PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

1. PENDAHULUAN Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) telah dimulakan sejak tahun 1967. Dalam tempoh tiga tahun RKS dijalankan, dunia secara am dan Malaysia secara khusus telah mengalami banyak perubahan dari aspek kesihatan dan tren penyakit. Sesuai dengan perubahan itu amat wajar RKS dikaji semula untuk membentuk satu jentera pelaksanaan kesihatan sekolah yang lebih komprehensif. Pada tahun 1996, Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek " Health Promoting School" ( HPS ) di enam buah negeri iaitu Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini adalah berdasarkan konsep "HPS" yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ) berteraskan Ottawa Charter. Persidangan " HPS " yang telah diadakan pada bulan Disember 1996 di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan supaya RKS sedia ada diberi nafas baru, dengan mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) . Tujuan PBSS ialah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah.

2. RASIONAL Usaha murni untuk mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) adalah berdasarkan rasional berikut : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Terdapat beberapa program kesihatan sekolah sedia ada yang perlu diselaraskan di bawah satu program bersepadu Untuk mewujudkan satu sistem yang fleksibel , inovatif dan kreatif serta menjurus kepada keperluan sekolah berlandaskan kepada keperluan semasa Hasrat untuk mewujudkan satu program kesihatan yang mampu melahirkan rasa kekitaan dan komitmen di kalangan warga sekolah Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak serta dapat dinilai keberkesanannya Satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan Satu usaha yang teratur dan berfokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan melalui program yang terancang dan bersepadu

Berdasarkan pernyataan di atas PBSS perlu dirancang, dilaksanakan dan dinilai di setiap sekolah. Ini adalah sejajar dengan hasrat dan wawasan negara untuk melahirkan rakyat yang sihat, produktif dan berkualiti 3. MATLAMAT PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat, sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. 4. VISI PBSS Generasi yang berilmu, sihat dan progresif 5. MISI PBSS Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan 6. OBJEKTIF PBSS Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat 6.1 Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria , selamat dan sihat Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi 6.6.1 6.6.2 6.6.3

Menilai taraf kesihatan murid Memberi khidmat rawatan dan rujukan Menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan dan masalah kesihatan murid 6.6.4 Memberi penjagaan / rawatan kecemasan terhadap penyakitpenyakit di sekolah 6.6.5 Mencegah dan mengawal kejadian penyakit 6.6.6 Mengenalpasti, merujuk dan membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya 7. TERAS UTAMA PBSS Enam teras PBSS yang telah digariskan untuk mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara sektor awam, sektor swasta dan masyarakat ke arah melahirkan sekolah sihat adalah seperti berikut: 7.1 Polisi Kesihatan Sekolah sebagai sumber mempromosikan kesihatan 7.2 Persekitaran Fizikal Sekolah 7.3 Persekitaran Sosial Sekolah 7.4 Penglibatan Komuniti 7.5 Kemahiran Kesihatan Diri 7.6 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 8. PELAKSANAAN PBSS hendaklah melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan PBSS, pendidikan kesihatan hendaklah dilaksanakan secara formal atau tidak formal. Di samping itu warga sekolah hendaklah sentiasa mengamalkan amalan kesihatan yang baik.Warga sekolah hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya PBSS dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan berkesan. Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru dan pasukan kesihatan. Jawatankuasa PBSS Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK Pn. Rosalind Chan Leng Neo Pn. Hjh. Zaiton bte Hj. Ahmad ( GPK HEM ) Pn. Maznah Adam Pn. Rozinah bte Mat Jizat

Pn. Goh Chin Guan En. Chee Kiow Wee En. Shahrani Tawil Pn. Norazah bte Daud Pn. Rahimah Din Pn. Zamzura Azis En. Kamarudin Abu Hassan Pn. Siti Eisah bte Songip En. Ilangovan Pasukan Kesihatan Sekolah Pasukan Kesihatan Gigi 9. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam mencapai objektifnya, pemantauan dan penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Antara kaedah yang digunakan : 9.1 Rekod Kesihatan Murid 9.2 Rekod Rancangan Makanan Tambahan 9.3 Laporan Bulanan 9.4 Laporan Tahunan 9.5 Pengiktirafan kepada Kelas Terbersih 10. PENUTUP Pelaksanaan PBSS adalah satu usaha untuk mempromosikan kesihatan di kalangan warga sekolah. PBSS juga akan menjadi teraju utama dalam mencapai cita-cita warisan budaya negara. Setiap warga sekolah bertanggungjawab mempastikan agar PBSS dihayati. Melalui PBSS ini diharap akan lahir masyarakat yang mengutamakan kesihatan dalam setiap aspek.

Build your own FREE website at Tripod.com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit

LAMPIRAN: BIDANG-BIDANG BERKAITAN PENGURUSAN HEM DI SEKOLAH KEBAJIKAN PELAJAR

1.Kebajikan pelajar meliputi beberapa aspek berikut: A. emosi. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) E. Biasiswa F. 2. Menjalankan usaha-usaha untuk mengenal dan menentukan murid sekolah yang memerlukannya. Menggalakkan kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat untuk kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat. sosial. Menilai dan menafsir taraf kesihatan murid. Keselamatan Di Sekolah C. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) B. Ianya merupakan satu rancangan kebangsaan yang bersepadu di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan yang boleh dianggap sebagai sebahagian penting daripada perkhidmatan masyarakat. Alam Sekitar Sekolah D. dan rohaniah. Aktiviti Rancangan Kesihatan Sekolah Perkhidmatan Kesihatan . Asrama Sekolah A. Menggalakkan hidup sihat di sekolah dari segi fizikal. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) dilancarkan pada tahun 1968. Objektif RKS Mengendalikan pendidikan kesihatan dan pemakanan di sekolah Memberi rawatan penyakit/kecemasan kepada murid ketika di sekolah Mencegah dan mengawal penyakit-penyakit berjangkit. mental.

2 Aktiviti Rawatan penyakit-penyakit (cacing.G.VI) .1 Tujuan Mewujudkan kesedaran mengenai status kesihatan sendiri dan menggalakkan amalan mendapatkan penilaian kesihatan di kalangan murid-murid.C. 1.. Mengawal penyakit-penyakit berjangkit.Tabiat. kutu dan lain-lain) Rawatan kecemasan Kawalan penyakit yang berjangkit Penilaian kesihatan/pemeriksaan perubatan .Ujian awal penglihatan .Taraf pertumbuhan . Polio .Ukuran berat badan dan tinggi .Pendidikan Kesihatan Hidup Sihat Di Sekolah Kerjasama Antara Sekolah dan Masyarakat Untuk Kesihatan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kantin Sekolah. B. Mengesan masalah kesihatan seawal yang mungkin serta membuat rujukan mendapatkan rawatan bagi murid-murid yang berkenaan.Double antigen. 1. Perkhidmatan Kesihatan 1. kelakuan Imunisasi (Tahun I .Rubella (pelajar perempuan) .

Menggalakkan murid menilai perlakuan sendiri dan bertanggungjawab memperbaikinya.klinik pergigian sekolah . 2.klinik pergigian bergerak .Rujukan. Merancang program dan kempen kesihatan yang menyeluruh dan komprehensif. Pendidikan Moral.pasukan kesihatan pergigian . keluarga dan masyarakat. 2.klinik pergigian tempatan Lain/demonstrasi memberus gigi * Pengagihan berus gigi dan ubat gigi percuma Bimbingan kesihatan 1.2 Pengajaran Pendidikan Kesihatan Diajar secara formal dan digabungjalinkan dalam KBSR melalui mata-mata pelajaran Bahasa.1 Objektif Membantu minat dan keinginan pelajar-pelajar untuk kemajuan dan kebaikan kesihatan diri sendiri. rawatan dan susulan Pemeriksaan kanak-kanak cacat Rancangan kesihatan pergigian * Pemeriksaan kesihatan pergigian * Rawatan pergigian melalui: .3 Peranan Guru Besar/Guru Menggalakkan serta membantu murid mewujudkan tabiat kesihatan yang baik. Pendidikan Jasmani dan Muzik. . Pendidikan Kesihatan 2. Pendidikan Agama Islam. Menggiatkan pengalaman-pengalaman hidup dengan pendidikan kesihatan.

Mengawas murid ketika pemeriksaan/penilaian kesihatan dijalankan oleh pasukan kesihatan sambil mengambil peluang menambahkan pengetahuan dan kemahiran daripada pasukan kesihatan. Memastikan kebenaran diperolehi daripada ibu bapa/penjaga sebelum pasukan kesihatan memulakan pemeriksaan/membuat penilaian. Hidup Sihat Di Sekolah 3. Alam Sekitar Sekolah dan lain-lain) 2. . Menyediakan bilik bagi menjalankan pemeriksaan penilaian kesihatan. Mengambil tahu dan menyimpan rekod yang kemaskini mengenai masalah kesihatan murid dan mengambil tindakan selanjutnya seperti menghubungi ibu bapa/penjaga serta membuat rujukan kepada pihak berkenaan.Dijalankan secara tidak formal melalui aktiviti harian dan aktiviti kokurikulum (Program Susu Sekolah. tinggi dan membuat pengesanan awal ‘screening’ penglihatan murid. Membuat pemerhatian terhadap murid bagi mengesan masalah kesihatan mereka seawal yang mungkin. Kantin Sekolah. Memberi kaunseling kesihatan bagi yang memerlukannya.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengambil ukuran berat. Menunjukkan minat dan membantu pasukan kesihatan ketika pemeriksaan kesihatan dan perkhidmatan pergigian diberikan kepada murid. Membantu mengawal penyakit-penyakit berjangkit. Mengenal pasti murid yang mempunyai masalah kesihatan serta menunjukkan mereka kepada pihak berkenaan untuk mendapatkan rawatan. 3.1 Objektif Mengekalkan kesihatan yang optimum dan memajukan keselamatan masyarakat sekolah. Melengkapkan butir-butir berkenaan dalam buku rekod kesihatan murid. Rancangan Makanan Tambahan.

John Ambulan Kelab Rotary Persatuan Ibu Bapa Guru/ibu bapa Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Agensi Kerajaan/organisasi bukan kerajaan dan lain-lain . tandas. Memberi khidmat kaunseling kesihatan dan membantu murid mengatasi masalah kesihatan yang mereka alami. Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat Untuk Kesihatan 4. pengedaran udara.1 Objektif Untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan masyarakat bagi mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan anak-anak. bekalan air dan elektrik) Mempunyai ruang dan perabot yang mencukupi (bilik darjah. sikap dan amalan yang bersesuaian dengan hidup sihat. Mewujudkan keadaan kesejahteraan dan keselamatan di kalangan pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah yang lain. 4. 3. 4.2 Alam Sekitar Fizikal Sekolah Mempunyai kemudahan-kemudahan asas (cahaya. 3.2 Agensi-agensi Sukarela Yang Boleh Membantu Persatuan Bulan Sabit Merah St.Menyemai tabiat kesihatan yang baik.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengenal pasti halangan-halangan yang menghindar hidup sihat di sekolah serta bertanggungjawab memastikan keadaan fizikal sekolah adalah menggalakkan bagi keselamatan dan kesejahteraan murid. Menghayati budaya penyayang/ikram di sekolah. stor dan lain-lain).

Merekodkan penerimaan makanan oleh murid-murid di hari-hari berkenaan. kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung.3 Peranan Guru Besar/Guru Memberi maklumat kepada ibu bapa dan masyarakat mengenai program-program kesihatan dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid. persatuan dan pertubuhan profesional dan kesihatan untuk menjayakan program-program kesihatan. . terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah. 5. Untuk mengendalikan tabiat sopan santun. Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. secara imbuhan dan buat sementara waktu.1 Objektif RMT Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. 5. Mengawas murid ketika menikmati makanan sambil menunjuk ajar akan budaya makan yang sesuai sambil menyerapkan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan secara tidak formal. disiplin. Mendapatkan kerjasama dan sokongan organisasi. Mengikut pertumbuhan fizikal murid seperti mengukur berat dan tinggi mereka sekurangkurangnya di awal dan akhir tahun. timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri.4. untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. Mengawas pengurusan penghidangan makanan.2 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan mengedarkan senarai murid yang layak menerima RMT mengikut kriteriakriteria yang ditetapkan oleh KPM. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 5.

1 Peranan dan Fungsi Kantin Sekolah Kantin sekolah merupakan suatu tempat yang penting dalam mewujudkan berbagai-bagai pengalaman sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi membina pengetahuan.1 Objektif PSS Meningkatkan taraf kesihaan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah melalui pemupukan tabiat selalu/sentiasa meminum susu. bersopan santun. 6. sikap dan amalan di kalangan generasi muda terhadap makanan dan pemakanan.2 Jenis Skim Program ini mengandungi 2 skim. Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan melalui PSS (kraftangan. Menguruskan pesanan dan pengagihan susu Skim Percuma dan Skim Bayaran. iaitu: Skim Susu Percuma yang melibatkan bekalan susu percuma kepada beberapa orang murid sekolah yang terpilih.Memastikan rekod penerimaan perbelanjaan peruntukan RMT disimpan secara kemaskini oleh pihak sekolah. sama ada secara subsidi atau tanpa subsidi Kerajaan. Skim Susu Bayaran yang melibatkan penyertaan murid-murid sekolah secara sukarela. 7. kuiz dan lain-lain). . karangan. Menggalakkan tabiat meminum susu di kalangan murid dan menekankan khasiat susu untuk kesihatan murid. 6. 6. Menyimpan rekod kutipan dan penyerahan wang PSS. kebersihan dan keselamatan makanan serta tabiat-tabiat sosial seperti beratur untuk diberi layanan.3 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan menyediakan senarai murid yang layak menerima susu Skim Percuma. Program Susu Sekolah (PSS) 6. dan amalan-amalan disiplin yang lain. Kantin Sekolah 7.

penyimpanan. majlis dialog dan sebagainya. Mengadakan ceramah. risalah dan lain-lain. penghidangan dan penggunaan makanan dan minuman yang dijual ataupun diberi secara percuma di bawah rancangan-rancangan tertentu.Di samping itu. papan tanda. keindahan dan lain-lain. Mengadakan peti cadangan atau peti bantahan diikuti dengan susulan yang sewajarnya. Kegiatan-kegiatan rehat dan istirehat. perbincangan dan lain-lain anjuran pihak sekolah. kerja-kerja amali dan sebagainya mengenai makanan dan pemakanan. Pelajaran yang tidak formal bersabit dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum. kantin sekolah juga merupakan satu tempat berlakunya berbagai-bagai jenis interaksi dan aktiviti-aktiviti sama ada di kalangan murid-murid. soal selidik dan wawancara mengenai aspek-aspek tertentu. Permainan-permainan ringan seperti ping pong. Menjalankan kajian-kajian khas menerusi pemerhatian. Pendidikan Moral dan lain-lain. Kantin sekolah juga boleh dijadikan sebagai suatu sumber yang berkesan bagi menggalakkan pendidikan pemakanan dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. Kemahiran Hidup. Mengadakan tunjuk ajar. . Majlis-majlis perjumpaan. catur dan lain-lain. kebersihan dan keselamatan makanan. dan Menubuhkan serta mewujudkan Jawatankuasa Kesihatan atau Kantin Sekolah bagi mengawasi kantin sekolah serta mengemukakan syor-syor atau mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membaiki lagi penggunaan dan perkhidmatan kantin oleh semua pihak. ibu bapa ataupun masyarakat. guru-guru dan pekerja-pekerja sekolah seperti: Penjualan dan pembelian makanan dan minuman. Berbagai-bagai aktiviti boleh dijalankan bagi menggalakkan usaha-usaha pendidikan. Antaranya ialah: Pengajaran yang terancang di bawah mata-mata pelajaran yang tertentu seperti Pendidikan Kesihatan. Pendidikan Agama Islam. Penggunaan bahan-bahan media massa seperti poster. Penyediaan.

Tafsiran Keselamatan dan Punca Kemalangan 1. tanpa sebarang gangguan dan kemalangan. 1. Pengurusan dan pentadbiran kantin sekolah pada jangka pendek serta pengelolaan dan penyeliaannya pada jangka panjang. B. . Keselamatan Di Sekolah 1. kurang risiko. pelbagai usaha dan rancangan diatur dengan tujuan untuk mengelak. atau mengurangkan kemungkinan berlakunya masalah keselamatan. kepentingan agama dan lain-lain. Di sekolah. sekolah. mengawal. kelalaian dan sifat tidak bertanggungjawab dalam menjamin keselamatan. kemudahan-kemudahan dan alam sekitar kantin sekolah. Kebersihan bangunan kantin. harmonis. Kebersihan makanan dan minuman Keselamatan di kantin keseluruhannya Kelakuan dan amalan pengusaha dan pekerja Mutu dan kesesuaian makanan dan minuman yang dijual dari segi nilai pemakanan. harga. 1.4 Kemalangan boleh berlaku ke atas diri individu.1 Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan atau persekitaran di mana seseorang itu dapat menjalankan aktiviti harian dan lain-lain aktiviti anjuran sekolah dengan selamat sejahtera. kumpulan atau ke atas sesebuah institusi disebabkan oleh kecuaian.7. ibu bapa. masyarakat atau agensi-agensi berkenaan bagi mewujudkan keadaan atau persekitaran yang selamat di sekolah. 1.3 Keselamatan di sekolah adalah satu aspek penting yang perlu diberikan perhatian serta menjadi tanggungjawab utama semua orang.2 Peranan Guru Besar/Pengetua Guru Besar atau Pengetua adalah bertanggungjawab untuk mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan kantin di sekolahnya.2 Langkah-langkah keselamatan dimaksudkan sebagai sebarang usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak. Mereka perlu memberi perhatian kepada perkaraperkara seperti yang berikut dan mengambil tindakan yang berkesan bagi memastikan prestasi yang paling tinggi dalam semua bidang seperti: Bangunan dan kemudahan-kemudahan yang sedia ada termasuk alat-alat dan kelengkapan dari segi kekesanan fungsinya.

8 Faktor persekitaran sebagai satu punca berlakunya kemalangan sebenarnya tidak dapat diasingkan sama sekali daripada faktor manusia. harga diri. 1.6 Terdapat tiga faktor yang boleh dijadikan asas kepada punca berlakunya kemalangan iaitu. keadaan padang yang tidak dijaga rapi. faktor persekitaran dan faktor semulajadi. faktor manusia.9 Selain daripada itu.1 Memastikan segala kemudahan yang disediakan berada dalam keadaan baik dan selamat. termasuk struktur bangunan sekolah itu sendiri supaya kerosakan dan keadaan yang membahayakan dapat dikesan awal untuk dilakukan baikpulih. Ini disebabkan manusia juga turut bertanggungjawab membentuk persekitaran. lalai dan ditambah pula sifat jahil. 2.1. Begitu juga di makmal sains atau di bengkel pertukangan tidak dipaparkan dengan jelas peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi. tekanan jiwa atau kemungkinan membawa maut. 1. angkuh. kehilangan harta benda. mudah panik dan mementingkan diri sendiri memudahkan lagi keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku. Walau bagaimanapun apabila berlaku kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa manusia akan berusaha untuk mengatasinya.2 Melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa ke atas alat-alat dan kelengkapan sekolah seperti kerusi meja. alat-alat pertukangan. 2. Begitulah juga halnya jarang terdapat sekolah yang menyediakan tempat menanti yang selamat bagi murid terutama yang sampai terlalu awal atau terpaksa pulang lewat sementara menanti kenderaan. bahagian-bahagian usang bangunan sekolah yang perlu dibaikpulih. Kesemua ini bolehlah dirangkumkan boleh membawa implikasi kerugian.5 Kemalangan yang dialami boleh mengakibatkan kecederaan ke atas tubuh badan. . pendawaian elektrik.7 Kelemahan manusia merupakan punca utama berlakunya kemalangan. Misalnya kadangkala terdapat di sekolah keadaan di mana susunan kerusi meja murid tidak sedikitpun memperlihatkan kesedaran bahawa langkah keselamatan sudah dipertimbangkan. 1. dapur. 1. Kegagalan manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu mengenai keselamatan bukan sahaja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan keselamatan orang lain. bahan-bahan mudah terbakar yang diletak sewenang-wenangnya di dapur kantin adalah di antara yang kerap tidak diberi perhatian. cuai. maruah.10 Faktor alam semulajadi sering diabaikan kerana manusia menganggapnya tidak begitu penting. Peranan Sekolah Menjaga Keselamatan Di Sekolah 2. gangguan pemikiran. 1. Sikap tidak menghormati kepentingan orang lain.

perkhemahan.2 Tempat-tempat lain . mesyuarat. 3. bengkel seni perusahaan. 5. Keselamatan Jalan Raya .Bilik darjah. gimnasium. 2. Dewan/Pentas. Bangsal Basikal dan Motosikal. Mencegah Kebakaran Perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dan memastikan pelaksanaannya perlu diambil berat oleh pihak pentadbir sekolah dan semua guru. pusat sumber dan lain-lain.1 Tempat Belajar . Perkarangan Sekolah.7 Mewujudkan satu sistem penyimpanan rekod untuk mengumpul maklumat mengenai keselamatan di sekolah. kebun sains pertanian. setor sukan dan sebagainya yang perlu dipatuhi oleh semua orang.6 Menyelaras segala kegiatan di sekolah supaya faktor keselamatan sentiasa dapat dikawal. bengkel kemahiran hidup. Tandas. bilik sains rumahtangga. bergotong royong.Sukan. 3. 2.5 Menyebarkan maklumat dan pengetahuan mengenai keselamatan kepada murid dan ibu bapa dari semasa ke semasa melalui perhimpunan.8 Menubuhkan sebuah jawatan keselamatan di sekolah yang bertanggungjawab merancang serta mengawasi pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dinyatakan di atas.2. makmal sains. perjumpaan atau suratsurat siaran. 4.3 Aktiviti Sekolah . 3.3 Menyediakan peraturan-peraturan tertentu mengenai keselamatan misalnya untuk makmal sains. 2. 2. Elok jika ada seorang ahli PIBG dan GB/Pengetua berfungsi sebagai penasihat). gelanggang. Asrama dan lain-lain. (Dicadangkan jawatankuasa dipengerusikan oleh GPK(HEM) dan ahli-ahlinya terdiri daripada guru-guru kanan yang menjalankan pelbagai aktiviti sekolah. Tindakan Mencegah Kemalangan Di Beberapa Tempat Di Sekolah 3.4 Memastikan bahawa pertolongan atau bantuan dalam menghadapi kecemasan atau kemalangan ada disediakan sama ada dalam bentuk ubatan atau tenaga manusia. mandi laut/sungai. 2. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap masa supaya peraturanperaturan tersebut tidak diengkari. padang.Kantin.

pengenalan kepada senibina landskap. susun atur bangunan. Pemeliharaan Alam Sekitar Sekolah 1. Setiap anggota keluarga sekolah perlulah tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam menentukan kecantikan sekolah berkekalan. pejabat. perancangan awal seni taman. 4 komponen perlu diambil perhatian iaitu: kecantikan. keselamatan dan keselesaan. kantin. pusat sumber. 1. Alam Sekitar Sekolah 1. bangsal basikal. keindahan. bilik sains rumahtangga. pengetahuan dan pengalaman dalam seni taman serta bangunan amatlah diperlukan. kemahiran dan sikap yang perlu dalam menjaga diri mereka semasa menggunakan jalan raya. asrama. dewan dan pentas. menghias berdasarkan bentuk bangunan dan penggunaan konsep ruang. kedudukan. kombinasi. 1.7 Aspek keselamatan perlulah dipertimbangkan dengan teliti dalam pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar yang cantik dan indah di sekolah. bilik seni perusahaan/lukisan.2 Dalam usaha mencapai matlamat tersebut.1 Suasana dan keadaan sekolah yang bersih dan indah adalah merupakan antara faktor penting yang dapat menjamin iklim dan persekitaran sekolah yang harmonis dan nyaman serta dapat membantu ke arah keberkesanan peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran. penyediaan tanaman campuran. 1. tandas. Antara perkara yang perlu .3 Dalam memelihara alam sekitar sekolah. bentuk. stor. C. kecantikan perlu diberi perhatian. Untuk memelihara dan mempertingkatkan keindahan alam sekitar sekolah. pengurusan dan penyelenggaraan tanaman hiasan.Pendidikan Keselamatan Jalan Raya perlu diperkenalkan kepada murid-murid dan pelajar sekolah memandangkan meningkatnya kemalangan di jalan raya. gimnasium. pemilihan warna. memilih warna bangunan. Oleh itu adalah wajar dari peringkat sekolah rendah lagi murid-murid mempunyai pengetahuan. makmal sains.5 Keindahan boleh dimaksudkan sebagai keadaan sesuatu yang menarik atau memuaskan hati. 1.6 Antara pengetahuan seni taman dan bangunan yang perlu diberi kepada mereka yang bertanggungjawab ialah pengenalan kepada kerja-kerja seni taman di sekolah. bentuk landskap keras. Antara tempat-tempat yang perlu diberi perhatian utama memelihara kecantikan sekolah ialah bilik darjah. pembaikan tanaman hiasan. 1. 1.4 Unsur-unsur kecantikan yang perlu dipelihara termasuk kebersihan. bentuk landskap lembut. gelanggang dan padang sekolah. pemilihan alat dan sebagainya.

Untuk memastikan murid/pelajar daripada keluarga kurang mampu tidak tercicir dalam pelajaran mereka. 2. kawalan dan baik pulih peralatan dan permukaan tanah yang tidak rata. kebersihan. SK Paloh. pemilihan alatan.8 Bagi menjamin keselamatan dalam menjaga dan meningkatkan kecantikan dan keindahan alam sekitar sekolah. 2. notis serta arahan-arahan yang pendek dan tepat perlulah diletakkan di tempat-tempat yang difikirkan sesuai. Program ini dilaksanakan pada tahun 1975 dengan objektif seperti berikut: Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga yang kurang mampu. Sk Ceneh Batu. SK Datuk Abdullah.10 Antara perkara yang perlu diberi pertimbangan dalam penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar yang berkaitan dengan keselesaan ialah ruang. D. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1. hiasan yang menghalang laluan. 1. 2. tanaman yang melindung pandangan. SK Serting Ulu. luas.9 Keselesaan bolehlah dimaksudkan keadaan yang tidak sempit.diberikan perhatian ialah kawalan penanaman tanaman bercerun.3 Projek Riadah Alam Sekitar (PRIAS) .2 Projek Kebersihan Sebagai Khidmat Masyarakat. 2.Selangor/Kuala Lumpur. Kuala Terengganu dan lain-lain. ruangan yang tidak cukup. Gemencheh. Kemaman. 1. susun atur perabut kemas dan teratur. Latar Belakang dan Objektif Skim Pinjaman Buku Teks ialah satu program kerajaan untuk memberi bantuan buku teks secara pinjaman kepada murid/pelajar yang layak di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.4 Pusat Kajian Luar (Alam Sekitar Merentasi Kurikulum) seperti di SRK Dato’ Kelana Maamor. berkeadaan baik. peralatan mencukupi. selamat dan tidak membahayakan. memenuhi keperluan.1 Projek Peningkatan Kebersihan dan Keceriaan Alam Sekitar Sekolah 2. terkawal dan mudah untuk penjagaan. Bahau. 1. lega serta tenteram tanpa apa-apa gangguan yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian. papan-papan tanda. Dasar Skim Pinjaman Buku Teks . Seremban. Projek Penjagaan Sekitar Sekolah 2. penggunaan hiasan yang boleh mencederakan.

Guru SPBT dan semua guru mengenai dasar-dasar Skim Pinjaman Buku Teks. Memastikan Borang-borang Kelayakan murid diproses. 3. Memberi penerangan mengenai SPBT kepada ibu bapa/penjaga melalui PIBG. . murid dan kakitangan sekolah.Dasar Kelayakan Murid Dasar Penggunaan Buku Teks Dasar Pemilihan Buku Teks Dasar Gantian Dasar Pertukaran Buku Teks 3. dedikasi dan ‘cepat bertindak’. Guru SPBT yang dilantik hendaklah cekap. Menjadi Pengerusi Lembaga Pemeriksa bagi permohonan pelupusan buku teks yang bernilai lebih daripada RM50. Guru Besar/Pengetua sekolah hendak memberi kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT kepada semua guru. bantuan perkeranian.1 Peranan Guru Besar/Pengetua SPBT perlu diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. cop SPBT dan borang-borang maklumat. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. Pelaksanaan dan Pengurusan SPBT Di Peringkat Sekolah Satu sistem pengurusan buku teks yang cekap dan berkesan perlu diwujudkan bagi memastikan penjagaan dan pengawalan buku-buku teks SPBT baik dan sempurna. buku stok. fail. Menjadi pengerusi Jawatankuasa Kelayakan Murid dan Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran. Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran dan melantik Guru SPBT. Menubuhkan Jawatankuasa Kelayakan Murid.00 bersama-sama Penolong Kanan dan Guru SPBT.000. Memastikan bekalan buku teks daripada pengedar/penerbit dan menandatangani akaun serahan/invois. Memberi penerangan kepada Penolong Kanan. Di antara tugastugas Guru Besar/Pengetua adalah seperti berikut: Mengadakan semua kemudahan SPBT seperti stor.

3. Membuat tindakan susulan di atas segala teguran atau laporan berhubung dengan pelaksanaan dan pengurusan SPBT. Berhubung dengan JPN/Bahagian Kewangan dan Akaun mengenai pelupusan buku teks.2 Peranan Penolong Kanan Penolong Kanan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT di sekolah. . Melaporkan kepada Guru Besar/Pengetua sebarang masalah yang berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT. Menjadi ahli Lembaga Pemeriksaan Pelupusan Buku Teks. Mengawasi keselamatan buku teks sama ada di tangan murid atau dalam stor. Memastikan buku stok SPBT dikemaskinikan dengan sempurna. Memastikan buku teks SPBT dicop. Bekerjasama dengan JPN/MUIS/JAIN/PPD mengenai pentadbiran dan pengurusan SPBT. Melaporkan kekurangan atau kelebihan buku teks di sekolah dari masa ke semasa. Memastikan semua murid yang layak. Memastikan agihan buku teks dilaksanakan seperti yang diarahkan. direkod dalam buku stok dan disimpan dengan baik. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. menerima buku teks pada minggu pertama persekolahan.Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala teguran dan laporan berhubung dengan SPBT. Mematuhi takwim SPBT. Tugas-tugas yang dijalankan adalah seperti berikut: Meneliti dan melaksanakan semua pekeliling dan borang maklumat SPBT. Mengawas dan mengendalikan stor buku teks. Memastikan semua maklumat yang dikemukakan kepada Kementerian tepat dan betul.

Biasiswa 1. prestasi akademik dan gerak kerja kokurikulum. Pemilihan calon berdasarkan kepada had maksima pendapatan keluarga (RM750. Pelaksanaan dan Pengurusan Biasiswa Di Peringkat Sekolah Pihak sekolah hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Pemilihan calon yang terdiri daripada: Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Biasiswa Ahli : Penolong Kanan (HEM). Jenis-jenis Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan II Biasiswa Badan Amal Biasiswa syarikat Lain-lain biasiswa 3. Dasar Pemberian Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan dikhaskan untuk murid bumiputra sahaja. 2. Penyelia Petang Jawatankuasa menggunakan/mengikuti format pembahagian markah untuk pemilihan calon: Prestasi Akademik Latar belakang dan kewangan keluarga : Maksima 34 markah (39 atau 40 markah) : Maksima 60 markah .00 sebulan). Objektif Biasiswa Biasiswa disediakan oleh pihak-pihak tertentu bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu membiayai perbelanjaan persekolahan semoga mereka dapat mempertingkatkan pembelajaran mereka.E. 4.

Terdapat 16 perakuan." (Laporan J/K Kabinet. dan mempunyai semangat tolong menolong dan kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada dan menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat. 1. kesanggupan menghormati hak individu lain. 1. Disiplin Dalam Konteks Sekolah 1. DISIPLIN DALAM KONTEKS SEKOLAH DAN PENGURUSANNYA PENGENALAN Masalah disiplin ialah satu isu pendidikan Liputan media kadangkala memaparkan ciri-ciri negatif atau sekadar pendedahan fenomena tidak berdisiplin di kalangan pelajar tanpa analisis yang objektif sebabsebabnya berlaku demikian. Kajian kedudukan disiplin murid oleh Jawatankuasa Penasihat Disiplin Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 1987... *.Penglibatan Kokurikulum : Maksima 6 markah Pihak sekolah mengasingkan dan menyimpan Kad Kemajuan pemegang biasiswa untuk mudah diperiksa bila-bila masa sahaja di pejabat. * Kajian disiplin pelajar oleh Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri dengan cukup tertib. 1979). Mengadakan program khas untuk pemegang biasiswa. Kementerian Pendidikan telah menjalankan dua kajian tentang disiplin.1 Definisi "disiplin" ".2 Disiplin ialah .. Terdapat 10 perakuan. Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang. kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Pembayaran/penggunaan wang biasiswa dikawal oleh pihak sekolah. kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain.

".3 Disiplin dalam konteks pendidikan sekolah Pemupukan disiplin perlu diamalkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran Matlamat disiplin di sekolah bertujuan membina pelajar sewaktu bersekolah untuk lepas persekolahan.3. 1.2 School (Tours) Regulations 1957 2. norma.1 School (Societies) Regulations 1956 2. kemahiran dalam bidang tertentu atau pembinaan hubungan antara individu (Turner.. nilai Perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat sekolah..3. negara Konsep bimbingan dan latihan Proses pemasyarakatan/pembudayaan. daerah.3. 2.1 Ada berkaitan dengan: Peraturan-peraturan yang telah dipersetujui oleh sesuatu kelompok manusia/masyarakat. 1. 1970).2 Disiplin dan Dendaan Disiplin tidak sama dengan dendaan (bincangkan bezanya) 1.3 Konsep Disiplin 1. Struktur dan skima yang diwujudkan untuk menggerak kelicinan kerja/aktiviti sama ada untuk memperoleh pengetahuan oleh pelajar. keadaban. Semua guru ialah guru disiplin Proses disiplin perlu dihayati dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti-aktiviti dijalankan/diadakan di sekolah.3 School (Magazines) Regulations 1958 . tatasusila. Cara berfikir Tatatertib. Ordinan Pelajaran 2. akhlak kesopanan.

2.4 Education (School Dicipline) Regulations 1959 2.5 School (General) Regulations 1951 2.6 School (Courses of Studies) Regulations 1956 2.7 Assisted School (Management) Rules 1962 2.8 Parent-Teacher Associations Role 1973

3. Taxonomi hipotesis sebab-sebab pelajar tidak berdisiplin 3.1 Faktor berkaitan sekolah Pengajaran yang lemah Kurikulum yang lemah Penjadualan waktu mengajar yang tidak mudah luntur Kurang penyesuaian program sekolah dengan keperluan individu Pengaliran murid mengikut pencapaian Syarat mengutamakan peperiksaan Bentuk, struktur ganjaran dan hukuman Sikap dan jangkaan guru 3.2 Faktor Persendirian Pelajar tidak faham peraturan Pelajar tidak faham mengapa peraturan diwujudkan Latar belakang pendidikan yang lemah Perhubungan sebaya yang tidak dikehendaki Pelajar yang mengalami gangguan psikologi Konflik personaliti antara pelajar dan guru

Kurang kemahiran-kemahiran menangani tuntutan sebagai pelajar 3.3 Faktor Alam Sekitar Rumah dan Komuniti Perawakan autoriti yang lemah serta hubungan dalam rumah Tahap ilmu keibubapaan yang rendah Sekitar yang banyak jenayah Aktiviti pelajar selepas sekolah tidak dikawal 4. Strategi Am Pemupukan dan Pengukuhan Disiplin Di Sekolah 4.1 Semua pendidik seharusnya memberi tumpuan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. 4.2 Semua pendidik harus tahu dan memahami kuasa-kuasa yang diperuntukkan, prosedur tindakan dan jenis hukuman. 4.3 Guru Besar/Pengetua perlu ambil tahu dan mempunyai kuasa mengawal organisasi sekolah dan menentukan disiplin. (Ruj. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986).

4.4 Perlu kordinasi peranan antara Guru Besar/Pengetua, guru, staf sokongan, pengawas, murid, ibu bapa. 4.5 Sekolah membentuk Jawatankuasa Penasihat HEM di peringkat sekolah. 4.6 Bimbingan dan kaunseling sebagai strategi pencegahan dan pemupukan disiplin dari dalam diri murid. 4.7 Semua pendidik menyedari dan menggunakan sebaik-baiknya kuasa perhubungan peribadi dalam pemupukan dan pengukuhan disiplin. 5. Model Operasi Kepimpinan Guru/Guru Besar/Pengetua dalam Pengurusan Disiplin Murid/Sekolah Stail dan sistem pengurusan Guru/Guru Besar/Pengetua

Budaya/Iklim Sekolah

Nilai-nilai Murni: Nilai: "pegangan yang diterima baik"

Perlakuan Perlakuan "Manifestasi baik"

Disiplin Baik Sebagai Hasilan Disiplin: "fenomena perlakuan" 6. Disiplin: Aspek Pencegahan Tindakan-tindakan pencegahan: Pencegahan asas (primary prevention) program menyeluruh berasaskan institusi sekolah dan komuniti. Kumpulan sasaran tidak spesifik - ia adalah untuk semua murid/pelajar. Institusi/sekolah wajar mengadakan rancangan bertindak yang bersepadu melibatkan semua pihak.

Pencegahan secondary Kumpulan sasaran dikenal pasti oleh pihak institusi/sekolah melalui proses menyelesai masalah - mengenal pasti masalah, analisis masalah, intervention dan penilaian. Boleh gunakan pendekatan pasukan (team approach) e.g. nominal group technique. Pencegahan tertiary Kumpulan sasaran lebih spesifik - iaitu murid/pelajar yang didapati bermasalah dan mengganggu suasana pengajaran pembelajaran dan perkembangan individu yang terlibat dan kelompok/individu lain. Boleh digunakan proses menyelesai masalah komunikasi dari bawah ke atas - guru kepada pihak pengurusan. 7. Disiplin: Beberapa pendekatan Kontinum

Pusatan Murid/Pelajar Guru (1) Aliran Pemikiran Perhubunga n manusia (humanistik) (2) Bimbing nasihat/ajar (3) Pengubaha n tingkahlaku (4) Hukuma n Model Model Kaunseling Model Pedagogi Model Behavioral Model Kawalan Proses Dalaman diri Pengajaran (instructional ) Peneguhan Luaran diri Teknikteknik · Mendengar · Memerhati · Teknik-teknik motivasi · kawal suara · sistem ganjaran · kontrak · peneguhan positif & negatif · Reflect feelings · Lain-lain teknik kaunseling · pelbagai aktiviti dalam teknik-teknik diri · intervensi fizikal misalnya pengasingan. kelas denda. rotan. · gantung persekolahan · lain-lain · lain-lain · lain-lain teknik teknik .

2 Peraturan-peraturan formal dan bukan formal yang jelas dan difaham dan dikongsi oleh semua pihak.mentaksir status pengurusan disiplin semasa dan keperluan yang mendesak dan bina prioriti utama Visi pengurusan disiplin iaitu apa yang hendak dicapai secara jangka panjang dan secara idealnya. 8. Pengurusan Disiplin: Satu Garis Panduan Am 9.4 Sekolah mewujudkan sekitaran yang dirasakan dapat memberi pengalamanpengalaman kejayaan kepada semua.pedagogi pengubahan tingkah laku teknik menghukum (1) hingga (3) adalah pendekatan-pendekatan alternatif kepada hukuman 8.1 Semua pihak (staf. pengurus dan masyarakat) terlibat dalam usaha membina disiplin yang baik. 8. Ciri-ciri Institusi Yang Mempunyai Disiplin Baik Di antara ciri-ciri itu: 8. 8.6 Staf dan pelajar-pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran menolong yang tinggi.5 Penyelesaian masalah menumpu kepada punca-punca (sebab-sebab) bukan petandapetanda. 8.1 Perancangan Pentaksiran keperluan . 8.3 Penekanan kepada perlakuan-perlakuan positif dan langkah-langkah pencegahan. Pernyataan misi/tujuan utama pengurusan disiplin . pelajar.

3 Pelaksanaan Orientasi staf kepada visi dan misi pengurusan disiplin. 9. Objektif-objektif (am dan khusus) pengurusan disiplin.4 Monitoring/Pelaksanaan Bina mekanisma monitoring . 9. serta fungsi Strategi-strategi untuk mencapai objektif-objektif Adakan carta gantt dan pelan tindakan. 9.gunakan standard-standard tertentu (Rujuk kriteria-kriteria untuk bina standard) Penyesuaian Maintenance Dapatan-dapatan dari penilaian dikongsikan PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH .Pernyataan-pernyataan nilai-nilai atau falsafah mengenai disiplin.2 Fasa Pembinaan (designing phase) Membina struktur . Membina ke angka konsepsi/model operasi pengurusan disiplin. misalnya: komponen dan bimbingan kaunseling. Jika perlu staf menjalani kursus supaya berkemampuan memainkan peranan dan menjalankan tugas seperti dikehendaki.Fungsi-fungsi dan peranan. Carta organisasi: jelas bidang tugas.Kenal pasti resos-resos dan kekangan-kekangan . Mekanisme kordinasi Rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti dilaksanakan.

Tetapi tidak ramai yang benar-benar memahami programprogram dan proses-proses Bimbingan dan Kaunseling yang dapat membantu pelajarpelajar ke arah perkembangan dan kemajuan diri. seseorang murid/pelajar perlu mendapat peluang untuk mengembangkan dan memajukan segala kebolehan dan potensi yang ada pada dirinya untuk menghadapi cabaran-cabaran hidup. aktiviti-aktiviti Bimbingan dan Kaunseling secara amnya masih kurang tersusun. Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Falsafah Bimbingan dan kaunseling boleh didasarkan kepada 3 bidang: a. Ramai berpendapat bahawa dalam keadaan dunia yang serba kompleks dan sentiasa berubah-ubah. Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak tahun 1969 lagi untuk memberi latihan kepada guru-guru yang menjalankan kegiatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolahsekolah. Psikologi 6. Matlamat-matlamat Kaunseling Guru Kaunseling harus memahami matlamat yang perlu dicapai bila hubungan kaunseling dibina: Supaya klien/pelajar faham dirinya dan situasi yang dialaminya. Supaya klen/pelajar berupaya mengenal pasti keperluannya. Usaha-usaha untuk menjadikan program Bimbingan dan kaunseling supaya lebih tersusun bermula sejak tahun 1960 an lagi. Etika Kemanusiaan b.1. 2. Sosiologi c. Supaya klien/pelajar belajar hidup bertanggungjawab terhadap perlakuannya. Supaya klien/pelajar dapat menerima dirinya dan keadaanya supaya ia lebih objektif. Pendahuluan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia boleh dikatakan sebagai satu konsep yang baru. Supaya pada akhir sesi klien/pelajar dapat berfungsi sebagai individu yang normal. . Di Malaysia.

Antaranya ialah: Jujur dan tulin (genuine & congruent) Empati .melihat sesuatu situasi dari kerangka dalaman murid iaitu ‘berfikir’ dan merasai apa sebenar dialami oleh pelajar Mesra dan ambil berat Ikhlas Menghargai dengan positif Hormat dan percaya mempercayai Memberi motivasi Menyediakan peluang-peluang kepada pelajar untuk mengalami dan mempelajari sesuatu yang baru atau menggerakkan perubahan perlakuan. Kekurangan ini perlu diperbaiki supaya kerencatan itu dapat diatasi dan tidak mengganggu fungsinya. perasugut. Ia bersifat reaktif. Fokus Kaunseling Di Sekolah Peningkatan pembelajaran akademik dan penyesuaian dengan budaya dan iklim sekolah Peningkatan pertumbuhan diri pelajar sebagai persediaan untuk hidup semasa dewasa dan selepasnya.mungkin disebabkan latar belakang sosioekonominya dan sebagainya. . Pendekatan-pendekatan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah.2 Pendekatan Memulih Ia memberi fokus kepada mengenal pasti kekurangan-kekurangan pelajar seperti pelajarpelajar yang kekurangan kemahiran sosial .1 Pendekatan Krisis Ia melibatkan situasi-situasi yang memerlukan tindakan segera daripada guru kaunseling.Oleh kerana kaunseling merupakan proses pembelajaran antara dua pihak dan memberi faedah yang timbal balik kepada dua pihak. sikap dan kemahiran tertentu dalam menjalankan proses kaunseling. kaunselor juga perlu mempunyai sifat. 8. 7. Contohnya bila berlaku pergaduhan. dadah dan sebagainya. 8. Dapat menyimpan rahsia/patuh kepada etika kaunseling. 8.

I/Pen. Ianya bersifat reaktif dan menjangka (anticipate).4 Pendekatan Perkembangan (Development) Kemahiran-kemahiran dan keperluan-keperluan pelajar dikenal pasti sebagai sebahagian dari pengalaman-pengalaman sekolah yang mendatangkan kejayaan. Ken. Contohnya: merosak harta sekolah penyalahgunaan dadah merokok kegagalan akademik dan sebagainya 8. Pelajar-pelajar berpeluang mempelajari.8. Carta Organisasi Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Pengetua/Guru Besar Pen. Kanan (HEM(/Penyelia Petang) Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Pembantu Guru Pembantu Guru Pembantu .3 Pendekatan Mencegah Ianya sebagai satu langkah untuk mencegah masalah-masalah dari berlaku di sekolah.

Kemudahan-kemudahan lain. sikap dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di Malaysia. Kalau mampu boleh sediakan .Kerusi. (contoh plan bilik Bimbingan dan Kaunseling diedarkan). pita rakaman. almari.set kerusi. 9. slide. rak. Misalnya: melalui latihan kepekaan (sensitiviti) dan kemahiran latihan. meja.Kad 001 dan 002 .Barang-barang keluar kelas.Kad kemajuan . Instrumen penilaian dan pengukuran program Bahan bacaan/rujukan .5 Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya PELAJAR 8. nilai-nilai. personel dan temu ramah. tikar/rug.dirancang dan berterusan.dan mengetahui kemahiran-kemahiran ini dengan lebih awal sebagai persediaan ke alam dewasa. mereka diberi peluang untuk mengamalkan sepenuhnya dalam suasana sebenar. telefon. projektor dan sebagainya. Pelajar dididik untuk mempelajari pengalaman-pengalaman.perpustakaan maklumat. 8. Kemudahan-kemudahan ini termasuklah: Bilik atau sudut Bimbingan dan Kaunseling sebagai pusat operasi . bangku panjang dan sebagainya. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling (B & K) B & K adalah proses pendidikan .6 Pendekatan "Optimization" Ianya lebih menyerupai pendekatan "developmental" tetapi di samping pelajar-pelajar dibekalkan dengan kemahiran-kemahrian dan pengetahuan lebih awal.Buku temujanji . . .

akal dan rohani. Mematuhi etika adalah untuk tujuan memelihara kebajikan pelajar supaya tidak teraniya oleh yang menolongnya. B & K fokus adalah pada memperkukuhkan lagi kekuatan-kekuatan yang ada padanya melalui aktiviti percegahan. Pelajar tidak boleh dilihat sebagai hanya manusia kognitif. Sebarang aktiviti/program bimbingan adalah untuk mewujudkan persepaduan ini. B & K adalah untuk individu berkemampuan membuat penyesuaian dan pengubahan tingkahlaku. B & K adalah tanggungjawab bersama . Pelajar-pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila memerlukannya. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Perkara-perkara di bawah perlu diberi pertimbangan dalam menguruskan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah: . B & K hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling yang baik. sikap. menjelajah tujuan hidupnya. 10. pandai menyesuaikan diri dan memahami implikasi tindakan sekarang dan lain-lain jangkamasa panjang. Usaha-usaha dijalankan untuk pelajar lebih tegas diri. ketangkasan dan dorongan untuk belajar.B & K adalah untuk semua pelajar. B & K menolong pelajar memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam. tetapi sebagai individu yang mempunyai perasaan.perlu dasar individu berbeza-beza dalam gaya. Maklumat pelajar diperlukan. B & K . merancang hidupnya dengan berkesan. B & K adalah untuk pengetahuan dan persepaduan psikofizikal pelajar. B & K berorientasikan kepada masa depan dan masa sekarang. Pembentukan individu dipengaruhi oleh keseluruhan pengalaman-pengalaman. memilih.semua pihak sekolah patut bekerjasama dan saling berunding. B & K menolong individu menyedari kelemahan-kelemahan dan memberi fokus kepada kekuatannya. B & K memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar.

membuat rangka dasar kerja .mendapatkan sumber dan resos dan sebagainya 11.pembahagian tugas . Proses Pengurusan 11.2 Pengelolaan: Mengadakan prosedur-prosedur dalam pengelolaan program . membuat keputusan dan mengeluarkan garis panduan.menyelaras jentera pelaksanaan . 11.Mengiktiraf penubuhan sebuah unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah untuk memberi perkhidmatan kepada semua pelajar di sekolah dan bukan ditubuhkan sebagai sebuah kelab yang hanya memberi khidmat kepada beberapa orang ahli sahaja. meningkatkan motivasi dan sebagainya.apa.cara operasi .kumpulan data . Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling dan menyediakan carta aliran pentadbiran yang jelas seperti contoh di bawah: 11.alternatif 11. siapa.objektif .1 Perancangan: Merancang dengan teliti program Bimbingan dan Kaunseling . bila dan bagaimana .4 Pengawalan/Penilaian: Menilai keberkesanan program/khidmat .3 Pengarahan/Halarah: Guru Bimbingan dan Kaunseling mengetuai program yang dijalankan.

Adalah dianggapkan bahawa pengetua/guru besar perlu mempunyai lebih kemahiran konsepsi daripada orang lain dalam ketiga-tiga kemahiran di atas. teknik-teknik dan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Kemahiran Asas Pengurus/Pengetua Konsepsi (Conceptual Skills) Kemahiran memahami hal ehwal keselamatan organisasi dan melihat bagaimana tindakan seseorang itu bersesuaian atau tidak dengan matlamat organisasi yang hendak dicapai.supaya pelajar mengetahui dan faham akan kemudahan-kemudahan.. kaedah. Teknikal (Technical Skills) Kemahiran menggunakan pengetahuan. Memahami diri sendiri dan orang lain Memahami sikap dan perlakuan Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Kemahiran komunikasi Kemahiran belajar Kesedaran kerjaya dan merancang keperluan pendidikan Penglibatan dalam masyarakat. Matlamat Program Bimbingan dan Kaunseling Memahami alam persekitaran sekolah . Tetapi sebagai pentadbir sekolah. 13.hadapi dan ambil tindakan untuk mengatasinya. ketiga-tiga kemahiran itu perlu dimiliki. . 12. Penolong Kanan atau Penyelia Petang mungkin lebih condong kepada kemahiran kemanusiaan manakala guru mata pelajaran perlu mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang teknikal. Kemanusiaan (Human Skills) Kemahiran bergantung dengan dan melalui manusia termasuk keupayaan memahami dan mengaplikasikan motivasi dan kepimpinan yang berkesan. prosedur-prosedur dan program-program yang ada di sekolah.

Program terbuka. bersepadu. Perkhidmatan penilaian dan penyelidikan mengadakan penilaian-penilaian ke atas khidmat-khidmat bimbingan yang diberikan seperti mengadakan tindakan susulun. 14. penggunaan dan penyebaran maklumat individu.koordinasi tentang penggunaan resos sekolah yang ada dan ahli-ahli komuniti. melibatkan rakan sebaya dan guru-guru terlatih. 15. fizikal/seksual.Semua di atas menuju kepada pertumbuhan insan/individu secara menyeluruh. penyimpanan. Bentuk (Model) Program Program menyeluruh . Aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Orientasi atau suaikenal Perkhidmatan inventori individu dan rekod . Perkhidmatan memberi maklumat Bimbingan pelajaran Bimbingan kerjaya Perkhidmatan kaunseling Perkhidmatan perbandingan dan rujukan . Program bersifat pelbagai modaliti iaitu dalam bidang-bidang seperti moral. pemulihan dan pembaikan Program berbentuk pengajaran (instructional) kepada individu atau kelompok. agama.sekolah ibu bapa atau penjaga Perkhidmatan penempatan ‘Educational Placement’ Perkhidmatan koordinasi resos . vokasional/kerjaya. kajiselidik untuk mengesan sejauhmana sesuatu program berkesan.‘input’ bimbingan dan kaunseling disalurkan melalui kurikulum dan aktiviti-aktiviti kokurikulum. kognitif.pengumpulan. . psikososial (afektif). Program bersepadu .khidmat yang ditujukan kepada semua kelompok sasaran Program perkembangan. harmonis dan seimbang berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan.

4/6 kes seminggu Kaunseling kelompok .6 minggu Bimbingan kelompok .4/5 kelompok dalam masa 8. Kaunseling individu . Intervansi-intervansi Guru Bimbingan dan Kaunseling Untuk Menjayakan Program. 17.18 tahun. Kerjasama sosial .1/2 kali seminggu (2/3 kelompok) Program Pembimbing Rakan Sebaya Perundingan/konsultasi guru kaunseling memberi pertolongan melalui guru atau ibu bapa yang berhubung terus dengan pelajar.16. Kordinasi khidmat bimbingan . Fokus Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Fokus aktiviti Bimbingan dan Kaunseling perlu mengambilkira matlamat program dan keperluan individu. Bidang-bidang perkembangan berikut perlu dititikberatkan: 17.1 Kerohanian (Agama dan Moral) Bidang ini harus dijadikan teras kepada perkembangan bidang-bidang lain.2 Psikososial Perkembangan ke arah kesihatan mental yang ‘wholistic’/menyeluruh dan berpadu. Keperluan-keperluan individu di sekolah lebih bertumpu kepada keperluan-keperluan remaja umur antara 12 . Aspek-aspek berikut perlu dipupuk: penghayatan dan perbezaan antara benar dan salah ketuhanan dan keimanan amalan-amalan hidup mulia akhlak dan perlakuan yang menuju ke arah pembangunan umah 17.guru kaunseling sebagai penyelaras khidmat-khidmat bimbingan dan kaunseling. Aspek-aspek yang perlu ditumpukan.

5 Kerjaya/Vokasional Pembinaan halarah dalam kerjaya selaras dengan kebolehan. pemberi pengiktirafan dan pembantu dalam rancangan-rancangan untuk memupuk semangat guru.menilai diri sendiri Kemahiran untuk hidup secara kelompok Nilai estatik (cinta kepada keindahan kesenian) Penyertaan dalam kelompok rakan sebaya 17. Tanggungjawab Guru Besar/Penolong Kanan/Penyelia Petang Dalam B & K Penggerak.4 Fizikal Penyesuaian diri dengan perubahan fizikal Memahami naluri seksual dan dikaitkan dengan kehendak agama Kebersihan diri Penyediaan untuk jadi seorang dewasa 17. pembaiki.3 Kognitif/Afektif Pembentukan sikap Pemupukan struktur hubungan yang sihat Pemikiran secara konseptual Pemikiran kreatif dan kritikal 17. . murid dan ibu bapa.Harga diri . minat dan bakat Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti kerjaya Pembinaan diri ke arah berdikari Membuat keputusan dalam pemilihan kerjaya 18.

adalah diperakukan supaya diperkemaskan lagi kegiatan-kegiatan PIBG agar tujuan-tujuan pertubuhan itu dapat dicapai dengan lebih memuaskan. Menetap dan mengagihkan tugas dan tanggungjawab Bimbingan dan Kaunseling kepada guru. Menyelia keseluruhan rancangan atau aktiviti dan membuat penilaian Sensitif terhadap perkembangan B & K Menyediakan kemudahan-kemudahan asas Bimbingan dan Kaunseling Lampiran II: Senarai Perakuan-perakuan Tentang Disiplin Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) 1. Sungguhpun pengaruh luar itu tidak kesemuanya buruk. Mewujudkan bimbingan individu dan kelompok Menentukan adanya sistem maklumat pelajar yang lengkap dan kemaskini Memilih dan menentukan cukup kakitangan yang layak dan sesuai Menentukan adanya peruntukan wang untuk bekalan bahan-bahan bimbingan. 2.Menubuhkan majlis Bimbingan dan Kaunseling. Dalam usaha untuk merapatkan hubungan di antara sekolah dengan masyarakat. Memandangkan bahawa mematuhi peraturan-peraturan sekolah itu merupakan satu latihan disiplin yang baik kepada murid-murid. dan ini termasuklah soal mewujudkan disiplin yang diingini di kalangan murid-murid. maka adalah sangat-sangat mustahak segala peraturan di sekolah diterangkan kepada murid-murid supaya mereka betul-betul faham dan mematuhi peraturan-peraturan itu dengan penuh tanggungjawab. Untuk menghindarkan kekeliruan di kalangan murid-murid. adalah diperakukan langkah-langkah diambil untuk menjelaskan kenapa kadang-kadang terdapat perbezaan . 4. Pengetua/Guru Besar sebagai Pengerusi. adalah diperakukan langkahlangkah hendaklah diambil agar murid-murid sekolah tidak dipengaruhi oleh anasiranasir kebudayaan luar yang kurang sihat. 3.

Jika perlu. Di samping itu guru-guru tersebut hendaklah diberi garis-garis panduan dalam menggunakan hukuman dera serta cara dan bila hukuman itu boleh dikenakan. 10. Adalah diperakukan bahawa guru-guru hendaklah menunjukkan teladan yang baik supaya murid-murid sentiasa dapat mencontohi mereka. 6. . Guru Besar dan guru-guru lain yang tertentu diberi kuasa untuk merotan. Murid-murid perlu tahu bahawa geraklaku dan perbuatan yang sesuai bagi alam orang dewasa ada kalanya dianggap tidak sesuai bagi kanak-kanak atau murid-murid. mereka yang sentiasa rapat berdamping dengan murid-murid seperti ibu bapa dan guru-guru hendaklah seboleh-bolehnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik. dan bukan setakat guruguru pengawas disiplin dan pengawas murid-murid sahaja. menanam dan memupuk perasaan cintakan negara di kalangan murid-murid. tindakan disiplin hendaklah diambil terhadap guru-guru yang menunjukkan tingkahlaku dan sifat peribadi yang tidak diingini. 8. Adalah diperakukan bahawa: Langkah-langkah yang positif hendaklah diambil untuk menyemai dan mengawas disiplin murid-murid di sekolah dengan melibatkan semua guru. 5. 9. Namun demikian. Hukuman dera kepada murid-murid seperti merotan hendaklah dikekalkan.antara amalan orang dewasa dengan nilai yang diajar di sekolah. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah juga diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin di kalangan muridmurid. 7. 3/67 Mengkaji semula saiz kelas dan sekolah Mengkaji semula kedudukan sekolah-sekolah yang mengadakan dua sidang. guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan kegiatan-kegiatan tersebut. maka adalah diperakukan Kementerian Pelajaran menyegerakan perancangan untuk: Mengkaji semula nisbah guru/kelas seperti yang diperakukan dalam Pekeliling Pentadbiran Bil. Di samping itu. Oleh kerana disiplin merupakan satu masalah di sekolah-sekolah pada hari ini. Guru Besar hendaklah memainkan peanannya memperbaiki sikap guru-guru yang kurang memberi sumbangan dalam pembentukan persekitaran pendidikkan yang baik di sekolah. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah hendaklah menggunakan perhimpunan murid-murid untuk menyemai.

Hubungan antara murid dengan guru hendaklah sentiasa rapat dan saling bantu membantu khasnya apabila murid-murid menghadapi suasana kemusykilan. mengkaji dan memahami isu-isu yang berkaitan dengan moral dan etika. 16. semangat dan sebagainya (bidang afektif) lebih penting daripada penguasaan bidang ilmu pengetahuan semata-mata (bidang kognitif). Lampiran II Perakuan-perakuan Tentang Disiplin dari "Laporan Mengenai Kedudukan Disiplin Murid" .11. 14. hendaklah dinilai semula dalam konteks kehidupan rumahtangga. Adalah diperakukan Perkhidmatan Panduan dan Kerjaya di sekolah-sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. perasaan. minat. sekolah dan masyarakat sekeliling murid-murid supaya kebebasan individu yang diberikan kepada mereka dapat digunakan dengan sepenuh kebijaksanaan. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan-kegiatan panduan kerjaya sahaja.1987 1. 13. Adalah diperakukan supaya konsep kebebasan individu. Dari segi pembentukan disiplin pertumbuhan sifat-sifat yang diingini mengenai sikap. Adalah diperakukan bahawa kurikulum Sekolah Menengah hendaklah jangan terlalu ketat dan terlampau terikat kepada jadual waktu supaya membolehkan murid-murid di peringkat sekolah menengah meneroka. Rancangan-rancangan Radio dan TV Pendidikan serta bahanbahan bacaan yang mempunyai nilai-nilai moral hendaklah juga digunakan untuk mencapai matlamat ini. value judgement. Adalah diperakukan murid-murid sendiri hendaklah dilibatkan dalam tanggungjawab membentuk disiplin di kalangan mereka. Adalah diperakukan bahawa langkah-langkah hendaklah diambil supaya peranan peperiksaan dalam sistem persekolahan tidak melibatkan kemerosotan disiplin. dan semangat yang diingini dari segi disiplin. Sekolah-sekolah perlu menjalankan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dengan lebih meluas dan berkesan lagi. 15. Ini adalah selaras dengan konsep bahawa bimbingan dan . 12. perasaan. Bentuk dan corak peperiksaan awam hendaklah dikaji semula supaya bukan sahaja murid-murid yang pandai merasai kejayaan dalam sesuatu peperiksaan bahkan murid-murid yang lemah juga boleh merasainya. Di samping itu nilai-nilai tradisional yang menggalakkan sikap bersopan-santun dan sikap hormat menghormati di antara golongan muda dengan golongan tua hendaklah terus disemai dan dipupuk. Oleh yang demikian adalah diperakukan kurikulum sekolah hendaklah juga menitikberatkan perkembangan sikap.

8. Disiplin adalah sesuatu yang dipelajari dan dihayati hasil daripada latihan dan asuhan yang berterusan. iaitu mengenai peribadi dan sahsiah. 6. perhubungan sekolah dengan masyarakat luar. Jika nilai yang sama tidak dipupuk di luar sekolah maka sebarang nilai positif yang ingin diserapkan di sekolah tidak akan membawa kesan. 4. 2. pengendalian masalah-masalah peribadi. Walau bagaimanapun tindakan merotan di khalayak ramai tidak seharusnya menjadi satu amalan biasa di sekolah-sekolah sehingga meninggalkan kesan yang merosakkan ke atas diri murid-murid yang dihukum. bimbingan dan kaunseling adalah dipersetujui bahawa deraan dan hukuman rotan perlu dikekalkan. 5. pelaksanaan peraturan dan sebagainya perlu disedari dan diberi tumpuan sewajarnya.latihan dapat menimbulkan keinsafan betapa mustahaknya sifat berdisiplin itu dalam kehidupan kemanusiaan. Dengan itu segala peraturan yang dibuat hendaklah jelas dan dihayati oleh murid-murid supaya tujuan membina disiplin kendiri tercapai. 9. maka perkara pokok kepada masalah disiplin adalah pendidikan rohani. Segala perancangan yang dibuat dalam pembangunan iklim sekolah ke arah peningkatan disiplin seharusnya dengan matlamat meningkatkan lagi bidang-bidang berikut: . Penyelesaian masalah disiplin murid boleh dilakukan melalui pendidikan agama dan moral kerana melaluinya dapat membina akhlak yang baik dan mulia di kalangan murid sekolah. amalan pengajaran dan pembelajaran. 3. Disiplin adalah sifat dalaman murid-murid. Di samping pendekatan-pendekatan seperti melalui nasihat. lain-lain agensi serta pertubuhan-pertubuhan masyarakat hendaklah turut sama memberi bantuan serta bimbingan untuk mempertingkatkan disiplin di kalangan murid-murid sekolah. Nilai-nilai positif yang dititikberatkan di sekolah seharusnya juga diberi penekanan yang sama di rumah dan di tempat-tempat lain di luar sekolah. psikologi. Selain daripada Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG). Keperluan memperbaiki perhubungan sesama manusia (interpersonal relations) yang meliputi corak dan perhubungan masyarakat sekolah. Semua pihak bukan sahaja guru-guru tetapi juga ibu bapa dan ahli-ahli masyarakat harus mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan pada setiap masa keana apa yang dipelajari oleh murid-murid dari orang dewasa akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan akan diamalkan oleh mereka sehingga amalan itu menjadi sebati dan kekal sebagai sebahagian dari perwatakan mereka. 7. Masalah disiplin di kalangan murid memerlukan kerjasama semua pihak dan tidak terbatas kepada tanggungjawab sekolah atau ibu bapa semata-mata.

PENGURUSAN HEM: 1. 4. kerjaya diri dan lain-lain aktiviti kerohanian/moral. 2. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. Namun demikian usaha membantu murid-murid yang berisiko hendaklah dipertingkatkan melalui aktiviti-aktiviti bimbingan dan kaunseling. 10. 1/1981 . nyaman dan bersih Pembentukan akhlak dan pembinaan sahsiah yang mulia Peraturan sekolah mengasuh disiplin kendiri Prestasi akademik para pelajar Prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam pendidikan pelajar. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1979 Surat Tugas-Tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah. Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1979. 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah 3. dan yang kesemuanya itu mencakupi apa yang dikatakan sebagai ‘good schools’ atau ‘effective schools’. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan murid-murid masih lagi mengancam dan perlu diawasi oleh pihak sekolah. KOMPONEN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SENARAI RUJUKAN A.Iklim sekolah yang harmonis dan menyeronokkan Persekitaran sekolah yang indah.

8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran.Jualan makanan dan Minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang agama. 13. 12. 6. 1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1983 Kantin Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1981 Kebersihan di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di sekolah-sekolah. 5/1985 Rancangan Mencantik dan mengindahkan Sekolah dan kawasannya. 11. 9. 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah . 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1986 Penyalahgunaan Inhalan. 7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10. 1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian 14. Surat Pekeliling Ikhtisas No.

. Stevic.H. Dewan Bahasa & Pustaka. B. R. BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Theories of Career Development. Brammer. Shaw. Prosedur dan Kemahiran.H. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (1983) The Counselling Process. (1985). Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Keunseling Sekolah. (1982) Career Counseling in Practice. 2. Pease. 11. (1982). B. L.R.J. Houghton Mifflin: Boston. Jr.C. Evaluations and change. (1977). Patterson. 7.E. (1970) School Guidance Systems: Objective Functions. & Lesenberg. Houghton Mifflin Co: Boston. M.15. Kementerian Pendidikan (1984). New York: Appleton Century Crofts. Boston: Allyn & Bacon. Hoyd (1988) Bimbingan dan Kaunseling Di Malaysia. 1986. Tang Chee Yee (1992) Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan. H. California: Addison Wesley Publishing Co.W. A New Self Therapy with Transactional Analysis. Hansen. Arthur P. S. 10. 5. 8. (1968). Experiential Groups in Theory and Practice. 12. Jemes. Body Language: How to Read Others Thoughts by their gestures. Australia: Camel Publishing Co.. . Osipow. California: Brooks/Cole Publishing Co. 9. D. R. Rudestan K.L. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. 16. (1977) Counselling Theory & Practice (2nd.E. end).S.Kumpulan Budiman. 14/1989 Kebersihan Sekolah. & Warner. 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah. A. London: The Falmer Press. DBP: K. 6.. 3. Ball. . C. The helping relationships: process and skills: Prentice Hall: New Jersey.

K. The Education (School Discipline) Regulations 1959 dan Terjemahannya. 11/1976. Bertarikh 18 September 1968. DBP. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Tatatertib di Sekolah-sekolah. Panduan Bagi Ibu/Bapa Mengenai Disiplin Murid-murid Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Panduan Tatacara Displin Sekolah Untuk Guru Besar. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 bertarikh 4 Februari 1972. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1991 4. Kementerian Pelajaran Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1981. Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar. T. 8/68. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Potongan Rambut Murid-murid. bertarikh 7 Oktober 1976. 1982. 1983. 9. PANDUAN DAN PEKELILING DISIPLIN Kementerian Pelajaran Malaysia. 5. 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6A/1975 Disiplin: Murid-murid Menghisap Rokok bertarikh 5 September 1975. 6. bertarikh 4 November 1975. . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia. 12. 7. Disiplin Dalam Perkhidmatan. bertarikh 12 Oktober 1968. 11.L. Subahan Mohd Meerah. bertarikh 19 Ogos 1975. Bertarikh 10 September. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolahsekolah Kerana Kelakuan Curang. Adabi. Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. 1991. 6/68 dan 8/68 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia.5. Rohaty Mohd Majzub. 14.Tambahan kepada Surat Pekeliling ‘Profesional’ Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan). 7/1975 Salah Guna Dadah.L. K. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di sekolah-sekolah bertarikh 9 Oktober 1976.: Nurin Enterprise. 6/68. Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah. 1968. dan Guru. Faridah Karim and Ahmad Jeffni Hassan. 8/1975 Disiplin di sekolah: Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid. 2/2976.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8548/12B/(27) 18. 4/1996 – Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah Surat Siaran JPNJ/AM/003/A2 bertarikh 1 DISEMBER 1993 – Pakaian Murid-Murid Islam Pada Hari Jumaat (Sekolah Rendah & Menengah) SPI Bil. 19. 1/1983. 20.III/(34). 1984. Surat Pekeliling Ikthisas 7/1986. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1992 – Pengharaman pensil berbentuk alat suntikan SPI Bil. Kementerian Pendidikan Malaysia. 16.3/1993 – Laporan kepada Polis Salahlaku Berbentuk Jenayah SPI Bil. 2/1979 Laporan Murid-murid dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. Garis Panduan Kempen anti merokok di Sekolah-sekolah. bertarikh 1 Ogos 1986. bertarikh 7 November 1983. Langkah-langkah keberkesanan Disiplin Sekolah.3/1992 – Pemakaian Tudung /Mini Telekung Pelajar Perempuan SPI Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1983 mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid yang Melakukan Perbuatan Salah Laku yang Tidak Dinyatakan dalam peraturan-peraturan Pelajaran. KP(BS) 8786-51/Jld.4/1991 – Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah SPI Bil. bertarikh 25 Februari 1983.4/1997 dan 5/1997 – Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok dan Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok SPI Bil 16/1998 – Menangani Kegiatan Gangster Di Sekolah SPI Bil. Pelaksanaan Risalah Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah bertarikh 25 Julai 1981. 21. bertarikh 26 Mac 1979. 17.15.7/1995 – Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1991 – Tatakelakuan pelajar Ketika Di Masjid SPI Bil. Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah bertarikh 27 Jun 1978.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 1991. Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) . 15. Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohamad. 3. 10..Keselamatan di sekolah. 1983. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . Perkhidmatan Kebajikan Sekolah bertarikh 10 Ogos 1979.D. Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia bertarikh 22 Julai 1986. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT. bertarikh 2 Oktober 1973.II(52). Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 6. 5. KP(BS)8591/Jld.Program Susu Sekolah. Asrama Sekolah (selain daripada asrama-asrama Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains). Unit Hal Ehwal Murid. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11. 9.Kesihatan Sekolah. Jawatankuasa Bersama Kesihatan Sekolah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajran (1969) . Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 4. . Kementerian Pendidikan Malaysia.Buku Panduan Program Sekolah. 12. Arpah Hj. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan (1992) . Pegawai Kebajikan Sekolah. Buku Panduan Pengurusan Biasiswa-Seksyen Biasiswa. Kesihatan Sekolah .Bahagian Buku Teks.Pendidikan Kesihatan Sekolah. 8. KP:8613/Jld. 14.Biasiswa Kecil Persekutuan.peranan dan tanggungjawab Guru Besar dan Guru.3(6).Rancangan Kesihatan Sekolah. 13. 2. Garis Panduan Kantin Sekolah: Usahasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 1989. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT-Biro Buku Teks. 7. 16. KEBAJIKAN MURID/KECERIAAN SEKOLAH/KELAS PEMULIHAN 1. 1991. 5/1979.Peningkatan Kebersihan dan Alam Sekitar Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .

2 Melalui program ini juga. Kempen Cara Hidup Sihat dan Keselamatan. Antara program-program itu ialah Program Sekolah Bersih . kesihatan dan keselamatan .Rancangan Makanan Tambahan di sekolah. Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat. 1 KERTAS CADANGAN PROGRAM 3K KEBERSIHAN.Hasil kombinasi dari kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang membawa maksud : Kebersihan .0 PENDAHULUAN Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) . amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatanTiga komponen pendidikan ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi.Ia juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambilberat mengenai kesihatan.17. para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan ceria . Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup kearah yang lebih sihat . 1. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .1PROGRAM SEKOLAH BERSIH .KESIHATAN DAN KESELAMATAN ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dengan kerjasama PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR ______________________________________________________________________ 1.

guru dan seterusnya ibubapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan.Konsep selamat ialah dari semua aspek seperti kawasan sekolah yang mesra pengguna.kawalan lalu lintas yang baik. Oleh itu.ceria dan selamat amat sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental pelajar.kesihatan dan keselamatan untuk semua warga sekolah dan komuniti sekitar demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para pelajar .kesihatan dan keselamatan kepada para pelajar serta masyarakat di sekitar . 1. permakanan yang seimbang . 1. Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah .infrastruktur yang lengkap dan tidak membahayakan serta sikap keprihatinan setiap 3 warga tentang aspekaspek keselamatan .Ia bermaksud mewujudkan satu suasana persekitaran sekolah yang bersih.bersih dan ceria.Sihat dan Progresif" melalui amalan gaya Hidup sihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek kebersihan.sesuai dengan matlamat Negara murid belajar dalam suasana yang penuh kondusif. 2.Kebersihan merupakan asas kepada kehidupan kita. tenteram dan meyakinkan . Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek 3K ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah . 2.1 RASIONAL PROGRAM 3K merupakan satu program kesihatan yang merangkumi aspek kebersihan . Melalui program ceramah . Program ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan keceriaan sekolah.Amalan gaya hidup sihat menjurus kepada kebersihan diri.Suasana sekolah yang bersih.kemampuan menghadapi stress dan konflik serta menjauhi penyalahgunaan bahan bagi meningkatkan kualiti hidup .senaman yang konsisten .bebas dari denggi dan makanan yang selamat.2 KEMPEN CARA HIDUP SIHAT Gaya hidup sihat menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera..Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa lebih yakin ketika berada di sekolah .3 KESELAMATAN Sekolah Selamat membawa bermaksud persekitaran sekolah yang tidak membahayakan semua warga sekolah .0 TUJUAN PROGRAM Program 3K dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu. Sekolah Selamat merupakan jaminan bagi membentuk insan seimbang dan harmonis sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ceria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar dengan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses pengajaran dan pembelajaran.Ia amat penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang aman. kempen . jadi Program 3K ingin menerapkan amalan kebersihan bagi memastikan persekitaran sekolah selamat.Sekolah Selamat merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 2002.

guru dan kakitangan sekolah terhadap kebersihan.sihat dan selamat ketika di sekolah.  Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.pertolongan cemas dan sebagainya 4 2.Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar dengan terlaksananya program ini.  Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal.4 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif Program 3K ialah:  Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan. rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah.Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai Kebersihan.  .  . 5 2. kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid.Kesihatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat. mental dan rohani sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial sepert peyalahgunaan dadah.  Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan bersih.3 MATLAMAT PROGRAM 3K Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi fizikal. emosi. 2.  Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.mental.5 . Mata bercahaya lahir dari minda yang cerdas.  Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan komuniti walau d mana mereka berada.kesihatan dan keselamatan.menderma darah dan pameran kepada para pelajar dan masyarakat setempat akan dapat memupuk perasaan cintakan kebersihan serta melahirkan tanggungjawab mengenai peranan sebagai warganegara demi membantu mereka memerlukan bantuan darah.

Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang program 3K: Bil Aktiviti yang Dirancang Agensi /JK Pelaksana 1 Pameran kesihatan dan A n ti Rokok Unit promosi pej Kesihatan daerah Yan 2 Ceramah Dan Sidang Video Anti dadah AADK Daerah Yan dan Panitia PJK SKS 3 Senamrobik bersama komuniti K oordinator dari klinik Kesihatan Guar Chempedak .Upacara perasmian akan dijalankan pada 15 hb November 2009 oleh Guru Besar SK Singkir.Cadangan Carta Organisasi AJK INDUK PROGRAM 3K 7 Cadangan Program Program 3K ini akan dijalankan selama 3 hari berturut-turut pada 15 dan 17 November 2009 .

4 Pemeriksaan Kesihatan Percuma Hospital Daerah Yan 5 Demonstrasi Pertolongan Cemas HDY dan Panitia PJK SKS 6 Kempen Menderma Darah HDY 7 Pertandingan Masakan Menu Sihat Panitia PJK SKS 8 Gotong royong Perdana 9 Pertandingan melukis dan mewarna Panitia PJK dan AJK Program 10 Pertandingan kelas terbersih dan ceria PIBG dan AJK program .

Latihan Mencegah Kebakaran Panitia PJK dan Belia Daerah Yan 9 2.11 Ceramah Cara menangani konflik dan stress Kaunselor dari SMK Agama Yan 12 Demonstrasi lalulintas Unit Trafik Balai Polis Yan 13 Sukaneka Panitia PJK dan AJK Program 14.8 Tentatif Program Hari Masa Acara Sasaran Lokasi Ahad 15.11 . 09 .

7:45 8:30 Pelancaran Program 3K - Dataran Ilm u 8:30 9: 30 Gotong – Royong Perdana Pertandingan Kelas Terbersih dan Ceria Semua Murid Tahap 1 & 2 Kawasan sekolah Kelas masing masing .

9:30 10: 30 Demonstrasi Keselamatan lalulintas Murid murid Dataran Ilmu 10:30 11:0 0 Rehat 11:00 12:0 0 Kempen menderma darah Pemeriksaan Kesihatan percuma Ceramah Motivasi :Cara m .

09 8:00 - .11.enangani konflik dan stress Golongan dewasa Semua golongan Murid murid Bilik Rawatan Bilik Wawasan Bilik Matematik 12:00 1:00ptg Ceramah Dan Pameran Anti Dadah oleh AADK Murid murid Dewan SKS 10 Isnin 16.

0 0 1:00ptg Pertandingan Memasak Menu Sihat Terbuka .9:00 Senamrobik Semua golongan Padang sekolah 9:00 10:30 Demonstrasi P ertolongan Cemas Semua golongan Padang sekolah 10:30 11:0 0 Rehat 11.

Perkarangan Kantin Selasa 17.11. 09 8:00 9:00 Sukaneka Hidup Sihat Dewasa Padang sekolah 9:00 10:30 Ceramah dan P ameran Anti rokok Semua golongan Dewan Sekolah 10:30 11:00 .

Pra Seolah dan Tabika Jemputan Dewan Sekolah 11 2.Rehat 11:00 1:00ptg Pertandingan Melukis dan Mewarna Murid murid Tahap 1 &2 . TARIKH / MASA / TEMPAT PROGRAM / AKTIVITI 1 5 November 2009 ( AHAD ) 7.9 Tentatif Program secara lengkap dan terperinci.45 8.30 pg Dewan SKS Perhimpunan Mingguan dan .

30 pg – 9. Dewan S KS Gotong .  Ucapan Pengerusi Program 3K  Ucapan Tn Guru Besar dan Perasmian Pelancaran Program 3K 8. JPN . Lagu Sekolah dan Lagu Negeri Kedah .30 pg Kawasan Sekolah .  Nyan yian lagu lagu Negaraku .Majlis Pelancaran Program 3K  Bacaan doa.

mempe r indah taman sains dan taman herba . menyusun atur pasu pasu bunga.Pra sekolah serta Tabika jemputan mewarna  Murid Tahap 2 melukis poster Kempen Anti Dadah 9:30 10:30 pg Dataran Ilmu .mengecat pagar. Pertandingan mewarna dan melukis poster:  Murid Tahap 1 . membaikpulih kerusi meja yang rosak.royong Perdana Para waris/komuniti Aktiviti: membersihkan kawasan sekolah.

 Tayangan slaid .  Asas Peraturan jalan raya. Pengisian :  Simbol simbol papan tanda keselamatan jalan raya. Kuiz Uji Minda o Soalan ujian/kuiz adalah berdasarkan kepada peng isian sepanjang program ceramah yang telah diberikan .Soalan berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan pengetahuan .Ceramah keselamatan oleh Unit Trafik Balai Polis Yan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful