.

Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. Untuk mengendalikan tabiat sopan santun. Merekodkan penerimaan makanan oleh murid-murid di hari-hari berkenaan. . untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. persatuan dan pertubuhan profesional dan kesihatan untuk menjayakan program-program kesihatan. 5. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 5. timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri. secara imbuhan dan buat sementara waktu. Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. Mendapatkan kerjasama dan sokongan organisasi.4.1 Objektif RMT Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. disiplin. terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah. Mengawas murid ketika menikmati makanan sambil menunjuk ajar akan budaya makan yang sesuai sambil menyerapkan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan secara tidak formal.2 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan mengedarkan senarai murid yang layak menerima RMT mengikut kriteriakriteria yang ditetapkan oleh KPM. Mengawas pengurusan penghidangan makanan. Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung. 5.3 Peranan Guru Besar/Guru Memberi maklumat kepada ibu bapa dan masyarakat mengenai program-program kesihatan dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid. Mengikut pertumbuhan fizikal murid seperti mengukur berat dan tinggi mereka sekurangkurangnya di awal dan akhir tahun.

Skim Susu Bayaran yang melibatkan penyertaan murid-murid sekolah secara sukarela. 6.Memastikan rekod penerimaan perbelanjaan peruntukan RMT disimpan secara kemaskini oleh pihak sekolah. 6. Program Susu Sekolah (PSS) 6. bersopan santun.2 Jenis Skim Program ini mengandungi 2 skim. Menggalakkan tabiat meminum susu di kalangan murid dan menekankan khasiat susu untuk kesihatan murid. sama ada secara subsidi atau tanpa subsidi Kerajaan. 6. Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan melalui PSS (kraftangan.1 Objektif PSS Meningkatkan taraf kesihaan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah melalui pemupukan tabiat selalu/sentiasa meminum susu.1 Peranan dan Fungsi Kantin Sekolah Kantin sekolah merupakan suatu tempat yang penting dalam mewujudkan berbagai-bagai pengalaman sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi membina pengetahuan. kebersihan dan keselamatan makanan serta tabiat-tabiat sosial seperti beratur untuk diberi layanan. iaitu: Skim Susu Percuma yang melibatkan bekalan susu percuma kepada beberapa orang murid sekolah yang terpilih. 7. karangan. Kantin Sekolah 7. kuiz dan lain-lain). dan amalan-amalan disiplin yang lain. sikap dan amalan di kalangan generasi muda terhadap makanan dan pemakanan. Menguruskan pesanan dan pengagihan susu Skim Percuma dan Skim Bayaran. Menyimpan rekod kutipan dan penyerahan wang PSS. .3 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan menyediakan senarai murid yang layak menerima susu Skim Percuma.

Kegiatan-kegiatan rehat dan istirehat. Menjalankan kajian-kajian khas menerusi pemerhatian. ibu bapa ataupun masyarakat. soal selidik dan wawancara mengenai aspek-aspek tertentu. kebersihan dan keselamatan makanan. . Permainan-permainan ringan seperti ping pong. perbincangan dan lain-lain anjuran pihak sekolah. Kantin sekolah juga boleh dijadikan sebagai suatu sumber yang berkesan bagi menggalakkan pendidikan pemakanan dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. Penyediaan. guru-guru dan pekerja-pekerja sekolah seperti: Penjualan dan pembelian makanan dan minuman. Mengadakan peti cadangan atau peti bantahan diikuti dengan susulan yang sewajarnya. Mengadakan tunjuk ajar. risalah dan lain-lain. papan tanda. Pelajaran yang tidak formal bersabit dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Pendidikan Moral dan lain-lain. penyimpanan. dan Menubuhkan serta mewujudkan Jawatankuasa Kesihatan atau Kantin Sekolah bagi mengawasi kantin sekolah serta mengemukakan syor-syor atau mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membaiki lagi penggunaan dan perkhidmatan kantin oleh semua pihak. keindahan dan lain-lain. Berbagai-bagai aktiviti boleh dijalankan bagi menggalakkan usaha-usaha pendidikan. kerja-kerja amali dan sebagainya mengenai makanan dan pemakanan. Pendidikan Agama Islam. penghidangan dan penggunaan makanan dan minuman yang dijual ataupun diberi secara percuma di bawah rancangan-rancangan tertentu.Di samping itu. Penggunaan bahan-bahan media massa seperti poster. Antaranya ialah: Pengajaran yang terancang di bawah mata-mata pelajaran yang tertentu seperti Pendidikan Kesihatan. catur dan lain-lain. Kemahiran Hidup. majlis dialog dan sebagainya. Majlis-majlis perjumpaan. Mengadakan ceramah. kantin sekolah juga merupakan satu tempat berlakunya berbagai-bagai jenis interaksi dan aktiviti-aktiviti sama ada di kalangan murid-murid.

ibu bapa. Mereka perlu memberi perhatian kepada perkaraperkara seperti yang berikut dan mengambil tindakan yang berkesan bagi memastikan prestasi yang paling tinggi dalam semua bidang seperti: Bangunan dan kemudahan-kemudahan yang sedia ada termasuk alat-alat dan kelengkapan dari segi kekesanan fungsinya. Keselamatan Di Sekolah 1. Pengurusan dan pentadbiran kantin sekolah pada jangka pendek serta pengelolaan dan penyeliaannya pada jangka panjang. . tanpa sebarang gangguan dan kemalangan.7. B. Kebersihan bangunan kantin.4 Kemalangan boleh berlaku ke atas diri individu.2 Langkah-langkah keselamatan dimaksudkan sebagai sebarang usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak. kurang risiko. atau mengurangkan kemungkinan berlakunya masalah keselamatan. 1. Tafsiran Keselamatan dan Punca Kemalangan 1. masyarakat atau agensi-agensi berkenaan bagi mewujudkan keadaan atau persekitaran yang selamat di sekolah.2 Peranan Guru Besar/Pengetua Guru Besar atau Pengetua adalah bertanggungjawab untuk mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan kantin di sekolahnya. kemudahan-kemudahan dan alam sekitar kantin sekolah. kelalaian dan sifat tidak bertanggungjawab dalam menjamin keselamatan.3 Keselamatan di sekolah adalah satu aspek penting yang perlu diberikan perhatian serta menjadi tanggungjawab utama semua orang. Kebersihan makanan dan minuman Keselamatan di kantin keseluruhannya Kelakuan dan amalan pengusaha dan pekerja Mutu dan kesesuaian makanan dan minuman yang dijual dari segi nilai pemakanan. mengawal. 1. Di sekolah. harga.1 Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan atau persekitaran di mana seseorang itu dapat menjalankan aktiviti harian dan lain-lain aktiviti anjuran sekolah dengan selamat sejahtera. sekolah. harmonis. kepentingan agama dan lain-lain. kumpulan atau ke atas sesebuah institusi disebabkan oleh kecuaian. pelbagai usaha dan rancangan diatur dengan tujuan untuk mengelak. 1.

dapur. Kesemua ini bolehlah dirangkumkan boleh membawa implikasi kerugian. alat-alat pertukangan. 1. kehilangan harta benda. lalai dan ditambah pula sifat jahil.5 Kemalangan yang dialami boleh mengakibatkan kecederaan ke atas tubuh badan.9 Selain daripada itu. bahagian-bahagian usang bangunan sekolah yang perlu dibaikpulih. maruah. Misalnya kadangkala terdapat di sekolah keadaan di mana susunan kerusi meja murid tidak sedikitpun memperlihatkan kesedaran bahawa langkah keselamatan sudah dipertimbangkan.2 Melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa ke atas alat-alat dan kelengkapan sekolah seperti kerusi meja. termasuk struktur bangunan sekolah itu sendiri supaya kerosakan dan keadaan yang membahayakan dapat dikesan awal untuk dilakukan baikpulih.7 Kelemahan manusia merupakan punca utama berlakunya kemalangan. 1.10 Faktor alam semulajadi sering diabaikan kerana manusia menganggapnya tidak begitu penting. Begitulah juga halnya jarang terdapat sekolah yang menyediakan tempat menanti yang selamat bagi murid terutama yang sampai terlalu awal atau terpaksa pulang lewat sementara menanti kenderaan.8 Faktor persekitaran sebagai satu punca berlakunya kemalangan sebenarnya tidak dapat diasingkan sama sekali daripada faktor manusia. Ini disebabkan manusia juga turut bertanggungjawab membentuk persekitaran. gangguan pemikiran. 1. . faktor persekitaran dan faktor semulajadi. pendawaian elektrik. Walau bagaimanapun apabila berlaku kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa manusia akan berusaha untuk mengatasinya. 2. Begitu juga di makmal sains atau di bengkel pertukangan tidak dipaparkan dengan jelas peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi. tekanan jiwa atau kemungkinan membawa maut. Kegagalan manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu mengenai keselamatan bukan sahaja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan keselamatan orang lain.1. 1. keadaan padang yang tidak dijaga rapi. Peranan Sekolah Menjaga Keselamatan Di Sekolah 2.1 Memastikan segala kemudahan yang disediakan berada dalam keadaan baik dan selamat. angkuh. faktor manusia. bahan-bahan mudah terbakar yang diletak sewenang-wenangnya di dapur kantin adalah di antara yang kerap tidak diberi perhatian. 1. mudah panik dan mementingkan diri sendiri memudahkan lagi keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku. Sikap tidak menghormati kepentingan orang lain. cuai.6 Terdapat tiga faktor yang boleh dijadikan asas kepada punca berlakunya kemalangan iaitu. harga diri. 2.

perkhemahan.1 Tempat Belajar .5 Menyebarkan maklumat dan pengetahuan mengenai keselamatan kepada murid dan ibu bapa dari semasa ke semasa melalui perhimpunan. bengkel kemahiran hidup.6 Menyelaras segala kegiatan di sekolah supaya faktor keselamatan sentiasa dapat dikawal. setor sukan dan sebagainya yang perlu dipatuhi oleh semua orang.8 Menubuhkan sebuah jawatan keselamatan di sekolah yang bertanggungjawab merancang serta mengawasi pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dinyatakan di atas. 2. 3. 4. Perkarangan Sekolah.3 Menyediakan peraturan-peraturan tertentu mengenai keselamatan misalnya untuk makmal sains.2 Tempat-tempat lain . Tandas. Tindakan Mencegah Kemalangan Di Beberapa Tempat Di Sekolah 3.Bilik darjah. Asrama dan lain-lain. 2. makmal sains.2. Bangsal Basikal dan Motosikal. 5. Keselamatan Jalan Raya . bergotong royong. 3. 2. gimnasium. gelanggang.3 Aktiviti Sekolah . Mencegah Kebakaran Perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dan memastikan pelaksanaannya perlu diambil berat oleh pihak pentadbir sekolah dan semua guru. bengkel seni perusahaan.4 Memastikan bahawa pertolongan atau bantuan dalam menghadapi kecemasan atau kemalangan ada disediakan sama ada dalam bentuk ubatan atau tenaga manusia. 3.Kantin. perjumpaan atau suratsurat siaran. kebun sains pertanian. 2. bilik sains rumahtangga. padang. Dewan/Pentas. mandi laut/sungai. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap masa supaya peraturanperaturan tersebut tidak diengkari. pusat sumber dan lain-lain. (Dicadangkan jawatankuasa dipengerusikan oleh GPK(HEM) dan ahli-ahlinya terdiri daripada guru-guru kanan yang menjalankan pelbagai aktiviti sekolah. Elok jika ada seorang ahli PIBG dan GB/Pengetua berfungsi sebagai penasihat).7 Mewujudkan satu sistem penyimpanan rekod untuk mengumpul maklumat mengenai keselamatan di sekolah. 2. mesyuarat.Sukan.

pengurusan dan penyelenggaraan tanaman hiasan. makmal sains. kedudukan.6 Antara pengetahuan seni taman dan bangunan yang perlu diberi kepada mereka yang bertanggungjawab ialah pengenalan kepada kerja-kerja seni taman di sekolah. 1. keindahan. kombinasi.3 Dalam memelihara alam sekitar sekolah. pengenalan kepada senibina landskap. menghias berdasarkan bentuk bangunan dan penggunaan konsep ruang. pembaikan tanaman hiasan. Alam Sekitar Sekolah 1. kecantikan perlu diberi perhatian. susun atur bangunan.4 Unsur-unsur kecantikan yang perlu dipelihara termasuk kebersihan. dewan dan pentas. perancangan awal seni taman.1 Suasana dan keadaan sekolah yang bersih dan indah adalah merupakan antara faktor penting yang dapat menjamin iklim dan persekitaran sekolah yang harmonis dan nyaman serta dapat membantu ke arah keberkesanan peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran.Pendidikan Keselamatan Jalan Raya perlu diperkenalkan kepada murid-murid dan pelajar sekolah memandangkan meningkatnya kemalangan di jalan raya. 1. pengetahuan dan pengalaman dalam seni taman serta bangunan amatlah diperlukan. pemilihan warna. 4 komponen perlu diambil perhatian iaitu: kecantikan.2 Dalam usaha mencapai matlamat tersebut. Untuk memelihara dan mempertingkatkan keindahan alam sekitar sekolah. memilih warna bangunan. pejabat. bilik sains rumahtangga. kantin. bangsal basikal. 1. Antara perkara yang perlu . Oleh itu adalah wajar dari peringkat sekolah rendah lagi murid-murid mempunyai pengetahuan. tandas. kemahiran dan sikap yang perlu dalam menjaga diri mereka semasa menggunakan jalan raya. 1. bentuk landskap keras. Setiap anggota keluarga sekolah perlulah tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam menentukan kecantikan sekolah berkekalan. Antara tempat-tempat yang perlu diberi perhatian utama memelihara kecantikan sekolah ialah bilik darjah. gelanggang dan padang sekolah. bentuk landskap lembut. Pemeliharaan Alam Sekitar Sekolah 1. pusat sumber. 1. bilik seni perusahaan/lukisan. gimnasium. penyediaan tanaman campuran. stor.5 Keindahan boleh dimaksudkan sebagai keadaan sesuatu yang menarik atau memuaskan hati.7 Aspek keselamatan perlulah dipertimbangkan dengan teliti dalam pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar yang cantik dan indah di sekolah. bentuk. 1. keselamatan dan keselesaan. C. asrama. pemilihan alat dan sebagainya.

penggunaan hiasan yang boleh mencederakan. Untuk memastikan murid/pelajar daripada keluarga kurang mampu tidak tercicir dalam pelajaran mereka. 1. SK Paloh. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1.8 Bagi menjamin keselamatan dalam menjaga dan meningkatkan kecantikan dan keindahan alam sekitar sekolah. Latar Belakang dan Objektif Skim Pinjaman Buku Teks ialah satu program kerajaan untuk memberi bantuan buku teks secara pinjaman kepada murid/pelajar yang layak di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. lega serta tenteram tanpa apa-apa gangguan yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian. 2.diberikan perhatian ialah kawalan penanaman tanaman bercerun. 2.9 Keselesaan bolehlah dimaksudkan keadaan yang tidak sempit. Sk Ceneh Batu. D. 1. Gemencheh. 2.1 Projek Peningkatan Kebersihan dan Keceriaan Alam Sekitar Sekolah 2. Kemaman. hiasan yang menghalang laluan. papan-papan tanda. terkawal dan mudah untuk penjagaan. selamat dan tidak membahayakan. luas. pemilihan alatan.Selangor/Kuala Lumpur.4 Pusat Kajian Luar (Alam Sekitar Merentasi Kurikulum) seperti di SRK Dato’ Kelana Maamor. kebersihan. berkeadaan baik. ruangan yang tidak cukup. susun atur perabut kemas dan teratur. Kuala Terengganu dan lain-lain.3 Projek Riadah Alam Sekitar (PRIAS) . kawalan dan baik pulih peralatan dan permukaan tanah yang tidak rata. Program ini dilaksanakan pada tahun 1975 dengan objektif seperti berikut: Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga yang kurang mampu. 2. memenuhi keperluan. SK Datuk Abdullah. notis serta arahan-arahan yang pendek dan tepat perlulah diletakkan di tempat-tempat yang difikirkan sesuai. Bahau. Projek Penjagaan Sekitar Sekolah 2.2 Projek Kebersihan Sebagai Khidmat Masyarakat. Seremban. Dasar Skim Pinjaman Buku Teks . 1.10 Antara perkara yang perlu diberi pertimbangan dalam penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar yang berkaitan dengan keselesaan ialah ruang. SK Serting Ulu. peralatan mencukupi. tanaman yang melindung pandangan.

Memastikan bekalan buku teks daripada pengedar/penerbit dan menandatangani akaun serahan/invois. Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran dan melantik Guru SPBT. Guru Besar/Pengetua sekolah hendak memberi kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT kepada semua guru. Guru SPBT dan semua guru mengenai dasar-dasar Skim Pinjaman Buku Teks.000. bantuan perkeranian. murid dan kakitangan sekolah. Memastikan Borang-borang Kelayakan murid diproses.1 Peranan Guru Besar/Pengetua SPBT perlu diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. Menubuhkan Jawatankuasa Kelayakan Murid. Pelaksanaan dan Pengurusan SPBT Di Peringkat Sekolah Satu sistem pengurusan buku teks yang cekap dan berkesan perlu diwujudkan bagi memastikan penjagaan dan pengawalan buku-buku teks SPBT baik dan sempurna. fail. 3. Memberi penerangan mengenai SPBT kepada ibu bapa/penjaga melalui PIBG. buku stok. dedikasi dan ‘cepat bertindak’.00 bersama-sama Penolong Kanan dan Guru SPBT. Di antara tugastugas Guru Besar/Pengetua adalah seperti berikut: Mengadakan semua kemudahan SPBT seperti stor. Memberi penerangan kepada Penolong Kanan. Menjadi pengerusi Jawatankuasa Kelayakan Murid dan Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran.Dasar Kelayakan Murid Dasar Penggunaan Buku Teks Dasar Pemilihan Buku Teks Dasar Gantian Dasar Pertukaran Buku Teks 3. . cop SPBT dan borang-borang maklumat. Menjadi Pengerusi Lembaga Pemeriksa bagi permohonan pelupusan buku teks yang bernilai lebih daripada RM50. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. Guru SPBT yang dilantik hendaklah cekap.

Membuat tindakan susulan di atas segala teguran atau laporan berhubung dengan pelaksanaan dan pengurusan SPBT. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT. Memastikan semua maklumat yang dikemukakan kepada Kementerian tepat dan betul. Bekerjasama dengan JPN/MUIS/JAIN/PPD mengenai pentadbiran dan pengurusan SPBT. Melaporkan kekurangan atau kelebihan buku teks di sekolah dari masa ke semasa. Mengawasi keselamatan buku teks sama ada di tangan murid atau dalam stor. . direkod dalam buku stok dan disimpan dengan baik. Memastikan agihan buku teks dilaksanakan seperti yang diarahkan. Tugas-tugas yang dijalankan adalah seperti berikut: Meneliti dan melaksanakan semua pekeliling dan borang maklumat SPBT. Mengawas dan mengendalikan stor buku teks. 3. menerima buku teks pada minggu pertama persekolahan. Melaporkan kepada Guru Besar/Pengetua sebarang masalah yang berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya. Berhubung dengan JPN/Bahagian Kewangan dan Akaun mengenai pelupusan buku teks. Menjadi ahli Lembaga Pemeriksaan Pelupusan Buku Teks. Mematuhi takwim SPBT. Memastikan semua murid yang layak. Memastikan buku teks SPBT dicop.Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala teguran dan laporan berhubung dengan SPBT.2 Peranan Penolong Kanan Penolong Kanan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT di sekolah. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. Memastikan buku stok SPBT dikemaskinikan dengan sempurna.

4. Penyelia Petang Jawatankuasa menggunakan/mengikuti format pembahagian markah untuk pemilihan calon: Prestasi Akademik Latar belakang dan kewangan keluarga : Maksima 34 markah (39 atau 40 markah) : Maksima 60 markah .E.00 sebulan). 2. prestasi akademik dan gerak kerja kokurikulum. Dasar Pemberian Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan dikhaskan untuk murid bumiputra sahaja. Jenis-jenis Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan II Biasiswa Badan Amal Biasiswa syarikat Lain-lain biasiswa 3. Pemilihan calon berdasarkan kepada had maksima pendapatan keluarga (RM750. Biasiswa 1. Objektif Biasiswa Biasiswa disediakan oleh pihak-pihak tertentu bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu membiayai perbelanjaan persekolahan semoga mereka dapat mempertingkatkan pembelajaran mereka. Pelaksanaan dan Pengurusan Biasiswa Di Peringkat Sekolah Pihak sekolah hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Pemilihan calon yang terdiri daripada: Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Biasiswa Ahli : Penolong Kanan (HEM).

Kementerian Pendidikan telah menjalankan dua kajian tentang disiplin. Terdapat 10 perakuan. kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain.2 Disiplin ialah .1 Definisi "disiplin" ".Penglibatan Kokurikulum : Maksima 6 markah Pihak sekolah mengasingkan dan menyimpan Kad Kemajuan pemegang biasiswa untuk mudah diperiksa bila-bila masa sahaja di pejabat. Terdapat 16 perakuan.. * Kajian disiplin pelajar oleh Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979. kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.. 1. Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang. Disiplin Dalam Konteks Sekolah 1. kesanggupan menghormati hak individu lain.." (Laporan J/K Kabinet. dan mempunyai semangat tolong menolong dan kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada dan menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat. Pembayaran/penggunaan wang biasiswa dikawal oleh pihak sekolah. DISIPLIN DALAM KONTEKS SEKOLAH DAN PENGURUSANNYA PENGENALAN Masalah disiplin ialah satu isu pendidikan Liputan media kadangkala memaparkan ciri-ciri negatif atau sekadar pendedahan fenomena tidak berdisiplin di kalangan pelajar tanpa analisis yang objektif sebabsebabnya berlaku demikian. *. 1. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri dengan cukup tertib. Kajian kedudukan disiplin murid oleh Jawatankuasa Penasihat Disiplin Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 1987. Mengadakan program khas untuk pemegang biasiswa. 1979).

". 1.2 Disiplin dan Dendaan Disiplin tidak sama dengan dendaan (bincangkan bezanya) 1. akhlak kesopanan. 2. Semua guru ialah guru disiplin Proses disiplin perlu dihayati dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti-aktiviti dijalankan/diadakan di sekolah.2 School (Tours) Regulations 1957 2. keadaban.3. daerah.1 School (Societies) Regulations 1956 2. Cara berfikir Tatatertib.3.3 School (Magazines) Regulations 1958 . negara Konsep bimbingan dan latihan Proses pemasyarakatan/pembudayaan.3. tatasusila. Struktur dan skima yang diwujudkan untuk menggerak kelicinan kerja/aktiviti sama ada untuk memperoleh pengetahuan oleh pelajar.3 Disiplin dalam konteks pendidikan sekolah Pemupukan disiplin perlu diamalkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran Matlamat disiplin di sekolah bertujuan membina pelajar sewaktu bersekolah untuk lepas persekolahan..1 Ada berkaitan dengan: Peraturan-peraturan yang telah dipersetujui oleh sesuatu kelompok manusia/masyarakat. nilai Perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat sekolah.. norma. 1. kemahiran dalam bidang tertentu atau pembinaan hubungan antara individu (Turner.3 Konsep Disiplin 1. Ordinan Pelajaran 2. 1970).

2.4 Education (School Dicipline) Regulations 1959 2.5 School (General) Regulations 1951 2.6 School (Courses of Studies) Regulations 1956 2.7 Assisted School (Management) Rules 1962 2.8 Parent-Teacher Associations Role 1973

3. Taxonomi hipotesis sebab-sebab pelajar tidak berdisiplin 3.1 Faktor berkaitan sekolah Pengajaran yang lemah Kurikulum yang lemah Penjadualan waktu mengajar yang tidak mudah luntur Kurang penyesuaian program sekolah dengan keperluan individu Pengaliran murid mengikut pencapaian Syarat mengutamakan peperiksaan Bentuk, struktur ganjaran dan hukuman Sikap dan jangkaan guru 3.2 Faktor Persendirian Pelajar tidak faham peraturan Pelajar tidak faham mengapa peraturan diwujudkan Latar belakang pendidikan yang lemah Perhubungan sebaya yang tidak dikehendaki Pelajar yang mengalami gangguan psikologi Konflik personaliti antara pelajar dan guru

Kurang kemahiran-kemahiran menangani tuntutan sebagai pelajar 3.3 Faktor Alam Sekitar Rumah dan Komuniti Perawakan autoriti yang lemah serta hubungan dalam rumah Tahap ilmu keibubapaan yang rendah Sekitar yang banyak jenayah Aktiviti pelajar selepas sekolah tidak dikawal 4. Strategi Am Pemupukan dan Pengukuhan Disiplin Di Sekolah 4.1 Semua pendidik seharusnya memberi tumpuan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. 4.2 Semua pendidik harus tahu dan memahami kuasa-kuasa yang diperuntukkan, prosedur tindakan dan jenis hukuman. 4.3 Guru Besar/Pengetua perlu ambil tahu dan mempunyai kuasa mengawal organisasi sekolah dan menentukan disiplin. (Ruj. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986).

4.4 Perlu kordinasi peranan antara Guru Besar/Pengetua, guru, staf sokongan, pengawas, murid, ibu bapa. 4.5 Sekolah membentuk Jawatankuasa Penasihat HEM di peringkat sekolah. 4.6 Bimbingan dan kaunseling sebagai strategi pencegahan dan pemupukan disiplin dari dalam diri murid. 4.7 Semua pendidik menyedari dan menggunakan sebaik-baiknya kuasa perhubungan peribadi dalam pemupukan dan pengukuhan disiplin. 5. Model Operasi Kepimpinan Guru/Guru Besar/Pengetua dalam Pengurusan Disiplin Murid/Sekolah Stail dan sistem pengurusan Guru/Guru Besar/Pengetua

Budaya/Iklim Sekolah

Nilai-nilai Murni: Nilai: "pegangan yang diterima baik"

Perlakuan Perlakuan "Manifestasi baik"

Disiplin Baik Sebagai Hasilan Disiplin: "fenomena perlakuan" 6. Disiplin: Aspek Pencegahan Tindakan-tindakan pencegahan: Pencegahan asas (primary prevention) program menyeluruh berasaskan institusi sekolah dan komuniti. Kumpulan sasaran tidak spesifik - ia adalah untuk semua murid/pelajar. Institusi/sekolah wajar mengadakan rancangan bertindak yang bersepadu melibatkan semua pihak.

Pencegahan secondary Kumpulan sasaran dikenal pasti oleh pihak institusi/sekolah melalui proses menyelesai masalah - mengenal pasti masalah, analisis masalah, intervention dan penilaian. Boleh gunakan pendekatan pasukan (team approach) e.g. nominal group technique. Pencegahan tertiary Kumpulan sasaran lebih spesifik - iaitu murid/pelajar yang didapati bermasalah dan mengganggu suasana pengajaran pembelajaran dan perkembangan individu yang terlibat dan kelompok/individu lain. Boleh digunakan proses menyelesai masalah komunikasi dari bawah ke atas - guru kepada pihak pengurusan. 7. Disiplin: Beberapa pendekatan Kontinum

Pusatan Murid/Pelajar Guru (1) Aliran Pemikiran Perhubunga n manusia (humanistik) (2) Bimbing nasihat/ajar (3) Pengubaha n tingkahlaku (4) Hukuma n Model Model Kaunseling Model Pedagogi Model Behavioral Model Kawalan Proses Dalaman diri Pengajaran (instructional ) Peneguhan Luaran diri Teknikteknik · Mendengar · Memerhati · Teknik-teknik motivasi · kawal suara · sistem ganjaran · kontrak · peneguhan positif & negatif · Reflect feelings · Lain-lain teknik kaunseling · pelbagai aktiviti dalam teknik-teknik diri · intervensi fizikal misalnya pengasingan. rotan. kelas denda. · gantung persekolahan · lain-lain · lain-lain · lain-lain teknik teknik .

pedagogi pengubahan tingkah laku teknik menghukum (1) hingga (3) adalah pendekatan-pendekatan alternatif kepada hukuman 8. Pengurusan Disiplin: Satu Garis Panduan Am 9.mentaksir status pengurusan disiplin semasa dan keperluan yang mendesak dan bina prioriti utama Visi pengurusan disiplin iaitu apa yang hendak dicapai secara jangka panjang dan secara idealnya. Ciri-ciri Institusi Yang Mempunyai Disiplin Baik Di antara ciri-ciri itu: 8. pelajar. 8. 8.3 Penekanan kepada perlakuan-perlakuan positif dan langkah-langkah pencegahan.4 Sekolah mewujudkan sekitaran yang dirasakan dapat memberi pengalamanpengalaman kejayaan kepada semua.5 Penyelesaian masalah menumpu kepada punca-punca (sebab-sebab) bukan petandapetanda.2 Peraturan-peraturan formal dan bukan formal yang jelas dan difaham dan dikongsi oleh semua pihak. 8. 8. pengurus dan masyarakat) terlibat dalam usaha membina disiplin yang baik.1 Semua pihak (staf.1 Perancangan Pentaksiran keperluan .6 Staf dan pelajar-pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran menolong yang tinggi. 8. Pernyataan misi/tujuan utama pengurusan disiplin .

9. misalnya: komponen dan bimbingan kaunseling.Kenal pasti resos-resos dan kekangan-kekangan .2 Fasa Pembinaan (designing phase) Membina struktur . Membina ke angka konsepsi/model operasi pengurusan disiplin.Fungsi-fungsi dan peranan.Pernyataan-pernyataan nilai-nilai atau falsafah mengenai disiplin. Mekanisme kordinasi Rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti dilaksanakan. 9. Jika perlu staf menjalani kursus supaya berkemampuan memainkan peranan dan menjalankan tugas seperti dikehendaki. Objektif-objektif (am dan khusus) pengurusan disiplin.gunakan standard-standard tertentu (Rujuk kriteria-kriteria untuk bina standard) Penyesuaian Maintenance Dapatan-dapatan dari penilaian dikongsikan PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH .4 Monitoring/Pelaksanaan Bina mekanisma monitoring .3 Pelaksanaan Orientasi staf kepada visi dan misi pengurusan disiplin. 9. serta fungsi Strategi-strategi untuk mencapai objektif-objektif Adakan carta gantt dan pelan tindakan. Carta organisasi: jelas bidang tugas.

Sosiologi c. Supaya klen/pelajar berupaya mengenal pasti keperluannya. seseorang murid/pelajar perlu mendapat peluang untuk mengembangkan dan memajukan segala kebolehan dan potensi yang ada pada dirinya untuk menghadapi cabaran-cabaran hidup. Psikologi 6. Matlamat-matlamat Kaunseling Guru Kaunseling harus memahami matlamat yang perlu dicapai bila hubungan kaunseling dibina: Supaya klien/pelajar faham dirinya dan situasi yang dialaminya. Supaya pada akhir sesi klien/pelajar dapat berfungsi sebagai individu yang normal. Usaha-usaha untuk menjadikan program Bimbingan dan kaunseling supaya lebih tersusun bermula sejak tahun 1960 an lagi.1. Etika Kemanusiaan b. . Supaya klien/pelajar dapat menerima dirinya dan keadaanya supaya ia lebih objektif. Di Malaysia. Ramai berpendapat bahawa dalam keadaan dunia yang serba kompleks dan sentiasa berubah-ubah. aktiviti-aktiviti Bimbingan dan Kaunseling secara amnya masih kurang tersusun. Tetapi tidak ramai yang benar-benar memahami programprogram dan proses-proses Bimbingan dan Kaunseling yang dapat membantu pelajarpelajar ke arah perkembangan dan kemajuan diri. 2. Supaya klien/pelajar belajar hidup bertanggungjawab terhadap perlakuannya. Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak tahun 1969 lagi untuk memberi latihan kepada guru-guru yang menjalankan kegiatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolahsekolah. Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Falsafah Bimbingan dan kaunseling boleh didasarkan kepada 3 bidang: a. Pendahuluan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia boleh dikatakan sebagai satu konsep yang baru.

Pendekatan-pendekatan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah. 8.2 Pendekatan Memulih Ia memberi fokus kepada mengenal pasti kekurangan-kekurangan pelajar seperti pelajarpelajar yang kekurangan kemahiran sosial . Fokus Kaunseling Di Sekolah Peningkatan pembelajaran akademik dan penyesuaian dengan budaya dan iklim sekolah Peningkatan pertumbuhan diri pelajar sebagai persediaan untuk hidup semasa dewasa dan selepasnya. 7. . Contohnya bila berlaku pergaduhan. perasugut. 8.1 Pendekatan Krisis Ia melibatkan situasi-situasi yang memerlukan tindakan segera daripada guru kaunseling. Kekurangan ini perlu diperbaiki supaya kerencatan itu dapat diatasi dan tidak mengganggu fungsinya. Dapat menyimpan rahsia/patuh kepada etika kaunseling.Oleh kerana kaunseling merupakan proses pembelajaran antara dua pihak dan memberi faedah yang timbal balik kepada dua pihak. Antaranya ialah: Jujur dan tulin (genuine & congruent) Empati . Ia bersifat reaktif. 8. kaunselor juga perlu mempunyai sifat.mungkin disebabkan latar belakang sosioekonominya dan sebagainya. sikap dan kemahiran tertentu dalam menjalankan proses kaunseling.melihat sesuatu situasi dari kerangka dalaman murid iaitu ‘berfikir’ dan merasai apa sebenar dialami oleh pelajar Mesra dan ambil berat Ikhlas Menghargai dengan positif Hormat dan percaya mempercayai Memberi motivasi Menyediakan peluang-peluang kepada pelajar untuk mengalami dan mempelajari sesuatu yang baru atau menggerakkan perubahan perlakuan. dadah dan sebagainya.

Ianya bersifat reaktif dan menjangka (anticipate).8.3 Pendekatan Mencegah Ianya sebagai satu langkah untuk mencegah masalah-masalah dari berlaku di sekolah. Carta Organisasi Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Pengetua/Guru Besar Pen. Pelajar-pelajar berpeluang mempelajari. Contohnya: merosak harta sekolah penyalahgunaan dadah merokok kegagalan akademik dan sebagainya 8.4 Pendekatan Perkembangan (Development) Kemahiran-kemahiran dan keperluan-keperluan pelajar dikenal pasti sebagai sebahagian dari pengalaman-pengalaman sekolah yang mendatangkan kejayaan. I/Pen. Kanan (HEM(/Penyelia Petang) Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Pembantu Guru Pembantu Guru Pembantu . Ken.

. nilai-nilai. telefon. sikap dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di Malaysia. . Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling (B & K) B & K adalah proses pendidikan . almari.Kad kemajuan .Kad 001 dan 002 . pita rakaman. Kemudahan-kemudahan ini termasuklah: Bilik atau sudut Bimbingan dan Kaunseling sebagai pusat operasi .6 Pendekatan "Optimization" Ianya lebih menyerupai pendekatan "developmental" tetapi di samping pelajar-pelajar dibekalkan dengan kemahiran-kemahrian dan pengetahuan lebih awal.dirancang dan berterusan.Barang-barang keluar kelas. 8. personel dan temu ramah. Misalnya: melalui latihan kepekaan (sensitiviti) dan kemahiran latihan.set kerusi. projektor dan sebagainya.dan mengetahui kemahiran-kemahiran ini dengan lebih awal sebagai persediaan ke alam dewasa.5 Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.Buku temujanji . tikar/rug. 9.Kerusi. slide.perpustakaan maklumat. mereka diberi peluang untuk mengamalkan sepenuhnya dalam suasana sebenar.Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya PELAJAR 8. Kalau mampu boleh sediakan . bangku panjang dan sebagainya. rak. Kemudahan-kemudahan lain. Pelajar dididik untuk mempelajari pengalaman-pengalaman. meja. Instrumen penilaian dan pengukuran program Bahan bacaan/rujukan . (contoh plan bilik Bimbingan dan Kaunseling diedarkan).

menjelajah tujuan hidupnya. B & K menolong pelajar memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam. merancang hidupnya dengan berkesan. Usaha-usaha dijalankan untuk pelajar lebih tegas diri. B & K memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar. B & K adalah untuk individu berkemampuan membuat penyesuaian dan pengubahan tingkahlaku. akal dan rohani. B & K adalah untuk pengetahuan dan persepaduan psikofizikal pelajar. 10.perlu dasar individu berbeza-beza dalam gaya. Sebarang aktiviti/program bimbingan adalah untuk mewujudkan persepaduan ini. Pelajar-pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila memerlukannya. B & K hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling yang baik. Pelajar tidak boleh dilihat sebagai hanya manusia kognitif. ketangkasan dan dorongan untuk belajar. pandai menyesuaikan diri dan memahami implikasi tindakan sekarang dan lain-lain jangkamasa panjang. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Perkara-perkara di bawah perlu diberi pertimbangan dalam menguruskan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah: . Mematuhi etika adalah untuk tujuan memelihara kebajikan pelajar supaya tidak teraniya oleh yang menolongnya. sikap. B & K fokus adalah pada memperkukuhkan lagi kekuatan-kekuatan yang ada padanya melalui aktiviti percegahan. B & K . B & K menolong individu menyedari kelemahan-kelemahan dan memberi fokus kepada kekuatannya. memilih.B & K adalah untuk semua pelajar.semua pihak sekolah patut bekerjasama dan saling berunding. tetapi sebagai individu yang mempunyai perasaan. B & K berorientasikan kepada masa depan dan masa sekarang. Pembentukan individu dipengaruhi oleh keseluruhan pengalaman-pengalaman. Maklumat pelajar diperlukan. B & K adalah tanggungjawab bersama .

2 Pengelolaan: Mengadakan prosedur-prosedur dalam pengelolaan program .Mengiktiraf penubuhan sebuah unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah untuk memberi perkhidmatan kepada semua pelajar di sekolah dan bukan ditubuhkan sebagai sebuah kelab yang hanya memberi khidmat kepada beberapa orang ahli sahaja.menyelaras jentera pelaksanaan .3 Pengarahan/Halarah: Guru Bimbingan dan Kaunseling mengetuai program yang dijalankan.membuat rangka dasar kerja . 11. Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling dan menyediakan carta aliran pentadbiran yang jelas seperti contoh di bawah: 11.apa.mendapatkan sumber dan resos dan sebagainya 11. membuat keputusan dan mengeluarkan garis panduan.alternatif 11.cara operasi .4 Pengawalan/Penilaian: Menilai keberkesanan program/khidmat . siapa. Proses Pengurusan 11.kumpulan data .objektif .pembahagian tugas . bila dan bagaimana . meningkatkan motivasi dan sebagainya.1 Perancangan: Merancang dengan teliti program Bimbingan dan Kaunseling .

12. Kemahiran Asas Pengurus/Pengetua Konsepsi (Conceptual Skills) Kemahiran memahami hal ehwal keselamatan organisasi dan melihat bagaimana tindakan seseorang itu bersesuaian atau tidak dengan matlamat organisasi yang hendak dicapai. Teknikal (Technical Skills) Kemahiran menggunakan pengetahuan. Tetapi sebagai pentadbir sekolah.hadapi dan ambil tindakan untuk mengatasinya. Matlamat Program Bimbingan dan Kaunseling Memahami alam persekitaran sekolah . Kemanusiaan (Human Skills) Kemahiran bergantung dengan dan melalui manusia termasuk keupayaan memahami dan mengaplikasikan motivasi dan kepimpinan yang berkesan. prosedur-prosedur dan program-program yang ada di sekolah.supaya pelajar mengetahui dan faham akan kemudahan-kemudahan. kaedah. teknik-teknik dan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Adalah dianggapkan bahawa pengetua/guru besar perlu mempunyai lebih kemahiran konsepsi daripada orang lain dalam ketiga-tiga kemahiran di atas. 13. . Memahami diri sendiri dan orang lain Memahami sikap dan perlakuan Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Kemahiran komunikasi Kemahiran belajar Kesedaran kerjaya dan merancang keperluan pendidikan Penglibatan dalam masyarakat. ketiga-tiga kemahiran itu perlu dimiliki. Penolong Kanan atau Penyelia Petang mungkin lebih condong kepada kemahiran kemanusiaan manakala guru mata pelajaran perlu mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang teknikal..

15. agama.khidmat yang ditujukan kepada semua kelompok sasaran Program perkembangan.pengumpulan.sekolah ibu bapa atau penjaga Perkhidmatan penempatan ‘Educational Placement’ Perkhidmatan koordinasi resos . Bentuk (Model) Program Program menyeluruh . harmonis dan seimbang berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan. bersepadu. . penyimpanan. Program bersifat pelbagai modaliti iaitu dalam bidang-bidang seperti moral. psikososial (afektif). Program bersepadu .‘input’ bimbingan dan kaunseling disalurkan melalui kurikulum dan aktiviti-aktiviti kokurikulum. penggunaan dan penyebaran maklumat individu. kognitif. Aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Orientasi atau suaikenal Perkhidmatan inventori individu dan rekod . Program terbuka.Semua di atas menuju kepada pertumbuhan insan/individu secara menyeluruh. pemulihan dan pembaikan Program berbentuk pengajaran (instructional) kepada individu atau kelompok. fizikal/seksual. Perkhidmatan penilaian dan penyelidikan mengadakan penilaian-penilaian ke atas khidmat-khidmat bimbingan yang diberikan seperti mengadakan tindakan susulun. melibatkan rakan sebaya dan guru-guru terlatih. 14. vokasional/kerjaya. Perkhidmatan memberi maklumat Bimbingan pelajaran Bimbingan kerjaya Perkhidmatan kaunseling Perkhidmatan perbandingan dan rujukan .koordinasi tentang penggunaan resos sekolah yang ada dan ahli-ahli komuniti. kajiselidik untuk mengesan sejauhmana sesuatu program berkesan.

guru kaunseling sebagai penyelaras khidmat-khidmat bimbingan dan kaunseling. Bidang-bidang perkembangan berikut perlu dititikberatkan: 17.1 Kerohanian (Agama dan Moral) Bidang ini harus dijadikan teras kepada perkembangan bidang-bidang lain.2 Psikososial Perkembangan ke arah kesihatan mental yang ‘wholistic’/menyeluruh dan berpadu.1/2 kali seminggu (2/3 kelompok) Program Pembimbing Rakan Sebaya Perundingan/konsultasi guru kaunseling memberi pertolongan melalui guru atau ibu bapa yang berhubung terus dengan pelajar. 17.6 minggu Bimbingan kelompok . Aspek-aspek berikut perlu dipupuk: penghayatan dan perbezaan antara benar dan salah ketuhanan dan keimanan amalan-amalan hidup mulia akhlak dan perlakuan yang menuju ke arah pembangunan umah 17. Aspek-aspek yang perlu ditumpukan. Kerjasama sosial . Keperluan-keperluan individu di sekolah lebih bertumpu kepada keperluan-keperluan remaja umur antara 12 . Kaunseling individu . Fokus Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Fokus aktiviti Bimbingan dan Kaunseling perlu mengambilkira matlamat program dan keperluan individu. Intervansi-intervansi Guru Bimbingan dan Kaunseling Untuk Menjayakan Program.4/6 kes seminggu Kaunseling kelompok .16.4/5 kelompok dalam masa 8.18 tahun. Kordinasi khidmat bimbingan .

murid dan ibu bapa. Tanggungjawab Guru Besar/Penolong Kanan/Penyelia Petang Dalam B & K Penggerak.menilai diri sendiri Kemahiran untuk hidup secara kelompok Nilai estatik (cinta kepada keindahan kesenian) Penyertaan dalam kelompok rakan sebaya 17.5 Kerjaya/Vokasional Pembinaan halarah dalam kerjaya selaras dengan kebolehan.3 Kognitif/Afektif Pembentukan sikap Pemupukan struktur hubungan yang sihat Pemikiran secara konseptual Pemikiran kreatif dan kritikal 17. pembaiki.Harga diri .4 Fizikal Penyesuaian diri dengan perubahan fizikal Memahami naluri seksual dan dikaitkan dengan kehendak agama Kebersihan diri Penyediaan untuk jadi seorang dewasa 17. pemberi pengiktirafan dan pembantu dalam rancangan-rancangan untuk memupuk semangat guru. . minat dan bakat Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti kerjaya Pembinaan diri ke arah berdikari Membuat keputusan dalam pemilihan kerjaya 18.

Mewujudkan bimbingan individu dan kelompok Menentukan adanya sistem maklumat pelajar yang lengkap dan kemaskini Memilih dan menentukan cukup kakitangan yang layak dan sesuai Menentukan adanya peruntukan wang untuk bekalan bahan-bahan bimbingan. 2. Sungguhpun pengaruh luar itu tidak kesemuanya buruk. adalah diperakukan supaya diperkemaskan lagi kegiatan-kegiatan PIBG agar tujuan-tujuan pertubuhan itu dapat dicapai dengan lebih memuaskan. Untuk menghindarkan kekeliruan di kalangan murid-murid. dan ini termasuklah soal mewujudkan disiplin yang diingini di kalangan murid-murid. 3. adalah diperakukan langkahlangkah hendaklah diambil agar murid-murid sekolah tidak dipengaruhi oleh anasiranasir kebudayaan luar yang kurang sihat.Menubuhkan majlis Bimbingan dan Kaunseling. Menetap dan mengagihkan tugas dan tanggungjawab Bimbingan dan Kaunseling kepada guru. 4. Memandangkan bahawa mematuhi peraturan-peraturan sekolah itu merupakan satu latihan disiplin yang baik kepada murid-murid. adalah diperakukan langkah-langkah diambil untuk menjelaskan kenapa kadang-kadang terdapat perbezaan . Dalam usaha untuk merapatkan hubungan di antara sekolah dengan masyarakat. Pengetua/Guru Besar sebagai Pengerusi. Menyelia keseluruhan rancangan atau aktiviti dan membuat penilaian Sensitif terhadap perkembangan B & K Menyediakan kemudahan-kemudahan asas Bimbingan dan Kaunseling Lampiran II: Senarai Perakuan-perakuan Tentang Disiplin Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) 1. maka adalah sangat-sangat mustahak segala peraturan di sekolah diterangkan kepada murid-murid supaya mereka betul-betul faham dan mematuhi peraturan-peraturan itu dengan penuh tanggungjawab.

Di samping itu. Oleh kerana disiplin merupakan satu masalah di sekolah-sekolah pada hari ini. tindakan disiplin hendaklah diambil terhadap guru-guru yang menunjukkan tingkahlaku dan sifat peribadi yang tidak diingini. Namun demikian. menanam dan memupuk perasaan cintakan negara di kalangan murid-murid. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah hendaklah menggunakan perhimpunan murid-murid untuk menyemai. Di samping itu guru-guru tersebut hendaklah diberi garis-garis panduan dalam menggunakan hukuman dera serta cara dan bila hukuman itu boleh dikenakan. Murid-murid perlu tahu bahawa geraklaku dan perbuatan yang sesuai bagi alam orang dewasa ada kalanya dianggap tidak sesuai bagi kanak-kanak atau murid-murid. dan bukan setakat guruguru pengawas disiplin dan pengawas murid-murid sahaja. 8. Hukuman dera kepada murid-murid seperti merotan hendaklah dikekalkan. guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan kegiatan-kegiatan tersebut. Adalah diperakukan bahawa: Langkah-langkah yang positif hendaklah diambil untuk menyemai dan mengawas disiplin murid-murid di sekolah dengan melibatkan semua guru. 6. maka adalah diperakukan Kementerian Pelajaran menyegerakan perancangan untuk: Mengkaji semula nisbah guru/kelas seperti yang diperakukan dalam Pekeliling Pentadbiran Bil. 5. mereka yang sentiasa rapat berdamping dengan murid-murid seperti ibu bapa dan guru-guru hendaklah seboleh-bolehnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Guru Besar dan guru-guru lain yang tertentu diberi kuasa untuk merotan. 10.antara amalan orang dewasa dengan nilai yang diajar di sekolah. 3/67 Mengkaji semula saiz kelas dan sekolah Mengkaji semula kedudukan sekolah-sekolah yang mengadakan dua sidang. . Adalah diperakukan bahawa guru-guru hendaklah menunjukkan teladan yang baik supaya murid-murid sentiasa dapat mencontohi mereka. Guru Besar hendaklah memainkan peanannya memperbaiki sikap guru-guru yang kurang memberi sumbangan dalam pembentukan persekitaran pendidikkan yang baik di sekolah. 7. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah juga diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin di kalangan muridmurid. Jika perlu. 9.

Sekolah-sekolah perlu menjalankan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dengan lebih meluas dan berkesan lagi. sekolah dan masyarakat sekeliling murid-murid supaya kebebasan individu yang diberikan kepada mereka dapat digunakan dengan sepenuh kebijaksanaan. 12. 13. Di samping itu nilai-nilai tradisional yang menggalakkan sikap bersopan-santun dan sikap hormat menghormati di antara golongan muda dengan golongan tua hendaklah terus disemai dan dipupuk. hendaklah dinilai semula dalam konteks kehidupan rumahtangga. perasaan. 16. 15. Dari segi pembentukan disiplin pertumbuhan sifat-sifat yang diingini mengenai sikap. value judgement. Bentuk dan corak peperiksaan awam hendaklah dikaji semula supaya bukan sahaja murid-murid yang pandai merasai kejayaan dalam sesuatu peperiksaan bahkan murid-murid yang lemah juga boleh merasainya. Hubungan antara murid dengan guru hendaklah sentiasa rapat dan saling bantu membantu khasnya apabila murid-murid menghadapi suasana kemusykilan. dan semangat yang diingini dari segi disiplin. Adalah diperakukan supaya konsep kebebasan individu. Adalah diperakukan Perkhidmatan Panduan dan Kerjaya di sekolah-sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Oleh yang demikian adalah diperakukan kurikulum sekolah hendaklah juga menitikberatkan perkembangan sikap. Lampiran II Perakuan-perakuan Tentang Disiplin dari "Laporan Mengenai Kedudukan Disiplin Murid" . 14. Adalah diperakukan bahawa langkah-langkah hendaklah diambil supaya peranan peperiksaan dalam sistem persekolahan tidak melibatkan kemerosotan disiplin. Ini adalah selaras dengan konsep bahawa bimbingan dan . Rancangan-rancangan Radio dan TV Pendidikan serta bahanbahan bacaan yang mempunyai nilai-nilai moral hendaklah juga digunakan untuk mencapai matlamat ini. perasaan.1987 1. minat. mengkaji dan memahami isu-isu yang berkaitan dengan moral dan etika. Adalah diperakukan murid-murid sendiri hendaklah dilibatkan dalam tanggungjawab membentuk disiplin di kalangan mereka. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan-kegiatan panduan kerjaya sahaja. semangat dan sebagainya (bidang afektif) lebih penting daripada penguasaan bidang ilmu pengetahuan semata-mata (bidang kognitif).11. Adalah diperakukan bahawa kurikulum Sekolah Menengah hendaklah jangan terlalu ketat dan terlampau terikat kepada jadual waktu supaya membolehkan murid-murid di peringkat sekolah menengah meneroka.

Jika nilai yang sama tidak dipupuk di luar sekolah maka sebarang nilai positif yang ingin diserapkan di sekolah tidak akan membawa kesan. 7. Selain daripada Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG). Penyelesaian masalah disiplin murid boleh dilakukan melalui pendidikan agama dan moral kerana melaluinya dapat membina akhlak yang baik dan mulia di kalangan murid sekolah. iaitu mengenai peribadi dan sahsiah. Dengan itu segala peraturan yang dibuat hendaklah jelas dan dihayati oleh murid-murid supaya tujuan membina disiplin kendiri tercapai. lain-lain agensi serta pertubuhan-pertubuhan masyarakat hendaklah turut sama memberi bantuan serta bimbingan untuk mempertingkatkan disiplin di kalangan murid-murid sekolah. psikologi. Di samping pendekatan-pendekatan seperti melalui nasihat. Keperluan memperbaiki perhubungan sesama manusia (interpersonal relations) yang meliputi corak dan perhubungan masyarakat sekolah.latihan dapat menimbulkan keinsafan betapa mustahaknya sifat berdisiplin itu dalam kehidupan kemanusiaan. pelaksanaan peraturan dan sebagainya perlu disedari dan diberi tumpuan sewajarnya. Masalah disiplin di kalangan murid memerlukan kerjasama semua pihak dan tidak terbatas kepada tanggungjawab sekolah atau ibu bapa semata-mata. Semua pihak bukan sahaja guru-guru tetapi juga ibu bapa dan ahli-ahli masyarakat harus mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan pada setiap masa keana apa yang dipelajari oleh murid-murid dari orang dewasa akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan akan diamalkan oleh mereka sehingga amalan itu menjadi sebati dan kekal sebagai sebahagian dari perwatakan mereka. 6. perhubungan sekolah dengan masyarakat luar. Disiplin adalah sifat dalaman murid-murid. Walau bagaimanapun tindakan merotan di khalayak ramai tidak seharusnya menjadi satu amalan biasa di sekolah-sekolah sehingga meninggalkan kesan yang merosakkan ke atas diri murid-murid yang dihukum. 4. 3. amalan pengajaran dan pembelajaran. bimbingan dan kaunseling adalah dipersetujui bahawa deraan dan hukuman rotan perlu dikekalkan. 2. 8. maka perkara pokok kepada masalah disiplin adalah pendidikan rohani. Disiplin adalah sesuatu yang dipelajari dan dihayati hasil daripada latihan dan asuhan yang berterusan. Nilai-nilai positif yang dititikberatkan di sekolah seharusnya juga diberi penekanan yang sama di rumah dan di tempat-tempat lain di luar sekolah. Segala perancangan yang dibuat dalam pembangunan iklim sekolah ke arah peningkatan disiplin seharusnya dengan matlamat meningkatkan lagi bidang-bidang berikut: . pengendalian masalah-masalah peribadi. 5. 9.

KOMPONEN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SENARAI RUJUKAN A.Iklim sekolah yang harmonis dan menyeronokkan Persekitaran sekolah yang indah. 4. 2. 1/1981 . Namun demikian usaha membantu murid-murid yang berisiko hendaklah dipertingkatkan melalui aktiviti-aktiviti bimbingan dan kaunseling. PENGURUSAN HEM: 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan yang kesemuanya itu mencakupi apa yang dikatakan sebagai ‘good schools’ atau ‘effective schools’. 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah 3. kerjaya diri dan lain-lain aktiviti kerohanian/moral. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1979. 1/1979 Surat Tugas-Tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah. nyaman dan bersih Pembentukan akhlak dan pembinaan sahsiah yang mulia Peraturan sekolah mengasuh disiplin kendiri Prestasi akademik para pelajar Prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam pendidikan pelajar. Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan murid-murid masih lagi mengancam dan perlu diawasi oleh pihak sekolah. 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7. 5. 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. 8/1986 Penyalahgunaan Inhalan. 2/1983 Kantin Sekolah. 1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6. 12. 7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah. 9. 1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di sekolah-sekolah. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11. 1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian 14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Jualan makanan dan Minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang agama. 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah . 4/1981 Kebersihan di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13. Surat Pekeliling Ikhtisas No. 5/1985 Rancangan Mencantik dan mengindahkan Sekolah dan kawasannya. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Patterson. 7. 10.S. 4.W. Tang Chee Yee (1992) Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan. California: Addison Wesley Publishing Co.Kumpulan Budiman. Shaw. (1985). . Theories of Career Development.J. Hansen.H. (1968).E. Kementerian Pendidikan (1984). DBP: K.E.R. Arthur P. Jemes. 12. D. Experiential Groups in Theory and Practice. Ball. R. Australia: Camel Publishing Co.L. London: The Falmer Press. end). Osipow. 9. (1982). Brammer. C. 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah. (1977) Counselling Theory & Practice (2nd. BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. (1970) School Guidance Systems: Objective Functions. 5. 6. B.. California: Brooks/Cole Publishing Co. Houghton Mifflin: Boston. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. & Warner. Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Keunseling Sekolah. A New Self Therapy with Transactional Analysis. 14/1989 Kebersihan Sekolah.. Pease. R. Houghton Mifflin Co: Boston.H. (1982) Career Counseling in Practice. Stevic.. L. H. Dewan Bahasa & Pustaka. A. 16. .15.C. (1977). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. & Lesenberg. 11. Boston: Allyn & Bacon. The helping relationships: process and skills: Prentice Hall: New Jersey. New York: Appleton Century Crofts. 2. 8. Prosedur dan Kemahiran. Evaluations and change. Hoyd (1988) Bimbingan dan Kaunseling Di Malaysia. M. 1986. 3. B. S. (1983) The Counselling Process. Rudestan K. Jr. Body Language: How to Read Others Thoughts by their gestures.

L. 13.: Nurin Enterprise. Kementerian Pelajaran Malaysia. Panduan Tatacara Displin Sekolah Untuk Guru Besar. 6/68.5. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 bertarikh 4 Februari 1972. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Tambahan kepada Surat Pekeliling ‘Profesional’ Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan). 14. Disiplin Dalam Perkhidmatan. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.L. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1968. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di sekolah-sekolah bertarikh 9 Oktober 1976. dan Guru. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 19 Ogos 1975. bertarikh 12 Oktober 1968. 1991. 11/1976. Kuala Lumpur. Bertarikh 18 September 1968. 6/68 dan 8/68 . 10. The Education (School Discipline) Regulations 1959 dan Terjemahannya. 8/1975 Disiplin di sekolah: Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid. 1983. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Potongan Rambut Murid-murid. 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/68. Kementerian Pelajaran Malaysia. DBP. 1991 4. K. 5. 9. Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. bertarikh 4 November 1975. 7/1975 Salah Guna Dadah. 12. Kementerian Pendidikan Malaysia. Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah. K. Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar. 7. T. PANDUAN DAN PEKELILING DISIPLIN Kementerian Pelajaran Malaysia. 1982. bertarikh 7 Oktober 1976. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolahsekolah Kerana Kelakuan Curang. Rohaty Mohd Majzub. Adabi. Panduan Bagi Ibu/Bapa Mengenai Disiplin Murid-murid Sekolah. Subahan Mohd Meerah. Bertarikh 10 September. Tatatertib di Sekolah-sekolah. 1981. 11. . 2/2976. Faridah Karim and Ahmad Jeffni Hassan. 6A/1975 Disiplin: Murid-murid Menghisap Rokok bertarikh 5 September 1975. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Kementerian Pendidikan Malaysia.III/(34). 8/1983 mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid yang Melakukan Perbuatan Salah Laku yang Tidak Dinyatakan dalam peraturan-peraturan Pelajaran. Garis Panduan Kempen anti merokok di Sekolah-sekolah.3/1993 – Laporan kepada Polis Salahlaku Berbentuk Jenayah SPI Bil. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah bertarikh 27 Jun 1978. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1997 dan 5/1997 – Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok dan Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok SPI Bil 16/1998 – Menangani Kegiatan Gangster Di Sekolah SPI Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15.7/1992 – Pengharaman pensil berbentuk alat suntikan SPI Bil. 20. bertarikh 25 Februari 1983. 17. Surat Pekeliling Ikthisas 7/1986.3/1992 – Pemakaian Tudung /Mini Telekung Pelajar Perempuan SPI Bil. 19. Langkah-langkah keberkesanan Disiplin Sekolah. Pelaksanaan Risalah Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah bertarikh 25 Julai 1981. Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling. bertarikh 26 Mac 1979. KP(BS) 8786-51/Jld. 21.4/1991 – Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah SPI Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1991 – Tatakelakuan pelajar Ketika Di Masjid SPI Bil.7/1995 – Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah . KP(BS)8548/12B/(27) 18. 2/1979 Laporan Murid-murid dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. bertarikh 7 November 1983. 16. 1984. 4/1996 – Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah Surat Siaran JPNJ/AM/003/A2 bertarikh 1 DISEMBER 1993 – Pakaian Murid-Murid Islam Pada Hari Jumaat (Sekolah Rendah & Menengah) SPI Bil. bertarikh 1 Ogos 1986. 1/1983. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

3(6). 1983. 5. 1991.Peningkatan Kebersihan dan Alam Sekitar Sekolah. Unit Hal Ehwal Murid. 12.. Kementerian Pendidikan Malaysia. KEBAJIKAN MURID/KECERIAAN SEKOLAH/KELAS PEMULIHAN 1.Program Susu Sekolah.Bahagian Buku Teks.D. 5/1979. 6. Arpah Hj. 7. Mohamad. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 3. 4. 9. Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) .Buku Panduan Program Sekolah.Biasiswa Kecil Persekutuan. Asrama Sekolah (selain daripada asrama-asrama Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia bertarikh 22 Julai 1986. Jawatankuasa Bersama Kesihatan Sekolah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajran (1969) .Kesihatan Sekolah. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT. KP:8613/Jld. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 15. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 2. 1991.Pendidikan Kesihatan Sekolah. 14. 16. 11. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT-Biro Buku Teks. Perkhidmatan Kebajikan Sekolah bertarikh 10 Ogos 1979.II(52).peranan dan tanggungjawab Guru Besar dan Guru. Pegawai Kebajikan Sekolah. 13. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan (1992) . Garis Panduan Kantin Sekolah: Usahasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 1989. 10.Rancangan Kesihatan Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . bertarikh 2 Oktober 1973. Kesihatan Sekolah . . Buku Panduan Pengurusan Biasiswa-Seksyen Biasiswa.Keselamatan di sekolah. 8.

1PROGRAM SEKOLAH BERSIH .Hasil kombinasi dari kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang membawa maksud : Kebersihan .0 PENDAHULUAN Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) . para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan ceria .KESIHATAN DAN KESELAMATAN ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dengan kerjasama PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR ______________________________________________________________________ 1. 2 Melalui program ini juga. Kempen Cara Hidup Sihat dan Keselamatan. amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatanTiga komponen pendidikan ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup kearah yang lebih sihat . 1 KERTAS CADANGAN PROGRAM 3K KEBERSIHAN. kesihatan dan keselamatan . Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat. Antara program-program itu ialah Program Sekolah Bersih .Rancangan Makanan Tambahan di sekolah.17. 1. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Ia juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambilberat mengenai kesihatan.

ceria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar dengan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses pengajaran dan pembelajaran. tenteram dan meyakinkan .Sihat dan Progresif" melalui amalan gaya Hidup sihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek kebersihan.sesuai dengan matlamat Negara murid belajar dalam suasana yang penuh kondusif.infrastruktur yang lengkap dan tidak membahayakan serta sikap keprihatinan setiap 3 warga tentang aspekaspek keselamatan .0 TUJUAN PROGRAM Program 3K dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu.ceria dan selamat amat sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental pelajar.Suasana sekolah yang bersih.Ia amat penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang aman. Melalui program ceramah . 1. permakanan yang seimbang . 2. Program ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan keceriaan sekolah.kemampuan menghadapi stress dan konflik serta menjauhi penyalahgunaan bahan bagi meningkatkan kualiti hidup .Sekolah Selamat merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 2002.3 KESELAMATAN Sekolah Selamat membawa bermaksud persekitaran sekolah yang tidak membahayakan semua warga sekolah .kesihatan dan keselamatan kepada para pelajar serta masyarakat di sekitar .senaman yang konsisten . jadi Program 3K ingin menerapkan amalan kebersihan bagi memastikan persekitaran sekolah selamat.Amalan gaya hidup sihat menjurus kepada kebersihan diri. 1. guru dan seterusnya ibubapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. 2.2 KEMPEN CARA HIDUP SIHAT Gaya hidup sihat menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera. Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah .Kebersihan merupakan asas kepada kehidupan kita.kawalan lalu lintas yang baik.kesihatan dan keselamatan untuk semua warga sekolah dan komuniti sekitar demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para pelajar .Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa lebih yakin ketika berada di sekolah ..bebas dari denggi dan makanan yang selamat. Sekolah Selamat merupakan jaminan bagi membentuk insan seimbang dan harmonis sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek 3K ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah . Oleh itu.bersih dan ceria. kempen .1 RASIONAL PROGRAM 3K merupakan satu program kesihatan yang merangkumi aspek kebersihan .Ia bermaksud mewujudkan satu suasana persekitaran sekolah yang bersih.Konsep selamat ialah dari semua aspek seperti kawasan sekolah yang mesra pengguna.

5 2. rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah.menderma darah dan pameran kepada para pelajar dan masyarakat setempat akan dapat memupuk perasaan cintakan kebersihan serta melahirkan tanggungjawab mengenai peranan sebagai warganegara demi membantu mereka memerlukan bantuan darah.pertolongan cemas dan sebagainya 4 2.mental. 2.  . emosi.  Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal.Kesihatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.kesihatan dan keselamatan. Mata bercahaya lahir dari minda yang cerdas.  Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.3 MATLAMAT PROGRAM 3K Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi fizikal. kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid.sihat dan selamat ketika di sekolah.5 .  .  Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan bersih.Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai Kebersihan.  Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.  Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan komuniti walau d mana mereka berada. mental dan rohani sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial sepert peyalahgunaan dadah.4 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif Program 3K ialah:  Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan. guru dan kakitangan sekolah terhadap kebersihan.Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar dengan terlaksananya program ini.

Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang program 3K: Bil Aktiviti yang Dirancang Agensi /JK Pelaksana 1 Pameran kesihatan dan A n ti Rokok Unit promosi pej Kesihatan daerah Yan 2 Ceramah Dan Sidang Video Anti dadah AADK Daerah Yan dan Panitia PJK SKS 3 Senamrobik bersama komuniti K oordinator dari klinik Kesihatan Guar Chempedak .Cadangan Carta Organisasi AJK INDUK PROGRAM 3K 7 Cadangan Program Program 3K ini akan dijalankan selama 3 hari berturut-turut pada 15 dan 17 November 2009 .Upacara perasmian akan dijalankan pada 15 hb November 2009 oleh Guru Besar SK Singkir.

4 Pemeriksaan Kesihatan Percuma Hospital Daerah Yan 5 Demonstrasi Pertolongan Cemas HDY dan Panitia PJK SKS 6 Kempen Menderma Darah HDY 7 Pertandingan Masakan Menu Sihat Panitia PJK SKS 8 Gotong royong Perdana 9 Pertandingan melukis dan mewarna Panitia PJK dan AJK Program 10 Pertandingan kelas terbersih dan ceria PIBG dan AJK program .

11 .8 Tentatif Program Hari Masa Acara Sasaran Lokasi Ahad 15. 09 . Latihan Mencegah Kebakaran Panitia PJK dan Belia Daerah Yan 9 2.11 Ceramah Cara menangani konflik dan stress Kaunselor dari SMK Agama Yan 12 Demonstrasi lalulintas Unit Trafik Balai Polis Yan 13 Sukaneka Panitia PJK dan AJK Program 14.

7:45 8:30 Pelancaran Program 3K - Dataran Ilm u 8:30 9: 30 Gotong – Royong Perdana Pertandingan Kelas Terbersih dan Ceria Semua Murid Tahap 1 & 2 Kawasan sekolah Kelas masing masing .

9:30 10: 30 Demonstrasi Keselamatan lalulintas Murid murid Dataran Ilmu 10:30 11:0 0 Rehat 11:00 12:0 0 Kempen menderma darah Pemeriksaan Kesihatan percuma Ceramah Motivasi :Cara m .

11. 09 8:00 - .enangani konflik dan stress Golongan dewasa Semua golongan Murid murid Bilik Rawatan Bilik Wawasan Bilik Matematik 12:00 1:00ptg Ceramah Dan Pameran Anti Dadah oleh AADK Murid murid Dewan SKS 10 Isnin 16.

0 0 1:00ptg Pertandingan Memasak Menu Sihat Terbuka .9:00 Senamrobik Semua golongan Padang sekolah 9:00 10:30 Demonstrasi P ertolongan Cemas Semua golongan Padang sekolah 10:30 11:0 0 Rehat 11.

11. 09 8:00 9:00 Sukaneka Hidup Sihat Dewasa Padang sekolah 9:00 10:30 Ceramah dan P ameran Anti rokok Semua golongan Dewan Sekolah 10:30 11:00 .Perkarangan Kantin Selasa 17.

TARIKH / MASA / TEMPAT PROGRAM / AKTIVITI 1 5 November 2009 ( AHAD ) 7.Rehat 11:00 1:00ptg Pertandingan Melukis dan Mewarna Murid murid Tahap 1 &2 .45 8.Pra Seolah dan Tabika Jemputan Dewan Sekolah 11 2.30 pg Dewan SKS Perhimpunan Mingguan dan .9 Tentatif Program secara lengkap dan terperinci.

Lagu Sekolah dan Lagu Negeri Kedah .30 pg – 9.Majlis Pelancaran Program 3K  Bacaan doa. JPN .30 pg Kawasan Sekolah .  Nyan yian lagu lagu Negaraku .  Ucapan Pengerusi Program 3K  Ucapan Tn Guru Besar dan Perasmian Pelancaran Program 3K 8. Dewan S KS Gotong .

royong Perdana Para waris/komuniti Aktiviti: membersihkan kawasan sekolah. Pertandingan mewarna dan melukis poster:  Murid Tahap 1 .mempe r indah taman sains dan taman herba .Pra sekolah serta Tabika jemputan mewarna  Murid Tahap 2 melukis poster Kempen Anti Dadah 9:30 10:30 pg Dataran Ilmu .mengecat pagar. menyusun atur pasu pasu bunga. membaikpulih kerusi meja yang rosak.

Pengisian :  Simbol simbol papan tanda keselamatan jalan raya.  Asas Peraturan jalan raya.Soalan berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan pengetahuan . Kuiz Uji Minda o Soalan ujian/kuiz adalah berdasarkan kepada peng isian sepanjang program ceramah yang telah diberikan .  Tayangan slaid .Ceramah keselamatan oleh Unit Trafik Balai Polis Yan .