PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

1. PENDAHULUAN Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) telah dimulakan sejak tahun 1967. Dalam tempoh tiga tahun RKS dijalankan, dunia secara am dan Malaysia secara khusus telah mengalami banyak perubahan dari aspek kesihatan dan tren penyakit. Sesuai dengan perubahan itu amat wajar RKS dikaji semula untuk membentuk satu jentera pelaksanaan kesihatan sekolah yang lebih komprehensif. Pada tahun 1996, Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek " Health Promoting School" ( HPS ) di enam buah negeri iaitu Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini adalah berdasarkan konsep "HPS" yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ) berteraskan Ottawa Charter. Persidangan " HPS " yang telah diadakan pada bulan Disember 1996 di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan supaya RKS sedia ada diberi nafas baru, dengan mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) . Tujuan PBSS ialah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah.

2. RASIONAL Usaha murni untuk mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) adalah berdasarkan rasional berikut : 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Terdapat beberapa program kesihatan sekolah sedia ada yang perlu diselaraskan di bawah satu program bersepadu Untuk mewujudkan satu sistem yang fleksibel , inovatif dan kreatif serta menjurus kepada keperluan sekolah berlandaskan kepada keperluan semasa Hasrat untuk mewujudkan satu program kesihatan yang mampu melahirkan rasa kekitaan dan komitmen di kalangan warga sekolah Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak serta dapat dinilai keberkesanannya Satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan Satu usaha yang teratur dan berfokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan melalui program yang terancang dan bersepadu

Berdasarkan pernyataan di atas PBSS perlu dirancang, dilaksanakan dan dinilai di setiap sekolah. Ini adalah sejajar dengan hasrat dan wawasan negara untuk melahirkan rakyat yang sihat, produktif dan berkualiti 3. MATLAMAT PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat, sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. 4. VISI PBSS Generasi yang berilmu, sihat dan progresif 5. MISI PBSS Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan 6. OBJEKTIF PBSS Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat 6.1 Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria , selamat dan sihat Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat Meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi 6.6.1 6.6.2 6.6.3

Menilai taraf kesihatan murid Memberi khidmat rawatan dan rujukan Menggalakkan bimbingan dan kaunseling berdasarkan keperluan dan masalah kesihatan murid 6.6.4 Memberi penjagaan / rawatan kecemasan terhadap penyakitpenyakit di sekolah 6.6.5 Mencegah dan mengawal kejadian penyakit 6.6.6 Mengenalpasti, merujuk dan membantu penempatan kanak-kanak kurang upaya 7. TERAS UTAMA PBSS Enam teras PBSS yang telah digariskan untuk mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara sektor awam, sektor swasta dan masyarakat ke arah melahirkan sekolah sihat adalah seperti berikut: 7.1 Polisi Kesihatan Sekolah sebagai sumber mempromosikan kesihatan 7.2 Persekitaran Fizikal Sekolah 7.3 Persekitaran Sosial Sekolah 7.4 Penglibatan Komuniti 7.5 Kemahiran Kesihatan Diri 7.6 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 8. PELAKSANAAN PBSS hendaklah melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan PBSS, pendidikan kesihatan hendaklah dilaksanakan secara formal atau tidak formal. Di samping itu warga sekolah hendaklah sentiasa mengamalkan amalan kesihatan yang baik.Warga sekolah hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya PBSS dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan berkesan. Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru dan pasukan kesihatan. Jawatankuasa PBSS Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir Penasihat Pengerusi Setiausaha AJK Pn. Rosalind Chan Leng Neo Pn. Hjh. Zaiton bte Hj. Ahmad ( GPK HEM ) Pn. Maznah Adam Pn. Rozinah bte Mat Jizat

Pn. Goh Chin Guan En. Chee Kiow Wee En. Shahrani Tawil Pn. Norazah bte Daud Pn. Rahimah Din Pn. Zamzura Azis En. Kamarudin Abu Hassan Pn. Siti Eisah bte Songip En. Ilangovan Pasukan Kesihatan Sekolah Pasukan Kesihatan Gigi 9. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam mencapai objektifnya, pemantauan dan penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Antara kaedah yang digunakan : 9.1 Rekod Kesihatan Murid 9.2 Rekod Rancangan Makanan Tambahan 9.3 Laporan Bulanan 9.4 Laporan Tahunan 9.5 Pengiktirafan kepada Kelas Terbersih 10. PENUTUP Pelaksanaan PBSS adalah satu usaha untuk mempromosikan kesihatan di kalangan warga sekolah. PBSS juga akan menjadi teraju utama dalam mencapai cita-cita warisan budaya negara. Setiap warga sekolah bertanggungjawab mempastikan agar PBSS dihayati. Melalui PBSS ini diharap akan lahir masyarakat yang mengutamakan kesihatan dalam setiap aspek.

Build your own FREE website at Tripod.com Share: Facebook | Twitter | Digg | reddit

LAMPIRAN: BIDANG-BIDANG BERKAITAN PENGURUSAN HEM DI SEKOLAH KEBAJIKAN PELAJAR

Menilai dan menafsir taraf kesihatan murid. sosial. Alam Sekitar Sekolah D. Menjalankan usaha-usaha untuk mengenal dan menentukan murid sekolah yang memerlukannya. Menggalakkan kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat untuk kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat. Asrama Sekolah A. 1. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) E.Kebajikan pelajar meliputi beberapa aspek berikut: A. 2. Keselamatan Di Sekolah C. Ianya merupakan satu rancangan kebangsaan yang bersepadu di antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan yang boleh dianggap sebagai sebahagian penting daripada perkhidmatan masyarakat. Aktiviti Rancangan Kesihatan Sekolah Perkhidmatan Kesihatan . Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) dilancarkan pada tahun 1968. Biasiswa F. Menggalakkan hidup sihat di sekolah dari segi fizikal. Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) B. mental. emosi. dan rohaniah. Objektif RKS Mengendalikan pendidikan kesihatan dan pemakanan di sekolah Memberi rawatan penyakit/kecemasan kepada murid ketika di sekolah Mencegah dan mengawal penyakit-penyakit berjangkit.

Polio .Ujian awal penglihatan .G.. Mengawal penyakit-penyakit berjangkit.1 Tujuan Mewujudkan kesedaran mengenai status kesihatan sendiri dan menggalakkan amalan mendapatkan penilaian kesihatan di kalangan murid-murid. Perkhidmatan Kesihatan 1.2 Aktiviti Rawatan penyakit-penyakit (cacing. Mengesan masalah kesihatan seawal yang mungkin serta membuat rujukan mendapatkan rawatan bagi murid-murid yang berkenaan. 1. B.VI) .Tabiat. kelakuan Imunisasi (Tahun I .Pendidikan Kesihatan Hidup Sihat Di Sekolah Kerjasama Antara Sekolah dan Masyarakat Untuk Kesihatan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Kantin Sekolah. 1.Rubella (pelajar perempuan) .Ukuran berat badan dan tinggi .Taraf pertumbuhan . kutu dan lain-lain) Rawatan kecemasan Kawalan penyakit yang berjangkit Penilaian kesihatan/pemeriksaan perubatan .Double antigen.C.

Merancang program dan kempen kesihatan yang menyeluruh dan komprehensif.klinik pergigian bergerak . keluarga dan masyarakat. 2. Pendidikan Kesihatan 2.Rujukan. Pendidikan Moral. Pendidikan Agama Islam.pasukan kesihatan pergigian .2 Pengajaran Pendidikan Kesihatan Diajar secara formal dan digabungjalinkan dalam KBSR melalui mata-mata pelajaran Bahasa. 2. Menggalakkan murid menilai perlakuan sendiri dan bertanggungjawab memperbaikinya. . Menggiatkan pengalaman-pengalaman hidup dengan pendidikan kesihatan.klinik pergigian tempatan Lain/demonstrasi memberus gigi * Pengagihan berus gigi dan ubat gigi percuma Bimbingan kesihatan 1. rawatan dan susulan Pemeriksaan kanak-kanak cacat Rancangan kesihatan pergigian * Pemeriksaan kesihatan pergigian * Rawatan pergigian melalui: . Pendidikan Jasmani dan Muzik.3 Peranan Guru Besar/Guru Menggalakkan serta membantu murid mewujudkan tabiat kesihatan yang baik.klinik pergigian sekolah .1 Objektif Membantu minat dan keinginan pelajar-pelajar untuk kemajuan dan kebaikan kesihatan diri sendiri.

Menunjukkan minat dan membantu pasukan kesihatan ketika pemeriksaan kesihatan dan perkhidmatan pergigian diberikan kepada murid.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengambil ukuran berat. Mengawas murid ketika pemeriksaan/penilaian kesihatan dijalankan oleh pasukan kesihatan sambil mengambil peluang menambahkan pengetahuan dan kemahiran daripada pasukan kesihatan. Mengenal pasti murid yang mempunyai masalah kesihatan serta menunjukkan mereka kepada pihak berkenaan untuk mendapatkan rawatan. Membuat pemerhatian terhadap murid bagi mengesan masalah kesihatan mereka seawal yang mungkin. Alam Sekitar Sekolah dan lain-lain) 2. Mengambil tahu dan menyimpan rekod yang kemaskini mengenai masalah kesihatan murid dan mengambil tindakan selanjutnya seperti menghubungi ibu bapa/penjaga serta membuat rujukan kepada pihak berkenaan. .Dijalankan secara tidak formal melalui aktiviti harian dan aktiviti kokurikulum (Program Susu Sekolah. Memberi kaunseling kesihatan bagi yang memerlukannya. Kantin Sekolah. Membantu mengawal penyakit-penyakit berjangkit. tinggi dan membuat pengesanan awal ‘screening’ penglihatan murid. Memastikan kebenaran diperolehi daripada ibu bapa/penjaga sebelum pasukan kesihatan memulakan pemeriksaan/membuat penilaian. 3.1 Objektif Mengekalkan kesihatan yang optimum dan memajukan keselamatan masyarakat sekolah. Rancangan Makanan Tambahan. Melengkapkan butir-butir berkenaan dalam buku rekod kesihatan murid. Hidup Sihat Di Sekolah 3. Menyediakan bilik bagi menjalankan pemeriksaan penilaian kesihatan.

2 Agensi-agensi Sukarela Yang Boleh Membantu Persatuan Bulan Sabit Merah St. Mewujudkan keadaan kesejahteraan dan keselamatan di kalangan pelajar-pelajar dan masyarakat sekolah yang lain. bekalan air dan elektrik) Mempunyai ruang dan perabot yang mencukupi (bilik darjah. Kerjasama Sekolah Dengan Masyarakat Untuk Kesihatan 4.1 Objektif Untuk mengintegrasikan aktiviti-aktiviti kesihatan masyarakat bagi mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan anak-anak. sikap dan amalan yang bersesuaian dengan hidup sihat. Memberi khidmat kaunseling kesihatan dan membantu murid mengatasi masalah kesihatan yang mereka alami.3 Peranan Guru Besar/Guru Mengenal pasti halangan-halangan yang menghindar hidup sihat di sekolah serta bertanggungjawab memastikan keadaan fizikal sekolah adalah menggalakkan bagi keselamatan dan kesejahteraan murid.2 Alam Sekitar Fizikal Sekolah Mempunyai kemudahan-kemudahan asas (cahaya. pengedaran udara. stor dan lain-lain). tandas. 4.Menyemai tabiat kesihatan yang baik. John Ambulan Kelab Rotary Persatuan Ibu Bapa Guru/ibu bapa Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung Agensi Kerajaan/organisasi bukan kerajaan dan lain-lain . 3. 4. 3. Menghayati budaya penyayang/ikram di sekolah.

terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah. kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) 5. Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. Mengawas murid ketika menikmati makanan sambil menunjuk ajar akan budaya makan yang sesuai sambil menyerapkan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan secara tidak formal. Mengawas pengurusan penghidangan makanan.2 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan mengedarkan senarai murid yang layak menerima RMT mengikut kriteriakriteria yang ditetapkan oleh KPM.1 Objektif RMT Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. Merekodkan penerimaan makanan oleh murid-murid di hari-hari berkenaan. Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung.4. timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri.3 Peranan Guru Besar/Guru Memberi maklumat kepada ibu bapa dan masyarakat mengenai program-program kesihatan dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid. Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. Mengikut pertumbuhan fizikal murid seperti mengukur berat dan tinggi mereka sekurangkurangnya di awal dan akhir tahun. Mendapatkan kerjasama dan sokongan organisasi. persatuan dan pertubuhan profesional dan kesihatan untuk menjayakan program-program kesihatan. 5. 5. secara imbuhan dan buat sementara waktu. Untuk mengendalikan tabiat sopan santun. . disiplin.

Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan melalui PSS (kraftangan. karangan. kebersihan dan keselamatan makanan serta tabiat-tabiat sosial seperti beratur untuk diberi layanan. Program Susu Sekolah (PSS) 6. 6. sama ada secara subsidi atau tanpa subsidi Kerajaan. 6. iaitu: Skim Susu Percuma yang melibatkan bekalan susu percuma kepada beberapa orang murid sekolah yang terpilih. dan amalan-amalan disiplin yang lain. kuiz dan lain-lain). Skim Susu Bayaran yang melibatkan penyertaan murid-murid sekolah secara sukarela.Memastikan rekod penerimaan perbelanjaan peruntukan RMT disimpan secara kemaskini oleh pihak sekolah.3 Peranan Guru Besar/Guru Memilih dan menyediakan senarai murid yang layak menerima susu Skim Percuma. sikap dan amalan di kalangan generasi muda terhadap makanan dan pemakanan.1 Peranan dan Fungsi Kantin Sekolah Kantin sekolah merupakan suatu tempat yang penting dalam mewujudkan berbagai-bagai pengalaman sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi membina pengetahuan. 6. Menyimpan rekod kutipan dan penyerahan wang PSS. 7. Menggalakkan tabiat meminum susu di kalangan murid dan menekankan khasiat susu untuk kesihatan murid.2 Jenis Skim Program ini mengandungi 2 skim. bersopan santun. Kantin Sekolah 7. Menguruskan pesanan dan pengagihan susu Skim Percuma dan Skim Bayaran.1 Objektif PSS Meningkatkan taraf kesihaan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah melalui pemupukan tabiat selalu/sentiasa meminum susu. .

soal selidik dan wawancara mengenai aspek-aspek tertentu. Antaranya ialah: Pengajaran yang terancang di bawah mata-mata pelajaran yang tertentu seperti Pendidikan Kesihatan. Berbagai-bagai aktiviti boleh dijalankan bagi menggalakkan usaha-usaha pendidikan. kebersihan dan keselamatan makanan. Majlis-majlis perjumpaan. papan tanda. Penggunaan bahan-bahan media massa seperti poster. Penyediaan. dan Menubuhkan serta mewujudkan Jawatankuasa Kesihatan atau Kantin Sekolah bagi mengawasi kantin sekolah serta mengemukakan syor-syor atau mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membaiki lagi penggunaan dan perkhidmatan kantin oleh semua pihak. Mengadakan tunjuk ajar. Menjalankan kajian-kajian khas menerusi pemerhatian. penyimpanan. keindahan dan lain-lain. Pendidikan Agama Islam. Kegiatan-kegiatan rehat dan istirehat. risalah dan lain-lain. majlis dialog dan sebagainya. Pelajaran yang tidak formal bersabit dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum. ibu bapa ataupun masyarakat. kantin sekolah juga merupakan satu tempat berlakunya berbagai-bagai jenis interaksi dan aktiviti-aktiviti sama ada di kalangan murid-murid. Kantin sekolah juga boleh dijadikan sebagai suatu sumber yang berkesan bagi menggalakkan pendidikan pemakanan dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. guru-guru dan pekerja-pekerja sekolah seperti: Penjualan dan pembelian makanan dan minuman. . Mengadakan peti cadangan atau peti bantahan diikuti dengan susulan yang sewajarnya. penghidangan dan penggunaan makanan dan minuman yang dijual ataupun diberi secara percuma di bawah rancangan-rancangan tertentu.Di samping itu. Pendidikan Moral dan lain-lain. catur dan lain-lain. kerja-kerja amali dan sebagainya mengenai makanan dan pemakanan. Kemahiran Hidup. Permainan-permainan ringan seperti ping pong. Mengadakan ceramah. perbincangan dan lain-lain anjuran pihak sekolah.

harmonis. harga. kumpulan atau ke atas sesebuah institusi disebabkan oleh kecuaian. kelalaian dan sifat tidak bertanggungjawab dalam menjamin keselamatan. Kebersihan makanan dan minuman Keselamatan di kantin keseluruhannya Kelakuan dan amalan pengusaha dan pekerja Mutu dan kesesuaian makanan dan minuman yang dijual dari segi nilai pemakanan. 1. atau mengurangkan kemungkinan berlakunya masalah keselamatan. sekolah. 1. kurang risiko. Pengurusan dan pentadbiran kantin sekolah pada jangka pendek serta pengelolaan dan penyeliaannya pada jangka panjang.4 Kemalangan boleh berlaku ke atas diri individu.2 Peranan Guru Besar/Pengetua Guru Besar atau Pengetua adalah bertanggungjawab untuk mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan kantin di sekolahnya. masyarakat atau agensi-agensi berkenaan bagi mewujudkan keadaan atau persekitaran yang selamat di sekolah. ibu bapa. Di sekolah. mengawal. kemudahan-kemudahan dan alam sekitar kantin sekolah.7.2 Langkah-langkah keselamatan dimaksudkan sebagai sebarang usaha yang dilakukan oleh mana-mana pihak. 1. pelbagai usaha dan rancangan diatur dengan tujuan untuk mengelak. Kebersihan bangunan kantin. Tafsiran Keselamatan dan Punca Kemalangan 1. . tanpa sebarang gangguan dan kemalangan. Keselamatan Di Sekolah 1. Mereka perlu memberi perhatian kepada perkaraperkara seperti yang berikut dan mengambil tindakan yang berkesan bagi memastikan prestasi yang paling tinggi dalam semua bidang seperti: Bangunan dan kemudahan-kemudahan yang sedia ada termasuk alat-alat dan kelengkapan dari segi kekesanan fungsinya.3 Keselamatan di sekolah adalah satu aspek penting yang perlu diberikan perhatian serta menjadi tanggungjawab utama semua orang.1 Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan atau persekitaran di mana seseorang itu dapat menjalankan aktiviti harian dan lain-lain aktiviti anjuran sekolah dengan selamat sejahtera. kepentingan agama dan lain-lain. B.

angkuh. gangguan pemikiran. Begitu juga di makmal sains atau di bengkel pertukangan tidak dipaparkan dengan jelas peraturan-peraturan keselamatan yang perlu dipatuhi. 1. Ini disebabkan manusia juga turut bertanggungjawab membentuk persekitaran.8 Faktor persekitaran sebagai satu punca berlakunya kemalangan sebenarnya tidak dapat diasingkan sama sekali daripada faktor manusia. harga diri. Begitulah juga halnya jarang terdapat sekolah yang menyediakan tempat menanti yang selamat bagi murid terutama yang sampai terlalu awal atau terpaksa pulang lewat sementara menanti kenderaan.7 Kelemahan manusia merupakan punca utama berlakunya kemalangan.1 Memastikan segala kemudahan yang disediakan berada dalam keadaan baik dan selamat. faktor manusia. bahan-bahan mudah terbakar yang diletak sewenang-wenangnya di dapur kantin adalah di antara yang kerap tidak diberi perhatian. 1. Peranan Sekolah Menjaga Keselamatan Di Sekolah 2. Walau bagaimanapun apabila berlaku kerosakan harta benda atau kehilangan nyawa manusia akan berusaha untuk mengatasinya.9 Selain daripada itu. 2. . Kesemua ini bolehlah dirangkumkan boleh membawa implikasi kerugian.2 Melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa ke atas alat-alat dan kelengkapan sekolah seperti kerusi meja. Misalnya kadangkala terdapat di sekolah keadaan di mana susunan kerusi meja murid tidak sedikitpun memperlihatkan kesedaran bahawa langkah keselamatan sudah dipertimbangkan. termasuk struktur bangunan sekolah itu sendiri supaya kerosakan dan keadaan yang membahayakan dapat dikesan awal untuk dilakukan baikpulih. kehilangan harta benda. pendawaian elektrik. alat-alat pertukangan. Kegagalan manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu mengenai keselamatan bukan sahaja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan keselamatan orang lain.6 Terdapat tiga faktor yang boleh dijadikan asas kepada punca berlakunya kemalangan iaitu. cuai. dapur. lalai dan ditambah pula sifat jahil. 1. faktor persekitaran dan faktor semulajadi. Sikap tidak menghormati kepentingan orang lain. 1.1. tekanan jiwa atau kemungkinan membawa maut. maruah.10 Faktor alam semulajadi sering diabaikan kerana manusia menganggapnya tidak begitu penting. 2. bahagian-bahagian usang bangunan sekolah yang perlu dibaikpulih. keadaan padang yang tidak dijaga rapi. mudah panik dan mementingkan diri sendiri memudahkan lagi keadaan-keadaan yang tidak diingini berlaku.5 Kemalangan yang dialami boleh mengakibatkan kecederaan ke atas tubuh badan. 1.

Elok jika ada seorang ahli PIBG dan GB/Pengetua berfungsi sebagai penasihat). bilik sains rumahtangga. setor sukan dan sebagainya yang perlu dipatuhi oleh semua orang. 2. 2.5 Menyebarkan maklumat dan pengetahuan mengenai keselamatan kepada murid dan ibu bapa dari semasa ke semasa melalui perhimpunan. 2.2. perkhemahan.4 Memastikan bahawa pertolongan atau bantuan dalam menghadapi kecemasan atau kemalangan ada disediakan sama ada dalam bentuk ubatan atau tenaga manusia. Mencegah Kebakaran Perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran dan memastikan pelaksanaannya perlu diambil berat oleh pihak pentadbir sekolah dan semua guru.7 Mewujudkan satu sistem penyimpanan rekod untuk mengumpul maklumat mengenai keselamatan di sekolah. 4. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap masa supaya peraturanperaturan tersebut tidak diengkari. 2. 3. gelanggang. perjumpaan atau suratsurat siaran. bengkel kemahiran hidup. makmal sains.Kantin. bengkel seni perusahaan. 2.6 Menyelaras segala kegiatan di sekolah supaya faktor keselamatan sentiasa dapat dikawal.Bilik darjah. Dewan/Pentas. (Dicadangkan jawatankuasa dipengerusikan oleh GPK(HEM) dan ahli-ahlinya terdiri daripada guru-guru kanan yang menjalankan pelbagai aktiviti sekolah.3 Menyediakan peraturan-peraturan tertentu mengenai keselamatan misalnya untuk makmal sains. Tandas. mandi laut/sungai.Sukan. Tindakan Mencegah Kemalangan Di Beberapa Tempat Di Sekolah 3. pusat sumber dan lain-lain.2 Tempat-tempat lain . 5. Bangsal Basikal dan Motosikal. kebun sains pertanian.1 Tempat Belajar . 3. padang. mesyuarat. bergotong royong. Perkarangan Sekolah. gimnasium. Asrama dan lain-lain.3 Aktiviti Sekolah .8 Menubuhkan sebuah jawatan keselamatan di sekolah yang bertanggungjawab merancang serta mengawasi pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dinyatakan di atas. 3. Keselamatan Jalan Raya .

1.6 Antara pengetahuan seni taman dan bangunan yang perlu diberi kepada mereka yang bertanggungjawab ialah pengenalan kepada kerja-kerja seni taman di sekolah. 1. gelanggang dan padang sekolah. pengurusan dan penyelenggaraan tanaman hiasan. pemilihan alat dan sebagainya. pengenalan kepada senibina landskap. pengetahuan dan pengalaman dalam seni taman serta bangunan amatlah diperlukan. 1.7 Aspek keselamatan perlulah dipertimbangkan dengan teliti dalam pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar yang cantik dan indah di sekolah.1 Suasana dan keadaan sekolah yang bersih dan indah adalah merupakan antara faktor penting yang dapat menjamin iklim dan persekitaran sekolah yang harmonis dan nyaman serta dapat membantu ke arah keberkesanan peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran. keindahan. menghias berdasarkan bentuk bangunan dan penggunaan konsep ruang. stor. 1. keselamatan dan keselesaan. pejabat.4 Unsur-unsur kecantikan yang perlu dipelihara termasuk kebersihan. dewan dan pentas. 1. kombinasi. kecantikan perlu diberi perhatian. kantin. Antara tempat-tempat yang perlu diberi perhatian utama memelihara kecantikan sekolah ialah bilik darjah. bilik seni perusahaan/lukisan. Pemeliharaan Alam Sekitar Sekolah 1. bilik sains rumahtangga. C. pembaikan tanaman hiasan. asrama. 1. bentuk landskap lembut. Alam Sekitar Sekolah 1. makmal sains. kemahiran dan sikap yang perlu dalam menjaga diri mereka semasa menggunakan jalan raya. perancangan awal seni taman. 4 komponen perlu diambil perhatian iaitu: kecantikan.3 Dalam memelihara alam sekitar sekolah. Setiap anggota keluarga sekolah perlulah tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam menentukan kecantikan sekolah berkekalan. Untuk memelihara dan mempertingkatkan keindahan alam sekitar sekolah.Pendidikan Keselamatan Jalan Raya perlu diperkenalkan kepada murid-murid dan pelajar sekolah memandangkan meningkatnya kemalangan di jalan raya. kedudukan.5 Keindahan boleh dimaksudkan sebagai keadaan sesuatu yang menarik atau memuaskan hati. bentuk. Oleh itu adalah wajar dari peringkat sekolah rendah lagi murid-murid mempunyai pengetahuan. gimnasium. penyediaan tanaman campuran. bangsal basikal. pemilihan warna. pusat sumber. Antara perkara yang perlu . susun atur bangunan. bentuk landskap keras. memilih warna bangunan.2 Dalam usaha mencapai matlamat tersebut. tandas.

Latar Belakang dan Objektif Skim Pinjaman Buku Teks ialah satu program kerajaan untuk memberi bantuan buku teks secara pinjaman kepada murid/pelajar yang layak di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Kemaman.10 Antara perkara yang perlu diberi pertimbangan dalam penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar yang berkaitan dengan keselesaan ialah ruang. terkawal dan mudah untuk penjagaan. Dasar Skim Pinjaman Buku Teks . SK Paloh. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1. SK Serting Ulu.diberikan perhatian ialah kawalan penanaman tanaman bercerun. ruangan yang tidak cukup. selamat dan tidak membahayakan. 1. 2. 1. penggunaan hiasan yang boleh mencederakan. Gemencheh.8 Bagi menjamin keselamatan dalam menjaga dan meningkatkan kecantikan dan keindahan alam sekitar sekolah. 2. Untuk memastikan murid/pelajar daripada keluarga kurang mampu tidak tercicir dalam pelajaran mereka. Bahau. kebersihan. papan-papan tanda. 2. peralatan mencukupi. kawalan dan baik pulih peralatan dan permukaan tanah yang tidak rata. notis serta arahan-arahan yang pendek dan tepat perlulah diletakkan di tempat-tempat yang difikirkan sesuai. Sk Ceneh Batu. SK Datuk Abdullah. Seremban. susun atur perabut kemas dan teratur. memenuhi keperluan. Program ini dilaksanakan pada tahun 1975 dengan objektif seperti berikut: Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa/penjaga yang kurang mampu.2 Projek Kebersihan Sebagai Khidmat Masyarakat. Kuala Terengganu dan lain-lain. Projek Penjagaan Sekitar Sekolah 2. berkeadaan baik.4 Pusat Kajian Luar (Alam Sekitar Merentasi Kurikulum) seperti di SRK Dato’ Kelana Maamor.Selangor/Kuala Lumpur. 2. luas. 1. D. hiasan yang menghalang laluan. pemilihan alatan.9 Keselesaan bolehlah dimaksudkan keadaan yang tidak sempit. tanaman yang melindung pandangan.1 Projek Peningkatan Kebersihan dan Keceriaan Alam Sekitar Sekolah 2. lega serta tenteram tanpa apa-apa gangguan yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian.3 Projek Riadah Alam Sekitar (PRIAS) .

Guru SPBT dan semua guru mengenai dasar-dasar Skim Pinjaman Buku Teks. Menjadi Pengerusi Lembaga Pemeriksa bagi permohonan pelupusan buku teks yang bernilai lebih daripada RM50.00 bersama-sama Penolong Kanan dan Guru SPBT. Memastikan bekalan buku teks daripada pengedar/penerbit dan menandatangani akaun serahan/invois. Memberi penerangan mengenai SPBT kepada ibu bapa/penjaga melalui PIBG. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. dedikasi dan ‘cepat bertindak’. Di antara tugastugas Guru Besar/Pengetua adalah seperti berikut: Mengadakan semua kemudahan SPBT seperti stor. Menjadi pengerusi Jawatankuasa Kelayakan Murid dan Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran. Menubuhkan Jawatankuasa Kelayakan Murid. . Guru Besar/Pengetua sekolah hendak memberi kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT kepada semua guru. buku stok. Memberi penerangan kepada Penolong Kanan.000.Dasar Kelayakan Murid Dasar Penggunaan Buku Teks Dasar Pemilihan Buku Teks Dasar Gantian Dasar Pertukaran Buku Teks 3.1 Peranan Guru Besar/Pengetua SPBT perlu diberi keutamaan dalam pengurusan sekolah. bantuan perkeranian. Pelaksanaan dan Pengurusan SPBT Di Peringkat Sekolah Satu sistem pengurusan buku teks yang cekap dan berkesan perlu diwujudkan bagi memastikan penjagaan dan pengawalan buku-buku teks SPBT baik dan sempurna. cop SPBT dan borang-borang maklumat. murid dan kakitangan sekolah. Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran dan melantik Guru SPBT. Guru SPBT yang dilantik hendaklah cekap. 3. Memastikan Borang-borang Kelayakan murid diproses. fail.

Melaporkan kepada Guru Besar/Pengetua sebarang masalah yang berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya. Membuat tindakan susulan di atas segala teguran atau laporan berhubung dengan pelaksanaan dan pengurusan SPBT. 3. Bekerjasama dengan JPN/MUIS/JAIN/PPD mengenai pentadbiran dan pengurusan SPBT. Memastikan agihan buku teks dilaksanakan seperti yang diarahkan. menerima buku teks pada minggu pertama persekolahan. Tugas-tugas yang dijalankan adalah seperti berikut: Meneliti dan melaksanakan semua pekeliling dan borang maklumat SPBT. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT. . Memastikan buku stok SPBT dikemaskinikan dengan sempurna. Memastikan buku teks Pasaran Terbuka mudah diperolehi. Melaporkan kekurangan atau kelebihan buku teks di sekolah dari masa ke semasa. Memastikan buku teks SPBT dicop. Berhubung dengan JPN/Bahagian Kewangan dan Akaun mengenai pelupusan buku teks. Memastikan semua maklumat yang dikemukakan kepada Kementerian tepat dan betul. Mematuhi takwim SPBT. Menjadi ahli Lembaga Pemeriksaan Pelupusan Buku Teks. Memastikan semua murid yang layak.Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala teguran dan laporan berhubung dengan SPBT. Mengawas dan mengendalikan stor buku teks. Mengawasi keselamatan buku teks sama ada di tangan murid atau dalam stor. direkod dalam buku stok dan disimpan dengan baik.2 Peranan Penolong Kanan Penolong Kanan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan pengurusan SPBT di sekolah.

Biasiswa 1. 4.E. Pemilihan calon berdasarkan kepada had maksima pendapatan keluarga (RM750. Jenis-jenis Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan II Biasiswa Badan Amal Biasiswa syarikat Lain-lain biasiswa 3. Objektif Biasiswa Biasiswa disediakan oleh pihak-pihak tertentu bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang mampu membiayai perbelanjaan persekolahan semoga mereka dapat mempertingkatkan pembelajaran mereka.00 sebulan). prestasi akademik dan gerak kerja kokurikulum. Dasar Pemberian Biasiswa Biasiswa Kecil Persekutuan dikhaskan untuk murid bumiputra sahaja. Penyelia Petang Jawatankuasa menggunakan/mengikuti format pembahagian markah untuk pemilihan calon: Prestasi Akademik Latar belakang dan kewangan keluarga : Maksima 34 markah (39 atau 40 markah) : Maksima 60 markah . 2. Pelaksanaan dan Pengurusan Biasiswa Di Peringkat Sekolah Pihak sekolah hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Pemilihan calon yang terdiri daripada: Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Biasiswa Ahli : Penolong Kanan (HEM).

Pembayaran/penggunaan wang biasiswa dikawal oleh pihak sekolah. Disiplin Dalam Konteks Sekolah 1. DISIPLIN DALAM KONTEKS SEKOLAH DAN PENGURUSANNYA PENGENALAN Masalah disiplin ialah satu isu pendidikan Liputan media kadangkala memaparkan ciri-ciri negatif atau sekadar pendedahan fenomena tidak berdisiplin di kalangan pelajar tanpa analisis yang objektif sebabsebabnya berlaku demikian.. Mengadakan program khas untuk pemegang biasiswa.1 Definisi "disiplin" ". Kajian kedudukan disiplin murid oleh Jawatankuasa Penasihat Disiplin Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada 1987. Terdapat 10 perakuan." (Laporan J/K Kabinet. kesanggupan menghormati hak individu lain. Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang. Kementerian Pendidikan telah menjalankan dua kajian tentang disiplin. *..Penglibatan Kokurikulum : Maksima 6 markah Pihak sekolah mengasingkan dan menyimpan Kad Kemajuan pemegang biasiswa untuk mudah diperiksa bila-bila masa sahaja di pejabat. 1. kesanggupan hormat menghormati di antara satu dengan lain.. kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. 1979).2 Disiplin ialah . * Kajian disiplin pelajar oleh Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri dengan cukup tertib. Terdapat 16 perakuan. dan mempunyai semangat tolong menolong dan kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada dan menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat. 1.

1 School (Societies) Regulations 1956 2. akhlak kesopanan. nilai Perlakuan yang diharapkan oleh masyarakat sekolah. kemahiran dalam bidang tertentu atau pembinaan hubungan antara individu (Turner.2 School (Tours) Regulations 1957 2.3 School (Magazines) Regulations 1958 . 1. keadaban.3 Konsep Disiplin 1.3.3. Cara berfikir Tatatertib.. tatasusila. norma. Ordinan Pelajaran 2.3.1 Ada berkaitan dengan: Peraturan-peraturan yang telah dipersetujui oleh sesuatu kelompok manusia/masyarakat. Semua guru ialah guru disiplin Proses disiplin perlu dihayati dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti-aktiviti dijalankan/diadakan di sekolah. 2. daerah.". 1.. negara Konsep bimbingan dan latihan Proses pemasyarakatan/pembudayaan.2 Disiplin dan Dendaan Disiplin tidak sama dengan dendaan (bincangkan bezanya) 1. 1970). Struktur dan skima yang diwujudkan untuk menggerak kelicinan kerja/aktiviti sama ada untuk memperoleh pengetahuan oleh pelajar.3 Disiplin dalam konteks pendidikan sekolah Pemupukan disiplin perlu diamalkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran Matlamat disiplin di sekolah bertujuan membina pelajar sewaktu bersekolah untuk lepas persekolahan.

2.4 Education (School Dicipline) Regulations 1959 2.5 School (General) Regulations 1951 2.6 School (Courses of Studies) Regulations 1956 2.7 Assisted School (Management) Rules 1962 2.8 Parent-Teacher Associations Role 1973

3. Taxonomi hipotesis sebab-sebab pelajar tidak berdisiplin 3.1 Faktor berkaitan sekolah Pengajaran yang lemah Kurikulum yang lemah Penjadualan waktu mengajar yang tidak mudah luntur Kurang penyesuaian program sekolah dengan keperluan individu Pengaliran murid mengikut pencapaian Syarat mengutamakan peperiksaan Bentuk, struktur ganjaran dan hukuman Sikap dan jangkaan guru 3.2 Faktor Persendirian Pelajar tidak faham peraturan Pelajar tidak faham mengapa peraturan diwujudkan Latar belakang pendidikan yang lemah Perhubungan sebaya yang tidak dikehendaki Pelajar yang mengalami gangguan psikologi Konflik personaliti antara pelajar dan guru

Kurang kemahiran-kemahiran menangani tuntutan sebagai pelajar 3.3 Faktor Alam Sekitar Rumah dan Komuniti Perawakan autoriti yang lemah serta hubungan dalam rumah Tahap ilmu keibubapaan yang rendah Sekitar yang banyak jenayah Aktiviti pelajar selepas sekolah tidak dikawal 4. Strategi Am Pemupukan dan Pengukuhan Disiplin Di Sekolah 4.1 Semua pendidik seharusnya memberi tumpuan kepada faktor sekolah yang boleh dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. 4.2 Semua pendidik harus tahu dan memahami kuasa-kuasa yang diperuntukkan, prosedur tindakan dan jenis hukuman. 4.3 Guru Besar/Pengetua perlu ambil tahu dan mempunyai kuasa mengawal organisasi sekolah dan menentukan disiplin. (Ruj. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986).

4.4 Perlu kordinasi peranan antara Guru Besar/Pengetua, guru, staf sokongan, pengawas, murid, ibu bapa. 4.5 Sekolah membentuk Jawatankuasa Penasihat HEM di peringkat sekolah. 4.6 Bimbingan dan kaunseling sebagai strategi pencegahan dan pemupukan disiplin dari dalam diri murid. 4.7 Semua pendidik menyedari dan menggunakan sebaik-baiknya kuasa perhubungan peribadi dalam pemupukan dan pengukuhan disiplin. 5. Model Operasi Kepimpinan Guru/Guru Besar/Pengetua dalam Pengurusan Disiplin Murid/Sekolah Stail dan sistem pengurusan Guru/Guru Besar/Pengetua

Budaya/Iklim Sekolah

Nilai-nilai Murni: Nilai: "pegangan yang diterima baik"

Perlakuan Perlakuan "Manifestasi baik"

Disiplin Baik Sebagai Hasilan Disiplin: "fenomena perlakuan" 6. Disiplin: Aspek Pencegahan Tindakan-tindakan pencegahan: Pencegahan asas (primary prevention) program menyeluruh berasaskan institusi sekolah dan komuniti. Kumpulan sasaran tidak spesifik - ia adalah untuk semua murid/pelajar. Institusi/sekolah wajar mengadakan rancangan bertindak yang bersepadu melibatkan semua pihak.

Pencegahan secondary Kumpulan sasaran dikenal pasti oleh pihak institusi/sekolah melalui proses menyelesai masalah - mengenal pasti masalah, analisis masalah, intervention dan penilaian. Boleh gunakan pendekatan pasukan (team approach) e.g. nominal group technique. Pencegahan tertiary Kumpulan sasaran lebih spesifik - iaitu murid/pelajar yang didapati bermasalah dan mengganggu suasana pengajaran pembelajaran dan perkembangan individu yang terlibat dan kelompok/individu lain. Boleh digunakan proses menyelesai masalah komunikasi dari bawah ke atas - guru kepada pihak pengurusan. 7. Disiplin: Beberapa pendekatan Kontinum

· gantung persekolahan · lain-lain · lain-lain · lain-lain teknik teknik . kelas denda. rotan.Pusatan Murid/Pelajar Guru (1) Aliran Pemikiran Perhubunga n manusia (humanistik) (2) Bimbing nasihat/ajar (3) Pengubaha n tingkahlaku (4) Hukuma n Model Model Kaunseling Model Pedagogi Model Behavioral Model Kawalan Proses Dalaman diri Pengajaran (instructional ) Peneguhan Luaran diri Teknikteknik · Mendengar · Memerhati · Teknik-teknik motivasi · kawal suara · sistem ganjaran · kontrak · peneguhan positif & negatif · Reflect feelings · Lain-lain teknik kaunseling · pelbagai aktiviti dalam teknik-teknik diri · intervensi fizikal misalnya pengasingan.

Pernyataan misi/tujuan utama pengurusan disiplin . Ciri-ciri Institusi Yang Mempunyai Disiplin Baik Di antara ciri-ciri itu: 8.1 Semua pihak (staf.pedagogi pengubahan tingkah laku teknik menghukum (1) hingga (3) adalah pendekatan-pendekatan alternatif kepada hukuman 8.2 Peraturan-peraturan formal dan bukan formal yang jelas dan difaham dan dikongsi oleh semua pihak. 8. 8. 8. 8.3 Penekanan kepada perlakuan-perlakuan positif dan langkah-langkah pencegahan.mentaksir status pengurusan disiplin semasa dan keperluan yang mendesak dan bina prioriti utama Visi pengurusan disiplin iaitu apa yang hendak dicapai secara jangka panjang dan secara idealnya. Pengurusan Disiplin: Satu Garis Panduan Am 9.1 Perancangan Pentaksiran keperluan .5 Penyelesaian masalah menumpu kepada punca-punca (sebab-sebab) bukan petandapetanda.6 Staf dan pelajar-pelajar mempunyai kemahiran-kemahiran menolong yang tinggi.4 Sekolah mewujudkan sekitaran yang dirasakan dapat memberi pengalamanpengalaman kejayaan kepada semua. pengurus dan masyarakat) terlibat dalam usaha membina disiplin yang baik. pelajar. 8.

9. Carta organisasi: jelas bidang tugas.Kenal pasti resos-resos dan kekangan-kekangan . serta fungsi Strategi-strategi untuk mencapai objektif-objektif Adakan carta gantt dan pelan tindakan. Jika perlu staf menjalani kursus supaya berkemampuan memainkan peranan dan menjalankan tugas seperti dikehendaki.Fungsi-fungsi dan peranan. 9.gunakan standard-standard tertentu (Rujuk kriteria-kriteria untuk bina standard) Penyesuaian Maintenance Dapatan-dapatan dari penilaian dikongsikan PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH .2 Fasa Pembinaan (designing phase) Membina struktur . misalnya: komponen dan bimbingan kaunseling. Mekanisme kordinasi Rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti dilaksanakan. Membina ke angka konsepsi/model operasi pengurusan disiplin. Objektif-objektif (am dan khusus) pengurusan disiplin.3 Pelaksanaan Orientasi staf kepada visi dan misi pengurusan disiplin.4 Monitoring/Pelaksanaan Bina mekanisma monitoring . 9.Pernyataan-pernyataan nilai-nilai atau falsafah mengenai disiplin.

Di Malaysia. Psikologi 6.1. Supaya pada akhir sesi klien/pelajar dapat berfungsi sebagai individu yang normal. . Etika Kemanusiaan b. 2. Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak tahun 1969 lagi untuk memberi latihan kepada guru-guru yang menjalankan kegiatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolahsekolah. aktiviti-aktiviti Bimbingan dan Kaunseling secara amnya masih kurang tersusun. Supaya klien/pelajar belajar hidup bertanggungjawab terhadap perlakuannya. Tetapi tidak ramai yang benar-benar memahami programprogram dan proses-proses Bimbingan dan Kaunseling yang dapat membantu pelajarpelajar ke arah perkembangan dan kemajuan diri. Supaya klen/pelajar berupaya mengenal pasti keperluannya. Matlamat-matlamat Kaunseling Guru Kaunseling harus memahami matlamat yang perlu dicapai bila hubungan kaunseling dibina: Supaya klien/pelajar faham dirinya dan situasi yang dialaminya. Sosiologi c. Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Falsafah Bimbingan dan kaunseling boleh didasarkan kepada 3 bidang: a. Usaha-usaha untuk menjadikan program Bimbingan dan kaunseling supaya lebih tersusun bermula sejak tahun 1960 an lagi. seseorang murid/pelajar perlu mendapat peluang untuk mengembangkan dan memajukan segala kebolehan dan potensi yang ada pada dirinya untuk menghadapi cabaran-cabaran hidup. Ramai berpendapat bahawa dalam keadaan dunia yang serba kompleks dan sentiasa berubah-ubah. Pendahuluan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia boleh dikatakan sebagai satu konsep yang baru. Supaya klien/pelajar dapat menerima dirinya dan keadaanya supaya ia lebih objektif.

mungkin disebabkan latar belakang sosioekonominya dan sebagainya. Kekurangan ini perlu diperbaiki supaya kerencatan itu dapat diatasi dan tidak mengganggu fungsinya. Dapat menyimpan rahsia/patuh kepada etika kaunseling. . 8. dadah dan sebagainya. 7. Antaranya ialah: Jujur dan tulin (genuine & congruent) Empati . Fokus Kaunseling Di Sekolah Peningkatan pembelajaran akademik dan penyesuaian dengan budaya dan iklim sekolah Peningkatan pertumbuhan diri pelajar sebagai persediaan untuk hidup semasa dewasa dan selepasnya.Oleh kerana kaunseling merupakan proses pembelajaran antara dua pihak dan memberi faedah yang timbal balik kepada dua pihak. 8.1 Pendekatan Krisis Ia melibatkan situasi-situasi yang memerlukan tindakan segera daripada guru kaunseling. perasugut.melihat sesuatu situasi dari kerangka dalaman murid iaitu ‘berfikir’ dan merasai apa sebenar dialami oleh pelajar Mesra dan ambil berat Ikhlas Menghargai dengan positif Hormat dan percaya mempercayai Memberi motivasi Menyediakan peluang-peluang kepada pelajar untuk mengalami dan mempelajari sesuatu yang baru atau menggerakkan perubahan perlakuan. 8. Pendekatan-pendekatan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah. kaunselor juga perlu mempunyai sifat. Contohnya bila berlaku pergaduhan. sikap dan kemahiran tertentu dalam menjalankan proses kaunseling.2 Pendekatan Memulih Ia memberi fokus kepada mengenal pasti kekurangan-kekurangan pelajar seperti pelajarpelajar yang kekurangan kemahiran sosial . Ia bersifat reaktif.

Ianya bersifat reaktif dan menjangka (anticipate).4 Pendekatan Perkembangan (Development) Kemahiran-kemahiran dan keperluan-keperluan pelajar dikenal pasti sebagai sebahagian dari pengalaman-pengalaman sekolah yang mendatangkan kejayaan. Kanan (HEM(/Penyelia Petang) Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Pembantu Guru Pembantu Guru Pembantu .3 Pendekatan Mencegah Ianya sebagai satu langkah untuk mencegah masalah-masalah dari berlaku di sekolah. Contohnya: merosak harta sekolah penyalahgunaan dadah merokok kegagalan akademik dan sebagainya 8. Carta Organisasi Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Pengetua/Guru Besar Pen. Pelajar-pelajar berpeluang mempelajari. Ken.8. I/Pen.

nilai-nilai. Instrumen penilaian dan pengukuran program Bahan bacaan/rujukan .Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya Pembimbing Rakan Sebaya PELAJAR 8. tikar/rug.Buku temujanji . telefon. Misalnya: melalui latihan kepekaan (sensitiviti) dan kemahiran latihan.Kad kemajuan .Kerusi. pita rakaman.6 Pendekatan "Optimization" Ianya lebih menyerupai pendekatan "developmental" tetapi di samping pelajar-pelajar dibekalkan dengan kemahiran-kemahrian dan pengetahuan lebih awal.5 Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dalam perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling (B & K) B & K adalah proses pendidikan . Kalau mampu boleh sediakan .dan mengetahui kemahiran-kemahiran ini dengan lebih awal sebagai persediaan ke alam dewasa. . mereka diberi peluang untuk mengamalkan sepenuhnya dalam suasana sebenar. personel dan temu ramah. meja. almari. Kemudahan-kemudahan ini termasuklah: Bilik atau sudut Bimbingan dan Kaunseling sebagai pusat operasi .perpustakaan maklumat.set kerusi. Pelajar dididik untuk mempelajari pengalaman-pengalaman. sikap dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyarakat majmuk di Malaysia.dirancang dan berterusan. . projektor dan sebagainya.Kad 001 dan 002 . 9. rak. (contoh plan bilik Bimbingan dan Kaunseling diedarkan). slide. bangku panjang dan sebagainya. 8.Barang-barang keluar kelas. Kemudahan-kemudahan lain.

pandai menyesuaikan diri dan memahami implikasi tindakan sekarang dan lain-lain jangkamasa panjang. Pembentukan individu dipengaruhi oleh keseluruhan pengalaman-pengalaman. Usaha-usaha dijalankan untuk pelajar lebih tegas diri. B & K menolong individu menyedari kelemahan-kelemahan dan memberi fokus kepada kekuatannya. B & K adalah untuk individu berkemampuan membuat penyesuaian dan pengubahan tingkahlaku. B & K adalah untuk pengetahuan dan persepaduan psikofizikal pelajar. B & K berorientasikan kepada masa depan dan masa sekarang. merancang hidupnya dengan berkesan. sikap. B & K adalah tanggungjawab bersama .semua pihak sekolah patut bekerjasama dan saling berunding. akal dan rohani. Pelajar-pelajar mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan apabila memerlukannya. Mematuhi etika adalah untuk tujuan memelihara kebajikan pelajar supaya tidak teraniya oleh yang menolongnya. B & K menolong pelajar memahami dirinya dan orang lain dengan mendalam. Maklumat pelajar diperlukan. menjelajah tujuan hidupnya. 10. Pelajar tidak boleh dilihat sebagai hanya manusia kognitif. B & K fokus adalah pada memperkukuhkan lagi kekuatan-kekuatan yang ada padanya melalui aktiviti percegahan. memilih. ketangkasan dan dorongan untuk belajar.B & K adalah untuk semua pelajar. Sebarang aktiviti/program bimbingan adalah untuk mewujudkan persepaduan ini. B & K . Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Perkara-perkara di bawah perlu diberi pertimbangan dalam menguruskan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah: . tetapi sebagai individu yang mempunyai perasaan. B & K hendaklah dijalankan berdasarkan etika kaunseling yang baik. B & K memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelajar.perlu dasar individu berbeza-beza dalam gaya.

siapa.menyelaras jentera pelaksanaan . Proses Pengurusan 11.membuat rangka dasar kerja . bila dan bagaimana .mendapatkan sumber dan resos dan sebagainya 11. Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling dan menyediakan carta aliran pentadbiran yang jelas seperti contoh di bawah: 11.2 Pengelolaan: Mengadakan prosedur-prosedur dalam pengelolaan program .objektif .3 Pengarahan/Halarah: Guru Bimbingan dan Kaunseling mengetuai program yang dijalankan.pembahagian tugas . 11. meningkatkan motivasi dan sebagainya.kumpulan data .alternatif 11.cara operasi . membuat keputusan dan mengeluarkan garis panduan.apa.Mengiktiraf penubuhan sebuah unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah untuk memberi perkhidmatan kepada semua pelajar di sekolah dan bukan ditubuhkan sebagai sebuah kelab yang hanya memberi khidmat kepada beberapa orang ahli sahaja.4 Pengawalan/Penilaian: Menilai keberkesanan program/khidmat .1 Perancangan: Merancang dengan teliti program Bimbingan dan Kaunseling .

prosedur-prosedur dan program-program yang ada di sekolah. Teknikal (Technical Skills) Kemahiran menggunakan pengetahuan. Kemanusiaan (Human Skills) Kemahiran bergantung dengan dan melalui manusia termasuk keupayaan memahami dan mengaplikasikan motivasi dan kepimpinan yang berkesan. Matlamat Program Bimbingan dan Kaunseling Memahami alam persekitaran sekolah . Tetapi sebagai pentadbir sekolah. ketiga-tiga kemahiran itu perlu dimiliki.supaya pelajar mengetahui dan faham akan kemudahan-kemudahan. Penolong Kanan atau Penyelia Petang mungkin lebih condong kepada kemahiran kemanusiaan manakala guru mata pelajaran perlu mempunyai kemahiran tinggi dalam bidang teknikal.. Adalah dianggapkan bahawa pengetua/guru besar perlu mempunyai lebih kemahiran konsepsi daripada orang lain dalam ketiga-tiga kemahiran di atas. teknik-teknik dan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.hadapi dan ambil tindakan untuk mengatasinya. 12. Memahami diri sendiri dan orang lain Memahami sikap dan perlakuan Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Kemahiran komunikasi Kemahiran belajar Kesedaran kerjaya dan merancang keperluan pendidikan Penglibatan dalam masyarakat. kaedah. Kemahiran Asas Pengurus/Pengetua Konsepsi (Conceptual Skills) Kemahiran memahami hal ehwal keselamatan organisasi dan melihat bagaimana tindakan seseorang itu bersesuaian atau tidak dengan matlamat organisasi yang hendak dicapai. . 13.

koordinasi tentang penggunaan resos sekolah yang ada dan ahli-ahli komuniti. 15. bersepadu. Perkhidmatan memberi maklumat Bimbingan pelajaran Bimbingan kerjaya Perkhidmatan kaunseling Perkhidmatan perbandingan dan rujukan . Program bersifat pelbagai modaliti iaitu dalam bidang-bidang seperti moral. penggunaan dan penyebaran maklumat individu. psikososial (afektif).sekolah ibu bapa atau penjaga Perkhidmatan penempatan ‘Educational Placement’ Perkhidmatan koordinasi resos . pemulihan dan pembaikan Program berbentuk pengajaran (instructional) kepada individu atau kelompok. Program bersepadu .‘input’ bimbingan dan kaunseling disalurkan melalui kurikulum dan aktiviti-aktiviti kokurikulum. fizikal/seksual. Program terbuka. harmonis dan seimbang berlandaskan prinsip-prinsip ketuhanan. kajiselidik untuk mengesan sejauhmana sesuatu program berkesan. 14. Bentuk (Model) Program Program menyeluruh . melibatkan rakan sebaya dan guru-guru terlatih. agama. . kognitif. Aktiviti-aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Orientasi atau suaikenal Perkhidmatan inventori individu dan rekod .pengumpulan. penyimpanan. Perkhidmatan penilaian dan penyelidikan mengadakan penilaian-penilaian ke atas khidmat-khidmat bimbingan yang diberikan seperti mengadakan tindakan susulun. vokasional/kerjaya.khidmat yang ditujukan kepada semua kelompok sasaran Program perkembangan.Semua di atas menuju kepada pertumbuhan insan/individu secara menyeluruh.

Bidang-bidang perkembangan berikut perlu dititikberatkan: 17. Fokus Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Fokus aktiviti Bimbingan dan Kaunseling perlu mengambilkira matlamat program dan keperluan individu. Keperluan-keperluan individu di sekolah lebih bertumpu kepada keperluan-keperluan remaja umur antara 12 .4/5 kelompok dalam masa 8. 17. Kerjasama sosial .18 tahun. Aspek-aspek berikut perlu dipupuk: penghayatan dan perbezaan antara benar dan salah ketuhanan dan keimanan amalan-amalan hidup mulia akhlak dan perlakuan yang menuju ke arah pembangunan umah 17. Kaunseling individu .2 Psikososial Perkembangan ke arah kesihatan mental yang ‘wholistic’/menyeluruh dan berpadu.4/6 kes seminggu Kaunseling kelompok .6 minggu Bimbingan kelompok .16.guru kaunseling sebagai penyelaras khidmat-khidmat bimbingan dan kaunseling. Kordinasi khidmat bimbingan . Aspek-aspek yang perlu ditumpukan. Intervansi-intervansi Guru Bimbingan dan Kaunseling Untuk Menjayakan Program.1/2 kali seminggu (2/3 kelompok) Program Pembimbing Rakan Sebaya Perundingan/konsultasi guru kaunseling memberi pertolongan melalui guru atau ibu bapa yang berhubung terus dengan pelajar.1 Kerohanian (Agama dan Moral) Bidang ini harus dijadikan teras kepada perkembangan bidang-bidang lain.

. Tanggungjawab Guru Besar/Penolong Kanan/Penyelia Petang Dalam B & K Penggerak. pemberi pengiktirafan dan pembantu dalam rancangan-rancangan untuk memupuk semangat guru.menilai diri sendiri Kemahiran untuk hidup secara kelompok Nilai estatik (cinta kepada keindahan kesenian) Penyertaan dalam kelompok rakan sebaya 17. minat dan bakat Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti kerjaya Pembinaan diri ke arah berdikari Membuat keputusan dalam pemilihan kerjaya 18.5 Kerjaya/Vokasional Pembinaan halarah dalam kerjaya selaras dengan kebolehan.4 Fizikal Penyesuaian diri dengan perubahan fizikal Memahami naluri seksual dan dikaitkan dengan kehendak agama Kebersihan diri Penyediaan untuk jadi seorang dewasa 17.Harga diri .3 Kognitif/Afektif Pembentukan sikap Pemupukan struktur hubungan yang sihat Pemikiran secara konseptual Pemikiran kreatif dan kritikal 17. pembaiki. murid dan ibu bapa.

3. Memandangkan bahawa mematuhi peraturan-peraturan sekolah itu merupakan satu latihan disiplin yang baik kepada murid-murid. Pengetua/Guru Besar sebagai Pengerusi. dan ini termasuklah soal mewujudkan disiplin yang diingini di kalangan murid-murid. 4. adalah diperakukan supaya diperkemaskan lagi kegiatan-kegiatan PIBG agar tujuan-tujuan pertubuhan itu dapat dicapai dengan lebih memuaskan. Mewujudkan bimbingan individu dan kelompok Menentukan adanya sistem maklumat pelajar yang lengkap dan kemaskini Memilih dan menentukan cukup kakitangan yang layak dan sesuai Menentukan adanya peruntukan wang untuk bekalan bahan-bahan bimbingan. adalah diperakukan langkahlangkah hendaklah diambil agar murid-murid sekolah tidak dipengaruhi oleh anasiranasir kebudayaan luar yang kurang sihat. Menetap dan mengagihkan tugas dan tanggungjawab Bimbingan dan Kaunseling kepada guru. Sungguhpun pengaruh luar itu tidak kesemuanya buruk. 2. Menyelia keseluruhan rancangan atau aktiviti dan membuat penilaian Sensitif terhadap perkembangan B & K Menyediakan kemudahan-kemudahan asas Bimbingan dan Kaunseling Lampiran II: Senarai Perakuan-perakuan Tentang Disiplin Dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) 1. Dalam usaha untuk merapatkan hubungan di antara sekolah dengan masyarakat. maka adalah sangat-sangat mustahak segala peraturan di sekolah diterangkan kepada murid-murid supaya mereka betul-betul faham dan mematuhi peraturan-peraturan itu dengan penuh tanggungjawab.Menubuhkan majlis Bimbingan dan Kaunseling. Untuk menghindarkan kekeliruan di kalangan murid-murid. adalah diperakukan langkah-langkah diambil untuk menjelaskan kenapa kadang-kadang terdapat perbezaan .

7. Hukuman dera kepada murid-murid seperti merotan hendaklah dikekalkan. 3/67 Mengkaji semula saiz kelas dan sekolah Mengkaji semula kedudukan sekolah-sekolah yang mengadakan dua sidang. menanam dan memupuk perasaan cintakan negara di kalangan murid-murid. Oleh kerana disiplin merupakan satu masalah di sekolah-sekolah pada hari ini. tindakan disiplin hendaklah diambil terhadap guru-guru yang menunjukkan tingkahlaku dan sifat peribadi yang tidak diingini. dan bukan setakat guruguru pengawas disiplin dan pengawas murid-murid sahaja. mereka yang sentiasa rapat berdamping dengan murid-murid seperti ibu bapa dan guru-guru hendaklah seboleh-bolehnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik. 9.antara amalan orang dewasa dengan nilai yang diajar di sekolah. Jika perlu. Guru Besar dan guru-guru lain yang tertentu diberi kuasa untuk merotan. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah hendaklah menggunakan perhimpunan murid-murid untuk menyemai. Adalah diperakukan bahawa: Langkah-langkah yang positif hendaklah diambil untuk menyemai dan mengawas disiplin murid-murid di sekolah dengan melibatkan semua guru. Di samping itu guru-guru tersebut hendaklah diberi garis-garis panduan dalam menggunakan hukuman dera serta cara dan bila hukuman itu boleh dikenakan. 6. . Guru Besar hendaklah memainkan peanannya memperbaiki sikap guru-guru yang kurang memberi sumbangan dalam pembentukan persekitaran pendidikkan yang baik di sekolah. Namun demikian. Murid-murid perlu tahu bahawa geraklaku dan perbuatan yang sesuai bagi alam orang dewasa ada kalanya dianggap tidak sesuai bagi kanak-kanak atau murid-murid. guru-guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum hendaklah diberi pengiktirafan yang sewajarnya supaya mereka lebih bergiat lagi terutama dari segi penyeliaan kegiatan-kegiatan tersebut. Adalah diperakukan bahawa guru-guru hendaklah menunjukkan teladan yang baik supaya murid-murid sentiasa dapat mencontohi mereka. Di samping itu. 10. Adalah diperakukan bahawa semua sekolah memperkemaskan lagi program-program kokurikulum dan dalam pelaksanaan program-program ini keutamaan hendaklah juga diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang boleh memupuk disiplin di kalangan muridmurid. 5. 8. maka adalah diperakukan Kementerian Pelajaran menyegerakan perancangan untuk: Mengkaji semula nisbah guru/kelas seperti yang diperakukan dalam Pekeliling Pentadbiran Bil.

Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan-kegiatan panduan kerjaya sahaja. Dari segi pembentukan disiplin pertumbuhan sifat-sifat yang diingini mengenai sikap. minat. semangat dan sebagainya (bidang afektif) lebih penting daripada penguasaan bidang ilmu pengetahuan semata-mata (bidang kognitif).11. hendaklah dinilai semula dalam konteks kehidupan rumahtangga. Lampiran II Perakuan-perakuan Tentang Disiplin dari "Laporan Mengenai Kedudukan Disiplin Murid" . 16. Adalah diperakukan supaya konsep kebebasan individu. Sekolah-sekolah perlu menjalankan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dengan lebih meluas dan berkesan lagi. sekolah dan masyarakat sekeliling murid-murid supaya kebebasan individu yang diberikan kepada mereka dapat digunakan dengan sepenuh kebijaksanaan. perasaan. Hubungan antara murid dengan guru hendaklah sentiasa rapat dan saling bantu membantu khasnya apabila murid-murid menghadapi suasana kemusykilan.1987 1. 15. 14. Adalah diperakukan murid-murid sendiri hendaklah dilibatkan dalam tanggungjawab membentuk disiplin di kalangan mereka. 12. Di samping itu nilai-nilai tradisional yang menggalakkan sikap bersopan-santun dan sikap hormat menghormati di antara golongan muda dengan golongan tua hendaklah terus disemai dan dipupuk. Adalah diperakukan bahawa langkah-langkah hendaklah diambil supaya peranan peperiksaan dalam sistem persekolahan tidak melibatkan kemerosotan disiplin. Adalah diperakukan Perkhidmatan Panduan dan Kerjaya di sekolah-sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. mengkaji dan memahami isu-isu yang berkaitan dengan moral dan etika. 13. Bentuk dan corak peperiksaan awam hendaklah dikaji semula supaya bukan sahaja murid-murid yang pandai merasai kejayaan dalam sesuatu peperiksaan bahkan murid-murid yang lemah juga boleh merasainya. Rancangan-rancangan Radio dan TV Pendidikan serta bahanbahan bacaan yang mempunyai nilai-nilai moral hendaklah juga digunakan untuk mencapai matlamat ini. value judgement. Adalah diperakukan bahawa kurikulum Sekolah Menengah hendaklah jangan terlalu ketat dan terlampau terikat kepada jadual waktu supaya membolehkan murid-murid di peringkat sekolah menengah meneroka. Ini adalah selaras dengan konsep bahawa bimbingan dan . dan semangat yang diingini dari segi disiplin. Oleh yang demikian adalah diperakukan kurikulum sekolah hendaklah juga menitikberatkan perkembangan sikap. perasaan.

Disiplin adalah sifat dalaman murid-murid. Selain daripada Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG). 7. pelaksanaan peraturan dan sebagainya perlu disedari dan diberi tumpuan sewajarnya. pengendalian masalah-masalah peribadi. 5. Disiplin adalah sesuatu yang dipelajari dan dihayati hasil daripada latihan dan asuhan yang berterusan. 2. maka perkara pokok kepada masalah disiplin adalah pendidikan rohani. Di samping pendekatan-pendekatan seperti melalui nasihat.latihan dapat menimbulkan keinsafan betapa mustahaknya sifat berdisiplin itu dalam kehidupan kemanusiaan. bimbingan dan kaunseling adalah dipersetujui bahawa deraan dan hukuman rotan perlu dikekalkan. lain-lain agensi serta pertubuhan-pertubuhan masyarakat hendaklah turut sama memberi bantuan serta bimbingan untuk mempertingkatkan disiplin di kalangan murid-murid sekolah. 6. Keperluan memperbaiki perhubungan sesama manusia (interpersonal relations) yang meliputi corak dan perhubungan masyarakat sekolah. Jika nilai yang sama tidak dipupuk di luar sekolah maka sebarang nilai positif yang ingin diserapkan di sekolah tidak akan membawa kesan. Segala perancangan yang dibuat dalam pembangunan iklim sekolah ke arah peningkatan disiplin seharusnya dengan matlamat meningkatkan lagi bidang-bidang berikut: . 9. perhubungan sekolah dengan masyarakat luar. amalan pengajaran dan pembelajaran. Semua pihak bukan sahaja guru-guru tetapi juga ibu bapa dan ahli-ahli masyarakat harus mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan pada setiap masa keana apa yang dipelajari oleh murid-murid dari orang dewasa akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan akan diamalkan oleh mereka sehingga amalan itu menjadi sebati dan kekal sebagai sebahagian dari perwatakan mereka. Dengan itu segala peraturan yang dibuat hendaklah jelas dan dihayati oleh murid-murid supaya tujuan membina disiplin kendiri tercapai. Masalah disiplin di kalangan murid memerlukan kerjasama semua pihak dan tidak terbatas kepada tanggungjawab sekolah atau ibu bapa semata-mata. psikologi. iaitu mengenai peribadi dan sahsiah. Penyelesaian masalah disiplin murid boleh dilakukan melalui pendidikan agama dan moral kerana melaluinya dapat membina akhlak yang baik dan mulia di kalangan murid sekolah. 4. 3. 8. Walau bagaimanapun tindakan merotan di khalayak ramai tidak seharusnya menjadi satu amalan biasa di sekolah-sekolah sehingga meninggalkan kesan yang merosakkan ke atas diri murid-murid yang dihukum. Nilai-nilai positif yang dititikberatkan di sekolah seharusnya juga diberi penekanan yang sama di rumah dan di tempat-tempat lain di luar sekolah.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. kerjaya diri dan lain-lain aktiviti kerohanian/moral. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 . Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan murid-murid masih lagi mengancam dan perlu diawasi oleh pihak sekolah. 2. PENGURUSAN HEM: 1.Iklim sekolah yang harmonis dan menyeronokkan Persekitaran sekolah yang indah. 10. 4. 5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah 3. dan yang kesemuanya itu mencakupi apa yang dikatakan sebagai ‘good schools’ atau ‘effective schools’. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. KOMPONEN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SENARAI RUJUKAN A. Namun demikian usaha membantu murid-murid yang berisiko hendaklah dipertingkatkan melalui aktiviti-aktiviti bimbingan dan kaunseling. Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1979. 1/1979 Surat Tugas-Tugas Guru Panduan Di Sekolah Menengah. nyaman dan bersih Pembentukan akhlak dan pembinaan sahsiah yang mulia Peraturan sekolah mengasuh disiplin kendiri Prestasi akademik para pelajar Prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam pendidikan pelajar.

8/1986 Penyalahgunaan Inhalan. 8. 11. 1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok di sekolah-sekolah. 2/1983 Kantin Sekolah. 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 5. 1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian 14. 8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran. 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1985 Rancangan Mencantik dan mengindahkan Sekolah dan kawasannya. 6. 4/1981 Kebersihan di sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1986 Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah.Jualan makanan dan Minuman di kantin-kantin sekolah untuk murid-murid berbilang agama. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas No. 9. 13.

M. 10.L. (1982) Career Counseling in Practice. 12. Shaw. Osipow. 14/1989 Kebersihan Sekolah. Hansen. S. (1983) The Counselling Process.. Hoyd (1988) Bimbingan dan Kaunseling Di Malaysia. Experiential Groups in Theory and Practice. Rudestan K. Jr. Dewan Bahasa & Pustaka. Patterson. Prosedur dan Kemahiran.Kumpulan Budiman. 7.. & Lesenberg. (1977). Panduan Pelaksanaan Khidmat Bimbingan dan Keunseling Sekolah. The helping relationships: process and skills: Prentice Hall: New Jersey.C. London: The Falmer Press. Brammer. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Evaluations and change. Pease. 8. (1985). L. 2. DBP: K.S. 9. 2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah.J. . Houghton Mifflin: Boston.W. 4. BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. & Warner.. . Tang Chee Yee (1992) Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan.E. Arthur P. Boston: Allyn & Bacon. New York: Appleton Century Crofts. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.R. 16. (1977) Counselling Theory & Practice (2nd. D. Ball. end).E. A. Stevic. Kementerian Pendidikan (1984). R. Jemes. A New Self Therapy with Transactional Analysis. 3.H. California: Addison Wesley Publishing Co. H. B. B.15.H. Body Language: How to Read Others Thoughts by their gestures. 6. Australia: Camel Publishing Co. 11. (1968). Theories of Career Development. Houghton Mifflin Co: Boston. R. 5. (1970) School Guidance Systems: Objective Functions. C. 1986. California: Brooks/Cole Publishing Co. (1982).

Rohaty Mohd Majzub. 13. K. 1982. Kuala Lumpur. Panduan Tatacara Displin Sekolah Untuk Guru Besar. DBP.L. 8/1975 Disiplin di sekolah: Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid. 10. Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. 9. 7. Kementerian Pelajaran Malaysia. PANDUAN DAN PEKELILING DISIPLIN Kementerian Pelajaran Malaysia.5. T. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2976. Subahan Mohd Meerah. Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah. 6/68. Tatatertib di Sekolah-sekolah. K. bertarikh 12 Oktober 1968. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2.: Nurin Enterprise.Tambahan kepada Surat Pekeliling ‘Profesional’ Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan). 6A/1975 Disiplin: Murid-murid Menghisap Rokok bertarikh 5 September 1975. . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/68. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolahsekolah Kerana Kelakuan Curang. 7/1975 Salah Guna Dadah. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 bertarikh 4 Februari 1972. dan Guru.L. 1968. 11/1976. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1991 4. 6/68 dan 8/68 . Panduan Bagi Ibu/Bapa Mengenai Disiplin Murid-murid Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. bertarikh 4 November 1975. Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar. Bertarikh 10 September. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di sekolah-sekolah bertarikh 9 Oktober 1976. Bertarikh 18 September 1968. Potongan Rambut Murid-murid. 11. Kementerian Pelajaran Malaysia. 14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1983. 1981. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1991. Faridah Karim and Ahmad Jeffni Hassan. 6. 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 19 Ogos 1975. Disiplin Dalam Perkhidmatan. 5. The Education (School Discipline) Regulations 1959 dan Terjemahannya. Adabi. bertarikh 7 Oktober 1976.

3/1992 – Pemakaian Tudung /Mini Telekung Pelajar Perempuan SPI Bil. Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling. 2/1979 Laporan Murid-murid dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. 17.4/1997 dan 5/1997 – Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok dan Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok SPI Bil 16/1998 – Menangani Kegiatan Gangster Di Sekolah SPI Bil.3/1993 – Laporan kepada Polis Salahlaku Berbentuk Jenayah SPI Bil. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah bertarikh 27 Jun 1978. 20. 16. 19. bertarikh 1 Ogos 1986.4/1991 – Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah SPI Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1991 – Tatakelakuan pelajar Ketika Di Masjid SPI Bil.7/1992 – Pengharaman pensil berbentuk alat suntikan SPI Bil. Surat Pekeliling Ikthisas 7/1986. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bertarikh 26 Mac 1979. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Langkah-langkah keberkesanan Disiplin Sekolah. Pelaksanaan Risalah Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah bertarikh 25 Julai 1981. 4/1996 – Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah Surat Siaran JPNJ/AM/003/A2 bertarikh 1 DISEMBER 1993 – Pakaian Murid-Murid Islam Pada Hari Jumaat (Sekolah Rendah & Menengah) SPI Bil. 1984. 1/1983. Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.III/(34). KP(BS)8548/12B/(27) 18.7/1995 – Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah . 8/1983 mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid yang Melakukan Perbuatan Salah Laku yang Tidak Dinyatakan dalam peraturan-peraturan Pelajaran. Garis Panduan Kempen anti merokok di Sekolah-sekolah. bertarikh 7 November 1983. 21. KP(BS) 8786-51/Jld.15. bertarikh 25 Februari 1983.

D.Biasiswa Kecil Persekutuan. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 4.Peningkatan Kebersihan dan Alam Sekitar Sekolah. Kesihatan Sekolah . Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . KP(BS)8591/Jld. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Program Susu Sekolah. 1983. 12. Perkhidmatan Kebajikan Sekolah bertarikh 10 Ogos 1979.peranan dan tanggungjawab Guru Besar dan Guru. 3. KEBAJIKAN MURID/KECERIAAN SEKOLAH/KELAS PEMULIHAN 1. 6. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Pendidikan Kesihatan Sekolah.Bahagian Buku Teks. 10. Garis Panduan Kantin Sekolah: Usahasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia 1989. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT. bertarikh 2 Oktober 1973. 15.Kesihatan Sekolah. 1991.II(52). Kementerian Pendidikan Malaysia.Buku Panduan Program Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) . 2. KP:8613/Jld. 13.Keselamatan di sekolah. Unit Hal Ehwal Murid. 14. Pelaksanaan dan Penggunaan SPBT-Biro Buku Teks. Arpah Hj.. 9. Asrama Sekolah (selain daripada asrama-asrama Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains). Pegawai Kebajikan Sekolah.3(6). Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) . 5/1979. Kementerian Pendidikan Malaysia. 8. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan (1992) . Kementerian Kebajikan Masyarakat Malaysia bertarikh 22 Julai 1986. Mohamad. 11.Rancangan Kesihatan Sekolah. 7. Jawatankuasa Bersama Kesihatan Sekolah Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajran (1969) . Buku Panduan Pengurusan Biasiswa-Seksyen Biasiswa. . 16. 1991.

Kempen Cara Hidup Sihat dan Keselamatan.KESIHATAN DAN KESELAMATAN ANJURAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Dengan kerjasama PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN SINGKIR ______________________________________________________________________ 1. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992) .Rancangan Makanan Tambahan di sekolah.17.1PROGRAM SEKOLAH BERSIH . kesihatan dan keselamatan .Ia juga dapat dilihat sebagai pemangkin kepada amalan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya kurang prihatin dan mengambilberat mengenai kesihatan. amalan gaya hidup sihat dan juga tentang aspek keselamatanTiga komponen pendidikan ini amatlah penting dan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi. 2 Melalui program ini juga. Antara program-program itu ialah Program Sekolah Bersih .Hasil kombinasi dari kempen-kempen tersebut maka terhasil Program 3K yang membawa maksud : Kebersihan . para pelajar dan masyarakat setempat akan didedahkan mengenai kepentingan belajar di dalam persekitaran sekolah yang bersih dan ceria .0 PENDAHULUAN Program 3K merupakan gabungan antara program-program yang terdapat di dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) . Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan yang disasarkan iaitu pelajar dan komuniti setempat. 1 KERTAS CADANGAN PROGRAM 3K KEBERSIHAN. Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat mengubah amalan dan cara hidup kearah yang lebih sihat . 1.

jadi Program 3K ingin menerapkan amalan kebersihan bagi memastikan persekitaran sekolah selamat.Konsep selamat ialah dari semua aspek seperti kawasan sekolah yang mesra pengguna. kempen . guru dan seterusnya ibubapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan kesihatan. tenteram dan meyakinkan . permakanan yang seimbang .1 RASIONAL PROGRAM 3K merupakan satu program kesihatan yang merangkumi aspek kebersihan .Amalan gaya hidup sihat menjurus kepada kebersihan diri. Sekolah Selamat merupakan jaminan bagi membentuk insan seimbang dan harmonis sesuai dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Program ini dipilih bagi mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan keceriaan sekolah.ceria dan selamat amat sesuai dengan perkembangan fizikal dan mental pelajar. 2. 1.senaman yang konsisten .kemampuan menghadapi stress dan konflik serta menjauhi penyalahgunaan bahan bagi meningkatkan kualiti hidup .Suasana sekolah yang bersih. 1. ceria serta tenteram kepada para pelajar agar pelajar dapat belajar dengan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan ilmu dan kehendak proses pengajaran dan pembelajaran.0 TUJUAN PROGRAM Program 3K dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program Bersepadu Sekolah Sihat dan Selamat (PBSS) bagi melahirkan "Generasi Berilmu.Ia amat penting dalam mewujudkan suasana sekolah yang aman.kesihatan dan keselamatan untuk semua warga sekolah dan komuniti sekitar demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para pelajar .bersih dan ceria.kesihatan dan keselamatan kepada para pelajar serta masyarakat di sekitar .infrastruktur yang lengkap dan tidak membahayakan serta sikap keprihatinan setiap 3 warga tentang aspekaspek keselamatan .Sekolah Selamat merupakan salah satu program Kementerian Pelajaran yang mula dilaksanakan pada tahun 2002..3 KESELAMATAN Sekolah Selamat membawa bermaksud persekitaran sekolah yang tidak membahayakan semua warga sekolah . Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek 3K ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan dan kesihatan dari seawal usia di bangku sekolah .Para pelajar akan lebih bersemangat dan merasa lebih yakin ketika berada di sekolah .kawalan lalu lintas yang baik.Ia bermaksud mewujudkan satu suasana persekitaran sekolah yang bersih. Melalui program ceramah .sesuai dengan matlamat Negara murid belajar dalam suasana yang penuh kondusif.2 KEMPEN CARA HIDUP SIHAT Gaya hidup sihat menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera. Kesedaran golongan ibu bapa juga amat penting bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah .Kebersihan merupakan asas kepada kehidupan kita. 2.bebas dari denggi dan makanan yang selamat. Oleh itu.Sihat dan Progresif" melalui amalan gaya Hidup sihat Di samping itu ia bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek kebersihan.

Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar dengan terlaksananya program ini. 2. guru dan kakitangan sekolah terhadap kebersihan.3 MATLAMAT PROGRAM 3K Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi fizikal.pertolongan cemas dan sebagainya 4 2. kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada murid.sihat dan selamat ketika di sekolah. rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah.kesihatan dan keselamatan.mental.Kesihatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.menderma darah dan pameran kepada para pelajar dan masyarakat setempat akan dapat memupuk perasaan cintakan kebersihan serta melahirkan tanggungjawab mengenai peranan sebagai warganegara demi membantu mereka memerlukan bantuan darah.  Membimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai Kebersihan. Mata bercahaya lahir dari minda yang cerdas. mental dan rohani sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial sepert peyalahgunaan dadah.  Memastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan bersih.  .4 OBJEKTIF PROGRAM Antara objektif Program 3K ialah:  Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi meningkatkan pengetahuan.  Menanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar dan komuniti walau d mana mereka berada.  .5 . 5 2.  Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.  Menggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fizikal. emosi.

Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan sepanjang program 3K: Bil Aktiviti yang Dirancang Agensi /JK Pelaksana 1 Pameran kesihatan dan A n ti Rokok Unit promosi pej Kesihatan daerah Yan 2 Ceramah Dan Sidang Video Anti dadah AADK Daerah Yan dan Panitia PJK SKS 3 Senamrobik bersama komuniti K oordinator dari klinik Kesihatan Guar Chempedak .Upacara perasmian akan dijalankan pada 15 hb November 2009 oleh Guru Besar SK Singkir.Cadangan Carta Organisasi AJK INDUK PROGRAM 3K 7 Cadangan Program Program 3K ini akan dijalankan selama 3 hari berturut-turut pada 15 dan 17 November 2009 .

4 Pemeriksaan Kesihatan Percuma Hospital Daerah Yan 5 Demonstrasi Pertolongan Cemas HDY dan Panitia PJK SKS 6 Kempen Menderma Darah HDY 7 Pertandingan Masakan Menu Sihat Panitia PJK SKS 8 Gotong royong Perdana 9 Pertandingan melukis dan mewarna Panitia PJK dan AJK Program 10 Pertandingan kelas terbersih dan ceria PIBG dan AJK program .

09 . Latihan Mencegah Kebakaran Panitia PJK dan Belia Daerah Yan 9 2.8 Tentatif Program Hari Masa Acara Sasaran Lokasi Ahad 15.11 .11 Ceramah Cara menangani konflik dan stress Kaunselor dari SMK Agama Yan 12 Demonstrasi lalulintas Unit Trafik Balai Polis Yan 13 Sukaneka Panitia PJK dan AJK Program 14.

7:45 8:30 Pelancaran Program 3K - Dataran Ilm u 8:30 9: 30 Gotong – Royong Perdana Pertandingan Kelas Terbersih dan Ceria Semua Murid Tahap 1 & 2 Kawasan sekolah Kelas masing masing .

9:30 10: 30 Demonstrasi Keselamatan lalulintas Murid murid Dataran Ilmu 10:30 11:0 0 Rehat 11:00 12:0 0 Kempen menderma darah Pemeriksaan Kesihatan percuma Ceramah Motivasi :Cara m .

enangani konflik dan stress Golongan dewasa Semua golongan Murid murid Bilik Rawatan Bilik Wawasan Bilik Matematik 12:00 1:00ptg Ceramah Dan Pameran Anti Dadah oleh AADK Murid murid Dewan SKS 10 Isnin 16.11. 09 8:00 - .

0 0 1:00ptg Pertandingan Memasak Menu Sihat Terbuka .9:00 Senamrobik Semua golongan Padang sekolah 9:00 10:30 Demonstrasi P ertolongan Cemas Semua golongan Padang sekolah 10:30 11:0 0 Rehat 11.

09 8:00 9:00 Sukaneka Hidup Sihat Dewasa Padang sekolah 9:00 10:30 Ceramah dan P ameran Anti rokok Semua golongan Dewan Sekolah 10:30 11:00 .Perkarangan Kantin Selasa 17.11.

30 pg Dewan SKS Perhimpunan Mingguan dan .Pra Seolah dan Tabika Jemputan Dewan Sekolah 11 2. TARIKH / MASA / TEMPAT PROGRAM / AKTIVITI 1 5 November 2009 ( AHAD ) 7.45 8.9 Tentatif Program secara lengkap dan terperinci.Rehat 11:00 1:00ptg Pertandingan Melukis dan Mewarna Murid murid Tahap 1 &2 .

30 pg Kawasan Sekolah .Majlis Pelancaran Program 3K  Bacaan doa.30 pg – 9.  Nyan yian lagu lagu Negaraku . Dewan S KS Gotong . JPN .  Ucapan Pengerusi Program 3K  Ucapan Tn Guru Besar dan Perasmian Pelancaran Program 3K 8. Lagu Sekolah dan Lagu Negeri Kedah .

mengecat pagar.Pra sekolah serta Tabika jemputan mewarna  Murid Tahap 2 melukis poster Kempen Anti Dadah 9:30 10:30 pg Dataran Ilmu . membaikpulih kerusi meja yang rosak. Pertandingan mewarna dan melukis poster:  Murid Tahap 1 .royong Perdana Para waris/komuniti Aktiviti: membersihkan kawasan sekolah. menyusun atur pasu pasu bunga.mempe r indah taman sains dan taman herba .

 Asas Peraturan jalan raya. Kuiz Uji Minda o Soalan ujian/kuiz adalah berdasarkan kepada peng isian sepanjang program ceramah yang telah diberikan .Soalan berkaitan dengan keselamatan di jalan raya dan pengetahuan .  Tayangan slaid . Pengisian :  Simbol simbol papan tanda keselamatan jalan raya.Ceramah keselamatan oleh Unit Trafik Balai Polis Yan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful